Nieuwsbrief Politie 2.

0 nummer 112 11 oktober 2011
Is de werkvloer klaar voor Politie 2.0?
 Een
aangever
komt
aan
het
bureau
omdat
zijn
Blackberry
gestolen
is.
Hij
geeft
hierbij
aan
wat
de
ping-id
van
de
 telefoon
is.
De
collega
snapt
het
niet,
wat
is
een
ping-id?????
Een
arrestant
wordt
ingesloten
en
vraagt
of
hij
zijn
 telefoon
uit
mag
zetten.
De
collega
vind
het
ook
irritant
dat
de
telefoon
steeds
overgaat
en
staat
dit
toe,
dat
kan
 toch
geen
kwaad????
Een
twitterende
collega
deelt
zijn
succes
en
een
paar
collega's
kijken
hem
moeilijk
aan
en
 denken:
waar
heeft
ie
het
over???
Lees
verder... Resultaten enquête monitoren en toepassen social media tbv handhavi...
 Hierbij
koppelt
Arnout
de
resultaten
terug
van
de
enquête
op
Politie
2.0
die
deze
zomermaanden
werd
 afgenomen.
Het
vormt
onderdeel
van
meerdere
initiatieven
op
het
gebied
van
handhaving
en
opsporing
die
TNO
 uitvoert
in
samenwerking
met
diverse
korpsen
en
de
Politieacademie
waarin
gekeken
wordt
naar
(het
monitoren
 en
inzetten
van)
social
media.
Hierbij
bedanken
we
alle
Politie
2.0
bezoekers
die
hebben
deelgenomen,
wensen
 we
iedereen
leesplezier
en
zijn
we
uiteraard
benieuwd
naar
jullie
reacties
op
de
uitkomst!
Lees
verder... #SmileNL: Social Media in Law Enforcement NL
 Social
Media-experts
van
bijna
alle
politieregio's
met
elkaar
in
discussie
over
de
toekomst
van
Social
Media
voor
 de
Nationale
Politie,
dat
stond
vrijdag
7
oktober
op
de
agenda
tijdens
een
#SmileNL
bijeenkomst.
De
beurt
was
 nu
aan
Limburg-Noord
om
een
bijeenkomst
te
organiseren.
Lees
verder... Lokale politie lanceert app Lokatiegebaseerde services
 De
zogenoemde
location
based
services
'markt'
(LBS,
denk
hierbij
aan
Foursquare
etc.)
is
'booming'.
Mark
heeft
 hierover
onlangs
een
presentatie
gehouden
tijdens
'step
into
reality'
in
Haaglanden
en
digital
experience
in
 Houten.
Om
eens
te
zien
welke
LBS
diensten
in
jouw
omgeving,
wijk
etc.
actief
zijn
heeft
hij
een
eenvoudige
app
 geschreven.
Lees
verder...

 Niet tijd- en plaatsgebonden werken binnen de opsporing
 Binnen
de
afdeling
is
gesproken
over
het
niet
tijd-
en
plaatsgebonden
werken
(HNW).
Wij
zouden
wel
een
pilot
 willen
draaien.
Zeker
in
het
licht
van
de
NP
en
de
waarschijnlijk
grotere
afstanden
die
moeten
worden
afgelegd.
 Op
internet
is
er
veel
te
vinden
over
voor-
en
nadelen
van
het
HNW.
Voor
wat
de
toepasbaarheid
door
de
politie
 kon
ik
nog
niets
vinden.
Is
er
bij
de
politie
een
afdeling
opsporing
die
aan
het
HNW
doet
of
plannen
heeft
om
dit
 te
gaan
doen??
Of
is
er
een
korps
dat
vanuit
IM/HRM
of
facilitaire
zaken
iets
hierover
heeft.
Aalt
is
benieuwd
 naar
reacties.
 Wijkuren in de wijk. Hoe is het bij jullie geregeld? Hoe
is
het
bij
jullie
in
de
regio?
Ruub
werkt
in
MWB.
Hij
vindt
dat
hij
te
weinig
gepland
wordt
voor
wijkuren.
 Regelmatig
wisselt
hij
hierover
van
gedachten
met
mijn
leidinggevenden.
Alles
is
uit
te
leggen.
Is
de
waan
van
 de
dag
onze
agenda
of
wordt
onze
agenda
door
de
politiek
bepaald?
Ruub
zou
graag
van
wijkagenten
uit
 andere
regio's
eens
horen
hoe
het
bij
hen
is
geregeld
uitgaande
van
mogelijkheden!
Reageer...
 GHB verslaafde vogelvrij?
 Wat
doen
we
met
een
GHB
verslaafde
jongeman
die
zijn
moeder
in
elkaar
heeft
geslagen
en
veel
meer
ellende
 veroorzaakt
maar
die
door
zijn
verslaving
niet
wordt
ingesloten
dus
weer
de
straat
op
gaat?
Gebeld
door
een
 broer
van
die
moeder
die
in
mijn
ogen
terecht
opmerkt:
"Moet
ze
eerst
worden
doodgeslagen
voordat
jullie
er
 wat
aan
doen."
Uiteraard
wel
aangegeven
dat
het
een
beslissing
is
van
justitie.
M.i.
laat
hulpverlenend
 Nederland
hier
ook
een
aardig
steekje
vallen.
Nog
iemand
suggesties?
 Internationale samenwerking in Europa
 Voor
haar
eindscriptie
van
de
recherchekundige
opleiding,
doet
Ninette
onderzoek
naar
de
succes-
en
 faalfactoren
binnen
de
uitgaande
Europese
rechtshulp
in
TGO
onderzoeken
van
politie
Haaglanden.
Concreet
 betekent
dit
dat
ze
kijkt
naar
factoren
die
het
uitwisselen
van
informatie
versnellen
of
juist
vertragen.
Ninette
is
 benieuwd
op
welke
wijze
jij
met
het
internationale
aspect
in
aanraking
komt
in
je
dagelijkse
politiewerk.
En
wat
je
 mening
hierover
is.
Wat
gaat
er
goed
en
wat
is
voor
verbetering
vatbaar?
Reageer... A rule-based architecture for the domain of mobile police work
 Beibei
Hu
laat
in
haar
studie
zien
dat
de
informatiebehoefte
van
politie-agenten
tijdens
de
reactie
op
een
 incident
kan
worden
gemodelleerd
met
technieken
van
het
semantisch
web.
Ze
houdt
hierbij
tevens
rekening
 met
het
feit
dat
de
informatiebehoefte
verandert
tijdens
het
verloop
van
het
incident.
Lees
verder...
 Stapel & De Koning wordt binnenkort vernieuwd!


Momenteel
wordt
de
laatste
hand
gelegd
aan
de
vernieuwing
van
de
website
/
kennisbank
Stapel
&
De
Koning.
 Hier
zie
je
alvast
een
korte
preview.
Lees
meer...
 AGENDA 12
oktober
2011
Yamjam
Ambtenaar
2.0
Yammer 23
oktober
2011
Information
On
Demand
Conference 25
en
26
oktober
2011
Professioneel
Mediacontact 2
november
2011
2nd
European
Workshop
on
Social
Media
as
a
Tool
for
Police
Communic... 8
november
2011
Social
Recruitment
Congres 10
november
tot
8
december
2011
5-Daagse
opleiding
voor
de
Social
Media
Manager
(SMM) 16
november
2011
Power
to
the
webprofessional 24
november
2011
ZyLAB
Universe
2011 7
en
8
februari
2012
Enterprise
2.0
SUMMIT Weet
je
een
evenement,
dat
nog
niet
in
de
agenda
staat,
plaats
hem
er
dan
zelf
in
via
deze
link.
 Marga
van
Rijssel
Huub
Stiekema Bezoek Politie 2.0 op http://www.politie20.nl

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful