You are on page 1of 624

“ŻYDOKOMUNA” Evreii şi comunismul

- Cazul României (1944-1965) -

ediţia aprilie 2013

Iulian Apostu
apostu_i@yahoo.com

CUPRINS

În loc de introducere ................................................................................................ 4 Aparatul administrativ-politic central ..................................................................... 20 Aparatul represiv (Securitate, Miliţie, etc.) ........................................................... 167 Mass media şi sistemul editorial-tipografic ........................................................... 253 Educaţie şi cercetare (sectoarele ideologizate) ...................................................... 282 Cultură şi artă ......................................................................................................... 303 Alţii ........................................................................................................................ 337 Alţi ilegalişti .......................................................................................................... 506 Surse documentare ................................................................................................. 603

2

În loc de motto:
“Americanii joacă acum cartea evreilor şi într-o ţară unde avem 400.000 de evrei, cu câteva zeci de mii infiltraţi în aparatul nostru de stat, economic, politic şi cultural, nu este greu de jucat această carte. Nu vă faceţi iluzii că îi puteţi schimba. Negustorii de ieri, fabricanţii de ieri, jucătorii de la bursa neagră nu-i puteţi transforma, chiar dacă vin şi vă demonstrează că l-au citit pe Marx şi că-l studiază pe Lenin […] Plin de evrei, peste tot evrei […] Sioniştii sunt foarte bune elemente pentru coloana a cincea [în România.] […] Noi nu dăm muncă inginerului al cărui tată este declarat chiabur, dar primim şi încredinţăm posturi de comandă colanei a cincea sioniste, pentru simplul fapt că ştiu să se lipească de partid.” (Petru Groza într-o discuţie cu Emil Bodnăraş, 23 iunie 19491) “În 1945, o mare parte a aparatului de stat şi de partid era în mîinile evreilor, aşa încît, în 1950, se ajunsese la o situaţie penibilă, în care poate 2% din populaţia ţării deţinea peste 25% din posturile cheie ale regimului. În această perioadă se povestea că singura deosebire între Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Economiei din Israel consta în faptul că în ministerul israelian se puteau găsi şi cîţiva arabi.” (din raportul de uz intern “Evreii din Romania: o minoritate care dispare” al Ambasadei S.U.A. la Bucureşti, datat 26 febr. 1964, sustras de Securitate din clădirea ambasadei, reprodus în versiunea tradusă de Securitate în Marius Oprea 2002b şi Solomovici 2004: 509-13) “Tov. Gh. Gheorghiu-Dej: ‘[…] Eu te-aş ruga să-mi spui de ce la CSP [Consiliul de Stat al Planificării] peste 80% sunt elemente de origine evreiască […] Tov. [Leonte] Răutu: ‘În sistemul editorial erau peste 40% evrei.’ […] Tov. Gh. Gheorghiu-Dej: ‘S-ar putea aduce nenumărate exemple. Am întrebat de ce la Consiliul de Miniştri sunt peste 60% elemente evreieşti, cine i-a adus acolo, au venit singuri?’” (din stenograma şedinţei Biroului Politic din 19 febr. 1960, apud Andreescu, Nastasă şi Varga 2003a: 641, 644 (pp. 625-646)) “În primii ani de domnie ai tovarăşului Gheorghiu-Dej, evreii comunişti ocupaseră fotolii în toate etajele superioare ale politicii, culturii şi ale administraţiei de stat […] Este adevărat, comuniştii evrei erau peste tot, în Biroul Politic şi înaltul aparat de partid, […] în Armată, Securitate, Procuratură şi în Miliţie, […] în organismele de stat, economice şi culturale […] .” (Teşu Solomovici 2001 II: 42)

1

Pentru citarea selectivă a unor pasaje diferite din aceeaşi declaraţie (reprodusă iniţial de prof. Gheorghe Buzatu în Dosarele Istoriei), vezi de pildă un autor etichetat „antisemit” – Cornel Dan Niculae (2004: 50-52), respectiv trei autori evrei – Radu Ioanid (2005: 78), Robert Levy (2002: 146), respectiv Teşu Solomovici (2001 II: 87 -8; 2003: 188-192). Pentru versiunea integrală a stenogramei prelevate de Sulamita Bloch-Constantinescu, v. Buzatu şi Cîrstea (2010: 328 -338). 3

În loc de introducere
Iniţiat imediat după decembrie 1989, segmentul publicistic (academic şi jurnalistic deopotrivă) consacrat analizei relaţiei dintre evreii din România pe de o parte şi instaurea şi consolidarea sistemului comunist în primii ani postbelici pe de altă parte, pare să confirme în mod nefericit butada “decât puţin şi prost, mai bine mult şi fără rost”. Tema acestei relaţii, complexă fie şi numai în dimensiunea ei pur istoric-factuală, fără a mai aduce în discuţie distorsiunile consecutive frecventei ei instrumentalizări politice, a fost abordată pe parcursul ultimelor două decenii de o mulţime de autori, pe cât de spectaculoasă numeric, pe atât de eclectică din punctele de vedere ale pregătirii teoretice şi practice a autorilor, spaţiului, anvergurii şi profunzimii acordate cercetării, abordării şi metodologiei alese, stilului şi profilului editorial, obiectivelor asumate explicit sau implicit, etc.: de la Vladimir Tismăneanu şi Florin Constantiniu la Cristian Troncotă, Ioan Scurtu şi Gheorghe Buzatu, de la categoria autorilor etichetaţi aprioric şi in corpore ca “antisemiţi (ex. Paul Goma, Cornel Dan Niculae, Neagu Cosma sau Gheorghe Gavrilă Copil) la seria autorilor evrei (ex. Leon Volovici, Harry Kuller, Teşu Solomovici , Jean Ancel, Leon Rotman, etc.), de la istorici de profesie la foşti militari şi ofiţeri ai Securităţii, de la antropologi şi filosofi la simpli jurnalişti, ingineri şi alte profesii, literatura dedicată explicaţiei şi/sau înţelegerii relaţiei multifaţetare dintre evrei şi comunismul României postbelice pare marcată în ansamblul ei de o inversă proporţionalitate între cantitate şi calitate, ranforsată de o pronunţată polarizare a mulţimii de autori în două categorii antagonice: evrei (categorie care îşi subsumează şi grupul celor catalogaţi “filosemiţi”) vs. “antisemiţi”. Angajate ireconciliabil într-un veritabil conflict de uzură pentru poziţia dominantă în modelarea percepţiei opiniei publice asupra temei cercetate, cele două grupări informale perpetuează o “gâlceavă” extrem de sonoră marcată de eroarea de logică tertium non datur. În tiparul acestui raţionament viciat, agravat dintr-o direcţie de o formă de anti-evreism visceral, iar din cealaltă de imperativul imbecilizant al “corectitudinii politice” şi de eticheta-“sperietoare” a antisemitismului, orice aserţiune în materie a lui V. Tismăneanu ar putea fi respinsă [fie şi numai] pentru că autorul este evreu (şi – circumstanţă agravantă – fiu de nomenklaturişti), la fel cum, simetric, orice “listă” de evrei comunişti întocmită de un “antisemit” este respinsă aprioric şi în integralitatea sa, chiar şi atunci când, de pildă, 17 din cei 20 de “evrei comunişti” indicaţi sunt confirmaţi ca atare chiar şi de autori evrei. Mai grav însă, acestei erori de logică a aşa-zisei gândiri binar-adversative (şi multor altora, la fel de nătângi), calate pe principiul “cine nu e cu noi, e împotriva noastră”, i-au căzut victime în timp şi rarisimele încercări de abordare ştiinţifică, neutră, obiectivă, sine ira et studio2; într-o primă direcţie, istoricul Florin Constantiniu i-a “contrariat” spre exemplu pe autorii evrei Harry Kuller, Leon Rotman, Leon Volovici şi Radu Bogdan prin “îndrăzneala” afirmaţiei “[o]bstacole [în cercetarea obiectivă a temei, n.n., I.A] vin atât dinspre români, cât şi dinspre evrei […] Obstacole vin şi din partea evreilor. Este refuzul de a investiga faptul că […] între conducătorii PCR s-au aflat numeroşi evrei. Explicaţia că, odată cu intrarea în rândurile partidului comunist, ei şi-au renegat evreitatea nu poate fi considerată – cel puţin după părerea noastră – satisfăcătoare.” Ca reacţie, firească în lumina antagonismului susmenţionat, prof. Constantiniu a fost prompt acuzat că “a căzut într-un clişeu al retoricii” (Solomovici 2003: 35, 39 ş.u.; 2001 II: 18, 1-22). În aceeaşi direcţie, cartea Situaţia evreilor din România, 19391941, elaborată de 13 autori sub coordonarea lt.-col. Alesandru Duţu şi dr. Constantin Botoran, a fost,

2

Categorie căreia i se înscriu între primii exponenţi Gheorghe Buzatu şi Florian Banu. 4

conform autorilor, interzisă şi “trimisă la topit” în 19943, aceasta deşi ea se mărginea în mod exclusiv să reproducă o serie de documente ale autorităţilor statului din perioada analizată, necomentate în vreun fel, documente aflate în Arhiva Ministerului Apărării. În direcţia opusă, ca exemplu deja amintit (tributar categoriei argumentum ad hominem circumstantiae) reţeaua World Wide Web abundă în repudieri în bloc ale “raportului Tismăneanu” a căror singură justificare aparentă este tocmai identitatea etno-religioasă a preşedintelui comisiei prezidenţiale. Explicabil în consecinţă, în afara conflictului există şi o minoritate statistică a acelor persoane şi mai ales instituţii, care dispun atât de informaţiile, cât şi pregătirea necesare în abordarea profesionistă a temei, însă preferă să o evite, ghidându-se probabil după canonul “de ce să mă leg la cap dacă nu mă doare?” şi aleg cel mult să trateze tema comunismului în genere, fără i zolarea ca obiect de cercetare a relaţiei evrei-comunism. Bune exemplificări ale acestei categorii ar fi istoricul Marius Oprea bunăoară, sau raportul C.P.A.D.C.R., care, inexplicabil, alege să precizeze numele de naştere / identitatea etnică doar în câteva cazuri de evrei comunişti, chiar dacă multiple alte exemple au fost menţionate în alte lucrări ale (chiar) unor membri ai aceleiaşi comisii). Într-un asemenea context conflictual aparent nesoluţionabil, demersul de faţă este elaborat cu asumarea conştientă a riscului etichetării şi încadrării în oricare din cele două “tabere”, probabil în amândouă în funcţie de identitatea şi interesele opinentului. Nu mai puţin adevărat, dincolo de subiectivismul oricărui conflict, fie el şi de idei, erorile demonstrabile obiectiv comise din direcţia ambelor părţi disputante sunt adesea atât de numeroase, şi uneori atât de grave, încât fac inevitabilă catalogarea ca “maculatură” a unei părţi cantitativ importante din literatura în materie; spre exemplu, spaţiul Internet abundă încă în “liste de evrei comunişti” care îl includ de pildă pe fostul demnitar Gheorghe Apostol (cu prezumptivul nume de naştere Aaron Gerschwin), deşi proponenţii acestei încadrări eşuează în continuare, chiar şi după câteva decenii, să ofere fie şi o singură probă în argumentarea identităţii evreieşti a lui Apostol (care bunăoară – chiar dacă aceasta, e adevărat, nu exclude posibilitatea unei convertiri - a fost înmormântat în 2010 într-un cimitir ortodox). Concluziv, “liste” precum cele incluzându-l pe Apostol produc ca efect advers nu doar propria decredibilizare, ci şi, printr-o generalizare pripită, fundamentarea catalogării ca “antisemite” a oricărui demers de inventariere a unor evrei români care au contribuit la instalarea sistemului comunist în România. În direcţia opusă, un exemplu elocvent îl oferă poziţia autorilor evrei în “cazul” Teohari Georgescu, fost ministru de Interne între 1946 şi 1952, adică în perioada supranumită în raportul final al C.P.A.D.C.R. a “stalinismului dezlănţuit”; în negarea vehementă a identităţii evreieşti a lui T. Georgescu şi a respingerii numelui vehiculat cel mai frecvent ca original, “Burăh Tescovici”, Vladimir Tismăneanu spre exemplu avansează până la punctul la care îşi intitulează un articol din 2010 în formula cu iz de sentinţă “De unde vine minciuna ‘Teohari Georgescu = Burăh Tescovici’” (Tismăneanu 2010a)4. Încadrabil cu indulgenţă ca “articol” (în fapt patru paragrafe mimând ştiinţificitatea), materialul abundă în inadvertenţe şi omisiuni dificil de considerat involuntare pentru un cercetător de talia, măcar pretinsă, a lui Tismăneanu; în esenţă, autorul porneşte de la a opina, halucinant, [că] “[p]rima dată am întâlnit aceasta invenţie într-o carte despre Piteşti (cred că nu mă înşel).”, pentru a completa, ca surogat de argument, că “numele în cauză ‘Burăh Tescovici’ este neverosimil” şi respectiv a respinge, încă o dată în rândul autorilor evrei, teza evreităţii lui T. Georgescu, laolaltă cu numele “Burăh Tescovici”. Ei bine, aşa cum (sub acelaşi pseudonim utilizat aici5) subsemnatul comentează, inutil pentru învrednicirea cu un răspuns (cel puţin până în iunie
3

Fiind publicată abia în 2003 (primul volum) la Editura Ţara Noastră din Bucureşti, a Uniunii Vatra Românească, fapt care, în succesiune (i)logică, nu face altceva decât să îi atragă reconfirmarea etichetei de material „antisemit”. 4 V. http://www.acum.tv/articol/17459, accesat ianuarie 2011. 5 Atrag şi aici atenţia asupra unor regretabile confuzii care se fac între persoana mea şi omonimul Iulian Apostu, cadru didactic la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii Bucureşti, cu care nu am nicio legătură. 5

20116), pe platforma online unde Tismăneanu postează articolul, “invenţia” nu este câtuşi de puţin una recentă (i.e. cărţile despre “fenomenul Piteşti” au apărut în spaţiul publicistic după 1989), ci veche de peste 60 de ani. Astfel, o primă menţiune a evreităţii lui Teohari Georgescu şi totodată primă indicaţie a numelui, în varianta “Samuel Burăh Tescovici”, apare încă din perioda 1945-1946, în manuscrisul – jurnal politic al profesorului universitar şi viitor deţinut politic George (n. Gheorghe) Manu. Documentul, redactat în perioada amintită sub pseudonimul “Testis Dacicus” şi cu titlul România între Rusia şi Europa, a fost remis în mai multe exemplare unor reprezentanţe diplomatice străine la Bucureşti, autorul menţionându-l inter alia pe “Teohari Georgescu, [care,] spre exemplu, este evreu, numindu-se după adevăratul nume, Samuel Burăch Tescovici. El ar fi un condamnat de drept comun, venit la Bucureşti cu o identitate falsă şi devenit ulterior lucrător tipograf” [primă observaţie asupra corectitudinii informaţiei referitoare la activitatea lui Georgescu care fusese într-adevăr zeţar la cotidianul Adevărul în perioada interbelică, n.n.] – în frazarea din forma cărţii în care a apărut ulterior manuscrisul - În spatele Cortinei de Fier: România sub ocupaţie rusească (Bucureşti: Mica Valahie, 2011, p. 161). Similar, în perioada ianuarie - februarie 1946, la Universitatea din Iaşi circulau manifeste atribuite organizaţiei Haiducii lui Avram Iancu – divizia Sumanele Negre, care reclamau că Teohari Georgescu, pe numele său adevărat „Burach Tuscovschi”, ar fi ordonat la 8 noiembrie 1945 „să secere cu mitraliera pe manifestanţii care strigau lozinci regaliste” (v. Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, fd. Rectoratul Universităţii Iaşi, dosar nr. 1/1946 („Intrări”), f. 237 (fapt reprodus şi în lucrarea Evreii în prima universitate din România, 1860-1950 a autorului evreu Iancu Brauştein (Iaşi: Dan, Gr. T. Popa, 2001 şi 2004)7. Suplimentar, identitatea evreiască a lui T. Georgescu şi numele “Burah Tescovici” sunt avansate şi într-o notă informativă confidenţială a Legaţiei Regatului Unit de la Bucureşti, transmisă la 3 noiembrie 1947, sub semnătura funcţionarului Adrian Holman, centralei Foreign Office de la Londra, recepţionată sub semnătura “Mr. Bevin”; documentul afirmă explicit că “several responsible reports claim [that] although baptised Orthodox, [Georgescu] is of Jewish origin and [his] actual name is Burah Tescovici” [subl. n., I.A.] (v. arhiva Public Record Office, F.O. 371/59190/R7847/6181/37, respectiv 371/672672 B, R 14994/14994/37). Spre eventualul ajutor al lui Vladimir Tismăneanu, în cazul în care acesta nu ar fi avut posibilitatea de a se deplasa la Londra pentru a consulta arhivele diplomaţiei britanice, pasajele referitoare la T. Georgescu din nota informativă amintită, au fost reproduse inclusiv în spaţiul publicistic românesc: mai întâi în cartea cercetătorului englez Denis Deletant, Teroarea comunistă în România. Gheorghiu-Dej şi statul poliţienesc, 1948-1965 (Iaşi: Polirom, 2001, pp. 34-5, n. 22; aceasta după versiunea originală în limba engleză, Communist terror in Romania: GheorghiuDej and the Police State, 1948-1965. London: C. Hurst & Co., 1999, p. 23, n. 2); apoi, aceeaşi notă a fost tradusă şi reprodusă integral în două lucrări ale istoricului Gheorghe Buzatu – România şi Marile Puteri, 1939-1947 (Bucureşti: Ed. Enciclopedică, 2003, pp. 493-590), respectiv Antonescu, Hitler, Stalin III. In raport nefinal (Iaşi: Demiurg, 2008, pp. 376-462). Iar în afara României, dincolo de lucrarea din 1999 a lui Denis Deletant, pasajele referitoare la T. Georgescu din nota informativă în discuţie au mai fost reproduse în cel puţin două lucrări: Paul Preston, Michael Partridge şi Denis Smyth (ed), British Documents on Foreign Affairs: Reports and Papers from The Foreign Office Confidential Print (From 1945 through 1950) (Part 4) (Bethesda, MD: LexisNexis, 1999, p. 130) şi respectiv Paul
6

Update: V. Tismăneanu a binevoit să răspundă pe respectiva pagină web în octombrie 2010, după ce un draft al prezentului studiu a apărut online. Replica mea, în care îl acuz, cu probe, de autoplagiat, este deocamdată (începând cu 10 noiembrie 2011) „în aşteptare”, supusă aprobării moderatorilor. .. 7 Menţiunea referitoare la Teohari Georgescu fiind disponibilă şi în versiunea online a celor două volume ale lui I. Brauştein, pe un situl afiliat Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, la adresa http://www.romanianjewish.org/ro/carte2/mosteniri_ale_culturii_iudaice_02_05_31.html, nr. crt. 9159. 6

Preston, Michael Partridge şi Piers Ludlow, British Documents on Foreign Affairs: Reports and Papers from The Foreign Office Confidential Print (Bethesda, MD: LexisNexis, 2006, p. 260). În sfârşit, în urmă cu peste jumătate de secol, numele Tescovici (cu diverse transcrieri ale prenumelui – “Burăh” / “Bura(h)” / “Baru(c)h”) era menţionat nu doar într-un volum din 1952 al revistei Berichte und Informationen editat de Österreichisches Forschungsinstitut für Wirtschaft und Politik [Institutul Austriac de Cercetări în Economie şi Politică] (p. 24: “Teohari Georgescu (recte Bura Tescovici, Jude)”), ci inclusiv în notoria lucrare The Plot against The Church a grupului de cardinali catolici anti-ecumenişti reuniţi sub pseudonimul “Maurice Pinay” (digitalizată în multiple ediţii în limbi diferite în reţeaua WWW, vezi poziţia a 4-a la secţiunea “D – Rumania” în ediţiile în limba engleză din 1962 şi 1967). Şi tot înainte de apariţia memorialisticii dedicate reeducării din Piteşti pe care o invocă Tismăneanu, numele “Tescovici” indicat ca nativ al lui Teohari Georgescu apare şi în cartea în limba franceză a Irénei Talaban, Terreur communiste et résistance culturelle (Paris: P.U.F., 1990, p. 18). Şi totuşi, iată, însuşi preşedintele Comisiei prezidenţiale pentru analiza dictaturii comuniste din România şi cercetător specializat în istoria comunismului est-european, Vladimir Tismăneanu, nu are cunoştinţă despre toate aceste lucrări publicate cu decenii în urmă şi “află” despre “minciună” abia în România postcomunistă! Ba mai mult; în ultimii 20 de ani, numele “Burah/Baruh Tescovici” şi evreitatea lui T. Georgescu au fost menţionate în câteva zeci de lucrări, din care cităm aici doar câteva aparţinând unor autori “frecventabili” de către mainstream, i.e. neostracizaţi, deocamdată, ca antisemiţi:  Doina Jela în Lexiconul negru (Bucureşti: Humanitas, 2001, p. 124);  Lucian Boia în History and Myth in Romanian Consciousness (CEU Press, Budapest, 2001, p. 173, unde autorul afirmă că din cei patru membri ai secretariatului partidului - Dej, Pauker, Luca şi Georgescu – numai Dej era român);  A. Andreescu, L. Nastasă şi A. Varga, Minorităţi etnoculturale. Mărturii documentare: Evreii din România (1945-1965) (Cluj: C.R.D.E., 2003, p. 186, nota 1);  Ildikó Lipcsey, Sabin Gherman şi Adrian Severin, Romania and Transylvania in the 20th Century (Buffalo; Toronto: Corvinus, p. 314);  Stan Stoica, Vasile Mărculeţ, Stănel Ion et al. (Dicţionar biografic de istorie a României (Bucureşti: Meronia, 2008);  Thomas Kunze (Nicolae Ceauşescu. Eine Biographie (ed. a 3-a, Berlin: LVD GmbH 2009, p. 72);  Adriana Dardan în Silenced Paces (Author House, Bloomington, IN, 2009, p. 197, unde autoarea statuează “Hanna Pauker, Teohari Georgescu, Vasile Luka (all of Jewish origin) and Gheorghe Gheorghiu-Dej (half Gipsy)”;  Michael Ritivoi Hansen în The Message (Bloomington, IN: Xlibris, p. 34, cu formularea “Teohari Georgescu (born Burah Tescovici”)). Concluziv, numărul, datarea în timp, credibilitatea şi accesibilitatea acestor surse îl descalifică moral pe V. Tismăneanu din poziţia sa de preşedinte al C.P.A.D.C.R şi – întrucât omisiunile, inadvertenţele şi distorsiunile precum cea din cazul Teohari Georgescu nu sunt singulare 8 în genere de publicist în domeniu şi, în subsidiar, alimentează prejudecata celeilalte “tabere”, i.e. cea

8

Modul în care universitarul Vladimir Tismăneanu înţelege să respecte canoanele academice s-a repercutat inclusiv – din nefericire – asupra Raportului final al C.P.A.D.C.R.: ca exemplu nesingular, paginile 64-66 ale Raportului (parte din cele sub responsabilitatea personală a lui V. Tismăneanu) (varianta electronică disponibilă pe situl Preşedinţiei, la http://www.presidency.ro/static/ordine/RAPORT_FINAL_CPADCR.pdf) nu sunt altceva decât o simplă traducere a paginilor 130-134 din cartea aceluiaşi, Stalinism for All Seasons..., apărută în 2003 la Berkeley: University of California Press (v. şi online, la adresa http://books.google.com/books?id=Re3Aop3UZbAC&printsec=frontcover&dq=stalinism+for+all+seasons&hl=en&ei=6ov CToZTxu6yBtfWgOEL&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCwQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false). 7

“antisemită”, conform tezei implicite a căreia un evreu nu poate fi obiectiv atunci când abordează tema contribuţiei evreilor la instaurarea comunismului în România, tinzând invariabil să o minimalizeze. Exemple precum cele oferite conduc de altfel spre posibilitatea elaborării unei tipologii a principalelor erori, deliberate sau involuntare, comise în rândurile ambelor grupuri de autori în materie. Astfel, autorilor repudiaţi ca “antisemiţi” li s-ar putea imputa poate singular, dar arhisuficient în implicaţii, precaritatea metodologică a abordărilor. Rigidizarea, de altfel nespecifică României, a sferei universitare prin conformare la imperativul corectitudinii politice şi subsecvent, dezideratul evitării oricăror acuzaţii de antisemitism, indiferent de calitatea fundamentării acestora, explică de ce majoritatea covârşitoare a autorilor neevrei care abordează fenomenul nu sunt instruiţi în respectarea rigorilor cercetăriii academice (e.g. “triangulaţia” datelor, a cercetătorilor şi metodelor, admiterea unui grad de incertitudine, controlul şi operarea cu ipoteze şi probabilităţi, etc.) sau cel puţin ale investigaţiei jurnalistice (e.g. confirmarea informaţiei din cel puţin alte două surse). În unele cazuri, lipsa argumentelor se doreşte a fi compensată prin cel mult o formă de argumentum ad populum (corespondent al impersonalului românesc “se ştie că”.) Or, absenţa probelor, a argumentului sau a sursei şi reproducerea unor aserţiuni nefundamentate (vezi exemplul Gheorghe Apostol şi multe altele) subminează sever credibilitatea demersului chiar dacă, teoretic, concluziile ar putea fi valide. 9 Însă dincolo de explicaţii şi justificări, repetarea cu obstinaţie a unor exemple clar denunţate ca false se autoexilează, în funcţie de intenţionalitate, într-una din două categorii posibile: fie “prostie” (în cazul neinformării şi credulităţii), fie “rea-voinţă” (atunci când singura motivaţie este cea de a conferi numericitate pe post de argument. Totodată, în cadrul aceleiaşi grupări, submulţimea unor foşti ofiţeri de informaţii spre exemplu pare să nu înţeleagă că fostul loc de muncă nu constituie totuşi un argument în sine, căruia să nu-i mai fie necesară şi precizarea datelor dosarului din care a fost extrasă o informaţie. În sfârşit, ceva mai rafinată pare tehnica ocazională, deja amintită în cazul Tismăneanu, a argumentului ad personam (inclusiv forma ad hominem circumstantiae), într-o tentativă de a invalida argumentul prin discreditarea persoanei. De cealaltă parte, o primă constatare care se impune estea aceea că, spre deosebire de cantitatea industrială de lucrări dedicate Holocaustului, “lucrări[le] despre situaţia evreilor în timpul regimului comunist sunt relativ puţine” (Fl. Banu 2008: 321 n.1.). Dincolo de această selectivitate a alegerii temei, grupul autorilor evrei care au abordat tema manifestă empiric un registru mai sofisticat de erori, de la caz la caz deliberate sau involuntare, între care se disting cu prioritate: Eludarea unor informaţii, surse sau chiar întregi lucrări. Spre exemplu, pentru a copia ingenua formulare a lui Tismăneanu (la rândul său un exemplu în “cazul Teohari Georgescu”), “cred că nu mă înşel”, dar niciuna din multiplele lucrări ale unor autori evrei dedicate comunităţii evreieşti din România în secolul XX nu menţionează măcar existenţa, spre exemplu, a a.) dărilor anuale de seamă al casei de pensii şi retrageri a ziariştilor din România anilor ’30-’40 (v. Botez 2010), dări cuprinzând numele de naştere, respectiv numele curent al unor zeci de ziarişti evrei, mulţi din ei activi şi după război în presa comunistă; sau b.) lista celor peste 700 “comunişti categoria A” din Bucureşti întocmită de Siguranţă în 1941 (cuprinz ând multe nume de ulteriori demnitari comunişti de prim rang, listă reprodusă în Mâţă 2007: 237-258) sau c.) cele 4 tabele de comunişti din România “refugiaţi” în U.R.S.S. în 1940, tabele transmise de P.C.d.R omologilor din P.C.B. (v. Goma 2007). Obstinaţia ocultării acestor surse şi documente (existente şi general accesibile în arhivele unor instituţii) în plină epocă a Internet-ului şi circulaţiei greu obstrucţionabile a informaţiei rămâne greu explicabilă dacă se prezumă buna credinţă a “omitenţilor”.
9

Pentru o exemplificare cu titlul de amuzament, vezi aşa -numita „the fallacist’s fallacy” din registrul eorilor de logică explicate mundan, cea în care profesorul de matematică respinge inclusiv rezultatul (în sine corect) şi nu doar raţionamentul elevei (în original blondă) care calculează fracţia 16/64 prin metoda eronată a eliminării, atât la numărător, cât şi la numi tor, a cifrei 6, obţinând ca „rest”rezultatul 1/4. 8

Relativizarea până la negare a identităţii evreieşti a celor vizaţi (“ce înseamnă evreu?”10) şi framing-ul “evreităţii” mai degrabă ca pe o manifestare socială decât o identitate obiectivă, genetică - tehnică aplicată în cazurile de evreitate greu contestabilă şi care constă în teoretizări sterile privind elementele constitutive ale definirii evreităţii prin introducerea subiectivismului autoidentificării, toate acestea într-o deplină ignorare, de către chiar autori de religie mozaică, a regulii halahice extrem de simple de stabilire a filiaţiei: “orice copil născut dintr-o mamă evreică este evreu”11; ocazional, în derapajele amuzante ale unor asemenea teoretizări se formulează chiar opinii de tipul “Y se considera comunist, nu evreu” sau “era mai degrabă comunist decât evreu”, într-o involuntară analogie cu bancul referitor la crocodilul care “era mai mult verde decât lung”; juxtapunerea până la interşanjabilitate a unei opţiuni politice (comunism) cu o identitate etnoreligioasă (iudaism) rămâne penibilă chiar şi în cazul unui construct ideologic, cel comunist, de orientare ateistă. Tehnica argumentului ad ignorantiam, de invalidare a unei afirmaţii doar pentru că nu exista probe la dispozitie in favoarea ei (viciu de logică denunţabil în limbaj uzual de expresia anglosaxonă “the absence of evidence isn’t evidence of absence”) – tehnică de impact prin care sunt categoric respinse încadrările ca evrei a oricăror persoane în absenţa unor probe, chiar dacă, obiectiv judecând, identitatea respectivei persoane este în respectivul caz incertă (în absenţa unui certificat de botez, a unei nunţi religioase, a practicării religiei creştine sau a oricăror alte probe care să infirme evreitatea celui/celei în cauză); Tehnica argumentului ad hominem, dar în sens opus primei tabere - i.e. respingerea apriorică a unei afirmaţii prin discreditarea ca antisemit a autorului ei; Relativizarea numerică, e.g. admiţându-se o “supraprocentualitate” a evreilor în structurile comuniste (A. Roth 1999: 186-8), dar cu completarea peremptorie că evreii comunişti ar fi reprezentat, atât în rândurile partidului comunist, cât şi în rândurile întregii lor comunităţi, un segment – în funcţie de autor – “insignifiant” – “minor” – “mic”, etc., iar “prezenţa lor în funcţii de conducere ale partidului comunist a fost de scurtă durată” (Ormenişan 2008: 121); Pseudocircumstanţierea istorică (de tip post hoc, ergo propter hoc), i.e. atribuirea realităţii etichetate colocvial sau peiorativ (în funcţie de evaluator) ca Żydokomuna [poloneză, trad. “iudeocomunism”] în mod exclusiv proliferării paneuropene a mişcărilor fasciste în anii ’30 (ceea ce, în reacţie, i-ar fi împins pe evrei în braţele comunismului), reprezentare care, dincolo de construcţia la rândul ei eronat logică12, obnubilază însă complet identitatea etnică a lui Marx, a Rosei Luxemburg, a lui Bela Kun, a lui C-tin Dobrogeanu Gherea (1855–1920), ba chiar a majorităţii copleşitoare a liderilor revoluţiei bolşevice din 1917, produsă la un moment la care bunăoară Hitler era încă un simplu soldat în primul război mondial, Mussolini tocmai ce fusese demobilizat la rândul său, iar mişcarea legionară încă nu era concepută în România. În aceeaşi registru dar în sens invers, deşi la fel de eronat, cealaltă “tabără” tinde uneori să justifice excesele de violenţă antisemită ale mişcărilor naţionaliste din perioada interbelică tot ca pe o reacţie, una însă împotriva comunismului intenaţionalist şi anti-statal interpretat ca o invenţie evreiască. În acest context, demersul de faţă se doreşte a fi unul eminamente descriptiv, urmărind ca obiectiv general alcătuirea unui “dicţionar” cât mai cuprinzător şi exact şi, în măsura posibilului, de necontestat, al evreilor implicaţi în instaurarea şi consolidarea sistemului comunist în România
10

În spiritul aserţiunii lui Wilhelm Filderman („Un evreu care devine comunist a încetat să mai fie evreu”) , în rândul unor multipli autori evrei, din România şi din străinătate, s-a dezvoltat şi consacrat de-a lungul timpului conceptul-sintagmă „non-Jewish Jews” (patentat de Isaac Deutscher în 1954), atribuit cu predilecţie evreilor comunişti. 11 Vezi, inter alia, http://www.jen.ro/ciclul_de_viata_files_0.html. 12 În sensul în care comunismul nu reprezenta singurul curent „antifascist”, spectrul politic intern nefiind unul dihotomic comunism vs. fascism, care să explice lipsa de alternative în opţiunea politică a evreilor. 9

emergentă celui de-al doilea război mondial. Firesc, în măsura posibilului, fiecare intrare va fi completată cu descrierea succintă a rolului exercitat în consolidarea noului regim, pentru o mai bună înţelegere a realităţii urmărite. Aşadar, se cuvine accentuat, demersul de faţă nu urmăreşte nici a.) explicarea/justificarea “apetenţei” evreilor României postbelice pentru comunism, ci se mărgineşte, în această instanţă, să o descrie cât mai acurat, cuantificabil şi cuprinzător, rămânând ca explicaţiile şi poate chiar implicaţiile de timp prezent le fenomenului să fie abordate într-o eventuală fată succesivă proiectului; şi nici b.) contextualizarea geografică a fenomenului “żydokomuna” în aria blocului comunist din Europa central-estică emergentă celui de-al doilea război mondial. De aici pornind, se impun câteva precizări preliminare privind structura şi metodologia care fundamentează acest dicţionar. În primul rând, dată fiind natura sa, proiectul de faţă rămâne în mod firesc unul în desfăşurare, dezirabil a fi îmbunătăţit deopotrivă cantitativ şi calitativ în timp. În acest scop, autorul îi invită pe toţi cititorii care ar putea contribui la completarea dicţionarului să-i trimită orice informaţie considerată utilă la adresa de e-mail apostu_i@yahoo.com. Pe măsura încorporării de noi date şi informaţii, dicţionarul urmează a fi postat în reţeaua WorldWideWeb în ediţiile sale îmbunătăţite, cu indicarea permanentă a datei ultimei actualizări. În al doilea rând, fiind de natură parţial investigativă şi de finalitate descriptivă, dicţionarul a fost structurat corespunzător unei reprezentări a principalelor paliere ale statului comunist după cum urmează: aparatul administrativ-politic (grupând acei evrei de la nivelurile semnificative ale ierarhiei de partid şi/sau de stat în România de după al doilea război mondial); aparatul represiv (vizează evreii prezenţi în principal în Securitate şi Miliţie şi, secundar şi în măsura relevanţei, în jandarmerie, forţele armate şi alte structuri care au participat la represiunea orchestrată de statul comunist); mass media; educaţie şi cercetare (segmentele ideologizate, i.e. segmentele de învăţământ social-umanist); cultură (palier considerat o componentă-cheie în consolidarea unui nou regim prin operarea unor modificări controlate ale mentalităţii colective); categorie “alţii”, compusă din evrei cu funcţii importante în ierarhia locală şi regională de partid şi de stat, din evrei decoraţi pentru meritele lor de către statul comunist, membri – în eticheta lui T Solomovici – ai “făcăturii comuniste” C.D.E. (Comitetul Democrat Evreiesc13), etc., cazuri alcătuind cumulativ o categorie reziduală, definită “în fund de sac”. Această categorie este completată de lista evreilor comunişti în atenţia Siguranţei în 1941 (mulţi din ei cu funcţii în ierarhia de stat şi partid după august 1944), respectiv de evrei basarabeni comunişti implicaţi în evenimentele din Basarabia în perioada 28 iunie 1940 – 22 iunie 1941. O atare demarcare a acestor paliere deserveşte un scop mai degrabă orientativ, didactic, şi nu unul riguros analitic, în unele cazuri persoanele menţionate transgresând de-a lungul timpului, prin evoluţia profesională dintr-un domeniu în altul, aceste delimitări; în aceste cazuri, încadrarea într-o anumită categorie a fost operată pe baza relevanţei activităţilor şi respectiv notorietăţii persoanei respective. Ca exemplu concret, chiar dacă după 1944 a activat un timp în redacţia ziarului Scânteia (ceea ce ar fi reclamat încadarea în dicţionarul de faţă la secţiunea mass media), Silviu Brucan de pildă este plasat, în virtutea evoluţiei sale profesionale ulterioare, la capitolul “aparatul administrativ-politic”. Din punct de vedere metodologic, ca perioadă delimitată supusă observaţiei, dicţionarul focalizează primele două decenii succesive momentului 23 august (i.e. 1944-1965, “epoca GheorghiuDej”), până la momentul la care constrângerile numerice obiective aferente masivei emigraţii evreieşti

13

Într-o altă apreciere formulată tot de un evreu - fostul şef rabin Moses Rosen, C.D.E. a reprezentat „instr umentul cel mai de seamă al campaniei antisioniste în România” [adapt.] (1990: 160). 10

în Israel, după cum ilustrăm mai jos, au determinat şi descreşterea inexorabilă a ponderii şi influenţei evreilor prezenţi la vârful ierarhiei comuniste din România (v. tabelul mai jos). Unitatea temporală definită fiind, metodologia încadrării “ca evreu” în prezentul dicţionar urmăreşte ameliorarea dihotomiei parcimonie vs. comprehensivitate şi se fundamentează consecutiv pe satisfacerea verificabilă, în cazul fiecărei persoane, a cel puţin unuia din următoarele patru criterii: 1. identitate evreiească (etnonaţională şi/sau religioasă) autodeclarată la un moment dat; 2. fiul/fiica unei mame evreice (inclusiv cei convertiţi pe parcursul vieţii la altă religie); 3. indicat ca evreu de către cercetătorii evrei şi/sau comunitatea evreiască14 (e.g. cazurile multor ofiţeri de Securitate, care în documentele oficiale se declarau de naţionalitate română, maghiară, rusă, etc., dar la momentul de faţă sunt acceptaţi ca a fi fost evrei chiar şi de către cercetăt orii evrei în materie); 4. cu nume de natură să elimine orice dubiu (e.g. Bella Rabinsohn, Israel Rachmuth, Pinchas Solomonovici, Şmil Iţicovici, Zalman Zalmanovici, etc.). În sfârşit, în cazul în care îndeplinirea în mod minimal a unuia din aceste criterii rămâne obiectul unor controverse rezonabile, semnul “(?)” din dreptul unor persoane indică incertitudinea identităţii lor evreieşti. Un asemenea instrumentar metodologic este menit să evite una din erorile caracteristice altor lucrări în materie, care, în identificarea unor evrei din aparatul comunist sau al Securităţii, iau în considerare cvasiexclusiv criteriul subiectiv al “naţionalităţii (auto-)declarate” a persoanelor în diverse documente oficiale. Ori, sub acest aspect se impun câteva observaţii critice. În mod nespecific României, unii membri ai comunităţilor evreieşti, variind ca motivaţie şi pondere de la caz la caz, au evitat de-a lungul timpului să se declare evrei în înregistrările oficiale, preferând alte autoîncadrări subiective. Ca exemple nesingulare între membrii de partid, în fişa sa de cadre, Alexandru Bârlădeanu de pildă se declara în mai 1952 de naţionalitate “moldovean” (v. A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R. – secţia cadre, dosar nr. B/308, ff. 1-2), în timp ce în fişele sale autobiografice de la Securitate, ofiţerul Al. Nicolschi (Boris Grünberg) menţiona la rubrica “naţionalitate”, de la caz la caz, “rus”, “ateu” sau “revoluţionar” (v. infra). În fapt, o veritabilă tendinţă în acest sens poate fi ilustrată extrem de clar la nivel naţional prin coroborarea recensămintelor primelor trei decenii în România postbelică cu estimările oficiale (i.e. ale autorităţilor, externe deci comunităţilor evreieşti din ţară), cele neoficiale (interne, ale unor reprezentanţi ai comunităţilor) şi valorile anuale ale emigraţiei din România spre Israel (cele ale unor evrei din România direct în alte ţări decât Israel fiind insignificante statistic). Spre exemplu, cvasiunanimitatea organizaţiilor evreieşti din România şi străinătate deopotrivă se raportează la cifra de 428.312 evrei existenţi în frontierele postbelice ale României (incluzând aşadar Ardealul de Nord fost sub ocupaţie ungară, dar excluzând B.B.N.H.), cifră avansată şi detaliată în studiul publicat la Bucureşti în 1947 sub egida World Jewish Congress (W.J.C.), Aşezările evreieşti din România: Memento statistic (p. 30).15 Pentru acelaşi an 1947, mărimea emigraţii evreieşti din România poate fi aproximată, pe baza unor surse evreieşti, la circa 37.600 (v. infra), în timp ce, potrivit îregistrărilor Ministerului israelian al Absorbţiei Imigranţilor, imigraţia în Israel a unor originari din România în perioada cumulată 1948-1949 a cifrat 31.274. Într-o primă discordanţă, la sfârşitul anului 1948, oficialii P.C.R. estimau prezenţa în România a 350.000 evrei – o cifră neplauzibilă chiar şi presupunând simultan că data de referinţă pentru studiul W.J.C. ar fi fost 1 ian. 1947 (şi deci că ea s-ar diminua corespunzător cu cei 37.600 emigranţi din 1947) şi, prin absurd, că toţi
14

Acceptare concretizată de pildă inclusiv în acordarea dreptului de imigrare în Israel (unde autorităţile transpun de fapt in integrum canonul halahic al ascendenţei evreieşti materne), în înmormântrea într-un cimitir evreiesc, etc. 15 Cifră preluată de-a lungul timpului pe întreg mapamondul de zeci de organizaţii, publicaţii şi autori evrei, precum U.S.H.M.M., Encyclopaedia Judaica, World Jewish Quarterly, Jewish Virtual Library, The American Jewish Committee, Nizkor, Marcu Rozen, Peter Meyer et al. (1953), Beth Sholom, Jewish Gen, Heritage Films, etc. 11

cei 31.274 emigranţi din perioada 1948-1949 ar fi părăsit de fapt ţara până în dec. 1948. Ei bine, din direcţia estimărilor neoficiale, fostul şef rabin Moses Rosen avansa pentru anul 1948 numărul de 400.000 evrei aflaţi în România, număr admis de altfel şi de Congresul Mondial Evreiesc, întrunit în acelaşi an la Montreux (Rosen 1990: 67, 286, 309, 335), şi avansat chiar şi în iunie 1949 de Petru Groza într-o discuţie cu Emil Bodnăraş (în Buzatu şi Cîrstea 2010: 333, Solomovici 2003: 189, Ioanid 2005: 78 ş.a.) Emigraţie România → Israel
Frecvenţe absolutec Frecvenţe cumulate (1947-)

Evrei în România - cifre oficiale an 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955
număr % în populaţia ţării

Evrei în România - estimări neoficiale -

428.312 350.000a

2,2%

146.264b

0,83%

? ? d ≈37600 24.780e 13.602e 47.071 40.625f 3.712 61 53 235

450.000 (Moses Rosen) 37.600 62.380 400.000 (M. Rosen, P. Groza) 75.982 123.053 163.678 167.390 167.451 260.000 (R.F.E.R.L. 1955) 167.494 167.729 300.000 (M. Rosen, media Israel,
S.U.A.)

220.000 (Bottoni 2010: 269) 260.000 (estimare proprie, I.A.) 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966-‘75 1976 714 594 8.954 8.360 9.321 21.269 9.878 13.243 25.926 10.949 26.951 2.223 168.443 169.037 177.991 186.351 195.672 216.941 226.819 240.062 265.988 276.937 293.888 296.111 45.000 (M. Rosen 1990: 261)

42.888b 24.667b

0,22% 0,11%

Fig. 1: Comunitatea evreiască din România, 1945-1976. Aspecte statistice
a

Cf. unui document din 8 dec. 1948 al secţiei Organe de conducere a C.C. al P.M.R. şi distribuiţi astfel: 132.000 în Bucureşti; 118.000 în Moldova; 62.000 în Transilvania [ a se înţelege Ardeal, n.n., I.A.]; 22.000 în Bucovina; 16.000 în Muntenia şi Dobrogea (v. A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R. – secţia Organizatorică, dosar 91/1948, ff. 11 -16 (în partea introductivă a documentului menţionându-se eronat cifra de 300.000, deductibil din defalcarea cifrelor)). Acelaşi număr de 350.000 este avansat şi de către Ana Pauker în şedinţa din 18 febr. 1949 a Secretariatului C.C. al P.M.R. (v. A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 16/1949, ff. 14-5). Se cuvine menţionat că la recensământul naţional cu datele 12

sursele evreieşti converg în estimarea emigraţiei evreieşti din România în intervalul temporal închis 1948-1955 la 130. 1948. recensămintelor naţionale comunicate la 25 ian. R.000 avansată pentru aceeaşi perioadă de către pe de o parte fostul rabin-şef Moses Rosen (aidoma modului în care. http://www.R. cumulat celor 37.000 înregistrată pentru acelaşi an de autorităţile române (v. şi deocamdată neclarificată. Denunţând suplimentar frivolitatea cifrelor oficiale. mai realist. net superioară celei oficiale de 146.-135. Radu Ioanid: 2005: 64-5). aşa cum sesiza şi Levy (2002: 285 n. H. c Conform (dacă nu precizăm altfel pe parcursul coloanei) înregistrărilor Ministerului israelian al Absorbţiei Imigranţilor.. 13 .000 (1990: 261)). numărului oficial de 24. vol.000 evrei.557 plus 7. cca.S. reproduse în Shlomo Leibovici-Laiş şi Yosef Govrin. Kuller (2008c: 22) şi Andreescu. Iar contextual. aşadar la 3 ani după recensământul care inventariase 146. Aliyah Bet Project 17.5% pentru oricare din valorile individuale considerate. o discrepanţă semnificativă. 1977 (colectarea datelor făcându-se în anul precedent celui al comunicării publice a datelor. etc. Kuller.600 emigraţi în 1947 şi coroborat cu un spor demografic – arguendo – de 0%.000.paulsilverstone. Concret.312 în 1947 la 146.612 evrei din România îmbarcaţi pe cele două nave “Pan York” şi “Pan Crescent” plecate din portul bulgar Burgas la 27 dec. Moses Rosen. numărul cetăţenilor români de naţionalitate evreiască ar fi scăzut de la 428. nu şi “etnie/naţionalitate” sau “religie”.S.) valoarea de 300. Ioanid 2005: 105).php. cu circa 5. O atare cifră. e Cifrele defalcate pentru 1948 şi 1949 sunt furnizate în Kuller 2008 b: 22 (Leibovici-Laiş şi Govrin indică doar numărul cumulat pentru cei doi ani).com/immigration/Primary/Aliyah/shiplist2.000 evrei în România în perioada 1955-1956 se plasează în interiorul intervalului delimitat de alte două estimări neoficiale: a. 260.000 emigranţi legali. etc. iar pe de altă parte de unele ziarele israeliene şi americane care preconizau în 1959 emigrarea din România a 300. 261.264 în 1956 (date colectate în anul precedent). 45. cei 500 copii evrei cărora autorităţile române le -au permis stabilirea în Olanda. discrepanţele nu depăşesc 1. 2002). În acelaşi sens. cu circa 1. de unde şi încadrarea noastră pe ani). conduce spre o mărime estimată a populaţiei evreieşti în 1955-56 de cca. ceea ce susţine reducerea numărului de evrei din România de nu mai puţin de 10 ori în doar 9 ani! În realitate.500 cazuri de repatriere din Israel.625 înregistrată ca număr de imiganţi de Ministerul israelian al Absorbţiei Imigranţilor (şi preluată ca atare de Şlomo Laibovici -Laiş) şi cea de peste 50. Nastasă şi Varga (2003a: 44).000 de repatriaţi în U. ambele plecate din Bulgaria la 26 sept.000 emigranţi ilegali via Ungaria. din care nu puţini prezenţi în ierarhia comunistă în/la diversele ei sectoare/niveluri ierarhice. orice analiză sumară denunţă ridicolul unei asemenea teze. d 2. 26. f Pentru numărul de emigranţi din România în Israel din 1951 există.I. într-un raţionament aberant. care “se aşteptau la 10. 15 martie 1966 şi 5 ian. fond “P”. A.S. Radu Ioanid. estimarea noastră de aprox. diferenţele rezumându -se aproape exclusiv la intervalele temporale de eşalonare şi raportare a d atelor. numai în 1958. dosar 40009. f. H. şi cu cotele emigraţiei ilegale (transfugi. între cifra de 40. 16.264 evrei. 1947. el îi contrapune. “defectări”) şi neînregistrate (foşti deţinuţi.). ar însemna că pe listele de emigrare se înscriseseră probabil şi mulţi din activiştii evrei de frunte ai partidului comunist. chestionarul operatorilor de pe teren cuprindea exclusiv rubrica “limbă maternă” 16. conform recenzărilor oficiale efectuate la nivel naţional. b Cf. sionişti. p. agenţi de informaţii la schimb. ceea ce. 17 V.688 pe nava “Geula”.000 solicitări individuale de emigrare în Israel (Rosen 1990: 166. 430). restul evreilor distribuindu -se preponderent în categoriile de limbă maternă „română” şi „maghiară”. B. 1985-1989 (Londra: Frank Cass. înregistrau în doar câteva săptămâni nu mai puţin de 130. Wasserstein (2000: 80).667 evrei în România în 19751976. 211. S.000 (Ministerul Israelian al Absorbţiei Imigranţilor. pentru acelaşi an (v. Agerpres replicând (spre liniştirea guvernelor arabe) că evreii din România acelui 16 S-au declarat vorbitoare native de limbă idiş 138. Cifrele sunt cvasiidentice celor avansate în B.000 de cereri”.) (cca 2% din totalul comunităţii ca valoare medie). 260. Wasserstein. Leibovici-Laiş.-20.664 evrei români îmbarcaţi pe nava “Medinat Hayhudim” şi 1. 108).264 evrei la recensământul din acel moment. 1947. nu-şi identifică altă explicaţie decât aceea a unei ponderi semnificative de evrei “ascunşi”. 1948. autorităţile române. Israeli-Romanian Relations at the End of the Ceausescu Era: As Observed by Israel’s Ambassador to Romania.795 persoane. 2.R. ceea ce îl face practic inutilizabil în economia demersului nostru. ceea ce.publicate la 25 ian. 7.

24 dec. Zoltán Kling. Contrastant.000.5%. ar avea în mod evident mai multă acoperire în realitate. László Salamon.955 persoane (faţă de 5. pornind de la o dimensiune oficială de 24.667 persoane conform recensământului publicat la 5 ian. o subcategorie de înaltă specificitate o constituie evreii ardeleni vorbitori de limbă maghiară. care confirmă că “în anii permanenţei lor forţate în România. ceea ce. respectiv un spor demografic mediu de 2. Gyula Csehi.g. Carol Féleki (Feldman). pentru 1976 Moses Rosen estima mărimea reală a comunităţii evreieşti la 45. comunitatea evreiască din România cifra totuşi la recensământul din 7 ian. Ludovic Bokor. complet aberant statistic pentru un grup populaţional îmbătrânit precum cel al evreilor din România. 14 . Bottoni (2010: 269). în mod frecvent. în condiţiile unei emigraţii oficiale în Israel de 18. Nicolae Kállos.E. Alexandru Sencovici (Sándor Szenkovits). 15. conform formulei Pn = P0*(1+ S)n.. Ládislau Tesler. fraţii Ládislau şi Olgá Vass.1 S = 15√8955/5973 – 1. 1992 nu mai puţin de 8. Francisc Butyka. adică S = 2. foarte mulţi din aceştia. nu mai puţin adevărat.973 rezultat al diferenţei).. Subsumat. Iosif Bank. în mod tradiţional. b. doar 2/3 din evreii care trăiau în realitate în România acelui moment s-au şi declarat ca atare în cadrul recenzării ceea ce ar indica o mărime totală de circa 220. cu relevanţă sociologică cât se poate de actuală.000 a comunităţii evreieşti în 1956.L. K. 18 În contextul în care. Nicolae (Miklós) Goldberger. mulţi evrei au încercat chiar să ‘dispară’ din statisticile oficiale” şi apreciază că la recensământul din 1956. chiar dacă practicanţi ai religiei mozaice. transpare de altfel şi în analiza trendurilor statistice ale minorităţii evreieşti din România pe parcursul ultimilor 35 de ani. aceeaşi problematică a ceea ce s-ar putea numi categoria evreilor “ascunşi”. Kálauşek.) estimarea inferioară a lui S. László Földes (Fischer). Ervin Mikó. care.694 persoane în intervalul închis 1977-1989 (conform autorităţilor israeliene).74% pe an(!). într-o juxtapunere până la identificare a atributului naţionalităţii cu criteriul limbii materne. coroborat cifrelor sus-menţionate.R. unde P0 = populaţia iniţială Pn = populaţia după n ani S = sporul demografic anual mediu. etc. Alexandru Iacob (Sándor Jákab). estimativ. János Taub. chiar dacă astăzi sunt recunoscuţi ca evrei de către chiar autori evrei în domeniu – e. Gavrilă şi Eva Birtaş.74%/an. Coloman Ambruş. Ernö (Ernest) Gáll. se declarau chiar şi în documentele de partid ca fiind de naţionalitate maghiară. 1959). Mihály (Max) Eisikowits.F. Erwin Szekler. într-un pattern replicat în proporţii asemănătoare şi în rândurile numeroase ale comuniştilor şi securiştilor evrei maghiarofoni..moment ar fi cifrat doar jumătate din numărul avansat de mass media străine (R. au fost complet asimilaţi lingvistic şi în consecinţă s-au declarat de-a lungul timpului de naţionalitate maghiară18. Spre exemplu. Stefan Kárdos.000 persoane. În sfârşit. 1977. ar presupune o creştere demografică pe perioada urmărită de . Ludovic Weisz. +50. în acelaşi raţionament în care probabil şi mărimea comunităţii evreieşti din România în 1992 cifra în realitate. de unde S = n√Pn/P0 . ceea ce. comunitatea maghiară la rândul ei i-a recunoscut în mod tradiţional pe aceşti evrei ca maghiari.

pp. Vladimir Tismăneanu declară: „şi-a schimbat numele în Leonte Tismăneanu în 1948. tind în mod frecvent ca în negarea evreităţii unei persoane să invoce inexistenţa unor documente oficiale probatoare) este şi schimbul de replici dintre Aurel Storin şi Sorin Cunea (ambii evrei) în deschiderea ultimului interviu acordat de fostul ziarist comunist şi apoi angajat al postului de radio “Europa Liberă”: Aurel Storin: “De mult voiam să te-ntreb. mai ales – considerarea recomandărilor informale. nu s-a declarat niciodată în vreun document ca evreu. i. la cererea unor înalţi activişti de partid” (Tismăneanu 2005: 320-1.82). “Liveanu”. în acelaşi sens.Cât priveşte evreii din Securitate. “Rosenberg”. “Florian”. Silviu Brucan. Tismineţki). ai vreun act oficial care să ateste că eşti evreu?” S. “Mironescu”. atestat în documentele oficiale ale unor autorităţi româneşti. care.jewishvirtuallibrary.C. “Goldenberg”.html. “Moscovici”.19 Bineînţeles. De la mama şi de la tata. Arnold Schwartz-Negrin. Leon Wechsler – Gheorghiu. “Marcovici”.e. Ionel Frankel – Frâncu.S. 240 din 17 oct. 9340-1): din deciziile ministrului Justiţiei de încuviinţare a schimbărilor de nume adoptate la 11 octombrie 1947. v. Henriette Leibovici – Mora. care devine Florian. “Soreanu”. aplicând criteriul halahic al filiaţiei evreieşti pe linie maternă20. În acest context. nemenţionat după cunoştinţa noastră în lucrările cercetătorilor evrei. iar numele de naştere. “Sonnefeld”. a numelor alogenilor. “Savin”. “Faibiş”. “Wolf”. “Herescu”. “Weiss” şi un val direct corespondent numeric de intrări ale unor “Berceanu”. “Abramovici”. 15 . “Herşcovici”.C. 20 V. etc. de la caz la caz. notoriul torţionar Al. confirmă identitatea sa evreiască. ci şi – sau. respectiv Leon Barat – Rădulescu.: “Ştiu de când eram copil. deciziile nr. care s-ar sustrage în primă instanţă criteriului naţonalităţii autodeclarate. privind românizarea pe cât posibil a numelor alogenilor. cu referire la tatăl său (n. Din nenumăratele exemple de românizare in corpore la “recomandarea de sus”. dar la acel moment era român (pentru ambele cazuri. “Albu”. Nicolschi. identificarea corectă a acestora implică nu doar depăşirea erorilor aferente autoîncadrării lor subiective (e. în lexiconul de faţă sunt incluşi ca evrei şi cei din categoria convertiţilor la altă religie. Osias Sigelbaum – Soreanu. “Bogdan”.: “Scrie undeva.g. “Schwartz”. operarea în demersul de faţă cu setul celor 4 criterii neexclusive evită multe din erorile sus-amintite. după cum menţionam. “Feldman”. n. în doar câţiva ani după 23 august 1944. Spre exemplu. Sorine: tu eşti evreu? Sorin Cunea: “Sigur că da!” A.” A.Dorel Oprescu. Spre exemplu. “Negrea”. mai jos şi declaraţiile lui Pavel Câmpeanu. care circulau în primii ani în interiorul instituţiei. cazul menţionat al lui Al. Simon Sabetay – Săvulescu. partea I-a. şi Rebecca Weiner. Arnold Platman (fiul lui Marcu) mărturisea de pildă în autobiografia sa de la Securitate că “în trecut” “fusese” evreu. infra). ci în general celor din ierarhica administrativ-politică a statului comunist. “De unde ştii?” S.Sub acest aspect. 93. este acceptat ca a fi fost evreu inclusiv de către cercetătorii evrei.: “Nu. “Câmpeanu”. care subsecvent s -ar putea declara ne19 Pentru caracterul voluntar sau forţat. “Mendelsohn”. 1947 (v.579-589 vizează în bloc colegi proaspăt angajaţi la aceeaşi Direcţie Generală de Control Economic din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului: Moise Faibiş. „Who is a Jew?” la http://www. indicăm aici Monitorul Oficial al Ronâniei nr. “Bercovici”. dar nu mai puţin persuasive. este acoperit de criteriile 3 şi 4 .S.org/jsource/Judaism/whojew1. birourile de evidenţă a populaţiei au înregistrat mii de “dispariţii” subite ale unor “Leibovici”. şi altele. etc. Simion Ţaigăr. nu scrie nicăieri […]” (în Storin 2011: 7) Cazul altui ofiţer de Securitate . Boris Grünberg. al schimbărilor de nume. întruneşte criteriul al doilea prin înmormântarea sa într-un cimitir evreiesc. v. n. “Mihail”. la fel cum alt ofiţer. aceste „recomandări” cvasioficiale erau înaintate nu doar ofiţerilor evrei din Securitate. Nicolschi/ Grünberg. La fel de pilduitor şi denunţând totodată eroarea fundamentală a bazării exclusive pe documente oficiale (aşa cum procedează în special “minimaliştii”.

Petre Roman . soţia lui Lucreţiu Pătrăşcanu).dvartora. poetul Adrian Păunescu.A. 16 . S. în special documente oficiale ale unor autorităţi ale statului (v. Monitorul Oficial. Ca ierarhizare bibliografică au fost preferate.ro/raspunsuri/identitate-iudaica/cine-este-evreu/2696-un-evreucrestinat-isi-pierde-identitatea-de-evreu.evrei. recte Teşu Solomovici.N. fie de identitate controversată. centrale. Tudor Vianu. Petre Lupu etc. ne-anti-semiţi). secondate de sursele evreieşti şi externe ne-româneşti (ex. În sfârşit. în aplicarea riguroasă a acestui canon religios al considerării ascendenţei materne. aceasta în dezideratul dublu al creşterii fiabilităţii şi al pre-eliminării. toţi cu taţi evrei. pentru a se sutrage legislaţiei antisemite. Arhivele Naţionale. care cuprind între altele şi precizarea naţionalităţii. în cadrul proiectului Dvar Tora. etc. fie acesta chiar evreu. ie. ca goim. de ex. vezi lămurirea oferită de actualul prim rabin al României. Din aceleaşi considerente de parcimonie şi fluenţă a textului. Herta Schwammen (alias Elena. Parantetic. respectiv poetul legionar Radu Gyr (Demetrescu). altfel spus. de regulă nu s-au mai indicat sursele de informare în cazurile deopotrivă notorii şi scutite de controverse chiar şi în rândurile cercetătorilor evrei (e.I. a oricăror polemici sterile. la adresa http://www.R. convertiţi la creştinism în timpul celui de-al doilea război mondial. 21 Pentru o explicaţie a faptului că Halaha (codexul religios mozaic) nu recunoaşte convertirea la altă religie. Iosif Chişinevschi (Roitman).. critici sau completări. o mărturie empirică nesingulară o oferă inter alia cazurile câtorva mii de evrei din Ardealul de Nord. Şlomo Sorin Rosen. sunt automat încadraţi ca evrei – pentru a menţiona câteva figure celebre – dramaturgul Eugen Ionescu (fiul Theresei Ipcar). Barbu Zaharescu (Zuckerman). Rosen 1990)21.). Eduard Mezincescu. Mariean Vanghelie.html (accesat ian. precum Teohari Georgescu. ambasada SUA la Bucureşti. care au fost reprimiţi postbelic în comunitatea evreiască prin automata nerecunoaştere a converitirii lor.S. cercetători occidentali “frecventabili”. Richard Wurmbrand.). dar mame creştine. “Bacher”.. jurnalistul Dumitru Graur sau Adrian Lustig. fireşte. menite a evita legislaţia şi tratamentul social defavorizant. Acestei categorii i se subsumează şi cazurile deocamdată insuficient fundamentate bibliografic de alţi cercetători. sau chiar miile de evrei din zona Ardealului de Nord ca subiecţi ai unor convertiri conjuncturale. La fel de adevărat. acestea au fost menţionate în canoanele scrierii academice exclusiv în acele cazuri de persoane fie de notorietate redusă. decrete de stat. în privinţa surselor bibliografice fundamentând operaţional încadrările ca evrei. respectiv direcţiile judeţene. fişe matricole penale din penitenciare. pe cât posibil. Ana Pauker (Rabinsohn). 2011).g. C. dar excluşi. sursele primare. acolo unde stadiul cercetării mainstream în domeniu ne-a obligat la formularea fundamentată de observaţii. considerându -l pe convertit în continuare evreu. etc. indicat ca procuror adjunct al României de după război de un singur autor. şi nerecunoscute ulterior de leadership-ul comunităţii evreieşti postbelice (v.S.

A.C.S.Z. A. C.O.C.I. 1948-1950) Biroul Organizatoric (al C.C.N.N.D. C.R.Ex.C.I.R.P.D.S.E. al P.S.R. C.I.M.M. C.E.P. C.L.A. A. C. Lagăre şi Colonii (din cadrul M.I.G.C.P.A.I. C.C.C.C.N. Asociaţia Culturală Mondială a Evreilor Originari din România Asociaţia Evreilor Români Victime ale Holocaustului Asociaţia Foştilor Deţinuţi şi Deportaţi Antifascişti Arhivele Naţionale Istorice Centrale Asociaţia Română pentru strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică Academia de Ştiinţe Economice din Bucureşti Arhiva Serviciului Român de Informaţii Basarabia.C.C.U.S.B.R.I. al P.G.O.P.A.E.I.C. D. C.P.) Biroul Politic (al C.P.S.B.D.S.A.S.P.U.) căsătorit(ă) Casa de Administrare şi Supraveghere a Bunurilor Inamice (1948-1953) Comitetul Central Camera [locală] de Comerţ şi Industrie Camera de Comerţ şi Industrie a României Colegiul Central de Partid Comitetul Democrat Evreiesc Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum Centrul pentru perfecţionarea cadrelor de conducere din întreprinderi Căile Ferate Române Confederaţia Generală a Muncii Centrul Iberic pentru Studii Masonice Centrala Întreprinderilor de Lucrări Rutiere şi Construcţii Speciale Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie colonel Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România (2006-) Comitetul Politic Executiv (al C. C.F.I. A.E.L.R. B.LISTA ABREVIERILOR A.C.R.I.S. C. B.T.L.R.M.H.R.E.M.I. B.P.S. C.P.F.R.C.P.G.L.S.E. căs. C. D. D.I. C.C.D.R. C.R. D.I.E. D.M. C. col.S.A.J.) Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România Curtea Supremă de Justiţie Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală (Cluj) Casa de Retrageri şi Pensiuni a Ziariştilor (până în 1945) Direcţie Centrală Industrială (în cadrul Ministerului Industriilor) Direcţia Centrală de Statistică (de pe lângă Consiliul de Miniştri) Direcţia Generală a Industriei Laptelui Direcţia Generală a Poliţiei Direcţia Generală a Presei şi Tipăriturilor (de pe lângă Consiliul de Miniştri) Direcţia Generală a Securităţii Poporului (1948-1951) Direcţia Generală a Securităţii Statului (1951-1952) Direcţia Informaţii externe (din cadrul Securităţii) Direcţia Penitenciare.R.T.R. Centrocoop CEPECA C. C.R. D.R.V./P. D. D.G.E.G. A. C.G.C.H.R. al P. Bucovina de Nord şi ţinutul Herţei Bulletin d'informations pour les roumains de l'étranger (publicaţie de frecvenţă variabilă a unor emigranţi români din Paris.S.S.S. D. B. C. A.C.N.E.R.N.) 17 ./P.

R.A. General H.V. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc I. E. Ministerul Securităţii Statului (1952-1953) n. Institutul Central pentru Pregătirea Cadrelor Didactice I. absorbită în ian.C.S.P.N.D. maior M.R.E.C.P.Ap.R.O.R. Institutul de Studii Politice şi Social-Politice (de pe lângă C. 1948 în U.) lt.) Direcţia Superioară Politică a Armatei Direcţia Securităţii Statului din cadrul M.O.E. Întreprinderea de Comerţ cu Ridicata pentru Produse Alimentare (Bucureşti) I.Of.K. Foreign Office F.C. Hotărârea Consiliului de Miniştri I.F. Ministerul Comerţului Exterior M.R Frontul Naţional al Tineretului Democrat din România F.I.R.C.R.S.R.P.a. locotenent M.C.D. F. Comisariatul Poporului pentru Afaceri Interne (Narodnîi komissariat vnutrennih del) D.D.P. al P.R.I. ff. (1953-1989) Defense Technical Information Center (în S. D. e.C.) estimare Editura de Stat Pentru Literatură şi Artă fost / fila fără an filele Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România Federaţia Demorată a Femeilor din România (constituită 4-8 martie 1946.G.N. şi al Arhivelor Ruse de Stat pentru Istorie Socială şi Library of the Congress & Russia State Archives for Social and Political History (RGASPI) “” (INCOMKA) I.R.L.R.P.E.M.U.P.M.P. Grupul pentru Dialog Social g-ral. Frontul Naţional Democrat din România F.S. F. Născut(ă) N.A.C.S.A. D. Întreprindere de Stat pentru Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului I.C. Marea Adunare Naţională M.F. Ministerul Apărării Naţionale M. Jewish Genealogical Special Interest Group for Romania (S.S.T.T. 1945-1948) Direcţia Regională a Securităţii Poporului (în cadrul D.A. Institutul Român de Istorie Recentă I.L.P. f. D.N.S.U.A.A.N. Ministerul Afacerilor Externe M.U.A.S. Monitorul Oficial al României mr.I.C. fostul Institut de Istorie a Partidului) J.I.D.I.M.G.G.B.A.S.E.P. Federaţia Uniunilor de Comunităţi Evreieşti G.D. Frontul Salvării Naţionale F. International Labour Office I.D.P.C.R.) F. 18 .F.E.L.S.A.C.R.I.S.. D.G.N.I. Institutul Român pentru Relaţii Culturale cu Străinătatea I. Institutul Politehnic Bucureşti I.A.S.S. f.E.D.A.S.S.R.C. Ministerul Afacerilor Interne M. Institutul de Medicină şi Farmacie INCOMKA Proiectul “Comintern Archives Project” al Bibliotecii Congresului S.P.S.I.C.U. a M.) (19661989.Direcţia Poliţiei de Siguranţă (din cadrul D.

) Oficiul Comerţului Local odinioară Organizaţia Mondială a Sănătăţii Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor Organizaţia Naţiunilor Unite Prezidiul Marii Adunări Naţionale Partidul Comunist Bolşevic (în U.R.F. U.S.E.E. O. 1934-1952) Partidul Comunist din România (perioada interbelică. odin. O.G.C. S.R.C.C.T.S.a.T. Scriitori şi Ziarişti Uniunea Tineretului Muncitoresc (1948-1965) Uniunea Tineretului Comunist (1944-1948. W. U. ulterior Serviciul de Informaţii) Statele Unite ale Americii şi următoarele Teatrul Evreiesc de Stat unitate arhivistică Uzinele şi Domeniile Reşiţa Uniunea Femeilor Antifasciste din România (apr. U. T.F. plt.N.C.M.S.A.-M.S.D. P.F.I.N.S. U.identitate evreiască incertă/controversată 19 .D. S.Z.d.C. O. 1945 – febr. 1965-1989) vezi World Jewish Congress . P.R P.A..A. U.C.R.R.O.R.U.R. u.L.N.C.R.R.C. S. 1965-1989) Plutonier Partidul Munictoresc Român (1948-1965) Republica Populară Română (1947-1965) Societate comercială de stat Serviciul Român de Informaţii Serviciul Special de Informaţii (1940-1944. ş.S.S. S.S.A.R. absorbită în U. 1948).S.u.C. R. (?) Organ de Control Cetăţenesc (numite de M. Uniunea Femeilor Democrate din România Uniunea Generală a Sindicatelor din România Uniunea Naţională a Studenţilor din România Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste Uniunea Sindicatelor de Artişti.M.S.S. U. a “ilegalismului”) Partidul Comunist Român (1944-1948. v.M. P.N. P.J.R.I. U.R. U. O. U.C.R.U.B.A.S.I.D.P.

Voitonovici) la Ana Pauker22. p. după război consilier economic în cadrul Ministerului Comerţului (M. partea I-a. inv.C.G. referatul întocmit lui Rădulescu de către Securitate în 1954 în Tănase 2010: 91 -92. din 1955 până în 1958 lector la catedra de Organizarea şi Planificarea Întreprinderilor în cadrul Institutului Politehnic Bucureşti (I. emigrat în Israel la începutul anilor ’60. 15 din Bucureşti. a locuit pe str. inclusiv a lui Al.E.C. Bernad (n.) (M. după ce obţinuse aprobarea deplasării de serviciu în Belgia (în pofida opoziţiei secţiei Cadre a C. an în care este şi numit numit membru al directoratului C. 7950). 1948 controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M. 200 din 1 sept. inv. director comercial tehnic al S. 2005:93 şi respectiv F.I. Londra nr. 20 . Zalman (în alte documente “Abraham”) – după război controlor în cadrul D. 1947. partea I-a. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. p. Iosif – din 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic (D. 141/1949). 5.Of. “Româno-Export” (1948-1949).Of. ABRAMOVICI.a.P. nr. în 1941 pe lista “comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă.G. nr. membru de partid încă din 1921 (!). Alba) (cu prenumele ortografiat ocazional “Bernat” şi “Bernard”) – ilegalist.. graţie intervenţiei aceluiaşi Rădulescu (şi. 1). 1948. 316.C. M. (cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. din sept.S. 1949. 1946. u. 22 V. anexa la dosarul nr. fd. iar prin Decretul nr. 7438).) a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. secţia Cancelarie – dosare anexe. ABRAHAM. cu menţiuni multiple în dosarul de anchetă al lui Vasile Luca. partea I-a. din 1948 funcţionar în cadrul Comisiei. 1947. nr.. 8460). al P. Benţin – din 1949 funcţionar la Comisia. dosar 2301 şi fototeca Institutului.I. p.P.. 222 din 29 sept. p.C. partea I-a.C. David – până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D. 1899. a III-a. respectiv Comitetul de Stat al Planificării (Fd. 262 din 21 august 1979 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a II-a. ABRAM. Carol (n. al P. p. ABRAMOVICI.S. 6. 102/1956. a M. p. “dosare adiţionale”. în 1971 an îl reclama pe vecinul său Nicolae Corbu la organizaţia de partid a ziarului Scânteia. ulterior Comitetului de Stat al Planificării.Of. 6658). nr. Levant 2006c. partea I-a. C. fond 495 (“România”).Of. ABRAMOVICI.). p. 7. anexa la dosarul nr. cu referat de cercetare la fd. p. 3293.G. p. după război după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului apoi activist local de partid în organizaţia Bucureşti.C. 1922) – de profesie inginer chimist. rămas în străinătate în timpul mandatului. nr.B.Of. C.C. ABRAMOVICI. p. partea I-a. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. 173 din 31 iulie 1947. şi arhiva I. v. 2008.E.Of. care pare să -l plagieze pe Ioanid.1949. ABRAHAM. nr. 256 din 5 nov.C (M.R. pensionat în anii ’60. 9856. 8. nr.Of. 645).E. M. Mihai.APARATUL ADMINISTRATIV-POLITIC CENTRAL 1. partea I-a. partea I-a.C.I.d. 6781).C. 1564. nr. VII. nr. se pare. Elly .Of. după reorganizarea ministerială consilier la Ministerul Comerţului Exterior (1949-1951) unde era practic locţiitorul ministrului adjunct Gheorghe (Gogu) Rădulescu.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 15 din 19 ian. 4611). al P. acuzând gălăgia câinelui acestuia şi faptul că fiica acestuia. Aceeaşi persoană este menţionată sub numele incorect „Abramowitz” şi în Ioanid.C. decorat prin Decretul nr.C. 3.I. Irina. 2. M.Of. inv. secţia Cancelarie – dosare anexe.C.R. 4. nr. 5 din 9 ian.S. Heinrich (în unele documente transcris şi cu varianta de prenume Henri) – membru de partid. partea I-a. 209 din 9 sept.). 3293. fuma (Mâţă 2007. 120 din 26 mai 1948. ABRAMOVICI. nr.C. 225.R. 185 din 12 august 1948. (M.

partea I-a.III. a M. p.P. partea I-a.R. partea I-a. 1949. 1949. 14.C. 15 din 19 ian. fiul lui Avram Adercu (n. ADLER. ulterior funcţionară la Sovromlemn (1957-1960) – menţionată în dosarul de la C.R.E. delegat şef al Direcţiei Regionale Bucureşti (M. ADOLF. nr.până în febr. partea I-a. ABRAMOVICI. partea I-a. partea I-a. ABRAMOVICI. ulterior stabilită în Occident. pentru Literatură Universală (1954-1975. 737. partea I-a. 1949 secretară de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. Adelstein. publicist (v. decorat în 1967 (Decretul 604 din 26 iunie) cu Medalia Muncii. Marcel – inspector în cadrul Ministerului Învăţământului. 11. 20. 12. 6220). p.C. 15. Simon – din 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 1948. 190 din 19 august 1947. M.C (M. Felix (n. 534).Of. 185 din 12 august 1948. p. apoi inspector în cadrul D. F. 10496).Of. 1033).Of. ulterior cu Jana) – funcţionară în centrala Ministerului Comerţului Exterior (1953-1957). nr. p. Renate . p. 24 din 30 ian.2008. 21 .E. nr. 6396).I. 31 din 7 febr. exclus din partid în 1953. partea I-a. ABRAMOVICI.1954)). p.I. şi dosarul său de la C. 18. profesor şi autor în domeniu (Cajal & Kuller 2004: 478). (nr. p. când se pensionează). azi Vaslui) – 12. p. orig. 7491).C. (M. ulterior funcţionar la “Cartea Rusă” (1953-1954).Of. nr. partea I-a. 6658.P. 1948. 4798). decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. jud.G. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu membru al Ordinului “Steaua României” îm grad de Comandor (M. a M. nr.XII. 1123). Arhitectură şi Sistematizare. nr.C. Ladislau (fiul lui Andrei) (d. partea I-a. ADERCA.E. 13. Şmil – controlor economic (1947-1948). recăs. 197 din 28 august 1947.Of.C. Klari KAHANA) (prima soţie a lui Marcel Aderca. 1946. Rifca Penchas.Of. partea I-a. 125 din 1 iunie 1948. cimitirul sefard) . Leontina . 642).Of.E. nr. recăs. M. ADERCA.Of. a M. cu Richard Raskind. nr. M.Of. p. nr. Herman – după război mai întâi consilier (1945-1946). ulterior şeful Direcţiei Învăţământ Artistic din Ministerul Artelor (1946-1948. inv. după război iniţial reîncadrat ca şef de secţie la Ministerul Muncii (în martie 1945).Of. nr. p. 1989 Bucureşti) – din 1948 membru în Consiliul de Administraţie al Institutului General de Asigurare. (M.III. ADLER. ADAM. 1964 cu ordinul Muncii clasa a III-a. ABRAMOVICI. 645).F. nr. Mircea – în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M.C.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.IV. din anii ’50 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.G. Dobrişa Iosub)) (13. p. 7795 şi nr. Clara (n. 173 din 29 iulie 1948. (1947-1948) (M. p. emigrată în Israel. supra) şi al Rubinei (n.I. Froim Zeilicu ADELSTEIN. (1948-1951).1891 Puieşti (odin. p. apoi inspector general în cadrul Direcţiei Generale C. Lazăr – controlor în cadrul D. partea I-a. ABRAMOVICI. când se pensionează). partea I-a. 803 din 21 dec.P.9./26. Osias – până în iulie 1948 controlor economic în cadrul D. editor.I. nr. respectiv redactor la Ed.G. nr. Leon – din februarie 1948 controlor în cadrul D.Of. 15 din 19 ian.C. 19. 17.Of.1962 Bucureşti) – în perioada interbelică funcţionar la Ministerul Muncii (19201944) şi publicist. incinerat în Bucureşti. din Ministerul Comunicaţiilor. 41/99 din 22. ADELSTEIN.I. 260 din 8 nov. 16. 167 din 26 iulie 1946. nr. 1890-1974)) (26. al soţului său (1954). partea I-a. a M.A. 1948. apoi vicepreşedingte al Comitetului de Stat pentru Construcţii. 21. ABRAMOVICI.C. ADERCA. 1947. Tutova. Credit şi Asistenţă a funcţionarilor şi pensionarilor publici (M. nr. Bucureşti. 275 din 27 nov. p. I. 22. 32 din 8 febr.funcţionar în centrala M. 1949.G. din Austro-Ungaria) şi Debora (n. 19 din 23 ian.1920 Craiova – 21. 11761.E.Of. p.Of. 10.C. partea I-a. 3002). Marcel (fiul lui Felix (v. 76 din 30 martie 1946.

Of. M. ALPERIN. Mancsi Izsak).C. ABRAMOVICI) (n.P. şi Cajal şi Kuller 2004 şi Kuller 2008a: 431). EIBENSCHUTZ) – după război încadrat comisarajutor la Biroul de Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Salonta./P. de la sfârşitul anilor ’40 în ministerului Comerţului Exterior. unde ocupă inclusiv poziţia de ministru adjunct (1966-1970). din nov. 5.S. Cristina Luca -Boico.C. AIBENŞUTZ.1955) (v.) Eugen Schileru şi 16. partea I-a.C. cercetat diciplinar în partid în 1955 pentru că ar fi “concediat abuziv elemente de naţionalitate română pentru a-şi promova prietenii şi cunoscuţii”. al Crucii Roşii în anii ’50 (dosar la C. Sirianu. inv.a. în 1949.VIII. 10. şi M. 6.1957) şi la secţia Economică a C. 2.M. până în anii ’70. 51).R. 539) (pentru schimbarea numelui vezi decizia nr. Alexandru (n. cu fişă la secţia Economică a C.) Costin Sebe. Ministerul Propagandei Naţionale.I. ALEXIU.) Vladimir Carnavalschi. 24 Compusă din delegaţi din partea Comisia Română pentru Aplicarea Armistiţiului.S.) Haralambie Bădeanu – preşedinte.I. u. Mihail [alias]– la începutul anilor ’30 student la Drept. nr.IX. şi director al Întreprinderii de prototipuri Bucureşti. (1973). 20. apoi ministru adjunct al Industriei Chimice. 1649).V. cazat la căminul (pentru studenţi evrei) “Schuller”23. 203.) Vasile Nichita. dosar 1027). în martie 1948.Of. Lipa – după război angajat ca desenator grafic stagiar în centrala Ministerul Propagandei. 240 din 15 oct. Ministerul Artelor. Paul [alias] – după război director adjunct şi apoi director în cadrul C. 3.) Paul Cornişteanu.23. Lenin” Bucureşti al P. 1948.. v. nr. Societatea Scriitorilor Români şi Academia Română. 1947. iar în paralel. funcţionând sub coordonarea ministrului propagandei.) Adrian Dimitriu. 24. partea I-a. după naţionalizare. 136/219 din 8. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls.) Gherghina Ardeleanu. 27. reprimit în 1955 (dosar C. 7. 11029).XI.E. 46 din 25 febr. 411/1952. (Cohen 1994: 97 n. Mihai (alias AIBĂNŞUŢ.. căs. respectiv Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 43.C. n. Clara (LEBIANU) . p. ulterior cu diverse funcţii în sectorul economic. iar din decembrie 1947 promovat şef de secţie în cadrul Ministerului Informaţiilor (M. 12. Kovacs 2006. Siegfried (fiul lui Heinrich şi Ernestina) (1913 – 1994 Israel) – membru al Comisiei mixte de cenzură24 instituite în mai 1945 în cadrul Ministerului Propagandei25.P.A.031 din 21 febr. P. ALBESCU. 30. numit contabil-şef al întreprinderii “Dacia” din Bucureşti.N. nr. Ştefănescu (A. 14. Constantinescu -Iaşi. cu Margareta Albescu (n. Cohen 1994: 27. partea I-a.C. ALEXIU. şi autor al unor articole în revista Probleme economice (inclus ca supravieţuitor al Holocaustului în registrul Benjamin and Vladka Meed. partea I-a.1915-2005) – membru de partid din 1940. 29. nr. 15.membru al C.) Alice Horovitz. 1945 23 În aceeaşi perioadă cu Leonte Răutu. nr. inv. al P. 8. (91(I&II)/354 din 19. ministru adjunct al Comerţului Interior (1948-1952). p. 331/211 din 24.) Gheorghe Gonda.Of.Of. 51). nr.P. care îl menţionează eronat ca Aibănuş Mihai).R. iar după reorganizarea ministerială şef de secţie la Direcţia Arhitectură şi Expoziţii a Ministerului Artelor şi Informaţii lor (M. 13.. din anii ’60 secretar general al Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă.III.I. 14.) V. 288 din 12 dec.) Nicolae Hodoş.1913 Tulcea) – membru de partid exclus în 1950 pentru legături cu social-democraţii. 9. p.C. 26. secretar general al Ministerului Educaţiei şi Culturii în mandatul lui Ilie Murgulescu. 1948. 11. Mihail Florescu ş. fd. a IV -a (Levy 2002: 192.C. Caţavencu 2007: 4. Hermina Tismăneanu. dată extremă 15. 8214).) Al. 1948 a ministrului Justiţiei din M. Comisia înfiinţată la 2 mai 1945 îi cuprindea ca membri pe: 1.P. p. Leon (n.C.1955). ulterior membru al Biroului Comitetului Raional „V. cu dosarul la Colegiul Central al partidului (nr. dosar la C. ALĂMARU. 22 . utilizat ca anchetator al partizanilor capturaţi în Munţii Bihorului. şi avizând în fapt lista publicaţiilor de cenzurat întocmită de multipli funcţionari. 28. AIZIC. 297 n. cadru didactic la A. 51 din 2 martie 1948.I. 25.) Natalia Mustaţă. decorat prin Decretul nr.) Siegfried Alperin..R.R.1950). fiul lui Ludovic (Lajos) şi Zali) (20. Ernest WEISZ. ulterior epurat. 4. ilegalist din “vechea gardă”. apoi reabilitat.) Joseta Stănescu. Bihor.C. 1910. ALEXANDRU.a. (dosare anexe.

Alexandru Predescu .Of. Bela (n. destituit şi exclus din partid în 1954 pentru neglijenţă în serviciu (dosar nr. 85/1955.P. producţia La clacă. din 2. În total. 16 din 20 ian.C.1960).1954. partea I-a. 39. p. mitr.Of. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.D. partea I-a. Dabija .R. 40. Simionescu . 6386). Leon (d. 7833). 168 din 23 iulie 1948. etc. Petre V. ALMOSNINO.I.A.Of. nr. 35.I. 214 din 15 sept. David ABRAMOVICI) .Domnul este cu tine (1944). 1949.P. din 1947 controlor economic în cadrul D. Haim – ilegalist.1951). la Direcţia I. 1946).Marxismul şi religiunea (1934). ale cărui două anexe scot din circulaţie 161 titluri între care Nicolae Berdiaeff . n.). 363/169 din 1. I.. nr. a M. partea I-a.. Nichita Drăgulin . 10533).12.Soldaţi în Est (1943). 190 din 22 august 1945. în centrala M.C. Mihail Chirnoagă – Logodna (1940). p.P.Of.G.Calendarul Gospodăriilor din sate şi oraşe (1943).Of.C. 36.Naţiune şi armată (1937). 38. p. tirani şi bandiţi în Rusia Sovietelor (1931). secţia Cancelarie – dosare anexe. ALPERN. partea I-a.D. partea I-a.şef de serviciu la Direcţia Generală a Arhivelor Statului. 1948. partea I-a. Elie Bufnea Cruciaţi. cu referat de cercetare la Fd. apoi regizor la Ministerul Artelor (şi Informaţiilor) şi în paralel redactor la Radiodifuziune. nr.C.C. 1947. g-ral Ştefan Panaitescu . Herman . partea I-a. 264 din 14 nov. neatârnarea şi unirea cu România” (1919). 11 ian.C. Miklos) .în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. 1917-2003) (v.C. 658). 202 din 6 sept. 1948 numit contabil al D. Iancu I. partea I-a.E. al P. 16 din 20 ian. tatăl poetului George Almosnino.C.C. (M. nr.31. ALPERN. 1949. I. Ciorogaru . exclus din partid în 1951 pentru fost colaboraţionism cu legionarii şi afacerism (dosarul personal la C. 6094). p. Andrei (n. Nistor . în 1948 numit director al Centralei Industriale de Sinteză şi Prelucrare (M. 148 din 25 iunie 1941.Războiul germano-polon (Învăţăminte) (1940). Iosif . a Industriei Lemnului şi Mobilei din cadrul Ministerul Industriei (M. 37. nr. 372/665. inv. anexa la dosarul nr.P. 34. căs. nu a fost niciodată arestat. I. Nicolae . controlor în cadrul D.n. 1971. 7622). au “dispărut” din spaţiul public 8779 titluri (C. 276 din 28 nov. aşa cum avea să pretindă ulterior fiul).membru de partid. în numai patru ani (1945-1949).E.a. nr.R.Of. Discursuri rostite la Senat în sesiunea extraordinară din vara anului 1920 (1920). 23 . Haim . şeful Direcţiei Cinematografie din Ministerul Propagandei. după război director administrativ în Direcţia Generală a Monitorului Oficial şi Imprimeriilor Statului (M.Brazdă nouă (1939).C. ALTER. Paul Georgescu .Naţionalismul lui Eminescu (f. Haneş – “Basarabia.. 1947. p. Sidorovici [fratele Alexandri Sidorovici-Brucan. 33. p.Of. nr.în sept. (M. p. 3293. în 1962) sub acuzaţia de a fi pretins şi primit de mită de la o funcţionară în vederea cedării locuinţei sale (dosar C.Of. 32. ALTERESCU.Of. (1946-1948). în 1948 avansat inspector (M..I.C. membru de partid din 1940 (dosar A/52 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). (M. Teodora Anka.C.Of. g-ral A.C. C.] . vezi decizia comisiei publicată în Monitorul Oficial nr. ANDREI.Isbânda românismului şi minoritarii în armată (1938).impiegat în cadrul Administraţiei Financiare judeţene Rădăuţi (1945-1946) (M.Istoria literaturii române Dela început până la zilele noastre (1945). 10092). nr. Micloş (n.C.în 1949 era referent tehnic în cadrul D. nr.A. fond C. nr. 167 din 26 iulie 1946. 1897) – ilegalist.I. nr.C. Constantin Loghin . Dan (n.Pentru consolidarea României Mari. 1945.I. 24 din 30 ian. Autonomia.P. 25 Pentru un exemplu ilustrativ.Prizonier la Bolşevici (1944).C. Gheorghe I. 516/653 din 25. p. Bucureşti) – în perioada interbelică director în cadrul Societăţii Române de Telefoane. nr. nr.I.E.din 1947 controlor în cadrul D. 662). 738).G. ALTER. 1948. partea I-a. cu actriţa Teodora Alperin (n. AMBRUŞ. inv. Teofil Gh. ALPERN. Nifon Criveanu . Andrei IZSAK) .G. p.I. a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. exclus din partid în 1960 (decizie reconfirmată de C. partea I-a. 3660). p.. după august 1944 şeful Serviciului Presă din Ministerul Poştei şi Telecomunicaţiilor (1950-1954). 2006: 489). ANDREESCU. a M.

P. ARBORE. 15 din 19 ian. 1946.P.1963). trimiterea în producţie şi ţinerea „în evidenţa organelor în drept”. p. 1686). David (n.Of.E. 1948. ANDRONACHE. (1948-1952. nr. 1947 detaşată ca şefă a Direcţiei Regionale Mureş a Ministerului Informaţiilor. 905/486 din 7.I. 45. 280 din 3 dec. M.R. 43. 255 din 27 oct. fiinţând pe lângă Consiliul de Miniştri27) (din 1951 până în 1973.Of. partea I-a. 47.” clasa a V-a. FAERŞTEIN) – din martie 1945 impiegată în centrala Ministerului Muncii (M. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. 1948. Clara (f.organul de facto al cenzurii în presă. ilegalistă. apoi al Artelor şi Informaţiilor. în mandatul Anei Pauker (1947-1951). p. 50. când este înlocuit cu Ion 26 27 V. ARDELEANU. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.” cls. Ministerul Artelor şi Informaţiilor şi Ministerul Forţelor Armate (a fost şi comandantul Închisorii Militare). după război membră a organizaţia de bază a partidului şi directoare în M. ulterior pe un post secundar. din 1945 membru al comisiei de cenzură a presei instituită în cadrul Ministerului Propagandei şi subordonată direct Comisiei Aliate de Control. 6597). partea I-a. 67). 645).C. nr. nr. cu studii comerciale. 47 din 26 febr. 260 din 8 nov. ANGHEL. Traian [alias] – cf. 8792În perioada de după 1944. nr. ANTALFFY.Of. nr. a avut funcţii de răspundere la Consiliul de Miniştri. Bihor – 1988 Bucureşti) . Turcu) – soţia lui Iosif Ardeleanu (Adler). 11765).IV. din 1947 arhivară-şefă în centrala M. ARDELEANU.R.” (dosar C. în documentele sale de partid făcându-se precizarea faptului că a fost membru al Partidului Comunist Spaniol din 1938.E. 44. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obl igatoriu (M. Eugenia (n. p.Of.VIII. director general al Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (preşedinte al Colegiului direcţiei . p.C. partea I-a. partea I-a. consilier de legătură cu Naţiunile Unite la Legaţia României de la Berna (M. “fost brigadist în Spania. ADLER) (1913 Budapesta – 1950 Bucureşti) – în 1941 “lucrătoare mănuşi” conform unui raport al Siguranţei. 49.VII. organul instituţional responsabil nominal cu cenzura a suferit numeroase modificări: în toamna lui 1944 a fost creată o comisie de cenzură din cadrul Serviciului Aplicării Armistiţiului (ulterior redenumit Serviciul Defascizării) al Ministerului Propagandei (minister redenumit al Informaţiilor în 1946. ANDRONIU.C.P.P. ANTONIU.1952). în 1963 încă director adjunct în centrala ministerului (dosar C. 98327 din 26 sept.P. redactor în echipa iniţială de la Scânteia.A. III-a (Decretul 873/20. În 1956 C. p. 62 din 16 martie 1945.. incinerată la crematoriul “Cenuşa”.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. după război.C. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. a propus excluderea lui din partid.fost ilegalist.P. nr. 641. nr. 42.n.1978) – membră de partid din 1944 (dosar A/62 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 1945 a ministrului Justiţiei în M. p. Z. 1947. 21 mai 1909 Iaşi) . 1941. Alfred – jurist în perioada interbelică.E. 15 din 19 ian. închis apoi în lagărele morţii din Germania [Mauthausen.R. unde avea ca sarcină “să veghez[e] cum sunt introduse metodele partinice în muncă” (apud Constantiniu 2003: 70). scoaterea din armată. cu o scurtă perioadă în 1948 când este detaşată la Legaţia R. ARDELEANU.Of. p. element anarhic în lagărele de la Saint Cyprien şi Gurs. Clara . Gherghina (n. iar apoi la Contemporanul. (M. ulterior Culturii (N.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. Balint 2011a. n. József Demenyi (Demö) ADLER26) (26. 299 din 29 dec.1909 Salonta. 10664).A. 11362). Ermina – după război consilier de presă în centrala Ministerului Informaţiilor M. fuzionat cu Minist erul Artelor în 24 . partea I-a. partea I-a. nr.1914 – 24. nr. ZILBERSTEIN) (26. nr.Of. 48. dosarului de la C. p.A. 46. Iosif (n. director în M.S. până în febr.Of.1949). a III-a. a decis reîncadrarea sa în partid cu stagiul din 1945.Of.V. 230 din 9 oct. partea I-a. 1949.41. 2002). ca membru de partid.]. din dec. Din 1947. 1052/576 din 19. nr. partea I-a. ANTONESCU. 1947. 1945. C. Gagyi 2004: 20.P. Eliza (n. decorată prin Decretul nr. decizia nr.X. hotărâre reconfirmată în 1962.Of.C. partea I-a. ARONOVICI) (n. 1949. 21-2. de la Bruxelles). p.

ARON.S. p. cu care a avut o fiică. Cornelia (n. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. (Decretul nr.” clasa a IV-a. Ştefan (n. cu referat de cercetare la Fd. nr. p. 645). 1949. comi sia în discuţie devine Direcţiunea Presei din cadrul Ministerului Informaţiilor (ulterior a Ministerului Artelor şi Informaţiilor). Comisiei Aliate de Control. Hertzel . 1070/108 din 5.Of. iar ca pensionar. partea I-a. Bucureşti. I-a (Decret nr. Mişu (Mihail) (1910-1950) – ilegalist. condamnat în 1975 la 20 de ani închisoare pentru subminarea economiei naţionale şi divulgarea de secrete de stat 29. partea I-a. H.R. nr. vezi Corobca 2008.) al P.Of.G. dosar 51/1949.T. 1941.C. 52.P. emigrat în Israel împreună cu soţia sa.R. 1941. AREŞTEANU.). inv. 235 din 4 august 1952). Gita în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.2011 Israel). nr. (A.Of. partea I-a.Of... economist.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Hârtiei şi Celulozei a Ministerului Industriei (M. al P.S.1977 Aiud) (fiul lui Henric şi Matilda) – de profesie inginer chimist. 3293. Abramovici. în 1978. De facto şi de jure. (1955-1960). 1948 angajat referent la Direcţia Studii a Ministerului Sănătăţii (M.S.V.Of. 54.C. anexa la dosarul nr.P. nr.R. nr. AREŞTEANU. AREŞTEANU. 28 V. numir în 1952 vicepreşedinte al C. I. În 1946.C. 1949. iar din mai 1949 atribuţiile cenzurii asupra spaţiului publicistic sunt preluate de nou -înfiinţata Direcţie Generală a Presei şi Tipăriturilor de pe lângă Consiliul de Miniştri (D. 206 din 1 sept. fişa matricolă penală la adresa http://86.E. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. 262 din 21 august 1979).C. p. 1963 şi cu ordinul “Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orînduirii sociale şi de stat” clasa a III-a în 1964. ARSENE.S. reîncadrat în 194528. această comisie se subordona..R. Cumpănaşu). din 1947 până la deces instructor în cadrul sectorului Ştiinţă al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. Solomo vici (2004: 131).125.XI. partea I-a. M. în paralel cadru didactic la I.P. 58. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. fd.” clasa a III-a. în 1958 cercetat disciplinar de C.N. 1948.%20Ardelea%20-%20Azoitei/Ascher%20Andrei%20H/index. Direcţia va fi transformată în Comitetul de Stat pentru Presă şi Tipărituri. sublt.17. C.E. 29 V. 28/1956. după război “investit în funcţii economice importante” cf. Elena . d. 646). partea I-a). Weiner). partea I-a. C.C.P.P.1958). 233 din 7 oct.E.R – secţia Propagandă şi Agitaţie. 53. 16 din 20 ian.. nr. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.C. Etenne BERCOVICI) (d. 118-121) (M.C. partea I-a.M. radiat din registrele Forţelor Armate pe motive rasiale în 1940. incinerat la crematoriul “Cenuşa” (indicat ca evreu în Kuller 2008a: 432). 1988. 55.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. Edy (fiul lui Iosif) – după război inspector în cadrul D.C. Bucureşti) – membru de partid din 1945. secţia Cancelarie – dosare anexe. 2008 b şi 2008c. 1948.G. de geniu (r.Of. ASKENAZI.I.M. 5123). ARONESCU.). membru al Comisiei Centrale de revizie (a C. ASCHER.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/A/A%2004.1912 Braşov – 28.. în anii ‘60 funcţionar superior în Comitetul de Stat al Planificării (C. în 1971 decorat în calitate de vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Preşuri cu ordinul “Steaua R. autor şi coautor al unor multiple cărţi şi articole în Probleme de economie. 423 din 15 iul. Andrei (31. p. 15 din 19 ian. 6683). 59.Of. ff. Cornelia – din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Silviculturii (M. al P. 663).V. 206 din 1 sept. (dosar nr. ARONOVICI. 56. Pentru mai multe detalii. p.VI.php. ultimul loc de muncă în 1975 la Înreprinderea “Policolor”. 57. p. Mihaela (căs. prin intermediul Ministerului Afacerilor Străine. etc. În 1975. al P. 5124. decedat în penitenciarul Aiud în 1977. ulterior la A. nr.). 1948 în forma Ministerului Artelor şi Informaţiilor şi redenumit Ministerul Artelor în mai 1949). nr. 186 din 13 aug. apoi activist de partid.S.R.C. C. 1949.P.I. 9. 15 din 19 ian. Leon – în oct.51. 25 . decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. Lupta de clasă.C. specializat în statistică.

III-a. 15 din 19 ian. C. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. Max Beno (în alte documente ortografiat “Askenazi”) – după război controlor în cadrul D. 1947. 7438. M. 4968). f. 1949. din ianuarie 1967 consilier referent în cadrul Secretariatului General al Consiliului de Miniştri. din 1954 funcţionar în cadrul C. 508. 61. 166/784 din 21.. (M.Of. demis şi exclus din partid (dosar C.R.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.A. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.P.1953).N. decizia nr.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. 423 din 15 iul. AVANDICI. în anii ’60 vicepreşedinte al C. fd.din 1947 controlor în cadrul D. I.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 69.C. Saul ŞAPIRA) (n.C. 6. Bacău) .I. C/2072..G. 30 V. AVRAM. nr. condamnat penal pentru speculă în 1953.E.Of. ATANASIU. nr. a M.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.1. partea I-a. p.C.P.. Mendi – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. al P. (dosar 63/1955). 644). (?) AVRAMESCU. ulterior funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Uşoare (’60? – ’70).. AVADIC. AŞMAN.B. 112.B. ATIAS. p. Islea . ASKENAZI. AUSCH. nr.P. 1964 (tatăl Mirelei Aşman?).C. 1949. 1963.P.C. nr. 1947 a ministrului Justiţiei în M. din 1948 controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M.1913 Valea Rea. B/19431.Of.I. Iaşi) – de profesie contabil. cu dosar de cadre la secţia Economică a C.Of. al P.R. 1948. p. 264 din 14 nov. Tudor (n.M.R.R. p. dosarele nr. până în febr.). 316. 131 din 8 iunie 1948.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. Ernest – după război prim secretar presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor. 71. nr. A. p.C. p.C. partea I-a. 26 . partea I-a.Of. partea I -a. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. partea I-a.E. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul Consiliului de Stat nr. nr. partea I-a. şi membru al secţiei Economice a C.1.Of. 66.. 74. încă în viaţă în 2010.S. Stela . 17 din 21 ian. p.. Cela / Heda (soţia lui Mendi.C.1909.VIII. după război controlor în cadrul D.C. 15 din 19 ian. Horaţiu (n.Of. partea I-a.în anii ’50 profesor de planificare la I.C. 24.B. p. ASKENAZY. 645). în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 804 din 21 dec. Adina .II.C. apoi responsabil în cadrul secţiei organizaţiilor de partid a Direcţiei Organizatorice (v. Mendel . Radu .R (1953). AVADIC. membru al comunităţii evreieşti din Bucureşti.Of. 62. nr. partea I-a. Osias . partea I-a. nr.P.şef de cadre la Direcţia Generală a Exploatării din Ministerul Industriei Lemnului în guvernele Groza. AUSBURG. 1964. 4611).Of. 68.a. ilegalist (membru de partid din 1930). partea I-a. şi asistent cumul la catedra de planificarea şi organizarea întreprinderilor din cadrul I. 32 din 8 febr. v. Maria .G. nr. nr. 3660). p.C. 645).125 din 17 dec.E. al P. AVĂDANEI.P. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M.C. şeful sectorului Carnete şi Evidenţă al C.” clasa a V-a.XII. M. 15 din 19 ian. 1949. infra) – de profesie inginer textilist.I. 120 din 26 mai 1948.G. 804 din 21 dec. nr. al P. dosar de cadre la secţia Organizatorică a C. 2 ş. 65.P. f.Of.1949. 209 din 9 sept. 73. nr. Ficu .S.I.S. D/1315. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.C. 1123). 148 din 25 iunie 1941. p.C. AUSTERMAN.60. nr. III-a.Of. Ernest – absolvent al Liceului “Laurian” din Botoşani. – secţia Cadre. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 64. AUDERBAN.după război referent în administraţia centrală a C. 72. 1948. 10092). (din 1945 până în 1960).C. p. 63. partea I-a. 70.R. 5 din 9 ian. D. 1949 (M. f. 67. 1949. S.I. Mayer-Herş ATLASMAN30) (n.

643) BABENCO. ulterior şi -l românizează în „Balaş”. Mauriciu (n. avocat. traducător.adjunct al organizaţiei Cluj a P. iar în acelaşi an cu ordinul “Steaua R. în 1945 îşi maghiarizează numele în „Balász”. inv.E. Ancel 2005: 246.P. 82. 85. Bucureşti (M.R.D.X. unde continuă activitatea publicistică (inclus într -o seie de autori evrei în F. BACHER. incinerată.Of. BACIU.în 1949 era consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. la Direcţia I. BADEA. 15 din 19 ian. Filderman după război.fost condamnat pentru spionaj în favoarea U. iar ulterior secretar general la Ministerul Industriei Alimentare (până în 1964).-izarea comunităţilor evreieşti” (cf. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. Raşela (profesoară la Liceul “Gheorghe Lazăr” din Bucureşti). Israel (1902 Botoşani – I. Lenin”. . al P. fiul lui Ignác (Ignatius) şi Boriska (Barbara). prin Decretul nr.d. după revenirea în ţară redactor la revista lunară Probleme Economice şi şeful Direcţiei 31 32 V. 239 din 14 oct. BAILICH.E. p. Egon BLATT32. Cluj. apoi prin Decretul nr.Of.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. n. nr. 84). 1948. BACHER. (1950). se stabileşte iniţial în Brazilia. Efroim-Mauriciu PAUCKER31) (n. a III-a. 15 din 19 ian.U.U.S. (1951-1961) şi simultan şeful Direcţiei Juridice din cadrul Ministerului Industriei Uşoare (H.A. în 1948 numit membru al comisiei de disciplină a I. incinerat la crematoriul “Cenuşa”.1971 Bucureşti) . refugiată în U. 76.C. apoi ataşat de presă la Legaţia României de la Berna (1946-1949). în 1941.534 din 6 sept. ulterior activistă a partidului. AVRAMOV. nr. 8187). (Institutul de Studii Economice şi Planificare) “V.C.E. 658). decizia ministrului Justiţiei nr. dosar nr. în 1947 de către Ana Pauker. 1795). 16 din 20 ian.Of.R. a fost soţia medicului David Salzberg. 2540). preşedintele F.1912 Smanenka. Voitonovici) al României (1948-1952) (singura menţiune în Solomovici 2001 II: 42). BACIU.Of. BACALU. 81. Ucraina – 2. iar apoi definitiv în S. 1946 în M. p. şi Institutul “Elie Wiesel” 2008: 176).) – memorialist.S. Sager)) (29. 79. Samoil – după război judecător cu grad de consilier în centrala Ministerului Justiţiei.R.. Rosen 1990: 66. Hirsch) . cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C.C. kominternistă (INCOMKA. partea I-a. după august 1944 şeful Secţiei Gospodărie de Partid a C. Eugen (n.R. căs. secretar de legaţie la Legaţia României la Londra (19481949). 2167 din 29 de. “vechi comunist şi conducător C. Moses Rosen). 1949. nr. publicist. BACAL. p.VII.1916 Bucureşti) – în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. BALAŞ. Kuller).I. partea I-a. rămas în Occident. Simion (19.1922. încadrat în M. S.A. 77.P.R.E.U. revenită în ţară în 1944.E. nr.1961 Bucureşti) – absolvent al liceului “Laurian” (1921). (M..D. 98. 88. partea I-a. p. 225.C. Kuller 2008a: 47. H. nr.M.I. al P.S.C. I.E.. 1949. profesor de economie mondială la I. care “a contribuit masiv la C. Lidia (n. p. nr. 1959 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. 10522 La întoarcerea în ţară.S.R.1918 Braşov – 7. Adolf – în 1948 era consilier tehnic în centrala Ministerului Justiţiei (M.” clasa a V-a. partea I-a. 308 din 12 aug. cu scriitoarea Mira Simian.R. C. 80. 7.A. 1949. fond 495 (“România”). Nisim . în 1939. 91.75.Of. Iulius – procuror şef adjunct (al lui Al. partea I-a. 1948 cu “Ordinul Muncii” clasa a III-a. partea I-a.E.I.C. adoptă forma „Balas”.D. după război redactor la Libertatea (1944-1946). decorat prin Decretul nr. 223 din 26 sept. unul din principalii denigratori ai lui W. sora sa.A. 83. 84. 69 din 23 martie 1948. 1946.C.S. 78.1993 Honolulu.R. Rotman 2004: 47.-ist” (cf. I. 9. Ita Meerovna GOLDMAN) – ilegalistă.P. (1944-1948).B. 77.III.VI.R.Of. Ştefan (fiul lui Ioan şi Elisabeta (n. Solomovici 2003: 139. p. decorat în 1948 cu. 646). iar după stabilirea în S.S. 27 .

cu referat de cercetare la fd.504 din 27 nov. p. nr.. se cuvine amintit şi aici că între funcţionarii guvernamentali arestaţi şi/sau anchetaţi în 1952 se numărau nu doar Vasile Luca. inspector general la Ministerul Artelor (şi Informaţiilor) (1946-1948-1952). incinerat la crematoriul “Cenuşa”. corespondent la Tribunalul Poporului (1945-1946). 87. p.X. şeful Serviciului de Presă şi Propagandă din Ministerul Industriei Alimentare şi redactor al buletinului ministerului Industria alimentară (1952-1958?).C. pentru detalii.Of. (1946-1948). ulterior şeful serviciului Personal la Ministerul Comerţului (1948). BARANY35) (27. sau maghiarii Adalbert Szabo. a M. al P. iar în 1967 stabilit în SUA. Victor Ivanceanu. 10092). BALTAZAR. 10832. redactor la revista Studii de drept românesc (anii ’50-’60). inspector general în Ministerul Artelor şi Informaţiilor (până în noiembrie 1948). 34 V. membru al C. Leopold GOLDSTEIN. (1969-1974). p. II-a în 1954.1977 Bucureşti) – frizer. (1976!).1987 Bucureşti) .VIII. Aurel (n.Of. 113 din 27 ian.Of. Constantin Dinu. V. al versurilor imnului comunist din 1948 “Zdrobite cătuşe”). zis “Leibu”. inv. 1946. dosarul nr. partea I-a. frecvent considerat ca având o orientare antisemită de mulţi autori evrei. în 1947 numit secretar al Comitetului de Lectură de pe lângă Direcţia Generală a Teatrelor din cadrul Ministerului Artelor (M.P. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Ariel LEIBOVICI34.E.IX.R. nr. (27. Al.VI. prozator. 11281). 1946 în M. după război redactor la Vremea literară şi Călăuza artelor (1948-1949).G. (1949-1952)33.A. poet şi publicist (autor. Ioan Magda.N.. 1946.U. (1955-1959). Albina (1949-1950). nr. nr. ordinul “23 August” cls. Victor Morfei. IV-a în 1959. 88. fond 495 (“România”). 2009: 77).C. Emil Papuc. ulterior poet. Ion Craiu. director al Direcţiei de Studii a Arbitrajului de Stat de pe lângă Consiliul de Miniştri (1950-1954). p.a.1979 Bucureşti) – ilegalist. decizia ministrului Justiţiei nr. 5 din 9 ian. 1947. Eidlitz şi E. 1947. etc. (1947-1949) (M. 750). 26 din 1 febr. 1946.IV. 118.Of. redactorşef al revistei Urzica (1949-1979). Al. Gazeta literară (1954-1957). BARANGA. căsătorit cu actriţa Marcela Rusu (1926-2002). 295 din 20 dec. inter alia.R.R. ulterior inspector general al Direcţiei Artelor din Ministerul Culturii şi membru al echipei redacţionale la revista Teatrul în anii ’50-’60. în M. dramaturg. partea I-a. BARASCH. 179 din 5 aug. BARANGA. Gr.VI. p. Or. (1956-1957).319 din 16 apr. 1947. 89. 3293.C. arestat în cadrul “epurărilor” din 1952 (oficial acuzat de deconspirarea de secrete de stat).C.N.C.D. II-a în 1971. în august 1948 numit de ministrul Industriei director al Centralei Industriale a Băuturilor Spirtoase şi Produselor de Fermentare (M. partea I-a. C. eliberat în 1954. p. Mendel.Of. consilier în cadrul Consiliului de Miniştri (1958-1973).C. Economice a M. Z. 28 . nr.controlor în cadrul D. partea I-a. 6474. E. Emeric György Kiss. 91.IX 1902 Mera. – 22 martie 1952 din arhiva secţiei Economice.. 40. 1920-1965 a A. partea I-a. ci şi românii Aurel Vijoli (preşedintele Băncii de Stat). anchetat. ulterior controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M. apoi secretar genral la Ministerul Comunicaţiilor. ulterior preşedinte al secţiei de Drept 33 În cadrul valului de epurări din 1952. 283 din 6 dec. 1948. 35 V.1906 Bucureşti – 24. fiul lui Jean şi Paulina) (20. dosar nr.P.R. partea I-a. 12626.Of. Balaş. 232 din 7 oct. BANDNER. BANTZER. anexa la dosarul nr.I.1913 Bucureşti 10. partea I-a. ulterior şeful secţiei Economie Mondială din cadrul Institutului de Cercetări Economice al Academiei R. Gheorghiu. Camil (n. – inspector la Direcţia Medicină Curativă a Ministerului Sănătăţii în 1948 (Bărbulescu et al. fosta soţie a lui Alexandru Bârlădeanu. inv. respectiv ordinul “Steaua R. Dumitru Georgescu. nr./7. emigrat în 1966 în Israel. Dobriş. secţia Cancelarie – dosare anexe.S.IV.C.E. Vasile Hulduban. al P.1949. unde urmează o carieră universitară (matematică). decizia ministrului Justiţiei nr. nr. p. traducător. 2399). redactor la revista Studii de Drept Românes în anii ’50’60. Vrancea – 27. al P. decorat cu Odinul Muncii cls. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.” şi “Meritul Cultural” cls. Eugen A. (v.jurist. încă în viaţă în decembrie 2010.R. 225. 9/1959. 316). consilier juridic al delegaţiei României la sesiunile Adunării Generale O. Nistor.I. 90. Gh.). Victor Nagy ş. redactor la radio (1945). 264 din 14 nov. Solomon .C.Of. fiul Goldăi) (25.C. nr. Hugo “Gheorghe” (n.1906 Craiova – 1962 Bucureşti) – deputat de Dâmboviţa pe lista B. M. şi Magdalena Iacob. apoi ziarist în perioada interbelică.86.

decizia ministrului Justiţiei nr.C. 112 din 17 mai 1948. California. partea I-a.M. p. nr. când publică Bolile profesionale şi prevenirea lor (Ed. nr. al P. bun prieten şi co-autor cu Gheorghe Brătescu (ginerele Anei Pauker). p. cu fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C.I. 1945. al P. 36 37 V. BARHAD. V. Iaşi. Dobrincu şi Goşu 2009: 116.C. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. partea I-a. BARON. 3293.R. după război şeful Serviciului Preţuri în cadrul Administraţiei Livrărilor din Ministerul Finanţelor (M. al P. ulterior cercetător al Ministerului timp de 3 decenii (în cadrul secţiei de statistică sanitară a Centrului de Educaţie Sanitară). p. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). 120654 din 28 nov. cu referat de cercetare la Fd.1916 Piteşti . se pare încă în viaţă.Of. apoi doctorand la Leningrad (titlul de doctor în 1953). 8598). ulterior preşedinte al Consiliului de Administraţie al Societăţii naţionalizate I. 4848). partea I-a.Of. 1949.. 94.R. 219 din 23 sept.Of. Aurel (n.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.C. Zorel . nr. 200-1. Gabriel (n.C. 645).membru de partid din 1942. inv. p. 2009: 179. Aurel – farmacist. Ilie (n. Kuller 2008a: 432). Ştiinţifică şi Enciclopedică). “Semat” (M. BARAŞ. Simion – în 1945-1948 şeful contenciosului Ministerului de Finanţe. (M. Obedeanu. al Asociaţiei Juriştilor. partea I -a. în 1948 repartizat la Contenciosul Ministerului Comerţului (M.R. 1947.C. între 1947 şi 1950 cadru didactic la facultăţile de medicină. 92. 1916 Piatra Neamţ) – până în octombrie 1947 controlor la DG.Of. partea I-a.M. 9857. BARASCH) – membru de partid.uaic. 97. al P. 10729. Iaşi. secţia Cancelarie – dosare anexe.M.R.R. 106 din 14 mai 1945.R. 96. (1951). cu dosar de cadre la secţia Economică a C. după întoarcerea în ţară medic M. nr.C.R.ro/anuare/aratafisatest. 136/1956./P. 93. partea I-a.IX. BARHAD. 15 din 19 ian. coleg.R. respectiv filosofie (catedra de marxism leninism) din Iaşi. 3409). Filip-Iancu (n. p. partea I-a.E. 2640. 99. cu grad de consilier diplomatic. p. nr. nr. FELDMAN36) (24.I. ultima menţiune publică în 1978. 79 din 3 apr.. p.C. soţul Corei (Cuţa. 127 din 3 iunie 1948. 98. membru corespondent al Academiei Române (1963).M. Bernard (în alte documente BARHAT) (fiul lui Beriş şi Sim(h)a) (1918-2002?) – după august 1944 secretarul sectorului de studenţi P. (1955) (Berindei. BARASCH.(dosar 63/1955) (menţionat şi în Solomovici 2004: 538).1904 Bucureşti – 31. nr. 1948. BARHAD. director adjunct al Institutului de Igiena Muncii şi Boli Profesionale (1954-1964). 28/1956.Civil a C. 1945. în 1946 înacdar ca inspector sanitar general în centrala Ministerului Sănătăţii. sora lui Emil Calmanovici. BARU. M. ulterior director adjunct al Institutului de Igienă şi Sănătate Publică. Kuller 2008a: 5737).C. al P.A. 95.Of. a M. p.V. nr. 101. Hilel Adolf – director general adjunct al Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (organul de cenzură de pe lângă Consiliul de Miniştri) (1949-1952).C. 2971). 1947.2007) (cumnatul lui H. specializat în istoria medicinei. Marcu – în 1945 era consilier tehnic la Secţiunea Juridică Comisiei Române pentru Aplicarea Armistiţiului cu Naţiunile Unite (M. soţul Rosinei (n.1984) (zis “Bilu”) .Of. Lazarovici).C. C. anexele la dosarele nr. BAYER. 100. 85 din 25 apr. cu care a avut doi copii: Ioan şi Dorin) – în anii ’50 şef al Agenţiei Economice a României la Moscova. (dosar 29/1957) (v. BARBU. p. şi Kuller 2008a: 54. partea I-a. apoi preluat în Ministerul Industriilor şi avansat inspector (M.A. 4384). 198. 104 din 8 mai 1947. M. şi http://iec.C. partea I-a. nr. activist P.php?letter=B&id=5465 29 . nr. 256 din 5 nov. la sfârşitul anilor ’40 şeful direcţiei Farmacii şi Medicamente din Ministerul Sănătăţii (Bărbulescu et al.psih.C. BARBU.Of.Of.Of. Filip-Iancu BARUCH) (29. 1903). FEDROM 2008: 86).II. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.R. în Burbank. n.

şi 14 nov.C.C.M. co-arhitect. după 1944 activist al Uniunii Patrioţilor. 2346). decan al Şcolii de Arhitectură din Bucureşti (1952-1953).R. decorat cu ordinul “Steaua R. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. p.. vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Economie şi Administraţie Locală (1969-1974). 11 din 14 ian. M. (1948195239). 6864). în stilul realismului socialist în arhitectură.C.R. Simelia. partea I-a.Of. partea I-a. în anii ’50. BĂLĂNESCU. 225.iit. după război controlor în cadrul D. Nicolae38 (23. responsabil de politică externă. nr. al fabricii APACA (1947) şi al complexului “Casa Scânteii” (1948-1956). în alte documente “Bender”) (n. 225. p.Of.osaarchivum. BĂLĂNESCU. director (şeful direcţiei politice) în centrala M.1920) – membră de partid din 23august 1944. 7537).C. 1947. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. BĂLAN. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. la Roman) – absolvent al liceului “Laurian” din Botoşani. M.R. director general în cadrul Ministerului Construcţiilor şi Lucrărilor Publice (1947-1952).P.ro/adxenopol/aiix/aiix_10/aiix_10_10. cu Otilia (n. 2026). ministru adjunct al Construcţiilor (1957-1958). 3002). ilegalist. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. 1950. în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 1948.V. 13 din 17 ian. BĂLAN. ulterior numit ambasador la Helsinki (1968-1972). III-a.C. Pasca).S. apoi student farmacist în Bucureşti.A. 34 din 10 febr.1910. 106. III-a.C. deputat în M. de formaţie arhitect. II-a. 76 din 30 martie 1946. 590). partea I-a. semnatar de pildă în revista Arhitectura nr. 1185. a M. căs. partea I-a. al P.N.A. căs. iar în 1981 (pensionar) cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.R. 1949. 104. iar apoi chiar directorul Direcţiei Administrative (1949-1952). la Direcţia Vămilor.1912 – 1991 Bucureşti) – membru de partid din 1942. preşedinte cu rang de ministru al Comitetului de Stat pentru Arhitectură şi Construcţii (redenumit pentru Arhitectură şi Sistematizare în 1955) (1952-1957). M. ulterior inspector în centrala Ministerului de Finanţe.pdf). incinerat la crematoriul “Cenuşa”. KATZ) – ilegalist. aceasta într-o revistă. prin critică şi autocritică. Mircea (n. p.N. 30 . 1948. nr. ambasador la Paris (1956-1960). 105. 312. cât şi de cercetătorul (fost C. inv. Bălănescu) (n. 1969-1975). Marcel (n. 1947.M. inv. nr.. după război inspector de vamă la Inspectoratul Satu-Mare (M. membru al C. (1965-1969).” cls.Of. 52 erau de îndoctrinare (apud Trişcu 2002). fost secretar al lui Ştefan Foriş. III-a. sub îndrumarea continuă a Partidului”. între 28 nov. nr. 8 iun.102. stenograma adaptată a emisiunii din 10 august l a adresa http://www.Of. singura de specialitate din ţară. 38 Menţionat ca evreu atât de Radio Europa Liberă în 1965 (v.G. Ion. Elena (n. p. p. nr.C. nr. (1952). criticat între “deviaţioniştii” din minister în iunie 1952. nr. (1957-1965.tuiasi. (1951) (dosar R/85 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 293 din 18 dec.org/files/holdings/300/8/3/text/50-4-80. în 1964 cu ordinul “23 August” cls. al aeroportului Băneasa (1944-1947).S şi Arhivele Naţionale) Gabriel Catalan (în articolul “About the Sovietization of Romanian Architecture”. fond 495 (“România”). N. 103. dosar nr. 10. unul din principalii responsabili ai sluţirii arhitecturii capitalei şi ideolog-şef în arhitectură. dosar nr. partea I-a. nr.Of. p.E.Of. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. partea I-a.R. p. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 24 din 30 ian.Of. pe linia ideologiei socialiste. apoi la Atena (responsabil şi pentru Cipru) (1960-1968). 191 din 20 august 1947.D. care a petrecut anii ’30 şi războiul în inchisoare.I.E. la Scânteia (1946-1948). 39 Respectiv şef al misiunii diplomatice a României de pe lângă guvernul provizoiu al R. M. 737. sa sinucis în 1952. I. după război redactor-şef adjunct. 3878. fond 495 (“România”). p. 1949.Of. BĂDESCU. imediat după reţinerea ministrului Vasile Luca. soţia prof. Marcel [alias] – fost ilegalist.IX. ROSENZWEIG. partea I-a. p. al P.shtml). partea I-a. M. al P. în care din 56 de pagini. cu rezumat disponibil la adresa http://iit. II-a în 1964. 176 din 4 aug.A.G. 11186. partea I-a. 1/1950 al articolului “Împotriva cosmopolitismului şi arhitecturii burgheze imperialiste” în care anunţa că “arhitectura nouă va fi construită în mod conştient. Eugen BENDEL. 1965-1969. activistă a P.

1947. 35 din 11 febr. 1948 inspector în cadrul D. p.E. (1955-1956). (M. în calitate de membru al C. 113. pentru angajare M. partea I-a. (1955-1969).P. BECK.C. nr.R. 6629).I. revenit în ţară în 1946 . după 1989.C. 1948. 183 din 10 aug. expert economic al Comisiei guvernamentale române la tratativele de pace de la Paris (1946-1947). partea I-a. apoi al Ministerului Industriei şi Comerţului (1947-1948). Rudy – din febr. 1948. 58 din 10 martie 1948. nr.Of. 42 Fondată în noiembrie 1945 şi prezidată iniţial de Constantin Pârvulescu. p. nr. BECHEANU.E. 255 din 27 oct. preşedinte al C.M. preşedinte al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice (1967-1968). 5784). decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls.a. iar în 1965 retransformată în Colegiul Central de Partid.E.456 din 10 nov.G. Iaşi). p. partea I-a. partea I-a.C. BEILICH. 158 din 12 iulie 1948. 251 din 30 oct. 376).C.C. şeful secţiei Asistenţă a Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România.Of. Emanoil – în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. multiplu decorat de autorităţile comuniste. din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Ceramicei şi Materialelor de Construcţie din cadrul Ministerului Industriei (M.Of. în 1948 numit de ministrul Industriei director al Centralei Industriale a Ceramicei şi Materialelor de Construcţie (M. ministru al Comerţului Exterior (1948-1953.C. în timpul războiului evacuat în Karaganda. Leon (fiul lui Samuel) – directorul Direcţiei Evidenţă din cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic de pe lângă Consiliul de Miniştri după 1947.C.G. 198. 19531955). ministru adjunct al Comerţului (1948). 1945. partea I-a. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 1947. 8072). 115. partea I-a. 1213). nr. 2121). p. p. V.R. Sorin (n. este trimis la studi la Institutul Central Economic de la Moscova). GOLDENBERG (?)) (25.R. nr. 1627). soţia ilegalistului George Becheanu.I. cu fişă de cadre la secţia economică a C.M. p.Of. nr. 114. nr. III-a. 1948.Of. al P. 30. 1907) – secretar tehnic al Comisiei Controlului de Partid42 în anii ’50. ministru adjunct al Industriei (1948). al partidului comunist din R.Of.II. BĂLTEANU.Of. profesor de drept (1937-1940). Salo EBNER41) (n. 4.S. partea I-a. p. al P. 113. decizia nr. membru de partid din 1943 (când.M. cu Ordinul “Coroana României” în grad de Comandor. 40 41 V.C. probabil agent sovietic (Watts 2011: 148 n. a fost reorganizată şi redenumită Comisia Controlului de Partid în 1950. al P.C. Comisia de Control a C.R. 183 din 10 aug. dar şi de către fostul suveran Mihai.I.1910 Galaţi) . nr.C.1911 Comrat (Basarabia) 13. 9711.Of. BĂNUŞ. p. Theo – din 1947 inspector în cadrul D. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1955-1965 şi 1967-1969). după 1990. cu rol de organ de anchetă şi instanţă disciplinară pentru membrii de partid. deizia ministrului Justiţiei nr. 10040.S. (dosare anexe. (19621965). ulterior cu diverse funcţii pe lângă Consiliul de Miniştri.C. BÂRLĂDEANU.14. 77 şi 249/1952) (v. a M. 97047 din 25 oct.C.XI. al P. nr.C. 45 din 24 febr. 109.director adjunct al Centralei Industriale a Sticlei şi Cermaicii Fine (1948-1949) (M. Fritz . rămas în Basarabia după iunie 1940. din 1970 preşedintele secţiei de Studii Economice la Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice “Ştefan Gheorghiu” şi. 1945 în M. 110. nr. 6628). 1947 a ministrului Justiţiei în M. preşedinte al Senatului în prima legislatură postdecembristă (1990-1992) şi vicepreşedinte al Academiei Române (1990-1994). 1941. p. 263 din 16 nov. 6598).107. cimitirul Giurgiului) – din 1948 (când este încadrat ca şef de serviciu la Direcţia Bunuri a Ministerului Finanţelor) funcţionar în aparatul economico-financiar al statului comunist. p. partea I-a. membru al Comitetului Executiv şi al Prezidiului Permanent al CC al PCR (1965-1969).G. BĂNESCU. Ana Feige (n. partea I-a.Of. BECK.1996. membru supleant al Biroului Politic al C. Bucureşti) – licenţiat în drept (1937. SPIEGLER) (n. 31 .Of./P. u. David BERCOVICI40) (14.I. 111. David (n. membru al C. secretar general al Ministerului Economiei Naţionale (1946). Bucureşti. partea I -a. BECK. 108.I. a M. 112. Alexandru (n.S.C.după război inspector general adjunct în cadrul D. (M. 1949.1916 Bucureşti .I. 204 din 5 sept. a M. în 1947.1997.R.

1971. 1945 în M.C. 31 din 7 febr. 1948.Of. decorat în 1972 cu “ordinul Muncii” cls. 1123).R. şi membru al organizaţiei de partid din minister. 1 mai 1895 Milişeuţul de Sus. III-a (Decret 259/28. al P. Bela AUERHAHN) (n. Bucureşti..I.Of. p.E. 32 din 8 febr. partea I-a. (dosar 118/1951) (v.N. Elena (n.R.E. presedinte al Comitetului de Stat pentru Cinematografie (cu rang de ministru) (1950-1953).I. p.C. etică şi publicist44. p. nr. Bucureşti. partea I-a. p. nr. 1033). potrivit lui Solomovici (2004: 58). 201 din 31 aug. BERAM. a M. E. şi director T. după august 1944 responsabil organizatoric al U. 1949. ulterior transferat la cerere instructor C. p. 194 din 25 aug.IX.G. M. Mureş) – din 1948 translator 118. 120.Of.Of. p.C. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. (Berindei.N. BENKÖ. BENEŞ.R. după Revoluţie membru în Consiliul de Conducere al F. 126. partea I-a. în conducerea C. decorat prin Decretul nr. BENKÖ. 5386).C. 7262. partea I-a. 121. 1948-?) (M. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. 5 oct. nr. nr.1985 Bucureşti) – membră de partid din 1945 (dosar B/119 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). p. 138 din 17 iunie 1948.R. decizia ministrului Justiţiei nr. 124.S.C. deputat M.C. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Ofiţer (M. 8367. 9857. Gheorghe (n. 256 din 5 nov. (1946-1947. 1969) şi Morala în existenţa umană (Editura Politică. 43 44 V. Bucureşti. a M. 95835 din 19 sept. nr. Carol . 31 din 7 febr.XI. Academia RSR. a copilărit la Brăila – d.S.C. pe durata studenţiei. 1033).VIII. Dobrincu şi Goşu 2009: 116). fd. secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. Ury (n. 1948. nr. BENEDEK. respectiv cercetător al Academiei R... partea I-a.S.E. cimitirul evreiesc Giurgiului) – membru de partid. 1948. (1952-1955). Suceava. cu Draga. partea I-a. 1918 Tg. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a. Alfred – după război instalat de comunişti director în cadrul Băncii Naţionale a României. Între cărţile sale se numără Tineretul şi idealul moral (Ed.1972) şi apoi de către preşedintele Băsescu în 2009. ulterior ocupând diverse funcţii de răspundere în domeniul arhitecturii şi proiectării. Niculae (n. partea I-a. 1945. 125. până în febr. i-aar fi denunţat pe unii sionişti organelor de anchetă.116.Of. 23. 1949. nr.Of. 7401 BELLU.C.N. Emeric . căs.R. BELU. al P.A.IV. Aurelian (n. 1989). Sofia (n. Tiberiu (zis “Tibi”) – profesor. MARCOVICI) – în 1948 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Aşezăminte Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.din februarie 1948 controlor în cadrul D. M. al P. numele adoptiv transliterabil în cheie ebraică “ben ador”.A. însemnând “fiul generaţiei”) (n. interpret în centrala Ministerului Afacerilor Externe (M.VI. 219 din 26 sept.IX.1906-1968) – după august 1944 activist de partid.Of. respectiv profesor de limba română. 5182) (soţia lui Carol Beram).I.C. (M. 32 . partea I -a.. nr. în mandatul Anei Pauker funcţionar la Direcţia Cadre în centrala M. redactor responsabil (oficial director) la România Liberă după august 1944 până în anii ’50. Bellu SCHOR43) (23. ulterior funcţionară în aparatul diplomatic comunist (în cadrul ambasadei de la Budapesta în 1956). Tereza MÜLLER RABINOVICI) (15. 145 din 26 iunie 1948.C. Simon Moise SCHMIDT-GRINBERG. 117.Of. 122. (1985).1916 Brăila – 1997 Bucureşti) .E. 7665). partea I-a.1917 – 10. incinerată la crematoriul “Cenuşa” din Bucureşti.E. p. şefă de birou în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M.G. ulterior adjunct al rectorului Şcolii Superioare de Partid “Ştefan Gheorghiu”.C.controlor în cadrul D. p. nr. 1947. 1947.după război. 207 din 7 sept. Cancelarie.Of. după război. autor al clădirilor primăriilor din Bistriţa şi Baia Mare.. p. Ştrul Beraru) (21.Of. BERARU. decan al Facultăţii de Arhitectură şi chiar prorector al Institului “Ion Mincu” în perioada comunistă. 1948. BENADOR.R.E. BERARU. şi A. dosar nr. 123. arhitect.ilegalist. partea I-a. Sofia . până în iunie 1948. “autocritica” sa reprodusă şi în Constantiniu 2003: 39-41).C. nr.D. C. respectiv autor ocazional la revista Teatrul în anii ’50. 51/1952. 119. (?) BEKAVETZ.

C.. ministru secretar de stat la Agricultură și Industria Alimentară (1979-1981).E. a M. 1947. 118-21). partea I-a.I. 803 din 21 dec. p. 19. 8971).Of. nr. al P. ministru al Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe (19721978).C. 35 din 11 febr./P. (dosare anexe 160/1952). p. ministru al Muncii (1981-1990). 136. 87 din 13 apr. 132. nr.Of.Of. 1213. M. 1964 şi 1981.B. 17 din 21 ian.din 1947 controlor în cadrul D.N.C. P.G. 133. 1947.Of.C. BERCOVICI. p.C. Inului şi Cânepei din cadrul Ministerului Industriei (M. Teodor .I. 4968).127.Of.I.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.R. 134. 709 din 21 iulie 1967. al P.R. partea I-a.VIII. 501). 1949. 1949. partea I-a. p. Maximilian Bergman(n). decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. partea I-a.din 1947 controlor în cadrul D. 315. 70 din 23 martie 1946. BERCOVICI. 1947. 642). p.Of. (1960-1989). 229 din 4 oct. BERCOVICI. BERKOVITS.C. nr. (1954). 1946 transferat ca prim secretar de legaţie la ambasada României de la Varşovia (M. partea a 2-a. M. partea I-a. Vasile . C.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Hârtiei şi Celulozei a Ministerului Industriei (M.C. partea I-a. Adrian .C. 216 din 19 sept.M. 138. 15 din 19 ian.Of.Of. în 128. 1947. 15 din 19 ian. p.R. decorată în 1967 cu ordinul “Meritul Muncii” clasa a III-a. Atanasie . BEREŞ. 3372. președinte al Consiliului de Stat al Planificării (1965-1972).C. partea I-a. prin Decretul nr.P. cu dosar la secţia Organizatorică a C.1925. respectiv Berghean) . pp. apoi Cluj (1965-1968) și al judeţului Ilfov (1978). al P. p. apoi cu drepturi depline al C. nr.R. nr. 646). partea I-a.C. 2667. 51/1949.membru supleant (1955-1960). 4181.C.G. din aprilie 1948 secretar cultural în centrala Ministerului Informaţiilor (Direcţia Regionalelor). BERGMAN. Paula – după război şefă de serviciu în administraţia centrală a C. (57/1956) (Solomovici 2003: 185. al P.Of. 1947.Of. p.R.în 1949 era tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. 121 din 31 mai 1945. dosar nr. ministru al turismului (1985 . al. decorat în 1961. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.Of. p. Aura – din 1949 activistă de partid. din 1949 director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Bumbacului. 137. BERGER.E. 135.D.C. partea I-a. 7817). – secţia Propagandă şi Agitaţie. 1948. BERCOVICI.E. 131. 130. iar din 1948 la Subsecretariatul de Stat pentru Naţionalităţi de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.Of. n. (?)45 BERGHIANU. nr. nr. al P. p. nr.1949. nr. nr. (M.R. 131 din 8 iunie 1948. Maxim (n.Of. BERCIU. BERGER. p. BERCU. partea I-a. instructoare în cadrul sectorului Presa Centrală al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. nr.. 33 . 139. nr.C. şi redactor la revista Munca de partid (A. p. BERCU. nr.cu dosar la secţia Economică a C. 264 din 14 nov.A.22 decembrie 1989). (M. Bucureşti în anii ’50 şi activist de partid. p. 45 După unele surse neverificabile. Alfred . 129. partea I-a.R.Of.C. 2001: 79). a M. nr. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 1949. în 1948 numit director adjunct al Centralei Industriale a Bumbacului.C. partea I-a). apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. Iancu – după război secretar de legaţie II în centrala Ministerului Afacerilor Străine. partea I-a. 1964 cu Medalia Muncii. Bănică . S. Adolf Wolf în 1947 membru suplenat al Consiliului Director al Oficiului Industrial al Bumbacului (M. 140. 10092). Ana – iniţial angajată în ianuarie 1947 ca secretar cultural la Regionala Târgu Mureş a Ministerului Informaţiilor. Laurenţiu – secretar al C.R. 105 din 8 mai 1948.Of.I. Leon – din mai 1945 translator interpret-şef la cabinetul primului ministru.S. M. BERGHER. fd. 8471). 282 din 5 dec. partea I-a. 4512). 5 din 9 ian. M. nr. nr.M. p. M. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri (1965-1967). 184 din 11 august 1948. Sighişoara) (în alte documente oficiale ale partidului ortografiat Bergheanu.C. prim-secretar de partid al regiunii Stalin (începutul anilor ’50).

C.R. 176 din 2 august 1948. şi I. nr.I. redactor la revistele Drumul Femeii (organul de presă al U. S.R. 150.D. 34 .C.M. al P. v. 45 din 24 febr. M. partea I-a.Of.Of. 76 din 30 martie 1946.D. p.. p. 4365. Andreescu. 1629). p.. anexa la dosarul nr. BERMAN.). 1949.Of.. nr. fond 495 (“România”). 149.A. 1948. 4). p. p.Of. 17 (3 iunie 1948): 5). reabilitat în 1968. 47 V şi proiectul Fototeca online al A. nr.R. BERNACKI. Organizaţia de Femei din Frontul Plugarilor şi Organizaţia de Femei din cadrul Uniunii Patriotice Maghiare. p.R. BERMAN. apoi secretar general al comisiei interimare a reglementării sectorului farmaceutic (prin ordin al ministrului Sănătăţii. p. partea I-a.R. Joseph – în toamna lui 1944 numit secretar economic I în centrala Ministerului 142. Saly .F.R. şi dosar B/130 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). p. 152. 3293. BIRNBAUM. 153. nr. 70 din 26 martie 1945.Of. 1949.D.. membră fondatoare şi vicepreşedintă a Uniunii Femeilor Antifasciste din România (U. şi B. BINDER. fotografiile nr. Asociaţia Soţiilor de Militari din Armata Română. 76 din 30 martie 1946. Gabriela (cu frecvente variante de ortografiere “Bernachi”.C. – numit în mai 1948 membru al comisiei centrale interimare a Colegiului Medicilor. 6313). partea I-a. p.. ulterior rechemat în ţară şi încadrat consilier economic la Direcţia Organe Exterioare a Ministerului Comerţului (M.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 18 ian. 1946-1948). nr.Of. partea I-a.A. Ovidiu – din 1947 secretar contabil la Prezidiul M. inv. 145. 15 din 19 ian. – după război vicepreşedinte al casei de Pensii a Colegiului Inginerilor din România (M. BERMAN.F. 1945-1948). 111 din 15 mai 1948.F. v. Femeile din Organizaţiile Sindicale.I. Afacerilor Străine.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.C. 1949. 2267). consilier comercial în cadrul Legaţiei de la Londra după 1944 (v. Jacques (n. 46 Constituită la 3 ianuarie 1948 prin fuziunea organizaţiilor U. a III-a.) şi Femeia (revista săptămânală a F. Organizaţia de Femei din Apărarea Patriotică.Of. epurat.OF.F. cu referat de cercetare la fd.C. decorată în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa I-a (M. BERNSTEIN.C. deputat în Marea Adunare Naţională (1957-1961).. BIRCEANU. al Uniunii Femeilor Democrate din România (U. F. partea I-a. partea I-a.Of. J. 1949. BERNACKI. 148.A. 3002).C. Iosefina . doc. 644).A. BIRCHENTHAL.F.I. 1949.C.R. nr. Isarel . p. nr. 37 din 14 febr.Of. p. inv. 1267). 15 din 19 ian. nr. 144.R. nr. ministru adjunct al Prevederilor Sociale (1952-1957) şi membru al C. BIROU.R. partea I-a.R. partea I-a. 15 din 19 ian. după august 1944 directorul general al C. p. partea I-a. 96/1968. membru al C. din timpul războiului. C. 225. v. BERMAN.E. partea I-a.I.N. 1949. 662).F..E. decorată prin Decretul nr.C. Henriette – din februarie 1949 şefă de birou în cadrul D. din ianuarie 1949 avansat şef al Serviciului Contabilitate (M.R. 644). 707).. dosar nr. probabil aceeaşi persoană cu omonimul.Of. Avram . decorată în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M. 146. 143. ilegalist (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1900) – membru de partid din 1947.141. 16 din 20 ian.Of.F. 641). Nastasă şi Varga 2003a:641). 1948-195246). nr.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.D. nr. Tony – după război şef de cabinet la Preşedinţia Consiliului de Miniştri.F. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. respectiv “Bernaki”) – membră P. secretar general al Federaţiei Democrate a Femeilor din România (F. 147.R. 3001). 17 din 21 ian. secţia Cancelarie – dosare anexe. HA007 şi HA008. partea I-a. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. A. 1857.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. al Frontului Democraţiei Populare. 151.47. (partea I B) nr. în martie 1945 transferat ca ataşat comercial la Beirut (M. Ioan – de profesie blănar (conform lui Gheorghiu-Dej. nr. BERKOWITZ.N.

Florica (n. 6306).I. 157. 1946. p.Of. BLINDER.A. decan al Facultăţii de Căi Ferate. 1945 după ce fusese radiat din registre în 1940. M. Jean . decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. 164. dosare anexe. 163. 12/1952). nr. de la începutul anilor ‘50 judecător la Tribunalul Raionului V. partea I-a. 16 din 20 ian. nr.director al Centralei Industriale a Întreprinderilor Prelucrătoare de 156. p. GOLDEMBERG) (n. 1964. partea I-a. Flaviu .154. V-a. 164 din 19 iulie 1948. p. 1949. M. activistă a Comisiei Controlului de Partid în anii ’50. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. T(h)eodor (1915-2001) – inginer de căi ferate..Of. p.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. a III-a. partea I-a.09.C. 155. ulterior promovat consilier de presă. 62 din 15 martie 1947. din mai 1945 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Propagandei. partea I-a.Of. BLUMENFELD. P. 131 din 8 iunie 1948.după război inspector general sanitar în cadrul Ministerului Muncii.B. nr. nr. partea I-a.P.1922 – 1990 Bucureşti) . 1947. Antonina . ulterior. 645). nr.C. p. Igor – după august 1944 comisar-ajutor M. partea I-a.R. până la pensionare (1978). 15 din 19 ian. p.Lenin (secţia civilă 4950). nr. ministru adjunct al Transporturilor şi Telecomunicaţiilor (1951-1957). 289 din 13 dec. Buzea . p. Materiale Plastice (1948-1949) (M.Of. p.C.I. partea I-a. nr. 1948. p. nr. 1949. la Direcţia Studii (1948-1949-?) (M. David . 1213). Drumuri şi Poduri din Bucureşti . BLUMENFELD. împreună cu toţi ceilalţi rezervişti evrei (M. fiica lui Leon şi Marie (n. Alexandru (n. 6094).Of. nr.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. M. BLOCK.R. 15 din 19 ian. 788).R. BLUMEN.Of. din 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor.S. p. 804 din 21 dec.G. 4968). 168 din 23 iulie 1948. 158. p. prorector la Institutul de Căi Ferate. nr.S. 3705). 200 din 1 sept. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 641). întocmit în 1951.Of. nr. 7950). BLUMENFELD.1949 era referent în centrala Ministerului Învăţământului Public.P. BODNĂRAŞ. p. 5966). 1949.Of. reînscris ca sub-lt. nr.. 119 din 28 mai 1947. 165 din 24 iulie 1945. M.Of. Fischler). reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. (r) în Foreţele Armate prin decret regal în febr. 1949. BLASIAN.Of. 166. la Judecătoria sectorului 8 Bucureşti. 162. 6749).C. 159. Leopold . partea I-a.” cls. p. nr. pensionat la cerere în martie 1947. BLUMENFELD. M. 160. BOGDAN. partea I-a. – în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Industriei Siderurgice (M. 167. 12877. Cecilia GLANZSTEIN. 168. partea I-a.R” cls. 190 din 18 aug. 3806).Of.. p. BLUMEN. director general în cadrul ministerului (cu dosar de cadre la secţia Economică a C. până în anii ’80. 1945. partea I-a. partea I-a. decorat prin Decretul nr.din 1947 controlor în cadrul D.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. 165. Ernestina . partea I-a.Of. BIRTHELMER. partea I-a.după război şefă de serviciu în administraţia centrală a C. partea I-a. BLUM. a M. Ioana şi Gheorghe).E. 67 din 22 martie 1945. 105 din 12 mai 1945. apoi redactor la Ed. BLUMER. 5 dec. v. 2146. 35 din 11 febr.din 1948 inginer în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. (M.I. BLECHMAN. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. nr. al P. M.Of. 4251). după prima căsătorie cu Radu Münzer (viitor Mănescu) a preluat numele acestuia) (14. 1912) – membru de partid din 1944 (dosar B/178 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 95 din 22 aprilie 1948. partea I-a.Of. Mauriciu . p. partea I-a.A. Politică şi lector universitar. Iosif – fost student la Drept la Iaşi. nr.I. 1946. p.Of. nr.Of. 29 din 6 febr. nr. ca translator la Direcţia Radio (M. 658. cu grad de consilier de presă (M. nr. Asistenţei şi Asigurărilor Sociale. 161. nr.Of. p.soţia demnitarului Emil Bodnăraş până în anii ’50 (cu care a avut 3 copii: Viorel. din 1949 şeful Direcţiei Cadre a Ministerului Industriei (M. 35 . apoi. Mihai . Bucureşti.

Of. 141-2.G. 0110 (“antiK. ambele locuind în prezent în S.S. Hună . 7.” clasa a V-a în 1948. în fapt Ivan „Vania” Didenko. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. 1948). Emilia (n.Of. 333. Lupaşcu)) – membru P. viitorul Serghei Nicolau. Basarabia – 2007 Washington. 1949 soţia diplomatului Corneliu Bogdan (v. a M.II.Of. „Ion Didenco”.L.R. 1949.R. „Valerian Bucikov”. încadrată în centrala M. cu care a avut două fiice: Ileana (căs Popa) şi Olga (căs. GRÜNBERG ) (5.C. iar în paralel membru al Comisiei centrale Tineret şi instructor al Comisiei pentru U.A. probabil nu întâmplător). era de fapt fiica Emiliei şi a lui P.A.. 1.C. v. după august 1944 vicepreşedinte A. coleg de promoţie (1969) la fostul Liceu nr. din actualul Parc Carol din Bucureşti. angajat în M. alt şef de Direcţie al Securităţii (poziţia 22). ministru adjunct (cu rang de secretar de stat) al Afacerilor Externe din 26 decembrie 1989 până în 2 ian. S.M. nr.A. Nicu Ceauşescu.”) (v. BOGDAN. şi opinia identică a lui Watts (2011: 517)]. respectiv membru al Consiliului Uniunii Internaţionale a Studenţilor (Paris. în 1976). respectiv director al Editurii Meridiane.U.). în martie 1948 cu funcţia de şefă de serviciu şi repartizată la cabinetului secretarulu general al ministerului Ana Toma (M. alias Petre Petrescu.M. 157 din 4 mai 1971). 40 d in 16 febr. Elena Răutu. director al Direcţiei Occident a M. Corneliu (n. pensionat).1912 – 1962 România) – ilegalist.C. partea I-a.U. pe aceeaşi listă.C.R. funcţionar şi chiar ministru adjunct (1952-1953-?) la Ministerul Sănătăţii. respectiv cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a în 1971 (Decretul nr.după război controlor în cadrul D. Berindei. recăs.G. 172. (1962-1990). BOGDAN.A. al P. partea I-a.B. cu fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C.E. 1966-1967). şef de direcţie în Securitate). în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 1948 – nov. Emilia Bogdan s-a stabilit ea însăşi la Washington.M. apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286 n. după moartea soţului.E. alias Gheorghe Pintilie. 1948. Hoge. în ian. dosar 9. data morţii (!). p. 24 din Bucureşti cu V. director al dept. 10. vicepreşedinte al Institutului Român pentru Relaţii Culturale cu Strănătatea (din 1955). din 1941.P. partea I-a. 1 în tabel. Vladimir Doicaru ş. şeful Securităţii între 1948 şi 1963 (poziţia nr. (Uniunea Naţională a Studenţior din România). 26. 6401). dosar B/181 Colecţia “ilegalişti decedaţi”)). 1310.N. pentru socialism”. Iosif SOLOMON) (6. cf. fd.1921 Bucureşti .I. 1869.XI.E. cu fişă la secţia Propagandă-Agitaţie a C. 1946 a ministrului Justiţiei (publicată în M. unul din coordonatorii reformei sectorului sanitar după 1945.) – fosta soţie (până în 1947) a lui Piotr Gonceariuk (viitorul Petre Petrescu. 170. 49 Alături. 24 din 30 ian.P. Iosif (n. apoi cu Gheorghe Câmpeanu. Levy 2002: 203).A. director adjunct la Direcţia pentru relaţia Occident (1953-1955).R.E. de viitoare nume celebre în ierarhia comunistă de după 1945. Gonceariuk. BOGDAN.1946.R. ministru în mai multe guverne comuniste (poziţia 2). şef al Direcţiei Presă al M. „Serghei Niconov”. în 1948. „Petre Goncearuc”.VII.. unde a decedat în iunie 2007. Arhivele Militare Române. Watts 2011: 280 n. nr. la momentul repatrierii părinţilor. precum „Pantelimon Bodnarenko”. supra).062 din 31 ian. director de cabinet al Anei Pauker (dec.U.D.E. decorat cu ordinul “Steaua R. (1955-1961). BOGDAN. Dobrincu şi Goşu 2009: 421.R. America de Nord şi de Sud (1978-1982. Svetlana (n. viitorul Ion Vidraşcu. (dosar 29/1957). al P. ambasador în SUA (1967-1976). din sept.R. Europa Occidentală şi America de Nord (1961-1966. căs. îngropat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei.A. şeful Informaţiilor Externe (1951 -1954) (poziţia 3). p. viitor colonel şi şeful gărzilor de corp ale lui Gheorghiu-Dej (poziţia 17). oficial “dizident” al regimului comunist în ultima perioadă. a treia fiică. preşedintele secţiei de Relaţii Internaţionale a A. rămasă în S. v.. director al dept. Tismăneanu. Bănulescu. p. 738). (135/1955). consilier al ministrului de Externe (1976-1978).1990) (fiul lui Horia (Harry) şi 48 Silvia (n.a.C. 36 .A. nr. p.U.” clasa a III-a (Gheorghe Brătescu în Burcă 2007: 13.d. 1990. în fapt aflat în atenţia U. etc.I. 171.169. 1990. 1946.R. 178 din 4 august 1948. Emilia MILCO) (1926. 158).S. consilier la Legaţia României la Washington (1951-1953).I. 48 Românizarea numelui în baza deciziei nr. ea însăşi pe lista agenţilor plasaţi de sovietici în 1945-1946 în aparatul de stat al României49 [poziţia 77. (1949-1951). 50 din 1 martie 1948. 444 n. ff. partea I-a. 517). în fapt Piotr Gonceariuk. membru de partid din 1932. nr.

BORA. decizia nr. al U. p.E. al P. cuscra cuplului Ceauşescu.I.1920 – 5. partea I-a.1916 Bucureşti - 50 174. cu pseudonimul “Luca” în perioada ilegalistă. Târnava Mică) cumnata ilegalistului Bela Breiner. 2001 (S. în perioada interbelică condamnat la 3 luni închisoare pentru un roman incriminat ca pornografic. a M. secţia Cancelarie – dosare anexe. Cristina (n. ulterior conferenţiar la Universitatea Politehnica Bucureşti (până în 1956). anexa la dosarul nr. soţia lui Petru Borilă şi cuscra lui Nicolae Ceauşescu [v. al P. partea I -a. fiul lui Carol şi Ghizela (n.A. în viaţă.F.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. BOICO. BOGDAN. (dosare anexe. p.I. în Bucureşti). nr.E. respectiv referat de cercetare la Fd. 16 din 20 ian. 175. Vladimir (30.C. iar după unele surse martoră a acuzării în procesul lotului Pătrăşcanu52 (1954).R. Tony. BONDOC.R. decorată cu Ordinul “Steaua 50 51 V. 14/1951). 176. sora Herminei Marcusohn şi mătuşa lui Vladimir Tismăneanu) (1916 – 2002 Paris) .C. decizia nr.U. 2473).Of. Viaţa Sindicală (ulterior Munca) în anii ’50.R.soţia generalului Mihail Boico. 19795. şefa Direcţiei Cultură din M. "o comunistă militantă de origine evreiască" cf. (19.G. p. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. 52/1956. Adriana Livianu. Alfred LÖVY) (17. Bianca MARCUSOHN.htm 37 . (19651969) şi vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1965). apoi secretar general al Comisariatului pentru Comerţ Exterior de pe lângă Consiliul de Miniştri (1945-1948) (Crispedia 2011.?)) – cumnatul lui Silviu Brucan (căsătorit cu sora acestuia.) şi fratele ofiţerului de Securitate Hary Bogdan. H.C.C. iar apoi traducător la Editura Politică. Tismăneanu: Tania (căs.R. BORILĂ. fiica lui Isidor şi Liza..A. fostă ilegalistă (cu pseudonimul “Petrova”). în 1952 aparent şefa Direcţiei Administrative). 180.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/morminte2/docs/morminte2p_9. 1946.V. incinerat) – activist de partid.U. Trebitsch). 177. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. al P.D.V. în anii ’50 în conducerea Consiliului Central al Sindicatelor şi redactor-şef (până în 1957) la organul de presă al sindicatelor.A. Ionescu).Of.C. 178. emigraţi în 1975 în Israel.IV.C. Kuller 2008a: 76). respectiv Andrei şi Olga (căs. nr.1983. Leon . BONCIU. 1949. 1944-1945). în Satul Lung.IX. 229 din 4 oct. Bokshorn). căs cu Annick (n. 1947.C. 179. 66 din 19 martie 1946. 8970). Munca (i-a succedat în funcţie Ecaterinei Borilă). Jean (n. (?) BOIANGIU. fiica lor.IX. “Horia” (n. 423 din 15 iul.C. redactor-sef al ziarului sindicatelor. 99244 din 4 oct. nr. ataşat de presă şi din mai 1948 prim-consilier la ambasada României de la Belgrad (1947-1948).R.Of. iar Andre este în viaţă în acelaşi oraş. 231 din 5 oct. ulterior menţionat ca redactor la Ed. Olga a decedat în 2001 la Paris.XI. al Comitetului Executiv al C.P. Iancu BERMAN .” clasa a III-a. (din 1948).C. Alexandru Bela (n. după război directoare în Ministerul Informaţiilor (1945-1947). 1963. Bucureşti. funcţionar în cadrul Oficiului de Studii al Ministerului Economiei (oct. 662). membru al C. (M.R. având doi copii: Florent Michael şi Deborah. Katherina ABRAHAM în 1909. respectiv traducător la Ed. partea I-a. http://www. Octavian – din 1947 inspector general adjunct în cadrul D.1909-27. decorataă în 1948 cu ordinul “Steaua R. al P. Politică. Nadler)). de formaţie inginer.asp. 26.Of. fiul lui Philip şi Rosa (n. infra]. inv.2001) . (135/1955). BOICO “LUCA”. verişorii lui V. (1948-1969).menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. “Raportului Tismăneanu”. p. a avut cu Mihail Boico trei copii. nr.1950) – cunoscut mai degrabă ca scriitor.M. membru al C. Minerva la începutul anilor ‘70. 3293. 1946 a ministrului Justiţiei în M.C. al P.R. în 1987 rămasă în Franţa. respectiv autoare de articole la revista Magazin Istoric.173. Ecaterina (n. C. jud. 52 V. Stark)) (16. între 1990 şi 1998 preşedinte al Astroclubului Român.C. (1948-1952. membru al Biroului Politic (1952-1965). partea I -a.1893 Iaşi – 27. V. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr.567 din 14 martie 1946 a ministrului Justiţiei (M. cu diverse funcţii în aparatul economic şi financiar al statului comunist de-a lungul perioadei postbelice. nr.C. N.procesulcomunismului. Beniamin HAIMOVICI51. locuind în prezent în S.

I. (19501953). membru C.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/B/B%2006. imediat după Revoluţie. graţie ajutorului oferit de Nicolae Cajal. “funcţionar superior” la Camera de Comerţ Bucureşti.S. “lucrător cu munca politică în URSS” (1936-1937. Dora – numită de Ministerul Sănătăţii membru în conducerea Colegiului Farmaciştilor în 1948 (Bărbulescu et al.M. De altfel. partea I-a. nr. membru în conducerea Comitetului Democrat Evreiesc în anii ’50.%20Bold%20-%20Bozd/Botnar%20Octav%20A/index. graţiat în 1964. 5. a III-a..P.php.” clasa a II-a în 1948. 644). deputat de Bucureşti (1946-1948. Fiul celor doi şi nepotul lui Nicolae Ceauşescu. unor surse controversate. preşedinte al Comisiei Controlului de Stat şi membru în Biroul Politic al C. respectiv cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a în 1971.C. în viaţă în 1994.E. arestat în 1960 (cf.I. când îi acorda un interviu lui Robert Levy.M. cu Ordinul Muncii cls. R. http://86..181. Iordan Draganov RUSEV) (13. şeful Direcţiei Politice a Armatei. ministru al Industriei Alimentare (1953-1955). multiplu decorat de statul comunist. inv. nr. 54 V. 27 aprilie 2009).R. II-a (Decret nr. responsabil cu economia (1952-1953). 1947 reîncadrat (retroactiv. întors în ţară în 1946 (!).1998 Villars-sur Ollon. Isidor FÄRBER) (n. (1948-1955). ? – numit în 1948 în comisia de tipizare a medicamentelor din cadrul Ministerului Sănătăţii (Bărbulescu 2009: 93). Cosma 1994: 31). este evreu cf. emigrat în 1965 în Israel.VII.în 1949 era dispecer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.1979). 186.C. (1948-1950). BRATEŞ. fond 495 (“România”). comandant al diviziei “Tudor Vladimirescu” (19441947). în 1964 cu ordinul “Steaua R.R. Daniel Valentin (n. promovat progresiv până la gradul de general-locotenent.M. BRAUNER. voluntar în Spania (1937-1938). (1948-1968).C.R. cât timp fiica sa Iordana a fost măritată cu Valentin Ceaşescu.II.” cls. cu grad de colonel infanterie activ în Forţele Armate (D. IV-a. apoi membru P.C.” cls.R. 1949. 225.P.R. propriilor declaraţii pentru tentativă de trecere frauduloasă a frontierei. 80.R. Paşcani) iniţial membru al PSD. evreu bulgar. v.. pentru “uneltire”). 184. BRAUM.1913 Cernăuţi – 11. 53 Cf. 182. (1944-1947).C./P. 1948-1952) din partea Blocului Partidelor Democrate. 1938-1944). 183. fosta soţie a lui Valentin (de care aceasta divorţase în a doua jumătate a anilor ’80) şi copilul ei s -au refugiat în Israel. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1965). începând cu 15 august 1945). (?) BORILĂ. stabilit după un periplu în Germania în Marea Britanie. decorat cu Medalia Muncii. BRAEŞTER MARCU. cuscrul lui Nicolae Ceauşescu pentru câţiva ani. 2067 din 20 oct. 38 . dosar nr.C.R. pensionată în 1961.R. iar în 1979 cu ordinul “3 August” cls.M. când era intervievat de Centrul de Istorie Orală al Radiodifuziunii. Aron (fiul lui Israel) (rar ortografiat şi ca “Braişter”) (n. refugiat în 1991 în Elveţia. p. 15 din 19 ian. 187.Of. al P. şeful organizaţiei Bucureşti a P. unde se afirmă ca om de afaceri (şeful Nissan UK). Laurenţiu (n. al P. în viaţă în 1991. BRAEŞTER.R. B.17. BOTNAR. 17.X. I în 1959.1906 Silistra – 1973 Bucureşti) evreu din Bulgaria (cf. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. membru supleant al C. şi fişa sa matricolă penală. şi în mod cert căsătorit cu o evreică maghiarofonă. sub acuzaţia de evaziune fiscală în Marea Britanie în valoare de peste 200 milioane £54. salariat al centralei M. în oct.1903. 477). canoanelor religioase iudaice (Halaha). 185. membru al Biroului Organizatoric al P . participant la Rezistenţa Franceză în timpul războiului. 1981).R. ministru al Construcţiilor (19481951). lider al comunităţii evreieşti din România şi bun prieten de familie al soţilor Borilă (“Moştenitorul secret al lui Ceauşescu”. condamnat în 1932 şi 1935. Octav (fiul lui Adolf şi Amalia) (21. Petre53 (n. cf. 2009: 71. 17 (3 iunie 1948): 5) şi respectiv în conducerea Institutului Chimico-Farmaceutic Bucureşti la începutul anilor ’50 (Kuller 2008a: 434).luni. membru al facţiunii pro-comuniste (1946-1948).R.C. 38 din 27. Evenimentul Zilei .E. Elveţia) – ilegalist. preşedintele Comisiei Controlului de Stat (1951-1958).III.125. Arnold . organelor de anchetă.R. membru P.09. în 1971 cu ordinul “Steaua R.1922) – activist al Comisiei Controlului de Partid în anii ’50. 1947).

17. 191. Miniştri (1948-?) (Nikolić f. conferenţiar universitar.d.1906) – 1972 Bucureşti) – originară din Basarabia.I. Academia de Învăţământ Social-Politic „Ştefan Gheorghiu” (1970-1973). Mundi – în ianuarie 1948 angajat în centrala M. BRĂTESCU. apoi a generalului Andrei Roman (Grün). II-a în 1949. partea I-a.C. nr. 1945. economice li administraţiei de stat (1977-1989). înfiinţată în 1948.OF.R. 195.R.R. 533). M.R. al P.1907) – ilegalist. iar de la începutul anilor ’50 cadru didactic la Academia “Ştefan Gheorghiu”55. decorată cu “Ordinul Muncii” cls. 98/1956. membru de partid din 4 oct. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 11177). după care.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. BREBU.. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p. 194.S. fostă secretar general interimar al P. Madeleine (n. Paraschiva (n. partea I-a. nr. partea I-a. unde a ocupat inclusiv funcţiile de director de studii şi respectiv de prorector (până la jumătatea anilor ’60). 4758. numit membru al Consiliului (naţional) Superior al Tuberculozei de ministrul Sănătăţii în mai 1948 (v. zisă “Piri”) . 3293. membru de partid din 1927. 193. BRENNER. 1945. membru al Comisiei Centrale de Revizie a partidului (1955-1960).C.” cls. plecată în U.P. după război în centrala Ministerului Sănătăţii. (din 1950). nr.S.R.484 din 8 dec. 645. Lică BLUTŞTEIN) (n. 15 din 19 ian. BRILL. 1945 în M.IV. 225. nr. fond 495 (“România”). va fuziona prin absorbţie cu Academia „Ştefan Gheorghiu” în cadrul Şcolii Superioare de Partid „Ştefan Gheorghiu” de pe lângă C.II.C. (Dobre et al.M. după război activistă a Secţiei Propagandă – Agitaţie a CC al PMR (1949-1950). 124. 4698).A. pentru schimbarea numelui vezi decizia ministrului Justiţiei nr.P. 10926).A. inv. 1949. (1953). 170) şi 49). II-a în 1951. Piroska ABRAHAM. a III-a.Of. social -politice. dosar de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.1898 Iaşi) – în iunie 1945 angajată şefă de secţie în centrala Ministerului Propagandei. sora Ecaterinei Borilă (Abraham) şi soţia ilegalistului Bela Breiner. 2158). al P. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. după război şefa Direcţiei Industriale Tricotaje şi Confecţii din Bucureşti.C. viitor al Informaţiilor (M.fostă ilegalistă.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.188. Şuli Brill. pentru câteva luni în 1940 (Tismăneanu 2010b). în 1958. 122.L. 127 din 7 iunie 1945. 67 din 22 martie 1945. 1944. H. inv. nr.Of.R. Academia de Ştiinţe Social-Politice „Ştefan Gheorghiu” (1966-1970). 1948.R.R. BRÂNCU. 55 Înfiinţată în 1947 ca Universitatea de Partid „Ştefan Gheorghiu”. p. M.VII. 192.A. în 1945 şef al spitalului Cazarmei Regimentului 1 Grăniceri din Bucureşti (M. Jdanov” (1954-1958). Jdanov” (1949 -1954). medic. 196.S. Haia Solomonovna GRINBERG) (21..C. BRIL.” clasa a III-a în 1948 şi cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. În paralel. 26. Lică (n. p. decizia M. p. Izu . BREINER. fiecare cu titulatură diferită: Şcoala Superioară de Partid „Ştefan Gheorghiu” (1952 -1966). partea I-a.Of.J. partea I-a. dosar nr. 39 . p. Şcoala Centrală de Partid „A. 175). cu rang de consul II (M.Of. probabil fratele colonelului dr. nr.Of. partea I-a. instituţia va parcurge de -a lungul timpului mai multe forme de organizare. 189. C.G. Alfred (n. 1945. p. 122 din 28 mai 1948. iar apoi prin decretul nr. p. Mina BRAUNSTEIN) (n. 1.II.C. nr. Jdanov” va fi redenumită Şcoala Superioară de Ştiinţe Sociale „A. 804 din 21 dec. incinerată la crematoriul “Cenuşa”. III-a (dosar B/243 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). nr.1920 Bucureşti) . BRAUNŞTEIN. şefă adjunctă a secţiei Organe de Conducere a C. de pe lângă Consiliul de 190. (partea I B) nr.C. al P. 295 din 28 dec. cu referat de cercetare la fd.1906 (după alte surse 21 dec. 19 din 23 ian. anexa la dosarul nr. 2004: 48 (n. în timpul războiului. p. 287 din 14 dec. în M. 1964. decorată cu ordinul “Steaua R.698 din 4 dec. dar după unele surse simultan informatoare a Siguranţei. Sache – şeful serviciului aprovizionare din D. Academia „Ştefan Gheorghiu” pentru pregătirea cadrelor de conducere a activităţii de partid.Of. Zîna (n. nr.2).a.M. Institutul de Ştiinţe Sociale „A. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.A. secţia Cancelarie – dosare anexe.R.E. al P.

2009: 1845). Solomon – dentist. acelaşi care în mai 1945 ameninţa în ziar: “Da. membru în Biroul secţiei Reconstrucţie a U. partea I-a.IX. Silviu (n.N. Calman . nr. Chişinevschi şi apoi L.14.1900 Bucureşti) – din sept. partea I-a. Ulterior.G. 1945 a ministrului Justiţiei (v.N. după 23 august 1944 şeful secţiei politice iar apoi redactor-şef adjunct al ziarului Scânteia (până în anii ’50).P. 0110 (“anti-KGB”). partea I-a. v. Mărgineni. s-a stabilit în S. 39959 din 15 apr. dosar nr. în baza ordinului nr. nr. Heinrich (n.C. ambasador la Washington (1956-1962). I. Francisc (Ferenc(z)) (1895-1965) – imigrat din Ungaria în 1919.G. p. p. 1946. (1955). 1948. nr. 158 din 12 iulie 1948. BRUCĂR. 57 Schimbarea numelui în baza deciziei nr. partea I-a. cel care conducea întreaga campanie propagandistică de comunizare. 40 . şi orchestrator al înfiinţării G.06. a M. I. în febr. din octombrie 1944 secretar al Consiliului de experţi al Sindicatului în Cluj. deputat de Cluj în Marea Adunare Naţională. 199. cu Jean Bogdan. ROSENBERG) (n. p. Dobrincu şi Goşu 2009: 111).C. vor fi internaţi în lagărul de la Vapniarka. a M. Gabriel .E. BRILL. decizia MJ nr.P. a avut 3 surori: Clara (căs. în 1945 şeful resortului muncă şi asistenţă socială în cadrul Comitetului Executiv al F.Of. BRODER. în aplicarea ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. partea I-a. 85 din diverse penitenciare şi 554 aflaţi la acel moment în libertate). Jean – fost deţinut ilegalist în perioada interbelică. 205.Of. 2592 din 31 iulie 1942. a III-a. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.S.C.1916 Bucureşti .M. internat în lagărul pentru evrei comunişti de la Vapniarka.S.2006 Bucureşti) – ilegalist. BRUMARU. via Israel şi lucrează la Yahoo Advertising.Of. p.X. (Berindei. activist al Comisiei Controlului de Partid în anii ’50 (A. supra) şi Henriette (căs. M. în M. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946 1948) (M. 1945. vicepreşedinte al Consiliului Radioteleviziunii Române (1962-1966). 22.Of. cu stagiu recunoscut din 1933. BRODER. Răutu. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. 662). se dispusese evacuarea în Transnistria a unui total de 1045 evrei comunişti (406 din lagărul de la Târgu Jiu. nr. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.-C. fiul său. 158 din 12 iulie 1948.T.R. p.197. C. 1947. BRUCAN. 26 din 1 febr.N. BROTMAN..Of. p. în 1948 funcţionar în administraţia de stat. documente interne.C.. 5784).I. p. respectiv analist politic comentator la ProTV chiar şi la 15 ani după 1989. 204.I. fd.Of. membru al facţiunii procomuniste din P.1914 – 7. 85 din diverse penitenciare (Caransebeş.1978 România) – ilegalist.C. 209 din 9 sept. 7438. cu Leopold Puican).T. 203.A.Of./U. 14). 981. 33 din 8 febr. 1946. din Transilvania de N ord. partea I-a. diverse alte funcţii în ministerele conduse de M. 8984).. Tony (căs. 56 Iniţial.Of. rezervat evreilor comunişti.I.D. Saul BRUCKER (în certificatul de naştere “Brucar”).D.după război controlor în cadrul D.S. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. Nagy şi Vincze 2008: 49..04.M. decorat prin Decretul nr. Zalman (alias Sandu) (01.D. 82). marginalizat în anii ’80.U. partea I-a. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 1945 activist al Frontului Naţional Democrat la Cluj. nici o cruţare! Bandiţi manisto-salaziţi!”. fiul lui Adolf şi Ethel (Etty))57 (18. nr. aflat în atenţia U.C. 112. membru al comisiei Ministerului Sănătăţii pentru lichidarea 198.C.C. BRUDER. după 1989. nr. 9283 din 24 iulie 1942 al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri. p. 619 persoane (407 de la Târgu Jiu.C. BRUCKER.N. Nastasă şi Varga 2003b: 53.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. nr. “eminenţa cenuşie” a F. 201.I. Constantinescu. 1949.684 din 5 nov.U. 1946. în Transnistria56. cu Lică Vişan). Emil – din 1948 inspector general adjunct în cadrul D. 190 din 17 aug. exclus din partid în 1949 pentru deviaţionism (Andreescu.E. al P. nr. 5785). 753). 269 din 23 nov. 1948 funcţionar în centrala Ministerului de Finanţe (M. 16 din 20 ian.) şi 127 din libertate). restanţelor şi repartizarea dentiştilor (iulie 1946 – decembrie 1948) (Bărbulescu et al. 202. Andrei. 200. 10260. etc. M. partea I-a.

vicepreşedinte al Colegiului Central al PCR (1969-1974). BUGHICI. unde şeful era de fapt ministrul de externe”(Watts 2011: 173). Comerţ şi Cooperaţie (i. ambasador la Moscova (responsabil şi pentru Mongolia şi Finlanda (1949-1952). p. Simion (n.206.G.Of.R. pentru mai mulţi ani directoare a Liceului nr. de la A.R. etc.2179).E. Alexandru (n. cu variaţiuni specifice ale etichetelor atribuite celor două tabere. soţii Buchici au avut doi copii.R. 6781).C. zis “Bughici”.C. deşi evreu. 209.” clasa a II-a în 1948. 1950-1955-1965). conţinea semnificativ mai mulţi evrei) – o reprezentare de împărtăşită. apoi promovată director administrativ adjunct. în a cărui opinie “situaţia din România în 1945-1951 a urmat precedentul creat de Béla Kun în Repubica Sovietică Ungară. fiica lui Meir (alias Max) şi Perla (alias Paulina) (n. BUGHICI. ministru al Industriei Alimentare (1969). 3002).Of. 173 din 31 207. (1948-1950.1982 România) – ilegalist (cu stagiu recunoscut din 1921 (!) şi fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 76 din 30 martie 1946. Hana FRIEDMAN. şeful Secţiei Bunuri de Consum. p. fiul lui Moritz Moise. BUCHEN. nu în timpul lui Gheorghiu-Dej” (Brucan 2002: 5). decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M.R. e adevărat. 1949. dosar nr. şi Raşela (n. inv. fond 495 (“România”). nr. Ulterior. 32 din Bucureşti). a M. decorat.e. de Stelian Tănase. 41 . II-a în 1949. 211.C.Of. în domeniul Învăţământului (e. de la Petre Lupu la Israel “Ion” Rachmuth. fond 495 (“România”). la rândul ei ilegalistă. Simon MOISE. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1955-1957). Aprecierea este îmbrăţişată de altfel şi de S. după război încadrată iniţial în M.1914 Iaşi – 1.1997 Bucureşti) – de profesie textilist. 170). al P. cu ordinele “Steaua R.A.. p. 208. al P. între 1957 şi 1961). menită mai degrabă a menţine aparenţele (întrucât Ana Pauker era de origine burgheză şi evreică). (1957-1965).V. David . Brucan (el însuşi evreu). probatoare ale faptului că epurările orchestrate de Dej nu aveau un conţinut etnicist sau antisemit.).M.N.I. ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat. ministru de Externe (1952-195558). internat în 1942 în lagărul de muncă de la Vapniarka. (M. Ern(e)st ARNOLDI) (23. Ana (n. 225. Reizl)) (1919 România – 2009 Petah Tikva.R. direcţia economică a Comitetului) a C. Brucan insistă reiterează explicit: “Purificarea etnică a început în special pe timpul l ui Ceauşescu.II.din 1947 inspector în cadrul D. nr. Aceleiaşi reprezentări îi subscrie şi istoricul Larry Watts. nr. precum şi în memoriile lui Pavel Câmpeanu.C. respectiv Ion Gheorghe Maurer şi diverse comentarii ale Europei Libere din a doua jumătate a anilor ’50 (care disocia retrospectiv între aripa autohtonă. iulie 1947. succesiv perioadei de instabilitate asociate conflictului în surdinădintre cele două tabere în perioada 1945-1952. Gheorghiu-Dej ocupa de fapt o poziţie secundă celei a Anei Pauker în ierarhia reală de putere (Brucan 1992: 59). inv. leadership-ul lui Gheorghiu-Dej s-a stabilizat şi respectiv consolidat după epurările din 1952 -1953 şi 1958-1961.II.N (mandate succesive între 1948 şi 1975.C. 15 din 19 ian.A.A. Baranga la P. nr. “muncitorească” şi cea “kominternistă”). ca referent titular la cabinetul secretarului general Ana Toma (din 1947). I în 1964 şi respectiv cu “Steaua R. Cornea sau de la Mihail Florescu la Ghizela Vass. după 1944 membru supleant. Nachmanovici)) (14/25.XII. (?) BUGEANU. Paul . participant la Rezistenţa Franceză.g. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a. (anexe. “Apărarea Patriei” cls. preşedinte CENTROCOOP (1968-1969). “23 August” cls. ulterior cu funcţii modeste în ierarhia comunistă. cât politic bine calculat în cadrul războiului intern şi pur pragmatic dintre facţiunile “lagăristă” (numită uneori şi “doftanistă”) şi respectiv “moscovită” (care. chiar şi după alegerea sa formală ca secretar general al partidului. dosar nr. partea I-a. i-a succedat în funcţie Anei Pauker – unul din sutele de exemple (de la Nicolae Goldberger la Gheorghe Gaston Marin. BRUMFELD. 644). 225. deputat M. cea din urmă căsătorită cu Iura Kotovski.1902 Rădăuţi – 12. BUICAN. în 1941 58 Unde.P. apoi cu drepturi depline al C. Solomovici (2003: 91). inclusiv vicepreşedinte al comisiei de politică externă a M. partea I-a. cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M.M.” clasa I-a în 1971. Bernard – după război inspector şef în cadrul Direcţiei Generale Drumuri din Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice. Iulian şi Zoia.E. partea I-a. inter alia. care opinează că până în 1952. 30/1956). T. cu dosar la secţia Economică a C. decorată prin Decretul nr. infra). În esenţa propriei noastre aprecieri. fiul demnitarului comunist Grigore Cotovschi. Israel) – soţia demnitarului comunist Simion Bughici (v.S. 210. al P.C.

ministru adjunct al Învăţământului Public (1949-1951). cu generalul rus Iakov Bulan. p. Arthur .III. 215.Of. BUNESCU. Dobrincu şi Goşu 2009: 199.R. Tassia Isidorovna LEABIS) (n. din actualul Parc Carol din Bucureşti. când este arestat în “procesul Pătrăşcanu”.în martie 1945 reîncadrat în D. 204 din 5 sept.A. nr.E.R. după reabilitarea sa din anii ’60.G. pentru socialism”. 1949) şi ministru adjunct al Învăţământului Public (1951-1953). 1947. decorată cu titlul de Erou al Muncii Socialiste.. iar ulterior măritată în timpul războiului. p. 1947. fosta logodnică a lui Ştefan Foriş. 2271).C.din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului. prim consilier de presă la Ministerul Informaţilor (1947-1948). 1947. pp. Isac . după august 1944 redactor la Scânteia şi activist al secţiei Propagandă-Agitaţie a C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr. n. în Forţele Armate. Ilie nr. Sf. în iunie 1945. ilegalistă. 52 din 4 martie 1945. I-a (Berindei. inv.E. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. p.C. nr. (dosar 73/1951). C. 9857. al P. membru în colegiul de redacţie al Pentru o pace durabilă. 275 din 27 nov. 5785). 2201). fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.1896 Piatra Neamţ – 12. în U. profesor la Institutul de Construcţii din Bucureşti şi director general al Normelor şi Construcţiilor în Ministerul Construcţiilor între 1944 şi 1951. 42 . cu stagiu recunoscut din 1937.Of. 253 din 1 nov. BUJUM. a M. aflată în 1941 pe lista comuniştilor “categoria A” întocmită de Siguranţă.Of. 1902. cu referat de cercetare la fd. A. nr. 1654-5). îngropat. Rădăuţi. pp. BULAN. P. BUTNARU. nr.G. inginer al complexului clădirilor fabricii APACA din Bucureşti (1947). p. partea I-a. fond 495 (“România”). 72 din 25 martie 1942. 158 din 12 iulie 1948.C. figurând pe lista “comuniştilor categoria A” a Siguranţei59 (în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.. 6781).1956 Aiud) – finanţator generos al partidului ilegalist în perioada interbelică. BURAHOVICI.din 1947 inspector în cadrul D.în martie 1945 reîncadrată în D. nr.S. C. 10496. în 1971 cu ordinul “Steaua R. dosar nr. partea I-a.R.C. nr. 9763)).T. ulterior condamnat şi deţinut până la decesul său în penitenciar (Aiud).R.III. Wilhelm .F.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M.Of.Of. BUNEA. 1947. al P. 256 din 5 nov. Tatiana (n. în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei.Of.S. partea I-a.I. 7 din Bucureşti. apoi consilier de presă la M. M.C. partea I-a. Otto . pensionată ca director de studii al Academiei de partid “Ştefan Gheorghiu”. partea I-a. cu grad de maior.C. p. Betea 2005). respectiv vicepreşedinte al Institutului Român pentru Relaţii Culturale cu Străinătatea (1956-1962). în 1942 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. cu domiciliul pe str.T.” iar în 1978 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.212. după război membru fondator al C. profesor la şcoala partidului (viitoarea Academie Ştefan Gheorghiu). Solomovici 2001 I: 195. nr. Sonia . 1912 Ucraina) – de formaţie cizmăriţă. CALMANOVICI.C. 218. 213.E.S. al 59 În forma parţial corectă “Aron Lazăr Arneldi”. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclusă în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 173 din 31 iulie 1947.Of. 2. partea I-a. apoi prima soţie a lui Leonte Răutu (în anii ’30). partea I-a. redactor la Scânteia şi Contemporanul. n. p. nr. 80723.D. secretar general (din ian. M. 1947 (M. pentru o democraţie populară. ulterior detaşat local în judeţul Dorohoi (M.R. (M. şi respectiv consilier de legaţie şi ministru consilier la Legaţia României de la Belgrad (1948-1949).G. 2066 din 20 oct. partea I-a. p. 52 din 4 martie 1945. 214. M. II-a. Emil (fiul lui Mendel şi Hana) (4.Of. 1654-5). a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. rămasă în Basarabia după 28 iunie 1940. 217.Of. partea I-a. 216. 225. prin Decretul regal nr.

663). din 1967 în conducerea CEPECA (Centrul pentru perfecţionarea cadrelor de conducere din întreprinderi). partea I-a. 222.I. CATONA.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 1626. 15 din 19 ian. 15 din 19 ian. al P.T. din 1947 secretar II de legaţie în centrala M.M. Sergiu (în unele documente din arhiva U. 10092). 7491). M.A. membru de partid după război. nr. a M. a M.C.E. p. nr. P. nr. inv.Of. 3293. 1947. CĂRUCERU. 501). 225.I. ca translator la Direcţia Radio (M. (M. viitoarea soţie a lui Iliescu).C.C. 12877. al P. Isac A.Of. Marcel . 1190). nr..G. p. 1946. CĂLIN. 1948. Henrich – în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor.Of.E. internat într-un lagăr de muncă în timpul războiului. CÂMPEANU.C. în anii ’50 cadru didactic la Facultatea de Ingineri Economişti din cadrul Institutului Politehnic Bucureşti .C. CARASSO. la catedra de organizarea şi planificarea întreprinderilor (în 1956 cu grad de lector cumul).C. M.Of.C. 1947. 1947.G. p.Of.Of.Of. u.I. partea I-a.controlor (până în febr.Of. în 1948 avansat consilier de legaţie (în 1948 numit de ministrul Comerţului director al S. 43 . p. anexa la dosarul nr. 264 din 14 nov. p. Maietta . partea I-a. 34 din 10 febr. CĂŢOIU. partea I-a. 10092). 226. 224. nr. ZWIEBACK. nr.T. 190 din 19 august 1947. p. Alfred . în 1953 ministru adjunct al Metalurgiei.R. (M. Leiba . 1949. nr. CASTER.R. David (n..219. în anii ’50 doctorand la şcoala de partid “Ştefan Gheorghiu”. partea I-a. nr.C. p. nr. iar apoi inspector în cadrul D. 143 din 24 iunie 1948. 1949. Moise . nr.a.din februarie 1949 şef de secţie tehnică la Direcţia Centrală de Aprovizionare şi Repartiţie din Ministerul Industriei (M.C. u.).Of.Of. 662).Of.C.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M.S. Stela . CÂMPEANU. partea I-a. Liviu . 1949. cu fişă la secţia Economică a C. partea I-a. secţia Cancelarie – dosare anexe. p.în 1949 era dispecere de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.Of.C. 230. originar din judeţul Mureş.Of. 1949. partea I-a. 5331). partea I-a. nr. 25/1954). partea I-a. cu dosar de cadre la secţiile Economică (dosare anexe. CERNEA.R. 642) . partea I-a. nr. (dosare anexe. partea I-a.a.E. Leon . Eugen – de formaţie medic.G. 645). p. 1949. CALMANOVICI. 645). (M. partea I-a. 560). Dobrincu şi Goşu 2009: 115.Of. p.C. “Jijia” din Botoşani (M. 1947. 1949. 643). în anii ’60 profesor politehnică şi autor al unor articole la revista Energetica.C. Victoria . nr. 1949. nr. CANDEL. Radu (n. “Kaster”) – după august 1944 membru de partid şi secretarul Secţiei Administrative a Uniuni Asociaţiilor de Elevi din România (coleg cu Ion Iliescu şi Nina Telescu.E. CAUFMAN.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 17 din 21 ian.din 1947 controlor în cadrul D. 289 din 13 dec. nr. 221. 229. al U. ulterior activist de partid (şef adjunct al secţiei Industrie Grea a C. implicat în trucarea alegerilor din 1946 din judeţul Mureş. 16 din 20 ian. Aurel . 227. 228. 45 din 24 febr. 15 din 19 ian. M. partea I-a. emigrat în Israel în 1970. p. 10553. cunoscut mai ales sub pseudonimul publicistic Adrian Radu-Cernea) – originar din Iaşi.Of. 1948). p. CELAN.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 264 din 14 nov. 277 din 29 nov. a M. ulterior activist al secţiei Tineret Studenţesc a C. 15 din 19 ian. p.M (Berindei. KATZ) – din 1949 şeful Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei. CERNOVITZ.din 1947 controlor în cadrul D. 96/1968 (la reabilitarea post mortem). 233.. 231. 36/1952 şi 25/1954) şi respectiv Organizatorică (109/1955) ale C. 16 din 20 ian.. 220. CHARAP. partea I-a.C.R. al P. nr. p. p. 232. 223.C.

. nr.C. M.1917 Bucureşti) (fiul lui David şi Frima) – în anii ’50 funcţionar al Ministerului Comerţului Exterior în poziţia de consilier în cadrul I. căs.-a în 1949. la Bucureşti până în 1956. p. din 1945 până în 1960 şi secretar responsabil cu propaganda (departamentul Agitaţie şi Propagandă) (1948-1952). primul preşedinte al Comitetului Naţional Evreiesc (precursorul Comitetului Democratic Evreiesc) în 1944-1945. 804 din 21 dec. în anii ’50 încă funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.XII. “RomânoExport”. 2003: 185).R. semna cu “Stănciulescu”.M. 60 V. ulterior decorat cu ordinul “Steaua R. în lista “comuniştilor categoria A”. CHINZBRUNER. 235. iar pentru scurtă perioadă în 1945. 1948. deputat de Bucureşti (1946-1948. III-a. decedat) şi Andrei Kishinevski au emigrat în Israel în timpul regimului comunist (anii ’60-’70). 205 din 4 sept. (1950-1957. membru în conducerea C.” cls. 1948-1961). al P.C.1979 237.în 1948.P. membru al Secretariatului. 1626). Roza SIMON KAHANA) (n. nr. 240. 44 . Iosif (n. Caracterizarea făcută de fostul şef rabin Moses Rosen este elocventă: “Iosif Chişinevschi.G.II. . 239.controlor (până în febr. arestat în 1959 şi condamnat în 1961 alături de alţi evrei funcţionari ai M. 2790 din 16 sept.g. din actualul Parc Carol din Bucureşti. 238.R. Nastasă şi Varga. cu Rodica Lupu. 6 din întreaga colecţie dedicată României). Grigore . Iosif ROITMAN. activist al P. numit de ministrul Industriei conducător tehnic al întreprinderii “Mioara” din Bucureşti (M. nr. soţia ilegalistului viitor istoric de partid Victor Cheresteşiu.Of. fişa sa matricolă penală la http://86. S. cadru didactic la universitatea de partid încă de la înfiinţare. membru al Biroului Organizatoric şi şef al Secţiei Externe a C.S. CHIŞINEVSCHI. a III-a.E. p. 15 din 19 ian. ulterior “marginalizării”. 7345).C.Of. ochiul Moscovei şi simbolul terorii staliniste. care nu mai ştia cât rău să facă. CHERESTEŞIU. Lică (n.7. ordinul “Apărarea Patriei” clasa I.1905 Ciuc – d.” clasa I-a (1948).R. prim-vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1955). CHELES. CHEIS. 1964. partea I-a.d.E. Max .R.Of. 11.I. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 45 din 24 febr. a M. ordinul Muncii clasa I-a (1949).XI. p. nr. rămas în 1940 în U.C.R. eliberat în 1969 (v.C.. fii cuplului.R.Of.S. al P. directorul celui mai mare complex tipografic din ţară – “Casa Scânteii”. zis “Ioşca”61) (26.S... 1945. România) – fostă ilegalistă (membru de partid din 1924). partea I-a. (dosare anexe 118/1951). p.C. responsabil cu propaganda şi cultura (1952-1955).” (1990: 247). partea I -a. 6260). 221 din 28 sept. apoi prezentă la Bucureşti.E.P. partea I-a. 2003a: 419. 1949. pentru subminarea economiei naţionale. nr. decorată prin Decretul nr. D. când va fi destituit).36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/C/C%2003. p.C. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R.în 1949 era şefă de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. H.I. (v.Of. Mâţă 2007: 245. (1945-1946). 14. 1950. 8442).E.C. membru în conducerea A. decizia nr.D.C. aflată în atenţia Siguranţei în 1941 (poziţia 194). decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.C.php. evreul blestemat. 1945 numele Chişinevschi al soţiei sale (v.P.C.095 din 25 septembrie 1945 a ministrului Justiţiei. în M. din 1923 şi P. 164 din 23 iulie 1945. după naţionalizare. revenit în ţară după 23 august 1944. CHIRIŢĂ. Rozalia (n. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul Consiliului de Stat al R. Angelo (n. iar apoi promovat inspector în cadrul D. Lidia . pentru socialism”. incinerat la crematoriul “Cenuşa” din Bucureşti. îngropat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. şi Andreescu. 98.234. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler I (Decretul nr. Gheorghe Kishinevski (n. după război angajată iniţial dactilografă la Inspectoratul Regional de Poliţie Cluj. unde este instruit ca una din cele mai importante reurse umane în vedrea instaurării comunismului în România (e. 1948).R.. CHIŞINEVSCHI.S.D. membru în C. Solomovici 2001: 79.T. 1946). ulterior la Cluj. 642). ulterior şef de cadre la Academia R.1905 Bălţi – 1963 Bucureşti) – membru U.F. şi Solomovici 2004: 283)60.R.%20Cernazeanu%20-%20Chivulescu/Chinzbruner%20Angelo%20D/index. i se întocmeşte dosarul de cadre nr.A.C.organizaţia regională Ardeal. din 1934. partea I-a. ABRAMOVICI) (1898-1956 Bucureşti) – fost frizer (cf.17. (M. membru al C. 236.R. 61 A preluat în sept.125. nr. 1948.

245. activistă a Consiliului Sindicatelor din sectorul 2 al capitalei (1971-1981).Of. 111 din 17 mai 1947. după război presedinte executiv al U. 3912). implicată în anchetarea foştilor luptători din Spania în anii ’50. pp. 6658).I.I. în 1948 cu ordinul “Steaua R. 62 63 După unele informaţii neprobate. unde moare în 1975.XI. partea I-a. membru (1945-1955) şi apoi vicepreşedintă a Comisiei Controlului de Partid (1955-1960). 225.C.R.E. decorată în 1947 cu ordinul “Coroana României” în grad de ofiţer (1947!). – documente interne nr. partea I-a.R. apoi membru al Comitetului Executiv şi în C. din 1946 activistă de partid.).P. al P. (M. Tighina – 1960 Bucureşti) – ilegalistă. dosar nr.E. 52 din 4 martie 1945.1904 România – 15. 225. Roza Kaganovici. condamnată în procesul de la Craiova din 1936).Of. 246. (1945-1946). CLAUDIAN.R.” clasa a II-a.C. Liube KISHINEVSKAIA) (5.C. incinerată la crematoriul “Cenuşa”. partea I-a. 1947. A. referent la Comisia Controlului de Partid în anii ’50.P.IX. a M. inv.A. p.Of. 2008. simpatizantă comunistă în ilegalitate. în 1947 încadrat prin decret regal. decorat în 1971 cu ordinul Muncii cls. secretară a Consiliului Central al Sindicatelor (din 1957).” clasa a V-a. 244. 8072). CLEJAN. căs. p. în 1949 cu ordinul “Muncii” clasaI-a. 1899). 15 din 19 ian. Gizela. al U. iar 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr.C.în martie 1945 reîncadrat ca şef adjunct de serviciu în D. vicepreşedinte a Confederaţiei Generale a Muncii din 1944 (adjuncta lui Gheorghe Apostol). care va muri în 1943 63). dosar nr. fiind înmormântat la cimitirul “Song Qingling” din Shanghai (Diamant.1893. deputat (1948-1952-1957) şi membru al Prezidiului Marii Adunări Naţionale (1948-1955). CHIŞINEVSCHI. CHIŞINEVSCHI. Liuba (n. nr. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. Adolf . 185 din 12 august 1948.G.I.1911 Tighina – 1981 Bucureşti) 62 242. Isac . Sali (n. p. ulterior funcţionar superior în cadrul Ministerului Sănătăţii. fiul lui Eliezer (Leizer) şi Sara) (26. (în 1964). 1979: 371. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.1975 Shanghai. C. p. M. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M .în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. nr. co -editând până la pensionare revista de limbă chineză România) 45 . repatriat în România în 1948 şi numit inspector general sanitar la Inspectoratul General Sanitar al capitalei. inv.U. apoi promovat director adjunct (M. nr. partea I-a. partea I-a. nr. medic în războiul civil din Spania de partea Brigăzilor Roşii (1936-1939). 21.S. din 1972 din nou în China. partea I-a. 1947.din 1947 controlor în cadrul D.241.R.N. fond 495 (“România”).D. (1951). iar în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.C. al P. ilegalistă (membru de partid din 1930. fond 495 (“România”).R. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1654-5).F. (supleant 1945-1948 şi membru cu drepturi depline 1948-1955). III-a. Simha Gerşovna (în diverse acte transcris şi Kişinevscaia sau Chişinovschi) (23.) în Forţele Armate (M.I. (1948-?). CIUBEREA. 243. 19. dosar nr. CHIVU. 247.C. cea care devine prima chinezoaică stabilită în România (unde a lucrat ca redactor al Editurii pentru limbi străine. 84). pentru merite antifasciste. zisă “Nelly”.XII.C. zisă “Rica”) (n.R.C. 253 din 1 nov. 641).R.G. nr. C. Clejan s-a recăsătorit cu Zhao Jinpu. 204 din 5 sept. III-a (C. Friedberg-Vălureanu 2004.1914) – soţia lui Samuel Clejan şi cumnata lui Bucur. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.F.Of. ar fi fost verişoară primară cu a treia soţie a lui Stalin.N.R.L. în august 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu. Bucur (n. membru C. inv. ca maior medic (r.Of. China) – ilegalist. p. L. inv. nr. Dr. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 2010. 1949.Of.C.R. preluat şi de soţ). 9763). fond 495 (“România”). Lazăr (n.F.P. Jakob LAUB KRANZDORF. instructor general în cadrul A.C.10. 157 din 4 mai 1971). KATZ) . CLEJAN. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. – a doua soţie lui Iosif Chişinevschi (iniţial a preluat la căsătorie numele Roitman al soţului. Sally TAUBERG. KRANZDORF. 2075). O. revenind însă după 1944 la cel de naştere. III-a. 225. din 1939 medic voluntar în China împotriva forţelor japoneze (împreună cu soţia.

1949. zis “Mache”. CLOPOŢEL. colaborator la România liberă. tatăl lui Emil Nell-Cobar. 10696. apoi secretar general UCECOM în anii ’60. C. 251. 191 din 20 august 1947. partea I-a. cu Claris (n. COHN. Corneliu BARASCH.. 173 din 31 iulie 1947. nr. 261. 7537. 6/1958). nr.în anii ’50 membru al Biroului de ramură al industriei uşoare din cadrul Consiliului de Miniştri. 1949. nr. inv. anexa la dosarul nr. p. 1949.. 1947. 15 din 19 ian.” cls.248. nr. după război cu varii funcţii de conducere în sistemul tipografic. nr. (Leizer) şi Sara)) (7.Of. p.Of.III. 28/1956. 1949. partea I-a. partea I-a.V. 254. 175 din 31 iulie 1948. Aizic . 3293. p. IV-a COHN.în 1949 era dispecer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. 6781). 253. partea I-a.1906 Orhei – 23. apoi funcţionar la Întreprinderea de construcţii “Carpaţi” din Bucureşti. an în care i se stabileşte de altfel şi domiciliu obligatoriu). CNEZI. CLEMENTIN. al P.Of. 15 din 19 ian.1911 Bucureşti . partea I-a. p.E. COGAN. în anii (dosare anexe 77 şi 249/1952).C. Isac (zis “Jean”) (6. p.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. decorat prin Decretul nr. cu dosar la secţia Gopodărie de Partid a CC al PCR (8/1954. M.în 1949 era inspector în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. partea I-a.I. 7352).C. 662). căs. 738). creator al personajului “Mihaela”. nr. COHN. 3. 64 V. 205 din 4 sept. COHN. 15 din 19 ian. 644).1915 Bucureşti – 26.Of. Ilie . apoi redactor-şef adjunct la Urzica timp de trei decenii. Leopold SAFIR) (n. CODRIN. 1963. fiul lui Eliezer 64 249. secţia Cancelarie – dosare anexe. cu fişă de cadre la secţia Economică a C.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. 257. partea I -a.decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. 24 din 30 ian. Ernest . în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 46 . integrat iniţial ca director adjunct al Direcţiei Personal / Cadre în centrala Ministerului de Finanţe (1948). în 1971 încă direcor al Întreprinderii poligrafice “Bucureştii Noi”.1983) – fratele lui Bucur Clejan [v. nr. Jacques – din 1947 inspector general adjunct în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. Haim (fiul lui Burăh) . nr. supra]. 281 din 4 dec.Of. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr.Of.R. Liviu (n. 644). nr.1993) – membru de partid. S.Of. Ioan (alias “Ionel Calistrat”) (n.R. cu referat de cercetare la Fd.18 iulie 1910) – membru de partid din 1941. partea I-a. partea I-a.R. ulterior ebraizat Kalman ben Eliezer) (31. Nell (n.XII. CLEJAN. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.P. al P.G. COHN. 1948.VII. îşi obţine notorietatea la studioul Animafilm ca regizor de filme de animaţie. Samuel (n. COHN.1901 Bucureşti) . COHN. Avram Nicu – din 1948 inspector în centrala Ministerului Comerţului (M.1984 România) – fost tipograf ilegalist (aflat pe Lista Siguranţei din 1941 a comuniştilor de categoria A. p. p. .Of. 256. p. 16 din 20 ian. Samuel Nathan LAUB KRANZDORF .I. 645). nr.după război controlor în cadrul D. apoi în aparatul economico-financiar al statului comunist.C.XII. după război activist de partid. calitate în care este de altfel şi decorat cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. Henry – din iulie 1948 şef de birou administrativ în centrala Ministerului Finanţelor (M. COBAR. 335 din 20 iun. 258. partea I-a. p.C.Of.C. cu stagiu recunoscut din 1934. a III-a. 259. decizia ministrului Justiţiei de schimbare a numelui în M. Haim – la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei.Of. caricaturist la săptămânalul Piţigoiul (1945-1948). 255. Geza .C. Herşcovici). a M. p. 1948. nr. un controversat om de afaceri implicat şi în scandalul monden Remus şi Irina Truică. 260. 252. 250. 6287). a II-a (Decretul 157 din 4 mai 1971) (dosar C/119 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).

p. 111 din 15 mai 1948. şeful de cabinet al ministrului Muncii. p.html.C. 265. apoi al ministrului Silviculturii. din 1937. 1919 Păltiniş. M.R. în 1950. tatăl lui Andrei Coler. 66 Probabil acelaşi Coler. 19. al U. nr.C.Of. nr. COHN. partea I-a. 1945. 6607). partea I-a.E.A. partea I-a. 264. nr. 641). 267. nr. partea I-a. 1945. Lora .Of. Chişinău. ulterior marginalizat ca urmare a refuzului de a se alătura P. 663). Dobrincu şi Goşu 2009: 506-7.Of.XI. COHN.A. emigrată în S. Marcu . Elisabeta (n.R. V. nr. menţionat în Fürtös 2007: 404.C. 10174).C. M. 1949. partea I-a.” clasa a IV-a în 1948. (M. Vezi şi cererea sa de românizare a numelui în M. KALMANOVICI) (n. 257 din 9 nov.-C. M. (dosar C/140 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). probabil identic cu intrarea “Jean Koller” din C. CONOBEL. 187 din 14 august 1948.E. 1947. Rădăceanu. 1947. responsabil de controlul pe teren al cărţilor (fond D. 1948). unchiul lui Vladimir Colin. COHN. partea I-a. Samoil(ă) . 229 din 4 oct. CONSTANTIN. Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. indicat de Solomovici 2001I: 194) între numele de evrei comunişti arestaţi în anii ’30 în România).Of. Moscu (n. partea I-a.C. în M. Liviu B. 1. nr.) (M. partea I-a.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.Of.F. emigrat în Israel.Of. Simion – în 1947 era şef de serviciu în centrala Ministerului Comunicaţiilor (fiind detaşat din D. 266. COLIN.Of. nr. dosar 7/1948 Arhivele Naţionale.E. după 1944 instructor al secţiei Cadre a C. 1948 membru în C. COLER. decorat cu ordinul “Steaua R. (posibilă legătură cu Moscu Colin.P. 4362. 32 din 8 febr. p. a M. 266 din 17 nov. 1888.d. soţia ilegalistului Nicolae Comnacu. 8971). p. 109431 din 25 oct. (1945-1950).R.C. Eliza . p.R.T. apud Corobca 2008b. din febr. 1948. 641). 25.P.Of.F. Leon COHN65) (n. 1626.C.în 1949 era revizor contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. p.R.P. iar apoi promovat inspector în cadrul D.1909 Basarabia) – ilegalistă.R.G.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a 263.U.C.G. (n. Dorohoi) – membru al P. 47 . 65 Într-o prezentare a unor personalităţi evreieşti originare din Bârlad la pagina http://www.R.I. 157 din 4 mai 1971 cu. al partidului.” clasa a V-a. CONSTANTINESCU. al P. 15 din 19 ian. 270. 1949. 269. 873 al MAN din 20 august 1949) şi respectiv cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. Jean66 (GOLSTEIN.D. M. internată câţiva ani la Târgu Jiu.org/en/mosteniri_ale_culturii_iudaice_03_11_13. 58 din 12 martie 1945.Of. COMNACU. partea I-a. 1134). cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.262. partea I-a.P. 1949. Moses COHN) – şef de secţie în cadrul al Direcţiunii Presei (organul de cenzură) din cadrul Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1948-1949). partea I-a.G.G. în anii ’30 activist în cadrul P. (M. partea I-a. p..Of. Benone (n. CONSTANTINESCU.V. şef de cadre în cadrul D. nr. 16 din 20 ian. ginerele lui Luca Răutu şi al Luminiţei. unde a murit în anii ’90 (Berindei. p. 268. adesea cu prenume ortografiat “Jan”) . apoi activist în cadrul D. din iulie 1947 numit membru al Consiliului Director al Direcţiei Generale a Aviaţiei Civile (M. II-a în 1949 (decretul nr.T. cu stagiu recunoscut din 1928.Of. p.Of. respectiv secretarul general-adjunct al FNTDR (Frontul Naţional al Tineretului Democrat Român). Levy 2002: 132. 45 din 24 febr. Betty SCHUSTER) (n. apoi stabilit în Statele Unite. 272. n. 6694). p.. p. p.I. din 1945 membru al C.S. 1949.S. 169 din 26 iulie 1947. şi profesând ca inginer geolog (Banc 2011: 15).R.1904 Bârlad) – consilier-şef la Biroul Juridic al Ministerului Comerţului în anii ’50. nr. aprobată prin decizia ministrului Justiţiei nr. nr. a III-a prin Decretul nr. nr.9888. Marinescu (1945-1948). decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.D.. 271. 15 din 19 ian.romanianjewish.voluntar în războiul civil din Spania. nr./Kuller 2008a: 445). COHN.P.G. L.controlor (până în febr. Oscar – din 1948 şef adjunct de birou în centrala M.

director al Institutului de Cercetări Economice al Academiei R. La un deceniu distanţă. Watts 2011: 513 n. multiplu decorat. fiica Ileana (adoptată).N.ro/maratoanele-descopera/descopera-istoria-romanilor/5185890-10-chipuri-ale-comunismului-dinromania). document aflat în prezent în arhiva C. 7537). (?) CORNEA. deputat M. (dosar 15563.B. 15 din 19 ian. 2790 din 16 sept. ilegalist (membru de partid din 1936).M. cardinalii autori ai The Plot against The Church (1962) avansează varianta Mehr Kohn. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C.P. 6401. 2009. 299 din 29 dec.S.C. p. cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler I (Decretul nr. LEON?) – soţia lui Paul Cornea [v.M. (?) CONSTANTINESCU. p. Spre exemplu.VII.E. 1944). vicepreşedinte al Consiliului de Stat (1972-1974).C. preşedinte al Comisiei de Stat a Planificării (1949-1955).în 1947 era controlor în cadrul D. redactor şef (1944-1945) şi director (1945-1949) la Scânteia. 1947. (1957-1958). M. asasinată în 1968 de./P. p. nr. De remarcat nebuloasa care acoperă întreaga viaţă a lui Contantinescu premergătoare anilor ’40. v.273. 157 din 4 mai 1971). partea I-a. 1957) şi prim-vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1955-1957).R. 277.R. Rodica (n. originar din Chişinău) – sociolog. dincolo de moartea ambilor săi părinţi în adolescenţă.C.P. Stelian . 178 din 4 august 1948. (unde fost.descopera. Sulamita (n. CORNEA. (1945-1960 . M. secretar general al Comisiei de Stabilizare şi Redresare Economică (1947-1948).O. 1946). nr. apoi încadrată ca director adjunct la cabinetul ministerial al Anei Pauker (v.1917 Chişinău . 1969-1974).S. de la caz la caz. şi şefă a organizaţiei de bază a partidului din cadrul Institutului 68. 48 . 15 din 19 ian. 1968) . Bucureşti. dactilografă).R. 275. inclusiv de de către fostul suveran Mihai. 2). descoperit în 1951 de Securitate la domiciliul lui Lazăr Ştefănescu. deţinut (1941-1944).. 1949. al P. infra] – inginer. în anii ’60 -’70 redactor principal la Comitetul de Radiodifuziune şi Televiziune. nr. apoi reabilitat.A. cf. 276. http://theatredelaction.Of.Of.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 642). (1945-1957). http://www. 5. 11362) începând cu sfârşitul anilor ‘50 preşedinta Colegiului de Partid – regiunea Gorj. 40 din 18 febr.exclus. membru al C. inter alia. 68 V.C. fostă ilegalistă (condamnată la moarte în ian. după război în centrala C.18. 1969-1970). unde a lucrat în subordinea Ghizelei Vass. a IV-a (Decretul nr.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. 1972-1974) şi supleant al Comitetului executiv al C. numele Meir Kohn este avansat. Roza NOVAC) – activistă de partid. nr. Şulămita BLOCH) (d. partea I-a. Miron (13.R. ministrul Minelor şi Petrolului (1948-1949). de revista electronică Descoperă. partea I-a. 278. În sfârşit. Numele Moses Kohn apare în premieră într-un draft de manifest al „Partidului Socialist Creştin”. 1948. vicepreşedinte (1954-1955. subsecretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale (1947-1948). ff. Galaţi şi Buzău. 1949. în 1946. 279. variantele Chişinău. profesor de istorie şi economie politică (1958-1962).soţia demnitarului comunist Miron Constantinescu.P. (?) CORDEANU.C. membru al Comisiei pentru epurarea presei de pe lângă Ministerul Propagandei Naţionale (1945-1946). 1389 şi nr.1974 Bucureşti) (n. al P. profesor şi şeful catedrei de materialism dialectic şi istoric la Universitatea Bucureşti (1948-1951). rector (1970-1972) şi preşedinte (1972-1973) al Academiei “Ştefan Gheorghiu”. (1950-1952) al Secretariatului (1952-1954. literatura de specialitate nu a reuşit să ajungă la un consens nici mă car asupra locului său de naştere.XII. (1946-1961.R. a M. inter alia. ministrul Învăţământului (1956-1957. CONSTANTINESCU. membru al B. 191 din 20 august 1947. CORNEA.C. vol.Of. 641). decorată în 1971 cu ordinul “23 August” cls. p. după război agent de influenţă sovietic (cf. Irina (n. (M. p.C. 21-25) şi reprodus în Totok (2006: 14). 1970-1974) şi preşedinte al Legislativului (martie-iulie 1974). anchetei oficiale.G. p. partea I-a.Of. Corneliu . şef de secţie la Institutul de Istorie “Nicolae Iorga” (1962-1965).ro („10 chipuri ale comunismului din România. în anii ’50 transferată 67 Unul din cele mai controversate persoane în privinţa identităţii lui etnice. partea I-a. pacientă psihiatric la Gătaia şi Câmpina. Alexandru . al P.N. din 1949 cadru didactic la I. CORAVU. (45/1955). Mehr/Meir/Moses KOHN/COHEN67.I. nr. al B.Of. de sursă.com/universulenergiei/istorie/politehnica/1948-1992/1949/. partea I-a.C. autorii avansând.A. în funcţie 274. (1970-1974).

în anii ‘2000 director al teatrului Naţional din Craiova. 74 În unele lucrări de memorialistică menţionat şi între anchetatorii de la sfârşitul anilor ’40 ai unor foşti politicieni naţio nalţărănişti (v. 264 din 14 nov.II. profesor la “Academia Ştefan Gheorghiu” în anii ’70 (cf.htm). COSMESCU. 8.S.. 1945. a M. 73 V. 272.71) şi membru al uneia din conferinţele raionale de partid din Bucureşti. CORNEA. Bucureşti) – în biografia oficială critic şi istoric literar. p. partea a II-a. sau paradoxul dlui Streinu” – o diatribă pe cât de ridicolă în fundamentare. 1416 din 7 ian. p.. partea I-a.Of. CORNEA. 845. p. p.G. 10092). 6684. 8011). nr. vol. ulterior profesor la Facultatea de Filologie a Universităţii (pe atunci) “C. partea I-a. nr.T. 70 V. CORNESCU.1923. p.T. fiul lui Leon Constantin şi Golda) (n. în iunie 1948.C.ro/images/custom/image/serban/1950/1950_pdf. Moise (n. (M. Parhon” din Bucureşti. nr.I. partea I-a. A. fd.arhivelenationale. 1947. 2074.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/maniu2/docs/maniu2p_54. decizia ministruluii Justiţiei nr.C.I. în oct. 72 V. 364 din 2 mai 1945) în cadrul Ministerului Propagandei (A. tatăl cunoscutului regizor Mircea-Mihai Cornişteanu. http://universulenergiei. partea I-a. 9718). 202 din 3 sept. acuzat ca „dornic să lichideze stânga franceză aşa cum – ştie toată lumea! – a isprăvit-o rapid pe cea românească” [sic] (Scânteia.Of. 12 din 14 ian.Of. 432). multiplu decorat de autorităţile comuniste. 281. decizia ministrului Justiţiei nr. CORNIŞTEANU.G. 283. Paul (n. Aceeaşi funcţie avea să fie ocupată de Ion Iliescu la doi ani după Cornea. 1949. la Institutul de Chimie-Fizică (ulterior Institutul de Cercetări Chimice) al Academiei. http://www.din 1947 funcţionar al serviciului de presă şi cultură din cadrul Legaţiei României de la Sofia. 3759). 22 oct. tatăl lui Octav Cornea (matematician. 186 din 13 aug. partea I-a. Ministerul Propagandei Naţionale. Paul CORN72) (n.V. KORNHAUSER73) (n.M.906 Constanţa) – din 1948 director adjunct al S. nr.C.R. 4844). din 1942 şi al P. nr. 1948. p. 26 din 2 febr. 6)74. 49 .. 1027. în realitatea obscurată membru U.Of.U. dosar nr. p. director general al Direcţiei Generale a Artelor în Ministerul Culturii (19531957). 253 din 5 nov. Paul COHN. p.Of. din decembrie 1944. p. Pavel Câmpeanu. nr.I. după 1945 redactor ocazional la Scânteia69. şeful Direcţiei Generale a Studioului de Filme Bucureşti (1957-1965). 1948.Of.C. dos. (M. CORNEA. 285. Jak (n.C. 136-143).eu/istorie/politehnica/1948-1992/1950/. Moise .procesulcomunismului.S. 282. pe atât de insalubră la adresa criticului literar Vladimir Streinu. p. nr.europartes. 1946.P. (în 1951). secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale (1990-1992) şi decan al Facultăţii de Litere din Bucureşti (1990-1996).280.Of. partea I-a. Simionescu 2005).P. partea I-a. ca inspector de poliţie. ulterior prezent în Direcţia Poliţiei Administrative (M. 10.Of.Of.A.din 1947 controlor în cadrul D. 38 din 15 febr. “D”. participant la epurarea cu iz de “vânătoare de vrăjitoare” din 1952 (Constantiniu 2003: 15). iar apoi membru în conducerea Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste. M. n. 16 martie 1947).N. 1946 în M. M. partea I -a. 1945 numit şef de serviciu în centrala D.1911 Bacău) – până în mai 1947 funcţionar în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 284. 1. după 1990 în funcţii importante la Consiliul Culturii.C.R.205 din 14 martie 1947 în M.pdf.Of. delegat cu conducerea Direcţiei Personal a D. Paul (n.I. 71 V. http://www.. 69 A se vedea de pildă articolul său „Tendinţe în opera de artă.) şi universitarului şi publicistului Andrei Cornea. 127 din 3 iunie 1948.E. nr. iar în paralel conferenţiar la catedra de marxism-leninism a Institutului Politehnic Bucureşti (coleg de catedră cu Alexandra Sidorovoci. al Uniunii Tineretului Muncitoresc (1948-1954)70. Corobca 2008: 15. partea I-a. încă în viaţă în Bucureşti în 2011.C. nr. redactor responsabil al ziarului Tânărul Muncitor şi şeful secţiei Propagandă şi Agitaţie a U. etc. în prezent în S. 1915 Bucureşti) . Moise Leib COHN) (n. în locul lui Pavel Cristescu (M. “Romcereal” (M. Paul – membru al comisiei mixte de cenzură a presei instituite mai 1945 (Decretul Lege nr.XI. secretar al C.G. fd. 107 din 13 mai 1947. ff. 3. 65 din 19 martie 1947. 23. 1947. unde activează până în anii ’70 (v. consilier cultural la Direcţia Relaţii Culturale cu Străinătatea a Ministerului Informaţiilor (1946-1947). 10951. nr.

1915 Roman – 2001 Bucureşti) – fost lăcătuş.I. nr.C. – secţia Cadre.R. (1945-1951). / ZAIDNER76) (23. VINŢE) (16. din Consiliul Central al Sindicatelor şi din rândul membrilor supleanţi ai C. “RomânoExport”. secretar al Uniunii Sindicatelor C. autodeclarat evreu în fişa sa matricolă din penitenciar77) (fiul lui Leopold şi Elena) – în anii ’50 funcţionar al Ministerului Comerţului Exterior în poziţia de consilier în cadrul I. Basarabia – d.II. (adjunctul şefului sectorului Propagandă a secţiei (1948 – anii ’50)).935 din 16 sept. inv. lector la şcoala de cadre de pe lângă comandamentul trupelor sovietice din Constanţa (1945-1948). reprimit în 1964 şi decorat prin Decretul nr. preşedintele Comitetului Central al Sindicatelor Muncitorilor din Transporturi şi Telecomunicaţii (19561958). 225. 223 din 26 sept. activist al secţiei Propagandă-Agitaţie a C. G. căs cu sora acestuia. în 1945 numită acuzator public pe lângă Tribunalul special al Poporului (v.R. 290. (v.Of. partea I -a. Iacob (8. 1946 a ministrului Justiţiei în M. decizia nr.III. doc.R. 66/1973.C. al P. exclus din partid ca “fracţionist” în 1958. M. Berindei.S.a. al P. membru supleant al C.C.+Cont+-+Cosvan%5CCostin+Alexandru+L%2FP1470379.R. CRĂCIUN.. Mirel (n. 19. ambasador la Beijing. C.M. 225.X. dosar nr.S. deputat şi secretar al comisiei permanente pentru Relaţii Externe a prezidiului M. 288. doc. 289. sinucis în 1951.N. reprimit în partid în 1964 şi reangajat ca activist la Consiliul Municipal Bucureşti al sindicatelor. revenit în România în septembrie 1944. 2278. căs. COŢOVEANU.JPG. Grigore (n. membru U. K/72. 193 din 22 august 1947. responsabil şi pentru Vietnam (1952-1955). 15. Helene.C.” clasa a IV-a. Soroca.: 108). http://86. al P. fond 495 (“România”). 10. Mirel ZEIDER 287.17. ulterior în U. Dobrincu şi Goşu 2009: 236. 2). inv. 871). COSTIN. 1946. p.M./P. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. inv. căs.C. în 1958.36/fisapenala. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. ff. fiul lui Herş şi Ester) (n. nr. M. plus anexa la dosarul nr.N. Jdanov”.F. COSTEA.F. respectiv cadru didactic şi doctorand la “Academia Ştefan Gheorghiu”. vicepreşedinte al Comitetului Geologic (1951-1952). în Bucureşti). (1957-1958). căs. menţionat şi în Tismăneanu 1995: 69 şi 1989b: 170 n. Arad.C. partea I-a. exclus din partid. vol.2002 Bucureşti) fostă ilegalistă (membru de partid din 1935). 91). 1995) – fost muncitor în industria textilă. revizor de locomotivă la Depoul C. 233-240. partea I-a. p. al P. a III-a. după război activist de partid.1911 Zăbalţ.C. secţia Cancelarie – dosare anexe.R.C.. al P.C.125.A. COTOVSCHI.VII.S.C.C.C. anexa la dosarul nr.1914 Constanţa – 2. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. autobiografia sa în A. cu referat de cercetare la fd.E. şi Solomovici 2004: 283). arestat şi condamnat în 1961 alături de alţi evrei funcţionari ai M. 235 din 10 oct. KOTOVSKI. Lipova. anexa la dosarul nr. Alexandru (n. 91. voluntar în Brigăzile Internaţionale în războiul civil din Spania (1936-1939). Anuţa (Hana)) – ilegalist.R. referatul de cercetare la Fd. C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr.C. (1955-1958). ilegalist.M.C. 3293. fiica demnitarului comunist Simion Bughici.E. Constanţa (n. al P.R. 75 75 76 V. pentru subminarea economiei naţionale. 62. 2-5.. 21). la sfârşitul anilor ’40. aceeaşi decizie în M. dosar nr.R. dosar nr.P. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.955).R. 50 .Of.Of. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a.1916 Vertujeni. nr. din 1930. ulterior şeful sectorului Verificări din cadrul Secţiei de Cadre a C.R.V. 10522. nr. inv. apoi rector al Institutului de Ştiinţe Sociale “A. într-un incident rămas încă incomplet elucidat.. a avut doi fii – Andrei şi respectiv Iura.T.286.X. Diamant 1979: 371. al P. p.R. 1857. dosar nr.1907 Buhuşi – 1951 Bucureşti) (cumnatul lui Emil Calmanovici. după august 1944 şeful Serviciului de Informaţii din Formaţiunile Patriotice de Luptă. eliberat în 1969 (v. cu Maria (încă în viaţă se pare.A. L. 77 V. fd. Sugarman f. fond 495 (“România”). 3/1964.C. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. 66/1956. decorat prin Decretul nr.C. II. C.R. 1946. V. 3293. fond 495 (“România”). cu Zoia. secţia Cancelarie – dosare anexe. inv. 225.php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CC%5CC+07. Bucureşti – Călători (1958 – 1964).

ulterior activist de partid. II-a în 1949 (decretul nr.P. partea I-a.R.A. IV-a. membru al Comitetului Executiv şi al C .M. ca instructor în cadrul sectorului Ştiinţă al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. membru al C.VIII.A. partea I-a. 51/1952). colaboratoare la revista Femeia a F. 66/1962. fd. III-a. respectiv vicepreședinte al Consiliului de Stat (19651969).R. secţia Cancelarie – dosare anexe. 1033).R. între 1948 şi 1950 (cu grad de secretar de legaţie) prim secretar al Legaţiei României la Stockholm (M. partea I-a. a M. (1959) şi referat de cercetare la fd. partea I-a. CRIŞAN. David (n. Adalbert – ilegalist. de Stat pentru Literatură Politică. C. DAN./P. nr. inv.C. autor al cărţii Despre limitele şi contradicţiile utilizării tehnicii în capitalism (Bucureşti. 748).în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. partea I-a..C. (1945-1969.Of.. 1908) – ilegalistă (cu numele conspirativ “Tincuţa”). CROITORU. 641). fd. (1950-1952). ff.M. 1949.L. 4686). în anii ’60 preşedintele Comisiei de revizuire a Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. anexa la dosarul nr. cancelarie./A.C. 118-121. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a. 31 din 7 febr.. şi “preşedinte activ” (i. ulterior secretar general al Camerei de Comerţ Exterior. ilegalist. ministru al Culturii (1953-1957).S. respectiv cadru didactic de economie politică la I.I.C.E. Pál Ludovic DAVIDOVICS (uneori ortografiat şi “Davidovici”)) (14.Of.S. expert economic în delegaţia României la O. nr. executiv) al U. 26 din 1 febr. iar în 1971 cu ordinul “23 August” clasa a III-a.R. 1948. membru în conducerea U. al P.291.D.Of.A. dosar 51 . fiul lui Lazăr) (17.Of.E. al P.C. membru al Comitetului de Luptă pentru Pace al R. 644). nr. partea I-a.R.N.I. (din 1946).P. 1947. din februarie 1948 controlor în cadrul D.M. SCHNEIDER) . dosar nr. 1972-1974) şi al Biroului Organizatoric al C. din partea Uniunii Populare Maghiare (1946-1948). a M.A.Of. Cluj (1945-1947). Ungaria – 1959) . 190 din 19 august 1947. până în 1954 (menţionată şi în scandalul “devierilor de dreapta” din M. speculându-se că ar fi fost spion occidental (A. 293. p.R.C.1924 Kecskemét. secretar pentru probleme organizatorice al comitetului orăşenesc de partid Bucureşti (1951-1953). cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. nr. fond 495 (“România”). apoi ministru-adjunct (1957-1961). Ed. E. 3293.X. p. decorată. președinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă (1962-1965). din 1948 secretar general al Ministerului Învăţământului Public (M. (M. dosar 51/1949.activist al P.R. decorată. apoi transferat la C. p. (1948-1952).R – secţiile Propagandă şi Agitaţie. 622. 110 din 18 mai 1945.R. nr. p. p. partea I-a. iar ulterior.” cls. deputat de Bihor. prin Decretul nr..I. 15 din 19 ian.R. 7491). (M. Hermina . cu stagiu recunoscut din 1929.C. 4). al P. C. ca pensionară. 295.C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 292.N. (v. 1957). p. în mai 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Finca DAVIDOVICI. H. C. . 297. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. nr.C.C.N. al P.din 1947 controlor economic în cadrul D. nr. CROITORU.e. preşedinta Comitetului Central al Crucii Roşii România (1949-1951).1907 – 14. 15 din 19 ian. al P. Ecaterina (n.U.R.X. 1949. CRIŞAN.C.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. deputat M.C..S. soţia lui Paul Leibovici-Dan.C. 1949.F.U..Of.R.E.E.C. sinucis în 1959 în circumstanţe neclare. după 1945 inspector de poliţie şi şef al Inspectoratului de Poliţie Oradea (din mai 1945) (M. dosar nr.. 298.R. respectiv Relaţii Externe.C.I.1984 România) – evreu maghiarofon. Lörincz.C. doc. 15 din 19 ian. 4048) şi activist al Uniunii Populare Maghiare la Oradea. membru al Consiliului General de Conducere al A.C..N. p. 225. fratele Marthei Drăghici. Laurenţiu (n.D. (1945-1948).G. Frieda . membru al prezidiului Marii Adunări Naţionale (1948-1953). nr.F. CRISTOFF.C. iar ulterior în centrala M. Pavel (n. 873 al MAN din 20 august 1949). partea I-a.E. 296.F.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. al P. 642) CZIKO.C. 294. DAN. nr. (mandate succesive 1946-1969). p. A.Of. inter alia. inv.G.P. 189 din 17 august 1948. al P.C..E.Of.R.R.

4257). nr. p. activat ca lector de editură şi redactor de ziar.membru în conducerea centrală a C.Of.Of.G.a. 310. DAVIDOVICI.C. membru de partid din 1945. p.C. 302.V. 303. partea I-a. 1947. p. p. p. nr.Of. 804 din 21 dec. (1952-1953). Harry GREENBERG) (n..R. Barbu – după război (până în februarie 1949) prim secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. nr. Hari (n. 312. p. informator al Securităţii între 1948 şi 1989. 264 din 14 nov. C. 184 din 11 august 1948. 35 din 11 febr. 29/1957. DENEŞ. 314. 1949.Of. 308. nr. a III-a (Deletant 1999: 248.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 15 din 19 ian. 642) DAVIDOVICI. apoi jurist în cadrul CENTROCOOP (cf.Of.A. din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătasei din cadrul Ministerului Industriei (M.299.1977) . apoi traducător şi regizor de filme documentare. Paul (n. partea I-a. 10872).IX. 28 din 3 febr. pentru scurt timp secretar literar la teatrul de 52 . nr.G. tatăl fostului prozator Doru Davidovici (1945-1989) şi al scriitoarei Victoria Dragu (n.) . partea I-a). Mihail . 1949. racolat în timpul scurtei sale detenţii din 1947. (M. nr.Of.Of. DELEANU.Of. 1123). partea I-a.în 1949 era tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. S. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. comunicare personală din 14.din 1947 controlor în cadrul D. 1134).Of. Otto – în 1947 era referent titular în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 642). 32 din 8 febr. Solomovici 2001II: 118. 301. 1945.D.Of. Ovidiu . a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.şeful serviciului Cadre din cadrul D. 5464). partea I-a. 1949. Idel . p. 1945. Natalia – până în februarie 1949 şefă de serviciu în cadrul Direcţiei Literare a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. nr. Ivan Alexandru (16. Peter Dan (şi comentariile lui Fred Simescu) 2011. p. O. însărcinat cu afaceri al Legaţiei Române la Tel Aviv (1949-1952). 1964. 1944). 309. partea I-a. partea I-a. (?) DEBU. p. 22 ian. partea I-a. a M. partea I-a. partea I-a. P. partea I-a. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 313. 32 din 8 febr. partea I-a.F. 10381). decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.). 311. Constantiniu 2003: 90 ş. Ilarie . 1905 Houston. 15 din 19 ian.1903 Iaşi – 16.2011 Berlin) (fiul lui Ignatie şi Elisabeta) – evreu maghiarofon. p. 10092). Mişu . DASCHEVICI. 305.L. decorat prin Decretul nr. M. Avram – din 1949 şef de birou în centrala Ministerului Comerţului Exterior (M. 1654-5).G. DAVIDESCU.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M.Of.2011 a fiului său. DAVIDESCU. ff.R. DAVID.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. N. nr. pp. Rudolf .director adjunct al Centralei Industriale a Mătăsii (1948-1949) (M. Villy . DAVID. Pacepa 1999: 90..E. IIIa. 119 din 28 mai 1947. DECEANU. p.1928 Timişoara – 16. nr. partea I-a.E. Moriţ Davidovici) (21.Of. partea I-a. p. Oprea 2002: 303. 52 din 4 martie 1945. 1949.I.Of. membru al completului de judecată în procesul Pătrăşcanu în 1954. de pe lângă Consiliul de Miniştri (1948-?) (Nikolić f. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M.I.U. p.II.I. nr. nr. 273 din 28 nov. 1949. 1949. 1213.E. 1035). 8-11.Of. 119 din 28 mai 1947. Lucia – din iunie 1948 şefă de birou în cadrul Direcţiei Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 307. director la Direcţia Administrativă în centrala M. DAVIDESCU. 148 din 30 iunie 1948.A. DAVID. DASCĂLU. 304. Asistenţei şi Asigurărilro Sociale. (?) DEMETER. M. nr.D.după război şef de serviciu în centrala Ministerului Muncii. nr. nr.P. (1948-1949). DAVIDESCU. 4252). 306.u. 285 din 12 dec. nr. 187).XI. Balas 2008: 367-8. 300. Şandor (alias Alexandru) – colonel magistrat.2).

apoi în Germania în 1971. Lucian Grigorovici.fost student la Medicină la Iaşi şi ilegalist comunist (cu stagiu recunoscut din 1938).VI. delegat director al Diviziei Administrative. p.+Deac+-+Dinau%5CDenes+Ivan+I%2FP1300479. angajat chiar pentru scurt timp la Europa Liberă. unde întocmea la Chişinău. Gáspár Miklós Tamás. Ipolit81 (13. 1946. Paul Anghel.JPG. Emeric (3.Of. condamnat în 1958 la 20 ani închisoare pentru înaltă trădare 78. al P. Solomovici 2004: 570 şi 2003: 340 ş.N. DERERA. Richard Wurmbrand. apud Duţu & Botoran 2003 I: 171). 157 din 4 mai) cu ordinul “Steaua R.1977 Bucureşti) . Gh.C. 155.M.XI. Alina Derevici (n. din ian. care îi reproşau participarea la reeducările din penitenciare79.R. arestat în 1973 şi condamnat pentru sabotarea economiei naţionale într-o afacere încheiată cu o companie din Tel Aviv80. http://www.) (fişă de cadre la secţia Economică a C.1913 Ciuc – VIII. fiul lui Maier şi Şeila) – din ian. Lazăr (n. iar apoi şeful Secţiei Inventar şi Control Gestionar. 81 Contrastant reputaţiei infame a soţului. i-a “turnat” de-a lungul timpului pe Paul Goma. a III-a. 53 . în cadrul căruia fiinţa şi celebra secţie “0 – zero”. (dosare anexe. respectiv divizia “Tudor Vladimirescu”.anii ‘60). Tismăneanu 2008: 71. Petre Stoica. Titus Popovici. dosar nr.jewishfed.C.2008 Bucureşti82) – activist de partid. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p. 316. Siegler) (1899 -1985).romanianjewish.u. eliberat în 1964.125. apoi însă concediat la protestele unor foşti deţinuţi politici. DEUTSCH. al P.a. partea I-a.până în febr. “listele de executări” ale românilor indezirabili pentru noua putere bolşevică (Arhiva M.1920 la Craiova. etc.php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CD%5CD+02. Solomovici 2003: 88).C. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. ca figură de marcă în istoria comunităţii (FEDROM 2008. Costel .rfi. până în 1968. 25/1954)) (v. 80 Vezi fişa sa matricolă penală din 1974 de la Penitenciarul Aiud la http://86. generalul Ştefan Kostyal.php (accesat dec. Déak Tamás.125. Mihai Gafiţa. destinată deţinuţilor politici.org/db/pdf/nr302_303/pagina24. în 1946 încadrat retroactiv în forţele armate ca maior medic cu vechime din 15 august 1945. iar începând cu anii ’70 până în anii ’90 publicist şi traducător la diverse edituri (Meridiane. Univers.pdf) 82 V. soţia sa. ff.. decorat în 1971 (Decretul nr.. 1949. nr.%20Deac%20-%20Dinau/Derera%20Lazar%20M/index. fd. DEUTSCH.C.N. Heinz Galinski.17.IV. 32 din 8 febr. partea I-a. ulterior funcţionar superior în cadrul Ministerului Comerţului Exterior. jud. menţionat ca director în anii ’50 al Editurii de limbi străine (Kuller 2010: 190.E. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. etc.1968). este asumată de către F. Belu Zilber (Andrei Şerbulescu). Totok 2008: 75. Monica Lovinescu. 79 V. DEREVICI. 162-172 (ortografiat “Dorevici”).IV. 1949 cu funcţie de conducere la Oficiul Administrativ de pe lângă Preşedinţia M. Constantin Chiriţă. 2010). dosar nr. dr. ulterior directorul Spitalului nr. fond 495 (“România”). Kuller 2008a: 122-3). 948. nr.315. şi Kuller 2010: 190). Politică. emigrat în Israel în 1970.A. Max Demeter Peyfuss.S. păpuşi din Cluj. 225. (1951). 190 din 17 aug. 1224).17. a II-a. 1133). 318.Of. 1947 prim secretar la Prezidiul Marii Adunări Naţionale. inv.1897 Cucioaia. Tiberiu Olah. H.ro/articol/stiri/politica/securitatea-ivan-denes. 8966). Paul Schuster. nr. Oskar Pastior. u. după război inspector general sanitar în centrala Ministerului Sănătăţii (M.R.R. 1949 inspector la Direcţia Aşezăminte Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.C.R. când se pensionează.wordpress.” cls. fişa matricolă penală la adresa http://86. 1229/6. refugiat în URSS în 1940 (urmărit fiind de Siguranţă). vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii de Stat (v. Nicolae Breban.pdf. Nadia Pohne. decorat prin Decretul nr.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/D/D%2002. Ştefan Tătaru.ro/fcer/public_html/downloads/carti/FEDROM. Gerhard Möckel. respectiv http://tismaneanu. 81. apoi colonel în Armata Roşie.VIII.com/2011/04/20/papusa-papusarilor-destinulintortocheat-straniu-si-nenorocit-al-lui-ivan-denes-i/. 9 Bucureşti (1948 .. 78 V. alături de Carol Steinberg şi Etea Diner.36/fisapenala.C. 317. Francisc Munteanu. http://mobil. Necrologul său în Realitatea Evreiască la http://www. colaborator zelor al Securităţii. Bălţi – 8.Ap. 12.

1947. după război în contenciosul Ministerului de Finanţe. p. 13). Arad) (fiul lui Iacob şi Margareta) – fost ilegalist. nr. 22 (20 aug.N. p.Of.C. p.Of. 200 din 1 sept. Craiova) – “of Jewish origin” cf. după război activistă de partid. 83 V. 225. Nastasă. din mai 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. în arhiva Open Society Archives. pp. 641). încă în viaţă în 2004. III-a. E. nr. Sâmpetru German. Emanoil (n. 1949. 1949. 24 din 30 ian. 15 din 19 ian.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. Tatiana .I. partea I-a. apoi director al firmei “Prod Export” din subordinea Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50.C. DIAMANT. 325. partea I-a. nr. DEUTSCH. 7950).F. M.Of. a M. aflată în atenţia Siguranţei în 1941 (poziţia 302 în lista de “comunişti categoria A” (cu prenumele “Eva”). al P. la http://www.Of. dosar nr. apoi al regiunii Oltenia pe parcursul mai multor cincinale. 645). în Bucureşti (M. partea I-a.avocat. a M. în august 1948 numit director general al nou-înfiinţatei întreprinderi de stat “Alimentexport”. p. după 1945 membru în Comisia de Control a Partidului.I.1909. 52 din 4 martie 1945.C. ilegalistă. decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. 320.G.A. DIKMAN. p.2008. p. din nov.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/D/D%2004.C. cu dosar de cadre la secţia Organizatorică a C. fondatoare şi membră în conducerea U. Marcel .R. Vilma (n. 15 din 19 ian.R.G. 7038. 114 din 19 mai 1948. după război iniţial membru al comisiei de verificare a gestiunii Camerei de Muncă Arad. 259 din 7 nov. DEUTSCH.C.Of. 327.în martie 1945 reîncadrat ca inginer consilier în centrala Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M .C. 1945 încadrat consilier tehnic în administraţia centrală a C. (întocmit 1955). Şt. 1948): 3). 737). nr. 1654-5) DRĂGAN. Basile –controlor în cadrul D. internat în lagărul de muncă obligatorie de la Vapniarka în timpul războiului. fişă de cadre la secţia Gospodărie de Partid a CC al PMR în anii ’50. Andreescu.din 1947 controlor în cadrul D.P. III-a. 84 V. partea I-a. fond 495 (“România”). Zoe (zisă “Zebra”) (n. DLUGACI. Mart(h)a KAJESCO) – originară din Braşov.R. partea I-a. 40 din 19 febr. membru supleant al C. căs. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 326. DOZSA. p. 323. 195 din 24 august 1948. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. DONATH. al P. partea I-a. nr.1921 Vânători. 1196 – pentru schimbarea numelui. (1965-1969). inv. nr.S.319. 106 din 12 mai 1947. Pavel (n.C. 25. Ignat . partea I-a.A. Varga 2003a: 664-5. (1945-1948) (Mâţă 2007: 247. p. 11711).I. 1948.A.B. inculpat în dosarul Prod Export – Italia din 196184. B. 322. 643). Radio Europa Liberă (10 august 196583). nr. Mehedinţi – XII. Renée . nr. Cosma 1994: 268. Mihăilescu 2006: 378.Of. 380. (?) DINDERE.” clasa a V-a (M. DIAMANSTEIN. Gheorghe (23.Of.org/files/holdings/300/8/3/text/50-4-80. 54 . PŞAIT) – din 1946 secretar cultural la Direcţia Relaţii Culturale cu Străinătatea a Ministerului Informaţiilor (M.08. apoi. 4423). nr. 1946. nr. 15 din 19 ian.125. partea I-a. 324. 1857. 330. 1945.E. I.17. partea I-a. Ivan . Stenograma emisiunii dedicate Congresului partidului din 1965. 329. cu Bernard Dlugaci.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 4847). p.I.Of. 3713). partea I-a.C. 1949. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 127 din 3 iunie 1948. pp. Nicolae 2011: 159). nr. (1947-1948) (M. Solomovici 2004: 281-3. jud.Of. 328.Of. partea I-a. inclusiv menţiunea despre Dindere. Lea . (M.Of. doc. prim secretar al PMR al raionului Segarcea (1960-1965). în iunie 1948 transferat de ministrul Justiţiei la contenciosul Ministerului Lucrărilor Publice (M. DONEA.R.R. nr. fişa matricolă penală la http://86.php.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a 321.III.%20Doma%20-%20Dragomiroiu/Donath%20Pavel/index. 1899 Soroca) – ilegalistă. partea I-a. p. Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.shtml. (succesiv între 1961 şi 1975).osaarchivum.E.E.Of. deputat M. la rândul său ilegalist DOBREANU.

pp.A.A.C. mama nefiind evreică ) (1918 Bucureşti .. nr. nr. după război membru de partid.I.N. 45 din 24 febr.ro/DocumentView. fiica lui Daniel)87 (1906-1995) – originară din Bârlad (profesoară de limba română) (cf. 1654-5) DRIMMER. (1954). (?) DUDUMAN. 85 Ceea ce neagă identitatea ei evreiască. v. David .Of.html.Of. CZIKO.G. decorat cu ordinul “23 August” cls.A. şefă de secţie la C.C. Cosma (1994).E. selecţioner al echipei naţionale de fotbal (1939-1940). / Steaua Bucureşti (1953-1957.C. partea I-a. 7491).Of. 86 V. a M. p.R. (1945-1948). fondator şi director al cotidianului Sportul Popular (1945-1946).a.C. nr. 1945). după august 1944 redactor la Bârladul Cultural şi membru de partid. p. încă în viaţă.F. al P. p. între 1944 şi 1953. 1626. N. pe care l-a ajutat în 1991 să fugă la Budapesta pentru a se sustrage anchetei. 10496. DRUCHMANN. Lupu (2011) ş.G.A. C. Harry MENDELSOHN) – medic M.I. 1948). 158 din 12 iulie 1948. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.R. în 1945 responsabil cu organizaţiile de masă în cadrul comitetului judeţean P. 336. preşedinte al federaţiei Române de Fotbal şi în paralel selecţioner (1946-1947).M. 333. şi Ion N. 334. dosarele 2. EBNER. p. în 1941 radiat din registre pe motive rasiale (prin decret individualizat.html.C.R. nr.C.E. al P. fiica lui Lazăr. numită membru în conducerea Uniunii Sindicale din Industrie şi Comerţ (U. 289 din 5 dec. partea I-a. secretar general al Ministerului Agriculturii (şi Domeniilor) (1945). DUMBRAVĂ.din 1947 controlor în cadrul D.controlor (până în febr. DRĂGHICI. în 2004.romanianjewish. III-a în 1971.C.Of.aspx?DocumentId=27874. 335. şi http://www.. Tutova. M. membru în comisia de editură din cdrul Direcţiei Studii a Ministerului Sănătăţii în 1948. 88 V semnătura ei în calitate de secretar al prezidiului M. (M. conform unui interviu acordat de fiul său Jurnalului Naţional86. la Budapesta. membru în Colegiul Ministerului Sănătăţii şi chiar adjunct al ministrului în guvernul Gheorghiu-Dej. partea I-a. 87 V. director la Sportul Capitalei în anii ’30 şi şeful rubricii Sport la Curentul. 1948. 338.I. 52 din 4 martie 1945. al P. 1947.R.88 (v.C. respectiv secretar la prezidiul M. nr. inter alia. Virgil (23.S.A.C.Of. 19 din 13 iulie 1949 la http://freelex. DRIMMER. consilier tehnic al C.Of. M.R. a M. 132. Tutova.E. de Solomovici (2001II: 44). 200 din 1 sept. reîncadrat ca locotenent de artilerie (r) în Forţele Armate (ian. Leopold .R. fond Comitetul judeţean P.R.N. 275 din 27 nov.331. Oprea 2007: 64. Horia (n. Vaslui A.I. 7590). Ştefan – secretarul Comisiei de Control a P. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. membru în conducerea U. ECONOMU. 1947. (M.. director al Centrului de copii şi juniori “23 August” (1962-1966). 1941. p. n. a M. (M.Of. partea I-a.C.N.G. deţinută timp de aproape un an în perioada războiului. partea I-a. nr. partea I-a. (întocmit 1953) (inclus în Kuller 2008a: 437).] – din 1947 controlor economic în cadrul D. David [Druckman?. p.C. susţinută totuşi. soţia general-colonelului Alexandru Drăghici. nr. ulterior transferată ca instructor al sectorului Agitaţie din cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.wolterskluwer.org/ro/mosteniri_ale_culturii_iudaice_03_11_13. 55 . al P.M.C.3 şi 4/1945).n. aidoma tuturor rezerviştilor evrei.?) – 85 332. C.C. 5784).R. M.C.C.F.) din Bârlad (Zahariuc 2012).R. propriilor declaraţii în faţa organelor de anchetă s-ar fi convertit la creştinism cu prilejul căsătoriei din 1942). (1955-1960). Nina (n.I. http://www. 339.jurnalul. Martha (n.J. Menyhest . iar apoi promovat inspector în cadrul D.C.R. III-a în 1964 şi cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. Carenina ŞRAGHER. respectiv (D. DUNĂREANU. la Legea nr. 7951). partea I-a.G. 190 din 19 august 1947.C.XI.în martie 1945 reîncadrat în D. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 337.ro/special/special/am-adus-cenusa-lui-alexandru-draghici-in-romania-ascunsa-sub-banchetamasinii-print-73463. 1966-1967). ilegalistă. de formaţie croitoreasă.1896 – 1978 Bucureşti) (fiul Carolei Erlich) – doctor în agronomie (1930 Montpellier).

EGHER. partea I-a. 3. EDEL. secţia Cancelarie – dosare anexe.I. p.S. secţia Cancelarie – dosare anexe.din 1948 contabil în centrala Ministerului Silviculturii (M. 1948. 1948. 342. 11 din 14 ian. 18 (14 iunie 1948): 6). p. 3806). 3293. 1948) (M.Of. M. nr. partea I-a. p. p. anexa la dosarul nr. 1952. inv. 9/1988.R. 344. 1945.E. 105 din 12 mai 1945. 186 din 13 aug. al P. 1947.I.. 126 din 6 iunie 1947. N. partea I-a. 8072). nr. 4255..2). ulterior membru în conducerea S. din partea Uniunii Populare Maghiare (19461948) (M. nr. 192. Mauriciu (n. 3000). eliberat în 1964 şi reabilitat. partea I-a.din 1947 controlor în cadrul D. cu referat de cercetare la fd. 1946. 576).Of. 42/1976 (Solomovici 2004: 281-2. Andreescu.R. decorat de două ori de către fostul suveran Mihai: în 1946 cu ordinul “Coroana României” în grad de comandor (M.Of.Of. 1947.Of. Varga 2003a: 664-5. menţionat la conducerea sectorului industriei laptelui după război (Nikolić f. Bihor după război.C.Of. p.XII. a M. al P. secretar de cadre la comitetul judeţean P. a M. din 1947 consilier administrativ în centrala Ministerului Finanţelor (M. p. 229 din 4 oct. C. arestat şi condamnat în 1961 alături de alţi funcţionari M. 7666). 662). partea I-a. p.Of.E. 341.din 1947 controlor în cadrul D. p. EIBL. nr. p. un “Zoltan Eidlitz” era numit controlor contabil la nou-înfiinţata întreprindere de stat “Petrolexport” (v. Nastasă. nr. EHRENFELD. C. 204 din 5 sept. consilier tehnic al F.C. partea I-a.G.Of. nr. 62 din 15 martie 1947. al C. sub acuzaţia de subminarea economiei naţionale.R. Zisu acordată organelor de anchetă la 24 ian. partea I-a. EFRAIM. p. 225 din 28 sept. ulterior vicepreşedinte al Comisiei de Stat a Planificării (1948-1952) (menţionat în memoriile lui Vladimir Trebici). EIDLITZ. Ecaterina – deputată supleantă de Arad.Of. p. 349. nr. 10582).B. Samy (n.Of. p.C. dosar nr.Of. 287. p. partea I-a. 1949. 8971). nr.340. Stelea nr.Of. M. din 1948 director coordonator al întreprinderii de stat “Agro-Export” din subordinea Ministerului Comertului Exterior ’50. 78 din 4 aprilie 1945. nr. Marcel . EHLING. 76 din 30 martie 1946. partea I-a. secţia Cancelarie. p.C. partea I-a. Martin . pe str.1911 Galaţi) – membru de partid din 1945. partea I-a. “Exportlemn” din Bucureşti. partea I-a. p. 1948. 6683). 1947. Zoltan – ilegalist originar din Oradea.a. nr. nr. EDELSTEIN) – din 1945 prim-consilier de presă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. p. 10 din 13 ian.. (M. EDELSTEIN. 2758).S. eliberat în 1954). p. EDELMAN. 348. p. 1946. 84 din 9 apr. 194 din 25 aug. 119 din 28 mai 1947. din 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.C. partea I-a. anexa la dosarul nr.C.E.I. în mai–iunie 1948. ulterior traducător la diverse edituri până în anii ‘70. partea I-a.Of.în 1946 numit de C. 345.C. apoi şeful Direcţiei Cadre în Ministerul de Finanţe între 1948 şi 1952 (arestat ca apropiat al lui Vasile Luca (Solomovici 2004: 31. B.R. nr.R.B. 346. 1948. 347. Rudolf – după război secretar general al Subsecretariatului de Stat al Aprovizionării (1945-1948). 343. inv.C.Of. 748). 3293. ulterior secretar general al Ministerului Industriei şi Comerţului (ian. p. nr. partea I-a. administrator de control la ţesătoria “Isac Henrich” din Cluj (M. H. Osias .L.D.C. M.F. (M.C. 79. nr.E. iar în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M. nr.u. 56 . 1948. nr. M. 79 din 3 apr.. menţionat şi în declaraţia lui A. partea I-a. 267/1945.. partea I-a. cu referat de cercetare la fd.I. Augustin . Ioniţoiu 2000 III:205). nr. apud Solomovici 2001II: 104). 3188). C.G. 12.C. (1967-1974) (A. M. 7461).Of. nr. 334 şi nr. Ludovic – după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lemnului. 210 din 10 sept. al P.A. 289 ş. EHRENFELD.Of. 16 din 20 ian.Of. cu drept de semnătură (M. 26 din 1 febr.Of.I. implicat în uciderea mamei lui Ştefan Foriş. 1261). nr.C. pensionat la 1 mai 1947 (M. fd.R. 4534). partea I-a..C.C.N. 1948. nr. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. p. 37 din 14 febr. partea I-a. în perioada interbelică locuia în Bucureşti. 1947.

616 din 23 oct. 355. nr.G.VII. 7313. 15 din 19 ian. M.Of. nr.Of. 804 din 21 dec.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.. 1949. partea I-a.Of. inv. (1955). şefa secţiei cadre la şcoala de partid.C. nr. 738). 351. 356. 26582 din 14 martie 1946 a ministrului Justiţiei în M. 1949. 6781. partea I-a.C. partea I -a. cu George. p.după război controlor în cadrul D. partea I-a.C.G.N. 1949. originar din Cluj.Of. ENESCU. FABIAN. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 15 din 19 ian. 194 din 23 aug. în 1979. 2651. cu ordinul “23 August” cls.E. ESCHENAZ.Of. Haim Ber – după război arhivar la Direcţia Aşezăminte Culturale. 69 din 22 martie 1946. (1947-1949). p.1899 Iaşi – 24. apoi referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. u. în 1950 trimis ca medic în 89 90 V. 173 din 31 iulie 1947. fond 495 (“România”).g. Daniel . 24 din 30 ian. 532).I. partea I-a. FRIEDMAN) – inspector general adjunct în cadrul D. FABER.până în febr. H.Of. Waldemar . III-a (Decretul nr.P. II-a. inv. “dosare adiţionale”). decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.). preşedinta C.) cu fişă de cadre la secţiile Organizatorică (1951. nr. 1948. ELIAS.R. 1949. 15 din 19 ian. 1654-5) ERBLICH. partea I-a. nr. nr. 1948. începând cu 1957 şi până la sfârşitul anilor ’60 director general al întreprinderii Maşini Export.P. nr. EŞANU. Andrei (n. etc. FARCHI. numele dactilografiat în unele documente ale partidului “Ieşeanu”)) (31. Etty . Sabina (n. în anii ’50 la Consiliul Central al Sindicatelor. 359.Of.C. în 1945 în activul central al P. nr. partea I-a.350. 508). 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.. 225.Of. 203 din 2 sept. cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a în 1971 (Decretul nr. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. p. ENGLER. nr. 361. secretar de presă la la aceeaşi direcţie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.R. nr. 157 din 4 mai 1971) şi respectiv la pensionare. p. nr. Marie-Liese . 23. membru iniţial al Consiliului General provizoriu (M. 641). 1949. apoi al Comitetului Director al Asigurărilor Sociale (1949-1952). 1952) şi respectiv Propagandă-Agitaţie ale C. p. nr. Eugen (n.C. 7082). 352.VII. 1949. Beno – în 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei Industriale a Pielăriei (M. inv. 1949. 1948. 364. M. 79. p. 619). 363. nr.R.Of.847 din 23 august 1948 în M.Of.E.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 1677. Avram (n. 17 din 21 ian.Of. Paul .A.E.C. 52 din 4 martie 1945.C. 14 din 18 ian. ELINESCU. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.C. p.” cls. partea I-a. Eugen EBERVAIN89) (n. ulterior în cadrul Oficiului Administrativ (M.A. 225.I. după război angajat în M.C.Of. dosar nr.Of. partea I-a. 353. partea I-a. p. 1123. partea I-a. căs. EISIG. decizia nr. C. după război activistă a partidului.R. 7032).a. 362.. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. ENESCU.R. p. p. p. a M. Benedetto Georges – secretar adjunct al Prezidiului M.E.R.. 949). E. Şima-Brana LÖBELSOHN / LEIBELZON90.D. 1963). decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls. 32 din 8 febr.1987) – ilegalistă (membru de partid din 1922/4).Of. 644). 299/1952. Elsa Cecilia – din ianuarie 1949 referntă stagiată în centrala Ministerului Comerţului şi Alimentaţiei (M. ELI. 196 din 25 aug.R. fond 495 (“România”). partea I-a. nr.F. 25 din 31 ian. 707). nr. nr.F. Abraham FARCHY) (în unele documente oficialde cu prenumele Aurel) – de profesie medic. 1949 354. p. Stela – ilegalistă. subordonată M. M. Vezi decizia ministrului Justiţiei nr. p. partea I-a. doc. 57 . în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. al P. (1947-1949). 32 din 8 febr.G.VIII. 641). 357. până în febr. apoi. 1948. ocupând multiple funcţii (e. 1964. nr. ENESCU (căs. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M.C.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. al U. partea I-a. 358. 1949. 1123). 360. (dosare anexe. Iulius – din 1945 şef de secţie la D. p. al P. IV-a. EMILIAN. pp. a M. partea I-a. (1952-1957) şi ministru al Prevederilor Sociale (1953-1954).C.1914 Fălticeni) – în anii ’50 cadru didactic la Facultatea de Tehnologie Mecanică a Institutului Politehnic Bucureşti.Of.

Simion I. 113. partea I-a. la Budapesta (19481956). 58 . Ştrul . conferenţiar la catedra de marxism-leninism a Institutului Politehnic Bucureşti (1953-1955). 158 din 12 iulie 1948. partea I-a. (1939-1944). Solomovici 2004: 577. M. 175 din 31 iulie 1948. FECHNER. 1947. apoi transferat în Ministerul Industriei. secretar U. “un evreu obraznic şi fără scrupule” (Solomovici 2003: 139). şeful Direcţiei Economice a M. 33.4. emigrat în SUA în 1929.C.E. FELDMAN.1911. Calafat) (inclus cu prenumele “Simion” în Kuller 2008a: 438). Jiu. 92 V. apoi activist al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. apoi.Of. n. partea I-a. Rafael – din 1948 director adjunct al D.XI. M.C. şi dosarul său de cadre de la secţia Relaţii Externe a C. 366. 8.Of.Of.C. FECHNER91) (n. nr. 47.. FARLADANSCHI. nr. la întoarcerea în ţară. p.A. 6292). după război secretar general al C. decizia ministrului Justiţiei nr.P. n. în 1942 refugiat în U. 1948. a Întreprinderilor Prelucrătoare de Materiale Plastice a Ministerului Industriei (M.C. Galaţi). p. în caracterizarea unui coreligionar. 14 apr. (?) FEDER.1919 Bucureşti) .în august 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei Industriale a Zahărului şi Produselor Zaharoase (M. Bercu (n.G. dosar nr.C. în timpul războiului şi revenit în ţară în august 1944.R.Of. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 115.R. FAUR. 256 din 5 nov. p. partea I-a. nr. Simion – din decembrie 1945 şef adjunct de birou în centrala Ministerului Asigurărilor (M.E. consilier juridic în cadrul C.I. până în anii ’70 activist la Uniunea Generală a Sindicatelor din România. 20.E.Of. 367. Andreescu. 71 ş. FELDMAN.Of. Rosen 1990: 66. Adalbert . respectiv M.C. ulterior jurnalist la ziare pro-comuniste din Michigan şi apoi Detroit (Românul American). FLORIAN. p. 1976). 1947. 9859..Of. nr. Nastasă şi Varga 2003a: 396. 1946 în M. fratele poetului Dan Faur (n. III-a în 1949 şi cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. nepoţii săi sunt Steve Făinaru. reporter la Washington Post şi câştigător al Premiului Pulitzer în 2008 şi Mark Făinaru-Wada.T.1919 Craiova) – ilegalist. în ianuarie 1948 revenit ca inspector în centrala M. după război numit. implicat într-un incident controversat urmare a căruia amicul său. 254-5). Egon Balaş. 5784. Iaşi. 1268.originar din Iveşti (jud. 93589 din 11 oct. FĂINARU. Simon (n. 1949. S. p. aflat pe lista probabililor agenţi sovietici transmisă lui Emil Bodnăraş în 1945. p. Iacob (n. nr. 1946. în unele documente pseudoromânizat Solomon) – ilegalist. în 1940 propus spre internare în lagărul de la Miercurea Ciuc.u. 371. şef al Legaţiei Române din SUA (până în 1954). 24 din 30 ian. (dosar 30/1947). FAIBISCH92) (n. partea I-a.C.P.R. decorat cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.430 din 11 nov. după alte surse 20 nov. 1915. 32. 6474).Of. 1948.Of. Avram-Alfred Fechner. partea I-a. inv. 283 din 6 dec. reporter la San Francisco Chronicle. nr. 1908. FARU. al P. 219 din 23 sept.I.până la 1 octombrie 1947 controlor al D. 1957-1961). partea I-a. Hersch FEINER) (1899-1968) . Vapniarka şi Caransebeş. p. 97). nr. Harry (n.C. 225. 91 Vezi schimbarea numelui prin decizia ministrului Justiţiei nr. 26. 179 din 5 aug. 370. I. fond 495 (“România”). al P. în 1939 înregistrat ca student la Drept la Facultatea din Iaşi. p. (M. 61 din 15 martie 1945.R. 373. din 1954. 70. 8598 – când încă nu îşi românizase numele. războiul din Coreea. nr. a M. 368.III. deţinut comunist la Tg.S. Constantiniu 2003: 16. p.Of.I. rapoartelor Siguranţei din 1941).S. 16 din 20 ian. nr.. III-a în 1971 (v. 12626. deşi membru al diasporei. 9340.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. III-a. la începutul anului 1952.S. 240 din 17 oct. p. doc.. de partea comuniştilor din Nord.C. partea I-a. 662). de profesie tipograf (cf. Trimis Extraordinar şi Ministru Plenipotentiar al R.365. 1914) – fost ajutor de croitor. partea I-a.I. 83. 372. Moise (n. partea I-a. 369. 1947 în M. cu prenumele nativ Şloim. 1947. Cetatea Albă. (1946-1952) şi deputat în Marea Adunare Naţională (1948-1952. 16). avea să fie pus sub acuzaţia de deconspirare a unor secrete de stat (v.D. 137. 737). ilegalist cu stagiu recunoscut din 1934 (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Balaş 2008: 235-7. nr.

C. 3809). p.Of. GRÜNFELD) (n. p. 255 din 27 oct. FELNER.I. 381. 4255..). M. M. dosar nr. n. voluntar în Spania. FELLER.E.director la Ministerul Industriei Petrolului şi Chimiei la începutul anilor ’60. eliberat în 1953. fond 495 (“România”). partea I-a. inclusiv pentru nume. 376. 5140. 501.P. anexa la dosarul nr. Alice (n. 3293. deputat de Bacău în Marea Adunare Naţională (19461952). membru în maquis. din 1946 transferată şefă de secţie la Direcţia Cinematografie a Ministerului Informaţiilor. partea I-a. 93 http://tismaneanu. Zissu (Solomovici 2003: 161-2)). membru al C. p.Of. 153 şi 155 din Fototeca online a I.Of. Leopold S.wordpress. în 1946 mai întâi secretar general al Ministerului de Război (M. 375. nr. partea I-a. Ilie – şef de serviciu în cadrul Ministerului Învăţământului. 141 din 24 iunie 1947. membru P. din ianuarie 1947 cu aceeaşi funcţie la Direcţia Radio (M. (M. emigrat cu familia în jurul anului 1967.VIII.G. 107 din 15 mai 1945. după război membru al Comisiei de Control a Partidului (1945-1950) şi apoi director de cadre în Ministerul de Externe (1950-1952-?). 28. 873 din 20. în anii ’70 menţionată în cadrul I.XI. după unele surse ar fi fost propus fără succes lui Petru Groza spre cooptarea în guvern (fapt care i-ar fi atras celui din urmă acuzaţia de antisemitism din partea lui A. în 2005 încă în viaţă. 1946.Of. 378. inv. căs. membru P. 3904).din 1947 controlor economic în cadrul D. 1941. Alexandru .C.M.1908.avocat. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.din mai 1945 secretar de presă grad I în centrala Ministerului Propagandei (v. 382. cu fişă de cadre la secţia Relaţii externe a C. 42). 157 din 4 mai 1971) şi în 1979 cu ordinul “23 August” cls. 6598). 15. (vezi de ex.L. FERMO. partea I-a. M. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.S. al P. implicată în proiectele comunităţii evreieşti din Bucureşti (asistenţă socială). nr. 379. nr. şi A. ulterior emigrat în Israel. FELIX. 1949. 1948.A.R. Sofia – în 1945 încadrată ca şefă de birou în centrala Ministerului Afacerilor Străine. p. nr. partea I-a. din 1931 (după alte surse din 1924). Tismăneanu93).Of. 225. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.C. III-a. FILDERMAN.D.D. 98 din 27 apr. 380. FILDGUT.374. 7491).. Alfred . 383. 912).C. nr. secţia Cancelarie – dosare anexe. 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr.C.R. 1946. Băeţelu?) – în anii ’50 funcţionar în centrala M. I-a (Decret nr.C.I. 119 din 28 mai 1947. decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls. 1947. 9692).X.Of. pensionată în 1959.I. 190 din 19 august 1947. inv. FENYO. FIEDLER.R. nr.1949). 203 din 3 sept. Alexandru . M. 1945.R.R.E. p. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. partea I-a. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. nr. cu Annie.S.1919 Oradea) – ilegalist. p. nr. partea I-a. 17 din 21 ian. a M. III-a (Decret nr. absolvent de Politehnică în Franţa. nr.1900 la Bacău. 201 din 31 aug. (zis “Poldi”) (n. arestat în 1952 (deţinut la Penitenciarul Piteşti). nr.R. după război consilier la Consiliul de Miniştri (cf.d. 10/1954.” clasa a V-a.E. 32 din 9 febr. al P. nr. FETCU. V. (facţiunea procomunistă a lui Rădăceanu) şi membru al Uniunii Comunităţilor Evreieşti din Vechiul Regat (1945).Of.N. V.. H. Iaşi) – ilegalistă. p. cu grad de locotenent-colonel.C. p. inv. 59 .com/2011/08/28/11132/. partea I-a. dosar nr. a folosit şi pseudonimul “Haia Ita Rozenthal) (n. 16.Of.VII. Ida (în acte: Idaşe Sobla FELICS. 1191). partea I-a. M. cu referat de cercetare la Fd. partea I-a. apoi secretar general al Ministerului Industriei şi Comerţului (M.Of.C.Of.R.1979).C. 47/1956. p. nr. decorat în 1967 (Decretul 604 din 26 iunie) cu ordinul Muncii clasa a III-a. fiul lui Samoil şi Debora – d. p. nr.Of. C. 15 din 19 ian. p.. ulterior preşedinte al Comisiei Superioare de Epuraţie de pe lângă Federaţia Uniunilor de Comunităţi Evreieşti.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. Gheorghe (“Georges”.R. 38 din 27. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. 377.E. 9576). nr. ?) . Eugen . (dosare anexe. partea I-a.C. FILIP. 645).

6474).Of.R. din febr.Of.D.IX. nr. 394.Of. FISCHLER.Of. prin Decretul regal nr. 1947. inv. partea Ia. 1948. în august 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei Industriale a Uleiurilor Vegetale (M. 2066 din 20 oct.org/files/holdings/300/8/3/text/48-5-62. FISCH.E. partea I-a. 1947.Of. uneori în varianta “Finchelstein”) – ilegalist. 1906 Roman. din 1948 membru P.C. a M. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. FISCHER. nr.C. 264 din 14 nov. al P. M. în facţiunea pro-comunistă a P.din 1947 inspector în cadrul D. decorat prin Decretul nr. coautor al lucrării Arbitrajul de Stat şi rolul lui în economia naţională a R. 3293. 392. p.R. 5830). 1947 (M. 738. 803 din 21 dec. membru în conducerea C. 10092). 7491). 1964 cu Medalia Muncii.E. nr. inv.. nr. partea I-a.P.C.C. a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. C. (M. 395.. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. p. respectiv cadru didactic (în 1956 lector cumul) la catedra de organizare şi planificare din cadrul I.. anexa la dosarul nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern. 390.director la Ministerul Industriei Petrolului şi Chimiei la începutul anilor ’60.S.R. anexa la dosarul nr.C.C. p. 662. Ladislau .384. FINKELSTEIN.I. nr. partea I-a.G. 3293. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a (dosar F/66 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). partea I-a. 3293. nr.Of. respectiv “Flax”) – din 1948 controlor în cadrul D. în Forţele Armate. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R.R.M.I. Mauriciu – de formaţie inginer.Of. 70/1956 FISCHLER.după război controlor în cadrul D. a IV-a. 1948. secţia Cancelarie – dosare anexe. 149 din 26 iunie 1941. 148 din 30 iunie 1948. dosar nr. p. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le fixau domiciliu obligatoriu. M. FIS(C)HERMAN. al P. 173 din 31 94 Menţionat în perioada respectivă de postul Europa Liberă.R. partea I-a. Sanda (n. cu referat de cercetare la fd. FIŞLER. partea I-a. 253 din 1 nov. I. p. 2308..G. cu referat de cercetare la fd. v. M. 16 din 20 ian. a M. 3. în 1948 subinspector general la Direcţia Generală a Controlului Economic (M. nr. 396. C. partea I-a. ulterior funcţionar superior în cadrul Ministerului Justiţiei. 5464. al P. 45 din 24 febr. 136/1956. David – membru de partid. 387.Of. inv.B.S. fond 495 (“România”). Surica FISCH) – din iunie 1948 şefă de secţie în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. secţia Cancelarie – dosare anexe.osaarchivum. 389. 1627. (1958).avocat.Of. nr.C. p. anexa la dosarul nr.I.. 1948. partea I-a.P.C. 190 din 19 august 1947. M. cu dosar de cadre la secţia Economică a C.1910 – X. (dosare anexe. inv.1985) – ilegalist (din 1932). p. partea I-a. nr. 3678.E.R. partea I-a. FISCH.Of. 1627).Of. 74/1978. 1948. p. 2971.shtml. Ivan Kain – în 1957 director general în cadrul Ministerului Industriei Alimentare şi membru în Consiliul Central al frontului Democraţiei Populare94.Of. Silviculturii şi Apelor.P..D. (INCOMKA. partea I-a. M. p.. 388.. FINCHELSTAIN. 120 din 26 mai 1948. Leon .E. FLACHS. transcrierea la http://www. p. p.C.Of. 391.R. nr. nr. David (24. A. 159 din 13 iulie 1948. a M. secţia Cancelarie – dosare anexe. 225. FITZNER. nr.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.G.. I. director în Ministerul Agriculturii. 385. partea I-a. decorat prin Decretul nr. 1948 controlor în cadrul D. al P. 60 .E. M.C.C. nr. decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls. şi deputat al Marii Adunări Naţionale (1946-1948-1952). 1949. în anii ’50-’60 funcţionar în cadrul C.G.C. Heinrich . nr. p. 4611). Ghizela . 24 din 30 ian. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. III-a. 1963. 1948. nr. Marcel . FLACHS. C. apoi Agriculturii. doc. nr. 36/1952). 393. M.P. 9763). Industriei Alimentare.C. 386. cu referat de cercetare la Fd. Arie – inginer. 79 din 3 apr. Sami (uneori ortografiat şi în forma românizată “Flacs”. nr.Of.C. 45 din 24 febr. nr. 423 din 15 iul.C. în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. p. 179 din 5 aug. FINKEL. Faibiş (n.

al P. apoi secretar general (1948-1949). 148 din 25 iunie 1941.C. partea I-a. p.C.2000) . nr.R. 1947. (în 1948).M.D. dosar nr.C. (1946-1948). p. preşedinte al F. Iancu Frenkel96 IACOBI) (28. 8856.T. cu grad de colonel. membru al Biroului Organizatoric al C. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. 23.I. fond 495 (“România”).R. 253 din 1 nov. p. 11029.J. p.P. Andreescu.. 2. FLOREA. nr. nr. partea I-a.R. apoi şef de secţie la Secretariatul general al Consiliului de Miniştri.C. 1934).E.D.C.din 1947 controlor în cadrul D.E. fond 495 (“România”).VI. 1947 (M.I. 1952-1953).C. nr.108/1955).R. 10158.C.VII. 6781). Zilli . 1033).R.R. Năstasă şi Varga 2003a: 24). 10731.Of. 70 din 25 martie 1947. partea I-a. 22/1956 şi 42/1979.D. FLEISCHER. p. nr.Of. cum susţin Tismăneanu & co.S. 2004: 265-6. Jean (n. (mandate succesive între 1946 şi 1961). 9763). 143.III. FLAVIAN. redactor la Lupta de clasă în anii ’60. decorat în 1971 cu ordinul “23 August” clasa a II-a (Decretul nr. 1947. 264 din 14 nov.ilegalist (membru P. încă în viaţă la începutul anilor 2000. al F. 1945.A. partea I-a.Of. ulterior menţionat în mai multe documente din anii ’60 ca funcţionar superior în cadrul Comitetului de Stat al Planificării. Dobre et al. membru în Consiliul General de conducere al A. ulterior promovat şef adjunct de birou administrativ în centrala Ministerul Propagandei. secţia Cancelarie – dosare anexe. (M. a M. iar din decembrie 1947 promovat şef de secţie în cadrul Ministerului Informaţiilor (M.a. nr. la Bucureşti.A. FLOREANU.Of. 404. (1949-1955). nr.M. M.R. FLORIAN. a M.1912. 3905).1913 Galaţi) .. al P. (C. nr.d.P.X. 111. 229 din 3 oct.C.A. nr. ministru adjunct al Agriculturii (iul.243 din 30 sept.R.D. Erwin . 1948. decizia M.L. deputat M. 188 din 15 august 1946.G.Of. 266 din 20 nov. 225.1911 Nana. FLORESCU. Gheorghe [alias] (16. după război în presă. 2006: 108). 2066 din 20 oct. probabilă identitate cu omonimul cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. p. 157 din 4 mai 1971). C. nr.R. al P. (M. 399.” clasa a II-a în 1948.C. după război pe diverse funcţii de stat în domeniul agriculturii şi industriei alimentare. p. Jean BLUMENFELD) (n. Emanoil (n.P. Ocna. 398. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. partea I-a. p. (din 1958). partea I-a.D. voluntar în Spania şi în Rezistenţa Franceză. partea I-a. (“dosare anexe” u.din februarie 1948 controlor în cadrul D. “Muncii” clasa a II-a în 1949 şi “Apărarea Patriei” clasa a III-a în 1949 (C. cu referat de cercetare la Fd.I. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. inv. partea I-a. partea I-a.R. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.C. 402. cu dosar de cadre la secţiile Economică (12/1952) şi Gospodărie de Partid (8/1954) ale C. al P.T.Of. Roman – 25. BRAUNSTEIN) – ilegalist (unul din organizatorii frontului Studenţesc Democrat în anii ’30). (1950-1954). BC) .M. 288 din 12 dec. p.P.C. FINKELSTEIN95) (n. dosar nr.R. 90). 2006: 65.397.Of. membru al Comitetului Premiului de Stat al R. în Forţele Armate. M. nr. Marcel (n.C.R. Şi nu „Mihail Iacobi”. inv.angajat în 1945 ca fotograf principal în centrala Ministerului Propagandei. 10092). şef de sector în cadrul secţiei Gospodărie a C. al P.Of. inv.C.N.Of. respectiv prim-secretar al C.E. nr. (numit în 1950). membru membru în C.R. vechi ilegalist. partea I-a. încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.C. p.încadrat ca secretar cultural principal în centrala Ministerului Informaţiilor în august 1946 (M. 3293. 2371). M. 3.. 1945.R. membru al Comisiei Centrale de Revizie a P. 403. 1947. anexele la dosarele nr. Călăraşi – 1973 Bucureşti) – de profesie tipograf.G. (dosare anexe. Marcel FEIGELES) (n. 25/1953. p. nr. 225. 2266). 97. 3660).1916 Brăila) – în timpul războiului internat la muncă obligatorie la Vapniarka. 61 . Mihail (n. 400.1916 Tg. iulie 1947. Jacques (n. prin Decretul regal nr.C. 63).C. (1955-1960). partea I-a.Of. 31 din 7 febr. al P. deputat permanent în 95 96 V. (1950-1952). 1946 în M.C. decorat cu ordinele “Steaua R. 401. al U.C.P.C. nr. 107 din 15 mai 1945. FLORESCU.U. inv. după război membru în conducerea C.M.II. FLORESCU.N.

A.M. 1945. 1948 controlor în cadrul D. cu ordinul “23 August” clasa a II-a (Decretul nr.” clasa a II-a. în noiembrie 1945 încadrat ca inspector general şcolar în Ministerul Educaţiei Naţionale (în noiembrie 1945 încadrat ca detectiv clasa I-a în D. O.R. FRANCHE.Of.F. p.M. aidoma tuturor rezerviştilor evrei (v. unde ocupă diverse funcţii. 148 din 25 iunie 1941. sub numele “Laura Cernea”. nr. în 1945 fondatoare.T. 409. inclusiv reprezentant al României la Comisia Dunării.S. partea I-a. 407.R. ministru secretar de stat la C. decorată ca pensionară.405. a M. decizia ministrului Justiţiei nr. 406.E.C. p. (din febr. FOCŞENEANU. (1965-1968). ministru al Industriei Chimice (1952-1957). în ianuarie 1945 reîncadrat ca sublocotenent de infanterie (r) în Forţele Armate după ce în 1940 fusese radiat din registre pe motive rasiale. cadru didactic la Universitatea “Ion Mincu” din Bucureşti.C. Dumitru – ilegalist..u. 229 din 4 oct.Of. partea I-a.P.D. Petre – în 1948 era avocat în Contenciosul Ministerului Finanţelor (M. 22. în 1964 cu ordinul “23 August” cls.1898) – ilegalistă cu stagiu recunoscut din 1923. 1945. partea I-a. 1948) (v. 9805).din 1947 inspector în cadrul D. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. şeful Direcţiei Superioare Politice a Armatei cu grad de general-maior (1948-1951).C.P. inv. I. şi cenzor supleant al U. decorat în 1948 co ordinul “Steaua R.Of. 1947. dosar nr. 4251. apoi a avocatului Iosif Schraer. nr.R. ulterior cercetător.1999) – angajat în mandatul Anei Pauker la M. FRÄNCHEL97) (n. ulterior deputat de Prahova. Eleodor – din febr. 45 din 24 febr. 10 din 13 ian.M. 97 V.C. 412. 8970).C. 94.X. vicepreședinte al Consiliului Economic (1968-1970). nr. 38 din 27 ian.Of. uneori cu prenumele ortografiat “Loti”) (n.F. este căsătorit cu arhitecta Tomniţa Florescu. 119 din 28 mai 1947. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 410. 219 din 21 sept. Alică Florescu. 751).I. nr. 190) (pentru evreitate vezi şi Arhiva U.S. Lotty (îşi schimbă numele în Cernea după 1946. nr. preşedinta comisiei ministeriale pentru întocmirea tabloului bolilor profesionale (1948-?). în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1947. Maria – din 1946 şefa direcţiei generale Igienă (şi Medicină Preventică) din cadrul Ministerului Sănătăţii şi adjuncta ministrului. 1160). ministru adjunct la Ministerul Industriei Metalurgice și Industriei Chimice (1951-1952). 139/1943-1944). II-a. șef al secţiei de industrie al C.S. colecţia RG25. nr. al P. 123 ş. FRÂNCU.III.G. (1945-1948).1913 Bucureşti) . partea I-a. apoi membru al C. Preşedinţia Consiliului de Miniştri. FORIŞ. iar în 1981 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. şi alte organizaţii internaţionale.).în “activul central al partidului” în 1946 (Andreescu. 1948. membru al C. parte a I-a. ministrul Industriei Chimice (1970-1980). decorată în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. 1940-1944. Marea Adunare Naţională (1946-1951).) (probabil acelaşi Focşeneanu cu cel menţionat în Solomovici 2001II: 39). Mihăilescu 2006: 429-30). Varga 2003: 369ş.Of.C. 1947. Bărbulescu 2009: 66. Dorohoi . 3660). partea I-a. partea I-a. 1627). 62 .A. incinerată la crematoriul “Cenuşa”. 225..Of.Of.G. 411. 7715). nr. 26 din 1 febr. (M. secretar general al Uniunii Evreilor din România în 1945-1946?. p. p. (M.Of. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. Max (n. p. Lazăr .I.H. timp de două decenii. secretar general al Ministerului Informaţiilor (19471948).N. partea I -a. p. p. dosar nr.R. (Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie) (1980-1989).G. al U. I-a.1924. 93582 din 11 oct.C. în 1979. Ionel (n.a. fosta soţie a liderului ilegalist Ştefan Foriş.E. p. 1979). 255 din 7 nov. FOCŞENEANU. partea I-a. 1948. (M. M. Şt. nr. ministru al Industriei Petrolului și a Chimiei (1957-1965).012M. în domeniul organizării sanitare la Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” din Bucureşti. fond 495 (“România”). 1947 în M. p. fratele avocatului Emil Focşăneanu. Nastasă.Of. arestată în 1932 şi condamnată la 2 ani închisoare. 9341. 408. FOCŞENEANU. nr. fiul său. 27.C.E. 240 din 17 oct. 30. FONEA.I. FOCŞENEANU. a M.

1912 Iaşi) – crescut în Basarabia. p.G.413.E. partea I-a. 70 din 23 martie 1946. partea I-a. p. 52 din 4 martie 1945. 1257. 420.Of. nr.Of. 1654-5). nr. p. 5464. nr. M.Of. partea a 2-a. incinerat.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. 8970). III-a. 1189. Maria – şefă de birou (magazie) în cadrul Direcţiei Administrative a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (iunie 1948 – febr. nr. fd. 414. pp. 120 din 26 mai 1948.C.F. 1949. (M.R. FRIEDMAN.I. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M .F. cu grad de maior.R. C. 1954 şi 1955 menţionat în arhivele diplomatice britanice ca ataşat militar la ambasada României din Londra (cu grad de colonel).I.P.G. din februarie 1949 referent de specialitate la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului. 15 din 19 ian. C.I. 1947. Bruno – după război funcţionar la Direcţia Import-Export a Oficiului Industrial al Bumbacului. 1945.XII. nr. M. a M. 641). nr. 1949. p. 1654-5). ca farmacist maior activ în Forţele Armate Române. p. 13. în oct.G. partea I-a.E. ulterior consilier în cadrul Ministerului Comerţului Exterior. 424. partea I-a. nr. 418. I. 1947 reîncadrat (retroactiv. partea I-a. 7817).Of. (M. dosar nr. apoi la Corpul 4 Armată. 52 din 4 martie 1945. 1947. FREIER. 427. FRENKEL.R. nr. 1946.Of. FRIEDMAN. Solomon Mihail . a Ministerului 417. 1949) (M. Alfred – în decembrie 1945 numit membru al Consiliului de Administraţie al Băncii Sovieto-Române (M. partea I-a.N.C. al P.C. C. nr.Of. partea I-a. 32 din 7 febr. FRIEDMAN. ofiţer al Armatei Roşii şi membru al Partidului Comunist Bolşevic.C.G. 66/1950. 225. inv. 32 din 8 febr.Of. nr.R. 281 din 7 dec. 948. 415.A. pp.G.Of. 423. 63 . Paula – după război funcţionar administrativ în centrala M. 1949.I. partea I-a.C. 229 din 4 oct. 422.Of. partea I -a. FRÖLICH. Herman . FREUD.F. nr. 222 din 29 sept.Of. 1-2). 148 din 30 iunie 1948. FULGA. partea I-a. 8460). partea I-a. infra) (A.Of.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. Edmund – din 1945 inginer consilier la D. 1996 Bucureşti) – în martie 1945 reîncadrat ca şef de secţie la D. 52 din 4 martie 1945. 1). partea I-a. 803 din 21 dec. 282 din 5 dec. nr. 1123). 1654-5). 425.din 1947 inspector în cadrul D.G. (M. 4611). p. decizia ministrului Justiţiei nr. pp. 5806 din 19 ian. Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M. FRANK. fond 495 (“România”). partea I-a. A. p.R. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.Of. FRIED. 10533). p.E.G. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.E. în 1949. nr. nr. 426.din 1947 controlor economic în cadrul D. 1946. 421. 34 din 10 febr. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. nr. p. a M. A. când este decorat cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. FRIEDMAN. Avram – din martie 1945 şef de birou tehnic în D. 276 din 28 nov.F. Herman . 2667). FREU(N)D. Hellin Constantin (fiul lui Adolf) (d. probabil rudă cu Mihai Frunză (v. dosar nr. partea I-a. nr. 416.Of.C. 98 V. 1964 cu Medalia Muncii. 1654-5) FRIEDLÄNDER. Adalbert .C. încadrat mai întâi la Direcţia Superioară Politică a Armatei. FRUNZĂ.R.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. p. Petre – în 1948 era controlor în cadrul D. Corneliu – din 1945 şef adjunct de secţie la D. Vasile (n. p. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. – secţia AdministrativPolitică. în 1953. ff. 10679).Of. 1946 în M. 1947. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. C. C. Bernard .Of. pp. FRODA. stabilit în august 1945 în România. Isak Aronovici FRUCHTMAN98) (n. p. Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M .C (M. începând cu 15 august 1945). 419..C.Of. partea I-a. nr. doc. 52 din 4 martie 1945.

I. Ministerului Industriei şi Comerţului. 4255). GALENSOVSCHI. FUNKEL.1918 Pădureni. I. nr.G. 81 din 6 apr. fiica lui Gaisiner Abram Lazarevici.M. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. Elvira (n.Of. 440. 1946 a ministrului Justiţiei în M.C. nr. 1267).Of. GÄRTLER.1907 – 9. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. Gaişinskaia. 158 din 12 iulie 1948. 4038).Of. 196 din 26 aug. p.C. GALLIN HERESCU. nr. 5784). 158 din 12 iulie 1948.428. Gusti – din aprilie 1948 secretar de presă (cenzor) în centrala Ministerului Informaţiilor. ilegalistă (membru de partid din 1923). 437. a M.fost membru al Partidului Comunist Francez în timpul războiului. Gheorghe GROSMAN.D. 225. GALL. ? . fond 495 (“România”). Dondi – în mai 1945 încadrat ca inspector general în centrala Ministerului Propagandei. 434. 7 din 23.Of. FUNDOIANU.Of. Pentru românizarea numelui vezi decizia nr.Of. p. nr. 256 din 5 nov. fond 495 (“România”). director tehnic la UnderConstruct SRL).Of.C. 79470 din 12 aug. 1947. iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls I.Of. Ludovic . nr. partea I-a. Roza .C. partea Ia. (responsabilă cu arhiva). nr. al P. (Decret nr. M. partea I-a. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. partea I-a. M.Of. 439. Gheorghe.1978) (dosar G/10 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). GANZ. nr.după război inspector general adjunct în cadrul D. partea I-a.C. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 7077). 3372. 9282. 64 .Of. GALL.Of. 225. p. unde la 28 martie 1935 dă naştere fiului său Felix Scvorţov (încă în viaţă în Bucureşti în 2012. partea I-a.G.Of. Samoil . 110 din 18 mai 1945. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. nr. 119 din 28 mai 1947.1984) – basarabeancă. partea I-a. 3). (1956) indică numele de naştere Grosman.R.R. nr.E. 4255.R. partea I-a. Arad . 119 din 28 mai 1947. 1963. nr. 441.Of.VIII. p. ulterior directoare adjunctă a Institutului de Istorie al C. p. nr. p. p. 1948 – febr. 1948. p. partea I-a. Iulius (în alte documente ortografiat “Gantz”) – în a doua jumătate a anilor ’40 şef de serviciu tehnic în centrala Ministerului Informaţiilor. 16 din 20 ian. 1949. a M. GARTNER.Of. membru P.XII. partea I-a. 335 din 20 iun. nr. la Direcţia I. 1949) (M. p. inv.2000) . al P.C. 1948. Teodor . p. “dosare adiţionale. p. 87 din 13 apr. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. M.I. 1948. 432. 229 din 4 oct. .C. 196 din 25 aug.Of. partea I-a. în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. nr.IV. GASTON MARIN. 438.C.C. secretar particular al lui Dej.I. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 658). partea I-a. p.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. din 1942. Heinrich . 1947. 435. Gheorghe (n. 32 din 8 febr. M.Of. 157 din 4 mai 1971).d.la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei. 3047). căs. Boris . partea I-a. 1949. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. (M. partea I-a. ulterior prim-consilier de presă în centrala Ministerului Informaţiilor. 433. p. 15 din 19 ian. dosar nr. III-a. p. GAISINSCHI. 99 Fişa sa de cadre de la secţia Economică a C. partea I-a. FULGA. după alte surse GROSSMAN99. 436.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. ulterior la Ministerul Industriilor (M. 1948.din februarie 1949 şef serviciu în cadrul D.E. 1949. deţinută în anii ’30 pentru activitate comunistă la închisoarea centrală Chişinău. inv.până la 1 august 1947 inspector al Direcţiei Generale a Controlului Economic a 431.după război inspector în cadrul D. Carol . F. cu Mihail Iacovlevici SCVORŢOV) (25. 179 din 5 aug. p. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a. 6474). 1134. 430. 8970).I. 5784). 9857. după război instructoare în cadrul Comisiei (viitorul Colegiu) Controlului de Partid. 1946.secretar presă în cadrul Direcţiei Muzică a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (aug. nr. 1949. p. 37 din 14 febr. nr. fiul lui Alexandru şi Terezia) (14. şefa grupului de anchetă a foştilor luptători din Spania în anii ’50. 429. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.în august 1948 numit de ministrul Industriei director al Centralei Industriale a Zahărului şi Produselor Zaharoase (M. p.C. GALL. nr. 643) GALIN.

9763). apoi lector la Institutul Politehnic Bucureşti (1954-1955). ulterior consilier juridic la Procuratura Generală a R.E. p. demis în 1954.S. menţionată nenominal şi în Solomovici 2001 I: 202)100.” clasa I-a prin Decretul nr. unde a decedat. 253 din 1 nov.I. C. nr.org/db/pdf/nr225/pagina13. nr.1896 – 29. 10496).C. în timpul războiului. deputat în Marea Adunare Naţională (1952-1985). ascuns în Arad pentru a evita deportarea. N. cu referat de cercetare la fd. partea I-a. decorat cu ordinul “23 August” clasa a IV-a prin Decretul nr. inspector al Direcţiei Generale Control Economic din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului (1947-1948) (M. epurat în 1958 în lotul “fracţioniştilor”. inv. p. (1960-1984).P. fiul. 152 din 5 iulie 1948. 2066 din 20 oct. partea I-a.R. nr. 109 din 10 mai 1941. Eugen – fost blănar. 1947. 443. al P. ilegalist (membru de partid din 1931).C. 446. Sapşe – inspector economic în centrala M. inv.Of. secţia Cancelarie – dosare anexe. membru al C. zisă “Bobi”) – evreică sefardă.R. nr. 1947 (M. 3293.C. GĂLĂŢEANU. pentru câteva luni în 1947 a fost şi secretar general al Ministerului Industriei şi Comerţului ).Of. din cei doi copii. decorat cu ordinul “23 August” clasa a 100 Vezi şi necrologul din Realitatea Evreiască la http://www. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). 448. după război şi consilier la Președinţia Consiliului de Miniștri (1945-1948.Of. ambii trăind în prezent în Israel sub numele “Ossman”. iar fiica.Of. secţia Cancelarie – dosare anexe. 445. nr. al P. după război activist de partid la nivel regional. N.până în iulie 1948 controlor în cadrul D. 1964. 1947.C.. vicepreședintele Consiliului de Miniștri (19621969). Adolf (n. 3/1967. nr. cu referat de cercetare la fd. s-a căsătorit cu Radu Osman (fiul ilegalistului Hristache Osman şi al Victoriei Gheorghiu. WEISS) – din decembrie 1946 arhitectă a Direcţiei Arhitectură şi Urbanistică din centrala Ministerului Artelor (M. cu ordinul “Steaua R. fizicianul Alexandru Adalbert Marin (emigrat în SUA în 1983). GENAD. GELLER.C. GĂLĂŢEANU. partea I-a. partea I-a.. Jacqueline. ulterior revenit în România. 194 din 25 aug. C. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. a fost soţul Irinei Cajal (fiica academicianului Nicolae Cajal). 5626). 4384). Roberta (1917-2005. propriilor declaraţii.C. 18 aug. p. KESSLER) (31.romanianjewish. prin Decretul regal nr. p. sora lui GheorghiuDej). nr. (1950-1953). ulterior profesoară de franceză la Universitatea Bucureşti (Gheorghe Florescu apud Mihăilescu 2008:10. p. al P. nr. ministrul Industriei şi Energiei Electrice şi Electrotehnice (1952-1958). funcţionară în cadrul MAE (1946-1948-?)..Of. a M.Of. p.Of. 112 din 17 mai 1948. după război director al şcolii de partid din oraşul Stalin (Braşov). 2321).442. GENAD. 288 din 12 dec. în 1986).1977) – membru de partid din 1947 (dosar K/53 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 157 din 4 mai 1971 (după reabilitare). partea I-a. ulterior reabilitat. participantă în Rezistenţa Franceză.R. 1947. 2565). secretar general și ministru adjunct la Ministerul Economiei Naţionale (1948-1949). cf. 444. (M. Heinrich (prenume uneori transcris Henric) (fratele lui Eugen) – ilegalist (membru de partid din 1927).pdf. Stefan . în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 12838).I. 1946.C. în Forţele Armate. partea I-a.I. 447. președinte al Comitetului de Stat pentru Energie Nucleară (1955-1966). cu grad de maior. 275 din 27 nov. soţia lui Gheorghe Gaston Marin. numit preşedinte al Comitetului de Stat pentru Planificare în 1962.XI. GASTON MARIN. emigrat în Israel în 1989 (după alte surse.R. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. apoi Constanţa (1947-1950). 162/1968. anexa la dosarul nr. nr. 65 . Dorina (n. 7666).C. 3293. partea I-a. GÂTLAN (căs). p. anexa la dosarul nr.G. decorat de către fostul suveran Mihai în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Ofiţer (M.R.

(1945-1948). 2). GEORGESCU. destituit în 1952 şi arestat pentru “deviere de dreapta” în 1953104.Of.Of. 20 din 26 ian. director general în cadrul Ministerului Învăţământului (1948-1952). al P. căsătorit cu Ana (n. 12). supra].A. incinerat la crematoriul “Cenuşa” (v. 1944 în guvernul de la Bucureşti. 116.C. anexa la dosarul nr. 66 . doc. 1857. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu. C. XXXII al revistei elveţiene Schweizer Monatshefte: Zeitschrift für Politik. singular şi fabulant. Lupu (2007: 39) indică prenumele Baruh [ de rezonanţă ebraică. absolvit şi numit director al Combinatului Poligrafic “13 Decembrie” (1955-1963.R.R. 2002. n. 2360 din 29 mai 1952.u.XII. Comitetului Central şi Biroului Politic al P. în timp ce în în 1953. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu. Şt. „[t]ov Teohari Georgescu a manifestat o atitudine împăciuitoristă faţă de devierea de dreapta a lui Vasile Luca. Ana (căs.]. ulterior lector la D. cu referat de cercetare la fd. 2. nr. eliberat la 23 august 1944 de la Caransebeş. fiica lui T. dosar nr. Burăh102 (după alte surse Samuel Burah) TESCOVICI. şi a Elenei Georgescu.1908 Bucureşti (după alte surse Bacău)103 . într-un interviu acordat în 1999 lui Călin Mihăescu. C. secţia Cancelarie – dosare anexe. aolo unde trăieşte şi fiica sa. (1945-1952). http://roncea. partea I-a. partea I-a. 97. Filipovici). sora ilegalistei Elena Filipovici (1903-1937).C. fondatoare şi membru al Comitetului de Conducere al U. p. p. Teohari (n. pensionat). 380. nr. după război membru titular al Secretariatului. din 26-27 mai 1952. ilegalist./P. Ghilotina de scrum. decorată prin decretul din 20 mai 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.M. M. 1948. III-a.C. M. 81/1970 (M. Fără a menţiona vreo sursă. GEORGESCU. ASHKENAZY)101 – avocat.. “În loc de introducere”.C. SAMOILĂ. Ioana Stamate Dayagi. partea I-a. 557). apoi demisă împreună cu soţul său. de profesie medic. apoi recăsătorit cu evreica fostă croitoreasă Eugenia Samoilă [v. În sfârşit. arhiva Public Record 101 102 Menţionat în Rosen (1990:165-6). identitatea reală a lui “Georgescu” fiindu-i necunoscută ministrului la acel moment. 24). iar în paralel cadru didactic la catedra unui institut din subordinea Ministerului Agriculturii (1947-1952). lipsa de combativitate împotriva duşmanului de clasă şi pierderea vigilenţei revoluţionare” ( Scânteia. fond 495 (“România”). V. Constantiniu 2003: 5 n. arhiva Foreign Office în Deletant 1999: 23 şi 2001: 34-5. 4946. inv. a emigrat în Israel în anii ’80.IV-a prin Decretul nr. 97 din 26 apr..P. comunicatului Plenarei C.de formaţie tipograf-zeţar (a lucrat inclusiv la ziarul Adevărul (!) între 1937 şi 1938). Mihăieş. fostul general de securitate Neagu Cosma indică varianta Nuhăm Tescovici (v.ro/2010/07/28/istorie-romania-vazuta-prin-ochii-unui-general-desecuritate-fostul-comandant-al-directiei-de-contraspionaj-interviu-cu-neagu-cosma-securitatea-si-partidul-au-fost-condusede-alogeni-in-proportie/).R. respectiv prin Decretul nr.F. inv. nr. Elena (n. 1946.. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1950-1952). nr. printre puţinii comunişti impuşi de sovietici încă din sept. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. în vol. fiul lui Constantin şi Aneta (cf. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 225. că Georgescu ar fi fost din Călăraşi (v. 1 (apud Fl.C. p. Pinay (1962) şi C. (Alexandru?) (n.A. ca subsecretar de stat (pentru administraţie) în Ministerul-cheie al Afacerilor Interne (1944-1945). secţia Cancelarie – dosare anexe. apoi membru al organizaţiei de bază a partidului şi şefa Direcţiei Consulare a MAE (cu rang de prim consilier de legaţie). Oprea)) (31. Tismăneanu 2010a. 199 din 23 august 1941. n. şi supra. inv. ministru al Afacerilor Interne (1945-1952). anexa la dosarul nr. al P. 100 ş. anchetat timp de 2 ani. funcţionar la Subsecretariatul de Stat al Aprovizionării de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (1945-1946). p. M. respectiv Preston et al. simpatizantă comunistă.) Stamate. Mihăilescu 2006: 378. de care va divorţa. nr. zisă “Lenuţa”) – fostă croitoreasă.R. 103 Tismăneanu pretinde. (?!) GEORGESCU. 2005: 334. fiica lui Leon.T. mărturie a importanţei sale în ochii Moscovei. 162/1968. căsătorită în 1944 cu Teohari Georgescu.. 451. cu referat de cercetare la fd. iar Manu (2011: 161) şi Datcu (2008) indicădrept nume complet (tot fără menţiunea vreunei surse) varianta „Samuel Burah Tescovici”.I. 157 din 4 mai 1971 (după reabilitare).31. nr. Iaşi: Polirom.n. 104 Cf. 3293. 450. 3293.C.G. I.. 449. Constantiniu 2003: 44. 380-381) se avansează varianta rarisimă “Nuchem Solomon Paschievici”. Tismăneanu şi M. 98.R.R. al P.Of. membru de partid din 1929.M. deţinut ca ilegalist.1976 Bucureşti) . a III-a. căutând să ascundă propriile sale greşeli de dreapta. Wirtschaft und Kultur (pp.

GHELER. cu rol major în anchetele şi “epurările” din 1952-1953. 149 din 1 iulie 1948. p. p. apoi la Comisia Controlului de Partid (fişă în dosarul 162/1952 la secţia Organizatorică a C. 2001: 124. 31). Opriş 2005. partea I-a.Of. Buzatu. 6292).Of.Of. etc.R. 460. partea I -a. 453. D. Leon (n. 1654-5) GHEORGHIU. 117 din 22 mai 1948. 237.Of.Of. nr. nr. 457. 461. al P.IV. 2003a: 186. Lipcsey. Dardan 2009: 197.C. 192. partea I-a. 127 din 1 iunie 1941.Of. fond 495 (“România”). GLAZBERG.Of. partea I-a.C. Justina . n. partea I-a. Talaban 1990: 18. p. soţia demnitarului comunist de origine bulgară Petre Gheorghe. 20. nr. Manu 2011: 161. 84. apoi.F. 15 din 19 ian. 1949. poziţia 4. GHELES.în 1948 numită membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Mătăsii (M. 2 din 2 ian. doc.R. 8971. p. stenograma reprodusă în Fl. Iuliu . nr. 459. GILLIMAN. 4541. partea I-a. din 1958. 1626). Sarina . Pinay 1962 şi 1967. Chişinău) – fostă croitoreasă. 240 din 17 oct. 662). Andreescu. 95 din 22 aprilie 1948. secţiunea “D”.Of. III-a. 1949. Friedrich – în 1947 controlor tehnic în cadrul Direcţiei Silozuri a Ministerului Lucrărilor Publice (M. Partridge şi Smyth 1999: 130. Constantiniu 2003: 108-9. a M. n.C. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. GHEORGHIU. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. Tismăneanu 1991: 171. ca “trădător” şi cu “nevastă mahalgioaică” (v. I. al P.C.C. Office. Boia 2001: 173. DIAMAND) (n. partea I-a. 13. n. 15 din 19 ian. INCOMKA.1916 Bucureşti) – după război membru de partid. p. dosar nr. partea I-a. nr.R.C.Of. 93583 din 11 oct. Marcel .din 1948 impiegată în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. partea I-a. Emil – din 1948 şef de secţie în cadrul D.E. ÖFIWP 1952: 34. 1830. 24/1961. Preston. nr. Kunze 2009: 72. 3909). p. 458. Deletant 2001: 34-5. p. ilegalistă (membru de partid in 1932). Arie-Leon WECHSLER105) (n.I. n.C. Foreign Office 371/59190/R7847/6181/37. (dosar de cadre nr. Buzatu 2003: 493-462 şi 2008: 407. 1. p. Rotman 2004: 43). 1949. 1947. Lupu 2007: 39. şefa direcţiei cadre la Comitetul Geologic. 455. 16 din 20 ian. Rectoratul Universităţii Iaşi. nr. M. Leon (n. Iaşi a Arhivelor Naţionale.VII. acuzat într-o şedinţă disciplinară din centrala M. partea I-a. 1949. fond 495 (“România”). 1947. 642. 157 din 4 mai 1971). 52 din 4 martie 1945. M. p. G. 225. apoi la Legaţia de la Paris.E.Of.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. M. 175 din 31 iulie 1948.C.452. Haim .Of. (P. partea I-a. GHIDEL. zisă “Florica”) (n.. Câmpeanu 2003: 135. nr. 225. Preston. 1948). mai întâi la Ambasada de la Belgrad. 1947 în M. inv. dosar nr. 5573).Of. M. 105 V.. f. Iosif . p. cu referat de cercetare la fd.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. iniţial la secţia Gospodărie de Partid a C.Of. p.A. 462. 454. nr. M. nr. nr. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Nastasă şi Varga. partea I-a. 7). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.I.R. fd. iar apoi promovat inspector în cadrul D.J. GEWOLD.controlor (până în febr.din 1945 ca şef adjunct de secţie la D. 643). secţia Cancelarie – dosare anexe. nr. decizia ministrului Justiţiei nr. 15 din 19 ian. nr. 642) GLATZER.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. nr.Of. 1948.1925 Ploieşti) . 3293. Jela. 3706). 2. 45 din 24 febr. 1948. C.G. a Energiei Electrice a Ministerului Industriei (M. 67 . Gherman şi Severin 2006: 314.G. după 1944 activistă de partid. 111 din 17 mai 1947. vol. Ronea (n. partea I-a. 22 şi 1999: 23. inv. Ronea PEISACHOVICI.Of. 229 din 4 oct. 15. anexa la dosarul nr. Hansen 2011: 34. 456. M. Partridge şi Ludlow 2006: 260. p. partea I-a. nr. 2983. p. C.). GINSBERG.1911. dosar nr. p.. în 1949 transferat ca tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. partea I-a.). 2 (!). inv. 1/1946. nr. 9341. pp. GHICA. Cheptea şi Cîrstea 2011: 399. 2/1951). C. funcţionar diplomatic.I.

soţia lui Nicolae Goldberger.. nr. (1948-1952).Of. 3945). Fani (n. M. 465.Of. 469.R” în 1949. 160). în linia de ultimă concesie adoptată de leadership-ul de la Budapesta (Watts 2011: 150.C.C. Iacob . 22. ulterior emigrat în Israel împreună cu soţia sa Yolan. Răutu) şi responsabil al Comisiei Propagandă din secţia/Direcţia Propagandă şi Agitaţie a C. 470. în Contenciosul Ministerului Economiei Naţionale (1945-1947). partea I-a. 10313). iulie-august 1935.D.Of.C. Metulescu). haham local.. 467.1925. 4946).în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. partea I-a. de profesie cizmar.F.C. p. apoi în C. GLUVACOV.R. membru în conducerea C.V. nr. succesiv la Contenciosul Ministerului Cooperaţiei.XII.C. Credit şi Asistenţă a funcţionarilor şi pensionarilor publici (M.) (1958-1970).R. profesor de economie politică la Institutul Politehnic Bucureşti. GOLD. 271 din 26 nov. p.1970 Viena) – dintr-o “familie evreiască tradiţională [sic]” (Kuller 2008a: 171). ulterior revenit la Contenciosul Ministerului Cooperaţiei (M. p. şefa cancelariei C.C. adjunct al Ghizelei Vass la secţia Relaţii Externe a C. 471. Fani MATES. nr.A. Netzer) şi Agi (căs. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R.Of.R. cf. 1948. partea I-a. 92 din 17 aprilie 1946.IV.C.M. Ioan – după război inspector general în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M. ulterior şefa de cabinet a lui Petru 106 Şi-a românizat numele în perioada interbelică şi a revenit la cel de rezonanţă iudaică după 23 august 1944. Miklos GOLDBERGER106.R.R. al U. rector al Institutului de Ştiinţe Sociale de pe lângă C. Adalbert GANZ) – activist de partid.463.E. GOLDBERGER.R. (dosar 103/1953). căs cu Maria (n.R.1986 Bucureşti) . cu fişă de cadre la secţia PropagandăAgitaţie a C. 107 în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. ilegalist cu stagiul recunoscut din 1923107.ilegalistăcun stagiul recunoscut din 1936. Gluvacov. de profesie rihtuitoare. ulterior director adjunct al Şcolii de Partid (1957 – anii ‘60).Of. Andrei (n. şi Reghina) (1. p. sursă care prezintă şi o fotografie a legitimaţiei sale de participant la Congresul al VII -lea al Internaţionalei Comuniste de la Moscova. 1949.R. partea I-a. revenind la originalul evreiesc după război. Emanoil Vinea (M. nr. al P. (1952-1957). fiul lui Wolf. Sălaj – 19.N. deputat M. 65 din 19 martie 1947. II: 13.C.F. (1948-1952). nr. partea I-a. 15 din 19 ian. 644). GOLDBERGER.C. partea I-a. propusă pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P. după război membru al Comitetului de Conducere al U. p. Heinrich . I.şef-adjunct de secţie (adjunctul lui L. 19 din 23 ian. GOLDSTEIN) – din 1948 consilier la cabinetul secretarului general al Ministerului Comerţului. (din 1956).M. p. instructor C.M. apoi la Comisariatul General al Preţurilor. Ana (n. multiplu decorat de autorităţile comuniste. al P.C. şeful Direcţiei Politice a Armatei (1948-1950). GOLD HARET.Of. director adjunct al Institului de Studii Istorice şi Social-Politice (pe lângă C. al P. 199 din 23 august 1941.M.C. după război acuzator al administraţiei româneşti reinstaurate în Ardealul de Nord şi adept al unui stat transilvănean independent. nr.M. 7231). nr. pentru socialism” din actualul Parc Carol din Bucureşti. îşi românizează numele în perioada interbelică. pentru Ardealul de Nord în timpul războiului. al P. fiica lui Noie) – soţia colonelului de securitate Andrei 464.R. 199 din 28 august 1948.d. membru de partid din 1941. 534). Solomovici 2001. GODEANU. GLÜCKMAN. 68 .R.. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.1904 Someş-Odorhei.C. (în dosarul 112/1955). GOANŢĂ. Iosif (n. 1945.P. partea I-a. p.Of. GOLD HARET. 2041. al P. Alexandru (n. după război avocat consilier.IX.VII. 1900) – avocat. Nicolae (n. cu care a avut două fiice: Lucy (căs. al P. 468. I. în prima jumătate a anilor ’50. Kleinmann). 466.1913 – 8.R.D. înmormântat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei.A.din 1948 membru în Consiliul de Administraţie şi şeful Direcţiei Contabilitate a Institutului General de Asigurare. al P. al P.C. fiica lui Solomon şi Ernestina) (26.

2632).Of. GOLDENBERG. 475. nr. 1949. nr. – din 1948 şef de birou la D. a M. 1949. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. Yves Nathaniel (1929 Cairo – 1977 Bucureşti) (fiul avocatului Marcu Goldenberg. . 484. p. Samoil (uneori transcris şi GAMBO) (13. partea I-a.Of. GOLDENSTEIN.P. 164 din 19 iulie 1948. p. sancţionat în lotul “fracţioniştilor” din 1958. 28 din 3 febr. 6781). 157 din 4 mai 1971). 488. 130 din 11 iunie 1947. al P. 33 din 9 febr. 479. 1949. 72 din 26 martie 1948. p. 15 din 19 ian. 482. GOLDŞTEIN.1888 – 4. când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M. într-un incident încă incomplet elucidat. (M. Ernest – în conducerea Uniunii Sindicatelor Sanitare în 1948 (Bărbulescu et al. după 1944 activist de partid. 35 din 11 febr. GOLDENBERG.Of. 485. cu Carmen (n. şi George Goldberger. în 1964 cu Ordinul Muncii cls. în Bucureşti. 474. 1134). 804 din 21 dec. partea I-a. partea I-a. la Direcţia Culturală.I. partea I-a. cu Rozalia (n. 1949. redactor (secţia arabă) la departamentul internaţional al Radiodifuziunii (viitorul Radio România Internaţional) (1956-1963) şi lector de limbă arabă la Universitatea Bucureşti (1957-1977). .Of. nr. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.R.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.C. care locuieşte în New Jersey. GOLDMAN.1983) – ilegalist (membru de partid din 1922).Of. 478. GOLDNER.U. 5830). 1964.III-a. 476. p. în viaţă. 1949. partea I-a.Of. T.Of. GOLDENBERG. M. (28/1956).Of. nr. Filip Egon – după război desenator şef în centrala Ministerului propagandei / Informaţiilor. p.G. GOLDNER. 1035). 159 din 13 iulie 1948. 641).E. p. 314.din 1949 şef de birou în centrala Ministerului Comerţului Exterior (M. nr. nr.472. ulterior redactor Agerpres (1956-1972). 1949. 480. iar la începutul anilor ’70 şefă de birou la Secretariatul General al Consiliului de Miniştri .C. partea I-a. GOMBO.Of.C. 2009: 77). nr.Of. decorat în 1952 cu Medalia Muncii. 489. GOLDENBERG. până în iunie 1947. M. GOLDSTEIN. nr. Buchsenspaner). partea I-a. cuplul Goldberger a avut doi fii: Ioan Nicolae.Of. Lupu – după război funcţionar în centrala Ministerului Industriei. S. 1147). S. Pia – şefă de secţie în Direcţia Literară a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (iulie 1948 – februarie 1949) (M. nr. GOLDENSTEIN. partea I-a. GOLDENDACH.Of. GOLIGER.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Industriei Siderurgice (M. 473.. p. Rica – în 1949 era şefă de serviciu la Peşedinţia Consiliului de Miniştri (M.A. căs. 2009: 204). p. 486. M. 173 din 31 iulie 1947. III-a. GOLDSTEIN. 644). Paul . GOLDNER.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. partea I-a. 32 din 8 febr. Simion . Dionisie . 4707). în 1949 transferat de la Direcţia Contabilitate şi Control Financiar la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M.Of. 5830. nr. Marcu . partea I-a. 487. 15 din 19 ian. nr.I.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. p. Bărbulescu et al.R. 481. 5966). partea I-a. cu dosar la secţia Economică a C.). Nati – în 1948 era gestionar la Serviciul Radioamplificare al Ministerului Informaţiilor (M. Albert . 159 din 13 iulie 1948.C.1949. Borilă. 69 . nr. nr. nr. 1949. 477. partea I-a. 641). 483.XI. 1214). Enache-Rotaru). căs. va fi expulzat de autorităţile egiptene.C. stabilit în Egipt în 1904) – funcţionar al Legaţiei României la Cairo (1951-1956). iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. partea I-a. 15 din 19 ian. GOLDSCHLÄGER. partea I-a. GOLDSTEIN. p.din 1947 inspector în cadrul D.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. Mari – inspector general sanitar în cadrul Ministerului Sănătăţii în 1949 (M. p. de unde. nr. Textilă a Ministerului Industriei (M. p. p.XII. 5 din 9 ian.Of. p. Eugen – director adjunct în cadrul Ministerului Energiei Electrice şi Industriei Electrotehnice în anii ’50.

I-a (Decret nr. partea I-a.. partea I-a.1979) (dosar G/26 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).]. 1949 era referent în centrala Ministerului Învăţământului Public. fişa matricolă penală la http://86.php. Cluj. 1948.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.%20Griavu%20-%20Gyurki/Grigoriu%20Sidonia/index. 110 din 16 mai 1947.C. afirmă că Gonda.în ian. la Direcţia Educaţie Tineret (M. St. p. dosar 750/1932-1933. aflat în atenţia Siguranţei şi arestat chiar în 1933 (v. nr. GRIGORIU. nr. nr. decorat în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. al P.P. 8214. partea I-a.1906 Budapesta) – evreu maghiarofon. 494. 499. 516). 1. 1948 funcţionar în centrala Ministerului de Finanţe (M.Of. Iosif – din martie 1945 la D.R. Bernard . 2 şi 512). M. Ţuliu – după război consilier juridic la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. în mandatul Anei Pauker (M. nr.C. 493. Universitatea “Regele Ferdinand I”. exclusă din partid şi arestată) funcţionară a Ministerului Comerţului Exterior în cadrul firmei “Româno Export”.17. Madeleine – după război stenodactilografă în Ministerul propagandei / Informaţiilor. p. Simion – din sept. nr. Kuller 2008a: 441). 7438). capturat şi condamnat de autorităţile române pentru spionaj în favoarea Ungariei în 1942. 18 din 22 ianuarie 1948.G. GONDA..Of. 500. Rectorat.M.Of. 497. apud Nastasă 2011: 500. 804 din 21 dec. partea I-a. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Ofiţer (M. Sidonia (n. nr. 27.I. p. 33 din 10 febr. 495. 52 din 4 martie 1945. 190 din 19 august 1947. 1948. 663). nr. ar fi lucrat un timp în subordinea lui Moses Rosen la F. 16 din 20 ian. p..490. 95 din 22 aprilie 1948. nr. 496.R. unde cei doi ar fi devenit “religioşi fanatici” (în Solomovici 2004: 401). GREGOR.Of. GOTTLIEB. inculpată şi condamnată pentru subminarea economiei naţionale alături de alţi funcţionari ai ministerului108. Eva – în anii ’50 funcţionară în cadrul Direcţiei Studii a Ministerului Justiţiei. 3861). 1088). nr. GORUN [căs. instructor în cadrul secţiei Literatură şi Artă (iniţial sector în cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie) timp de două decenii. 501. GRIMBERG. GRIGORIU. p.IX. GONDA. nr.E. partea I-a. partea I-a. Sigismund SZILLE) (n. în prima jumătate a anilor ’30 student medicinist şi unul din liderii studenţilor evrei comunişti ai Universităţii “Regele Ferdinand” din Cluj-Napoca. 492. 498. partea I-a. 491.Of.Of. 1948. S. 1654-5). după război încadrat în ianuarie 1948 ca secretar II de legaţie în centrala M.C.1916 Bucureşti) (fiica lui Arthur şi Iulia) – până în 1958 (când este demisă. 501 n. după război membru al Comisiei mixte de Cenzură din cadrul Ministerului Propagandei (numit în mai 1945). (1956) şi Arbitrajul de Stat .36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/G/G%2006.125. p.R. partea I-a.R. Alexandru (n.E. 1949. prezent şi ca lector nesalarizat al C. GRILL. “evreu maghiar”. 70 .din 1947 controlor economic în cadrul D. coautoare a lucrărilor Contractele economice. fostulsău coleg de birou.din 1948 şef de serviciu în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. III-a (Decret nr.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.A. 502. Gheorghe (n. p. 108 V. GORDON. Nicolae (n.. 157 din 4 mai 1971). Arh. şi respectiv că ar fi emigrat împreună cu soţia sa Ani în Israel.E. Iosef . (1958) (Cajal & Kuller 2004. 658). p.F. (M. a M. 3706).I. 209 din 9 sept.Of. C. în februarie 1948 avansată şefă de secţie în cadrul Direcţiei presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 7492). 38 din 27..C. 1949.G.Of. A. în 1953. GORUNEANU. SZILLE) – fratele lui Gheorghe Gonda. Andrei Strihan (el însuşi evreu). decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. GRAUBART. Fredi . GOTTLIEB. p. 16 din 20 ian. nr. iar în 1979 cu ordinul “23 August” cls. partea I-a. 1964. reabilitat în 1964.Of. partea I-a. 240 din 15 oct.Of. pp.IV. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. GOLDENBERG) . Beatrice .

506. GROSMAN. nr.I. partea I-a. partea I-a. GRINDEA. 45 din 24 febr. 1267). 516. 15 din 19 ian. 508. 219 din 21 sept. 66 din 20 martie 1947. nr.din februarie 1949 şefă de birou în cadrul D.Of. şefa grupului de anchetă a foştilor luptători din Spania şi a foştilor participanţi la Rezistenţa Franceză în anii ‘50.). p. 748). partea I-a). GROSU.Of.Of. 504.din 1948 şefă de serviciu în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. p. revenit în Bucueşti şi numit Inspector general sanitar al Regiunii II Bucureşti. M. 60 ş. Frima . în Forţele Armate. 184 din 11 august 1948. GROSMAN. Iosif .I.). 1948. 8970.în 1949 era referent de specialitate în cadrul D.în august 1948 numit de ministrul Industriilor director adjunct al Centralei Industriale a Mătăsii (M. 514.C.I.Of. GRÜMBAUM.R.Of. p. 517. p. partea I-a. GRUSMANN. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. p. (n. 9763). partea I-a.Of. Simion . 645). (M.C. a Pielăriei a Mini sterului Industriei (M. când se pensionează). 109 V.Of. prin Decretul regal nr. 513. partea I-a. cu grad de căpitan. 8599). p.C. 2008.Of. până în iunie 1948. Leon . în 1947 încadrată pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. partea I-a. 5386.I. 1949. nr. 511. 3706).G. 507. 145 din 26 iunie 1948. 518.C.Of. nr. Ravensbrück: der Zellenbau : Geschichte und Gedenken : Begleitband zur Ausstellung (Berlin: Metropol. GRÜMBERG.G. 95 din 22 aprilie 1948. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. nr. 510. 26 din 1 febr. 138 din 17 iunie 1948. 1947. ulterior adjunct al Ministerului Sănătăţii începând cu 1948 (M.C.E. partea I-a.din 1947 inspector în cadrul D. p.503. GRUIA. GROSMUK. 384). p. 7723.G. GRIMBERG) . a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. nr. zisă “Şari”) – soţia lui Ştefan Gruia (căs. nr. nr. GROSSU.I.Of.Of. David . 4817. Gherşin – în august 1948 numit de ministrul Industriilor director adjunct al Centralei Industriale a Inului şi Cânepei (M. 5784).Of. GROSS. M. 7 din 10 ian. a M. nr. p. partea I-a. partea I-a. Şarlota (n. 1626).în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. GRONICH. iar din 1967 instructor în cadrul CEPECA (Centrul pentru perfecţionarea cadrelor de conducere din întreprinderi) din Bucureşti. după război membru în conducerea Comisiei de Control a Partidului (viitorul Colegiu) (1949-1966. 253 din 1 nov. nr.din 1947 controlor în cadrul D.a. partea I-a. nr. nr. partea I-a. Corin – până în ianuarie 1949 şef de serviciu la Direcţia Literară a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 515.P. Bărbulescu 2009: 23. Charlotte CSORDAS. 219 din 23 sept. p.E. p. Abraham . Leonida – iniţial numit medic-şef al judeţului Olt în iunie 1945. p.Of. Zoltan . IV-a (sub numele Charlotte Ciordaş). 157 din 4 mai 1971). anii ’50).Of. partea I-a). partea I-a.deputat de Arad.Of. 642). Insa Eschebach. 1947. nr.C. 184 din 11 august 1948. 5180). (M. GROSSMAN. M. 1948 inspector în cadrul D.I. p. 1947. internată în lagărul de muncă de la Ravensbrück109. 129 din 9 iunie 1945. GRUSS. partea I-a. p. Izu – din anii ’50 funcţionar la Comitetul de Stat al Planificării.C.Of. partea I-a. nr. 158 din 12 iulie 1948. 2103. 1947. fostă ilegalistă şi luptătoare în Spania (Solomovici 2004: 27) şi în Rezistenţa Franceză (Levy 2002: 131). nr. 1948. 1949. Leon – după război. partea I-a. GROM. partea I-a. 512. Coca . din partea Uniunii Populare Maghiare (1946-1948) (M. p. nr. nr.Of. 1949. GRUIA. subinspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. 15 din 19 ian. M. 1949. p. aceeaşi funcţie în judeţul Iaşi. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. p. 509. p. 53.E.Of. 2066 din 20 oct. a M. M. Matilda (GRÜNBERG) . partea I-a. 229 din 4 oct. 71 . (M. nr. 6292).” cls. 37 din 14 febr. 165.Of.C.C.din febr. nr. 1947 (M.din 1948 şefă de secţie în cadrul D. 175 din 31 iulie 1948. 51. în 1947 transferat pe 505. a M.

nr. înainte de război. 164 din 19 iulie 1948. partea I-a. 8598). 1949. 32 din 8 febr. 1946. partea I-a. GRÜNBAUM) – funcţionar al D. 529. partea I-a. Ernest – în iunie 1948 era funcţionar în centrala Ministerului Comerţului (M.Of.controlor (până în febr.R. 1214). (M. M. Mayer – prim director general adjunct şi inginer şef (1949-1951) şi apoi director general (al Direcţiei Generale de pe lângă Consiliul de Miniştri) (1951 -1952) la Canalul Dunăre – Marea Neagră. partea I-a.Of. GRÜNSTEIN) .C. 1947. 531. GUTMAN. Moise – din 1945 şef de secţie în centrala Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. 52 din 4 martie 1945.C. Hârtie şi Arte Grafice a Ministerului Industriei (M. 4972).din 1945 la D.I.E. Ludovic – din 1945 şef de secţie la D.Of.Of. 538.F. Mendel – funcţionar în cadrul Ministerul Comerţului Exterior la începutul anilor ’60. nr. 1948).E. reintegrat iniţial ca şef de secţie. pp. iar apoi promovat inspector în cadrul D.I.Of. 527.Of. 1626. 524. 52 din 4 martie 1945. 526. fost ilegalist. p. 533.Of.Of.G. 15 din 19 ian. partea I-a. membru C.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Sinteză şi Pelucrare (M. (M. p.C. a M. GRÜNBAUM. Salvine .E. partea I-a. p. 8460). C.C. (M. pp. p. 10533). p. partea I-a.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M.G. 159 din 13 iulie 1948.F. C. GRÜNFELD. nr.Of. 522.M. 126 din 6 iunie 1947. 5966). 1654-5) GUTTMAN. 52 din 4 martie 1945. partea I-a. 536. 534. 219 din 23 sept. Bercu .C. a M. 204 din 5 sept. GRÜNBERG.G. S. 1654-5). 10092. nr. 5830). n. 158 din 12 iulie 1948. GUNEA. 1947.Of. partea I-a. partea I-a. nr. partea I-a.Of.I. Eliza (n. p. de Celuloză.din 1948 şefă adjunctă de birou la D. 256 din 5 nov. 645).R.Of. GUTMAN. p. Henri . (1955).după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. pp. apoi promovat director în aceeaşi 72 . 1947.G. 1654-5). disponibilizat în perioada antonesciană. 520.G. 131 din 8 iunie 1948. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M.după război funcţionar în centrala Ministerului Industriei. Isac . 276 din 28 nov. 35 din 11 febr. Isak . GRÜNBERG. nr. 52 din 4 martie 1945.G. al P. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M.R. partea I-a. GRÜNBERG.C. pp. nr. Hună .C. Oscar . 528. GRÜNSTEIN. nr. 4534). în 1949 transferat de la Direcţia Contabilitate şi Control Financiar la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M. p. p.C. nr. 5784). nr. nr. M. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Ioniţoiu 2006: 38). 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.I.Of. partea I-a. Berindei. (M. p. GUERON. 1948. C. Sara – activistă a partidului. p. soţia lui Nicolae Guină. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. Sidy . p. p. a M.Of.Of.Of. p. al P.C.G. Zoltan (n. 537.R.C. GUINĂ. Rozalia . în anii ’50. ulterior membru al Comitetul de Stat al Apelor (1952-1967) (M.Of. 535. Dobrincu şi Goşu 2009: 210.I. 1949. partea I-a. Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.în 1949 era referentă administrativă în cadrul Direcţiei Centrale 521. partea I-a.Of. p. 222 din 29 sept.Of.F. nr. apoi ambasador la Moscova şi Ulan Bataar. Inului şi Cânepei. 532. partea I-a. GUTMAN. decorat în 1961 cu Medalia Muncii. a M. nr. GYALI. partea I-a. 1123). 1947. nr. 530. partea I-a. 525. Samoil – după război funcţionar la Oficiul Industrial al Bumbacului.519. 523. GRÜMBERG. nr.din 1947 controlor economic în cadrul D. 45 din 24 febr.din 1947 controlor în cadrul D. 9857). GRÜNBERG. GUROWITZ.până în febr. Otilia . Cioroianu 2005: 302. nr. 1949. GRÜMBERG.din 1947 controlor în cadrul D. nr.C. GRÜMBERG.E. 10. 264 din 14 nov.C. 1947. Simion . 1654-5.R. nr. GRÜNSTEIN. nr. 8072). partea I-a.

al P.1901 Bucureşti) . M.din 1948 şef de birou în centrala Ministerului Industriei (M.Of. 3002. 8599). ulterior al Silviculturii în anii ’50. partea I-a.Of. HABER. 269 din 20 nov. partea I-a. 1949 şefă de secţie la Direcţia Teatre a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 119 din 28 mai 1947. după război înalt funcţionar la ministerul Gospodăriei Silvice. 641). partea I-a. nr. 1949. 206 din 1 sept. HAIM. ulterior membru al Comitetului de Stat al Apelor (eliberat din funcţie în 1967) fişă de cadre la Secţia Agrară a C. 1941. 145 din 26 iunie 1948. 32 din 8 febr. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. Ernest . al P. 6293).Of. p. fiul lui Leon) – absolvent al Liceului “Laurian” din Botoşani. R. partea I-a. 543. 1654-5).539.Of. 76 din 30 martie 1946. nr.Of. nr.Of. HALPERT.Of. condamnat la 10 ani şi 6 luni închisoare.Of. nr. partea I-a.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. apoi la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M. p. 550.R. partea I-a. HAIMAN. 8032).Of. apoi transferat la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M.C. partea I-a. M. 1945. p. 5123.M. Alperin) .din 1947 controlor economic în cadrul D. nr. decorat în 1964 cu ordinul Muncii cls. p.C. Iacob – după război.R. p. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. 1947. Roger . 119 din 25 mai 1948. 1947. 945). HALFON. Ivanier Ştrul (d. nr.C. 4588). 33 din 10 febr.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. nr. 136 din 15 iunie 1948. 547. nr. 5123. 549. 219 din 23 sept. partea I-a.Of. p. 1949.până în febr. 1949. 1898. după război membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Lemnului (din 1948). Roza (probabil Haimsohn. 1949.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.Of.Of. p. 1947).Of. 73 . trecut prin mai multe penitenciare. (1956).Of. 12/1951). partea I-a. 52 din 4 martie 1945.în 1949 era dispecer tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. partea I-a. 232 din 6 oct. p.n) . II-a. Samoil (Saul) (n. 15 din 19 ian. nr. Alexandru . partea I-a.C. 540.E. 15 din 19 ian. partea I-a.Of. Suzana (probabil soţia/fiica lui S. 1941. 541. HAINISON.C. nr. (dosare anexe. 5142). 2002) – originar din Cernăuţi. nr. 641). HAIMOVICI. Leon – în 1948 arhitect-şef la Serviciul tehnic. 7491). B. 548. p. 544.Of. 551. 4255). p. subdirecţia administrativă în Ministerul Artelor şi Informaţiilor ((M. 5386).G. VIŞAN. HABER. p. a M. 15 din 19 ian.Of. 1133). 206 din 1 sept. Harry Simon – controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (până în nov. 1949. 552. partea I-a. nr. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. George – din februarie 1945 verificator la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. partea I-a. p. p. 1948. HAFNER. contabilul-şef al Ministerului Artelor (M. p.I. 157 din 4 mai 1971).Of. Iţic . nr. HAIMOVICI) (n. M. 546. direcţie generală în 1945.XI. HAIM. 16 din 20 ian. iar în anii ’60-’70 director general la Ministerul Industriei Lemnului. 21. nr. 661). 175 din 31 iulie 1948. Iţic . (M. M. pp. partea I-a. 10290.Of. 645). 190 din 19 august 1947. partea I-a. p. n. nr. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. 542. HALPERN. fost ilegalist. nr. secretar al Confederaţiei Generale a Muncii (până la sfârşitul anilor ’50). Leon (n.în a doua jumătate a anilor ’40 director administrativ adjunct al Direcţiei Radio în centrala Ministerului Informaţiilor. până în iunie 1948. HAIMER. p. nr. partea I-a. nr. partea I-a. p. ulterior promovat şef de serviciu (M. p. nr. 545. partea I-a. GYEMAND.

253 din 1 nov.C. Berthold – controlor (1946-1948). 209 din 9 sept. p.S. 263). 7026).VII. p. în 1949 revenit în centrală (M. 6292). Tehnică în anii ’50. 1213. nr.G.C. p. HAMBURGER. 737. 563. M. în 1948 numit membru în conducerea S. 1948.Of.E. 560. 175 din 31 iulie 1948. (?) HASS. 554. 1949. HAUSIRER. preşedintele Secţiei a IV-a Penale a Curţii Bucureşti (1947-1948). 24 din 30 ian. 5463-4). profesor la A. partea I-a. 559. Credit şi Ajutor a magistraţilor (M. până în 1962 secretar general al Ministerului Economiei Forestiere. M. V. al P. nr.553. 1949. partea I-a. p. partea I-a. nr. HART. 74 . 35 din 11 febr. 642): 110 111 http://www. Ana . http://www. 1948. Mureş) – în 1944 deportat la muncă 556.Of. martor al acuzării în procesul lui Belu Zilber din 1954. 565. HEITNER. p. 9856. nr.I. (M.Of.Of. partea I-a. partea I-a. 557. Adalbert (n. secretar general al Ministerului Industriilor (1948-1949) (B. obligatorie de autorităţile ungare110.htm.Of.din 1947 controlor în cadrul D. (1953-1989). partea I-a.Of. 8599).E. 566. Irmfried .Of. nr.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. nr.Of.org/text_doc/actul_de_acuzare.Of.C. 148 din 30 iunie 1948.org/text_doc/tirgu_mures.R. 555. 275 din 27 nov. 10496. 16 (25 mai 1948: 6). partea I-a. partea I-a. publicist al unor lucrări de specialitate la Ed. nr. ilegalist. W. 1912.C. 558. HART. partea I-a. HEHTER. “Petrolexport” ca reprezentant al ministerului. 1944. nr. M.E. 1949.Of.R. 30/1956 şi 24/1954). HAMEL. 12 din 14 ian. 562. 315. p. M.Of. jud. partea I-a. p.1949. nr.Of.Of. 264 din 14 nov. nr. Leon .în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. p.Of.survivors-romania. 661). 561. p. HÂRLĂOANU. 2954. 1947.F. 2971). M. respectiv inspector (din 1948) în cadrul D.din 1948 consilier administrativ la Direcţia Studii.E. a M. partea I-a. 7438). apoi chiar preşedinte al tribunalului111. p. după război martor al acuzării în procesul unor criminali de război la Tribunalul Poporului Cluj în 1946. după pensionare autor al unor studii pe teme iudaice. 256 din 5 nov. partea I-a. 10092). 16 din 20 ian. 79 din 3 aprilie 1948.I. a M.. director în cadrul direcţiei Personal şi Învăţământ a Ministerului Comerţului Exterior în anii ’60-’70. în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. Samuel – judecător la Judecătoria Urbană I Bucureşti (1944-1947). M. Sanda – din iunie 1948 secretar presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor.C. u. nr. 15 din 19 ian.C. HARAP.S. p. partea I-a. p. p. partea I-a. 1947. 219 din 23 sept. 1947. nr. p. 23/1954. după 1944 înalt funcţionar al C. HAUSVATER. pp. Louis – după război controlor-revizor principal în centrala Ministerului de Finanţe.C. 1948. nr. 5 din 9 ian. ulterior secretar general al Ministerului Industriei Lemnului. nr.Of. partea I-a.a. 1946.Of. Emil (eronat ortografiat de unii autori “Harstein”) – inginer şi fost antreprenor.Of. HEGER. Documentare şi Coordonare a Ministerului Industriei (M. Mihai . 1947. la Direcţia Presă (M. partea I-a. în aprilie 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Casei de Economie. membru al Comisiei Centrale Financiare a partidului în timpul războiului. din 1948 membru al Consiliului de Administraţie. HEILPERN. iar din 1949 director al Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobilei din cadrul Ministerului Industriei (M. p. HARTSTEIN. nr. cu dosar de cadre la secţia Economică a C.htm. (dosare anexe. partea I-a.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. nr. nr. partea I-a. (M. Paul – inginer. p.1928 Fălticeni – 2001 Bucureşti) – lingvist.survivors-romania. Lazăr .I. 1949. Adalbert CHARAP. 16 din 20 ian. Alfred (27.Of. 79 din 3 apr. 564.R. 1949. Hârtiei şi Celulozei în guvernele Dej. nr. 662. 661). p.G. Alexandru – în 1946 era avocat în contenciosul Ministerului Finanţelor (M. 16 din 20 ian.

G.A.A.Of. 1948. p.F. HERŞCOVICI.I. partea I-a. Liuba – din ianuarie 1948 referentă în centrala M. 580. partea I-a. 7817). 10092). 663). Leonida . 1947.Of. 52 din 4 martie 1945. 299 din 29 dec. partea I-a. HERER. p.C.I. 1947. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. 5687). partea I-a. 1947. al P. nr. cu fişă de cadre la arhiva aceleiaşi secţii (1958). din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M. 571. comuniste (penitenciarul Caransebeş) (A. 158 din 12 iulie 1948. partea I-a.C. Israel . p.C. după război activist la secţia Gospodărie de Partid a C. 5 din 9 ian. 186 din 13 aug. HERŞCOVICI.Of. A.C (M. la Direcţia I. (M. inv.S.I. 1947.R. nr. p. 1947. 8599. în judeţul Covurlui.E.Of.Of.P. a M. Iosif – din 1945 şef adjunct de secţie D. 75 . (M. 1947) (M.R. nr. nr. 1949. 1948 tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. 576. 11362). 330). 275 din 27 nov. Morel . 578.Of. IV-a (M. nr. 15 din 19 ian.Of. partea I-a. 572. a M. posibilă identitate cu onomimul prezent cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 5785. (M. M.M. M. 16 din 20 ian. Iancu – avocat. p.567. HERŞCOVICI. p. HERŞCOVICI. 1949. M. 4611). Inului şi Cânepei. p.a. partea I-a. Rahmil – după război controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (până în iulie 1947 şi din sept.Of.G. 15 din 19 ian.Of. 264 din 14 nov. nr. 10496.Of. Bercu – din sept. (dosare anexe. 1947. 120 din 26 mai 1948. 642.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. partea I-a.din 1948 şef de birou în centrala Ministerului Silviculturii (M. partea I-a. D.Of. 1947. 219 din 23 sept.C. HERŞCOVICI. partea I-a. 59.Of.Of. 297-8).E. nr. 7438). HERESCU. p.din 1947 inspector în cadrul D. HERŞCOVICI.în 1949 era controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M. partea I-a. nr.1949. p. HERŞCOVICI. p. 282 din 5 dec.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. nr.S. 1947. 579. 646). p. dosar H/61 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). nr. membru de partid din martie 1945. partea I-a. 1948. nr. 316). nr. 1947. 16 din 20 ian. al P. nr. HEROVICI. 8599). nr.R.Of.Of. 1654-5). 256 din 5 nov. 9857. p. 1949. partea I-a.E. 568. M. 1906) – originar din Galaţi. nr. 581.R.C.Of.S. nr. nr. p.N.C. partea I-a. partea I-a. p.Of. 8072).vol. David .G. p. HERMAN. 204 din 5 sept. 573. partea I-a. HERMELIN. în acelaşi an numit membru al comisiei interimare a Uniunii Colegiilor de Avocaţi din R. partea I-a. 577. 256 din 5 nov. 575. dosar nr. pp. 15 febr. M.C.. 126 din 6 iunie 1947. partea I-a. HERŞCOVICI.Of. nr. 658). controlor (1945-1948).R. 209 din 9 sept. M. partea a 2-a. p. (M. 219 din 23 sept. HERŞCOVICI.Of. III-a.Of.G. Frucht . cu dosar la secţia Economică a C. Solomon – controlor (1946-1947).după război membru în conducerea Oficiului Industrial al Bumbacului. 570. nr.în 1948 era controlor în cadrul D. nr.D.. 25/1954).Of. partea I-a. p. decorat în 1964 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. Leon Silviu . 4534. 1949. HER. 225. p. ulterior inspector în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M.” cls. fond 495 (“România”). apoi inspector la D. u. 154 din 7 iulie 1948. 9856. Wolf Gherşin (n.C. decorat în 1971 cu ordinul “Steaua R. ff. Wolf – fost ilegalist şi deţinut corecţional în timpul războiului pentru activităţi 569. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. HERŞCOVICI. Şerban . nr. p.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. Ghizela . pentru câteva luni în 1948 detaşat în teritoriu. nr. 116 din 21 mai 1948.Of. 6683). 4497).E. G.C.C. 574. partea I-a. partea I-a. 582. p. p. C.

E. (M. 158 din 12 iulie 1948. ulterior funcţionar al Băncii de Stat a R. ulterior expert în cadrul Consiliului Legislativ. Raul – după august 1944 şeful Direcţiei Presei şi Informaţiilor din cadrul Ministerului Afacerilor Străine (Onişor 2009: 241. 158 din 12 iulie 1948.Of. 5784). a M. 1909) – jurist. HERTZOG. lector la Universitatea Babeş Bolyai (1947-1950).F. HILLARD. după război activist de partid. 298. 662). partea I-a. (inclus în Kuller 2008a: 443) (v. 590. decorat cu ordinul “Muncii” clasa a III-a prin Decretul nr.Of.G. Planificării.Of.C. 586. HIRSCH. 1654-5) HIRSCH.R.C. nr. 1949. 595. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.u. M.Of. p. S.J. 16 din 20 ian.Of.din 1947 controlor economic în cadrul D. secretar adjunct al Comitetului Judeţean Cluj al P. Leonard (fiul lui Moritz).Of. Justiţia Nouă şi Revista română de drept şi coautor al lucrărilor Procesul civil în R. nr.C. în anii ’60-’70.I. Gustav – din 1945 inginer consilier la D. pp.B. nr.Of. 1948.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. nr. M. până la moarte.R.).. 24 din 30 ian. poet şi scriitor. 15 din 19 ian. partea I-a. Marcel .I. partea I-a. pp. 24 din 30 ian. Notariatul de Stat (1964) şi Tratat teoretic şi practic de procedură a executării silite (1966) (inclus în Kuller 2008a: 443 şi Benjamin & Stanciu 1997: 428). 6781). M. 10 din 13 ian. 1963./R.G. Dobrincu şi Goşu 2009: 632 ş.R. în anii ’50 procuror militar la Tribunalul Regiunii a II-a Militară (în 1959 preşedintele completului de judecată a pastorului Richard Wurmbrand) (Berindei. a M. a M. până în ianuarie 1948. 1189).. 1949.G. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. ilegalist (membru de partid in 1933). nr. partea I-a. 593. 591. p. HEVES. Paul – în ian. controlor în cadrul D. partea I-a.C.C.M./P. partea I-a. 173 din 31 iulie 1947. p. partea I-a.C.VIII. a M. 5784. partea I-a. Dan . Moritz – din februarie 1949 contabil la Direcţia Centrală Industrială a Ceramicei şi Materialelor de Construcţie din Ministerul Industriei (M. 7 de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri. nr. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. C. 173 din 31 iulie 1947. HIRSCH.R. p.P. 251. HILSENRAD.P. 34 din 10 febr.1903 Sighetu Marmatiei – 26. în acelaşi an promovat inspector (M. partea I-a. respectiv cadru didactic (din 1956 lector cumul) la catedra de organizare şi planificare din cadrul I. 5784. partea I-a. 9855).” cls. 588. 276 din 28 nov. nr. 589. HERVIAN. 222 din 29 sept. Arno . 592.VIII. p. Popescu 2009).în anii ’50-‘60 funcţionar al Comisiei. 7491. HILF.Of. partea I-a. 1948.Of. nr. p. decorat prin Decretul nr.Of. 52 din 4 martie 1945. Moriţ – activist la Comitetul Central al U.P. V-a.Of. 1947. consilier juridic şef în cadrul Ministerului Justiţiei în anii ’50-’60. partea I-a.E. 738.I.G. 6781).R. M. HERŢOVICI.583.P. nr. Alexandru . 1946.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M.C. 1947 angajat contabil îm centrala Ministerului Artelor. 1947.G. (1957). p. 596. 587. p.Of. şi Andreescu. HINŢESCU. nr. 158 din 12 iulie 1948. Lazăr . 10533). M. HIRSCH. p. Arthur (n.C. Ferenc (Francisc) (4. Emil – locotenent-colonel. p. Mendel .Of.1973 Constanţa) – evreu maghiarofon.G. 737. nr. p. HIRSCH. 793 din 31 dec. 8460). 1949.Of.Of. 642) HIRSCH. HERTSTEIN.după război. partea I-a. partea I-a. nr.R. p. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 585.după război controlor în cadrul D. p. 190 din 19 august 1947. Stefan .E. 597.S. 76 .E. M.S. ulterior Comitetului de Stat al 584. 598. nr. (M. Nastasă şi Varga 2003b: 665. partea I-a.C. partea I-a. 256 din 5 nov. deportat de autorităţile maghiare la Kistárcsa (1944-1945). Hîncu 2009).I. I. p. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M.după război inspector general adjunct în cadrul D. HINTZ. 1947.R. nr. 594.R. autor al unor articole în revis tele Legalitatea populară.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. nr.Of. nr.

respectiv în Birmania (ian.u. 1949 era referent în centrala Ministerului Învăţământului Public. nr. 1949.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.până la 1 octombrie 1947 inspector general adjunct în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. nr. 535. demis la 1 ian.Of. 604. 658). dosare anexe. p. Leon .. HIŢIG. 264 din 14 nov. la Beiuş. 9/1948: 6). HIRSCH. 1947. 1947. 8660). Kuller 2008a: 443. 12912. 35 din 11 febr.Of. nr. nr. HOLCZER. Aurel . 1949. partea I-a. 601.din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor din cadrul Ministerului Industriei (M. 10092). p. 131 din 8 iunie 1948. partea I-a. 1946. 16 din 20 ian.S. Cajal & Kuller 2004.I. 122 din 28 mai 1948. în 19 iunie 1920. nr.R.599. HIRSCH. (partea I B) nr.Of.. C. 26 din 1 febr. 644). nr. 609. nr. 1948.Of. Buzatu şi Cîrstea 2010:335 ş. p. in dec. p. p. 1213).numit membru al Consiliului (naţional) Superior al Tuberculozei de ministrul Sănătăţii în mai 1948 (v.deputat supleant de Arad. ulterior în cadrul Ministerului Informaţiilor (1944-1946-1947-?)). Eduard .B. 1946. nr. comunistă şi tentativă de trecere în UR. Ladislau .Of.în ian.Of. la Direcţia Studii (M.după război referentă în administraţia centrală a C. p. B. 15 din 19 ian. partea I-a. secţia economică. 602. fd.A. Nicolae (n. 1949. nr. Iancu (1905 Piatra Neamţ – 1979) – în 1948 numit administrator al societăţii de petrol naţionalizate “Steaua Română”. din 1945 funcţionar în centrala Ministerului Informaţiilor. 608.Of. 1949 secretar general al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri (în guvernele Petru Groza. 5646. Ludovic – ilegalist. partea I-a. v. 289 din 13 dec. 12877). 151 din 5 iulie 1947. 62/1955 (nr. al P.C. Grigore . HODOŞ.Of. 1948 (M. 364 din 2 mai 1945). 256 din 5 nov. Debora . partea I-a.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. 605. p. M. nr. M. HOLZER. Marcel .I. în subordinea Comisiei Aliate de Control (Decretul Lege nr.. respectiv la Serviciul Control al Ministerului Industriilor.R. p. p. 1947 a ministrului Justiţiei (v. 58 din 9 martie 1942.Of. M. partea I-a. nr.N. 1719). şi Solomovici 2003: 191-2).Of. Ervin .Of. HOMOLKA. HORAŢIU. din partea Uniunii Populare Maghiare (19461948) (M. nr. 662).S.Of. partea I-a. partea I-a. HOFER. ulterior promovat inspector (M. partea I-a. HONIGSBERG. 9856).S. nr. partea I-a.Of. 220 din 24 sept. apoi secretar general şi ministru adjunct al Ministerului Industriei Petrolului şi Industriei Cărbunelui (ulterior al Industriei Petrolului şi Industriei Chimice) (1951-1961). p. 16 din 20 ian. 19 din 23 ian. 610. partea I-a. nr. 77 . 611. Iosif . p. p. M. 1947.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Industriei Siderurgice (M.C. partea I-a.). 612. 607. p. M. respectiv 1964). 256 din 5 nov.Of.C. partea I-a.R. 606. partea I-a. 87). p. 748). 4698). p. care îl şi menţionează ca evreu într-un dialog cu Emil Bodnăraş. căruia în 1941 i se fixa domiciliu obligatoriu pentru propagandă 600.Of. ca translator la Direcţia radio (M. nr. 603. p. HOLINGER. responsabil şi pentru Afghanistan şi Ceylon (19611963. 290 din 14 dec. partea I-a. M. 4968). inv. 1947. Aron – din 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului. nr. HOCHMAN. ambasador în India. 5966).E. HOLDICH. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. Simion . 1947. HORNSTEIN. din febr. p.Of. 89244 din 20 sept. nr.. partea I-a. 1946 însărcinat cu conducerea Direcţiei Radio. HOLBAN. 9856.Of. Bihor)112 – din mai 1945 membru al comisiei mixte de cenzură a presei sub coordonarea ministrului Propagandei Naţionale.I. 164 din 19 iulie 1948. 112 Schimbare a numelui în baza deciziei nr. 1949.în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. – mai 1964) (A. în iulie 1947 numit director la Economatul ministerului.

G. detaşat practic imediat ca şef de birou la Legaţia României de la Bruxelles.Of.R. 803 din 21 dec.până în febr.I. eliberat în 1943. HORODNICEANU.P. 617.R. nr.E. Iosif . partea I-a. decorat prin decretul nr. Clara – din ianuarie 1948 referentă în centrala M.E. 32 din 8 febr.Of.P.R. 225 din 3 oct. 1123).Of.Of. (A. al P. nr. 626. p. 8614). fd.B. 1949.Of. Pangrate . p.F.. Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 1945. (M. 122 din 31 mai 1947. M. partea I-a. D. partea I-a.C. 11362). administrator de supraveghere la “Fier şi Tub” din Bucureşti (M. a C. 1949. nr. p.Of. 1949.Of. 621. 52 din 4 martie 1945.N. FEUERŞTEIN) –ilegalist din “vechea gardă”. în 1947 director adjunct al Direcţiei Întreţinere din cadrul D.din 1947 controlor în cadrul D. 624. instructor la şcoala de partid (A. 1947.E.. HÖNIG.P. p.Of. 628. partea I-a. partea I-a. 364 din 2 mai 1945 (A. 1654-5). 20 din 23 ian. nr. din 1947 funcţionar în M. p. 618. partea I-a. 16 din 20 ian.N. v. nr.R. 71 din 27 martie 1945.B. Marcu (n.R. 1123). HORVATH. nr.în 1949 era şefă de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale 615. p. iar apoi detaşată ca dactilografă şefă în cadrul Ambasadei R. Dina .S.I. Cancelaria. Alice . 78 .C. Florin – până în februarie 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.A. Cancelaria. condamnat la 3 ani închisoare în 1940.A. . p. fond C. Erica . 2300) HUCK.G. fond C. partea I-a. p. 44). HUBERT. Marcu . şi membru al organizaţiei de partid din cadrul ministerului (1947-1950). 1654-5).G. Alfred – din iulie 1947 secretar de cancelarie la M.G.I. p.C. nr. 5663). 625. 477). Mihail – în martie 1945 delegat director la Arhivele Generale ale Ministerului Afacerilor Strîine (M. dosar 51/1952.. Alfred – după război consilier în cadrul D. p. nr.R.C. 1946.B.a. pp. 614.613. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. p. 299 din 29 dec. Corobca 2008: 15.C.R. HUBERT. din Ministerul Comunicaţiilor (M. nr. nr. dosar 51/1952.F.A. I. 1947. p. 663). partea I-a. n. (M.I. Zor . nr. din 1949. Adam (n. HUDESCU.-C. HOROVITZ. 52 din 4 martie 1945. nr. HORODNICEANU. 622. 623. iar în paralel.Of.G. 3374). şi Levy 2002: 206. 10092). 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. partea I-a.P. nr. p. 620..R. partea I-a. 1948.C. HOROVITZ. IACOB.Of. nr..Of. Solomovici 2004: 582).Of. Teodor (ortografiat ocazional şi Theodor. dos.N. din Ministerul Comunicaţiilor (M.Of. 619. HORODNICEANU. f. H. pp. 616. 2723. al P. 87 din 13 apr.C.A.F. C.F. 32 din 8 febr. 1949 şefă de secţie la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. Tismăneanu 2005: 97. 1964 cu Medalia Muncii. partea I-a.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. Ministerul Propagandei Naţionale.C.A. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. HORODNICEANU. partea I-a. C. HORNSTEIN. respectiv Huc) – funcţionar la Direcţia Cabinet ministru în centrala M.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. a M. 3913). nr. partea I-a. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.Of. nr. şi membru al organizaţiei de partid din cadrul ministerului.E. 111 din 17 mai 1947.E.. HORODNICEANU. p. 627. 1027. HOROVITZ.C. a III-a.6). 152 din 7 iulie 1947.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 76 din 31 martie 1948.Of. 4369. partea I-a. la Moscova (M.I. M. partea I-a. apoi transferat şi încadrat cu grad de asistent la catedra de marxism -leninism a I.membru al Comisiei mixte de Cenzură din cadrul Ministerului Propagandei Naţionale instituite prin Decretul-Lege nr. – în 1948 era şeful adjunct al Direcţiei Instalaţii din centrala Ministerului Lucrărilor Publice (M. HOROVITZ) – în 1945 numit de C. 264 din 14 nov.

N. 113 V. Şandor JAKAB. Maramureş)113 – evreu maghiarofon. Alexandru (n. IAGER.C.M. p.. 266 din 17 nov. inv. fond C. după alte surse Jenö. 640. secretarul organizaţiei comuniste din Ardealul de Nord (1941-1944). Ernö. 1947. Sandu . condamnat la 20 ani închisoare. Ştefan – în 1949 instructor în cadrul sectorului Propagandă din cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C.R. 637. IANCEVICI. nr. apoi prim-secretar al Comitetului Regonal P.1979) . IACOBOVICI. partea I-a.S.%20Ia(e)nici%20-%20Ikrich/Iacob%20Alexandru%20F/index.. 639.1906. între 1934 şi 1936). ff. după război secretar al Consiliului de experţi ai Sindicatului din oraşul Cluj. 111 din 17 mai 1947.Of. membru de partid din 1930 (în atenţia Siguranţei în 1941).1913. ministru adjunct de Finanţe şi director general adjunct al Administraţiei Livrărilor din minister între 1948 şi 1952 (secundul lui Vasile Luca). nr. al P. nr. al P.C. arestat în 1952 (aidoma soţiei Magdalena (n. nr. căsătorit cu Bella (n. nr.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/I/I%2001. Cluj (1944-1947). p.S.VI. 51/1949. a fost socrul scriitorului româno-francez Alain (n. Adrian . Odorhei. 636.Of. pentru un timp membru al C.I. 157 din 4 mai 1971) şi în 1978 cu ordinul “23 August” cls I.C. B. Eugen (n.din 1948 inspector în centrala Ministerului Industriei (M.A. Asuajul de Sus.R.A. decorat în 1964 cu ordinul “Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orînduirii sociale şi de stat” clasa a II-a.R.Of.IX.” clasa a III-a. Leopold – la sfârşitul anilor ’40 inspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M.. emigrat în Suedia în 1980. (A.Of. Herşcovici) Paruit. p. partea I-a. care a încercat să se sinucidă în timpul detenţiei).Of. p. apoi directorul general al Comitetului de Stat pentru Construcţii. 34 din 10 febr. 6292). fond 495 (“România”). 115-6 şi 118-21). Mihail – în 1947 şef de secţie la Direcţia Silozuri a Ministerului Lucrărilor Publice (M.M.). 7 din 23. 634. dosar nr. 638. 632. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 633.” Bucureşti. partea I-a. B. IACOBEANU. 32 din 8 febr.629.C. Orhei – 17.din februarie 1949 şef de birou tehnic la Direcţia Centrală de Aprovizionare şi Repartiţie din Ministerul Industriei (M. din 1948 inspector în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. fiul medicului de Securitate Herşcovici. 1134).III-a. graţiat. zis “Sanyi”. eliberat (din penitenciarul Aiud) şi reabilitat în 1964.C.R. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a.I. partea I-a. 3909). partea I-a. reangajat consilier la Camera de Comerţ a R. Arhitectură şi Sistematizare (C.C. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. 2107). 3707. 630. dosar nr. 95 din 22 aprilie 1948.F. fost ilegalist (chiar prim-secretar al P.125. IACOB. al P.Of. nr. 635. IACOB. partea I-a.1902 – 8. 175 din 31 iulie 1948.XII.Of. IACOB. 1949.R.Of. iar apoi. F. p. IACOB. Herman . după război director general în Ministerul Construcţiilor (până în 1952). fiul lui Francisc şi Rozalia) (n.17.originar din Ciudaciu Mare. 631. 1190). fişa matricolă penală la m http://86.I. nr. 1949. III-a în 1971 (Decret nr. partea I-a. 1949. secţia Propagandă şi Agitaţie.S. partea I-a. nr. IACOBOVICI. Rabinsohn). IAMPOLSCHI. partea I-a.P. 1949.C. 645). Farkas). ilegalist. 15 din 19 ian. p. 15 din 19 ian.C.. JAKOBOVICS) (10. p. 157 din 4 mai 1971.I.R. IACOBOVICI. IACOB. p.C.1978).până în februarie 1949 inspector în cadrul Direcţiei Arte Plastice a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. M. 225. prin Decretul nr. jud.1979 România) – de meserie zugrav. p. Magdalena .I. 10173).în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. sora Anei Pauker. 3908).Of.php. Gaston – în 1947 numit de ministrul Industriei şi Comerţului administrator de supraveghere la “S. Ruxandra . (Decret nr. 18. Andrei (26. 644). 79 . 111 din 17 mai 1947. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. nr.d.R.

R. 1267). 52 din 4 martie 1945.Of. O.C. 80 .782/945 de la Direcţia Judiciară a Ministerului Justiţiei. 1964. partea I-a. 649. IEŞANU. fiul lui David şi Paulina)) (24. executat la 18 februarie 1960 (Solomovici 2005 şi 2001II: 111. p.C. A. fd. al P. Paul (n.A. partea I-a. Paul LEIBOVICI. Ioanid [v. IANCU.F.Of. nr.II. M. partea I-a.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici%20executati/I/Ioanid%20Alexandru/index. 9763). apoi încadrat cu grad de asistent la catedra de marxism-leninism a Institutului Politehnic Bucureşti (1950-1952) (Andreescu.N.Of. 586. p. 1947.I. ulterior activist al partidului. IJACU. Dobrincu şi Goşu 2009: 2001)114.Of. dosar nr.Of. 4611). ulterior ofiţer activ cu diverse funcţii în cadrul M..C.R. fost medic voluntar în China împotriva forţelor japoneze (1939-1945.Ap.1923 Brăila .Of. fond 495 (“România”). IANOVICI.R. p.G.Of. pp. 646. partea I -a. 1654-5).641. nr.în martie 1945 reîncadrat la D.1990 Bucureşti) – ilegalist.. ulterior detaşată la ambasada R.R.IV.N. a M. nr. Nastasă şi Varga 2003b: 580. 1945. nr. 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. A. partea I-a.15. Inului şi 114 Pentru schimbarea numelui. 11). 123/1948. apoi în Myanmar/Birmania (19451948).V. (în 1949). dosar 5/1952). 41).-col medic. 2008. p. partea I-a. ca lt. IANCOVICI. 275 din 27 nov.R. Heinrich . David (1910 . 1949. C. 1949. 1940).R. Adalbert .P. 1947. 804 din 21 dec. Al.III. nr. 52 din 4 martie 1945. IZSAK) – consilier superior în M. IANCU.E. (INCOMKA. Zoltan IOSEPOVICI) (19. IOANIŢIU. 37 din 14 febr. alături de Bucur Clejan-Kranzdorf). Anitta – din ianuarie 1948 şefă de serviciu în centrala M. S. nr.E. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.din 1947 inspector în cadrul D. în anii ’50 (nr. 651.Of. nr.R (v. 1654-5). 253 din 1 nov.C. 10496.A. IANCOVICI. la momentul arestării şef de catedră la Academia Tehnică Militară din Bucureşti. partea I-a.C.I. p. fratele lt.C.-col. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. p.I. 654. p.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. p. repatriat. dosar de cadre la Secţia Relaţii Externe a C. Kuller 2008a: 443.N. 120 din 26 mai 1948. ulterior angajat la Editura Enciclopedică.F. 2010). dosar nr.Of.P.în martie 1945 reîncadrat în D. f.din februarie 1949 şef secţie în cadrul D.C. nr. 1947.C.G.E. Iancu . Gheorghe . M. în 1947 încadrat prin decret regal.I. 1948.G.S.III-a.P.III. 652. pentru merite antifasciste. 653. 32. respectiv publicarea solicitării în M. 225. 255 din 7 nov. p.17. colonel dr. vezi dosarul nr. Goma 2005: 4.până în febr. aflat în Palestina în 1943-1944 cu legături cu spionajul britanic.N. 642. secţia Organizatorică. 32 din 8 febr.php.1905 – 9. IOANID. 648. Berindei. nr. IOANID.a. partea I-a. 219 din 23 sept. p. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. de la Ankara (M.. Saul . Septimiu (n. I. 587. nr. 650. 5/1. C. IANKOLOVITS. inv. profesor universitar cu doctorat la Moscova. partea I-a.R. 9828.125. (Friedberg-Vălureanu 2004. nr.E. Zaharia (n. Moscu – în 1948 instructor al C.1971) – membru de partid din 1945. C.. nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern 644. 645. 5784). IEREMIA. f. pp. C. în Forţele Armate (M. Mendel . al U. al P. 19 din 23 ian. 536). (1947-1950).18. inv. Vezi şi fişa matricolă penală la http://86.M. Herman . a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 643. partea I-a.1960 Jilava) – inginer energetician. 8598.funcţionar în cadrul Ministerul Comerţului Exterior la începutul anilor ’60. la 28 iulie 1959. funcţionar superior la Oficiul Industrial al / Centrala Industrială a Bumbacului. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. partea I-a. infra]. IMBERG.Of. Silviu . IANCU.R.B.C. membru al grupului de evrei care a jefuit maşina Băncii de Stat a R. 647.Of. 158 din 12 iulie 1948. decorat în 1961 cu Medalia Muncii. 1123).P.din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. (M.

M. IOSEF. şi autor al unor articole la Unirea (’40-’50).funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.E. Paula .” clasa a V-a. a decedat în iulie 2006 (92 ani). 659. p. p. în ianuarie 1948 avansat inspector economic şi detaşat în teritoriu în judeţul Putna (M. 211 din 11 sept. Steinhardt 2005: 411115.Of.Of. 205 din 4 sept. 656. nr. p. publicat în 1964. 1949. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (1945-1948).Of. IRIMESCU. ISAK.a. după război director al Operei Naţionale din Bucureşti (cf. 7517. n. 527). 7353). Frieda . autor al lucrărilor procomuniste Filimon Sârbu: am murit pentru ca ţara mea să trăiască (1946). al P. 24 din 30 ian. 643) IROSCH. nr. nr. nr.XII. 1949. cu fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C. Dezvoltarea industrială a Republicii Populare Române. dosar J/45 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 664. 1964 cu Medalia Muncii ISAC. 5786). 657. Carola. nr. IOSIF.R. Susana . inv. 115 Steinhardt îşi aminteşte eronat prenumele nativ ca fiind Leopold (2005: 377). 1948. ca maior medic (r. iar în paralel profesor de ştiinţe sociale în Bucureşti.C.Of. 658.M. 660. p. pentru merite antifasciste. secretar general al Biroului C.A.S. Irina .n. apoi pensionat.D.R. nr. 803 din 21 dec. Cânepei.E. de pe lângă Consiliul de Miniştri până în anii ’70 şi autor ocazional la revista Probleme economice.VII. director de departament în centrala M. nr. 663. 16 din 20 ian. în anii (dosare anexe.P.E.din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Comerţului (M. al P. (1948-1952).C. 1949. IOSEPOVICI. 9763). partea I-a. Alice . fond 495 (“România”).). 189/1952. 640) ISCOVICI.) în Forţele Armat e (M. L. apoi însărcinat cu afaceri la Roma. în 1947 încadrat prin decret regal. 661. membru în Consiliul de îndrumare a Teatrului Poporului (1946-1948). (dosare anexe.Of.C. nr. 81 . dosar nr.a. fost voluntar în războiul civil din Spania. la începutul anilor ’70 întors în centrala M. prozator. 77/1952.în 1949 era referentă în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. al C. Paul (originar din Drăgăşani (!)) . 1947. respectiv ambasador (promovat ministru plenipotenţiar) la alte reprezentanţe diplomatice ale României. apoi director în centrala Ministerului Industriei şi Comeţului.C.1982) – ilegalist (membru departid din 1938) şi kominternist (INCOMKA. de profesie medic. 253 din 1 nov. inv.Of. a M. M. director general adjunct la Societatea Română de Radiodifuziune (1945-1946). pe postul de director adjunct al Direcţiei de Informaţii (de presă. IOSUV. soţia sa. inv. 15 din 19 ian. ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat. p.R.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 77/1952. Petre (n.Of. 663).G.C. nr. nr.C.R.A.1907 – 26. în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a. inv 69).C.membru al Forumului Democrat Patriotic după război. nr.I. partea I-a. Leon BRAUCHFELD) (25.655. nr.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. u. (dosare anexe u.Of. 15 din 19 ian. 225. Kuller 2010: 190 şi Solomovici 2003: 88). 1948.după război controlor în cadrul D.C. 517. 249/1952 şi nr. funcţionar la D. fişă de cadre la secţia Economică a C. partea I-a. partea I-a.S. IRESCU. iar în 1978 (consecutiv pensionării) cu ordinul “Steaua R. p. p.S. 662. 738. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. Carol – la sfârşitul anilor ‘40 director adjunct al Direcţiei Timbru şi Cifră de Afaceri a Ministerului Finanţelor (M.C. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. nr. David . p.. partea I-a. (dosar 46/1955. Cifrul (1948). partea I-a. Marcus – în anii ’50-’60 funcţionar la Direcţia Centrală de Statistică de pe lângă Consiliul de Miniştri (Trebici 2011). co-autor al studiului D. al P. cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C.E.P. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. 25/1954). partea Ia.. etc. director al Direcţiei Literare în cadrul Ministerului Artelor (1946-1948).R. nr.R. partea I-a. 158 din 12 iulie 1948. 1715).” clasa a II-a. al P. 1948. cadru didactic şi director al Şcolii de Literatură “Mihai Eminescu” din Bucureşti (1952-1956).M. Într-o noapte la Madrid (1955).R.

A. p. într-o perioadă şeful serviciului producţie la Trustul de Construcţii Hidroenergetice. KAISERMAN. 15 din 19 ian.C..I. infra]. din anii ’50 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.C. 52 din 4 martie 1945. nr. 671.G.U. partea I-a. medic.Of.I. 24 din 30 ian.C. KAHAN.G.Of.. 1947. 1947. al P. 4384.originară din Bârlad. funcţionar timp de decenii în cadrul Ministerului Energiei Electrice.după război în cadrul Direcţiei Generale Ape din Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice. 190 din 18 aug. 7950). pp. Sigfried .C. 1654-5) 666.Of. Raul . 1949. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. p. 154 din 7 iulie 1948. Ernest .G. soţia lui Ion Ianoşi [v. a M. partea I-a. JEZOVITZ. 662).G. 1948. JUSTER. p.I. 670.I.Of. nr. partea I-a. 16 din 20 ian. 803 din 21 dec. nr. 1949. 645). p.Of. nr. KALLAI. nr. partea I-a. M.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. partea I-a.R. nr. 1948. 16 din 20 ian.F.Of. JACOBSOHN.Of.Of. Sandu .. IZSAK. p. a M.Of. partea I-a.E.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 8971).C. Teohari Georgescu. 159 din 13 iulie 1948. p. nr.Of. 6753).G. IŢICOVICI. Miron Cnstantinescu. tatăl Janinei. KAFFE.Of. 674. Laszlo) (n.C. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M.C. p. nr. 662).Of. nr. KAMIL. decorat cu Ordinul Muncii clasa a III-a (Decretul Consiliului de Stat al R. Felix . 1952).în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.Of.C. KAHANE.R. 738).I. 677. 1949. 25 mai 1911) .E. p.G. nr. 191 din 20 august 1947. 668.C.Of. 972 din 8 dec. 52 din 4 martie 1945. 682. JUSTER. M.E.R. p. Mendel . Hârtie şi Arte Grafice a Ministerului Industriei (M.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. Emeric . 3002). 1964 cu Medalia Muncii. partea I-a. (M. nr.Of. 219 din 23 sept. KAHANE.din 1948 şefă adjunctă de birou la D. nr. a M.C. Soly (1931-1999) – inginer. 676. 1949. JAK. Iancu . de Celuloză. 112 din 17 mai 1948. 76 din 30 martie 1946. p. pp. 1654-5) KAMENITZER. partea I-a. 5830). partea I-a. a M. 1947. 678. Emil – după război funcţionar la Direcţia Taxe de Consumaţii a Ministerului Finanţelor (M. nr.I. Gustav – în 1948 era şef de serviciu administrativ în centrala Ministerului Comerţului (M.P.R. 200 din 1 sept.în martie 1945 reîncadrat ca şef adjunct de secţie în D. 667.E. 680. nr. 673.după război controlor în cadrul D. p. 679. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. a M. p. în ianuarie 1948 avansat inspector economic şi transferat în centrala Ministerului Industriilor (M. Jean . decorat în 1952 cu ordinul Muncii clasa a III-a (Decret nr. Dorina .din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M.membru de partid din 1930 (dosar J/98 Colecţia 669. ISRAILITEANU. 521 din 24 dec.M. p. 675. partea I-a. responsabil medical de nomenclaturiştii Ana Pauker. 1966). partea I-a.665. de formaţie farmacistă.E. partea I-a. Oscar . membru al Sectorului Medical al C.C. Pintilie Bodnarenco şi Gheorghe Apostol. partea I-a. p. KAHANE. “ilegalişti decedaţi”). 672. p. 8598).în 1947 era controlor în cadrul D. nr. 5687). 737.S. nr. Elena . 229 din 4 oct. Leon – ilegalist. nr.din 1947 inspector general adjunct în cadrul D. A. 1948.Of.din 1947 controlor în cadrul D. (M.după război controlor în cadrul D. partea I-a.Of. nr. partea I-a. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. nr. 681.C. partea I-a. (M. 16 din 20 ian. 24 din 30 ian. 661) 82 . Dasia . C. partea I-a. ISZAK. Vasile (n. 7537).

191 din 20 august 1947. a M. 695. (M..E. nr.Of. p. nr. Inului şi Cânepei. ulterior transferat la Serviciul Control al Ministerului Industriei (M. p. nr. KATZ. KANNER. 804 din 21 dec. 169 din 28 iulie 1945. p.din 1947 controlor în cadrul D. 1947. Marcel . partea I-a. Jean – după război. 1947. partea I-a. în iulie 1945 numită membru al Consiliului de Avocaţi al Ministerului Justiţiei (M. pp. KAPLAN. nr. KELL. 127 din 3 iunie 1948.procuroare. M. 45 din 24 febr. 10533). 16 din 20 ian. a M.I.C. 83 .Of. M. 495 (“România”). Leib . 225.Of.1904 – 31.R. KATZ. M. p. 655). nr. 1964. 1949. nr. 697. (M. nr. KELLNER. p. 59. KELLER. 619).G. 1964 cu Medalia Muncii. Mauriciu .A.1981) . decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. în sept. 804 din 21 dec. 1626). 190 din 19 august 1947. B. 692. partea I-a.I. Max – din ianuarie 1949 şeful Serviciului Bunuri la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 204 din 5 sept.C.Of. nr. 641).din 1947 controlor în cadrul D. Bella (7.E. KAUFMAN.S. partea I-a. 1947. p. 10558).G. 775.E. Ern(e)st-Samuel .E. partea I-a. nr. (M. p.P.683. Iţic) – ilegalist.P. nr. nr. 688.E. 30 din 5 febr.Of. M. 289 din 13 dec. 28 din 3 febr. până în ianuarie 1948. nr. 1949. nr.Of. în 1947 în contenciosul M. 1948. partea I-a. p. partea a 2-a. condamnat la 10 ani şi 6 luni închisoare corecţională pentru activitate comunistă. KEISS. p. partea I-a. 1949. 1964. nr. partea I-a.C.Of. 1944 – 1949 . iar din iunie 1948 membru al Contenciosului Ministerului Comunicaţiilor (M.C.Of.Of.Of. etc.Of. Mella . 7491). al P. KATZ. 698.Of.din 1949 şefă de birou în centrala Ministerului Comerţului Exterior (M. 1942 înregistrat de Direcţia Generală a Penitenciarelor între deţinuţii evrei din penitenciarul Caransebeş.I. membru de partid din 1944. a M. partea I-a.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. pedeapsa expirând la 22 decembrie 1943 (A.C. 1065. 696. Victor . 686. 7817). inv.C. 804 din 21 dec. 276 din 28 nov. 1947. a M. 689. A. 4847). 6473).I. 1948 controloare în cadrul D. 1948. 297-8). partea I-a.Of. a M. p.în 1947 era inspector general adjunct în cadrul D. 14 din 18 ian. p. (M. Ilie (n. Marcel . (M. dosar nr. partea I-a. 803 din 21 dec. p. 1. M. numit şi reconfirmat succesiv ca membru al Consiliului General al Asigurărilor Sociale de Stat (dec. 694.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D.R.Of. 126 din 6 iunie 1947.P. p.G.C. M.C. nr. Matilda .1917) – medic. nr. 690.C. KAPPEL. 737. ff. controlor în cadrul D. nr. p. partea I-a.C. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.N. Silvia Ecaterina – din febr. p. KAUFMAN. 1949. nr.I. 685. p. partea I-a. 4534. nr.Of. ulterior funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.R.I. partea I-a. partea I-a. KAPPEL.?). 277 din 29 nov. după război membru de partid. 1964. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.G. 693. nr. nr. partea I-a. 7537).funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.G. fond 684. nr. 691. 6781). partea I-a.II.I.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 1949. KATZ. 8073). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr.Of.XI. p.după război funcţionar înalt la Oficiul Industrial al Bumbacului. 1035).C. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 173 din 31 iulie 1947.S.R.G.Of. KAUFMAN. p. 9857. KATZ. partea I-a. membru de partid după război. în anii ’50 şeful sectorului special al C. a M. 687. 282 din 5 dec.C.R.vol. 1439). 256 din 5 nov.I. Mihai .Of. S.C. apoi al Ministerului Sănătăţii (M. Paul .C. compus din medici curanţi ai membrilor înalţi ai partidului (dosar K/24 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 24 din 30 ian. Cornel (n.C. 1944.E..P. (M.Of.C. 15 din 19 ian. apoi în Centrala Industrială omoloagă a Ministerului Industriei (M. 1947.

ilegalist.Of. INCOMKA. partea I-a. în 1941 pe lista comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă. nr. 52 din 4 martie 1945. membru de partid din 1923 (dosar K/52 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).Of. p. 65 din 19 martie 1947. Ianoş Mozes KESSLER) (25. 1947.F.E. partea I-a.A. KIRSCHEN.E. Bihor) – deputat M. 222 din 29 sept. apoi încadrat în contenciosul Ministerului Afacerilor Interne (1947-1948).. după război avocat public în judeţul Braşov.” din nr. în octombrie 1945 însărcinat inspector general administrativ al judeţului Suceava. 705. în mai 1945 transferată în aceeaşi funcţie la Ministerul Propagandei (M. partea I-a.I.D. în 1945 numit de către ministrul Muncii membru al Consiliului Superior al Corpului de Contabili Autorizaţi şi Experţi Contabili (M.1909 Diosig.IV. 701.N. 1946. 33 din 10 febr. în anii ’50-’70 consilier juridic în centrala aceluiaşi minister şi autor la revista Justiţia nouă (ulterior Revista română de drept). Ionel (n.Of. din 1948 membru al Contenciosului Ministerului Finanţelor (M. Focşani) – avocat. 107 din 15 mai 1945. 707.254 din 30 oct. de Bihor din partea P.R.G.43.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. (1946-1948) (M. în articolul “Răspunderea materială a gestionarilor..1980) – ilegalist. 109. în iunie 1948 numit membru al Contenciosului Ministerului Justiţiei (M. 157 din 4 mai 1971). nr. C. nr. 1946 în M.Of. pp. KIRMAYER. Iulius . al P. 3/1960 de pildă.Of. o lună mai târziu transferat ca inspector general administrativ în centrala M.Of. 4848). 1948. 2103).C. p.Of. 256 din 4 nov.M. p. Marcel – ilegalist. ? – participant la şedinţa din 13 iunie 1952 a plenarei organizaţiei de partid din M.699. p. 3870). partea I-a. Iulius (n.F. nr. C. secţia Cancelarie.BH.G. 160 din 14 iulie 1948. p. 703.R. nr. [ea fiind] condiţia dezvoltării democraţiei socialiste şi a naşterii noilor relaţii sociale” şi că “întărirea şi dezvoltarea proprietăţii socialiste înseamnă întărirea puterii oamenilor muncii şi grăbirea lichidării oricărei exploatări”. partea I-a.Of. pp.1903 – 25. M. KESSLER. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.C. 24 din 30 ian. partea I-a. 708. f.I. partea I-a. nr. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M .. KIVOVICI. KERNER. 706. nr. nr. KIRMAIER. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. partea I-a.Of. 225. emigrat în Israel (?) (inclus în C.Of. fond 495 (“România”). în cadrul căreia cerceta posibilele “devieri” “de dreapta” (A. 956.S. în care. fond Comitetul judeţean Bihor al P.G. Ştefan (n. dosar nr 51/1952). ) (n.E. 127 din 3 iunie 1948. 737). 116 116 V. Sergiu . enunţa că “proprietatea socialistă stă la temelia regimului nostru democrat popular. nr. ulterior consilier la Secretariatul General al Consiliului de Miniştri. a M.Of. 3908).R. partea I-a.. p. nr. dosar nr.R. Aladar . p. p. Tauba – după august 1944 angajată ca translatoare interpretă-şefă în centrala Ministerului Finanţelor. 26 din 1 febr. incinerat. nr. 29. 110 din 16 mai 1947. 52 din 4 martie 1945.VI.J. 4848).C. 5849. KENDLER. p. 127 din 3 iunie 1948. 702. 749). apud Ţârău 2002: 180).după război controlor în cadrul D.P.N.Of.-D. p. fiul lui Herman şi Sofia) (n.C. M.N.Of. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Ofiţer (M. decizia nr. KIMELL. 2038). 1654-5). partea I-a.VI. Ileana – deputată supleantă de Cluj..S. partea I-a. Cajal & Kuller 2004).C.I. C. nr. 704. KENDI. KESLER. KERY. 1654-5) KESLER. nr. pe lista U.în martie 1945 reîncadrat ca inginer consilier la D. 1945. p. partea I-a. Galaţi) – de formaţie zugrav. KOHN 700.C. inv. dosar nr. partea I-a. 1946.. fd.A. 8460). Ionaş (n. / Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (A./Kuller 2008a: 445. 709. 11646.I. (M. 242/1948. după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M.A. 84 . iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. 1904.E. decorat în 1964..

G. 643). în ultimii ani ai carierei procuror la Parchetul de 85 .R. nr.R. nr. KLEIN.G. 1948. Odon – activist la Comitetul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor. KLEIN. după naţionalizare. KLEPER. KLEIN. partea I-a. Alexandru . autor al unor multiple studii elogioase la adresa marxismului (pentru autobiografia sa înaintată partidului. 1033).G.I. KLEINER.C. KLEIN. 725. nr. partea I-a. avocat la Baroul Cluj. p.E.).Of. 15 din 19 ian. nr. p. partea I-a. până în febr. 1948. M. Dobrincu şi Goşu 2009: 110).Of.din 1947 inspector în cadrul D. 205 din 4 sept. 1947.Of. 721.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. din 1945 şeful comitetului judeţean Cluj al P. pp.Of. p. 662). 718.Of. autor de articole propagandistice în publicaţiile Lupta de clasă şi Osztályharc. LEOPOLD .G. Haşi . p. M. nr. 8007). . KLAIN. 1947. din 1936 membru al secretariatului teritorial Ardeal al P. partea I-a.Of. p. 722.d. pp.Of. a M. 723. KOFFLER.C. 190 din 17 august 1946. M. Herman . a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M.I.VI. Mese . (v.. apoi la U. KLAIRMAN. C. Eugen – după război iniţial funcţionar în cntrala Confederaţiei Generale a Muncii. şi Berindei. p. între 1940 şi 1941 conducătorul secretariatului regional al Partidului Comunist Maghiar din Ardealul de Nord.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.Of.C. 7151) KLEIN. 1947. nr. p. 8937). 16 din 20 ian. 183 din 14 aug.B. 726. 1948. Riza – după război consilier de presă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. partea I-a.1972.C. Dâmboviţa Bucureşti (M. nr. 16 din 20 ian. a IIIa (v. Oscar .Of. 662).E. 204 din 5 sept.B. 717. decorat prin Decretul nr. Nastasă şi Varga 2003a: 113-120). p. KLEIN. nr.E. 724. partea I-a. 1949. 1949. a III-a. partea I-a.Of. 712. 7951).I. partea I-a.F. 715.din 1947 controlor în cadrul D. p.C. p. nr. partea I-a. partea I-a. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M.Of. partea I-a. între 1941 şi 1945 deportat în mai multe lagăre de muncă forţată pentru activităţi comuniste.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. (M. 1948. 7589). KLEIN. în 1948 membru în activul central şi în Biroul Secţiei Administrative Centrale a C. partea I-a. la Direcţia Bunuri (M.C. nr. nr. 1945. 37 din 14 febr.R. a M. nr. I.din februarie 1948 controlor în cadrul D. 1654-5). Beno – din 1945 şef de birou tehnic la D. 126 din 6 iunie 1947. Symondi – evreu maghiarofon. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls.C. este numit de ministrul Industriei contabil-şef al fabricii de in şi cânepă “Trainica” din Brăneşti. când demisionează (M.Of. partea I-a.Of. vezi Andreescu. KOHN.C.Of.Of. şi Kuller 2008a: 226). 8072). Moru – în 1948 angajat în centrala Ministerului de Finanţe. 52 din 4 martie 1945. funcţionar în cadrul Oficiului Industrial al Lemnului. posibilă identitate cu omonimul care în 1948. partea I-a. Iosef – în 1947 funcţionar în centrala Ministerului Muncii. Cluj) – ilegalist (iniţial în reţeaua “Ajutorul Roşu”. 213 din 14 sept. p. profesor universitar de economie politică la Universitatea “Bolyai” (din 1946 până la unificarea din 1959).Of.C. 719. nr. apoi 714. al. 5966) 713. a M.710.T. Hillel (26. partea I-a. 1263. 31 din 7 febr. 1949.C. 716. Ladislau . 1949. p. (M. KOHN. nr. 711. U. 1948.1891 . KLAR. (M.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 720. p. socrul lui Gheorghe Adorian. KOLISCHER. 4534. perioadă în care a fost şeful catedrei de economie plitică). nr. Asistenţei şi Asigurărilor Sociale (M. 661). 202 din 3 sept. KLANG. 7347). (1959 -1962. decorat în 1971 cu ordinul “23 August” cls. p. Harry (1926 – 2007 Bucureşti) (uneori transcris şi în forma românizată “Colişer”) – procuror comunist timp de decenii. 200 din 1 sept.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Bază (M. nr. partea I-a. 164 din 19 iulie 1948. 16 din 20 ian.

Ghedeon – evreu maghiarofon. Carol (uneori ortografiat românizat “Conert”) – după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. Carol . 16 din 18 ian. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. partea I-a.Of. nr.Of. 739.). Bucureşti (M. partea I-a. decorată cu Medalia Muncii prin Decretul nr.C. condamnat la 4 ani închisoare pentru activitate comunistă. 1946.Of.C. 12086). 1947.M. KONERTH. 152 din 5 iulie 1948. nr. nr. 11-1954).din 1948 şef de secţie în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 730. 1949. 1944 (A. Waldemar . M.C. 356). M.. 732.Of. 119 din 28 mai 1947.1917. nr. 728.1911) .R. 804 din 21 dec. conducător tehnic al Tabăcăriei Naţionale. 297-8). partea I-a. apoi funcţionar în centrala Ministerul Comerţului Exterior (1948-1973). 1964. 3705). p. KORNER. KRASNER. KRAKAUER.Of. nr. nr. partea I-a. 729. nr.bjt2006. în prima jumătate a anilor ’50 (fd. 1948. p. KORN. în 1949 instructoare în cadrul sectorului Edituri al secţiei Propagandă şi Agitaţie al C.A.org/GK00. 1963. tatăl avocatei Alice Drăghici (avocatul apărării în dosarele Brădişteanu. 423 din 15 iul. 4255. 23. p. 740. I. KORNIS. cenzor) în centrala Ministerului Informaţiilor. 1033).funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.P. 1946. 7340). 735. dosar 51/1949. 20. deputat de Satu Mare în Marea Adunare Naţională.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. partea I-a. apoi a Artelor şi Informaţiilor (M. 270 din 21 nov.N. după război stabilit la Bucureşti. în sept.N. 124 din 31 mai 1948. KRAID. al P. 753). nr. Nahman . Emil – în 1946 acuzator public pe lângă Tribunalul Poporului (M.C.. Clej 2010)117. partea I-a. etc. partea I-a. Iosub – din 1948 referent tehnic în centrala Ministerului Lucrărilor Publice (M. Charlota – profesoară de limba franceză. KOPPEL.Of. 1949. 736. 1942 înregistrat de Direcţia Generală a Penitenciarelor între deţinuţii evrei din penitenciarul Caransebeş. inv.html. 26 din 1 febr.S. Geza (n. 86 .S. al P. KRAID. p. al P. originar din Timişoara) – ilegalist.727.Of. p. P. membru de partid cu stagiul acordat din 1939.I. 734. nr. (A. Max . partea I-a. nr. 115-21).S. ff. partea I-a. 662). p. C. pe lângă C.C. 738.R. p.Of.vol. 4735). Evy – din nov. 1946. fd. din 1948. Heinrich – în a doua jumătate a anilor ‘40 inspector administrativ în cadrul Direcţiei Cinematografie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. I. p.P. 645). p. 733. 222 din 29 sept.R – secţia Propagandă şi Agitaţie. p. nr. după naţionalizare. 5663.activist al secţiei Relaţii Externe a C. nr.e. partea I-a. partea I-a.Of. KONDOR. dosar secţia Relaţii Externe nr. probabilă identitate cu “”Iszak Eugen”. KORN.Of. nr.I. “Solin” şi “Runa” (M. 731. 205 din 4 sept. partea I-a. KOVACS.S. 1947.Of. KORN. partea I-a. 117 Vezi şi o scurtă biografie la adresa http://www.S. IZSAK. Eugen (n.VII. pedeapsa expirând la 2 dec. 8461). fraţii Cămătaru. p. 3231. p. iniţial numit de către ministrul Industriei şi Comerţului administrator unic la întreprinderile “Carpatia”. 1948.menţionată la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. emigrat în Israel în 1973 şi stabilit definitiv în Germania în 1974. ales pe lista U. 1889-1956. 15 din 19 ian. (1946-1948) (M. 1946 secretară de presă (i.Of. ff.Of. 31 din 7 febr.P. 9855). Paula . 16 din 20 ian.I. p. nr. inv.R.J. KÖRNER. 256 din 5 nov. A. Omar Hayssam.M.M. nr.C. când acorda un interviu unui website evreiesc (Kornis 2009: 213-38. în timpul războiului deportat în lagărul de muncă pentru evrei comunişti de la Vapniarka (înregistrat ca vopsitor sub numele Gheza Corniş”). 95 din 22 aprilie 1948. 737. 59.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. unde a ocupat funcţia de şef adjunct de serviciu.

C. dosar 139/1955) şi Administrativ-Politică (nr.C. 1945.IV.Of. nr.C. 10245). 1048.G. în anii ’50 în conducerea E. partea I-a. KREMER. Emeric . 190 din 19 august 1947. 1949. 747. 100. 16 din 20 ian. (?) KUBITZ. 16 din 20 ian.F. M. M. 25.A.C. partea I-a.R.R. 1949.Of.din 1947 controlor în cadrul D. la sfârşitul anilor ’40 şef de seviciu la Direcţia Generală a Editurilor. a IV-a. 1213). nr. LACHNER. partea I-a. E.A. p. 6313. a M.Of. nr. la Direcţia I. 729 din 24 octombrie 1969. M. 646. M. partea I-a. 1948. a M. 1947. p.P. 1947. 749. al Oficiului industrial de Bumbac (apoi de Bumbac. 19 din 23 ian. 755. decorat prin Decretul nr.. nr. 754. 534. Fany – soţia lui Raul Joil (v. p. 159.R. LANDMAN. partea a 2-a.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.. Emanoil . nr. în anii ’50-’60 redactor principal la Editura Politică. nr.Of. 15 din 19 ian. al P. p. 176 din 2 august 1948. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. Relaţii Externe (nr. dosar 10/1954) şi Administrativ-Politică (nr.741. Artur (15.din 1949 director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Bumbacului. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. cu atribuţii de control. nr.Of. nr. p. după război activist de partid. p. (M. I. partea I-a. KREINDLER.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. inv. Ionel . I. 748. 744. M. p. la secţiile Propagandă şi Agitaţie (nr. 1947. partea I-a. ulterior publicist şi mai ales traducător (menţionat şi în Pienescu 2008: 154).Of. 126 din 6 iunie 1947. după 1945 în conducerea C. 200 din 1 sept. KUHN. Heinrich . nr. KREINDLER. partea I-a.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. confundat în mod posibil cu: KREINDLER. Iaşi) – fost poet suprarealist în perioada interbelică. Isidor . ulterior la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M. M.Of. 7817). D. 1949.. p.C. patea I-a. 226 din 29 sept.C. 131 din 8 iunie 1948. dosar 68/1955).V. Moise – în august 1948 era inspector contabil în centrala Ministerului Comerţului (M. p.E.P. 662). nr. 7491). Inului şi Cânepei din cadrul Ministerului Industriei (M. 658). 35 din 11 febr.I.1988. partea I-a. (M.P. p. 1964 cu Medalia Muncii. ulterior profesor de neurologie la I.Of. inv. 256 din 5 nov. ulterior director al Centralei Industriale a Bumbacului (1948-1949). Raul (pseudonim publicistic ocazional: “Raul Iulian”) (n. 100. partea I-a. 746.1904. partea I-a. 42. 743. KRON.E. p. Friederich .Of. din 1948 membru titular al Academiei R. dosar 68/1955).C.. 4533.1900 – 28.M.I. In şi Cânepă). 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. Carol . inv. KUHNER. 287 din 14 dec. 10909. nr. Andrei – în 1945 numit de Preşedinţia Consiliului de Miniştri administrator delegat. Arthur – activist de partid cu fişă de cadre la secţiile C.secretar general al Ministerului Lucrărilor Publice din 1947 (M. 184 din 11 august 1948. Bucureşti (1948-1970) şi medic curant la spitalul Colentina.N. LANDAUER.I.V. nr. partea I-a. nr. 1949.I. al A. 87 . 753. 2009: 162). partea I-a. din 1949 consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M.Of. 750. în 1948 înalt funcţionar în cadrul Ministerului Sănătăţii şi preşedinte al comisiei de editură din cadrul Direcţiei Studii a Ministerului Sănătăţii (Bărbulescu et al. 282 din 5 dec. nr. 742. nr.C. 752. supra).. partea I-a. 268 din 19 nov. Bucureşti) – medic neurolog.Of.Of. 189 din 17 aug. nr.Of. 7950).până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D. partea I-a. nr. p. Carol . LAKSER. JOIL. 1948. M..D.L. 4968). nr. JOIL. 9857. p. decorată cu Ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul nr. cu fişa sa de cadre prezentă în fondul C. KRAUSZ. 7895.Of.G. p.E.S. 4696).Of. M.B. partea I-a. Poligrafiei şi Difuzării Cărţii de pe lângă Consiliul de Miniştri.Of.Of.S. 745. inv. 751. 1947. p. Maier – inspector la Comitetul de Stat pentru Preţuri.după război referent în administraţia centrală a C.C.D. p. 803 din 21 dec.

LAZAROVICI.II. nr. M. LAUFER. p. LANDES. Fred .M. (M. 3000). 1948 – febr.R. Judith – din ianuarie 1948 şefă de secţie în centrala M. 38/1956. nr. după război director în cadrul Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1947-1950). LAUFER. 7492).E. nr. partea I-a./P. 1949.C.1985 România) – ilegalist. 204. apoi redactor şef la ziarul organizaţiei Tineretului Progresist. tatăl lui Dan Mircea Lăzăreanu. p. (M. v.C.Of. din august 1946 consilier cultural şi de presă la Legaţia României de la Washington118 (1946-1948). Arhiva C. 3002).1913 .Of.. LAX.VIII.X. Aşer LAZAROVICI) (18. declarat persona non grata de Departamentul de Stat (în replică la o măsură echivalentă a autorităţilor de la Bucureşti). Pentru un serial de articole dedicate Legaţiei României la Washington în acea perioadă. p. 10/1954) şi referat de cercetare la Fd. partea I-a. filele 27 -33.forter. nr. 7 -11 (218-222) din 2007 (arhivă disponibilă în format electronic la http://www. 76 din 30 martie 1946. nr. 190 din 19 august 1947.Of. 76 din 30 martie 1946.I. 764.C. 757. pp. 2041). a M.Of. decorat în 758. partea I-a. Victor . Dosar 10/1947. p. 1123. 1948. 3705).A.R. p. Isac – consilier cultural în centrala Ministerului Informaţiilor. 3372. 88 . Tinereţea (1944-1946). 55 din 6 martie 1948.unul din avocaţii care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi în 1950 pentru “titoism”.Of.Of. Kuller 2008a: 446). Andrei (n. inv.9. 11362). LAZAROVICI) (18. cu stagiu recunoscut de partid din 1936. al P.Of. Ilie – în 1948 inpector general sanitar în cadrul Ministerului Sănătăţii şi membru în conducerea Uniunii Sindicatelor Sanitare (Bărbulescu et al. Ernest – după război referent-şef la Preşedinţia Consiliului de Miniştri.G. Belgia şi Luxemburg (1968-1970 şi respectiv 1976-1978) şi Volta Superioară (în prezent Burkina Faso) (1970-1976). 3293. p.C. partea Ia. 762.E. Kuller 2008a: 446). p. căs.Of. 759. anexa la dosarul nr. Cristiana Marin în Curierul Armatei.I. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (apr. nr. 230 din 4 oct. prim consilier şi însărcinat cu afaceri la Paris (1951-1953). cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a P.E. partea I-a. pledoaria lor fiind mai degrabă un rechizitoriu (Rusnac 1997. nr.curierul. C. partea I-a. în 1948 numit de ministrul Lucrărilor Publice în conducerea C. ministru adjunct al Afacerilor Externe (1953-1961).C. în paralel membru al Comitetului Director al Editurii de Stat” (numit în 1948 în locul lui Petre Năvodaru (Fischer)).C.1914 – 27. partea I-a. LĂZĂRESCU. Secţia Relaţii Externe. 765. ulterior ofiţer al Serviciului de Informaţii (precursorul D.R.. 190 din 17 august 1946. v. 95 din 22 aprilie 1948. M. 760. (dosare anexe nr.C.. nr. partea I-a. membru de partid. revenit în ţară ca director în centrala M. pensionar M. nr. 87 din 13 apr.din 1948 inginer în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. ulterior director general adjunct al Direcţiei Editurilor şi Tipografiilor din cadrul Ministerului Culturii. LAZAROVICI. infra]) – jurnalist (1933-1944). Alexandru (n. cu fişă de cadre la secţia Propagandă şi 118 Pentru rapoarte despre colegii de legaţie pe care Lăzărescu le înainta partidului. 1948. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. 32 din 8 febr. (M.Of. iar de la sfârşitul anlor ’60 director la Editura de Stat pentru imprimate şi publicaţii.) şi “acoperit” consilier cultural principal la Ministerul Informaţiilor (M.756.A. secţia Cancelarie – dosare anexe. nr.S. p. al P. cu Ana. Ludovic – din 1947 controlor economic în cadrul D.R.L..ro). Arhivele Naţionale (ANIC). 8009). LAZAROVICI. ambasador în Regatul Unit (1964-1968).Of. 2009: 71. partea I-a. nr. 763.1991) (fiul lui Barbu Lăzăreanu [v.A. după război inspector şef în centrala Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice. Iuliu – inginer. 8937 şi 8971). 1949) (M. pentru un scurt timp şeful serviciului de presă la întreprinderea “Filmul Popular”. LĂZĂREANU. LAZARIDE. 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. partea I-a.E. 1947.II. 299 din 29 dec. p.E.R. 761. nr.

a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 5 din 9 ian. 1947. LEB. A. p. membru P.S.1915 Lucăîceşti. 776.Of. Vili (Willy) (1917-1986) . 773. 769. 804 din 21 dec. 157 din 4 mai) cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (dosar L/30 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).d.M. p. p./P. 1033).” clasa a IV-a. p. 314. nr 56 din 8 martie 1948. 1948.C. Bacău) – după război şefă de serviciu la Direcţia Presă în Ministerul Propagandei / Informaţiilor până în ian.Of.C. p. 89 . 1330.Of. Bărbulescu et al. a III-a (dosar L/29 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). p.Of. 76 din 1 aprilie 1947. partea I-a.1986 Israel) – jurist.C. H. Liza LAZAROVICI) (n. LEIBOVICI. 17 din 21 ian. al P. Şulim . 5784). p. şi redactor la 119 Pentru schimbarea numelui vezi dosarul nr. 1949. membru în conducerea C. Rosine . M. Lidia (n. p. nr.C. Leopold (n.I.R.1949. al P. LĂZĂRESCU.Of.C.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 15 din 19 ian. menţionat şi în M. p. A.VIII. 120 din 26 mai 1948. partea I-a. LEIBOVICI.D. LEHRER. fiul lui Abram şi Blima) (18. nr.Of. iar în 1971 cu (Decretul nr. partea I-a. nr. 642). 1964.C.I. 4611).1909 Bucureşti) – în 1948 era inspector general în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. acuzator public în Tribunalul Poporului (1945-1946).E. a M.1915). 11 din 14 ian.G. 6658 din 28 ian. nr. partea I-a. 894).E. 1033). din 1940. 768.X.R. nr. nr.Of.I. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 37 din 14 febr. 1948. Herşcu LEIBOVICI120. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul Consiliului de Stat nr.din februarie 1949 şef serviciu în cadrul D.Of. ulterior pe diverse funcţii în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.în 1948 era controlor în cadrul D. I-a în 1949. 4255). partea I-a.R.766.C. după război. apoi simplă activistă a partidului. M.din februarie 1948 controlor în cadrul D.E.G. din 1935. a M. partea I-a.Of. p. p. partea I-a. partea I-a. Agitaţie a C. nr. p. nr. 6.. 1948. 1964 cu Medalia Muncii. 737.R. 15 din 19 ian. nr.R. când demisionează (M. 1948. 5/431/1947 de la Ministerul Justiţiei.Of. 1948. nr.Of.Of. 1949. p. p.după război controlor în cadrul D. 120 Românizare a numelui în baza deciziei nr. 319.E. până la mijlocul anilor ’60. partea I-a. nr.XII. p. 38 din 16 febr. 777. partea I-a. HIRSCH) (n.C. 119 din 28 mai 1947.Of. iar în 1971 cu ordinul “23 August” cls. 13/26. 24 din 30 ian. 158 din 12 iulie 1948.d. Felicia – în 1949 era referentă în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M.1909 Piatra Neamţ – 10. LĂZĂRESCU.M. 779. LĂZĂRESCU. Luş – inspector sanitar general în cadrul Ministerului Sănătăţii în 1949 (M.în 1949 era dispecer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. şi şefă adjunctă a secţiei relaţii Externe a C. în M. p. nr. 772. nr.Of.N. 771. M. 8971.P. 1267). 31 din 7 febr.” clasa a III-a în 1948. (M. Willi – în 1949 era membru în conducerea U. partea I-a. LEIBOVICI. membru P. pentru schimbarea numelui vezi decizia ministrului Justiţiei nr. 1949. partea I-a. a condus în cadrul secţiei un grup neoficial de sprijin și coordonare a luptei antititoiste. 2076). 229 din 4 oct. calitate în care a participat la epurarea juriştilor consideraţi “fascişti”.I. Clara LAUFER119) (n. 2009: 204). LEIBOVICI-ŞERBAN. instructoare C. 1949. 2630. LEIBOVICI. Solomon . 31 din 7 febr. 708).C. nr. 774. (n.E. (1953).X. p. 640).C.P. LĂZĂRESCU. LEIBOVICI. Alexandru . decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. LEIBOVICI. Nicolae .C.P. Ionaş . în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 17.C (M. partea I-a. LEIBOVICI. alături de Ghizela Vass.Of. (M.Of.G. partea I-a. redactor la postul de radio “Spania Independentă” în anii ’60. 803 din 21 dec. 778. membru în primul consiliu al Baroului Ilfov. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M.R.din februarie 1948 controlor în cadrul D. 1948. partea I-a. decorată cu ordinul “Steaua R. (M.C.C. nr.C. 29 din 5 febr.I.R. 775. 11.Of.900 din 3 martie 1948 a ministrului Justiţiei (publ. Clara (n. 770. 1947. partea I-a. 1947 în M.R. nr. a M.R.II. nr. 767.G. partea I-a.

15 din 19 ian. LEINWAND. p. LERNER. v.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.I. partea I-a. partea I-a. a M. 19. LEITMAN. ulterior. 782. 107 din 15 mai 1945.1914 Iaşi) – în 1946 era consilier de presă în centrala Ministerului Industriei şi Comeţului. 1949.G. partea I-a.Of. când 121 Periodicul a fiinţat sub numele Unirea între 1945 şi 1951. nr.Of. 793. LEREANU. 2. p. nr.C. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. LEONEANU.E. LEOPOLD. nr. partea I-a. nr. nr. deputat în Marea Adunare Naţională (1948-1952). apoi. controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M.). Şulim . 264 din 14 nov. partea I-a. 786. Leon (n. 175 din 31 iulie 1948. Rebeca . Rafael .C.Of. 1947. nr. Enric Sergiu .I.Of. 8598. nr. 10092). LEIST. partea I-a. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. (1947-1948) (M. pentru nume. LEONTE.Of. p. 794. 1947. p. LEON. p. ziarul Unirea121 al comitetului. sub denumirea Viaţa noastră. 791.II. p. nr. 7438). tatăl Marianei Segal şi Simonei Katz (Andreescu.din 1948 referent stagiar în centrala Ministerului Comerţului (M. 785. 1654-5). secretar general al Federaţiei Uniunilor de Comunităţi Evreieşti (F. 1945 în M. 803 din 21 dec. p. 783. 6804). LEISS. 1949. I. p.1912 Bucureşti) . partea I-a. 3903). Maier Zadok . Iosef . 790.Of. 12. a M. Leon (n. nr. 70. director în cadrul C. partea I-a.C. Cernăuţi. 174 din 1 august 1947. nr.din 1947 controlor în cadrul D. până la desfiinţarea sa în 1957.Of.Of. 792. Leon HERŞCOVICI) – membru de partid din 1945. 15 din 19 ian.) până în 1951. partea I-a.Of. nr. nr.G. a M. pp. Nastasă.Of. C. emigrat în Israel.P. căs. când este încadrat iniţial ca şef de serviciu în centrala Ministerului Propagandei. nr. 1948. p. CATZ) (n. 1945. Alexandru – în august 1947 viceconsul al Ministerului Afacerilor Străine (M.C. 250 din 1 nov. 98 din 29 aprilie 1946. decorat de fostul suveran Mihai cu Ordinul „Steaua României” în grad de Ofiţer (M. p.C. 158 din 12 iulie 1948. cu Silvia (n. 25 din 31 ian. Rosen 1990: 66.C.S. nr. 219 din 23 sept.Of.C. 795. Alexandru (n. LEISTER. 1947. (M. 10092). nr. 5 din 9 ian.Of. LENTEA.Of.din 1947 inspector în cadrul D.G.G. p. p. p.1920. 4231.din 1947 controlor în cadrul D. n. 5785.045 din 17 oct. Mauriciu – din 1945 şef de birou tehnic în D. LEIZER.E. 781. LERNER. nr. M.E.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.780. 6. Varga 2003a: 396.X.R. 1134). 788.E.P.I.Of. Bernard –inspector în cadrul D. p. nr.Of. LEIBOVICI) (n. 250 din 1 nov. 9665 şi decizia nr. M.I.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. Ştefan . (M. 9665. Moise . partea I-a. 90 . 6662). C. M.I.Of.1949.Of.din 1948 şef de birou tehnic la D. 1911). partea I-a. Otto (n. 1949.R.G. ulterior consacrat ca publicist (M. 200 din 1 sept.Of. nr. M. partea I-a. nr.U.Of. partea I-a. 641). 741. 52 din 4 martie 1945.E. 787. 1947.C. 185 din 12 august 1948. din 1948. partea I-a. revenit în ţară în 1944. 784. 7951).F. 316. partea I-a. unde este promovat progresiv în cadrul Ministerului Artelor şi Informaţiilor. p. partea I-a. a M. nr.IX. ulterior funcţionar în Ministerul Chimiei.C. p.C. 32 din 8 febr. p. 7352).până în februarie 1949 şefă adjunctă de birou în cadrul Direcţiei Arte Plastice a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. partea I-a. p. funcţionar la Preşedinţia Consiliului de Miniştri până în 1953. p. 645). partea I-a. 71).. a Industriei Alimentare din cadrul Ministerului Industriei (M. partea I-a. partea I-a. 789.Of. 205 din 4 sept. 1964 cu Medalia Muncii. (M. LEMPEL. 106. 1945. 6292). LEIZEROVICI. Solomovici 2004: 135 şi 2003: 178. Marcu – din august 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 1947. fiul lui Bernard şi Maria) – locotenent-major în Armata Roşie. 264 din 14 nov. nr. 1948. 209 din 9 sept.

LIEBLICH.R. 1946. (1947-1948). 1948. (stagiu recunoscut din 1933) şi ziarist la Şantierul (condus de Ion Pas).Of.?. 533). crt 9.” clasa a III-a. nr. partea I-a. iar în 1948 cu ordinul “Steaua R.G. Iosif . 87 din 13 apr. 10257). a fost notificat asupra schimbării ( B. nr. 17 şi 47-1947). nr.A. 173 din 31 iulie 1947. 10174).1). Bucureşti.C. 1996: 22). nr.O. din aprilie 1948 prim consilier şi ministru plenipotenţiar al Legaţiei Române la Roma123 până în 1950.G. 799. 798.17. 6. nr. 92 din 17 aprilie 1946. p. şi Benjamin & Stanciu. partea I-a.Of. partea I-a.1915.Of.E.X.125. a M. fişa matricolă penală la http://86.Of. Mircea (n. aşteptând cursa transatlantică. când “defectează” şi emigrează finalmente în Israel. p.C. p. autodeclarat evreu în înregistrările de la Casa de Pensii a Ziariştilor (v. în special la Argus.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 3372.I.10 din 12 aprilie 1948. respectiv inspector (1948-1949) în cadrul D. director în Ministerul Muncii (1946-1947).Of. iniţial fusese numit ministru plenipotenţiar la Buenos Aires şi se afla la Paris.din 1947 controlor în cadrul D. nr. p. 805. aflat în 1941 pe lista comuniştilor “categoria A” întocmită de Siguranţă (intrarea “Levi Moise”) şi cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. C. p. al P. 1948 nominalizat ca prim consilier de legaţie pentru Legaţia României de la Buenos Aires (M.Of.G.C. partea I-a. 1654-5). nr. 19 din 23 ian. 1949. Bălţi . Paul .) şi instructor al organizaţiei de bază a partidului (1945-1948-?) (secţia economică a C. partea I-a. LESNER. 266 din 17 nov. 1133). în aprilie 1948.E. pp. 225.III-a. 1949. Sergiu . 797. a M. ilegalist.XII. partea I-a. partea I-a. mai întâi la Direcţia Presă. (M. LICHTMAN. după război consilier de presă în centrala Ministerului Informaţiilor.E. 806. Robert – consilier tehnic la Institutul Naţional al Cooperării (I.C. partea I-a. p. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. 662). nr. L. p. director al ziarului Poporul (1946-1948).R.Of. (aripa procomunistă Rădăceanu-Voitec).E.S. fond 495 (“România”). 1902) – controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (1945-1948). partea I-a. Wilhelm – din 1945 şef de birou tehnic la D.%20Leabu%20-%20Lubotici/Lerner%20Otto/index. în febr. “Mişa” Moise (27. 16 din 20 ian. unde va activa ca redactor-şef al cotidianului de limbă română Viaţa noastră.I. LIBROS. Israel) – fost membru P.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/L/L%2002.R.D. nr. 1949.I. 123 În fapt. nr. dosare anexe. ales în 1946 deputat de Bucureşti pe lista Blocului Partidelor Democrate. 12. graţiat în 1957 (Andreescu.Of. Aurel (n. Henrieta – secretară de presă în centrala Ministerului Informaţiilor. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler II (Decretul nr. al P. Năstase şi Varga 2003a: 592-3). 32 din 8 febr.1888) – ziarist în periada interbelică. iar dn 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.S. (1948-1950). în iunie 1948 numit director tehnic al nou- 122 V.după război inspector în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M. 91 . după august 1944 membru al Comitetului Executiv al Confederaţiei Generale a Muncii. 218 din 20 sept. p. director în centrala M. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1948-1949) (M. Eugen – controlor (1947-1948). LICHTIG. 1869. membru al Comitetului Executiv al P. p. LEVY. 801. 800.C.P. nr. 1946). Wolff – în 1947 funcţionar în centrala Ministerului Comunicaţiilor (M.Of. 1947. (M. dosar nr. nr. 1948.R. 50 din 1 martie 1948. 804. M. 3945). p. 16 din 20 ian. LESPEZEANU. 2790 din 16 sept. p. p. partea I-a. 803. apoi al C.C. 105). nr.M.D. pentru scurt timp secretar al C. pentru probleme internaţionale.M. apoi la Direcţia Culturală 8M. LEVIN. LEVIŢCHI.F. 6781).C. partea I-a. 662).C. nr. partea I-a.796. 24 din 30 ian.Of. M. LEVAS.R.. 1948.Of. atunci când.P.N. 737). LEV(O)COVICI.G.Of. 802. respectiv în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. este arestat şi condamnat pentru spionaj122.. inv.php. 52 din 4 martie 1945.

partea I-a. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. 175 din 31 iulie 1948. 808. nr. 53. 28. nr. LÖBELSOHN) (soţia lui Horia Liman) – după război angajată iniţial ca şefă de birou în Ministerul Propagandei în mai 1945. LIEBLICH.P.C. când va fi arestat şi judecat ca spion sionist. 4255. nr. 1948 în M. Clara (n. căs. 15 din 19 ian. nr. ulterior promovată succesiv până la funcţia de director administrativ adjunct în centrala Ministerului Informaţiilor (M.C. Moscu – în 1945 încadrat ca şef de secţie la Direcţia Buget şi Contabilitate Generală a Statului din cadrul Ministerului de Finanţe. p. Nicolae (n. 107 din 15 mai 1945. 286 din 10 dec. 809.Of. p. p. 6293). Credit şi Asistenţă a funcţionarilor şi pensionarilor publici. 1189).R.R.B.C. Filderman (succedat de Israel Bacal). decizia ministrului Justiţiei nr. 642). Nathan LEIBOVICI) – activist de rang înalt în partid timp de patru decenii. inv. partea I-a. nr.R./Kuller 2008a: 447). nr. după război consilier administrativ în cadrul Comisiei Române de Legătură cu Comisia Aliată de Control (M. preşedinte al F.pdf. LIFŞIŢ.Of.R. medicul personal al lui V. p.. p. Bucureşti. 39904 din 28 apr. decorat prin Decretul nr. iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls. propus pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P.R.I. 1949. 107 din 11 mai 1948. în 1948 revenit în centrala Ministerului de Finanţe. Eugen . decorată prin Decretul nr.807. ulterior medic endocrinolog la Spitalul “G. 1947. LIVIANU. Carol . rubrica Decese din Realitatea Evreiască la http://www. nr. 16 din 20 ian. parteaI -a.R. eliberat în 1955 şi reabilitat.E. încă în viaţă se pare.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. 119 din 28 mai 1947. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. decorat în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa III-a. decorat în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. partea I-a. redactor la Veac Nou (organul de presă al A.S. 815. LITEANU. inv 517.E. 812. fiul lui Bercu şi Fani) (n. 810. pe str.S. LINDER. nr.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. partea I-a. membru P.Of. 813. partea I-a. 110/1955). p. membru în conducerea C. 662).C.Of. 4258. (dosare anexe. (inclus şi în C. Marinescu”.1923 Piatra Neamţ) – şef de secţie tehnică (1949-1954). 811.). nr. Jean Monnet nr. 814. în paralel cadru didactic la Facultatea de Textile a I. 3904 şi nr. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. 106 din 12 mai 1947.R. 77/1952. nr. nr.romanianjewish. 3713). pentru scurt timp după emigrarea lui W. partea I-a. de profesie medic. nr. 1948 director comercial). 10919). 1949.C. al P. cimitirul sefard124) – soţia lui Nicolae Liteanu. funcţionară la Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă timp de peste trei decenii.I.a. ulterior directorul Rafinăriei 6 Ploieşti (1959-?). 189/1952 şi 249/1952.org/db/pdf/nr292_293/pagina30.C. 15 din 19 ian. Sandu (1901 – 1971 Bucureşti) – ilegalist (internat în lagărul de muncă obligatorie de la Miercurea Ciuc). iar apoi (din 1954) director tehnic la Direcţia Centrală Industrială a Tricotajelor şi Confecţiilor din Ministerul Industriei (M. p. cu dosar la secţia Organizatorică a C.II-a. LITEANU. cea mai mare perioada ca instructor la Secţia cadre a C.R din 1941. Ana . partea I-a.C.C. Clara (Lifschitz) . LINDER. partea I-a. 1949. p. ca director adjunct de contabilitate la Administraşia Livrărilor. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. p. LINKER. nr. partea I-a. fişa de cadre în u.. 34 din 10 febr.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. Sima (1915 – II. 816. V. 275 din 30 124 125 V. LIMAN.L.M. (1955. p.Of.Of. I.Of. 1949.din 1948 şefă adjunctă de birou în centrala Ministerului Industriei (M. în 1947 transferat ca director adjunct de contabilitate la Institutul General de Asigurare. constituitei societăţi de stat “Petrolexport” (din sept. Economie. LIVEZEANU. 529) (M. Luca şi al altor lideri de partid până în 1953. fost preşedinte al Uniunii Comunităţilor Evreieşti. 644).U.Of. al P.2008. cu Dita Gelehrter Lieblich. al P.Of.E. nr. Villi (Willy LÖBELSOHN125.. 92 .D.

C.Of.C.E. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. (?) LONCEAR. 1948. 32).C.Of. 106). PH) – din august 1948 referentă în centrala Ministerului Afacerilor Externe (M. 190 din 19 august 1947. 826..R. 1947. 7491). 225. 818. ilegalist din Cernăuţi. partea I-a.I. fond 495 (“România”). al 126 Singura menţiune a identităţii sale evreieşti descoperită în elaborarea lexiconului de faţă îi aparţine autorului evreu Solomovici (2001 II: 42).F. 819. 644).XI. apoi membru al C. p. 201 din 31 aug. Va. nr. 1948.C. 5 din 7 ian. fostă ilegalistă. 825. al Partidului Comunist Spaniol).A. 821. 1898 Câmpina. 1949. partea I-a. 1949.Of. p. partea I-a.C. (dosare anexe. 225. al P. David H. nr. 1948. p. 83134 din 2 sept. Aneta (LÖBEL) (n. LOVINGHER. Jean . când va fi eliberată din funcţie în cadrul epurării “deviaţioniştilor”. partea I-a. p. (dosare anexe. partea I-a. 256 din 5 nov. 9 martie 1905) – membru de partid din 1945 (dosar L/90 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). p. 646). 25/1954 şi 62/1955). u.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.din 1948 şef de secţie la D. dosar nr. preluat după reorganizarea ministerială în Ministerul Industriei (M. partea I-a. a Industriei Alimentare din cadrul Ministerului Industriei (M. Geza LÖWINGER. 7951. 175 din 31 iulie 1948.R. 2 din 2 ian. cu referat de cercetare la fd.C.R. inv.Of. 10417. LOGHIN. 1949. 1945.C. 1947. (1952-1961). nr. 7401). LOBENSOHN. nr.Of. p. 1947.Of. M. LOVEANU. p. nr. al P. partea I-a. 515). după război membru în Comisia Centrală a U. (123/1951). nr. p.D.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. 662). 158 din 12 iulie 1948. Adolf .Of.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D.Of. partea I-a. LÖBEL.N. 36/1952. membru al delegaţiei României la Federaţia Internaţională a Femeilor Democrate. Birnbaum). 823. 15 din 19 ian.C. fiul lui Herman) (n. (1948-1952).Of. partea I-a. LUCA.G. 61. 15 din 19 ian. 1948 în M. după război director SovromMetal Reşiţa (1949). ministrul industriei metalurgice şi construcţiei de maşini (1952-1953). p. deputat M. M. ulterior cu diverse funcţii de răspundere în sectorul industrial. 1949. p. partea I-a. p. 1948. şi decizia nr. a M. ministrul industriilor şi materialelor de constructii (1955-1957). din 1947 controlor în cadrul D. 16 din 20 ian. rămas în Ucraina după 1945. 9857. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 820. LÖBEL. ulterior lucrătoare într-o fabrică (după alte surse laborantă) până la reabilitarea post mortem a lui Vasile Luca în 1968. a M. inv.a. nr. din 1949 consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. Dudu (n. Eugen (n. (1944-1948).Of.C.C. 127 Anterior căsătorită cu Avram Weissman.I.R. nr. 207 din 7 sept. membru în conducerea Comitetului de Stat pentru Cinematografie din România între 1950 şi 1952.R.” clasa a III-a. 4. Gheza (n. 17 apr. Elisabeta (născută Betty BIRMAN (după alte surse. LÖBL. M. v. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.C.R. partea I-a. cu fişă la secţia Economică a C. şi al Comitetului Executiv al U. 6292). decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. partea I-a. p. 824. 93 . “dosare adiţionale”.Of. LEIBOVICI) – în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Lânii (M.A. 7262. nr. p.F. Carol126 (1917-1991) – ilegalist. C.Of.C. 4 din 4 ian. nov. nr. M. soţia lui Vasile Luca127) – originară din Basarabia. 662. 16 din 20 ian. p. cu fişă la secţia Economică a C. deţinută (1952-1954).1925) – directorul Oficiului Comerţului Local începând cu 1959. LÖWY. nr. R. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. Heinrich . fond 495 (“România”).R. ulterior dispecer.I. voluntară în războiul civil din Spania (inclusiv membru al C. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 200 din 1 sept. contestabile. inv.C. nr. iar în august acelaşi an avansat director adjunct al centralei. 822. partea I-a.817. ulterior ministru adjunct (1949-1952) şi ministru al Metalurgiei şi Industriei Chimice (1952). nr. (M.C. p.P.Of. M. 546). 2.G. nr. partea I-a. al P.P.E.Of. p. Eugeniu . nr. 5784). nr. partea I-a.” cls.

partea I-a. Nastasă.e. 94 . (?) LUCA. Varga. 127/1968 şi 136/1972. (136/1955). incinerat la crematoriul “Cenuşa”. 14. fiul lui Ştefan şi Emma (n. 2323.R.” clasa a III-a (Decretul nr. 2003:152). Rosea GUREVICI) (28. Paul (n.S. 129 Vezi fişa sa matricolă penală la http://86. Comitetului Central şi Biroului Politic al P.eu/istorie/politehnica/1948-1992/1953/. după război activistă de partid./P.R.a. inv. 1180). 15 din 19 ian. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.C. Betea. 828. în 1947. 2002: 171. precum şi misterioasa vizită a soţilor Luca în Israel. fiul lui Anton şi Amalia)128 .eu/istorie/politehnica/1948-1992/1950/. (1945-1952). 3707). LUCA. la http://universulenergiei.1956) – ilegalist (în 1943 membru supleant al C. în 1949 decorat cu ordinul “Apărarea Patriei cls.Of.125. promovat prof. redactor pe probleme de politică externă la Agerpres. P. nr. nr. partea I-a.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. Grosz)) – secretar al organizaţiei de bază U.). autoare a unor articole în Scânteia. fond 495 (“România”).VII. 1949. Mendel LEIBOVICI130) (22.%20Luca%20-%20Luzi/Luca%20Vasile/index. p. 832.R. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri şi ministru de Finanţe (1947-1952). menţionat şi ca director al editurii în limbi străine (în Kuller 2010: 189 şi Solomovici 2003: 88). membru al Secretariatului.1898 – 27. 63 din 16 martie 1948. fondatorul de facto al Comitetului Democratic Evreiesc (CDE) după război (Andreescu. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. cu sentinţa comutată ulterior în închisoare pe viaţă129. 645).Of. apoi funcţionar la “România Film”. LUNGU. Iacob . nr. la sfârşitul liceului (1952-1953). partea I-a. unde lucrează 14 ani ca asistent al directorului comercial al unei uzine în domeniul import-export şi colaborează cu unele publicaţii locale de 128 Evreu vorbitor de limbă maghiară originar din satul Cătălina (fostul judeţ Trei Scaune. Ivan (n. 157 din 4 mai 1971).1963. 834.Of. în 1950 şi respectiv şef al catedrei în 1953131 (i. LUNCAŞ.B. univ.IV. emigrat în Israel în 1973.R.de profesie lăcătuş. funcţionar în comerţul exterior (1958-1964).17.php 130 Vezi decizia nr. reabilitat post mortem în 1968. p.. Iancu . incinerată la crematoriul “Cenuşa” (dosar L/102 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).C. cu responsabilităţi economic-comerciale. al P.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/L/L%2003.P. înmormântat. 3293.T. condamnat iniţial la moarte în 1954. 131 V.europartes. dosar nr. 829. http://universulenergiei. cu ordinul “Steaua R. 830. III-a şi în 1978 cu ordinul “23 August” cls. Vasile (n.827. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.I.M.III. 833.R. Ana (n. 2001: 167 şi 1997: 119).P. 1949.1912 Iaşi . arestat în 1952 împreună cu cei trei miniştri adjuncţi. 831. LUCIAN.1989) – ilegalistă cu stagiul recunoscut din 1927. S. iar în 1971.D.R. anexele la dosarele nr. III-a şi încadrat cu grad de conferenţiar la catedra de bazele marxism-leninismului (în cadrul Facultăţii de Electrotehnică) a I.C.. p.” clasa a IV-a. secţia Cancelarie – dosare anexe.C. a luptat împotriva Armatei Române ca voluntar în “Divizia Secuiască” a trupelor lui Bela Kun (Cohen) în Revoluţia bolşevică din Ungaria.VI.M. LUNGU. 95 din 22 aprilie 1948.VI. II-a. nr.C. Anna WEXLER) – după război membru în Comitetul Executiv al U.din 1949 director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Chimiei din cadrul Ministerului Industriei (M.europartes. 1213). inv. Răutu de la Universitatea Bucureşti). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.F. p. unde semnează sub pseudonimul “Petru Călin” (1964-1968). Lucas”. 21243 din 12 martie 1948 a ministrului Justiţiei în M. actualmente Covasna). anuarele I.din 1948 inspector în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. nr. ş. László LUKA) (8. din 1919 (Levy. LANG) (n. omologul lui L. şi al Federaţiei Internaţionale a Femeilor Democrate la începutul anilor ’50. 225. 35 din 11 febr. Solomon .Of. LUCHIAN.B. LUCA. participantă la Rezistenţa Franceză în timpul războiului.1935 Caransebeş.1902 Basarabia – 8. decedat în detenţie în 1963. apoi exhumat şi incinerat. A se vedea şi interesanta mărturie în faţa organelor de anchetă din 1949 a lui Avram Weissman (primul soţ al Elisabetei Luca) în Levy 2002:171.R. cu numele “Eugenia R.P. Eugenia (n.

333 (“cabinet Emil Bodnăraş).G. Hadaşa VYRTIKOVSKY. Gheorghe . înceracă fără succes să treacă în U. p. Alexandru . încă în viaţă în 2005 la Haifa.R.S. a M. 291 din 16 dec. nr. 24. în Iugoslavia. nr. alături de soţul ei.S. LUPESCU. partea I-a. apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286. Marcel WOLFOWITZ) – activist de partid după 1944. 10092). la sfârşitul anilor ’30 funcţionară. Marin A. partea I-a.S. Jiu. limbă română. 110. (n. partea I-a. director şi apoi director general al primei întreprinderi de stat de comerţ exterior până în 1953. 845..în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. partea I-a. nr. după război figurând lista din 1945-1946 a celor 79 de “cetăţeni sovietici reţinuţi pentru muncă în diferite organizaţii. care trebuie să rămână în România” [poziţia 21].C. menţionat şi în arhiva reprodusă în S. 840. Solomon .S.C.373 din 12 dec.Of. din 1948 încadrat în Ministerul Afacerilor Externe. după iunie 1941. C. la Bucureşti. 1949. în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Lemnului. p.R.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 662). în 1945 numit de către ministrul Muncii membru al Consiliului Superior al Corpului de Contabili Autorizaţi şi 132 V. 836. Iancu . ambasador succesiv al R. Ada (n.G.R.C.R. ulterior la Ambasadele R. Lungu 2009: 239-52). partea I-a. 843. 52 din 4 martie 1945. respectiv stenogramele reproduse în Fl. 95 . ff. din Turcia şi Vietnam. 95 din 22 aprilie 1948.M. după război iniţial membru în Consiliul de Administraţie al S. când este exclus din partid şi transferat în poziţia de consilier la o întreprindere (I. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.E. meditatoare de limbă rusă a lui Gheorghe Gheorghiu-Dej (1945-1947).C. alături de soţul său. nr.E. 264 din 14 nov.Of. Basarabia. 1654-5). al P. în 1951 era şefa Serviciului Paşapoarte. Avram LUSTMAN) – ilegalist. ulterior cu responsabilităţi la secţia economică a C. LUPOVICI.P. 15 din 19 ian.I.. Turcia şi Vietnam. fd. LUPAN. LANG) (n. decizia ministrului Justiţiei nr. în august 1948 detaşată la Amabasada de la Belgrad.C. ilegalistă încă din timpul studenţiei la Bucureşti (Drept).în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. la Ungheni. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C. la sfârşitul anilor ’30 angajat al Ambasadei U. LUNGU. p.Of. 839.din 1947 inspector în cadrul D. la Bucureşti. (45/1955). în timpul războiului internat în lagărul de la Tg. nr. demisă în 1952 în cadrul unui val de “epurări” (v. 1947 în M. 168 din 18 iulie 1941. 4200). 841. la pp.F.Of. partea I-a. Lungu 2009: 242 -3. partea I-a.R. infra) – din 1947 funcţionară în centrala Ministerului Afacerilor Externe. 11129. nr. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.R. Of. v. 6781). 838. Levy 2002: 182. 1949.din 1947 inspector în cadrul D. 141-2. a M. din 1947 secretară de presă în centrala Ministerului de Externe. nr. listă transmisă de sovietici lui Emil Bodnăraş (A. 645). p. 1947. p. Lucia .Of. 3707). n. Bihor) (tatăl lui Ivan Lungu. Tănase 2010: 90-4). 133 şi 135). 173 din 31 iulie 1947.VIII.Of. fiica adoptiovă a ilegalistului David Avramescu (I. partea I-a. 4200).Of.I. ? – soţia lui Radu Lupan (Leibovici) (v. 1947.G. LUPAN. partea I-a. pp.R. 842. (M. 16 din 20 ian. LUPESCU.C. 158)). nr. “Banca Economică”.din 1948 impiegat în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. căsătorit cu Stela Constantinescu.S.C. LUPAN. dosar 9. în cadrul Ambasadei U. (M.835. 844. LUPU. LUPAN. LUPU.P.Of.C. al P. Avram / Miron (n.S.A. supra) – angajat de Gheorghiu-Dej la partid în 1947 (la recomandarea căruia îşi românizează numele în acelaşi an132). p. 837. 168 din 18 iulie 1941. nr. Constantiniu 2003. LUPU. p.1902 Zsvadani. Cezar . fiica profesorului local de ebraică) – soţia lui Avram Lupan.R. de formaţie avocat.R. p. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. Ştefan (n.

şef al Direcţiei Treburilor a C.VII. 1957 şi nov.. ulterior ocupă diverse funcţii în eşalonul doi al aparatului comunist de stat.846.E. LUPU.S. apoi. şi vicepreşedinte al Institutului de Ştiinţe Economice şi Planificare “V.T. 249/1952 (529) şi 29/1956 (50)).P. fiica lui Adolf şi Pepi (n. probabilă identitate cu “Wolfson Mihai Emanuilovici”. Petre (n.decorat cu ordinul “Steaua R. vicepreşedinte al Consiliului Organizării Economico-Sociale (1973-1977).X.d. şi în acelaşi mandat şeful secţiei Organizaţii de Masă (1960-1965). 1957 – ian.P. LUPU. după război deputat M. p.Of. până în august 1944. WOLFSOHN) – în august 1948 angajat secretar de presă / cenzor în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M./1. ordinul “Steaua R. partea I-a.R.E. ordinul Muncii clasa I-a (1962). (19451948-1950). secretar al C. nr.R. Solomovici 2004: 24.R. membru supleant (1965-1974) şi apoi cu drepturi depline (1974-1984) al Comitetului Executiv al partidului şi.S. Lenin” (I.C. fond C. ilegalistă (membru P. ministru al Muncii (1969-1977). ordinul “Tudor Vladimirescu” (clasa I-a (1966). între 1948 şi 1949 alături de soţul ei (însărcinat cu afaceri) la Londra. mutat la Iaşi în 1950). Constantiniu 2003 passim). prietenă apropiată a Anei Pauker (Levy 2002: 157. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). ordinul Muncii clasa a II-a (1957). Experţi Contabili. ulterior rector (până în 1973) şi şeful catedrei de Istoria Economiei Naţionale la A. 225. pensionat în anii ‘80. 1948.1989) – ilegalist (membru de partid din 1939). fiul său. (mandate succesive 1948-1980).S. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a CC al PCR (1952). Nesia RABINOVICI. 849. preşedinte al Colegiului Central de Partid (1979-1984). Carol Emil – originar din Satu Mare.A.. după 1944 activistă a partidului. (1950-1952). şef adjunct al Secţiei Organizatorice a C.P.R. secţia Economică. 1956 – mart.I. al U. Andrei.C. promovează până la funcţia de preşedinte al Băncii de Stat al R. Mihail (n. preşedinte al Comitetului de Stat pentru Problemele Organizării Muncii. LUPU.C.E. fond 495 (“România”). A. decorată în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. supra).agentă sovietică (pe lista agenţilor de influenţă transmisă de sovietici lui Emil Bodnăraş în 1945-1946).P. 1256).C. şi implicit ministru adjunct de Finanţe (febr. Tereza (n. MACOVESCU. emigrat în Israel la începutul anilor ’60.M. şeful Direcţiei Administrative în M. 225. Bucureşti. fiica lui Iosif şi Sara) (n. profesor la catedra Economie Cooperativă şi Istoria Cooperaţiei a Facultăţii de Ştiinţe Comerciale Bucureşti şi în paralel director general al INCOOP (1947-1948).. fiul lui Avram şi Cerna) (25. în 96 . anchetată alături de Ana Pauker în procesul de la Craiova. 1948./U. 533) între 1948 şi 1952 (demis).P. cu rang de prim consul general (M.VI. 189/1952 (527).R. inv. 194 din 23 aug. 1959). medalia de aur “Secera şi Ciocanul” (1971). fond 495 (“România”). 588. a emigrat în Israel în 1990. ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (1949). 19 din 23 ian. Tighina – d. din 1936. Teri UNGAR. alături de Ilie Verdeţ adjunctul lui Ceauşescu la Direcţia Organizatorică a C. fosta Academie Comercială din Braşov.P. fostă ilegalistă (cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. Pressman) (v. soţia lui Petre Lupu (n.” clasa a III-a (1948). Peszel)) (1910-1962) – evreică maghiarofonă. Didactică şi Pedagogică şi revistele Probleme economice şi Studii şi cercetări economice (v. soţia diplomatului George Macovescu (1913-2002). din 1936). autor al unor multiple lucrări şi articole publicate la Ed.Of. dosar nr. p.1920 Iaşi – 30. ilegalist cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 157 din 4 mai 1971) LUSTIG. 207. din 1948 director în cadrul Băncii de Stat a R. deţinută în lagărul de muncă obligatorie de la Vapniarka. apoi ambasador în Venezuela (1984-1988) şi respectiv ambasador responsabil pentru mai multe state din Caraibe (1988-1989). soţul Evei. al P.C.R. 847.E.C. 850. anii ‘80) . 2060). în lagărul de la Târgu Jiu. partea I-a.A. Lupu PRESSMAN.T. 1915. nr.C.” clasa a II-a (1964). Bucureşti. inv. după 1958. “dosare anexe” 30/1950 (nr.N. Nesia (n. 74).R.C.. (1952-1955). la începutul anilor ’60 rector al I.N. 7032). ulterior traducătoare la diverse edituri. Producţiei şi ale Salarizării (1966-1969). exclusă în 1952 din partid “pentru atitudine uşuratică şi neprincipialitate în ceea ce priveşte raporturile cu unii mici burghezi”. 848. fost deportat în Transnistria. inv. dosar nr.

P. cu dosar de cadre la secţia Economică a C.R. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. 264 din 14 nov.S.(Kuller 2008a: 447). Maicu postula în nr. al P.I. construind după propunerile tov.R. 187. nr.din 1947 controlor în cadrul D. profesor de arhitectură. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946 1948) (M. 858.. 293 din 18 dec. 10092).C.I. şeful Comisiei de Planificare Urbană din Bucureşti în anii ’50 (i. 859. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. Coloman – preşedinte al Băncii de Stat a R.. el însuşi o dovadă vie. p. partea I-a. partea I-a.C. p. f. al P. 854.. cu Şulamita.C.P.” cls.R.P.I.A. nr. 20 din 23 ian. şi cenzor al Uniunii (1945-1948). Osias . 856.C.A. p.” clasa a V-a. Iosif . decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. GOLDSTEIN133) (30. 1964 cu Medalia Muncii. MAHLER. (M. p. 1947 în M. (facţiunea pro-comunistă). 477).e.F. 1946.I. p.S. al P. stenogramele reproduse în Fl. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. A.755 din 11 dec. din 1945 membru în conducerea U. deputat în Camera Deputaţilor (1946-1948) din partea P.R. co-autor al Sălii Palatului (1957-1960). 26 din 1 febr.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării.C. a M. membru în conducerea Comitetului de Stat pentru Construcţii. din 1937 chiar secretar general al organizaţiei de tineret şi membru al C. după fuziunea din 1948 membru 133 V.Of. MANEA. 209. 11214.1927.Of. Vladimir – după război directorul Economatului P. . a faptului că nici măcar arhitectura nu era scutită de ideologizare.Of. 1949.D.C. al P. S.. autoare a unor articole în revista Justiţia nouă în anii ’50’60 (inclusă şi în C. (1959-1963). C. Stalin blocurile înalte. III-a. 109. (M.R. 645). ? (Florian?) – în 1952 membru al organizaţiei de partid şi angajat al Direcţiei Cabinet din centrala M. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. ulterior primvicepreşedinte al Consiliului de Conducere al băncii. 860. MANDL.. al P.G. N.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 156/1950-1952) (v. Târgovişte . Solomon MENDELSOHN) (n. MANDEL. 853. 14. H. 423 din 15 iul. nr. fd. Simuţ 2007.R.R. dosar 3/1947. alături de alte nume sonore precum Nicolae Bădescu. nr. 1947. 427. arhitect-şef al capitalei în anii ’50. 803 din 21 dec. membru A. apoi membru al C.A.M. 855. secţia Cancelarie – dosare anexe. 97 .Secţia Organizatorică.E.R. 3293. din anii ’60. special Editura pentru Literatură Universală.D. 429-30).D.851. 426.C. ca deputat de Buzău (Ţugui 1979: 189) (A. (1948-?) (Şt.R. căs. Mihail . şi Balas 2008: 188-9. Burcă 2007: 7)).C. Anton (n. MAIOREANU.Of. Arhitectură şi Sistematizare şef de proiect la Casa Scânteii în stil realism socialist. în anii ’50 şi referat de cercetare la fd. va da posibilitatea de a ridica şi mai sus nivelul de trai al oamenilor muncii” şi respectiv că “dezbaterile din URSS în jurul problemelor idelogice ale literaturii.C. Horia (n. 1947. C. partea I-a.C.VI. 21/1957. şi Cajal şi Kuller 2004: 498. (nr. deputat de Turda în Marea Adunare Naţională.C. 1963. MANDEL. MAIMON. nr.E. MAER. inv. Isac – arhitect. Buzatu 2008: 421).F. arhitect-şef al capitalei).R. al Mausoleului militanţilor comunişti din Parcul Carol şi al actualei clădiri a Teatrului Naţional Bucureşti în stil brutalist (1967-1970). MANASSE.S. (după ce fusese la Direcţia a II-a) (v. 1 al revistei Arhitectura din 1950 că “statul sovietic. Micaela (uneori în forma românizată Mihaela Mănase) – avocată. anexa la dosarul nr.C. 1947.N. Mihăilescu 2006: 380.C. (136/1955) (v.E.R. Constantiniu 2003: 148-150). 15 din 19 ian.C. 153).Of.1992) – fost membru P. partea I -a. al Comitetului Executiv şi secretar al U. 195. 857. partea I-a.P.D. nr.1905 Constanţa – 1975 Bucureşti) – membru de partid.X. muzicii şi artei” “au constituit şi pentru noi forme călăuzitoare pe drumul realismului socialist în arhitectură” (apud Trişcu 2002). decizia ministrului Justiţiei nr. nr. 852. în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. nr.R.C. 753). MAICU. inv. cu dosar anexă la secţia Organizatorică a C.R.I.

apare şi în C. anexa la dosarul nr. Etti (n. MANOLE.E. 521 din 24 dec.O. şi deputat de Bucureşti al Marii Adunări Naţionale (1946-1948-1949) (Rosen 1990.1-2.. 867.M. în care promovează până la funcţia de 134 V.D. 2195 din 6 aug.M. 1911 Bucureşti) – membru de partid. reabilitată în 1964. 223 din 26 sept. în 1951 şeful secţiei Muncitoreşti a C. (1948-1952). în februarie 1948 ca dactilografă-şefă şi detaşată la Legaţia României de la Londra (M. nr. Ofelia (n. 865. fiica lui Isidor şi Ernestina)) (15. MANOLIU. nr. 225. 5970. Richard MARCUZON134) (n. în anii ’50 directorul spitalului “Elias” din Bucureşti. încadrată împreună cu soţul ei în centrala M. Lucia – soţia lui Eugen..M. 10522.C. în anii ’50. nr. 229 din 2 oct. după război cu fişă de cadre la secţia Gopodărie de Partid a C.Of. p. decizia ministruluii Justiţiei nr.Of. Andrei Manoliu (coleg de clasă cu V. (1948-1952). 2004: 372). Dobre et al. după război membră în conducerea Apărării Patriotice. 1946. deputat M. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.R.E. ulterior menţionat ca director adjunct al Întreprinderii de aparate de măsură şi control din Otopeni. de la Londra. 98 .A.F. nr. fond 495 (“România”).. Ucraina – 30.C. 1639). ucisă de iubitul fiicei ei) . Goldschläger (24. pentru schimbarea numelui v. (4/1951). 2007) . este jurist în S. inv. 123/1948. (1948-1958).1993). partea I-a.1918 – 9.Of. 534).U.R.R. Eugenia (n. 863. din 1952 în Ministerul Agriculturii (şi Silviculturii). 2006: 143. secţia Organizatorică. dosare nr. iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls. Nicolae (ian. secţia Cancelarie – dosare anexe. al P. delegat al României la Târgul International de la Budapesta din 1960. 86).R. partea I-a.C. 864. 568 din 14 aug. din 1948 secretar de legaţie. 6401. şi membru al Secretariatului C. 19 din 23 ian. cu referat de cercetare la Fd.R. nr.N.T. n.C. f. marginalizată în 1958 în lotul “fracţioniştilor”. 2009). al U. nr.D. Kuller 2008a: 447. (1948-1952). 7997). partea I-a. al P. 178 din 4 august 1948. MANOLE.C.M. 1946 în M. colaboratoare a revistei Femeia a F. Tismăneanu).R. 1948. p. MANOLESCU. cu Emanoil Vinea. al P.Of.1983 Bucureşti.R. al P. zisă şi “Irina” şi “Jeni”. 1952).A. în iulie 1948 promovată translatoare interpretă-şefă şi repartizată la cabinetului secretarului general E. fost internat în lagărul de muncă obligatorie de la Vapniarka.. ff. p.M.861. 5127).I. secretar general la Ministerul Sănătăţii (1948-1950). M. fiul său. Nicolae (n.C.II. 27 nov.C.R (19561958).D.R. 24. clasa a III-a. Eugen (n. M.M. 1941. decorat în 1952 cu ordinul Muncii clasa a II-a (Decretul nr.inginer agronom.C. 862. ABRAMOVICI) (n.. al P. MANTZ.F. al P. partea I-a.P.1908 Reni. decizia MJ nr.A. 92321 din 30 sept. MANDEL.R. nr. 1948. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. nr.A.R.A. partea I-a.R. Eduard (1896 Burdujeni – 1949 Bucureşti. MANOLESCU. MANTU. p. fiul lui Bernat şi Irene (n. apoi al Artelor şi Informaţiilor (M. membru şi apoi şefă a secţiei Cultură a C. membru în conducerea U.Of. 866. membru de partid după război.C.P. p. supleant al C. după alte surse Zeidman. secretar al Comitetului Regional Bucureşti al partidului (1954-1958) şi prim-adjunct al şefului Secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. membru al C. fiul lui Alexandru) – jurist. MANTU.F.IV. 1948 în M.Of. 46 din 25 febr. C. C. 1948.E.T.J.C.C.C.R. membru în conducerea C. (1945-1948).I.P.Of. 2009.ilegalistă (membru de partid din 1926). p.III. (A. nr. ZEITMAN. I-a. 12 şi 105/1951. 4 iulie 1903 Bucureşti) – după război stenodactilografă-şefă în centrala M. 1927 Galaţi – dec.C. (1946-1948). David – din ianuarie 1948 consilier de presă în cadrul Ministerului Informaţiilor. 206 din 1 sept. soţia sa . 164 din 19 iulie 1948.N. M. emigrat în anii ’70. partea I-a. detaşat la Legaţia R. inv. Schwimmer)) – de formaţie medic. al Comitetului Executiv şi al Secretariatului U.C.R. a decedat la Frankfurt am Main. membru supleant al C. căs. 868. 34/1956. al P. şi a solicitat şi reobţinut cetăţenia română în 2009 (ordinul M. fd. al U.. între amici “Edy”. 3293.A.D.C.XII. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p. nr. Mezincescu (M. de asemenea medic. partea I-a. 91936 din 16 sept. dosar nr.

158 din 12 iulie 1948. 884. nr. MARCOVICI. 1947. MARCU. Efraim . S. 1948.C. MARCU. M.în anii ’50 lector la catedra de organizare şi planificare a Facultăţii de ingineri economişti din cadrul I.I. (1/1955). Elias . 37 din 14 febr. p. nr. p. 1947. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. 1947. nr. Leizer . 264 din 14 nov. 45 din 24 febr. 93/1955 şi 67/1961. p. MARCOVICI. 3747).C. 870. a M. după război membru al Contenciosului Administraţiei Liverărilor din Ministerul de Finanţe. 882.controlor (până în febr. partea I-a. Alfred . a M.în 1949 referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 1949.G.Of.I. nr. Albert . 872. 3706). nr. Gheorghe . 663).P.C.Of.Of.C. 15 din 19 ian.Of. 1948). 1963.C.avocat. ulterior responsabil în cadrul CEPECA. partea I-a. M. partea I-a. a M.Of. 4847.C. 1949. 879. 95 din 22 aprilie 1948.E.din 1947 inspector în cadrul D. 126 din 6 iunie 1947. încă în viaţă în 2005. MARCOVICI.E. p.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. nr.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor (M. 876. 9857. (M.după război inspector general adjunct în cadrul D. partea I-a. 8598. MATTES. Jean . 1946.R. 15 din 19 ian. al P. p. Asher . nr.C.Of. MARCUS.R. partea I-a.Of.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. a M. partea I-a.C.B. 645). secţia Cancelarie – dosare anexe. p. Leon . MARCOVICI. partea I-a. Iacob .Of.Of. p. (M. 4534).M. p.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Bază (M. (M. 880. 877.E. al P. 1949. controlor economic în cadrul D. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.E. partea I-a. nr. MARCOVICI.C. anexele la dosarele nr. nr. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. partea I-a. iar apoi promovat inspector în cadrul D. 16 din 20 ian.Of. al Frontului Democraţiei Populare în a doua jumătate a anilor ’50 (în calitate de reprezentant al comunităţii evreieşti). nr. nr. MARCOVICI. partea I-a. MARCUS.Of. 10092). Iuliu .C. MARCOVICI. 874.Of.I. p.Of. C.R. Lupu . p. în 1970. 164 din 19 iulie 1948. p..G. instructor al Secţiei Agrare a C. MARCOVICI. a M. 1947. – după război încadrat la Oficiul Industrial al Klânii (M.C. a M. 881.I. partea I-a. 883. partea I-a.Of. 99 .I. nr. în anii ’50-’60. al P. nr. cu referat de cercetare la Fd. 5784).Of. 3293. şi funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. Lazăr – din 1947 inspector general la D. p. nr. apoi transferat la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M. partea I-a. 107 din 13 mai 1947.C.E. 1626. 871. Sergiu . în Bucureşti. nr.secretar general al C. nr.869. 7492). nr. (M. p.I. partea I-a.C. M. 219 din 23 sept. nr. 158 din 12 iulie 1948.Of. Iaşi începând cu 1952 şi membru al C. în iunie 1948 transferat la contenciosul Ministerului Afacerilor Interne (M. secretar general – ministru adjunct al ministerului. partea I-a.C. nr. MARCOVICI. 5784).C.Of.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului.I. 222 din 29 sept.din 1947 inspector în cadrul D. partea I-a.D. 5830). 1267). cu dosar la Secţia Agrară a C.din februarie 1949 şef birou în cadrul D. partea I-a. nr. Lionel . partea I-a. Textilă a Ministerului Industriei (M. p. Marcel . 423 din 15 iul. M.E. nr.C. din 1948 impiegat la D.din 1948 inspector general adjunct în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 885.G.I. p. 5966) MARCOVICI.C. (M. 10092).G. p. 127 din 3 iunie 1948. 264 din 14 nov. 8460). p. partea I-a. 878.G. 875.Of. 643) MARCOVICI. MARCOVICI. 10092). 190 din 19 august 1947. 1949.C. p. 256 din 5 nov.C. p. 1947.Of. inv. 264 din 14 nov.E.G. partea I-a.Of. p. 873. 159 din 13 iulie 1948.C.

partea I-a. 8220). 16 din 20 ian. p. 894. 663). nr. MAURER. MAYER. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. p.în 1946 angajată în centrala Ministerului Informaţiilor. Horaţiu .A. p. MAYER.Of. Adolf . 289 din 13 dec. 136 din 15 iunie 1948. nr. MARCUS. nr.G. 890.în ian. SCHMIDT-GRINBERG) – fiica lui Ury Benador. apoi la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M. Marcel . L. p. M. ulterior director al întreprinderii “Victoria” din Iaşi (M.Of. 145 din 26 iunie 1948.R. 1949. inv. nr. 1948. 5784. 1949. MAYER. MARCUS. nr. 3293. MARK. 110 din 14 mai 1948. partea I-a. Ella (fiica lui Maximilian) (n. p. 4. 1949 era referentă în centrala Ministerului Învăţământului Public.S. Paula . 100 din 2 mai 1945. nr. 423 din 15 iul. v. ulterior secretar al organizaţiei de bază a P. partea I-a. p. 1948. 896. partea I-a. nr.după război. nr. partea I-a.în 1949 era şefă de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. p. M.Of. 7342).Of. a M. partea I-a. nr. S. M. la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate (M.886. 1948. nr. 900. partea I-a. ulterior director al Institutului de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă (1955-1964).Of. al P. 1946.R. p. M.VI. partea I-a. p. 892.Of. partea I-a. nr. 16 din 20 ian. subinspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. p.C. partea I-a. 65 din 18 martie 1948. nr.. p.Of. 80 din 5 aprilie 1948. nr. MATEI (căs. M. 897. partea I-a. 899. partea I-a. E. 893. Jose – controlor în cadrul D. Victoria . MAYER.R. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. acuzator public în cadrul Tribunalului Poporului (1945-1946. p. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (1946-1948). 895. nr.Of.I. la Direcţia Studii (M. ca translator la Direcţia radio (M.B. partea I-a. 898. 804 din 21 dec. 1949. 5386). partea I-a. până în iunie 1948 referent titular în cadrul Direcţiei Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 803 din 21 dec. secţia Cancelarie – dosare anexe. 658).funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. nr. 158 din 12 iulie 1948. 4311 şi nr.”. 7683).Of.C. 1964. 131 din 8 100 . p. Alfred . decorată cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 4696). nr. în ianuarie 1948 angajată şefă de serviciu în centrala Ministerului Afacerilor Străine / Externe (M. MATEESCU. avocat. Carmen . p. p.P. 18 din 22 ianuarie 1948. 205 din 4 sept. Clara .1909 Bucureşti) – obţine cetăţenia română după 887. cu referat personal la Fd. nr. 5386. 217 din 18 sept. 12877). p. 662). 145 din 26 iunie 1948. MARCUS.P. 16 din 20 ian..Of.Of. MATHIAS. decorat în 1964 cu titlul “Medic emerit al R. nr.R. nr. Ella (n. Carol – membru al Curţii Supreme de Justiţie.Of. 65/1955.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. nr. 5142. B. nr. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.Of. E.Of.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. în 1948 numit membru al Consiliului Director al Oficiului Industrial al Produselor Farmaceutice şi Chimice de Specialitate de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M.Of. apoi referent în administraţia centrală a C.). partea I-a.E. anexa la dosarul nr. nr.Of. 3568). 1964 cu Medalia Muncii. până în iunie 1948. MAYER. 5142).C. 5386). membru de partid. 1944. M.Of.C. partea I-a. la Secţia Penală (1945-1948) (M.R.I. război. 2382). 891. p.C. p. C. partea I-a. acuzator în procesul mareşalului Antonescu (1946). Mihail de – evreu sefard originar din Craiova (coleg de clasă în liceu şi prieten apropiat cu Radu Demetrescu Gyr). MARU. 889. 6313. MAYO.P. Melita .Of.Of. 176 din 2 august 1948.în august 1948 era inspector contabil în centrala Ministerului Comerţului (M. 516. 189 din 17 aug. 1963. 136 din 15 iunie 1948. partea I-a. Poligrafiei şi Difuzării cărţii de pe lângă Consiliul de Miniştri la începutul anilor ’50 (Pienescu 2008: 158-9). Mihail Emil (1904-1964) – medic. 888. de la Direcţia Generală a Editurilor. p. 293 din 18 dec. partea I-a.

1912 Focşani – 1993 Natanya. încă în viaţă în 2010 în Israel) emigrase cu soţia sa Beatrice (n. p. Weiler) în decembrie 1970. 270 din 21 nov. p. 4968). nr. 1947. nr. 131 din 8 iunie 1948.Of. Biermann)) (1919 Ardeal – 2003 Israel) .R. partea I-a. împreună cu soţul ei. Paula .Of. Eva . ministru adjunct al Finanţelor (1952-1970). 9713. (1949). (?) MĂNESCU. 903. vicepreşedinte al Uniunii Sindicatelor Ziariştilor Profesionişti (1948). cu grad de sublocotenent. Simonette . MEIROVICI.B.C. fiica lui Zigmund şi Hana (n.inspector economic în centrala M. p. 906. 136 Fratele său. partea I-a. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Ella DIAMANTSTEIN. emigrată în Israel în 1985. M. 314). Israel) – în adolescenţă sionist. partea I-a. activist al direcţiei Propagandă şi Agitaţie a C. MEDREA. 16 din 20 ian. MAX. 135 Pentru românizarea numelui.Of. 7666). supra] şi cei trei copii.Of.Of. 662). nr. 148 din 30 iunie 1948. p. Ella (n. 1949. 902. MEHR.după război referentă în administraţia centrală a C. nr. iunie 1948. A. 1948. şi Kuller 2008a: 448). Radu Mănescu [v. 905. nr. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. p. p. 1945 a ministrului Justiţiei (publ. Glanzstein)) (5. Solomovici (2004: 236) (v. partea I-a. partea I-a. partea I-a.A. partea I-a. 907. 7438). (1944-1947).I. partea I-a. Teodor . director general al Direcţiei Generale a Editurilor. la Direcţia Presă (M. George Mănescu (n. nr. Bruno – în 1946 era inspector-şef clasa I-a în Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice. 167 din 26 iulie 1946. 209 din 9 sept. iar până în anii ’60 autor în revista Justiţia Nouă. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M.secretara Anei Pauker la biroul de la sediul P. Georges Mintzer (la 17 sept.. 12086). p.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. nr.Of. 5463-4. 252 din 3 nov. nr. emigrat în Israel în 1985136 împreună cu soţia Ella [v. partea I-a. p.Of. ulterior cu funcţii mai reduse ca importanţă în partid. delegat cu conducerea Direcţiei Regionale Craiova (M. Iacob (în unele acte oficiale “Meher”) . nr.Of. 4384).XII. 909. 1949. p. vicepreşedinte al Băncii de Investiţii (1970-1973).Of. ulterior comunist ilegalist şi condamnat. în Forţele Armate (v. Vlad Mănescu (alias Zeev Manor) şi Sanda Grossman. apoi a Artelor şi Informaţiilor. T. p. profesor la Catedra de Finanţe a Academiei de Ştiinţe Economice în nii ’60-‘70. Moise – din septembrie 1948 controlor-revizor principal în centrala Ministerului de Finanţe (M. 908. partea I-a. 9763). 16 din 20 ian.C. Henry MINTZER135. partea I-a. nr.C. nr. . membru al Comisiei Centrale de Revizie a partidului (1960-1965). 662). M.I. Industriei Poligrafice şi Difuzării Cărţii de pe lângă Consiliul de Miniştri (1950-1952). M. 253 din 1 nov. partea I-a.din noiembrie 1946 cenzor / secretar de presă în centrala Ministerului Propagandei. MAYOR. fiul lui Willy (secretar general al comunităţii evreieşti din Focşani) şi Raşela (n. În M. decorat în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor de către fostul suveran Mihai (M. partea I-a. 1945. 6396). pentru merite antifasciste.Of. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). p.S. 194 din 25 aug. infra] (cercetătorul Robert Levy îi intervieva împreună la 28 august 1989 (Levy 2002: 205. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a.. după război consilier în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (1946-1948).901. nr. MĂNESCU.vezi decizia nr. ar fi fost la un moment dat exclus din partid cf. 4968).Of. Anca Finta. 1946. pp. p. MĂNESCU. zis „Gică”. Radu Henry (n. MEISNER. 1947. 904.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 315. 5 din 9 ian. 101 . 106645 din 18 oct. posibilă identitate cu omonimul încadrat în 1947 prin decret regal. III-a. 1916 la Focşani).1949.Of. 112 din 17 mai 1948.

119 din 28 mai 1947. fişă de cadre la secţia Economică a C. după război secretara biroului Anei Pauker (şi după unii conducătoarea de facto a Ministerului Afacerilor Externe. ulterior reîncadrată ca ataşat de presă în centrala Ministerul Propagandei. p. MENICOVICI. 1964. Ilka SPITZER. 912. 4257. N. 248 din 27 oct. 1949. nr.Of. 190 din 19 august 1947. inv. 102 din 4 mai 1945. 8478). a M.P.Of. 353). repatriat în 1947.. Constatin – după război membru de partid. 7492). nr. şeful secţiei Sport-Turism a Confederaţiei Generale a Muncii. MENDEL.C. Estera – din 1947 şefă de serviciu în centrala Ministerului (Industriei şi) Comerţului (M. responsabil în cadrul Economatului ministerului (M. partea I-a. a M. M. nr. 5. fiica lui Moritz şi Hilda) (1915 Bucureşti . 168 din 23 iulie 1948.C. p. 107 din 15 mai 1945. p. partea I-a. pensionat (Andreescu. (dosare anexe. 196 din 25 aug. nepotul Ilcăi). Iosef . din 1948 membru al comitetului filialei Bucureşti a Asociaţiei “Turismul Popular” (fostul O. p. 917. (M. p. partea I-a. şi decan al facultăţii de Filozofie din Bucureşti) şi mama lui Nicolae Melinescu Jr. 1947. partea I-a. 3905). Valentina – după război şefă de birou la Oficiul Economic judeţean Tecuci 911. în luna iulie a aceluiaşi an repartizată la Direcţia Comerţ Privat (M. 913. 3709 şi nr. fiul său (i. 915. MEROVICI.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 249/1952. 1948.Of. MENDEL. 919. partea I-a.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 24 din 30 ian.e.Of. p.E. p.E.G. apoi referent în Ministerul Industriei Uşoare (1951-1956). MENINGHER. Buzatu & Chiriţoiu 1998: 61). nr. iniţial şef de producţie la cooperativa “Victoria” (1949-1951).R. 171 din 29 iulie 1947. M. nr.E.A. în anii ’50 şeful Direcţiei Turism şi Excursii a Consiliului 102 . 190 din 19 august 1947. partea I-a. 7492). respectiv şef de secţie la întreprinderea “Varga Katalin” dlin Cluj (1956-1959). 914.Of. în prezent încă angajat al TVR.2002) – de profesie farmacistă. arestat şi condamnat în lotul “Vasile Luca”. 11029. 6094. 246 din 22 oct. a fost soţia lui Nicolae Melinescu (funcţionar M. 1945. M.Of. 920. 646). p. Chinţeni.E. Egon Mendel) – director în Ministerul de Finanţe. Alexandru (n.Of. ulterior directoare la Editura pentru Literatură Universală. p. 6697). nr. 921.T. p. M. Elias-Froim . martoră a acuzării în procesul lui Pătrăşcanu.G. 1948.910. . (M.Of. 916. Solo – din ianuarie 1945 contabil în centrala Ministerului Afacerilor Străine.N. Nastasă. 15 din 19 ian. nr. MERLAUB. Ioniţoiu 2000: 217.C.C. 15 din 19 ian. partea I-a.X. în 1947 transferată la Bucureşti şi încadrată controlor economic în cadrul D.1906.după război controlor în cadrul D.Of. MENDELSOHN. Cecilia . Cluj) – fost ilegalist. nr. nr. partea I-a. nr. MENDEL. 288 din 12 dec. nr.Of. secretar general al Ministerului Sănătăţii în anii ‘50. 7083). Varga 2003a:656-7) (dosar M/119 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.A. Mihai. partea I-a. p. 1948. nr. partea I-a.. 529. p. Ilca (n.după război angajată iniţial ca desenatoare principală. MELINESCU. p. 737. 643). 804 din 21 dec. WASSERMAN.R. Willy . 1949. trece în URSS în mai 1941. decorată în 1949 şi respectiv în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. 918. nr.) şi directoarea editurii de limba rusă “Cartea Rusă” (1953). nr. căs. nr. pe care l-a acuzat de antisemitism.Of. în 1949 era consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. fostă ilegalistă deţinută la Mislea şi Dumbrăveni. MENDELSOHN. M. Jela 2001: 203. iar din decembrie 1947 promovată referent tehnic în cadrul Ministerului Informaţiilor (M. partea I-a. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. partea I-a. partea I-a.I. nr. 9604). partea I-a. F. p.Of.).din 1947 membru al Comisiei Centrale a Ministerului Industriei pentru reglementarea Muncii în acord (M. al P. partea I-a.C. crainic al defunctului “Telejurnal” din perioada ceauşistă.Of. iar apoi redactor şef la Editura Univers (de unde se pensionează în (?)1981).I.Of. 1947. MESSINGER. MELAMEDMAN. fiind actualul corespondent al TVR la Washington. 14 din 18 ian.C. Eugen (n. p. nr.

cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.R. cu rang de secretar de stat (19451946). adesea – eronat .” clasa a III-a. (1948-?). În aplicarea Halaha. ar fi fost medicul curant al mareşalului Averescu. – numit în decembrie 1948 membru al comisiei Ministerului Sănătăţii pentru lichidarea restanţelor şi repartizarea dentiştilor (Bărbulescu et al.R.U. medic şi profesor universitar. procuror în anii ’50-’60. 923. şi al Comitetului Executiv şi secretar U. (1945-1948). În mai 1949. METCH. MEŢIU. Central al Sindicatelor.d. membru P. secretar general al C. apoi a lui Matei Socor) (d. condus la acel moment de Octav Livezeanu) au fost comasate în forma Ministerului Artelor şi Informaţilor.M. membru al C. (Opriş 2005) (dosar M/131 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).C. apoi la catedra de igienă a Facultăţii de Medicină din Bucureşti (din 1921). (Administraţia Generală a Unităţilor Economice ale Asistenţei) (M.D. secretar general la Ministerul Afacerilor Străine în 1948.A.P. 225. ministru adjunct al Afacerilor Externe (1956-1966). vicepreşedinte al Comitetului pentru Învăţământ Superior 137 V. inv.A..F. şefa Frontului Democrat Universitar. colaboratoare a revistei Femeia a F. MEŢIANU.F. respectiv Timişoara).G.B. 103 . condus de Octav Livezeanu (15 aprilie 1948 – 23 mai 1949). Florica (soţia lui Eduard Mezincescu. p.N. după război membru în conducerea U. N. evreu botezat. (137/1955) (pentru evreitate v.S. împreună cu Florica a avut doi fii. 138 În aprilie 1948. 1909-?) – ilegalist din timpul studenţiei la Cluj. incertitudinea privind evreitatea lui Eduard Mezincescu rezidă în identitatea etnică încă necunoscută nouă a mamei sale. (1946-1948) şi apoi cu drepturi depline (1948-19521957.C. 658). dosar nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1943.U. propusă pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P. ilegalistă. Ministerul Artelor (condus la acel moment de Ion Pas) şi Ministerul Informaţiilor (fostul Minister al Propagandei (până în 1946). după 1989 membru al Partidului Socialist al Muncii şi redactor la revista Magazin Istoric. rămânând sub conducerea lui Eduard Mezincescu (12 iulie 1950 – 2 iunie 1952). originar din Bacău. iar în iulie 1950 reorganizat în forma Comitetului pentru Artă din subordinea Consiliului de Miniştri. 1947 numit membru al Consiliului Director al A. de Mehedinţi.R. directorul Institutului de Igienă din Bucureşti în perioadele 1927-1940 şi 1945-1947). Danemarca şi Norvegia (pânã în 1976). 1999) – de profesie chimist.1912. univ.A. Eduard MESINGER) (n. Dimitrie). 225. respectiv secretar general al Ministerului Sănătăţii pentru câteva luni după 1944. cum susţinea Groza). de ajutor al regiunilor lovite de secetă (1947). a fost Dimitrie Mezincescu (1880-1961. deputat supleant de Bucureşti al M.F. după august 1944 comisar al guvernului pe lângă Liga Operelor Sociale. decedat) şi Alexandru Luca (n. (?) MEZINCESCU. 300). 24.922. profesor de igienă la Facultatea de Medicină din Iaşi (1910 1921). 112). Eduard137 (n. fond 495 (“România”). şi finalmente reorganizat în 1971 în forma Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste. nr.ortografiat şi Dumitru).R. 926. III-a iar în 1971 cu ordinul “23 August” clasa a II-a. partea I-a. preşedinte al Comitetului pentru Artă138 cu rang de ministru secretar de stat (iulie 1950 – iunie 1952). Tatăl lui Eduard M. din 1935 (după alte surse 1933). cu studii în S. şef al Departamentului Artelor (1948-1949) şi apoi ministru al Artelor şi Informaţiilor (mai 1949 – iulie 1950). Maria (n.R. în timpul războiului cadru didactic la Facultatea de Medicină din Bucureşti (în 1944 cu grad de asist. Z. cf.A. mărturisirea făcută de Petru Groza lui Emil Bodnăraş la 23 iunie 1949. ministru adjunct al Învăţământului Public (1949-1951. al P..R.Of. fond 495 (“România”). originar din Dorohoi (şi nu Bacău.U. cu rang de ministru – secretar de stat.R. 1886). 2009: 184-5). căruia tatăl lui Mezincescu. 924. Gheorghe Andrei (n. Erna (n. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. ministerul a fost redenumit Ministerul Artelor şi plasat sub conducerea lui Eduard Mezincescu (23 mai 1949 – 12 iulie 1950). 1946). 925. (1946-1948).juristă. Solomovici 2004: 108.C. iar apoi ambasador succesiv în Suedia. 22 din 28 ian. dosar nr. şefa Departamentului Învăţământ Superior).XI.D. 2333). amândoi fizicieni şi emigraţi în S. 1947. în 1964 cu ordinul “23 August” cls.C.C. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. Andrei – în ian. Ulterior va fi reabsorbit în cadrul Ministerului Culturii (respectiv Învăţământului şi Culturii) (1953 -1962). apoi recreat în 1962 în forma Comitetului de Stat pentru Cultură şi Arta. paragraful referitor la evreitatea lui Mezincescu fiind reprodus integral în Buzatu şi Cîrstea (2010: 332) şi respectiv Solomovici (2003: 188). D. MEZINCESCU. fiica lui Eduard) . inv. la facultate alături de tatăl său.

S. Preston et al. fond 495 (“România”).Of.Of. fostă ilegalistă.1909 Vaslui) – membru de partid cu stagiul recunoscut din 1938.ro/DocumentView. 1945 în M. p. partea I-a. al P. nr.E. MIHNEA. 918. partea I-a.916 din 4 oct. 516). 155 142 V.din 1947 controlor în cadrul D.A. al P. după război arhivar principal în centrala Ministerului de Finanţe. p. KLEIN.I. 241. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. M.V. 928. 930. încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. MICHELSOHN.M. cu grad de colonel. (M.a. 1948. 1445).VI. 1940-1944.012M.C. Ionel (n.Of.E. (M. partea I-a. 933. Leon – în 1941 radiat pe motive rasiale din registrele de rezervişti. a M. 206 din 1 sept.1912) – după război membru de partid.A.C. nr.S. 104 .” clasa a IVa. după preluarea ministerului de către Ana Pauker încadrat în centrala M.927. 931.R. 30 din 6 febr.Of. nr. decizia ministrului Justiţiei nr. vicepreşedinte al Comitetului Permanent pentru Apărarea Păcii (1952). ministru adjunct al Învăţământului (din 1955-1957). nr. nr. inv. COHN142) (25. 12. 11. dosar nr. MIHAIL. colecţia RG-25. 18 din 22 ian. Ecaterina (n. deţinută în perioada interbelică.VI. 9 din 12 ian. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. 7 din 23. 4968). (Decret nr. KLEIN) . 5784). fond 495 (“România”). 9260. 2066 din 20 oct. în 1949 cu odinul “Apărarea Patriei” cls. nr.C. III-a şi în 1978 cu ordinul “23 August” cls I. partea I-a. 6781). partea I-a.C.Of. 139 140 V. partea I -a. 1945. voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania (Diamant 1979: 371.A. în Forţele Armate. în 1948 delegat şef al Direcţiei Materiale a aceluiaşi minister (M. p. zisă “Tina”) . iniţial controlor în cadrul D. directoare adjunctă la Editura Politică (1957-1963). 4 din 4 ian. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. din 1953 director al Institutului Româno-Sovietic.R. III-a140. p.1978).Of. 1955).I.E. în anii ’80 traducătore la diverse edituri. 3. reîncadrat în Forţele Armate în 1945. Rozina (n. V. (1947-1950) (Berindei. 1947. la începutul anilor ’50 trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar în cadrul diplomaţiei române141. partea I-a. nr. 225. 997/1943). după august 1944 inspector general în cadrul Direcţiei Politice Administrative a Poliţiei Prefecturii Capitalei (M. 101.. (1951-1953). P. Bella – soţia lui Ionel Mihnea-Cohn. apoi în C. ulterior românizat MICU. dosar nr. MICHELLER. după război şefa Direcţiei Personal din M. MIHĂILEANU.S.M. 9763).Of. profesor la Institutul Politehnic Bucureşti până în 1955. 1947 a ministrului Justiţiei în M. M. 1755). reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.Of. Sugarman f. 5122. 299 din 29 dec. dosar nr. p. apoi coautor al unor articole sub egida I. 9099 din 3 febr.II. Dobrincu şi Goşu 2009: 199.R. inv.aspx?DocumentId=26302. p.Of.2).Of.I. 225. nr. Leon HERŞCOVICI139) (n.H.Of.Of. a M. 929.wolterskluwer. (M. în anii ’60 redactor-şef al Editurii Politice. fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. 1948 arhivar principal în centrala M.C.G. partea I-a. şi Arhiva U.P. apoi traducător la diverse edituri (dosar M/158 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). Preşedinţia Consiliului de Miniştri. 932. p. 131 din 8 iunie 1948. al Crucii Roşii (1955-1960). p. partea I-a. 173 din 31 iulie 1947..C. 1948. ulterior activist.după război şefă de birou în administraţia centrală a C. MIHNEA. 3877. 1947 (M. decizia nr. 934. 158 din 12 iulie 1948..P. p.A. 2005: 334 n. în 1948 cu rang de ataşat de legaţie (M. Petre (n. 1941.1977) – membru de partid din 21 martie 1945 (dosar M/169 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). Carol (n. p. partea I -a. 61). p.C. 110 din 16 mai 1947. 1947.G. partea I-a. (123/1951) (dosar M/168 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).C.: 110). 141 Menţionat în anuarul The Diplomatic Year Book (New York 1951). decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 11362). din ian. prin Decretul regal nr.I. 241 din 22 oct. p. 1947.M.B.1920 – 22. nr.I. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. p. (1951. nr.S. 1947. n. http://freelex. partea I-a. MICU. nr. 253 din 1 nov. Beniamin .pentru un timp soţia (a doua a) lui Stoica Chivu. nr. MICU-CHIVU..E.E. pentru evreitate v.

Ionel (uneori ortografiat şi “Militineanu”) (1902-1979 Bucureşti) – văr primar al amantei regale Elena Wolf-Lupescu.din 1947 controlor în cadrul D.a. dosar nr. a M. încadrat la M. partea I-a. decorat prin Decretul nr. MILLO. ocazional publicist la Presa Noastră143 (editată de Consiliul Ziariştilor din R. p.S. Dobrincu şi Goşu 2009: 506. după război instructor teritorial şi “lector” al ziarului Scânteia.e. partea I-a. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. 1947. inv. 105 . Bruno (uneori ortografiat “Milchert”) . Preşedinţiei Consiliului de Miniştri (M. partea I-a. p. 1482.C. 17. 229 din 4 oct. apoi înrolat voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania. unde. partea I-a. nr. Otopeni.P. avansat colonel (1949). în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 1051). Troncotă 2003: 35. Ioana . 937. internat în timpul războiului într-un lagăr de muncă obligatorie la Titu-Găieşti.I. în circumstanţe încă neelucidate.Of. 1999). voluntar republican în războiul civil din Spania. ulterior. p.E. 9763) (Diamant 1979: 371.Of. 127 din 3 iunie 1948.2007 Bucureşti) – pictor. 4847) MIŞOSNIKY. avea să publice cartea de memorii Un anonim în citadela presei româneşti. până în 1969 director general adjunct al Direcţiei Generale Metrologie.I. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p. 127 din 3 iunie 1948.S.). în anii ’50 student la Facultatea de grafică şi poligrafie de la Moscova. 139 din 22 iunie 1945. nr. 4844). p.E.) (Adorian et al. nr.935. MILKERT. MILETICI. MINDIRIGIU. 32 din 9 febr. n. 152 din 5 iulie 1948.Of. partea I-a. 253 din 1 nov.R.Ap.C. 5263). partea I-a. M.Of. 1971). cenzor de presă în cadrul Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (19521977). apoi redactor la România Liberă până la emigrarea în Israel în 1980. în iunie 1948 repartizat de ministrul Justiţiei la contenciosul 936. 3862) MILETINEANU. p. MISSIR. (?) MINEA. promovat şeful Direcţiei Informaţii (i.. partea I-a. nr. 15 (18 mai 1948): 6). 1947. apărută la Tel Aviv (Solomovici 2003: 377-9 ş. p. p. nr.Of. 1951-ian.A. 942. 943. etc. Romanische Phraseologie und Parömiologie (Göttingen: Hubert & Co. Sugarman f.Of. 1947 (M. 225. Lupu – de formaţie tâmplar.D. 2006: 662.A. Ioniţoiu 2008: 291. Ţurlea 2010: 111. nr.R. Solange – la începutul anilor ’50 angajată la Direcţia Cabinet în M. în 1948 numit preşedinte al Consiliului de Administzraţie la “Imprimeriile Independenţa” (M. decorat în acelaşi an cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. prin Decretul regal nr. 941. Stan (fiul lui Constantin) – ilegalist. Institutul de Istorie şi Filozofie al Academiei.u. 1954). B..A. Otu şi Râjnoveanu 2007: 56). 940. în 1999. 8971.Of.I.avocată.C. 938. fond 495 (“România”). 939. Solomovici 2003: 249 şi 470. MIRONESCU. 1971: 210. 5638). p. 110 din 16 mai 1947. partea I-a. în iunie 1948 repartizată de ministrul Justiţiei la contenciosul Ministerului Afacerilor Interne (M. în mai 1948 numit unul din cei şase secretari generali ai Ministerului Industriei (M.P. (M. cu grad de căpitan. internat într-o secţie psihiatrică a spitalului M. iar apoi director în cadrul Direcţiei de Standardizare. 5784). în 1946. Standarde şi Invenţii de pe lângă Consiliul de Miniştri. Leon (1921 Bucureşti – III. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de ofiţer. Deletant 1999: 20). Jean – avocat. ilegalist.G. 149).R.: 110. revista Magazin istoric. în anii ’60. 1948. contrainformaţii militare) a Marelui Stat Major (febr.S. Sergiu – în 1945 era funcţionar la Subsecretariatul Aprovizionării de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. după august 1944 redactor la Viaţa sindicală.N. autor al unor articole şi studii de istorie contemporană (la I. nr. după război membu în conducerea Comitetului Electrotehnic Român. 2066 din 20 oct.E.I. III-a.Of. după 143 Un articol al său din 1967 fiind citat în Joachim Lengert. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. nr. (Constantiniu 2003: 83. C. 158 din 12 iulie 1948..Of. apoi. în Forţele Armate. la începutul anilor ’30 expulzat din Germania în timpul studenţiei ca agitator comunist. p. partea I-a. nr. Berindei.

partea I-a.R.d. 945. la pensionare. membru al C. p. Iţic MAISEZON.C (M. ministru al Nationalităţilor în guvernul Groza (1948-1952).R. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. dosar nr. până la postul de director în instituţii poligrafice” (Ţ. MOISESCU. al U.ro/DocumentView.C.R. S..E. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R.D. 1). 947. 2137.” clasa a III-a. secretar al Consiliului Central al Sindicatelor (1957-1962).S.R.C. al P. al P. Pentru pace trainică. în redacţia Kominform. 18707 din 4 septembrie 1945 a directorului general C.P.Of.R. membru C. 1964. preşedinte al Comitetului de Stat pentru Colectarea Produselor Agricole (1950-1951). ulterior avansat gen. 2 din 2 ian. preşedinte al Societăţii de Cruce Roşie (1961-1971). 106 . în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. la adresa http://freelex. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. nr. fond 495 (“România”).U. membru al Biroului Organizatoric (1950-1953). partea I-a.aspx?DocumentId=34332.I. ministru plenipotenţiar în S. 949.R.d. unde în 1949 este numit director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Lânei ţi Mătasei (M. director general adjunct la Agerpres (1954-1979. al P. ulterior încadrat în Ministerul Industriei. apoi membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Mătăsii (1948-1949) (M. pentru democraţie populară. după 1944 membru în conducerea C. în 1948 era controlor în cadrul D.E. 950. (1954-1956) şi Argentina (1956-1957). Moghioroş) – membru P. nr. (1951). Stela (n. reprezentanta P. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 948. primvicepreşedinte şi apoi vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1965). inv. decizia nr. Ester RADOŞOVEŢKAIA.Of. din 1936. fiica lui Iakov Abramovici Radoşoveţki).1911 Salonta Mare. soţia lui Al. 1949. în alte documente oficiale MAGYAROSI) (23.” clasa I-a. 35 din 11 febr. 14 iulie 1911 Bucureşti) – administrator-lichidator la Casa de Administrare şi Supraveghere a Bunurilor Inamice (1945-1947)144. p.C.944. partea I-a. 1948. 144 V. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.R. decorat în 1961 şi 1971. (?) MOISESCU.1913 Umbrăreşti.A. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.M.-mr. apoi pensionată).1969 Bucureşti) – evreu maghiarofon. 3660). (19551969). şef al secţiei de relaţii internaţionale a partidului în timpul guvernării Dej. 3. Emil . MOGHIOROŞ.M. inv. preşedinte al Băncii de Stat a R.X.C.C. fost mecanic.C. doc.C.R. întoarcerea în ţară “ocupând diferite funcţii tehnice şi administrative. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1213).wolterskluwer. vicepreşedinte al Marii Adunări Naţionale (19571961). 1987) – colonel magistrat în anii ‘50.C.P. MOISESCU.soţia lui Anton Moisescu.G. nr. 225. Ilie (d. şi ministru adjunct al Finanţelor (1952-1953). din 1929 (nume conspirativ “Liza Lechmanova”). Avram – ilegalist. voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania. 804 din 21 dec. MOLDVAI. membru al Comitetului Executiv şi al C.II. 1856).B. partea I-a. vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificării (1953-1954). dosar nr. Viorica (n. I-a şi în 1979 cu ordinul “23 August” clasa I. 1916) . fond 495 (“România”).F. Alexandru (n. p.P. 225..I. 951.R. fiul lui Aharon şi Reiza “Risi”) (n.X. nr. MOISE. secretar CC al PMR (1948-1954). preşedintele completului de judecată în dosarul Pătrăşcanu. după război membru în prima echipă redacţională la Scânteia. membru P. membru al Biroului Politic (din 1948). Anton (12. Goldstein 2010: 18). Leon (n. MOISESCU.C.IX. din 1932. 946. director adjunct CENTROCOOP până în anii ’60..D. 120 din 26 mai 1948. MOGHIOROŞ. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 148 din 25 iunie 1941. (1948-1954). BALOGH Joszef.1909. 32).R. Tighina) (n.P. Galaţi – 2002 Bucureşti) – membru P. p.A. Bihor – 1.R. nr.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. agitator comunist şi membru de partid din 1929.C. 4611).R.Of.Of.

253 din 1 nov. [I-ai] de la un cap la altul şi vezi ce oameni sunt aceştia. 204 din 5 sept. Urian 2004). fond 495 (“România”).T. P.U. până la pensionarea sa. Niculae 2004: 50-51). Nicolae (n. al P. 804 din 21 dec. responsabilă cu cenzura. a emigrat în Israel.1913 Galaţi) . Mesinger). 1949. ilegalist. LEIBOVICI) (n. iar din 1950 coordonator al publicaţiei lunare pentru străinătate. zis “Iuli”. preşedinte al Uniunii Ziariştilor (câteva luni în 1947 până la comasarea sindicatelor artiştilor. W.u. 1945 în M. (?) MOLHO MORARU. unde numele este transcris „Şofran” din fonetica rusă. la nivelul directorilor şi inspectorilor şefi: Eduard Mezincescu (n. Josefsohn). „evreul care n -a uitat învăţăturile sionismului”.S. nr. Neuman). (1947-1949) (M. Iulea ŞAFRAN145. fratele publicistului Virgiliu Monda şi nepot de unchi al lui Alexandru Toma) – în primii ani după război activist al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. nr.VIII.]. partea Ia. apoi redactor-şef.952. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul Consiliului de Stat al R. Vasile 2010:42-43). între care cele mai sonore nume ar fi Henri Blazian şi Lucia Demetrius. Basarabia – 18. “evreu care nu a uitat învăţămintele sionismului” (apud Buzatu şi Cîrstea. în anii ’50. unde a practicat medicina (în anii ’70 era şeful Institutului de Fiziologie Pulmonară din Haşomer) (Carol Neumann apud Solomovici 2003: 379. 15 din 19 ian. 9763). Breslau/Bresliska). secretar al Comitetului Artelor din Secţia centrală de educaţie politică a C. dosar nr. în pofida faptului că nu avea studii în domeniu.” (Buzatu & Cîrstea 2010: 331 ş.. „şi-a adus o serie întreagă de oameni la Ministerul Propagandei [redenumit ministerul Informaţiilor în 1946 şi comasat cu Ministerul Artelor în 1948. inv.Of. (1947). Morico.R. 1947.R. 225. în 1947 încadrat prin decret regal.L.n. ziariştilor şi scriitorilor).B. partea I-a. Falie)) (1. 146 În cuvintele premierului de la acel moment.1912 Tighina.E. p. locuind în Piaţa Amzei. Florentina – directoarea (lector-şef) direcţiei Literatură şi Artă din cadrul Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor de pe lângă Consiliul de Miniştri în anii ’50-’70. nr.C. redactor şef al ziarului Veac nou (organul de presă al A. Acestora li se adăugau la nivelurile inferioare ierarhic alte câteva duzini de funcţionari evrei.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. nr. 957. cenzor al D. al nou-transformatei Redacţii de Publicaţii pentru Străinătate (fosta Narodnaia Rumînia). după eliberarea sa în august 1944 redactor la România Liberă şi Contemporanul. între care “Pentru fericirea 145 Pentru schimbarea numelui vezi decizia ministrului Justiţiei nr. 8960. Salvador (d.IV. p. 1452 şi 2607). şeful de facto al Societăţii Române de Radiodifuziune (1945-1946).C. autor al unor volume de critică şi ideologie literară. al P. n. instructajul “lectorilor”. demis şi transferat la tipografia publicaţiei Viaţa Cooperaţiei. Aproape toţi evrei. fiul lui Zeilig şi Ghizela. 102238 din 6 oct. 18. şeful catedrei de Estetică la Institutul de Arte din Bucureşti (1948-1968). partea I-a. Mihail Novicov (n. medic. 2010: 331). Henriette (n. Emil (n.Of. Petre Iosif (n. cf. 956.1998 Bucureşti) – unul din principalii ideologi ai sistemului comunist în sectorul cultural. 381-2: 2004: 400). fiul lui Simion şi Clara (n.G.) (1945-1946). N.I. 8072). 1964.G. MORARU.Of.Of. director general al postului de radio “România liberă” (1946-1948). (fişă personală în dosarul 30/1947). Radu Bogdan (nume real necunoscut). Cei la care făcea referire Groza erau.C. 644).P. 954. p. Petru Groza: Moraru. MOLHO. din 1949 impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. Alfred Mendelsohn. MORA.inspector în cadrul D. în Forţele Armate (M. secretar general al Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1948-1950)146.P.I.R. lui Petre Groza.C. fratele său. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. MORARU. nr.C. partea I-a. Marcel Breslaşu (n. Eugen (alias) . responsabil şi cu 953. în Bucureşti (Vorobca 2008c.R. redactor-şef la Viaţa Românească (1950-1953). 1947. MONDA. uneori eronat menţionat ca voluntar în Spania (Andrei Micu în Zbăganu 2001). Mocanu 2003. a M. Mihail Davidoglu (n.C. aparent încă în viaţă în 2005. în 1979. Davidsohn). 234 din 13 oct. 107 . deţinut în multiple penitenciare (1933 – august 1944). p. 1977?) – jurnalist. cu grad de sublocotenent. 19 45. Constantin Bugeanu (probabil român) şi Radu Negreanu ( la origine Schwartz) (v. pentru merite antifasciste. MOSCOVICI. profesor universitar şi. 955.

nr.C. Iancu . nr. 1946.R.. 960. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 961. al P. 51/1949. 190 din 19 august 1947. al P.Of. 199 din 23 august 1941. dosar nr. 183 din 14 aug. nr.. MOSCU. 147 V. 272 din 27 nov. partea I-a. MOSCOVICI. 147 din 1 iulie 1947. 1949. nr. 1375). 26 din 1 febr. nr. partea I-a. 1949. 972. 31 din 7 febr.Of.Of.R. p. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.C. Iancu . Vili . partea I-a.G. 175 din 31 iulie 1948.Of. p. 7 sept. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. 5624).G. 641).R. BERGMANN147) (n. 108 . Arthur (n. 28. 1945 partea I-a. 15 din 19 ian. ales pe lista B.G. nr. MOSES. nr.Of. p. deputat de Bucureşti.după război controlor în cadrul D. p.I. p. 1948. 1948. Marcu . MOSCOVICI) (n. 190 din 19 august 1947.).I.C.Of. partea I-a. 967.Of. 152 din 5 iulie 1948. nr.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 968. 1947. nr. (M. 964. 965.E. p.C. p. partea I-a. secretar general al Ministerului Lucrărilor Publice (din 1948) (indicat ca evreu în Solomovici 2001I: 195). partea I-a.III.Of. nr.în 1949 era translatoare în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. p.Of. MOROIANU. MUNTE.J. Sorin . a M. partea I-a. în 1949 (A. Nicolae . MOSCOVICI) – director adjunct al Bibliotecii şi Arhivei Presei . Adalbert (n. p.E. partea I-a. 970. MOSESOHN. nr. nr. DB)– în 1948 inspector general adjunct în cadrul D. 963. Leon . M. p. nr.958. MOSCU.E.E.C.P. 738). 164 din 19 iulie 1948. nr. după război redactor la Jurnalul de Dimineaţă. 971. nr. p. 41 din 18 febr.Of. 1945. în august 1945 numit de Preşedinţia Consiliului de Miniştri în conducerea Oficiului nou-înfiinţat al Lemnului de Lucru (M.. 10332). în facţiunea pro-comunistă la Congresul de unificare din octombrie 1947.C.S. 969.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale Electrotehnice (M.din februarie 1948 controlor în cadrul D.C. 117508 din 25 nov.C. 24 din 30 ian.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 4391. deputat de Olt (1946-1948. Gerard (n. I.D. p. MOSCU. partea I-a. 749. 7151). p. p. Iosif – medic. p.I. 139/1955.după război membru P. 737. nr. 737. MOSCOVICI. nr. 153 din 10 iulie 1945. a M. MOZES. a M. Harry – membru al Consiliului Superior al Economiei Naţionale (1945-1946). partea I-a. şef de birou la Oficiul de Studii al Ministerului Muncii (1945 1946). MUNTEANU. MOSCOVICI. Oscar . 1894 Bucureşti) – în perioada interbelică ziarist în Bucureşti.C.Of. partea I-a. secţia Propagandă şi Agitaţie. Bernhardt . 15 din 19 ian. p. 962. 1948. după război şef de birou administrativ la Direcţia Personal a Subsecretariatului de Stat al Naţionalităţilor de pe lângă preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.serviciu în cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. 115-21).G. p. partea I-a. M. 6293). p. nr. 1949. nr. decizia M.Of. poporului” (co-autor Aurel Baranga). posibilă identitate cu omonimul prezent în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. al P. 7492). 10102 din 31 ian. a M.. MOSCINSKY. p. 24 din 30 ian. 15 din 19 ian. partea I-a. p. 5966). 959. 112 din 17 mai 1948.C. 641). 1948. 123 din 3 iunie 1947.Of. 392. ff.Of. 1946 în M.D. nr.din 1948 impiegat în centrala Ministerului Industriei (M. nr. M. partea I-a.I.E. nr. 13 din 16 ian. cu fişă de cadre la secţia Propagandă şi Agitaţie a C.C. C..C. 7491). partea I-a. partea I-a. partea I-a.Of. partea I-a. 24 din 30 ian. decizia ministrului Justiţiei nr.după război controlor în cadrul D.Of. 159. 4384.1912 Găeşti.Of. a M. 5831) până în iulie 1947 (M.M. 5544). în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. (M. Vera .G.C. 1947. A. 645). 966. in.Of.C.Of. premiată cu Premiul de Stat în 1951. nr. redactor la Luptătorul şi Aurora.. după reorganizarea ministerială transferat în centrala Ministerului Industriilor (M. 1946 în M. p. partea I-a.I. MOSCOVICI. 4946).Of.Of. nr. MOZES.Of. 1033).N. p.I. M. fd. dosar nr.după război controlor în cadrul D. partea I-a.C. partea I-a.

Of. 35 din 11 febr. Adrian Naş şi Valentin Naş. a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.. 1949.în martie 1945 reîncadrat ca inginer consilier la D.) de pe lângă Consiliul de Miniştri până în anii ’50 (v. partea I-a. partea I-a. partea I-a. secţia Cancelarie – dosare anexe. în 1981 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. p. nr. al P. III-a. 155). MÜHLSTEIN. Poligrafiei şi Difuzării Cărţii (transformată apoi în D. 52 din 4 martie 1945. NADAS. căs. nr.C. 1427).Of. Leon LITMAN. consilier tehnic în centrala Ministerului Industriei (1948-1949) (M. 1213). 1949. întreprinderile şi fermele Gospodăriei de Partid până la sfârşitul regimului comunist.după război controlor în cadrul D. cu Stefania (1923-2010).Of. NAUM.G. al P. anexa la dosarul nr.T. 1949.VI. din 1936). p. 211 din 11 sept. p. C. 109 .973. Isac . nr. V-a.C.G.E. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.P.C.I. Ana (17.Of.C. II-a. fiul său.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 23 sept.Of. ulterior directoarea adjunctă a Direcţiei Generale a Editurilor. 4623). deţinut la închisoarea din Caranseberş.C. NASTA. p.G. ? – şeful contenciosului Băncii SovRom – menţionat în declaraţia din 24 ian. nr. nr.XII. partea I-a. C. partea I-a. M.Of.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei. 645). urmărit de Siguranţă în perioada interbelică. 975. 645).Of. decorată prin Decretul nr.G.C. 982. Leon (n. inv.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale 974. 980. 981. pp. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 1948. preşedinte adjunct al al Blocului Democratic al Evreilor din România. după război redactor la Editura P. 1948. Isidor .C. unde a controlat fondurile valutare. nr. 3293. decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls.” cls.F. partea I-a.L. Alfons (fiul lui Jacques şi Helene) (1895-1961) – fost ilegalist. partea I-a. nr. ulterior pe diverse funcţii de conducere în sectorul industrial. fiul lui Moise şi Lora) (23. deţinut în 1940 în lagărul de muncă de la Miercurea Ciuc. 641).I.R. cetăţenia română în 2007 (H.R. 120 din 26 mai 1948. (1946-1989). 1952 a lui A.G. a M. 976. 4946). 979. nr. Simion (fiul lui Adolf) – membru de partid. NACHMIAS. iar în 1981 cu ordinul “23 August” cls. 1214. cu stagiu de ilegalistărecunoscut din 1932.Of. f. ulterior deţinut în închisorile comuniste.R. Pienescu 2008: 154. p. p.E. avocat al inculpaţilor comunişti (M. NAŞ. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . 1949. Paul Naftali.Of. din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobilei din cadrul Ministerului Industriei (M. Solomovici 2001II: 104). 0*////////////8520iar ulterior prim-adjunct şi şef de facto al secţiei Gospodăria de Partid a C. 978.T. partea I-a. a II-a. nr. şi preşedinte al Comisiei de recepţie a bunurilor şi materialelor (M. 24 din 30 ian. 199 din 23 august 1941. 738). NACHTIGAL.R (1944-1946). transferat la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M.C.R. 15 din 19 ian. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. nr. NATHANSOHN. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls.C..1919 Moineşti – 2007 Bucureşti) – fost ilegalist (membru U. NAFTALI. Virgil . Mauriciu (n. la cerere. 983. a reobţinut. ulterior redactor la Editura de Stat pentru Imprimate şi Publicaţii.1977) (nume de cod în perioada ilegalismului: Nuţu Fuxman. partea I-a.1914 – 24. Mircu 2007:4). Emanuel . p. Emeric . 7554). 1654-5).P. ZOLLER?) – în 1948 era inspector general adjunct în cadrul Direcţiei Control Economic a D. Zissu în faţa organelor de anchetă (v. p. partea I-a. 977. 85/1955. nr. 35 din 11 febr. cu referat de cercetare la Fd. MÜHLSTEIN. nr. 15 din 19 ian. cu care a avut 3 copii: Tania Măgureanu. 15 din 19 ian. a III-a. 1944 (Solomovici 2001II: 10). MÜNTZER. 1949. soţia lui Belu Zilber) – în reţeaua “Ajutorul Roşu” în timpul războiului.Of. p.

p. fond 495 (“România”). NEMŢEANU.Of. p. (?) NEGREANU.R. 10696). nr.C. nr.1909 Roman) – membră de partid din 24 aprilie 1945 (dosar N/77 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). în timpul perioadei ilegaliste149. 10092). 4968).R.B. 1949. nr. 3943. Bucureşti) – după război funcţional în administraţia guvernamentală centrală.php?file=f:\web\Fise+matricole+penale++detinuti+politici\N\N+01. 987.Of. 2612).Of. la sfârşitul anilor ‘40 şeful Serviciului Spectacole din Ministerul Finanţelor.Of. NĂVODARU. partea I-a. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.A..E. Iancu . p. nr. p.C. (până în nov. NEULICHT) (n. (12/1954). Arnold (n. NĂDEJDE. 3904).1910 Bucureşti) . B. secţia Propagandă-Agitaţie a C. 225. NEGRIN. apoi ministru adjunct al Învăţământului. dosar nr.C. până în febr. a M. infra) – activistă de partid. 993. 992.P.Of.G. 41993 din 30 apr. 2305. partea I-a. ulterior membru al Comitetului de Stat pentru Cultură şi Arte (1961-1965) şi membru supleant al C. apoi şeful secţiei Învăţământ în Ministerul Culturii în anii ’50.R. al P.G. 225.E.Of. 264 din 14 nov. partea I-a. 1654-5) (?) NEGREANU. pentru schimbarea numelui. (1955-1965). 1049 inspector general în cadrul Direcţiei Contabilitate a ministerului (M. NEUMANN.I. Cornelia (n. şeful secţiei Învăţământ a C. nr.G. nr.C.controlor în cadrul D.P. III-a. Dan – în perioada 1947-1948 şef de cabinet al ministrului Artelor (şi Informaţiilor).I.X. FISCHER) . nr. p. NAUM.J.după război inspector general în administraţia centrală a C.C. partea I-a.Of. când urmare a reorganizării ministerelor este transferat la Ministerul Industriilor) (M. NEIGER.C. v. 1947. NEGREA. 15 din 19 ian. 111 din 17 mai 1 947. partea I-a.F. 149 Vezi fişa matrioclă penală la http://86. Mariana . p. 3908. p. arestat şi condamnat în 1951 ca fost informator al S. 39 din 17 febr. 16.JPG. decedată în anii ’70 în Bucureşti (Solomovici 2003: 120-1).I. nr.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. 219 din 23 sept. Sergiu (n. fond 495 (“România”). decizia M.V. Arnold SCHWARTZ) (n. fiul lui Marcu şi Frida) (17. 107 din 15 mai 1945. 8598). M.C. Elza – în mai 1945 încadrată ca şefă de birou în centrala Ministerului Propagandei (M. 32 din 8 febr. a M.2005.+Nac+-+Neatu\Nadejde+Arnold/P1990862. partea I-a. 1947 în M.R. nr.C. partea I-a.din 1947 controlor în cadrul D.E.. ulterior publicist) – ilegalist.V. 991. din 1947 inspector în cadrul D. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. inv. NADLER148. 1947.R.C.Of. nr. doc. nr. 1947.în martie 1945 reîncadrat ca şef de secţie în în D. până în anii ’60. 107.1909 – 1999 Bucureşti) (fiul fostului demnitar social-democrat Iosif Nădejde-Armaşu. 12.R (dosare anexe. NEGOIANU.C. Arnold (n. 1132).Of.S. 1947.130 din 1 dec.” cls. cu fişă de cadre la 985. 219 din 23 sept. 994. 1949. 989.G. după război director al Casei de Pensii a 148 V. al P. partea I-a. Jean . p. p.Of. 8598 – când încă nu îşi românizase numele. şi cadru didactic la I. 10290.Of. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.I. 995.Of.36/fisapenala. (M.984.C. al P. a M. 1947. Erwin Costin (31. v. 1239. nr. (M. partea I -a. 988. 16). 111 din 17 mai 1947.17. 12/1952). 131 din 8 iunie 1948.C. nr. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p. al P. 52 din 4 martie 1945.B.Of. 986.I. p. pp. 269 din 20 nov. respectiv publicarea solicitării de schimbare a numelui în M. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. NĂDEJDE. partea I-a.M.M.IX.S. p. 281 din 4 dec. 110 .1911 Bucureşti XII. 990. partea I-a. nr. C. inv. Roza (soţia generalului Grigore Naum. 1947. 1947 în M. partea I-a.125. nr. decizia ministrului Justiţiei nr. M. după războui şeful Direcţiei Domenii şi Infrastructură în Ministerul Comunicaţiilor. 645). dosar nr. luptător în Spania (unde îşi pierde parţial auzul) şi apoi în reţeaua FTP-MOI în Franţa ocupată. 1947. Arnold M. partea I-a. Carol – ilegalist.

. Charlotte – din 1949 şefa adjunctă a D.L.C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. al P. eliberat în 1953. 2066 din 20 oct. 2.Colegiului Inginerilor din România (1945-1947). (1954). decorat prin Decretul nr. ulterior preşedinte al Consiliului Regional Iaşi al A. al P. al P. în Forţele Armate. 1213).R.II.C. p. 1). al P.A. fond 495 (“România”). p. Vanda. NOVAC. Ion (5. consilier superior la Regia Autonomă a Transporturilor cu Autovehicule (1947-1948) apoi directorul Editurii Tehnice până în 1952.C.R.Of.B. v. 2777 n. 1003. director adjunct al Administraţiei Livrărilor din Ministerul de Finanţe între 1948 şi 1952.C. nr. 1947. cu grad de căpitan.R. pentru schimbarea numelui. nr.1916 Reghin. 3660). NICOLSCHI.C. Faur – în 1948 era director administrativ al Institutului General de Asigurare.R. precum “Ajutorul fărţesc al Uniunii Sovietice – factor important în dezvoltarea economiei noastre naţionale” (co-autor Manea Mănescu.1902. 99797 din 5 oct. soţia lui Alexandru Nicolschi [v.M. 317).R. partea I-a. 148 din 25 iunie 1941.C. 3293. membru al CC al PCR în perioada ilegalistă (din 1924).. C. inv. la începutul anilor ’70 inginer principal la Institutul de Studii şi Proiectări Hidroenergetice. 1946. a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. după război în aparatul politic central.R. Valea lui Vlad. (1947-1948) membru al C.S. 11 din 14 ian. II-a. 1947 (M. 235 din 10 oct. preşedinte al Comitetului Executiv al Sfatului Popular al oraşului Iaşi (1953-1956). secţia Cancelarie – dosare anexe. (?) NICULI.C.. respectiv ministru adjunct al Comerţului Interior (1969-1973). când este epurat şi arestat.Of.. C. 299/1952). nr. 1915 Bistriţa) – membru de partid. al P.S. şeful economatului Institutului Central de Statistică.R. (n. partea I-a. 3293. apoi vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificării (1959-1969).VII. 997. cu ordinul “Steaua R.C.I. nr.R. 996.Of. p. 1000.I. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 1946 în M.. 10955. (un mandat) şi vicepreşedinte al C. 186. al Crucii Roşii (din 1961). Economie şi Asistenţă al funcţionarilor şi pensionarilor publici (M. nr. I. nr.R. 999.I. nr. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 1002. 1949. incinerată la crematoriul “Cenuşa”. (1948-1955).R.1986) de profesie ţesătoare. 238). partea I-a. p. şi Levy 2002: 128-9. 662). p. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. Alexandru (n. secţia Cancelarie – dosare anexe. NEUMAN. continuă să profeseze ca inginer. 998. inv. 1949. Şeila AVERBUCH) (27.C. 1948. anexa la dosarul nr. al P. C.Of. Niculae (n. prin Decretul regal nr.1887 Iaşi – 31.” clasa a III-a. partea I-a. NOVAC.Of. 253 din 1 nov.C. îm 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 4 dec.I. când va fi arestat în “dosarul Vasile Luca” (eliberat doi ani mai târziu). 16 din 20 ian. după război membru al Prezidiului R. 35 din 11 febr..C.P. NEUMAN. Mureş) . autor ocazional la periodicul lunar Probleme economice. iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls.R.în 1949 era referent tehnic în cadrul D. decorat în 1977 cu prilejul împlinirii a 90 de ani. 71/1956. Dezideriu . Alexander Oskar NEUMANN) (n. (întocmit 1956) şi referat de cercetare la fd. secţia Cancelarie – 111 . NISTOR.C. a Energiei Electrice din cadrul Ministerului Industriei (M. referat de cercetare la Fd. p. al B. inv.C. 1959.S.1979 Iaşi) – ilegalist (membru de partid din 1921). după război membru C. a III-a (v. Credit. 225.R. 8 (august).Of.” clasa I-a (Decretul nr.C. infra].P.C. nr. Bălţi – X.C.U. al P. 131. 7 din 22 ian. C. cu referat de cercetare la Fd. (1945-1948). nr. p.C.C. 38/1956. NOVAC. 1001. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 249/1952. Mauriciu – ministru adjunct al Comerţului Exterior (1950-1956).P.membru în Comisia de Lichidare C. al P. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. (dosare anexe 14/1951. Teşu Solomovici (2001II: 17)). Ernest NEUMAN) (n.R. 1977) (singura sursă care îl menţionează ca evreu este un alt evreu. 9763).C. “dosare adiţionale”. al P. anexa la dosarul nr. dosar la secţia Economică a C. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. decizia ministrului Justiţiei nr. 77/1952. jud. partea I-a.II. partea I-a.

125. p. după unele surse ar fi emigrat în anii ‘70 în Israel. III-a. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. secretar general al Asociaţiei Române pentru Strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică (A. fiul lui Ştrul) (19. în 1944 membru fondator şi apoi în conducerea A. ziarist la Scânteia (1945-1956. Solomovici 2005 şi 2001II: 111.Of. din 1955 doctorand. pensionat cu grad de conferenţiar). fost ilegalist.1902 Iaşi . 219 din 23 sept. în 1941. Vezi fişa matricolă penală la http://86. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. Haralambie (n. 26 din 1 febr. III-a. 1947.1982) – fiul unui cârciumar din Dorohoi. fond 495 (“România”). S. Mihail Nikolaievici OIGENSTEIN. decizia ministrului Justiţiei nr. nr.L. anexa la dosarul nr. Iosovici). cu care a avut o fiică. instalat de comunişti în locul reputatului Vintilă Ciocâlteu). acolo unde i se naşte şi fiul.1960 Jilava) . ilegalist (membru de partid din 1931) şi kominternist (INCOMKA. 131 din 8 iunie 1948.S. nr.G. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. fiul lui Izac şi Ana) (19. şef al catedrei de biochimie din cadrul Intitutului de Medicină şi Farmacie Bucureşti (1947 – anii ’60. 2291. comisar general al executării armistiţiului cu URSS (din august 1945).V.XII. OBEDEANU. inv.. Oeriu s-ar fi convertit la creştinism în 1944 (v. decorat prin 150 151 V.S. Valery Oişteanu). p. nr. Elena – soţia lui Simion Oeriu (v. apoi decan al Facultăţii de Ziaristică la “Academia Ştefan Gheorghiu” (1956 – 1 ian. iar apoi profesor de istoria mişcării muncitoreşti la Şcoala Superioară de partid.php. în 1948 numit de ministrul Lucrărilor Publice în conducerea C. 1947. 1006. Nathan . în Forţele Armate. Buzatu 2008: 434). partea I-a. publicişti.din 1947 controlor în cadrul D. 9763): căs.Of. Goma 2005: 4)151.S. 225.VII. 3293. cu grad de căpitan.. 20622 din 28 febr. cu Nora (1927-1994. în 1948 transferat din nou în U.R. Simion (n.U. (M.A. revenit în august 1944 în România ca ifiţer N. stabilită în Cleveland.S. perioadă în care scrie şi volumul Omul sovietic).17. 62 din 14 martie 1946.R. Kaufman).U. nr.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici%20executati/O/Obedeanu%20Haralambie/index.Of.după război şefă de secţie în administraţia centrală a C. Uşer – inginer. NOVAC. Harry LAZAROVICI150.E.K. 1947 (M. nr. remisă centralei Foreign Office (v. NUSSENBLATT. nr.C. Sanda (căs. singura menţiune a evreităţii sale în nota informativă confidenţială din nov.C. condamnat şi executat la 18. 1455).S. 253 din 1 nov. NUSSENZWEIG. partea I-a. 8009). 8599). 1010. p. 751).I.II.I. 112 .B. Buzatu 2008: 434)..Of. p. 1947. partea I-a. dosar nr. arestat şi condamnat în 1932 şi 1937. 1005. Einhorn).L. p. 230 din 4 oct.S.S. după război ofiţer de Interne. tatăl fraţilor Andrei şi Oişteanu.. partea I-a.II.P. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. (M. infra). 1007. Simon SCHÄFER.R.U. inv. apoi comisar al guvernului pentru aplicarea Tratatului de Pace de la Paris. Veac Nou (1944-1946. fugit în U.membru al grupului de evrei care au jefuit maşina Băncii de Stat a R. OIŞTEANU.. partea I-a. partea I-a. a M. Ohio.dosare anexe. având rang de subsecretar de stat (1945-1946).A. zis “Mişa”) (1916-2003) – fratele mai mic al lui Leonte Răutu. ulterior Academia “Ştefan Gheorghiu”. 90/1956. 1004.R. prin Decretul regal nr.R. n.) şi redactor la revista asociaţiei. 2066 din 20 oct. cf. nr.1959. 4968).1921 Bacău-18. 1947. ofiţer politic într-un lagăr de prizonieri de război români şi italieni în Karaganda (în Kazhstan. Paula . pensionat în anii ’70. 1009. de profesie farmacist.D. la 28 iulie 1959. OERIU. comisar general al guvernului pentru legătura cu Comisia Aliată de Control (1946-1947). 1008.Of.R.1960 (v. p. 1947 a reprezentanţiei diplomatice britanice la Bucureşti.Of. OERIU. 1948.S.L. deputat de Dorohoi. apoi întors în România împreună cu familia în octombrie 1954. unei note informative confidenţiale a misiunii diplomatice britanice din nov. 1946 în M.decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. Mihail (n. căsătorit cu Bella (n.

Of. 131 din 8 iunie 1948.pdf.U.u. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (v. 1902 Pufeşti.2005 Bucureşti. 15 din 19 ian. n. pp. cf. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 204 din 5 sept.ro/index. decorată prin Decretul nr. Solomovici 2001II: 42 ş. 1999 S. 1011.A. nr. iar apoi stabilit în Statele Unite (unde în septembrie 1985 îi acorda un interviu lui Robert Levy (2002: 315)). pe str.pdf. ORNSTEIN. unde. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1947.romanianjewish. Berindei. 20. după 1944 activistă la diverse secţii ale C. 1015. anchetată în lotul fracţioniştilor din 1958. Vezi şi anunţul decesului ei la http://www. 646). 1955).E. OSTFELD. partea I-a.G. în 1946 în “activul central al partidului” (Andreescu.vladimirghika. apoi maior procuror militar la Tribunalul Militar M. 5).C. fiul lui Nicolae Popescu-Doreanu). 458). BERCOVICI. Varga 2003: 369 ş. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. directoarea şcolii de partid (de un an) de pe lângă Comitetul Orăşenesc Bucureşti al P. 152 153 V. n. partea I-a. 113 .org/db/pdf/nr224/pagina14. 6). zisă “Tina”) (n. ORBAN. C. emigrat în 1974 în circumstanţe neclare în Israel. Mihăilescu 2006: 380). ulterior cercetător al istoriei evreilor din România (Kuller 2010: 190. Jureck)) (d. OPRIŞAN. Nastasă. al P. C. fond 495 (“România”). 1949. 1018.C. 52 din 4 martie 1945. Dobrincu şi Goşu 2009: 424. al Uniunii Generale a Sindicatelor din România..C.M. 1012.I.din 1947 inspector în cadrul D.I. fostului general de Securitate Neagu Cosma. din 1945 în conducerea U. Tamara Mira153 (1918 Basarabia . 315.Of. 1654-5). cimitirul evreiesc “Filantropia”) – ilegalistă. 8072). OPRESCU. (1945-1975) (implicat şi în procesul monseniorului Vladimir Ghika152) şi în paralel cadru didactic la Facultatea de Drept din Bucureşti.F.romanianjewish. ministrul Comerţului Interior (febr. Trebici 2011.R. a locuit până la sfârşitul vieţii în Bucureşti. an în care i se stabileşte de altfel şi domiciliu obligatoriu. http://www. mai ales Berindei. 4 şi 505 Dobre et al.C.E. 1013. Primăverii nr. Levy 2002: 208. partea I-a. p. necrologul din Realitatea Evreiască nr. Alexandru . jud. aflata în atenţia Siguranţei în 1941 pe lista “comuniştilor categoria A”. se afla sub supravegherea Securităţii ca agent al serviciilor de informaţii israeliene. inv. 1954 .în 1949 era translatoare în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. p. decorat prin Decretul nr.. care îl caracterizează ca pe “a Jewish journalist” şi “an astute political manipulator”).. ulterior activistă la C. Mircea (n.G. Dobrincu şi Goşu. nr. Tismăneanu 2005: 325. Gottfried .S. Mâţă 2007: 251).M. p. fiul lui Moritz şi Betty (n. 4972). Dobrincu şi Goşu 2009: 505. a M. “dosare adiţionale”. nr. Marva . 14. membru U. 2004:39. vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificării (1952-1954).Decretul nr. a III-a (v.Of. Mihai(l) (Michel ŞORAR) (1911-1991) – în timpul războiului cadru didactic la colegiul “Marcu Onescu” pentru evrei.I.C. a III-a. în anii ’50 instructor al Secţiei Propagandă şi Agitaţie a C.C. 1014. Numele este cel de căsătorie (în perioada războiului fusese căsătorită cu ilegalistul basarabean Mihail Popescu. Putna) (uneori ortografiat şi “Ornştein”) – ilegalistă. OSTRADEL.F.I. Iuliu – din 1945 şef de birou tehnic în D. partea I-a. 2009: 504.org/db/pdf/nr224/pagina14.a. (M. 24154 (menţionată în Berindei. ORNSTEIN.T.R. nr. p.. 1016. 225.R. deţinut la penitenciarul Caransebeş. în anii ’80 a acordat câteva interviuri postului de radio Europa Liberă./Kuller 2008a: 450.). 224 (1024). ORENSTEIN.A. 1017. după război specialist în centrala Ministerului Comerţului şi în paralel redactor-şef al revistei lunare Probleme Economice (1948-1852). 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. respectiv Balaş (2008: 218). 154 V.R.php?s=Din_Arhive.A.) – ilegalist. Ernestina (fiica lui Aron.în iunie 1948 era funcţionar în centrala Ministerului Comerţului (M. p.Of.R. Cosma 1994: 299-300. n. accesibil şi la http://www. din anii ’30. (Şt. 2008: 285. din 1970 consilierul ministrului Janos Fazekas la Consiliul de Miniştri. sancţionată cu vot de blam şi avertisment.oct.

C. membru al Comisiei pentru epurarea presei de pe lângă Ministerul Propagandei Naţionale (1945-1946). Luca şi T. Hanna KAUFMAN RABINSOHN.X.R.Of.după război. fiica lui Herş şi Sara) (13. Ernestine – în 1948 şefă de secţie la Direcţia Cinematografie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. vicepreşedinte al Societăţii Scriitorilor Români.P.C. M. p. al P.1960 Bucureşti) – ilegalistă notorie. cu dosar de cadre la secţia Propagandă şi Agitaţie C. cu convingeri nedisimulat marxiste. decedată de cancer în 1960.” clasa a II-a (1948) şi “Steaua R.R. şi redactor la Gazeta în anii ‘20-’30. în afara activităţii guvernamentale publicist realist-socialist.R. 32 din 8 febr.R.R. Of. Dobrincu şi Goşu 2009: 236 şi 424. v. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. Ion (n. 1020.S. 1945-1948).III. născut Calman Schritter.II.F. n.R. în 1949 instructor în cadrul sectorului Învăţământ Public al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. 165 din 19 iulie 1946.1019. nr. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1949-1952). din noiembrie 1947 până la excluderea ei din viaţa politică în 1952 ministru de Externe al R . p. partea I-a. în anii ’50 inclusiv şefă de cabinet a lui Leonte Răutu (dosar la secţia Propagandă şi Agitaţie a C. PAUKER. Harry Elias WITZLING) (18.. p.1974 Bucureşti) – fost membru P. între 1944 şi 1948. p.formal al doilea om în sistemul cenzurii din timpul comunismului. 1026. p. Berindei. 1023.21.” clasa I-a (1964)..R.S. p. 1946).S. 1948. incinerată la crematoriul “Cenuşa”.R. membră a C.V. 3372). membră fondatoare şi preşedintă de onoare a Uniunii Femeilor Antifasciste din România (U. p. Leon – din 1948 director adjunct al Direcţiei Medicină Curativă din cadrul Ministerului Sănătăţii (M. nr.A. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler I (Decretul nr.3. 87 din 13 apr. 5767).M. 1948.R. după care în 1968 a revenit la titulatura PCR). după război vicepreşedintele secţiei Presă a A. 1134). fiind identică cu cea a viitorului demnitar comunist Ion Pas. locul şi data de naştere a ziaristului Ion Pas. 157 din 10 iulie 1948. dosarului pe care l-a depus la casa de pensii a ziariştilor în 1943. 31 din 7 februarie 1949. ministrul Artelor (1946-1948). Vaslui . PAPP. M. alături de V.R.V. 15 din 19 ian. 69498 din 13 iulie 1946. LUPU. între 1948 şi 1965.C.R.C. 336 -337 (1-31 mrtie 2010). al P. partea I-a.P. partea IB. BURAH) – soţia lui Gheorghe Pană (vicepreşedinte al Consiliului de Stat în 1985). 7620. 1021.1986 ) – membru de partid din 1940. 1949. nr. n. partea I-a. decorată în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. 114 .Of. Antoaneta (f.C. decizia ministrului Justiţiei nr.U. nr.21. partea I-a.C. nr.1893 Codăeşti. PASCAL. Tina .C. după război secretar general al C. nr. 1949.L. 155 155 Pentru schimbarea numelui.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. (partea I B) nr..C. PAS. 2790 din 16 sept. nr.R.M. Calman SCHRITTER156) (6. 1022. PANĂ. 1024. din 1956 şi până la pensionarea din ani ’70 director general adjunct (şi după 1973 membru al Colegiului) Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor de pe lângă Consiliul de Miniştri . 214 din 15 sept. apoi pensionat).Of. 71. 1025. PANAITESCU. ulterior traducătoare a operelor lui Marx la Editura Politică.Of. inv. absolvent al Facultăţii de Chimie din cadrul Institutului Politehnic Bucureşti. PASCARIU.Of. dosar 12/1954. Iuliu .R. decorat cu ordinele “Steaua R. 1103 . PMR. al P. (din 1948 redenumit Partidul Muncitoresc Român.1895 Bucureşti – 20.D.34.P.VI. al P. şi preşedintă de onoare a Uniunii Femeilor Democrate Române (U. nr.D.. Mihai 2009). “epurată” în iunie 1952. activist P. PANŢER.F. p. şi membru al Secretariatului General al P. activistă de partid. membru neîntrerupt al C. partea I-a. în M. preşedintele Comitetului de Stat pentru Radiodifuziune şi Televiziune (1958-1965. 156 Cf. (întocmită 1954).” clasa I-a.C.1921 Bucureşti . 7633.. 1948-1952). 645).din aprilie 1948 secretar cultural în centrala Ministerului Informaţiilor (Direcţia Presă). Horia (n. arestată şi condamnată de două ori în perioada interbelică. Ana (n.Vezi şi menţiunea sa în rubrica „Aniversări” a revistei Realitatea Evreiască. Georgescu.M.Of.

1838).%20Pat%20%20Pavel/Patrascu%20Andrei/index.A. p.125. 74-6. partea I-a. C. Dorin GHERŞON157) (n.Of. pe care “îl apără cu un elan anemic.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/P/P%2004.Of. ulterior cu evoluţie incertă (dosar P/43 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). în ministeriatul Anei Pauker (1949-1952) (M.php). 115 .C. Ocna) – jurist. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA..C. 6401. 1948. trimis într-o colonie de muncă (1952-1955).Of. 225. 160 Idem M. Andrei LÖB158. stabilit în S. 1031. 127 din 1 iunie 1941. 1911. PAUL. epurată în 1952.Of. 28. nr. cf.u.C. Elena (n. nr. 1941).U. şi M. 1948. ilegalist (membru de partid din 1934).1903) – sora lui Teohari Georgescu. 1946. apoi normator până la pensionare la Fabrica de Confecţii Bucureşti (1956-1961). prin Decretul regal nr. 51/1952. cu grad de maior.” clasa a IV-a. ulterior recăsătorită Veakis) (n. partea I-a. îşi românizează numele în 1946) (n. ca şi în lista întocmită de Siguranţă în 1941. deţinut la Tg. p. după război membru al primului C. p. apărător al lui Nicolae Steinhardt. (?) PĂSCULESCU. fondatoare. fişei din penitenciar (v. 533. Jiu (1941-1942)..II. data naşterii ar fi de fapt 22. M. membru de partid din ian. 260 din 8 nov. membră a Partidului Comunist Austriac în timpul studenţiei la Viena în 157 158 V. dosar nr. când încă nu îşi românizase numele160. (1945-1948) (Şt. PAVEL.. 1908 Tg.1911 / 22. 1986 Bucureşti) (fiul lui Ludovic şi Ana) – de profesie croitor. 3/1958. dosar nr. pentru comitetul regional de partid Hunedoara (19451946). 1947. 5829). supra]) (n. în care se anunţă stabilirea domiciliului obligatoriu. Mihăilescu 2006: 380).P.1945. încă o dată eronat. unul din avocaţii numiţi din oficiu care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi pentru “titoism” în 1950 (când încă nu-şi românizase numele. 2066 din 20 oct. [aşa] cum era permis pe acea vreme să fie ‘apăraţi’ duşmanii clasei muncitoare” (Solomovici 2003: 305). http://86. 1028. nr.Of.C.C. înainte de căsătorie (mariajele mixte fiind interzise legal în acea perioadă).R.S. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 178 din 4 august 1948. responsabilă cu propaganda şi agitaţia.R.1914.I. membră în conducere şi cenzor al U. Cancelarie.17. nr. tatăl scriitorului şi istoricului literar Thomas (Toma) Pavel (n.A.III.C.Of. nr. inv. Andrei (n. passim) (v.wordpress. Tismăneanu 2010a). director adjunct al Centralei Industriale a Lemnului (1949-1952).com/2010/08/24/condamnati-la-fericire-dupaaproape-douazeci-de-ani/). 159 Contradictoriu faţă de documentele C.N. POLLAK) – după război încadrat ca judecător de şedinţă la Tribunalul Bihor- Oradea. 31. partea I-a.A.III. partea I-a. din ianuarie 1948 angajată la cabinetul ministrului (cu grad de prim consul general). fond 495 (“România”). secretar general al Ministerului Agriculturii pentru câteva luni în 1947. de Bihor (1946-1948).N. p. Cernăuţi. (1975). membru al organizaţiei de bază a partidului. opinează V. Doru (n. Avramescu).R. partea I-a. A. al P. partea I-a. (inclus în Kuller 2008a: 440). fd. 11. 1947 (M. 153 din 10 iulie 1945. p. 1029. în Forţele Armate. p. deputat M. anexa la dosarul nr. cu referat de cercetare la fd.1911. iar locul naşterii ar fi Cluj.F.. Fl. C. 40 din 18 febr. cu nume conspirativ “Saşa”. apoi Bihor (1946-1949). în 1945 promovat ca prim-procuror.IV.R. partea I-a. Tescovici [? v.C. iar apoi şefă a Direcţiei Cabinet în M. p. ulterior epurat sub acuzaţia împuşcării (involuntare) a lui Gheorghe Apostol în violenţele de la uzinele Malaxa din Bucureşti din 1945.I. fiica lui Max şi Sofia) – soţia lui Lucreţiu Pătrăşcanu – convertită la creştinism în 1939.Of. p.E. 1 ian.R. secţia Cancelarie – dosare anexe.. al P. PĂTRĂŞCANU. aflat în 1941 pe lista “comuniştilor categoria A” în 1941. http://tismaneanu. PĂTRAŞCU.R. Tismăneanu (v. căs. instructor C. 19 din 23 ian.C. (1945-1948). Tinăud. coautor al comentariilor la Codul Penal al R. 43. nr. a comuniştilor categoria A (vezi poziţia 228).1027. Şi nu Loew. partea I-a. 11765. şi Rusnac 1997). 147 din 3 iulie 1945. 253 din 1 nov. Andrei (n. Constantiniu 2003: 13 ş. Bihor / Cluj159 – d. nr. 2004: 456). iar ulterior numit acuzator public la Tribunalul Poporului Cluj (M. 1389 şi nr.A. al P. 9763). ulterior reabilitat. v. M. inv. Hertha SCHWAMMEN.C. Elena (n. cum. cu Amalia Pavel (n. (folosite de Dobre et al. 1030. în anii ’60-’70 secretar general de redacţie la Revista română de drept. 5538. nr. 3293. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. 2983în 1941.

JPG.1932 Bucureşti – 2005 Tel Aviv. 10092). Iosif POCLER) (n. 1037.. între iunie 1948 şi febr. partea I-a.R.în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. inv.36/fisapenala.VI. V-a. 1032. M. condamnată în 1954 la 14 ani închisoare. 6094). 1947. (M. 1040. PERLMUTTER. 1949) (M. nr. 1963.Of.+Pat++Pavel\Patrascanu+Elena/P2070574.E. Zissu . nr.C. partea I-a. 264 din 14 nov. arestată în procesul intentat soţului ei.Of. 1041.din 1947 inspector în cadrul D.E. în paralel urmează Şcoala Sanitară. Marton . a M.C. după august 1944: membru fondator şi membru al Comitetului de Conducere al U. iar apo redactor-şef la Orient Expres. p. 3293. (1945-1948).F. p. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler (Decretul nr. 1039. 7491). 96/1968. membru al Asociaţiei Scriitorilor Israelieni de Limbă Română. nr. PETRAN.P.din 1947 controlor economic în cadrul D. 32 din 8 febr. 1946. cunoscut mai degrabă ca prozator (debut cu nuvele în 1964). 14. 157 din 4 mai 1971).E.R. colaboratoare disciplinată a Securităţii..I. p. M.php?file=f:\web\Fise+matricole+penale+-+detinuti+politici\P\P+04. 161 Vezi fişa ei matricolă penală de la penitenciarul Dumbrăveni la http://86. (M. partea I-a. 2790 din 16 sept. 3707). PELŢAN. C. 1033. partea I-a. (M. 7950).Of. 200 din 1 sept. 12877). decorat cu ordinul “Steaua R. unde colaborează la diverse publicaţii de limbă română (Viaţa noastră. 1036. Adela (n. pp.C.G.125. 1947. sub numele “Elena Veachis” (urmare a căsătoriei cu regizorul grec Yannis Veakis). 1947. 1948. nr.G. 1949.G. fratele Elenei Ceauşescu. la Direcţia Presă (M.C. p. 148 din 30 iunie 1948.C.I.A.17. a M. p. Israel) – absolvent al Liceului Evreiesc din Bucureşti. anexa la dosarul nr. p.E. Samoil .C. PERŞINARU. 32 din 8 febr.A. membru al Consiliului consultativ de pe lângă Ministerul Propagandei (1944-1946). a M. ulterior scenografă la Teatrul de Păpuşi Sibiu161 şi. PERL.I.” cls. 10092). (M. 190 din 19 august 1947. iar în 1971. nr.E. Raşela.I. PETRESCU. dar graţiată la 29 mai 1956. Sandu – după război angajat ca arhitect conductor în centrala M.Of. 264 din 14 nov. nr. 1949.Of. partea I-a. în 1948 reîncadrat ca referent stagiar în centrala Ministerului Industriiilor (M. H. 1123). ca translator la Direcţia radio (M.Of. PELTZ.Of. Stefania . PECHER.C.C. 1042. partea I-a. p. 232 din 6 oct. PERLEA. 1034. consilieră în centrala Ministerului Propagandei (1945-1946). 289 din 13 dec. nr. 1123). după altele decedată în Bucureşti.Of.G. 5463-4.Of. 1038. 1035. după unele surse emigrată în Israel. cu ordinul “23 August” clasa a III-a (Decretul nr.R. PELTZ.din 1947 controlor în cadrul D.anii ’30. Herzelina .I.din 1947 controlor în cadrul D.) şi îndeplineşte funcţia de secretar de redacţie.Of. PELTZ. în mandatul Anei Pauker. după unele surse. al P. fiica lui Leon) – soţia lui Gheorghe (alias Gogu) Petrescu. p. partea I-a. 335 din 20 iun. nr. 95 din 22 aprilie 1948. director al Teatrului de Păpuşi “Ţăndărică”. p. partea I-a. secţia Cancelarie – dosare anexe.C. 1946). 1949 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor. nr. Iosif (n. decorată în 1964 cu ordinul “Steaua R. etc.C. nr. 116 . partea I-a.în 1948 numită director al Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Bază (M. David .C. Revista mea.R.” clasa a V -a prin Decretul nr. Ludovic .P. cu referat de cercetare la fd. apoi în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (1947-1948).la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei. Facla. nr. emigrează în 1972 în Israel. partea I-a. 168 din 23 iulie 1948. lideră a grupării artistice din Uniunea Patrioţilor. 8032. partea I-a. p. David – şef serviciu–secretar în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (până în febr. angajat în centrala M.Of. a M. nr. încă în viaţă în 1990.

A. 1049. soţul Olgăi . I. PITARU. 1963. şeful Direcţiei Administrative a Ministerului Silviculturii (1948-1952) (M. 163 1054. 52 din 4 martie 1945.R. partea I -a.. 1047. cumnatul Ghizelei Vass (i. 15 din 19 ian.Of. anexa la dosarul nr.A.I. (viitoarea Ed. Hary – menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. Valeria . – evreu originar din Basarabia. (M.din 1947 controlor în cadrul D.832).E. M. internat în perioada 1941-1944 în lagărele de muncă disciplinară de la Tg.. p.Of. incinerată la crematoriul “Cenuşa”. Politică). 1044.E. p. PINCAS. Paul (n. WEISSMAN) (1923-1967) . Jiu. după război colonel M.C.Of. 1906 Bârlad) . 250 din 27 oct. 1050. 1949.C. PINCAS.Of. nr. 10.. 646).C.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. POPP. GOLDŞTEIN162) (n.C. când âncă nu îşi românizase numele . p. 264 din 14 nov. p. nr. 1947.D. p. Alfons (uneori ortografiat şi Pikalsky) – după război iniţial membru al C. 3293. Jack (n.P. PETROVAN. partea I-a. 30 sept. a III-a. p. prenume ortografiat ocazional şi “Jaques”) (11. – numit în decembrie 1948 membru al comisiei Ministerului Sănătăţii pentru lichidarea restanţelor şi repartizarea dentiştilor (Bărbulescu et al. nr. 1946.E. partea I-a. nr. respectiv decizia ministrului Justiţiei nr. din Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 1946 în M.din 1947 controlor în cadrul D.C.R.A. nr. 20 (5 iulie 1948): 7).funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. nr. partea I-a. PETRUC.ilegalist (membru de partid din 1921. 8552).Of.G.din 1947 inspector în cadrul D. Felix . (M.Of. a M.N.C. p.G. partea I-a. Iţic MENDELOVICI . 232 din 7 oct. partea I-a. PINSLER. a M. nr. Idem v.I. 1949. 21 din 25 ian. fiul lui Litman şi Tauba. ministru adjunct al Gospodăriei Comunale şi Industriei Locale (1952-1953) (numit prin Decretul Prezidiului M.M. 1052.251 din 30 ian. 2009: 184-5).E. decizia nr.II. partea I-a. nr. idem referatul de cercetare la fd. C. 264 din 14 nov. după 1944 procuror la Parchetul Tribunalului Ilfov. 104 (solicitarea). Sabina (n. 1056.C. 10092). “Banca Economică” din Bucureşti). ilegalistă. PICALSCHI. 1045. 31/1957. 5728 din 19 ian.e. M.S.I. 1946. iar apoi în 5 ani închisoare). partea I-a. ulterior secretar de stat responsabil cu industria alimentară în guvernul Dej.R.A.I.R. nr.Of. 1946 a ministrului Justiţiei (M. inv.Of. 1964 cu Medalia Muncii. 162 V. partea I-a. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr. apoi director general al Direcţiei Generale a Editurilor. (M.E. 36 din 14 febr. secţia Cancelarie – dosare anexe. 642). soţia lui Mihai Petruc. 1947. PODOLEANU. 1945. 148 din 25 iunie 1941. p. Vapniarka şi Grosubova). Alfred V. pp.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M.alias “Elena Cristescu”. 1948. PETRICU. la Direcţia I.1900 Podu Iloiaei. Direcţia Aviaţiei Civile. partea I-a.G.Of.Of. 1949. A. nr.C. 334 din 19 septembrie 1952). nr. 1048. Samuilă . 1046. POENARU. partea I-a. (M. decorat ca pensionar prin Decretul nr.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public.sora lui Ladislau Vass). 219 din 23 sept. p. Mayer . partea I-a. 658). 1947. p. 3660). nr. Iaşi – 1972 Bucureşti) . Solman .Of.I. al S. nr. în 1948 numit de către Ministerul Comerţului director al societăţii naţionalizate “Bod” (B. Prezenţa sa în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 15 din 19 ian. PLATZ. nr. 803 din 21 dec..în martie 1945 reîncadrat la Subsecretariatul de Stat al Aerului. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. Betty . Difuzării Căreţii şi Presei. condamnată la moarte în ianuarie 1944 (sentinţa comutându-i-se ulterior în închisoare pe viaţă. 97.Of.R.C. jud. directorul Editurii P. 1053. nr. 1654-5).S. condamnat în perioada interbelică pentru spionaj în favoarea U. PETROIANU. însărcinat aducerea la îndeplinire a sentinţelor în simulacrul “Marele proces al trădării naţionale”. 423 din 15 iul. 541 163 V. după război funcţionară în centrala M.1043. p. 117 . arestată în 1943 într-o casă conspirativă a ilegaliştilor. 1051. Albertina . al P.A. 8598). 16 din 20 ian. PETRESCU. 10092). 1055. a M.

PRAGER. membru în conducerea C. 1948. nr. al P. al P. 1947. p.C.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 1949. în M.1057. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. p. 1058. PROFETA. partea I-a.. 7151). p. PRISICEANU.M.II. “refugiat” în U. 184 din 13 august 1947. 845). nr. 1061. nume schimbat în 1945164) (15.C. Rudolf – după război referent la Subsecretariatul de Stat al Naţionalităţilor de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 1063. PREOTEASA. tatăl filologului George Pruteanu (1947-2008) (Brătescu 2007: 251-3.Of. 76 din 30 martie 1946. al P. partea I-a.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. PRESSER. (110/1955).prima soţie.E. p. Alexandru .F. partea Ia. în prezent Bartolomeu) . Adalbert .E.1984) – membră de partid din 1938. nr. 1945. a M. Bucureşti. Oigenstein. 252 din 3 nov. din 1957) şi mama Ilincăi (căs. 118 . partea I-a. Eti (n. p. apoi al F. M. nr. în 1940. SINGER) (2. 1945 în M. Paul (n.R. Pinchas Solomonovici. (iniţial la sectorul Evidenţa Cadrelor şi Documentare). partea I-a. şeful Direcţei Policlinici şi Spitale (1948-1952). n. instructor al C. partea I-a. 183 din 14 aug. 1067. nr.C.1912 – 14. p. clasa a II-a. 662). 76 din 31 martie 1948. Huşi/Vaslui – 16. membru P. (1948-1951).S. I. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa a III-a (M. nr. PRATSCHER.I. 1065. fond 495 (“România”).S. PROPPER. cumnatul lui Leonte Răutu (soţia sa.R.Of.1908 Fălciu. 16 din 20 ian. pozişie din care a participat la coordonarea reformei sectorului sanitar din ţară. p. partea I-a. Ecaterina (zisă Kati) (n.Of. Josefina – după război şefă de birou. partea I-a.R. partea I-a.controlor la D. partea I-a. membru de partid din 1945.D. p. 95 din 22 aprilie 1948.C. 1945. 3705). p. 168 din 18 iulie 1941. nr. M.R.Of. 4384.S. Artur (fratele compozitorului Laurenţiu Profeta?) – din 1947 inginer specialist în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. Iacob . M. 28 sept. director medical în centrala ministerului (1945-1948). iar din martie 1948 şefă de secţie în centrala Ministerului Artelor (ulterior şi Informaţiilor) (M. nr. nr.. deputat în Marea Adunare Naţională (1948-1952). RAB. partea I-a.Of. Adrian Năstase (recăsătorit în 1985 cu Dana.. Ivan Stepanovici RAB. fiica fostului ministru al Agriculturii şi ambasador în China Angelo Miculescu). 9712. 16 din 20 ian. partea I-a. 115196 din 14 nov. 5/1944/945 de la Direcţia Judiciară a Ministerului Justiţiei. p. a fost soţia fostului ministru de externe Grigore Preoteasa (decedat în accidentul aviatic din U.XII.S. 10092). până în anii ’70.după război funcţionar în centrala Ministerului Industriei. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. Marcel Maximilian (1895 – 1960 Bucureşti) – medic şi profesor.C. Burcă 2007: 13) (dosar P/167 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).I. PRUTEANU. 662.Of.C. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. inspector general sanitar în Ministerul Sănătăţii (1944-1945). 1060. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p. FEHER) (n. PROTOPOPESCU. apoi.C. partea I -a. 267 din 21 nov.R. POPPER. 1062. Ioan (n. dosar de cadre din 1954). 264 din 14 nov.Of. în anii ’70.R.Of. 1949.C. a politicianului P.1966 Iaşi) – după august 1944 membru al comitetului sanitar al Apărării Patriotice. 1059. p. partea I-a. din 1952 transferat la catedra omoloagă din Iaşi.E. nr. 164 Vezi dosarul nr. Eva. p. 2729.M. p. nr.G. 1945.Of. nr.S.Of. nr. nr. decorată în 1971 cu ordinul “Steaua R. 10200. după alte surse Janoş Rab) (1904-1973) – general.R. a fost sora lui Răutu).Of.C.S.Of.D. 1068. 7234.. POPPEL.R. în 1949 transferat de la Direcţia Contabilitate şi Control Financiar la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M. 3001). respectiv aprobarea schimbării numelui prin decizia ministrului Justiţiei nr. Honora .XII. 1919) – activistă a secţiei Propagandă-Agitaţie a C. 1214). 1064. conferenţiar la catedra de organizare sanitară a I. 4200). 112 din 17 mai 1948. 35 din 11 febr. 26 din 2 febr. 1949.Of. după război activistă de partid.Of. 1066.

Solomovici 2004: 283. 803 din 21 dec. 1947. 206 din 1 sept. în acelaşi an este delegat şef al Direcţiei Generale a Redevenţelor şi Impozitelor Miniere în acelaşi minister (M.R. nr. sub numele Barbu pentru scurt timp şefa Secţiei Internaţionale a C. al P.Of. nr. 11/1954). M.Of.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/R/R%2001. 32 din 8 febr.R. (cf. 3293. nr. 2137. p. în anii ’50 director adjunct al întreprinderii “Româno-Export” a Ministerului Comerţului Exterior. B.Ap. radiat din registre laolaltă cu ceilalţi rezervişti evrei în 1940167. p. nr. partea I-a. sublt.R. 256 din 5 nov.1910 – 17. partea I-a.R. 4255.Of. Pinhas .C. în care şi menţiunea Mariei Rab. Liana – ambasadoare în Senegal în anii ’60. 1947. RADIAN. membru de partid din 1944. 1076. RADO. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. nr. S. Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M. Tutova) – în 1948 era referent-şef la Oficiul de Studii al Ministerului Minelor şi Petrolului (M.VI. partea a 2-a. M. secţia Cancelarie – dosare anexe. fişa matricolă penală la http://86. 119 . 7817). 3905. RISDORFER) (n. decorată prin Decretul nr. fiica sa şi a Evei. 1189. în anii ’50.125. 2595). p. RADIAN.%20Rab%20-%20Razus/Rado%20Alexandru/index.P. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.Of. Varga 2003a: 664-5.Of. 1070.R. apoi ambasador la Moscova. V. nr.17. 9855). 1077.ro/politicadoctrine/cine-a-fost-ghizela-vass-despre-dosare-intrigi-si-anchete/. p.Of. RACHMISTRIUC. incinerată la Bucureşti. nr. Gita Iakovlevna (11. (r.M. nr. Ivan . 1946. anexa la dosarul nr. nr. p. 1074.1980) – sora Stelei Moghioroş.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.C. 1949. 1075. partea I-a. C. 2). partea I-a.inv. 4540). al P. I.Of.până în febr. iar apoi general adjunct în centrala Ministerului Informaţiilor. Răutu).C. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 33/1958. p. Alexandru . 1949. 167 V. inculpat şi condamnat alături de alţi evrei funcţionari în comerţul exterior în 1961 pentru subminarea economiei naţionale. 121 din 31 mai 1945. 1947. nr. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. partea I-a. (1950-1953). 17. 42 din 20 febr. M.Of. partea I-a.C. nr. RAB. şeful serviciului de cadre din M. la http://www.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. Ioniţoiu 2000:IX)168. 282 din 5 dec. RADO. 34 din 10 febr. al P. cu referat de cercetare la fd.C. Felicia (verişoară cu fiicele lui L.1905 Reşiţa) – fost patron de fabrică. p.XII. Maria (1915-1976) – sora lui Ioan Rab şi cumnata lui Leonte Răutu. 803 din 21 dec. partea I-a.VIII. doc. 107 din 15 mai 1945. 1948. articolul său consacrat Ghizelei Vass.1944. dosar nr. 1078. p. 10860. M. 61 din 21 martie 1946. din 1949 referent de specialitate la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului. Emeric – în mai 1945 angajat ca translator-şef în centrala Ministerului Propagandei.C. eliberat în 1968 (Andreescu. nr. apoi înalt funcţionar în Ministerul Comerţului Exterior şi autoare a diverse articole în revista Probleme Economice (dosar la secţia Relaţii Externe a C.Of.Of. RABINOVICI. unde s-a căsătorit cu David Wizman. membră de partid din oct. nr. 1073. 119 din 28 mai 1947. p.contributors. partea I-a. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. M. p. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. partea I-a. 225. a emigrat la începutul anilor ‘70 în Israel. 1351).decorat prin Decretul nr. p. Alexandru (fiul lui Martin şi Paula) (n.) de artilerie. nr. 168 V.Of. Nastasă. 1964 cu Medalia Muncii. 5123. Şomuz – din 1945 şef de birou la Oficiul de Studii al Ministerului Muncii (M. ulterior activistă a secţiei Propagandă şi Agitaţiei 165 166 cu dosar de cadre la secţia Economică a C. 284 din 8 dec.. 1912 Griviţa. reîncadrat în 1945. 8). 1071. RADO. revenit în ţară în 1944. M. fond 495 (“România”).Of. 1941. după război numit preşedinte al Oficiului Industrial al Bumbacului. nr. RADOŞOVEŢKAIA. V. RACHMAN. 1480. 1 din 1 ian.P. partea I-a. 1964 cu Medalia Muncii. ulterior directorul Institutului de Istorie Militară din Bucureşti. 1069. inv. 24 febr. M. dosar nr.. Tismăneanu166). 225.php. 1123). inv. 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. ulterior promovat inspector. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. nr. ambii stabilindu-se câţiva ani mai târziu în Olanda.N. Eugen-Constantin (n. p. 1072. partea I-a. pentru scurt timp ministru adjunct al Construcţiilor. III-a165.

A. 81 din 7 apr. 36 în versiunea online de la adre sa http://www.1917 Galaţi) – după război specialist în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.Of. RABINOVICI169) (n.scribd. membru al Comisiei Controlului de Partid (1945-1952).M..A. diplomat.IX. p. partea I-a. 753). 30 din 6 febr. (?!) RALEA. Herşcovici) (n. p. Marius (n. (1945-1952) şi supleant al Biroului Politic (1948-1952). Desideriu (n. RAICU.Of. RAICU.N.VIII.F. REITMAN170) (n.IX. 120 .C. sau “Războiul psihologic”.1952) – evreu maghiarofon. nr. şeful catedrei de psihologie la Universitatea Bucureşti.B.R.Of. 58 din 11 martie 1947.R. 21). 1948 a ministrului Justiţiei în M. C. p. RALIAN. al P.G. nr.Of. 4696). nr. RADOVICI. internat la Târgu Jiu în timpul războiului.C. în 1947 numit de conducerea C.P. 1945 în M. 1948. 1947. 1080. REICHENBERG) .1921 Galaţi) – la sfârşitul anilor ’40 inspector general în Ministerul Artelor şi Informaţiilor (M. în 1949 referentă în cadrul secţiei la serviciul Biblioteca şi Arhiva Presei (A. pp. 7234). 52 din 4 martie 1945.1896 Bucureşti (după alte surse la Huşi) – 17. deputat de Timiş în Marea Adunare Naţională.S. dosar nr. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R.X.. Mişu” (în Kuller 2008a: 452). 26 din 1 febr. decizia nr. iar inventarul de fişe bibliografice al C. 175 din 31 iulie 1948.R. fd.P.R. membru titular al noii Academii a R.1904 Olari. sociolog. psiholog. al P.P. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.E. partea I-a. nr. 25 din 1 febr. Jozsef RANGECZ. 189 din 17 aug.Of.C. 6292).V.R. Mihai171 (fiul lui Dumitru Ralea şi al Ecaterinei Botezatu [sic].P. I-a.Of. Decretul Regal nr. 225. pentru socialism” din actualul Parc Carol din Bucureşti. RANGHEŢ. după război membru al C. 171 George Manu (alias „Testis Dacicus”) îl identifică „de origine bulgară şi evreiască” (2011: 162). Micu (n. 6.R. Marcus Ralian A. 1079. partea I-a.R. inv. nr. preşedinte al Comisiei Naţionale pentru UNESCO (1961-1964). membru al Consiliului de Administraţie al Fabricii de Hârtie Buşteni (M. 4058 din 21 ian.Of. dosar nr.com/doc/35654729/Petre-Pandrea-Calugarul-Alb).Of. inv. al P. 1083. zis “Mişu”) (1. 5.P.M.C. 1841). RALLIŢEANU. fond 495 (“România”).funcţionar în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor (1945-1947) (M.I. cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. contributor marcant la propaganda regimului stalinist (a se vedea lucrările Caracterul antiuman şi antiştiinţific al psihologiei burgheze americane (1954). 1082. co-director la Viaţa românească (19441946). dosar nr. 51/1949. p. (1958-1961).S. 169 din 24 ian. instrument al agresiunii imperialiste (1954)). p. partea I-a. p.I.” clasa I-a. înmormântat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. 225. 115 -21). nr. p.R. nr. (din 1948).Of. ff. fond 495 (“România”). al P.C. partea I-a.N.R. 169 170 V. în 1948 transferat ca secretar de presă la Direcţia Legislaţie şi Presă a Ministerului Industriei (M. p. secţia Propagandă şi Agitaţie. partea I-a. partea I-a).” clasa II-a. 1084. 10 iunie 1908 Buzău) . 1654-5) 1081. (1948-1952). Mişu – în 1948 era inspector contabil în centrala Ministerului Comerţului (M. om politic. 1085. 148 din 30 iunie 1948.. ministru plenipotenţiar la Legaţia României de la Washington (1946-1948).C. V. H. include intrarea „Ralea. fost ilegalist.I. Iosif (n. 184 din 13 august 1947.R. 63). decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Melania (n. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. preşedinte al Comitetului pentru Normarea şi Repartizarea Combustibililor (1949-1950). 5465). director al serviciului de cadre al PCR (1945-1948). fiul Elisabetei) (7.Of. 704. apoi prim adjunct al şefului Serviciului Special de Informaţii (1947-1948). nr. vicepreşedinte al Prezidiului M. membru supleant al B.1964 Berlin) – filosof. 1945. după august 1944 ministru al Artelor (martie 1945 – august 1946).VI. 1948. nr. Arad – 1.a C. p. 995. director al Institutului de Psihologie al Academiei R. 1945. nr. Pamfil Şeicaru susţinea că mama lui Ralea s-ar fi numit de fapt „Angelica Kaufmann” (informaţie îndoielnică în opinia lui Petre Pandrea (în Călugărul alb. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a CC al PCR (12/1954). ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. C. partea I -a. partea I-a. partea I-a.în martie 1945 reîncadrat la D.

G. colaboratoare la Cuvântul liber (1935-1936).Of.d.K. ca pensionară. p. 9340). Bucureşti) – fostă muncitoare şi ziaristă mediocră la un ziar în limba maghiară din Arad.1086.C.F. RAPAPORT. după naţionalizare. recrutată de N. Ştefan – la sfârşitul anilor ’40 director adjunct în cadrul Direcţiei Generale C. decorată de autorităţile comuniste în 1949 cu ordinul Apărarea Patriei cls.C.C. 662).M.R. la Direcţia Presă (M. 1626. Leon BARAT) (n. 1089. 1948. RAUŞER.K. pp. membru al C. 1914 Dangeni. p. ajunsă în Bucureşti în timpul adolescenţei. 1949. 1091.R.C. 240 din 17 oct.Of. mama diplomatului Mircea Răceanu. 205 din 4 sept. partea I-a. nr.V. 1947. RĂDULESCU.. Dorina (n. în Transnistria.I. numit de ministrul Industriei conducător tehnic al fabricii de postav din Buhuşi (M. 144 din 25 iunie 1948.controlor (1947-1948). 759). Sandala VEINBERG) .C. incinerată la crematoriul Cenuşa. decorată în 1981. prietenă şi protectoare a Anei Blandiana. 1088. revenită în ţară în 1944. 93579 din 11 oct. nr. 6781. nr. membru P. Roland . B. RASNOVIESCHI. RAPAPORT. partea I-a. mort în lagărul de la Râbniţa. refugiată împreună cu soţul ei în URSS în 1941-1944 (perioadă în care este avansată până la gradul de colonel N. reabilitată în 1964. RUDICH) (25. 148 din 30 iunie 1948. Sanda (n. 10174). M. jud.C.soţia lui Iosif Rangheţ. BT) – din 1947 inspector general adjunct în cadrul D. 45 din 24 febr. (1955-1958). 27 nov. fiind demobilizată abia în 1947). din 1927. partea I-a.VIII.D. fond 495 (“România”). dactilografă în capitală în perioada interbelică. dosar nr. cu ordinul “23 August” cls. 21.G. Max. în paralel publicistă şi scriitoare mediocră.R. decizia nr. membru supleant al C. a M. ulterior ca membru în conducerea ILEXIM. 121 . cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1094. partea I-a. Solo . 1949. 16 din 20 ian.R. RĂDULESCU. nr. 225. partea I-a.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.V. a Ministerului Comunicaţiilor (M. RANGHEŢ.I. Leon (n. după 1944 secretar regional de partid în Ardeal. 5360). 15 din 19 ian. fond 495 (“România”).R.Of. 1090.C. 1092.VI. p. al U. nr.M. partea I-a. al U. ilegalistă. redactor la Graiul Nou (cotidianul de limbă română al Armatei Roşii) (1944-1947). partea I-a. timp de aproape două decenii (’60-’80) secretar general al Comitetului Naţional pentru Apărarea Păcii şi reprezentant al R. 1938). Ileana (n. III-a şi în 1964 cu “Steaua R. nr. Grigore Răceanu. partea I-a. 1948.C. p.D. nr.în 1948. Cenad (atunci) Ungaria – d. nr. apoi activă în domeniul comerţului exterior în mandatul ministerial al lui Gogu Rădulescu. a M. Neamţ – 21.E.Of. RĂCEANU.. iar tatăl adoptiv.1982 Bucureşti) (fiica lui Isac şi Maria Rudich) – soţia demnitarului comunist Gheorghe (zis Gogu) Rădulescu (căs.V. (M. p. Macău. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of.C.1981. (103/1953). III-a. nr. între 1952 şi 1958.P. RĂDULESCU.I. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.” cls. în lotul “fracţioniştilor”. 264 din 14 nov. 5463-4). iniţial ca director în cadrul Ministerului Comerţului Exterior. apoi la Viaţa capitalei (1947-1948). 1095. inv. din 1949 referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. (M. iar apoi promovat inspector în cadrul D. RAUSCHER.Of. vicepreşedinte al C. de la care a preluat numele.E.D. (din 1948).Of. unul din semnatarii “Scrisorii celor 6” din 1989). 10092). partea I-a. 1093. 173 din 31 iulie 1947. 1087. partea I-a. 1947. 266 din 17 nov.R.D.S.R. al P.Of. 644). p. inv. nr.R.F. 1947 în M.F.C. când a fost exclusă din P. Aurel – în 1947 contabil în centrala Ministerului Comunicaţiilor (M. p. condamnat la moarte ca “trădător” în primăvara lui 1989 (tatăl natural al acestuia a fost Andrei Bernath. p. 225.R. 1947.1909 Roznov.IX1909 com. p. dactilografă la Comisia Monumentelor Istorice din cadrul Ministerului Artelor (din martie 1945). 114). 3. al P. Semerland . în cercul unor poeţi evrei avangardişti. 7344). dosar nr.Of. în Biroul Consiliului Mondial al Păcii. Ilon(k)a PAPP) (n.Of.din iunie 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor.

partea I-a. 226 (1026). RĂUTU.. 7.P.S.E. 2066 din 20 oct. general de Armată. fond 495 (“România”). 174 http://tismaneanu. nr.R.  sora lui Leonte Răutu. ca supleant între 1958 şi 1960). în 1980 cu “Steaua R.  cealaltă fiică a lui Răutu.C. în 1978. (1956-1965). încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.M. ordinul “Victoria socialismului” (1971). iar succesiv reorganizării. 2006.C. Iacob (n. 18 septembrie 1948. 225.R. p. decorat cu ordinul Muncii clasa I-a (1948). fugit în U.Of. membru al Secretariatului (1965-1969). ordinul “Apărarea Patriei” clasa I-a (1974). 24.  prima fiică a lui Leonte Răutu. pe str. dobândeşte cetăţenia sovietică şi serveşte chiar ca deputat în Sovietul Suprem Ucrainean până la 22 iunie 1941.R. colegă de clasă la fostul Liceu Nr.d. şef al Direcţiei Propagandă şi Cultură a C.a.S. infra). 3 septembrie 1943 la Karaganda (în prezent în Kazahstan) şi al publicistului Andrei Oişteanu (n. Silviculturii şi Apelor) până la pensionare.M.R. actual “Jean Monnet”.1915 Galaţi .R. p. Mikhail Nikolaievici Oigenstein.P.R. 1117. din 1929).R.R. Comerţului Interior şi respectiv Industriei Alimentare (reorganizat în 1973 al Agriculturii. căsătorit cu Bella Iosovici (originară din Cernăuţi). 1946 în M. ilegalist.C. A se vedea însă şi decizia nr.S. apoi cu diverse alte funcţii. Mihail Oişteanu (n.T. Intr. cu grad de locotenent-colonel. născuta Eva Isaakovna Oigenstein. Bădeni nr. inv.”. Tismăneanu).N. Elena (zisă “Lena”.R.nov.M. Leonte (n. 1946. dosar nr. ordinul “Steaua R. p.) Oroveanu.” clasa I-a (1960). este tatăl lui Valery Oişteanu (n.M. Lev Nikolaievici OIGENSTEIN) (28. 173 Vezi şi un material care îii este dedicat cu prilej aniversar în Realitatea Evreiască. în 1940. Bucureşti)..D. 45.S. 1097.R. căsătorită cu inginerul de sunet 172 172 Şi-a românizat numele în baza deciziei nr.” clasa I-a (1980) ş.C. este profesoară la Universitatea Naţională de Artă Bucureşti. 1947 (M.C. Bucureşti) (a locuit în Bucureşti. şeful catedrei de marxism-leninism la Universitatea Bucureşti (devenită “C. Facultatea Istoria şi Teoria Artei.C. partea I-a. “principalul ideolog al P. membru P. ordinul “Steaua R.R. s-a căsătorit cu Ivan (alias Ioan) Rab.R. ulterior angajat şi chiar şef al Serviciului Tehnic al F. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.com/2009/06/13/un-portret-necrutator-sorin-lavric-despre-dictatorul-ideologic-leonte-rautu/ 122 .1) – înalt funcţionar timp de decenii la ministerele Industriei şi Comerţului. 1-21 martie 2005. al P. 9763). vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (19691972). (1974-1981). Anca (căs. nr.III.1096. în 1950.669 din 12 mai 1947 a ministrului Justiţiei. secretar general (1960-1964) şi apoi ministru adjunct la Ministerul Comerţului Exterior (1964-1969).R. nr. Mihai Oroveanu. (mandate succesive 1948-1985)./P. decorat. cu Nicu Ceauşescu şi V.C. 85). şef adjunct (19451948) şi apoi şef (1948-1956) al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C.” (2006: 46).C. 253 din 1 nov. ŞMILOVICI ) (3.II. (1948-1984. ambasador la Moscova şi respectiv director al Institutului de Istorie Militară din Bucureşti în perioada comunistă.C.I. în Forţele Armate. este director al Muzeului Naţional de Artă Contemporană şi director al Fundaţiei ARTEXPO. din 1931 (în U. ale C. 1947. după august 1944: membru C. al P. RĂUTU. al P. v.C. deputat M. soţul acesteia. supleant al Biroului Politic (1955-1965).173.A. când este marginalizat urmare a scandalului pe marginea emigrării fiicei sale Elena. al P. membru al Biroului Organizatoric (1950-1954). zis “Mişa”).P. Industriei Alimentare.wordpress. al Comitetului Executiv (1965-1974) şi al C. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. membru în comitetul de redacţie la Scânteia (1945-1948).S. prin Decretul regal nr.1910 Fălticeni – 1993 Bucureşti) – cf. 6590 din 22 ian. raportului C.Of. preşedinte al Consiliului de Conducere şi rector al Academiei de Ştiinţe Social-Politice “Ştefan Gheorghiu” (1972-1981. inter alia.  Fratele lui Leonte. 36 din 12 febr.A. titlul “Erou al Muncii Socialiste” şi medalia de aur “Secera şi ciocanul” (1964)..d.Ex. şeful Secţiei de Verificări a C.C. în timpul ceremoniei cântându-se Internaţionala (în 1993!)174. Parhon”) (din 1949).

S. urmare a unui veritabil scandal diplomatic. Lazăr . Magdei Ursache. REGENSTREICH. REICHER.S.A. pentru care a cărui coloană sonoră i s-a decernat premiul A. 3909).P.Of. 7. 1982 (Washington. fiul fostului guvernator de Pennsylvania şi ambasador american în Israel.R. (1955-1960) şi al Comisiei de Control a Partidului (1960-1965). Andrei Coler este confundat frecvent cu lt-col. 1106.G. nr. nr. 28. RĂUTU. a depus împreună cu soţul ei o cerere de emigrare din România. 126 din 6 i unie 1947. REICHMAN. Koller.wordpress. (1948-1952-?). REICHER. House of Representatives.R” cls. fiica lui Andrei şi Elena Coler.I. 1101.I. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M.C. Trudi Gertrude.Andrei Coler175 (fiul lui J(e)an Coler). 1949. decorat prin Decretul nr. s-a căsătorit cu Simion Babenco. pp. cuplul Andrei şi Elena Coler (fapt realizat la sfârşitul anului 1982176). activist de partid. Boris – după august 1944 încadrat ca şef de birou în centrala Ministerului Propagandei Naţionale.Oszkar Redlinger) (n. cf.după război funcţionar la Oficiul Industrial al Bumbacului. în 1947 numit de conducerea C. Oscar (n. I. soţia lui Leonte Răutu) (n. ilegalistă cu stagiul recunoscut din 1935. dosar nr. 1982). 175 din 31 iulie 1948. 1654-5) 175 Autor al mai multor coloane sonore ale unor filme româneşti din anii ‚70.Of. 6292). 52 din 4 martie 1945. Mathilda .B.C.a. 221-223. b). 662). partea I-a. REDLINGHER. lector la Şcoala Superioară de Partid “Ştefan Gheorghiu” în prima jumătatate a anilor ’50. nr.C.N.Of. cel din urmă a intervenit inclusiv în faţa Subcomisiei pentru Comerţ a Camerei Reprezentanţilor SUA pentru a forţa pe cale diplomatică emigrarea părinţilor nurorii sale.Of.A. în 1982. 1100. 1099. Niunea Iakovlevna REDEL. 95 din 22 aprilie 1948. Milton Schapp. Moritz .com/arhive/arhive-ignorate/pagini-de-istorie-recenta/serban-andronescu-romaniadiscutata-in-congresul-american/.X.1924 Cernăuţi) . căs. 107 din 15 mai 1945. în mai 1945 promovat şef de secţie (M. decorat cu Ordinul Muncii clasa a III-a (Decretul Consiliului de Stat al R. Chimico-Alimentare a Ministerului Industriei (M. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. C. partea I-a. 123 . Zalman . cu Paula. Luminiţa. partea I-a.IV.I.C.din 1948 şefă adjunctă de birou în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. V-a (dosar R/40 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). (1950. membru al Consiliului de Administraţie al Fabricii de Hârtie Buşteni. comandant al penitenciarului Aiud între 1953 şi 1958.Of. al Oficiului Industrial al Zahărului (M. Ero(f)tei – funcţionar în cadrul Ministerului Energiei Electrice în anii ’50-’60. partea I-a. 1104. 1102. nr. pp. nr. 1966).. din 1975. RÂPEANU. nr. Inului şi Cânepei.din 1948 şef de serviciu în cadrul D. 4534). al P. REICHER. p. fond 495 (“România”). decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. REGMAN. 1107. 1098. Ştefan I. emigrase în Israel încă din 1977 (după o relaţie cu Al. REINHORN. kominternistă INCOMKA. Trude (n. Hearings before the Subcommittee on Trade. p. soţia lui Răutu “n-a vorbit niciodata româneşte” (Ursache f. ulterior membru al Comisiei Centrale de Revizie a P. apoi se stabilise în SUA şi se căsătorise cu Richard Schapp. partea I-a. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. inv.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.C. traducere parţială disponibilă şi la http://arhivaromaneasca.F. p. Leon – în 1947 numit de ministrul Industriei membru în C. partea I-a. 1629). Mirodan).R. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. 972 din 8 dec. Natalia (n. fiica sa.C. 1988). 1103. nr.: Government Printing Office. p. fapt care ar fi contribuit la marginalizarea lui Leonte Răutu în 1981. p. 18 iulie 1912 Bălţi) – de formaţie farmacistă (cu studii în Belgia).R. 287 din 11 dec. 176 V.A.Of. p. după război deputat M. D.1894) – fost ilegalist din Timişoara.R. July 1 and 13. partea I-a. 1951). între care şi „Mara”. 3706). nr.Of. 1105.din 1945 şef de birou tehnic la D. 225.N. 16 din 20 ian. 1947.

nr.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. fond 495 (“România”). la Direcţia Relaţii Culturale cu Străinătatea. p.R. 753).. p. 1945. partea I-a. p. 45 din 24 febr. nr. Leon . 131 din 8 iunie 1948.1895 Piatra Neamţ – 22.Of. 1111. nr. RELGIS. 1116. partea I-a. 1119.Of.S.C. în ianuarie 1949 numit director adjunct al Institutului de Documentare.Of..L. Zoltan – din febr. nr. 662).în martie 1945 reîncadrat ca şef adjunct de secţie la D.în 1948 director adjunct al Centralei Industriale a Zahărului şi Produselor Zaharoase (M. p. 1626). 1654-5) 1114.U. RENNERT. Avram Boer .487 din 8 dec. nr. partea I-a. 1122. 124. Bartolomei . 4). 1113. Eugen (n. 645). 1945 în M. inv. când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M. p. Rîpeanu (v. I. membru al secţiei Literare a Comisiei ministeriale de lectură. 1112. Olt – 1980 Bucureşti) – preşedintă a Consiliului Regional A. 15 din 19 ian. nr.din 1947 inspector în cadrul D. nr. 4707).C. 15 din 19 ian. şi a Comitetului Femeilor P. partea I-a.R. partea I-a.Of. nr. 4. 10092). partea I-a. 292 din 20 dec. inclusiv pentru nume. Uruguay) – poet şi prozator încă din perioada interbelică.Of.A.1912 Corabia.R. 52 din 4 martie 1945. Bibliogarie şi Ed. 2932) 1109.C. partea I-a. 1947. 1115. Paula .după război consilier de presă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. p. REISS. decizia ministrului Justiţiei nr. 1949. infra). Eisig SIEGLER) (2. nr.S. nr. dosar nr. nr. al P. în facţiunea pro-comunistă la Congresul de unificare din octombrie 1947 (Solomovici 2001I: 195). până în iunie 1947. 1949.după război membru P. achiziţii şi premiere (M. Emil – din octombrie 1945 secretar cultural I în centrala Ministerului Afacerilor Străine / Externe (M..Of.Of. Beniamin (n. 4968). RIEGLER. inv. 107 din 15 mai 1945. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. ăartea I -a.VI. p. editură. Zoe (Adamescu) (1. 264 din 14 nov. 1120.Of.S. anexa la dosarul nr. RIEDER.C. partea I-a. 419). nr. nr. C. 177 V. pp.D. 1110.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.C. RENYI.Of. (M.1897 Piatra Neamţ) – din mai 1945 secretar de presă grad I în centrala Ministerului Propagandei (v.C. 125/1960. 225.B. RIEGLER. 25 din 31 ian. 1948. membru de partid. 1949. 2341. Dinu Emanoil .N.R. partea I-a. Tehnică a Ministerului Industriei (M.Of. partea I-a. 1117. p.I. deputat de Prahova. partea I-a.Of.A. p. nr.R.F. secţia Cancelarie – dosare anexe.C. posibilă relaţie de rudenie cu criticul cinematografic Bujor T. al P. 16 din 20 ian. partea I-a. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.Of. Mauriciu .Of. nr. a M. REISCHER. partea I-a. RÂPEANU. M. 11098.Of. 124 .în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. ROSENBERG177) (n. 3904). p.IX.III. partea I-a. din Ploieşti în anii ’50. a M. 643). p. Leibu . (1960-1965). p. 1121. partea I-a.1108. RIESEL.I. RIGANI. p.. 1945.Of.1987 Montevideo. între 1946 şi 1947 funcţionar în centrala Ministerului Artelor. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 170 din 26 iulie 1948.Of. Bella – directoare în Ministerul Comerţului Exterior la începutul anilor ’60.M. doc. p.G. Gheza . 734).III. RIVEN.I. RIEGLER. M. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. 1947. p. nr. nr. Solomon . ulterior deputată M. 26 din 1 febr. 241 din 22 oct. 9 di n 12 ian. 9219). 1118. 1949.C. decorată în 1963 cu Medalia Muncii. 78 din 2 aprilie 1948. 3293.G. REITMAN. 130 din 11 iunie 1947. 1948 controlor în cadrul D. (M. RIEGLER.E.după război referent în administraţia centrală a C. 1947.E. 6167. cu referat de cercetare la fd. C.G. (1961-1965) şi vicepreşedintă a Consiliului Naţional al Femeilor şi membru C.

XI.616 din 11 martie 1947 în M. în Forţele Armate. inv. A fost avansat la gradul de general în 1948. fond 495 (“România”). partea I-a. Maier LEIBOVICI) – în anii ’50 consilier superior în cadrul Direcţiei Asigurărilor Sociale de Stat. 1125. al P. 37 din 14 febr. p. Dezsö GRÜN. Marin (n. 10496). 13. nr. apoi controlor la Comitetul Controlului de Stat (1954 – anii ’60). nr.S. p. Valter (n. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. nr. 737).V.XI. în unele documente interbelice ortografiat şi Zighlbaim) (16. partea I-a. RUBINSTEIN) (n. nr. 1129. 21. 1128. voluntar în Spania.XII.a.Of.” prin Decretul Consiliului de Stat al R. a M. 1949. apoi Comitetului de Stat al Planificării. dosar nr.C. cu grad de maior. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. al P.I. Soroca) – ilegalistă. (11/1954). nr.B. p. 2066 din 20 oct.1904-1982) (“Bondi”) – evreu maghiarofon. Jenia “Erna” Abramovna ROSMAN) (n. Isac . ROLLER.C. 225.R. 158 din 12 iulie 1948.I. 225. 1948 promovat inspector (M. 178 179 V. nr.R.1914 Petroşani. 1132.1983 Bucureşti) . Iţcu .Of. 1949.R. fiul lui Şulem şi Hani (n. S.Of.din 1947 controlor economic în cadrul D. decorat cu ordinul “Steaua R. ROITBERG. ROBINSON. Paula . p. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. ROSENBERG178) (n. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. al P. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. infra].1986) – soţia lui Mihail Roller [v. 9763).C. după război colonel de Securitate. decorată. (1950. (dosar e anexe u.R.din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. p. A. prin Decretul nr.C. dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.Of.P. nr.C. 157 din 4 mai 1971. partea I-a. al P. în perioada ilegalistă ţesătoare la fabrica Minerva din Bucureşti şi conducătoarea Frontului Feminin (v.C.R.C. Gustav (n. unde era student la Brno. de profesie zugrav.E.Of. 4085). (M.C. 302). şeful secţiei educaţie şi cultură în Divizia a 2-a de voluntari români “Horia. p. M.C.R. fond 495 (“România”).G. 1946.M. după 1944 activistă a partidului.1123. a M. ROMAN. 125 . respectiv cadru didactic (din 1956 lector cumul) la catedra de organizare şi planificare din cadrul I. 1947. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Sara Markovna ZIGELBAUM.C. 94 din 19 apr. 7 iunie 1920 Bucureşti) – după război inspector general adjunct în cadrul D. partea I-a. partea I-a. Sara (n. Şinca 2006: 392). 5784. 253 din 1 nov. 1267). Simion – din 1949 funcţionar la Direcţia Control Financiar a Ministerului Finanţelor (M. ROMAN. nr. în 1933 este expulzat pentru activitate ilegală comunistă din Cehoslovacia. ROLLER. dosar nr. HD) – în anii ’50-‘60 funcţionar al Comisiei. 275 din 27 nov. 190 din 19 august 1947. dosar nr. cu dosar la secţia Economică a C. prin Decretul regal nr. decizia nr.X. 1948.evreu maghiarofon.Of. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. 225.G. membru de partid din 1931. în anii ’50 activistă a secţiei Relaţii Externe a C. inv. decizia ministrului Justiţiei nr. Lionel (n. 1127. partea I-a. 1131. ca pensionară. -col.346 din 16 aprilie 1946 în M. nr. nr. devenind lt.C.Of. 4 din 5 ian. 1947 (M. fond 495 (“România”). zis şi “Dezideriu”.d. ROBAN.C.S. 2086). 23/1954). 40.1912 – 28. p. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. RODAN. A avut gradul de maior în războiul civil din Spania. 322). Ernest (în unele documente maghiarizat Ernö) NEULÄNDER)179 (7. partea I-a.din februarie 1949 referent administrativ în cadrul D. 1947. Cloşca şi Crişan” (în cadrul Armatei Roşii). partea I-a. inv. după august 1944 general-maior (în 1949). fiind însă trecut în rezervă în 1950. în 1945 cu grad de maior. în ian. partea I-a. ROMAN. Eugenia (n. membru P. 1126.C. 24 din 30 ian. p.Of. (fişă de cadre întocmită în 1955). (30/1956). 1133.R. 1124. 2002). al P.C. 1951). p. Andrei (n.V.M.. Samuel)) (16. I.R. din 1924.1913 Oradea – 11. 1907. 7491).I. în cadrul Armatei Române după 23 august 1944.Of.E. 1130. ROITMAN. ROMAN. 96 din 29 aprilie 1947. 3374.

C. al C. 8461). nr.Of.şeful Direcţiei Propagandă din Inspectoratul General al Armatei pentru Educaţie. 4534). Iuliu . nr. David (zis “Dadu”. ROSENBERG. partea I-a. al P. fostul activist al secţiei Cadre a C. I-a.E.P. după război membru în facţiunea separatistă din U.Of. partea I-a.din 1947 controlor economic în cadrul D. până în iunie 1948. partea I-a. Sandu Tiller menţionează într-o evocare un avocat “D. fiind reabilitat în 1964).D. partea I-a. facilitând formarea C.R. iar în 1981 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.Of. Moise . Rosen 1990: passim). 645). nr. partea I-a. partea I-a. din partea Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor (M. 34 din 10 febr. coordonatorul reorganizării Siguranţei ca D. 1963).N.) (1945-1948). 1949. partea I-a. 222 din 29 sept. p. partea I-a.E. 26 din 1 febr. 190 din 19 august 1947. nr.C. Rozentzweig” în calitate de “responsabil al secţiei culturale a PCR”. II-a. ROSENFELD.E. 1134. 295 din 20 dec. membru al Prezidiului U. implicat în alegerea lui Moses Rosen ca rabin-şef după refugierea lui Alexandru Şafran. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. ROSENBERG.E. p. p. 276 din 28 nov. 1138.Of. profesor de economie politică la I. 1142. în anii ’70 preşedintele secţiei de Ştiinţe Politice a Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice “Ştefan Gheorghiu”. p. 126 . primul premier al României după decembrie 1989. 1143.I. ROSENBERG. 1140. Samoil .C. ROSENBLAU. 1144. membru în colegiul de redacţie de la Scânteia (1946). cadru didactic la Universitatea P. cu ordinul Muncii clasa I la împlinirea a 50 de ani în 1963 (Decretul nr.Of. la sfârşitul anilor ’40. 662). nr. în timpul războiului activ în Centrala Evreilor. ministrul Poştelor şi Telecomunicaţiilor (1951-1953.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. Silistra – după război şefă de birou în cadrul Direcţiei Speciale O. perioadă în care a îndeplinit funcţia de locţiitor politic al Marelui Stat Major).C..Of.C.Of. 15 din 19 ian.E.C. respectiv în 1967-1968 cu grad de conferenţiar la catedra de socialism ştiinţific).Of. ROSENKRANTZ. 1141. a M. (1953-1955. Martin . 1946. p.după război.P. în anii ’50 funcţionar la Consiliul Central al Sindicatelor. 1145. Cultură şi Propagandă (E.din februarie 1949 tehnician la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului.G. 1137.S. 10534). ROSENBERG. p. 1949. transformată ulterior în Direcţia Superioară Politică a Armatei (1948-1950. 1189).E. 171. chiar şef de catedră între 1953 şi 1955. 1947 (M. Lupu . p. 1139.R. nr. nr.G. în cadrul Ministerului de Interne în 1948. subinspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. ROSENBAUM.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.T. RORLICH. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. nr. (M.D. nr.R. 126 din 6 iunie 1947. 1947. 748).B. când este destituit. Henry . partea I-a. Gheorghe . 115).D. ROSEN. tatăl lui Petre Roman.. p. 111.după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lemnului. 1968-1983). 1136. (1945-1949). membru al C. partea I-a. 16 din 20 ian. partea Ia. demisionează în dec. 614 din 9 oct. 145.C. 7491). ROSENFELD. verificat în 1958 (Solomovici 2004: 108.deputat supleant de Botoşani. emigrat în Israel în 1961 (Solomovici 2001I: 385.Of. (1965-1983). Samuel . 1135. p.din 1947 inspector economic în cadrul D.S.P. 2001II: 104 şi 2003: 138-9. nr. a M.C. p. 1949. Bela – fost sionist. 145 din 26 iunie 1948. nr.Of. (1945-1948.Of.I.G. fiul lui Leopold Armin şi Reghina (Riva)) (1907-1966) – avocat. p. (M. 11282). directorul Editurii Politice (1964-1967. a Ministerului Propagandei/Informaţiilor. apoi membru al C. apoi cu aceeaşi funcţie la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M. 5386). 136 din 15 iunie 1948. ROSENBERG. 1947. Bernard .E. 5142). 1947. Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M.R. Kuller 2008a: 322-3.

partea I-a. Solomovici 2004: 217. timp de peste două decenii (cu un intermezzo ca ministru adjunct al Justiţiei în anii ’60). responsabil cu cenzura publicaţiilor centrale (Corobca 2008c.C. Amalia . după război director al firmei de stat “Româno-Export” din subordinea Ministerului Comerţului Exterior în anii ‘50. 107 din 15 mai 1945. 127 . nr. nr. partea I-a. ROSENTHAL.Of.). 7950). 7491). partea I-a. 3904). 803 din 21 dec. ROSNER. 1150. nr.Of. ROSINGER. 199 din 23 august 1941. etc.până la 15 iulie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului. (M. condamnat în 1961. partea I-a. nr. partea I-a. nr.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. al P. 5687). M. 1947. Iacob . 1155. Kuller 2008a: 453.C. partea I-a.C.Of. nr. 1964 cu Medalia Muncii. când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M. 131 din 8 iunie 1948. 423 din 15 iul.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. (M.din 1947 controlor economic în cadrul D. 1948.menţionată la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării.după război secretară de presă grad I. ROSENTHAL. Nastasă. ROZENBERG.I. partea I-a.din 1947 controlor în cadrul D. apoi judecător la Tribunalul Suprem. p. Nona . 200 din 1 sept. procuror militar (unul din acuzatorii “lotului Pătrăşcanu”) (19481954. la Direcţia Presă. Andreescu. 154 din 7 iulie 1948. 1963.Of. Jacob – consilier financiar la Legaţia României de la Washington după război. nr. 1147. 10092).E. ROSENZWEIG. 1156.R. în 1942 internat în lagărul de muncă obligatorie de la Vapniarka. 1158. consilier la Curtea de Apel Bucureşti (1947-1948). nr. 190 din 19 august 1947. 4968). partea I-a. ulterior în centrala aceluiaşi minister. 1907. 4707. Moise (n. p. partea I-a.G.E.S. p. 1949. (15/1962) (v.Of. nr. 1153.P.P. nr. p. A. 1152. 269 din 20 nov. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. Ignatz . 15 din 19 ian. 9858. 644). decorată cu Medalia Muncii prin Decretul nr. Lupu Mindirigiu 1999 apud Solomovici 2003: 379).I. 15 din 19 ian. din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M. ulterior la Curtea Supremă de Justiţie a R.A. p. 1157. până în iunie 1947.C. partea I-a.Of. partea I-a. 1148.R.R.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.Of. în mandatul lui Mihail Ralea.I. 1151. p. Ioniţoiu 2000:IX). p. 738.după război referent în administraţia centrală a C. Z. nr.1146. nr. 10290. Debora . inculpat pentru sabotaj în dosarul Prodexport-Italia. Rudolf (uneori ortografiat eronat Rossman) – colonel jurist. şi Deletant 1999: 248. 1947. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 130 din 11 iunie 1947. ROSMAN. în 1948 îndeplinind şi funcţia de preşdinte al comisiei de examinare a asesorilor populari). Sofia . 256 din 5 nov. p.Of. Varga 2003a: 664-5. ROSENZWEIG. M.. Adalbert (Alfred) – ilegalist. eliberat în 1968 din penitenciarul de la Aiud (Solomovici 2004: 281-2.G. cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. M. partea I-a. Iulius . p. 264 din 14 nov. nr. 24 din 30 ian. Aurel .Of. M. ROSENTHAL. ROSENTHAL. nr. partea I-a.Of.B. 1149. ROSMAN. a M. 1947.Of.Of. 4946). p. 645). p. Iacob . respectiv translatoare interpretă- şefă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. ROSENTZVEIG. 1947. ROŞCA. p. 1949. din 1948 promovat inspector şi detaşat în teritoriu în judeţul Tulcea (M.Of. Flondoreni) – director şi membru al Colegiului Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (de pe lângă Consiliul de Miniştri) începând cu 1956 . p. 1154.C.C. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. a M.

Rita – din ianuarie 1948 şefă de secţie în centrala M. partea I-a.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/R/R%2003. Marcu (1905-1984) – după război inginer-şef la construirea Casei Scânteii.Of. Putna) (fiul lui Lazăr) – fost ilegalist (aflat în 1941 pe lista Siguranţei a “comuniştilor de categoria A”).C. nr. 111 din 15 mai 1948. partea I-a. Löwinger. 1165. fiul lui Isidor şi Henrieta.1907 Galaţi – 14. nr. 188 din 15 august 1946. 1948. 4365). 79 din 3 apr. tatăl istoricului Liviu Rotman (Kuller 2008a: 325). 1945.X. Românizarea numelui în baza deciziei nr. Aurel ROSENBERG. 644). 1014). 299 din 29 dec. În M.I. condamnat la moarte şi executat în 1952 pentru sabotaj şi diversionism182.. (partea I B) nr. M. Aurel (n.din 1947 controlor în cadrul D. 1910. nr. Beatris – din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Comerţului (M. mai întâi al direcţiei Materiale de Construcţii (19551960). nr.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. ROTHENBERG. 5785). partea I-a.OF. ROZEI. 1172. 1949. p.I.725 din 6 oct. 8856). ROZEN ) (n. Lucia – până în septembrie 1948 şefă de birou la D.Of. Solomovici 2004: 594). ROZMAN. ROŞCA. ROTTMAN. 2. botezat “Aureliu”181) (26. (M. partea I-a.Of. Pantilimon . nr. Viorica – din 1947 funcţionar în Ministerul Afacerilor Străine (apoi Externe).Of. Matilda . v.Of.numit în mai 1948 de către Ministerul Sănătăţii membru al comisiei centrale interimare a Colegiului Medicilor (prin ordin al ministrului Sănătăţii. emigrată în Israel în anii ’50. . în 1948 reîncadrată ca dactilografă-şefă (M. p.Of. 15 din 19 ian. nr. ROTTMAN. nr.. 7339).menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. 8971. partea I-a. 751).Of. p. 956). 180 180 181 V. partea I -a. nr. inginer geolog. . 1170.C. ROTH. în acelaşi an numit de către ministrul Muncii membru al Consiliului Superior al Corpului de Contabili Autorizaţi şi Experţi Contabili (M. partea I-a. David (n. ROTMAN. 236 din 16 oct. p. când va fi demis şi exclus din partid.deputat de Neamţ. 1167. 187 din 14 august 1946. a M. şi Levy 2002: 181-2. 26 din 1 febr. 1947. 1171. 8816.Of. 79. p. 1166. iunie-august 1948.17. apoi al Direcţiei Planificare (din 1960).1159.Of. nr.1952 Jilava) – ing. 229 din 4 oct. partea I-a. ROTMAN. 175 din 31 iulie 1948. M. nr.XI. 8069). 33 din 10 febr. Marcel (n. 35 din 13 febr. p.E. 423 din 15 iul. p. 1163. Lulu . 209.E. M. 1945 a ministrului Justiţiei (p ubl. 1945.php. 1168. 128 . 1948.Of.Of. Marcel – în 1945 inspector general în centrala Ministerului Muncii (M. partea I-a. p. p. ROTH. partea I-a.Of. 1161. nr.Of. căs. apoi director în cadrul Ministerului Construcţiilor. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. 1160. ulterior şeful sectorului Planificare şi respectiv director general adjunct la Canalul Dunăre – Marea Neagră. 9040.Of. după război şef de direcţie în cadrul Administraţiei Livrărilor din Ministerul Finanţelor (M. 1947. 1162. 102. 182 Vezi fişa sa matricolă penală la http://86.C. 1169.%20Rosa%20-%20Rytir/Rozei%20Aurel/index. partea I-a. p. p. 205 din 4 sept. 1945. partea I-a. 1963. p.X. membră a delegaţiei României la Conferinţa internaţionala privind problemele navigaţiei pe Dunăre de la Belgrad. a Industriei Alimentare din cadrul Ministerului Industriei (M. ROTMAN. p. decizia ministrului Justiţiei nr.A. 6292. ROZENSCI.G. p. decorat în 1964 cu Medalia Muncii. partea I-a.076 din 10 august 1946 în M. nr. 1164.125. 11362). partea I-a. M. după război şef de sector în Comisia Controlului de Stat între 1945 şi 1953. p. nr. V.1910 Iaşi) – încadrat ca secretar cultural principal în centrala Ministerului Informaţiilor în august 1946 (M. S. 2971). 1948. 234 din 8 oct. nr. consacrându-se ulterior profesiei sale (v. pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. 158 din 12 iulie 1948. ROTTER. 1947. ROZENTHAL.

partea I-a. 1180. 803 din 21 dec. nr. 1946. 290 din 14 dec.Of. Janeta Enta (15.Of.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. p.din 1947 inspector în cadrul D. Gheorghe (n. partea I-a. p. D. nr. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 19). SADOVEANU. 1181. nr. Acaţiu (n. 1947. 1177. 70 din 23 martie 1946. 3903. p. 1947. 22/1956. cu domiciliu obligatoriu în 1941 (v. nr. 1178. partea I-a. nr. RUSSU.1973) – soţia lui Ştefan Gheorghiu. partea I-a. p.. decorată prin Decretul nr. în 1948 numită secretar al Legaţiei R. SAFER. v.Of. nr. “Julieta” Runcan) (1915-2005. apoi ministrul adjunct al noului Minister al Transporturilor şi Telecomunicaţiilor (1957-1959). Reimond . 112 din 21 mai 1945. la Washington (M.A. Bucureşti. Steluţa . 1941. http://curentul. a reobţinut cetăţenia română în 2009 (ordinul MJ nr. Lucia (n. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. v. 1862). 336 din 20. SAIAH.2009.C.E. 803 din 21 dec. Cimitirul evreiesc Giurgiului ) . SABANOF. după august 1944 activist al secţiei Economice a C. ca translator la Direcţia radio (M. 131 din 8 iunie 1948. 1408/12. 225. nr. partea I-a. nr. Margit . dosar nr. partea I-a.Of. D.în perioada interbelică şofer. nr. RUKENSTEIN. şi soţia. cu referat de cercetare la Fd.C. nr. 4946). p. 1955-1957). 10092). director adjunct în cadrul Ministerului Turismului. din februarie 1949 referent de specialitate la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului. “Romeo” Eugen (v. 1189).C. 353). responsabil în cadrul Economatului ministerului (M.2009).Of. 12913). al P. a M. 2666). 264 din 14 nov. M. apoi. 1949. doc.R.. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. secretar şi gardă de corp a lui Ştefan Foriş. 34 din 10 febr. A. partea I-a. decorat prin Decretul nr. după război deputată de Ialomiţa. 289 din 13 dec. 3293. 24 august 1945. partea I-a. partea a 2-a.S. nr. M. 4968).P. Cecilia Elsa (probabil sora ministrului. partea Ia. RUFFEL.05. 71 din 183 Menţionat şi în memoriile lui Aurel Sergiu Marinescu.C. 1964 cu Medalia Muncii.B. pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. 1176.Of.] Navale şi Aeriene (1953-1955.după război referentă în administraţia centrală a C.R. 12877).S. nr. 1184.V. supra) . 1947.1173.R. inv. apoi a lui Panait Istrati (1916-1921). nr. timp de două decenii. p. Idel . M.Of. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. C. RUNCAN. 1964 cu Medalia Muncii. 4198.I. Victor (n. 1175.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. secţia Cancelarie – dosare anexe. considerat “necorespunzător postului” şi demis la 25 martie 1959183. RUDICH. M. anexa la dosarul nr. în dec. inv. 1182. partea I-a. 102 din 4 mai 1945. nr. PŞAIT) – în mai 1945 încadrată ca şefă de secţie în centrala Ministerului Propagandei. nr. 107 din 15 mai 1945.1884 . 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. fiul său şi al Agnetei/Julietei. p. 1179.G. p.R. emigrat în Israel. partea I-a. 83 din 7 apr. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.Of. p. SAFIR-MALTUS. 1945. p. Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M. fond 495 (“România”). nr. al P.Of. 7817). 1946 detaşată intern ca şefă de cabinet ministerial (M. Bucureşti). partea I-a.din ianuarie 1945 funcţionar comercial în centrala Ministerului Afacerilor Străine. RUBINSTEIN.05. Amalia . în 1946 numită translator-şef şi transferată la Legaţia României din Londra (M.în 1946 angajată în centrala Ministerului Informaţiilor.Of.P. ilegalistă din Brăila. 1174.Of. nr. 751). 199 din 23 august 1941. 282 din 5 dec. 1587.net/2010/01/18/prizonier-in-propria-tara-54/.Of. ministru al Transporturilor [Rutiere. (M. 26 din 1 febr. SCHÄFER) – originar din Moldova. p. SAFER.Of. aflat în 1941 pe lista de comunişti categoria A a Siguranţei. 3709 şi nr.. partea Ia. Elisabeta – ilegalistă. 1914 Bihor) – ilegalist. 14 din 18 ian.Of.R. p.R.Of. p. 129 . după război în conducerea Oficiului Industrial al Bumbacului (M.C.” cls.I.P.C. nr. 1183. 1946. la Direcţia Culturală. S. p. a III-a.

al P. 642). 1948. p. (M. partea I-a. 45 din 24 febr. partea I-a. p. 1948.R.I. nr. SATINOVER. p. a M. Tudor . 1194. p.Of. partea I -a. 1191. F. 662). a M. p.I. 37. p. SANIELEVICI. nr.I. 275 din 27 nov. SAIOVICI.E. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R.din 1947 controlor în cadrul D. 10 (12 apr. 146). (M.R.G. cu fişă la secţia Economică a C.C. 1192. 36.Of. 1948 a ministrului Justiţiei. 1626. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 1193. 1948. SASSU. decorată prin Decretul nr. SAVU. căs.Of. p.I. (1945-1948-?) (Şt. 1949.M.C. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a.C. SANDU.D. Berthold .controlor (până în febr.C. 8551). 1189. 130 . partea I-a.P.362 din 17 apr. Sami . cu Maurice. 22 sept. nr. partea I-a.I. membru al organizaţiei de partid din minister (Fl. 1196.E.din noiembrie 1947 inspector în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M.Of. funcţionară într-un laborator de cercetare.Of. Ştefan (n. (dosar 3/1958. p. SAPHIER. nr. 1187. partea I-a. a M. 1964 cu ordinul Muncii clasa a III-a (inventariat şi de C. 1948): 2).R. 7661). partea I-a. 1948. Mihăilescu 2006: 380.Of.C.G. Rit(t)a – membru fondator şi apoi membru al Comitetului de Conducere al U. a M. p. Nicu – în august 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei Industriale a Conservelor Alimentare (M. 536).R. nr. 6474. 10092). ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat.R.Of. decizia nr.E. 1195. 10496). partea I-a. nr./U.E. Ignat .C. 1197. nr.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. 10092). 1924 Gloduri. iar apoi promovat inspector în cadrul D. 1190..E. Sanda – fostă infirmieră în războiul civil din Spania. 216 din 17 sept. 1947.IX. 1188. Solomovici 2003: 55). 1964 cu ordinul”Steaua R. SANIELEVICI.F. SCHAPIRA ) (n. nr. ff. război membru de partid.S.” clasa a V-a. 264 din 14 nov. în Kuller 2008a: 454). 803 din 21 dec.R. deportată la Auschwitz şi Ravensbrück.G.Of. partea I-a.Of. 17. Sali .R. SALAMON. 15 din 19 ian.P. 1947. Alexandru . în 1948 numit de ministrul Industriei director al Întreprinderii locale Comăneşti de exploatare şi industrializare a lemnului. partea I-a.1923 Bucureşti) – din anii ’50 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. M. 1947. 2606. SAPŞE.A. partea I-a.C. partea I-a. decizia nr. din 1947 controlor în cadrul D.Of. 1949.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. SALPETER. p. 1947 a ministrului Justiţiei. nr.E. în anii ’60 traducătoare la Ed. Alexandrina – din octombrie 1948 şefă de serviciu în centrala Ministerului Învăţământului Public (. transferată ca activist al secţiei Gospodărie de Partid a C. Osias HERŞCOVICI184) (n. partea I-a. (M. nr. 1949.R. 16 din 20 ian. V. 62/1955).F. revenită în ţară în 1950. 2 din 2 ian. 1948). partea I-a.. p. anchetată în 1952 alături de alţi “spanioli” şi “francezi”. în M.25 martie 1948. B.C. 15 din 19 ian. 5. nr. p. nr. apoi cercetător la Institutul de Cercetări Chimico-Farmaceutice din Bucureşti. 1948. Bacău) – după război controlor în cadrul D. SAND. 1949.Of. membru de partid. 184 185 V. 264 din 14 nov. 16 din 20 ian.R.C.E.C. al P. 250 din 27 oct. co-autoare a mai multor publicaţii în domeniul cercetării farmacologice. Andrei . Alfred (n. 179 din 5 aug. 1186.I.Of. nr. D.G. 662).A. 1185. absolvită. 803 din 21 dec. (dosare anexe 63/1955).în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. Constantiniu 2003: 108. SAUVARD. SALAMON. p. 429-30.P. 640). p. 19 din 23 ian. cu dosar de cadre la secţia Economică a CC al PCR (nr.Of. nr.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M.108 din 26 febr. 185 1198.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.C. nr. 5 -6). pentru Literatură Universală (M. Max . în iunie 1952 prezentă în centrala M. 1948.

a M. 1947. 9340). Leontin (19.I.C. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. partea I-a. iar iunie 1948 al celui al Ministerului Industriilor (M. Solomovici 2003: 28. 1206.R. dosar 997. Truman şi catalogată de Solomovici ca un “oribil denunţ” (Rosen 1990: 87. inclus într-o listă de agenţi sovietici de istoricul Larry Watts (2011: 177 n. Kuller 2008a: 425). Norbert Goldhammer. nr. 3).I..R. Satu Mare – 28. Stefan . partea I-a.1983) – membru de partid din 1944. 26 din 1 febr. 28/1956187). Em. 175 din 31 iulie 1948. 1204.com/2010/10/flexible-ii. Levant 2007) SZILÁGYI) – membru de partid din 1939. apoi şef de cadre la Institutul Central de Statistică. 375). nr.din 1947 controlor în cadrul D.I. partea I-a. nr.Of. 10664). Oswald – rămas în 1940 în Cernăuţi după anexarea B.E.N. jud.C. în 1948 numit profesor de Organizarea Statului şi Organizare Judecătoreasca la Şcoala Juridică Populară de pe lângă Tribunalul Covurlui. 26.VIII. fondator şi membru al C.Of. Marcel . preşedinte al Comitetului pentru Verificarea Armatei. ministru adjunct al Sănătăţii şi Prevederilor Sociale (1948). Nastasă şi Varga 2003a: 20. SCHAPIRA. inv. Bucureşti) (n.R.html. 8072.E.după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lemnului. Simion (n. 6292) 1205. p. 4848). M. după altele Leon (C.R. fond 103.1918 Bucureşti) .S. 240 din 17 oct. SCHÄCHTER. Lax. Paul Iscovici. SCHÄCHTER. SĂRĂŢEANU.VIII.C. unul din semnatarii186 în 1946 al unei sesizări de “antisemitism” generalizat în România. 753). 1947.blogspot. 126 din 6 iunie 1947. Sărăţeanu acuză refugierea „elementelor fasciste şi antisemite” după război în PNŢ şi PNL. 1200. Otto – după război secretar de presă II în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. (M. deputat de Sălaj. partea I-a.Z. Aldea. nr. după război g-ral de armată (în 1959). Mozesh . similar în Watts 2011: 177 n. 1207. SCHÄCHTER. SĂVULESCU. SCHÄCHTER. B. ulterior emigrat în Israel (Trebici 2011).” clasa II-a. nr. identificată fără excepţie ca evreică în literatura de specialitate.. (??) SĂLĂJAN. 204 din 5 sept. nr.P.R. sau respectiv solicitarea fiicei lui Săveanu. 127 din 3 iunie 1948.din 1948 şef de serviciu în cadrul D. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p.1966. deşi ambele prenume indicate sunt de rezonanţă mai degrabă iudaică decât maghiară. ulterior la Parchetul General de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie (Cajal şi Kuller 2004: 333) (dosar S/54 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).M.. în tentativa de comunizare a comunităţii evreieşti. 1202.Of. Felix (ortografiat şi “Schehter”. revenit în România în 1946. Ellenbogen. sesizare adresată preşedintelui american Harry S. 186 Alături de M. SCHNURER) – director general în cadrul Consiliului de Stat al Planificării în anii ’50 (cu dosar de cadre la secţia Economică a C. după unele surse Ignác (Andreescu. partide care „au pornit recent campania electorală în alegerile din 19 noiembrie 1946 tot sub semnul antisemitismului” (A. 187 Vezi şi Horasangian 2001. dosar nr. SĂVEANU. Raul Rosel (n. instrument major al P. SCHAIMAN. 1203. Chimico-Alimentare a Ministerului Industriei (M. 44. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (19461948) (M.Of. ff. M. Dobrincu şi Goşu 2009: 372. nr. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M.VI. din dec. C. înrolat în Armata Roşie în timpul războiului. respectiv “Şehter”) (14. apud Solomovici 2003: 42-5). 1201. uneori chiar român (Gh.Of. nr. şef al Marelui Stat Major al Armatei (1950-1954) şi apoi ministrul Forţelor Armate (1955-1966). Dubovits. al C. fond 495 (“România”). partea I-a.S.Of. (pseudonimul publicistic al celui născut Moise ZELŢER) (1885-1970) – publicist. p. Lascăr Şaraga.Of. 1947 transferat în cadrul serviciului ministerial de la Iaşi (M. 225.C.C.1913 Santău.1908 – 12.E. 139. Gaston Marin într-un interviu acordat Laviniei Betea). 1177).după război membru al Contenciosului Ministerului Industriei şi Comerţului. 280 din 3 dec. p.C. Schnapp şi S. 1947. Maxy.C. 3). p.H.B.IV. “Sehter”. al P. partea I-a. 131 .D. ministru al Construcţiilor (1949-1950). în 1952 procuror-şef al Parchetului Tribunalului Galaţi (Berindei. partea I-a.C.III.H de către U. F.C. – organizaţia democrată. Simon SABETAY) (n. la http://varstapatru.N.G.C. I. p. 1947.R. 1208. p. căsătorit cu Ani. al P. 4534). imediat după război preşedinte al U.. 1-3. considerat de regulă maghiar.1199.

158 din 12 iulie 1948. 1211. p.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Ceramicei şi Materialelor de Construcţie a Ministerului Industriei (M.F. 33 din 10 febr.Of. pp.G. SCHÄRF HITZIG. 16 din 20 ian.C. p. decedat în 1973 în condiţii neelucidate (oficial sinucis. nr. Betti . Iosif . partea I-a.I. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. p. 24 din 30 ian. 945)..D. M. deşi. SCHLEIEN.1209. 26. 1654-5).R. 4798). Abraham (în alte surse SCHÄCHTER) (1923 .E.u. partea I-a.G. 5785).G. 1217. p.Of. 1947.Of. nr.C. p. 95 din 22 aprilie 1948. 52 din 4 martie 1945. iar din iunie 1948 al celui al Ministerului Industriilor (M. partea I-a. a M. 1947.G. 1226. p. Clara . cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 5332). p.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. nr.C. M.1973 Bucureşti) – medicul personal al familiei Drăghici (anii ’50) şi apoi. SCHEWACH. partea I-a. Telegrafelor şi Telefoanelor din cadrul Ministerului Comunicaţiilor (Andreescu. nr. şi opinia lui Pacepa în Solomovici 2003: 278 ş. 1945. nr.după război controlor în cadrul D. p.C.Of. Ernest Carol – din 1947 inspector în cadrul D. 1216.Of. 738. 1213. partea I-a.C.Of.din februarie 1945 translator-interpret la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. Baruch – în iunie 1948 era controlor în cadrul D.XI. p. de pe lângă Consiliul de Miniştri (M. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M.C. 641). iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. Iutta – după război membru al Contenciosului Preşedinţiei Consiliului de Miniştri. SCHILD. 8598). partea I-a. infra) – în menţionat ca director general al Direcţiei Poştelor. urma să se (re)căsătorească peste 2 săptămâni).. Ion (probabil fratele lui Eugen Schileru. partea I-a. nr. 219 din 23 sept. la Direcţia I. v.C.E. SCHECHTER. 643). Isac . M. SCHÄRF AUSLÄNDER. 4534).). p. 219 din 23 sept. 15 din 19 ian. 1224. partea I-a. al P. p. 658). nr. Edelstein la întreprinderea “Agroexport” 132 . în ianuarie 1948 avansat inspector economic şi detaşat în teritoriu în judeţul Vaslui (M. conform altor surse. 1221. 1949. nr. nr. 1218. p. al P.G. apoi secretara directorului Samy H. 4848. 15 din 19 ian. 1223.Of. SCHLESINGER. partea I-a. 645). nr. 125 din 1 iunie 1948.după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lânii. 1210. SCHEIMAN.Of.I. nr. 1222.E. partea I-a. 4384. nr. 4497). 1225.I. (52/1954).1908 Buhuşi) (fiica lui Moise şi Charlota) – şefă de serviciu în M.Of. partea I-a.E. SCHLESINGER. SCHLESINGHER.C.C. 1949. Edmond – din 1947 inspector în cadrul D.în 1949 era referentă în Ministerul Învăţământului Public. cu dosar la secţia Gopodărie de Partid a C. partea I-a. Amalia . 1949. SCHÄFFER.în martie 1945 reîncadrat ca şef de secţie în D. Otto – din iunie 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.C. partea I-a. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a III-a. 1214. (M. p. 1215. SCHÄFER. 126 din 6 iunie 1947. partea I-a. 15 din 19 ian.Of. SCHILLER. nr. Iosif . al cuplului Ceauşescu. 1949. 112 din 17 mai 1948.C. partea I-a. Suzana (n.Of.R. Heinrich . a M. SCHILERU. 8598). 1212.E. p. (8/1954) (v. 1219.C. M. partea I-a. 143 din 24 iunie 1948. C. începând cu 1956.Of.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. A.Of.R.Of. nr. SCHECHTER.C. nr. p. partea I-a. 3708). nr. Eduard – activist al partidului. 116 din 21 mai 1948. decorat prin decretul nr.. SCHÄFER. SCHLESINGER. Nastasă şi Varga 2003b: 213-5). p.din 1948 impiegată în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. SCHECHTER. . a M.Of. 127 din 3 iunie 1948. (M.Of. nr. Stefan .Of. 1948. 1220.

G. 120 din 26 mai 1948. fişa matricolă penală la http://86. când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M.I. după război activist de partid. M.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.din 1949 funcţionar la Direcţia Control Financiar a Ministerului Finanţelor (M. 127 din 3 iunie 1948. a M. nr. nr. iar din 1948 membru al contenciosului Casei Centrale a Asigurărilor Sociale (M.C. Mendel . 1231.G.Of. 1235. SCHÖNFELD. 1948. din 1947 controlor în cadrul D. în 1953 cadru didactic la Şcoala de partid “Ştefan Gheorghiu”. 225. nr.%20Scadera%20-%20Schypala/Schlesinger%20Suzana/index. în 1961. 4 din 5 ian. p. dosar nr.Of.G. fratele lui Nicolae Bellu – ilegalist.C. nr.E.I. cu referat de cercetare la fd. etc. Adolf – în martie 1945 numit avocat în Conteciosul Ministerului Asigurărilor Sociale (M. 15 din 19 ian. partea I-a. 1238.S. p. M.Of. SCHNIERER.125. 1227.E. p. Gheorghe – din 1946 inspector tehnic. partea I-a. 77. 5955). partea I-a. 1947.Of.C.Of. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Ofiţer (M. 5687). 154 din 7 iulie 1948. sub acuzaţia de subminare a economeii naţionale. 1228.Of. 5785). p. dosar nr. p.C. 9868.Of. 2944. 53-55.B. 131 din 8 iunie 1948. 133 . nr. partea I-a. p. exclus din partid în 1958. a M. 12 martie 1891) – membru de partid din 1940 (dosar S/67 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). partea I-a. (M. 76 din 30 martie 1946. SCHLOMIUK. nr. decorat prin Decretul nr. M. 1236. nr. 1230.Of.din cadrul ministerului. 1232. Paul . partea I-a. p. SCHNAPP. 10092. M. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 1949. Studii şi Documente a Ministerului Finanţelor. 200 din 1 sept. inv..Of. C. partea I-a. 641). fond 495 (“România”). p. la Direcţia Regionalelor. p. Adolf .Of. din 1947 inspector în cadrul D. 1949.. partea I-a. partea I-a.I. partea I-a. 38). Jdanov”. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. secţia Cancelarie – dosare anexe. partea I-a. 257 din 9 nov. în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al S. Malca – după război dactilografă-şefă.după război inspector în administraţia centrală a C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1237. 6781). partea I-a. nr.membru de partid.Of. 158 din 12 iulie 1948. eliberată în 1963188. 1229. M. 173 din 31 iulie 1947. partea I-a. p. fond 495 (“România”). partea I-a.Of. p. SCHNABEL. SCHOR.A.după război secretar de presă II în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. iar din septembrie 1948 adjunct cu drept de semnătură al ministrului Sănătăţii (Bărbulescu 2009: 37-42. 4849). la începutul anilor ’50 profesor de economie politică la academia “A.Of. a III-a.R. Anghel (n. p.C. ulterior consilier juridic la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. nr. reprimit în 1965 şi angajat ca redactor la Viaţa Economică şi publicând şi la Ed. 2111). 6658). nr. până în iunie 1947. Brăila). 264 din 14 nov. 4611. p. p.C. p. 1234. p. 45 din 24 febr. SCHÖNBERGER. 66 din 21 martie 1945.Of. nr. SCHÖNFELD. Herman . cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 188 V. SCHOR. 84 din 11 apr. 1451). 1947. 225. (Berindei. 130 din 11 iunie 1947. nr. SCHÖNBERGER.Of.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/S/S%2004. Dobrincu şi Goşu 2009: 425. anexa la dosarul nr. nr. 1914.S.I. 4968. (M. inv. 185 din 12 august 1948.Of. Conrad . SCHMITZER. respectiv controlor în cadrul D.17. 1945. 302). 7950). partea I-a. Adolf – în 1948 numit consilier de presă în administraţia centrală a Ministerului Minelor şi petrolului (M. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului . 3293. 54/1979. partea I-a. 73.C. Ignaţie (n. nr. p. nr.A.C (M. inculpată alături de director şi alţi evrei din comerţul exterior. Iosif – după război iniţial angajat la I. din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M.E.C..A. 4707). p. nr. 600). 1233. 163 din 17 iulie 1948. al P. 1617). “Buşteni” (în locul lui Sandu Lieblich) (M. 3000 şi nr. Politică până la pensionare.php.). nr. 1945. inv. partea I-a. partea I-a.Of. SCHMUTZER. apoi prim consilier juridic la Direcţia de Coordonare Legislativă. n. nr.

partea I-a. 245 din 26 oct.Of. 1945.C.I. Beniamin (n. 15 din 19 ian. 4384. p.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. p. autoare ocazională în Revista română de drept (v. partea I-a. I. 190 din 18 aug. SCHUSTER. 1240. SCHREIBER. 1248. Francisc – din mai 1945 directorul direcţiei speciale a Oficiului Naţional de Turism (de pe lângă Ministerul Informaţiilor) (M. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. Bucureşti) (fiul lui Isidor şi Biţa) – după război membru de partid. 24. 107 din 15 mai 1945. 4257). 9/1967. 1245. nr. 3504).Of. 1945. 1947.C. partea I-a. partea I-a. p. p. Itta GOLDENBERG. partea I-a. (M.1909. p. 1243. partea I-a.din 1947 controlor în cadrul D. Anuţa – din 1947 controlor la D.C. 1949. nr. 264 din 14 nov. de-a lungul timpului ocupantă a multiple funcţii la Arbitrajul Central de pe lângă Consiliul de Miniştri. SCHWAGER. 198 din 1 sept. probabilă identitate cu “Suter Alice”. 3907). nr.E. p. 7151. Ida (n. p.G. SCHWARTZ. 264 din 14 nov. 112 din 17 mai 1948. nr. 4461. partea I-a. 15 din 19 ian. 1948. nr.V. 1253. SCHREIBMAN. 6751). partea I-a. M. Sergiu – inginer. FELDMAN)) (n. nr. SCHULMAN. – în 1945 numit de Preşedinţia Consiliului de Miniştri membru al noului Consiliu de Administraţie al Oficiului de Bumbac. Aristide . 2317 şi nr. 1254. nr.I.I. 1251.C.din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Silviculturii (M. p. în anii ’50 funcţionar al M. 1947.Of. SCHWARTZ.Of.. Arcadie . pensionată din postura de judecătoare la Tribunalul Bucureşti în 1998. G.G. 186 din 13 aug. cadru didactic (catedra de Drept Privat) la Universitatea Bucureşti. p. p. partea I-a. – şeful Economatului Ministerului Propagandei (1945) (M. nr. 6503). 287 din 14 dec. (M. Ella . nr.1239. Ploieşti) – la sfârşitul anilor ’50 încadrată la Direcţia Studii a Ministerului Justiţiei. partea I-a. 640). SCHULMAN. p. iar din 1948 al Artelor şi Informaţiilor (M. 29.. 230 din 4 oct. partea I-a. SCHREIBER. M. după război subinspector general în Direcţia Arte Plastice a Ministerului Artelor. a M. 1945. 1250. 1241.C. In şi Cânepă (M. 100 din 3 mai 1947. p.. partea I-a. p. 10092). 10092). nr.E. etc. nr. 183 din 14 aug.VII.1929. 1946. soţia procurorului Martin Schöttek şi sora scriitoarei Taniei Lovinescu. Rone . nr. p. 63 din 16 martie 1948. nr. 119 din 28 mai 1947. 1247.Of. p. Arbitrajul Primăriei Bucureşti. partea I-a.Of.în 1949 era medic în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. 1244. care în mai 1945 era încdrată ca dactilografă principală în Direcţia Cinematografie a Ministerului Propagandei (v. nr. SCHUSTER.E. 1945. “Dezvoltarea fundaţiei socialculturale şi educaţionale a statului nostru în etapa actuală” (nr. 1252. p. SCHULDER. p. 644). fiica lui Herman şi Rebeca “Riva” (n.of. partea I-a. partea I-a. nr.G.Of. Corpul Experţilor în Evaluarea Obiectelor de Preţ. Kurt – după război contabil-şef al Subsecretariatului de Stat al Naţionalităţilor de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. SCHVARTZ.Of. 7709). 10909).în 1947 era şef de birou în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.Of. 120 din 30 mai 1945.Of. M. 1249. H. Maximilian – de formaţie sculptor. art. 1948. SCHULTZ.Of.C. partea I-a. 6683).Of. partea I-a.Of.C. partea I-a. membră marcantă a comunităţii evreilor din Bucureşti. 10757). SCHWARTZ. 78 -80)). a M. Zozo . SCHÖTTEK. 180 din 6 august 1948. 1949. şef de serviciu la întreprinderea “Româno 134 . 1246. după război angajat în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 190 din 19 august 1947. SCHULLER. nr. nr.Of. 9479). Daniel .E. Alice – după război dactilografă principală la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. p. 7491). 1242. a M. patea I-a.din 1947 controlor economic în cadrul D.Of.Of. pp. nr. p.

secţia Cancelarie – dosare anexe. Ivel . după 1944 directoare – membru în Colegiul Ministerului Sănătăţii la începutul anilor ’50.php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CS%5CS+04.C.Of. p.E. A. SEGAL. fişa matricolă penală la http://86. 1259. partea I-a.) (dosar S/93 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).din 1947 inspector în cadrul D. p. Nicolae (fiul lui Vilmos) – ilegalist. Iosif . nr. 3293. 972 din 8 dec. nr. 1263. III-a.JPG. cu referat de cercetare la fd.. 275 din 27 nov. SCHWARTZKOPF.R. 417).S. p.S. iar profesional medic la maternitatea “Polizu” din Bucureşti. de formaţie medic. 232 din 8 oct.după război inspector clasa I-a în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M.în 1949 era doctor în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M.R. 15 din 19 ian. Probleme Economice şi alte publicaţii. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. (M. p. apoi secretara Anei Pauker la Moscova/Taşkent în timpul războiului.Of. 66/1954 de la secţia Propagandă şi Agitaţie a C. SCHWARTZ. 9-10 în dosarul nr. 1949. 1964 cu ordinul Muncii clasa a III-a. refugiat în U. 14 din 17 ian. 1949.Of. partea I-a. inv. 189 V. 8598).C. .Of.Of. 1262. până în 1963 (când se pensionează) vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Probleme de Muncă şi Salarii. semnatar al mai multor articole în România liberă. anexa la dosarul nr. 1255. 1264. 62 din 15 martie 1948. 1258.din 1947 controlor în cadrul D. 1947. SCURTU. nr. SCHWARTZ. a M. SCHWARTZ. SEFLER.E. 135 . inv. 8599). 219 din 23 sept. nr.din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. decorat cu Ordinul Muncii clasa a III-a (Decretul Consiliului de Stat al R. nr.C. inculpat şi condamnat în 1961 alături de alţi funcţionari ai ministerului pentru subminarea economiei naţionale (Solomovici 2004: 283)189. 1966).+Scadera+-+Schypala%5CSchwartz+Beniamin%2FP1200570. fond 495 (“România”). partea I-a. 1267.C. ajunsă în 1940-1941 în Basarabia.17. 640). nr. 225. Natalia (n. p. 1260. Isidor – în 1948 secretar de presă în cadrul Ministerului Informaţiilor (M. 1256.R.Of. 6241957. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. p.I.R. nr. C. 645).Export” din subordinea ministerului.R. 92 din 17 aprilie 1946.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 1257. deţinută între 1934 şi 1939).C. p. Moise . apoi. 3945). partea I-a.P. Bruno Vlad . 1232).1906 – 22. Deziderius – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.R. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. ulterior şefa Direcţiei de ocrotire a mamei şi copilului din cadrul Ministerului Sănătăţii. SCHWARTZ.VII. p. 1266. 15 din 19 ian. 1947. Natalia Isaakovna KOROŢKOVA) (18. nr. originar din Ardeal. partea I-a.d.” cls. în a doua jumătate a anilor ’50 ministru adjunct al Industriei Cărbunelui. nr. a M. din 1928. Artur – în ianuarie 1948 era membru în conducerea Confederaţiei Generale a Muncii (M.Of. SCHWARTZ. partea I-a. (M.S. SEGAL.C.R. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. nr. 2283). al P. 1947. nr. 219 din 23 sept.Of. dosar nr. 10496).1981) – originară din Bulgaria. 1947. ilegalistă (membră P.I. 803 din 21 dec.G. SEDEI. 9058). 1261. nr. partea I-a. în timpul războiului. SCHWARTZ. Leon . partea I-a. al P. SCHWARTZ. Lupu – în 1947 numit de ministrul Industriei membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Geamului (viitoarea Cebntrală Industrială a Sticlei) (M.125.C. partea I-a.Of. Iacob – funcţionar în Ministerul Energiei Electrice în anii ’50-’60. C.36/fisapenala.B. IV-a. în aparatul de partid şi de stat din 1946.C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.X.C. 1948. III-a (ff. 1265.G. p. Z.P.

R. 1331). 423 din 15 iul. 164-5). 264 din 14 nov.G. partea I-a. din 1948 membru în C.. doc./P. membru al secţiei române a Komintern (1935).Of.XI. a III-a. p. 754). ministru al Industriei Uşoare (1949-1957 şi 1961-1969).Of. SELŢMAN. 6). 1948. 1947. 1276.membru P. Pincu – şeful secţiei cultului mozaic în cadrul Ministerului Cultelor la începutul anilor ’50 (Rosen 1990: 87.” clasa II-a. (1945-1948). 1947. soţia lui Silviu Brucan – ilegalistă. 1269. din februarie 1949 şefă de serviciu tehnic la Direcţia Centrală Industrială a Tricotajelor şi Confecţiilor din Ministerul Industriei (M. fiul său.C. din 1925. SEMO. 1948.d. şi http://universulenergiei.R. SIDOROVICI BRUCAN. 15 din 19 ian.Of. iniţial Sidorovici. al U. ulterior funcţionar în cadrul ambasadei României la Washington. p.F. 1949. secretar general al Uniunii Femeilor Democrate Române din 1948.C.P. fond 495 (“România”). partea I-a. MARCOVICI. p.R. p. p.F. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. a M. al P. 1270. conferenţiar şi şef-adjunct al catedrei de marxism-leninism de la Institutul Politehnic din București.M.Of.C.C. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. I.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. p. 1271. SIEGLER. Alexandru (n.. 1963. partea I-a.R. după război acuzator public la “Tribunalul poporului” (19451946).C. 643). partea I-a.după război controlor în cadrul D. nr. în anii ’60-’70 conferenţiar la Academia “Ştefan Gheorghiu”.europartes.G.F.1995 Bucureşti) . Alexandra (n. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. deţinută în perioada războiului. 1189). SEGALL. ales pe lista U.I. membru al Comisiei Centrale de Revizie.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.1268. nr.R. secretar general al Ministerului Minelor şi Petrolului (1948-1958). 24 din 30 ian. a fost soţul solistei Margareta Pâslaru190.P. SENCOVICI.R. (1948-1952-?).VII.php?name=News&file=article&sid=6280&theme=Printer V. doc. deputată de Bucureşti în Adunarea Deputaţilor / Marea Adunare Naţională (1946-1948-1952). ministru adjunct al Muncii şi Prevederilor Sociale (1948-1949). (1946-1948) (M. căs.C. 1272. 225.D.D. SENCOVICI.Of. 1275. Gyuri. procuror general al regiunii Oltenia (1949-1953). fondatoare şi membră în comitetul de conducere al U.1902 Dej – 10.ro/index. nr. Debora . cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr. deputat de Satu-Mare în Marea Adunare Naţională. 26 din 1 febr. p.M. (1955-1960) şi al Comitetului Central al P. nr. Tony . SZENKOVITS Sándor) (31. Arnold – până în februarie 1948 şef de birou la Direcţia Presă a D. 28 şi nr. împreună cu soţul ei. 1587. 1274. 1949. decorată în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. membru al C.R. N. 190 191 V. iar în mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 1949. inv.R. al Comitetului Executiv şi secretar general al U. după război membru în secretariatul general al Confederaţiei Generale a Muncii (din 1945).eu/istorie/politehnica/1948-1992/1950/ 136 . Elisabeta (soţia lui Alexandru Sencovici) (zisă “Bozsi”) – ilegalistă. partea I-a. nr. ministru al Industriei Bunurilor de Consum (1959-1961).” clasa II-a. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. S.C. 15 din 19 ian. iar în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. secretar al Comitetului Teritorial Ardeal al P. nr.E. Cerbu . 1273. zisă “Saşa”) (1906 Constanţa – 2000 Bucureşti). (19601979). şi http://www. 1830.D.. ambasador.consumatoronline. SEGAL.C. ulterior Brucan. după război activistă de partid.P. SERPER. partea I-a. III-a şi în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a. 10092).R. – director general la CENTROMETAL Bucureşti la sfârşitul anilor ’40. numită în funcţie prin decizia Direcţiei Cadre a Ministerului Industriei (1949-56)191. (1951).C. III-a. partea I-a. 34 din 10 febr. membru în comitetul exeutiv al Federaţiei Internaţionale a Femeilor Democrate (1946-1948-?). R.Of. dosar nr. 737.Of. în anii ’50-’60 funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. 38 din 16 febr.R. M.A. 645). (1939-1944). Studii şi Documentare a Ministerului Industriei şi Comerţului (M.

SINGHER. 1289. ca translator la Direcţia Radio (M. emigrat în 1960 în Israel. 1947. şeful serviciului administrativ al primăriei Bârlad după august 1944 (Zahariuc 2009: 231).I. Marec .de formaţie jurist.A. partea I-a. Zissu în Solomovici 2001II: 103-5.I.E. SIMON. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr. 1949. C. 264 din 14 nov.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. Focşani 2007. Suzana – după război. Teohari Georgescu). p. nr. apoi menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării.Of. declaraţia dată Securităţii la 24 ian. L.I. (M. 1946.I.din 1948 şef de birou în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. SILVAN.Of. p. post din care demisionează în ianuarie 1947 (M.B. 1287. Kuller 2008a: 359).Of. partea I-a.C. activ ca ziarist în perioada interbelică. 6292). partea I-a. 1949. partea I-a. 289 din 13 dec.P. 646).C. SILVIU. 29 iulie 1920) – membru de partid din 1945.Of. p. partea I-a. 1947.Of. 501). nr.1899 Focşani – 16.din 1947 controlor în cadrul D. 1285.Of. 1952 de A.C. Marcela – ataşatul cultural (iniţial referent) al Legaţiei României la Washington (începând cu 1946) şi totodată amanta ambasadorului Mihail Ralea (v. 6292). Laura . partea I-a. Chimico-Alimentare a Ministerului Industriei (M. 1281.V. Edith . p. după război secretar general al Ministerului de Interne între 1946 (după “defectarea” predecesorului său.E. supra. nr. partea I-a. nr.R. 1288. „Golingher” (în Pinay 1962).contabil în cadrul D.crispedia.1277. 1964 cu Medalia Muncii. a M. partea I-a. Claude . SIMIONOVICI. 1282. partea I-a. 423 din 15 iul. Iulius (n. 50 din 1 martie 1948. 1949. Iosif Şraer) şi 1952.. respectiv „Gersch Gollinger” (Niculae 2004). SION. 95 din 22 aprilie 1948.Of. 4968).Of.I. 1869). George (n. ulterior stabilit în Franţa. 15 din 19 ian. p.Of.Of. partea I-a. 175 din 31 iulie 1948. 1949. Ella . 17 din 21 ian. 10092). unde a continuat activitatea jurnalistică. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Comandor (M. SIEGLER. nr. p. 137 .din 1948 şef de serviciu în cadrul D. 34 din 10 febr. Stefi . p. nr.C.Of. 1280. p. Andrei Lăzăreanu). 1190). nr.1971 Paris) . 1292. 803 din 21 dec. din februarie 1949 contabil la Direcţia Centrală Contabilitate şi Control Financiar a aceluiaşi minister (M. SIMOVICI.E. nr. nr.Of. 1279. Vera – angajată în 1948 în centrala M. nr. nr. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 5123. Silvius GOLLIGER192. nr.Of. 1278.Of. SIMŞA.Of. M.G. şi http://www. 131 din 8 iunie 1948. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. partea I-a. 15 din 19 ian.C. p. 206 din 1 sept. Vasile . 3870) şi cu Ordinul “Meritul “Cultural” în grad de Cavaler (M.în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor.în 1946 angajată în centrala Ministerului Informaţiilor. 1290. 1963 (dosar S/127 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). (v. 32 din 8 febr. 7543). 192 Transliterat în mod eronat ca „Golighar” în nota informatică a ambasadei UK la Bucureşti din 1947 (v. nr.A. partea I-a. V. Solomovici 2003: 399 ş. 1947. partea I-a. partea I-a.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.G. S.Of. 1947. 3706). SINGER. a Pielăriei a Ministerului Industriei (1948-1949) (M. SINGER.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale Chimice a Ministerului Industriei (M. nr. SIMION. 1284. 289 din 13 dec. fiul lui Iancu şi Hermina) (2. p. 642). şefă adjunctă de birou în centrala Ministerului Artelor / Artelor şi Informaţaiilor (M. 1123). Silviu . 12877). p. p. p. p. partea I-a. Hary . 276 din 28 nov. p. partea I-a. 1286.E. Mauriciu – din 1947 controlor economic în cadrul D. ca translator la Direcţi a radio (M. nr. p. partea I-a.după război şefă de secţie în administraţia centrală a C. 192 din 21 aug.ro/George_Silviu.Of. nr. SIMON. numită şefă de adjunctă de birou şi transferată la Legaţia României de la Londra (M. p.u. nr. (M. 10533). 1291. nr. 1946. 110 din 16 mai 1947.. 1283. a M.I. 1949.S.C. până în febr. 1941. SNORPEL.. SIMIONESCU. SIMPSON WEITLENER. Radu . 175 din 31 iulie 1948. M. 12877).

SOLOMON. partea I-a. (19561962).R. ulterior promovat inspector general adjunct şi transferat la Ministerul Industriilor (M. 58 din 9 martie 1942.R. 32 din 8 febr. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. 229 din 4 oct. p. nr. C. SIEGELBAUM ) (n.G.C. iar după 1962 vicepreşedinte al instituţiei. respectiv M. SOLOMON.E. în perioada interbelică condamnat la 15 ani muncă silnică pentru spionaj în Favoarea U.din 1947 controlor în cadrul D. (M. partea I-a.S. p.C. partea I-a.C. 5464). 45 din 24 febr.D. SOLOMON. 1949. Simon – din febr. p. nr. Mircea (fiul lui Avram) (n. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. 6947. B. Andrei . nr. judecător la Tribunalul Suprem al R. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. (1948-1965).P. 149 din 26 iunie 1941. la Direcţia I. a II-a.. 1300.Of. 225.I. din 1945 funcţionar în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor (M.Of.1965 Bucureşti. 1298. 1945. partea I-a. partea I-a. 1295.C. (M. Francisc . anexele la dosarele nr. 225. 1305.din februarie 1949 referent principal în cadrul D.R. Paul . 1719). 737.G.” clasa III-a.S. 1948. 179 din 9 august 1945. cu referat personal la Fd. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. în ianuarie 1948 promovat ca ministru plenipotenţiar II şi detaşat ca reprezentat diplomatic la Oslo (5 febr. M. a M. secţia Cancelarie – dosare anexe. 1299. inv. 1123) 193 1307.Of. 1303.C. SOLOMON. până la deces. membru de partid din 1939. partea I-a. M. p.C. p.P. p. Osias (n. 158 din 12 iulie 1948. 1949.1293. 1267). nr. nr. nr. p.Of. 5767). 1948. p. 1947.C.E. 1304. partea I-a. 1627). 93585 din 11 oct. al P. p. 26 din 1 febr. 22.P.” cls. nr.în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le fixau domiciliu obligatoriu (M. 1301. 24 din 30 ian. SOLOMON. Bernard Iţic SOLOMON) (11. 1297. 1964. nr.E..Of.I. 8970. dosar nr. Bernard . 1306.Of.C.R.I. partea I-a. angajat în M. nr. SOLOMON.II. nr.G. 1948 . a M.E. a M. iar în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. nr. SOARE. 539).C. 229 din 4 oct. 148 din 30 iunie 1948. inv.Of. nr. partea I-a. SOLOMON. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of. B. partea IB. SOLOMON. SOMMBRIN. 24 0 din 17 oct. p.Of. nr. 1947. după război controlor în cadrul D. în anii ’60 şeful sectorului tehnic al secţiei Gospodărie a C.1904 Burdujeni. 1947. decizia ministrului Justiţiei nr. p. partea I-a. înmormântat în complexul “Monumentului eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. membru al C.până în febr. nr. Max . partea I-a. 658). SOREANU..Of. al partidului.Of.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.VIII.Of. 1117). decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul Consiliului de Stat al R. Zina – din iunie 1948 translator interpret-şef în cadrul Direcţiei Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. Leon – din 1948 director adjunct al Direcţiei Igienă a Ministerului Sănătăţii (M. SOLOMON. SOLOMON.Of. a M.R. 157 din 10 iulie 1948. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M.Of. 1302. Barbu (n. nr. partea I-a).1949). 27 dec. fond 495 (“România”). SON. partea I-a. 641).Of. 136/1954.M.C.din 1947 inspector în cadrul D.S. 1919) – ilegalist.C. Suceava – 22.I. 1949 prim-secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 138 . 90/1956. fond 495 (“România”). 3678). partea I-a. 1947. 15 din 19 ian. inv. Natalia .C. nr.deputat de Covurlui în Marea Adunare Naţională. 81 din 7 apr.C. partea I-a. 3293. al P.I. 5784).Of. 8971). 1949.C. (M. odată cu preluarea conducerii ministerului de către Ana Pauker. nr. p. p. 804 din 21 dec.IV. IV-a. unul din avocaţii care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi în 1950 pentru “titoism”..A. 37 din 14 febr. 1949. iar în paralel ziarist la Scânteia (M. partea I-a.Of.1921 Bucureşti) .R. nr. dosar nr. 16 din 20 ian. p. 9340.R. 1296. 1948 controlor în cadrul D. 1294. 1947 în M.Of. pentru socialism” din Parcul Carol) – ilegalist. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. p.P. Aurel .în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. nr. Paul – ilegalist. Isac – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. nr. 229 din 193 V. SOLOMON.G. p. 749).

Sorin . Aron FISCHEL.. 58 din 10 martie 1948. Samoil . 1947. 645).G. iar din 1946 translator interpret-şef în centrala Ministerului Informaţiilor.1908 – 11. nr. M. (M. partea I-a. şi şef al secţiei de istorie şi arheologie a Institutului de Studii Sud-Est Europene în anii ’50-’70. p. 7461). în anii ’50-’60 funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. 1948.V.I. Beatrice – din mai 1945 dactilografă-şefă la Secretariatul General al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri (M.P.C. membru de partid din 1927. 9763). 173 din 31 iulie 1947. 641). (M. p. şeful serviciului de control al preţurilor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic de pe lângă Consiliul de Miniştri (M. nr. voluntar în Spania.din 1947 inspector general adjunct în cadrul D. STĂNESCU (căs.Of. 1321. STĂNESCU.până în iulie 1948 controlor în cadrul D. 6781). 1949. apoi în Rezistenţa Franceză (Zbăganu 2001. p.1979) – originar din Timişoara.membru al Comisiei mixte de Cenzură din cadrul Ministerului Propagandei Naţionale instituite prin Decretul-Lege nr. partea I-a. 364 din 2 mai 1945 (A. p. 1963. STARK.N. nr. 5626). 1311. Eugen (n. 5464). p. nr.C. 253 din 1 nov. partea I-a. nr.Of. 3188). 15 din 19 ian. partea I-a. Alexandru – în 1948 şeful Serviciului Automobile în centrala Ministerului Finanţelor (M. nr. Iacob . 1316. partea I-a.C. partea I-a. “Exportlemn” din Bucureşti (M. STEIMBERG.a. partea I-a. 1310.Of. 644).S.C. 1317. Adorian et al. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. p.4 oct. Ladislau .G. nr. ulterior director adjunct al Editurii Academiei R.Of. SOREANU. a M. 1027.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. 1315. Lucian . 1949. SPIEGLER.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. (?) SOSTARICH. dos. STEIN PETREANU. Carol .Of. p. 121 din 31 mai 1945. Solomon 2004: 75-77).G.E. fd.: 110).I. 15 din 19 ian. SPITZ. p. Corobca 2008: 15. Solomon . 1948. SPRENG.Of. p. Martin – în anii ’50 inspector economic. a M. nr. cu grad de sublocotenent.6). partea I-a. pentru merite antifasciste. SPINNER. 15 din 19 ian. partea I-a. p. 1319. 1949. când încă nu îşi românizase numele).Of. 139 . p. 1309.Of. 152 din 5 iulie 1948. 1318. 4255). 148 din 30 iunie 1948.III. 4512). STEIN.I.R.istoric marxist. partea I-a. Antoaneta – din iunie 1948 şefă de secţie la Direcţia Culturală a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 423 din 15 iul.. 2019). 1948. Sugarman f. partea I-a. în 1947 încadrat prin decret regal. nr.Of. 119 din 28 mai 1947. a M. în Forţele Armate (M. 15 din 19 ian. nr.în 1949 era tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. nr. 1313. inv. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p. 1314. 8971. 644).).Of.E. după război şef de tură în echipa de cenzori ai presei scrise (Carol Neumann apud Solomovici 2003: 379) ca secretar de presă la Direcţia Presă din centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. Mor(itz) SPITZ) (28. din noiembrie 1947 controlor economic la D. 84 din 9 apr. nr.E. nr. 87 din 13 apr. 210 din 10 sept. p. 225.C. SOROKER.Of.C.în 1948 era director comercial al S. partea I-a. 1312. 1308. partea I-a. Mauriciu (n. SPIEGLER. 1320.Of. 1949. p.Of. p. fond 495 (“România”).Of. nr. dosar nr. 2121. II-a (dosar S/166 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 1971: 210. după alte surse Arthur FISCHER) .I. Ministerul Propagandei Naţionale. 3372).C. n. partea I-a. ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat. Joseta (Josette) . partea I-a. decorat în 1979 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 1947.

Of.C. p. Alexandru (n. Neamţ – 9. 3707. 1947. 738).VI.G. 7950). 1331. după război controlor în cadrul D. 225.după război şefă de secţie în administraţia centrală a C. nr.E. partea I-a. STEINER) (n. nr. în 1945 numit de către ministrul Afacerilor Interne membru al organului cetăţenesc de control în oraşul Bacău (M. p..C. 1948. p. partea I-a. STERNBERG.membru de partid din 1945 (dosar S/220 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).A. partea I-a. din 1947 controlor în cadrul D.E. ulterior director al Fabricii “Partizanul” Bacău (numit în 1948 de către Ministerul Comerţului în funcţia de administrator al fostelor întreprinderi “Filderman”. partea I-a. 173 din 31 iulie 1947. 1334. 641). 95 din 22 aprilie 1948. STEINBERG. nr. nr.C. Haim (n.1916 Bucureşti) – din mai 1945 şef de birou în cadrul Direcţiei Propagandă a Ministerului Propagandei (M.Of. STERIAN. partea I-a. 32 din 8 febr. p. partea I-a. nr.Of. partea I-a.1916 Bucureşti) – din 1948 şef de serviciu în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.C. 1327.R. p. Samson .IV. 164 din 19 iulie 1948.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 1323. 131 din 8 iunie 1948. probabilă identitate cu “Leon Steinbach” cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.G. partea I-a. 1949. (1969-1984). Ignaţiu (n. nr. 230 din 6 oct. p.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Sinteză şi Pelucrare (M. 24 din 30 ian.Of. 1909) . director general la Centrala Industriei de Confecţii Bucureşti (anii ’70 – 1981). 1949.II. 4461. 1330. p. 1333.C.Of. (M. 4611. STERN. 1947. 262). a M. partea I-a. 6020. p.I. (M. p.I. STERN. Leon Iosif (zis şi “Juju”) (6. nr.I.G.C. 1945.Of. respectiv ministru adjunct al Industriei Uşoare (1981-1983).C. partea I-a.G. a M. p. al P. nr. 5784. Nicolae (12.din 1947 controlor în cadrul D. decizia ministrului Justiţiei nr. STOFER. 194 V.R. în anii ’50 director general al Fabricii de Confecţii şi Tricotaje Bucureşti.A. nr. nr. 10 din 13 ian. dosar nr. 8989). 154 din 11 iulie 1945. Ecaterina – directoare în cadrul Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50-’60. p. ŞMILOVICI ) (15. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 8989. 9167). partea I-a. 1335. a M. nr. 1328. Bacău.S.M. (M. membru al C. 70759 din 10 iulie 1947 în M.III. 1134).B. 158 din 12 iulie 1948. 1324. p. STEINBACH. Tudor . naţionalizate). 158 din 14 iulie 1947. 120 din 26 mai 1948.I. Carol – în 1947 era impiegat la cabinetul ministrului Justiţiei (M.Of.G.Of. Zoltan . 15 din 19 ian. nr.1997 S. a M. nr.R. David STEL) (n. Baruch . M.) – după război inspector general adjunct în cadrul D.Of.Of.Of.C. 239 din 19 oct.I. partea I-a. STERNBERG.E. al P. 1. partea I-a. partea I-a.Of. nr. 1949.Of. Arthur .din 1947 controlor în cadrul D. nr. 204 din 5 sept. p.până în februarie 1949 şef de secţie în cadrul Direcţiei Literare a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 140 . partea I-a.X.Of. 204 din 5 sept. STELIAN. p.E. 194 1336.U. nr.. de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri / din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului (M. M. 22 febr. 7. inv. 1947. STERNSCHUSS.Of.C. M. 2476). nr.Of. Dinu (n.E. 9444).1322. fond 495 (“România”). 4968). STERN. 8072).1908 Borbeşti.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice a Ministerului Industriilor (M. 1332. Adalbert . p. 200 din 1 sept.C. 245 din 26 oct.Of. 5966). STERN. p. partea I-a. respectiv Organizatorică ale C.VIII.Of. cu dosar la secţiile Gopodărie de Partid. nr. (1955). STERN. 1947. STOIAN. partea I-a. Olga .C. 120 din 30 mai 1945.C. partea I-a. 8072). 1325. M.C. 15 din 19 ian. STELIAN.1916 – 5. nr.1986) – membru de partid din 1945 (dosar S/224 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 1945.Of. p. 1329.1918 Bucureşti – 1999 Israel) – după război membru al comitetului regional P. 1947. nr.Of. p. partea I-a. 1326. 642). M. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. decorată în 1963 cu Medalia Muncii. I. p.III.

31. p. p. nr.R. Rudolf (n. p. decizia ministrului Justiţiei nr.R. partea I -a. (1960-1966). decizia ministrului Justiţiei nr. 1946 în M. Ion Iordan (n.Of. 1947 reîncadrat (retroactiv. cu grad de colonel de infanterie activ în Forţele Armate (D.R. membru şi secretar al Prezidiului M. TM . Emeric (Emmerich) (27. Ghizela Cornelia (f. preşedinte al Consiliului Sindicatelor din regiunea Bucureşti (1950). 1946..C.partea I-a. apoi consilier superior administrativ la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (1946-1949).1911 Paşcani) . Paul Celan (n.C. a folosit şi pseudonimul “Gheorghe Grădinaru”). STOIAN. director al Comitetului de Stat pentru Problemele Muncii şi Salarizării (1966-1969). nr. Bunuri de Consum (1957) şi Administrativă (1957-1965) ale C. Gheorghe (n. 62 din 16 martie 1945. 108. 1342.S. 1946.R. 141 . COHN198) (26. 41 din 18 febr. 1946. James Immanuel Weissglas.Of. Solomon 2004: 77). nr. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M.1976 Bucureşti) – ilegalist (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. (1948-1952-1974). revenit ulterior în ţară cu Divizia “Horia. (M. 25.Of. STEIN196) (n. 196 V. 10875. membru al Consiliului de Stat (1965-1976).după război şefă de serviciu în administraţia centrală a C. nr.N.N. în oct.R. p. 2067 din 20 oct.Of. dosar nr. partea I-a. (1965-1974) şi al Comisiei Centrale de Revizie (1974-1979). 1375. 1339.P. 1338. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1945. prim-secretar al comitetului orăşenesc Bucureşti al P. 1947). al P.Of. fugit în U. fond 495 (“România”). 107 din 15 mai 1945. Alfred Gon (n.A. al P.a. membru supleant şi apoi plin al C. infra). 41 din 18 febr.VII. arestat de mai multe ori în perioada interbelică. 10872. Moscu I.1908 Paşcani) – la începutul anilor ’50 consul al României la Rusciuk (Bulgaria) (Constantiniu 2003: 38).D.S. 2373). partea I-a. (1950-1953). STOICA.C. nr. (mandate neîntrerupte 1946-1976). 1337.R. partea I-a. majoritatea din Bucovina. 119 din 28 mai 1947. n.C. David Goldfeld ş.C.A. 225.” clasa a V-a.Of. STÖFFEL. al P. Ed. apoi titular (1968-1974) al Comitetului Executiv al C.C.R. 1340. 10. multiplu decorat de statul comunist.1913 Ciacova.G. în anii ’50 şeful serviciului aprovizonării în cadrul Centralei Staţiei de Maşini şi Tractoare în Bucureşti (M. De remarcat că în unele acte oficiale din arhiva P. respectiv respectiv publicarea solicitării în M.2008) (vorbitor nativ de limbă germană..M.R.Of.M. p. p. fond 495 (“România”). 1920-1970). Ancel. şeful secţiilor Cadre (1956-1957). în timpul războiului. STÖRFER. nr. (1957-1961). 4255.Of. al P. ambasador în R. 4968). decizia ministrului Justiţiei nr. general maior (în 1948). secretar al Confederaţiei Generale a Muncii (1949).B.. 131 din 8 iunie 1948.A.M.C.I. începând cu 15 august 1945). membru C. de religie mozaică197).C.R. naţionalitatea declarată a lui Stöffel este maghiară. 99241 din 4 oct. ilegalist. Max Emanuel Gruder (1928-2010). 6781).Of.n. fiica lui Moritz) (n. fost voluntar în Spania. precum Dieter Paul Fuhrmann (Neuer Weg. 198 V. Luiza – din mai 1945 şefă de birou în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. 2002).VIII. dosar nr. 1946 în M. 19201970) – a nu se confunda cu omonimul profesor universitar. STEIN195.M. 3903).R. p. respectiv publicarea solicitării în M. Univers) (d.VI. ulterior redactor al revistei Neue Literatur. director general al Direcţiei Generale pentru Consiliile Populare şi ministru adjunct al Muncii (1969-1976). Joseph Norbert Rudel (alias Radu Nor) (19212006). al P. Alfred Margul-Sperber (1898-1967). 1341. 285 din 12 dec. director al Direcţiei Organele Locale ale Administraţiei de Stat în cadrul C. Alfred Liquornik. (1953-1956). 1945. partea I-a. inv. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. după război ambasador (şef al Legaţiei) al României în Elveţia (1944-1945). decorată în 1964 cu Medalia Muncii. Alfred Kittner (1906-1991). 10872. 285 din 12 dec. 195 V. nr. 1946 în M.VIII. reconfirmatî în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. Cloşca şi Crişan”. partea I-a. inv. p. partea I-a. Lucia – din martie 1945 şefă de secţie în centrala Ministerului Muncii (M. deputat M.R. soţia lui Rudolf (v. 1375.C.S. p. 10136 din 31 ian. 225. STOIAN. partea I-a. partea I -a. 233 din 8 oct.I. nr. 197 Aidoma mai multor poeţi şi scriitori evrei de limbă germană. nr. p. STREITMAN..1900 Dorohoi – 10. nr. 2009). Moses Rosenkrantz (1904-2003)./P. membru supleant (1967-1968).136 din 31 ian. 1920-1981).

Wiliam (n. M. ilegalist. 104 din 8 mai 1947. 1969-1972).” clasa a IV-a. naţionalitatea fraţilor Suder este menţionată ca fiind polonă. partea I-a. partea I-a. Benjamin & Stanciu 1996: 22-3). p. partea I-a. Bucureşti) . 1948.G. III-a în 1949 (Decretul 873 din 20 august 1949).Of. Wilman SÜDER) (n. 8042. Vainştain.S.1916. M. membru al C. 1923-2011). 200 V.R. ministru secretar de stat la Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţie (1972-1974). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. la începutul anilor ’70 ajunsese activistă la U. luptător în Brigăzile Internaţionale în Spania. din 1948 funcţionar contabil la direcţia administrativă a Comisiei de Stat a Planificării.R. cu grad de maior. STROE. 142 .acum. nr. unde este avansat progresiv până la gtradul de general-maior. 6). 2310. apoi adjunct al Ministrului Apărării (şef al Spatelui Armatei) (1950-1952). după 23 august 1944 iniţial consilier tehnic la Camaera de Comerţ şi Industrie Bucureşti. inv. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. Chely (n. în Forţele Armate. p. 249 din 26 oct. nr. 9763). al P. 3665). fratele generalului maior de Armată Viliam Suder. 1947 (M. 1345.V.tv/articol/16933. Mihai (n.C. 8531).M. 287 din 11 dec.R. 20. decorat alături de alţi foşi combatanţi cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. fond 495 (“România”). partea I-a. 201 1347. STREJA.Of. fiul lui Aaron şi Regina. 8. şef al Departamentului Contraspionaj al Armatei (1945-1949). 58 din 9 martie 1942. partea I-a. nr. 201 În unele documente ale partidului. respectiv funcţionar contabil la o fabrică de pe Calea Dudesti. 1719. 225. 43872 din 6 mai 1947 a ministrului Justiţiei (publicată în M.Of. ulterior încadrat în Foreţel Armate. partea I-a.a. WEISBUCH) (n. la adresa http://www. 2066 din 20 oct.C. M. decorat în 1961 cu medalia “A 40-a aniversare de la înfiinţarea Partidului Comunist din România” şi în 1964 cu Ordinul Muncii cls.1903. 1348. Lupeni – 1984) – membru P. nr. ministrul al Industriei Cărbunelui (1952-1953). 9592. nr. Tismăneanu despre Gheorghe Apostol.II. 225. 127 din 1 iunie 1941. SÜDER. 1344.C.Of. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. decorată prin Decretul nr.activistă de partid. când ministerul este desfiinţat). la 21 mai 1910 în com.S. 199 Românizarea numelui în baza deciziei nr. ministrul Construcţiilor şi Materialelor de Construcţii (1958-1959. nr. Petre (n. dosar nr.1912. p. p. funcţionar în Ministerul Artelor şi membru al Consiliului de îndrumare a Teatrului Poporului (1946-1948) (M.. 106). doc. în comentariile la un articol al lui V. I. 1346. prin Decr etul regal nr. din 1948 director în cadrul Ministerului Comerţului Exterior. Fani DAVID.: 110).R. al P. partea I-a. inv. Ministrul Economiei Forestiere / al Industriei Lemnului (1969. respectiv în 1967 (Decretul 380) cu Medalia Muncii. SUDER. p. iniţial încadrat ca membru al Comisiei de îndrumare şi supraveghere de pe lângă Casa de Asisgurări Sociale Petroşani.R. ulterior la Centrala Industriei Textile. dosar nr. Nussem SCHÄRF199. Lupeni) – fost ofiţer al Armatei Roşii. în 1941 i se fixa domiciliu obligatoriu “pentru legături cu servicii informative străine”. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Bucureşti) – în perioada interbelică ziarist la Argus. Wechsler). 253 din 1 nov.C. nr. revenit în România în 1944. 1945. (1948-1955). fond 495 (“România”). SUDER. ulterior emigrat în Israel200 (Sugarman f. Şipotele Sucevei) – ilegalist. cu Sorin Strujan (n. Fani (n. 1947. p. Ghedais M. din martie 1945. publicistul Boris Marian Mehr. 248 din 30 oct. (dosar 8/1954). SUCIU. din decembrie 1944 secretar general al Subsecretariatului de Stat al Aprovizionării de pe lângă preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. George (n. 2983. STRUJAN.1343. mărturisirea nepotului său.V. în alte acte oficiale ortografiat SZUDER ) (16. 1944.Of. mama lui Vladimir Strujan şi a traducătoarei şi jurnalistei Sanda Lepoev.Of. căs. 1927 Brăila) – soţia arhitectului Aristide Streja (n. STRAHL-ŞTRULOVICI) (n. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. p. fiica lui Lupu şi Seindla (alias Janeta)) (1925 – 2006. M.Of.

partea I-a.R. p.II. căs. p.din decembrie 1944 membru.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. 1352.C. nr.R. 127 din 3 iunie 1948. M. p. Mirţa (n. prietenă a Anei Pauker. 1947.17. deputat de Alba. 1949. nr.A. 1358.A. 1964 cu Medalia Muncii. Renee . Nastasă. ? – direcor adjunct al firmei Prodexport a Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50. (I B) nr. nr.E. fond 495 (“România”).funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.E. 12. 1134).). partea I-a. inv.deputat de Iaşi. Isidor .până în februarie 1949 inspector în cadrul Direcţiei Cinematografie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. în secretariatul general al Confederaţiei Generale a Muncii. 1948. pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. dosar nr. p. SUMARIT. Mahlea .după război controlor în cadrul D. A. inculpat în dosarul Prodexport – Italia din 1961 (Andreescu. A.d. nr. ilegalistă. Varga 2003a: 664-5.1349.Of. 26 din 1 febr.E.M.Of.M. 1355. p. nr. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 738).I. 753). 1357. 22 (20 aug. SUFRIN. funcţionar în cadrul firmei Prodexport a Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50. partea I-a.Of. Solomovici 2004: 281-2). ŞERBAN. 645).R.Of.R. 1359. Nastasă. Felicia – în ianuarie 1948 încadrată în centrala M. 1948): 3).P. acuzaţi de subminarea economiei naţionale în 1959-1961 (M. din partea Blocului Partidelor Democrate (1946-1948).Of. 225. 19 din 23 ian. membru în conducerea Asociaţiei Foştilor Deţinuţi şi Deportaţi Anti-Fascişti (A. 1361.Of.G. 751).C. partea I-a. 15 din 19 ian. Andrei ..I. 1.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/S/S%2016. 1351. 26 din 1 febr. 1947. Szabo) (n. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. iar iunie 1948 al celui al Ministerului Muncii şi Prevederilor Sociale (M. 533). fiica lui Iţic. SUFRIM. 1350. 4848). inculpat în procesul funcţionarilor M. ŞARAGA. nr. fişa matricolă penală la http://86.Of. 1362. partea I-a.125. Mina ORNSTEIN. 1947). (?) SZIKACSY. Solomovici 2004: 281-3 – ambele surse menţionând eronat numele său202. Varga 2003a: 664-5. conducătoarea de facto a Ambasadei din Londra la sfârşitul anilor ‘40. SÜSS. din 1933..C. din 1948 director general al Casei Centrale a Asigurărilor Sociale (iniţial secretar al Consiliului General Provizoriu al Asigurărilor Sociale de Stat) (1949202 V.D. Anton . SZABO. Andreescu. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. Max . propusă pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P. 24 din 30 ian.R. membru P. 195 din 24 august 1948. 1360. membru al Consiliului de Adminisraţie al Casei Centrale de Asigurări Sociale (din dec. cu rang de consul general (M. 15 din 19 ian. Sencovici. 1354. şeful Direcţiei T. SÜSMAN. 143 . 1363. la data arestării economist la I. (după alte surse 3) X. alături de Mişa Levin şi Al. p. 803 din 21 dec. nr. ŞAIM. 1948. SZILLAGY.%20Sut%20-%20Szucs/Suzin%20Mordehai/index. KOLMAN – deputat supleant de Sălaj în Marea Adunare Naţională.C.Of. B. Dumitru . 170 din 26 iulie 1948. partea I-a.Of. fiul lui Samuel) (n. al P. Micu-Mordechai (n.Of. a M. 1353.X.F. după război activist de partid.1910 Turnu Severin) (fiul lui Avram şi Rebeca) – iniţial numit în 1948 director administrativ al “Alimentexport”. partea I-a. 2000).1902 Roşiori de Vede) .C. SUZIN A.C. 7038. partea I-a. Adolf ASRIEL. (156/1950). ales pe lista U. 32 din 8 febr.A.P. Ida. p. – unul din adjuncţii ministrului Sănătăţii în 1948.C. 1949.E. nr. (1946-1948) (M. ŞAPIRA. nr. 6169). p. p. nr.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. Avram Miron (n.B. 1356. din cadrul Ministerului Sănătăţii (v.. partea I-a. SZENDES.C. 18. ŞAPIRA.după război membru al Contenciosului Camerei de Muncă Bucureşti. I. 645).1912) – de profesie ţesătoare. p.R.php. 1949.

6170. (M.R. unde a fost implicat în scandalul “Viţianu”.?). şi Balaş 2008: 235-6. 8856). p. al P. apoi ilegalist. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. 26. partea I-a. 1946.R. (1948-1952). fond 495 (“România”). al P. Ignace I. decorat prin Decretul nr. Constantiniu 2003: 15 n. nr. Tismăneanu 2003: 285..Of. din 1947 (cu grad de prim consilier de legaţie) însărcinat cu afaceri la reprezentanţa diplomatică a României la Roma. 12692.Of. Nadia (n./Kuller 2008a: 443). 225.Of. 29.R.I.a. ROSENBERG204) (16.P. Levy 2002: 127. Avramian HERŞCOVICI) .1978). cu grad de locotenent-colonel. 1947. nr. 144 . 2066 din 20 oct.Of. Andreescu. ŞERFF. Leonie ZOLLER) . al P. apoi detaşat la Londra. apoi al Agriculturii. voluntar în Spania (1937-1939). membru al Rezistenţei Franceze în perioada războiului (nume conspirativ “Jeannot”). (dosar în arhiva Secţiei Externe a C. (întocmit 1968). 7840. inclus şi în C. ŞERBAN. 203 204 V. decorat în 1952 cu Ordinul Muncii clasa a III-a. III-a. p. 107 din 15 mai 1945. 1960: 25. partea I-a. I-a (Decret nr. V. dosar 29/1957. ulterior cu diverse funcţii în cadrul diplomaţiei statului comunist (e. p.IV. Avram (n.O. partea I-a. p. n. Ignace (n. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C. 1973).funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.Of. p. în Forţele Armate. 1366. 775. 1946 a ministrului Justiţiei în M. nr.C. ŞERBAN. inv.C. 74.încadrată în mai 1945 ca şefă de secţie la Oficiul de Studii şi Documente al Ministerului Propagandei. Aba Isaakovici SCHERBAK203) (n. etc.Of. Sugarman f. 1369. partea I-a.” clasa II-a 1978.R. nr. nr. când încă nu îşi românizase numele. Varga 2003a: 381-2. al P. 1945. membru C. 619 şi nr. 1949. I. p. v. Avram Markovici SCHÄRF) – ilegalist.A. I. 188 din 15 august 1946.Of. 118.a. 1948-1955-1965) şi al Comisiei Centrale de Revizie (1965-1969).M. după război director în Ministerul Agriculturii.E. 82 şi 1991: 169. în 1967 menţionat în documente diplomatice ca şef al Direcţiei Protocol. Nicu (n. Georges-Picot 2000: 36. v. 285 din 9 dec. Basil (pseudonim de inspiraţie literară) (n.E. student la farmacie în Bucureştiul interbelic. nr./P. ŞERBAN.R. revenit în 1951 ca director adjunct al Direcţiei Economice. Miriam . nr. 5790. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. dosar la secţia Economică a C. pensionat în anii ’70 ca director tehnic la Ministerul Minelor şi Petrolului.A. 1368. 158 din 12 iulie 1948. 9763). deputat de Alba în Marea Adunare Naţională (1946-1948-1952) şi apoi de Buzău (1969-1975).III. infra).P. inv.C. apoi cu acelaşi grad la Legaţia României de la Berna (1949-1950. nr. respectiv pe diverse alte posturi în cadrul diplomaţiei comuniste. 56.1914 Soroca) – evreu basarabean. din 1946 secretar cultural principal în centrala aceluiaşi minister 1946 (M.director în cadrul M.g. p. a III-a. M. 1964 cu Medalia Muncii.M. co-autor al Sălii Palatului (1957-1960) şi al altor clădiri din Bucureşti de aceeaşi inspiraţie.: 110). 14 din 18 ian.1971 Bucureşti) – arhitect şi profesor asociat la Institutul de Construcţii Bucureşti în anii ’50-’60. ŞERBAN.Of.. Solomovici 2004: 66. decizia nr. 1947 (M. în 1971 menţionat drept consilier.1922 Bucureşti . 289 din 13 dec. iar în 1971 cu ordinul “23 August” cls. nr. ŞERBAN. 68 din 22 martie 1947. Nastasă. prin Decretul regal nr. 1364. partea I-a. partea I-a. 1946. respectiv cu ordinul “23 August” cls. partea I-a. ulterior directorul Direcţiei Organizare Internă în M. nr. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. a III-a.R. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 7 din 23. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. n. partea I-a. v. nr.R. u.C. 3903 ţi M. Silviculturii şi Apelor. 24.E. 253 din 1 nov. 35 din 13 febr. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. 1014. dosar nr.R. 803 din 21 dec. 1944. (dosare anexe. Industriei Alimentare. 63/1955). p. partea I-a.I. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 67). M. 21611 din 11 martie 1947 în M. p. p. 157 ş.519 din 27 nov. fond 495 (“România”). (1945-1948. p. 2168. decizia ministrului Justiţiei nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul Muncii clasa a III-a. partea I -a.).L.C.C. partea I-a.C.Of. 1365. 194 din 22 aug. M.a. 1367. decorat prin Decretul nr. dosar nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. N. 225. 1808). 161 din 19 iulie 1945.S.

1379. din 1945 (după alte surse 1946) (şi responsabil administrativ al sectorului II). 1949. 1946. partea I -a.în 1947 funcţionar în centrala Ministerului Muncii. Solomovici 2001II: 39. Kalman . ŞRAER. 264 din 14 nov.I.Of. Tobias .Of.G. nr. ŞTEFĂNESCU. 10092). decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. şi în memoriile lui Moses Rosen (1990: 170) (v. 1378.până în febr.Of. 11936 din 10 febr. ŞOIMU (căs. infra) . 804 din 21 dec. fondator şi membru în conducerea C. 1949. în anii ’50 cadru didactic la Academia “A.Of. partea I-a. partea I-a.T. 641). şi Rotman 2004: 76. 1949.R. p. ff. p. 1375. 641). 1377.A. Iosif (n. nr.M. dosar 40009. a M. în 1948 funcţionar înalt al Ministerului Sănătăţii (membru în 205 206 V. ŞMELŢ. 15 din 19 ian. p. ŞMIGHELSCHI. secretar general al M.R. nr.A.Of. Iosif (fratele lui Solomon Ştirbu) .C.1370. TAUBER. menţionat ca evreu. 76 din 30 martie 1946. p. 1371. ŞMILOVICI. Alfred Bernard (1900-1980) – farmacolog. Pascu (n.M. Paula (soţia lui Iosif Bercu.. al U. 1382. 1902.M. 1947. nr. Albert FALKENFLICK205) (n.P.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 25.A. partea I-a. 1949. apoi jurist al P. p.P. 1949 translator-interpret şef la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. a M.R. nr.E.Of.din 1947 controlor în cadrul D. s-a refugiat în Palestina (ajuns în 1947). 3001). Maria . alături de Jack Podoleanu. 1380. Vaslui . (mart. 145 . care pare să fi preluat informaţia din Rosen).G.1921 – 13. 1944 reîncadrat asistent definitiv la Clinica Medicală II a Facultăţii de Medicină Bucureşti. nr. p. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. 8598). XXI. la un moment la care descoperirea fostei sale colaborări cu Siguranţa devenise iminentă) (A. 1947.Of. decorată în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa I-a (M. TEITEL.R. ŞOIMU. S.G.preşedintele Centrului de Cercetări pentru Sport (1952-1957). 1123). partea I-a. Ana – din 1947 arhivar-şef la Prezidiul M. stabilit în Italia. Ana – din 1948 şefa sectorului Evidenţa Carnetelor şi Documentare din cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C.I. 1376.T.1925 Cernăuţi) .C. (1949-1956).1988) – deportat într-un lagăr de muncă în timpul războiului. 1964. partea I-a. 707). al P..I. (M. fond “P”. SCHREIER206) (n.C. ulterior emigrată în Israel. 3945).N. nr.I. decorată în 1971 cu ordinul “23 August” cls. partea I-a. nr.E.în 1949 era stenodactilografă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.E. în 1945. 1945 – dec. 32 din 8 febr.” clasa a V-a. 1947. p. Paula (Tannenzaun / Tannezapf?) . TANENZAN. când.XII. ŞAPIRA) (5. p. 142-5). Peştelui şi Laptelui (1952-1953) şi coordonator D. p.I. după război secretar general al Apărării Patriotice (1944-1945). decizia nr. în 1951 şeful Gospodăriei U. partea I-a.C.R.după război inspector general în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M. încă în funcţie. 15 din 19 ian.Of. TARCSI. 43 din 21 febr. (M. partea I-a. nr. Dobrincu şi Goşu 2009: 311. ŞULER. Dumitru . membru al Biroului C. ŞTIRBU. 17 din 21 ian. Albert (n. în perioada interbelică proprietar al unui laborator de analize medicale. 1373. 219 din 23 sept. membru P. 1374. ulterior ministru adjunct în cadrul Ministerului Industriei Alimentare în (1955-1969) (v. în oct. Asistenţei şi Asigurărilor Sociale (M. 202 din 3 sept. 1947 a ministrului Justiţiei în M.din 1947 inspector în cadrul D. ca secretar al omului de afaceri Moni Goldstein.?) – în perioada interbelică secretar al avocatului Eduard Manolescu. 1383. din 1949 transferată intern la Serviciul Contabilitate (M.. partea I-a.. 1947.C.d. dosar Ş/30 Colecţia “ilegalişti decedaţi”. şi avocat al lui Gheorghiu-Dej. 8007).C. nr.L. ulterior funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.Of.R.I. Olga – după război şefă de secţie la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. Cf. nr. Berindei. vol. ŞTEFĂNESCU.S. v. Jdanov”.D.C. 1381.X. a III-a. 1333.). 92 din 17 aprilie 1946. p.Of. apoi ministrul Industriei Cărnii. 1372.C.

cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.) (1952-1958). TELEKI.X. fiica lui Iancu şi Jeni.. din 1932.I. 1976).C. ulterior încadrat ca medic în M.I. 253 din 1 nov. reprimit în partid în 1964. nr. cu dosar în Arhivele Comintern (INCOMKA.C.E.R. Tobias .I. 1393. fond 495 (“România”).Of. Ermina (n. nr. 1390. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.M.R. “o versată agentă a direcţiei de informaţii externe a N. ulterior căsătorită cu Pantelei “Pantiuşa” Bodnarenko. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. 1947. prin Decretul regal nr. 1389. 10092). III-a. 252 din 31 oct. 9763). nr.R. fond 495 (“România”).G. (partea I B). 1947. sora lui Gavriel şi Uşer) (9. 803 din 21 dec. 2066 din 20 oct. 9858). p. 1947.D. redactor şef şi director adjunct al Editurii de Stat pentru Litertură Politică (fosta Editură P. Israel) şi Victoria Leorda.A.Of. TEODORESCU. 97/26 aprilie 1948. şeful secţiei culturale la Sfatul Popular al raionului “Tudor Vladimirescu” (1959-1964. 1391.M. a M. 225. 1947 (M. membru P. 1387. Ermina Isidorovna MARCUSOHN. partea I-a.II. după reabilitarea soţului medic la Sanepid Bucureşti. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. partea I-a. 1388. 264 din 14 nov. unde şi-a pierdut un braţ. cu grad de căpitan. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. TITTINGER. iar apoi cu Constantin Pârvulescu. 1385. al P. decorat prin decretul nr.d. mama lui Vladimir Tismăneanu.Of. partea I-a. (M. inv. nr. Parhon). Dora – şefa Serviciului de Studii (Direcţia Evidenţă) al Direcţiei Generale a Controlului Economic în 1947 (Trebici 2011).V. dosar nr.C. p.1912 Botoşani – 1991 Bucureşti) .1913 Soroca – 13. (M. M.P. p. (1951-1952). TISMĂNEANU. dosar nr. alături de zeci de alţi “spanioli”. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. TIRON. Marcel – în 1947 era şef de serviciu administrativ în centrala Ministerului Lucrărilor Publice (M. 1386. redactor şi crainic la emisiunea în limba română a postului de radio “Moscova” (1941-1948). Ana GROSMAN. nr.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul DG. TOBIAS. partea I-a. Nathan . 662). 9732). în U. 1964 cu ordinul Muncii clasa a IIIa. III-a. 159 din 13 iulie 1948.R.II. partea I-a. p.R.I.S. p. Leonid Moiseevici TISMENEŢKI. când devine şeful secţiei Propagandă-Agitaţie a C.I. Iacob .A.Of. 3790. funcţionară în biroul lui Alexandru Moghioroş de la Biroul Politic al P. 146 . cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. inv. în Forţele Armate.C.Of. p. Hârtie şi Arte Grafice a Ministerului Industriei (M. (19481952). şi şeful catedrei de Marxism-Leninism din Universitatea Bucureşti (fostul C. fiica lui Isidor şi Luiza) (1915 Basarabia – 2000) – ilegalistă (membru de partid din 1933). Rodica Tismăneanu (stabilită la Haifa. imediat după război 207 V. Beniamin – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. Eliza .S. al P. TOMA.R.C. decorată prin Decretul nr. de Celuloză. (dosar 68/1955).E. revenit în ţară în 1948. exclus din P. 5830). infra]. 225. 1392. tatăl lui Vladimir Tismăneanu) (26. Leonte (n. 256 din 5 nov.M.comisia de tipizare207). Of.în 1949 era referent tehnic în cadrul D.Of. nr. a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriilor (M.. TISMĂNEANU. nr. menţionat şi de către Robert Levy (2002: 191) ca unul dintre puţinii care au continuat să o frecventeze pe Ana Pauker şi după marginalizarea acesteia). Ana (n.C.C.I.1981 Bucureşti) – ilegalist (membru de partid din 1933).C. şi de la editură ca “fracţionist” în 1959. 1949.R. partea I-a. TENENHAUS. ulterior redactor la Editura “Meridiane” până la pensionare. voluntar în Brigăzile Internaţionale în războiul civil din Spania. 1972). nr.R. secretara particulară a Anei Pauker.din 1947 controlor în cadrul D.din 1948 şefă adjunctă de birou la D.soţia lui Sorin Toma [v.C. a M. TELLER. în timpul războiului.” (Troncotă 2006: 47). 1384. 16 din 20 ian.C.C. alias Gheorghe Pintilie. ulterior şef de catedră la Şcoala de Ştiinţe Sociale “A. p.K. Jdanov”. 1947. S. membru post mortem al Academei Române (2006) (Mandachi 2010: 9.

pensionat).. al P. SĂCEANU. Israel) . nr..F. iniţial educatoare în Chişinău până în 1931. partea I-a.R. ministru adjunct (1952-1955) şi locţiitor (1955-1960) al ministrului Comerţului Exterior.1914.N. Moldova. reprimit în 1973 (după alte surse în 1970).F. Constantiniu 2003: 12). cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. membru supleant (1955-1960) şi titular (1960-1965) al C. în Forţele Armate. 147 .C. v. a M.C. când acorda un interviu Laviniei Betea pentru Jurnalul Naţional.E. secretar general cu rang de secretar de legaţie (mai 1948 . refugiat în timpul războiului în U. 10092.G. în 1971 pensionară. 225. (1948-1952). 10.I.C. organul de presă al Inspectoratului General al Armatei pentru Educaţie. alias Sergiu Sevcenco. II-a. TOPERTZER. (1955-1960). membru al C.C. ilegalistă (membru de partid din 1927. apoi ministru adjunct al Comerţului Interior (1960-1965). în 1945. 1947.V. plasat de sovietici în ierarhia comunistă din România în 1945 ca şef de direcţie în Ministerul Apărării.în martie 1945 reîncadrat la D.” clasa a III-a.P. dosar nr.. fost voluntar în Spania. partea I-a. 9763.R. epurată. foarte probabil recrutată de sovietici (Buzatu & Cîrstea 2010: 286 n.membru de partid din 1932.Of. membru al Cancelariei Secretariatului C.C. C. pp.P. (1948-1952). exclus din partid în 1963. Arnold . Cetatea Albă).G.Of. devenit notoriu prin seria de articole “Poezia putrefaţiei sau putrefacţia poeziei. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. 1394. 2066 din 20 oct. membru fondator al C.Of.C. fiica lui Anton) (căs. nume păstrat din mariajul cu ilegalistul Manole Tudorache) (n. (1945-1948). ulterior refugiată în URSS. ulterior vicepreşedintă a UCECOM.C.Of. secretara C. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. revenit după război în ţară.AR.E. (1945-1947). 1625).P. emigrat în Israel în 1987 (după alte surse 1980). Cloşca şi Crişan”.” clasa a IV-a.P. 157 din 4 mai cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a (A.fondatoare şi membru în conducerea U. nr. 52 din 4 martie 1945.1950) şi ministru adjunct (1950-1952) al Afacerilor Externe (“conducătoarea de facto a ministerului” în absenţa Anei Pauker. după demobilizarea sa (din Armata Roşie) în 1946.R.P. partea I-a. Dobre 2004: 586). Ioana. decorată prin Decretul nr.G.C. Eduard . consilier (1947-1948). Ştiinţifică (1960-1975. inv. fiul lui Alexandru şi Sidy (Sara)) (23.S. membru al C. Sorin (n. încă în viaţă în 2009. al “Apărării Patriotice” (1944-1946).D. p.R. 7537). fond 495 (“România”).S. apoi promovat inspector general adjunct (M. 1912 Tudora. (1945-1948).I. (1950-1952). TOMA. odată cu divizia infamă “Horia.R. A. 7 oct. 1397. redactor la Glasul Armatei. iar apoi chestor în D. după alte surse 1929).R. 1395. 1396.F. fond C.R.S. 191 din 20 august 1947.R. 264 din 14 nov.C. prin Decretul regal nr. TUDORACHE.1912 Hârtop. a fost soţia colonelului Serghei Şevcenko. membru al Biroului Organizatoric al partidului (1950-1953). TRICHTER. fiica lui Aron) (apelată în interiorul partidului cu “Lenuţa”) – evreică cf.R. ulterior redactor principal la Ed.II.M. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.. M. 158. a D.IV. alias Sergiu Săceanu208 (n.C. iar în 1964 cu ordinul “Steaua R.C.. Elena (Lena.D. documentelor oficiale ale P. Fl. al U. (v. al 208 În 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.C. partea I-a. Fl. apoi a secţiei Industrie Uşoară a C. 1947 (M. şefa Direcţiei Organizatorice a C. cu grad de căpitan. nr. cf. 1947. al P. Sorin MOSCOVICI. cu grad de locotenent. fiica ei şi a lui Gheorghe Pintilie. p. luptă inclusiv la cucerirea de către sovietici a oraşului Königsberg (azi Kaliningrad). Bucureşti – Netanya. ulterior într-un anonimat total pentru sfera publică. Răsfoind volumele lui Tudor Arghezi” apărută în perioada 5-10 ianuarie 1948 în Scânteia şi consacrată ca “broşura canonică a jdanovismului cultural” (Tismăneanu şi Vasile 2008: 42). a emigrat în Israel. azi R.M. de formaţie brodeuză. şi Tismăneanu (2011a) şi apoi infiltrată în activul central de partid în 1946. Orhei. înrolat în Armata Roşie.R. 253 din 1 nov. apoi activă în organizaţia Bucureşti a partidului între 1932 şi 1940. Cultură şi Propagandă (viitoarea Direcţie Superioară Politică) (1944-1945).C. nr.” cls. p./10. 1654-5). redactor şef adjunct (1946-1947) şi redactor şef (1947-1960) al ziarului Scânteia.din 1947 controlor în cadrul D. membru al CC al P.

C. 169). 34 din 10 febr. V. 1949.I. 4696./P. Iosif ROSEN) – în a doua jumătate a anilor ’30 ziarist la Apărarea. a unificării celor două curente geografice din perioada ilegalistă – cea ardeleană majoritar maghiară şi cea răsăriteană majoritar evreiască.C. în 1945-1946 prezentă. 1402. al U.R. partea I-a. 210 V. http://www.R. p. al P. Gisella FAERŞTEIN. după război membru al C. fiica lui Grigorii şi Sonia. 1963. nr. Watts 2011: 174. 9604).1912 Iaşi – 2005 Bucureşti) – de formaţie croitoreasă. Ghizela (n. p. nr.C. cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. 506. 1403.C. Mayer – în 1948 era şeful Serviciului Control Financiar la Direcţia Comerţ de Stat a Ministerului Comerţului (M. ULMANN. 95 din 22 aprilie 1948. Gheorghe. 3904). în 1980. ultima oară în 1981. partea I-a. VALTER. apoi şefă adjunctă a aceleiaşi secţii până la pensionare în 1982. f.C. de ex. a avut un fiu. 1400.Of.IV. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.C. 158). (1952-1984). Berindei. 1964 (inventariat şi în Kuller 2008a: 458). fapt cu atât mai bizar cu cât suspiciunea aservirii ei prosovietice avea suficientă consistenţă (v. nr. UNGER.la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei. ocolită de toate epurările. M.Of. al P.R. cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.C. personificare. (1956-1957). Bernhard . din 1947 membru al Comisiei Centrale a Ministerului Industriei pentru reglementarea Muncii în acord (M. membru de partid din 1933. 141-2./P. şi două fiice: prima.R. nr.din 1948 impiegată în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 1405. inv.Of. Iulia (n. (M. între 1951 şi 1985 şef de secţie în Institutul de Cercetări Textile din Bucureşti. 5980. 148 .ro/politica-doctrine/cine-a-fost-liuba-chisinevschi-ascensiunea-si-caderea-unei-amazoanecomuniste/. 712 n. partea I-a. nr. p. remarcabilă prin longevitatea ei în partid. partea I-a. 1406.C. şi coordonatoare a secţiilor Cadre din Exterior şi Relaţii Externe ale C. 225. apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286. p. secretar al organizaţiei de partid Bucureşti (1953-1955). 264 din 14 nov. 1912 Bucovina) – doctoriţă. (1950-1953. 209 V. 10092). nr.R.din 1947 controlor în cadrul D. partea I-a.M. ulterior (din 1949) şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.R. Mauriciu – membru P. partea I-a. Paul (viitor ULMEANU) . 1189). Rodica . şef-adjunct al Secţiei Externe a C. şefa secţiei munca de partid în rândul femeilor a C. 1. a M. 3706). 1947.Of. VARVARA. 1949.E.Of. nr.Of. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul Consiliului de Stat nr. 19 din 23 ian. 248 din 27 oct. sora lui Moisei şi Senia) (22. 198. L. în SUA. VAISBUCH. nr. Moghioroş)). 534). p.F. 1). prin căsătoria cu Ladislau Vass. a emigrat alături de soţul ei. p.. membru supleant (1945-1952). 164 din 19 iulie 1948. 335 din 20 iun. partea I-a. în anii ’50 vicepreşedintă a Societăţii Ştiinţelor Medicale din România (cf. ŢUPERMAN. dosar 9. partea I-a. fond 495 (“România”).C. căsătorită cu ilegalistul Ladislau Vass.C. 1398. Max – după război referent de specialitate. Dobrincu şi Goşu 2006: 506 n. partea I-a. 1947. apoi cu drepturi depline al C. M. când va fi destituită (adjuncta lui Al. inspector al C. 1401. Leah Zoia. dosar nr. dosar nr. sub numele eronat dactilografiat “Ghisela Faersein”. p. 1948. p. medicul Eugen Zeiligsohn. internată şi în lagărul de muncă pentru evrei comunişti de la Vapniarka. Levy 2002: 209. VASS. I-a.M. şefa secţiei Relaţii Externe (devenită Internaţională în 1965) a C.C. p. Tismăneanu 2011a).Of.M. nr. (19551956).contributors. 95 din 22 aprilie 1948. 11/1951.P. care trebuie să rămână în România”210.Of. 15 din 19 ian.R. 643. p.C.D.R. al P. (1957-1975).C.Of. 1948. Bogdan (n. 1948). 1404. partea I-a. M. n. în 1948 promovat consilier în Ministerul reorganizat al Informaţiilor. nr. A. pe lista celor 79 de “cetăţeni sovietici reţinuţi pentru muncă în diferite organizaţii. 3706). 107 din 15 mai 1945. UNGAR. Tismăneanu209). 333 (“cabinet Emil Bodnăraş). 189 din 17 aug. apoi al Artelor şi Informaţiilor (M.G. I. ilegalistă. ff. multiplu decorată de autorităţile comuniste. – secţia Organizatorică.R. (din febr. după război încadrat iniţial ca secretar de presă în centrala Ministerului Propagandei (M. 1399. VASILIU.Of.. 804 din 21 dec. fd. după război membră de partid.M.

Deleanu 2011: 11).R.C. dosar nr. soţul Ghizelei Vass şi fratele Olgăi Vass-Podoleanu. inspector şef de serviciu în cadrul Direcţiei Metale Preţioase a Băncii de Stat (I. în Kuller 2008a: 459) (dosar V/49 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). al U. IV -a. Ioniţă Podoleanu şi respectiv Tania Damache-Podoleanu. membru al Comisiei Centrale de Revizie a partidului (1955-1974).III. Ladislau (fiul lui Eugen şi Rozalia) (16. translator de limbă rusă în deplasările lui Gheorghiu-Dej. Jean (n. vicepreşedinte C. M.. din 1950 şeful secţiei Plan-Finanţe a C. 1407. Ides GRÜNBERG) – în mai 1945 încadrată ca secretar de presă grad I în centrala Ministerului Propagandei (v. deţinut la Văcăreşti.P. 1949.1977 Bucureşti) – evreu maghiarofon. 1949 era referentă în centrala Ministerului Învăţământului Public. fond 495 (“România”).I.” cls. artist plastic.A. (45/1955) (inventariat şi de C. la Direcţia Educaţie Tineret (M. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a.C. ilegalistă (cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA.R. 1949.IV.Of. apoi stabilit în S.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. inclusiv pentru nume.nr.U.Of. ANDREI (n. după război în aparatul diplomatic al M. soţia lui Jack Podoleanu [v. sora lui Ladislau şi cumnata Ghizelei Vass. VERMONT. vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Muncă şi Salarii (1957-1966). 1414. 15 din 19 ian. VASS-PODOLEANU. Marcel . VĂLEANU. Victor . 1411.2007 New York) – menţionat. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. emigrat în Israel la o dată necunoscută. 1 din Bucureşti.R. p. alături de Victor Weiss. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.. căsătorită cu Dănuţ Florin Olteanu (fost secretar de partid la întreprinderea Tehnofina). al P. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu ). după război organizator al filialei P.. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C. director în cadrul Ministerului Muncii şi Prevederilor Sociale (după 1948). Olga (fiica lui Eugen şi Rozalia Vass) (1914-2001) – evreică maghiarofonă. 225.contributors.R. 1409. nr. Tismăneanu câteva erori într-un articol despre mătuşa ei. VEINTRAUB. din Alba Iulia.1912 Ardeal – 17. alături de Sara Văleanu. 1410. p. 15 din 19 ian. VASS. Aida (n.1915 Bucureşti – 5. al P.VII.E. VERMAN. partea I-a. Iacob WEINREB) (24.).Of. ministru adjunct de Finanţe (1955-1957).IV.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale Chimice a Ministerului Industriei (M.N.R. 3904). 211 V. emigrată în Israel. apoi. 1413. Ghizela Vass211. Zambaccian nr.. VEISSBOD.şi trăieşte în prezent la New York (cu numele Faerstein).1920 Alba) – ilegalist. cealaltă. ilegalist. Ecaterina. controlor de fabrică (1946-1953).R. care a reapărut în spaţiul public în toamna lui 2011.III. 149 . acesta locuind până la vârsta de 30 ani împreună cu bunica sa maternă pe str. 1412. cu stagiu recunoscut din 1934. ca supravieţuitor al Holocaustului în Benjamin and Vladka Meed Registry of Jewish Holocaust Survivors (United States Holocaust Memorial Museum (2000 IV: 261).E. Doftana (coleg cu Gheorghiu-Dej şi Ceauşescu). împreună cu Jack Podoleanu a avut 3 copii: Dorina (căs.C. Caransebeş. (din 1966). 1949. 643) 1415. VEIGL EŞEANU. este mama lui Bogdan Olteanu (după 1989 preşedinte al Camerei Deputaţilor şi apoi viceguvernator B.P. condamnat la 25 ani muncă silnică. partea I-a. partea I-a. VĂLEANU. Irina – în ian. partea I-a.M.M. Ilie . Bulgaru). http://www. partea I-a.E.C. nr. timp de câţiva ani director al centrului Metodologic de Instruire a Profesorilor din Şcolile Profesionale (din Iaşi). 16.Of. inv.D. 642). până la pensionare. p. nr.. 1408. 15 din 19 ian. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. 16 din 20 ian. 1949.în 1949 era desenator în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M.R. ilegalist (cu stagiu recunoscut din 1932.C.Of. 658). 2296). 107 din 15 mai 1945. când îi corecta lui V.ro/politica-doctrine/ghizela-de-fier-un-schimb-de-mesaje-cu-nepoata-ghizelei-vass/. 642). supra] – membră a C. inspector general şi apoi director în cadrul Direcţiei Generale a Rezervelor de Muncă din cadrul Ministerului Învăţământului (1950-1953). nr.” clasa a III-a.S. p.A.F.R. iar în 1964 cu ordinul Muncii clasa I-a. p.

C. Vezendiu. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. VEZENDEAN. ulterior revenit în ţară. 95 din 22 aprilie 1948.A. Irina – soţia diplomatului Raymond Vianu [v.A. 95 din 22 aprilie 1948. 128 din 9 iunie 1947. Victor (n. revenită la Chişinău în 1945. căs. partea I-a. al P. Ernestina (11.-a. 1947. 204 din 5 sept. 224 din 29 sept. apud Solomovici 2003: 383). apoi şefa Direcţiei Treburilor Cancelariei P.R. 1425.Of. partea I-a.. Irina. iar în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. nr. 1945 (dosar V/74 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). nr. Janette – din febr. 8. 46 din 25 febr. partea I-a. al P. Donca (stabilită în Olanda). VECSLER / VEXLER.IX.” clasa a V-a. lui Radu Mănescu. care. VIANU. p. 6292).U. Eugen .P. Victor (n.M. căs. apoi stabilit în S.XII. 3708.R.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D.1925 Bucureşti – 30. aşa cum remarca şi Levy (2002). Mihai (n.Of. p. Israel . partea I-a. VIANU. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . 1417. fiul lui Desideriu Bella şi Roza.I.C. Chimico-Alimentară a Ministerului Industriei (M.C. VERONA.1916 Bistriţa) – din 1948 şef de secţie în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. împreună cu mama sa după 8 iunie 1940.E.V. C. 1422. M. ulterior membru şi apoi director adjunct al Colegiului Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (organul propriu-zis al cenzurii în presă) (1953 – anii ’60).Of. 1639).1914 – XII. p. infra].C. nr.după război controlor în cadrul D. Rubin-Raymond SCHLÄFFER212) (25. 1427. a M.) – în anii ’50 secretar 2 la Legaţia României (responsabil presă) de la Londra. p. căs. 1420. pp. apoi viceprimar al Bucureştiului (alt evreu aidoma Ghizelei Vass. p.1416. alias Ion Vidraşcu) – evreică originară din Basarabia (cf.S. M.1916.P. 1418. VIERU. în 1971 (ca pensionară) cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.din 1948 director adjunct în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a II-a. Raymond (n.Of. 1423. III-a.U.R. LÖB. după război şefă de serviciu la D. în 1950 numită (provizoriu) şefa Cancelariei Consiliului de Miniştri.U. Moscovici). Paul – până în septembrie 1947 inspector la Direcţia Teatre a Ministerului Artelor (M. VIANU. (1953). 1424. ulterior emigrată în S. nr. partea I-a. (Los Angeles). decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.Of.2003 Los Angeles. partea I-a.Of. 175 din 31 iulie 1948.S.g. 3707).. 4635). fratele Sandei şi cumnatul lui Iosif Rangheţ. iar în 1978 cu ordinul “Steaua R.A.1984) – membru de partid din 1 ian. p.R.R. 200 din 1 sept. Carol Neumann. 6. redactor la Viaţa economică. 8810). (M. 1421. via Israel (Cozonac 2010). Milu VEINBERG) – ministru adjunct (al lui Valter Roman) la Ministerul Poştelor şi Telecomunicaţiilor (1952-1953) (secţia Economică a C. emigrat în Israel la sfârşitul anilor ’60 împreună cu soţia sa. partea I-a. (1950-1953). VICTOROVICI. VERONA. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. refugiată în U. 24 din 30 ian.N. p. 1947. Raia (soţia lui Vania Didenko. Fairy Tales and Legends from Romania). partea I-a. VIDA. unde în anii ’70 a tradus câteva lucrări literare din limba română (e. 1419. 1948. VEXMAN. 8072).G. 1948. a avut o fiică.S.Of.R.A.V. 7946).F. 150 . Satu-Mare) (în alte documente oficiale ortografiat “Vezendeanu”) – şef-adjunct al Secţiei Relaţii Externe a C. 1654-5). p. I. nr. II-a. partea I-a. 212 Şi-a românizat numele în baza deciziei nr. 52 din 4 martie 1945. nr. p.” cls II. 1426. din 1960 la misiunea permanentă a României la O. Mihail Florescu sau lui Nicolae Goldberger.C. S. în anii ’60 întoarsă în România.630 din 23 sept.E.U. alături de soţ în misiunile diplomatice ale acestuia. cu Dora) (n.I. VIDRAŞCU.R. 89. apoi în România. nu au căzut victime ale epurării pretins “antisemite” din 1952-1953). nr. 737.Of. Desideriu FRIEDMAN) (n. 1948 şefă adjunctă de birou în centrala M. 1947 a ministrului Justiţiei (M.Of. nr.R. nr.C. 1947. nr.M. dosar 64/1955). David .G. cu Sandu (n.” clasa a V-a. partea I-a. sora publicistului Andrei Tudor. Rosenzweig).Of.. cu Coca (n.

fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C.C. inv. p. 213 Cf. director adjunct în Ministerul Artelor şi Informaţiilor (din mai 1948). p. 58 din 11 martie 1947. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. VIŞOIANU.Of. VLAD. dosar nr. inv. 200. VIGLER) (n.fost rabin. decedat în 1969. ulterior revenit în centrala M.Of.P. 55 din 6 martie 1948. partea I-a.ch/dodis/dodis?XE7lhitk5EfsCJlwETjaee4lmywQ1CxSC20rcSGCwCt2qotRiyi6nfS6O3NPu7TU3DMevl0K NJEQOhR5jNXgtKp 151 . M. după război activist de partid. nr.291 şi http://www. 1945. nr. nr.R.C. partea I-a. nr.C.1921 Bucureşti) – după război inspector în cadrul D.R..Of. 1945 a ministrului Justiţiei în M. apoi însărcinat cu afaceri la Ambasada României de la Moscova (indicat ca evreu în Kuller 2010: 190.Of. 102 din 6 mai 1947.a. 4460). Arte Plastice şi Cinematografie).C. nr. 10927. partea I -a. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 70).VII. responsabil cu direcţiile Teatru.Of.. 125093 din 11 decf.A. p. decizia nr.A. respectiv Vapniarka214. care reproduce pasaje din Felicia (Steigman) Carmelly 1997 (Emanoil Vinea-Vainstein menţionat în subcapitolul “Camp Grosulovo”§4. dosar 104/1940. 2038). VILNER. p. fond 495 (“România”)..C.C..2. partea I-a. 7 de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. după august 1944 consilier (1946) şi secretar general la Subsecretariatul de Stat al Aprovizionării Armatei şi Populaţiei Civile (1946). Solomon VIŢEL215) (n. 7732. ilegalist (din 1935) internat în lagărele de muncă de la Miercurea Ciuc. după război membru în conducerea C.C. 214 Vezi şi http://www. 1947 în M.A.998 din 20 apr. 10-11. 287 din 14 dec. al P. T.nizkor. 24/1954. 23. Muzică.S. Beniamin (n. în 1948 cu ordinul “Steaua R.com/doi/abs/10. 216 V. Şaru) al volumului Grafica sovietică (Bucureşti: Cartea Rusă. fond D.dodis. nr. co-autor (alături de Ed. 120 din 30 mai 1945.R. 43). 158 din 12 iulie 1948. Polonia) . respective http://db. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Ofiţer. 1841). Felicia (Steigman) Carmelly 1997: 192. p. decizia nr. 1950).B. Călugăru şi Gh. în anii ’50 în acelaşi minister ca inspector general (Rosen 1990: 74.1953. ff. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. de formaţie tâmplar. nr.E.VII. şi ministru adjunct de Finanţe (din 1952).I.D. iar oficial funcţionar diplomatic în M. a M.E. 87). apoi încadrat conspirat în Siguranţă (avea să ajungă colonel de Securitate). detaşat în mandatul Anei Pauker la cu acoperirea de ataşat comercial la Legaţia României din Berna. Sorin (n.R. nr.E.E. partea I-a. 1433. (dosare anexe nr.Of. inv. 1432.I.1905 Piatra Neamţ – 8. p. Teodor (Vlad Tivadar MAGYAR) – evreu maghiarofon originar din Timişoara ilegalist.C. ulterior reorganizării ministru adjunct al Industriei Alimentare (1949-1951). 1431. secretar general şi ministru adjunct al Comerţului şi Alimentaţiei (1948-1949). Solomovici 2003: 89 şi E. al P..P. şi http://www. uneori ortografiat şi în forma românizată VAINSTEIN213) (16. partea I-a.65. 215 V. fişă de cadre în dosarul de la secţia Economică a C. ) V. şi F.1515/zstw. secretar general al Ministerului Comerţului (1948).scritube. Vezi dosarul său de schimbare a numelui de la Ministerul Justiţiei în M.IV. partea I-a.” clasa a III-a. 18. Giurgiu 2002).com/istorie/GENOCIDUL-DIN-ROMANIA-REPERE-I73218. 1899.html. de la 1 aprilie 1945 încadrat în Ministerul Cultelor (M.reference-global. 167 din 22 iulie 1946.1969 Bucureşti) – soţul (al doilea al) Ofeliei Manole. 3577).php. şi A. VIŢIANU.P. WILNER. nr. Alfred – la sfârşitul anilor ’40 şeful Direcţiei Licitaţii a Ministerului Finanţelor (M. 1435). VINEA. Solvan (n. iar apoi pe diverse funcţii în aparatul economic de stat.I. 1429.N. (u.E. Mezincescu.1428.org/hweb/people/c/carmelly-felicia/benditer-ihiel.G.G. de unde avea să chiar arestat la 13 iulie 1948 şi apoi expulzat într-un scandal de spionaj216.Of. 41. director general adjunct al Direcţiei Generale a Treburilor Consiliului de Miniştri (1951-1952). 1430. 11/1954.I. WEINSTEIN. vicepreşedinte al Băncii de Stat a R. ulterior vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Artă (1950-1953.1906 Galaţi) – după război numit iniţial de conducerea C. VIŞAN. 225.R. Emanoil (n. III-a. 5785. aflat în atenţia Siguranţei în 1941 ca activist comunist categoria A. p. membru al Consiliului de Administraţie al Fabricii de Hârtie Buşteni (M.

1944 – 1946). membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (1948).M. (v. 9556). inv. discipol al lui C-tin Dobrogeanu-Gherea. partea I-a. procesele lui Ion Antonescu (1946) şi Iuliu Maniu (1947).H. Zierhoffer.T. membru al Comisiei de Pensii a Casei de Pensii a Ziariştilor. 173 din 29 iulie 1948.R. Ştefan (n. 6222). VOGEL. membru al C. deputat M. Preşedinţia Consiliului de Miniştri. şi Arhiva U.III.de profesie contabil. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). când demisionează (v. cu grad de consilier cultural principal (1945-1946) (M.012M. 1436. în 1945 membru al Comisiei de control şi cenzură a filmelor cinematografice înfiinţate sub umbrela Direcţiei Cinematografie a Ministerului Propagandei (M. 4198). iar în 1981 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.. îşi românizează numele în 1919.C. partea I-a. activistă de partid cu dosar de cadre la secţia Organizatorică a C.1915 Paşcani – 5.R.1906 – 1992.III. pp. redactor-şef adjunct la Scânteia (1948). p.S. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. nr.” clasa a III-a în 1948 şi cu ordinul “23 August” clasa a III-a în 1964. Adamescu”.1969 Paris) – cu tată etnic francez şi mamă evreică. în 1970 cu ordinul “Erou al muncii socialiste”.1986 Bucureşti) (fiul lui Adam (cofetar. nr. partea I-a. al U.P. fiul lui Iosif.1894 Paris – 6. infra]. procuror general al R. Şerban (n. 2. Alfons – fost ziarist la Adevărul şi Dimineaţa în perioda interbelică. Voitin” (cel mai frecvent). 8937 şi 8971). autor al lucrărilor La morale et le socialisme (1953) şi La socialisation (1959). între alte sute de condamnări ale unor opozanţi ai sistemului comunist. VOICU. fond 495 (“România”). 225. Kuller 2008a: 409-10. nr. fost internat în lagărul de muncă de la Vapniarka în calitate de militant comunist. după război ziarist la Libertatea (sept. al P. decorată prin Decretul nr. p.A.R. “defectează” la sfârşitul anului 1947 şi se stabileşte la Paris. p. VOICU. van der Linden 1992: 146-7.R.C. ambele publicate la Paris (Berindei.R.Of. M. Solomovici 2003: 248. scriitor şi publicist subnmediocru sub pseudonimele “Al.Of. 1946. profesor şi şeful catedrei de economie politică la Institutul Politehnic Bucureşti (1950-1953). decorat cu ordinul “Steaua R. ulterior delegat al P. 1438.IX.VIII.N. Aurel ROTENBERG) (9/21.M. şef al Colegiului de Jurisdicţie la Curtea Superioară de Control Financiar (1973-1979. Niculescu 2002. învăţătoare)) – ilegalist cu stagiul recunoscut din 1935 (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 178/1943). 200 din 30 aug. 190 din 17 august 1946. I-a. VOITINOVICI. (mandate succesive 1961-1985). orig. stabilit la Podul Iloaiei) şi Iulia (n.M. secretar general al Ministerului Justiţiei (1946-1948). (sept. M. dosar nr. dosar nr.C. stabilit cu familia în România în 1911.C. membru supleant al C. partea I-a.C. 2)).1434. nr. redactor şef la Lupta de clasă (redenumită ulterior Era socialistă) (1960-1981). VOINEA. p.R/P. 1948 1952). (1960-1984).M. membru al Comisiei pentru epurarea presei de pe lângă Ministerul Propagandei Naţionale / Informaţiilor. 1435.R. al P.Of. până în iulie 1948. din Galiţia. (1955-1960). (44/1954).I. 62 din 16 martie 1945. nr.. colecţia RG-25. în 1950 depunea mărturie în faţa subcomisiei de Imigrări şi Naturalizare din cadrul comisiei Juridice a Senatului S.U. Mina (n. Bucureşti) . preşedinte al Tribunalului Suprem al Republicii (1954-1967). 1437.A. fostă ilegalistă şi redactor al Scânteia în anii ’30. ulterior însărcinat cu afaceri la Legaţia României de la Berna. 2336.R.C. al P. pensionat). intrat în mişcarea socialistă în 1916. după 1944 instructor al C. partea I-a. după război director al agenţiei Rador (1944-1946). I-a. detaşat ca membru al Curţii Permamente de Arbitraj de la Haga (1967-1973).R. a prezidat. 1940-1944. 1992). 152 . doc.C.P./U.M. Hermina?) – soţia lui Ştefan Voicu [v.M. după război preşedintele Sindicatului/Uniunii Ziariştilor Profesionişti (’40-’50).” cls./P. din august 1946 consilier de presă al Legaţiei României la Washington (în mandatul lui Mihail Ralea) (M. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a. “Al. Dobrincu şi Goşu 2009: 666 n. 112 din 21 mai 1945. A. “Adam Apostol”.S. la întrunirile internaţionale ale partidelor comuniste.T. preşedintele Tribunalului Poporului (mai 1945-1946).Of.Of. Gaston Joseph BOEUVE) (14. A. ALEXANDRU (6.C.

Marcela – până în febr. partea I-a.G. nr. 59. epurat în 1958 (Solomovici 2004: 107).000 lei amendă pentru activitate comunistă. în 1941 aflat pe Lista Siguranţei de comunişti categoria A.. p. 10092). probabilă identitate cu “Weiner F. partea I-a. partea I-a.Of. 1947. Adalbert . 641). 1123). III-a. 4848). partea I-a. în aprilie 1948 detaşat pe postul de secretar al Legaţiei României la Belgrad (B. 1447. membru al contenciosului Ministerului Afacerilor Interne (1945-1948). decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. WASSERMAN. Nastasă. în 1971 planificator la Comitetul de Stat al Planificării. nr.Of.D. WEINBERG. decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. nr.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. WEIBER.C. fond 495 (“România”). pedeapsa expirând la 14 februarie 1946 (A. Isac (n. 153 .vol. ca translator la Direcţia radio (M.Of. Solomovici 2004: 281-2). ţinând de Ministerul Comerţului Exterior. p. p. Henrietta – avocat. 16 din 20 ian. nr. Noel (fiul lui Ştrul) – controlor (până în febr.. WEINER. Berthold Marius – după război şef de secţie la Direcţia Construcţii din D. 1949. după august 1944 membru şi pensionar A. nr. ff. WEINBERG.R. 20 din 23 ian. p.P.Of.I.1439. 15 din 19 ian. instalat şef al Direcţiei Cadre. 1948. p. 16 din 20 ian. în timpul războiului condamnat la 5 ani închisoare corecţională şi 2. 6220). WEINSTEIN. WALD. 225. 24 din 30 ian. 641). 1453. 1912 Bucureşti) – ilegalist. nr. partea I-a.I.S. partea I-a.în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. 1949 secretară de presă II la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 45 din 24 febr. p.C.F.E. WOLFF. inv.N. partea I-a. nr. 1946.E.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.G. 1949. nr. Carol . ilegalist. 173 din 29 iulie 1948. iar apoi promovat inspector în cadrul D. 1948. 264 din 14 nov. Gustav – ilegalist. 1948).Of. Gustav .în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. P.C. 1964. 289 din 13 dec. WEISS. 1450. 1949. în iulie 1948 delegat şef al Serviciului Judeţean de Control Economic Baia (M. inculpată în dosarul Prodexport – Italia din 1961 (sub acuzaţia de subminare a economiei naţionale într-o tranzacţie din 1956 încheiată între compania Prodexport. apoi al Contenciosului Ministerului Justiţiei (M. Chiva – după război funcţionar la Direcţia Tehnică şi Cota Sovietică în cadrul Oficiului Industrial al Bumbacului (M.C. partea a 2-a.Of. 1949. nr.Of. 1949.S. ? – funcţionară în cadrul Ministerului Comerţului Exterior în anii ‘50.Of.Of. 1454. decorat prin Decretul nr. 282 din 5 dec.1948): 2). a M.A. Siegfried . nr.C. p. 12877). WEINSTOC(K). 1626).I. 1448. Moritz . 2128). WALTER. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.G.G.C. în sept. 662). WECHSLER. p. eliberat după august 1944. VRÂNCEANU. nr. Leon . deportat într-un lagăr de muncă obligatorie în timpul războiului. 297-8). 1947. M. 7817). p. WEINTRAUB. 804 din 21 dec.. 1946. a M. nr.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 1451.A. 15 din 19 ian. 10 (12 apr.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. partea I-a.R. 1446. C. 1443. 1444.A. Eugen – între cei peste 100 de evrei aduşi de Ana Pauker în prima ei lună de mandat din 1947 în centrala M. 1452. 32 din 8 febr. (M.E. 478).Of.Of. p.după război controlor în cadrul D. 1445. 1942 înregistrat de Direcţia Generală a Penitenciarelor între deţinuţii evrei din penitenciarul Văcăreşti.S. partea I-a. partea I-a. partea I-a.E.A.R. a Ministerului Comunicaţiilor (M. WEINBERG. Adolf .”. 127 din 3 iunie 1948. nr. 1449./M. p.Of. 1441. p. 738. 662). p. Varga 2003a: 664-5. nr.Of. şi o companie din Italia) (Andreescu. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 1440. membru de partid din 1933. partea I-a.F. 1442. WEISMAN. dosar nr.

E.G. 10533). nr. nr. nr. partea I-a. 10533).C. a M.. WEISSMAN. când s-a pensionat. 1465. nr. 5961). WEISSER. p. (M. WEISS. 15 din 19 ian. partea I-a. Dobrincu şi Goşu 2009: 110). Berindei. p. 173 din 31 iulie 1947. p. 24 din 30 ian.C. 641). în august 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu.Of. apoi director adjunct al Editurii în limbi străine (Kuller 2010: 189.I. p. 11186.C. 264 din 14 nov. nr.” clasa a II-a în 1971. a decedat în Israel în 1988. M.R. 1471. 15 din 19 ian. WEISS.S. 738.Of. WOLF(F).în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.G. secretar al biroului juridic al partidului). incinerat la crematoriul “Cenuşa”. partea I-a. 644). “Ghiţă” – din 1948 membru al Biroului secţiei Culturale a C. p. nr. 1947. apoi subinspector genral la Regia Monopoluluiu Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M. a M. partea I-a. partea I-a. co-autor al primului Cod al Muncii (1950). Herman . 15 din 19 ian.Of. Eugenia ./U.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. 136 din 15 iunie 1948. Ioan – director adjunct al Direcţiei Contribuţii Directe a Ministerului Finanţelor (19471948-?) (M.din 1947 controlor economic în cadrul D. p. WEISS.E.C. 156 din 13 iulie 1945. 15 din 19 ian.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. nr.G. 7492). partea I-a. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. M.C. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 1948. 644). 1949.după război. partea I-a. membru al Comisiei Legislative de pe lângă cabinetul ministrului.I. partea I-a.Of. partea I-a. 256 din 5 nov. p. (M. 1466. II-a în 1964 şi cu ordinul “Steaua R. 7492). Edeliza . 1949. nr.Of. 1458. 1457. p. Debora . 1464. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M.C. 1948.Of. redactor la revista Justiţia Nouă în anii ’50. 1938). cu dosar la secţia Economică a C.Of.Of. WIRTENBERG. p. p. partea I-a. Marian (n. (128/1952).E.I. 1470. WEISZ.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 1459.C.G.1455. 120 din 26 mai 1948. 1467.Of. WEISS. Ioan . nr.Of. 423 din 15 iul. 1947. 154 . Elias .T.Of. 5142). 10092). WILDERMAN.Of. 1468.Of.din 1947 controlor economic în cadrul D. nr. partea I-a. nr. 4611. partea I-a. M. Frideric . p. 1461. subinspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. 1463. Solomovici 2003: 88). a M. 145 din 26 iunie 1948. WEISSBLUTH. în iulie 1945 detaşat ca ajutor al şefului Secretariatului de Legătură cu Armatele Aliate (M. 1949. p. (M.I. Aron . WELTNER. 219 din 21 sept. 1456. 6781). 293 din 18 dec.I.R. nr.Of. p.C (M. fiul său. al P.G. decorat cu “Ordinul Muncii” cls.E. 1469. Maria . nr. a M.C. 1460. partea I-a.M. 1949. 1947.C. (M. 1462.T. 276 din 28 nov. N. (v. partea I-a. Adalbert – din 1947 controlor în cadrul D.E. până în iunie 1948. WEISS. nr.Of.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. 7 dec. prim-arbitru de stat până în 1975. al U. 1963. 1947.G. p.I. partea I-a. nr.E. p. Ana Renée .Of. 7715).C.C. a M.C. partea I-a. în perioada interbelică între avocaţii inculpaţilor ilegalişti. 190 din 19 august 1947. 190 din 19 august 1947. 642). 1947. 1904) – avocat. WENDER. p. Marcu (n. p. nr.din 1947 controlor în cadrul D.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. Solomon – după august 1944 şeful Direcţiei Coordonare a Ministerului Lucrărilor Publice. apoi el însuşi ilegalist (membru din 1932. partea I-a. WINTERFELD.după război controlor în cadrul D. 276 din 28 nov.Of. Carol . Ludovic . WEISZ.Of.C. nr. după război înalt funcţionar la Ministerul Muncii. profesor de drept muncitoresc în anii ’50-’70. WITZMAN. 9857). 5386). p.din 1947 controlor economic în cadrul D. nr.C. partea I-a.C.

156 din 9 iulie 1946. al P. supra). partea Ia. redactor şef la Lupta de clasă. eliberată în 1968. p. partea I-a. bunica prezentatorului TV Andrei Zaharescu (fiul lui Mircea). 124485 din 8 dec. apoi funcţionară la magazinul “Victoria” din Bucureşti. mama lui 217 V.1909 Bălţi) – ilegalistă (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Solomovici 2004: 281-2 – ambele surse menţionează eronat numele. fişa matricolă penală la http://86. nr. Carol Neumann. p. M. Barbu (n. Aiud şi Braşov. a locuit până la sfârşitul vieţii pe Şos.Of. dosar nr. p. Milia VULIH. 1949. p. 218 V. după 1945 funcţionară în Ministerul Comerţului şi Industriilor.III.I. la redacţia revistei Problemele Păcii şi Socialismului (1980-1989).în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. decorată prin decretul nr. dar după război fără calitatea de membru de partid în România.R. 643) 1477. Milea (n. (?) fiul lui Mayer Wolf Leib şi Reiza Leib.A. 646). apoi a academicianului Barbu Zaharescu [v. partea I-a.. şi şeful catedrei de economie politică la Universitatea Bucureşti (1948-1955). 1473. WOLF. după unele surse. 241 din 22 oct.R. 7158). ZAHARESCU. nr. la Ramat Gan. membru supleant (1955-1965) şi titular (1965-1974) al C. încă în viaţă.2000 Bucureşti) . 9219. apoi însoţindu-şi soţul în misiunile diplomatice. deţinut în lagărul de muncă din Miercurea Ciuc şi în penitenciarele din Chişinău. p.1913 Chişinău – 15. fond 495 (“România”).IV. pentru românizarea numelui decizia nr. partea I-a.125. rectorul Institutului Maxim Gorki (1952-1954).R.Of.. 1964 şi 1981. Simon Marcus. nr. în 1949. Mişu . Matei – conform memoriilor unui alt cenzor. M. 1945. supra]. Birmania şi RPD Vietnam (1959-1961). 1945 a ministrului Justiţiei în M. ulterior ambasador în Argentina (1955-1956). căsătorită Marcus. 2083)). al P./U.php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CW%5CW+01. până la 31 mai 1948. când demisionează (M. 11956.M.E.R.I. 4584. China. era funcţionar la Institutul Chimico-Farmaceutic (M. fiica lui Pinhas şi Basea. 15 din 19 ian. Varga 2003a: 664-5. Nastasă. p.C. partea I-a.P. citând o notă informativă maghiară remisă Budapestei. director adjunct al Institutului de Studii Istorice şi Social-Politice al C.A. partea I-a. membru al Comisiei Centrale de Revizie (1974-1984).XI.R. p. 1478.E. ulterior într-o “funcţie administrativă măruntă” (apud Solomovici 2003: 379.D.1906 Bârlad – 14.Of.C. ZAIDMAN. arestată. 381-2)./P. cu dosar personal la Comintern). 225. în 1948 numită director comercial al nou-înfiinţatei întreprinderi de stat “Alimentexport”. Turcia (1956-1959). ZAHARESCU. 1474.Of.F. nr. WOLF. 291 din 19 dec.F.JPG.G. inv. Betty PLICH) (11.1472. zisă “Emilia”) (n. 1949. Betty (zisă “Bibi”) (n. decorat cu diverse ordine şi distincţii de stat în 1948.Of. 1475. inculpată şi condamnată în dosarul “Prodexport – Italia” din 1961217 (v.. 1476. WULIH MARCUS. 195 din 24 august 1948. şi profesor de economie politică pentru cenzori. redenumită Problemele Păcii şi Socialismului (până în 1962).M. Andreescu. după război numit la conducerea Direcţiei de Agitaţie şi Propagandă a C. 1945.R. asasinată) – soţia ilegalistului Baruch Lerner. B. 15 din 19 ian. 1961.Of. 119 din 25 mai 1948. Kiseleff din Bucureşti. 1948): 3). până în anii ’50 şef de departament în cadrul D.R.+Wacaluc+-+Wutschi%5CWulin+Milea+P%2FP1040599. nr. 22 (20 aug.T. Elena (uneori ortografiat şi “Wolff”) – din octombrie 1945 şefă de serviciu în centrala M.C.36/fisapenala. Bercu ŢUCHERMAN218) (11. reprezentant P.R.C. 7038. 155 . soţul ei.Of. nr.C. aflat pe lista de comunişti periculoşi întocmită de Siguranţă în 1941.1999 Bucureşti.X.17. ulterior directoare generală a exportului în cadrul Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50. director al Editurii P. partea I-a. după război în conducerea U. Osias – în 1949 era delegat responsabil financiar al Direcţiei Centrale Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. 2. nr.ilegalist (membru de partid din 1923. WOLF. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a. (1954-1955).M.

pentru câteva luni în 1948 secretar general al Ministerului Industriei. 103 din 9 mai 1945. după război numit avocat în Contenciosul Ministerului Muncii. nr. ZEIDMAN. 6781). 1912) –ilegalist. Solomovici 2003: 248.html). 4251). p.U. http://www. 35 din 13 febr. apoi stabilit în SUA. 1947. partea I-a. 1945. 194 din 25 aug. 7666). nr. 210 din 10 sept. partea I-a. Alter David (frecvent ortografiat şi “Zaidman”) .C. nr.C.E. M. secretar general /cu grad de consilier superior) al Ministerului Industriei şi Comerţului (1945-1948). partea I-a.Of.ro/sfera/136/art11-arhiva. Tismăneanu 2005: 197. alias Ilie Zaharia. 1948 revenit ca funcţionar înalt în centrala Ministerului Finanţelor. 1482.C. secţia Cancelarie – dosare anexe. partea I-a. la începutul anilor ’70 vicepeşedinte al Comitetului de Stat pentru Preţuri. partea I-a. 144 din 25 iunie 1948. 119 din 28 mai 1947. apoi funcţionar superior la Comisia de Stat pentru Planificare (1948-1953). reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 16 din 20 ian.Of. membru al Comisiei de epurare la Teatrul Muncitoresc Bucureşti (M.R. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. 1949. S. Paul . p.1946). p.B. p. 1484. nr. Iuju GRUMBERG)219 (după alte surse “Ştrait”) (n. partea I-a. ZANDBANC. al P.S. inv. p. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. 1480. Moise .Of. (M. ZEIDER. partea I-a. 4254). 1486.E. partea I-a.C.sferapoliticii. după război autor al unor articole în Scânteia (august 1944 . 1479./Kuller 2008a: 460). juristconsult (echivalentul consilierilor juridici din prezent) al M. iar în 1971 (Decretul nr. 136/1956 şi 108/1956 (Levy 2002: 210. nr. 1949.E. nr. ZECK. Mircea Zaharescu (Bucureşti). ZALMANOVICI. Anna Fielder (Londra) şi Vladimir Zaharescu (Ierusalim). membru al Comisiei Centrale a Timbrului (M.1901 – I.E. 1945.E. 1483. comunist.I.S. 131 din 8 iunie 1948.1973) – avocat. Iţic (n. decorat în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler de către fostul suveran Mihai (M. 112 din 17 mai 1948.Of. p. iar după reorganizarea ministerială la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M.G. Ilie (n.Laurent Sorell (stabilit în Texas. 156 .în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite Ministerului Industriei (M. 4384). p. 157 din 4 mai 1971) cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a.III-a. 4968). p. Cajal şi Kuller 2004: 362. C. 1488. 173 din 31 iulie 1947.Of. partea I-a. 1014. anexele la dosarele nr..I. p. 119 din 28 mai 1947.Of. 662). şef al presei de partid în 1943. nr. a M. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. emigrat în Israel. în sept.Of.S. 16 din 20 ian. cu referat de cercetare la fd. după război.C.. Herman – director la Ministerul Industriei Petrolului şi Chimiei la începutul anilor ’60.Of. M. p.A. p..A. 3293. 7461. ZAHARIA. în redacţia săptămânalului Reporter (v. nr.C. nr. C. 1914?) – după război refent şef în centrala Ministerului Muncii.după război inspector general în administraţia centrală a C.din 1947 inspector în cadrul D.Of.A.Of. ZAUER. nr. ? . 3758. 1487. nr. decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls. 217 din 24 sept. nr. combatant în Spania şi în Rezistenţa Franceză. 1489.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. Leon .I. nr. ZARAFU.Of. ulterior profesor la A.Of. Isac (20. 219 Un referat din decembrie 1940 al Corpului Detectivilor îl menţionează pe Juju Steinberg. I. partea I-a. partea I-a. M.dr. 662). 328. 1948. ilegalist.G. Cutişteanu şi Ioniţă 1981: 104. “epurat”. ZANDBANC. Bucureşti şi redactor la revista Probleme Economice. 1485. p.după război şef de serviciu în centrala Ministerului Sănătăţii. a M.I. nr.Of. ZAHARIA.). Leibu . 1481.R. III-a. partea I-a. înscris în partid în timpul studenţiei. 8279). ZALMAN.I. Charlotte – inspector general adjunct la D. membru de partid din 1930 (dosar Z/13 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).

nr.Of. apoi inspector la D.1980 Tel Aviv..P. 120 din 26 mai 1948. dosar nr. anexa la dosarul nr. în 1948 cu ordinul “Steaua R. cu referat de cercetare la fd. Rosi ./9.17. după război controlor. 4384. autor ocazional la revista Probleme Economice. p. partea I-a. M.partea I-a.%20Zara%20%20Zwolfer/Zilbert%20Herbert/index. doc. nr. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. 3678. (1948-1949). 13 din 17 ian.C (M. C. responsabil cu Consiliul Superior Economic (1948) şi vicepreşedinte C. partea I-a. nr.S.X. iar în 1964 cu ordinul “Steaua R. p.P.P. 1490. după război şef de cabinet al lui Gheorghiu-Dej la Ministerul Comunicaţiilor (1945-1946). graţiat în 1964.în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le fixau domiciliu obligatoriu.R. 157 .C.ilegalist. Nastasă 2011: 582). spion sovietic). vicepreşedinte şi preşedinte al Comisiei de Stat pentru Planificare şi simultan ministru adjunct la Ministerul Industriei şi Comerţului (19471948).Of.C. II-a. 1491. nr. 314). a colaborat cu Universitatea Ebraică din Tel Aviv. nr. 96/1968. p. Simon ZEIGER. http://86. cu liceul absolvit în Chişinău. (1954-1957). 112 din 17 mai 1948. profesor de economie politică la Universitatea Bucureşti şi director al Casei de Economii şi Consemnaţiuni (C. 1493. secretar general al ministerului Economiei Naţionale (1946). 5357).) între 1944 şi 1947.X. Avram . 1492. M.. ZELL. p. arestat şi condamnat în “procesul Pătrăşcanu”. 2).I. 1945. unul din avocaţii care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi în 1950 pentru “titoism”. respectiv “Zeiger”) (26.C.în 1948 era controloare în cadrul D. ulterior publicist sub pseudonimul “Andrei Şerbulescu”.X. partea I-a.1914 Chişinău – 29. ministru adjunct al Economiei în cadrul Consiliului de Miniştri. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Comandor. v. p. 158 din 12 iulie 1948.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/Z/Z%2002. M. inv. 1484. 3293. 46 din 26 febr. şi menşiunea solicitării sale de schimbare a numelui în “Şerbulescu” în M. 1494. fond 495 (“România”).E.1901 Tg. nr. al P. vicepreşedinte al C.” cls. nr. nr. student la Praga şi apoi la Şcoala Superioară Tehnică Cehă din Brno (unde în 1936 se afla în atenţia organelor locale de informaţii pentru activităţi comuniste.Of. 5784. V.” clasa a III-a. nr. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947).G. p. ZILBER.1949. ZIBALIS. 1900. 4611. în 1949 în centrala Ministerului.Of. 220 V.Of. condamnat ca atare la 5 ani închisoare (Solomovici 2004: 184). inv. 590).C. apoi expert în delegaţia României la Conferinţa de Pace de la Paris (1947). după război iniţial consilier economic în centrala Ministerului Afacerilor Străine (din mai 1945). nr. partea I-a. M. emigrat în Israel în 1973 împreună cu soţia sa Stela. fiul lui Volf Volco şi Bella.E. ZICKEL. Herbert (zis “Belu”.Of. 5785).P.R. în fişele din penitenciare ZILBERT220) (14. cf. încadrat în 1972 cu grad de profesor la I. p. / Preşedinţiei Consiliului de Miniştri.P. 315.Of.B.R.125. partea I-a. președinte al Comitetului de Stat pentru Problemele de Muncă și Salarii (cu rang de ministru) (1957-19651966). 1949. 5 din 9 ian. uneori ortografiat şi “Ţaigher”. consilier al ministrului la Ministerul Energiei Electrice (1950-1954). Troncotă 2006: 50. Bernard (în alte documente cu varianta de prenume “Bernat”) – după război încadrat ca inspector vamal la Direcţia Vămilor din Ministerul Finanţelor. Simion (n. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. apoi director al Institutului Român pentru Studiul Conjuncturii. partea I-a. C. p.S. 6781).C. 1948. ZEIGHER. partea I-a. nr.php. 11 din 14 ian. pe post de controlor-revizor principal (M. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M.Of. partea I-a.C. lucrând cercetător în domeniul dreptului internaţional al muncii. secţia Cancelarie – dosare anexe.Of. p. Frumos – 1978 Bucureşti) . p. p.Of. a M. 173 din 31 iulie 1947. 158 din 12 iulie 1948.IX. “la 27 de ani era spion sovietic”.I.G. 149 din 26 iunie 1941. M. Israel) – ilegalist (şi. 225. pensionat în 1973. rolul lor fiind “cu adevărat jalnic” (Rusnac 1997). partea I-a.E. în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii Naţionale de Gaz Metan (M. ministru adjunct al Muncii (1968-1969). partea I-a.

Bârlădeanu (1955-1956).Of. Novac (1959-1969). 126 din 6 iunie 1947. 644. 642). la CSP [Consiliul de Stat al Planificării] peste 80% [erau] elemente de origine evreiască […] Am întrebat de ce la Consiliul de Miniştri sunt peste 60% elemente evreieşti. 1496. şefii de direcţie şi varii alţi funcţionari: Ernest Austerman.C. Leon . 1949. Gh. partea I-a. p. Paul Alexiu. 65 din 18 martie 1948.inspector la D. 24 din 30 ian.. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.G. Mircea Oprişan (1952-1954). ZISSU.C. p. nr. din 10 februarie 1960. apoi funcţionar cu atribuţii de control în centrala Ministerului Asistenţei Sociale (M. documentele de arhivă din perioada 1948 – 1963 identifică între funcţionarii Comisiei [din ian. 15 din 19 ian. nr. I. nr. 6781).C..C.G. confirmă percepţiile prima facie subiective ale unor înalţi demnitari comunişti din perioada imediat succesivă celui de-al doilea război mondial. M.Of. ZISSU. M. nr. Gheorghe Gaston-Marin (1956-1965). Marcu .Of. care ar putea fi extinse în mod dezirabil până la un grad satisfăcător de cuprindere pe măsura creşterii accesibilităţii surselor prim are de informare.  între directorii generali. Avandici.Of. partea I-a. 737.G. ZU(C)KMAN. subl. partea I-a. au venit singuri?” (apud Andreescu.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului. nr.1495.I. 1949. nr. partea I-a. Ludovic .Of.E. ZISSU.în 1948 numit membru al Consiliului Director al Oficiului Industrial al Produselor Farmaceutice şi Chimice de Specialitate de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. n.I. Flachs. 15 din 19 ian.E.. Rudolf Efraim (1948-1952). Vladimir Kraft. 204 din 5 sept. nr. nr. Leon . 8072). Heinrich Abramovici. p. ZUCKER. Gheorghiu-Dej rememorează că la sfârşitul anilor ’40 (identificarea perioadei decurge contextual în stenograma discuţiilor) “. p. nr..E.S. ZINGHER.C. 1949..în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. nr. în cazul invocat de Gheorghiu Dej. 1502. Nastasă şi Varga 2003a: 641. 1497. a M.Of. Ernest Schlesinger. Sami A. 158 . Simon Katz.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. p.C. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M.  vicepreşedinţii Simion Ţaigăr/Ţaigher (1948-1949. într-o şedinţă a Biroului Politic al P. partea I-a. nr. 4968). p. Renee . p. 4384.I. 131 din 8 iunie 1948. 1500. Izu Grosu. partea I-a.R. Areşteanu. partea I-a. 1947. 2382). 8460.Of. Edy I. Al. Contextualizate şi supuse verificărilor obiective. Enumerări selective precum cea de mai sus. partea I-a. p.B. p. 1946.Of. 1498. Gheorghe .. Arsene (1952-?). Anton Moisescu (1953-1954).A. Mauriciu C.Of. 1503. 4533). partea I-a. Vladimir Boico. 662). a M. p. 173 din 31 iulie 1947. 112 din 17 mai 1948. 1948. p. Horaţiu Atanasiu/Atlasman (anii ’60). Emanoil . iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. 112 din 17 mai 1948. 222 din 29 sept.A. Matiaş . partea I-a.M. Islea S. partea I-a. p. 1499. Şt. spre exemplu. 16 din 20 ian. M. partea I-a. Astfel. Leib – după război controlor în cadrul D. participă la inventarierea bunurilor Domeniilor Coroanei imediat după abdicarea regelui Mihai. ZISU. 1501. a M. asemenea percepţii depăşesc spaţiul subiectivismului perceptual pentru a-şi identifica solide confirmări empirice în mai toate segmentele administraţiei şi sistemului politic centrale din primii ani de comunism în România.. 4384).Of. ZISSU.). 1953 Comitetului] de Stat al Planificării:  preşedinţii succesivi (?) Miron Constantinescu (1948-1955).controlor la D. 1954-1957). nr.după război inspector în administraţia centrală a C.Of. Bercu Feldman.Of. menţionat în memoriile lui Vladimit Trebici (2011).în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. cine i-a adus acolo.I. ZUCKER. 644).

Liuba Herşcovici. Lustig. 159 . funcţionarul comercial Idel Rubinstein. chiar fără a recurge la contabilizări detaliate. la nivelul reprezentanţelor diplomatice – şefii misiunilor. Paula A. Elena Wolf(f). acestora li se adăugau la nivelurile ierarhice subsidiare o multitudine de funcţionari de diverse ranguri şi grade diplomatice: S. Petran (Pocler). unde. Lulu S. Aderca (Adelstein). Felicia Sumarit. Aurelian Bela (Auerhahn). mai rămăseseră doar 32 proveniţi din vechiul aparat diplomatic221. Matei Gall. Rosenthal. tov. J. tov. Rozenthal. Levin). A. 10 din cei 12 (adică 83%) şefi de direcţii şi departamente (E. Ionel Crişan (Kirschen). Felix. Pincas. Soreanu.N. Marcel L. Davidovici). Făinaru). T. Nicolae Gonda (Szille). Iulius M. Maimon. Ardeleanu (Adler). una maghiară) “în diferite aparate ale nomenclaturii” (Bottoni 2010:59):  în Ministerul Afacerilor Externe. Ardeleanu (Turcu). Sanda Clejan. Janina Câmpeanu. Hary A. Cerbu S. A. Marcovici. Pauker).5% în totalul populaţiei României în anul 1948) confirmă existenţa remarcabilă a ceea ce S. Eliza Andronache (Zilberstein). contabilul Solo Merovici. Eugenia Manole (Abramovici). Sigler.. JacobFeuerştein. tov. plus prim secretarul legaţiei de la Stockholm (E. M. dactilografa Sarah Goldenberg. E. la Moscova (S. Tel Aviv (P. Sabina Petruc (Weissman). Alegerea aleatoare a trei ministere ca exemplificări ale ponderii evreilor la vârful aparatului administrativ-guvernamental în primii ani succesivi celui de-al doilea război mondial (cu o pondere a evreilor de 2. Nicu Şerban (Herşcovici)). Luca-Boico. Reiner Biemel (?). care i-a succedat lui E. unde din 1950 avea să fie ministru H. în 1949. Caseru Rene Odette (Vatican). Ella Marcus. Clara Hönig. Bella Mihnea. C. Alice Brădescu (Paris). Janette Verona. Farladanschi). Alfred Hubert (Bruxelles). Iosif A.ministrul (A. Weinstoc(k). Sofia Mironescu. secretara ministrului (Ilca Melinescu (Wasserman). Chely WeisbuchStreja. Şt. Avram Bunaciu. al P. şoferul Şmil Rauchwerger. Benţin Abramovici. Boris Holban (câteva luni în 1948). C. Lupan ?. Rozi Fonstein. Tenţ. Vera Simon. Emilia Milco/Bogdan. Isias B. dosar nr. consulul în Bulgaria (la Rusciuk – Rudolf Stoian). secundar şi incomparabil mai redusă numeric. Constantinescu (Bloch). Iancu Berciu (Varşovia). C. Max Fonea. Minder Bellanger. Altăraş. Eugen Charap. Rosenzweig. George (Ştrul) Beraru. Raul Rosel Săveanu.R. Emil Riegler. Huck. Bendel). din totalul celor 746 salariaţi ai Ministerului. Groner. Lăzăreanu (expulzat cu câteva luni înainte) şi A. Aneta Loghin (Löbel). Nichita Rabu. E. Viţianu (Witzman) (la Berna). Baciu şi S. Bălănescu (E. Balaş (Blatt). Rita Rotter. Korn. E. P. etc. E. Lionel S. I. Budapesta (I. I. Maer. Roberta Gaston-Marin. Roma (M. din 1950). şeful direcţiei Cabinet al ministrului (C. inter alia. Zeider. Văleanu (Weinreb). Tereza Macovescu (Ungar). Marcela Simionescu. Marcus. – secţia Organizatorică. Lupan (Lustman)). A.C. tov. Sofia A. Simovici. C. Bogdan (Grünberg)). Mezincescu (Mesinger)). secretarul general (şi simultan ministrul-adjunct) al Ministerului (Ana Toma (Grossman). Păsculescu (Tescovici (?)). M. 1 -19. S. Alexandru Leist. Iosif (Brauchfeld).C.I. Caseru Rene Odette. Kimell.Dan Herstein. Belgrad (A. ff. Mundi Brenner. Georgescu (Samoilă). 221 V. Ijacu (Izsak). Bottoni. Oscar Conobel. fd. eticheta ca “o adevărată filieră evreiască” (alături de. stenodactilografele simple sau şefe Leontina Haberman. Vogel (până în 1948) (toţi la Washington. Iacubovici de Barlo. Judith Lazaride. Fischer. Gustav Roman. Alice Fetcu.C. proximul (din 1950) prim-adjunct al Anei Pauker. dactilografele Aurica Brucker şi Aurelia Profeta. şefa direcţiei cadre (I. M.G. Retti Abramovici (Moscova). erau evrei [cel puţin următorii]: în centrală . tov. Micu-Chivu (Klein). Dan/Davidovici). Edwin Glaser. etc. Bughici (David). Rudolf Modgesch (?). funcţionara administrativă Paula Froda. Viorica Roth. 47/1949. cărora li se adăugau nenumăraţi alţi funcţionari diplomatici precum J. E.

insp. Leon Gruss (până în iunie 1948). David Manolescu. Iancovici Herman.I. secretarul general N. Stănescu Josette. etc. secretarul organizaţiei de bază a partidului din minister – Harry Brauner (v. Aurel Son. Lespezeanu Henrietta. Gheorghe Rosen. secretarii de presă (cenzori / lectori) Adam Simon. Lucia Şerban (Buenos Aires). Râpeanu (Rosenberg) B. gen A. Maxy Liana. Gartner Gusti. Adolf Renate. Diamant Basile. Călin Barbu. Gottlieb Madeleine. Rapaport Roland. Sternberg Samson. Fermo Alexandru. Henrich Carasso. “100 aveau nume de împrumut” ( apud Solomovici 2003: 380). Marcel Holban. şef R. Pascal Ernestine. consilierii Laurian Băluş. Maxy. Iosif (premergător stagiului la M. Emeric Rado. şefii de birou Beram Sofia. H. Szillagy (Londra). Schileru Eugen. Emil Fulda (Weissberg). dir. insp. Dorio Lazăr. Emanoil Donea (Pşait) şi Ana 222 223 Ibid. P. Câmpina (Friedman) Barbu. Bercu Iosif (alias Şerbănescu). Sterian Adela. Flavian (Finkelstein) Jacques.  În Ministerul Artelor şi Informaţiilor. Jurist Eduard. Gärtler Roza. Ada Lupan şi Leon Ghica (Diamand) (Belgrad). Şmilovici Max. Maximilian Schulman. Fidler Sofia. Dondi Galin. Liviu Floda (Leibovici). Fisch Sanda (Surica). insp. Horodniceanu Zoe. aproape toţi şefii de direcţie şi inspectorii generali/şefi (mai puţin. M. P. Lăzărescu Clara. plus unul din cei 3 secretari generali ai ministerului în 1948: dir. dir. Lustgarten Mili. inspectorii Cerbu (Hirsch) Emanuel. Albert Clain şi Igor Block. Herţovici Paul.E. adj. gen Dan Negreanu (?). Novicov (Neuman). gen R. directorul C-tin Bugeanu. Gueron Isac. Stănescu (Fischel) Eugen. în administraţia centrală a ministerului erau evrei223: ministrul Artelor şi Informaţiilor . Soare Zina. Anitta Ioanid (Ankara). Benedek Tiberiu. Perlmutter Stefania. Lăzărescu (Lazarovici). gen.H. Blazian (până în mai 1948). Şafran). Friedman Maria. Hehter Sanda. Bercovici Mircea. insp. M. Ana Stern. translatorii Direcţiei Radio Simpson Weitlener. Radu Lupan (Leibovici). dir. Emilian MarieLiese. Raicu (Reitman). Davidoglu (Davidsohn). contabilul-şef al ministerului Artelor / şi Informaţiilor până în iunie 1948 – Iacob Haimovici. Stein Antoaneta. Eli Haim Ber. Lupu Mihail. Leon Haber. şefi sau simpli Cohn Moses. Vera Simon şi I. Rita Pistiner Vaisberg (Sofia). Alfred Mayer. Popper Jean. Cohn Mozes. Baranga şi insp. translatorii interpreţi.. etc. Stefania Perlmutter. şefii de serviciu Natalia Davidescu. Spina (Schreiber) Natalia. gen. Mendelsohn. Horodniceanu Florin. Margit Rudich. dir. Goliger Pia. infra). Priseceanu Josefine. Conform Jurnalului (1948-1954) scriitorului Pericle Martinescu. Kirschen Tauba. Heinrich Kraid. Negreanu (Schwartz). secretarii culturali Tina Pascariu. Mezincescu (Mesinger). Ştefănescu Al. probabil. Jar Alexandru. Goldenberg (Cairo). Willy M. Ştefănescu Paula. Halpern Suzana. etc. Magdalena Iacob. Melita Mayer. inspectorii generali adjuncţi Aron Winterfeld. M. Neuman Carol. Rebeca Leizerovici. Alperin. 160 .. Mihail Ludmila. Schwartz Ida. Sofia Beraru (până în iunie 1948).Lucia şi Eugen Mantu (Marcuzon). Carol Wilner. prim consilierii de presă George Spina (prim consilier). Miriam Tausinger. Davidescu Lucia. Ernest Halpert. Ecaterina Raicu (Praga). prim secretarii de presă Ausch Ernest. Streitman Luiza. Aida Vermont (Grünberg). Bogdan Varvara (Rosen). directorii adjuncţi Liman (Löbelsohn) Clara. Moraru (I. Breslaşu (Breslau/Bresliska). Schechter Otto.A. regizorul S. respectiv redactorul Bernard Bereanu. Bogdan. Rado Ivan. Deutsch Costel. din 147 de angajaţi în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor. Vitner Carol. Moglescu. Lucia Demetrius.. Kraid Evy. consilierul cultural Isac Lazarovici. Adolf Wald. Teodor Vlad (Magyar). în perioada 1948-1949 (cu 637 din totalul de 809 angajaţi ai Centralei din 1949 nou-angajaţi după 23 august 1944222). Sadoveanu (Pşait) Lucia.). Mauriciu Edel. Y. gen Simion Alterescu (Ierusalim). Neiger Elza. insp. şefa de atelier Clara Spitzer. Willy Savin. Maximilian Krauss. Pascariu Tina. Wolff Marcela. Leon (Herşcovici) Alexandru. la sfârşitul anilor ’40. A. Schäffer Flaviu(s).E. şefii adjuncţi de birou Suzana Simion. David Perlea.. Deceanu Barbu. Reicher Boris. Rosenthal Amalia. Iulius Ganz. gen M. şefii de secţie Alămaru Lipa. dir. A. M. respectiv Dumitru Mihalache). insp. insp. Mehr Iacob. Barbu Morel.

Brumfeld David. statele de plată din anul 1948 cuprindeau estimativ 85-90% evrei: inspectorii generali sau generali adjuncţi: Barat Leon. Imberg Silviu. respectiv Holdich Grigore. Hertzog Leonard. Solomon Max. arhivarele şefe / principale Victoria Akerfeld. Topertzer Eduard. Abramovici Lazăr. Carmen Herescu. arhivara-registrator Emilia Solomon. Rosman Iacob. inspectorii Abramovici Şmil. Zissu Matiaş. toţi cei 6 secretari generali ai Ministerului Industriei şi Comerţului erau evrei: Simion Zeigher. Areşteanu Edy. Marcus Alfred. Graubart Iosef. fotograful Avram Rudolf. Sofia Madrer. Oprişan Moise. Boer Riven Avram. Marcovici Iacob. Alpern Haim. Hintz Ştefan. Bârlădeanu. Zukman Leib (ultimii din mai 1948 în Ministerul Industriilor). Marcu Asher. Finkel Heinrich. Saphir Ignat. Cernovitz Moise. Askenazi Maria. Munteanu Vili. Florica L. inginerul Sergiu Schuller. Abramovici Leon. Lola Jung. mecanicul Samuel Moses. Lichtman Eugen. Benkö Emeric (1946-1947. Alpern Miklos. Rodan (Rubinstein) Lionel. Iţicovici Iancu. Rosenberg Samoil. Ferenbac Iosif. Flachs A. Şoimu Albert. Fildgut Eugen. Corina Ciolan (Richter). Grünstein Henri. Schwartz Ivel. Eibl Augustin.C. Silvia Kutny. stenodactilografele Clarisa Cramer. dactilografele simple sau principale/şefe Silvia Feyns (până în 1948). în august 1947 (guvernul Goza I). Schlesinger Ernest Carol (ultimii preluaţi după reorganizarea ministerială din aprilie 1948 în Ministerul Industriilor). ulterior scindării M. Sapşe Sami.Bergman. Soreanu (Siegelbaum) Osias. Schlesinger Edmond.  În Ministerul Industriei şi Comerţului. Goldenberg Albert. Stern Ignaţiu. Friedländer Eugen. Spiegler Samoil. respectiv Şapira Isidor. (?) Bekavetz Carol. la Direcţia Generală a Controlului Economic din cadrul ministerului. Butnaru Arthur. medicul Rozalia Roitman. Nachmias Virgil. Friedman Herman. respectiv Funkel I. Debu Ilarie. Nasta Mauriciu. Hilf Arno. Zalman Leibu. Berkovits Vasile. Beck Theo. Fischer Leon. Stoian Haim. Bălan (Katz) Marcel. Cheis Max. Ilie Zaharia (Ştrait) şi Rudolf Efraim. Hausirer Berthold. Boiangiu Octavian. în Ministerul Comerţului şi Ministerul Industriilor. Rauşer B. Cohn Ioan. Brucăr Calman. Mendelsohn Iosif. Stefania Moritz. Finkelstein Faibiş. Kesler Iulius. Bălteanu Rudy. Herescu A. Sami. Kaufman Jean. Cecilia Merlaub. Mosesohn Leon. Câmpeanu Aurel. Cornea Alexandru. 161 . Fabian Andrei. Marcovici Lazăr. Al. Birthelmer Mihai. Vişoianu (Vigler) Sorin. şoferul Hugo Mihail. Mora (Leibovici) Henriette. Aşkenazi Max Beno. Leibovici Sulim. desenatorii grafici Isidor Mittelman. Pincas Mayer. gestionarul Natti Goldner. Frölich Petre. Gălăţeanu Sapse. Cohn Samoil(ă). Fundoianu Samoil. Solo. Neulicht Cornelia. Iliescu Ghizela. Codrin Jacques. Arnăutu (Aronovici) Martha. Fleischer Erwin. Câmpeanu Liviu. telefonista Janette Stănescu. Bandner Solomon. Roşcu Edgar. Gălăţeanu (Kessler) Adolf. Gertrude Goldstein. Cosmescu Moise. Schmutzer Adolf. Florian (Feibisch) Moise (1946-1947. Klein Leopold. Frank Solomon Mihail. Beck Fritz. etc. Edelman Marcel. Weintraub Noel. 1948-). Frucht. controlorii Abraham Iosif. Siegler Cerbu. Ornstein Alexandru Peltz Zissu.I. Stela Stănescu. Moscu Gerard şi Zarafu Charlotte (ultimii preluaţi în mai 1948 în Ministerul Industriilor). Emanoil Vinea. Abra(ha)m Zalman. Schäfer Iosif. Alice Suter. Keller Mihai. Crişan Adalbert. Deutsch Ignat. electricianul David Goldştein. Faber Waldemar. Marcovici Iuliu. Bujum Otto. Lupu Alexandru. Ebner Leopold. arhivara ajutor Elena Solomon. Franchel Ionel. Vesler David. arhitecta Dorina Gâtlan (Weiss). Weiss Adalbert. Ionel Miletineanu. Bercovici Bănică. Avandic Cela Heda. Irescu David. Gronich Leon. Croitoru David.. Geller Stefan. Alter Haim. Moses Iancu. Florea Zilli. Diamant Bazil. contabilul-ajutor Iacob Cornea. Drimmer Menyhest. Fulga Heinrich. Weisz Ludovic. Izsak Vasile. Maria Schweffelberg. Kaiserman Sandu. Russu Reimond. referenţii Ella Matei (până în iunie 1948). Wexler David. Hirsch. Lupu Iancu. Bogdan Hună. Focşeneanu Eleodor. Georghiu Leon. 1948-). Druchmann David. Medrea Simonette. Ciuberea Adolf. Leister Bernhard. Grümberg Abraham. Leibovici Leonte Leon. Broder Emil. laboranta Liza Alămaru.

Weiss Herman. Gita Aronescu. Abramovici David.C. Beatrice Gregor. Hudescu Pangrate. dispecerii de specialitate Eugen Lichtman. Lax Ludovic. Zonner C. Alice Vianu. Klein Meşe. Herşcovici Solomon. Inului şi Cânepei (Adolf Bergher şi Emerich Krausz). Săvulescu (Sabetay) Simion. tabelul angajaţilor din în ianuarie 1949 îi cuprindea – ca şi cum ingineria ar fi fost o realitate străină etnicilor români . Lovian). Maierovici Lazăr. Iankolovits Heinrich. Petroianu (Goldstein) Paul. Löbl Adolf.C. Dezideriu Neuman. etc. Leb Nicolae. referenţii de specialitate Siegfried Weiber. Alexandru Pratscher. Leibovici Ionaş. Gheza Riegler. Succesiv scindării din 1948 a M. Burahovici Wilhelm. Ghizela Herşcovici. etc. Efraim Marcovici. Simion Naftali. Moscovici Iancu. Max Salpeţer. Marcu Cohn. Levcovici Sergiu. a Siderurgiei (David Katz-Căţoiu). Leitman Stefan. respectiv Barhad Aurel (inspector). inginerul-şef al Direcţiei.I. Gustav Weinberg. ba chiar şi dactilografele Klinger Estera Coca. Adalbert. a Chimiei (Solomon Luca). Frieda Iosuv.D. Haim Hary Simon. Leizer Moise. Grümbaum Simion. Spreng Ladislau. Rosman Iacob. Wilderman Carol. Leon Bora. Rosenthal Ignatz. Iosif Levas.pe: şeful Direcţiei. Carmen Mathias. Robinson Paula. Oscar Kohn. Nathan Teller. Roth Matilda. a Întreprinderilor Prelucrătoare de Materiale Plastice (Rafael Faru). referenţii tehnici Heinrich Lobensohn. Kell Silvia Ecaterina. oamenii de serviciu Salamon Zoltan şi Wolf Iosif. Solomon Andrei. şefii de birou tehnic Ernest Kamil. Spitz Mauriciu. Gunea (Grünbaum) Eliza. Jezovitz Felix. Herşcovici Morel. cea a Lemnului şi Mobilei Finite. Lazăr Hart. Jean Jacobsohn. Lachner Emanoil. Michelsohn Beniamin. Stela Celan. Iuliu Gewold. Nussenblatt Nathan. Leon Calmanovici. (?) Kubitz Carol. Rosenberg Samuel. a Lemnului şi Mobilei (Adalbert Harap). Honora Poppel. Tarcsi Kalman. Perşinaru David. Propper B. Berthold Sand. Singher Silviu. Paula Marcus. Adalbert Harap (Charap). Ulmeanu (Ulmann) Paul. Alegând aleator una din aceste Direcţiile Centrale Industriale. Friederich Landman. Max Rabinovici. Fany Schwartz. Löwy Eugen. Perl Samoil. Schleien Baruch. Martin Ehrenweld. Mandel Mihail. Weltner Frideric. a Bumbacului. Lupu Solomon. Dasia Kahane. Katz Victor. Guttman Isak. Schönberger Ignatiu. a Bumbacului (Andrei Kun).. şoferii Kaufman Ioan. Melamedman Valentina. Milkert Bruno. Roger Haim. Marcovici Gheorghe. Hirsch Mendel. etc. Carol Linder. Katz Leib. impiegaţii Ecaterina Albici. Israeil Binder. Rosenberg Iulius. Schwartz Anuţa. Schwartz Bruno Vlad. Leon Honigsberg. Schwart Arcadie. a Cadrelor (Flavin Blassian). Herman Klairman. Wirtenberg Maria. contabilul Iosif Alter. Klein Alexandru. Peltz Ludovic. Zickel Rosi. Rieder Zoltan. Stern Adalbert. dactilografa Ana Bercu. Weiss Ana Renée. Schnierer Malca (ulterior promovate controloare). Marcu Zissu. Ronai Adalbert. Siegler Mauriciu. etnicii evrei ocupau următoarele poziţii de conducere: şefii D. Platz Valeria. Holinger Aron. Grindea-Grinberg). Lieblich Aurel. Solomon Simon. Martin Rosenfeld. Arie Fisch. Stern Zoltan. a Lânei şi Mătăsii (M.Grümbaum Simion. respectiv Abramovici Osias. dispecerii Adolf Lobel. Schreiber Zozo. Marcel Hervian. şefii de birou administrativ Carol Korner. Juster Oscar. Leon Zaharia. Negrin (Schwartz) Arnold. Katz Marcel. 162 . Solomon Lupovici. Hafner Iţic. Micheller Carol. Moise Zalmanovici. Teleki Iacob (ultimii transferaţi în toamna lui 1947 la Ministerul Industriilor). referenţii administrativi Eva Mayor. Gabriel Brotman. Moise Avram. Ladilau Klain.I. a Lânei şi Mătasei (Leon Moisescu şi H. Salamon Alexandru. Ilie Clementin. Herşcovici Rahmil. Nemţeanu Iancu. Segal Moise. Hermelin Wolf. Stern Nicolae. şefii de secţie Mihai Heger. Teodor Max. Weisser Adalbert. respectiv şefii adjuncţi ai DCI a Energiei Electrice (Charlotte Novac). stenodactilografele Clara Alexiu. Leibovici Alexandru. Roitman Iţcu. Adalbert Feder. Sassu (Herşcovici) Stefan. Dina Horodniceanu. în Ministerul Comerţului şi Ministerul Industriilor şi structurării celui din urmă în Direcţii Centrale Industriale. Mathilda Râpeanu. Herman Alpern. Tobias Tobias. Zibalis Avram şi Zucker Leon (din mai 1948 în Ministerul Industriilor).

163 .) 1946 (febr. 10%: an evrei număr % din total membri de partid % în populaţia României 1945 (21 dec. oficial. Babenco. Schlesinger. Osias Mandel. Carol Abramovici.tabelul angajaţilor salariaţi ai Ministerului Industriei Alimentare pare a fi cea a unei instituţii din Tel Aviv. Weiss). după august 1944. Edelstein. Micu-Mordechai A. cu românii constituind majoritatea incontestabilă la baza piramidei.7% 25.16% ? ? 2. Stoffer. Bonciu (B. 1957-1962)) şi de titularul fotoliului ministerial. Lazăr Derera. Iacob Roşca. Baltazar. Haimovici). 1950-1956). mărimea comunităţii evreieşti din România se redusese oficial la 43. Eugen E.) 1947 (iul) 1951 (5 ian.171 14. în posturile de conducere. Ladislau Adler.700 (e) 22.200 (e) ≈7% 5. Geza Kornis. Dorina Rădulescu (Rudich). Liviu Colin (Cohn). Pinhas Rabinovici. iar evreii masiv suprareprezentaţi la vârf. Ieşanu. Szendes. Bernard Freier. Clara Aderca (Schmidt). Alfred Savu. inter alia. Schlesinger. Sidonia A. Bella I. Milea Wulih Marcus. nr.C. Horia H. Suzin. Alexandru L. indiferent de cadrul instituţional (M. Chinzbruner. (1953-1957. Avram David. raportat la o populaţie totală a statului de peste 20 milioane. Avram Şerff.aspx?DocumentId=20165. Paul Kellner. Novac (ministru adjunct. Andrei Salamon.55% 2. Weiss. Alexandru Albescu (E. Mendel S. Ludovic Ehrenfeld. Erica Horovitz. Marcu Goldstein. Decretul Consiliului de Stat al R. Serufina Bălan. În fapt. Beniamin Tenenhaus. etc.ro/DocumentView. În continuarea exemplelor aleatoare. Ludovic A. Leon Iosif Steinbach. în zona guvernamentală a comerţului exterior.) 1956 (1 ian. Mella Kappel. Steluta Sabanof. Sterescu. Costin. aparatul politico administrativ era unul profund stratificat etnic. Gutman. Suzana M. Pascu Ştefănescu. Adalbert Rosinger. Elinescu (Ebervain). Saul A. Vrânceanu (alias). 803 din 21 dec. 1964. Suzana M.990 1. Deziderius C.30% 4.) 1959 (31 dec. disponibil online la adresa http://freelex.45% ? 0. chiar dacă în ansamblul efectivelor de partid.) 21. Lelia Manciu. Radu Oroveanu. Ghizela Finchelstein. la fel ca în cazul Securităţii. Alfons Picalschi. Rosine Leibovici. Bârlădeanu (1948-1955).juridic. Mauriciu C.P. Liana Radian.Ulterior altor reorganiuzări ministeriale ale Consiliului de Miniştri. Lungu (Lang). D. funcţionarii evrei din centrală şi entităţile economice de stat subordonate Ministerului alcătuiau un grup masiv şi totodată compact (pilduitoare în această privinţă fiind şi identitatea inculpaţilor din procesele de sabotaj şi spionaj ale anilor ’50-’60): Angelo D. Horaţiu Mark. Horia Bârlădeanu. Riesel. Pavel Donath. 1962-) sau Direcţie Generală în Ministerul Comerţului (1948-1953. Alfred Hârlăoanu. în 1964224 de pildă – aşadar după cele două valuri de “epurare” din sistemul comunist. Ionel Landauer. Rado. S. etc225.R. Cecilia Elsa Şafer. Atanasie Bercu.87% ? 11. Al.E. după cum vom detalia mai jos. Ecaterina I. Iacob Răutu. nu din Bucureşti. lista cuprinzând. Sofia Terzian. Schwartz. Schwartz. numele: M. Beniamin I. Samy H. 225 V. Miriam Şerban. C. ministrul adjunct Ana Toma (Grossman.47% ? 224 Într-o perioadă în care. ministrul adjunct Mihail Alexandru (1948-1952). Albertina Poenaru.700 (e) 31.B.818 1. pripit şi comod pretinse a fi “antisemite” de numeroşi autori evrei . aşa cum expuneam anterior. ministrul Al. ponderea lor nu a depăşit niciodată. Max Şapira. 1955-1960). Dorina Kahan. Nicolae Trestianu. Ivan S. Susana Irosch. Rachmistriuc.000 în 1966. Maier Leinwand. Alexandru M.83% 13. Fişler.687 3. Vasile Snorpel.) 1958 (31 dec. Grigoiu.

Ghe. 14. iar în ansamblul secţiei 22 evrei din 61 activişti în total (adică 36%) (A. Tescovici).5-40% (faţă de o pondere în totalul populaţiei României de circa 2. Manole (Zeit man). 1922/1945. secţia Organizatorică.e. Schritter). Mihai Florescu. V. Iosif Rangheţ (Rangecz). (?) Petre Borilă (Rusev). Probabil că aceştia erau.R.M. respectiv 3. Ion Niculi (cel din urmă cf.shtml). Alexandru Moghioroş (Balogh). Stenograma la http://www.R.osaarchivum. Chişinevschi.I. Petre Borilă şi Radu Dulgheru. Similar. f.16% în iulie 1947. din totalul de 40 membri cu drepturi depline ai Comitetului.16% (mai exact 4.R. 4. în 1952 de pildă. 258. 51/1949. L. Gh. Virgil Ioanid. cf.R.8% din totalul populaţiei ţării. A. al P. 20% din instructorii de sectoare.N. Stoica. în primul mandat al C. 8. caiet nr. secondat însă de Teohari Georgescu (Tescovici). pe care unii autori evrei se încăpăţânează să-l eticheteze ca antisemit. s-ar fi redus la 15.. fd. când comunitatea evreiască mai cifra oficial în jur de 0. Similar. conform cărora în totalul membrilor de partid. Teohari Georgescu (B. v.N. 226 Sinteză operată pe baza următoarelor surse: A. Bernard Barath şi Tiberiu Benedek. al P.. 15. 13. sub semnătura lui Leone Răutu.Tabel. Cancelarie. în viziunea postului de radio. 6.I. Valeriu Mironescu (A. ff.. 8. Miron Constantinescu. lista lectorilor nepermanenţi (nesalarizaţi) ai C. datelor oficiale226 Spre exemplu. 7.N. aceasta era condus de un român – Gheorghiu-Dej. 11.C. 227 În următorul mandat al C. 115-6. Radio Europa Liberă (emisiu nea din 10 august 1965. iar neoficial probabil 1.org/files/holdings/300/8/3/text/50-4-80. bazată pe criteriul minimalist al naţionalităţii autodeclarate. 6. Iosif Chişnevschi (Roitman). f. Vasile Luca (L. 2. 20% din şefii adjuncţi de secţie. Moghioroş şi A. supra). Al. 14. Sorin Toma. Ghizela Vass. Moghioroş. Constanţa (Helena) Crăciun. 263. 10. cf. în activul central al U. 1-12. Răutu. Gheorghe Florescu 5. dosar nr. 123/1948. fond C.R.C.C. la fel cum în Biroul Politic. Iancu Moscu. ff. chiar statului de funcţii întocmit în cadrul secţiei în decembrie 1949. Simion Bughici. A.M.. aşadar la un an după valul de epurări din 1952. erau ale unor evrei : 1. 3. de unde se recrutau viitoarele cadre ale partidului. din care cel puţin 36 (adică exact 50%). 5 erau cu siguranţă evrei: Corneliu Bogdan. 752. Braeşter. Wiliam Suder. al P. Barbu Solomon. din 8 membri. chiar şi conform – se cuvine încă o dată accentuat – statisticilor oficiale de partid. 267). Mihai Roller şi Nicolae Goldberger). C. în 1948.R.I.N.C. fond C. Luca. 30. evreii reprezentau. v. I. Chişinevschi.227 În acelaşi pattern. Miron Şerban. Solomovici 2001II: 17).. dosar nr. numărul şi ponderea lor reale (i. 11. indica la vârf 4 din 6 şefi evrei (şeful secţiei L. Cât priveşte Secretariatul P. obiective.S. 13. 2: Numărul şi ponderea membrilor de partid evrei cf. 1-3 şi nr. În continuarea multiplelor exemplificări posibile.C. al P. B. Răutu. iar între cei 5 adjuncţi Ofelia Manole. Ana Pauker (Rabinsohn) şi Vasile Luca (Luka). Ioanid 2005: 76. 15-16 erau evrei. 1. 3/1951. iar al 15-lea probabil unul dintre Avram Bunaciu.55% în ianuarie 1951). componenţa etnică a efectivului de activişti. evreii ar fi reprezentat doar 3. Luka). 10. Stoica (Cohn) şi Ghizela Vass. ff. În acelaşi sens.M. Constantinescu (cu controversa de rigoare. Ion Pas (C. 9. Ana Pauker (Rabinsohn). Mişa Levin.R. (1955 -1960). aproape jumătate din membri (6 din 13) erau evrei – I. Leonte Răutu (Oigenstein). în aprilie 1953. Bârlădeanu. colecţia Gheorghe Gheorghiu-Dej.5%.R. 2. (1948-1955). din cei 16 membri supleanţi ai C. M. 1-16.C. ff. Avram Şerban (Asriel).C. întocmită la secţia Propagandă şi Agitaţie a C. 16. la secţia infamă Propagandă şi Agitaţie a Comitetului Central. într-un realitate disonantă faţă de “stasticile” oficiale ale P. 11). 11.8% din populaţia României. 118-21). dosar nr. 12. Bughici (David). 12.M. plus probabil şi al 6-lea. Ion Pas. Petre Lupu. şi respectiv la un moment la care minoritatea evreiască din România compunea sub 0.C. 261. 9.C. adică 37. O.. 3. Pauker. 5. 4.76% din conducătorii şcolilor centrale de partid şi 50% din şefii de sectoare (apud Ionel 2001: 226. secţia Organizatorică. Constanţa Crăciun.5%): 1. al P.R. 26/1959. Al.C. bazate de exemplu pe criteriul ascendenţei materne) fiind probabil chiar mai mare. cuprindea 72 nume. 164 . dosar nr.M. Manea (Mendelsohn).C.C.C.. 7.55%-4. dosare nr..C. Al. – secţia Propagandă şi Agitaţie. al P. cel puţin 6 erau evrei: S. 3. numărul evreilor din comitet. în palierul politic. Solomon.

15. M. Suceava (cărora li se adaugă în mod posibil judeţul Dâmboviţa). 20. al P. Juster. 25. Mihăilescu 2006: 429-30). plus inginerii Emil Prager şi Emil Calmanovici. 21. 11. – secţia Propagandă şi Agitaţie. Hunedoara. 1048. 9.) Ofelia Manole (Zeidner). Ana Şoimu. 16. fd. era dominată autoritar de reprezentante ale comunităţii evreieşti.) “Emilia” [Raia?] Vidraşcu (persoana Emilia Vidraşcu fiind inexistentă în toate documentele de arhivă consultate în eleborarea prezentului studiu) (lista completă în Scânteia. Gaston Marin. Şt.) secretara generală Alexandra Sidorovici-Brucan. Maicu (Goldstein).I. Ladislau Vass (v. 8. 9. 26. 5.) Ana Guvacov. dosar nr. Anghel Schor. 13. Rothenberg – membri). 17. 10. Nicolae Belu (Schor). 22 (adică 46.).N. 18. Stela Moghioroş (Radoşoveţkaia). C-tin Borgeanu (Löwensohn). 5. 22.U. recte ambasada S.Melita Apostol (Scharf). 3.) Florica Mezincescu. la Bucureşti. 16.7%: 1.) Sidy Toma. Securitatea română a reuşit în 1964 să sustragă prin fotocopiere raportul de uz intern numit “Evreii din România: o minoritate care dispare”. 103/1953. Această veritabilă acaparare de către evrei a poziţiilor-cheie în ierarhia comunistă de stat a fost confirmată în timp inclusiv de surse externe. în 1948. 2. 27. Petre Lupu (Pressman). complexul sportiv “23 August” – V. 17. 5. Mureş.) Marieta Negreanu.) Marcela David. 36.) preşedinta de onoare Ana Pauker.R. 15. 26. Botoşani. într-o celebră acţiune de spionaj. numiţi prin ordin al Ministrului Sănătăţii. 18. Tatiana Bulan (Leapis). 23. 12.) Rita Sanuielevici. 27. lista completă în A. Oprişan. 13. Florica Mezincescu. 21.) Elisabeta Comnacu (Betty Schuster) şi. evreii au reprezentat şi în acest caz majoritatea covârşitoare: Casa Scânteii a fost proiectată de H. 35. 24.) Liuba Chişinevschi. 29.C. 10. Grümberg). 28. Radu Cernea (Zwieback). 19. Medilanski. Câmpulung. 38-42). Prahova. 165 . ff. nr. 7.) Micaela Manasse. 5713-4)). Antoaneta Pană (Burah). Tutova.) Ileana Micu (Klein). Covurlui. 18. 34. 15. Romanaţi. 2. 28. Zina Brâncu (Grinberg).) Elisabeta Luca. Paul Cornea. Între arhitecţii responsabili de sluţirea brutalistă în stil realism socialist a capitalei. 33. Nicolae Goldberger.F. 30. Maicu şi Ignace Şerban. 4. Colegiul Farmaciştilor de pildă oferă la momentul 1948 un tablou asemănător: toţi cei 3 membri ai comisiei centrale coordonatoare erau evrei (A. Gr. B. Petre Grosu (S. V.) Ghizela Vass. Braeşter Marcu şi V. Emanoil Vinea (Vainstein). Voicu (Rotenberg). 10.) Stella Moghioroş. 14. 14. Bădescu.) Ecaterina (Abraham) Borilă. 22. Iosif Bogdan (Solomon). 7. Silviu Brucan. 9. În alte sectoare decât cel pur politic-administrativ.Of. Krohmalnik. 6. I. 29. 6. 6. Braşov. 20. Tulcea. Harry Stern. apud Şt. a se citi filosemite.) Eva Jak. Dorohoi. Zaharescu (Zukerman). Bădescu şi Marcel Locar. 4. Roman. Ecaterina Chivu (Klein). Maramureş. 22.) Lotty Foriş. 11. 82 (adică 52.) Beata (Solomon) Fredanov. Bihor. alături de (probabil) neevreul Mircea Alifanti.) Elena Tudorache. 17. organizaţie de masă complet aservită puterii comuniste. extrem de probabil.) Olga Vass-Podoleanu.) Suzi Kun.) Ileana (Papp) Răceanu. Rachmuth. Mihail Novicov (Neuman). erau evreice cel puţin 33. Baia.) preşedinta activă (executivă) Constanţa-Crăciun. din al cărei sediu.C. din totalul de 155 membri ai acestor comisii. 23. Râmnicu Sărat. Radu Mănescu (Mintzer). din 81 de membre ale nou constituitului Comitet Central al Uniunii. 3. Vaslui.D. C. fabrica APACA – N. N. 11. 2. 33. Bacău. Cotovschi.) Ecaterina Sencovici. 8. 24. Gh. M.) Rozalia Benco şi 31.. 30. 12. Fălciu. Traian Şelmaru (Terner). complexul sportiv “Dinamo” – N. 16. din totalul de 47 filiale judeţene (oficial “secţiuni judeţene”) supuse reglementării. Ilca Melinescu (Wasserman). 14.) Pia Cialner. Solomon Ştirbu. 13. etc. 25. care avea să ajungă chiar la 2 milioane de membre.) Marta Solomon. Bernstein – secretar general. adică 40. Mihai Roller. 8.) Elisabeta Strauschi. Sala Palatului – H. Chiar şi Uniunea Femeilor Democrate din România (U. 3. 4. 20. 5283-4) şi 155 din 8 iulie 1948 (pp. 31. Neamţ. Timiş-Torontal. Mihai Frunză (Fruchtman). 12. C. 7. 19. document în care se afirmă (în traducerea angajaţilor Securităţii): 228 1. 19. Loncear.9%) erau evrei (v.) Gabriela Berna(c)ki.A. D.C.) Alice Benari. Leonte Tismăneanu.8%) erau conduse de evrei228. 32. 21.R. Iosif Ardeleanu (Adler). 32. plus Tiberiu Ricci şi Romeo Belea. (părţile I B) numerele 141 din 22 iunie 1948 (pp.

). D. Carli.” (din raportul înaintat Consiliului Securităţii Statului. inspectorii generali sanitari Mari Goldenstein. doar câteva persoane de origine evreiască. O. Grosz. G. în a cărui opinie. soţia lui Ion Vidraşcu (Vania Didenko). „Jos jidanii”. consiliile şi comisiile de stat din România anilor (în special 229) 1948-1952. Ele confirmă diversele estimări ale ponderii evreilor la vârful piramidei administrativ-politice de tipul celor avansate de Dej şi Răutu [v. Brill.A. soţia lui Gogu Rădulescu. Leon Solomon (adjunct al Direcţiei Igienă). miniştrii adjuncţi L. A. soţia lui Stoica Chivu. A.). H. Gärtner). P. în 1950. etc. Franche (direcţia Igienă şi Medicină Preventivă). Spre exemplu. “în anii 1944-1950. Solomon. Bogdan (Solomon). Sara.C. P. Grom şi Gh. Rudich). n. agenţiile. aşa încît.. S. […]” (apud Solomovici 2003: 33. soţia lui Gogu Petrescu (fratele Elenei Ceauşescu). Alice (n. M. n. I. şefi de direcţii şi/sau departamente. Dorina (n. Kreindler. în jurul său evreii ocupau într-un cvasi-monopol funcţiile de conducere imediat inferioare (i.şi respectiv al doilea vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1948. M. spectaculos de frecvent chiar. chiar şi în ministerele / agenţiile / diversele alte instituţii centrale în care şeful nominal era român(că).). Kuller. Melita (n. subl. Barhad (direcţia Farmacii şi Medicamente). 166 . subl. însă. Ani. 229 Prezenţa masivă a evreilor în aparatul de stat imediat după 23 august 1944 având potenţialul de a explica de ce în cadrul manifestaţiei promonarhiste din 8 noiembrie 1945 s-au strecurat şi pancarte cu sloganuri precum „Jos guvernul jidovit!”. soţia lui Valentin Ceauşescu.g. pot fi operate pentru toate ministerele. Klein). consilieri superiori. Natalia Scurtu (Koroţkova) – membru în Colegiul Ministerului. Pinsler. A. şefii de direcţii (cu o singură excepţie. e. Mauriciu Blechman şi Ilie Lazarovici. Schmitzer. în vârful ierarhiei de partid şi în Consiliul de Miniştri se aflau. M. ministrul aromân Florica Bagdasar era înconjurat la Ministerul Sănătăţii de: secretarul general Ofelia Manole-Vinea (n. Hirsch. Zeck. Maller. în eşalonul doi câteva zeci. poziţiile de ministru adjunct. Salzberg. Şaim (direcţia T.A. mizându-se astfel pe aparenţa “românităţii” puterii administrativ-politice. cărora li se adăuga majoritatea evreiască a cadrelor didactice de la şcoala de admnistratori de spitale şi instituţii de ocrotire de pe lângă minister (M. În mod frecvent. se ajunsese la o situaţie penibilă. Ecaterina (n. Dunăreanu (Mendelsohn). Pruteanu (Solomonovici) (direcţia Policlinici şi Spitale). 1948-1949). Vaisenberg. apud Solomovici 2004: 509-13 şi Oprea 2002b. de soţii. de la şofer la frizer sau de la medicul personal la garda de corp şi. la rândul său. proximitatea nepolitică a acestora era ocupată masiv de etnici evrei. Gabriel Barbu (Feldman). M. Ipolit Derevici. evreu. 230 Într-o enumerare selectivă care nu include zecile de cupluri în care soţul deminat era. I. În sfârşit.B. Adela. Hertha Schwammen). Brill. Scharf). de la cele oficiale româneşti la cele diplomatice americane sau de la surse evreieşti la autori comod etichetaţi şi implicit repudiaţi sub eticheta-anatemă “antisemiţi”..) În esenţă. confirmate din multiple surse. plus numeroşi alţi diverşi funcţionari evrei la nivelurile ierarhice imediat inferioare ale centralei ministerului (A.).230: Elena (n. etc. în care poate 2% din populaţia ţării deţinea peste 25% din posturile cheie ale regimului. toate conduse de evrei) A. Raia. soţia ambasadorului Nicolae Guină. etc. Custon. soţia lui Lucreţiu Pătrăşcanu. Metch. soţia lui Traian Săvulescu. I. În această perioadă se povestea că singura deosebire între Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Economiei din Israel consta în faptul că în ministerul israelian se puteau găsi şi cîţiva arabi. soţia lui Gheorghe Apostol. “radiografii etnice” precum cele sus-prezentate. secretar general. chiar şi în cazurile în care ocupanţii poziţiilor politico-administrative la vârf erau români. Luş Leibovici. Z. o mare parte a aparatului de stat şi de partid era în mîinile evreilor.“În 1945.e. supra şi infra] şi respectiv chestionează sever competenţa şi/sau natura intenţiei unor autori precum H. Iordana. în primele luni ale anului 1948.. Aroneanu). soţia lui Leontin Sălăjan (el însuşi posibil evreu). prilej pentru organizaţiile evreieşti şi presa aservită partidului comunist de a denunţa diversionist caracterul „antisemit” al manifestării. C. Leon Panţer (şeful adjunct al Direcţiei Medicină Curativă). Zeitman). S. ministru al Agriculturii (1946-1948) şi prim.

Gheorghe Pintilie şi respectiv Constantin Pârvulescu. Lupu). în deceniile postbelice ar fi existat chiar un plan bine articulat al elitei politico-militare israeliene privind maximizarea influenţei asupra României pe mai multe căi. soţia lui Miron Constantinescu (el însuşi probabil evreu). Elocvent în acest sens şi totodată lăudabil ca sinceritate. religios şi al opţiunilor politice. Constanţa (Helene). Stere. soţia lui Gheorghe C. soţia lui Paul Mitrache. soţia colonelului V. soţia colonelului de Securitate Pavel Aranici. Bulcan şi Jean Moldoveanu. în anii ’70). Cziko). Teşu Solomovici. economice şi culturale […] ” (Solomovici 2001 II: 42). al U. soţia colonelului M. prin contrast. Selina (n. Mihail Petruc. soţia lui Vasile Vaida. culturii şi ale administraţiei de stat […] Este adevărat. soţiile generalilor Marin Florea Ionescu. Grossman). Duţa (n. soţia generalului C-tin Antip. Securitate. Solomon). Procuratură şi în Miliţie. soţia lui Grigore Răceanu. […] în Armată. Samoilă). soţia lui Gheorghe Vasilichi. În multe sectoare de activitate ale aparatului politic şi de stat comunist se remarcă o veritabilă stratificare etnică a personalului. până şi un autor evreu. cu evreii suprareprezentaţi de zeci de ori faţă de ponderea minorităţii lor la nivel naţional şi chiar majoritari absolut. Weissman). admite că: “în primii ani de domnie ai tovarăşului Gheorghiu-Dej. comuniştii evrei erau peste tot. Wolfsohn). Strihan în Solomovici 2004: 401). Florica (n. dar şi cu tineri care prezentau perspective de promovare” (Cosma 1994: 273). Sabina (n. cumnata lui Teohari Georgescu). soţia ministrului Apărării Ion Ioniţă. Gall). soţia lui Gheorghe Dinu (alias “Ştefan Roll”. soţia lui Ion Vinţe. Felicia (n. Ana Toma (n. Betka (n. soţia lui Alexandru Drăghici.I. Bucicov. soţia lui Grigore Preoteasa.G. Subsecvent. evreii comunişti ocupaseră fotolii în toate etajele superioare ale politicii.S. O asemenea serie halucinantă (având în vedere mărimea absolută a comunităţii evreieşti din Româniaşi deci limitele obiective ale “plajei de selecţie” a unor soţii evreice) pare să confere substanţă tezei fostului general de Securitate Neagu Cosma. aidoma unei “caste etnice” la vârful organizaţiei. prima soţie a lui Emil Bodnăraş. o asemenea realitate cuantificabilă statistic generează următoarea pre-concluzie de natură sociologică: din punct de vedere etnic. Medi (n. Cecilia (n. Antoaneta (n. Tereza (Ungar). prim secretar al Legaţiei României la Washington la începutul anilor ’50. în Biroul Politic şi înaltul aparat de partid. Elza. soţia lui Gheorghe Pană (preşedinte al C. prima soţie a lui George Macovescu (Solomovici 204: 506). soţia ambasadorului Nicolae Cioroiu. Brikner). […] în organismele de stat. Sulamita. Elisabeta (n. a rămas suprareprezentată în rândurile deţinuţilor politici şi ale rezistenţei anticomuniste din munţi. între care şi “[r]ealizarea de căsătorii mixte cu activişti de partid consacraţi. soţia generalului-maior Nicolae Cambrea (subşef al Statului Major în 1947). Feher). suprareprezentată în proporţii chiar de ordinul miilor la sută la vârful ierarhiei de stat.C. Wechsler). Martha (n. soţia succesivă a lui Sorin Toma. în a cărui opinie. 167 . secretarul Uniunii Ziariştilor între 1959 şi 1967).A. Maria (Mira). etc. decât pentru majoritatea română. soţia ilegalistului şi ulterior activistului Mihai-Bujor Sion (şeful sectorului Presă la secţia Propagandă şi Agitaţie în anii ‘50) (A. care. unde românii reprezentau o minoritate statistică adesea insignifiantă. Glanzstein). Burăh). puterea administrativ-politică instaurată parţial după 23 august 1944 şi complet din 1948 a fost reprezentativă mai degrabă pentru minoritatea evreiască din România. Sarina (n. Ecaterina (n.R. soţia ambasadorului Mihail Roşianu.Ileana (Ilonka Papp). Witner).

Marius Oprea). Jandarmerie. “antisemiţi”. v. tendinţă tributară probabil unui subiectivism defensiv inerent în faţa acuzaţiilor generalizante ale“taberei adverse”. c. caracterizată de o tendinţă regretabilă de a minimaliza. dar poate fi fundamentat exemplificator în multiple instanţe.grupând în majoritatea ei covârşitoare evrei (exemple marcante politologul Vladimir Tismăneanu. teza acesteia afirmă că în Securitatea anilor imediat postbelici.pdf) – aşadar proba. bagateliza sau relativiza contribuţia evreilor la instaurarea şi consolidarea aparatului represiv în România. 2. fostul procuror Şlomo Leibovici-Laiş sau jurnalistul Teşu Solomovici). cvadruplu avantajată de a.a. Miliţie. infra). analiza poziţiei şi rolului evreilor în Securitatea din România primilor ani de după război pare chiar mai distorsiontă şi polarizată decât cercetările consacrate evreilor din aparatul politicadministrativ al aceleiaşi perioade.APARATUL REPRESIV (Securitate.romanianjewish. a identităţii sale etnoreligioase.) reţeaua informaţională internă comunităţilor evreieşti din ţară232. fie acestea de tip academic sau informativ. colonelul Gheorghe Raţiu ş.) pregătirea academică superioară a exponenţilor săi. etc. însă un necrolog al acestuia din revista Realitatea Evreiască este suficient. Practic. el menţionând inclusiv numele său de naştere (Edelstein) şi înmormântarea sa în cimitirul evreiesc „Filantropia” din Bucureşti (v. şi în consecinţă cu o propensiune spre radicalizări şi generalizări lipsite de fundamentare. se disting două tendinţe şi “tabere” asociate acestora: “minimalistă” . şi memorialistica unor multipli foşti ofiţeri de Securitate precum generalii Neagu Cosma şi Nicolae Pleşiţă.5% la recensământul naţional operat pentru momentul ianuarie 1948). pe atât de expeditiv. spre exemplu. prin coroborare cu alte elemente de identificare. 168 .org/db/pdf/nr237/pagina14. dincolo de rarisime exemple de cercetare ştiinţifică obiectivă şi neutră231. evreii din România ar fi fost suprareprezentaţi doar într-o măsură nesemnificativă în raport cu ponderea lor în totalul populaţiei statului din acea perioadă (adică aprox. Prima facie. şi respectiv “maximalistă” – grupând autori ne-evrei (goim). de către majoritatea “minimaliştilor”. în spaţiul publicistic nu există o „probă” solidă a identităţii evreieşti fostului ofiţer de securitate (iar în viaţa publică profesor de economie) Dorel Oprescu.) Într-o perspectivă de ansamblu asupra publicisticii în materie. fundamentată de principiul sine ira et studio. Argumentul riscă să pară frivol. fie aceasta academică sau jurnalistică. Gheorghe Pintilie (el însuşi minoritar) 231 232 Grup minuscul căruia i s-ar putea subsuma spre exemplu Florin Constantiniu. dar nu numai (ex.e. http://www. cel puţin în mediul academic şi al cercetării universitare. şi d. etc.) remanenta penurie. a documentelor oficiale interne ale Securităţii). ca “extremişti”. în majoritatea lor insuficient instruiţi în tehnici şi metode de cercetare.. etichetaţi pe cât de frecvent. tabăra “minimalistă” pare să se fi impus. precaritate şi obscuritate a surselor primare de cercetare accesibile public (i.) relativismul uneori dificil surmontabil în literatura de specialitate al definirii operaţionale a “evreităţii”. preluată în multiple lucrări – o comunicare făcută de către directorul general al Direcţiei Generale a Securităţii poporului. în sprijinul acestei teze se furnizează o singură informaţie de natură statistică (şi aceasta de fapt eronată. b. publicistul Harry Kuller. Se cuvine precizat că acestei “tabere” îi este inclusă în bloc. “ultranaţionalişti”. În esenţă. sau Cristian Troncotă. Grosso modo.

în cadrul unei “şedinţe de analiză a muncii” din 11 februarie 1949, statistică indicând defalcat în funcţie de organizarea Securităţii următoarea “componenţă naţională” a personalului de ofiţeri: - D.G.S.P. - aparatul central233: 890 români (adică 85,3%), 127 evrei (12,2%), 7 maghiari (0,7%), 5 ruşi, 6 greci, 2 armeni şi 6 de alte naţionalităţi; - D.R.S.P.-uri (cumulat): 1781 români (80,1%), 192 evrei (8,6%), 205 maghiari (9,2%), restul 15 ruşi, 12 iugoslavi, 5 cehi, 4 germani (la aproximativ aceeaşi pondere în populaţie cu cea a minorităţii evreieşti), 3 bulgari, 3 greci şi 3 armeni; - D.R.S.P. Bucureşti: 260 români (90,6%), 22 evrei (7,6%), restul 2 maghiari, 1 rus, 1 armean şi 1 polonez; - Total D.G.S.P.: 3334 români (83,9%), 338 evrei (8,5%), 247 maghiari (6,2%), 24 ruşi (0,6%), 13 iugoslavi (0,3%) şi 17 alţii (0,4%) (v. Deletant 1995:63, Troncotă 1999:337, Solomovici 2001II: 44, etc., etc., etc.) Invocând exclusiv această informaţie de natură statistică, “minimaliştii” formulează corespunzător şi concluzii de tipul: “Aşadar, a pune în sarcina diverşilor minoritari întreg cortegiul de orori săvârşite de această instituţie este un fapt nu doar simplificator, ci chiar eronat, menit în fapt sã protejeze imaginea securistului de etnie românã, care n-ar fi avut nimic de a face cu teroarea dezlănţuită în acei ani.” (Nastasă şi Salat 2003: 21) O atare construcţie argumentativă aminteşte involuntar de aforismul atribuit (mai ales) lui Mark Twain - “Există trei tipuri de minciuni: minciuni, minciuni sfruntate, respectiv statistici” – întrucât raţionamentul rămâne sever viciat de cel puţin trei probleme majore interrelaţionate: a.) fiabilitate (i.e. reliability) redusă - dincolo chiar de identitatea minoritară a însuşi comunicatorului cifrelor, Gheorghe Pintilie, născut Timofei “Pantiuşa” Bodnarenko234 (idee, e adevărat, susceptibilă la eroarea de logică argumentum ad hominem circumstantiae), multe voci ale unor foşti angajaţi din sistem afirmă în mod răspicat existenţa unor recomandări oficiale adresate în anii de după război evreilor din partid, presă sau aparatul represiv de a-şi româniza numele, în scopul menţinerii măcar a aparenţei de românitate a instituţiilor statului, aceasta dincolo de cazurile numeroase în care “românizarea” numelor era făcută voluntar235. În plus, comunicarea internă în discuţie a avut loc cu
233

Fosta Siguranţa Statului (1944-1948) a fost transformată în Direcţia Generală a Securităţii Poporului (D.G.S.P.) prin decretul-lege nr. 221 din 28/30 august 1948, absorbind şi fostul Serviciu Special de Informaţii (S.S.I.), cu atribuţii în spionajul extern. Noua instituţie, subordonată Ministerului Afacerilor Interne, era organizată după un model matricial în 10 Direcţii Naţionale (centrale) după criteriul funcţional (specificul activităţilor) şi în 13 Direcţii Regionale ale Securităţi i Poporului (D.R.S.P.) după criteriul geografic-administrativ: Bucureşti, Braşov (cu servicii judeţene Făgăraş, Odorhei, Trei Scaune, Ciuc), Cluj (Mureş, Turda, Năsăud şi Someş), Constanţa (cu servicii judeţene Ialomiţa şi Tulcea), Craiova (Vâlcea, Gorj, Mehedinţi şi Romanaţi), Galaţi (Putna, Brăila, Râmnicu Sărat, Tecuci şi Tutova), Iaşi (Neamţ, Bacău, Fălciu şi Vaslui), Oradea (Sălaj, Satu Mare şi Maramureş), Piteşti (Muscel, Olt, Dâmboviţa şi Teleorman), Ploieşti (Buzău şi Vlaşca), Sibiu (Alba, Hunedoara, Târnava Mică şi Târnava Mare), Suceava (Baia, Botoşani, Câmpulung, Dorohoi şi Rădăuţi) şi Timişoara (Arad, Severin şi Caraş). Prin decretul 50/30 martie 1951, D.G.S.P. s -a transformat în D.G.S.S. (Direcţia Generală a Securităţii Statului). La 20 septembrie 1952 a luat fiinţă Ministerul Securităţii Statului (M.S.S.), care la 7 septembrie 1953 a fuzionat prin absorbţie în Ministerul de Interne. Cel din urmă a fost restructurat la 11 iulie 1956 şi divi zat în Departamentul Securităţii Statului , D.S.S. şi Departamentul Internelor (al Miliţiei). Preluând fidel structura fostei D.G.S.S., D.S.S. era compusă la sfârşitul anilor ’50 din următoarele Direcţii Naţionale: I Informaţii Externe (celebra D.I.E. ); II Contraspionaj; III Informaţii Interne; IV Contrasabotaj; V Contraspionaj în Forţele Armate; VI Transport; VII Filaj; VIII Cercetări Penale; IX Protecţia conducerii partidului. Acestora li se adăugau: Direcţia Cadre şi Învăţământ, Direcţia Administraţie, Direcţia Secretariat, plus multiple departamente după specificul activităţilor informative (contrainformaţii radio, arhive, interceptarea corespondenţei, cifru, etc.). 234 El însuşi evreu originar din Transnistria, potrivit fostului general de Securitate Neagu Cosma (1994: 32). 235 Vezi, inter alia, Pavel Câmpeanu (n. Benjamin Kaz), care statuează explicit în memoriile sale că nu a existat o obligativitate a românizării numelor (Câmpeanu 2002: 182) şi insistă cu alt prilej că „schimbările de nume nu au fost 169

4-5 luni înainte de decizia suplimentării personalului D.G.S.P. de la 4641 la 7252 persoane 236. Ba mai mult, şi incomparabil mai grav, “statistica” în discuţie este frecvent citată eronat şi omisiv; cercetări mai recente (şi totodată mai temeinice) indică drept corecte cifrele de 10% evrei în totalul personalului D.G.S.P. în febr. 1949, după criteriul originii etnice declarate; 15 evrei, adică 25% din totalul celor 60 ofiţeri superiori ai D.G.S.P. – i.e. o suprareprezentare la vârful Securităţii de 900% (!) faţă de ponderea în totalul populaţiei României (vezi, pentru detalii, Oprea 2002: 65-7, Troncotă 2006: 59-60, respectiv Catalan şi Stănescu 2004: 42 şi n. 23, deşi – vezi infra – chiar şi aceste cifre sunt probabil subestimări). În acest context, perpetuarea cu obstinaţie de către “minimalişti” a cifrelor indicate în premieră în urmă cu 15 ani de către Denis Deletant este pe cât de regretabilă, pe atât de suprinzătoare în cazul în care se asumă, totuşi, buna-credinţă a cercetărilor lor; b.) inadecvare metodologică - cifrele avansate sunt, oricum, parte a unei comunicări interne instituţiei, bazate în totalitate pe naţionalitatea declarată (mai exact “originea etnică”) a respondenţilor, în contextul în care, aşa cum prefaţam introductiv, de-a lungul timpului s-au consemnat multiple exemple, atât în PC(d)R, cât şi în securitate, ale unor evrei care se declarau din punct de vedere etnic ruşi, maghiari, români, etc. în ciuda tuturor evidenţelor237 (vezi bunăoară aceeaşi problemă în cazul statisticilor referitoare la membrii P.C.d.R. în perioada ilegalităţii, cu mulţi evrei declarându-se maghiari, de la Alexandru Moghioroş la Ghizela Vass sau de la Nicolae (Miklos) Goldberger la Alexandru Sencovici – o problemă de altfel caracteristică nu doar comuniştilor, ci în genere evreilor maghiarofoni din Ardeal. Or, cu multipli ofiţeri de Securitate evrei, dar autodeclaraţi ca de alte naţionalităţi, pentru atingerea unui grad minimal de rigurozitate metodologică şi acurateţe a concluziilor, o cercetare a relaţiei evrei-Securitate în perioada postrăzboi ar reclama completarea informaţiilor obţinute pe baza autoidentificării etnice a subiecţilor analizei, una prin definiţie relativ-subiectivă, cu alte date şi informaţii, dezirabil obiective (ex. “religia părinţilor”, “religia mamei”, “religia respondentului”, “limba maternă”, “V-aţi convertit?”, “familie mixtă?”, etc.), care să aproximeze concluziile cercetării cât mai aproape de realitatea obiectivă supusă cercetării238; c.) relevanţa redusă pentru înţelegere şi cunoaştere – cifrele în discuţie, chiar şi considerându-le, arguendo, corecte, sunt menite a oferi doar o imagine holistă a structurii etnice declarate a personalului militar superior al D.R.S.P. Aceste cifre: - nu supun analizei cei 4 ani şi jumătate de după 23 august 1944 şi până la 11 februarie 1949 239, nu mai puţin marcată de represiuni decât cea de după înfiinţarea formală a D.G.S.P.; nu se
obligatorii” (apud Badrus 2008: 258), în timp ce fostul demnitar Simion Ţaigăr nuanţează: „după 23 august 1944, un număr de activişti comunişti evrei şi-au schimbat – din proprie iniţiativă – numele evreieşti în nume româneşti. Iniţiativa a fost apreciată de către forurile de partid. În 1946 -1947 au început să se facă recomandări în acest sens, recomandări ce aveau în anumite cazuri caracter de presiune” (apud Fl. Banu 2008: 329). 236 V. Arhiva C.N.S.A.S, fond Documentar, dosar nr. 2559, f. 11. 237 A se vedea de pildă, ca exemplu nesingular, declaraţia hilară prin ingenuitatea ei aparentă a lt. -mj Arnold Platman (fiul lui Marcu) din autobiografia sa depusă la dosarul de la Securitate în 6 martie 1952: „În trecut am fost de naţionalitate evreu, azi sînt de naţionalitate română. Nu posed nici un fel de avere de nici o natură. Nici părinţii (tatăl) nu are nici un fel de avere. Nu am călătorit prin ţări străine. În trecut am fost de religie mozaică, fără a face parte dintr -o sectă religioasă. În prezent sînt ateu. Nu m-am căsătorit în 1949 la biserică”. (A.S.R.I. d.p. nr. 4149/1952). Similar, în autobiografia de la Securitate, Al. Nicolschi (Boris Grünberg) precizează: „naţionalitatea: ateu; religia: ateu” ( apud Solomovici 2001II: 47). 238 Ilustrativ, până şi Teşu Solomovici (în Securitatea şi Evreii) admite că în multe cazuri, ofiţerii evrei din Securitate nu-şi declarau corect naţionalitatea, întrebându-se subsecvent „Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi trebuit totuşi să -şi definească naţionalitatea?” – întrebare la care însă autorul, citându-l pe Andrei Oişteanu într-o teoretizare a identităţii evreieşti, alunecă într-un relativism teoretizant regretabil pentru demersul în sine al cercetării. 239 Spre exemplu, tabelul nominal al personalului Biroului Siguranţei din Iaşi începând cu 1 aprilie 1945 era următorul: 1.) Felix Harman – comisar ; 2.) Iosif Hahanu – comisar; 3.) Ilie Polingher – comisar-ajutor; 4.) Marcel Segal - comisar-ajutor; 5.) Vladimir Ursu (în mod posibil român) - comisar-ajutor; 6.) Aron Ahailovici - comisar-ajutor; 7.) Marcu Leibovici comisar-ajutor; 8.) Iţic Marcus – agent; 9.) Max Marcu – agent; 10.) David Iosub – agent; 11.) Ştrul Sumer – agent; 12.) 170

includ astfel în analiză sutele de inspectori generali, inspectori, inspectori adjuncţi, chestori-şef, chestori, comisari-şefi, comisari, comisari-ajutor, agenţi de poliţie, gardieni publici şi numeroşi alţi funcţionari civili şi angajaţi militari din variile componente instituţionale ale M.A.I. de dinaintea înfiinţării prin reorganizare a Securităţii; - nu includ în analiză funcţionarii civili ai Securităţii, între care zeci de evrei (de la cadre didactice la profesori ai şcolii de ofiţeri de Securitate de la Băneasa, etc.); - nu iau în calcul celelalte componente ale aparatului represiv funcţionale la acea dată (Apărarea Patriei, miliţie, gardieni publici, procuratura militară, jandarmerie, forţele armate, etc.); - nu discută numărul şi identitatea tuturor informatorilor, respectiv ofiţerilor acoperiţi/conspiraţi (incl. “rezidenţii”); - nu diferenţiază după nivel şi natura de conducere a posturilor sau funcţiilor deţinute de evrei în cadrul Securităţii. Bunăoară, o coroborare a etnicităţii cu nivelul ierarhic al funcţiei oferă o imagine de ansamblu radical diferită de cea propusă de “minimalişti”, ilustrând o suprareprezentare descriptibilă eufemistic ca “majoră” la nivelurile ierarhice superioare ale Securităţii în etapa ei incipientă. Concret, în M.A.I.-D.G.S.P., la momentul de referinţă ianuarie 1949, evreii ocupau următoarele posturi, respectiv conduceau:  ministrul Afacerilor Interne - Teohari Georgescu – cu probabilitate confortabilă, evreu (n. Burăh Tescovici, v. supra);  secretarul general al ministerului – George Silviu (n. Silviu Iancu Goliger);  unul din cei doi directori generali adjuncţi ai D.G.S.P. (celălalt fiind rus) – Alexandru Nicolschi (n. Boris Grünberg, v. infra);  6 din cele 10 Direcţii Naţionale ale Securităţii (altfel spus, 60%!): I Informaţii Interne (condusă de col. Gavrilă Birtaş, cu adjuncţii săi lt.-col. Andrei Gluvacov şi col. Gheorghe Adorian), V Cercetări Penale (col. Mişu Dulgheru (Dulberger)), VII Tehnică (col. Szacsko Şandor), VIII Cadre (col. Alexandru Demeter), X Administraţie (col. Ervin Holţier (Holzer)), IV Contraspionaj în Forţele Armate (col Mihai Eugen Breban)240;  cel puţin 9 din cele 13 Direcţii Regionale ale D.G.S.P. (adică 69,2%!): Bucureşti – lt.-col. T. Sepeanu (avându-l ca adjunct pe maiorul Moise Senater); Braşov – col. Kalausek Iosif (Koloman) (avându-l ca adjunct pe col. Adalbert Izsak); Cluj – col. Mihai Patriciu (Grünsperger); Craiova – lt.-col. Eugen Vistig (Wisting); Galaţi – col. Mauriciu Ştrul (cu
Sender Holtzman – agent; 13.) Ilie Sapsa – agent; 14.) Constantin Armanu – agent; 15.) Rebeca Braverman – şefă de birou şi 16.) Elvira Kohn – impiegată (aşadar, cu certitudine cel puţin 13 evrei, adică 81,25% evrei) (v. Arhiva C.N.S.A.S., fond Documentar, dosar nr. 4048 [cota S.R.I.], ff. 63-65). Similar, peste 90% din angajaţii gradaţi ai Poliţiei oraşului Dorohoi nou-numiţi în mai 1945 erau evrei: şeful Poliţiei Samuel Rohrlich, comisarii Elias Zeltler, Uşer Nadler, Avram Moscovici şi Carol Segal, agenţii de poliţie clasa a III-a Elias Leibovici, Şloim Avram, Favid Schahter, şeful de secţie de gardieni publici Moritz Cojocaru, şeful de birou Iancu Rozenblat, respectiv gardienii publici cla sa a III-a Herşcu Naftule, Moise Bacalu, Rubin Derji, Iţic Stern, Aron M. Haim, Ştrul Cojocaru, Gutman Meirovici şi Herşcu Formagiu (v. decizia nr. 3694 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne (în M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049. În aceleaşi proporţii etnice, fără a epuiza, fireşte, lista exemplelor, la Poliţia oraşului Botoşani erau numiţi începând cu 1 aprilie 1945: comisarii Mauriciu Friedman, Sender Segal, Froim sin Iancu şi Mendel Schip, agenţii de poliţie clasa a III -a Marcel Hoffman, Zelig Schahter, Iţic Haffner, Adolf Herşcovici şi Daniel Kleindberg, şeful de secţie de gardieni publici Iancu Nuţă, impiegaţii Moritz Feller şi Bloida Blumenfeld, respectiv gardienii publici clasa a III -a Nuta Anbrecht, Zalman Bodroagă, Şloim Cornester, Nathan Fischer, David Fucs, Gherşin Tenker, Samuel Wexler şi Carol Singer (v. decizia nr. 3697 din 30 aprilie 1945 a ministrului Afacerilor Interne (în M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049). 240 Pilduitor, chiar şi în 1956, aşadar la 4 ani după epurările pretins antisemite din 1952, în Direcţia a II -a a Securităţii, erau în continuare evrei: şeful direcţiei (lt.-col. Szabo Eugen); unul din locţiitorii şefului de direcţie (lt. -col. Holingher Isidor) şi cel puţin 4 din cei 12 şefi de servicii – lt. Col. Adam Mauriciu (şeful Serviciului III), mr. Zalman Marcu (Serviciul VII); cpt. Cojocaru Iulian (Serviciul V) şi cpt. Hida Tiberiu (Serviciul XII), cărora li se adaugă probabil şi cpt. Sauciuc Bruno, şeful Serviciului IX. 171

adjunctul lt. C. Grimberg); Ploieşti – lt. col. Cîmpeanu Constantin; Oradea – col. Ludovic Czeller (Zeller); Suceava – lt.-col. Ioan Popicu (Adalbert Poppig, secondat de adjunctul Dumitru Bacal); Timişoara – Koloman Ambruş;  cel puţin 12 din cele 44 Servicii Judeţene ale Securităţii Poporului (adică 27,2%!): Turda, Ialomiţa, Râmnicu Sărat, Bacău, Satu Mare, Alba, Baia, Botoşani, Rădăuţi, Severin, Caraş, Mureş;  directorul Secretariatului D.G.S.P. – mr. Wilhelm Einhorn (avându-l ca adjunct pe Sharit I. Bogdan);  unul din cele două birouri din cadrul Secretariatului D.G.S.P., era condus de cpt. Emanoil Schmerler (biroul Cifru);  comandantul Şcolii de ofiţeri de Securitate de la Băneasa – col. Ervin Voiculescu (n. Weinberg), plus 5 din cei 7 şefi de catedră ai Instituţiei (Zissu S. Cohn, Raoul David Demetrescu, List, Rigman, Leon Tokatlian, cel din urmă declarat armean, însă de origine evreiască, venit în România via Bulgaria); În cadrul întregului minister de Interne, ofiţerilor D.G.S.P. amintiţi li se adăgau, pe poziţii omoloage:.  şeful Direcţiei Generale a Miliţiei – Pavel Cristescu (Klei(n)man);  locţiitorul politic al ministrului – Mihai (Michal) Boico;  şeful Direcţiei Generale Politice a M.A.I. – Mihai Burcă (Michal Bursch);  locţiitorul politic al Comandamentului Trupelor de Securitate – Iacob Bulan;  şeful spitatului militar M.A.I. – Ernö Kahána (1945-1954, succedat de col. dr. Iancu Herşcovici);  directorul Casei de Cultură a M.A.I. – col. Beria Fuchs, etc. Subsecvent unei asemenea stratificări etnice a personalului în particular al Securităţii şi în ansamblu al M.A.I., cu evreii spectaculos suprareprezentaţi la nivelurile de conducere241, opozant poziţiei minimaliştilor, par a descrie mult mai fidel realitatea urmărită aprecierile unor foşti ofiţeri (români) de Securitate. Între aceştia se numără între cele mai sonor figuri fostul general Mihai Caraman, a cărui percepţie este reprodusă textual de jurnalistul (evreu) Teşu Solomovici:
„[…] Mihai Caraman, unul din şefii serviciilor secrete în anii lui Ceausescu şi, apoi, în anii post-revoluţionari... m-a întrebat daca voi scrie adevărul, adică despre năvala comuniştilor evrei, imediat dupa 23 August 1944, în structurile Partidului şi în organigramele serviciilor represive” (Solomovici 2005b, subl. n, nota I.A.).

Din aceeaşi direcţie, fostul şef al Direcţiei I, colonelul Gheorghe Raţiu, evoca modul în care după război “Securitatea a fost dată pe mâna evreilor, ungurilor şi ruşilor, care, în aparatul central şi la principalele unităţi teritoriale, ocupau funcţii de comandă” (Gh. Raţiu 1996: 280), în timp ce fostul general Nicolae Pleşiţă exemplifică pentru Cluj: “Eu, când am fost numit comandant al Regionalei Cluj [anii ’60, n.n.], am putut vedea că în Securitate nu erau decât unguri şi evrei. Ici-colo mai apărea şi câte un român chior. Foarte greu mi-a fost să românizez aparatul din Cluj […]” (apud Troncotă 2003b: 52). Iar din direcţia unui istoric al serviciilor secrete, concluzia reiterează tabloul unei structuri transparent stratificate etnic: “[Î]n funcţiile ierarhiilor de vârf la nivel central şi teritorial au fost preferate de la început persoane alogene, de origine evreiască, maghiară sau de alte naţionalităţi” (Troncotă 1999: 337).
241

Aceasta într-o „radiografie” la vârf a Securităţii care chestionează până şi statisticile mai recente, amendate; chiar omiţând toate cazurile supuse mai mult sau mai puţin justificat controverselor, bilanţul de mai sus include prima facie, între cazurile incontestabile: un director general adjunct al D.G.S.P. (Al. Nicolschi), cel puţin 6 şefi de direcţii naţionale şi 9 şefi de direcţii regionale (toţi cu grad cel puţin de lt.-col.), plus colonelul Leibovici, şeful Serviciului Filaj şi Investigaţii, plus colonelul Gheorghe Adorian, adjunctul de la Direcţia I Informaţii Externe, adică – 18 – deja cu trei mai mulţi decât numărul de 15 ofiţeri superiori avansat de Oprea (2002) şi Catalan şi Stănescu (2004). 172

În fundamentarea empirică a unei asemenea retrospective aparent pur perceptuale se poate elabora o enumerare fără pretenţii de exhaustivitate a unor evrei activi în mod relevant în aparatul represiv (în mod primar Securitate şi Poliţie/Miliţie, secundar Jandarmerie, Gardieni Publici şi Forţele Armate, imediat după 23 august 1944) (cu numerotare curentă în continuarea celei precedente):
1504. ABRAHAM, Samoilă – din mai 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Bistriţa

(M.Of. nr. 119 din 29 mai 1945, partea I-a, p. 4425);
1505. ABRAM, Herşcu – fost tinichigiu, locotenent de Securitate, emigrat în Israel în 1959 (Caţavencu

2007: 2; Solomovici 2004: 566); 1506. ABRAMESCU, Mircea – în 1946 şef de birou în centrala M.A.I., propus spre avansare la funcţia de şef de secţie (v. M.Of. nr. 65 din 18 mart. 1946, partea I-a, p. 2429); 1507. ABRAMOVICI, Avram – numit în aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Fălticeni, din luna noiembrie a aceluiaşi an reîncadrat ca agent de poliţie; în sept. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M.Of. nr. 265 din 19 nov. 1945, partea I-a, p. 10093 şi M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8320; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 983; M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1508. ABRAMOVICI, Avram - între 1944 şi 1945 şimpiegat la Poliţia oraşului Rădăuţi (M.Of. nr. 261 din 14 nov. 1945, partea I-a, p. 9959); 1509. ABRAMOVICI, Emilia – funcţionar civil în cadrul M.A.I., cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (nr. inv. 62, vol. I, u.a. 3/1952, vol. I); 1510. ABRAMOVICI, Moise – după război şef de serviciu în administraţia centrală M.A.I., în ianuarie 1949 reîncadrat ca referent (M.Of. nr. 16 din 20 ian. 1949, partea I-a, p. 655); 1511. ABRAMOVICI, H. Moritz, zis “Mişa” (fiul lui Herşcu) – căpitan, iniţial inspector responsabil cu propaganda în cadrul M.A.I., ulterior şef la Şcoala de Miliţie din Şoseaua Olteniţei până în anii ’60; 1512. ABRAMOVICI, Marcu – la sfârşitul anului 1947 încă agent, la începutul anului 1948 comisar la Serviciul Judeţean de Siguranţă Roman, apoi încadrat cu grad de sublocotenent la Biroul de Securitate din Bacău (A.N.I.C., fond Neoperativ, dosar nr. 2417, ff. 220-319; A.C.N.S.A.S, fond Documentar, dosar nr. 4080 (cota S.R.I.), f. 258; M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8321; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 983); 1513. ABRAMOVICI, Marcu - locotenent de Securitate, anchetator al lotului Vasile Luca în 19521954, apoi anchetator la penitenciarul Uranus din Bucureşti (Caţavencu 2007: 2; Solomovici 2004: 566; Jela 2001242); 1514. ABRAMOVICI, Mauriciu – în mai 1945 încadrat în funcţia de şef adjunct de birou în centrala D.G.P.; în oct. 1945 promovat şef de birou (M.Of. nr. 253 din 5 nov. 1945, partea I-a, p. 9718 şi nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3894); 1515. ABRAMOVICI, I. Niculae – în septembrie 1945 numit comisar-ajutor la Poliţia Turnu Severin (M.Of. nr. 215 din 21 sept. 1945, partea I-a, p. 8199); 1516. ABRAMOVICI, Paul – în 1947 inspector general de poliţie în cadrul D.G.P. (M.Of. nr. 251 din 30 oct. 1947, partea I-a, p. 9696); 1517. ABRAMOVICI, Renée – din mai 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei, la Controlul Populaţiei (M.Of. nr. 121 din 31 mai 1945, partea I-a, p. 4518); 243 1518. ADAM, Mauriciu (n. Mauriţiu WEISZ ) (n. 21.VI.1909 Ludoşul de Mureş, MS) - membru de partid şi căpitan de Securitate, încadrat în 1946 ca şef de birou în cadrul D.G.P., în 1947 promovat comisar şef, şeful Serviciului de Poştă Specială din M.A.I. (1947-1952), apoi, cu grad
242 243

Menţionat şi de Toma Roman Jr. în articolul „’Bancherii roşii’, victime colaterale” din Bucureştiul Cultural VI (100). V. decizia ministrului Justiţiei nr. 41731 din 29 apr. 1947 în M.Of. nr. 107 din 13 mai 1947, partea I-a, p. 3770. 173

de lt.-col., şeful Serviciului III din Direţia a II-a a Securităţii; ulterior cercetat disciplinar pentru că în timpul ilegalităţii, la arestare, a avut o purtare laşă, recunoscând legăturile sale în mişcarea muncitorească şi divulgând pe un tovarăş (dosar disciplinar sub numele parţial eronat “Adrian Mauriciu” la C.C.P. (nr. 51/111 din 27.I.1953), vezi pentru coroborare şi nume corect şi A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R., secţia Administrativ-Politică, dosar nr. 3/1951, f.10; Caţavencu 2007:3; M.Of. nr. 245 din 23 oct. 1947, partea I-a, p. 9500; Dobre et al. 2006: 78; Solomovici 2001II: 43; Banu 2005; Deletant 1995b: 57; Cosma 1994: 68). 1519. ADAM, Iosif – (n. Iosif ADLER) (n. 1926) – membru U.T.C. din 1945, redactor la ziarul Ifjumunkas, în 1951 locotenent de Securitate şi membru supleant al C.C. al U.T.M., în anii ’50 cu grad de maior la Securitatea Bucureşti, în 1960 prezent ca şef al cabinetului de marxism -leninism din M.A.I. (A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – secţia Organizatorică, dosar nr. 105/1951, f.f. 7-8; Caţavencu 2007: 3; Dobre et al. 2006: 216); 1520. ADAM, Zoltan - în iunie 1945 numit comisar la Poliţia oraşului Odorhei (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246); 1521. ADOCHIŢEI, Fany – angajată în 1945 telefonistă în centrala D.G.P., apoi dactilografă principală, în 1948 şefă adjunctă de birou (M.Of. nr. 116 din 21 mai 1948, partea I-a, p. 4493); 1522. ADORIAN, Gheorghe (Konrad) – în mod eronat considerat român în multiple studii şi cercetări despre Securitate; în fapt evreu maghiarofon originar din Arad, recunoscut ca evreu fost voluntar în Spania244 (şi apoi chiar internat în lagărul de muncă de la Buchenwald în perioada 20 nov. 1943 - 11 apr. 1945) inclusiv de autorii evrei David Diamant (1979: 370) şi Martin Sugarman (f.a. p. 108); ilegalist în Cluj la începutul anilor ’30, cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA, fond 495 (“România”), inv. 225, dosar nr. 53); după război revenit în România, iniţial în S.S.I., apoi colonel (în 1949) D.G.S.P. şi şef al Direcţiei I Informaţii Externe, uneori menţionat şi ca şef al Direcţiei Politice a M.A.I. (v. Solomovici 2003: 88), probabil începând cu 1950; ulterior cadru didactic şi autor la Institutul de Studii Istorice şi Social-Politice de pe lângă C.C. al P.C.R.; în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist, cu grad de maior, în Forţele Armate, prin Decretul regal nr. 2066 din 20 oct. 1947 (M.Of. nr. 253 din 1 nov. 1947, partea I-a, p. 9763); decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. III-a, iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. III-a; căsătorit cu Judith, fiica liderului comunist din Ardealul de Nord Hillel Kohn, profesoară cu grad de conferenţiar la I.P.B. în anii ‘70; stabilit în anii ’80 în Elveţia (via Israel), acolo unde locuia fiica sa, Ana [Cathy? n.n., I.A.] (v. şi I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Solomovici 2003: 88 şi Berindei, Dobrincu şi Goşu 2009: 506 n. 15, lucrări care îl menţionează în mod corect ca evreu); 1523. AGHERŞTEIN, Isac (în unele documente “Argeştein”) – în 1946 era şef adjunct de birou în cadrul Comisariatului de Poliţie al oraşului Bacău, în 1948 cu acelaşi grad la Chestura de Poliţie Bacău (M.Of. nr. 163 din 17 iulie 1946, partea I-a, p. 7489; M.Of. nr. 24 din 30 ianuarie 1948, partea I-a, p. 706); 1524. AHAILOVICI, Aron - din aprilie 1945 comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C.N.S.A.S., fond Documentar, dosar nr. 4048 [cota S.R.I.], ff. 63-65); 1525. ALBERTI, D. Iosif – ofiţer M.A.I., ulterior profesor la Şcoala de Miliţie până în 1962, când va fi trecut în rezervă; 1526. ALBINI, Iancu (n. 1898 Bucureşti) – funcţionar civil în cadrul M.A.I., cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (62 vol. I, u.a. 3/1952, vol. I); 1527. ALBU, ? (n. Gyuszi WEISS) - şeful biroului Siguranţei Arad după 1944 (menţionat în Solomovici 2001II: 56);

244

Coautor, alături de Mihai Burcă, Constantin Câmpeanu, Mihail Florescu, Stan Minea, Iosif Nedelcu şi Valter Roman, al cărţii Voluntari români în Spania 1936 – 1939. Amintiri şi documente (Bucureşti: Ed. Politică, 1971). 174

1528. ALMALECH, Moise – în 1948 era lucrător calificat în centrala D.P.S. (M.Of. nr. 164 din 19

iulie 1948, partea I-a, p. 5969);
1529. ALMALEK, Issim – după august 1944 detectiv în cadrul D.G.P., transferat la 1 iulie 1945 la

Prefectura Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 157 din 14 iulie 1945, partea I-a, p. 5982);
1530. ALTKOPF, Mendel – locotenent-major M.A.I., cu referat de cadre la secţia Administrativ-

Politică a C.C. al P.M.R. (nr. inv. 62 vol III, v. şi u.a. nr. 3/1952, vol. II)245; 1531. AMBRECHT, Huta - din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 3697 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1532. AMBRUŞ, B. Coloman (Francisc) (24.II.1907 Livada de Câmpie, Hunedoara – 8.IV.1987, Braşov) (fiul lui Balint şi Ludovica) – colonel de Securitate, membru de partid din 1936; în septembrie 1945 încadrat ca subinspector la Inspectoratul Regional de Poliţie Timişoara, din oct. 1947 însărcinat cu atribuţii în domeniul Siguranţei; ulterior şeful D.R.S.P/D.R.S.S. BanatTimişoara (1948-1951, cu grad de lt.-col.-), şeful D.R.S.S. Sibiu (1951-1952, cu grad de colonel), respectiv şeful D.R.S.S. Braşov (1952-1954-?); decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. III-a, în 1971 cu ordinul “23 August” cls. a III-a, iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls. II-a (M.Of. nr. 213 din 19 sept. 1945, partea I-a, p. 8115 şi nr. 228 din 3 oct. 1947, partea I-a, p. 8918; I.R.I.R. & Caţavencu 2004, Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 27, 34, 43; Deletant 1995b: 62; Cosma 1994: 76; vezi şi dosarul de la C.C.P. nr. 412/1059 din 20.II.1952, respectiv dosar A/50 Colecţia “ilegalişti decedaţi”))246; 1533. AMBRUSTER, Emilia – din dec. 1944 impiegată la Poliţia Fălticeni, detaşată la Poliţia Deva, iar ulterior transferată la Poliţia Târgovişte (M.Of. nr. 5 din 8 ian. 1945, partea I-a, p. 90); 1534. AMBRUŞ, Ecaterina – contabil-ajutor la Poliţia Focşani, în mai 1948 transferată la Poliţia Miercurea Ciuc (M.Of. nr. 104 din 7 mai 1948, partea I-a, p. 4143); 1535. ANCEL, Coca – în iunie 1945 numit impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 144 din 29 iunie 1945, partea I-a, p. 5467); 1536. ANCEL, Ioil – în aprilie 1945 numit agent de poliţie la Poliţia oraşului Fălticeni, ulterior şeful serviciului economic de la Miliţia Rădăuţi, ulterior de la Miliţia Suceava; din 1 dec. 1947 agent la Poliţia Fălticeni; destituit în 1954 sub acuzaţia de sionism (dosar la C.C.P. nr. 475/745, întocmit la data de 16.XI.1954; M.Of. nr. 24 din 30 ianuarie 1948, partea I-a, p. 707; M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049; M.Of. nr. 82 din 7 apr. 1948, partea I-a, p. 3077); 1537. ANDREESCU, Matusei (n. Matusei ARONOVICI, fiul lui Nathan şi Clara) (2.IX.1910 Panciu, Vrancea – 5.VIII.1986 Bucureşti) – membru de partid din 1944, comisar-şef la Brigada Mobilă a Siguranţei (1947-1948), în 1947 cu grad de comisar-şef în Direcţia Poliţiei de Siguranţă, apoi căpitan la Direcţia V Cercetări Penale a D.G.S.P. (1949-1951), apoi maior şi respectiv locotenentcolonel, cu funcţia de şef de serviciu (II), şef de birou la Direcţia VIII Cercetări Penale a D.G.S.S/D.S.S. (1951-1960-1962)247; unul din cei de care lt.-col. Tudor Dincă se plângea că “nu cunosc ortografia şi scriu groaznic” (Banu 2001: 86.7); în 1971 funcţionar la ICECHIM Bucureşti, decorat ca pensionar în 1971 cu ordinul “23 August” cls. a IV-a (Decretul nr. 157 din 4 mai 1971); căs. cu Maria (n. Polak) (1910-2000), stabilită ulterior în Israel, împreună cu care a avut doi copii: Nanu Andreescu şi Riri (căs. Covu); (decizia ministrului Justiţiei nr. 85952 din 4 sept. 1947 în M.Of. nr. 237 din 14 oct. 1947, partea I-a, p. 9243; M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10920; M.Of. nr. 72 din 26 martie 1948, partea I-a, p. 2632; Watts 2011: 196 n. 2;
245 246

V şi http://www.adevarul.ro/societate/sanatate/Arhiva-Adevarul-Biserica-Serviciul-Scanteii_0_48596174.html. V. fişa sa sumară la http://www.cnsas.ro/documente/cadrele_securitatii/AMBRUS_COLOMAN_FRANCISC.pdf. Vezi şi Caţavencu 2007: 8. 247 V. fişa sa incompletă la http://www.cnsas.ro/documente/cadrele_securitatii/ANDREESCU_MATUSEI.pdf. Vezi şi Caţavencu 2007:9 şi Solomovici 2001II: 43. 175

Dobre et al. 2006: 80; C. Lupu 2011; Troncotă 2006: 63; I.R.I.R. & Caţavencu 2004; Ioniţoiu 2006: 34; Goma 2007: 118; Solomovici 2004: 566; Niculae 2004: 32; Cosma 1994: 48, dosar A/62 Colecţia “ilegalişti decedaţi”, A.NI.C.); 1538. ANTONIU, Samuel (n. Samuel AIZICOVICI) (n. 12.IV.1910 Piatra Neamţ, fiul lui Mateiaş şi Betty; căs. cu Ella) – în februarie 1948 numit comisar-şef în cadrul centralei Siguranţei; după reorganizarea Siguranţei în Securitate maior, şef de serviciu şi locţiitor al lui Dulgheru la cabinetul ministrului de Interne (1948-1952), ulterior director adjunct la Direcţia VIII Cercetări Penale a D.G.S.S. până în 1957, când a fost destituit şi exclus din partid, urmare a descoperirii fostei sale apartenenţe la Partidului Radical Ţărănist în perioada interbelică; deţinut 3 ani248 pentru neglijenţă faţă de securitatea statului (M.Of. nr. 43 din 21 febr. 1948, partea I-a, p. 1519; M.Of. nr. 72 din 26 martie 1948, partea I-a, p. 2632; C. Lupu 2011; Neştian 2010: 88; Kuller 2008c: 191; Caţavencu 2007: 12; Dobre et al. 2006: 185; Niculae 2004: 32; Deletant 1995b: 58; Goma 2007: 118; Cosma 1994: 48; v. şi dosarul său de la C.C.P. nr. 925/467 din 27.IV.1957); 1539. APOSTOLESCU, Otto (n. Issersohn?) – directorul casei de Cultură a M.A.I. (în cadrul Direcţiei Generale Politice) timp de câteva luni în 1951249; 1540. APTER, P. Silvia - din 1947 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 122 din 31 mai 1947, partea I-a, p. 4357); 1541. (?) ARANICI, Pavel (n. ARANYCS) – colonel la D.R.S.S. Braşov la jumătatea anilor ‘50, apoi şeful Direcţiei a III-a a Securităţii; ajuns chiar secretar de stat în M.A.I. (1961-1963); cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (2/1956) (I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Cosma 1994: 46, 75; Dobre et al. 2006: 78; C.P.A.D.C.R. 2006: 182); 1542. ARITONOVICI, Milu (Millo) – încadrat iniţial ca şef adjunct de birou în centrala D.G.P. în septembrie 1945 (M.Of. nr. 200 din 4 sept. 1945, partea I-a, p. 7774); în 1947-1948 comisar în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10920; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 980); 1543. ARON, Mauriciu - după război agent de poliţie la Chestura de Poliţie Iaşi; în 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă şi transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi (M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8318); 1544. ARON, Zanben – din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Fălticeni (M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1545. (?) ARONESCU, ? – anchetator şi locţiiitor al comandantului Securităţii din Oradea în 1948 (Solomovici 2004: 566); posibilă identitate cu colonelul Constantin Aronescu, menţionat de multiple surse ca prezent încă la serviciul judeţean Bihor în 1981; 1546. AUBERT, Henry - medic M.A.I. Timişoara, ulterior şeful catedrei de cardiologie UMF Timişoara, cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (68/1955); 1547. AUER, I. E. Geza – colonel, profesor la Şcoala de miliţie din Bucureşti până în 1965, ulterior şef de serviciu în Inspectoratul General al Miliţiei (Cosma 1994: 44-83); 1548. AVERBUCH, Iţic (după unele surse fratele Vandei Nicolschi) – colonel, comandantul Securităţii municipale Ploieşti în anii ‘50, avându-i ca adjuncţi pe Mauriciu Ştrul şi pe Şmilovici (Jela 2001; Solomovici 2004: 567); 1549. AVERBUCH, Izu A. - ajutor de comandant la Raionul M.A.I. Codlea, apoi la raionul Făgăraş, participant la reprimarea partizanilor din Făgăraş (cu dosar la C.C.P., nr. 1298/715 din 17.III.1960); 1550. AVRAM, Nusem - între 1944 şi 1945 şef adjunct de birou la Inspectoratul Regional de Poliţie al Moldovei de Nord (M.Of. nr. 261 din 14 nov. 1945, partea I-a, p. 9959);
248

V. fişa sa matricolă penală la http://86.125.17.36/fisapenala.php?file=f:\web\Fise+matricole+penale++detinuti+politici\A\A+03.+Anghel+-+Ardeiu\Antoniu+Samuel+M/P1060208.JPG. 249 Vezi descrierea actualului centru cultural al Ministerului la http://www.cultura.mai.gov.ro/viewpage.php?page_id=88. 176

1551. AVRAM, Şloim – din aprilie 1945 agent la Poliţia Dorohoi; din sept. 1947 însărcinat cu atribuţii

de Siguranţă; în 1949 sublocotenent la biroul V Anchete la Securitatea Dorohoi în cadrul D.R.S.P. Suceava, implicat în lichidarea grupării anticomuniste Macoveiciuc, ulterior locotenent major la Securitatea din Piatra Neamţ, emigrat în Israel în anii ‘80 (M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8320; M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 983; v. şi Caţavencu 2007: 15; Solomovici 2003: 207-8 şi 2004: 567, 600 – în fapt este vorba de aceeaşi persoană, n.n); 1552. AXELRAT, Sabina – din 1 aprilie 1948 agentă de poliţie la Direcţia Poliţiei de Siguranţă a D.G.P. (M.Of. nr. 82 din 7 apr. 1948, partea I-a, p. 3080); 1553. BACALU, Dumitru (n. David) – din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr. 3699 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); din luna noiembrie a aceluiaşi an comisar-ajutor (M.Of. nr. 265 din 19 nov. 1945, partea I-a, p. 10093); ulterior locotenent-major (în 1950), locţiitor director adjunct la D.R.S.P. Suceava în 1949-1950-?; cu referat de cercetare la fd. C.C. al P.C.R., secţia Cancelarie – dosare anexe, nr. inv. 3293, anexa la dosarul nr. 76/1982; (I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Solomovici 2004: 567; Berindei, Dobrincu şi Goşu 2009: 277); 1554. BACALU, Marcu – în iunie 1948 numit comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă; ulterior locotenent M.A.I., cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (62 vol. I, u.a. 3/1952, vol. I) (M.Of. nr. 144 din 25 iunie 1948, partea I-a, p. 5360); 1555. BACALU, Moise - din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. 3694 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1556. BAKOS, Vencel - în iunie 1945 numit gardian public la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246) 1557. BANDER, Paul – în mai 1948 promovat comisar de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D.G.P. (M.Of. nr. 104 din 7 mai 1948, partea I-a, p. 4144); 1558. BANK, Iosif – în 1953 locotenent la Securitatea din Târgu Lăpuş, iar în anii ’60-’70 era menţionat ca maior la Securitatea din Sighet (v. Vischi şi Ivanciuc 2003); 250 1559. BANTEA, Eugen (n. Eugéne BEER, botezat “Mihail” ) (30.I.1921 Bârlad – 24.XI.1987 Bucureşti) – membru de partid din 1944 în anii ’60 şeful Editurii Militare, colonel, detaşat de la M.A.I. la M.Ap.N. în anii ‘70 (cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.C.R. (9/1969), promovează treptat până la gradul de general-maior; director al Institutului de Studii de Istorie Militară, în anii ’60-’70 autor al unor lucrări de istoria mişcării muncitoreşti şi istorie militară română (v. şi Kuller 2008a: 51); fratele medicului Corneliu Bantea (Beer); căs. cu Marcela, profesoară de limba engleză; 1560. BARATZ, Israel - după război şef de serviciu în administraţia centrală M.A.I., în ianuarie 1949 reîncadrat ca referent (M.Of. nr. 16 din 20 ian. 1949, partea I-a, p. 655); 1561. BARBU, Daniel (n. Barbu LENOBEL) – anchetator (1945-1950) în Brigada Mobilă a Direcţiei Cercetări Penale, în 1953 locotenent la Direcţia VIII (fostă V) de Cercetări Penale a D.G.S.S., emigrat ulterior în Israel; cu referat de cercetare la fd. C.C. al P.C.R., secţia Cancelarie – dosare anexe, nr. inv. 3293, anexele la dosarele nr. 38/1980 şi 9/1983; (C. Lupu 2011; I.R.I.R. & Caţavencu 2004, Solomovici 2004: 586; Niculae 2004: 32; Jela 2001); 1562. BARTFELD, Leon - în octombrie 1945 numit gardian public pe lângă Poliţia oraşului PiatraNeamţ (M.Of. nr. 231 din 10 oct. 1945, partea I-a, p. 8800); 1563. BĂDESCU, Marcel (n. Marcel BLECHER, fiul lui Lazăr, fratele scriitorului Max Blecher) – originar din Botoşani, intrat în mişcarea comunistă în 1943, după 23 august 1944 iniţial activist de
250

Vezi pentru schimbarea numelui decizia nr. 114.242 din 13 nov. 1946, în M.Of. nr. 267 din 16 nov. 1946, partea I-a, p. 12.022. 177

partid, apoi elev la Şcoala pentru ofiţeri M.A.I. (coleg cu Victor Ranga, Iulian Sorin, Pavel Sterescu ş.a.), după absolvire ofiţer la Direcţia Contrainformaţii a Armatei, trecut în rezervă în 1960, ulterior student la Facultatea de Istorie, apoi funcţionar la O.N.T., apoi angajat al comunităţii evreieşti, emigrat în Israel, întors în România după 1989 (M. Blecher-Bădescu în Solomovici 2003: 119-122); 1564. BĂDĂU (? BĂDAN), Alexandru (n. Alexander BRAUNSTEIN) – după august 1944 şeful Comisiei de Control al Străinilor din cadrul M.A.I., originar din Târgovişte; 1565. BĂLAN, Ştrul – după război agent de poliţie la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Dărăbani, în martie 1948 transferat la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Săveni (M.Of. nr. 116 din 21 mai 1948, partea I-a, p. 4493; M.Of. nr. 72 din 26martie 1948, partea I-a, p. 2629); 1566. BĂLTEANU, M. Mihail (n. COLCHER) (n. la Lublin, U.R.S.S.) – locotenent-colonel, profesor de ştiinţe sociale la Şcoala de Miliţie, cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.C.R. (nr. 32/1955), trecut în rezervă în 1962; ulterior autor al unor lucrări social-politice; decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. a III-a; soţia Ritta decedată în sept. 2005 (91 ani) (Cosma 1994, I.R.I.R. & Caţavencu 2004, la intrarea “Boico Mihail”); 1567. BĂRĂNESCU, E. (n. BARANY, Elemer) – evreu maghiarofon, sublocotenent (în 1949), ulterior locotenent, şef de birou în cadrul D.R.S.P. / Raionala de Securitate Cluj (1948-1960) (C. Lupu 2011; I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Jela 2001; Vischi et al. 2005; Gavrilă-Ogoranu şi Baki Nicoară 1999: 180); 1568. BECHER, Mielu – maior de Securitate, cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.C.R. (2/1979) – incertă activitatea sa în perioada urmărită (1945-1965); 1569. BEINER, Sigy (a nu se confunda cu omonimul) – în iulie 1948 angajat ca informator diurnist în cadrul D.G.P. (M.Of. nr. 172 din 28 iulie 1948, partea I-a, p. 6201); 1570. BENEDEK, Ernest – în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D.G. C.F.R. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.Of. nr. 52 din 4 martie 1945, partea I-a, pp. 1654-5); 1571. BENEDEK, Ştefan (n. 13.VIII.1910) – de profesie lăcătuş, membru P.C.d.R. din 1935; din 1 aprilie 1947 încadrat comisar-ajutor la Biroul de Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Baraolt (M.Of. nr. 72 din 26martie 1948, partea I-a, p. 2629); căpitan M.A.I. (1952); propus pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P.M.R.; 1572. BENIAMIN, Leon - în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 144 din 29 iunie 1945, partea I-a, p. 5467); 1573. BERCOVITZ, I. - din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M.Of. nr. 136 din 19 iunie 1945, partea I-a, p. 5127); 1574. BERCOVITZ, Zolman - în sept. 1946 încadrat agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia Sighet (M.Of. nr. 222 din 25 sept. 1946, partea I-a, p. 10432); 1575. BERCU, Bruno - în octombrie 1945 numit impiegat în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M.Of. nr. 231 din 10 oct. 1945, partea I-a, p. 8800); 1576. BERKOVICS, Ludovic - în noiembrie 1945 încadrat în M.A.I. la Serviciul Lagăre al D.G.P., pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M.Of. nr. 275 din 30 nov. 1945, partea Ia, p. 10416); 1577. BERARIU, Silviu (n. BERCOVICI) – din 1 aprilie 1945 secretar al Poliţiei oraşului Suceava (decizia nr. 3699 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); în 1947 numit comisar-şef al Inspectoratului Regional de Poliţie Suceava (M.Of. nr. 182 din 11 august 1947, partea I-a, p. 7083; M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10923);

178

1578. BERCIU, Ştefan (13.VII.1928 Bucureşti - 13.I.2000 Bucureşti) – ofiţer la Miliţia Judiciară

Bucureşti, secţia Moravuri, între 1947 şi 1967, iar “în civil” autor de piese şi romane poliţiste (Kuller 2008a: 63)251; incinerat la crematoriul “Cenuşa” din Bucureşti; 1579. BERCOVICI, Burăh - angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.Of. nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3895); 1580. BERCOVICI, Ionaş - angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.Of. nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3895); 1581. BERCOVICI, Samuil – comisar la Chestura Poliţiei municipiului Iaşi (august 1944 – aprilie 1945, ulterior disponibilizat urmare a restructurării) (Andreescu, Nastasă, Varga 2003a: 99); 1582. BERCU, Iacob – în mai 1948 definitivat în funcţie ca agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 110 din 14 mai 1948, partea I-a, p. 4315); 1583. BERCU, M. Leon (1907-1977) – membru de partid, medic la Prefectura Poliţiei Capitalei (19461948), membru supleant al Comisiei medico-militare mixte a Regiunii a II-a Militare Bucureşti (1948-1952); membru al Sectorului Medical al C.C. al P.M.R., responsabil de nomenclaturiştii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Iosif Chişinevschi, Al. Moghioroş, Leonte Răutu, Dumitru Petrescu şi Ion Vinţe; conferenţiar la I.M.F. Bucureşti; decorat în 1952 cu Ordinul Muncii cls. III-a şi în 1972 cu ordinul “Medicul Sanitar” cls. II-a (cf. Cioroianu 2005: 165 n. 209, ar fi fost de asemenea medicul lui Petru Groza) (M.Of. nr. 175 din 31 iulie 1946, partea I-a, p. 8187; M.Of. nr. 165 din 20 iulie 1948, partea I-a, p. 6002; M.Of. nr. 168 din 23 iulie 1948, partea I-a, p. 6097; Scurtu 1998: 41); 1584. BERDICEVSCHI, Sara (n. ROZENBLATT) – angajată în martie 1948 informator diurnist în cadrul Direcţiei Generale a Poliţiei din M.A.I., apoi tansferată la Spitalul M.A.I. (v. M.Of. nr. 62 din 15 martie 1948, partea I-a, p. 2279; M.Of. nr. 108 din 12 mai 1948, partea I-a, p. 4264); 1585. BEREŞ, Irma – în noiembrie 1945 încadrată în M.A.I. la Serviciul Lagăre al D.G.P., pe postul de contabilă la Centrul de internare Oradea (M.Of. nr. 275 din 30 nov. 1945, partea I-a, p. 10416); 1586. BERGHER, David – în nov. 1947 numit agent de poliţiei în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D.G.P. (M.Of. nr. 271 din 22 nov. 1947, partea I-a, p. 10350); 1587. BERGHER, Haim – angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei Câmpulung, Bucovina (M.Of. nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3895); 1588. BERGHER, Moritz – angajat în aprilie 1948 ca informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 85 din 10 aprilie 1948, partea I-a, p. 3232); 1589. BERLINER, Adalbert – în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246); 1590. BERMAN, Samuel – de formaţie farmacist, în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M.A.I. (M.Of. nr. 151 din 3 iulie 1948, partea I-a, p. 5603); 1591. BICHEL, Ion (n. Ivan) (uneori ortografiat Bikel) (n. 1927 Arad) – din grupul lui Serghei Niconov, încadrat ofiţer în S.S.I. după 1945 (după alte surse încadrat în M.A.I. abia în 1951), cu misiuni sub acoperire în R.F. Germană, Austria, Olanda, Suedia, Polonia ş.a., în anii ’60 cu grad de colonel, suspectat de spionaj în favoarea unor state occidentale (I.R.I.R. & Caţavencu 2004; Solomovici 2003: 449-53; Ozon 2001; Cosma 1994: 44); 1592. BIRALY, Vencel - în iunie 1945 numit gardian public la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246); 1593. BIRTAŞ, Gavrilă (n. Janoş BIRTAS) (n. 12.X.1905 Baia Mare) – evreu maghiarofon; după propriile declaraţii, membru de partid din 1922 (ar fi fost introdus în P.C.d.R. de către Berger Aladar (v. Dobre et al. 2006: 75)); cu stagiul recunoscut oficial din 1948; fost luptător în Spania, probabil agent N.K.V.D. în M.A.I. (Watts 2011: 196 n. 2; Cosma 1994: 34; Troncotă 2006: 63); din 1946, ca şef al Siguranţei Oradea, în 1947 inspector general în cadrul Direcţiei Poliţiei de
251

V. şi http://www.crispedia.ro/Stefan_Berciu. 179

Siguranţă (M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10919), după înfiinţarea Securităţii colonel, şeful Direcţiei I Informaţii Interne a D.G.S.P. din 1948, destituit în 1952 în cadrul valului de “epurări” şi încadrat ca director în Ministerul Gospodăriei Locale; decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M.Of. nr. 110 din 16 mai 1947, partea I-a, p. 3871); 1594. BIRTAŞ, M. Eva (n. Eva ROTSCHILD252) (n. 4.IV.1916, Şimleul Silvaniei) – 24.III.1987 România) – soţia lui Gavrilă Birtaş; membru P.C.d.R. din 1933, referent şef la Serviciul Operativ Securitatea Închisorilor (adjuncta lui Iosif Nemeş) (1949), referentă şi apoi şefă a Serviciului de Cadre din Direcţia Generală a Penitenciarelor (1949-1950, 1950-1952) cu grad de lt.-maj., inspector-prim în Grupa Inspecţii a Direcţiei Lagăre şi Colonii de Muncă din Direcţia Generală a Penitenciarelor şi Coloniilor de Muncă, cu gradul de căpitan (1954-1955), pensionată pe caz de invaliditate în 1955; decorată prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R.S.R.” cls. a III-a; 1595. BLANDER, Iosif (Herciu?) – în 1948 plutonier-major la D.R.S.P. Bucureşti, fost lăcătuş (Solomovici 2004: 567); 1596. BLANK, Martin - în 1 aprilie 1947 încadrat comisar de poliţie în D.P.S. a D.G.P. (M.Of. nr. 72 din 26martie 1948, partea I-a, p. 2629); 1597. BLAUMAN, Ladislau – medic, din iunie 1948 angajat la Spitalul M.A.I. Bucureşti (M.Of. nr. 151 din 3 iulie 1948, partea I-a, p. 5603); 1598. BLAUSTEIN, Laurenţiu – în anii ’50 locotenent de Securitate participant la reprimarea rezistenţei anticomuniste din munţi; menţionat în memoriile lui Ioan Gavrilă Ogoranu, care reproduce o dare de seamă a Miliţiei Raionale Făgăraş din 14 august 1952, respectiv, sub numele neplauzibil “Blaunstein”, de Solomovici, 2004: 567; 1599. BLĂNARU, Sofia – din 1 aprilie 1948 dactilografă stagiară la Inspectoratul Regional de Poliţie Galaţi, Serviciul Siguranţă (M.Of. nr. 72 din 26 martie 1948, partea I-a, p. 2631); 1600. (?) BLEHAN, Octavian (după unele surse n. Osias BLECHER) – angajat comisar la Inspectoratul Regional de Siguranţă Iaşi după război (Arhiva C.N.S.A.S., fond Neoperativ, dosar nr. 2417, f. 219, v şi M.Of. nr. 55 din 6 martie 1948, partea I-a, p. 2037), ulterior cu grad de locotent, iar în 1953-1954 maior, anchetator la Suceava, menţionat ca torţionar în multiple mărturii ale unor foşti deţinuţi politici şi în Raportul C.P.A.D.C.R. 82006: 182); în jurul anului 2004 identificat încă în viaţă la Craiova, pensionar; 1601. BLUM, Beatrice – în mai 1948 angajată agent principal de poliţie în cadrul D.P.S. (M.Of. nr. 115 din 20 mai 1948, partea I-a, p. 4437); 1602. BLUM, Vasile – de formaţie şofer, în 1948 informator diurnist în cadrul D.P.S. (M.Of. nr. 116 din 21 mai 1948, partea I-a, p. 4495); 1603. BLUMENFELD, Bloida - din 1 aprilie 1945 impiegat în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 3697 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1604. BLUMENFELD, Leon - angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.Of. nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3895); 1605. BLUMENFELD, Samuel – în 1948 lucrător calificat în centrala Siguranţei (M.Of. nr. 190 din 18 august 1948, partea I-a, p. 6748); 1606. BLUMER, Sergiu – în august 1948 încadrat comisar de poliţie în D.P.S. (M.Of. nr. 190 din 18 august 1948, partea I-a, p. 6747; menţionat şi în Solomovici (2004II: 567), potrivit căruia ar fi fost inginer chimist, fiul fostului proprietar al magazinului “Luvru” din Bucureşti); 1607. (?) BOCSE, Iosif – funcţionar civil în cadrul M.A.I., cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.C. al P.C.R. (23/1953);
252

V. şi biografia ei pe saitul I.I.C.C.M.E.R., la http://crimelecomunismului.ro/ro/biografiile_nomenklaturii/#Eva Bir taş. 180

18.I. 1946. Pelin 2005. Horia (Sharit) – în 1950 maior. şeful Direcţiei Aprovizionare şi Gospodărie a M. 110 din 18 mai 1945. nr. 3871). a fost “utilizat în exercitarea de presiuni asupra liderului sionist A.XI. după război încadrat iniţial în Securitate. după august 1944 maior. Arhiva Operativă M. vol I. apoi înrolat ca ofiţer al Armatei Roşii (1941-1944). v. partea Ia. 3697 din 30 apr. 52 din 4 martie 1945. I.. 19854 din 25 febr. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. ca locotenent-colonel de infanterie activ în Forţele Armate. decorat în 1947 cu ordinul „Coroana României în grad de Cavaler (decizia nr. partea I -a. în oct. Stark)) (n.090. BOGDAN. 2).Of. fiul lui Philip şi Rosa (n. M. apoi în Brigada Mobilă a Siguranţei Statului cu grad de lt. M.Of.R.P. 225. BOGDAN. 1946 în M. V. Ervin (n. nr. BOICO. p. 1945. 181 .Of. 1947 . 19.. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. unchiul prin 253 254 V. menţionat şi în A. p.I. M. 1949. nr. zis “Bibi”) (26. 1611. Hary (n. 4049).I. DJ nr. ambii imigraţi din Rusia.1917 Bucureşti) (uneori menţionat cu prenumele românizat Horia) – în 1957 colonel de Interne. CNAPPE. Suceava – 10.. p. (1946-1947). unde.A. 1947.Of. 1954).1912 Frasin. I. partea I-a. p. începând cu 15 august 1945). 9763). 72 din 26 martie 1946. anchetat. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Cosma 1994: 50. cu grad de căpitan. cf. Solomovici 2003: 198. direcţia Spate din M.1919 Braşov) (uneori cu nume de serviciu BONDA)– fost voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania.R. Meier ROSNER. 3617. în calitate de şef de serviciu la M. partea I -a. 1947 reîncadrat (retroactiv. 125. f. 10158. BODNAR.A. în M. 1610.093 din 11 dec. 266 din 20 nov. 1213).1608. 2006: 215. 2786. Ordine şi Instrucţiuni 1959.1900 Bucureşti) – după război inspector în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. alături de alţi “spanioli” (inclus şi în lista lui Solomovici 2004: 136.I. partea I-a. Nicolae (n. pp. nr. ulterior pentru scurt timp director adjunct al Uzinelor “23 August din Bucureşti. avansat la gradul de general-maior în 1949. decizia ministrului Justiţiei nr.S.R. fratele lui Jean Bogdan (v.1950).Of. cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a (Dobre et al.Of. nr. 1614. 1612. transferat ca locţiitor politic la Minister (dec. 1945. 25. nr. Mihail (n. 2066 din 20 oct. M. 6.1972 Bucureşti) – ilegalist (membru de partid din 1931).R.L. f. 99243 din 4 oct. dosar 10. (?) decorat în 1971 sub numele dactilografiat eronat “Corneliu Hari [B]ogdan”.III. p. dosar nr. ulterior (din 1958?) director general al IPROCHIM în anii ’50-’60. fond documentar. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. fond 495 (“România”). cu Simona. disculpat.R. Solomon-Erwin BLUM253) (n. în Forţele Armate.A. 157 din 4 mai 1957.VIII. partea I-a. destituit şi trecut în rezervă în 1952. 1946 în M. prin Decretul regal nr. nr. director adjunct al Secretariatului D.A.XI. III-a.G. ulterior şeful direcţiei tehnicadministrative. nr. apoi transferat secretar al “Agenţiei Economie Române” de la Moscova. BODASCHER. supra). Zalman .IV. nr. Zissu pentru deschiderea de negocieri economice pentru liberalizarea emigrărilor în Palestina”.S. p.R. şi Caţavencu (2004). & Caţavencu 2004.I. apoi în maquis. comandant al Comandamentului Trupelor de Grăniceri (1950-1952). Otto – după război iniţial funcţionar la Primăria Timişoara. (1955-1960). 10875. nr.I. fiul lui Carol) (n. partea I-a. Oprea 2002: 157).-col. căs. 110 din 16 mai 1947. 1947 (M. 253 din 1 nov. Harry BERMAN254.Of. BODOAGĂ. p.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr.R. & Caţavencu 2004.. BOGDAN. 233 din 8 oct. Doina. partea I-a. decizia ministrului Justiţiei nr. v. I. din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Chimiei din cadrul Ministerului Industriei (M. p. partea I-a. inv. şi 2003: 264). voluntar în Spania (1936-1939)..Of.R. 35 din 11 febr. 1654-5) 1609. fiul lui Meyer (alias “Roman”) şi Fulie (alias “Elena”). cu care a avut o fiică.S. Goma 2007: 118. la înfiinţare (1948) (I. Decretul Consiliului de Stat al R. în martie 1945 reîncadrat în Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul război ului pe motive rasiale (fost arhitect-şef al Timişoarei)) (M.Of. 10926. 1613.I. Arachelian 2010.

şefă de birou (1945-1947).. a avut 3 fraţi . H.Of. BOICULESI.ro/documente/cadrele_securitatii/BOKOR_LUDOVIC.). Israel). 1618.pdf 257 Arhiva C. Bernard – după război funcţionar la Subsecretariatul de Stat al Aerului de pe lângă Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.-nov. apoi încadrat cu grad de maior în Securitate.N.Of. f.A.12.. nr. din 1935).R.R.A. nr.a. f. BOTOŞENEANU. 1957 – mart. 1945. 1654-5) 1619. 3659). cf.Pepi (căs.C. partea I-a. BRATU.1949). Isidor (cunoscut mai degrabă cu prenumele prescurtat “Isou” din perioada ulterioară de artist) (1925-2007) – în 1948 comisar de poliţie în cadrul Biroului Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Gura Humorului (M.]. muncitor necalificat. 1620. partea I-a. 256 V. şi deputat ăn Sfatul Popular Regional Oradea (mai 1950 – mai 1952). fond Documentar. 2.Of. fişei de la Securitate257. după război şeful Biroului Cenzură din M. Rebeca . 2006: 255 Vezi şi „Marioneta sovietică de la Frasin” în Monitorul de Suceava. 4048 [cota S.. 2417.. 222 din 25 sept. 1947. apoi comisar în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (1945-1948). maior (la trecerea în rezervă) la Direcţia Regională / Inspectoratul Judeţean C luj al Securităţii între 1951 şi 1969. nr. 1945. (dec. părinţii săi. 1617. şef al Direcţiei Regionale a Securităţii Cluj.Of. Dobre et al. 1961). 8199).N. nr.R. Marghita (1944-1946).. 2037). nr. 1945 încadrat ca detectiv clasa II-a în D. trecut în rezervă la 31. 215 din 21 sept. 1623. fond Documentar.Of. cu grad de colonel (iul. nr. locţiitor al şefului Direcţiei a IV-a Contrasabotaj a Securităţii (1952-1953) unde este avansat la gradul de lt. p.I. 8318). Samoilă – după august 1944 agent de poliţie la Iaşi. p. Sali (Salomon) (1903-1945) şi o soră . 1616. BRAND. partea I-a. şef al Sectorului Sfaturi Populare al C. p.S. Nastasă şi Varga 2003b: 175). nr.R. 1621. ff. instructor al Comitetului judeţean P. al P. 55 din 6 martie 1948.C.G. 157 din 4 mai 1971).C. partea I-a. 52 din 4 martie 1945.R. Ludovic (30. 1946 (M. p.I. 28 iunie 2007.: 108). 9800. Ferentz – în sept. Alexandru (Leizer) (1906 – 1984 Ierusalim. Pleşa 2010: 124-5. secretar al Comitetului P. Iosif (n. Jdanov” (apr.-col.a. De altfel.1930 Braşov – 2000 Cluj.P.R. 1622.Of. adjunct al şefului Secţiei Agrare a C.R.M. f. 1946. 10433). decorat în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. Sălard (1946).) Wasserman (1909 – d?). partea I-a. C. de unde demisionează în sept.R. (Arhiva C. 1615.Avrum (1905-1934). ilegalist (membru U:T. 63-65 şi fond Neoperativ. şi http://www. trecut în rezervă la 17 martie 1961 cu grad de colonel (Arhiva Operativă M. precum şi menţiunea lui între voluntarii evrei din războiul civil spaniol în Diamant 1979: 371 şi Sugarman f. dosar nr. Bihor – 2003 Bucureşti) – evreu maghiarofon. 1947 – sept.A. BRAUNSTEIN. Jozsef) (6. Samuel – ilegalist.1969 cu grad de maior256.I. partea I-a.C.. apoi diverse alte munci până în 1941). 148 din 25 iunie 1941.A. 10.IV. director al Direcţiei Judeţene Agricole Oradea (sept.alianţă al lui Vladimir Tismăneanu (I. doi fraţi. 3617.M. 93.Of. membru al comisiei electorale interimare Bihor (1948). Ordine şi Instrucţiuni 1959.cnsas. p. M. BREBAN. dosar nr. fiul lui Alexandru şi Berta) – evreu maghiarofon. S. vol I. pp. DJ nr.C.I. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.S. apoi zeţar la Tipografia Oradea (1933-1937). Bernard – în august 1945 sergent major la Legiunea de Jandarmi din Trei Scaune (Andreescu. şeful Direcţiei a IV-a a Securităţii (1956-1957). 1949 – mai 1959). ulterior exclus din cauza rudelor sale emigrate în Israel (Neagoe 2001: 70). p.M. 1948).1920 Balc. 1949). 1948-apr. & Caţavencu 2004255 ş. al P. Lupu 2011.VII. după război activist la Sindicatele Unite şi la Comitetul P. Oradea (ian. M.S.S..A. 208 din 10 sept. BOKOR. 182 . studii de scurtă durată la Şcoala centrală de lectori de partid “A. partea I-a. BRAVERMAN. 255 din 7 nov. în luan noiembrie avansat la clasa I-a (M. deportat în batalioanele de muncă obligatorie maghiare (1943-1944). 219. dosar nr. două surori şi un unchi au decedat în timpul războiului în lagărele naziste de muncă obligatorie. BONY.

secţia Cancelarie – dosare anexe. p. decorat prin Decretul nr. inv. & Caţavencu 2004.P.R. partea I-a.R. după transformarea Siguranţei în Securitate. fost voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania. Cosma 1994: 83)258. nr. 1944 – iulie 1945) (M. 180 din 6 august 1948. responsabil medical de nomenclaturiştii Gheorghe Vasilichi . Duţu et al. partea I-a.Of. & Caţavencu 2004.1910 – 27. 4494). implicat în atacurile asupra Armatei Române la retragerea din 28-29 iunie 1940. BRUDER.R.Of. Jacques – după august 1944 şi până în august 1945. iniţial şeful direcţiei a IV-a Contraspionaj în Forţele Armate a D. 1626. Nastasă şi Varga 2003b: 363-71.. 1947. p. 135 din 18 iunie 1945..P. nr. BREINER.în martie 1948 numită agent de poliţie în cadrul centrala Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. Isidor (în alte documente “Brunner”) – după război agent principal de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. nr. C. p.78. ulterior colonel dr. Sigismund. 51 din 2 martie 1948. partea I-a. BRUNER.S. Cosma 1994: 46). 7259). 1921). membru al diviziei “Tudor Vladimirescu”. Petre şi Carmela Roman. în 1947 cu grad de comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj. 10924. I.I. 6309).A. Levy 2002: 84.S.G.VIII. nr.din iunie 1945 agent de poliţie la Chestura de Poliţie Oradea (M.G. comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct. emigrat în 1970 în Israel (M.C. nr.1978 România) – ilegalist cunoscut. 1627. Alexandru Drăghici. Cosma 1994: 83. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. nr. 7085. 1.ro/documente/cadrele_securitatii/BREBAN_IOSIF.G. ? – locotenent major la Securitatea din Oradea în anii ’50 (Kovacs 2006. reactivat în august 1948 (M. BREBAN.G.I. a III-a. p. partea I-a. claitate în care în martie 1946 este decorat de autorităţile sovietice cu ordinul “Steaua Roşie”. anexa la dosarul nr. BROITMAN. zis “Szighi”) (mai rar menţionat şi ca “Beiner”) – originar din Cernăuţi (n.R. fost deţinut la Gherla). Andreescu. 6491). p. p. partea I-a.I. 136 din 19 iunie 1945. cu referat de cercetare la fd. şef de birou în centrala D. 9. revenit în ţară în 1944.I. p. (M. p. încadrat după război comisar-ajutor de poliţie în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea. fiul lui Moise) (5. partea I-a. nr. Gheorghe (n. după iulie 1941 evacuat de sovietici în Asia Centrală. BUCHLER. I. BRUTARU. 1624. nr.Of. 286 din 10 dec. membru al Sectorului Medical al C. BRILL.P.G. menţionat pentru brutalitatea sa şi în memoriile lui Raoul Şorban.Of. 204. 183 .R. locţiitor al şefului serviciului Cercetări Penale la serviciul judeţean Cluj al D. ulterior şeful secţiei I de securitate regiunea Hunedoara-Deva.Of.pdf. 2002: 12. ca agent de poliţie clasa a III-a în iunie 1945. 1630. 110 din 14 mai 1948. (1948-1959). şi din partid în cadrul epurărilor din 1952.R.Of. partea I-a. Leontin Sălăjan.P. 3293.M.N. trecut în rezervă la 15 august 1945. când demisionează. în mai 1948 avansat comisar-ajutor (M. nr. partea I-a. 1631. 4313. la etajul clădirii ale cărei nivele inferioare erau ocupate de Walter.Of. ulterior colonel. partea I-a. Gheorghe Florescu şi Constantin Pârvulescu. M. locotenent-major. 187 din 18 aug. & Caţavencu 2004. 182 din 11 august 1947. nr. Hortensia.Of.A. (M. p.S. nr. al P.Of. I. Gh.R. pe Aleea Alexandru nr. trecut în rezervă în 1961 (Pleşa 2010: 124-5.” cls. Iosef Şulam (zis “Şuli”..Of. 5099. la Serviciul Siguranţă (M. încadrat în D. M. 243 n. M. 1625. iar apoi locţiitor al comandantului Şcolii de ofiţeri de Securitate din Băneasa. 116 din 21 mai 1948.C.S. ulterior reabilitat (1954?) a locuit împreună cu soţia Janeta şi copii Rodica şi Vlad în Bucureşti. partea I-a. 5127). Chivu Stoica.R. Andrei . transferat în cadrul Serviciului de Siguranţă.C. exclus din M.XII. 1628. 54. Goma 2007: 178-9. 165 din 24 iulie 1945. Ecaterina .P. Raul Volcinschi şi Ovidiu Vasilescu. Mihai Eugen – fratele lui Iosif Breban. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 258 Vezi şi fişa sa parţială de la C. 1913).cnsas.. 1945.S. al P. p. 1629. III-a. la adresa http://www. Ioniţoiu 2006: 43).R. 126/1970. n.

decorată cu ordinul 184 . dosar nr. ulterior i-a succedat lui Dulgheru la şefia Direcţiei Cercetări Penale a Securităţii. Troncotă 2006: 123.F. şef al Direcţiei Superioare Politice a Armatei (1956-1964).. 5969). voluntar în războiul civil din Spania. 681).R. nr. locţiitor politic al Comandamentului trupelor de Securitate (1945-1952). 165. 1636. Cosma 1994: 49. ministru adjunct al forţelor armate (1956-1972). ilegalist. 9 din 12 ianuarie 1948.A. partea I-a. (1947-1950). cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. anchetat alături de alţi “spanioli” şi “francezi” în 1953. Iacob (n.N.C. 1953-1963 – şeful Direcţiei). 23 din 29 ian. renumerotată Direcţia a VIII-a în 1953 (1952 – locţiitor. în 1965. Solomovici 2003: 195. Michal Iurevici BURSCH) (25. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. 1).. avansat căpitan al Armatei Roşii în 1936. “Cadrele Securităţii”). 75. Henri . avansat gen.1914 Paşcani – 1994 Bucureşti) . din M. Wexler & Popov 2002 II: 825. 157 din 4 mai 1971). după război ocupând diverse funcţii. Cosma 1994: 45. Corina – în ianuarie 1948 numită comisar adjunct în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. Bucureşti) – evreu maghiarofon. (1955) (menţionat şi în C. 1952).C. 52 din 4 martie 1945. (1950-1952). a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.R. Şt. 1639. Ferenc Butyka la 13. numit în sept 1952 ministru adjunct al Afacerilor Interne (Decret nr. S.I. 1638.I. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R.C. nr. M.-col. apoi comandant al aviaţiei militare şi rector al Academiei Militare din Bucureşti. comandant al trupelor M. nr.C. inv. CANTEA.Of. p. 4/1956) şi referat de cercetare la fd.Of.A.G.P. partea I-a. Solomovici 2001II: 44. C. 152 din 5 iulie 1948. ulterior şef de serviciu la Ministerul Turismului (la începutul anilor ’70). A. mr. al P. nr.P. membru P.IV. Dobrincu şi Goşu 2009: 317)).R. Catalan 2001/4. 1947.Of.C. Mihai (n. comandant al Comandamentului Serviciilor Armatei (1972-1973). CAPLAN. partea I-a.R.d. BURCĂ.R. Maria (n. secţia Cancelarie – dosare anexe.G.A. 327 din 19 sept. Iakov). Emanoil – în 1947 era agent sanitar la Penitenciarul Sighet (M. locţiitor politic al comandantului Regimentului I Infanterie şi ulterior al Diviziei I Infanterie “Tudor Vladimirescu” (1943-1944).Of. L. 2006: 79. 1654-5) 1641. p. BUIUM.1920. trecut în rezervă în 1977. C. nr.I. nr. trecut în rezervă în 1963 cu grad de colonel.I. Berindei.” clasa III-a (Adorian et al. 1635. 876 / 2407). 225. Teea (ortografiat şi Thea Kaplan) – ilegalistă. 1997. avansat succesiv până la gradul de colonel (1947).Of. fond 495 (“România”). Mira) – ofiţer la Direcţia B Contraspionaj a Securităţii în 1951. partea I-a.S. p. Francisc (n. şi ulterior membru al Comitetului de Partid din centrala Ministerului Securităţii Statului. CALER. Nastasă şi Varga 2003b: 24. (M.P. Ioniţiu 2008:88. BUCICOV. 1634. 1633. BUTYKA. Dobre et al. 1971: 210.I. inclusiv membră a organizaţiei de bază a partidului din M. pp. v. Ferdinand – în 1948 definitivat în funcţia de agent de poliţie la Iaşi (M.S.A..C.R. fost ofiţer sovietic. anexa la dosarul nr. 70. 240). CAFFE. avansat la 23 august 1949 general. plutonier major şef (în 1949). apoi comandant al Comandamentului Forţelor Aeriene Militare (1953-1956). Diamant 1979: 371. al P.S.1632. colonel de Securitate. Goma 2007: 118. 2006: 183.A.D. fost activist C. partea I-a. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (14/1955. Andreescu. p.. 5627). inv. BUTNARU.A.de formaţie tâmplar.M. din 1932.gen. BULAN. soţia colonelului de securitate Valeriu/Valerian Bucicov (Bucikov) (Jela 2001.C. 2/1957. Buium – din 1 aprilie 1948 numit agent de poliţie în centrala D. şef al Direcţiei Generale Politice a M. 1637. decorat în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. şi fişa de la C. al P.07.P. .A. preşedinte al Consiliului Central al Crucii Roşii (1972-1975). 3293. (M. 1640. Cluj-Napoca (fiul lui Andrei şi Sara) – d. şeful sectorului de anchete şi cercetări de la Comisia Controlului de Partid (până în 1952).R. Watts 2011: 197 n. 164 din 19 iulie 1948.

wolterskluwer. 8321).R. 30 din 6 febr. Bucureşti (Solomovici 2004: 567).. 1655. 1947 numită agent de poliţiei în cadrul D. partea I-a. 208 din 10 sept.Of.P.R. p. trăia încă în Iaşi în anii ’90 (referat de cercetare la fd. Iaşi (la un moment dat cu gradul de locotenent-major). p. M. nr. secţia Cancelarie – dosare anexe.P. nr.“Apărarea Patriei” cls. 1945.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Comisariatului de Poliţie Ştefăneşti.P. nr. CASAPU. 1648. FELDMAN) – fost lăcătuş. fost frizer al Anei Pauker (C.comunism. 7743). 3038.C. Lary LEFERMAN. 1644. nr. Goma 2007: 118.I.S.Of. CHELMAN.P.A. partea I-a. 72 din 26martie 1948. Tarna – după război impiegată la Poliţia oraşului Roman. Mayer . v.P.Of.S. CĂLIN. 2417. 122 din 31 mai 1947. 3293. 208 din 10 sept.Of. 4355. 1645.G. Arhiva C. Galaţi în 1948)261. ulterior Inspectoratul Judeţean Suceava al Securităţii între 1956 şi 1983. (?) CHIMION.1933 – 1985. 2629). nr. 1947. 159 din 13 iulie 1948. 107 din 15 mai 1945. & Caţavencu (2004) îl menţionează ca sublocotenent la D. 144 din 25 iunie 1948.I. 1647.A.S. http://freelex. nepoata lui Iosif Chişinevschi şi soţia lui Cornel Kaplan.R. 1649.S.şef de serviciu D. transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei. Mircea (n.ro/fisiere/tortionari/cautt. p.R. p. CHIPER. 10923. 1947. partea I-a. 219. partea I-a. p. (1947-1953).Of. 7. p. partea I-a. Lupu 2011. 199 din 3 sept. partea I-a.C. 1651. partea I-a. din sept. 1945./D. partea I-a. C. 110 din 16 mai 1947.S. 1947. al P. CAS. partea I-a. 1945 numit comisar-ajutor în centrala D. fond Neoperativ. Ion (n. CERLINCĂ. M. Eugen (n.din 1 aprilie 1947 încadrat comisar de poliţie în D.. Mihail (n. M. Suceava) – ofiţer la Direcţia Regională. a D. 157 din 4 mai 1971). 9718).C. http://www. 3871. CHIPER.Of.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Comisariatului de Poliţie Hârlău (decizia nr. 261 Vezi şi http://www. p.R.. CHIVU.Of.P. partea I-a.ro/documente/cadrele_securitatii/CERLINCA_EUGEN. Cerlinca. 3895). 10094). 5817).P. Mihail . f..S.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/dictionar_no/no/dictionarno_2. Petre . 110 din 18 mai 1945. Surica – în dec. I.Of. CHELER.după august 1944 detectiv în cadrul D. 1650. pensionat. partea I-a.S. p. nr. 1643.C. 1646. nr. 1653. inv. fiul lui Maxim şi Michalina) (1.ro/DocumentView. 1945 încadrată ca şefă adjunctă de birou la Inspectoratul regional de Poliţie al Moldovei de Nord (M. Jela 2001. al P. p. partea I-a.1897 Corabia) – după război inspector la Inspectoratul General de Jandarmi.N. dosar nr. (M. în 1948 plutonier major la D. 918. 4049). 1654. nr. 1947 însărcinată cu atribuţii de Siguranţă (M.Of. 3697 din 30 apr. partea I-a.pdf. 5360 şi nr. III-a în 1949 (Decretul prezidiului M.P. fişa parţială la http://www. partea I-a.Of.N. 8318. CEASLAVSKI (cu varianta Ciaslavski) . nr. nr. CHITNER. nr. CATZ. 259 260 V. nr. partea I-a. 11059).cnsas. 1947. 253 din 5 nov. Michail M. B. când este trecut în rezervă cu gradul de locotenent-colonel260. p. p.P.G.Of. a III-a (Decretul nr. p. 286 din 10 dec. Paul (n.P. 201/1975. nr. a D.P. Ioniţoiu 2000: 204.S. M.G. 265 din 19 nov.S. (M. 289 din 13 dec.html. V.G. (M. 873 din 20 august 1949259) şi respectiv cu ordinul “23 August” cls.R.S. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. partea I-a.Of. p.I. 1947. M.A. p. 5982 şi nr. CHELM. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.R. CÂMPEANU. M. Cosma 1994: 48).procesulcomunismului. anexa la dosarul nr. Clareta – în nov. Milly – în 1948 încadrată ca dactilografă în D. 1656. (4/1968). M. Neştian 2010: 88. 1947. nr. partea I-a. p. 1652. Iancu . nr. 1642. KELLER) – funcţionar civil în cadrul M. 157 din 14 iulie 1945.Of.S. Ioniţiu 2008:88.php 185 .G.I. 1945. GRIMBERG) (n. p. apoi încadrat ofiţer la D. a folosit frecvent ca nume de serviciu şi varianta “Sava Leferman”) – după război comisar-ajutor al Inspectoratului Regional de Siguranţă Iaşi. Solomon – din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Botoşani (M.Of.Of.aspx?DocumentId=26302. nr. p. 88 din 18 apr. nr. (M.G. iar în nov.

A. 1673.Of.V. unde până în 1989 avansează până la gradul de lt. F. Tobias . COJOCARU. partea I-a. partea I-a. 10126).. partea I-a. CONICI RAITER. nr. Moritz . Botoşani) – angajat în 1957 la Direcţia Regională Suceava.of. 176 din 2 august 1948. Iancu .în august 1948 şef de secţie în cadrul M. Dora (fiica lui Aizic) – cadru didactic civil la Şcoala de ofiţeri de securitate din Băneasa până în 1959. 2604). COHEN. 78). 3895). M. 30 din 6 febr. nr. p. p. a avut doi fii: Dan şi Sorin. Sandu (n. nr. la Circa 14 Poliţie (M. Bernard – în 1947 comisar-ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei. p. 1667. 3949). cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.. COHN. 107 din 15 mai 1945. 140 din 19 iunie 1948. 1948.C.Of. M.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. p. transferat temporar ca translatorşef (v. N. 1666. Mayer – după război şef adjunct de birou în cadrul prefecturii Poliţiei Capitalei. p. 3694 din 30 apr. COHN. COHN. partea I-a. nr. nr. v. demis în apr. Gabriel (n. 4 din 4 ian. disponibilizat în 3 ianuarie 1948 pentru luare de mită (M.V. COHN. p.Of. BN (fiul lui Ioan şi Ghizela Vilhelmina) – d. cu Petria.R. nr.C. 1658. nr.1937 la Josenii Bârgăului. p. în cadrul Inspectoratului judeţean Suceava al Securităţii (funcţie de şef de colectiv).Of. Ancel – demis în nov. Sever – în 1948 era comisar de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. M. 1659. 92 din 17 apr. 1946. 4517). v. 9 din 12 ianuarie 1948.1657. p. căs. nr.Of. trecut în rezervă la 17. partea Ia. 4049).Of. CIOBOTARU.R. 1665. COJOCARU. p. 8888). partea I-a.I. 16 din 20 ianuarie 1948. Iosif – în ianuarie 1948 numit agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea (M. CITY. Burah – în 1948 era comisar la Serviciul de Siguranţă Bacău (M. partea I-a. partea I-a.S.din mai 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. p. 1948. Ştrul) – căpitan M. partea I-a. (M. Harry – fost tinichigiu. FELDMANN) (n.1990262).Of. 5228). 3694 din 30 apr. 232 din 11 oct. 239). partea I-a. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. partea I-a. 15. 1670.P. nr. 1946 “pentru greşeli grave în serviciu” (M. partea I-a. 473). 1945. CIORTAN. jud. p. nr. când este trecută în rezervă (Cosma 1994). (dosar 12/1954). 1669. Zissu (fiul lui Şmil) – şef de catedră la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa. 110 din 18 mai 1945.ro/documente/cadrele_securitatii/CIMPOIESU_GEORGE.Of. 980. p. 4355. COJOCARU. 1661. 71 din 25 martie 1948. p. 140 din 19 iunie 1948. 182 din 11 august 1947. partea I-a.P. 1945. Moses . 121 din 31 mai 1945.Of. 4049).I.Of. 1945 din funcţia de impiegat la Serviciul Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei pentru neprezentare la post (M. nr. COJOCARU. CHUSID. 1660. M.Of. COJOCARU. 186 . George (cu variantele Ciompoieşu George şi Cimpoişu George) (n. 262 V. Bucureşti (Solomovici 2004: 569).Of. M. trecut în rezervă în 1958 (Cosma 1994). partea I-a.Of. Ştrul – din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. 122 din 31 mai 1947.G. M. 1668. fişa parţială la http://www. partea I-a. 1674.G. -col. 266 din 20 nov.Of. 5227. p. (M. 1672. nr. p. 1671. partea I-a. 1997. nr. nr. 1663.A.I. COHN. 6310).Of. al P.cnsas. 1662. 7086).din aprilie 1945 şef de secţie de gardieni publici la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. nr. 8.P. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M. COCA. 1664. Lazăr – din iunie 1948 angajat în centrala D. nr. CIMPOIEŞU. M. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. partea I-a.Of. nr.1915 Bucureşti) – din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.pdf. p. p. în 1948 plutonier-major în D. 110 din 18 mai 1945.

p. secţia Cancelarie – dosare anexe. 225. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. 1684.Of. 41 din 18 febr.G. a D. p. iniţial la penitenciarul Aiud. sinucis în 1953. respectiv şeful Direcţiei Generale a Miliţiei din M. (?) CORNEANU. nr.C. p. 23. partea I-a. p.Of. Max H.. 126 din 6 iunie 1945. p. Eugen (n. 108 din 12 mai 1948. partea I-a. Suceava) – angajat în 1949 la D. (M. iar apoi comandant al lagărului de muncă Galeş. partea I -a. partea I-a. p. 72 din 26martie 1948. iniţial ofiţer la D.VI. CONSTANTINESCU. după război general. 6867). p. Stefan – în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne comisar-ajutor în cadrul Chesturii de Poliţie Oradea (M. CONSTANTIN. 1679. cu care este trecut în rezervă la 21. 1945. inv. respectiv decizia ministrului Justiţiei nr. 1993. KRAKAUER) – după război comisar la Chestura de Poliţia Iaşi.R.A. 1678. Simion (n. 187 . 10170). cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (61/1955). 81/1970.1951. 1676.P. 1677. Fifca KLEINMAN) (18. M. COSTIN. (1949-1952). 286 din 10 dec. 1685. COSSLER. Suceava. 1680.G. al P.A. COHN) – membru de partid. 1948. Brăila (fiul lui Samoil şi Tita) – d.A. în 1948 la Chestura de Poliţie Iaşi. avansează în cadrul direcţiei regionale.Of.1675.IX.I. COSTEA. (M.R. 3697 din 30 apr. partea I-a. CRISTESCU.V. partea I-a. 67 din 20 martie 1946.R. în 1963 (printr-un 263 V. 3293.C. 273 din 28 nov.V. M.I. 1682. 1687. 1681.R. 237 din 17 oct. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 10923). inv.Of. p. 1686. nr.1928. partea I-a. apoi vreme de două decenii director general la Ministerul Industriei Chimice. cu grad de comisar. (farmacist).S. CRACAOANU. Pavel (n. partea I-a. ulterior colonel M. Frederich – în 1947 era comisar-ajutor la Poliţia oraşului Satu Mare (M. 9964 din 31 ian. prin Decretul regal nr.I. Ana – în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul Spitalului M. C. p. 1945. CORNESTER. 20. p. şeful Direcţiei Personal (1946-1948).P. Jenö KRONSTEIN263) (2. nr. 43 din 21 febr. 1947 (M. 1688. cu referat de cercetare la fd. anexa la dosarul nr. 1683.S. Şloim .XII. Nuţă AIZICOVICI) – încadrat în M. CRISTEA. 110 din 18 mai 1945. Valeriu (n. 1946 în M. partea I-a. Vâlcea – (22.P. 1946 din M.C.Of. până la gradul de colonel. 1375 (pentru aprobare). 4264). Haim Max (n. M. Oradea (1948-1950).P. inv. 264 V. funcţionar civil în cadrul M.1986) – ilegalist.VI. 1947.III. 1946. care indică numele “Faivel Kleiman”). partea I-a. 2629).R.I. 1947. p. nr. implicat în reprimarea rezistenţei anti-comuniste din Maramureş.XII.A. 4049). în martie 1947 transferat la Poliţia Călăraşi (M. Ionel (alias) (n. 176 din 4 aug.Of. partea I-a. fond 495 (“România”). nr.S. cu stagiu recunoscut din 1931. 10381 (pentru cerere) şi respectiv decizia ministrului Justiţiei nr. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.1918 Bucureşti) – încadrat după război în D. dosar nr. 4706 şi nr. în Forţele Armate. 1516).Of. partea I-a.Of.” clasa a V-a. 9763). trecut în rezervă în 1982 (în dosarul 3/1982 ibid. p. 2547.Of. COSMOVICI. nr. 9071. ulterior comisar de miliţie până în 1950 (cu dosar disciplinar la C.C.1907 Brezoiu. al P. partea I-a. partea I-a. 9940). nr.Of. ulterior inspectoratului judeţean Suceava.Of. 260 din 13 noiembrie 1945.C. 267 din 21 nov.P. nr. p. cererea de schimbare a numelui în M. 253 din 1 nov. 2017.P.P. p. apoi prezent în Direcţia Penitenciare.A. cu grad de locotenent-colonel. nr. p. Leon (n. Adrian – din noiembrie 1945 comisar la Poliţia oraşului Râmnicu-Vâlcea (M. 1947. COPER. nr. nr.Of. nr. Ghedeion – în 1947 comisar la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Suceava (M.). 1348 din 7 ian. 2066 din 20 oct.Of..1913 – 26. (1955).colonel de Securitate (în 1953). partea I-a.I. nr. COSMA. 120/132 din 25.Of. 1945. 60 din 13 martei1 1947. CORNĂŢEANU.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. nr. în iunie 1945 la Comisariatul de Poliţie Bacău. COPELOVICI264) (n. 1896).. v.1981. nr. Gheorghe – din 1 aprilie 1947 încadrat în D.?)1953) . nr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.

DANER. ulterior şef de serviciu la Regionala Cluj a D.Of.1912 Sinaia. apoi locotenent-colonel. 12). p.A. 24.Of. 5127 şi M. în sept. Mîntuleasa nr. Kovacs 2006. 61).1933 Cucliu Mic.decret individualizat) cu Ordinul Muncii cls. DAN. Ludovic (n.P. 2002: 52-3.. Mureş (M. 1697.S. 10433. CZELLER. nr. p. p.933 din 15 dec. decorat în 1947 cu ordinul „Coroana României” în grad de ofiţer (M.P. Goma 2007: 118.R. Pavel (n.VII. director al D. p.I. partea I-a.-a.în iunie 1945 încadrat ca gradian public clasa a III-a pe lângă Poliţia oraşului Tg. partea I-a. 182 din 11 august 1947. M. 209 din 14 sept. 9748.G. 1698. 76. Jela 2001. p.Of. M. 1946 transferat la Siguranţa Oradea cu acelaşi grad (iunie 1946-1948).S.S.Of.cnsas. îbn acelaşi bloc cu L. CSIKI. partea I-a. 253 din 5 nov. decizia M. 833). 1945.: 108. ulterior încadrat inspector general la Direcţia Penitenciare a D.A. respectiv Cseller) (n.Of. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. p. locuia pe str.C. 4 din 4 ian. partea I-a. p. 1953 Oradea) (fiul lui Alexandru şi Iuliana) – evreu maghiarofon. nr. 295 din 28 dec. 121 din 31 mai 1945.. 136 din 19 iunie 1945. 11177. nr.C. nr. 1922 Tg. 2 din 2 ianuarie 1948. 21 ian. menţionat şi în C.1896 Ciocaia.Of.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul Spitalului M. Berindei. M. 259 din 12 nov. 22. partea I-a. 10925. Elizar (n.R. al P. p. HAIDEN) (n. posibil agent sovietic. 2006: 662/637. 1947 transferat intern la Serviciul Siguranţă (M. M. 8050). 4264). partea I-a. (Jela 2001.R. CSEN. 126.G. 99 din 2 mai 1947. nr. Bihor – d. nr. 188 . Dobrincu şi Goşu 2009: 299. Turda. nr. DASCĂLU. nr. din 1 dec. 5466. 9926). 1945. partea I-a. Oradea din 1948. Zoltan – medic M. Cluj. Sugarman f. apoi şeful Serviciului Judeţean Mureş al D. cu nume de familie ortografiat ocazional Zeller. nr. partea I-a. (2/1979). 1696. partea I-a.I. nr. partea Ia. 803.C.Of.Of. 1693. 265 V. p.G. 1689.Of. 1700. al P. 83). p. Virgil (n. Vilhelm . Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 34. 286 din 10 dec. nr.C. 7084. p. Rudolf Iosif – locotenent-colonel de Miliţie (în 1979). M. 1695. CRISTESCU. partea I-a. Simion . 1947. nr. p. fiul lui Ignaţ şi Pepi) şeful Siguranţei Satu Mare (1944-1948). 1945. 3.08. 1690. a II. 1694. SM – 1997 Bucureşti) (fiul lui Petru şi Estera) – ofiţer de Securitate la Direcţia a 4-a (1952-1954). nr. p. DASCĂLU. nr.ro/documente/cadrele_securitatii/CRISAN%20ALEXANDRU. p. nr. nr. 108 din 12 mai 1948.Of.P. 1945 numit comisar în cadrul Poliţiei oraşului Dorohoi (M. Budea 2005.P. di9 1963 la Direcţia T. Andreescu.D. p. Rozalia .a. DAVIDOVICI la 01. Cosma 1994: 52. CROITORU.J.Of. 1946. 110 din 16 mai 1947.S. 1701.VI. I iar în 1971 cu ordinul “23 August” cls. 1691. trecut în rezervă în 1950. DASCĂLU / DASZKEL. Solomovici 2004: 569. 1945 în M. Aurel . şi fişa sa de cadre la http://www. 1699.R.I.Of. 1945. Emil – după război agent de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi.1910. participant la reprimarea rezistenţei din Maramureş. 1947. p. partea I-a. 3871.C. Cosma 1994: 76). M. Nastasă şi Varga 2003b: 25. Alexandru (25.Of. sinucis după epurarea Anei Pauker (M. trecut în rezervă în 1967 cu grad de căpitan265. după august 1944 comisar şef la Poliţia Sighet. p. partea I-a. 43. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. partea I-a. 5128). nr.Of. Pavel JÖSZEF) – medic la Securitatea din Cluj între 1948 şi 1958. apoi a 7-a (din 1955 cu grad de locotenent). partea I-a.pdf.din mai 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. DANIELEVICI. Neamţ) – după război şeful Direcţiei Personal în centrala D.R. Eugen (n. partea I-a. 1949. (31/1953). 4517) 1692. partea I-a. 21 din 26 ian. 136 din 19 iunie 1945.Of.în nov.Of. Lajos.S.P. 3486. Diamant 1979: 371. Pătrăşcanu) – în iunie 1945 numit comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. CRIŞAN. 144 din 29 iunie 1945. 222 din 25 sept. la Circa 12 Poliţie (M. Duţu et al.A. Levy 2002: 104.Of. Elizare M.. (?) CSIZER. (M. nr. FRIEDMAN) (n. (Jela 2001. M.

1708.U.S. 208 din 10 sept. partea I-a. al P. M. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 110 din 16 mai 1947.VI.IV. partea I-a. DAVIDENKO. A. 1947.pdf.).G. 189 .R.Of. 1515). Sandor Demeter) (n. (14/1955). 4354). M. DEBELKA.S.) (fiul lui Eugen Iakov şi Ella) – a avansat treptat de la gradul de căpitan la cel de locotenent-colonel (în 1958). DELEANU. nr.. U.I.R.. 1709. p. Sache – după război chestor la Prefectura Poliţiei Capitalei. şi fişa sa de cadre la http://www. I. deţinut în penitenciarele Jilava. partea I-a. Ernest (n. şeful trupelor de securitate din Maramureş (Vischi şi Ivanciuc 2003). dosar nr. 43 din 21 febr. 1711. 1947. 255 din 7 nov.N. FICHLER) (n. 2417. 220-319). post din care demisionează în iunie 1948 (M. fond Neoperativ. 1946. p. se stabileşte în S. partea I-a. & Caţavencu 2004. p.R.N. Carol (n.A. v. 1947. 122 din 31 mai 1947. Martin – începând cu 1 februarie 1948 agent de poliţie la Arad (M. dosar nr.Of.P. 9/1957.1920 Budapesta) . Lugoj şi Caransebeş). nr.S.R. 1948. partea I-a..cnsas. fond Neoperativ. 30. 548 din 16 octombrie 2003.Of.Of. p. responsabil de partid cu munca de cadre la Odorhei 266 V.în 1947 comisar în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.S. nr. 1710. Alexandru (n. şeful biroului 1 Informaţii la Securitatea din Roman. partea III. DAVIDESCU.I. DEITEL. 8321.R. “defectează în 1975. şi Banu 2005). C.N. Gheorghe – din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 1718.Of.Of. nr. partea I-a. Emeric (fiul lui Carol) – colonel M. DAVID.V. p. 11625). 258.N. 30 din 6 febr. ff. fond Documentar. 4080 (cota S. de profesie lăcătuş. DELEANU. O.C.R. 220-319). emigrat în Israel (Solomovici 2004: 570).D. 110 din 16 mai 1947. nr.). p. 1715. nr. DAVIDOVICI.S. apoi locotenent. implicat în reprimarea partizanilor anticomunişti din Munţii Făgăraş.Of.ro/documente/cadrele_securitatii/DEITEL%20ERNEST.1919 Bucureşti) – după război comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei.F. p.C. partea I-a. sublocotenent (în 1949). decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul credincios” clasa a III-a (M. Angela – după război impiegată stagiară de arhivă în D.266 (deconspirat de către C. DAVIDOVICI. nr. 10557).evreu maghiarofon.D. ilegalist (membru de partid din 1938. 1717. Pavel (fiul lui Avram) – locotenent-colonel MAI. în cadrul D.R.Of. 1712. f.S. Liuba . 1714. DAVID. 2417.P.A..A. DEMETER.A. nr. M. DĂIANU. nr. Iaşi (A. Isidor – în anii ’50 locotenent de Securitate la Iaşi (unul din anchetatorii lui Octav Bjoza.Of.. după înfiinţarea D. DAVIDESCU.la sfârşitul anului 1947 comisar la Serviciul Judeţean de Siguranţă Roman (A.C. – v. 1704. DAVIDSOHN.I.Of. 1948. partea I-a. p.VIII. partea I-a.1702.C. Iosif .G. (32/1955).R. 5360). p. partea I-a. p.. 983). şeful serviciului 2 la Direcţia Regională Braşov a Securităţii în anii ’50.C.P. 277 din 29 nov.I.. preşedintele A. DAVIDOVICI. 1945.R. al P. 10921). (8/1961 şi 12/1965). 286 din 10 dec.Of.S.I. Leibu . 1707. nr. 1716. Ioniţoiu 2006: 44.R. secţia Cancelarie – dosare anexe. al P. nr. Monitorul Oficial nr.C. 9800). 1713. activist de partid (1945-1947). DAVIDOVICI.C. cu referat de cercetare la fd.C. Jela 2001. dosar nr. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. 1703. 255 din 2 nov. 3293. 1. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.P. trecut în rezervă în 1960. ff. Avram (fiul lui Şaim) – şeful biroului Planificare Învăţământ la Şcoala de ofiţeri de Miliţie. 3871). 1706.1927 Usgorod. DEMETER.A. C. anexa la dosarul nr. Leon – din 1947 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. nr. ? – în 1949 maior N. inv. al P.C.. respectiv la Biroul municipal de Securitate Iaşi (A.în noiembrie 1945 încadrat ca şefă de birou la Inspectoratul regional de Poliţie Sibiu (M.S.C.C. 22. 144 din 25 iunie 1948. p. 3872. Adalbert – maior M.I. 1705. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.K. partea I-a.

1723. DOBROTĂ. partea I-a.din iunie 1945 comisar la Chestura de Poliţie Oradea (M. căs cu Liza Marcusohn (1938). Samoilă – după război agent de poliţie în cadrul Biroului de Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Reşiţa. Marghebus)) – colonel de Securitate. cu dosar la secţia Administrativ-Politică a C. Solomovici 2003: 195. DEUTSCH.G. Cosma 1994: 49). şi http://www. în 1947 detaşat ca membru al Misiunii de repatriere de la Berlin. 1728.S. nr. DRIMER.I. Wexler & Popov 2002 II: 825). al P. 4708).Of. şi şeful cabinetului ministrului de Interne Teohari Georgescu între 1948 şi octombrie 1952 (avansat la gradul de general în 1951).M. 190 . DEUTSCH. nr.R. -a (v. şef de catedră la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa până în 1961 (Cosma 1994: 65. Bucureşti cu grad de locotenent. şef adjunct al secţiei Administrativ-Politice a C.S. 267 din 21 nov. Zoltan . preluat. inv. 4200). după august 1944 inspectpr adjunct (1945) şi apoi inspector (1946) în cadrul Siguranţei.P. 1721. 7472. cu grad de colonel în 1952.R.16. decorat în 1964 cu ordinul “Pentru servicii deosebite în apărarea orânduirii sociale şi de stat” cls. p. (1949-1952). coroborat cu intrarea “Frenchel” din Jela 2001 şi. 269 1730.Of. (1950-1952).P. când va fi destituit împreună 267 V. (1957-1958). Friedrich – fost funcţionar. p. DULGHERU. 136 din 19 iunie 1945.R.S. partea I-a. Alexandru – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. Lomy – şeful arestului M.Of. 66.I.R.S. emigrat ulterior în Israel (Jela 2001. iar în paralel şeful Direcţiei V (Cercetări Penale) a D.G. inspector în Corpul de Consilieri şi inspectori ai preşedintelui Consiliului Securităţii Statului.pdf. II. Solomovici 2004: 570). fost funcţionar bancar şi contabil în perioada interbelică la Bacău.Of.P.cnsas. numit şef al Direcţiei cadre a D. şi N. dosarul cererii de schimbare a numelui nr. 5833). DINHOFER. 110 din 18 mai 1945.în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne comisar-ajutor în cadrul Chesturii de Poliţie Oradea (M.I. în anii ’50.G.S.684/1946 de la Direcţia Judiciară a Ministrului Justiţiţiei şi publicarea cererii în M. v.procesulcomunismului. al P.ro/documente/cadrele_securitatii/DRUCKER%20SAMUIL%C4%82. partea I-a. 70). inter alios.C. (nr. 168 din 18 iulie 1941. ulterior şeful serviciul 2 Contrainformaţii la Direcţia Regională Banat a Securităţii la sfârşitul anilor ’50268 (M.C. Frenchel – locotenent de Securitate la Rădăuţi în 1949-1950-?267. p. Ladislau – în iunie 1945 încadrat comisar-şef în centrala D. (M. partea I-a. 5127).A.C. la doar o lună distanţă demis şi deferit Justiţiei pentru fapte penale (M. Raoul (fiul lui David) – maior.V. 1726.C.C. p. 268 V. nr.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/rrevolte/docs/revoltetaranesti5.Of. 4049). încadrat în D. (19581968). 2004: 570. 5/1. la Bucureşti (1940-1941). 3/1952 vol. ocupând funcţia de şef probleme (Jela 2001. Solomovici 2004: 579. Rubin .P. DRUCKER. împreună cu soţia sa. ilegalist. partea I-a. partea I-a. u. 1722.S. angajat al reprezentanţei comerciale a U. membru al Direcţiei Organizatorice a C. “Mihail” (n. 1724. http://www.R.1909 Tecuci – 2002 Canada) (fiul lui Sache şi Olga (n. 1945. 66 din 19 martie 1948. DERJI.Of. partea I-a.a. partea I-a.R.1968 cu grad de general-maior.A. 1729. apoi. şef al Serviciului Inspecţii al M. deţinut la Târgu Jiu (1941-1944). v. 2414). nr. al lui Emil Calmanovici (Solomovici 2003: 228.Of. pentru câteva luni. trecut în rezervă la 6. la un moment dat concediat pentru escrocherie. M. 3694 din 30 apr. curs de perfecţionare în U.I. p. 62 vol. 1727. 10170).S. al P. ? – locotenent de Securitate la Iaşi. p. DINU. DERFLER. 153 din 10 iulie 1945. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. Solomovici 570). 162 din 16 iulie 1946. DEMETRESCU. funcţie din care va fi demis în 1957. 1719. nr. 126 din 6 iunie 1945. Mişu DULBERGER ) (16. (1954). nr. p. dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1720. I. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. nr.A. Ioniţă 2010: 29 n. anchetator brutal. p. 269 V.şi Ciuc (1947-1950).din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. Emeric . Jela 2001. I).Of. Troncotă 2006: 64.pdf.C.. nr. 1725. DEUTSCHI.

nr.1911 Cojocna. C. 14/1959 şi 30/1980. 253 din 1 nov. 426. 44. p. nr.P. dosar nr. III-a. 38 din 16 febr.D.C. p. doc. 6306). 45). (1956-1957). la jumătatea anilor ’90. 268. arestat şi deţinut timp de peste 2 ani. Jela 2001: 106-8. inv. V-a. (?) DURAND. şeful Serviciului Dislocări şi Domicilii Obligatorii (S. 255 din 7 nov. EDELSTEIN. Deletant 1995b: 57. partea I-a. C. 1734. Medalia 10 ani de la înfiinţarea primelor 270 271 V.A. EBNER. 2006: 12. 165 din 24 iulie 1945. ilegalist (membru de partid din 1933) cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.pdf. Samuel (6. iar ulterior.R. cl. 181. 1948. cu grad de maior. unde lucrează în domeniul tâmplăriei până în 1976. inv. Troncotă 2006: 63. III-a. partea I-a.D.P. partea I-a. apoi pensionat. controlor de calitate la Oficiul de Control al Mărfurilor din Cluj (1960-1967). şeful Serviciului Inspecţii al Direcţiei Generale a Miliţiei (1959-1960). 10985.. trecut în rezervă la 1 martie 1960 cu grad de căpitan270.X. 2006: 122. locţiitor al şefului Direcţiei a IV-a a Securităţii (1950-1953). 191 .I.A. ulterior reabilitat şi angajat la Sfatul Popular Bucureşti. a emigrat la începutul anilor ’80 mai întâi în Israel. în timpul războiului înrolată într-un detaşament local al armatei britanice. partea I-a. fond 495 (“România”). p. revenită în România în 1949. p.Of. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 34. 225. A. 1735. 2. ocupând funcţia de şef de birou/serviciu la Direcţia a II-a Contrasabotaj în D. (?) EGRI. p. 99. (1953-1956) (participant la anchetarea membrilor guvernului maghiar în dosarul “revoluţiei” de la Budapesta din 1956). Citându-l pe Mihai Pacepa.O. Teşu Solomovici susţine că Einhorn ar fi fost de fapt reactivat după pensionare ca agentul “X-34” şi trimis în Israel în misiune.1948).) al M. fişa sa de cadre la http://www. 1947. în 1947 încadrat prin decret regal. 1947. prezent în Franţa. de formaţie tâmplar (meserie pe care a practicat-o între 1929 şi 1933 la Budapesta şi Paris). Cluj . locţiitor al şefului Direcţiei Secretariat a D.A. decorat de-a lungul timpului cu Ordinul Apărarea Patriei.I.D. unde locuia una din fiice. dosar nr.I. 15 din 18 ian. nr. trecut în rezervă cu grad de colonel la 31 mai 1960.G. Silvia (după alte surse Elemer) – emigrată în perioada interbelică în Palestina. 603. 69. unde obţine şi calitatea de membru al Partidului Comunist Spaniol.R. în Forţele Armate (M. 1733. al P. Solomovici 2004: 574 ş. 1944 – iulie 1945) (M. ales membru al comitetului de partid al M. 1974 în Israel271.Of. Goma 2007: 118). M.R.S. Kuller 2008a: 127.u. 1677.A. (1952). transferat ca director adjunct la Direcţia I Informaţii Externe a Securităţii şi detaşat secretar I la Ambasada României la Budapesta (1957-1959). Ordinul Steaua RSR cl. membru al Partidului Comunist Francez (1939-1941). cu grad de sublocotenent. Dobre et al. DUŞESCU. Banu 2008: 325. B. 136 din 19 iunie 1945. 1945 . secţia Cancelarie – dosare anexe. anexele la dosarele nr.cnsas.S. apoi şeful serviciului cadre la Inspectoratul Regional Cluj al Siguranţei ( oct. Eugen . combatant în Spania (1936-1938).cu şeful său. sub acoperirea de emigrant ( ole hadaş) în Israel (2003: 209-10 şi 2001 II: 43.?. M.-colonel. 45. Wilhelm (după unele surse cu prenumele maghiarizat Vilmos) (n. nr.P. 9763).Of. pentru merite antifasciste. 3293. în Canada. ulterior membru Irgun luptând împotriva britanicilor în Palestina preisraeliană. emigrat la 21 oct. EINHORN. 2001II: 43 şi 2003: 211-224.S.din iunie 1945 agent de poliţie la Chestura de Poliţie Oradea (M. (1948-?) (Cosma 1994: 25. 1731.1920 Bucureşti – 1987 Bucureşti) (fiul lui Bercu şi Fanny) – locotenent-major la Direcţia Regională de Securitate Bucureşti (unde este inclusiv şef de grupă). 5127) 1736. 1781). avansat la gradul de lt.III. Goma 2007: 118. internat într-un detaşament de muncă obligatorie în Baia-Mare (19411944). 256. Ordinul Meritul Militar cl. nr.A. Paul – după război şef de secţie în administraţia centrală a M.Of. şeful Serviciului “c” al M. nr. nr. 9800. 271. partea I-a. fond “D”. f. partea I-a. în februarie 1948 promovat şef de serviciu (M. 1945. (1948-1950).C.I.C. instalat comisar şef la Chestura Poliţiei Cluj în iunie 1945. 123. când se pensionează definitiv. p.. la cealaltă fiică (cu referat de cercetare la fd. Cosma 1994: 48).G. Deletant 1999:190.ro/documente/cadrele_securitatii/EDELSTEIN%20SAMUIL. Israel) (fiul lui Victor şi Rozalia) – evreu maghiarofon. 1732..Of. 1337). Louis – comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct. 127.Of.I.

V. I.M. fişa întocmită de U719/004 din M. 1947. Adorian et al. 632. şef de serviciu în cadrul Direcţiilor II şi III (1964-1967). 1945.Of. ENESCU. partea I-a.C.Of. nr. Medalia Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orânduirii sociale şi de stat (v. 10925. 5817). 1949. Toma – după război comisar la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea. p. 18.I.P. ELGES.: 108. Medalia Meritul Militar.P. al P. & Caţavencu 2004. nr. Eliodor (13. 9870). partea I-a. partea I-a. partea I-a. 8800). 982. nr. C. EÖTVÖS. EPEL. Solomovici 2004: 27 şi 2003: 20810. (3/1952 vol. partea I-a.D. 90/1956. M. ERDELYI.în iunie 1945 numit comisar la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M. 272 273 V. şi Watts 2011: 196. Ladislau (fiul lui Adalbert) – căpitan M.R. ELBIM. cl. M. ELEKEŞ. ulterior lt. al P. C. nr. 1741. p. 1744.I. 1945. Norbert . Iosif . 1971: 210. 1948. 2006: 280. C.Of. 2006: 81. implicat în reprimarea rezistenţei anticomuniste în zona Caraş (Solomovici 2001II: 43. 159 din 13 iulie 1948. ELEPHANT. numărul 6 din iunie 2010 al revistei Menora ed.-col la Securitatea din Braşov în anii ’50-‘80272 (Bjoza 2006). nr. 1738. ERDÖS.Of. Elemer (n. p.I. secţia Cancelarie – dosare anexe.E. Miriam – în naugust 1945 angajată impiegată la Serviciul Poliţiei Administrative din cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. partea I-a. p. Oradea) – evreu maghiar. respectiv şeful Inspectoratului Judeţean Harghita al Securităţii (1970-1981). p.pdf. când întocmeşte rapoarte despre organizaţia sionistă locală273). Sugarman f.C.A.. Elena – funcţionar civil în cadrul M.ro/documente/cadrele_securitatii/ELGES%20ELIODOR. EPSTEIN.VII.Of.A. 286 din 10 dec.R.unităţi române. 1745. 1748. 257 din 9 nov. trecut în rezervă în 1981 cu gradul de general-maior274. 9218. ? – şeful securităţii Caransebeş după război. 256. 139 din 22 iunie 1945. CV (fiul lui Ladislau şi Ida) – d. şef de sector la D. 1739.R.A. (?) ELIAN. I) 1747. p.S. 5247.1929 Petroşani – 2006 Deva) (fiul lui Ioan şi Irma) – locotenent major (1955-1966) şi locotenent-colonel la Direcţia Regională / Inspectoratul Judeţean de Securitate Hunedoara275. 5098 şi nr. Deletant 1995b: 57..II.M. al P.Of. locotenent(-major) la Regionala Braşov a Securităţii (1952-1956).ro/documente/cadrele_securitatii/ERDOS%20RUDOLF.R. ERSEC.A. şi fişa parţială la http://www. II-a. 275 V.cnsas. 1743. 23.C.. 1.cnsas. Dobrincu şi Goşu 2009: 486. partea I-a. partea I-a. jud. Berindei. p. M. Gheorghe – funcţionar civil în cadrul M.V. Focşani. după reorganizarea în forma Securităţii căpitan. 1737. Iţic – locotenent (în 1948) la Securitatea din Focşani (1948. 647.R. (1/1954) şi cu referat de cercetare la fd. p. Oradea în 1948 (M. 2007.C. ELIAS. apoi maior. şi http://www. Adalbert (fiul lui Martin) – locotenent-major.1931 Mediaş – 2001 Braşov) (fiul lui Carol şi Ecaterina) – locotenent..pdf. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (1/1953). inv. Catalan 2001/4.M. maior şi apoi lt. nr. partea I-a.Of. Kovacs 2006. nr. 1750.A. nr. Solomon – în iulie 1948 numit comisar de poliţie (M. 1746. 1749. 286 din 10 dec. Ioniţoiu 2006: 27). anexa la dosarul nr.R. şi http://www.Of.. în 1974 urmare a cererii sale de a emigra în Israel în Ionescu-Gură 2010: 97-98 şi 100-102. al P.C. p.ro/documente/cadrele_securitatii/ERDELYI_ELEMER. 297. 241 din 22 oct.R. M. 3293. 10925). Rudolf (12. Dobre et al. v. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 135 din 18 iunie 1945. 231 din 10 oct. Budea 2005). 7579). p. nr. cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. nr. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. 165. Troncotă 2006: 53.Of.R. 1742. 1740.I. n.I.1928.pdf. partea I-a. 192 . 1945. ENGLERT.cnsas. 30 din 6 febr. p. (60/1955).-col.a. 194 din 28 august 1945. Ghelniţa. 274 V. 290.în octombrie 1945 numit comisar în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M.C. 1947.

Anton (n. FANDEL. nr. 1766. nr. Nandor (alte surse Şandor) . nr. 1947. partea I-a. FARK. 2000.II. p.P. 1945. nr. partea I-a.G. p. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M. locotenent la Direcţia Regonală Dobrogea (1952-1953). partea I-a. FEIGEL. FEIGEL. demisă în august 1948 pentru “grave abateri în serviciu” (M. nr. FAIER. 1758.Of. p. 10205). FARCAŞ. partea I-a. 70. apoi plutonier major la D. p. 5227). 100 din 3 mai 1947.I. 1518). din 1 dec.Of. p.1922. FARKAŞ.Of. FEIER. 8319). partea I-a. sublocotenent (1948-1950). FEIER.of. 1761. 7074). 68. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.pdf. (M. 1946.în august 1948 era agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei Siguranţei (M. 193 din 21 august 1948. p. M.R. Rozina – după război gardiană la penitenciarul Câmpulung-Muscel. 133 din 11 iunie 1948. p. căpitan (din 1963 maior) şi în diverse perioade şef de birou la Direcţia Regională Prahova (1953-1968). din sept. partea I-a.Of.1751.Of. 1947 la Serviciul de Siguranţă din acelaşi oraş. FEIERSTEIN. p. 1759. nr. nr. 1764.Of. ? – colonel. Solomovici 2004: 577). 4049). respectiv locotenent (1950-1952) la Direcţia Regională Prahova/Ploieşti. v. 1947. Eugen – în iunie 1945 numit comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Şinca 2006. 1765. Bucureşti (din 1948).S.în 1948 era contabil la Serviciul Judeţean de Siguranţă Maramureş (M. Beniamin – fost funcţionar. nr. Ploieşti (fiul lui Calman şi Marta) – d. p. 196 din 25 aug. 1755. 5969). 8319). n. nr. 140 din 19 iunie 1948. în 1945 la Inspectoratul Regional de Poliţie Mureş (M. iar între 1968 şi 1970 la Direcţia IV. nr. detaşat pentru câteva luni în 1947 la Poliţia Sighişoara. p. ulterior ocupând funcţia de şef al Biroului pentru controlul paşapoartelor şi strănilor din cadrul Serviciului de Siguranţă Vaslui (M. FAIBIŞ. Solomovici 2004: 576).Of.Of. biroul de contrainformaţii. partea I-a. p. 1349). p. 162. apoi la Poliţia Sfântu Gheorghe.Of. M. pp. M. FAYER. în iunie 1948 transferat la Chestura de Poliţie Constanţa (M. Ploieşti) – evreu maghiarofon. torţionar la penitenciarele Bacău şi Stoeneşti (“Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” în Ioniţiu 1982. Iacob (în alte documente ortografiat “Feier”) . ulterior emigrat în Israel (Cosma 1994: 45. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M. partea I-a. 55 din 6 martie 1948.ro/documente/cadrele_securitatii/FARAGO_ANTON.G. 6937.Of. EŞANU. 1947. Petru . 11026). 1762.Of.P. 1752. 26. 1945 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M. Liviu – după război comisar la Chestura de Poliţie Iaşi. nr. partea I-a. din sept. Sami / Saie – din 1 aprilie 1945 comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Hârlău (decizia nr. 276 V.şef de serviciu în cadrul D. 2 din 2 ianuarie 1948. M. partea I-a. 5032). 3697 din 30 apr. 1948. din 1 aprilie 1948 agent de poliţie la Biroul de Siguranţă al Poliţiei Dărăbani (M. cap. 1753.P. cu atribuţii în contraspionaj. Constantin – după război comisar în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi. partea I-a. 1948. 131 din 12 iunie 1945. 110 din 18 mai 1945. 164 din 19 iulie 1948. FAIBIŞ. 1757. partea a XVIII-a). şi fişa parţială la http://www. 1754. Iancu – în 1948 menţionat ca lucrător calificat în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din cadrul D. 193 . nr. 43 din 21 febr.Of. nr. Marcu – după război agent de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi. p. Stefan (uneori ortografiat “Feigl”) – după război agent de poliţia. 259. p. nr. 1763. p. Andrei – în febr. 2888 din 12 dec.cnsas. 41 din 18 febr. 3504). FARAGO. 12. 1760.Of. nr.Of. nr. 1756. partea I-a. avansat sublocotenent în 1950. anchetator. Vlad – căpitan de Securitate la Cluj în anii ’50 (Jela 2001: 114. 268 din 22 nov. trecut în rezervă în 1970 cu gradul de locotenent-colonel276. EŞANU. p. 4922). 208 din 10 sept.Of. partea I-a. 2037. 208 din 10 sept. 142-4). partea I-a. partea I-a. ulterior vânzător de stofe într-un magazin din Bucureşti (Jela 2001.S. partea I-a.

FICHLER. FILIP. secţia Cancelarie – dosare anexe.P. 59 din 11 martie 1948.R. al P. Martha – în iunie 1948 numită agent de poliţie la Chestura de Poliţie Iaşi (M. 2005a).A. p. 3/1952.pdf. 5998. M. ocupa funcţia de şef al cabinetului ministrului M.C. FIDLER.G. 2006: 80).Of. 1769. ca detectiv clasa a II-a. 104 din 7 mai 1948. membru de partid. Herman – în sept. Nastasă şi Varga 2003a: 497-8). 255 din 7 nov. FICHMAN. (nr. cumnatul lui Emil Bodnăraş. era transferat de la D. 62 vol. nr. 1770. 1948.P. la Brigada a III-a a D. un fanatic al sistemului (Solomovici 2004: 578. 4/1957 şi 4/1959. Stefan – în febr.I.Of. partea I-a. p. C. 2006: 184.Of. p. 1776. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. originar din Iaşi.G. 3/1952 vol.C.R. 5180). Solomovici 2004: 577). 1777. FEINSTEIN. 121 din 31 mai 1945. p. partea I-a.G. n. promovat şef al serviciului de control economic la Miliţia raională Galaţi. când este trecut în rezervă cu gradul de maior277 (menţionat şi în C.Of. nr. ulterior promovat agent de poliţie. 1008).Of.I.A. p.P. şi u. u. 194 . 1778. 277 V.în mai 1945 încadrat detectiv clasa a II-a în centrala D. I şi III. partea I-a. Solo (uneori ortografiat şi “Feichenbaum”) – după război agent de poliţie la Comisariatul de Poliţie Adjud. FELLER.I. 1948 angajat agent de poliţie la Chestura de Poliţie Cluj (M. p. p. 2009. I. cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. p. p. Emilian – în martie 1948 angajat ca informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. nr. v. prezent ulterior în cadrul Securităţii locale cu grad de plutonier (M. Botoşani (fiul lui Aron şi Haia) – d. al P. în anii ’50 comandantul Miliţiei Capitalei (Solomovici 2001II: 17.din mai 1945 comisar-şef în cadrul Serviciului Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 275 din 27 nov. Şerper)) – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. vol. V. 165 din 20 iulie 1948. partea I-a. (nr. 3697 din 30 apr. (M. 85/1955.. 4049). nr. partea I-a. FENY [Remy?. Galaţi) – angajat în M.I. FELDBLUM. de unde în mai 1948 este transferat la Comisariatul Focşani. 10483). partea I-a. p. v. Aurel (n.]. partea I-a. partea I-a. nr. p. 203 din 2 sept. FEYER. FEYER. 1948. 110 din 18 mai 1945. şi fişa parţială la http://www.A. Alexandru – după război angajat impiegat în cadrul Primăriei Bucureşti. FERARU. 208 din 10 sept.Of.Of.Of. 8320).A.1767. F.. 30. din 1958 locţiitor de şef de secţie în cadrul secţiei VIII Cercetări Penale a Regionalei de Securitate Suceava. 1947 transferat pe aceeaşi funcţie în centrala D. în 1950. 4380). 4517).R. 2147). 1771. 1768. Manase (fiul lui Filip şi Ety (n. nr. partea I-a.1925. Jela 2001. FELDSTEIN. 118 din 28 mai 1945. partea I-a. v şi M. Lipa .P. Gabriel .n.ro/documente/cadrele_securitatii/FELLER_AIZIC-MORITZ. partea I-a. 1947. Carol . partea I-a.G. 1781. FEIGHENBAUM. Ionel (n.C. partea I-a. p. 1780. 1947. 3293. Andreescu. cu referat de cercetare la Fd. iar din sept. nr. 31 din 7 febr. nr. 1773. I). partea I-a.G. p.C. 1947 cu atribuţii de Siguranţă. 168 din 27 iulie 1945. inv.din aprilie 1945 comisar la Poliţia oraşului Fălticeni (M.P. cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. cu grad de căpitan.S. 110 din 18 mai 1945. vol. Alois – în 1945. nr.I. anexele la dosarele nr. nr.Of.P.P. în 1948 preluat în D. nr.C. 7304).D.. 4143. Suceava (în 1958 ajunsese căpitan). până în 1960. (M. (M.a. I şi respectiv II).S. Aizic-Moriţ (n. M. 1774. 42 şi 112.Of. Botoşani) – încadrat la 1 aprilie 1945 ca impiegat la Poliţia oraşului Botoşani (decizia nr. 4049).cnsas..Of. omonomie cu cel care în 1956. 1948 era comisar de poliţie în D. 1779.A. 6412). p.C.I. 1775. al P. Andrei – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. (M. nr.C. 1945. nr.A.Of.a. 138 din 17 iunie 1948. FEINGHERS. (M. în nov. inv. Izi FINKELSTEIN) (n. nr. 62. v. în cadrul Direcţiei Secretariat (Dobre et al.R.. nr.R. GLANZSTEIN) – general M. 9800).P. în noiembrie 1945 avansat la clasa I-a (în noiembrie 1945 încadrat ca detectiv clasa I-a în D. 1772.Of.Of. FELDMAN.

289 din 13 dec. partea I-a. M. Elisabeta – din aprilie 1948 impiegată de arhivă în cadrul Biroului Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Baia Mare. 4315). 4743). p. 4049). 1945.Of. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cl. demis “pentru grave greşeli în serviciu” (M.Of. împreună cu fratele său Albert. nr. Kuller 2008c: 189). nr. profesor de Filaj şi Investigaţii la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa până în 1958. 1944. Ioniţoiu 2006: 34. nr. 267 din 21 nov. nr. nr 201 din 31 august 1948.Of. membru de partid din nov. 11059. 247 din 29 oct. p. 17. partea I-a. p. M. 199 din 3 sept. p. unul din cei de care lt. 10170). 7711). nr. (1948-1952). FILLER. FINKELSTEIN. Ioan (fiul lui Iancu) – locotenent-major. în sept. şi M. 206 din 1 sept. 5122. 51 din 2 martie 1948. fost voluntar în Spania.Of. 110 din 18 mai 1945. 1791. 1785.Of. în mai 1948 definitivat în funcţia de comisar de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. pentru merite antifasciste. nr. Vrancea (M. 1945.P. p. partea I-a. nr. Simion (frecvent cu varianta eronată FISCHER) (n. 1947. 4922). 9546). 1794. Din mai 1947 transferat la Poliţia Tecuci (M. 131 din 12 iunie 1945.S. Cosma 1994: 48)278 (v. fond 495 (“România”). 1783. partea I-a.Of. 2099). din registrele de rezervişti ai Forţelor Armate. 1911). în 1947 încadrat prin decret regal. 1945 suspendat şi deferit Justiţiei (M. partea I-a.html 195 . nr. în Forţele Armate (M. FISCHEL. partea I-a. reîncadrat în 1945. partea I-a.Of. 1945. 100 din 3 mai 1947. 124 din 31 mai 1948.Of. 1789. 1787.Of. Herman – după august 1944 gardian public la Comisariatul de Poliţie Vatra Dornei. partea I-a.Of. M. p. 9764).Of. p. p. III-a (intervievat şi de Levy 2002: 314).: 109). Sandu – în sept. FISCHMAN.Of. FINKELSTEIN. Alexandru – dupăp război agent de poliţie la Poliţia Tg. 1792.Of. FOCŞENEANU. 1941. Solomovici 2004: 578 şi 2001II: 43. 110 din 14 mai 1948. FONEA. FOCŞENEANU. după război numit comisar şef de poliţie şi şef de birou în cadrul Siguranţei. Goma 2007: 118.a. p. nr.-col. Tudor Dincă se plângea că “nu cunosc ortografia şi scriu groaznic” (Banu 2001: 86-7) (Jela 2001. inv. partea I-a. 7261. 1945 încadrat comisar-şef la Brigada Specială Economică din cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. dosar nr. din 1947 transferat intern la Serviciul de Siguranţă. partea I-a. Alexandru – în 1945 era comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Şimleul Silvaniei. Nathan . partea I-a. M. p.IV. partea I-a. p. căpitan (în 1949). Uşer Rubinovici – evreu basarabean.Of.1903. Botoşani) .din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 7742). care a murit în luptă (Sugarman f. partea I-a. nr. partea I-a. FISCHER.Of. 253 din 1 nov.în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne şofer în cadrul Chesturii de Poliţie Galaţi (M. implicat în supravegherea mişcărilor sioniste (v. p. nr. 2631. 225. FLORIAN.fost frizer şi ilegalist.G. p. dosar F/55 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). v. Ion . ? – în iulie 1949 locotenent major de Securitate. 1786. partea I-a. 278 Un Simion Fischel din Botoşani este menţionat şi la http://www.romanianjewish. 1947. Mureş. FOLDENBERG.org/ro/carte2/mosteniri_ale_culturii_iudaice_02_05_31. 1784. 198 din 1 sept. cu grad de sublocotenent. 1793. ulterior transferată la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea (M. FILKER. nr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. Iosef – în 1945 comisar-şef la Poliţia Câmpulung-Muscel (M. alături de alţi evrei. 3697 din 30 apr. 1788. FLORIAN. p.1782. p. iar în martie 1948 transferat la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Odobeşti. Ştefan – în 1941 radiat. nr. 72 din 26 martie 1948. 3505). apoi subaltern al lui Dulgheru la Direcţia V Cercetări Penale a D. 1945. nr. după august 1944 comisar-ajutor la Poliţia Focşani. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1790.

G.n.din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. FRIDMAN. 1798. nr. 1809. v. 1947. FORMAGIU. 1801. Alexandru – în iunie 1945 încadrat comisar în cadrul Comisariatului de Poliţie Reghin.Of. Mureş (M. FREIBERGER. 182 din 11 august 1947. Raluca – în febr.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr.R. p. 1800. 39 din 17 febr. Eugen (între amici “Fritzi”) – fost deportat în lagărul de muncă pentru evreii comunişti de la Vapniarka. Mauriciu .Of. Klara (uneori ortografiat “Clara”) – în aprilie 1945 numită impiegată în cadrul Poliţiei oraşului Rădăuţi. FRIDMAN. partea I-a.I. îndepărtată din serviciu în iunie acelaşi an pentru “grave abateri” (M. M. Erwin-Max (fiul lui Eugen. FRIEDLÄNDER. nr. partea I-a. FRÂNCU.R. Ladislau . 136 din 19 iunie 1945. al P. 1806. Samuel) – supravieţuitor al Holocaustului cf. v. FRIEDMAN. FRANCO.G.. 1948. partea I-a. al P. infra) – funcţionar civil în cadrul M. pentru neprezentare la serviciu (M. 9562). 1947. 7085. p. Iosif David – în 1948 comisar ajutor la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Rădăuţi (M. Sandu (n. 110 din 18 mai 1945. FRIEDMAN.din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. nr. p. M. 110 din 18 mai 1945. 136 din 19 iunie 1945. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 131 din 12 iunie 1945. p. Nastasă. partea I-a. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă şi transferat la Inspectoratul regional de Poliţie Tg.G.din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr.Of.. 1948. M. 4048). p. nr.P. p. din 1948 în Securitate. p. 1803. (1/1975). (1947-1956). a M. 2038). partea I-a. partea I-a. Mişu FROIM) – după război angajat la Direcţia Poliţiei Judiciare a D. 8318. Nică (n. nr. Dănilă . p. 286 din 10 dec. 1804. p. 10926).. suspendat din funcşie în februarie 1948 (M. Varga 2003a: 130). partea I-a. partea I-a. nr. 136 din 19 iunie 1945. v. p. Iosif – din mai 1947 agent la Chestura de Poliţie Oradea (M. 13529. 110 din 18 mai 1945. 1811. 1805. nr. 1948 era agent principal de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă. 5127). 980). 3694 din 30 apr.G.S.P.Of. 4049). după război anchetator în Direcţia V/VIII Cercetări Penale a D. partea I-a. Cosma 1994: 48). ulterior emigrat în Israel (Niculae 2004: 32. M. partea I-a. partea I-a.Of.Of. 1802. FRIEDMAN. FREIBERG. FRENKEL.]” (Kornis 2009: 237-8.C. 55 din 6 martie 1948.A.Of.. FRENKLER. şi Solomovici 2003: 198. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. partea I-a. nr. 4922. Raşela – din octombrie 1947 informatoare diurnistă la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. Harry (fiul lui Marcu) – profesor civil de limba ebraică la Şcoala de ofiţeri de securitate din Băneasa până în 1959. partea I-a.C. p. conform unei surse evreieşti. p. FRIDMAN. p. p.Of.Of. 1799. FRIDMAN. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 1947.C.1795.I. 4049).Of. unde avansează succesiv până la gradul de maior.A. partea I-a. nr. 3697 din 30 apr. 1808.S. partea I-a. Vladimir – funcţionar civil în cadrul M.Of.C. 1810. FRIEDLANDER. 1917). Naty – secretarul Poliţiei Huşi (1945-1946) (Andreescu. 1797. v.E.Of. nr. nr. 1807. nr.Of.Of.Of. 208 din 10 sept. (4/1976) (inclus şi în Kuller 208: 439). 1961. în luna martie 1948 considerat demisionat. p. nr.C.C. 5128 şi M. nr. nr. care îl citează pe 196 . nr. p. M.S. registrului Benjamin and Vladka Meed Registry of Jewish Holocaust Survivors (United States Holocaust Memorial Museum (2000 III: 57). M. Herşcu . 61 din 14 martie 1947. în sept. 30 din 6 febr. 1796./D. “s-a numărat printre personajele pline de cruzime ale acestei organizaţii” şi “i-a bătut şi torturat cu mult mai rău decât ‘securiştii’ români [pe doi evrei implicaţi în procesul de spionaj din Comerţul Exterior. 2037. 247 din 25 oct. 55 din 6 martie 1948. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. partea I-a. 1812.Of.I. Isac – în februarie 1948 numit agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă. FRIED. n. după război încadrat inspector în cadrul D. 5127). FRÂNCU.

Solomovici 2004: 579. FRONESCU. 1816. Sigismund . nr. cap. 1947.1935 în U. Botoşani). 1813. 124 din 31 mai 1948. fiul lui Iosif şi Maria) – între 1955 şi 1980 (trecut în rezervă) ofiţer în cadrul Direcţiei Regionale Maramureş. p. Jela 2001). nr. Goma 2007: 118. p. ulterior şef de catedră la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de la Băneasa.C. 1825. (M. al P.Of. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a CC al PCR (1955).R. partea I-a. nr.S. p.Of. respectiv “Beriş”) – colonel.P.A.A.Of. directorul Casei de Cultură a Ministerului de Interne (1949 – anii ‘60) (Solomovici 2004: 579 şi 2003: 207. 1820.din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M.Of. 197 . FUCHS. 1817.responsabil în cadrul Direcţiei Personal a D. FRUCHTMAN. Edgar – funcţionar civil în cadrul M. nr. FUCHS. 10923...S. 1821. Şinca 2006. 2006: 216. (70/1955).G. emigrat în Israel în anii ’60 (Ioniţiu 2008:88. respectiv. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. M. partea I-a.Of.I. 1814. partea I-a. 5127). 10432).I.R. nr. FROST. & Caţavencu 2004)279 – încă în viaţă în 2009 în Baia Mare. 222 din 25 sept. 1946.S.generalul Neagu Cosma.R.A.R. din sept.în iunie 1945 încadrat comisar la Chestura de Poliţie Timişoara (M.. v. menţionat şi în C. “Fuchs”. cu grad de maior (după alte surse ar fi fost chiar şeful Serviciului Judeţean). 4743). 7537). M. 286 din 10 dec. p.fost cârciumar în Gherla.pdf. ? . 1827. FUCS. 162. Rebeca – numită în iunie 1948 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă. 279 V.S. FRISCH. de unde s-a şi pensionat (I. nr. 1826. şi cu variantele de prenume “Behr”. Dobre et al.I. FUX. I.Of. respectiv cu numele “Fux” sau “Fucs”) – din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia Fălticeni.R. p. FRISCHER. p. M.Of.P. p. care în sept. posibilă identitate cu Teodor Friş. 126 din 6 iunie 1945.P.R.S. 2006: 184). & Caţavencu 004. 144 din 25 iunie 1948.D.C.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr.C.ro/documente/cadrele_securitatii/FRIND%20IULIU. Beria (în unele documente ale Securităţii ortografiat şi “Fucks”. conform unor surse ar fi fost transferat la Bucureşti la sfârşitul anului 1948 (M. David .Of. & Caţavencu 2004. 142-4. 1946 era încadrat ca şef de secţie în Corpul gardienilor publici Satu-Mare (M. M. 3697 din 30 apr. FUCS. n. Paul . 136 din 19 iunie 1945. 1818.R. ? – căpitan în 1945. pp. partea I-a. Ella – din 1948 dactilografă în centrala D. 208 din 10 sept. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 44. 1947. p. 4049). 4707). FROST. emigrează în Israel după 1989. posibilă identitate cu “Fuchs Bereş” (n. 191 din 20 august 1947. şi fişa sa la http://www. partea I-a. Suceava în 1948.Of. Benjamin . Troncotă 2006: 70. FUCHS. nr. FUNARIU.R. 12. nr. 1822. partea I-a. 1918. ulterior demis şi angajat la Combinatul de Utilaj Greu Iaşi.I. 2003: 207 şi 2001II: 43. Iuliu (uneori ortografiat Frind) (n. Sdolomovici 2004: 578-9). Iacob (uneori menţionat cu prenumele “Iani”. Sali – funcţionar civil în cadrul M. partea I-a. partea I-a. 1819. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. germanofon. Iancsi – anchetator brutal al Securităţii Satu Mare. 1824.cnsas. comandantul biroului Fălticeni la Serviciul Judeţean Baia al D. 8320. FRINDT.P. nr. 1823. partea I-a. (1948-1951). I. ? – căpitan la Securitatea Iaşi. Cosma 1994: 50).I. 110 din 18 mai 1945. 5360).R. aflat în 1941 pe lista comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă. p.V. FRUNZĂ.R. unde avansează până la gradul de maior (Vischi şi Ivanciuc 2003.I. Solomovici 2004: 579). 1815. ulterior maior la colonia de muncă de la Cernavodă în perioada Canalului (1950-1953) (Solomovici 2004: 579.

A. Dobrincu şi Goşu 2009: 269). 1840. 108 din 12 mai 1948.2.R. nr. nr. 22 şi 1999: 23. Alexandru . M. M. când demisionează. partea I-a.A. GHINTER. nr.a. GHERŞIN. 3699 din 30 apr. partea I-a. 275 din 30 nov. 5246) 1835. 1837.S. Iacob – între august 1944 şi august 1945. 1945. şi apoi căpitan la Direcţia Regională Banat/Timişoara (1950-1954-?). Buzatu 2008: 407). 31. 1842.. GHERTNER. cu fişă la secţia AdministrativPolitică a C. Marcu . 1945. p. Nastasă şi Varga 2003b: 156-7).P.R. Elemer (fiul lui Dionisie) – locotenent-major M.în iunie 1945 numit gardian public la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M.A. nr. 1946. Lupu 2011. 216. 1829. 2334). n. şi u. al P. 1838. şeful secţiei 31 Poliţie Bucureşti în 1947 (Deletant 2001: 34-5.III.Of. v. 72 din 28 martie 1945. p. GERSHON. 1521). GAL. Francisc . 1946 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M. fiica lui David şi Bella. nr. ajutor de primar în oraşul Bârlad din 26 august 1944 până în iunie 1948. 1945 arhivar ajutor la Poliţia Deja. Nastasă şi Varga 2003a: 229.C.în febr.ro/documente/cadrele_securitatii/GEDO_ANDREI. partea I-a. în mai 1948 transferată la Comisariatul de Poliţie Călimăneşti (M.în martie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. nr. p.Of. 1831.. 27. 5246). 139 din 22 iunie 1945. ? – fratele lui Teohari Georgescu. responsabil cu evidenţa în cadrul comitetului regional de partid (Andreescu. arhiva secţiei Administrativ-Politică a C. 198 . 1997. nr. M. (v.I. cu Marcel BlecherBădescu. 1945.A.I. pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M.I. v. (6/1982). GHERŞIN. 1839. Mina – angajat în febr. 1844. partea I-a.a. Iulian Sorin.S. GEDO. partea I-a. 7086. nr. Marcel . Andrei (n. nr. 187 din 18 aug.C. GABOR.n] – după război dactilografă la Comisariatul de Poliţie Cisnădie.I. p. inv.Of. 1834. 110 din 18 mai 1945. Bucureşti) – lt.1913. 62 vol. 62 vol III. Clara . 1911) – ilegalist cu stagiu recunoscut din 1935. partea I-a. partea I-a. partea I-a. 1349. Smaranda [probabil Gärtner. Andrei – în febr. FUX. I. GABAY. în 1960 trecut în rezervă cu gradul de maior de la Direcţia Cadre a D. partea I-a.cnsas. respectiv Zahariuc 2009: 210. GALLOVITZ. 1830. 1843.G. 41 din 18 febr. p. Gherşin (n. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.Of. 48 din 28 febr. 41 din 18 febr. Conrad GABOR) – din 1 aprilie 1945 şeful poliţiei oraşului Suceava (decizia nr.C. 9880).Of. Ungaria (fiul lui Viliam Marcu şi Şarlota) – d. p. nr. 1836. n. Nuremburg. Berindei.M. 7259). 1947 numit agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Rădăuţi (M.în noiembrie 1945 încadrat în M. v. 182 din 11 august 1947.R. vol. p. şi http://www. la Serviciul Lagăre al D. H. p. GHIPS. 257 din 6 nov. partea I-a. dosar 3/1952 vol. Niculae 2004: 32. al P.A. gardian public la Poliţia Botoşani (M. 1832. inv. Oprea 2007: 96) (dosar G/80 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). “Orest” (n. partea I-a. 9. 1845. (?) n. apoi transferat arhivarajutor la Inspectoratul Regtional de Poliţie Craiova (M. 4049) şi activist P.1828.Of. (nr. (nr. (Solomovici 2003: 121). 1846.Of.280. 237 şi Ion N. 139 din 22 iunie 1945. (la trecerea în rezervă în 1982). Martin – gardian la penitenciarul Gherla în perioada reeducării. 10416). FÜRSZT.la sfârşitul anilor ’40 coleg la Şcoala de Ofiţeri M.Of. GENSER. n. p. GALL.Of.anchetator la Direcţia V/VIII Cercetări Penale a Securităţii (C.C. 1946 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M.Of.R. GALL. al P.I. 1947. Reghina – în 1952 sergent-major în cadrul M. 3/1952. nr.pdf. 4266).-mj. FÜLLOP. I). p.C. Wilhelm .Of. 1841. Paul Sterescu-Sternshein ş. II). Gerschon – în nov. p. Cosma 1994).C. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.Of. 1833. nr. 1349). partea I-a. (?) GEORGESCU. 16 aug. 233. FÜLLOP. 280 V. p. 1946. nr. ulterior funcţionar în M. M. Samuilă – în august 1945 comisar ajutor la Chestura Poliţiei din Dej (Andreescu.

Of.. partea I-a. p. 1856. M. apoi Târgu Mureş (M.S. Andrei (26.G. 1853. ? – meţionat între torţionarii penitenciarului din Constanţa în “Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” (Ioniţiu 1982. GOLDENTHAL.A. 1947 angajat ca informator diurnist la prefectura Poliţiei Capitalei (M. 157 din 14 iulie 1945.G..A. Michel – în mai 1948 promovat comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D.C. 1863.P. Arad – 3. (?) GLUVACOV. p. partea I-a. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M.Of. după război comisar la Siguranţa Braşov (unde e avansat chestor în 1947).N. 1947. ulterior avansată la funcţia de impiegată (Arhiva C. (30/1954). partea I-a. 10924). partea I-a. nr. 1947. 10197). 104 din 7 mai 1948. nr.S. 1857.F.G.. 10924). 5982). p. 4142). p.P. Francisc . 1848. p.Of.. M. partea I-a.Of. în anii ’50 (Dobre et al. 107 din 15 mai 1945. 248 din 27 oct.G.S.P.Of. v. partea I-a. cf. partea I-a.Of. nr. ilegalist (din 1932). nr. transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. nr. Ana – la sfârşitul anului 1947 dactilografă principală la Inspectoratul Regional de Siguranţă Iaşi. M. partea I-a. GLAS..G. 1947. Iosef – în oct.R. GOLDBERGER. GOLDSTEIN. nr. Maximilian – încadrat în iunie 1945 în D. 2006: 79.P. Isac – din 1946 comisar-şef la Prefectura Poliţiei Capitalei. nr. p. nr. Simion Eugen – căpitan medic M. Petru . GLIECK (GLÜCK).Of. M.Of. 286 din 10 dec. 1946. 286 din 10 dec. 222 din 25 sept. 1947. partea I-a.C. nr.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. 1862.G. p.V. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. GOLDEMBERG. GOLDENBERG. Iosif . partea I-a. 1852. partea I-a.după august 1944 comisar şef în cadrul D.G.1914. M. partea I-a.Of. p.R. 1947. 7086. 5075). 134 din 12 iunie 1948. T. 10433). 1948. GOLDENBERG.S. 1911. 182 din 11 august 1947. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (dosar G/103 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).P. 4049. adjunct al directorului Direcţiei I Informaţii Interne a D. partea I-a. nr. (Dobre et al.din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. GOLDHAAR. partea I-a. Filip (uneori ortografiat eronat şi “Gluxman”) . Harry . 1947. partea a XVIII-a). nr. p. ? – ofiţer de securitate la Baia Mare în anii ’50. f.S.S. 3895). M. M. p. 267 din 18 nov.Of. GOLD. 51 din 2 martie 1948. nr.Of. 1859. 1947 şofer în centrala Siguranţei (M.P. nr.S. nr.Of. M. 10919. M. 96 din 25 aprilie 1946.Of. 10557). nr.Of. nr. GOLDENBERG.1847. dosar nr.S. p. p. partea I-a. 9596).Of. M. GOLDSTEIN. 277 din 29 nov. 182 din 11 august 1947. Bernath – în 1956. şi Jela 2001: 125). 3699 din 30 apr. p. nr. 10558). 110 din 18 mai 1945. 1858. ulterior menţionat în memorialistica unor foşti deţinuţi politici ca ofiţer la biroul din Aleşd (Bihor) al Securităţii la începutul anilor ’50. partea I-a. nr. 7085.V. fond Neoperativ. GIMPEL. p. 1946 de la Poliţia Satu-Mare la Comisariatul de Poliţie Salonta. probabil Mihail Gluk. 1860. 135 din 18 iunie 1945. cu grad de maior. 286 din 10 dec. 5099.din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M./D.Of. ca agent de poliţie clasa a III-a.din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Comisariatului de Poliţie al oraşului Suceava (decizia nr. în 1947 cu grad de comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj.S. (M. 199 . partea I-a. partea I-a. arestat şi eliberat în august 1944.Of.1986) – fost funcţionar C. 219. partea I-a. decorat prin Decretul nr. 277 din 29 nov. 1947. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 5933).I. 2417. GLUCKMANN. 4146).angajat în martie 1948 ca agent de poliţie în cadrul Biroului Siguranţă al Poliţiei Zalău (M. locotenent-colonel la înfiinţarea D. 162 din 16 iulie 1948. 1849.G. 1851. al P. GOLDENBERG.Of.Of. Bihor (v.Of. comisar-ajutor transferat în sept. 1854.. 7489. GLASSER. apoi şef adjunct al Direcţiei IV a D. 82 din 7 apr. nr. Pincu . partea I-a. p. 2006: 79). Ilie – din dec. 3081). ocupa funcţia de şef al Serviciului V din cadrul Direcţiei a IV-a a D. nr. p. Cosma 1994: 47). 1850. 163 din 17 iulie 1946. p.Of. nr. 1861. memorialisticii unor foşti deţinuţi politici (v. p. p. p. transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie din acelaşi oraş (M. p. partea I-a. 1855.

Marcu . şi respectiv căpitan în cadrul Direcţiei a II-a. f. Madeleine – în dec. Bihor (fiul lui Carol şi Malvina) – d. 1945.I. 206 din 11 sept. GOLSTEIN. 1869. 1945.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. adjunctul colonelului Alexandru Ioanid [v. v. al P.S. 12 din 15 ian. 1871.IV. 289 din 13 dec. iniţial translator pentru personalul militar sovietic prezent în România după război. nr. p. Goma 2005: 6). în 1952 cu grad de căpitan M. (M.1928. 4.S. 256 din 8 nov. 4. 1515.P. partea I-a. GOLDŞTEIN. respectiv II) (v. din noiembrie 1948 adjunctul lt. 1948 comisar la Poliţia Sighet (v. p. GROSSFELD. 1865. GROPPER. 1878. fond Documentar Timişoara. 1947. 1948. nr. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.I. 107 din 15 mai 1945. dosar nr.R. Şmil – încadrat în D. u. Moshe – fost şef la miliţia judiciară regională. partea I-a. Mauriciu Ştrul la conducerea D. 5075). Piteşti) – între 1949 şi 1968 locotenent-major la Direcţia Regională Argeş/Piteşti.cnsas. 256 din 5 nov. Reiza – locotenent major. u. C. Turnu Măgurele (fiul lui Carol şi Anica) – d.R. nr. Oradea (Kovacs 2006. p. v. nr. 3895). partea I-a. 982). 1946. (?) GRAMA.Of. 3/1952 vol. 35). 200 .P. partea I-a. nr. 21. inv. nr. Samuel . partea I-a. 5360). Bihor) – căpitan. p. M. I. 1987. p. 4142). p.R. I. M. când demisionează. Iosub – din toamna lui 1944 şi până în octombrie 1945 comisar la Poliţia oraşului Vaslui. V şi http://www.ro/documente/cadrele_securitatii/GOLDSTEIN_LADISLAU. în noiembrie 1947 suspendat din funcţie şi deferit Justiţiei (M.a. 9851). GROSMAN. Bucureşti) – între 1954 şi 1961 (trecut în rezervă) lt. în februarie 1948 ajunsese comisar. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. partea I-a. 1872. p.în mai 1948 promovată comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. 1867.. 104 din 7 mai 1948. 11059).G. I.Of.G. şef de birou în cadrul Inspectoratului regional de Poliţie al Moldovei de Nord (M. Samuel – funcţionar civil în cadrul MAI. 6. 1873.Of. (nr. GROS. – locotenent de Securitate.C. 144 din 25 iunie 1948. 265 din 14 nov. GRIMBERG. 2009. 134 din 12 iunie 1948. partea I-a. Tibor GUTTMAN283) (n.-col.).R.Of. 1948. Nicolae (n. 283 V. GRAD.cnsas. Galaţi (Arhiva C..P.pdf. p. serviciile 3 şi 2281.-maj. şef de sector la D.. GOTVALD. 281 282 V şi http://www. GOTTLIEB. 1868. p. 1874.M. XVIII). probabilă identitate cu Moise Grossfeld. partea I-a. nr.a. partea I-a.II. 62 vol.Of.1921 Salonta. GROSSMAN. şi M. partea I-a. M.C.Of. respectiv maior la Inspectoratul Judeţean Argeş până la trecerea în rezervă la 31. 136 din 19 iunie 1945. 7957. S. 3/1952 vol.A. 1947. 62 vol.numit în iunie 1948 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. ulterior transferat la Poliţia oraşului Bistriţa.M.Of. apoi căpitan la Inspecotratul Judeţean Olt al Securităţii (1968-1972). GROSSMAN. 1866. nr. nr. 1875. 25 (cota S. partea I-a.S. GOLDSTEIN.A. p. p.C. 1870.I. 9838). numit la 1 febr.P. I. Tiberiu (n.S.I. al P. 350). Ladislau (n. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. 30 din 6 febr. partea I-a. Selma . demisă însă după o lună pentru neprezentare la post (M. I). (nr. supra] (Solomovici 2005. iar între 1956 şi 1958 ofiţer la secretariatul Şcolii de Ofiţeri de Miliţie (Cosma 1994). nr.R. partea I-a. (13/1953). 11964. 5127. Căpâlna. 1877.Of. Bernard – între toamna lui 1944 şi noiembrie 1945. nr. 1876. al P.Of.Of.XI. 1947 numită comisar-ajutor în Direcţia Poliţiei de Siguranţă (M. p. Ioan (fiul lui Moise) – căpitan M. nr.N.A. 43 din 21 febr. p. 1948.1864.Of. Ioniţoiu 1982. respectiv III.Of.ro/documente/cadrele_securitatii/GOTVALD_NICOLAE.1973282. nr.1924. inv. ca şef de birou în iunie 1945.M. GRANK.R.Of.pdf. citarea dosarulului de solicitare a schimbării numelui în M. vol. originar din Rusia. M.

1945. nr. 4706 şi nr.R. 201 .R.A. Tiberiu – în 1947 comisar la Chestura de Poliţie Oradea (M. ulterior căpitan şi şef al biroului Cercetări Penale la Regionala Cluj a Securităţii (1951-1961. nr. Şaicu – în iunie 1945 încadrat ca agent de poliţie clasa a III-a la Comisariatul de Poliţie al oraşului Bacău (M.Of. n. nr. M.Of. GUTMAN. 1892. 10239 – când încă nu îşi românizase numele. p.S.XI. p. partea I-a. 220-231. Lazăr – din toamna lui 1944 şi până în noiembrie 1945. 1947.G. & Caţavencu 2004. 267 din 21 nov. Alexandru – în iulie 1948 definitivat în funcţia de impiegat în cadrul Chesturii de Poliţie Cluj (M. partea Ia. M.Of. p. nr. Solomovici 2004: 581). Cosma 1994: 82)284. 172 din 28 iulie 1948. p. Lupu 2011.Of.din iunie 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. nr. Maximilian – în 1956 cu grad de căpitan. p.1947-1951). 5247). I. GRUMBERG.Of. fond Neoperativ. în 1950 284 V. 126 din 6 iunie 1945.Of. p. (?) GUTMAN. şi http://www.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. Manea (n. Leo GUTTMAN) (n. Margareta – în iulie 1948 era dactilografă stagiară la Biroul de Siguranţă al Comisriatului de Poliţie Reşiţa (M. 1893. Adolf – din 1947 agent principal de poliţie în centrala Siguranţei (M. partea I-a. 107 din 15 mai 1945.Of. C.Of. 82 din 7 apr. 18. 5967). apoi ofiţer de Securitate (iniţial sublocotenent) la Serviciul Judeţean Bacău (1. partea I-a. 1898. transferată la Penitenciarul de femei Ilfov (M. 6201. după alte surse 1952-1962). partea I-a. Leonard . partea I-a.1912 Bucureşti) . 1948.Of. GRÖM. 1888. GUTMAN. nr. p.Of. 1891. nr. 1881. 149 din 1 iulie 1948. 2009. 268 din 19 nov. 1945. 1894. GUTMAN. p. (Dobre et al. 11 din 14 ian. Marcel GRÜNBERG) (fiul lui Ilie şi Luiza. nr.I. 3080).X.Of. 172 din 28 iulie 1948. 3895). 1884. p. Leonard (n. 1885. GRUIA.C.ro/documente/cadrele_securitatii/GRUIA%20MANEA. p. p. rudă cu Vasile Grunea?.pdf. pentru nume vezi M.N. 7084. Matilda .Of. 1947. 1895. 139 din 22 iunie 1945. nr. 119 din 29 mai 1945. p.şef al Serviciului Secret Civil al R. p. comisar-ajutor în cadrul Serviciului Rechiziţii al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 10557.. nr. nr. p. 10172. 126 din 6 iunie 1945. exclus din Securitate (trecut în rezervă la 30 iunie 1962) şi anchetat pentru deturnare de fonduri (A.S.Of. GRÖNBAUM. GRÜMBERG. 144 din 29 iunie 1945. GRUBER. 267 din 21 nov. p. M. 4706). GUTMAN. GRÜN. 1880. 5467). GRÜNBERG. Jela 2001. partea I-a. 24 din 30 ianuarie 1948. partea I-a. 1947. p. 1889. partea I-a. 2417. (puţin plauzibil. GUSMAN. 10170). 10925). 318). dosar nr. ff. Elisabeta – în 1948 şefă de birou la Pentineciarul Cluj Minore. 6201). Goma 2007: 118. Heinz/Haim .Of. p.din mai 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dej (M. şeful Serviciului V din cadrul Direcţiei a IX-a Cercetări penale a D. Mendel – începând cu 1 aprilie 1945 comisar-şef la Chestura Poliţiei Brăila (M. p. partea I-a. GRUIA. partea I-a. 1945. p. Matias – din iulie 1948 comisar-ajutor de poliţie (M. Solomovici 2004: 581. partea I-a. 4706).Of. 1947. 5558). partea I-a. nr. partea I-a. p. 709). nr.P.IX. 26. Mendel . GRÜMBERG. nr.1879. M. partea I-a. nr.Of. partea I-a. Titu – anchetator la Baia Mare în anii ’50 (Jela 2001. partea I-a. Bela . 4425). GUTMAN. 270 din 24 nov. nr.I. Frieder . Iosif – încadrat în noiembrie 1945 ca agent de poliţie la Poliţia oraşului Blaj (M. nr. 277 din 29 nov.Of. 182 din 11 august 1947.S.N.din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 2006: 80). 1897.din mai 1945 comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 1887.Of. nr. nr. 121 din 31 mai 1945.R. 1890. C. partea I-a. 286 din 10 dec. partea I-a.Of. 4517) 1896. 164 din 19 iulie 1948. partea I-a. 126 din 6 iun. 10273). p.S. GRÜNŞTEIN.Of. 1886.1924.Of.în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne comisar-ajutor în cadrul Poliţiei oraşului Satu Mare (M. partea I-a. singura menţiune în sursele antisemite Pinay 1962 şi Niculae 2004: 33). nr. nr. 1883.cnsas. GRÜMBERGER. GRÜNBERG. 1945. Dorohoi) – din 1947 comisar-ajutor la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Bacău. partea I-a. p. 1882.

1944 şi oct. 202 . p. trecut în rezervă în 1966. 1896. M. 144 din 29 iunie 1945.Of.II. ulterior locţiitor de comandant şi chiar comandant deplin al Penitenciarului Constanţa (19611963).R. p.-maj. HABER. fond Documentar Timişoara. Ludovic (n. 11053. 286 din 10 dec.org/ro/carte2/mosteniri_ale_culturii_iudaice_02_05_27. 238 din 14 oct. M. HIRSCH) – fiul colonelului Hirsch de la Direcţia VII Tehnică D.Of.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/H/H%2001. menţionat pentru scurt timp şi ca adjunct al comandantului închisorii Jilava (Kovacs 2006. partea I-a. 2. Solomovici 2004: 581. 1947. cap.I (1950). nr.. M. 6.locotenent. F.S. 4049).cnsas. M. apoi arestată şi condamnată pentru trădare. apoi transferat la Poliţia Oraviţa (martie 1947). 287 http://www.I.A.S. 1945.romanianjewish. (1948-1952). V. Iţic . Ludovic (n. nr. 2. 1904. pp. partea I-a. Catalan 2001/4. partea I-a..Of. 8658. Timişoara (cu grad de căpitan în martie 1950). Cluj-Napoca) – între 1956 şi 1968 la Direcţia Regională Cluj. şeful secţiei de cadre la întreprindereas ministerului “Munca exterioară” (1950-1951). p. Ladislau – între nov.125. 1947. pentru scurt timp în toamna lui 1947 prezent la Comisariatul de Poliţie Anina. serviciul raional Dej (cu grad de lt. nr. când este disponibilizat. Estera286 (n.I..I. “Hahone”) – fost student la Drept la Universitatea din Iaşi287. Deletant 1995b: 62). maior.II.I.].ro/documente/cadrele_securitatii/GYORGY_LUDOVIC. încadrat în M. HAIDUCU. 116 din 21 mai 1948. şeful Biroului de Securitate Oraviţa din cadrul Serviciului Judeţean Caraş al D.M..M.1897 jud. vol. graţiată în 1955. 288 alias Matei Pavel (Moţu) Haiduc.Of. din sept. cota S. 1908. apoi diverse funcţii de conducere la coloniile de muncă Poarta Albă.Of. GURCSANYI. p.. partea I-a. v. 695-9. 8917. 1996.G. GYORGY.Of. fd. 228 din 3 oct. dosar nr. 268. nr. unde ocupă funcţia de şef al Biroului Circulaţie.A. 1900. 1905. 1901.R. 22. nr.S.1937. 63-65.A. 1948. partea I-a. ulterior defector în Franţa.N. 1906.R.P. Marin (fiul lui Mendel) (n.R.pdf. 1946. Solomovici 2004: 581. nr. Culmea. Ioniţoiu 1982: XVIII). C. HABER. partea I-a.P. p. I. funcţionar la serviciul cadre din “Sovromnavigaţie” Constanţa a M. şeful Serviciului tehnic “E” al DGSP288 (A. cu grad de locotenent.G. al P. Jela 2001: 134)..C. 110 din 18 mai 1945. f. Sofia – funcţionar civil în cadrul M. angajat la Securitatea din Oradea.P.S. ff. 1945.. & Caţavencu 2004. după 1990 cu identitatea Mathieu Forestierre.R. D. 162. Iosif (uneori ortografiat “Hahanu”. în 1950. din 1945 comisar la Biroul de Siguranţă Iaşi. partea I-a. nr. 4048 [cota S. GUROVICI. HAHAMU.Of. inv. 12. 980).I.1923) – maior de Interne în 1966. 3697 din 30 apr. Cosma 1994: 50. 142-4. Năvodari şi Peninsula (1952-1955). fond Documentar. 7364.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. Ervin – comandant de penitenciar la Cluj la începutul anilor ‘50. (3/1952 vol. 4493.U. om de afaceri.P. HABOT. apoi căpitan). dosar nr. Cosma 1994: 48. 60 din 13 martei1 1947. Şinca 2006. emigrată în Israel (M. Lupu 2011.R. cu atribuţii de Siguranţă.%20Haag%20-%20Hexan/Haber%20Estera%20F/index. 30 din 6 febr. nr. p. 1. 285 286 V.17. Botoşani) – după 1945 angajată dactilografă în centrala D.S. partea I-a. ff. 1948. I). p. Solomovici 2001II: 43. 5467)). la Inspectoratul Judeţean al securităţii Bistriţa-Năsăud285. idem. M. doas nr. 1903.I.A. 10926. şi http://www. n. (Arhiva C. Cluj (fiul lui Ludovic şi Vilhelmina) – d. nr. alteori.I. HAFFNER. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. citat şi de Solomovici 2004: 582). partea I-a.I. cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. 227 din 5 oct. fişa matricolă penală la http://86. M. HABER.Of.php. David – în 1948 era agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Galaţi (. iar din 1968 până la trecerea în rezervă în 1988 maior şi respectiv lt. informator şi apoi agent de poliţie la Circa 25 Bucureşti (M. p.html.G. ulterior şefă de birou la Direcţia V Cercetări Penale a D. p.R. nr. 1899. eronat. 1907.C.-col.Of. 1902.

Iosif – numit la începutul anului 1948 comisar ajutor de poliţie în cadrul Serviciului de Siguranţă al Inspectoratului de Poliţie Cluj (v. partea I-a. 7774) 1915.R. Estera . în atenţia Siguranţei în 1941 (cu prenumele “Lazăr”).1909. 1919.Of. “Lenin” Lazăr (a folosit ocazional numele de serviciu “Militaru”) (n. 1912. Ioan – comandantul Legiunii de Jandarmi Râmnicu Sărat în 1947 (Andreescu. apoi în D. 3694 din 30 apr. I-a (Decretul prezidenţial nr. ulterior colonel.S. nr.2005. apoi secretar al Direcţiei Administrative şi Gospodărie a M. este decorat de autorităţile sovietice cu ordinul “Aleksandr Neski” şi cu ordinul “Steagul Roşu”. 239 289 Vezi anunţul decesului în nr. 2417. în iunie 1948 cu grad de comisar-ajutor (M. în anii ‘2000 încă în viaţă în Bucureşti. Cluj) cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.Of.S. 1910. 3863). 29-230 din Realitatea Evreiască la adresa http://www. nr. dosar nr.R.N. nr.1899 . v. al P. (TC). p.P. 1918. decorat în 1964 cu “Ordinul Pentru servicii deosebite aduse in apararea orinduirii sociale si de stat” clasa a III-a.în septembrie 1945 numit şofer în centrala D. nr.7..S. trecut în rezervă 1959 cu gradul general-colonel. ca informator diurnist (M.S.. I-a în 1949. comandant al Corpului 38 Armată (1953-1955) şi al Regiunii II Militare (19551959). transferat şef al inspectoratului judeţean de pompieri Maramureş (1954-1955).S. locţiitor al comandantului infamei divizii “Tudor Vladimirescu” după capturarea sa în URSS. HALTENWAGNER. partea I-a.P. fond Neoperativ.Of. 220-231). ff. dosar nr.Of. Surica – în 1947-1948 dactilografă în cadrul Serviciului Judeţean de Siguranţă Roman (A. 124 din 31 mai 1948. 172 din 28 iulie 1948. partea I-a. nr.C. 9 din 12 ianuarie 1948. partea I-a. 116 din 21 mai 1948. HAIMOVICI. M.C. 1911. p. 1913. Nastasă şi Varga 2003a: 355).Of. IV.Of. partea I-a. HÂNCU.N. T. HAIM. 6201). partea I-a. nr. (1948-1952). ulterior transformării Siguranţei în Securitate prezent cu gradul de căpitan la şcoala de ofiţeri de securitate de la Băneasa. M. nr. Bucureşti289) – după 1945 angajat comisar-ajutor de poliţie în D. cu grad de maior (M. 4048 [cota S. (1957-1961) (fişă de cadre în dosarul 13/1953 la secţia Administrativ-Politică a C.P. Otto Mircea (n. fond Documentar. HARMAN.S. după război comandant militar al capitalei şi subinspector general al Armatei pentru Educaţie Cultural-Politică (1947-1948).G.pdf. p. 1920. 203 . HARTZ. p. 1916. Petre – fost strungar.S. 3660).I. 1914. HEBERT.A. Bucureşti în 1948 (Jela 2001). p.A. fiul lui Frideric) (7.XI. HAUPT. Bucureşti (Cosma 1994: 51). angajat în iulie 1948 în D. p.P. nr.C. iar în 1979 (la pensionare.S.P. 4493. 110 din 18 mai 1945.P. p.I.]. 136 din 15 iunie 1948.gen. 110 din 16 mai 1947. p. nr.S. p. având grad de colonel. în prima jumătate a anilor ’50.1981) . partea I-a. M. 148 din 25 iunie 1941. încadrat în D.-mr.R.. (M.Of. 1945. în acelaşi pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. ordonator primar în administrarea Inspectoratului General al Armatei. HAIMOVICI.N.I. deputat M. 262 din 21 august 1979). HEIM. Iancu . 4743). 1945 a ministrului Afacerilor Interne. calitate în care în martie 1946.A.).IV.S. Moises HAUPT. P. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M. apoi şef al Spatelui Armatei (1949). decorat cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.Of. Aron . Felix – comisar la Birul de Siguranţă Iaşi din 1945 (Arhiva C.R.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr.P.G.romanianjewish. 4049).org/db/pdf/nr229_230/pagina14. 5133). ff. HAMEL. partea I-a.Of. ulterior căpitan la Serviciul Judeţean Maramureş al D. partea I-a. 1926?) – ilegalist. 1917.anchetator la Direcţia VIII Cercetări Penale a Securităţii la începutul anilor ‘50. ? (alias) – din 1948 în conducerea D. 63-65). 200 din 4 sept. Haim – (d. M./M. HANFRECHT.

HERESCU. al P. 10394. nr. partea I-a. HELMAN.S. 1921.C.Of. 66 din 19 martie 1948. HERMAN. 1925.G. M.Of. 110 din 16 mai 1947. p. p. 3697 din 30 apr.R. partea I-a. Maier – angajat în 1947 ca şofer la Serviciul Siguranţă al Poliţiei Dorohoi (M. 10116). nr. 1948. 1937.P. p. 272 din 24 nov. (1952). 1946. cap. posibilă identitate cu omonimul aflat în aprilie 1941 pe lista comuniştilor cărora li se fixa domiciliu obligatoriu “pentru reprimarea faptelor ce pun în pericol existenţa şi interesele Statului” (M. partea a XVIII-a). cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. partea Ia. 1947. HERŞCOVICI. nr.Of. 5790). nr. p. nr. partea I-a. 1863). torţionar la penitenciarul din Bacău (“Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” în Ioniţiu 1982. Mihai (n. HERŞCU) – fost frizer. 204 . HERŞCU) – funcţionar civil al M. Andrei . 1636).A. partea I-a.R.R. tatăl scriitorului Alain Paruit (Şinca 2006. M. Petruţa – din iunie 1945 informatoare la Prefectura Poliţiei Capitalei. Florian – după august 1944 şeful serviciului economic al Miliţiei din Oradea. Solomon – în 1948 agent de poliţie la Serviciul Siguranţă al poliţiei Focşani (M. şi repartizat ca medic la Spitalul M. nr.Of.Of. Janette .Of. 182 din 11 august 1947. HELLER) . 158 din 12 iulie 1948. 1934. 1938.Of. 5967) 1924. partea I-a.Of. nr.şi M.Of. nr. 83 din 7 aprilie 1941. 164 din 19 iulie 1948. directorul Spitalului Militar al Ministerului de Interne (din 1954).în iulie 1948 definitivat ca agent de poliţie în cadrul Chesturii de Poliţie Cluj (M. repartizată pentru misiuni de Siguranţă (M.Of. Leibu (n. HERŞCOVICI. HELERU. nr. p. Herşcu – în iulie 1948 angajat agent principal de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Fălticeni (M. nr. 5932).din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar la Comisariatul de Poliţie Bacău (M. 2412).I. HERŞCOVICI. plutonier la D. 1936. profesor de legislaţie specială la Şcoala de Ofiţeri Jandarmi Bucureşti. 1947. HERESCU. Nicolae (n.din 1 aprilie 1948 telefonistă în centrala Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. 126 din 6 iunie 1945. M. HERŞCOVICI. partea I-a. 157 din 14 iulie 1945. partea I-a. v. Izu .P. p.Of. 92 din 17 apr. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. partea I-a. 1935. partea I-a. p. la Braşov) – colonel doctor. partea I-a. 162. HERESCU. Cosma 1994: 50). 46 din 25 febr. (dosare anexe. p. 60/1955).Of.Of. Bucureşti (1948-1952) (Jela 2001: 134. n. 1923. Adolf . partea I-a.M.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. nr.. HERESCU. Blum (“Puiu”) – în martie 1948 era comisar la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Vaslui (M. 265 din 15 nov. 5467)). (M. 3871. HENTZEL. 5982).P. nr.Of. Avram (n.colonel. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. p. nr. 110 din 18 mai 1945. HERŞCOVICI.C.Of. Alfred – angajat în 1948 în D. 10925). p. 286 din 10 dec. 1926.P. 3947 şi nr. partea I-a. HERŞCOVICI.după august 1944 detectiv în cadrul D. Solomovici 2004: 582). transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M.G. 131 din 12 iunie 1945. nr. 1928.Of. al P. 1948.I. 1932. p. p.I. 4922). 30 din 6 febr. Mircea – din 1946 cu grad de inspector general de Jandarmi. p. (M. 144 din 29 iunie 1945. 1947. 4049).. 162 din 16 iulie 1948. Iancu (n. nr. Endre Herskovits.Of.A.Of. HERŞCOVICI. nr. HERESCU. ? . p. p. partea I-a. 983).G. 1927. 1933. partea I-a. 4706). HERESCU. 7087. HERIŞANU. partea I-a. 82 din 7 apr. p. D. M. ulterior secretar de partid la Inspectoratul de Miliţie Bihor (Kovacs 2006). p. partea I-a.M. 1929. 1948. partea I-a. 3080) 1931. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. p. nr. nr. p. HERŞCOVICI) – în 1945 comisar în cadrul Poliţiei Câmpulung Modlovenesc (M. 142-4. p. 1930. 1922. partea I-a.

reactivat în iulie 1948 (M. al P.Of. Tibor/Tiberiu (n. A.E. Stănescu 2008: 189 n. M. 50.R. nr.M. Mureş (M. arestat de Securitate în iunie 1949. continuând să spioneze în Legaţia israeliană sub numărul de cod “LT9” (Solomovici 2003: 256-267. HOLBAN. 110 din 18 mai 1945. Marcel – în perioada 1949-1950-? ofiţer în centrala Serviciului Operativ la Direcţia Penitenciare a D. în anii ’50 (Levy 2002: 67. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. partea I-a. p. menţiunea “Hida” şi în A. 5128 şi nr. cu rang de prim consilier de legaţie (M. nr. a folosit ulterior numele de serviciu “Haiducu”) – fost ilegalist. 6163). decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. 251 din 30 oct. Zoltan (3.Of. partea I-a. partea I-a. decorat prin Decretul nr. Cosma 1994: 45. 1948. 171 din 29 iulie 1947. ulterior eliberat din Securitate şi angajat economist la Uzinele “Autobuzul din Bucureşti”.Of. nr. 2145). Târnava) (fiul lui Samoil şi Reghina) – sionist. 110 din 18 mai 1945. 136 din 19 iunie 1945. dosar nr.I. 308). partea I-a. R. 1947 (M. 2006: 78.III. 7074). Goma 2007: 118. 205 . ar fi fost responsabil cu supravegherea lui Gheorghiu-Dej la ordinele sovieticilor (Watts 2011: 231 n. partea I-a.1944-1948). Mayer HIRSCH. 6243). nr. p. ofiţer în cadrul Rezistenţei Franceze (şeful reţelei FPT-MOI. dosar nr. M. 9763). partea I-a. pensionat pe limită de vârstă în 1947 (M. partea I-a. Constatin – după război agent de poliţie la Chestura Poliţiei Iaşi.Of. 2). 1945 a ministrului Afacerilor Interne. M. p. 3697 din 30 apr. în Forţele Armate. 1948.Ap. demis însă după o lună (M. HIRSCH. calitate în care a organizat peste 100 de atentate împotrica administraţiei germane).Of. nr. unde. şeful Regionalei Bucureşti a Siguranţei (sept. 4049). nr. ff. p.din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Fălticeni (M. 1940. ilegalist cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. fond documentar. 2009).S. M. 2010).I.E. Ben . 4638. inv. devenit şef deplin la începutul anilor ’50. I). 2066 din 20 oct. HOFMAN. Octav (n. partea I-a. apoi şeful serviciului de cadre al M. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. p. 6673). 1943. Mureş. HERŞCU. Ioanid 2005: 82). 2888 din 12 dec. din 1948. nr. HIDA. v. 1950.Of.G. 4049). în 1948 angajat al Legaţiei Israelului la Bucureşti. 68. 11024). ulterior colonel. 1944.).N.Of.. 196 din 25 aug.R. prin Decretul regal nr. 70. 1947. nr. (1949-1950).1939. 225. partea I-a. p. 1949. nr. 1947. recrutat informator şi eliberat în febr.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. fond 495 (“România”). Otto Octavian HECHT) (n.G. locţiitor al şefului Direcţiei VII Tehnică a D. partea I-a. HIRSCH. p. II-a (Rozei 2007.S. 191 şu. p.Of. jud. 1949. partea I-a. stabilit în 1984 în Franţa. apoi avansat colonel. în 1948 maior. nr.P. 110-5). în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. director adjunct la Direcţia de Control al Străinilor şi Paşapoartelor din M.P.Of.M.3/1952. (u. iar în 1979 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. p. vol.I.R. (Balaş 2008: 252-3.P. Marcus – după război ajutor contabil la Întreprinderea administrării muncii penale de pe lângă Penitenciarul Văcăreşti.A. p. 161 din 19 iulie 1945. 28. în august 1948 delegat şef al Depozitului Central A. cu grad de locotenent-colonel. 1946.1907 Cernăuţi)) – maior.” clasa a IV-a.1913 Şmig. Dobre et al.C. HOLBAN. HOFMAN. p. coleg de rezistenţă cu Egon Balaş-Blatt. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Judita – din decembrie 1947 dactilografă stagiară la Poliţia Tg. stabilit în 1944 la Bucureşti. p.a. Eufrosina – funcţionar civil în cadrul M.Of.III-a. Boris (n.P. 10. 9696. 253 din 1 nov.Of. 1947.S. HOLBAN. HOFFMAN. Baruh Abramovici BRUCHMAN) (1908-2004 Paris) – evreu basarabean. 1941. Martin – în iunie 1945 încadrat ca gardian public clasa a III-a pe lângă Poliţia oraşului Tg. în 1989. nr.A. a IV-a. 1947.Ap. partea I-a. 1945.A. la jumătatea anilor ’50 şeful Serviciului XII din cadrul Direcţiei a II-a. Marcel . (M. HOFFENBERG. 1942. HIRSCH. pentru câteva luni în 1948 încadrat în centrala M. 4 din 5 ian. 174 din 30 iulie 1948. 1950. 59 din 11 martie 1948.N.I. publică Testament (Paris: Calmann-Levy).. (M.

1954. partea I-a. din aprilie 1945 agent în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C.I. p. Isacu) fiind în prezent conferenţiar dr. partea I-a. Menţionată şi într-un interviu luat lui Corneliu Leu de către Florian Bichir pentru revista Agero (v.htm). Israel).. . Carol (n.S. Solomovici 2004: 598.P. la Institutul Oncologic din Bucureşti). dosar nr. nr. 5/500/947. 3293.R. 1955.. http://www. 5817. 1947.şefă de serviciu la Direcţia II Contrasabotaj în cadrul D. 31 din 7 febr.Of. dosar H/100 Colecţia “ilegalişti decedaţi”. Jela 2001.G.S.două surori.R. ilegalist (din 1933).III.C. 1957. ulterior şef de catedră la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de la Băneasa până în 1968290 (cu referat de cercetare la fd.în iunie 1945 impiegat la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M. 3699 din 30 apr. a fost căs. Ellen) – din 1 aprilie 1945 era impiegată la Poliţia oraşului Suceava..XII.G. Dobre et al. HOROVITZ. (nr. Cosma 1994: 45.Of.anchetator la Direcţia V Cercetări Penale a D.1915) – colonel (în 1960). 72 din 26 martie 1948. 2006: 78. p. Estera .1951. participant la reprimarea violentă a revoltelor ţărăneşti împotriva colectivizării293 (M.]. 69. nr. 44. u. p. inv. nr.S. 1948. 293 Amintit de foşti luptători anticomunişti precum Gheorghe Dubiţ (v.C.Of. C. 162. I). fiul lui Mendel şi Etka (n. M. “Iosif” Dezsö (n. HORVATH. demis în iulie 1948 (M.S. 1958. ulterior emigrată în Israel291 (Şinca 2006.S. 1956. partea I-a. partea Ia. al P. în 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă. Lupu 2011. partea I-a. dosarul de schimbare a numelui de la Ministerul Justiţiei nr. Hela Mitoşeru (1923-1992. partea I-a. (C. pp. Dorohoi) – din aprilie 1945 agent la Poliţia oraşului Dorohoi. 63-65. p. M. HOSU.agerostuttgart. 286 din 10 dec.C.S. fond Documentar.procesulcomunismului.X. 208 din 10 sept. 62 vol. 49/1978. Sacher – funcţionar civil în cadrul MAI.P.Of. a avut două surori . Bessler)) (frecvent ortografiat şi românizat “Holingher”) (n. nr. inv. 290 291 V.1920 Suceava – d. fond Neoperativ. 1952. 74). şeful Direcţiei a X-a Administraţie a D. 142-4.S. secţia Cancelarie – dosare anexe. 1953. Cosma 1994: 45. 84). Elena (n. inv. cu stagiu de partid recunoscut din 1939. 110 din 18 mai 1945. HOLTZMAN. 110 din 18 mai 1945. Partenie – după război comisar-ajutor de poliţie în cadrul Siguranţei. 182 din 11 august 1947. (1948-1952). 159 din 13 iulie 1948. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.G. p. Troncotă 2006: 134. (pe care o şi conduce între 1957 şi 1960). 1945 a ministrului Afacerilor Interne. HORN) .ro/articole/Scrieridocumentare/Gheorghe-Dubit/459/21). I.Of.a. M.C. I.ro/dizidentii-victimele-innascute-ale-societatii-9776). n. 206 .pdf. 4049. Goma 2007: 118. partea I-a. 2630).N.Of. 5246) 1959. 29. 7083). locotenent la Securitatea din Rădăuţi în anii 1948-‘50. Ioniţiu 2008: 88 şi 2006: 43. partea I-a. HUDESCU. M. http://www. 10928.bzi. cu Margareta.Of.S. HOROVITZ.(D. Edmond . şi Solomovici 2001II: 43. Bucureşti) şi Rica Meerovici (în viaţă în 2010 la Carmiel. anexa la dosarul nr. 4048 [cota S. v. ulterior artist plastic. p. 292 V.S. HOLICI.I. f. nr. 2417. 292 1960. 8320. nr. nr. 1. de profesie strungar. dosar nr. p. M. 219. 1985. V. 225. 3/1952 vol.jurnalulliterar. Bucureşti) – fiul unui fost industriaş din domeniul petrolului. ff. al P.A. 1913) – ilegalist (stagiu recunoscut din 1936).1921 Hudeşti. şi http://www. Isidor (zis “Izu”. Jela 2001).P.Of. 4049. 8. fiica lor.com/marturii/fonduri/mart45_64/piacob/surghiun/docs/cap12. v. p. cap. HOLTZER.Of. HOLŢIER Ervin (n. încă prezentă pe acelaşi post în 1947 (decizia nr.G. partea I-a.R.cnsas. până la trecerea în rezervă din 1960 avansează progresiv în grad de la maior la colonel ocupând funcţia de locţiitor şef de direcţie în cadrul Direcţiei a II-a Contraspionaj a D. nr. Niculae 2004: 32). Irina (căs. după război maior la Direcţia I a Securităţii (1952-1953). Carol SEGAL ) (n.htm) sau Constantin Teodoriu (http://www. Sender (n.ro/documente/cadrele_securitatii/HOLLINGER_ISIDOR. p. Adelina (n. M. nr. nr. fond 495 (“România”). 1961. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. în acelaşi an avansat comisar. HOLLINGER.18 aug.de/REVISTA-AGERO/JURNALISTICA/Interviu%20cu%20Corneliu%20Leu%20de%20Florian%20Bichir. 139 din 22 iunie 1945. 1011). 70. Pintilie Iacob (http://www. HUTIRA. 1947. HOLZER) – colonel (la trecerea în rezervă la sfârşitul anilor ’60).

al P.C. p. dezertează la 25 iulie 1969.C.C..C. cu referat de cercetare la Fd.S. Ion – căpitan.C.C. 120/1956. al P.G. cu referat de cercetare la fd.C.C. p. nr.A. anexele la dosarele nr. IANCU.I. 2274). partea I-a. (2/1979). 188 din 16 aug. Nastasă.a. (indicat ca evreu de Solomovici. nr. al P. 6352). partea I-a.P. avansat în 1957 la gradul de lt.A. în 1956 cu grad de maior.P.S. în octombrie 1945 numit comisar în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M. cu stagiu de instrucţie în U. secţia Cancelarie – dosare anexe. inv. partea I-a.Of. v. 198).R. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Constanţa.G.R. 3293. nr. partea I-a. 10923). 62 vol. 90/1956. în anii ’50 director adjunct la Direcţia Economică din cadrul Direcţiei Generale a Miliţiei. secţia Cancelarie – dosare anexe. pp. nr. Varga 2003a: 363. 1978. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 166 din 25 iulie 1945.A. inv. (M.G.în mai 1948 promovat comisar de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. nr. 1947. nr.P.Of.dosar nr. p. p.R. Simion – funcţionar civil în cadrul MAI. (3/1954). 1945.. 104 din 7 mai 1948.Of. 371. condamnat la moarte în contumacie în 1970. 1965. S. IACOB. Paula .-col.C. iniţial şeful Serviciului VI al Direcţiei a III-a (Dobre et al. IANCU. IACOB. nr. 207 . anexa la dosarul nr. Silviu – în 1952 sublocotenent M. la Circa 11 Poliţie (M. Osias .C.R. 447-9). al P.Of. Tudor (fiul lui Sava) – în 1954 locotenent major M. 1966.încadrat în iunie 1945 în D. 1971. Martin – angajat în august 1948 comisar-şef de poliţie (M. p. ca agent de poliţie clasa a III-a (M.M. p.Of. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.P. I.. (60/1955). Mişu . 121 din 31 mai 1945. IACOB. I). 265 din 19 nov.Of. partea I-a. partea I-a. 1975. al P. p. V-a. nr. 1945 şefă adjunctă de birou în centrala D.C.R.S. p. partea I-a.Of.C. 120/1956. 1972. s-ar fi stabilit în S.I. 1969. IAKAB.R. IAKAB.numită în nov.I. Arpad Andrei – colonel de Securitate. 6710). cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (nr. u. 1967. 135 din 18 iunie 1945. numit în 1946 secretar al comitetului local Baia Mare al P. membru de partid. 4142). trecut în rezervă în 1982 (5/1982).P. al P. 662). 1962. ulterior şeful Direcţiei Regionale de Miliţie Cluj (până la sfârşitul anilor ’60) (Andreescu. cu referat de cercetare la fd.R.A.Of. C. membru de partid. decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. 1976. Edmund . şeful Serviciului Judeţean Ialomiţa al D. Moritz – originar din Tg. I. după unele surse. IACOB(ESCU). IANCOVICI. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.I.d.G.R. al P. 3293. 286 din 10 dec.cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 8800).. secţia Cancelarie – dosare anexe. detaşat sub acoperire la Ambasada României de la Paris (adjunct al lui M. IACOVICI. 1945. 1964. 1963. 4142). anexa la dosarul nr. C. p. nr. 231 din 10 oct. IACOBESCU. Watts 2011: 506).în mai 1948 promovată comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D.U. C. al P. în 1947 comisar şef la serviciul Judeţean Neamţ din cadrul Inspectoratului regional de Poliţie Iaşi (M. nr. (12/1954). IANCHELEVICI.E.C. 3293. în 1960 transferat în cadrul D. 1973.C. 2006: 78). nr. IANCOVICI. (M. partea I-a. inv. 1970... (M. din 1966 funcţionar internaţional la UNESCO (Deletant 1995b: 55. IACOB.. Auraş – locotenent-colonel . (1954-1955).R. Caraman).R. V. la Timişoara. 1977.din mai 1945 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. Bihor) – în 1951 sublocotenent M. deportat în Transnistria. IACOB. inv. Neamţ.C. 10094). 5099). 1974. partea I-a. – şeful Biroului pentru Străini în cadrul Siguranţei Huşi după august 1944 (Zahariuc 2009: 193.Of.R. 104 din 7 mai 1948. apoi şeful Serviciului III al Direcţiei Regionale de Securitate Cluj (19561958).. 1931 Băiţa. Ion (n. 47/1956. Alexandru (fiul lui Mercurie) – căpitan de Miliţie. 3/1952 vol. Edmund – între toamna lui 1944 şi iulie 1945 agent de poliţie la Chestura Cluj (M. IACOB. 4517) 1968.C. IACOB. nr. Malvina . (1979). 1948.

17. 1960296 (v. partea I-a.R. 296 Vezi fişa sa matricolă penală la http://86. Balint. Ştefan .S. IANOVICI. fond Documentar. Maramureş. p. Suzana . IANŢO. sublocotent la D. nr. 1947.Of.din aprilie 1945 agent în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C.1979. 1993.I. după război membru de partid.Of. 1987. Max – fost vânzător. com. 126 din 6 iunie 1945. Bucureşti în anii ’50. 297 V.). IRIMESCU (căs. p. p. nr. Adolf – după august 1944 comisar în centrala D.ro/documente/cadrele_securitatii/IANTO_PETRU. ofiţer politic al Diviziei “Tudor Vladimirescu”.XI.Of.. Pentru schimbarea numelui. 1992.procesulcomunismului.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/morminte3/docs/morminte3p_5. IANCU IFILOVICI. 7086).].A. în 28 iulie 1959. (M. partea I-a. nr.1931. nr. TM (fiul lui Petru şi Estera) – d. 8009). partea I-a. 182 din 11 august 1947. 1983.125. Vischi şi Ivanciuc 2003297.S. 1982.Of. nr.Of. 154 din 7 iulie 1948.1960 Jilava) – coordonatorului celebrului jaf armat asupra unei maşini a Băncii de Stat a R. 60 din 13 martei1 1947.R. la momentul arestării funcţionar la Ministerul Comerţului.maior. în iunie 1945 transferat la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. IOSIPOVICI. M. 208 . de Interne şi şeful Direcţiei Miliţiei Judiciare la nivel naţional (căsătorit un timp cu sora soţiei lui Alexandru Drăghici).Of. nr. partea I-a. Iancu . IOSUB. 1990.-col.Of.I. 4922). p.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici%20executati/I/Ioanid%20Alexandru/index. fost ilegalist. 1988. 134 din 12 iunie 1948. 1981. Bercu – după război comisar la Chesturile de Poliţie Iaşi şi Deva (M.R. după război şefă de birou cu o gradaţie la Subsecretariatul de Stat al Aerului din cadrul Ministerului de Război (M. director al 294 295 V. Petru (după unele surse IAŢKO) (n. şi Solomovici 2001II: 111).din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar la Comisariatul de Poliţie Bacău (M.A. ulterior Inpectoratul Judeţean Timiş al Securităţii între 1950 şi 1987.II. în a doua jumătate a anilor ’50 colonel. p.asp. 1947. vezi dosarul 5-2.N. formată în 1943 prin recrutări din rândurile soldaţilor români prizonieri în URSS.P. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M. p. ca şef al comandaturii comunei de deportaţi Olaru din Bărăgan (Jela 2001.htm.G.Of.P. Herman LEIBOVICI. Solomovici 2004: 582. a fost apoi avansat colonel şi a activat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.php. 1986. 1980. 9849). şi http://www. 1991. Zoltan – căpitan.cnsas. p. respectiv penitenciarul din Sighet în anii ’60-’70 (Solomovici 2004: 609. partea I-a. IŢESCU. ff. IZRAIL. nr. 15.1920 Brăila 18. transferat la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Miercurea Ciuc. ulterior la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Tg. partea I-a. IZSAK. când este trecut în rezervă cu gradul de locotenent-colonel294. Ernestina – din 1948 dactilografă în centrala M.S. nr. Ionescu-Gură 2010: 88). dosar nr. în 1955 menţionat în documentele interne ale M. nr. Solomovici 1982 XVIII).I. partea I-a. IOSUB. 256 din 5 nov.pdf. (?) IORDANOV.205-945 de la Ministerul Justiţiei. 131 din 12 iunie 1945. p. executat la 18 febr.Of. fiul lui Iosif şi Paulina)295 (17. Natan – poliţist în Cetatea Moldovei. 1984. IOANID..IX. ILIE.în 1947 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. în 1948 comisar. Janetta – ilegalistă originară din Basarabia. 10922).A. 5075). IŢICOVICI. 5679). partea I-a. 1989. 286 din 10 dec. ILIESCU. implicat în lichidarea rezistenţei anticomuniste (Ioniţoiu 2006: 48). 4048 [cota S. 4706). partea I-a. în 1947 comisar-ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei. Adalbert Bella (cu variantele “Ijak”. după înfiinţarea Securităţii maior. TM) – angajat al Direcţiei Regonale Banat/Timişoara. “Iszaek”) – încadrat în 1945 la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Braşov. Max – în 1948 era comisar de poliţie la detaşamentul Dărăbani (M. 1985. 1991 Orţişora. p. Mureş. apoi ofiţer superior la Securitatea.P. 172 din 27 iulie 1946. David . 63-65). lt. jud. şi fişa sa la http://www. 1896. Alexandru (f.

M. 116 din 21 mai 1948. ulterior menţionat ca şef al serviciului Filaj şi Investigaţii la Securitatea Oradea (v. 71 din 25 martie 1948. Alexandru . 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M. nr.php.I. p. Avram (n. Leo (n. 60/1955).Of. p. 5246).S. I. partea I-a. partea I-a. Nr. încă în viaţă în 2007 în acelaşi oraş. Braşov.S..Of. 1999. fd. fişa sa matricolă penală la http://86. Einhorn). partea I-a. 1995. 1994. 1947. 272 din 27 nov.IV.125. 10351. 219). 16. 139 din 22 iunie 1945.Of. 271 din 22 nov.Of.Of.N. p. Cosma 1994: 45).17. şi M. partea I-a.R. dosar nr. pentru nume v. partea I-a.Of. Bihor (M. după război director al Spitalului Militar M. JAKAB. dosar nr.U. 10351. 1518.A.R.. JUNGER. 2604. (1945-1954) şi în paralel membru al Sectorului Medical al C. 162 din 20 iulie 1945. Alexandru (uneori scris şi “Ijak”) – în 1948 agent de poliţie la Serviciul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Marghita. p.P.N.M.V. 9003). Emil Bodnăraş. 1947 numit agent de poliţiei în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D.XII. fiul lui Mendel şi Gizella. Francisc . p. dosar nr.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/I/I%2005.G. nr. 139 din 22 iunie 1945. partea I-a.I. 1945. profesând medicina la Braşov (1925-1940). cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a CC al PCR (24/1954.Of.1903 Focşani) . 1997. nr. M. Solomovici 2004: 582 şi 2001II: 43.E. apoi al doilea adjunct al şefului Direcţiei I Informaţii Externe (D. JURĂU. 2001. Braşov. menţionat şi în Neştian 2010: 87 şi 2008: 7)298.C. 4494). respectiv M. partea I-a. Deletant 1995b: 58. f. fond Neoperativ. în nov.1972 Bucureşti) – medic cardiolog. 72 din 26 martie 1948. 6191).P.M. partea I-a. JAKAB. Neamţ – 28. 1. 7259). Iancu – la sfârşitul anului 1947 agent în cadrul Inpectoratului Regional de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. Goma 2007: 118. 5246).în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Odorhei (M. Iosif – în 1968 ajunsese şef adjunct de serviciu şi şef de birou I la Serviciul I Informaţii Interne al Consiliului Securităţii Statului (v. membru activ de partid din 1928. nr. 100 din 3 mai 1947.I. Ernest. 1996.%20Isa%20-%20Izvoranu/Iuclea%20Avram/index.P. 220-31. 2003. ulterior comisar la Poliţia Târgu Săcuesc în cadrul I.R.S. nr.. 235 din 15 oct.. Tiberiu (uneori ortografiat şi “Yungher”) – din 1945 comisar-ajutor la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M. când este descoperit. nr. responsabil medical de nomenclaturiştii Vasile Luca. uneori cu numele ortografiat Kahane) (2. H. p.R. 2417. 10205). IZSAK. KAHÁNA. p. M. nr. 3. D. nr.Of. partea I-a.G. 187 din 18 aug. p. p.A. Botoşani) (fiul lui Iţic şi Malca) (în unele documente “IUCLEA”) – din 1 aprilie 1947 comisar-ajutor la Serviciul Judeţean de Siguranţă Neamţ. 7388. JEKAB. 1998. nr. Ernö (n.Of. judecat şi condamnata pentru crime împotriva umanităţii comise în Transnistria împotriva coreligionarilor săi evrei (Arhiva C. nr.Of. unde i-a succedat în funcţie lui Wisting (M. Vasile Vaida. 209 . Troncotă 2006: 54. JUCLEA. nr. partea I-a.Of. Watts 2011: 196. col. 1948.I. partea I-a. până în 1950. 2000.A. p. p.Of. 228 din 3 oct..A. (M.Of. partea I-a.D. Petre Borilă şi Constantin Pârvulescu (Scurtu 1998: 41). 2004. şeful biroului Anchete Penale cu grad de locotenent la Biroul de Securitate din Huşi. nr. Lothar Rădăceanu. 1945. 2002. p. ilegalist (din perioada 1920-1922 petrecută la Viena). partea I-a. 1947.I. nr.din 1947 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.1890 Cheile Bicazului. 1945. I.în iunie 1945 numit şef de secţie gardieni publici la Poliţia oraşului Odorhei (M.) a Securităţii (celălalt fiind W.Of.Of. A. p.S. Coloman – în iulie 1945 numit impiegat în cadrul Poliţiei Odorhei (M. p. partea I-a.M. 3506). ulterior 298 V. 1945. apoi stabilit în Bucureşti. 2630. al P. ulterior şeful Direcţiei Regionale de Securitate Galaţi. partea I-a. p. nr. (r. fond Neoperativ.S. ROSENBERG) (n. inv. ff..1917 Dărăbani.P. M. JAKAB. 2417. stabilit în România în 1922. 8918. Moise – funcţionar civil în cadrul M. JUCLEA. 137. JURESCU.S. la înfiinţarea D. f. din oct. nr. 43 din 21 febr. 268 din 22 nov.) Tatar Zoltan). 4354. 122 din 31 mai 1947. ex.

nr. Mureş (M. demis în anii ‘60 după descoperirea colaboraţionismului său cu fosta Siguranţă (M. M. I.R.I. pensionat). Andrei . nr. KAUDERS.P. p. 2012. p. nr. 31 din 7 febr. 150 din 6 iulie 1945. 2017. nr.Of. din 1948 şeful D. 265 din 19 nov.A. nr. nr. Zotan – în 1948 agent de poliţie în cadrul Serviciului Siguranţă al Poliţiei Tg.S. Avram – în febr. fond 299 Vezi fişa sa la http://www.P.A.Of.P.Of. 2006.S. pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M. cu stagiu recunoscut din 1944. partea I-a. 1638). inv. 11/1976. partea I-a). 1948.R.I. 55 din 6 martie 1948. partea I-a). 9696. nr. partea I-a. 2038. Stefan – în 1945 numit agent de poliţie la Poliţia oraşului Odorhei (M. 1949).G.medic la Spitalul Elias (1954-1972. 10 sept. fratele doctorului Ernö Kahána (v. 2009.1924 Cluj (fiul lui Mauriţiu şi Doris) – 2008 Cluj-Napoca) – după război comisar ajutor în cadrul Siguranţei din Cluj. 1945 demisionează din postul de comisar la Poliţia oraşului Bârlad (M. Braşov. 1903) – fost ilegalist. p.. partea I-a. p. constantându-i decesul. Saul . Emerich – din 1 mai 1945 comisar la Poliţia oraşului Sighet (decizia M.R. infra).Of. p. 46 din 25 febr. 9218). cu grad de sublocotenent în 1953.. KAHANE. Zoltan (n. p. anexa la dosarul nr. la Penitenciarul Jilava în anii ’50.în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.A.Of.Of. Andreescu. maior şi medic legist M.Of. Hună – în oct. Deletant 1995b: 58. al P. decorat în 1952 cu Ordinul Muncii cls.pdf. 11080 din 30 iunie 1945. Moise (n. Dobre et al. 2013. 76).Of. KANTOR. M. KALOUSEK.R. 1945). C. KAPPEL. p. 1948. KAHAN(E). a nu se confunda cu publicistul Mózes Kahána (v. 3293. 1948 angajat comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Tg. la Serviciul Lagăre al D. ? (zis Pubi) – angajat al Direcţiei Regionale Banat a Securităţii la jumătatea anilor ’50. secţia Cancelarie – dosare anexe. p. nr. nr. 983). 1932). 2007.în febr. nr. p. după alte surse Koloman Kalousek) – în mai 1945 numit subinspector de poliţie la Inspectoratul regional de Poliţie Târgu Mureş. autor al cărţilor de propagandă A szociáldemokrácia és a dialektika (Oradea. apoi ofiţer la Securitatea din acelaşi oraş între 1948 şi 1959. Stefan – în 1947 angajat informator diurnist la Prefectura Poliţiei Capitalei.S. Lică (n. 275 din 30 nov. p.Of. apoi detaşat cu grad de locotenent de Securitate la Regionala Baia Mare în anii ’50 (şeful Biroului de Securitate din Sighetu Marmaţiei).Of.în noiembrie 1945 încadrat în M. cu referat de cercetare la fd.A. Arhiva C. 1945. 5673). nr. 1947. KATZ. 5467). KATONA. 278 din 1 dec. 2014.ro/documente/cadrele_securitatii/KAPPEL_ZOLTAN. a asistat la 17 aprilie 1954 la execuţia lui Pătrăşcanu. supra). 241 din 22 oct. aparută în română sub titlul Socialdemocraţia în lumina materialismului dialectic (Cluj. 1948.G.cnsas.C. 1945. 10416). 10093). 210 . Karoly.S.Of. KATZ. 2016. 119 din 29 mai 1945. partea I-a.Of. cu grad de locotenent la biroul de securitate Caransebeş (în nov. nr. 1947. incinerat la crematoriul “Cenuşa” ( dosar K/7 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).III. 9. 1945. nr. 4426.Of. 2005. Ioniţiu 2008:88. 144 din 29 iunie 1945.S. partea I-a. ulterior emigrat în Israel (M. KATZ.R.C. III-a. Cosma 1994: 51. KATZ.I. partea I-a. 1948 angajat informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. nr. 251 din 30 oct. & Caţavencu 2004. Nastasă şi Varga 2003b: 24. 1009). KAUFMAN. 2006: 12. 30 din 6 febr. KAUFMAN. Serviciul Poliţie Socială (M. 2010. ulterior transferat secretar III la Ambasada României de la Viena. ulterior colonel de Securitate. KATZ. Petru . 2011. partea I-a. 1932) şi Democraţia (Bucureşti. partea I-a. şi M. 189 din 17 august 1948. apoi D. 2008.S. 2015. 2018. după înfiinţarea D.. Iosif (n. partea I-a. partea I-a.N. p. apoi la regionala de Securitate Craiova. Adalbert KAUFMAN) – iniţial comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Bivolari (1947-1948). respectiv locotenent-major la trecerea în rezervă în 1959299 (v. nr. Mureş (M.I. partea I-a.

Paul – din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar la Comisariatul de Poliţie Bacău (M.G. ca detectiv clasa a II-a. 11089. 168 din 27 iulie 1945. 4315). nr.din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Bacău (M. Elias . partea I-a. 31 din 7 febr.Of. 2031. fond 495 (“România”). al P. KENDLER. 13). Nicolae . 1948 avansat de la agent de poliţie la comisar-ajutor în cadrul D. (30/1954).Of. Vischi şi Ivanciuc 2003). alias Ionel Feraru) (Solomovici 2004: 578. 4706).Of. partea I-a. 2022. nr. Daniel . nr. 5127). KLEIMAN. partea I-a. 136 din 19 iunie 1945. p.S. KLEIMANN. 5246. KLAMER. era transferată de la D. Andreescu.P. dosar nr. KERESZTESI.locotenent-colonel.Of. 139 din 22 iunie 1945. implicat în reprimarea revoltelor ţărăneşti împotriva colectivizării (Jela 2001.Of. 4706).Of. 1947. partea I-a. Nastasă şi Varga 2003a: 578). KLANGER. 135 din 18 iunie 1945. 1947 transferat la Siguranţa Poliţiei Tg. Timişoara. (M. în ian.M.S. KISS. partea I-a. 1947. 126 din 6 iunie 1945. KEMTER. p. ? – locotenent la D. 4772).R.Of. 3697 din 30 apr.în febr. 2028. 225. 2025. Vasile – după război agent de poliţie la Chestura de Poliţie Cluj.. disponibilizat în dec. 11155 şi M. Michel (fiul lui Moise) . p. 2019. M. 1947. ff. p. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.Of. KENDLER. KERTESZ. nr. 2032. Norbert – după război agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. partea I-a. p. 2038. nr. profesor la Şcoala de ofiţeri de Miliţie. 2036.Of. Solomovici 2004: 582. nr. partea I-a.P. nr.P. 4049). nr. 1010). 1948. 292 din 17 dec.Of. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. Iosif . 2033. KLEIN. Jela 2001. nr. KLEINDBERG. 211 . – lt. Fl. nr. M. 110 din 14 mai 1948. ca agent de poliţie clasa a III-a (M. partea I-a. Edith . 2023.din iunie 1945 gardian public clasa a III-a pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M.C.în 1945. nr. KESSLER. (M. la Brigada a IIIa a D. p. p. S. Mureş (M. nr.Of. 132 din 13 iunie 1947. Neştian 2010: 88. Solomovici 2004: 583) – probabil una şi aceeaşi peroană cu colonelul Clain (trupele de grăniceri) menţionată în Ioniţoiu 2006: 43. apoi agent de poliţie la Biroul Siguranţă al Comisariatului de poliţie din Sovata.G. 110 din 14 mai 1948. trecut în rezervă în 1956 (Cosma 1994: 44-83). p. partea I-a.Of.Of. p. p. 6412). 110 din 18 mai 1945. KESLER. 1948 transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie cu sediul în acelaşi oraş (M..în mai 1948 definitivat în funcţie ca agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Helene .încadrat în iunie 1945 în D. 1008). v. 2037. 2 din 2 ianuarie 1948. nr.I. Banu 2008: 327. 2020. 220-31. 189 din 21 august 1945. 1337). 1947 (M. Heinrich .în mai 1948 definitivat în funcţie ca agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 2029. partea I-a. p.-maj. p.G. p. 208 din 10 sept. KINTZBRUNER. 1948 angajată comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj (M. Andrei-Francisc – locotenent major.Of. p. 1948. ? – agent în cadrul serviciului de Control Economic la Miliţia Raională Galaţi în anii ’50 (coleg cu Izi Finkelstein.P.P. partea I-a. nr. Ioniţiu 2008:88. Dezideriu – după război iniţial agent de poliţie la Poliţia oraşului Odorhei.Of. p.Of. 2021. comandantul Miliţiei Huşi în 1949 (Neştian 2010: 87). partea I-a. inv. 4315). Ernest – medic M. 2024. Carol – maior la Securitatea din Braşov (1969-1973) (Bjoza 2006). Augustin . p. partea I-a. partea I-a. 290 din 15 dec. 2027. KEISCH. 8318.Neoperativ. nr. nr. în dec. posibilă idenitate cu omonimul cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.în febr. KLEIN. partea I-a. KESERU. partea I-a. 2026. 2417. dosar nr.Of. partea I-a. M.R. 2034. 7350). p. M. 2035. trecut în rezervă în 1960. 5099).din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. KLAIN. KLEIN. şef de birou Filaj-Investigaţii la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa. Emil .A. 2030. 126 din 6 iunie 1945. nr. 31 din 7 febr.

din 1 dec. Timişoara. partea I-a. Nastasă şi Varga 2003b: 25. 72 din 26 martie 1948.după război femeie de serviciu în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. Elvira . 87 şi 146). 4314). Cosma 1994: 51). Adolf – în iunie 1945 angajat în D.Of.. Bucureşti (Şinca 2006.C. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă. 10416). 110 din 14 mai 1948. KLEINBERG. nr. supra) . KLEIN. partea I-a. 2047.I. KOHN.A. Lucia . Lazăr (1911 Iaşi – 1988 Israel) – cu studii la Moscova (1953). partea I-a. KOFFLER. KLEINBERG.S. 63-65). cap.Of. 9850).Of. p. (60/1955). 1947. KOFFLER. p. p. KOHNER. p.. KLIPA.din aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Rădăuţi (M.G. Dezideriu ..în noiembrie 1945 încadrat în M. p. ulterior trecut în rezervă. 2042. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. p.C. Mihai – în anii ’60 şeful Serviciului VI din Direcţia Cadre a Securităţii (Dobre et al. partea I-a. pp.Of.numită în iunie 1948 agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.A. nr. 256 din 5 nov. M. 2 din 2 ianuarie 1948. a locuit în cartierul Primăverii. care îl ortografiază Klink. 2040. în noiembrie 1947 transferat la Inspectoratul regional de Poliţie Piteşti (M.M. 51 din 2 martie 1948. 2046. 8320.M. ulterior revine în funcţia de comandant al biroului municipal Lugoj. 1945. Iosif (fiul lui Mauriţiu) – profesor la Şcoala de ofiţeri de Miliţie până în 1962.P. decorat prin Decretul nr. nr.. în anii ’50-‘70. 208 din 10 sept. 2045. p. 162. 4048 [cota S. Zoltan – după război comisar şef şi secretar la Chestura de Poliţie Lugoj. nr. cu dosar la secţia Administrativ-Politică a C.P. 2054.Of. nr. KOHN. 142-4.R.I. 2006: 214). 2048. nr. Deletant 1995b: 62. şi în Caietele CNSAS nr. apoi al Severin.Of. nr. 2049. KLING. 85 din 10 aprilie 1948. 2/2008. 3232). pp. KLEIN. participant la reprimarea rezistenţei anti-comuniste din Banat (M.F.C. 2044. 1947. disponibilizat în aprilie 1948 (M. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 27. Andreescu.Of.P.S. pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M.S. 5247. KLEISCH.N.A.N. partea I-a. 2053. Leiba (probabil soţul Eevei. 286 din 10 dec. univ. KOHN. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. KOHN. 2043.R. (30/1954). Arcadie – funcţionar civil în cadrul M. Arcadie – după război inspector de poliţie la Inspectoratul Regional Craiova. iniţial repartizat la Chestura de Poliţie Alba-Iulia.R.P. 2630). medic M. din 1948 şef de serviciu în cadrul D.I. la Serviciul Lagăre al D. (la sfârşitul anilor ’70 cu grad de conf.Of.). 275 din 30 nov. partea I-a.A. din sept. David – după război agent de poliţie la Poliţia Botoşani. 131 din 12 iunie 1945. şeful Serviciului Judeţean Severin al D. 5360). 12).I. 110 din 18 mai 1945. emigrat după pensionare în Israel. 1947. M. al P. 2050. din 1948 maior. partea I-a. apoi şef de cadre la Comandamentul Servicii şi Înzestrări din cadrul M. M. dosar nr. a IV-a. p.S. ca agent de poliţie clasa a III-a.. KLEINERMANN. ulterior 212 .R. nr.S. Ecaterina .Of. 2051. partea I-a.A. partea I-a. 2055. îndepărtată din serviciu în iunie 1945 pentru “grave abateri” (M. KOHN. nr.G. ff.Of. p.P.Of. p. nr. în octombrie 1947 şeful Serviciului municipal de Siguranţă Lugoj. în mai 1948 avansată curier (M. partea I-a. Aron – după război agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă. Bernard – din 1948 ofiţer şi şef de birou la D. al P. 2052.C. 2041. 139 din 22 iunie 1945. nr.Of. M.2039. p. 4048). nr. Iliescu” din Bucureşti şi predând la I. ortografiat de către Solomovici (2004: 569) “Cohn”. partea I-a. 1912. n. 1947 în cadrul Serviciului Siguranţă din acelaşi oraş (M.I. Maximilian – în martie 1948 numit comisar-ajutor în cadrul Serviciului Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Cluj (M.după august 1944 impiegată în cadrul Poliţiei Rădăuţi. 144 din 25 iunie 1948. Eva .A. şeful clinicii de cardiologie “C.]. 10924. partea I-a. partea I-a. Solomovici 2001II: 43.din aprilie 1945 impiegată în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C.G. p. menţionat pe baza Arhivei C. 4922).I.R.S. fond Documentar. nr. KOHN.Of. p. v.S.

Mihail (Pius. la Securitatea din Tg.S. partea I-a. nr. nr. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa a III-a (M. 30 din 6 febr. nr. p. p.Of. KWEILER. nr. al P.R. Ştefan (n. 1948. 1946.I. nr. partea I-a. p. 289 din 13 dec. 1947 fusese însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M. 983. dosar nr.Of. p.Of. p. Ioniţiu 2008:88. Ştefan. 12860. 110 din 16 mai 1947. nr. KOLER. Sălaj (1945). 222 din 25 sept.din aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Rădăuţi (M.Of. István Koller. 5246). locotenent-colonel de Securitate (în 1955). 2060. nr. ? – în 1948 lt. p. responsabil de cadre în Biroul Judeţenei PCR Sălaj (1945-1949). în sept. n. în martie 1948 transferat la Comisariatul de poliţie al oraşului 300 V.G. p. LANDAU. la Circa 15 Poliţie (M. ulterior emigrat în Israel (Jela 2001. menţionat şi în A. partea I-a.P. 5099. nr. Iosef . 208 din 10 sept.. partea I-a. p.ziaruldemures. Cosma 1994: 45. 2061.C. M. 10925. ? – inginer. p. KRAUSZ. Wolf – din 10 martie 1948 agent de poliţie în cadrul Siguranţei (M.I. nr. partea I-a.Of. KRAL. partea I-a. partea I-a. partea I-a. preluat şi după reorganizarea Siguranţei în Securitate (M. după război şeful Circumscripţiei Suburbane “Tudor Vladimirescu” a Apărării Patriotice (1944). din 1944. partea a XVIII-a).R. Nastasă şi Varga 2003b: 25. nr. C. 3871) 2066.C. Cluj din 1948 (Deletant 1995b. Solomovici 2004: 583). & Caţavencu 2004. 4638.R. 4517) 2068. 2063.I. partea I-a. partea I-a.R. 74. 2062. 1946 transferat la Comisariatul de Poliţie Beiuş (M.A.Of. (32/1955) (v. Stefan – angajat în 1947 ca agent de poliţie cu atribuţii în domeniul Siguranţei la Poliţi a Carei (M. Alexandru – comandant-adjunct al biroului Securităţii din Carei în perioada 19481949. M. Goma 2007: 118). la 2. LAUFMAN. p. M. KUN.Of. p. Din 5 sept.Of. 110 din 18 mai 1945. 2056. nr. nr.Of.1916. 8321.R. ff. 2070. partea I-a. iar în luna decembrie a aceluiaşi an la Chestura de Poliţie Oradea. (la Direcţia Generală a Lagărelor). 1947. 1946. 2065. 162. Huedin. Şinca 2006. p. 121 din 31 mai 1945.VIII. 110-5). fost luptător în Spania. KOVACS. menţionat ulterior şi ca ofiţer de securitate la Baia Mare (1948-1950) (Ioniţiu 2008:88).Of. partea I-a. 10171). partea I-a. 256-7). I. 2630). 215 din 18 sept. 2057. 72 din 26 martie 1948. p.S. la adresa http://www. 2067. şeful serviciului tehnic la Direcţia Regională Banat a Securităţii la jumătatea anilor ’50. apoi la Serviciul Judeţean de Siguranţă. 182 din 11 august 1947. KUN. 213 . Adolf – ofiţer la Direcţia a II-a Contrasabotaj a D. 2064. nr.C.R.S.Of. 8446).D. 286 din 10 dec. 144 din 25 iunie 1948. Lupu 2011.Of. şi “Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” în Ioniţiu 1982. M. 139 din 22 iunie 1945.html.Of. Andreescu. KOLLAR. 2002: 12 I. Duţu et al. M. 4048). Cosma 1994: 48.R. Mureş300. după ce în sept. 267 din 21 nov. 135 din 18 iunie 1945. 2059. LAITNER.în iunie 1945 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Odorhei (M.emigrat în Israel (M. LAZAROVICI. 2069. nr.R. nr. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. nr. 1945. p. şi I. zis şi “Fănel” – încadrat după război comisar de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Suceava.Of.din mai 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. KOLLER. Carol .Of. Solomon . secretar al organizaţiei Frontului Plugarilor din plasa Cehul Silvaniei şi secretar F. membru P.I. 1947. 10433). angajat din 1952 în M. fiul lui Iosif) – de formaţie tinichigiu. 7084. 1947. Andrei – după război agent de poliţie la Poliţia Satu Mare. p. (1948-?). KUPFER. 2058.ro/pagini/detaliistire/inapoi/prima-pagina/articol/oamenii-partidului-din-justitia-mureseana-i. după alte surse Miklos) – şeful Serviciului Judeţean Turda al D. autor Nicolae Balint. comandantul închisorii Aiud (1953-1958) şi apoi al închisorii Văcăreşti.P. cap. 2011 al Ziarului de Mureş. 5360. Avram – după război comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. partea I-a.N. fond documentar. partea I-a. Iosif – în 1947 comisar la Chestura de Poliţie Oradea. LANDESMAN. & Caţavencu 2004. v.I.

nr. nr. în 1959 la Direcţia a IV-a. 189 din 21 august 1945.Of.Of. 126 din 6 iunie 1945. 2075. LEIBA.P. partea I-a. Tiberiu (Tibor) – comandantul penitenciarului Făgăraş la începutul anilor ’50. 2074. partea I-a.din iunie 1945 impiegat în cadrul poliţiei Satu-Mare (M. n. 106).cnsas. 1945. p. 5982). LAZAROVICI. Iosif – în 1945 era şef de secţie la Poliţia oraşului Satu Mare (M. fişa sa la http://www. p. p. Mimi . Iosif – fost vopsitor. Mureş (M. (Troncotă 1999. la 1 decembrie transferat la Biroul de Siguranţă din acelaşi oraş (M.Of. Avram . 107 din 15 mai 1945. 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei.P.I. nr. Dobre et al. partea I-a. partea I-a.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Comisariatului de Poliţie Hârlău. nr.Of. 2 din 2 ianuarie 1948. 2071. 108 din 12 mai 1948. 2076. pp. LAZĂR. partea I-a. LAZĂR. 4264). LEIBOVICI. angajat cu grad de căpitan ca şef de birou la D. Ilarion – după război şef de secţie la Poliţia Giurgiu (M. partea I-a. 161 din 19 iulie 1945. 2079. 157 din 14 iulie 1945. nr. LEIB. partea I-a. partea I-a. 171 din 29 iulie 1947.Of. cap. 231 din 10 oct. 1945. partea I-a. LAZĂR. (M. părinţii săi fuseseră deportaţi din Ardealul de Nord în timpul ocupaţiei maghiare în lagăre de muncă. Baruch – între sept. 142-4). LAZĂR.Of.Of. (M. p.în iunie 1945 încadrat agent de poliţie în cadrul Comisariatului de Poliţie Reghin (M. LEFCOVICI. nr. 3895). Şinca 2006. 222 din 25 sept. trecut în rezervă în 1960 cu grad de locotenent-colonel301. 1896). ? – colonel.Of.în iunie 1945 numit comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Albert .Of. 8800). Avram – în august 1945 încadrat comisar în centrala Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.P. 2087.pdf.Of. p. 6163). p. partea I-a. 162. 2085. 1946.Of.Of. Andrei (n. LEIBOVICI.P. p. p. Avram . partea I-a. LĂZĂRESCU. p. p. 214 . din luna iulie a aceluiaşi an impiegat în cadrul Poliţiei Tg. 136 din 19 iunie 1945.G. nr.S. p. 2080. 2006: 78. 1946 încadrat detectiv clasa a III-a la Poliţia Satu-Mare (M.G. 6191 şi nr. 2078. nr. 2086. în iulie 1945 transferat cu acelaşi grad în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 1948. nr. în martie 1947 transferat la Poliţia oraşului Turda (M. LEIBOVICI. Bucureşti în 1948 (Solomovici 2004: 583). LEIBA. p. destituit din funcţie prin decizia nr.1925 Botoşani (fiul lui Solomon şi Sabina)) – 1998 Bucureşti) – din 1951 căpitan la Direcţia a II-a a Securităţii. LEIBI. 162 din 20 iulie 1945. 2072.Of. 5467).în iunie 1945 încadrată şefă adjunctă de birou în centrala D. (M. 6554 din 30 august 1945 pentru “grave abateri 301 V. nr. nr.Of. 1944 şi sept. iar în 1956 locţiitor şef de direcţie la Direcţia a IV-a a Securităţii. 10432).G. nr. nr. demis din serviciu în ianuarie 1948 pentru luare de mită (M. 4708). Iancu – în mai 1945 încadrat detectiv clasa a II-a în centrala D. “Puiu” – în nov. nr. partea I-a. LEIBOVICI. Frederich (1. LAZĂR. 136 din 19 iunie 1945. 5673). nr. p. ulterior avansat colonel (M. Albert – în sept. p.Of. 2084. nr. partea I-a. 6672). 144 din 29 iunie 1945. în anii ’50 menţionat ca maior de Securitate în Bucureşti. 12).Of.ro/documente/cadrele_securitatii/LAZAROVICI_FREDERICH. partea I-a. şeful Serviciului Filaj Investigaţii în D. Ion .P. Jela 2001. 2278. în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D. 2077. 5127).Paşcani. 2082. 2083. partea I-a. p.G.IX. p. respectiv Solomovici 2004: 583 şi 2001II: 43). nr. p. Botoşani (M. partea I-a. partea I-a. partea I-a. 1945 numit comisar în cadrul Chesturii de Poliţie Iaşi (M. 9926). 150 din 6 iulie 1945.Of. p.R.în octombrie 1945 numit agent de poliţie clasa a II-a în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M. LEFKOVITS) . 7350). nr. 118 din 28 mai 1945. 5128). nr. 60 din 13 martei1 1947. partea I-a. 4380). 2081. p.S. LAZAROVICI. 2073. 259 din 12 nov.Of. partea I-a. p. 5 din 7 ian.Of. 62 din 15 martie 1948.

1948.Of. 1948. nr. LEIZER. din sept. 63-65). partea I-a. 4517). LEIBOVICI. nr. LEIBOVICI. nr. Ghidale (fiul lui Moise) – în 1949 era şeful Serviciului Ordonanţare din centrala M. partea I-a. 10923). p. 2085 şi nr.Of. 126 din 6 iunie 1945. LEIBOVICI. 4743). 66 din 20 martie 1947. LEIBOVICI. Iancu-Avram (20. p. Simca . Botoşani (M. Solomovici 2004: 586). probabil încadrat în D.Of. 107 din 15 mai 1945. 302 V. 158 din 12 iulie 1948. nr.angajată în mai 1945 ca informatoare diurnistă în cadrul Comisariatului de Poliţie Hârlău.115 din 20 mai 1948. 208 din 10 sept.Of. fiul lui Herşcu şi Roza) – încadrat ca sublocotenent la Direcţia Regională a Securităţii Iaşi în 1953.Of.Of.Of. 5335). 1947. p. partea I-a. Oliver – în iulie 1948 definitivat în funcţia de comisar ajutor în cadrul Chesturii Poliţiei Brăila (M. p. LEIBU. Marcel – în iulie 1948 încadrat ca maistru ajutor în cadrul D. 215 . LEIBU. decorat în 1964 cu Medalia Muncii. M. M.8. Melania . p. Herman . 10239).Of. după ce ocupase funcţia de locţiitor de şef de secţie302. 4049.cnsas. M.I. 2097. 4439.A. dosar nr. partea I-a.P.Of. 1010). 4314). partea I-a.Of. partea I-a. 110 din 14 mai 1948. în 1947 transferat. în mai 1948 avansată dactilografă administrativă (M. fişa sa la http://www. 146 din 30 iunie 1947. 268 din 19 nov. 2092. nr. partea I-a. iniţial numit informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei în iunie 1947 (M. 3694 din 30 apr. p. 2103. M. partea I-a. 1945. 2095. 707). 2094. v. LEIBU. 286 din 10 dec. f.P. dosar nr. nr.N.S. p. Gheorghe – în martie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.R. 5817). ff.P. Alexandru – din 1947 comisar-ajutor la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Sălaj (M.S. p. partea I-a. nr. p.P.în iunie 1945 încadrat ca impiegat la Comisariatul de Poliţie al oraşului Bacău (M. fond Neoperativ.Of. 8320). 1947. 1945 numit impiegat. M.R. 2093. 17 din 21 ian. nr. 8233). 2098.din aprilie 1945 comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. p. 1945.. LEIBOVICI. partea I-a.Of.S. 10094.S. 1948 (M. 2102.Of. Lazăr – după război agent de poliţie în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi. 5789). partea I-a. partea I-a. M. 2104. 219. Iaşi cu grad de ofiţer. p. p. nr. 4048 [cota S. 31 din 7 febr.din mai 1945 agent în cadrul Serviciului Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. 2088. LEIZER. în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi. partea I-a.1926-2000 Iaşi. (M. 216 din 22 sept.Of. de unde va fi trecut în rezervă în 1959 cu gradul de căpitan.Of.R. nr.pdf. nr.]. partea I-a. partea I-a. 265 din 19 nov. partea I-a. 4706). nr. 2101.. 2100. David – fost fotograf.S. 1947. p. nr. 72 din 28 martie 1945. LEIBOVICI.S.Of. partea I-a. nr. nr. Serviciul Siguranţă (Arhiva C. fond Documentar. 2417. partea I-a. p. p. nr. LEITNER. partea I-a. 8318. după o lună considerat demisionat pentru neprezentare la post (M. p. David . LEIBOVICI.A.N. nr. nr.Of. Marcu . Marcu .. LEIBOVICI. LEON. 107 din 15 mai 1945.după război dactilografă stagiară în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. partea I-a. (M.Of. M. 2089. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (decizia nr. 3895). în nov. 1947. 1949. p. lipsă de tact şi incorectitudine” (M. 2096.Of.I. p. LEIBOVICI. nr. 31 din 7 febr. demis la 1 febr. 2090. 124 din 31 mai 1948.săvârşite repetat în serviciu. p. Bucureşti la începutul anilor ’50 (Jela 2001.S. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. p. Nisim – în 1948 încadrat agent de poliţie la Poliţia oraşului Roman (M. 211 din 13 sept.ro/documente/cadrele_securitatii/LEIBOVICI%20IANCU%20AVRAM. nr. 2334). LEIBOVICI. ulterior plutonier major la D. nr.Of.S. 110 din 18 mai 1945. 1011). partea I-a. p. 159 din 13 iulie 1948.A. Elias – în aprilie 1945 încadrat ca agent de poliţie clasa a II-a la Poliţia oraşului Dorohoi. 3895). Moise – în mai 1948 angajat ca om de servic