You are on page 1of 32

MORFOLOGIJA MORFOLOGIJA MIKROORGANIZAMA MIKROORGANIZAMA

DEFINICIJA DEFINICIJA
PROUAVA VANJSKI IZGLED I UNUTARNJU STRUKTURU MIKROORGANIZAMA. KORISTI SE USPOREDNIM METODAMA PROMATRANJA I OPISIVANJA MIKROORGANIZAMA KAO IVIH BIA I IMA PRETENO OPISNI KARAKTER. VEZANA JE UZ RAZVOJ MIKROSKOPA.

MIKROORGANIZMI MIKROORGANIZMI
NEVIDLJIVO VIDLJIVO MIKROSKOP
ELEKTRONSKI OPTIKI a) prokarioti bakterije; cijanobakterije b) eukarioti gljive, alge, protozoa RIKECIJE

OKO

virusi
KRISTALIZIRAJUI VIRUSI MRTVA TVAR (virus mozaika (atomi) duhana) ENZIMI

BILJKE IVOTINJE

OBLICI OBLICI MIKROORGANIZAMA MIKROORGANIZAMA


STALNI STALNI MIJENJAJU SE TIJEKOM MIJENJAJU SE TIJEKOM IVOTA IVOTA NEODREENOG OBLIKA NEODREENOG OBLIKA

OSNOVNI OBLICI OSNOVNI OBLICI MIKROORGANIZAMA MIKROORGANIZAMA


1. OKRUGLI (COCCUS) 2. TAPIASTI

(BACTERIUM I BACILLUS) 3. SPIRALNI (SPIRILLUM)


4. KONASTI (NITASTI)

IZVEDENI OKRUGLI OBLICI IZVEDENI OKRUGLI OBLICI


1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.

DIPLOCOCCUS STREPTOCOCCUS TETROCOCCUS (TETRADE)


SARCINE

STAPHYLOCOCCUS MONOCOCCUS

IZVEDENI TAPIASTI OBLICI IZVEDENI TAPIASTI OBLICI


2.A. BACTERIUM (GR. TAPI) 2.A.1. DIPLOBACTERIUM 2.A.2. STREPTOBACTERIUM 2.A.3. POJEDINANI TAPII 2.B. BACILLUS (LAT. TAPI) 2.B.1. DIPLOBACILLUS 2.B.2. STREPTOBACILLUS 2.B.3. POJEDINANI BACILLI
tapiasti oblici se rijetko susreu kod drugih mikroorganizama i to kod algi (dijatomeje) i nekih virusa.

IZVEDENI SPIRALNI OBLICI IZVEDENI SPIRALNI OBLICI


SPIRILLACEAE 3.1. VIBRIO 3.2. SPIRILLUM 3.3. SPIROCHETA 3.3.A. TREPONEMA 3.3.B. BORELLIA 3.3.C. LEPTOSPIRA
4. KONASTI OBLICI
sumpornih i fero bakterija Susreemo ih kod

VIBRIO

V.cholera

SPIRILLUM

TREPONEMA

BORRELIA

LEPTOSPIRA

Fe-BAKTERIJE

VELIINA MIKROORGANIZAMA VELIINA MIKROORGANIZAMA


Mikroorganizmi su najveim dijelom manji od 0,1mm to znai da ih ne moemo uoiti golim okom. Listig (1869.) je mikroorganizama prvi uveo mjere za veliinu

Te mjere su: a) mikron (1 = 0,001mm) b) milimikron (1m = 0,001) c) angstroem ( 1 = 0,1m)

Danas vrijede slijedee mjere: MIKROMETAR 1M = 0,001MM NANOMETAR 1NM = 0,001 M

PODJELA MIKROORGANIZAMA PODJELA MIKROORGANIZAMA PREMA VELIINI PREMA VELIINI


VIRUSI
NAJSITNIJI, A MEU NJIMA NAJSITNIJI SU 10NM (UZRONIK APA), SREDNJE VELIINE SU OD 50 DO 100NM, A VRLO VELIKI SU OD 250300NM (UZRONIK PJEGAVOG TIFUSA = RIKECIJA)

PODJELA MIKROORGANIZAMA PODJELA MIKROORGANIZAMA PREMA VELIINI PREMA VELIINI


BAKTERIJE
NAJEE REDA VELIINE 1-5M; OKRUGLE 0,31,5M, A TAPIASTE DEBLJINE 0,2-1,5M I DUINE 0,6-8M. MEDJU BAKTERIJAMA PRIMAT ZAUZIMA BEGGIATOA MIRABILIS 50M.

PODJELA MIKROORGANIZAMA PODJELA MIKROORGANIZAMA PREMA VELIINI PREMA VELIINI


KVASCI I GLJIVE
REDA VELIINE 5-10M. KOD FILAMENTOZNIH GLJIVA, MJERIMO SPORU (5-10M).

PODJELA MIKROORGANIZAMA PODJELA MIKROORGANIZAMA PREMA VELIINI PREMA VELIINI


ALGE I PROTOZOA
VELIINE SU OD NEKOLIKO MIKROMETARA DO STOTINE MIKROMETARA. U TLU, ALGE SU VELIINE 5100M, A PROTOZOE 220M. U BURAGU PROTOZOE DOSEGNU VELIINU I DO 300M.

BIOLOKI ZNAAJ ODREIVANJA VELIINE BIOLOKI ZNAAJ ODREIVANJA VELIINE MIKROORGANIZAMA MIKROORGANIZAMA
POZNAVANJE VELIINE MIKROORGANIZAMA POSEBAN BIOLOKI ZNAAJ 1. IMA

MIKROORGANIZMI SU U STANJU NASELITI SVAKI PROSTOR U PRIRODI 2. BRZO SE IRE I RAZMNOAVAJU 3. IMAJU OGROMNU DODIRNU POVRINU ZBOG EGA DOLAZI DO VRLO VELIKE BRZINE MIKROBIOLOKIH PROCESA U PRIRODI I VRLO EKONOMINOG TROENJA ENERGIJE. Primjer: Kocka volumena 1mm3, duljine stranica 1mm i povrine 6mm2. Ako u isti volumen (1mm3) stavimo 1.000.000 kockica (mikroorganizama) duljine stranica 0,01mm, onda je povrina 600mm2!!

U 1 ML BURAGOVOG SOKA NALAZI SE 1012 MIKROORGANIZAMA