You are on page 1of 2

诚意补习中心 Pusat Tuisyen Ikhlas Jaya

Latihan Novel
Jawapan anda hendaklah berdasarkan satu daripada novel yang telah anda kaji. (i) (ii) (iii) (iv)
(v)

Hikmah, karya Mohd. Faris Ikmal Sukar Membawa Tuah, karya Suziana Che Will Bukan Duniaku, karya Aida Shahira Istana Menanti, karya Abd Latip Talib Lestari Bukit Menghijau karya Syed Mahadzir Syed Ibrahim Di Sebalik Wajah karya Elee Mardiana Erti Sebuah Pengorbanan karya Zaihanim Abidin Wira Persona Avatari karya Ahamad Zaki Abu Bakar

(vi) (vii) (viii)

Latihan :
1.

Jelaskan tema yang terdapat dalam novel yang telah anda kaji. Huraikan dua persoalan yang terdapat dalam novel yang telah anda kaji. Huraikan satu nilai dan satu pengajaran yang terdapat dalam novel yang telah anda kaji. Nyatakan perwatakan utama yang terdapat dalam novel yang telah anda kaji.
1

2.

3.

4.

6. Jelaskan satu latar tempat dan peistiwa yang berlaku berdasarkan novel yang telah anda kaji. Jelaskan gambaran masyarakat yang terdapat dalam novel yang telah anda kaji. 2 .诚意补习中心 Pusat Tuisyen Ikhlas Jaya 5. Jelaskan peristiwa yang menjadi permulaan dalam novel yang telah anda kaji. 7.