PROJECCIÓ CILÍNDRICA: Si l'orígen dels rajos projectants és un punt infinit (denominat punt impropi), tots els rajos seràn

paral.lels entre sí. PROJECCIÓ CÒNICA O CENTRAL:Si l'orígen dels rajos és un punt propi.

Projecció cilíndrica ortogonal: les línies de projecció son perpendiculars al plà de projecció
raig projectant

plà de projecció

Projecció cilíndrica obliqua: les línies de projecció son obliques al plà de projecció (90º)
raig projectant

plà de projecció

Projecció cònica
centre de projecció raig projectant

plà de projecció

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful