You are on page 1of 73

Workshop

Handvaten voor onderweg ...

Even voorstellen ...

Denis Doeland
Management, Consultancy & Advies P: +31 20 4272880 M: +31 6 13520250 E: denis.doeland@ddmca.com L: linkedin.com/in/denisdoeland T: @denisdoeland W: denisdoeland.com

Vragen die onderweg worden beantwoord ...

WAT IS DE ZIN EN ONZIN VAN DE ONLINE WERELD VOOR EEN ARTIEST? HOE CREER IK WAARDE EN ZICHTBAARHEID VOOR MIJN ARTIEST? IS ER EEN ONLINE STRATEGIE MET DO'S EN DON'T? HOE WEET IK WIE MIJN FAN IS OF HOE KAN IEMAND FAN WORDEN? WAT IS ONLINE FANBASE MANAGEMENT? HOE VERKOOP IK MIJN MUZIEK/VIDEO'S/MERCHANDISING ONLINE? WELKE ONTWIKKELINGEN ZIJN ER MOMENTEEL? HOE KAN ONLINE HELPEN BIJ HET CREREN VAN INTERNATIONAAL SUCCES? ZIJN ER BEST & WORST CASES?

Zin en Onzin ...

Volgens Gillebaard et al. (2010), die zich baseren op basis van cijfers

van het CBS, heeft inmiddels 93% van de Nederlanders toegang tot internet. Van de Nederlanders met een breedbandverbinding beschikt 50% over ADSL, 30% over kabel en 2% over glasvezel. 41% van de Nederlanders met een inter netverbinding zegt over een internetsnelheid van boven de 20 Mbit/s te beschikken. 16% zegt over een snelheid van 50 Mbit/s of meer te beschikken.

Naast de uitstekende penetratie van breedband heeft Nederland ook

een goed randvoorwaardelijk kader voor het gebruik van internet. Nederland staat wereldwijd op de vijfde plaats voor wat betreft ereadiness, het vermogen om het gebruik van internet en ICT om te zetten in economische winst en maatschappelijke welvaart. Het vertrouwen in het gebruik van het internet is hoog in Nederland en ook qua digitale vaardigheden scoren we goed.
Feiten om te delen - Digitale contentdistributie in Nederland door mr. dr. Bart W. Schermer en mr. drs. Martine Wubben

Zin en Onzin ...

Nog dit jaar zal het aantal gebruikers van mobiel internet wereldwijd

groeien van de huidige 500 miljoen naar een miljard. Dit is althans de voorspelling van netwerkleverancier Ericsson. Verder stelt de multinational dat deze stijging van het aantal gebruikers van mobiel internet na 2011 alleen maar explosiever zal worden. De verwachting is dan ook dat in 2015 ongeveer 3,8 miljard mensen gebruik zullen maken van mobiel internet.
Zo maakten KPN, T-Mobile en Telfort al eerder bekend dat het

dataverbruik in 2010 met 50% gestegen was, terwijl Vodafone zelfs met een groei van 200% te maken kreeg. Uiteraard kunnen deze ontwikkelingen niet los gezien worden van de toenemende verkoopcijfers van apparatuur die gebruik van mobiel internet mogelijk maakt. Zo werden er in 2010 in Nederland twee miljoen smartphones en 350.000 e-readers en tablets verkocht. Naar verwachting zal de verkoop van deze relatief nieuwe producten de komende tijd alleen maar verder toenemen.
Bron: Ericsson, KPN, T-Mobile, Telfort

Zin en Onzin ...

Totale convergentie thuis en mobiel internet ... 24/7/365 toegang tot content ...

Zin en Onzin ...

Nielsen Midem Januari 2011 ... meer dan 50% van de globale online populatie consumeert muziek op enigerlei wijze

Zin en Onzin ...

Andere hobby....

Ga iets anders doen ...

Internet Strategie

Internet Strategie

Online Wereld Multi Platform principe Push & Pull mechanisme Relevantie = Consistentie = Discipline principe Conversatie driehoek Vrienden maken Business Intelligence - Content = King = Data principe W-E-I-G-K-E-U principe Real Time - 24/7/365

Online Wereld

Online Wereld

totale online wereld Eigen domein

Eigen sociale netwerken

Derden domein + sociale netwerken

Multi Platform

Multi Platform principe

Website

Website

Internet Strategie
80% of the worlds online journeys begin in search and 97% of journalists go online daily to commence research

Zoekmachines

Push & Pull Mechanisme

Push & Pull Mechanisme

totale online wereld

Social Video

Social Audio

Eigen Online Wereld

Social Network

Social Foto

Multi Platform = Betere positionering in Zoekmachines

Social Media

Eigen domein

Derden domein

Derden domein

Social Media

Content Categorieen

Content Categorieen

R-C-D Principe

Relevantie = Consistentie = Discipline principe

Relevantie

Consistentie

Discipline

- Nieuws - Fotos - Downloads - Podcasts - Vodcasts - Streaming

- Nieuws (wekelijks) - Fotos (maandelijks) - Downloads (wekelijks) - Podcasts (half maandelijks) - Vodcasts (half maandelijks) - Streaming (wekelijks)

- Nieuws (52x) - Fotos (12x) - Downloads (52x) - Podcasts (26x) - Vodcasts (26x) - Streaming (52x)

jaar

Relevantie = Consistentie = Discipline principe

100

75 Awareness 50 Activatie 25 Activatie 0

jaar

Relevantie = Consistentie = Discipline principe

Inconsistentie leidt tot afname van de online invloed in het netwerk

Conversatie Driehoek

Conversatie Driehoek

User

publishing / talking

following / listening

Conversation

Moderator

Data
analyzing / informing

Vrienden maken ...

Vrienden maken om vrienden te krijgen ...

Business Intelligence

Business Intelligence

Business Intelligence

Business Intelligence

Business Intelligence

Business Intelligence
Infograph Twitter Followers Chart of Top DJs 4th of April 2011 (-90 days)
Armin van Buuren, Tiesto, David Guetta, Ferry Corsten, Dj Chuckie

(c) 2011 - DDMCA - All Rights Reserved - contact: denis.doeland@ddmca.com

Business Intelligence
less

High Influencial

Database
less most most

Social
less

Web
Less Influencial

Medium Influencial

= influencer
less

W-E-I-G-K-E-U Principe

W-E-I-G-K-E-U principe

Web
Informatie

Social

Aanbiedingen
Fan/Klant/Bezoeker/ Kiezer ...

Relatie
Producten

Locatie

Conversatie
Apparaat Onafhankelij

Input

Activiteit

Sales

Sentiment

Bereik

Real Time

Real Time

Samengevat

Samengevat

Online strategie omvat gehele online domein Content bestaat uit 4 categorieen Push & Pull van techniek en content Relevantie = Consistentie = Discipline Conversatie driehoek Vrienden maken om vrienden te krijgen Business Intelligence Content = King = Data W-E-I-G-K-E-U principe Real Time - 24/7/365

Verandering

Veranderingen in ...

Organisatie Werkwijze Denkwijze

Neem internet serieus ...

Een en ander betekent dat je binnen de organisatie onvoorwaardelijk de tijd zult moeten nemen om van het internet een succes te kunnen maken. Anders zul je een van de velen zijn die verdrinkt in de oneindige mogelijkheden van het internet. Het is wellicht overbodig om te melden dat de gouden bergen dan veranderen in een bodemloze put.

Analyse

Analyse

Fandistribution

Analyse
Fans op Facebook

Posts, likes en comments op Facebook

Analyse
Fan growth Fan growth

Interaction

Response

Analyse

Response tijd op Facebook

Analyse

Type posts op Facebook

Analyse

True Reach (Bereik) 1 2 3 4 5 6 7 8 Followers Volgers Friends Vrienden (iemand volgt, men volgt) Total Retweets Aantal keren ge-retweet Follower/Follow Ratio Ratio volgers en personen die men volgt Followed Back % Percentage mensen dat elkaar volgt @ Mention Count Aantal keren dat men is genoemd List Count Hoe vaak wordt men genoemd in een Twitter List? List Followers Count Hoeveel volgers volgen deze Twitter Lists?

Amplication Probability (Actie) 1 2 3 4 5 6 Unique Retweeters Unieke personen, die retweeten. Unique Messages Retweeted Aantal tweets, die geretweet zijn Follower Retweet % Percentage van volgers, die retweeten Unique @ Senders Uniek aantal personen dat iemand mentioned Follower Mention % Inbound Messages Per Outbound Message Update Count Aantal keer dat men tweet

Network Inuence (Invloed) 1 2 3 4 5 6 7 List inclusions Hoe vaak komt men voor in een Twitter List? Follower/Follow Ratio -Ratio volgers en personen die men volgt Followed Back % Hoeveel % van de personen die men volgt, volgen ook terug. Unique @ Senders Uniek aantal personen dat iemand mentioned Unique Retweeters Hoeveel verschillende mensen hebben dit gedaan? Inuence of Followers Hoeveel invloed hebben de personen die iemand volgen? Inuence of Retweeters and Mentioners Invloed (Klout score) van mensen, die retweeten of @s

Twitter volume & Klout score

Analyse
De website score is een cijfer op een schaal van 100 punten, die de prestatie op het gebied van internet marketing vertegenwoordigt. Het algoritme is gebaseerd op 50 criteria, waaronder zoekmachine gegevens, structuur van de website, prestatie van de website en andere relevante zaken. Een score lager dan 40 betekent dat er op veel gebieden valt te verbeteren. Een score boven de 70 is een goed teken en het betekent dat de website waarschijnlijk goed is geoptimaliseerd.

Websites

Analyse

www resolve (duplicaat content) text/html ratio minder dan 15% meta-tags en meta-beschrijving ontbreken w3c validiteit te laag te veel frames gebruikt te veel ash gebruikt alt-attributen ontbreken headings ontbreken sitemaps ontbreken

Analyse

You need a Page for your business rather than a Prole. The main reason is that a personal Prole used for business is simply against Facebook Terms & Conditions. You run the risk of Facebook pulling the plug on your Prole. A Facebook Page actually does have benets compared to a Prole for instance: access to Insights (analytical data), no limitations in the number of fans you build (Proles are max 5.000 friends), use of apps and ads, interaction with other Pages, etc.

Reputatie en Invloed (bron: www.rankingz.com/music-bandz)

Inzichten ...

Hoog zendgehalte, weinig dialoog Weinig vrienden gemaakt Beperkt gebruik van netwerken/technologieen Geen consistenstie berichtgeving Weinig interactie mogelijkheden op websites Websites worden niet goed onderhouden

Kansen

Kansen ...

Uit de onderzoeken komt het beeld naar voren dat er sprake is van substitutie als gevolg

van het downloaden uit illegale bron. Door deze substitutie leidt de entertainmentindustrie verlies, of meer correct gesteld, loopt de industrie potentile omzet mis. Hoewel substitutie een negatief effect heeft op de entertainmentindustrie en er dus omzetderving optreedt, moet niet uit het oog worden verloren dat de markt voor de verkoop van (digitale) content niet statisch is. Economische en maatschappelijke ontwikkelingen, alsmede technologische vooruitgang zorgen ervoor dat markten veranderen. Onder invloed van (radicale) innovaties kunnen bestaande markten ingrijpend veranderen. Zo zullen nieuwe technieken en bedrijfsmodellen uiteindelijk de oude technieken en modellen verdringen en zorgen voor een nieuw evenwicht.

Binnen de markt voor content zien we ook een aantal signicante veranderingen, met

name op het gebied van de distributie. Digitalisering en breedbandig internet hebben de mogelijkheden om content aan te bieden ingrijpend veranderd. Verdere technologische ontwikkelingen en een veranderd digitaal ecosysteem zullen ervoor zorgen dat businessmodellen richting de toekomst veranderen en dat bestaande waardeketens veranderen. Als zodanig is de omzet die binnen een bepaald businessmodel wordt gegeneerd, of de prijs die wordt gehanteerd, geen statisch gegeven.
Feiten om te delen - Digitale contentdistributie in Nederland door mr. dr. Bart W. Schermer en mr. drs. Martine Wubben

Kansen ...

Kansen ...

Kansen ...

Verschuiving businessmodellen ...

Kansen ...

Dieven, rovers, mafa, bendes ... Criminaliseren van eigen fans

Kansen ...

Diverse sites bieden de mogelijkheid om tegen een zeer laag bedrag auteursrechtelijk

beschermde werken te kopen. Deze sites claimen soms dat zij rechten afdragen aan de auteursrechthebbenden, terwijl dit in werkelijkheid niet gebeurd. Voor de consument kan het lastig zijn om te beoordelen of een dergelijke site legaal of illegaal is. De betaalsites bieden onder andere downloads en streams aan. Meestal kan een abonnement worden afgenomen. Tegen betaling van een eenmalig, jaarlijks of maandelijks bedrag kan men dan onbeperkt downloaden.

Een tweede manier om geld te verdienen aan illegale contentdistributie is het

plaatsen van advertenties op de sites waarvan men kan downloaden, of die verwijzen naar auteursrechtelijk beschermde werken. Nu downloadsites over het algemeen veel trafc genereren, zijn de inkomsten uit advertenties aanzienlijk. Zo berekende MarkMonitor (2011) dat de sites MegaVideo, MegaUpload en Rapidshare samen alleen al goed zijn voor 21 miljard bezoeken per jaar. Al deze sites staan in de top 100 meest bezochte site aldus meetbureau Alexa. Ook een site als ThePirateBay.org heeft in de top 100 van meest bezochte websites gestaan. Mininova had in 2007 een omzet van 1 miljoen euro, waarvan het merendeel afkomstig was uit advertenties.
Feiten om te delen - Digitale contentdistributie in Nederland door mr. dr. Bart W. Schermer en mr. drs. Martine Wubben

Kansen ...

Danaher et al. (2008) onderzochten de relatie tussen het verwijderen

van legale content van de iTunes Store en de consumptie van ditzelfde materiaal via le sharing netwerken. De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat na het verwijderen van de legale content er een toename in de consumptie van het illegale aanbod kwam van 20%.
Consumenten geven diverse redenen aan waarom zij kiezen voor het

illegaal aanbod in plaats van voor het legale aanbod. In de kostenbaten analyse van de consument speelt het transactie nut (het feit dat een download gratis is) veelal een doorslaggevende rol. Het feit dat content gratis kan worden verkregen wordt in nagenoeg alle onderzoeken als belangrijkste reden voor het downloaden uit illegale bron genoemd. Naast de prijs worden ook het kunnen ontdekken en uitproberen van nieuwe content en het niet kunnen krijgen van de content via legale kanalen genoemd.
Feiten om te delen - Digitale contentdistributie in Nederland door mr. dr. Bart W. Schermer en mr. drs. Martine Wubben

Kansen ...

Kansen ...

Kansen ...

Sponsoring Concerten

Merchandising Naburige Rechten

Auteursrechten

Masterrechten

Ga slimmer om met de fragmentatie van de exploitatie van jouw rechten ...

Kansen ...

Content (streaming en/of download) beschikbaar maken in eigen domein

en derden -domeinen

Free / Medium / Pro (abonnement) Advertentie of sponsor -integratie Connectie met elke sociale of online identiteit noodzakelijk Benader inuentials en omarm fans Doe een Online-onderzoek Wees voorzichtig met rechten-fragmentatie Grotere fanbase leidt tot meer transacties

Cases

Cases ...

Arcade Fire gebruikt Google Streetview

Cases ...

Armin van Buuren veel integratie met derden-diensten

Cases ...

Amanda Palmer haalt in 2 dagen 11.000 dollar op ...

Cases ...

Matthew Ebel abonnementen ...

Vragen ...

Er is altijd iets dat men wil weten ...

You might also like