Unit 6 : Modul Guru Program Literasi Tahun 2

Membaca Perkataan Yang Mengandungi Digraf ng, ny, kh, gh dan sy serta Konsonan Bergabung.

Unit 6

Tema: Flora, Fauna dan Persekitaran

Objektif
Pada akhir unit 6, murid berupaya : i ii iii iv v vi membaca dan memahami perkataan yang mengandungi digraf ng, ny, sy, kh, dan gh, membaca dan memahami perkataan yang mengandungi konsonan bergabung. membaca dan memahami frasa yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung. membina dan menulis frasa yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung. membaca dan memahami ayat yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung. membina dan menulis ayat yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung.

311

Unit 6 : Modul Guru Program Literasi Tahun 2

Membaca Perkataan Yang Mengandungi Digraf ng, ny, kh, gh dan sy serta Konsonan Bergabung.

Unit 6

Tema: Flora, Fauna dan Persekitaran

Cadangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Kemahiran 1.0 Membaca dan memahami perkataan 1.15 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi digraf. i. ii. iii.

Aktiviti Perdengarkan lirik lagu. Mengulang sebutan digraf yang ada dalam lirik lagu . Perkenalkan digraf yang berkaitan dengan flora, fauna dan benda di persekitaran murid. Latih tubi membaca digrapf.

Bahan/Alatan Contoh lirik lagu. mana bunga mana bunga di sini di sini nyonya pegang bunga nyonya pegang bunga cantiknya, cantiknya Contoh kad gambar dan Perkataan

iv.

bunga kenanga

312

Unit 6 : Modul Guru Program Literasi Tahun 2

Membaca Perkataan Yang Mengandungi Digraf ng, ny, kh, gh dan sy serta Konsonan Bergabung.

Unit 6

Tema: Flora, Fauna dan Persekitaran
Kemahiran v. Aktiviti Bahan/Alatan

vi. vii.

Guru menunjukkan kad perkataan Kad imbasan perkataan atau kad imbasan yang bunga nyamuk mengandungi digraf. Latih tubi menyebut digraf. singa nganga Permainan Pancing botol  Bahagikan kepada dua sungai monyet kumpulan.  Memancing botol yang Kad imbasan perkataan mengandungi suku kata dan mencantum suku kata menjadi bu + nga = bunga perkataan yang ada digraf. su + ngai = sungai si + nga = singa mo + nyet = monyet nya + muk = nyamuk nga + nga = nganga

313

Unit 6 : Modul Guru Program Literasi Tahun 2

Membaca Perkataan Yang Mengandungi Digraf ng, ny, kh, gh dan sy serta Konsonan Bergabung.

Unit 6

Tema: Flora, Fauna dan Persekitaran

KEMAHIRAN MEMBACA Latihan 1 Baca perkataan di bawah.

singa sunyi

wangi penyu khemah

syarat bunyi ghazal

nyamuk bunga

314

ny.Unit 6 : Modul Guru Program Literasi Tahun 2 Membaca Perkataan Yang Mengandungi Digraf ng. gh dan sy serta Konsonan Bergabung. kh. nyamuk khemah penyu bunga 315 monyet . Fauna dan Persekitaran Latihan 2 Baca perkataan-perkataan di bawah. Unit 6 Tema: Flora.

ny.Unit 6 : Modul Guru Program Literasi Tahun 2 Membaca Perkataan Yang Mengandungi Digraf ng. penyu bertelur bunga wangi khemah besar nganga mulut buih syampu tanya khabar datuk nyanyi nyamuk aedes 316 . Fauna dan Persekitaran Latihan 3 Baca frasa di bawah. Unit 6 Tema: Flora. gh dan sy serta Konsonan Bergabung. kh.

Unit 6 : Modul Guru Program Literasi Tahun 2 Membaca Perkataan Yang Mengandungi Digraf ng. Unit 6 Tema: Flora. kh. ny. Bunyi loceng nyaring. Khemah Khatijah ghaib. 317 . Monyet lihat singa. Bunga nyonya wangi. gh dan sy serta Konsonan Bergabung. Fauna dan Persekitaran Latihan 4 Baca ayat di bawah.

15 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi digraph. Aktiviti a. iv. kh.0 Membina dan menulis perkataan 2. iii.2 set suku kata 318 . Beri latihan membina dan menulis monyet bunga perkataan.2 set papan tulis . Membimbing murid menyalin perkataan yang dibina di dalam buku garis tiga. Fauna dan Persekitaran Kemahiran 2. Bahan/Alatan Bahan Permainan . ii. gh dan sy serta Konsonan Bergabung. Permainan mencantum kad suku kata. Unit 6 Tema: Flora.Unit 6 : Modul Guru Program Literasi Tahun 2 Membaca Perkataan Yang Mengandungi Digraf ng. Setiap kumpulan perlu memilih dan Contoh kad gambar dan melekatkan kad suku kata untuk perkataan membina perkataan berdasarkan gambar. Lekat beberapa kad gambar di papan tulis. ny. i.2 set kad gambar .

Unit 6 : Modul Guru Program Literasi Tahun 2 Membaca Perkataan Yang Mengandungi Digraf ng. . bunga penyu 319 telinga . i. iii. iv . Unit 6 Tema: Flora. monyet nyamuk ii. ny. kh. Contoh. gh dan sy serta Konsonan Bergabung. Fauna dan Persekitaran KEMAHIRAN MENULIS Latihan 1 Lengkapkan perkataan di bawah.

bunga penyu telinga 320 . i. nyamuk iv . Contoh. monyet iii . Fauna dan Persekitaran Latihan 2 Tulis perkataan berdasarkan gambar. kh. Unit 6 Tema: Flora.Unit 6 : Modul Guru Program Literasi Tahun 2 Membaca Perkataan Yang Mengandungi Digraf ng. ii. gh dan sy serta Konsonan Bergabung. ny.

0 Membaca dan memahami perkataan 1. fauna atau persekitaran seperti syampu. ny. Aktiviti Bahan/Alatan ii.17 Membaca perkataan yang mengandungi konsonan bergabung i. iii. Menamakan gambar yang Contoh gambar. trompet trom + pet + 321 . mengandungi konsonan bergabung yang berkaitan dengan flora. kh. trompet Latihan membaca yang mengandungi perkataan yang ada contoh mencerakin perkataan : konsonan bergabung. Unit 6 Tema: Flora. span.Unit 6 : Modul Guru Program Literasi Tahun 2 Membaca Perkataan Yang Mengandungi Digraf ng. Fauna dan Persekitaran Kemahiran 1. gh dan sy serta Konsonan Bergabung. Mencerakinkan perkataan kepada suku kata.

Fauna dan Persekitaran KEMAHIRAN MEMBACA Latihan 5 Baca perkataan-perkataan di bawah. krayon stoking skuter traktor 322 troli . kh.Unit 6 : Modul Guru Program Literasi Tahun 2 Membaca Perkataan Yang Mengandungi Digraf ng. gh dan sy serta Konsonan Bergabung. Unit 6 Tema: Flora. ny.

kh.Unit 6 : Modul Guru Program Literasi Tahun 2 Membaca Perkataan Yang Mengandungi Digraf ng. Unit 6 Tema: Flora. Fauna dan Persekitaran Latihan 6 Baca suku kata dan perkataan di bawah. kra yon sku ter krayon tro troli sto king li skuter trak tor stoking traktor 323 . ny. gh dan sy serta Konsonan Bergabung.

ny.0 Membina dan menulis perkataan 2. troli = tro + li 324 . ii. konsonan bergabung. Mencerakinkan perkataan menjadi Contoh Lembaran murid: suku kata berdasarkan gambar. Melengkapkan ‘ puzzle ‘ dalam kumpulan. kh. Fauna dan Persekitaran Kemahiran 2.Unit 6 : Modul Guru Program Literasi Tahun 2 Membaca Perkataan Yang Mengandungi Digraf ng. Unit 6 Tema: Flora. Latihan membina dan menulis Mencerakinkan perkataan menjadi perkataan yang mengandungi suku kata. Aktiviti Bahan/Alatan iii.17 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi konsonan bergabung i. gh dan sy serta Konsonan Bergabung.

Unit 6 : Modul Guru Program Literasi Tahun 2 Membaca Perkataan Yang Mengandungi Digraf ng. stesen trafik = = ste tra sen fik i. drama = proton = iv . Contoh. pro ton 325 . ny. kh. Unit 6 Tema: Flora. gh dan sy serta Konsonan Bergabung. ii. Fauna dan Persekitaran KEMAHIRAN MENULIS Latihan 3 Cerakinkan perkataan di bawah. skuter = sku dra ter ma iii .

Unit 6 : Modul Guru Program Literasi Tahun 2 Membaca Perkataan Yang Mengandungi Digraf ng. Unit 6 Tema: Flora. i. krayon stoking traktor iii. kh. ii. iv. ny. troli skuter 326 . Fauna dan Persekitaran Latihan 4 Lengkapkan perkataan di bawah berdasarkan gambar. gh dan sy serta Konsonan Bergabung. Contoh.

Contoh. gh dan sy serta Konsonan Bergabung. troli stoking iv. Unit 6 Tema: Flora. ny. krayon traktor 327 . ii.Unit 6 : Modul Guru Program Literasi Tahun 2 Membaca Perkataan Yang Mengandungi Digraf ng. kh. skuter iii. i. Fauna dan Persekitaran Latihan 5 Tulis perkataan berdasarkan gambar.

Unit 6 Tema: Flora.0 Membaca dan memahami frasa 3. Membimbing murid membaca frasa. iii. Bahan/Alatan Contoh Kad Gambar ii. Fauna dan Persekitaran Kemahiran 3. Aktiviti Menunjukkan kad gambar bersama kad frasa. kh. Latih tubi mengeja dan membaca frasa yang mengandungi perkataan yang ada digraf dan konsonan bergabung.6 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi digraf dan konsonan bergabung. i.Unit 6 : Modul Guru Program Literasi Tahun 2 Membaca Perkataan Yang Mengandungi Digraf ng. bunga raya Contoh kad imbasan bunga raya 328 . gh dan sy serta Konsonan Bergabung. ny.

Unit 6 : Modul Guru Program Literasi Tahun 2 Membaca Perkataan Yang Mengandungi Digraf ng. gh dan sy serta Konsonan Bergabung. kh. ny. Unit 6 Tema: Flora. Fauna dan Persekitaran KEMAHIRAN MEMBACA Latihan 7 Baca frasa di bawah. bunga raya stadium bola surat khabar nyamuk tiruk stesen teksi 329 .

Unit 6 : Modul Guru Program Literasi Tahun 2 Membaca Perkataan Yang Mengandungi Digraf ng. Unit 6 Tema: Flora. Fauna dan Persekitaran Latihan 8 Baca frasa di bawah. ny. kh. gh dan sy serta Konsonan Bergabung. surat khabar stadium bola bunga raya nyamuk tiruk stesen teksi klinik gigi syampu rambut 330 .

bahagikan kad perkataan kepada setiap murid.cari pasangan kad perkataan syampu rambut yang sesuai untuk membentuk frasa. gh dan sy serta Konsonan Bergabung. ny. iii. kh. Fauna dan Persekitaran Kemahiran 4. . iv. Aktiviti Bahan/Alatan Membina frasa berdasarkan Contoh frasa gambar.0 Membina dan menulis frasa 4. . Permainan ‘ Cari Jodoh ‘ . Unit 6 Tema: Flora. Latih tubi membina dan menulis frasa. ii.6 Membina dan menulis frasa yang ada perkataan digraf dan konsonan bergabung. Menulis frasa yang telah dibina.Unit 6 : Modul Guru Program Literasi Tahun 2 Membaca Perkataan Yang Mengandungi Digraf ng.tulis frasa kata pada kad dan pamerkan 331 . i.

Unit 6 Tema: Flora. gh dan sy serta Konsonan Bergabung. ny. Fauna dan Persekitaran KEMAHIRAN MENULIS Latihan 6 Tulis frasa berdasarkan gambar. bunga raya 332 stadium bola . surat khabar stesen teksi syampu rambut bunga raya i.Unit 6 : Modul Guru Program Literasi Tahun 2 Membaca Perkataan Yang Mengandungi Digraf ng. kh. stadium bola nyamuk tiruk Contoh.

gh dan sy serta Konsonan Bergabung. iv . ny. Unit 6 Tema: Flora. stesen teksi syampu rambut 333 .Unit 6 : Modul Guru Program Literasi Tahun 2 Membaca Perkataan Yang Mengandungi Digraf ng. Fauna dan Persekitaran iii. kh. ii. surat khabar nyamuk tiruk iv .

stesen teksi iv . khabar surat khabar iii. kh.Unit 6 : Modul Guru Program Literasi Tahun 2 Membaca Perkataan Yang Mengandungi Digraf ng. nyamuk tiruk syampu rambut bunga raya 334 . raya i. teksi tiruk ii. Unit 6 Tema: Flora. gh dan sy serta Konsonan Bergabung. ny. rambut Contoh. Fauna dan Persekitaran Latihan 7 Pilih perkataan menjadi frasa yang betul.

Fauna dan Persekitaran Kemahiran 5. Aktiviti i. kh. ny.6 Membaca dan memahami ayat yang ada perkataan digraf dan konsonan bergabung. iv. gh dan sy serta Konsonan Bergabung. Membaca kad ayat dengan bimbingan guru. Kedai bunga Syarifah dekat dengan stadium. Latih tubi membaca kad ayat. Syarifah menyanyi sambil menyusun bunga.0 Membaca ayat 5. Unit 6 Tema: Flora. Ani menjual bunga kenanga di gerai itu. Bahan/Alatan Contoh cerita yang dirakamkan Syarifah ada kedai bunga. Dia naik skuter ke kedai bunga itu.Unit 6 : Modul Guru Program Literasi Tahun 2 Membaca Perkataan Yang Mengandungi Digraf ng. Meminta seorang murid membaca petikan secara bergilir-gilir. iii. ii. 335 . Bersoal jawab secara lisan tentang cerita yang dibaca. Contoh kad ayat.

Unit 6 Tema: Flora.Unit 6 : Modul Guru Program Literasi Tahun 2 Membaca Perkataan Yang Mengandungi Digraf ng. Kawasan taman sungguh nyaman. ny. Kami asyik melihat pokok bunga ibu. gh dan sy serta Konsonan Bergabung. Ibu tanam pokok bunga di taman. Fauna dan Persekitaran KEMAHIRAN MEMBACA Latihan 9 Baca ayat di bawah. Ibu tanam pokok bunga. kh. Ibu suka tanam pokok bunga. 336 . Ibu tanam pokok bunga ros ungu. Ayah bina khemah di taman itu.

Membimbing murid membina ayat yang mengandungi perkataan yang ada digraf atau konsonan bergabung melalui pengembangan frasa. gh dan sy serta Konsonan Bergabung. Aktiviti i. kh. Unit 6 Tema: Flora. Kemahiran 5.Unit 6 : Modul Guru Program Literasi Tahun 2 Membaca Perkataan Yang Mengandungi Digraf ng.6 Membina dan menulis ayat tunggal yang ada perkataan mengandungi digraf dan konsonan bergabung. Contoh latihan membina ayat berdasarkan gambar. ny. i. Contoh:  menyusun perkataan untuk membentuk ayat. Beri latihan menulis ayat melalui beberapa latihan.0 Membina dan Menulis Ayat 6. i. Nyonya nyanyi lagu.  membina ayat berdasarkan gambar dan frasa. nyanyi Nyonya lagu. ii. bunga raya Ini bunga raya. Fauna dan Persekitaran Bahan/Alatan Contoh latihan menyusun perkataan untuk membina ayat. 337 .

Fauna dan Persekitaran KEMAHIRAN MENULIS Latihan 8 Susun perkataan menjadi ayat. 338 . i. Khalil beri syarahan. ny. stoking Ghazali Syuhada syampu beli Ghazali pakai stoking. kh. gh dan sy serta Konsonan Bergabung. Syuhada beli syampu. Khalil syarahan beri Nyonya nyanyi lagu.Unit 6 : Modul Guru Program Literasi Tahun 2 Membaca Perkataan Yang Mengandungi Digraf ng. Unit 6 Tema: Flora. pakai iii. nyanyi Nyonya lagu ii. Contoh.

Unit 6 : Modul Guru Program Literasi Tahun 2 Membaca Perkataan Yang Mengandungi Digraf ng. surat khabar Ayah suka baca surat khabar . Unit 6 Tema: Flora. gh dan sy serta Konsonan Bergabung. Nyamuk tiruk hisap darah. ny. iv. stadium bola stesen teksi i. Banyak teksi di stesen teksi. Stadium bola ini besar. nyamuk tiruk iii. bunga raya Ini bunga raya. 339 . ii. Fauna dan Persekitaran Latihan 9 Bina ayat berdasarkan gambar dan rangkai kata di bawah. kh. Contoh.

Unit 6 : Modul Guru Program Literasi Tahun 2 Membaca Perkataan Yang Mengandungi Digraf ng. 3. 2. 1. bunya bunga √ singa sunga √ nyamuk ngamuk √ 340 . Fauna dan Persekitaran PENILAIAN FORMATIF A Baca dan tandakan ( √ )pada perkataan yang betul berdasarkan gambar. gh dan sy serta Konsonan Bergabung. ny. kh. Unit 6 Tema: Flora.

munyet monyet √ penya penyu √ 5 5 341 . Unit 6 Tema: Flora. 5. gh dan sy serta Konsonan Bergabung. kh. ny.Unit 6 : Modul Guru Program Literasi Tahun 2 Membaca Perkataan Yang Mengandungi Digraf ng. Fauna dan Persekitaran 4.

Unit 6 : Modul Guru Program Literasi Tahun 2 Membaca Perkataan Yang Mengandungi Digraf ng. 1. bunga 2. kh. syampu = = bu sya m + nyi pu nya mo + muk nyet + + 5 5 342 . Fauna dan Persekitaran B Cerakinkan perkataan kepada suku kata. ny. Unit 6 Tema: Flora. gh dan sy serta Konsonan Bergabung. nyamuk 3. bunyi 5. monyet = = = bu + nga 4.

kh. Fauna dan Persekitaran C 1 . Padankan gambar dengan perkataan yang betul. 4. gh dan sy serta Konsonan Bergabung. 5. Unit 6 Tema: Flora. stoking 5 343 . stadium krayon 2 . ny. traktor skuter 3 .Unit 6 : Modul Guru Program Literasi Tahun 2 Membaca Perkataan Yang Mengandungi Digraf ng.

ny. skuter stadium 344 . troli krayon skuter traktor stadium 1. kh. 2. gh dan sy serta Konsonan Bergabung.Unit 6 : Modul Guru Program Literasi Tahun 2 Membaca Perkataan Yang Mengandungi Digraf ng. Fauna dan Persekitaran D Tulis perkataan berdasarkan gambar. Unit 6 Tema: Flora.

gh dan sy serta Konsonan Bergabung. kh. 4. krayon 5 345 . traktor troli 5. ny. Fauna dan Persekitaran 3. Unit 6 Tema: Flora.Unit 6 : Modul Guru Program Literasi Tahun 2 Membaca Perkataan Yang Mengandungi Digraf ng.

Fauna dan Persekitaran E surat khabar nyamuk tiruk stadium bola klinik gigi bunga raya 1. kh. 2. bunga raya stesen teksi 346 . gh dan sy serta Konsonan Bergabung. Unit 6 Tema: Flora. ny.Unit 6 : Modul Guru Program Literasi Tahun 2 Membaca Perkataan Yang Mengandungi Digraf ng.

kh. Fauna dan Persekitaran 3. gh dan sy serta Konsonan Bergabung. nyamuk tiruk surat khabar 5 347 . stadium bola 5. 4. ny.Unit 6 : Modul Guru Program Literasi Tahun 2 Membaca Perkataan Yang Mengandungi Digraf ng. Unit 6 Tema: Flora.

4.Unit 6 : Modul Guru Program Literasi Tahun 2 Membaca Perkataan Yang Mengandungi Digraf ng. 348 . 5. 3. Fauna dan Persekitaran F 1. Unit 6 Tema: Flora. kh. gh dan sy serta Konsonan Bergabung. Suaikan perkataan menjadi frasa yang betul. klinik surat syampu bunga nyamuk khabar gigi tiruk raya rambut klinik gigi surat khabar syampu rambut bunga raya nyamuk tiruk 5 2. ny.

bunga . Kakak siram pokok G G G Lengkapkan ayat di bawah dengan perkataan yang sesuai. Nyonya suka makan telur penyu . gh dan sy serta Konsonan Bergabung. Adik digigit nyamuk tiruk. 349 . Fauna dan Persekitaran 1. Unit 6 Tema: Flora. 2.Unit 6 : Modul Guru Program Literasi Tahun 2 Membaca Perkataan Yang Mengandungi Digraf ng. ny. kh. 3.

Singa tinggal di dalam hutan. 5. ny. Monyet sedang makan. Unit 6 Tema: Flora. 5 350 . gh dan sy serta Konsonan Bergabung. kh. Fauna dan Persekitaran 4.Unit 6 : Modul Guru Program Literasi Tahun 2 Membaca Perkataan Yang Mengandungi Digraf ng.

sangat Stadium besar itu Stadium itu sangat besar. itu besar Troli Troli itu besar. 4. kh. gh dan sy serta Konsonan Bergabung. beli 3. Fauna dan Persekitaran H Susun perkataan menjadi ayat. 1. 2. ny. 5. 5 351 .Unit 6 : Modul Guru Program Literasi Tahun 2 Membaca Perkataan Yang Mengandungi Digraf ng. Unit 6 Tema: Flora. Proton kereta pandu ayah saga Ayah pandu kereta Proton Saga. saya Skuter cantik bapa Skuter bapa saya cantik. krayon Adik Adik beli krayon.

gh dan sy serta Konsonan Bergabung. Ini skuter kakak saya.Unit 6 : Modul Guru Program Literasi Tahun 2 Membaca Perkataan Yang Mengandungi Digraf ng. I khemah Khemah ini warna biru skuter 2. Unit 6 Tema: Flora. 1. Fauna dan Persekitaran Bina ayat berpandukan perkataan dan rangkai kata yang diberi. ny. 352 . kh.

Unit 6 : Modul Guru Program Literasi Tahun 2 Membaca Perkataan Yang Mengandungi Digraf ng. ny. Unit 6 Tema: Flora. 5. 5 5 353 . bunga raya Bunga raya ini cantik. surat khabar Surat khabar ini surat khabar lama. Fauna dan Persekitaran 3. Proton Saga Ini Proton Saga baru datuk 4. kh. gh dan sy serta Konsonan Bergabung.

Unit 6 : Modul Guru Program Literasi Tahun 2 Membaca Perkataan Yang Mengandungi Digraf ng. Ini klinik gigi. gh dan sy serta Konsonan Bergabung. ny. jawab soalan berpandukan petikan yang diberi. Unit 6 Tema: Flora. Doktor Idzham ke klinik waktu pagi. 354 . kh. Fauna dan Persekitaran J Baca petikan di bawah. Doktor Idzham pergi ke klinik dengan kereta. Ini Klinik Idzham. Kemudian. Klinik Idzham dekat stadium.

Ini klinik gigi siapa? Ini Klinik Idzham. Bila Doktor Idzham pergi ke klinik? Doktor Idzham pergi ke klinik waktu pagi. 4.Unit 6 : Modul Guru Program Literasi Tahun 2 Membaca Perkataan Yang Mengandungi Digraf ng. Unit 6 Tema: Flora. Di mana Klinik Idzham? Klinik Idzham dekat stadium. gh dan sy serta Konsonan Bergabung. 5 5 355 . Ini apa? Ini klinik. Doktor Idzham pergi ke klinik gigi dengan apa? Doktor Idzham pergi ke klinik dengan kereta. 2. ny. kh. Fauna dan Persekitaran 1. 5. 3.

Murid yang mendapat kurang daripada 40 perlu mengulang aktiviti yang tidak dikuasai. Murid yang berjaya menguasai aktiviti atau latihan pembelajaran unit 2 boleh ke pembelajaran unit 7. gh dan sy serta Konsonan Bergabung. Beri penghargaan kepada murid yang berjaya menguasai unit 6. Unit 6 Tema: Flora. kh. Fauna dan Persekitaran Nota: Markah keseluruhan bagi ujian formatif Unit 5 berjumlah: 50 markah.   Ke Unit 7 356 . ny. Skor 40 – 50 30 -39 kurang 30  Aras cemerlang baik usaha lagi Murid yang gagal menguasai pembelajaran unit 6 perlu mengulangi aktiviti atau latihan yang tidak dikuasai.Unit 6 : Modul Guru Program Literasi Tahun 2 Membaca Perkataan Yang Mengandungi Digraf ng.

Membaca dan memahami perkataan mengandungi konsonan bergabung. Unit 6 Tema: Flora. kh. Membina dan menulis perkataan mengandugi konsonan bergabung. sy. 4. 8. Membina dan menulis perkataan yang mengandungi digraf ng. Membaca dan memahami ayat yang ada perkataan mengandungi digraf dan konsonan bergabung. gh dan sy serta Konsonan Bergabung. . ny. 2. 6. 5. 357 7. Membina dan menulis ayat yang ada perkataan mengandungi digraf dan konsonan bergabung. kh. dan gh. 3.Unit 6 : Modul Guru Program Literasi Tahun 2 Membaca Perkataan Yang Mengandungi Digraf ng. ny. sy. dan gh. Penguasaan Belum Catatan Membaca dan memahami frasa yang ada perkataan mengandungi digraf dan konsonan bergabung. ny. Membina dan menulis frasa yang ada perkataan mengandungi digraf dan konsonan bergabung. Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi digraf ng. Fauna dan Persekitaran KEMAHIRAN MEMBACA DAN MENULIS Sudah 1. kh.

Fauna dan Persekitaran Lampiran 1 Daftar kata perkataan yang mengandungi digraf tema flora. drama stesen klinik stoking krayon trafik proton traktor 358 skuter troli . bunga khemah nyonya sunyi bunyi monyet penyu telinga ghaib nganga punya wangi kenanga nyamuk singa khabar nyaring sungai Lampiran 2 Daftar kata perkataan yang mengandungi konsonan bergabung tema flora. fauna dan persekitaran. fauna dan persekitaran.Unit 6 : Modul Guru Program Literasi Tahun 2 Membaca Perkataan Yang Mengandungi Digraf ng. ny. kh. gh dan sy serta Konsonan Bergabung. Unit 6 Tema: Flora.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful