TRANSMEDIA STORYTELLING

WAT KUNNEN COMMUNICATIE ADVISEURS LEREN VAN DE ENTERTAINMENTINDUSTRIE? THEJANEWAY.NL @MARIELLEAARTS @INDIRAREYNAERT

OVER THEJANEWAY NEW MEDIA

PROFESSIONAL SCHOOL EXPERT ADVICE

RESEARCH

PROGRAMMA

BASISELEMENTEN VAN EEN VERHAAL

M A S T E R
PROTAGONIST ANTAGONIST

P L O T S

HELPER

MENTOR DEUS EX MACHINA

• 1E OMSLAGPUNT

MIDDEN
• INCITING INCIDENT SCENE1 SCENE2 SCENE3 • 2E OMSLAGPUNT

•  Q U E S T •  A D V E N T U R E •  P U R S U I T •  R E S C U E •  E S C A P E •  R E V E N G E •  L O V E •  F O R B I D D E N L O V E •  T H E R I D D L E •  R I V A L R Y •  U N D E R D O G •  T E M P T A T I O N •  M E T A M O R P H O S I S •  T R A N S F O R M A T I O N •  M A T U R A T I O N •  S A C R I F I C E •  D I S C O V E R Y

OPEN

CLIFFHANGER

BEGIN
MCGUFFIN

EIND EIND

HAPPY GESLOTEN UNHAPPY

BEGIN

BEGIN

BEGIN

MIDDEN

MIDDEN

MIDDEN

EIND

EIND

EIND

VAN CROSSMEDIA NAAR TRANSMEDIA
CROSSMEDIA

MEDIUMAFHANKELIJK

MEDIUMONAFHANKELIJK

INTERACTIEVE TVFORMATS

BIG IDEA (campagne)

SECOND SCREEN

STORY (entertainment)

PERVASIVE GAMES

MEDIUMAFHANKELIJK
PUBLIEK

M2

M1

IDOLS

SECOND SCREEN

MEDIUMONAFHANKELIJK
SOCIETAL
STORYTELLING

BUSINESS

INSIGHTS

CONSUMER

RELEVANTIE

MEDIUMSPECIFICITEIT

BIG IDEA

PRODUCT

CO CREATIE

USABILITY

BURENDAG: CO CREATIE

AUTONOME BOUWSTENEN
M2 M1

FANS

TRANSMEDIALE

VERHAAL

SCRIPTWRITING: CO CREATIE

TRANSMEDIA FRANCHISE

HIGH CONCEPT 1975

VAN CROSSMEDIA NAAR TRANSMEDIA
CROSSMEDIA

MEDIUMAFHANKELIJK

MEDIUMONAFHANKELIJK

INTERACTIEVE TVFORMATS

BIG IDEA (campagne)

SECOND SCREEN

STORY (entertainment)

PERVASIVE GAMES

TRANSMEDIALE STATUS IN NEDERLAND

DE NIEUWE HYPE

IDEAAL BEELD

HENRY JENKINS
UNIFIED AND COORDINATED ENTERTAINMENT EXPERIENCE

"SYNERGY“

ACCESSIBLE ON ITS OWN TERMS

(R)EVOLUTIE

BENCHMARK

COMING OUT OF THE COFFIN
S Y N T H E T IS C H B L O E S A M P L E S V E R SP RE I ONDER BEKEND B L O G G E R D D E S

D AT I N G R E C L A M E ( L O V E B I TTE N .N E T ) E N WEBSITES ( B L O O D C O P Y. C O M )

WEERBERICHTEN VOOR VAMPIEREN

BUZZ

REALITEIT VS FICTIE
IN CHARACTER B L O G G I N G ( + C O M M E N T S )

‘AMATEUR’ WEBSITES N . A . V. GEBEURTENISSEN IN DE S E R I E

TRUBLOOD (BEVERAGE) E N TRUE BLOOD ALS MERK

TBWITHDRAWAL.COM

CASESTUDIES
8 CASESTUDIES

4 GENRES

CONTEXT

MINDMAPS

ANALYSE

MAPPING WORKS, ESSENTIALLY, BY HELPING PEOPLE TO SEE THE UNSEEN.

MAPPING VAN COMMUNICATIE
DISTINCTIE GECOÖRDINEERDE ACTIVITEITEN VERSUS ONGECONTROLEERDE ACTIVITEITEN

PRODUCENTEN VERSUS CONSUMENTEN VERHAAL ERVARING PROMOTIE

MAPPING VAN COMMUNICATIE

TOOLS
BUBBL.US
•  MINDMAPPING

DIGITALMETHODS.NET LINKRIPPER
•  HYPERLINKS OP EEN RIJTJE VAN EEN WEBSTE

GOOGLE BLOG SEARCH SCRAPER
•  WAT WORDT ER VERTELD OVER EEN SUBJECT?

EN NOG VEEL MEER OP HET GEBIED VAN:
•  MEDIA ANALYSE •  DATA VERZAMELEN

G E N R E  

N E D E R L A N D S F O R M A T  

A M E R I K A A N S F O R M AT

S O A P  

GOEDE TIJDEN SLECHTE T I J D E N   T H E V O I C E O F H O L L A N D  

A S T H E W O R L D T U R N S  

T A L E N T  

A M E R I C A N I D O L  

R E A L I T Y  

W I E I S D E M O L ?  

S U R V I V O R  

J E U G D  

S P A N G A S  

H A N N A H M O N T A N A  

WERELD VAN GTST IS TOEGANKELIJK VOOR DE KIJKER
• MAAR NIET OPTIMAAL

FANS KRIJGEN PROMINENTERE PLEK
• FORMAT EVOLUEERT

SAVE ATWT ONDUIDELIJK CENTRAAL PLATFORM
•  FANS WORDEN BUITENGESLOTEN •  GEEN EVOLUTIE IN FORMAT

UITBUITING MERK SCHEIDING ACTIVITEITEN
• CONTROLE • RELEVANTIE MEDIA-UITINGEN ONTBREEKT • SPONSOR

RED ROOM VODAFONE LANGE PREQUEL
• AUDITIES IN DE HUISKAMER • IN DIENST VAN HET VERHAAL • INTEGRATIE KIJKERS • INTERACTIE TUSSEN DE ACTIVITEITEN • THUISCOACH

THE STORY SO FAR

VASTSTAANDE FORMATS EVOLUEREN EN TRANSFORMEREN

FORMATS LIJKEN NIET TE EVOLUEREN

BALANS EN INTEGRATIE TUSSEN EN VAN DE ACTIVITEITEN

VEELAL STERKE SCHEIDING TUSSEN DE ACTIVITEITEN (CONTROLE)

GRENSVERLEGGING EN CREEËREN VAN EEN WERELD ZORGEN VOOR COMMITMENT EN ENGAGEMENT MET DE CONSUMENT

GEEN ENGAGEMENT MET DE CONSUMENT ZORGT VOOR ONTEVREDENHEID

SUCCESVOLLE ELEMENTEN
HET VERHAAL
BINDING STIMULEREN MET KIJKER EN TUSSEN KIJKERS MEERDERE INGANGEN TOT HET VERHAAL/DE VERHALEN (INTERACTIE, ACTIEVE KIJKERS)

MEDIUMOVERSTIJGING: ERVARING INZET MEDIA STAAT IN
DIENST VAN HET VERHAAL (OOK SPONSORS!) TELEVISIEFORMAT VERANDERT IN CONCEPT HET TASTBAAR MAKEN VAN HET VERHAAL D.M.V. HEDENDAAGSE MEDIA/ TECHNOLOGIE DAT PAST BIJ DE DOELGROEP BALANS EN SAMENWERKING TUSSEN GECOÖRDINEERDE ACTIVITEITEN & ONGECONTROLEERDE ACTIVITEITEN

OPDRACHT
WAT KUNNEN COMMUNICATIE ADVISEURS LEREN VAN DE NEDERLANDSE ENTERTAINMENT INDUSTRIE?

BEDENK PER GROEP EEN TRANSMEDIA FRANCHISE OF EEN SECOND SCREEN VOOR DE VOLGENDE GEBIEDEN:

Onderwijs Dienstverlening OH Educatie Risicogebieden

VIND ONS (LEUK) OP FACEBOOK.COM/THEJANEWAY

THEJANEWAY.NL
CONTACT@THEJANEWAY.NL CRONJESTRAAT 2 6814 AH ARNHEM NL +31(0)6 534 80 875 FACEBOOK.COM/THEJANEWAY TWITTER @THEJANEWAY

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful