RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tarikh Kelas Tajuk Pelajaran Objektif Umum Hasil Pembelajaran : 18 Julai 2011 Masa : 5 Harapan : 10.30 pagi – 11.30 pagi

Bilangan murid: 34 orang

: Memahami kejadian siang dan malam : Mengetahui kejadian siang dan malam : 1) Murid dapat menyatakan bahawa waktu siang adalah bahagian Bumi yang menghadap Matahari. 2) Murid dapat menyatakan waktu malam adalah bahagian Bumi yang tidak menghadap Matahari 3) Murid dapat menerangkan bahawa kejadian siang dan malam berlaku akibat putaran Bumi pada paksinya.

Pengetahuan Sedia Ada

: Murid telah mengetahui bahawa Matahari dapat mengeluarkan cahayanya sendiri dan Bumi juga bredar mengelilingi Matahari.

Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir

: Memerhati, mentafsir maklumat dan berkomunikasi : Membuat perbandingan, menghubungkait dan menganologi

Sikap Saintifik & Nilai Murni : Mensyukuri nikmat siang dan malam yang dikurniakan Tuhan siang adalah untuk bekerja dan mencari ilmu manakala malam adalah untuk berehat. Alat Bantu Mengajar : LCD, lampu suluh, bola

Fasa/ Masa Isi kandungan Aktiviti Guru dan Murid Catatan Orientasi ( 10 minit ) Bumi beredar mengelilingi Matahari menyebabkan Bumi terbit di sebelah Timur dan terbenam di sebelah barat Kejadian siang dan malam berlaku akibat Bumi berputar pada paksinya Guru menunjukkan tayangan video bagaimana kejadian siang dan malam berlaku Kemahiran Saintifik :Memerhati dan mendengar penerangan video dengan teliti serta mentafsir maklumat Mengenal pasti kejadian siang dan malam Pencetusan Idea ( 10 minit ) Mengapakah wujudnya kejadian siang dan malam? Bagaimanakah fenomena ini berlaku? Murid diminta menerangkan fenomena kejadian siang dan malam Ujian pengetahuan murid yang sedia ada Penstrukturan Semula Idea ( 20 minit ) Simulasi fenomena siang dan malam Simulasi dan main peranan 1) Tutup lampu dan langsir Nilai murni: Murid bekerjasama dalam menjayakan simulasi tersebut Bumi berputar pada paksinya dari Barat ke Timur untuk wujudkan suasana gelap 2) Jemput Kemahiran Saintifik: Kelas diminta membuat .

Istilah –istilah untuk menjelaskan kejadian siang dan malam diperkenalkan Murid melakar diagram untuk menunjukkan bagaimana kejadian siang dan malam berlaku pemerhatian dengan teliti dan mentafsir maklumat Kemahiran Berfikir :Membuat perbandingan pada bahagian Bumi yang menerima cahaya Matahari .seorang murid Matahari tidak bergerak dan mengeluarkan cahaya sendiri untuk memegang bola mewakili Bumi 3) Minta seorang murid lagi memegang lampu suluh mewakili Matahari 4) Murid yang bertindak sebagai Bumi dikehendaki berputar mengelilingi matahari melawan arah jam Aplikasi Idea ( 15 minit ) Konsep siang dan malam dijelaskan dengan istilahistilah berkaitan.

Murid digalakkan mencuba simulasi di rumah. Mengagumi ketertiban kejadian alam dengan bersyukur atas kurniaan Tuhan. .Refleksi ( 5 minit ) Adakah simulasi dan main peranan ini dapat menjelaskan fenomena siang dan malam? Adakah fenomena ini mengagumkan? Murid membuat kesimpulan bahawa bumi berputar pada paksinya menyebabkan kejadian siang dan malam.

-.75.8.82:.38.3 /. -:2-075:9.2/03.8 :7/202-:./.9.3.2 /.33 /.. 2030-.3 1034203..3-.9 2030..3 203.82:.#0108 239 /.32.3 507..8 /7:2..3 203.3 .:-.3           . 03.83.8 :73.3 2./.5. 5.30.2 :7//.:2.3 -078::7.8..9 /..3 0825:.3/.3 0.. 1034203..32.3%:.:2 09079-./..

 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful