You are on page 1of 566

RYA TBRLER ANSKLOPEDS

Hazrlayan kran GKNAR

KTSAN

Y Rabbi!.. Senin ortan ve benzerin yoktur. Domam, dourmamsn. Yaratan ve yarattklarn yaatan sensin. Senden geldik sana dneceiz. Btn lemlerin yaratcs olan yce Allah'm verdiin btn ni'metlere hamd- senalar olsun. Biz yaratm olduun kullarnn kt hareketlerini rahmeti ilhinle sen dzelt. nki bizler ok aciziz fakat nefsimizin bizi yanl ynlendirmesi sonucun da btn bu hatalarmz gremiyoruz. Bizleri doru yola ynelt, sevdiin salih kullarnn arasna kat Y Rabbi!.. Beni ve btn ehl-i imn ve tevhid zerine olan tm insanlar hiret gnnde af ve mafiretinle cennet ve cemline nail eyle. min. Y Rabbi!.. bizlere Size iinizden pek izzetli ve btn arlklarnz zerine alan, stnze titreyen, m'minlere ok acyan ve merhamet gsteren bir Peygamber gelmitir (Tevbe sresi-yet:128) diyerek mevcudiyetini mjdelemi olduun kinatn serveri, Hatem-l Enbiy, Resl- Mcteb, Muhammed Mustafa (s.a.v)'e ve btn mmetine salt ve selm olsun. Sevgili okurlarmz ben naizane olarak sizlere elinizde bulunan kitab, gvenilirliine inandm eitli ilm eserleri aratrarak hazrlamaya altm. Hatalarm olabilir. nk hi bir zaman kul hatasz olmaz. Yanlz rya tabirnamesini derlerken, daha ziyde Islmi Rya tbircilerinin, mutasavvuflarnn grlerine nem vererek tabirnameyi o ekilde hazrlamaya gayret gsterdim. nAllah faydal olurum. Ayrca her trl eletirilerinizi ak yreklilikle siz okurlarmdan sevgi ve sayglarmla bekliyorum. Zira tm insanlar edilmi olan tenkitlerin belirledii ortamda doruyu ve gzeli bularak hareketlerine ve dncelerine yeni ufuklar dorultusunda yn verecektir. Kitabmzn ilk blm; Uyku Nedir?.. Uykuya yatarken okunacak dualar. slm dnrleri ve dier bilimcilere gre ryann tarifi... Rya eitleri nelerdir?..
2

a) Rahmani Rya b) eytani Rya stihare nedir ve namaz nasl klnr, dualar nelerdir?.. Rya ile ilgili olan yet-i Kermeler, Hads-i erfler. slm yorumcularnn yorumladklar nl ryalardan rnekler... Kitabmzn ikinci blm? Ryada grlen ekillerin, hal ve hareketlerin alfabetik srayla yorumlanmalar. Grd ryann sahih ve doru olmasn isteyen her mslman znde, sznde doru, kt ahlk terk etmi gzel ahlka sahip olmaldr diyebiliriz. Ayrca kiinin uykuya yatmadan abdestli olmas ve sa ynne yatarak, kbleye kar yzn dnerek, uyumas da yce islm dinine gre de mstehabdr. Kitabmzdan faydalanarak ryasnn yorumunu yapmak isteyen bir kimse; ilk nce ryasnn tamamn hatrlamal. Ardndan grm olduu ryann cinsini belirlemelidir. Bu belirlemeyi kitabmzn rya eitleri blmne bakarak kolaylkla yapabilirsiniz. Ardndan ryada grm olduunuz renklere, ekillere, insanlarn yzlerine, ask yzl m?., sevinli mi?., hal ve hareketleri nelerdir?., gibi btn verilere nem vererek ilgili blmleri (kitabn alfabetik fihristine bakarak orada yazl olanlar) okuyunuz ve ryada btn grlen eylerin manlarna teker teker baktktan sonra aralarnda balant kurunuz. Yanlz u hususu nemle belirtmek isterim ki; grlen rya ertesi gn veya ksa zaman iersinde hemen zuhur etmeyebilir. Seneler sonra vuku bulacak eyleri gsteren ryalar da vardr. Mesel: Hz. Yusuf (a.s)'n ryas, ryay grdkten tam yirmi yl sonra vuku bulmutur. Allh- Tel'nn (c.c) bize emretmi olduu doru yoldan saptracak olan tm kt davranlardan uzak kalmak ve Allh- Tel'y (c.c) tam anlamyla tanmak, iman etmek ve rzsn kazanm kullardan olmak dileini Cenb- Hakk'tan (c.c) niyaz ederek szlerime son veririm. Ayrca hazrlam olduum bu tabirnamenin tm mslman kardelerime faydal olmasn Rabbil leminden niyaz eder ve siz okurlarma derin sayglar sunarm. kran GKNAR

UYKU NEDR?..
Uyku nbetle tekrarlanan bir yar lm hali ve uur bulankldr. Uyku insann ihtiyac iin Rabbil lemin tarafndan verilen ilhi bir ni'mettir. Kur'n- Aziman'da (Alk Sresi/yet: 9'da) bu konuya aklk getirilerek Uykunuzu dinlenmeniz iin oluturduk denilmektedir. Uyku fikrin, diman, fiziki bedenin tmnn organlarn dinlenebilmesi ve hcrelerin yenilenmesi iin gerekli olan zaman dilimidir. ayet bu zaman insanlara verilmeseydi ne olurdu?.. Bir dnn Korkun!.. nki yenilenme olmaynca bir mddet sonra insann beyni duyular ve fiziki bedeni ifls ederdi. eitli ilim adamlarnn (Psikiyatrislerin) bu konudaki ortak gr, Uyku ruha iyilik bedeni shhat verir bu yzden saln mkemmel olmasn isteyen insanlar ltfen uykularna zen gstersinler denilmektedir. Uykusuzluksa insan sinirli, hrn ve asab yapar. Kiinin btn hareketlerinde dzensizlik oluur. Halbuki uyku esnasnda soluk alp vermek satihleir. Kann basnc der, kalp arpntlar arlar, kollarda bacaklarda hareket azalr ve kiinin uuru tamamen istirahate ekilir. Uyku ihtiyac yaa bal olarak sre deiiklii gsterir. Sz gelimi memedeki ocuklar 18-20 saat kadar uyurlar. Okul a ocuklarnn ihtiyac olan uyku sresi 5-9 ya arasnda 11-13 saat 9-15 ya arasnda 9-10 saat arasndadr. Bu konu Fransa'daki bir eitim kongresinde ele alnm ve tm delegelerin katlmyla ortak bir deklarasyon yaynlanmtr. Okul a ocuklarnn belleklerinin glenmesi eitimlerinin baarl olabilmesi ve salkl bir bedene sahip olabilmeleri iin mutlaka dzenli uyku uyumalar gereklidir. Orta yal olan kiilerde uyku ihtiyac 6-10 saat, yallarda ise bu sre geceleyin daha azalarak yanlz gndz artarak belirlenmektedir. nsanlar ala az ok dayanabilirler lkin uykusuzlua asla dayanamazlar. Az uyku nasl bedenin ihtiyac iin gerekli olan zaman insana vermiyorsa fazla uyku uyumakta (fazla yemek gibi) insana zararldr. Erzurumlu brahim Hakk Hz.leri Marifetnme adl eserinde bu konuya temas ederek; Erenler yoluna giden, hasletten gitmitir. lki zaruret olann
4

dnda yememek. kincisi imkn snr iinde fazla uyumamak. ncs gerekli olandan fazla konumamak hsl, uykusu ok olann ruhu hasta ve ii zordur. Demek ki Rabbil lemine Ykiyn olmak isteyen bir kimse yemeine, uykusuna ve syledii szlere dikkat etmeli bu konularda daima ll olmaldr. Uyku iki blme ayrlr: lki yataa yatld zaman uyumakla uyumamak arasnda olan zaman, daha sonra da iyice dalarak uyumak ki buna DERN UYKU denir. Bu sreler kiiden kiiye deiiklik gsterebilir. Tp adamlar en rahat uykuya yat eklinin sa tarafa dnerek yatmak olduunu sylemektedirler. Halbuki Peygamber efendimiz (S.A.V) bu durumu bizlere tam on drt asr evvel bildirmitir. Ukbe bin mir'den rivayet olunan Hads-i erfe gre... Hz. Reslullh (s.a.v) buyurdu ki: Bir kimse Bakara sresinin sonundaki iki yet-i kermeyi okuyup abdestli olarak sa ynne yni kbleye doru yzn dnerek yatsn bu sabaha dek ona yeter. Ayrca uykuya yatarken bunlar haricinde de okunmasnda faydal olan dualar vardr ki bunlarn okunmas ok faziletlidir. nki uyku bir nev, insann lm halidir. Kii uyurken pekla ruhunu teslim edebilir, mal ziyana urayabilir. Cenb- Hakk (c.c) bizleri Kur'n'da bulunan (En'm sresi/yet: 60) O dur ki, sizleri uyutarak l gibi yapyor diyerek bizleri uyarmaktadr. lmden sonra dirilmeye inanmayanlara ne gzel bir rnektir kiinin Uyku hali. u halde m'min kii her zaman olduu gibi uykuya yatarken de Yce yaradana snmal ve du etmelidir. nk Du m'minin silhdr, Du m'minin kalkandr, Du ibdetlerin zdr Biz kitabmzda bu dualardan baz rnekler vererekte sizlere yardmc olmak istiyoruz. nAllh tm inanan insanlar, tm du ni'metlerinden fayda salamay bilirler ve Cenb- Hakk'a (c.c) du etmek bizlere ve tm inanan insanlara nasib olur. nki Cenb- Hakk (c.c) her eyi insana nasb ettii gibi du etmeyi de nasb etmektedir. nki Cenb- Hakk'tan (c.c) izinsiz bir tek yapran kmldayamayaca gibi, insana da nasb olmazsa du etmek deil bir tek kere gz kapaklarnn kirpiini birbirine dediremez bile.

UYKUYA YATARKEN OKUNMASI FAZLETL OLAN DUALAR

mene'r-Rasl bim nzile ileyhi mi'n-Rabbih ve'lm'minn. Klln mene billahi ve meliketih ve ktbih ve Rusulih. L nferriku beyne ehadin mi'n-Rsulih. Ve kl semi'n ve eta'n ufrneke Rabbena ve iliyke'l-masr. L ykellifu'llh nefsen ill vs'ah. Leh m kesebet ve aleyh me'k-tesebet. Rabbena l thizn innesn ev ahta'n, Rabbena vel tahmil aleyn sran kem hamelteh ale'l-lezne min kablin, Rabbena vel thammiln mla tkate len bih. Va'fu ann, vafir len, ve'rhamm. Ente Mevln fe'n-surn ale'l-kavmi'l-kfirn. (Bakara sresi: yet: 285 - 286)

Allahmme eslemtu vech ileyke ve favvadtu emr ileyke ve elce'tu zahr ileyke rabeten ve rahbeten ileyke l melce'e vel mence'e minke ill ileyk. mentu bi-kitbike'llez enzelte ve binebiyyi-kellez arsalt. Subhanellhi ve'l-hamdu lillhi velilhe illllahu va'llahu ekber. Esta-firullahe'llez lilhe ill huve'lhayye'l-kayym. Abdullah bn-i mer (r.a)'den rivayet olunur ki Peygamber efendimiz (s.a.v) yatarken; Allahmme bismike rabb ve veza't cenbi fafirli zenbi deyip ardndan 33 defa Subhanallahi 33 defa Allah Ekber diyerek sa yannza dnp yatn demilerdir. Uykular dzenli olmayan uykusuzluk eken bir kimse de u duay okumaldr. Zeyd bin Sabit (R.A)'dan rivayet olunmutur: Bir gn Hz. Resul (S.A.V)'e uykusuzluktan ikyet ettim, o da bana bu duay retti. Okudum ve uykusuzluk illetinden kurtuldum. DUA; Allahmme garetin ncm vehede etil uyn ve ente hayn kay-ym l te'hzke sinetn vel nevm y kayym ehdi leyli ve enmi ayn. Uyku esnasnda zaman zaman korkan kimseler de u duay okumaldrlar.

Ez bi kelimatillhit tamti min gazabihi ve erri ibadihi ve min hemeztieytni ve en yahdurn. Belirli bir saatte uyanmak isteyen kimse; ( defa)

nn a'taynke'l-kevser fe-salli lirabbike ani'eke huve'l-ebter duasn okuyup yatmaldr.

ve'n-har

inne

UYKUDAN UYANAN KNN OKUYACAI DUALAR


Eb Zer (R.A)'dan rivayete gre Reslallah (S.A.V.) yataa girdii zaman; Bismikellhmme ahy ve emt.

Uyand zamanda;
8

"Elhamd lillhillez ahyn ba'de m emten ve ileyhinnr. Eb Hreyre (R.A)'dan naklen; Relallah (S.A.V): Biriniz uykudan uyandnz zaman yle dua etsin buyurdu

Elhamd lillhillez radde aleyye rhy ve fn f cesedi ve ezine l bizikrih.

Elhamdlillhillez halagannevme velyegzate, elhamdlillhillezl beasen salimen seviyyen, ehed ennallhe yuhyilmevt vehve al klli ey'in gadr ie (R. Anh)'dan rivyet olunur ki; Peygamber Efendimiz (S.A.V): Kim ki uykudan uyand zaman u duay okursa deniz kpkleri kadar gnh olsa Allah- Tel (C.C) o kimsenin gnhlarn afv eder. 10 defa (Allah Ekber), 10 defa, (Elhamdlillah), 10 defa (Sbhanallahi ve bihamdihi), 10 defa (Sbhanel Kuddus), 10 defa (Estafirullah El-Azm), 10 defa (L ilahe illallah Muhammeden Raslullah) der ardndan;

Allhmme inn euz bike min diygddny ve dyg yevmil gymeh. Veya;

L ilhe illllahu vahdeh l erke leh, lehlmlk ve lehlhamd vehve al klli ey'in kadir
9

Veya;

L ilahe ill ente sbhnekellhmme estafiruke lizenb ve es'elke rahmeteke, Allhmme zidn ilmen vela tzi galbi ya'de iz hedeyten veheb l min lednke rahmeten inneke entel vehhb.

RYA NEDR VE ETLER


Rya dier bir anlamda d; uyku srasnda meydana kan canlymcasna, yaanmcasna ortaya kan bir durum, bir halisilasyon (olgudur). Rya grmeyen insan yoktur fakat ryalarn uyandktan sonra hatrlamayan insan vardr. Bugnki tb gnlk olaylardan etkilenerek ortaya kan durum, ruh fantaziler, hayaller diyerek de ryay yorumlamaktadrlar. Ancak biz inanan mslmanlar olarak ryann (sahih) kiinin Rabbil lemin tarafndan uyarlmas, kimi zamanda baz eyler iin (cennet, ilim, evld vb.) mjdelenmesi olarak alglyoruz. nki iki cihan serveri Peygamber efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)'e 23 sene Rabbil lemin tarafndan vahiy yoluyla Kur'n- Kerm'in yet-i Kerme'leri indirilmitir. Ve bu yet-i Kerme'lerin bir ou Peygamber efendimize rya esnasnda vahy edilmitir. Ayrca Peygamber efendimizin gnmze ulaan iki tane hads-i erfi vardr ki; bunlar bize ryalarn ilhi bir hikmet olduunu gstermektedir. Bu Hads-i erfler; M'minin ryas, Rabbi ile uykuda konutuu bir eit kelmdr. Salih (ve sdk) rya, peygamberliin yirmi be cznden biridir. Yanlz unu unutmamak gerekir Hads-i erflerde iaret edilen ryalar Sahih Ryalardr. Ryalar anlam ve gr ekline gre snflandrlrlar. yle ki: a) Rahman (Sahih) ryalar, b) eytan (eytann korkutmalar ve nefsin istekleri, kandrmalar) ryalar,

10

c) Kiinin gnlk olaylardan etkilenmesi sonucu veya bedenin arazlar sonucun da meydana kan ryalar.

RAHMN RYALAR
Cenb- Hak'n (C.C) bize melekler vastasyla gstermi olduu ve Kur'n- Kerm yoluyla bildirdii ryalardr ki; bunlar Cenb- Hak'n (C.C) kulunu uyarmas veya mjdeleyerek bilgi vermesidir. Nitekim Saafft sresi 104-105 buyurulmaktadr ki: Biz ona: Y brahim, ryana sadakat gsterdin. phesiz ki biz iyi hareket edenleri byle mkfatlandrrz diye nida ettik. Sahih ryalar genelde abdestli olarak uykuya yatld zaman, seher vaktinde sabah namazndan sonra veya kutsal gecelerde (kadr, bayram, arife, aylar, cum'a) grlen ryalardr. Sahih ryalarn en dorusunu peygamberler grmlerdir. ok defada grld gibi tatbik edilmi ve grlen ryalar doru olarak yorumlamlardr. (Fetih sresi/Cz: 26-Ayet: 27) Andolsun ki Allah, Resulnn ryasn doru kard. Andolsun ki Allah'n izni ile Mescid-i Harm'a emniyet iinde kiminiz balarn tra ederek, kiminiz salarnz keserek, korkusuzca ve kati suretlere gireceksiniz. Allah, sizin bilmediinizi bildide bundan nce (Hayber fethi gibi) yakn bir fetih verdi. Yukardaki bahs edilen yet-i Kerme Reslullah'n (S.A.V) Hudeybiyeden kmadan nce bir rya grp Ashab- Kirm'a anlatmas ve onlarn da ryann o yl kacan sanp mnafklara sylemeleri. Mnafklarnda bu olayn gereklemeyeceini syleyerek dedikodu etmeleri zerine nazil olmutur. Sahih ryalar kimi zaman da kiiye uyarc olabilir. Sz gelimi kulun gnh iledii, ilemek zere olduu, veya doru yoldan at vakit grlen ryalar vardr ki, cehennem ateiyle korkutulmak gibi grlen ryalar bu eit ryalara rnek olarak verebiliriz. Sahih ryalar genelde z sz doru olan Cenb- Hak'n (C.C) salih kullar grrler. Sahih rya grmek iin aadaki duann okunmas faziletlidir.

11

Nu'munu billh, nesiku billh, neruddu umran illllah ve has-bunllahu ve ni'mel-vekl vel havle vel kuvvete ill billhi'laliyyi'l-azm.

EYTAN RYALAR
Bunlar eytann gsterdii ryalardr ki; ryadan saylmazlar. Genelde gusl abdestti olmayan kimselerin grd ryalardr. Bunlara en iyi rnek halk arasnda arlk basmas, karabasan diye tarif edilen durumda meydana kan ryalardr. eytan rya gren bir kimse veya ryasnda korkutucu, rktc, dehet veren bir rya gren kii ilk i olarak hemen uyand zaman Peygamber efendimiz (S.A.V)'in bir hads-i erfine binaen Salih (ve sdk) rya Allh- Tel'dandr (C.C). Kt rya ise eytandandr. Biriniz holanmad bir rya grecek olursa uyandnda sol tarafna nefes flesin ve onun (ryann) errinden Allh- Tei'ya (C.C) snsn. Zira o (byle yapld zaman) zarar veremez demelidir. O takdirde byle bir rya grm olan bir kimse uykudan uyand vakit hemen soluna defa tkrmeli ve ryann errinden Cenb- Hak'a (C.C) snmal ve ryay hi kimseye anlatmamaldr. Mmknse yataktan kalkt gibi gzelce abdest alp iki rek't namaz klmal ve o gn fakire sadaka vermelidir. Zira sadaka kiinin bana gelebilecek btn bellar def eder. Birde uykuya yatld zaman kiinin uyankken yapm olduu ilerden etkilenerek veya hastalanmasndan, bir olaydan korkmasndan sonra grlen ryalar vardr ki bunlarda yorumlanmaz ve asla kmazlar. Bunlara rnek mesel; ateli bir hastann ryasnda bir dere kenarna gidip su imesi gibi grlen veya kiinin gndz birisiyle tartp geceleyin ryasnda tartt kimseyi yaralamas veya o kimse ile ilgili rya grmesini sayabiliriz. Bu tip grlen ryalar islmi rya tbircilerinden olan Cfer-i Sdk (R.A) u szlerle anlatmtr; Karma kark grlen, tbirde zorluk ekilen, uyannca hemen unutulan, zihinde hayal meyal hatrlanan, kiiye etki etmeyen ryalar yorumlanmaz ve birey ifde etmezler. Fakat her okuyucu unu bilmelidir ki; her grlen rya Rahman olmad gibi eytan de olmayabilir. Korkun olan ryalarda ayn ekilde ok gzel bir haberin verilmesi eklinde tecelli edebilir. Buna rnek olarak u olay gsterebiliriz. Ashb- Kirmdan olan mml Fazl (R.A.) bir gn Reslullahn
12

(S.A.V.) huzuruna gelip: Y Reslullah korkun bir rya grdm; deyince Grdn hayrdr, buyurdular. Y Reslullah, mbarek vcudundan bir para kesilip benim kucama braklmt. O zaman Resluilah tebessm ederek buyurdu ki: Ey mm'l FazI yaknda Hz. Fatma (R. Anha)'ya bir ocuk dourur da sen onu kucana alrsn, buyurdu. Gerekten Hz. Fatma (R. Anha)'ya Hz. Hasan (A.S)' dnyaya getirdi ve mm'l FazI Hz. Hasan (A.S)' kucana ald. Bir kimse ryasnn doru kmasn istiyorsa, szlerine yalan katmasn, kouculuk, gybet gibi kt huylardan kendini arndrsn. Ve uykuya yatarken dinimize gre mstehab olan abdesti alarak yataa girsin ve sa yne doru yatarak uyusun.

RYALARIN YORUMLANMASI VE NL RYA TBRCLER


Rya gren bir kimse ryasn bir lim veya iyi bir t veren kimseye anlatmaldr. Bu hususuda her konuda bizleri aydnlatan yce Peygamber efendimizin (S.A.V) bir hads-i erfinde buyurduu gibi olmaldr. Rya, tbir olunmadka, kuun aya zerinde (durur gibi)dir. Tbir olunduu zaman der (cesine aa kar). Ryay sevdiin kimseden veya (tbir hususunda) bilgi sahibi olandan bakasna anlatma (Feyz'l-kadir cz: 4/Sayfa: 46) ki cihan serveri yce Peygamberimiz (S.A.V) ilk Islmi rya tbircisidir. nk bu konuda bize k tutacak, yol gsterecek bir ok hads-i erf gnmze kadar ulamtr. bn-i Snni (R.A)'dan bir rivayete, gre; Peygamber efendimiz (S.A.V) sabah namazn kld vakit yzn halka dner ve Sizden biriniz dn gece bir rya grd m? derdi diyerek anlatlan ryay dinler ve daha sonra;

Hayren telkhu ve erren tevekkahu, hayren leh ve erren al a'dain, vel-hamdlillahi rabbil lemne. Hayrl olsun, serden uzak olsun. Hayr bize er dmanlar-mza
13

olsun. Hamdolsun lemlerin Rabbi olan Allah'a derdi ve ryay tbir ederdi demitir. Ryay anlatrken kesinlikle grlmeyen eyler sylenmemeiidir. Zira Peygamber efendimiz (S.A.V) buyurdu ki: Kim kasten ryasna yalan (kartrp) sylerse, ateten oturacak bir yer edinsin. Zira iftirann en by kendi gzlerine yapt iftiradr. (Feyz-l Kadir cz: 6/Sayfa: 216) Ryada Peygamber efendimizi (S.A.V) grmek ryann hayra ve doru olarak yorumlanmasna sebebtir. Ayrca bir kimse ryasn; grm olduu rya iinde tbir ederse veya bakas tarafndan rya tbir edilirse; o rya tbir edilmitir tekrar yorumlanmasna ihtiya yoktur. Baz islmi rya tbircileri ryada lnn sylemi olduu eylerde haktr diyerek ryann dz olarak yorumlanmas gerektiine karar vermilerdir. Tarih iinde birok devletlerde, rklarda, kavimlerde ryaya nem verilmi ve tbir edilmesine allmtr. lk alarda ryalarn tanrlar tarafndan gnderildiine inanlrd. Eski Msrllar yaklak 4000 yl nce rya yorumlarn derlemilerdir. Kitab- Mukaddes iinde olmak zere birok Ortadou ve Asya kaynakl metinde kehanet ieren veya hastalar iyiletirecek bilgilerin bulunduuna inanlarak rya yorumlar yaplmtr. Son zamanlarn bilim adamlarndan olan Claude Bernard (1813-1878) "Fizyolojinin kurucularndan" nsan doutan ryalara kar istidatldr. nk dimasz insan dnlmez diyerek rya hakknda; Gz bir organdr asl gren yer beyindir o halde insan gz kapal da baz eyleri grebilir diyerek ryann gerek olabilecei mevzuuna aklk getirmitir. Ve bu arada adlarn zikretmeden geemeyeceimiz ok nl slmi rya yorumcular da vardr. Bunlar Hz. Ysuf (A.S), Hz. Eb Bekir (A.S), bn-i irin (R.A) ve Cfer-i Sdk (R.A)'dr. Ayrca Hz. Ysuf (A.S) nl bir rya tbircisidir. Ve yce kitabmz Kur'n- Kerm'de onun rya tbirciliinden Ynus sresinde bahs edilmitir. Ve ite ylece Rabbin seni seecek ve sana rya tbirine ait bilgi verecek. Hemde bundan evvel, atalarn brahim'e ve shk'a (R.A) tamamlad gibi, ni'metini sana ve Yakb (A.S) soyuna tamamlayacaktr. phe yok ki Rabbin almdir, hakmdir. Yakn tarihimizde yaam olan nl slm dnr Erzurum'lu ibrahim Hakk Hz.'leri Marifetnme adl eserinin 101'nci sayfasnda ryann ne olduuna ve rya tbir etmeye aklk getirmi ve demitir ki:
14

n buhr- gda dimaa gelir Rh-u hayvn ol zaman ne eder Pes havass- burun muattal olur n diman havass kalbe iner Kalbe ilham olur iaretler B vesit bulursa nfladr Kalb eer vsta ile olsa habr Pes gelir kalbe grd rya Arab ismin evveli alnr (Gddn buhar beyne geldiinde, nce burun pislerine nail olur. Hayvan rh o zaman ne eder? Vcdun dn brakp, iine gider. O an burun hisleri muattal olur. Uyku hlini cisim, onunla bulur. Beynin hisleri kalbe indiinde, kalb o an ruhun iine dner. Kalbe iaretler ilham olur. Asldan kalb mutular alr. Vastasz bulursa faydaldr. Ayns karsa vakadr. Kalb eer vsta ile haberdar olsa, grd dten tbir olunur. O an gelir kalbe grd rya; ona ya iaret veya mjdedir. Ryada grlen eyin Arapa isminin ilk harfi alnr. Ne ise o harflerle bilinir. O halde zetle diyebiliriz ki; rya vardr haktr ve gerektir. Yanlz biz inananlarn ryasnn Rahman olabilmesi iin yukarda anlattmz noktalara nem verilmesi gerekli ve zaruridir. Cenb- Hak (C.C) btn mslmanlara hayrl, salkl gnler ve gecelerin de sahih (Rahman) ryalar grmeyi nasib etsin. min.

STHARE NEDR? NAMAZI NASIL KILINIR VE HANG DUALAR KONUMLADIR?


stiharenin lgat mans hayrl ey istemektir. lem-i mans ise, giriilecek bir iin veya sonucun ne olacan Cenb- Hak'ka (C.C) danmak iin iki rek't namaz klmak ve du'Iederek hi konumadan uykuya yatmak demektir. stihareye yatmann en nemli yn edilecek dualardr. nki Allah- Tel (C.C) ihtiyac du ile ifde^edilir. Du bir inann, bir balann ifadesidir. nsanlar du annda Allh- Tel'ya (C.C) yaknlap, glenirler. Du annda insan Allh Tel'nn (C.C) kendisini duyduuna ve annda cevap verdiine inanr. Ve insanda beklenmedik olayla zuhur eder, zihni denge kurulur, iimizdeki yanlzlk, kudretsizlik ve gayretlerimizin bo olduu hissi yok olur, dnya adaletsiz ve zalm deil, dost grnr.
15

Ve iimiz de ancak iman eden insanlarda grlen esrarengiz bir durum, bir kuvvet uyanr. Ne mutlu Cenb- Hak (C.C) tarafndan du etmek nasib olan m'minlere. stihare namazn usulne uygun klmak iin yats namasndan sonra, yatarken evvela gzelce abdest almal ve Allh- Tel'nn (C.C) rzs iin niyyet ettim istihare namasn klmaya diyerek niyyet edilmelidir. stihare Namaznn Kln: 1 nci Rek'tta;

Fatiha Sresi: Elhamdlillahi rabbil lemiyn. Errahmnirrahm. Mliki yevmiddiyn. yyke na'bd ve iyyke nestem. hdinassrdal mstekm. Srdalleziyne en'amte aleyhim. ayril madbi aleyhim veladdllyn. (mn)

16

Kfirn Sresi: Kul y eyyhel kfirn. l bd m ta'bdn. ve l entm bidne m bd. ve l ene bidn m abettm. vel entm bidne m abd. lekm diynkm veli yediyn. 2 nci Rek'tta tekrar Fatiha sresi ve;

hls Sresi: Kulh vellh ehad. Allhssamed. Lem yelid ve lem yled. ve lem yekn leh kfven ehad. okunmaldr. Ve namaz bittikten sonra duas edilmelidir.

Allhmme! nn estehruke bi lmike ve estakdiruke bi kudretike ve es'elke min fadlike'l-azm. Fe-inneke takdiru vel akdiru ve ta'lem ve-l a'lem ve Ente Allm'l-Guyb. Allhmme! n knte ta'lem enne hze'l-emre hayrun l f dn ve me ve akbeti emr ve cili emr ecilih fakdirh, l ve yessirh l smme
17

brik l fh. Ve in knte ta'lem enne hze'l-emra errn l f dn ve me ve kbeti emr ve cili emr ve ecilih tasrifh ann vasrifn anh, vakdir l el-hayra hays kne smme ar-dnm bih. Yanlz istihare duasn okuyan kimse hazel emre diye okunan yerde dileini syleyip ondan sonra duaya devam etmelidir. Bu duann 3 veya 7 defa okunmas mstehabdr. Ve ardndan istihareye yatan kimse hi konumadan, dnya kelm etmeden sa tarafna ve sa elinin zerine yatmal ve bylece uykuya varmaldr. Bizlere Buhariden nakil olunduuna gre istihare de grlen yeil, beyaz renkler sonucun hayrn iaret eder. Siyah mavi, sar renk ryann sonucunun msbet olmadna iarettir. Krmz renk ise kesin olarak olayn tezliini, abukluunu gsterir. Baz tarikat eyhleri ise ryalar kendilerine yol gsterici kabul etmiler ve mridlerine bunun iin eitli zikirler retmilerdir. Bunlara rnek olarak unlar verebiliriz. Riyazet kitaplarndan olan Gayret'lHkim adl kitapta ev-rad ve zikirlerden bazlarndan bahs edilerek denmitir ki: Uykuya dalarken bu adlar okunduu takdirde bu adlarn zellikleri sayesinde insann istedii ii hal ve ynn grebilecei, gaybi leme ynelerek bilmek istedii kendisine bildirilecei sylenmitir. Ve bu zikirlere HLMYE adn vermilerdir. Mesleme bin Ahmet Mecariti Kitab-el GAYE ald eserinde bunlardan be tanesine yer vermitir Bunlar: 1) Tufngdis, (100) 2) Vagdas, (100) 3) Yesvad, (100) 4) Budan, (100) 5) Temgus'dur. (100) Ve ardndan ad geen zikirlerden sonra; kii dnya ile ilikisini kesip mu-rad ve maksadna kalben niyyet edip uykuya varmaldr denmektedir. u halde insan her zaman olduu gibi Allh- Tel'y (C.C) unutmamal ve onu hatrlamal ok korkmal ve onu ok sevmelidir. Ve Allh- Tel'nn (C.C) rzsn kazanmak iin btn hal ve hareketlerine iyi yn vermeli onun rzsna uygun iler yapmaldr. Cenb- Hak'tan (C.C) hayrl ryalar grmenizi niyaz eder ve dualarnzn Rabbil lemin katnda kabul olunmasn temenni ederim.

18

SLM TARHNE VE DNYA TARHNE GEM NL RYALAR VE YORUMLARI


HZ. MUHAMMED'N ST ANNES SVEYDE'NN SAHB OLAN ZATIN RYADA GRLMES
Hafz ibn-i Cesr bir gn ryasnda Eb Lehebi grr. O tarihte Eb Le-heb lmtr ve rya sahibi Eb Leheb'e ne halde olduunu sorunca, Eb Leheb cevab veriyor: Kabir azab ekiyorum. Ancak her sene Rebi-ul Evvel aynn on ikinci geceleri azabm hafifliyor. ki parman arasndan kan serin suyu emerek ferahlyorum. Ben dnyev hayatmda klemin Reslullah (S.A.V)'e st annelik yapmasna msaade etmitim. te bu msaade etmi olduum zamanlar gelince azabm hafifliyor demitir.

HZ. MUHAMMED (S.A.V) ST ANNES HALME HATUNUN RYASI


HALME Hatun ryasn yle anlatmaktadr: Ryamda bir ahs beni stten ak bir suyun iine daldrd ve, Bu sudan i dedi. Kanncaya kadar itim. Sonra imem iin yine zorlad, itike itim, baldan tatl idi. Stn ok olsun ey Halme! Beni tandn m? diye sordu. Tanmadm syleyince; Ben senin skntl hlinde ettiin hamd ve krnm. Ey Halme! Mekke'ye git. Orada sana bir Nr arkada olur, bereketlerle dolarsn. Bu ryay da kimseye syleme! dedi. Uyannca gslerimi st ile dolu bulduum gibi sknt ve aln da beni terkettiini grdm demitir.

HZ. MUHAMMED (S.A.V) DNYA'YA TERF EDECENN MJDELEND RYALAR


Hz. mine (R. Anha) hamileliinin altnc aynn bir gecesinde, uyku ile uyanklk arasnda bir kimsenin sesini duyar. Senin hmile olduun kimdir, bilir misin?
19

Bilmiyorum cevabn verince; Bilmi ol ki, Peygamberlerin sonuncusuna hamilesin! diyerek Peygamberin dnyaya terifini bana mjdeledi demitir. Ayrca yce Peygamber efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V)'in dedesine ryasnda peygamberimizin gelii mjdelenmitir. Bu rya u ekilde anlatlmaktadr: Bir defasnda uykuya dalmtm. Grdm ryadan byk rpetiyle uyandm. Hemen bir khine gidip, anlatp ryam tbir ettirmek istedim. Bu gece ryamda ok byk bir aa vard. Bir ucu semya ykselmi, dallar douya ve batya yaylmt. O aatan yle bir nr salyordu ki, gne yannda ok hafif kalr. Bazan gzkyor, bazan gzden kayboluyordu. nsanlar ona ynelmiti. Her an nuru artyordu. Kurey kabilesinden bazlar o aacn dallarna tutunuyor, dier bir ksm da aac kesmeye alyordu. Bir gen de onu kesmek isteyenlere mni oluyordu. ok gzel bir yz vard ve ben imdiye kadar yle bir yz grmedim. Ayrca vcdundan etrafa ho kokular yaylyordu. Aacn bir daln tutmak iin elimi uzattm, fakat ulaamadm dedim. Ryam bitirince, khinin yz deiti. Benzi sarard. Sonra; Ondan senin nasbin yok! demesi zerine; Kimin nasbi var diye sordum. O aacn dalna tutunanlarn dedi ve devam ederek; Senin sulbnden bir peygamber gelecek, her tarafa mlik olacak, insanlar O'nun dnine girecekler! dedi. Bir baka ekilde Hz. Abdlmuttalib (A.S) yle bir rya grmtr: Abdlmuttalib'e, bir gn ryasnda; Ey Abdlmuttalib! Adan yerine getir! denildi. Sabahleyin Abdlmuttalib bir ko kurban etti. Ertesi gece tekrar ryasnda; Ondan daha byn kurban et! emri verildi. Sabahleyin bir sr kurban ettii halde tekrar, ryasnda; Ondan daha byn kurban et! emri zerine; Ondan daha by nedir? diye sordu. O zaman; Oullarndan birini kurban etmeyi adamtn. Adan yerine getir! denildi. Ertesi gn Abdlmuttalib ocuklarn toplayarak, seneler nce yapt duay ve adan syledi. Evldlarndan hi bir muhalefet grmedi. stelik onlar; Ey babamz! Adan yerine getir! istediini yapmakta serbestsin! diye rz gsterdiler. Bunun zerine Abdlmuttabil oullar arasnda kurban olan belirlemek iin kur'a ekti. Kur'a, en ok sevdii olu, alnnda Allah- Tel'nn (C.C) habbi Muhammed (A.S) nurunu
20

tayan Abdullah'a kmt. Gz yal baba, Abdullah' kurban etmek iin btn hazrlklarn tamamlad. lerinden Abdullah'n days; Bir khine sor da sana yol gstersin diye teklifte bulundu. Abdlmuttalib, bu sz zerine, Hayber'de bulunan Kutbe veya (Secak) adndaki khine gitti ve durumu anlatt. Khin; Sizde bir insann diyeti ne kadardr? diye sordu. On devedir diye cevap alnca; On deve ve olunuz arasnda kur'a ekiniz. Kur'a olunuza karsa, on deve daha arttrarak yeniden kur'a ekiniz. Kur'a develere kncaya kadar byle arttrarak devam ediniz. dedi. Abdlmuttalib khinin dedii gibi yapt. On deve arttrarak defalarca kur'a ekti. Hep Abdullah'a kt. Ancak deve say yze knca, kur'a develere isabet etti. Bundan sonra Abdlmuttalib Allhuekber diyerek tekbirlerle develeri kurban etti. Develerin etlerinden kendisi ve oullarndan hi biri almad. Hepsini fakirlere datt. Peygamber efendimiz, nesebi smail (A.S)'a dayand iin Ben, iki kurbanln oluyum buyurmulardr.

ZEMZEM KUYUSUNUN BULUNMASI


Bir gn Abdimuttalib'e ryasnda bir kimse; Ey Abdlmuttalib! Kalk Tayyibe'yi kaz! diyerek kayboldu. Ertesi gn; Kalk, Berre'yi kaz! dedi. nc gn de ayn kimse; Kalk, Mednne'yi kaz! emrini verdi. Ryann arkas kesimliyordu. Drdnc gn ise, yine o kimse; Ey Abdlmuttalib! Kalk, zemzem kuyusunu kaz! deyince, Abdlmut talib; Zemzem nedir? Kuyu nerededir? diye sordu. O zt da; Zemzem bir sudur ki, hi eksilmez ve dibine eriilmez. Dnyann drt bucandan gelen haclara kifayet eder. Cebrail (A.S)'n kanadyla vurduu yerden kmtr. Allh- Tel'nn (C.C) smail (A.S) iin yaratt sudur. Susuzlar kandrr. Alar doyurur. Hastalara if olur. Yerini bildireyim. Kurban kestikleri zaman artklarn bir yere dkerler. Sen orada iken krmz gagal bir karga gelir. Gagasyla yeri eer. Kargann etii yerde, bir de karnca yuvas grrsn, ite oras zemzem'in yeridir dedi ve Abdulmuttalib bu ryadan sonra tarif edilen yeri buldu kazya balad. Ancak engelledilerse de devesinin ayann bir taa taklmas sonucunda zemzem kuyusu ortaya kt ve Hz. Abdulmuttalib bu olay esnasnda Y Rabbi bana tam on tane erkek evld nasib et ve birini
21

sana kurban edeyim demitir, ite daha evvel anlattmz Hz. Peygamberimiz (S.A.V)'in dedesinin oullarndan Abdullah' kurban etmek istemii bu duann Cenb- Hakkn (C.C) katnda kabul olunmas neticesindedir.

HZ. HATCE (R.Anha)'NlN PEYGAMBERMZLE EVLENMEDEN EVVEL GRM OLDUU RYA


Hz. Hatice (R. Anha)'ya Peygamberimiz (S.A.V) ile evlenmeden nce bir gece ryasnda gkten ay inip koynuna girmi, ayn nuru koltuundan kp btn lemi aydnlatmt. Hz. Hatice (R.Anha) sabahleyin bu ryay akrabasndan olan Varaka bin Nevfel'e anlatt. Varaka; hir zaman Peygamberi vede gelmitir. Seninle evlenir ve senin zamannda O'na vahy nazil olur. Dinnin nuru lemi doldurur. lk, imn eden insan olursun. O Peygamber, Kurey'ten ve Ben Him'den olur dedi. Hazret-i Hatce (R. Anha), bu cevaba ok sevindi.

HZ. EBU BEKR (R.A) RYASI


Reslullah efendimizin (S.A.V) yakn arkada olan Hz. Eb Bekir Sddk (R.A) bir gn bir rya grmtr. Bu ryay kendi azndan dinliyelim. Gkten dolunay inip, Kbe-i muazzamaya gelmi, para para olmu, paralardan her biri, Mekke evlerinden biri zerine dm sonra bu paralar bir araya gelerek gkyzne ykselmiti. Eb Bekr'in (R.A) evine den para ise, gkyzne ykselmemiti. Hdiseyi gren Hazret-i Eb Bekr (R.A), heyecanla ryadan uyanm, sabah olunca, hemen, Yahd limlerinden birisine koup, ryasn anlatmt. O lim cevabn da; Bu kark ryalardan biridir, onun iin tbir edilmez demiti. Fakat bu rya, Eb Bekr'in (R.A) zihnini kurcalamaya devam etmi, yahdnin cevab da onu tatmin etmemiti. Ticaret iin gittiklerinde yolu rahip Bahra'nn diyarna uramt. Grd ryann tbirini Bahra'dan isteyince, Bahra; Sen neredensin? dedi. Hazret-i Eb Bekir (R.A); Kurey'tenim diye cevap verince, Bahra; Orada bir peygamber kacak ve hayatnda O'nun vezri, vefatndan sonra da, halfesi olacaksn dedi. Eb Bekir (R.A) bu ryasn ve tbirlerini, Peygamber efendimiz (S.A.V) peygamberliini aklayncaya kadar kimseye sylememiti.
22

FTH SULTAN MEHMED HAN'IN RYASI


Gnlerden birgn gecelerden bir gece, Ftih han bir rya grr. Ryasnda kzla alan, sar sakall bir yiit: Ben sar saltuum der. Ve stanbul ehrinin anahtarn teslim eder. Yanlz bir de temennisi vardr. Han'm bu anahtarlar Edirne'de saklyasn. Ryay ertesi gn tbir eden Akemsettin hoca, Mehmed Han'a; stanbul'un fethi yce hakanm size inAllah nasib olacaktr. diyerek Fethi mjdelemitir.

ERTURUL GZ'NN RYALARI


Osmanl devletini kuran Osman Bey'in babas Erturul Gazi bir gezisinde, takva sahibi olarak tannm bir kiinin evine misafir olur. Yatma zaman gelince, ev sahibi, Erturul Gzi'nin nnde bulunduu dolaptan bir kitap karr. Ve daha yksek bir yere koyar. Erturul Gazi bu kitabn adn ve neden bahsettiini sorunca da, ev sahibi bunun Kur'n- Kerm olduunu bildirir. Erturul Kur'n- Kerm'i alarak btn gece ayakta okur; sonra da azck uyumak ister. Uyur, sabaha doru uykusunda bir ses duyar ki; O'na yle demektedir: Mademki sen benim Kelm- Kadimimi o kadar saygyla okudun; ocuklarn ve ocuklarnn ocuklar, kuaktan kuaa, an ve erefe ulaacaklardr. Erturul bey, bir baka gece ryasnda evindeki ocaktan su kaynayp, gittike oaldn ve en sonunda byk bir deniz haline gelerek yeryzn kapladn grr. Ertesi gn bu ryay arif bir kimseye naklettiinde yle bir cevap alr: Senden bir oul dnya'ya gelecek, kendisi ve evld, evltlar dnyaya hkim olacak. Ve birka gn sonra da, Osman Gazi dnya'ya gelir.

OSMAN GZ'NN RYASI


Osmanl hanedan'nn kurucusu olan Osman Gazi eyh Edebli'nin evinde misafir olduu bir gece bir rya grd!.. Ryada kendini, ev sahibinin yni (Edebli'nin) yannda yatm olduunu gryordu. Edebli'nin gsnden, birden bir hill kp byd; dolunay durumunu bularak kendi gsne giriverdi. Ondan sonra da yanlarndan bir aa belirmiti, dallanp budaklanyordu. Dallarn glgesi kt'a ufuklarnn sonlarna kadar karalar ve denizleri
23

kaplayverdi. Drt byk da sras, bu yapraklar adrnn drt destei gibi grnyordu. Aacn kknden, deniz gibi gemilerle rtlm olarak, Dicle, Frat, Nil ve Tuna fkryordu. Krlar ekinlerle evrilmiti. Dalar sk ormanlarla talanm bulunuyordu. Bu dalardan kan bereketli sular, gl baheleri ve servilikler arasnda dolaa dolaa akyordu. Uzaklardan, vadilerde, kubbeler, ehramlar, dikili talar, stunlar, hametli kulelerle ssl ehirler gzkyordu. Ve btn bunlarn zirvelerinde birer hill parldyordu. Minarelerin erefelerinden ezanlar m'minleri namaza aryordu, ite tam bu srada hzl esen bir rzgr kmt, bu yapraklar, iki karann kucak at, iki yakut ve iki zmrt arasna yerletirilmi bir cevhere benzeyen ve btn dnyay eviren bir halkann en deerli ta niteliinde olan istanbul'a doru savuruyordu. Osman Bey yz parmana tam geirmek zereyken uyanverdi. Bu ryay tbir eden Edebali; Osman gaziye kz mal hatunlan Osman gazinin evleneceklerini ve o ikisinin soyunun imparatorluk kuracak kadar yceleceklerini sylemitir.

EVLYA ELEB'NN RYASI


Evliya elebi bir gece ryasnda Peygamber Efendimiz (S.A.V)'inde bulunduu bir meclise gtrlr. Alayarak Peygamber Efendimiz (S.A.V)in ayaklarna kapanr. Ve; efaat y Reslullh diyecekken birden arr ve; Seyahat y Reslullh der. O zaman Peygamber Efendimiz (S.A.V): efaati ve seyahati ve ziyareti y rabbi shhat ve selametlen kolaylatr. diyerek ardndan Fatiha sresini okur. Daha sonra Evliya elebi orada bulunan zatlarn ve Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in elini per ardndan uyanr. Ertesi gn ryasn tbir ettirmek iin Kasmpaa Mevlev Dergh eyhi Abdullah dedenin yanna gider. Ve onun seyyah olup kitap hazrlayaca kendisine mjdelenir.

AKEMSEDDN'N RYASI
Ftih Sultan Mehmed. Hz. Hlid'in (Hz. Eyyb) ehid dt yeri bulmas iin Akemseddin'e ricada bulunmutu. Bir gece ryada: Ben burada yatyorum. Cenb- Hak'a (C.C) krederim ki artk Rumlarn buradaki hkimiyetleri sona erdi. Pek yaknda slm ordusu galip ve muzaffer olacak; benim yattm bu kabir de kffar ayaklar altnda inenmekten kurtulacak dedi. Ve Hz. Eyyb, Akemseddin'e
24

kabrinin bulunduu yeri tarif etti. eyh Akemseddin bu ryasn Ftih Sultan Mehmed'e anlattnda, Ftih: Mevln Efendimiz!.. Bu hususta bir delil gsterebilir misin?., diye sordu. Evet Sultanm. Hz. Hlid'in kabrinin ba ucunda ibranice yazl bir ta olsa gerek. Ardndan Akemsettin u anda Eyyp Sultan'm yatm olduu yere seccadesini serdi ve orada namaz kld. Namaz bitince seccadenin altn kazn emrini verdi. O bulunan yer kazlnca altndan bir kabir kt. Kabrin baucundaki mermer zerinde ibranice yazlm yaz vard. Askerler arasnda ibranice bilen birini bulup okuttular. Bylece Hz. Eyyb'n mezar ortaya km oldu. Daha sonradan, yni fetihten sonra oraya trbe ve cami yapld.

EMR SULTAN'IN RYASI


Emir Sultan, bir gece yle bir rya grr: Hz. Muhammed (S.A.V) ile Hz. li (R.A) yanyana duruyorlarm. Onlarn huzurunda oturmu. Hz. li (A.S) O'na: Ey olum, sana hak tarafndan ceddin Hz. Muhammed (S.A.V)'in dabn, snnetlerini takva yoluyla ehli islm'a gstermen iin Rum'a gitmen iaret olundu. Senin nnde nurdan kandil belirecek, o kandiller hangi yerde gznden kaybolursa sen, orada kalacaksn. Mezarn da orada olacak. dedi. Gerekten son kandil, imdiki Bursa'da klar denilen yerde snm. Ve Emir Sultan orada kalmtr.

MUHDDN- ARAB'NN RYASI


Hazret-i Muhammed (S.A.V)'i gerek bir rya leminde grdm. Elinde bir kitap tutuyordu. Bana buyurdular ki: Bu Fusus-l hikem (Hikmetlerin z) kitabdr. Bunu al ve halka aka anlat da bu hikmetlerden herkes faydalansn. Bu rya doru kmtr. Gerekten bu kitab yazmak Muhiddin-i Arab'ye nsib olmutur.

TMUR'UN RYASI
Trkistan'l Hoca Ahmed Yesev, koca Timur'a bir gece ryada buyurdu!.. Ey yiit!.. abuk Buhr'ya git, inallah oradaki ahn lm
25

senin elindedir, senin bandan ok eyler gese gerektir, btn Buhr halk zten seni bekliyorlar dedi. Emr Timur, uyannca Allah- Tel'ya (CC) kretti. Ve ertesi gn Trkistan hkimi Nogaybak Han' arttp; Ahmed Yesev'nin kabrine bir tekke yaptrmas iin ona ok para verdi. Trkistan hkimi yle grkemli bir tekke yaptrd ki hl btn gzellikleriyle durduu sylenmektedir.

EMR AHMED'N RYASI


Emir Ahmed mevlev eyhi oluunu u ekilde anlatmaktadr: Bir gece son bir ka rek't hacet (ihtiya) namaz kldm ve Allah'n ni'met ihsan etmesi iin krk defa En'am sresini okudum. Sabaha yakn bam koyup uykuya daldm vakit ryamda mritlerden ve seyyahlardan iittiim ekilde Mevln'y grdm. Mevln ferace giyinmi, duman renginde bir sark bana sarm olduu halde evimize giriyordu. Ben daha nce koarak nne ba koydum, yzm onun ayaklarna srdm ve yalvarp yakardm. O, bir dosttan, makas istedi, salarm kesti, yzm pt, bir ka defa: Allah mbarek etsin... Allah mbarek etsin... dedikten sonra, Bu Mevlev eyhidir buyurdu.

HZ. MM-I F'NN RYASI


Imm- afii buyurur: Bir gece Peygamber Efendimiz (S.A.V)'i ryamda grdm: Sen kimsin dedi. Cevap verdim: Y Reslullh!.. Senin blndenim leri gel dedi. Yaklatm. Azn a dedi. Atm, azma mbarek dili zerindeki slaklktan bir miktar nakletti ve azmn ii dopdolu oldu. Var imdi iin tamamdr dedi, hem ol saat, li Hazretleri (A.S)' grdm ki, parmama bir yzk geirdi. Ve: Peygamber ilmi ve benim ilmim sana kutlu olsun dedi.

HZ. MM-I F'NN BR BAKA RYASI


Hz, mm- afii bir gece ryasnda Hz. dem (A.S)' lm ve halkn onun cenazesini gtrp namaz kldn grm ve uyanm. Bu ryay tbirciye sorduunda, Tbirci: Hz. dem (A.S)'dan murad ilimdir, nitekim Kur'n- Kerm'de
26

Bakara sresinin 31. yetinde bu husus buyrulur: Bir ulu kii dnyadan gidecek dedi. Imm- afii Hazretleri onu kendine yordu. Ve imam- fii gn gemeden Hakk'a ulat.

Hz. HALD BN VELD'N RYASI


Halid Bin Sid, Kurey'in zenginlerinden ve ileri gelenlerinden Uhayha Sad'in oluydu. bn-i Sa'd'in rivayetine gre: Halid Bin. Sad, bir gece ryasnda cehennemin kenarnda dururken kendisini, babas Sad'in oraya itip drmek istediini, Reslullh (S.A.V)'in ise belinden tutup cehenemin iine dmekten koruduunu grd. Feryd ederek uyand. Derhal Hz. Eb Bekir (R.A)'a gidip ryay anlatt. Hz. Eb Bekir (R.A): Vallahi, bu rya gerektir dedi. Ardndan da Hz. Eb Bekir (A.S): Hakknda hayrl olmasna dilerim. Seni. O Reslullh kurtaracaktr. Hemen git, O'na tabii ol!.. Sen, O'na tabii olacak, slm dinine girecek O'nunla birlikte bulunacaksn. O da seni ryada grdn zere, Cehenneme dmekten koruyacaktr. Baban ise, Cehennemi boylayacaktr!.. dedi.

Hz. SAFYE'NN RYASI


Hz. Safye Peygamber Efendimiz (S.A.V) ile evlenmeden evvel bir gece ryasnda ayla gnein gkyznden inerek kucana dtn grmt. Uyandnda, bu ryay sarayda misafiri olan bir mslman kza anlatmt, kz da: Sen Peygamber'e e olacaksn. Kale decek tbirinde bulunmutu. Ancak karsnn ryasna sinirlenen kale kumandan Hz. Safiye'yi tokatlam, yzne gzn mosmor etmiti. Ardndan kale nce mslmanlar tarafndan kuatlp ardnda feth edilince, Peygamberimiz (S.A.V) gezmeye balad ve esirler arasnda Hz. Safiye (R. Anha)'y bu haliyle gren Hz. Muhammed (S.A.V): Nedir bu halin? diye sormu, o da ryasndan dolay kocas tarafndan dvldn aklamt. Hz. Muhammed (S.A.V): Dorudur sylediklerin diyerek, onu zevcelie kabul etmiti.

27

SEYYD- BATTAL GZ'NN KARS KAYSER KIZI'NIN RYASI


Kayser'in en kk kz birgn kimliini bilmedii Zeynep Banu'ya dedi ki: Bir srrm var, kimselere demedim. Krk gn evvel ben sizin Resulnz ryamda grmtm, yannda krk serveri vard. Hepsi birbirinden gzeldi, yalvardm: Beni bu krk yiitten birine ver, dedim. Resulnz dedi ki: Krk gece bekle, babann sarayndaki odann merdiveninden her kim inerse o benim sevdiklerimdendir, seni ben ona verdim. Eer Resulnz Hak Peygamberi ise, bu gece krknc gecedir. Babamn sarayna birini gndere, Resuln sevgilisi ola ve beni ala!.. Kayser'in kz szn noktalar noktalamaz Battal Gazi kapy at, merdivenleri ar usul indi, iki kadn Seyyid'e kar geldiler Yzlerini yere koydular. Sonra Zeynep Hatun: Kayser kz! dedi, bu gelen efendim, sultanm, Seyyid Battal Gzi'dir... Daha sonra saray iersinde bir velvele koptu. Bu muharebede kayser'in bir olu daha mslman oldu. Seyyid-i Battal gazi yannda Zeyneb banu ve kayser kz olduu halde birka gn sonra Malatya'ya ulat ve orada dn dernek kuruldu, resmen mslmanl kabul eden kayser kzn Battal, ikinci hanm olarak ald.

AKEMSEDDN'N RYASI
Akemseddin'in grd ryas btn hayatn deitirmi, istikbalinin olmutu. Ryasnda bir gece, boynunda bir zincir vard, bu zincirin bir ucu uzaya taa... Ankara'ya varmt ve Hac Bayram'n elindeydi!.. Bu ryay gren Hac Bayram Veli nce am'a daha sonra dne, dolana Ankara'ya geldi ve Hac Bayram Vel'nin en sekin, en gzide mritleri arasnda yer ald. Ak-emseddin, mridi tarafndan, bilhassa, bir byk vazifenin (Sultan Mehmet Han'n hocas ve stanbul'un fethi) ifs iin hazrlanp yetitirilmitir.

EYH EMSEDDN MARDN'NN RYASI


emseddin Mardin Mevln hakknda sylemediini brakmazd. Bir gece ryasnda Hz. Peygamber (S.A.V)'i grd. Yksek bir yerde oturmutu. Mardin, huzuruna varp, selm verdi. Peygamber (S.A.V), yzn ondan evirdi. Bu sefer, Mardin onun yzn evirdii tarafa dnd.
28

emseddin Mardin, bu sefer niyaza balad: Ey Hak elisi! Senin rahmet ve inayetine nail olmak iin ben bu kadar altm, zahmetler ektim, hadslerini rendim, snnetlerini if ettim... imdi bu mahrumiyete sebep nedir?.. Hz. Peygamber (S.A.V) cevab verdi: Dediklerin dorudur. Fakat senin yaptn, bizim houmuza gitmiyor. Bu gnhn, btn gnhlarndan ardr, nki sen, Mevln'ya inkr gzyle bakyorsun... Bu rya emseddin Mardin'nin kurtuluuna sebeb olmu, emseddin, ertesi sabah erkenden Mevln' ya gelerek btn gnhlarn itiraf edip mritlie kabul iin niyaz etmitir.

29

A
ALLH- TEL Mevln Hazretlerinden; "Allah ile olduktan sonra, mrde hotur, lmde" Allh- Tel (C.C) Hazretlerini ryada grmek; eitli ekilde tbir olunur. Benzersiz, misilsiz bir ekilde Allh- Tel'y (C.C) adet grdn hissederek gren kimsenin ryas; hayra yorulur. Bu kimse Kur'n- Kerm okumasn bilmiyorsa renir. Allh- Tel (C.C) sevdiklerinin arasna karr. Sevilen saylan hem dnyasn hem de hiretini kazanan bir kimse olur. Allh- Tel (C.C) bir yaratklarna benzer olarak gren kimsenin; ryas yalanc bir ryadr, nk Allh- Tel (C.C) hibir eye benzemez, o tek yaratcdr, hibir yaratt varla benzemez. Domam ve dourmamtr. Byle ryalar sahibinin bana felket getirir. Allh- Tel (C.C) ile konutuunu gren kimse; bol Kur'n- Kerm okur, hayr iler, Kur'n cemyetlerine katlr. Evld bir din limi olur. ayet Kur'n- Kerm okumasn bilmiyorsa renir. Allh- Tel (C.C) kendisine gazab ettiini gren kimse; ana ve babasna as olur, byk gnh iler, tevbekr olup ana ve babasnn rzsn almas gerekir. Allh- Tel (C.C) sndn gren kimsenin; dmanlar rezil
30

olur, rzk oalr, hell mal ile zengin olur. Evldlar Allh- Tel (C.C) yolunda hayrl olur. Allh- Tel (C.C) zikretmek; evldnn vaiz olmasna, tevbekr olmaya, hireti kazanmaya Allh- Tel (C.C) rzsn kazanmaya rya dellet eder. Bir kimse Allh- Tel (C.C) kendisine hitab ettiini ryasnda grrse; o kimseye Allh- Tel (C.C) mafiret eder, cennetle mjdelenir ve o kimse Allh- Tel (C.C) korkusundan gnh istememeye zen gsterir. Ryasnda Allh- Tel (C.C) katn gren kimse; eer dindar bir kimse ise; ibdetlerini oaltr ve hiret hayatnda Allh- Tel (C.C) gazabndan emin olur. Bir kimse ryasnda Allh- Tel (C.C) ile arasnda perde olduunu grrse; gnahkr olacak davranlar yapar ve cennette Allh- Tel (C.C) gremez. Cenb- Hakk'n (C.C) kendisine kyafet gibi baz eyalar verdiini gren kimseye; baz bellar gelir ve rya sahibi bu bellara sabr ederek hiret hayatnda cennete girmeye hak kazanr. Bir kimse ryasnda eytann errinden Allh- Tel (C.C) sndn grrse; hayatnda ok fayda salayaca ilim renir, hidyete erer ve Allh- Tel (C.C) izniyle arzu ettii btn muradlarna kavuur. Ryasnda bir kimse Allh- Tel (C.C) ismini zikrettiini grrse; rya sahibi zhd ve takva sahibi olur ve Kur'n- Kerm'i ok okuyup zellikle bu tip gzel hareketlerin yapld toplantlara katlr veya bu toplantlara katlan Cenb- Hakk'n (C.C) dostlaryla birlikte olur. Ryada Allh- Tel (C.C) doru gitmek; doru yola gitmeye, saliha kullarn arasna katlmaya dellet eder. Ryada Allh- Tel (C.C) zikretmek; dmann errinden emin olmaya, skntlardan, zntlerden kurtulmaya rya dellet eder. Ayrca bu rya ksmetin, rzkn grlemesine de yorumlanabilir. Ryasnda Allh- Tel (C.C) yardm istemek; dmann errinden Cenb- Hakk'a (C.C) snmaya ve o dmann cezasnn Allh- Tel (C.C) tarafndan verilmesine rya dellet eder. Bu tip ryalar kt arkadalardan ayrlp iyi dostlar edinmeye de yorumlanr. Ryasnda Allh- Tel (C.C) kendisini ardn gren kimse; kutsal topraklara gidip hacc farizasn yerine getirir ve bu ibdeti de Allh- Tel (C.C) katnda kabul olunur. ABDEST ALMAK Ryada abdest almak; gnln nrlanmasna delildir. Temiz su ile abdest aldn gren kimse; maksatlarna tam olarak kavuur, hayrl bir ie girmesine ryas delildir. Pis bir su ile abdest almak; gnha ve borlanmaya iaret eder. Ryasnda abdest alp namaza durduunu
31

gren kimse; znt ve kederden kurtulur Allh- Tel'ya (C.C) hamd eder. Bir i adam abdestsiz namaz kldn grrse; sermayesiz bir ie girer ve bu i kendisine bol para getirir, ancak aile huzurunu gtrr. Ryasnda yatanda abdest aldn gren kimsenin; mr ksa olur, yakn bir arkadann lm haberini alr. Ryasnda yarm abdest aldn gren kimse; hastalanr, din zayflar, ok arzu etmekte olduu bir ii yarm kalr. Abdestinin ryasnda bozulduunu gren kimse; malnn zektn verir. ayet bu kimse yola kacaksa; bu yola gitmekten vazgeip kmamaldr, nk bana kt bir olay geleceinin ryas habercisidir. Ryada abdest ald suyu kullandn gren kimse; namaz klmaya balar, parasal skntdan kurtuiur, fakir akrabalarna yardm eder. Teyemmm ederek abdest aldn gren kimse; parasal skntya der ve hi ummad bir akrabasndan yardm grr. Ryada abdest almak; hidyet nuruyla nurlanmaya, daima Allh- Tel (C.C) rzsn kazanacak iler yapmaya yorumlanr. Ryada pis bir yerde abdest almak; kt huylardan arnmaya, doru yola gitmeye dellet eder. Ryada scak su ile abdest alp, o sudan imek; zntye, ar kederlenmeye dince btl olan eyleri yapmaya dellet eder. Ryasnda kk abdestini yaparak abdestini bozduunu gren kimseye; hastalk isabet eder ve rya sahibi hastalklarndan kurtulmak iin maln ve biriktirmi olduu parasn sarf eder. Ryasnda byk abdestini yaparak abdestini bozduunu gren kimse; malnn zektn verip malnn oalmasna sebeb olur. Ryasnda abdestini bozacak eyler yaptn gren kimse; dinine ait olmayan hkmleri uygular veya bu hkmlerle ilgili sz syleyip gnahkr olur. AB - ABLA - KARDE Kendi akrabalarndan olan bu ahslar grmek; yle tbir olunur. Abi uurlu habere, karde hayrl evlda, abla tez habere iaret eder. Birde rya sahibinin bann skacana ve akrabalarndan yardm greceine rya dellet eder. ABA Bir kimse ryasnda aba (obanlarn giydii keeden yaplm giysi) giydiini grrse; mesleinde ok muvaffak olur. Bir kimse abay srtndan kardn ryada grrse; borca girer. Aba diktiini gren kimsenin evld terzilikle ilgili bir meslek dalnda urar. Hmile bir kadn byle bir rya grrse; hayrl bir kz evld sahibi olur.

32

ACELECLK Ryada acele etmek; bir iten piman olmaya dellet eder. Acele eden birisini grmekte; ayn ekilde tbir olunur. Ryasnda evlenmek iin acele ettiini gren kimse; hayrla sonulanacak bir ie balar. Ryasnda bir kimse acele etmeyip, ar hareket ettiini grrse; rya sahibi istedii, arzu ettii maksadna selmetle erer ve hatasz hareket eder.

ACI ARI Ryasnda bir kimse manev ekilde andn (zldn) grrse; ok dikkatli olmas gerekir, nk kendi hatasndan dolay bana bir iftira gelir hatta yuvas dalabilir. Bu rya, sahibine uyarc nitelik tar. Ryasnda bir uzvunun iddetli bir ekilde ardn gren kimse; iyi bir haber alr fakat dininde eksiklik meydana gelir. Ayrca yakn akrabalarndan birisi ani olarak rahatszlanr, hatta vefat eder diyebiliriz. ACIKMAK Ryada ackmak; renilen bilgilerin yetersizliine dellet eder. Ayrca bu rya sahibinin cahil bir kimse olduuna rya iaret eder. Ryada kamn ok ackmas; gnahkr olunacak iler yapmaya dellet eder. Ryasnda bir kimse ok acktn ve karnn doyurmak iin acele ettiini grrse; mal hrsna kaplp bakalarnn hakkn zerine geirmekte bir mahzur grmez. ALIK Ryada hissedilen alk; einden boanmaya dellet eder. Baz tbirciler, ryasnda alk eken bir kimsenin ryasn yle tbir ederler: "Bu kii hayr, hasenat hi sevmemektedir. Fakir akrabalarna ve evresindekilere yardm etmemektedir. Hatta evresinde cimri olarak tannmaktadr. Bu kt huyundan vaz geip Allh- Tel (C.C) rzs iin evresine yardm etmesi gerekir" demilerdir. lim bir adamn byle bir rya grmesi; onun dininin zayflna iaret eder. K aynda alk eken kimsenin ryas o kimsenin oru borcunun olduuna dellet eder. AMAK Ryasnda kapal bir eyi atn gren kimse; dininde bilmedii eyleri renir. Ayrca yakn bir akrabasnn gizli srlarndan haberi olur. Bu rya bazen degizli srlar renip aa karan ona buna syleyen kadna da yorumlanabilir. Ryada kapal olan kutular, kitaplar amaya almak; gizli ilimler renmeye de yorumlanr.

33

ADAAYI Ryasnda adaay topladn veya itiini gren kimse; mide hastalndan kurtulur. Rya sahibi uzak bir akrabasna madd ve manev yardm eder. ok byk sevab kazanr. Ryada adaay; tedavisi mmkn olmayan hastaln tehis edilip, tedavi edilmesine. Hi umulmadk zamanda ele geecek parann rya sahibini feraha karacana rya iaret eder. ADA SOANI Ryada grlen ada soan; kt bir dosta, kt bir akrabaya dellet eder. Ryada ada soan grmek ve onu yemek; romatizmal hastalklarn tedavisine iaret eder. Baz tbirciler, bu ryay yukardaki tbirin tam aksi olarak grmeyi; romatizmal hastala tutulup ar ekmeye yorumlamlardr. Ryada ada soan grmek; erkek ocuk yznden ekilecek zntye, skntya, kt duruma dmeye de yorumlanmtr. AFFETMEK Ryada bakalarnn kusurlarn affetmek; hayr ilemeye, ho grl olmaya ve Cenb- Hakk'n (C.C) rzsna nail olmaya dellet eder. Ayrca bu rya, hidyete ermeye, Allh- Tel (C.C) dostlaryla bir arada olmaya da yorumlanabilir. Ryasnda bir kimsenin kusurunu affettiini gren kimsenin; Allh- Tel (C.C) gnhlarn affeder. Bir bakasnn kendi kusurunu affettiini gren kimsenin; mr uzar, hreti ve arkadalar arasnda itibr artar. Bir kimse ryasnda kusurlarn bir bakasna sylediini ve affedildiini grrse; o kimse tvbekar olup hidyete erer. Ryada affedilmek; kusurlarn balanmasna, hayrl evlda sahip olmaya ve rya sahibinin kardelerinin rya sahibine iyi davranp onun gnln almalarna rya dellet eder. Bu rya bazan da, hediye almaya yorumlanabilir. AFSUN (Okuyup - flemek) Ryada bir kimse kendisini afsunladn grrse; arlarndan, hastalklarndan kurtulmaya rya dellet eder. Ryasnda zerine Kur'n- Kerm okunduunu gren kimseye; yaplm olan by bozulur ve rya sahibi huzursuzluklarndan kurtulup feraha kar. Ryada bir kimse Kur'n- Kerm'den baka bir eyle afsunlandn grse; dinine batl itikatlar kartrmasna, yalan sze maruz kalmasna, iftiraya uramasna rya dellet eder.
34

Ryada okunup flenmi suyu imek veya baka birisine iirmek; mrn uzamasna, ktlklerin, bellarn rya sahibine bir zarar vermeyeceine rya dellet eder. San'at sahibi olan bir kimsenin ryasnda bir eyi afsunladn grmesi; o kimsenin san'atnn zirvesine kp baka kimselere san'atn retmesine rya iaret eder. Ryasnda hoca olan bir kimse bir bardak suyu afsun ettiini (okuyup flediini) ve onu bir bakasna iirdiini grrse; ilmini bakalarna retip, halk arasnda hretli bir kimse olur ve rya sahibi toplum iinde aranlan, sayg duyulan bir kimse haline gelir diyebiliriz. ayet bu tip grlen ryada Besmele-i erf (Bismi'llhi'r-Rahmni'r-Rahm) okunursa, o ryann hayra yorumlanmasna, Besmele-i erf okunmaz ise, ryann erre yorumlanmasna sebeb tekil eder. AA Ryada aa grmek; eitli ekilde tbir olunur. a) Aa dikmek; Bekr bir kimse iin evlenmeye. Evli bir kimse iin bir hayr ilemeye, fakir birisini evlendirmeye dellet eder. b) Aa skmek; Bir yaknn kalbini krmaya gnha girmeye dellet eder. Ayrca ryada aa skmek; boanmaya veya verilmi szden dnmeye de yorumlanr. c) Aatan meyve koparmak; Hayrl bir evld sahibi olmaya, yeni bir i kurmaya dellet eder. d) ok yaprakl aa grmek; Rya sahibinin ibdetini arttracana ve Allh- Tel (C.C) sevdii kullar arasna girmeye rya dellet eder. Ayrca bu rya, hayr ileyip du almaya da yorumlanabilir. e) Yapraksz kuru aa grmek; Rya sahibinin cinsel gcnn noksanlna ve einin, ocuunun olmayacana ryas dellet eder. f) Aacn yakldn grmek; Yakn akrabalardan birisinin mrnn tkendiine son suyunu rya sahibinin elinden ieceine rya dellet eder. Bu rya ayn zamanda, rya sahibinin bana gelecek kt bir olaya da iaret edebilir. g) Aatan dmek; Rya sahibinin mevkisinin ykseleceine, rya sahibinin ortakl ii varsa o kii ortandan gzellikle ayrlp kendine ait iyi bir iyeri amasna iaret eder. Ve kurduu bu i ylesine kkl bir messese haline gelir ki; o messeseden btn aile efrad fayda salayp, geimlerini gzelletirirler. Baz tbirciler ise bu ryay, tam ters olarakta yorumlamlardr. yleki, rya itibr kayb etmeye, iten ayrlp skntya dmeye dellet eder demilerdir. Ryada aa zerine yatmak; ocuklardan veya yeenlerden faydalanp onlardan menfaat salamaya yorumlanr. Ryada daha evvel dikilmi aalarn kuruduunu grmek; ksmetin kapanmasna, huzursuzlua yorumlanr.
35

Ryada cinsi bilinmeyen aa grmek; rya sahibinin endieye kaplmasna, iddetli kinlenip avaz kt kadar barmasna dellet eder. Bu rya bazan da, kavga etmeye yorumlanabilir. Ryada aa glgesinde oturmak; mal mlk ok olan zengin bir kimsenin rya sahibine yardmc olmasna, onun korumas altna girmeye rya dellet eder. ayet bu rya sahibi, dini ibdetlerini, grevlerini yerine getirmeye pek zen gstermiyorsa, o takdirde bu kimsenin kt hareketlerine piman olarak doru yola dneceine rya iaret eder. Kfir olan bir kimse bu ryay grrse; o takdirde bu rya sahibi derhal tvbekar olup islm dini ile ereflenip mslman olur diyebiliriz. Bir kimse ryasnda bir aac nce yaprakl yeil bir halde grp, daha sonrada yapraksz plak bir halde kaldn grrse; nce zengin olup daha sonra fakir olacana rya dellet eder. ayet bu rya tam ters olarak, yani grlen aa nce plak daha sonra yaprakl grlrse o takdirde rya sahibinin nce fakir ve daha sonra ok zengin olacana rya dellet eder. Bir erkein bahesine veya evinin nne aa diktiini grmesi; o kimsenin erkek evldnn ok olacana rya iaret eder. Ryada bir aacn kabuunu soyup daha sonra o kabuu azna alp inediini gren kimsenin; malnn bereketi artar ve o kimsenin azndan halkn ders alaca szler kar. Ryasnda bekr bir erkek bir bakasnn bahesine aa diktiini grse; rya sahibi ksa bir sre iersinde iyi bir ailenin kzyla evlenip o aileye igveysi olarak girer. Ryada aa kesmek; pek hayra yorumlanmaz, aa kesmek; evin reisinin lmesine, yuvann dalmasna, mrn ksalmasna, ailede herkesin szn dinledikleri muhterem bir byn lmesine rya dellet eder. Ryada cinsi bilinen aa grmek; o aacn cinsine gre ryann yorumlanmasna sebeb tekil eder. Turun, limon, portakal, mandalina aalarn ryada grp onlarn meyvelerinden toplamak; insann karakterinin gzellemesine, kt duygularndan arnmasna ve gerek anlamda rya sahibinin insan- kmil olmasna rya dellet eder. Selvi, am gibi yapraklarn dkmeyen aac ryada grmek; eli sk olmaya veya mrn uzamasna, gelen rzkn, ksmetin devamna ve din grevleri eksiksiz yerine getirerek imnn kuvvetlenmesine rya dellet eder. Ceviz, fndk aalarn ryada grmek; zahmet ekip arzu edilen maln ele geirilmesine ve faydal durumlarda bulunmaya veya rya sahibinin kendisinden dostlarnn faydalanmasna rya dellet eder. Ryada tba aacn grp, onun altnda oturmak; ibdet etmeye zen gstermeye, takva sahibi olmaya, ilim sahibi kimselerden ilim renmeye rya dellet eder. St aacn grmek; dostlarn terk edip, dost sand aslnda dman olan kimselerle gren kimseye rya iaret eder.
36

Nar aac grmek; gnhlardan men olunmaya ve ders alnacak szler dinlemeye rya yorumlanr. Ayva aac grmek; ok akll olup akln iyi yolda kullanmayan kimseye, evlda, kardee dellet eder. Zeytin aacn grmek; lime, va'z dinlemeye, selmetle dnlecek yolculua kmaya veya akrabadan olan bir yaknn doktor olup evresinde bulunan hasta kimselere ifa datmasna rya dellet eder. Fstk aacn grp, onun meyvesini toplayp yemek; zengin fakat hafif mereb birisiyle dost olmaya ve onun zenginliine, imknlarna zen duymaya rya dellet eder. Ryada kays aac grmek; mal mlk ok olan zengin kadna yorumlanr. Baz tbirciler, bu ryay, dtan dost gibi grnen aslnda mnafk olan kimseye ryay yorumlamlardr. Ryada kiraz aacn grmek; takva sahibi olup zikr ekmeye, Allh- Tel (C.C) rzsn kazanmaya rya dellet eder. Ryada eftali aacn grmek; bekr kimse iin yiit, doru szl, gzel ahlkl kimseyle evlenmeye dellet eder. Elma aacn grp onun meyvesini toplamak; hizmet etmeyi seven adama, ihtiya iinde olanlarn yardmna komay seven hayrsever kimseye rya yorumlanr. Hurma aac dikmek; ilim renip lim olmaya veya ok bilgili olacak hretli evld sahibi olmaya dellet eder. Ryada hurma aacn kesmek ise; ok sevilen erkek evldn vefatna iaret eder. Baz tbirciler ryada hurma aacn; baba tarafndan olan kadn akrabaya (hala, babaanne) ve onlardan gelecek iyilie yorumlamlardr. Bir kimse ryasnda kendi diktii aata, aaca ait olmayan bir meyve olduunu grrse; o kimsenin akrabasndan bir kadn, baka birisinden hmile kalp gayr- meru bir ocuk dourur. ayet bir erkek bakasnn diktii aaca meyve astn grrse; nikhl bir kadnla cinsi mnasebette bulunur ve o nikhl kadn kendisinden hmile kalr. Ryasnda bir kimse bir aaca kp aatan derek ayaklarn krdn grrse; bann bir derde gireceine ve bu dertten kurtulmak iin elindeki btn malnn ve parasnn gidebileceine rya dellet eder. AATAN YAPILMI EYA Ryada aatan yaplm eya grmek; hastalkl ee, kk olaylar bytp nemli problemler haline getirmeye ve ruh skntlara dmeye rya dellet eder. AA KMR Ryada aa kmr grp yakmak; devlet hizmetlerine girip rvet gibi haram paray yemeye rya yorumlanr. Bakasna aa kmr alp verdiini gren kimse; elinde bulunan haram yolla
37

kazanlm parayla hayr yapp bu parann bakalarnn boazna gitmesine sebeb olacana rya iaret eder. AIZ Bir kimse ryasnda bir kii azna birey atarsa; o kiinin gelirinin artacana rya dellet eder. ayet azn ok kt bir ekilde kokar grrse; o kimsenin ok kfr ettiine, bu huyundan dolay ok gnha girdiine rya dellet eder. Ryasnda aznn gzel bir ekilde koktuunu grmek; gzel sz sylemeye, zikir ekmeye, du okumaya, Kur'n- Kerm renmeye veya dostlarnn gnln kazanacak szler sylemeye rya dellet eder. Aznn bir bantla kapatldn gren kimse; kendisine kt sz syleyenlere kar sabreder ve ilerde sabrnn mkfatn Allh- Tel (C.C) verir. Ve o kimselerin cezas da Cenb- Hakk (C.C) tarafndan verilir. Evldnn aznn bantlandn grmek; rya sahibinin ocuunun dilsiz veya kekeme olacana dellet eder. Azna gem vurulduunu gren kimse; nafile orucu tutup Allh- Tel (C.C) yarar ekilde kulluk edeceine rya yorumlanr. Cfer-i Sdk (R.A) ryada az grmeyi; lisan gzelliine, zikir ekmeye rya dellet eder demitir. Bu rya bazen deyukardaki bahsin tam tersi olarak tbir edilmitir. Ryada azdan pis, kt sv eylerin aktn grmek; evresinde bulunan insanlar kt lisanla krmaya dine uygun olmayan sz sylemeye, dellet eder. Ryada azn normalinden byk olarak grlmesi; rzkn genilemesine, ksmetin grlemesine dellet eder. ayet ryada grlen azn normalinden kk olduu grlrse; bu kez tam tersine yani ksmetin kesilmesine, rzkn azalmasna rya yorumlanr. ALAMAK Bir kii ryasnda kendisinin aladn grrse; ok yaknda sevinli bir haber alacana ve bu habere sevineceine rya dellet eder. Ryada alamak; znt ve kederli gnlerin gitmesine ve yerine huzurlu gnlerin gelmesine yorumlanr. Ryada Allh- Tel (C.C) korkusundan veya bir evliyann kabrinde alamak; hiret hayatn gzelletirecek iler (sevablar) yapmaya ve birok insann hayr duasn almaya yorumlanr. Ryada alamak; genelde hayra, sevince, gz aydnlna, mutlu olmaya, bell dmann errinden emin olmaya rya tbir edilmitir.

38

ARI Ryada ar duymak; ar ekilen uzvun cinsine gre ryann tbir edilmesine sebeb olur. yleki: Ryada omuz kreinin ardn grmek; kt yoldan para kazanmaya, emnete ihanet etmeye yorumlanr. Ryada gbek veya karn arsn ekmek; rya sahibinin maln lzumsuz yere sarf edip sonra ok piman olmasna veya rya sahibinin eine kt ekilde muamele etmesine rya dellet eder. Ryada srt, boyun, di ars ekmek; akrabadan olan bir erkein lm ile sonulanacak bir kaza geirmesine veya lm tehlikesi atlatmasna rya dellet eder. Ryada di ars ekmek; gnhlardan dolay Allh- Tel (C.C) azabna uramaya veya rya sahibinin akrabalarna kar kt muamele etmekte olduuna rya dellet eder. Ryada el veya ayak ars ekmek; gnh ilemeye devam etmeye ve gnh ilenilen yerlere gitmeye rya dellet eder. HRET Bir kimsenin ryasnda kendisini hirette grmesi; uzun bir yolculua kacana iarettir. Baz tbircilere gre bu rya, kiinin hiretteki hayatna dellet eder. Ryasnda bir kimse hiretten kovulduunu grrse; ilemi olduu gnhlarndan dolay Cenb- Hakk'n (C.C) huzurundan kovulur. nk gnh ilemeye devam eden insann kalbi kararr, tvbekar olana kadar kalbi mhrlenir. HR ZAMAN Ryasnda kendisini hir zamanda gren kimse; bir suundan dolay mahkemeye gideceine ryas delildir. Bir kimse ayet sulu ise; cezasn bu dnyada ekeceine rya iaret eder. ALE Ryasnda ailesiyle beraber kendini gzel bir yerde hep beraber olarak gren kimse; bir dn haberi alr ve bu sevinli toplant nedeniyle rya sahibi uzun zamandr birlikte olamad, gremedii akrabalarna kavuur Bu rya bazen de; anne veya babann gnln kazanacak hareketler yapp onlarn dualarn almaya da yorumlanabilir. HZ. AE (R. Anha) Ryada Hz. ie (R. Anha)'yi grmek; o ryann hayra yorumlanmasna sebeb tekil eder. zellikle ryay gren, saliha bir mslman hanmsa. Bir hanmn ryasnda Hz. Aie (R. Anha)'yi grmesi; o hanmn einin ve ailesinin yannda itibar kazanacak iler
39

yapmasna rya delalet eder. Ayrca bu ryay bir erkek grrse; o rya sahibinin kz evladnn iyi bir tahsil yapp mevkisinin ykselmesine, isminin hret olmasna ve o evladn anne ve babasn mutlu etmesine dnya ve ahiret hayatn kazanacak iler yapmasna rya delalet eder. AKBABA Ryada akbaba gren kimsenin; ok yakn akrabasndan hasta olan kiinin vefat edeceine rya delalet eder. Bir kimse ryasnda akbaba grrse; akbaba le yiyen bir ku olduu iin, o kimsenin bir yaknnn hakk olmayan miras haram yolla ele geirip yiyeceine rya delalet eder. Baz tabircilere gre ryada akbaba grmek, tutmak; iddetli ekilde rya sahibini sarsacak bir hastalga yakalanmasna veya ok zntl skntl gnler geirmesine rya delalet eder. Ryada akbaba kularnn toplu bir halde biryerden baka yere utuklarn grmek; o ehir halknn bana gelebilecek felaketlere, o ehirde artacak hrszlklara, l soyuculara, harm kazancn helal kazantan fazla olmasna veya o ehrin bana gelecek memur kimselerin rvet yiyici, halk soyucu kimseler olacana rya delalet eder. Ryada akbabann srtna binmek; fakru zarret iine dslebilecek bir i teebbsnde bulunmaya, ailedeki yaknlardan ayrlp gurbete gitmeye ve o gidilecek yerde uzun sre kalmaya rya delalet eder. Bekar bir erkek ryasnda akbaba kuunu tuttuunu grrse; maddi durumu iyi olmayan fakat ilerde eline miras kalacak mal bulunan bir kzla hayatn birletireceine ryas delalet eder. AKCER Ryada akcier grmek; kiinin ruh durumuna delalet eder. yleki: Bir kimse ryasnda kendi akcierlerinin ok kt durumda olduunu grse; rya o kimsenin ruh durumunun bozuk, sknt ve znt iersinde olduuna delalet eder. Bazen de bir kimse kendi akcierinin ok gzel bir durumda olduunu grse; o takdirde o kimsenin zerindeki znt ve skntlarn atp, ruh huzura kavuacana ve mrnn uzamasna ryas delalet eder. Ryada eti yenen hayvann akcierini grp yemek; helal yoldan gelecek bol kazanca, eti yenmeyen hayvann akcierini grp yemek; haram karm mal yemeye veya byk bir olaydan dolay ar znt ekmeye rya delalet eder. AKIL HASTANES Bir kimse ryasnda kendisini akl hastanesinde grrse; dnyalk bir suundan dolay hapise gireceine ayet bakasn grrse; ok
40

byk bir gnaha girdiine ryas delildir. Ryada akl hastanesine ziyaret maksad iin gitmek; ok byk bir tehlike atlatmaya, bir yakn dostun bana gelmi olan zc bir haberi alp onu ziyaret etmeye, mal skntya dmeye rya iaret eder. Ryada bir kimse akl hastanesine kapatldn grse; oluk ocuun bana bir felaket geleceine, mal mlk ziyanlna uramasna veya rya sahibinin evladlrnn, akrabalarnn hayrsz olup rya sahibine kt sz syleyip onu ok zmelerine rya iaret eder. Baz tabircilere gre bu rya; ehit olarak lmeye, fakir iin feraha kmaya, erli akrabalarn erlerinden emin olmaya rya delalet eder demilerdir. Ryada daha evvel lm olan veya air hasta olan birisini akil hastanesine kapatlm grmek; hasta kimsenin veya lm olan kimsenin ahiret hayatnda yerinin cehennem olduuna rya iaret eder. Bu ryay gren rya sahibi Allah-u Teala (C.C) du etmeli ve onlarn affedilmelerini Cenab-i Hakk'tan (C.C) istemelidir. AKIL - AKILSIZLIK Danyl (A.S) demitir ki; "Bir kimse ryasnda kendi akln bir ekle girmi olarak grrse; o kimse anne ve babasnn dualarn alacak hayrl iler yapar." Ryada akl bir ekle, bir bedene brnm grmek ve konumak; doru bilinen yoldan amamaya, kt insanlara alet olmamaya, rya sahibinin nefsiyle mcadele etmesine rya delalet eder. Bu tip rya gren kimse; dmanlarn kendi oyunlarna drerek dmann yener. AK SAC Bir kimse ryasnda kendisini ak sal grrse; rya sahibinin birok kimsenin yannda sevilip saylacana ryas delalet eder. Ryasnda tand bir yaknnn birden bire salarnn beyazlam olduunu grmesi; o kiinin ok znt ekecei bir olayla karslaacana, lm haberi almasna rya delalet eder. Bazen de ryada kendi salarnn birden bire aklatn grmek; rya sahibinin yapm olduu bir hayr dolaysyla mrnn uzamasna rya delalet eder. AKK TAI Ryasnda akik tandan bir mcevher takan bir kimsenin; rzknn artacana ryas iaret eder. Ryada akik ta; shhate, Salih, erefli evlda, fakirliin gitmesine, din grevleri yerine getirip Saliha bir
41

Mslman olmaya, insanlar tarafndan aranlp, sorulmaya ve oluk ocua iyi bir istikbl kazanlacak i yeri amaya rya dellet eder. AKASYA E Ryada bekr bir kimsenin bana akasya iei takmas; evlenip yuva kuracana, rya sahibi evli ise, yaknlarndan birinin evleneceine grm olduu rya delildir. Ryada akasya aacnn ieklerini grmek, toplamak; akrabalarda sevilen kimselerle birlikte olmaya, temiz gz aydnl olacak haberler almaya yorumlanr. Bekr bir yakn olup onun evlenmesini ok arzu eden bir kimse ryasnda akasya ieklerini o yaknnn elinde grrse; o takdirde rya o kimsenin evleneceine dellet eder. AKREP Ryada akrep tarafndan sokulduunu grmek; mnafk bir kimse tarafndan manev skntya gireceine dellet eder. ayet evin iinde akrep grlrse; evin dirliinin bozulacana rya dellet eder. Ayrca ryada akrep ldrmek; bir dost kazanlacana ve bu dostun istikblde hem malndan hemde manev yardmlarndan rya sahibinin menfaatleneceine rya dellet eder. Bir kimse ryasnda akrebin kendisini soktuunu grse; rya sahibinin eline srekli faydalanamyaca bir mal geer. Ryada akrep; dost gibi grnp saa sola laf tayan, dedikoducu gizli dmana yorumlanr. Evli bir erkek ryasnda, hanmnn zerine akrep atp onu korkuttuunu grrse; o kimse hanmnn namusuna dil uzatr ve bu davran einin kendisinden soumasna sebeb olur. Evli bir kadn arkasndan kendisini bir akrebin sokduunu grrse; einin ona ters iliki kurma teklifinde bulunacana yorumlanr. Ryada akrebe vurmak, ldrmeye almak; fenala dmeye, dman yenmeye ve o dmann maln ondan zorla almasna rya dellet eder. Bir kimse ryasnda evinin iinde veya yatanda akrep bulunduunu grrse; o kiinin evresinde bulunan kimseler iersinde dostundan ok dman bulunduuna ryas iaret eder. Ayrca grlen akrep says da dmann saysna dellet eder diyebiliriz. Bir kimse ryasnda elbisesinin veya amarnn iersinde akrep bulunduunu grrse; o kimsenin bir dman olduuna ve bu dmannn kendi ailesinden birisi olduuna rya dellet eder. Bazen de bu rya, evldn ana ve babasna ktlk yapmasna yorumlanabilir. AKARSU Bir kimse ryasnda akarsu, ay veya nehirde ykandn grrse;
42

gnhlarnn Allh- Tel (C.C) katnda affolunduuna ve tvbelerin yerini bulduuna rya dellet eder. Ryada akarsunun geniliini, suyunun bolluunu grmek; kiinin ilemi olduu sevablarn, hayr ve hasenat ilerinin okluuna yorumlanr. Ryada akarsu zerinde hi bir eyin yardm olmadan yrmek; gizli srlar renmeye, ilim tahsil etmeye, manev ynden ruh olgunlua kavuup insan- kmil olmaya rya dellet eder. Ryada akan akarsuyun suyunun temizlii; kiinin dnya ve hiret gzelliine, imnn grlne yorumlanr. Akarsuyun suyunun pislii ise; ayn ekilde bu kez o kimsenin dnya ve hiretinin irkinliine ktlne yorumlanr. Ryada akursuyun suyunun kan olmas; ok byk bir belya dmeye, katil olmaya iaret eder. Ryada grlen akursuyun suyunun st, bal veya benzeri ey olmas; bereketin, rzkn, geimin genilemesine, ferahla rya dellet eder. AKSAMAK Ryasnda bir kimse yolculua ktn ve yolculuk esnasnda ayann aksadn grmesi; o yolculukta bana kt eyler geleceine rya dellet eder. San'atkr olan bir kimse ryasnda ayann aksadn grmesi; gcnn yetiemeyecei bir borca girmesine veya san'atn ktye kullanp ilerinin kt gitmesine rya iaret eder. Ryada sa ayak, olan ocuuna sol ayak, kz ocuuna yorumlanr. Bu nedenle sa ayann ardn ve bu yzden aksadn gren kimse; olan ocuu yznden ok znt eker. Sol ayann ardn grmesi ise; kz ocuu yznden sknt ekmesine rya dellet eder. Ryada ayan numaradan aksatarak yrmek; kusurlar saklayp olduundan baka trl davranmaya, malnn, parasnn yarsn saklayp yarsyla i evirmeye almasna rya dellet eder. Ryasnda aksamad halde ayaklarn topal olduunu gren kimseye; bir belnn isabet edeceine mal veya mlknn elinden gidip, mal gcnn ar bir ekilde zayflayacana rya dellet eder. Ryada aksak adam grmek; hilekr bir adamla ortak i yapp, znt ekmeye yorumlanr. Ryada aksamak veya aksak gibi grnmek; Allh- Tel (C.C) nimetlerini inkr etmeye, gizli iler yapp onlarn meydana kmasyla rya sahibinin zor duruma dmesine, ei veya rya sahibinin kendisini sevenleri zmesine rya dellet eder. AKSIRMAK Ryada aks irip arkasndan "Elhamdlillah" demek Allh- Tel (C.C) kr etmek; sabrl olup Cenb- Hakk (C.C) katnda muteber olan insanlarn arasna katlmaya rya yorumlanr. Ryasnda bir kimse
43

aksrdn grrse; o kiinin phe ettii eyin doruluuna rya dellet eder. Ryada aksrmak; borlu olan kimse iin borcunu para para demesine, fakir olan kimse iin, eline azar azar para gemesine, sevinli insann znt ekecek eyler duymasna rya dellet eder. Ryada defalarca arka arkaya aksrmak; mrnn uzamasna, rahat bir mr srmeye rya yorumlanr. AKTR Ryada aktr olan kiiyi grmek; yakn akrabadan olan birisinin eline aba harcamadan geecek paraya, mala rya iaret eder. ALACA KARGA Ryada karga grmek; pek hayra yorumlanmaz. Bu nedenledir ki, ryada alaca karga grlmesi; cimri, yalanc, hilekr, dolandrc adamn ktlne uramaya rya iaret eder. Ryada alaca karga tutmak; dostlarn arasn amak iin akla gelebilecek en kt ileri yapmakta mahzur grmeyen, ii d bir olmayan kimseye rya yorumlanr. Evin bacas zerinde alaca karga grmek; o hane hakknda ktlk yapmaya uraan aile bireylerinin arasn amaya alan kt yrekli eytann oyunca olmu Allh- Tel (C.C) korkmayan kiiye rya dellet eder. Ryada alaca kargann sesini duymak; dedikodulu haberin rya sahibinin kulana gelip onun huzursuzlanmasna rya yorumlanr. Bu rya bazen de kiinin eiyle arasn amak iin einin namusu hakknda kt sz karan bir kimseye de yorumlanabilir. HZ. L (R.A) Ryada Hz. li (R.A)' grmek; dmanlara galip gelmeye dellet eder. Hz. li (R.A) ile bir yerde olduunu ve halkn da ona secde ettiklerini yahut onun iilik iddia etmelerine ve fitne zerine toplanmalarna dellet eder. lim olan bir kimse ryasnda grse; rya sahibinin fazla bir ilme, ibdete vakar ve mnazarada kuvvete nail olmasna rya dellet eder. Hz. li (R.A)' ryasnda gren kimsenin; esir olmasndan ve yz st bir yerden dier bir yere sevkedilmesinden korkulacana rya dellet eder. Ryada drt halifeyi gren kimsenin; ehid olarak lmesine rya dellet eder. Hz. li (R.A)' ryada grmek; evlda, torunlara ve iyi bir nesle, ilme, bol rzka ve takva sahibi olmaya dellet eder. Ryada Hz. li (R.A)' lmemi olarak gren kimseye; halk arasnda hased edilir. Ryasnda Hz. li (R.A)' otuz yan gemi bir halde grmek; rya sahibi genlik zamannda ii ok iyi olur. Hz. Ali (R.A)'n ba ve sakalnn beyaz olduunu gren kimse; adaletle uraan bir kimse ise
44

hukuk bilgisinin zayflayacana ryas iaret eder. ALABALIK Ryada alabalk grmek; kymetli hediye almaya, ar sevinmeye, gz aydnlna, mevkii ykselmesine sebeb olacak iyi bir i teklifi almaya rya dellet eder. Ryada alabalk tutmak; ok byk bir talih kuunun rya sahibinin bana konacana yorumlanr. ALACA HASTALII Ryada cildinin alaca hastalna tutulup yer yer beyazladn grmek; rya sahibine znt ve kederin isabet edeceine, gnahkr olup Allh- Tel (C.C) katnda itibr kayb etmekte olduuna, yanl yolda yryp yanl hareketler yapmasna da rya yorumlanr. Ryada alaca hastal; aile arasnda kacak mnkaalara, erkek kardeten gelecek kt szlere de iaret edebilir. Ryada hasta olan bir kimsenin alaca hastalna tutulduunu grmesi; o kimsenin tedavisinin yanl bir ekilde yrtlmekte olduuna ve yanl ilalar kullanmasna rya iaret etmektedir diyebiliriz. Baz tbircilere gre, ryada alaca illetini grmek; eksik sz sylemeye veya sylenen szde yalan olmasna rya dellet eder. ALACA KARANLIK Ryada alaca karanlk bir havada darya kmak; gzel temiz kalbli bir insana gnl vermeye fakat o gnl verilen kimseden karlk grmeyip ruh sarsnt geirip mutsuz olmaya rya dellet eder. Ryada alaca karanlk iinde bulunmak; bir mddet daha devam edecek skntlara fakat bu skntlarn sonucunda byk bir huzura, rahatla kavumaya rya iaret eder. ALAY EDLMEK Ryada alay edilmek; aldanmaya, doru bilinen kimsenin hilesine maruz kalmaya yorumlanr. Ryasnda baka bir kimse ile alay ettiini gren kiiye; ylesine kt bir oyun oynanr ki o oyunun yznden halk arasnda isminin kt anlmasna rya iaret eder. Ryada alay edilmek; halkn ayplayaca i yapmaya ve kimsenin yzne bakamayacak duruma gelmeye de rya yorumlanabilir. ALI Ryada al grp, kullanmak; yaplmas g olan ii baaryla
45

bitirmeye, sonulandrmaya rya dellet eder. Aldan mamul bir eyann renginin temiz ve berrak olarak grlmesi; aile fertlerinin huzursuzluklarnn ortadan kalkp mutlu olmalarna veya herkesin faydalanaca bir eyann alnmasna rya dellet eder. ALDANMAK - ALDATMAK Ryada birisi tarafndan bilerek aldanmak; dmann kendi oyununa kendisinin dmesine ve rya sahibi iin dilemi olduu ktlklerin kendi bana gelmesine ve rya sahibinin Cenb- Hakk (C.C) tarafndan rzknn bollap, geiminin dzelmesine rya dellet eder. Ryada baka birisini bilerek aldatmak; kul hakk yemeye, bakasna iftira atp o kimse aleyhinde kt sz syleyip gnahkr olmaya rya dellet eder. Rya sahibi hareketlerine dikkat etmeli ve hibir kimsenin hakknda kt dnmemelidir. Bu rya bazan da, gizli srlar renmeye ve bu srlar yznden kederlenip, yataa decek kadar zlmeye de yorumlanabilir. ALIN Ryada aln grmek; kiinin hareketlerine, davranlarna yorumlanr. Ryasnda alnnn ak ve gzel bir ekilde grlmesi; rya sahibinin rtbesinin ykselip halka emir veren kimse olmasna dellet eder. Ryada alnn daralmas; o kimsenin namusuna dil uzatlp kt sze muhatap olmasna iaret eder. Hmile kadnn veya ei hmile olan bir kimsenin alnnda genilik gzellik grmesi; o kadnn erkek ocuk dourmasna ve o ocuun ilerde ok byk mevkiilere gelmesine rya dellet eder. Cfer-i Sdk (R.A) ryada aln grmeyi; namaz klp borcu olan namazlarn zerinden atmaya, dnya ve hiret hayatnn gzellemesine, halk arasnda iyi szle anlacak iler yapp, halkn iyilii iin almaya yorumlamtr. Ryada alnnda Besmele-i erfin yazl olduunu gren kimse; ehit sevab kazanacak iler yapar ve lrken de ruhunu imnla Allh- Tel (C.C) teslim eder. Alnda grlen irkinlik; dince gnahkr olup lnetlenmeye de yorumlanmtr. ALTIN Ryada altn ziynet takan kimse, ayet hmile bir kadn ise; kz ocuk douracana, bekr bir kzsa, yaknda kendisine iyi bir ksmet kacana, eer bir erkek ryasnda altn grrse; zleceine rya dellet eder. Ryada altn lira bulmak; byk keder ve zntye yorumlanr. Bu rya bazan, kiinin iini kayb edip isiz kalmasna veya
46

devletten bir olay nedeniyle ceza yiyip haksz yere para demesine de yorumlanabilir. Bir erkek ryasnda altnda bir ubuu veya liray yuttuunu grse; einin yapm olduu bir i dolay tsyla elindeki parayrsarf eder. Evin iinde veya iyerinde kimin olduu belli olmayan altn lira grmek; o yerde yangn kacana iaret edebilir. Ryada altn vermek; znt ve kederden kurtulmaya yorumlanr. Ryada altn bulup, o altn saklamak; emanete ihanet etmeye, mslman kimsenin dinden kacak davranlar yapmasna rya iaret eder. Ryada altn bozdurmak; kiinin ok yaknda byk bir znt geireceine dellet eder. Ryada altn bozdurmak baz tbircilere gre, kederden ve gamdan kurtulmaya da yorumlanmtr. Bekr bir kimse altn ipliklerle ilenmi bir kyafet giydiini grse; o kii kendi dengi olmayan birisiyle evlenir ve mrnn byk bir ksmn znt iersinde geirir. Ryada altn eritip, onu kle haline getirmek; hrszla, erre, ktle uramaya iaret eder. Ryasnda ellerinin altn olduunu gren kii; altn gibi geerli olacak bir san'at sahibi olur ve bu san'attan istikblde ok menfaatlenir. Cfer-i Sdk (R.A) ryada altn grmei; saliha amele, hidyete, znt ve kederin gitmesine yorumlamtr. Ryada boyna altn gerdanlk takmak; bir vilayete ba olup oradaki halkn haklarn korumaya ve adil bir hkm iersinde bulunmaya rya dellet eder. Ryada altn eya yapan adam grmek; nasihat edip halk doru yola aran adamn meclisinde bulunmaya yorumlanr. Ryada be adet altn grmek; be vakit namaza yorumlanr. Ryada be adet altn bakasna verdiini gren kii; hem kendisi namazn klmaya balar hem de namaz klmayan kiilerin namazlarn klmalarna sebeb olur. ALKI Ryasnda ok alklandn gren kimse; yaknda mehur olacak diye tbir olunur. Ryada alklanmak; bakalarn sevindirmeye veya dargn olan kiileri bartrmaya da yorumlanabilir. ALI VER Ryada alveri etmek; yeni mal sahibi olup eve yeni eyalar almaya yorumlanr. ALET Ryada alet grmek; san'atkr ocua, genilie, bollua veya baz tbircilere gre; ie yarayan bir eyann bozulup byk masraflar
47

karmasna rya yorumlanr. ANNE Bir kimsenin ryasnda annesini grmesi; ayet annesi sa ise, annesinin kalbini kazanp, gnln almas gerektiine, eer vefat etmi ise, hiret hayat iin evldndan hayr ve du beklediine rya dellet eder. Ryada anneye barmak, kt hareket etmek; byk gnh ileyip onun bedduasn almaya ve bu yzden de rya sahibinin tm ilerinin ters gitmesine rya iaret eder. Ryada annenin gler yzl grlmesi; onun duasn almaya ve ihtiyarlkta ona yardmc olmaya dellet eder. Ryada annenin rya sahibinin elinden tutmas; rya sahibinin byklerinden menfaatlenmesine, faydalanmasna yorumlanr. Bir kimse ryasnda annesinin ask bir yzle kendisine baktn veya kt sz sylediini grmek; rya sahibinin annesine asi olacana ve onu zecek eyler yapmasna, annesini ziyaretini ihml ettiine ve bu yzden rya sahibine annesinin krgn olduuna rya iaret eder. ANAHTAR Ryasnda anahtar gren kimsenin; yeni bir eve tanacana rya dellet eder. Ayrca eline cennet anahtar verildiini gren kimse; cennetle mjdelenir. Ryada anahtar grmek; bekr kimse iin evlenmeye yorumlanr. Ryada bilinmeyen kaplarn anahtarlarn ele almak; dnya ilerinin yoluna girmesi iin Allh- Tel (C.C) du etmeye yorumlanr. Ryada altn anahtar bulmak; mirasa konmaya veya allmadan, emeksiz kazanlacak paraya yorumlanr. Bir kimse ryasnda kilitli bir kapy anahtarla atn grse; byk bir ilme Cenb- Hakk (C.C) tarafndan nail olup o ilimden hem dnyevi hemde uhrev fayda salar. Baz tbirciler anahtar, hacca gitmemi kii iin hacca gitmeye yorumlamlardr. Kilitli kaplar anahtarla amak; isteklere, arzulara kavumaya, anne ve babann duasn almaya, dmana galip gelip onu yenmeye de rya yorumlanr. Ryada eldeki anahtarn krlmas; ilerin yarm kalmasna, felketlere yani yle diyebiliriz ki: anahtarn krlmas pek hayra yorumlanmaz. Ryasnda anahtar gren kiinin ryas, Cfer-i Sdk (R.A)'a gre; g ilerin haline, zntden kurtulmaya, ibdete devam etmeye, yeni i yerine ve ev sahibi olmaya yorumlamtr.

48

ANARSTLERLE KARILAMAK - MCADELE ETMEK Ryada anarist grmek; dine bid't sokan kimseye, ana ve babaya asi olmaya, etrafn huzurunu karan fesat adama rya dellet eder. Ryada anaristlerle mcadele etmek; onlarn ktlklerine mani olmaya, kt insanlarla mcadele etmeye ve dmann kendi kendisini kahretmesini grmeye rya iaret eder. Ryada anarist olmaktan korkmak; Allh- Tel'dan (C.C) korkup gnahkr olmamaya almaya ve kt hareketlerden uzak kalmaya rya dellet eder. ANA VEYA BABAYA AS OLMAK Ryada ana veya babaya asi olmak; byk gnh ilemeye, Allh- Tel'ya (C.C) e komaya, katil olacak bir su ilemeye, baka bir mslmann malna el uzatmaya, namusuna sz syleyip gnahkr olmaya rya dellet eder. ANTLAMA YAPMAK Ryada dman olan kimseyle antlama yapmak; onun Allh- Tel (C.C) tarafndan cezasnn verilmesine ve onun helak olmasna rya dellet eder. Bu rya bazan da, ktlk yaplmasna fakat bu ktlklerden ve serden rya sahibinin ok az zarar, ziyan grmesine rya yorumlanr. APARTMAN Ryada apartman sahibi olmak; iyi bir teklif alp o tekliften faydalanmaya yorumlanr. Ryada tannmayan daha evvel gidilmemi bir apartmanda bulunmak; yeni bir gayri menkul sahibi olmaya rya iaret eder. ayet bu ryay kirac olan bir kimse grrse; tez vakitte hi mit edilmeyen bir yerden gelecek bir parayla veya imknla ev sahibi olacana rya dellet eder. Ryada apartman batan baa temizlemek; iftiradan kurtulmaya, ev halknn huzuruna ve kt anlan isimin temizlenmesine rya yorumlanr. ARABA VAPURU Ryada araba vapuruna binmek veya araba vapuru grmek; skntl gnlerin ardndan ne'eli gnlerin geleceine yorumlanr. Ayrca bu tip grlen bir rya ard arda gelecek hayrl, sevinli haberlere veya deniz ar yoldan gelecek ksmetli misafire, akrabaya da yorumlanabilir.

49

ARABA Ryada eski bir arabaya bindiini grmek; fakirlik ekeceine, son model bir arabaya bindiini grmek; o kimsenin dnya hayatna fazla daldna ryas dellet eder. Ryada bir arabaya eya yklemek; baka bir semte tanmaya, ev deitirmeye yorumlanr. ayet ryada ykn yklendii araba gzel ise, o takdirde gidilecek evde iyi mr srmeye, mutlu olmaya rya dellet eder. Ryada at arabas grmek; meakkatli yoldan geimi salamaya, gzel grlen yk arabas ayet dolu grlrse, rzkn bollap geimin gzelleeceine yorumlanr. Bir kadn iin arabann yklenmesi; bekr ise iyi ksmete, evli ise hmile kalp ksmetli bir kz ocuk sahibi olmasna rya yorumlanr. Ryada arabaya kitap yklemek; rya sahibinin iyi bir tahsil yapp ana ve babasna yardmc olacak bir kii olmasna rya dellet eder. Ryada kitap ykl arabadan saa sola kitap vermek; ilim retip, halka retici, hoca olmaya rya yorumlanr. ARAP Ryada arap grmek; tez gelecek zc habere yorumlanr. Ryada arap olup sonra beyaz olmak; nce zlp sonra ok sevinmeye, gz aydnl almaya rya dellet eder. Ryada evinin iinde arap olan insanlarn dolatn grmek; hacca gitmemi kii iin hacc farizasn yerine getirmesine veya bir yaknn hacc yolculuuna uurlamaya rya tbir olunur. ARAFAT DAINA IKMAK Ryasnda Arafat Dana ktn gren kimsenin; kendisinin veya yakn birisinin en yakn hacc mevsiminde hacc'a gideceine rya dellet eder. Ryada Arafat Dana kmak; yaplm olan dualarn Cenb- Hakk (C.C) tarafndan kabul olunmasna, feraha kmaya, rya sahibinin borlarn hi anlamadan demesine, ana ve babadan veya yakn akrabadan hayr dualar almaya rya iaret eder. Arafat Dana kmak; saliha bir mslman olmaya, islmiyete uygun yaamaya, Allh- Tel (C.C) katnda gnhlardan arnmaya rya dellet eder. Ryada Arafat Dana kmak; mevknin yava yava ama emin admlarla ykselmesine ve madd durumun gzellemesine yorumlanr. Baz tbircilere gre, ryada Arafat Dana kmak; o ryann hayra yorumlanmasna sebeb tekil eder demilerdir. ARDI KUU Ryada ard kuu grmek; akrabadan fenalk grmeye, o
50

akrabalar grmek istememeye rya yorumlanr. Ryada ard kuu; geveze insana, ok ar yemek yiyip imanlamaya, msrife harcamalar yapp madd skntya dmeye rya dellet eder. Ryada ard kuunun sesini duymak; yalan sylenmi szleri dinleyip onlardan etkilenmeye ve lzumsuz yere znt ekmeye yorumlanr. ARAFATTA VAKFEYE DURMAK Ryasnda Arafat Danda vakfede durduunu gren kiinin; dualarnn kabul olunup, gnhlarnn af edildiine ve rya sahibinin evldlarndan yana olduka ksmetli olacana rya dellet eder. Ryada Arafat'ta Vakfeye durmak; serlerin define, hayrlarn devamna, ayr olan dostlarn birbirlerine kavumalarna, hacca gitmemi kimsenin hacca gitmesine veya hacc sevab kazanlacak hayrl ilerin yaplmasna rya dellet eder. Borlu olup sknt eken bir kimse Arafat danda vakfede durduunu ryasnda grrse; rya sahibi Cenb- Hakk'n (C.C) izniyle borlarndan tez zamanda kurtulup feraha kacana dellet eder. Ayrca bu rya kiinin dininin gzelliine ve halisane ibdet edeceine veya etmekte olduuna da rya yorumlanr. ARABSTAN Ryasnda kendisini Arabistan'da gren kimse; ok ksa bir zaman sonra hayrl bir yolculuk yapacana rya dellet eder ve bu yolculuun sonunda rya sahibi o kadar byk mala, mlke kavuur ki, bu mal, mlk hem kendisinin hemde, ailesinin ferahlamasna sebeb tekil eder. Ryada Arabistan'a gitmek ve orada arapa konuan insanlarla birlikte olmak; "Bu (Kur'n dili) ise apak arapa dildir" (Nahl sresi/yet: 103) mealindeki yet-i Celle gereince meakkatli, zm g olan ilerin kendiliinden zmlenmesine ve rya sahibinin madd ve manev ynden ferahlamasna rya iaret eder. ARAMAK Ryada kayb olan eyay, mal aramak; kayb olan o eyay tez zaman iersinde bulmaya iaret eder. Ryada bir dostu aramak; dmann errinden emin olmaya ve o dmana kar gl olmaya yorumlanr. Ryada aramak ve aranlan eyi bulmak; arzu edilen ilerin yerine gelmesine, murad edilen eylere kavumaya dellet eder. ARAZ Ryada bo araziye tohum ekmek; gebe kalan kadna yorumlanr.
51

Ryasnda arazi satn alp o araziyi ekip bitiini gren kii; mrnde sknt grmez, baz kiilerin tbirince tuttuu altn olur. Bekr bir erkein arazi satn aldn grmesi; dourgan kadnla evlenmesine yorumlanr. Ryada arazi satn alp, oraya bireyler ektiini fakat ekilen eylerin kmamas; ksr kadna veya iktidarsz erkee yorumlanr. Ryada tannmadk usuz bucaksz bir arazide bulunduunu gren kimse; ok uzun srecek olan bir yolculua kar. Arazisini elinden sattn gren bir erkek; einden boanr. Satt araziyi tekrar aldn gren kii; tekrar eski eine dner veya i sahibi olan kimse eski iini tekrar yapmaya balar. Alnan araziden toprak yemek; mal yemeye, lzumsuz yere para harcayp skntya dmeye yorumlanr. AREFE GN Ryasnda bir kimse bayramdan bir gn nce arefe gnnde bulunduunu grse; ok sevinecei, mutlu olaca bir haber alacana rya dellet eder. Ryada arefe gnnde du ettiini ve Cenb- Hakk'tan (C.C) af dilediini gren kimse; Allh- Tel'nn (C.C) katnda dualarnn kabul olunduuna ve salih kullarn adlarnn yazl olduu deftere adnn yazlm olduuna ve cennetle mjdelendiine rya dellet e'der. ARI - ARICI Ryada ar grmek; ar gibi alkan olmaya, geimini hell yoldan kazanmaya ve bu kazantan rya sahibinin hem kendisinin, hemde akrabalarnn fayda salamalarna rya dellet eder. Ryasnda arlarn, evinin etrafnda olduunu gren hasta bir kimse; kendi kazancn shhatini kazanmak iin sarf eder. Ryada arnn yapm olduu bal toplamak; hell kazantan fayda salamaya, miras maldan yemeye ve bahtn aklna dellet eder. Ryada ar st yemek; ksr kadnn gebe kalmasna, erkein neslinin temizliine veya bekr kimsenin asil soydan gelen ok gzel karakterli dzgn ahlkl kimseyle evlenmesine rya dellet eder. Ryada ar tarafndan sokulduunu gren kimse; lzumsuz yere bir dostunun kalbini kracana ryas iaret eder. Ryada ar kovanlaryla uraan arcy grmek; meakkatli yoldan kazancn salanmasna, etin bir sr iten sonra mal almaya, dmana kar muzaffer olmaya rya dellet eder. Ryada bir kimsenin kendisinin arc olduunu grmesi; kovan kurmak misli bir yere yerleip orada kk salmasna ve rya sahibinin ilerde ok alkan hayrl evldlar sahibi olmasna rya iaret eder.

52

ARI KOVANI Ryada ar kovan; yuva kurmak, evlenmek anlamna gelir. Ryasnda yetikin evldlar olan bir adamn ar kovan kurduunu grmesi; rya sahibinin evldlarnn evlenmelerini salnda salar ve onlarn mutlu olduklarn salnda grr. Ryada ar kovannn bal dolu olmas; ibdet fazlalna, sevablarn okluuna da yorumlanabilir. Ryasnda hasta bir adam ar kovanndan bal alp yediini grrse; Cenb- Hakk'n (C.C) takdiriyle ksa sre zarfnda shhatine salna kavuur. Bazan ryada ar kovan kiinin evine yorumlanr. Ar kovannn doluluu; alkan aile fertlerine ve onlarn bteye katkda bulunmasna, bo ar kovan ise; aile fertlerinin tembel olup sadece rya sahibinin srtndan geinmelerine rya yorumlanr. ARMUT Ryasnda bir kimse armut yediini grse; o kimsenin ok byk bir mirasa konacana dellet eder. Ryada hasta olan bir kimse iin armut yemek; uzunca bir tedaviden sonra iyilemeye yorumlanr. Armutu mevsiminde ryada yemek; sevince, mala, hayra yorumlanr. Armutu mevsimsiz ryada yemek; haram paraya, zntye, kederlenmeye ve elden para para para kmasna dellet eder. ARPA Ryasnda tarladan arpa toplayan kimse; eer ifti ise mahsulnn bol olacana, ayet esnaf ise zektn tam vermediine rya dellet eder. Ryasnda pazara gidip oradan arpa satn aldn gren kii; glkle stnden kalkabilecei meakkatli bir ie girer fakat rya sahibi bu iin sonucunda ok byk baarlar elde eder. Ryasnda kendisine buday verildiini, fakat kendisinin arpay tercih ettiini gren kimse; dnya hayatn hiret hayatna tercih edecek iler yapar ve dnya geimi iin hareketlerin her trlsn mbh grp, gnahkr olmaya veya Allh- Tel'nn (C.C) emirlerini dinlememeye balar. Arpa tarlasn grmek; zekt verilen mala, arpa ekmek; krl bir ticarete atlmaya yorumlanr. ARMONKA Ryada armonika almak; uzun zamandr dostunuzdan alacanz gzel habere rya tbir edilir.

gremediiniz

ARSLAN Bir kimse ryasnda arslan grse; hasta olan bir kimsenin
53

leceine veya bana bir msbet olayn geleceine ryas dellet eder. Ryada arslan grp onun srtna binmek; mrn uzamasna, girilen iten baar kazanmaya rya dellet eder. Ayrca bu rya; kiinin dmannn rya sahibinin emrine girmesine de yorumlanabilir. Bir arslana hkmetmek; ok huysuz kimselere ba olmaya iaret eder. Ryada arslanla dvmek; dmanla mnkaa etmeye dellet eder. Evinin iinde arslan bulunduunu grmek; bir hayra, mrn uzamasna duar olur veya ok byk makamlara gelecei bir ie girer. Ryada arslan genellikle dmana yorumlanr. Arslan srt st yatrmak; dmann ktlklerinden emin olmaya yorumlanr. Ryada arslan yavrusu grmek; kiinin kendi evldnn kendisine dman olmasna rya dellet eder. ARZUYA KAVUMAK Ryada arzu edilen eye sahip olmak; murad edilen eye nail olmaya dellet eder. Bu ryay bekr bir kimse grse; kendi istedii kimseyle evlenip ok mutlu olur. Ryada arzu edilen eylerin yerine gelmesi; baz tbirilere gre, zorluklarla, meakkatlerle muradlarn yerine gelmesine yorumlanr. Bazen de bu rya kardelerden birisinin nemli iler baarp ailesine ve rya sahibine faydal olmasna rya iaret eder. ASMAK (amar sermek) Ryasnda bir ey astn, amar serdiini gren kimsenin evinin tamir greceine rya delildir. Ryada amar asmak; gizli szlerin, ilerin meydana kmasna ve bu sylenmi szlerin rya sahibinin bana olmadk iler aacana yorumlanr. Bir kadnn ryasnda i amarlarn grnr bir ekilde asmas; o kadnn yatak hayatn baka kimselere anlatmasna rya dellet eder. Ayn ekilde bir erkein amar asmas da; kadna tbir edilen ekilde ryann yorumlanmasna sebeb tekil eder Ryada amar asmak; gizli kazancn ortaya kmasna veya yalan konuan kimsenin yalanlarnn ortaya kp halk arasnda rezil olmasna rya yorumlanr. ASA (Baston/sopa) Ryasnda bir kimse elinde asa ile kendini grrse; birisine iyilik edeceine, ayet bakasnn elinde asa ile grrse; o kiiden iyilik greceine rya tbir olunur. Ryada asa grp ona yaslanmak; bir dosta gven duymaya ve ondan yardm gelmesine yorumlanr. Bir kimse elindeki asasnn krldn grrse; kendisine ok znt verecek bir olay meydana gelir. Fakat bu rya sahibi, pek znt duymamaldr,
54

nk bu zntlerin arkas ok sevinli olaylarn balamasna neden olacaktr. Baz tbirilere gre, elde grlen asa; dman zayf brakacak gizli srlar renip, dman tesirsiz brakmaya yorumlanr. Ryada grlen asa; mid edilen eylerin olmasna, dargn dostlarn barmasna, mali glle, hastala, madd durumu kuvvetli olan birisinden yardm grmeye rya yorumlanr. Ryasnda bir kimse yere asa ile vurup oradan temiz su fkrdn grse; o kimsenin Allh- Tel (C.C) katnda makbul kimse olduuna rya dellet eder. ASHAB-I KRAM Ryasnda bir kimse ayet Peygamber efendimiz (S.A.V)'in ok sevdii bu topluluun iinde kendisini grrse; Peygamberimiz (S.A.V)'in efaatine nail olacana rya dellet eder. Ashb- Kirm' ryada grp onlarn toplantlarn katlmak; Peygamber efendimiz (S.A.V)'in snnet-i seniyyelerine uymaya, iyi, gzel huylu olmaya, kskanlktan, hasetten, kinden arnmaya slm hayat yaayp Allh- Tel'nn (C.C) sevgili kullarndan olmaya rya dellet eder. Ashb- Kirm' ryada grmek; grlen ryann hayra yorumlanmasna sebeb tekil eder. Bir kimse Ashb- Kirm'dan baz kiileri kendine kt bakarken ryasnda grse; slmiyeti yaamadna, Allh- Tel'nn (C.C) emirlerine nem vermeyip hatal davranlar iersinde bulunduuna rya dellet eder. Ashb- Kirm'dan baz kiileri grp onlarn szlerini dinlemek; din ilimlerden birisini renmeye, talebe yetitirmeye, Kur'n- Kerm'i renip onu tercme etmeye rya yorumlanr. Baz tbireilere gre, Ashb- Kirm' ryada grmek; dnyada geim sknts ekip hirette ok gzel mevkilerde olmaya, tvbeye, hidyete ermeye, Allh- Tel'ya (C.C) tevekkl etmeye, dnya hayatndan uzaklap hiret hayatna nem vermeye rya dellet eder. ASILMAK Ryada aslmak; kiinin din itikatlarndan dn vermeden gzel bir mr sreceine, geim sknts ekmeyeceine rya dellet eder. Ryada aslmak; kayb olan eyann bulunmasna da yorumlanr. Ryada aslmak; yetikin erkek iin i hayatnda ok baarl olacana ve bu baardan rya sahibinin ailesinin ve birok yakn dostunun faydalanacana rya iaret eder. Hapiste veya skntda olan kimse iin ryada aslmak; o kimsenin zgrlne veya feraha kmasna yorumlanr. Bekr kimse iin aslmak; evlenmeye niyyet etmeye iaret eder. Ryada baaa ayaklar yukar gelecek ekilde aslmak; mit
55

edilen ilerin ters gitmesine fakat rya sahibi hakknda hayrl olmasna rya dellet eder. Zengin kiinin ryada aslmas; fakirlie, fakir olan kimsenin aslmas; zenginlie yorumlanr. Ryada daha evvel lm olan kiinin asldn grmek; dnya iin alp imn kayb etmeye, gnahkr olacak iler yapmaya rya dellet eder. Ryada idam edilmi kiiyi grp ona yardm etmeye almak; rya sahibinin ktlne uraan kimseye yardmc olup onu utandrmaya rya tbir olunur. Ryasnda kendi evinin duvarna veya tavanna asldn veya ailesinden birisinin asldn gren kimse; yaad ehirden g edip, ailesini de beraberinde o g ettii ehire gtreceine rya iaret eder. AS OLMAK Ryada asi olmak; Allh- Tel'ya (C.C) isyankr olmaya, dine bid't sokmaya, byk gnh ilemeye, aile arasnda kt ahslarn hem kendilerine hemde rya sahibinin ailesine ktlk yapacak davranlar iersinde bulunmasna rya dellet eder. Ryada asi olmak; baz tbircilere gre, tvbekar olup, Allh- Tel'nn (C.C) rzsn kazanmak iin Cenb- Hakk'tan (C.C) af dilemeye, Allh- Tel'nn (C.C) dostlar ile dost olup dmanlarndan uzak durmaya rya dellet eder. ASKER Ryasnda asker gren bir kimse; ok byk bir nimete kavuacana rya iaret eder. ayet askerin elinde bayrak varsa; yakn bir yerde harp olacana rya dellet eder: Ryada asker grmek; muhafaza edilmeye, korunmaya, berekete, bollua, huzura, zafere, lim olup ilim retmeye, devlet kapsnda olan iin hayrla sonulanmasna rya dellet eder. Ryada elinde bayrak tutan asker grmek; sevinli, mjdeli habere veya rya sahibinin yaad ehirde nemli olaylarn meydana gelmesine rya yorumlanr. Askerin elinde krmz bayrak tutmas; sava tehlikesine, sar bayrak tutmas; bulac hastalk kmasna, yeil bayrak tutmas; o ehirde yaayan insanlarn islmiyetin emirlerini yerine getirmelerine bollua, berekete, ucuzlua, beyaz bayrak tutmas; ehrin valisi olacak kimsenin adil erefli kimse olmasna rya dellet eder. Ryada siyah bayrak grmek; pek hayra yorumlanmaz. Baz tbirciler, siyah bayra trafik kazasna veya ani olacak lm olayna yorumlamlardr. ASMA Ryasnda asma gren kiinin; yapt btn ibdetlerinin kabul olduuna, ve dnya nimetlerinin hiret nimetlerinden fazla olacana
56

rya dellet eder. Ryada asma yapra toplamak; mal biriktirmeye, tasarruflu yaayp muhanete muhta olmamaya yorumlanr. Ryada asma yapraklar; kiinin ailesine iaret edebilir. ayet grlen yapraklar iyi ve gzelse, iyi akrabaya, onlardan menfaatlenmeye rya dellet eder. Ryada grlen yapraklar kt ve pis ise, o takdirde akrabadan olan kiilerin faydasz ayn zamanda zararl olduklarna rya yorumlanr. Ryada grlen asma yapraklarn kurtlarn yemesi; akrabalarn arasn aan iki yzl, haset ruhlu kadna ve o kadnn aileye edecei ktlklere rya dellet eder. ASTRAGAN Ryasnda astragan krkten manto giyen kimse; dnya ilerine fazla dalp hiretini hi dnmediine ve ok gsterie dkn olduuna ryas dellet eder. Ryada astragan manto giymek; hayvanlara eziyet etmeye, insanlar kk grecek davranlar iersinde bulunmaya da yorumlanr. Baz tbirciler, yukardaki yorumlarn tam aksi olarak da ryay yorumlamlardr. AI Bir kimse ryasnda evinde alk yaptn grrse; hell yoldan kazanaca parayla ailesinin ihtiyalarn temin eder. Ryada a tarafndan kendisine yemek verildiini ve o yemei itahla yediini grmek; rya sahibine alp emek sarf edilmeden kazanlm para geleceine ve rya sahibi o paradan nemli miktarda faydalanacana rya iaret eder. Evlenmek isteyen kiinin ryasnda a grmesi; eli bol, yemek yedirmeyi seven, eine nem verip onun hizmetlerini severek yapan kimseyle rya sahibinin evlenmesine rya dellet eder. Baz tbirciler ise, tam aksi olarak ryay yorumlamlardr. Ryada a grmek; haris, cimri, maln parasn saklayp hi bir kimseye yardmc olmayan adama rya dellet eder demilerdir. Ryasnda ann temiz, iyi, gzel grnl bir yemek piirdiini ve o yemekten yediini grmesi; kiinin hayra, bol nimete kavumasna yorumlanr. Yukardaki ryann aksine ann kt grnl bir yemek piirdiini grp, o yemekten yemek; aslsz dedikodulara inanmaya, zntye, mutsuz olmayada rya yorumlanabilir. AURE Ryasnda aure piiren kimsenin; ok sevab kazanaca bir i yapacana, ryasnda aure yiyen kimsenin ise; ok sevaba girdiine ryas iaret eder. Ryada aure grp yemek; fakirlikten kurtulamaya, cami, okul, hastane, aevi gibi hayr kurumlar yaptrp Allh- Tel'nn
57

(C.C) rzsn kazanmaya rya dellet eder. Ryada aure piirip etrafa datmak; bekr kimsenin zengin bir insanla evlenip onun malndan hayr iin harcamasna rya dellet eder. Hasta olan bir kimsenin, ryasnda aure yemesi; hastalnn kendi kendine gemesine rya dellet eder. Ryada eceli yaklam olan kiinin aure yemesi; mrnn uzamasna yorumlanr. Ayrca bu rya, rya sahibinin bandaki musbetli ilerin ortadan kalkmasna ve selmete kmaya da yorumlanabilir. AT Ryasnda bir kimse kendisinin ata bindiini grrse; iinde ilerleyeceine, makam sahibi olacana ryas dellet eder. Ryada ksrak grmek; kadna yorumlanr. Bir kimse ryasnda ksrann alndn, ldn veya kayb olduunu grse; o rya kiinin hanmnn bana gelebilecek kt eylere yorumlanr. Ryasnda ksran gemsiz, babo bir halde gezinmesi; einden izinsiz sada solda gezen veya zina suu ileyen kadna ve ondan gelecek ktle yorumlanr. Ryada ksran stn imek; byk bir mala, miras almaya ve nemli lde sevinmeye rya iaret eder. Bir kimsenin ryasnda atn satmas; kendi rzasyla iinden ayrlp baka ie girip ve o ite arzu etmi olduu ortamda almasna rya dellet eder. Ryasnda kendi atn kesip onun etinden yemek; gzel isimle anlmaya yorumlanr. Ryasnda attan dp bayldn veya kaza geirdiini gren kimsenin; ei vefat eder yada ryay gren kimsenin bana byk bir felket gelip elindeki btn mal, mlk zayi olur diyebiliriz. Ryada plak ata binmek; mal veya para skntsna dmeye tbir edilir. Ryada grlen atn kllarnn okluu rya sahibinin akrabalarnn, ailesinin oalmasna, nesebinin hretli isimle anlmasna da rya yorumlanr. Ryada ata binmi adamn terkine binmek; o grlen adamn sayesinde dnya veya hiret hayatnda rya sahibinin menfaatlenmesine rya tbir edilir. Ryada ata binip bakasyla yartn gren kii; i hayatnda kendi yerinde gz olan kimselerle mcadele eder. Yar kendinin kazandn grrse; o takdirde rya sahibinin istenilen makama geeceine rya dellet eder. Ryada ahra at sokup balamak; Allh- Tel'nn (C.C) dost olup dmanna dman olmaya veya hiret hayat iin dnya nimetlerine yz evirmeye rya dellet eder. Ryada atnn kllarnn olmadn veya yok olduunu gren kiiye; bir bel isabet eder ve bu bel neticesinde rya sahibi evldlarndan veya sevdiklerinden ayrlmak zorunda kalr. Ryada erkek at grmek; saltanat sahibi olmaya, talih kuuna iaret eder. At zerinde
58

durup bakalarna silhla saldrmak; hile yoluyla bakalarnn maln gasp edip haram yemeye yorumlanr. Ryada grlen atn pisliini sprmek, toplamak; erefli bir insann malndan fayda salamaya dellet eder. Kendi pisliinin at pislii gibi olduunu gren kiiye; akrabalarndan bir miras der ve rya sahibi bu maldan nemli derecede menfaatlenir. Semer vurulmu bir hayvana bindiini gren kimse; orta halli olarak yaamn ve geimini srdreceine rya dellet eder. Bekr bir gen ryasnda ksraa bindiini grrse; zarif ve zengin olan bir kzla evleneceine ryas iaret eder. Ryada kr at grmek; dmana galip gelmeye yorumlanr. Bir kimse ryasnda yelesi ve kuyruu siyah, dier taraflar kzl bir ata bindiini grse; rya sahibinin baz zamanlarda iki ieceine ve gnha gireceine bundan dolay tvbe edip tvbekar olmas gerektiine ryas dellet eder. Ryada ksrak at; zevceye, ee tbir edilir. Dii bir attan inip atn gemini kardn gren kimse; einden boanr. Eer baka bir ksraa binmek iin stnde olduu ksraktan indiini gren kimse; hanmnn zerine kuma getireceine ve o kiiyle nikh yapacana rya dellet eder. Ryada her taraf kzl olan at grmek; ne'eli ve sevinli bir kadna tbir edilir. Ryasnda bir kimse eersiz ve gemsiz bir ksraa bindiini grse; hayasz ve ahlksz bir kadnla evlenir. Siyah ve beyaz renkli fakat beyazlnn siyahlndan fazla olan bir ata bindiini gren kimse; dindar olan bir kadnla evlenip iyi bir yuva kuracana ryas iaret eder. Bir kimse birok ata sahip olduunu ryasnda grse; arkadalar arasnda aranlan bir kimse olur. Ryada sahip olunan at ayaklar ile vurarak koturmak ve attan ter kmas; rya sahibinin, nefsinin isteklerine yenik deceine, malnn elinden gideceine ve rya sahibinin gnha gireceine ryas dellet eder. Hanm hmile olan bir kimse ryasnda ata bindiini grse; hanmnn erkek ocuk douracana ryas dellet eder. ATE Ryasnda ate grp, grlen ateten yemek; o kimsenin malna faiz kartna dellet eder. Ryasnda zerine atee atldn fakat yanmadn gren kimseye; ayet hkmet kapsnda alyorsa, kendisine rvet teklif edilirse de rya sahibi Cenb- Hakk'n (C.C) korkusundan harama el srmez ve rveti kabul etmez diyebiliriz. Ryasnda karnnn atele doldurulduunu gren kimsenin; yetim mal yemekte olduuna yorumlanr. Tccar bir kimse ryasnda dkknndan ate attn grse; o kiinin halka pahal mal satp haksz kazan saladna tbir edilir. Ryada ateten gmlek giymek; akrabalarn yznden ar znt, ac ekmeye yorumlanr. Bu znt
59

genelde mal veya para zerine ekilir diyebiliriz. Ryasnda bir kimse kendisini atee attn grse; yanl bir evlilik yapp hayat boyunca mutsuz olur. Gkyznden yamur yerine ate yamas; o ehir halknn bana gelebilecek bellara, musibetlere rya yorumlanr. Hacca gitmemi olan kiinin eline dumansz fakat yakc olmayan kor halinde bulunan ate almas; imnn kuvvetlenmesine, gizli ilim renmeye veya hacca gitip Resul Peygamber (s.a.v)'e k olmaya rya dellet eder. Ryada alevli atein evden ktn ve gkyzne doru ykseldiini grmek; o hne halknn Allh- Tel'ya (C.C) isyan etmelerine, asi olmalarna rya iaret eder. Bir kimse ryasnda bir ate etrafnda birok kiilerle beraber oturduunu grse; rya sahibinin o kimselere amir olup onlara emir vereceine rya dellet eder. Ayrca bu rya sahibinin, bir ok kimseden faydalanp ykseleceine, zengin olacana da yorumlanabilir. Ryada ate yakp o ateten kan kvlcmlarn rya sahibini yakmas; rya sahibi hakknda sylenecek kt szlere ve o szlerin rya sahibini zmesine rya iaret eder. Ryasnda evinin iinde yanan atein alevinin etraf aydnlatmas; o evin reisine ve onun faydasna yorumlanr. Grlen atein snmesi aile bynn lmesine ve ailenin dalmasna yorumlanr. Cfer-i Sdk (R.A) ryada ate grmeyi; ilim renmeye ve retmeye, hidyet yoluna gitmeye, yetim mal yemeye, haram kazanlm paraya, musbete, yanl evlilie, kt hastala, azb ekmeye ve Allh- Tel (C.C) tarafndan uyarlmaya yorumlamtr. Ryada bir kimsenin atete yandn grmek; ryada grlen kimsenin byk bir belya, musbete urayacana rya dellet eder. Ticaretle uraan bir adamn ryasnda malnn bir ksmnn atele yandn grmesi; o adamn bana bir musibetin gelmesine veya dolandrc bir kimseye para kaptrp zarara urayacana rya iaret eder. ATLAS Bir kimse ryasnda atlas kumatan bir elbise giydiini grrse; ok iyi bir izdiva yapacana rya dellet eder. Ryada top halde atlas kuma satn almak; st ste yaplacak evliliklere veya ok evlilik yapp bir ok kadnn mutsuz olmasna sebep olacak adama rya dellet eder. Hoca olan kiinin ryasnda atlastan elbise giydiini grmesi; dine uygun olmayan sz sylenmesine veya ilim retmek iin halktan haksz yere para alnmasna rya dellet eder. Bir hanm bekr kznn atlastan elbise giydiini ryasnda grse; rya o kzn bahtnn gzelliine ve kadrini kymetini bilen kimseyle evleneceine yorumlanr. Erkek iin ryada atlas elbise giymek; arzulara, emellere kavumaya ve hayatta baarl olmaya iaret eder.

60

ATMAK Ryada bir ey atmak; atlan eyin cinsine gre ryann yorumlanmasna sebeb tekil eder. yleki: Ryada ok atmak; iftirl sz syleyip bakasnn kul hakkn zerine geirmeye dellet eder. Ryada ta atmak; rya sahibinin sevdiklerine zulm etmesine, zalim olmasna ve gnahkr bir kimse olmasna yorumlanr. Ryada hasta olan bir kimsenin zerine toprak atmak; o kimsenin vefat edeceine veya ecelinin yaklatna dellet eder. Ryada eya atmak; hne halk arasnda kacak huzursuzlua mnkaalara, birbirleri hakknda irkin, haksz sz syleneceine rya dellet eder. Ryada bir insan topraa gmp zerine ta atmak; zina haberi almaya ve hayrete dmeye rya iaret eder diyebiliriz. ATMACA Ryada atmaca grmek; salk, shhat iaretidir. Ryasnda hasta bir adam elinde atmaca tuttuunu grse; onun salna kavumak iin olmadk yerlerden devasn bulacana rya dellet eder. Ryasnda edep yerinde atmaca bulunduunu gren kimsenin; ocuu ahmak ve anasna babasna asi olur diyebiliriz. Ryasnda elinin stnde atmaca tuttuunu gren bir erkek; mal ynden kudretli duruma gelip akrabalarndan muhta durumda olanlara yardmc olup onlara kol kanat gerer. Hmile kadnn ryada atmaca grmesi; o kadnn cesur ve tuttuu ii koparan erkek ocuk dourmasna dellet eder. Ryada birden fazla atmaca grmek; ailede bulunan erkek kardelerin birbirlerine yardmc olup destek olmalarna rya dellet eder. ATTAR (Cami avlusunda esans tr gzel koku satan kimse) Ryada cami avlusunda attardan esans alp srnmek; halk arasnda itibr kazanacak iler yapmaya, akraba olan sz sohbeti dinlenen kimselerin vgsn kazanmaya veya terbiye eden kimseden edep renmeye rya dellet eder. Ryada attardan iyi gzel eyler alnp, alnan eylere sahip olmak; arzu ve emellerin meakkatsiz bir ekilde yerine gelmesine, hayrla kark ilerin zmlenmesine rya dellet eder. AV HAYVANI Ryada eti yenen av hayvan grmek; hell yoldan kazanlacak mala, yrtc av hayvan grmek; i hayatnda rakiplerine dmanlk yapan adama, ku tr av hayvann grmek; genlere yardmc olup
61

onlara yol gsteren kiiye rya dellet eder. AVCI - AVLANMAK Bir kimse ryasnda ayet kendisini avc olarak grrse; kar cinse fazla meyil eden bir kimse olduuna ryas dellet eder. Ryada erkek iin avc olup avlanmak; kendi hanm olduu halde baka kadnlara cinsel istek duyan adama rya dellet eder. Ryada yaban hayvanlarn avlayan kimse grmek; geimini kadn paras yemekle salayan adama rya dellet eder. Ryada avc olup eti yenmeyen hayvan avlamak; fitne karan hilekr adama veya zina suu ileyip byk gnha girmeye rya dellet eder. Bir kadn ryasnda evldnn veya yakn olan bir erkein avc olduunu grse; grlen ahsn ilerde retmen olup faydal ilim retmesine ve ok sevilip saylmasna rya dellet eder. Ryada insan avcsn grmek; insanlarn zerlerindeki alacaklarn zorla ellerinden alan adama rya dellet eder. Ryada avc olup avlanmak; zahmetsiz kazanlm mala, hissedar olmaya ve ondan fayda salamaya rya iaret eder. Bir kadnn ryasnda avlanmas; babasnn veya einin maln muhafaza etmesi gerektiine rya dellet eder. Kk ocuun avlanmas; onun san'atkr olup istikblde o san'atla geimini salamasna yorumlanr. Ryada avlanmak baz tbircilere gre, iten gelen isteklere (iyi veya kt) uymaya, gaflete dmeye veya i hayatnda ve gndelik hayatta dzensiz olmaya rya dellet eder demilerdir. AV KPE Ryada av kpei ile ava kmak; hilekr fakat rya sahibine sadakatli olan kimsenin yardmyla kazanlacak bir mala veya paraya sahip olmaya rya dellet eder. Ryada av kpeini grp onu sevmek; yac kimsenin vc szlerini dinleyip kibirlenmeye de rya yorumlanabilir. AVRET YER Ryasnda baka bir kimsenin avret yerine baktn grmek; o kimsenin ok byk gnha girdiine rya dellet eder. Ryasnda kendi avret yerine baktn fakat hi bir kimsenin kendisini grmediini gren kimseye; lesine byk bir miktarda para isabet eder ki, rya sahibinin kendiside bu ie hayret eder. Bu rya geimin dzelmesine, bortan kurtulmaya, hastalktan ifa bulmaya veya rya sahibinin einin yapm olduu gizli ileri renmesine de rya yorumlanabilir. Bir kimse avret yerinin bakalar tarafndan ak olarak grldn ryada grmesi;
62

rya sahibinin gizli ilerinin dmanlar tarafndan renilip rya sahibine antaj yapmalarna rya iaret edebilir diyebiliriz.

AVU Ryada elleri ge kaldrp, avucu ge kaldrmak; Allh- Tel'ya (C.C) du etmeye ve dualarn Cenb- Hakk (C.C) tarafndan kabul edilmesine rya dellet eder. Ryada kiinin avucu; geim durumuna yorumlanr. yleki: Avucun dar veya pis grlmesi; geim sknts ekmeye, haram yola gitmeye, doru yoldan kp kanunsuz yoldan para kazanp o parann da hayrn grmemeye rya dellet eder. Ayrca bu rya, cimri olmaya, elin sklna da iaret edebilir. , Ryada grlen avucun genilii ve dzgnl ise; geimin rahat yolla teminine, mal ve servetin artmasna fakir fukaraya yardmda eli ak davranmaya ve ok byk sevablar ileyip Cenb- Hakk'n (C.C) rzsn almaya rya dellet eder. Ryada iki elin avu ilerini birbirine vurmak; lzumsuz eylere nem verip asl gerekli olan ilerden vazgemeye rya dellet eder. Bir kimse ryasnda avucunun iersinde kl bittiini grrse; o kimsenin evld kt yolda olup rya sahibine hakaret edici sz syler ve kt davranlarda bulunur. AVZE Ryasnda evinde avizeyi l l yanar olarak gren bir kimsenin; imnnn ok kuvvetli olduu eklinde rya tbir edilir. Ryada avizenin yanar halde grlmesi; o hne halknn mutluluuna, sevincine, gz aydnlna dellet eder. ayet avize karanlklar iersinde grlrse; o takdirde rya yukardaki yorumun tam aksi olarak tbir edilir. AY Ryasnda ei hmile olan bir kimsenin evine ay doduunu grmesi; o kimsenin ok gzel bir olu olacana rya dellet eder. Ayrca bu rya ba-zan de ok gzel bir seyahate klaca eklinde tbir edilir. Ryasnda ay'n paralandn gren kimsenin; ok yersiz yere yemin ettiine ve bundan dolay ok gnha girdiine, yaknlarndan birisine ok ktlk ettiine ryas dellet eder. Ryada ay'n iersinden kmak; tccar iin zarara, memur gibi devlet iinde alann iinden kovulmasna, hmile kadnn ocuunu drmesine rya iaret eder. Ryada ay' gzel bir halde grmek; o ryann hayra yorumlan-masna sebeb tekil eder.
63

Ryasnda bekr olan bir kimse ay'n yatanda bulunduunu grrse; erefli ve asil bir kadnla evlenir. Ryada hasta olan bir kimse ay'a bakp ay'da kendi yzn veya cemlini grse; o hastann leceinden korkulur. Gizli iler yapan bir kimsenin ryasnda ay grmesi; pek hayra yorumlanmaz. yleki: Rya o gizli ilerin meydana kp, rya sahibinin bann derde girmesine dellet eder. Ryada ay'a bakp sz sylemek; ok yemin edip gnahkr olmaya yorumlanr. Zira yemin etmek, Allh- Tel'y (C.C) ahit tutmaya iarettir. O bakmdan olur olmaz yere yemin etmek gnh ilemeye sebeb tekil eder. Deniz yolculuunda bulunan kimsenin ryasnda geminin gvertesinden ay'a baktn grmesi; o geminin batacana fakat rya sahibinin inAllah sa salim kurtulacana rya dellet eder. Kfir olan bir kimsenin eline ay almas; mslman olup hidyete ermesine iaret eder. Ryada ay' iki para halinde grmek; o evin reisinin lp yuvann dalmasna rya dellet eder. Ryada ay'n gkte yava yava ykseldiini grmek; rya sahibinin mertebesinin yava yava ykselmesine veya madd durumunun zamanla ok gzel bir duruma gelmesine rya dellet eder. Ryada ay' yeryznde grmek; insanlar arasnda fesat olan gzellii ile vnen kt karakterli kadna ve ondan rya sahibine ve ailesine gelecek ktle rya dellet eder. Cfer-i Sdk (R.A) ryada ay grmeyi; erkek evlda, soyuyla vnmeye, hayrl ee, hayr ileri yapmaya ve halka reis olmaya tbir etmitir. AYI Ryada ay grp ona bakmak; rya sahibinin boazna ok dkn birisi olduuna rya dellet eder. Ryada ay grmek; bakalarnn kazancnda gz olup elindeki nimetlerin farknda olmayan ve Cenb- Hakk'a (C.C) kr etmesini bilmeyen kimseye rya dellet eder. Ryada ay eti yemek; dmann malndan ve kazancndan fayda salamaya yorumlanr. Ryada ay postu zerine oturmak; endieye kaplp bo yere znt ekmeye rya dellet eder. Bazen de bu rya, zina suu ileyen kadna yorumlanr. Ryada ay dourmak; ahmak, cahil dman edinmeye veya hayrsz evld sahibi olup istikblde onun yznden ok znt ekmeye rya iaret eder. bn-i Kesir'e (R.A) gre ryada ay grmek; aklsz, aptal dmana tbir olunur. AY TUTULMASI Bir kimse ryasnda ay tutulduunu veya battn grrse; gizli kapakl olan bir iinin meydana kacana ve bu iin kendisini birok yaknnn yannda madur duruma dreceine ryas dellet eder.
64

ayet bu rya sahibinin bu tr gizli bir ii varsa, derhal yaknlarna bildirmesi gereklidir. nki bu iin, rya sahibi iin ok problemlere sebeb olacak diyebiliriz. AYAK Ryada kendi ayaklarn plak gren bir kimse; yaknda madd sknt ekeceine, baka birisinin ayaklarn plak grrse; o grd kiinin veya ailesinin madd sknt ekeceine rya dellet eder. Ayanda bilezik gren bir kimsenin ise; bir iine dmannn engel olacana rya dellet eder. Baz tbircilere gre ryada ayak grmek; ailenin bykleri olan anne veya babaya iaret eder. O halde ayaklarn yokluu onlar kayb etmeye, onlarn desteklerinden mahrum kalmaya yorumlanr. ki ayann birden kesilmesi; ok byk bir zntye dmeye, mal zarara uramaya, yolculua kp o yolculukta kaza geirmeye rya dellet eder. Ayaklarnn demirden olup demir ayaklarla yrdn gren kimsenin; shhatli bir mr srmesine rya iaret eder. Ryada ayaklarn gzellii; kiinin dnya ve hiret hayatnn gzel olmasna veya rya sahibinin bu iki lemde de baarl olmasna rya dellet eder. Ryada ayaklarn kesilmesini ve krlmasn grmek; rya sahibinin ok nemli bir kaza geireceine bundan dolay ok dikkatli olmas gerektiine ryas dellet eder. Ryasnda bir kimse ayaklarn salladn veya bir eyi tekmelediini grmesi; syledii bir szn meydana kmasna ve kendisinin bu sz inkr edeceine rya dellet eder. AYAKKABI Bir kimse ryasnda yeni bir ayakkab giydiini grrse; ok kazanl bir i ite baar kazanacana ryas iaret eder. Ryada yeni ayakkab grmek; yeni ie girmeye ve nemli teebbste bulunup baar kazanmaya yorumlanr. Ryasnda bir kimsenin ayakkablar ile bir nimete vurduunu grmesi; ayaa kadar gelmi olan ksmeti tepmeye veya bir kimseyi mal durumunun glenmesi yznden ayplamaya ve sonradan da rya sahibinin o duruma dmesine rya dellet eder. Baz tbirciler, ayakkab aya koruduu iin, rya anne ve babay korumaya, onlara yardmc olmaya da yorumlamlardr. AYAK BLEZ Ryada ayaa bilezik takmak; evlenmeye ve evlenilen kiinin emri altna girip onun hereye hkmetmesine rya dellet eder. Bir kadnn ryasnda ayak bileine bilezikler (halhal) taktn grmesi; o kadnn kocas tarafndan korunup kollanmasna ve onun tarafndan ok
65

sevilmesine rya iaret eder. Ve bu durum rya sahibi olan kadnn, einin ailesi tarafndan ok kskanlmasna hased edilmesine sebeb olacaktr diyebiliriz. AYAZ Ryasnda kendisini veya evinin ok ayazda yni frtnada kaldn gren bir kiinin; evinin huzurunun daha iyi olacana ryas dellet eder. Ayrca bu rya, o kimsenin bir dman olduuna ve o dmannn hne halkndan birisi olduuna rya iaret eder. AYDINLIK Bir kimse ryasnda kendisinin aydnla ktn grrse; kfrden ayrlp iman dolu bir dnya hayatna dneceine ryas dellet eder. Ayrca iyi bir haber alnacana ve ok arzu ettii bir iin olacana da rya yorumlanabilir. Ryasnda bir kimse aydnlktan karanla girdiini grrse; madd sknt iine deceine aile huzurunun kaacana ryas iaret eder diyebiliriz. YETLER Ryasnda bir kimse Kur'n- Kerm'den yet okuduunu grrse; hayrl bir haber alacana ok rahata kavuacana rya dellet eder. Ryada Kur'n- Kerm'den yeti kerme okumak; tvbekar olup slmiyete uygun yaamaya, takva sahibi olmaya, nasihat eden adamdan nasihat dinleyip yanl hareketlerden uzak kalmaya da rya yorumlanabilir. AYRAN ALKALAMAK Bir kimse ryasnda ayran alkaladn grrse; bir yaknnn aile hayatna karacana ve onlarn huzurunu bozacana ryas dellet eder. Ryada ayran imek; saln bozulup rya sahibinin hastalanacana da yorumlanabilir. AYE Bir kimse ryasnda ayiei topladn grrse; hrete kavuacana, ayiei yediini grrse; rzknn artacana ryas dellet eder. Ryada ayieini kelle halinde grmek; gz aydnl almaya ok sevinmeye de yorumlanabilir. Baz tbirciler bu ryay, i aklna ksmetin grlemesine de yorumlamlardr.

66

AYLAR Ryasnda kendini aylar iinde gren bir kimsenin ryas eitli ekilde yorumlanr. yleki: Arb aylarn tbiri aadaki gibi yorumlanr. 1) MUHARREM: Bir kimsenin kendisini muharrem aynda grmesi; ok hayrl bir i yapacana, Allh- Tel'n (C.C) salih kullarndan olacak bir evld olacana iyi bir yolculuk yapacana rya dellet eder. 2) SAFER aynda grmek: Bu ayda grlen ryalar hibir zaman tbir olunmaz. 3) REB-UL EVVEL aynda grmek: Bu ayda kendisini yola ktn gren bir kimsenin; yeni girdii bir iinin ok kazan getireceine ryas dellet eder. 4) REB'L HR: Hz. li (R.A)'n doduu bu ayda kendisini gren kimsenin; mal bereketine, temiz ve kaygsz baarl gnlerinin bol olacana rya dellet eder. 5) CEMAZYEL-L: Ryasnda kendisini bu ay iinde yaadn gren bir kimsenin ok hatal iler yaptna rya dellet eder. 6) CEMAZYEL HR: Bu ayda kendisini gren bir kimsenin; yaknlarna kar ok cimri davrandna ryas dellet eder. 7) RECEP: Hz. Muhammed (S.A.V) efendimiz'in mi'rac'a kt ay olan recep aynda kendini gren kimsenin; hiret hayatnda ok erefleneceine, salih kullarn arasna girdiine rya dellet eder. 8) ABAN: Bir kimse kendisini aban ay iersinde yaadn grrse; memleketinin banda bulunan iktidarn grevinden ayrlacana rya dellet eder. 9) RAMAZAN: Aylarn sultan olan Ramazan aynda kendisini gren bir kimsenin; ryas hem kendisi iin, hemde aile evresi iin ok hayrldr. Ayrca bu ayda oru tuttuunu gren bir kimseye cennet kaplarnn aldna rya iaret eder. 10) SEVVAL: O kimsenin ok sevinli bir haber duyacana rya dellet eder. 11) ZLKADE: Bu ayda kendisini gren bir kimsenin asi bir evld olacana rya dellet eder. 12) ZLHCCE: islm dininin farz kadar kesin olan snnetlerinden
67

olan kurban kesmenin vuku bulduu yce kurban bayramn iine alan bu ayn hikmeti ok byktr. Bu yzden bu ayda kendisini gren bir kimsenin; ok byk sevb ileyeceine ve hayrl bir ie n ayak olacana rya dellet eder. AYNA Bir kimse ryasnda aynaya bakp, orada kendi yzn grse; rya sahibinin kendi san'atyla uraacak, kendisine ok benzeyen bir ocuu olur. Bekr bir kimse ryasnda aynaya baktn grrse; rya sahibinin evleneceine rya dellet eder. Eer rya sahibi sultan veya vali ise grevinden ayrlacana ryas iaret eder. Ryada gm aynaya bakan kimsenin; hret ve makam elinden gider. Ryasnda aynann krldn gren kimsenin, kars vefat eder. Ryada zntl bir kadnn aynada tenasl uzvunu grmesi; rya sahibinin znt ve kederlerinden kurtulacana ryas dellet eder. Ryada bir kimsenin aynaya baktn grmesi; rya sahibinin gizli ve aikre olarak Allh- Tel'ya (C.C) asi olduuna, Cenb- Hakk'n (C.C) kendisinden raz olmadna, malnn eksilmesine ryas dellet eder. Ryada altn ayna grmek; dinimizce kuvvet, fakirlikten sonra zenginlik ve grevden atldktan sonra yeniden ie girmeye yorumlanr. Hasta olan bir kimsenin ryasnda aynaya bakmas; o kimsenin vefat edeceine rya yorumlanr. Ryada bir erkek aynaya baktn ve kendisini deiik bir ekilde grmesi; rya sahibinin malca, zarar ziyan edeceine ve aklnn noksanlna ryas iarettir. Hmile olan bir kadn ryada kendisini aynada grse; kendisine benzeyen kz ocuu douracana rya dellet eder. Evli olan bir kadn ryada aynaya bakp aynada baka bir kadn grse; kocasnn bir kadnla daha evleneceine, grd o kadnn kendisine kuma olacana rya iaret eder. Hapiste veya zindanda bulunan bir kimse ryasnda aynaya bakp kendi yzn grrse; hapisten veya zindandan kurtulacana rya yorumlanr. AYRILMAK - BOANMAK Ryasnda einden ayrldn gren bir kimsenin; eine daha byk bir sevgiyle balanacana rya dellet eder. AYVA Ryasnda ayva yediini gren kimsenin; ok sevdii birinin lmn duyacana, ayva satn aldn gren bir kimsenin ise, ok gzel bir kz olacana iaret eder. Ryada ayva aacndan ayva toplamak; ok seyahate kmaya, krl ticaret yapmaya veya hmile kadnn ok gzel yzl ocuk dourmasna rya iaret eder.
68

AZAD ETMEK Ryasnda bir kleyi azad ettiini gren bir kimsenin bir kurban kesmesi gerekir. nk unutmu olduu bir ada vardr o yzden uyarlmakta olduuna rya iaret etmekdir. AZARLAMA Ryada azarlanmak; kiinin byklerinden grecei madd ve manev destee yorumlanr. AZGINLIK Ryada azgn hale gelmek; Cenb- Hakk'a (C.C) isyan etmeye ve onun istedii yoldan ayrlp imansz olarak lmeye rya dellet eder. Baz tbirciler ise, ryasnda kendisini azm bir halde veya rya sahibinin azm bir hayvan grmesini; cinsel arzularn artacana ryay yorumlamlardr. AZRAL (A.S) Ryasnda drt byk meleklerden biri olan Azrail (A.S) ile konutuunu gren bir kimsenin; mrnn uzadna ve mirasa konacana ryas dellet eder. Ryada Azrail (A.S)' grmek; rya sahibinin ailesinden ayrlacana, ziraat ve meyvelerde grlen afetlere ve ktlk olmasna rya dellet eder. Azrail (A.S)' grmek; cemiyeti datmaya ve hi bir kimseyi himayesi altnda tutmamaya, hastalarn lmesine, binalarn yklmasna, yangn kmasna, korkun haberlere ve bunlara benzer feryad, figan ve dvnmeyi icab ettiren eylerin meydana gelmesine rya dellet eder. Ryada Azrail (A.S)' gler yzl grmek; ehid olmaya dellet eder. fkeli bir halde grmek ise; rya sahibinin tvbe etmeden leceine rya dellet eder. AZAP ETMEK Ryasnda birisini azarladn ve azarlandn gren kimsenin ok hatal hareketleri olduuna ve doru yola dnmesi gerektiine rya dellet eder. Ryada azap edilmesi; rya sahibinin Cenb- Hakk'n (C.C) snamasna, imtihan etmesine rya dellet eder.

69

B
BABA Ryasnda babasn gren kiinin; eer babas sa ise babasn ok krdna, gcendirdiine, ayet babas vefat etmise ondan hayr ve du beklediine rya dellet eder. Babasnn elini perken gren bir kimsenin ise; krgn olduu bir arkadayla baracana rya dellet eder. nk baba, bir insann koruyucusu ve saymas gereken insanlarn banda gelmektedir. Bir erkek babasnn arkasndan gittiini ryada grrse; rya sahibi, babasnn mesleini renip geimini o mesleklen temin eder. BACA Ryasnda bacasnn tttn gren bir kimsenin; ok zleceine rya yorumlanr. Baz tbircilere gre ryada baca grmek; eitli ekilde yorumlanmtr. yleki: ryada bacann yanmas; hane halknn bana gelebilecek nemli bir felkete, bacann temizlenmesi; hane halknn bandaki bellarn define, bacann yklmas; evin reisinin lmesine rya dellet eder. BACAK Ryada bacak grmek; kiinin geim durumuna veya hayatna, mrnn mesafesine dellet eder. Ticaretle uraan kimsenin bacaklarn yerinde grememesi; o tccarn ifls edeceine yorumlanr. Ryada bacaklarn birbirine karmas; korkuya ve i karklna, rya sahibinin hayatnda nemli problemlerin meydana gelmesine rya dellet eder. Bir kadnn ryasnda bacaklarnn alp grlmesi; namaz terk etmesine, namusu hakknda sz sylenmesine ve kocasyla
70

arasnn almasna rya tbir olunur. Ryasnda bacaklarnn koptuunu gren bir kimsenin kmak zere hazrland seyahatinin yarm kalacana rya dellet eder. BADANA Bir kimse ryasnda evini badana ettirirse; yeni bir eve tanacana, ev sahibi olacana rya dellet eder. Ryada ev badanalamak; evin huzursuzluunun gitmesine ve aile bireylerinin birbirlerini sevip, saymalarna, birbirlerine iyi veya kt gnde yardmc olmalarna rya dellet eder. BADEMCK Ryasnda bademcik ameliyat olan kimsenin; hasta olan bir uzvunun iyileeceine rya dellet eder. Ryasnda bir kimse evldnn bademcik ameliyat olduunu grse; rya sahibinin akrabalarndan olan kk bir ocuun nemli bir kaza geirmesine rya yorumlanr. BADEM Bir ahs ryasnda badem topladn veya badem aac diktiini grrse; o kimsenin uzun zamandan beri bozuk olan ilerinin dzeleceine ryas dellet eder. Ryada badem aacn grp onun meyvesini toplayp yemek; etin adamn elinden maln almaya veya garip muhta akrabalara maddi yardmda bulunmaya rya iaret eder diyebiliriz. Ryada ac badem yemek; ac sz sylemeye veya iitmeye de yorumlanabilir. BADEM EKER Ryada badem ekeri yemek; ksr kadnn gebe kalmasna, shhatin bozulmasna veya ruh sarsntnn geip rya sahibinin huzura kavumasna rya dellet eder. BA Ryada ba grp (zm ba) zm toplamak; sevinli habere, gz aydnlna, dn haberi almaya veya dman grnp gerekte dost olan kimseden iyilik gelmesine rya dellet eder. BALANMAK Ryasnda elinden veya ayandan bir yere skca balandn gren kimsenin; ilemi olduu kt bir hareketten dolay vijdan azab
71

ekmesine, gnahkr olmaya, erre, belya dmeye veya yaplm olan hatalarn rya sahibinin bana nemli iler aacana rya dellet eder. Ryada ellerin balanmas; cimrilie, hasislie hayr hasenat ilememeye, zekt ve sadaka vermemeye yorumlanr. Bir erkek tenasl uzvunun balandn ryasnda grse; o rya sahibinin cinsel iktidarn kayb edeceine rya dellet eder. BAIRSAKLARIN DKLMES Ryasnda bir kimsenin barsaklarnn dkldn grmek; iinin fesat dolu bir kalbe sahip olduuna rya dellet eder. Bu kimse hareketlerine ve dncelerine sahip olup kimsenin ktln istememelidir. Zira Allh- Tel (C.C) bakasnn hakknda dilenileni (iyi veya kt) insann kendi bana verir. Baz tbircilere gre barsak, insann ailesinden gizli biriktirdii paraya da yorumlanmtr. O nedenle ryada barsaklarn dklp meydana kmas o gizli parann herkes tarafndan renilmesine dellet eder demilerdir. BAHAR Kendisini baharda gren bir kimsenin; ok iyi bir kimseye gitmek iin yola kaca rya iaret eder. Bir kimse ryasnda bahar aylarndan birinde ve bahar ieklerinin am olduunu grse; o kimsenin hayatn mutlu ve shhatli bir ekilde geireceine sevdii kimseyle evleneceine ve feraha kp rahat edeceine rya dellet eder diyebiliriz. BAHARAT Ryada baharat grmek; baharatn cinsine gre ryann yorumlanmasna sebep tekil eder. yleki: Karabiber grmek; evlenmeye, zahmetsiz ele geecek paraya yorumlanr. Zencefil grmek; ok byk zntye fakat arkadan ok sevindirici olaylarn meydana gelmesine iaret eder. Karanfil grmek; di ars ekmeye, zikir sylemeye veya dni ibdetleri yerine getirmeye yorumlanr. Tarn grmek; endielenip bir i iin meraklanmaya rya dellet eder diyebiliriz. BAHIVAN Ryada bahvan olmak; cami, yetimhane, aevi, okul gibi yerlerin yaplmasna yardmc olmaya, para vermeye veya bu gibi hayr ilerin yaplmas iin halka nder olan kimseye rya dellet eder.

72

BAHE Ryasnda ok gzel bir bahe iersinde bulunduunu gren kimsenin ryas; hayra yorumlanr. Rya o kiinin dnya ve hiret haline dellet eder. Bir kimse ryasnda bahe kazdn grrse; hayrl i haberi alacana, bahe dzelten birisini grmek; yapt ilerin Allh Tel (C.C) katnda, hemde aile evresinde ok iyi karlanacana rya dellet eder. Ryada bahede krekle toprak kazmak; zahmetli olan iin rya sahibinin lehine sonulanmasna, baheyi trmklamak; miras kalan paraya, mala sahip olmaya, baheye duvar rmek; rya sahibinin ailesini kt kimselerin errinden muhafaza etmesine rya iaret eder diyebiliriz. BAHRYEL ASKER Ryada bahriyeli asker grmek; deniz yolculuuna kmaya, o yolculuktan selmetle dnmeye, deniz ar bir yerden haber almaya veya rya sahibinin askerlik vakti gelmi yakn varsa, o kiinin askerliini bahriyeli olarak yapacana rya dellet eder. BAH Ryasnda bahi veren kimsenin; sadaka vermesi icap eder. nk rya, sahibi iin uyar nitelii tamaktadr. Ayrca bu rya, kiinin dnya hayatna nem verip hiret hayatn unuttuuna da iaret etmektedir. BAKKAL Ryada bakkal grmek; dnya ilerine fazlaca nem vermeye, aile bireylerinden gizli birikim yapmaya ve ailenin bu durumu renip rya sahibine kzmasna rya dellet eder. Ticaretle uraan kimse iin ryada bakkal grmek; dolandrc adam tarafndan aldatlmaya yorumlanr. BAKIR - BAKIRCI Bir kimse ryasnda bakr eya alr veya satarsa; ok hatal iler yaptna rya dellet eder. nk ryada bakr; iflsa, fakirlemeye, kavga veya mnakaa etmeye dmana hainlik etmeye yorumlanmtr. Hmile kadnn ryasnda bakrdan yaplm eya grp ona sahip olmas; salksz, hastalkl ocuk douracana rya iaret eder. Ryada bakr dven bakrcy grmek; ok lzumsuz yere konuan, fakat konutuu kadar ie yaramayan, insanlar bo yere megul eden adama rya dellet eder.

73

BAKLA TOPLAMAK - PRMEK Ryada bakla topladn ve piirdiini gren kimse; ok byk bir sknt geireceine, znt ekeceine delildir. ayet ryada yeil bakla i olarak yenirse ok uzaktan bir haber alnacana rya dellet eder. Ryada pimi bakla yemek; ryann sevindirici olmasna, dertten ve gamdan kurtulmaya yorumlanr. Ryada bakla satn almak; kark olan ilere dnmeden girmeye veya rya sahibinin kardelerinden yana anssz bir kimse olduuna rya iaret eder. BAKLAVA Ryada baklava yemek; sevinli habere, i skntlarndan kurtulmaya, rya sahibine yararl olacak i deiikliine veya hmile kadnn kz ocuk dourmasna rya yorumlanr. BAL Ryasnda bal yediini gren bir kimsenin; ok shhatli bir mr srecei sylenebilir. Ryasnda Kur'n- Kerm okumay bilmeyen bir kimsenin bal yemesi; Kur'n- Kerm okumaya balamasna, cahil kimsenin ilim renmesine ve ibdetlerine nem verip eksiksiz, noksansz yerine getirmesine ve Cenb- Hakk'n (C.C) sevdii kullarndan olmaya rya dellet eder. ocuu olmayan kimsenin ryada bal satn alp yemesi; tez vakitte evld sahibi olacana ve o evldn ok sevileceine, ana babasna hayrl olacana rya iaret eder. Baz tbircilere gre ar kovanndan bal toplamak; hell para kazanmaya, geimini aln teri ile kazanmaya, ok alkan kimse olmaya rya yorumlanr. BALGAM Ryada balgam tkrmek; kt huylar terk edip hidyet yoluna dnmeye, yalan yemin etmekten vazgemeye rya dellet eder. Ayrca ryada balgam tkrmek; zektn tam vermeyen kimseye de yorumlanabilir. Malnn kiri olan zektn vermesi gerekmektedir. ayet ryasnda balgam tkren kimse ok hasta ise o kimsenin iyileeceine shhatine kavuacana rya dellet eder. Baz tbirciler ryada ksrerek balgam karmay; zengin kimse iin bakalarnn malnda gz olmaya, kskanlk ekmeye ve bu yzden de huzursuz olmaya yorumlamlardr. BALIK Ryada balk grmek; ok eitli ekilde yorumlanr.
74

1) Byk balk tutmak; ok byk bir ksmet geleceine, 2) Kk balk tutmak; Ferahlk verecek bir haber alnmasna, 3) Balklar toplanm grmek; Hakknda iyi eyler konuulduuna, 4) A ile balk tutmak; Mirasa konmaya, zahmetsiz paraya, 5) Balk tuzlamak; Shhatli bir mr geireceine, tasarruf etmeye ve devaml gelecek paraya, 6) Alabalk grmek; yi bir izdiva yapmaya veya uzun zamandr mit edilen bir eyin olmasna, 7) Balk piirmek; Hayrl bir haberler duyup yola kmaya, 8) Balk tarafndan yutulmak; Rya sahibinin bir borucunu tez vakitte kolaylkla deyeceine rya dellet eder. Ryada balk grmek; ryann ok hayrl olduuna iarettir. Ryada kokmu balk yemek; yetim mal yemeye veya haram yolla kazanlm paray harcamaya yorumlanr. Bekr bir erkek byk bir balk tuttuunu ryasnda grse; ok kalabalk ve ayn zamanda mal durumu fevkalde olan bir aile-den kz alr. Ryada balk satmak; ayaa gelmi ksmeti tepmeye yorumlanr. Ryada balk atmak; ksmet azalmasna, yalan sz konuup i ortan aldatp ondan zarar grmeye rya iaret eder. Ryasnda ii temizlenmemi balk yemek; pheli bir ocua sahip olmaya, bakasnn namusu hakknda iftira edip o iftira edilen kiinin parasna ve malna gz dikmeye yorumlanr. Ryada gkyznden pimi balk inmesi; dualarn Cenb- Hakk'n (C.C) katnda kabul olunduuna ve ni'metin artmasna yorumlanr. BALIK AI Ryada balk a grmek; madd durumu dzeltmek iin yeni tedbirler almaya, balk ann yrtk olmas; alnan tedbirlerin boa gitmesine rya dellet eder. BALON Bir kimse ryasnda ocuunun krmz bolanla oynadn grrse; o ocuun byk'bir kaza geireceinden korkulur. Ryasnda kendi elinde birok iirilmi balon tuttuunu gren kimsenin; bo hevesler peinde olup srekli i deitirdiinden dolay birok iyi frsatlar kardn syleyebiliriz. BALTA Balta ile bir aac kestiini gren bir kimsenin ok yaknda
75

zlecei bir haber alacana rya dellet eder. Ryada balta ile yontulan tahta grmek; zntye ve tahta paralar nisbetinde zntnn byklne veya kklne iaret eder. Kymklarn d tarafa atlmas; aile dndan olacak zntye, i tarafa atlmas aile iinden olacak zntye, skntya dellet eder. Baz tbirciler ryada balta grmeyi; meakkate, erkek evld sahibi olmaya, emanet mala, kazancn artp geimin rahatlamasna yorumlamlardr. BAMYA Ryada bamya toplayp yemek; barsak hastal ekmeye, bakasnn bana gelmi olaylardan fazlaca etkilenip zlmeye rya dellet eder. BANKA Ryasnda kendisini bankada gren kimsenin; haram olan faizden yediine ve tvbe etmesi gerektiine rya dellet eder. BANDO Ryada bando veya mzka sesi duymak; karlk beklemeden ihtiya iersinde olan yakn akrabalara yardmc olup onlar ok sevindirmeye rya dellet eder. BANKER Ryada bankerden para almak veya ekmek; kazancnn nereden geldii belli olmayan adamla birlikte i yapp daha sonra rya sahibinin deyemeyecei oranda bor altna girmesine rya dellet eder. BARAKA Ryada barakaya kapatlm kimseyi grmek; hapise decek fakat tez zamanda kurtulacak yakn akrabaya iaret eder. BARDAK Bir kimsenin ryasnda kirli bardaktan su imesi; yaknda shhatinin bozulacana ayet temiz bir bardaktan ierse; shhatli bir mr sreceine rya dellet eder. Baz tbircilere gre ryada bardak; kiinin eine iaret eder. ayet eldeki bardak krlrsa, ein hastalanp yataa dmesine, elinde kymetli bardak tuttuunu gren kimsenin; einden fazla muhabbet, sevgi grmesine rya dellet eder.

76

BASAMAK Ryada merdiven basama kmak; mal durumun veya kiinin isminin yava yava bymesine rya iaret eder. Ryada basamakta oturmak; ksmetin bir miktar kapal olup rya sahibinin bu durumdan rahatsz olup hzn duymasna rya dellet eder diyebiliriz. BA Ryada ba grmek; rya.sahibinin ailesine yorumlanr. yleki: Bir kimsenin ryasnda bann normalin zerinde bydn grmesi; o kimsenin ailesinin oalmasna, evld saysnn artmasna iaret eder. Ryada bir kimse boynunun vurulup bann vcudundan ayrldn grrse; byk mala sahip olmasna veya servete emeksiz olarak konmasna rya dellet eder. Ryada kesik ban tekrar bedene yapmas; kayb olan eyann bulunmasna, elden km parann rya sahibinin eline tekrar geri gelmesine, itimad kayb edilmi bir byn tekrar itimadn kazanmaya rya iaret eder. Ryada iki bal olmak; szlerin birbirini tutmamasna veya yalan sz konumaya yorumlanr. Kendi bann yerinde bakasnn bann bulunduunu gren kimse; hasta ise o hastann leceinden korkulur. Ryada ban hem gzetleip, hem de bymesi; ilim renmeye, maln artmasna, rtbenin veya mevknin bymesine veya itibarn artmasna, erefli olmaya yorumlanr. Cfer-i Sdk (R.A) ryada ba grmeyi; ailenin reisine, saylan, sevilen byne, devletin banda bulunan kimseye, evlda, mala, zevceye veya emir veren amire yorumlamtr. Ryasnda ban frna soktuunu veya bann alev alev yandn gren kimsenin; kendisine uygun olmayan kiilerle arkadalk ettiine ve o arkadalarndan ktlk greceine rya dellet eder. Ryasnda bann hayvan ba olduunu gren kimse; ok aklszca iler yapp kendisine byk ktlklerde bulunur. Bu rya bazen de yanl kiiyle evlenmeye de yorumlanabilir. BATTANYE Bir sevdiinizin hayatn ve istikblini mafh edeceinize rya dellet eder. Ryada battaniye; arkadaa, yakn dosta yorumlanr. Bazen de ryada battaniye grmek; ktlklere kar tedbir almaya nlem almaya da yorumlanabilir. BATAKLIK Ryada bataklkta battn grmek; bilmeden ok kt sonulanacak bir ie girmeye ve bu i yznden umulmadk ilerin
77

geleceine rya iaret eder. Evlilik hazrl yapan bir kz ryasnda batakla dtn grrse; ok kt bir evlilik yapp mutsuz bir mr sreceine rya dellet eder. BAYKU Ryada evinde bayku ttn gren kimsenin evinden cenaze kar ayet sadece tmeden durursa; evden birisinin ok hastalanaca eklinde rya yorumlanr. Bazen de rya sahibinin evine hrsz gireceinden korkulur. Ryada bayku sesi duymak; ac habere, gama, zntye ar kederlenmeye tbir edilir. Ryada bayku grmek genelde ryann erre yorumlanmasna sebeb tekil eder. BAYRAK Ryada bayrak grmek; grlen bayran rengine gre .ryann tbir olunmasna sebeb tekil eder. Ryada sar bayrak; hastala, yeil bayrak; islmi hayat srmeye, ibdetleri yapmaya, cihd etmeye, beyaz bayrak; feraha, sevince, gz aydnlna, krmz bayrak; tez haber alp zlmeye, siyah bayrak; ac habere, lme veya ok byk bir ac olayn duyulmasna yorumlanr. BAYRAM Bir kimse ryasnda kendisini din bayramlardan birisinde grrse; akrabalarn sevinli bir olay nedeniyle bir araya gelmesine ve aralarnda temiz, gzel konumalarn yaplmasna rya dellet eder. BAYILMAK Ryada baylmak; o ryann yorumlanmamas gerektiine iaret eder. BEBEK Ryada yeni domu bebek grmek; ryann hayra yorumlanmasna sebeb tekil eder. Baz tbirciler kz bebei; kzgn habere yorumlamlarsa da aslnda kz bebek yeni ev sahibi olmaya, erkek bebek grmek; i yeri almaya veya dkkn amaya yorumlanr. Ayrca kz bebek; mutlu habere, olan bebek; muradlarn, arzularn olmasna da iaret edebilir. Yanlz ryada oyuncak bebek grmek; pek hayra yorumlanmaz. Aldatlmaya, hmile kadnn ocuunu drmesine, piman olup utanmaya, gayr-i meru ilikiden nesebi belli olmayan ocua rya dellet eder.

78

BEENMEK Ryasnda ok beendii bir eyay satn alan kiinin; ok sevdii bir eyas zarar grr ayrca huysuz bir arkadayla ba derde girer diyebiliriz. BEDDU Ryada beddua etmek; kiinin bana gelecek felketlere dellet eder. nk beddua daima sylenen kiiye aittir. BEK Ryasnda bekinin evini beklediini gren kimsenin; evine hrsz girer veya rya sahibi madd sknt iine der. Din bakmdan ise; yatr ve cami ziyaretlerine gideceini syleyebiliriz. Ryada beki olup trbe veya kabristan beklemek; insanlar doru yola armaya, davranlarn peygamber efendimiz (S.A.V)'in snnet-i seniyyelerine uygun olmasna rya dellet eder. BEKLEMEK Ryada ne olduu belli olmayan eyi beklemek; bo yere vakit geirmeye veya mitsiz aka tutulmaya rya dellet eder. BEL Bir erkein ryasnda belinden su alnmas; hanmnn gebe kalmasna yorumlanr. Ryada bir kimse belinden ikiye blndn grse; devlet veya mahkeme kapsnda olan davann rya sahibinin lehine sonulanp rya sahibinin dmanlarnn karsnda zafere kavumasna rya dellet eder. BEL Ryada bel okumak; aynen beddua etmekte olduu gibi ryann yorumlanmasna sebeb tekil eder. BERAAT Ryada beraat kadn aldn gren kii; dnya hayatn hiret hayatna tercih eder ve dualar Allh Tel (C.C) katnda kabul olunur. Bu rya ayn zamanda Cenb- Hakk'n (C.C) dostu olan iyi kullarnn arasna katlmaya, onlarn sohbetlerinde bulunmaya da rya yorumlanabilir.

79

BERBER Ryasnda berberde tra olduunu gren kimsenin; ok mit ettii bir iinin olmayacana rya dellet eder. Berberde sa kestirmek ayn zamanda znt verecek bir olayn duyulmasna veya mr ksalna da yorumlanr. * Daha geni bilgi iin baknz sa tbirine. BENZNC Ryasnda benzinciden arabasna benzin aldn gren kimsenin; ilerinin ters gideceini syleyebiliriz. Yolculua niyetli olan kimse bu ryadan sonra yolculua kmamaldr. nk bu tip grlen rya bazen de kaza geirmeye, sakatlk meydana gelmesine de yorumlanabilir. BESMELE- ERF Ryada besmele-i erfeyi yazarken grmek; bol rzka, nimete dellet eder. Baz hallerde ise; mesel besmelenin alnna yazldn gren kimse; ok yaknda vefat eder. Birde besmele-i erfeyi ryasnda tespihle eken kimsenin ibdetlerinin kabul olduuna rya iaret eder diyebiliriz. Ryada alna besmele yazlmas; ehit sevab alnarak ruhu teslim etmeye de yorumlanabilir. Ryada Besmele-i erfi tersten yazmak; dinden dnecek davranlar iersinde bulunmaya, imnn azalmasna veya ibdet etmekten vazgemeye rya dellet eder. Ryada Besmele-i erfeyi kark olarak yazmann tbiri de; aynen yukardaki gibi olur. Bakasnn yazm olduu Besmele-i erfeyi ryada silmek; verilen szden dnmeye, dine bid't sokmaya veya Islmiyette olmayan hkmleri sylemeye rya dellet eder. Bu rya ayn zamanda rya sahibinin karekterinin ktlne de iaret eder diyebiliriz. Ryada yanl yazlm Besmele-i erfeyi dzeltmek; bakalarn doru yola evirmeye, yardmc olmaya, hoca olup halka iyi szler syleyip ders vermeye rya dellet eder. BEK Ryada beik grmek; bekr iin evlenmeye, evli kimse iin yeni evld sahibi olmaya dellet eder. Ryasnda beik satn alp daha sonra bu beiin krlp paralandn bir kimsenin grmesi; rya sahibinin einden boanmasna veya rya sahibinin yetikin evld varsa onu bir hatasndan dolay evden kovmasna rya dellet eder. Ryada beik sallamak; evldn zerine titremeye ve onunla ok ilgilenir. Ancak bu ar ilgiden rya sahibinin evld veya ok yaknlar rahatsz olur diyebiliriz. Gebe kadnn madeni beik almas; olan dourmasna tahtadan yaplm beik almas kz dourmasna dellet eder.

80

BEYN Ryada beyin yiyen kimse; ok hatal olan kimsedir ve bu hatalarndan dolay ok zdrap ekmektedir. Cfer-i Sdk (R.A)'a gre ryada beyin grmek; gizli mala, tasarrufa, ok akll olmaya ve hayr ilerine nem verip o ileri rya sahibinin yapmasna rya yorumlanmtr. BEYT- MUKADDES (Mescidi Aksa) Bir kimse ryasnda Beyt-i Mukaddes'e gittiini ve orada bulunduunu grse; gnhlardan temizlendiine, hayr du almaya, rzkn artp bereketin oalmasna ve ibdetlerin dzgn yaplmakta olduuna rya dellet eder. Bu rya ayn zamanda hirette Peygamber efendimiz (s.a.v)'in efaatine nail olmaya da iaret eder. BEYTULLLH Ryasnda beytullh' tavaf ettiini gren kimse; ok yaknda hacca gideceine ve ok sevaba nail olacana rya dellet eder. BEZELYE PRMEK Ryasnda bezelye piiren kadnn; yemekleri ei tarafndan ok beenilir ve bu zellii nedeniyle rya sahibinin lehine birok kimse tarafndan vgyle sz edilmesine rya dellet eder. BIAK Ryada elini veya baka bir uzvunu bakla kestiini gren kimse; hayrete decei bir olay duyar ve bir trl inanmak istemez. Ryada bak yapan adam grmek; san'atkr olup o san'at bakalarna retmeye ve bu yzden birok kimsenin hayr dualarn almaya rya dellet eder. Ryada baklanmak; yardmc bir dost edinmeye ve bu dostun bir ok kere zor zamanlarda faydasn grmeye rya dellet eder. BILDIRCIN Ryada bldrcn kuu tutmak; hi mit edilmeyen yerden rzklanmaya, nimete kavumaya dellet eder. Bazen de ryada bldrcn kuu grmek; dmann errinden emin olmaya ve rya sahibine verilmi olan szn tutulmasna rya iaret eder. BIYIK Ryasnda byk brakan erkein; erkek evldnn ok kuvvetli
81

olacana rya dellet eder. ayet ryasnda bykl birisiyle evlendiini gren bir gen kz ise; ok kt huylar olan kumarbaz ve sert bir erkekle yuva kuracana rya dellet eder. Borlu bir kimsenin ryasnda byn tra etmesi; borcundan kurtulup feraha kavuacana iaret eder. Ryada hapiste olan adamn byn kesmesi; onun hapisten kmasna esaretten kurtulmasna dellet eder. BBER Ryada biber yemek; haber almaya iaret eder. Ac biber ac habere, tatl biber gzel sevinilecek haber almaya yorumlanr. BBLO Ryada biblo alp krmak; gnha girip sonra da o gnha piman olmaya yorumlanr. Bazen de bu rya dost veya dman demeden evresinde bulunan herkesin kalbini diliyle kran kiiye iaret eder. BLET Ryada bilet almak; alnan bilet piyango tr ise; ans oyunlarnda para kaybetmeye veya lzumsuz ilerle urap asli grevlerini ihmal etmeye rya iaret eder. BLEK Ryada bilek; kiinin kuvvetine, gcne, mal kuvvetine yorumlanr. Bilein kuvvetli olmas dmana stn gelmeye, mal ynden ele mhimce miktar para gelmesine veya yeni i yeri ap rya sahibinin mal ynden ok gl olmasna rya dellet eder. BLEZK TAKMAK Ryasnda ayet gebe bir hanm bilezik taktn grrse; ok iyi huylu bir kz olur. Altn bilezik takmak; erkek iin islmi hkmlere gre mekruh olan ileri yapmaya, pheli kimselerle dostlukta bulunmaya ve rya sahibinin onlardan hem madd hem de manev zarar grmesine rya dellet eder. BLLUR Bir erkein veya kadnn ryasnda billurdan mamul eya grmesi; ok temiz ruhlu olan, asil bir insanla evlenip mrn bahtiyar geirmesine dellet eder. Ryada billurdan mamul eyann krldn grmek; ein lzumsuz yere kalbini krmaya veya o ei kaybetmeye rya iaret eder.
82

BNA Ryasnda bina yapan kimse; ok sevdii bir dostunun evlenmesine yuva kurmasna sebeb olur, ayet bina yktn grrse; yuvas, ii bozulur diyebiliriz. Ayrca ryasnda cami, Kur'n kursu, eme vb. gibi hayr ilerinden olan binalar yapar ve yaplmas iin n ayak olursa; rya sahibinin cenneteki kknn yapldna rya dellet eder. Ryada ahap ev yapmak; yanl kiiyle yuva kurmaya, grlen ahap evden kmak veya evin ykldn grmek; o eten ayrlmaya ve o yuvann yklmasna rya tbir olunur. mam- Nablsi ryada bina grmeyi; rya sahibinin dnyadaki durumuna yorumlamtr. yleki: ok gzel bir bina grlrse, fakirlikten kurtulup zengin olunur, san'atkrsa san'atyla hret olup halk arasnda itibar kazanr, skntda ise rya sahibi skntlarndan zerinden atp feraha kar. Baz tbirciler ryada bilinmeyen binaya girmeyi ve o binann ykln grmeyi rya sahibinin akrabalarndan erkek olan birisinin lmesine yorumlamlardr. Bekr bir erkek bilmedii bir ehirde bina yaptn ryasnda grse; o ehirden kz alr. Hayatnn geri kalan blmn de o ehirde geireceine rya dellet eder. Bazen de ryada yeni yaplm ok gzel bina grmek; yeni eya sahibi olmaya, muhabbetle birisine balanmaya veya ok ne'eli toplantlara katlp orada iyi dostluk kurulacak insanlarla tanmaya rya yorumlanabilir. BRA MEK Ryada kendisini bira ierken gren kimsenin; haram bir eyi bilmeden yediine ve gnha girdiine rya dellet eder. Bu ryay gren kimse tvbekar olup Allh Tel'ya (C.C) ynelmelidir. BNMEK Ryasnda binek hayvanlardan birisine binen kimsenin uzun zamanlardan beri bozuk olan ilerinin dzeleceine rya iaret eder. Ayrca kendisini birinin srtna bindiini veya kendi srtna baka birisinin bindiini gren kimse; ok sevdii birisinin lm haberini alacana ryas dellet eder. BSKLET Ryada bisiklet grp binmek; yeni bir mala, eyaya sahip olmaya ve ok sevinmeye dellet eder. Rya sahibi evldna bisiklet aldn grrse; o ocua olan zaafna ve o ocuu ok sevdiine rya dellet eder. BT Ryada elbiselerinin iersinde veya zerinde bit bulunduunu
83

grmek; asalak yaamay seven hilekr adamn rya sahibinin srtndan geinmesine rya iaret eder. O nedenledir ki bir kimse ryasnda bit ldrdn grse; o asalak kimseden yakn sre zarfnda kurtulur. BT PAZARI Ryada bit pazarndan eski eyalar aldn gren kimse; zaman zaman eskiden olmu kt olaylar anp hem kendisini hemde evresindekileri zmektedir. Bu rya bazen de eski dmanlar grmeye ve rya sahibinin sinirlerinin bu yzden bozulmasna da yorumlanabilir. BODRUM Ryasnda bir kimse bodruma kendisini kapatlm olarak grse; ev huzuru bulunmadna, eiyle srekli tarttna ve bu yzden ok mutsuz bir mr srdne rya iaret eder. BOA Bir kimse ryasnda boann kendisine saldrdn grrse; mal ynden ok kuvvetli bir dman bulunduuna ve bu dmana kar rya sahibinin ok dikkatli olmas gerektiine rya dellet eder. BOMAK - BOULMAK Bir ahs ryasnda boulduunu veya birisini boarak ldrdn grrse, gnlk hayatnda etrafndaki insanlarn biroklarnn kalplerini krdna veya emanete ihanet ettiine rya iaret eder. Ryada akrabadan veya akradalardan olan kimseyi bomak; boulan kimse ile rya sahibinin arasnda husumet meydana gelmesine ve birbirlerine dmanlk edip dargn olmalarna rya dellet eder. BOAZ Ryada kiinin kendi boazn grmesi; haber getiren adama, lme, hayata yorumlanr. Ryasnda bir kimsenin boaznn kesilmi olduunu grmesi; mrnn ksalmasna veya ac haber almasna iaret eder. Boazn normalinden uzun grlmesi; mrn uzamasna, dmanln kinin uzun srmesine veya rya sahibi bir yerde mevki sahibi ise o mevkide ok uzun kalmasna rya dellet eder. BOAZLAMA (Kesmek) Ryada insan boazlamak; ana ve babaya asi olmaya, onlara zulm etmeye, akrabalarla mnasebetleri kesmeye, mazluma eziyet
84

etmeye dellet eder. Ryada eini boazladn gren kimse; ona iftira edip onun kalbini krar veya ona zulmeder. Bir erkek ryasnda tanmad bir kz veya kadn boazladn grse; grd kadnla zorla cinsel iliki kurup ona tecavz eder. Ryada ocuk boazlamak; ocua zulmedip onun rya sahibinden nefret etmesine rya yorumlanr. Bir kimse ryasnda eti yenmeyen hayvan boazladn grse; haram mal yer veya bakasna ait mal zorla gasp eder. Bazen de bu rya yalan yere ahitlik etmeye tbir edilir. Ticaretle uraan bir adam iisi olan birisini boazladn ryasnda grse; o iisine kt muamelede bulunup onun haklarna tecavz edecek davranlarn iersinde bulunur diyebiliriz. BOHA Ryada bir hanm boha drerken kendisini grse; o kadnn yakn akrabalarndan olan bekr bir kzn ksmetinin kp yakn zamanda evleneceine veya rya sahibinin ok sevdii bir dostunun rya sahibini ziyarete geleceine rya iaret eder. BONCUK Ryada gerdana renkli boncuk takmak; alak, sinsi dman sahibi olup onun dost gibi grnp rya sahibine ktlk etmesine rya dellet eder. Ryada mavi boncuk grmek; yolculua kmaya ve bu yolculuktan kazanl dnmeye rya iaret eder. Ryada boncuk delmek; adi, namusuna dkn olmayan kadnla mnasebet kurmaya yorumlanr. Ryada bazen de boncuk; iiye, hizmetkra yorumlanr. Ayrca da rya boncuun rengine gre tbir edilir. Yeil boncuk; dini grevlerine nem veren kimseye, siyah boncuk; hi-lekr kimseye, beyaz boncuk; temiz iyi huylu kiiye, mavi boncuk; faydal alkan kimseye iaret eder. BORAZAN - BORAZANCI Ryada borazan sesi duymak; kark bir olayn meydana gelmesine ve rya sahibinin bu kark ii dzeltmesi iin o mahale arlmasna rya dellet eder. Bir kimse ryasnda borazana flediini grse; btl habere inanp, kendi kendine rya sahibi vehimlenir. Ryada borazan alan borazanc grmek; ayp ve kusurlar yze vuran ve bu yzden birok dostun arkadan kalbini krmakta olan adama rya iaret eder. Ryada borazan almak; tez ac haber almaya ve zlp arkasndan sevinmeye rya yorumlanr.

85

BOR Ryasnda kendisini ok borlanm olarak gren; kimsenin namaz borcunun ok olduuna ve bu yzden Allh Tel'nn (C.C) katnda kymeti olmadna rya.iaret eder. Ryasnda zerindeki borcu dediini gren kii yoksullara sadaka verip onlar, sevindirir, akrabalaryla iyi mnasebetler kurar ve ayrca bu rya sahibi Allh Tel'dan (C.C) gnhlar iin af talep eder. BOSTAN Kendini bir karpuz tarlasnda (bostanda) gren ahsn ryas ok hayrldr. nk kendisi fakir fukaray madd yardmlaryla ok sevindirmektedir. Baz tbircilere gre ryada bostan cennet manasna yorumlanmtr. yle-ki: Kim kendisini bostanda grse; cennetlik olduuna hak yolda gittiine rya dellet eder. Ryasnda kendi bostanna bakasnn girip oradan meyve topladn grmesi; kiinin einin tecavze urayacana iaret eder. Bu rya bazen de rya sahibinin malna tecavz edileceine veya einin namusuna iftira edileceine dellet edebilir. Cfer-i Sdk (R.A) ryada bostan grmeyi; ee, cennete, evlda, mala ve ok iyi bir durumda bulunmaya yorumlamtr. BOANMAK Ryasnda bir kimse einden boandn grse; ryas ters olarak tbir edilir. Yani bu rya sahibinin eine daha fazla balanp onu ok sevip sayacana, onsuz hi bir eyden zevk almayacana rya dellet eder. BOY Ryada boyun uzamas; mrn uzamasna, geim durumunun dzelmesine, mal skntlarn azalmasna, rtbenin ykselmesine, reis olmaya rya dellet eder. Ryada boyunun ksalmas ise; ryann yukardaki tbirin tam tersi olarak yaplmasna dellet eder. BOYA Ryada evi veya ev eyasn boyamak; hayata yeni yn vermeye, eski alkanlklar terk etmeye dellet eder. Bir kimse ryasnda boyalar birbirine kartrdn grse; dostlar ile olan anlamazlklarn zmek iin teebbste bulunur. Ryada kendi ocuunun boya yaptn gren kiinin; evldnn geleceinin ok parlak olacana hkmolunur.

86

BOYNUZ Ryada boynuz takmak; ei tarafndan aldatlmaya, ihanete uramaya veya tam ters olarak rya sahibinin gayr-i meru iliki iersine girip eine ihanet edeceine rya dellet eder. BOYUN Kuzu boynunu ryasnda piirip yiyen kimsenin; ok ksa zamanda dostlar arasnda kaybettii mevkiyi tekrar kazanacana rya dellet eder. Ryada boyun eti yemek; insanlara emir vermeye, onlara yn vermeye dellet eder. Ryada boyna Kur'n- Kerm tr din kitap asmak; Islmi hkmlere uygun hareket etmeye ve Kur'n- Kerm'i ok okumaya rya yorumlanr. Boyunda yara veya ban grmek; kfre dp Allh Tel'ya (C.C) isyan etmeye rya iaret eder. Baka birisini boynunun stne aldn gren adam; demekte zorluk ekecei bir borcun altna girer. Ryada boyna ylan tr bir hayvann dolanmas, skmas; haram mala, faiz yemeye veya kiinin zektn vermediine dellet eder. BBREK Ryasnda eti yenen hayvann iki bbreini birden eline aldn ve onlar yediini gren kimsenin; yardmclarnn oalp ilerinin kolaylaacana rya dellet eder. Bir kimse bbreklerinin ardn ryasnda grse; rya sahibinin evld veya erkek kardeleri bana nemli problemler ap, rya sahibinin ok zlmesine sebeb olur diyebiliriz. BREK Ryada brek grp yemek; mit edilmeyen yerden gelecek ksmete, paraya yorumlanr. ayet yenilen brek ok yumuaksa ele geecek parann zntsz, skntsz yoldan geleceine rya yorumlanr. BUDAMAK Ryada aa budamak; ein veya sevilen bir dostun vefat etmesine iaret eder. Bazen de bu gibi ryalar ar hastala tutulmaya yorumlanabilir. BUDAY - BUDAYCI Ryasnda buday yiyen kimsenin; ok ocuu olur. Tarlaya buday ektiini gren kimsenin ise; malnn ok artacana rya iaret eder. Birde pazardan buday satn aldn gren kimse ise; nndeki
87

senesini ok maddi sknt iinde geirir. Saa sola sebil olarak buday verdiini ryasnda gren kimsenin ise; btn sadakalarnn Allh Tel'nn (C.C) katnda kabul olduuna rya iaret eder. Ryada buday baan grmek, ele almak; ibdet etmeye balamaya ve Allh Tel'nn (C.C) rzsn kazanmaya yorumlanr. Bir kimse ryasnda buday tarlasnn iine girdiini grse; ksmetli bir i yolculuuna kp o yolculuktan nemli miktarda kazanla selmetle evine dner. Bir kadn ryasnda buday aldn grse; o kadna kocas altn ziynet eyas alr. Ryada buday satcsndan buday almak; hayrl evld sahibi olmaya, o evldtan ihtiyarlkta menfaatlenmeye veya erefli bir muhterem bynn rya sahibinin skntl zamannda yardmc olmasna rya dellet eder. Bazen de ryada buday satcsn grp ondan buday satn alp karlnda para vermek; ihtiya iersinde olup mal durumu iyi olan aile bynden yardm talebinde bulunmaya ve bu yardm almaya yorumlanr. BUHAR Ryasnda bir tencere iinde su kaynatp buhar olduunu gren kimsenin; yakn bir zamanda yapt hayrl iinin Allh Tel'nn (C.C) yannda kymeti olmadna dellet eder. Yanlz ryada azndan buhar ktn gren kiinin ryas pek hayra yorumlanmaz. ayet rya sahibi mslman, hidyete ermi kii ise o takdirde doru yoldan sapp Allh Tel'ya (C.C) isyan edeceinden korkulur. BUHUR Ryada buhur yakmak; rya sahibinin akrabalarn iyi geinmelerine birbirlerine zor zamanlarnda yardmc olmalarna rya dellet eder. Fakir kimse ryasnda buhur yaktn grse; ksa srede zengin olur. Ve bu zenginlik iin fazla aba gsterir. Ryada buhur yakmak; ilim renmeye, retmeye, insanlara faydal olmaya ve ak olarak sadaka vermeye iaret eder. BULUT Ryasnda kendisini buluta binmi olarak gren kimsenin; eer bekr ise ok ksmetli biriyle yuva kuracana, ayet evliyse ok ksmetli bir evld olacana rya delildir. Ayrca bulut iinde kaldn gren kimse ise; ok sevab getirecek bir ii bilmeden yapm olduuna rya dellet eder. Ryada yamur bulutu grmek; rahmete, berekete zenginlie, mslman olmaya, ilim renmeye yorumlanr. Ryada bulut zerine ev yapmak; yapt bir hayr sebebiyle kendisine cennette bir
88

kk in edildiine rya iaret eder. Ryasnda bann zerinde beyaz bulut olduunu bir kimse grse; nemli bir rtbeye gelir ve o kimsenin szne insanlar arasnda ok nem verilir. Korkun derecede siyah olan bulut grmek; iddete dmeye, ar korkmaya veya akl hastalna tutulmaya dellet eder. Bir kimsenin kendisini beyaz bulut iersinde grmesi; Allh Tel'nn (C.C) o kimseyi nimetleriyle kaplayacana, o senenin feyzli ve bereketli olacana veya rya sahibinin hikmetli sz syleyip halk arasnda hret olacana rya dellet eder. BUR (Kale Burcu) Hasta.bir kimsenin kendisini kale burcunda grmesi; rya sahibinin hastalnn daha uzun sreceine ve bu hastalk sebebiyle lmnn olacana rya dellet eder. Salam kimse iin kale burcuna trmanmak; kadri yce, mevkisi, rtbesi yksek adamn rya sahibine yardmc olup onun feraha kmasna sebep olmasna rya iaret eder. BURUN Ryasnda burnunu bym olarak gren kimsenin; ok gururlu olduuna, burnunun koptuunu gren kimsenin ise; ok gnahkr olduuna rya dellet eder. Baz durumlarda ise mesel, bir kimse ryasnda burnunu kopmu ama ok gzel olarak grrse; ok sevdii bir eyann elinden gidecei sylenir. Ryada burun temizlemek; gnhlardan kurtulmaya, zntlerin sona ermesine veya zenginlie yorumlanmtr. Bir kimsenin ryasnda burnuna sinek ve benzeri bir eyin katn grmesi; rya sahibinin akrabalarndan olan birisinin bana gelecek kt olaya rya iaret eder diyebiliriz. BURUN KANAMASI Burnunun ryasnda kanadn gren kimse; ayet kan grrse ryas bozulur. Ama burnuna bir ey kap ondan sonra burnunun kanadn grrse; madd bir zarara urayacana rya iarettir. Baz tbircilere gre ryada bumun kanamas; felketlerin atlatlmasna ve bellarn rya sahibinin zerinden gitmesine yorumlamlardr. BUZAI Ryasnda buza satn alan kimsenin; yiit bir erkek evld doar. Hmile kadn veya yakn olan kiinin ryasnda buza grp onu sevmesi; doacak erkek ocua ve ocuun, herkes tarafndan ok sevilmesine dellet eder. BUZDOLABI Ryasnda buzdolab satn aldn gren bir kimsenin; zengin
89

birisiyle evleneceine ve geim sknts ekmeyeceine rya dellet eder. BLBL Ryada blbl kuu grmek; zengin, mal sahibi, ne'eli erkee veya ne'eli, gler yzl kadna ve onlarn dostluunu kazanmaya rya dellet eder. Ryasnda blbln ttn gren kimsenin; ya kendisi ya da ailesinin etrafnda birisi Kur'n- Kerm okumay renir. Ryada blbl sesi duymak bazen de; ok gzel Kur'n- Kerm okuyan ocua, evlda sahip olmaya rya dellet eder. BY Ryada kendisine by yapldn gren kimsenin; bir dman kendisine kar zafer kazanr. Ryada by yapmak; Allh Tel'ya (C.C) isyan etmeye, byk gnha girmeye iaret eder. Baz tbirciler ryay nemli srlar renip o srlarla antaj yapmaya ryay yorumlamlardr. BYK ABDEST Ryasnda kendisi byk abdestle oynayan kimsenin eline ok ksa zaman iinde bol para geer. Baz tbirciler ryada bakasnn byk abdestini grmeyi; haram mala, paraya, i hayatnda madd zarara urayp dolandrlmaya yorumlamlardr. BYKBABA - BYKANNE Ryada bykanne veya bykbaba sa shhatli grlrse; onlar arada srada ziyaret edip, gnllerinin alnmas gerektiine rya iaret eder. ayet rya sahibinin bykannesi veya bykbabas vefat etmi ise; onlarn ruhuna Kur'n- Kerm'okumas veya hayr yapmas gerektiine rya dellet eder.

90

C
CAM Ryada cam grmek; camn abuk krlan bir madde olmas nedeniyle geici zntye iaret eder. Baz tbircilere gre elinde cam grlen kiinin gizli srlarnn aa kmasna ve rya sahibinin bu durumdan znt duymasna rya dellet eder. Ryasnda bir kimse cam krdn grse; o ahs ok sevdii bir arkadann kalbini krar veya evresinde itimad telkin eden kiiliini, adn, hretini zedeleyecek davranlar iersinde bulunur. CADI Bir kimse ryasnda kt yzl bir kadnla (cadyla) oturup sohbet ederse; ok yakn zaman iersinde byk bir tehlikeye maruz kalacana rya dellet eder. Bu rya bazen de komulardan lafn szn bilmeyen bir kadnla mnakaa etmeye de yorumlanabilir. CADDE Bir kimse ryasnda cadde stnde yrdn grrse; hayatn intizama sokar. Kt hareketlerine son verip doru yola, hak yola ynelir. Ryasnda geni bir cadde zerinde kendisini yryorken grenin; hayatta ok baarl olacana ve geimini rahat yolla temin edeceine rya iaret eder. CM Ryasnda bir kimse camiye girip ibdet ederse; o ahs ok yakn bir zamanda ayet namaz klmyorsa, ibdete balar, din btn bir
91

mslman kimse lr. Eer bir ahs ryasnda camiinin mihrabnn ykldn grrse ibdetini tam olarak yapmadna ve ailesinin huzurunun bozulacana, einden ayrlaca eklinde ryas yorumlanr. Ayrca ryada camii yaptrlrsa veya yaplrsa; yuva kurulacana ya da bir hayr kurumuna yardm yapacana rya iaret eder. Ryasnda bir kimse cami sergilerine pislerse; o ahs iyi hareketlerinden yz evirip kt hareket etmeye balar. Ryasnda camiyi aydnlatan kimsenin; ocuklar lim olurlar diyebiliriz. CANKURTARAN Bir kimse ryasnda cankurtaran arabas srerse veya iine binerse; kendisini zecek bir haber alr. Ryada can kurtaran grmek; kaza geirmeye, trafik kazas haberi almaya da yorumlanabilir. CASUS Bir kimse ryasnda casusluk eden bir ahs grrse; srlarn btn herkes renir. Ryada casusluk etmek; dmana kar galip gelmeye, pheli dedikodu duymaya veya erli ilere hayrl ileri tercih etmeye rya dellet eder. CEBRAL (A.S) Ryada drt byk meleklerden olup rabbil lemin ile Peygamberi zian Hz.'lerinin haberlemelerinde grev alan Cebrail (A.S)' ryada grmek ok hayrldr. Ryasnda Cebrail (A.S) hazretleriyle konuan, sohbet eden, vasiyet dinleyen kimse; cennetle mjdelenir, korkusu varsa korkusundan kurtulur, hasta ise ifa bulur, olu olmayan bir kadn grrse; olu olur. Cebrail (A.S) tarafndan azarlanrsa; yapt ibdetler Allh Tel tarafndan kabul olunmaz. Talebe olup okuyan veya okuyan evld bulunan kimse ryasnda Cebrail (A.S)' grp onunla konusa; o ocuun astronomi ilmine merak salp o ilmi ok iyi reneceine ve o ilimde hret olup halka bilgi vereceine rya dellet eder. Ryada Cebrail (A.S)' grmek; cennet ehlinden olmaya, ehitlik mertebesi zere mrn tamamlamaya, cmert olup fakir fukaraya kol kanat germeye rya iaret eder. CEHLET Ryasnda kendisini cehalet iersinde grp, cahil halde bulunmak; akl noksanlna veya nemli bir problem yznden ruh bunalm geirmeye rya dellet eder.

92

CEHENNEM Ryasnda kendini cehennemde gren kimse; ok byk gnh ilemitir, tvbe etmesi gerekir. Baz kimseleri ryasnda cehenneme glerek girerlerken grmek; bu gibi kimselerin zina ettikleri sylenebilir, bu gnhtan kurtulmalar iin tvbe istifar etmeleri, mal ve bedeni ile ibdetlerine nem vermeleri gerekir. Ayrca bir kimse cehennemde, kamlarla dvldn, ate yedirildiini, ylan ve akreplerin kendini soktuklarn grmesi; yetim mal yediine ve bu yetimin mallarn geri verip yetimle helllamas gerektiine rya dellet eder. Cehennemde kendisini boynuzlu olarak grmek; rya sahibinin einin kendisine ihanet ettiine iaret eder veya ei rya sahibine kar isyankr olup rya sahibini ok zer. Ryasnda bir kimse cehenneme girdiini ve orada yemek, imek, uyumak gibi iler yaptn grse; servetini kt yolda harcayp, zor duruma der veya mslmanla uygun yaamaz. Ayrca bu rya hamamda cinsel iliki kurmaya, zlimlerle bir olup mazlumlara eziyet etmeye, evliyalara dil uzatp onlarn hakknda kt sz sylemeye, Allh- Tel (C.C) Hazretlerine irk komaya veya byk gnhlara girip cehennemlik olmaya da iaret edebilir. Bir kimse ryasnda ayet cehennemde grevli olan MALK isimli melei grp, ondan birey alp veya verirse; rya sahibinin Allh- Tel'nn (C.C) dostlar ile bir arada bulunup onlarla muhabbet etmesine, izzete saltanata, dnya ve hiret hayatn islmi kurallara uygun srp imnla ruhunu teslim etmesine rya dellet eder. CELLAT Ryada cellat grmek; sknt, hastalk, kfr eden, svp sayan kimseye ve ondan gelecek ktlklere yorumlanr. CENABET Ryasnda cnp olduunu ve gusl abdesti almak iin su arayp bulamadn bir kimse grse; rya isminin bir olaya karmasna, korku ve iddete dmeye, dnya kazanc iin mkle dmeye dellet eder. Baz tbirciler ryada cnp olarak namaz klnmasn; hayrsz bir yolculua kmaya tbir etmilerdir. Ryasnda kendini cenabet olarak gren kimsenin; gusl abdesti-ni hatal olarak aldn syleyebiliriz. Cenabet olarak ibdet eden kimsenin din bozuk veya kendisi kfir olur. CENAZE Ryasnda cenaze namaz kldn gren bir kimse; Allh- Tel'nn (C.C) rzsn kazanm kimselerle arkadalk eder. Ryasnda
93

kendi cenaze namaznn klndn ve tabuta konulduunu gren kimsenin; mal artp ok zengin olur, fakat dnya hayatn hiret hayatna tercih eder. Ryada cenaze namaznda bulunup cenazeyi srtlamak; denmesinde glk ekilecek borca, hapse dmeye, sknt ve maiet ekmeye rya tbir edilir. ar veya pazar gibi yerlerde cenaze grlmesi; o senenin ktlk ve pahallk iinde gemesine, i yerinde bir felket olup birok kimsenin bu durumdan etkilenmelerine rya dellet eder. CENNET Ryasnda kendisine cennet kaplarnn hepsinin kapatldn gren kimse; annesi ve babasna asi olmutur, o yzden ok gnahkrdr. Ryasnda istedii kapdan cennete giren kimse ise; annesinin ve babasnn rzsn alm olduuna rya dellet eder. Ryada cennete girdiini gren kimsenin; hiret ve dnya hayat rahat, huzurlu, emin, sevinli geer. Cennet meyvalar yediini gren kimse ise; ok hayrl evladlara sahip olur. Dnya hayatnda ilim ve irfana eriir, lim olur. Cennete girdiini gren kimse kfir ise; mslman olur. Cennette evlendiini gren kimse; ok hayrl, mslman her iki lemde de makbul olan bir ahsla evlenir. Cennete girip oradaki meyvelerden, yiyecek yememek; lim iin kendi ilminden faydalanmamaya, cennetten kovulmak; byk gnha girip, mslmanla uygun olmayan davranlar iersinde bulunmaya, fakru zaruret iersine dmeye rya dellet eder. Cfer-i Sdk (R.A) ryada cennete girmeyi; cami cemati olmaya, hacc'a gitmeye, cihd etmeye, ilim renip hoca olmaya, uzun mre ve son nefeste imanl lmeye yorumlamtr. CEP Ryada cep kartrmak; ok gvenilen kimsenin, itimatsz bir kii olduuna ve onun tarafndan zarara urayacana rya dellet eder. CEPHANE Ryada cephane veya harp silah grmek; skntl bir ay geirileceine iaret eder. Ryada cephane tayan kimseyi grmek; haberciye, haber getirip gtren adama veya sz tayan kadna dellet eder. CERAHAT Ryada bir yaray cerahatli olarak grmek; rya sahibinin bana dert olan kt kimseden selmetle kurtulmasna ve rya sahibinin hem
94

madd hem de manev huzura kavumasna rya dellet eder. CESARET Ryasnda cesur olan kimse; Allh- Tel'nn (C.C) emirlerini tam yerine getirir ve said kiiler arasna katlr. Bir kimsenin ryasnda korkutucu olay karsnda cesaret gsterdiini grmesi; azim gstererek g olan ileri basarmasna, kendisine rahatszlk veren huzursuz eden eylerden rya sahibinin uzaklaarak btn ktlklerden Allh- Tel'ya (C.C) snmasna rya dellet eder. CETVEL Ryada cetvelle i grmek, elinde cetvel tutmak; ticaret hayatnda drst davranmann gerektiine iaret eder. Ayrca ryada cetvelle bir kuma veya herhangi bir eyi lmek; evldn ileride san'atkr olacana dellet eder. CEVZ Ryada ceviz; glk ve zahmet ekilen bir iin baarlacana, madd ve manev kazancn bol olacann alametidir. ayet ryasnda cevizin iinden yediini grrse ve o kimse bekrsa; zengin iyi ahlkl bir kimseyle evlenir. Ryasnda ceviz kabuu toplayp kaynattn ve suyunu itiini gren kimse; daha evvel olmu bir olay nedeniyle ok zlr ve kederlenir. CEVZ AACI Ryada ceviz aac grmek; huysuz, asab, mizal, dostluu olmayan ve birok iyi insana zarar veren adama iaret eder. Ryada ceviz aacna dayanmak; yukardaki zelliklerini saydmz adamdan destek istemeye fakat hi bir yardm alamamaya rya dellet eder. Ceviz aacndan ceviz toplamak; o adamn maln yemeye, parasndan fayda salamaya dellet eder. Ayrca ceviz aacnn kurumas; o adamn vefatna veya ok hastalanmasna yorumlanr. CEYLAN Ryada avlanlan veya grlen ceylan; mal ve zenginlik eklinde yorumlanr. Ayrca yakalanan ceylan kesip yemek; yiyen kimsenin cinsel gcnn azaldna rya iaret eder. Ceylan yavrularyla beraber grmek; hayrl ok gzel evltlara sahip olunacana dellet eder.

95

CER Ryada piirilip yenilen cier; namusa, shhate ayrca huzurlu shhatli bir yaama iaret eder. Cier satn almak; yolculua klacana dellet eder. Ryada cierciden cier satn almak; namusa dil uzatan adamn mahcup olup zelil ve rezl olmasna, dmann rya sahibi tarafndan yenilmesine rya dellet eder. Bir kimse ryasnda kendi cierini piirip yediini grrse; kendi kendisinin namusuna sz gelecek davranlar iersinde bulunduuna ve kendi evliliim ykacak davranlar yapmasna veya gayr- meru iliki iine girmesine rya dellet eder. CiHD - HARP Ryada harp etmek; alp aln terinle para kazanmaya iaret eder. Ayrca aile efradnn rzknn artacana dellet eder. Kfirlerle harp etmek; ar kskanla dellet eder ve rya sahibinin nefsinin kt arzularna uyduuna ve Allh- Tel'nn (C.C) doru yolundan sapmak zere olduunun delilidir. Bir kimse harpte bulunup dmandan ganimet alsa, hell yolla mal sahibi olur. Ayrca ryada Allh Tel'nn (C.C) rzsn kazanmak iin cihda zafere gitmek, savamak, gzel isimle anlmaya, rzkn genilemesine, hirette gzel mertebelerde bulunmaya rya dellet eder. CLCI Ryada cilc grmek; mkll ileri zp baarya ulaan kimseye dellet eder. Ayrca bu rya bazen de devlet hizmetine girip orada nemli mevkilerde bulunmaya ve halka yararl insan olmaya da yorumlanabilir. Bir kimse evinin eyalarn cilaladn, parlattn ryasnda grse; eiyle olan problemlerini hal edip rahata ve huzura kavuacana rya iaret eder. CLD Ryada bir kimsenin cildini (tenini) gzel grmesi; o kiinin sabrl davranmas sonucunda istedii arzu ettii eylere kavumasna, rahata, hayra ve rya sahibinin hastalklarndan kurtulup shhatine kavumasna dellet eder. Daha evvel lm olan kimsenin cildini gzel grmek; onun hiret hayatnn rahatlna ve makamnn cennet olduuna rya iaret eder. CN Ryasnda cin gren kimse; ticaret hayatnda ok hilekr olur, cini evinin iinde gren kimsenin; yuvas yklr, huzuru kaar. Cini kapsnn
96

nnde gren; byk maddi kayblara urar, evine hrsz girer. Cinlerle dvtn gren kimse; eytan arzularn yener, nefsini terbiye etmek iin elinden gelen her trl eyi yapar ve yapm olduu ktlklere ok piman olur. Ryasnda cinle evlendiini gren kimseye; cinler musallat olup onu kendi aralarna ekmeye alrlar. Ryada cin grp onunla konumak; pheli yolculua kmaya, sr sahibi olmaya, hrszla, zinaya, iki mptels olmaya, alg almaya veya mezbedelik yerlerde yaamaya rya tbir edilir. lim bir kimse ryasnda bir cini tutup hapis ettiini grse; o lim gizli ilimleri renip o ilim vastasyla para kazanr ve dinni bozacak davranlar iersinde bulunur. Ryada cin grp onun Kur'n- Kerm okumasn dinlemek; bir beldeye reis olmaya ve halka szn dinletip, insanlara emir vermeye dellet eder, CNYET Ryasnda katil olan veya cinayet ilerken gren kimse; ok mahzurlu kendisi iin zararl olacak bir ie girer. Bu rya ayn zamanda kul hakkn zerine geirdiine iaret eder. CNS MNASEBET Bir kimse ryasnda eiyle, helliyle zina ettiini grse; byk mevkilere ykselir, skntda ise skntlarndan kurtulur, mal oalr, dostlarna akrabalarna iyilik eder. Ryasnda eiyle kt bir ekilde cinsi mnasebette bulunduunu gren kimse; kendisine hell olmayan birisiyle iliki kurar. ayet ayn cinsten birisiyle cinsi mnasebetde bulunduunu grrse; bir belya maruz kalr ve ok byk gnha girer. Bir l ile cinsel temasda bulunduunu gren kimse; ailesinin ona ihanet ettiine rya dellet eder. Evli bir kadn baka bir erkekle ryasnda cinsi mnsebette bulunduunu grrse; kocasndan ayrlacana veya kocasyla arasna soukluk gireceine rya dellet eder. CVATA Ryada grlen civata; tamam olmayan yarm kalan ie dellettir. Bir kimse ryasnda civata ile uratn veya yuttuunu grse; sz verip daha sonra verdii szden dnmesine rya iaret eder. CUM'A - CUM'A NAMAZI Ryasnda kendisini Cum'a gnnde gren kimseye; Allh- Tel (C.C) mkll ilerinin zmnde yardmc olup, rya sahibini nimetleriyle kuatr.
97

Ryada Cum'a namazna gitmek ve Cum'a namaz klmak; znt ve kederden kurtulmaya, ne'eye, bayram gn sevdikleriyle beraber olmaya, mrn uzamasna ve hacc ibdetini yerine getirip Allh- Tel'nm (C.C) aff ilhsine mazhar olmaya rya dellet eder. CBBE Ryada giyilen cbbe uzun mre dellet eder. ayet cbbe yrtk ve eski olursa; hastalkl geen hayat gsterir. Cbbe krmz boyal olursa; hapis olunacan veya aile efradndan gelecek ktle rya yorumlanabilir. CCE Bir kimse ryasnda cce grrse; ok ksa bir zamanda sevindirici iyi bir haber alr. Ryada cce bir hale gelmek; mrn ksalmasna veya ok zntl bir ortamdan feraha kmaya rya dellet eder. CZDAN Ryada grlen czdan; birisinin sizden saklad srrn reneceinize dellettir. Ryada elde olan czdan amak; sylenen srrn iyi muhafaza edilmeyip bakalarna sylenmesine dellet eder. CZZAM Ryasnda czzam hastalna tutulduunu gren kimse; ok amansz bir hastala ailesinden birisinin veya kendisinin yakalanacana rya dellet eder. Ryada czzam illetine tutulmak; Kur'n- Kerm'i terk etmeye, haram mal yemeye, Cenb- Hakk'n (C.C) rya sahibinin amellerini kabul etmemesine tbir olunabilir. CUZ Ryada okunan cz; Allh- Tel'ya (C.C) yakn bir kimsenin hayr dualarn almaya iaret eder. Bu rya ayn zamanda rya sahibinin amellerinin Cenb- Hakk'n (C.C) katnda kabul olunduuna dellet eder.

98


ADIR Ryada adr grmek; dnya hayatnzda ok eitli yani hem sizi sevindirecek hem de zecek olaylarla ard ardna karlaacanza rya dellet eder. Ayn zamanda ryada adr kurduunu grmek; yeni hayrl bir ie gireceinize iaret eder. adr sktn grmek; ilerin bozulacana ve madd zarara urayacana iarettir. Ryada grlen yeil adr ise; ok istenilen bir muradn olacana, gerekleeceine dellet eder. Ryada adr satn almak; gzel gnler geirilecek bir tatile, yolculua kmaya yorumlanr. Bir kimse ryasnda beyaz ve ok gzel bir adr grp ona girse; dnya ve hiret iin ne dilerse Allah- Tel (c.c) onu rya sahibine InAllah nasib eder. Bu rya ayn zamanda mevkisi ok yksek olan hayrl bir insann emrine girmeye ve ondan fayda salamaya, menfaatlenmeye de yorumlanabilir. Ryada adr yklemek; uzak bir yolculua veya gurbete kp uzun zaman eve dnmemeye, aileden uzak kalmaya dellet eder.
99

AKILTAI Ryada grlen akl talar; paraya, zntye, i|me, ayn zamanda da hacc'da eytan talamaya iaret eder. Yani bir kimse ayet sokaktan akl ta toplayp cebine doldurursa; ticaret hayatnda ok para kazanaca bir Je gireceine veya hacca gitmemi ise ilk hacc mevsiminde rya sahibinin hacca gideceine rya dellet eder. Bir kimse sevmedii birisini ryasnda talamas; dmanlarna kar muzaffer olmasna, ok sevilen lim birisinin evinden veya elinden beyaz akl ta alnmas; Allah- Tel (c.c) rya sahibinin ilminin derecesini artrmasna, lim olmasna, Allah- Tel'ya (c.c) yakn olmasna ve insanlar arasnda sz dinlenir bir kimse haline gelmesine rya dellet eder. Bu ryay bir talebe grrse; derslerinde ok baarya ulaacana rya dellet eder. AKMAK Ryada grlen akmak; yle yorumlanr: Bekr bir kimse akmak yaktn grrse; yaknda iyi bir yuva yuracaina iaret eder. Bir hanm akmakla birey yaktn grrse; ok gzel hayrl bir olu olur. Eer bir aile reisi evinde akmak yaktn grrse; o evin huzurunu bozmak iin uraanlarn baarl olacana rya dellet eder. AKMAK TAI Ryada akmak ta grp onu kar cinsten birine vermek; k olmaya ve bu k yznden zdrab ekmeye rya dellet eder. ayet rya sahibi ryasnda akmak tan dman olarak grd birisine verirse; o takdirde rya o dmanla yaplacak kavgaya iarettir. Bir kimse akmak talarn birbirine srterek ate yaktn grse; eiyle baka bir erkek birbirlerine rya sahibinin yznden dman olup kavga ederler. Bu rya bazen de iki ortak arasnda kacak kavgaya, eler arasnda meydana gelebilecek mnakaaya da iaret edebilir. ALGI Ryada grlen alg; uursuzluktur. ok sevdiiniz bir i bozulur, zntye gark olursunuz. ayet alg aletini krar veya bozarsanz; sorumsuzca yaadnz hayatnz dzene koyacanza ve hem madd hemde manev ynden rahat ve huzurlu bir ortama kavuacanza rya dellet eder.

100

ALI Ryada ali grp, toplamak; kolay yoldan kazanlan meakkatsiz paraya dellet eder. Hmile kadnn ryasnda al grmesi; zor bir doum yapp ok gzel bir ocuk dourmasna iarettir. Bir erkein ryasnda al rp toplamas; evinin geimini zorlukla temin edeceinin fakat bu duruma ramen mutlu bir mr sreceinin iaretisidir. ALAR SAAT Ryada alar saatin sesini duymak; kt sz iitmeye, bykler tarafndan azarlanmaya veya insann sevdikleri tarafndan uyanlmasna rya dellet eder. Bu rya bazen de evresindeki insanlara gzel davranp onlarn gnln kazanan adama iaret eder. AM AACI Ryada grlen am aac; ok iyidir. Srekli zenginlik, refah, bolluk, mutluluk, shhatli bir yaamn iaretidir. ayet bir kimse kapsn am aacndan yaptn grse; o kimsenin evine hrsz szne itimat edilmeyen birisi girip kmaya balar. Ryada am aac; baz tbircilere gre, mali ok fakat, hayr etmeyi sevmeyen adama ve rya sahibinin bu adamdan yardm istemesine rya yorumlanr. AM FISTII Ryada am fst yemek; cinsel istee, dul zengin kadnla bir tandk erkein iliki kurmasna veya istenmeyen gebelie rya iaret eder. AMAIR Bir kimse ryasnda amar ykadn grrse; kendi hakknda dedikodu edilen olayda temize kar. Ryada amarlar tertemiz ykamak; tasa, kederden ve zntlerden Allah- Tel'nn (c.c) yardmyla kurtulmaya dellet eder. AMUR Ryasnda amurla uratn gren kiinin; yaants manev ynden ok ktdr, ok yaramaz dostlar vardr. Bu kt kimselerden ok ksa bir zaman iersinde yakasn kurtarmal, iyi yola dnmeli ailesini ve kendisini sevenleri sevindirmelidir. Ryada grlen amur; hayat, hastalk ve zillete dp rezl olmaktr. Bir kimse ryasnda evliyullahlann kabrini amurla svadn grse; onlar hakknda kt sz
101

syler. Hasta bir kimse ryasnda amur yediini grse; o hastann vefat edeceinden endie duyulur. Ryada pimi amur yemek; gybet etmeye veya iftiraya uramaya dellet eder. Bir bakasnn amur yaptn ryada grmek; bakasnn iinden dolay endie duymaya veya znt ekmeye rya iaret eder. Ryada kendisinin amur yourduunu gren kimse; srekli istikbli dnp lzumsuz yere hem kendisini hem de kendisini sevenleri huzursuz eder diyebiliriz. Bir kimse elbiselerinin nce amurlandh daha sonra temizlendiini ryasnda grse; gnhlarndan, kederlerinden kurtulup dnya ve hiret hayatn gzelletirir. Ryada amurlu yolda yrmek; maiet temininde glk ekmeye, bor paray lzumsuz yere sarf etmeye, rz ve namus hakknda kt sz sylenmesine dellet eder. ayet yolculua kmak zere olan bir kimse bu ryay grse; yolculuu yarm kalr ve bu yolculua rya sahibi bir daha kamaz. Ryada sulu amur grp onunla uramak; kt ahlkl kadnla bir arada bulunmaya ve onun errine uramaya rya dellet eder. AN Ryada an grmek; uursuzluun iaretleridir. ok zleceiniz bir haber alrsnz. leriniz bozulur. Hayvanlarn boynunda an grrseniz; ok ksa bir zaman iersinde salnz" bozulur. Ryada an sesi duymak; hret olmak veya malca zengin olmak iin her trl kt hareketi yapmaya rya dellet eder. an ryada; mnafk olan iki yzl kadna da yorumlanabilir. Ryasnda an alp halka dinlettiini gren kimse; yalan sz syleyip bu szn zerine yemin eder. Hayvanlarn boyunlarnda takl olan an grmek veya sesini duymak; hayr sahibinden gelecek iyilie, hayrl yolculua kmaya veya namaz klmaya balamaya rya iaret eder. ANTA Ryada satn alnan anta yeni bir ie gireceinize seyahate kacanaza dellettir. Bir kimse elinde anta bulunduunu ve bu antann iinin para dolu olduunu grmesi; bir i yolculuuna karak o yolculuk esnasnda para kayb edeceine, kr beklerken zarara urayacana rya dellet eder. ANAK - MLEK Ryasnda anak mlek satn aldn gren kimsenin; yaknda lm yaklar veya ailesinden birisi vefat eder. nk ryada anak kiinin rzkna, nimetine dostuna iaret eder. Bir kimse ryasnda iinde
102

tatl yiyecek bulunan bir ana elinde tuttuunu grse; ok sevdii eski dostuyla bir araya gelip onunla dertleir ve bir miktar zntlerini skntlarn zerinden atar. Ryada anak mlek yapan adam grmek; i yerine alnacak yeni san'atkra ve ondan faydalanmaya dellet eder. Bazen de bu rya; soy, asalet, mal okluuyla vnen veya dindar kadnlarla beraber bir arada bulunmaya da rya yorumlanabilir. ARDAK Ryada grlen ardak; madd ve manev zenginliin iaretidir. Bir kimse ryasnda evin nne ardak yaptn grrse; yeni eve tanr veya evldlarndan birini evlendirir. Hanmnn stne ardak yaptn gren bir erkek; karsnn zerine bir baka kadna nikh eder. ARPILMAK Ryasnda arpldn gren kimse; ibdetlerini terk halindedir doru yola Allah- Tel'nn (c.c) yoluna dnmesi iin uyarlyordur. ayet rya sahibi bu ryadan sonra hareketlerine dzgnlk getirmezse bana bellarn geleceine, zillete deceine rya dellet eder. ARAF Ryada grlen araf; bir yuva kuracanza veya yaknlarnzdan birisinin evleneceine iarettir. Ryada beyaz araf grmek; erkek iin emanet paraya, mala, kadn iin; mcevher sahibi olmaya dellet eder. Siyah araf rya sahibine atlacak iftiraya ve rya sahibini ar kibirli davranp kendisini sevenleri darltmasna, kalp krc davranlar iersinde bulunmasna dellet eder. Bir erkek ryasnda karsn kirli bir arafla veya krmz renkte olan bir araf iersinde grrse; o erkek hanm iin baka kimselerle mnakaa eder. ARI - PAZAR Ryasnda ar veya pazarda dolatn gren kimse; ok istedii bir yatr ziyaret eder. Ticaret hayatnda baar kazanr. Rekabet halinde olduu bir tccarla ortak olur veya ona kar baarsn artrr. Ryada ar pazarda dolap al veri etmek; ortak kimselerin birbirinden ayrlmasna ve hakl olan tarafn madur duruma dmesine rya iaret eder. Talebe olan bir kimse ryasnda arda dolatn grse; tahsilini yarm brakp ticaret hayatna atlr. Baz tbirciler ryada ar grmeyi; kiinin dnyalna yorumlamlardr. yleki: Bir kimse ryasnda geni ve gzel bir arda gezindiini grse o
103

kimsenin mal durumu iyi olup memleketin sayl zenginleri arasna giren demilerdir. Ryada arda bararak gezinmek; iyilikle emir vermeye, insanlar doru yola sevketmeye dellet eder. Yiyecek maddeleri satlan ar grmek; cinsel kudretin kazanlmasna, hastalklardan kurtulup shhate kavumaya dellet eder. Kuyumcular arsn grmek; ferahla, i ac haberlere ve hediyelemeye dellet eder. Tatlclar arsn grmek; imnn grlemesine ve isimi emirleri yerine getirmeye rya dellet eder. Balksiar arsn grmek; rzka ve hell yoldan birbiri ardnca gelecek nimetlere dellet eder. Kasap dkknlarndan meydana gelmi ar grmek; kan davasnn kmasna veya harbe, savaa rya dellet eder. ATAL Ryada atal kullanmak veya satn almak; ok zamandr bozuk olan madd durumun dzeleceine iarettir. atal kullanmak; bazen de g yoldan kazanlacak paraya rya yorumlanabilir. AVDAR Ryasnda avdardan yaplm ekmek yediini gren kimsenin; shhati dzelir, rahata kavuur. Baz tbircilere gre ryada avdar grmek; aynen ryada buday grmek gibi tbir olunur. AVU Ryada grlen avu; ayet erkek evldnz varsa onun Ai!ah- Tel'nn (c.c) yolunda bir kii olacana rya iarettir. Bu rya bazen de gzel sesli olup ezan okumaya da dellet edebilir. AY MEK Ryasnda ay itiini veya ay piirdiini gren kimsenin; ok ksa bir zaman iinde huzursuz olduu bir konu aa kar rya sahibi rahata kavuur. ayet ay fincann devirdiini grrse; ok zamandr planlad bir ii bozulur. Ryada ok gzel bir bardakta nefis bir ay imek; saliha zevceye, hayrl evlda, zevke, ne'eye tbir edilir. Yanlz ayn ryada ok scak iilmesi; pek hayra yorumlanmaz. Hzne, kedere veya zntye gark olmaya rya dellet eder. Bir kimse ryasnda ay bahesinde bulunduunu ve ay itiini grse; kendisini mutlu edecek olaylarla karlar ve bu olaylar uzun bir zaman devam eder. Can skntsndan, i huzursuzluundan kurtulur.

104

AYIR - MENLK Ryasnda bir kimsenin ayr, imenlik gibi gzel yeil bir alanda kadn grmesi; zahmet ekmeden dnya rzkn temin etmesine, ilim renip insanlara faydal olmasna veya hayr hasenet ilerinde nclk yapp fakir fukaray srekli sevindirmesine rya dellet eder. Bir kimse ryasnda bir ayrdan baka bir ayra getiini grrse; o kimse ticaretle urayorsa, yeni kazanl bir ie girer veya san'atkrsa yeni bir san'at renip o san'atla geimini rahat bir ekilde temin etmeye alr. Bu ryay gren kimse ayet takva sahibi bir kimse ise, dni ibdetlerini bir tarafa brakp dnya malna sevgi duymaya balar ve gzn mal, para hrs brr. AYLAK Ryada aylak grmek; malnzdan sizden habersiz faydalanan asalak, hilekr akrabaya ve ondan rya sahibine gelecek zarara rya dellet eder. ayet ryada grlen aylak, vurulup ldrlrse, bu takdirde rya, o asalak adamdan kurtulmaya iaret eder. EK ALMAK - VERMEK Ryada ek almak; demekte glk ekilecek bir bor altna girmeye, ek vermek ise; borlu olan kimseden alnacak paray uzun uralardan sonra almaya rya dellet eder. EK Ryada eki sesi duymak veya ekile birey akmak; yakn bir zamanda sevinilecek bir habere ve yeni bir eve sahip olacanza iarettir. Bazen de ryada eki sesi duymak; er olan szleri duymaya ve stne vazife olmayan eyler iin lzumsuz yere sz syleyen adama rya dellet eder. EKRDEK Ryada ekirdek topladn veya yediini gren kimsenin; iman kuvvetlenir, ibdetleri fazlalar ve kt huylarndan uzaklaacann rya iaretisidir. Bir kimse ryasnda sevdii kimseden ekirdek aldn grse; o arkadandan uzun zaman ayr kalacana rya dellet eder. Ryada hurma ekirdei grmek; zikir ekmeye, Allah- Tel'dan (c.c) sabr istemeye, mrn uzamasna, bekr kimsenin ev kurmasna, yuva sahibi olmasna veya rya sahibinin itikadnn dzgn ve doru olmasna rya dellet eder.

105

EKTRMEK - DEDKODU Ryasnda dedikodu yaptn gren kimsenin; ok yakn bir dostuyla mnakaa edeceine ve o dostunun haksz yere kalbini kracana, rya dellet eder. Bu rya kiinin bilmeden girmi olduu kk gnhlara da tbir edilebilir. EKRGE Ryada grlen ekirge, sknt, znt, ktlk, harp, isizlie, bir afete, ticaret hayatnda ifls etmeye, ayrcada bazen de evli adamn eiyle tartp hatta boanmaya kalkacana rya dellet eder. Ryada gkten ekirge yamas; o ehirin iinde kacak belya, felkete iaret eder. Evli bir adamn elinde, avucunun iersinde ekirge bulunduunu grmesi; ahlkna dkn bir kadn einin zerine nikahlamasna yorumlanr. ekirge piirip, yer mek; hayra, menfaatlenmeye ve faydal olan adamn yardmlarn para para yapmasna rya iaret eder. Ryasnda bir kimse altn ekirge tuttuunu, aldn grse; elinden km olan malnn, parann tekrar kendisine dnmesi iin Allah- Tel'ya (c.c) yalvarp, du edeceine iarettir. EKMECE Ryada dolu ekmece grmek; sadk, itaatkr ee, alkan iiye, hizmetiye dellet eder. Bekr kimsenin ryasnda ekmece grmesi; sadk iyi huylu, malnn kymetini bilen bir kimseyle evlenmesine, ak gezen kadnn kocasnn ondan kapanmasn istemesine veya muhafaza edilmesi gereken mala rya dellet eder. EKMEK Ryada birisinin zor kullanarak kendisini ektiini gren kimse; baarmas imknsz olan bir ii baarr ve dostlar arasnda deer kazanr. Bir kimse bilmedii bir eyi ektiini ryasnda grse; kendisine ihtiyalar olan kiilere yardm edip onlarn mkll ilerini kolaylatrp hayr dualarn alr. ELTK Ryada eltik tarlas grmek; baa gelecek mkll ie, kardelerden ktlk grmeye, bir iin halli iin adakta bulunmaya rya dellet eder. Ryada eltik toplamak; tasarruf edep arzu edilen eyaya sahip olmaya da yorumlanabilir.

106

ENGEL Ryasnda beline veya vcuduna engel taklp balandn gren kii; gizli srlarn bakalarna syler ve sylemi olduu srlar nedeniyle ba belya girer. ENE Ryasnda enesinin hasar grdn yani krlp veya uzadn gren kimse; dilini tutamayp hereye kartndan dolay ok byk znt iine gireceine rya iarettir. Ryada ene saysnn fazlalamas; ocua ve ocuk saysnn artmasna yorumlanr. enenin salaml; ana babadan iyilik grmeye onlarn hayr dualarn almaya iarettir. EME Ryada eme grmek eitli ekilde tbir olunur. yleki: Suyu akan eme grmek; hayr ilerine zen gstermeye, rzkn bollamasna, akrabalarla gzel iliki kurmaya rya dellet eder. Kuru eme grmek; hain davranp ailesinin rzkn kesen adama dellet eder. Bal veya st akan eme grmek; rzkn grlemesine ve Allah Tel'nn (c.c) rya sahibini nimetleriyle kuatmasna rya dellet eder. IBAN Ryasnda bir yerinde ban ktn gren kimse; huzursuz olduu kendisini zen bir olaydan bana bir bela gelmeden kendisini kurtarr. Ryasnda bann ktn yerin deildiini gren kimse; skntlarndan zntlerinden tez zamanda kurtulur. bandan cerahat akmas; kiinin gnhlarna tvbe edip hayatna iyi, gzel yn vermesine yorumlanr. I Bir kimse ryasnda altnda kaldn grrse; onun i hayatnda byk bir skntya deceine rya iarettir. Ryada grmek, altnda kalmak; ev hanm iin bir iftirl szden dolay znt altna girmeye, talebe iin o sene snfta kalmasna rya dellet eder. IKRIK Ryada kuyudan krk yardmyla su ekmek; ksmetli bir kz evld sahibi olmaya, kadn akrabadan yardm grmeye rya dellet
107

eder. Bir erkek ryasnda elindeki krn krldn, zayi olduunu grmesi; gama, skntya dmeye veya o erkein einin hastalanp yataa deceine rya iaret eder. Yeni bir krk almak, grmek; erkek iin evlenip ilk ocuunun kz olacana dellet eder. ILDIRMAK Ryada bir kimse ldrdn grse; ok zelecei bir olayla karlap ruh deprasyon geireceine rya iaret eder. INAR AACI Ryasnda nar aalan arasnda dolatn gren kimse; yakn bir zaman iersinde byk bir mirasa konar. Ryada nar aacnn ululuu, heybetlilii mrn uzamasna, mutlu bir hayat srmeye, askerlik a gelmi olan kimsenin askere arlmasna dellet eder. IPLAK Ryasmaa kendisini veya yaknlarndan birisini plak olarak gren kimse; bilmeden byk bir gnh ilemitir, hemen Allah- Tel'ya (c.c) tvbe etmesi gerekir. Ryasnda plak kaldn fakat insanlardan utanmadn gren bir erkek; hacc farizasn yerine getirmek iin hacc'a gider. Ryada plak kalp halktan utanmak, rtnmek iin birey istemek; itibrdan dmeye, rezil rsvan bir hale gelmeye rya dellet eder. IRA Ryada ra yardmyla soba yakmak; bir dost sohbetinde tantrlacak kimseye k olmaya ve bu ka karlk grmeye rya dellet eder. IRIR BCE Ryada rr bceinin sesini duymak, bcei tutmak; lzumsuz szler syleyip bo ilerle zaman kayb eden kimseye ve o kimsenin rya sahibinin zarar iin elinden geleni yapmasna rya dellet eder. EK Ryada iek grmek; ok iyi olan uurlu bir haber duymaya dellet eder. iek satn almak; yakn bir zamanda ayet ryay gren bekr ise; iyi bir yuva kurar. Evli ise; itaatkr bir evlda sahip olur. Ryasnda iekleri yolup attn gren kimse; baarl olacan sand bir olayda baarszla urar.
108

YAMASI Bir kimse ryasnda iek yapraklarnn zerinde i damlalarn grrse; mjdeli haber alr ve bu haberden sonra ok sevinip mutlu olur. NEMEK Ryada bilinmeyen yiyecei inemek; mide hastalna tutulmaya, ayn olaylarn olmas nedeniyle srekli olarak tekrarlayc konuma yapmaya rya dellet eder. Ryasnda bir kimse sakz inediini grmesi; kazanm olduu parann kayna hakknda insanlarn pheli konumalarna, dedikodu yapmalarna rya iarettir. Ryada aznda hi bir ey olmadan srekli azn oyanttn gren kiiye; bell bir sz isabet eder ve rya sahibi bu szden sonra gnlerce huzursuz olur. ET Ryasnda i et yediini gren kimse; yaknlarndan birisinden kendisini zecek ar bir sz duyacan syleyebiliriz. Ryada i et yemek veya grmek; dostlarn, arkadalarn hakknda kt sz sylemeye, gybet yapmaya ve Allah- Tel'nn (c.c) katnda itibr kaybetmeye gnahkr olmaya rya iaret eder. FTLK Ryasnda bir iftlikte dolatn gren kimse; ok ksa zamanda kendisi iin hayrl olacak bir tatile kar. Bazen de byk bir iftlikte gezinmek; kye yerlemeye, yazlk sahibi olmaya, huzurlu bir mre, mal oalmasna dellet eder. i sahibi olan adamn ryasnda iftilkte gezindiini grmesi; bakasnn yapm olduu hatalardan etkilenmeden ilerini yoluna koyup iini bytmesine rya iaret eder. KOLATA Ryada ikolata yemek; shhat ve mutluluun devaml olacana iarettir. Ryada ikolata yemek; ev huzurunun salanmasna, faydal toplantlara katlmaya, nianlanmaya veya nian haberi olmaya, ksmete, gzellie rya dellet eder. L Ryada birdenbire yznn il ile dolduunu gren kiiye; bir znt isabet ederse de rya sahibi baka bir olaydan duymu olduu sevin yznden kt olayn etkisinden abuk kurtulur.
109

LEK Ryada satn alp ilek yemek; uzun bir mrn, baarnn, mutluluun iaretidir. ilek yemek bazen de k olmaya veya k olan ciflerin birlemesine, evlenmelerine yorumlanr. LNGR Ryada ilingir grmek; mkll olan ilerin rya sahibinin gayretiyle zmleneceine ve o mkll ilerden rya sahibinin de menfaatlanacana rya dellet eder. Ryada ilingir grmek; bazen de devlet kapsnda olan mahkemelik iin rya sahibinin lehine zmlenmesine rya yorumlanr. MDKLEMEK Bir kimse ryasnda bir ahsn kendisini imdiklediini grrse; yaknlarndan birisinin kendi malnda gz olduuna rya dellet eder. Ryada bakasn imdiklemek; imdikleme miktarnca bakasnn malndan menfaatlenmeye yorumlanr. Ryasnda baka bir kimsenin kalasn imdiklediini gren kii; o adamn kars hakknda irkin eyler dnp onunla gayr- meru iliki kurmaya alr. Ryada karnndan imdiklenmek; rya sahibinin akrabalarnn ihanetine urayp onlarn malna gz koyduklarn renmesine rya dellet eder. MENTO Bir kimse ryasnda imento ile har yaptn grrse; yeni bir mal sahibi olacann rya delletidir. Ryada imento karmak; gayr- menkl almaya, bekr kimsenin evi olan birisiyle evlenmesine rya dellet eder. MENL VE SULU YERLER Ryada grlen imenli ve sulu yerler din ve islmdr her yeilliin tbiri de byle yorumlanr. Ryada lm olan bir kimsenin gzel bir bahede grlmesi; o kimsenin cennette olduuna iaretidir. Ryada yeillik ve sulu yerler grmek; mal ve eyizi ok olan ee yorumlanr. Bu rya bazen de Peygamber efendimiz (s.a.v)'in kabri erifi, hayrl topluluklar, hayrl ztlarn kabirleri ve Allah- Tel'ya (c.c) ibdet edilen fazletli yerlere dellet eder. Bir kimse ryasnda imenli ve sulu yerden kp kirli ve tozlu bir yere girdiini grse; rya sahibi Peygamber efendimiz (s.a.v)'in snnetlerinden bid'ta, veyahut ibdetten vazgeeceine rya iaret eder.

110

NGENE Dnde ingeneyi gren bekr bir erkek veya kzn; gizli kapakl ilerinin meydana kacann rya delletidir. Ryada ingene grmek, onunla al verite bulunmak; fala baktrmaya, gelecek iin endie duymaya ve hayrsz, faydasz ilerle urap asli grevleri ihmal etmeye rya dellet eder. Bekr bir erkek ryasnda ingeneye fal baktrdn grse; soyu temiz olmayan gezmeyi elenmeyi ok seven bir kzla evleneceine rya iaret eder. TLENBK AACI - E Bu aa; yolculuun, bol kazanl bir iin habercisidir. Ayrca rya sahibinin ok sevinecei bir haber iitmesine iarettir. Ryada itlenbik yemek; hayra nail olmaya, dinlenmek iin bir tatile kmaya yorumlanr. Bir kimse ryasnda itlenbik aacnn meyvelerini topladn grse; garip olan akrabalarna yardmda bulunup onlarn hayr dularn alr. V AKMAK Ryasnda bir yere veya bir kimseye ivi aktn gren kimse; yakn bir zamanda evlenir. Baz tbirciler ryada iviyi sayl paraya, orduya, yardmc kimselere veya reis olup emir vermeye yorumlamlardr. Ryasnda eline veya ayana ivi battn gren kimse; fesat olan bir kadndan kt sz iitir. Ryasnda bir kimse bir yerinden duvara veya tahtaya ivilendiini grse; halinin perian olmasna ve bir olaydan dolay hayrete dp ruh rahatszlk geirmesine rya iaret eder. Ryada ivi satn almak; rya sahibinin kardelerinden gelecek zarara dellet eder. ivi bulmak; habersiz kalnan bir eyden haber almaya yorumlanr. VT Ryada ivit kullanmak; hastala tutulup gnlerce perian olup, zahmet ekmeye dellet eder. ZME Bir kimse ryasnda izme giydiini grrse; uzun bir yolculua kacana rya iaretidir. Devlet hizmetinde olan kimsenin ryada izme giymesi; grev nedeniyle yolculua kmasna ve rtbesinin ykselmesine dellet eder.

111

OBAN Ryada oban grmek; ayet rya sahibi Kur'n- Kerm okumay bilmiyorsa, Kur'n- Kerm okumay renir. Allah- Tel'nn (c.c) yolunda takva sahibi olan bir ahsla tanlr ve onun nderliinde ibdetlerini artrr. Ayrca ayet rya sahibi fakir bir kimse ise; yakn bir srede fakirlikten kurtulup zengin olur. Danyl (a.s) ryada koyun oban olmay; hayr ve menfaate, eek obanl etmeyi; eref ve ikble, beygir at obanl yapmay; memuriyete, mal durumun dzgnlne, kz oban olmay; senenin feyizli, bereketli bolluk iersinde olmasna, deve oban olmay; hidyete erip hacc'a gitmeye ryay tbir etmitir. nki Kur'n- Kerm'de ad geen Peygamberlerin hemen hemen tm hayatlarnn bir devresinde mutlaka obanlk yapmlardr. OCUK Bir kimse ryasnda ocuunu kayb ederse; yakn srede hayrl bir evld sahibi olur. ayet ryasnda ocuunun bir parasnn kesilip atldn grrse; o ocuk bydnde lim olur. Birde ocuun vcudunda yaralar ktn ryada grmek; o ocuun byynce ok temiz tertipli olacana rya dellet eder. Ryada kz ocuk dourduunu gren kimse; ok ksa bir zamanda zlecei bir haber duyar. Olan ocuu dourduunu gren kimse; muratlarna, arzu ve emellerine nail olur. Baz tbirciler kz ocuu ev almaya, tarla, arsa trl mal sahibi olmaya, erkek ocuu, dkkn, atelya tr i yeri sahibi olmaya yorumlamlardr. OCUK ARABASI Ryada ocuk arabas grmek; ocuk sahibi olmak iin uzun zamandr hasretle yanp tutuan iftin ocuklarnn olmasna veya ksr kadnn gebe kalmasna rya dellet eder. OCUUNU KAYBETMEK Ryasnda ocuunu kayb eden kadn grmek veya kendisinin ocuunu kayb ettiini gren bir kadn; feraha kp ok sevinir. Baz tbirciler bu ryay ana veya babann rahatszlanp lmesine yorumlamlardr. OCUK DRMEK Hmile bir kadn ryasnda ocuunu drdn grse; zor bir hamilelik geirir. Ve bir ka defa ocuunu drme tehlikesi atlatrsa da
112

ocuu dmez o ocuk ana ve babasna ilerde ok hayrl olur. Hmile olmayan kadnn ryasnda ocuk drmesi; gamdan, kederden veya kendisine znt veren olaydan selmete kmasna dellet eder. ORAP Ryada yeni bir orab giymek; ok hayrldr. Mesel: Bir kimse ryasnda yeni bir orap alp giydiini veya birisine hediye ettiini grrse; mala ve servete kavuur. ayet bir ahs eski ve kirli orap giydiini ryasnda grrse; o kimse malnn kiri olan zektn vermiyor ve bundan dolay kendiside malnn kiri olan zektn yediinden doiay gnha giriyordur, ksa zamanda zektn vermesi ve bu gnhtan kurtulmas gerektiine ryas dellet eder. ORBA Ryada orba imek; maaa zam almaya, gelirin artmasna veya mhimsenmeyecek bir hastala tutulmaya rya iaret eder. L Kendisini bir lde yapayanlz bir halde gren kimse; yanlzlktan holanp kendi kendisine yeter ve bu kimsenin hayat ile ilgili kararlar ok isabetli bir ekilde aldna rya dellet eder. Ryada l grmek; tasadan kurtulmaya ve sevinli haber alp zarardan dnmeye iaret eder. MLEK - MLEK Ryasnda toprak bir mlek kapta yemek yaptn veya yediini gren kimse; ayet erkekse hayal kurduu bir ite hayal krklna urar, kadnsa evlik sresince birok dk yapar ve l ocuk dourur. Ryada mlek imal eden kimseyi veya satan kiiyi grmek; hayrl konularn konuulduu toplantlara katlp oradan hisse kapmaya ve kt hareketlerden vazgeip drst insan olmaya rya dellet eder. Baz tbircilere gre ryada mleki grmek; bulunduu makama uygun davranmayan adama ve onun hilelerine rya yorumlanmtr. P - PLK Ryada p gren kimse; yakn bir sre iinde evld sahibi olur. O evldn byynce ok zengin olaca sylenebilir. Fakir kimsenin ryasnda p olmas; hayra, zengin olmaya veya byk bir mirasa konmaya rya dellet eder.
113

Fakir bir kzn ryasnda p olup plkten p topladn grmesi; ona zengin bir adamn evlenme teklifinde bulunacana ve ilerde mreffeh bir mr srp rahat edeceine ryas dellet eder. Ryasnda ple dolu bir yerde kendini gren kimsenin; mal varl ksa zamanda oalr ok zengin olur. Ryada plk grmek; bazen de yaplacak byye, gizli dmanla da yorumlanabilir. REK Ryada rek grmek, yemek; ok fazla kazan getirecei umulan bir iten tahmin edilenin aksine ok az para kazanmaya rya iaret eder. Bir kadn ryasnda rek yaptn grrse; mutlu olaca bir evlilik yapar ve evlendii kimseyi ok sevip sayar. REK OTU Ryada rek otu grmek; grlen rek otu miktarnca mal zayi etmeye, dostlarla arada geecek bir olay nedeniyle mnakaa edip dargn olmaya, husumete rya dellet eder. Ryada baharatdan rek otu satn almak; bilmeden bir ktle sebeb olmaya rya iaret edebilir. UKUR Bir kimse ryasnda pis sularla dolu bir ukur grrse; o kimsenin gidiat hi iyi deildir. Dnya hayatnda daima kendisi ve evresi iin zararl olan ileri yapmaktadr. Akln bana toplayp i iten gemeden doru yola dnmesi gerektiine ryas iaret eder. Ryada bilinmeyen ukuru doldurmak; ac haber almaya, sevilen dostun lmne ve rya sahibinin onun cenazesinde bulunup zerine toprak atmasna rya dellet eder. Birisinin dmesi iin ukur kazmak; birisine lyk olmad bir ekilde davranmaya, iyi insana iftira etmeye ve bu yzden gnahkr olmaya rya dellet eder. ULLUK Bir kimse ryasnda ulluk kuu tuttuunu grrse; ok ne'eli bir kimseyle evlenir. ulluk kuu ne'eli, sz sohbeti dinlenen ve dostlar tarafndan aranlan, saylan kadna dellet eder. Ryada ulluk sesi duymak veya grmek; baz tbircilere gre, gzel akl vermeye, yol gsterici olmaya hayr hasenat ilerini yapmaya yorumlanmtr. UVAL Ryada bo uval gren kimse; ok msriftir. Bu yzden de daima
114

sknt iindedir, tutumlu olmas icab eder. Ryasnda uval doldurduunu veya ykadn gren kimse; yakn zaman iersinde mal varlm arttrr. i dolu uval grmek; yeni teebbs edilecek bir iten ok para kazanmaya dellet eder. Bir kimse ryasnda evinden uvalla mal tadn grse; einden boanacana veya hrszlk olacana rya dellet eder. UVALDIZ Ryada uvaldz grmek; mkll ileri sknetle zen, sabrl kimseye ve bu kimsenin rya sahibine yapaca veya yapm olduu yardmlara rya dellet eder. Ele uvaldz almak; etin geecek meakatli yolculua kmaya rya yorumlanr.

115

D
DABAKHNE - DABAHANE Derilerin dabaland yeri ryasnda gren kimsenin; evlenecei insann az pis olup, ok kfr edeceine rya dellet eder. ok hasta olan bir kimsenin ryasnda dabacy grmesi; tedavisini stne alacak bir doktora gidip onun tedavisi sayesinde hastalndan kurtulmasna rya dellet eder. Ryada dabac; slah edici, terbiye veren adama yorumlanr. Baz tbirciler ryada dabacy grmeyi; znt veren uursuz habere veya zalim adamdan gelecek ktle yorumlamlardr. DADI Dad, genel anlamda yar anne demektir. Bundan dolay ryada grlen dad; saltanatl, rahat, bolluk ve skntsz geecek olan bir mr gsterir. DA Ryasnda bir kimse daa trmandn grrse; hayat yolunda, mesleinde baarl olur, byk bir ne kavuur. Dadan indiini gren kimse; yakn bir zamanda ok baarl olduu mesleinde byk hatalar
116

yapar ve mevkisini kaybeder. Ryasnda bir kimsenin yannda da olduunu grmesi; rya sahibinin zektn vermemesine iaret eder. Ryasnda kurak talk ve sarp talarla dolu da grmek; hayrsz bir evlt sahibi olacann habercisidir. Bir kimse ryasnda bir daa karken dan yarsna geldiinde aa inmesi veya yukar kmaya devam etmesi mmkn olmayan bir halde ryay grmesi; rya sahibinin hayatnn yarsnda vefat edeceine ryas dellet eder. Bitki rts ve su olmayan bir da grmek; kfir ve azgn bir reistir. nk o da Allah- Tel'y (c.c.) tebih etmeyen ve insanlarn faydalanamad l gibidir. Bir kimse ryasnda bir daa kolaylkla ktn grmesi; ilerini kolaylkla yapp faydal olacana, ayet glkle ktn grrse; ilerinde glk ve meakkat ekeceine rya dellet eder. Bir kimse ryasnda dadan indiini grrse; o kimsenin mal elinden alnr tccar ise zarar grr. Da iinde olan yol ve yokuu grmek; azaba dellet eder. Yokuu ktn grmek; eziyet zahmet ve glklerle, mevkisinin yksek olacana dellettir. Ryasnda dadan dp ayan krdn grmek; rya sahibinin itibr kayb edeceine ve malnn zarara urayacana dellet eder. Bir kimse ryasnda daa yaslandn grmesi; kuvvetli bir insandan yardm greceine rya yorumlanr. Ryasnda bir da zerinde "Elhamdlillah" diyerek Allah- Tel'ya (c.c) hamd ve kr ettiini gren kimse; adil bir insan olur. Ryasnda bir kimse bir da zerine kmay arzu edip o dan zerine ktn grrse; rya sahibi o dan zerine kp stnde oturuncaya kadar grd eylerin glk veya kolayl orannda arzu ve emellerine kavuur. bn-i irin (r.a) kendisinin bir da zerinde olduunu gren bir kimsenin; ana ve babasna asi olacana ve ecelinin yaklatna, da zerinde oturduunu gren kimsenin, lmne rya iaret ettiini sylemitir. Da zerinde aa olduunu grmek; rya sahibinin makam ve rtbesinin ykseleceine, halk arasnda gzel bir isimle itibr kazanacana ve hret sahibi bir kimse olacana rya dellet eder. Ryada grlen sra sra dalar, yksek tepeler; isizlie, zntye, ztraba, feryd etmeye dellet eder. Ryada dan gklere ykselerek insanlarn zerinde olduunu grmek; btn insanlar kaplayacak korku ve iddete, dan yere battn grmek; o beldenin byklerinden birinin vefat etmesine, dan yerle bir olduunu gren kiinin; vefat edeceine rya dellet eder. DA KES Ryasnda da keisi yakaladn gren kimse; umut etmedii bir ite ok para kazanr. Ryada da keisi grmek; ticaretle uraan kii iin ganmet almaya, memur iin rvet yemeye, ii iin mal sahibinin
117

rzs olmadan mal almaya, ev kadn iin kocasndan gizli i evirip para biriktirmesine rya dellet eder. DACILIK Ryada daclk sporuyla uramak; baarl olmak iin olaan st gayret gstermeye rya dellet eder. Bu ryay gren kimse; hi bir zaman inancn ve azmini yitirmemelidir. nk Allah- Tel (c.c) her zaman drst alanla beraberdir ve yardmcsdr. DAINIK EV - YER Ryada dank bir halde grlen ev veya iyeri; ev halknn arasnda olacak huzursuzlua veya iyerinde meydana gelecek mnakaaya, kavgaya yorumlanr. DAKTLO Ryada daktilo grmek; evldn veya yakn akrabalardan birisinin ekmeini yaz yazarak veya yazlm kitaplar satarak kazanacana rya dellet eder. DALAK Ryada dalak depoya iaret eder. Ticaretle uraan bir kimse ryasnda dalann salam olduunu grse; o tccarn mal koyduu deponun dolu olacana ve kendisine hayrl mteriler kp kazancnn, krnn umduundan fazla olacana rya dellet eder. Bir kimse ryasnda dalann ardn grse; geimi iin ayrm olduu paray israf edip kt yerlerde kullanr. Cfer-i Sdk (r.a) ryada hayvan dala grp yemeyi; hell yolla kazanlm olan parayla mal sahibi olmaya yorumlamtr. Ryasnda dalann bydn ve ardn gren kii; muradna kavuamaz zira etmi olduu murad bakasnn ktln istemekle alkaldr. DALGA Bir kimse gece ryasnda denize dm dalgalarla kendini bouurken grrse; hayat yolunda nne kacak btn engelleri aar, ok baarya ular. Ryada dalga grp iinde boumak; "kisinin arasna dalga girdi, o da boulanlardan oldu." (Hud sresi/yet: 43) ve "Onlar altnda glgeler yapan (dalar) gibi dalga sard vakit dini yani iz kendisine tahsis etmek suretiyle muhlisler olarak Allah' arrlar." (Lokman sresi/yet: 32) mealindeki yetlerin iaretince, azb ve iddete dmeye rya dellet eder.

118

DALGI Ryada dalg olduunu veya dalg gren kimse; dalg bal temsil ettiinden rya ok hayrldr, rya sahibi yaknda madd zenginlie, refaha ve bol paraya kavuur. Ryasnda dalg olup inci kardn gren kimsenin; mevkisi yksek olan bir adamn hizmetine girip onun hem mevkisinden hem de parasndan menfaatlenir. Baz tbirciler ryada dalg grmeyi; kt yolda giden adama ayak uyduran kiiye yorumlamlardr. Ryasnda dalg olup deniz dibine dalp antika eserler kardn gren bir kimse; ok ksa zaman iersinde byk bir miktar mirasa sahip olur. DAM Ryada dam yaptn, aktardn gren kimsenin; yeni bir ev sahibi olacana rya iaret eder. Damdan dtn gren kimse ise; baarmas yzde yz olduu bir ite tam sonuna geldii zaman byk bir hezimete urayp ok sknt ve mklt eker. DAMAR Ryada grlen damar; aileyi, akrabay temsil eder. Bir kimse ryasnda akrabasndan ya lm yahut byk bir anlamazlkla ayrlr, grmez. Ryasnda damarndan kan aktn gren kimsenin; elinden byk bir para kar. Ryada elinin damarlarndan kan aktn gren kimse; zengin ise o kan nisbetinde elinden mal gider. ayet fakir ise, damarndan akan kan nisbetince rya sahibinin eline mal geer. nsann damarlar, ailesi ve akrabalardr. Damarlarndan birisinin yok olduunu gren kimse; lmle veya ok byk bir kavga nedeniyle akrabasndan ayrlr. DAMAT Ryasnda bekr bir erkek damat olduunu grrse; evlenmek istedii kzla aras alr, ummad, ok gvendii bir arkadandan byk bir ktlk grr. Ryada kzn evlendirip damat sahibi olduunu gren kii; dmanna galip gelir ve onun kendi kazd ukura kendisinin dmesine rya dellet eder. DAMGA Ryada katlar damgalamak; beraat almaya, mahkemelik ilerin rya sahibinin lehine zmlenmesine, hatip olup iyi sz syleyerek halk honut eden adama veya air olacak bir evld sahibi olmaya rya
119

dellet eder. DANA Ryasnda dana satn aldn veya dana kestiini gren kimse; ok yakn bir zaman iinde byk baarlara urayacana rya iaretidir. Ryada dana kesmek; adak adamaya, murat edilen eylerin yerine gelmesine, mutlu mre ve hayr ileyip fakirleri sevindirmeye rya dellet eder. DANS Ryasnda dans ettiini gren kimsenin; ryas dinimizce ok hayrszdr. Yani bu ryay gren kimse; dnya ilerine dalp hiretini tamamen unuttuuna rya dellet eder. Baz tbirciler ise ryasnda kendi evinde ailesi ile birlikte dans ettiini gren kimsenin; feraha kp ailesi ile birlikte hem hayra hem de sevince ulaacana ryay yorumlamlardr. Hasta bir kimsenin ryasnda dans etmesi; hastalnn uzayp arlarnn oalacana iaretidir. DANTEL Ryasnda dantel aldn veya rdn gren kimse; ayet bekrsa ok hamarat elinden her i gelebilen becerikli birisiyle yuva kurar. Bir kadn ryasnda kirli dantel rdn veya rd dantelin kirlendiini grrse; ok dedikodu ettii ve bu yzden ok gnha girdiine ryas iaret eder. Bazen de ryada dantel rmek; ayr olan birbirlerinden haber alamayan dostlarn bir araya gelip eski gnlerini anmalarna rya dellet eder. DANYL (A.S) Ryada Danyl (a.s)' gren kimse; lim olup, gizli ilimlerden nasiplenir, fakat zalim kimselerden o kiiye ok eziyet edilir. Ancak bir mddet sonra rya sahibi itibarna ve ok byk kudrete kavuur. DARAACI Ryada daraac grmek; lmn habercisidir. Sevilen bir arkadan lm haberini duymaya rya dellettir. Ryada daraacnda aslmak; skntdan, zntden kurtulmaya ve hi umulmadk yerden para sahibi olup o parayla mal sahibi olunmasna rya dellet eder. Bir kadn ryasnda daraacnda asldn grse; kocasnn akrabalar tarafndan azarlanrsa da kocas onu koruyup kollar ve rya sahibine arka kar.

120

DARBUKA Bir kimse ryasnda darbuka aldn veya alndn grmesi; hayrl habere, gz aydnlna ve ok mutlu olunacak olaylarn olmasna rya dellet eder. DARGINLIK Allah- Tel (c.c), "O kfirleri hi bir hayra ermedikleri halde fkeleriyle red (def) etti." (Ahzab sresi/25, yet-i kerme) gereince ryada dargn olmak pek hayra yorumlanmaz. Rya sahibinin ok geimsiz bir kimse olduuna rya dellet eder. DARI Ryasnda dar gren kimse; yakn bir zamanda tembelliinden dolay evresindeki insanlarn saygsn, sevgisini kayb eder. Bir kimse ryasnda yedii eyin darya dntn grse; rzknn azalacana, ksmetinin kesileceine rya dellet eder. Yanlz ryada dar yemek, grmek; atele ilgili meslekte olanlar iin rya hayra, ksmete, feraha, rahatla iaret eder. Yere dalm olan dary kulara yedirmek; fakirlere yardmc olmaya ve rzkn, ni'metin bollamasna rya yorumlanr. DAVET - DAVETYE Ryada bir davete gittiini veya bir yerden davetiye aldn gren kimsenin; bel balad ok umutlu olduu bir ii yarm kalr, sonulanmaz ve rya sahibi ok byk bir hayal krklna urar. DAVUL Ryada davul sesi duymak; yaknda rya sahibini byk bir haberin ok sevindireceine iarettir. Bir kimse ryasnda davul alan davulcuyu grrse; ok baarl grnp az laf yapan kimseye gvenerek bir ie girer ve o kimsenin ihanetine urayp ok byk miktarda zarar eder. nk ryada davulcu; hret olduu halde ii bo olup hi bir ie yararhayan tembel adama yorumlanr. Sahur davulunun alndn ryada grmek; oru tutmaya Allah- Tel'ya (c.c) kr edip hamd etmeye ve malndan kibirlenen zengin adamn Allah- Tel'dn (c.c) korkup doru yola dnmesine rya dellet eder. Ryada davulcu ile konumak; haberleri getirip gtren adamdan veya kadndan yalan yanl sylenmi; szleri dinlemeye ve bir olaya sinirlenip, zlmeye rya dellet eder.'Ryada alnan davulu grmeyip sadece sesini duymak; btl sz sylemeye, cimri kimse ile al veri
121

etmeye, i yapmak iin teebbste bulunmaya, haksz jpsanlara hak vermeye rya dellet eder. HZ. DAVUT (A.S) Ryasnda Hz. Davut (a.s)' gren kimse; tamamiyle kendisini kaptrd gnh dolu hayat terk eder. Allah Tel'nn (c.c) yolunda imn tam bir mslman olur. Ryada Hz. Davut (a.s)' gren kimse; kuvvet ve saltanata eriir ve hatal bir ite bulunup daha sonra yapm olduu bu hatal iten dolay pimanlk duyup takva sahibi olmay tercih eder. Ryada Hz. Davut (a.s)' grmek; kadnlarla imtihan olmaya, kadnlar tarafndan meydana gelecek iddete dellet eder. Ayrca bu rya; Kur'n- Kerm okumaya, tebih ekmeye, nefsi terbiye etmeye ve gnhlardan ktlklerden temizlenmeye dellet eder. Ryada Hz. Davut (a.s)'n elbiselerini giydiini veya O'nun suretine girdiini bir kimse grse; rya sahibinin geimini temin ettii meslei demirle ilgili bir i olur ve bu meslekten mal sahibi olup zengin olur. Zlim bir kimse ryasnda Hz. Davut (a.s)' kederli, hznl, tasal olduunu ya da korkuttuunu veya yzn ekittiini grrse; rya sahibi Allah- Tel'dan (c.c) korkmal ve dnya halini dzeltmeye almaldr. Zira bu rya, sahibi iin uyar nitelii tamaktadr. DAYAK Ryada dayak atmak; yardm etmeye, dayak yemek; yardm almaya, gce kuvvete dellet eder. Morali bozuk olan adamn ryasnda dayak yemesi; kendisine arka kacak aile byne dellet eder. Bir adam ryasnda eine dayak attn grse; eini her trl ktlklere kar korur ve ona her zaman arka kar. DAYI Ryasnda daysn gren kimsenin; ailesinden birisi madd sknt iine der. Fakat ryay gren ahs tarafndan yaplan madd ve manev yardmlarla skntlarndan kurtulur. Bazen de ryada lm olan daysyla kucaklatn gren kimse; anne tarafndan olan akrabalarndan olan hali vakti yerinde akrabasyla iliki kurup ondan madd ve manev yardm grr. DECCAL Ryasnda deccalin ktn gren kimsenin ryas; ok uursuzdur. nk Deccal kyametin habercisidir. O kimsenin yapt ibdetlerin birou yapt hatalardan dolay Allah- Tel (c.c) katnda
122

kabul olunmamaktadr, rya sahibinin tvbe etmesi gerektiine rya dellet eder. Ryada Deccal'in getii, urad yerleri grmek; znt, keder, iddet, zulm ve hububat ve emlkta byk afetin meydana kmasna, yahut yaumur yamamasndan dolay hayrn men edilmesine rya dellet eder. DEDE Bir kimse ryasnda lm olan dedesini grse; rya sahibinden du beklediini ve rya sahibinin kendi aleyhinde olacak iler yaptna ve bu yzden uyarlmakta olduuna rya dellet eder. DEDKODU Ryada dedikodu etmek veya dedikodu eden insanlarla bir arada bulunmak, konumak; gybet etmeye, bilmeden gnahkr olmaya veya bir iftirl sz yznden rya sahibinin bann derde girmesine rya dellet eder. DEFNE Ryasnda define bulduunu gren bekr kimse; ok iyi huylar olan bir kimseyle hayatn birletirip mutlu bir yuva kurar. Define ryada; hastala, bakasnn kazancna sahiplenmeye, sadk ee, zengin kadna tbir edilir. Sknt iersinde olan fakir adam ryasnda define bulduunu grse; ok para kazanaca bir ie girip ummad kadar zengin olur. Fakat bu para rya sahibinin ailesine ve kendisine hayrl olmaz. Rya sahibi eski gnlerini arar diyebiliriz. Ryada define aramak iin uratn gren bir erkek; kendi asli grevlerini, iini ihml edip bakalarnn kazanlarna gz diker ve bu yzden hem mal hem de vakit kayb eder. DEFNE Ryasnda defne dal gren kimsenin; evldlarndan birisi mehur bir san'atkr olacana rya iaret eder. Hmile kadnn eline defne almas dk tehlikesi atlatacana ve erkek ocuk douracana dellet eder. Hasta kimsenin defne daln ryada grmesi; hastalnn uzun sreli tedavi edileceine ve hastal gese bile izlerinin kalacana rya dellet eder. Bazen de defne dal; dmanla barmaya ve onun errinden emin olmaya yorumlanr. DEFNETMEK - GMMEK Bir kimse ryasnda birisini gmdn veya kendisinin diri diri
123

gmldn grrse; uzun bir mr geireceine ryas iaret eder. Bir kimse ryasnda lerek defnedildiini grse; uzak bir yolculua kar. lmeden sa olarak kabre defnedildiini gren kimse; ayet defneden kimseyi tanyorsa, o kii hakknda kt sz syler ya da onu hapseder. Bir kimse ryada defnolursa; onun dini fasit olur, ancak defnedildikten sonra kabrinden karlrsa ryann ktle bir iareti yoktur. Ryada sa bir adamn baka sa bir adam defnetmesi; hiledir. Bir hayvan leini ryada gmmek; maln neticesi olmayan bir iin halli iin lzumsuz yere kayb etmeye veya tasarruf edilen parann lzumsuz bir ekilde harcanmasna rya dellet eder. Bu rya bazen de emanete ihanet edecek adama itimat etmeye ve onun sadakatsizliine uramaya rya dellet eder. Ryada lnn diri kimseyi defnetmesi; bulunduu durumda borca girmesine yahut zimmet sebebiyle lisannn tutulmasna dellet eder. Bir lnn baka bir ly ryada defnetmesi ise; akrabalar arasnda samimiyet ve dostluun meydana gelmesine rya dellet eder. Bu rya bazen de defin; hapis, hastalk, evlenme, emanet yahut rehin ile yorumlanmtr. DEFTER Bir kimse ryasnda defterle uratn, deftere yaz yazdn grrse; ok msrif ve eli ak bir kimse olduuna ryas dellet eder. Ryada temiz defter grmek; menfaatlenmek iin uzak yolculua kmaya, yeni i teklifi almaya yorumlanr. Bazen de defter grmek; borlar demek iin plan yapmaya ve yaplan plann rya sahibinin lehine sonulanmasna ve skntdan maietten rya sahibinin tez zamanda kurtulmasna rya iaret eder diyebiliriz. DEFTERDAR - MUHASEBEC Ryada defterdar veya muhasebeci grmek; kark ilere girmeye, devlet kapsnda halli mmkn olmayan i iin uramaya, derde dmeye rya dellet eder. Ticaretle uraan bir kimse ryasnda defterdarla konutuunu grse; ortak olarak alt kimseyle aras bozulur ve tartma sonucunda rya sahibi ortandan ayrlmaya karar verir. Bu rya baz tbircilere gre vergi borcuna ve hatal evraklar yznden ceza yemeye yorumlanmtr. Muhasebecisine hesabn doru dzgn bir ekilde verdiini gren bir kimse; hesaplarn gzel tutup hi bir zaman riskli ilere girmeyeceine, hayatnda baarya doru adm adm ykseleceine rya dellet eder. DERMEN Ryasnda deirmen gren iftinin; nndeki yl mahsul bol olur.
124

Deirmen tann krldn ryasnda gren kimsenin; eceli yaklar mr ksalr. Ryada deirmende buday tmek; ksmetli i yolculuuna kmaya, hell paraya, rzkn grlemesine, kazancn oalmasna, selmete kmaya yorumlanr. Cfer-i Sdk (r.a) ryada deirmen grmeyi; be eye tbir etmitir: a) Emir veren kimse olmaya, b) Hayr hasenat ileriyle uramaya, c) ok sevab kazanmaya, d) Kuvvete, e) Zenginlie. Ryada deirmen grmek; bazen de grlen deirmenin cinsine gre ryann tbir edilmesine sebeb tekil eder. yleki: Su deirmeni grmek; hayrl, zengin bir kimseyle evlenmeye, mutlu ve skntsz mr srmeye rya yorumlanr. Yel deirmeni grmek; kazancn temini iin mkll yoldan gidip baarya ulamaya, kuvvete, kudrete rya yorumlanr. DERMENC Ryada deirmenci grmek; keder ve dmanlktr. Ayrca bir eyi olduu halden baka bir hale sokmaya, hastala ve srlar meydana karan, herkese syleyen adama rya dellet eder. DENEK Ryada ele alnan denek; szne gvenilir, hayrl bir dost sahibi olacann iaretisidir. Bir kimse ryasnda birok denei yerden topladn grse; vakf gibi olan bir hayr kurumunde grev alp hem evresini geniletir hem de, insanlar arasnda itibr kazanr ve ismiyle hret olur. DEHLZ Bir kimse ryasnda dehlizden getiini grrse; uzun bir zamandr muzdarip olduu hastalndan kurtulup shhate kavuur. Ayrca ktrm olan bir dostun iyilemeye balayacana rya dellettir. Ryada grlen dehlizin genilii, aydnl; gzel akbete, rahat mre ve kabir hayatnn rahat olmasna yorumlanr. DEL Ryasnda deli olduunu gren kimsenin; ryas tersine yorumlanr. Mesel: bir ahs deli olup tmarhaneye kapatldn
125

grrse; uzun bir yolculua kar. Hapiste olan adam zgrlne kavuup selmete kar. Baz tbirciler ryada deli olmay; deliliin nisbetince mal sahibi olmaya, senenin bolluuna, ucuzluuna, k olup kara sevdaya tutulmaya veya gzel amel ileyip cennetlik oimaya ryay yorumlamlardr. DELKANLI Gen bir kz ryasnda gler yzl, sevimli bir delikanl grse; ksmeti alr yakn zaman iersinde iyi bir yuva kuraca ciddi bir delikanl ile tanr. Bir kimse ryasnda tanmad bir delikanl grse; dmannn husumetine urar. Ryada delikanly tutmak; dmann gizli srrn renip ona antaj yapmaya ve errinden emin olmaya rya dellet eder. Ryada gler yzl delikanl haline gelmek; orta yata bulunan kimseler iin gz aydnl almaya yorumlanr. Ak yzl, irkin delikanl grmek; dmana ve onun rya sahibine edecei ktlklere rya iaret eder. DEMET OT Ryada demetlenmi ot grmek; birikmi paraya ve o paradan lzumlu yere harcamaya rya dellet eder. Demet ot grp o otu srtlanmak; birisinin geimini zerine almaya da yorumlanabilir. Baz tbirciler ryada demet ot srtlanmay; yerine getirilmeyecek ey iin yemin etmeye ve bu yeminin daha sonra keffretini demeye ryay yorumlamlardr. DEMR - DEMRC Ryada grlen demir ayet alet haline getirilmise; kuvvetin delilidir. Ayrca shhatli mutlu bir mr srleceinin iaretidir. Ryada demir erittiini gren kimse; halkn diline der ve insanlar onun dedikodusu yaparlar. Ryasnda demir ve bakr erittiini gren kimse; vnebilecei bir i yapar. Ryada bir yere biriktirilmi demir gren kimse; dnya eyasndan hayra ve bir kadndan arzu ettii bir eye kavuur. Ryada demir yediini grmek; mihnet ve glk altna girmeye dellet eder. Ryada elde grlen demir; rya sahibi iin mal ve kuvvettir. Ryasnda bir demircinin yayna gittiini ve oturduunu gren kimse; hasta veya l ise cehennem ateine girer veya o kimsenin hapise gireceine de rya dellet edebilir. Ryada demirci olduunu ve elindeki demirin mum gibi eridiini ve o demirden arzu ettii bir eyay imal ettiini gren kimse; bir mlke sahip olur. Ryada grlen demirci; ayrca Azrail (a.s)'dr. Demir onun iddeti ve kuvvetidir. Nitekim
126

Kur'n'da "...bir de kendisinde hem etin bir sertlik, hem insan iin menfaatler bulunan demiri indirdik." (El-hadid sresi/yet: 25) mealinde de Cenb- Hakk tarafndan buyurulmutur. DEMR PARMAKLIK Ryada demir parmaklk; ok byk engellere, zorluklara.mutsuz geen evlilie, hapse girmeye ve birisine kle olma derecesinde balanmaya rya dellet eder. DEMRCNN OCAI Ryada bir demircinin ^cann ok temiz gzel iyi bir madenden yapld-, n gren kimsenin; ei byk bir mirasa konar ve bu maldan hem kendisinin hemde ailesinin faydalanacana rya iaret eder. Ryada demir oca grmek; bir kimsenin ev halkndan bir kadna iaret eder. Ayrca demir oca grmek; isiz kalmaya ve gerilemeye de dellet eder. Bazen de demircinin ocan grmek;-zevceye, zerindeki mlek ise kocaya dellet eder. DEMRYOLU Ryada demiryolu zerinde yrmek; o kimsenin yaknda ok byk bir tehlikeye maruz kalacana rya dellet eder. Bu ryay gren kimsenin ok dikkatli olmas gerekmektedir. DENZ Ryada dalgal deniz grmek; aile huzurunun azalacana. Sakin bir deniz grmek; sakin huzurlu bir mr srleceine. Yeil renkte berrak suyu olan bir deniz grmek; ak ve his hayatnda mutlulua kavuulacana. Denize dldn grmek; byk ve tehlikeye maruz kalnacana iaret eder. Ayrca deniz suyunu alp bir yere topladn gren kimse; ok baarya urar ve zengin olur. Ryada deniz grmek; tccar iin mala, ii ve amele iin ustasna dellet eder. Ryada denizin suyunu itiini grmek; rya sahibinin mrnn uzun olacana, denizden iilen su nibetinde ilim ve edeb reneceine ve rya sahibinin orta varsa ortandan ayrlacana rya dellet eder. Ryasnda denizde ykandn gren kimse; gnhlarndan temizlenir. Denizden su alp bir kaba doldurduunu gren kimsenin; ok mal biriktireceine yorumlanr. Ryada denize kk abdestini yaptn gren kimse; bilmeden bir hata iler ve gnha girer. Ryada uzaktan denfz grmek; rya sahibine sknt bela ve fitnenin bulaacana dellet eder. Denizde yzdn gren kimse; iinde bulunduu bir iten kmaya alr. Bu iten kmas iin ekecei
127

zahmet denizde yzerken ektii zahmet orannda olur. lm olan bir kimseyi denizde grmek; o kiinin cennette olduuna rya dellet eder. Hasta olan bir kimse ryasnda denizde ykandn ve abdest aldn grse; Allah- Tel (c.c) rya sahibine ifa verir, borcu olan bir kimse grse; borcunu der ve skntlarndan kurtulur. Yolculua kacak olan bir kimsenin ryasnda denizin kabarp dalgalarn sahile vurduunu gren kimse; yolculuk esnasnda korkuya ve iddete deceine rya dellet eder. DENZALTI Ryasnda denizalt gren kimse; yakn olan bir akrabas iin byk bir tehlikeye maruz kalr ve ona gelecek olan ktl kendi zerine alr. Ancak bu rya sahibi ayet soukkanlln muhafaza edebilirse ksa sre zarfnda o kt olan durumdan yakasn syrr. DERE Ryasnda dere kenarnda oturduunu gren kimsenin; rzknn artacana ve mal varlnn oalacana rya iaretidir. Ryada dere grmek; paketle gelecek hediyeye, ok sevinmeye, gzya dkp feraha kmaya, ksmetin grlemesine dellet eder. Bir kimse ryasnda dere grp onun suyunu engel yaparak aktmadn grse; eine kar haksz muamelede bulunur ve onun kalbini krar. Kendi bahesine veya evinin iine dere akdn gren kiiye; bir mal isabet eder veya ailesinin iinde olan bir kadn gebe kalr. Derenin suyunun iinden kan akmas; kan davasna, cinayete yorumlanr. DERE OTU Ryada dere otu toplayp yemek; birka ay iinde olabilecek kt, zntl olaya rya tbir olunur. DER Ryada bykba hayvan derisi almak; menfaatlenilecek yeni ie girmeye, mlk satn almaya yorumlanr. Koyun gibi kkba hayvann derisini yzmek, almak, brnmek; ksmet grlne, rzk bolluuna, hayrl evld sahibi olmaya dellet eder. Ryada insann kendi derisini grmesi; derinin ald renge gre ryann yorumlanmasna sebep tekil eder. yleki: Sar olmas; hastala, siyah olmas; rezil olup utanmaya, mavi olmas; ar zntye, yeil olmas; imann kuvvetlenmesine iarettir. Bir kimsenin ryasnda derisinin kalnlamas; baz dostlarn incitici sz sylemelerine, rya sahibine ehemmiyet vermemelerine,
128

ayrca ziynet eyas alnmasna iaret edebilir. DER YZMEK Ryasnda bir kimse hayvan derisi yzdn grrse; elinden mal kacann, ayrca sevdii arkadalaryla arasnn alacana rya iaret eder. Hasta kimsenin ryada derisinin yzlmesi; pek hayra yorumlanmaz. Ecele, lme rya tbir edilir. Koyun derisi yzmek; hell maln rya sahibine hayrl olmasna iaret eder. ayet bekr bir kimse ryasnda bacaklarnn derisini yzdn grse; mal durumu yerinde olan bir kimseyle hayatn birletirir. DERS Ryasnda bir lim tarafndan kendisine ders verildiini gren kimsenin; ilerde olan evldlarnn iyi bir tahsil yapacana ve rya sahibinin bu evldlaryla insanlar arasnda gururlanp, vneceine rya dellet eder. Baz tbircilere gre ryada ders almak; terbiye almaya, nefsi terbiye etmeye, felketlere sabr etmeye ve daha sonrada feraha kmaya yorumlanmtr. DERV Ryada bir kimse dervi olduunu grse; Allah Tel (c.c) yolunda uraacana, ilim irfan sahibi olacana rya dellet eder. Bir kimse ryasnda dervile karlap onunla sohbet edip; konutuunu grse; o kimseye Allah Tel (c.c) gizli ilimleri retir ve rya sahibi hidyete erip takva sahibi bir kimse olup hem dnya hem de hiret hayatn kurtarr. DESTERE (Testere) Ryada destere grmek; ileri ayrmaya, ortak iten ayrlmaya, eten azb grmeye, hayrsz evldn yapm olduu kt bir iten dolay para kaybna rya dellet eder. Ayrca ryada destere kullanmak; mkll ileri zen insan olmaya ve mkll iin halli iin olay mahalline arlmaya rya iaret eder diyebiliriz. DEVE Ryada grlen erkek deve; inat, hayrsz bir kadnn iaretisidir. Eer grlen deve dii ise; hayrl ve uurlu kz evldn olacann habercisidir. Ryada grlen erkek deve; zntdr. Ryasnda yolda bindii deveden indiini grmek; rya sahibinin hasta olacana ve daha sonra hastalndan kurtulacana, yolculua
129

kacana rya iaret eder. Ryasnda kocas olmayan bir kadn deveye bindiini grse; o kadn evlenir kocas kaybolmusa tekrar ona dner. Ryasnda devenin yularndan tutup bilinen bir yola gittiini gren kimse; bir ahs sapklktan doru yola sevk edeceine, bilinmeyen bir yola gittiini grmek ise; bir ahs kt yola sevk edeceine rya dellet eder. Ryada deve ba yediini gren kimse; byk bir ahsn gybetini yapar. Ryasnda deve ynn aldn grmek; rya sahibi eline aralkl zamanlada geecek olan mala iaret eder. Ryasnda devenin srtndan dtn gren kimse; fakir olur. Baz tbrciler, halis arab erkek deveye binmeyi; hacca dellet eder demilerdir. Ryada dii bir deveden st sadn gren bir kimse; umulmadk yerden mal isabet edeceine rya iaret eder. Bir kimsenin ryasnda devenin kendisini srdn grmesi; rya sahibinin dman tarafndan bir meakkate drlmesine, rya sahibi ile dman arasnda bir mnakaa kmasna ve rya sahibinin malup olacana rya iaret eder. Ryada evinde bir devenin ldrldn grmek; rya sahibinin evinde yakn bir zamanda bir kimsenin vefat edeceine yorumlanr. Ryada bir dii deveye sahip olduunu gren kimsenin; sonunun gzel olacana din ve dnyaca selmete nail olacana rya dellet eder. Ryasnda lmemi olan sa devenin derisini yzlm olarak grmek; vazifesinde yahd memuriyetinden azledilir yahud mal elinden alnr. Ryasnda deveci gren kimse; ok yakn bir zamanda sevinecei bir haber alr. Ryada deve satan veya gden deveci; yolculua kmaya veya uzun zamandr hasta olan kimsenin lm haberine rya dellet eder. DEVE KUU Ryasnda deve kuunun srtna bindiini gren kimsenin; gnlk hayatnda ok haram yediine rya iarettir. Bundan dolay tvbe etmesi gerekir. Deve kuu grmek; baz tbircilere gre, sar kalmaya, kulak ars ekmeye de yorumlanr. Deve kuuna sarlmak, kesmek, pek hayra yorumlanmaz, haram mala vya bakire kzn bekretini gnlsz olarak kayb etmesine rya dellet eder. DEVE YAVRUSU Gebe olan bir kadn veya yaknlarndan birisi gebe olan adam ryada deve yavrusu grse; rya erkek ocuun olmasna dellet eder.

130

DBEK Bir kadn ryasnda dibekte bulgur dvdn grrse; yakn bir zaman iersinde byk bir madd sknt iine gireceine ve nemli oranda znt ekmesine rya dellet eder. Bekr adamn dibek dmesi; itatkr sakin tabiatl bir kadnla evlenmesine rya iaret eder. DKEN - DEVE DKEN Ryasnda dikenlerin kendisini daladn gren bir kadn; sert mizal bir erkekle yuva kurar. Ayrca diken; fitne fesat bir adamn habercisidir. Birde diken kesip topladn gren bir erkek; bir kadn tarafndan byk madd kayba urar. Diken batmas; ar sz iitmeye, kalp krklna yorumlanr. Tccar bir kimsenin ryasnda eline diken batmas; alacakllarn rya sahibine borlarn demesi iin zaman tanmalarna rya dellet eder. Ryada deve dikeni grmek; kfirin mslman olmasna, borcun denmesine, asi evldn uslanmasna, dmann zr dilemesine rya dellet eder. DK DKMEK Bir hanm ryasnda diki makinesiyle diki diktiini grse; yakn bir zaman iersinde al veri iin arya kp eitli eyalar alacana ayrca hayrl vefakr tatl dilli bir dost edineceine rya iaret eder. DL Ryada dil grmek ok eitli ekilde tbir olunur. yleki: Ryasnda dilinin koptuunu gren bir kimsenin; ok dedikoducu olduuna rya iaretidir. Dilinin uzadn gren kimse; ok kfr eden, az pis olan bir kimsedir. Dilini kaybettiini gren kimse; yalan konuan ve bu yzden ok gnha giren ahsa rya dellet eder. Ayrca ryasnda dilinin oaldn gren kimsenin; boazna dkn olduunun rya iaretisidir. Ryada kendi dili zerinde kl bittiini gren kimse; gzel sz syleme san'at varsa onu kayb eder. Mahkemede ii olan bir kimse ryasnda dilinin koptuunu grse; ahidi olan kimsenin ihanetine urar ve davay kayb eder. Alim bir kimse ryasnda dilinin kesildiini grse; rya sahibinin mcadele ettii herhangi bir olayda malup duruma deceine iarettir. Ryasnda bir kimse insanlarn kendi dilini yaladklarn veya emdiklerini grse; rya sahibinin dilini yalayan veya emen kiilerin rya sahibinin ilminden faydalanmak istediklerine rya dellet eder. Ryada dilinin enesine yaptn gren kiinin; kendisine emanet edilen bir mal inkr edeceine rya iaret
131

eder. Bir kimse ryada dilini yediini grse; o kimse syleyecei bir szden dolay ok piman olur. Ayrca ryada dilini yediini gren kimse; sinirine hakim bir insan ve idareci ynetici bir kimse olacana rya dellet eder. Ryada dilini hareket ettirdiini gren kimse; bir hata yapar. Ryasnda kavga veya mnakaa ederken dilinin uzun olduunu grmek; rya sahibinin hayaszca sz sylediine rya iaret eder. Bir kadnn ryasnda kendi dilini kaybettiini grmesi; emzirmekte olduu kk bebei varsa, bebeini kayb edeceine rya tbir olunur. Bir kimse ryasnda aznda kendi dili ile beraber baka bir dilin olduunu grse; rya sahibi koucu olduuna rya dellet eder. Ryasnda dilsiz olduunu gren kimse; ok yakn birisi tarafndan byk bir iftiraya urar. Dilsiz kimseyle konumaya uratn gren kimse; cahilliinden dolay ok zarara urayacana rya dellet eder. DLENC Ryasnda bir dilenciye sadaka verdiini gren kimse; yakn bir zaman iinde zengin birisiyle tanp mal varlnn oalacana rya dellet eder. Ayrca bekr bir erkek veya kadn bir dilenciyle yemek yediini grrse; mitsiz olduu bir akta baarya urar ve daha evvel peinde koulan kimse bu kezde kendisi komaya balar. DNLEMEK VE TMEK Bir kimse ryada baka birisine sylenen sze kulak verdiini grse; rya sahibinin kovuculuk yapmasna rya dellet eder. Bir kimse baka bir kimseye syledii bir szn gizli veya sr olmadn ryasnda grse; sz syledii o kimsenin rz ve namusuna halk arasnda dil uzattna, sz sylediine rya iaret eder. Ryasnda Kur'n- Kerm veya Reslullah (s.a.v) hakknda sylenen hads-i erif veya kasideyi yahud da kendisine yaplan bir hitab dinlediini grse; o kimse hidyete ve Allah- Tel'ya (c.c) ynelmesine ryas dellet eder. ayet zikredilenlerden baka bir eyler dinlediini grlrse; rya sahibinin ktlkleri ve durumu hakknda Allah- Tel'nn (c.c) (A'rf sresi/yet: 198) "Onlar hidyete arsanz, iitmezler. Onlarn sana baktklarn sanrsn, oysa onlar grmezler" yeti mealinde bildirmi olduu mriklerin durumuna deceine rya dellet eder. DREK Ryada grlen direk; dinimizin temeli olan namazn habercisidir. Direk diktiini gren kimse; ayet namaz klmyorsa, namaza balar. Diktii direin ykldn gren kimse; yapt kt bir hareketten dolay
132

hayr iin yapt bir i kendisine sevab yerine gnha girmesine sebeb olur. Ryada direk; kimi zamanda kendisine gvenilen, evin reisi olan kimseye dellet eder. Bu nedenle ryada grlen direin yklmas; o ahsn zlmesine, direin krlmas; o ahsn lmesine veya kayb olmasna yorumlanr. Cfer-i Sdk (r.a) ryada direi; babaya, ee, evin reisine, hayrl ortaa, mlke yorumlamtr. DRLMEK Ryada kyamet kopup lm olan insanlarn dirildiini grmek; halkn bana kendisinden ktlk grlecek bir mnfk'n gemesine rya dellet eder. DPLOMA Ryada eline diploma aldn gren kimse; postadan kendisini sevindirecek bir haber alr. Diploma bazen de, arzularn yerine gelmesine, talebe ocuun baarl olmasna, aile yknn hafiflemesine de yorumlanabilir. DRSEK Bir kimse ryasnda dp dirseini krdn veya berelendiini grrse; dilini tutmadndan dolay evresini zecek olaylara karacann rya iaretisidir. D Ryada grlen di eitli ekilde yorumlanr. n taraftaki diler; yaknlar yani anne babay evld ve ei gsterir. Eer bu dilerden birisinin ryada ard grlrse; aile iinde birisinin hastalanp leceinin rya iaretidir. st kpek dileri ise; baba tarafndan olan akrabalar gsterir. Alt kpek dileri ise; anna taraf akrabalar gsterir. Az dileri ise; torun, dede, anneanne ve babaanneyi gsterir. Bu dilerden birisinin ryasnda sallanp dtn gren kimsenin; hangi dii ailesinden kimi temsil ediyorsa, o kiinin hastalanp leceinin rya iaretidir. Ayrca diinin kp yerine di kardn gren kimse; krl bir ie gireceinin bol kazan salayacann delletidir. Birde ryasnda altndan di kardn gren kimse; yakn bir zaman iinde hayli kazan umduu bir ite baarszla urar, byk zntlere gark olur. Ryada di fralamak; gnhlarndan arnacann doru yola dneceine dellet eder. Ryada dilerin tamamnn dklmesi pek hayra yorumlanmaz. Byk zntye acya iaret eder. Dilerin tamannn uzamas; akrabalar arasnda kacak mnakaaya
133

kavgaya dellet eder. Dilerini kendi eliyle karan kimse; maln kt yola harcayp zor duruma der. DVT Ryada hat san'atnda kullanlan, yaz yazmak iin gerekli olan divit aletini grmek; ilerde rya sahibinin evldnn okumu, sz dinlenir bir kii olacana rya dellet.eder. Bir kimse ryasnda divit bulduunu grse; o kimsenin akrabalarndan veya kardeleriyle bir dmanl olur ve bu dmanlk nedeniyle btn aile birbirine girer. Gen bir erkek ryasnda divit kullandn grse; nemli bir miktardaki mirasa varis olur veya hakli olan tarafn ahitliini yapar. DZ Ryada dp dizinin yaralandn ya da syrldn gren kimse; ailesinin rzkn geimini kazanmakta glk eker. Ryasnda yark olan dizinin iyiletiini gren kimse; znt ve kederden kurtulur, namazn klmyorsa namazn hatasz klmaya balar. Baz tbircilere gre ryada dizler; ortaa, kardee veya i yeri sahibi olanlar iin emirde alan iiye yorumlanr. u halde ryada dizde herhangi bir yaralanma grlrse; o kiilerden gelecek ktle ve zntye rya dellet eder. DOAN KUU Ryasnda doan kuunun evine girdiini gren kimsenin ryas; ok hayrldr. Ksa zaman iinde kendisine byk bir ksmet kar. Ryada doan kuunun tbiri talih kuudur. Tannmayan daha evvel grlmemi bir yerde doan kuu grp almak; rya sahibinin o mlke ksa sre iersinde sahip olacana rya dellet eder. Ryada doan kuunun etini yemek; hkmet tarafndan gelecek mala yorumlanr. DOURMAK Ryasnda einin veya kendisinin erkek ocuk dourduunu gren kimsenin; murad ettii bir i olur. Kz ocuk douran veya hanmnn kz dourduunu gren kimse; yaknda kzgn bir haber duyar. ayet bir erkek hanmnn hayvan veya sakat bir ocuk dourduunu ryasnda grrse; evldlarmdan biri hayrsz, ahlksz, ana babaya asi olacann iaretidir. Ayrca sknt iersinde olan kimsenin ryasnda grlen doum; skntlarndan kurtulmaya zntlerden syrlmaya dellet eder. Ryada kz dourduunu grmek; hapis olan bir kimsenin hapisten kurtulmasna rya dellet eder. Ryasnda hmile bir kadn kedi dourduunu grmesi; doacak olan ocuunun hrsz olacana rya
134

iaret eder. Ryada dourduunu grmek; rya sahibinin fakir ise zengin olacana, zengin ise znt ve kedere deceine, bekr ise bir an nce evleneceine rya dellet eder. DOMAK Bir kimse ryasnda anasndan tekrar doduunu grse; rya sahibinin hastalanacana, lmesine, san'atn bakasnn renip onun ekmeine mani olmasna, fakir kimsenin kendisini koruyacak, kollayacak bir zenginin emrine girmesine, hanmnn ksr olmasna veya mahkemelik ii olan kimsenin haklln hakim huzurunda ispat etmesine ve tvbelerinin Allah- Tel (c.c) katnda kabul olunup rya sahibinin anasndan doduu gibi gnahsz, saf olmasna rya dellet eder. Ryada domak; rahatla, kederden kurtulamaya, borcu olan kimsenin borcunu demesine ve ilenmi gnhlara tvbekar olmaya rya dellet eder. DORAMACI Ryada doramac grmek; insanlar eitmeye, onlara ilim retmeye dellet eder. nk doramac, aaca ekil verip onu yararl hale getiren kimsedir. DOKUMA Bir kimse ryasnda dokuma tezgahnda kuma dokuduunu grrse; rya sahibinin evldlarmdan birisinin iyi bir san'atkr veya orta halli bir esnaf olacann rya habercisidir. Ryada kuma dokumak; mal ynden orta halli olmaya, geim yznden kimseye muhta olmamaya ve uzak bir yere yolculuk yapmaya rya iaret eder. DOKTOR Ryasnda hasta olup bir doktora muayene olmaya gittiini gren kimsenin; ayet hasta bir yakn varsa, hasta olan ahs vefat eder, yahud da ailesinden birisi hastalanr. Hasta olan kimse ryasnda gleryzl bir doktora muayene olduunu grse; hastalnn ne olduunu renip ona gre tedavi olur. Ryada tandk bir kimsenin doktor olduunu ve kefen sattn grmek; o kimsenin katil olup etrafna ilerde ktlk saacana ve rya sahibinin o kimseden saknmas gerektiine rya iaret eder. Ryada doktor grmek; baz tbircilere gre, tleri tesirli olan adama, dnya ve hiret hayat gzel olan kimseye dellet etmektedir.

135

DOLAP Ryasnda dolap satn aldn gren kimseye; nndeki ay iersinde ummad kadar ok misafir gelir. Ayn zamanda ryada dolap grmek; nemli srlar renip bunlar saklamaya da yorumlanabilir. ayet ryada grlen dolabn kapa ak ve iindekiler saa sola salm bir halde grlrse; saklanan srrn aa kacana ve birok zntlere sebep olacana rya dellet eder. DOLMA KALEM Bekr bir kimse ryasnda dolma kalemle yaz yazdn grrse; uzun zamandr haber alamad sevgilisinden haber alr. Ryada dolma kalem; devlet kapsnda halli beklenen iin hayrla sonulanmasna, ok mklde olan kimsenin rya sahibinin yardmyla iinin nal olmasna rya dellet eder. DOLANDIRICI Ryasnda bir adam tarafndan dolandrldn gren kimse; klliyetli miktarda parasn drr. Ama rya sahibi fazla zlmemelidir, nk Allah- Tel (c.c) o rya sahibine ummadk yerden byk bir ksmet nasib etmitir. Tccar olup i orta olan kimse ryasnda dolandrc tarafndan dolandrldn grse; i ortann ihanetine urayp onun tarafndan kandrlacana rya dellet eder. DOLU Ryasnda doluya tutulduunu gren kimsenin; ilerinde aksaklk olur ve kendisi ifls edecek duruma gelir. Birde ryasnda dolu yap bundan malnn zarara uradn gren kimsenin; yakn zamanda yangn tehlikesiyle karlaacana ryas dellet eder. Caferi Sdk (r.a) ryada dolu yamasn; belya husumete, ktla, devasz hastala, dmann ktlne yorumlamtr. DOMATES Ryada domates grp kullanmak; hayra yorumlanr. Shhate, selmete, aile huzuruna ve sadetine rya dellet eder. Tandk kimseden domates almak; o kimseden iyilik grmeye rya iaret eder. DOMUZ Ryasnda domuzla karlaan veya domuzun kendisine saldrdn gren kimse; byk bir dmannn saldrsna urar.
136

Kendisini domuz klnda gren kimsenin; iki yzl, hilekr ve riyakr olduuna rya iaret eder. Bu rya, sahibi iin uyardr. Ayrca ryasnda kendisini domuz olarak gren kimse; Allah- Tel'nn (c.c) yolundan ayrlp kfir olduu eklinde ryas tbir edilir. Bu rya hi bir zaman hayra yorumlanmaz. Ryasnda domuz eti yediini grmek; rya sahibinin malnn bir ounun haramdan geldiini ve kendisinin haram yediine rya dellet eder. Ryada bir dii domuzla yattn gren kimsenin; ailesi kendisini aldatr, zina yapar. DON Ryada don grmek; kiinin namusudur, erefidir. Bir kimse ryasnda donunu giydiini grse; namus ynnden hep halk iinde takdirle anlr. Ad erefli olur. Ryada kiinin donunun elden ele dolamas; adnn kt olarak hret olmasna, namusu iin sz sylenmesine rya dellet eder. DONDURMA Ryada kn dondurma yediini grmek; yaz mevsiminin kurak geeceine dellet eder. Yazn dondurma yemek; kiinin kendi salna nem vermediine dellet eder. Dondurma almak, yalamak; bazen de fkeden, kzgnlktan, kinden kurtulmaya da yorumlanabilir. Tandk olan bir kimsenin dondurma yerken grlmesi; o ahstan gelecek fenala rya dellet eder. DONMAK Ryada souktan donmak; bereketli bir seneye, ok geirecek derecede mhim bir haber duymaya ve akrabadan olan umulmadk kimseden ok kt hareket grmeye rya dellet eder. DEMEC Ryasnda kendisini demeci olarak gren bir erkek; evlilik hayatnda karsna kar psrk, klbk olacana rya dellet eder. Kadnn bu ryay grmesi; rya sahibinin evini ve ailesinde olan kimseleri her ynden idare etmekte olduuna rya iaret eder. DEK - YATAK Ryada grlen dek (yatak); bir kimsenin eini temsil eder. Ryada grlen dek, temiz ve rahatsa; ei anlayl, itaatkr, sevimli ve huy gzelliine sahip olur. Ayrca da dinine baldr. ayet ryada grlen yatak, kirli ve pisse; einin tam anlamyla kt bir insan
137

olduuna rya dellet eder. Ryasnda yatam sattn gren bir ahs; ok yakn zamanda einden boanr veya mecburi olarak ondan ayrlr. DVMEK Ryasnda bir kimseyi dvdn gren bir kimse; bir yaknna arka olur onu kt kimselere kar korur. Ryasnda dvlmekten korkan kimse; korktuu eyden Allah Tel'nn (c.c) yardmyla muhafaza olunur. Bir kimse ryasnda tanmad bir kii tarafndan dvlrse; ummad yerden hayr ve menfaate nail olup mutlu ve huzurlu bir mr srer. DU ETMEK Ryasnda bir camide veya bir trbede kendisini du ederken gren kimsenin; ok arzu ettii bir ii olur, namaz klmyorsa klmaya balar, znts varsa zntlerinden kurtulur, hasta ise ifaya kavuur. Ryada edilen du, Allah- Tel (c.c) katnda kabul olunur, kii hidyete erip takva sahibi olur diyebiliriz. DUDAK Ryasnda kar cinsten birisinin dudaklarn gren kimsenin; cinsi mnasebetlere kar byk bir dknl olduu sylenebilir. Ayrca ryasnda kendi einin dudaklarn gren kimse; syledii tutarsz szlerden ailesinin gvenini sarsmaktadr, dikkatli olmas gerekir. Kendi cinsinden kimselerin dudaklarn ryasnda gren kimsenin ryas; evresindeki arkadalarn, dostlarn kt szleriyle ok incittiine ve krdna rya dellet eder. Ryada alt dudak grmek; st dudaktan daha faziletlidir. st dudak, rya sahibinin dostu ve btn ilerinde gvendii kimselere dellet eder. Ryada grlen dudaklarn incelii ve krmzl; dzgn sze, doru yola veya yiyilip iilecek eylerin gzel ve ho olmasna dellet eder. Ryada dudak grmek; bakasn ekemeyen bir kimsenin gam ve kahrdan kurtulmasna rya dellet eder. Ryada grlen yarlm dudan iyilemi olmas; rya sahibinin iki dostunun kendi ilerinde rya sahibinin arzusuna uyacaklarna rya iaret eder. Ryada dudan kesilmi olarak grmek; rya sahibinin koucu-luk etmesine rya dellet eder. DUMAN Ryada duman iinde kalmak; skntya dmeye, kederlenmeye, gemite yaplm olan hatalarn rya sahibinin bana kaklmasna rya iaret eder.

138

DUT AACI Ryasnda dut aacndan dut yediini gren kimsenin; mal varlnn artacann iaretidir. Ryada dut yemek; yenilen dutun rengine, cinsine gre de ryann tbir edilmesine sebep tekil eder. yleki: Beyaz dut; menfaatli ie, nemli kazanca, byk paraya, siyah dut; ziynete, mcevher almaya, krmziiflut; dindar olmaya, gzel amele dellet eder. DUVAR Ryasnda kendisini duvarlar arasnda gren kimse; skntlarndan kurtulur. Evinin duvarnn ykldn, atladn gren kimse; yaknlarndan birisinin leceine rya dellet eder. Ryada duvarn evin iine ykldn grmek; ev sahibinin hasta olmasna, duvarn darya ykldn grmek; ev sahibi yolculukta ise yolculuktan dnmesine dellet eder. Ryasnda duvar stnden dtn grmek; o kimsenin tutunduu dalndan, durum ve itibarndan deceine, veyahut arzu ettii bir eyden arzusunu yitireceine rya dellet eder. Ryada duvara bakp duvarda kendisini gren kimse; vefat eder ve mezar tana rya sahibinin ad yazlacana rya iaret eder. Duvar ryada; din ve mal sahibi ile yorumlanr. Bir kimse ryasnda duvarnn dtn grse; rya sahibinin yere gml olan bir mal bulacana rya dellet eder. Ryada bir duvar kaldrp baka bir yere attn grmek; rya sahibinin bir adamn rzkn engellenmesine ve onun rzkn keseceine rya iaret eder. DUVAK Ryada duvak takmak; evlenme a gelmi kzn ksmetinin almasna, yeni ie, mjdeli habere, temizlie, safla rya iaret eder. DDK, FLT VB. GB MZK ALETLERN ALMAK Bir kimse ryasnda byle aletlerin birisini aldn grrse; hayrl bir haber duyacann iaretidir. Ayrca bu rya Kur'n- Kerm renmeye, gz aydnlna, sevince de yorumlanabilir. Baz tbirciler ryada ddk sesi duymay; ters zamanda bir haber alnacana yorumlamlardr. DME Bir kz ryasnda elbisesinin dmelerini iliklediini grrse; ksmeti alr. Bir i adam ryasnda paltosunun, ceketinin dmelerini atn grrse; ticareti artar ve ok para kazanacana ryas iaret eder. Ryada dme iliklemek; dank ileri bir araya toplamaya, kiinin
139

hayatna dzen getirmesine yorumlanr. Bir kimse ryasnda dme dikerse; birbirini ok seven iki gencin aralarna girip onlarn evlenmelerine yardmc olur. DM Ryasnda kr bir dm zdn gren kimse; evlenir, ileri alr, huzuru yerine gelir. Bir para ipi ryasnda dmlediini gren bir kii; yaknda byk bir borca girer, skntya der. ayet o dm zdn grrse; o takdirde Allah- Tel (c.c) rya sahibine yardmc olup o kimseyi btn skntlarndan kurtarp selmete karr. DN Ryada grlen dn; ters ekilde tbir olunur. Bir kimse ryasnda tanmad kimselerin dnne gittiini grse; ummad kimselerden fena muamele grr ve aknla der. Ryasnda kendi dnnn yapldn gren kiiye ok nemli bir i teklif edilir ve rya sahibi bu teklif ile nemli oranda menfaatlere sahip olur. DKKN Ryada grlen dkkn; insann ailesini temsil eder. Dkknnn ykldn gren kimsenin; ei lr. Dkkann sattn gren kimse; ailesinden ayrlr veya ocuu lr. Yeni bir dkkn satn aldn gren bir erkein; hanm hmile kalr ve ksmetli bir ocuk dourur. Bir dkkndan mal satn aldn gren kimse; yakn zamanda akrabalarndan birisinin lmyle mirasa konar. DMEN Bir kimse ryasnda bindii tatn dmeninin, (direksiyonunun) krldn grse; kaca yolculukta kaza geireceine rya dellet eder. Ryada gemi dmeni; ilme ve doru davranlar iersinde bulunup itimad edilen bir kimse haline gelmesine tbir olunur. DMBELEK Ryasnda dmbelek aldn gren kimsenin; gnlk yaantsnda zamann bo eylerle geirdiinin rya iaretisidir. DNYA Ryada dnya; arlara, hastalklara, bor ve kefalete, darla, skntya, zillete, iten karlmaya, isyana veya azgnla, sevgiliye veya iki yzl olan riyakr kimselere tbir edilir. Bir kimse ryasnda dnyann
140

dndn grse; ok yakn zamanda bir felketle karlap skntya deceine rya dellet eder. Ryada dnyay grmek; yemini bozmaya, glk ve etinlie, haydutlua ve sznden dnmeye rya dellet eder. Ayrca ryada dnyay grmek; kadna da yorumlanr. Ryada dnyann helak olduunu ve kendisinden baka hi bir fert'in kaimadn grmek; rya sahibinin kr olacana dellet eder. Ryasnda dnyay terk ettiini gren bir erkek; hanmn boayacana rya yorumlanr. DRBN Ryasnda drbnle etrafna baktn gren kimsenin; yakn bir arkada askere gider. Ryada drbnle baklan yerler ayet gzel bir ekilde grlrse, rya sahibinin gelecei parlak istikbali ok gzel olur. DRMEK Ryada bir eyi drmek; lmn habercisidir. Rya pek hayra yorumlanmaz. Eer ryada sre okunursa, o takdirde rya iyilie, hayra iaret eder. DMAN Ryasnda dmanlar tarafndan sarldn gren kimsenin; etrafnda birok dostlar vardr. Birde ryasnda dman askerlerini tutukladn gren kimsenin; din ynden byk gnha girdiine rya dellet eder. Ryasnda bir kimsenin kendisine dmanlk yaptn grmek; o kimsenin rya sahibi ile dost olacana rya iaret eder. Ryada dmanna t, nasihat verdiini gren kimseye; dmannn kendisine hainlik edeceine rya dellet eder. Ryada dmandan katn grmek; rya sahibinin gzel ahlknn kendisinden gideceine rya dellet eder. Ryada dman gzetlemek; tutulmu olan yolda sebata dellet eder. Ryada kendisinin baka birisi hakknda dmanlk yaptn grmek; o kimseyi severek onunla dost iyi bir arkada olacana rya iaret eder. DMEK Ryasnda yksek bir yerden dtn gren kimse; askerse rtbesi ykselir, memursa mevkisi byr, tccarsa kazanc artar ev hanmysa ei ile aras dzelir, talebeyse snfn geer, hasta ise ifa bulacana rya dellet eder. Ryada damdan dp kolunun veya ayann krldn grmek; rya sahibinin malna veya dostuna bir bel isabet edeceine rya dellet eder.

141

E
EBE Hmile bir kadnn ryasnda ebe olarak tand kimseyi grmesi; salkl bir ocuk douracana ve rahat bir doum yapacana rya dellet eder. Bir erkein ebeyi ryada grmesi; karsnn veya ok yaknlarndan olan bir kadnn hamilelik haberini alp ok sevinmesine rya iaret eder. EBE GMEC Ryada ebe gmeci toplayp yemek; mide hastalndan muzdarip olanlarn iyilemelerine, hayrl olan bir olayn meydana gelmesine ve rya sahibinin eline umulmadk bir yerden para gelmesine rya dellet eder. HZ. EB BEKR (R.A) Sahabelerin en byklerinden halifenin ilki olan yce Peygamberimiz (s.a.v)'in yakn dostlarndan olan Hz. Eb Bekir (r.a)' ryasnda gren kimse; Allh- Tel (c.c) yolunda cihd edeceine, hacc'a gideceine, ibdetlerini artracana, merhametli bir zt olacana rya dellet eder. Ayrca hirette Peygamber efendimiz (s.a.v)'in efaatine nail olacana rya iaret eder. Bir kimse ryasnda Hz. Eb Bekir (r.a) ile oturup sohbet ettiini grse; hakka tabi olmaya, insanlara kar efkatli olmaya, evldlarnn yznden znt ekmeye rya dellet eder.

142

ECZANE Ryasnda eczaneden al veri ettiini gren kimsenin; ailesinden bir hanmn hareketlerinin ok hafif merepe olduunun rya iaretisidir. Kendisinin eczac olduunu gren kimse; kitap biriktirme merakna kaphr ve bu sayede ilerde ok gzel bir ktphane kurar. Ryada eczac grmek; hasta olan kimselere severek yardm yapp onlarn hayr duasn almaya ve Allh- Tel'nn (c.c) rya sahibini nimetleriyle kuatmasna, mrnn salkl shhatli gemesine rya dellet eder. EFE Ryada efe; yiitliin, cesurluun semboldr. Efelerle ryasnda oyun oynadn gren kimsenin; yakn arkadalarnn hakiki tam anlamyla dost olduklarna rya iaret eder. Ayrca bu rya hmile kadn iin cesur, korkusuz bir karaktere sahip olacak erkek ocuk dourmasna da yorumlanabilir. EE Ryada ee; dile yorumlanr. Bir kimse ryasnda ee kullandn grse; diliyle bir dostunun kalbini krar. Rya sahibi derhal o arkadandan zr dileyip hatasn tamir etmelidir. nk rya sahibinin kalbini krd o akrada hakki bir dosttur. Bazen de ryada ee grmek; gzel bir ekilde ibdet etmeye, kalemi iyi kullanp gzel faydal yaz yazmaya, faydal bir yardmcya veya birbirini seven iki insan bir araya getirip onlarn nikh ahidi olmaya yorumlanabilir. Baz tbirciler, ryasnda ee aletiyle uratn gren kimsenin; yakn bir ahbabnn hapise deceine ryay yormulardr. EER - EER RTS Bir kimse ryasnda altn bir eer hediye aldn grrse; kendisine hayrl uurlu olacak birisiyle hayatn birletirir. Ryasnda atnn eerinden dtn veya atnn eerinin koptuunu gren kimsenin byk bir znt geireceine rya dellet eder. Bu rya ticaret erbab olan kii iin pek hayra yorumlanmaz. Ryada eer rtsn grp onu atn srtna rtmek; yolculuk hazrl yapmaya, zahmetli bir iten rahat bir ekilde syrlmaya rya dellet eder. EJDERHA Ryasnda ejderhayla boutuunu gren kimse; dmanlarna kar muzaffer olur. Hmile bir hanm ryasnda ejderha dourduunu
143

grrse; yaknda kuvvetli cesur bir erkek ocuk douracana rya yorumlanr. Baz tbirciler ryada grlen ejderhay dmana tbir etmilerdir. EKN Bir kimse ryasnda ekin ektiini grrse; hanmnn hmile kalacana veya yeni bir ticarethane aacana iaret eder. Bu rya bazen de evlenmeye de yorumlanabilir. Ryada ekin bitiini grmek; hasta olan bir yaknn leceine ve byk bir mirasa konulacana dellet eder. Bir kimse kendisini ekilen ekinlerin arasnda yrdn grrse; rya sahibi kendisi iin hayrl olacak bir yolculua kar. EKMEK Ryada ekmek piirmek ve yemek; rya sahibine ve ailesine hayrl olacak ilerle girileceine rya iaret eder. Beyaz ekmek; kolaylkla meydana gelen ve sahiplenilmesi kolay olan rzka ve bol geime dellet eder. Siyah ekmek; yaay ve geimde dara dellet eder. Ryada yufka ekmek grmek; mal biriktirmeye iaret eder. Ryada bir kimse iki elinde de yufka ekmek olduunu ve bir ondan bir ondan yediini grse; karde olan iki kz ile nikh yapacana rya iaret eder. Ryada tad ac olan ekmek grmek; glk ve zahmetti yollarla geimi temin etmeye dellet eder. Ryada kflenmi bozulmu ekmek grmek; rya sahibine faydas ve yarar olmayan zekt verilmemi bir malnn olduuna rya dellet eder. Bir kimse ryasnda halis ekmek grse; o kimsenin gzel ve ho geime, halis ilme, gzel ahlka rya dellet eder. Ryasnda bir lnn ekmek verdiini grmek; rya sahibine mid etmedii bir yerden ve bakasnn elinden gelecek olan mal veya rzka tbir edilir. Bir kimsenin ryasnda ekmei ayaklar altnda inenir bir ekilde grmesi; bolluk ve ucuzlua rya dellet eder. Ryada kendisine verilen ekmekleri bir an nce hemen yediini grmek; o kimsenin mrnn bitmesine iaret eder. Ryada ekmekiyi grmek; rzkn bollaacana, imnn oalmasna rya dellet eder. Ryada grlen ekmekiyi alnan ekmektan para alm olarak grlrse; bir ihtiya iin sylenen sz olarak tbir edilir. Ryasnda kendisini ekmeki olarak gren kimse; byk bir mala sahipleneceine rya dellet eder. Ryada ekmek sepeti grmek; rya sahibine mjdeli bir haber geleceine ayn zamanda da korkutucu bir kimseye rya dellet eder. Rya sahibinin banda korkutucu bir meselesi varsa; bu rya ktye ve erre, kt habere yorumlanr diyebiliriz.

144

EK Ryasnda eki olan yiyecekleri (limon vs.) gibi yediini gren kimse; geimini zorlukla karladna ve skntl bir mr sreceine rya dellet eder. EL Ryada el grmek; ocua, erkek kardee, mala, hanma, ortak ve dosta yorumlanr. Ryasnda iki elini am olarak grmek; rya sahibinin cmert olduuna iaret eder. Elinin birisini nurlanm olarak grmek; Allh- Tel'nn (c.c) yaay tarzndan dolay rya sahibinden memnun olduuna rya dellet eder. Ellerinin kesilmi olduunu grmek; rya sahibinin saa sola yardm yapmadna, elinin sk olduuna dellet eder. Ryasnda ellerinin konutuunu gren kimse; ayet elleri iyi szler sylerse hayrl mal olduuna, elleri kt szler sylerse haram mal olduuna iaret eder. Ryasnda eitli ahslarn ellerini ptn gren kimse; ayet bekrsa evlenir, evli ise kardelerinden birinin dnn yapar. Ryada elinin yok olduunu gren kimsenin; k olduuna rya dellet eder. Bir kimse ryasnda kendi eli yerinde bakasnn elinin olduunu grse; rya sahibinin bakasnn kazancn yediine rya dellet eder. Ryasnda sa elinin kesildiini gren kimsenin; yalan yere yemin edeceine veya rya hrszla dellet eder. ELBSE Ryada grlen elbise; elbisenin rengine gre eitli ekilde tbir edilir. yleki: Yeil elbise giydiini grmek; din yolunda ilerlemeye, beyaz elbise giydiini grmek; hastalanlacana, krmz elbise giymek; kzgn zntl bir haber alnacana, siyah elbise giymek; rya sahibinin veya yaknlarndan birinin lmne, beyaz elbise giydiini grmek; hayra, sar elbise giymek veya g-mek; zayfla ve hastala, mavi renkli elbise giymek; znt ve kedere dellet eder. Ayrca btn renklerle boyanm alacal bulacal bir elbiseyi giydiini gren kimse; istemedii bir eyle karlar, rya sahibinin o istemedii eyin errinden Allh- Tel'ya (c.c) snmas lzmdr. Ryasnda bekr bir kimse kendisini kar cinsten birisinin elbisesi iinde grrse; onun yaknda evleneceine yorumlanabilir. Ryada kirli elbise giydiini grmek; rya sahibinin kazand gnha dellet eder. Ryada zerinden kirli elbiseyi kardn grmek ise; rya sahibinin znt ve kederlerinden kurtulmasna iaret eder. Ryada elbiselerin zerinde grlen nian ve almetler; hacca gitmeye veya arap memleketlerinden birine yolculuk yapmaya dellet eder.
145

Ryada irkin ve kt bir ekilde yamanm olan elbise giymek; zarar ve ziyana, isizlie dellet eder. ELBSE DKMEK Ryada elbise dikmek; bakalar iin kendini zmeye, skntya, kt bir habere iaret eder. Bir kimse ryasnda elbise yamadn grrse; eski elbisenin mans iyi olmadndan o kimsenin ryas hayrsz ve uursuzdur. EL Ryasnda eli olduunu gren kimse; birbirine dargn plan iki dostunun barmalarn salar ve daha sonra onlarn kendisine olan tavrlarndan dolay rya sahibi znt eker. ELDVEN Bir kimse ryasnda eldiven giydiini grrse; uzun zaman evvel yapm olduu kt hareket ailesi tarafndan duyulur ve o hareketin cezasn bir gn rya sahibi pahal bir ekilde der. ELEK Bir kimse ryasnda elekten un elediini grrse; o kimenin eli ak, msrif olduunun rya iaretisidir. Ryada elenen unun miktarnca eldeki maldan veya paradan zarara uranr. Evli bir adamn ryasnda elek grp kullanmas; her ie karan zlim ve zamann fuzuli ilerle uraarak geiren kadna ve ondan rya sahibine gelecek ktle rya dellet eder. ELEKTRK Ryada elektriki grmek; evinize yeni elektrikli ev aletleri alacanza yorumlanr. Bazen de bu rya tam ters olarak yani evdeki elektrikli aletlerden birinin bozulup mhimce masraflara sebep olarak tamir olunmasna da rya yorumlanabilir. ELMA Ryada elma yediinin grlmesi; hayrl, ihsan sahibi dostlar edinileceine, kazanl bir ie gireceine rya dellet eder. Bir hanm ryasnda eki elma yediini grrse; ad ktye kar, namusu lekelenir. nk eki pek hayra yorumlanmaz. Elma aacn ryada dikmek ise; rya sahibinin yakn zamanda namaza balayacann
146

almetidir veya bir yetim ocuun bakmn stlenip onun sevabna nail olmaya rya dellet eder. Ryada sayl elma grmek; belli miktardaki paraya yorumlanr. Baz tbirciler eki elmay lzumsuz yere barp armaya ve ruh sarsnt geirmeye yorumlamlardr. ELMAS Ryasnda bir kimse eline elmas bir yzk taktn grrse; onun istikbalinin parlak, mal ve mlknn bol olacana rya dellet eder. Kirman ryada elmas grmeyi; erkek iin gam ve kedere, kadn iin gzellie ve hayra yorumlamtr. EL YAZISI Ryada kt yazlm, okunmas g olan bir el yazs grmek; yaknda kt haber tayan bir mektubun iaretisidir. Ryada el yazs yazmak; laf sz dinlemeyen kimseye bouna nefes tketmekte olunduuna ve ok aba harcayp znt ekildiine rya dellet eder. EMANET Bir erkek ryasnda hanmna bir eyi emanet olarak verdiini ve hanmnnda onu muhafaza ettiini grse; hanmnn ondan hmile olmasna rya dellet eder. Bir kimsenin ryada emanetini, onu korumaya ehil olmayan bir kimseye brakmas; onun srrna ifa edecei birisine sylemesine rya dellet eder. Ryada bir kimsenin bir kimseye emanet mal brakmas; o kimsenin srrna vakf olmasna dellet eder. EMEKLEMEK Bir kimse ryasnda emekleyerek yrdn grrse; onun btn isteklerine, arzularna kavuacana rya dellet eder. Bazen de ryada emeklemek; yolculuktan vaz gemeye de yorumlanabilir. EMMEK Ryasnda bir kimse baka bir kimseyi emdiini grrse; ondan nemli miktarda para alp o paradan faydalanr. Ayrca bir kimse kendisinin emildiini ryasnda grrse; mal azalr, parasn kaybeder diyebiliriz. ENFYE Ryasnda enfiye ektiini gren kimsenin; rahatna ok dkn bir kimse olduuna rya dellet eder. Fakat vurdum duymaz yaant
147

yznden rya sahibi ilerde ok strap ekeceide sylenebilir. ENGNAR Bir hanm ryasnda enginar yemei piirdiini grrse; ok nemli bir haber alr ve bu haber rya sahibinin biraz skntya veya zntye girmesine sebep olur. Bir erkein ryasnda enginar grp yemesi, satn almas; hasis bir adamla ortak i kurup ondan zarar grmesine iaret eder. ENGEREK YILANI Ryada engerek ylan tarafndan srldn grmek; rya sahibinin aleyhinde bir dmannn komplo hazrladna rya iaret eder. Ryada engerek ylannn ldrlmesi; o dmann kendi hazrlam olduu oyuna kendisinin dmesine dellet eder. ENTE Ryada enite grmek; ayet grlen enite sa ise, huzura, gvene, ayet lm ise, rya sahibinden du beklediine rya dellet eder. ENSE Ryasnda ensesinin kalnlatn grmek; yakn zamanda ticaretin artacann, mal varlnn oalacann ve rya sahibinin zengin olacana rya iaret eder. Baz tbirciler ryada ensenin grlmesini; emanete, borca yorumlamlardr. Bir kimsenin ryasnda ensesinin kll olduunu grmesi, o kimsenin mal olduu halde borlu olduuna, ensesinde kl olmadn grmesi; o kiinin ifls ettiine dellet eder. Bir kimse ryada ensesinin kaln olduunu grse; rya sahibi kendi hakknda Allh- Tel'nn (c.c) takdir ettii eye sabr ve tahamml etmesine rya dellet eder. Bu rya bazen de; rya sahibinin dmannn errinden emin olduuna dellet eder. Bir kimse ryasnda ensesinde ban, yara gibi bir ey olduunu grse; o kimsenin ok miktarda bor altna gireceine rya dellet eder. ERK Ryada erik grp yemek; kayb kimseden haber almaya, eski dostlarla bir araya gelmeye, hafif bir hastalk atlatmaya yorumlanr. Yeni evli olan bir erkek ryasnda eki erik yediini grse; hanm hmile kalr ve karsnn kz ocuk douracana rya tbir edilir.
148

ERKEN TENASL UZVU Bir hanm ryasnda yabanc bir erkein tensl uzvunu grrse; onun bilmeden bir erkee ilgi gsterdiini ve bundan dolay gnha girdiine rya dellet eder. Bundan dolay da tvbe etmesi gerekir. Bir erkek kendi tenasl uzvunu grrse; cinsel kudreti azalr. Tenasl uzvunu elinde gren bir erkek; zina yapmaktadr. Hareketlerine dikkat etmesi gerekir. Hmile bir kadn kocasnn tenasl uzvunu ryasnda grrse; erkek ocuk dnyaya getireceine rya iaret eder. Bir hanm ryasnda kocasnn tenasl uzvunu yabanc bir hanmla kt bir ekilde grrse; kocasnn kendisini aldattna dellet eder. Bir kimse ryasnda tenasl uzvunun snnet edildiini grse; o kimsenin dinnin gzel olduuna rya dellet eder. Bir kimse ryada tenasl uzvunda ok kl bittiini grse; rya sahibinin fasklk yapmasna ve gnhta srar etmesine rya iaret eder. Evli bir erkek hanmnn erkek organ gibi organ olduunu ryasnda grse; eer kadnn ocuu yoksa ebediyyen dourmamasna, doursa bile ocuunun ergenlik ana gelmeden ocuunun leceine rya dellet eder. Bir kimse ryasnda tenasl uzvunun madenden olduunu grse; o kimse fakir ise zengin olur, bazen de o kimsenin nesli kesilir yahud rahatnn kaacana rya yorumlanr. Ryada tenasl uzvunda yara olduunu grmek; irkin olan bir szn sylenmesine iaret eder. ERKEK Ryada erkek bir kimseyi grmek ok hayrldr. (Nisa sresi/yet: 176) "Erkek iin diinin iki hissesi vard" yet-i kerme meali gereince erkek grlen ryalar hayrl olarak yorumlanmtr. Ryada erkek kardeini gren kimse; kendisi ve ailesi iin ok hayrl olacak bir haber alr. Baz tbirciler ryada erkek kardei grmeyi; miras veya ortak mal yznden mnakaa kmasna ve btn ailenin huzursuz olmasna rya dellet eder demilerdir. Ryada erkek ocuk grmek; mjdeye, gz aydnl almaya dellet eder. ERTE Ryasnda bir hanm erite piirdiini grrse; kocasnn kazanc artar, evin geimi ferahlar ve evin reisinin btn ileri yolunda gideceine rya iaret eder. ERON Ryada eroin kullanmak; kt arkadalara, yanl yaplan ilere, dzensiz yaantya ve unutkanlk hastalna tutulmaya rya dellet eder.
149

ESANS Ryada esans srp gzel bir ekilde koktuunu grmek; rya sahibinin yakn dostlar arasnda sevileceine iaret eder. Ryada gzel koku srn-i dn grmek; iki kii tarafndan vleceine, bazen de bu rya o kimsenin i hacc'a gitmesine dellet eder. ESKC Bir kii ryasnda eskiciye mal sattn grrse; evine istedii fakat almaya kudretinin yetmedii eyalar ummad yerden gelecek bir miktar para ile satn almasna rya dellet eder. Ryada eskici baz tbircilere gre, hayrsz etrafna zararl olan fitne fesat adamla dostluk etmeye ve rya sahibinin ilerde bu adamdan grecei ktle yorumlanmtr. ESR Bir kimse ryasnda esir olduunu grrse; nefsine fazlaca uyduu sylenir. Esir alndn ryasnda gren kimsenin ise; yaknlarndan birisinin gizli olan srrn reneceine ve bu srr kimseye amamas, azn sk tutmas gerektiine ryas dellet eder. ESNEMEK Ryada esnemek; gnh ilemeye, feryat figan alamaya veya ibdet etmek iin zen gstermemeye ve gnh ilerken sorumsuzca davranmaya dellet eder. ok nemli bir srr olan kimsenin ryasnda esnemesi; o srrn ortaya kp halk arasnda rya sahibinin kt duruma dmesine rya dellet eder. EEK Ryada eee binmek; mevkinin ykseleceine, zenginlie, mal varlnn oalacana iaret eder. Ryada eek satn almak; ocuunun olmayacana, eekten inmek ve satmak ise; fakirliin, zntnn habercisidir. Ryada eei olan bir kimsenin eeinin lmesi; sahibinin lmesine dellet eder. ayet eein sahibi kadn ise, kocasnn onu boayacana veya vefat edeceine rya iaret eder. Ryada grlen bilinmeyen eek; cahil, ok inat veya kfir olan bir kimseye iaret eder. Ryada ykl eein eve girdiini grmek; rya sahibinin geiminin zorluklan elde edilmesine rya dellet eder. Ryada dii olan bir eek grmek; ocuu olmayan bir kadnla evlenmeye dellet eder.

150

EEK ARISI Ryada eek ars tarafndan sokulmak; dmanlarna yenilmeye ve onlardan gelecek kt sze rya dellet eder. EKYA Ryada ekiya diye tbir edilen kimseyi grmek, onun tarafndan taciz edilmek; desteki grnp aslnda kt niyetli olan kimsenin kendi oyununa kendisinin dmesine rya dellet eder. EK Bekr bir kimse ryasnda evinin eiinden atladn grrse; evlenip ailesinden ayr bir yuva kuracana rya dellet eder. Bir kimse ryasnda eiinin krldn grrse; rya sahibinin ei vefat eder veya yuvas bozulur. EYA Ryada eya grmek; grlen ekle gre rya tbir edilir. Eya satn almak; para umulan yerden para alnamamasna, eya nakletmek; ev deitirileceinin iaretisidir, ayrca ktlk yerine iyilik yapmaya da rya yorumlanabilir. Eya satmak; yeni girilen bir iin bol kazan getireceinin habercisidir. Eski eya grmek; sevinilecek bir haberin aileye mutluluk getireceine dellet eder. ET Ryada et grmek eitli ekilde yorumlanr. i eti satn almak; kendisi hakknda dedikodu edildiine, insan eti yemek; bakas hakknda kt konuarak gybet etmeye ve gnahkr olmaya rya dellet eder. Ayrca haram olan maln, parann, yenmesine de rya yorumlanabilir. Ryada kasaptan et almak; musbet ve kedere dellet eder. Ryada kendi etini yediini grmek; zina suu ilemeye dellet eder. Ryada domut eti yemek; haram mala dellet eder. Ryada sr eti yemek; zahmet, meakkat ve az i yapmaya, ko eti grmek; rya sahibinin eski bir dostuylan bulumasna ve o kimseyi davet edeceine rya dellet eder. Ryada tavuk eti; kadn tarafndan men-faatlenmeye dellet eder. Bir kimse ryasnda kendisinde grd fazla eti yediini grse; o kimse malnn kazancn yiyip, sermayesini brakacana rya dellet eder. ETKET Ryasnda baz eyalara etiket yaptrdn gren kimse;
151

gsterie fazla dkn kimselerle dost olduuna rya dellet eder. EV Ryada ev grmek; vcudu simgeler. ayet hasta bir kimse yeni bir ev aldn grrse; hastalktan kurtulup shhate kavuulacana iaret eder. Evinin ykldn grmek; vcuta sakat kalnacana nemli bir kaza geirileceine rya dellet eder. Ryada bir evi ykleyip ev ile beraber yrdn grmek; rya sahibinin bir kadnn geimini zerine alacana dellet eder. Bir kimse ryasnda evinin altndan yaplm olduunu grrse; o kimsenin evinde yangn kacana, ayet demirden yaplm bir ev grrse; rya sahibinin eiyle beraber uzun mr sreceklerine rya iaret eder. Ryasnda bir kimse bacas olmayan ve gne ile ay girmeyen bir evde kendisini grrse; rya sahibinin o grd evden bir kadnla evleneceine rya iarettir. Ryada evinin aydhlk olduunu grmek; km olunan yolculukta bir hayrla karlalacana, kendi evini yaktn grmek; rya sahibinin malna bakalarnn sahip olacana rya dellet eder. Ryada bilinmeyen bir eve girdiini ve o evden kamadn grmek; o kimsenin ecelinin yaklatna ve lmne dellet eder. Ryasnda kendi evini sattn gren evli bir erkein; hanmn boayacana ryas iaret eder. EVLENMEK Ryada evlenmek; Allh- Tel (c.c) tarafndan olacak yardm gsterir, ayrca iyi bir haber alnacana rya iaret eder. Bir erkek ryasnda birok hanmla evlendiini grrse; hacc farizasn yerine getirir. Bir kimse lm olan birisiyle evlendiini grrse; ok yaknda mit etmedii bir ite baarya ular. Ryada bir kimse drt kadnla evlendiini grse; o kimsenin Peygamber efendimiz (s.a.v)'in kabrini ziyaret edeceine rya iaret eder. Ryasnda dii bir kpekle evlendiini gren kimsenin; kt ve irkin bir i yapacana rya dellet eder. Bir erkek lm olan bir kadnla ryada evlendiini grse; midini, kesmi olduu, bir arzusuna mid etmi olduu muradna kavuacana rya iaret eder. Bir kadn lm olan bir erkekle ryada evlendiini grse; o kadnn fakirleeceine rya dellet eder. Ryada hmile olan bir kadnn evlendiini grmesi; doacak olan ocuunun kz olacana dellet eder. Ryada bir adam nikhl olan bir kadnla evlendiini ve onu kendi evine gtrdn grse; rya sahibi o kadnn kocasndan mal elde edeceine rya dellet eder.

152

EVLY Ryasnda evliya olan ulu bir ztla oturup sohbet ettiini gren bir kimse; Allh- Tel (c.c) yolunda takvasn ilerletir, Allh- Tel'nn (c.c) sevdii ahslarlan dost olur, din vazifelerini tam olarak yapar. Ryada evliya olan bir kimseyi grmek; kymetli bir limden ders almaya onun tlerine gre hareket edip/hiret hayatn gzelletirecek iler yapmaya rya dellet eder. HZ. EYYB (A.S) Sabrn ve selmetin ulu temsilcisi olan Hz. Eyyb (a.s)' ryada grmek; rya sahibinin ok sabr ettii bir ite selmete kavuacana rya dellet eder. Ayrca bu rya sabrsz olan kimsenin sabrl olmas gerektiine ve Allh- Tel'nn (c.c) rzsn kazanacana da yorumlanabilir. EZANI MUHAMMED Bir kimse ryasnda ezan okuduunu grrse ve kendisi de ezan okumaya uygun bir kimse ise; sesinin duyulduu yer nisbetinde olan vilayete reis olur, hacc farizasn yerine getirir, namaz klmaya balar. Bir yaknnn ezan okuduunu ryada grmek; o kimsenin bir dost olduuna ve doru sz sylediine rya dellet eder. Ryada ezan sesi duymak; Doru haber duyulacana iaret eder. Ezan yanl olarak okunduunu duymak; rya sahibinin ailesinden birisinin kouculuk yaparak ok gnha girdiine dellet eder. Ryada yz koyun ezan okuduunu gren bir erkein; hanmnn halk arasnda kouculuk yaptna ve insanlar rahatsz ettiine rya dellet eder. Ryada mahkeme kapsnda ezan okuduunu grmek; hakl davada ahitlik edileceine dellet eder. Ryada hamamda ezan okumak; stma veya menenjit hastalna yorumlanr. Ryada ezan noksan okuduunu veya ezann lfzlarn deitirerek okuduunu grmek; rya sahibinin insanlara zulmedip gnahkr bir kimse olacana rya dellet eder. Bir kimsenin ryasnda oyun olsun diye ezan okuduunu grmesi; o kimsenin akln yitirip deli olacana rya iaret eder. EZBERLEMEK Ryada birey ezberlediini grmek; tebih Ve zikr etmeyi simgeler. Ryasnda bir kimse du ezberlediini grrse; rya sahibi Allh- Tel (c.c) yolunda takvasn artrr, salih kimselerden olur. Ayrca bir talebe ryasnda bir dersini ezberlediini grrse; ilerde ilim adam olacana ryas dellet eder.
153

F
FATIMA (R.A) lemlerin en byklerinden, Peygamber Efendimiz (s.a.v)'in en sevdii kerimesi olan yce halifelerden Hz. Ali efendimizin biricik hanm Ftma annemizi bir kimse ryasnda grrse; o kiinin ryas ok hayrldr ve grlen eylerle birlikte yorum yaplr. Bu rya grld ekilde kar. Evlenmeye niyetli olan bir erkek iin, saliha mslman kadnla rya sahibinin hayatn birletireceine rya dellet eder. FABRKA Ryada bir fabrikann inaatnda kendini alrken grmek; o kimsenin yuvasn hem madd, hem de manev ynden salam temeller stne kuracana dellet eder. Bir kimsenin ryasnda kendisini bir fabrikada altn grmesi; byk ksmete, talih kuuna, habersiz olunan bir mirasn rya sahibine nasip olmasna rya iaret eder. ayet ryay gren ticaret sahibi bir kimse ise dikkatli olmaldr nk bakalarnn kkrtmalar sonucunda riski yksek olan bir ie girip byk bir mali skntya debilir. FAHE Bir erkek, fahie olan bir kadnla sohbet ettiini grrse; yaknda ahlk bakmndan kt hrete ulam bir kadnn ana deceinin rya iaretidir. Hareketlerinde dikkatli olmas gerekir.

154

FAZ Bir kimse ryasnda faizle saa sola para verdiini yani tefecilik yaptn grrse; o kimse eer bir aile reisi ise ailesine hell yoldan kazanmad haram paray yedirdiine rya dellet eder. Baz tbirciler faizle para vermeyi; pimanlk duyulacak gnha girmeye, faizle para almay ise, gvenilen kiinden gelecek ktle, kandrlmaya ryay yorumlamlardr. FAKR Bir kimse ryasnda bir fakire yardm ettiini grrse rzk bollar ve zengin olur. Ryada kendini fakir olarak grrse; mit etmedii bir yerden zahmetsiz byk para kazanr. Ryada fakirlemek; dinin gzellemesine, bid't eylerden uzaklamaya ve cennet ehli olan Allh Tela'nn (c.c) sevdii kullar arasna girmeye! hidyet yolundan gitmeye rya dellet eder. FALCI Ryada bir falcya gidip fala baktrdn grmek; kendisine iyi bir ksmet kacana, yaknda mutlu bir yuva kuracana, ayet fala bakan kendisi ise; zamann boa geirdiine ye byk bir huzursuzluk iinde olduuna rya dellet eder. FANLA Ryada fanila giydiini grmek; bir ak macerasnn ksa zamanda biteceine dellet eder. Ryada fanila giymek; baz tbircilere gre hafif geecek bir hastala, arlara, ktlklerden korunmak iin tedbir almaya da yorumlanabilir. FARE Ryada grlen fare; evinize veya iyerinize hrsz gireceinin delilidir. Evin iinde farelerin gezindiini grmek; dmanlarnzn evinizin huzurunu bozmak iin ellerinden geleni yapacaklarna iaret eder. Fareyi ryada eline almak; kt bir insanla dost olacanza dellet eder. l fare grmek; bir dmannzn sizi zecek olan srrnz renip etrafa yayacana rya dellet eder. Farenin eyalar kemirdiini grmek; mrn ksaldna ecelin yaklatna iaret eder. Bir kimse ryasnda karnndan veya boazndan fare ktn grmesi; akrabalarnn iinden ahlksz bir kadnn kmasna, hayrsz evld sahibi olmaya rya dellet eder. Ryada fare eti yemek; fahie olan kadnn parasn yemeye, yatanda fare grmek; ahlksz bir kadnla
155

iliki kurmaya rya iaret eder. Bekr bir erkek ryasnda bir fareye ta veya benzeri bir ey atmas; ahlksz bir kadna mektup yazp onunla bir maceraya girmesine rya dellet eder. Ryada farenin yaad yeri veya km olduu delii grmek; rya sahibinin istemedii veya sonradan syledii iin ok piman olaca bir sz azndan kmasna rya dellet eder. FARA p krei olan farala ryada p topladn grmek; byk bir ite fazla para kazanlacana rya dellet eder. nk pn ryada tbiri para olarak yorumlanr. FARZ NAMAZI Bir kimse farz namazn btn artlarn yerine getirmi olarak kbleye ynelip ryasnda farz namazn kldn grrse; o kimse henz hac farizasn yerine getirmemise hacc'a gider, zektn tam olarak verir. Allah- Tel'nn (c.c) honutluunu kazanr. Bir camiide imam olarak farz namazn cemaatle kldn grmek; borlanmaya veya birisine madd ynden yk olmaya iaret eder. Ayrca ryada farz namazn klan kimse; ayet isiz ise i sahibi olur. Gnahkr ise, tvbekar, chil ise lim olmaya rya dellet eder. Bir kimse ryasnda sabah namazn kldn grrse; rzk bollar maddi rahata ular. Ailesi zengin olur. le namazn kldn grrse; arzu ettii bir eye kavuur, yanm iini tamamlar. Manev huzura kavuur. le namazn darda bulutlu kt bir havada klarsa; zntl bir haber alr. Ak gneli bir havada kldn grrse; sevinli mjdeli bir haber alacana rya dellet eder. kindi namazn ryasnda kldn grmek ise; yaknda byk bir borca girileceinin, yersiz yere yemin ettiinin, g olan ilere gireceinin iaretidir. Akam namazn vaktinde kldn gren bir kimse; ok arzu ettii bir eye kavuur. Muradna erer. Yats namaz klyorken grmek; sizi yoran bir iten kurtulup istirahate ekileceinize rahata ereceinize iaret eder. Bir erkek ryasnda Cum'a namazn klyorken kendisini grse; hayrl bir ie girip bol kazan temin edeceine ve Allh Tel'nn (c.c) yoluna dneceine rya dellet eder. Bir erkek ryasnda sergisiz yerde namaz kldn grrse; adetli bir kadnla mnasebette bulunur. Gnha girer, tevbe etmesi gerekir. Bir kimse ryasnda yatarak namaz kldn grrse; hastalanacana iaret eder. Bayram namaz kldn ryasnda gren bir erkek; kendisine vasiyet edilen madd ve manev eyleri yapar, vermi olduu szleri yerine getirir. Ryada sarho olarak farz namaz klmak; yalan yere
156

ahitlik yapacana iaret eder. Bir kimse kbleden baka bir yne doru namaz kldn grrse; kld yne doru yolculua kacana iaret eder. Bir imamn nderliinde fakat onlardan nce rk'a vardn gren kimse; annesine ve babasna asi olur. Arkasn kbleye dnerek namaz kldn gren kimse; einden ayrlr veya devletin banda olan kimse vazifelerinden ayrlr, yerine bakas geer. Ryasnda bir kimse cenaze namaz kldn grse; ac bir haber alr veya sahtekr olan birisiyle ortak bir ie girer. Bir kadnn ryasnda bir cemaate imam olup namaz kldrdn grmesi; mrn ksalmasna veya derman olmayan bir hastala yakalanmasna rya dellet eder. Ryada teravih namaz klmak; nafile oru tutmaya ve akrabadan skntda olan kimselere yardmc olup onlarn hayr dualarn almaya rya dellet eder. Bir kimsenin ryasnda istihare namaz kldn grmesi; hatal bir hareketten dnmeye ve zarardan kurtulmaya yorumlanr. Ryada tevbe namaz klmak; dualarn kabul olunmasna, fakirken zengin olmaya, bortan kurtulmaya ve ksr kadnn hayrl bir evld sahibi olmasna rya dellet eder. FASULYE Ryada fasulye piirdiini grmek; bir yaknnn size at srrn saa sola yaydnza iaret eder. ayet rya sahibinde bu huy varsa, derhal vazgemelidir. nk bu huyu rya sahibinin ilerde bana nemli sorunlar aacaktr. FATH SULTAN MEHMET Ryasnda Fatih Sultan Mehmet'i gren kimsenin baht alr, hrete ular. Dnya ve hiret hayat rya sahibinin gzelleir ve murad etmi olduu eylerin tm yerine gelir. Ryada Fatih Sultan Mehmed'i grmek; ok hayrldr. FATURA Ryasnda fatura yazdn grmek; ryay gren memur ise yaknda iten ayrlp ticarete atlacana dellet eder. sahibi olan kimsenin ryasnda fatura yazdn grmesi; ticaret alannda isim yaparak ok para kazanmaya rya iaret eder. FECR VAKT (Gnein Domas) Ryada fecir vaktini grmek; zntl bir haber alacanza iarettir. Baz tbirciler ryada fecir vaktini grmeyi; baht aklna, ksmet grlemesine berekete, bollua, sknt ve zntlerden tamamen
157

syrlmaya yorumlamlardr. FERCE BAKMAK (Kadnn Edep Yeri) Bir erkek ryasnda yabanc bir kadnn edep yerini grrse; byk bir gnha girdiine rya dellet eder. Tvbe etmesi gerekir. Bu rya zina suu ilemeye bakasnn nikhls olan namuslu bir kadna iftira atmaya da yorumlanabilir. FEL Bir kimse ryasnda kendisini felli olarak grrse; ryas ters olarak yorumlanr. Yani ok shhatli bir kii olduuna dellet eder. Cferi Sdk (R.A) ryada fel illetini grmeyi; yle yorumlamtr. Ryada yz felci geirmek; zihin bulanklna, uur kaybna, kolun veya elin fel olmas; geim zorluuna dmeye, dilin fel olmas; iftiraya uramaya, bacaklarn fel olmas; akrabadan ktlk gelip ilerin bozulmasna btn vcudun fel olmas; ibdet yapamamaya, imann azalmasna dine bid't sokup kfir olmaya ryay yorumlamtr. FELKET Bir kimse ryasnda byk bir felkete uradn grrse; sevinli mjdeli bir haber alr. Ryada felkete uramak; ryann tam tersi olarak tbir edilir. Baz tbirciler bu ryay hayra, sevince, kurtulua, rahatla, huzura yorumlamlardr. FENER Ryada elinde fenerle gezinti yapldn grmek; lzumsuz bo eylerle zamann boa geirildiine dellet eder. Ayrca ryada bir deniz fenerini yanarken grmek; deniz ar bir yerden haber alnacana rya iaret eder. FERAHLIK Ryada ferahlamak; rahatla, zntlerin atlmasna, kark ilerin yoluna girmesine, madd ynden glenmeye rya dellet eder. Skntda olan kimsenin ryada ferahlamas; madd ynden gl olan yal bir byn manev ve madd yardmn alp problemleri atp zntlerinden kurtulmaya rya dellet eder. Hastann ryada ferahlamas hastalktan kurtulmasna, borlunun ferahlamas; borlarn demesine hapis olann ferahlamas; hapisten kurtulmasna dellet eder.

158

FERBOT Bir kimse ryasnda feribota bindiini grrse; tehlikeli bir ie atlacana rya dellet eder. FES Bir kimse ryada bana fes taktn grrse; tez zamanda bir ie girer ya da uzun bir yolculua kar. Ryada san'atkr'n bana fes takmas; san'atn yceltmesine ve meslei nedeniyle ok aranlan bir kimse haline gelmesine rya dellet eder. FESLEEN Ryada gzel bir iek olan fesleeni grmek; ne'eli, sevinli bir habere yorumlanr. Bekr bir kimse ryasnda fesleen grrse; iyi ne'eli bir kimseyle yuva kurar ve ok mutlu olur. Cfer-i Sdk (R.A) ryada fesleen grmeyi; hayrl evlda, iyi dosta, gnl zengin arkadaa, medh edilmeye, gzel sze, ilim retilen meclislere katlmaya, faydal bir san'at renmeye yorumlamtr. FII Ryada fya su doldurduunu grmek; madd bakmdan ok rahat bir mr geirileceine dellet eder. Ryada fdan bira itiini grmek; bilmeden mekruh olan bir eyi yapp Allh- Tel'nn (c.c) katnda gnahkr olmaya iaret eder. Ryada bal fs grmek; ilim sahibi olan bir zt'tan ders almaya, ya fs grmek ise; bollua, ucuzlua rya yorumlanr. FINDIK Ryasnda fndk krp yediini grmek; dostluu zor kazanlan cmert iyi bir kiiyle dost olur. Veya baarlmas g olan bir ii baarr ve o baardan kazanlan paray rya sahibi yer. Bekr bir 1<z tanmad bir adamn ryada elinden fndk aldn grse; bir erkekle ilikiye girer ve bu iliki sonucunda bekretini kayb eder diyebiliriz. Bu rya sahibi dikkatli olmaldr. FIRA Bir kimse ryasnda boya frasyla boya yaptn grrse; hayatnn ynn deitirir. inden ayrlp yeni bir ie girer. FIRIN - FIRINCI - FIRIN KRE Ryada grlen frn; evin kilerine, garajna! dkkna veya bir
159

apartmana yorumlanr. Tandk bir frnda al veri ettiini gren kimse; yeni bir ie balar, kazanc ok olur. Ryasnda yabanc frna un sattn gren kii; hasta ise vefat eder. Salam ise sal bozulur. Frnda altn grrse; rzk azalr. Byk bir bor altna girer. Ryasnda frndan scak ekmek aldn grmek; rya sahibinin istikblinin ok parlak olacana ve nemli grevlere geleceine rya dellet eder. Ryasnda frncy gren kimse; bekr ise evlenir, evli ise bir ok evld olur. Ayrca bu rya bol ibdet etmeye, takva sahibi olmaya ve gnh ilemekten ok korkmaya dellet eder. Ryada frnda frna ekmek sren krekiyi grmek; ocuu eiten retmene iaret eder. Eer grlen kreki gler yzl ise, retmenin olgun olduuna, ask yzl olursa eitimin hakkn vermeden grev yapan retmene rya dellet eder. FISKYE Ryada fskiye grmek; sknt ekileceine iaret eder. Fskiyeden su akarken grmek; rya sahibinin zengin gzel fakat, uursuz bir kiiyle ilikiye gireceine dellet eder. Ayrca bahesine fskiye yaptrdn gren kimse; byk bir gnha girer, tvbe etmesi gerekir. Fskiyeden su imek; bekr erkein zengin kadnla evlenmesine iarettir. Fskiye almak; ailenin her ferdinin geimlerini rya sahibinin yklenmesine dellet eder. FISTIK Ryasnda fstk yediini gren kimse erkekse, hanm hmile kalr ve kendisi de yolculua kar. Ryada hmile kadnn fstk yemesi; eli bol olacak cmert ocuk dourmasna dellet eder. FDAN Bir kimse ryasnda fidan diktiini grrse; rya sahibinin bekr evld varsa evld iyi bir aileye gelin veya damat olur. Ryada fidan satn alp kendi bahesine diktiini gren kimse; hayrl bir evld sahibi olur ve o ocuktan sllesi devam eder. FL Ryada fil grmek; gl kuvvetli kavgac bir kimseye iaret eder. Bir file binip dolatn gren kiinin; mevkisinde ykselir veya yksek makaml bir dost edinir. Bir kadn ryasnda fil grrse; o rya, rya sahibi olan o kadn iin ok hayrszdr. Ryas kt ekilde yorumlanr.
160

Ryasnda filin kendisine zarar verdiini gren kimse; gl bir dmanndan zarar grr, hasta ise vefat eder. Fili sadn ondan st aldn gren kimse; hileli yolda kazanca elde eder. Filin pisliini ryada toplarken grmek; zengin olunacana, bol kazanl ilere girileceine dellet eder. Bir kii ryasnda fil ile konutuunu grrse; devlet kapsnda aylardr geciken ii sonulanr ve bu iin sonulanmasndan rya sahibi ok byk memnuniyete kavuur. Bir kimse fil ldrdn ryasnda grrse; bir dmanna kar galip gelir. Ve o gizli dman kendi kazd kuyuya kendi der Allh- Tel'nn (c.c) lanetini alr. Ryada fil grmek; erkek iin genelde hayra yorumlanmasna sebep tekil eder. FLE Bir kimse ryasnda elinde fileyle al veri edip filesini doldurduunu grrse; byk kazan elde eder, rzk bollar zengin olur. Dnyalk geimini rahatlkla rya sahibi temin eder. FLM EVRMEN Ryada kendini film evirirken grmek; o kimsenin fazla hayal perest olduuna iaret eder. FNCAN Ryada fincandan kahve itiini gren kimsenin; sal kozulur, ileri ters gitmeye balar. FRAVUN Bir kimse ryasnda firavunlarla sohbet ettiini grrse; kendisini Allah- Tel'nn (c.c) yolundan sapttracak faydasz zalim kt huylu birisiyle arkada olur. FRANSA Ryasnda Fransa'ya gezmeye gittiini gren kimsenin; hayal ettii eyler olmaz. Kendisi zdrapl bir yaam srer. FRKETE Bir hanm ryasnda bana firkete taktn grrse; bana kt bir i gelir. Rya sahibinin dikkatli olmas gereklidir.

161

FRUZE Ryasnda bir kimse firuze tandan mcevher taktn grrse; iyi huylu kendisine sadk bir kimseyle evlenir. Hayat boyu mutluluk iinde yaamn srdrr. Firuze tandan mamul mcevher alnp taklmas, byk bir mevkiye ykselip sz sahibi olmaya, bahtn almasna, halkn faydalanaca yerler yapmaya rya iaret eder. FEK Ryada fiek; kiinin mal durumuna iarettir. Bu nedenledir ki, bo fiek mal skntya, dolu fiek geimin gzellemesine mid edilen miktarda parann rya sahibinin eline gemesine rya dellet eder. FTL Ryada grlen fitil; ba olan kiiye iarettir. Fitili yanm olarak grmek; ban deieceine, fitili kesilmi grmek; ba olan insann leceine yorumlanr. Birde fitili yakyorken grmek; ba olan kiiyle ryay gren kimsenin dost olacana iaret eder. FTNE Fitne fecir olarak tannan bir kimseyle ryada konutuunu grmek; yaknda byk bir mala veya hayrl bir evlda sahip olunacana dellet eder. Bu rya bazen de dman rezil olmasna, ahin yerde kalmamasna da yorumlanabilir. FLRT Yetime anda olan kimse ryasnda flrtyle gezip dolatn grrse; mjdeli bir haber alr mutlu olur. Bazen de bu rya k olmaya ve k olunan kimseden karlk grmemeye de yorumlanabilir. FOLLUK Bir kimsenin yumurtayla dolu olan folluu ryasnda grmesi; hakknda yalan yanl birok dedikodu edileceine yorumlanr. Yeni evli olan bir kimsenin ryada folluk grmesi; hanmnn gebe kalp ikiz ocuk dourmasna iarettir. Ticaretle uraan kimse iin ryada folluk grmek; yeni iyerleri amaya, ii bytmeye yorumlanr. FOTORAFILIK Bir kimse ryasnda fotoraf olduunu grrse; bakasnn hayatn taklit ederek yaamaya altn gsterir. Bu nedenledir ki bu
162

davran onun iin hayrl olmadndan yaantsn deitirmesi gereklidir diyebiliriz. Baz tbirciler ryada fotoraf ekmeyi; yanl adm atmaktan son anda vazgemeye, krl bir i yapmaya, nemli kararlara yorumlamlardr. Ryada fotoraf ektirmek; rya sahibine haset eden kskan insandan gelecek ktle rya iaret eder. FUAR Bir kimse ryasnda oturduu ehirde bir fuarda gezmeye ktn grrse; evini deitirir. Baka bir semte tanr. Ryada fuar yerini grmek; baz tbircilere gre kiinin yaantsn deitirip renkli bir hayatn iine girip dnya hayatna nem vererek hiret hayatn unutmakta olduuna rya dellet eder. FUTBOL Ryada futbol oynadn grmek; yaknlarnzdan birinin kumarda byk para kaybedeceine iaret eder. FZE Ryada fze grmek; tasarlanm olan eylerin gereklemeyeceine iaret eder. Ryada fze atelemek; boa vakit harcanlan abaya, yanl i yapmaya, denmesinde ok glk ekilecek byk miktardaki bir borcun altna girmeye rya dellet eder.

163

G
GAGA Ryasnda cinsi bilinmeyen bir kuun gagasnn koptuunu gren kimse; yakn zamanda uzun bir deniz yolculuuna kar. ayet cinsi bilinen bir kuun gagas grlrse; grlen kuun cinsine gre rya tbir edilir. GALP GELMEK Bir kimse ryasnda yabanc birisine kar galip geldiini grrse; bol kazan getirecek bir ie girer fakat yapt hatalar sonucunda kr edecei yerde zarar ziyan eder. GANMET ALMAK Ryada byk bir ganimete konduunu gren kimse; mal varl oalr, zengin olur. kiinin ganimet mal almas; ucuzlua, bollua, berekete, rahat mr srmeye, miras mal iin akrabalarn birbirine girmesine rya iaret eder. GALETE Ryasnda galete yediini gren kimse; i hayatnda ve gnl ilerinde baarszla urar. Midesinden hasta olan bir adam ryasnda galete yediini grse; ksa srede mide hastalndan kurtulup shhatine kavuur. Ryada galete yemek; bazen de zayflamaya kilo kaybetmeye de yorumlanabilir.

164

GAM - KEDER Ryada tasaland, kederlendiini gren kimse; gnhlarndan nedamet getirir, tvbekr olur. Hayrl yol olan slma ynelir. Cfer-i Sdk (R.A) ryada gamlanmay; sevince rtbe ykselmesine, umulmayan yerden gelecek paraya yorumlamtr. GAMZE Ryasnda bekr bir erkek gamzeli bir kzla konutuunu grrse; ters olan ileri yoluna girer, mevkisi ykselir, paras oalr, ayrca yeni bir gnl macerasna gireceine rya dellet eder. GAMMAZLIK Ryada gammazlk yaptn gren kii; kt bir arkada yznden ba derde girer. Ryada gammazlk etmek; ikyete, dert yanmaya veya dmann yapm olduu ktlklerden illallah ekmeye ve ok iyi dost olan iki arkadan arasnn almasna rya dellet eder. GAR Kendisini garda gren kii; uzakta oturan bir dostunu ziyarete gider. Ryada gar grmek; yolculua kmaya veya memleketten haber almaya iaret eder. Arabasna garaj yaptn ryasnda gren kimse; yaknda byk bir mirasa konar byk paraya kavuur. GARDYAN Ryasnda gardiyan gren kimsenin; yaknlarndan birinin bana byk bir felket gelir ve bu olay o kimsenin hapse girmesine neden olur. Ryada gardiyan grmek; zalim kocaya veya ok konuan huysuz kadna da yorumlanabilir. GARSON Ryada lokanta veya bir restoran'da yemek yerken bir garsonun hizmet ettiini grmek, rya sahibinin yakn zamanda habersiz bir misafirinin geleceine, fakat rya sahibi bu misafiri gelince sevinse bile o kimsenin geliiyle meydana gelen olaylardan dolay gelen kimseye ok kzp sinirleneceine rya iaret eder. GARDIROP Ryada gardrop hazrladn veya kurduunu grrse; evini baka bir semte tayacana rya dellet eder. Bazt tbirciler ryada
165

gardrop grmeyi; sr saklamaya veya renmeye yorumlamlardr. GASB ETMEK Ryasnda baka birisinin maln zorla gasb ettiini gren kii; faiz veya rvet yer ve bu yzden hi bir zaman mutlu olamaz bana olmadk felketler gelir. GAZ Ryada gaz yaktn grmek veya gaz satn aldn grmek; yaay biiminin yanl olduunu ve deitirmesi gerektiine rya dellet eder. GAZETE Bir kimse ryasnda gazete satn alp okuduunu grrse; yaknda lkenin iinde byk olaylar olacana rya iaret eder. GAZNO Ryasnda gazinoda oturup elendiini gren kimsenin; ruh sal bozulur, huzursuz bir ay geirir. GEBE Bir hanm ryasnda gebe kaldn grrse; bir hastala tutulacana yorumlanr. Bir erkek ryasnda kendisinin veya ailesinin gebe kaldn grrse; mal artar, evresindeki dostlar tarafndan vlr, ak ve muhabbetle bir kadna balanacana rya iaret eder. Bekr bir kz kendisini ryasnda gebe olarak grrse; yakn zamanda ailesine kendisi yznden bir dert musallat olacana rya dellet eder. Yal bir hanmn kendisinin gebe kaldn grmesi eve hrsz girip onun madd ziyana urayacana rya dellet eder. Ryada erkeklerin gebelii; lim iin ilminin fazlalna, san'atkr iin hi kimsenin yapamayaca bir eyi yapmasna dellet eder. Baz tbirciler gebelik gerek kadn gerekse erkek iin, iyidir demilerdir. Dul kadnn veya gen bir kzn ryada kendilerini gebe grmeleri; evlenmelerine dellet eder. GECE Bir kimse ryasnda birdenbire gece olduunu grrse rya hayrszdr, uursuzdur. Ryasnda gecenin sabah olduunu gren kii;hasta ise hastalktan kurtulur, mahpus ise hapisten kar, gnahkr ise tvbekar olur. Birde eiyle ryasnda geceleyin mnasebette
166

bulunduunu gren kii; eiyle aras alr ve bu almak boanmaya kadar gider. Bazan ryada gece grmek; lme de dellet edebilir. nk Allh- Tel (C.C) uyuyanlarn nefislerini ve onlarn ruhlarnn bedenle ola d ilikilerini geceleyin keser. Ryada gece olduunu ve yolculua ktn gren kimse; ayet bir yolculua kacak ise, rya sahibinin bu yolculua kmamas tavsiye edilir, nk kmak zere olduu o yolculuk esnasnda bana gelecek kt kazaya ryas iaret etmektedir. bn-i irin (R.A) bu ryay islmi yoldan aarak gnahkr bir mr srmeye yorumlamtr. Ryada nce gece grp daha sonra birdenbire ortaln aydnlandn gndz olduunu grmeyi, baz tbirciler kfirlikten kurtulup mslman olmaya, hayra, ailenin skntdan kurtulmasna yorumlamlardr. GELN Ryada bir gen kz gelin olduunu grrse; kendisine iyi bir ksmet kar, yaknda evlenebilir diyebiliriz. Bir erkek gelinlik giymi bir kadn ptn grrse; mal varl oalr ve murad ettii eylere kavuur. Ryada gelin grmek; murad edilen eylerin olmasna arzularn yerine gelmesine dellet eder. GELNCK Bir kimse ryasnda gelincik ieklerini topladn grrse; esmer birisiyle ilgi kurar ve mutlu olur. Ayrca gelincik denen hayvan ryasnda gren kiinin; evine hrsz girecei sylenebilir. GEM Ryasnda hayvanna gem taktn gren kimsenin; evldnn san'atkr olacana, gnh ilemekten meleklerce al koyulduuna rya yorumlanr. Ada olan bir kimse bu ryay grse; adan yerine getirmeli ve oru borcunuda tutmas gerekir diyebiliriz. Atnn geminin kesildiini veya koptuunu gren kii; malnn kiri olan zektn tam vermemektedir bundan ziyana urayaca sylenebilir. Geminin kaybolduunu gren kimse; ise kt huylu bir ee sahip olduuna rya iarettir. Kendi azna gem vurulduunu ryasnda gren kii; ok gevezedir sr tutmamaktadr bu yzden bana birok eyler gelmektedir. GEM Ryada grlen gemi; kederden, zdraptan, hastalktan, darlktan kurtulmaya yorumlanr. Ayrca gemi, ryay gre gre eitli ekilde tbir edilir. Gemiye binip seyahate gittiini gren kimsenin; mevkisi
167

ykselir, kazanc artar, ticari ileri yoluna girer. inde bulunduu geminin battn gren kii; yakn zamanda byk bir felaketten kurtulur, feraha ular, iflsn eiinde olan ticaret adam iflstan kurtulur. lerini yoluna koyar. Baka bir geminin tahtalarna tutunduunu gren kimse; ailesinden birisinin ihanetine urar, byk znt geirir. Ryada bo gemi grmek; ticaret ynnden byk kazanca, his ynnden mutlu ve faydal bir mr sreceine dellet eder. Geminin direini grmek; uzak bir yoldan beklenmedik bir misafirin geleceine iaret eder. Bir kimse ryasnda bindii geminin, kan denizinde yzdn grrse; o kiinin zina ettiine ve bu yzden byk gnha girdiine iarettir. Geminin kreini eline alan kimsenin; evld ilerde lim olur. Havada grlen gemi; salih kimselerle dost edinmeyi gsterir. Havada yzen gemide kendini grmek; lmn yaklatn gstermektedir. Ryada tahtadan gemi yaptn gren kii; pheli baz iler yapmaktadr, hareketlerine dikkat etmesi gerekir. Geminin karaya oturmas kurtulua yaklamaya, skntdan kurtulmaya, kfir iin mslman olmaya dellet eder. Grevinden ayrlp alnm olan bir kimse ryasnda gemiye bindi,.i grse; o kimse bir baka vilayete atanr ve geminin genilii ile salaml, o kimsenin grevindeki yerine iaret etmektedir. Ryada vapur grmek; deniz yolculuuna kmaya, vapurun bykl nisbetinde ksmetin byne, mirasa konmaya veya hmile kadnn ok hayrl bir ocuk dourmasna rya dellet eder. Bekr "bir kz bu ryay grse; geimini denizden salayan birisiyle hayatn birletirir. Ve bu evlilik onun hayatnda mutlu olmasna katkda bulunur. Yolculua km birisi yolculuk esnasnda bu ryay grse; yolculuundan selmetle dneceine ve bu yolculuun hayrl olacana rya dellet eder. GEN Yal bir kimse kendisini ryasnda gen olarak grrse; hasta ise shhati dzelir, g olan ileri baarr, uzun bir mr srer. Gen bir kz ryada grlrse; sevinli bir habere, ferahla yorumlanr. Gen bir erkekle ryasnda sohbet ettiini gren kimse; ok istedii fakat olmas imknsz olan arzularna, muradna kavuur. Baz tbirciler ryada gen bir kimseyi grmeyi; insann en nemli dman olan nefse yorumlamlardr. GEN KADIN Ryasnda gen bir kadn, ihtiyarladn grse; bu rya o kimsenin dinnin gzelliine iaret eder, ayet yal bir kadn ryasnda
168

genletiini kendisine ehvet ve kuvvet geldiini, kendisiyle cins mnasebette bulunulduunu ve yaplan ilikinin hellinden olduunu grse; o kimsenin din balarnn kuvvetleneceine rya dellet eder. Fakir bir kimse ryasnda yal olan bir kadn gen olarak grse; ayet grlen o kadn tannm bir kimse ise, rya sahibinin zengin olacana, talihinin alacana, hasta ise ifasna kavuacana rya iaret eder. Ryada tannmayan ve ssl gen kadn grmek; umulmadk bir yerden sevinli bir haber almaya, hayr, iyilik, zafer ve ferahla tbir edilir. GERDEK Ryasnda gerdee girdiini gren kii; sonu hsranla mutsuzlukla bitecek bir gnl macerasna balar. Evli olan kimse iin bu rya gayr- meru ilikiye girmek iin teebbs etmeye dellet eder. GERGEDAN Ryasnda gergedana zorla bindiini gren kii; g olan bir ii baarr ve zengin olur. Bu rya dmann kendi oyununa kendisinin dmesine de yorumlanabilir. GERDAN - GERDANLIK Ryasnda bir kadnn gerdan grlrse; cinsel gcnn artacana iaret eder. Bir kadn boynuna gerdanlk takm olarak grmek; ryay gren kiinin ok cimri olduuna dellet eder. Ryasnda gerdanlk satn aldn gren kadiri; kuvvetli, zengin bir erkekle evlenir. Ryada evli kadn iin gerdanlk grmek; kocasna yorumlanr. ayet gerdanlk gmten, geni ve kuvvetli ise, kocann mert, yumuak ve zengin bir kimse olduuna, ayet gerdanlk zayf olursa, kocann yaramaz bir kimse olduunu, gerdanlk demirden olursa, kocann kuvvetli olduuna rya dellet eder. Bu rya kadn iin bazen de, kocann kendisine emanet etmi olduu mal olarak da tbir edilir. Erkek iin ryada gerdanlk grmek; gzel bir kadnla evlenmesine dellet eder. Ryada gerdanln sk ve dar olduunu gren kimsenin; din bilgi ve konularda cimri olduuna yorumlanr. Ryay gren kimse lim ise, ilmini gizlediine, hkim ise, hkmnde hakszlk yaptna rya dellet eder. GERNMEK Ryasnda uykudan uyanp gerindiini, esnediini gren kii; dnyevi hayatnda yapt hatalarndan piman olur doru yola ynelir. Gerinip esnediini gren kii; hasta ise lr, salam shhatli ise hasta
169

olur. Ryada gerinmek; bir iten usanmaya, tembellie dellet eder. Ryada lm olan bir kimsenin gerinmesi; o lnn kabir azabna dellet eder. Ryada gerinmek; Allh- Tel'nn (c.c) "te o (Peygamberi ve Kur'n') tasdik etmemi, namaz da klmam fakat (stelik Kur'n') yalanlam (imna) arkasn dnm sonra da alm sata sata yryerek ehline gitmiti' (Kyamet sresi/yet: 3132) meali gereince kibirlenmeye, bbrlenmeye ve dinsizlii dellet eder. GERYE DNMEK Ryada insanlar geriye dndren kimseyi grmek; yol kesiciye, ii iptal etmeye, yolcuyu yolundan men edip alkoymaya, ya da niyet edilen herhangi bir eyden vaz gemeye rya dellet eder. GEYK Ryada hayvanat bahesinde geyikleri grmek; ok hayra dellet eder. Geyik yavrusunu kuana aldn gren kii; bekrsa evlenir. Evli ise erkek ocuk sahibi olur. Ryada geyik kestiini gren kii; bir kzn bekretini bozar. Geyii evine aldn gren kii; evldlarndan birini evlendirir. Bir kimse bann geyik ba olduunu grrse; dmann yener ve ona kar galip olur. GEZNMEK Bir kimse ryasnda bilinmeyen yerlerde gezindiini grse; gurbete kacana, evini baka ehre tayp geimini orada temin edeceine ve orada mrnn sonuna kadar kalacana rya dellet eder. GIDIKLAMAK Bir kimse ryasnda yabanc birisi tarafndan gdklandn grse; hakknda edilen dedikodular renir ve can sklr. Duyulacak sz gdklanmann sresi kadardr. Ayrca bir kii ryasnda gdklandn grrse; ok gvendii birisi ona ihanet eder. His durumu alt st olur eklinde rya tbir edilir. GIYBET Birisi ryasnda bakas hakknda gybet ettiini grrse; gybet ettii eylere mbtela olur. Allh Tel (c.c) ve kul yannda itibarn yitirir. Ryada grlen gybetin zarar tbirde rya sahibine aittir. nk slm dnrleri; bir kimse, dier bir kimseyi bir eyden dolay yerse (gybet etse), gybet eden kimse o eye mptel olur demilerdir.

170

GRDAP Ryasnda bir girdaba dtn ve tehlikeye maruz kaldn gren kimse; yakn zamanda byk bir tehlikeye decek ve bu tehlikeden bir dostun yardmyla kurtulacaktr. ok dikkatli olmas gereklidir. GE Ryasnda bir elence yerinin giesinden al veri ettiini gren kiinin; ok hayalperest ve zamann olumsuz isterle harcayan bir kii olduunu syleyebiliriz. Rya sahibinin bu huyu bir ok iyi frsatlar deerlendirmesine engel tekil eder. GRP Ryada gribe tutulduunu gren kii; hasta olan bir dostuna yardm edeceine ve onun hayr dualarn alacana rya iaret eder. GTAR Ryasnda gitar aldn gren kimsenin; zc bir gnl maceras geireceine rya dellet eder. Hatal harekete ve sonradan ok pimanlk ekmeye de rya yorumlanabilir. GYMEK - GYNMEK Ryada giyinmek ok eitli ekilde yorumlanr. a) Eski fakat temiz elbise giydiini grmek; mal varlnn oalp zengin olacana iaret eder. b) Yeni elbise giydiini grmek; rya sahibinin tembel olmasndan dolay iinden ayrlacana dellet eder. c) Beyaz temiz elbise giymek; evresi tarafndan vleceine ayrca hret sahibi olacana yorumlanir. d) Yeil elbise giymek; ehitlik mertebesini gsterir. e) Dmeli elbise giydiini grmek; bekr iin evlenmeye dellettir. f) Yrtmal elbise giymek; zntden ve skntdan kurtulmaya dellet eder. g) Kar cinsten birisinin elbisesini giydiini grmek; yakn zamanda rya sahibinin bana byk bir bel, musbet geleceine dellet edebilir.

171

GZLENMEK Bir kimse ryasnda gizlendiini grse; o kimsenin yaknlarndan birisinin kz ocuu olacana rya dellet eder. Bir aaca dayanarak gizlendiini gren; lim bir kimseye dost olur. ayet rya sahibi evli ve hanm hmile ise, hanm bir kz ocuu dnyaya getirir. Bazen de gizlenmek, nifaka ve kt amelleri sylemeye dellet eder. GZL SZ DNLEMEK Ryada birisinden bir sz iitip bunu da iitmemi gibi davranmak; yalan sylemeye ve bu yalana devam etmeye dellet eder. Ryada gizli szlere kulak verdiini grmek; yalan ve kouculua dellet eder. Ryasnda gizli sz dinlediini gren tccar bir kimse; yapm olduu al veriten sonra bu al verii bozmasna veya sznden dnmesine rya dellet eder. GOL Ryasnda gol atmak; baarya, isabetli karar vermeye, arzu edilen eyin yerine gelmesine dellet eder. Ryada gol yemek ise; yukardaki tbirin tam tersi olarak yorumlanr. GORL Ryada goril grmek; ahlksz, erli her trl ktl yapabilecek karekterde bir kimseyle dman olmaya dellet eder. GBEK Ryada gbek; ileye, zntye iaret eder. Gbeinin ryada aldn gren kimsenin; hasta bir yakn varsa, o hasta olan kii vefat eder. Gbeinde irkin birey olduunu gren kimsenin; ailesinden birisi tehlikeye maruz kalr, skntya der. Gbeinin ardn grmek; rya sahibinin anne ve babas oturduu yerden g edeceine dellet eder. Gbeinin iftlendiini gren kii; bekrsa fizik ynnden ok gzel birisiyle evlenir. ayet ryay gren evliyse hayrl bir evld sahibi olur. Rya sahibinin ann ve hretini o evld devam ettirir. G ETMEK Ryasnda g ettiini gren kii; yakn zamanda evini baka bir muhite tayacana rya dellet eder.

172

GS Ryasnda gsnn daraldn gren kimse; sknt ve znt iine girer. Gsnn genilediini rahatladn gren kimse; sevinli bir haber alr ve ok mutlu olur. Baz tbirciler ryada gs geniliini, Islama, varla ve imn kuvvetlenmesine dellet eder demilerdir. Ayrca bir kimse ryasnda sevgilisinin gsnn stnde yattn grrse; imknsz olan bir gnl maceras evlilikle sonulanr. Ryada gsnn ta olduunu gren kimsenin; kalbi katlar. Ryada gsnde ar ve ac olduunu gren kimse; bir gnh iler ve bu gnhtan dolay da azb eker. Baz tbirciler o kimse maln israf ederek Allh- Tel'nn (C.C) rzs olmayan yerlere sarfeder ve bundan dolay da ok azb eker demilerdir. GE IKMAK Ryada yldzlara kavuacak derecede gkyzne ktn ve geceleri, kendisiyle yol tayin edilen yldzlardan bir yldza dndn gren kimse; yksek bir mevkiye nail olur, arzu ettii maksadna kavumasna rya dellet eder. Bir kimsenin dorudan doruya dz bir ekilde ge ktn grmesi; meakkattir, bu ryada hayr yoktur. GKYZ Ryada grlen gkyz ekline gre eitli ekilde tbir edilir. a) Gkyznden ate yad grlrse; ok byk bir gnh ilenmi olduu sylenebilir. b) Ge ktn gren kimse; Allah- Tel'mn (C.C) rzs iin bir hayr iler ve llah- Tel'nn (C.C) sevdii kullar arasna girer. Hayr ve hasenat ileri yapar uzun mrl olur. c) Gkyznden bolluun sembol olan arpa, buday vb. gibi eylerin yadn grmek; rya sahibinin mal varlnn oalacana, iftiyse o yl bol mahl alacana ve zengin olacana dellet eder. d) Gkle yeryznn birletiini grmek; O yln ktlk yl olacana, rya gren hasta ise vefat edeceine rya iaret eder. e) Gkte kaplar aldn grmek; rya sahibinin yapm olduu dualarn ve ibdetlerin Allh Tel'nn (C.C) katnda kabulne rya dellet eder. f) Gk grlemesi grmek; ryada gk grlediini ve imek aktn gren kii ok byk bir tehlike geirir ve ani olarak bana bir felket gelir. Ge doru ykseldiini ve oraya girdiini grmek; erefe ve medhe nail olur ve Allh Tel'nn (C.C) yardmyla kurtulua ermeye
173

rya dellet eder. Ryada gk kaplarnn alm olduunu grmek; edilen dualarn kabul olacana, kaplarn kapanm olduunu grmek; yamurun yamamasna dellet eder. Gk kaplarnn aldn gren kimse; sevince, hayra ve nimete nail olur. Bir kimse ryasnda gkten yeryzne dtn grse; rya sahibinin byk bir gnh ileyeceine rya iaret eder. Yere dt zaman baaa dtn grse; rya sahibinin mrnn uzun rya olmasna iaret eder. Bir kimse ryasndan gkten nur ktn grrse; o yer halknn hidyete ermesine, gkte karanln meydana geldiini grrse; o yer halknn sapklna rya dellet eder. Ryada gn yarlm olarak grlmesi; bid't ve sapkla dellet eder. Ryada gkyznden yere inmek; dman ile anlamaya dellet eder. Gnahkr olan bir kimsenin ge kmas; o kimsenin lmne, kfirin kmas ise; mslman olmasna iaret eder. GL Ryasnda gle girip ykandn gren kii; ayet bekr ise msrif, harabat birisiyle evlenir. Evli ise evltlarndan birisi hayrsz olur. Yolcu iin ryada gl grmek; yolculuun mmkn olmamasna dellet eder. GLGE Ryasnda glgeyle veya kendi glgesiyle konutuunu gren kii; byk bir iftiraya maruz kalr ve susuzluunu zor ispat eder. Ayrca bir aacn glgesinde dinlendii gren kii alim ve kudretli olan birisinin himayesine girer onun himayesinde mevkisini ykseltir. Ryada scaktan glgeye ekildiini gren kimse; znt ve kederden kurtulur, rzka nail olur. Kadnn ryasnda grd glge; kocasn temsil eder. Kocas olmayan dul bir kadn ryasnda glgeye ekildiini grse; o kadnn saygdeer ve servet sahibi bir kimse ile evleneceine rya dellet eder. GMLEK Ryada grlen gmlek; mjdeli bir habere, imannn artmasna, bollua, zenginlie dellet eder. Mesel: gmleinin yrtldn gren kii; fakirleir, ters olarak giydiini gren kiinin; ileri bozulur. Yeni gmlek giydiini grmekte; mjdeli haber almaya ve zengin olmaya dellet eder. Ryada yeil veya beyaz gmlek grmek; dine dellet eder. Ayrca yeil gmlek giydiini grmek; kadn veya erkek iin, hacc'a veya uzak yola gitmeye dellet eder. Krmz gmlek; hrete, sar gmlek ise; hastala dellet eder. Bir kimse ryasnda gmleinin enine yrtldn grse; o kimsenin rz ve namusu hakknda sylenecek sze rya iaret eder. Ryada gmlei ters giydiini gren kimsenin; yaantsnn
174

deieceine rya iaret eder. Bir kimse ryasnda gmleinin zerinde Kur'n- Kerm'den bir yet yazl olduunu grse; rya sahibinin Kur'n- Kerm'le amel ettiine rya dellet eder. GNL DARLII Gnlnn darln ryasnda gren kimse; yapt bir gnhtan dolay nadim olup tvbe eder. Tam bir m'min olur. Ryada gnln daralmas; perianlktan kurtulmaya, yalan szden dnmeye rya tbir olunur. GRC Bir gen kz ryasnda kendine grc geldiini grrse; kendisinin veya evlenme a gelmi akrabasndan birisinin kapal olan ksmeti alr. Ksaca, iyi bir talip kar ve ksa sre zarfnda rya sahibi muradna kavuur diyebiliriz. GZLEME Ryasnda gzleme piirdiini gren bir hanm; kocasna ve ailesine ok yardmc olur. Onlarn yannda itibarnn artacana rya dellet eder. GZ Ryada gz grmek; eitli ekilde tbir edilir. Gzlerin ikiden fazla olduunu gren kimse; o kiinin ibdetini artrr, Allh- Tel'nn (C.C) yolunda ilerler, lim olur. Ryasnda kt bir ahsla gz gze geldiini gren kimse; o kimsenin kt ilerine bular ve gnha girer. Gznn demirden olduunu gren kii; yakn zamanda namus ve erefini kaybedecek iler yapar ve evresinde sevilmeyen kii durumuna der. Ryasnda gzlerinin kr olduunu gren kii; ailesinden birisini kayb eder, hapise der, yolculua kmak zere ise gittii yerden bir daha geri dnemez. Gzlerinin ardn gren kimse; Allh Tel'nn (C.C) yolundan ayrlr, kt yola sapar ve gnha girer. Tvbekar olmas gerekir. Ayrca gznde perde olduunu, kalbinde gz aldn, gz yediini gren kimse; ibdetini artrr, lim olur, bol mala kavuur veya bozuk olan ilerinide yoluna koyacana rya dellet eder. Ryasnda gz kapann seyirdiini gren kimsenin; znl bir haber alacana rya iaret eder. Sa gz sala, sol gz varla diyerek te ryay yorumlayan tbirciler mevcuttur. Ryada gz kapaklar kar ve kocaya iaret eder. st kapak; erkee, alt kapak kadna, iki kapak arasnda meydana gelen apak vs. gibi eyler ise ocua
175

yorumlanr. GZE PERDE NMES Bir kimse ryasnda gzlerine beyaz bir perde indiini grse; Yakp (A.S)'n gzlerine gelen perde kssasna binaen o kimseye byk bir znt isabet eder ve o kimse btn bunlara sabr eder. GZ DOKTORU Gz doktorunu ryasnda gren kimse; iyi bir insanla dost olur ve ondan hayrl bir haber alr. Ryada gz doktoru grmek; din islh eden Allh- Tel'nn (C.C) yardmyla bir takm kimseleri sapklk yolundan karp, hidyet yoluna kavuturan ve dost olan kimseleri bir araya getiren kiiye dellet eder. GZYAI Ryasnda scak gzya dktn gren kimsenin; yapt tvbeleri kabul olduuna iaret eder. Ayrca rya kederlerinden, zntlerinden kurtulacann habercisidir. Birde souk gzya grmek vardr ki, yle tbir edilir: Alayp gznden souk gzya ktn gren kimse; yaknlarndan ayrlr, mitli olduu bir aktan mitsizlie der. GZLK Ryasnda gzlk taktn gren kii; ok dalgndr ve bunun sonucunda bir ok zarara uramaktadr. Baz sorunlarn yakn olan birisiyle dertleerek zmesi gerekmektedir. GZ YUMMAK Ryada gz yummak; (Nur sresi/yet: 30) "M'min erkeklere syle gzlerini (harama bakmaktan) saknsnlar ve rzlarn korusunlar" yet-i kerme melince Allh- Tel'nn (C.C) emir ve yasaklarn yerine getirmeye dellet eder. GUSLETMEK Gusl abdesini ryasnda aldn gren kimse; ana ve babasna itaat eder, ibdetlerini tam olarak yerine getirir, lim bir insan olur ye Allh- Tel'nn (C.C) m'min kullar arasna girer. Ryada cnplkten kurtulmak iin veya Cum'a namaz iin gusletmek; gnhlardan tvbe etmeye, rya sahibi ana ve babas, yakn akrabalar hakknda gerekli iyilii yapmasna dellet eder. Bayram iin guslettiini
176

grmek ise; bekr kimse iin evlenmeye iaret eder. Ryada guslettiini ve yeni elbiseler giydiini gren kimse; hasta ise Allh- Tel'nn (C.C) yardm ile ifa bulur, borlu ise, borcunu der, hapiste ise, hapisten kurtulur. zntl ise, znt ve kederden kurtulur, fakir ise Cenb- Hakk'n (C.C) izni ile zenginleir. Baz tbirciler ryada gusletmeyi evlenmeye yorumlamlardr. GURBETE IKMAK Sevdikleriyle birara gelmeye, toplantlara katlmaya rya iaret eder.

ne'eli

szlerin

sylenecei

GBRE Ryasnda gbreye ellerini bulatrdn gren kimse; byk bir mirasa konar, maln oaltp zengin olur. Ayrca insan gbresine bulatn gren kimsenin; kendisinin veya ailesinden birisinin ar hastala tutulacana rya dellet eder. Sr gbresi ziraatle uraan kimse iin; mahsuln bereketli olmasna dellet eder. GM Bir kimse ryasnda dolu bir gm tadn grrse; hasta ise, iyileeceine shhatine kavuacana, yola kacaksa yolculukta rahat edeceine, evlilik, dn vb. eylerde feraha kavuacana rya dellet eder. GL Ryada grlen gl; grn ekline gre yorumlanr. yleki: Sar gl almak; hastaln habercisidir. Beyaz gl; Hastann vefatna iaret eder. Bir kimse ryasnda gl topladn grrse; hayr, iyilik ve bol rozka kavuur. Bekrsa mutlu bir yuva kurar. Hmile bir kadn ryasnda elindeki gl drdn grrse; ocuunu drr, evldn kaybeder. Glden bana ta konduunu gren kii; iyi olmayan birisiyle evlenir, mutsuz olur. Glsz bir gl aacn ryasnda gren kii; zntl ve kederli olur. Gl dikeninin eline battn grmek; kt bir haber olmaya dellet eder. GLER YZLLK Ryada bir insann veya daha evvel lm olan birisinin gler yzl ve en grlmesi; o insann ve zellikle lnn Allh- Tel'nn (C.C) katnda halinin iyi olmasna veya lnn yzne kar gler yz gsterdii kimsenin lnn ruhu veya oluk ocuu iin verdii
177

sadakasnn ve etmi olduu hayrl duasnn Allh- Tel (c.c) katnda kabul olduuna rya dellet eder. GLMEK Ryasnda sessiz olarak gldn gren kii; sevince feraha kavuur. Kahkaha ile glmek ise; alamaya, zntye, skntya dleceinin habercisidir. Bazen de bu rya grld ekilde kar. Ryada bir eyi taklid etmekten dolay glmek; mahzurlu bir eyi yapmaya dellet eder. Bir kimse ryada bir yerde gldn grrse; orada ucuzluk ve bolluk olur. Ryada lm bir kimseyi glyor grmek; o kimsenin hirette durumunun iyi olduuna rya dellet eder. GLLA Ryasnda glla yediini gren kii; bir dostunun yemek davetine katlr ve ne'eli saatler geirir. Ayrca bu davette yeni dostlar edineceine de rya dellet eder. GM Gm ryada kadn olarak tbir edilir. Gm erittiini, bozduunu gren kii; hanmyla kavga eder aralar alr. Hatta bu tartma boanmaya kadar gidebilir. Gm aynaya baktn grmek; iyi olarak tannmayan kt hretli bir kadnla iliki kurmaya iarettir. Gm olarak ald bir eyann deersiz bir madenden olduunu gren kii; gzel, iyi huylu olan bir kadna ktlk eder. Gmten yaplm eyalar aldn gren kii; sevdii kadna hediye alr ve onu sevindirir. Elinde gm para olduunu gren kimse ise; bakasnn ailesine kt gzle bakmaktadr. Derhal rya sahibi bu ktlkten vazge neli ve hemen tvbe etmesi gereklidir. GM PARA Ryada grlen gm para; yannda gebe kadn olan kimse iin, ocua dellet eder. Bazen gm para, zikir ve tebihe bazen de susuz kimseyi dvmeye rya dellet eder. Eer gm paralar czdan iinde olursa; rya sahibine bir sr emanet edilir. Baz tbirciler ryada gm ve altn para ve sesleri, sze dellet eder demilerdir. Bir kimse bir gm paray kayb ettiini grse; o kimse kendisinin nasihatini dinlemeyen cahil bir adama nasihat eder. Bir kimse elinde olan gm parann yarm olduunu grse; elinde bulunan malnn yars kadarn ziyan eder. Bir kimse ryada gm paray alp o parayla sadaka verdiini grse; duymad bir sz nakleder. Ryada gm paralar
178

altn paralarla beraber grlrse; kark olduu halde, duann kabul edilmesine, ihtiyalarn grlmesine ve hastalktan kurtulup ifa bulunmasna rya dellet eder. GNE Ryasnda gnei eline aldn gren kii; byk bir mala sahip olur. Gne nnn btn dnyay aydnlattn gren kii; alim olur, dnyann her yannda tannan kii haline gelir. Gnein arkasndan gittiini gren kimse; esir olur. Ayla gnein bir araya geldiini gren kiinin; eceli yaklar ve vefat eder. Gnein ekil deitirip insan olduunu gren kii; Allh- Tel'nn (C.C) yolunda hayrl iler yapar, tam m'min olur. Bir kadn vcuduna gnein girdiini grrse; itibarl zengin birisiyle evlenir. Gnein dtn gren kimse; babasn kaybeder. Gnein zerinde oturduunu gren kimse; bol nimete ve ferahla kavuur. Gnein batdan doduunu gren kimse; evresinde rezil olup itibarn kaybeder. Gizli ilerle uraan bir kii gnein ktn grrse; o kiinin gizli ileri meydana kar. Gnei karanlk olarak gren kimsenin; evldnn lmesine, iini kayb etmesine rya dellet eder. Gnei yatanda gren kimse; ar hastala tutulur. Gnein verdiini grmek; iddete, aldn grmek; hellin iaretidir. Gnein tenasl uzvundan ktn gren kimse; devleti ynetip, ba olacakbir evlda sahip olur. Gnein ve ayn klarnn zerinde toplandn gren kimse; ok gzel olan birisiyle evlenir. Gnein birden fazla olduunu gren kimsenin; ise mal varlnn oalacana rya dellet eder. GNDZ Gndz iinde rya gren kiinin ryas doru olarak kar ve hayrl olarak yorumlanr. Ryada gndnz insan zerine domas; znt ve kederlerden kurtulmaya, zevcelere, gzel evlda, delillerin gizli eylerin aklanmasna, hapiste bulunanlarn kurtulmasna ve kayb kimsenin gelmesine rya dellet eder. GVERCN Ryada gvercin grmek; sevinli haberin, rahat geecek uzun bir mrn, ks olunan arkadalarla barlacann habercisidir. Ryada beyaz gvercin; dargn olan dostlarn barmasna, aralarnn dzelmesine dellet eder. GZEL - GZEL KONUMAK
179

Ryada grlen gzel eyler; hep hayrl olarak yorumlanr. Ve bu rya sahibine mutluluk getirir. Ayrca ryada grlen gzel eyalara rya sahibi tez zamanda kavuur. Rya sahibi arzu ve emellerinin tmne sahip olur diyebiliriz. Ryada gzel ve ak bir ekilde konutuunu gren kimse; benzeri olmayan izzet, eref ve mlke eriir. Tccar ise, bulunduu yerde isim yapar veya herhangi bir san'atkrsa san'atyla halk arasnda hret olur ve isim yapar.

180

H
HABER - HABERC Ryasnda bir haber aldn gren kimse; maln bo yere israf etmekte olduuna rya dellet eder. Ryada Allh- Tel'nn (C.C) kendisine verdii nimetlerini haber vermesi, Allh- Tel'ya (C.C) kretmeye ve verdii nimete hamd etmeye dellet eder. Haberci ile ryasnda konutuunu gren kimse; ummad bir yerden posta yolu ile haber (mektup vs.) alr. Bir kimse ryasnda haberci olup, birok insanlara mahiyetini bilmedii haberleri gtrdn, sylediini ryasnda grse; Allh- Tel'ya (C.C) kendisine vermi olduu tm nimetlere kretmesine ve hamd etmesine rya dellet eder. HACC ETMEK - HACI GRMEK Ryasnda slm'n farzlarndan olan hacc farizasn yaptn gren kii; Allh- Tel'ya (C.C) rzsn alr, ayet hacca gitmediyse hacca gider, birok sevaba nail olur ve korktuu bireyden emin olur. Bazen de bekr bir kimse hacc ettiini grrse; Allh- Tel'ya (C.C) yolunda olan iyi bir m'minle evleneceine rya dellet eder. Hacc etmeye giderken yolda ldn gren kimsenin; hayrl olan bir ii yarm kalacana, tccarsa zarar edeceine rya iaret eder. Hacc zamannda hacca gitmek iin yola ktn grmek; eer rya sahibi misafir ise, selmette olur, ticaretle uraan bir kimse ise bol kazan elde eder, hasta ise ifa bulur, borlu ise borcunu deyeceine rya dellet eder. Hac farizasn yerine getirip hac olmu birisini ryasnda gren kimse; kederden, zntden kurtulur, rahata kavuur ve
181

Allh- Tel'ya (C.C) etmi olduu dualarn tm katnda kabul olunur. Ayrca yeni hacc'dan dnm kiileri grmek; umre sevab kazanmaya da yorumlanabilir. HACER L-ESVED K'be-i Muazzam'n cennetten inmi olan tan ryasnda gren veya ellerini bu taa srdn gren kimse; ayet hacca gitmemi ise hacca gider, ilim sahibi olur, Allh- Tel'ya (C.C) yolunda takvasn artrr. Rya sahibi hidyete erip, slmi emirlere uygun bir mr srer. Hacer'l-esvedi bir kimse ryasnda skp aldn grse; Islmiyetin kurallar iersinde bulunmayan bir hkm syleyip gnahkr olur. HACZ Ryasnda deyemedii borcundan dolay eyalarna haciz geldiini bir kimse grse; rya sahibi tm borlarndan kurtulur ve zntlerini atar, feraha kavuur. HA Hri'stiyanln sembol olan ha' ryasnda gren kiinin; birok kt huylar vardr. (Yalan, kouculuk, zina vb.) bu huylarndan ksa zamanda vaz gemesi gerekir. Zira Allh- Tel'ya (C.C) katnda, hemde evresindeki insanlar yannda itibrn kayb etmektedir. Eline ha aldn gren bir kimse; Allh- Tel'ya (C.C) irk koar ve imann kayp eder veya bu kimsenin zinadan olma bir ocuu dnyaya gelir. Yeni evlenmi bir kimsenin ryasnda ha grmesi; kylm nikhn geersiz olduuna rya dellet eder. HADIM Ryasnda hadm olduunu gren kimsenin; srlarn kimseye amamas gerekir. nk hem rezil olur, hemde byk bir fenala der. Ayrca hadm olarak grlen baka kiiler baz tbirciler tarafndan melaike olarak yorumlanr. Zira melikelerde cins ayrm ve cinsi birleme yoktur. Bir erkek ryasnda hadm edildiini grse; nefsinin sesine uymayp onu terbiye eder kendi nikhlsndan baka bir kimseye bakmaz ve Allh- Tel'ya (C.C) yannda seilmi kullardan olur. Mahkemede ahitlik yapmas gereken bir erkein ryada hadm olmas; onun ahitliine ihtiyac olan kimselere yardmc olmamasna iarettir.

182

HADS- ERF Ryada hads-i erf okuduunu grmek; rya sahibinin Peygamber efendimiz (s.a.v)'in efaatine nail olacana dellet eder. Bu rya ayrca snnet-i seniyyelere uygun davranlar iersinde bulunmaya da yorumlanabilir. Ayrca ryada okunan hads-i erifin sz ve hkmlerine rya sahibi tam olarak muhatap edilmektedir ki rya sahibi bu hkmlere uymal ve uygun davranlar iersinde bulunmaldr. HAFAZA MELEKLER (Kiramen Ktibin) Her insann btn yaam boyunca iyi ve kt amellerinin yazld defteri tutan melekleri ryada grmek; tannm ok deerli bir limden sz dinlemeye, nasihat almaya tbir edilir. HFIZ Ryada hafz Kur'n- Kerm okurken grmek; o ryann hayrl olarak tbir edilmesini gerektirir. Ayrca bu ryay gren kimsenin yakn akrabalarndan bir ocuu ilerde hafz olup ilmiyle hareket edeceine ve hiret hayatnda hafzlndan dolay bir ok akrabasna efaati olacana rya dellet eder. HANLK Bir kimse ryasnda dmanndan hainlik grse; onun errinden emin olur ve kendisine dost olan kimselerden de madd ve manev yardm alr. Zengin olan kimselerin ryada hainlik etmeleri; fakirlemelerine mallarn kayp etmelerine veya zina suu ileyip zelil ve rezil bir hale gelmelerine rya dellet eder. HAK Haki renkten birey giydiini gren kimse; ya kendisi, ya da askerlik a gelmi olan bir yaknnn askere arlacana rya dellet eder. HAKM Bir kimsenin ryasnda kendini hakim olarak grmesi; o kiinin aralar bozuk olan iki dostunu bartracann delletidir. Ayrca bir kimse hakim olarak ve sulu birisinin szlerini dinlediini ryasnda grrse; o kii malna haram kartrmaktadr. Dikkat etmesi gerekir. Ryasnda hakimin karsnda kendisini gren kiinin; hai olunmayan bir iinin mahkemesi lehine sonulanr ve hakim askyzlyse ryay gren
183

kii mahkemeye kayp eder. HAK YOLDAN KMAK Ryasnda bir kimsenin hak yoldan dnmesi; Allh- Tel'y (C.C) inkr etmesi, Nur sresi/yet: 27 "Ktden z kfirden baka da evld dourmaz(lar)" melince iman kayb etmeye, kfre, irke ve ok gnahkr olmaya rya dellet eder. Rya sahibinin derhal gusledip tvbekar olmas ve imann tazelemesi gereklidir. HALA Ryasnda halasn gren kimse; babasnn dostluunu kazanr, onun rzsn alr ve hiret hayatnda mes'ut olur. Ryada halann rzasn, duasn aldn gren bir kimse; Cenb- Hakk'n nimetleriyle kuatlr ve kendisine hayrl ksmet kaplar alr. HALAT Ryada halata tutunduunu gren bir kimse; ok krl olacak bir ie para yatrr ve eline bu iten nemli bir miktar para geer. Bir kimsenin ryasnda halatla birisene balanmas; ortak ie girmesine dellet eder. Bu ryay ak olmaya da yorumlayan tbirciler vardr. HALI Ryasnda hal satn aldn gren kii; dnyalk eyalara fazla nem vermektedir. Bu yzden lzumsuz znt ekmekte ve ailesini de bu yzden hayli zmektedir diyebiliriz. Ryada eve yeni hal sermek; ani olarak gelirin artmasna, dnyalk maln fazlalamasna yorumlanr. HALLA Ryada hallac grmek; dmanlk etmeyi seven kimse olup eline bir takm mal geen bir adama rya dellet eder. Bir kimse ryasnda pamuk veya yn attn grse; o kimse bir dmanlk yapar veya mnakaaya girer. Ryada erkek hallacn yayn grmek; yaramaz mnafk bir kimseye rya dellet eder. HALKA Ryada grlen halka; slm dinine yorumlanr. Bundan dolay altn bir halkay tuttuunu gren kimsenin; slm dinine sarlacana rya delalet eder.

184

HAMAM Ryada hamamda oturduunu gren kimse; zina suu iler, gnha girer, hamamda scak suyla ykandn gren kimse; gnhlarndan kurtulup tvbe eder. Hamamda lk suyla ykandn gren kii; einin ailesi tarafndan sevilir saylr. Souk hamamda ykandn gren kii; akrabalar tarafndan sevilmez, evine gidip gelen olmaz. Hamam yaptn gren kimse; ihtiyac olan bir eyi elde eder. Ayrca hamam yapmak; zina eden kt kadnn evine, hapise dmeye yorumlanabilir. Hamama elbiseleriyle girdiini gren kii; kardelerinin ihanetine urar, ok zlr. lm olan bir yakn hamamda ykanrken grmek; len kimsenin birisine borcu olduuna ve bu borcun rya sahibi tarafndan denmesi gerektiine rya iaret eder. Hamam suyundan itiini gren kii ise; ramazan borcu olan orucu bilerek veya bilmeyerek yemitir. 61 gn keffret orucunu tutmas gerekir. Hamamda yatp, kalktn gren kii; yapt gnhlara devam ettiine rya dellet eder. Ryada hamamda ark sylediini gren kimse; sylenmi olan kt sz zerine alr. HAMAM OTU SRNMEK Ryada hamam otu srnp ykandn gren kimse; borlu ise borcunu der, znts varsa zntsnden kurtulur, hasta ise hastalndan kurtulup ifa bulur, korktuu bir ey varsa korkusundan emin olur. HAMD ETMEK Ryasnda Allh- Tel'y (C.C) hamd ettiini bir kimsenin grmesi; rya sahibinin dininde dzgnlk meydana gelmesine ve hidyete nail olmasna rya dellet eder. ayet erkek evld yoksa, hayrl bir erkek evld olup rya sahibi ondan hayr grr. HAMUR Ryada grlen i hamur; iyi olarak yorumlanmaz. Mesel: i hamur yourduunu gren kimseye; sevmedii bir misafir gelir. Yapt hamurun ekidiini, tatn gren kii; malca zarara urar, skntya der. Hamur tarttn gren kii; ticaret hayatnda hile yaptna rya iaret eder. Arpa unundan hamur yaptn gren kiinin; doru bir m'min olduu ve Allh- Tel'nn (C.C) katnda yeri olduu sylenebilir. Ryada hamur youran kimseyi grmek; rzkn grlemesine, halkn menfaatlenecekleri eyler yapmaya veya insanlarn sevgisini kazanmaya rya dellet eder.
185

HAN ehirler arasnda eskiden kalmak iin ve eitli ihtiyalar temin etmek iin yaplan hanlar (otelleri) ryada grmek; hasta bir kimse ryasnda handa kaldn grrse; o kii yaknda hakkn rahmetine kavuur. Salam bir kimse ryasnda han grrse; o kii tvbe eder, doru yola ynelir. Ya da bir yolculua kar ve bu yoJculuktan selmetle dner. Ayrca handa meydana gelen olaylar insann kendi evinde olacakm gibi rya yorumlanr. HANER Ryada haner gren kii; ok zamandr kararsz olduu bir ite kesin kararn verir ve huzura kavuur. HAPSHNE Ryasnda hapis olan bir kii; hapishanenin tavannn gitmi olduunu grrse; o kii hapislikten kurtulur. Hapishaneye girdiini gren bir kiinin; evlilii kt gitmektedir, eiyle anlaamamaktadr. slmi bir sutan dolay hapishaneye girdiini gren kii nefsine fazla uymaktadr ve gnha girmektedir tvbe etmesi gerekir. Ayrca bir ly ryada hapishanede grmek; o lnn cehennemde hapis olduuna dellet eder. Hapishanede kendisine ikence yapldn gren kii; ok hayrl ve meakkatli ilere girer ve yapaca ilerden dolay ok sevab kazanr. HAP Ryada hap yuttuunu gren kimsenin; salk durumunun bozulacana yataa deceine rya dellet eder. HARABE Ryasnda evinin harabelik olduunu gren kiinin; einden ayrlp yuvasnn bozulacana rya dellet eder. Ayrca ryay grenin einin bir olaydan dolay ok zleceinide syleyebiliriz. Bir kimse ryasnda harabelik olan yerlerin birden salamlatn, gzelletiini grrse; o kimse dini ynden Allh- Tel'ya (C.C) ynelir, hidyete erer. Sapklktan kurtulur. HARARET Bir kimse ryasnda yaz mevsiminde hararetlendiini grrse; o kimsenin rzk artar, geimi rahatlar ve kendisi ile ailesi huzura kavuur.

186

HARA Bir mslman ryasnda kendisini hara verirken grmesi; o mslmann malna haram kattna dellet eder. HARDAL Ryasnda hardal srlm yiyecek yediini gren kii; shhatine zararl olarak yiyeceklerden yemektedir. Bu yzden ok dikkatli olmas gerekmektedir. HARMAN VE HARMAN YER Bir ifti harman zaman olmad halde ryasnda harman yaparken kendisini grmesi; o yl iftinin mahslnn bol olacana dellet eder. Ayrca bir kii kendisini harman yerinde grrse; o kimsenin mal varlnn artaca eklinde rya yorumlanr. HAREM Bir erkek ryasnda kendisine harem kurduunu grrse; o erkek evlilik hayatnda bir ok kadnlarla iliki kuracaktr. Ve bu yzden einden boanmak zorunda kalacaktr. Rya sahibini dikkatli olmal ve kt huylarn terk etmelidir. HARTA Ryasnda kendisini harita izerken gren kiinin; ryas haritasn izdii yerlere yolculuk edeceine iaret eder. HZ. HARUN (A.S) Ryasnda Hz. Harun (A.S)' grmek; Hz. Harun (A.S)'a dmanlar tarafndan ktlk gelmesinden dolay rya sahibine dmanlarnn ktl dokunur ve byk zntler geirir. HASIR Ryada hasr aldn, evine hasr serdiini veya bir hasra oturduunu gren kiinin ryas; din ynden yle yorumlanr. Ryay gren rya sahibi yapt gnhlarndan piman olup tvbe eder ve Allh- Tel'ya (C.C) ynelir, Allah'n sevgisini kazanr. Ryada hasr zerine yatmak; hayrl bir yolculua kp zntleri, skntlar kiinin zerinden atmasna dellet eder. Bir kimse hasr dokuduunu ryasnda grse; yapm olduu bir iten ok pimanlk duyar.
187

HASTALIK Ryada grlen hastalk eitli ekilde tbir edilir. Mesel: Bir kimsenin kendisinin veya ailesinden birisinin hasta olduunu grmek; hasta olarak grlen kiinin salam olacana fakat din ynden zayf olduuna dellet eder. Bir hasta ryasnda kendisinin bir hayvana bindiini grrse; o hastann leceine rya iaret eder. Evldlarndan herhangi birisinin ryasnda hasta olarak gren kii; yakn zamanda bana byk bir bel gelir ve kendisi byk zntlere gark olur. HASTANE Ryasnda kendisini hastanede yatarken gren kiinin ryas; yaknlarndan birisinin shhatinin bozulup hastaneye yatacana yorumlanr. HAARAT Ryada haarat olarak ary, karncay grmek; rya sahibinin ok alkan olduuna dellet eder. Ayrca rzkn bolluuna ve mal varlnn artacan rya gsterir. Zira karnca ve ar alkanln timslidir. Fakat ryada kara sinek, sivri sinek, at sinei gibi sinek trnden herhangi bir haarat grmek; o ryann hayrsz olacann habercisidir. yleki ryada sinek grmek; sahtekr olan bir arkadaa ve ondan gelecek ktle rya dellet eder. HAHA Bir ticaret adam ryasnda haha yediini grrse; maln tantmas iin reklam yapmas gerekmektedir. Ryasnda kendisine uyar yaplmaktadr. Ryada haha ekmek, toplamak; bir i ortaklna yatrm yapp ok para kazanmaya dellet eder. Bekr bir kimsenin haha yemesi zengin birisiyle evlenip onun malndan fayda salamasna dellet eder. HATCE (R.Anh) Peygamberim efendimiz (s.a.v)'in sevdii hanm, rnek insan Hatice (R. Anh)'y ryada grmek; ryann ok hayrl olduuna iaret eder. Ayrca Allh- Tel (C.C) tarafndan rya sahibine hayrl bol evldlar ihsan edilir. HATM Ryasnda hatim indirdiini gren kiinin; imannn kuvvetli olduuna, gnhlarndan gittike arnp Allh- Tel'nn (C.C) yoluna dneceine rya dellet eder.
188

HATP Bekr bir kimse ryasnda hatip grrse; din btn bir mslmanla evlenir ve hayrl bir yuva kurar. Evli bir kii ryasnda hatip olduunu, vaaz verdii grrse; o kii, ei stnde kudretli bir nfusa sahip olur ve rya sahibi eine ok nem verir. HAVA Ryada havay grmek; gr ekline gre rya tbir olunur. Bir kimse ryasnda havada durduunu grrse Allh- Tel (C.C) tarafndan byk ikrama nail olur ve cennetle mjdelendiine ryas yorulur. Havadan dtn gren kimse; rtbesini, erefini yitirir, evresinde rezil olur. Dostlar arasnda btn sevgisini kayb eder. Havada oturduunu, ev yaptn grmek ise; o kiinin kibirli olduuna, bana byk bir bel isabet edeceine iaret olunur. Ayrca ryada havann birden karardn grmek ise; rya sahibinin gzlerinin kr olacana dellet eder. HAVALE GERMEK Bir kimse ryasnda evldnn havale geirdiini grmesi; o kiinin akrabalarndan birinin hastalanacana dellet eder veya rya sahibinin kardelerinden birinin bana gelecek belya, musibete fenala rya iarettir. HAVAN Ryasnda demir havanda birok ey dvdn gren kimse; zor olan bir iin altndan kalkar ve iyi bir haber alr. Bazen de havan ok konuan bir hizmetiyi, iiyi gsterir. HAVLU Ryasnda havlu satn aldn veya havluyla yzn kuruladn gren kii; aleyhinde olan bir konumay duyar ve sevdii bir dostuyla mnkaa ederek o kiiye darlr. HAVRA Yahudilerin ibdet yeri olan havrada bulunduunu ryada grmek; gnh ilemekte olduuna ve Allh- Tel'nn (C.C) emirlerine kar gelip cehenneme konulacaklarn listesine alndna rya dellet eder. Rya sahibi hemen abdest alp 2 rek't namaz klp, tvbe edip, imann
189

tazelemesi gerekmektedir. HAVUZ Ryada grlen havuz; cmert iyi huylu mslman bir kii olarak yorumlanr. Havuzdan su itiini, abdest aldn gren kimse; iyi bir dostundan yardm grr, Allh- Tel'nn (C.C) rzsn kazanr, zntlerinden skntlarndan kurtulur ve maddi manevi rahata erer. Ryasnda su dolu havuzda kendi yzn seyrettiini gren kimsenin; bandan mitsiz bir ak maceras geeceine rya iaret eder. HAVVA (R. Anh) Ryada Havva (R. Anh) anamz gren kimsenin; ayet ocuu olmuyorsa, ocuu olur, ileri iyi gitmiyorsa ileri yoluna girer. Bazen de aile iinde iyi tannan bir hanm kendisinin namusunu zedeleyici olaylara karr kt adla anlr. HAVYAR Ryada havyar yemek; lzumsuz harcamalar yapp zor duruma dmeye veya gsteri merak yznden banza olmadk iler geleceine rya iaret eder. HAVA GAZI Ryada hava gaz kullanmak; bo insanlarla ilikiye girmeye, gerek dosttan gelecek yardma rya dellet eder. Baz tbirciler hava gazn kullanmay akraba malndan fayda salamaya yorumlamlardr. HAYALET Ryasnda hayalet grp korkan kimsenin; ani olan arzu ve istekleri yerine gelir ve kendisi byk bir sevin iine girer. Ryada hayalet grmek; kayb olan kimsenin meydana kmasna da yorumlanabilir. HAYIR YAPMAK Ryasnda Allh- Tel'nn (C.C) rzs iin hayr yaptn gren kimse; arzu ettii mala sahip olur ve Allh- Tel'nn (C.C) sevdii kullar arasnda cennete girer. Ayrca ryasnda hayr yapmak istedii vakit yapmaktan kandn gren kimse; yapt ilerde zarar eder, malca ziyana urar, hatta tccarsa ifls edecek duruma debilir.

190

HAYZ (adet olmak) Ryasnda hayz olduunu gren bir hanm; kocasnn yapma dedii bir ie girer ve byk gnh iler. Ayrca hayz; dinde noksanla ve namaz oru gibi ibdetlerde hata yapmaya dellet eder. Ksr olan bir kadn bu ryay grrse; ok arzu ettii ocua hmile kalr. Bir erkek ryasnda kendisini hayz halinde grrse; o erkein yalan syleyip ok gnha girdiine iaret eder. HAYRANLIK Ryasnda herkesi kendisine hayran olmu bir ekilde grmek; rya sahibinin kendisine fazlaca gveni olmasndan dolay yapt ilerde bir ok hata yapmakta olduuna rya iaret eder. Rya sahibinin biraz da etrafndaki kiilere akl danmas gerekmektedir. HAYVANAT BAHES Ryasnda ailesiyle beraber hayvanat bahesinde gezdiini gren kii; kendisine dost olan birisinin aslnda dman olduunu grr, ve byk zntlere der. HAZNE - DEFNE Ryada hazineyi gren kimsenin; kimliine gre ryas yorumlanr. Bir talebe ryasnda hazine bulduunu grrse; o talebe baarl bir ilim adam olur. Hasta bir kii hazine bulduunu grrse; salna kavuur, shhatli bir kii olur. Bekr bir kimse gml bir hazineyi bulursa; zengin olan birisiyle evlenir, mutlu bir yuva kurar. Bazen de hazine; kiinin eini gsterir. Hazinesinin kaybolduunu veya alndn gren kiinin ei ya hasta olur, ya da lr. Veya gizledii bir iinin meydana kacana rya dellet eder. HEDYE Ryada hediye grmek; ferahln habercisidir. Ayrca "Hediyeleiniz ki, birbirinizi sevesiniz" hads-i erfine binaen rya sahibi dargn olduu dostuyla barr ve Reslullah (s.a.v)'in sevgisini kazanr. Birde ryasnda taze meyve hediye aldn gren kiinin; evldna hayrl bir ksmet kacana rya dellet eder. Kirmni ryada hediye vermeyi de almay da hayra, yardma yorumlamtr. HELVA - HELVACI Ryada helva kavurduunu gren kimsenin ryas; ok hayrldr.
191

Allh- Tel'nn (C.C) yoluna dnmeye, hastann ifa bulmasna, gnahkrn tvbekar olmasna, Kur'n- Kerm renmeye, hayrl yeni bir evlda, hell rzka, hapisten kurtulmaya rya dellet eder. Helva yediini gren kii; kendisine ok hayrl olacak bir mirasa konar. Ryasnda helvacdan helva aldn gren kimse; tatl dilli gler yzl, iyi ahlkl dost olan birisiyle yakn arkada olur ve bu dostluklar, arkadalklar mr boyu srer. Ryada helva kavuran helvacy grmek; iyi dosta, tatl sz iitmeye, halk arasnda medh edilmeye, hayrl bir yolculua kp selmetle rya sahibinin evine dnmesine dellet eder. HELVACI KABAI Ryada helvac kaba grp yemek; maln artmasna, hayrl bir ie girmeye, memurlukta olan kimsenin istifa edip ticarete atlmasna, geimleri iyi olmayan kar kocann barmalarna rya deflet eder. HENDEK Ryada hendek; malnz gasp eden veya sizin aile mutluluunuzu bozmaya alan kimseye zellikle einizin kt kalbli bir akrabasna rya iaret eder. ayet bir kimse ryada hendee dp kamadn grse; malna zarar geleceine veya eiyle arasnn alacana rya dellet eder. Bir kimse ryasnda evinin etrafna hendek kazdn grrse; o rya sahibinin aile saadetine dil uzatacak bir dmann varlna rya dellet eder. HESAP Ryasnda kendi kendisiyle hesaplatn gren kimse; gnhlarna tvbe edip Allh- Tel'nn (C.C) yoluna dner. Alim bir kimseye hesap verdiini gren kii; hasta ise lr, salam ise yapt bir hatadan dolay bykleri tarafndan azarlanr. Mahkeme de hesap verdiini gren kii; malnn zektn tam vermemektedir. Bundan dolay Allh- Tel'nn (C.C) tarafndan ryasnda uyarlmaktadr. lm olan birisinin hesaba ekildiini gren kimsenin; yaknlarndan lm olan birisinin ruhunun azapta olduuna rya dellet eder. Ryay gren kii; l olan o kimsenin ruhu iin kendisi veya bir bakasna Kur'n- Kerm okutmas icab eder. HEYBE Ryada heybe grmek; yolculua kmaya, ksmetli bir evld sahibi olmaya, hanm hmile olann ikiz ocuk douracana veya yeni bir gnl maceras geireceine rya dellet eder.
192

HEYKEL Ryasnda heykele taptn gren kimsenin; eytann, nefsinin esiri olup Allh- Tel'nn (C.C) yolundan saptna rya iaret eder. Ryay gren kimse; vakit geirmeden tvbekar olup, iman tazeleyip Allh- Tel'nn (C.C) yoluna dnmesi gerekmektedir. Bazen de heykel grmek, yukardaki tbirin tam tersi olarak yorumlanr. Yni bir kimse ryasnda heykel satn aldn grrse; o kii namaza balar, tam olarak ibdetini yapar, evld ve ei de Allh- Tel'nn (C.C) yoluna dner diyen tbirciler de vardr. HRSTYAN Ryasnda hristiyan olduunu gren kimsenin; dnya hayatnda hristiyanlara benzeyen bir hayat srdne rya iaret eder. Vakit geirmeden yaay tarzn deitirmesi gerekmektedir. Hristiyan ismiyle isimlendirildiini gren kii; day teyze gibi anne tarafndan birisine varis olur. Hristiyan olan bir kimseyle oturup konutuunu grmek; Kur'n- Kerm okuyan alim bir dosta rya iaret eder. HIRSIZ Ryada grlen hrsz; size veya ailenize gelecek olan bir hastal gsterir. Ve hrsz grnze gre ryanz yorumlanabilir. Evinize hrsz girdiini ve evinden birey alamadan evinden hrszn ktn gren kii; abuk tedavi olaca bir hastala tutulur. Hrszn evinden renkli bir eya aldn gren kimse; alnan eyann rengine gre hastala yakalanr. Siyah renkli eyann alndn grrse; o kimse kara sevdaya tutulur, krmz renkte bir eya grrse; kan hastalna tutulur, beyaz eya grrse; mide veya boaz hastalna tutulacana rya iaret eder. Bazen de evinde yetimi evld olan bir kimse hrsz grrse; o kimsenin evldna hayrl bir ksmet kar. Hrsza yaptn, sohbet ettiini ryasnda gren kimsenin; ok boboaz olduuna ve zina suu ilemekte olduuna rya dellet eder. HIZIR (A.S) Ryasnda Hzr (A.S)' grmek; ucuzlua, bollua, refaha kavumaya, zntlerden skntlardan kurtulmaya ve mrn uzamasna dellet eder. Bir de ayet ryay gren kimse; hac vazifesini yapmam ise o kiiye hac etmek vacip olur. HND Ryada hindi olmak ve hindi yemek; pek iyi yorumlanmaz. Ryay
193

grenin ilerinin ters gideceine, shhatinin bozulacana, byk para kayb edeceine iaret eder. HNDSTAN CEVZ Hindistan cevizinden yaplm bir tatly ryanzda yemeniz; bir dostunuzun dalavereli, apral olan ilerine sizinde katlacanza iaret eder. Ondan dolay gireceiniz ilerde dikkatli ve uyank olmanz gerekmektedir. Hindistan cevizi aacn ryada grmek; ryay grenin yurt dna seyahate gideceine dellet eder. HND YAI Ryasnda hind ya itiini veya bir uzvuna ya srdn gren kii; byk bir hiddet duyduu yaknna kar temiz hisler duymaya balar ve onunla dost olur. HZMET Ryada grlen hizmeti; gizli bir dmana iaret eder. Kendinizi hizmeti olarak grrseniz yaptnz hareketlerle kendinizi evrenizde kk drmekte olduunu syleyebilir. Zira bir alim yle demitir. Bir kimsenin kendine yapt ktl hibir dman yapamaz. HOCA Ryada bir hocadan ders aldn gren kimse; yapt iyi hareketlerden dolay evresinde sevgi ve sayg kazanmaktadr ve dostlar arasnda deerli bir insann grd itibar grmektedir. Ayrca Allh- Tel'nn (C.C) yannda kymeti vardr. Ryanz btn bunlarn iaretisidir. HOKKA Bir kimse ryasnda eski yaz takm yani hokkay grrse; o kimsenin ayet bekrsa mal mlk fazla olan birisiyle hayatn birletireceine rya dellet eder. Ayrca bir talebe ryasnda hokka kullanarak yaz yazdn grrse; derslerinde ok baarl olacana rya dellet eder. Baz tbirciler hokka grmeyi; mjdeli haberlerle dolu mektup almaya yorumlamlardr. HOKKABAZ Ryasnda hokkabaz seyrettiini grmek; rya sahibinin kt huylu biri olduunu rya gsterir. Bu huylarndan dolay hem evresindeki hemde, Allh- Tel'nn (C.C) yanndaki yerini kaybetmektedir, bir an
194

evvel islm ahlkna uyan bir mslman olmas iin o huylarnzdan syrlmanz gerekmektedir. Bu rya adeta sizi ikz etmek iin size gsterilmitir. HOR - HAKR GRMEK Ryada birisini hor hakir grmek; grlen kiinin kimliine gre grlen rya tbir olunur. Mesel: a) htiyar birisini hor grmek; O kiinin fakir olacana malnn azalacana rya iaretidir. b) Makam sahibi birini hor grmek; Rya sahibi devlet kapsnda olan bir iinin olmayacana rya iaretidir. c) M'min birisini hor grmek; O kimsenin Allh- Tel'nn (C.C) katnda rezil ve zell olduuna ryas dellet eder. Ayrca bu kiinin geleceinin ok karanlk olduunu syleyebiliriz. HORLAMA Bir kii ryasnda kendisinin horladn veya baka bir ahsn horladn grrse; horlayan kiinin dnya ilerine fazlaca dalp nefsinin esiri olduuna ve hiret hayatn hi hatrlamadna, Allh- Tel'nn (C.C) yolunda bir i yapmadna ryas dellet eder. HORTLAK lm bir yaknn ryasnda hortlak eklinde ryasnda gren kimse; yaknda bir muradna nail olacana ayrca o grd kimsenin ondan du beklediine ryas iaret eder. ayet rya sahibi ryasnda hortlam olarak grd kimseden ok korkarsa bir yaknnn lm haberini duyacan syleyebiliriz. HORTUM Bahesini hortumla suladn gren kimse; ok yaknda kazanl bir ie girer. ayet hortumdan su yerine baka birey akyorsa ryas grd eyin cinsine gre tbir olunur. Ayrca hortum delik veya kuru ise; yaknda servetinden bir miktar azalacana ryas iaret eder. HOROZ DGUTURMEK Aile reisinin bir bakasyla kavga edeceine bir yerde alimler, devlet bykleri arasnda kavga olacana grlen rya dellet eder. Ryada grlen horoz; evin reisine ve erkek ocua dellet eder. Ayrca ryada horoz gr ekline gre de rya tbir edilebilir. a) Horozun ttn gren kimse; Allh- Tel'nn (C.C)
195

tarafndan namaz klmad veya eksik kld iin uyarlmaktadr. Ryay gren kimsenin ibdetlerini tam ve eksiksiz olarak yapmas gerekmektedir. b) Horoz tarafndan gagalandn gren kimse; bir bynden laf iitir. Byyle aras alr. c) Horoz satn aldn gren kimsenin; bir erkek evld dnyaya gelir. d) ocuunun horoz olduunu gren kimse; o evldn erkek ise mezzin, kz ise hafz olacana ryas dellet eder. e) Horozun evine girip bir eyler yediini gren kimsenin; evine hrsz gireceini syleyebiliriz. f) Kendisini ryasnda horoz olmu gren kiinin; mr tkendiine ryas dellet eder. HOAF Ryasnda hoaf itiini gren kimse; salkl bir yl geireceine ryas iaret eder. Ayrca o kimsenin evinin huzurunun daim olacan syleyebiliriz. HURMA - HURMA AACI Hurma aacn ryada grmek; o kimsenin ryasnn ok hayrl olduuna almettir. Hurma aacnn dibinde yattn, oturduu gren kimse; Allh- Tel'nn (c.c) sevdii kullar arasnda yer alr. Ayrca Peygamber efendimiz (s.a.v)'in sevgisini kazanr. Ryada grlen hurma; ok hayrldr. Ve hurmay gr ekline gre rya tbir edilir. a) Ryada hurma yemek; din ynden, Kur'n- Kerm okumaya, Allh- Tel (c.c) iin hayrl iler yapmaya rya dellet eder. Eer ryay gren kii erkekse; bir hanma ilgi ve yaknlk greceine ryas dellet eder. Ayrca ayet ryada yenilen hurma kt ve bozuksa o kii yakn bir zamanda madd ve manev sknt iine der. b) Ryada hurma lmek; Rya sahibinin byk bir mirasa konacana, mal varlnn artacana iaret eder. c) Ryada hurma toplamak; (Meryem sresi/yet:15'de melen yle buyurmaktadr) "Hurma kendine doru silkele, zerine derilmi taze hurmalar dklsn." Ryasnda hurma topladn gren kimse; skntlarndan zntlerinden kurtulup madd ve manev rahata kavuur. yilik ve huzur iinde bir mr srer. d) Ryada hurma ekirdeini eline almak; rya sahibinin lim ve Salih kimselerden olan arkadalar edineceine, aynca-hayrl bir evld olacana ryas dellet eder.
196

e) Ryasnda 40 tane hurmay eline almak veya yemek; 40 gn iinde rya sahibinin ailesinden sevdii ve sayd bir yakn vefat edeceine rya dellet eder. Ayrca vefat edecek bu kiinin hiretinin iyi olacann rya mjdesidir. f) Ryada hurma arab imek; rya sahibinin geim darlnn son bulacana dellet eder. g) Ryada hurma satcs grmek; birikmi hell mala ve Peygamber efendimiz (s.a.v)'in snnetlerine uyan bir kimse olduuna ryas iaret eder. HUTBE OKUMAK Allh- Tel'nn (c.c) yolunda hayrl iler yapan imn tam olan bir kimse ryasnda hutbe okuduunu grrse; rya sahibinin rtbesi ve erefi artar, evresinde sevilen bir kii olur. Rya sahibi iin grlen bu rya ok hayrldr. ayet bu ryay hayrsz bir insann hutbe okuduu eklinde grlrse; bu rya sahibine hayr getirmemesine ve byk zarara uramasna rya dellet eder. HCRE Hapiste yatan bir kimse ryasnda hcreye atldn grrse; yakn bir zaman iinde hrriyetine kavuur, ailesini de sevince boar. Fakat zgr bir ahs ryasnda hcreye atldn grrse ve ryay gren kii bekrsa; kt bir evlilik yapacana ryas iaret eder. Onun iin evlilie hazrlanrken, ei olacak insan evresinden ok aratrp sormas gerekmektedir. HKMDAR Ryada grlen hkmdar; an erefe ve bol paraya yorulur. Bu rya hayrl bir ryadr. Fakat zlim bir hkmdar ldrlrken grmek; rya sahibinin kt bir olayla karlap, zntye deceine rya dellet eder. HNNAP Ryasnda hnnap meyvasndan yediini gren kimsenin ryas yle tbir olunur. Rya sahibinin ayet evld varsa; iyi huylu ve anasna babasna hayrl bir evld olur. Rya sahibi bekrsa; iyi bir evlilik yapar. htiyar bir kii bu ryay grrse; artk mrnn bittiine ryas iaret eder. Hnnap aacn ryada grmek ise; sevinli bir ay geirmeye dellet eder.

197

I
IHLAMUR Ryada hlamur grmek, imek yle tbir edilir: iyi bir evlilik yapmaya mzmin bir hastalktan ifa bulmaya ve para skntsnn ortadan kalkacana rya iaret eder. ILICA Ryasnda lcaya, kaplcaya giden kiinin; yakn zamanda salnn bozulacan, skntl, zntl gnler geireceini syleyebiliriz. Baz tbircilere gre, lcaya gitmek; ortak olan bir iin bana geip sorumlu olmaya ve rya sahibinin hased olan erkek kardeiyle bann derde girmesine, onun kt szlerine muhatap olmasna rya dellet eder. ISIRMAK Ryada birisi tarafndan ya da hayvan tarafndan srldn gren kiinin; etrafndan kendisine kinleri olan ok byk dmanlar bulunmaktadr. Byle ryalar gren kiilerin daima uyank olmas gerekmektedir. Zira dost diye bildii ok yakn birinden ummad bir ktlk grecektir. Ayrca kendi kendisini srdn gren kiinin; yapt baz ilerden pimanlk duyacana ve rya sahibinin abuk sinirlenen sabrsz bir kimse olduuna rya dellet eder. ISIRGAN OTU Ryasnda srgan otundan piirilmi yemek yediini gren
198

kimsenin; iyi bir evlilik yapacana rya iaret eder. Ayrca srgan otu tarafndan dalandn gren kiinin; bir akrabas tarafndan bana kt olaylar geleceine rya dellet eder. ISLAHNE Ryasnda kendisini slahnede gren kimsenin; hareketleriyle evresini zellikle ailesini zdne rya dellet eder. Hareketlerini dzeltip evresinin beyenisini, zellikle ailesinin gvenini kazanp eski itibarna kavumas gerekmektedir. Hapishanede olan bir kimse bu ryay grse; yaknda hapisten kp zgrlne kavuacana rya iaret eder. ISLANMAK Ryasnda yamurda slandn gren kii; Allh- Tel'nn (c.c) rahmetine nail olur. hiretini kazanm kimselerin snfna girer. Evinin slandn gren kimse; yakn zamanda evine birok eya alacana rya dellet eder. ISLIK ALMAK Ryasnda slk aldn gren kii; gnlk hayatnda Allh- Tel (c.c) yolunda hibir ey yapmamakta, lzumsuz iler yapmakta ve hayatn bouna tketmektedir. Onun iin bu rya bir uyar nitelii tamaktadr. Ayrca slk almak; sarlk gibi hastaln belirtisi diye de yorumlanabilir. Ryada slk sesi duymak; rya sahibinin bilmeden bir gnha girdiine de dellet edebilir. ISPANAK Ryasnda spanak piirip yediini gren kii; bir muradna nail olur ve sevin iinde kalr. Hmile bir kadn spanak yediini grse; salkl shhatli bir evld sahibi olacana rya dellet eder. Ayrca rya sahibi ayet ibdet etmeyen bir kimse ise; Allh- Tel (c.c) ona ibdet sevgisi verir ve o kii manev huzura kavuur. Rya sahibinin ok hayrl i yapacana ve bunun rya sahibine gelecek olan bir ktl engelleyeceini syleyebiliriz. ISSIZ Ryasnda ssz yerlerde dolatn gren kimsenin; ailesinin bana bir musbet gelir. Rya sahibi de bu yzden ok znt ve sknt eker.
199

ISLAH ETMEK Yaramaz olan ocuunu ryasnda slah edilmi olduunu gren ahs; gnlk hayatnda o ocua dikkat etmelidir. nk yeni bir yaramazlk peindedir ve yapaca yeni bir olay btn aileyi etkileyecektir. ISTAKOZ Istakoz yakalayp piirdiini gren kimsenin; eline ykl bir para geeceine rya iarettir. Ayrca stakoz tarafndan srldn gren kimsenin ksmeti alr. Istakoz yemek ise; yaknlarndan birisinin kendisine miras brakacana rya iaret eder. IIK Ryada k grmek; o ryann hayrl olduunu gsterir. Ayrca rya n cinsine gre de rya tbir olunabilir. yleki: a) Elektrik ; rya sahibinin skntsnn geeceine, feraha ulaacana, b) Gne ; byk bir ksmetin olacana, ibdetlerin kabul olduuna, c) Ay ; bir gnh ilemi olduuna ve bu gnhn af olunacana, d) Mum ; rya sahibinin bir hastala yakalanacana, e) Kibrit ; rya sahibinin bir yaknnn (hatta kardei diyebiliriz) hastalanacana ve sonra rya sahibinin dusyla ifaya kavuacana rya dellet eder. IRMAK Ryada rmak grmek; eitli ekilde tbir olunur. Irmakta boulurken grmek; rya sahibinin yaknda vefat edeceine iaret eder. Irmakta amar ykadn grmek; gnhlardan arnp sevab kazanacana iarettir. Irmaktan su ierken grmek; rya sahibinin erefinin ve servetinin artacana dellet eder. Irmak tan topladn grmek; o kimsenin zarar grecei bir ile uraacana rya dellet eder. IRZA GEMEK
200

Ryasnda bir bakasnn rzna getiini gren kiinin; bana byk bir musibet gelir, kolay kolay bu musibetten kurtulamaz. Kendi rzna geildiini gren kiinin; uzun zamandr mahkemede sonulanmayan bir ii kendi lehine sonulanr. ITIR Ryada tr iei grmek; bir dostun dn haberini alp ok sevinmeye yorumlanr. IZGARA Ryasnda zgarada bir eyler piirdiini gren kimsenin; Allh- Tel (c.c) yoluna hi zaman ayrmad iin yakn zamanda bana bir takm felaketlerin geleceine rya iaret eder. Bu kii ayn zamanda ok bencil duygulara sahiptir. evresi ve Allh- Tel (c.c) tarafndan sevilmek istiyorsa bu rya onun iin bir uyardr ve baz hareketlerini dzeltmek zorundadr. Izgara satn aldn gren kii; kendisini zarara sokacak bir ie girer ve kazanl sand ii ona ok pahalya patlar.

201


HZ. BRAHM (A.S) Ryasnda btn Peygamberlerin iinde sabrllyla n yapan bir peygamber olan Hz. brahim (a.s)' gren kiinin ryas; ok hayrldr. Yine, Hz. brahim (a.s)' gr ekline gre rya tbir olunur. Mesel: Hz. brahim (a.s)'n elini ptn gren ahsn Allah Tel (c.c) iin i gren m'min kimselerden olduunu ryas gsterir. Ryasnda Hz. brahim (a.s)' evinde misafir ettiini gren kiinin; ayet evinin huzuru yoksa evinin huzurunun tekrar geleceine, istikblinin ok iyi olacana rya iaretidir. Ayrca Hz. brahim (a.s) ile yolculua ktn gren kiinin; hacc'a gideceini syleyebiliriz. Hz. brahim (a.s)'in kyafetlerini giyen kimse veya onun suretine giren kimse eitli hastalklara yakalanr. Ve bu hastalklardan ancak o kii sabrla kurtulur. MAKAM-I BRAHM Ryasnda makam- ibrahimde oturduunu gren kiinin; kendisine babas veya kaynbabasnn yaknda hak tarafndan arlacana ve rya sahibine onlardan byk bir miras kalmasna rya iaret eder. BDET bdet ettiini ryasnda gren kii; Allah- Tel (c.c) yannda muteber olan insanlar arasnda bulunmaktadr. Peygamber efendimiz (s.a.v) tarafndan da sevilmektedir. bdete uygun olmayan bir kyafetle kendisini gren kiinin; yapt bir hayrn arkasnda byk bir gnh vardr. yleki:
202

bdet ettiini sanp gnha girmektedir. Ayrca ibdetini byk bir camide veya gerekten isteyerek yerine getirdiini gren ahs ok hayrl bir yolculua kar ve bu yolculuk kendisine hiret hayat iin byk sevab kazandrr, ibdet etmeyi ryasnda red ettiini gren kimse iin ryas bir uyar niteliini tar. nk en byk huzura ibdetle kavuur. Ryada mslmanlarn ibadethanesini yeni camiyi grmek; ryann hayra yorulmas gerektiini gsterir. Fakat havra veya kilise grmek ise; o kiinin bir ok gnhlar olduuna ryas iaret etmektedir. BK Krmz ibik (Horoz ibii) ryada grmek; zntl bir haber alacanza iaret eder. Horoz ibiini ryada yemek; gnahkr bir hayatn iinde bulunduunuza ve haram karm paraya rya iaret eder. BRM Hayrl bir i yolculuuna kacanz ryanz gsterir. Yoksul bir kii bu ryay grse; madd durumunun dzeleceine rya dellet eder. briim almak veya kullanmak rya sahibinin salnn bozulacana dellet eder. BRK brikten abdest aldn gren kiinin; gnhlar yznden tvbe edeceine, hmile kadnn erkek ocuu olacana, mrn mutlu ve skntsz geireceine rya dellet eder. briin bir mans da, kltr. Ryada ibrii grenin; mevkisi ykselir, itibarl, ahsiyetli kiilerin arasna karr. Ayrca ibrik; tez habere de yorumlanabilir. BLS Ryasnda iblisi yani eytan grmek; hareketlerinizin bir mslmana yakmayan eyler olduuna rya dellet eder. Bir an evvel Allah- Tel'nn (c.c) kulu olduunuzu hatrnza getirip o kt huylarnzdan biran evvel kurtulmanz icab etmektedir. Zira herey Allah- Tel'dan (c.c) gelir ve bir gn mutlak yaratc olan Allh- Tel'ya (c.c) dnecektir. CAT Ryasnda birey icat ettiini gren kiinin evldlarndan birisi veya
203

kendisi alim ve salih kimselerden olur. Ayrca bir alet icat ettiini gren kimse; yaknda byk bir haber alr ve bu haberden sonra mal durumu dzelir. Baz tbirciler icat; mucit olmay halkn faydalanmas iin baz iler yapan adama yorumlamlardr. AMAIRI Bir kimsenin ryasnda kendisini i amaryla grmesi; rya sahibinin shhatinin bozulacana nemli bir rahatszlk geireceine ryas iaret etmektedir, i amar satn aldn gren kii; einden kymetli bir armaan alr. Nianl bir kz nianlsn kilotu ile grrse; nianlsnn aln teriyle para kazanmakta olduuna rya dellet eder. i amar astn veya ykadn gren kimsenin; srlar meydana kar ve bu ona zarar verir. Ayrca grlen amarn rengine gre de rya tbir edilir. Mesel: Beyaz veya yeil renkli amar grmek; sevab kazanlacana, ibdetin artacana. Siyah renkli amar grmek; kt haber almaya ve duymaya iaret eder. Krmz renkli amar grmek; kskan bir dmann habercisidir. Sadece i amar olarak kilot gren kiinin; yaknlarndan birisi hmile kalr ve doacak ocuk aileye huzur ve parasal ynden ksmet getirir. YAI Uzak bir yerden yatl bir misafiriniz gelecektir ve uzun bir zaman yani hane sahibini bktrncaya kadar gitmeyecektir. Ryada i ya ile yemek piirdiini grmek; hayrl maldr, i ya yemek ise; bir miras iinin hal olunmayacana, i yanla bir uzvunu ovduunu grmek ise; hastalktan kurtulmaya dellet eder. MEK Ryada iilen eyin cinsine ve rengine gre rya tbir olunur. a) Su veya st imek; ilim hidyete, ruhan zevk veya Allah- Tel'nn (c.c) yolunda olanlar iin tarikata girmeye bir de bozuk olan saln dzeleceine rya iaret eder. b) Merubat imek; madd ve manev huzurun bozulacana rya iaret eder. c) Limonata imek; hastalanacanza ve sararp solacanza rya dellet eder. d) ki imek; rya sahibinin ok gnahkr bir kii olduuna ryas iaret eder. Ayrca rya o kimseyi uyarmaktadr.
204

e) Bir lnn gl suyu itiini grmek; o lnn cennette bulunduuna dellet eder. f) Kan imek; Rya sahibinin kaza geireceine, kan davasna dellet eder. g) Ryasnda ok scak su itiini grmek; rya sahibinin midesinin ve barsaklarnn bozulacana ryas dellet eder. HZ. DRS (A.S) Hz. dris (A.S)' ryasnda gren bir kimse; uurlu bir mslamanla arkada oiur. Ayrca kendiside o arkadann vastasiyla doru yola kavuur. Bu kii ayn zamanda evresinde sevilen saylan bir kii haline gelir. Hz. dris (A.S)'n ryasnda elini ptn veya srtn svazladn gren kimsenin; ilmi oalr, rzk artar, sal bozuksa dzelir, hayrl sahih arkadalar edinir. Madd ve manev huzura erer. Bu rya sahibi iin ok hayrl ryalardan birisidir diyebiliriz. DDANAME Bir kii ryasnda mahkemede olduunu ve savcnn iddanmesini dinlediini grrse; mahkemelik olduu, kendince nemli olan davay kazanr. Ayrca rya sahibinden, lm olan yaknlar du beklemektedir. DAM dam ryada grmek; eitli ekilde yorumlanr. Kendini aslrken grmek; bu kiinin gnlk hayatnda yanl yolda bir adm atacana ve bu yanl admn kendisinin bana birok iler aacana ryas iaret eder. Ayrca bu kiinin dininde noksanlk olduunu ryas gstermektedir. Ryasnda asldn fakat sa kaldn grmek; o kiinin an ve hret sahibi olacana, mrnn uzun olacana ryas dellet eder. Bir bakasn idam edilirken grmek; o kiinin bir yaknnn bana kt bir i geleceine ryas dellet etmektedir ve o kimse uyarlmaktadr. dam hkmn dinleyen kii bulunduu ite ba olur, ayet erkekse politikaya atlr. Memleket idaresinde grev alr. idam edilip cesedinin halka tehir edildiini grmek; kendisi iin ok gizli olan bir srrnn meydana kmasna dellet eder. ok yaknlarndan birisinin idam edildiini grmek ise; o yaknn eline ok byk miktar para geeceine dellet eder. Evldnn idam edildiini grmek ise; ayet evld talebe ise, bozuk derslerinin dzeleceine ve ok baarl olmaya balayacana rya dellet eder.

205

DRAR drarn yatana yapt grmek; eiyle arasnn dzeleceine, mal varlnn artacana dellet eder. Ayrca idrarn bir kaba koyup biriktirdiini grmek; o kimsenin salnn bozulacana ve dostorlara ii deceine ryas dellet eder. drar zorluu ektiini grmek ise; o kiinin mal varlnn azalacana ve rya sahibinin skntya, yoksullua deceine ryas dellet eder. DMAN Ryasnda idman yaptn gren kii; ayet bir sporcu ise bir yarmada byk baar elde eder. Ayn ryay hasta birisi grrse; o hastann salk durumu dzelir. Gnleri huzurlu ve mutlu geer. FLAS ETMEK Bir i adam kendisinin ifls ettiini grrse; o kimse; ok bir ie girecek, Allah- Tel'nn (c.c) yardmyla baarya ulaacaktr. Hasta bir kimse bu ryay grrse; rya sahibinin nemli kaza atlacana veya ok kt bir duruma deceine rya dellet eder. Ayrca bu rya sahibi zektn tam vermemektedir. Zektn tespit edip dinimizin uygun grd ekilde vermesi gerekmektedir. FTAR ftar vaktinde orucunu atn gren ahsn; ibdetlerinin Allah- Tel'nn (c.c) katnda kabul olunduunu ve Allah- Tel'nn (c.c) sevgisini kazanan makbul insanlar arasna katldn syleyebiliriz. Vakitsiz iftar ettiini gren kii ise; doru yoldan amakta ve hem ailesini hemde kendi sosyal mevkisini drmektedir. Gnlk hayatnda hareketlerine iyi bir yn vermesi gerekmektedir. Mslman olmayan bir kimse ryasnda iftar ettiini, oru atn grrse; gnhlarndan kurtulup slm din ile ereflenir. Ayrca borlu, sknts olan bir kimse ayet ryasnda iftar aarsa; madd ve manev feraha eriir, skntlarndan kurtulur. Hmile bir hanm bu ryay grrse; yaknda doum yapar ve douraca ocuk erkek olur. FTR Kendisine kt bir iftira atldn gren kiinin; yakn bir dostundan bir dmanlk greceine ve zc olaylarla karlacana ryas iaret eder. Bu rya o kiiye bir uyar niteliindedir.

206

Ryada i grmek; kz evlda, evlenmeye, hmile kadnn kz dourmasna iaret eder. ile ip iirdiini grmek ise; rya sahibinin yola kacan gsterir, iin krldn gren kiinin; sz ald bir kimse sznden vazgeer ve rya sahibi madur duruma der, iini kaybettiini gren kimse ise; ya kendisi yahutta yaknlarndan birisi eiyle anlaamaz ve bu anlaamamazlk boanmalarna sebep tekil eder. DE Ryada ide dal veya aacn grmek; rya sahibinin mr boyunca anlaaca iyi dostlar edineceine iaret eder. Bu kii ayn zamanda hell para kazanp ailesine yedirmektedir. Ryasnda ide yediini gren kimse; kendisini madd skntya sokacak bir ie girer, ide ekirdeinden tespih yaptn gren kii ise; tarikata girer Allah- Tel'nn (c.c) yoluna ynelir. de aacndan meyva topladn gren kimsenin; sevdii bir yakn lr, kendisine byk ebatta mal, para miras kalr. NE Ryanzda ayet ine grdyseniz; bu ok eitli ekilde yorumlanabilir. yleki: a) neye iplik takyor grrseniz; yolculua kacaksnz. b) ne krtrsa; yaknlarnzdan biri hastalanr. c) neyle diki dikerseniz; dargn olan yaknlarnz bartrrsnz. Onlara eitli ekilde nasihat edersiniz. d) neyi aznza sokarsanz; srlarnz hi sr saklamasn bilmeyen birisine sylersiniz. e) Elinize ine battn grrseniz; malca zarara urarsnz. f) Yere dklm olan toplu ineleri toplarsanz; Allah- Tel (c.c) iin yoksullara yardm edersiniz. g) Yabanc bir kimseye ine batrdn gren kimsenin ise; haset, ki bir gibi kt huylar vardr. Ryas kendisi iin uyarc niteliindedir ve ok gnha girmektedir. Biran evvel sabah namaznn arkasndan 100 tane Estafirullah El zim tebihini ekip tvbe etmeli ve bir daha bu gnhlar ilememeye almaldr. NEC Ryada ineci grmek; znt, keder ve hastaln gitmesine dellet eder. Bazan da rya sahibinin malnn zektn tam vermediine
207

rya iaret eder. Ayrca bir i adam ryas ineci grrse; protesto olacak senetlerinin varlna iaret eder. HANET Einin kendisini aldattn gren kimsenin; ryas tam ters tbir olunur, yani aslnda kendisi zina etmektedir. Yani fikren veya ehevi duygularla beendii kar cinsten biri vardr, bu yzden byk gnhlardan olan zinay ilemektedir. Vakit geirmeden bu ii brakp tvbe edip mutluluu yuvasnda aramaldr. HALE Bir i adam ryasnda byk bir ihaleye girdiini grrse; o ihaleye giren kii ryasnda grd renklere gre ryas tbir olunur. Yani: ayet krmz, siyah gibi renk grrse, o ite zarar eder. Beyaz, yeil, mavi, sar gibi renkler grrse madd ve manev ynden kazanl olur. Birde aylkla alan (memur, ii vb.) gibi birisi ryasnda ihaleye girerse; maa artar. Ailece skntlarndan kurtulur. Bekr bir kimse ryasnda ihaleye girdiini grrse; kendisine zengin bir ksmet kar. Fakat kar tarafn aile durumuna bakmadan rya sahibinin hareket etmemesi gerekmektedir. HTLL Ryada ihtilal grmek; evin iinin huzurunun kaacana yaknlarnzdan birinin einden ayrlacana, memlekette ktlk olacana, madd zarara urayacanz bir ie gireceinize veya evldnzn size as olacana rya dellet eder. HRACAT Ryasnda ihracat iine girdiini gren bir i adam; ok hrsldr ve ailesini ihmal edip evresindekileri ok krmaktadr. Bir ruh hekimine grnp tedavi olmas gerekmektedir. Ayrca btn din vazifelerini unutup ie dalmtr. Ryas kendisi iin uyarc bir nitelik tamaktadr. HTYAR Ryada nur yzl bir ihtiyar grmek; ibdete balamaya, Allah- Tel'nn (c.c) yolundan gitmeye, rzkn genilemesine, ayrca hayrl bir ksmete rya iaret eder. ihtiyar bir kadnn kendisine bir eyler ikram ettiini ve o ikram yediini gren kimse; yaknlar yznden madd sknt ekmektedir, ihtiyar olan bir yaknnn kendisine nasihat ettiini gren kimse; uzak bir yerden nasipli bir haber alr. O haber kendisine
208

iyilik ve hayr getirir. Bekr bir kimse hayrl bir evlilik yapar ve rya sahibinin ihtiyarl bedence salam ve madd ynden rahat geer. HRM Ryasnda ihrama girdiini gren kimse; hacc farizasn yerine getirecektir. nk hacc artlarn tamamlamtr. Artk hac olmas gerekmektedir. HTRAS - HIRS Kendisini ryasnda ihtirasl bir ie sarldn veya bir kimseye ihtirasla balandn gren kimse; dnyevi ilere fazlaca dalp hireti unutmutur. Biran evvel kendini ve sonunu dnp toparlanmas gerekmektedir. KND NAMAZI Ryasnda ikindi namaz kldn gren kimsenin ibdeti artar evresindeki fakirlere bol hayr yapar, sevilir hem Allah- Tel'nn (c.c) katnda hem yaknlarnn yannda mevkisi ykselir. K YZL ki yzl olarak tandnz birisini ryanzda grmek; para skntsna deceinize, yaknlarnzdan biriyle kavga edeceinize ryanz dellet eder. KZ Kars hmile olan bir kimse ryasnda ikiz kz ocuk grrse; kendisi madd ve manev ynden zarara urayaca bir ie girer. ayet ikizler erkekse girdii ite baarl olur. ikiz ocuklar plak grrse; kars dk yapar. KMALE KALMAK Bir talebe ryasnda ikmale kaldn grrske; o talebenin o dersten durumunun kritiktir ve o dersin stne dmesi gerekmektedir. Din ynnden zayf olan bir kiinin ise; dinnin kurallarn renip onlar uygulamas gerekmektedir. KRM Misafirlerini ryasnda arlayp eitli ikramlarda bulunduunu
209

gren kimsenin; unutmu olduu bir ada vardr. O adan hatrlayp yapmas gerekmektedir. Ryas kendisine adan hatrlatmak iin gsterilmitir. KRMYE Kendisine ryasnda ikramiye ktn gren kimse; iyi bir haber alr ve ok sevinir, fakat elinden de bir miktar para kar. KRAR Ryasnda gnahkr olduunu ikrar eden (kabul eden) kii; gnhlarna tvbe eder ve tvbesi Allh- Tel (c.c) katnda kabul olur, doru yolu bulur. KSR Ryasnda ihtiyar bir adamn elinden iksir itiini gren kimse; ibdetle ereflenir ve evresinde sevilen saylan bir insan olur. LA Ryada ila grmek ve imek; eitli ekilde tbir olunur. a) Sar ila imek; hastala, b) Beyaz ila imek; dinin artmasna, rya sahibinin kemle ermesine, c) Fitil kullanmak; gebe kalmaya, bekr iin evlenmeye, d) Hariten kullanlan ila; sinir hastalna, yaknlardan birinin hastalanmasna, ayrca ikici bir yaknn hastalanmasna, e) Bozulmu ila; fena huya, irkin ahlka, sevilmeyip hor grlen insana, f) shal ilacn imek veya grmek; dnyann zevklerinden ayrlp hak yolunu bulup, dinni slah etmeye dellet eder. Ayrca rya sahibi, ryasnda kendisine ila hazrladn grrse; "Kur'n- Kerm hereye ilatr" hads-i erf gereince, kendisinin biran evvel Kur'n- Kerm okumas, ayet bilmiyorsa renmesi gerekmektedir. LN Ryasnda iln okuduunu gren kimsenin; ileri alr, eline para geer ayet kendisi bir iln veriyorsa, kendisine bir i teklifi yaplr ve rya sahibi bu iten zarar grecektir bu ie girmemesi gerekmektedir.
210

Ryas kendisi iin bir uyardr. LAVE ETMEK Ryasnda piirdii yemeine bireyler ilave ettiini gren bir hanm; ailesine yardmc olur ocuklarna din terbiyesi verir. Bir adam byle bir rya grrse; kazanc hell olur, mal artar, hiret ve dnya sevabna nail olur. Bir talebe ryasnda derslerine ilave olarak tekrar baka bir ders altn grrse; bu talebe baarl bir dereceyle okulunu bitirir ve yksek bir maala iyi bir ie girer. Bir bakas tarafndan yemeine souk su ilave edildiini gren kimsenin; bir srr meydana kar ve ok zlr. LENMEK (Beddua) Ryasnda ilendiini gren kimse; ok yaknlarndan birisinin lm haberini alr veya kendisi hastalanr bana eit eit kt iler gelir. nk beddua edilince ara kadar kar ve btn ar titretir, melekler korkar ve sorarlar "Y Rab bu kulun filan kimseye beddua etti' ne yapalm derler Allh- Tel (c.c) "Kendi bana gnderin" diye cevap verir bunun iin hibir zaman ilenmek (beddua) iyi olarak grlmemitir. Mmkn mertebe bu huydan kanmak ve ilenenleri de uyarmak gerekmektedir. LK Ryada kemik iliini yediini gren kii; romatizma hastalna tutulur. Yaknlarndan birisinin yediini grrse ve o grd kimse hasta ise; hastalndan kurtulur. Kemiklerin iliini i olarak topladn grrse; mal artar, feraha erer. Fakat hakknda irkin dedikodular karlr. LK AMAK (Dme yeri) Ryada ilik atn grmek; haber almaya, yolculua kmaya, uzaktan misafir gelmesine dellet eder. LKBAHAR lkbahar aynda olduunu gren kimsenin; ryas ok iyidir. ayet rya sahibinin ocuu yoksa ksmetli bir ocuu olur. Talebe ise; derslerinde baarl olur, hasta ise; sal dzelir, fakir ise; eli bollar, ferahlar. Zengin ise; fakirlere yardm yapar ok sevaba girer. Kfir ise; hak dine dner, hanm ise; ibdete balar, manev ynden ycelir.
211

LMK Ryasnda ilmik zmeye altn gren kimsenin; ailesiyle aras alr, sinirleri bozulur. lmik attn gren kimse ise; ticar ynden kark bir ie girer hayli skntl zntl zaman geirir. Fakat rya sahibi sabr ederek Allh- Tel'ya (c.c) gvenini kaybetmez ve bundan dolay zor iin stesinden inAllh gelecektir. LTCA Bir devletten baka bir devlete iltica ettiini gren kimsenin; din yn ok zayftr. Akln bana toplayp dinni anlatan yaynlar okumas, faydasz kendisine zararl olan arkadalardan kopup doru yola ynelmesi gerekmektedir. Ayrca bu rya sahibinin veya yaknnn kumar gibi kt huyu vardr. Bu huy kendisini zarara sokmaktadr. Bu huydan biran evvel kurtulmas gerekmektedir. nk ryas elinden byk bir parann kacana dellet eder. LTFAT Bir kimseye iltifat ettiini gren kimse; o kimseden ktlk grr, ok znt eker, sinirleri bozulur, kendisinin iltifat etmsesi ise; dnyevi zevklere bol bol zaman ayrp hireti unutmakta olduuna iaret eder. MAM Ryasnda imam olduunu gren kii; birisine kefil olur ve zarara urar. mamla birlikte namaz kldn gren kimse; namaza balar ve sevilip, saylan, aranlan bir kimse olur. Bir kadn imam olduunu ryasnda grrse; yaknlarndan birisinin lmnn yaklamakta olduuna dellet eder. ocuunun imam olduunu gren kimsenin; evld lim olur, anneye babaya hayrl bir evld olur. Bir camiye imam tayin edildiini gren kimse; iyi bir mevkiye gelir, rtbesi artar, politikaya girer. Kur'n- Kerm okumasn bilmeyen bir kimse ryasnda imam olduunu grrse; Kur'n- Kerm okumasn renir ve selmete kar. Bir imamn elini ptn gren kimse; sevdii sayd bir dostunun yardmlarn kabul eder veya iyi bir arkada topluluuna girer. MARET Bir imarete para yardm yaptn gren kimse; zektn tam olarak vermektedir. Ryas onun iin bir uyardr. Zektla ilgili kitaplar okuyup, hocaya danp zektn tam olarak yerli yerine vermesi gerekmektedir.

212

MBK Ryasnda imdik gren kiinin; yaknlarndan birisi veya kendisi ok iki imektedir. kiyi brakp doru yola dnmesi gerekmektedir. Zira iki ienin yznden bir ok kii zarar grmektedir. MDAT Ryada imdat istediini grmek; gebe olan bir hanmn doum yapacana, skntdan kurtulmasna, feraha kmaya rya iaret eder. MPARATOR - MPARATORE Ryasnda imparator veya imparatorie grmek; rya sahibinin ans oyunlarna gireceine ve girdii bu ans oyunlarndan birisinden para kazanacana rya dellet eder. MRENMEK Ryada bir eyaya imrediini gren kii; ev sahibi olur. Bir yiyecee imrendiini gren kimse ise; bir kz evld sahibi olur. MTHAN Ryasnda imtihan olduunu gren kimsenin; bir ii sonulanr, o ii byk kazan getirir, rya sahibi imtihanda da baarl olduunu grrse; aile dzeni bozulur, ayet imtihanda baarsz olduunu grrse; aras bozuk olduunu kimselerle aras dzelir. Ayrca rya sahibi manev yn kuvvetli arkadalar edinir. MSK Ryasnda imsak vakti ibdet ettiini gren kii; namaz klmaya balar, islm dinnin btn farzlarn yerine getirir, iki lemde an ve hret sahibi olur. MZA Ryasnda imza attn gren kimsenin; devlet dairesinde bir ii hal olunur. Yakn zamanda ailesinden birine iyi bir ksmet kar. Evldlarndan birisi ok korktuu bir imtihanda baarl olur. N Ryasnda ay ini gren kii; sevmedii bir semte evini tar. ayet kiracysa; ev sahibi kendisine k der. Nianl bir kii byle bir rya
213

grrse; kt bir evlilik yapacana rya dellet eder. NAD ETMEK Bir kimsenin ryasnda inad etmesi; "Hayrsz bir adet varsa o da inad etmektedir" Hads-i erf gereince yaknlaryla kavga edeceine arasnn alacana ve rya sahibinin kibirli, gururlu birisi olduuna rya iaret eder. Bu rya kendisi iin bir uyardr. Rya sahibinin biraz sabrl, alak gnll olup kt huylardan arnmas gerekmektedir. NCK Bir kimse ryasnda incik kemiinin ardn grrse; hasta ise hastalndan, madd skntdaysa skntdan kurtulup feraha kar. NC Ryada inci grmek; eitli ekilde tbir olunur. a) nci dizmek; Kur'n- Kerm okumay renmeye, b) nci satn almak; Erkek ocuk sahibi olmaya, c) nci kayb etmek; Byk bir zarara girilmesine, dinn zayflamasna, kt haber almaya, d) nci satmak; Etraftaki arkadalarna gzel nasihatlar verip onlar doru yola dndrmeye, e) nci hediye edilmesi; Bekr iin hayrl nasibe, evli iin hayrl evlda, f) Azna inci almak ve yutmak; ocuunun veya yaknlarndan birisinin hafz olmasna, g) nci inemek; Rya sahibinin dedikoducu olduuna, h) nci delmek; Gayr-i meru bir ilikiye girmeye, ) nci yakmak; ibdetten ayrlp kt iler yapmaya ve ailesiyle rya sahibinin ilikilerinin bozulacana dellet eder. Ryada inciyle bezenmi bir mcevherat sz gelimi incili bir bilezik grlrse; bilezik zerinde ki incilerin duruuna gre rya tbir olunur. ayet inciler muntazam ise; o rya hayrldr. Rya sahibinin dini artar. Kur'n- Kerm renir, evld hafz olur, rzk oalr, inciler dank ise; rya sahibinin ileri bozulur, madd ve manev rahat kaar hatta salk durumu bozulur diyebiliriz. NCL (Kitab- Mukaddes) Ryada 4 byk mukaddes kitaptan birisi olan incil'i grmek;
214

namuslu birisine iftiraya dellet eder. yleki, ayet rya sahibinin mahkemede bir ii varsa yalan yere ahitlik yapar, hasta bir yakn varsa o hasta lr, ei hakknda rya sahibi eitli dedikodular duyar ve huzuru bozulur, ibdetle uraan bir kimse ryasnda incil okuduunu grrse; dnyalk yapt baz ilerden gnha girmekte olduuna rya dellet eder. NCR Ryada incir yediini gren kii; kolay kazanlacak bir ie girer, incir satn aldn grrse ayet; incir siyahsa, hayrl bir haber alr o inciri yerse yalan yere yemin eder. Mevsimsiz incir yerse bir olayda rya sahibi ok piman olur. Beyaz incir alnrsa rya sahibi altn bir mcevherata sahip olur. Beyaz inciri yerse ibdete balar, manev yn kuvvetli bir kii olur. inciri saa sola datmak; rya sahibinin kskan bir kimse olduuna iaret eder. incir aacndan incir topladn ve sattn grmek ise; rya sahibinin birok hayr ilerine girip bol sevab kazanacana dellet eder. NME (Nzul) Bir kimse ryasnda sa tarafna inme indiini grrse; hasta ise hastal dzelir, yaknlarndan iyi bir haber alr. ayet sol tarafna inme indiini grrse; shhati bozulur, sevdii yaknlardan birinin lm haberini duyar. NSAN Bir kimse ryasnda tanmad bir insan grmesi; rya sahibinin nefsidir diyebiliriz. Allh- Tel (c.c) onu kendisine gstermektedir. Ryada grlen insann ekline gre rya tbir olunur. ayet grd insan plaksa; kendisi din amellerinin hibirini yerine getirmemektedir ve rya sahibi byk gnhlar ilemektedir. plak insana birey giydirdiini gren kii; iyi bir mevkiye, rtbeye geleceine rya iaret eder. Giyinik ok gzel bir adam grrse; hayrl bir evlda, eer bekrsa iyi bir ee sahip olur. Uzuvlarndan birini kayb etmi insan grrse; yaknlarndan evldlarndan ya da ana veya babasndan birisini kayb eder. Tanmad ahstan bir eya aldn grmek; kt huylarndan kurtulup sevilen, saylan ve aranlan bir kimse olmaya, kiiden fazla tanmad insan grmek; hayrl bir cemiyete girmeye, akrabalarna yardmc olmaya, hayr hasenat bol yapmaya, rya sahibine hi ummad bir yerden byk bir miras deceine rya dellet eder. Ryada koarak kendisine tanmad bir insann geldiini grmek; rya sahibinin sevinli bir mektup alacana iaret eder.
215

NAAT Ryasnda bir inaata baladn gren kimse; bekrsa evlenir ya da sevdii bir yaknna p atanlk yapar. ayet yaplan inaat rkse kurulan yuva yklr. NTHAR Ryada intihar etmek; madd zarara uranlacan gstermektedir. Ayrca zntl haber alnacana, rya sahibinin mitsiz bir aka deceine rya yorumlanabilir. NZBAT nzibat askeri ryasnda gren kiinin; yaknlarndan birisi askere gider veya uzaktan bir mektup alr. Ayrca byk bir i teklifi alr bu i onu ilk nce skntya sonra da feraha ulatracana rya iaret eder. P Ryada ip grmek ok eitli ekilde tbir olunur. a) pe tutunmak; Kur'n- Kerm renmeye, b) p bkmek ve ip sarmak; yolculua kmaya, c) pe dm atmak; bekr iin evlenmeye, evli iin i yeri amaya, bol rzka, d) p koparmak; yalan yere ahitlik etmeye, boanmaya, huzurun kamasna, e) Beyaz iplik; hayrl habere, siyah iplik; kt habere, f) Ynden ip sarmak; ibdetin artmasna, hayrl bir misafirin rya sahibinin evine gelmesine dellet eder. PEK Ryada ipek elbise giydiini grmek; hayrl bir ie girmeye, rya sahibinin dnya ilerine fazlaca daldna ve hireti unuttuuna dellet eder. Ryada sar ipek elbise giydiini grmek; rya sahibinin hastalanmasna, yaknlarndan birisinin vefat etmesine iaret eder. ipek kuma satn aldn grmek; bekr iin iyi bir ee, evli iin hayrl bir kz evlda sahip olmaya dellet eder. Ryada ipek i amar grmek; rya sahibinin byk bir mirasa konacana iaret eder. PEK BOCEG Ryada ipek bcei ve kozasn grmek; tutumsuz olan ei,
216

hayrsz evlda iarettir. Rya sahibi evldn ve eini daima kontrol altnda tutmal, Allh- Tel'ya (c.c) onlar doru yola dndrmesi iin du ve niyaz da bulunmaldr. POTEK Ryasnda malnn bir ksmn ipotek ettirdiini gren kimsenin; hi ummad bir yerden eline para geer ve rya sahibi eline geen para ile bir ksm borlarn der ve parasal ynden feraha kavuur. RN Ryada irin grmek; haram mal, haram kazanc gsterir. Rya sahibinin madd sknts yoktur. Bu rya, sahibi iin bir uyardr. nk "Hell damla damla, haram sel gibi gelir." sz uyarnca haram mal ya malndan ya da bedeninden damla damla kar. Baz tbirciler, byk bir bandan kan sar irini; hastalktan kurtulmaya, zntden selmete kmaya yorumlamlardr. RMK HELVASI Ryada irmik helvas yemek; rya sahibinin unutmu olduu bir adana, yaknlarndan birisinin lmne, madd ferahla rya iaret eder. rmik helvas kavurmak ise; rya sahibinin evinde Kur'n- Kerm okunacana hanenin enleneceine, yaknlarndan hatta ailesinden birinin evlenmesine rya dellet eder. HZ. S (A.S) Ryada hak peygamberlerden Hz. s (a.s) hazretlerini grmek ok hayrldr. Rya sahibi Allh- Tel (c.c) rzs iin hayrl yolculua kar, bol ibdet eder ve tp ilmi ile urar. Baz tbirciler ryasnda Hz. sa'y (a.s) gren kimsenin; ok sabrl bir kimse olduunu, nndeki bir sene boyunca hayatnda olumlu gelimeler olacan kendisinin veya yaknlarndan birisinin tp tahsili yapacan sylemilerdir. Hz. sa'y (a.s) grmek; nerede grldyse o hane iine bereket, huzur ve shhat olur. Hasta bir kimse ryasnda Hz. sa'y (a.s) grrse; hastalndan kurtulur ve ifaya kavuur. Ryasnda Meryem (a.s) ile birlikte Hz. sa'y (a.s) gren kimse; iftiradan kurtulur, mrnn son yllarn rahat, huzurlu ve salkl olarak geirir. Hmile bir kadn ryasnda Hz. sa'y (a.s) grrse; doktor olacak bir evld sahibi olur ve bu evld dinine bal tam bir mslman olur. Bazen de Hz. sa'y (a.s) grmek; mjdeli bir habere dellet eder. nk Hz. s (a.s) Peygamber efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)'in
217

geleceini btn mslmanlara mjdeleyen bir peygamberdir. Reit olmayan bir ocuk ryasnda Hz. sa'y (a-s) grrse; bu ocuk babasn kayb eder, onu annesi bytr ve bu ocuk tp tahsil eder, fakih ve lim bir kimse olur. Ayrca Hz. sa'y (a.s) ryada grmek; yaplan dualarn kabul olacana dellet eder. S Ryasnda mutfak eyalarnn islendiini gren kimsenin; rzk azalr, ileri bozulur ayrca rya, ailesinden birinin hastalanacana dellet eder. HZ. SHK (A.S) Ryasnda Hz. shk' (a.s) gren kimse; darlktan genilie, gnhtan ibdete, ana ve babaya asilikten itata ve vcutta bulunan rahatszlktan shhate kavumaya rya dellet eder. Baz tbirciler ise ryada Hz. shk (a.s)' gren kimsenin; neslinin oalacana ve neslinde nl, anl, hretli kimselerin bulunacana yorumlamlardr.

SHAL Ryasnda kendisinin ishal olduunu gren kimse; maln israf etmektedir. Akln bana toplayp malnn kymetini bilmeli ve ayan yorganna gre uzatarak yallkta kimseye muhta olmamak iin tutumlu olmas gerektiine o kimseye ryas uyarmaktadr. SLK Ryasnda isilik olduunu veya evldnn olduunu gren kimse; hasta ise hastalktan kurtulur, ibdet etmeye balar, ilim irfan sahibi kimselerle dost olur. SLM LM limler yeryznde Allh- Tel'nn (c.c) vaizleridir. Onun iin limlerden birisini ryada grmek ok hayrldr. Rya sahibi bellardan, hastalklardan kurutulur. Evldlarndan birisi Allh- Tel (c.c) yolunda hayrl lim bir kimse olur, onun ve ailesinin rzk bollar. ayet kuraklk ekilen bir yerde yaayan bir kii ryasnda islm limi grrse; oraya bereketli yamurlar yaar o yre halknn rzk bollar, rya sahibinin geliri de nemli miktarda artar. Ayrca toplumda sevilen, saylan ve aranlan bir kii olacana rya dellet eder.
218

SKELE Ryasnda kendisini bir iskelede gren kimsenin; yaknlarndan birisi vefa eder, kendisine hayrl bir i teklifi yaplr. Ayrca rya sahibi yakn bir arkadann vastasyla ilmi veya din toplantlara katlmaya balar. SKELET Ryada iskelet grmek; bir tuzaa, yaknlarndan birinin tp tahsili yapmasna, hmile bir hanmn ocuunun dmesine, anne veya teyzenin ar hastalanmasna rya iaret eder. SKAMBL Ryasnda iskambil kadn gren kimsenin; vaktini boa harcayan, hi kimseye faydas olmayan bir kimse olduunu syleyebiliriz. Ksa zamanda akln bana toplayp doru yola dnmesi gerekmektedir. Zira rya o kimse iin uyar nitelii tamaktadr. SKEMLE Ryasnda kendisini bir iskemlede otururken gren kimsenin; yakn bir ehirde ii kar ve kendisi o ehire gitmek zorunda kalr. SKARPN Ryasnda yeni bir iskarpin aldm gren kimse; yolculua kar. skarpinin ayan sktn gren kimse; parasal ynden skntya der. Siyah iskarpin giydiini gren kimse; yakn bir akrabasnn lm haberini alr. Sar iskarpin grmek ise; bir hastann ziyaretine gidileceine dellet eder. SRAFL (A.S) Byk meleklerden biri olan srafil (a.s)' ryada grmek; kayb olan bir maln bulunmasna, borlu bir kimsenin borcunu demesine rya iaret eder. Ryada srafil'in (a.s) suya flediini grmek; rya sahibinin yaknlarndan birisinin vefat edeceine, iki defa suya flediini grmek; hasta olan yaknn ifaya kavuacana dellet eder. Baz tbirciler srafil'i (a.s) gren kimsenin; evldlarndan birinin kazansz ilere gireceine ve rya sahibinin telaa, korkuya deceine ryay yorumlamlardr.

219

HZ. SMAL (A.S) Ryada Hz. smail'i (a.s) gren kimse; Allh- Tel'nn (c.c) rzs iin fakirlere yardmda bulunur. Cami, mescd, okul gibi yatrmlara parasn sarf edeceine rya sahibinin de bundan dolay hayr kazanacana ve bunu mteakip rya sahibinin babas ile arasnn dzeleceine rya dellet eder. SPEN TAVUU Ryasnda ispen tavuu satn aldn gren kimsenin; ileri bozulur, kendisine borlu olanlar borlarn deyemezler ve rya sahibi madd skntya der. Baz tbirciler ise ispen tavuunun grlmesini; postacnn haciz haberi getirmesine dellet eder demilerdir. SPRTO spirto itiini ryasnda gren kimse; iki iiyorsa ikiyi brakr, ayet iki imiyorsa yaknlarndan birinin ikiye balayacana ve o yaknn yuvasnn dalp, aile huzurunun bozulacana rya dellet eder. SRAF Ryasnda parasn israf ettiini gren kimsenin; ryas kendisi iin uyardr. nk rya sahibi dnyev ilere dalp hireti unutmu din emirlerin hi birini yerine getirmeyip sadece bu dnya iin almakta olduuna rya dellet eder. SRAL Kendisinin srail devletine gittiini gren kimsenin; bana bir felket gelir. Baz tbirciler ise byle ryalarn, rya sahibinin gnahkr bir hayat yaadna ve dinsiz arkadalar olduuna yorumlamlardr. STAVRT Ryada istavrit bal tuttuunu gren kimse; ufak ilere girer, madd durumunu dzeltir ayrca yaknlarndan birisinin iyi bir tahsil yapacana rya dellet eder. ayet bir talebe ryasnda istavrit bal yediini veya tuttuunu grrse; o talebenin ders notlarnn iyi olacana rya iaret eder. STEMEK Ryada hkimden, limden birey istediini grmek; rya sahibinin
220

mahkemelik bir ii olacana dellet eder. Zenginin fakirden birey istemesi; zenginin gnahkr kimse olmasna rya dellet eder. Baz tbirciler ise birey istemeyi, ilim renmeye, talebe olmaya yorumlamlardr. STFAR ETMEK Ryasnda istifar ettiini gren kimsenin; mrnn uzun olacana, kendisine gelen bellarn def olacana, rya sahibinin yapm olduu hayrl bir iten dolay Allh- Tel (c.c) kk gnhlarn af edeceine rya dellet eder. Bir kimse ryasnda baka bir kimsenin kendisine istifar etmesini sylediini duyarsa; o kimsenin zina suu ilemekte olduuna rya iaret eder. Ryasnda kbleden baka bir tarafa dnp istifar ettiini gren kimsenin; byk gnhlarnn olduuna ve o kimsenin Allh- Tel'ya (c.c) tvbe edip doru yola dnmesi gerektiine ryas iaret etmektedir. STF Ryasnda bir mal istif ettiini gren kii; zektn vermemektedir. Bu rya, sahibini uyarmaktadr. Rya sahibi malnn 40'da birini fakir akrabalarna vermelidir. Zira zekt hem farzdr, hemde zekt vermek malnn kirini temizleyerek, sevaba nail olmaktr. STFA Bir kimse ryasnda iinden istifa ettiini grrse; rya sahibi i alannda baarl olur, ayrca kendisi veya yaknlarndan birisinin iinde terfi edeceine ve mevkisinin ykseleceine rya dellet eder. STHBARAT Ryasnda istihbarat servisinde altn gren kimsenin; hakknda dedikodu edilir. Baz tbirciler ise istihbarat servisini kanunsuz i ve iftira olarak yorumlamlardr. STKLL Ryada istikllini iln eden bir devletin varln duymak; rya sahibinin sznde duran bir arkada olacana ve kendisine byk bir miras deceine rya iaret eder. STMLAK Ryasnda evinin istimlak edildiini gren kii; bir arsa alr veya bir
221

daireye topraktan yazlr diyebiliriz. Baz tbirciler ise, evin istimlak edilmesini aile reisinin lm diye tbir etmilerdir. STRDYE Ryada istiridye tutmak; mevki sahibi, mal durumu iyi bir dost edinileceine iaret eder. istiridye yemek ise; midenizin armasna rya iaret eder diyebiliriz. SYAN Ryasnda bir isyan olayn gren kimsenin; ailesiyle aras alr, kendisi hakknda dedikodu edildiini renir, isyan baarlmamsa, rya sahibinin uzak bir yaknnn lm haberini duyacana rya dellet eder. Ryasnda bir i yaptn gren kimsenin; mevkisi ykselir, mal durumu ortann stne kar. Yaplan i yarm veya noksansa rya sahibi iinden karlr, malna haciz gelir. Baz tbirciler ise bu ryay, manev ekilde yorumlamlardr. yle ki; Eksik i yarm yaplan ibdet, bir i yapmak ise, rya sahibinin namaza balamasna dellet eder demilerdir. TMEK Ryada baz eyleri iitmek eitli ekilde yorumlanr. a) Su sesi iitmek; para kazanlacak ie girilmesine, b) Kadn sesi iitmek; rya sahibinin kendisi hakknda edilen dedikodular renmesine, c) Erkek sesi iitmek; hasta olan birisinin iyilemesine, krl yatrmlara girilmesine, d) Ezan sesi iitmek; rya sahibinin namaza balamasna, e) Radyo veya benzeri aletlerin sesini iitmek; dnyev ilere fazlaca zaman ayrp dinden uzaklamaya rya dellet eder. KENCE Ryasnda kendisine ikence edildiini gren kimse; ibdete balar, Allh- Tel'ya (c.c) yakn bir kul olur. Madd ve manev skntlardan kurtulur. ayet rya sahibi kendisinin ikence ettiini grrse; bir yaknndan fena bir hareket grr ve o yaknyla aras alr.
222

SZ Ryasnda isiz gsz gezdiini gren kimsenin; dininden uzaklatna, skntya dmesine rya dellet eder. Baz tbirciler bu tip ryay, rya sahibinin hayrl bir ie girmesi eklinde yorumlamlardr. TFAYEC Ryada itfaiyeci grmek; bir skntdan kurtulmak diye tbir edilir. ayet iftaiyeci bir yangn esnasnda grlrse; rya sahibinin bana bir bel geleceine fakat sevdii bir dostu tarafndan yardm greceine rya dellet eder. YLK ETMEK Ryasnda iyilik ettiini gren kimse; tvbekar olup hak yoluna dner. Baz tbirciler ise, bu ryay gren ahsn yaknlarndan birisinin madd sknt ekmekte olduuna ve rya sahibinin o yaknna yardmda bulunmas gerektiine rya iaret etmektedir demilerdir. Fakir yerine zengin bir ahsa ryada iyilik etmek; o kiinin Peygamber efendimiz (s.a.v)'in snnetlerini yerine getirmediine bu vazifelerden kamakta olduuna rya dellet eder.

223

J
JAMBON Ryada jambon yemek veya grmek; rya sahibinin malna haram kartrdn ve rzknn azalacana dellet eder. JALUZ Pencerelerine jaluzi astn gren kiiye; hayrl bir haber gelir, evine yeni bir eya alr, borlarndan bir ksmn der. Bu rya ayrca gizli srlar renmeye de yorumlanabilir. JANDARMA Ryasnda jandarma gren kiiye devlet kapsnda bir i der. Asker olan bir yaknndan haber alr. Baz tbirciler jandarmay; cesur erkek ocuk olarak yorumlamlardr. JARTYER Jartiyer satn aldn veya kullandn gren bir hanmn; ei ile aras dzelir ve daha iyi olur, aile huzuru yerine gelir ve ei kendisine sevdii bir hediye alr. JANT Ryasnda arabann jantn deitirdiini gren bir i adam; bir i gezisine kar ve rzkn oaltr.

224

JARSE Ryada jarse elbise giymek; iki yzl riyakr bir arkadaa iaret eder. Bu arkada rya sahibinin bir ok konuda bana i aar. Hakknda dedikodu eder. JAPON Ryada Japon grmek; sdk ee dellet eder. Baz tbirciler ise ryada Japon grmeyi; kazanl bir ie girmek eklinde tbir etmilerdir. JAPON GL Ryada Japon gl diktiini gren kimsenin; ryadan sonra ilk 10 gn iinde bana umulmadk iler gelir bunun iin rya sahibinin dikkatli olmas gerekir. JENARATR Evine veya i yerine jenaratr aldn gren kimse; evine elektrikli bir alet alr ve kazanl yatrmlara girer. Hmile bir hanm byle bir rya grrse; douraca ocuk san'atkar olur. JEOLOG Ryada jeolog olduunu gren kimse; kynden bir haber alr, ei kendisine iek hediye eder. Baz tbirciler ise; tatl bir ak maceras eklinde ryay yorumlamlardr. JETON Ryada jetonla telefon ettiini gren kimse; bir dostundan telefonla haber alr, bu telefon konumas rya sahibini mutlu eder. JET Ryasnda jet uana bindiini gren kii; terfi eder veya iinde nemli baarlar elde eder. JP Ryada jip grmek; asker haberi almaya veya erkek evlda yorumlanr. ayet jipe biniliyorsa; askerlikle ilgisi olan bir dosttan yardm alnacaktr diyebiliriz.

225

JLET Jilet bayla tra olduunu gren bir kimsenin; sal dzelir. Krgn olduu bir arkadayla barr ve bu arkadayla beraber iyi bir ie yatrm yapar. JOKEY Ryada jokey grmek; rya sahibinin ans oyunlarndan birisin de para kazanacana iaret eder. JUDO Ryasnda judo yaptn gren kimse; kaba kuvvetli hereyin stnden gelebileceini dnen ok hayalperest bir kimsedir. Bu dncelerinden vazgeip gereklere dnmesi gerekmektedir. JBLE Ryada jbile mana gitmek; hayatnn son yllarnda parasal sknt ekileceine ve rya sahibinin shhatinin biraz bozulacana dellet eder. JR Ryada jri grmek; kalabalk bir toplantya katlmaya ve orada nemli olaylar olacana rya iaret eder. JPTER Ryasnda Jpiter yldzn gren kimsenin; sal bozulur. Baz tbirciler ise, rya sahibinin diniyle ilgilenmediini sadece dnyev eylerle uratna ryay yorumlamlardr. Ayrca bu rya sahibini uyarmaktadr diye fikir birliine varmlardr.

226

K
KABAK Kymetli bir sebze olan kaba ryada grmek; eitli ekilde yorumlanr. yle ki: 1) Pimi kabak yemei yemek; hastalktan kurtulmaya, evldn tp tahsili yapmasna, Allah- Tel (c.c) yoluna dnp ibdete balamaya dellet eder. 2) i kabak toplayp yemek; bir arkadala mnkaa etmeye, mide den rahatszlanmaya, zektn tam vermemeye dellet eder. 3) Kabak satmak; bekr iin iyi huylu ee, evli iin hayrl evlda dellet eder. Baz tbirciler ryada kabak satmay; eczane amaya veya ocuu eczac olur demilerdir. 4) Kabak yemei piirip yakmak; hastala, haram yemee, cinlerden korkmaya, yaknlarndan birinin vefatna tbir olunur. 5) Kabak toplamak; Rzkn oalmasna, iyi bir mevkiye gelmeye, hayrl dost edinmeye rya dellet eder. KABAKULAK Ryasnda evldnn kabakulak olduunu gren kimse; nce skntya der, sonra sabr sayesinde bu skntsndan kurtulur. En byk destei de evld olur.

227

KABARCIK Vcdunda kabarck ktn gren kimse; borca girer, alacakl olduu kimselerlen aras alr. Baz tbirciler ise tam tersini sylemilerdir. yle ki; "Vctta kabarck grmek maln oalmasna, rzkn bollamasna dellet eder" demilerdir, irin akan sulanm kabarck grmek ise; iine haram karm mal diye tbir edilir. KABARE Ryasnda kendisini kabare oyuncusu olarak gren kimse; tamamen hireti unutup kendisini bu dnyann iine vermitir. evresindeki yakn dostlarn hatta ailesini zmektedir, ryas kendisi iin uyardr. Tevbekr olup Allah- Tel (c.c) yoluna dnmesi gerekmektedir. K'BE- MUAZZAMA Ryada K'be-i erifi grmek; ok hayrldr. Rya sahibi iin uhrevi nitelik tar. Ayrca gr ekline gre tbir edilirse de rya hep hayra yorulur. K'be-i erifi ziyaret etmek; Mevki sahibi bir yerin bakan olan birisi ile evlenmeye, hacc farizasn yerine getirmeye dellet eder. Ryada K'be-i erifi gren kimse; hayrl bir ie girer ve ok byk sevab kazanr. Ya da bana bir bel gelecekken o defedilmitir. Ryada K'be-i erifte namaz klndn grmek veya namaz klmak; bir eyh'ten veya bir amir'den kuvvet alnmasna dellet eder. Rya sahibi ibdete balar, dmanlarnn errinden emin olur. K'benin duvarlarnn ykld grlrse; o evin reisi vefat eder. Bir kimsenin hacc farizasn Kbe-i erifte yerine getirirken grmesi; o kiinin Allah Tel (c.c) farzlarn yerine getirmek iin aba sarfettiine, bu abasndan dolay byk sevaba girdiine dellet eder. Ryasnda K'beden bir meyve aldn gren kimse; dinini islh eder. K'bede abdest bozduunu gren kimseye; bir bel musallat olur, devlet reisi vefat eder. K'be-i erifte vefat ettiini gren kimse; ehid olur, makam ycelir. Kendi evinin iinde K'benin olduunu gren kimse; din toplantlar yapar, arkadalarna eitli din telkinlerde bulunur. Baka bir dinden olan insann mslman olmasna sebep olur. K'be-i erifte bir gnh ilediini gren kii; Rasluliah (s.a.v) Efendimiz'in snneti seniyyelerine uymaz, nefsinin esiri olur. Gnahkrlar kervanna katlr. Bir kimse K'benin harap bir halde bulunduunu grrse; ibdeti terk eder bilhassa (namaz) gnahkr olur. K'beye sarldn gren kimse; cennetle mjdelenir, namaz klmaya balar. K'be-i erifi tavaf ettiini gren kimse; hacc'a gider, bekr ise salih bir mslmanla hayrl bir evlilik yapar. K'be-i erife ta attn kt bir hareket yaptn gren
228

kimse; dnini deitirir, ailesinden ayrlr. Byle ryalar sahibine hayr getirmez. K'be-i erifi ykadn, temizlediini gren kimse; evresine ok faydal iler yapar. Bu yzden kendisine ok misafir gelir. Allah- Tel (c.c) katnda deeri artar. Ryada K'be-i erifte brahim (a.s)'n makamna oturmak ise; korkudan emin olmaya, ibdete balamay, hacc farizasn yerine getirmeye, hayrl bir mirasa nail olmaya dellet eder. KABR Ryada kabir grmek; hapise iarettir. yle ki: Kabir kazdn iine girdiini gren kimse; bir su iler hapise der. Kabir tamir ettiini gren kii; sahibi lm olan bir evi satn alr. Bekr bir kimse kabir yeri satn aldn, grrse hileye bavurarak hayrsz birisiyle evlenir mutsuz olur. Bir kabri inediini gren kimse; byk bir gnh iler. Bir evliyann kabrini ziyaret ettiini gren kii; bir fakire yardm eder. Cennet sevab kazanr. Ryasnda lmeden kabre defn edildiini gren kimse; hapise girer. ayet lmemi birisini kabre soktuunu grrse; yaknlarndan birisi hapise der. Ryasnda bir kabrin bozuk yerlerini tamir ettiini grrse; mr uzar shhati dzelir. Hasta bir kimse kabir ziyaret ettiini grrse; vefat eder. Kefene sarldn ve kabre indirildiini gren kimse; iyi bir evlilik yapar. Dni ynleri ok salam olan evldlar olur. Ryada bir lnn kabrinden ktn gren kimse; o ly tanyorsa onun mesleini icra eder. ayet tanmyorsa malna haram karr gnha girer. lm birisinin kabrini kazdn ve iskelet kardn gren kimse; kendi manev dnyasna zarar verecek bir ie karr. Ailesiyle aras bozulur. Hz. Peygamber (s.a.v)'in kabri erifini atn grmesi peygamber efendimizin unutulmu olan bir snneti erifini yerine getirmeye, camiye cemat olmaya dellet eder. Tanmad kabirlerin aldn iinden llerin ktn gren kimse; ayet hapiste ise hapisten kar. Hapiste olmayan bir kimse byle bir rya grrse; Allah Tel (c.c) yolundan ayrlr namaz klmaz, gnahkr insanlarn arasna karr ve hiret hayatn kaybeder. Ailesi tarafndan sevilmeyen bir insan olur. KABRSTAN Ryada kabristan grmek; va'z dinlemeye, Kur'n okumaya, gnahkr iin alamaya, dnyevi eylerden uzaklap ibdete balamaya rya dellet eder. Kabristan temizlediini gren kimse;
229

gnhlarna tevbe eder. Hak yola dn yapar. Kabristan yktn gren kimse; zina yapmakta olan birisiyle dost olur, onun evine girer kar. Kabristann iine girdiini gren bir kimsenin; yaknlarndan birisi vefat eder. Kabristan topran toplayp bir torbaya doldurduunu gren kimse; uzak bir yerden hayrl bir haber alr ve ihtiya iersinde bulunan bir akrabasna yardm eder. KABLO Ryasnda kablo sardn gren kimse; uzun bir i seyahatine kar, seyahatten dnnde evine yatl bir misafir gelir. KABUL GN Ryasnda bir kabul gnne gittiini gren bir hanm; hakknda edilen irkin bir dedikoduyu duyar. Huzuru kaar, sevdii bir arkada ile aras bozulur. KABURGA KEM Ryada grlen kaburga kemii; kadn olarak tbir edilir. Kaburga kemiini krdn gren kimsenin; bir kadn akrabasylan aras alr, birbirlerine darlrlar. Kaburga kemii topladn gren kimse; doruluuna inand hatal bir i yapar, hastalanr. Kaburga kemiinin bydn salamlatn gren kimse imanlar, hastalklardan kurtulur. Ryasnda kaburga kemiklerinin sayldn gren kimse; kanunsuz bir ie girer, kadnlarn sebep olaca bir kavgaya karr. KBUS Baz tbirciler kbus grmei hayra yorarlar. yle ki; kbus grenin bana gelecek bir belnn def olduunu, hastalktan kurtulacana rya dellet eder demilerdir. KABZA Kl kabzasn ryasnda tuttuunu gren kimsenin; yiit bir olu olur. Bu olan mevki sahibi, kiilik sahibi, evresinde saylan, sevilen, aranan, bir lim olur denebilir. KAAK Ryada kanundan kaan bir kaak grmek; gizli bir dmann varlna dellet eder. Ayrca rya sahibinin kt arkadalar olduuna rya iaret etmektedir diyebiliriz. Ryasnda kaaklk yaptn gren
230

kimse; bilmeden baz gnhlar ilemektedir, ryas kendisi iin uyarc bir nitelik tar. KAMAK Ryasnda bildii bir ktlkten katn gren kimse; gnhlarna tevbe eder, Allah- Tel (c.c)'nin yoluna dner. Bir dmanndan katn gren kimse; korkmuyorsa yaknlarndan biri vefat eder, ayet korkuyorsa, kendi vefat eder. Bir i adam ryasnda katn grrse; devlet kapsnda bir ii hal olur. lim birisi ryasnda katn grrse; talebelerinin arasnda rezil olur, bir talebe grrse; derslerinde baarl olur diyebiliriz KADAVRA Ryasnda kadavra (bir ceset) kesip bitiini gren kimsenin; evladlarndan birisi tpla uraan bir kimse olur. ayet ryay gren bekr bir kzsa; bir doktorla evlenir. KADEH Ryada kadeh; tbiri eitli ekilde tbir edilir. yle ki: a) Altn gm kadeh; hayrl habere. b) Cam ve billur kadeh; gizli eylerin meydana kmasna. c) Dolu kadeh; hmile kadna. d) Dolu kadehin krlmas; hmile bir kadnn ocuunu doururken vefat etmesine. e) Kadeh toplamak; apkn bir adama. f) Kadeh yemek; skntya dmeye, rzkn azalmasna. g) Kadeh iindeki mayinin dklmesi; yaplan ibdetlerin boa gitmesine, hmile bir kadnn ocuunu drmesine. ) Kadeh satn almak; eyizi bol olan bir geline dellet eder. KADI Ryasa kad olduunu gren kimsenin; mahkemelik bir ii vardr ve bu ii rya sahibinin lehine sonulanr. Kadlktan kovulduunu gren kimsenin; shhati dzelir, bana gelecek bir beldan emin olur. Rya sahibi baka birisini kad olarak grrse ve grd kii gler yzl ise; dinnin salamlna, ask suratl ise, rya sahibinin gnahkr bir kimse olduuna rya iaret eder.

231

KADIN Ryada kimlii bilinmeyen kadn grmek; eitli ekilde tbir olunur. yle ki; Kadn ok gzelse ve rya sahibinin evindeyse; rya sahibinin eline devam olmayan bir mal geer ve nndeki ilk yl rya sahibinin ileri iyi olur. Bazen de kadn; kabre dellet eder. iman kadn; shhate, rzkn genilemesine, zayf kadn; hastala, maddi skntya dellet eder. Ak sak giyinmi kadn, rya sahibinin gnhlarnn okluuna ve kt arkadalarnn olduuna iaret eder. Kapal nurlu temiz kadn; rya sahibinin Allah- Tel (c.c) katnda yeri olduuna dellet eder. Einin kendisine yabanc bir kadnn tanttn grmesi; einin zina yapmakta olduunu gsterir. Bir kimse ryasnda kendi einin yerine baka yabanc kt yzl bir kadn grrse; din zayflar Allah- Tel'nn (c.c) yolundan ayrlr. Kadn satn aldn gren kimse ise; toprak yni (arsa, iftlik) satn alr. Erkee benzeyen kadn grmek; rya sahibinin byk bir gnh ilediine iaret eder. Tevbekr olmas gerekir. Ryada kadnn edep yerini grmek; skntdan kurtulmaya, bekr iin yola gitmeye, gizli srlar aklamaya dellet eder. Baz tbirciler kadnn edep yerini gren kimseyi; hapis olacak demilerdir. Tannmayan birisinin edep yerini grmek; rya sahibinin zina yapmakta olduuna iaret eder. Tevbekr olmak gerekir. Hanmnn tenasl uzvunu grmek; dmann kahretmeye, rzkn genilemesine ve irket kurmaya dellet eder. Bir kadn, kendi organnn yerinde erkek organn grrse; o kadnn ahlk bozulur. Hanmnn tenasl uzvunu arkadan gren kimse; ok sevdii arkadal, dostluu, nefrete, kine, uzun sren dmanla dnr. Bir kadn edep yerine su girdiini grrse; bir kz ocuk dourur. Bir kadn kendi edep yerini ok kll olarak grrse; doru yola dner, namaz klmaya balar, kendini yabanc erkeklerden muhafaza eder. Bir kadn edep yerini tuntan veya demirden grrse; bir erkek ocuk dourur. Bir kadnn tenasl uzvuna girdiini gren kimse lr. Bir kimsenin ryasnda yabanc bir kadnn edep yerine ehvetle bakmas; hatal bir i yapmasna, mal kaybna urayaca bir ie girmesine dellet eder. Bir kimse kendisini yabanc kadnlarn cematinde grrse; kendisi vaktini bouna harcayan, ie yaramaz faydasz ilerle uradan bir kimsedir. KADIRGA Ryasnda kadrga diye adlandrlan gemiye bindiini gren kimse; uzak bir dostundan haber alr ve muhtemelen yakn bir zamanda deniz yolculuuna kar.

232

KADR GECES En mbarek gece olan Kadr gecesinde ibdet ettiini gren kimsenin; btn gnhlar afvolunur, kendisi Allah- Tel'nn (c.c) sevdii kullar arasna karr. Bu gibi ryalar sahibine hayr getirir, serleri def eder. Rya sahibini bellardan emin klar. KADFE Ryada kadife grmek; dedikoducu arkadaa, lzumsuz ilere dellet eder. Baz tbirciler kadife giydiini gren kimsenin; dny ilerine fazlaca dalp hiretini unuttuuna rya iaret eder demilerdir. KAFES Ryasnda kafes satn aldn gren kii; bir ev sahibi olur. Bekrsa evlenir. Ban bir kafesin iine soktuunu gren kimse; hapise der. Kafesin tellerini paralarken grrse; einden ayrlr. Bu ayrlkta hatal kiinin, rya sahibi olduu sylenir. KAFLE Ryada kafile grmek; grcye dellet eder. Rya sahibi bekfsa hayrl bir ksmete rya iaret eder. KFR Ryada grlen kfir; dmandr. Gsz fakir bir kfir grlrse; dmann yener, kfir olarak grlen kadn ise; rya sahibi dmanna yenilir. Kendisinin kfir olduunu grrse; din ynden zayflar grd kfirin dnine geer. Bazen de kfir hayrsz mal anlamna da gelebilir. KAFTAN Bir kimse ryasnda kaftan giydiini grrse; mevkisi ykselir, evresinde sz, sohbeti dinlenen, aranlan ve ok sevilen bir kii olur. KGR Ryada kagir ev grmek; dnin zayflamasna, rzkn azalmasna, dnyev ilere dalmaya ve yanl kiiyle mutsuz evlilik yapmaya rya dellet eder. KAIT Kat grmek eitli ekilde tbir edilir.
233

yle ki: a) Kat zerine yaz yazmak; toplum iinde olan bir eyi inkr etmeye, b) Kat toplamak; haber almaya, baka kimselere muhta olmaya, c) Kat satmak; evresine kt iler retmeye, hiiekrlara yardm etmeye, d) Kat yrtmak; ibdete balamaya, hatal iten vazgemeye rya dellet eder. KHN Ryada khin grmek; dince chil olmaya ve dnyev zevkleri iJo fazlaca uramaya dellet eder. Baz tbirciler ryasnda khin gren kimsenin; yaknlarndan birisine by yaplmtr demilerdir. KHKL Ryasnda khkl kestirdiini gren kimsenin; mr uzun olur, uzak bir yerden bir haber alr ve eline bir miktar para geer. KAHKAHA Ryada kahkaha ile glmek; rya sihibinin bana kt bir olay geleceine ve dnyev ilere fazlaca dalp hireti unuttuuna dellet eder. Ayrca rya, yaplacak nemli hatalara da yorumlanabilir. KAHVE ve KAHVEHNE Ryasnda kahve piirdiini gren bekr bir kimseye; esmer tenli bir ksmet kar, mutlu olaca bir yuva kurar. Baz tbirciler kahve imeyi; salkl bir mr diye tbir ederler. Kahvehane grmek ise; rya sahibinin bo ilerle urap evresindekileri zdne iarettir. KAHVE FALI Kahve falna baktn gren kii; ibdetten uzaklar, dni zayflar. Rya i sahibi bekr ise; kendisi sonu hsranla biten bir ak macerasna der ve i ok mutsuz olur. KAKAO Ryada kakao grmek; rya sahibinin bana hayrl bir i gelmesine dellet eder. Uzak bir yerden ok sevdii bir misafiri gelecek
234

de denilebilir. KALAY Ryada kalay yapan birisini grmek; gizli bir srrn ortaya kmasna, parlak bir i hayatna dellet eder. Kalay kendisinin yaptn gren kimseye; ok para kazanaca fakat gnha girecei bir i teklifi edilir. Bu i teklifini rya sahibi red etmesi gerekmektedir. KALBUR Ryada kalbur grmek; sr tutmasn bilmeyen arkadaa ve bo ilerle uramaya dellet eder. Baz tbirciler kalbur gren kimsenin; ailesiyle tartr ve onlarlan aras alr veya bir hi yznden einden boanr demilerdir. KALDIRIM Kaldrmdan dtn gren kimsenin; ii bozulur, mallarna haciz gelir, sal bozulur. Ayrca memur bir kimse byle bir rya grrse mevkisi ykselir. Geliri artar. KALB Ryasnda kalbinin korku dolu olduunu gren kimse; hakk'a ynelir, ibdete balar. Kalbinin paralandn gren kimse; hasta ise hastalndan, borlu ise skntlarndan kurtulur. Rya sahibi kalbinin karardn veya kanadn grd zaman o kimsenin sapklardan olduuna, kalbinin mhrlendiine ve hakk yoluna gitmediine rya dellet eder. Kalbinde bir ar olduunu gren kimse; Allah' zikretmekten, Kur'n- Kerm dinlemekten can sklr, byk gnhlara girer. Ayrca kalp ars ekmek; ak olmaya da yorumlanabilir. KALA Ryada kala grmek; mal ok hanma dellet eder. Kalalarnn bydn gren kimse; einin malyla ok zengin olur ve evresinde tibr artar. Kendisine haram olan birisinin kalasn gren kimse; hi tanmad birisi yznden perian hale der, bana olmadk iler gelir. Kalas zerinde srren birisini grmek ise; acizlie ve aresizlie iarettir.

235

KALE Ryasnda kale yaptn gren kimse; dmanndan aile byklerinin yardmylan korunur.,Kale yktn gren kiinin; ei vefat eder, din zayflar, byk gnhlar iler. Uzakta bir kaleyi gren kimse; bir ii seyahatine kar ve ileri ok iyi gider. Kiracysa yeni bir eve tanr. Kalede oturduunu gren kimse; evltlarndan yardm grr, hasta ise salna kavuur. Baz tbirciler kale kapsn aan bir kimse; bakire bir kzla iliki kurar demilerdir. KALEM Ryada kalem grmek; eitli ekilde tbir edilir. yle ki: a) Kalem satn almak; ilim ve irfan sahibi bir evldnn olmasna rya dellet eder. Ayrca rya sahibi Kur'n okumasn bilmiyorsa renir. b) Ele kalem almak; bir iinin olmas iin Allah- Tel (c.c)'ne yemin etmeye dellet eder. Ayrca hmile bir kadn eline kalem aldn grrse, ilim irfan sahibi bir olu olur. c) Kalemi mrekkebe sokmak; kendi aleyhinde sonulanacak pis bir ie girileceine iaret eder. d) Kalem satmak, datmak; rya sahibinin cmert, iyilik sahibi olduunu ve yaknlarndan fakir olanlara yardm edeceini syleyebiliriz. e) Kalem krmak; yalan yere yemin etmeye, hayrsz evlda dellet eder. Baz tbirciler kudret kalemi grmek, rya sahibinin dininin artacana Allah- Tel'nn (c.c) rzas iin baz iler yapacana dellet eder demilerdir. f) Boya kalemi grmek; yeni bir hayatn balamasna, gece hayatna, zevkli bir arkada edinmeye iaret eder. g) Mrekkepli kalem grmek; hmile bir hanmn erkek ocuk dnyya getirmesine, devletle ilgili bir iin hal olmasna rya dellet eder. KALKAN Ryada kalkan grmek; eitli ekilde tbir olunur. Rya sahibi kalkan eline aldn grse; kaza orularn ve nafile olan orularn Allah- Tel'nn (c.c) rzast iin tutar. Ve bu orular kabul olunur. Bekr bir kimse eline kalkan aldn grrse; hayrl bir ksmetle evlenir. yle ki;
236

Beyaz kalkan; dndar olan bir ee: Krmz kalkan; ne'eli, sevgi dolu olan bir ee. Yeil kalkan; mal, mlk sahibi zengin bir ee dellet eder. Yalnz kark renkte olan kalkan grmek ise; pek hayra yorulmaz. Kalkan yapan bir kimseyi grmek; nfuslu, cesur bir dosta dellet eder. KALORFER Ryasnda kaloriferle sndn gren kimsenin; ileri dzene girer. Madd ferahla eriir. KALPAK Beyaz kalpak giydiini gren bir kimse; dini ynden, eyh olan byk bir z'tla tanr, onun talebesi olur. Yeil kalpak giydiini gren kimse; hacc vazifesini yerine getirir. Siyah kalpak giydiini grmek ise; evldnn veya ok yaknnn askere gideceine iaret eder. KALPAZAN Ryasnda sahte para basp dattn yni (kalpazanlk yaptn) gren kimse; tamamen kendisini dny ilerine vermitir ve hiretini hi dnmemektedir. Ayrca rya sahibinin, hayr ilerinin azlna rya dellet eder. KALYON Tarihi bir kalyonu (eski bir sava gemisi) gren kimse; bir gemi yolculuuna kar, eski bir ahbabn ziyaret eder, ayrca deniz ar uzak bir yerden kendisine sevinli bir haber gelir diyebiliriz. KAMA Ryasnda eline kama aldn gren kimsenin; hmile bir yakn varsa cesur bir erkek evld olur. Ayrca kamay ryada grmek; yeni bir i hayatna atlmaya ve sivri dilli bir dost edinileceine rya dellet eder. KAMARA Ryasnda vapur kamarasnda seyahat ettiini gren kimseye; deni ar bir yerden bir dostu veya haberi gelir, sevdii bir arkada hakknda rya sahibi dedikodu eder, evld ayet yeni bir okula balayacaksa, denizcilikle ilgili bir meslein retildii bir okula girer. Ryada kamara grmek;, grlen sekile gre tbir olunur. Kamarot grmek de; ayn kamara grmek gibi tbir edilir.

237

KAMBUR Ryasnda kambur olduunu gren kimse; ar bir borcun altna girer ve biraz maddi skntya der. Ryada srtndan kambur'un yokolduunu gren kimse; skntdan kurtulur, maddi feraha eriir. Ayrca kambur hayrsz evlda, hayrsz ortaa da dellet eder. Baz tbirciler ise srtnda kamburu olduunu gren kimse; einden boanr diye de tbir etmektedirler. Kambur-lu bir kimse grmek ise; rya sahibinin bilmeden byk bir gnha girdiine iaret etmektedir hemen tevbekr olup, stnde kul hakk var ise, o kimse ile helllamas icabeder. Zira Allah- Tel'nn (c.c) affetmedii gnhlardan birisi de kul hakkdr. KAMI Ryada grlen kam; rya sahibinin arzularnn, ihtiyalarn,n isteklerinin yerine gelmesine dellet eder. Bir kimse ryasnda bir hayvan kamladn grrse acele olan bir iihi hal eder, vurduu zaman kam krlrsa, rya sahibinin mal varl artar. Kendisine bilinmeyen (gkten) yerden bir kam geldiini grrse; o kimseye Allah Tel'nn (c.c) gnhlarndan dolay gazb eder. Byle kimselerin tevbekr olmas gerekmektedir. Bir kii bir bakasn ryasnda kamladm grrse; o kimseye nasihatler eder ve o nasihatler o kimseyi doru yola/dndrr. Aynt ekilde kendisini kam ile dvldn gren kimse sevdii bir kimseden va'z ve nasihatler dinler kt huylarn brakr Allah- Tel'nn (c.c) katnda sevilen kullar arasna katlr. Baz tbirciler krbala dvmeyi; kt sz ile bakasnn kalbini krmaya yorumlamlardr. Yeri kamladn gren kimse; uzun bir yolculua kar. Hanmn dvdn gren kimse; zina eder, gnahkr olur. Bir kimse ryasnda bir ly kamladn grse, namaz, hacc, zekt gibi farzlar rya sahibinin tam yapmadna ve o lm kimsenin aleyhinde konutuuna rya dellet eder. KAMI Ryada kam grmek ve eline almak; hayrsz dinsiz bir arkadaa ve kt sz iitmeye dellet eder. Bir kama dayanmak ise; rya sahibinin mrnn azalmasna, maddi skntya dmesine iaret eder. Kalem yaplan kam grmek; gsteri iin hayr ilemeye, ibdet etmeye dellet eder. Kam kymetli bir madenden yaplm halde grmek ise; rya sahibinin dnya da sahip olaca hell mala, temiz ee ve ailesiyle birlikte cennetlik olmasn rya gsterir. eker kam yemek, skmak ve srmak ise; namaz, oru gibi farzlar yerine getirmeye, rya sahibinin hakknda iyi eyler konuulmasna, rzkn genilemesine rya dellet etmektedir.
238

KAMP Ryada bir kampa, tatil yapmak iin gittiini gren kimse, hiretini hi dnmeyip hep bu dny ileriyle uramaktadr. Ve rya sahibi bilmeden byk gnhlara girmektedir. Tevbekr olmas ve iki yakasnn bir araya gelmesi iin Allah- Tel'ya (c.c) yalvarmas gerekmektedir. KAMYON - KAMYONET Ryasnda kamyon veya kamyonete bindiini gren kimse, evini deitirir. ayet memur ise, uzak bir yere tayin edilir. Bir i adam byle bir rya grrse, yeni girecei bir iten ok az zararlan selametlen kurtulur. KAMERA Ryada kamera ile film ekiini gren kimsenin; hiriteni unutup sadece bu dny ile ilgili ilere daldn ryas gstermektedir. Ayrca ryada kamerann objektifine bakmak; ne'eli gnlere|de iaret edebilir. KAN Halk arasnda ryada kan grmenin ryay bozduu sylenirse de, bu doru deildir. Yalnz ryada grlen kan; ryann tbiri caizse ktye yorumlanmasna sebep olur. Bir kimse ryasnda ellerinde kan olduunu grrse; kendisinin malna haram karr, byk gnh iler. stnn bilmedii bir yerden kana bulandn grrse; hakknda yalan sz sylenir, evine veya i yerine hrsz girer. Bir uzvundan kan aktn gren bir kimse hasta ise; shhatine kavuur, skntdaysa zellikle burun kan skntdan kurtulmaya dellet eder. ayet bir hayvann kanyla elbiselerinin kanlandn grrse; hayvann cinsine gre bir dman edinir. yle ki: Ko kan; mert dmana, kedi kan; sinsi dmana, ylan kan; tehlikeli dmana dellet eder. Kann ryasnda derisinden aktn gren kii; shhat ve selmete kavuur. nsan kan itiini gren kii; mal ve menfaate kavuur, btn fitne ve bellardan kurtulur. Vcdundan bir yara olmakszn kan alktn gren kiinin; akan kan kadar mal elden kar. Ryada bir kap iine konan kan; evlt sahibi olmaya iaret eder. Hayz kan grmek ise; bekr kz iin kocaya, hmile kadn iin dk yapmaya, hayzdan kesilmi kadn iinde, hastala dellet eder. Arkasndan kan ktn gren kiinin; bilmedii birisi kendisine bir iftira atar. Kan akacak derecede birisine vurduunu grmek; sinirlenmeye, iddetli bir hastala yakalanmaya dellet eder. Hasta olan bir kii bu
239

ryay grrse; yakn zamanda ayaa kalkar, ayet bakas bu ryay grrse; mr nihayet bulur. Rzk kapanr. KAN ALMAK Bir kimse ryasnda kan aldn grrse; gzel sz syleyerek iki dostunun arasn dzeltir, ayet kendi kn alnrsa; herkesi ktleyen bir kimseyle rya sahibinin tanacana rya dellet eder. KANAL - KANALZASYON inde su olan bir kanal ryada grmek; ilerin kolaylaacana, feraha klacana, hastalklardan ifa bulunacana dellet eder. Ryada grlen kanalizasyon; hayrsz mala, gnahkr bir hayata, ard arda gelecek ksmete, paraya dellet eder. KANAPE Kanape grmek; bekr bir kimse iin evlenme teklifi almaya veya rya sahibinin yeni bir ie girmesi eklinde rya tbir edilir. KANARYA Sevilen bir ku olan kanaryay ryada grmek; bekr iin iyi huylu bir e bulmaya, evliler iinse gzel bir tatile kmaya tbir edilir. KANAT Ryada taklan kanat; erkek evlda yorulur. Kanadn krldn gren kimsenin ocuu hastalanr. Baz tbirciler kanadn uulmayacak ekilde ar geldiinin grlmesini; rya sahibinin gnhlarnn okluunu gsterir demilerdir. KANCA Kanca grmek; ilerin bozulacana ve hi umulmayan bir engel kacana rya iaret eder. KANDL Ryada kandilin snmesi; hasta olann lmesine, kandilin yanmas; shhate kavumasna iaret eder, bazen de kandilin yanmas; o kimsenin kars hmile ise o ocuun lim olmasna, ilerinin dzelmesine, rzknn artmasna, bir gnhna tevbe etmesine dellet eder. Kandil nn snm olduu grldnde; rya sahibi tccar
240

ise, yeni girdii bir iten zarar eder veya ei hastalanr hatta lm haline girer, kalp rahatszl meydana kar, znt ve kedere urar. ayet rya sahibi memur ise; iini kaybedebilir. Hmile bir kadn az kl bir kandil eline alrsa; kz evld olur. Elinde kandil yandn gren kimsenin; hi ummad bir yerden nemli bir mal gelir. Cami kandilleri; o kimsenin Allah- Tel'nn (c.c) yolunda olduuna, teheccd namazna balayacana, tarikata gireceine ve lim bir evlda sahip olacana iaret eder. Kaba konulan kandil grmek; kabn cinsine gre ryann tbir edilmesine sebep olur. Kap topraksa; fakirlie, demirse; mala, altnsa; gnha, gm ise; hayrl evlda, kap krksa; hastala, kap bozuksa; hayrsz ie ve ee, kap pisse; ev halknn geimsizliine iaret eder. KANTAR Ryasnda kantar gren kimse; fakir ise zengin olur, zengin ise fakir olur. Rya grl eklinin tam tersi olarak tbir edilir. KAPAN Ryasnda kapan gren kimse; ok dikkatli olmaldr, nki dnmeden girdii bir i bana byk felketler gelmesine sebep olur. KAPI Ryada ak kap grmek; rzkn oalmasna, kapnn kapanmas; rzkn azalmasna dellet eder. Kapnn salaml; namuslu ee, kapnn deimesi; boanmaya; sadakatsizlie, fitneye delldir. Dar bir kapdan kp geni bir kapya getiini gren kimsenin; ileri alr, zengin olur, mal artar. Bilinmeyen bir kapdan giren kimsenin; hreti artar, mevkisi ykselir. Kapnn ge almas; dualarn kabul olmasna, sr kaps; rya sahibinin manev hallerinin gzelliine, tasavvuf ehlinin sohbetlerinde bulunmaya, gizlice sadaka vermeye, hayrl bir erkek evld sahibi olmaya dellet eder. Kapsn satldn gren kimsenin; evi satlr. Kapsnn krldn gren kimsenin; ei hastalanr. Kapsnn yenilendiini, gzelletiini gren kimse; dinini dzeltir, gerek mslman olur, namaza balar, hasta ise shhat, afiyet bulur.

241

KAPICI Ryasnda kapc olduunu gren kimse; politikaya atlr veya memuriyete girer. Mevkisi ykselir. Kap aldn gren kimse; bakas tarafndan iftiraya urar. KAPI HALKASI Ryasnda kap halkas gren kimsenin; ortak bir ii hal olur, ayet kap halkalar birbirinden ayrlrsa; ortakl ayrlr. Kap halkas birbirine balanrsa; o rya sahibi itikatta doru yolu bulur ve iman grleir. Ryada grlen kap kilidi veya mandal; zinadan olan ocua, hapise dmeye, fakir ise zenginlie, namaz klmyorsa namaz klmaya veya hile ile elde edilen mala iaret eder. Kap kilidini kitlediini gren kimse; maln emin ellerde muhafaza eder, ei namuslu olur. Bozuk ii varsa dzelir. KANGURU Ryasnda kanguru gren kimsenin; uzak bir yerden ahbab gelir ve onun evine bereket getirir, rzk bollar. Hasta yakn varsa iyileir. KANDL SMT Ryada kandil simitj yemek ve hediye gtrmek; bir hayr ii yapp byk bir sevap kazanlacana iaret eder. KANSER Ryasnda kanser olduunu gren kimse; hastalklardan veya kt huylarndan kurtulur, daha dorusu doru yolu bulup hak yoluna dner. slm'n emirlerini yerine getirmeye balar. KAPLICA Ryasnda kaplcaya gittiini gren kimse; zorla kark bir ie sokulmak istenmektedir. Oradaki pislikleri atarsa; o i kendi lehine sonulanr. ayet kaplcann iini temiz grrse; o i kendi iin hayrl olur. KAPLUMBAA Ryasnda kaplumbaa stne bindiini gren kimse; bir limden ders alr. Kaplumbaa eti yerse; lim olur, kaplumbaay elinden atarsa; ilmi azalr, kaplumbaaya sahip olursa; eski ilimlerde ok byk
242

mertebeye sahip olur diye rya tbir edilir. Baz tbirciler kaplumbaay; hileli bir iin zmlemesi, gizli bir iin meydana kmas diye tbir etmilerdir. KAPLAN Ryada kaplan gren kimse; mala kavuur, kark bir iini selametlen zer, hasta bir akrabas ifa bulup salna kavuur. ocuklar iyi bir ie girer. Kendi sz dinlenen bir kimse olur. KAPTAN Ryada kaptan grenin; ilerinin bana iyi bir kimse geer onun nderliinde ii alr veya rya sahibinin kendisi hayrl bir ie girer. KAPUSKA Ryasnda kapuska piirdiini gren kimsenin; barsaklaryla ilgili bir hastal meydana kar fakat ksa zamanda ifa bulur. KAR Kar' mevsiminde grmek; znt ve skntnn gitmesine, rzkn bollamasna, shhate kavumaya dellet eder. Rya sahibi ifti ise, o sene mahsul bol olmasna rzkn genilemesine hmile kadnn erkek dourmasna rya iaret eder. Kar da ayak izlerini grmek; iyi bir haber almaya yeni bir ie girmeye dellet eder. Ryadaki kar; daima iyilik shhat bereket bolluk iaretidir. Yalnz kar iek am aa zerine yaarsa; pek hayra yorulmaz tam sonulanacak bir iin engellenmesine iaret eder diyebiliriz. KARACER Bir kii ryasnda karacierini eline aldn grse; kan hastalna tutulur, yaknlarnda olan birisi ikiye balar. Rya sahibinin o yaknn ikaz etmesi, ikiyi brakmasna yardmc olmas gereklidir. Baz tbirciler cier; rk mal da demilerdir. Cierin yendiini gren kimsenin de; biriktirdii paray veya maln evld lzumsuz yere sarf eder. Cierinin kesildiini grse; bir yakn lr. Cierinin bydn grrse; rya sahibinin drstl meydana kar. KARADUT Karadut topladn yediini gren kimse; hastalanr, dikkatli olmas gerektiine rya iaret eder.
243

KARAFATMA (Hamambcei) Ryasnda karafatma adl bcei gren kimsenin evine hrsz girer ve onu dny ileriyle fazlaca megul edecek bir arkadaa sahip olur. Sal bozulur. Ei ile arasn aacak bir fitne insanla tanr. KARAGZ Ryasnda karagz gren kimse; dny ilerine dalp hiret hayatn unutmu kabul edilir. Dikkatli olmas gereklidir. Namazna, orucuna yni, manev borlarna ynelmesi gerektiine, dostlarn Allah Tel'nn (c.c) rzsna uygun kimselerden semesi gerekmektedir. Ryada Karagz; ne'eli arkada gurubuna da girmeye sevinli haber almaya da yorumlanabilir. KARABBER Ryasnda karabiber yediini gren kimse; yedii bir yiyecekten zehirlenir veya kt bir sz iitip ok zlr. Baz tbirciler karabiberi; zorluk iinde kazanlan kymetli mal olarak da tbir etmilerdir. Ac haber alnmas diye de ryay yorumlayan tbirciler vardr. KARAKOL Ryada karakola gitmek, mahkemelik ie, iftiraya, i iflsna, zarara dinde zayfla, kt arkadaa, yalnz yaplan sua, dedikoduya rya yorumlanr. KARANFL Ryada karanfil grmek, karanfilin rengine gre ryann yorumlanmasna sebep olur. Krmz karanfil; hayrsz i, kt evlilik. Beyaz karanfil; iin almas, rzkn bollamasna, temiz ee. Sar karanfil; hastala, kedere. Pembe karanfil: sadakatli ee, romantik aka, ksmet almasna. Karanfil toplamak; bereket, rzk artmasna, umulmadk yerden gelen paraya rya dellet eder. KARNIYARIK Ryasnda karnyark piirdiini gren bir kadnn gizli bir srr ortaya kar, dikkatli olmas gereklidir. Ayrca rya sahibinin dost bildii bir arkadann aslnda dman olduu meydana kar. KARBONAT Bo sz, bo mal, bo abaya iaret eder. Rya sahibi hep bir hayalin peindedir, hareketlerine ve yaayna dzen getirmesi gereklidir.
244

KARGA Ryada grlen karga kuu; kaba yalanc hilekr bir arkada bir dostu gsterir. Karga yavrusu rya sahibinin akrabalarndan uzaklaacana, zengin olmasna, mala kavumasna ve iyi bir ie girmesine dellet eder. Kargann ldn grse malnn azalmasna iyi arkadayla darlmasna veya einin hastalanp sonra iyilemesine rya dellet eder. KARIN Ryada grlen karn; eitli ekilde tbir olunur. Karn iine giren kimse hapse der. Karnnn varldn grmek hastalanmaya, karnndan ate ktn grmek; yetim mal yemee ve rya sahibinin malna haram kartrdna rya iaret eder. Karnndan bir ey ktn gren kimse; hastalktan kurtulur. Karnnn stnde srndn grse; fakirlie der, karnnn bydn grmesi ilimde ve mevkide ykselmeye dellet eder. Karnn bo grrse maln kaybeder. Karnnda hastalk olduunu grse; yaknn kaybeder, anasnn kamnda gren kimse; lr veya hapse girer. Karnnn yrtldn grse faiz yer veya dkkn yama edilir. Baz tbirciler karnnn zerinde ot bittiini grmeyi; o kimsenin hasta ise lmesine veya cimriliene yorumlamlardr. KARINCA Ryada karnca yemek uzun mre, karnca tutmak sabr gerektiren bol kazanl bir ie, karncann oalmas rzkn bollamasna az burundan karncann kmas rya sahibinin ehid olmasna, karnca ldrmeyi; gnahkr olmaya, tevbe etmeden lmeye, karncalarn kamasn; rzkn azalmasna, deerli bir maln kaybolmasna ve hrszlarn rya sahibine musallat olmasna ryay yorumlamlardr. KARTAL Ryada kartal olduunu gren kimse; salih kimselerden olur. Kartal uarken gren kimsenin; mevkisi ykselir, kartal sesini duyan kimse; bir mnakaa da muzaffer olur. Kartal tutpak; uzun mre, oka mala, kuvvetli erkek evlda sahip olmaya ve bazen de bu kuu grmek; hidyetten sapkla ve bid'at'a girmeye rya dellet eder. KARTON Ryasnda kartona resim yaptn veya bir eyler izdiini gren kimse; kendisine faydas olmayacak bir ie girer ve bo eylerle vaktini geirip ziyan eder.
245

KASAP Ryada kasap grmek; Azrail (a.s) olarak yorumlanr. Kasabn ba; hastalktan katlmaya, ameliyat olmaya, kuvvet, kudret diye tbir olunur. Kendinin kasap olduunu grmek; Allah- Tel'ya (c.c) kar olan borlarn yerine getirmediine rya iaretidir. Hapiste olan bir kimse kasap grrse; hapisten kurtulur. Bir yaknn kestiini gren, o yaknnn yardmcs olur onu byk bir gnh ilemekten alkor. KASIRGA Ryada kasrgaya tutulduu grlen bir kimse; yakn bir zamanda ailesini kaybederek yanl davranlar iine girer ve byk zntlere sebep olur diyebiliriz. KA Ryada erkek iin ka; ziynete, din yksekliine, mertebenin artmasna, i fazlalna, doruluun artmasna dinin ve mertebesinin ykselmesine, dorulua mkafata rya iaret eder. KAIK Ryasnda kann krldn gren kimsenin mal azalr, rzk kapanr, ei hastalanr, kak satn alann ise yaknda ileri alr, rzk bollar, bekr ise evlenir, hmile kadn ryasnda kak aldn grrse ksmetli bir kz ocuu dourur. Baz tbirciler ka; bolluk bereketin iareti olarak tbir etmilerdir. KAINMAK Ryada kanmak; akrabasndan ok yaknndan o kimsenin zarar grecei anlamna gelir. Alnnn kandn gren kiinin shhati bozulur. Bakasn kadn gren kii o kimseden dince ktlk grr. KATIR Ryada grlen katr; eitli ekilde yorumlanr. Katra bindiini gren kimse, yolculua kar. ayet bindii katr dii ise eine hainlik edip zina suu iler. Katrn dourduunu grmek; ksr bir kadn gsterir. Ayrca baz tbirciler maln oalmas rya sahibinin zengin olmas diye de yorumlamlardr. Katra dntn gren kimse; inad yznden yanl bir i yapar, byk gnha girer dikkatli olmas gereklidir. Katr st itiini gren kimse; evldndan zarar grr. Hanm kendisine hainlik eder diye rya yorumlanr.
246

KATMER Ryasnda pimemi i katmer hamuru gren kii; bir habere zlr, pimi katmer yiyen kimseye; iyi bir haber ulatrlr rya sahibi bu habere ok sevinir rzk artar. KAVAL Ryasnda kaval aldn gren kimse; bo konuan lzumsuz ilerle uraan birisiyle arkada olur ve o arkada kendisine dnyev ve hiret hayatn kayp ettirir. Baz tbirciler de kaval almay; Kur'n okumay renmeye almak diye de yorumlamlardr. KAVAK Ryada grlen kavak uzun mre, iyi bir dostlua, yeni bir ev olmaya iaret eder diye tbir edilir. KAVUN Kavun yediini gren kii ayet hapisse hapislikten kurtulur. Kavun satn aldn ve o kavunun da ok tatl olduunu gren kimse shhatli ve faydal bir mr srer. Ham kavun; iftiraya, fitneye, zntye iaret eder. Kavun attn gren kimse; iini eini ve ok sevdii kaybeder ve ok byk zntye der. KAVURMA Ryasnda kavurma yaptn gren kimse; gizli bir gnh iler, ayet yapt o kavurmay yerse o gizli gnh meydana kar ve bu yzden mevkisini kaybeder ayrca dostlarnn yannda manev deerini kaybederce arkasndan dedikodu edilir. Rya sahibi ok znt duyar. KAYA Ryada grlen kayalar; sabrl bir kadna, kararl azimkar i yapmaya rya iaret eder. Evinin etrafnda kayalarn oaldn gren kimsenin rzk bollar, ileri artar ve mal varl oalr. Eline kaya aldn gren kimsenin; hreti itibar artar. Halk tarafndan tannan kimse olur. Kayann paralanmas ise ayet o kimse dindar bir kimse ise tarikata girip hak yolunda yrr. Kalbinin kaya olduunu gren kimse gnahkr olur Allah- Tel'nn (c.c) rzasn kayp eder. Bu rya sahibinin hemen tevbekr olup Allah Tei'ya ynelmesi gereklidir.

247

KAYAK Ryasnda karda kayaklan kaydn gren kimse hayrl bir yolculua kar bu yolculuk onun hem iinin almasna hemde shhatinin artmasna vesile olur. KAYIK Ryasnda kaya bindiini grenin mal artar, evinin bereketi artar, Allah- Tel'nn (c.c) ltuf ve merhametine snr, bekr bir kimse bu ryay grrse Allah- Tel'nn (c.c) yolunda olan birisiylen evlenir, onunla mutlu bir beraberlik kurar. Yelkenli kaya bindiini gren kimsenin znts skntlar giderilir. Yeni bir ie girer o iten byk kr salar ve iten alnnn akyla kar. Ryasnda kayk krei ektiini gren kii; skntlarndan kurtulur ve ona iki lemde de yardmc olacak iyi bir arkadaa sahip olur. KAYI Ryada kay taktn gren kimse; iyi bir yolculua kar, hanm hmile ise iyi bir evlda kavuur. Kay boynuna taktn gren kimse, birisinin emrine girer ve o kimse onun gizli bir srrn renir, ona antaj yapar. KAYMAK Ryada kaymak yemek, kaymak grmek; faydas ok olan hayrl mal, iyi bir i, toplu bir para diye tbir edilir. Baz tbirciler rya sahibinin Hacc'a gideceine ryas iaret eder de demilerdir. Kaymak dattn gren kimse ise byk bir hayr ii yapar, fakirlere zekt verir ve sadaka datp Allah- Tel'nn (c.c) rzsn kazanr. KAYMAKAM Kendisinin ryada kaymakam olduunu kaymakamla konutuunu gren kimse; yakn zamanda devlet kapsnda olan bir iini hal eder, zmsz grlen bir ii basit bir sebeplen sonuca ular ve rya sahibi ok sevinir. Ayrca iyi bir i deiiklii de yapabilir. KAYNANA - KAYNATA Ryasnda kaynvalide olduunu gren kimse kz taraf olarak bir dnr-c iine karr, kaynbaba olarak grrse erkek taraf olarak bir dnrc iine karr. Her ikisi de rya sahibi iin hayrldr. Allah- Tel'nn (c.c) rzsn alr. ok byk sevaba girer.

248

KAZ Ryasnda kaza yaptn gren kii; malca bir ziyn'a zarara urar, ayet kazada maln cann kaybettiini grse; bana gelecek bir felketin ryas habercidir. Byle bir rya gren bir kimse; derhal bir fakiri giydirip malnn kirini (zektn) verip bana gelecek musibeti def etmesi gereklidir. Rya uyarcdr. KAZAK Ryasnda kazak rdn, kazak satn aldn gren kimse uzun bir yolculua kar. Hasta bir yakn iyileir hi ummad bir yerden bir miktar eline para geer. KAZIK Ryada grlen kazk; rya sahibinin soyundan kacak hretli iyi bir alim zt' gsterir. Bir eve kazk aktn gren kii, birisine ak olur ve onunla evlenir. Demir kazk ok mala, hayrl evlda iaret eder. Kazn tepesine ktn gren kimse bir limden ders alr trikat'a girer. Kazk batmas o kimsenin malnn bir zarara uramasna ve hakknda karlan dedikoduya. Yeni evli birinin kazk akmas hmile kalnmaya, hayrl uzun mrl bir evlda iaret eder. KAZMA - KAZIP IKARMA Ryada kazma aletini gren kimse; meakkatli kazanc az olan bir ie girer. Hayrsz birisiyle arkada olur. Kazp karmak ise; karlan eyin cinsine gre rya tbir olunur. Mesel: Kabir kazp l karmak; gizli bir hazineyi, kayp olan bir mal bulmaya, unutulmu bir borcun yeni denmesine iaret eder. Yeri kazp yenecek bir ey karmak; yeni bir ie girip rzkn bollamasna ve bu rzkn Allah- Tel'nn (c.c) rzsna uygun harcanacana rya iaret eder. Yeri kazp l kemikleri karmak; byk gnh olan, bid'ati ilemeye ve gnahkr olmaya yorumlanr. Kuru topra kazmak; karlan toprak kadar mala sahip olmaya iaret eder. Bazen de yakn dostunun lm haberini duymak diye rya tbir edilir. Kuyu kazdn grmek; kendisinin bir iine fesat kartn rya gsterir. Kuyunun iine girerse; ba devletten yana derde girer, mahkemelik olur, hatta hapise der. Kazlan bir yeri rttn grmek; bir yaknnn bir gnhn rtp Allah- Tel'nn (c.c) rzsn kazanmaya iaret eder. Kazlan bir yere dmek; bir dostu tarafndan ihanet edilmesine veya eiylen arasnn almasna rya dellet eder.

249

KEBAP Ryada grlen i kebap ocuuna veya yakn akrabaya gelecek fitnenin habercisidir. Atete pimi kebap yemek, grmek; hell olmayan mal diye tbir edilir. Kebap edilmi ku tr hayvan eti bir kadn tarafndan hile ile elde edilen maldr. Kebap edilmi sr eti; ok mal, hesapsz servettir. Kebap edilmi deve eti hayrl erkek evlt, kazanl bir ortaklk diye tbir edilir. Kebap edilmi koyun, kuzu eti; rzk, bolluk, iyi ksmet, hayrl bir evlilik, iyi evltlar diye tbir olunur. Baz tbircilerde kebap etini; sknt, znt, keder ve hastalk diyerek de tbir etmilerdir. Ayrca ryasnda kebap satn almaya gittiini gren kimse; kardeini veya ocuunu bir alime gtrp ders aldrr, onun eitimine yardmc olur. Ryasnda kebap olduunu gren kimse ise; hile yoluyla bir ite baarl olur, fakat o i ona sknt znt getirir. Kebap ii aldn temizlediini gren kimse; skntl bir evlilik yapar, ayet evliyse eiylen aras bozulur veya evldnn shhati bozulur. Ayrca hmile kadn ocuunu drme tehlikesi geirir. KED Ryada grlen kedi; hrszl, mal kaybn ve ifls iaret eder. Kedi olduunu gren hrszlk yapar veya bir dostunun hrsz gnahkr olduunua renir. Kedinin trmaladn gren kimse, tedavisi uzun sren bir hastala tutulur. Evinin kediler tarafndan istilya uradn gren kimse kouculuk yapan birisinin iftirasna urar ok znt eker. Bazen de kedi; faydasz ilerle oyalanp kendini ele gne rezl eden adama iaret eder. Rya; kendini beenmi bir arkadan getirecei madd ve manev zararlar gsterir. Baz tbirciler kedi miyavlamasn gizli bir srrn meydana kmas eklinde de tbir etmilerdir. KEFEN Ryasnda kefenlendiini gren kimsenin; ba ve ayaklar akta kalrsa, akta kalan yerinin byklyle orantl gnha girer ve tevbekr olur. Kefen satn almas; lmcl bir hastala, dindeki bozuklua dellet eder. Ayrca ryasnda kefenlendiini gren kimse; lm dnerek Allah- Tel'nn (c.c) emrettii gibi yaamaya balar, Allah Tel'nn rzsn kazanr. Kefen soyduunu, ly soyduunu ryasnda gren kimsenin; dny ilerinin bozukluuna, imanndaki zayfla, kfir ve bid't sahibi arkadalara, srlarn ifa edilmesine, haram mal kazanmaya ksaca gnahkr olmaya ryas iaret eder. Bu rya sahibine uyar niteliindedir, hemen abdest alp rya sahibi tevbekr olup Allah- Tel'ya (c.c) yalvarmaldr.
250

KEFL OLMAK Ryasnda kefil olduunu gren bir kimse; hell mal ile rzklanr, bir arkada ile hayrl bir ie girer ve o arkadandan iyilik grr. Baz tbirciler bu tbirin, tam tersini de sylemilerdir. KEK Ryasnda kek yaptn kek yediini gren kimsenin; iyi dostlar olur ve ona yaknda uzak bir akrabas ziyarete gelir bu arada da ev huzursuzluu ortadan kalkar bozuk olan shhatini tekrar kazanr. KEKEME Konuurken kekelediini gren kimse iyi bir ie girer. Bu biraz sz sylemekle ilgili (hatiplik-vaizlik) veya mdrlk yneticilik olur. insanlar arasnda iyi bir mevkiye sahip olur diyebiliriz. KEL Salarnn dkldn gren kimsenin sevdii bir yakn lr veya kendisi ok byk bir zntye debilir. Baz tbirciler ryay yangn habercisidir demilerdir. KELEBEK iftilerin ryada kelebek grmesi o yl mahsuln bolluuna, bereketine iaret eder. Kelebek tuttuunu gren kimse; romantik bir ee sahip olur, resim san'atyla urar, ilimsiz el san'atlaryla ilgilenir, dnyev hayata ve elenceye dkn olur. Baz tbirciler sar kelebek hastalk habercisidir demilerdir. Lamba etrafnda uan kelebek grmek hayrsz evlda, hayalprest ee rya dellet eder. KEMAN Ryasnda keman aldn gren kimsenin hayrsz bo ilerle mrn tketmekte olduuna, hiret hazrl olan hayrl ilerden uzak kaldna ryas iaret eder. Bu rya sahibini uyarcdr. Baz tbirciler ryada keman almay; hissi yaknlk kurmaya, ak olmaya diyerek ryay yormulardr. KEMENT Ryasnda kement attn gren bir kimse; kendisine kazan getiren yeni bir ie girer fakat bu ii elde edinceye kadar baya bir zaman mcdele etmesi gerekir.
251

KEMER Ryada grlen kemer; eine decek mirasa, mala, hayrl ksmetli olacak bir ocua ve iyilik rzk bolluu getirecek misafire dellet eder. KENE Ryasnda kene gren kii; kendisini iyi bir dost, arkada olduunu gsteren ancak aslnda ok kt huylar olan, zararl birisiyle arkada olur ve onun ok byk ktlklerini grr. KEMK Ryasnda kemik aldn yaladn gren kii; malna faiz kartrp haram yer veya iki mptelas olur ayrca bir yaknnn kendisine olan ihanet halini renir. Kt bir haber alr. Baz tbirciler ise; hastalk habercisidir, evld lm, zekt borcu olarak da ryay tbir etmilerdir. KEPE Kepe ile mal, yiyecek dattn gren kimse, hayr hasenatta bulunur "veren el alan elden hayrldr" sz gerei byk sevaba kavuur, rzk bollar ve hayrl bir erkek evld olur. Yallkta sknt yz grmez. ayet tersi olarak yni kepe ile mal aldn grrse; malnn zektn vermediine ve ilerinin bozulacana ryas iaret eder, KEPENEK Ryasnda kepenek rtndn gren kimse, bir eyhe balanp Allah Tel'nn takva yolunu seerek dnini kuvvetlendirir ve Allah- Tel'nn (c.c) rzsn kazanp cennetle mjdelenir. KEPENK Kepenk kapadn ryasnda gren kimse, yeni bir dkkn aar, kepenk atn gren kimse, girdii bir iten malca ziyana urar borlu olan bir adamda mal kalr veya mahkemeye ii der diye ryas tbir olunur. KERESTE Ryasnda kereste iiyle uratn, kereste satn aldn, sattn gren kimsenin; eiyle arasna nifak girer, ocuklarn iyi terbiye
252

edemez, ocuklar veya ailesinden birisinin yapt iyi olmayan bir ii duyar ve rya sahibi ok zlr. KEREVZ Kereviz piirmek, yemek; ryann hayrla yorulmasna neden olur. Kereviz iyi ksmet, hell mal diye de baz tbirciler tarafndan nitelendirilmitir. KERP Ryasnda kerpi tuladan ev yaptn gren kiinin; evliyse eiyle aras alr. ayet bekrsa ilerde boanma ile sonulanacak bir evlilik yapabilir. Mutlak rya sahibi ailesine danmadan, onaylarn almadan bir evlilie kalkmamaldr. Hmile bir kadn veya ei hmile olan bir kimse bu ryay grrse doacak ocuk shhatli olmayan zayf kilolu bir ocuk olarak dnyya gelir. Baz tbirciler de kerpi grmeyi trafik kazas diye de tbir etmilerdir. Kerpi satan, yapan bir kiiyi ryada grmek ise hell olmayan, hayr getirmeyen mal diye tbir edilir. KERTENKELE Ryada grlen kertenkele; bataki adamn rvet yediine, hell olmayan, haram karan mala, hlekr dosta, akrabaya, hayrsz olan evlda veyadinin de fitne, fesad olan adama iaret eder. Baz tbirciler ise uzak bir akrabann lm haberini almaya veya zntl kark ie girileceini de gsterir diyerek ryay tbir etmilerdir. Kertenkeleyi ok byk olarak ryada grmek; byk bir i, mevki ykselmesine dellet eder. Bir ok kertenkele grmek ise; rya sahibinin etrafn menfatperes arkadalarnn sardna iareteder. KERVAN Kervanlan evine mal geldiini gren kimse, bol kazan getirecek bir ie girer, bekr ise mutlu bir evlilik yapar ve malca zengin olur, dinini kuvvetlendirir, takva sahibi Allah- Tel'nn (c.c) dostu olan kimselerle arkada olur, hayrl bir yolculua kacana ve rzknn artacana rya dellet eder. Bir kadn ryasnda kervana katldn grrse ksmeti gr, nasibi bol olan bir hayrl erkek evld dourur diye tbir edilir. KESE Ryasnda beline para kesesi taktn gren kimse unutmu olduu bir borcunu alr veya byk bir ie girer. Keseye bir eyler doldurduunu gren kimse yeni bir ev alr, ei kz dourur veya
253

yaknlarndan birisinin evlenmesi iin dnrc olur. Baz tbirciler ise kese grmeyi; hasta insann lmesi diye de tbir etmilerdir. KESER - KESK Ryasnda keser gren bir kimsenin; uzun dilli lafn bilmeyen kimse olduuna ryas dellet eder. Ayrca uzun dili yznden ok sevdii dostlarn kaybedeceine ryas iaret eder. Hasta bir kimse ryasnda keser grrse sal daha bozulur. Ksaca yle diyebiliriz ryada grlen keser, keski gibi eyler pek hayra yorulmaz. KESTANE Kestane yediini satn aldn gren bir kimsenin eiylen ailesiylen aras bozulur, ayet bir talebe bu ryay grrse derslerinden krk not alr, bir ifti bu ryay grrse o sene mahsuln souk yakar. Kestane piirdiini gren kii Allah- Tel'nn (c.c) kna tutulur, gnhlarna tevbekr olur ve duas Allah Tel'nn katnda inAllah kabul olunur. KEKK Kekik topladn kuruttuunu veya satn aldn gren kiiye ryay grdkten sonraki ilk hafta bir ok misafir gelir onlara edecei ikram itibar onun ok byk sevaba girmesine sebep olur. Ayrca baz tbirciler ksmetli ocuk, hayrl dost diyerekte ryay tbir etmilerdir. KEKEK Ryasnda kekek piirdiini yediini gren kimsenin; evlenme anda evld varsa evldna iyi bir ksmet kar veya yaknda bir dn daveti alr. Bekr ise evlenir, ksmetli bir nasibi kar. Hmile bir kadn ryasnda kekek yediini grrse yeni i yeni mal gelmesine sebep olacak ksmetli bir kz evld dourur. Baz tbirciler ise ryay hayrl bol kazanl ie girmek diyerekte tbir etmilerdir. KETEN Ryasnda ketenden yaplm elbise giydiini gren kimse; yaknda iyi bir ie girer ve mevkisi ykselir. Kazanc artar, hayrl arkadalarla dost olur diye ryas tbir edilir. Keten bitkisini sktn yolduunu gren kiiye; ryas ilerinin ok bozulmasna iaret eder. KELEPE Ryasnda bileklerine kelepe takldn gren kimsenin; bir
254

arkada ile veya ailesinden birisiyle aras bozulur ve mahkemelik olabilir. Hapiste olan bir kimse bu ryay grrse yaknda af kar o rya sahibi hapisten kurtulur diyebiliriz. KIBLE Ryasnda kbleye kar durup du ettiini grmek; Allah- Tel'nn (c.c) yolunda bir hayr yapmaya ve dini vazifelerini yerine getirmeye, takva sahibi bir dost sahibi olmaya ve bir fakiri sevindirmeye rya dellet eder. ayet rya sahibi kbleye arkasn dndn grrse byk gnha girer. KIL Bir kimse ryasnda vcudundaki kllarn arttn grrse; gnh oalr, rzk artar, malna haram karr. Kllarn dkldn grrse gnhlar iledii bir hayrdan dolay azalr, itibr kazanacak bir i yapar mevkisi ykselir hreti artar. Baz tbirciler ryada kl grmeyi dnysn, hiretine tercih eden kiiye rya dellet eder diye tbir etmilerdir. Ryasnda kl bitmemesi gereken yerde kl bittiini grmek; ok borlanmaya, btn kazandklarnn elinden gitmesine dellet eder. Dilde kl bittiini grmek gzel sze, ilim ve zekaya yorumlanr veya avucunun iinde kl bittiini grmek zahmetsiz kazanlacak paraya rya yorumlanr. KILIK Ryada balk kl, balk yedikten yni nce tm bal arkasndan baln kln grlrse; kazanl olan bir iine engellemeler kar biraz mal veya para kaybna urar. KILI Ryasnda kl taktn gren kii; devletle ilgili yksek bir mevkiye atanr. Hmile bir kadn kl taktn, aldn grse; cesur bir ocuk dourur. Klcn arlatn, bydn grmek; menfaat salanlacak byk bir ie girileceini gsterir. Klcn krlmas drlen veya ana karnnda len ocua dellet eder. Baz tbirciler hastalk lm diye de ryay tbir etmilerdir. Klcn krlenip, kesmediini gren kii; ailesine szn dinletemez olur ve hakknda irkin dedikodular karlr. Kl yuttuunu gren kii dmannn sevmedii bir akrabasnn maln yer, sevdii bir arkadayla kavga eder hatta yaralama olay grlebilir. Klla vurmak, kesmek; klc vurann vurmayana szle galip gelmesine, ok sevinmesine dellet eder. ayet klla boyun kestii grlrse; gren, kestii kimseden iyilik grr byk menfaat salar
255

fakat yapt bir hatadan dolay onun hatrn krar. Baz tbirciler ise kl grmeyi rzk bolluu, hayrl i, kuvvetli erkek evld, nesebin temizlii de diye tbir etmilerdir. KILI BALII Ryasnda kl baln tuttuunu gren kimse; kendisine gvenen bir kimse olur, meakkatli mkll bir ie girer, ve iin sonunda bol kazanl kar. Rya sahibi bekrsa malca zengin olan bir kimseyle iyi bir evlilik yapar. Hmile bir kadn veya ei hmile olan birisi kl bal tuttuunu grrse; ksmeti gr olan hayrl bir kz evld sahibi olur. KINA Ryada kna yaktn bekr bir kimse grse; yaknda evlenir. Knay ellerine yaktn gren kiinin ibadetlerinde oalma olur, sevinli bir haber alr, ksmetli bir kz evld alr, iyi haber olur, el mahareti (san'at) bir tesadf sonucu ortaya kar. Kna ve kna ilen ilgili eyler ryada daima hayra yorulur. Ancak baz tbirciler ise hasta bir kimsenin eline kna yaklrsa o hastann lm diyerek tbir etmilerdir. Ayaklara kna yakmay ise hacc yolculuuna kmaya yormulardr. Kna iei toplamak, grmek; sevili haber, ilerin almas diye tbir edilir. Ayrca kna ieini koklamak merhametli, evkatli bir arkada, dost sahibi olunacana rya dellet eder. KINAMAK Ryasnda kendisinin knandn gren kii nefsine yenik der gnahkr olur, dman kendisi hakknda kt dedikodu karr, vaadinden veya sznden dner. Arkadalar arasnda kt intiba edinir ve kimse ona gvenmez. ayet bir bakasn knadn grse knadnn yapt ii oda yapar ve insanlar arasnda itibar kaybedip ok ayplanr. KIRBA Krba grmek; snnete uymak, dince takva sahibi olmak, namaza balamak diye tbir edilir. Krba sallamak, vurmak, vurduun kiiden kuvvet almak, iyi bir i haber almak mevki ykselmesi, hret olmaya dellet eder.

256

KIRLANGI Ryasnda krlang kuu tuttuunu yakaladn gren kimse geici bir ie girer, mal kaybna urar zarar eder. Talebe olan veya ocuu okuyan birisi byle bir rya grse derslerinden bazs krk olur ve rya sahibi ok zlr. ifti olan zirat iiyle uraan bir kiinin o sene mahsul verimli olup kazanc oalr. KIRKAYAK Ryada grlen krkayak lzumsuz iler peinde koan, evini ihmal eden kadna ok sayda gelecek misafire mala zarar gelmesine ve dininde bozukluk olmasna ve gnha girmeye dellet eder. KIRTASYEC Ryada krtasiyeciye girip al-veri ettiini grmek tahsil hayatnn veya ocuunun derslerinin iyi olmasna, mevki ykselmesine, mahkemelik bir iini rya sahibinin lehine sonulanmasna rya dellet eder. KI Ryada kendini k mevsiminde gren kii istikbli iin iyi bir yatrma girer ve yeni bir i balants yapar. Baz tbirciler ise yeni ev almak diye ryay tbir etmilerdir. KIVIRCIK SA Ryasnda salarnn kvrldn veya kvrck yaptrdn gren kimsenin evldna iyi bir ksmet kar bekrsa ne'eli, kaygsz, tasasz birisiylen evlenir. Yeni bir ziynet alr, altna para yatrr diye ryas tbir olunabilir. Baz tbirciler ise salarnn nce dz sonra kvrldn daha sonra koptuunu, dkldn grmeyi iyi saymamlardr. Shhat bozulmas, boanma, aileden birisinin bana gelecek kt olay diye tbir etmilerdir. KIYMET Kyameti ryada grmek; ryay gr ekline gre tbir edilir. yle ki; Kyamet gnnde Arafat'ta toplanmak; hayrl yolculua kmaya, ders alacak bir eyh'e balanmaya. Kyamet koptuunu grmek; hastann lmne sorgu suale ekilmesine dellet eder. Kyamet meydannda bulunmak; kyamet almetlerinden bir ounun meydana
257

ktna, devlet idarecilerinin dinden uzaklatna, gnahkr insanlarn oalmasna dellet eder. Kyamet meydannda hesaba ekilmek; rya sahibinin dinden uzaklamasna, gnha girdiine, hak'dan dndne dellet eder. Kyamet meydannda eline defterinin verilmesi; rya sahibinin sevaba girdiine, iyi amel ilediine dellet eder. Ryada kyametin kopmas; dostlarylan ayrlmas, kalp krmas, diline sahip olamamas, yuvasnn yklmasna dellet eder. Kyametin koptuunu, herkesin kabirlerinin alp meydana ktn grmek; yaad yerde dinden uzaklaldna dellet eder. Rya sahibi lm olan bir yaknn kyamet meydannda hesaba ekilirken grrse; o yaknnn kendisinden Kur'n- Kerm okumasn ve onun ruhu iin hayr hasenatta bulunmasn istediine rya iaret eder. KIYMA Ryada i kyma grmek, sknt, znt, i bozukluu diye tbir edilir. Pimi kyma yemek, san'at iiyle uramak, yeni bir dkkn almaya dellet eder. Kyma satn almak; trafik kazas geirmeye hatta sakatlk geirmeye veya nemli derecede salk bozulmasna iaret eder. KIZ Ryada kz grmek, halk arasnda kzgn haber diye yorumlanrsa da aslnda yle deildir. Kz evld bereket bolluk i akl, ksmetli hayrl i yeni dkkn ama diye tbir edilir. Yeni domu kz emzirmek hayr hasenat sahibi olmaya dellet eder. Hasta olann kz dourmas hastalndan kurtulmasna, shhatinin dzelmesine dellet eder. Yerde olan bir kz ocuunu almak, kaldrmak; skntdan iflstan kurtulmaya ve umulmadk yerden gelen nasibe dellet eder. Kk kz ocuunun elinden tutmak san'atn artmasna, maharetli uysal biriyle evlenmeye dellet eder. Hmile bir kadn kz ocuk dourduunu grse ksmetli nasipli gzel bir olan dourur. Bekr bakire kz grmek; mlkn maln artmasna, rzkn oalmasna dellet eder. KIZAMIK Ryada kzamk olmak, bol kazan salayacak bir ie girmee, yeni bir ortak i yapmaya veya bir mlk almaya dellet eder. KIZARTMAK Ryada bir yiyecei bal kzartmak hazr olan ksmetli bir ie girmeye, yeni kan nasipli talibe, zntden, skntdan krtulmaya iaret eder.
258

KIZIL Kzl hastalna tutulduunu veya kzl hastalna bir yaknnn tutulmu olduunu gren kimse yakn zamanda bir arkadandan kt haber alr veya hmile olan bir yaknn sakat ocuk dourduunu duyar. Baz tbirciler ise trafik kazas geirmek diyerekte ryay tbir etmilerdir. KIZILCIK Ryada kzlck yemek toplamak shhatin dzelmesi zellikle i hastalklardan kurtulma diye tbir edilir. KIZILAY Ryasnda kzlay kurumunu gren bir kimsenin; yaad yerde deprem veya olur, bir yaknnn trafik kazas haberini alr. Kzlay kurumunda altn grse, bir fakire yardm eder hayr ilerine koar veya ileri bozuksa bir dostu kendisine bor para verip ilerinin dzelmesini salar. KBRT Ryada kibrit yakmak yeni bir ie girmek, bekr iin evlenme teklifi, evli iin zntl bir haber duymaya almaya ve huzursuz olmaya, ifti iin mahsl kaybna, tccar iin skntl i teklifi almaya dellet eder. KLER Kiler yaptn kilere mal doldurduunu grmek, hle yoluyla kazanlacak haram olan mala, szle yaplacak hakarete dellet eder. Bazen de rya sahibinin ahlk gzelliine, kendi gzel olup huyu irkin olan arkadaa ve ee rya dellet eder. Kilerin bo olmas ise, o rya sahibinin dininin ok zayf olduuna, hi hayr hasenat yapmadna amel defterinin hayr sevap hanesinin bo olduuna ryas dellet eder. KLSE Bir kii ryasnda kendisinin kilisede olduunu grse gnahkr olduuna, szn tutmayan, dny hayatna nem veren veya zina suu ileyip Allah- Tel'ya (c.c) irk koan bir kimse olduuna rya dellet eder. Cmi'nin kilise olduunu grmek, mslman bir lkenin hristiyan olan bir lke tarafndan igal edileceine iaret eder. Kilisenin yklmasn grmek, o kimsenin gnhlarna tevbe etmesine hayr ileriyle uraacana rya dellet eder. Kilise de ayine katlmak rya sahibinin
259

iki imesine zina suu ilemesine dellet eder. Kilise de evlenmek zntl skntl bir i, malna haram kartrma, hayrsz, din zayf e, evld, bilmeden girilen gnh, yetm mal yemek diye tbir edilir. Kilisenin yeri yksek olmas dinde zayflk mslmanlarn perianl, yakn birisinin imansz lmne dellet eder. Ksaca yle diyebiliriz. Ryada kilise grmek hayra yorulmaz. Ryay gren kii mutlaka Allah- Tel'nn (c.c) rzsn almas iin tevbekr olup hareketlerini iini slama mslmanla uygun hale getirmesi gereklidir. KLM Ryada grlen satn alnan kilim, kark etrefilli ie girmek, yaptn bir hatann ailsi tarafndan duyulmas, hakknda dedikodu edilmesi, eiyle arasnn bozulmas evinin huzurunun kamas diye tbir edilir. KLT Ryada kilit amak glkleri yenmek, saln dzelmesi diye yorumlanr. Kilit satn almak, geimini zor salyaca ie girmek, dostluunu zor kazanaca bir ortakla i yapmak diye tbir edilir. Kap kilitlenmesi; hasta olmaya saln bozulmasna dellet eder. Bekr bir kimsenin kilit grmesi, onun ksmetinin kapal olmasna rya iaret eder. KIR Ryasnda stnn kirlendiini gren kiinin malna haram karr. Kirlenmi eyasn temizlediini gren kimse; sevap ileyecek davranlar yapar ve malnn zektn verir. Ellerinin kirlendiini gren kimse; hrszlk suu iler. Kulak kiri; hoa gitmeyecek huzursuz edecek sz, dedikodu diye tbir edilir. Baz tbirciler kirli elbise kiinin gnhn gsterir diye sylemilerdir. Ayrca kirin azl okluu gnhn azln okluunu gsterir diye de sylemilerdir. lnn kefenini kirli grmek, o kimsenin dininin bozukluuna kabir azab ektiine rya sahibinden hayr hasenat beklediine ryas iaret eder diyebiliriz. Sann kirli olduunu veya kirlendiini gren, kimsenin eiyle aras alr hatta yuvas yklr. Sann kirini ykayan kimse yuvasna sadk olur ve ei hakknda duyduu pheden kurtulup bozuk olan ilerini dzeltir. Hayr hasenatta bulunur. Kirin bor hastalk fakirlik olduunu syleyen tbirciler de vardr. Yzn kirli olduunu grmek ise; adn kmas, rezil olmak, itibr kaybetmek manasna gelir demilerdir.

260

KRA - KRACI Mlkn ryasnda kiraya vermesi yeni bir evlilie, pheden kurtulmaya yeni bir mal alnmasna dellet eder. Kirac olduunu grmek, yeni bir eve tanmaya, olan evld sahibi olmaya iaret eder. Baz tbirciler kira paras toplamay skntl az kazanl ie girmek diyerek ryay tbir etmilerdir. KRAZ Hasta bir adam ryada kiraz yediini grse; hastalklarndan kurtulur, shhatine kavuur. Kiraz aac grmek ise, kkl bir aileden birisiylen evlenmek, soyjnda lim kiilerin kmas, dinde ykselme, mevkinin artmas mal okluyu mlk alma diyerek rya tbir edilir. KREMT Kiremit satn almak, demek; yeni evlilie, zntye, eve hrsz girmesine dellet eder. Baz tbirciler ise hell yoldan kazanlacak mala ve kiremit adedince (5'e kadar) sahip olunacak ocuk adedini rya gsterir demilerdir. KRP Ryada kirpi grmek, bakalarnn ayplarn aratrp herkesin dedikodusunu yapan hayrsz bir arkada gsterir. Rya sahibinin ayet byle bir arkada varsa onunla ilikilerine dikkat etmesi gereklidir. nk onun yznden hem iyi dostlarn hem de ailesinden sevdii kimseleri hatta iini kayp edebilir. KRPK Ryasnda kirpiinin oaldn gren kiinin, ilmi artar, evldnn iyi bir tahsil yaptn grr, dince ykselir. Einin namuslu olduuna dellet eder. Kirpiin dklmesi dinini koruyamaz, gnahkr olur ei kendisine ihanet eder. Baz tbirciler ise kirpiklerin beyazlamasn by yaplmas veya vefat haberi byk znt diye de tbir etmilerdir. Kirpiklerinin dkldn gren kii, ayet devlet iinde alyorsa rvet yani haram yer gnahkr olur. KTAP Ryada kitap grmek, kitabn cinsine gre ryann tbir edilmesine sebep olur. Ak kitap ksa zamanda duyulan haber, kapal kitap gizli haberin meydana kmasna dellet eder. Kitap satn almak iyi bir ie
261

girmee ve ilim sahibi evldn olmasna dellet eder. Kitap yrtmak gnahkar olmaya, itibr kaybetmeye dellet eder. Kur'n- Kerm veya Arapa bir kitap almak, okumak Allah- Tel'nn (c.c) rzsn kazanacak hayrl iler ilemeye dellet eder. Yabanc bir kitap almak yeni bir lisan renmeye yeni bir ie girmeye dellet eder. iinde yazs bulunmayan bo kitap, rya sahibinin hi hayrla hasenatla uramadna ve amel defterinin bo olduuna dellet eder. Gkten yksek bir yerden kitap verilmesi gzel bir cemate rya sahibinin dahil olmasna rya dellet eder. Yazs okunmayan kitap gizli olan bir ilikiye dellet eder. Yeni kitap yeni girilen hayrl bir ie hayrl ksmetli bir arkadaa, uysal olan bir evlda iarettir. Kitap satlan yeni (kitap) grmek bekrlar evlendirmeye, gnahkrn tevbe etmesine, saln dzelmesine, rzkn oalmasna dellet eder. Kitaplk grmek, bol kazanl ie girmek ksmetli evld sahibi olmaya, lim olan birisinin talebesi olmaya rya dellet eder. KLARNET Ryasnda klarnet aldn gren kiinin ryas pek hayra yorulmaz. Bu rya sahibinin hi hiretini dnmediine istikblini bo verdiine sdece dny zevkleri iin yaadna ve gnahkr olduunu ryas dellet eder. Byle rya gren kimse, hemen tevbekr olup yaantsna dzen getirmeli ve akln bana devirmelidir. KO Ryada grlen ko adakl bir iin olmasna dellet eder. Hmile kadn ko grrse erkek ocuk dourur. Bekr grse ksmetli ve hayrl birisiylen evlenir ve ilk ocuu erkek olur. Koun ynn alsa, krpsa hayrl bir mal veya gayri menkul alr. Ko boynuzu tutmak mevki ykselmesi halk arasnda hret kazanlmas iyi dostlar edinilmesine dellet eder. Ko boynuzunu krdn grmek; gnha girmeye, i bozulmasna, mal kaybna dellet eder. Koa binmek gnhtan kurtumaya tevbekr olmaya dellet eder. Ko satn almak iyi dost edinmeye, iyi bir i ortakl kurmaya, rzkn ok bollomasna rya dellet eder. Ko boazlamak, kesmek dmann maln almak, mirasa konmaya dellet eder. Boynuzsuz ko hayrsz erkek evlda ksmetsiz ie yorumlanr. Kurbanlk kou satn almak sslemek yetm sevindirmeye ve kimsesiz bir fakire yardm etmeye ayrca hayrl bir erkek evlda sahip olmaya dellet eder. Kendisini bir koun boynuzladn grmek; bir arkadandan yardm isteyip bor para alnmasna yorumlanr. Ko ba
262

yemek akl hastalndan kurtulan akrabaya, ileri zekl ok akll, ocua evlda dellet eder. Ko yumurtas yemek mala haram katmaya, rvet yemee, gnha girmeye dellet eder. Ko dtrmek ailede olan huzursuzluun ortadan kalkmasna ve birlik beraberliin kurulmasna rya dellet eder. KOU Ryasnda kendisini hastahane kouunda gren kimsenin shhati dzelir ancak ei ve ailesi lzumsuz yere tartrlar. Bekr kimse bu ryay grse kendisine hayrsz bir ksmet kar ok dikkatli olmas gereklidir. KOFANA Kofana baln tuttuunu gren kimse, bol kazanl bir ie girer mal oalr ve bol para kazanr. Hmile bir kadn bu ryay grse ok ksmetli bir kz ocuu dourur. KOKAN Ryasnda kokain itiini gren kimse ok gnahkr olur hi hiretini dnmediinin ryas habercisidir. Bu rya sahibini uyarc niteliini tar. Ryada kokain, imek bazen de; kt olaylar unutmak istemeye ve ruh depresyon geirmeye rya dellet eder. KOKORE Ryasnda kokore yediini, piirdiini gren kimse; saln bozacak ilerle urar hi yznden huzuru kaar veya yalan slenen szlere abuk inanp yanl iler yapar. KOL Ryada grlen kollar; rya sahibinin yakn dostlarn ve hayrl ilerini gsterir. Kol krlmas; arkada vefat gvendii bir dostunu ihanetine uramak diye tbir olunur. Kollarn ksalmas gnahkr olmaya, sevab kazanmayacak iler yapmaya dellet eder. Kollarn kllanmas rya sahibinin girecei borlarn okluunu gsterir. Kol kesmek; einden ayrlmaya aileden uzaklamaya ve iini kaybetmeye dellet eder. KOKU Ryada bilinmeyen bir koku koklamak; dost bilinen bir arkadan
263

ihanetine uramaya dellet eder. Baz tbirciler kokunun cinsine gre ryay tbir ederler. Gzel koku gnhtan kurtulmaya, iyi sadk ee, rzk bollamasna, kt koku gnha girmeye, zina suuna veya hrsz hlekr dostta rya dellet eder. KOLYE Ryada taklan kolye; skntl meakkatli i, gzya dklecek haber, huyu kt olan birisiyle yaplacak evlilik diye rya tbir olunur. Baz tbirciler boaz hastalna tutulmaya dellet eder de demilerdir. KOLEKSYON Ryasnda koleksiyon yaptn gren kimse; bir ok i teebbsnde bulunur, yeni zevkli bir ie girer, ne'eli bir arkada edinir. Gam ve skntlarndan kurtulur. Hasta bir kimse koleksiyon yaptn grse shhati dzelir salna kavuur. Kart koleksiyonu yapmak, seyahate kmak diye tbir edilir. Pul koleksiyonu, alnacak sevinli bir habere dellet eder. Resim koleksiyonu, kymetli bir mlk almaya iaret eder. Heykel koleksiyonu, gnha girmeye neden olan arkadalar gsterir. KOLERA Ryasnda kolera hastalna tutulduunu gren kimse, yaramaz arkadalar edinir. Ayrca kendisini ok byk zarara uratacak yeni bir ortak ie girer dikkatli olmas gereklidir. KOLTUK Koltuk satn aldn veya oturduunu ryasnda gren kii; iini deitirir, mevkisi ykselir, ayet rya sahibi bekrsa malca zengin olan birisiyle evleneceine rya dellet eder. KOLONYA Ryada kolonya koklamak; haram karan mala, gnha girmeye sebep olan arkadaa dellet eder. Baz tbirciler kolonya koklamay iki imek, ihanet eden e, namuzsuz olan arkada diye de tbir etmilerdir. Kolonyann hayra yorulmayacam ve shhatin bozulacan gsterir diye ryay yorumlayan tbircilerd'e vardr. KOMBNEZON Ryasnda kombinezon giydiini, satn aldn hediye edildiini
264

gren kii, yeni bir eya satn alr. Ayrca kombinezon almak; eten gelecek gzel davrana, cinsel gcn artmasna da iaret edebilir. KOMPOZSYON Ryasnda kompozisyon yazdn gren bir talebe; ilerde ekmeini kalemiylen kazanaca (yazarlk-gazetecilik) gibi bir ie girer ve girdii ite ok baarl olup, nemli mevkilere ykselir. KOPARTMAK Ryasnda birey koparttn gren kimsenin ryas kopatt eyin cinsine gre tbir olunur. Mesel; aa dal koparrsa, malca ziyana urar, hakknda dedikodu kar. iek kopartrsa hastalanr shhati bozulur diyerek rya tbir edilir. KOPYA Ryasnda kopya ektiini gren bir talebenin derslerinin dzeleceine yalnz biraz almaya nem vermesi gerektiine ve yakn bir arkadaylan arasnn bozulmasna rya dellet eder. KORDOR Dar bir koridora girdiini gren kiinin; ileri bozulur, fitne fesat karan birisiylen bann derde gireceine rya dellet eder. KORU - KORUCU Ryada bir kimsenin koruda dolarken kendisini grmesi; hayr getirecek sevab ilerine girmeye, mal artmasna, rzk oalmasna, ksmetli evldlara salih dostlar edinmeye rya dellet eder. Korucu dinde bekilik eden iyi dost diye tbir edilir. Baz tbirciler ise evliyalarn trbelerini ziyaret edip onlarn efaatlerini almak diyerekte ryay yorumlamlardr, KORKMAK Ryada korkak kimseyi grmek; korktuundan emin olmaya, etrefilli bir iin zlmesine rya iaret eder. KOVAN Ryasnda ar kovan gren kimse; ok evcimen malnn kymetini bilen tutumlu birisiylen evlenir ve kendisine ok kazan getirecek bir ie girer. Rya iyi eylerin habercisidir.

265

KOVUK Kendisinin ryada kovua girdiini gren kimse; malca skntya urar hatta para kaybeder ayrca dininde de bozukluk olduuna ryas iaretidir. ayet o girdii kovukta sklrsa ailesin de bir olaydan bir haberden dolay huzursuzluk olur. Ayrca eiyle aras alr. KOYUN Koyun eti yediini grmek, hayr ii yapmaya dellet eder. Koyun srmek; rya sahibinin halk ynetecek bir makama gelmesine dellet eder. Beyaz koyun; hayrl bir ie girmeye, (huyu gzel olan) iyi birisiylen evlenmeye dellet eder. Koyun baca; byk bir mirasa konmaya dellet eder. Koyun yn krkmak; bol para getirecek ie girmeye, malca zenginlemeye dellet eder. Koyuna sarlmak; huyu sakin olan bir evlda sahip olmaya dellet eder. Koyun yzmek; o evden birisinin vefatna dellet eder. Koyun st imek; shhatin dzelmesine, krgn olan bir dostlan barmaya dellet eder. Baz tbirciler koyun st imenin; dinin artmas, sevaba girmek diyerek ryay tbir etmilerdir. Siyah koyun grmek; bata hayrsz grlen fakat aslnda hayrla sonulanacak bir ie dellet eder. Koyun kuyruu; yalan yere edilen yemine, hakszlkla gasp edilen kadn malna dellet eder. Koyun samak; bir dosttan edinilecek hell mala dellet eder. Dii koyun samak; saliha Allah- Tel'nn (c.c) yolunda olan birisiyle hayatn birletirmeye iaret eder. KLE Ryasnda kleleri olduunu gren kimse dkknn kayb eder i sahibi iken ii olur. Kendisinin kle olduunu gren kimse, bir dkkn ap kazanl bir ie girer. Baz tbirciler ise rya sahibinin Allah- Tel'nn (c.c) rzsn kazanan, farz namazlarn klan, orucunu tutan yni 5 vakit ibdetlerini tam yapan Allah- Tel'nn (c.c.) yolunda olan kimseye rya dellet eder demilerdir. Kle azat etmek ise ok byk sevab ilendiine, dmann kahr etmeye iaret etmektedir diyebiliriz. KMR Ryada kmr almak yakmak hayrl dosta, haram karan mala dellet eder. Aa kmr hrmet gsterilmesi gereken bir dosta diye tbir edilir. Kn alnan kmr ryada grmek; ilerde byk kazan getirecek yatrm yapmaya dellet eder. Kmrc grmek, riyakrlkla elde edilen haram karm mala sahip olmaya iaret eder. Kmr ate olarak grmek, rya sahibinin byk gnh ilemi olduunu gsterir.
266

KPEK Halk arasnda kpek grmeyi dman olarak tbir ederlerse de kpei gr ekline gre rya tbir olunur. Kpek rrse dmandan gelen huzur bozucu dedikodu habere dellet eder. Kpei balayp tasma takmak, dmanna ve rya sahibinin nefsine galip gelmesine dellet eder. Dii kpek inat ihanet eden namusuna dkn olmayan, zina suu ileyen ee dellet eder. Kpek ldrmek; rya sahibinin nefsine galip gelmesine dellet eder. Kpek eti yemek, malna haram kartna dellet eder. Kpeklerle beraber havlamak kendisine uygun olmayan dostlar olduuna dellet eder. Kpek elbisesini yrtarsa dmann malna zarar vermesine dellet eder. Kpee dntn grrse ilmi artar sz kabiliyeti oalr, fakat ilminden dolay vnrse Allah- Tel (c.c) onu rezil eder. Av kpeinin ava ktn grmek iyi bol kazanl bir ie girmeye dellet eder. Kpekle konumak kimsenin bilmedii bir yolculua kmaya dellet eder. Kpek st imek bir olaydan dolay ok korkmaya zlmeye dellet eder. KPEK BALII Ryada grlen kpek bal byk dmana, hayrsz ie ve gnahkr olmaya dellet eder. Baz tbirciler kpek baln iyi olmayan haber diye de yorumlamlardr. KPR Ryada kpr grmek; dinde doru olmayan hareketlere ve yaplan ibdetlerin kabul olduuna rya dellet eder. Kprden getiini grmek uzun mr srmeye, szn yerine getirmeye dellet eder. Kprden atla gemek mevki ykselmesine, i aklna ve rzk bollamasna iaret eder. Kprnn yklmas; dostlarylan einin bir olay yznden aralarnn almasna dellet eder. Kprden dmek gnahkr olmaya, iini kaybetmeye veya boanmaya dellet eder. Kendisinin kpr olduunu grmek, ilim ve takva sahibi lim birisiyle tanp ondan rya sahibinin ders almasna dellet eder. Baz tbirciler kpry; yksek mevki, doru yol, hayrl i grmek diyerek yorumlamlardr. KR Ryada kr olduunu grmek, dince sapkla dmeye, byk bir mirasa konmaya, malca zenginlemeye dellet eder. Kr olmak ve kendini sokaklarda grmek; vatanndan ayrlp gurbete kmaya ve aileden ayrlmaya iaret edebilir. Hapis olan bir kimse ryasnda kr
267

olduunu grse; hapisten ksa bir sre iersinde kurtulur. ok nemli brr eyi almak isteyen kimse ryasnda aniden kr olduunu grse; arzusuna" kavuur, istedii arzu ettii eye sahip olur. Bir bakasn kr ettiini gren; kendisi gnhlarna tevbekr olur Allah- Tel (c.c) dostu olan kimselerle arkada olur. Baz tbirciler bu ryay kr edilen adama yaplacak byk yardm maddi destek olarak yorumlamlardr. Evldnn kr olduunu ryasnda gren kiinin; evltlarndan biri ilimde sz sahibi olur, halk arasnda aranlan saylan bir kimse olur. KRK Kymetli madeni eritmek iin grlen krk, Allah- Tel'nn (c.c) rzs iin rya sahibinin ibdet etmek iin inzivaya ekilmesine, lim insanlarn sohbetlerinde bulunmasna dellet eder. Atei krklemek yeni bir ie girmeye, dourgan olan bir kadnla evlenmeye ve bol rzkl olan ksmetli bir erkek evlda rya dellet eder. ayet rya sahibi ate olmayan bir yere krkle hava boalttn grrse, ryas skntya zntye kederlenmeye dellet eder. KR YILAN Ryada grlen kr ylan ba ezilen nefise (ryada grlen ylan nefs'tir) ve ktlklerinden vazgeip piman olan zararsz dmana dellet eder. KSTEBEK Ryada kstebek grmek; yeni eve tanmak, baka ehire gmek, diye tbir edilir. Kstebek eti yemek; gybet eden gnahkr adama dellet eder. Ayrca haram karan mal diye tbir edilir. Evin iinde kstebek grmek eve hrsz girmesine, mal zararna uramaya dellet eder. Kstebein srtna binmek gurbete kmaya, gnha girmeye lzumsuz faaliyetlerde bulunmaya iaret eder. KSE Ryada kse olan birisini veya kendisinin kse olduunu grmek; kara habere, ok zlmeye ve gnhlara tevbe etmeye tbir edilir. KK Ryada grlen kk, yalana, kibre ve helka yorumlanr. Yanlz rya grlen kkn durumuna gre de rya tbir edilebilir. Kymetli talarla ssl gzel kk; mlkn artmasna, dny hayatna kymet vermeye, rtbe, makam ykselmesine dellet eder. Kerpiten yaplm
268

kk dny malnda olan eksiklie, ticari ilerde iflsa iaret eder. Krmz tuladan yaplm kk; haram karan mala, faiz yemeye dellet eder. Kk satn almak bekr iin evlenmeye evli olan birisi iin yeni ie veya ok mala dellet eder. Cennet kkne girmek rya sahibinin byk sevab ilediine, hayrl evld sahibi olmaya, rzknn bollaacana dellet eder. Uzakta olan bir kke komak; umutsuz olan bir ite baarya ulamaya ksmetli hayrl uzun mrl kirisiyle evlenmeye dellet eder. Baz tbirciler kk grmeyi mal, ksmet, evlt, murad, saltanat sahibi olmak, mevki ykselmesi diyerek de ryay yorumlamlardr. KTRM OLMAK Ryasnda ktrm olduunu gren kii; istek ve arzularndan vazgeer, nk onlarn lzumsuz istekler olduunu anlar, ailesinden krm olduu ki-ilerlen aras dzelir. Dargn olduu bir arkadandan ummad bir iyilik grr ve ondan zr diler. KT SZ - KFR Ryasnda birisine kfr ettiini kt sz sylediini gren kimse, bilmeden dedikodu yapmtr. Ryada grd kii hakknda dedikodu yaparak gnha girdiini ryas dellet eder. Bu rya sahibi tevbekr olup o arkadandan helllik almas gereklidir. KY Gzel bir kye girdiini ryada grmek, dindar olmaya, sevdii bir arkadaylan rya sahibinin kavga etmesine dellet eder. Ky ykmak; dostlarnla arasnn bozulmasna, hakknda bir dedikodu kmasna iaretidir. Bir kye girdiini grmek; kyden bir tandnn, ahbabnn gelmesine uzak bir yola gitmeye diye tbir olunur. Ky kurmak, ky evi yapmak; malca zengin olan dourgan birisiyle evlenmeye yorumlanr. Kyn yandn harab bir halde olduunu grmek; aileden birisinin lmne veya ticaretle uraan birisinin iflsna dellet eder. KRAL - KRALE Ryada kral-kralie grmek; mevki ykselmesine, kazanl bir ie, hayrl bir arkadaa iaret eder. Byle ryalar hayra yorulur.

269

KRONOMETRE Ryada kronometre denilen aletin elinde olduunu grmek, ksa zaman ierisinde girilecek ie ve nemsiz bir hastalktan kurtulmaya dellet eder. KRUVAZR Geminin by olan asker kruvazr ryada grmek, byk ksmet, hayrl i veya uzak akrabadan kalacak byk rhiras diye yorumlanr. KUBBE Ryasnda bir caminin kubbesinin ykldn gren kimse; gnahkr olur Allah- Tel'nn (c.c) rzsn kaybeder dince imanszla der. Kubbe tamir etmek; tevbekr olmaya dellet eder. Yeil kubbe yapmak veya yaptrmak; rya sahibinin ehit olarak lmesine dellet eder. Baz tbirciler kubbeyi; ee, mal biriktirilmesine, mevki ykselmesine, hret olmaya iaret eder demilerdir. Kubbe yklmas; lim, sevilen insann lmesine dellet eder diyen tbirciler de olmutur. KUCAKLAMAK Ryasnda birisiyle kucaklatn grmek; o kiiden parasal destek grmeye, manev yaknlamaya dellet eder. l ile kucaklatn grmek; o l kimsenin rya sahibinden du beklediine iaret eder. Bir kadnla kucaklamak; dny hayatna nem vermeye tamahkr olmaya, hrsa, kibre, mal dknlne ve cimri olmaya dellet eder. KUDUZ Ryada kuduz olduunu ve kudurduunu grmek; o kimsenin mal iin bir ok kimseyi haksz olarak krdna ve dny hayatna nem verip hireti unuttuuna iaret eder. KUDS Kendisinin Kuds ehrinde gezindiini gren kiinin; yakn da hacc'a gideceine ryas dellet eder. Ayrca bu tip ryalar mslmanln artacana da yorumlanr.

270

KUU Ryada kuu grmek; mevki ykselmesine, hayrl gzel ee, gzel huylu evld diye tbir edilir. KULAK Bir kimse ryasnda kulann bydn gzelletiini grse, hidyete erer. Allah- Tel'nn (c.c) rzs iin doru yola girer. Kulann koptuunu grmek, evld acs byk zntye iarettir. Kulaklarnn oalmasn grmek, hakknda kacak dedikoduya evldnn oalmasna dellet eder. Kulann kesilmesini grmek, bakasnn szlerine lzumsuz olarak zlmeye ve hiddetlenmeye kendini ve bakalarn huzursuz etmeye yorumlanr. Kulana bir ey taktn grmek, yeni alnacak bir mala ve ok sevinmeye iarettir. ok iyi iiten kulaa sahip olduunu grmek, ilmin oalmasna, shhatin dzelmesine, hastalktan kurtulmaya malca zenginlemeye iaretidir. Sar olduunu grmek, o kiinin dinindeki fesatla gnahkr olduuna dellet eder. Kulana kpe taktn gren, hmile bir kadn ksmetli bir kz ocuu dourur diyebiliriz. Kulak ykamak, temizletmek; rya sahibinin hayrsz ve zararl olan arkadalarndan kurtulmasna, sevinli bir haber almasna ve evldnn kt huylarndan kurtulmasna rya iaret eder. KULBE Ryada kulbeye girmek, satn almak; fakir birisiyle evlenmeye, kiralk bir eve kmaya daha sonra yeni bir eve tanmaya ve skntl ok engelli bir mala.sahip olunmaya rya yorumlanr. KUM Ryada kum grmek; mal okluuna, gzleri ilerde kr olacak evlda rya tbir olunur. Kum iinde yrmek; uzak bir yola gitmeye hacc sevab kazanacak bir i yapmaya yorumlanr. Bazen de kum iinde yrmek tembellie, meakkatli ie, dmanla da yorumlanabilir. Kum biriktirmek toplamak mal almaya para biriktirmeye zengin olmaya ksmet almasna da iaret edebilir. KUMAR Ryasnda kumar oynadn gren kimse, dny hayatna nem verip hiret hayatna nem vermeyen adam diye yorumlanr. Ayrca rya ile iinde geecek hayat, byk huzursuzluk, einden boanma diye de yorumlanabilir. Baz tbirciler byk kavga mnakaa diyerekte ryay yorumlamlardr.
271

KUMA Ryada kuma grmek, uzun yolculuk seyahat, ksmetli evlilik, diye yorumlanr. Hmile bir kadn ryasnda kuma ltrdn grse; evld uzun mrl olur, kuma keserse ocuunu kaybetme dk tehdidi geirir. Kuma yrtmak boanmaya, ailev huzursuzlua dellet eder. Alaca ok renkli kuma grp lmek; dny iine nem verip hireti unutmaya iarettir. Yeil renk olan kuma almak, byk sevaba girmeye, ksmetli lim bir evld sahibi olmaya yorumlanr. Kuma dokumak, dikmek, hayr hasenat iiyle uramak yeni bir mal sahibi olmak tccar birisinden ok byk bir iyilik grmek diye yorumlanr. KUNDAK Kundak grmek; einizin hmile kalp kz ocuk dourmasna iarettir. Kundak balamak; dmann elini kolunu balayp onu zararsz hale getirmeye ve ein kt huylarndan kurtulmasna rya yorumlanr. KUNDUZ Kunduzu ryada grmek; pek hayra yorulmaz, sinsi dman, hayrsz evld, yakn akrabann lm, ifls, mal kayb, itibr kaybetme, hrszlk haberi diyerek rya yorumlanr. KURABYE Ryasnda kurabiye yediini veya piirdiini gren bir kimsenin; ailesindeki huzursuzluk gider, sevinli bir olay olur ve rya sahibi ksa bir seyahate kar. KURDELE Kurdele takmak; bekr iin evlenmeye, evli iin ksa bir k macerasna girmeye ayrca hayrl bir dnyalk ie girmeye rya yorumlanr. Sevinli gnler, shhat dzelmesi i akl diyerek ryay yorumlayan tbirciler vardr. KURUN Ryada kurun grmek; salam gvenli bir ie, hasta iin shhate kavumaya, hmile kadn iin erkek ocuk dourmaya yorumlanr. Kurun dktrmek lmcl bir hastal olan bir yaknn iyilemesine iarettir. Kurunla yaralanmak dostlarnzn size ihanet etmesine, aldatldnza ve ok engelli bir ie gireceinize ryanz dellet eder.

272

KURT Kurt ulumasn duymak; sinsi dmana veya zntl bir haber duymaya iarettir. Ryasnda kurt gren kimse; evresinde bulunan kendisine yakn grnp, aslnda kuyusunu kazan arkadalarna kar dikkatli olmaldr. Baz tbirciler ise kurt grlen ryalar kiinin nefsi diye de tbir etmilerdir. Kurt tutmak susuz bir kimseyi sulamak ve kalp krmak diyerek rya yorumlanr. KUR'N-I KERM Ryada Kur'n yetlerini grmek, okumak emir nehiy ve sevin olarak yorumlanr. Kur'n- hatim ettiini gren kiinin, erkek evld hafz olur ve byk bir mlke kavuur. Kur'n- Kermi ezberden okuduunu gren kii, ktlklerden korunur, gnhlarna tevbekr olur ve duas Cenb- Hak (c.c) katnda kabul olunur, iyilikte nemli admlar atar Allah- Tel'nn (c.c) rzsna kavuur, sevilen saylan kimselerin arasna katlr. Kfirin ryasnda Kur'n Kerm okumas onun imnla erefleneceini ryas dellet etmektedir. Hasta bir kimsenin ryasnda Kur'n- Kerm okumas, dinlemesi onun shhatine salna kavuacann iaretidir. Bir kii Kur'n- Kerm'i abdestsiz irkin bir ekilde, kyafeti uygun olmayarak okuduunu grrse; o kimsenin gnahkr olduunu ve iledii gnhlardan dolay kalbinin kararmakta olduunu baz tbirciler sylemilerdir. Kur'n- Kerm'den zellikle bir yeti veya bir sreyi okuduunu gren kii; okuduu yetin srenin mnsna baksn o srenin syledii szleri kendisine uyar kabul etsin. Kur'n- Kerm'i bir eye yazdn grmek; yazlan eye gre ayr ayr ekilde tbir edilir. ayet yazlan ey makbul deilse, (testi sedef toprak kap gibi) o kiinin gnahkr olduuna ryas dellet eder. ayet kat zerine yazdn grse, o kimsenin m'min ve Allah- Tel'nn (c.c) yolunda olduuna ryas iaret etmektedir. Kur'n- Kerm'in stne yaz yazmak ise Kur'n- kendi grne gre tefsir etmeye ve dini konularda sz sahibi olmaya dellet eder. Hastann zerine Kur'n okumak hastann lm diye yorumlayan tbirciler vardr. Kur'n srelerinin manlarna gre tefsiri ve yorumu ryada yle yorumlanr: Fatiha Sresi: Bir kimse Fatiha sresini okuduunu grse, Allah Tel o kimsenin bana gelecek er'i ktl def eder, hayr ve bol rzk kaplarn aar. Bakara Sresi: Bir kimse Bakara sresini okuduunu ve bu srenin iindeki Ayet'l-Krs'yi okuduunu grse, bol sevab kazanaca iler yapar, mr uzar ve bana gelecek ktlklere sabr ederek byk
273

sevablara kavuur. Nis Sresi: Bir kimse ryasnda Nisa sresini okuduunu grse, eiyle arasnda geimsizlik olur ve ilelebet geimsizlik, huzursuzluk ailesinde oluur. Ve rya sahibi aileye dm olan bir miras taksim eder. Mide Sresi: Mide sresini ryasnda okuduunu gren kii; fakirleri doyurur, bundan byk sevab kazanr ve bu sevabnn yz hrmetine rzk artar, mal oalr. En'm Sresi: Ryasnda En'm sresini okuduunu gren kimsenin, hayrl bir erkek evld olur, mal oalr, gnhlarna tevbekr olur. Allah- Tel (c.c) dualarn kabul eder. A'rf Sresi: Ryasnda A'rf sresini okuduunu gren kii hayrl bir yolculua kar, hasta ise sal dzelir, ileri alr, ksmeti grleir. Tevbe Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kimse, gnhlarn tevbekr olur ve tevbesi Cenb- Hakk (c.c) katnda kabul olunur. Baz tbirciler bu sreyi okuyan kimsenin kalp gznn alacan da sylemilerdir. Ynus Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kimseye Allah- Tel (c.c) gzei imn verir, onun rzkn grletirir, maln oaltr ve bu kimseye by yaplamaz Cenb- Hakk (c.c) onu her trl musibetlerden, ktlklerden korur. Hd Sresi: Ryasnda Hd sresini okuduunu gren kii, yakn bir zamanda bir baka ehre g eder, dmanlar mahv- perian olur, din btn olan arkadalar edinir ve Allah- Tel'nn (c.c) katnda yksek mertebelere nail olur. Ysuf Sresi: Bu sreyi ryada okumak; rya sahibinin gurbete karak ekmeini orada kazanacann, gzel ocuklar olacann, ayrca fakirlikten kurtulmasnn ve skntdan feraha kmann rya iaretisidir. Ra'd Sresi: Ryasnda Ra'd sresini okuduun gren kimse, ok istedii bir arzusuna nail olur ve ihtiyarlnda sknt grmez. Rzk, evld, mal hayrl olur. brahim Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kimse, zntlerinden, kederinden, skntlarndan kurtulur ve Allah- Tel (c.c) ona umulmadk i kaplar aar, rzk ksmeti grleir, dualar kabul olur. Hicr Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; nefsine zulm eder. rzk hell yoldan olur. ayet rya sahibi lim ise yalnz olarak lr.
274

Nahl Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; ayet hasta ise salna, shhatine kavuur ve lim, ulemadan olan kiilerin arasna katlr ayrca rzk grleir. Ksmeti bollar. sr Sresi: Bu sresi ryasnda okuduunu gren kimse; dmanlarn yener, onlara galip gelir, mevkisi, rtbesi, hreti halk arasnda artar. Baz tbirciler de bu ryay yle yorumlamlardr. ayet, rya sahibinin kt huylu evld varsa, o as evldn iyi olacana Cenb- Hakk'n (c.c) rzsn kazanacana rya dellet eder demilerdir. Kehf Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kimse, dininin btn emirlerini yerine getirir mr uzun olur, yallnda sknt, keder, gam yz grmez. Dualar Allah- Tel'nn (c.c) katnda kabul olunan kullardan olur. Meryem Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kimse; hads ilmini renir ve Peygamber efendimiz (s.a.v)'in snneti seniyyelerine uygun iier yapar ve hirette Peygamber efendimiz (s.a.v)'in efaatine nail oiur. Th Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; dualaryla bylerin bozulmasna vesile olur, gece namaz klmaya balar ve ayet rya sahibi gurbette ise ailesine, ve vatanna tez zamanda kavuur. Enbiy Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; limlerin ilmiyle rzklanr, onlarn sohbetlerinde bulunur, alak gnll, hayr, hasenat seven ve bol sevabl iler yapan bir kimse olur. Bu ryay gren kiinin Peygamber efendimiz (s.a.v)'e oka salt- selm getirmesinde fayda vardr. Hac Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; en az 7 defa hac'ca gider ve man leminde ok byk mertebelerde olan dostlar edinir. Nr Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kimsenin; kalb nurlandrlr, kalp gz alr ve Allah- Tel'nn (c.c) dostlar olan kimselerin sohbetlerine katlr. Furkan Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; hakk'a riayet eder ve haram yemeyi sevmeyen bir kimse olur. uar Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kimse; iftiradan kurtulur. Kt ve yalan dolu olan hlekr kiilerin errinden Allah- Tel (c.c) onu muhafaza eder. Rzk konusunda biraz zorluk eker ama daha sonra Allah- Tel (c.c) ona hi ummad bir yerden byk bir rzk kaps aar. Nemi Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; byk bir lim olur. ilmi nemli llerde artar ve toplum iinde sevilen saylan bir
275

lider olur. Baz tbirciler halk arasnda szne itibr edilen bir lim olur demilerdir. Kasas Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kimse; byk bir hazine bulur ve o hazineyi hell mal gibi hayr hasenatta kullanr, ilmi ve sabr artar, byk gnh ilememeye alr. Ankebut Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kimse; birok skntlara, meakkatlere, sabr eder ve bu sabrndan dolay Cenb- Hakk'n (c.c) rzsn kazanr ve cennetle mjdelenir. Rum Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kimsenin; ilmi oalr, hafz bir evld olur ayrca bir yakn Cenb- Hakk'n (c.c) yoluna ynelir byk sevab kazanr ve gnhlar af olunur. Lokman Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kimse; tp dalnda uzmanlar ve halkn salylan urar. Ayrca rya sahibi nefsini ok iyi terbiye eder. Secde Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kimse; bol Kur'n Kerm okur ve secdede lr. Dny hayatnda ve hiret hayatnda mutlu olur. Ayrca Allah- Tel'ya (c.c) yakn olur. Ahzb Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; kabir azab'ndan kurtulur, cennetle mjdelenir. Ailesini hi krmaz onlarn bir ok hayrdualarn alr. Sebe Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; tabiat doay sever. Bir iftlie yerleir. Sakin bir hayat olur. Avclkla urar. Silhlar sever. Ffr Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; tevbe istifar eder. Allah- Tel'nn (c.c) katnda makam ykselir ve kyamet gn cennetin hangi kapsndan isterse ordan girebilecei kendisine bildirilir. Ayrca halk arasnda sevilen saylan bir kii haline gelir. Yasin Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; yapt bir iten dolay tam on iki defa Kur'n- Kerm'i hatim etmi gibi sevaba nail olur. Din phe ve tehlikelerden uzak olur. Sevdii bir dostundan byk bir iyilik grr. Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii, eytann oyunca olan kiilerden uzak kalr. Bu rya onun Allah- Tel'dan (c.c) korkmasna dellet eder. Gnhlarndan en ksa zamanda temizlenip tevbekr olur. Sfft Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; halkn itibr edecei bir san'atkr olur. Salih iki erkek evld olur. Allah- Tel'dan (c.c) ok korkan bir kimse haline gelir. Sd Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; doru yere yemin edip, gnhlarna tevbekr olur. Baz tbirciler bu rya sahibinin hayrl bir ie 40 gn iinde gireceini de sylemilerdir.
276

Zmer Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; ilim sahibi, lim dostlar edinir. Kyamet gn m'minlerle beraber en n safta bulunur. Baz tbirciler rya sahibinin sevab nisbetince Allah- Tel (c.c) katnda sevilen kiilerle hiret komusu olacan da sylemilerdir. Mmin Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kiinin; imn glenir son nefeste imnla ruhunu teslim eder ve yapm olduu byk bir hayrdan dolay hac sevab kazanr. Fussilet Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kimse; halk doru yola aran bir vaiz olur. Syledii her sz nisbetince bol sevaba nail olup Allah- Tel'nn (c.c) rzsn kazanr. r Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; o kimse amelde ilerler ibdetleri ve dualar kabul olur. Baz tbirciler ise o rya sahibinin hastalklarndan ksa sre zarfnda kurtulacan, if ve afiyete kavuacan sylemilerdir. Zuhruf Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kiinin; lisan, sz doru olur. Kyamette kurtulua erer. Duhn Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; maden bulur, byk bir mirasa kavuur ve mal, rzk bollar. Baz tbirciler bu rya sahibinin zengin ve hayr hasenat ilerini bol yapan bir kimse olacan da sylemilerdir. Csiye Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; Allah Tel'dan (c.c) ok korkar ve gnhlardan kamas sebebiyle Allah- Tei (c.c) onun ayplarn rter, gnhlarn af eder. Ahkaf Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kiiye; lrken Azril (a.s) merhametli olarak gelir ve o kii, imn zere ruhunu teslim eder. Muhammed Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; hirette Peygamber efendimiz (s.a.v)'in sanca altnda bulunur ve Peygamber efendimizin snnetlerini uygulamakta titizlik gsterir. Halk arasnda anl, erefli, hreti bol, sevilen, saylan ve ok aranlan bir kimse haline gelir. Fetih Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; hayrl bir yolculua kar. Bu yolculukta bir tarikat byyle karlap onun talebesi olur, ilim ve irfan artar. Hucurt Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; lrken imn zere lr ve halk arasnda iyilik yapan, hayr ve hasenat bol olan ve ok sevilen saylan kii haline gelir. Kaf Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kiiye; hayr hasenat kaplar alr. lemi olduu bir sevabtan dolay ok byk nimetlere kavuur rzk bollar. Allah- Tel (c.c) o kimseyi ve ailesini ktlklerden, eytann errinden muhafaza eder.
277

Zriyt Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; salih bir insanla evlenir ve takva sahibi olur. Tr Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kiinin; salih iyi bir evld olur. O evld kendisine, ailesine ve halka faydal bir insan haline gelir. Ve ayrca rya sahibinin soyundan byk bir lim dnyaya gelir. Necm Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kiinin; ehit olacak bir evld olur. ayet rya sahibinin ailesinden kayb bir yakn varsa o meydana kar. Kamer Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; phe ettii bir konuda emin olup dininde meydana gelen bozukluk (bid'at) gider. Ayrca tevbekr olup, gnhtan ok korkar ve Allah- Tel'nn (c.c) sevdii kullar arasna katlr. Rahman Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; kutsal topraklarda ruhunu teslim eder. Ayrca o kiinin yaknlarndan birisi Kur'n- Kerm'i ezberleyerek hafz olur ve hirette ehit olarak len bir yaknnn efaatine nail olur. Vaka Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; dnyda fakir olmaz ve hirette de dnyda yapt amellerden dolay elde ettii sevablar kendisine yardmc olur. Allah- Tel'nn (c.c) affna nail olup cennete girer. Had Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kiinin; imn ve meli kuvvetli olur. Ayrca takva sahibi sevilen saylan dostlar edinip ahlk gzelleir, insanlara iyilikte ve ihsanda bulunur. Hayr hasenat ilerinde en n safta bulunan birisi haline gelir. Ve Allah- Tel'nn (c.c) rzasn kazanm bir kul haline gelir. Mcdele Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; lim olup ilmi ve meli oalr. Halk arasnda itibr kazanr. Sz sohbeti nasihatleri dinlenir. Baz tbirciler bu ryann kendisine zarar verecek kiilerin errinden emin olacana ryas dellet eder demilerdir. Har Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; takva sahibi olan ilimli, irnl bir arkada, dost edinir. Kendisi iin hayrl olan bir yolculua kar. Mal mlk artar. Ayrca baz tbirciler bu ryay gren kiinin hirette cehennem ateinden emin olacan sylemilerdir. Mmtehine Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; bir znt bir bel ile imtihan edilir. O belya sabrederek byk bir serden kurtulur. Ayrca baz tbirciler bu sreyi okuyan kiinin ibdetinin ve amelinin artacan ve gnhlarnn af olacan sylemilerdir. Saf Sresi: B sreyi ryasnda okuduunu gren kii; bilmeden Peygamber efendimiz (s.a.v)'in ashabna kt sz syler gnahkr olur
278

derhal tevbe etmesi icab etmektedir. Bu rya uyarcdr. Cum'a Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; cum'a namazlarna aksatmadan devam eder. Ve o cum'a namazlarna gelenlerin btn sevab saysnca kendisine bol sevab yazlr. Mnfikun Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; girecei bir iten dolay gnahkr olur. Hlekr ve madrabaz olan bir kiiyle ortak bir ie girer. Ama bu i kendisi iin bir imtihandr. Daha sonra akln bana alp hayr ve hasenat ileriyle urap Allah- Tel'nn (c.c) rzsn kazanaca hayrl mallara sahip olur. Teabn Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; lm annda Cenb- Hakk'n affna nail olup imn zere lr. Ve o kii kyamet gnnn iddetinden emin olur. Talk Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kiinin; yaknlarndan olan birisi einden ayrlr. Eer bu ryay bir kadn grrse ailesiylen yni eiyle arasnda olan zntl bir konusu hl olur. Geimsizlik ortadan kalkar. Zlim ve han olan bir dman kendisinden af dileyip helllik ister. Ve rya sahibiyle dost olmaya alr. Tahrm Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; salih bir insanla evlenir. Ve o kimseye davranlarndan dolay piman olup kt alkanlklarn terk eder. Haramdan zinadan kaar. Hayrl evlt sahibi olur. Al-lah Tel'nn rzsn kazanp rzk bollar. Mlk Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kiinin; dny mal artar, rzk bollar ve arzu ettii bir ok eye kavuur. Baz tbirciler ise bu rya sahibinin yapaca hayrlardan dolay Allah- Tel'nn (c.c) affna nail olup cehennem azabndan emin olacan sylemiler ve rya sahibine rya mjdedir demilerdir. Hakka Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kiinin; dinindeki itikdndaki bozukluk gider, bid'attan kaar, tevbekr olup Allah- Tel'nn (c.c) sevdii kullar arasna karr. Cennette en gzel mertebelerden birisine sahip olur, hirette iyi komular edinir. Meric Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; genliinde iledii gnhlara tevbekr olur ve mrnn sonuna kadar takvas ibdeti oalr ve ameli ycelir Allah- Tel'nn (c.c) rzsn kazanr. Baz tbirciler bu rya sahibinin ailesine er ve ktlklerin isabet edemiyeceini sylemilerdir. Nh Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; gnhlarna tevbekr olup dmanlarna kar galip olur. Baz tbirciler rya sahibinin ailesinden baz kimselerin (kfir olanlarn) tevbekr olup doru yola dneceklerine rya dellet eder demilerdir. Cin Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kiinin; ailesinden birisi cin taifesinden birisiyle arkada olur ve o cin yznden
279

evlerindeki bereket artar. nk bu cin mslman bir cindir. Baz tbirciler ise bu rya sahibinin kendisine eskiden yaplm olan bir byden kurtulacana, ailesinde ve etrafnda sevilen, saylan, sz dinlenen bir kimse olacana ryas dellet eder demilerdir. Mzzemmil Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; Kur'n- Kerm'i ezberler. Baz tbirciler rya sahibinin soyundan ok hafz yetieceine ve ayn soydan lim bir kimse dnya'ya gelip soyundan 70.000 kiiye efaat edeceini sylemilerdir. Mddessir Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; oru ibdetini tam yapar, kaza orularn tutup bortan kurtulur. Ve bu davranndan dolay Allah- Tel (c.c) kendisine bol sevab yazp gnhlarn siler. Rzk grleir ve Allah- Tel (c.c) rya sahibini grnr grnmez bellardan musibetlerden muhafaza eder. Kymet Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; yalan yere yemin etmez, halka zulmeden birisine ettii nasihatlar dolaysyla onu doru yola evirir. Allah- Tel'nn (c.c) rzsn kazanp kk gnhlar af olunur. nsan Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; Peygamber efendimiz (s.a.v)'in snnetlerini yerine getirirken titizlik gsterir. O kimse kr ve ibdetle rzklanr. Takvas, ahlk ykselir ve Allah- Tel'nn (c.c) affna nail olur. Mrselt Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu "gren kii; eini herkesten kskanr ve ailesine, anasna, babasna ok iyilik eder. Anne ve babasna merhametli yaklat iin Allah- Tel (c.c) ona merhamet eder, rzk bollar, sevablar grleir. Dny ve hiret hayat mamur olur. Nebe Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; Allah- Tel'nn (c.c) rzsn alm olan kimselerle dost olur. Mevkisi ykselir ve n her tarafa yaylr. Nazit Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kiinin; ticareti oalp hell mal artar ve bu mal Allah- Tel'nn (c.c) yolunda o kii harcar. Baz tbirciler bu rya sahibinin san'atkr salih bir evld olacana ryas dellet eder de demilerdir. Abese Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; yaknlar tarafndan pek sevilmez ve bu rya kendisi iin uyarcdr. Kalp krmamaya hayr ve hasenat ilerini bol yapmaya dikkat edip. Ailesine ve evresindeki insanlara iyilikle muamele etmesi ve onlarn gnln almas lzmdr Tekvr Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; hayrl bir yolculua kar. Rzk bollar ve Allah- Tel (c.c) katnda tevbeleri kabul olunur.
280

nfitr Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; namaza tembellik etmekte ve namaz vakitlerini geirmektedir. Bu rya sahibi iin uyarcdr. Ayrca rya sahibi ok ksa bir zamanda tarikat ehli olan bir kimseyle arkada olup onun kendisine yapm olduu nasihatlar dinler ve doru yolu bulur. Mutaffifn Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; ticarette yapm olduu hilekrlklardan dolay tevbekr olur, kul hakk yememeye dikkat eder. Bu rya sahibi iin uyardr. nk dininde bozukluk meydana gelip kalbi kararmaya balamtr. nikak Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kiinin; aleyhinde bir dva meydana gelir. Fakat rya sahibi bu dvadan alnnn akyla kurtulur. Nefsini muhafaza eder. Allah- Tel (c.c) kyamet gn rya sahibine amel defterini sa tarafndan verdirir. Brc Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; astrofizik ilmi ile urar ve byk bir lim olur. Ve o kimse grmedii, duymad bir ey iin bir yere gidip Allah- Tel'nn (c.c) rzsn kazanr. Trk Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kiinin; hayrl salih kz ve erkek evltlar olur. Bu evltlar ayrca ksmetleriyle gelirler rya sahibinin mal, mlk artar, zellikle syleyebiliriz ki bu evltlar kendisinin doru yola dnmesine de yardmc olurlar. A'l Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; dny hayatn hiret hayatna tercih eder. Bu rya sahibinin ilerinin kolaylaacan baz tbirciler sylemilerdir. Giye Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; ilim ve takva sahibi olur. Ve ihtiya iinde bulunan bir ok kimseye skntl zamanlarnda el uzatr. Cenb- Hakk'n (c.c) rzsn kazanr. Fecr Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; Peygamber efendimiz (s.a.v)'in snnetlerini uygularken titizlik gsterir. hirette Peygamber efendimiz (s.a.v)'in efaatine nail olur. Yetm ve kszleri korur, onlara yardmc olup hayr ilerini bol yapar. Beled Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; merhamet ettii evkat gsterdii kiiler nisbetince Allah- Tel'da (c.c) ona merhamet eder. ems Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; salih bir erkek evlt sahibi olur. Dny ve hiret hayat gzelleir ibdeti bollar ok yakn bir zaman byk bir cmiinin cemati arasna katlr. Baz tbirciler bu ryann amel stnle, takva bolluuna dellet ettiini sylemilerdir. Leyi Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; gecelerini ibdetle geirir ve her gecesi adet Kadr gecesi gibi byk sevablara
281

nail olur. Baz tbirciler bu rya sahibinin rzknn bollaacan, dny ve hiret hayatnn gzelleeceini sylemilerdir. Duh Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; fakirse zengin olur mr uzar. Yetm ve kszlere yardm elini uzatr. Ayrca ilim sahibi olan yakn dostlar edinir. nirh Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kiinin; znt ve kederi gider. Ksmeti alr, rya sahibi kendisi ve ailesi iin hayrl olacak bir ie girer. Baz tbirciler bu ryann; ksmetli, hayrl bir yolculua dellet edeceini sylemilerdir. Tn Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; evliyalarn, ehitlerin efaatlerine nail olur, kabir ziyaretlerine nem verir. Baz tbirciler, rya sahibinin sonu hayr olan skntl bir ie gireceini de sylemilerdir. Alk Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kiinin; salih bir erkek evld olur. Bu sreyi okumak rya sahibinin ilminin artacana ve kaleminin kuvvetli olacana ryas dellet eder. Baz tbirciler bu rya sahibinin iyi bir Kur'n tefsiri yapan kelm ilmi kuvvetli olan bir erkek evldnn olacan sylemilerdir. Kadir Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; muhitinde sz geerli, sevilen, saylan bir kimse olur. Leyle-i Kadr ihya etmiesine yapaca byk bir hayrdan dolay kendisine byk sevablar verilir, kk gnhlar Allah- Tel (c.c) katnda af olunur. Beyyine Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; sahih bir mslman olur, imn grleir ve itikad artar. Ve birok kimseye ettii nasihatler dolaysyla onlarn doru yolu bulmasna yardmc olup Allah Tel'nn (c.c) rzsn kazanr. Baz tbirciler bu rya sahibinin ilim sahibi olup ayrca kaleminin de kuvvetli olacan sylemilerdir. Zelzele Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; ummad yerden gelecek bir mirasa sahip olur ve bu miras Allah- Tel'nn (c.c) rzsn kazanmak, onun efaatine nail olmak iin hayr ilerinde harcar. Yetm ve kszleri sevindirir. diyt Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; bakasnn hakkn yememeye zen gsteren, kul hakkn yemeyen hayr ve hasenat sahibi bir kimse olur. stnde hakk bulunan kimselerle helllar. Baz tbirciler bu ryay gren kimsenin mrnn uzun olacan da sylemilerdir. Kaari'a Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kiinin; soyundan birisi lim olur. evresine, ailesine faydal olup ayrca hirette ailesine efaati olur. Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii, sevinli mjdeli bir haber alr. Baz tbirciler ibdetli takva sahipli bir ee rya dellet eder demilerdir.
282

Teksr Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; zerinde olan kul hakkndan kurtulur, mal ve mlk oalr. Evltlar hayr ve hasenat sahibi, gzel ahlkl kiiler haline gelirler. Asr Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; korkularndan emin olur, ryas kendisi iin bir mjde tar. Ayrca yapm olduu bir hayrdan dolay ok byk bir sevaba nail olur. Hmeze Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; gybet denilen byk bir gnh ilemektedir. Bu gnhna tevbekr olup Allah- Tel'nn (c.c) rzsn kazanmaldr. Rya sahibine uyarc nitelik tamaktadr. Fl Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; yakn zamanda hacc'a gider ve Allah Tel dmanlarndan onu emin klar. Kurey Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; halk arasnda sz sohbeti dinlenen, aranan, sevilen, saylan bir kimse olur. ayrca rya sahibi muhtalar, ihtiyalar olanlar korur onlara yardmc olur. Bu sebepten Cenb- Hakk bu rya sahibinin rzkn bollatrr, dny maln artrr. Kk gnhlarn affeder. Baz tbirciler rya sahibinin ok arzu ettii bir yolculua kacana da ryas dellet eder demilerdir. Kevser Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kiinin; mal, rzk grleir. Dny ve hiret hayat mamur olup rya sahibi refaha kavuur. Baz tbirciler hell mal diyerekte ryay tbir etmilerdir. Kfirn Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; bid'tlardan uzak olup kfir ve mnafklardan kaar, onlara cephe alr. Bu davranndan dolay Cenb- Hakk'n (c.c) rzsn kazanm kullar arasn katlr. Nasr Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kiinin; yakn bir zamanda sevdii birisi hastalanp vefat eder. Baz tbirciler ibdet bollua, imn grlne rya dellet eder demilerdir. Tebbet Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; maln mlkn Allah- Tel'nn (c.c) rzsn kazanmak iin sarfeder. Hayrl bir ee der. O kimse yapaca ve yapm olduu byk bir gnhna tevbekr olup Allah- Tel'nn (c.c) rzsn kazanr. hls Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kiinin; ok sayda evld olur. mr uzun olur. Baz tbirciler bu rya sahibinin gerek imna sahip olacana ryas dellet eder demilerdir. Felk Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; ailesinden birisi lim olur, o rya sahibinin soyunu hayrl bir ekilde srdrr. Rya sahibinin ismini yceltir. Rya sahibi ayrca kt insanlarn ve eytann errinden Cenb- Hakk (c.c) tarafndan korunur.
283

Ns Sresi: Bu sreyi ryasnda okuduunu gren kii; dmanlarna galip gelir ve kyamette Allah- Tel'nn (c.c) dostlarnn arasna katlr. Peygamber efendimiz (s.a.v)'in efaatine nail olur. Baz tbirciler rya sahibinin ok yakndan sevdii bir kimsenin lmne ryas dellet etmektedir demilerdir. KURBAN Ryada kurban kesmek, arzu edilen bir iin olmasna ve rya sahibinin adann yerine getirmesine ryas iaret etmektedir. Rya sahibine bu rya uyarcdr. Kurban eti taksim etmek, hayrl bir erkek evldn olmasna, ksmetli bir ie girmeye, uzak bir akrabadan decek miras'a mala iarettir. Kurban bayramnda kurban kestiini ryasnda gren kii; ferahla sevince kavuur. Mal rzk oalr, tevbesi kabul olunur. Hasta bir kimse kendisine kurban kesildiini grse, hastalklarndan kurtulup, vcudu shhatine kavuur. KURU YEM Ryasnda kuru yemi yediini gren kiinin, rzk bollar, shhati dzelir, Allah Tel kendisine ksmeti gr evltlar ihsan eder. Kuru yemi satcsn grmek; emnet bir maldan faydalanmaya dellet eder. Baz tbirciler kuru yemiiyi grmeyi; srrn aa kmas huzursuzluk diyerek tbir etmilerdir. KUSMAK Ryasnda kustuunu gren kii; bir limin nasihatlaryla tevbekr olup akln bana alarak doru yolu bulur. Malna kartrm olduu haram ayklar. Kusmuk yemek, harama iarettir. Haram mal (faiz) yemektir. Kan kusmak; hastalanmaya haksz bir servete kavumaya dellettir. Hasta bir kii bir ylan kustuunu grse, o hasta lr. Baz tbirciler kusmay, hayr yolda harcanmayan israf edilen mal diye tbir etmilerdir. Sarho olup kustuunu grmek, gnhlardan tevbekr olup Allah- Tel'nn (c.c) rzsn kazanmaya iarettir. Ksaca yle diyebiliriz. Ryada kusmak rya sahibi iin uyarcdr, malna haram katmamaya dikkat etmeli, yetm, ksz mal yememeli, stne kul hakk geirmemelidir. KUAK Ryada grlen kuak; eitli ekilde tbir edilir. Taklan kuak demir ise,rya sahibinin salam yapl kuvvetli bir erkek evld olur. Kuak altn ise; ksmetli bir kz evld olur. Kuak gm ise, rya
284

sahibinin hreti mal artar. Alim kimselerle dost olur. Kua beline sarmak; mrnn uzamasna ayrca hayrl evlt sahibi olmaya rya dellet eder. Kuan kesilmesi; saln bozulmasna, mevkiden ayrlmaya dellet eder. Kuan ylan olmas; hayrsz bir evlt sahibi olmaya, dost diye grnen dmann errine iarettir. Kuan bo olmas, iflsa, malca zarara, ziyana uramaya, mevki, itibr kaybetmeye dellet eder. Kuan sslendiini grmek; bekr iin evlenmeye, evli iin ise; gzel bir evld sahibi olmaya dellettir. KU Ryada grlen ku; haber diye yorumlanr. Ku yuvas; ilimde ileri olan lim kimselerin sohbetlerine katlmaya bekr iin evlenmeye iarettir. Ku pislii; byk ksmete, hayrl ie, nasipli bir ocua dellettir. Ku pisliini yemek; byk bir mirasa konma eklinde tbir edilir. Ku tuza kurduunu grmek; kaybolan bir maln bulunmasna, mitsiz bir iin hal olunmasna iaret eder. Kuun gagasn pmek rya sahibinin sohbeti tatl, hitab kuvvetli bir kimse olmasna yorumlanr. Ku kanad taktn grmek; bir i sebebiyle rya sahibinin mevkisinin ykselmesine, hretinin artmasna ryas dellet eder. Ku kafesi grmek ise; yaplacak hayrl evlilie iarettir. KUBURNU Ryasnda kuburnu yediini gren kiinin; shhati dzelir, ksmeti grleir, ayet bekrsa gzel ahlk olan bata fakir ama sonra zengin olacak iyi birisiylen hayatn birletirir. KUPALAZI Kupalaz denilen hastala tutulduunu gren kimse, yaknlarndan birinin ihanetini renir ve dmanna galip gelir. Baz tbirciler rya sahibinin yakn akrabas olan birisinin hastalanmasna rya iaret eder demilerdir. KUTUP YILDIZI Kutup yldzn ryasnda gren kii; kendisine hret ve malca bolluk getirecek bir yolculua kar. Ksmeti grleir. ayet rya sahibi bekrsa; yakn zaman iersinde iyi ksmetli bir nasibi kar. Salih bir kimseyle yuva kurar. KUYU Ryasnda kuyu kazmak; bir insana hle yapmaya. Kuyuya
285

dmek bir iftiraya dmeye iarettir. Baz tbirciler kuyuya dmeyi hapise girmek diye de yorumlamlardr. Kuyudan kmak, skntdan, zntden kurtulmaya, gnln almasna ummadk yerden gelen hayrl bir misafire, i aklna dellet eder. Bazen de hakk olan birisinin borcundan kurtulmaya, gnhlara tevbe edip piman olmaya ve Allah- Tel'nn (c.c) rzsn kazanacak iler yapmaya da iarettir. Kuyu kr grmek; sarmak, tutmak hayrl salih bir m'min arkadaa konukan sevimli bir evld sahibi olmaya dellet eder. KUAFR Ryasnda kuafrde salarn tarattn gren kimse; hiret hayatn unutmu sadece dny hayat iin almaktadr. Akln bana toplayp bu dnyya niye geldiini ve hesap gnn dnp hem bu dny, hem de hiret gn iin almas gereklidir. KUYUMCU Ryada grlen kuyumcu; yalan hlekr olan dosta yalan i grmeye iarettir. Rya; yalan sz sylemeye de iarettir. Baz tbirciler ise ryada kuyumcu grmeyi; ilmin artmas, hidyet yolu, ksmetli hayrl bir evlilik diyerek-te yorumlamlardr. KUZGUN Ryasnda kuzgun olduunu veya kuzgun yakaladn gayen kimsenin; malna haram karr. Halkn arasnda onun dedikodusu yaplr. hreti zedelenir, itibr erefi be paralk olur. Sevilmez saylmaz ve onunla kimse arkadalk etmek istemez. Bu rya sahibi iin uyarcdr. KUZU Hmile bir kadn ryasnda kuzu grse; iyi huylu bir evlt sahibi olur. Kuzu sevmek; kuzu olmak, bekr iin huyu gzel olan birisiyle evlenmeye, evli iin ise hayrl, sakin, sz dinleyen bir evlda sahip olmaya rya dellet eder. KUZU KULAI Ryasnda kuzu kula denilen otu toplayp piirip yediini gren kimsenin; skntl, zntl bir ii hl olunur. Rzk bollar, imn grleir. ihlslan etmi olduu tevbe dualar da Cenb- Hakk'n (c.c) katnda kabul olunur.

286

KF Ryasnda yiyeceinin kflendiini gren kimsenin malna haram karr, bu rya sahibi zektlarn tam olarak verirse malnn kiri gider bereketi artar. KFR Ryada kfr ettiini gren kii; dili dolaysyla gnha girip evresindekilerinin kalbini krmaktadr. Dikkatli olmas gereklidir. Bazen de kfr dince bozuklua, fitneye ve fesada iarettir. KHEYLAN Kheylan ryasnda gren kimsenin, sz sohbeti dinlenen mert bir olu olur. Rzk, mal oalr. Dininde ki bozukluk giderilir. KKRT Ryasnda kkrtl ilerle uratn gren kiinin sal bozulur, birisine yapt veya yapaca bir iyilikten dolay yaknda bir mala kavuur, rzk grleir. Mal mlk oalr. KL Ryada grlen kl; sahibini yakan haram maldr. Bazlar kln zararl bo sz olduunu, gnha girmeye ara olduunu da sylemilerdir. Baz tbirciler bo sze, ie yaramaz davran olarakta ryay yorumlamlardr. Ryasnda kllk gren kiinin dny hayatna nem veren rursl birisi olduunu syleyebiliriz. Ayrca fayda salamayacak yaknda bir haber alacaktr. Bu haberden sonra can sklacak ve ok sevdii dostundan ummad bir zamanda iyilik grecektir. KMES Bekr bir kimse ryasnda kmes grrse; yaknda ksmetli, hayrl, anlaabilecei birisiylen yuva kurar. Ticaretlen uraan birisinin kmes grmesi, yeni bir i yeri aacana rya iaret eder. KNYE Ryada grlen knye; dn haberi, sevin getiren ve mutluluk verici bir olay olarak yorumlanr.

287

KPE Kpe takmak; sevinli bir habere, bekr iin evlenmeye, hmile kadnn kz ocuk dourmasna, iftinin rnnn bol olmasna dellet eder. KRDAN Ryasnda krdanla dilerini kartrdn gren kiinin; ryas hell rzka, temizlie tevbe ve istifar etmeye dellet eder. Baz tbirciler maln zektn tam olarak vermek, snnetlere uymak diye de yorumlamlardr. KREK Ryada krekle uratn gren kii; malnn arttn rzknn grletiini yakn bir zaman da grr. Evinden krekle toprak attn gren kimsenin; ailesinden birisi lmcl bir hastala yakalanr. Hasta birisi kreklen toprak kazdn grse, hastalndan ifa bulur ve bozuk olan sal ksa zamanda inAllh dzelir. KRTAJ Ryasnda krtaj yaptrdn gren bir kadn; kocasnn emneti olan namusuna dil uzatacak kimselerle arkada olmaktadr. Bu kadn hareketlerine eki dzen getirmeli, dostunu dmann iyi tanyp ona gre davranmaldr. KREK KEM Ryada grlen krek kemii; ee dellet eder. Krek kemiinin yok olduunu gren kimse, einden boanr, krek kemiinin ardn gren kimsenin, evinde huzursuzluk olur. Baz tbirciler krek kemiinin arlamasn, tanmayacak hale gelmesini girilen, ilenen byk gnhlar olarak tbir etmilerdir. KRK Krk giymek; eitli ekilde yorumlanr. Ters krk giymek; ilerin bozulmasna, iflsa dellet eder. Tilki krk giymek; hrsz, dolandrc birisiylen arkada olunacan gsterir. Astragan krk giymek, zntl bir habere, skntl bir yolculua dellet eder. Samur krk giymek; rzkn bolluuna hayrl ie girmeye, yeni bir mirasa konmaya iarettir. Krkn yrtlmas; sklmesi, dny hayatna verilen nemden vazgeilip hiret hayat iin hayr ilerinde bulunmaya dellet eder.
288

KRS Ryasnda bir krsye kp konutuunu gren kimsenin; hitab kuvvetli, sz dinlenen ve cemiyette nemli yerlere gelecek hretli bir evld olur. Bu ocuk memleket iin hayrl olacak iler yapar. KP Kp grmek; ondan bir ey imek, mirasa konmaya, bekr iin zengin ve mal ok olan birisiylen evlenmeye, hmile kadnn nasibli bir erkek evld dourmasna rya dellet eder. KTK Ryada ktk; mal diye tbir edilir. Eve ktk ymak; ok para kazanmaya, ktk yakmak iflsa veya rya sahibinin yaknlarndan hasta olan birisinin lm haberini almaya dellet eder. KTPHNE Kendisini ktphanede kitap okurken gren kiinin; okul hayat baarl olur, byk bir imtihan kazanr, ilerde ok sevdii bir meslekle uramaya balar. KVET Ryasnda kendini kvet iinde ykandn gren kii; gnhlarna tevbe edip hakk yoluna dner, iyi arkadalar edinip kt huylarndan kurtulur. ayet iki ien bir adam bu ryay grrse; ikiden nefret edip tevbekr olur bir daha iki imez.

289

L
LABADA Ryasnda iabada denilen otu toplayp, piirdiini gren kimse, hastalklarndan kurtulur, vcudu shhat bulur. Hayrl bir haber alr. Baz tbirciler ksmetli hayrl yeni i diyerekte ryay yorumlamlardr. LABORATUVAR Laboratuvarda altn gren kiinin; fen bilimleriyle uramay seven bir evld olur veya hasta bir yakn iyileir, zlmeyecek gibi grnen kendisine sknt znt veren kark ii yoluna girer. LADES Lades kemiiyle oynadn gren kii; ans oyunlarn da para kaybeder. Dny hayatna nem verir. Ne'eli sz sohbeti dinlenen arkadalar edinir. LLAHE LLALLAH Ryasnda Kelime-i tevhid'i ektiini gren kiinin; bir arzusu, dilei, murad yerine gelir. Gnhlarna tevbe eder, piman olur ve dualar Cenb- Hakk (c.c) tarafndan kabul edilir. LA HAVLE VEL KUVVETE LLA BLLAHL ALYYL AZM Bu kelimeyi ryasnda sylediini gren kimse, skntlarndan, zntlerinden kurtulup feraha kar. Rzk grleir, evld varsa veya ailesinden birisi byk bir lim olur. Sz sohbeti yerinde olan iyi
290

arkadalar edinir. Kendisi de iki cihanda feraha kar. Allah Tel kendisine kabir azab ektirmez ve imn zre vefat eder. LAIM Bir kimse kendisinin lam ukuruna dtn ryasnda grse; byk gnh ilemektedir. Rya uyarcdr. Hareketlerine eki dzen verip tevbekr olmas gereklidir. Baz tbirciler lam ukurunu kadn iin zinaya, erkek iin kumar alkanlna, para kaybetmeye, dellet eder demilerdir. LAHANA Lahana piirip yemek; hasta kimse iin, iyi olmaya, ticaretle uraan adamn mal kaybetmesine, iftinin, ziratle uraann, malnn ziyan grmesine ve su basknna rya dellet eder. Lahana satmak; hayrsz haber, i diye de yorumlanabilir. LAHMACUN i lahmacunu ryada grmek; zntl haber almaya, lahmacun yemek; kolay baarlacak bir i, sevinli haber, umulmadk bir yerden gelecek kk miktarda fakat sonradan daha ok kazandracak ufak sermaye diye yorumlanr. LLE Ryada lle grmek eitli ekilde yorumlanr. yle ki: a) Krmz lle: Yeni bir ie girmeye, kzgn, zntl haber alnacana yorumlanr. b) Sar lle: Hasta iin iyi olmaya, salam iin iyi bir yolculua kmaya, seyahat etmeye iaret eder. c) Pembe lle: Nian haberi almaya, evlda, hayrl ksmet diye yorumlanr. d) Lle toplamak, yolmak: Yeni i, dny zevklerine fazla dalma, gnahkr olmaya dellet eder. LASTK Ryada lastik ayakkab giymek, iki yzl birisiyle evlenmeye, lastik ayakkaby karmak, o hayrsz evlilikten kurtulmaya dellet eder. Baz tbirciler lastik grmeyi, pek iyi yorumlamamlardr, hatta iflsa, hasta birisinin lmesine de rya iaret eder demilerdir.
291

LAV Ryada yanardan lavn grmek, cehennem atei diye yorumlanr. Bu rya sahibinin gnahkr bir hayat srdn gsterir. Rya sahibi derhl tevbekr olup bir daha gnh ilememeye almaldr. mitsiz k diyerek de ryay yorumlayan tbirciler olmutur. LAVABO Ryada bo pis lavabo grmek, zina suu ileyen kadna, lavabo ykamak, gnhlardan temizlenmeye dellet eder. LEBBEYK DEMEK Ryasnda LEBBEYK diyen kii, en yakn zamanda kutsal topraklara ziyarete (hac) olmaya gider. Veya sevindirecei bir yetimden dolay hac sevab alr. LAVANTA Ryada lavanta iei veya lavanta kolonyas grmek, mitsiz ka, hastalktan kurtulmaya veya dny ilerine fazlaca dalp hiret hayatn ihml etmeye yorumlanr. LAVMAN Ryasnda lavman yaptn gren kii, bir yaknnn ameliyat haberini alr. ayet kendisine lavman yapldn ryasnda grrse; rya sahibinin ameliyat olmasna veya girecei bir iten ok para kayb edeceine rya dellet eder. LZIMLIK Lzmlk grmek, eitli ekilde yorumlanr. Bo lzmlk: Mal, para kaybetmeye iaret eder. Mevkisi, mertebesi der. (Kat) pislikle dolu lzmlk: Mirasa konmaya, ok para kazanmaya, zengin olmaya dellet eder. ile dolu lzmlk: Gnha girmeye, zina suu ilemeye dellet eder. nk i necestir yni pistir. LEBLEB Ryasnda leblebi yediini gren kimse; hasta ise shhati dzelir
292

ve uzak bir yaknndan sevinli bir mektup alr. ok mutlu olur. Talebenin leblebi yemesi, krk olan dersinin dzelmesine dellet eder. LEHM Lehim yaptn ryasnda gren bir kii, ailesinden dargn olduu birisiyle barr, bozuk ve kark olan ileri yoluna girer. LEKE Elbisesinin leke olduunu gren kimse; bilmeden bir gnha girip yakn bir dostunun kalbini krmtr, derhl ondan zr dileyip barmaldr. LEEN Leen grmek, hanmnn hmile kalmasna, bekr kimse iin, evlenmeye dellet eder. Baz tbirciler bo leeni dny hayat diye de yorumlamlardr. LE Ryada grlen le; uursuz i, zntl haber, haram karan mala ve rya sahibinin einin ihanet etmesine de rya yorumlanabilir. LEVAZIM Ryasnda levazmc olduunu gren kimsenin, erkek evld rahat bir askerlik yapar ve kendisi bir i iin ksa bir yolculua kar. LEVENT Ryada levent grmek; ksmetli bir evlilik, hayrl i, rzk bolluu, yeni mlk alma eklinde rya yorumlanr. Baz tbirciler hmile olan kadnn ksmetli bir erkek evld dourmasna rya dellet eder demilerdir. LEVREK BALII Ryada levrek bal tutmak; ksmetli bir evld sahibi olmaya, maln oalmasna, ok zenginlemeye, iyi bir evlilik yapmaya yorumlanr. Bu rya sahibinin eline mit etmedii yerden ok para geer nk kendisi ok ksmetli birisidir diyebiliriz.

293

LEYLAK Ryada grlen leylak aac veya iei, yz ve ruh gzellii olan kz evlda, hayrl bir habere ksmetli bir evlilie dellet eder. Hasta kimse bu ryay grse; hastalklarndan kurtulup ifa bulur. LEYLEK Havada leylek grmek, yolculua kmaya, iyi bir tatil yapmaya yorumlanr. Leylek yuvas grmek; yeni ev almaya, bekr iin evlenmeye iarettir. Leyleklerin ayn yerde dndn grmek; ksmetli, hayrl, bol kazanl yeni bir ie girilmesine yorumlanr. LMAN Ryasnda limana gittiini gren kimseye, uzak bir yerden akrabas gelir. Sevinli bir haber alr, rzk grleir, hasta ise shhati dzelir. LMON Ryada limon yemek; dedikodu etmeye, gnha girmeye iarettir. Baz tbirciler, ryasnda limon yiyen kimsenin; hasta ise hastalklarndan kurtulacana ryas iaret eder demilerdir. Limon aac grmek ise; iyi bir arkada, dost edinileceine yorumlanr. Limonata imek; dny hayatna fazla nem veren, olmadk eylere zlp faydasz eylerle kafasn yoran adama dellet eder. Limonluk satn alp limon skmak; malnn kirini yni haramn ayrp gnhlardan temizlenmeye ve tvbekar olmay gsterir. LOUSA Ryada lousa yatanda yattn gren, bir kadnn kocas ok para kazanaca bir ie girer, yeni bir dkkn aar. ayet erkek bu ryay grrse, hanm ksmetli bir erkek ocuk dourur. Bekr olan grrse, iyi bir evlilik yapar, ok mutlu olur ve ksmeti ok grleir. LOKANTA Ryasnda kendisini bir lokantada yemek yerken gren kii; yeni bir ie girer, mit etmedii bir yerden para alr. adamysa borlarndan kurtulur, skntlarn atar. Lokantada garsonluk yaptn gren kimsenin, ryas pek hayra yorulmaz, iinden ayrlr yalnz daha evvel iyilik etmi olduu birisi (arkada) kendisine ok yardmc olur.

294

LOKOMOTF Ryada grlen lokomotif; nder olan lider kimseye vaiz olmaya, yeni bir i amaya veya ortak olmaya dellet eder. ayet rya sahibi lokomotifi kendinin kullandn grrse; iyi bir i yolculuuna kar, ailesinde olan kskn akrabalarn bartrp Cenb- Hak'n (c.c) katnda ok sevab kazanr. LOKUM Lokum yemek; iyi haber, hayrl evld, sadk e diye yorumlanr. Baz tbirciler, hastalklardan ifa bulmaya, ilerin almasna, rzkn bollamasna dellet eder demilerdir. LOSYON Ryasnda losyon koklayan; elence hayatna dkn, maymun itahl, renkli ne'eli mr srmek iin bol bol gezen yni bugn yaayp, yarn hi dnmeyen bir kimse olduuna rya iaret eder. ayet rya sahibi byle bir kimse ise azck toparlanp yarnn, istikblini dnp hareketlerine ok dikkat etmesi gereklidir. LOKMA Ryasnda lokmalarnn bydn gren kiinin, rzk bollar, ksmeti alr, iyi bir ie girer. Lokmalarnn kldn grmek ise; ryann tam tersi olarak yorumlanmasna sebeb tekil eder. LOKMAN Ryada lokman olduunu syleyen kiiyi grmek; hastalktan kurtulmaya, evltlarndan veya ailesinden birisinin tp alanyla uraacana (doktor-hemire) olacana dellet eder. Baz tbirciler bu ryay, lim olan birisiyle tanp onun nasihatlaryla doru yolu bulmaya yorumlamlardr. LT (A.S) Kur'n- Kerm'de ad geen Lt (a.s)' ryasnda gren kii; eiyle skntl bir mr srer fakat byk sabrndan dolay byk mkfatlara gark olur. imn zre lr. Evltlar kendisine si olurlar fakat kendisi lim, ilim sahibi olan bir kimse haline gelir. Din konularnda o kadar bilgili bir hle gelir ki; etrafna va'z sermeye balar mevkisi ok ycelir ve halk iinde itibr artar.

295

LKS Ryasnda kendisini lks iinde yaadn gren kii; hiret hayatn hi hatrna getirmeyen, lm dnmeyen bir kimse olarak yorumlanr. Bu rya uyarcdr. Rya sahibi tvbekar olup doru amel etmeye, ibdetlerini tam yapmaya almaldr.

LSAN Yeni bir lisan rendiini gren kii; yeni ve ok faydal arkadalar edinir, evresi geniler, sevilip saylan, girdii ii baaran bir kimse haline gelir. Bu rya sahibi ayn zamanda okumaya ilim tahsili yapmaya nem verir. Ayrca evltlar varsa geerli bir meslek sahibi olurlar. LLE TAI Lletandan yaplm mcevher takmak; bekr iin evlilie, temiz arkadaa iaret eder. Baz tbirciler, bu ryay nr yzl, masum ocuk diye de yorumlamlardr.

296

M
MAA Ryasnda maa aldn gren kii, maddi imknlar bol olan bir ie girer ve mal durumunu ksa sre zarfnda dzeltir. Bu tip rya gren kimseler hareketlerine ok dikkat edip admlarn dzgn atmal ve ksa zamanda kendisi hakknda hayrl olacak iler arasnda olumlu seim yapp ona gre dzgn isabetli kararlar vermelidir. MABET (Kutsal yerler) Ryada mabet (kutsal yerler) grmek; salk, iyilik, mutluluk ve iyi habere yorumlanr. Baz tbirciler, hak din olmayan mesel; atee tapan, budist olanlarn mabetlerini grmeyi dinde bozukluk gnahkr olma diyerek yorumlamlardr. Ama hak dini olanlara ait olan mabetleri grmenin, o kimsenin dininin dzeleceine hayrl hasenatl ilerle uraacan syleyebiliriz. Eer grlen mabet islm mabediyse, yni bizim dinimizce kutsal saylan yerlerden biriyse o zaman grlen rya hayra yorumlanr. MACUN Ryada macun grmek; bozuk olan shhatin dzelmesine ve rya sahibinin evltlarnn hayrl olmasna dellet eder. Macun yapmak,
297

macun kartrmakta bu ekilde tbir edilebilir. MA Ryasnda bir futbol mana gittiini, seyrettiini gren kimse iin, vakitlerini boa harcadn, lzumsuz ilerle zamann israf ettiini, kendisine yararl olmayan ilerle uratn syleyebiliriz. ayet bu ryay gren hmile bir hanmsa, futbola, spora dkn olan bir erkek evlt dourur. MADALYA Ryasnda madalya taktn, aldn gren kimsenin; mevkisinde mertebesinde ykselme olur. Baz tbirciler, madalya takmay, devlet iinde almak ve o ite nemli bir mevkiye ykselmek, politikaya atlmak diyerek yorumlamlardr. MADALYON Ryada madalyon takmak, madalyon almak, ayn madalya grmek; gibi yorumlanr. Yalnz ayet taklan madalyon altn ise o zaman pek hayra yorulmaz. O kiinin malna haram kartna ryas dellet etmektedir. Bir baka kiiye madalyon hediye ettiini grmek ise; baz hayr kurumlarna para yardm yapmaya, hayr hasenat ileriylen uramaya, fakirleri ok sevindirmeye iaret etmektedir. MADEN - MADEN SUYU Ryada maden karmak, maden ocanda kendisini alrken grmek; bolluk, bereket, mutluluk ve malca byk zenginlik salyacak ksmetli birisi-ylen evlilik yaplacana rya dellete eder. Bakr madeni tam ters olarak yorumlanr. Skntl grlen fakat daha sonra feraha klacak i diyerek ryay yorumlayan tbirciler de vardr. Ryada maden suyu itiini grmek, o kiinin sindirim rahatszl ekmeyeceine ve hasta ise salna kavuacana ryas dellet etmektedir. MADEN OCAI - MADEN KMR Ryasnda maden ocan kazdn gren kimsenin; hleli, niyetlerini saklayan bir dman vardr. Ama bu hleli dmann rya sahibi sabr, dikkati ve iyi niyeti sayesinde berteraf eder. Bu dman rya sahibinin karsnda ok rezil bir hale debilir. nk o dman kazd kuyuya aynen Eb Cehil gibi kendisi decektir.
298

Ryasnda maden ocandan maden kmr kardn gren kimse; ummad yerden, uzak bir akrabasndan byke bir miras kalr. Bu miras ile rya sahibi ilerki zenginliinin temeli olabilecek sermayeyi salar, ksaca diyebilirizki miras kendisi hemde ailesi iin ok hayrldr.

MAMA Ryasnda bir yanardan azndan fkran magmay gren kimsenin; malna veya kazancna haram kartn syleyebiliriz. Bu haram mal servetine kendisinin bilgisi haricinde girmektedir. Rya sahibi bu haram maln kaynan bulup, o iten ayrlmas ve malndaki pislii temizlemesi gereklidir. Bu ii yaptktan sonra rya sahibinin ileri yoluna girecek ileri alacak ve rzk grleecektir. Hatta rya sahibinin hayrsz evld varsa, oda uslanacak ana ve babasna asi olmayacaktr. Baz tbirciler, ryada grlen mama'y; cehennem atei, byk gnhlara girmek diye yorumlamlardr. MAARA Ryada maara grmek; ok eitli ekilde tbir edilir. Maara, bo lzumsuz iler yapan, dny hayatna fazlaca dkn olan, ie yaramaz kimseye iaret edebilir. Maara, korku halinde dmandan kamaya, tecavz olayna uramaya, sevabtan uzaklamaya veya hapise girmeye de tbir olunabilir. Baz tbirciler, ryada bir maaraya girmeyi yakn zamanda rya sahibinin mal mlk fazla ve evresi kuvvetli birisinin himayesine gireceini sylemilerdir. MAAZA Ryasnda bir maazadan al-veri ettiini gren kimse; ayet gen bir erkek ise faydal bir ie girer, faydal bir evlilik yapar. Rya sahibi bekr bir kadn ise; zengin olan birisiyle evlenir. Hasta birisi bu ryay grrse; hastal ksa geer ve shhatine kavuur. Maaza da mal satmak miras taksimine de yorumlanabilir. MARUR Ryasnda kendisini marur bir halde gren kimse; hareketlerine ok ok dikkat etmelidir. nk, bu rya kendisine etrafndaki kimseleri krdn, dili vastasyla gnh ilemekte olduunu ve dostlarn kayp ettiini ksaca evresindekiler tarafndan sevilmediini gstermektedir. MAHALLE
299

Ryasnda kendisini eski mahallesinde gren kimse; uzak bir akrabas tarafndan ziyaret edilir. Ayrca ne'eli, sevinli bir haber alr ve yakn bir zaman iinde ksa bir yolculua kar. Ayrca bu yolculuk kendi shhatinin salnn dzelmesine vesile olur.

MUHALLEB Ryasnda muhallebi yediini grmek; tatl, ne'eli, iyi huylu birisiyle yakn zamanda iyi bir dostluk kurulacana rya iaret etmektedir. MAHKEME Ryada mahkemeye ktn gren kimse; zek fakat dolandrc olan bir kimseyle bir ortaklk kurar. Bu i kendisi iin hayrl deildir. Mahkemeye ktn grmek; skntya, zntye dmek eklinde yorumlanr. Mahkemede ahit olmak; rya sahibinin ok sevdii bir dostunlan incir ekirdeini doldurmayacak bir mesele yznden arasnn alacan ve hakknda dedikodu edileceine ryas iaret etmektedir. MAHCUP Ryasnda bir olaydan dolay, mahcup olduun gren kimse; bir dostu hakknda yanl bir sz sleyip sonra ok piman olup vijdan azab eker. MAHKM Ryasnda mahkm olduunu gren kimse; uyar ryas grmtr. nk, rya sahibi dny ilerine fazlaca dalm, gnahkr olmu bilmeden zina suu ilemi veya malna haram katm saylr. Dikkatli olmas gereklidir. MAHMUZ Ryada mahmuz grmek; skntl, kederli bir duruma dmeye ve bu skntl durumdan ksa zamanda kurtulmaya rya dellet eder. ayet mahmuz kymetli bir madenden yaplm ise, o zaman byk ebadda madd menfaat salanacak yeni bir ie girmek eklinde rya tbir edilebilir. MAHPUS Ryasnda mahpus yni hapis olduunu gren kimse, kendisine
300

ok dikkat etmeli ve hareketlerini iyice dnmeden yapmamaldr. Bu tip ryalar aynen mahkmda olduu gibi tbir edilir. Baz tbirciler, mahpus olmay, geimsiz, huysuz birisiyle yaplan evlilik diyerekte yorumlamlardr.

MAHREM Ryasnda mahrem olan bir yerinin aldn gren veya mahrem (gizli bir konu) konuulduunu gren kiinin; saklad bir srr herkes tarafndan duyulur, ad dillere der, eiyle aras alr, btn saydmz bu sebeplerden dolay rya sahibi dikkatli olmaldr. MAHYA Ryada kahya grmek; hayra yorumlanr. Rya sahibinin hayr ileri yapmas ve sevindirmi olduu yetim, ksz bir ocuk yznden ok byk sevaba nail olduu gnhlarnn af olduu kendisine ryas yoluyla bildirmektedir. MAKARA Ryasnda makara sardn gren kimsenin; kark ilerinin dzelip kolaylaacana, umulmadk bir yerden sevinli bir haber alacana ryas dellet eder. Bo makara; lzumsuz girilen i, boa harcanan zaman diyerek de tbir edilebilir. MAKARNA Makarna grmek; eitli ekilde tbir edilir. Makama i ise pek hayra yorulmaz. Rya sahibinin shhatinin bozulacana ryas dellet eder. ayet makarna pimi ise, o rya sahibinin sevdii bir kimse tarafndan iyilik greceine ryas dellet etmektedir. MAKAS Ryada makas grmek; ocuk saysnn artmasna, sllenin oalmasna, soy uzunluuna iaret eder. Ayrca erkek veya kz kardelerin hayrl olmasna dellet eder. Bu ryayj gren bekr bir kimse ise yaknda evlenir. Baz tbirciler, makasla ilgili ryalar eitli ekillerde tbir etmilerdir. ayet makasla sa ve yn kestiini bir kimse ryasnda grrse; onun ryasnn ok mala, artacak rzka dellet ettiini sylemilerdir. Makas ayrca mat, miras taksimi anlamna da gelebilir. Hukukta okuyup hkim olacak adaletli bir kimseye de rya iaret edebilir.
301

MAKAT Ryasnda bir bakasnn makatn grmek; pek hayra yorulmaz. Bu rya sahibi bilerek veya bilmiyerek byk bir gnh ilemitir ksa zaman iinde tevbekr olmas gerektiine ryas dellet etmektedir. MAKBUZ Ryasnda makbuz kestiini gren kii; ksa bir yolculua kar, tatl anlarla dolu bir k maceras geirir. Ama iliki kurduu kimse pek iyi huylu birisi deildir. Dikkatli olmas gereklidir. MAKNE Ryasnda herhangi bir makine ile uratn, onu tamir ettiini gren kii; yeni bir ie girer, bu i ona yepyeni bir ufuklar almasna neden olur. Bir kadn bu ryay grrse, onun eli san'ata yatkn bir erkek evld olur. Bu ocuk ana ve babasna muti olup onlar dny ve hiret hayatnda memnun mes'ut ve bahtiyar eder. MAKNST Ryada stnde i tulumu olan makinisti grmek; eli ie yatkn becerikli bir kimse ile ortak bir i kurmaya dellet eder. Bu ortaklk onun lehine olur. Rya sahibinin eline ayrca bol miktarda para geer. MAKYAJ Bir kadn ryasnda makyaj yaptn grse; o kadnn dny hayatna dkn, ne'eli bir kimse olduuna rya dellet eder. Ayn zamanda bu rya sahibi iyi ekilde yaamay ne'eli gleryzl olmay becerebilen yeni yeni dostlar edinir ve ksa bir seyahate kar. MAL Ryada mal alp satmak; eitli ekilde yorumlanr. Mal almak, elden mal kmasna, zntye, skntya dellettir. Mal satmak ise, sevinli habere, fakir, fukaraya yardm etmeye, evresindeki kimselere akl veren kimseye yorumlanr. MALKNE Ryasnda bir maliknede yaadn gren kiinin, bekr evld varsa, zengin birisiyle evlenir. Mutlu ve mes'ut olur. Baz tbirciler, malikne grmeyi; pek hayra yormamlardr. Dny hayatna dkn, elenceyi, gezmeyi seven ve bu uurda her trl uygunsuz hareketi
302

yapan kimse olarak telkki etmilerdir. MALTA ER Ryasnda malta erii yediini, satn aldn gren kiinin; ryay grd hafta biraz shhati bozulur ama ksa sre iinde sal dzelir. Rya sahibi, sevinli bir telefon konumas yapar. MALTIZ Ryasnda maltz denilen pratik hazrlanan kk oca yaktn gren kii; yeni bir ie girer. Rzk bollar, bekr ise evlenir. Hmile bir kadn bu ryay grse, ate nisbetince hayrl kz evld olur. Bu evlt ailesine ana babasna ok bal olur. MAMA Ryada ocuk mamas piirmek; hmile kalmaya, ksmetin bolluuna dellet eder. Bekr iin, iyi ksmet diye yorumlayan tbirciler de vardr. MANASTIR Manastr; hreti tannm bir kimseyle ilerletilecek dostlua dellet eder. Manastr, znt ve kederin gitmesi, iddetli zntden kurtulmaya da yo-rumlanlabilir. Hasta bir yakn varsa, onun lm haberi de alnabilir. Baz tbirciler, dmana galip gelmeye, kadir ve kymetin bilinmesine ve huysuz olan eten boanmaya rya dellet eder demilerdir. MANAV Ryada manavdan al-veri etmek; iyi dostlua, mutluluk veren habere, sevilen bir yaknn gelmesine yorumlanr. MANCINIK Ryada mancnkla ta attn grmek; iftiraya uramaya, skntl zntl habere dellet eder. Mancnk ta namuslu kadnn gnhn almaya; mevki rtbe kaybetmeye, ters zntl laf iitmeye kalp krlmasna da yorumlanabilir. Byke bir mancnk tan kaldrmak, skntl iten kurtulmaya, i aklna, huzursuzluun gitmesine veya dargn olunan dostlan barmaya dellet eder. MANDA
303

Ryasnda manda grp, onun stn ien kii; tanmad birisinden byk bir iyilik grr. Mevkisi ykselir ii dzelir. Baz tbirciler, bekr kiinin devlet grevlilerinden birisiyle evlenmesine veya politikaya atlmaya rya dellet eder demilerdir. Manda grlen ryalar her ne eit olursa olsun, hayra yorulur. Bir kimse ryasnda manda tarafndan kovalanrsa; byk bir zntye gark olunur. ayet bir erkek, mandann srtna binerse; mesleinde ilerleyip toplum iersinde aranr bir hale gelir. Bir kadn ryasnda kze binerse; mert ve gl kuvvetli bir erkekle evlenir. Bir kimse bir manda kesip derisini evine sererse; ok yaknda sevdii birisi vefat eder, kendisine miras olarak vefat edenin eyas kalr. Ryada bir erkein bindii kzn boynu krlrsa; ileri bozulur istikbli mahvolur. MANDALNA Ryada mandalina yemek; mide rahatszl ekmeye, can skacak bir haber almaya ve faydasz uralara iaret eder. MANDOLN Mandolin almak; sesini duymak, rya sahibinin ksa bir ak maceras geirmesine, ne'eli bir arkada grubunun iine girmesine dellet eder. MANGAL Ryasnda mangal yaktn gren kii; kara sevdaya tutulur. O kimse ile birlemek iin elinden geleni yapar. Baz tbirciler, gnha girmek, zina suu ilemek diyerekte ryay yorumlamlardr. MANFATURACI Ryasnda bir manifaturacda al-veri ettiini gren kimse; yeni ortak bir ticari ie girer. Kadn ise, uzun zamandr ok arzu ettii bir takm eyalara sahip olur. MANKR Bir kadn ryasnda trnaklarna manikr yaptn grse; yeni bir elbise alr. Ne'eli olan bir arkada topluluuna girer, sevinli bir hafta geirir. Baz tabirciler, trna pislik olarak yorumladklar iin trnak trplemeyi; gnhlara tvbe etme, gnhtan kurtulma diyerekte ryay yorumlamlardr.

304

MANKEN Ryada vitrinlere konan cansz manken grmek; gnha girmek, skntl haber almak, rzk azalmas, trafik kazasna yorumlanr. Ayrca baz tabirciler zararl arkadala yaplan dostluk diyerekte ryay yormulardr. MANOLYA Manolya aacn ve ieini ryada grmek; sevilen dosttan bulumaya, rahat huzurlu bir i ortam kurmaya, bekr iin, nianlanmaya, gzel yzl kz iin, ele geecek ykl paraya rya yorumlanr. MANTAR Ryada mantar, eitli ekilde yorumlanr. Mantar toplamak: Yeni ie, ksmet grlne dellet eder. Mantar yemek: Bekr iin, evlenmeye, kk miktarda para para ele geen paraya dellet eder. Zehirli mantar yemek, toplamak: Zararl arkadalara shhat bozulmasna ve hayrsz evltlara rya dellet eder. MANTO Ryasnda mantosunun yrtldn, kaybolduunu gren kii; dost bildii dmanlarndan ktlk grr. Manto giymek ise, yeni bir ie girmeye n kazanp halk arasnda tannmaya dellet eder. MANZARA Ryada manzara resmi grmek; seyretmek, tatile kmaya yorumlanr. Rya sahibi, bu tatilde ok kymetli, uzun sreli olabilecek dostlar edinir. MARANGOZ Ryasnda kendisinin marangoz olduunu gren kimse; ocuklarn terbiye eder. nk marangoz aaca ekil verip onu yararl bir hale getirir. Baz tabirciler ise marangoz grmeyi; emlk ileri yapmaya veya yeni ev inaatna balamaya yorumlamlardr. MAREAL Ryada mareal rtbesinde olan birisini (asker) grmek; resm haber almak, devlet iinin halli politikaclarla tanma, nemli kimselerle toplantya katlma veya mevki ykselmesine yorumlanr.
305

MARGARN Ryada margarin ya almak; eritmek, kullanmak hastalanmaya shhat kaybna dellet eder. Margarin satn almak; hastaneye yatmak diyerek yorumlanabilir. MARKA Ryada elbise markas grmek; etiket dknln bakasnn dedikodusuna ve szlerine nem vermeyi gsterir. Baz tbirciler, bu ryay gren kimsenin, hassas abuk krlan bir tip olduunu ve bu huyundan ksa zamanda kurtulmas gerektiini sylemilerdir. MARMELAT Ryasnda marmelat kaynattn gren bir kadn veya erkek, eiyle arasndaki anlaamad konular hal eder. Aile huzuru yerine gelir. Ayrca sevinli bir telefon konumas yapar. MARTI Ryada mart kuu grmek; uzak bir akrabadan alnacak sevinli haber, kazan getirecek i yolcuu veya yeni arkada diyerek rya yorumlanr. MARUL Ryasnda marul yediini veya marul salatas yaptn gren kimse; mal dkn, gsterie nem veren birisiyle tanp ondan etkilenir. Bu etkilenme yznden ok sevdii birisiyle (hakiki dostlaryla) aras alr. Rya sahibi dikkatli olmaldr. MASA zerinde yemekler dolu masa grmek; zenginlie, bo masa; fakirlie veya ticaretle uraann ifls etmesine, talebenin snfta kalmasna, bo ilerle rya sahibinin uramasna rya dellet eder. MASAJ Ryada masaj yaptrdn grmek; kaza geirmeye, kemik krna, ayak burkulmasna dellet eder. Hmile kadn bu ryay grrse, sporcu bir ocuk dourur.

306

MASAL Ryada masal dinlemek, okumak; dnya ilerine dalmaya, lzumsuz iler yapmaya ie yaramaz faydasz kimselerle yaplan dostlua, boa zaman harcamaya dellet eder. Baz tbirciler, hayalperest insan olarak ryay yorumlamlardr. MASA TENS Ryasnda masa tenisi oynadn gren kii; dny zevklerine dkn, gezmeyi, elenmeyi seven kimselerle dost olur ve kendisi de o kiilerden etkilenerek mes'uliyetlerini unutan bir kii haline gelir. Rya sahibi kendisini toparlayp hayatna olumlu yn vermeye gayret etmesi gereklidir. MASKE Ryada maske takmak; iki yzl hlekr, madrabaz sahtekr kimseye ve onunla giriilecek ortak ie rya yorumlanr. MAA Ryada maa tutmak, onunla ate kartrmak; skntl bir iin zmlenmesine, yakn bir dostun yardmn grmeye dellet eder. MARAPA Marapadan su imek ferahla; sknt zntden kurtulmaya yorumlanr. ayet rya sahibi iki gibi sarholuk veren bir svy marapadan itiini grrse, bilmeden girdii gnha ryas dellet eder. St imek ise; shhat dzelmesine hastalktan kurtulmaya ve ilim renmeye dellet eder. MATBAA Ryasnda bir matbaada kendisini alrken gren kiinin; kalemi kuvvetli bir evld olur. Matbaa makineleri grmek, dn haberi almaya veya devlet dairesiylen ilgili olan bir iin hal olmasna rya dellet eder. MATEMATK Ryasnda matematik ilmiyle uratn gren kimsenin; kapal olan ksmeti alr ve yeni bir ortaklk iine girer. Hmile bir kadn bu ryay grse, zeki akll bir ocuk dourur.

307

MTEM Ryasnda matem tuttuunu gren kii; aydnlk gnlere kar, skntlarn, zntlerini ve karamsarln stnden atar, feraha kar. MATKAP Ryada matkap grmek; matkap delici bir alet olduu iin krc szn bilmeyen rya adama yorumlanr. Rya sahibinin bu kimseden uzak durmas gereklidir. nk bu kiinin arkadal rya sahibi iin ok zararldr. MAN AACI Ryada maun aacn grmek; yardma ihtiyac olan sknt iinde olan dosta iaret eder. nk maunun kelime anlam (yardm-imdat) mnsna gelir. Baz tbirciler, maun aacn yeni alnacak ev eyas diyerekte yorumlamlardr. MAYA Ryada maya grmek; bir yiyecei (yourt) v.s mayalamak, yeni girilen ortaklk, i, mirasa konmaya ve para yardm olarak rya yorumlanr. MAVZER Eline mavzer tfeini aldn gren kimse; iyi bir haber alr ve yap olarak cesur olan bir arkada edinir. Ayrca rya sahibi bu arkadandan ok byk iyilikler grr. MAYASIL Ryasnda mayasl hastalna tutulduunu gren kii; sindirim organlarndan rahatszlanr. Pis boazl bana ok nemli meseleler aar. Baz tbirciler, hayrsz evlt, karde ve onlardan gelecek sntdan kurtulmaya rya dellet eder demilerdir. MAYDANOZ Ryasnda maydanoz yediini gren kimse; ayet bekrsa olgun ve de maddi durumu iyi olan birisiyle evlenir. Hmile kadn ilerde ok zengin olacak ksmetli bir ocuk dourur.

308

MAYIS BCE Ryada mays bcei inat kadna; hmile kadnn ocuunu drmesine rya dellet eder. Mays bcei tutmak; haram mal sahibi olan dmana rastlamaya, yolculuk yapmaya veya bir ehirden baka bir ehire mal nakletmeye dellet eder.

MAYMUN Ryada maymunla kar karya gelmek; hleye, by yaplmasna, iki yzl adama, dellet eder. Maymun srmas birisiyle dman olmaya iarettir. Maymun yakalamak ksmeti elden karmaya, iyi bir ii kayb etmeye yorumlanr. Kendisinin stne maymun sradn gren kimse, emanete hiyanet eder. Kendisinin ryasnda maymuna dntn gren kii, byk bir gnh iler, kendine ok gvenen dostlarna ihanet eder. Maymunla sevimek zina suu ilemeye, bazen de maymun gnahkr madrabaz kimseye iaret eder. MAYMUNCUK Ryada maymuncuk denen anahtar grmek; iki yzl dost grnen fakat sahtekr, yalanc, hlekr, zararl olacak dmana yorulur. Rya sahibi yaknlarndan olan bu kimseden uzak durup onunla ilikisini kesmelidir. MAYO Ryada mayo giydiini grmek; gnha girmeye, kzgn haber almaya dellet eder. MAYONEZ Ryasnda mayonez yediini gren kimse, boazna fazlaca dkn olan itahl bir kimsedir. Fakat bu alkanl kendisi iin zararldr, nk hastalk kapsndadr. Ksa zaman iinde bu alkanln terk etmesi gereklidir. MAZGAL Ryada mazgal grmek; skntl ie, hayrsz arkadaa, yaramaz dosta dellet eder. Baz tbirciler, i bozukluu, rzk azalmas, fakirlik habercisi olarakta ryay yorumlamlardr.

309

MAZOT Ryasnda arabasna mazot aldn veya sattn gren kii; yeni bir i gezisine kar ve bu gezi srasnda ufak bir kaza geirir. Baz tbirciler, ihtimal edilmeyen bir kiiden gelecek para yardmna ryay yormulardr.

MECMUA Mecmua almak, satmak, okumak; kymetli bir dosta, okuyan talebeye ve zek ocua dellet eder. Ayrca rya hmile kadnn okumasn seven bir ocuk douracana da yorumlanabilir. MECUS Ryada atee tapan mecusiyi grmek; pek hayra yorulmaz byk gnhlara girmeyi, Allah- Tel'ya (c.c) deil nefsinin arzularna uymakta olduuna rya dellet eder. Bu rya sahibi hatalarn terk ederek derhal tvbekar olmaldr. MEDNE- MNEVVERE Ryasnda kendisini Medine-i Mnevverede gren kimse; Peygamber efendimiz (s.a.v)'in snnet-i seniyyelerine uymaya zen gsterir. Dinindeki bozukluk gider. Tvbeleri Allah- Tel'nn (c.c) katnda kabul edilir. Baz tbirciler, hacc yolculuuna da ryay yorumlamlardr. Bu tip ryalar sahibi iin ok hayrldr. Bekr bir kii bu ryay grrse, salih bir kii ile evlenir. MEDYUM Bir kimse ryasnda kendisinin medyum olduunu grrse; cin taifesiyle ilikiye girer. ayet medyumla karlatn grrse, kendisine by yaplr. Sevmedii birisiyle hayatn birletirir. MEGAFON Ryada megafon grmek; habere, telefon konumas yapmaya dellet eder. Megafondan ses duymak, srrn aa kmasna, rya sahibinin hakkndaki dedikoduya da yorumlanr. MECLS Ryasnda kendisini bir meclis iinde va'z ederken gren kii; zntlerinden ve skntlarndan kurtulmak iin Allah Tel'ya du etmesine rya dellet eder. Baz tbirciler, meclis iinde bulunmay rtbe
310

ykselmesine, bir yere vali veya yksek memur olarak tyin edilmeye yormulardr. MEHTAP Ryasnda mehtapda gezindiini gren kii; yeni bir k maceras yaar. Gen ve gzel birisiyle tanr. Gzel gnler geirecei bir tatile kar. MEHTER Ryada mehter takm grmek; onlar seyretmek, zevkli gnler geirmeye, eski bir dosttan iyilik grmeye yorumlanr. MEKK Diki makinasnn mekiini ryada grmek; bekr kz iin, hayrl ksmete, evli kadn iin, yeni bir el ii reneceine ve o iten maddi menfaat temin etmesine dellet eder. MEDRESE Ryada grlen medrese; hapisteki adamn slah olmasna, yaramaz evldn uslanmasna, cezalar infaz etmeye, yeni bir eya almaya dellet eder. Baz tbirciler, boanma reddesine gelmi iftlerin barmalarna gzel ilikilerine veya kayp ocuun akrabann bulunmasna ryay yormulardr. MEKKE-I MUKERREME Ryasnda kendisini Mekke-i Mkerremede gren kimse; inAllah yakn bir zamanda hell para ile hacc'a gider. Mekke ehrinin harap bir halde olduunu gren kii, ibdetlerini eksik yaptn anlamaldr. Mekke'de ldn gren kimse; imn zre lr cennete gider. Mekke ehrinde yaadn evi olduunu gren kii; Allah- Tel (c.c) dostlaryla arkada olur. Mekke'de va'z verdiini gren kimse; fkh, kelam gibi slmi ilimleri renip halk bu konularda eitir. hretli bir vaiz olur. Mekke ehrini kucakladn gren kimse; bekrsa salih birisiyle evlenir. Mutlulukla dolu bir mr srer. ki cihanda neden yaratldnn bilincine varp mes'ut olur. MEKTUP Mektup almak ok eitli yorumlanr. yleki; Beyaz kada yazlm mektup: Rzk bolluuna, skntdan kurtulmaya, sevinli habere ve salih evlda yorumlanr. Krmz kada
311

yazlm mektup: zntl habere, yalan sze, dedikodu haberine dellet eder. Sar kada yazlm mektup: Shhat bozukluuna, hastalanmaya, zntl habere yorumlanr. Siyah kada yazlm mektup: lm haberi almaya, trafik kazas geirmeye iaret eder. MELKE (MELEK) Ryasnda melekten konutuunu gren kii; ehitlik mertebesine ular. Meleklerin yeryzne indiini gren kii, ibdetlerine ok dikkat eder, dualar Cenb- Hakk'n (c.c) katnda kabul olunur. Meleklerin rya sahibinin evine indiini grmesi, salih bir zevceyle evlenmesine, meakkatlerden kurtulmaya, feraha kmaya, rzkn bollamasna, aile fertlerinin dnya ve hiret sadetine erimesine rya dellet eder. Ryasnda meleklerin kendisine secde ettiini gren kii, tarikat byklerinden birisinden ders alr, o tarikt'n ilerde postuna oturur. Dnyda rzk bolluuna, iyilik ve gzellie eriir. Meleklerin kendisine haber getirdiini grmek; rya sahibinin lim ve salih olu olacana iarettir. Melekle gretiini gren kii; iini kayb eder ayrca cemiyet iinde itibr kayb edecei byk gnh iler. Rezil ve zell olur. Meleklerin kabristana indiini grmek; salih ve lim olan ermi birisinin lmne dellettir. Azb meleklerini grmek; kabir azb'na, hayrl bir iin olmasna, birisinden haber almaya iarettir. Kabirde gelen melei grmek; fakirin zengin olmasna, isiz olan kiinin, iyi bir ie girmesine yeni bir lisan renmeye, ilim sahibi olmaya dellet eder. Kfir olan bir kimse azb meleini grse, mslman olur. Meleklerle beraber umak, gezmek, konumak, ehit olarak lmeye, imnn kuvvetlenmesine, yetimleri sevindirmeye, ok sevab kazanmaya dellet eder. Ryada grlen melek genelde hayra yorulur. Ayrca bu rya, abdestli olarak yatld zaman veya mbarek gecelerde grlrse muhakkak kar. MELK - MELKE Ryasnda bir melikle veya melikeylen konutuunu gren kimse; bir yere reis olur. Rtbesi makam ykselir, an artar ve herkes tarafndan tannan, aranlan bir ahs haline gelir. MELTEM Ryasnda meltem rzgrnn estiini gren kii, tatl bir k maceras yaar, bu kiiyle ilerde iyi bir yuva kurabilir. MEME
312

Bir erkek memelerine st dolmu olduunu grse; iyi bir ie girer, ticaret hayatndan atlabilir; rzk oalr, kars hmile kalr. Bekr bir kz memelerinden st aktn grse; ona iyi bir ksmet kar. Hmile bir hanm veya yeni evli bir hanm memelerine st dolduunu grse; kz ocuk dourur. Bir kadn memelerine st dolduunu grse; ocuk kzsa kocas yeni bir dkkn aar, ocuk erkek ise, yeni bir ev alr. Bir kadn veya erkek baka birisinin memelerine aslm bir halde kendini grse; o rya sahibinin zina suu ilediine rya dellet eder. Kendi memelerinin bydn grmek; birisi tarafndan ar sz iitilmesine ve ok zlmeye rya yorumlanr. Bir erkek memelerinin byyp sarktn grse; o erkek, namahrem olan birisiyle ilikiye girer. Memelerin yok olmas, hastalanmaya, lm haberine yorumlanr. Baz tbirciler, ryada grlen memenin ayet ekli gzelse, ryay hayra, ekli kt ise kt habere, gnh ilemeye Allah- Tel'ya (c.c) asi olmaya yorumlamlardr. MENAJER Ryada bir menajer tarafndan lanse edildiini gren kimsenin; mevkisi ykselir, rtbesi artar, halk tarafndan tannaca baz iler yapar. Gazetelerde ismi kar. MELEME Ryada koyun melemesini duymak; yakn bir akrabann hmile olduunu duymaya ve ok sevinmeye rya yorumlanr. MENEKE Ryada grlen meneke; gzel ahlkl bir kadn olarak yorumlanr. Meneke ieini kokladn gren kii, sevdii iyi huylu birisiyle evlenir. Ryay gren evli ise, iyi huylu ok gzel bir kz olur. Meneke iekleri toplamak, muhabbeti iyi olan dostlar edinmeye, tatl bir serven geirmeye dellet eder. MENDL Ryada grlen mendil eitli ekilde yorumlanr. Mendil almak; sevdiinden ayrlmaya dellet eder. Sar mendil; hastalk, shhat bozulmasna yorumlanr. Krmz mendil; kzgn haber, znt ekmek, sklmaya iaret eder. Mavi mendil; sevdiiyle birlemeye, iyi bir tatile kmaya yorumlanr. Siyah mendil; hastalanmaya, shhatin bozulmasna, kara habere yorumlanr.

313

MENEMEN Ryasnda menemen yemei piirdiini gren bir kimse; kark olan bir ii zmler ve o i kendisinin lehine olur. Maddi sorunlar zlr. Eline skntdan kurtulmas iin gerekli miktarda toplu bir para geer.

MENGENE Ryada mengene grmek; madd skntya, para kaybna, eiyle arasnda geimsizlik kmasna ve uursuz arkadaa rya yorumlanabilir. MEN Ryasnda menisinin eline geldiini gren kimse; menisi oksa mr uzun, evld fazla olur. Meni ayet pis ise, zina suu iler, kendisine namahrem olan bir kadnla veya erkekle ilikiye girer. Baz tbirciler meni kmasn; nakit para kazanmaya, einin hmile kalmasna veya bakasna ait olan byk bir mala konmaya yormulardr. MENTEE Ryasnda kap menteesinin koptuunu gren kimse; eiyle huzursuz olur ve bu huzursuzluk boanmaya kadar gidebilir. Kap menteesi; zinaya, ihanete, ein kt huylarna, evldn asi olmasna veya gzel dostluun bozulmasna da yorumlanabilir. MER Ryasnda byk bir merada (hayvan otlatlan byk otlak) kendini gren kii; bekr ise iyi bir evlilik yapmasna, evli ise iyi bir yuvas olduuna, rzkn bollamasna, hayrl evltlar olmasna ve byk bir para gelmesine rya dellet eder. MERASM Ryasnda kendisinin bir trene katldn gren kimse; politikaya atlr, tannm bir kimse haline gelir. Trende sylev verdini gren kimse; ticaret hayatnda sz sahibi olur, tannm olan kiilerle i yapar gzel bir ortaklk kurar. MEMUR
314

Ryasnda kendisini memur olmu gren kii; baarszlkla sonulanacak bir ie girer gnlerce paraca sknt eker ayrca elinden nemli bir miktarda malda kabilir. MERCAN Mercan ta grmek; zek bir erkek evlda sahip olmaya, dinin gzellemesine, bid'tlerden uzaklamaya iaret eder. Ryada grlen mercan, hayrl evlda, ksmetli kza dellet eder. Mercandan mamul bir mcevher takmak, o sene rya sahibinin shhatinin dzelmesine eline ummad bir yerden para gelmesine veya mirasa konmasna rya dellet eder. Baz tbirciler; iyi huylu gzel birisinin evlenmesine, sevindirici habere, hmile kadnn kz dourmasna ryay yormulardr. MERCEK Ryasnda mercekten baktn gren kii; dostunu dmann ayrt eder. Hakknda dedikodu eden bir dmanyla tartr ve onu lafla yaralar. Mercekten bakmak; hayatndan olumsuz eyleri karmaya yorumlanr. MERCMEK Ryada grlen mercimek; kazanc bol olan bir yolculua kmaya iaret eder. Baz tbirciler, mercimek yemeini, hell mala, bir dosta yaplan iyilik dolaysyla ok sevab kazanmaya, zekt borcunu demeye yorumlamlardr. Mercimek ayklamak dost ile dman ayrmaya, tevbekr olmaya, kt huylar terk etmeye dellet eder. MERDANE Merdane ile hamur amak; hamur ise, skntl haber, zlmek, kederlenmek anlamna gelir. Merdaneyi tek bana grmek, yeni bir haber alp o haberden sonra yeni eya almaya ve arzu edilen mala sahip olmaya rya dellet eder. MERDVEN Merdiven; kiinin kendisidir. Merdiven kmak; mevki rtbe ykselmesine yorumlanr. Merdiven inmek; dindeki zayfla mevkiden dmeye dellet eder. Merdiven aa ise, giriilen bir iteki baarszl gsterir. Baz tbirciler ise aa merdiven; mnafk bir kiiyi de gsterir demilerdir. Merdiven, znts olan bir kii iin selmete kmaya, zntden
315

kurtulmaya dellet eder. Yeni merdivene kmak, hayra, hiret hayatnda ve dnya hayatnda ykselmeye dellet eder. Hasta birisi merdivenden ksa, hastalndan kurtulur, vcudu shhat bulur. Merdivenin basama krlsa, hastalndan dolay lr, dininde bozukluk meydana gelir. Cennete girmekten men edilir. Bu rya sahibi ou zaman iin uyardr. Dikkatli olmas gereklidir. MERHEM Ryada merhem srmek bir dosttan yardm grmeye; shhat bozulmasna, el ve benzeri olan uzuvlardan birisinin yanmasna dellet eder. MER Meri nehrini grmek; sevindirici habere, sevinli mutluluk huzur veren bir yolculua kmaya dellet eder. MERNOS Ryada merinos cinsi bir koyunu grmek; ksmetli hayrl bir i, bol geim kayna ve iyi bir dostluk kurmak diyerek rya tbir olunur. MERMER Mermerle uraan (mermerciyi) grmek; eref, ycelik, dostluk ve iyi arkadaa dellet eder. Mermerden bir eya yapmak, fakirlikten kurtulmaya, iyi bir evlilik yapmaya yorumlanr. Mermerden yaplm havuz; znt ve kederin gitmesine, gzel evlda, menfaat getirecek ilime, fayda salayacak iyi evlda yorumlanr. Mermer kpr; gzel kadna, menfaat salayacak bir evlilik yapmaya rtbe ykselmesine yorumlanr. Mermer kp; hazine bulmaya, kayp bir maln bulunmasna tekrar ele geirilmesine dellet eder. HZ. MERYEM (R. Anh) Ryada Hz. Meryem'i (R. Anh) grmek; bekr erkek iin namuslu bir kzla evlenmesine dellet eder. Bir kadn Hz. Meryem (R. Anh)'y grse, o kadnn kocasnn namusunu iyi koruduunu, dinindeki gzellii syleyebiliriz. Bu kadn bu huyundan dolay ok sevab kazanr ve kocasnn varsa evltlarnn ileri dzelir, rzklar bollar, iki dny sadetine eriirler.

316

MESCD Ryada mescd grmek, takva sahibi olan bir limle tanmaya, ondan ilim renmeye dellet eder. Mescd'in yklmas; kmesi, lim olan zt'n lmesine, kt i ilemeye dinde bozukluk meydana gelmesine dellet eder. Allah- Tel'nn (c.c) rzs iin mescd yapmak, fakir olan iki insan evlendirmeye ve iyilik yapp hayr ilemeye rya dellet eder. lim bir kimse bir mescd in ettiini grse; iyi bir konuda kitap yazar ve halk bu kitaptan ok faydalanr. yerinin mescd olduunu grmek; hell ve haram mal birbirinden ayrmaya, rzkn bollamasna dellet eder. Tanmad bir mescdde namaz kldn gren kimse; o sene hacc'a gider. ok byk bir sevab iler. Terkedilmi bo mescd grmek; o lkedeki insanlarn, dinden uzaklatna, kt idare edildiine dellet eder. Uygunsuz bir halde mescde girdiini ryada grmek; hsmn ve akrabasn terk etmeye yorumlanr. Mescdde ldn grmek; imn zre lmeye, tvbekar olmaya dellet eder. Kutsal topraklarda olan bir mescide girdiini grmek; gzel huylu mslman birisiylen yuva kurmaya iaret eder. MESANE Ryasnda mesane torbasnn boaldn gren kii; skntdan kederden kurtulur fakat bilmedii bir gnhtan dolay gnahkr olmutur, tvbe etmesi icb etmektedir. MESH Ryada mesih olduunu syleyen birisini grmek; rya sahibinin dinindeki bozukluunu, ibdetlerindeki hatalarn gsterir. Rya sahibinin tevbekr olup hatalarn dzeltmesi gereklidir. Mesihten sz iitmek; yalan sz sylemeye, din bozacak bid't ileyecek birisinden sz iitmeye yorumlanr. MEST Ryada ayaa giyilen mesti grmek; rya sahibinin namaz klmaya balamasna namaz borlarn (kaza namaz) demesine ryas dellet eder. Baz tbirciler mest giymeyi; kutsal yerleri (kabirleri) ziyaret etmeye o kiilerin efaatlerine nail olmaya ryay yormulardr. MEN Meinden yaplm olan bir eyay ryada grmek; yakn tarafndan gasp edilen mala, rya sahibinin saklam olduu bir srrnn
317

ifa edilmesine dellet eder. Mein yatak; bekr iin evlenmeye, iinden ayrlp yeni bir ie girmeye yorumlanr. Bazen de mein yatak; srrn aileden birisine sylenmesi meakkatli yolculuk diye tbir edilir. MESNEV Ryada Hz. Mevln'nn mesnevisini okurken grmek; insann neden yaradldnn srrna ermesine, rya sahibinin tarkat ehli olan adamlarla sohbet etmesine ve bu konuda yol kat edip gnl adam olmasna ryas dellet eder. MEE Ryada mee aac grp onun dibinde oturmak; yeni bir proje stnde almaya; bir dosttan yardm grmeye dellet eder. Dul kadn iin, evlenme teklifine rya yorulur. Mee aacn kesmek; rzkn kesilmesine, skntya dmeye dellet eder. MEALE Elinde yanan bir me'ale tutan kimseyi ryada grmek, ilim renmeye, iyi bir meslek sahibi olmaya dellet eder. Kendi elinde yanan me'ale tutmak; sz dinlenen kimse olmaya, yol gstermeye yorumlanr. Snm me'ale; meakkatli ie, gnha girip sonra tevbekr olmaya dellet eder. Baz tbirciler, me'ale yakmay, dine dnmee, kfir olann mslman olmasna, namaz klmaya balamak olarak yorumlamlardr. MEHUR Ryasnda mehur olduunu gren kiinin; saklad bir srr herkes tarafndan duyulur. Ryay evli bir kadn grse; ryadan sonra hakknda kt dedikodu kar. Huzuru ve aile sadeti bozulur. METAL Ryasnda metal ilediini veya elinde metal bir eya tuttuunu gren kii; tanmad birisiyle iyi bir dostluk kurar, o kiiden byk iyilik grr. METH EDLMEK Ryasnda methedildiini gren kiinin; ilmi ykselir, sz sylemeye kabilyeti artar ve ilerde ilmi olan bir konuda kitap yazar, evresine renmi olduu ilimle ders verir.
318

METEOROLOJ Ryasnda hava durumu raporlarn (meteoroloji) okuduunu gren bir kimse; ayet yamur, kar gibi yal bir havann haberini verirse, rzk grleir, kapal olan ileri alr, eline ok fazla miktarda para geer. Bahar gnlerinin yni gneli havann haberini verdiini grrse, mutlu ve mes'ut olur, iyi kimselerle ok holanaca bir yolculua kar. METRE Ryasnda tahta metreyle bir kuma ltn gren kimse; ayet erkekse, i deiiklii yapar, evld varsa elbise diken (terzi veya konfeksiyoncu) kimse olur. Hmile bir kadn bu ryay grse; diki ilerinden anlayan san'atkr bir ocuk dourmasna rya dellet eder. MEVLN Hz. Mevln'y ryada grmek; o ryann hayra yorulmasna sebep olur. Mevln hazretlerini ryada grmek, o rya sahibinin lim olmasna, tarkat byklerinden bir eyh'in mridi olmaya, ders almaya dellet eder. Hz. Mevln'y grmek; sevgi duyan insanlarla tanmaya, onlardan feyz almaya, rya sahibinin iir yazmaya balamasna rya iaret eder. MEVLEV Ryasnda mevlev tarikatna sahip olan bir kimseyi gren kii; o tarikatn mridlerinden olan birisiylen dostluk kurup o mridin eyhinden ders alr. O tarikata girer. Bu ryay grenin kars ayet hmile ise ilerde o tarikatn eyhi (ileri gelenlerinden) iyi bir fkh limi olacak erkek eyld dourur. MEVD Ryasnda mevld okuduunu gren kimsenin; gzel sesli bir evld dnyaya gelir. Mevld okunduunu duymak; doum haberi almaya, sevinli bir konumaya dellet eder. Evinde mevld okuttuunu gren kiinin; rzk grleir, ksmetli evltlar olur, ayet rya sahibi bekrsa, gzel ahlkl olan iyi bir insanla evlenir. Baz tbirciler, mevld'i, iyi habere, sevindirici olaya, rya sahibinin adann olmasna yormulardr. MEYAN BALI Ryasnda meyan bal yediini gren kiinin; ksr akrabas yakn zaman zarfnda hmile kalr. Hasta olan bir kimse meyan bal yediini grse, shhati dzelir, ksa zamanda iyileir.
319

MEYHNE Ryada meyhane grmek; skntdan kurtulup feraha kmaya, dinndeki bozukluktan kurtulup imnn salamlamasna ve talebe iinde ilme dellet eder. Baz tbirciler, ryada meyhane grmeyi ve orada iki imeyi; pek hayra yormamlardr. Rya, gnh ilenmi olduunu gsterir demilerdir. Meyhaneciyi grmek; faiz yemee, dnyalk ilmin artmasna veya kendi menfaatleri iin halk kandran aldatan adama rya dellet eder. MEYVE Ryada meyve grmek, ok eitli ekilde tbir edilir. Tatl ho kokulu meyve grmek; rzkn bollamasna, faydal ilim renmeye dellet eder. Eki meyve grmek; haram mal yemee, hrszlktan veya haksz yoldan kazanlm mala dellet eder. Mevsimi olmayan zamanda turfanda meyve grmek, karlm menfaata, zorlu uralardan sonra ele geirilecek mala dellet eder. Kendisinin olmayan bir baka aatan meyve kopartmak; ilim ve rtbede yksek bir yerde olan kimselerden ilim tahsil etmeye dellet eder. Yaban meyve kopartmak; hi kimsenin yardm olmadan srf Allah- Tel (c.c) tarafndan retilen ilme dellet eder. Baz tbirciler meyva grmeyi; hayrl mala, bir dosta, zengin aileye damat olmaya, faydal olacak bir kimseyle ortakla ryay yormulardr. MEZAR Mezar kazmak; kt bir haber almaya, kin ve dmanln gizli tutan bir adama, irkin sz iitmeye, hleli i yapan ortaa dellet eder. Baz tbirciler ryada mezar kazmay; lm haberi almaya yormulardr. MEZE Ryada meze yemek; mala haram karmasna, yetim hakk yemee ve byk gnh ilemeye dellet eder. Meze ryada; faiz, haram yemek, gnahkr olmak anlamna gelir. MEZBAHA Mezbaha grmek; rya sahibi hakknda karlacak dedikoduya, skntya, felkete ve zntl habere dellet eder.

320

MEZHEP Hak mezheplerden birisine mensup olduunu ryasnda gren kii; tvbekar olur gnhlar af olunur. ayet rya sahibi hak mezheplerden olmayan, bir mezhep zre olduunu ryasnda grse, gnahkrdr rya uyarcdr, derhal tvbekar olup Cenb- Hakk'n (c.c) rzsn kazanmaldr. MIKNATIS Bekr birisi ryasnda elinde mknats tuttuunu grse; yeni bir k maceras yaar ve bu k maceras yaad kimseyle hayatn birletirir. Sevdiine grnmez balardan ok balanr, ondan kolay kolay ayrlamaz. MISIR Ryada msr yemek; baarl ie, iyi bir kimseyle dost olmaya, ele geecek olan mhimce miktar paraya dellet eder. Msr toplamak, kurutmak; mal okluuna, para biriktirmeye, tasarruf etmeye, israftan vazgemeye dellet eder. Baz tbirciler, msr toplayp kurutmay, yeni alnp hemen tanlacak eve yormulardr. MISIR YAI Msr ya yemek, kartmak; bir dosttan grnmez bir yardm grmeye, sevinli bir ay geirmeye dellet eder. ayet rya sahibi iftiyse, o seneki mahsul bol olur ayrca kazanc artar, mutlu olur, evinin inaatn bitirir. MIZIKA Ryada mzka almak; rya sahibinin yalan sz duymasna, vaktini boa geirdiine ve biraz kararsz kimse olduuna rya dellet etmektedir. MIZRAK Ryada bir baka silahn yannda mzrak grmek; saltanata, kuvvete dellet eder. ayet mzra gren zengin bir kimse ise; zengilii, fakir ise mal ve ocuu artar. Hmile olan bir kadn veya yeni evli bir kimse ryasnda mzrak tuttuunu grse; gl, kuvvetli ve sert mizal bir erkek evld olur. Mzran ucundaki sert demir; etin zor elde edilecek mala iaret eder. Mzrakla birisini vurduunu grmek; o kiiye ktlk yapmaya veya o ehirde bulac hastalk kmasna dellet eder.
321

MDE Ryada bo mide grmek; faydal ilim tahsil etmeye, hastalklardan kurtulmaya yorulur. Kuvvetli salam mide; hayrl habere, uzun ve maddi sknts olmayan huzurlu bir hayata dellet eder. Salam olmayan hasta bir mide grmek; hastalanmaya sknt ekmeye yorulur. Mide kanamas geirdiini gren kiinin ryas; o kimsenin ok mal kaybedecei bir ie gireceine dellet eder. MDYE Ryada midye gibi kabuklu deniz hayvann yediini gren kimse; bilmeden gnh ileyecei bir olaya girer veya malna faiz kartrr. Fakat ksa zamanda rya sahibi olayn farkna varp tvbekar olur. Zira zararn neresinden dnlrse krdr. MHRACE Hindistan'da bulunan hkmdarlarn byklerinden olan mihraceyi ryada grmek; zengin fakat doru yolda olmayan hlekr bir kimseyle i yapmaya veya dostluk kurmaya ve bu dostluktan rya sahibinin zarar grmesine rya dellet eder. MHRAP Bir kimse ryasnda mihrapta kendini namaz klarken grrse; o kii ok byk mjdeli bir haber alr. Kbleden baka tarafta olan mibhrab grmek; dinden dnmeye, imnda bozukluk olduuna dellet eder. Bir caminin mihrabn grmek, hell rzka, saliha bir kimseyle evlenip huzurlu, mutlu, iyi bir yuva kurmaya rya dellet eder. Mihraba iediini grmek; erkek evld sahibi olmaya ve o ocuu halka nder olacak iler yapmasna yorumlanr. Mihrabn pis ve kokulu olan eylerle dolu halde veya fena durumda olduunu grmek, grenin dinindeki bozuklua, imnn zayflna rya dellet eder. MKL (A.S) Ryada Mikil (A.S)' grmek; rya sahibinin dnya ve hiret maksadna ermesine dellet eder. Baz tbirciler ise, Mikil (A.S)' ryada grmenin, bol mahsl alnmasna, ktlktan, susuzluktan kurtulmaya, rzk ve yiyecein bollamasna, ksr kadnn dourmasna, yolculuktan vazgeilmesine hayr ve hasenat ilerinin oka yaplmasna ryann iaret edeceini sylemilerdir. MKROP - MKROSKOP Ryada mikroplarla uratn gren kimse; hayrsz ve zararl
322

alkanlklar olan kimselerle olan ilikilerini keser ve ksa zamanda kendi kt alkanlklarndan da kurtulur. Ryasnda mikroskoptan baktn ve bir eyi tetkik ettiini gren kii; hatalarndan dnp dostlarn dmanlarn yakndan tanr. dnyasnda zararl olan kimselerden yakasn kurtarr. MKROFON Ryada mikrofonla konutuunu gren kii; politikaya girer, i deiiklii yapar. Bir kadn bu ryay grse hakknda dedikodu eden bir kimseyle mnakaa edip onu lafla, szle yaralar. MLLET MECLS - MLLET VEKL Ryada kendisini millet meclisinde gren kii; yakn zamanda yeni bir ie ortakla girer ve o ii lehine sonulandrr. Ayrca devlet kapsnda olan bir iini lehine olacak ekilde hal eder. Ryasnda millet vekili olduunu gren kimsenin; malna haram karr. ayet ryay grenin kars hmile ise politikayla uraan bir ocuu olur. Baz tbirciler millet vekilini grmeyi; yalan konuan adama da yorumlamlardr. MLL KIYFET Ryada mill kyafet giymek; rya sahibinin ailesine, geleneklerine bal bir kimse olduuna dellet eder. Baz tbirciler, bu ryay zor iin hal olacana, bekr kimsenin malca zengin ve iyi bir ahslan evleneceine yormulardr. MMAR Ryada mimar olduunu gren kii; yakn zamanda yeni bir ev satn alr. ayet rya sahibi ii ise iinden ayrlp emlkilik gibi gayr- menkl ileriyle uramaya balar. MMOZA Ryada mimoza iei grmek; tatl bir k hayat yaamaya, yasak ilikiye girmeye dellet eder. MNA Ryasnda kendisinin Mina'da olduunu gren kii; dnya ve hiret hayatnda arzu ettii eylere sahip olur.

323

MNRE Ryasnda minareye ktn gren kii; velayet ve kuvvet iinde ycelir. nsanlar hidyet yoluna aran bir nder olur. Minarenin ykldn grmek; o kiinin lmnn yaklatna, hretinin unutulmasna, o lke halknn bana dini bozuk olan birisinin gemesine, gzel iyi ein stne erli bir kimse ile iliki kurulmasna, evin bereketinin gitmesine rya dellet eder. Minare kandilinin yanmas; bekr birisinin saliha din btn bir kiiylen evlenmesine rya yorumlanr. MNBER Ryada minber zerinde otururken grmek; iyi sz syleyen adama, Allah Tel (c.c) rya sahibinin zerindeki bely def etmesine, mevki, rtbe ykselmesine rya dellet eder. MNDER Ryasnda mindere oturduunu gren kimsenin; ryas eitli ekilde tbir edilir. yleki: sar minder; hastalanmaya, shhatin bozulmasna, krmz minder; kzgn, zntl habere, beyaz minder; rzk bolluuna, bol para ele gemesine. Siyah-lacivert minder; lm haberi almaya, i bozukluuna, ifls etmeye, mavi minder; skntdan kurtulmaya, iyi haber almaya dellet eder. MNE E Ryada mine iei grmek; toplamak, iyi bir dosttan yardm grmeye ve eve sevilen kimselerden oluan dost topluluunun gelmesine rya dellet eder. Baz tbirciler, sevinli haberlerle dolu mektup olarak da ryay yorumlamlardr. MNBS Ryada minibse binmek; skntl ie girmeye, klacak olan bir yolculuktan vazgemeye dellet eder.' MRA KANDL Ryasnda Mi'rac kandilinde du ettiini gren kii; dny ve hiret hayat iin istedii dileklerine, arzularna kavuur. Hasta ise vcudu shhat bulur ve evltlarndan hayr grr.

324

MNYATR Ryasnda minyatr izdiini gren kimsenin; evld san'ata meyilli olur ilerde resim san'atndan iyi para kazanr. Baz tbirciler minyatrlere bakmay; iyi sevinli haber almaya, rzkn genilemesine, bekr kz iin, kalemiyle para kazanan bir erkekle evlenmesine yormulardr. MSK- AMBER Miski Amberi ryasnda.kokladin grer kii; krl, faydal ticarete girer ve rya gzel geime hayra da yorumlanr. lm olan birisinin misk srdn grmek; o lnn cennette olduuna dellet eder. Suu olan birisi misk srdn grse; saklad suu halk arasnda duyulur hapse girer. Miski atee attn gren kii; fesatlktan maln hretini kayb eder, itibr zedelenir. Misk iesini grmek; etrafndaki kiilere misk kokusu srmek; o rya sahibinin hayr hasenat ilerini yapacana ve ok sevaba gireceine rya dellet eder. MSAFR Evinde misafir olduunu gren kiinin; evinin bereketi artar, rzk grleir, ksmeti alr. Eve misafir gelmesi, ein hmile kalmasna, hayrl haber almaya, ksr kadnn hmile kalmasna tbir olunur. Misafirhane grmek; Allah- Tel'nn (c.c) rzsn kazanmak iin cihd etmeye, nefsini namaz gibi ibdetlerlen terbiye etmeye rya dellet eder. MSVAK Ryasnda misvak kullandn gren kii; Peygamber efendimiz (s.a.v)'in snnet-i seniyyelerine uymakta titizlik gsterir. Aile efradna, akrabaya iyilik etmeye, gnhlara tevbe etmeye, borcunu demeye ve iyi amel yapmaya balar. MZAN Ryada mzan (terazi) grmek; iyilikle emire, krl faydal ev almaya, limlerden alnacak faydal ilme, nasihata dellet eder. Mzanlar tartmak, faydal eserler yapmaya bazende cami, mescd yapmaya veya yaptrmaya da yorumlanabilir. MOBLYA Bekr bir kimsenin ryasnda mobilya aldn grmesi; onun yaknda evlenme hazrlna balamasna veya evlenmesine yorumlanr.
325

Mobilya maazasnda alrken grmek, aa ileriyle uramaya, hmile kadnn ilerde marangoz olacak erkek ocuk dourmasna dellet eder. Baz tbirciler mobilya grmeyi; arzu edilen mala kavuma, yeni eya almak olarak tbir etmilerdir. MOLOZ Ryasnda moloz (inaat artklar) topladn gren kii; yeni bir ev alr veya inaatlk yapmaya balar. MONTAJ Ryada montaj yapmak; san'atkr evld sahibi olmaya, yeni makine almaya ayrca kalemiyle para kazanmaya rya dellet eder. MORFN Ryada morfin inesi vurunduunu grmek; hastalanmaya, zntden kurtulmaya veya eskiden olmu olan kt anlarn etkisinden kurtulmaya rya dellet eder. MORG Ryada morg grmek; pheli olan bir lm haberi almaya, trafik kazas geirmeye tbir edilir. MORS Ryasnda mors alfabesini kullandn gren kii; ailesinin lehine sonulanacak ilere girmesine rya dellet eder. MOZAK Ryasnda mozaik gren kii; yakn zamanda dinlenecei zevkli geirecei bir tatile kar. Baz tbirciler mozaik grmeyi; sevinli bir haber almaya yormulardr. MOTEL Ryada kendini bir motelde gren kii; yeni bir ie girer, i deiiklii yapar, tasarlad bir yolculuktan vazgeer. Bekr ise, yolculua kmay gezmeyi elenmeyi seven birisiylen tanp onunla ciddi ilikiye girer.

326

MOTOR Ryada ileyen motor; dzgn gidecek ie, alan ksmete, bozuk motor; skntl habere veya i dzeninin bozulmasna iaret eder. MOTOSKLET Ryada motosiklete binmek; arkadalarnzla tartmaya girmenize ve ok znt duyup moralinizin bozulacana dellet eder. MUAYENEHNE Ryasnda muayenehanede muayene olduunu gren kiinin; shhati bozuksa dzelir, sal yerine gelir. Ailesindeki huzursuzluk gider, zlim evld uslanr. Rya sahibinin bozuk olan ileri yoluna girer. Muayenehane harap bir halde grlrse; rya tam ters olarak tbir edilir. MUHAFIZ Ryada muhafz grmek; namaz klmaya balamaya, eve giren hrszn yakalanmasna dellet eder. Muhafz grmek, gizlice verilen sadakaya zekta, mal muhafaza etmeye eytandan emin olup, nefsi terbiye etmeye de tbir edilir. MUCZE Ryasnda bir mucizeye aht olduunu gren kimse; tvbekar olur, Allah- Tel'nn (c.c) rzsn kazanmaya balar. Kars hmile ise, lim, yksek mevkilere gelecek bir evld olur. Baz tbirciler, bilmeden yaplan sevab getiren bir i olarak ryay tbir etmilerdir. MUHABBET KUU Ryada muhabbet kuu grmek; sevilen, saylan, etrafnda iyi huylu olarak tannm olan bir ahsla kurulacak dostlua rya yorulur. Hmile bir kadn bu ryay grse, ksa zamanda dzgn konumaya balayacak ilerde ok gzel konumalar yapabilecek bir evld dourur. MUHAFAZA Ryasnda bir yeri muhafaza ettiini gren kii; dinini korur, bid'tlardan uzak kalr ve Allah- Tel'nn (c.c) rzsn kazanmaya balar. Ayrca ailesinin namusu iin sz syleyen dedikoducu, fesat kimseyle mnakaa ederek onu rezil eder.

327

Hz. MUHAMMED (S.A.V) Hz. Enes radya'llhu anh'dan rivayet edilen bir hads-i erfe gre: "Her kim ki beni ryasnda grrse, o gerek olarak beni grmtr. nk eytann benim suretime girmesi mmkn deildir" hads-i erfine gre Hz. Muhammed (s.a.v)'i ryada grmek, o ryann sahih hads olduuna dellet eder. Yanlz Peygamber efendimiz (s.a.v)'i ryada grp grmediini anlamak rya sahibine ryasnda sylenmesiyle veya Peygamber efendimizin yzn grmemekle anlalr. Bir ksm raviler Peygamber efendimiz (s.a.v)'i hayatta olduunu ekilde grmek art deildir demilerdir. Bilinen sfatlardan baka ekilde grmek; bizzat Peygamber (s.a.v)'i grmektir. Dier Peygamberleride grmek de ayn byledir. nk Peygamberlerin cesetleri yer deitirmez. Hz. Muhammed (s.a.v)'i hayattaki suretinde grmek; o ryann doruluuna dellet eder. Raslullah (s.a.v)'i ryasnda grenin; durumu daima iyi, gnl en olur rya sahibi zntlerinden, skntlarndan, kederinden kurtulur, hapiste ise hapisten kar. Hz. Peygamberi (s.a.v) gzel bir surette grmek; dinindeki bozukluun gidip dinin gzellemesine, imnn artmasna rzkn bollamasna dellet eder. Ryay gren lim ise; ilmiyle amel eder, ehil makama eriir. Keramet gsterir. Gnahkr birisi, Peygamber efendimiz (s.a.v)'i bir kimse ryasnda grse; tvbekar olur, bir daha gnh ilememeye gayret eder ve tvbeleri Allah Tel'nn (c.c) katnda kabul olunur. Hazreti Muhammed (s.a.v)'in kendisine bir ey giydirdiini veya yedirdiini grse; mlke sahip olur ve nemli bir makama gelir. Hz. Muhammed (s.a.v)'i gren kii; ktlk, yokluk ekiyorsa, zengin olup refaha erer. Mal ve evld oalr. Evltlar hayrl olur. Hz. Peygamber (s.a.v)'i ryada grmek; eziyet ve cefaya sabr etmeye, mslmanlarn galip, kfirlerin helak olmasna, sznde durmaya, yeminini yerine getirmeye, keramet gstermeye, ehli tarkata girmeye, rya sahibinin Peygamber (s.a.v)'in efaatine nail olmasna dellet eder. Hz. Peygamber (s.a.v)'in vefat ettiini grmek; erefli bir kimsenin vefatna dellet eder. Cenazesini grmek; orada byk bir musbet olmasna iaret eder. Hz. Peygamber (s.a.v)'in kendi eyalarndan birisini ryada vermesi; talebenin, ilim tahsil etmesine, bekr kimsenin sliha birisiyle evlenmesine, rya sahibinin muradna kavumasna dellet eder. Hz. Peygamber (s.a.v)'i bir ey stne binmi olarak grme; hacc etmeye, Ravza-i Mutahharay ziyaret etmeye, mezhebinin snnet ehli olmasna dellet eder. Hz. Peygamber (s.a.v)'in pei sra yrdn gren kimse, Hz. Peygamber (s.a.v)'in snnet-i seniyyelerine uygun hareket eder.
328

Hz. Peygamber (s.a.v)'in ayakkablarn giydiini gren kii; Allah Tel'nn (c.c) yolunda cihd yapmas iin emir alr. Hz. Peygamber (s.a.v) ile yemek yediini grmek; zektn tam vermesi iin rya sahibinin uyarlmasna, sadaka gibi madd ibdetlerini tam yapmas gerektii anlamna gelir. Hz. Muhammed (s.a.v)'in bir yerde namaz kldn grmek; dank ilerin toparlanmas, orada ilimle ilgili va'z verecek kimseye yorumlanr. Srme ektiini grmek; hmile kadnn hadis limi olacak erkek ocuk dourmasna dellet eder. Peygamber efendimiz (s.a.v)'i ok gzel bir halde grmek; rya sahibinin dince gzel olmasna, dindar olmasna dellet eder. Peygamber efendimiz (s.a.v)'in elini tutmak; onun efaatine nail olmaya, tvbekar olmaya, hirette cennetle mjdelenmeye tbir olunur. Hurma, bal gibi baz yiyecekleri Peygamber efendimiz (s.a.v)'in elinden yediini grmek; ilim tahsil etmeye, Kur'n- Kerm'i ezberlemeye, iyilikleri emir edip kt eylerden uzaklalacana rya yorumlanr. MUHASARA Bir yeri muhasara ettiini ryasnda gren kimse; dmanlarn dostlarndan ayrr kt arkadalarndan uzaklar ayrca kt alkanlklarndan vazgeer. MUHASEBEC Ryada muhasebeci grmek; hesaplarn, btesini gzden geirip, israf etmekten vazgeen adama ve paraca skntl bir dnem geirmeye dellet eder. MUHBR Ryada muhbir grmek; dedikoduya, gybet etmeye, gnha girmeye dellet eder. MUHTAR Ryada muhtarla grtn gren kimse; muradna nail olur fakat sevdii bir arkadan bir hi yznden krar. Rya sahibi arkadandan zr dileyip en ksa zamanda o arkadayla barp ilikilerini dzeltmelidir. MUKAVELE Ryada mukavele yapmak; rya sahibinin krgn, dargn olduu arkadaylan baracana dellet eder.
329

MUM - MUM E - MUMLUK Bekr bir kimse ryasnda mum yaktn grse; rya sahibinin ocuu olur. Mum chil iin ilim renmesine, fakir iin mal okluuna, zenginlie dellet eder. Mum yapan grmek; hasta iin lmeye, maln eksilmesine, bereketin gitmesine dellet eder. Ryada mum iei satn almak veya o iein iekklerinin alm bir halde grlmesi; para para ele geecek mala, ferahlamaya, sknt ve kederden kurtulmaya rya dellet eder. Ryada mumluk grmek; rya sahibinin eline geecek mala, mirasa, uzak bir dosttan yardm grmeye dellet eder. MUMYA Ryada bir cesedi mumyalamak; bir lm haberi olmaya, birisiyle iyi bir dostluk kurmaya rya tbir olunur. HZ. MS (A.S) Hz. Ms (a.s)' grmek; iyilikte bulunup dman kahretmeye onun errinden emin olmaya dellet eder. Salih kimselerle akraba olrrfaya muhta ocuklara yardm etmeye rya iaret eder. Hz. Ms (a.s)' grmek; hakl olduunuz bir konuda muzaffer olmanza dmana kar zafer kazanmaya, kayb olan eyann bulunmasna yorumlanr. Hz. Ms (a.s)' ryada grmek; bir deniz yolculuuna kmaya, sefir olmaya, elilik yapp dargnlar bartrmaya dellet eder. Hz. Ms (a.s)'n asasn elinde tadn gren kimse; byk bir makama ykselir, rya sahibine yaplm bir bynn zlmesine rya dellet eder. MUSALLA TAI Ryada musalla tan grmek; znt, sknt ve keder duymaya, gnhlara tvbe edip tvbekar olmaya, hapisten kurtulmaya, meakkatten kurtulmaya, bortan kurtulmaya dellet eder. Musalla tana kendisinin konduunu gren kimsenin ryas, uyarcdr. Bu kimse gnhlarna tvbe ederek Allah- Tel'nn (c.c) rzsn almaya almaldr. MUSKA Ryada muska grmek; takmak, byden sihirden kurtulmaya. Dmanlara galip gelmeye, dman errinden emin olmaya, rya sahibinin bandaki belnn def olacana rya dellet eder.

330

MUSLN Muslin elbise giymek; gler yzl olan dosta, ee, akrabaya, dellet eder. Bekr bir erkek bu ryay grse, gler yzl, iyi huylu bir kzla evlenir. Bu ryay hmile kadn grse; gzel bir kz ocuk dourur. MUSLUK Ryada musluk, dardan gelen ksmete dellet eder. ayet musluktan akan ey temiz ve yararl ise, rya sahibi hell mala kavuur. ayet akan ey pis ise, haram karm zararl mala, paraya dellet eder. MUAMBA Ryasnda muamba satn aldn veya yere yaydn gren kimse; maln korumak iin birileriyle mnakaa eder, malna sahip olur. Evldn kt rnek olacak arkadalarndan ayrr, okulunun evresinin deimesi iin urar. MUMULA Ryada mumula denen meyveyi yemek; mide rahatszlnn gemesine, skntdan kurtulup shhatin dzelmesine dellet eder. MUTFAK Ryada grlen mutfak; o evin geimini, o eve giren paray gsterir. Mutfak danksa, evdekilerin israfkr olduklarna, grlen mutfak dar ise; sknt ekmeye, ayet mutfak geni ve rahat ise; mala ve zengin olmaya veya rzkn bollamasna tbir olunur. MUZ Ryada muz yediini gren kiinin; hanm erkek ocuk dourur. Hapis olan kii hapisten kurtulur, cmert, ahlkl bir dost edinir. Hasta bir kiinin ryada muz yemesi; hayra yorulmaz, lm ecelinin gelmesi anlamna gelir. MUZAFFER OLMAK Ryasnda muzaffer olduunu gren kimse; malndaki haram ayklayp dinni dzeltir, immn kuvvetlendirip yetim ve kszleri sevindirip Allah- Tel'nn (c.c) rzsn kazanr.

331

MUZP Muzip olan bir kimseyi ryada gren kimse; ne'eli bir arkada topluluunun iine katlr. Onlarla iyi bir dostluk kurup skntlar, kederi znty stnden atar. MCEVHER Ryada mcevher takmak; taklan mcevherin cinsine gre ryann tbirini gerektirir. MEZZN Ryada mezzin grmek; nikh memuruna, bir haber almaya dellet eder. Mezzinin ezan okuduunu duymak; (bu rya hacc aynda grlrse) hacc'a gitmeye, gizli olan srr aklamaya tahsil etmeye dellet eder. Kendisinin mezzin olduunu ryada grmek; hrszla, dinn dzelmesine srrn ifahna rya tbir edilir. MFT Ryada mft ile konutuunu gren kii; dinndeki bozukluu giderir, bid'tlardan uzaklar, Allah- Tel'nn (c.c) rzsn kazanr, islm ilimlerden bir tanesini ok iyi bir ekilde renir. MHENDS Ryada mhendis grmek; eve yeni eya almaya, kirac ise yeni eve tanmaya dellet eder. Baz tbirciler, i deiiklii ve hmile kadnn emlk olacak bir ocuk dourmasna rya dellet eder demilerdir. MHRE Ryasnda kat mhrelediini gren kimse; vermi olduu bir szn tutar, bu szn artlarn yerine getirir ayrca dmanlarndan birisi rezil olur. MHR Ryada mhr grmek; mevk ykselmesine, erkek evldn olmasna, ailesine sz dinletmesine, sahip olmak istenilen bir mala sahip olmaya rya dellet eder.

332

MJDE Ryada mjde almak; sevinli bir haber almaya, zm zor olan bir iin zmlenmesine, hell mal kazanmaya, ksr bir kadnn hmile kalmasna rya tbir edilir. MNAZARA - MNAKAA Bir kimseyle az kavgas (mnazara-mnakaa) ettiini gren kimse; dostlarndan birisinin kt hareketine maruz kalr, sknt eker, rya sahibinin morali ok bozulur. MRDM ER Mrdm erii yemek; saklanlan paraya ihtiya duyulmasna, aileden yardm istemeye, ferahlamaya dellet eder. MREBBYE Terbiye eden yol gsteren arkadaa dellet eder. Baz tbirciler mrebbiye grmeyi; yanl ynlendirilen, hayrsz evld veya karde olarak tbir etmilerdir. MREKKEP Ryada mrekkep grmek; ilim tahsil etmeye, yrek skntsndan kurtulmaya dellet eder. Bakasnn stne mrekkep dkmek; o kimseye ders vermeye yorumlanr. Mrekkep iesi; rtbeye ihtiyalar karlamaya ilim ve fazletin artmasna yorumlanr. MREKKEP BALII Ryada mrekkep bal grmek; ilminden faydalanlacak dosta, lime dellet eder. MSHL Ryada mshil hap imek; zekt vermeye, shhat dzelmesine, skntdan kurtulmaya iaret eder. MTER (Yldz) Ryada bu yldz grmek; patronun yardmcsna, alm satm iiyle (ticaretle) uramaya, hikye gibi eyler yazmaya, namaz, oru gibiibdetlere balamaya veya hacc'a gitmeye dellet eder.

333

MTER Ryada mteri olan birisiylen alveri halindeyken grlmesi; o kimsenin paraca skntda olmasna, eline az bir miktar para mal gemesine dellet eder.

MZDELFE Ryasnda kendini mzdelifede gren kii; ayet hacc'a gitmediyse hacc'a gider. Kaza namazlarn klar. Vadini yerine getirir, szn tutar. MZE Ryasnda kendini bir mzede gezinirken gren kimse; o yaz iyi bir tatil geirir. Talebe ise; arkelog olur. Bu ryay hmile kadn grse; eski eserlere merakl (antikac) olacak bir ocuk dourur. MZK - MZSYEN Ryada mzik aleti grmek; sevilmedik bir kimseyle kar karya gelmeye yorumlanr. Mzik aleti almak; iyi huylu olduuna fakat hiret hayat iin hi bir aba gstermediine rya dellet eder. Ryada lm mzii duymak; lm haberi almaya tbir edilir. Din mzik (tasavvuf) duymak; hayrl iler yapp, fakirleri sevindirmeye, iyilik yapmaya yorumlanr.

334

N
NABIZ Ryada nabz'n attnn grlmesi, hasta olan birisinin iyilemesine ve rya sahibinin kar cinsten birisine hissi bir yaknlk duymasna rya dellet eder. NADDE Ryasnda eline nadide ender bulunan bir ey aldn gren kimse; abuk krlan, hassas, romantik,ruhlu bir kimseylen dost olur. Bu dost rya sahibine madd ve manev menfaatler kazandrr. NADAS Ryasnda nadas'a braklm tarla veya toprak paras grmek; i durgunluuna, para sknts ekmeye dellet eder. Ziraat ileriyle uraan bu ryay grse; o sene rn bereketli bol olur. Ktlk sona erer, susuzluk ekmez, bol yamur yaar. Baz tbirciler, bu rya ok arzu edilen eyin uzunca bir sre sonra olacana dellet eder demilerdir.
335

NAFAKA Ryasnda nafaka verdiini grmek; ocuklarnn, ailesinin, ihtiyalarn rahat yollan temin etmeye, rzkta bollua, hayr, hasenat ilerine nem vermeye rya dellet eder. Zorla kendisinden nafaka alndn gren kimsenin, eceli yaklar, bazen de geimde bolluk, skntlarn, zntlerin gitmesine rya dellet eder. NAFTALN Ryada giyeceklerini, eyalarn naftalinlediini veya naftalin satn aldn grmek; mal ymaya, yardm grmeye, saklanan parann renilmesine ve namusla ilgili dedikodunun kmasna rya yorumlanr. NAME Ryada name (trk) sesi duymak, uzak yoldan gelen sevinli habere dellet eder. NAKARAT Devaml bir sz tekrar ettiini ryasnda gren kiinin; bir olay veya duyduu bir sz dolaysyla sinirleri bozulur ve rya sahibi bir buhran geirir. Bazen de bu rya tekrarlanan hata olarak tbir olunur. NAKI - NAKII Ryada ilenmi nak grmek, nak ilemek; bekr kz iin iyi ksmete, gen erkek iin, yeni ie girmeye, evli kii iin, yeni eya almaya dellet eder. Nak grmek eitli ekilde tbir olunur. Ta naks; chil kimseden zarar grmeye, bakr naks; dmanla, ba di arsna, hal kilim naks; kuruntuya, zntye, elbise naks; dedikodu etmeye, iftira edilmesine dellet eder. NAKLETMEK - NAKLYEC Ryada bir olay, eyay veya bir sz nakleden (nakliyeci) bir kimseyi grmek; yle yorumlanr. Sz nakilcisini grmek; Rya sahibinin hakknda dedikodu kmasna dellet eder. St nakliyecisi grmek; lim renmeye, ders vermeye dellet eder. Canl hayvan nakliyecisi grmek; i almak, i deitirmeye, hell para ile alnan mala dellet eder. Ev eyasnn, tcari eyann nakliyecisini grmek; mal depolamaya, i aklna, ortak ie girmeye dellet eder.

336

NAKBEND (TARKATI) Ryada kendisinin nakbendi tarikatna girdiini gren kii; bu tarikatn nde gelen bir eyhinle tanp ondan ders alr. Kalp gz alr. Sz, sohbeti dinlenen tannm bir kimse haline gelir. Byle ryalar, rya sahibinin hayrna yaplacak olaylarn olacana yorumlanr. NAL Ryada nal grmek; rya sahibine nazar demesine ve o nazardan kurtulmak iin nazar duas okumasna dellet eder. Bazen de nal grmek, yolculua klacana yorumlanr. NALBANT Ryada atlara nal yapan nalbant grmek; skntl, zltl haber almaya, klacak olan yolculuktan vazgemeye dellet eder. NALBUR Ryada nalbur grmek; yeni eve tanmaya veya ev deitirmeye dellet eder. Bazen de inaat ii yapmaya, emlak olmaya, evde oluan hasarn tamiratna rya iaret edebilir. NANE Ryada nane toplamak, yemek ve kullanmak; hastalktan kurtulmaya, mide rahatszlnn gemesine, hayrsz evldn veya kardein kt huylarndan vazgemesine dellet eder. Nane ruhu koklamak veya nanenin kendisini koklamak; bir akrabann lm haberini almaya, hasta iin iyilemeye, yeni bir i teklifi almaya dellet eder. NAMAZ Ryada namaz klmak; kt huylardan vazgeip dny ve hireti iin hayrl iler yapan Allah- Tel'nn (c.c) rzsn kazanan adama dellet eder. Namaz klarken kbleden baka yere baktn gren kii, dnyalk mal ymaya ve servet yapmaya almaktadr. Ancak hiret hayat iin bir ey (amel) yapmamakta ve gnahkr olmaktadr. Abdest almadan kirli elbise ile namaz kldn grmek; gnahkr olmaya, haram yemee dellet eder. Namaz klmak; ayrca hacc'a gidememi olann hacc'a gitmesine yorumlanr. Vakitsiz vakti gemi namaz klmak; g ie balamaya, gnahkr olmaya dellet eder. Sabah namazn kldn grmek, rzk genilemesine, hayrl evld sahibi olmaya yorulur. le namazn
337

kldn grmek; murada kavumaya, rzkn ve mal varlnn artmasna. kindi namazn kldn grmek, zahmetli olan bir iin hal edilmesine yorumlanr. Akam namazn kldn grmek, hayr ve er, dnyalk ve hiretlik ne murad varsa yerine gelir. Yats namazn kldn grmek, akraba ile iyi geinmeye, dargnlarn barmasna dellet eder. Cuma namazn kldn grmek; rya sahibinin dny ve hiret hayatnn btn arzularnn yerine gelmesine dellet eder. Bir binek zerinde namaz klmak, sefere kmaya ve ele geen hell mala dellet eder. Kilise gibi bir yerde namaz klmak; gnahkr olmaya, dinde bozukluk meydana gelmesine, imann azalmasna tbir olunur. Oturarak veya yatarak namaz kldn gren kimsenin, shhatinin bozulmasna rya iaret eder. Gece namaz kldn grmek, dny ve hirette hayra ulaacana ryas dellet eder. Rk'ya varmadan namaz kldn grmek; mrn ksalmasna iaret eder. Cenaze namaz kldn grmek, lm haberi almaya ve lnn imanl olarak ldne dellet eder. Sarho olarak namaz kldn ryada grmek; yalan yere yemin etmeye ve szden dnmeye, gnahkr olmaya dellet eder. Namaz selm znt, kederden kurtulmaya, Peygamber efendimiz (s.a.v)'in snnetine tabi olmaya, iten ayrlp iyi bir ie girmeye rya dellet eder. Selm vermeden namaz bitirdiini grmek, kt kimselere uyarak er ilemeye, gnahkr olmaya dellet eder. Kaza namazn kldn grmek; bortan kurtulmaya, rzkn genilemesine dellet eder. istihare namaz klmak, bir srr renmeye dellet eder. plak olarak namaz kldn ryada grmek; fuhu yapmaya, zina suu ilemeye yorumlanr. Teravih namaz kldn grmek; Peygamber efendimiz (s.a.v)'in efaatine nail olmaya ve fakir olan kimselere yaplan hayr ilerine dellet eder. NAMLU Ryada tfein namlusundan kurun ktn grmek, zntl bir haber almaya dellet eder. NAMUS Ryasnda namusu iin mnakaa ettiini gren adam, zina suu ileyip gnahkr olur. NAR - NAR E Ryada grlen nar, eitli ekilde tbir olunur. Tatl nar grmek; Birikmi mala, servete, ocuk saysnn
338

artmasna, ksr kadnn dourmasna dellet eder. Eki nar; Haram mala, znt ve kederli habere yorumlanr. Narn kabuu; Hastalktan kurtulmaya, tevbekr olmaya iaret saylr. Narn tanelerini elinde toplamak; kolaylkla zahmetsiz ele geirilecek mala dellet eder. Nar aac grmek; akrabaya iyilik etmeye, akraba ziyaretlerine gitmeye yorumlanr. Nar suyu imek; rya sahibinin nefsiyle yapaca mcadeleden galip kacana ryas dellet eder. Nar ekirdeini toplamak; mkllk ekilerek ele geecek mala, paraya dellet eder. Nar aacndan nar toplamak; nar satmak, dindar bir kimseden ilim renip baka kimselere ders vermeye iaret eder. NARA Ryada duyulan nara (yksek ses); felket getirecek zntl habere dellet eder. Bazen de nara atmak, kt i yapmaya, kt sz sylemeye yorumlanr. NASHAT Ryasnda birisine nasihat ettiini gren kii; sevdii bir dostu tarafndan aldatlp ihanete urar. Rya sahibinin dikkatli olmas gereklidir. Ryada nasihat eden bir kimseyi grmek; bir olaydan ders almaya, din toplantlara katlmaya ve tvbekar olmaya dellet eder. NAZARLIK Ryada nazarlk grmek, mjdeli haber almaya, gebe kadnn dourmasna, ksr kadnn gebe kalmasna dellet eder. Nazarlk takmak, baarlan veya yoluna girecek olan ilerin habercisi saylabilir. NARGLE Ryada nargile imek; kt alkanlk edinmeye, bir arkadan ihanetine uramaya dellet eder. Bu rya; sahibinin dikkatli olmasn gerektirir. NARENCYE Narenciye bahesinde nareciye topladn grmek; shhatin dzelmesine, yatalak hastann iyilemesine, i aklna, rzkn grlemesine ve umulmadk yerden gelecek paraya iaret saylr. NARKOZ Ryada narkoz veren narkozcuyu grmek; bir yaknnn mhim bir
339

ameliyat geireceine ve o yaknn hastalndan kurtulup shhatine kavuacana rya dellet eder. Bu rya, rya sahibinin ameliyat olacan da gsterebilir. NASIR Ryasnda ayanda veya elinde nasr ktn gren kii; ayet nasr ayanda grrse kt yerlere devam eder, nasr elinde grrse eliyle gnh iler (hrszlk) bakalarnn maln zorla gasb eder. Bu rya sahibi iin uyarc ryalardandr. NAVLUN Ryada navluna (kk yk gemisine) yk yklendiini, konduunu grmek, maln artmasna, yeni bir i yolculuuna klacana ve bekr kz iin denizci olan bir genle evlenmeye dellet eder. Bu ryay gren evli bir adam ise ya gemi olan dul bir kadnla yasak iliki kurar. NAYLON Ryada naylondan yaplm eya grmek, kullanmak; rya sahibinin lzumsuz ilerle vakit geirdiine, srekli i deitirdiine, kararsz olduuna ve bu yzden birok imknlar deerlendiremediine ryas dellet eder. Bazen de naylon eya grmek; ailedeki huzursuzluun parasal skntnn son bulacana rya iaret eder. NAZ Ryasnda birisine naz yaptn bir kimse grse; birisiyle hissi bir yaknlk kurar, ayet bekrsa onunlan evlenir. Ticaretle urayorsa i dnyasnda meslekta olan bir ahstan yardm grr. NEB (Evliya - Peygamber derecesinde olan zt) Ryada nebilerden birini grmek; cennetle mjdelenmeye Kur'n- Kerm'i renip ezberlemeye, ahlkn gzellemesine, namaz, zekt, oru borlarnn denmesine, imnn kuvvetlenmesine veya din alimi olmaya rya dellet eder. Neb ile konumak; rya sahibinin menfaatli olmasna, izzet ikram almasna, ilim renip o ilimle hret kazanmasna da yorumlanr. Nebyi gzel grmek; ryann hayra yorulmasna, nebyi irkin yzle grmek; ryann hayrsz olarak yorulmasna neden olur. Nebyi st ba tozlu kirli elbise ile grmek; rya sahibinin dinindeki bozuklua
340

ve imnnn zayflna dellet eder. Rya sahibinin kendini neb olarak grmesi; onun ehitlik mertebesine ermesine veya ehit olacak evld olmasna dellet eder. NECASET (Pis, mundar olan ey) Necasetten taharet; (Pislikten temizlenmek) zerinde elbisesinde necaset olan bir eyi grmek; gnha girmeye, haram parayla alnm elbise giymeye rya dellet eder. Necaseti ykamak; tevbekr olmaya, hell mal ile haram mal ayrmaya, zekt vermeye, bortan kurtulmaya, emanet mal sahibine vermeye, birisine ahit olup yemin etmeye rya dellet eder. Baz tbirciler, yetimin hakkn vermek, bortan kurtulmak diyerek de ryay yormulardr. NECEFTAI Irakta bulunan neeef ehrinden kan tala yaplm yz veya mcevheri ryada taktn grmek; yurt d seyahatine kmaya ve oradan fazlaca eya alp gelmeye yorumlanr. NEFES (Okumak-flemek) Ryada birisinin Kendisine nefes ettiini grmek; nazardan kurtulmaya, bynn bozulmasna yorulur. Nefes ettiini grmek; nefesi kuvvetli olan birisinden du rynmpye, ezberlemeye dellet eder. NEFES TUTULMASI Ryada nefes tutulmas; lmcl bir hastala yakalanmaya veya aileden sevilen bir kimsenin cierleriyle ilgili bir hastala tutulmasna dellet eder. Nefesin daralmas ise; bir iten usanmaya, bknt gelmesine, ar can skntsna, ailedeki huzursuzlua ve dostlarn arasnn almasna rya iaret eder. NEFRET Ryada bir ahstan nefret edildiinin grlmesi; gizli dmann varlna ve rya sahibinin dedikodusunun yapldna, ayrca rya sahibine iftira atlacana rya dellet eder. NEFRT Ryada nefrit hastalna (bir eit bbrek rahatszl) tutulmak; rya sahibinin yaknlarndan olan birisinin bbrek ars ekeceine iaret eder.
341

NEFT YAI Ryada grlen neft ya, haram karm mala, hayrsz zina eden kadna, erre, iddete ve mnakaaya dellet eder. Neft yana bulamak; gnahkr olmaya, dnyalk ilerle urap hireti unutan kimseyide rya gsterebilir. NEHR Ryada nehir grmek, ryann iyiye yorulmasna sebep olur. yle ki; Nehre girmek, alim sohbetlerinde bulunmaya ve ilimin artmasna dellet eder. Nehrin bir tarafndan dier yanna zplyarak gemek, zntden, kederden, skntdan kurtulmaya dellet eder. Nehirden su imek, byk bir zttan, limden ders almaya, ilim sahibi olmaya dellet eder. Nehirden su almak; mal varlnn artmasna, byk bir mirasa konmaya dellet eder. Nehirde ykanmak; gnhlardan temizlenmeye, tevbekr olmaya dellet eder. Nehrin evinin iinde aktn grmek, saliha, mslman birisiyle evlenmeye dellet eder. Kevser nehrinden su imek, ilmin artmasna, amellerin Allah- Tel'nn (c.c) katnda kabul edilmesine Raslullah (s.a.v)'in snnetlerine uymaya ve cennetle mjdelenmeye dellet eder. Kfir bir kimse bu ryay grse, mslman olur. NEMRD Ryasnda Allah- Tel'ya (c.c) isyan etmi olan kral) nemrd'u grmek; zalim dmana rya sahibinin din vazifelerini yerine getirmediine ve ok gnahkr olduuna rya dellet eder. Byle ryalar, sahibine uyar nitelii tar. Rya sahibi hemen boy abdesti alp iki rek'at Allah- Tel'nn (c.c) rzs iin namaz klmal ve tvbekar olmaldr. NERGS E Ryada nergis iei grmek; devam imknsz evlilie, uzun mrl ocua dellet eder. Cfer-i Sdk (r.a) ryada grlen nergis iei; sadk dosta, evldndan grlecek iyilie ryay yorumlamtr. Bekr bir erkek ryasnda nergis iei kokladm grrse, zarif ok gzel bir kadnla evlenir. Dul kadnn nergis grmesi; ok gsteri merak olan birisiyle evlenmesine dellet eder. Nergis ieinden yaplm ta takmak; ein ar hastalk geirmesine veya vefat etmesine dellet eder. Baz tbirciler, bu ryay eten ayrlma, boanma olarak tbir etmilerdir.

342

NE'E Ryada ne'elenmek, sevinmek, ufak bir haberden dolay can sklmasna, kederlenmeye, zlmeye deinlet eder.

NERETMEK - NERYAT Ryada bir kitab neretmek, yaymak, basmak; rya sahibinin karsnn hitab kuvvetli sz sylemeyi iyi bilen dilbaz ocuk dourmasna iaret eder. Baz tbirciler, bu ryay aa kacak sr olarak da yorumlamlardr. NEVRUZ Ryada nevruz gnn (iranllarn ylbasn) kutlarken kendisini gren kimse; dinne bid't kartrr, Peygamber efendimiz (s.a.v)'in snnet-i seniyyelerine aykr hareket etmeye balar ve dininde bozukluk meydana gelir. Nevruz'un Cum'a gnne tesadf ettiini grmek, tvbekar olmaya, kfirin mslman olmasna dellet eder. Nevruzun pazar-pazartesi gnne tesadf ettiini grmek, k hastalklarnn artmasna dellet eder. Nevruzun perembe gnne tesadf ettiinin grlmesi; o sene doacak ocuklarn ounun erkek olmasna dellet eder. NEZLE (NEVAZL) Ryada nezle olduunu grmek; haram maldan yava yava kurtulmaya, maln israfndan vazgeilmesine dellet eder. Nezleden kurtulduunu iyiletiini grmek; elden kan maln geri gelmesine, iflstan kurtulmaya dellet eder. Burnundan kanl balgam gelmesi; yetim mal yemee tbir olunur. Nezle olup yataa yattn grmek, maln israf edilmesine, elden lzumsuz yere para kmasna dellet eder. NEY ALMAK Ryada ney almak, ney sesi duymak; yalan sz syleyen kimseye, ferahlamaya, znt ve kederden kurtulmaya dellet eder. Ney sesi, lye alamaya, tannm kadnn adnnn kmasna yorumlanr. Mevlev eyhinin ney aldn grmek, ilim renip o ilim zre amel etmeye rya iaret eder. NDA (Barmak, ok yksek sesle cevap vermek) Ryasnda nida duyan kimse; byk bir i yerinde nemli
343

mevkilere gelir ve ilerde halk arasnda tannm bir kimse haline gelir. NKH Ryada nikhlandn gren kimse; ayet dini nikh yaptrdn grse, dinindeki bozukluk gider, ilmi artar, alim sohbetlerine katlr. Belediye nikh; yeni yaplacak i anlamasna, ortak i yapmaya dellet eder. Muti nikh ortaklktan ayrlma, gururlu kimseye ve izinsiz bakasnn malna sahip olmaya rya yorumlanr. Nikh memurunu ryada grmek; boanmaya, evden ayrlmaya, akraba arasndaki huzursuzlua, kavgaya, mnakaaya dellet eder. NKELAJ Ryasnda bir metale nikelaj yaptn gren kimse; kt alkanlklarndan kurtulur, hayatn dzene koyar. Baz tbirciler, ryay para skntsna yormulardr. NKOTN Ryasnda ellerinde nikotin lekeleri olduunu gren kii; elleriyle bir gnh iler veya yankesiciler tarafndan soyulur. NL NEHR Ryada nil nehrini grmek; altndan mamul mcevher almaya, izzet ikram sahibi olmaya, mevki ykselmesine dellet eder. NLFER Ryada nilfer iei grmek, eitli ekilde tbir olunur. Nilfer koparmak; ok zlmeye, fena haber duymaya dellet eder. Nilfer iei toplamak; deniz yolculuuna kmaya, sadaka veya zekt verip hayr ilemeye tbir edilir. Rya sahibi kendi elinde nilfer ieini grse; kendisinin hastalanacana, zahmetli bir ii baarmasna rya iaret eder. NSAYEC (Boaltm ve reme organlarnn doktoru) Ryada nisaiyeciye muayene olduunu gren kii; ayet ksrsa yakn zaman iersinde Cenb- Hak (c.c) ona iyi bir evld ihsan eder. Ayrca bu rya sahibi kendisine sknt, zntveren kiilerden tez zaman iersinde kurtulur.
344

NADIR Ryada baharatdan nisadr almak, mala haram karmasna, zekt vermemeye, yetim mal, rvet yemeye dellet eder. Srtna nisadr serpmek, ailedeki huzursuzluun gitmesine, cier rahatszlndan kurtulmaya rya iaret eder. NAN - NANLANMAK Ryada nianlandn grmek; bekr iin evlenmeye, evli iin, kt huylardan kurtulmaya ve yeni bir i ortakl yapmaya, dargn olunan bir ahsla barmaya rya dellet eder. Bazen de rya p atanlk yapp birbirini seven iki insan birletiren, evlendiren kimseye tbir olunur. NANGH Ryada niangh tahtasna ok atmak; sevince, ok arzu edilen iin olmasna ve eve yeni eya alnmasna yorumlanr. NASTA Ryada niastadan mamul bir tatl yapmak; bekr iin evlenmeye evli iin einden ayrlp yeni bir ilikiye girmeye tbir edilir. Ayrca ryay gren hasta ise; hastalndan kurtulup vcudunun shhat bulmasna ve ksa zamanda rya sahibinin iyilemesine rya yorumlanr. NYET Ryasnda bir eye niyetlendiini gren kimse; o istediine kavuur. ayet oruca, ibdete, zekt vermeye, adak adamaya niyetlense aynen o filleri ilemi gibi rya sahibinin defterine sevab yazlr. NOHUT Ryada nohut grmek, onu piirmek; ok zorluklar olan iin yaplmasna ve bu iten kazanlacak hell paraya rya iaret eder. Scak nohut yemek; ramazan orucunu bilmeden yemeye iaret eder. nk birgn bir adam bni Sirin'e (r.a) gelmi demi ki; "Ben dn gece ryamda scak nohut yedim" bn-i irin (r.a) ryay; "Sen ramazanda orulu iken eini pmsn ve orucun sakatlan m onun iin orulu olduun gnn yerine bir gn oru tut" diyerek ryay tbir etmitir. Onun iin ryada scak nohut ve (leblebide) yemek de bu ekilde tbir edilir.
345

NOKTA Ryada bir katta nokta olduunu gren kimse; yarm iini tamamlar, akrabalaryla olan miras meselelerini yoluna koyar. NOTER Ryada noter grmek; devlet kapsndaki iin rya sahibinin lehine hal edilmesine, kazanl faydal antlamalar yapmaya dellet eder. Bazen de noter grmek; ticaret yapan iin ortaklktan ayrlmaya, yeni i amaya, i deiiklii yapmaya tbir edilir. NBET Ryada nbeti grmek; bekr erkek iin evlenmeye, bekr kz iin nianlanmaya, evli iin karsnn gebe kalmasna yorumlanr. NBET EKER Ksr kadn iin nbet ekeri yemek; gebe kalmaya, dul iin evlenmeye, hasta iin iyilemeye, fakir iin zenginlemeye, tccar iin yeni ie, ziraati iin bol mahsll hasat yapmaya dellet eder. NRON Ryada kendi halkn malyla mlkyle yaad ehri (Roma) yakan kral Nrn'u grmek; mslman bir memleketin bana bir zalimin gelmesine ve halkna zulm etmesine dellet eder. Nronu grmek; bekr kz iin hayrsz ksmet kmasna da tbir olunur. Nron; ailesini, eini, ocuklarn dven ve kumar gibi kt alkanlklar olan adama da dellet eder. HZ. NH (A.S) Ryada Kur'n- Kerm'de ad geen peygamberlerden Hz. Nh (a.s)' grmek, mrn uzamasna, o sene ok yamur yamasna, bereketin rzkn bollamasna rya dellet eder. Hz. Nh (a.s)' grmek, gnahkrn tevbekr olmasna, kfirlerin helak olmasna ve mslmanlarnda kurtulua ermesine rya tbir olunur. Hz. Nh (a.s)' grmek, dmanlarnn Allah- Tel'nn (c.c) izniyle kahrolmasna yorumlanr. Bazen de Hz. Nh (a.s)' grmek, asi evldn ana ve babasnda zr dileyip iyi huylar edinmesine, fiatlarn pahalamasna tbir edilir. Bir kadnn Hz. Nh (a.s)' grmesi, kocasna itaat etmesine onun memnun olmasna ve kadnn cennetle mjdelenmesine rya dellet eder. Hz.
346

Nh (a.s)' atk kala ve sert yzle grmek, o rya sahibinin ilerinin bozulmasna, evltlarnn veya kardelerinin rya sahibine isyan etmesine rya dellet eder. NUR Ryada nur grmek; hidyete ermeye, kfir olann mslman olmasna yorumlanr. Nur grmek, fakirken zengin olmaya, gnahkr iken tvbekar olmaya, kfir iken mslman olmaya, chil iken ilim renmeye ve dnyda hirete Allah- Tel'ya (c.c) manen yaklamaya rya dellet eder. Elinde nur tutmak veya tenasl uzvundan nur ktn grmek; iliminden faydalanlacak alim, bilgili hretli bir evlt sahibi olmaya rya tbir edilir. NUTUK Ryada nutuk (toplulua yaplan konuma) sylemek mevki ykselmesine, lzumsuz ilerle uramaya ve rya sahibinin hakknda yaplan dedikoduya iaret eder. NKLEER Ryada nkleer santralde alrken kendini gren kimsenin; eline ummad bir yerden mhimce bir miktar para geer ve bu para onun ilk sermayesi olur. Bu rya bazen de tehlikeli bir kazaya veya maceral ie girmeye de yorumlanabilir.

347

O
OBJEKTF Ryada fotoraf makinasmn objektifinden manzaraya bakmak; sevinli haber almaya, bir insana bakmak, rya sahibine nazar deeceine ve etrafnda rahatlnn ekilmediini ryas gsterir. OBUR Ryada obur birini grmek; onun durumuna dmeye, gnahkr olmaya ve maln israf etmesine yorumlanr. Hasta birisinin ryada oburca yemek yiyen birisini grmesi; hastann iyileeceine shhatinin dzeleceine dellet eder. OCAK - OCAKI Ryada ocak yakmak; bekr iin evlenmeye, yeni ie girmeye, rzkn bollamasna dellet eder. Ocan banda oturmak, dalevaral kark ie girmeye yorumlanr. Ocan banda bir samimi dostla veya kalabalk insan topluluuyla oturuyorken grlen rya; byk saadete erimeye ve yeni dostlar edinileceine dellet eder. Ocak zgaras ve ocak yakan kimseyi grmek, shhat bozukluuna kt haber almaya yorumlanr. Ocaktaki ate kmr, mala hanmn gebe kalmasna tbir edilir. Demirden yaplm atei olmayan ocak, o evin reisinin kt huyu
348

olmasna, bedbahtla ve gszle dellet eder. ODA - ODACI Ryada bilinmedik bir' odaya girmek, hapse girmeye, iftiraya uramaya dellet eder. Bir odadan zorlukla kmak, gnhtan kurtulmaya, yasak iliki kurulan kimseden ayrlmaya, hapisten kmaya dellet eder. Bu ryay eiyle aras ak olan kii grse, einden boanr. Ryada odac grmek; ticaret ii yapmaya, isiz olann pazarlamac olarak yeni bir ie girmesine de dellet eder. Bazen de han odacs grmek, yeni alnacak dkkn, i yerini gsterir. ODUN Ryada odun grmek, sz diye tbir edilir. Odun toplamak; kouculuk, dedikodu yapmaya, yaramaz sz sylenmesine rya iaret eder. Dindar kii ryasnda odun topladn grse, hrszlk, yalan yere yemin etmek gibi bir gnh iler gnahkr olur. Srtna odun yklediini gren kimse; birisine iftira eder, onun gnhn alp Allah Tel (c.c) rzasn kaybeder. Odun krmak; rzkn kesilmesine dedikoducu olan kimseyle kavga etmeye yorumlanr. Odun yemek, haram mal yemee, bakasnn hakknda kt sz sylemeye, dedikodu etmeye yorumlanr. Atee odun koymak, gnhlara tevbekr olmaya, Allah- Tel'ya (c.c) manen yaklamaya dualarn kabul olmasna, kesilen adak kurbannn kannn kabul olmasna rya dellet eder. Odun satan oduncuyu grmek; halkn hakknda sz syleyen kimseye, haksz miras taksimi yapan, zorlukla bakasnn parasn alan adama rya yorumlanr. Odundan yaplm yanmayan odun kmr grmek; gnhna tev-bekr olan insana, maln haramdan temizlenmesine, yetimin ve kul hakknn sahibine geri verilmesine rya dellet eder. OALAMAK Ryada bir yerini oduunu gren kiinin; o organ yakn bir zamanda hastalanr veya kendisi hasta ise rya sahibi ksa zamanda iyileir. Oala-mak dosttan alnan madd ve manev yardm diyerekte tbir edilmitir. OLAK Ryada olak grmek; ocuk diye tbir olunur. Bir erkek ryasnda olak aldn ve kestiini grse, o rya sahibinin ksmetli bir ocuu olur. Bu ocuk ilerde zengin, mal, mlk sahibi, sz geen bir kimse
349

haline gelir. Olak eti yedirmek, yakn akrabadan olan bir ocuun lmne rya dellet eder. Baz tbirciler, olakla oynadn gren kimsenin, yakn akrabasnn olan douracana rya iaret eder diyerek ryay tbir etmilerdir. OLAN OCUU Ryada olan ocuu grmek, murada nail olmaya, rzkn genilemesine, mjdeli habere iaret eder. Ryada ocuu arkaya almak, znt kedere dellet eder. Yeni domu bir olan ocuu kucaa almak, yeni ev sahibi olmaya, skntdan kurtulmaya yorumlanr. Bu ryay fakir skntl bir mr sren kii grrse byke bir mirasa konar zenginleir. Bir ocuun arkasndan yrdn ryasnda gren kimse, ilim renir, mevkisi derecesi ykselir. ayet Kur'n Kerm okumay bilmiyorsa renir ve rendii slmi bilgilerle amel etmeye balar. Kendisinin kk ocua dndn gren kii, bir mlkn bana geip o ii baaryla idare eder. Ryada ocuk ldrmek, ilim renmeye, bekr iin evlenmeye, evli iin sevinli mjdeli bir evlenme haberi almaya dellet eder. OJE Ryasnda bir kadn ellerine oje srdn grrse; o kadnn bir srrnn ailesi tarafndan renilmesine ryas iaret etmektedir. Oje gnha girmeye, kocasndan gizli para saklayan kadna dellet eder. Baz tbirciler, oje srmeyi ar sse gsterie dkn tabiatl kadn demilerdir. OK - OKU Ryada elinde ok olduunu gren kii; memuriyet hayatnda veya i dnyasnda lehine olacak bir mevkiye gelir. Ryada grlen ok zevceye, alnacak habere de iaret eder. Hanm hmile olan bir kimse elinde ok grse, doacak ocuu arzu ettii cins olur. Mesela olu olmasn istiyorsa olu, kz olmasn istiyorsa kz olur. Okla yaralandn grmek, k olmaya, yeni ilikiye girmeye dellet eder. Okun vnlyarak gemesi ksa zaman iinde alnacak habere dellet eder. Ryada ok atan okuyu grmek, casusa, etraf kartran kimseye, sefere kmaya veya eriata gre miras taksimi yapmaya dellet eder. OKKA (1 kg. arla eit olan demir ktle) Ryada okka grmek, ayet okka demirden olursa, bina almaya,
350

yeni dkkn amaya rya dellet eder. Bir kadnn elinden alnacak okka boanmaya, zntye, skntya tbir edilir. Altndan yaplm okkay grmek, vefasz dostta iaret eder. OKLAVA Ryada oklavaylan hamur atn gren kii; sevdii bir dostundan ar sz iitir veya hakknda kan dedikoduyu duyar. Baz tbirciler, oklava ile rya sahibinin kendisine veya bir bakasna vurduunu grse, birisi beddua eder ve rya sahibi bu olaydan hayli znt duyar demilerdir. Kirmani oklava grmeyi; sert sz iitmeye yorumlamtr. OKLU KRP Ryada oklu kirpi grmek; zarar verecek dmana ve faydalanlacak ilaca tbir edilir. Okli kirpi ldrp etinden yemek, lmden dnmeye, trafik kazasndan kurtulmaya, idrar tutamama hastal olann ifa bulmasna dellet eder. OKSJEN Ryada oksijen tp grmek; hastanede yatan adama, ameliyat olan yakn dostun iyilik haberini almaya rya dellet eder. OKAMAK Hell olmayan birisini ryada okamak; gnahkr olup sonra tevbekr olmaya dellet eder. Hellini yni eini okadn ryasnda gren kimsenin, ok arzu ettii bir murad olur sevinli ve huzurlu bir mr srer. Ryada okamak; okanlanm okayandan hayr ve menfaat grmesine iaret eder. OKUL Ryada okul grmek; ilim renmeye, tahsilini yarm brakm adamn tahsiline devam etmesine rya dellet eder. OKUMAK Ryada bir kitab okuduunu grmek; ryann okunan eyin cinsine gre tbir edilmesine neden olur. yle ki yararl din kitap okumaya, tvbekar olmaya veya tarikata girmeye rya dellet eder. Zararl yaynlar okumak ise, ryann tam aksi olarak tbir edilmesine neden olur.
351

OLMPYAT Ryasnda olimpiyatlara katldn gren kii; spor yapmaya balar ve mjdeli bir haber alr. OLTA Ryada olta grmek; hileyle elde edilecek haram karm mala ve kul hakkn yemeye rya dellet eder. Baz tbirciler, oltay i hayatnda elden kaacak frsata yorumlamlardr. OLUK Ryada oluk grmek, oluun iinden akan eyin cinsine gre ryann tbir edilmesine sebep olur. yle ki: Oluktan su akmas: Berekete, bollua, ucuzlua, fazla gayret sarf edilmeden kazanlacak zahmetsiz paraya iaret eder. Oluktan pis su akmas: Hastala, kapanmayan yaraya, ev huzurunun bozulmasna neden olur. Oluktan kan akmas: Rya sahibinin iinde bulunduu devlete dman saldrmasna rya dellet eder. Kabe'deki zemzem suyunun akt altn oluu grmek: Rya sahibine Allah- Tel (c.c) rahmetinin eritiine ve salih kullarn isimlerinin bulunduu deftere yazlmasna rya dellet eder. OMLET Ryada omlet yemek piirmek; kzgn alnan habere ve elden kan az miktar paraya iaret eder. OMURGA Ryada omurga kemii grmek; ayet omurga kemii yerinden ktysa ihanet eden dosta, kt arkadaa ve asi evlda rya dellet eder. Salam omurga kemii grmek ise; ryann aksi olarak tbir edilir. Baz tbirciler, lnn omurga kemiini grmeyi, o lnn rya sahibinden du beklediine rya iaret eder diyerek ryay yorumlamlardr. OMUZ Ryada grlen omuz; rzk grlemesine, uzak yolculua kmaya, hasta iin iyilie sala tbir edilir. Omuzun kmas; gvenilir dostun rya sahibinin hatal hareketi sonucu krlmasna rya dellet eder. Omuzda arlk olmas, bu olayn ryada grlmesi; rya sahibinin gnha girdiine ve Allah Tel'nn (c.c) rzs olmayan iler yaptna dellettir. Byle bir rya gren kimse; hemen tvbekar olup hareketlerini dzeltmelidir. Ryada iki omuzunun yerinde olmadn
352

gren kii, evltlarndan veya erkek kardelerinden birini kayp eder. Yakn zaman iinde onlarn lm haberini alr. Zira ryada omuz g, kuvvet veren kardei veya evld gsterir. ONK PARMAK BAIRSAI Ryasnda oniki parmak barsan gren kimse; mide rahatszl ekmeye balar, ayrca znt, keder veren bir haber alr. OPERA Ryasnda opera dinlediini grmek; vaktini bo ilerle geiren maymun itahl adama iaret eder. OPERASYON Ryasnda bir operasyona (adli bir olaya) katldn gren kimse; dost diye bildii bir yakn arkadann ihanetine urar. ayet ryay gren kii ticaretle urayorsa iinde bir baarszla urar ve elinden nemli bir miktar para kar. ORAK - ORAK BOCEG Ryada orak grmek; yeni mal almaya, borlarn toplanmasna dellet eder. Bazen de orak veya orak grmek, ailenin bir arada toplanmasna ve rya sahibinin mirasa konmasna tbir edilir. Tarlann hasadndan sonra ortaya kan orak bceini grmek, mal yiyen adama veya yetim mal yemeye rya dellet eder. ORAMRAL Ryada oramiral grmek; hayrsz kiinin olan bir kimsenin hatasndan dnmesine rya dellet eder. Bazen de, askerlii gelmi olan erkek akrabann evine ar pusulasnn gelmesine ve askerliini denizci olarak yapmasna rya iaret eder. ORGAN Ryada organ grmek; grlen organn cinsine gre ryann tbir edilmesine sebep tekil eder. ORJNAL Ryada orijinal (ender grlecek) bir eyay grmek; mucit ocuu, yeni eyler yapmaya, bol kazan getirecek yeni ie girmeye rya iaret eder.
353

ORKESTRA Ryasnda orkestradan mzik dinlediini gren kimse; bir i ortaklna girer ve bu i ortakl kendisi iin pek hayrl olmaz. Bazen de bu rya seyahate gitmeye veya tatile kmaya da yorumlanr. ORKDE Ryada grlen orkide; bekr iin zengin birisiyle evlenmeye, ele geecek mhimce bir miktar paraya rya dellet eder. ORKNOS BALII Ryada grlen orkinos bal; haram yoldan zengin olmaya, haksz mirasa konmaya dellet eder. Orkinos bal tutmak; talebe iin iyi meslek edinecei okula girmeye iaret eder. Hmile kadn ryasnda orkinos bal tuttuunu grse; ksmetli bir kz evld sahibi olacana rya dellet eder. ORMAN Ryada orman grmek, ryann hayra yorulmasna sebep tekil eder. Orman da yrmek rzkn genilemesine, malca zenginlemeye, gnhlardan tevbekr olmaya, ilim renmeye ve limlerin sohbetlerine katlmaya dellet eder. Ormann yanmasn grmek, hi bir zaman hayra yorulmaz. yle ki; Ormann yanmas, gnha girmeye, fakirlemeye, tccar iin ifls etmeye ve hayrsz evlda dellet eder. ORTAK Ryada birisiyle ortak i yaptn gren kii; iinden ayrlr ve kark olan ie girer. Ve bu i rya sahibine pek iyi bir istikbl salamaz. Bir kadn bu ryay grse, einden gizli ald bir eyann meydana kmasna rya iaret eder. Bazen de bu tip ryalar, gayr meru ilikilere, bekr iin evlenmeye, kadn iin kocasnn metres tutmasna dellet eder. ORTAPARMAK Ryada ortaparmak; g, kuvvet, hret, kredi, itibar, evld semboldr. Ortaparmann yok olduunu grmek, yukarda saydmz eylerden birisinin kaybna rya yorumlanr.

354

ORTODOKS Ryada hristiyanlarn mezheplerinden biri olan Ortodoks mezhebine mensup birini grmek, gnha girmeye, dinine bid't kartrmaya veya haram mal yemee rya dellet eder. Bu ryay bir lim grse, ryas o limin ilmine gre i yapmadna ve dininde bozukluk olduuna iaret etmektedir. ORTOPED Ryada ortopedi polikliniine gittiini grmek; kemik krlmasna veya trafik kazas geirmeye rya yorumlanr. ORU Ryada kendini oru tutarken grmek, adak adamaya ve adan yerine gelmesine dellet eder. Ryada oru bozmak, dilini gzel kullanmamaya, kalp krmaya ve dedikodu etmeye dellet eder. Ryada bilmeden orucu bozduunu grmek, sevaba girecek i yapmaya, fakirleri sevindirmeye dellet eder. Ryada kasten orucu bozduunu grmek; szden dnmeye, yemin bozmaya, adam ldrmeye dellet eder. Ryada keffaret orucu olan 61 gn oru tuttuunu grmek; tvbekar olmaya ve tevbelerin Allah- Tel (c.c) katldna dellet eder. Ramazan aynda oru tuttuunu grmek; znt, kederden kurtulmaya, rzkn bollamasna ve Kur'n- Kerm renmeye dellet eder. aylarda oru tuttuunu grmek, yksek rtbeli kimselerden fayda salamaya, ticaret iinden bol para kazanmaya, salih bir evld sahibi olmaya veya deniz yolculuuna kmaya rya dellet eder. Harm olan gnlerde oru tuttuunu grmek; mala haram katmaya, gnahkr olmaya, dininde bozukluk olmasna veya yetim mal yemee dellet eder. Hasta bir kimsenin ryada kendisini orulu olarak grmesi, hastalndan kurtulacana ve vcudunun ifa bulacana iaret eder. Ryada yllk oru tutmak, ilim renmeye halka va'z vermeye, cihd etmeye dellet eder. Kaza orucu veya nafile oru tuttuunu ryada grmek, bortan kurtulmaya, zengin olmaya ksmetli evld sahibi olmaya, hatra gelmeyen bir yerden gelecek byk miktarda paraya, zekt ve oru borcunu demeye rya dellet eder. Ryada nafile orucu veya kaza orucunu bozduunu grmek; gybet yapmaya veya iddetli, arl olan bir hastala tutulmaya rya dellet eder. HZ. OSMAN (A.S) Ryada Hz. Osman (a.s)' grmek, ok hayrldr. Hz. Osman (a.s)' gren kii; tvbekar olur Peygamberimiz (s.a.v)'in snnet-i
355

seniyyelerini yerine getirmeye zen gsterir, imn zere lr, din kuvvetli olur, hiret hayatnda Hz. Osman (a.s)'n komusu olur. Bazen de rya sahibi bekrsa kz olan kz olan saliha bir hanmla evlenir hatta rya sahibi bu tip evlilii iki defa yapar. lim bir kimse Hz. Osman (a.s)' ryasnda grse; sevdii zlem duyduu birisinden tekrar ders alr ve ilmiyle amel yapmaya balar. Hacc'a gitmemi olan bir kimse ryasnda Hz. Osman (a.s)' grse, ilk hacc mevsiminde hacc'a gider. Hz. Osman (a.s)' ryada grmek, Kur'n- Kerm'i ok okumaya, hfz etmeye, tefsir edip, ilim retmeye ve ehit olarak lmeye rya dellet eder. OSMANLICA Ryada Osmanlca renmek, tarihi bilgiler renmeye, talebe iin retmen olmaya veya gemiten ibret alarak hareketlere dzen getirmeye rya dellet eder. OSURMAK Ryada osurmak (yellenmek); skntdan kurtulmaya, fena sz sylemeye dellet eder. Sesli osurmak; gizli iin meydana kmasna yorumlanr. Bakasnn osuruunu duymak; eiyle tartmaya evdeki huzursuzlua ve kt sz iitmeye rya dellet eder. Ryadaki osuruk sesi ve kokusu, u drt eye tbir edilir: 1) Fena sz. 2) Sknt. 3) zntden kurtulmak. 4) Ahlksz akraba. OTA (Padiahlarn devrinde seferler srasnda kullanlan byk adr. Ota- Hmayun) Ryada ota da kendisini gren kii; devlet iinde mevki ve itibar ykselmesine iaret eder. Hmile bir kadn veya ei hmile olan bir adam bu ryay grse, herkes tarafndan tannacak adaletli, yksek mevkilere gelecek bir evlt sahibi olur. OTEL Ryada grlen otel; yeni i yapmaya ve yeni yolculuk yapmaya seyahate kmaya dellet eder.

356

OT Ryada ot grmek; hayr ve dince sevaba girmektir. Vcudunda ot bittiini grmek; ecelin yaklamasna dellet eder. Ot toplamak yemek; zengin olmaya ve dny malna fazlaca deer vermeye tbir olunur. Yenmeyecek zehirli ot yemek; hastalktan kurtulmaya ve haram mal yemeye iaret eder. Ot toplayp sattn grmek; hayr ilemeye, skntda olan kimseye bor para vermeye rya dellet eder. Ot satan kimseyi grmek bor almaya birisinden iyilik grmeye sknt zntden kurtulmaya rya dellet eder. OTURMAK Ryada oturmak; i durgunluuna, korkmaya, cesaretini kayb etmeye dellet eder. OTOMOBL Ryada otomobil sahibi olmak; dny malna dkn olmaya, para biriktirmeye ve ok tasarruf etmeye rya yorumlanr. OTOBS Ryasnda kendisini otobste yolculuk ederek gren kimse; bir yolculua kar. Bazen de grlen otobs uzak yoldan gelecek misafire dellet eder. OTOPARK Ryada otopark grmek, i durgunluuna, eldeki bir miktar parann sebepsiz yere lzumsuz harcanmasna dellet eder. OTOPS Ryada bir lye otopsi yapldn grmek; intihar haberi almaya veya bir yaknn kayp olmasna ve ondan haber alnmasna dellet eder. OTOSTOP Ryasnda otostop yaptn grmek; dny zevklerine dkn hiretini dnmeyen insana ve zamann daima seyahat ederek geirmek isteyen kimseye rya dellet eder. Bu rya bazen de davet almaya yorumlanabilir.

357

OTURAK Ryada oturak grmek; malca zengin olmaya ve byk miktarda umulmadk yerden gelecek paraya rya dellet eder. Bazen de bir ocuu oturakta otururken grmek; yeni i yapmaya kazanl ticaret iine girmeye dellet eder. i pislikle dolu olan oturak eer iindeki pislik kk abdest (i) ise rya pek hayra yorulmaz. nki kk abdest (i) gnh diye tbir olunur. Fakat byk abdest (kat pislik) ise para, mal ve mlke yorumlanr. OVALAMAK Ryasnda bir eyay veya organn ovaladn gren kimse; skntlarndan, zntlerinden ve kederinden kurtulur. Rya sahibinin asi evld varsa o evld hatalarn anlayp doru yola dner. Tvbekar olur. Anne ve babasnn rzlarn almaya alr. OY Ryada oy pusulas grmek; politikaya atlmaya, partili olmaya ve devlet memuriyetine girmeye rya dellet eder. Oy pusulas atmak; seim yapmaya kararszlktan vazgemeye ve sinir bozukluklarndan kurtulmaya dellet eder. OYA - OYALAMAK Ryada oya oyalamak; bekr kz iin evlenme teklifi almaya (hayrl bir ksmete) bekr olan iin becerikli marifetli olan bir kzla evlenmeye rya tbir olunur. Oya, evli kadn iin skntdan kurtulmaya, kocasnn kendisini ok seveceine, dedikoducu kimselerin szlerini dinlemeyeceine rya dellet eder. Bazen de oya sevinli haber, mektup diyerek tbir edilir. OYUN OYNAMAK Ryada oyun oynamak; bir ne'eli (dn vb) cemiyette bulunmaya onun haberini almaya rya dellet eder. ans oyunlar (tavla, kat oyunu) para kaybetmeye, gururlanmaya ve ilimiyle amel etmeyen adama dellet eder. Futbol oyunu dmanla barmaya ve hasta kimsenin iyileeceine; shhatini kazanacana rya dellet eder.

358

D
ALMAK Ryasnda aldn gren kii, sevmedii bir arkadaylan barr, ailesinden birisinin kalbini kazanr ve ticaret hayatnda baarl admlar atar. D Ryada dn patladn grmek; kin duymaya, korkmaya chil erli bir kimseden zarar grmeye ve dince haram mal yemeye dellet eder. Bir d elde tutmak, sr tutan bir dost edinmeye, lzumsuz yere glen insana ve ondan gelecek zarara rya tbir olunur. DEV Bir talebe ryasnda dev yaptn grse; derslerinde baarl olur ve ilerde seecei mesleini hakkylan yerine getirir ve ok baarl olur. DN Ryada dn almak; dn alnan eyin nisbetince borca girmeye bazen de rya sahibinin bilinmedik bir kimseden yksek menfaat temin etmesine rya dellet eder.
359

FKE Ryada fke duymak; gzel ekilde vlmeye, ailesinden olmayan yabanc kimselere yardmc olmaya rya dellet eder.

RENC Ryada renci, talebe grmek; sevinli haber almaya, muzafer olmaya, rzkn bollamasna, yeni bir i yeri amaya dellet eder. Bazen de renci grmek; ilim retmeye, lim saygn bir yal zttan rya sahibinin ders almasna rya dellet eder. RETMEN Ryada retmen grmek; ilim renmeye, gzel konularn ilendii toplantlara katlmaya rya iaret eder. Ryada retmen; chil toplulua ders vermeye, tahsilini yarm brakm olan yaknn tahsiline devam etmeye balamasna dellet eder. retmen olduunu grmek ilim artmasna sz syleme san'atnn gzellemesine vaiz veya hatip olmaya yorumlanr. RT Ryada rdn gren kimse; malndaki kazancndaki helli haram ayrr. Gnhlarna tvbekar olur ve Allah- Tel'nn (c.c) rzsn almaya alr. Baz tbircilere gre ryada rmek, kt huylar brakmaya, mide hastal ekmeye yorumlanmtr. RENMEK Ryasnda slmi ilim rendiini gren kimse; fakirlikten zenginlie, dinsizlikten hidyete erer. Kt eyler rendiini ryasnda gren kii, imnn kayb edecek iler yapmaya balar ve fakirleir malna haram karr evld varsa o evld anasna babasna asi olur. KE Ryada ke grmek; eitli ekilde tbir olunur. Ryada kenin krlmas; evldn hastalanmasna veya lmesine dellet eder. Ryasnda kesinin salamlatn gren kii, salih ameller iler ve maln oalmasna rya dellet eder. kesinin pis olduunu gren kimse, piman olaca bir i yapar veya abdestini usulne uygun olarak almayan adama rya dellet eder.
360

KSRMEK Ryada ksrmek, ikyet etmeye ve ikyet dinlemeye iaret eder. Ryasnda kendinin ksrdn gren kimse; bir yaknn ebeveyinlerine ikyet eder. Bakasnn ksrn duymak ise ryann tam ters ekilde tbirine neden olur. KSZ Ryasnda babasn kayb etmi ksz olan bir ocuu grmek; iyilik yapmaya, fakir akrabaya para yardm yapmaya ve hayr ilemeye rya dellet eder. Rya sahibinin byle ksz akrabas varsa derhal yardmc olmasn ryas iaret etmektedir. Bazen de rya sahibinin babasnn hastalanp lmesine rya tbir edilir. KZ Ryada kz grmek, eitli ekilde tbir edilir. yle ki; Beyaz kz grmek, hayra nail olmaya. kz eti yemek; zengin olmaya, yeni mal almaya. kzn srdn grmek, hastala yakalanmaya, shhatin bozulmasna. kzn boynuzlamas; ok iyi huylu olacak iki erkek evlda sahip olmaya. kz satn almak; dost edinmeye, yumuak sz sylemeye. kz brmesi duymak; uzak bir yolculua kmaya. kzn ektiini grmek; mevkiden ayrlmaya, iini kayb etmeye. kze binmek; mal, mlk sahibi olmaya. Siyah bir kze binmek, gnahkr olmaya. kz srs grmek; halk arasnda hret kazanmaya. kzle konumak; birisiyle mnakaa edip o kiiden nefret etmeye. kz kesmek; adan yerine gelmesine ve ok arzu edilen bir iin olmasna rya dellet eder. L Ryada lm eitli ekilde tbir olunur. yle ki; Ryasnda ldn fakat defin edilmediini grmek; dmanlarnn errinden Allah- Tel'nn (c.c) rzasyla kurtulmaya dellet eder. Ryada ldn fakat kefenlenmeden defin edildiini gren kii, tevbekr olmadan lr. ayet kabrinden kp tekrar yaadn ayn ryada grrse, gnhlarna tevbekr olmak rya sahibine nasip olur. Ryada lp sonra yaadn grmek; fakirlikten kurtulmaya, kaca yolculuktan sa salim evine dnmeye rya dellet eder. Ryasnda daha evvel lm olan birisini grp onunla konumak, lm olan ahsn ehit mertebesinde olduuna rya dellet eder. Ryada bir lnn cesedini bulmak, el srmek; umulmayan yerden
361

gelecek mal diye yorumlanr. Ryada grlen l ayet gler yzl, gzel giyimli olarak ryada grlrse, bu rya o lm olan ahsn hiretteki iyiliine, kendisine edilen dualardan memnun olduuna dellet eder. ayet grlen l ahs ask yzl, skntl grlrse, rya sahibinden du hayr beklemektedir diyebiliriz. Ryada lnn arkasndan gitmek, rya sahibinin onun mesleinden olmasna dellet eder. Ryada lnn evin kapsndan girdiini grmek; uzak yerden gelecek misafire, kayp dosttan haber almaya dellet eder. Ryada l eti yemek; gybet etmeye ve mr uzamasna yorumlanr. Ryada einin ldn ve tekrar yaandn grmek; ticari ilerin alacana ve zinginlemeye yorumlanr. Ryada bir ly kucana almak; harm mala, yetim mali ve faiz yemee dellet eder. Ryada lnn yiyecek veya iecek bir ey istemesi; rya sahibinden lnn ruhuna du edilmesi, fakir fukarann doyurulmas, hayr hasenat yaplmasna iaret eder. Hasta bir kimsenin ryasnda ldn grmesi, o hastann iyileeceine rya iaret eder. Ryada bir ly dirittiini gren kii; bir kfirin Mslman olmasna sebep olur. Ryada lm olan anne veya babasn gren bir kimse; korkudan emin olur, znt ve kederi gider ve annesi babas rya sahibinin dularndan haberdar olmaktadrlar diyebiliriz. lnn rya sahibine bir ey yedirmesi vermesi; rzkn bollaacana, ganimete, mirasa byk paraya rya dellet eder. Ryada kendi eyalarndan birisini lye vermek, rya sahibinin lmnn, ecelinin yaklatna dellet eder. Bazen de rya, mala gelecek zarara tbir olunur. Ryada bir ly pmek; o lnn brakt maldan, ilimden, eserden faydalanmaya dellet eder. Ryada daha evvel lm olan birisinin tekrar ldn grmek, yakn bir dostun veya daha evvel lenin arkadalarndan birisinin leceine rya dellet eder. Ryada lnn rya sahibinin evine geldiini grmesi; rya sahibinden lnn hellk istediine rya iaret eder. Ryada lnn elbiselerini ykamak; lnn borlarn deyip onu kul hakkndan kurtarmaya dellet eder. Ryada lnn uzuvlarndan birisinden ikyet etmesi; eitli ekilde tbir olunur. Elinden ikyet etmesi; maln Allah- Telnn (c.c) rzs haricinde harcadndan mesul tutulduuna. Ayaklarndan ikyet etmesi; Allah- Tel (c.c) rzs haricindeki yerlere gittiinden mesul tutulduuna. Bandan ikyet etmesi; Anne ve babasnn rzsn almadnn ve onlarn haklarndan mesul tutulduuna. Boynundan ikyet etmesi; Yalan yere yemin etmnesinden dolay ahrette mesul tutulduuna ve lnn kabir azb ektiine rya dellet eder. lnn ryada rya sahibini dvmesi; ona g verdiine ve kendisinin ruhu iin yaplan
362

hayr, hasenattan, dudan, haberdar olduuna rya dellet eder. Ryasnda ly dvdn grmek; o lnn borlarn rya sahibinin demesine dellet eder. Ryada bir lyle cinsi temasa girdiini gren kii; mnfk dinsiz birisiyle arkada olacana rya iaret eder. Ryasnda bir lyle yatp uyuduunu grmek; rya sahibinin mrnn uzayacana yorumlanr. Ryada daha evvel lm olan birisinin elinden tutup bilinmeyen yere gittiini grmek; rya sahibinin lm tehlikesi geireceine rya dellet eder. Ryada bir lyle evlenmek; daha evvel yaplm bir iten piman olmaya rya rya dellet eder. Ryada lnn uyuduunu grmek; o lnn hiret hayatndaki rahatlna iaret eder. Ryada lnn plak halde grlmesi; rya sahibinden du beklediine yorumlanr. Ryasnda lnn namaz kldn veya ibdet ettiini grmek, onun hirette ibdetlerinin kabul olduuna ve rya sahibini ibdetlerini tam ve eksiksiz yapmasn istediine yorumlanr. Ryada kadnlarn lsn plak grmek; tesettre riayet etmeyen ei, kzkardei veya evld bazen de rya sahibinin kendisini ve girdii gnhlar rya gsterir. LDRMEK Ryasnda tanmad bir kimseyi ldrdn gren kimse, byk gnhlardan olan baz gnhlar iler. Kendisinin ldrldn rya sahibi grrse; tvbekar olup gnhlar Allah- Tel'nin (c.c) rzs ile afv olunur. Ryada kendi ocuunu ldrdn gren kii; ocuuna din bilgilerini vermelidir. nki bu yzden gnha girmektedir. Ryasnda bir kiiyi ldrdn gren kimsenin; rtbesinin ykselmesine fakat gnha girmi olduuna rya dellet eder. Bir kadn kocasnn kendisini ldrdn grse; kocasyla aras alr ve mahkeme kanalyla kocasndan ayrlr. Erkek iin de rya ayn ekilde tbir edilir. Ryada savata lmek; ehit olarak lmeye o makama ulamaya dellet eder. lim ilim sahibi birisini ldrmek; ilim renmeye o limden faydalanmaya dellet eder. Ryada lm annda olduunu grmek, bakasna zulmetmeye ve tevbekr olmaya rya dellet eder. Baz tbirciler, lm annda olan kimsenin; bekr ise evleneceine, Kur'n- Kerm'den phe ettiine, einden boanacana rya iaret eder demilerdir. HZ. MER (R.A) Ryada Hz. mer (r.a)' grmek; ryann hayra yorumlanmasna sebep olur. Hz. mer (r.a)'n elinden tutmak, elini pmek, gnhlara
363

tevbe etmeye, hak ile batl ayrmaya, dindeki gzellie, kul hakkn gzetmeye tbir olunur. Ryada Hz. mer (r.a)'n rya sahibine bir ey verdiini grmek; ibdetle megul olmaya, rzkn genilemesine, fakirin zengin olmasna, tvbelerin Allah- Tel'nin (c.c) katnda kabul olmasna rya dellet eder. Ryasnda Hz. mer (r.a) ile sohbet ettiini grmek; Peygamber efendimiz (s.a.v)'in snnet-i seniyyelerine uymaya, eksiksiz yerine getirmeye, ilim renmeye, fkh ve slm eriat zerine hareket etmeye rya yorumlanr. Hz. mer (r.a)'n elbisesini, hrkasn, baln, sarn veya cbbesini ryasnda giydiini gren kii, bir yere vali olur veya nl bir devlet adam olup adaletli olarak halk ynetir. NLK Ryada nlk giymek; tccar iin yeni i yeri amaya, memur iin mevki deiikliine, talebe iin derslerinde baarl olmaya, ii iin usta olmaya, ev kadn iin san'at renmeye, bekr iin becerikli san'atkr bir ksmet kmasna rya dellet eder. PMEK Ryada pmek; yardm grmeye, mali yardm almaya, bortan kurtulmaya iaret eder. Ryasnda bilmedii birisini pmek, ona sarlmak, arzu edilen iin yaplmasna rya sahibinin lehine sonulanmasna dellet eder. Ryasnda tand bir kimseyi ptn gren kii, yakn zamanda iyi, fedakr, hakik dost olacak birisiyle arkada olur. Ryada bir ocuu pmek; Allah- Tel'nn (c.c) rzsn kazanacak iler yapmaya, kimsesiz ocuklar sevindirmeye dellet eder. RDEK Ryada yaban rdek grmek; deniz yolculuuna, kederden kurtulmaya, feraha kmaya rya yorumlanr. Evcil rdek grmek, aile, znt, e, evld ve onlara ydecek hal olarak tbir olunur. Beyaz rdek grmek, ele geecek ok miktarda paraya ve gayr menkule iaret eder. rdek eti yemek, para kazanmaya, bekr erkek iin zengin bir kadnla evlenmeye, bekr kz iin zengin bir talibe rya tbir olunur. rdek grmek; genelde mevki ykselmesi, kt huylarndan kurtulacak yakn akrabaya dellet eder. rdek sesi duymak, mjdeli haber diye tbir olunur. RMCEK Ryada rmcei grmek; yalanc kadna, zayf korkak tembel
364

adama yorumlanr. rmcek ana sarldn grmek, ibdet takva sahibi birisinden nasihat elmaya veya by yapan kadna dellet eder. rmcek yuvas grmek; evin huzurunun kamasna, iddetli ka rya dellet eder. TMEK Ryasnda ku gibi ttn gren kimse; lzumsuz sz syleyen yararsz iler yapan bir adamdan hakaret edici veya lzumsuz yere sz sliyen adamdan laf dinler. ZENMEK Ryada bir eye, bir mala zendiini gren kimse; arzu ettii bir eye nail olur, ok murad ettii ey yerine gelir. Birisinin ilmine zenmek o ilmi renmeye, Kur'n- Kerm'i ezberlemeye, ocuk dourana zenmek, ocuk dourmaya, ibdet edene zenmek, ibdet etmeye namaz klmaya balamaya dellet eder. Ksaca ryada zenilen ey mutlaka olur diyebiliriz. ZGR Ryada zgr kalmak; hapisten kurtulmaya veya huzursuz, geimsiz olan eten boanmaya rya dellet eder. Skntlar olan bir kimse bu ryay grrse; skntlarndan kurtulup feraha, sevince ular ve ok mutlu olur.

365

P
PAA Koyun gibi eti yenen hayvanlarn paasn ryasnda piirip yediini gren kimse; byk bir mala sahip olur fakat bu mal ok israf edip lzumsuz yerde yer. Baz tbirciler ise, bu ryann yorumunu yetim mal yemek ve mala haram karmas olarak tbir etmilerdir. PAAVRA Ryada izbeliklerden, plklerden paavra toplayan paavracy grmek, maln zektn toplayan veya maln vergisini toplayan maliye memuruna dellet eder. Bu ryaya gren kiinin ayet tccarsa vergi dairesinde bir ii olur ve bu i rya sahibinin hayli zlmesine sebep olur. Kendisinin paavra topladn ryasnda gren kimse; yoksulsa zengin, zengin ise mal varln arttrmak iin eitli teebbste bulunur. PADAH Ryada padiah grmek; grlen padiahn (Osmanl) onun devrinde onun yaantsna gre ryann tbir olunmasna neden olur. Szgelimi; Fatih Sultan Mehmet'i ryasnda gren kimse, zengin olur, halk arasnda itibar gren, tannm bir kimse haline gelir. Bu ekilde ryay tbir edebilmek iin Osmanl padiahlarnn hayat hikayelerini ve devirlerini anlatan kitaplar okumak gereklidir. Hangi padiah olduu belli olmayan bir rya grlrse rya sahibi dmanna kar galip olur. Arzular, emelleri yerine gelir. Evltlar varsa onlar mevki sahibi, drst, erefli kimseler olurlar. Bazen de bu rya da
366

padiahn adrnda, taht odasnda grlmesi zengin olmaya, iyilik grmeye ve ehit olarak lmeye tbir olunur. PAKET Ryada paket almak; hediye almaya, sevinli mektup almaya dellet eder. Bekr in bu rya evlenme teklifine ksmetin almasna yorumlanr. Tccar olan ryasnda paket aldn bir kimse grse; yeni bir i teklifi alr ve bu i onun iin hayli kazanl olur. PALABIYIK Ryasnda bir erkek palabykl olduunu grse gsterie nem veren szne yalan katan birisiyle arkada olur. Bu ryay gren kimsenin bu tipte bu karakterde olan bir arkada varsa ondan uzak kalmaldr. nk bu arkada dost diye gzakmekte fakat aslnda ok kt bir dmandr. PALAMUT (Mee) Ryada mee aalarnn palamutlarn topladn gren kiinin yapt bir iten kendi fayda salamayp bakalarnn faydalanacana rya dellet eder. Bazen de bu rya sahibinin mekruh (harama yakn) iler yaptn ryas gsterir. PALAMUT BALII Ryada palamut bal tuttuunu gren kimse; byk bir ksmete nail olur ve eline mhimce bir miktar para geer. Palamut baln piirip yemek; yeni iyeri amaya, ekonomik ferahlamaya, ksmetli ocuk sahibi olmaya rya dellet eder. PALET Ryada paleti (resim) kullanmak; san'atkr olacak hisli evlda, sevin duyulacak mutlu olunacak haber almaya rya yorumlanr. Bazen de paletin stn renkli boyalarla dolu halde grmek hareketli bir mr srmek anlamna gelir. PALMYE Ryada palmiye aac grmek; tatile kmaya ve bu tatili gzel bir yerde geirmeye rya dellet eder. Bekr bir kimse bu ryay grse, bir k maceras geirir ancak k olduu kimseyle evlenemez veya ciddi ilikiye giremez.
367

PALYAO Ryada palyao grmek; bir olaya ok sevinmeye, lzumsuz iler yapan kadna, kendisini ilgilendirmeyen ilerle uraan adama, derslerine almayan talebeye rya dellet eder. Kendisinin palyao olduunu ryasnda gren kimse; gnha girecei ilerle uramaktadr ok dikkatli olmaldr. Bu rya sahibi iin uyar niteliini tar. Rya sahibi hiretine nem vermeye balamal gnhlarn, sevablarn iyi dnerek hareketlerine yn vermelidir. PALUZE (Pelte) Ryada paluze yemek grmek; piirmek, fel hastalna, salk bozulmasna, ok byk znt verecek bir olay yaamaya dellet eder. Paluze yemek; iyilik grlecek dosta, haberci kadna da yorumlanabilir. PAMUK Ryasnda pamuk satn aldn gren kii; dinini dzeltecek ameller ilemeye balar, ibdetlerine nem verir. Pamuk tarlasn ryada grmek; skntdan kurtulup feraha kmaya, fakirlikten kurtulup zengin olmaya, engelli iih haline yoluna girmesine rya dellet eder. Ryada pamuu elinde tutmak, gnhlarn eksilmesine iaret eder. PANAYIR Ryasnda kendisini panayr yerinde gren kimse; bereketli bir yl geirir, yeni mallara sahip olur veya hasta ise hastalklarndan kurtulup Allah- Tel'nn (c.c) izniyle iyi olur. Panayr yeri grmek; dn haberi almaya, yakn akrabann evlenmesine, bekr kza iyi bir ksmet kmasna da tbir olunabilir. PANCAR Ryasnda pancar yediini gren kiinin; bozuk, kark ileri dzelir, evinin geimsiz hali gider, kt huylarn dzeltir, gnhlarn terk eder diyebiliriz. Pancar ektiini gren bir ifti; uurlu gelecek bir evlt sahibi olur, bu evld anne ve babasna ihtiyarlklarnda, skntl zamanlarnda ok yardmc olur. PALTO Ryada palto giydiini gren kimsenin; bir ii yoluna girer ve mevkisinde iyi bir ekilde ykselme olur. Palto giymek; sebepsiz sevinmeye, yeni dost edinmeye, klk hazrlk yapmaya dellet eder.
368

PANCUR Ryada pancur grmek; gizli srlar diye yorumlanr. Evine pancur taktrdn gren kimse, einin kendisinden saklad srlarn renir. yerine pancur taktrdn gren kimse; iiyle ilgili gizli srlar renip bu srlar lehine kullanr. Bazen de pancur daleverac, iten pazarlkl adamdan renilecek dedikodulu, kt sr diye yorumlanabilir. PANKART Ryada pankart astn gren kiinin; ba bir olaydan dolay devlet daireleriyle derde girer. Pankart okumak; politikac olmaya, devlet iine girmeye, memur olmaya tbir olunur. PANO Ryasnda panoya bir kat astn grmek; srr meydana kan adama, yeni eyler duymaya, haber almaya rya dellet eder. Hmile bir kadn bu ryay grse; ilerde iyi yerlere gelecek, konumas, lisan dzgn olacak ocuk dourur. Bir talebe bu ryay grse; derslerinde ok baarl olur, ilerde basn yaynla ilgili bir meslee girer ve iinde ok baarl olur. PANSYON - PANSYONER Ryada pansiyonda kaldn gren kimse; evinden ksa sreli ayrlr yeni bir yolculua kar. Pansiyon grmek; tatile kmaya veya misafir gelmesine rya dellet eder. Ryasnda evini pansiyon haline getirdiini ve pansiyonerlerle konutuunu gren kimse; gelip geici dostluklar kurar herkes de bir kusur bulup dostlarn sk sk krar. Rya sahibinin bu karekteri ilerdeki hayatnda onun yalnz kalmasna sebep olur. Rya sahibi hareketlerine dikkat etmeli ve diline sahip olmaldr. PANTER Ryada panter gren kimse; salam karekteri olan kuvvetli, gl bir kiiyle dost olur. Panteri tutmak; skntdan kurtulmaya, znt kederleri atmaya dellet eder. PANSUMAN Ryada yaraya pansuman yapmak; hastalktan kurtulmaya, znt veren dertlerin atlmasna, huzurlu olmaya rya dellet eder.

369

PANTALON Ryada pantalon giymek; erkek iin hayra, kadn iin gnahkr olmaya yorumlanr. Bir erkek yeni bir pantalon giydiini ryasnda grrse; bakalarnn hkm altna girmeden baz przl ileri hal edip baarl olur. yi mevkilere gelir ve malca zengin olur. Cesaretli kararlar verir. Bir kadn pantalon giydiini grrse, Islmiyette kadn iin erkee benzemek onlarn giysilerini giymek gnh olduu iin rya gnahkr olmaya dellet eder. PANZEHR Ryasnda zehire kar panzehir verildiini gren kimse; gnhlarna tevbe edip hareketlerine dikkat etmeye balar. Ayrca aras iyi olmayan arkadalarylan barp onlarn gnln kazanr. Hasta bir kii kendisine panzehir verildiini grse; hastalna tehis konulup uzun devrede tedavisi yaplr ve rya sahibi shhatine kavuur. PAPA Ryada papay grmek; onunla konumak, dininde bozukluk olmasna, imann azalmasna rya dellet eder. Papann rya sahibinin elinden tuttuunu grmek; mslmanlktan kp kfir olmaya tbir olunur. Papay grmek; pheli, sonu hayrsz olacak felketler getirecek ilere girmeye de yorumlanr. PAPAAN Ryada papaan grmek; zina suu ileyen, haram yiyen erkee, gzel konuan kibirli kadna, ok laf bilen geveze kimseye tbir olunur. Papaan tutup kafese koymak; bekr iin gsterili, fazla konuan kiiyle evlenmeye dellet eder. PAPATYA Ryada krlk yerden papatya topladn gren kii; ayet bekr bir erkekse sevimli cana yakn bir kzla hissi bir ilikiye girer. Bekr kz bu ryay grse; mal durumu iyice olan yakkl bir gen erkekten evlenme teklifi alr. Hasta bir kimsenin papatya topladn grmesi; shhatinin dzeleceine tbir olunur. Baz tbirciler papatya toplamay; yeni dini emirleri, kurallar renmek diyerek ryay yorumlamlardr. PAPAZ Ryada papaz grmek; dine bid't kartrmaya, gnahkr olmaya
370

imnn zayflamasna rya dellet eder. Papaz elbisesini ryasnda giydiini gren kimsenin; dininde bozukluk ve dny halinde de sknt ve znt meydana gelir. Baz tbirciler papaz grmeyi; rzkn daralmasna, korkulacak olaya ve dnyalk iyi mevkye gelip hireti kaybetmeye tbir etmilerdir. PAPYON Ryada papyon grmek; takmak, kendisine yakmayacak ilikiler kuran adama, gsterie dkn olmaya, kibirlenmeye, gururlu hareket etmeye ve bu huylar yznden itibar kayp eden veya hretine, anna, erefine glge dren adama rya dellet eder. PARA - PARA ANTASI Ryada para; genelde znt, keder, sknt veya can skacak sz duymaya dellet eder. Ryasnda bozuk para saydn gren bir kiinin ok zntl bir haber alacana rya iaret eder. Ryasnda demir para yutup altn para olarak byk abdestinden ktn gren kimse; dinden kacak iler yapar veya mslman iken kfir olacak szler slemeye balar. Gizli yere saklanan para; gsul abdestini artlarna uymadan alan adama rya dellet eder. Kat para aldn ryasnda gren bir kimse, riyakr olan bir kimseyle bir sz zerine uzunca bir zaman mnakaa eder. Yolda para bulduunu gren bir kimse; alak, rezil iler yapan birisinin kendisine yapm olduun ktl renir. Ryasnda para bastn gren kimse; iine hile kartrarak bu yoldan para kazanr. Kalpazan, hilekr, dzenbaz adama ryada iaret eder. Darphnede para basan adam grmek; ibdetlerini eksiksiz yerine getiren cemiyette tannan sevilen saylan bir dosttan gelecek yardma rya dellet eder. Kalp para bascsn grmek; amel-siz, imn olmayan hilekr adamn rya sahibine edecei ktle rya tbir olunur. Ryasnda para antas ap iinden para karp saydn gren kimse; ksa zaman iinde bir mal kaybna urar. Bazen de bu rya, mrn azalmasna ve ilim mevk kaybedilmesine yorumlanr. Para antasn bir suya drdn gren kimse; ayet ticaretle urayorsa ifls edecek derecede bir iten zarar eder. Bir kadn bu ryay grse; kocasndan habersiz lzumsuz yere para harcar fakat kocas bu durumu renir ve rya sahibinin eiyle aras alr. Ryasnda para cezas dediini gren bir kimsenin; eline skntlarn giderecek kadar bilmedii ummad bir yerden bir miktar para geer.

371

PARAVANA Bir kimse ryasnda bir yerin paravana ile blndn grse; bir srr aa kar bu sr onun btn hayat dzeninin alt st olmasna sebep olur. Bazen de bu rya srlar tutamayan aa karan ve grlmek istenmeyen arkadaa rya dellet eder. PARAT Ryasnda parat yardmyla uaktan atladn gren kii; mal sknt ektii bir zamanda eline umulmadk yerden bir miktar para geer veya akrabadan, yeenden gelecek yardma, destee rya dellet eder. PARDS Ryada pards giymek; tesettrl kadna, sliha ee, namusa nem veren adama dellet eder. Bekr bir kimse bu ryay grse; namuzlu sliha bir kimse ile hayatn birletirir. Bir kadn bu ryay grse; dinne nem verip ibdetlerini yerine getirmeye balar. Ryada pards giymek; baz tbircilere gre srlarn, kabahatlerin rtlmesi, gnhlara tvbe etmek olarak yorumlanmtr. PARFM Ryasnda parfm srdn gren kii; sevinli bir haber alr, mutlu bir hafta sonu tatili geirir. Ryada parfm srmek, dnyev hayata nem veren, hireti dnmeyen, etrafna fazla nem vermeyen kadna, yeni tanlacak arkadaa rya tbir olunmutur. PARKA (Asker Ceketi) Ryada parka (asker ceketi) grmek, kurallara uymayan, toplumda dikkati ekmek iin aksi yadrganacak hareket eden adama yorumlanr. Bu ryay ayet yetimi evld olan birisi grrse; onun hareketlerine ve arkadalarna ok dikkat etmelidir. nk ryada parka giyme; asi evld diyerek tbir olunmutur. PARLAMAK Ryada (ne olduu bilinmeyen) bir eyin parladn grmek; sevinli habere, evlenme teklifine, mevki ykselmesine, rzkn bollamasna, hret olmaya rya dellet eder. Parlayan eyi elinde tutmak; dince imnn grlemesine, hayrl hretli evld sahibi olmaya ve limden alnacak ilme rya yorumlanr.

372

PARMAK Ryada parmak grmek; ok eitli olarak tbir edilir. Bir kimse ryasnda parmaklarnn balandn grse; rya bakasnn elinde olan, kullanlamayan mala dellet eder. Parmaklarnn srldn gren kiinin; shhatinin bozulacana rya dellet eder. ayet rya sahibi hasta ise; ecelinin yaklatna rya dellet eder. Ryasnda parmaklarnn oaldn gren kimsenin; mal artar, evldlar oalr. Ryada parmak; evld, e, aile, karde, mal, mlk, namaz, ibdet diye yorumlanr. Ryada parmaklarn ksalmas; rya sahibinin evltlarndan veya ailesinden birisinin yznden mal kaybna urayacana rya dellet eder. Parmaklarn uzamas; be vakit namazn zamannda klndna dellet eder. Baz tbirciler orta parma; ikindi sere parma; akam ba parma yats namaz diye tbir etmilerdir. Bu parmaklardan birisinin ryada yokluunu, kaybolmasn veya dmesini grmek; rya sahibinin o namazn terk ettiini ryas dellet eder demilerdir. Ryada grlen parman trnann yokluu, dmesi; zekt verilmeyen mala, kardelerden birinin lmesine rya dellet eder. Ryada parmaklarn birbirine geirilmesi; isizlie, darla, malca skntl bir mr srmeye tbir olunur. Parmaklar ryada atrdatmak; kt sz iitmeye, rya sahibi hakknda dedikodu edileceine rya dellet eder. Ryada parmaklarn knalanmas; ekilen tesbihatlara, maln artmasna, rzk bolluuna rya dellet eder. Ryada sol elin parmaklarnn kesilmesi; bilinmeyen bir dmann olduuna ve ondan gelecek zarara rya dellet eder. Ryada parmaklarndan bal veya st akmas; rya sahibinin hayr hasenat yapmay ok seven bir kimse olduuna ve bu yzden Allah- Tel'nn (c.c) rzsn kazanan bir kimse olduuna rya dellet eder. Parmaklarn ryada birbirine karmas; ailenin bir araya gelerek nemli kararlar almasna rya tbir olunur. Parmaklarn yer deimesi; namaz vakitlerini birbirine kartran veya ilerini srasyla yapmayan adama rya dellet eder. Ryada parmaktan kan akmas; rya sahibinin ailesinden birisinin veya kendisinin trafik kazas geirmesine rya dellet eder. Ryasnda parman yaladn gren kimsenin; rzknn bollaacama ve rya sahibinin eline ykl miktarda mal geeceine rya dellet eder. Ryasnda parmaklarnn yaralandn grmek; kar kocann ayrlmasna, hasede, kine veya ilim kaybetmeye rya dellet eder. PARS Ryada pars grmek; gl dmana ve ondan gelecek madd
373

zarara dellet eder. ayet rya sahibi ryasnda pars yakaladn grrse, o dmann yener ve bu iin sonucunda eline byk bir miktar para gelecek bir iini yoluna koyar, olaylar rya sahibinin lehine geliir. PASAKLI Ryada pasakl olan birisini grmek; rya sahibinin yaantsnda olan dzensizliklere dellet eder. Ryada o danklklar toparlamak rya sahibinin hayatna yeni bir yn vereceine ve bu yn rya sahibi iin hayrl olacana rya iaret etmektedir. PASAPORT Ryada pasaport kardn gren kimse; bir i seyahatine kar veya yurt dndan ok sevdii misafirleri gelir. PASKALYA Ryada paskalya gren kimse; dinnin gereklerini yerine getirmemekte ve yava yava kalbi kararp imnn kaybetme tehlikesiyle kar karyadr. Grlen bu rya, sahibi iin uyar niteliini tanmaktadr. Rya sahibi dinni renmek iin sohbetlere katlmal veya din yaynlar okumaya nem vermelidir. PASO Ryada pasosunu kaybettiini gren bir talebe; derslerinde baarsz olur ve bu yzden ailesiylen aras alr. O yzden rya sahibi dikkatli olup derslerine daha fazla nem vermeli ok almaldr. PASPAS Ryada paspasa ayakkab silmek; kt ilerden, kt yoldan, hayrsz arkadalardan ayrlmaya ve olumsuz hareketlere eki dzen vermeye rya dellet eder. Bazen de ryada paspasta ayakkab silmek; zektn vermeye, malnn kirini temizlemeye rya tbir olunur. Apatmann kapsndaki paspas grmek; kt komulardan uzak durmaya onlarla ilikinin kesilmesine rya dellet eder. PASTA - PASTANE Ryada pasta grp yemek; znt, keder, sknt duymaya dellet eder. Elinde pasta olduunu fakat ondan yiyemediini gren kimsenin; elinden malnn kacana rya iaret eder. Pasta satn almak ksmetli, hayrl, bol kazanl bir ie girileceine rya dellet eder.
374

Ryada pasta piiren pastacy grmek; yeni bir ie girmeye, bir dosttan menfaatlenmeye tbir olunur. Ryada pastane grmek; yeni dostlar edinmeye, bekr iin evlenme teklifine, yeni mal sahibi olmaya veya bir mirasa konmaya rya dellet eder. Kendisinin pastac olduunu, pasta piirdiini gren kimse; bakalarnn faydalanaca mal biriktirir ve onlara kazancn yedirir. PASTIRMA Ryada pastrma grp yemek; yeni zahmetli bir i yolculuuna kmaya, bir miktar mal, paray bir kenara saklamaya, bankaya para yatrp hesap atrmaya, namaz, zekt gibi ibdetleri yerine getirmeye rya dellet eder. PAA Ryada paa rtbesinde olan birisini grmek; devlet kapsnda bir iin hal olmasna, kuvvetli bir dost edinmeye, ondan gelecek yardma, mevki rtbe ykselmesine, hret sahibi olmaya rya dellet eder. Kendisinin ryada paa rtbesinde olduunu gren kimse; evltlarndan birisinin ok nemli mevkilere geldiini grr ve kendiside ok nemli mevkilere gelip mal ynnden de istikblde ok zengin, saylan bir kimse haline gelir. PATATES Ryada patates grp piirip yemek; rya sahibinin kendi ksmetine dellet eder. Patatesin okluu; o senenin feyzinin ve bereketinin oalacana iaret eder. Ryada alnan patatesin rm olduunu grmek; mala haram karmasna veya elden kacak maln miktarna rya dellet eder. PATK Ryada bebek patii grmek; yeni evlt sahibi olmaya, ksr kadnn gebe kalmasna, hayrl haber almaya, sevin duymaya, rzkn bollamasna, ksmetli bir i yolculuuna kmaya rya dellet eder. PATKA Ryada patika yolda yrmek; meakkatli zahmetli bir i devresine girmeye, elin daralmasna gelirin azalmasna rya dellet eder. Fakat rya sahibi merakta kalmaldr, nk bu skntlarn sonu ok byk ferahlamaya, skntlardan kurtulup, mrn uzamasna sevinli mutlu bir hayatn balamasna neden olacaktr.
375

PATLICAN Ryada patlcan piirip yemek; iki yzl dost edinmeye, zntl bir haber almaya, kskanlk duymaya veya yaltaklanmay meslek haline getirmi birisiyle i yapmaya rya dellet eder. Patlcan satn almak; kt arkadalarla bir arada bulunmaya ve onlardan gelecek ktlklere rya tbir olunur. PATRIKNE Ryada patrikneye gittiini gren kimse; dinden kacak szler eder ve kfirlerin topland yerlere gidip imnn kaybeder. Bu ryalar sahibi iin uyar niteliini tamaktadr. Rya sahibi bu ryadan sonra kendini toparlamal ve dinni renmeye nem vermeli Allah Tel'nn (c.c) rzsn kazanmaya almaldr. PAVURYA Ryada pavurya yemek veya satn aldn grmek; mala karan harama, haram yemeye, byk gnh ilemeye rya dellet eder. Baz tbirciler ryada yenmesi mekruh olan pavurya, midye gibi eyleri yediini grmeyi; yetim mal yemeye, rvet yemeye ryay tbir etmilerdir. PAVYON Ryada pavyonda kendisinin bulunduunu gren kimse; birisiylen yasak ilikiye girip zina suu iler. Bu ryay bir kadn grse; tesettrne dikkat etmeyip bakalarnn kendisine bakmas nedeniyle gz zinasna neden olmakta ve byk gnhlara girmektedir. Bazen de bu rya, rya sahibine edilecek iftiraya, gelecek kt sze dellet eder. PAYE Ryada bir paye verildiini grmek; ilmin artmasna, limlerin arasnda rtbe veya hret kazanmaya rya dellet eder. Paye sahibi olmak; istenilen, arzu edilen meslekte baarl olmaya ve iyi bir mevkye gelmeye yorumlanr. Byk bir kalabaln nnde paye alndn grmek; halk tarafndan tannacak yararl faydal bir aleti icat etmeye ve halkn hizmetine sunmaya tbir olunur. PAZAR YER Ryada pazar yerine gidip evinin gda ihtiyacn temin ettiini grmek; tccar iin i aklna, yeni i yeri amaya, cesaretli, cretli
376

olmaya dellet eder. Bekr kz iin, tccar olan birisiyle evlenmeye. Yallar iin ibdetin artmasna shhat dzelmesine ve sakin, huzurlu hayat geirmeye dellet eder. Baz tbirciler, bu ryay mrn uzamasna, ailenin fertlerinin oalmasna veya dn haberi almaya tbir etmilerdir. PAZEN Ryada pazen kumandan alp elbise dikip giydiini gren kimsenin; eline az bir miktar para geer bu para rya sahibinin ferahlamasna neden olur. Pazenden yaplm elbise; k hazrl, mali durumu bozuk, fakat ok iyi, hakki dost diye derekte rya yorumlanabilir. PAZI Ryada paz otu yemek, toplamak, piirmek; borcun denmesine, talihin dnmesine dellet eder. Paz otu piirip bakalarna yedirdiini ryada grmek; kiinin namusu hakknda edilecek yalan sze iftiraya tbir olunur. PAZU Ryada pazu; insann arkasnda kuvvet olarak grd erkek kardee, day, amca, dedeye yorumlanr. Ryada grlen pazuda, eksiklik yukarda saydmz kimselerden gelecek musbete, ktle rya iaret eder. Pazudaki kuvvetlilik, fazlalk, erkek kardeten alnacak madd, manev yardma tbir edilir. Bazen de pazu; kiinin san'at ynn gsterir. Pazusunun kuvvetli olmas; g, kuvvet isteyen, san'at sahibi olacak evlt diye yorumlanr. PEE Ryada pee taktn grmek; sr saklayan, sz z doru, edepli, namuslu kadna dellet eder. Bu ryay bekr birisi grrse; namusuna nem verip maddiyata nem vermeyen hakki mslman olmaya zen gsteren birisiyle evlenir. Bu rya sahibine hayr getirir. PEETE Ryada peete grmek; umulmadk misafir gelmesine, mutlu gnler geirmeye, ruh temizliine nem veren birisiyle dostluk kurmaya rya dellet eder. Beyaz peete ile az silmek, kt sz sylemekten dedikodu etmekten vazgemeye, tesbihat yapmaya, iaret eder. Bu ryay ayet Kur'n- Kerm okumasn bilmiyen birisi grse; Kur'n- Kerm okumasn renir ve byk sevab kazanr.
377

PEDAGOG (ocuk Ruh Hekmi) Ryada pedagog (ocuk ruh hekmi) grmek; onunla konumak, aile iin sorunlar zmeye, as huylu evldn veya kardein kt huylarn terk edip hatalarndan dnmesine rya dellet eder. Pedagog grmek; ruhi skntdan kurtulmaya, feraha kmaya, yaramaz olan ocuun uslanmasna tbir olunur. PEDAL Ryada bisiklet pedal evirdiini grmek; bo ilerle vakit kaybetmeye, ksa bir yolculua kmaya dellet eder. Bisiklet pedal ryada grmek, spora balamaya, rejim yaplmas gereken bir hastal da iaret edebilir. PEDKR Ryada pedikr yaptrmak; elden kacak mala, zekt vermemeye, haram yemeye ve gnahkr olmaya dellet eder. Ayak trnaklarna pedikr yaptrdn gren bir kadn; kocasndan gizli baz kimselerle grr ve bu davran eiyle arasnn almasna neden olur. Pedikr yaptrmak; ayaklardaki fazla trnaklarn gitmesine, dzenlenmesine neden olmas yznden zekt vermek, hayr yapmak diyerek de yorumlanr. PEHLVAN Ryada pehlivan grmek, onunla gremek; g ileri baarmaya, hastalktan kurtulmaya dellet eder. Pehlivanla karlap onu yenmek; dinn kuvvetlenmesine, imnn grlemesine, kt huylardan vazgeip iyi huylar edinmeye rya dellet eder. Pehlivanla ryada konumak; yalan szden vazgemeye, gnhlara tvbekar olmaya ve tvbelerin kabul olmasna rya dellet eder. PEKLK Ryada peklik ekmek; byk para kazanlacak bir iin hal olmasna, maddi skntdan kurtulmaya, znt, keder duymaya, bir sz duymaya rya dellet eder. Peklik olduunu grmek; byk bir miras haberi almaya, yeni ticaret iine girmeye veya ksmetli evld sahibi olmaya dellet eder.

378

PEKMEZ Ryada pekmez kaynatmak; bir iten para kazanp bu paray aile arasnda datmaya rya dellet eder. Ryada pekmez yemek; hasta iin iyilemeye, sevin duyulacak haber almaya ve ibdet edip i huzura kavumaya dellet eder. Evinin mutfanda pekmez kaynattn ryasnda gren kiinin; kazanc oalr, evinin bereketi artar ve ailesine ksmetli birisi katlr. Ryada pekmez grmek; sevinli mutlu bir evlilik haberi diyerekte yorumlanr. PEKSMET Ryada peksimet yemek; rzk darlna, el aklndan kurtulmaya ve bteyi denkletirmek iin yaplacak tasarrufa tbir edilir. Peksimet piirip hazrlamak; ilerde kullanmak iin tasarruf edilip kenara konan paraya dellet eder. Bazen de bu rya klacak deniz yolculuu diyerek tbir edilir. PELERN Ryada pelerin giymek; gizli sr renip onu saklamaya rya dellet eder. Pelerini srtndan kardn ryada gren kii; srlarn aa karr veya kendisine sylenmi srr bakasna syler, gnahkr olur. nk sr da aynen mal gibi emnettir. Mala ihanet etmekle srrn saklanmayp bakalarna sylenmesi arasnda gnh bakmndan bir fark yoktur. PELN OTU Ryada pelin otu grmek; sevinli haber duymaya, sknt, keder duymaya rya dellet eder. Pelin otu ryada, saygn kimseden vlmeye onun yannda rtbe kazanmaya, deer verilmeye rya dellet eder. PELTEKLK Ryada peltek bir ekilde konutuunu grmek; sze yalan katmaya, yalan haber duymaya, znt duymaya dellet eder. PENCERE Ryada pencereden bakmak; yeni ev sahibi olmaya veya ev deitirmeye dellet eder. Ryada pencere grmek; bekr iin evlenmeye, zntl ise zntden kurtulmaya, hasta iin shhat bulmaya, ok arzu edilen iin yerine gelmesine, dmandan kurtulmaya rya dellet eder. Penceresi olmayan ev grmek; ryann yukardakilerin
379

tam aksi olarak tbir edilmesine neden olur. PENE Ryada ayakkabya pene yaptrmak; din emirler renmeye, kazanl bir yolculua kmaya, limlerin sohbetlerine devam etmeye, akrabalardan para yardm almaya rya dellet eder. Pene ryada; srr rten, saklayan emin, szne gvenilen, hakki dosta da tbir edilir. Rya sahibinin evresinde byle bir dostu varsa, onu krmamal ve onunlan ilikilerini daima iyi dzeyde tutmaldr. PENGUEN Ryada penguen grmek; deniz yolculuuna kmaya, seyahat etmeye, uzak yerden gelecek bir haber almaya rya dellet eder. Ryada penguen sevmek; hakki dost olacak arkadaa sahip olmaya iaret eder. PENSLN Ryada penisilin inesi vurunmak; hasta iin iyilemeye, k olmaya, kar cinsten birisiyle hissi bir yaknlk kurmaya rya dellet eder. Penisilin ate dren bir ine olduu iin ryann tam ters olarak yani, k olunan sevgiliden ayrlmaya da rya yorumlanabilir. PEPELEMEK Ryada pepelemek (kekelemek); sze yalan katmaya, dnine nem vermemeye, dedikodu etmeye dellet eder. ayet rya sahibi kendisinin pepelediini grse; kendisi yukarda saydmz gnhlardan birisini ileyip gnha girmektedir. Derhal tevbekr olup bu kt huyundan vazgemelidir. PERDE Ryada perde grmek; eitli ekilde yorumlanr. yle ki: Yrtk perde grmek; feraha kmaa, sevinli haber duymaya dellet eder. Cami kapsndaki perdeyi grmek; dni grevleri emirle yerine getirmemeye dellet eder. Siyah perde grmek; iddetli znt duymaya ve byk bir korku iinde olmaya dellet eder. Evin kapsna perde taktn grmek; sr saklamaya, kt i yapp bundan znt duymaya dellet eder. Eski perde grmek; devaml olmayan geici olan znt, keder, skntdr. Yerinde olmayan perde grmek; saklanan srrn halk tarafndan duyulup rya sahibinin rezl, rs-van olmasna rya dellet eder.
380

PERGEL Ryada pergel grmek; ince hesap peinde olan adama, arzulanan ve hesapl hareket edilen iin yerine gelmesine rya dellet eder. Pergel kullanmak; evld veya akrabadan birisinin (talebenin) arzu ettii meslei retecek okula gitmesine, dileklerine kavumasna rya deilet eder. Ryasnda evldnn elinde pergel grmek; o ocuu ilerde inaat ileriyle uraacak veya bir hesap adam (matematiki) olacana rya iaret eder. Ryasnda perhiz yaptn gren kimse; zektn deyip bortan kurtulur. Perhiz yapmak; hastalktan kurtulup shhate kavumaya ve gnhlara tevbe edip gnhtan kurtulmaya da dellet eder. PERSKOP Ryasnda periskoptan baktn gren bir kimse; uzakta olan bir dostundan haber alr veya uzun srecek bir deniz yolculuuna kar. Bazen de bu rya; ileriye dnk yatrm yapmaya, tasarruf etmeye dellet eder. Ryay tbir ederken periskoptan grnen eyde dikkate alnmaldr. ayet deniz, orman gibi yerlere bakld grlrse; istikblin parlak olacana ayet kt yerlere baklrsa; rya sahibinin bana istikblde kt eyler geleceine rya iaret eder. PERMA Ryasnda salarna perma yaptrdn gren bir hanm; kocasyla arasnda olan uyumazlklar zer, kocasnn ailesiyle iyi iliki iersine girer. Bir kadn erkek berberine perma yaptrdn grse; kocasndan sakl olarak birisiyle arkada olur. Bu arkada onun kt huylar edinmesine sebep tekil eder. PERUK Ryada peruk takmak; boanmaya, sevdiinden ayrlp baka birisiyle hissi ilikiye girmeye dellet eder. Peruk takmak, baz tbircilere gre, gnahkr olan kadn, yasak iler yapan (zina) kii diyerekte yorumlanmtr. Bu nedenle perukasn bandan kaldrp attn gren bir erkekse; kendine ihanet eden karsn bandan atar. Bir kadn bu ryay grse kocasnn kendisine ihanet ettiini renir. PERVANE Ryada pervane grmek; sabrsz kimseden iitilecek sze, iki yzl hareket eden arkadaa rya dellet eder. Ryada pervane evirmek; lafn herkese syleyen ara bozucu adam diyerek rya tbir
381

olunur veya rya; sabrszlk, acelecilik ve dnmeden sarf edilecek szler yznden i kaybetmeye dost kaybetmeye rya dellet eder. PERVAZ Ryada pencerenin pervazna tutunmak, oturmak; malca zengin olmaya, feraha kmaya, evldn ana babadan iyilik grmesine veya dmanlarnn errinden, ktlnden emin olmaya rya dellet eder. PESTL Ryada pestil yemek; birikmi paray harcamaya dellet eder. Pestil yapmak; ileriye dnk iyi yatrm yapmaya, para biriktirmeye rya iaret eder. PETEMAL Ryasnda petemala sarndn gren kii; ayet hacc vazifesini yerine getirmediyse hacc'a gider. Ryada petemal grmek; iyi bir san'at ve gnhlardan kurtulmaya dellet eder. Petemal hamama girerken kullanld iin bazen de; bilinmeden, istenmeden girilen gnh diye de rya tbir olunur. PEKR Ryada pekir kullanmak; hell mal kullanmaya, bir hayrdan sevabtan sebeplenmeye, sknt zntl gnlerin ksa zamanda gemesine rya dellet eder. Pekir elleri silmeye yarayan bir bez olduu iin; maln kiri olan zekt borcunun denmesine de yorumlanabilir. PETEK (Bal petei) Ryada bo bal petei grmek; hastalanmaya, elden bir miktar mal kmasna, para kaybetmeye tbir olunur. Bal ile dolu olan petei grmek; biriktirilen byk miktarda paraya ve o paradan fayda salamaya dellet eder. Petek grp onu ryada inemek; maln bollamasna rzkn grlemesine dellet eder. Petek bazen de ilim olarak yorumlanr. PETROL Ryasnda bir yeri kazp oradan ham petrol ktn gren kimse; byk bir mirasa konar. Bu para rya sahibinin ok zengin olmasna sebep tekil eder. ayet rya sahibi yeni evli ise; ilerde ok zengin olacak ksmetli bir evld sahibi olur. Bekrsa; ok zengin birinin ocuu
382

ile hayatn birletirir. Baz tbirciler petrol grmeyi; emeksiz, almadan ele gelen para olarak tbir etmilerdir. PEYGAMBER Ryada Kur'n- Kerm'de isimleri geen Peygamberlerden birini grmek; ryann hayra yorumlanmasna sebep tekil eder. Tabiki grlen Peygamber; gler yzl olarak grlrse. ayet ask yzl veya rya sahibine sert hareket ederken grlrse; bu rya sahibinin dinindeki bozukluk, amellerindeki yanllklar dolaysylan rya uyarc niteliini tamaktadr. Ryada Peygembarlerden birisiyle konumak; ilim renmeye, ibdetleri kusursuz yapp, tevbekr olmaya, Allah- Tel'nn (c.c) rzsn kazanmaya dellet eder. Ryada Peygamberlerden birisinin elinden birey yemek veya imek; hayrl hasenatl iler yapmaya, Peygamberlere saygl olup snnetleri yerine getirmeye ve kyamette onlarn efaatlerine nail olmaya rya dellet eder. Ryada Peygamber gren kii; ayet fakirse zengin olur, zengin ise mal varl daha artar, bekrsa slih bir kimse ile mutlu bir yuva kurar. Ryay gren hasta bir kii ise; hastalklarndan kurtulur vcudu shhatine kavuur. Ayrca imnlan lmeye de rya dellet eder. PEYNR Ryada peynir grmek; rahat ve huzur iinde kazanlacak mal diye tbir olunur. Peynir mayalamak; yeni bir ie girip o ite muvaffak olmaya dellet eder. Peynir yemek; hazr mal ele geirmeye ona sahip olmaya iaret eder. Eski peynir alp yemek; eskiden biriktirilmi mala miras yoluyla sahip olmaya dellet eder. PEYNR EKER Ryada peynir ekeri grmek; tatl bir dostluk kurmaya ve birikmi bir paraya sahip olmaya dellet eder. Peynir ekerini yediini grmek; Konya ehrine gidip oradaki yatrlar evliyay ziyaret etmeye dellet eder. Peynir ekeri yapmak; mal biriktirmeye ve biriktirilen maldan birok kimsenin fayda salamasna rya dellet eder. PEZEVENK Ryada kadnlar satan pezevenklik eden adam grmek; kt dmana, yalanc ahitlik eden adama, yalan yere yemin eden kimseye dellet eder. Pezevenk olan kimseyi ryada grmek; bor yapp borcunu demeyen, hileyle ifls eden veya evine haciz gelen adama rya iaret
383

eder. Bazen de ryada pezevenk grmek; grclk yapan arabulucu kadna yorumlanr. PINAR Ryada pnar grp onun suyunu imek; ilim sahibi olmaya, bir dosttan skntl zamanda grlecek yardma, anne ve babadan iyilik grmeye veya dini bilgileri emirleri renmeye rya dellet eder. Hasta bir kimse pnardan su itiini grse; daha evvel yapt bir iyilikten dolay ald dualar yznden hastalklarndan kurtulup vcudu shhat bulur. Kur'n- Kerm okumay bilmeyen bir kimse pnardan ryada su itiini grse; ksa zamanda Kur'n- Kerm okumay renir veya ocuu Kur'n- Kerm'i ezberleyip hafz olur. PIRASA Ryada prasa piirip yemek;-tevbekr olup maln iinde olan haram kazanc ayrmaya rya dellet eder. i prasay ryada grmek; zulmle veya zorla birisinin elindeki maln alnmasna rya iaret eder. Bazen de yetim mal yemek, rvet yemek, faiz yemee de rya tbir olunur. Ryada prasa toplamak; hrszlk yapmaya, habersiz, rzsiz bakasna ait olan maln gas-bedilmesine rya dellet eder. PIRLANTA Ryada prlanta ile sslenmi mcevharat takmak; sevinli bir haber almaya, bir dosttan hediye almaya dellet eder. Bekr kz prlanta bir yzk hediye edildiini ryasnda grrse; mal durumu iyi olan birisiyle nianlanr ve ksa srede evlenir. Evli bir hanm prlanta tal bir yzk taktn ryasnda grse; eiyle mutlu olaca gnler geirir ve kocas rya sahibinin krlmamas, zlmemesi iin gerekli olan eylerin tmn birden yerine getirir. PDE Ryada pide grmek; eitli ekilde tbir olunur. Pimemi pide grmek; hazrlanp biriktirilen maln elden kmasna dellet eder. Piirilmi pide grmek; byk bir ksmetten, paradan fayda salanmaya dellet eder. Pimi pideyi yemek; hayrl bir iin sonulanmasna dellet eder. Pimi pide datmak satmak; hayr hasenat yapmaya, sevab kazanmaya, fakir akrabaya yardmc olmaya dellet eder. PJAMA Ryada pijama giymek; shhat bozulmasna hasta olmaya iaret
384

eder. Pijama giymek; i durgunluuna, vaktini boa geirmeye de dellet eder. PKNK Ryasnda piknie gittiini gren kimsenin; tatile gideceine ve ne'eli gnler geireceine rya dellet eder. Piknie gitmek iin hazrlk yaptn ryasnda gren kii; yakn zaman iinde ne'eli bir toplantya katlr ve bu toplantda ilerde fayda grecei, menfaatlenecei dostlar edinir. PKE Ryada pike grmek; ayet rya sahibi hasta ise shhatine kavuacana, salnn dzeleceine rya dellet eder. Bazen de; bir yaknn hastalk haberini almaya da rya yorumlanabilir. PL Ryada pil grmek; rya sahibinin bir yatrm iin eline geecek olan az miktarda paraya rya dellet eder. Ryada pil takmak veya satmak; bir dosta verilecek az miktar bor paraya iaret eder. PLKI Ryada pilki yemei yemek; mal skntlarn ksa bir mddet daha devam edip daha sonra rzkn bollanarak rya sahibinin rahat edeceine huzurlu olacana rya dellet eder. PLAV Ryada pimi pilav yemek; yeni ticar iler yapmaya, zengin olmaya, maln oalmasna dellet eder. Ryada pilav dktn grmek; hesapsz harcamalar yapldndan dolay zor durumda kalmaya, tccar iin ifls etmeye, mal, para kaybetmeye rya dellet eder. Bir kimse ryasnda pilav piirdiini grse; mal birikimi yapar ve bu birikimden rya sahibinin ailesinden bir ok kimse faydalanr. PL Ryada pili grmek; gayr meru ilikiden doan ocua dellet eder. Ryada pili; ocuk diyerekte tbir olunur. Pili kaybettiini gren kimsenin; ocuu kaybolur. Ryada pili sesi duymak; gnh dolu szler syleyen ve o szleri dinleyen ocua dellet eder. Ryada pili eti yemek; zahmetsiz kazanlan paraya, byk bir adamn nfusunu
385

kullanmaya, acele yaplacak ie rya dellet eder. Bekr bir erkek ryasnda bir pili tuttuunu grse; ksa zaman iersinde bir kza k olup onunla evleneceine rya iaret eder. PLOT Ryada pilot grmek; tehlikeli ileri yapan, korkusuz, cretkr, atlgan olup ticaret iinden iyi anlayan adama rya dellet eder. PNG PONG Ryada ping pong oynamak; bir arkada toplantsna katlmaya ve orada ne'eli saatler geirmeye rya dellet eder. Ryada ping pong topu grmek; yeni bir habere yorumlanr. Bazen de vazgeilecek bir yolculua rya yorumlanr. PNTLEMEK Ryada pintiletiini gren bir kimse; hayr hasenat ilerine nem vermeli ve zellikle akrabalarn ziyaret edip, elinden geldii kadar onlarn madd manev ihtiyalarn temin etmelidir. PPO Ryasnda pipo gren kimsenin; salnn bozulacana rya dellet eder. Ryada pipo grmek; ksa sreli yolculua kmaya, uzak akrabadan gelecek habere, sitemli sze rya dellet eder. Piponun kullanldn ryada grmek; demiryoluyla gelecek akrabaya veya zntl kederli habere rya yorumlanr. PRAMT Ryada piramit grmek; st ste ilenen kk gnhlara rya iaret eder. Zira piramitler firavunlarn mezar olarak zorla klelere yaptrld iin kul hakkna nem verilmedii ve gnha girildii iin ryada piramit grmek, kul hakkn yiyen, bask yapan despot adama dellet eder. PRE Ryada pire grmek; zayf korkak dmana dellet eder. Ryada pire ldrmek, terbiyesiz zayf dman yenmeye dellet eder. Pirenin kendisini ryasnda srdn gren kimseye; bir miras taksiminde mal der. Yatanda pire grmek; ihanet iinde olan zevceye, aile iinde olan zayf korkak dmana rya dellet eder.
386

PR (Bir tarkat'n kurucusu) Ryada kimliinin bilinmedii bir pr' grmek; Pr-i Fanilerin Kur'n- Kerm'de ve hadslerle vlm kimseler olduklar iin ilim renmeye, limden ders almaya, bir san'at sahibi olup o san'at bakalarna reten adama rya dellet eder. nk prler her bir san'at ayr ayr reten kimselerdir. Mesel Hz. Yunus (a.s) saatilerin Hz. dris (a.s) terzilerin pr'i kabul edilmektedir. PRN Ryada pirin toplamak; mal toplayan, mlk alan adama tbir olunur. Bozuk krk pirin grmek; haram yolla kazanlm mala dellet eder. Pirinlerin yerlere dklp salmas; israf edilen mala, elden kacak paraya dellet eder. Yourtla beraber pirin grlrse; znt ve skntyla kazanlacak mala, paraya rya dellet eder. PRZ Ryada piriz grmek; ani olarak geirilecek bir kazaya, tehlikeli duruma rya iaret eder. Pirize fi takmak, bozulmu grnen kark iin yoluna gireceine rya dellet eder. PRZOLA Ryada pimi pirzola grmek; yeni ele geecek rzka, aileye katlacak yeni bir kimseye rya delalet eder. i pirzola; zntl kederli habere yorumlanr. Ryada pirzola piirmek; zntl durumdan kurtulmaya ve birka kiiden oluacak misafir topluluuna rya delalet eder. PS BALII Ryada pisi bal grmek; mitli olunan iin sonulanmasna, yeni bir mal sahibi olmaya rya dellet eder. Bekr bir kimse pisi baln ryasnda grse; ksmetli, mal durumu iyi olan birisiyle hayatn birletirir. Bu birleme rya sahibinin hayrna olur. PS OTU Ryada pisi otu hastalk habercisidir. Pisi otu toplamak, akrabadan olan birisinin hastalk haberini almaya dellet eder. Toplanm pisi otunu ryada eline almak; rya sahibinin shhatinin bozulup yorgan dek yatacana rya iaret eder.

387

PSLEMEK Ryada pislemek ayet pislik bykse; elden kacak mal miktarna iaret eder. Rya mal kaybetmenin, iflsn veya para kaybetmenin iareti olarak yorumlanr. Bir evi pislemek; huzursuzluk yapan ortal kartran kadna dellet eder. Pislenmi yeri temizlemek; gnhlara tevbekr olmaya, aile arasndaki huzursuzluun ortadan kalkmasna rya iaret eder. PSLK Ryada pislik grmek; ele geecek temiz paraya, zekt vermeye, bortan kurtulmaya rya dellet eder. PSTON Ryada piston grmek; umulmadk bir yolculua kmaya, yeni san'at renecek ocua rya dellet eder. Piston onarmak; yapmak, lmuzsuz ilerle uraan kararsz olan adamn durumunu fark edip yeni ie balamasna ve hayatna dzen getirmesine rya dellet eder. Piston almak, yardmc olacak yakn dosta, arkadaa rya iaret eder. PK Ryada ocuun edep yerinin piik olduunu grmek; salk bozulmasna ve evin btesine haram para kartna rya dellet eder. PRMEK Ryada atete bir eyi piirmek; murad edilen eyin yerine gelmesine rya dellet eder. Ryasnda ne olduunu bilmedii bir eyi iyice piirip yediini gren bir kimse; hell yolla byk bir miktar para kazanr, rzk grleir ve gzel bir hayat srp ailesiyle mutlu yaar. Yenmeyecek bir gday ryada piirmek; haram mal yemeye, gayr meru yoldan para kazanmaya rya dellet eder. PMANYE Ryada pimaniye satn alnp yediini grmek; skntl zntl gnlerin sona erip huzurlu gnlerin ksa zaman iersinde geleceine rya dellet eder. Ryada grlen pimaniye; salk haberi almaya, uzak bir yerde oturan akraba ile grmeye de tbir edilebilir. PMAN OLMAK Ryasnda piman

olduunu
388

gren

bir

kimsenin

yakn

akrabalarndan olan gizli dmannn rya sahibine zararl olacana rya dellet eder. Bazen de ryada piman olmak, tevbekr olup gnhlardan kurtulmaya, temizlenmeye ve doru hareket etmeye yorumlanr. PYANGO Ryada piyango biletinden para ktn grmek; mala haram kartrmaya, haram yolla para kazanmaya, yetim mal yemeye rya dellet eder. Piyango bileti grmek; bazen de, zahmetsiz ele geecek paraya iaret edebilir. PYAZ Ryasnda piyaz hazrlayp yediini gren kimsenin; eline skntlarndan kurtulmasna yetecek kadar para geeceine rya dellet eder. ii olmayan bir kimse bu ryay grse; ksa zaman iinde gda sektrnde almaya balar. Bekr bir kz bu ryay grse; sknt ekecei mutsuz olaca bir evlilik yapar. PYES Ryada piyes yazmak okumak; hitab sz syleme, iki yzl olduu gibi grnmeyen adama rya dellet eder. Ryada piyes dinlemek; bo konuan, szlerinin byk bir ksm yalan olan kimseye rya dellet eder. PLAJ Ryasnda plajda bulunduunu ve mayo ile gezindiini gren kimsenin; gnahkr bir hayat srdne ryas dellet eder. Bu rya, sahibine uyar niteliini tar. Ryada plak olmak, kiinin hiret hayat iin hi bir ey yapmadna ve imann kayb etmekte olduuna rya dellet etmektedir. PLAKA Ryada plaka grp okumak; yeni mal sahibi olmaya, araba satn almaya yorumlanr. nk plaka arabann kimliini gsteren belge olmas nedeniyle ryann bu ekilde yorumlanmasna sebep tekil eder. PLAN YAPMAK Ryada plan yapmak; ileriye dnk yatrm yapmaya, hesapl hareket etmeye, istikblde kymetlenecek toprak paras, arazi, arsa
389

satn almaya dellet eder. Bu tip ryalar, genelde grld gibi, yni neyin plan yaplyorsa o plann gerekleeceine rya iaret eder eklinde rya yorumlanr. PLASTER Ryada plaster grmek; ufak i kazasna, yaralanmaya, kan akan yaraya dellet eder. Ryada plaster satn almak; salk sektrnde alacak ekmek yiyecek evlda, yakn akrabaya rya dellet eder. PLATN (Beyaz Altn) Ryada platinden yaplm mcevher taktn grmek; bekr kz iin zengin birisiyle evlenmeye, bekr erkek iin gsterie dkn bir kadnla evlenme hazrlna balamaya, evli bir kimse iin gayr meru ilikiye girmeye rya dellet eder. Baz tbirciler bu tip ryay; hiretini unutup dny hayat iin yatrm yapan hell, harama nem vermeden yaamn srdren adama ryay yorumlamlardr. PL Ryada pli yaplm bir elbise giydiini gren bir kadn; tekdze hayatna yeni bir yn verip hayr hasenat ileriyle urap skntlarndan zntlerinden kurtulur. nk pli; bir biri ardnca ayn ekilde geen skc gne yorumlanr. POAA Ryada poaa yemek; hasta iin shhat bulmaya, sevilen arkadalarn eve gelmesine, ne'eli misafir topluluuna rya iaret eder. i poaa; zntl sknt veya kederli habere yorumlanr. Poaa grmek; poaann iine konan malzemeye baklarak da ryann yorumlanmasna sebep tekil edebilir. POKER Ryasnda kat oyunlarndan pokeri oynadn gren kimse; kt huylar yznden uyarlmaktadr. Rya sahibi, kt arkadalar yznden kendisine yakmayan hareketler yapmakta ve evresinde onu seven insanlar ok zmektedir. POLE Ryada polie grmek; mali skntya, para kaybetmeye, lzumsuz harcamalar yapp sknt ekmeye dellet eder. Baz tbirciler, bu ryay
390

ticaretle uraan bir adam grse; baka ehirde olup ayn i zerine ticaret yapan adamdan alnan bor paraya ve bu parayla yeni i kurulmasna ryay yorumlamlardr. Rya sahibi bu iten byk menfaat salar ve kendisiyle ayn ii yapan rakiplerine kar stn duruma geer. POLKLNK Ryada poliklinikte muayene olduunu grmek; dostlarndan birinin hastalk haberini almaya, znt duymaya rya dellet eder. Bu ryay bazen de; salk sektrnde alacak ve o konuyla ilgili meslek sahibi olacak evlda, kardee yorumlayan tbirciler de olmutur. POLS Ryada polis memuru grmek; Azrail (a.s) diye tbir olunur. Bazen de polis memurunu ryada grmek; znt, feryat, hzn, korku, devlet kapsna dmeye ve hapis edilmeye rya dellet eder. Ryasnda polis memuru olduunu gren kiinin; ailesiyle arasnn bozulaca baz olaylar meydana j gelir. Ryada polis memuru; amire, patrona ve ondan gelecek iddetli tenkide rya dellet eder. POLTKACI Ryada politikac grmek; yalan sz syleyen, arabozuculuk yapan, szyle yapt iler birbirini tutmayan, dost gibi grnp aslnda sinsi dman olan insana rya dellet eder. Bu ryay gren kimse; etrafndaki insanlara dikkat etmelidir. Ryada politikacdan sz dinlemek, konumak; devlet kapsndaki bir iin rvet yoluyla halline dellet eder. POMAT Ryada pomat srmek; diz, eklem arlarna, romatizma hastalna dellet eder. Pomat satn almak; anne veya babann hastalanmasna, dkn hale gelmesine rya dellet edebilir. POMPA Ryada pompa grmek; ele geecek az miktar paraya, akrabadan menfaatlenmeye, faydalanmaya, tasarrufun harcanmasna dellet eder. Pompa ile araba veya bisiklet lastii iirmek; yakn akrabaya yardm etmeye, bor para vermeye kuvvet vermeye veya o kiiye arka kmaya rya dellet edebilir.

391

PONPON Ryada ponpon yaptn grmek; evli kadnn gebe kalmasna, doum haberi almaya, sevinli gnler geirmeye, ani bir sevinli telefon grmesi yapmaya rya iaret eder. POPLN Ryada poplinden yaplm elbise giymek; k iin hazrlk yapmaya, hafif bir shhat bozukluuna, zntl kederli haber almaya rya dellet eder. PORSELEN Ryada porselen kap grp o kabn iinden baz yiyecekler yemek; byk bir miras maldan faydalanmaya, zengin olmaya, feraha kp huzur bulmaya rya dellet eder. PORSUK Ryada porsuk grmek; hak etmedii halde bakalarnn srtndan geinen adama rya dellet eder. Porsuk grmek; gizli dman diyerekte rya yorumlanabilir. PORTAKAL Ryada portakal grp yemek; hissi iliki kurmaya, grip tr hastalktan kurtulmaya, eiyle huzursuz olan adamn eiyle barmasna rya dellet eder. PORTMANTO Ryada portmanto grmek; klk giyecek almaya, arzu edilen iin yaplmasna rya dellet eder. Ryada portmantoya baz giyecekler asmak; misafir topluluuna da yorumlanabilir. PORTRE Ryada tandk olmayan birisinin portresini grmek; mal durumu iyi olan zengin adamdan menfaatlenmeye, para yardm almaya, krc sz iitmeye rya dellet eder. POSTAL Ryada postal giymek; uzak yolculua kmaya, askerlik ana gelmi olar erkek akrabann celp kadnn gelmesine, memlekete
392

insanla faydal iler yapmaya rya iaret eder. POSTANE - POSTACI Ryada postaneye gittiini gren rya sahibi; sevinli bir haber alr ve ok mutlu olup kederlerinden zntlerinden kurtulur. Ryada postac grmek; haber getiren adama, uzak yerden gelecek mektuba veya telefona rya dellet eder. ayet postac ask yzl ise alnacak haberin znt, keder vereceine rya dellet eder. POTA Ryada pota grmek; isabetli kararlar vermeye, ani kararn rya sahibinin lehine olacana rya dellet eder. POYRAZ Ryada poyraz rzgrna tutulmak; k olup geici hisler iin eiyle arasnn almasna sebep olan adama rya dellet eder. Bekr bir kimse poyraz rzgr tutulduunu ryada grse; birisine k olur fakat ondan karlk gremez. PSTEK Ryada psteki (post) grmek, onun stnde oturmak; mevki ykselmesine, namaz borcunu demeye dellet eder. Baz tbirciler psteki grmeyi; pstekideki kllarn saysnca sevab ilemeye, hayr yapmaya tbir etmilerdir. PRENS - PRENSES Ryada prens grmek; bir yar kazanmaya, zengin hretli bir adamdan yardm grmeye, vlmeye rya dellet eder. Bir erkek ryasnda prens olduunu grse; onun ocuu ilerde ok iyi mevkilere ykselir ve hret sahibi olup halk arasnda tannm birisi olur. Ryasnda bekr bir erkek prenses grse; ailesinin tek ocuu olan bir kzla evlenir ve ok mutlu olur. Ryada prenses grmek; zengin kadna ve ondan gelecek yardma rya dellet eder. PRES Ryada preste sktn grmek; skntl, kederli gnler geirmeye, tccar iin ifls etmeye, borca girmeye, ok mali sknt ekmeye rya dellet eder. nk pres sktrmaya yarayan bir alettir.
393

PROBLEM Ryada problem zmek; ok byk kazan getirecek iin hal olmasna dellet eder. ayet eiyle aras ak olan bir ahs bu ryay grrse; eiyle olan problemlerini zp anlar ve yuvasnn huzurlu bir yuva haline gelmesine rya dellet eder. PROFESR Ryada profesr grmek; ilim sahibi olmaya, yeni eyler renmeye, ilerde ok iyi okuyup belli yerlere gelecek evlda, kardee rya iaret eder. Profesrden ryada sz dinlemek; edilen nasihatlar tutmaya ve yaanty dzenlemeye, olumsuz iler yapmaktan vazgemeye rya dellet eder. PROJE Ryada inaat projesi grmek; yeni ev almaya, rzkn bollamasna ve inaat ileriyle ilgili bir meslek sahibi olacak erkek evlda veya kardee rya iaret eder. PROJEKTR Ryada projektr grmek; feraha kp skntlardan kurtulmaya, aydnla kmaya rya dellet eder. Ryada projektr n grmek; istikblde rya sahibini iyi gnlerin beklediine rya dellet eder. PROPAGANDA Ryasnda kendisini propaganda yaparken gren bir kimse; sesinin yksekliince mal biriktiriminde bulunur. Bakas tarafndan propagandasnn yapldn ryada grmek; n kazanmaya, hret olmaya, herkes tarafndan tannmaya rya iaret eder. PROSTAD Ryada prostad olduunu gren bir adam; damla damla sidiin akmas nedeniyle iledii kk gnhlar birleerek byk gnh haline gelir ve rya sahibinin imnnn azalmasna neden olur. Baz tbirciler bu ryay; iktidarsz, ksr olan adam diyerek yorumlamlardr. PUDRA Ryada pudra grmek; sse dkn bir kadnla yasak iliki iine girmeye yorumlanr. Bir kadn yzn pudraladn ryasnda grse; eiyle arasndaki anlamazlklar zp, evini huzurlu yaanabilecek bir yer haline getirir. PUDRA EKER Ryada pudra ekeri yemek; aniden gelecek sevinli habere,
394

ksmetli misafire yorumlanr. Yeni evli bir erkek veya bir kadn bu ryay grse; Allah- Tel'nn (c.c) izni ile sevimli bir kz ocuu olur. PUF BRE Ryada puf brei piirmek; eve gelen misafire hizmet etmeye, sevinli haber almaya yorumlanr. Baz tbirciler, puf brei piirip etrafa yedirdiini ryasnda gren bir kadnn; elinin aklna ve bu yzden komular arasnda ok sevileceine ryay yorumlamlardr. PUHU KUU Ryada puhu kuu grmek; zntl habere, uursuz insana, gizli dmana dellet eder. Puhu kuunun sesini iitmek; lm haberi almaya, evden cenaze kmasna, boanmaya, ok byk zntye rya yorumlanr. Ryada puhu kuu grmek; pek hayra yorulmaz. Rya sahibi ok dikkatli olmaldr. PUSET Ryada puset grmek; gebe kalacak kadna, ksr kadnn dourmasna, doum haberi almaya rya dellet eder. ayet rya sahibi ryasnda puseti kendi iin aldn grrse; ksa sre zarfnda bir kz ocuu olur. PUT Ryada put grmek; eitli ekilde yorumlanr. Ryada puta taptn grmek, dinden kmaya, kfir olmaya, ok kt iler yapmaya dellet eder. Ryasnda puta kar ibdet ettiini grmek; nefsinin arzularna uyup dny hayatn tercih eden Allah- Tel'nn (c.c) rzsn kayb eden adama rya dellet eder. Ryada putlar krdn grmek; dmanlara galip gelmeye, nefsini ldrp AlIah- Tel (c.c) salih kullarnn arasna girmeye ve dinindeki bozuklar giderip tevbekr olmaya rya dellet eder. Hmile bir kadn ryasnda put grse; onun douraca ocuk sakat zrl veya dinini inkr eden asi ocuk olur. Baz tbirciler, putun yapld eye gre de ryay yorumlamlardr. Odundan put grmek; zlim ve kfir olan bir arkada edinmeye. Altndan put grmek; meru olmayan i yapmaya ve o iten gelecek zarara. Bakrdan put grmek; ok kt olaylarn olaca yolculua kmaya. Gmten put grmek; zina suu ilemeye vela namuslu bir kadna iftira etmeye rya dellet eder.

395

R
HZ. RABA-TL ADEVYYE Ryada Hz. Rabia'y grmek; o ryann hayra yorulmasna sebep tekil eder. Hz. Rabia ile ryada konumak; saliha kadnla evlenmeye, sabrl ve faziletli olmaya dellet eder. Hz. Rabia'y ryada grmek; hayrl ksmetli kz evlda, Kur'n- Kermi ezberlemeye, hacc'a gitmeye dellet eder. Hz. Rabia'y ryasnda bir kadn grse; o kadnn ibdetleri Allah- Tel (c.c) katnda kabul olur ve rya sahibi einin yapt zlumlara sabrettii iin byk sevablara girer Allah- Tel'nn (c.c) rzsn kazanr. Ayrca Hz. Rabia kyamette ona efaat eder. RADYATR Ryada kalorifer radyatr grp ondan snarak faydalanmak; ok istenilen ilerin sratle ve ard arda yoluna gireceine rya iaret eder. RADYO Ryada radyo grmek, dinlemek: bo konuan adam dinlemeye szne nem vermeye veya dny hayatna nem vererek hiretini unutup ibdetlerini yerine getirmeyen adama rya dellet eder. Radyodan mzik dinlemek; gnahkr kadna, dedikodu etmeye, gybet yapmaya rya dellet eder. RAF Ryada grlen raf; srlar muhafaza eden, ayplar gizleyen ee rya dellet eder. Rafa ryada eya yerletirmek; eitli ilimleri renmeye o bilgileri st ste yerletirmeye, alim evld sahibi olmaya rya dellet eder. Ryada raf grmek; emin i ortana, rzk geniliine,
396

feraha kmaya dellet eder. Bazen de raf grmek; mali durumu ok iyi olan zengin bir kadnla evlenmeye, byk bir mevkiye ykselmeye rya dellet eder. RABET ETMEK Ryada rabet etmek; ayet rabet edilen kii tandksa o kimseden iyilik grmeye faydalanmaya rya iaret eder. Ryasnda kendisine rabet edildiini gren kimsenin yapt hayrdan byk bir sevaba girdiine ve baz gnhlarnn af olunduuna rya dellet eder. RAHP - RAHBE Ryada rahip grmek; dine bid't kartrp, namazn vaktinde klmayan ibdetlerini eksik olarak yerine getiren adama rya yorumlanr. Ryada rahiple konumak; ondan sz dinlemek dine fesat katan, uydurma hadsler syleyen adamdan etkilenmeye ve onun mridi olmaya rya dellet eder. Ryada rahibe grmek; temiz bakire kadna, dny hayatndan vazgeip sadece lm dnen kimseye, ruhi deprasyon geirip sinir kliniinde tedavi olan hastaya rya dellet eder. Ryada rahibe grmek; ksmeti kapal olan bekr kza veya erkee de rya yorumlanabilir. RAHLE Ryasnda rahlede ders okuduunu gren kimse; ayet Kur'n- Kerm bilmiyorsa renir. Bazen de ryay grenin kars hmileyse Kur'n- Kerm'i hfz edecek bir hafz evld olur. Bu ocuk sesinin gzellii ve ilminin okluu ile halk tarafndan vlr ve ok saylr. hirette de anne ve babasna efaati olur. RAKAM Ryada rakam grmek; rya sahibinin grd rakam nisbetince o gne tesadf eden tarihte nemli olaylar olacana rya dellet eder. Mesel: Rya sahibi 4 saysn grd, ryay grd gecenin sabahndan saymaya balamal 4 gn sonra nemli olaylara kendini hazrlamal ve nlemler alnmaldr. RAKET Ryada raket grmek; ne'eli gnler geirilecek tatile kmaya, iman olan kimsenin zayflamasna, hasta iin shhatin dzelmesine ve bo zamanlar iyi bir ekilde deerlendirmeye dellet eder. Ryada raket grmek; felli olan ocuun iyileip, bacaklarnn tutmasna ve yrmeye
397

balamasna rya iaret eder. RAKI Ryada rak imek; gnahkr olmaya, haram para yemee, kazanca haram kartrmaya, ar hastala tutulmaya dellet eder. Rak ryada; riya, yalan sz, iftira, namussuz arkadaa da yorumlanabilir. Ryada ilingir sofras kurup rak imek; uygunsuz toplantlara katlp gnahkr olmaya kt huylar edinmeye yorumlanr. RAMAZAN Ryasnda kendini Ramazan aynda gren kimsenin; ryas hayra yorumlanr. Ramazan ayn grmek, rzkn bollamasna, ksmetin grlemesine, skntlardan, zntlerden kurtulmaya dellet eder. Ramazan aynda oru tuttuunu grmek; skut edip baz olaylara sabreden, kimseyi krmayan ahsa ve bu yzden Allah- Tel'nn (c.c) rzsn kazanp gnhlarnn hepsinin silinmesine sebep olan adama rya dellet eder. Ramazan aynn rahmet ay olmas sebebiyle ryasnda kendini Ramazan aynda gren kimsenin; Allah- Tel'nn (c.c) rahmetini, merhametini kazandna ve yapt ibdetlerinin Allah- Tel (c.c) katnda kabul edildiine rya dellet eder. RANDEVU Ryasnda bir bakasna randevu verdiini gren kimse; uzun zamandr gremedii bir arkadayla grr ve ok sevinir. RANDEVU EV Ryada kendisini randevu evinde gren kimsenin ryas; uyar niteliini tar. nk randevu evi; zina suuna, ihanete, sadakatsiz ee, gayr meru yoldan para kazanp yemee dellet eder. Bazen de tesettre riayet etmeyen, uygunsuz giyinen kadna rya iaret edebilir. Rya sahibi bu ryadan sonra tevbekr olup hareketlerine dikkat etmelidir. nk hiret hayatn kayb etmektedir. RANZA Ryada ranza grmek; arka arkaya klacak yolculua dellet eder. Ranzann stne kp oturmak; mevki ykselmesine, bakalar tarafndan vlmeye, an ve eref kazanmaya rya iaret eder. Ryada ranza satn almak, tccar iin i yolculuuna kp ok krl ticaret balantlar yapmaya rya yorumlanr.
398

RAPTYE Ryada raptiye batmas; yolculukta kaza geirmeye, umulmadk yerden gelecek zntl habere rya tbir olunur.

hi

RASATHNE Ryasnda bir kimse kendini rasathanede yldzlara bakarken grrse; istikblde ok gzel olaylarn olup rya sahibinin yldznn parlayacana rya dellet eder. Hmile kadn veya ei hmile olan bir ahs bu ryay grse; dny'ya gelecek ocuun alim, ilim sahibi olacana ve halk arasnda byk hret kazanacana rya dellet eder. RAY Ryada demiryolunun raylar zerinde yrdn gren bir kimsenin; uzak bir ehirden demiryolu ile gelecek misafirlerine rya dellet eder. Baz tbirciler ryada ray zerinde yrmeyi; uzak, zahmetli yolculua kmaya yormulardr. REEL Ryada reel grmek, eitli ekilde tbir olunur. Evde reel kaynattn ryada grmek: Ev huzursuzluunun gitmesine, ailedeki bireylerin birbirlerine sevgi muhabbet duymalarna dellet eder. Reel yediini ryada grmek: Rzkn bollamasna, birka yerden ykl para gelmesine, borlarn denip feraha kmaya rya dellet eder. Ayrca hasta bir kimse ryasnda reel yediini grse, ksa zamanda hastalklarndan kurtulup shhatine kavuur. RENE Ryada reine karlan aac grmek; salam gvenilir dosta ve ondan gelecek yardma rya dellet eder. Ryada bir kaya reine srmek; bozuk olan, yolunda gitmeyen ilerin dzeleceine, krl ticaret balantlarnn yaplacana rya dellet eder. REHBER Ryada rehber grmek yolculua kmaya, bir ehirden teki ehre mal satmaya, ticaret yapmaya giden adama, pazarlamacya rya dellet eder. Rehber eliinde yola ktn gren bir ahs, tandk birisinin nderliinde yeni bir i balants yapar. Bu i rya sahibi iin ok hayrl olur.
399

REHN Bir kimsenin ryada kendisinin rehin olduunu grmesi; onun gnahkr olduuna ve hiretteki yerinin cehennem olduuna rya dellet eder. Ryada rehin mal braklmas, bakasnn maln zorla gasbetmeye zorla ele geirmeye dellet eder. Bazen de rehin olmak, k olmaya birisine ok balanp onun peini brakmamaya dellet eder. Baz tbirciler, ryada rehin olmay hapse girmeye ve mahkm olacak kt iler yapmaya yorumlamlardr. RES Ryada bir toplulua reis olduunu grmek; sz dinlenen kimse olmaya, mevki, rtbe ykselmesine, devlet memuru olmaya, nemli grevlere gelmeye rya dellet eder. Ryada reis olan birisiylen konumak; devlet kapsnda olan iin hal olmasna, etkili olan bir kimseden iyilik grp o kimseye minnettar olmaya rya dellet eder. REJM Ryada rejim yaptn gren bir kimse; malndaki haram paray ayklar ve gnhlarna tevbekr olup Allah- Tel'nn (c.c) rzsn kazanmaya urar. Ayrca bu rya eker hastalna tutulmaya da iareti olabilir. REJSR Ryada rejisr grmek; kt yola decek kadna, zina suunu ilemeye ve saklanan aile srlarnn meydana kmasna rya iaret edebilir. REKLM Ryada reklm okumak; yeni mal sahibi olmaya, arzu edilen eyann alnmasna, skntsz mr srmeye dellet eder. Ryada reklmc grmek; bir kimse tarafndan aldatlmaya ve elden nemli miktarda para kmasna rya dellet eder. Bu ryay gren ahs ok dikkatli hareket etmeli, aratrmadan soruturmadan hi bir ie girmemelidir. RESM Ryada resim grmek; eitli ekilde tbir olunur. nsan resmi grmek; gnahkr olmaya, birisi tarafndan aldatlmaya dellet eder. Manzara resmi grmek; skntdan kurtulup feraha kmaya dellet eder.
400

Orman resmi grmek; evlilik haberi almaya, murada kavumaya dellet eder. Hayvan resmi grmek; o hayvann huylarndan bazlarnn bulunduu bir kimseyle arkada olmaya rya dellet eder. RESSAM Ryada ressam grmek, isyankr, zalim ve kt szler syleyen, vaktini boa geirip asalak bir yaam sren kimseye dellet eder. RESM GET Ryada resmi geit seyretmek; nemli konularn konuulaca toplantya katlmaya ve yeni dostlar edinmeye dellet eder. REVAN Ryada revani yemek; tatl, ne'eli arkada toplantsna katlmaya, evdeki huzursuzluklarn, anlamazlklarn ortadan kalkmasna rya dellet eder. REZARVASYON Ryada rezervasyon yaptrmak; yaknda tatile kmaya, huzursuzluklardan kurtulmaya, sinirlerin dzene girmesine rya dellet eder. RIHTIM Ryada rhtm grmek; ksmeti kazanc bol olacak yeni ie girmeye ve zengin olmaya dellet eder. RMEL Ryasnda bir kadn kirpiklerini rimellediini grse; sevinli bir ka gn geirir ve einin ilgi ve muhabbetine maruz kalr. Bazen de rya ein hatalarndan vazgeip uyumlu bir insan haline gelmesine rya iaret eder. RYAL Ryada Arap paras olan riyal'i grmek; Suud Arabistan'a gitmeye, umre ziyareti yapmaya rya dellet eder. ROKET Ryada roket grp rokete binmek; yer deitirmeye, evin semtinin deitirilmesine rya dellet eder.
401

ROMAN Ryada roman okumak; bo vakitleri deerlendirecek iler yapmaya, romantik hisli bir ruh yapsnda olmaya rya dellet eder. Ryada roman okumak; unutkanlk hastalna tutulmaya da dellet eder. ROMATZMA Ryada romatizma olduunu gren kiinin; bana kt olaylar geleceine rya iaret eder. ROTA Ryada rota izmek; hayata yn vermeye yeni atlmlar yapp dzenli bir hayat yaamaya evindeki huzursuzluun ortadan kalkmasna rya iaret eder. ROZET Ryada rozet takmak; bir partiye ye olmaya, bir fikri benimseyip onu savunmaya dellet eder. RMORK Ryada rmork grmek; yk ile gelen misafire, ele geecek byk miktardaki mala veya rzk bolluuna, para biriktirmeye rya dellet eder. RNTGEN Ryada rntgen ektirmek; sal bozuk olan kimsenin hastalnn tehis edilmesine ve tamamen tedavi olmasna veya sakl srlarnn halk tarafndan renilmesine rya dellet eder. Ryada rntgenci grmek, srlar aa karan, az sk olmayan dedikoducu arkadaa rya iaret eder. RUHSAT Ryada ruhsat almak; i sahibi olmaya, san'atnda stn olmaya ve ayn ii yapanlar tarafndan takdir edilmeye rya iaret eder. Ryada ruhsat almak, yarm kalm iin tamamlanp sona erdirilmesine, byk mevkiye gelmeye de rya yorumlanabilir.

402

RUM - RUMCA Ryada Rum grmek; dman zerine galip olmaya, evresindeki kiilere kar stn duruma gelmeye dellet eder. Ryada Rumca konuulduunu duymak; kt sz iitmeye, can skntsna ve znt duymaya dellet eder. RUS Ryada Rus grmek; sinsi ktlk dolu olan, karsna gz koyan adama veya kaba, chil arkada edinmeye ve dince zayflk meydana gelmesine rya dellet eder. RUH Ryada ruhun cesetten kmas; hapis kimsenin hapisten kurtulmasna, emnet mal sahibine vermeye veya hastann hastalndan kurtulup ifaya kavumasna rya dellet eder. RK Ryasnda namaz esnasnda rkda bulunduunu gren kimse; ok namaz klar, Allah- Tel'nn (c.c) farzlarn btnyle yerine getirir, kibirlenmez ve alak gnlll dolaysyla Allah- Tel (c.c) katndaki mertebesi ykselir. Dmanlarna kar Cenb- Hakk (c.c) tarafndan korunur. Bir kimse ryasnda namaz klp rk etmediini grse; zektn tam olarak vermedii iin gnha girer. Ryada rkda durduunu gren bir kadn; tevbekr olur ve Allah- Tel (c.c) katnda gnhlarndan kurtulur, evresinde de namusluluu, salihal ile tannp ok sevilir ve saylr. Bazen de ryada rkya varmak; mrn uzamasna ve hayrl bir ie girmeye rya dellet eder. RVET Ryada rvet yemek; mala haram katmaya, yetim mal yemee, hrszlk yapmaya, kt yoldan para kazanmaya ve ifls etmeye dellet eder. RZGR Ryada rzgr grmek; mevkisi yksek, zengin bir adamn dmanlna ve ondan gelecek ktl rya dellet eder. ayet rzgr, yamur bulutlarn tayorsa; ucuzlua, bollua, zafere ve Allah Tel'nn (c.c) rzsn kazanmaya rya dellet eder. Rzgrn
403

sadece baa tesir ettiini grmek; ba ars ekmeye ve beyin hastalna tutulmaya dellet eder. Yava esen rzgr; Cenb- Hakk'tan (c.c) gelecek mjdeye Allah- Tel (c.c) katnda mevki ykselmesine dellet eder. Rzgrn nndeki hereyi srkleyerek gtrdn grmek; sevablarn kaybeden adama, dmanlar tarafndan yenilmeye, sava kmasna, vatanndan ayrlmaya rya dellet eder. Rzgrdan evinin ykldn grmek; yuvann yklmasna, boanmaya veya evin reisinin lmesine dellet eder. Lodos esmesi; yamur ve rzkn bollap gnhlarn affolunmasna dellet eder. Poyraz rzgrnn esmesi; znt ve kederin, hastalklarn artmasna dellet eder. Ryada rzgra tutulmak; ihtiyalar temin etmek iin bir kimseden yardm istemeye dellet eder. Ryada rzgr gl grmek; hatal hareket edip kararszl dolaysyla birok ii baaramayp evresinde maymun itahl, asalak olarak tannan adama rya dellet eder.

404

S
SAAT Ryada saat grmek, zaman gelip yaplmayan bo verilen ie, davete arlmaya dellet eder. Saatin vurularn ryada dinlemek, tatsz haber almaya, irkin yaramaz huylardan dolay znt geirmeye ok kederlenmeye rya dellet eder. SABAH Ryada sabah olduunu grmek, kabir azabndan halas olmaya, fakir fukaraya, akrabaya yardmc olmaya hayr hasenat yapmaya, sadaka vermeye rya dellet eder. Ryada kuluk vaktini grmek, ksmeti kapal olan kimsenin ksmetinin almasna, zikir ekmeye ve Allah- Tel'nn (c.c) rzsn kazanmak iin du etmeye rya tbir olunur. Ryada sabah olduunu ve yataktan kalktn grmek, gnhlara tevbekr olmaya ve tvbelerin Allah- Tel (c.c) katnda kabul olacana rya iaret eder. Hasta bir kimse ryasnda sabah olduunu grse, Allah- Tel'nn (c.c) rzasyla hastalklarndan kurtulup, vcudu shhatine kavuur ve ksa zamanda hasta iyileir. Hapiste olan bir ahs ryasnda sabah olduunu grse, hapisten kurtulup hrriyetine ksa zaman iinde kavuur. Kfir bir kimse ryasnda sabah olduunu grse kfirlikten kurtulup Allah- Tel'ya (c.c) imn edip mslman olur. Kendine iftira edilen bir kadn ryasnda sabah olduunu grse, susuzluunu ispat edip namusundaki lekenin temizlenmesine rya dellet eder. Ryada sabah olduunu grmek, fakir iin rzkn oalmasna, bekr iin iyi bir evlilik yapmaya, tccar iin mal
405

okluuna, gnahkr iin tvbekar olmaya dellet eder. SABAHLIK Ryada sabahlk giymek, hafif atlatlacak bir hastala tutulmaya, kederlenmeye, znt duyulacak bir olay renmeye dellet eder. Hmile bir kadn sabahlk aldn ve giydiini ryasnda grse, doumunun yaklatna hazrlklarna balamasna rya iaret eder. SABAH KAHVALTISI Ryada sabah kahvalts yediini gren kii, meakkatli olan bir iini byk zorluklarla karlamasna ramen baarr ve muzaffer olur. Ryada sabah kahvalts hazrlamak, bor para verip alamamaya, fakir bir kimseye para yardm yapmaya dellet eder. SABAH NAMAZI Ryasnda bir adam cemaatlen sabah namazn kldn grse, yolculua kar, hacc farizasn yerine getirmediyse hacc'a gider. Sabah namazn tek bana kldn ryada grmek, srlar renmeye, kalbin nurlanmasna, tvbelerin, dualarn Allah- Tela (c.c) katnda kabul olunduuna rya dellet eder. SABIKALI Ryada sabkal kimseyi grmek, kt habere, ilemi olduu sutan dolay polis tarafndan aranan adama veya gnhlarnn kefaretini demek iin hayr hasenat yapmaya alan kimseye rya dellet eder. Bir kadn ryasnda sabkal grse, hmile kalr ve o ocuu kocasndan gizli olarak aldrr, bazen de rya kt sz iitmeye dellet eder. SABIR Ryada sabr ettiini gren kimse, tevbekr olur, dmanlarna galip gelir, asi olan evld varsa o evld kt huylarn terk edip doru, drst insan haline gelir. Ryada sabr etmek, cennetle mjdelenmeye dellet eder. SABUN Ryada sabun yardmyla kirli elbiselerin ykandn grmek, kir bor olarak yorumland iin, bortan kurtulmaya, kederin zntnn rya sahibinden gitmesine rya dellet eder.
406

Ryada sabunu kprterek ykandn gren kimse, gnhlarna tevbekr olur ve Allah- Tel'nn (c.c) rzsn kazanr. Ryada sabun satn almak, bir yerden yeterince para gelmesine ve bu para ile feraha kmaya rya dellet eder. Ryada sabun sattn gren kimse yardma ihtiyac olan yaknlarna yardm eder onlarn dertlerine zntlerine ortak olup o kiilerin skntlarnn gitmesine yardmc olur. SA Ryada sa grmek eitli ekilde yorumlanr. yleki: Ryada san uzamas; mrn uzamasna, mal varlnn artmasna, fakir olan kimsenin zengin olmasna dellet eder. Ryada san kvrck olduunu grmek; hretin artmasna, halk arasnda tannacak iler yapmaya rya dellet eder. Ryasnda bakasnn sann kendi sana kartn grmek; dn parayla i yapp zengin olmaya, fakir kimsenin ise bor para almasna rya dellet eder. Ryada san kesilmesi; gnhlarn azalmasna, keder ve zntnn gitmesine dellet eder. Ryasnda hacc zamannda sa kesmek; emniyet iinde yolculua kmaya ve sa salim arzu edilen yere gitmeye rya dellet eder. Ryasnda salarnn yolunduunu grmek; borlarn zorla demeye veya elinden zorla malnn parasnn alnmasna. Ryada salar rmek; kadn iin hayra, erkek iin yeni iyeri amaya dellet eder. Ryasnda salarnn bir ksmnn yok olduunu grmek. Kadn veya erkek akrabadan gelecek belya dellet eder. Ryada san ekilmesi; ein ihanetine, zina suu ilemesine dellet eder. Ryada san fazlalamas grlemesi; mala, hrete, ksmetli bir kimseyle evlenmeye veya ilerde ok hayrl olacak ocuk sahibi olmaya rya dellet eder. Ryasnda sann ok gzelletiini grmek; salih ameller ilemeye, dince gzel iler yapmaya, ibdetleri gzel yapmaya ve Allah- Tel'nn (c.c) rzsn kazanmaya dellet eder. Bir erkein kendi san kendisinin kestiini grmesi, malndan israf etmesine, hanmnn kendisini terk etmesine rya dellet eder. Bazen de bu rya evldn lm tehlikesi geirmesine dellet eder. Bir kadn ryasnda salarn rttn grse, gnhlarna tevbekr olur ve stne iftira atan varsa o ahs gelip rya sahibinden helllik ister. Ryada salarn aardn grmek; habersiz misafir gelmesine, mrn uzamasna, olgunlamaya, insan- kmil olmaya, kayb olan akrabadan haber almaya rya dellet eder. Bir kadnn ryasnda salarnn aardn grmesi; kocasnn kendisine ihanet edeceine, ok znt duyacana ryas dellet eder. Hasta olan birisi salarnn aardn ryasnda grmesi; ecelinin yaklatna tevbekr olmasna iaret eder. Aarm salar ryada yolduunu grmek; muhalefet etmeye,
407

eitli lzumsuz mnakaalara girmeye, patronundan veya aile byklerinden kt sz iitmeye dellet eder. Ryasnda salarnn dkldn gren kimsenin; serveti elinden gider veya halk arasnda itibarn kayb eder. Ryasnda sann hepsinin dklp tamamen kel kaldn grmek; fitneci bir kadn tarafndan atlacak iftiraya kt sze rya dellet eder. Ryasnda bir erkek salarn tarayan bir kadn grse; mal ok olan zengin bir kadnla hissi bir ilikiye girer ve o kadndan ok menfaatlanr. Bazen de ryada san tarayan kadn rya sahibinin annesine iaret eder. O nedenle bu rya anneden gelecek madd va manev yardma hayr dualarna tbir edilir. SAKIRAN Ryada sakran illetine yakalanmak, hastalk sahibi olmaya, dnya meakkatlerine dalp hiret hayatn unutmaya ve sadece dny menfaatleri iin almaya dellet eder. SAAK Ryada saak grmek, mal lzumsuz yere sarf edip madd skntya dmeye yorumlanr. Saaklara brnmek, elbiseye saak takmak, gelecek iftiraya, kt sze, can sknts yaratacak zntl olaylara rya iaret eder. SAMA Ryada tfek samalarnn vcuduna girdiini gren kimse, akrabalarndan erkek veya kadn fark etmez ok byk zntlere gark olur. Onlardan birisinin ihanetine urar ve bu akrabayla.olan btn ilikilerini keser. Baz tbirciler, ryada samann vcuda isabet etmesini ara ara alnacak zntl haberlere yorumlamlardr. SADAKA Ryada sadaka vermek, sevab ilemeye, gnhlara tevbekr olmaya, fakir fukaray sevindirmeye, maldaki haram helli birbirinden ayrmaya rya iaret eder. Ryasnda sadaka verdiini gren kimsenin sznn doruluuna ve emaneti yerine vereceine borlarn vaktinde deyeceine ryas dellet eder. Ryada sadaka vermek, ryann hayra yorulmasna sebeptir. Sadaka vermek, rzkn ok bollamasna ve ok zengin olmaya da iaret edebilir.

408

SADEYA Ryada sadeya satn almak, iyi huylu, drst, saf bir insanla dost olmaya, arkada olmaya dellet eder. Ryada sadeya yemek, bekr iin saliha bir mslmanla evlenmeye tbir olunur. Ryada sadeya grmek, ibdetleri tam anlamyla yapmaya Allah- Tel'nn (c.c) rzsn kazanmaya dellet eder. Bazen de bu rya ticaret ehli iin drst mal satmaya halk kandrmayp haram yememeye, kul hakknn zerinde olmamasna dellet eder. SAFR Ryada safir tandan yaplm mcevher takmak, eine kar yapm olduu iyi hareketlerinden dolay ein rya sahibine olan muhabbetinin artmasna rya dellet eder. Ryada ham ilenmemi safir ta, talih kuuna, byk mirasa, emek ekmeden kazanlacak paraya, mala dellet eder. SAFRAN Ryada safran grmek iki ekilde tbir edilir. 1) Ryada safran ieini grmek, znt, skntya salk bozulmasna iaret eder. 2) Ryada safran toz halde grmek, bekr iin zengin bir kimse ile evlenmeye, hayr ilemeye, menfaatlenmeye, zikir ekmeye, nimetin bollamasna ve rzkn oalmasna rya dellet eder. SAANAK Ryada saanak halindeki yamura tutulmak, rzkn grlemesine, kederlerin son bulacana ve Allah- Tel (c.c) rahmetinin feyzinin rya sahibinin zerine olacana bel ve musibetlerin rya sahibinin zerinden kalkacana rya dellet eder. Bekr bir kimse bu ryay grse, ok iyi bir insanla evlilik yapar ve o kiiyle ok mutlu olur. Hmile bir kadn bu ryay grse, ilerde ok faydalanaca ksmetli hayrl bir evld dourur. SAMAK Ryada hayvan samak ve hayvandan st karmak, faydalanlacak mala sahip olmaya ve birikmi parann yava yava ele gemesine rya dellet eder. Ryasnda bilinmedik bir hayvan sadn grmek, mitsiz bir yerden gelecek parann ele gemesine ve sevinli haber olmaya rya dellet eder.
409

SAIRLAMAK Ryada sarlamak, dinde bozukluk olmasna, kendine t verilen, nasihat edilen eyleri yerine getirmeyen, tutmayan, kt huylar, adetleri olan adama rya dellet eder. Ryada sarlamak rya sahibi in uyar niteliini tar. Rya sahibinin bu ryadan sonra dikkatli hareket etmesi gereklidir. SARI Ryada hayvan sars grmek, ziraati iin bereket habercisidir. O sene mahsuln bolluuna rya iaret eder. nsan sars ryada grmek, gnha girmeye ve Allah- Tel'nn (c.c) rzsn kayb etmeye dellet eder. SAHTEKRLIK Ryada sahtekrlk yapmak; elinden zarar grlen adama rya dellet eder. Ryada sahtekr grmek, hileci kadna, dost grnp aslnda sinsi dman olan arkadaa rya iaret eder. SAHRA Ryada sahra grmek; 6 madde zerine tbir olunur. 1) Mihnetten kurtulup feraha kmaya. 2) lm haberi almaya. 3) Fayda salanmayacak yeni bir ie balamaya 4) bdetin fazlalap salih ameller ilemeye 5) eref ve izzete kavumaya. 6) ok byk sevablar kazanlacak hayr hasenat ileriyle uramaya rya dellet eder. SAHUR YEME Ryada sahur yemei yemek, asi ve gnahkr iin tevbekr olmaya, kfir iin mslman olmaya, az fakat hell yoldan kazanlacak paraya rya dellet eder. Ryada sahur yemei hazrlamak, dmanlar yenmeye ve fakir fukaray sevindirip onlara yardmc olmaya ok sevab kazanmaya da rya yorumlanabilir. SAKA (Su taycs) Ryada su sakasn (taycsn) grmek, ehli slm olan birisini dusyla rzkn kazancn bollamasna ve rya sahibinin skntlarndan
410

ve zntlerinden kurtulup feraha kmasna rya dellet eder. SAKAL Ryada sakal grmek, eitli ekilde tbir olunur. yleki; Ryada kk ocuun sakalnn uzamas, mrnn uzamasna dellet eder. Ryasnda bir erkein sakal braktn grmesi, zengin olacana, tevbekr olup gnhlarndan kurtulacana, kolay temin edilecek bol kazanca rya dellet eder. Bir kadn ryasnda sakalnn ktn uzadn grmesi, utanmaz bir komudan kt sz iitmesine, aile huzurunun kamasna, einden gizli kt iler yapmasna rya dellet eder. Ryada sar renkte sakal grmek, zntye dp ar hastala yakalanmaya yorumlanabilir. Ryada baka bir kimsenin sakaln tutup ekmek bir bakasnn maln zorla almaya haram yemee dellet eder. Ryasnda sakalnn yere dtn gren adamn; elinden mal gidip ifls eder veya ecelinin yaklap lmcl hastala tutulacana rya iaret eder. Kendi sakalnn yarsnn veya tamamnn yok olduunu gren kimsenin elinden mal gider ve rya sahibi piyasadaki itibarn kayb eder. Kt hretle piyasada tannr Ryada sakaln uzamas ve oalmas, zengin olmaya, ibdetleri fazlalatrmaya dellet eder. Ryada sakaln kestiini gren adam malnn zektn tam olarak verip malnnsartmasna neden olur. Hmile bir kadn ryasnda sakalnn ktn grse ilerde izzet ve ikram sahibi an yce olacak bir erkek ocuk dourur. Ryada sakaln beyazlamas, mrn uzamasna, fakir iin zengin olmaya; gnahkr kimse iin tevbekr olmaya, sapklar iin hidyet yoluna dnmeye rya dellet eder. SAKARN Ryada sakarin kullanmak; eker hastalna yaplmas gereken bir hastala tutulmaya tbir olunur.

veya

perhiz

SAKATLIK Ryasnda sakat bir adam grmek; uzuvlarn azl sebebiyle gnha girmeye ve elinden dilinden bakasnn zarar grmesine rya dellet eder. Ryada sakat adamn dilendiini grmek, mkilta dmeye, zarar ve hasara uramaya dellet eder. SAKIZ Ryada sakz inemek; mkilat ekmeye, yanl, istenmeyen i yapmaya, ok ikyet etmeye, srekli haline kr etmeyen adama rya
411

dellet eder. ayet rya sahibi kendisini sakz inerken grse; sevdii bir arkadayla lzumsuz yere mnakaa yapar ve o arkadann kalbini krar. Hmile bir kadn veya ei hmile olan bir adam bu ryay grse; ok ileri yalarna kadar altn pisletecek ieyecek bir ocuu olur. SAKIZ KABAI Ryada sakz kaba grmek; ksmetli bir ii yapmaya ve kolay elde edilecek rzka rya dellet eder. Ryada sakz kaban kesmek yemek; ar yryen zahmetli iin rya sahibinin lehine sonulanmasna rya dellet eder. SAKLAMAK Ryada bilinmeyen bir eyi saklamak; kayb olan bir kimseden haber almaya, mitsiz iin hal olmasna rya dellet eder. Ryada eya saklamak; mal biriktirmeye, ymaya tccar iin skntl bir dnem geirmeye dellet eder. Bir kadn ryasnda bir miktar para sakladn grse; o para miktarn-ca lzumsuz yere harcama yapar bir mddet mal skntya der. SAKLAMBA Ryada saklamba oynamak; sevinli haber almaya, mutlu olunacak bir yolculua kmaya, kayb olan dosttan haber almaya rya dellet eder. SAKSAAN Ryada saksaan kuu grmek, cin fikirli ok kurnaz bir adamn szlerine kanp kt duruma dmeye rya dellet eder. Ryada saksaan kuunu tutmak, asi evldla veya kardele uramaya onun yznden zntye dmeye rya dellet eder. SAKSI Bekr bir erkek ryasnda bir saksya iek ektiini ryasnda grrse, zengin bir kzla evlenir ve kzsn ailesinin yanna i gveysi girer. Bekr kz iinde rya aynen tbir olunur. Evli bir kadn ryasnda saks satn aldn grrse, kocasyla aras dzelir kocasnn ona kar olan davranlarnda bir dzelme muhabbet meydana gelir. Evli bir erkek ryasnda saks alp iek ektiini grmesi, evli bir kadna ilgi duymasna ve einin bunu duyup huzursuzluk yaratmasna rya dellet eder.

412

SAL Ryada bir geminin batp rya sahibinin sal yardmyla kurtulduunu grmesi, tccar iin son anda iflstan kurtulmasna, kadn iin iftiradan temize kmasna, talebe iin zayf derslerini dzeltmesine, ii iin sermaye bulup kendi iyerini amasna rya dellet eder. mitsiz bir hastal olan bir adam kendisini sal zerinde grrse hastalnn tedavisi bulunur ve kendisi shhatine kavuur. SALAM Ryada salam grmek, salam i et olduu iin zntl kederli haber almaya rya iaret eder. Ryada salam satn almak kt olaylara sebebiyet verecek yeni bir ie girip nemli bir miktar para, mal kaybetmeye rya dellet eder. SALAMURA Ryada salamura yaplm bir yiyecei grmek, mal biriktirip o maldan paradan faydalanmaya rya dellet eder. Yanlz baz tbircilere gre salamura olan yiyecek haram yolla kazanlm mala tbir edilmitir. SALATA Ryada salata yapmak veya yemek yeni yeni uralar bulmaya, para para ele geecek az miktar paraya dellet eder. Ryada salata hazrlayp bakalarna ikram ettiini gren ahs borlarn deyip ksa zaman iersinde skntlarndan kurtulur. SALATALIK (Badem) Ryada salatalk znt ve kedere yorumlanr. Ryada mevsimsiz salata yemek hasta olmaya, shhat kaybna iaret eder. Ryasnda bir erkek salata satn aldn grrse, kars hmile kalr ve kz ocuk dourur. Ryada salatalk tarlas grp o tarladan salatalk toplamak, birbiri ardnca gelecek rzk-lara, ksmetlere, fakir iin zengin olmaya, talebe iin faydal ilim renmeye, asi olann tevbekr olmasna veya hayrsz evldn ana ve babasndan zr dilemesine rya dellet eder. SALVT GETRMEK Ryada Salvt getirmek, gnahkr iin tvbekar olmaya, kfir iin mslman olmaya, Kur'n- Kerm renmeye, limlerden ders almaya, Peygamber efendimiz (s.a.v)'in snnet-i seniyyelerine uygun hareket etmeye rya dellet eder.
413

SALA Ryada sala grmek, srekli faydalanlacak ie yarayacak eya sahibi olmaya rya yorumlanr. Ryada bir hanmn yemek piirdiini ve sala kullandn grmesi, arzu ettii bir isteinin yerine geleceine ve ok iyi dost olaca bir kimseyle tanacana rya dellet eder. SALEP Ryada salep imek, hasta iin shhatinin dzelmesine, sevinli haber almaya ve iyi durumlarla karlamaya rya dellet eder. Ryada salep piirmek, etrafna faydal olan hayr ilerine nem veren adama rya dellet eder. Ryada salep almak, faydal ilerle uramaya ve herkesin iine yarayacak, insanln faydalanaca eya icat etmeye rya dellet eder. SALGIN HASTALIK Ryada salgn hastaln ktn grmek, rya sahibinin yaad ehirde bulac hastaln kmasna veya yaknlarndan birisinin ar hastala tutulmasna rya dellet eder. SALLANMAK Ryada sallanarak yrmek, hirette kazand parann maln hesabnn sorulacana rya dellet eder. SALINCAK Ryada salncaa binmek, iki yzl olan adamn szne inanp hareket etmeye ve byk zararlara girmeye rya dellet eder. Ryada salncaa binmek, dinde bozukluk olmasna, imnn zayflamasna ve ne yaptn bilmediine rya dellet eder. SALH (A.S) Ryada Salih (a.s)' grp onunla konumak, dmanlara galip gelmeye, baz kt kimselerden can skc szler iitmeye, rya sahibinin iinin ve znn doru olduuna rya dellet eder. SALON Ryada byk bir salonda olduunu gren kimse, mali ynden skntlarndan kurtulur, yeni iler yapmaya balar. Bir kadn evinin
414

salonunun genilediini ve yeni eyalarla dediini grse, kocasyla aras dzelir ve kocasnn rya sahibine muhabbeti artar. SALYA Ryada azndan salya akmas, tatl sz sylemeye kalp krmamaya rya dellet eder. Azndaki salyann oaldn ryasnda gren kimsenin muhabbeti tatl olur ve dostlar tarafndan ok sevilir. Azndaki salyann kuruduunu grmek, kt sz, krc laf sylemeye rya dellet eder. Salyada kan bulunduunu grmek, faydasz ilim renmeye, haram yemeye, yalan yere yemin etmeye ve vermi olduu szleri tutmayan adama dellet eder. SALYANGOZ Ryada salyangoz grmek, meakkatlerle, engellerle dolu olan ie girmeye ve ok zntlerden sonra iin sonuca ermesine rya dellet eder. Ryada salyangoz grmek, baz tbircilere gre bol frsatl bir iin sonulanmamasna veya elden karlmasna ryay yorumlamlardr. Bu ryay gren kimse, ryay grd hafta ok dikkatli olmal iyice dnmeden hi bir eye karar vermemeli ve hakiki dostlarna baz konularda danmal onlarn szlerine deer vermelidir. SAMAN Ryada saman grmek, ucuzlua, bollua, zengin olmaya, zahmetsiz mal kazanmaya dellet eder. Ryasnda saman yediini grmek, hell rzk sahibi olmaya, kuvvet kazanmaya, sadaka vermeye de yorumlanr. Ryasnda saman satn aldn gren kimse, bir i yolculuuna kar ve bu i yolculuundan byk krla evine dner. Ryasnda saman sattn gren kimse, hayr ilerine nem verip yetimleri kszleri gzetip Allah- Tel'nn (c.c) rzsn kazanr. Dnya ve hiret hayatn mamur eder. SAMANYOLU Ryada samanyolunu grmek, yldzn parlamasna, halk arasnda hret olup herkes tarafndan tannmaya dellet eder. Bekr bir kz samanyolunu ryasnda grrse ksmetinin alp ok iyi bir evlilik yapacana rya dellet eder. SAMUR Ryada samur krk giymek, halka karmayp kendi bana yaayan, hell haram demeyip mal ve para yan, parasn kimseye
415

kullandrmayan hrsz adama rya iaret eder. Bu ekilde yaayan bir adamn malndan akrabalar ancak lmnden sonra yararlanabilirler. SAMYEL Ryada samyeline tutulmak, beteri gidip eseri kalan hastala veya ok zor tedavi olunabilecek hastalk geirmeye rya dellet eder. Bazen de ryada samyeline tutulmak, ok zntl duruma dmeye ve i sknts ekip ruhi deprasyon geirmeye de yorumlanr. SANATORYUM Ryada sanatoryumda kendisini gren kimsenin hastalklarndan kurtulacana veya sigaray brakacana ryas dellet eder. Baz tbirciler, ryada sanatoryum grmeyi cierle ilgili nemli hastala tutulmaya yorumlamlardr. SANCAK Cfer-i Sdk'a (r.a) gre ryada sancak grmek, elinde tutmak; drt eye iaret eder. 1) eref 2) Sefer 3) yi halli olmak 4) Sevinli haber almak. Ryada grlen sancak, mehur olunacak i yapmaya, alim olmaya, reislik yapmaya, zengin ve cmert insandan grlecek yardma destee rya dellet eder. Ryada bekr bir kimse eline sancak aldn grmesi onun evleneceine iaret eder. Bir erkek ryasnda rengi belli olan bir sancak eline aldn grse, sancan rengine gre ryann yorumlanmasna sebep olur. yleki; Sancak kadndr. Beyaz sancak; yi aileden gelmi temiz saliha kadna. Yeil sancak; dinine nem vermi dini vazifelerini tam yapan iman gr kadna. Krmz sancak; kt huylar olan fesat kadna. Siyah sancak; uursuz kadn. Birka rengin bir arada olduu grlen sancak; szterinin ou yalan, iki yzl kadna yorumlanr. Bir kimseye ryasnda tand ve hrmet ettii birisi tarafndan sancak verilmesi, rya sahibinin ilim renmesine veya snnet-i seniyyelere uygun bir tarikata girmesine rya dellet eder. Ryasnda etrafna sancak verdiini grmek, nikh kymaya veya patanlk yapp birok gencin birlemesine neden olan kimseye rya iaret eder. Ryada sancak sallamak, hayrl bir i
416

yolculuuna kmaya yorumlanr. SANGI Ryada sanc ekmek, kadn iin gebe kalmaya, erkek iin iinde zorluklarla engellerle karlamaya dellet eder. Baz tbirciler, ryay sancs ekilen organn hastalanacana rya sahibinin sknt veya znt ekeceine ryay yorumlamlardr. SANDAL Ryada sandala binmek, dost tarafndan aldatlmaya, yaantnn hayatn hi umulmadk ekilde deimesine, rya sahibinin baka bir ehre g etmesine ve yaantsna orada devam etmesine ryas dellet eder. Ryada bir deniz kazas geirip son anda sandala binmek, ifls etmekten son anda kurtulmaya, birisinden madd veya manev yardm grmeye yorumlanr. SANDALYE Ryada sandalye grp oturmak, sandalyenin durumuna gre ryann tbir edilmesine neden olur. Krk sandalyeye oturmak, mevki kaybetmeye, halk arasnda kt hretle anlmaya dellet eder. ok gzel kumala kapl sandalyeye oturmak, nemli iler yapmaya hali vakti yerinde olan zengin birisiyle evlenmeye dellet eder. Yksek bir yerde duran sandalyeye oturmak, nemli grevler yapmaya, reis olmaya rya dellet eder. SANDIK Ryada sandk grmek, sandn grl ekline gre ryann tbir olunmasna sebep tekil eder. Demir sandk grmek; yeni iyeri ap nemli i yapmaya. Krk sandk grmek; i bozukluuna rzk azalmasna. Tahta sandk grmek; orta halli birisiyle evlenmeye. Bo sandk grmek; dininde bozukluk olmasna, gnahkr olmaya. lemeli sandk grmek; ok gzel birisiyle evlenmeye, mutlu yuva kurmaya. Kapa almayan sandk grmek; gizli srlara, onlar saklayan kadna. Yabanc sandk grmek; bakalarnn srlarn renmeye. eyiz sand grmek; ksmeti kapal olann ksmetinin almasna veya ksr kadnn hmile kalmasna rya dellet eder.

417

SANDV Ryada sandvi yemek, elden kacak mala veya parann miktarna dellet eder. Baz tbirciler, zntl haber almaya ve gnl skntsna ryay yorumlamlardr. SANSAR Ryada sansar grmek, zina suu ilemeye ve gnahkr olmaya dellet eder. Ryada sansarn saldrdn grmek, rya sahibinin bana kt yolda olan bir kadnn dadanmasna ve o kadndan rya sahibinin zarar grmesine rya dellet eder. SANTRAL Ryada santralda almak, oras ile irtibat kurmak, uzun zamandr haber alnmayan dosttan haber almaya, kayb olan insann meydana kmasna rya dellet eder. Ryasnda santral memuresi olduunu gren bir kadn, ayet almyorsa para kazanmak iin veya mali durumunu dzeltmek iin halkla yakn ilikide olaca bir ie girer. Bir ok mklatn zecei dostlar edinir. SAPAN Ryada ta yerletirilmemi sapan grmek, tevbekr olmaya, gnhlardan ve sebep olan ilerden el ayak ekilmesine rya dellet eder. Ryasnda sapanla ta attn gren kimse krc sz syler ve dostlarn doru i yapmaya davet eder. Ryada rya sahibinin bana sapanla ta atldn grmesi, ona by yaplmasna veya kt iftira atlmasna dellet eder. Ryada bo sapan, bo sz syleyen yararsz ilerle uraan adama dellet eder. Rya sahibinin byle bir yakn arkada varsa ona kar dikkatli olmas mmkn mertebe onunla mnasebetlerini kesmesi gereklidir. SAPIK Ryada sapk grmek, kt olaylar duymaya, hapis olan adama veya kuru iftiraya uramaya rya dellet eder. Bir kadn ryasnda sapk olan bir adamla boutuunu grse, rya sahibi hakknda konuulur, onun namusuna leke srlr. Baz tbirciler, bu ryay eve hrsz girmesine yorumlamlardr. SARA Ryada sara hastalna tutulduunu gren kimseye unutkanlk
418

hastal gelir veya beyinle ilgili bir hastal olduu meydana kar. Baz tbirciler, sara hastalna tutulduunu ryada grmeyi, ilerin durgunluuna, rzkn azalmasna yorumlamlardr. Hmile bir kadn bu ryay grse, sakat ocuk douracana ryas dellet eder. SARAY Ryada sarayda bulunduunu gren kiiye ayet bekrsa ok ksmetli olan bir kimseyle izdiva yapacana ryas iaret eder. Ryasnda sarayda gezinirken veya yaarken kendisini gren kimsenin, mevkisi ykselir ve eline mhimce bir miktarda para geer. Ryada saray erkann grp onlarla konumak, nemli grevlere gelmeye, mehur olmaya ve ok arzu edilen eylerin olacana rya dellet eder. SARDALYE Ryada sardalye bal grmek, tutmak, azar azar gelecek paraya yorumlanr. Ksmeti kapal olan kimsenin ksmetinin alacana da rya dellet eder. Skntlar olan bir kadn ryasnda sardalye bal alp piirdiini ve ailesi ile birlikte yediini ryasnda grse, evinin huzursuzluu gider ve kocas ile arasnda olan problemlerini karlkl konuarak zmler. SARDUNYA Ryada sardunya iei grmek, ilerini hep bakalarnn yardmyla srdrmeye veya bakalarna baml bir halde yaamn srdren kimseye rya dellet eder. Ryada sardunya iei dikmek, aileden gelecek yardmn artacana ve rya sahibinin bir miktar zntlerinden kurtulacana rya dellet eder. SARGI Ryada grlen sarg, durulmu ise, yolculua kmaya drlmemi ise, mala, gelecek para miktarna dellet eder. SARHO Ryada sarholuk veren bir ey iip sarho olmak, einden phe etmeye, ok byk znt duymaya, birisiyle kavga edip yaralanmaya rya dellet eder. Ryada sarho olmayp sarho gibi hareketler yapmak, kendinde olmayan bir eyi varm gibi gstermeye, bir olaydan byk korku duyup saklanmaya, rya sahibini thmet altnda brakacak bir olayn olmasna rya dellet eder. Ryada at stnden yaplm bir eyi ierek sarho olmak, haram yemeye dellet eder.
419

Ryada sarho olmak, mevkinin dmesine hak arasnda kt ekilde anlmaya dellet eder. Ryada sarho olup takn hareketler yaptn grmek, ele gelecek ok paraya ve bu parayla kt iler yapmaya rya dellet eder. Ryada iki iip sarho olduunu grmek, tevbeyi bozmaya, slm dinnden kmaya, yeminden dnmeye, evresindeki dostlarn diliyle krmaya ve haram para kazanp kt yollarda harcamaya rya dellet eder. SARIK Ryada sark, kiinin hret olacana, ok iyi evlilik yapacana yorumlanr. Ryada sark stne sark sarmak, uzun yolculua st ste kmaya dellet eder. Kfir olan bir kimse bana sark sardn ryasnda grse, o kimse ksa zaman iinde mslman olur. Bazan sark krle, hastala tutulmaya da dellet eder. Ryada namaz esnasnda bandan sar karttn grse, abdestinde bozukluk olduuna eksik abdest aldna ryas dellet eder. Ryasnda sarnn altndan olduunu grmek, rtbenin, hretin ve hanmnn elinden gitmesine rya dellet eder. Ryada ynden veya pamuktan mamul yaplm sark sarmak baar kazanmaya, stn olmaya, alimlerden ders alp retici olmaya, ok nl bir san'atkr olmaya, dinini iyi renip slm ftrat zerine yaamaya rya dellet eder. SARILIK Ryada sarlk hastalna tutulmak kendisine uygun olmayan insanla evlenmeye ve bu evliliin mutlak surette ksa sreli olacana rya dellet eder. Baz tbirciler, ryada sarlk olmay, dinde bozukluk olmasna uyduruk hads sylemeye veya islmi kurallar kendi grlerine gre dzenlemeye yorumlamlardr. SARIIN Ryada sarn olan kimse grmek, vefasz dosta, bencil olan insana, gsteri dkn, dnya hayatna nem verip hiretini unutan kimseye rya dellet eder. SARMAIK Ryada grlen sarmak iei, doktora yorumlanr. Bir kimse ryasnda sarmak ieinin kendisine sarldn grmesi, o kimsenin kendisinin veya ailesinden birinin tp tahsili yapmasna, almasna iaret eder.Baz tbirciler, ryada sarmak ieini fena ahlka ve
420

yaplan yardmlarn baa kaklacana yorumlamlardr. SARMAK Ryada bilinmedik bir eyi sarmak, paketlemek dedikoduyu nlemeye, bakalarnn ayplarn, kusurlarn kapatmaya dellet eder. SARMISAK Ryada pimi olarak sarmsak yemek, hasta iin iyilemeye, gnahkr kimse iin tevbekr olmaya, ktlklerden kurtulmaya rya dellet eder. Ryada i sarmsak grmek, haram karan mala, irkin sylenen sze, kt hret kazanmaya rya dellet eder. Sarmsa kkyle tarladan karmak, toplamak, akrabadan zarar grmeye zlmeye dellet eder. Ryada sarmsak satmak, gybet etmeye ve gnha girmeye dellet eder. SARNI Ryada sarn grmek, glkleri olan iin baarlmasna, erefe ykselmeye rya dellet eder. Ryada sarncn iinde ya, st veya bal toplandn grmek, yeni evld sahibi olmaya, malnn zektn vermeye ve hayr yapmak iin para sarf etmeye rya dellet eder. Ryada sarncn iine yamur suyunun toplandn grmek, zahmetsiz kazanlan paraya, fakir insann zenginlemesine, imnn grlemesine ve slmi emirlere uyup Allah Tel'nn rzsn kazanmaya rya dellet eder. SARRAF Ryada sarraf grmek, bir anlamazlktan dolay mahkemeye dmeye ve sorunu mahkeme kanalyla zmeye dellet eder. nk ryada sarraf hakim anlamna gelir. Baz tbirciler, ryada sarraf grmeyi ve onun terazisini kullanmay, sz yolu ile mnakaa etmeye, dny mal iin sevilen bir dostla dman olmaya ryay yormulardr. SATEN Ryada saten kumandan yaplm elbise giymek, nian haberi almaya, ne'eli bir toplantya katlmaya, evlenme teklifi almaya veya yeni mal, eya sahibi olmaya rya iaret eder. SATMAK - SATIN ALMAK Ryada bilinmeyen bir mal satmak, Kur'n- Kerm okuyarak para
421

kazanan adama dellet eder. Ryada satc olmak, yalan yere yemin etmeye, l ve tarty noksan tartmaya, faiz, rvet yemeye dellet eder. plik veya tuz satcs grmek, yolculua kmaya iaret eder. Yiyecek satcsn grmek, dnyay sevip hiretini unutan adama rya dellet eder. Gzel deerli kyafetleri satan adam ryada grmek, emanete ihanet etmeye veya borlarn zamannda demeyen adama rya dellet eder. Ryada ne olduu anlalmayan, bilinmeyen bir mal satn almak, harp zamannda grlrse ehit olarak lmeye, zorluklarla karlap meakkate dmeye dellet eder. Ryada kt bir mal satn almak, zor duruma dmeye, sknt ekmeye, kt bir evlilik yapmaya rya dellet eder. SATIR Ryada satr grmek, anlamazlklar zmeye, mnakaal bir meseleyi hal etmeye, dmanlar yenmeye rya dellet eder. Ryada satrla yaralanmak, kuvvet almaya mevkisi byk olan bir kimseyle ortaklk kurmaya rya dellet eder. SATRAN Ryada satran oynamak, mnakaal bir ortama girmeye, ok eitli srlar renmeye, deiik bir meslek renmeye, bir yaknn huyunu deitirmesine veya i yolculuuna kmaya dellet eder. Ryada satran talarn grmek, tan ismine gre ryann tbir edilmesine sebep tekil eder. yle-ki; Satran ah; mevki ykselmesine, Satran fili; ihtiyalarn ksa zamanda temin edilmesine. Satran at; hleli i yapmaya, yalan sz iitmeye. Satran veziri; ani lme, hastalk tedavisi iin yolculua kmaya dellet eder. SAUNA Ryada saunaya girip terlediini gren kimse, mal ileri dolaysyla skntya der. Rya sahibi ayet hasta ise hastalnn tedavisini kesin olarak yapacak bir doktora gider ve onun nerdii ilalarn yardmyla shhatine kavuur. Bazen de ryada saunaya girmek, ter atmak, gnhlara tevbekr olmaya ve kar cinsten birisine kara sevda derecesinde k olmaya dellet eder.

422

SAVRULMAK Ryada bir yerden bir yere savrulmak, kt olaylarla karlamaya, fena sz iitmeye ve rya sahibinin halk arasnda hretinin zedeleneceine iaret eder. Ryasnda bir kadn evinden savrulduunu grse, o kadnn namusuna sz gelir ve eiyle arasnda nemli problemler, anlamazlklar kar. Rya sahibi ok dikkatli hareket etmelidir. SAYFA Ryada bo sayfa almak, bekr iin bakire kz almaya dellet eder. Bo sayfay sol elden almak veya sol elle sayfaya yaz yazmak, yapt iten piman olmaya veya gayr meru ocuk sahibi olmaya rya dellet eder. Bir sayfaya bakp onu okumadn ryasnda gren bir kimse bir mirasa sahip olur fakat zerinede fazlaca bor birikir. Ryasnda katlanm bir sayfa gren kimse bir yaknnn lm haberini alr. Rya sahibi hasta ise lm yatana yatabilir. Salih bir insan ryasnda elindeki birok sayfalarn daldn grse, itikad dzelir, imn grleir ve Allah- Tel'nn (c.c) emirlerini, farzlarn eksiksiz olarak yerine getirir. SAYI SAYMAK Bir saysn saymak, mbarek olan bir zt'tan ders almaya dellet eder. ki saysn saymak, Beldan kurtulmaya, ktlklerin errinden emin olmaya dellet eder. saysn saymak, kt haber almaya, verilmi vaadi yerine getirmeye, sznde durmaya dellet eder. Drt saysn saymak, dualarn kabul olmasna, hayrl ie girmeye dellet eder. Be saysn saymak, be vakit namaz vaktinde klmaya, ibdet dzgnlne dellet eder. Alt saysn saymak, faydal iler yapmaya ve halk arasnda hayrla anlmaya dellet eder. Yedi saysn saymak, hacc'a gitmeye, gebe kalmaya dellet eder. Sekiz saysn saymak, mevki ykselmesine, devlet ilerinde nemli mevkilere gelmeye rya dellet eder. Dokuz saysn saymak, sknt ekmeye, bellara musterip olmaya dellet eder. On saysn saymak, dny ve hiret dileklerinin yerine gelmesine, arzu edilen ilerin hayrla sonulanmasna rya dellet eder. SAYA Ryada saya grmek okumak, gelecek para miktarna ve feraha kmaya skntdan kurtulmaya dellet eder.

423

SAYIKLAMAK Ryada ayn kelimeleri tekrar tekrar saykladn gren kimsenin ryas ayn mutsuz olaylarn st ste geleceine ve rya sahibinin problemlerinin artacana rya dellet eder. Baz tbirciler, bu ryann korkutucu olaylarn olacana rya sahibinin ok byk zntl gnler geireceine rya iaret eder demilerdir. SAZ Ryada saz aletini almak, sevinli haberlerin alnacana, ok gzel gnler geirileceine rya yorumlanr. SAZLIK Ryada sazlk grmek; fakirlie, mali sknt ekmeye veya bir dosttan, akrabadan grlecek madd manev yardma rya dellet eder. Ryada sazlk yerin yanmas, yangn haberi almaya veya yangn tehlikesi geirmeye dellet eder. Ryada sazlk yerden bitki veya iek toplamak kurutmak, el san'atlarm renmeye dellet eder. SAZAN BALII Ryada sazan bal tutmak; ortak i yapmaya, hissi bir yaknlamaya, kar cinsten birine k olmaya dellet eder. ok gzel olan bir kadn bu ryay grse, halk arasnda hret olur fakat rya sahibi dini grevlerini tam yerine getirmez sadece dny hayat iin birikim yapar. SEBL Ryada bir sebil eme yaptrp oradan baka kimselerin su itiini grmek; malnn zektn tam olarak vermeye rya dellet eder. Ryasnda bir sebil emeden su ien kimsenin, ilmi artar, alimlerin sohbetlerinde bulunur. Kfir bir kimse bu ryay grse hidyete erip mslman olur. Bekr bir kimse bu ryay grse, salih bir mslmanla evlenir, dny ve hiret hayatnda mutlu olur. Ryasnda sebil olan bir yiyecei dattn gren kimse, fakir fukaray sevindirmek iin nclk yapar bakalarna da sebep olarak para eya toplar. SEBZE Ryada her trl yeil sebze grp yemek; ryann hayra yorumlanmasna neden tekil eder. yleki; Bekr bir kimse ryasnda sebze topladn grse, ok iyi huylu birisiyle evlenir ve ticaret
424

hayatnda nemli iler baarr. Talebe olan bir kimse ryasnda sebze topladn grse, istedii meslei renir, arzu ettii ileri yapar ve istikbli ok parlak olur. Bir kadn ryasnda yeil sebze topladn grse, ei ona ok iyi muamele eder. Hasta bir kimse ryasnda sebze topladn grse, shhati dzelir. Yalnz ryada kurutulmu sebze grmek, ryann yukardakilerin tam tersi olarak yorulmasna sebep tekil eder. SECCADE Ryada seccade zerinde oturmak; hacc'a gitmeye, ibdetleri tam olarak yerine getirmeye ve ok sevap kazanmaya dellet eder. Seccade grmek; namuslu bir ee sahip olmaya veya dininde rtbenin ykselmesine dellet eder. Seccadesinin ryasnda kayb olduunu gren kimsenin dininde bozukluk olur ve bakalarna iyi gzkmek iin ibdet ettiine ve byk gnh ilemekte olduuna rya dellet eder. SECDE Bir kimse ryasnda Allah- Tel (c.c), iin secde ettiini grse, tevbekr olur, kibir ve gurur duygusundan kurtulur. Namazn ibdetlerini eksizsiz yerine getirir, din ve dnyasnda arzu ettii eylerin hepsine kavuur ve gnhlar affedilir mr uzun olur. Ryasnda Allah- Tel'dan (c.c) bakasna secde ettiini veya secde ederken yz koyun dtn grse, dinden kar, imn azalr, dmanlarnn hepsi ona kar galip gelir. Baz tbirciler, kr secdesine kapanmay, mrn uzamasna, tehlikelerden kurtulmaya, dmanlara galip gelmeye, nimetlerin artmasna bel ve tehlikelerin rya sahibinden uzak kalacana ryay yorumlamlardr. SECDE - TLVET Ryada Kur'n'daki secde ayetlerini okuyup tilvet secdesini yaptn grmek; nimetlerin bollamasna, dnya ve ahrete ykselmeye, imn grlne, zikr etmeye, hacc'a gitmeye, gnh ilemekten kortup Allah- tel (c.c) snmaya ve tevbelerin Allah- Tel (c.c) katnda kabul edilmesine rya dellet eder. SEM - SEMEN Ryada seim yapldn ve semen olarak oy kullandn gren kimse, mnakaal olan iki yakn akrabann arasnda hakm olur ve onlarn anlamalarn salar. Bazen de bu rya rtbe ykselmesine, nemli grevlere gelmeye de dellet eder.
425

SEDEF Ryada sedef kaplamal eya grmek, hmile kadn iin ocuk drmeye, mal kaybetmeye, dny malna dkn olmaya ve zntl haber almaya dellet eder. SEDEF HASTALII Ryada sedef hastal olduunu grmek, akrabadan birinin tedavisi imknsz olan bir hastala tutulacana" rya dellet eder. Bazen de rya zmlenmesi zor olan hayrsz bir ortakla girmeye akrabadan gelecek ktle iaret eder. SEDR Ryada sedir stnde oturmak, az miktar sermaye ile bir ie balamaya, tutulmayacak sz vermeye dellet eder. Bir kadn sedir stnde oturduunu ryasnda grse feraha kp skntlarndan kurtulur veya st ste hmile kalr. Bir lnn ryada sedir stnde otururken grlmesi, onun cennette olduuna dellet eder. SEDYE Ryada sedye grmek; lm haberi almaya veya ar hastala tutulmaya dellet eder. Sedye zerinde yattn ryada grmek, akrabadan birinin hastalanmasna rya yorumlanr. SEHER VAKT Ryada seher vaktinde ibdet ettiini gren kimsenin, adakl olan dilei yerine gelir ve rya sahibi adan yapar. Bu rya hayra yorulur, zira seher vakti rzklarn datld, dualarn kabul olduu bir saattir. Rya dualarn kabul olduuna, gnhlarn af olunduuna iaret eder. SEHPA Ryada sehpa (idam) grmek, skntlarn sona ereceine, kt huylardan kurtulmaya ve asi olan evldn doru yolu bulacana rya dellet eder. SEKRETER Ryada bir sekreterle beraber alrken grmek, zina suu ilemeye veya evli bir kiiyle hissi yasak iliki kurmaya rya dellet eder. Ryada sekreterle konumak, nemli mevkisi olan bir adamdan yardm istemeye fakat yardm alamamaya rya dellet eder.
426

SEKSEK OYUNU Ryada seksek oyunu oynamak, iteki nemsiz meselelerin hal olacana ve krgn olunan yakn arkadalan barp tekrar yakn iyi dost olunacana rya iaret eder. SEL Ryada sele tutulmak; bilinmeyen bir hastala yakalanmaya, akrabadan gelecek ktle, ok zorluklarlan karlalacak yolculua kmaya, yalan yere karlacak dedikoduya ve ar znt duyulacak olaylarn meydana gelmesine rya dellet eder. Bir ehrin tamamnn sel sularndan zarar grdn ryada grmek, o yerin ynetimine kfir kimsenin geleceine veya ktln olacana rya dellet eder. Ryada sel sularna kaplp gitmek, gnh ilenen yerlere devam etmeye, imndan kmaya, kt evlilik yapmaya ve kt arkadalar yznden kt huylar edinmeye rya iaret eder. Ryada selin evini gtrdn gren kimse, einden boanr. Selin sudan baka eyden meydana gelmesi (kan) Cenb- Hakk'n (c.c) gazabna uramaya dellet eder. SELAM Ryada selm vermek; hayrl du almaya, gzel sz iitmeye, sonu ok kazanl olan ticaret yapmaya, bekr iin saliha bir mslmanla evlenmeye veya kfir iin mslman olmaya iaret eder. Ryada ihtiyar bir kimseye selm vermek, ilim renmeye, alimlerin sohbetlerine katlmaya, ilhi azblardan kurtulmaya, kabir azab ekmemeye dellet eder. Daha evvel lm olan birisine ryada selm vermek; o kimsenin ruhu iin du etmeye ve o dualardan onun haberdar olduuna rya dellet eder. Ryada kskn olunan bir kimseye selm verdiini grmek, onun errinden emin olmaya ve onun pimanlk iersinde bulunduuna rya dellet eder. SELV AACI Ryada selvi aac grmek; mrn uzamasna, bilim renmeye, hayrl evld sahibi olmaya veya akrabalardan grlecek yakn alakaya rya dellet eder. Ryada selvi aacn kesmek kaza geirmeye, lm tehlikesi atlatmaya dellet eder. Ryada selvi aacnn kabuklarn yolmak, fayda grlen yakn arkadan dostluunu kaybetmeye ve onu krmaya rya dellet eder.

427

SEM Ryada semya el aarak du ettiini gren kimse; arzularna ve mit ettii eylerin tmne kavuur. Skntlarndan ve zntlerinden ksa zaman iersinde kurtulur. Feraha kar. SEMVER Ryada semaverde ay kaynatmak; ele geecek para miktarna ve bir hastalk iin harcama yapmaya, birikimleri kullanmaya rya dellet eder. SEMER - SEMERC Ryada semer yklenmek, evlenmeye, bakalarnn geiminin rya sahibinin stne yksenmesine rya dellet eder. Ryada semerci grmek, ondan semer almak, yalan sz sylemeye, hayal krklna uramaya veya bakalarnn rya sahibinin srtndan geinmesine iaret eder. SEMZOTU Ryada semizotu piirip yemek, ibdetlerin artmasna, oluun ocuun nafakasn arttrmaya, akrabalarnn hareketlerine ok sabr gsterip bu sabrnn mkafatn ilerde grecek adama rya dellet eder. SENARYO Ryada senaryo yazmak okumak; lzumsuz zaman israfna, hayallere bal yaamaya veya ani zntlerin karsnda fazlaca mitsizlie kaplmaya rya dellet eder. SENET Ryasnda senet imzaladn gren kimse; sonunda kendisini ok zor durumda brakacak bir yaknna kefil olur. Bu olay rya sahibinin mali bakmdan ifls etmesine, ok zor durumlara dmesine neden olur. SEPET - SEPET Ryada sepet grmek; srlar gizlemeye ibdetlerin artmasna, takva sahibi olmaya ve Allah- Tel'dan (c.c) ok korkmaya dellet eder. Sepet iine amar yerletirmek, yakn bir arkadan bandan geen kt olay renip saklamaya dellet eder. Sepet iine meyve yerletirmek, oka namaz klmaya, imnn
428

artmasna ve Allah- Tel'nn (c.c) rzsn kazanmaya dellet eder. Ryada sepet satcsn grmek, dindar bir kadndan t alp kt huylardan vazgemeye ve islmi emirleri yerine getirmeye rya dellet eder. SERAMK Ryada seramikten yaplm mutfak eyas grmek, arzu edilen eyay satn almaya ve ok sevinmeye dellet eder. SERE Ryada sere kuu grmek, eitli ekilde yorumlanr. yle ki: Bekr bir kimse ryasnda sere kuu tuttuunu grse, iyi huylu ve ok gzel sesli olan birisiyle evlenir. Ticaretle uraan bir kimse birok sere kuunu yakaladn ryasnda grse, zahmetsiz ok para kazanr. Hanm hmile olan bir adam sere kuunu yakaladn grse, erkek ocuu olur. Bir kimse ryasnda sere kuunu kesip yediini grse, zengin olan bir akrabann lmnden sonra onun maln yer. Ryada sere kuunun tlerinin duyulmas, dinlenmesi, rya sahibinin akrabalarnn bir araya toplanp ne'eli gnler geireceine dellet eder. Sere yavrusunun ryada ldn grmek, yakn akrabadan olan kk bir ocuun lm haberini almaya rya dellet eder. SERG Ryasnda yere serdii serginin kirli olduunu gren kimsenin, dnyalk geiminin zorlaaca bir olay bana gelir ve rya sahibi hayli zor duruma der. Ticaretle uraan bir adamn sergi grmesi pek hayra yorulmaz. Ryada ok ssl sergi grmek, zntl olaylara bo vermeye, baz eylere aldr etmemeye dellet eder. SERSER Ryada serseri olan birisini grmek veya kendinin serseri bir halde dolatn grmek, dinde bozukluk meydana gelmesine, ibdetleri hakkyla yerine getirmemeye, yalan sz sylemeye veya bir akrabann edecei ktle rya dellet eder. SERTFKA Ryada sertifika almak; meslek deitirmeye, san'at renmeye ve
429

yeni bir ie girmeye dellet eder. Hmile bir kadn veya ei hmile olan bir erkek sertifika aldn grse doacak ocuu bir san'at zerine sz sahibi olur ve meslektalar arasnda san'atndan hayranlkla sz ettirir. SERUM Ryada serum grmek; yardm istemeye, ok korkmaya veya bir yaknn hastaneye yatacana rya iaret eder. SERVS Ryada bir hanm misafirlerine servis yaptn grse; aile btesine yeni mali kaynaklar bulunur ve evin bereketi artar. Ayrca hane halk ok huzurlu bir ortamda yaamlarn srdrrler btn problemlerini ksa zaman iersinde zerler. SES Ryada ses duymak; sesin cinsine gre ryann tbir edilmesine sebep olur. Yalnz ryada sadece ses duyulursa sesi karan varlk grlmezse alttaki gibi rya yorumlanr. yle ki: nsan sesi; hrete, iyi ekilde anlmaya, baz kiilerden yardm grmeye dellet eder. Ar sesi; kt huylu bir dman tarafndan rya sahibinin aleyhine hazrlanm bir hleye dellet eder. Merkep sesi; beddua almaya, yeminden dnmeye dellet eder. Kedi sesi; bollua, haram yemee, gybet etmeye ve ihanete dellet eder. Kurt sesi; hrszla, kin tutmaya dellet eder. Arslan sesi; znt, keder ve korkuya dellet eder. Para sesi; sevinli haber almaya, skntdan kurtulup huzura kavumaya dellet eder. Olak-kuzu-koyun sesi; hediye almaya, hayrl evld sahibi olmaya dellet eder. Kpek sesi; pimanlk, nefret ve zulme uramaya dellet eder. Ku sesi; bir vaizin szlerini dinlemeye, dini emirleri tutmaya ve mslman saliha bir insanlan evlenmeye dellet eder. Karga-bayku sesi; lm haberi almaya veya boanmaya dellet eder. SEVNMEK Ryada sevinmek; gzyana iaret eder. ok sevindiini ryasnda gren kimse, bir skntsndan dolay ok alar. Bakalarnn sevindiini grmek; mahzun olmaya, kederlenmeye dellet eder. Bazen de bu rya gnh olan eylere halk tevik etmeye ve kt zan altnda bulunmaya dellet eder.
430

SEVMEK Ryasnda tanmad birisiyle sevitiini gren kii; skntl zamannda yakn dostlarndan madd ve manev yardm grr. Eiyle sevitiini ryasnda gren kimse, eiyle arasnda olan problemlerini zer ve eine kar olan muhabbeti olaan st artar. SEYAHAT Ryada seyahate kmak; yolculua kmaya, uzak yerden gelecek olan misafirlere ve sevinli haber almaya dellet eder. Bilinmeyen bir yere seyahate kmak, bavul hazrlamak, mal ymaya, para tasarrufu yapp, ok zengin olmaya rya dellet eder. SEYS Ryada at bakcs (seyis) grmek, hle ve ktlkle ileri idare eden fesat adama dellet eder. Baz tbirciler, ryada seyis grmeyi pezevenk olan einin ihanetine gz yuman adama veya haram hell olarak gsterip ailesinin nafakasn temin eden adama yorumlamlardr. SEYYAR SATICI Ryada seyyar satc grmek; kandrlmaya ve aldatlmaya dellet eder. Seyyar satc ile konumak, rya sahibinin aleyhine sonulanacak bir iten son anda vazgemesine rya iaret eder. SICAK Ryada ok scak olan bir yiyecek grmek; zorlukla kazanlacak paraya iaret eder. Baz tbirciler, scak olan yiyecek yemei, faiz, rvet gibi haram yolla para kazanmaya yorumlamlardr. Mesel daha evvel lm olan birisinin scak su itiini ryada grmek, o lnn cehennemde olduuna rya dellet eder. SIRAMAK Ryada sramak; salam bir vcda sahip olmaya, selmete kmaya, yolculua kmaya veya malnn yarsnn zarar ziyan iinde rya sahibinin elinden kmasna rya dellet eder. Baz tbirciler, rya sahibinin yerden ge sradn grmesini veya baka birisinin sradn grmesini; o kimsenin lmesine ve cenazesinin kaldrlmasna ryay yorumlamlardr.

431

SIINAK Ryasnda snaa girdiini gren kimsenin; bana birdenbire olacak bir olay gelir ve rya sahibi bu tehlikeli olaydan fazla etkilenmeden kurtulur. SIIR Ryada grlen srlar, eitli ekilde yorumlanr. Ryada sra binmek, Bolluk ve bereketli olacak bir sene geirmeye, halk arasnda itibar grmeye, kymetli geerli bir san'at sahibi olmaya, zengin olmaya, endie ve zntden kurtulmaya rya dellet eder. Zayf bakmsz sr grmek, Ktlk iinde geecek seneye, skntl ve meakkatli bir mre dellet eder. Ryada sr dvmek, Allah- Tel'nn (c.c) indinde gnahkr olmaya dellet eder. Bekr bir kimse ryasnda sr saydn grse, gzel huylu, ibdetlerine nem veren bir kimseyle evlenir. Ryada srn kendisini boynuzladn gren kimse, byk bir mirasa konar ve ok zengin olur. Baz tbirciler, ryada sr grmeyi, takva sahibi olmaya, rzkn bollamasna, mal ve mlkn artmasna yorumlamlardr. Ryasnda srn yannda buzan gren bir kimsenin, ksa zaman iinde bir evld olur. Ryada sar sr grmek, bazen hastala veya bir miras meselesi yznden mnakaa etmeye dellet eder. Ryada srlarn ard arkasna gelmesi ve saylarnn da belli olmas, gelecek senelere ve o senelerin bolluk bereketine veya ktlna susuzluuna dellet eder. Mesel: 2 tane sr ard arda girse, ilk giren sr semiz ise, bolluk geecek bir yla, ikincisi zayf bakmsz srsa, ktla kurakla ve skntl geecek bir yla dellet eder. Ryada yzlm sr grmek, akrabalardan gelecek ktle dellet eder. Ryasnda zerine srn saldrdn gren kimse, ar hastala tutulur veya rya sahibine bir iftira atlr. Ryasnda bir kimse bir sr kestiini grse, zengin olan bir kadnla evlenir veya iliki kurar ve bu kadnn malndan ok faydalanr. SIIRCIK KUU Ryada srck kuu grmek; szleriyle, hareketleri bir olmayan hilekr adama iaret eder. Ryasnda srck kuu tuttuunu gren bir kimse, yukarda anlattmz tabiatta olan bir adamla bir i yapar ve o adam tarafndan aldatlr. SIIRTMA Ryada srtma (sr oban) grmek, zengin, hsni niyeti temiz
432

namuslu bir adamla ortak i kurmaya, yeni i balantlar yapmaya ve byk miktarda para kazanp zengin olmaya dellet eder. Bir ifti srtma olduunu grse; o yl ki alaca mahsul bol olur. SIKILMAK Ryasnda kendisini sknt iinde olduunu gren kimse, ilemi olduu gnhlarn kefaretini bu dnyada der ve st stte bana kt olaylar gelir. Bu olaylara sabr etmesi sonucunda Allah Tel (c.c) kendisini mkfatlandrr ve rzkn bollatrp, geimini kolaylatrr. SIKMAK Ryada bir nebadat skarak, ya karmak, meakkatli zahmetli kazanlacak paraya ve bid't sahibi olan kimselerle ortak i yapmaya rya dellet eder. Ryasnda kendisinin skca balanarak iyice skldn gren kimse, gnhlar yznden uyarlmakta ve doru yola arlmaktadr. Bu tip ryalar rya sahibi iin uyarc nitelik tar. SIKIYNETM Ryasnda yaad beldede skynetim ilan edildiini gren bir kimse; ailesinde hi kimseye szn dinletemez ve bu durum ok byk zntl olaylarn balamasna neden tekil eder. SINAV Ryasnda snava girdiini gren bir kimse; yakn bir dostu tarafndan mkll, meakkatli olan bir olayn iine kartrlr ve bu olay dostuyla arasnn almasna neden tekil eder. Talebe olan bir kimse ryasnda bir snava girip snav kazandn grse derslerinde baarl olur ve istikbalde istedii arzu ettii bir meslekte alr. Snav kaybettiini grmek, ryann tam ters olarak yorumlanmasna sebep tekil eder. SINIF Bir kimse ryasnda bir okulda bulunduunu ve snfta oturduunu grmesi; o kimsenin evldnn okuyacana ve ilim sahibi olacana rya dellet eder. ayet rya sahibi talebeyse eitim hayatnda bir kere snfta kalacana rya dellet eder.

433

SIPA Ryada spa grmek; yolculua, sevinli haber olmaya dellet eder. Cfer-i Sdk (r.a) buyurmutur ki; ryada spa grmek 6 ey zerine tbir olunmaldr. Mal almak, yeniden evlenmek, erkek ocuk sahibi olmak, mevki, mertebe ykselmesi, gzel istikbal, devlet kapsnda olan iin halli. SIR Ryada sr olan bir szn sylenmesi; rya sahibinin sr olarak saklad bir olayn herkes tarafndan duyulmasna dellet eder. Rya sahibinin kendisi ile ilgili olmayan bir srr ryada duymas pek hayra yorulmaz, zira bu rya bir felketli olayn olacana ve rya sahibinin bana olmadk iler alacana dellet eder. SIRA Ryasnda bir srada oturduunu gren kimsenin; ilmi artar ve rya sahibi halk arasnda sz sohbeti dinlenen bir kimse haline gelir. SIRAT KPRS Ryada srat kprs zerinde durduunu ve kolayca kpr zerinde getiini gren kimse hiretteki halini grmtr, dualar kabul olup cehennemden emin durumdadr. Ayrca rya saribi korktuklarndan emin olur. Dnya hiret hayatnda ise arzu ettii eylerin tmne sahip olacana rya dellet eder. Srat kprsne girdiini ve ayann kaydn gren kimse; bir gnh iler ve haktan ayrlr ayrca hata bulunan kimse srat kprsnden getiini grse salimen hatan dner ve orada etmi olduu dualarn hepsi Allah Tel (c.c) katnda kabul olunur. SIRIK Ryada srk grmek, kandrlmaya ve aldatlmaya, hilekr bir kimsenin yapaca ktle dellet eder. SIRMA Ryasnda srma ile ilenmi bir kaftan giyen kimse, ayet bekrsa ok iyi bir evlilik yapar. Ryada srma ile ilenmi elbise giymek, hret olmaya, ilim ykselmesine, hayrl evlda ve ok zengin olmaya dellet eder.

434

SIRT (Arka) Ryada srt grmek; ryay grme ekline gre yorumlanr. yle ki; Ryasnda srtnn ardn gren bir kimsenin; yakn akrabalarndan biri lr veya bir iftiradan dolay hapsedilir. Bakasnn srtn grmek, srt grd kimseyle dman olmasna, nefret etmesine ve onun ktlklerinden rya sahibinin emin olmasna rya dellet eder. Ryada srtnn yerinde olmadn gren bir kimse ya einden boanr veya kendisine destek olan bir byn kayb eder. Ryasnda srtna niteliini bilmedii arlkta bir yk konduunu gren kimse, kendi gnhlarnn miktarn grr ve bu yzden ok kt durumlara dp bana olmadk felketler gelir. Ryasnda srtnn kambur olduunu gren kimsenin mal artar ve ocuk says fazlalap rya sahibinin sorumluluklar oalr, yk artar. SITMA Ryada stma hastalna yakalanmak; borlar demeye, mihnetten kurtulmaya veya gnhlardan kurtulmaya rya dellet eder. Stma olup yattn veya stma terlemesine tutulduunu gren bir kimse, dini grevlerinde tembellik yapar ve kendine yakmayacak ileri yapmaya devam eder. Bu rya baz tbircilere gre asi, gnahkr veya katil olmaya yorumlanmtr. SIVA Ryasnda evinin duvarlarna sva yaptn gren kimse, ne kadar iyilik yaparsa yapsn akrabalarndan daima nankrlk ve ktlk grr. Bu ryay gren kimse, ailesinden mmkn mertebe uzaklamal ve ancak zel gnlerde bir araya gelmelidir. SDK Ryasnda sidiini tutan bir adam; maln muhafaza eder ve parasn dikkatli harcar. Suya iini yaptn gren kimse zina suu iler ve maln haram yollan harcar. Ryada sidiinin ok olduun gren bir kimse rzknn oalmasna sebep olacak iler yapar ve ok zengin olur. Ryasnda bir bakasnn sidii ile kendi sidiinin kartn gren kimse birisiyle dman olur ve birbirlerine hasm hale gelirler. Ryasnda iinin bakalarnn zerine sradn gren bir kimsenin mevkisi ok yksek ve sz insanlar zerinde tesirli olacak bir evld olur. iinde kan olduunu gren bir kimse namahremi olmayan birisiylen iliki kurar veya einden boanr. Ryasnda sidik itiini gren
435

bir kimse, halk arasnda rezil rsva olur ve kimsenin yzne bakamaz hale gelir. Ryasnda byk bir cmiinin mermerleri zerine iediini gren kimse, sevdii kimselerin kalplerini krar, onlara kt hareket edip onlarn kul hakkn zerine alr. Ayrca bu kimse drst kimseler hakknda kt niyetler besleyip onlar ok SGARA - SGARALIK Ryada sigara imek; kt sz iitmeye ve erkek iin hayli glkleri olan bir ii baarmaya dellet eder. Bir kadn ryasnda sigara itiini grse, zntl ve endieli gnler geireceine rya dellet eder. Bekr bir kimse ryasnda sigara itiini grse talibleri arasndan yaln bir seim yapar. Ryada sigaralk grmek; baarlmas hayli g olan bir ie atlmaya ve o ii hayli zorluklardan sonra rya sahibinin lehine olarak sonulandrmaya rya dellet eder. SGARA BRE Ryada sigara brei hazrlayp piirdiini gren bir kadn; dargn olduu bir arkadan af eder ve onunlan barr. SGORTA Ryada sigorta olduunu gren bir kimse; hayatn garanti altna alacak tasarruf yapar ve aklc hareket eder. Aile iinde olan lzumsuz harcamalar engel olur ve tasarruflu bir mr srer. Hmile bir hanm bu ryay grse, ilerde kendisine bakacak hayrl bir evlt dourur. SL Ryada ellerde siil olmas veya kmas; fazlalaan byyen mala ve en sonundo bu maln elden gitmesine rya dellet eder. Baz tbirciler, ellerde siil kmasn, az znt ekilecek bir olaya yorumlamlardr. SHR Ryada grlen sihir; fitne ve gururdur. Ryada sihir yaplmas; rya sahibinin eiyle arasnn almas iin yaplan byye iaret eder. Bir kimse ryasnda sihir yaptn grse, o kii dince kfr iinde olur ve hak yolundan ayrlp btl yola gider. Ryasnda sihirli olduun gren bir kii, kendisine ktlk yapan kiilerle birliktedir, rya uyarc nitelik tamaktadr.
436

SHRBAZ Ryada sihirbaz grmek, fitne ve fesad olan bir gizli dmann varlna dellet eder. Sihirbazn bir yiyecee sihir yapt ryada grlrse, rya sahibinin ailesinden birisine by yaplr. Bu by ailenin huzursuzluu neden olur. Yatana sihir yapldn grmek ise, eiyle arasnda kacak huzursuzlua ve evinini saadetini glgelemek isteyen gizli bir dmann varlna dellet eder. SLH Ryada beline silh takmak, ilme, fakirlikten ve bortan kurtulacak kadar mal sahibi olmaya ve dmann korkusundan emin olmaya dellet eder. Hasta bir kimsenin eline silh almas, hastalklarndan kurtulup salna kavuacana, bekr bir kimsenin eline ryada silh aldn grmesi; rya sahibinin mert drst bir kzla evleneceine ve ilk ocuunun erkek olacana ryas dellet eder. Ryasnda elinden silhnn zorla alndn gren kimsenin elinden mal zorla alnr veya bulunduu mevkiden zorla uzaklatrlacana rya dellet eder. Yolcu olan bir kimse ryasnda elinde silh olarak kendini grse sa ve salim olarak yolculuunu tamamlayp evine dner. Ryada silh yapcsn grmek, zalim olan birisinin devletin bana geeceine rya dellet eder. SLMEK - PARLATMAK Ryada bir eyay silmek, parlatmak, maln zektn vermeye ve bortan kurtulmaya dellet eder. Yerleri silmek ise, zntden kurtulup, feraha kmaya ve sevinli ok temiz haberler almaya iaret eder. Ayakkab veya benzeri olan terlik alt silmek ise, hayrl bir yolculua kmaya ve bol kazan getirecek iler yapmaya dellet eder. Ryada dkknnn iindeki olan mallar silmek; hakkyla sat yapp hell para kazanmaya ve rzkn bollamasna rya iaret eder. SM Ryada sim iplikle nak ilemek; gzel sz sylemeye, itibarl ve saylan sevilen insan olmaya dellet eder. Bekr bir kimse simle ilenmi bir kyafet giydiini grse; hali vakti yerinde olan ve tatl dilli gler yzl birisiyle evlenir, mutlu ve huzurlu bir mr srer. SMT Ryada simit satmak; az kazan getirecek iler yapamaya, bor miktarnca ele para gemesine iaret eder. Bazen de, bu rya para
437

tasarrufuna dellet eder. Ryada simit yemek, hell paraya ve az miktar ele geecek mirasa ve hediye almaya dellet eder. Ryada simiti grmek; bir ahbabn, hakiki dostun edecei gizli yardma ve skntdan zntden kurtulmaya rya dellet eder. nk simiti alnnn teriyle para kazanan adamdr. Simit piirmek ise; yeni bir ie balamaya ve o ii hayrl bir ekilde sonulandrmaya dellet eder. SNMEK Ryada sinameki otu toplayp kaynatmak ve suyunu imek; hastalklardan zellikle barsak hastalklarndan kurtulmaya rya dellet eder. Bazen de bu rya iman insann zayflamasna ve kilo kaybetmeye yorumlanabilir. SNEMA Ryasnda kendisini sinemada bir fiJm seyrederken gren kimse; ne'eli bir mr srer ayrca ok sevdii bir arkadandan haber alr ve rya sahibi ok sevinir. Bazen de bu rya iyi bir tatile;, yolculua kmayada dellet eder. SNEK Ryada sinek grmek; ryay grmek ekline gre deiik olarak tbir olunur. yle ki; Ryada zayf kk sinek grmek; sinsi gizli dmann varlna iaret eder. Ryada azna sinek girdiini ve boazna katn gren kimse bu gizli dmandan -zarar grr. Rsyada gze sinek girmesi; ok az iyilik grmeye dellet eder. Ryada kulaa sinek kamas; kt sz iitmeye ve ok zlmeye rya dellet eder. Eb Said Va'z (r.a) demitir ki; bir kimse ryasnda malnn veya yiyeceinin stne sineklerin tn grse, hrszla ve malnda olan haset gzlere rya dellet eder. Ryasnda sinek yediini gren kimse; dmanna galip gelir ve ondan kendi malndan onun alm olduu mal kadar mal alr. Ryada sivri sinek grmek; rya sahibinin namusuna dil uzatacak gizli dmana dellet eder. Ryada sivrisinek ldrmek; dmann errinden emin olmaya ve dostlarndan rya sahibine gelecek yardma rya dellet eder. Ryada sivrisinek tarafndan sokulmak zayf korkak dmandan gelecek ktle rya iaret eder. SNEKLK Ryada sineklerden korunmak iin evinin camlarna sineklik gerdiini gren kimsenin dmanlar kahr olurlar ve rya sahibi onlarn
438

ktlklerinden emin olur. SNCAP Ryada sincap grmek; i teklifi almaya, mevki ykselmesine ve yeni bir ie balamaya rya iaret eder. Bazen de rya sevinli bir habere ve bir dosttan mali yardm grmeye de yorumlanabilir. SNR Ryasnda sinirlerinin kesildiini gren kimsenin ii dalr, eer hasta ise mr nihayet bulur ve rya sahibi vefat eder. Sinirlerin kurumas; rzkn azalmasna i bozukluuna dellet eder. Ryada sinirlerinin dzeldiini grmek ise; ryann tam ters olarak yorumlanmasna neden tekil eder. Ryasnda bir kimse ok sinirlendiini grse; baba veya koca tarafndan olan akrabalarndan dedikodulu haber alr ve ok zlr. SNZT Ryada sinzit olmak; yalanc olan birisinin szyle znt duymaya veya skntl gnlerin ardndan gelecek olan ferah gnlere rya iaret eder. SPAH Ryada atl olan sipahiyi grmek; yakn zamanda alnacak habere ve bu haberden sonra meydana gelecek sevindirici olaylara rya dellet eder. Ayrca ryada sipahi grmek baz yorumculara gre; hmile kadnnn erkek ocuk dourmasna, i sahibi olan bir adamn ok kazanl olacak yeni bir ie girmesine yormulardr. SPER Ryada siper kazp iine girmek, saklanmak; dmanlardan korkulardan emin olmaya ve sk sk ktlk eden bir akrabann kendi kazd ukura deceine rya dellet eder. Ryada siper drt vech ile tbir olunur. Bunlar; yeni i, dmandan emin olma, dmana galip gelme ye mklat ok olan bir iin hayrla sonulanmasdr. Baz tbirciler, siper kazmay; istikbal iin iyi yatrmlar, tasarruflar yapmaya ve gelecein rahat ve huzurlu olacana ryay yorumlamlardr.

439

SRK Ryada sirk grmek veya sirkte almak; rya sahibinin dnya hayatna nem verip hireti unuttuuna rya iaret eder. Ryada sirkte bulunmak; rya sahibinin yalanc, riyakr, menfaatperes dostlar edindiine ve bu kiiler yznden vaktini boa harcamakta olduuna rya dellet eder. SRKE Ryada sirke ile ekmek yemek; dince takva sahibi olmaya ve imann grlemesine iaret eder. Ryada sirke imek; ailede olacak bir mnakaadan btpn aile ilikilerinin bozulacana ve rya sahibinin bir mddet huzurunun kaacana rya dellet eder. Baz tbirciler, ryada sirke iilmesini; rzkn bollamasna, madd ferahla ve skntlardan zntlerden kurtulmaya ryay yorumlamlardr. Hapiste yatan veya hmile olan bir kimse ryasnda sirke itiini grse; hapis olan tez zaman iersinde hapisten kurtulur hmile kadn ise bereketli ksmetli bir kz ocuk dourur. SROZ Ryada siroz hastalna yakalandn gren bir kimse; ayet iki iiyorsa veya iki mptels olan bir yakn varsa, iki illetinden kurtulup tevbekr olur ve kendisi ve btn insanlar iin hayrl olan Allah Tel'nn rzsn kazanm olan salih kullarnn yolundan gitmeye balar. SS - SSMOGRAF Ryasnda zerine sis ktn gren kimse; fitne ve fesat olan bir kimsenin iftirasna urar. Zira sis ryada ktle, skntya ve zulme iarettir. Baz tbirciler, ryasnda zerine sis ktn gren kimsenin; Allah- Tel'dan (c.c) korkmasn ve ilemek zere bulunduu gnhlarndan vazgeip doru yola gitmesini rya sahibine tlemilerdir. Ryasnda sis lmeye yarayan sismograf aletini gren kimsenin; kendi kendisiyle hesapiap hatalarndan vazgeeceine ryas dellet eder. STE Ryada site iersinde kendini gren kimsenin; yeni bir emlak alacana veya ksmetli bol kazanl bir ie gireceine rya dellet eder. Ryada site yani st ste yaplm bina grmek; kuvvetli dostlar edinmeye ve o dostlardan gelecek iyilie rya iaret eder.
440

SVLCE Ryasnda ii irin dolu olan sivilcenin vcudunda ktn gren kimsenin; malnn oalacana nimet ve hayrn rya sahibinin zerine olacana rya dellet eder. Vcuttan kan sivilcenin patlayp iinden irin aktn gren kimse; skntlarndan kurtulup ksa zaman iersinde feraha kar ve ibdetlerini daha muntazam yerine getirmeye balar. Ayrca malnn zektn verip malndaki haram paray ayrp rya sahibi hell para yemeye balar. SVRBBER Ryada sivri yeil biber yemek veya grmek; tbircilere gre iftiradan kurtulmaya az miktar ama skntdan kurtulup feraha kacak kadar parann umulmadk yerden rya sahibinin eline geeceine rya dellet eder. SKANDAL Ryada adnn bir skandala kartn gren kimse; kendisi hakknda dedikodu eden bir gizli dmanna galip gelir. O kii yaptklarndan piman olup rya sahibinden zr diler. SOBA Ryada soba borusu ve soba grmek; nasihatlar tutmayp rya sahibinin bann derde gireceine rya dellet eder. Ryada soba yakmak; k olup birisine balanmaya ve bir mddet znt ekmeye rya dellet eder. Ryada sobac grmek; genlerin arasn bulan p atan kimseye rya iaret eder. Ryasnda sobac ile konutuunu gren bir kii; hakknda edilen dedikodular renir ve bir zaman iin znt duyup rya sahibinin can sklsa da bir mddet sonra o duygularndan kurtulup feraha kar. SODA Ryada soda kullandn gren kimse; gnhlarna tevbekr olur ve doru yolu bulup kt huylarn rya sahibi terk eder. Baz tbirciler, ticaretle uraan bir adam ryasnda soda kullandn grse; malndaki haram ayklayp hell yemee balar demilerdir. SOFA Ryada kendisini genie bir sofa da bulunduunu gren kimse; skntlarndan kurtulup feraha kar. Rzk bollar evinin bereketi artar.
441

SOFRA Ryada genie bir sofra grmek; ni'met bollamasna, zenginlie, ksmetli evlilik yapmaya, davete gitmeye, mr uzunluuna ve iyilik yapmaya dellet eder. Ryada sofra kurmak; hayr hasenat ilemeye, iyilik yapmaya cmert olmaya ve bu yzden Allah Tel katnda iyi mertebeler edinmeye rya dellet eder. Sofra banda tannmadk kimseleri ryasnda gren kimse; yeni dostlar edinir ve bu dostlar sayesinde yeni iler yapp halk arasnda itibar kazanr. Bekr bir kz ryasnda sofra da oturduunu grse; zengin bir adamla evlenip hayli mutlu olaca bir evlilik yapar. Hmile bir kadn bir sofrann bana otursa; o kadn ksmetli bir evld dourur ve bu ocuktan ihtiyarlnda ok menfaat grr. Ryasnda zorla bir sofrann bandan kaldrldn gren adamn ileri bozulup rya sahibi sknt iersine der. Ryada sofra bezi grmek; hayrl yolculuk yapmaya ve Allah- Tel (c.c) tarafndan meydana gelecek feyiz ve berekete rya dellet eder. SOAN Ryada soan grp yememek; hayra, yemek ise ryann erre yorumlanmasna neden olur. Ryada soan soymak, elden kacak mal miktarna nisbet eder. Hasta bir kimse ryasnda soan yerse hastann leceine rya iaret eder. Ryada soan kokusu duymak, gizli olan srlarn meydana kmasna ve aile efrad tarafndan rya sahibinin dlanmasna rya dellet eder. Ryada yeil soan; hayrl olacak ie ve meakkatli kazanlacak mal nisbetine rya dellet eder. Ryasnda yolculua kp soan yediini gren kimse; shhatli ve bol kazanl olarak geecek bir i yolculuuna kar. Ev hanm olan birisi ryasnda soan soyduunu grse; kocasnn yeni bir ie girip o iten meakkatli kazan kazanacana rya dellet eder. SOUK HAVA Ryada insann souk havaya maruz kalmas; fakirlie, rzk azalmasna iaret eder. Bir kimse yazn iyice snp, daha sonra souk havada donduunu ryasnda grse faydal ilim sahibi olacana ve bu ilim sebebiyle madd ynden ferahlayacana rya dellet eder. Baz tbirciler, ryasnda souk havada donduunu gren kimsenin, kayb malnn bulunacana rya dellet eder demilerdir.

442

SOHBET ETMEK Ryada sohbet etmek; yeni dostlar edinmeye ve ilim renebilecei kimselerin sohbetlerine katlmaya rya dellet eder. Hasta olan bir kimsenin ryasnda yabanc birisiyle sohbet etmesi ona zarar verecek bir doktora gidip yanl ilalar kullanacana rya dellet eder. SOKAK Ryasnda bilmedii, yabanc olduu bir sokoa girdiini gren kimse; doru yoldan ayrlp kt yola sapar veya yalan yere ahitlikte yapabilir. Ayrca bu rya yemin bozmaya ve kefaret borcu yklenmeye de yorumlanabilir. Ryada sokak sokak dolanp baran kimseyi grmek; vaiz birisinden sz dinlemeye ve faydal ilim renmeye dellet eder. Meslek sahibi olan bir kimse yabanc olduu bir sokaa ryasnda girdiini grse; iyeri olarak kullanaca yeni bir gayri menkul alr. Ryada sokaa terk edilmi ocuk grmek ve o ocuu almak kimsesizlere yardm etmeye ve Allah- Tel (c.c) katnda ok sevap kazanmaya rya dellet eder. Ryada sokan bana dikilip sonuna kadar grmek ve yrmek halk arasnda tannmayan, gizli dman kahr etmeye ve manev ferahla kavumaya rya dellet eder. SOKMAK Ryada zehirli bir hayvan tarafndan sokulmak; gizli dman tarafndan ktlk grmeye veya rya sahibi kendisi iin ok zararl olacak mahsurlu ve kt bir duruma decei bir ie girer. Ve bu iin sonucunda korkun derecede maddi ve manev zarara urar. SOL-SOLAK Ryada solak olduunu gren kimsenin; dnya hayat iin ok iyi iler yaptna fakat hireti iin hi bir ey yapmadna ryas dellet eder. Ryasnda sol eliyle yemek yediini gren kimse; malna haram katar ve hatta faiz yemektedir diyebiliriz. Baz tbirciler, sol elle ryada yemek yemeyi; yetim mal yemee veya rvet almaya yorumlamlardr. SOLUMAK Ryada derin derin solumak; mide rahatszl ekip ksa srede saln dzelmesine rya dellet eder. Ryada glkle solumak; kt i yapmaya ve bu i yznden sknt ekmeye ve halk arasnda kt hretle tannmaya rya dellet eder.
443

SOLST Ryada solist olduunu ve ark sylediini gren kimsenin; arkasndan dostlarnn dedikodu ettiklerine rya dellet eder. Ryada astsolist olmak; hrete ve bol paraya ayrca da halk arasnda kt hret yapacak olaylarn iine girmeye rya dellet eder. Ryada solist olarak bir gazinoda altn gren bir kadn; ailesinin haberi olmadan kendisine zarar verecek iler yapar ve hayli skntl zntl gnler geirir. SOLUCAN Ryada solucan grmek; kt huylu olan gizli dmann varlna dellet eder. Ryada solucan ldrmek; gizli dman yenmeye ve o dmann Eb Cehil gibi kendi kazd kuyuya kendisinin dmesine rya dellet eder. Kir-mani ryada topra kazp.solucan karmay topraktan kazanlacak mala yorumlamtr. Toprak zerinde birok solucann bir araya toplandn grmek; feyiz ve berekete dellet eder. Ryasnda azndan ve burnundan solucan ktn gren kimse; kt sz syler ve bu sz yznden sevdii kimselerle aras alr, aile huzuru kaar. Ryada solucan grmek 4 ey zerine tbir olunur. Mal, kt sz, dman kahr etme, yalan yemin etmek. SOLUNGA Ryada baln solungac gibi solungalar olduunu gren kimse; muhit deitirir ve yeni muhitine rya sahibi ksa sre iersinde intibak eder. Ryada baln solungalarn grmek; meakkatsiz kazanlacak byk paraya ve madd ferahl rya dellet eder. Ryada baln solungalarn koparp atmak; yolunda giden iin dnlmedik olaylar yznden sekteye uramasna ve haset dmann varlna rya dellet eder. SOMYA Ryada somya zerinde (deli olmayan) oturmak; mali ynden skntya dmeye, tccar iin ifls etmeye, ev hanm iin lzumsuz harcamalar yapp madd skntya dmeye rya dellet eder. ok gzel dayal deli somya zerinde oturmak ise; bekr iin iyi evlilik yapmaya, talebe iin tahsil hayatnda baarl olmaya tccar iin bol kazanl yeni ie, ifti iin bereketli olacak bir yl geirmeye, ev hanm iin evindeki huzursuzluun gidip mutlu olmasna ve evine yeni eyalar almasna rya dellet eder.

444

SONAR Ryada sonar aletinden bakmak; altnc hissin ok kuvvetleneceine ve rya sahibinin isabetli seimler yapp istikbali iin iyi yatrmlar yapacana rya dellet eder. SONBAHAR Hasta bir kii ryasnda kendisini sonbahar mevsiminde grse; hastalnn artacana rya dellet eder. Fakat ryasnda sonbahardan kp yaza veya ilkbahara girdiini grse; hastalklardan kurtulup ifaya kavuacana ryas dellet eder. Ryada sonbahar mevsimi; ilerdeki gle, hastalanmaya veya aile iinde oluacak huzursuzlua ve kt sze de yorumlanabilir. SONDA Ryada sonda taktrmak; hayrsz akrabadan kurtulmaya ve rya sahibinin elindeki haram maln kmasna veya rya sahibinin kt huylarndan kurtulup hayr hasenat ileri yapmasna rya dellet eder. Bbreklerinden rahatsz olan bir kimse sonda taktrdn grse; Allah- Tel'nn (c.c) yardmyla ksa sre zarfnda hastalndan kurtulup shhatine kavuur. Ryasnda sonda aleti satn aldn gren kii; yukardaki ryann tam tersi olarak bbreklerinden rahatszlanr ve uzun sreli bir tedavi dnemine girer. SOPA Ryada sopa ile dvlmek; kuvvet almaya dmana galip gelmeye ve maddi ynden feraha kmaya rya dellet eder. Ryada sopa drt ey zerine tabir olunur. Kuvvet, g, vefal dost ve asil olan dmana. Ryada sopa ile bakasn dvmek ise; dvenin dvlene yapaca yardma dostlua ve vefal davrana rya dellet eder. Ryada bakasna sopa gstermek; dokunakl sz sylemeye ve dman kahr etmeye rya yorumlanr. SOS Ryada pimi yemek zerine sos dkmek; faydal i yapmaya, kederli, skntl gnlerin bitmesine rya dellet eder. Ryada i et zerine sos dkmek; kan dklmesine, ok byk znt duyulacak olaylarn olmasna rya dellet eder. Bazen de bu rya trafik kazas geirmeye de yorumlanmtr.

445

SOSS Ryada i sosis; yakn akrabann bana gelicek kt olaya ve o olaydan rya sahibininde etkilenmesine rya dellet eder. Ryada sosis piirmek; ev hanm iin kocasndan sakl yapm olduu bir iin aa kmasna ve hatalarnn rya sahibinin yzne vurulmasna rya dellet eder. SOSYETE Ryasnda sosyeteye katldn gren kiinin; dnyev hayatna ve gsteri yapmak uruna evindeki huzursuzlua neden olduu rya dellet eder. Ryada sosyete toplantlarna katlmak; bo iler yapmaya ve rya sahibinin kendisine zararl olacak kiilerle dostluk etmekte olduuna rya iaret eder. SOYAACI Ryada soyaacn izdiini gren kiinin; soyundan ilerde lim, ilmi ile amej edecek hretli bir kimse kacana ryas dellet eder. Ryada soyaac izmek; ryann hayra yorumlanmasna dellet eder. Ryasnda soyaacnn daha evvelinde yldz parladn gren kiinin; birka kuak evvelinde bulunan bir velinin yz suyu hrmetine gnhlarnn af olunacana rya dellet eder. SOYGUN - SOYGUNCU Ryada soygun yaptn gren kiinin; yetim mal yediine, malna haram kartna veya bilmeden stne kul hakk aldna ryas iaret eder. Ryada grlen soygun veya soyguncu; bilinmedik yerden gelecek paraya, rzka, mr uzamasna veya yeni evlilik yapmaya da yorumlanabilir. SOYUNMAK Ryasnda halk arasnda avret mahallinin grlecei bir ekilde soyunduunu gren kimsenin; gizli srlarnn aa kacana ve halk arasnda rezil rsvan olacana rya dellet eder. ST AACI Ryasnda st aac gren kimsenin; mrnn uzamasna, hayr du almasna ve evresinde bulunan ihtiya sahibi kimselere yapaca iyiliklere rya dellet eder. Ryada st aac grmek; kendisine gizli dman olan fakat dost grnen kiiye muhalefet eden adama veya yanl iler yapan kimseye rya iaret eder.
446

SKMEK Ryada evinin duvarndaki bir eyi (tahta, ivi) vb. bir eyi sktn gren kiinin; bandaki olan bir musibetten kurtulacana rya dellet eder. ayet ryasnda evinini kapsn skp attn bir kii grrse; o kimsenin eiyle arasnn alacana hatta evliliinin sona ereceine rya iaret eder. Ryasnda i yerinde baz eyleri skp attn gren bir tccar; elemanlarndan bazlarn iten uzaklatrabilir. Yalnz bu rya sahibi dikkatli olmaldr. nki faydal ve iyi niyeti olan bir elemannda bu hareketi sonucunda ka-yb edebilir. Ryasnda evinin duvarlarnda kt bir grn olan bir eyi skp yerine yenisini taktn gren bir kimse ya yeni bir ie girer veya yeni bir eve tanr. SMESTR Ryasnda ne'eli bir ekilde smestr tatiline ktn gren bir talebe gzel bir karne alr ve eitim hayatnda baarl olacak atlmlar yapar. SNDRMEK Ryada atei sndrdn gren kimse; kin besledii birisiyle mnakaa yapar ve dman zerine galip gelir. Baz tbirciler, ate sndrmeyi bid't ilemeye ve gnahkr kimselerle oturup kalkmaya da yorumlamlardr. SVMEK Ryada svmek; ayet rya sahibi tarafndan yaplrsa kt sz sylemesine, bakas tarafndan svlmek ise; rya sahibinin kt laflar iitmesine rya dellet eder. Baz tbirciler, ryada svlen kiinin sven zerinde olan hakkna ryay yorumlamlardr. Ryada itaat edilmesi gereken kimseye, yaknna svdn gren kimsenin ana babasna asi olup Allah- Tel'nn (c.c) katnda gnahkr olmasna rya dellet eder. Ryasnda tanmad bir kiinin kendisine svdn gren kii; dmanlarna kar muzaffer olur ve kendisine daha evvel iftira etmi olan bir kiinin karasnn ve ktlnn halk tarafndan bilinmesine rya dellet eder. SLENMEK Ryasnda kendisine ailesi tarafndan veya bir by tarafndan slenildiini gren bir kii; hatalar iin uyarlr. Rya sahibi bu uyarlar dikkate almal ve hareketlerine zen gstermeli hata yapmamaldr.
447

Ryasnda bakalarna (tanmad) kiilere slendiini gren kimse; etrafna t verici ve yol gsterici bir kii haline gelir, halk arasnda sz ve sohbetinin gzelliiyle hret bulur. SZDEN DNMEK Ryasnda sznden dndn gren kimsenin; dneklik etmesine dininde meydana gelen bozuklua ve ailesinde bulunan kiilerle arasnn almasna rya dellet eder. SZ VERMEK Ryasnda bir kiinin dier bir kimseye sz vermesi; sz verenin sz verdii miktarda karsnda olan kimseye borlanmasna rya dellet eder. Baz tbirciler, ryasnda sz verdiini ve szn yerine getirdiini gren kiinin; imannn gzelliine ve inancnn salamlna ryay yorumlamlardr. Ryasnda kendisine olmayacak bir ey iin sz verildiini gren kii; yakn sre zarfnda ayet zerinde kul hakk varsa kurtulur ve feraha kar. SPERM Ryasnda spermlerin saysnn laboratuvarda sayldn gren; erkein ayet ocuu olmuyorsa, ei gebe kalr. Ayrca baz tbirciler bu ryay ksr kadnn gebe kalmasna, iktidarsz olan erkeinde erkekliine kavuacana yorumlamlardr. SPKER Ryasnda spikerin konutuunu ve ondan sz dinlediini gren kii; yakn zaman zarfnda halk arasnda tannaca bir olaylarn iin girer bu olaylar kendisine madd ve manev ynden ferahlk kazandrr. Ryasnda spiker olduunu gren kimsenin; hitabet san'at gzelleir ve arkadalar arasnda tannan birisi haline gelir. SPOR Ryada hasta bir kimsenin spor yaptn grmesi; shhatinin dzeleceine ve salna kavuacana rya dellet eder. Ryasnda spor yaptn gren kimsenin; ok emekler sonucunda byk baarlara ulaacana rya dellet eder. Ayrca parlak i teklifi almaya ve bol kazan salamayada rya yorumlanabilir. Ryasnda erkek ocuunun spor yaptn gren kiinin; ocuunun ilerde salkl ve salam karekterli bir kimse olacana rya dellet eder.
448

SPREY Ryada sprey kullanmak; gsteri dkn olmaya ve yalan haberler yznden huzurunu karan adam rya dellet eder. Ryasnda sprey sktn kullandn gren bir hanm, yaantsna bir dzen getirip olumsuz hareketlerini dzeltir. STAD Ryada bir stadta bulunduunu ve yaplmakta olan yarlara katldn gren kimse; istikbldeki amalarna baaryla ular ve hayatnda nemli iler yapar. Ryasnda stadta bulunduunu ve bardn gren kii; streslerinden kurtulup sevince ve ferahla kavuur. STEPNE Ryasnda stepne kullandn gren kii; ummad, beklemedii bir dostundan yardmlar grr, hayr ve hasenat ilemeye zen gsterir. Ayrca nemli mklatlarna zm getirir. STOK - STOKU Ryada olmayan bir mal stokladn gren kiinin; malna haram kattna ve kt yollardan kazanlm maln birikimini yaptna rya dellet eder. Ryada stok yapmak veya stok yapan stokuyu grmek; ryann rya sahibi iin uyar nitelii tadna dellet eder. Zira rya, kul hakkna, haram mal yemeye ve kt yoldan kazanlm paraya yorumlanr. SU Ryada su eitli ekilde tbir olunur. yle ki: Ryasnda ba bahe suladn gren bir kimsenin, hanmnn hmile kalacana ve geiminin dzelip rzknn bollaacana rya dellet eder. Ryada ok susadn ve su itiini gren; bir kimsenin kalbine hidyet nuru doar, fakirlii gider, zengin olur ve ailesindeki olan oluk ocuu bir araya toplanp birlik ve beraberlik iersinde hareket ederler. Ryasnda itii suyun nce tatl daha sonra tuzlu hale dntn gren kimse; dininden ayrlp sapkla der ve hem dnyev hemde uhrev hayatn kayb eder. Bu rya sahibi dikkatli olmaldr. Ryasnda su dolu kab yklendiini gren kimse; fakirse mal kazanr, bekrsa iyi bir evlilik yapar veya evli ise hanm hmile kalp ksmetli bir ocuk dourur.
449

Ryada yeil renkte olan bir su grmek; meakkatli bir yolculua kmaya ve bu yolculukta zorlukla kazanlan mala rya dellet eder. Ryada siyah su imek veya grmek; haram mal yemeye, hastala zellikle gz hastalna tutulmaya rya dellet eder. Ryada elbisesinin temiz su ile slandn gren bir kimse; hayrl bir yolculua kar ve mali ynden ferahla kavuur. ayet rya sahibi borlu ise, borlarndan kurtulup selmete kar. Yalnz elbisenin pis su ile slanmas; ryann erre yorumlanmasna, malca ziyana uramaya ve iftira atlmasna dellet eder. Ryada tatl su imek; hell rzka, bekr kimse iin iyi evlilik yapmaya ve lmcl bir hastann shhatinin dzelmesine rya dellet eder. Ryada suyun tap sele dntn ve zarar ziyana sebep olduunu grmek; fitne fesat ileriyle uraan adamn rya sahibine ve evresine ktlk etmesine rya dellet eder. Ryada bir kaptan su dkmek; maln elden kmasna ve dklen su miktarnca zarara uramaya rya iaret eder. Hasta bir kimse suda boulduunu ryasnda grse; tutulmu olduu hastalktan kurtulamayarak lr. Ryasnda durgun bir suya bakarak orada kendi yzn seyir eden adam; ailesine ve dostlarna iyilik eder ve Allh- Tel (c.c) katnda byk sevablara nail olur. Ryasnda ok susadn ve etrafnda olanlardan yalvar yakar bir halde su istediini gren kimse; insanlar arasnda yalan sz syleyerek kovuculuk yapar ve zerine kul hakk geer. Bu ryann sahibi derhal tevbekr olup doru sz sylemeli yalan terk etmelidir. Zira ktlklerin anas yalan szdr. Ryasnda deniz suyu itiini gren kimse; ailesinde olan birisinin davranlar yznden byk zntlere der. Ryada aknts olmayan suyu veya akan suyu bir yere toplamak; hapse girmeye, haram yolla kazanlm mal birikimi yapmaya dellet eder. Ryada tuzlu su; geimi zorlukla temin etmeye, sar su; hastala tutulmaya, siyah su; evin harab olmasna ve eiyle rya sahibinin tartacana hatta boanacana rya yorumlanr. Ryada ac su imek; ac haber almaya ve ok byk znt duymaya dellet eder. Ryada scak su imek; ok iddetli sknt ve znt geirmeye yorumlanr. Yeni evli bir kiiye ii su dolu bir bardak verilmesi; bir evldnn olacann habercisidir. Ryada suyu emerek imek; skntya, dmann zulmne ve ac haber almaya dellet eder. Bir kimse ryasnda evinin iinde suyun yayldn grmesi; ev huzurunun gzelleeceine rya dellet eder. Hasta bir kimse ryasnda azna damla damla su verdiini grmesi; hastalndan kurtulacana dellet eder.

450

SU AYGIRI Ryada su aygr grmek; gizli dmana ve su aygrn yenmek dmana galip gelmeye dellet eder. Baz tbirciler, su aygrn ksmetli ie, evlda, madd ferahla da yorumlamlardr. SU SATICISI Ryada grlen sucu; takva ve iyilik sahibi olan kimseye dellet eder. Ryada sucu grmek; ilim sahibi olan bir kimseden rya sahibinin faydalanmasna ve yardm grmesine dellet eder. Ryada grlen sucu; lim, vaiz, sz sohbeti dinlenen iyi dosta, mal saklamay kendi iin namus borcu kabul eden, emin, szne gvenilir adama dellet eder. SU DERMEN Buday gibi tahl rnlerini reten su deirmenini grmek; mahkeme kanalyla hak edilen hakk almaya, yeni kazanca, yeni ocuk sahibi olmaya, mal birikimi yapmaya ve zirat rnlerinin bereketine dellet eder. Baz tbirciler, su deirmenini; meakkatli zntl geen gnlerin ardndan gelen iyi, gzel gnlere yorumlamlardr. SU BR Ryada su ibrii grmek; hiret ve dnya hayat iin rya sahibine yardmc olan yakn dosta dellet eder. Ryada su ibriinden su dken adam grmek; Kur'n- Kerm okuyan kimseye, zikir ekmeye, borlar demeye veya ok hasta yaknn lm haberini almaya dellet eder. SU E Ryada su iei hastalna yakalandn grmek; ocuk hastal haberi almaya dellet eder. SU KABI - SU KUYUSU Ryada su kovas grmek; hile yoluyla, dzenbazlkla bakasnn maln elinden alan hilekr adama dellet eder. Hanm hmile olan bir kimse su kovasn kuyuya sarkttn grse; kars erkek ocuk dourur. Hapiste olan bir kimse kuyudan su kovasyla su ektiini ryasnda grse; hapislikten kurtulup hrriyet kavuur. Ryasnda su dolu bir kova eline verildiini gren kimsenin hastas varsa o iyileir veya ummad bir yerden eline byk bir miktar para veya kymetli bir mal geer. Ryasnda kova ile bir baka kaba su doldurduunu gren kii mal
451

birikimi yapar ve bu biriktirmi olduu maldan ilerde ok faydalanr. Ryada su kuyusu; ne'eli dosta, gler yzl kadna ve onunla dost olan iyi huylu ahlkl adama dellet eder. Ryada su kuyusunun dolup tamas artan mala, o blgede yaanacak zntl hasar verecek olaya (sel gibi) veya ok iddetli bir ekilde alamaya dellet eder. Ryada suyu bulunmayan kuyu stne oturma; hilekr bir adamla yaplacak i ortaklna ve ondan gelecek zarara rya dellet eder. Ryada kuyunun suyunun ekildiini grmek; ifls etmeye veya mr tkenmesine dellet eder. Ryada kuyunun yklmas; yuvann yklmasna veya ein lmesine dellet eder. Ryada srekli bir ekilde su ekilen bir kuyu grmek; tkenmez ksmete, mala ve bereketli, ksmetli evlda dellet eder. Ryada su kuyusuna sarlmak, ondan su ekip imek; alim bir zt'a talebe olup ondan ilim renmeye, Kur'n- Kerm okumaya veya namaz borlarn eksiksiz olarak yerine getirmeye rya dellet eder. Ryada su kuyusuna inip ondan su kardn gren bir kimse; zorluklarla karlaaca meakkatli ama ok bereketli bir mala, paraya sahip olur. Ryasnda su kuyusunun suyunun bulank olduunu gren kii; hayli kark olan bir ie girer ve bu i kendisini bir hayli zer. SUBAY Ryada subay niformas giymi bir adam grmek; dmandan emin olmaya veya zntl bir telefon konumas yapmaya dellet eder. SU BRE Ryada su brei piirip yaknlarna yedirmek; bir miktar para tasarruf edip onu yaknlarna yardmda kullanmaya veya eve ksmetli misafirlerin ziyarete gelmesine rya dellet eder. SU KABAI Ryada su kaba grmek ehli beytten olan kimselerle dostluk etmeye, ilmiyle amel etmeye veya yakn bir dosttan alnacak yardma rya iaret eder. SU Ryada su ilemek; gnha girmeye ve sapkla dmeye dellet eder. Ryasnda sulu.olup boynuna veya ayaklarna zincir vurulduunu gren kii; gnhlarndan dolay Allh- Tel (c.c) tarafndan uyarldn dnmelidir. Bekr kimse iin ayana zincir vurulmas; evlenmesine dellet eder.
452

SUCUK Ryada sucuk piirip yemek; zntl haberin ardndan gelecek sevince, ruhsal ynden sknete kavumaya ve huzursuzluklarn aile iinden birisinin yardmyla zmlenmesine rya dellet eder. SUSAMAK Ryada susuzluk; dinde olan bozuklua, fitne ve fesat karan kadna rya dellet eder. ayet bekr bir kii ryasnda susayp ardndan kana kana su itiini grse; ryas yakn zaman iersinde evleneceine iaret eder. Tccar bir kimsenin veya mal durumu bozuk olann ryasnda ok susadn ardndan su itiini grmesi; zor ve skntl gnlerin olacana ardndan ilerinin alacana ve rzknn bollaacana borlarndan kurtulup feraha kacana rya dellet eder. SUR Ryada sur zerinde yrdn gren kimse; Allh- Tel (c.c) yolunda cihad eder. Ryada grlen sur islmi emirlere uymaya, mal sahibi olmaya, Kur'n- Kerm okumaya renmeye, emniyetli olmaya, dmana galip gelmeye, yeni evlilie, namusuna sahip olan kadna ve iftiradan kurtulmaya dellet eder. Ryada sur kapsndan girmek; yolculua kmaya, iyi bir ie girmeye, yeni meslek sahibi olmaya ve ilerde anne, babasna faydal olacak evld sahibi olmaya iaret eder. Ryada sur'un yklmas, yukarda saydmz yorumlarn tam tersi olarak ryann yorumlanacana dellet eder. Evinin etrafn surla evirdiini gren kii; ei hakknda edilen dedikodulara nem vermez ve yuvasn ykmaya alan fitne fesad kimselerin szlerine kulaklarn tkar. SUSAM - SUSAM YAI Ryada susam grmek; hell kazanlacak mala, faydal memuriyete geip halka yardmc olmaya, ibdetleri yerine getirip Allh Tel (c.c) olan kulluk borcunu hakkyla yerine getirmeye rya dellet eder. Ryasnda yerlere susam satn gren kimsenin; elindeki paray, mal varln lzumsuz yere israf edeceine ryas iaret eder. Ryada susam kavurmak; zorluklarla kazanlacak hell mala paraya yorumlanr. Ryasnda elinde torba iinde susam tuttuunu gren kimse; byk bir mirasa konar ve bu mirastan en iyi ekilde faydalanr. Ryada susamdan ya kartmak; kenarda bulunan maldan, paradan faydal iler iin kullanmaya iaret eder.
453

SU TERAZS Ryada su terazisi grmek; o lkede kurakla son verecek bereketli yamurlar yamasna, pahallktan sonra gelecek ucuzlua dellet eder. SUYA DALMAK Ryada suya dalmak; casus olan kt niyetli dmandan zarar grmeye veya mal durumu iyi olan zengin bir akrabadan para yardm grmeye rya dellet eder. Ryasnda suya dalp oradan kymetli mcevher karttn gren kii; lim olan bir hocadan ilim renir veya rya sahibinin eline mhimce bir miktar para geer. Ryasnda suya dp daha sonra derine doru ekildiini gren kimse; yava yava mal durumunu dzeltip zengin olur. SULU SEPKEN Ryada sulusepken yadn grmek; rya sahibinin hayatnda nemli deimeler olacana ve ksa sre iersinde ilerini yoluna koyacana rya dellet eder. HZ. SLEYMAN (A.S) Ryasnda Hz. Sleyman (a.s)' grp onunla konutuunu gren kimse; yeni lisanlar renir, ayet rya sahibinin evld varsa, o ilerde doktor olur. Ryasnda Hz. Sleyman (a.s)' grp onun mhrne veya asasna sahip olduun gren kimse; devlet ilerinde nemli grevlere gelip bir ok insana amirlik yapar. Ryasnda Hz. Sleyman (a.s)'n elinden tuttuunu gren kimse; nemli mevkilere gelir veya halk arasnda tannan sz sohbeti dinlenen kiilerin topluluuna katlr. Ryasnda ii olmayan bir kimse; Hz. Sleyman (a.s)'la beraber yolculua ktn grse; ok seyahat edecei yeni bir ie girer ve bu iten hayli nemli miktarda para kazanr mal skntlarn tmyle stnden atar. SRAH Ryada bo srahi grmek; faydasz arkadaa ve ondan gelecek zarara iaret eder. Ryada dolu srahi grmek ise; yukardaki yorumun tam tersi olarak faydal, iyi huylu arkadaa dellet eder.

454

SR Ryada hayvan srs grmek; hayrl iler yapp Allh- Tel (c.c) rzsn kazanmaya ve ok zengin olmaya rya iaret eder. SLK Ryada slk grmek; alak, ad, iki yzl bakalarnn srtndan geinmeyi huy haline getiren adama yorumlanr. Bu ryay gren kiinin ayet yaknlarndan biri bu halleri tayorsa mutlaka rya sahibi bu adamdan ksa sre zarfnda bir olay bahane edip kurtulmaldr. SLN Ryasnda sln gren kimse; hayrl, iyi huylu gzel yzl bir evld sahibi olur. Cfer-i Sdk (r.a) ryada sln grmeyi; drt eye yorumlamtr. Gzel iyi huylu ee, okumu ilim sahibi evlda, sz sohbeti dinlenen hakki dosta, faydal ilim sahibi olmaya. SMBL Ryada smbl ieini grmek; hznl gnlerin ardndan gelecek sevince ve dn haberine rya yorumlanr. SMK Ryada smklerinin aktn gren kii; uzun mrl olacak bir kz evlda sahip olur. Ryasnda yatana smk bulatn gren kimsenin ei kendisine ihanet eder. Fakat rya sahibi o sm sildiini, temizlediini grse; ei yaptklarndan piman olup rya sahibine geri dner. Ryasnda smn yaladn gren kimse; olundan yardm grp onun parasn yer. Ryasnda einin smn kendi stne srdn gren kimse; einden irenerek cins temasta bulunur ve bu birlemeden ilerde kendisine znt kayna olacak bir evld sahibi olur. Baz tbirciler, smkrp burnunu temizlediini gren kimsenin; skntlarndan kurtulacana ve borlarn ksa sre zarfnda deyeceine ryas dellet eder demilerdir. Hmile bir kadn ryasnda sa tarafna smkrrse; olan, sol tarafna smkrrse kz ocuk dourur. SUMUKLU BCEK Ryada smkl bcek grmek; bir yerden baka bir yere g etmeye dellet eder.

455

SNGER Ryada snger kullanmak veya sngerden yaplm bir yataa yatmak; gvenli omayan ortakla girmeye, trafik kazas geirmeye ve faydasz olan evld sahibi olmaya yorumlanr. Ryasnda deniz dibinden snger topladn grse; yalanc, iki yzl olan dostlar edinir ve bu kiilerden rya sahibi hayli zarar grr. SNG Ryada grlen sng; ahitlik yapmaya, doru, yalansz konumaya iaret eder. Ryasnda elinde sng tutup o sngnnde krldn gren kimsenin; bir erkek ocuu dnyaya gelir, fakat bu ocuun mr ksa olur. Ryasnda sng ile dmann yaraladn gren kimse; dman zerine galip gelir. Ryasnda kendisine sng ile vurulduunu gren kimse; malna, kazancna haram kartrr. Veya yetim mal yeyip dmanndan zarar grr. SNNET - SNNET Ryada snneti grmek; gizli srlarn meydana kmasna, Peygamber efendimizin (s.a.v) snnet-i seniyyelerine uygun davranmaya ve bakalarnn gizli srlarn renmeye rya dellet eder. Ryasnda snnet olduunu gren kimse; dinini renir, Peygamber efendimizin (s.a.v) ahlakyla ahlklanrve ryay gren bir kadn ise namusunun kt niyetli olan kimselere kar korumak durumunda kalr. Ryasnda kendisinin snnetsiz olduunu gren kimse; islmi terk edip dinine bid't kartrlp gnha girer. Bekr bir erkek ryasnda snnet olduunu grse ksa sre zarfnda evlenir. SPRGE Ryasnda bekr bir kimse elinde sprge tuttuunu grse; harabat, parasnn kymetini bilmeyen birisiyle evlenir. Ryasnda evini sprge ile sprdn grse; rya sahibi evini deitirir. ayet ryay gren tccarsa i deiiklii yapar dkknn baka yere tar. Ryasnda sprge yardmyla sprnt topladn gren kimse; mal birikimi yapar ilerde rya sahibi ok zengin olur. Ryasnda baka birisinin evini sprdn gren kimse; sprd evin sahibinden malca faydalanr ve onun parasndan yer. SRME - SRMEDANLIK Ryasnda tand bir kimse tarafndan gzne srme ekildiini gren ahs; dinini slah eder, kt huylarn dzeltir ve gznden
456

rahatszl varsa o rahatszlndan kurtulur. Ryasnda eline srmedanlk verildiini gren kimsenin; eline azar azar ama bir ka paraya ayrlm olan mhimce bir miktar para geer. Ryasnda gzne srme ekerek gzn kr ettiini gren kimsenin; malna hile yolu ile bir dman tarafndan el konulur. Bekr bir kz ryasnda glne srme ektiini grse; iyi huylu birisiyle evlenir. Ryasnda eline srmedanlk verildiini gren kimse; bakalarnn gizli srlarn renir ve bu srlar lene kadar muhafaza eder. SSLENMEK Ryasnda bir kadn sslendiini grse; ayet rya sahibi evli ise kocasyla ilikilerini dzeltir. Bekrsa o takdirde ksa sre zarfnda mali durumu iyi olan fakat gzelliine nem veren birisinden evlenme teklifi alr. Bazen de bu rya skntda olan kiinin mali durumunu dzeltmesine de dellet eder. ST Ryada st itiini gren kimsenin; dinindeki bozukluun giderildiine rya dellet eder. ayet iilen st ekimi veya bozuk ise dindeki bozuklua ve mala haram kartrmaya rya dellet eder. Ryasnda bir bakasnn memelerinden st emdiini gren kimse; o kiiden hem dnyalk hem de hiret hayat iin faydalanr. Ryasnda st yourt veya peynir yaptn gren kimse; malna karm haram temizler ve hell olarak kazand kazancn yer. Ryasnda bir kap iine st boalttn gren kiinin; baht kapal bir yakn varsa o ksa zaman zarfnda evlenir. Ryada at st imek; devlet ilerinde nemli grevlere gelmeye dellet eder. Ryada gizlice bakasnn hayvannn stn samak; hile yoluyla kazanlm mala ve kul hakkna yorumlanr. Ryasnda gslerinden st aktn gren kimsenin; malnn oalacana veya talihinin alacana rya yorumlanr. Baz tbirciler, iilen stn cinsine gre ryay yorumlamlardr. yle ki: Domuz st imek; aklda bozukluk yapacak ruh kntye, ktle uramaya dellet eder. Kpek st imek; iddetli korkuya ve zalim kimsenin errine uramaya dellet eder. Arslan st imek; zalim bir adamn maln zorla elinden almaya rya dellet eder. Kurt st imek; su ilemeye, cinayet haberi almaya dellet eder. Koyun st imek; hayra, rahata, ilim renmeye dellet eder. Yrtc hayvan st imek; dinde pheye dmeye, iyilik eden
457

dosta kt davranta bulunmaya dellet eder. Eek st imek; Sknt ve zntl gnlerin bitmesine dellet eder. Sr-Manda st imek; toplu para almaya, mirasa konmaya yorumlanr. Kedi st imek; sinsi dmann varlna veya hafif geecek bir hastala tutulmaya yorumlanr. Korku duymaya da dellet edebilir. Ylan st imek; Allh- Tel (c.c) rzsn kazanmaya ye musibetlerden kurtulmaya dellet eder. Tilki st imek; yalan konumaya, drst olmayan dmandan zarar grmeye rya iaret eder. Ryada stden st aldn gren kimse; ilim renecei bir alime talebe olur. Baz tbirciler, ryada st grmeyi; hell kazanlan paraya, hidyete ermeye, kfir olann mslman olmasna ve huyda meydana gelecek gzel deimelere ryay yorumlamlardr. ST D Ryasnda st diinin ktn gren kimsenin ryas; ryay gren kiinin mrnn uzadna iaret etmektedir. ST ANNE Ryasnda tanmad bir ocua st emzirdiini ve onu doyurduunu gren kimse; kimsesiz bir ocuu evltlk alr veya bir ok ocua iyi yol gsterici (retmen) olur. ST KARDE Ryasnda tanmad veya tand birisiyle st karde olduunu gren kii; ayet bekrsa o kimsenin ailesinden birisiylen evlenir veya birisiyle yakn dost olup onunla hirette de birlikte olur. O ahstan da ayrca hem madd hemde manev yardm grr.

458


ADIRVAN Ryasnda bir adrvandan su itiini gren kimse; izzete, ycelie ular ve yakn akrabalarnn iyi haberlerini alr. Ryasnda adrvandan su dattn gren kimse; akrabalarndan ihtiya iersinde olanlara hem maddi, hemde manev yardm yapar. Cfer-i Sdk (r.a) ryada adrvan grmeyi; uzun mre, mal sahibi olmaya, bakalarndan menfaatlanmaya ve meakkatli bir yolla kazanlacak paraya yormutur. Ryada bir caminin adn/anndan ab-dest aldn gren kimse; yaad yrenin en byk devlet memuru olur. Baz tbirciler, ryada adrvan grmeyi; mal birikimi yapp daha sonra datmaya da yorumlamlardr. AFAK Ryada afan skt sabah olduunu gren kimse; doru bildii bir olaya ahitlik ederek yemin edebilir. Bazen de ryada afak grmek; skntl gnlerin sona ermesine madd ve manev ferahla da iaret edebilir. Ryada afak vaktini grmek; hidyete ermeye, <islmi emirleri yereni getirmeye ve bor vermi olduu parann borlu olan kimse tarafndan rya sahibine verilmesine yorumlanr. Ryasnda hmile bir kadnn afak sktn grmesi nur topu gibi hayrl, ksmetli bir olan ocuu sahibi olacana rya dellet eder. Ryasnda afak vaktinde du ettiini gren kiinin; daha evvel etmi olduu dualarn Allh- Tel (c.c) katnda kabul olduuna ryas iaret eder.

459

AH Ryada ah olduunu bir yere amirlik ettiini gren kimse; adilne hareketleri dolaysyla evresindeki olan insanlar tarafndan saylr ve ok sevilir. Ryasnda ah ile konutuunu grp ve ondan yardm talep ettiini gren kimse; devlet kapsnda olan bir iini kendi lehine hal eder. AH DAMARI Ryada ah damar; lm ve hayatn temsilcisidir. Ryasnda ah damarnn kesildiini gren kimsenin hayati tehlike atlatacana ryas dellet eder. Ryada ah damar grmek; baz tbircilere gre, aile balarna, akrabann yardmlarna yorumlanmtr. yle ki; ayet ryasnda ah damarnn kesildiini bir kimse grse; akrabalarndan kendisine ok yakn olan birisinin lm haberini alr veya o akrabadan alaca ok zntl bir haber dolaysyla rya sahibi ruh kntye urar. Ryasnda ah damarnn baka damarlarla balandn gren kimse; aile balarn kuvvetlendirecek giriimlerde bulunur. AHTLK Ryasnda ahitlik yaptn gren kimse; verdii sz yerine getirir, borcunu sz verdii zaman der. Ryasnda yalan yere ahitlik yaptn gren kimse; emnet bir eye ihanet eder, borcunu demez veya yalan yere yemin eder. AHADET ETMEK Ryasnda ahadet ettiini gren kimse; doru yere yemin eder. Baz tbirciler, ahadet etmeyi; ehit mertebesine ulaarak ruhu teslim etmeye yorumlamlardr. Bazen de ryasnda ahadet ettiini gren kimse; doru olarak bildii bir olay iin haksz olan tarafla, yalanc adamla veya kadnla mnkaa eder. AHADET GETRMEK Ryasnda "Ehed en l ilahe illallah ve ehed enne Muhammeden abdh ve Reslh" dediini gren kimse; ehit sevabna nail olarak lr ve rya sahibinin tevbeleri Allh- Tel (c.c) katnda kabul olunur.

460

AHN Ryada ahin kuu tutmak; vefal cesur dost sahibi olmaya dellet eder. Ryasnda ahin kuu haline geldiini gren kimse; dmanlarnn zerine korkmadan gider veya nemli mevkide bulunan birisinin madd ve manev yardmn grr. Ryada ahin kuunun bir baka kuu yakalayp rya sahibine getirmesi zahmetsiz ele geecek mala, paraya iaret eder. Ryasnda elinin zerinde ahin tuttuunu gren bir kimse; izzet ve ikram grp halk arasnda hret kazanr. Fakat ryada ahinin elinden uup gittiini gren bir kimse; mevkisini ve itibarn kayb edecei hareketler yapar. Rya sahibi dikkatli olmak zorundadr. Cfer-i Sdk (r.a) ryada ahin grmeyi; zalim evlda, hrszla ve baz hallerde sz gelimi beyaz ahini de mjdeli sevinli habere yorumlamtr. AR Ryasnda iir yazp air olduunu gren kimsenin; romantik ruhlu ve abuk krlan bir kiilie sahip olduuna ryas iaret etmektedir. Ryasnda dini iirler yazp air olduunu gren bir kimse; ilimde ve hidyette byk bir mertebeye ykselir. Ryasnda airden iir dinlediini gren kimsenin; sz sohbeti dinlenen ve hitabeti kuvvetli olacak bir evld olur. Ryada air grp konumak; szleri birbirine balamaya, ne'eli bir tatil geirmeye ve romantik ilikiler kurmaya iaret etmektedir. AKA Ryasnda kendisine aka yapldn gren kii; ok sevdii bir arkadann bana gelen zc bir olay renir ve ok zlr. Hatta rya sahibi gzya bile dkebilir. Ryasnda bakasna aka yaptn gren kimse; eliyle veya diliyle bir arkadan bilmeden krabilir. Rya sahibi dikkatli olmal ve hareketlerine zen gstermelidir. Baz tbirciler, ryasnda bir komedyenin akasna katlrcasna glmeyi iyi, sevinli habere veya telefon konumas yapmaya yorumlamlardr. Ryada kendisine souk bir aka yapldn ve bu akadan holanmadn gren kimse, yapm olduu krc bir davrantan dolay zr dilemek zorunda katr. AKAK Ryasnda akaklarnn ardn gren kimse; ailesinde bulunan kt huylu bir ocuun yapm olduu bir kt hareketi renir. Bu yzden hayli znt duyaca gnler geirir. Ryasnda akaklarnn
461

beyazladn gren kimsenin; yaknlarndan birisinin lm haberini alacan syleyebiliriz. ayet beyazlama aniden olmusa rya sahibinin ok sklacan adeta ruh bunalma gireceine de rya iaret etmektedir. AKLABAN Ryasnda aklaban olup herkesi kendisine gldren adam grmek, yapt hareketler yznden halkn gznde klen, itibar kaybeden adama rya iaret eder. AKRAK KUU Ryasnda bekr bir kimse akrak kuu grp, tn duysa; ne'eli gezmeyi elenmeyi seven birisiyle hayatn birletirir. AL Ryada al takmak, kullanmak ve satn almak; yakn sre zarfnda toprak almaya (ba, bahe, tarla) tr almaya dellet eder. Ryasnda krmz al taktn gren kadn; zntl bir haber alr veya namusu hakknda edilen bir dedikoduyu duyup zlr. Baz tbirciler, krmz al grmeyi; nemli hastala da yorumlamlardr. Ryada al grmek alt eye iaret eder. Cmertlik, karde, ocuk, san'at, erkek karde hayat. Ryasnda bir bakasna al hediye ettiini gren kii; zerinde olan bortan kurtulup skntlarn zerinden atar. Ryada zerindeki aln yrtldn gren kiinin; erkek kardei veya erkek ocuu lr. Ryasnda tccar olan bir adam zerine al alp ona skca sarndn grse; yeni bir kazan kaps buucana ve borlarn tez zamanda demesine rya dellet eder. ALGAM Ryada algam; kyl kadna yorumlanr. Ryada algam grmek, evidlarnn gelecei hakknda yorumlar yapp, grmeler yapan adama veya lecek olan ocuklara da yorumlanabilir. Cabir-l Maribi (r.a) ryasnda elinde algam tutup bunu uzaa attn gren kiinin; skntlarn zerinden atp feraha, huzura kavuacana ryay yorumlamtr. bn-i irin (r.a) ise, ryasnda algam yediini gren kimsenin; ok byk bir olaydan dolay znt duyacana ve rya sahibinin ok kederleneceine ryay yorumlamtr.

462

ALVAR Ryasnda alvar giydiini gren kii; namusunu korumak iin eitli nlemler alr. Ryasnda alvarnn aa dtn gren kiinin; kendisi veya ei namusunu korumada titizlik gstermez. Ryasnda bekr bir kimse yeni bir alvar aldn grse; namusuna ok dkn olan birisiyle evlenir. Ryasnda alvarnn slanm olduunu gren kimsenin; yeni bir evld sahibi olacana ryas yorumlanr. Ryasnda alvarna byk abdestini yaptn gren kimsenin; eline umulmadk miktarda ok para veya miras mal geer. Ryasnda alvarna iemi olduunu gren kiinin; bilmeden bir gnha girdiine ryas iaret eder. AMDAN Ryada amdan grmek; bekr kii iin evlilie, evli iinde gzel yzl ksmetli ocuk sahibi olmaya dellet eder. AM FISTII Ryada am fst yemek; nemli ileri ihml edip grevlerini yerine getirmemeye ve lzumsuz ilerle uramaya rya yorumlanabilir. AMPANYA Ryada ampanya imek; gnahkr olmaya, malna haram katmaya ve faiz yemee dellet eder. AMANDIRA Ryada amandra grmek; iki huysuz insann arasnda kpr vazifesi yapp huzurunu karan ve ruh bunalma den adama dellet eder. Ryada amandra grmek bazen de, olumsuz sonulanacak bir ie balamaya rya yorumlanr. AMPUAN Ryasnda ampuan kullandn gren kii; birok gnhlarndan arnmak iin Allh- Tel (c.c) du edip tevbekr olur. Nianl bir kz bu ryay grse; nianlsndan ayrlr. ANTAJ Ryasnda kendisine antaj yapldn gren kii; bakalar tarafndan ayplanaca, itibar kaybedecei bir su, kabahat iler. Baz
463

tbirciler, ryada antaj yapmay veya yaplmasn; gizli nemli srlarn aa kmasna yorumlamlardr. Ryada antaj yaplmas; hayra yorulmaz, erre yorumlanr. Ryasnda kendisine antaj yapan kiiyi rya sahibi tanyorsa o kimseye kar dikkatli olmal, nemli srlarn gizli tutmal ve o ahsa sylememelidir. ANS OYUNU Ryada ans oyunu oynamak, elden mhimce miktar parann kmasna, ortak iten zarar grmeye, yalan sylenmi sze gre hareket etmeye veya dolandrcya para kaptrmaya rya dellet eder. AP - AP DKMEK Ryasnda ap kullandn gren kimse; uzak deniz yolculuuna kar veya krl bir ticarete girer. Ryasnda ap dktn gren kimse; hell yolla kazan temin eder, rzk bollar ve rya sahibine yeni kazan kaplar alr. Ryasnda yiyeceklerini apladn gren kimse; yemeklerine dikkat etmeli ve salna zen gstermelidir. Ryasnda beton zerine su gememesi iin ap dkmek; i yerindeki dzensiz olaylar dzeltmeye, mal durumu dzeltmeye ve rya sahibinin zerindeki borlar demesine dellet eder. APKA Ryada yeni apka takmak mevki, rtbe ykselmesine dellet eder. Ryada apka takmak baarya ulamaya, yeni ie, birisiylen bir i yznden mnakaa edip o iin rya sahibinin lehine sonulanmasna rya dellet eder. ARAP Ryada arap imek; meakkatsiz yani gayri meru yoldan kazanlan haram maldr. Ryada arap imek; haram yemeye, Cenb- Hakk'a (c.c) isyankr olup byk gnh ilemeye dellet eder. Ryada kadehe arap doldurup yere dktn gren kimse; bakasna haram parayla yardm yapar. Ryada bakasnn stne arap dktn gren kii;, o kii hakknda aslsz dedikodu edip zerine kul hakknn gemesine neden olur. Ryasnda bir nehirden su yerine arap aktn gren kimseye; bir iftira atlr ve rya sahibi bu iftiradan dolay ok zntl gnler geirir. Ryasnda arap kadehini dolu olarak bakasna verdiini gren kimse; o kii hakknda dedikodu edip onun gnhna girer. Ryasnda nemli mevkilere sahip olan bir kimsenin arap itiini grmesi;
464

mevkisinin, rtbesinin elinden alnacana dellet eder. Ryasnda kevser arab itiini gren kimse; hidyet nuruyla nurlanp doru yola gider. Ve Allh- Tel (c.c) rzsn kazanr. Ryada arap imek; ana ve babaya asi olmaya da yorumlanr. Ryasnda arap iesini krdn gren kii; kt huylarn terk edip Allh- Tel (c.c) emirlerine uygun yaamaya balar. Ryasnda arap sattn gren ticaretle uraan bir zt maln satarken mterilerine kar hilekr hareket etmektedir. Dikkatli olup hareketlerine zen gstermelidir. Zira zerine kul hakk almaktadr. Bu kii hakknda Allh- Tel (c.c) katnda cezas ok ardr. Kul hakk insann imnndan alnacak ve denecek bir haktr. Evli bir kadnn ryasnda iki imesi; namusu iin sz sylenmesine ve kadnn zina suu ilemesine yorumlanr. Ryada grlen arap; fitneye, erre dmeye, dmanla, kzgnlk duymaya, derde dmeye, hastala tutulmaya veya asi evlda, hayrsz ee yorumlanr. Ryada daha evvel lm olan birisinin arap itiini grmek; o lnn cehennemlik olduuna dellet eder. Bekr bir erkek zorla kendisine arap iirildiini ryasnda grrse; kendisinden yaa ok byk olan birisiyle zorla evlendirilir. Ve rya sahibi mutsuz bir evlilik geirir, ibn-i irin ryasnda yeillik bir yerde kevser arab itiini gren kimsenin; cennetlik olduuna ve tevbelerinin Allh- Tel (c.c) katnda kabul olduuna ryay yorumlamlardr. Baz tbirciler, ryada arap imei; herne surette olursa olsun hayra yorumlamayp erre yorumlamlardr. ARAPNEL Ryada arapnelle yaralanmak; kardeten duyulacak krc sze, kalp krlmasna ve kederlenmeye yorumlanr. Ryasnda kalbine yakn yerde arapnelle yaralandn gren kimse; kar cinsten birisine yaknlk duyup hatta ona ak olabilir. Fakat rya sahibi bu akna karlk gremez. Ryasnda bir sava srasnda arapnel paras isabet ettiini gren kii; akrabalarnn haksz olarak kt hareketlerine maruz kalr. Ve byk bir znt geirir. ARJR Ryada tabancann dolu arjrn zerinde tadn gren kimse; bir yaknnn dostunun aslnda kendisine dman olduunu renir ve ona kar dmanlk duyar. Ryasnda elindeki tabancann arjrnn bo olduunu gren kimse; dmanyla arasn dzeltip barr, fakat iindeki o kimseye kar olan krgnln kolay kolay atamaz.

465

ARKTER Ryasnda arkteriden al veri ettiini gren kii; hella harama aldrmadan yaamn srdrmektedir. Bu yzden dikkatli olup gnha girmemeye rya sahibi zen gstermelidir. AI OLMAK Ryada a olduunu gren ahs; yalan yere yemin eder veya yalanc ahitlik yapar. Baz tbirciler, ryada a olmay; szn tutmayan kimseye yorumlamlardr. AIRMAK Ryasnda hayrete dp ap kaldn ok ama ok ardn gren bir kimse; gaflete dp eytannn nefsinin olumsuz isteklerine uyup doru yoldan kabilir. Rya sahibi dikkatli hareket etmelidir. Ryasnda namaz klmak iin kblenin ynn tayin etmekte ardn gren kimse; ayet dni konularda bilgi sahibiyse verdii islmi bilgilere bid't kartrdna ryas iaret etmektedir. Ryasnda kendine yaplan bir hareketten dolay arp kaldn gren bir kimse; ayet bu. ite alyorsa arzu etmedii bir greve verilir veya rya sahibi ev hanmysa einin ona yapaca olumsuz bir hareketten dolay hayrete der. AKIN Ryasnda akn bir halde ortalkta gezindiini gren bir ahs; kendisi hakknda edilen dedikodular renir ve ok zlr. Baz tbirciler, bu ryay akrabadan gelecek kt harekete yorumlamlardr. ATO Ryada atoda oturduunu, bulunduunu gren; ayet bir erkekse arzularna, ihtiraslarna emellerine kavuur. ayet ryay gren bir kadnsa; mutlu bir mr srer ve ei onun kadir ve kymetini bilir. Rya sevdiklerinden hediye almaya da yorumlanr. Ryada ehrin ortasnda ato kurulduunu grmek; o yerin amirinin deieceine yorumlanr. Ryada atonun duvarnn delinip oradan bir yabancnn girdiini grmek; hrszla yorumlanr. Zira ryada ato kiinin evini temsil eder. Ryada bir ok atonun yapldn ve rya sahibinin atosunun etrafnn yksek duvarlarla evrildiini grmesi, evindeki, aile arasndaki huzursuzluun gitmesine ve rya sahibinin eiyle gayet gzel bir ekilde geinmesine yorumlanr. Ryasnda kendine ait atoyu yktn gren kimse; eiyle arasnda kendi yznden huzursuzluk karr hatta nemli bir tartma yapar. Bazen de, rya sahibinin einden boanmasna iaret edebilir.
466

EBEK Ryada ebek grp; onunla oynamak; bo uralara, alay edilmeye halkn gznde klmeye dellet eder. Ryada ebek maymununun boynuna tasma takp oynatmak; bir kimsenin gururuyla oynamaya haysiyetini krc szler sylemeye dellet eder. Baz tbirciler, bu ryay antajc adama, hara yemeye yorumlamlardr. Ryasnda yznn ebek yzne dntn gren kii; szlerine yalan katmakta ve bakalarnn taklitlerini yapp gnha girmektedir. Rya sahibi iin uyarcdr. EFAT ETMEK Ryada efaat etmek; yz yze gelmeye, mslman kardee yardmc olmaya, kerem sahibi olup akraba-i tlukatna ihsanda bulunmaya, zengin olup fakir fukaraya ok yardmda bulunmaya dellet eder. Ryasnda kyamet gn Peygamber efendimiz (s.a.v)'in efaatna nail olduunu gren kimse; snnet-i seniyyelere uygun hareket eder ve hiret hayatna Peygamberimize komu olur. Ryasnda ok kk bir ocuun kyamet gn efaat ettiini gren kimsenin; doumundan ksa zaman sonra len bir ocuu olur ve rya sahibi o ocuun gerekten hirette efaatine nail olur. Ryasnda yzn gremedii bir kimsenin kendine efaat ettii/i gren kimse; bilinmedik bir yerden hem madd hem de manev yardm alr. Bazen de bu rya ana ve babasna hayr du etmeye onlara yardmc olmaya ve tarikata girmeye dellet eder. Ryada insann insana efaat etmesi; efaat edenin efaat edilene edecei yardma, ihsana, iyilie yorumlanr. EFTAL Ryada tatl eftali yemek; ehvete ve kar cinsten birisine cinsel yaknlk duymaya dellet eder. Ryada mevsiminde olmayan eftaliyi yemek; iddetli hastalanmaya ve ok zor gnler geirmeye dellet eder. Ryada eftali aacndan kendi kendine kopmu eftaliyi aacn dibinden toplamak; hasta olan bir kimsenin ondan habersiz maln yemee rya dellet eder. Ryada eftali erkek kardee ve arkadaa yorumlanr. ayet ryada yenen eftali ac ve kt kokuluysa erkek kardele kt hareket grlr veya iyi arkada olduu sanlan kimsenin aslnda haset, ikiyzl kimse olduu renilir. Ryada eftali aac kesmek; dmandan kurtulmaya ve dmann kendi kazd kuyuya kendisinin dmesine rya dellet eder. EBNEM Ryada ebnem iei grmek; toplamak veya koklamak ksa
467

aralklarla alnacak gzel habere ve rya sahibinin mutlu olmasna yorumlanr. EF Ryasnda ef olup bakalarna hkmettiini, emir verdiini gren kiinin; mertebesi ykselir ve evresinde szne gvenilirliinle tannp, saylr ok sevilir. EFFAF Ryada effaf elbise giymek; gizli daha evvel ilenmi gnhlarn, sularn aa kmasna veya iki yzl insann kt dncelerinin meydana kmasna rya dellet eder. EFKATL OLMAK Ryasnda sulu bir kimseye veya ihtiya iinde olan birisine efkatli olmak; Allh- Tel (c.c) rya sahibine merhamet edeceine ve etmi olduu tevbelerin Allh- Tel (c.c) katnda kabul olunacana rya dellet eder. Bir kimse ryasnda kendisine evkat gsterildiini grmesi; yardma ok ihtiyac olduu bir zamanda dostlarnda grecei madd ve manev yardma rya dellet eder. EHVET Ryada ok ehvetlenmek; bekr iin evlenmeye, evli olan kii iin ayet rya sahibi o hissi yabanc kimseye kar duyduysa zina suu ilemeye rya iaret eder. EHR Ryasnda hi tanmad bir ehre g ettiini gren kimse; geim korkusunu zerinden atp, feraha kar veya evini mecburi olarak i deiiklii yznden baka ehre tar. Ryada tannmayan ehir; hiret, tannan bilinen ehir ise; o rya sahibinin kendi din yndr. Kendisinin kutsal bir ehirde olduunu gren kimse; snnet-i seniyyelere uygun hareket edip Peygamber efendimiz (s.a.v)'in efaatine nail olur. Ryasnda kendisini hristiyan dininden oka bulunan insanlarn yaad ehirde olduunu gren kimsenin; kalp gz kr olup hiretini kayb edeceek iler yapar ve dininde bozukluk meydana gelir. Ryasnda kendisini hi bir canlnn yaamad ehirde gren kimsenin; malna zarar gelir ve dili yznden bir ok dostlarn krar ve yalnz kalr. Ryasnda m'min insanlarn oka bulunduu ehirde gren
468

kimse; maksadna nail olup, kalbi hidyet nuruyla nurlanr. Veya rya sahibi Allh- Tel (c.c) gerek dostlar olan kimselerle grmeye balayp o kiilerle kuvvetli bir arkadalk kurar. EHT Ryasnda ehit olarak lm olan bir insan diri olarak grmek; ehit sevab verilecek iler yapmaya, ilim renip talebe yetitirmeye ve Allh- Tel'ya (c.c) manev olarak yaklamaya rya dellet eder. Ryasnda ehit olarak leceini gren kimse; ana ve babasna iyilik eder. ayet ryay grenin hmile bir akrabas varsa o kadn ocuunu doururken lr. Baz tbirciler, bir ryay ok byk sevab kazanlacak iler yapmaya yorumlamlardr. EKER Ryada eker grmek; zorlukla, glkle elde edilecek mala yorumlanr. Hapiste olan bir kimse ryasnda eker yediini grse; ksa zaman zarfnda hapislikten kurtulup hrriyetine kavuur. Bekr bir kimse ryasnda eker yediini grse; iyi huylu, gler yzl ve tatl dilli birisiyle hayatn birletirir. Yeni evli olan bir kimse ryasnda eker yediini veya hanmna da eker verdiini grse; ok gzel, tatl dilli iyi huylu bir evld sahibi olur. Dinen ryada eker grmek; Kur'n- Kerm renmeye, ibdetlerden zevk almaya ve namaz borlarn demeye dellet eder. Borlu bir insann saa sola eker vermesi; borlarndan kurtulup feraha kmasna rya dellet eder. Ryada ekerci grmek; tatl dilli gler yzl adam veya kadndan t alc sohbetler yapmaya rya dellet eder. Ryada eker alp satmak veya satcsn grmek; Cfer-i Sdk (r.a)'a gre; ryann hayra yorumlanmasna neden tekil eder. EKER KAMII Ryada eker kam toplayp ondan eker kartmak veya kamn suyunu emmek; hell mal kazanmaya ve hayrl ve hakikatli dostluklar kurmaya rya dellet eder. EKER PANCARI Ryada eker pancar grp, toplamak; sevinli haber almaya, madd olanaklarn genilemesine, huzursuzluklardan kurtulmaya ve yakn bir dostun girdii ameliyattan salkla kacana rya iaret eder. ELLE Ryada elle

yannda

bulunduunu
469

ve

elleye

bakp

dncelere daldn gren kimse; ummad anda karlaaca bir dosttuyla hayatn ve dzenini tamamen deitirecek kararlar verebilir. Rya ayrca rya sahibinin romantik ve abuk krlan bir karakter yapsna sahip olduuna da iaret eder. EMPANZE Ryada empanze grmek; takliti adama, iki yzl dili ile kalbi bir olmayan ikiyzl kadna ve sahtekr dosta iaret eder. EMSYE Ryasnda yamur altnda emsiye ile durduunu gren kiiye dman olarak grnen fakat aslnda ok iyi bir kimse olan ahstan umulmadk bir yardm yaplr. Ve rya sahibi daha evvelki dnceleri dolaysyla kendi kendisine vijdan azab eker. ENLK Ryada enlik yapmak; dn haberi almaya, birbirini seven iki gencin arasn yapp patanlk yapmaya rya dellet eder. ERBET Ryada erbet imek; dinde gzellik meydana gelmesine, faideli ilim renmeye, akrabadan iyilik grmeye, mrn uzamasna, rzk bolluuna, geimi kolaylkla temin etmeye ve zikir ekmeye rya yorumlanr. Baz tbirciler, iilen erbetin tadna gre ryay yorumlamlardr. yle ki; Tatl erbet imek: ilim renmeye, islmi emirleri yerine getirmeye ve hell mala yorumlanr. Eki erbet imek: Hafif geecek hastala, keder ve kasavete ve haram mal yemee yorumlanr. ekeri olmayan erbet imek: Hatr gnl krmaya, gam ve znt ekmeye, yarda braklan tahsile rya yorumlanr. Ryada grlen erbeti; bahtiyar olup sevinli haber almaya, kalender olmaya ve rtbe ykselmesine, mal destek almaya rya yorumlanr. ERAT Ryasnda eriat zerine hkm srer veya konuan adam grmek;doru szl olan kiiden t dinlemeye dellet eder. Bu rya bazen de rya sahibinin dinini ve onun emirlerini renip o emirlere
470

uygun hareket etmesine iaret edebilir. ERT Ryasnda erit halinde kat veya baka bir eyi doladn, kestiini gren kiinin ayet i ortakl varsa i ortandan rya sahibi ayrlr. Veya yoluna koymu olduu ilerinde hi umulmadk engeller kacana ve yolunda giden ilerin birden bozulacana rya dellet eder. EYH Ryada tannm bir veliyi, tarikat liderini grmek; ve onunla konumak tarikata girmeye veya o tarikatn mensubu olan birisinden sz, t dinlemeye rya iaret eder. EYTAN Ryada eytan olduunu sand birisini gren kimsenin; iman zayflar, kfir veya rya sahibi mnafk olur. Ryasnda kendisine eytann dokunduunu gren kimse; faiz yer, evresinde olan kimseleri ok kskanr, veya rya sahibinin ailesine iftira eden eini yoldan karmaya uraan bir dman olur. eytann kendi zerine oturduunu gren kimse; Allh- Tel (c.c) dostu olan birisine iftira eder ve o kimse hakknda dedikodu karp byk gnha girer. Ryasnda eytan balayp onu hapsettiini gren kimse; nefsini terbiye eder, kt huylarn terk edip, gnhlarna tevbekr olur. Ryasnda eytanla el ele tututuunu gren kimse; evresinde olan insanlar doru yoldan karmak iin elinden gelen her trl hileyi kullanp btn ktlkleri iler ve rya sahibi hirette yerinin cehennemlik olduunu grd rya vastasyla renir. Bu tip rya gren kimse; derhal gusl abdesti alp imann tazelemeli ve islmiyete ayr olan, mslmana yakmayan hareketlerini dzeltmeli ve tevbekr olmaldr. Ryasnda eytanla gizlice konutuunu gren ahs Allh Tel (c.c) dman olan kimselerle oturup kalkmaya balar ve Allh Tel (c.c) dostu olan salih kimselere ktlk yapar. Ryasnda eytandan korktuunu gren kimsenin baz tbircilere gre veli olduuna hkmedilir. Zira eytann errinden en ok korkan kimseler Allh- Tel (c.c)'nin dostu olan salih kullardr. Ryasnda kendi bedeninin iinde eytann olduunu ryasnda gren kimse; eytann, nefsinin arzularna gre hareketlerde bulunur ayrca, bu ryay gren ahs yanarak lr ve dininden kar hatta imann kayb edebilir.
471

Ryasnda eytana buz ettiini ona kt gzle bakp ondan tiksindiini gren kimse; Allh- Tel (c.c) emirlerine tam olarak uyan mslman ve salih kul olur. Ryasnda eytan taladn gren kimse; ok miktarda varsa borlarn der, dmanlarna galip gelir ve Allh- Tel'nn (c.c) dman olan kimselerden uzak kalp onlarn erlerinden emin olur. EYTAN TIRNAI Ryasnda ayak parmaklarnda veya elinin trnaklarnda eytan trna ktn grse; hi ummad bir zamanda mhimce bir kaza geirir veya dmanlarnn kendisi iin evirdikleri entrikalar renir. EYTAN MNARES Ryasnda eytan minaresi topladn gren kimse; dost grnen gizli, sinsi dmanlarnn husumetine urar ve rya sahibi dini grevlerini aksatp dnya nimetlerine sahip olmak iin ok alr. EZLONG Ryasnda ezlong zerine yatp gnelendiini gren kimse; sevdikleri ile beraber tatile kar, dostlarn bulunduklar toplantya katlr ve ok grmek istedikleri kimselerle grp sohbet eder. IRINGA Ryada rnga grmek; ateli seyir edecek ve badeni gszle neden olacak hastala tutulmaya yorumlanr. Ryada rnga ile ine yaptn gren ahs evresinde bulunan ihtiya iinde olan kimselere ok yardmc olup onlarn hayr dualarn alr. FONYER Ryada kendisine ait ifonyerin ekmecelerinin alp i amarlarnn saa sola saldn ryasnda gren ahsn gizli srlar aa kar ve rya sahibi evresine kar ok mahcup olur. ayet bu ryada grlen ifonyer ailenin tmnn amarlarnn konulduu trden ise o takdir de aileyi ilgilendiren gizli srlar aa kar ve aile hakknda irkin dedikodular edilir. FRE Ryasnda ifreli konutuu gren kimse; einden habersiz baz iler yapar, saklamaya altkada aa kmasna neden olur. Ve rya
472

sahibi ei tarafndan aalanp azarlanr veya rya sahibi einin kendisine olan gvenini kayb eder. Bu nedenle rya sahibi dikkatli olup hareketlerini iyice dnp, tanp sonularna gre hareketlerini dzenlemelidir. R Ryasnda kazan maksadyla yani iir syleyip para kazandn gren kimse; yalan yere ahitlik yapar ve Allh- Tel (c.c) nnde hirette hesap verir. Ryada iir dinlemek; doru olmayan habere inanmaya, romantik kiilie, ak olmaya, gizli ilikiye girmeye, gzel san'atlarla uramaya veya fiziki gzellii olan ruh gzellii olmayan kimse ile sohbet etmeye dostluk kurmaya dellet eder. KYET ETMEK Ryasnda her konuda bir bakasna ikyet ettiini gren kimse; haline hi bir zaman kretmez daima hereyin olumsuz ynlerini dnp srekli huzursuz olur. Bu ryay gren kimse; hareketleri dolaysyla uyarlmakta ve halini dnerek kretmesi gerektiine iaret edilmektedir. LEP Ryada ilep grmek; gayri menkul almaya, yeni eya sahibi olmaya ve i yolculuuna kp ok kazanta bulunmaya dellet eder. Ryada ilebe mal ykleyip gndermek ise; elden kacak mal, para miktarna nisbet eder. LN Ryasnda ingiliz parasn ilini kendi parasnn yerine kullandn veya bakasnn kullandn gren kimse; yabanc kiilerin emirlerine gre hareket eder. Veya ailesinden birisi yurt dna almaya gider. MAL YILDIZI Ryasnda imal yldzn gren kimsenin; bahtnn alacana, ksmetinin artacana, istikbalde ok zengin olacana rya dellet eder. Hmile kadn veya ei hmile olan bir adam ryasnda imal yldzn grse; ilim sahibi olacak, halk arasnda hretli olacak ve anne babasna hayrl olacak bir erkek evld sahib olur. Ve bu evld sayesinde rya sahibinin soyu devam eder.

473

MEK Ryada yamur yadn ve ardndan imek aktn grmek; din ynden hidyet nuruyla nurlanp Allh- Tel (c.c) istedii gibi kul olmaya dellet eder. Ryada imek aktn grmek; rzk bollamasna, iddet ve zntden kurtulmaya, feraha kmaya, hapislikten kurtulmaya rya dellet eder. ayet bir ifti ryasnda imek aktn grse; o sene ok mahsl alacana ryas dellet eder. Ryada yamur yamadan sadece imek aktn grmek kendine yaplan vaadin yerine getirilmemesine ve verilen szlerin tutulmamasna rya dellet eder. Ryasnda imein kendisini arptn gren kimsenin; akrabasndan hasta kadn varsa onun ecelinin yaklatna rya dellet eder. Ryasnda imein akp her yeri aydnlattn gren kii ilim renir ve halk tarafndan bir ok kiiye ders verip onlarn aydnlanmasna sebep olur. MR Ryada imir aacndan yaplm eya veya aacn kendisi grmek; btn glklere ramen feraha kmaya arzu edilen emellerin ve isteklerin yerine gelmesine rya dellet eder. ayet ryay gren nianl veya szl bir kimse ise evliliini ok salam temeller zerine kurar ve eiyle ilikilerinde gereki olur. RRETLK ETMEK Ryasnda tanmad birisinin irretlik ettiini gren kii; bir hi yznden bir kadnla mnakaa eder ve aralarnda o kadnla dmanlk husule gelir. RKET Ryada ortaklk, irket kurmak sevin duymaya ve yalan gelen haberin aslnn ortaya kmasna neden olur. Ryada ok zengin bir kimseyle irket kurmak; birisinden fayda salamaya dellet eder. Ryada ortaklk kurmak sevgide, samimiyette ve verilen szde durulmasna rya dellet eder. Ryasnda aile irketinde altn gren kimsenin ailesiyle aras alr ve hatta baz yakn akrabalarna rya sahibi darlabilir. Ryada i kullanmak yeni bir bebek doum haberi almaya veya yeni evli olan yaknn hamilelik haberini almaya rya yorumlanr.
474

E Ryada ie; kadna, evlda veya ee yorumlanr. yle ki; Ryasnda elindeki ienin kapann alp iindekilerinin yere dkldn gren kimsenin; srlar bir kadnn yznden aa kar. Rya sahibinin hakknda edilecek olan dedikoduya o kadn sebep olur. Ryasnda ienin iine ya doldurduunu gren kimse; einin veya evldnn davranlar yznden znt eker. Ryada ie krlmas; mal ziyan etmeye iaret eder. Ryada bo ie iine glsuyu doldurmak saliha namusuna nem veren kadna ve onunla ilikide bulunmaya rya dellet eder. Ryada bo ie iersine sidiini koyduunu gren kimse; kouculuk yapar veya zina suu iler. MANLIK Ryada imanlamak; zenginlie ve maln ok artmasna dellet eder. Bazen de bu rya hastalktan kurtulup iyi olmaya, mal durumun dzelmesine veya halk arasnda itibarn artmasna dellet eder. VE Ryasnda ivesi bozuk birisiyle konumak; szlerinin ou yalan olan ahsla konumaya ve onun szlerinden rya sahibinin etkilenmesine rya dellet eder. HZ. T (A.S) Ryada Hz. it (a.s)' grp onunla konumak; Allh- Tel (c.c) affna nail olmaya, gzel bir mr srmeye, veli olmaya, byk bir ii hakkyla yerine getirmeye, ksmetli bir evld sahibi olmaya ve imann glenmesine rya dellet eder. OFBEN Ryada ofben grmek; ksa yolculua kmaya ve o yolculuk esnasnda zc olaylarn meydana gelmesine rya dellet eder. ORT Ryada ort giymek veya satn almak; sze yalan katmaya, bilerek gnahkr olmaya, kadn iin yabanc erkeklerin yanna gayri islmi kyafetlerle kp gz zinas ilenmesine vesile olmaya rya dellet eder.

475

OSE YOL Ryada ose yolda yrmek; iyice dnlmeden girilecek ie, verilecek yanl karara dellet eder. FR Ryasnda ofr olduunu gren kimse; ayet bir ite alyorsa orada nemli grevlere gelir. Rya sahibi ev hanmysa, evinin btesini dzgn olarak yapar ve tasarrufa ok nem verir. Bazen de ryada ofr olmak; yeni araba sahibi olmaya da yorumlanr. HRET OLMAK Ryada hrete kavutuunu gren kimse; ayet islmiyetin kurallarna uygun yayorsa o takdirde ilim ynnden bilgileriyle hareket eder ve halka bir ok konuda yardmc olan hretli tannm bir insan haline gelir. MNE Ryada iinde atei yanan bir mine grmek; ak zdrab ekmeye, hissi yaknla ve ok kederlenmeye dellet eder. * Daha geni bilgi iin Bkz. (Ocak- Ate). VALYE Ryada valye grmek; yalanc, kuvvetli grnen fakat aslnda gsz ve korkak dmana rya dellet eder. HZ. UAYP (A.S) Ryada Hz. uayp (a.s)' grp onunla konumak ondan t dinlemek ryann hayra yorumlanmasna dellet eder. Grlen bu rya sahibinin hacca gidip muhtemelen oraya yerleeceine, karakter ynyle insanlar arasnda hakk gzeteceine, kul hakkn zerinde tamayacana, halk arasnda rya sahibinin iyilikten, gzellikle ve takdirle anlacana rya dellet eder. Hmile bir kadn ryasnda karnna Hz. uayp (a.s)' elini koyduun grse; vellerden olacak, takva sahibi ve ana babasna merhametle davranacak olan bir erkek evld dourur. KRAN DUYMAK (Minnet, teekkr etmek) Ryasnda tanmad birisine kran duyduunu ryasnda gren
476

kimse; birisiyle tanp ondan yardm grr ve o kiiyle gerek anlamda rya sahibi dostluk kurar. KRETMEK Ryada Allh- Tel'ya (c.c) kretmek; tevbekr olmaya, mal ve rzkn bollamas, kuvvetli olmaya, hastalktan kurtulup ifa bulmaya veya rya kfir kimsenin mslman olmasna dellet eder. KR SECDES Ryasnda Allh- Tel (c.c) kr secdesi yaptn gren kimse; zerinde olan bellar def eder, rzk bollar, malca zengin olur ve Allh- Tel'ya (cc) yapm olduu dualar kabul olunur. Ve bu ryay gren kimse islmiyete uygun bir mr srer, son nefesinide imanla verir.

477

T
TAAHHTL MEKTUP Ryasnda taahhtl mektup aldn gren ahs; uzakta bulunan akrabalarndan ani bir haber alr ve o akrabalarn yanna rya sahibi gitmek zorunda kalabilir. Ryada taahhtl mektup almak; devlet kapsnda olan iin hal edileceine de yorumlanabilir. TABAK Bir erkek ryasnda tabak grrse; ayet tabak bosa ksmetin kesildiine ve azaldna rya iaret eder. ayet tabak yiyecekle doluysa, bu kezde bollamasna, ksmetinin almasna rya dellet eder. Bazen de bu rya sahibinin einin hmile olduuna rya iaret eder. Ryasnda bekr bir kimse dolu bir tabak aldn grse; ksmetinin kp zengin olan birisiyle hayatn birletireceine rya dellet eder. Ryasnda bir i adam elinde tuttuu taban krldn grse; iyerini kapatr, hatta baka ekmek kaps bulmak iin baka birehire g edebilir. Ryada bir hastann evinden st kapal veya bo tabak ktn grmek; o hastann ecelinin yaklatna yorumlanr. TABANCA Ryada tabanca grmek; fena sz iitmeye, gamlanmaya, eza ve cefa ekmeye dellet eder. Ryada elde tutulan tabancann patlamas; ani habere, intihar etmeye teeebbs eden kimseye rya yorumlanr. Bir bakasnn elinde tabanca olduunu ve rya sahibine doru dorultuunu ryada grmek; iftiraya maruz kalmaya fakat o iftiray
478

yapan kimsenin Eb Cehil gibi kendi kazd ukura kendisinin deceine rya dellet eder. TABELA Ryada evinin duvarna tabela astn veya yazd gren kimse; yeni bir iyeri kurar ve hayat ile ilgili nemli kararlar alr. TBRNME Ryada rya tabirnamesi okumak; o gece grlm olan ryann dz yani grld gibi kacana dellet eder. ayet bir kimse rya grp ryada da o grlen ryann tbirini yaparsa, o rya mutlak tbir edildii gibi kar. TABUR Ryada asker tabur grmek; devletin bann deieceine ve rya sahibinin aile dzeninde nemli deimeler olacana rya iaret eder. TABURE Ryada tabureye oturmak; geici i yapmaya, bakasnn hakknda yaln dnmeye ve ok byk yanlgya dmeye dellet eder. TABUT Ryada tabut iine lmeden konulduunu grmek; glk ve zorluklarn stnden gelmeye ve saltanatl gsterili yaamaya dellet eder. Ryada tabut iersinde bir yerden bir yere gtrldn grmek; yolculua kmaya, lm haberi almaya veya lm tehlikesi geirmeye yorumlanr. Ryada kendisine tabut verildiini gren ahs; ilim sahibi olur, bir yaknn lm haberini alr veya Islmi bilgileri renip Islmiyete uygun yaamn srdrmeye balar. Bazen de bu rya kayb eyann veya kayb kimsenin bulunmasna dellet eder. Ryada tabuta yiyecek koymak; hakimlik yapmaya dellet eder. TACR (TCCAR) Ryada tacir grmek; i sahibi olmaya, ortak iten ayrlmaya, baarya ulamaya ve evlenme teklifi almaya dellet eder. Baz tbirciler, ryada tacirle konumay veya i antlamas yapmay; feci ekilde bir olay nedeniyle aldatlmaya, kandrlmaya yorumlamlardr.
479

TA Ryada baa ta takmak; ilim renmeye, tahsil hayatnda olan baarya, bir ehre vali olmaya, yeni ksmetli evld sahibi olmaya, Kur'n- Kerm renmeye, hafz olmaya ve bekr kzn zengin ve huyu ok gzel olan birisiyle evlenmesine rya yorumlanr. Ei hasta olan bir kimsenin bandaki tacnn zorla alnmas; hasta olan einin lmne iaret eder. Ryasnda bana ta takldn ve bu tacn bakas tarafndan dzeltildiini gren kimse; dinindeki hatalar dzeltir ve gerek bir m'min gibi yaayp imann kuvvetlendirir. Bekr bir erkek ryasnda bana ta taktn grse; ok zengin hem huyu hemde yz gzellii harikulade olan bir bakire kzla evlenir. Ryada baa taklm olan tacn alnmas; mevki dmesine, itibar kaybetmeye ve dinden kmaya dellet eder. Hafz olan bir kimse bandaki tacn alndn ryada grse; Kur'n- Kerm'i unutur ve dininde bozulma meydana gelir. Ryasnda bir ta giyme treninde bulunduunu gren kimse; ok arzu ettii bir muradna nail olur, mal durumunu dzeltecei iyi bir i teklifi alr ve hi beklenmedik bir anda alaca gzel bir dlle halk arasnda hret olur. TAHRP ETMEK Ryasnda ok sevdii eyalarn tahrip ettiini gren kimse; kendi yapt dncesiz hareketler nedeniyle hem madd hem manev skntya der. ayet ryada eyalarnn bakas tarafndan tahrip edildiini rya sahibi grrse; o zaman bir dmannn oyununa gelip feci ekilde kandrlr. TAHSL (Eitim) Ryasnda tahsil hayatna devam ettiini gren kii; ilim renecei toplantlara katlr ve sz sohbeti dinlenen evresine faydal olacak bir kii haline gelir. TAHN Ryada tahin yemek; imanlamaya, sevin iinde olup huzursuzluklarn rya sahibinin zerinden gitmesine dellet eder. Hasta iin tahin yemek; rahatszlndan kurtulmaya dellet eder. Ryada tahin ile pekmezi kartrp yemek; kan hastalndan kurtulmaya, aile huzurunun yerine gelmesine ve bir yakndan alnacak yardma rya dellet eder.

480

TAHT Ryasnda evli bir hanm taht grp ona oturursa; kocas tarafndan iyi muameleye maruz kalr ve kocas tarafndan ok sevilir. Bazen de bu rya kz ocuk sahibi olmaya dellet eder. Bir erkek ryasnda taht zerine oturduunu grse; izzet ve ikram sahibi olup mesleinde ok baarl olur. Ryada ok irkin stnde hi birey olmayan taht zerine oturmak; ecelin yaklamasna, yuva dalmasna dellet eder. Ryasnda eiyle beraber bir taht zerinde oturduunu gren kimse; huzurlu ve sadetli bir evlilik geirir ve eiyle beraber ok mutlu bir mr srer. Bir i yerinde amir olan bir kii ryasnda zerinde oturduu tahttan zorla kaldrldn grse; o kimse dmanlarnn yaptklar entrikayla vazifesinden uzaklar ve rtbesi der. Hmile olan bir kadn taht zerinde oturduunu grse; erkek ocuk dourur. TAHTA Ryada tahta yani hi bir eya yaplmam tahta grmek; henz tasarm halinde olan ie, sonulanmam olaya ve amalanan hedefe ulaamamaya dellet eder. TAHTA KURUSU Ryasnda tahta kurusu Hrdn gren kimse; zelil ve alak olan zayf dmanna galip gelir. Ryasnda yatanda tahta kurusu bulunduunu gren kimse; einin kendisine ihanet ettiini ve evin btesinden gizlice kendi akrabalarna gtrdne rya dellet eder. Elbisesinin iinde veya vcudunda tahta kurusunun gezindiini gren kimse; zayf ve zelil dmannn kt hareketine maruz kalr. Onun hileleri yznden rya sahibi zntl gnler geirir. TAHVL SENED (Hisse Senedi) Ryada tahvil senedi almak; ortak ie girmeye, bol kazan salayp fakat o paradan sadece dnyalk eyler iin fayda salamaya rya dellet eder. TAKAS YAPMAK Ryada mala kar mal vermek, yani takas yapmak; eski eyadan kurtulup yeni eya sahibi olmaya rya iaret eder.

481

TAKDM ETMEK Ryada yabanc olan birisini baka birisine takdim etmek; yeni dostlar edinmeye ve deiik arkada grubunun iine girmeye dellet eder. TAKI TAKMAK Ryasnda bir hanm tak taktn grse; yeni eya sahibi olacana ve einden ummad gzel bir harekete maruz kalacana rya dellet eder. TAKIMADA Ryasnda ok yksekden ada topluluklarna (takmadalara) baktn gren kimse; uzak bir deniz yolculuuna kar ve bu yolculuk sonunda onun ksmeti olan byke miktarda olan para rya sahibinin eline geer. Bazen de rya gz aydnl almaya da yorumlanabilir. TAKKE Ryada takke takmak; namaz klmaya balamaya, namaz borlarn demeye ve yakn dmann errinden emin olmaya dellet eder. TAKLA Ryada takla atmak; dalevaral, kark ie girmeye, dolandrcyla ortaklk yapmaya ve evresinde bulunan kiileri birbirine dren kadnn varlna rya dellet eder. TAKLD ETMEK Ryasnda insanlarn olumlu yada olumsuz hareketlerini taklid eden kimse; o taklid etmi olduu kimsenin huyuyla huylanr ve evresi tarafndan hakir grlr. Ayrca bu rya, rya sahibinin bilmeden gnh ilediinide gstermektedir. TAKMA KRPK Ryasnda bir hanm takma kirpik taktn grse; yakn dostu olan bir hanmla az mnakaas yapar ve o kimseye ok krlr. TAKOZ Ryada arabasn durdurmak iin takoz kullandn gren bir
482

erkek; i hayatnda baz engellerle, zorluklarla karlar fakat o engellerin stesinden baar ile gelir. TAKS - TAKSMETRE Ryada taksiye binmek; dolambal, kark ilerin sratle zmlenmesine iaret eder. Ryada taksimetreye bakp taksiye para demek; elden kacak paray, bir iin halli iin gerekli parann ele gemesine ve rya sahibinin aceleci bir tabiatta olduuna rya dellet eder. TAKUNYA Ryada grlen takunya; ee zevceye, dosta, yolculua veya ortak ie dellet eder. Ryasnda bekr bir kimse; takunya giydiini grse; evlenir fakat evlendii kimseyle evliliini yrtemez ve ondan boanmak zorunda kalabilir. Ayaa giyilen takunyann rengi ryada grlrse grlen renk siyahsa kt huylu kadna, yeilse saliha, m'min kadna, beyazsa bakire kza, sar olursa da hastalkl kadna dellet eder. Ryasnda bir yolculua ktn ve o yolculuk esnasnda ayana takunya giydiini ve o takunyann da krldn gren kimse; yolculuunu yarm brakarak evine yerine geri dner. Ryasnda takunya ile yrdn ve takunyann ayandan ktn gren kimse; ortandan ayrlr ve baka bir ehire g etmek zorunda kalabilir. Ryada ketenden veya bezden yaplm takunya grmek; Kur'n- Kerm okumaya veya renmeye dellet eder. Ryasnda camdan veya krlacak madenden yaplm takunya grmek; z, sz bir olmayan mnafk adama ve kouculuk, gybet gibi kt eyleri yapan yalanc kadna rya dellet eder. Ryasnda ayana takunya giydiini ve o takunyalar kayb ettiini gren kimsenin ya einden ayrlacana veya leceine rya yorumlanr. Ryada takunyac grmek; takvaya, tevbekr olmaya veya yeni bir evlilik yapmaya dellet eder. Bazen de takunyac grmek; ar ilerleyen ilerin abuklamasna dellet eder. TAKVM Ryada takvime bakmak, menide gemi olan bir olayn hatrlanmasna ve rya sahibinin bu olay yznden hayli zlmesine rya dellet eder. Bazen de bu rya hatrda olmayan alnacak paraya, mala dellet eder.

483

TALAN ETMEK Ryasnda evinin veya i yerinin talan edilmi olduunu grmek; iki yzl bir kadnn yapt dedikodular yznden rya sahibinin gerek i, gerekse de aile hayatnda meydana gelecek huzursuzluklara rya dellet eder. Baz tbirciler, bu ryay kazaya veya hrszla yorumlamlardr. TALA Ryada tala grmek; rya sahibinin bana gelen ac, tatsz, can skc olaylara dellet eder. Ryada tala yakmak; aile balarn koparmaya veya kardelerden birisine krlmaya dellet eder. TALA KEBABI Ryada tala kebab pimemi halde grlrse; zc telefon konumasna pimi halde grlrse; sevinli haber almaya ve gz aydnlna rya dellet eder. TALEBE Ryada talebe grmek; ilim renmeye, meslek sahibi olmaya, dost meclislerinde aranmaya ve ard arda gelecek haberlere rya dellet eder. TALH KUU Ryada talih kuunun bana konduunu gren kimsenin ilerde ok zengin olacana ve emek ekmeden byk bir paraya sahip olacana rya dellet eder. TALM YAPMAK Ryada talim yapmak; ailede olan bir erkein askerlik mesleine girmesine veya i yerinde, ev hayatnda dzenli bir ortamn kurulmas gerektiine rya dellet eder. TALKIN Ryasnda bir lnn banda hocann talkn verdiini grmek; lm haberi almaya ve rya ahibinin dini vazifelerini yerine getirmediinden dolay uyarldna rya dellet eder.

484

TANBUR Ryada tanbur aletinin sesini duymak, almak; batl eylerle uramaya, dinde olmayan eyleri dine sokmaya, ruh hastalk geirecek kadar zlmeye veya halk dinden karacak derecede kt szl adamdan vaiz dinlemeye veya yalan konuan adamn szlerini dinleyip ondan etkilenerek hareket eden rya sahibine rya dellet eder. TAMRHNE Ryada bozuk olan bir eyann tamiri iin tamirhaneye gitmek yaramaz ilerden el ekmeye, kt arkada topluluundan ayrlmaya ve evde bulunan ok ie yarayan bir eyann bozulup yerine yenisinin alnmasna rya dellet eder. Ryada tamirci olduunu ve tamirhane de bulunduunu gren kimse; yeni bir i yolculuuna kar ve orada bir san'at renir. Bu rya kiinin evldnn san'at sahibi olacana da yorumlanabilir. TANDIR Ryasnda tandrda ekmek piirdiini gren kimse; yeni bir ie girer ve bu iten dolay rzk oalr, evinin bereketi artar. Bu rya ksmetli kz ocuk sahibi olmaya da dellet eder. TANIDIK Ryada tandk kimseyle yolculua kmak; ortak i yapmaya ve bu ortaklktan zarara, ziyana uramaya, znt ekmeye rya dellet eder. TANIK Ryada tank sandalyesine oturup hakime hesap verdiini gren kimse; emin olmad bir konuda yalan sz syler. ayet rya sahibi bu ekilde davranmsa zerine kul hakkn geirmitir tevbekr olup o kimse ile helllamaldr. TANK Ryada tank grmek; gvenlie, dmann errinden kurtulmaya ve zorluklar rya sahibinin yenmesine rya dellet eder. TANKER Ryada tanker grmek; yalandan dnmeye, byk bir ykn eve girmesine, g etmeye ve ksmetli bir erkein eve gelmesine rya dellet eder.
485

TANKSAVAR Ryada tanksavar grmek; dmanlarn, iki yzl kiilerin szlerine nem vermemeye ve eiyle arasndaki ilikileri dzelten kimseye rya dellet eder. TANSYON ALET Ryada tansiyon aleti grmek; hafif rahatszlanmaya, ani olarak sinirlenmeye, akrabadan birisinin yapm olduu kt ii renip rya sahibinin ok zlmesine rya dellet eder. TAPMAK Ryasnda Allh- Tel (c.c)'nden baka birisine taptn iman ettiini gren kimse; yle hareketler yapar ki, imann kaybetme durumuyla karlar. Ryamda Allh- Tel (c.c) secde ettiini ona iman ettiini taptn gren kimse; kfir ise mslman olur, mslman ise ibdetlerine nem verip onlar tam ve eksiksiz yerine getireceine rya dellet eder. TAPINAK Ryada gayri islmi tapnakta bulunduunu gren kimsenin; dine uygun olmayan szler syleyeceine ve hareketlerini ok uygunsuz duruma getireceine rya dellet eder. Ryada tapnakta bulunmak, orada tapnmak; iman kaybetmeye ve Allh- Tel (c.c) baka varlklara inanmaya, dinde pheye dmeye rya dellet eder. Bu tip grlen ryalar; rya sahibi iin uyarc niteliktedir. TARAK Ryada tarak grmek; hayr ilemeye, dosttan menfaat salamaya, borlar varsa sknt ekmeden demeye, ziynet almaya ve murad edilen eylere sahip olmaya rya dellet eder. Ryada taraky grmek; evresine yardmc olan adama ve o adamdan menfaat salamaya rya iaret eder. TARH - TARH Ryada tarih kitab okumak; mazideki gemi olaylara zlmeye ve rya sahibinin lzumsuz olarak, geen olaylarn dncesiyle kederlenip, znt duyup mutsuz olmasna rya dellet eder. Ryada tarihi grmek ise; srekli eskiden olmu kt olaylar baa kakan ahsa rya iaret eder.
486

TARLA Ryada tarlaya tohum ektiini gren erkein; kars hmile kalr. Gizli olarak bakasnn tarlasna tohum attn gren kimse; zina suu iler ve gayri meru ilikiden olacak bir ocuu olur. Ryasnda bir ifti tarlasndan tahl topladn grse; o seneki rn ok bereketli olur ve ifti btn borlarn der. Ryada tarla; rzka, berekete, ibdete, takvaya, ibdet etmeye ve rya sahibinin Allh Tel'ya (c.c) kretmeye balayacana iaret etmektedir. TARLA FARES Ryada tarla faresi grmek; evinin rzkn bakalarna yediren kiiye veya evin halkndan birisinin israfkr olduuna rya dellet eder. Ryada tarla faresi grmek; i yerinde gizlice hrszlk yapan elemana veya evden mal alp gizlice kendi ailesine yediren hrsz tabiatl kadna da rya yorumlanabilir. TARLA KUU Ryada tarla kuu grmek, geri zekl adamn syledii szlerden alnmaya, geici hastala tutulmaya ve meakkatlen kazanlacak mala rya dellet eder. TARTI Ryada tart aleti grp onunla baz eyleri tartmak; adil olmaya, hakimlik yapmaya, hak sz ile btl sz birbirinden ayrmaya rya dellet eder. TASALANMAK (Hznlenmek) Ryada tasalanmak; ok sevinmeye, gz aydn almaya dellet eder. Baz tbirciler, kt davranp sonra ok piman olmaya ryay yorumlamlardr. TASARRUF ETMEK Ryada tasarruf etmek; bortan kurtulmaya, skntdan kurtulmaya ve bir dostun yardmn almaya dellet eder. TASDK ETMEK Ryada bir olay tasdik etmek; onaylamaya, doru sz sylemeye, mnakaa etmi olan iki arkada arasnda hakimlik yapp adaletli olmaya ve arabulucu olmaya rya iaret eder.
487

TASDKNME Ryada tasdikname almak, ilim renmek iin teebbste bulunmaya, tahsil hayatnda baarl olmaya ve arzu edilen meslekte almaya rya dellet eder. TASMA Ryada tasma takmak veya grmek; kt huylu birisinin emrine girmeye veya ondan fena sz iitmeye dellet eder. Ryada baka birisine takmak ise; emrinde insan altrmaya dellet eder. Ryada tasma; dmana kar muzaffer olmaya, serden kurtulmaya, amir olmaya, sadk ee de yorumlanabilir. TA Ryada ta grmek; cahil adama, kat kalpli merhametsiz kimseye, lm haberi almaya veya hi bir ie yaramayan hayrsz kimseye yorumlanr. Bir yerin zerine gkten ta yamas; mslman kimselerin o yerde aznlkta olduuna ve o belde halknn Allh- Tel (c.c) isyan ettiine rya iaret eder. Ryasnda boazna veya ayana ta balandn gren kimse; gayr meru iliki kurar ve bu yzden rya sahibi hayli zor gnler geirir. ok byk znt ve sknt eker. Ryada talandn gren kimse; Allh- Tel (c.c) isyankr olup byk gnh iler hatta imansz olarak lr. Ryada ta grmek; pek hayra yorulmazsa da baz ta eitlerini grmek; ryann hayra yorulmasna sebep tekil eder. yleki; Deirmen ta grmek; rzkn genilemesine, m'min insana, hayrl evlda ve evldn ihtiyarlklarnda anne, babasna yardmc olmasna rya dellet eder. Yeil ta grmek; hacc yolculuuna kmaya, bata bulunan uzuvlardan birisinin (gz, kulak, di. vb.) iyilemesine, rahat, huzurlu geime ve insanlara faydal olacak san'at sahibi olmaya rya dellet eder. TA KMR Ryada ta kmr grmek, yakmak; kt insann helak olmasna, birikim yapmaya, ksmetli misafire ve kark ileri zen yardmsever dost sahibi olmaya yorumlanr. TA KPR Ryada ta kpr zerinde yrmek; salam ie girmeye, ailedeki anlamazlklarn zmlenmesine ve uzak yoldan gelecek, misafirlerin sa salim gelmesine dellet eder. Ryasnda gelin olup ta kpr zerinden getiini gren bir kz; salam karekterli, drst doru szl,
488

itimat edilir bir erkekle evlenir. Bir erkek ryasnda ta kpr zerinde olduunu grse; namusuna dkn saliha bir hanma sahip olur. TATLI - TATLICI Ryada tatl yemek; sevinli haber almaya, mutlu olmaya, yeni eya sahibi olmaya ve hasta insann shhatine kavumasna dellet eder. Ryada tatlc grmek; talebenin derslerini dzeltmesine, birbiriyle kavgal olan ahslar bartrmaya ve skntlarn, zntlerin rya sahibinin zerinden gitmesine rya dellet eder. TAVA Ryada tava grmek; sk sk hmile kalp ocuunu dren kadnn son defa hmile kalaca ocuun yaayacana rya dellet eder. TAVAF ETMEK Ryada Kbe-i tavaf ettiini gren kimse; cehennem ateinden emin olur, imann kuvvetlendirir, hacc'a gitmediyse hacc'a gider ve rya sahibi bekrsa mslman olan birisiyle evlenir. Ayrca bu rya borlardan kurtulmaya da yorumlanabilir. Ryasnda eiyle aras bozuk olan bir ahs Kbe-i tavaf ettiini grse; eiyle aras dzelir, evlilik hayat huzurlu ve mutlu olur. Sknt iinde olan bir kimse Beytullah' tavaf ettiini grse; Allh- Tel (c.c) izniyle skntlarndan kurtulur, feraha kp bundan sonra olan mrnde dnemeyecei kadar zengin olur. Ryasnda Kbe-i eksik olarak tavaf ettiin; dinde pheye dmeye ve yaplan ibdetlerin eksik yaplmasna dellet eder. Ryasnda Kabe-i tavaf ettiini gren kimse; bir isteinin olmas iin adak adar ve o istei yerine gelince adan yerine getirir. TAVERNA Ryada tavernaya gitmek; lzumsuz iler yapmaya, dnyev hayata nem verip hireti unutmaya ve ne'eli arkada topluluuna katlmaya iaret eder. TAVLA Ryada bir arkada ile tavla oynamak; ykseklie, izzete ve ie ayrlmas gereken zamann boa harcanmasna veya her ie, olaya muhalefet etmeye rya dellet eder. Ryada tavla oynamak; ayrca
489

hileye ve sonunda rezil olunacak ie girmeye veya bakasnn iini engellemek iin ktlk yapmaya da yorumlanabilir. TAVAN Bir kimse ryasnda evinin tavannda birisinin gezdiini grse; rya sahibinin evine veya i yerine hrsz gireceine rya iaret eder. Ryasnda evine yeni tavan yaptrdn gren kimse; maln iyi muhafaza eden iyi bir ee sahip olur. Ayrca bu rya kadri yce, ilmi ok ve mali ynden zengin olan adamn korumas altna girmeye de yorumlanabilir. Ryada bana tavann ykldn grmek; ya rya sahibinin yuvasnn dalmasna veya akrabalarndan birisinin einden boanmasna rya dellet eder. Ryasnda evinin tavanna kp oradan inemediini gren kii; hapse girer veya ilemi olduu bir sutan dolay vijdan azab eker. TAVAN Ryada tavan grmek; kadna iaret eder. Ryada tavan kesmek; ailedeki kadnlarn mrnn ksalmasna dellet eder. Bekr bir erkek tavan avladn ryasnda grse; kt huylu bir kadnla evlenir veya hissi ilikiye girer. Eline tavan yavrusu almak; zntye, kederlenmeye yorumlanr. Ryada tavan eti yemek; namusuna dkn olmayan kadna, einin davranlar dolaysyla kt duruma den adama rya dellet eder. TAVUK Ryada tavuklar kmese kapattn gren kimse; hayr ve nimete eriir, izzet ve ikram sahibi olur. Ryasnda bekr erkek tavuk kesip etini yese; zengin ve ok dourgan olacak bir kzlan evlenir. ayet tutulan tavuun yannda pilileri varsa o takdirde rya sahibinin alaca kadn ocuklu dul olur. plkte einen tavuk; dedikoducu onun bunun lafn tayan, srekli halinden ikayet eden kadna dellet eder. Ryasnda tavua dntn ve g-dakladn gren kimse; szne yalan katan ve vermi olduu sz, yemini yerine getirmeyen ahsa dellet eder. Hasta olan kimsenin ryasnda tavuk eti yemesi; bir kadnn yardmyla shhatine kavuacana dellet eder. Ryada tavuun insan gibi konumas hayrsz olaya, erre ve musibete uramaya dellet eder. Ryada tavuk sevmek veya yetitirmek sevindirici duruma dmeye ve yardmc olunacak ne'eli kadna yorumlanr. Ryada tavuk satcs grmek; arabulucu kadna veya kadn ticareti yapan namussuz adama yorumlanr. Ryasnda elindeki tavuu kaybettiini gren kiinin;
490

ailesinden bir kz veya kadn kaybolur. Ve bu kayb kadnn kt yola dmesinden korkulur. TAVUK BALII Ryada tavuk bal yemek; skntlar zntleri paylaan iyi bir dert orta olan ve sr saklamasn bilen az sk kadna veya kz arkadaa rya dellet eder. TAVUK GS Ryada tavuk gs yemek; hissi ilikiye girmeye ve romantik bir kiilie, ayrca nemsiz hastala tutulmaya dellet eder. TAVUS KUU Ryada tavus kuu grmek ok zengin ama uursuz bir kadna ve o kadnn rya sahibinin bana orap rmekte olduuna dellet eder. Ryada tavus kuu yakalamak, onun etini yemek; zengin kadnn malna varis olup onun maln yemee rya yorumlanr. Bir kadn ryasnda tavus kuuna dntn grse; kibirlenme ve kendini beenme huyu yznden evresinde bulunan dostlarn kayb eder. Hmile bir kadn ryasnda tavus kuunu grse; ok gzel bir kz ocuu dourur. TAYFA Ryada tayfa olmak; deniz yolculuuna kmaya veya deniz ar yoldan misafir gelmesine rya dellet eder. Bazen de ryada tayfa grmek; erkek ocuk doumu haberi almaya iaret edebilir. TAYFUN Ryada tayfuna tutulmak veya bir beldenin tutulduunu grnek; o yerde bir afetin meydana gelmesine, o yerin bana ahlksz bir adamn gemesine, rya sahibinin evinin yklmasna veya yangn haberi alnmasna rya dellet eder. TAYIN Ryada asker ekmeini (tayn) yemek; rzka, ksmete, askerlik celbi almaya ve askerde olan kimseden haber alnmasna rya yorumlanr. Ryada tayn yemek; hayatn hibir devresinde sknt ekilmeyeceine ve yoksul olmayacanza rya iaret eder.

491

TAYYR Ryasnda bir hanm tayyr giydiini veya diktirdiini grmesi; ne'eli toplantya katlmasna, elenceli bir yolculua kp oradan gzel eyalarla evine dnmesine rya dellet eder. TAZE Ryada taze ekmek veya taze bir meyva, sebze yemek; hayra hasenata, iyilik etmeye ve gnl gzelliine dellet eder. Baz tbirciler, ryada grlen taze yiyecein yenmesini hell kazanlan paraya, ticaret yapmaya ve bereketli mal sahibi olmaya yorumlamlardr. TEBESSM ETMEK Ryada tebessm etmek veya tebessm eden birisini grmek; sevindirici bir olayn meydana gelmesine, i alannda baar kazanmaya ve gzel bir telefon konumas yapmaya rya dellet eder. Baz tbirciler, bu ryay sn-net-i seniyyeye uymaya ve Peygamber efendimiz (s.a.v)'in efaatine nail olmaya yorumlamlardr. TEBER Ryada tebeir grmek ve kullanmak; sal ktye kullanmaya ve hastalanp tedaviye zen gstermemeye dellet eder. TEBRK KARTI Ryada tebrik kart almak; darlktan feraha kmaya, zntden sevince ulamaya, fakirlikten kurtulup zengin olmaya yorumlanr. TECAVZ Ryada tecavz etmek; erkek iin bakasjna ait mal yemeye, kadn iin ise, namusu hakknda edilecek dedikoduya da yorumlanabilir. Ryada tecavz olayn yaamak; ryann hayra yorumlanmayp erre, ktl yorumlanmasna neden tekil eder. TEDAV OLMAK Ryada tedavi olmak; nemli ruh sarsnt geirmeye, salk bozulmasna veya iyi ilikide bulunulan komuyla mnakaa edip huzursuz olmaya dellet eder.

492

TEDRGN OLMAK Ryada tedirgin olmak; aile bireylerinin holanmayaca gizli i yapmaya, yalan sz sylemeye, kabahat ilemeye ve bu yzden vijdan azab ekmeye rya iaret eder. TEFEC Ryada tefeci grmek; faiz yemeye, rvet almaya ve gayri meru yoldan i yapp bakalarnn srtndan geinmeye dellet eder. TEFT ETMEK Ryasnda bir kuruluu tefti ettiini gren ahs; yarm ilerini tamamlar ve mitsiz olduu ilerin hayrlan sonulanmasna sebep olur. Ayrca bu rya hayat dzenlemeye, kt huylar terk etmeye de iaret edebilir. TEMEN Ryada temen olduunu gren bir kimse; ciddiyetle ele alnmas gereken bir ie balar. Bu ryay bekr bir kz grse; taliplerinden biri askeriyede grevli olan birisi olur. Ryada temen grmek; acil haber almaya ve abuk yaplmas gereken bir iin varlna rya iaret eder. TEHLKE Ryasnda tehlike iersinde olduunu gren bir ahs; malndan dolay zarar ve ziyana urar veya ailesinden birisinin kendisine ihanet ettiini renir. TEKBR GETRMEK Ryasnda "Allhu Ekber" diyerek tekbir getirdiini gren kimse; zikrulla-ha devam eder, Allh- Tel'ya (c.c) snp gnhlarna tevbekr olur. Ryada tekbir getirmek; sevin duymaya, feraha kmaya, manev huzura kavumaya, namaza balamaya ve dmana galip gelmeye yorumlanr. TEK GZ Ryada tek gzl olmak; mrnn yarsn m'min olarak dier yarsn mnafk olarak srdrmeye dellet eder. Ryasnda tannmayan adamn tek gzl olduunu grmek; lmcl hastala yakalanmaya, erkek akrabann lm haberini almaya veya elde bulunan ksmetin gitmesine rya dellet eder.
493

TEKEL Ryada tekel malzemelerinin satld depoda kendisini gren ahs; Allh- Tel'nn (c.c) rzsn kayb edecei kt huyla huylanr. Veya rya sahibi zararl alkanlklardan kurtulur. TEKERLEK Ryada tekerlek grmek; i yerinin bymesine, ticaret hayatnda atlm yapmaya, yeni i sahibi olmaya, ksmet almasna veya yolculua kmaya rya dellet eder. TEKERLEME Ryada tekerleme sylemek; yalan sz iitmeye, ne'eli gnler geirmeye, akrabalarn bir araya toplanp sohbet etmelerine dellet eder. TEKKE Ryada tekke grmek; tarikata girmeye, ilim renmesi iin hocaya teslim edilen ocua ve baz yaln olaylarn gereini renip davran deitirmeye rya dellet eder. TEKME Ryasnda tand bir kimseden tekme yediini gren kimse; tekme yemi olduu kimsenin yznden bir kt olayn iine girer. Ryasnda kendisinin tekme vurduunu gren kii; bir olay yznden ok piman olur veya islmiyete gre mekruh olan bir gnh iler. Ryada hayvan tekmesi; belya ve iftiraya uramaya ve ok znt ekip hem madd hemde manev skntya dmeye rya dellet eder. TEKNE Ryada tekne grmek; toplu para almaya, his hayatnda baarl olmaya ve bir dostun yardmn alp evldlarla veya aile biriylerinden olan kimselerle ilikileri dzeltmeye rya dellet eder. TEKSTL Ryada tekstilci olmak; giyim zerine i yeri amaya ve lzumsuz olarak yeni kyafet diktirip biraz israfkr olmaya rya dellet eder. TEKZP (Ssleme San'at) Ryada tekzip ile uramak (mzehhep) olmak sanat renmeye
494

gzel sanatlarlan uramaya ve rya sahibinin hassas bir ruha sahip olduuna rya dellet eder. TEL Ryada tel grmek; dnceli, hesapl hareket etmeye rya iaret eder. Ryada tel grmek eitli ekilde yorumlanr. yleki: Altn tel; baarl bir haftaya ve yeni ie balamaya. Gm tel: Ac haber almaya. Bakr tel: Bir kadn vastasyla mala kavumaya rya dellet eder. TEL DOLAP Ryada tel dolap grmek; saklanan srrn aa kmasna ve kouculuk yapan bir insann ktlne uramaya rya dellet eder. TELEFERK Ryada teleferik grp ona binmek; yolculua, zorluktan kurtulmaya, yeni i sahibi olup o iin glklerini yenmeye dellet eder. TELEFON Ryada telefon grmek; ani haber almaya ve yalan konumalarn yapldna rya dellet eder. Baz tbirciler bu ryay srlarn duyulmasna, aa kmasna yorumlamlardr. TELEVZYON Ryada televizyonu kapal halde grmek; skntl hafta geirmeye iaret eder. Ryada televizyonda bir ey seyretmek; sevin duymaya, zntden kurtulmaya rya dellet eder. Baz tbirciler, televizyonda seyredilen eyin tam tersi olacana, yani bir boanma ile ilgili bir film seyredilirse tam tersi olarak aras ak olan iftlerin birleecei eklinde ryay yorumlamlardr. TELGRAF Ryada telgraf almak; beklenen haberin alnmasna ve yalan syleyen kimsenin yalannn ortaya kmasna dellet eder. Ryada telgraf ekmek; yaknlardan haber almaya veya eve misafir gelmesine rya dellet eder.

495

TELLAK Ryada tellak grmek; zorluklarla dolu olan ii baarmak iin yardmc olacak kimseye rya dellet eder. Ryada tellak grmek; mkl ileri zmleyen adama dellet eder. Ryada tellak grmek; borlar deyip feraha kmaya da yorumlanabilir. TELLAL Ryada tellal grmek; aznda sr tutmayan ve arada lf gtrp getirerek dostlarn arasn aan kimseye dellet eder. ayet rya sahibinin yaknlarnda byle bir kimse varsa dikkatli olmal ve onu yannda hiddetlenerek baz szler sylememesi gereklidir. TELVE Ryada telve grmek; i skntsna ve bu skntnn uzun sreli olup sonunun ferahla kacana rya dellet eder. TEMBEL Ryada tembel bir halde oturduunu grmek; tembellik etmek ok almaktan dolay olacak ruhi rahatszla ve rya sahibinin tatile kmas gerektiine rya iaret eder. TEMEL ATMAK Ryada temel atmak; evlenmeye, i sahibi iin salam kazanl bir ie balamaya, hasta iin iyilemeye, hapisteki adam in hapisten kurtulmaya veya yeni ev sahibi olmaya rya iaret eder. TEMZLK Ryada temizlik yapmak; gnh ilemekten vaz gemeye tevbekr olup hatal hareket etmemeye dellet eder. Ryada temizlik yaplmas evdeki huzursuzluun gitmesine ve ailedeki ilikilerin normale dnmesine rya dellet eder. TEMRYE Ryada vcudunda temriye ktn gren kii sknt verecek, znt duyacak bir olaya karr istemeden baz olaylara sebep olur. Bazen de bu rya kiiye iftira atlmasna dellet eder.

496

TEMSL Ryada temsil seyretmek bir yaknn bana gelecek kt olaya ve rya sahibinin bu olaya seyirci kalacana rya dellet eder. TEN Ryada ten renginin deimesi eitli ekilde yorumlanr. yleki: Beyaz ten; hastalanmaya, sar ten; ar hastala tutulmaya, krmz ten; yz kzartc su ileyip ac ekmeye, siyah ten; namusa gelecek sze, iftiraya dellet eder. TENCERE Ryada tencere, aile iine yorumlanr. yle ki: Ate zerindeki tencere; Evde huzursuzluk meydana gelmesine dellet eder. inde i et bulunan tencere grmek; ev halkndan birisinin haram i yapp byk gnh ilemesine dellet eder. Tencerenin krlmas; rya sahibinin eiyle arasnn alp hatta anlamazln boanmaya kadar gideceine rya iaret eder. Tencerenin iinde orba bulunmas; aile iinde olacak byk mnakaaya yorumlanr. Tencerenin iinde temiz su grmek; feraha kmaya ve ailedeki huzursuzluun ortadan kalkmasna dellet eder. Ryasnda elindeki tencerenin alndn gren kimse; gurbete kar veya ailesinden ayrlmak zorunda kalr. TENEKE Ryada teneke grmek; salam olmayan sonu zararl bitecek ie bulamaya dellet eder. Ryada tenekeyi vcuda sarmak; shhat bozulmasna ve hastalanmaya yorumlanr. TENER Ryada teneir tahtasna yatmak; lm tehlikesi geirmeye ve dnya hayatna dalp hireti unutmaya dellet eder. Ryada teneir grmek; lm haberi almaya da yorumlanabilir. TENHA Ryada tenha ssz yerde bulunmak; yalnz kalmaya, gven duyulan insanlarn rya sahibini terk etmesine dellet eder. Ryada tehna yer; ac habere veya boanma haberi almaya da yorumlanabilir.

497

TENS Ryada tenis oynamak; tatile kmaya, gzel gnler geirmeye ve skntlardan kurtulup, ruh rahatla kavumaya iaret eder. TMKT ETMEK Ryada bakasn tenkit etmek; tenkit edilmeye, ayplanmaya dellet eder. TENTE Ryada tente altna girmek; yalan bir haberin halk iinde yaylp ardndan bir dostlun yardmyla gereklerin ortaya kmasna rya dellet eder. TEPE Ryada tepe grmek; i hayatnda kacak glklere skntlara ve engellere yorumlanr. Bekr bir kimse bu ryay grse mutsuzluklarla dolu olacak bir evlilik yapar. Ryada tepeye kp oradan inememek; vefat etmeye veya ok zorlu bir ie girip o ii baaramamaya rya iaret eder. Ryada at zerinde tepeye kmak; dince ok nemli mevkilere ykselip lim olmaya, hrete kavumaya ve halka ilim retmeye dellet eder. Cfer-i Sdk (r.a) ryada tepeye kmay; mal oalmasna, zulmden kurtulmaya, ilim ynnden hret olmaya ve ok kuvvetli olup izzet ikram sahibi olmaya ryay yorumlamtr. Ryada tepe zerinde oturmak; ayet tepe ok gzelse nemli grevlerde ykselmeye ve ahlk ynnden ok gzel kimseylen evlenmeye rya yorumlanr. Fakat oturulan tepe mezbele halindeyse o takdirde rya tam ters olarak yorumlanr. TEPNMEK Ryada tepinmek; inat etmeye lzumsuz kararlar alp yanl i yapmaya dellet eder. TEPS Ryada yeni tepsi; kz evlt sahibi olmaya ve o kzdan ihtiyarlkta faydalanmaya dellet eder. Ryada yeni tepsi stnde yemek yemek; rzkn bollamasna ve ksmetin grlemesine yorumlanr. Ryasnda elindeki tepsinin krldn grmek; zevcesiyle arasnn almasna veya
498

ein hastalanmasna lm tehlikesi atlatmasna rya dellet eder. Baz tbirciler erkek iin tepsi grmeyi; i yerine ve aile hayatna yorumlamlardr. TERLEMEK Ryada terlemek; sknt ekip borca girmeye, mal sknt ekmeye yorumlanr. Ryasnda koltuunun altnn terlediini ve ter koktuunu grmek; zina suu ilemeye ve namus ynnden fena sz iitmeye rya dellet eder. Vcuttan ter akmas; mal ziyanlna zarara uramaya rya dellet eder. Ryada hasta iin terlemek; ifaya kavumaya shhat dzelmesine yorumlanr. Baz tbirciler ryada terlemeyi arzularn olmasna veya malda edilecek ziyanln miktarna ryay yorumlamlardr. Ryasnda alnnn terlediini gren kimse; malndaki haram temizleyip hell para kazanarak oluuna ocuuna hell rzkyedirir. Ryasnda skntda olan bir adam terlediini grse; skntlarn zerinden atar ve rya sahibi feraha kar. TERAVH Ryada teravih namaz klmak; tevbekr olup namaz borcunu demeye, ibdet etmeye balamaya ve imann grlemesine rya dellet eder. Ryada teravih namaz klmak; hiret hayatn kazanacak hayrl iler yapmaya veya oru borcunu demeye de yorumlanabilir. Baz tbirciler, teravih namaz klmay; gnhtan kurtulmaya hell yemeye de yorumlamlardr. TERAZ Ryada terazi grmek; hakl veya hakszn ayrlmasna, mkll iin mahkeme kanalyla zlmesine iaret eder. Ryasnda eline terazi aldn gren kimse; hakly haksz ayracak (Hakim gibi) meslek sahibi olur. Bazen ryada terazi grmek; doru sz sylemeye drst i grmeye de yorumlanr. Ryasnda kyamet terazisine bindiini gren kii; gnhlarna tevbe edip bir daha ilememeye gayret gsterir. nk rya, sahibi iin uyar niteliini tar. Bu rya sahibinin ayrca iman artar ve Allah- Tel'nn (c.c) rzsn kazanacak iler yapar. TERE OTU Ryada tere otu grmek, yemek; hayrl yoldan kazanlacak hell mala, kolay geim sahibi olmaya ve dny hayatndan zevk alacak, mutlu olunacak iler yapmaya rya dellet eder.
499

TEREYAI Ryada tereya; mal nisbetine dellet eder. ayet grlen tereya bozuksa, ite meydana gelecek bozuklua ve kul hakk yemee rya yorumlanr. Ryada tereya gzel taze grlrse; o takdirde mklsz sahip olunacak mala ve kolay geime rya dellet eder. Bazen de bu rya, faydal ilim renmeye ahlkl bir mr srmeye de yorumlanabilir. TERHS Ryada terhis olduunu grmek; uyumazlklarn ortadan kalkmasna, skntlarn atlmasna feraha kmaya rya dellet eder. Hapis olan kii iin terhis olmak; hapisten kurtulmaya ve shhati bozuk olan kimse iin iyilemeye rya dellet eder. TERK ETMEK Ryasnda ailesini terk ettiini gren kii; hasret kald kiilere kavuup ok sevinir. ayet ryay grenin gayri meru ilikisi varsa ve ryay gren bekrsa, o ilikisini meru hale getirir, yani ya nianlanr yada o kimseyle evlenir. Fakat rya sahibi evliyse o takdirde yaptklarna piman olup yuvasna dnp einin gnln alr onunla ilikilerini dzeltir. TERLEMEK Ryada terlemek; ok korkmaya, hasta iin ifaya kavumaya ve gnhlara tevbekr olmaya rya dellet eder. Bakasnn terlediini ve onun terinden kendisine bulatn gren kii, o kiiden faydalanacana ve menfaatleneceine rya dellet eder. TERLK Ryada terlik giymek; bekr kz iin ksmetinin almasna rya dellet eder. Terlik giymek; e deitirmeye yeni ilikiye girmeye de yorumlanr. Baz tbirciler, gvenliksiz yolculua kmaya da ryay yorumlamlardr. TERMNAL Ryada terminalde bulunmak; yurt dnda bulunan akrabalarn haberini almaya veya uzun yolculua kmaya rya dellet eder. Ryada terminal binasn grmek; yurt dna veya gurbete kp oradan iae temin etmeye rya dellet eder.
500

TERMOMETRE Ryada termometre grmek; hafif hastala (gribal tr) tutulmaya ve skntl gnler geirmeye rya dellet eder. TERMOS Ryada termosa scak iicek doldurmak; zntlerin devamna fakat arkadan ele gelecek mhimce bir miktar parayla darlktan kurtulup ailenin ve rya sahibinin huzurunun yerine geleceine rya dellet eder. TERMOSFON Ryada termosifonda su sttn gren kimsenin; ailesinin huzurunun bozulacana ve baz felketli haberlerin alnacana meakkatli bir ortama girileceine rya dellet eder. Ryada termosifonu yakp ykanmak iftiradan kurtulmaya ve feraha kp iki yzl dinsiz mnafk adamn ktlklerinden rya sahibinin emin olacana rya dellet eder. TERSANE Ryada tersane grmek; mutsuzluklarn sona ermesine, deniz yolculuuna kmaya ve bozuk olan ilerin iyi sonulanmasna rya sahibinin moralinin dzelmesine rya dellet eder. TERS Ryada ok arzu edilen bir ey, tam ters bir biimde olduu grlrse; arzu edilen ey yerine geleceine ve murada erileceine rya dellet eder. TERZ Ryada terziyi kendisine elbise dikerken gren kimsenin; dininde gzellik meydana gelir. Rya sahibi Allah- Tel'nn (c.c) rzsn kazanaca iler yapp gnhlarna da tevbekr olur. Ryada terzi grmek; nikh kyan adama, yaplm olan bir iten pimanlk duymaya dank ileri bir araya toplamaya alan kadna ve bu kadnn ekecei skntlarn ilerde mkafatn grecei rya dellet eder. TESS KURMAK Ryasnda byk bir tesis kurduunu gren bir i adam; hi midinin olmad bir iten byk paralar kazanp eline nemli miktarda para geer. ayet rya sahibi bir kadnsa o takdirde mal durumunu
501

dzeltecei miktarda, emeksiz olarak kazanaca paraya (mirasa) sahip olur, diyebiliriz. TESSAT DEMEK - TESSATI Ryada evine tesisat dettiini gren kiinin; evini deitireceine veya evinde nemli deiiklikler yapp, yeni eya alacana rya iaret eder. TESLM ALMAK Ryada eya veya benzeri bir eyi teslim almak; zerinize kul hakk geireceinize veya evinizin btesine haram yolla kazanlm (faiz rvet vb.) gibi parann gireceine rya iaret eder. TESBH Ryasnda Allah- Tel'nn (c.c) rzsn kazanmak iin tebih ektiini gren kiinin; btn skntlar zerinden gider ve borlarndan kurtulur ailesinde olan evltlar) da ilerde anne ve babalarna hayrl olur. Ryada tebih grmek; erkek iin saliha kadnla izdiva yapmaya, kadn iinse m'min drst bir erkekle izdiva etmeye rya dellet eder. Ryada eline tebih aldn gren kiinin; geimi gzel ve hell yolla olur. Cfer-i Sadk'a (r.a) gre ryada tebih grmek; hayr ilemeye, zikir ekmeye, kalp gznn almasna, faydal evlilie ve sabrl davranp Allah- Tel'nn (c.c) rzsn kazanmaya yorumlamtr. TESBH BCE Ryada tebih bcei grmek; ara ara ele geecek az miktarda bereketli paraya rya iaret eder. Baz tbirciler, tebih bceini sr saklayan iyi dosta ve onun rya sahibinin dertlerine ortak olacana ryay yorumlamlardr. TESKERE Ryada teskere grmek, ele teskere almak; g etmeye, etinlik ve meakkata dmeye dellet eder. Hasta bir adamn eline teskere verilirse; o kimsenin lm yatana yatacandan korkulur. Baz tbirciler, teskere almay gurbete kmaya yorumlamlardr. TEST Ryasnda bir talebe test yaptn grrse; o talebe ilerde azimli
502

ve hrsl davranmas sayesinde arzu ettii meslee sahip olur. Ve istikblde nemli yerlere gelir. TESTERE Ryada testere grmek; i adam iin ortak iten ayrlmaya ve mal taksimi yapmaya dellet eder. Ryada testere grmek; insanlarn arasn bozan mnafk kadna, erli kimseye de yorumlanr. Fakat bu ekilde yorumlamak iin grlen testerenin kirli ve pis olmas gereklidir. Ryada bir aac testere ile kesmek; ryann hayra yorumlanmasna sebep olur. nk bu rya faydal lim kimsenin madd ve manev yardmn alp ondan fayda salamaya, rzkn bollamasna skntlarn zntlerin rya sahibinin zerinden gitmesine rya dellet eder. TEST Ryada dolu testi grmek; hamilelie, testinin krlp iindeki suyun dklmesi ocuun dmesine ve lmne yorumlanr. Ryada testi almak; bekr iin evlenmeye ve mal birikimi yapmaya dellet eder. Ryada testiye su doldurmak; zengin olmaya, feraha kmaya, hayrl bir kadnla cinsi mnasebetten doacak ilerde lim, ilim sahibi evlda rya dellet eder. Hasta bir kimse ryasnda testiye su doldurduunu grse; mr uzar. ayet sudan ierse iitii miktar kadar mrnden azalma olur. Hapiste veya skntda olan bir kimse su dolu testi veya bo testiye su doldurduunu grse; skntl durumundan veya hapisten kurtulup hrriyetine kavuur. Borlar olan bir kimse testiye su doldurup saa sola su dattn grse; borlarndan kurtulup feraha kar. Ryada bal veya st dolu testi grmek; ryann hayra yorumlanmasna, ksmetli ilere, byk paraya iaret eder. TESVYEC Ryada tesviyeci grmek; san'atkr olacak ocua, san'at renmeye veya evdeki nemli bir eyann bozulmasna rya dellet eder. TEHR ETMEK Ryasnda elinde gizli olarak bulunan eyalarn herkese tehir ettiini gren kiinin; saklam olduu srlar meydana kar. Rya sahibi bir sre skntl, kederli ve ok zntl gnler geirir.

503

TEHS Ryasnda bilinmez bir hastala tutulduunu ve onun tehis edildiini gren kimse; problemlerine zm bulur ve olaylar rya sahibinin lehine geliir. TEVK ETMEK Ryada kendisinin tevik edildiini gren kimse; arzularna, emellerine kavuur ve ok mutlu olur. Bu rya sahibinin eVltlar varsa onlarn rya sahibine ok faydas olur. Ayrca bu kimse dargn olduu akrabalaryla barr veya bu rya nasihat edilmesine ve bu nasihatlara uymayada yorumlanabilir. TETENOS Ryada tetenos as olduunu gren kii; pek nemli olmayacak ucuz atlatlaca bir kaza geirir. nk vermi olduu bir sadaka kar gelmitir. ayet bu rya sahibi bir sadaka vermemise derhal vermelidir. TETK Ryada tabancann tetiini grmek; ani haber almaya ve biraz zlmeye yorumlanr. ayet tetik ekilip tabanca patlarsa o takdirde rya sahibinin kulana gelmek zere bir haberin yolda olduunu syleyebiliriz. TEVAZU Ryada tevazu gstermek; ycelie ilmin ve grgnn artmasna delil tekil eder. Ryada tevazu gstermek; alak gnll, gnl almasn bilen iyi yrekli gzel szl kadna veya erkek dosta dellet eder. Rya sahibinin bu kimseyle dertleip zntlerini atacana ve problemlerini zeceine rya iaret eder. TEVKF Ryada tevkif edilmek; su ilemeye, gnahkr olmaya ve daha sonra ok pimanlk duymaya dellet eder. Ryasnda bir bakasnn tevkif olduunu gren bir kimse; ya bir antajcnn eline der veya o ahsn bir ktlne maruz kalp onun i yzn renir. TEVRAT (drt Byk Kitaptan Biri) Ryada Tevrat okumak; kayp olan kiiden haber almaya, pheli bir ocua, ahdi bozup szden dnmeye, nefsinin kt isteklerine
504

uymaya dellet eder. Dince lim olan bir kimse bu ryay grd takdirde; bilgisi olmayan bir konu ile ilgili fetva verip islm dinine bid't sokup gnha girer. Baz tbirciler, ryada tevrat okumay; hikmete, ilim renmeye, kfirin mslman olmasna ve hidyete ermesine de ryay yorumlamlardr. Bekr bir kii ryasnda tevrat okuduunu grse; hem i hayatnda eli sk olur, hem de sahibi olmayan bir kadna sahiplenir. Ryada Tevrat ele almak; dince chil olan kiilerle bir arada bulunmaya ve onlarn toplantlarna katlmaya dellet eder. TEYELLEMEK Ryada elbise teyellemek; ayr olan kiilerin birlemesine ve ok byk sevin duymaya, gzya dkmeye dellet eder. Bu rya gurbetten dnp aileye kavumaya da yorumlanabilir. TEYEMMM Ryada teyemmm etmek, Cfer-i Sdk (r.a)'a gre; murada kavuma, rzk bolluu, hacca gitme, ferahlk, sdk kalble inanca ve hidyete ermeye iaret etmektedir. Ryada teyemmm etmek; yolculua kmaya, zenginlikten fakirlie, hasta iin ifya yorumlanr. Ryada teyemmm etmek; baz tbircilere gre, ok iyi bir saliha bir kadnla evlenmek yerine hayrsz kadn tercih etmeye, gnha devam edip Allah- Tel'nn (c.c) affna snmaya, kara yolculuu yerine deniz yolculuuna kmaya ve dnya hayatn hiret hayatna tercih etmeye ryay yorumlamlardr. Ryasnda sknt iinde olan bir adam teyemmm ettiini grse; skntlarnn bir mddet daha devam edeceine ryas iaret eder. TEYZE Bir kimse ryasnda teyzesiyle sohbet edip dertletiini grse; annesinden byk fayda salar. Onun duasn alacak iler yapar. Rya sahibinin ayet annesi vefat etmise rya sahibi vefat etmi olan annesinin ruhu iin hayr iler ve onun memnun olmasna sebep olup Allah- Tel'nn (c.c) rzsn kazanr. TEZEK Ryada tezek grmek; zahmetsiz ele geecek paraya, mala iaret eder. Ryada tezek yourmak veya onu yakmak; o paradan fayda salamaya da yorumlanabilir. Baz tbirciler, tezek grmeyi; hayra ve birikim yapp o birikimden faydalanmaya da yorumlamlardr.
505

TEZGH - TEZGHTAR Ryada tezgh grmek; san'at renip o san'atta faydalanmaya ve ticaret hayatna atlmaya dellet eder. Ryada tezghtar olduunu gren kimse; yeni yeni eyalar alp ev deiiklii yapabilir. Hmile bir kadn bir tezghtardan mal aldn grse; ksmetli bir kz ocuu dourur. Ve o kzdan dolay ailesi tarafndan itibr grr. TIBBIYE Ryasnda tbbiyeye girip orada okuduunu gren bir talebe; ilerde salkla uraaca bir meslek edinir. Veya ryay grenin talebe olan evld yakn varsa o ilerde doktor veya salkla ilgili bir meslek sahibi olacana rya iaret eder. Baz tbirciler, bu ryay shhat bozulmasna, doktora gitmeye de yorumlamlardr. TI Ryada t grmek veya tn vcuduna battn grmek; ineli laflar iitmeye, huzursuz olmaya dellet eder. Baz tbirciler, bu ryay diliyle etrafn kran ve bir mddet sonra yalnz kalp dostlarn kaybeden ahsa ryay yorumlamlardr. TIKA Ryada tka tkamak; bir ktle engel olmaya, sabrl davranp bir mnakaal ortamdam uzaklamaya, ktlklerin def edilmesine veya tasarruf edip para biriktirmeye rya dellet eder. Bu rya bazen de kt bir durumdan son anda kurtulan adama yorumlanabilir. TIKSIRMAK Ryada tksrmak, haprmak; gribal hastala tutulmaya, nemsiz hastalk geirmeye dellet eder. Baz tbirciler, bu ryay ksa sreli aralklarla gelecek bir, iki zntl habere veya ksa sreli klacak yolculua yorumlamlardr. TIMARHNE Ryada tmarhaneye dmek veya gitmek; yaknlarnzdan greceiniz hatal davranlar dolaysyla zor duruma dp ruh bunalm geireceinize rya dellet eder. Ryada tmarhane grmek; dncesizce hareket etmekten vaz gemek gerekip, kt huylardan, alknlklardan kurtulmak gerektiine yorumlanabilir.

506

TRA OLMAK Ryada tra olmak; temizlie, ruh gzelliine, hatal hareketlerden vaz geip doru yola dnmeye, dargn olunan kimseden zr dileyip onunla barmaya iaret eder. Ryada tra olmak; be eye yorumlanr. a) Tevbekr olmaya, b) Bortan kurtulmaya, c) Hayr yapmaya, ) yilie, d) Kuvvetli olup zengin olmaya yorumlanr. TIRMALAMAK Ryada trmalamak; bakasnn maln gasp etmeye, emanete ihanet etmeye ve bakalarnn aleyhinde dedikodu edip gnahkr olmaya dellet eder. Baka birisinin ryasnda kendini trmaladn gren kii; ok gvendii birisinin ihanetine urayp onun kendisi hakknda kt konutuunu veya iftira ettiini renir. TIRMANMAK Ryada yksek bir yere trmanmak; hret olmaya, baarl iler yapmaya, n kazanmaya, yksek tahsil yapmaya, fakirken zengin olmaya veya hasta iin hastalktan kurtulmaya rya iaret eder. TIRMIK - TIRPAN Ryada tarla, bahe trmn trpan'n grmek; aras ak olan iki dostun arasn bulmaya, onlar bartrmaya ve zm g olan durumdan kurtulup kederleri, zntleri atmaya rya iaret eder. TIRNAK Ryada trnak kesmek; Peygamber efendimiz (s.a.v)'in snnet-i seniyyelerine uygun hareket etmeye ve onun efaatine nail olmaya dellet eder. Ryada trnak uzamas; rya sahibinin kudret ve kuvvetinin artmasna iaret eder. Ryada haddinden fazla trmak uzamas; kusur ilemeye hatal hareket etmeye dellet eder. Ticaretle uraan bir kimse trnaklarnn olmadn ryasnda grse; elinden malnn kp byk bir zarara ziyana urayacana ryas iaret eder. Bir kadn trnaklarn uzatp onlara ekil verdiini, onlar gzelletirdiini ryasnda grse; dmanlarna galip gelir, yeni kyafetler alr ayrca kocasyla arasn dzeltip onun sevgi ve saygsn kazanr. Ryasnda trnann krldn gren kiiye; dmanlar hile yapar ve
507

rya sahibi bu hileyi renip hareketlerine nem gsterir. Ryada hasta bir kimse trnaklarnn gzelletiini grse; shhatine kavuup moralini dzeltir. Beyaz trnak grmek ise; lm haberi almaya yorumlanr. TIRTIL Ryada trtl grmek; gizli hareket eden iki yzl dmana ve mnakaal ortama rya iaret eder. TFO Ryada tifo hastalna tutulmak, iddetli zntye ve shhat bozulmasna yorumlanr. ayet bu kimsenin ocuu varsa onun bulac hastala tutulacana rya iaret eder. Baz tbirciler, bu ryay akrabann edecei ktle de yorumlamlardr. TKSNMEK Ryada tiksinmek; birisinden nefret etmeye dellet eder. Rya sahibinin yle diyebiliriz ki; dost bildii kiinin aslnda dman olduunu renmesi biraz ac bir ekilde olacaktr. Ancak bu durum rya sahibinin lehine ve iyiliine olacaktr. TLK Ryada tilki grmek; katil, yalanc ve dostlarnn arasm aan hilekr dmana ve onun edecei ktlklere iaret eder. Ryada tilki ldrmek; dmana galip gelmeye, onun ktlklerinden emin olmaya dellet eder. Ryada tilki krk giymek; bir kadnn malna sahip olmaya, onun mirasna konmaya yorumlanr. Tilkinin iftletiini grmek; ein ihanetine veya zina suu ilemeye yorumlanr. Ryasnda tilkinin katn gren kii; dmannn hilesinden ve onun ktlklerinden kurtulur. Baz tbirciler tilkiyi, hilekr iki yzl kadna ve onun evin iine aile huzurunu bozmak iin girmesine yorumlamlardr. Ryasnda tilki ile konutuunu gren kii; z sz bir olmayan kiilerle bir olup hatal hareket etmeye balar. Ryasnda tilkinin kendisine dik dik bakp daha sonra zerine atldn gren kimseye, by yaplacandan ve ktlne allacandan korkulur. Ayrca bu rya aileden birisinin rya sahibine iftira edeceine de yorumlanabilir. TMSAH Ryada timsah grp zarara uramak onun tarafndan srlmak
508

veya yaralanmak; polisin eline dp orada haksz olarak ikenceye uramaya dellet eder. Ryada timsah grmek; alak dmana, adi bir yalancya yorumlanr. Baz tbirciler, ayet ryada timsah ldrp onun etinin yendii grlrse; dman yenip onun maln yemeye ryay yorumlamlardr. Evine zorla timsah girdiini gren kiinin; evinden zorla hrszlk yoluyla mal alnr veya rya sahibi byk bir dmannn ktlne urar. TTREMEK Ryada titremek, rpermek; Allah- Tel'dan (c.c) ok korkmaya ve gnhlara tevbekr olup bir daha gnh ilememeye almaya dellet eder. Baz tbirciler, ellerin titremesini; geimde skntya dmeye ve rzk azalmasna yorumlamlardr. TYATRO Ryada tiyatroya gidip, temsil seyrettiini gren kii; yakn sre zarfnda ailesinin bir ferdiyle oturup skntlarn paylar. O kimseyle dertletikten sonra da sorunlarnn aslnda ok nemli olmadn renir ve rya sahibi ruh skntlarndan kurtulur. TOHUM Ryada iek tohumu ekmek; ev hanm iin arzulara, dileklere kavumaya, bekr kimse iin evlenmeye ve yeni i sahibi olup kendi i yerini amaya, rzkn bolllap geiminin kolaylamasna rya dellet eder. Ryada tohum grmek; ocuk sahibi olmaya da yorumlanr. Baz tbirciler, ryada tohum ekmeyi; arl hastalklarn iyilemesine yorumlamlardr. TOKALAMAK Ryasnda tanmad birisiyle tokalatn gren kimse; sevdii bir arkadayla tartr fakat araya giren bir yabanc sayesinde bu durum rya sahibinin lehine zmlenir. Bu rya bazen de yeni dosta, arkadaa dellet eder. TOKAT Ryada tokat atmak; dmana engel olmaya ve kuvvetlenmeye dellet i eder. Ryasnda tand birisine tokat attn gren kii; tokat att kiiye destek olup ona madd veya manev yardmda bulunur. ayet ryada tam ters olarak kendisine tokat atldn gren kii; bu defa tam tersi olarak tokat atann madd ve manev yardmn grr.
509

Ryada birisine sille tokat vurmak; rya sahibinin o kimseye yapaca iyilie, yardma rya dellet eder. ayet rya sahibi kendisinin sille tokat dvldn grrse; bu defa rya tam tersi olarak sahibi iin yaplacak olan iyilie ve yardma dellet eder. TOKMAK Ryada tokmaklan vurulmas; uyarlmaya, ani olan bir olaydan dolay ok geirmeye ve iddetli znt duyup kederlenmeye dellet eder. TOKUTURMAK Ryada cam veya benzeri maddeden yaplm eyay birbirine tokuturmak; habere, ksa yolculua, dedikoduya, kardelerlen kavga etmeye rya dellet eder. TOMBALA Ryada tombala oynamak; ksa sreli ilikiye, dnyev hayat tercih edip hiret hayatna nem vermemeye rya dellet eder. Ryada tombalac grmek ise; vakti boa geirmeye, elden para kmasna ve kt arkada yznden kt huy edinmeye rya iaret eder. TOPA Ryada topa grp onu evirmek; z ile sz bir olmayan iki yzl birisiyle arkada olup ondan zarar grmeye dellet eder. TOP Ryada top grp onunla oynamak; dman kimseyle mnkaa etmeye hatta karlkl vurumaya da rya dellet eder. nk topu yere vurmak dalamaya ve kaba hareket yapmaya yorumlanr. Bazen de ryada topu yerde yuvarlamak yolculua kmaya, uzunca bir tatil yapmaya da yorumlanabilir. TOP ARABASI Ryada top arabas grmek; aile bireylerinin bir araya toplanp baz nemli kararlar almasna dellet eder. Ryada top arabasn kendisinin ektiini gren bir kimse; bu toplantnn bakan olup o toplantnn ana konularn seer ve uygulamaya koyar.

510

TOPLU NE Ryada toplu ine grp onu kullanmak; zc olmasna ramen pek ehemmiyetli olmayan olaylara dellet eder. Bir talebenin ryasnda toplu ine kullanmas; derslerinde nemli baarlar kazanacana ve retmenlerinin gznde deerinin ykseleceine yorumlanr. TOPLAMAK Ryada kymetli eyleri toplamak; gzel sz iitmeye, kitap hazrlamaya ve ilerde ok fayda salayacak, menfaatlenilecek tasarruf yapmaya rya dellet eder. TOPLANTI Ryada toplant grp ona katlmak; dn veya benzeri sevinli bir toplantya katlmaya dellet eder. Bazen de ayet grlen ryada toplantda bulunan kiilerin stlerinde grlen kyafetler siyahsa lm haberine, yeilse hacca gitmeye, sarysa hastalanp hastaneye yatmaya, krmz ac tez habere, mor zlp yataa dmeye, beyaz ise ilim toplantsna katlp lim olmaya ve Allah- Tel'nn (c.c) rzsn kazanmaya rya dellet eder. TOPRAK Ryada toprak grmek; eitli ekilde yorumlanr. yle ki: Yolculua km veya kacak bir insann toprak kazmas; kazlan toprak miktar kadar mal veya para kazanmasna dellet eder. Ryada toprak yemek; insann mrnn uzamasna ve skntsz bir mr srmesine dellet eder. Ryasnda zerine toprak serpildiini gren kii; lm tehlikesi geirecei bir kaza atlatr. Dikkatli olmaldr. Ryada gkten toprak yamas; ryann hayra yorumlanmasna sebep tekil eder. ayet yaan toprak oksa di-yebilirizki; rya sahibinin bana daha evvel yapm olduu kt bir hareketin cezas gelir ve alm olduu o bedduann karln bu dnyada grr. Ryada temiz toprak ynnn zerinde oturmak; mevkii ykselmesine ve saliha iyi bir mslman kimseyle evlenmeye rya dellet eder. Hanm hmile olan bir kimse karsnn karnnn zerinde toprak olduunu grse; o rya sahibi karndan phelenip onun kalbini krar. Ve doacak ocuun nesebinden pheye der. Ryada toprak zerinde yrmek; skntl geecek yolculua kp selmetle eve dnmeye dellet eder. Borlu olan bir kimse ryasnda etrafna avu avu toprak dattn grse; rya sahibi borlarn deyip
511

skntlarndan kurtulur. Ryasnda evinin iinde bulunan topra sprp dar attn grmek; hatal hareket ederek elindeki birikimi olan paray veya mal dncesizce sarf etmeye yorumlanr. TOPUK Ryasnda topuunun acdn gren kimse; ocuunun veya kardeinin yapm olduu bir iten zarara urar. Elinden paras kar. Ryada topuunun yerinde olmadn gren kii; yakn destei olan bir adamn desteini ve dostluunu kaybeder. Ve rya sahibi byk pimanlk duymasna ramen bu durumu bir trl dzeltemez. TORBA Ryada torba iine yiyecek tr bir ey doldurmak; maln artp, rzkn genilemesine, mirasa veya zahmetsiz gelecek paraya rya dellet eder. Ryasnda evinde torba torba bilinmedik eyler ktn gren kiinin; evine veya iyerine hrsz girer ve rya sahibi byk zarara urar. TORNAVDA Ryada tornavida grmek; aras ak olan iki arkada bartrp arabuluculuk yapmaya ve evin nemli eyalarndan birisinin arzalanp ok zor tamir edilmesine rya iaret eder. Ryasnda hmile bir kadn veya yakn tornavida grse; ilerde san'atkr ve iyi bir meslek sahibi olacak bir evld sahibi olur. Bir ev hanm ryasnda tornavida grse; kocas meslek deiimi yapar veya evld varsa o bir san'at renip o san'atta ilerde ekmeini kazanr. TORPDO Ryada arabann torpido gzn grmek; gizli srlarn duyulmasna, gevezelie ve bo boazla yorumlanr. Ryada torpido gznn kitlenmesi; baz tbirciler gizli gnh ileyip onu saklayan adama ryay yormulardr. TOSLAMAK Ryada bir kapya veya benzeri yere toslamak; emin olunan iin mit edildii gibi sonulanmayp rya sahibinin pimanlk duymasna rya dellet eder. Baz tbirciler, yalan syleyip hayatn bu yalanlara gre dzenleyen kimseye ryay yormulardr.

512

TOZ Ryada toz; aynen toprak grmek gibi yorumlanr. Rya sahibi ayet zerindeki tozu silktiini grse; bu defa tam ters olarak yorumlanr ve rya sahibi fakirleip, skntya der. TKEZLEMEK Ryada tkezlemek; yalan sze, gybet etmeye, para kaybedip zor duruma dmeye rya yorumlanr. Ryasnda bir yolculua kp yolda ayann tkezlediini gren kii; yolculuk esnasnda lm tehlikesi atlatr ve byk korku iersine der. Ryasnda durup dururken tkezlediini gren kiinin; bir hi yznden ailesi ile aras alr ve rya sahibi manev zarara urar. Baz tbirciler, ryada tkezlemeyi; beddua almaya yorumlamlardr. TRP Ryada trp grp onunla trnaklar dzeltmek; maln, parann haramn ayklayp, betin bereketin geri gelmesine ve hell yemeye zen gstermeye rya dellet eder. TVBE ETMEK Ryada tvbe etmek; pimanlk duyulacak iler yapmaya ve hatalardan vaz geip sorunlar anlaarak zmeye rya yorumlanr. Ryada tevbe etmek; Allah- Tel'dan (c.c) af dileyip gnh ilemekten vaz geip, salih kullarn yollarna yani doru yola dnp dnyevi hayata hiret hayatn tercih etmeye rya dellet eder. TRAKTR Ryada grlen traktr; umutsuz ilerin kolaylkla zmlenmesine skntsz olacak hallere rya dellet eder. Bir ifti iin ryada traktr grmek; bereketli bir yl geirmeye ve iyi rn olmaya yorumlanr. TREN Ryada tren grp ona binmek; nemli toplantya katlp bu toplantnn sonunda fayda salamaya dellet eder. Ryasnda trenin sesini duyup kendisini grmeyen bir kimseye uzak yoldan bir misafir gelir veya rya sahibinin ok sevdii bir yakn gurbete kar. Baz tbirciler, bu ryay baka ehre i nedeniyle g etmeye yorumlamlardr.

513

TUHAFYEC Ryasnda bekr bir kz tuhafiyeciye girdiini ve oradan alveri ettiini grrse; evcimen birisiyle evlenip mutlu bir mr srer. Ryada tuhafiyeci grmek; eya almaya, giysiye ve ksmete yorumlanr. TULUM Ryada tuluma ya veya bal tr bir faydal yiyecei doldurmak; ilim renip onunla amel etmeye, ok sevab kazanlacak iler yapmaya dellet eder. Ryasnda eline ya ile dolu tulum verildiini gren kiiye; sevmedii bir yaknnn miras der. ayet rya sahibi bu tulumdaki yadan yerse o takdirde o maldan faydalanr. Yemeyip de datrsa, o zamanda o mal saa soa datp hi faydalanmaz diyebiliriz. TURST Ryada turist olarak bir yere gitmek; tatile kp arzu ettii yerleri gren adama veya kadna yorumlanr. Bazen de bu rya beklenmedik misafire iaret eder. Ryasnda turizm brosunda bulunduunu gren bir kadn veya erkek gurbetteki yaknlarna kavuur veya yurt dnda olan akrabalarnn iyilik haberlerini alp rya sahibi byk bir sevin yaar. TURNA KUU Ryasnda turna kuunun yksekten utuunu gren kii; uzak bir yolculua kp salimen gidecei yere varr. Ryada turna kuunun etini yemek; hrszlk yoluyla mal temin etmeye dellet eder. Ryada turna kuu tutmak; bir irkete ortak olmaya veya ortak i amaya iaret eder. Ryasnda turna kuunu elinden saldn gren hapis bir kimse; tutsaklktan kurtulup hrriyetine kavuur. Nianl veya evli bir adam elindeki turna kuunu saldn grrse; ya nianlsndan ayrlr veya eiyle anlaamyorsa onunla boanr. Bekr bir kadn veya erkek ryasnda turna kuu aldn grse; kt ahlkl soyu nesebi belli olmayan birisiyle mutsuz bir evlilik yapar. Ryada turna kuunun tn duyan kimsenin; ayet evld yoksa evld sahibi olup zntlerinden rya sahibi kurtulur. Bir ehrin zerinde turna kuu srsnn utuunu ryada grmek; o senenin knn ok souk ve zorlu geeceine rya dellet eder. TURU Ryada turu yemek; birikimden tasarruftan faydalanmaya bir dostun iyiliini grmeye veya gebe kalan kadna rya iaret eder.

514

TURUN Ryada turun grmek; zntye, bulac hastala tutulmaya, er ve fitne saan kadna ve zahmet meakkat ekmeye rya yorumlanr. Ryada turun yemek; ar hastalk diye tbir edilir. Baz tbirciler, turun alp eve getirmeyi; o evde kacak huzursuzlua, mutsuzlua yorumlamlardr. TURP Ryasnda turp yediini veya eline aldn gren kimse; bilmiyerek bir hayr iler ve bir mazlumun duasn kazanr. Rya sahibi bu du sayesinde bozuk olan ilerini dzeltir ve huzura kavuur. TUN Ryasnda eline tuntan yaplm eya aldn gren kii; yahdi maln eline geirir veya dnya malna nem verip malyla halk arasnda vnr. Bu rya ayn zamanda rya sahibinin hatal yolda olduuna da iaret etmektedir. TUVALET Ryasnda tuvalete girdiini gren kimse; yalnz kalp dostlarn kaybeder. Ryada tuvaletin tamas; maln artp yeni evlt sahibi olmaya iaret eder. Ryada tuvalet kokusu duymak; pis kt sz duymaya ve iftiraya uramaya dellet eder. Evli bir erkek ryasnda tuvalete gittiini grp orada kan grrse; hanmyla adetli (nifasl) olduu zamanda cinsel temas kurar ve gnha girer. Ryasnda tuvalette kilitli kalp oradan kamadn gren kiinin; hakknda dedikodu ve hile yaplr. Ryasnda tuvalette bir eyler yediini gren kii; miras veya emeksiz kazanlm mal eline geirir. Ryasnda tuvaletin tatn fakat etrafnn pislenmediini bir kimse ryasnda grse; rya sahibi hayrl olacak bir i yapar ve bu hayrl iden dolay menfaat grr. TUZ Ryada tuz grp yalamak; dargn olunan arkadayla barmaya dellet eder. Ryada zerine oka tuz dklm ey yemek; verilmi szden dnmeye, ahdi bozmaya ve pheli yolla kazanlm paray yemee dellet eder. Ryada tuzluk grp ona tuz doldurmak; aile bireylerinin bir araya toplanp anlamalarna ve kar cinsten birine muhabbet duyarak onunla dost olmaya rya dellet eder. Ryasnda zerine tuz serpildiini gren kii; nemsiz bir hastala tutulur fakat
515

dikkati sayesinde ksa zaman iersinde salna kavuur. TFEK Ryada tfek grmek; gizli dmana yorumlanr. Tfein patlamas o dmann rya sahibi hakknda kt sz sylemesine dellet eder. Ryada tfein patlayp rya sahibinin yaralanmas; birisiyle mnkaa edip onun szlerinden ok krlmaya rya dellet eder. TKENMEZ KALEM Ryada tkenmez kalem grmek; srekli fayda salayacak mal veya eya sahibi olmaya dellet eder. Bir kimse ryasnda evldnn elinde tkenmez kalem grp onun elinden aldn grse; ihtiyarlk zamannda o evldndan fayda ve menfaat grr. TKRK Ryasnda kendi tkrn gren kii; szierine yalan katar ve bu yzden gnahkr olur. Tanmad birisinin yzne tkrdn gren kii; halk arasnda kt anlacak ahlkszca bir i iler. Rya sahibi dikkatli olmaldr. Ryasnda elbisesine tkrk bulatn gren kiinin dmannn rya sahibinin ktl iin by yapacana veya ktlk yapacana rya iaret eder. Ryasnda aznn kuruduunu bir trl tkremediini gren kii; mali ynden ksntya dp fakirleir. Ryasnda azndan tkrkler satn gren kii; ok kt konuur ve evresinde bulunan kiilerin kalplerini krar. Ve bu yzden Allah- Tel'nn (c.c) rzsn rya sahibi kayb eder. TL Ryada tl ardna saklanmak; gizli eyler yapmaya ve gnh ilemeye dellet eder. Ryasnda yzne tlbent rttn gren bir kimse; zina suu ileyip byk gnha girer. Ryada evinin pencerelerine tl taktrdn gren kimse; evini kt insanlarn yapacaklar ktlklerden korumak iin tedbir alr. TMR Ryasnda vcudunda tmr bulunduunu renen bir kimse; bir yaknnn kanser gibi lmcl bir hastala yakalandn duyar ve byk znt eker. Baz tbirciler bu ryay aile iersinde srekli sorun olan kt kimseye yormulardr.
516

TRK Ryada trk sylemek; ne'eli arkada toplantsna katlmaya, sevimli dosta ve iyi komuluk yapmaya rya dellet eder. Baz tbirciler, bu ryay gurbette olan kimseden alnacak gzel habere yorumlamlardr. TY Ryada tylerinin oaldn gren kii; gnahkr olup Allah- Tel'ya (c.c) isyan eder. Baz tbirciler, bu ryay ar zengin olmaya, dnya malna nem verip hiret hayatn unutmaya yorumlamlardr.

517

U
UMAK Ryada umak; tevbekr olup gnhtan kurtulmaya, yeni bir evlilik yapmaya, erefli bir hale gelmeye, ilim renip lim olmaya ve halk arasnda itibr kazanmaya rya dellet eder. Ryasnda kendisini uarken gren hapisteki bir insan; ummad bir zamanda susuzluunu ispat eder ve hrriyetine kavuur. Ryasnda kularla beraber uarken gren kii; garip hale dp yalnzla der fakat tek bana etmi olduu mcadelelerde baarl olup byk mevkilere ykselir. Evli bir hanm kendi evinin atsndan baka bir yabanc eve utuunu ryasnda grmesi baka ehre g etmesine ve einden boanp baka birisiyle evleneceine ryas iaret eder. Hasta bir insann ryasnda kendisini bilinmeyen bir yere utuunu grmesi; lmne veya ecelinin yaklatna dellet eder. Ryasnda da veya bir ehir zerinde utuunu gren kiinin kademesinin ykseleceine byk hayr ileyeceine ryas iaret eder. Bir eyin zerine binip umak hayr ileyecek yolculua kmaya dellet eder. Bazen ryada umak; islmi ilimleri iyici renip talebe yetitirmeye, insan- kmil olmaya ve hacca gitmeye de yorumlanr. Ryada umak o ryann hayra yorulmasna sebep tekil eder. UAK Ryada uak grp ona binmek; nemli .ilerde sz sahibi olmaya ve rya sahibinin ok zengin olup etrafndakilerinde bu zenginlikten fayda salayacana, menfaatleneceine rya yorumlanr.
518

UKUR Ryada ukur kadn diye tbir edilir. yle ki: Ryasnda ukurunun kanlandn gren kii; hanm iin birisini yaralar veya ldrr. Ryasnda kilotunun ukurunu yenilediini gren bir kii; yeni bir evlilik yapar. Ryasnda ukurunun ylan olduunu gren kii; hanmnn kendisine dman olduunu veya bir kadnn iftirasna urayacana rya dellet eder. Ryasnda ukurunun kesildiini gren kiinin eiyle aras alr, evinin huzuru kaar hatta anlamazlklar boanmayla sonulanr diyebiliriz. Bir kadn kendi kilotunun ukurunun kt bir hale geldiini veya kaybolduunu grse; kocasn baka bir kadna kaptrr. Hmile bir kadn kiloduna ukur takdn grse; o takdirde kz ocuk dourur. UUK Ryasnda dudaklarnn uukladn gren bir kii; iddetli bir korku geirir veya korktuu bir eyden zellikle dmanndan emin olur. UURTMA Ryada uurtma uurmak; bir kiinin izzet ve hretinin artmasna, mevkisinin ykselmesine dellet eder. Bazen de bu rya gzel ilikiye girip ksmetli bir ie balamaya ve ok zengin olmaya da yorumlanabilir. Ryasnda bir ocuun renkli uurtma uurduunu ve ok ykseklere kardn grmesi; ilerde o ocuun istikblinin ok parlak olacana ve mevkisinin ok ykseleceine rya dellet eder. UURUM Ryada uuruma dtn gren kiinin; bana byk bir felket geleceine byk bir iftiraya deceine rya dellet eder. Bu tip ryalar pek hayra yorulmaz. Bu rya sahibi bir fakire sadaka verip bu bely, ktl kendinden uzaklatrmaldr. Zira sadaka kiinin bedeninin ve parasnn kiridir. UFUK Ryada ufuk gelecek diye yorumlanr. Ryasnda ufuu ok gzel bir halde gren kii istikblde faydalanaca yatrmlar yapar, iyi ilikiler kurup, dzenli ve huzurlu bir hayat olur. ayet ryada grlen ufuk kt bir halde ise; mesel siyah kara bulutlarla kapl halde grlrse, bu rya pek hayra yorulmaz. Baz tbirciler, bu ryay lm, ayrlk diyerek yorumlamlardr.
519

UUR BCE Ryasnda elinin zerinde uur bcei tuttuunu gren kimse; hayrl bir ie balar ve ok arzu ettii emellerine kavuur. ayet rya sahibinin evld varsa veya ei hmileyse o takdirde ok ksmetli bir evld olur. Bu rya elin bereketini, ksmetin artmasna, rzkn oalmasna da yorumlanabilir. UMMAK Ryasnda bir eye umduunu (zendiini) gren kimse; ok arzulu olduu bir muradna son anda kacak engeller yznden ulaamaz. Hmile kadnn ryasnda bir yiyecei ummas; belirli bir nian olan ocuk douracana rya iaret eder. UMRE Ryada umreye gitmek, hac farizasn yerine getirmemi kimse iin; hacca gitmeye dellet eder. Ryada umre yapmak; mrn uzamasna ve yaplan ibdetlerin Allah- Tel'nn (c.c) katnda kabul olunduuna ve gnhlarn af edildiine rya dellet eder. UN Ryasnda un satn aldn gren kii; ksa yoldan ok zengin olur, rzk oalr ve geimi ok gzelleir. Ryada un elemek; doru ile yanl, hakl ile haksz birbirinden ayrmaya yorumlanr. Ryada un satmak; hell maldan hayr yapmaya ve Allah- Tel'nn (c.c) rzsn kazanp sevab ilemeye dellet eder. Ryada un; hell mala ve berekete yorumlanr. UR Ryasnda vcudunda veya i organlarnda ur ktn gren kiinin; eline sebepsiz bir yerden mal geer. Veya rya sahibi kayb olan eyasn bulur. Ryada vcudunda oluan urun alndn gren kiinin; bu kezde elinden mal kacana veya ok sevdii bir eyann kayb olacana ryas iaret eder. Ryasnda vcudundaki urun patlayp iinden irin ve kan aktn gren kii; akrabalarndan birinin haksz szlerine hedef olur ve bir sre rya sahibi znt eker. URGAN Bekr kimse iin ryada urgan ile balanmak; k olarak evlenmeye yorumlanr. Daha evvel kanunsuz bir i yapm olan bir
520

kimse ryasnda urganla balandn grse; yapm olduu ii hkmet renir ve rya sahibi bu yzden mahkeme kapsna dp hapse bile girebilir. Bu rya bazen de rya sahibinin sylemi olduu bir szden pimanlk duyup znt ekmesine de dellet edebilir. USANMAK Ryasnda bir yiyecekten usandn gren kadn veya erkek; yiyecei bir yiyecekten dolay gda zehirlenmesi geirebilir. Dikkatli olmaldr. Ryasnda einden veya ailesinin bireylerinden birinden usandn gren kadn veya erkek; birisine ok kuvvetli balanr hatta diyebiliriz ki; o kiiden hi ayrlmak istemez. USKUMRU BALII Ryada uskumru bal grmek; bakasnn birikiminden fayda salamaya, miras kanalyla ele para para para gemesine dellet eder. Ryada uskumru bal yakalayp, piirip yemek; zengin varlkl kimse ile evlenmeye, madd ynden kuvvetli bir adamn himayesine girmeye rya dellet eder. USTA Ryada usta grp ne olduunu bildii veya bilmedii bir eyi tamir ettirdiini gren kii; bana gelmi olan ktlklere ve zc olaylara sabr eder. Bu takdirde de Allah- Tel'nn (c.c) yannda derecesi ykselir ilerde de sabrlarnn meyvasn rya sahibi ok gzel bir ekilde alr. Bazen de bu rya; geim kapsnn kolaylamasna zahmetsiz mala veya yeni gayri menkul sahibi olmaya da yorumlanabilir ayet ryada grlen usta yapt eyi ykyorsa, bu takdirde arabozucu bir adamn karaca bir dedikodu yznden rya Fuiibinin huzuru kaar eiyle aras alr hatta bu anlamazlk boanmayla oile sonulanabilir diyebiliriz. UTANMAK Ryada utanmak; piman olunacak i yapmaya ve kt duruma dp itibar kaybetmeye dellet eder. Bazen de bu rya gnhkr'n hidyete ermesine, kfirin mslman olmasna yorumlanr. USTURA Ryada ustura grmek; ac sz syleyip kalp kran kimseye, mnafklk etmeye, kin duyup dman olmaya ve elem duyup ar zntye dmeye rya iaret eder.
521

UYDURMAK Ryada olmam eyleri uydurarak konuan kimseyi grmek; rya sahibinin ruh rahatszlk ekmekte olduuna iaret eder. Zira olmam eyleri olmu gibi gstermek aalk duygusunu gsterir. Aalk duygusu duymak ise bir yerde ruh rahatszlktr. Insan- Kmil olan bir kimse ne kendisini bakalarndan aa ne destn gren bir kiidir. Mtevazi ve alak gnlldr. UYKU Ryada uyku sekiz eye yorumlanr. Hasta iin iyilie, geimden emin olmaya, huzura kavumaya, dmana kar gaflet iinde bulunmaya, birikmi maln habersiz elden kmasna, fesat kiilerle dostluk etmeye, lm haberi almaya veya lm tehlikesi geirmeye. Bir i yerinde ryasnda uyuduunu gren kii; kendisi hakknda kurulan dolaplardan habersizdir. Hatta diyebiliriz ki; bu rya sahibi ksa sre zarfnda iini kayb edebilir. Ryada srt st uyumak; tembellie, zillete dmeye, rezil olmaya dellet eder. Ryada sa tarafa dnerek uyumak; hayrl bir ie balamaya ve ok kiinin gnl honutluunu almaya dellet eder. Bir mezarda kabristanda uyumak lm haberi almaya yorumlanr. Hatta rya sahibinin ecelinin yaklatndan korkulur. Yz koyun uyumak; uygunsuz duruma dp halk arasnda ve akraba arasnda uygunsuz duruma dmeye dellet eder. Ryasnda uyuduunu fakat aniden uyandrldn gren kii; sapm olduu kt yoldan ayrlp Allah- Tel'ya (c.c) tevbekr olur. Ve Allah- Tel'nn (c.c) sevdii kullarnn yolu olan islmi yoldan gitmeye balayp kt huylarn terk eder. Ryasnda bir baka kimsenin uyuduunu ve onu uyandrdn gren kadn veya erkek; o kimsenin kt yolu brakp hak yola dnmesinde vasta olur ve byk sevab kazanr. Ryada uyku ilac imek; bir olaydan dolay sinirlerin bozulup, sknt ekip ruh rahatszlk geirmeye rya iaret eder. UYUUKLUK Ryada elinin veya ayann uyutuunu grmek; rya sahibinin yardm isteyen kimseye yardm etmemesine ve onun gnln krp dostluunu kaybetmesine rya dellet eder. UYURGEZER Ryada uyurgezer olmak; gaflette bulunmaya, dmann yapt
522

ktlkleri fark etmemeye ve rya sahibinin aleyhinde ktlkler yaplm olduuna rya dellet eder.

UYUZ Ryada uyuz olmak; veba hastalna, akrabalarndan ktlk grmeye, kardelerden kt sz duyup dargn olmaya, keder ve meakkat ekmeye rya dellet eder. Bir kadn ryasnda uyuz olduunu grse; erkek kardeiyle mr boyu grmez. Bakasnn uyuz olup yaralarn kayp o yaralardan akan sar suya rya sahibinin zerine srdn grmesi; bel veya iftiraya uramaya, byk zntlere dmeye rya iaret eder. Ryada eller zerinde uyuz hastalnn grlmesi; kardein ihanetine uramaya veya ortak allan bir ite ortan hrszlk etmesine yorumlanr. UYLUK Ryada uyluk grmek; ayet gzel ekilde ise, ehli beytten olan kiilerle dost olmaya, snnet-i seniyyeye uymaya, mal sahibi olmaya ve zenginlie rya dellet eder. Ryada uyluun kllandn grmek; maln oalmasna, zengin olmaya yorumlanr. ayet o kllarn tek tek koparldi ryada grlrse, o takdirde maln israf etmeye ve fakirlie dmeye rya dellet eder. Ryada uyluk kemiinin armas; znt ekip, akrabann ihanetini renmeye dellet eder. UZAY Ryada uzaya kmak; srlar lemine dalp, gizli srlar renmeye, tevhit ekmeye, ibHet etmeye ve takva sahibi olmaya rya iaret eder. UZAMAK Ryasnda boyunun normalinden fazla uzadn gren kiinin; ilmi veya mal artar. Ryay gren bir yerde ba ise, o yere hakimiyeti fazlalar ve o kii evresinde ok itibarl bir hale gelir. Hasta olan bir kimsenin boyunun uzadn grmesi; iyilemesine, ksalmas ise ecelinin yaklatna iaret eder. Ryada boyunun nce ksalp daha sonra ar uzadn gren kii; iftiraya urayp daha sonra temize kar. Adndaki kara lekeyi siler. Tccar bir kimse bu ryay grse; nce ifls durumuna dp daha sonra ilerini toparlayp ok zengin olur. Baz tbirciler, ryada boy uzamasn mrn uzamasna yorumlamlardr.

523


CRET Ryada cret almak; bakasnn elindeki mala gz dikmeye ve hasetlenmeye rya dellet eder. Ryasnda hak etmedii bir cret aldn gren kimse; kazancna haram katp rvet veya gayr meru yoldan kazanlm paray ailesine yedirir veya kendisi yer. FLEMEK Ryada atee flemek; fitneye dmeye, iftiraya uramaya dellet eder. Ryasnda bir erkek bir kadnn edep yerine flediini grse; o kadn o erkekten hmile kalr. Ryada su borusuna flemek; salih kimselerle dost olup onlarn uyarlarn dinleyip kt yoldan dnp Allah Tel'nn (c.c) rzsn kazanmak iin kurtulua eren saliha kullarn yoluna dnmeye rya dellet eder. Hapiste olan bir kiinin bir boruya flemesi; onun ailesinden haber almasna yorumlanr. Ryasnda kulana flediini gren kii; gizli srlar renir ve bu srlar zerine hayrete der. MMET Ryada ehli beytin mmeti olmak; dini sohbetlere katlp, takva sahibi olmaya ve lim olup vaaz vermeye, sz syleyip ders vermeye rya dellet eder. N KAZANMAK Ryada halk arasnda, iyi n kazandn gren kimse ilemi
524

olduu hayrlarn karln ilerde grr. Kt n sahibi olmak ise; gnahkr olmaya kt huylar yznden evresinde sevilmeyen adama iaret eder. Ryada n kazanacak i yapmak ve n kazanmak hret olmak; nemli olaylara, problemli ortama katlmaya veya istemiyerek karmaya rya dellet eder. Bu tip grlen ryalar pek hayra yorumlanmaz. Rya sahibi ok dikkatli olmal ailesinde bulunan kadnlarn hareketlerine dikkat etmeli, aile erefine leke srecek ilerden onlar uzak tutmaldr. NVERSTE Ryada niversiteye gitmek; arzu edilen meslei renmeye ve i hayatnda olaan st baarlar elde etmeye dellet eder. Ryada niversite binasna girmek; iyi mevkilere ykselmeye ve rya sahibini evldnn veya kardeinin ok iyi bir tahsil yapp herkes tarafndan tannp sevilecek saylacak bir kimse haline geleceine rya iaret eder. MD KESMEK Ryada bir eyden mid kesmek "Vaktaki artk ondan mid kestiler f-sldaarak bir kenara ekildiler" mealindeki yet gereince rya sahibin cehennemlik olacak gnh ilemesinin delletidir. nk bu rya sahibi srekli kendi kendisine nasl olsa gnh iliyorum ha bir eksik, ha bir fazla diyerek telkin etmektedir. ENMEK Ryada enmek; i sknts ekmeye, i deitirmeye ve rya sahibinin kararsz, maymun itahl bir yapya sahip olduuna dellet eder. MEK Ryada mek; para sknts ekmeye, zarara girmeye, ticaret hayatnda da ifls etmeye dellet eder. Ryada ok mek ve bunu yan sra titremek; ok byk znt ekmeye de yorumlanabilir. Baz tbirciler, ryada meyi; nemli bir trafik kazas geirmeye ve rya sahibinin bana gelen problemlerin hep kendi hatasndan meydana geldiine ryay yorumlamlardr. T Ryada t grmek; eitli ekilde tbir edilir. yle ki:
525

Scak t grmek; ac haber almaya, ok geirip ruh bunalm geirmeye rya iaret eder. t yapmak; kark ilerin yoluna girmesine ve rya sahibinin o ilerin lehine sonulanmasna rya dellet eder. Souk t grmek; rya sahibinin artk huzura kavuacana ve bandaki kara bulutlarn ansszlklarn gittiine rya dellet eder. VEY EVLD Ryada vey olmak, saye rya sahibi evliyse; ilerde tekrar bir evlilik daha yapacana rya dellet eder. ayet rya sahibi bekrsa, bu kezde rya sahibinin evlenip daha sonra ayrlm birisiyle hayatn birletireceine rya iaret eder. HZ. ZEYR (A.S) Ryada Hz. zeyr (a.s)' grp onunla konumak; ilim sahibi olmaya, islmi kurallara uygun hayat yaamaya ve salih bir mslmanla evlenmeye rya dellet eder. ZM Ryada zm grp yemek; yeni ie girip ok para kazanmaya ve bu parann rya sahibinin btn soyuna rzk temin edeceine rya iaret eder. Ryada zm skp arap yapmak ve onu imek; Hz. Ysuf (a.s)'n ryasna gre devlet kapsnda nemli greve gelip haram yemee rya iaret eder. Ryada bir erkek bir salkm zm eline aldn grse; bir kadnn biriktirdii paralarn zerine zahmetsiz olarak konar. Ryada mevsiminde zm grp yemek; hell kazanlan paraya, mevsimsiz zm ise; haram yolla kazanlm veya iine haram karm paraya rya dellet eder. Hasta olan bir kimse iin beyaz zm grmek; hayr ve ifadr, hastalktan kurtulmadr. Ryada zm ekirdeini veya sapn koparp atmak; rya sahibinin bir hi yznden eiyle mnkaa edeceine dellet eder. Ryada zm datmak; dostluk kurmaya iyi arkada sahibi olup onlardan menfaat temin etmeye dellet eder. Ryada zm satcs grmek; bir dostun yardmn salamaya, ondan yardm grmeye yorumlanr. Cfer-i Sdk (r.a)'a gre rya da zm grmek; beldan kurtulmaya, evld sahibi olmaya, mal sahibi olmaya ve nemli bir dalda uzman olmaya, -ilim renmeye rya dellet eder. Ryada kuru zm grp yemek; emeksiz para kazanmaya, mirasa konmaya dellet eder. ZNT Ryada znt ekmek sevinmeye, gz aydnl almaya, tevbekr olmaya ve rya sahibinin karlksz aka tutulmasna rya dellet eder.

526

V
VAAZ Ryada vaaz dinlemek; hatal hareket etmekten dolay laf iitmeye ar sz duymaya hatta dayak yemeye iaret eder. Ryada vaizden vaaz dinlemek; kt bir olayn rya sahibini bana gelmesine ve ryay grenin bu olaydan ders almasna rya dellet eder. Ryada vaaz verdiini gren kimse; yalan sz duyar ve o yalan sz, dedikoduyu eden kimseye ar sz syleyip onu uyarr. VAD Ryada ok gzel yemyeil bir vadi'de yrmek; hac yolculuuna kmaya, bekr kimse iin ok ksmetli bir evlilik yapmaya ve gzel bir istikblin rya sahibini beklediine dellet eder. ayet rya sahibi ibdetlerine nem verip Allh- Tel'dan (c.c) ok korkan birisiyse onda baz kerametlerin ortaya kacana rya dellet eder. Ryada bir vadiyi kazp oraya gnlk hayatta hasta olan bir kimseyi gmmek; o hastann leceine ve cennetlik olacana dellet eder. Ryada vadi iine hapis olmak; haksz yere itham edilip, iftiraya uramaya ve hapse dmeye rya iaret eder. Ryada sarp kayalklarla dolu olan bir vadide yrmek; meakkatli yolculua kmaya veya st
527

ste gelen skntlarn sonunda rya sahibinin feraha kp huzura kavuacana rya dellet eder. VAGON Ryada dolu vagon grmek; zahmetsiz mala, arzu edilen eyann sahibi olmaya ve ksmetli bir i yolculuuna kp orada nemli i balantlar yapmaya delalet eder Ryada bo vagon grmek; tccar iin zarara uramaya, lzumsuz iler yapmaya, ev kadn iin yanl harcamalar yapp btesini sarsmasna dellet eder. Ryasnda ii olan bir kimse dolu vagon grse; maana zam yaplr, bo vagon grrse; bu taktirde rya sahibinin iinden ayrlp daha kt imknlar olan bir ie gireceine rya iaret eder. VAL Ryada vali grmek, onunla konumak; iki imeye, hrszlk, rvet yemeye, ters iliki, zina suu ilemeye rya yorumlanr. Ryada vali olmak; rya sahibinden gizli srlarn aa kmasna ve emanete hiynetlik etmeye de rya yorumlanabilir. VALZ Ryada valiz grp onu dzenlemek; yolculua kmaya, ev deitirmeye veya gurbete gitmeye dellet eder. Ryasnda valiz grenin ayet evld varsa onun ilerde baka bir ehre yerleip orada eitimine devam edeceine rya dellet eder. VAMPR Ryada vampir grmek; srttan geinen adama, antaj yaplmasna, tehdit edilmeye ve dmandan korkmaya rya dellet eder. Bu rya ayn zamanda, gizli dmana ve onun dost grnp ok byk ktlk yaptna da iaret eder. VARS Ryasnda bacaklarnda varis bulunduunu gren kii; ailesindeki yaramaz birisinin yapt hareketleri renip ok znt duyar. Bu rya bazen de fel hastalna, ayak tutulmasna, yrmekte zorluk ekmeye de yorumlanabilir. VASYET VASYETNME Ryada vasiyet etmek; kinlenilen dmanla bar yapmaya,
528

anlamazlklarn ortadan kalmasna ve o dman ile rya sahibinin arasnda iyilik, dostluk meydana gelmesine rya dellet eder. Ryada bakasnn vasiyetini dinlemek; mirasa konup zahmetsiz zengin olmaya rya dellet eder. Ryada vasiyetname yazmak; hayr kurumu yaptrmaya, evlenmek isteyipte bir trl evlenemeyen iki seveni birletirmeye veya hasta adamn iyileip ayaa kalkmasna rya dellet eder. VAZELN Ryada vazelin kullanmak; skntl gnlerin ardndan gelecek rahatla, hastaln geip shhatin dzelmesine yorumlanr. Ryasnda sa eline vazelin srdn gren bir kadnn; eline para geer. Bu para, bir mddet rya sahibin baz ihtiyalarn karlamasna da yeterli olur. Ryasnda sol eline vazelin srdn gren bir kadnn; ryas ise yukardaki tbirin tam ters olarak yorumlanmasna sebep tekil eder. VAZO Ryada vazo iersine iek koymak; bekr iin evlenmeye, romantik ilikiye girmeye, evli kimse iin ise eiyle anlap ok mutlu olmaya yorumlanr. Ryada vazoyu iekli olarak grmek; sevindirici ziyarete veya habersiz olarak dostun ziyarete gelip onunla yaplacak gzel sohbetlere rya iaret eder. VEBA Ryada yaanlan yerde veba hastalnn kp, yayldn grmek; o yerin bana mnafk zalim bir yneticinin geeceine ve halkn ok skntl, zor gnler geireceine rya dellet eder. Baz tbircilere gre bu rya memlekette sava kmasna yorumlanmtr. Ryada veba ile ilgili hastalk haberi almak; ryann erre yorumlanmasna sebeb tekil eder. VEDALAMAK Ryada vedalamak; dmana kar muzaffer olmaya, gurbetteki yakna kavumaya ve aile iindeki sorunlarn zlp yerini muhabbete, sevgiye brakmasna rya dellet eder. Ryada sevdii insanla vedalatn gren kii; ayet hasta ise onun leceine rya dellet eder. Baz tbircilere gre ryada vedalamak; boanmaya, iki ortan ayrlmasna, mevkiden dmeye, tccarn ifls etmesine, nianl kzn niann bozmasna ryay yorumlamlardr.

529

VEKLET - VEKL OLMAK Ryada vekil olmak; ilenmi kk gnhlarn toplanp byk gnh yerine gemesine yani gnhlarn bir araya gelmesiyle rya sahibinin bana gelecek felketlere rya dellet eder. Ryada veklet almak; bakasnn malyla zengin olup vnmeye veya zenginin malna gz dikerek ondan gizlice fayda salamaya rya dellet eder. Bu rya bazen de doru yere yemin etmeye, ahitlik yapmaya da yorumlanr. Ryada vekletname almak ise; grlen veya karlan bir olay nedeniyle mahkemeye gidip tanklk yapmaya veya yalan szden, emanete hyanetten dolay vijdan azab ekmeye rya dellet eder. VEREM Ryada verem hastalna tutulmak; karlksz aka ve ruhi bunalm geirmeye, kk meseleleri bytp nemli problemler haline getirmeye rya dellet eder. Bu rya sahibi dikkatli olmaldr. nk kendisini strese sokarak hem ailesini hemde kendisini sevenleri ok zmektedir. Baz tbirciler, ryada verem hastalna tutulmay; ok nemli hastala tutulup zor gnler geirmeye de yorumlamlardr. VERG Ryada vergi vermek; maln bereketine, hayrl bol kazanl i yapmaya ve nemli iler peinde koup bunlardan gzel sonulara ulamaya rya dellet eder. Ryada tahsildar olup vergi toplamak; etrafta olan kiilerden alacaklarn toplayp ele nakit para gemesine veya rya sahibinin evresinde kymetinin, meziyetlerinin artmasna rya dellet eder. Ryada vergi toplamak; dince zekt borcunu tam olarak vermeye de yorumlanabilir. Ryada vergi memurunu grmek; karakolluk olayn meydana gelip rya sahibini karakola dp polise dert anlatmaya almasna yorumlanr. Bazen de bu rya emanetiye, borlarn denip rya sahibinin selmete kmasna da dellet eder. VERMEK Ryada mal vermek; "Veren el alan elden hayrldr" Hads-i erifi gereince Peygamber efendimiz (s.a.v)'in snnet-i seniyyesine uyup hayr ileyip sadaka vermeye, fakirleri sevindirmeye ve bu yzden Allh- Tel'nn (c.c) rzsn kazanmaya ve Cenb- Hakk'n (c.c) saliha kullar arasna katlmaya rya dellet eder.

530

VESKA Ryada vesika kullanmak; ktla, i bozukluuna, zina suu ileyip toplum tarafndan damgalanmaya, namusa iftira edilmesine, kt hret olmaya, adnn kmasna ve tccar iin ifls ederek i yerini elden karmasna rya yorumlanr.

VETERNER Bir ifti veya ziraati ryasnda veteriner grse; o sene hayvanlarnn hepsinin douracana rya dellet eder. Ryada veteriner grmek; sokaa atlm kimsesiz, ihtiya iersinde olan akrabaya yardm etmeye, onu skntdan kurtarp hayr duasn almaya dellet eder. VEZNE Ryada bir bankann veznezinden para ekmek; tasarruf etmeye, taksitle mal almaya ve yeni eyalar satn alp maln oalmasna rya dellet eder. Ryada bir bankann veznesine para yatrmak; para kayb etmeye, ticari hayatta zararl yatrmlar yapmaya veya bir borlunun kefili olup rya sahibinin bann derde girmesine rya dellet eder. Ryada vezneci grmek; para datan adama, yardm alp feraha kmaya, ans oyunlarndan para kmasna rya dellet eder. VDA Ryasnda vida grp onu sktrmak; mrnn zaman zaman sknt iinde geeceine, fakat ihtiyarlnda feraha kavuulacana iaret eder. VRANE Ryada viranelikte gezinmek; yuvann yklmasna, evin reisinin lmesine, ein evi terk etmesine veya ok byk bir felketin ailenin bana gelmesine rya dellet eder. Bu tip ryalar pek hayra yorumlanmaz. VSK Ryada viski imek; gnahkr olup, dnyevi hayata nem verip hiret hayatn unutmaya ve aile huzurunun kap ruhi bunalm geirmeye rya dellet eder. Ryada viski imek; gayr meru iliki ve bu ilikiden doacak sorunlara da yorumlanabilir.
531

VNE Ryada tatl vine yemek; hell yoldan kazanlm bereketli paraya, eki vine yemek; haram karm mala, paraya ve olmam vine yemek; hastalk geirmeye nemli hastala tutulup yorgan dek yatmaya iaret eder. VTRN Ryada vitrin seyretmek; o vitrinin iindeki eyalardan birisine ksa sre zarfnda rya sahibinin sahip olacana dellet eder. VZE Ryada pasaport vizesi almak; yurt dndaki akrabadan haber almaya veya rya sahibinin uzunca bir yolculua kp selmetle evine dneceine rya dellet eder. VZTE KAIDI Ryada vizite kad yazdrmak veya okumak; hastaneye yatmaya salk durumunun bozulmasna, devlet kapsndan para almaya ve hafif salk bozulmasna rya iaret eder. Bu rya bazen de hatal hareket etme sonucunda zor duruma dmeye de yorumlanabilir. VZON KRK Ryada vizon krk giymek; merhametsizlie, bir dostun ihanetine uramaya ve gsteri merak yznden rya sahibinin bana ummad kadar kt olaylar geleceine rya dellet eder. VOLEYBOL Ryada voleybol oynamak; baarl bir eitim hayat geirip iyi bir istikbale ulamaya ve ilerde nemli bir salk sorun olmadan shhatli bir mr srmeye rya iaret eder. VCUT Ryada vcud grmek; eitli ekilde tbir olunur. yle ki: plak vcud; gnahkr olmaya, hatal hareketlere devam etmeye saklanan srlarn meydana kmasna iaret eder. rtl vcut; tevbekr olup hatalardan dolay znt duymaya, sr saklamaya veya kt alkanlklardan vaz gemeye rya dellet eder.
532

Y
YABAN HAYVAN Ryada cinsi bilinmeyen, belli olmayan yaban hayvan grmek; gizli dmana ve onun rya sahibine dost grnerek yapaca ktlklere rya iaret eder. Ryada yaban hayvan grmek; grlen hayvann cinsine gre ryann tbir edilmesine sebep tekil eder. yle ki: a) Yaban ar Ryada yaban ar grmek, onun vzltsn iitmek; dardan yani aile iinden olmayan kimselerin lzumsuz sylemi olduklar szleri duyup, rya sahibinin dertlenmesine rya iaret eder. Ryasnda yaban ar haline dntn gren kii; alkanl sayesinde arzu ve emellerine ksa zamanda kavuur. b) Yaban Gvercin Ryada gvercin ocua yorumlanr. Ryada yaban gvercin grmek; szlerine yalan katan ocua, gnl incitip, kalp kran veya kt sz syleyen mnafk olan kadna ve o kadndan gelecek ktle rya dellet eder. Ryasnda bekr bir erkek yaban gvercin grp tutsa; ii d bir olmayan, mnafk dinle alkas olmayan ahlk kurallarna nem vermeyen bir kadnla hayatn birletirir. c) Yaban Sr Ryada yaban sr grmek; ok ibdet eden fakat ehli snnetten ayrlm kiiye ve o kiinin dine bid't sokup gnahkr olmasna rya
533

dellet eder. Bir bekr erkek ryasnda yaban sr gz grse; balk etinden gzelce bir kadnla hissi yaknla girer. O kadnla byk bir ihtimalle evlenir. ) Yaban Keisi Ryasnda yaban keisinin diisini gren evli bir erkek; zina yapan bir kadnla beraber olur. Onunla ortak iler yapar. Yaban keisinin semiz (eti, ya bol, besili) olann grmek; geim iin ok alp, rzkn bollap rya sahibinin ferahlamasna dellet eder. Dii keinin rya tbiri bolluk, zenginlik ve feraha ermektir. Bir kadn ryasnda evinin iersinde yaban keisi grse; ya kocas kendisini aldatr veya rya sahibi bir sene madd sknt eker. Ryada dii yaban keinin stne bit mek; aciz perian bir kadn himaye altna almaya ve o kadnn evinin srlarn aa karmasna rya dellet eder. d) Yaban Kaz Ryada yaban kaz grmek; ucuzluk, bereket, nimet, ok mala dellet eder. Bazen de ok erefli kadna ve bu kadndan fayda salanmasna da yorumlanabilir. Ryada yaban kaz tutmak, kesmek, yemek; dier kularda olduu gibi yolculua kp bu yolculuktan bol ganimetle kazanla sa salim dnmeye de yorumlanabilir. Ryasnda bir erkek yaban kaz tutup, kesip, etini piirip yediini grse; zengin ve erefli bir kadnla beraberlikte bulunur. ayet bu rya sahibi yaban kazn yavrularyla beraber aldn grrse; o takdirde alaca kadn dul ve yaban kaznn yavru says adedince ocuklu olur. e) Yaban rdei Ryada yaban rdei grmek; sadakatli olmayan msrif kadna iaret eder. Ryada yaban rdeinin derisini karmak, tylerini yolmak; mal ve zahmetsiz kazanlan paraya yorumlanr. Ryasnda elinde tuttuu yaban rdeinin katn gren kimsenin zevcesi rya sahibine ihanet eder ve evden kaar. YA - YACI Ryada ya grp, satn almak ve yemeklerde kullanmak; bir i kurup bu iten fayda temin etmeye rya iaret eder. Ryada ya grmek; grlen yan cinsine gre ryann tbir edlimesine sebep tekil eder. yleki: Tereya grmek; zahmetsiz kazanlan mala, bollua, anne ve babadan mhimce miktarda madd yardm grmeye dellet eder. Sv ya grmek; ryada zeytinya veya sv bir ya grp kullanmak, yemek; evldn malndan faydalanmaya, mirasa konmaya veya iki dmann birbirleriyle barp dost olmalarna dellet eder.
534

ya grmek; gnha girmeye, hafif bir hastala tutulmaya ve mal israfna dellet eder. Kuyruk ya grmek; ryada kuyruk yan grp onu kullanmak; mit edilmeyen iin olmasna, arzu ve emellerin yerine gelmesine ve mida rahatszl ekmeye dellet eder. Ryada yahanede ya karlrken grmek; ortak ie girip byk mala konmaya iyi olaylar iine girmeye dellet eder. Bir kimse ryasnda yahaneye gidip ya aldn grmesi; o kiinin halk arasnda hret olup o hretlik sonucunda ok zengin olmasna rya iaret eder. Ryada yac grmek; gizli iler yapp, bu ilerin aa kmasyla huzuru kaan adama dellet eder. Ryada grlen yac; ayn zamanda aile iersinde bulunan riyakr, yalanc, mnafk kiiye ve onun rya sahibine yapaca ktle rya iaret eder. Bazen de yac olmak; yaltaklk etmeye, yalan sz sylemeye ve hilekr dmana galip gelmeye de yorumlanabilir. YAMUR Ryada yamur yamas; feyze, berekete, takva sahibi olup ilim renmeye, din sohbetlere katlp o sohbetlerden ders alp kt huylar terk etmeye yorumlanr. Ryada yamur yaarken iyice slandn grmek; rya sahibinin byk zenginlie, nemli yatrm yapmasna ve istikblinin parlak, geleceinin gzel olmasna dellet eder. Ryada faydal yamur yamas; borlu kiinin borlarn deyip rahata kmasna yorumlanr. Dman olan bir kimsenin ryasnda yamur yadn grmesi; o rya sahibinin dmanna kar muzaffer olmasna iaret eder. Yamur zntden kurtulup, mutlu ve huzurlu bir mr srmeye dellet eder. Yamur yamas; yolcu iin selmetle gidip sa salim eve dnmeye dellet eder. Ryada yaan yamurun sel haline dnp btn evleri yktn, etrafa zarar ziyan verdiini grmek; o memleketin bana zalim bir amirin geeceine ve halka zulm edeceine rya dellet eder. Danyal (a.s) ryada yamur grmek; hayra ve Allah- Tel (c.c) tarafndan rahmete yorumlanr demitir. Ryada yamur altnda ykanmak; korkudan emin olmaya ve gnhlardan temizlenmeye dellet eder. Cfer-i Sdk (r.a) ryada yamur grmeyi ve yamurda slanmay yle tbir etmitir: a) Allah- Tel'nn (c.c) rahmetine, b) Bolluk ve bereket olmasna, c) Hastalktan kurtulup sala kavumaya,
535

d) mann grlemesine, takva sahibi olmaya yorumlamtr. Cfer-i Sdk (r.a) iddetli yamuru ise: a) Fitne insann ktlne uramaya, b) Kfre dp imann zayflamasna, c) Yaanlan beldenin bana mnafk, dinsiz kimsenin gemesine, Arkas arkasna rya sahibinin bana gelecek ktlklere ve zc haberlere yorumlamtr. Ryada yaan yamur birden st veya bal haline gelirse; Kur'n- Kerm renmeye, hidyete ermeye, hikmet sahibi olup gzel eyler yapp Allah- Tel'nn (c.c) rzsn kazanmaya rya dellet eder. Ryada yaan yamurun suyunun scak olmas belya, fitneye ve iftiraya uramaya yorumlanr. Ryada yamur yap rya sahibinin bir yere gizlenmesi; sz veya kt davran yznden zdrap ekmesine ve aile huzurunun bozulmasna rya dellet eder. Ryada yaan yamurun kan olmas; kt, ac habere, iddetli zntye dmeye ve bir keza sonucunda lecek kimselere, kan davasna cinayet ileyip katil olmaya iaret eder. Bu rya sahibi dikkatli olmal ve fakir fukaraya sadaka verip bellarn defi iin Allah- Tel'ya (c.c) du etmelidir. Ziraatle uraanlarn ryalarnda yamur yadn grmesi; o seneki mahsuln bereketli ve bol olacana yorumlanr. YAHUD Ryasnda kendisinin yahdi olduunu gren kii; byk gnh ilemeye cesaret eder. Bu rya ayrca rya sahibinin yanl yolda olup Allah- Telann (c.c) rzsn kaybettiine iaret eder. Ryada grlen yahudi "nsanlarn iman edenlere dmanlk bakmndan en iddetlisi, andolsun ki, yahdilerden Allah Tel'ya (c.c) e koanlardr" mealindeki yeti kermesinin iaretince gizli veya ak mnafk, kt dmana dellet eder. Ryasnda bir kimse yahdi diye arldn duymas ve buna zlmesi; o kimsenin gnhlarndan kurtulup, tvbekar olmasna ve hidyete ermesine rya iaret eder. Cfer-i Sdk (r.a) ryada yahdi grmeyi; mkl olan bir iin zmlenmesine, mirasa, hidyete ermeye, borlardan kurtulmaya, snnet-i seniyyelere uymaya ve tvbekar olmaya ryay yorumlamtr. HZ. YAHYA (A.S) Ryada Hz. Yahya (a.s)' grmek; - "Ey Zekeriyya! Haberin olsun biz sana ad Yahya olan bir oul mjdeliyoruz ki, bundan nce ona hi kimseyi ada yapmadk" Zekeriyya;
536

- "Y Rab! Benim iin bir oul nerden olacak? Hanmm ksr bende ihtiyarln son haddine ulatm" (Meryem sresi/yet: 7-8) mealindeki yeti kermelerin iaretince ksr kadnn dourmasna, hmile kadnn takva sahibi ve Allah- Tel'nn (c.c) katnda rtbesi yksek olacak bir erkek evld dourmasna rya dellet eder. Ryada Hz. Yahya (a.s)' grmek; afetlerden ve bellardan muhafazaya, ktlklerden emin olup derin ilim renip bu ilmide halktan kiilere retmeye, dindeki bozukluklar gidermeye rya dellet eder. Baz tbirciler, ryada Hz. Yahya (a.s)' grmeyi; ehit sevab alarak lmeye ve iman son nefeste kurtarmaya yorumlamlardr. YAKA Ryada elbise veya gmlek zerine yaka takmak; devlet iinde nemli ileri hal etmeye, servet kazanmaya ve yeni mal sahibi olup arzulanan emellerin yerine gelmesine rya dellet eder. Hapiste olan adamn yakasz gmlek giymesi; idam cezas almasna iaret eder. ayet bu rya sahibi yakasz gmlei stnden karp attn grse; o takdirde idamdan kurtulup susuzluunu ispat eder ve hrriyetine de kavuabilir. Ticaretle uraan bir kimsenin ryasnda yeni yaka takmas; baarl olaca yeni ie girmesine iaret eder. Talebe olan birisinin ryasnda yeni yaka takmas; tahsil hayatnda baarl olacana ve iyi bir istikble kavuacana rya dellet eder. HZ. YAKP (A.S) Ryada Hz. Yakp (a.s)' grp onunla konumak; ibdetleri yerine getirmeye, Allah- Tel'ya (c.c) yaklamaya, fakirlere yardmc olup onlarn hayr dualarn almaya rya dellet eder. Ryada Hz. Yakp (a.s)' grmek, onun gzlerine bakmak; gz hastalndan kurtulup ifa bulmaya hatta ryay gren kii korse gzlerinin almasna rya dellet eder. Hz. Yakp (a.s)' ryada grmek; ok mal sahibi olmaya, evldndan dolay zntye dmeye, kayb bir eyin veya birisinin haberinin alnmasna, rya sahibinin ailesinin istikblinin iyi olmasna ve kt yolda olan ocuklarn doru yola dnmesine rya dellet eder. Bir kadn ryasnda Hz. Yakp (a.s)' grrse; o kadnn erkek ocuuna bir konudan dolay iftira edilir. Fakat Allah- Tel'nn (c.c) yardmyla o ocuk susuzluunu ispat edip ismindeki kara lekeyi temizler.

537

YAKUT Ryada yakut tal bir mcevher grp, onu takmak; rya sahibinin isminin hret olmasna, zenginlie ve rtbe ykselmesine rya iaret eder. Hmile kadnn veya ok yakn olan kimsenin ryada yakut yzk takmas; o kadnn kz ocuk dourmasna dellet eder. ilim tahsil eden iin rya yakut yzk takmak; ilminin artmasna, devlet iinde alan iin, nemli grevlere gelmeye, tccar iin i yolculuuna kp krl al veri yapmaya dellet eder. Bekr bir erkek ryasnda yakut tal bir mcevher taktn grrse; ok gzel bir kzla evlenir. Cfer-i Sdk (r.a) ryada yakut grmeyi; ilme, gzel evld ve akrabadan gelecek iyilie yorumlanr. Evli bir adamn ryasnda yakut tal yzk almas; ok gzel bir kadnla cinsi mnasebette bulunup sonra piman olmasna dellet eder. Ryada taklit olan yakut tan grmek; soysuz, erefsiz kadna ve onun rya sahibine yapaca, ktlklere rya dellet eder. Eb-l Said demitir ki: Ryada yakut ta; ferah bir mre, huzurlu bir hayata ve rya sahibinin arzularnn yerine geleceine rya dellet eder. YALAN SYLEMEK Ryada yalan sylemek; birisine iftira etmeye, gybet edip gnahkr olmaya dellet eder. Bu rya, sahibi iin uyar niteliini tar. Bakasnn yalan sylediini ryada grmek; o kimsenin rya sahibi hakknda gizli gizli ktlk yaptna ve rya sahibine iftira edip hakknda kt dedikodu kardna rya dellet eder. Bir kimse ryasnda Allah- Tel (c.c) hakknda yalan sz sylediini grse; "Allah'a yalan dzenler ise, phe yoktur ki, felah bulamazlar" (Nahil sresi/yet: 116) mealindeki yeti kermenin iaretince iftira edip ok byk gnha girmeye rya sahibinin mnafk bir kii olduuna ve kfr iinde bulunmasna rya dellet eder. Ayrca bu rya kabir azabn iddetli olarak ekmeye de yorumlanabilir. YALI Ryada kendisinin bir yalda bulunduunu, orada ikmet ettiini gren kii; yakn zaman iersinde arzu ve emellerine Allah- Tel'nn (c.c) yardmylan hayrl bir ekilde kavuur. YALIN AYAK YRMEK Ryada yaln ayak yrmek; skntya meakkate dmeye dellet eder. Eer ayakkablar elinde olduu halde yaln ayak yrdn
538

grrse; o takdirde tez bir zamanda iinde bulunduu skntl durumdan rya sahibi kurtulur. Baz tbirciler, ryada yaln ayak yrmeyi; einden boanmaya, yahut hasta bir yaknnn lm haberini almaya ryay yorumlamlardr. Ryada yaln ayak bir halde, perian vaziyette yrdn gren kii; deme gl ekecei byk bir borcun altna girer. ayet tek ayann plak tek ayann ayakkabl olduunu grrse; o takdirde tez zamanda ortandan ayrlacana rya dellet eder diyebiliriz. YALVARMAK Ryada tannmadk kimseye yalvarmak; birisi hakknda kt sz syleyip haksiz yere onun gnhn almaya rya dellet eder. Bu rya, sahibi iin uyardr, nk kii dnya menfaatleri iin deilde kul hakknn zerine gemesinden korkmaldr. YANAK Ryada yanaklar gzel bir halde grmek; rtbe ve mevkinin ykselmesine, hastalklardan kurtulup shhatin dzelmesine, nasibin bolluuna, ksmetin grlemesine dellet eder. Bazen de yanaklarn gzellemesi; k olunacak derecede kar cinsten biri tarafndan ok sevilmeye dellet eder. Ryada yanaklarn sararp, kt bir durumda grlmesi; zntye, kedere, korku duymaya veya gzden dmeye dellet eder. YANARDA Ryada yanardan patlarken grlmesi; aile iinde olan gizli bir srrn ifa edilip aa kmasna ve bu yzden aile iinde meydana gelecek mnakaal ortama girmeye rya dellet eder. Ryada yanarda grmek; byklerle tartp ok iddetli mnkaa etmeye, rya sahibinin hayatnda nemli deiiklikler olmasna, bekr kimsenin yanl bir evlilik yapmasna veya bir kadnn kocasndan gizli kt bir i yapp, o iin meydana kmasna rya dellet eder. YANGIN Ryada ev veya benzer bir yerde veya rya sahibinin kendisine ait olan bir meskende yangn ktn grmesi; zarara urayp perian olmaya, ev dalmasna, boanmayla sonulanacak mnakaaya, zillet iine dmeye veya ac haber alp ok znt ekmeye rya dellet eder.

539

YANKESC Ryada yankesici grp onun tarafndan aldatlmak; evli olan kimse iin ihanete uramaya, ticaretle uraan iin orta tarafndan aldatlmaya, bekr kimse iin yalan sz syleyip hayatn alt st edecek yanl kararlar almaya rya dellet eder. Ryada yankesici; mnafk, erli dmana, edepsizce sz syleyen kadna ve bakasnn srtndan geinmeyi marifet kabul eden tembel adama rya dellet eder. YANKI Ryada yksek bir yerden barp sesinin yanksn duyan kimse; yakn zamanda sylemi olduu bir szden dolay mkl bir duruma der ve bu sz yznden bir ok kimse tarandan hor hakir grlebilir. Baz tbirciler, bu ryay dedikoduya, kuvvet almaya, ok zor bir zamanda yardma koan bir dosta ve para skntsnn son bulmasna ryay yorumlamlardr. YANIK Ryada vcudun bir yerinin yanmas; ok ac haber almaya, byk znt duymaya veya trafik kazas geirmeye rya tbir olunur. Bu rya bazen de yakn akrabalardan birinin bana gelecek kt bir olaya da yorumlanabilir. YANLI Ryada yaplmasnn yanl olduu bilinerek bir ii yapmak; ok kararszla, habersiz bir yolculua kmaya ve hayatnzla ilgili nemli kararlar almak zorunda kalacanza rya dellet eder. YAPITIRICI - TUTKAL Ryada yapkan kullanmak; verilen szn tutulmasna, kararl hareket etmeye, ortak i yapmaya veya birisine hissi duygularla balanmaya rya dellet eder. YAPRAK Ryada yeil yaprak grmek; ryann hayra yorumlanmasna sebep tekil eder. nk yeil murad'dr. Baz tbirciler yeil yaprak grmei; ilim tahsil etmeye, iyi bir istikble, ksmetin grlemesine, sevinli habere veya gzel geecek hayrl bir yolculua kmaya yormulardr.

540

YARA Ryada yara grmek; eitli ekilde ryann yorumlanmasna sebep tekil eder. yle ki: Ryasnda bedeninde bir yara olduunu ve bu yaradan su aktn gren kimse; nafakasn zor temin edecek bir duruma der ve deyemeyecei arlkta bir borcun altna girer diyebiliriz. Bir kimse ryasnda sa elinden yaralansa; baba tarafndan, sol elinden yaralansa, anne tarafndan byk bir mirasa konar veya nemli bir yardm alr. Ve bu rya sahibinin istikblde hem mal varl hem de paras ok olur. Bir kimse ryasnda birisini yaralarsa fakat yaradan kan kmazsa; rya sahibi yaralanan hakknda doru bir sz syler ve o sz dolaysyla o yaralanan kii durumunu dzeltir. Ryada grlen yara; gste veya kalpte olursa; erkek ve kadn iin k olup, karlk grmemeye, ihtiyarlar iinse; rya znt ve keder duymaya, ar bir hastalk geirmeye rya yorumlanr. Ryada parmakta bulunan yaray grmek; bakasna kefil olup onun borcunu demek zorunda kalmaya ve bu yzden ok zntl gnler geirmeye rya dellet eder. Ryada bir bakasn dverek yaralamak ve o yaradan kan kmas; yaralayan kiinin gnahkr olmasna ve o kimsenin maln zorla gasp etmesine ve,dvlen kiinin ok sevab kazanaca bir i yapmasna rya dellet eder. Ryada ayaklarn zerinde yara grmek; evldn okluuna, ad san belli olmayan daha evvel varlndan haberdar olunmayan arkabalarn meydana kmasna rya dellet eder. Ryada vcutaki yaralarn birden bire kaybolduunu grmek; ok gzel haberler alp mutlu olmaya -ya dellet eder. Ryada bir lnn cesedinde yaralar bulunduunu grmeK; o lnn kabir azab ektiine veya yakn akrabalardan birisinin fel olup yatalak bir hale deceine rya dellet eder. YARASA Ryada yarasa grmek; bir musbete dmeye veya yolunu kayb etmi bir kimseyle tanp onunla dost olmaya rya dellet eder. Ryada yarasa kuu tutmak; zararl alkanlklar edinip, ailesinde olan kiileri zmeye veya erkek iin gece sokaa kma alkanlna tutulup evini, eini ihmal etmesine rya iaret eder. Baz tbircilere gre yarasa kuu; byye, sihire, gayr meru ilikiden doacak ocua yorumlanmtr.

541

YARI Ryada koarak yarmak; fakir iin zengin olmaya, hasta iin lmeye, hapisteki adam iin hapisten kmaya, yolculua kmaya hazrlanan kimse iin rya yolculuktan vazgemeye yorumlanr. Ryada at yarna gitmek; mahsurlu i yapmaya, uygunsuz duruma dmeye iaret eder. Ryada insanlarn birbirleriyle yarmalar; kacak fitneye fesada tbir edilir. Ryada yar meydannda kendisini yarrken grmek ve sonunda byk bir dl almak; san'atkr olup san'at dolaysyla hret olmaya veya Kur'n- Kerm renip ona uygun hareket etmeye, hakki mslman olmaya rya dellet eder. YASTIK Ryada yastk; fedakr, herkesin yardmna koan, iyi yrekli kadna yorumlanr. Baz tbirciler, ryada yast evlda tbir etmilerdir. Ryasnda yastnn kayb olduunu gren kii; eini kayb eder veya yastk kirli pis bir ekilde grlrse; o rya sahibinin bana einin yznden olmadk iler gelir. Ryada yastk stnde oturmak; hayrl evld sahibi olup ondan ihtiyarlkta fayda salamaya veya bir kadndan iyilik grmeye yorumlanr.Ryada srta yastk almak; zengin bir kadnla bir arada bulunmaya ve onun malndan fayda salamaya iaret eder. Cfer-i Sdk (r.a) rya yastk grmeyi; be eye yorumlamtr. Evlilie, dindeki gzellie, takva sahibi olmaya, hayrl evlda, zengin bir kadnn yardmyla dnyevi rahatla kavumaya. Nianl olan bir kimsenin yastnn alndn grmesi; nianlsn bir bakasnn karp zorla sahip olacana yorumlanr. YA GN Ryada ya gn kutlamak; mrn uzamasna, ok evld sahibi olup mutlu bir mr srmeye yorumlanr. YATAK Ryada yatak grmek; kadna, yolculua kmaya, gayr menkule ve kiinin hanmna yorumlanr. yle ki: Ryada yatann ok yumuak olduunu gren bir kimsenin hanm; yumuak bal, iyi huylu ve itaatkr olur. Yatan genilii ise; o kadnn bakire olarak evlenmesine ve sznn gerek olmasna dellet eder. Ryada yatak stne yatak sermek; hanmnn stne tekrar evlenen adama iaret eder. Ryada yatann paralayp attn gren kii; hanmna iftira edip onu boar, hatta baz tbirciler bu adamn karsyla zorla iliki iine girmek isteyeceinide sylemilerdir. Ryasnda tanmadk bir yerde
542

bakasnn yatanda kendisinin yattn gren kimse; bakasnn nikhl karsn ayartp onunla zina eder. Ryasnda yatann kayb olduunu gren kii; kaca yolculuktan son anda vazgeer veya kars rya sahibini terk eder. Ryada ok geni bir yatak satn almak; geni bir toprak sahibi olmaya dellet eder. Ryasnda bir erkek yatan toplayp kaldrdn grse; zorunlu bir halde einden ayrlr veya gurbete gider. Ryada yeil yatak; dindar kadna, beyaz yatak; saf, temiz ve iyi yrekli kadna, siyah olmas; hilekr kt, sadakatsiz kadna, yn veya pamuktan olmas; zengin mal varl ok olan kadna yorumlanr. YATSI NAMAZ! Ryada yats namaz klmak; "(Ey Muhammed, sen) sabret, Allah'n va'di mutlaka gerektir. Gnhna da istifar et ve akam, sabah Rabbini verek tebih eyle" (M'min sresi/yet: 55)'in mealindeki yet gereince tebih ekmeye oka Allah- Tel'nn (c.c) adn zikretmeye rya dellet eder. YAY Ryada yay grp onu kullanmak; yolculua kp muzaffer olmaya, hmile kadnn erkek ocuk dourmasna ve Allah- Tel'ya (c.c) yaknlamaya dellet eder. Ryada gerilen yayn krlmas; tccar iin zarara urayaca iler yapmasna, rtbe sahibinin yetkilerinin elinden alnmasna iaret eder. Bir kimse bir yay ektiini ve yerine gelmediini grrse; o yayn kendisine nisbet edilen iin glemesine ve rya sahibinin mkl bir duruma dmesine rya dellet eder. Eer ekilen yaym okunun hedefe tam isabet ettii grlrse; temenni ve arzu edilen iin yerine gelip rya sahibinin bu iten nemli menfaatler elde edeceine rya dellet eder. Ryada oksuz bir yay kurmak; mrn uzayp, rya sahibinin ilerde ok kuvvetli olacana dellet eder. Ryasnda yayn kaybettiini gren kimse; erefini kayb edecei iler yapp halk arasnda kt szie anlr. Ryada yay yapmak veya yay yapan kimseyi grmek; uzun mre, iddete, kuvvet almaya, dman zerine galip gelmeye dellet eder. Ryada yay tutup ona kiri germek; kayb eyaya, paraya skp eya satmaya rya dellet eder. YAYLA Ryada yaylaya kmak; ifti iin bereketli mahsul almaya, bekr
543

bir kimse iin; iyi bir evlilik yapmaya, kadn iin; ksmetli misafirlerin ziyarete gelmelerine dellet eder. Baz tbirciler bu ryay dnya ve hiret hayatnn gzellemesine yorumlamlardr. Ryada yaylada bulunup oradan iek toplamak; hayr ileri yapp, akrabay sevindirmeye, salih mslmanlarn hayr dualarn almaya, bekr kz iin zengin hali vakti yerinde bir talip kmasna ve maddi durumun dzelmesine borlardan kurtulup feraha kmaya rya dellet eder. YAZ Ryada yaz mevsiminde bulunduunu grmek; hissi ilikiye girip karlik grmeye, gzel gnlerin eiinde bulunmaya ve iyi bir tatile kmaya rya dellet eder. YAZI YAZMAK Ryada kt yaz yazmak; hilekr yollan kazanlacak paraya, hilekr adama dellet eder. Ryada kendi yazsnn iyi bir hale dntn gren kii; gnhlarna tvbekar olup dostlarna, yakn akrabalarna iyilikle muamele eder. Ryasnda dini yn olan bir kitap yazdn gren kimse; Kur'n- Kerm'in emirlerine uyar ve Allah- Tel'nn (c.c) rzsn kazanr. Ryasnda bir bakasnn kendisi hakknda yaz yazdn gren kimse; bir bakasnn hakkn yiyip zerine kul hakkn geirir. Hatta bu rya bazan yetim mal yemee de iaret edebilir. Ryada sol elle yaz yazmak; zinadan oluacak ocua dellet eder veya bu ryay grenin; ei hmileyse o ocuk ilerde air olur. YAZLIK Ryada yazlk satn almak, oraya tatile gitmek; iyi bir iten nemli miktarda para kazanp ve o paray gayri menkule yatrmaya rya dellet eder. Bu rya bazen de dnya hayatna nem verip hireti unutmaya da yorumlanabilir. YED YILDIZ Ryada yldz grp saysnnda tam yedi tane olduunu grmek; lim olup ilmiyle amel edecek erefli ve sznn eri olacak erkek evlda rya dellet eder. Ryada yedi yldz grmek; ok byk bir eref kazanmaya ve ok nemli grevlere gelip halkn menfaatlanaca iler yapp, bir ok insann hayr duasn almaya rya dellet eder.

544

YEL (Hafif Rzgr) Ryada yel esmesi ve rya sahibinin buna maruz kalmas; sevinli, gzel gnler geireceine ancak bu arada da hafif bir rahatszlk atlatacana, biraz znt duyup ksa zaman iersinde bu zntden, i skntsndan kurtulacana rya dellet eder. Baz tbirciler, ryada yelin esip rya sahibini ferahlattn grlmesini; maddi skntlarn sona erip rya sahibinin rahatlayacana ryay yorumlamlardr. YELEK Ryada yelek giymek; balanm olan iin yarm kalmasna ve rya sahibinin eitli mkller, problemler iersine deceine rya dellet eder. Ryada yelek rp onu giymek; rya sahibinin kendi hatalarndan dolay sknt iine deceine rya dellet eder. YELKEN Ryada yelken grmek; yelkeni gr ekline gre ryann tbir edilmesine sebep tekil eder. yle ki: Ryada yelken amak; gnhlardan kurtulmaya, mal birikimi yapmaya, byk bir servete sahip olmaya yorumlanr. Ryada yelken alp bu yelkenin rzgrla dolmas; balanlm olan ticari bir iin ok kr getireceine ve rya sahibinin ok para kazanp zengin olacana rya dellet eder. Ryada alan yelkenin rzgrnn birden bire boalp, yelkenin indiini grmek; rya sahibinin elindeki maln birden bire gideceine ve rya sahibinin zor duruma dp, fakir olacana rya dellet eder. Ryada yelkenin bir iip bir boaldn grmek; ticaret hayatnda bir kazanp bir kaybedeceine rya yorumlanr. Ryada yelken ap o yelkeni ve gemiyi idare etmek; bir iin bana geip o ii idare etmeye ve nemli grevler yapp birok kiiye faydal olmaya rya dellet eder. Ryada yelkenin birden bire imi halde iken paralanma; bir felket haberi almaya, nemli bir hastalk veya lm nedeniyle ilerin tas-viye edilmesine, ortaklktan byk bir mnakaayla ayrlmaya rya dellet eder. YELPAZE Ryada yelpaze grmek ve o yelpazeyi kullanmak; yolculua kp mal biriktirmeye dellet eder. Bekr bir kz veya dul kadn ryasnda yelpaze kullandn grse; ocuklu fakat ok zengin iyi bir erkekle hayatn birletireceine rya dellet eder. Baz tbirciler, ryada yelpaze kullanmay; kendisinden zarar grlen, ii ile szleri birbirine uymayan adama rya dellet eder demilerdir.
545

YEMEK Ryada yemekle ilgili grlen eyler eitli ekilde tbir edilir. yle ki: Ryada ocakta ate zerinde yemek piirmek; zlemleri gidermeye, gurbette olan dostlarlan birlemeye, isteklerin arzularn yerine, gelmesine dellet eder. Ryada etli yemek piirmek; zengin olmaya dnya ilerine nem verip hireti unutmaya, etsiz yemek piirmek; fakir olmaya fakat ibdetleri oka yapp takva sahibi olmaya dellet eder. Ryada pimi yemein bozulduunu grmek; i bozukluuna, rya sahibinin ei ile arasnan alp rya sahibinin huzurunun kamasna, mal durumun bozulmasna rya iaret eder. Ryada bir ziyafete gidip orada yemek yemek; ilim tahsil edilen, gzel konularn konuulduu sohbetlere katlp oradan feyz almaya, gz aydnlna, mjdeli habere ve kolay yoldan zahmetsiz bir ekilde zengin olmaya rya dellet eder. Ryada yemek piirip onu fakirlere datmak; tevbe dualarnn Allah- Tell (c.c) katnda kabul olduuna, fakir fukaraya zellikle ihtiya iesinde olan akrabaya mal yardmda bulunmaya rya dellet eder. Ryada bakasnn piirdii kt bir yemei yemek; haram mal yemee, kt sz duyup zlmeye, hasta olmaya ve bakasnn yapm olduu bir hareketten dolay rya sahibinin sulanmasna rya dellet eder. Ryada yenilen yemein hazmedilmesi; ne'eli bir mr srp mrn uzamasna veya hazr bir ie girip ondan fayda salamaya rya dellet eder. Ryada sa elle yemek yemek; snnet-i seniyyelere uyup Peygamber efendimiz (s.a.v)'in efaatine nail olmaya, hell para kazanp onunla evin geimine katkda bulunmaya rya dellet eder. Ryada azna yutacandan fazla yemek doldurmak; kendi gcnn yetemeyecei bir ie girmeye, btesinin zerinde para harcamaya ve isrfkr olmaya rya dellet eder. Ryasnda kendi etini yiyen kimse; tasarruflarn lzumsuz yere sarf edip mal ynden zor duruma der. Ryada bakasnn etini i olarak yemek; dedikodu edip, bakasnn gybetini yapmaya ve Allah- Tel'nn (c.c) katnda gnahkr olmaya rya dellet eder. Ryada bakasnn elinden yemek yemek; namuslu olmaya ve kanatkr bir yaantyla Allah- Tel'ya (c.c) hamd ve kr edip Cenb- Hakk'n (c.c) rzsn kazanmaya rya dellet eder. Baz tbirciler bu ryay; lim bir insandan ders almaya ilim renmeye de yorumlamlardr. Ryada ziyafet yemei piirip kepe kepe datmak; erefli toplant yapmaya, dn haberi almaya, menfaat okluuna ve zengin olup hayr ilerinde en nde grevler yapmaya rya dellet eder. Ryada piirilen yemekten bir lokma alp o lokmann rya sahibinin
546

boaznda kalmas; musibete uramaya, i bozukluuna ve dnyev ihtiyalar geimi zorlukla temin etmeye rya dellet eder. YEMEE DAVET ETMEK Ryada yemek yapp herkesi davet etmek; rya sahibinin yaad ehirde reis, vali vb. gibi nemli mevkiye gelmesine rya dellet eder. Ryada yemee davet edilmek ve o davette yemek yemek; nefsi terbiye etmeye, kt huylar alkanlklar terk edip sevilen, saylan birisi olmaya rya dellet eder. YEMN ETMEK Ryada doru yere yemin etmek; dman zerine zafer bulmaya, hakl yere sz sylemeye veya rya sahibinin Allah- Tel'nn (c.c) rzsn kazanaca iler yapmasna rya dellet eder. Ryada yalan yere yemin etmek; rezil olacak iler yapmaya, kt davranta bulunmaya veya byk gnh ileyip Allah- Tel'nn (c.c) huzuruna gnahkr olarak kmaya, imnn zayflamasna rya dellet eder. Baz tbirciler ryada yalan yere yemin etmeye; boanmaya, evin dalmasna yorumlamlardr. YENGE Ryada yenge grmek ve kskalarna yakalanmak; fena huylu, hilekr kimse tarafndan aldatlmaya, kandrlmaya dellet eder. Ryada yenge tutmak ve yemek; uzakta oturan bir kimsenin maln zahmetsiz ele geirmeye ve arkadalk kurulmas g olan, etin, sert mizal bir adamla dost olmaya ve kimseden menfaatlenmeye rya dellet eder. Baz tbirciler ryada yenge yemei; haram mal yemeye tbir etmilerdir. YER Ryada yer grmek; grlen yerin ekline gre tbir edilmesine sebep tekil eder. yle ki: Ryada bilinmeyen bir yeri grmek; anadan gelecek yardma, ocuun gzel huylu olmasna, hell kazanlm maldan miras almaya veya ev, hayvan gibi mallarn rya sahibi tarafndan alnmasna rya dellet eder. Ryada yerin scak olmas; rya sahibinin evini satp kirac olarak kendi evinde oturmasna iaret eder. Ryada daha evvel bilinen bir yere gitmek; gurbete gidip orada para kazanmaya, geimini dzeltmeye ve rya sahibinin evini oraya tayp ailesiyle beraber o
547

belde de lene kadar kalmasna rya dellet eder. Ryada kt grnl bir yer zerinde dnp durmak, durmadan yrmek; zina suu ileyip daha sonra eine dnmeye veya sz gezdirip kouculuk yapmaya rya dellet eder. Ryada yerin yarldn grmek; bid't ilemeye, dinde olmayan sz sylemeye, gizli srlarn ortaya kmasna rya dellet eder. Ryada bir yere sahib olmak; evlenip, yurt yuva sahibi almaya dellet eder. Ryada dar yerden geni, ferah yere kmak; hapiste olann kurtulmasna, hmile kadnn dourmasna, borlu adamn borlarn demesine veya zntlerden kurtulup feraha kmaya rya dellet eder. Ryada yere yatmak; hasta iin mrnn uzamasna, shhatli bir kimse iin; nemli bir ie girmeye fakat mit edilenden az kazan salanmasna rya dellet eder. Ryada maher yerini grmek; srlar gizlemeye, korkudan emin olmaya veya vaad edilen szlerin tutulup yerine getirilmesine rya iaret eder. Ryasnda bulunduu yerin alt st olduunu grmek; rya sahibinin ibdet etmeyi terk edeceine veya imnnn zayflayacana rya dellet eder. Ryada grlen yerin birden demir veya benzeri bir madene dntn gren kimsenin; hanm veya gebe bir yakn zor doum yapar veya o kimse san'atn ter-kedip baka bir san'at renip onlan geimini temin eder. Ryasnda bir yeri srtna aldn gren kii; halk topluluuna ba olup zorluklarla dolu nemli ileri baarr ve halk arasnda hret olur. Ryada bulunduu yerin zerine yz koyun yattn gren kimse; verdii szden dnp halk arasnda kt isimlen anlr. Ryada yerin dar olarak grlmesi; geim darlna dlmesine dellet eder. Bir kimse ryasnda bir ehrin stnde bulunduu yerin durulduunu, katlandn grse; o yerde zelzele, ktlk veya sava gibi bir musbetin olacann ve belde halknn ok insann lmne ahit olacana rya dellet eder. Ryada bir insan yere battn grse; byk bir su ileyip, kimsenin yzne bakamayacak hale gelmeye, ok uzak bir yolcua kp o yolculuktan geri dnmemeye, azaba dmeye, hapse girmeye, helli olmayan kimseyle cinsel iliki kurmaya rya dellet eder. YEL Ryada yeil renk grmek; o ryann hayra yorumlanmasna sebep olur. Zira yeil renk, hayrl renk olarak yorumlanr. Ryada yeil elbise giymek; arzularn yerine gelmesine, hacca gitmeye, uzun mre, mutlu bir hayata, iyi bir evlilik yapmaya, mslman bir kimseyle bir arada bulunmaya ve tvbelerin, dualarn Allah- Tel'nn (c.c) katnda kabul olmasna dellet eder.
548

Ryada yemyeil bir yerde bulunmak; cennetle mjdelenmeye, imn zerine lmeye, skntlardan kurtulup ksa zamanda feraha kmaya, hayrl evld sahibi olmaya veya ok mslman, z sz bir olan ksmetli birisiyle evlenmeye veya hasta kimsenin hastalklarndan tez zaman iersinde kurtulup shhatine kavumasna rya dellet eder. YIMAK Ryada kt, faydasz fakat ne olduu bilinmeyen eyleri st ste ymak; yalan sz konumaya ve st ste gnahkr olunacak davranlar iinde bulunmaya rya dellet eder. Ryada iyi, gzel olan eyleri st ste ymak; dzgn hareketlerde bulunmaya, srekli hayr ileri yapmaya, nefsi terbiye etmeye, zengin olacak giriimlerde bulunmaya veya hayrl bir ie balamaya rya dellet eder. Bu rya bazen de evld iyi ve doru bir ekilde terbiye etmeye de yorumlanabilir. YIKANMAK Ryada ykanmak; gnhlardan arnmaya, znt ve skntlardan kurtulmaya, ksmetli bir yolculua kmaya veya nemli bir iin stesinden gelip borlardan kurtulmaya rya dellet eder. Ryada ykanmak; dmandan kurtulup selmete kmaya da yorumlanabilir. YIKMAK Ryasnda kendi evini yktn gren kimse; eine ihanet eder ve ei ondan boanr. Yni bu rya yuvann dalmasna yorumlanr. YIKAYICI Ryada ykayc grmek; cahil kimselere yol gsterici olmaya, ryay kendisinin veya yaknlarndan gelecek belya, musbete rya dellet eder. Ryada hamama gidip ykanmak; bir byk tarafndan desteklenmeye, grevlendirilmeye rya dellet eder. Bazen de bu rya yolculua kmak iin hazrlk yapmaya da yorumlanabilir. Ryada hamam iersinde ykayc grmek; irret bir kadn tarafndan iftiraya uramaya fakat bu iftiradan ksa zamanda kurtulup temize kmaya rya dellet eder. San'atkr olan bir kimse bu ryay grrse; san'atnn zirvesine kar ve san'atyla halk arasnda hret kazanr.

549

YILAN Ryada ylan grmek; ylan gr ekline gre ryann yorumlanmasna sebep tekil eder. yle ki: Ryada ev iinde ylan grmek; ev halknn haricinden olan dmana dellet eder. Ryada ylan ldrmek; dmann yenmeye veya onun kahrolduunu grmeye ve onun errinden emin olmaya tbir edilir. Ryada ylan ldrp onun etini yemek; dman yenip onun malna sahip olmaya dellet eder. Ryada kendi yatanda ylan grmek; einizin size dman olup zina suu ilediine rya iaret eder. Ryada ylan grp ondan korkmak; kt dmann errinden emin olmaya dellet eder. Ryasnda tenasl uzvundan veya memesinden ylan ktn gren kiinin; evld veya evld kadar yakn olduunu sand kimse kendisine dman olur. Ryasnda azndan ylan ktn gren kii; bilmeden bir sz syler ve o sz yznden ba belya girer. Ryada kanatl ylan grp onun srtna bindiini gren kimse; dmann yenip ondan fayda salyacak iler yapar veya o dman rya sahibinin emri altna girer. Ryada boynuzlu, trtll, peneli ylan grmek; gayet kt tabiatl dmana ve ondan gelecek ktle rya dellet eder. Bu ylandan korkmak o dmann errinden emin olmaya yorumlanr. Ryada aza ylan girmesi"; byk bir ilim renmeye yorumlanr. Ryada ylan yumurtas grp onu yemek; zayf dman yenmeye dellet eder. Ryada beyaz ylan grp onu tutmak; byk bir ehre vali olmaya ve rya sahibinin bahtnn ak olacana dellet eder. Ayakl ylan grmek; dmann kuvvetine ve o dmandan gelecek kt harekete veya o dmann gizli gizli rya sahibinin hanesine girip ktna rya dellet eder. Cfer-i Sdk (r.a) ryada ylan grmeyi; gizli dmanla, selmete kmaya, zevcenin ihanetine, evlda yorumlamtr. Ryada su ylan grmek; zlim dmana yardmc olan ve rya sahibine dost gibi grnp aslnda dmann yannda olan gizli mnafk kimseye rya dellet eder. Ryada ylan tarafndan sokulmak; dman tarafndan gelecek zarara iaret eder. Ryada ylann topraktaki deliinden ktn grmek; o kimseyi ok zecek olaylarn meydana geleceine rya dellet eder. Baz tbirciler bu ryay gren kimsenin; ailesinin oluk ocuunun birbirinden ayrlmak zorunda kalacaklarna ryay yorumlamlardr. Ryasnda kendi evinin veya odrasnn ylanlarla dolu olduunu grmek; evinde nefsine dkn insanlar barndrmasna ve mslman gibi grnp aslnda mnafk kimseleri dost edinmesine rya dellet eder. Ryasnda kendisinin ylana dntn gren kii; birisine dman olur ve mslmanken mnafk olaca byk veya kk gnahlar ilemekte
550

tereddt etmez. Ryada hasta insann azndan ylan kmas; o hastann ecelinin yaklatna dellet eder. Ryada kulandan, karnndan ylan kmas; o kimsenin gnahkr olmasna ve bilmeden dinde arla gidip imnn kaybedecek iler yapmasna rya dellet eder. Ryada ylan grp ylan iki para etmek; dmann dmanln oyununu bozmaya ktlne engel olmaya rya dellet eder. Ryada ylann ban ezmek; dmann maln ele geirmeye rya dellet eder. Ryasnda bann stnde ylann reklendiini gren kii; dmanlarnn yardmyla ok nemli grevler alr fakat ev huzuru aile saadeti bu dmann yznden azalr. Ryada sar ylan grmek; zayf dmana hastalklara yorumlanr, krmz ylan grmek ise; akrabalarndan kendisine taraf olan dmana yorumlanr. Ryada ylan tutup onlar torbaya dolduran kimseyi grmek; erli kimselerle iyi geinmeye veya sabrl davranp dmann kendi kendisini yok etmesine rya dellet eder. Ryada l ylan grmek; Allah- Tel (c.c) tarafndan kahredilen dmana rya yorumlanr. Ryada ylann gzlerine bakp ona okumak; by veya sihir yapmaya ve dmanlarnn zerine ba olmaya dellet eder. Ylan gibi dilinin atall olduunu gren kii; yalan sz syleyip, kt szleri dolaysyla dostlarylan arasnn almasna rya dellet eder. Bekr kimsenin beline ylan sardn veya yatana ylan aldn grmesi; erli kimseyle evlenmesine ve mutsuz bir mr srmesine rya iaret eder. YILDIRIM Ryada bir beldeye yldrm dmesi; o belde halknn byk bir felkete maruz kalmasna ve azaba dmesine dellet eder. Ryada zerine yldrm dmesi; devlet kapsnda cezaya aptrlmaya, tccar iin ifls edip byk bir skjnt iine dmeye veya hasta olup bakalarna muhta olmaya rya dellet eder. Ryasnda evine yldrm isabet ettiini gren kiinin; ailesine bir felket isabet eder veya rya sahibinin hanesinde bir hrszlk meydana gelir. Bu rya bazen de kayp olan kimsenin lm haberini almaya, hasta olan kimse varsa onunda lm haberini almaya yorumlanabilir. Ryada yldrm dp faydal bir eyi yaktn grmek; bor altna girmeye, zarara veya o belde de kacak ktla rya iaret eder. Baz tbircilere gre yldrm; gnahkr kimseye ve o kimse tarafndan gelecek ktlklere de yorumlanmtr. Ryada yldrm grmek; yangna, hrszla, lme, feryat figan alamaya, borlanmaya yorumlanr.

551

YILDIZ Ryada yldz grmek; eitli ekilde tbir olunur. yle ki: Ryada yldz elinde tuttuunu gren kimsenin; hem erefi hemde mevkisi ykselir. stikbli parlak olur ayrca da rya sahibinin erefli bir ocuu olur. Ryada yldzlarn arasnda bulunduunu gren kimse; halktan ileri gelen erefli insanlarn bulunduu toplulua girer ve ilim renip ilmiyle bakalarna ders verir. Ryasnda yldzn kaydn gren kimsenin; hasta yakn varsa vefat eder veya evld lm tehlikesi geirir. ayet ryay gren zengin ise; elinden mal gider ve rya sahibi fakru zaruret iine der. Ryasnda evinin iinde birok yldzlarn bulunduunu gren kimsenin; nesli oalr ve neslinden ok kymetli ilim adamlar yetiir. Ryada yldzlar nne katmak, yrmek; halk zerine ba olunacak mevkiye gelmeye yorumlanr. Ryada byk bir yldzn dtn grmek; o ehir halkndan olan byk bir zatn lmn duymaya yorumlanr. Ryasnda bann stnde yldz olduunu gren kii; erefli bir zata hizmet eder ve ondan ilim renip ilerde onun yerine geer. Ryada yldzlarn nda yrdn gren kimse; ok menfaatlenecei ve byk hayrlarla, selmetle geri dnecei bir yolculua kar. Ryada bir yldza binmek; devletli bir evlilie, mutlu olmaya, kuvvet kazanmaya, hayr ileri yapmaya ve bir belde halkna reis olmaya iaret eder. Ryada yldzlarn hep birlikte dmesi; harbe, birok insann lmesine ve o belde insannn bana byk felketler geleceine rya dellet eder. Bekr bir kimse ryasnda sabah yldzn grrse; iyi bir evlilik yapar ve evlendii kimse ilk defa kendisi ile cinsel ilikiye girer. Ryada gkten bir yldzn inerek yanna geldiini gren kimsenin; gurbette olan yakn salimen evine dner veya hmile bir kadn ok ksmetli ve istikblde hretli olacak bir erkek ocuk dnyaya getirir. Ryada grlen yldzn aniden kaybolmas; beklenen iin olmayp yarm kalmasna veya rya sahibinin ok ar hastala tutulmasna iaret eder. Bir yldzn gkte yava yava ykseldiini grmek; arzu edilen eylere emin yolla fakat ar ar ka-vumaya ve yava yava halk arasnda hret olmaya rya dellet eder. YIRTMA Ryada yrtmal bir kyafet giydiini gren bir kadn; kocasndan veya ailesinden habersiz gizli bir i yapar, fakat bu gizli srlar ilerde aa knca bana ummad kadar kt olaylar gelir.
552

YIRTMAK Ryada stn ban yrtmak; iddetli zntye, hatal hareket edip madur olmaya, tasa ve kaygya dp ruh sknt ekmeye rya dellet eder. Bu rya bazen de einizin sizi aldatma giriimlerinde bulunup yalan konumakta olduuna da yorumlanabilir. YOURT Ryada yourt yemek; nemsiz hastalklardan kurtulmaya, sevinli haber almaya, ok paraya, mrn uzamasna veya akrabalarn salk nedeniyle bir hasta banda toplanp du etmelerine rya iaret eder. Ryada yourtu grmek; insanlara skntl zamanlarnda madd veya manev yardmda olan kimseye rya dellet eder. Ryada yourtu grp ondan yourt almak; ksmetli bir ie girmeye ve o iten nemli menfaatler salamaya dellet eder. YOL Ryada doru, dzgn bir yol grp yrmek; Allah- Tel'nn (c.c) kitabna Kur'n- Kerm'e uymaya, Peygamber efendimiz (s.a.v)'in snnetlerine uygun hareket etmeye veya bu yolda yryen bir eyhe lime talebe olup ondan ders almaya rya dellet eder. Bu rya ayrca; kfir olan kimsenin mslman olmasna, tvbekar olup gnhlarn af olunmasna veya kt huylar terk edip doru drst insan olmaya da yorumlanabilir. Ryada yol grp yolun dnda yrmek; toplum dna itilebilecek kt hareketler yapmaya, gizli gnh ilemeye ve hatal hareket etmeye rya dellet eder. Ryasnda insanlar doru yola zorla soktuunu gren kimse; vaiz olup halka ders verecek konumalar yapar. Ryada bilinmeyen yol zerinde yrmek; yeni bir ie girip o ite baarl olmaya ayrca yol san'atkr olup kendine zg bir san'at ekol meydana getirilmesine dellet eder. Ryasnda bekr bir kz veya gen bir erkek bir yolda yrdn grrse; ksa zaman iersinde evlenir. Grlen yol dzgnse iyi bir evlilik yapar, yol kt ise, o takdirde mutsuz bir evlilik yapacana rya dellet eder. Ticaretle uraan bir kimse ryasnda doru yol zerinde yrdn grse; bakasnn hakkn zerine almayaca hayrl ticaret yapar ve hellinden para kazanr. Ryada deniz veya suyun zerinde yol alp oradan yrdn gren kii; man leminin gizli srlarn renir ve slmi ilimlerde nemli bilgilere sahip olur. Ryada yol stndeki engelleri kaldrmak; doru sz sylemeye, yumuak dilli olup karmdakilerin gnln kazanmaya rya dellet eder. Ryada yol kesen birisini grmek; akrabadan ktlk gelmesine, hrszla, musbete dmeye, lm derecesinde hasta olmaya veya akrabadan bakire bir kzn rzna geilip ifal edileceine rya dellet eder.
553

YOLCULUK Ryada yolculua kmak; arsa veya benzeri toprak parasna sahip olmaya, i deiiklii yapmaya, arzu edilen iin yerine gelmesine, hayrl iler yapmaya dellet eder. Ryada zahmetli bir yolculua yaya olarak ktn gren kimse; deyemeyecei bir borcun altna girer. Ryada srtna yk alp yolculua ktn gren kimse; ailesinden ayrlp i nedeniyle gurbete gider. YORGAN Ryada yorgan grmek; erkein bir kadnla cinsi mnasebette bulunmasna yorumlanr. Ryasnda gzel bir yorgan aldn ve ona sarlp yattn gren bir erkek; kendisini mutlu edecek bir kadnla evlenir ve onunla ok mutlu bir mr srer. Baz tbirciler, yorgan grmeyi; emniyet iinde olmaya, faydal kadnla beraberlie, rahatla veya dinlenmek iin tatile kmaya yorumlamlardr. YOSUN Ryada yosun grmek; faydalanlacak bir i iin teebbste bulunmaya, evldnn ilerde iyi bir meslek sahibi olup hem kendisine hemde aile evresine faydal olacana rya dellet eder. Ryada yosun grmek; gelecei garanti altna almaya, faydal yatrmlar yapmaya da yorumlanabilir. YUFKA Ryada yufka grmek; geni rzka, ferahla ve geiminin rahat temin edilmesine rya dellet eder. Ryasnda bir hanm yufkadan brek gibi hamur ii yaptn grrse; iyi bir hareket yapp dostlarnn gnln alr veya krgn arkadayla barmak iin teebbste bulunur ve bu rya sahibinin i dnyasnda ans alr, hane halknn geimi gzelleir. Madd skntlar ortadan kalkar. YUMRUK Ryada yumruk atmak; diliyle syleyip eliyle bire vermemeye, yani szleriyle davranlar bir olmayan adama rya yorumlanr. Ryada yumrukla vurmak; bor para istemeye, intikam almaya veya hakime ihtiya duyacak kadar birisiyle kavga edip mahkemelik olmaya rya dellet eder. Ryada yumruk yemek; bir dostun hi umulmadk anda yardma komasna rya dellet eder.

554

YUMURTA Ryada yumurta grmek eitli ekilde yorumlanr. yle ki: Ryada tavuun yumurtladn grmek; erkek iin karsnn gebe kalp ocuk dourmasna iaret eder. Ryada bilinmeyen bir hayvann yumurtasn grp yemek; ok gzel fizie sahip dourgan bir kadnla evlenmeye dellet eder. Ryada ku gibi yumurta zerinde oturmak; bir kadnn malndan faydalanmaya dellet eder. Ryada pimi yumurta yemek; hell mala, i yumurta yemek; haram mal yemeye iaret eder. Bir kadn ryasnda ocuk yerine yumurta dourduunu grrse; o kadnn dinsiz ve hayrsz bir evld olacana veya hayr ilemeye dellet eder. Kaz veya benzeri hayvanlarn yumurtasn grmek; fakir olacak erkek akrabaya, evlda ve o kimse yznden znt ekmeye yorumlanr. Ryada yumurta krmak; bekr olan bir kzn bekretini kaybetmesine yorumlanr. Ryada bir yumurtann kabuunu yemek; gizli srlar aa karmaya tbir edilir. Ryada elindeki yumurtann krldn grmek; evldn lm tehlikesi atlatmasna iaret eder. Cfer-i Sdk (r.a)'a gre ryada yumurta grmek; 6 ekilde tbir edilir. Evlda, ehli beytten ilim renmeye, rtbeye, Allah- Tel'ya (c.c) yalvarmaya, murada kavumaya, mal sahibi olmaya, kadna. Ryada yumurtadan yemek yapmak; bekr iin evlenmeye, sevince ve rzkn bollamasna ksmetli evld sahibi olmaya veya nemsiz hastalktan ifa bulmaya rya dellet eder. YUNUS BAL Ryada yunus bal grmek; kadri yce, erefli bir byn himayesine girip hem dnyevi hemde uhrevi ynden faydalanmaya rya dellet eder. Bu rya sahibinin ayrca istikblinin ok parlak olacan syleyebiliriz. HZ. YSUF (A.S) Ryada Hz. Ysuf (a.s)'n kendisiyle konutuunu veya birey verdiini gren kimse, rya tbircisi ve tarih ilmini bilen bir lim olur. Ryasnda Hz. Ysuf (a.s)' gren bir kimse; kardelerinin ona yapacaklar hileden dolay rya sahibi bel ve fitneye urar. Ryada Hz. Ysuf (a.s)' gren kimsenin; hakknda yalan olan bir sz sylenir, zulme urar rya sahibi sknt ve meakkate urar ve btn bunlardan sonra rya sahibi bir mlke sahip olur.
555

Ryada Hz. Ysuf (a.s)'n gmleini grmek; znt ve kederin gitmesine ve hastalktan kurtulup ifa bulmaya yorumlanr. Hz. Ysuf (a.s)' ryada gren bir kimse iin; harikulade bir ey meydana gelir. nk Hz. Ysuf (a.s)'n gnderdii gmlei sebebiyle babas Hz. Yakp (a.s)'n gzleri grmeye balamdr. YKSELMEK Ryada bir eye tutunmadan havada ykselmek; hayr ilemeye veya evldlarn davranlar nedeniyle rya sahibinin isminin ycelmesine rya dellet eder. YN Ryada ynden yaplm bir elbise giymek; zht ve takva ile hareket etmeye, dindeki bozukluklarn giderilip imnn grlemesine rya dellet eder. Ryada yapa halde yn grmek; hell mala, rzk geniliine dellet eder. Ryada yn yakmak; maln israf edip lzumsuz yere sarf etmeye dellet eder. Ryasnda yn yapana sarndn gren kimsenin; mal ok artar ve istikblde bu rya sahibi tahmin edemeyecei byklkte bir servete sahip olur. Ynden yaplm bir elbise giymek; saliha mslman bir kimseyle evlenmeye ve onun malndan fayda salayp menfaatlenmeye rya dellet eder. Ryada yatak veya benzeri bir eye yn doldurmak; bekr kimse iin evlenme teklifi almaya ve o teklif sahibiyle evlenmeye rya dellet eder. Ryada ync grmek; kederden kurtulmaya rzkn grlemesine, znt ve skntl durumdan rya sahibinin ksa zaman iersinde kurtulmasna rya dellet eder. YREK Ryasnda yreinin ok arptn grmek; k olmaya, sevdiinden ayrlmaya, evlenmekten vazgemeye, yolculuktan dnmeye veya verilmi szden dnmeye rya dellet eder. Ryada bir baka kimsenin yreini kartmak, ele almak; o rya sahibine k olunmasna ve rya sahibinin bu durumdan ok rahatsz olmasna rya dellet eder. YZ Ryada yzn gzel grmek; dnyada iyi halli oluuna, mjde ve sevince dellet eder. Bir kimsenin ryasnda yzn siyah olarak grmesi; rya sahibinin asi ve gnahkr bir kii olduuna iaret eder. Ayrca ryada yznn siyah olduunu grmek; rya sahibinin oka yalan sylemesine ve dinne bid't kartrdna ryas dellet eder. Bir kimsenin ryasnda yznn siyah, vcudunun beyaz olduunu grmesi; rya sahibinin iinin dndan daha hayrl olmasna iaret eder. Ryada
556

yznn ty bitmeyen yerinde ty bittiini grmek; rya sahibinin borcunun ok olduuna ryas iaret eder. Ryada yzn sar olarak grmek; zillet ve kskanla dellet eder. Bazen de ryada grlen sarlk; ok ibdet etmeye iaret eder. Zenci olan birisi ryasnda yznn beyaz olduunu grrse; mnafk ve hayasz birisi olduuna ryas dellet eder. Ryasnda yzndeki etlerin yok olduunu gren kimse; mr olduka di-lencelik yapar ve geimini dilencilikle temin eder. Bir kimsenin ryasnda yznde erilik ve arpklk bulunduunu grmesi; rya sahibinin mevkisinin dmesine, hret ve makamn kaybetmesine ryas dellet eder. Ryada yzn kzarm ve ask olduunu grmek; rya sahibine gelecek bel ve kedere ryas iaret eder. Ryada yznn beyazln ister sa, ister l olarak grmek; rya sahibinin iyi birisi olduuna iaret eder. Bir kimsenin ryasnda iki yzl olduunu grmesi; rya sahibinin sonunun kt olduuna dellet eder. Ryada yz buruturmak, alamak, irkinlemek veya yzn karartmak; rya sahibinin makamnn elden gitmesine ve yalan sz sylemesine iaret eder. Ryada yznn yarlp atlamas; rya sahibinin namusuna dil uzatlacana dellet eder. YZMEK Ryada denizde yzmek; byk bir ie balamaya, iyi bir evlilik yapmaya, ksmetli evld sahibi olmaya, ilim renip onunla amel etmeye, talebe yetitirmeye rya dellet eder. Ryada karada yzmek; hapse girmeye veya zntl skntl bir duruma dmeye yorumlanr. Bir kimse kk bir suda yzdn grrse; birisinde bir takm dmanlk grr ve onu Allah- Tel'nn (c.c) adaletine terk eder. Ryasnda denizde veya suda yzerken boulduunu gren kimse; ehit mertebesine ulaarak lr ve birok insana hirette efaati olur. YZK Ryada yzk takmak; ok byk bir makama gemeye, zengin iin daha zengin olmaya, fakir iin geimini kolay yoldan temin etmeye, hasta iin hastalktan kurtulmaya, bekr iin evlenmeye ve mutlu olmaya dellet eder. Mhr yaplan yzk takmak; kudretli ve sz sahibi olmaya ve etrafnda bulunan insanlara emir vermeye dellet eder. Ryasnda yznn kaybolduunu gren kimsenin; mutluluu elinden gider ayrca yukarda yazdmz tbirlerin tam tersleri meydana gelir. Cfer-i Sdk (r.a) gre ryada yzk grmek; evlda, mala, ziynete, hediye almaya veya evlenmeye yorumlamtr.

557

YZ KOYUN DMEK Ryada yz koyun dmek; "Kim fena (bir amel) ile gelirse yzleri atete srtlr" (Nemi sresi / yet: 90) mealindeki yet gereince rya sahibinin doru yolu terkederek sapkla dmesine rya dellet eder. Bu rya, sahibi iin uyarc nitelik tar. nk rya kiinin hiret hayatnn nasl olacan da gstermektedir.

558

Z
ZABITA MEMURU Ryada zabta memurunu gler yzl olarak grmek; devlet kapsnda olan bir iin iyi olarak sonulanmasna, k yzl grmek; devlet kapsndaki iin rya sahibini zecek bir ekilde sonulanmasna rya dellet eder. Ryada zabta memurunu grmek; skntda olan evli bir kadn akrabanzn huzursuzluklarndan kurtulup kurtulua ermesine rya iaret eder. Ryada tandk olan zabta memurunu kt bir kyafetle grmek; onun iine hile kartrp halkn hakkn, parasn rzsz bir ekilde stne geirdiine rya dellet eder. ZAFYET GERMEK Ryada zafiyet geirmek; halin dzelmesine veya rya sahibinde ar bir Allah Tel'nn (c.c) korkusunun meydana gelip rya sahibinin gnhlarna tvbekar olup Cenb- Hakk'n (c.c) honut olaca hareketleri yapmasna, ibdetlerine nem vermesine rya dellet eder.
559

ZAKKUM Ryada zakkum iei grmek; bir dostun ar hastalnn haberini almaya, znt duymaya ve o kimsenin iyilemesi iin rya sahibinin hem madd hem de manev ynden yardmc olmasna rya dellet eder. Ryada zakkum ieini toplayp kurutmak ve onu kaynatp suyunu imek; rya sahibinin dermansz bir hastalktan son anda kurtulmasna ve mrnn uzamasna rya iaret eder. ZAMBAK Ryada zambak ieini grmek; hissi bir yaknla, karlksz aka yorumlanr. ayet ryay gren kii bekr bir kz ise sevdii ile evlenir ve evlendii kimse tarafndan korunup kollanr. Hasta bir kimse iin ryada zambak iei grmek; hastaln bir mddet daha sreceine fakat iyilemenin ok iyi bir ekilde olacana rya dellet eder. ZAMPARA Ryada zampara olarak tannacak iler yapmak; zina suu ilemeye, gayr meru iliki kurmak iin zenti duymaya ve rya sahibinin karakterinin buna uygun olduuna rya dellet eder. Bir kadn ryasnda einin zamparalk yaptn grrse; einin kendisine sadk olduuna ve ei tarafndan rya sahibinin ok sevildiine rya dellet eder. Ayrca bu ryann sahibinin ei, hanmna sz syledikleri iin kendi ailesinden baz kimselerle tartacaktr diyebiliriz. ZAR Ryada zar atmak, zar oynamak; kt alkanlklarn bir gn rya sahibinin bann derde girmesine sebep olacana rya dellet eder. Ryada zar tutmak; yakn akrabalardan birisinin ans oyunlarhda para kazanp, haram para yemesine, kumar alkanlna tutulmasna da yorumlanabilir. ZATLCEMP Ryada zatlcemp hastalna yakalanmak; evldnn veya kardeinin nemli bir hastala tutulmakta olduuna veya su ilemekte olduuna rya sahibinin cesaret gsterip bu suu ilemesine engel olmasna veya suu ileyen kimsenin bu sutan dolay devlet tarafndan cezalandrlmasna rya dellet eder.

560

ZAYIFLIK Ryada zayflk grmek; kuvvet olarak tbir edilir. Baz tbirciler, ryada vcudunun zayf olduunu gren kimsenin; din zayf olur veya dininde zerine farz olan eyi yerine getirmeye tembellik etmeye diyerek ryay yorumlamlardr. Bazlar da ryada hissedilen zayflk "nsan da zayf olarak yaratlmtr" (Nisa sresi/yet: 28) mealindeki yete gre evlenmekteki sabrszla rya dellet eder. Ryada zayf olmak; fakirlik, makam ve rtbeden dmee rya iaret eder. ZEBUR (4 Byk Kitaptan biri) Ryada Davut (a.s)'a indirilen Zebur kitabn grp okumak; lm haberi alp alamaya, tvbekar olmaya, Cenb- Hakk'tan (c.c) ok korkmaya, Kur'n- Kerm'i renip onu okumaya ve evresinde bulunan sapk yolda olanlar da hidyet yoluna, nura armaya rya dellet eder. ZEHR Ryada zehir imek; lm haberi almaya, ac ekmeye, haram mal yemeye, bakasnn parasn gizlice almaya rya dellet eder. Ryada zehir itiini ve bu zehirden vcudunda zehirlenme amarelerinin baladn gren kiinin; vcuduna giren zehir miktarnca parasna haram para karr. Ryasnda bir erkek bir kadnn elinden zehir itiini grrse; o kadnla gayr meru bir ilikiye girer ve o kadnla zina suu iler. ZEKT Ryada zekt verdiini grmek; rya sahibinin malnn ziydeliine ve artmasna ryas dellet eder. Ryasnda farz olan zektn verdiini gren kimse; zengin ise mal ve nimete nail olur ve namazlarn vakitlerinde klmaya balayacana ryas dellet eder. Mal olan bir kimse ryasnda zektn vermesi; hayra ve dmandan korunmasna ryas dellet eder. Bazen zekt vermek, teheccd namazn klmaya ve nafile orucu tutmaya da dellet eder. Ayrca borca, sevdii kimsenin lmne, azalarndan birisinin kayb olmasna ryas iaret eder. Zekt vermek; borcu demeye de dellet eder. Ayrca ryada zekt vermek; ok fayda, rahat, makamn ykselmesi ve bellarn def edilmesine de yorumlanabilir. Bir kimse ryada malnn zektn ayrdn grrse; Allah- Tel (c.c) rya sahibinin ilerini kolaylatrr ve rya sahibinin tvbe istifar etmesini nasib eder.
561

ZELZELE Ryasnda bulunduu yerde zelzele meydana geldiini gren kimseye; bir ktlk yaplacana ve bu ktln sonucunda rya sahibinin yuvasnn dalma durumuna gelmesine rya dellet eder. Bir kimse ryasnda zelzele olup yaad yerin harab bir hale geldiini grmesi; o ehrin bana zulm etmeyi seven, hayrsz mnafk bir kimsenin gemesine rya dellet eder. Ryada zelzele grmek; feryat, figan alayp gzya dkmeye, kark dolambal yalan szler duymaya, can sknts ekilecek haber almaya veya hmile kadnn ocuunu drmesine rya yorumlanr. Ryada bahar aylarnda zelzele olduunu grmek; aile iinde meydana gelecek kavgal, mnakaal ortama rya dellet eder. Ryada yaz aylarnda zelzele olduunu grmek; ok kymetli lim bir kimsenin lmesine, kt ruhlu insanlarn helak edilmelerine rya dellet eder. Ryada sonbahar aylarnda zelzele olduunu grmek; bereketli bir yl geirmeye, o memleketin mahsulnn bol olmasna ve rya sahibinin kazancnn artacana rya iaret eder. Ryada kn zelzele olduunu grmek; iddetli geecek ar bir hastala tutulmaya, hmile kadnn ocuunu drmesine ve ocuun lmesine veya genlerin lecei bir trafik kazasnn olmasna rya dellet eder. ZEMZEM Ryada zemzem imek; hacc farizasn yerine getirmeye, takva sahibi olmaya, islmiyete uygun yaamaya rya dellet eder. Ryada zemzem imek; hayrlara ulamaya, ok arzu edilen eylerin yerine gelmesine, saliha bir kimseylen evlilik yapmaya rya iaret eder. Ryada hasta kimsenin zemzem itiini grmesi; hastalklarndan tez zaman iersinde kurtulup shhatine kavumasna rya dellet eder. ZENGN Ryada zengin olmak; fakirlie dp zelil ve perian olmaya rya dellet eder. Fakir bir kimsenin ryasnda zengin olduunu grmesi; o rya sahibinin eline bir miras geeceine veya zahmetsiz bir para kazanacana rya dellet eder. ZERDE Ryada zerde yemek; dn haberi almaya, snnet yapmak iin hazrlk yapmaya, evldn arzu edilen yere gelmesine, muradlarm olmasna rya dellet eder.
562

ZEYTN Ryada zeytin yemek; gnahkar kimse iin imann grlemesine, hidyete, ilim renmeye, Kur'n- Kerm okumaya, ocuk iin zek seviyesinin ykselmesine, fakir iin mala, zenginlie, gzel geime, dellet eder. Ayaklarnda rahatszlk olan kimsenin ryasnda zeytin yemesi salnn dzelip rahata rya sahibinin yrmesine ihtiyalarn kendisinin temin etmesine rya dellet eder. Ryada zeytin toplamak; hayrl yoldan kazanlacak hell mala dellet eder. Bekr bir erkek bir tabak iersinde kendisine uzatlan zeytini ryasnda yediini grse; erefli bir kadnla evlenir ve onunla mr boyunca mutlu bir hayat srer. Hmile bir kadn veya ei hmile olan bir adam ryasnda zeytin yediini grse; doacak ocuun erkek olacana ve istikbalde nemli mevkilere gelip insanlarn zerine reis olacana rya dellet eder. ZEYTNYAI Ryada zeytinya grmek; rzk ve hell mala, zeytnya ile yalandn grmek ise; rya sahibi iin ifya dellet eder. Ryasnda zeytinya imek; rya sahibinin hastala yakalanacana fakat ksa zaman iersinde bu hastalktan kurtulacana ryas dellet eder. Bazan zeytinya grmek; gz veya kalb nuruna, bazan da yeni doacak ocua yahut rya sahibinin vcudunda nemli yaralarn meydana gelmesine dellet eder. ZIPKIN Ryada zpkn satn alp onu denizde balk yakalamak iin kullanmak; byk ksmetli bir iin eiinde olduunuza ve bu iin sizin gayretinizle elinize geeceine rya iaret eder. ZFAF Ryada zifafa girmek; arzulu olunan eylerin yaplmasna, muvaffak olmaya, birbirlerini seven iki gencin evlenmelerine, hasret ekenlerin birbirlerine kavumalarna, elerin birbirlerine maddi ve manev ynden faydal olmalarna rya dellet eder. Ryada zifafa girmek; evli erkek iin ayet hanmyla zifafa girerse; hanmnn hmile kalacana rya dellet eder. ayet rya sahibi tanmad bir kadnla zifafa girdiini grse; o takdirde rya sahibinin bakire bir kz ziyan edip onunla evlenmek zorunda kalacana rya dellet eder.

563

ZFT Ryada bir evin veya binann d yzne zift srmek; rya sahibinin ailesini ktlklerden korumak iin muhafaza etmesine rya dellet eder. Ryada zift kullanmak; aile hakknda kt sz syleyen dmanla mnakaa etmeye onu yenmeye ve onun akrep gibi kendi kendini sokmasn grmeye rya dellet eder. ZL Ryada zil sesi duymak; aralkl gelecek haberlere ve bu haberlerin bazlarnn rya sahibini zsede bazlarnn ok sevinli olaca iin rya sahibinin sknt ve zntlerini zerinden atacana rya dellet eder. Baz tbircilere gre ryada zil sesi; yalan sze, mekruh olan eyleri yapmaya, dine batl eyleri sokmaya iaret etmektedir. ZN SUU LEMEK Ryada zina etmek; hainlie dellet eder. Bilinmeyen zina eden bir kadn ryada grmek; hayrdr. Tannmayan zinc kadn, tbirce tannandan daha kuvvetlidir. Hasta olan bir kimse ryasnda zina edilen yere girdiini ve oradan kamadn grrse; abuk vefat edeceine ryas dellet eder. Zina eden bir kadnla zina suu ilediini ryada grmek; rya sahibinin er ve fitneye deceine rya iaret eder. Bir kimse ryada gen bir kadnla oynatn zina suu ilediini grrse; maln kaybeder. Eer ilim sahibi ise, dine aykr olacak szler sleme-sine rya dellet eder. Bir kadn ryada bir erkekle beraber bir kadnn olduunu grrse; o kadnn kocasndan dnyalk talep eder. Ryada zina suu ilemek; hrszla dellet eder. Bir kimse ryasnda zina suu ileyen bir kadn grrse; rya sahibi haram mala nail olur. Bir kimse tand birisinin hanm ile zina suu ilediini grrse; o kimsenin malndan birey alr. ZNCR Ryada birisini zincirlemek; o kimsenin Allah- Tel'ya (c.c) kfr etmesine sebep olmaya yorumlanr. Ryada zincirlemek byk skntya dmeye, deme gl ekilecek kadar byk bor altna girmeye rya dellet eder. Ryasnda bekr bir erkek boazndan zincirlendiini grse; saliha, iyi huylu, gzel ahlkl bir kzla evlenir. ayet rya sahibi evli ise; o takdirde bu rya sahibine emanet mal verilir ve de o emanete ihanet eder. Baz tbircilere gre btn vcudunun zincirlerle bal olduunu gren kimseye antaj yaplr ve rya sahibi.ok
564

zor durumlara der. ZNDN Ryada hasta olan bir kimsenin zindana girdiini grmesi; o hastann ecelinin yaklatna dellet eder. Bekr veya dul bir kadn zindana atldn grrse; ar derecede kskan yapda olan bir adamla evlenir. Ryada zindana atlmak; skntya dmeye, mal para kaybetmeye, zor duruma dmeye bell dmann errine veya dnya ileriyle urarken hiret hayatn unutmaya rya yorumlanr. ZYFET Ryada ziyafet vermek; bir toplulua ba olmaya, politika ile uramaya, devlet ynetiminde sz sahibi olmaya dellet eder. Ayrca ryada ziyafete amlmak; uzun zamandr haber alnamayan dosttan haber kmasna ve rya sahibinin o eyadan, maldan faydalanmasna rya dellet eder. ZULM ETMEK Ryada gl adam tarafndan yaplan zulm; yaanlan beldenin bana ahlksz kimsenin gemesine ve o belde de yaayan insanlara ok ktlk yapmasna rya dellet eder. Ryasnda zulm yaptn gren kimse; maln, parasn elinden yitirir ve fakir duruma der. Ryasnda zulm yaptn ve yapt zulmden piman olduunu gren kii; tvbekar olup zerindeki kul haklarn demeye urar. Ryasnda bir tandna zulm ettiini gren kimseye; ryasnda zulm etmi olduu kimseden bir ktlk gelir. Ryasnda kendisine zulm edildiini gren kimse; dmann kendi kazd ukura kendisinin dmesine, dnya ve hiret hayatnn gzelliine veya Allah- Tel (c.c) indinde mazlum olup dualarn kabul olmasna rya dellet eder. Ryasnda birisine zulm ettiini ve onun kendisine beddua ettiini gren kimse; Cenb- Hakk'n (c.c) gazabna urayp bana ok kt olaylar gelir. Ryasnda hocas tarafndan kendisine zulm edildiini gren kimseye; o hoca tarafndan ok nemli bilgiler retilir ve rya sahibine istikbalde o bilgiler ok faydal olur. ZMRT Ryada zmrt grmek; ilenmi ise, hell kazanlm paradan istifade etmeye dellet eder. Ryada birisine zmrt ta vermek veya almak; iyi sz syleyip gzel dostluk kurmaya ve bu dostun madd ve
565

manev yardmlarn grmeye rya dellet eder. Bekr kimsenin veya bekr evld olann ryasnda zmrt yzk taktn grmesi; ahlk ynnden mkemmel gzel huylu ve gler yzl olan bir gelin veya damat sahibi olmasna, evldnn iyi evlilik yapp ok mutlu bir mr srmesine rya tbir edilir.

566