WALANG SUGAT

1 Tagpo Setting : sala Julia at mga boradora *Kapag tumibok ang puso *back lights 678 *front 123 II TAGPO *CONSTANT LIGHTS (Tenyong at Julia…) Tenyong: Julia, tingnan ko ang binuburdahan mo… Julia: Huwag na Tenyong, huwag mo nang tingnan, masama ang pagkakayari, nakakahiya. Tenyong: Isang silip lamang, hindi ko na hihipuin, ganoon lang?… ay… Julia: Sa ibang araw, pagkatapos na, oo, ipakikita ko sa iyo. Tenyong: (Tangan si Julia sa kamay) Ang daliri bang ito na hubog kandila, na kay puti ay may yayariin kayang hindi mainam? Hala na, tingnan ko lamang. Julia: Huwag mo na akong tuyain, pangit nga ang mga daliri ko. Tenyong: (Nagtatampo) Ay!… Julia: Bakit Tenyong, napagod ka ba? (Hindi sasagot). Masama ka palang mapagod. Tenyong: Masakit sa iyo! Julia: (Sarili) Nagalit tuloy! Tenyong, Tenyong… (sarili) Nalulunod pala ito sa isang tabong tubig! Tenyong: Ay! Julia: (Sarili) Anong lalim ng buntong hininga! (Biglang ihahagis ni Julia ang bastidor). (Sarili) Lalo ko pang pagagalitin. Tenyong: (Pupulutin ang bastidor at dala). Julia, Julia ko. (Luluhod) Patawarin mo ako; Hindi na ako nagagalit… Julia: Masakit sa aking magalit ka at hindi. Laking bagay! Tenyong: Lumalaganap sa dibdib ko ang masaganang tuwa, narito at nakikita ko na minarapat mong ilimbag sa panyong ito ang pangalan ko. Julia: Hindi ah, nagkakamali ka, hindi ukol sa iyo ang panyong iyan… Tenyong: Sinungaling! At kaninong pangalan ito? A. Antonio N. Narciso, at F. ay Flores. Julia: Namamali ka, hindi mo pangalan iyan. Tenyong: Hindi pala akin at kanino nga? Julia: Sa Among! Iya'y iaalay ko sa kanya ngayong

kaarawan ng pasko. Tenyong: Kung sa among man o sa demonyo, bakit ang letra'y A, N, at F? Julia: Oo nga sapagkat ang A, ay Among, ang N, Natin at ang F ay Frayle. Tenyong: Among Nating Frayle, laking kaalipustaan! Huwag mo akong aglahiin ng tungkol sa mga taong iyan at madaling magpanting ang tainga ko. Julia: Nakaganti na ako! (Dudukutin ni Tenyong sa kanyang bulsa ang posporo at magkikiskis ng maraming butil at nag-aalab na magsasalita). Tenyong: Julia, magsabi ka ng katotohanan, para sa kura nga ba? Kapag hindi ko sinilaban, ay… sinungaling ako… mangusap ka. Susulsulan ko na? (Anyo nang sisilaban). Musika No. 2 Julia: Huwag mong silaban ang tunay mong pangalan. *PANALANGIN bg music (Lalabas si Juana). III TAGPO *CONSTANT LIGHTS (Tenyong, Julia, at Juana mamaya'y Lukas) Salitain Juana: Julia, Julia, saan mo inilagay ang baro kong makato? (Nagulat si Julia at si Tenyong) (Lalabas si Lukas) Lukas: Mamang Tenyong, Mamang Tenyong…! Tenyong: Napaano ka, Lukas? Lukas: Dinakip po ang Tatang mo ng Boluntaryo ng Santa Maria. *INTENSITY MUSIC Tenyong: Diyata dinakip si Tatang? Lukas: Opo Tenyong: Saan kaya dinala? Lukas: Sa Bulakan daw po dadalhin. Tenyong: Tiya, ako po'y paparoon muna't susundan si Tatang. Juana: Hintay ka sandali at kami'y sasama. Julia, magtapis ka… (Magsisipasok sina Juana, Julia, at Lukas). *OFF ANG BACK LIGHTS 678 Tenyong: Oh, mundong sinungaling! Sa bawat sandaling ligayang tinatamo ng dibdib, ay may katumbas na matinding dusa! Mandaraya ka! Ang tuwang idinudulot mo sa amin ay maitutulad sa bango ng bulaklak, na

at makalima po isang araw. Relihiyoso 1. Relihiyoso 1.4:Si. ngayon makikita mo na ang tao mo. at tinutuluyan uli ng limang kaban. Kung ganoon ay hindi mamamatay si Kapitan Inggo. Kakaunti pa! (bibigyan si Marcelo ng kuwalta at tabako). at huwag bibigyan ng mabuting tulugan. ay ang pagkain. mabuti. Marcelo: Mamamatay pong walang pagsala: wala na pong laman ang dalawang pigi sa kapapalo. at ang dalawang braso po'y litaw na ang mga buto. Putin: opo.0: Dalhin dito pati ang papag. Rel. si Kapitan Luis! Ito tagaroon sa amin. kung isulat niya ang kabayo may K. marahil filibustero. hindi.mana dalaw. Relihiyoso 2. ang rasyon na sinasabi ko sa iyo na dagdagan. eh! Relihiyoso 1. patyo ng Gobyerno. datapwa't nang maguumaga po ay pito lamang. kundi. es necesario decir al general que empiece ya a fusilar a los ricos e ilustrados de la provincial. (mgsilabas ang mga dalaw) Tagpo V *CONSTANT LIGHTS Rel. Marcelo huwag mong kalilimutan.sa sandaling oras ay kusang lumilipas. 2: ya lo creo que va mal . 1: kami ay pupunta muna sa gobernador upang pakawalan na ang mga bilanggo. ay daragdagan ng rasyon.0:Bakit ganoon? (gulat) Marcelo: Dahil po. ay huston 526 (binibilang sa daliri). among . na lahat ng C pinapalitan ng K. porque esto va mal. dalhin dito si Kapitan Inggo. Ang rasyon na sinasabi ko sa iyo ay ang palo. Masamang tao iyan.0:Hindi ko sinasabing kabayo ikaw. mabuti mamatay siya. at ang Juez de Paz.0: Tonto. among! Relihiyoso 1. Marcelo: Hindi po ako kabayo. duro que duro awa-awa? Ilan kaban an rasyon? Ang rasyon nan palo. si Kapitan Miguel. (Sa mga kasama niya) Companeros.0: Kapitana Putin. cogeremos el tren en la estacion de guiguinto . sapagka't kung siya sumulat maraming K. si. isang linggo na pong paluan ito. Marcelo: Hindi sila makakain eh! Relihiyoso 1. parito kayo. maraming palo ang kailangan. (magsisihalik sa kamay) Rel. maraming mga bilanggong nakatali sa mga rehas).0:Loko ito! Anong awa-awa? Nayon wala awa-awa.0:Marcelo. si Kapitan Piton. Relihiyoso 1. ha! Marcelo: Dati po'y tatlong kaban at maikatlo sa isang araw na tinutuluyan.3.0: Ah. among. Dadalhin dito. Relihiyoso 1. si Kapitan Inggo ay pinagsaulan ng hininga. at makalimang 125. salamat po . Relihiyoso 1.0:Samakatuwid ay limang beses 25. *LIGHTS OFF *PLAY TRANSITION MUSIC *CHANGE THE BACKDROP IV TAGPO *CONSTANT LIGHTS (Bilangguan sa Bulakan. Marcelo: Hindi po makalakad. SALITAIN Relihiyoso 1. ha? Marcelo: Opo. 1: Kapitana Putin. na si Kapitan Inggo ay arawaraw papaluin at ibibilad at buhusan ng tubig ang ilong.0:Hindi man. Relihiyoso 2. Kaawa-awa naman sila. Relihiyoso 2.0:Si Kapitan Inggo pinagsaulan ng hininga! Narito si Kapitana Putin.0:Marcelo.0:May buhay-pusa si Kapitan Inggo! Saan naroroon ngayon? Marcelo: Nariyan po sa kabilang silid. Relihiyoso 1. habeis traido el dinero para el Gobernador? Relihiyoso 2. cabayo K. nagitgit sa pagkakagapos.0:Kung hindi man mason.0:Kahapon ilan ang namatay? Marcelo: Wala po sana. Sinabi ko sa alkalde na huwag nang papaluin. among! Relihiyoso 1. Marcelo: Opo. among Rel.0:Mabuti. among Relihiyoso 1. among. ngayon po'y lima ng kaban. Marcelo: Salamat po. hirap na po ang mga katawan nila at nakaaawa po namang magsidaing. hemos traido. maraming tao ito… Marcelo: Mason po yata. Putin: salamat po. at isang linggo po namang walang tulog sila! Relihiyoso 2. at ibig daw makita si Kapitan Inggo na asawa niya. 1: (sa mga relihiyoso) Despues de ver el Gobernador … a Manila. huwag nang ibibilad at bigyan ng mabuting tulugan. ano sa akin kundi sila kumain? Mabuti nga mamatay silang lahat.

Kung ikaw irog ko ay masaktan.: si. lurayluray na angkatawan . Wala na akong dapat ipag-alala Julia: oo nga tenyong. Tenyong: ipagpatawad mo Julia pero alam kong maiintindihan ako ni inang. isa sa kikitil.All Rel. Tenyong: huwag ng mangamba Julia: puso ko ay nahahapis Tenyong: huwag ng matakot. masdan mo po at masama ang lagay ni tatang . hindi na maari . ng sugat ay maghilom ng tuluyan. Aming tutubusin ang naaliping Inang Bayan. JUANA.. Suotin mo ng ikaw ay mailigtas sa panganib. ako ay lalaban. amang kong ibig. Juana-Julia . Naluoy na yata ang puso ng mga kastila. (lalabas) *MAGHIHINTAY SA’YO MUSIC *LIGHTS OFF *TRANSITION MUSIC *CHANGE THE BACKDROP TO BAHAY . Mas Kailangan ako ngayon ng Inang Bayan. Tumugtog na ang oras upang bumangon at lumaban ang mga naapi! Tama na ang tatlong daang pagpapaalipin natin sa kanilang kasakiman! Gaya ng aking mga kapatid na naghihintay sa akin ngayon. tatang . Adyos mga kaputol ng dibdib... Aalis na ako. Naglabas ang buto sa mga tinalian. pahatid agad sa aking kandungan. lalaban tayo sa kasamaan ng mga dayuhan ! lalaban tayo para sa inang bayan! isang lalaki: para sa bayan! Lahat: para sa bayan ! (aalis na ang mga lalaki) Julia: tenyong! Tenyong! Tenyong: Julia! Julia: hindi mo dapat iwanan ang iyong ina sa kahapis-hapis na anyo. Pangako ko ay dapat tuparin.. nangagngatal ang buo kong katawan ! nagsisikip ang aking dibdib ! hindi ako maka..hi. a fusilar (lalabas ang mga pari) Tagpo VI *CONSTANT LIGHTS Putin: Tenyong. inang. ngunit kailangan ka niya bilang anak ngayon. Lipos na ng sugat ang buong katawan. magsisihanda kayo . Sa Diyos ako’y nanalig. Ah! Kapag namatay ka. ay Putin .. Lalang ni Lucifer sa demonyong lahi kay Satang malupit nakikiugali.. ay! Ang anyo ni Amang! Ang lahat ng ito’y gawa ng pari na sa Pilipinas siyang naghahari. Inggo Tenyong: Patay na! (iiyak ) Tagpo VII *CONSTANT LIGHTS Putin: tenyong. hindi yata ako makasasapit sa atin . Julia: ako’y iiwanan? Bumalik ka agad nang paglisan mo’y di ikamatay Tenyong: Juliang aking sinta! Julia: o tenyong ng buhay! (tatalikod) Tenyong: (aanyong aalis) kaawa-awa! (tuluyang umalis) Julia: (biglang lingon) te ! umalis na . Asahan mong igaganting pilit.. Tenyong: nariyan ka Julia para sa aking ina. bakit hindi ka humalik ng kamay sa Among? Tenyong: Inang. Huwag mo siyang iwanan. panahon na . tatang . At ikaw irog ko ay itatago sa aking puso.nga. huwag mong pabayaan ang inanag mo! Putin.. sa ulo ng prayle.. Tenyong: Inang. tingnan mo’t naghihingalo . Huwag po kayong maniwalang pakakawalan nila si tatang bagkus ay kanilang papatayin pa ng tuluyan! *sarili* kung nababatid lamang ng mga taong ito ang pinaguusapan ng mga lilo! Nakalulunos ang kamangmangan! (ipapasok si Kapitang Inggo na nakadapa sa papag na makitid) Putin: Inggo ko! Tenyong: Tatang! Juana at Julia: kaawa-awa naman! Tenyong: mahabaging langit! *BACKGROUND MUSIC IN PAIN Tenyong: tatang.. PUTIN Tenyong: Inang! Langit na mataas ! (lalayo kasama ang mga lalaki) Tenyong: mga kasama. ikaw po’y ititihaya ko nang di mangalay Inggo: huwag na anak ko . si a fusilar . kayo na lamang ang inaasahan kong kakalinga sa kanila . ang kaluluwa ko’y inihain ko na sa Bathala. (himatay. tayo’y maghihiwalay ng walang pagsala! Bunso ko. Julia: wala na kong maitututol bagkus ay itong medalya ay baunin. Tenyong: Diyos na may kapangyarihan! Ano’t inyong ipinagkaloob ang ganitong hirap? *DEATH MUSIC PLAYING Tenyong: ang dalawang braso’y gitgit na ang laman. dadaluhan nina Julia) *EXIT JULIA. Nakahahambal.. mga kababayan! Ako’y inyong patawarin. kay sama mong bata. ang mga kamay pong nananakit ng kapwa ay hindi dapat hagkan... Putin: Inggo ko .o. Kahit na ano ang aking masapit.

di-malayong kaming mga klerigo ay mauwi sa pagsasaka. mabuting tao. tayo na't baka ka pa mahalata… among.Teban. Mabuti na ang kristiyano kaysa mapunta ka sa isang moro. Teban: Masama. monicaaaaaaaa! Monica: poooo! Julia: halika . among. Itong si Miguel ay di marunong mangusap. tenyong niyaring pag-ibig Diyata’t ako’y iyong natiis Na hindi mo na sinilip Sa ganitong pagkahapis.. sa isip na ngayon! Julia: ako po’y hindi susunod sa masamang kalakaran ng panahon. narito pala ang among! Mano po. Nasaan si Inang mo? Julia: nariyan ho sa loob. wala naman kaming kinikita.Among.Teban: oo nga. Miguel: Ay…salamat (tuwang-tuwa.Teban:wala iyon. Tadeo) Julia: O. tayo na po’t nang ika’y makapagkumpisal Juana P. Juana: Totoo po ba ang sabi mo. hindi ko po nasagutan… Tadeo: Napakadungo ka! Ay Ige. bagkus ay pakikinggan ko ang udyok ng aking puso. Among Juana: (hahalik sa kamay) (lalabas) .Tagpo VIII *CONSTANT LIGHTS (bahay ni Julia) Juana: Julia. among Tadeo: (kay Miguel) lapitan mo Miguel: baka po akong murahin ah! Tadeo: Bakit ka mumurahin? Juana: Kumusta po naman kayo. wala nang pamisa. P. *MELODRAMA BG MUSIC *FREESTYLE DELIVERY P. Juana: (lalabas) aba. tayo na't nagkayari na kami ng kaniyang ina. (aalis) Julia: *moro yata si Tenyong! XI *CONSTANT LIGHTS Julia:monicaaaaaaaa . Miguel: Ay! Aling Julia… ay…ma…ma… malapit na po… Julia: Alin po ang malapit na? Miguel: Ang…ang…ang… Julia: (Sarili) Ano kaya ang ibig sabihin nito? Tadeo: Miguel. ulilang inaampon ko. among? P. Madali ka . Juana. Juana. Miguel. mga patay at hindi na dinadapit. Teban: Siya nga. P. talaga yatang itong pagkabuhay namin ay lagi na lamang sa hirap.Teban: magandang bata si Julia . Teban: Kaya. Ano pa ang hihilingin mo? Julia: wala po akong magagawa kung hindi siya ang tinitibok ng puso ko Juana: anong tinitibok ng puso? Hindi na sa puso inilalagay ang pagmamahal. Teban: (palakpak) mabuti ang pagkanta mo Julia datapwa’t napakalumbay Julia: (gulat) patawarin po ninyo at hindi ko nalaman na kayo’y nagsirating P. Adyos Juana. Tatawagin ko po. Juana: Julia tila may kinalulugdan ka ng iba Julia: wala po! Juana: kung wala. marunong kang pumili Miguel Tadeo: ako . pumaroon ka kay Lukas. Julia:Adyos po. at nagmumula sa mayamang angkan. Julia ko! Tadeo: Wala ka nang nasabi kundi pulos na "ay"? Hindi ka nagpahayag ng pagsinta mo? Miguel: Sinabi ko pong malapit na… Tadeo: Malapit na ang alin? Miguel: Itinatanong nga po sa akin kung alin ang malapit na eh. kung sa bagay ay kami na ang namamahala. ngayon nga. maghanda pagkat paparating na si Miguel at ang kanyang ama Julia: kung pupunta po sila ay di kausapin mo po! Juana: bakit ba ganyan ang sagot mo? Julia: wala po! Juana: ano ba ang inaayaw mo kay Miguel? Julia: wala po Juana: hindi naman siya pangit.Teban:ah. ngayon napaglirip na ang mga kabanalang ginawa ng mga tao noong araw ay pawang pakunwari at pakitang-tao lamang alinsunod sa malaking takot sa mga prayle. bugtong anak. ang marunong pumili. noong araw kami ay walang inaasahan kundi kaunting sweldo dahil sa kami'y alipin ng mga prayle. Adyos Julia. Sabihin mong hihintay ko siya. Juana. Juana: Bakit dami mo pong mga pinakaing mga pamangking dalaga? P. bakit hindi mo masunod sunod ang aking hiling. ito rin nama’y para sa ikabubuti mo. tantuin niyong kaming mga pari ay hindi mabubuhay sa panay na hangin.) Julia: (Sarili) Ipinagkayari na pala ako ni Inang? Tadeo: Ano ba ang sinabi mo? Miguel: Sinabi ko pong… ay Julia! Ay! Aling Julia! Ay. Monica: opo (aalis) X (P. kamusta ang buhay? Juana: mabuti po. P.

Lukas: Kapitan Tenyong! Akala ko po’y hindi ko na kayo makikita! Matagal na po akong naglalakad ay wala pong makapagturo sa akin kung nasaan na kayo. tuloy ka. (aalis lukas) *LIGHTS OFF Tagpo XII Kabo: talagang may pusong bayani (lalabas si Tenyong at Heneral) Heneral: Kapitang Tenyong. Alam mo ba kung nasan naroroon si Tenyong? Lukas: hindi po. magsabi ka po’t ako’y natatalaga Julia: salamat lukas! Ibig ko lamang ay ihatid mo sa kaniya ang sulat na ito Lukas: asahan niyo pong makakarating sa kaniyang mga palad. Mag-ingat at magbalik ka agad. kung mababasa natin ang destakamentong iyan ay malilisan na natin ang kaparangan? Heneral: oo. Tenyong: At bakit? Lukas: Nagkalamug-lamog po ang katawan ko. Ibalita sa kanila na dito ay wala nang mga kastila. Napakahirap at nakakatakot po ang napagdaan ko bago ako nakasapit ditto. bata at matanda ay huwag lalapastanganin. Ikatlo – ang mga kombento ay sasalakayin. Ikalima – ang mga hindi tagarito at di kastila ay pagpalain. .*LIGHTS OFF Tagpo XI *CONSTANT LIGHTS (lukas at Julia) Lukas: magandang araw po! Julia: Lukas. tipunin ang mga kawal at basahin mo itong tagubilin ngating Heneral Sarhento: makining ang lahat at sisimulan ko na ang pagbasa sa tagubilin ng ating pinuno. Iniwan nang sukat itong bayan. wari’y may iniisip na malalim Sarhento: ngunit kung may laban na ay nagagalak at sumisigla! Tenyente: May tagabayan pong nais kumausap sa Kapitan. Una – madaliin natin ang paglisan sa pook na ito . ikalawa – lulusubon sa araw na tio ang mga natitirang tahanan ng kaaway.) Tenyong: Lukas! Mabuti natutuhan mo itong amin. Tenyong: sarhento. ang kapitan natin ay hindi na sumaya Kabo: siya nga. Tagpo XIV *CONSTANT LIGHTS *CONSTANT LIGHTS (singing of Bayan Ko) *LIGHTS OFF *TRANSITION MUSIC *CHANGE THE BACKDROP TO KKK Tagpo XIII *CONSTANT LIGHTS Sarhento: Kabo Menes . at pagpapatayin ang mga pari na siyang mga masasamang lipi. ang nasa dakong kaliwa ng huling burol na lamang ang natitirang tahanan ng mga kaaway Tenyong: samakatuwid po aking heneral. ikaapat – ang mga babae. kapitan tenyong ( dudukuton sa dibdib ang isang talata) tawagin mo ang sarhento at ipabasa ang nalalaman dito. Ngunit kung kailangan po ninyo’y aking mahahanap. Tenyong: Ano ba ang nangyari sa iyo? Nahulog ka bas a kamay ng mga kaaaway? Lukas: kaaway po’t hindi kaaway ay bumugbog sa akin. Kung wala na po kayong iuutos ay lalakad na ako Julia: wala nang iba lukas. Heneral: Paparituhin( papasok ang dalawa at lalabas si Lukas na may hawak na kalatas. At ikaanim – ang may mga sugat kahit na kaaway ay ampunin.

dahil ako p mismo ang tatayong saksi sa iyong pagtanggap ng mahalagang sakramento ng matrimonyo. ay nakabunggo ako ng mga taliba. Tenyong: Di pa man nangyayari. (orig copy) Heneral: Kapitan Tenyong. bago ako tumugon. Tenyong: Kay Julia! Ano kaya ang nangyari? *KISS THE RAIN MUSIC PLAYING Julia (background voice): Tenyong ko: umayon tayo sa kalooban ng Langit. Marahil nangaligaw ang hukbong iyan. at hiniyawan po ako ng “sino ka?”. ang liko nilang munakala’y hindi ko tutulutang maganap. ako po’y sinigawan ng “cambibe!” Nang Makita ko pong nakasuot sila ng nakasundalong kastila ay lakas loob po akong sumigaw ng “ESPANYA!”. Julia…. kalaban.Tenyong: Hindi ko matawasan. ako ba ang sadya mo? Lukas: Opo. Kapag masupil na natin ang destakamentong nalabi ng kaaway. ay wala ng makakapagbalita kay Julia. hindi ko na maisasagot ang liham. tumanggap k a po yata ng masamang balita? Tenyong: Ay heneral! Dalawa pong kapait-paitan. ngayon din ay sasagutin ko ang sulat na hatid mo. Lukas. Maghanda! (sasabihin papalabas ng silid) Tenyong: Lukas. Yumaon ka na’t baka mapahamak ka pa. ay wala tayong magagawa kundi ang sumangayon sa pasya ng diyos. Tenyong ko: huwag mo akong pabayaan. may dala po akong sulat. patuloy po ang aking paglalakad. ang Inang mo’y noon ding araw na umalis ka’y binawian ng buhay ng Maykapal. Malapit ang putukan. sumigaw po ako ng “KATIPUNAN!” Pinaghahampas po ako ng baril at ako’y pinagpapapalo. kayo’t dili iba ang mga nagsipatay sa aking mga magulang! Kayo’y mga ganid na halimaw na kahalili ng demonyo ditto sa ibabaw ng lupa Julia: Tenyong ko. dahil inakala ko’y katipunan sila.Makabebe po na nagsuot ng Katipunan. ililipat na ang kuwartel-heneral sa iyong bayan. huwag masira ang loob mo. sabihin mo na lamang sa kanya na ako’y uuwi na. Tenyong: Mahabaging Langit. Magsaysay ka. malayo pa ang labanan. ay sa aba ko! Ako po’y nilisan mo na! Ah. kusa po ng loob ko nang maipakilala ko sa iyo ang aking pagdamay sa mga pusong bayani. Ipinapangako ko na hindi mangyayari ang kanilang banta. ako’y ipinagkayari na ni Inang kay Miguel na anak ni Kapitang Tadeo. sa ikadalawampu at lima ng papasok na buwan: kung narito ka. Heneral: Hindi mo po utang. kaipala’y matuturuan mo ako ng mabuting paraan nang ito’y aking maiwasan. Ako’y paparoon muna para tingnan ang mga kuta-kutang dinadaan ng mga kawal. kaya huwag kayong mangamba. O kung dili kaya’y makapag-sasabi na tayo kay inang ng katotohanan. at may nakasalubong akong 5 maysuot na katipunan. magmadali kang pumarito at ako’y iligtas mo sa malaking kapanganiban. Tenyong: Lukas. Sa una mong sakit.” Tenyong: Mabuti nga ang ganoon! Ngunit. ay 2 masamang balita ang dala mo sa akin. ay taus-puso na po akong nagpapasalamat sa inyo. nang hindi ka maabalang lubha. (putukan. ngunit nangagsilipat na sa kapwa tagalng. naglabasan po ang mga nakakubling kasamahan at pinagtulungan po akong bugbugin. Tenyong: Kaninong sulat ito? Lukas: nakasaad po diyan sa ibabaw ng sulat. Diyan ka na Kapitan Tenyong. malayu-layo) (lalabas ang Heneral) *PUTUKAN MUSIC PLAYING Heneral: Kapitan. Basahin po ninyo ang sulat na hatid ni Lukas… O! abang buhay ba’t di ka pa pumulas? Heneral: (binasang madali) kaawa-awa! Ako po’y nakikiramay sa matindi mong dalamhati. nakipagkilala po ako at ako’y pinakawalan na nila. *BACK LIGHTS OFF *KAHIT KAILAN MUSIC PLAYING *LIGHTS ON Tenyong: Lukas.*** . *COMIC MUSIC PLAYING Lukas: Nang ako po’y makalabas ng bayan. Kaya po ang gawa ko ngayo’y kapag may sumino sa akin. iginagayak nila ang pagkakasal sa ‘kin. Tenyong: At bakit naman? Lukas: Sila po pala’y hindi tunay na katipunan. nalaman ko po na sila pala ay mga tunay na sundalong kastila. marahil ito’y siya kong ikakamatay. Sa gawing kanan. mabuti pa ang ako’y hindi mo na nasumpungan! Wala kang malay. mga pariesos na mapagbanal. ngunit sa ikalawa ay mayroon akong maitutulong. Tuloy na ang lakad ko nang maihanda ang lupon ng Koronel Lino. ay tinatanong ko ng:” ikaw ba’y tunay na kastila o tunay na katipunan?” at dinuduluhan ko ng sabing: Ako’y hindi nakapaniwala sa iyong pananamit.

tao po Julia: Lukas! Lukas. ang huni ng ibon. Julia: salamat at ngayo’y mapapanood ko na ang liwanag ni Pebo. KABO MENES Tenyente: Ba’t po nagkaroon ng putukan? Tenyong: mga katipunan dapa! Ang dibdib sayad sa lupa. babanggitin na naman ang buwan. at ako’y iniiibig mo na. Ako’y marami nang utang sa iyo. araw. ako raw po’y Pebo. pagkatapos ay isusunod ang hamog at parang. Julia lamang ang itawag mo sa kanya. Juana: Ganoon naman pala. makarinig lamang ako ng salitain ay tila ningangatngat na ng aso ang aking ulo. Juana: Juliaaa.kinausap ko po lamang ay pumadyakpadyak na’t ako’y nilisan. Julia: Oo. Ngunit kung tutuusin. Ako po’y aalis na. eh Lukas: Ayaw po sila eh. at dami pong sinabi.321) *LIGHTS OFF *TRANSITION MUSIC *CHANGE THE BACKDROP TO BAHAY Tagpo XVI *CONSTANT LIGHTS Lukas: Tao po. bakit umiiyak at nagmamaktol si Julia? Inano mo ba? Miguel: Wala po. Marteng matapang? (sarili)Ako’y si Benus. Julia: ang mga kalaban? Mapapalaban si tenyong aking mahal? Laking panganib! Lukas: Nagkakagulo na po nang umalis ako roon at ako po ay pinauwi na agad ni Kapitang Tenyong at baka ako po’y mapahamak pa at wala nang makakapagbalita sa inyo. ay lalo pa akong inusap nang inusap. hindi ka pa tumulong sa kanila. Julia! *BA’T DI MO PAGBIGYAN MUSIC PLAYING *DRAMATIC EXIT JULIA *JULIA CRYING VOICE BACKSTAGE Tagpo XVIII *CONSTANT LIGHTS Juana: Miguel. at mga bituin. Lukas. Julia: Hahaha! Ulol nga pala. kulang na lamang ng engkanto. at… Miguel: Bakit ba ako’y ayaw mong sagutin? O talang maliwanag. *PUTUKAN MUSIC PLAYING *FLICKERING LIGHTS (123. ihanda. Lukas: Huwag po kayong mag-alaala. ano kalian ka dumating? Lukas: Ngayon po lamang. Ang kumausap sa akin ay ibig ko nang dikdikin. Juliaaaa! Julia: Ano poi yon? Juana: Bakit nagalit ka na ng kinausap ka lamang ni Miguel? Julia: Sinasabi ko na pong ako’y huwag niyang kakausapin at totoo lamang na masakit ang ulo ko. SARHENTO. o marikit na Benus! Julia: At bakit? Sino ang maysabi sa iyo? Miguel: Dahil sa wika mong ang kumausap sa iyo’y ibig mo na. Miguel: Ah! Julia: Tenyong! Nilimot mo na ako! Miguel: Julia. nais ko pong tumulong sa kanila dahil hindi po ako natatakot makipagsagupaan. Benus. Julia: Ang sagot? Lukas: Wala po. Liban lamang na siya’y magkakaroon ng ligamgam. daig mo ang araw na bagong sumikat! Julia: Miguel. Julia: Ano ba ang bilin sa iyo? Lukas: Sabihin ko raw po sa inyo na siya’y uuwi na. Tagpo XVII *CONSTANT LIGHTS Miguel: Julia. walang tingala: ang baril. talagang masakit na ang ulo ko. siya’y si Marte. ang ulan. Julia: Ikaw nga eh. Julia: Maasahan ko kaya? Lukas: Marahil po. huwag mo siyang pagwiwikaan ng pebo at tila bangus… Julia: (sarili) nakapagsumbong pa ang tunggak! . salamat. At ang kumausap sa akin ay ibig kong… Miguel: Ah. Tala. at limuom. Julia: Naririto na naman ang ulol na ito.Tagpo XV *CONSTANT LIGHTS *PASOK HENERAL. Julia: Nakita mo ba siya? Naibigay mo ba ang sulat ko? Lukas: Opo. Julia: Bakit? Lukas: Sasagutin niya na po sana ang sulat ngunit dumating po ang kalaban. nalalaman mo ba.

(kuha sa kamay) Juana: tayo’y matanda na at malalabo na ang mata. maghintay na. nalalaman mo na. Juana: ano po? Tadeo: ako’y may sasabihin. may nais sana akong hilingin na mumunting bagay Juana: magsabi ka lang po’t kung makakaya ay gagawin agad Tadeo: yamang handa na ang lahat. Bakit ba madaraan pa sa madalian? Juana:siyanga po naman. hindi ba kayo nagkakasakit? Juana: wala naman po. Miguel: Hindi pa maaari. Hindi na po yata maaari na tayo’y magtinginan *BAKIT NGAYON KA LANG MUSIC PLAYING *BAC K LIGHTS OFF (lalabas si Julia) *LIGHTS ON Julia: Inang! Nahanap mo na ba ang baro mong makatang hinahanap noong araw? (bitiwan ang kamay ni Juana) (aalis na si Tadeo) Juana: oo. TagpoXIX *CONSTANT LIGHTS Miguel: ah. Adyos Julia! Julia: Adyos (galit) (aalis si Miguel at Julia) TagpoXX *CONSTANT LIGHTS Tadeo: balae.. Tadeo: ikakasal na ang mga bunso natin. huwag ka sanang magagalit Juana: bakit po magagalit? Tadeo: huwag kang tatawa Juana: bakit? Ako ba’y kukuhanan mo ng larawan? Tadeo: hindi. Itong si miguel lang ang laging sinisinat. at sisita pa raw po ng orchestra. Juliaaaaa. Julia: (sarili) Aba’t mga manununog pa. gayun karin. ako’y . sabihin mo po sa kanila na anta-bayanan na lamang ang napagkasunduan. ako’y.Juana: Ang tatang mo’y hindi ba paparito? Miguel: Patungo na po rito. nais ko sanang huwag ng antayin ang ika-25 at ganapin na ang kasalan ng ating mga bunso ngayong sabado Julia: (sarili) aba! At nais pang pabilisin ang pagsapit ng aking kamatayan? Tenyong Juana: tatanungin ko po si Julia kung gayak sa loob niya . Kayo po. si Tatang ay gusting maging en grandeng engrande ang kasal. sapagka’t ang larawan mo ay nandito na sa aking puso! Juana: aba! Daig mo pa ang binata kung magsalita . narito na po si tatang Tadeo: ano balae. Maghintay nalang tayo Tadeo: miguel. dumaan po lamang sa bahay ni Piskal Manuel. Ako’y mag-iisa na. papayag ka ba? . kamusta naman? Tadeo: mabuti rnaman kami.. Juana: Baka nama kung anu-ano pa ang gagawin ng Tatang mo. Julia: inang.huwag na sang magbasag-ulo. Marapat na ang napagiiwanan ay siya na ring magsasama.. nakita ko na . Julia. (kamot ng ulo si Miguel)Si Julia nasaan? Juana: Nariyan po. ika’y umuwi na at sabihin sa piskal na di matutuloy sa sabado Miguel: ako po’y yayaon na . ang yano ay mainam pa sa mata. pasisindihan daw po ang lahat ng Simbahan. (sarili) kaybigat ng dugo ko sa matandang ito! Tadeo: balae. ikaw ang nais kung pumili ng damit na susuotin mo Julia: opo.Juliaaaaaaa (lalabas si Julia) Julia: ano po inang? Juana: tinatanong ka ng bibiyenanin mo Tadeo: iha.

Ako ay pinagalitan ni Aling Juana ng hindi ko po kasama si Julia . monica (LALABAS) Julia: lukas! Lukas: magandang hapon po. tutuloy na ako Lukas: teka monica . Lukas. alam kong hindi ka malilimot ni kapitan . ako’y nilimot na .. *NGITI MUSIC PLAYING *LIGHTS OFF *TRANSITION MUSIC PLAYING *CHANGE BACKDROP TO SIMBAHAN Tagpo XXIII *CONSTANT LIGHTS (kasalan . sige lukas. sabihin mo sa inang na ako’y inihatid mo sa simbahan (aalis si Monica) Lukas: ano po ang kailangan niyo at nang matulungan Julia: bukas na ang ika-25 . Monica: po? Lukas: sige . ngunit puso ko ay para lamang kang Tenyong . Katawan ko’ kanya habang panahon . Nais kang makita Lukas: oo. ang kasal ko kay Miguel! At si tenyong ay di na dumating . (lalakad) (maririning ang ihip ng korneta) (sound effects) ah ! hibik ng langit ! narito na si Tenyong! Nartio na ang magliligtas sa akin ! Lukas: Julia. hali na po kayo at ihatid ko na sa simbahan (aalis si Julia) Tagpo XXII *CONSTANT LIGHTS Lukas: monica san ka pupunta? Monica: sasalubungin ko po si Julia. (natigilan) mag-ingat ka. Narito po si aling julia.. Julia: (kay Monica) Monica ikaw ay umuwi na.lahat) *wedding music (sa loob ng simbahan) lahat: ikakasal na nga si Julia kang Miguel! (Julia at Juana sa may pinto) Julia: natapos na ! wala na! matutupad na ang hiling ni ina. Lukas: po? Julia: itakas mo ako ngayon din at dalhin sa kanya Lukas: naku! Wala na po akong balita kay kapitang tenyong!Hindi ko na po alam kung nasan siya naroroon ngayon. narito na si Kapitang Tenyong! Sugatan po! Julia: sugatan!? (hikbi) tenyong (sarili) *IPAPASOK SI TENYONG KASAMA ANG HENERAL *BACK LIGHTS OFF Julia: tenyong ! *SAD MUSIC PLAYING Tenyong: (naghihingalo) . Ako’y mapapangasawa ng lalaking di ko ibig. tayo nap o inang . Julia: mapapakasal na ako? Mabuti pa lukas ang uminom ng lason at mamatay! Lukas: huwag ka pong mag-isip ng ganyan .*LIGHTS OFF *TRANSITION MUSIC *REMOVE THE BACKDROP Tagpo XXI (daan) *CONSTANT LIGHTS Monica: mang lukas ! mang lukas! Lukas: ano monica? (NASA LIKOD NG BULLETIN BOARD) Monica: manaog po kayo sandali.

*BACK LIGHTS ON Miguel: (lalabas) Julia ko’y bakit? Napano ka? Julia: lubayan mo ako. anong nangyayari? Naghihintay na ang pari. Huwag ka pong magagalit Miguel: hindi po. aking tatawagin (dumating ang pari at kinumpisal si tenyong) P. Miguel yamang siya’y mamamatay rin sa oras na ito ay mangyari nang ipakasal sa kaniya si Julia. Si tenyong po ngayo’y sa Diyos ay haharap. Mediko: (tingnan) aking heneral. ano po ang pasya mo? Tadeo: anak ang taong mamamatay ay di mapagkakaitan Miguel: samakatuwid po’y dapat na akong pumayag? Tadeo: oo anak ko . Lubayan niyo ako. Juana: mamamatay na nga! Julia: sa akin pong dibdib ay hindi umusbongang gawang maglilo sa Inang nag-ampon. ang lahat! Pinsan-pinsan? Julia: pakasal kang mag-isa mo! Miguel: kay sama ng sagot nito! Aling Juana.. G. magpatawag po n pari at nang makapagkumpisal ang mamamatay! Heneral: mamatay pala! Lahat: ha? Heneral: Ginoo (Miguel) mangyaring tawagin ang kura nang makumpisal si Kapitang tenyong. Juana: ipakasal si Julia? At bakit? Miguel: ano ang dahilan? Tadeo: bakit kaya? P. ang kapitang tenyong na sa oras na ito’y lilipat sa bayang tahimik ay may huling kahilingan. ipinapatanong po ng among kung sino ang magbabayad ng deretsos .teban: ngayon ang huling araw ng pagtupad niya sa pangako (hihilahin si Julia sa malayo) Juana: totoo ba ito Julia? Julia:opo inang. Ngunit kailanman ay di madidiktahan ang puso Juana: banal na pagibig! Paano na si Miguel? Miguel: tatang.teban: dahil daw sa sila’y may salitaan na Miguel: May salitaan! P. saklolohan ang kapitang tenyong! G.. Hinihiling po ng mamamatay Heneral:ako ang tatayong saksing lalaki. Pedrito halika. Teban: ako’y pakinggan . ikasal mo na raw po sila P. tanungin ang heneral kung sino ang magbabayad sa deretsos Pedrito: heneral. hingi ko’y patawad ang ipagkaloob sa pamangkin at anak.Teban: opo ginoong heneral. Mga walangawa! (dadalo kang tenyong) Miguel: Julia. Miguel: kung gayon po bao ang mapapangasawa ko? Tadeo: ano ang kailangan? Bao lang sa turing! Miguel: pumapayag na po ako Juana: ginoog heneral.naghihintay raw ang pari teban Julia: hayaan mo pong maghintay siya. Hindi ginusto ang umibig sa pinsang si tenyong. mahal mong bendisyon sa kaniya’y igawad. ipagmamakaamo niya sa iyo Juana. ikakasal po ang kapitang tenyong kay Julia.. Si tenyong po’y mamamatay na! hindi po dapat iwan Heneral: Ginoong mediko. Pari Teban. at ikaw po ang saksing babae. mag-aalas 12 na Juana: Julia. mga bata pa kami’y mahal ko na si tenyong Juana: hindi kita anak! Julia: inang minamahal.

Ikakasal mo o hindi? P.teban: opo. (ginanap ang kasal)Sa mata ng Diyos na makapangyarihan ikaw Julia at Tenyong ay kasal na. ikakasal. Teban: hindi marunong gumalang sa pari. (bendisyon) Heneral: ang dami mong makuti-kuti. Heneral: magbangon ka kapitang tenyong at ako’y nakatupad na ng aking pangako! (bangon si Tenyong) Miguel: walang sugat! Lahat: WALANG SUGAT! *LIGHTS OFF *LIGHTS ON *SUMAYAW SUMUNOD MUSIC PLAYING -END- .Heneral: deretsos! Alipin ng mga prayle ! di kayo makaganap ng tungkulin ng walang deretsos? Nalahian kayo ng mga sukabang prayle! Ako na ang mgbabayad P.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful