Şcoala cu cls.

I-VIII “Vasile Goldiş”, Alba Iulia Cabinet de Asistenţă Psihopedagogică Profesor-psiholog: Rîpan Alexandra-Roxana

Nume şi Prenume: Data:

Chestionar (cu întrebări deschise) adresat cadrelor didactice VIOLENŢA ÎN ŞCOALĂ
1. Consideraţi că elevii se simt în siguranţă în timpul petrecut în şcoală?

2.

Consideraţi că şcoala dumneavoastră oferă siguranţă cadrelor didactice şi elevilor?

3.

Care sunt cele mai importante pericole sau ameninţări cu care se confruntă în present

elevii? Dar profesorii din şcoală?

4.

Care sunt cele mai frecvente situaţii de violenţa în şcoală între elevi, a elevilor fată de

profesori, a profesorilor faţă de elevi?

5.

Oferiţi exemple de situaţii concrete de violenţa petrecute în şcoală. Cum au fost rezolvate

aceste situaţii?

Care credeţi că este tendinţă de apariţie a cazurilor de violenţa în această şcoală? (creştere. profesorul-psiholog. scădere. etc. menţinere). Cât de importantă credeţi că este problema violenţei pentru şcoala dumneavoastă? Este necesară o strategie a şcolii care să combată sau să prevină situaţiile de violentă şcolară? În care dintre etapele derulării strategiei aţi dori să vă implicaţi.6. Vi s-a întămplat să aveţi vreun conflict cu părinţii elevilor dumeavoastră? Care au fost cauzele? Cum s-au rezolvat? La cine aţi apelat pentru rezolvarea acestei situaţii? 9. . 10. ISJ.) 7. Credeţi că sunteţi sufficient asistat în rezolvarea cazurilor de violenţă? De la cine aşteptaţi mai multă impplicare? (de exemplu: poliţie. 8. Cunoaşteţi situaţii de violenţă generate de grupuri de copii şi tineri din vecinătatea şcolii? Daţi exemple.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful