SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR 2011

STANDARD PRESTASI PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM KSSR TAHUN 1

INSTRUMEN TILAWAH

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI

PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 ITEM Band Standard Prestasi Deskriptor 1 Tahu Bacaan Al Quran B1D1 Boleh menyebut bunyi huruf-huruf hijaiyah tunggal berbaris satu di atas B1D1E1 Menyebut dan mengiyakan/ menggeleng (body language ) huruf hijaiyah berbaris satu di atas dan bunyi huruf yang hamper sama PERNYATAAN ITEM

Instrumen

• • • •

Pemerhatian Tasmik Ujian lisan Ujian bertulis

Aktiviti

ARAHAN GURU • • • Guru meminta murid menyebut huruf dipamerkan Guru menyebut huruf dipamerkan Memaparkan huruf hijaiyah tunggal

ARAHAN MURID • • • Murid menyebut huruf Murid mengiyakan /mengangguk huruf yang dibacakan Murid memadankan huruf yang hampir sama bunyi

Contoh Item

Kad huruf, lembaran kerja Rujuk lampiran (B1D1E1)

Bidang : Tilawah

B1D1E1 (Murid menyebut huruf hijaiyah tunggal berbaris satu di atas) Soalan 1 : Kaedah tasmik. flash kad (lisan) ‫ت‬ َ Soalan 2 : ‫ب‬ َ َ‫أ‬ ‫ث‬ َ ‫ط‬ ‫أ‬ Suaikan huruf yang hampir sama bunyi (Bertulis) ‫ت‬ َ ‫س‬ َ َ‫ع‬ .

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 ITEM Band Standard Prestasi Deskriptor 2 Tahu dan faham Bacaan Al Quran B2D1 Boleh membunyikan huruf hijaiyah yang bersambung PERNYATAAN ITEM B2D1E1 Membaca kalimah yang bersambung dan mempunyai pelbagai baris • • • • Pemerhatian Tasmik Soal jawab Ujian lisan Instrumen ARAHAN GURU • Guru memaparkan huruf hijaiyah bersambung dan pelbagai baris Guru mememinta murid membaca Aktiviti • ARAHAN MURID • Murid membaca berdasarkan kad yang dipaparkan Kad kalimah Contoh Item Rujuk lampiran (B2D1E1) .

Bidang : Tilawah B2D1E1 (Murid menyebut huruf hijaiyah bersambung dan mempunyai pelbagai baris) ‫ك ُت ِب‬ َ ‫ضرِب‬ َ ُ ‫سك ِن‬ َ َ َ ‫وُل ِد‬ ‫فَهِى‬ َ -lisan َ ‫فُعِل‬ .

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 ITEM Band Standard Prestasi Deskriptor 2 Tahu dan faham Bacaan Al Quran B2D2 Boleh menyebut kalimah yang mengandungi huruf mad dan tanda bacaan mad B2D2E1 Membaca kalimah yang bersambung dengan huruf mad • • • • • Pemerhatian Talaqqi dan mushyafahah Tasmik Soal jawab Ujian bertulis PERNYATAAN ITEM Instrumen ARAHAN GURU • Guru memaparkan huruf hijaiyah bersambung dengan huruf mad Guru mememinta murid membaca Aktiviti • ARAHAN MURID .

Sila Baca kalimah yang mengandungi bacaan mad berikut. lembaran kerja Contoh Item Rujuk lampiran (B2D2E1) Bidang : Tilawah B2D2E1(Membaca kalimah yang bersambung dengan huruf mad) Soalan 1 : 1. ِ‫فيه‬ ِ ُ ُ ‫ي َقول‬ ‫ث َواب‬ ِ َ Soalan 2 : Warnakan kalimah mengandungi bacaan mad dengan betul. ِ‫فيه‬ ِ ِ‫سفه‬ ِ َ ‫ث َواب‬ ِ َ .• • Murid membaca berdasarkan kad yang dipaparkan Menjawab lembaran kerja yang diberikan Kad kalimah .

qalqalah dan huruf-huruf sakinah.faham dan boleh membaca Al Quran B3D1 Boleh membaca kalimah. nun dan mim sakinah. • • • • Pemerhatian Tasmik Soal jawab Ujian bertulis PERNYATAAN ITEM Instrumen . potongan ayat dan ayat pendek dengan betul B3D1E1 Membaca kalimah yang mengandungi bacaan panjang dan pendek. tanwin.ُ ُ ‫ي َقول‬ ‫ن َصر‬ َ َ INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 ITEM Band Standard Prestasi Deskriptor 3 Tahu .

Tandakan ( / ) pada bacaan panjang dan (X ) pada bacaan pendek. qalqalah dan huruf-huruf sakinah) 1. tanwin. . lembaran kerja Contoh Item Rujuk lampiran (B3D1E1) Bidang : Tilawah B3D1E1 (Membaca kalimah yang mengandungi bacaan panjang dan pendek. ‫فَهِى‬ َ َ َ ‫شهِد‬ ‫ث َواب‬ َ ِ ‫جهِد‬ َ 2. Padankan tanda tanwin yang sesuai berpandukan kalimah yang diberi.ARAHAN GURU • • • Memaparkan kalimah pelbagai jenis Meminta murid membaca kalimah dengan betul Meminta murid latihan diberi Aktiviti ARAHAN MURID • • Membaca dengan betul Menjawab latihan dengan betul Kad kalimah. nun dan mim sakinah.

‫زل َف‬ ً َ ‫ع َليم‬ ٌ ِ ً ‫عمل‬ َ ‫ع َل َق‬ ً ‫كا َد ِح‬ ٌ ٍ‫ناصي َة‬ ِ َ 3. Suaikan kalimah yang mengandungi nun sakinah ( ‫ ) ن‬dan mim ْ sakinah ( ‫ ) م‬mengikut kategori: ْ ‫وانحححححححححححححححححححححححححححر‬ ْ َ ْ ‫إ ِن ّهم كانوا‬ ُ َ ُ .

Warnakan kalimah-kalimah yang mengandungi tanda mati. ْ ‫وأ َط‬ ‫غححححى‬ َ ‫واقْت َرِب‬ ْ َ َ‫وأب‬ ‫َ ْقححححى‬ َ ‫ت ُجزوْن‬ َ َ ْ 5. .‫ن‬ ْ ‫م‬ ْ ‫ك ُفرهححححححححححححححححححححححححم‬ ُ ُ ْ ‫وَمن معِى‬ َ َ ّ 4. Sila baca kalimah berikut .

faham dan boleh membaca Al Quran B3D2 Boleh membaca potongan ayat-ayat pendek yang terdapat di dalam al Quran B3D2E1 Membaca potongan ayat-ayat pendek yang terdapat dalam alQuran dengan betul • • • • • Pemerhatian Talaqqi dan musyafahah Tasmik Soal jawab Ujian bertulis PERNYATAAN ITEM Instrumen .َ ‫فَأ‬ ‫غ ْنى‬ ٍ‫مت ْرب َة‬ َ َ َ ‫ت َعْل َمون‬ ‫حن َفآء‬ َ ُ َ ُ ُ ‫فَأ‬ ‫مه‬ ُ ّ INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 ITEM Band Standard Prestasi Deskriptor 3 Tahu .

Suaikan kalimah menjadi ayat. Sila baca potongan ayat berikut.ARAHAN GURU • • • Memaparkan kalimah pelbagai jenis Meminta murid membaca kalimah dengan betul Meminta murid latihan diberi Aktiviti ARAHAN MURID • • Membaca dengan betul Menjawab latihan dengan betul Kad kalimah. . lembaran kerja Contoh Item Rujuk lampiran (B3D2E1) Bidang : Tilawah B3D2E1(Membaca potongan ayat-ayat pendek yang terdapat dalam alQuran dengan betul) 1.              2.

faham dan boleh membaca Al Quran dengan bertajwid PERNYATAAN ITEM .‫َ ْح‬ ِ‫ا َل ْحم حححححححححححححححححححححد ُل ِل ّه‬ ‫ماخل َق‬ َ َ َ ‫ملححححححححححححححححححححححححححححك‬ ِ َ ِ ‫رب ال ْعَل َمين‬ ّ َ َ ِ َ ‫مححححححححححححن شححححححححححححر‬ ِ ّ ‫الن ّا َس‬ ِ INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 ITEM Band Standard Prestasi 4 Tahu .

waqaf. Sila baca kalimah berikut. alif lam qamariah dan alif lam syamsiah dan huruf-huruf bertasydid. nun dan mim syaddah. waqaf. alif lam qamariah dan alif lam syamsiah dan huruf-huruf bertasydid.) 1. tanda mad. tanda mad.Deskriptor B4D1 Boleh membaca potongan ayat-ayat pendek yang mengandungi pelbagai baris dan tanda dengan makhraj yang betul dan fasih B4D1E1 Membaca kalimah dan potongan ayat-ayat pendek yang mengandungi huruf alif yang tidak dibunyikan. lembaran kerja Contoh Item Rujuk lampiran (B4D1E1) Bidang : Tilawah B4D1E1(Membaca kalimah dan potongan ayat-ayat pendek yang mengandungi huruf alif yang tidak dibunyikan. . • • • • Pemerhatian Talaqqi dan musyafahah Tasmik Ujian bertulis Instrumen ARAHAN GURU • • Memaparkan kalimah pelbagai jenis Meminta murid membaca kalimah dengan betul Aktiviti ARAHAN MURID • • Membaca dengan betul Menjawab latihan dengan betul Kad kalimah. nun dan mim syaddah.

‫واست َك ْب َر واد ْعون‬ َ ُ َ ْ َ َ ‫فاسمعون من ارت َضى‬ َ ْ ِ َ َ ُ َ ْ َ 2. ْ ‫واسجد‬ ُ ْ َ ْ ‫واست َغْشوْا‬ َ ْ َ َ‫أ َع ْط َي ْن َك‬ ‫واغ َفرل َنا‬ َ ْ ِ َ َ‫فَأل‬ ‫ْهَمها‬ َ َ . Tandakan ( / ) pada kalimah yang mengandungi huruf alif yang tidak dibunyikan.

‫حسيبا‬ ً ِ َ ‫حسيب‬ ْ ِ َ ‫ك َفرين‬ َ ِ ِ 4. Tandakan ( / ) pada bacaan wakaf yang betul.3. Sila baca potongan ayat berikut : (lisan) . ‫دان ِي َة‬ ُ َ ِ‫ك َفرين‬ ِ ِ 2. ‫دان ِية‬ َ َ ‫دان ِي َة‬ ْ َ ‫ك َفرين‬ ْ ِ ِ ‫حسيبا‬ َ ِ َ 3. 1.

َ ‫غثآء‬ ‫فيهِمآإث ْم‬ ‫ُ ً أحوى‬ ٌ َ ِ ْ َ‫ولأن‬ ‫َ ت ُم ع َب ِدون‬ َ ُ ْ ّ ّ َ ‫وَلالضآلين‬ 5. ‫الطآمة‬ ُ ّ ٍ ‫عآئ ِل‬ Bulatkan Nun dan Mim syaddah . Tandakan ( / ) pada tanda bacaan panjang lebih 2 harakat ‫قَريب‬ ٌ ِ َ‫حن َفآء‬ َ ُ 6.

Warnakan kalimah yang mengandungi Alif Lam‬‬ ‫ذ َل ِك ُم‬ ‫بالط ّغوت‬ ‫ُ ِ‬ ‫ْ‬ ‫ِ‬ ‫والشمس‬ ‫َ ّ ْ‬ ‫ِ‬ .‫والرما َن‬ ‫َ ّ ّ َ‬ ‫الطآمة‬ ‫ّ ّ ُ‬ ‫وَإ ِن ّا َ ل َن َحن‬ ‫ْ ُ‬ ‫ل َت ُسئ َل ُن‬ ‫ْ ّ‬ ‫‪7.

‫ا َل ْحكيم‬ ُ ِ َ ‫ن َشرح‬ ْ َ ْ 1. ‫فَي ُعَذ ّب ُه‬ ُ ّ‫ذ‬ ‫ف‬ ّ ‫وَهُوال ْفت ّا َح‬ ُ َ َ ‫ت ف‬ ّ ّ .َ ‫أ َل‬ ‫م‬ ْ ِ‫ال ْب َل َد‬ 8. Warnakan huruf bertanda syaddah pada kalimah dengan betul ِّ ‫ز‬ َ‫ب 2. إ ِذافُزع‬ ّ َ ّ 3.

tanda-tanda waqaf dan waqaf pada kalimah tertentu (huruf muqattaah) dengan betul. B5D1E1 Membaca potongan ayat-ayat pendek yang mengandungi mim dan nun sakinah yang bertemu dengan hurufhuruf tertentu. bacaan panjang enam harakat pada tanda melintang bersyaddah.INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 ITEM Band Standard Prestasi Deskriptor 5 Tahu . fasih dan bertajwid B5D1 Boleh/ mampu membaca potongan ayat dan ayat-ayat pendek dengan betul. • • • • Pemerhatian Talaqqi dan musyafahah Tasmik Ujian bertulis PERNYATAAN ITEM Instrumen ARAHAN GURU • • • Memaparkan kalimah pelbagai jenis Meminta murid membaca kalimah dengan betul Memberi latihan bertulis Aktiviti ARAHAN MURID • • Membaca dengan betul Menjawab latihan dengan betul .faham dan boleh membaca Al Quran dengan betul. fasih dan bertajwid. fasih dan bertajwid.

tanda-tanda waqaf dan waqaf pada kalimah tertentu (huruf muqattaah) dengan betul. Baca ayat berikut dengan bacaan panjang enam harakat 1. lembaran kerja Rujuk lampiran (B5D1E1) B5D1E1(Membaca potongan ayat-ayat pendek yang mengandungi mim dan nun sakinah yang bertemu dengan huruf-huruf tertentu. Sila baca potongan ayat berikut ‫ضآل ّفَهَدى‬ َ َ ‫وَإ ِنال َن َحن الصآفون‬ َ ُ ّ ُ ْ ّ .) َ‫أن‬ ‫ْعَمت‬ ‫منءا َمن‬ َ ْ َ َ ْ َ ‫وَهُم ي َن ْهَوْن ع َن ْه‬ َ ُ ْ َ ‫فَأ‬ ‫وْجس من ْهُم‬ ْ ِ َ َ 2. bacaan panjang enam harakat pada tanda melintang bersyaddah.Contoh Item Bidang : Tilawah Kad kalimah. fasih dan bertajwid.

‫َ‬ ‫وَلالضآل ّين‬ ‫ّ ِ‬ ‫فَإ ِذاجآءت الصآخة‬ ‫ّ ّ ُ‬ ‫َ َ َ ِ‬ ‫‪3. Warnakan tanda-tanda wakaf‬‬ ‫َ ّ‬ ‫َ ُ‬ ‫قالوا ْ إنا ّل َضآلون‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫صلىى‬ ‫ل‬ ‫ج‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫قلى‬ ‫٣‬ ‫قل‬ .

‫صل‬ 4. ‫م‬ Padankan huruf dengan bunyi bacaan yang betul ‫ن‬ ‫طاها‬ ‫يس‬ ‫قاف‬ ‫طه‬ ‫صاد‬ ‫ق‬ ‫نون‬ .

fasih bertajwid serta menjaga adab membaca al quran dan layak menjadi naqib. B6D1E1 Membaca potongan ayat al Quran dengan makhraj dan bertajwid. • • • • Pemerhatian Talaqqi dan musyafahah Tasmik Ujian bertulis PERNYATAAN ITEM Instrumen ARAHAN GURU • • Memaparkan potongan ayat al Quran Meminta murid membaca dengan betul Aktiviti .faham dan boleh membaca Al Quran dengan betul.‫ص‬ ‫ياسين‬ INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 ITEM Band Standard Prestasi Deskriptor 6 Tahu . fasih bertajwid serta menjaga adab dan layak menjadi naqib.menjaga adab-adab membaca al quran seperti berwuduk dan menutup aurat serta boleh membetulkan bacaan rakan. B6D1 Boleh membaca potongan ayat pendek dan ayat-ayat pendek mengikut makhraj yang betul.

) Soalan lisan 1. Berwuduk ii.menjaga adab-adab membaca al quran seperti berwuduk dan menutup aurat serta boleh membetulkan bacaan rakan. Apa yang perlu kita lakukan sebelum membaca Al Quran Jawapan i. lembaran kerja Contoh Item Rujuk lampiran (B6D1E1) Bidang : Tilawah B6D1E1(Membaca potongan ayat al Quran dengan makhraj dan bertajwid.ARAHAN MURID • • • Membaca dengan betul Menjawab latihan dengan betul Menjadi naqib terhadap rakan yang lain Potongan ayat . Murid membaca potongan ayat dengan bimbingan rakan sebaya. (Guru mengawasi naqib)                              . Menutup aurat 2.

                                           .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful