You are on page 1of 624

“ŻYDOKOMUNA” Evreii şi comunismul

- Cazul României (1944-1965) -

ediţia aprilie 2013

Iulian Apostu
apostu_i@yahoo.com

CUPRINS

În loc de introducere ................................................................................................ 4 Aparatul administrativ-politic central ..................................................................... 20 Aparatul represiv (Securitate, Miliţie, etc.) ........................................................... 167 Mass media şi sistemul editorial-tipografic ........................................................... 253 Educaţie şi cercetare (sectoarele ideologizate) ...................................................... 282 Cultură şi artă ......................................................................................................... 303 Alţii ........................................................................................................................ 337 Alţi ilegalişti .......................................................................................................... 506 Surse documentare ................................................................................................. 603

2

În loc de motto:
“Americanii joacă acum cartea evreilor şi într-o ţară unde avem 400.000 de evrei, cu câteva zeci de mii infiltraţi în aparatul nostru de stat, economic, politic şi cultural, nu este greu de jucat această carte. Nu vă faceţi iluzii că îi puteţi schimba. Negustorii de ieri, fabricanţii de ieri, jucătorii de la bursa neagră nu-i puteţi transforma, chiar dacă vin şi vă demonstrează că l-au citit pe Marx şi că-l studiază pe Lenin […] Plin de evrei, peste tot evrei […] Sioniştii sunt foarte bune elemente pentru coloana a cincea [în România.] […] Noi nu dăm muncă inginerului al cărui tată este declarat chiabur, dar primim şi încredinţăm posturi de comandă colanei a cincea sioniste, pentru simplul fapt că ştiu să se lipească de partid.” (Petru Groza într-o discuţie cu Emil Bodnăraş, 23 iunie 19491) “În 1945, o mare parte a aparatului de stat şi de partid era în mîinile evreilor, aşa încît, în 1950, se ajunsese la o situaţie penibilă, în care poate 2% din populaţia ţării deţinea peste 25% din posturile cheie ale regimului. În această perioadă se povestea că singura deosebire între Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Economiei din Israel consta în faptul că în ministerul israelian se puteau găsi şi cîţiva arabi.” (din raportul de uz intern “Evreii din Romania: o minoritate care dispare” al Ambasadei S.U.A. la Bucureşti, datat 26 febr. 1964, sustras de Securitate din clădirea ambasadei, reprodus în versiunea tradusă de Securitate în Marius Oprea 2002b şi Solomovici 2004: 509-13) “Tov. Gh. Gheorghiu-Dej: ‘[…] Eu te-aş ruga să-mi spui de ce la CSP [Consiliul de Stat al Planificării] peste 80% sunt elemente de origine evreiască […] Tov. [Leonte] Răutu: ‘În sistemul editorial erau peste 40% evrei.’ […] Tov. Gh. Gheorghiu-Dej: ‘S-ar putea aduce nenumărate exemple. Am întrebat de ce la Consiliul de Miniştri sunt peste 60% elemente evreieşti, cine i-a adus acolo, au venit singuri?’” (din stenograma şedinţei Biroului Politic din 19 febr. 1960, apud Andreescu, Nastasă şi Varga 2003a: 641, 644 (pp. 625-646)) “În primii ani de domnie ai tovarăşului Gheorghiu-Dej, evreii comunişti ocupaseră fotolii în toate etajele superioare ale politicii, culturii şi ale administraţiei de stat […] Este adevărat, comuniştii evrei erau peste tot, în Biroul Politic şi înaltul aparat de partid, […] în Armată, Securitate, Procuratură şi în Miliţie, […] în organismele de stat, economice şi culturale […] .” (Teşu Solomovici 2001 II: 42)

1

Pentru citarea selectivă a unor pasaje diferite din aceeaşi declaraţie (reprodusă iniţial de prof. Gheorghe Buzatu în Dosarele Istoriei), vezi de pildă un autor etichetat „antisemit” – Cornel Dan Niculae (2004: 50-52), respectiv trei autori evrei – Radu Ioanid (2005: 78), Robert Levy (2002: 146), respectiv Teşu Solomovici (2001 II: 87 -8; 2003: 188-192). Pentru versiunea integrală a stenogramei prelevate de Sulamita Bloch-Constantinescu, v. Buzatu şi Cîrstea (2010: 328 -338). 3

În loc de introducere
Iniţiat imediat după decembrie 1989, segmentul publicistic (academic şi jurnalistic deopotrivă) consacrat analizei relaţiei dintre evreii din România pe de o parte şi instaurea şi consolidarea sistemului comunist în primii ani postbelici pe de altă parte, pare să confirme în mod nefericit butada “decât puţin şi prost, mai bine mult şi fără rost”. Tema acestei relaţii, complexă fie şi numai în dimensiunea ei pur istoric-factuală, fără a mai aduce în discuţie distorsiunile consecutive frecventei ei instrumentalizări politice, a fost abordată pe parcursul ultimelor două decenii de o mulţime de autori, pe cât de spectaculoasă numeric, pe atât de eclectică din punctele de vedere ale pregătirii teoretice şi practice a autorilor, spaţiului, anvergurii şi profunzimii acordate cercetării, abordării şi metodologiei alese, stilului şi profilului editorial, obiectivelor asumate explicit sau implicit, etc.: de la Vladimir Tismăneanu şi Florin Constantiniu la Cristian Troncotă, Ioan Scurtu şi Gheorghe Buzatu, de la categoria autorilor etichetaţi aprioric şi in corpore ca “antisemiţi (ex. Paul Goma, Cornel Dan Niculae, Neagu Cosma sau Gheorghe Gavrilă Copil) la seria autorilor evrei (ex. Leon Volovici, Harry Kuller, Teşu Solomovici , Jean Ancel, Leon Rotman, etc.), de la istorici de profesie la foşti militari şi ofiţeri ai Securităţii, de la antropologi şi filosofi la simpli jurnalişti, ingineri şi alte profesii, literatura dedicată explicaţiei şi/sau înţelegerii relaţiei multifaţetare dintre evrei şi comunismul României postbelice pare marcată în ansamblul ei de o inversă proporţionalitate între cantitate şi calitate, ranforsată de o pronunţată polarizare a mulţimii de autori în două categorii antagonice: evrei (categorie care îşi subsumează şi grupul celor catalogaţi “filosemiţi”) vs. “antisemiţi”. Angajate ireconciliabil într-un veritabil conflict de uzură pentru poziţia dominantă în modelarea percepţiei opiniei publice asupra temei cercetate, cele două grupări informale perpetuează o “gâlceavă” extrem de sonoră marcată de eroarea de logică tertium non datur. În tiparul acestui raţionament viciat, agravat dintr-o direcţie de o formă de anti-evreism visceral, iar din cealaltă de imperativul imbecilizant al “corectitudinii politice” şi de eticheta-“sperietoare” a antisemitismului, orice aserţiune în materie a lui V. Tismăneanu ar putea fi respinsă [fie şi numai] pentru că autorul este evreu (şi – circumstanţă agravantă – fiu de nomenklaturişti), la fel cum, simetric, orice “listă” de evrei comunişti întocmită de un “antisemit” este respinsă aprioric şi în integralitatea sa, chiar şi atunci când, de pildă, 17 din cei 20 de “evrei comunişti” indicaţi sunt confirmaţi ca atare chiar şi de autori evrei. Mai grav însă, acestei erori de logică a aşa-zisei gândiri binar-adversative (şi multor altora, la fel de nătângi), calate pe principiul “cine nu e cu noi, e împotriva noastră”, i-au căzut victime în timp şi rarisimele încercări de abordare ştiinţifică, neutră, obiectivă, sine ira et studio2; într-o primă direcţie, istoricul Florin Constantiniu i-a “contrariat” spre exemplu pe autorii evrei Harry Kuller, Leon Rotman, Leon Volovici şi Radu Bogdan prin “îndrăzneala” afirmaţiei “[o]bstacole [în cercetarea obiectivă a temei, n.n., I.A] vin atât dinspre români, cât şi dinspre evrei […] Obstacole vin şi din partea evreilor. Este refuzul de a investiga faptul că […] între conducătorii PCR s-au aflat numeroşi evrei. Explicaţia că, odată cu intrarea în rândurile partidului comunist, ei şi-au renegat evreitatea nu poate fi considerată – cel puţin după părerea noastră – satisfăcătoare.” Ca reacţie, firească în lumina antagonismului susmenţionat, prof. Constantiniu a fost prompt acuzat că “a căzut într-un clişeu al retoricii” (Solomovici 2003: 35, 39 ş.u.; 2001 II: 18, 1-22). În aceeaşi direcţie, cartea Situaţia evreilor din România, 19391941, elaborată de 13 autori sub coordonarea lt.-col. Alesandru Duţu şi dr. Constantin Botoran, a fost,

2

Categorie căreia i se înscriu între primii exponenţi Gheorghe Buzatu şi Florian Banu. 4

conform autorilor, interzisă şi “trimisă la topit” în 19943, aceasta deşi ea se mărginea în mod exclusiv să reproducă o serie de documente ale autorităţilor statului din perioada analizată, necomentate în vreun fel, documente aflate în Arhiva Ministerului Apărării. În direcţia opusă, ca exemplu deja amintit (tributar categoriei argumentum ad hominem circumstantiae) reţeaua World Wide Web abundă în repudieri în bloc ale “raportului Tismăneanu” a căror singură justificare aparentă este tocmai identitatea etno-religioasă a preşedintelui comisiei prezidenţiale. Explicabil în consecinţă, în afara conflictului există şi o minoritate statistică a acelor persoane şi mai ales instituţii, care dispun atât de informaţiile, cât şi pregătirea necesare în abordarea profesionistă a temei, însă preferă să o evite, ghidându-se probabil după canonul “de ce să mă leg la cap dacă nu mă doare?” şi aleg cel mult să trateze tema comunismului în genere, fără i zolarea ca obiect de cercetare a relaţiei evrei-comunism. Bune exemplificări ale acestei categorii ar fi istoricul Marius Oprea bunăoară, sau raportul C.P.A.D.C.R., care, inexplicabil, alege să precizeze numele de naştere / identitatea etnică doar în câteva cazuri de evrei comunişti, chiar dacă multiple alte exemple au fost menţionate în alte lucrări ale (chiar) unor membri ai aceleiaşi comisii). Într-un asemenea context conflictual aparent nesoluţionabil, demersul de faţă este elaborat cu asumarea conştientă a riscului etichetării şi încadrării în oricare din cele două “tabere”, probabil în amândouă în funcţie de identitatea şi interesele opinentului. Nu mai puţin adevărat, dincolo de subiectivismul oricărui conflict, fie el şi de idei, erorile demonstrabile obiectiv comise din direcţia ambelor părţi disputante sunt adesea atât de numeroase, şi uneori atât de grave, încât fac inevitabilă catalogarea ca “maculatură” a unei părţi cantitativ importante din literatura în materie; spre exemplu, spaţiul Internet abundă încă în “liste de evrei comunişti” care îl includ de pildă pe fostul demnitar Gheorghe Apostol (cu prezumptivul nume de naştere Aaron Gerschwin), deşi proponenţii acestei încadrări eşuează în continuare, chiar şi după câteva decenii, să ofere fie şi o singură probă în argumentarea identităţii evreieşti a lui Apostol (care bunăoară – chiar dacă aceasta, e adevărat, nu exclude posibilitatea unei convertiri - a fost înmormântat în 2010 într-un cimitir ortodox). Concluziv, “liste” precum cele incluzându-l pe Apostol produc ca efect advers nu doar propria decredibilizare, ci şi, printr-o generalizare pripită, fundamentarea catalogării ca “antisemite” a oricărui demers de inventariere a unor evrei români care au contribuit la instalarea sistemului comunist în România. În direcţia opusă, un exemplu elocvent îl oferă poziţia autorilor evrei în “cazul” Teohari Georgescu, fost ministru de Interne între 1946 şi 1952, adică în perioada supranumită în raportul final al C.P.A.D.C.R. a “stalinismului dezlănţuit”; în negarea vehementă a identităţii evreieşti a lui T. Georgescu şi a respingerii numelui vehiculat cel mai frecvent ca original, “Burăh Tescovici”, Vladimir Tismăneanu spre exemplu avansează până la punctul la care îşi intitulează un articol din 2010 în formula cu iz de sentinţă “De unde vine minciuna ‘Teohari Georgescu = Burăh Tescovici’” (Tismăneanu 2010a)4. Încadrabil cu indulgenţă ca “articol” (în fapt patru paragrafe mimând ştiinţificitatea), materialul abundă în inadvertenţe şi omisiuni dificil de considerat involuntare pentru un cercetător de talia, măcar pretinsă, a lui Tismăneanu; în esenţă, autorul porneşte de la a opina, halucinant, [că] “[p]rima dată am întâlnit aceasta invenţie într-o carte despre Piteşti (cred că nu mă înşel).”, pentru a completa, ca surogat de argument, că “numele în cauză ‘Burăh Tescovici’ este neverosimil” şi respectiv a respinge, încă o dată în rândul autorilor evrei, teza evreităţii lui T. Georgescu, laolaltă cu numele “Burăh Tescovici”. Ei bine, aşa cum (sub acelaşi pseudonim utilizat aici5) subsemnatul comentează, inutil pentru învrednicirea cu un răspuns (cel puţin până în iunie
3

Fiind publicată abia în 2003 (primul volum) la Editura Ţara Noastră din Bucureşti, a Uniunii Vatra Românească, fapt care, în succesiune (i)logică, nu face altceva decât să îi atragă reconfirmarea etichetei de material „antisemit”. 4 V. http://www.acum.tv/articol/17459, accesat ianuarie 2011. 5 Atrag şi aici atenţia asupra unor regretabile confuzii care se fac între persoana mea şi omonimul Iulian Apostu, cadru didactic la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii Bucureşti, cu care nu am nicio legătură. 5

20116), pe platforma online unde Tismăneanu postează articolul, “invenţia” nu este câtuşi de puţin una recentă (i.e. cărţile despre “fenomenul Piteşti” au apărut în spaţiul publicistic după 1989), ci veche de peste 60 de ani. Astfel, o primă menţiune a evreităţii lui Teohari Georgescu şi totodată primă indicaţie a numelui, în varianta “Samuel Burăh Tescovici”, apare încă din perioda 1945-1946, în manuscrisul – jurnal politic al profesorului universitar şi viitor deţinut politic George (n. Gheorghe) Manu. Documentul, redactat în perioada amintită sub pseudonimul “Testis Dacicus” şi cu titlul România între Rusia şi Europa, a fost remis în mai multe exemplare unor reprezentanţe diplomatice străine la Bucureşti, autorul menţionându-l inter alia pe “Teohari Georgescu, [care,] spre exemplu, este evreu, numindu-se după adevăratul nume, Samuel Burăch Tescovici. El ar fi un condamnat de drept comun, venit la Bucureşti cu o identitate falsă şi devenit ulterior lucrător tipograf” [primă observaţie asupra corectitudinii informaţiei referitoare la activitatea lui Georgescu care fusese într-adevăr zeţar la cotidianul Adevărul în perioada interbelică, n.n.] – în frazarea din forma cărţii în care a apărut ulterior manuscrisul - În spatele Cortinei de Fier: România sub ocupaţie rusească (Bucureşti: Mica Valahie, 2011, p. 161). Similar, în perioada ianuarie - februarie 1946, la Universitatea din Iaşi circulau manifeste atribuite organizaţiei Haiducii lui Avram Iancu – divizia Sumanele Negre, care reclamau că Teohari Georgescu, pe numele său adevărat „Burach Tuscovschi”, ar fi ordonat la 8 noiembrie 1945 „să secere cu mitraliera pe manifestanţii care strigau lozinci regaliste” (v. Direcţia Judeţeană Iaşi a Arhivelor Naţionale, fd. Rectoratul Universităţii Iaşi, dosar nr. 1/1946 („Intrări”), f. 237 (fapt reprodus şi în lucrarea Evreii în prima universitate din România, 1860-1950 a autorului evreu Iancu Brauştein (Iaşi: Dan, Gr. T. Popa, 2001 şi 2004)7. Suplimentar, identitatea evreiască a lui T. Georgescu şi numele “Burah Tescovici” sunt avansate şi într-o notă informativă confidenţială a Legaţiei Regatului Unit de la Bucureşti, transmisă la 3 noiembrie 1947, sub semnătura funcţionarului Adrian Holman, centralei Foreign Office de la Londra, recepţionată sub semnătura “Mr. Bevin”; documentul afirmă explicit că “several responsible reports claim [that] although baptised Orthodox, [Georgescu] is of Jewish origin and [his] actual name is Burah Tescovici” [subl. n., I.A.] (v. arhiva Public Record Office, F.O. 371/59190/R7847/6181/37, respectiv 371/672672 B, R 14994/14994/37). Spre eventualul ajutor al lui Vladimir Tismăneanu, în cazul în care acesta nu ar fi avut posibilitatea de a se deplasa la Londra pentru a consulta arhivele diplomaţiei britanice, pasajele referitoare la T. Georgescu din nota informativă amintită, au fost reproduse inclusiv în spaţiul publicistic românesc: mai întâi în cartea cercetătorului englez Denis Deletant, Teroarea comunistă în România. Gheorghiu-Dej şi statul poliţienesc, 1948-1965 (Iaşi: Polirom, 2001, pp. 34-5, n. 22; aceasta după versiunea originală în limba engleză, Communist terror in Romania: GheorghiuDej and the Police State, 1948-1965. London: C. Hurst & Co., 1999, p. 23, n. 2); apoi, aceeaşi notă a fost tradusă şi reprodusă integral în două lucrări ale istoricului Gheorghe Buzatu – România şi Marile Puteri, 1939-1947 (Bucureşti: Ed. Enciclopedică, 2003, pp. 493-590), respectiv Antonescu, Hitler, Stalin III. In raport nefinal (Iaşi: Demiurg, 2008, pp. 376-462). Iar în afara României, dincolo de lucrarea din 1999 a lui Denis Deletant, pasajele referitoare la T. Georgescu din nota informativă în discuţie au mai fost reproduse în cel puţin două lucrări: Paul Preston, Michael Partridge şi Denis Smyth (ed), British Documents on Foreign Affairs: Reports and Papers from The Foreign Office Confidential Print (From 1945 through 1950) (Part 4) (Bethesda, MD: LexisNexis, 1999, p. 130) şi respectiv Paul
6

Update: V. Tismăneanu a binevoit să răspundă pe respectiva pagină web în octombrie 2010, după ce un draft al prezentului studiu a apărut online. Replica mea, în care îl acuz, cu probe, de autoplagiat, este deocamdată (începând cu 10 noiembrie 2011) „în aşteptare”, supusă aprobării moderatorilor. .. 7 Menţiunea referitoare la Teohari Georgescu fiind disponibilă şi în versiunea online a celor două volume ale lui I. Brauştein, pe un situl afiliat Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, la adresa http://www.romanianjewish.org/ro/carte2/mosteniri_ale_culturii_iudaice_02_05_31.html, nr. crt. 9159. 6

Preston, Michael Partridge şi Piers Ludlow, British Documents on Foreign Affairs: Reports and Papers from The Foreign Office Confidential Print (Bethesda, MD: LexisNexis, 2006, p. 260). În sfârşit, în urmă cu peste jumătate de secol, numele Tescovici (cu diverse transcrieri ale prenumelui – “Burăh” / “Bura(h)” / “Baru(c)h”) era menţionat nu doar într-un volum din 1952 al revistei Berichte und Informationen editat de Österreichisches Forschungsinstitut für Wirtschaft und Politik [Institutul Austriac de Cercetări în Economie şi Politică] (p. 24: “Teohari Georgescu (recte Bura Tescovici, Jude)”), ci inclusiv în notoria lucrare The Plot against The Church a grupului de cardinali catolici anti-ecumenişti reuniţi sub pseudonimul “Maurice Pinay” (digitalizată în multiple ediţii în limbi diferite în reţeaua WWW, vezi poziţia a 4-a la secţiunea “D – Rumania” în ediţiile în limba engleză din 1962 şi 1967). Şi tot înainte de apariţia memorialisticii dedicate reeducării din Piteşti pe care o invocă Tismăneanu, numele “Tescovici” indicat ca nativ al lui Teohari Georgescu apare şi în cartea în limba franceză a Irénei Talaban, Terreur communiste et résistance culturelle (Paris: P.U.F., 1990, p. 18). Şi totuşi, iată, însuşi preşedintele Comisiei prezidenţiale pentru analiza dictaturii comuniste din România şi cercetător specializat în istoria comunismului est-european, Vladimir Tismăneanu, nu are cunoştinţă despre toate aceste lucrări publicate cu decenii în urmă şi “află” despre “minciună” abia în România postcomunistă! Ba mai mult; în ultimii 20 de ani, numele “Burah/Baruh Tescovici” şi evreitatea lui T. Georgescu au fost menţionate în câteva zeci de lucrări, din care cităm aici doar câteva aparţinând unor autori “frecventabili” de către mainstream, i.e. neostracizaţi, deocamdată, ca antisemiţi:  Doina Jela în Lexiconul negru (Bucureşti: Humanitas, 2001, p. 124);  Lucian Boia în History and Myth in Romanian Consciousness (CEU Press, Budapest, 2001, p. 173, unde autorul afirmă că din cei patru membri ai secretariatului partidului - Dej, Pauker, Luca şi Georgescu – numai Dej era român);  A. Andreescu, L. Nastasă şi A. Varga, Minorităţi etnoculturale. Mărturii documentare: Evreii din România (1945-1965) (Cluj: C.R.D.E., 2003, p. 186, nota 1);  Ildikó Lipcsey, Sabin Gherman şi Adrian Severin, Romania and Transylvania in the 20th Century (Buffalo; Toronto: Corvinus, p. 314);  Stan Stoica, Vasile Mărculeţ, Stănel Ion et al. (Dicţionar biografic de istorie a României (Bucureşti: Meronia, 2008);  Thomas Kunze (Nicolae Ceauşescu. Eine Biographie (ed. a 3-a, Berlin: LVD GmbH 2009, p. 72);  Adriana Dardan în Silenced Paces (Author House, Bloomington, IN, 2009, p. 197, unde autoarea statuează “Hanna Pauker, Teohari Georgescu, Vasile Luka (all of Jewish origin) and Gheorghe Gheorghiu-Dej (half Gipsy)”;  Michael Ritivoi Hansen în The Message (Bloomington, IN: Xlibris, p. 34, cu formularea “Teohari Georgescu (born Burah Tescovici”)). Concluziv, numărul, datarea în timp, credibilitatea şi accesibilitatea acestor surse îl descalifică moral pe V. Tismăneanu din poziţia sa de preşedinte al C.P.A.D.C.R şi – întrucât omisiunile, inadvertenţele şi distorsiunile precum cea din cazul Teohari Georgescu nu sunt singulare 8 în genere de publicist în domeniu şi, în subsidiar, alimentează prejudecata celeilalte “tabere”, i.e. cea

8

Modul în care universitarul Vladimir Tismăneanu înţelege să respecte canoanele academice s-a repercutat inclusiv – din nefericire – asupra Raportului final al C.P.A.D.C.R.: ca exemplu nesingular, paginile 64-66 ale Raportului (parte din cele sub responsabilitatea personală a lui V. Tismăneanu) (varianta electronică disponibilă pe situl Preşedinţiei, la http://www.presidency.ro/static/ordine/RAPORT_FINAL_CPADCR.pdf) nu sunt altceva decât o simplă traducere a paginilor 130-134 din cartea aceluiaşi, Stalinism for All Seasons..., apărută în 2003 la Berkeley: University of California Press (v. şi online, la adresa http://books.google.com/books?id=Re3Aop3UZbAC&printsec=frontcover&dq=stalinism+for+all+seasons&hl=en&ei=6ov CToZTxu6yBtfWgOEL&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCwQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false). 7

“antisemită”, conform tezei implicite a căreia un evreu nu poate fi obiectiv atunci când abordează tema contribuţiei evreilor la instaurarea comunismului în România, tinzând invariabil să o minimalizeze. Exemple precum cele oferite conduc de altfel spre posibilitatea elaborării unei tipologii a principalelor erori, deliberate sau involuntare, comise în rândurile ambelor grupuri de autori în materie. Astfel, autorilor repudiaţi ca “antisemiţi” li s-ar putea imputa poate singular, dar arhisuficient în implicaţii, precaritatea metodologică a abordărilor. Rigidizarea, de altfel nespecifică României, a sferei universitare prin conformare la imperativul corectitudinii politice şi subsecvent, dezideratul evitării oricăror acuzaţii de antisemitism, indiferent de calitatea fundamentării acestora, explică de ce majoritatea covârşitoare a autorilor neevrei care abordează fenomenul nu sunt instruiţi în respectarea rigorilor cercetăriii academice (e.g. “triangulaţia” datelor, a cercetătorilor şi metodelor, admiterea unui grad de incertitudine, controlul şi operarea cu ipoteze şi probabilităţi, etc.) sau cel puţin ale investigaţiei jurnalistice (e.g. confirmarea informaţiei din cel puţin alte două surse). În unele cazuri, lipsa argumentelor se doreşte a fi compensată prin cel mult o formă de argumentum ad populum (corespondent al impersonalului românesc “se ştie că”.) Or, absenţa probelor, a argumentului sau a sursei şi reproducerea unor aserţiuni nefundamentate (vezi exemplul Gheorghe Apostol şi multe altele) subminează sever credibilitatea demersului chiar dacă, teoretic, concluziile ar putea fi valide. 9 Însă dincolo de explicaţii şi justificări, repetarea cu obstinaţie a unor exemple clar denunţate ca false se autoexilează, în funcţie de intenţionalitate, într-una din două categorii posibile: fie “prostie” (în cazul neinformării şi credulităţii), fie “rea-voinţă” (atunci când singura motivaţie este cea de a conferi numericitate pe post de argument. Totodată, în cadrul aceleiaşi grupări, submulţimea unor foşti ofiţeri de informaţii spre exemplu pare să nu înţeleagă că fostul loc de muncă nu constituie totuşi un argument în sine, căruia să nu-i mai fie necesară şi precizarea datelor dosarului din care a fost extrasă o informaţie. În sfârşit, ceva mai rafinată pare tehnica ocazională, deja amintită în cazul Tismăneanu, a argumentului ad personam (inclusiv forma ad hominem circumstantiae), într-o tentativă de a invalida argumentul prin discreditarea persoanei. De cealaltă parte, o primă constatare care se impune estea aceea că, spre deosebire de cantitatea industrială de lucrări dedicate Holocaustului, “lucrări[le] despre situaţia evreilor în timpul regimului comunist sunt relativ puţine” (Fl. Banu 2008: 321 n.1.). Dincolo de această selectivitate a alegerii temei, grupul autorilor evrei care au abordat tema manifestă empiric un registru mai sofisticat de erori, de la caz la caz deliberate sau involuntare, între care se disting cu prioritate: Eludarea unor informaţii, surse sau chiar întregi lucrări. Spre exemplu, pentru a copia ingenua formulare a lui Tismăneanu (la rândul său un exemplu în “cazul Teohari Georgescu”), “cred că nu mă înşel”, dar niciuna din multiplele lucrări ale unor autori evrei dedicate comunităţii evreieşti din România în secolul XX nu menţionează măcar existenţa, spre exemplu, a a.) dărilor anuale de seamă al casei de pensii şi retrageri a ziariştilor din România anilor ’30-’40 (v. Botez 2010), dări cuprinzând numele de naştere, respectiv numele curent al unor zeci de ziarişti evrei, mulţi din ei activi şi după război în presa comunistă; sau b.) lista celor peste 700 “comunişti categoria A” din Bucureşti întocmită de Siguranţă în 1941 (cuprinz ând multe nume de ulteriori demnitari comunişti de prim rang, listă reprodusă în Mâţă 2007: 237-258) sau c.) cele 4 tabele de comunişti din România “refugiaţi” în U.R.S.S. în 1940, tabele transmise de P.C.d.R omologilor din P.C.B. (v. Goma 2007). Obstinaţia ocultării acestor surse şi documente (existente şi general accesibile în arhivele unor instituţii) în plină epocă a Internet-ului şi circulaţiei greu obstrucţionabile a informaţiei rămâne greu explicabilă dacă se prezumă buna credinţă a “omitenţilor”.
9

Pentru o exemplificare cu titlul de amuzament, vezi aşa -numita „the fallacist’s fallacy” din registrul eorilor de logică explicate mundan, cea în care profesorul de matematică respinge inclusiv rezultatul (în sine corect) şi nu doar raţionamentul elevei (în original blondă) care calculează fracţia 16/64 prin metoda eronată a eliminării, atât la numărător, cât şi la numi tor, a cifrei 6, obţinând ca „rest”rezultatul 1/4. 8

Relativizarea până la negare a identităţii evreieşti a celor vizaţi (“ce înseamnă evreu?”10) şi framing-ul “evreităţii” mai degrabă ca pe o manifestare socială decât o identitate obiectivă, genetică - tehnică aplicată în cazurile de evreitate greu contestabilă şi care constă în teoretizări sterile privind elementele constitutive ale definirii evreităţii prin introducerea subiectivismului autoidentificării, toate acestea într-o deplină ignorare, de către chiar autori de religie mozaică, a regulii halahice extrem de simple de stabilire a filiaţiei: “orice copil născut dintr-o mamă evreică este evreu”11; ocazional, în derapajele amuzante ale unor asemenea teoretizări se formulează chiar opinii de tipul “Y se considera comunist, nu evreu” sau “era mai degrabă comunist decât evreu”, într-o involuntară analogie cu bancul referitor la crocodilul care “era mai mult verde decât lung”; juxtapunerea până la interşanjabilitate a unei opţiuni politice (comunism) cu o identitate etnoreligioasă (iudaism) rămâne penibilă chiar şi în cazul unui construct ideologic, cel comunist, de orientare ateistă. Tehnica argumentului ad ignorantiam, de invalidare a unei afirmaţii doar pentru că nu exista probe la dispozitie in favoarea ei (viciu de logică denunţabil în limbaj uzual de expresia anglosaxonă “the absence of evidence isn’t evidence of absence”) – tehnică de impact prin care sunt categoric respinse încadrările ca evrei a oricăror persoane în absenţa unor probe, chiar dacă, obiectiv judecând, identitatea respectivei persoane este în respectivul caz incertă (în absenţa unui certificat de botez, a unei nunţi religioase, a practicării religiei creştine sau a oricăror alte probe care să infirme evreitatea celui/celei în cauză); Tehnica argumentului ad hominem, dar în sens opus primei tabere - i.e. respingerea apriorică a unei afirmaţii prin discreditarea ca antisemit a autorului ei; Relativizarea numerică, e.g. admiţându-se o “supraprocentualitate” a evreilor în structurile comuniste (A. Roth 1999: 186-8), dar cu completarea peremptorie că evreii comunişti ar fi reprezentat, atât în rândurile partidului comunist, cât şi în rândurile întregii lor comunităţi, un segment – în funcţie de autor – “insignifiant” – “minor” – “mic”, etc., iar “prezenţa lor în funcţii de conducere ale partidului comunist a fost de scurtă durată” (Ormenişan 2008: 121); Pseudocircumstanţierea istorică (de tip post hoc, ergo propter hoc), i.e. atribuirea realităţii etichetate colocvial sau peiorativ (în funcţie de evaluator) ca Żydokomuna [poloneză, trad. “iudeocomunism”] în mod exclusiv proliferării paneuropene a mişcărilor fasciste în anii ’30 (ceea ce, în reacţie, i-ar fi împins pe evrei în braţele comunismului), reprezentare care, dincolo de construcţia la rândul ei eronat logică12, obnubilază însă complet identitatea etnică a lui Marx, a Rosei Luxemburg, a lui Bela Kun, a lui C-tin Dobrogeanu Gherea (1855–1920), ba chiar a majorităţii copleşitoare a liderilor revoluţiei bolşevice din 1917, produsă la un moment la care bunăoară Hitler era încă un simplu soldat în primul război mondial, Mussolini tocmai ce fusese demobilizat la rândul său, iar mişcarea legionară încă nu era concepută în România. În aceeaşi registru dar în sens invers, deşi la fel de eronat, cealaltă “tabără” tinde uneori să justifice excesele de violenţă antisemită ale mişcărilor naţionaliste din perioada interbelică tot ca pe o reacţie, una însă împotriva comunismului intenaţionalist şi anti-statal interpretat ca o invenţie evreiască. În acest context, demersul de faţă se doreşte a fi unul eminamente descriptiv, urmărind ca obiectiv general alcătuirea unui “dicţionar” cât mai cuprinzător şi exact şi, în măsura posibilului, de necontestat, al evreilor implicaţi în instaurarea şi consolidarea sistemului comunist în România
10

În spiritul aserţiunii lui Wilhelm Filderman („Un evreu care devine comunist a încetat să mai fie evreu”) , în rândul unor multipli autori evrei, din România şi din străinătate, s-a dezvoltat şi consacrat de-a lungul timpului conceptul-sintagmă „non-Jewish Jews” (patentat de Isaac Deutscher în 1954), atribuit cu predilecţie evreilor comunişti. 11 Vezi, inter alia, http://www.jen.ro/ciclul_de_viata_files_0.html. 12 În sensul în care comunismul nu reprezenta singurul curent „antifascist”, spectrul politic intern nefiind unul dihotomic comunism vs. fascism, care să explice lipsa de alternative în opţiunea politică a evreilor. 9

emergentă celui de-al doilea război mondial. Firesc, în măsura posibilului, fiecare intrare va fi completată cu descrierea succintă a rolului exercitat în consolidarea noului regim, pentru o mai bună înţelegere a realităţii urmărite. Aşadar, se cuvine accentuat, demersul de faţă nu urmăreşte nici a.) explicarea/justificarea “apetenţei” evreilor României postbelice pentru comunism, ci se mărgineşte, în această instanţă, să o descrie cât mai acurat, cuantificabil şi cuprinzător, rămânând ca explicaţiile şi poate chiar implicaţiile de timp prezent le fenomenului să fie abordate într-o eventuală fată succesivă proiectului; şi nici b.) contextualizarea geografică a fenomenului “żydokomuna” în aria blocului comunist din Europa central-estică emergentă celui de-al doilea război mondial. De aici pornind, se impun câteva precizări preliminare privind structura şi metodologia care fundamentează acest dicţionar. În primul rând, dată fiind natura sa, proiectul de faţă rămâne în mod firesc unul în desfăşurare, dezirabil a fi îmbunătăţit deopotrivă cantitativ şi calitativ în timp. În acest scop, autorul îi invită pe toţi cititorii care ar putea contribui la completarea dicţionarului să-i trimită orice informaţie considerată utilă la adresa de e-mail apostu_i@yahoo.com. Pe măsura încorporării de noi date şi informaţii, dicţionarul urmează a fi postat în reţeaua WorldWideWeb în ediţiile sale îmbunătăţite, cu indicarea permanentă a datei ultimei actualizări. În al doilea rând, fiind de natură parţial investigativă şi de finalitate descriptivă, dicţionarul a fost structurat corespunzător unei reprezentări a principalelor paliere ale statului comunist după cum urmează: aparatul administrativ-politic (grupând acei evrei de la nivelurile semnificative ale ierarhiei de partid şi/sau de stat în România de după al doilea război mondial); aparatul represiv (vizează evreii prezenţi în principal în Securitate şi Miliţie şi, secundar şi în măsura relevanţei, în jandarmerie, forţele armate şi alte structuri care au participat la represiunea orchestrată de statul comunist); mass media; educaţie şi cercetare (segmentele ideologizate, i.e. segmentele de învăţământ social-umanist); cultură (palier considerat o componentă-cheie în consolidarea unui nou regim prin operarea unor modificări controlate ale mentalităţii colective); categorie “alţii”, compusă din evrei cu funcţii importante în ierarhia locală şi regională de partid şi de stat, din evrei decoraţi pentru meritele lor de către statul comunist, membri – în eticheta lui T Solomovici – ai “făcăturii comuniste” C.D.E. (Comitetul Democrat Evreiesc13), etc., cazuri alcătuind cumulativ o categorie reziduală, definită “în fund de sac”. Această categorie este completată de lista evreilor comunişti în atenţia Siguranţei în 1941 (mulţi din ei cu funcţii în ierarhia de stat şi partid după august 1944), respectiv de evrei basarabeni comunişti implicaţi în evenimentele din Basarabia în perioada 28 iunie 1940 – 22 iunie 1941. O atare demarcare a acestor paliere deserveşte un scop mai degrabă orientativ, didactic, şi nu unul riguros analitic, în unele cazuri persoanele menţionate transgresând de-a lungul timpului, prin evoluţia profesională dintr-un domeniu în altul, aceste delimitări; în aceste cazuri, încadrarea într-o anumită categorie a fost operată pe baza relevanţei activităţilor şi respectiv notorietăţii persoanei respective. Ca exemplu concret, chiar dacă după 1944 a activat un timp în redacţia ziarului Scânteia (ceea ce ar fi reclamat încadarea în dicţionarul de faţă la secţiunea mass media), Silviu Brucan de pildă este plasat, în virtutea evoluţiei sale profesionale ulterioare, la capitolul “aparatul administrativ-politic”. Din punct de vedere metodologic, ca perioadă delimitată supusă observaţiei, dicţionarul focalizează primele două decenii succesive momentului 23 august (i.e. 1944-1965, “epoca GheorghiuDej”), până la momentul la care constrângerile numerice obiective aferente masivei emigraţii evreieşti

13

Într-o altă apreciere formulată tot de un evreu - fostul şef rabin Moses Rosen, C.D.E. a reprezentat „instr umentul cel mai de seamă al campaniei antisioniste în România” [adapt.] (1990: 160). 10

în Israel, după cum ilustrăm mai jos, au determinat şi descreşterea inexorabilă a ponderii şi influenţei evreilor prezenţi la vârful ierarhiei comuniste din România (v. tabelul mai jos). Unitatea temporală definită fiind, metodologia încadrării “ca evreu” în prezentul dicţionar urmăreşte ameliorarea dihotomiei parcimonie vs. comprehensivitate şi se fundamentează consecutiv pe satisfacerea verificabilă, în cazul fiecărei persoane, a cel puţin unuia din următoarele patru criterii: 1. identitate evreiească (etnonaţională şi/sau religioasă) autodeclarată la un moment dat; 2. fiul/fiica unei mame evreice (inclusiv cei convertiţi pe parcursul vieţii la altă religie); 3. indicat ca evreu de către cercetătorii evrei şi/sau comunitatea evreiască14 (e.g. cazurile multor ofiţeri de Securitate, care în documentele oficiale se declarau de naţionalitate română, maghiară, rusă, etc., dar la momentul de faţă sunt acceptaţi ca a fi fost evrei chiar şi de către cercetăt orii evrei în materie); 4. cu nume de natură să elimine orice dubiu (e.g. Bella Rabinsohn, Israel Rachmuth, Pinchas Solomonovici, Şmil Iţicovici, Zalman Zalmanovici, etc.). În sfârşit, în cazul în care îndeplinirea în mod minimal a unuia din aceste criterii rămâne obiectul unor controverse rezonabile, semnul “(?)” din dreptul unor persoane indică incertitudinea identităţii lor evreieşti. Un asemenea instrumentar metodologic este menit să evite una din erorile caracteristice altor lucrări în materie, care, în identificarea unor evrei din aparatul comunist sau al Securităţii, iau în considerare cvasiexclusiv criteriul subiectiv al “naţionalităţii (auto-)declarate” a persoanelor în diverse documente oficiale. Ori, sub acest aspect se impun câteva observaţii critice. În mod nespecific României, unii membri ai comunităţilor evreieşti, variind ca motivaţie şi pondere de la caz la caz, au evitat de-a lungul timpului să se declare evrei în înregistrările oficiale, preferând alte autoîncadrări subiective. Ca exemple nesingulare între membrii de partid, în fişa sa de cadre, Alexandru Bârlădeanu de pildă se declara în mai 1952 de naţionalitate “moldovean” (v. A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R. – secţia cadre, dosar nr. B/308, ff. 1-2), în timp ce în fişele sale autobiografice de la Securitate, ofiţerul Al. Nicolschi (Boris Grünberg) menţiona la rubrica “naţionalitate”, de la caz la caz, “rus”, “ateu” sau “revoluţionar” (v. infra). În fapt, o veritabilă tendinţă în acest sens poate fi ilustrată extrem de clar la nivel naţional prin coroborarea recensămintelor primelor trei decenii în România postbelică cu estimările oficiale (i.e. ale autorităţilor, externe deci comunităţilor evreieşti din ţară), cele neoficiale (interne, ale unor reprezentanţi ai comunităţilor) şi valorile anuale ale emigraţiei din România spre Israel (cele ale unor evrei din România direct în alte ţări decât Israel fiind insignificante statistic). Spre exemplu, cvasiunanimitatea organizaţiilor evreieşti din România şi străinătate deopotrivă se raportează la cifra de 428.312 evrei existenţi în frontierele postbelice ale României (incluzând aşadar Ardealul de Nord fost sub ocupaţie ungară, dar excluzând B.B.N.H.), cifră avansată şi detaliată în studiul publicat la Bucureşti în 1947 sub egida World Jewish Congress (W.J.C.), Aşezările evreieşti din România: Memento statistic (p. 30).15 Pentru acelaşi an 1947, mărimea emigraţii evreieşti din România poate fi aproximată, pe baza unor surse evreieşti, la circa 37.600 (v. infra), în timp ce, potrivit îregistrărilor Ministerului israelian al Absorbţiei Imigranţilor, imigraţia în Israel a unor originari din România în perioada cumulată 1948-1949 a cifrat 31.274. Într-o primă discordanţă, la sfârşitul anului 1948, oficialii P.C.R. estimau prezenţa în România a 350.000 evrei – o cifră neplauzibilă chiar şi presupunând simultan că data de referinţă pentru studiul W.J.C. ar fi fost 1 ian. 1947 (şi deci că ea s-ar diminua corespunzător cu cei 37.600 emigranţi din 1947) şi, prin absurd, că toţi
14

Acceptare concretizată de pildă inclusiv în acordarea dreptului de imigrare în Israel (unde autorităţile transpun de fapt in integrum canonul halahic al ascendenţei evreieşti materne), în înmormântrea într-un cimitir evreiesc, etc. 15 Cifră preluată de-a lungul timpului pe întreg mapamondul de zeci de organizaţii, publicaţii şi autori evrei, precum U.S.H.M.M., Encyclopaedia Judaica, World Jewish Quarterly, Jewish Virtual Library, The American Jewish Committee, Nizkor, Marcu Rozen, Peter Meyer et al. (1953), Beth Sholom, Jewish Gen, Heritage Films, etc. 11

cei 31.274 emigranţi din perioada 1948-1949 ar fi părăsit de fapt ţara până în dec. 1948. Ei bine, din direcţia estimărilor neoficiale, fostul şef rabin Moses Rosen avansa pentru anul 1948 numărul de 400.000 evrei aflaţi în România, număr admis de altfel şi de Congresul Mondial Evreiesc, întrunit în acelaşi an la Montreux (Rosen 1990: 67, 286, 309, 335), şi avansat chiar şi în iunie 1949 de Petru Groza într-o discuţie cu Emil Bodnăraş (în Buzatu şi Cîrstea 2010: 333, Solomovici 2003: 189, Ioanid 2005: 78 ş.a.) Emigraţie România → Israel
Frecvenţe absolutec Frecvenţe cumulate (1947-)

Evrei în România - cifre oficiale an 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955
număr % în populaţia ţării

Evrei în România - estimări neoficiale -

428.312 350.000a

2,2%

146.264b

0,83%

? ? d ≈37600 24.780e 13.602e 47.071 40.625f 3.712 61 53 235

450.000 (Moses Rosen) 37.600 62.380 400.000 (M. Rosen, P. Groza) 75.982 123.053 163.678 167.390 167.451 260.000 (R.F.E.R.L. 1955) 167.494 167.729 300.000 (M. Rosen, media Israel,
S.U.A.)

220.000 (Bottoni 2010: 269) 260.000 (estimare proprie, I.A.) 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966-‘75 1976 714 594 8.954 8.360 9.321 21.269 9.878 13.243 25.926 10.949 26.951 2.223 168.443 169.037 177.991 186.351 195.672 216.941 226.819 240.062 265.988 276.937 293.888 296.111 45.000 (M. Rosen 1990: 261)

42.888b 24.667b

0,22% 0,11%

Fig. 1: Comunitatea evreiască din România, 1945-1976. Aspecte statistice
a

Cf. unui document din 8 dec. 1948 al secţiei Organe de conducere a C.C. al P.M.R. şi distribuiţi astfel: 132.000 în Bucureşti; 118.000 în Moldova; 62.000 în Transilvania [ a se înţelege Ardeal, n.n., I.A.]; 22.000 în Bucovina; 16.000 în Muntenia şi Dobrogea (v. A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R. – secţia Organizatorică, dosar 91/1948, ff. 11 -16 (în partea introductivă a documentului menţionându-se eronat cifra de 300.000, deductibil din defalcarea cifrelor)). Acelaşi număr de 350.000 este avansat şi de către Ana Pauker în şedinţa din 18 febr. 1949 a Secretariatului C.C. al P.M.R. (v. A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R. – Cancelarie, dosar nr. 16/1949, ff. 14-5). Se cuvine menţionat că la recensământul naţional cu datele 12

312 în 1947 la 146. f. 13 . 1947.S. p. restul evreilor distribuindu -se preponderent în categoriile de limbă maternă „română” şi „maghiară”. sursele evreieşti converg în estimarea emigraţiei evreieşti din România în intervalul temporal închis 1948-1955 la 130. 261. într-un raţionament aberant. cu circa 1. H.557 plus 7.264 în 1956 (date colectate în anul precedent). aşadar la 3 ani după recensământul care inventariase 146.000 evrei în România în perioada 1955-1956 se plasează în interiorul intervalului delimitat de alte două estimări neoficiale: a. numai în 1958.264 evrei la recensământul din acel moment. Radu Ioanid: 2005: 64-5).000 solicitări individuale de emigrare în Israel (Rosen 1990: 166.000 emigranţi ilegali via Ungaria.795 persoane. nu şi “etnie/naţionalitate” sau “religie”. Agerpres replicând (spre liniştirea guvernelor arabe) că evreii din România acelui 16 S-au declarat vorbitoare native de limbă idiş 138. chestionarul operatorilor de pe teren cuprindea exclusiv rubrica “limbă maternă” 16. 260. înregistrau în doar câteva săptămâni nu mai puţin de 130. 211.com/immigration/Primary/Aliyah/shiplist2. H. el îi contrapune. estimarea noastră de aprox.R. 15 martie 1966 şi 5 ian.000. mai realist. 1985-1989 (Londra: Frank Cass.publicate la 25 ian. de unde şi încadrarea noastră pe ani). diferenţele rezumându -se aproape exclusiv la intervalele temporale de eşalonare şi raportare a d atelor.000 emigranţi legali. Israeli-Romanian Relations at the End of the Ceausescu Era: As Observed by Israel’s Ambassador to Romania. Aliyah Bet Project 17. iar pe de altă parte de unele ziarele israeliene şi americane care preconizau în 1959 emigrarea din România a 300. şi cu cotele emigraţiei ilegale (transfugi. 1948.).S. 45. discrepanţele nu depăşesc 1. Leibovici-Laiş. ceea ce îl face practic inutilizabil în economia demersului nostru.000 evrei. cca. 16. B. Moses Rosen..264 evrei. care “se aşteptau la 10. c Conform (dacă nu precizăm altfel pe parcursul coloanei) înregistrărilor Ministerului israelian al Absorbţiei Imigranţilor. agenţi de informaţii la schimb. o discrepanţă semnificativă. Denunţând suplimentar frivolitatea cifrelor oficiale. Radu Ioanid. S. conduce spre o mărime estimată a populaţiei evreieşti în 1955-56 de cca. f Pentru numărul de emigranţi din România în Israel din 1951 există. “defectări”) şi neînregistrate (foşti deţinuţi. d 2. nu-şi identifică altă explicaţie decât aceea a unei ponderi semnificative de evrei “ascunşi”.667 evrei în România în 19751976. numărului oficial de 24. vol. net superioară celei oficiale de 146. 26. etc. ceea ce. recensămintelor naţionale comunicate la 25 ian. Cifrele sunt cvasiidentice celor avansate în B.688 pe nava “Geula”. Wasserstein. cu circa 5.) valoarea de 300.612 evrei din România îmbarcaţi pe cele două nave “Pan York” şi “Pan Crescent” plecate din portul bulgar Burgas la 27 dec. O atare cifră. 17 V. 7. ambele plecate din Bulgaria la 26 sept.000 de repatriaţi în U.-20. Wasserstein (2000: 80).000 (1990: 261)). fond “P”.S. între cifra de 40.625 înregistrată ca număr de imiganţi de Ministerul israelian al Absorbţiei Imigranţilor (şi preluată ca atare de Şlomo Laibovici -Laiş) şi cea de peste 50. e Cifrele defalcate pentru 1948 şi 1949 sunt furnizate în Kuller 2008 b: 22 (Leibovici-Laiş şi Govrin indică doar numărul cumulat pentru cei doi ani). ceea ce susţine reducerea numărului de evrei din România de nu mai puţin de 10 ori în doar 9 ani! În realitate. aşa cum sesiza şi Levy (2002: 285 n.500 cazuri de repatriere din Israel. Nastasă şi Varga (2003a: 44). 2. cei 500 copii evrei cărora autorităţile române le -au permis stabilirea în Olanda. 2002). Concret.) (cca 2% din totalul comunităţii ca valoare medie).I. ar însemna că pe listele de emigrare se înscriseseră probabil şi mulţi din activiştii evrei de frunte ai partidului comunist. pentru acelaşi an (v.000 avansată pentru aceeaşi perioadă de către pe de o parte fostul rabin-şef Moses Rosen (aidoma modului în care.-135. b Cf. autorităţile române. Iar contextual.000 înregistrată pentru acelaşi an de autorităţile române (v.000 de cereri”. 1947. 430).php. 260. cumulat celor 37. R. 108). orice analiză sumară denunţă ridicolul unei asemenea teze. ceea ce. numărul cetăţenilor români de naţionalitate evreiască ar fi scăzut de la 428.600 emigraţi în 1947 şi coroborat cu un spor demografic – arguendo – de 0%. reproduse în Shlomo Leibovici-Laiş şi Yosef Govrin. şi deocamdată neclarificată. 1948. dosar 40009.paulsilverstone.664 evrei români îmbarcaţi pe nava “Medinat Hayhudim” şi 1. etc.5% pentru oricare din valorile individuale considerate. conform recenzărilor oficiale efectuate la nivel naţional.R. A. sionişti. 1977 (colectarea datelor făcându-se în anul precedent celui al comunicării publice a datelor. http://www. Kuller. Kuller (2008c: 22) şi Andreescu. În acelaşi sens. din care nu puţini prezenţi în ierarhia comunistă în/la diversele ei sectoare/niveluri ierarhice.000 (Ministerul Israelian al Absorbţiei Imigranţilor. Ioanid 2005: 105).

în condiţiile unei emigraţii oficiale în Israel de 18.L.5%. Ernö (Ernest) Gáll.R. Ludovic Weisz. Nicolae (Miklós) Goldberger. pornind de la o dimensiune oficială de 24.955 persoane (faţă de 5. Ládislau Tesler. K. cu relevanţă sociologică cât se poate de actuală. în mod tradiţional. b. Ludovic Bokor.. estimativ. Subsumat. care. Gavrilă şi Eva Birtaş. Ervin Mikó. 1959).moment ar fi cifrat doar jumătate din numărul avansat de mass media străine (R. Carol Féleki (Feldman). 1992 nu mai puţin de 8. Alexandru Sencovici (Sándor Szenkovits). comunitatea evreiască din România cifra totuşi la recensământul din 7 ian. ar avea în mod evident mai multă acoperire în realitate. +50. nu mai puţin adevărat. chiar dacă astăzi sunt recunoscuţi ca evrei de către chiar autori evrei în domeniu – e. Nicolae Kállos. se declarau chiar şi în documentele de partid ca fiind de naţionalitate maghiară.000 persoane. ceea ce. transpare de altfel şi în analiza trendurilor statistice ale minorităţii evreieşti din România pe parcursul ultimilor 35 de ani. pentru 1976 Moses Rosen estima mărimea reală a comunităţii evreieşti la 45. Gyula Csehi.. au fost complet asimilaţi lingvistic şi în consecinţă s-au declarat de-a lungul timpului de naţionalitate maghiară18.F.000. ar presupune o creştere demografică pe perioada urmărită de . doar 2/3 din evreii care trăiau în realitate în România acelui moment s-au şi declarat ca atare în cadrul recenzării ceea ce ar indica o mărime totală de circa 220. László Salamon. În sfârşit. mulţi evrei au încercat chiar să ‘dispară’ din statisticile oficiale” şi apreciază că la recensământul din 1956.) estimarea inferioară a lui S. Stefan Kárdos. Mihály (Max) Eisikowits.973 rezultat al diferenţei).E. Erwin Szekler.1 S = 15√8955/5973 – 1. Bottoni (2010: 269). Coloman Ambruş. conform formulei Pn = P0*(1+ S)n. unde P0 = populaţia iniţială Pn = populaţia după n ani S = sporul demografic anual mediu.000 a comunităţii evreieşti în 1956. 1977. într-un pattern replicat în proporţii asemănătoare şi în rândurile numeroase ale comuniştilor şi securiştilor evrei maghiarofoni. aceeaşi problematică a ceea ce s-ar putea numi categoria evreilor “ascunşi”. László Földes (Fischer). respectiv un spor demografic mediu de 2. de unde S = n√Pn/P0 . într-o juxtapunere până la identificare a atributului naţionalităţii cu criteriul limbii materne. adică S = 2.694 persoane în intervalul închis 1977-1989 (conform autorităţilor israeliene).g. fraţii Ládislau şi Olgá Vass. foarte mulţi din aceştia.74%/an.. János Taub. 15. Alexandru Iacob (Sándor Jákab). în mod frecvent. Kálauşek. care confirmă că “în anii permanenţei lor forţate în România. Spre exemplu.667 persoane conform recensământului publicat la 5 ian. o subcategorie de înaltă specificitate o constituie evreii ardeleni vorbitori de limbă maghiară. Zoltán Kling. comunitatea maghiară la rândul ei i-a recunoscut în mod tradiţional pe aceşti evrei ca maghiari. în acelaşi raţionament în care probabil şi mărimea comunităţii evreieşti din România în 1992 cifra în realitate. 18 În contextul în care. 24 dec. chiar dacă practicanţi ai religiei mozaice. Iosif Bank. Contrastant.74% pe an(!). 14 . ceea ce. etc. complet aberant statistic pentru un grup populaţional îmbătrânit precum cel al evreilor din România. Francisc Butyka. coroborat cifrelor sus-menţionate.

15 . care circulau în primii ani în interiorul instituţiei. cazul menţionat al lui Al.C. “Weiss” şi un val direct corespondent numeric de intrări ale unor “Berceanu”. “Albu”. partea I-a. tind în mod frecvent ca în negarea evreităţii unei persoane să invoce inexistenţa unor documente oficiale probatoare) este şi schimbul de replici dintre Aurel Storin şi Sorin Cunea (ambii evrei) în deschiderea ultimului interviu acordat de fostul ziarist comunist şi apoi angajat al postului de radio “Europa Liberă”: Aurel Storin: “De mult voiam să te-ntreb. etc. Sorine: tu eşti evreu? Sorin Cunea: “Sigur că da!” A. Simion Ţaigăr. iar numele de naştere. “Feldman”.: “Scrie undeva. şi Rebecca Weiner. Silviu Brucan. Boris Grünberg.19 Bineînţeles.html.Cât priveşte evreii din Securitate. nu s-a declarat niciodată în vreun document ca evreu. “Goldenberg”. privind românizarea pe cât posibil a numelor alogenilor. “Faibiş”. Tismineţki). după cum menţionam. mai ales – considerarea recomandărilor informale. nemenţionat după cunoştinţa noastră în lucrările cercetătorilor evrei.579-589 vizează în bloc colegi proaspăt angajaţi la aceeaşi Direcţie Generală de Control Economic din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului: Moise Faibiş. care. “Savin”. dar la acel moment era român (pentru ambele cazuri. cu referire la tatăl său (n. Spre exemplu.82). aceste „recomandări” cvasioficiale erau înaintate nu doar ofiţerilor evrei din Securitate. “Abramovici”. a numelor alogenilor. “Rosenberg”. atestat în documentele oficiale ale unor autorităţi româneşti.C. ci şi – sau. care s-ar sustrage în primă instanţă criteriului naţonalităţii autodeclarate. 9340-1): din deciziile ministrului Justiţiei de încuviinţare a schimbărilor de nume adoptate la 11 octombrie 1947. ai vreun act oficial care să ateste că eşti evreu?” S. mai jos şi declaraţiile lui Pavel Câmpeanu. aplicând criteriul halahic al filiaţiei evreieşti pe linie maternă20. Arnold Platman (fiul lui Marcu) mărturisea de pildă în autobiografia sa de la Securitate că “în trecut” “fusese” evreu. Nicolschi/ Grünberg. este acoperit de criteriile 3 şi 4 . “Herescu”. întruneşte criteriul al doilea prin înmormântarea sa într-un cimitir evreiesc. Ionel Frankel – Frâncu. care subsecvent s -ar putea declara ne19 Pentru caracterul voluntar sau forţat. n.org/jsource/Judaism/whojew1. 1947 (v. „Who is a Jew?” la http://www. indicăm aici Monitorul Oficial al Ronâniei nr. “Bogdan”. identificarea corectă a acestora implică nu doar depăşirea erorilor aferente autoîncadrării lor subiective (e. “De unde ştii?” S. 93. “Câmpeanu”. în lexiconul de faţă sunt incluşi ca evrei şi cei din categoria convertiţilor la altă religie. ci în general celor din ierarhica administrativ-politică a statului comunist. “Soreanu”.S. “Mihail”. 20 V. deciziile nr. pp. este acceptat ca a fi fost evreu inclusiv de către cercetătorii evrei. În acest context. “Herşcovici”. notoriul torţionar Al.e.” A. la cererea unor înalţi activişti de partid” (Tismăneanu 2005: 320-1. Vladimir Tismăneanu declară: „şi-a schimbat numele în Leonte Tismăneanu în 1948. birourile de evidenţă a populaţiei au înregistrat mii de “dispariţii” subite ale unor “Leibovici”. la fel cum alt ofiţer. şi altele. al schimbărilor de nume.Dorel Oprescu.Sub acest aspect.jewishvirtuallibrary. de la caz la caz. Simon Sabetay – Săvulescu. “Mironescu”. “Moscovici”. nu scrie nicăieri […]” (în Storin 2011: 7) Cazul altui ofiţer de Securitate . v. “Marcovici”. “Negrea”. v. Leon Wechsler – Gheorghiu. n. care devine Florian. dar nu mai puţin persuasive.: “Ştiu de când eram copil. în acelaşi sens. “Liveanu”. confirmă identitatea sa evreiască.g. respectiv Leon Barat – Rădulescu. La fel de pilduitor şi denunţând totodată eroarea fundamentală a bazării exclusive pe documente oficiale (aşa cum procedează în special “minimaliştii”. “Wolf”. i.: “Nu. “Schwartz”. “Bercovici”. Arnold Schwartz-Negrin.S. Henriette Leibovici – Mora. “Florian”. etc. “Mendelsohn”. Spre exemplu. Din nenumăratele exemple de românizare in corpore la “recomandarea de sus”. infra). Osias Sigelbaum – Soreanu. Nicolschi. “Sonnefeld”. De la mama şi de la tata. operarea în demersul de faţă cu setul celor 4 criterii neexclusive evită multe din erorile sus-amintite. 240 din 17 oct. în doar câţiva ani după 23 august 1944.

2011). Parantetic.N. Rosen 1990)21. “Bacher”. C. ie. Herta Schwammen (alias Elena. fie de identitate controversată. respectiv direcţiile judeţene.I. etc. în cadrul proiectului Dvar Tora. S. convertiţi la creştinism în timpul celui de-al doilea război mondial. la adresa http://www. a oricăror polemici sterile. sau chiar miile de evrei din zona Ardealului de Nord ca subiecţi ai unor convertiri conjuncturale.html (accesat ian. dar mame creştine. respectiv poetul legionar Radu Gyr (Demetrescu). Acestei categorii i se subsumează şi cazurile deocamdată insuficient fundamentate bibliografic de alţi cercetători. ambasada SUA la Bucureşti. precum Teohari Georgescu. secondate de sursele evreieşti şi externe ne-româneşti (ex.dvartora. indicat ca procuror adjunct al României de după război de un singur autor. menite a evita legislaţia şi tratamentul social defavorizant. aceasta în dezideratul dublu al creşterii fiabilităţii şi al pre-eliminării. în special documente oficiale ale unor autorităţi ale statului (v. decrete de stat. 21 Pentru o explicaţie a faptului că Halaha (codexul religios mozaic) nu recunoaşte convertirea la altă religie. jurnalistul Dumitru Graur sau Adrian Lustig. dar excluşi. Petre Lupu etc. altfel spus. în aplicarea riguroasă a acestui canon religios al considerării ascendenţei materne. de ex. sursele primare. ne-anti-semiţi). acolo unde stadiul cercetării mainstream în domeniu ne-a obligat la formularea fundamentată de observaţii.R.. Mariean Vanghelie.S.g.A. toţi cu taţi evrei. Tudor Vianu. centrale. Ca ierarhizare bibliografică au fost preferate. critici sau completări. care cuprind între altele şi precizarea naţionalităţii. 16 . acestea au fost menţionate în canoanele scrierii academice exclusiv în acele cazuri de persoane fie de notorietate redusă. şi nerecunoscute ulterior de leadership-ul comunităţii evreieşti postbelice (v. în privinţa surselor bibliografice fundamentând operaţional încadrările ca evrei. fie acesta chiar evreu. Arhivele Naţionale. Şlomo Sorin Rosen. pentru a se sutrage legislaţiei antisemite. considerându -l pe convertit în continuare evreu.evrei. pe cât posibil. fireşte. Petre Roman . etc. care au fost reprimiţi postbelic în comunitatea evreiască prin automata nerecunoaştere a converitirii lor. cercetători occidentali “frecventabili”. În sfârşit. sunt automat încadraţi ca evrei – pentru a menţiona câteva figure celebre – dramaturgul Eugen Ionescu (fiul Theresei Ipcar). Eduard Mezincescu. La fel de adevărat. de regulă nu s-au mai indicat sursele de informare în cazurile deopotrivă notorii şi scutite de controverse chiar şi în rândurile cercetătorilor evrei (e. vezi lămurirea oferită de actualul prim rabin al României.). recte Teşu Solomovici. soţia lui Lucreţiu Pătrăşcanu). ca goim. o mărturie empirică nesingulară o oferă inter alia cazurile câtorva mii de evrei din Ardealul de Nord. Din aceleaşi considerente de parcimonie şi fluenţă a textului. poetul Adrian Păunescu.S. Barbu Zaharescu (Zuckerman).)..ro/raspunsuri/identitate-iudaica/cine-este-evreu/2696-un-evreucrestinat-isi-pierde-identitatea-de-evreu. Ana Pauker (Rabinsohn). Iosif Chişinevschi (Roitman). fişe matricole penale din penitenciare. Monitorul Oficial. Richard Wurmbrand.

L.R.S.E. C.C. C.C.A. B. D.O. B.R.C. A.G. C.O.P.U.A.R.LISTA ABREVIERILOR A.A.C.R.R. D.I.S. C. D./P.R.E.G.C. A.G.P. D. A. A.M.P.S.F.A. col. B.Ex.N. D.I.M.R. al P.I.C.S.F. căs.C.R.P. al P.I. Centrocoop CEPECA C.E.) Biroul Politic (al C.E.D.P.S.) căsătorit(ă) Casa de Administrare şi Supraveghere a Bunurilor Inamice (1948-1953) Comitetul Central Camera [locală] de Comerţ şi Industrie Camera de Comerţ şi Industrie a României Colegiul Central de Partid Comitetul Democrat Evreiesc Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum Centrul pentru perfecţionarea cadrelor de conducere din întreprinderi Căile Ferate Române Confederaţia Generală a Muncii Centrul Iberic pentru Studii Masonice Centrala Întreprinderilor de Lucrări Rutiere şi Construcţii Speciale Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie colonel Comisia Prezidenţială pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România (2006-) Comitetul Politic Executiv (al C.S.) Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România Curtea Supremă de Justiţie Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală (Cluj) Casa de Retrageri şi Pensiuni a Ziariştilor (până în 1945) Direcţie Centrală Industrială (în cadrul Ministerului Industriilor) Direcţia Centrală de Statistică (de pe lângă Consiliul de Miniştri) Direcţia Generală a Industriei Laptelui Direcţia Generală a Poliţiei Direcţia Generală a Presei şi Tipăriturilor (de pe lângă Consiliul de Miniştri) Direcţia Generală a Securităţii Poporului (1948-1951) Direcţia Generală a Securităţii Statului (1951-1952) Direcţia Informaţii externe (din cadrul Securităţii) Direcţia Penitenciare. C.R.M.R.I.P. C. A.S. C.E.R.P.C. Asociaţia Culturală Mondială a Evreilor Originari din România Asociaţia Evreilor Români Victime ale Holocaustului Asociaţia Foştilor Deţinuţi şi Deportaţi Antifascişti Arhivele Naţionale Istorice Centrale Asociaţia Română pentru strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică Academia de Ştiinţe Economice din Bucureşti Arhiva Serviciului Român de Informaţii Basarabia.D./P.S.G.S.S.I.I.P.S.S.G.R.J.Z.T.C.C. C.M.N.I.L.L.G.H. C.) 17 .D. C. Lagăre şi Colonii (din cadrul M. al P.C.I. C.N. Bucovina de Nord şi ţinutul Herţei Bulletin d'informations pour les roumains de l'étranger (publicaţie de frecvenţă variabilă a unor emigranţi români din Paris.T.C. C. C.R.M. C.S.C.N. A.P.E.I.C. D. D.H.A. 1948-1950) Biroul Organizatoric (al C. C.R.I.E.R.P. D. D.B.C.V.C.S.D.I. C.E. B.R.B.N.E.L. C.U.R. C.

O.. Hotărârea Consiliului de Miniştri I.E.G.G.S.C.F. 18 .M. D. Ministerul Comerţului Exterior M.D.S.P. General H.R Frontul Naţional al Tineretului Democrat din România F. Ministerul Apărării Naţionale M.I. 1945-1948) Direcţia Regională a Securităţii Poporului (în cadrul D.R.I.T.F.) (19661989. Institutul Politehnic Bucureşti I.P. Frontul Naţional Democrat din România F. (1953-1989) Defense Technical Information Center (în S.S. Ministerul Securităţii Statului (1952-1953) n.R.L. Frontul Salvării Naţionale F.C. f. a M.N.P.N.R.A.a.C.R. E.P. locotenent M.R. F. D.C.Of.U.L.S.S. Institutul de Studii Politice şi Social-Politice (de pe lângă C.P.A. Foreign Office F. F.D.Ap. Născut(ă) N.A.F.) estimare Editura de Stat Pentru Literatură şi Artă fost / fila fără an filele Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România Federaţia Demorată a Femeilor din România (constituită 4-8 martie 1946.D.R.G.C. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc I.C.E.I. Grupul pentru Dialog Social g-ral.B.S. Întreprindere de Stat pentru Exploatarea şi Prelucrarea Lemnului I.D.A. Institutul de Medicină şi Farmacie INCOMKA Proiectul “Comintern Archives Project” al Bibliotecii Congresului S.S.C. şi al Arhivelor Ruse de Stat pentru Istorie Socială şi Library of the Congress & Russia State Archives for Social and Political History (RGASPI) “” (INCOMKA) I. Comisariatul Poporului pentru Afaceri Interne (Narodnîi komissariat vnutrennih del) D.E.N.A.M.C.I.R.A.S. ff.E. Institutul Român pentru Relaţii Culturale cu Străinătatea I.N.S.U. e.I.K.T.) F.A. 1948 în U. Monitorul Oficial al României mr.S. absorbită în ian.M.E.C. Institutul Român de Istorie Recentă I.R. f.N. fostul Institut de Istorie a Partidului) J.I.P.) lt.P.S.A. Marea Adunare Naţională M.A.P.R.Direcţia Poliţiei de Siguranţă (din cadrul D.O.A. Federaţia Uniunilor de Comunităţi Evreieşti G.R.D. D.L.C.D.S.G.P.U.I.P. Întreprinderea de Comerţ cu Ridicata pentru Produse Alimentare (Bucureşti) I.A. International Labour Office I.V.P.U.D.C. Institutul Central pentru Pregătirea Cadrelor Didactice I. Ministerul Afacerilor Externe M.R.S.S. Jewish Genealogical Special Interest Group for Romania (S. maior M.C.C. al P.E.S.R. D.R. Ministerul Afacerilor Interne M.) Direcţia Superioară Politică a Armatei Direcţia Securităţii Statului din cadrul M.I.

1934-1952) Partidul Comunist din România (perioada interbelică.A. S. 1965-1989) vezi World Jewish Congress .F. ş. O. O.E.O. Uniunea Femeilor Democrate din România Uniunea Generală a Sindicatelor din România Uniunea Naţională a Studenţilor din România Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste Uniunea Sindicatelor de Artişti. S. P.N.S. U.S.C. O. W.S.F.R.N. P.I.R.C.N.Z.C. U. ulterior Serviciul de Informaţii) Statele Unite ale Americii şi următoarele Teatrul Evreiesc de Stat unitate arhivistică Uzinele şi Domeniile Reşiţa Uniunea Femeilor Antifasciste din România (apr.R.C.-M.R.C.R.D.D.D.identitate evreiască incertă/controversată 19 .A.U.C.F.a. U.P. R.A.R.S.M. S.C. u.C. a “ilegalismului”) Partidul Comunist Român (1944-1948.R P.N. v. 1945 – febr.T.) Oficiul Comerţului Local odinioară Organizaţia Mondială a Sănătăţii Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor Organizaţia Naţiunilor Unite Prezidiul Marii Adunări Naţionale Partidul Comunist Bolşevic (în U.T.S. U.E.R.R.A. plt. U.. U.S. T. 1965-1989) Plutonier Partidul Munictoresc Român (1948-1965) Republica Populară Română (1947-1965) Societate comercială de stat Serviciul Român de Informaţii Serviciul Special de Informaţii (1940-1944.S.G. P.S. O. P.R.C.u. odin. U.R. U.I. 1948).A.S.d.S.S. U.C. absorbită în U. Scriitori şi Ziarişti Uniunea Tineretului Muncitoresc (1948-1965) Uniunea Tineretului Comunist (1944-1948. S.R.I.L.M. (?) Organ de Control Cetăţenesc (numite de M.M.R.B.J.S.U.

S. ABRAMOVICI.C (M.C. C. respectiv Comitetul de Stat al Planificării (Fd. nr. ABRAMOVICI. ABRAMOVICI.d.I.). al P. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. 6..B. 120 din 26 mai 1948. 645). nr.P. v. Irina. rămas în străinătate în timpul mandatului. fuma (Mâţă 2007. cu referat de cercetare la fd.C. 22 V. ABRAMOVICI. Heinrich (în unele documente transcris şi cu varianta de prenume Henri) – membru de partid. pensionat în anii ’60. nr. nr. 6658).C. partea I-a. fond 495 (“România”). 7438). secţia Cancelarie – dosare anexe. 2005:93 şi respectiv F.Of. Carol (n.C. partea I-a. se pare.Of. 209 din 9 sept.E. Mihai. p. p.Of. p. M. David – până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D. p. partea I-a. partea I-a. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 1922) – de profesie inginer chimist. 7950). 1947.Of. 1947. nr. nr.Of. în 1941 pe lista “comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă. 316.Of. Alba) (cu prenumele ortografiat ocazional “Bernat” şi “Bernard”) – ilegalist. partea I-a.I. din sept.R..I. fd. partea I-a.P. inv.Of. după război după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului apoi activist local de partid în organizaţia Bucureşti. acuzând gălăgia câinelui acestuia şi faptul că fiica acestuia. Londra nr. ABRAM. 3.E. 4.G. care pare să -l plagieze pe Ioanid. 262 din 21 august 1979 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a II-a. anexa la dosarul nr. 8460).). partea I-a. dosar 2301 şi fototeca Institutului. emigrat în Israel la începutul anilor ’60. Levant 2006c. 20 . partea I-a.S. 8. 1564. 256 din 5 nov.R. ABRAMOVICI. membru de partid încă din 1921 (!). Elly . a III-a. 15 din 19 ian. nr. M. Voitonovici) la Ana Pauker22. 1899.G. ABRAHAM.C. VII. al P.C. 15 din Bucureşti.a.1949. partea I-a. M.G. 173 din 31 iulie 1947. p. p. p. 3293. 7. a M. iar prin Decretul nr. Zalman (în alte documente “Abraham”) – după război controlor în cadrul D. Iosif – din 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic (D. 102/1956. Bernad (n. 9856. nr. secţia Cancelarie – dosare anexe. ABRAHAM.) (M. în 1971 an îl reclama pe vecinul său Nicolae Corbu la organizaţia de partid a ziarului Scânteia. (M. după război consilier economic în cadrul Ministerului Comerţului (M.I. 4611). anexa la dosarul nr.E. “Româno-Export” (1948-1949). Aceeaşi persoană este menţionată sub numele incorect „Abramowitz” şi în Ioanid. 200 din 1 sept. 5 din 9 ian. p.C.Of.C. 1). 1948 controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M. p.C. inv.. şi arhiva I. 1948. ulterior Comitetului de Stat al Planificării. 2008.Of. după ce obţinuse aprobarea deplasării de serviciu în Belgia (în pofida opoziţiei secţiei Cadre a C. 5. a locuit pe str. “dosare adiţionale”.C. 225.R.C. 3293.C.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 185 din 12 august 1948. nr. decorat prin Decretul nr. 141/1949). nr.S. (cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr. 2. 1949. inclusiv a lui Al. graţie intervenţiei aceluiaşi Rădulescu (şi. director comercial tehnic al S. după reorganizarea ministerială consilier la Ministerul Comerţului Exterior (1949-1951) unde era practic locţiitorul ministrului adjunct Gheorghe (Gogu) Rădulescu.APARATUL ADMINISTRATIV-POLITIC CENTRAL 1.) a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. an în care este şi numit numit membru al directoratului C. C. p. u. 1946.C. referatul întocmit lui Rădulescu de către Securitate în 1954 în Tănase 2010: 91 -92. din 1955 până în 1958 lector la catedra de Organizarea şi Planificarea Întreprinderilor în cadrul Institutului Politehnic Bucureşti (I. inv. Benţin – din 1949 funcţionar la Comisia. 222 din 29 sept. al P. 6781). din 1948 funcţionar în cadrul Comisiei. cu menţiuni multiple în dosarul de anchetă al lui Vasile Luca.

din Austro-Ungaria) şi Debora (n.E. azi Vaslui) – 12.9. 19 din 23 ian. partea I-a. 642). 1964 cu ordinul Muncii clasa a III-a. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. ulterior stabilită în Occident. 7491). p.P. 10.Of. Marcel (fiul lui Felix (v. partea I-a. Credit şi Asistenţă a funcţionarilor şi pensionarilor publici (M. 1033). p. 15 din 19 ian. delegat şef al Direcţiei Regionale Bucureşti (M.III. nr. 1949. Rifca Penchas. Şmil – controlor economic (1947-1948). 1949 secretară de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 173 din 29 iulie 1948.C. p. partea I-a. partea I-a. (M. publicist (v. nr. ADERCA. Klari KAHANA) (prima soţie a lui Marcel Aderca.E. nr. 13./26. nr. (nr. 645). când se pensionează).Of. partea I-a. 1948. partea I-a.R.1954)). emigrată în Israel. p.2008.E. 21 . 41/99 din 22.Of. inv. Bucureşti.C.G. 185 din 12 august 1948. (M.C. Leon – din februarie 1948 controlor în cadrul D.1891 Puieşti (odin. 19. a M. respectiv redactor la Ed. nr.A. Ladislau (fiul lui Andrei) (d. nr. partea I-a. 10496). ulterior şeful Direcţiei Învăţământ Artistic din Ministerul Artelor (1946-1948. (1947-1948) (M. Felix (n. 260 din 8 nov. profesor şi autor în domeniu (Cajal & Kuller 2004: 478). nr. 1123). ulterior funcţionar la “Cartea Rusă” (1953-1954). ADERCA.Of. supra) şi al Rubinei (n. M. nr. partea I-a. Clara (n. partea I-a. apoi vicepreşedingte al Comitetului de Stat pentru Construcţii. 1946. 1948. 24 din 30 ian. Leontina . Tutova. 31 din 7 febr. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu membru al Ordinului “Steaua României” îm grad de Comandor (M. al soţului său (1954).C. M. Simon – din 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. din anii ’50 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.Of. p.1962 Bucureşti) – în perioada interbelică funcţionar la Ministerul Muncii (19201944) şi publicist. partea I-a.E.C. (1948-1951).Of. p. partea I-a. partea I-a. incinerat în Bucureşti.Of. nr. cimitirul sefard) . nr. 6220).Of. 21.C. ADERCA.E. ABRAMOVICI. nr. cu Richard Raskind. 15 din 19 ian. 16. partea I-a. 14.Of. p. p. 4798). ulterior funcţionară la Sovromlemn (1957-1960) – menţionată în dosarul de la C. p. apoi inspector general în cadrul Direcţiei Generale C.C. 1949. 6658. ulterior cu Jana) – funcţionară în centrala Ministerului Comerţului Exterior (1953-1957).C. recăs. ADAM. Dobrişa Iosub)) (13.I. p. I. 737. 1890-1974)) (26. partea I-a.G. Herman – după război mai întâi consilier (1945-1946). 20. Adelstein.P. ADELSTEIN.C.I. M. fiul lui Avram Adercu (n.funcţionar în centrala M. nr. recăs. nr. ABRAMOVICI. şi dosarul său de la C.IV. 12.Of. orig.P. p. când se pensionează). 803 din 21 dec. nr. 15. nr. editor.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.F.G. 17. Arhitectură şi Sistematizare.Of. a M. ABRAMOVICI. 534). Marcel – inspector în cadrul Ministerului Învăţământului. 125 din 1 iunie 1948. apoi inspector în cadrul D. p. 167 din 26 iulie 1946. 1989 Bucureşti) – din 1948 membru în Consiliul de Administraţie al Institutului General de Asigurare. 6396). F.Of. p. Osias – până în iulie 1948 controlor economic în cadrul D. Lazăr – controlor în cadrul D. 7795 şi nr. Mircea – în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. ABRAMOVICI. 190 din 19 august 1947. partea I-a. după război iniţial reîncadrat ca şef de secţie la Ministerul Muncii (în martie 1945). 1947. din Ministerul Comunicaţiilor. 1948. 11761.până în febr. p. 76 din 30 martie 1946. exclus din partid în 1953.Of.III.1920 Craiova – 21. 275 din 27 nov. ABRAMOVICI. 1949. 3002). pentru Literatură Universală (1954-1975. ABRAMOVICI. Renate .I. a M. 197 din 28 august 1947. ADOLF. ADLER.Of. jud. 32 din 8 febr.XII.R.G. a M. 11.I. 18.I. p. decorat în 1967 (Decretul 604 din 26 iunie) cu Medalia Muncii.C (M. Froim Zeilicu ADELSTEIN. ADLER. 22.

reprimit în 1955 (dosar C.S. Mihai (alias AIBĂNŞUŢ. Alexandru (n.P. 51 din 2 martie 1948. de la sfârşitul anilor ’40 în ministerului Comerţului Exterior. Cristina Luca -Boico.) V. (1973). P. 136/219 din 8.M. în martie 1948. şi autor al unor articole în revista Probleme economice (inclus ca supravieţuitor al Holocaustului în registrul Benjamin and Vladka Meed.1955) (v. nr. (Cohen 1994: 97 n.) Joseta Stănescu.031 din 21 febr. cercetat diciplinar în partid în 1955 pentru că ar fi “concediat abuziv elemente de naţionalitate română pentru a-şi promova prietenii şi cunoscuţii”. 1948. nr. Leon (n.) Haralambie Bădeanu – preşedinte.R.C.) Alice Horovitz. ulterior membru al Biroului Comitetului Raional „V. inv. partea I-a. cadru didactic la A. până în anii ’70. dosar la C.P. EIBENSCHUTZ) – după război încadrat comisarajutor la Biroul de Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Salonta. ABRAMOVICI) (n... Kovacs 2006. 1947. Mihail [alias]– la începutul anilor ’30 student la Drept. şi M. 20.VIII. Societatea Scriitorilor Români şi Academia Română.C. 1945 23 În aceeaşi perioadă cu Leonte Răutu.. 539) (pentru schimbarea numelui vezi decizia nr.1955). 24.Of. 11. ALEXIU. p. Mancsi Izsak).) Nicolae Hodoş. partea I-a.N.C. fd. şi avizând în fapt lista publicaţiilor de cenzurat întocmită de multipli funcţionari. 1649). AIZIC. 1948. 203. 2. ALPERIN.R. 3.1957) şi la secţia Economică a C. iar din decembrie 1947 promovat şef de secţie în cadrul Ministerului Informaţiilor (M.a.) Siegfried Alperin.A. 25. Siegfried (fiul lui Heinrich şi Ernestina) (1913 – 1994 Israel) – membru al Comisiei mixte de cenzură24 instituite în mai 1945 în cadrul Ministerului Propagandei25. ulterior cu diverse funcţii în sectorul economic.) Al. ulterior epurat. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. Hermina Tismăneanu. 1910. ALĂMARU. cu dosarul la Colegiul Central al partidului (nr. cazat la căminul (pentru studenţi evrei) “Schuller”23. Sirianu.) Eugen Schileru şi 16. 24 Compusă din delegaţi din partea Comisia Română pentru Aplicarea Armistiţiului. 1948 a ministrului Justiţiei din M.R. iar după reorganizarea ministerială şef de secţie la Direcţia Arhitectură şi Expoziţii a Ministerului Artelor şi Informaţii lor (M. p./P.V. 30. şi Cajal şi Kuller 2004 şi Kuller 2008a: 431).P. 10. Lenin” Bucureşti al P. Bihor. p. Clara (LEBIANU) . dată extremă 15. Lipa – după război angajat ca desenator grafic stagiar în centrala Ministerul Propagandei. din nov.C. 8214). 29. funcţionând sub coordonarea ministrului propagandei. unde ocupă inclusiv poziţia de ministru adjunct (1966-1970).XI. 28. care îl menţionează eronat ca Aibănuş Mihai).IX. secretar general al Ministerului Educaţiei şi Culturii în mandatul lui Ilie Murgulescu.a. Cohen 1994: 27.Of.C. 9.R. 331/211 din 24. utilizat ca anchetator al partizanilor capturaţi în Munţii Bihorului. 11029). după naţionalizare. dosar 1027). respectiv Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 43. decorat prin Decretul nr. 27. 8. p.C.) Gherghina Ardeleanu. Caţavencu 2007: 4. fiul lui Ludovic (Lajos) şi Zali) (20. 12. (dosare anexe. din anii ’60 secretar general al Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă. ilegalist din “vechea gardă”.S. 411/1952. a IV -a (Levy 2002: 192. 13.) Adrian Dimitriu. 26. cu fişă la secţia Economică a C. Mihail Florescu ş.1915-2005) – membru de partid din 1940. Ernest WEISZ. în 1949. apoi ministru adjunct al Industriei Chimice. 6.C.III. M. inv.I. al Crucii Roşii în anii ’50 (dosar la C. 240 din 15 oct.) Gheorghe Gonda. 15. nr.Of. numit contabil-şef al întreprinderii “Dacia” din Bucureşti. partea I-a.) Costin Sebe. 46 din 25 febr. 4.I. 14.1950). 14. 51). iar în paralel. Ministerul Propagandei Naţionale.Of.I..) Natalia Mustaţă. Ştefănescu (A. Paul [alias] – după război director adjunct şi apoi director în cadrul C. 297 n. (91(I&II)/354 din 19. AIBENŞUTZ. 22 . Ministerul Artelor. 288 din 12 dec. 7. nr. nr. al P.C.I. 51). şi director al Întreprinderii de prototipuri Bucureşti.) Vasile Nichita. u. nr.) Paul Cornişteanu.membru al C. ALEXIU.P. căs.1913 Tulcea) – membru de partid exclus în 1950 pentru legături cu social-democraţii. partea I-a. 5. ministru adjunct al Comerţului Interior (1948-1952).23. Constantinescu -Iaşi. cu Margareta Albescu (n.E. ALBESCU. ALEXANDRU. Comisia înfiinţată la 2 mai 1945 îi cuprindea ca membri pe: 1. n.) Vladimir Carnavalschi. v. apoi reabilitat.C.

Mihail Chirnoagă – Logodna (1940). ALTERESCU.Of. în 1962) sub acuzaţia de a fi pretins şi primit de mită de la o funcţionară în vederea cedării locuinţei sale (dosar C.C. 1946).în sept. 3660). aşa cum avea să pretindă ulterior fiul). 1945. ALPERN. Teodora Anka.n. 190 din 22 august 1945. 11 ian. Dabija . 1917-2003) (v. Miklos) . nu a fost niciodată arestat. a Industriei Lemnului şi Mobilei din cadrul Ministerul Industriei (M.impiegat în cadrul Administraţiei Financiare judeţene Rădăuţi (1945-1946) (M. AMBRUŞ. 372/665. a M.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public.Isbânda românismului şi minoritarii în armată (1938). partea I-a. nr. vezi decizia comisiei publicată în Monitorul Oficial nr.1951). 23 . 7833). nr.. producţia La clacă.Of.G. ALPERN. 1947.I. membru de partid din 1940 (dosar A/52 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 35. Sidorovici [fratele Alexandri Sidorovici-Brucan.Soldaţi în Est (1943). nr. au “dispărut” din spaţiul public 8779 titluri (C.P. 10533).Of.G. partea I-a. Autonomia. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. la Direcţia I.C.Of. partea I-a.C. Haim . p.E. şeful Direcţiei Cinematografie din Ministerul Propagandei.12.. Bela (n. nr. neatârnarea şi unirea cu România” (1919). 16 din 20 ian. 214 din 15 sept. după august 1944 şeful Serviciului Presă din Ministerul Poştei şi Telecomunicaţiilor (1950-1954). 2006: 489). p. p. (1946-1948).C. partea I-a. partea I-a. nr. 1949. 516/653 din 25.membru de partid. g-ral Ştefan Panaitescu .A. 16 din 20 ian. (M.R. 3293..C. (M. Nicolae . tatăl poetului George Almosnino. ale cărui două anexe scot din circulaţie 161 titluri între care Nicolae Berdiaeff .a. Andrei IZSAK) .P. în numai patru ani (1945-1949). 1897) – ilegalist.. 1948.P. exclus din partid în 1951 pentru fost colaboraţionism cu legionarii şi afacerism (dosarul personal la C. n. 32. Dan (n. Paul Georgescu . tirani şi bandiţi în Rusia Sovietelor (1931). căs. Gheorghe I. partea I-a.C. 168 din 23 iulie 1948. 202 din 6 sept. secţia Cancelarie – dosare anexe.I.31. p.R. 148 din 25 iunie 1941.Războiul germano-polon (Învăţăminte) (1940). 1949. Teofil Gh. 7622). Nifon Criveanu . 34. 1947.P.D. 85/1955. Bucureşti) – în perioada interbelică director în cadrul Societăţii Române de Telefoane.1960).în 1949 era referent tehnic în cadrul D.C.Of. apoi regizor la Ministerul Artelor (şi Informaţiilor) şi în paralel redactor la Radiodifuziune.Brazdă nouă (1939). 167 din 26 iulie 1946. 25 Pentru un exemplu ilustrativ.Naţionalismul lui Eminescu (f. 6094). ALTER.P. p. în 1948 avansat inspector (M. din 1947 controlor economic în cadrul D.Calendarul Gospodăriilor din sate şi oraşe (1943).Prizonier la Bolşevici (1944).Of. Nichita Drăgulin .Of.C. 738).C. exclus din partid în 1960 (decizie reconfirmată de C. Haim – ilegalist. Herman . Haneş – “Basarabia. destituit şi exclus din partid în 1954 pentru neglijenţă în serviciu (dosar nr.Of. 264 din 14 nov.E. 39. partea I-a. a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. Iosif . Constantin Loghin . nr.I. controlor în cadrul D. C.C.A. p. Nistor . 658). I. a M. Andrei (n. etc. ALMOSNINO.Marxismul şi religiunea (1934). nr. 363/169 din 1. Micloş (n. inv. al P. Ciorogaru .D. anexa la dosarul nr.I.G. 40. nr. p. după război director administrativ în Direcţia Generală a Monitorului Oficial şi Imprimeriilor Statului (M.C. 1948. fond C. Iancu I.Of. I. în centrala M.Of. Simionescu . ALPERN. 276 din 28 nov. 10092). nr. 1948 numit contabil al D.C. cu actriţa Teodora Alperin (n.C.şef de serviciu la Direcţia Generală a Arhivelor Statului. partea I-a.C. 33. Elie Bufnea Cruciaţi. din 2. partea I-a. Alexandru Predescu . nr. nr. ANDREESCU. ALTER. 662).Naţiune şi armată (1937). David ABRAMOVICI) .Domnul este cu tine (1944). Leon (d. 1971.E.C. p.I. Petre V. g-ral A. Discursuri rostite la Senat în sesiunea extraordinară din vara anului 1920 (1920).Istoria literaturii române Dela început până la zilele noastre (1945). cu referat de cercetare la Fd. 6386). nr.. partea I-a. în 1948 numit director al Centralei Industriale de Sinteză şi Prelucrare (M. 38.). p.I.C.din 1947 controlor în cadrul D.1954. 37.] .Pentru consolidarea României Mari. 24 din 30 ian.I. p. ANDREI. (M. mitr. În total. nr. inv. 36. I.

A. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 299 din 29 dec. până în febr. ANTONESCU. după război membră a organizaţia de bază a partidului şi directoare în M.Of. în 1963 încă director adjunct în centrala ministerului (dosar C. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obl igatoriu (M. nr.E.organul de facto al cenzurii în presă. fiinţând pe lângă Consiliul de Miniştri27) (din 1951 până în 1973. nr.X.C.C. 1949. p. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. iar apoi la Contemporanul. cu o scurtă perioadă în 1948 când este detaşată la Legaţia R. III-a (Decretul 873/20.C. redactor în echipa iniţială de la Scânteia. decizia nr. apoi al Artelor şi Informaţiilor.Of.1952).R. Eliza (n. partea I-a. FAERŞTEIN) – din martie 1945 impiegată în centrala Ministerului Muncii (M. a decis reîncadrarea sa în partid cu stagiul din 1945. (1948-1952. 1948. 45. când este înlocuit cu Ion 26 27 V. ilegalistă.Of. 49. 1052/576 din 19.I. 2002).” (dosar C. unde avea ca sarcină “să veghez[e] cum sunt introduse metodele partinice în muncă” (apud Constantiniu 2003: 70). ANTONIU. consilier de legătură cu Naţiunile Unite la Legaţia României de la Berna (M. p. din dec.Of.]. fuzionat cu Minist erul Artelor în 24 . a propus excluderea lui din partid. Alfred – jurist în perioada interbelică. 280 din 3 dec. 46. 15 din 19 ian. M. partea I-a. p. după război. ADLER) (1913 Budapesta – 1950 Bucureşti) – în 1941 “lucrătoare mănuşi” conform unui raport al Siguranţei. József Demenyi (Demö) ADLER26) (26. partea I-a. închis apoi în lagărele morţii din Germania [Mauthausen. p. p. Z. Clara (f. partea I-a. nr. nr. ulterior pe un post secundar. hotărâre reconfirmată în 1962. 47 din 26 febr.” clasa a V-a. p.P. nr.V.Of. nr. organul instituţional responsabil nominal cu cenzura a suferit numeroase modificări: în toamna lui 1944 a fost creată o comisie de cenzură din cadrul Serviciului Aplicării Armistiţiului (ulterior redenumit Serviciul Defascizării) al Ministerului Propagandei (minister redenumit al Informaţiilor în 1946.fost ilegalist. nr. 62 din 16 martie 1945. David (n. 47.P.1978) – membră de partid din 1944 (dosar A/62 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).R. ANDRONIU. nr. “fost brigadist în Spania. partea I-a.Of. element anarhic în lagărele de la Saint Cyprien şi Gurs. Eugenia (n. 1947 detaşată ca şefă a Direcţiei Regionale Mureş a Ministerului Informaţiilor.n. decorată prin Decretul nr. p. ca membru de partid.A. ARDELEANU. ARDELEANU.1963).Of. 1941.1909 Salonta. 15 din 19 ian. 42.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. trimiterea în producţie şi ţinerea „în evidenţa organelor în drept”. director în M. Balint 2011a. n. 50.C.1914 – 24. ANGHEL. partea I-a. 641. Gagyi 2004: 20. partea I-a. p.S.P. ARONOVICI) (n. incinerată la crematoriul “Cenuşa”. 98327 din 26 sept.P.VIII. ANDRONACHE. 1947. 43.41.P.. în mandatul Anei Pauker (1947-1951). din 1947 arhivară-şefă în centrala M. 1946. (M.” cls. 1947. Turcu) – soţia lui Iosif Ardeleanu (Adler). 1945. Clara . 1948. 11362). Ermina – după război consilier de presă în centrala Ministerului Informaţiilor M. 1945 a ministrului Justiţiei în M.E. a avut funcţii de răspundere la Consiliul de Miniştri. nr. Din 1947. dosarului de la C. Gherghina (n. 48. 21 mai 1909 Iaşi) . partea I-a. director general al Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (preşedinte al Colegiului direcţiei . scoaterea din armată.P.A. din 1945 membru al comisiei de cenzură a presei instituită în cadrul Ministerului Propagandei şi subordonată direct Comisiei Aliate de Control. Traian [alias] – cf. ARDELEANU. nr.R. ZILBERSTEIN) (26. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. nr. 645). a III-a.C. 905/486 din 7. partea I-a.VII. 8792În perioada de după 1944. În 1956 C. 44.IV. 67). 6597). ANTALFFY. 11765). ulterior Culturii (N. 10664). ARBORE. Iosif (n. 21-2. 1686). 255 din 27 oct.Of. Bihor – 1988 Bucureşti) . p.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 260 din 8 nov. cu studii comerciale. 1949. de la Bruxelles). C.1949).P. în documentele sale de partid făcându-se precizarea faptului că a fost membru al Partidului Comunist Spaniol din 1938. Ministerul Artelor şi Informaţiilor şi Ministerul Forţelor Armate (a fost şi comandantul Închisorii Militare).Of.E. 230 din 9 oct.

Of. 15 din 19 ian.N. partea I-a). nr.Of. 1941..R – secţia Propagandă şi Agitaţie. 58.1912 Braşov – 28.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Hârtiei şi Celulozei a Ministerului Industriei (M. Andrei (31. p. în 1971 decorat în calitate de vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Preşuri cu ordinul “Steaua R. Cumpănaşu). 1988. 52. Etenne BERCOVICI) (d. ARONOVICI. De facto şi de jure. p. sublt. ulterior la A. numir în 1952 vicepreşedinte al C. Abramovici. 3293. ultimul loc de muncă în 1975 la Înreprinderea “Policolor”. fd. 118-121) (M. din 1947 până la deces instructor în cadrul sectorului Ştiinţă al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. C. după război “investit în funcţii economice importante” cf. p. această comisie se subordona. nr. Elena . I-a (Decret nr. ARONESCU. al P..P.). ff..) al P. Cornelia – din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Silviculturii (M.51. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. 9. 5123). 233 din 7 oct.G.S. M. condamnat în 1975 la 20 de ani închisoare pentru subminarea economiei naţionale şi divulgarea de secrete de stat 29.1977 Aiud) (fiul lui Henric şi Matilda) – de profesie inginer chimist. 5124. 1948. AREŞTEANU. 1949.C. în anii ‘60 funcţionar superior în Comitetul de Stat al Planificării (C. Cornelia (n. În 1946.1958). nr.C.S. economist. etc. ARON. (A. inv.G. În 1975.S. Pentru mai multe detalii. reîncadrat în 194528.125. 57. cu referat de cercetare la Fd. 1941. Edy (fiul lui Iosif) – după război inspector în cadrul D.P. 206 din 1 sept. Mişu (Mihail) (1910-1950) – ilegalist.php. 16 din 20 ian. 2008 b şi 2008c.” clasa a III-a.XI. 28/1956. cu care a avut o fiică.R.V. Bucureşti) – membru de partid din 1945. radiat din registrele Forţelor Armate pe motive rasiale în 1940. 206 din 1 sept. nr.2011 Israel). ASCHER.E. ASKENAZI. 1949.E. incinerat la crematoriul “Cenuşa” (indicat ca evreu în Kuller 2008a: 432).T. p. 1070/108 din 5. 1963 şi cu ordinul “Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orînduirii sociale şi de stat” clasa a III-a în 1964. 1949. în 1978.C. 6683). 663). C. 235 din 4 august 1952). Direcţia va fi transformată în Comitetul de Stat pentru Presă şi Tipărituri. al P. (dosar nr.Of. membru al Comisiei Centrale de revizie (a C. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.R.Of. în 1958 cercetat disciplinar de C.17. 645). 25 . Ştefan (n. prin intermediul Ministerului Afacerilor Străine. nr. iar ca pensionar. Lupta de clasă. 646). Weiner).R. C.C. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.M. 1948. anexa la dosarul nr.Of. comi sia în discuţie devine Direcţiunea Presei din cadrul Ministerului Informaţiilor (ulterior a Ministerului Artelor şi Informaţiilor). 55. 53. emigrat în Israel împreună cu soţia sa. 15 din 19 ian.M. Mihaela (căs.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. secţia Cancelarie – dosare anexe.” clasa a IV-a. vezi Corobca 2008. fişa matricolă penală la adresa http://86. specializat în statistică. apoi activist de partid.P. nr. 28 V. Bucureşti. partea I-a. de geniu (r. (1955-1960). p.S. în paralel cadru didactic la I.I. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. nr. ARSENE. dosar 51/1949. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. 54.. 29 V. Solomo vici (2004: 131).P. Leon – în oct. 1948 angajat referent la Direcţia Studii a Ministerului Sănătăţii (M.R. partea I-a.).S. decedat în penitenciarul Aiud în 1977. partea I-a. AREŞTEANU. AREŞTEANU.R.P. d.Of. 423 din 15 iul.C. al P. H. iar din mai 1949 atribuţiile cenzurii asupra spaţiului publicistic sunt preluate de nou -înfiinţata Direcţie Generală a Presei şi Tipăriturilor de pe lângă Consiliul de Miniştri (D. partea I-a.%20Ardelea%20-%20Azoitei/Ascher%20Andrei%20H/index. p.C. autor şi coautor al unor multiple cărţi şi articole în Probleme de economie. 262 din 21 august 1979). partea I-a. 56.VI.V. 59.). Hertzel .C. I. nr.Of. 186 din 13 aug. partea I-a.C.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/A/A%2004.P. Gita în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. (Decretul nr.C..C. Comisiei Aliate de Control.E. 1948 în forma Ministerului Artelor şi Informaţiilor şi redenumit Ministerul Artelor în mai 1949).I.

şef de cadre la Direcţia Generală a Exploatării din Ministerul Industriei Lemnului în guvernele Groza. Islea .B. 804 din 21 dec. în anii ’60 vicepreşedinte al C.P. 61. nr.I.” clasa a V-a. partea I-a.E.Of. f. (?) AVRAMESCU.Of. p. 1947 a ministrului Justiţiei în M. 1948.. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 1964 (tatăl Mirelei Aşman?). D/1315. partea I-a.Of. 1949.E. membru al comunităţii evreieşti din Bucureşti.R. 15 din 19 ian. C. III-a. p. ASKENAZI.. partea I-a. 1964.B. 15 din 19 ian. (din 1945 până în 1960). partea I -a. AVĂDANEI. Mayer-Herş ATLASMAN30) (n. Radu . AVRAM. Saul ŞAPIRA) (n. partea I-a.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 17 din 21 ian.125 din 17 dec. Mendi – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 10092).1913 Valea Rea.Of.. nr.1. partea I-a. (M. ATIAS.P. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.VIII. partea I-a. 120 din 26 mai 1948. 1963. D. Horaţiu (n. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. 645). Tudor (n. p. 4611). 1949. 166/784 din 21. infra) – de profesie inginer textilist. Mendel . 30 V. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. ilegalist (membru de partid din 1930).I. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul Consiliului de Stat nr. decizia nr.P. Ernest – absolvent al Liceului “Laurian” din Botoşani. nr. 73. 131 din 8 iunie 1948. Max Beno (în alte documente ortografiat “Askenazi”) – după război controlor în cadrul D.Of.din 1947 controlor în cadrul D.C.60. 67. 1949. Maria .C. 63. AUDERBAN. 1948.. f. 1949. ATANASIU. B/19431.1909.C. AVANDICI. al P. M. şi asistent cumul la catedra de planificarea şi organizarea întreprinderilor din cadrul I. apoi responsabil în cadrul secţiei organizaţiilor de partid a Direcţiei Organizatorice (v.I. 423 din 15 iul.S. 69. p. 3660).R (1953). 645). partea I-a. AVADIC.C. nr.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. condamnat penal pentru speculă în 1953.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.C.G.în anii ’50 profesor de planificare la I. fd. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M.C.1.XII.C. 66. al P.C. 1947.M. 65.Of. 26 .C. Bacău) . AŞMAN.S.I. p. A. până în febr. 70. a M.C. dosarele nr. Cela / Heda (soţia lui Mendi. demis şi exclus din partid (dosar C. p. încă în viaţă în 2010. al P.R.. nr. p. 2 ş. cu dosar de cadre la secţia Economică a C.a. şeful sectorului Carnete şi Evidenţă al C. 74. după război controlor în cadrul D. nr. 316. 1123). 62. nr. partea I-a. S. 148 din 25 iunie 1941. dosar de cadre la secţia Organizatorică a C.1953).Of.R. nr.G. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. M. I. v.). f.C.C.C. Ernest – după război prim secretar presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor.A. 112.P.P. 209 din 9 sept. 644).. şi membru al secţiei Economice a C.Of. p. Ficu . (dosar 63/1955). din 1954 funcţionar în cadrul C. p. 64.R. Adina . 5 din 9 ian.I.Of.Of. din 1948 controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M. Iaşi) – de profesie contabil.B.Of. p. 4968). 71. 508. C/2072. nr. partea I-a.C.R. nr. nr.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M.II. 1949 (M. Osias . – secţia Cadre. nr. AUSBURG.după război referent în administraţia centrală a C. nr.1949. ulterior funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Uşoare (’60? – ’70). reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 32 din 8 febr. 804 din 21 dec. AVADIC. 68.N. Stela . partea I-a.C. III-a. 15 din 19 ian.P.C. ASKENAZY. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 24.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.G. p.S. 264 din 14 nov.E.P. al P. 7438. din ianuarie 1967 consilier referent în cadrul Secretariatului General al Consiliului de Miniştri. 6. 72. AUSTERMAN. AUSCH.

partea I-a.C.C. Sager)) (29. 80. în 1948 numit membru al comisiei de disciplină a I. decizia ministrului Justiţiei nr. C.R.A. “vechi comunist şi conducător C. apoi prin Decretul nr. 646). fiul lui Ignác (Ignatius) şi Boriska (Barbara).E. 223 din 26 sept.R.” clasa a V-a.în 1949 era consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. publicist. BACIU. Efroim-Mauriciu PAUCKER31) (n. I. se stabileşte iniţial în Brazilia. în 1941. BACAL. încadrat în M.VII. partea I-a. 16 din 20 ian. 2540). căs. p.1971 Bucureşti) . n.R.R. BADEA.VI. 81.Of. nr. (1951-1961) şi simultan şeful Direcţiei Juridice din cadrul Ministerului Industriei Uşoare (H. BAILICH. 7.S. 78. Mauriciu (n. Israel (1902 Botoşani – I.R. apoi ataşat de presă la Legaţia României de la Berna (1946-1949). (Institutul de Studii Economice şi Planificare) “V. 643) BABENCO. care “a contribuit masiv la C. 76.S. 91.1918 Braşov – 7.1961 Bucureşti) – absolvent al liceului “Laurian” (1921).Of.D. p. Hirsch) .D.B. dosar nr. nr.D. nr.M.E. Egon BLATT32. 225. 308 din 12 aug.U.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. avocat.-ist” (cf. AVRAMOV. a III-a. 69 din 23 martie 1948. unde continuă activitatea publicistică (inclus într -o seie de autori evrei în F. Nisim . partea I-a. Rotman 2004: 47. cu scriitoarea Mira Simian.. refugiată în U. sora sa. BACHER. 1949. 1946 în M. în 1939. fond 495 (“România”). partea I-a.I.R. Eugen (n.I.U. . I.R.75. Bucureşti (M.E. Raşela (profesoară la Liceul “Gheorghe Lazăr” din Bucureşti). nr.fost condamnat pentru spionaj în favoarea U.C.) – memorialist. partea I-a.E. 27 . cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C. 658). iar apoi definitiv în S. (1950). în 1947 de către Ana Pauker.U. nr.S. partea I-a. H. 1948 cu “Ordinul Muncii” clasa a III-a. a fost soţia medicului David Salzberg. 98. incinerată. Kuller). după august 1944 şeful Secţiei Gospodărie de Partid a C. rămas în Occident. profesor de economie mondială la I. 1949.1993 Honolulu. şi Institutul “Elie Wiesel” 2008: 176).A. 83.A. BALAŞ.C. iar ulterior secretar general la Ministerul Industriei Alimentare (până în 1964).S. Filderman după război.C.d.1912 Smanenka.. Ştefan (fiul lui Ioan şi Elisabeta (n. 1948.R. 84. BACHER.S.534 din 6 sept. 77.III. ulterior şi -l românizează în „Balaş”. p.P.E.Of. decorat în 1948 cu. traducător. secretar de legaţie la Legaţia României la Londra (19481949). decorat prin Decretul nr. nr. în 1945 îşi maghiarizează numele în „Balász”. 1959 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a.R. 15 din 19 ian. 9.1916 Bucureşti) – în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. Lenin”. după revenirea în ţară redactor la revista lunară Probleme Economice şi şeful Direcţiei 31 32 V. Ita Meerovna GOLDMAN) – ilegalistă. 8187). BACALU. Lidia (n.. după război redactor la Libertatea (1944-1946). al P. 1946. p.Of.E. inv.E. 239 din 14 oct.X.-izarea comunităţilor evreieşti” (cf.C.1922. Cluj. 88. revenită în ţară în 1944. ulterior activistă a partidului. BACIU.P. Rosen 1990: 66.I. 79.Of. Ucraina – 2. la Direcţia I. Iulius – procuror şef adjunct (al lui Al. Moses Rosen). iar în acelaşi an cu ordinul “Steaua R. 1949. 1795). p.P. Simion (19. iar după stabilirea în S. 82. Samoil – după război judecător cu grad de consilier în centrala Ministerului Justiţiei.adjunct al organizaţiei Cluj a P. 15 din 19 ian. 2167 din 29 de. 84). (M. p. 85.C. incinerat la crematoriul “Cenuşa”.Of. preşedintele F. adoptă forma „Balas”.S. kominternistă (INCOMKA. 77. Kuller 2008a: 47. (1944-1948). Voitonovici) al României (1948-1952) (singura menţiune în Solomovici 2001 II: 42). al P. Ancel 2005: 246. unul din principalii denigratori ai lui W. 10522 La întoarcerea în ţară. prin Decretul nr.A. Solomovici 2003: 139. S. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. Adolf – în 1948 era consilier tehnic în centrala Ministerului Justiţiei (M.

(1947-1949) (M. E.VIII. dosarul nr. BARASCH. ulterior inspector general al Direcţiei Artelor din Ministerul Culturii şi membru al echipei redacţionale la revista Teatrul în anii ’50-’60.IX 1902 Mera.Of..1949.).R. partea I-a.VI. 10092). ulterior şeful serviciului Personal la Ministerul Comerţului (1948). 2009: 77). 9/1959. 1946. – inspector la Direcţia Medicină Curativă a Ministerului Sănătăţii în 1948 (Bărbulescu et al. în august 1948 numit de ministrul Industriei director al Centralei Industriale a Băuturilor Spirtoase şi Produselor de Fermentare (M. nr. frecvent considerat ca având o orientare antisemită de mulţi autori evrei.1913 Bucureşti 10.D. unde urmează o carieră universitară (matematică).Of.1906 Craiova – 1962 Bucureşti) – deputat de Dâmboviţa pe lista B.. în M. secţia Cancelarie – dosare anexe.VI. Leopold GOLDSTEIN.A. 1947. partea I-a. şi Magdalena Iacob. în 1947 numit secretar al Comitetului de Lectură de pe lângă Direcţia Generală a Teatrelor din cadrul Ministerului Artelor (M. membru al C.C.C. Gr. a M. consilier în cadrul Consiliului de Miniştri (1958-1973). Vasile Hulduban. 11281). Nistor. traducător. încă în viaţă în decembrie 2010.E. Emil Papuc. după război redactor la Vremea literară şi Călăuza artelor (1948-1949). p.R. 225. 10832.Of. 87. 35 V. (1955-1959). 90. Albina (1949-1950). p.C. 26 din 1 febr. BANTZER.I. 91. Victor Morfei. fiul Goldăi) (25. M. 40.G. Gh.N. zis “Leibu”. fosta soţie a lui Alexandru Bârlădeanu. Victor Nagy ş. ulterior preşedinte al secţiei de Drept 33 În cadrul valului de epurări din 1952.C. director al Direcţiei de Studii a Arbitrajului de Stat de pe lângă Consiliul de Miniştri (1950-1954).IV. BARANGA. 28 .Of.C.C. pentru detalii. ordinul “23 August” cls. redactor la revista Studii de drept românesc (anii ’50-’60). II-a în 1971. incinerat la crematoriul “Cenuşa”.R. 6474. p. 750). Ion Craiu.” şi “Meritul Cultural” cls. II-a în 1954. (1949-1952)33.IV.R. şeful Serviciului de Presă şi Propagandă din Ministerul Industriei Alimentare şi redactor al buletinului ministerului Industria alimentară (1952-1958?).86. partea I-a.P.E. ulterior poet. inv. inspector general în Ministerul Artelor şi Informaţiilor (până în noiembrie 1948). ulterior şeful secţiei Economie Mondială din cadrul Institutului de Cercetări Economice al Academiei R. cu referat de cercetare la fd. BANDNER. redactor la revista Studii de Drept Românes în anii ’50’60. arestat în cadrul “epurărilor” din 1952 (oficial acuzat de deconspirarea de secrete de stat). (27. fiul lui Jean şi Paulina) (20.1979 Bucureşti) – ilegalist./7. ulterior controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M. Ariel LEIBOVICI34. apoi ziarist în perioada interbelică. al versurilor imnului comunist din 1948 “Zdrobite cătuşe”). p. Vrancea – 27. Constantin Dinu. Eidlitz şi E. nr.N. nr. (1946-1948). Balaş. 316). Eugen A. decizia ministrului Justiţiei nr. Dobriş.I. 1947. BARANGA. redactorşef al revistei Urzica (1949-1979). (1969-1974). 1920-1965 a A.C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.504 din 27 nov. – 22 martie 1952 din arhiva secţiei Economice. 1947. corespondent la Tribunalul Poporului (1945-1946). Camil (n. partea I-a.1906 Bucureşti – 24.C. consilier juridic al delegaţiei României la sesiunile Adunării Generale O.Of. Ioan Magda. iar în 1967 stabilit în SUA. 1946.jurist. partea I-a. 34 V. (1976!). nr. Al. Dumitru Georgescu. partea I-a.S. Al.IX. 295 din 20 dec. p. p. BARANY35) (27.C.R. decizia ministrului Justiţiei nr.P. 179 din 5 aug. Solomon . poet şi publicist (autor.1987 Bucureşti) .X.U. Aurel (n.Of. prozator. etc. 283 din 6 dec. 118. 1946. Gazeta literară (1954-1957). Z. se cuvine amintit şi aici că între funcţionarii guvernamentali arestaţi şi/sau anchetaţi în 1952 se numărau nu doar Vasile Luca. p. 1946 în M. inv. (1956-1957). inspector general la Ministerul Artelor (şi Informaţiilor) (1946-1948-1952). 1948.controlor în cadrul D. fond 495 (“România”). emigrat în 1966 în Israel. 113 din 27 ian. dosar nr. sau maghiarii Adalbert Szabo. anchetat. 2399). inter alia. căsătorit cu actriţa Marcela Rusu (1926-2002). (v. anexa la dosarul nr. IV-a în 1959. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.. ci şi românii Aurel Vijoli (preşedintele Băncii de Stat). Or. 264 din 14 nov. 3293. eliberat în 1954. Emeric György Kiss. Hugo “Gheorghe” (n. nr. nr. redactor la radio (1945). dramaturg. C. al P. al P.Of. nr. 232 din 7 oct. Victor Ivanceanu. 89. Economice a M. 12626.1977 Bucureşti) – frizer. respectiv ordinul “Steaua R. decorat cu Odinul Muncii cls. V. al P. apoi secretar genral la Ministerul Comunicaţiilor. BALTAZAR. nr.a. Gheorghiu. 88.319 din 16 apr. Mendel. partea I-a. 5 din 9 ian.

ulterior director adjunct al Institutului de Igienă şi Sănătate Publică. 200-1. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. 198. nr.Of. 256 din 5 nov. BARHAD. p..R. nr. BARHAD. p. după întoarcerea în ţară medic M. 94. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.E. 2640.II.Of. 120654 din 28 nov. apoi doctorand la Leningrad (titlul de doctor în 1953). 645). 1945. Filip-Iancu BARUCH) (29. p. (1951). BARBU. 2971). “Semat” (M. 1947. nr. 95. p.C. Lazarovici). partea I-a. la sfârşitul anilor ’40 şeful direcţiei Farmacii şi Medicamente din Ministerul Sănătăţii (Bărbulescu et al. inv.R.Of. Bernard (în alte documente BARHAT) (fiul lui Beriş şi Sim(h)a) (1918-2002?) – după august 1944 secretarul sectorului de studenţi P. bun prieten şi co-autor cu Gheorghe Brătescu (ginerele Anei Pauker). Ştiinţifică şi Enciclopedică). (dosar 29/1957) (v.C.Of. M.Of. Filip-Iancu (n. partea I-a. partea I-a. Ilie (n.C. soţul Rosinei (n. 96. Iaşi. ulterior preşedinte al Consiliului de Administraţie al Societăţii naţionalizate I. p. se pare încă în viaţă. M. 1947. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). al P. al P. Zorel . 104 din 8 mai 1947.Civil a C. p. Kuller 2008a: 5737).R. 28/1956.Of./P. activist P. nr.A. nr. cu fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C. 100. 98.C. 101. Obedeanu.R. nr. Simion – în 1945-1948 şeful contenciosului Ministerului de Finanţe. nr. 93. p. V. BARU. ultima menţiune publică în 1978. al P. partea I-a. BARHAD. secţia Cancelarie – dosare anexe. (M.R. partea I-a.M. 112 din 17 mai 1948. Aurel – farmacist.C.1984) (zis “Bilu”) . cu care a avut doi copii: Ioan şi Dorin) – în anii ’50 şef al Agenţiei Economice a României la Moscova.M. nr. (1955) (Berindei. al P. cu referat de cercetare la Fd.I.M.C.. Marcu – în 1945 era consilier tehnic la Secţiunea Juridică Comisiei Române pentru Aplicarea Armistiţiului cu Naţiunile Unite (M. 1949. 1948. 36 37 V.2007) (cumnatul lui H. 3293. 15 din 19 ian. 2009: 179. 4848). în Burbank. 9857. anexele la dosarele nr. al Asociaţiei Juriştilor. ulterior cercetător al Ministerului timp de 3 decenii (în cadrul secţiei de statistică sanitară a Centrului de Educaţie Sanitară). 92. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.ro/anuare/aratafisatest. BARAŞ. 1916 Piatra Neamţ) – până în octombrie 1947 controlor la DG.R. BAYER.php?letter=B&id=5465 29 . 106 din 14 mai 1945.A. p. nr. între 1947 şi 1950 cadru didactic la facultăţile de medicină. partea I-a.M. 99. 1903).R. 97. Gabriel (n. BARASCH. Kuller 2008a: 432). partea I -a. 136/1956. în 1946 înacdar ca inspector sanitar general în centrala Ministerului Sănătăţii. Hilel Adolf – director general adjunct al Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (organul de cenzură de pe lângă Consiliul de Miniştri) (1949-1952). după război şeful Serviciului Preţuri în cadrul Administraţiei Livrărilor din Ministerul Finanţelor (M.(dosar 63/1955) (menţionat şi în Solomovici 2004: 538).V. când publică Bolile profesionale şi prevenirea lor (Ed. director adjunct al Institutului de Igiena Muncii şi Boli Profesionale (1954-1964). a M. Iaşi.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. decizia ministrului Justiţiei nr.1904 Bucureşti – 31. apoi preluat în Ministerul Industriilor şi avansat inspector (M. Dobrincu şi Goşu 2009: 116. p. FELDMAN36) (24. 85 din 25 apr.uaic.I. 79 din 3 apr.Of. BARASCH) – membru de partid.C.IX.C. partea I-a. California. membru corespondent al Academiei Române (1963). al P. 127 din 3 iunie 1948. FEDROM 2008: 86).R. şi http://iec.Of.Of. BARBU. 1945.R.membru de partid din 1942.C. 4384). 219 din 23 sept. cu grad de consilier diplomatic. coleg. respectiv filosofie (catedra de marxism leninism) din Iaşi.C.psih. soţul Corei (Cuţa. C. BARON.C. nr. 8598). în 1948 repartizat la Contenciosul Ministerului Comerţului (M. partea I-a.C. specializat în istoria medicinei. 10729. Aurel (n. şi Kuller 2008a: 54. sora lui Emil Calmanovici. n.1916 Piteşti . 3409).

M. ministru adjunct al Construcţiilor (1957-1958). II-a. prin critică şi autocritică.R. criticat între “deviaţioniştii” din minister în iunie 1952. BĂLAN. nr. p.S. apoi student farmacist în Bucureşti.P.” cls. p.G. 106. în anii ’50. 225.D. partea I-a.I. partea I-a. în stilul realismului socialist în arhitectură. Pasca). fond 495 (“România”). 590). 6864). nr. p. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. III-a. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.Of. Marcel [alias] – fost ilegalist. iar apoi chiar directorul Direcţiei Administrative (1949-1952). căs.C. 8 iun. 38 Menţionat ca evreu atât de Radio Europa Liberă în 1965 (v. 1949. 1948. N.pdf). co-arhitect. III-a. 3002).tuiasi. 2026).R. în care din 56 de pagini. 1949. nr. al P. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 39 Respectiv şef al misiunii diplomatice a României de pe lângă guvernul provizoiu al R.. activistă a P. 176 din 4 aug. 2346). fost secretar al lui Ştefan Foriş.IX. 1/1950 al articolului “Împotriva cosmopolitismului şi arhitecturii burgheze imperialiste” în care anunţa că “arhitectura nouă va fi construită în mod conştient. dosar nr. (1957-1965.C. M. p. în alte documente “Bender”) (n. partea I-a. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Economie şi Administraţie Locală (1969-1974). ROSENZWEIG. 30 . 34 din 10 febr. p. Mircea (n. inv. 1950. ulterior inspector în centrala Ministerului de Finanţe.R.1912 – 1991 Bucureşti) – membru de partid din 1942.C.A. (1948195239).S şi Arhivele Naţionale) Gabriel Catalan (în articolul “About the Sovietization of Romanian Architecture”.R. deputat în M. p. nr. ambasador la Paris (1956-1960). preşedinte cu rang de ministru al Comitetului de Stat pentru Arhitectură şi Construcţii (redenumit pentru Arhitectură şi Sistematizare în 1955) (1952-1957). cu Otilia (n.C. stenograma adaptată a emisiunii din 10 august l a adresa http://www. 1947. 1948.C. 52 erau de îndoctrinare (apud Trişcu 2002).M. cât şi de cercetătorul (fost C. 1947. 76 din 30 martie 1946.V.Of. 1965-1969. sa sinucis în 1952. partea I-a. după 1944 activist al Uniunii Patrioţilor. 11 din 14 ian.102. cu dosar de cadre la secţia Economică a C.Of.Of. pe linia ideologiei socialiste.Of. a M. p. 1969-1975). 191 din 20 august 1947. decan al Şcolii de Arhitectură din Bucureşti (1952-1953). la Scânteia (1946-1948). unul din principalii responsabili ai sluţirii arhitecturii capitalei şi ideolog-şef în arhitectură. M.Of. 737. Elena (n. partea I-a. de formaţie arhitect. nr. BĂLĂNESCU. nr. Nicolae38 (23. Simelia. II-a în 1964. 293 din 18 dec. M. 24 din 30 ian. 3878. p. soţia prof. după război controlor în cadrul D. director (şeful direcţiei politice) în centrala M. la Roman) – absolvent al liceului “Laurian” din Botoşani. 103. în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. responsabil de politică externă.E.C. BĂDESCU. 7537). apoi la Atena (responsabil şi pentru Cipru) (1960-1968).. imediat după reţinerea ministrului Vasile Luca. decorat cu ordinul “Steaua R. BĂLĂNESCU. 225. după război redactor-şef adjunct. partea I-a. Eugen BENDEL. în 1964 cu ordinul “23 August” cls. partea I-a. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. partea I-a.R. (1951) (dosar R/85 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).1920) – membră de partid din 23august 1944.N. ulterior numit ambasador la Helsinki (1968-1972). 312.Of.M. Marcel (n. III-a. KATZ) – ilegalist.N. M. (1952). p. I. între 28 nov. dosar nr.org/files/holdings/300/8/3/text/50-4-80. inv. al fabricii APACA (1947) şi al complexului “Casa Scânteii” (1948-1956). (1965-1969). nr. sub îndrumarea continuă a Partidului”. 10. care a petrecut anii ’30 şi războiul în inchisoare. 104.ro/adxenopol/aiix/aiix_10/aiix_10_10. Bălănescu) (n. nr. după război inspector de vamă la Inspectoratul Satu-Mare (M. director general în cadrul Ministerului Construcţiilor şi Lucrărilor Publice (1947-1952). membru al C. aceasta într-o revistă. 11186. 105.C. iar în 1981 (pensionar) cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. singura de specialitate din ţară. 1185.G. ilegalist. incinerat la crematoriul “Cenuşa”.iit.A. al P. căs.Of. al P. semnatar de pildă în revista Arhitectura nr. BĂLAN.shtml). 13 din 17 ian.E. fond 495 (“România”). cu rezumat disponibil la adresa http://iit. al aeroportului Băneasa (1944-1947). partea I-a. Ion. şi 14 nov.osaarchivum.1910.A. la Direcţia Vămilor.

Of. BECK. Bucureşti) – licenţiat în drept (1937. David (n. preşedinte al C. p. p. 8072). şeful secţiei Asistenţă a Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România.R. cu rol de organ de anchetă şi instanţă disciplinară pentru membrii de partid.director adjunct al Centralei Industriale a Sticlei şi Cermaicii Fine (1948-1949) (M. 1945 în M. BECK. nr.C. (dosare anexe. nr.M. cimitirul Giurgiului) – din 1948 (când este încadrat ca şef de serviciu la Direcţia Bunuri a Ministerului Finanţelor) funcţionar în aparatul economico-financiar al statului comunist. apoi al Ministerului Industriei şi Comerţului (1947-1948).I.E. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1955-1965 şi 1967-1969). BECK. 5784). deizia ministrului Justiţiei nr. după 1989. partea I-a. 42 Fondată în noiembrie 1945 şi prezidată iniţial de Constantin Pârvulescu.I. III-a.I.C.P.C.E.R. partea I-a. 1213).G. 183 din 10 aug. profesor de drept (1937-1940). BECHEANU. p. Fritz . probabil agent sovietic (Watts 2011: 148 n. partea I-a. 1947. 115.C.a. în timpul războiului evacuat în Karaganda. 9711.C. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. a fost reorganizată şi redenumită Comisia Controlului de Partid în 1950.1916 Bucureşti .G. cu fişă de cadre la secţia economică a C. 1945. 30. nr.M. al partidului comunist din R. al P. Alexandru (n. 1948. membru de partid din 1943 (când. decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. 109. p. al P. 113. decizia nr.XI. în 1948 numit de ministrul Industriei director al Centralei Industriale a Ceramicei şi Materialelor de Construcţie (M. p. BÂRLĂDEANU.Of.I.M.R. V. 113. 6598).R. partea I -a. nr. partea I-a. 263 din 16 nov. 108. 97047 din 25 oct. partea I-a.R. Salo EBNER41) (n.G. 111. 1948.II. p. BĂLTEANU. BEILICH. ministru adjunct al Comerţului (1948). nr. nr. BĂNESCU.Of.C. SPIEGLER) (n. 35 din 11 febr.I.107. 158 din 12 iulie 1948. iar în 1965 retransformată în Colegiul Central de Partid. 45 din 24 febr. cu Ordinul “Coroana României” în grad de Comandor.C. după 1990.Of. membru al C. nr.Of. (M. membru al Comitetului Executiv şi al Prezidiului Permanent al CC al PCR (1965-1969). 6628).1997.S. 255 din 27 oct. p.Of. 110.C. p. ministru al Comerţului Exterior (1948-1953. membru supleant al Biroului Politic al C. Bucureşti. din 1970 preşedintele secţiei de Studii Economice la Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice “Ştefan Gheorghiu” şi.C. Sorin (n. 1947 a ministrului Justiţiei în M. Comisia de Control a C. soţia ilegalistului George Becheanu. 1627). din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Ceramicei şi Materialelor de Construcţie din cadrul Ministerului Industriei (M. 204 din 5 sept. 376).S.Of. 19531955). (M.Of. u. a M.Of. partea I-a. 58 din 10 martie 1948. 198. 1948 inspector în cadrul D.după război inspector general adjunct în cadrul D. a M. Ana Feige (n. Leon (fiul lui Samuel) – directorul Direcţiei Evidenţă din cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic de pe lângă Consiliul de Miniştri după 1947. în calitate de membru al C. 2121). (1955-1956). 1949. GOLDENBERG (?)) (25. 112. Theo – din 1947 inspector în cadrul D.1911 Comrat (Basarabia) 13.C.C. 40 41 V. în 1947. revenit în ţară în 1946 . David BERCOVICI40) (14. Iaşi). rămas în Basarabia după iunie 1940. (19621965). partea I-a.C. Rudy – din febr. a M. 77 şi 249/1952) (v. nr. ministru adjunct al Industriei (1948). al P. (1955-1969). 10040. 1947. preşedinte al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice (1967-1968). 4.I. expert economic al Comisiei guvernamentale române la tratativele de pace de la Paris (1946-1947)./P. dar şi de către fostul suveran Mihai.Of. 1941.S. 6629). 1948.E.C.1996.456 din 10 nov. p. Emanoil – în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. multiplu decorat de autorităţile comuniste. 251 din 30 oct. 1907) – secretar tehnic al Comisiei Controlului de Partid42 în anii ’50.C. pentru angajare M. este trimis la studi la Institutul Central Economic de la Moscova). nr. secretar general al Ministerului Economiei Naţionale (1946).1910 Galaţi) . partea I-a. al P.14. BĂNUŞ. partea I-a. 183 din 10 aug. nr. 114. ulterior cu diverse funcţii pe lângă Consiliul de Miniştri. preşedinte al Senatului în prima legislatură postdecembristă (1990-1992) şi vicepreşedinte al Academiei Române (1990-1994). 31 . p.

C. p. Între cărţile sale se numără Tineretul şi idealul moral (Ed.. deputat M. nr.Of. BERARU.C. autor al clădirilor primăriilor din Bistriţa şi Baia Mare.C. ulterior transferat la cerere instructor C. interpret în centrala Ministerului Afacerilor Externe (M. “autocritica” sa reprodusă şi în Constantiniu 2003: 39-41).Of. Carol .N.G. presedinte al Comitetului de Stat pentru Cinematografie (cu rang de ministru) (1950-1953).Of.1917 – 10. C. Cancelarie. decizia ministrului Justiţiei nr.R. (dosar 118/1951) (v. nr.D. partea I-a. 1948. p. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Ofiţer (M. 122. (Berindei. partea I-a.R. 7401 BELLU. a copilărit la Brăila – d.controlor în cadrul D. Elena (n.C.E. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. după august 1944 responsabil organizatoric al U.Of. Niculae (n.C. nr.IX. p. Simon Moise SCHMIDT-GRINBERG. p. a M. partea I-a. 7262.după război. Sofia (n. 23. 9857.E.1985 Bucureşti) – membră de partid din 1945 (dosar B/119 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C...ilegalist. 31 din 7 febr. Aurelian (n. 121. 1989). Tereza MÜLLER RABINOVICI) (15. Ştrul Beraru) (21. Mureş) – din 1948 translator 118.R.C. nr. Bucureşti. nr.I. 1948. nr. Sofia . p. incinerată la crematoriul “Cenuşa” din Bucureşti. în mandatul Anei Pauker funcţionar la Direcţia Cadre în centrala M.1916 Brăila – 1997 Bucureşti) . Bellu SCHOR43) (23. 145 din 26 iunie 1948. p. etică şi publicist44.. al P.N. 119.C. i-aar fi denunţat pe unii sionişti organelor de anchetă.1906-1968) – după august 1944 activist de partid.N. 51/1952.1971.Of. partea I -a.R. (1946-1947.Of. 1948-?) (M.C. 1945.R.E.C. partea I-a. 1033). 1948. partea I-a. nr. E.VIII.IV. Dobrincu şi Goşu 2009: 116).S.S.C. Gheorghe (n. şi director T. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a. 1969) şi Morala în existenţa umană (Editura Politică. 5182) (soţia lui Carol Beram).S. (1985). 43 44 V. secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. nr. p. 201 din 31 aug. decan al Facultăţii de Arhitectură şi chiar prorector al Institului “Ion Mincu” în perioada comunistă. 95835 din 19 sept. Emeric .Of. 31 din 7 febr. 126. M. al P. (M. respectiv profesor de limba română. nr. cimitirul evreiesc Giurgiului) – membru de partid.C. pe durata studenţiei. ulterior adjunct al rectorului Şcolii Superioare de Partid “Ştefan Gheorghiu”. Alfred – după război instalat de comunişti director în cadrul Băncii Naţionale a României.VI. BENEŞ.din februarie 1948 controlor în cadrul D. III-a (Decret 259/28. Ury (n.Of. 1033). BELU. ulterior ocupând diverse funcţii de răspundere în domeniul arhitecturii şi proiectării.116. BENKÖ. Bucureşti. fd. Bucureşti. partea I-a.Of.A. BENKÖ.E. 117. dosar nr. BERARU. până în febr. 7665). partea I-a.G. potrivit lui Solomovici (2004: 58).I. ulterior funcţionară în aparatul diplomatic comunist (în cadrul ambasadei de la Budapesta în 1956). nr. p. (?) BEKAVETZ. BENADOR. 124. 32 .IX.E. M. decorat prin Decretul nr. însemnând “fiul generaţiei”) (n. 256 din 5 nov. BERAM. 138 din 17 iunie 1948. 32 din 8 febr. (1952-1955). decorat în 1972 cu “ordinul Muncii” cls. în conducerea C. partea I-a. al P. p.A. şi A. 207 din 7 sept. respectiv cercetător al Academiei R. după război. 123. 1945 în M. BENEDEK. 194 din 25 aug.XI. 1948. 8367.R. 1949. 1 mai 1895 Milişeuţul de Sus. 125. 219 din 26 sept. respectiv autor ocazional la revista Teatrul în anii ’50. 1947. 5386). până în iunie 1948. Academia RSR. 1918 Tg.C. 1949. Suceava. 120. a M. p. Bela AUERHAHN) (n.Of. arhitect.E. 1123).1972) şi apoi de către preşedintele Băsescu în 2009. Tiberiu (zis “Tibi”) – profesor. 1947. partea I-a..I. MARCOVICI) – în 1948 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Aşezăminte Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. şi membru al organizaţiei de partid din minister. şefă de birou în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. căs. după Revoluţie membru în Consiliul de Conducere al F. 5 oct. numele adoptiv transliterabil în cheie ebraică “ben ador”. cu Draga.C. redactor responsabil (oficial director) la România Liberă după august 1944 până în anii ’50.

1964 cu Medalia Muncii.R. 642). nr. 1947. BERCOVICI. nr. p. p.Of. 2001: 79). 19. p. apoi Cluj (1965-1968) și al judeţului Ilfov (1978). al P. 87 din 13 apr. BEREŞ. 216 din 19 sept. p. nr.P. Maximilian Bergman(n).R.1949.R. Leon – din mai 1945 translator interpret-şef la cabinetul primului ministru. 229 din 4 oct. p. 1948. 131. 138.Of.M. partea I-a. C.. 1949. nr. 5 din 9 ian. nr.N. nr.VIII. partea a 2-a. partea I-a. nr.A.C. 1947.C. (1960-1989). 4512).C. 1213.I. 1947. 709 din 21 iulie 1967.Of. 8471). BERCU. nr. 803 din 21 dec.R. partea I-a. BERCU.Of.C.R. în 1948 numit director adjunct al Centralei Industriale a Bumbacului. (1954).1925.C. 3372.Of.G. 4181. 15 din 19 ian. al. cu dosar la secţia Organizatorică a C. p. ministru al Muncii (1981-1990). al P. 137. al P. M.Of.C. (57/1956) (Solomovici 2003: 185. BERCOVICI. 35 din 11 febr. BERKOVITS. P. nr./P. (?)45 BERGHIANU. partea I-a. 2667. 1949. dosar nr. 135.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. instructoare în cadrul sectorului Presa Centrală al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. 45 După unele surse neverificabile. p. Sighişoara) (în alte documente oficiale ale partidului ortografiat Bergheanu.D.C. 70 din 23 martie 1946.Of. p. pp.din 1947 controlor în cadrul D. partea I-a.E.R.C. partea I-a. nr.R. 264 din 14 nov. 315. apoi cu drepturi depline al C. ministru al Aprovizionării Tehnico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe (19721978). partea I-a. n. prim-secretar de partid al regiunii Stalin (începutul anilor ’50). 118-21). Alfred . (M. şi redactor la revista Munca de partid (A.M. Vasile . partea I-a. Adrian . 7817). 4968). – secţia Propagandă şi Agitaţie. Teodor . decorat în 1961. al P. ministru secretar de stat la Agricultură și Industria Alimentară (1979-1981).22 decembrie 1989). 646). nr. Bănică .I. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri (1965-1967). p. Aura – din 1949 activistă de partid. Maxim (n. S. 136. Ana – iniţial angajată în ianuarie 1947 ca secretar cultural la Regionala Târgu Mureş a Ministerului Informaţiilor.C.cu dosar la secţia Economică a C.Of.I. 139.în 1949 era tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. 184 din 11 august 1948. nr. Atanasie . p. din 1949 director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Bumbacului. p.E. Iancu – după război secretar de legaţie II în centrala Ministerului Afacerilor Străine. 133. p. 1947.C. 8971). nr. iar din 1948 la Subsecretariatul de Stat pentru Naţionalităţi de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. M.Of.C. Laurenţiu – secretar al C. 15 din 19 ian.G.membru supleant (1955-1960). p. 1964 şi 1981. a M. 501). fd.C.R. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 1947. partea I-a.C. Bucureşti în anii ’50 şi activist de partid. BERGHER.Of. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 131 din 8 iunie 1948. 129.din 1947 controlor în cadrul D. 1946 transferat ca prim secretar de legaţie la ambasada României de la Varşovia (M. 140. partea I-a). respectiv Berghean) . BERCIU.B. 132. p. 17 din 21 ian.. președinte al Consiliului de Stat al Planificării (1965-1972). (M. 134. Paula – după război şefă de serviciu în administraţia centrală a C.C. BERGER. nr. decorată în 1967 cu ordinul “Meritul Muncii” clasa a III-a. 130.127. M. 1949. partea I-a. ministru al turismului (1985 . BERCOVICI.Of. al P. din aprilie 1948 secretar cultural în centrala Ministerului Informaţiilor (Direcţia Regionalelor). 51/1949. a M. partea I-a. BERGMAN. 105 din 8 mai 1948.Of. 33 .Of. partea I-a. prin Decretul nr.I. partea I-a.Of. în 128.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Hârtiei şi Celulozei a Ministerului Industriei (M. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. Inului şi Cânepei din cadrul Ministerului Industriei (M. nr.Of. 282 din 5 dec. nr. M. M. BERCOVICI. BERGER.C.S. 10092). (dosare anexe 160/1952). Adolf Wolf în 1947 membru suplenat al Consiliului Director al Oficiului Industrial al Bumbacului (M.E. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 121 din 31 mai 1945.C.

R.D. partea I-a. secţia Cancelarie – dosare anexe. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. S. BERKOWITZ. J. BERNSTEIN.E. epurat. F. nr.F. nr.F. 152. deputat în Marea Adunare Naţională (1957-1961). anexa la dosarul nr. 1949.A. 18 ian. 149.C. Nastasă şi Varga 2003a:641). BERMAN. 1949.Of.Of.R.F. din ianuarie 1949 avansat şef al Serviciului Contabilitate (M.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. nr.R. nr. Avram .F. p. 146. partea I-a.A.. p. reabilitat în 1968. BIROU.Of. 1946-1948). 1949. (partea I B) nr. M. Isarel .Of. 15 din 19 ian. 176 din 2 august 1948. membru al C. p. cu referat de cercetare la fd. 143. Asociaţia Soţiilor de Militari din Armata Română. a III-a. 46 Constituită la 3 ianuarie 1948 prin fuziunea organizaţiilor U.R. – numit în mai 1948 membru al comisiei centrale interimare a Colegiului Medicilor. redactor la revistele Drumul Femeii (organul de presă al U.C. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.I.F. 37 din 14 febr. Organizaţia de Femei din Frontul Plugarilor şi Organizaţia de Femei din cadrul Uniunii Patriotice Maghiare. partea I-a. partea I-a. 17 (3 iunie 1948): 5). 1945-1948). p.C. 17 din 21 ian. Saly . BERNACKI.Of. probabil aceeaşi persoană cu omonimul. p.F.I. 16 din 20 ian. p. fotografiile nr.C.Of.141. 644). 4365.R.Of. p. 151. inv. 225. 3002).în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. nr. 1949..I. membră fondatoare şi vicepreşedintă a Uniunii Femeilor Antifasciste din România (U. ulterior rechemat în ţară şi încadrat consilier economic la Direcţia Organe Exterioare a Ministerului Comerţului (M.R. 3293. şi I.C.. 1900) – membru de partid din 1947.C.) şi Femeia (revista săptămânală a F. – după război vicepreşedinte al casei de Pensii a Colegiului Inginerilor din România (M.Of. apoi secretar general al comisiei interimare a reglementării sectorului farmaceutic (prin ordin al ministrului Sănătăţii. BIRCEANU.R. 144. consilier comercial în cadrul Legaţiei de la Londra după 1944 (v. 1949. 644). 1267). Jacques (n. p. 76 din 30 martie 1946.R. nr.D.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. 148. al Frontului Democraţiei Populare.N. Ioan – de profesie blănar (conform lui Gheorghiu-Dej.N.. Iosefina .D. 641). BINDER. 15 din 19 ian. 6313). A.Of.). Henriette – din februarie 1949 şefă de birou în cadrul D. 1629). Andreescu. Femeile din Organizaţiile Sindicale. nr. secretar general al Federaţiei Democrate a Femeilor din România (F. nr. v. Ovidiu – din 1947 secretar contabil la Prezidiul M. BERMAN.C. Tony – după război şef de cabinet la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. 111 din 15 mai 1948. 4). nr. decorată prin Decretul nr. partea I-a. 707). partea I-a. şi B. din timpul războiului. Organizaţia de Femei din Apărarea Patriotică. 2267). ilegalist (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. după august 1944 directorul general al C.M. 145.. al Uniunii Femeilor Democrate din România (U.Of.C.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 45 din 24 febr. 76 din 30 martie 1946. 70 din 26 martie 1945. 1857. Afacerilor Străine. p. în martie 1945 transferat ca ataşat comercial la Beirut (M. dosar nr. nr. BERMAN. BERMAN.F. 34 . decorată în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa I-a (M.. p. 96/1968. partea I-a.A.. 1948. şi dosar B/130 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). C. partea I-a. 1949. BIRCHENTHAL. nr. p. HA007 şi HA008. al P. doc. 1948-195246). p. 47 V şi proiectul Fototeca online al A. 147. 15 din 19 ian. 3001). inv. v. 150. Joseph – în toamna lui 1944 numit secretar economic I în centrala Ministerului 142.R. partea I-a. v. BIRNBAUM. Gabriela (cu frecvente variante de ortografiere “Bernachi”. decorată în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M.OF. BERNACKI.C.D. nr.R.R. respectiv “Bernaki”) – membră P.A.E. 662). partea I-a..Of.R. fond 495 (“România”).I. ministru adjunct al Prevederilor Sociale (1952-1957) şi membru al C.47. partea I-a.F. 153.

35 din 11 febr.din 1948 inginer în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. M. 5966). 105 din 12 mai 1945. 658. partea I-a. Ernestina . 1949. Asistenţei şi Asigurărilor Sociale. nr. 35 . din 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. nr. 168. (M. 200 din 1 sept. 164 din 19 iulie 1948. T(h)eodor (1915-2001) – inginer de căi ferate. întocmit în 1951. Fischler).154.Of. nr. partea I-a.G. 5 dec. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.S. p. 6094). 1213). 1946. nr. M. (r) în Foreţele Armate prin decret regal în febr. M. 2146.R. BLOCK. 168 din 23 iulie 1948.director al Centralei Industriale a Întreprinderilor Prelucrătoare de 156.după război şefă de serviciu în administraţia centrală a C. 164. 15 din 19 ian. 12877. la Direcţia Studii (1948-1949-?) (M. Ioana şi Gheorghe). Antonina . 12/1952). p. Igor – după august 1944 comisar-ajutor M. împreună cu toţi ceilalţi rezervişti evrei (M. P.Lenin (secţia civilă 4950). BLUMEN. 29 din 6 febr. p. 4968). BLINDER.Of. 1949. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. Flaviu . Politică şi lector universitar. ulterior. Jean . până la pensionare (1978). apoi. Bucureşti. partea I-a. 67 din 22 martie 1945. nr. 6306).în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. partea I-a. până în anii ’80.1922 – 1990 Bucureşti) . dosare anexe. 131 din 8 iunie 1948. nr.A. BLASIAN. 166. 167. director general în cadrul ministerului (cu dosar de cadre la secţia Economică a C. p. prorector la Institutul de Căi Ferate.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. nr. BLUM.B. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.Of. p. 1949. p.I. 160. p.C. BOGDAN. nr. Materiale Plastice (1948-1949) (M. V-a. 804 din 21 dec. 119 din 28 mai 1947. p. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. 95 din 22 aprilie 1948. 165 din 24 iulie 1945.soţia demnitarului Emil Bodnăraş până în anii ’50 (cu care a avut 3 copii: Viorel. 155. Mihai . activistă a Comisiei Controlului de Partid în anii ’50. p. 161. 163.Of. M. partea I-a.P. nr. p. BIRTHELMER. 3705).I. v. BLUMENFELD. 1964. nr.după război inspector general sanitar în cadrul Ministerului Muncii. partea I-a. din 1949 şeful Direcţiei Cadre a Ministerului Industriei (M. Iosif – fost student la Drept la Iaşi. 1946. BLUMER. partea I-a. p.C. nr.Of. p. 62 din 15 martie 1947. la Judecătoria sectorului 8 Bucureşti. nr. p.Of. apoi redactor la Ed. p. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R.Of.. partea I-a.Of. 289 din 13 dec. 157. 1947.C. a M. după prima căsătorie cu Radu Münzer (viitor Mănescu) a preluat numele acestuia) (14. p. partea I-a. partea I-a. p. decan al Facultăţii de Căi Ferate. fiica lui Leon şi Marie (n. partea I-a. BLUMEN.A.P. partea I-a. nr. Florica (n.Of. 641). nr.I. M.1949 era referent în centrala Ministerului Învăţământului Public. p.Of. 1912) – membru de partid din 1944 (dosar B/178 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 788). 165. 1949. partea I-a. decorat prin Decretul nr. Buzea . M. 190 din 18 aug.R” cls.Of. BLUMENFELD. cu grad de consilier de presă (M.din 1947 controlor în cadrul D. din mai 1945 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Propagandei.. Drumuri şi Poduri din Bucureşti . Cecilia GLANZSTEIN. BLECHMAN. nr. David .R. partea I-a. reînscris ca sub-lt. 6749).” cls. partea I-a. 162.Of. 159. – în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Industriei Siderurgice (M.. nr. ulterior promovat consilier de presă. 4251).C. GOLDEMBERG) (n.Of. 3806). Alexandru (n. partea I-a. de la începutul anilor ‘50 judecător la Tribunalul Raionului V.I. ministru adjunct al Transporturilor şi Telecomunicaţiilor (1951-1957).Of. BODNĂRAŞ. pensionat la cerere în martie 1947.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 16 din 20 ian.Of.E. 15 din 19 ian. nr.S. BLUMENFELD. 158.Of. 645). nr. Mauriciu . nr. BLUMENFELD. al P. partea I-a.Of. ca translator la Direcţia Radio (M. 1948. 1945 după ce fusese radiat din registre în 1940. 1945. a III-a.R. Leopold .09. 7950).

7.C. ff.G.”) (v. a treia fiică. director al dept.L. şef al Direcţiei Presă al M.A. 48 Românizarea numelui în baza deciziei nr. 24 din Bucureşti cu V. pentru socialism”.D.P.Of. 444 n. ministru adjunct (cu rang de secretar de stat) al Afacerilor Externe din 26 decembrie 1989 până în 2 ian. alias Gheorghe Pintilie.A. 172. vicepreşedinte al Institutului Român pentru Relaţii Culturale cu Strănătatea (din 1955). fd. cf.G. nr. Emilia (n. „Serghei Niconov”. 1948). 1966-1967). Lupaşcu)) – membru P.A. p.R. 26. viitorul Serghei Nicolau. 141-2.1990) (fiul lui Horia (Harry) şi 48 Silvia (n.A. apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286 n. Bănulescu. Levy 2002: 203). Corneliu (n. 1869.. data morţii (!). supra).a. 1949 soţia diplomatului Corneliu Bogdan (v. 157 din 4 mai 1971).R. 10. funcţionar şi chiar ministru adjunct (1952-1953-?) la Ministerul Sănătăţii.VII. 1310.1912 – 1962 România) – ilegalist.A. unul din coordonatorii reformei sectorului sanitar după 1945. dosar B/181 Colecţia “ilegalişti decedaţi”)). partea I-a.Of. căs.E. (1955-1961).I.E. în 1948. şeful Securităţii între 1948 şi 1963 (poziţia nr. şi opinia identică a lui Watts (2011: 517)]. 36 .d. în ian.) – fosta soţie (până în 1947) a lui Piotr Gonceariuk (viitorul Petre Petrescu.N. 50 din 1 martie 1948. angajat în M. în martie 1948 cu funcţia de şefă de serviciu şi repartizată la cabinetului secretarulu general al ministerului Ana Toma (M. precum „Pantelimon Bodnarenko”. etc. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.R. v. alt şef de Direcţie al Securităţii (poziţia 22). alias Petre Petrescu. 6401). BOGDAN.1946. probabil nu întâmplător). Gonceariuk. 170. pe aceeaşi listă. 1946. (1949-1951).C.E. îngropat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. respectiv cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a în 1971 (Decretul nr. şef de direcţie în Securitate). Iosif SOLOMON) (6.M.după război controlor în cadrul D. 1. cu care a avut două fiice: Ileana (căs Popa) şi Olga (căs. 40 d in 16 febr.U.A.M. iar în paralel membru al Comisiei centrale Tineret şi instructor al Comisiei pentru U. viitorul Ion Vidraşcu. (135/1955). nr.R.169.” clasa a V-a în 1948.XI.E. Elena Răutu.C. Basarabia – 2007 Washington. recăs. p. Hună . „Valerian Bucikov”.II. la momentul repatrierii părinţilor. Vladimir Doicaru ş.S. oficial “dizident” al regimului comunist în ultima perioadă. ministru în mai multe guverne comuniste (poziţia 2). GRÜNBERG ) (5. BOGDAN.” clasa a III-a (Gheorghe Brătescu în Burcă 2007: 13. 178 din 4 august 1948. Berindei. p. „Ion Didenco”.B.1921 Bucureşti . partea I-a. director al Direcţiei Occident a M. încadrată în centrala M.I. 24 din 30 ian. Svetlana (n. 49 Alături. consilier al ministrului de Externe (1976-1978). v.R. respectiv director al Editurii Meridiane. 1946 a ministrului Justiţiei (publicată în M. şeful Informaţiilor Externe (1951 -1954) (poziţia 3). a M. Watts 2011: 280 n. de viitoare nume celebre în ierarhia comunistă de după 1945. BOGDAN. preşedintele secţiei de Relaţii Internaţionale a A. 1 în tabel. ea însăşi pe lista agenţilor plasaţi de sovietici în 1945-1946 în aparatul de stat al României49 [poziţia 77. apoi cu Gheorghe Câmpeanu.E.U. Tismăneanu. (Uniunea Naţională a Studenţior din România). era de fapt fiica Emiliei şi a lui P.I. Arhivele Militare Române. consilier la Legaţia României la Washington (1951-1953).. 517). 333. 1948. Iosif (n. în fapt Piotr Gonceariuk. din actualul Parc Carol din Bucureşti.). al P. (dosar 29/1957). Emilia Bogdan s-a stabilit ea însăşi la Washington. cu fişă la secţia Propagandă-Agitaţie a C. ambele locuind în prezent în S. p. în fapt Ivan „Vania” Didenko. 1948 – nov. director de cabinet al Anei Pauker (dec.U. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. decorat cu ordinul “Steaua R. din sept. 1990.Of. dosar 9. al P. membru de partid din 1932. Europa Occidentală şi America de Nord (1961-1966. (1962-1990). cu fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C. partea I-a.C. viitor colonel şi şeful gărzilor de corp ale lui Gheorghiu-Dej (poziţia 17). 1990. 158).062 din 31 ian. ambasador în SUA (1967-1976). America de Nord şi de Sud (1978-1982. unde a decedat în iunie 2007. nr. în 1976). 0110 (“antiK. după moartea soţului. coleg de promoţie (1969) la fostul Liceu nr. Dobrincu şi Goşu 2009: 421. nr. 1949. director al dept. după august 1944 vicepreşedinte A. Emilia MILCO) (1926.M.C.P. BOGDAN.R. 171. partea I-a.S. „Petre Goncearuc”. S. din 1941.R. pensionat). director adjunct la Direcţia pentru relaţia Occident (1953-1955). Hoge. Nicu Ceauşescu. respectiv membru al Consiliului Uniunii Internaţionale a Studenţilor (Paris.A.R.U. în fapt aflat în atenţia U.. 738). rămasă în S.

I. BOICO.M. decorată cu Ordinul “Steaua 50 51 V.R. cu pseudonimul “Luca” în perioada ilegalistă. Bianca MARCUSOHN. sora Herminei Marcusohn şi mătuşa lui Vladimir Tismăneanu) (1916 – 2002 Paris) .C. Kuller 2008a: 76). 1947.I. după război directoare în Ministerul Informaţiilor (1945-1947).IX. membru al Biroului Politic (1952-1965). 177.C.567 din 14 martie 1946 a ministrului Justiţiei (M. anexa la dosarul nr. fiul lui Philip şi Rosa (n.V. Ionescu). 66 din 19 martie 1946. nr. soţia lui Petru Borilă şi cuscra lui Nicolae Ceauşescu [v.?)) – cumnatul lui Silviu Brucan (căsătorit cu sora acestuia. nr. BOGDAN. Katherina ABRAHAM în 1909. având doi copii: Florent Michael şi Deborah. în viaţă. Jean (n. 180. BOICO “LUCA”. H. Bokshorn). 231 din 5 oct. 99244 din 4 oct. Cristina (n. iar apoi traducător la Editura Politică. (M. p.P. 1963. iar după unele surse martoră a acuzării în procesul lotului Pătrăşcanu52 (1954)..C.C. (19.1983. în Satul Lung.A. BONCIU.) şi fratele ofiţerului de Securitate Hary Bogdan. respectiv traducător la Ed.C. şefa Direcţiei Cultură din M. Alexandru Bela (n.2001) . redactor-sef al ziarului sindicatelor.1893 Iaşi – 27. Trebitsch).în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. Tismăneanu: Tania (căs. funcţionar în cadrul Oficiului de Studii al Ministerului Economiei (oct. apoi secretar general al Comisariatului pentru Comerţ Exterior de pe lângă Consiliul de Miniştri (1945-1948) (Crispedia 2011. Minerva la începutul anilor ‘70. "o comunistă militantă de origine evreiască" cf. 179. Octavian – din 1947 inspector general adjunct în cadrul D. p. în perioada interbelică condamnat la 3 luni închisoare pentru un roman incriminat ca pornografic. al Comitetului Executiv al C. Vladimir (30. decizia nr. 662). (19651969) şi vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1965). în 1952 aparent şefa Direcţiei Administrative). Munca (i-a succedat în funcţie Ecaterinei Borilă). ulterior conferenţiar la Universitatea Politehnica Bucureşti (până în 1956). inv. în Bucureşti). (1948-1952. N.E.IV. al P. nr.E. a M. 16 din 20 ian. al U.Of. nr.1909-27. partea I-a. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. membru al C. membru al C. (dosare anexe. BORILĂ.D.R.asp. respectiv referat de cercetare la Fd.R.1916 Bucureşti - 50 174.htm 37 . a avut cu Mihail Boico trei copii.R. 2001 (S. 52 V. 2473).1920 – 5. secţia Cancelarie – dosare anexe. 175. iar Andre este în viaţă în acelaşi oraş. 8970). BORA. (1948-1969). decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr. 19795. 1946. 423 din 15 iul. de formaţie inginer. Tony.F. respectiv Andrei şi Olga (căs. al P. nr. 26. 229 din 4 oct. respectiv autoare de articole la revista Magazin Istoric. “Horia” (n. Iancu BERMAN .C. cuscra cuplului Ceauşescu. al P. C.G. decizia nr. Stark)) (16.R. BONDOC.R.procesulcomunismului. Politică. cu diverse funcţii în aparatul economic şi financiar al statului comunist de-a lungul perioadei postbelice.R. Târnava Mică) cumnata ilegalistului Bela Breiner. partea I -a. Leon .A. (?) BOIANGIU. incinerat) – activist de partid.Of.C. Viaţa Sindicală (ulterior Munca) în anii ’50.1950) – cunoscut mai degrabă ca scriitor. p. locuind în prezent în S. Alfred LÖVY) (17. 176. jud.Of.C.C. căs cu Annick (n. al P.C. partea I -a.C.” clasa a III-a.Of.C. fiica lor. Bucureşti. 1944-1945).IX. 3293. http://www. infra]. decorataă în 1948 cu ordinul “Steaua R. fiul lui Carol şi Ghizela (n. (135/1955).U. fiica lui Isidor şi Liza. 178. în anii ’50 în conducerea Consiliului Central al Sindicatelor şi redactor-şef (până în 1957) la organul de presă al sindicatelor.A. 1949. al P. p. ataşat de presă şi din mai 1948 prim-consilier la ambasada României de la Belgrad (1947-1948). 1946 a ministrului Justiţiei în M. între 1990 şi 1998 preşedinte al Astroclubului Român. V.XI. Nadler)).com/marturii/fonduri/ioanitoiu/morminte2/docs/morminte2p_9. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. (din 1948). ulterior menţionat ca redactor la Ed. 14/1951). 52/1956.U. Ecaterina (n. partea I-a. verişorii lui V. Beniamin HAIMOVICI51. fostă ilegalistă (cu pseudonimul “Petrova”).V. în 1987 rămasă în Franţa. Adriana Livianu.soţia generalului Mihail Boico. “Raportului Tismăneanu”. emigraţi în 1975 în Israel.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării.173. Olga a decedat în 2001 la Paris.

2067 din 20 oct. 182. 1949. refugiat în 1991 în Elveţia. responsabil cu economia (1952-1953). salariat al centralei M. 2009: 71. Petre53 (n.VII.R. p.. propriilor declaraţii pentru tentativă de trecere frauduloasă a frontierei. Paşcani) iniţial membru al PSD.” cls. 185. cu grad de colonel infanterie activ în Forţele Armate (D.M.I. canoanelor religioase iudaice (Halaha).R. unde se afirmă ca om de afaceri (şeful Nissan UK). nr. (19501953). în 1971 cu ordinul “Steaua R. apoi membru P.C. inv. “funcţionar superior” la Camera de Comerţ Bucureşti. 80. şeful organizaţiei Bucureşti a P. 644).R.S. imediat după Revoluţie. fond 495 (“România”). Fiul celor doi şi nepotul lui Nicolae Ceauşescu. multiplu decorat de statul comunist. 186.M. 477). vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1965).1903. I în 1959. BRATEŞ. ? – numit în 1948 în comisia de tipizare a medicamentelor din cadrul Ministerului Sănătăţii (Bărbulescu 2009: 93). al P. în oct. membru supleant al C.125. în viaţă în 1991. pentru “uneltire”). preşedintele Comisiei Controlului de Stat (1951-1958). fosta soţie a lui Valentin (de care aceasta divorţase în a doua jumătate a anilor ’80) şi copilul ei s -au refugiat în Israel. Isidor FÄRBER) (n.I. preşedinte al Comisiei Controlului de Stat şi membru în Biroul Politic al C. Laurenţiu (n. sub acuzaţia de evaziune fiscală în Marea Britanie în valoare de peste 200 milioane £54. partea I-a.R.C. Iordan Draganov RUSEV) (13. dosar nr.M. voluntar în Spania (1937-1938). iar în 1979 cu ordinul “3 August” cls.” cls.în 1949 era dispecer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. (1948-1950). II-a (Decret nr.II. graţie ajutorului oferit de Nicolae Cajal. 1981). când îi acorda un interviu lui Robert Levy. cf.R.1913 Cernăuţi – 11.1998 Villars-sur Ollon.P. cu Ordinul Muncii cls. condamnat în 1932 şi 1935.luni. Aron (fiul lui Israel) (rar ortografiat şi ca “Braişter”) (n. BRAEŞTER. ministru al Construcţiilor (19481951).1979).R. 187. este evreu cf. “lucrător cu munca politică în URSS” (1936-1937.09.181.C. membru al facţiunii pro-comuniste (1946-1948). Octav (fiul lui Adolf şi Amalia) (21. cât timp fiica sa Iordana a fost măritată cu Valentin Ceaşescu. şi în mod cert căsătorit cu o evreică maghiarofonă. evreu bulgar.C. membru în conducerea Comitetului Democrat Evreiesc în anii ’50.” clasa a II-a în 1948. şi fişa sa matricolă penală. (1948-1955). 183.R. IV-a. în 1964 cu ordinul “Steaua R. 15 din 19 ian. (1944-1947). BRAEŞTER MARCU. 1947).X. BRAUM.P. nr.R. Elveţia) – ilegalist. promovat progresiv până la gradul de general-locotenent. v. (?) BORILĂ. 1948-1952) din partea Blocului Partidelor Democrate. membru C. decorat cu Medalia Muncii.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/B/B%2006. 17 (3 iunie 1948): 5) şi respectiv în conducerea Institutului Chimico-Farmaceutic Bucureşti la începutul anilor ’50 (Kuller 2008a: 434). R. a III-a.C. 38 din 27. B. întors în ţară în 1946 (!). organelor de anchetă.R. deputat de Bucureşti (1946-1948. Cosma 1994: 31). Daniel Valentin (n. când era intervievat de Centrul de Istorie Orală al Radiodifuziunii. http://86. 54 V. BOTNAR.1922) – activist al Comisiei Controlului de Partid în anii ’50.1906 Silistra – 1973 Bucureşti) evreu din Bulgaria (cf.C. 184. membru P.%20Bold%20-%20Bozd/Botnar%20Octav%20A/index.R. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. BRAUNER. şeful Direcţiei Politice a Armatei.Of.C.M..php./P. 1938-1944). cuscrul lui Nicolae Ceauşescu pentru câţiva ani. Evenimentul Zilei . 5.17. respectiv cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a în 1971. unor surse controversate. pensionată în 1961. ministru al Industriei Alimentare (1953-1955). comandant al diviziei “Tudor Vladimirescu” (19441947). Dora – numită de Ministerul Sănătăţii membru în conducerea Colegiului Farmaciştilor în 1948 (Bărbulescu et al. graţiat în 1964. 27 aprilie 2009). 53 Cf. 1947 reîncadrat (retroactiv.E.. 38 .R.E. începând cu 15 august 1945). De altfel. membru al Biroului Organizatoric al P . Arnold . emigrat în 1965 în Israel. în viaţă în 1994. arestat în 1960 (cf.R. 225.III. (1948-1968). 17. stabilit după un periplu în Germania în Marea Britanie. al P. participant la Rezistenţa Franceză în timpul războiului. lider al comunităţii evreieşti din România şi bun prieten de familie al soţilor Borilă (“Moştenitorul secret al lui Ceauşescu”.

1948. BREBU.C. 19 din 23 ian.A. secţia Cancelarie – dosare anexe. în timpul războiului.S.188.J. 55 Înfiinţată în 1947 ca Universitatea de Partid „Ştefan Gheorghiu”. Piroska ABRAHAM. (Dobre et al. Paraschiva (n.R.1920 Bucureşti) . inv.Of. 2004: 48 (n. decorată cu “Ordinul Muncii” cls.II.R.Of. 122 din 28 mai 1948.698 din 4 dec. Jdanov” va fi redenumită Şcoala Superioară de Ştiinţe Sociale „A.” clasa a III-a în 1948 şi cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. anexa la dosarul nr.C. II-a în 1951. nr.R. p.G. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1945. nr. membru al Comisiei Centrale de Revizie a partidului (1955-1960). plecată în U. Academia „Ştefan Gheorghiu” pentru pregătirea cadrelor de conducere a activităţii de partid. 1945..IV. Institutul de Ştiinţe Sociale „A. BRAUNŞTEIN. decizia M. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p.R. Şuli Brill. BRĂTESCU. pentru schimbarea numelui vezi decizia ministrului Justiţiei nr. după care. (partea I B) nr. 98/1956. 11177). 170) şi 49). 1945 în M. p.M. 127 din 7 iunie 1945. 194.d. cu rang de consul II (M. nr. 122. nr.” cls. BREINER. 533). 191. partea I-a. dosar de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.P. În paralel. incinerată la crematoriul “Cenuşa”. inv. BRILL. fond 495 (“România”). după război activistă a Secţiei Propagandă – Agitaţie a CC al PMR (1949-1950). apoi a generalului Andrei Roman (Grün).M. 645. 189. dar după unele surse simultan informatoare a Siguranţei.Of. al P. III-a (dosar B/243 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).1906) – 1972 Bucureşti) – originară din Basarabia.1906 (după alte surse 21 dec. Jdanov” (1949 -1954). 39 . al P. zisă “Piri”) .1907) – ilegalist.C.R.OF. p. 196. p. unde a ocupat inclusiv funcţiile de director de studii şi respectiv de prorector (până la jumătatea anilor ’60). partea I-a. probabil fratele colonelului dr. în 1945 şef al spitalului Cazarmei Regimentului 1 Grăniceri din Bucureşti (M.S. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. membru de partid din 4 oct.fostă ilegalistă. BRIL. 193. înfiinţată în 1948. Lică BLUTŞTEIN) (n. M. iar de la începutul anilor ’50 cadru didactic la Academia “Ştefan Gheorghiu”55. al P. va fuziona prin absorbţie cu Academia „Ştefan Gheorghiu” în cadrul Şcolii Superioare de Partid „Ştefan Gheorghiu” de pe lângă C. al P. p. Izu .Of. 1964. instituţia va parcurge de -a lungul timpului mai multe forme de organizare.R. BRÂNCU. nr. medic. p. iar apoi prin decretul nr. 10926). partea I-a.C. economice li administraţiei de stat (1977-1989).S. Mundi – în ianuarie 1948 angajat în centrala M. cu referat de cercetare la fd.2). 175). 225. Academia de Învăţământ Social-Politic „Ştefan Gheorghiu” (1970-1973). Academia de Ştiinţe Social-Politice „Ştefan Gheorghiu” (1966-1970). C. numit membru al Consiliului (naţional) Superior al Tuberculozei de ministrul Sănătăţii în mai 1948 (v. sora Ecaterinei Borilă (Abraham) şi soţia ilegalistului Bela Breiner.R. 1945. conferenţiar universitar.. p. Alfred (n.II. 287 din 14 dec. a III-a.A.C. 17. 1944. după război şefa Direcţiei Industriale Tricotaje şi Confecţii din Bucureşti. social -politice. (din 1950). partea I-a. Haia Solomonovna GRINBERG) (21.L. 4698).R. 192. 2158). pentru câteva luni în 1940 (Tismăneanu 2010b). de pe lângă Consiliul de 190.C.P. după război în centrala Ministerului Sănătăţii. 195.Of. nr. şefă adjunctă a secţiei Organe de Conducere a C. fostă secretar general interimar al P. Sache – şeful serviciului aprovizionare din D.R. nr. II-a în 1949. partea I-a. nr. viitor al Informaţiilor (M.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.484 din 8 dec. (1953). decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. decorată cu ordinul “Steaua R. 1949. 295 din 28 dec. 804 din 21 dec. 67 din 22 martie 1945. 4758.a.A.C. Lică (n. M. membru de partid din 1927. în M. Zîna (n. 1. 3293.I.Of.VII. 124. nr. Mina BRAUNSTEIN) (n.A.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. Jdanov” (1954-1958). 26. Miniştri (1948-?) (Nikolić f. în 1958.E. fiecare cu titulatură diferită: Şcoala Superioară de Partid „Ştefan Gheorghiu” (1952 -1966). Şcoala Centrală de Partid „A. BRENNER. partea I-a. 15 din 19 ian. dosar nr. Madeleine (n.1898 Iaşi) – în iunie 1945 angajată şefă de secţie în centrala Ministerului Propagandei. H.

158 din 12 iulie 1948. 16 din 20 ian. şi orchestrator al înfiinţării G. în 1945 şeful resortului muncă şi asistenţă socială în cadrul Comitetului Executiv al F. Zalman (alias Sandu) (01. 1949. în febr. BRUDER. p.X. diverse alte funcţii în ministerele conduse de M. fd. 199. 203. Calman . ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946 1948) (M. marginalizat în anii ’80. 5784). 981.-C.2006 Bucureşti) – ilegalist. I..Of.M. partea I-a. 205. decorat prin Decretul nr. (Berindei. al P.U. Chişinevschi şi apoi L.I.684 din 5 nov. p. BRODER. nr.S. v. Răutu. Tony (căs. fiul său. 9283 din 24 iulie 1942 al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri. 85 din diverse penitenciare şi 554 aflaţi la acel moment în libertate). restanţelor şi repartizarea dentiştilor (iulie 1946 – decembrie 1948) (Bărbulescu et al.1914 – 7. cu stagiu recunoscut din 1933. 26 din 1 febr. 204. 1946. p.M. vicepreşedinte al Consiliului Radioteleviziunii Române (1962-1966). 22.04.G./U. a M. 82).E. Constantinescu. BRUCKER. 85 din diverse penitenciare (Caransebeş. 5785). internat în lagărul pentru evrei comunişti de la Vapniarka. Mărgineni. în M. 2009: 1845). Nastasă şi Varga 2003b: 53. partea I-a. din Transilvania de N ord. 1946.N. membru al comisiei Ministerului Sănătăţii pentru lichidarea 198.S. cu Jean Bogdan. 2592 din 31 iulie 1942. p. 10260. membru al facţiunii procomuniste din P.G.C. partea I-a. 39959 din 15 apr. vor fi internaţi în lagărul de la Vapniarka.IX. 1948 funcţionar în centrala Ministerului de Finanţe (M.1978 România) – ilegalist.. ROSENBERG) (n.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. Ulterior. 8984). după 23 august 1944 şeful secţiei politice iar apoi redactor-şef adjunct al ziarului Scânteia (până în anii ’50). dosar nr.Of. nici o cruţare! Bandiţi manisto-salaziţi!”. I.D. documente interne. nr. 14). 619 persoane (407 de la Târgu Jiu. BROTMAN. a M. în aplicarea ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 1945.. 662).C. Nagy şi Vincze 2008: 49. 56 Iniţial.06.D.după război controlor în cadrul D. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. fiul lui Adolf şi Ethel (Etty))57 (18. 1945 activist al Frontului Naţional Democrat la Cluj.S. Francisc (Ferenc(z)) (1895-1965) – imigrat din Ungaria în 1919.D. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. cu Lică Vişan). C. 1946. partea I-a. p. respectiv analist politic comentator la ProTV chiar şi la 15 ani după 1989. partea I-a. se dispusese evacuarea în Transnistria a unui total de 1045 evrei comunişti (406 din lagărul de la Târgu Jiu. a avut 3 surori: Clara (căs. nr.197. decizia MJ nr.R. p.I. cel care conducea întreaga campanie propagandistică de comunizare.1916 Bucureşti .C. 112. partea I-a. după 1989. 269 din 23 nov. nr. Andrei. 1947.N. nr. membru în Biroul secţiei Reconstrucţie a U. s-a stabilit în S.I. BRODER.Of. via Israel şi lucrează la Yahoo Advertising. în 1948 funcţionar în administraţia de stat.I. Jean – fost deţinut ilegalist în perioada interbelică. 1945 a ministrului Justiţiei (v. 158 din 12 iulie 1948. partea I-a.Of. 209 din 9 sept. BRUCĂR. etc..P. 33 din 8 febr. p.C.Of.U. BRUMARU. supra) şi Henriette (căs. “eminenţa cenuşie” a F. (1955).E. 1948.C.N.Of.T. 753). în Transnistria56.C. 202. ambasador la Washington (1956-1962). Heinrich (n. 201. 40 . 190 din 17 aug.1900 Bucureşti) – din sept. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. Emil – din 1948 inspector general adjunct în cadrul D.) şi 127 din libertate). din octombrie 1944 secretar al Consiliului de experţi al Sindicatului în Cluj.C.P. M. BRUCAN. Dobrincu şi Goşu 2009: 111). exclus din partid în 1949 pentru deviaţionism (Andreescu. M. nr. 0110 (“anti-KGB”). cu Leopold Puican). 7438. aflat în atenţia U. deputat de Cluj în Marea Adunare Naţională. Silviu (n. Gabriel .A.N. a III-a. în baza ordinului nr. 200.Of.C.14. Solomon – dentist. partea I-a. nr. p.C. rezervat evreilor comunişti.T. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.Of. 57 Schimbarea numelui în baza deciziei nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. acelaşi care în mai 1945 ameninţa în ziar: “Da. nr. Saul BRUCKER (în certificatul de naştere “Brucar”). BRILL. activist al Comisiei Controlului de Partid în anii ’50 (A.

206. în 1941 58 Unde. 225.M. 1949. zis “Bughici”. ministru al Industriei Alimentare (1969). al P. cu variaţiuni specifice ale etichetelor atribuite celor două tabere. între 1957 şi 1961). 1950-1955-1965). ambasador la Moscova (responsabil şi pentru Mongolia şi Finlanda (1949-1952). II-a în 1949.. ulterior cu funcţii modeste în ierarhia comunistă.” clasa I-a în 1971. Hana FRIEDMAN.A. şeful Secţiei Bunuri de Consum. Solomovici (2003: 91). apoi cu drepturi depline al C. al P. în domeniul Învăţământului (e. ca referent titular la cabinetul secretarului general Ana Toma (din 1947). Simon MOISE. T. Gheorghiu-Dej ocupa de fapt o poziţie secundă celei a Anei Pauker în ierarhia reală de putere (Brucan 1992: 59). (anexe. al P. cu ordinele “Steaua R. etc. conţinea semnificativ mai mulţi evrei) – o reprezentare de împărtăşită. iulie 1947. participant la Rezistenţa Franceză. 32 din Bucureşti). nr. unde şeful era de fapt ministrul de externe”(Watts 2011: 173).C. partea I-a. infra). 211. cea din urmă căsătorită cu Iura Kotovski. (?) BUGEANU. nu în timpul lui Gheorghiu-Dej” (Brucan 2002: 5). cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. Reizl)) (1919 România – 2009 Petah Tikva. inv. fond 495 (“România”). leadership-ul lui Gheorghiu-Dej s-a stabilizat şi respectiv consolidat după epurările din 1952 -1953 şi 1958-1961. dosar nr.N (mandate succesive între 1948 şi 1975. decorată prin Decretul nr.din 1947 inspector în cadrul D. Nachmanovici)) (14/25.R. partea I-a. Aceleiaşi reprezentări îi subscrie şi istoricul Larry Watts. la rândul ei ilegalistă. nr.2179).Of.Of. 225. inter alia. p. în a cărui opinie “situaţia din România în 1945-1951 a urmat precedentul creat de Béla Kun în Repubica Sovietică Ungară. a M. preşedinte CENTROCOOP (1968-1969). respectiv Ion Gheorghe Maurer şi diverse comentarii ale Europei Libere din a doua jumătate a anilor ’50 (care disocia retrospectiv între aripa autohtonă. inv. Comerţ şi Cooperaţie (i. Ulterior. fiica lui Meir (alias Max) şi Perla (alias Paulina) (n. cât politic bine calculat în cadrul războiului intern şi pur pragmatic dintre facţiunile “lagăristă” (numită uneori şi “doftanistă”) şi respectiv “moscovită” (care.C.XII.” clasa a II-a în 1948. succesiv perioadei de instabilitate asociate conflictului în surdinădintre cele două tabere în perioada 1945-1952. internat în 1942 în lagărul de muncă de la Vapniarka. “Apărarea Patriei” cls. fiul demnitarului comunist Grigore Cotovschi.G.R.C. 209. BUGHICI.A. BUICAN. 6781). 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a.Of. 15 din 19 ian. fiul lui Moritz Moise. BRUMFELD. Baranga la P. de la Petre Lupu la Israel “Ion” Rachmuth. e adevărat.1902 Rădăuţi – 12.C. şi Raşela (n. de Stelian Tănase.V.).g. 3002). probatoare ale faptului că epurările orchestrate de Dej nu aveau un conţinut etnicist sau antisemit. I în 1964 şi respectiv cu “Steaua R. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1955-1957). În esenţa propriei noastre aprecieri.R. p.C. direcţia economică a Comitetului) a C.E. după război încadrată iniţial în M. Paul . Cornea sau de la Mihail Florescu la Ghizela Vass. 76 din 30 martie 1946.N. i-a succedat în funcţie Anei Pauker – unul din sutele de exemple (de la Nicolae Goldberger la Gheorghe Gaston Marin. Brucan insistă reiterează explicit: “Purificarea etnică a început în special pe timpul l ui Ceauşescu. Brucan (el însuşi evreu).R. “23 August” cls. Iulian şi Zoia. Ern(e)st ARNOLDI) (23. dosar nr. Simion (n. ministru de Externe (1952-195558). 173 din 31 207. cu dosar la secţia Economică a C. 644).C. (M.R. Alexandru (n.E. p. Aprecierea este îmbrăţişată de altfel şi de S. vicepreşedinte al Colegiului Central al PCR (1969-1974). decorat. partea I-a. “muncitorească” şi cea “kominternistă”).II.M. Ana (n. ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat.A. David . menită mai degrabă a menţine aparenţele (întrucât Ana Pauker era de origine burgheză şi evreică). deputat M. 41 . nr.1982 România) – ilegalist (cu stagiu recunoscut din 1921 (!) şi fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. precum şi în memoriile lui Pavel Câmpeanu.II. 208. care opinează că până în 1952. inclusiv vicepreşedinte al comisiei de politică externă a M. fond 495 (“România”). soţii Buchici au avut doi copii. 30/1956). BUCHEN.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M.I. (1948-1950. apoi promovată director administrativ adjunct. BUGHICI. Israel) – soţia demnitarului comunist Simion Bughici (v.1997 Bucureşti) – de profesie textilist. nr. 170). decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. chiar şi după alegerea sa formală ca secretar general al partidului. deşi evreu. 210.1914 Iaşi – 1.P. Bernard – după război inspector şef în cadrul Direcţiei Generale Drumuri din Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice. după 1944 membru supleant.e. de la A. (1957-1965). pentru mai mulţi ani directoare a Liceului nr.S.

Of. nr. secretar general (din ian. figurând pe lista “comuniştilor categoria A” a Siguranţei59 (în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. nr. cu grad de maior. 217.212. inginer al complexului clădirilor fabricii APACA din Bucureşti (1947).I. p.E. 80723. după reabilitarea sa din anii ’60. 7 din Bucureşti. 1947. P. Betea 2005). în U. partea I-a. Sonia . BUJUM. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclusă în timpul războiului pe motive rasiale) (M.E.C. când este arestat în “procesul Pătrăşcanu”. Tassia Isidorovna LEABIS) (n. Rădăuţi.Of. C. rămasă în Basarabia după 28 iunie 1940.C. 158 din 12 iulie 1948.III.R. pp.C. membru în colegiul de redacţie al Pentru o pace durabilă. partea I-a. 216. în Forţele Armate. partea I-a. 253 din 1 nov. aflată în 1941 pe lista comuniştilor “categoria A” întocmită de Siguranţă.S.R. fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. după august 1944 redactor la Scânteia şi activist al secţiei Propagandă-Agitaţie a C. partea I-a. BULAN. apoi consilier de presă la M. Isac . n. cu domiciliul pe str. respectiv vicepreşedinte al Institutului Român pentru Relaţii Culturale cu Străinătatea (1956-1962). prin Decretul regal nr.T. cu generalul rus Iakov Bulan. 1947. 173 din 31 iulie 1947.E.R. după război membru fondator al C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. şi respectiv consilier de legaţie şi ministru consilier la Legaţia României de la Belgrad (1948-1949). M.1956 Aiud) – finanţator generos al partidului ilegalist în perioada interbelică. cu referat de cercetare la fd.G.F.C. p. 256 din 5 nov. p. BURAHOVICI.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. Wilhelm . 10496. n. al P.S. Tatiana (n. 2271). nr. profesor la şcoala partidului (viitoarea Academie Ştefan Gheorghiu). M. p. 1654-5). 2201).D. 214. 42 . 1947. 2066 din 20 oct. C. 2. 218. pp. Otto . decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.R. iar ulterior măritată în timpul războiului. 1902.” iar în 1978 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 204 din 5 sept.Of. 5785). apoi prima soţie a lui Leonte Răutu (în anii ’30). dosar nr. partea I-a. CALMANOVICI.T.R.Of. partea I-a. 6781).C. în 1942 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. redactor la Scânteia şi Contemporanul.Of. în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. nr. 225. ulterior condamnat şi deţinut până la decesul său în penitenciar (Aiud). p.din 1947 inspector în cadrul D. A.Of. 1947. 213.C. partea I-a. 1947 (M. din actualul Parc Carol din Bucureşti.Of. în 1971 cu ordinul “Steaua R. 9763)). 215. decorată cu titlul de Erou al Muncii Socialiste. ilegalistă. fond 495 (“România”).. Solomovici 2001 I: 195.. BUNEA. Emil (fiul lui Mendel şi Hana) (4. nr. p. în iunie 1945. (dosar 73/1951). 275 din 27 nov. 1949) şi ministru adjunct al Învăţământului Public (1951-1953). 9857.din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului.A. I-a (Berindei. BUNESCU.în martie 1945 reîncadrată în D. partea I-a. inv. pensionată ca director de studii al Academiei de partid “Ştefan Gheorghiu”. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. îngropat.III. profesor la Institutul de Construcţii din Bucureşti şi director general al Normelor şi Construcţiilor în Ministerul Construcţiilor între 1944 şi 1951.G. Sf. 72 din 25 martie 1942.Of. prim consilier de presă la Ministerul Informaţilor (1947-1948). partea I-a. ministru adjunct al Învăţământului Public (1949-1951). 1654-5).C. pentru o democraţie populară. al P. (M. pentru socialism”.S. 52 din 4 martie 1945.1896 Piatra Neamţ – 12. fosta logodnică a lui Ştefan Foriş.G. BUTNARU. nr. M. II-a. nr. ulterior detaşat local în judeţul Dorohoi (M. nr. Dobrincu şi Goşu 2009: 199.în martie 1945 reîncadrat în D. cu stagiu recunoscut din 1937. a M. 1912 Ucraina) – de formaţie cizmăriţă. 52 din 4 martie 1945. al 59 În forma parţial corectă “Aron Lazăr Arneldi”. p. Arthur .Of. Ilie nr. nr.

în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 7491). partea I-a.R. al P. la catedra de organizarea şi planificarea întreprinderilor (în 1956 cu grad de lector cumul). 224. 45 din 24 febr.E. partea I-a. 36/1952 şi 25/1954) şi respectiv Organizatorică (109/1955) ale C.. 34 din 10 febr. 1947.C.C. din 1947 secretar II de legaţie în centrala M. partea I-a. 1949. cu fişă la secţia Economică a C. CERNOVITZ. 642) .E. nr.C. nr. p. 645). a M. partea I-a.M.T. CĂLIN. p. partea I-a.Of. 228. KATZ) – din 1949 şeful Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei.A. 221. 1949. 663).I. Dobrincu şi Goşu 2009: 115.a. 1948. 43 .în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. CĂRUCERU. nr. p.din 1947 controlor în cadrul D. Sergiu (în unele documente din arhiva U. secţia Cancelarie – dosare anexe. Victoria . viitoarea soţie a lui Iliescu).Of.C.Of. 1947. al P. 1947. 560). nr. 277 din 29 nov. nr. 230. partea I-a. 643). 233. Liviu . CERNEA.Of. 1949. 16 din 20 ian. Maietta . din 1967 în conducerea CEPECA (Centrul pentru perfecţionarea cadrelor de conducere din întreprinderi). p. membru de partid după război.. implicat în trucarea alegerilor din 1946 din judeţul Mureş. partea I-a.E. 222. în anii ’50 cadru didactic la Facultatea de Ingineri Economişti din cadrul Institutului Politehnic Bucureşti .a. 3293. 225. 220. nr. nr. CANDEL. Stela .C. CÂMPEANU. p. internat într-un lagăr de muncă în timpul războiului. p. p.E. 15 din 19 ian. nr. Aurel .Of. nr.M (Berindei. 232. anexa la dosarul nr. CAUFMAN. partea I-a.C. 15 din 19 ian. ulterior activist al secţiei Tineret Studenţesc a C. 25/1954). Isac A.I. u. a M. nr. nr. 17 din 21 ian. cunoscut mai ales sub pseudonimul publicistic Adrian Radu-Cernea) – originar din Iaşi.C.C. în anii ’60 profesor politehnică şi autor al unor articole la revista Energetica.controlor (până în febr.C.G. partea I-a. 12877. CARASSO. 10092). partea I-a. M.Of. M.în 1949 era dispecere de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 1190). ulterior activist de partid (şef adjunct al secţiei Industrie Grea a C. 645). 226. Radu (n.C. p. p.C. (M.Of.Of.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. în anii ’50 doctorand la şcoala de partid “Ştefan Gheorghiu”. 1949. p. CATONA. nr. 1947.. 15 din 19 ian. 223. originar din judeţul Mureş.. nr. CASTER.Of.C. Leiba . 10553. 1949. 190 din 19 august 1947. al U. cu dosar de cadre la secţiile Economică (dosare anexe. Moise . p. 662).G. 229. 96/1968 (la reabilitarea post mortem). u. 1946. 15 din 19 ian. 5331).).C. Eugen – de formaţie medic. Leon . iar apoi inspector în cadrul D. în 1948 avansat consilier de legaţie (în 1948 numit de ministrul Comerţului director al S. 16 din 20 ian. 289 din 13 dec. David (n.Of.Of.Of. 264 din 14 nov. M.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. CELAN.I. (dosare anexe. CÂMPEANU. p. CHARAP. Henrich – în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. nr.Of. 231.219.din februarie 1949 şef de secţie tehnică la Direcţia Centrală de Aprovizionare şi Repartiţie din Ministerul Industriei (M. “Kaster”) – după august 1944 membru de partid şi secretarul Secţiei Administrative a Uniuni Asociaţiilor de Elevi din România (coleg cu Ion Iliescu şi Nina Telescu. inv. CALMANOVICI. p.Of. partea I-a. 143 din 24 iunie 1948. ca translator la Direcţia Radio (M.C. Marcel .G. 227. CĂŢOIU. 1626. “Jijia” din Botoşani (M. în 1953 ministru adjunct al Metalurgiei.R. partea I-a. al P.Of. partea I-a. ZWIEBACK. 1948). partea I-a.T. 264 din 14 nov.R.din 1947 controlor în cadrul D.S. (M. P. a M. p. emigrat în Israel în 1970.C. Alfred . partea I-a. (M.R. nr. 501). p.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. 1949. 10092). nr. 1949.

C. incinerat la crematoriul “Cenuşa” din Bucureşti. decedat) şi Andrei Kishinevski au emigrat în Israel în timpul regimului comunist (anii ’60-’70).g. Roza SIMON KAHANA) (n. din 1923 şi P. revenit în ţară după 23 august 1944. după război angajată iniţial dactilografă la Inspectoratul Regional de Poliţie Cluj.G. p.R. 61 A preluat în sept. România) – fostă ilegalistă (membru de partid din 1924). eliberat în 1969 (v. şi Solomovici 2004: 283)60. Lidia . 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R.%20Cernazeanu%20-%20Chivulescu/Chinzbruner%20Angelo%20D/index. şi Andreescu. numit de ministrul Industriei conducător tehnic al întreprinderii “Mioara” din Bucureşti (M.E.S. 98.1905 Bălţi – 1963 Bucureşti) – membru U.” (1990: 247).I. membru în conducerea C. p. nr.I.E. i se întocmeşte dosarul de cadre nr. Iosif (n. 239. CHELES. 1948-1961). 2790 din 16 sept. 642). din 1945 până în 1960 şi secretar responsabil cu propaganda (departamentul Agitaţie şi Propagandă) (1948-1952). . arestat în 1959 şi condamnat în 1961 alături de alţi evrei funcţionari ai M. iar apoi promovat inspector în cadrul D.A. 2003: 185). membru în C. partea I-a. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.Of. prim-vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1955). 15 din 19 ian. a M.R.R. S. ABRAMOVICI) (1898-1956 Bucureşti) – fost frizer (cf.125. ordinul “Apărarea Patriei” clasa I.în 1949 era şefă de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M.C. ulterior decorat cu ordinul “Steaua R. unde este instruit ca una din cele mai importante reurse umane în vedrea instaurării comunismului în România (e. nr. membru în conducerea A. a III-a.XII.P. partea I-a. decorată prin Decretul nr. 8442). 240. îngropat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. CHINZBRUNER.organizaţia regională Ardeal. activist al P. 1948). 1949. p. p. Iosif ROITMAN. 1945. pentru socialism”. 45 din 24 febr.095 din 25 septembrie 1945 a ministrului Justiţiei. rămas în 1940 în U.S. în lista “comuniştilor categoria A”. Nastasă şi Varga.P. nr. al P. nr. partea I-a.controlor (până în febr.XI. 6 din întreaga colecţie dedicată României). membru al Secretariatului. al P.C.C.II. Solomovici 2001: 79. când va fi destituit).C. nr. decizia nr.R. CHEIS. Mâţă 2007: 245. (dosare anexe 118/1951). D. (1945-1946). directorul celui mai mare complex tipografic din ţară – “Casa Scânteii”. membru al Biroului Organizatoric şi şef al Secţiei Externe a C. care nu mai ştia cât rău să facă.E.-a în 1949. fişa sa matricolă penală la http://86.R. CHIRIŢĂ. ulterior “marginalizării”. ulterior la Cluj. din actualul Parc Carol din Bucureşti.S. CHIŞINEVSCHI... “RomânoExport”. 2003a: 419. 205 din 4 sept. partea I -a. zis “Ioşca”61) (26. (v. CHERESTEŞIU. fii cuplului.php. apoi prezentă la Bucureşti. (M..C. 1945 numele Chişinevschi al soţiei sale (v.Of. cadru didactic la universitatea de partid încă de la înfiinţare. în M. la Bucureşti până în 1956. (1950-1957. 238.C. Max .234.d.C.” cls. iar pentru scurtă perioadă în 1945. Grigore . 7345).Of. nr. ordinul Muncii clasa I-a (1949).R. pentru subminarea economiei naţionale. primul preşedinte al Comitetului Naţional Evreiesc (precursorul Comitetului Democratic Evreiesc) în 1944-1945. 11. 1948. 1948.17. evreul blestemat. responsabil cu propaganda şi cultura (1952-1955). Angelo (n. cu Rodica Lupu. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler I (Decretul nr.S.C.D.E. 6260).C. 1964.D.” clasa I-a (1948). 1626). M. III-a.1917 Bucureşti) (fiul lui David şi Frima) – în anii ’50 funcţionar al Ministerului Comerţului Exterior în poziţia de consilier în cadrul I. 14. 804 din 21 dec. după naţionalizare. din 1934.R.. soţia ilegalistului viitor istoric de partid Victor Cheresteşiu. Rozalia (n.F. CHIŞINEVSCHI. 221 din 28 sept.R. membru al C. aflată în atenţia Siguranţei în 1941 (poziţia 194).P. 236. Caracterizarea făcută de fostul şef rabin Moses Rosen este elocventă: “Iosif Chişinevschi. partea I-a. căs.Of.M. ochiul Moscovei şi simbolul terorii staliniste. 60 V. ulterior şef de cadre la Academia R.R. 1950. în anii ’50 încă funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 44 . deputat de Bucureşti (1946-1948.Of. p. H. 164 din 23 iulie 1945.în 1948. 235.7.1905 Ciuc – d.C. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul Consiliului de Stat al R..T. Lică (n. Gheorghe Kishinevski (n. 1946). cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C.1979 237.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/C/C%2003. semna cu “Stănciulescu”.

) în Forţele Armate (M. Liube KISHINEVSKAIA) (5.R.1893. M.10. instructor general în cadrul A.I. partea I-a. pentru merite antifasciste. 641). Liuba (n. repatriat în România în 1948 şi numit inspector general sanitar la Inspectoratul General Sanitar al capitalei.F. 2008. 157 din 4 mai 1971). membru C. deputat (1948-1952-1957) şi membru al Prezidiului Marii Adunări Naţionale (1948-1955). al P.P.A. 185 din 12 august 1948.R. CIUBEREA.Of. unde moare în 1975. p. decorat în 1971 cu ordinul Muncii cls. 244. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of. (M. Friedberg-Vălureanu 2004. ar fi fost verişoară primară cu a treia soţie a lui Stalin. A. din 1946 activistă de partid. CHIŞINEVSCHI. Clejan s-a recăsătorit cu Zhao Jinpu.I.N. KATZ) . ilegalistă (membru de partid din 1930. care va muri în 1943 63). (în 1964). decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. partea I-a. revenind însă după 1944 la cel de naştere. 225. al P. inv. condamnată în procesul de la Craiova din 1936). partea I-a. nr. 62 63 După unele informaţii neprobate. p.E. secretară a Consiliului Central al Sindicatelor (din 1957). Lazăr (n. O. în 1948 cu ordinul “Steaua R.1975 Shanghai. nr.G.R. implicată în anchetarea foştilor luptători din Spania în anii ’50.C. 15 din 19 ian. zisă “Nelly”. 21. 1949. Bucur (n. – documente interne nr. medic în războiul civil din Spania de partea Brigăzilor Roşii (1936-1939). C. dosar nr. KRANZDORF. nr.C. 1654-5).în martie 1945 reîncadrat ca şef adjunct de serviciu în D.R. 1899). fiul lui Eliezer (Leizer) şi Sara) (26. partea I-a. apoi membru al Comitetului Executiv şi în C. III-a (C. Dr.D.C. Simha Gerşovna (în diverse acte transcris şi Kişinevscaia sau Chişinovschi) (23. Tighina – 1960 Bucureşti) – ilegalistă. din 1939 medic voluntar în China împotriva forţelor japoneze (împreună cu soţia. CHIŞINEVSCHI.” clasa a II-a. Adolf .F. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 84). p. L.IX. Isac .XI. 9763). membru (1945-1955) şi apoi vicepreşedintă a Comisiei Controlului de Partid (1955-1960).). (1948-?). dosar nr. fond 495 (“România”). cea care devine prima chinezoaică stabilită în România (unde a lucrat ca redactor al Editurii pentru limbi străine. 111 din 17 mai 1947. 245. pp. – a doua soţie lui Iosif Chişinevschi (iniţial a preluat la căsătorie numele Roitman al soţului. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.I. III-a. 3912).R. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. în 1949 cu ordinul “Muncii” clasaI-a. p. inv. fiind înmormântat la cimitirul “Song Qingling” din Shanghai (Diamant.C. 243.1914) – soţia lui Samuel Clejan şi cumnata lui Bucur. al U. 1979: 371.G. căs. (1945-1946). p. vicepreşedinte a Confederaţiei Generale a Muncii din 1944 (adjuncta lui Gheorghe Apostol).Of. Roza Kaganovici. nr. referent la Comisia Controlului de Partid în anii ’50. 2075).R. partea I-a. inv. Sally TAUBERG.din 1947 controlor în cadrul D. 225. decorată în 1947 cu ordinul “Coroana României” în grad de ofiţer (1947!). apoi promovat director adjunct (M. nr. nr. CLEJAN.Of. Jakob LAUB KRANZDORF.N. partea I-a. co -editând până la pensionare revista de limbă chineză România) 45 .Of. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.F. 246. iar în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.C. 253 din 1 nov. activistă a Consiliului Sindicatelor din sectorul 2 al capitalei (1971-1981). C.P. simpatizantă comunistă în ilegalitate. 1947. (supleant 1945-1948 şi membru cu drepturi depline 1948-1955).I.” clasa a V-a. inv. incinerată la crematoriul “Cenuşa”.R. China) – ilegalist. 1947. zisă “Rica”) (n.C.1911 Tighina – 1981 Bucureşti) 62 242. Sali (n. III-a.C. din 1972 din nou în China. (1951). fond 495 (“România”). a M. CHIVU.241. după război presedinte executiv al U.U. CLEJAN.E.R. dosar nr. 19. ulterior funcţionar superior în cadrul Ministerului Sănătăţii.R. fond 495 (“România”).C. 225. 8072). în 1947 încadrat prin decret regal.C. iar 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. în august 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu. 204 din 5 sept.L. Gizela.S.C. preluat şi de soţ).Of. ca maior medic (r. 247.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 52 din 4 martie 1945. CLAUDIAN. 6658). a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M .P.XII.1904 România – 15. 2010.

V. 3293.Of.1911 Bucureşti .1915 Bucureşti – 26. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr. secţia Cancelarie – dosare anexe. al P. în 1971 încă direcor al Întreprinderii poligrafice “Bucureştii Noi”.Of. p. 251. 7352). ulterior ebraizat Kalman ben Eliezer) (31. COGAN.C. calitate în care este de altfel şi decorat cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.” cls. 254. 645). COBAR. supra].Of.Of. partea I-a. Corneliu BARASCH. 3. nr. cu Claris (n.R.1906 Orhei – 23. .în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.în 1949 era dispecer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. COHN. 28/1956. nr.Of. COHN. 738). 191 din 20 august 1947. 644). fiul lui Eliezer 64 249. 6781). Haim (fiul lui Burăh) .I. Herşcovici). Liviu (n. COHN. caricaturist la săptămânalul Piţigoiul (1945-1948). IV-a COHN. apoi redactor-şef adjunct la Urzica timp de trei decenii. 257.1901 Bucureşti) . un controversat om de afaceri implicat şi în scandalul monden Remus şi Irina Truică. 15 din 19 ian. apoi secretar general UCECOM în anii ’60. 1949. p. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.Of.18 iulie 1910) – membru de partid din 1941. căs.XII. inv.III.C. p. 335 din 20 iun. CLOPOŢEL. decizia ministrului Justiţiei de schimbare a numelui în M. Ernest . 46 . Aizic . C. COHN.1983) – fratele lui Bucur Clejan [v. 1947. M. 1963. creator al personajului “Mihaela”. 1948. 24 din 30 ian. partea I-a. 1949.248. CLEMENTIN. COHN. 64 V. a II-a (Decretul 157 din 4 mai 1971) (dosar C/119 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. cu stagiu recunoscut din 1934. p. p.Of. Samuel (n.C. 258.E. integrat iniţial ca director adjunct al Direcţiei Personal / Cadre în centrala Ministerului de Finanţe (1948). nr. a M.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 1948.C.Of. în anii (dosare anexe 77 şi 249/1952). nr. nr. nr. Haim – la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei.. 250. 1949. 175 din 31 iulie 1948.. Isac (zis “Jean”) (6. (Leizer) şi Sara)) (7. p. după război activist de partid. COHN. cu referat de cercetare la Fd. S. p. Ioan (alias “Ionel Calistrat”) (n. decorat prin Decretul nr. Nell (n. p. 255.Of.R. 1949. zis “Mache”. nr. partea I-a. nr. partea I-a. 252. anexa la dosarul nr. îşi obţine notorietatea la studioul Animafilm ca regizor de filme de animaţie.Of. Samuel Nathan LAUB KRANZDORF .C.după război controlor în cadrul D. Jacques – din 1947 inspector general adjunct în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 260. 16 din 20 ian. partea I-a.P. 205 din 4 sept. apoi în aparatul economico-financiar al statului comunist. 10696.I.G. partea I-a. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. 253. Leopold SAFIR) (n. Henry – din iulie 1948 şef de birou administrativ în centrala Ministerului Finanţelor (M. 15 din 19 ian. 256. tatăl lui Emil Nell-Cobar. partea I-a. p. 261. 7537. 281 din 4 dec. 662).în anii ’50 membru al Biroului de ramură al industriei uşoare din cadrul Consiliului de Miniştri. a III-a. partea I-a. partea I-a. colaborator la România liberă. al P.C. CODRIN. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. nr. Geza . Ilie .R. partea I -a. p. 259. nr. apoi funcţionar la Întreprinderea de construcţii “Carpaţi” din Bucureşti. 15 din 19 ian. CNEZI.1993) – membru de partid. 6/1958). 173 din 31 iulie 1947. 644).VII.XII. Avram Nicu – din 1948 inspector în centrala Ministerului Comerţului (M. cu dosar la secţia Gopodărie de Partid a CC al PCR (8/1954.1984 România) – fost tipograf ilegalist (aflat pe Lista Siguranţei din 1941 a comuniştilor de categoria A. după război cu varii funcţii de conducere în sistemul tipografic. CLEJAN. an în care i se stabileşte de altfel şi domiciliu obligatoriu). nr.în 1949 era inspector în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. 6287).

32 din 8 febr. ginerele lui Luca Răutu şi al Luminiţei. Dorohoi) – membru al P. Marinescu (1945-1948). partea I-a. partea I-a.romanianjewish. 109431 din 25 oct.F.Of. probabil identic cu intrarea “Jean Koller” din C.D. din 1945 membru al C.E. CONOBEL.R. nr. Simion – în 1947 era şef de serviciu în centrala Ministerului Comunicaţiilor (fiind detaşat din D.A.262.C.U.C. Samoil(ă) .C. p. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.E. 229 din 4 oct. 1949. 65 Într-o prezentare a unor personalităţi evreieşti originare din Bârlad la pagina http://www.1904 Bârlad) – consilier-şef la Biroul Juridic al Ministerului Comerţului în anii ’50. partea I-a.Of. partea I-a. 264. 1919 Păltiniş.R. (dosar C/140 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). COHN.R.P. 873 al MAN din 20 august 1949) şi respectiv cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.P. Leon COHN65) (n. L. 1888. p. Elisabeta (n.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a 263. ulterior marginalizat ca urmare a refuzului de a se alătura P.P. şef de cadre în cadrul D. 169 din 26 iulie 1947. (1945-1950).în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. menţionat în Fürtös 2007: 404. p. al U. a M. apoi al ministrului Silviculturii. dosar 7/1948 Arhivele Naţionale.C. 1948 membru în C. apud Corobca 2008b. nr. p. Moscu (n. p. Moses COHN) – şef de secţie în cadrul al Direcţiunii Presei (organul de cenzură) din cadrul Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1948-1949). CONSTANTIN. 272.Of. cu stagiu recunoscut din 1928.. partea I-a. 1947.C. COHN. COHN. nr.G. partea I-a. KALMANOVICI) (n. aprobată prin decizia ministrului Justiţiei nr.C.Of. 270. în 1950. 6694). nr. partea I-a.I. 157 din 4 mai 1971 cu. nr.G. 267.G. nr./Kuller 2008a: 445). unde a murit în anii ’90 (Berindei. al P. Vezi şi cererea sa de românizare a numelui în M. în anii ’30 activist în cadrul P.-C. apoi activist în cadrul D. Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. şeful de cabinet al ministrului Muncii.R. Oscar – din 1948 şef adjunct de birou în centrala M. p. Betty SCHUSTER) (n. M. respectiv secretarul general-adjunct al FNTDR (Frontul Naţional al Tineretului Democrat Român). p.R.V. din iulie 1947 numit membru al Consiliului Director al Direcţiei Generale a Aviaţiei Civile (M.1909 Basarabia) – ilegalistă.Of. emigrat în Israel. Rădăceanu. 257 din 9 nov.Of.T. M. 4362. nr.P. Benone (n. internată câţiva ani la Târgu Jiu. M.Of. apoi stabilit în Statele Unite.Of.P.E. p. iar apoi promovat inspector în cadrul D. Chişinău. 25. partea I-a.R. tatăl lui Andrei Coler. 266. 1948). 265. 269. 111 din 15 mai 1948. 1949. 1949. 268. 1949. 1945. COLER. COHN. din febr. 10174). (M.d. 47 . p.controlor (până în febr. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. 187 din 14 august 1948. 45 din 24 febr. 641).I. 641).S.R. Eliza . partea I-a. nr. soţia ilegalistului Nicolae Comnacu. nr. 1945. V. 271. în M. al partidului. (posibilă legătură cu Moscu Colin. COMNACU. partea I-a.T. emigrată în S. Lora .XI. 1626.” clasa a IV-a în 1948. 66 Probabil acelaşi Coler. nr. Dobrincu şi Goşu 2009: 506-7. nr.R.9888. şi profesând ca inginer geolog (Banc 2011: 15). din 1937.C.D.” clasa a V-a. decorat cu ordinul “Steaua R. II-a în 1949 (decretul nr. 15 din 19 ian. 663). p. 1.G. indicat de Solomovici 2001I: 194) între numele de evrei comunişti arestaţi în anii ’30 în România). 6607). 58 din 12 martie 1945.voluntar în războiul civil din Spania. M. adesea cu prenume ortografiat “Jan”) ..în 1949 era revizor contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 1948.) (M. p.org/en/mosteniri_ale_culturii_iudaice_03_11_13. unchiul lui Vladimir Colin. (n. Marcu . după 1944 instructor al secţiei Cadre a C.C.S.html. 1134).F.A. Jean66 (GOLSTEIN. 1947. a III-a prin Decretul nr. Liviu B.Of.G. 8971). nr. p.Of.Of. n. Levy 2002: 132. partea I-a. 16 din 20 ian. 266 din 17 nov. 15 din 19 ian. 19. CONSTANTINESCU. partea I-a.. CONSTANTINESCU. (M. responsabil de controlul pe teren al cărţilor (fond D. COLIN.Of.

în anii ’50 transferată 67 Unul din cele mai controversate persoane în privinţa identităţii lui etnice. 641). nr. autorii avansând. CORAVU.P. p. 1946). 11362) începând cu sfârşitul anilor ‘50 preşedinta Colegiului de Partid – regiunea Gorj. Spre exemplu.S.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. membru al Comisiei pentru epurarea presei de pe lângă Ministerul Propagandei Naţionale (1945-1946). fiica Ileana (adoptată). partea I-a. în anii ’60 -’70 redactor principal la Comitetul de Radiodifuziune şi Televiziune. CONSTANTINESCU.N.în 1947 era controlor în cadrul D. 191 din 20 august 1947. 1957) şi prim-vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1955-1957). 1969-1970).. şef de secţie la Institutul de Istorie “Nicolae Iorga” (1962-1965). Mehr/Meir/Moses KOHN/COHEN67. 1970-1974) şi preşedinte al Legislativului (martie-iulie 1974). în funcţie 274. al B. 2).R. nr. http://www. document aflat în prezent în arhiva C. inter alia. http://theatredelaction.Of. profesor de istorie şi economie politică (1958-1962). apoi reabilitat.exclus. unde a lucrat în subordinea Ghizelei Vass. de sursă.Of.VII. 157 din 4 mai 1971). membru al C. după război în centrala C. v.com/universulenergiei/istorie/politehnica/1948-1992/1949/. pacientă psihiatric la Gătaia şi Câmpina. De remarcat nebuloasa care acoperă întreaga viaţă a lui Contantinescu premergătoare anilor ’40.C. 40 din 18 febr. a M. dactilografă). (?) CORDEANU.A. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C. 278.273. al P. 1949. cardinalii autori ai The Plot against The Church (1962) avansează varianta Mehr Kohn. ff. ministrul Învăţământului (1956-1957. vol. 48 . Şulămita BLOCH) (d. rector (1970-1972) şi preşedinte (1972-1973) al Academiei “Ştefan Gheorghiu”. anchetei oficiale. 1389 şi nr.descopera.Of. 1972-1974) şi supleant al Comitetului executiv al C. Sulamita (n. Galaţi şi Buzău. (45/1955). Bucureşti. originar din Chişinău) – sociolog. 7537). 277. de revista electronică Descoperă. apoi încadrată ca director adjunct la cabinetul ministerial al Anei Pauker (v. inclusiv de de către fostul suveran Mihai. 275. Corneliu . (1950-1952) al Secretariatului (1952-1954. director al Institutului de Cercetări Economice al Academiei R. (1957-1958). (1945-1957)./P. (1946-1961. asasinată în 1968 de. (1970-1974). secretar general al Comisiei de Stabilizare şi Redresare Economică (1947-1948).P. partea I-a. ilegalist (membru de partid din 1936).M. Watts 2011: 513 n. 1949.C. CORNEA. p. 68 V. numele Meir Kohn este avansat. p.Of. 15 din 19 ian. Miron (13. decorată în 1971 cu ordinul “23 August” cls. partea I-a. Rodica (n. cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler I (Decretul nr.S. variantele Chişinău.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. după război agent de influenţă sovietic (cf.C. deţinut (1941-1944).A. subsecretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale (1947-1948).R. al P. nr. (dosar 15563. (?) CORNEA.ro („10 chipuri ale comunismului din România. vicepreşedinte al Consiliului de Stat (1972-1974). 1944). şi şefă a organizaţiei de bază a partidului din cadrul Institutului 68. 1947. M.R. 642). a IV-a (Decretul nr.R.18. 21-25) şi reprodus în Totok (2006: 14). partea I-a.XII. 178 din 4 august 1948. În sfârşit.1917 Chişinău .C.soţia demnitarului comunist Miron Constantinescu. în 1946.ro/maratoanele-descopera/descopera-istoria-romanilor/5185890-10-chipuri-ale-comunismului-dinromania). Irina (n. profesor şi şeful catedrei de materialism dialectic şi istoric la Universitatea Bucureşti (1948-1951). CORNEA.R. deputat M. 15 din 19 ian. (unde fost. al P.E.G.B. 299 din 29 dec. infra] – inginer.C. fostă ilegalistă (condamnată la moarte în ian. 1968) . 276. literatura de specialitate nu a reuşit să ajungă la un consens nici mă car asupra locului său de naştere. (M. preşedinte al Comisiei de Stat a Planificării (1949-1955). inter alia.M. 5. descoperit în 1951 de Securitate la domiciliul lui Lazăr Ştefănescu.P. 279. partea I-a. redactor şef (1944-1945) şi director (1945-1949) la Scânteia.C. cf. La un deceniu distanţă.Of. Stelian . de la caz la caz. 1948. Numele Moses Kohn apare în premieră într-un draft de manifest al „Partidului Socialist Creştin”. 6401.O. din 1949 cadru didactic la I. membru al B. Roza NOVAC) – activistă de partid. (?) CONSTANTINESCU.C.N. 2790 din 16 sept.C. vicepreşedinte (1954-1955. Alexandru . p. multiplu decorat. LEON?) – soţia lui Paul Cornea [v. ministrul Minelor şi Petrolului (1948-1949). M. nr. 1969-1974). partea I-a.1974 Bucureşti) (n. p.I. p. 2009. dincolo de moartea ambilor săi părinţi în adolescenţă. nr. (1945-1960 .

nr. ulterior prezent în Direcţia Poliţiei Administrative (M. 284. Aceeaşi funcţie avea să fie ocupată de Ion Iliescu la doi ani după Cornea.Of. 70 V... la Institutul de Chimie-Fizică (ulterior Institutul de Cercetări Chimice) al Academiei. consilier cultural la Direcţia Relaţii Culturale cu Străinătatea a Ministerului Informaţiilor (1946-1947).1911 Bacău) – până în mai 1947 funcţionar în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.906 Constanţa) – din 1948 director adjunct al S. Ministerul Propagandei Naţionale. CORNEA. sau paradoxul dlui Streinu” – o diatribă pe cât de ridicolă în fundamentare. nr. 3759).280. p.71) şi membru al uneia din conferinţele raionale de partid din Bucureşti. fd.Of. nr. vol. după 1945 redactor ocazional la Scânteia69. după 1990 în funcţii importante la Consiliul Culturii. tatăl cunoscutului regizor Mircea-Mihai Cornişteanu. 71 V. în oct. tatăl lui Octav Cornea (matematician. “D”. Pavel Câmpeanu. p.I.ro/images/custom/image/serban/1950/1950_pdf. 10092). partea I-a. 6684. CORNIŞTEANU.din 1947 controlor în cadrul D. Corobca 2008: 15. Parhon” din Bucureşti. în locul lui Pavel Cristescu (M. partea I-a. 6)74. delegat cu conducerea Direcţiei Personal a D.T. dosar nr.Of. 73 V. din decembrie 1944. 283. Paul (n. 9718). Jak (n. nr. 1027. p. Moise (n.. 107 din 13 mai 1947. 285. 10951. 65 din 19 martie 1947. şeful Direcţiei Generale a Studioului de Filme Bucureşti (1957-1965).205 din 14 martie 1947 în M.P.pdf. 1915 Bucureşti) .R. ulterior profesor la Facultatea de Filologie a Universităţii (pe atunci) “C. p. nr. decizia ministrului Justiţiei nr. 1945. 253 din 5 nov.C. 272. http://www. multiplu decorat de autorităţile comuniste.Of. http://universulenergiei.C. 432). 1416 din 7 ian. în anii ‘2000 director al teatrului Naţional din Craiova.Of. 4844). 49 . Paul (n. din 1942 şi al P. în realitatea obscurată membru U.Of. 26 din 2 febr. Paul CORN72) (n. 74 În unele lucrări de memorialistică menţionat şi între anchetatorii de la sfârşitul anilor ’40 ai unor foşti politicieni naţio nalţărănişti (v. nr. a M.arhivelenationale..G. (M. CORNEA. 186 din 13 aug. p. 3. nr. acuzat ca „dornic să lichideze stânga franceză aşa cum – ştie toată lumea! – a isprăvit-o rapid pe cea românească” [sic] (Scânteia. fd. 38 din 15 febr.N.C. Simionescu 2005). secretar al C.S.din 1947 funcţionar al serviciului de presă şi cultură din cadrul Legaţiei României de la Sofia. p. în iunie 1948.eu/istorie/politehnica/1948-1992/1950/.P. M. 1945 numit şef de serviciu în centrala D.U.II. unde activează până în anii ’70 (v. director general al Direcţiei Generale a Artelor în Ministerul Culturii (19531957). 845.Of. profesor la “Academia Ştefan Gheorghiu” în anii ’70 (cf. 69 A se vedea de pildă articolul său „Tendinţe în opera de artă. COSMESCU.T. partea a II-a.Of. partea I-a. 1947. decizia ministruluii Justiţiei nr. A. 8011). partea I-a. 16 martie 1947). 8. al Uniunii Tineretului Muncitoresc (1948-1954)70. pe atât de insalubră la adresa criticului literar Vladimir Streinu. dos. 136-143). redactor responsabil al ziarului Tânărul Muncitor şi şeful secţiei Propagandă şi Agitaţie a U. fiul lui Leon Constantin şi Golda) (n.M. 202 din 3 sept. iar în paralel conferenţiar la catedra de marxism-leninism a Institutului Politehnic Bucureşti (coleg de catedră cu Alexandra Sidorovoci.europartes.XI. nr. 282. nr. 72 V. CORNESCU.S. http://www.procesulcomunismului. în prezent în S.I.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/maniu2/docs/maniu2p_54.C. p. (în 1951).G.I. M. p. partea I -a.E. p. partea I-a. secretar de stat la Ministerul Educaţiei Naţionale (1990-1992) şi decan al Facultăţii de Litere din Bucureşti (1990-1996). iar apoi membru în conducerea Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste. Paul COHN. 1946. Moise Leib COHN) (n. partea I-a.C. participant la epurarea cu iz de “vânătoare de vrăjitoare” din 1952 (Constantiniu 2003: 15).) şi universitarului şi publicistului Andrei Cornea. partea I-a. 12 din 14 ian. 264 din 14 nov. 22 oct. 1949. nr.A. p. partea I-a. Moise . n. 364 din 2 mai 1945) în cadrul Ministerului Propagandei (A. 1946 în M.C. 1.Of. 23.R. ca inspector de poliţie. “Romcereal” (M. KORNHAUSER73) (n. 1948. 10.G. încă în viaţă în Bucureşti în 2011. Paul – membru al comisiei mixte de cenzură a presei instituite mai 1945 (Decretul Lege nr. CORNEA. 127 din 3 iunie 1948.1923. 281. 1948. 1947. Bucureşti) – în biografia oficială critic şi istoric literar. etc. (M.Of.I. 2074.htm). ff.V.C.

partea I-a. http://86. G.C. exclus din partid ca “fracţionist” în 1958./P. eliberat în 1969 (v. şi Solomovici 2004: 283). 871).E. membru U. Grigore (n. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a. 290. al P.. M.R. într-un incident rămas încă incomplet elucidat. 10522.C. din 1930.: 108). Basarabia – d. 75 75 76 V. 91.C. Alexandru (n.” clasa a IV-a. inv. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. referatul de cercetare la Fd. 19. / ZAIDNER76) (23.C. 50 .36/fisapenala.M.N. (1955-1958). aceeaşi decizie în M. cu Maria (încă în viaţă se pare. reprimit în partid în 1964 şi reangajat ca activist la Consiliul Municipal Bucureşti al sindicatelor. (adjunctul şefului sectorului Propagandă a secţiei (1948 – anii ’50)). apoi rector al Institutului de Ştiinţe Sociale “A. a III-a.1907 Buhuşi – 1951 Bucureşti) (cumnatul lui Emil Calmanovici. inv.125.R. K/72. 3293.C. ambasador la Beijing. ulterior şeful sectorului Verificări din cadrul Secţiei de Cadre a C. C. M.1916 Vertujeni. activist al secţiei Propagandă-Agitaţie a C.C. Constanţa (n. V.X. menţionat şi în Tismăneanu 1995: 69 şi 1989b: 170 n. CRĂCIUN. – secţia Cadre. respectiv cadru didactic şi doctorand la “Academia Ştefan Gheorghiu”.C. Berindei. COTOVSCHI. nr. anexa la dosarul nr. a avut doi fii – Andrei şi respectiv Iura.N. 289.R. Mirel ZEIDER 287.R. 2). Bucureşti – Călători (1958 – 1964). dosar nr. căs. responsabil şi pentru Vietnam (1952-1955). Mirel (n. 91). II. după război activist de partid. fd. cu Zoia. căs cu sora acestuia. din Consiliul Central al Sindicatelor şi din rândul membrilor supleanţi ai C. fond 495 (“România”).F. al P.S. 1946 a ministrului Justiţiei în M. anexa la dosarul nr.C. Helene. după august 1944 şeful Serviciului de Informaţii din Formaţiunile Patriotice de Luptă. decizia nr.Of. exclus din partid. în Bucureşti).R.A. 225. 15. (v.R. revizor de locomotivă la Depoul C. autobiografia sa în A. 225. doc. Iacob (8. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. fiul lui Herş şi Ester) (n. 3293. reprimit în 1964 şi decorat prin Decretul nr.C. doc. secretar al Uniunii Sindicatelor C. 3/1964.1915 Roman – 2001 Bucureşti) – fost lăcătuş. 1946.935 din 16 sept. 66/1956. Lipova.R. fond 495 (“România”). membru supleant al C.. al P. pentru subminarea economiei naţionale. 10. al P. preşedintele Comitetului Central al Sindicatelor Muncitorilor din Transporturi şi Telecomunicaţii (19561958). secţia Cancelarie – dosare anexe. căs.Of.R. lector la şcoala de cadre de pe lângă comandamentul trupelor sovietice din Constanţa (1945-1948). Anuţa (Hana)) – ilegalist.php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CC%5CC+07. 1995) – fost muncitor în industria textilă.III.JPG. vicepreşedinte al Comitetului Geologic (1951-1952). al P. nr. (1957-1958). ff. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a.F. Soroca. “RomânoExport”. al P.955). plus anexa la dosarul nr. dosar nr.M. Jdanov”. deputat şi secretar al comisiei permanente pentru Relaţii Externe a prezidiului M.Of. KOTOVSKI.X.II. revenit în România în septembrie 1944. nr. COSTEA. ilegalist. Dobrincu şi Goşu 2009: 236. vol.R. secţia Cancelarie – dosare anexe. sinucis în 1951. fond 495 (“România”).. COŢOVEANU. în 1945 numită acuzator public pe lângă Tribunalul special al Poporului (v. (1945-1951). L. 21). VINŢE) (16.R. voluntar în Brigăzile Internaţionale în războiul civil din Spania (1936-1939).M. fiica demnitarului comunist Simion Bughici.S. 62.VII. dosar nr. nr. 1946. 193 din 22 august 1947.P.C. p. 233-240. 225. 1857.A.+Cont+-+Cosvan%5CCostin+Alexandru+L%2FP1470379. cu referat de cercetare la fd. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.C. C. 2278. al P. p. incinerat la crematoriul “Cenuşa”.V.C.T. în 1958.C.C.R. Sugarman f. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.R. 235 din 10 oct. arestat şi condamnat în 1961 alături de alţi evrei funcţionari ai M. 2-5. p. autodeclarat evreu în fişa sa matricolă din penitenciar77) (fiul lui Leopold şi Elena) – în anii ’50 funcţionar al Ministerului Comerţului Exterior în poziţia de consilier în cadrul I.1911 Zăbalţ. COSTIN. decorat prin Decretul nr. inv. căs. nr. dosar nr.1914 Constanţa – 2. Arad.I. C.C. la sfârşitul anilor ’40. inv.a. Diamant 1979: 371. partea I -a.2002 Bucureşti) fostă ilegalistă (membru de partid din 1935). 77 V.S.C. 223 din 26 sept.E.17. ulterior în U. inv.286. 66/1973. 288..

p. preşedinta Comitetului Central al Crucii Roşii România (1949-1951).S..C.F.N. DAN. nr. p. 66/1962. ca instructor în cadrul sectorului Ştiinţă al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C.E. speculându-se că ar fi fost spion occidental (A.N. 26 din 1 febr. 1949.D. partea I-a.Of. 118-121.E. secretar pentru probleme organizatorice al comitetului orăşenesc de partid Bucureşti (1951-1953).C. . ulterior secretar general al Camerei de Comerţ Exterior. 296. al P. nr. Cluj (1945-1947). colaboratoare la revista Femeia a F.S. partea I-a. fiul lui Lazăr) (17.C. membru în conducerea U. p. CROITORU. partea I-a.Of.R. respectiv Relaţii Externe. 51/1952). ilegalist. după 1945 inspector de poliţie şi şef al Inspectoratului de Poliţie Oradea (din mai 1945) (M.R – secţiile Propagandă şi Agitaţie. iar ulterior. nr. 1947. (M.I. partea I-a.P. ministru al Culturii (1953-1957). David (n. C. CRISTOFF.A.I. al P.M.R. 1908) – ilegalistă (cu numele conspirativ “Tincuţa”). E.291.R. (v.C.P. 295. p. 4).. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. partea I-a. H. cancelarie.R. CROITORU. iar ulterior în centrala M.din 1947 controlor economic în cadrul D. deputat de Bihor. 644). președinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă (1962-1965). 190 din 19 august 1947.C. fd.R. 641).activist al P.U.. a M. în mai 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. membru al Comitetului de Luptă pentru Pace al R. Hermina .C.C. 293.A. 31 din 7 febr. inter alia.R.1924 Kecskemét. 15 din 19 ian.Of. între 1948 şi 1950 (cu grad de secretar de legaţie) prim secretar al Legaţiei României la Stockholm (M. inv. 189 din 17 august 1948. ulterior activist de partid. (1950-1952). (mandate succesive 1946-1969).X. ff. Laurenţiu (n. până în 1954 (menţionată şi în scandalul “devierilor de dreapta” din M.R. IV-a.G. Ungaria – 1959) . iar în 1971 cu ordinul “23 August” clasa a III-a. de Stat pentru Literatură Politică.. Frieda . Adalbert – ilegalist. respectiv cadru didactic de economie politică la I. dosar nr.. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 4686). C. executiv) al U.M. nr. 3293.C.Of. 15 din 19 ian.R.N.E. nr. autor al cărţii Despre limitele şi contradicţiile utilizării tehnicii în capitalism (Bucureşti. 225.C. din februarie 1948 controlor în cadrul D. 748).C. 622. secţia Cancelarie – dosare anexe. CRIŞAN. Ecaterina (n.M.A. Ed. a M. (1959) şi referat de cercetare la fd.Of.E. prin Decretul nr. soţia lui Paul Leibovici-Dan. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a. A./A. doc.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. respectiv vicepreședinte al Consiliului de Stat (19651969). p. 1949.R. fond 495 (“România”).E.C. ca pensionară. deputat M. anexa la dosarul nr.C.1907 – 14.Of. 298. Pavel (n. din partea Uniunii Populare Maghiare (1946-1948). fd. sinucis în 1959 în circumstanţe neclare.” cls.VIII. membru al Consiliului General de Conducere al A. (1945-1969.R. apoi ministru-adjunct (1957-1961).N. membru al C. (1948-1952). al P.C. inv. şi “preşedinte activ” (i.. 294. 297.S.. (M. al P. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.C.I. fratele Marthei Drăghici.1984 România) – evreu maghiarofon.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. partea I-a. 1948. Finca DAVIDOVICI. 1957).G. 1033). din 1948 secretar general al Ministerului Învăţământului Public (M../P. Lörincz. partea I-a. în anii ’60 preşedintele Comisiei de revizuire a Uniunii Centrale a Cooperativelor Meşteşugăreşti.R. 642) CZIKO.R.C. CRIŞAN.F.C.I.R. 110 din 18 mai 1945. al P.e. 15 din 19 ian. membru al prezidiului Marii Adunări Naţionale (1948-1953). nr.C.R. DAN.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. Pál Ludovic DAVIDOVICS (uneori ortografiat şi “Davidovici”)) (14. III-a.C. nr. decorată. (1945-1948). decorată.U. membru al Comitetului Executiv şi al C . C. 4048) şi activist al Uniunii Populare Maghiare la Oradea. partea I-a.Of. dosar 51/1949.E. p. dosar nr. p.P. 7491). nr.C. al P.F. cu stagiu recunoscut din 1929. nr. al P.X.D. apoi transferat la C. 873 al MAN din 20 august 1949). dosar 51 .L. p. 1972-1974) şi al Biroului Organizatoric al C. SCHNEIDER) . expert economic în delegaţia României la O. II-a în 1949 (decretul nr.. 292.A. (din 1946).C. 1949.Of.

racolat în timpul scurtei sale detenţii din 1947.2011 a fiului său. 303. partea I-a. 1949.Of.1928 Timişoara – 16. 8-11. tatăl fostului prozator Doru Davidovici (1945-1989) şi al scriitoarei Victoria Dragu (n. Villy .Of. Otto – în 1947 era referent titular în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. partea I-a. apoi jurist în cadrul CENTROCOOP (cf. Lucia – din iunie 1948 şefă de birou în cadrul Direcţiei Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.2011 Berlin) (fiul lui Ignatie şi Elisabeta) – evreu maghiarofon. 642) DAVIDOVICI. 29/1957. M.Of.P. Solomovici 2001II: 118. p.Of. p.Of. Peter Dan (şi comentariile lui Fred Simescu) 2011. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. p.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 10381). C. partea I-a). Oprea 2002: 303. Pacepa 1999: 90. 313. nr. 15 din 19 ian. p. Mihail . Idel .E.Of.Of.G. a III-a (Deletant 1999: 248. DAVIDOVICI. partea I-a.u. 302. pp.. 1964. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. nr. nr.Of. nr. 1949. DAVID.după război şef de serviciu în centrala Ministerului Muncii. partea I-a. p. partea I-a. S.A.C.membru în conducerea centrală a C.299. 15 din 19 ian. partea I-a.XI.).C.E.1903 Iaşi – 16. 28 din 3 febr. DAVID. (1952-1953). DECEANU. p. DASCĂLU. DENEŞ. 273 din 28 nov. 1134).din 1947 controlor în cadrul D. (M.D. partea I-a. 304.Of. nr.I. partea I-a. p. 285 din 12 dec. 642). p. 1945. 1949. 1123). 1905 Houston. Constantiniu 2003: 90 ş.L. p.Of. Paul (n. 309. 32 din 8 febr. (?) DEBU. 35 din 11 febr. nr. 264 din 14 nov. Şandor (alias Alexandru) – colonel magistrat. P. Mişu . M. IIIa.a.R.V.I. partea I-a. Balas 2008: 367-8. 148 din 30 iunie 1948. Harry GREENBERG) (n. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. decorat prin Decretul nr. informator al Securităţii între 1948 şi 1989.. 119 din 28 mai 1947. nr. p. comunicare personală din 14. 1949. director la Direcţia Administrativă în centrala M. 187). 301. 310. din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătasei din cadrul Ministerului Industriei (M. p. 52 din 4 martie 1945.Of.Of. nr.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. 5464). 184 din 11 august 1948.U. p.Of. membru al completului de judecată în procesul Pătrăşcanu în 1954. O.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. Natalia – până în februarie 1949 şefă de serviciu în cadrul Direcţiei Literare a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.2). DAVIDESCU. partea I-a. Ivan Alexandru (16. 1949. Avram – din 1949 şef de birou în centrala Ministerului Comerţului Exterior (M. activat ca lector de editură şi redactor de ziar. 119 din 28 mai 1947. 32 din 8 febr. 308. membru de partid din 1945.F.şeful serviciului Cadre din cadrul D. a M. 4252).1977) . p.) .director adjunct al Centralei Industriale a Mătăsii (1948-1949) (M. Hari (n. nr.E. 306. 1945. nr. 4257). nr.IX. 1035).R.I. 22 ian. 314. 311. 305. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. ff. partea I-a.G. de pe lângă Consiliul de Miniştri (1948-?) (Nikolić f. 10872). a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 300.în 1949 era tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. 1949. 1947. Rudolf . 307.G. Barbu – după război (până în februarie 1949) prim secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. partea I-a. (1948-1949).A. N. DAVID. apoi traducător şi regizor de filme documentare. 804 din 21 dec. 1213. nr. 1944). Ilarie .II. 312. nr. nr.Of.D. însărcinat cu afaceri al Legaţiei Române la Tel Aviv (1949-1952). DAVIDESCU. pentru scurt timp secretar literar la teatrul de 52 . Ovidiu . DAVIDESCU. 1654-5). DAVIDESCU. (?) DEMETER. nr. DELEANU. DASCHEVICI. partea I-a. Asistenţei şi Asigurărilro Sociale. 10092). Moriţ Davidovici) (21.

fiul lui Maier şi Şeila) – din ian.Of. Gerhard Möckel.pdf) 82 V.anii ‘60). Alina Derevici (n. H. Politică. Totok 2008: 75. jud. ulterior directorul Spitalului nr.M.17.rfi. 948. partea I-a.1977 Bucureşti) . iar apoi şeful Secţiei Inventar şi Control Gestionar. Paul Anghel.JPG.E.2008 Bucureşti82) – activist de partid.com/2011/04/20/papusa-papusarilor-destinulintortocheat-straniu-si-nenorocit-al-lui-ivan-denes-i/. 1133). al P. 79 V.R. 1949. arestat în 1973 şi condamnat pentru sabotarea economiei naţionale într-o afacere încheiată cu o companie din Tel Aviv80. Monica Lovinescu.1913 Ciuc – VIII. în cadrul căruia fiinţa şi celebra secţie “0 – zero”. Oskar Pastior. Necrologul său în Realitatea Evreiască la http://www. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 53 . Heinz Galinski.125. păpuşi din Cluj. Belu Zilber (Andrei Şerbulescu). şi Kuller 2010: 190)..pdf. apoi colonel în Armata Roşie. 155.N. Gh. 316. u. Gáspár Miklós Tamás. Costel . 32 din 8 febr. generalul Ştefan Kostyal. emigrat în Israel în 1970. Emeric (3.php (accesat dec. Tismăneanu 2008: 71. din ian. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. decorat prin Decretul nr. partea I-a. Tiberiu Olah. 190 din 17 aug. 157 din 4 mai) cu ordinul “Steaua R.Of. Siegler) (1899 -1985). angajat chiar pentru scurt timp la Europa Liberă. 80 Vezi fişa sa matricolă penală din 1974 de la Penitenciarul Aiud la http://86. 318.Ap. 2010).36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/D/D%2002. a III-a. p. dosar nr. destinată deţinuţilor politici.a. nr. este asumată de către F. care îi reproşau participarea la reeducările din penitenciare79.u.R. iar începând cu anii ’70 până în anii ’90 publicist şi traducător la diverse edituri (Meridiane.36/fisapenala. 1949 inspector la Direcţia Aşezăminte Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. Kuller 2008a: 122-3).C.fost student la Medicină la Iaşi şi ilegalist comunist (cu stagiu recunoscut din 1938). delegat director al Diviziei Administrative.wordpress. http://www. Solomovici 2004: 570 şi 2003: 340 ş.17. 9 Bucureşti (1948 . DEUTSCH. 8966). apoi în Germania în 1971. decorat în 1971 (Decretul nr.ro/fcer/public_html/downloads/carti/FEDROM. dr. 1946. respectiv http://tismaneanu. apoi însă concediat la protestele unor foşti deţinuţi politici. “listele de executări” ale românilor indezirabili pentru noua putere bolşevică (Arhiva M. ca figură de marcă în istoria comunităţii (FEDROM 2008.) (fişă de cadre la secţia Economică a C.IV.jewishfed. apud Duţu & Botoran 2003 I: 171). în 1946 încadrat retroactiv în forţele armate ca maior medic cu vechime din 15 august 1945.” cls.A.+Deac+-+Dinau%5CDenes+Ivan+I%2FP1300479. când se pensionează.C.N.XI. DERERA. Paul Schuster. Solomovici 2003: 88). alături de Carol Steinberg şi Etea Diner.1968). nr.1920 la Craiova. ulterior funcţionar superior în cadrul Ministerului Comerţului Exterior. colaborator zelor al Securităţii. Univers.romanianjewish. 1947 prim secretar la Prezidiul Marii Adunări Naţionale. Lazăr (n.125. condamnat în 1958 la 20 ani închisoare pentru înaltă trădare 78. Bălţi – 8. fond 495 (“România”). nr. 12. Constantin Chiriţă. Déak Tamás. Lucian Grigorovici. 25/1954)) (v.. respectiv divizia “Tudor Vladimirescu”.ro/articol/stiri/politica/securitatea-ivan-denes. până în 1968. menţionat ca director în anii ’50 al Editurii de limbi străine (Kuller 2010: 190. Max Demeter Peyfuss. Petre Stoica. DEUTSCH. DEREVICI. 81 Contrastant reputaţiei infame a soţului.S.C.org/db/pdf/nr302_303/pagina24. Titus Popovici. Ipolit81 (13. al P. după război inspector general sanitar în centrala Ministerului Sănătăţii (M. Nicolae Breban.C. http://mobil.. 1229/6. 225. (dosare anexe. 317. soţia sa. inv.R. etc. (1951). Nadia Pohne.1897 Cucioaia.%20Deac%20-%20Dinau/Derera%20Lazar%20M/index. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls.C.VIII. Francisc Munteanu. fd. Richard Wurmbrand. dosar nr. unde întocmea la Chişinău. ff.R. fişa matricolă penală la adresa http://86. i-a “turnat” de-a lungul timpului pe Paul Goma. Mihai Gafiţa. 162-172 (ortografiat “Dorevici”).C.IV. 1224). refugiat în URSS în 1940 (urmărit fiind de Siguranţă). Ştefan Tătaru. p. 1949 cu funcţie de conducere la Oficiul Administrativ de pe lângă Preşedinţia M. vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al Băncii de Stat (v.315. a II-a.până în febr. 78 V.php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CD%5CD+02. etc. eliberat în 1964.VI. 81.

1945. partea I-a. 1857. 1946. 106 din 12 mai 1947. internat în lagărul de muncă obligatorie de la Vapniarka în timpul războiului. 1949. Mehedinţi – XII.shtml. p. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. inculpat în dosarul Prod Export – Italia din 196184. nr. nr. p.” clasa a V-a (M. deputat M.I. 40 din 19 febr. 259 din 7 nov. 325. (1945-1948) (Mâţă 2007: 247. 1948. DIAMANSTEIN.Of. după război activistă de partid. Andreescu.319. 52 din 4 martie 1945.Of. 195 din 24 august 1948. DONEA. DOZSA. din mai 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.org/files/holdings/300/8/3/text/50-4-80. 326. membru supleant al C. al P. Mart(h)a KAJESCO) – originară din Braşov. Şt. partea I-a.G. dosar nr.G. DEUTSCH. B. fond 495 (“România”). prim secretar al PMR al raionului Segarcea (1960-1965). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p.F. la rândul său ilegalist DOBREANU.C. partea I-a. nr. Tatiana . jud.A. în Bucureşti (M. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Arad) (fiul lui Iacob şi Margareta) – fost ilegalist. 84 V.%20Doma%20-%20Dragomiroiu/Donath%20Pavel/index.Of. Varga 2003a: 664-5. nr. 11711). 4423). 15 din 19 ian. partea I-a. (M. 1949. doc. 1654-5) DRĂGAN. în iunie 1948 transferat de ministrul Justiţiei la contenciosul Ministerului Lucrărilor Publice (M.Of. 380.Of. cu dosar de cadre la secţia Organizatorică a C. 320. 114 din 19 mai 1948. 1899 Soroca) – ilegalistă. 83 V. la http://www. 200 din 1 sept. nr. partea I-a.E. 1945 încadrat consilier tehnic în administraţia centrală a C. Gheorghe (23. Stenograma emisiunii dedicate Congresului partidului din 1965.E. 15 din 19 ian. cu Bernard Dlugaci. 22 (20 aug. Craiova) – “of Jewish origin” cf.din 1947 controlor în cadrul D. apoi al regiunii Oltenia pe parcursul mai multor cincinale. p.S. Ignat .Of. fişă de cadre la secţia Gospodărie de Partid a CC al PMR în anii ’50. 13).1909.Of. partea I-a. inv. nr. Mihăilescu 2006: 378. DONATH. nr. nr.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 323. 25. inclusiv menţiunea despre Dindere. nr. M. Lea . p.avocat. 322. 24 din 30 ian.Of.125. 641). Marcel . pp. DIAMANT. pp.1921 Vânători. 324.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/D/D%2004. PŞAIT) – din 1946 secretar cultural la Direcţia Relaţii Culturale cu Străinătatea a Ministerului Informaţiilor (M. partea I-a.Of. căs. 645). fondatoare şi membră în conducerea U. decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. DIKMAN. nr. partea I-a. 7038. Nastasă. III-a.E. după război iniţial membru al comisiei de verificare a gestiunii Camerei de Muncă Arad. a M. Cosma 1994: 268. 4847). E.P.I. apoi director al firmei “Prod Export” din subordinea Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50. 3713).în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a 321. 1947.R. nr.C. 7950).N. I. nr. (succesiv între 1961 şi 1975). DLUGACI. 1196 – pentru schimbarea numelui. aflată în atenţia Siguranţei în 1941 (poziţia 302 în lista de “comunişti categoria A” (cu prenumele “Eva”).C. 328. partea I-a. a M.Of. Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.08.Of. Emanoil (n. III-a.A.2008. (1947-1948) (M. partea I-a. partea I-a.osaarchivum. 327. p. Renée .R.C. fişa matricolă penală la http://86. (1965-1969).I.php.A. al P. p. 15 din 19 ian. 1948): 3). 329.C. Sâmpetru German. partea I-a. Solomovici 2004: 281-3. p.III. DEUTSCH. 1949.B. 54 . Nicolae 2011: 159).C.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 330. apoi.R. p. Pavel (n. în arhiva Open Society Archives. după război în contenciosul Ministerului de Finanţe.C.I.R. Ivan .17. 737).Of. Radio Europa Liberă (10 august 196583). încă în viaţă în 2004. 225. Basile –controlor în cadrul D.în martie 1945 reîncadrat ca inginer consilier în centrala Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . p. ilegalistă. în august 1948 numit director general al nou-înfiinţatei întreprinderi de stat “Alimentexport”. Vilma (n. 643). (întocmit 1955). (?) DINDERE.R. din nov.C. după 1945 membru în Comisia de Control a Partidului. 127 din 3 iunie 1948. Zoe (zisă “Zebra”) (n.

nr. nr. al P.C. între 1944 şi 1953.E. 1948.C. partea I-a. p. (întocmit 1953) (inclus în Kuller 2008a: 437).romanianjewish. DUNĂREANU.C. (M. partea I-a. 1945). DRUCHMANN.controlor (până în febr. III-a în 1964 şi cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. a M. numită membru în conducerea Uniunii Sindicale din Industrie şi Comerţ (U. nr. David [Druckman?.din 1947 controlor în cadrul D. decorat cu ordinul “23 August” cls.88 (v. 1948). Harry MENDELSOHN) – medic M. 52 din 4 martie 1945. aidoma tuturor rezerviştilor evrei. membru în comisia de editură din cdrul Direcţiei Studii a Ministerului Sănătăţii în 1948. 7590)..M.R. 333. partea I-a.R. 339.org/ro/mosteniri_ale_culturii_iudaice_03_11_13.F.E.R. selecţioner al echipei naţionale de fotbal (1939-1940).F.C. ilegalistă.C. 289 din 5 dec. mama nefiind evreică ) (1918 Bucureşti . al P.G. partea I-a. p. Menyhest .wolterskluwer.ro/DocumentView.html.E. 200 din 1 sept. 5784). 335.C.C. (1954). Martha (n. M.A. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. şi Ion N.G. David .a.Of. 275 din 27 nov. Cosma (1994). Leopold . pp.I. / Steaua Bucureşti (1953-1957. DUMBRAVĂ. respectiv secretar la prezidiul M. (1955-1960). pe care l-a ajutat în 1991 să fugă la Budapesta pentru a se sustrage anchetei. 10496. preşedinte al federaţiei Române de Fotbal şi în paralel selecţioner (1946-1947). 337. dosarele 2. 132. ulterior transferată ca instructor al sectorului Agitaţie din cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. a M. N.aspx?DocumentId=27874.XI. DRĂGHICI.S. Carenina ŞRAGHER. DRIMMER. partea I-a.I.A.R. soţia general-colonelului Alexandru Drăghici. 7491).C.A. după august 1944 redactor la Bârladul Cultural şi membru de partid.C. în 1945 responsabil cu organizaţiile de masă în cadrul comitetului judeţean P.R.A.R. 1966-1967). propriilor declaraţii în faţa organelor de anchetă s-ar fi convertit la creştinism cu prilejul căsătoriei din 1942).A.Of. III-a în 1971. 7951).Of. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. 338. (?) DUDUMAN.C. p.N. 86 V. p.I.M. (M.R.Of.G. p. v. ECONOMU.N. secretar general al Ministerului Agriculturii (şi Domeniilor) (1945). susţinută totuşi.html. 19 din 13 iulie 1949 la http://freelex. Tutova.în martie 1945 reîncadrat în D.?) – 85 332.C. iar apoi promovat inspector în cadrul D. la Budapesta. 85 Ceea ce neagă identitatea ei evreiască.R. Tutova. conform unui interviu acordat de fiul său Jurnalului Naţional86. 87 V.C. încă în viaţă. C. respectiv (D. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 1947. membru în conducerea U.R. 1654-5) DRIMMER.Of. director la Sportul Capitalei în anii ’30 şi şeful rubricii Sport la Curentul. Ştefan – secretarul Comisiei de Control a P. EBNER. p.1896 – 1978 Bucureşti) (fiul Carolei Erlich) – doctor în agronomie (1930 Montpellier). 88 V semnătura ei în calitate de secretar al prezidiului M.C.C.3 şi 4/1945). C.N. http://www. Virgil (23. 190 din 19 august 1947. fondator şi director al cotidianului Sportul Popular (1945-1946). 1947.I.jurnalul.G. 55 . 336. M. Vaslui A. 1941. consilier tehnic al C.. de Solomovici (2001II: 44). Lupu (2011) ş.) din Bârlad (Zahariuc 2012).ro/special/special/am-adus-cenusa-lui-alexandru-draghici-in-romania-ascunsa-sub-banchetamasinii-print-73463. partea I-a. n. al P. (M.C. reîncadrat ca locotenent de artilerie (r) în Forţele Armate (ian.331. M. nr. CZIKO. şi http://www. membru în Colegiul Ministerului Sănătăţii şi chiar adjunct al ministrului în guvernul Gheorghiu-Dej. fiica lui Daniel)87 (1906-1995) – originară din Bârlad (profesoară de limba română) (cf. 45 din 24 febr. fiica lui Lazăr. inter alia. după război membru de partid.Of. (1945-1948). 158 din 12 iulie 1948. fond Comitetul judeţean P. de formaţie croitoreasă. 334..Of. în 2004. nr.] – din 1947 controlor economic în cadrul D. al P. a M. 1626. la Legea nr. deţinută timp de aproape un an în perioada războiului.C.C.I. Horia (n.J. în 1941 radiat din registre pe motive rasiale (prin decret individualizat. Nina (n. şefă de secţie la C.R.n. nr. director al Centrului de copii şi juniori “23 August” (1962-1966). nr. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. partea I-a. Oprea 2007: 64.

inv.Of. partea I-a. Zoltan – ilegalist originar din Oradea. eliberat în 1964 şi reabilitat. 334 şi nr.R. arestat şi condamnat în 1961 alături de alţi funcţionari M. cu drept de semnătură (M. apoi şeful Direcţiei Cadre în Ministerul de Finanţe între 1948 şi 1952 (arestat ca apropiat al lui Vasile Luca (Solomovici 2004: 31. 119 din 28 mai 1947.R. Ecaterina – deputată supleantă de Arad. Bihor după război. nr. 341. al C. partea I-a.Of. 346. 1947.B. din 1948 director coordonator al întreprinderii de stat “Agro-Export” din subordinea Ministerului Comertului Exterior ’50. p. nr. nr.Of. secţia Cancelarie – dosare anexe. nr. M. 1948. nr. 1946. nr.C.XII. 126 din 6 iunie 1947. 4255.. 342. 10582). partea I-a. (M. inv. p.D. Stelea nr. partea I-a. nr. C. p. p.Of.Of. M.I. 37 din 14 febr. EDELSTEIN) – din 1945 prim-consilier de presă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor.Of. nr. secţia Cancelarie – dosare anexe. 1948. p. p. 4534). M. 267/1945.C. anexa la dosarul nr. 76 din 30 martie 1946. al P. Ludovic – după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lemnului. 194 din 25 aug. Nastasă.. ulterior traducător la diverse edituri până în anii ‘70. în mai–iunie 1948. secţia Cancelarie. EHLING.E. 1946. p. 204 din 5 sept.340.a.C. partea I-a. B. 3. partea I-a.. din 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.Of. 26 din 1 febr. partea I-a. nr.E.E. nr. partea I-a.E. eliberat în 1954). Augustin . p. nr.1911 Galaţi) – membru de partid din 1945. partea I-a. pe str. nr.R. p. al P. 344.F. 78 din 4 aprilie 1945. 347. p. Samy (n. p. cu referat de cercetare la fd. 9/1988. 1949. partea I-a. (1967-1974) (A.R.C.C.C.S. Marcel . Varga 2003a: 664-5.C. partea I-a. iar în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M.Of. 1948. p. în perioada interbelică locuia în Bucureşti. fd. 229 din 4 oct. 1945.I. nr..2). 18 (14 iunie 1948): 6). 3806).din 1948 contabil în centrala Ministerului Silviculturii (M. un “Zoltan Eidlitz” era numit controlor contabil la nou-înfiinţata întreprindere de stat “Petrolexport” (v. H. (M. consilier tehnic al F. partea I-a. Martin .din 1947 controlor în cadrul D. EFRAIM. 748). 3188). până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M.C. nr. Ioniţoiu 2000 III:205).u.Of. 1947.G. nr.C. Zisu acordată organelor de anchetă la 24 ian. N.C. implicat în uciderea mamei lui Ştefan Foriş. 287.I. din partea Uniunii Populare Maghiare (19461948) (M.R. nr. nr. sub acuzaţia de subminarea economiei naţionale. EDELMAN. a M. p. 3293.Of. administrator de control la ţesătoria “Isac Henrich” din Cluj (M. 1947. 1947.Of. partea I-a. cu referat de cercetare la fd. M. partea I-a. 79 din 3 apr.Of. secretar de cadre la comitetul judeţean P.. 348. 7461). 3293. 225 din 28 sept.C. 3000). p. 8072). 289 ş. 343.Of. EGHER. M. anexa la dosarul nr. “Exportlemn” din Bucureşti. nr. EDEL.Of. ulterior membru în conducerea S. 1261).Of. Rudolf – după război secretar general al Subsecretariatului de Stat al Aprovizionării (1945-1948). partea I-a. EDELSTEIN. dosar nr. a M. pensionat la 1 mai 1947 (M. p.G. Mauriciu (n. 10 din 13 ian.C. EHRENFELD. 1948) (M. 1948. 186 din 13 aug. 11 din 14 ian. decorat de două ori de către fostul suveran Mihai: în 1946 cu ordinul “Coroana României” în grad de comandor (M. menţionat şi în declaraţia lui A. 6683). EIBL. 1948. 12.R. 7666). Osias . p. ulterior vicepreşedinte al Comisiei de Stat a Planificării (1948-1952) (menţionat în memoriile lui Vladimir Trebici). 345.A.Of. partea I-a. 84 din 9 apr. 16 din 20 ian. 1948.B. 349. partea I-a. C. 8971). 662). EIDLITZ. ulterior secretar general al Ministerului Industriei şi Comerţului (ian.I. 79. partea I-a.Of. Andreescu.C. 192. al P.C. nr.L. 2758). 42/1976 (Solomovici 2004: 281-2. 210 din 10 sept. 576).Of. apud Solomovici 2001II: 104). din 1947 consilier administrativ în centrala Ministerului Finanţelor (M. partea I-a. 1952. C.în 1946 numit de C.I. nr.N.S. p. p. 62 din 15 martie 1947. 105 din 12 mai 1945. EHRENFELD. p. 56 .. menţionat la conducerea sectorului industriei laptelui după război (Nikolić f.din 1947 controlor în cadrul D. p.

A. nr. EMILIAN.Of. 358.) cu fişă de cadre la secţiile Organizatorică (1951.I. nr.F. 225. p. 52 din 4 martie 1945. nr. subordonată M. (1947-1949). numele dactilografiat în unele documente ale partidului “Ieşeanu”)) (31. nr. partea I-a. 360. partea I-a. 364.G.C. H. Iulius – din 1945 şef de secţie la D. nr.C. 15 din 19 ian. 351. nr. 641). nr. al P. 1949. fond 495 (“România”). Marie-Liese . nr. partea I-a.R. originar din Cluj. 1964. p. p. 6781.D. 2651. 356. membru iniţial al Consiliului General provizoriu (M.). 949).1914 Fălticeni) – în anii ’50 cadru didactic la Facultatea de Tehnologie Mecanică a Institutului Politehnic Bucureşti. u.după război controlor în cadrul D.C. 7313. 508). 353. Beno – în 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei Industriale a Pielăriei (M.. M.F. doc. 738).. ELIAS. nr.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.Of. partea I-a. ENESCU.1899 Iaşi – 24. p. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.P. p.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. în 1979. 1948. 532).Of. Stela – ilegalistă.Of. FARCHI.Of.350. III-a (Decretul nr. al U. Sabina (n. p. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. 644). 157 din 4 mai 1971) şi respectiv la pensionare. 57 . (1952-1957) şi ministru al Prevederilor Sociale (1953-1954). ENGLER. nr. FABER. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M.847 din 23 august 1948 în M. partea I-a.VIII. apoi.Of. IV-a. M. Şima-Brana LÖBELSOHN / LEIBELZON90. partea I-a. în 1950 trimis ca medic în 89 90 V. p. căs. 7032). 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.Of. cu George. Waldemar . 1949. 69 din 22 martie 1946. 1949. Haim Ber – după război arhivar la Direcţia Aşezăminte Culturale. nr. Eugen (n.C.Of. nr. secretar de presă la la aceeaşi direcţie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 25 din 31 ian. 359. Etty . (dosare anexe. inv.G.Of. p.1987) – ilegalistă (membru de partid din 1922/4).C. (1947-1949). 1949 354.Of. 1948.. 619). 79.C. 17 din 21 ian. 362.C. partea I-a. FABIAN. 1949.până în febr. Daniel .N. 1948.G. 15 din 19 ian. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 1949. 1948. 1654-5) ERBLICH. 32 din 8 febr. inv. 1123). 196 din 25 aug.C. II-a. p. în 1945 în activul central al P.E.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.. Andrei (n. p. preşedinta C. cu fişă de cadre la secţia Economică a C. Abraham FARCHY) (în unele documente oficialde cu prenumele Aurel) – de profesie medic. 707). partea I-a. 173 din 31 iulie 1947. Elsa Cecilia – din ianuarie 1949 referntă stagiată în centrala Ministerului Comerţului şi Alimentaţiei (M. cu ordinul “23 August” cls. Vezi decizia ministrului Justiţiei nr.Of. şefa secţiei cadre la şcoala de partid. (1955). Eugen EBERVAIN89) (n. 23. 1949. partea I -a. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a. apoi al Comitetului Director al Asigurărilor Sociale (1949-1952). partea I-a. 225. ENESCU. ulterior în cadrul Oficiului Administrativ (M.C. p. nr. 1963). ELI. 203 din 2 sept. 32 din 8 febr.R. Avram (n. nr. dosar nr.Of.R. M. 24 din 30 ian. 1677. EISIG. EŞANU. 1949.R. FRIEDMAN) – inspector general adjunct în cadrul D. 361. Paul .Of.I.VII.” cls. 804 din 21 dec. 299/1952. 357. ENESCU (căs.A.C. până în febr.VII. 14 din 18 ian. fond 495 (“România”).E. 194 din 23 aug. cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a în 1971 (Decretul nr. nr.E. partea I-a. după război angajat în M.R.a. Benedetto Georges – secretar adjunct al Prezidiului M. a M.R.g. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. inv.Of. a M. 1952) şi respectiv Propagandă-Agitaţie ale C. E. p. 1949. 7082). decizia nr. al P. etc. în anii ’50 la Consiliul Central al Sindicatelor. 355. începând cu 1957 şi până la sfârşitul anilor ’60 director general al întreprinderii Maşini Export. nr. partea I-a. după război activistă a partidului. “dosare adiţionale”). 616 din 23 oct. 15 din 19 ian.P. ocupând multiple funcţii (e. 352. ESCHENAZ. 1123. p. 641).R. nr. pp.C. decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls.Of. 363. 26582 din 14 martie 1946 a ministrului Justiţiei în M. ELINESCU. partea I-a. p. apoi referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.E. C. partea I-a.

1948. respectiv M.G.T.în august 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei Industriale a Zahărului şi Produselor Zaharoase (M. Hersch FEINER) (1899-1968) .R. 1947. războiul din Coreea. “un evreu obraznic şi fără scrupule” (Solomovici 2003: 139). partea I-a. şeful Direcţiei Economice a M. (?) FEDER. partea I-a.S.C.C. 12626. ilegalist cu stagiu recunoscut din 1934 (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.365.Of. 16 din 20 ian. Harry (n. FLORIAN. consilier juridic în cadrul C.C. partea I-a. 8598 – când încă nu îşi românizase numele. reporter la San Francisco Chronicle.Of. 58 . 1976). la Budapesta (19481956). 367. Simion I. 16). FARU. fond 495 (“România”). de profesie tipograf (cf. Bercu (n. deşi membru al diasporei. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. S.R. fratele poetului Dan Faur (n. 9340. 32. III-a în 1971 (v. 368. FECHNER91) (n. din 1954. 93589 din 11 oct. 254-5). la întoarcerea în ţară. 1948. Constantiniu 2003: 16.R. 6292). 115. Rosen 1990: 66. 5784. I. 47. apoi transferat în Ministerul Industriei.430 din 11 nov. 33. nr. Iaşi.Of. p. p. p. Adalbert . 1268.C.Of. după război numit. FAIBISCH92) (n.P. după alte surse 20 nov. aflat pe lista probabililor agenţi sovietici transmisă lui Emil Bodnăraş în 1945. 158 din 12 iulie 1948.. nr. Cetatea Albă. partea I-a. 225. 283 din 6 dec. a Întreprinderilor Prelucrătoare de Materiale Plastice a Ministerului Industriei (M. 1957-1961). (dosar 30/1947). inv.Of.R.Of. 371. nr. p. 1914) – fost ajutor de croitor. 369.. după război secretar general al C. 175 din 31 iulie 1948.u. decizia ministrului Justiţiei nr. Balaş 2008: 235-7. p. nr. 24 din 30 ian. dosar nr. 91 Vezi schimbarea numelui prin decizia ministrului Justiţiei nr. (1939-1944). p. nepoţii săi sunt Steve Făinaru. nr.E. 737). 179 din 5 aug. partea I-a. în caracterizarea unui coreligionar. al P. Vapniarka şi Caransebeş. până în anii ’70 activist la Uniunea Generală a Sindicatelor din România. la începutul anului 1952.Of. FELDMAN. 8. nr. Simon (n.C. 71 ş.până la 1 octombrie 1947 controlor al D.4. nr. 240 din 17 oct. 6474). şef al Legaţiei Române din SUA (până în 1954).C. 1949.A.1919 Craiova) – ilegalist. FARLADANSCHI. 113.S. Ştrul . partea I-a. 1947. 219 din 23 sept. n. M.S.. Iacob (n. 83.Of. p. decorat cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.1911. Solomovici 2004: 577. nr.1919 Bucureşti) . partea I-a. 70. 1947 în M. deţinut comunist la Tg. 97). FECHNER. Nastasă şi Varga 2003a: 396. partea I-a. partea I-a.C. Moise (n. Simion – din decembrie 1945 şef adjunct de birou în centrala Ministerului Asigurărilor (M.originar din Iveşti (jud. 26.Of.III.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 1947. 137.D. FELDMAN. 9859.I. 1915.E. Rafael – din 1948 director adjunct al D. avea să fie pus sub acuzaţia de deconspirare a unor secrete de stat (v. în timpul războiului şi revenit în ţară în august 1944. 373. 256 din 5 nov. 372. Avram-Alfred Fechner. în ianuarie 1948 revenit ca inspector în centrala M. 366. Calafat) (inclus cu prenumele “Simion” în Kuller 2008a: 438). 662).I. Galaţi). nr. reporter la Washington Post şi câştigător al Premiului Pulitzer în 2008 şi Mark Făinaru-Wada. n. 1946. în 1942 refugiat în U. partea I-a. 61 din 15 martie 1945. şi dosarul său de cadre de la secţia Relaţii Externe a C. în unele documente pseudoromânizat Solomon) – ilegalist. apoi. p. de partea comuniştilor din Nord. 370. a M. secretar U.Of. conferenţiar la catedra de marxism-leninism a Institutului Politehnic Bucureşti (1953-1955). FAUR. implicat într-un incident controversat urmare a căruia amicul său.C. ulterior jurnalist la ziare pro-comuniste din Michigan şi apoi Detroit (Românul American). FĂINARU.. 14 apr.C. Trimis Extraordinar şi Ministru Plenipotentiar al R. emigrat în SUA în 1929. nr. Egon Balaş. în 1939 înregistrat ca student la Drept la Facultatea din Iaşi. (M. M. cu prenumele nativ Şloim. al P. 1908.E. p. (1946-1952) şi deputat în Marea Adunare Naţională (1948-1952. doc. 20.P. rapoartelor Siguranţei din 1941).XI. p. 1946 în M. III-a. Jiu. în 1940 propus spre internare în lagărul de la Miercurea Ciuc. 92 V.I. Andreescu. apoi activist al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. III-a în 1949 şi cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.I.

912). apoi secretar general al Ministerului Industriei şi Comerţului (M. nr. după război consilier la Consiliul de Miniştri (cf. 9576). I-a (Decret nr. inv. p. 3293. Alexandru . nr. n. nr. Sofia – în 1945 încadrată ca şefă de birou în centrala Ministerului Afacerilor Străine.C. al P. M.1908.C.E. şi A. 645).P.Of. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.Of. 501. 3904). FILIP. anexa la dosarul nr.C.1979). emigrat cu familia în jurul anului 1967. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. în 1946 mai întâi secretar general al Ministerului de Război (M. (facţiunea procomunistă a lui Rădăceanu) şi membru al Uniunii Comunităţilor Evreieşti din Vechiul Regat (1945). 16.D. voluntar în Spania.R. FETCU.. 28. 1191). partea I-a. 9692). 15.” clasa a V-a.C. 1948.com/2011/08/28/11132/. 1947.R. pensionată în 1959. Leopold S. a M.din mai 1945 secretar de presă grad I în centrala Ministerului Propagandei (v. 201 din 31 aug. membru P. membru P. inv.Of. 38 din 27. deputat de Bacău în Marea Adunare Naţională (19461952). dosar nr. FENYO.A. căs. al P. fond 495 (“România”). 190 din 19 august 1947.374. (M. implicată în proiectele comunităţii evreieşti din Bucureşti (asistenţă socială). în anii ’70 menţionată în cadrul I. a folosit şi pseudonimul “Haia Ita Rozenthal) (n.E.R. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.Of. III-a.X.avocat. p. arestat în 1952 (deţinut la Penitenciarul Piteşti). 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. 1945. dosar nr. 1941. Gheorghe (“Georges”. ?) . p. inclusiv pentru nume.R. 383. H. 141 din 24 iunie 1947. partea I-a. 225. C. M. 15 din 19 ian.Of. 378. (dosare anexe. cu Annie. 255 din 27 oct. Ilie – şef de serviciu în cadrul Ministerului Învăţământului.VII. nr.N. ulterior emigrat în Israel. FILDERMAN. în 2005 încă în viaţă. 17 din 21 ian. decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls. decorat în 1967 (Decretul 604 din 26 iunie) cu ordinul Muncii clasa a III-a. 376. partea I-a. p.din 1947 controlor economic în cadrul D. 119 din 28 mai 1947.M. Alfred . (vezi de ex. ulterior preşedinte al Comisiei Superioare de Epuraţie de pe lângă Federaţia Uniunilor de Comunităţi Evreieşti. cu referat de cercetare la Fd. absolvent de Politehnică în Franţa. partea I-a.S. 203 din 3 sept.Of.wordpress. p.. V. 32 din 9 febr. Ida (în acte: Idaşe Sobla FELICS. 873 din 20.Of.C. din 1931 (după alte surse din 1924). p. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. nr.director la Ministerul Industriei Petrolului şi Chimiei la începutul anilor ’60. Zissu (Solomovici 2003: 161-2)).Of. III-a (Decret nr. cu fişă de cadre la secţia Relaţii externe a C. 42). cu grad de locotenent-colonel. Iaşi) – ilegalistă. FELIX.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.I. p. M.Of. V.VIII.R. partea I-a.1900 la Bacău. nr. fiul lui Samoil şi Debora – d.D.). FELLER.S. 153 şi 155 din Fototeca online a I. 98 din 27 apr. partea I-a. (zis “Poldi”) (n.d. 1946.I. secţia Cancelarie – dosare anexe.. partea I-a. 3809).E. 10/1954.E.R.Of.1919 Oradea) – ilegalist. membru al C.I. Tismăneanu93). 47/1956. 380.C.R. p. p. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. partea I-a. după unele surse ar fi fost propus fără succes lui Petru Groza spre cooptarea în guvern (fapt care i-ar fi atras celui din urmă acuzaţia de antisemitism din partea lui A. Alice (n. nr. nr. din 1946 transferată şefă de secţie la Direcţia Cinematografie a Ministerului Informaţiilor. 382. nr. membru în maquis. nr. 6598). p. FERMO. partea I-a.C.C. nr. partea I-a. 1946. 379.C. din ianuarie 1947 cu aceeaşi funcţie la Direcţia Radio (M. GRÜNFELD) (n. 93 http://tismaneanu. după război membru al Comisiei de Control a Partidului (1945-1950) şi apoi director de cadre în Ministerul de Externe (1950-1952-?). 107 din 15 mai 1945. 59 . 381. M. FIEDLER.Of.1949).G. 157 din 4 mai 1971) şi în 1979 cu ordinul “23 August” cls. Alexandru . 5140. p. nr. nr. 1949. 7491). eliberat în 1953. 377. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. M.. inv.L. FELNER. partea I-a. FILDGUT. Eugen . Băeţelu?) – în anii ’50 funcţionar în centrala M. 4255. 375.XI. nr.C.R.

în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.shtml. v. partea Ia. anexa la dosarul nr. (1958).funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. nr. partea I-a. p. Mauriciu – de formaţie inginer. 173 din 31 94 Menţionat în perioada respectivă de postul Europa Liberă. Marcel . FIŞLER. p. FISCH.Of. nr. 36/1952). cu referat de cercetare la Fd.1985) – ilegalist (din 1932). David – membru de partid. 1948..G. p. din febr. 4611). 79 din 3 apr. 253 din 1 nov.Of. M. David (24. partea I-a. p.R. secţia Cancelarie – dosare anexe. apoi Agriculturii. 387. în anii ’50-’60 funcţionar în cadrul C. fond 495 (“România”).Of. FITZNER. a M.Of. 389. 392.. 60 .C. nr. 16 din 20 ian. partea I-a. Arie – inginer. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a (dosar F/66 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 24 din 30 ian. Ladislau .I. III-a.E. 393. 225. decorat prin Decretul nr. 45 din 24 febr. 738. membru în conducerea C. inv.C. I.E. 7491). cu fişă personală în Arhivele Comintern. nr. cu referat de cercetare la fd. 3293. nr. 1948 controlor în cadrul D. 391. al P. nr. coautor al lucrării Arbitrajul de Stat şi rolul lui în economia naţională a R.C. 6474). ulterior funcţionar superior în cadrul Ministerului Justiţiei.C. 5830).C. Leon . 390.avocat.C. Faibiş (n. inv. decorat prin Decretul nr. 803 din 21 dec. 264 din 14 nov. inv.G. partea I-a. (M..Of. partea I-a. al P. C. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 74/1978. 1963. 1627). Ghizela . 1906 Roman. partea I-a... doc. partea I-a.P. partea I-a. secţia Cancelarie – dosare anexe. 3293.Of. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. a IV-a. a M. p. 149 din 26 iunie 1941. nr. 395. 1948.C. şi deputat al Marii Adunări Naţionale (1946-1948-1952). p. FLACHS. 70/1956 FISCHLER.E. A. C.Of. nr. 1948. 388. în Forţele Armate. (dosare anexe.C.C.I. FISCHER.după război controlor în cadrul D. M. decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls. partea I-a. 3678. dosar nr. 3. 10092). I. partea I-a. p. Surica FISCH) – din iunie 1948 şefă de secţie în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. din 1948 membru P.C. nr. al P.G.384. partea I-a. C.. nr. 190 din 19 august 1947.C. p. 385. 1627.R. partea I-a.P. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le fixau domiciliu obligatoriu.org/files/holdings/300/8/3/text/48-5-62. 1948. p. 1948. Sanda (n.Of.director la Ministerul Industriei Petrolului şi Chimiei la începutul anilor ’60. cu dosar de cadre la secţia Economică a C.P. respectiv cadru didactic (în 1956 lector cumul) la catedra de organizare şi planificare din cadrul I. prin Decretul regal nr. 394. 148 din 30 iunie 1948. 662. nr. 5464.. 1947..R. Silviculturii şi Apelor. în facţiunea pro-comunistă a P. FLACHS.1910 – X.S. 1964 cu Medalia Muncii. M. 2308.Of. 120 din 26 mai 1948. Ivan Kain – în 1957 director general în cadrul Ministerului Industriei Alimentare şi membru în Consiliul Central al frontului Democraţiei Populare94. nr. nr. nr. cu referat de cercetare la fd.din 1947 inspector în cadrul D. M. M. 159 din 13 iulie 1948. FINCHELSTAIN.Of. FISCH. FINKEL. 2971. 179 din 5 aug. FIS(C)HERMAN. 1949. M.R. a M. uneori în varianta “Finchelstein”) – ilegalist. nr. 9763). (INCOMKA.Of. în august 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei Industriale a Uleiurilor Vegetale (M. 45 din 24 febr.C. FISCHLER. FINKELSTEIN. p. p. nr.P.Of. secţia Cancelarie – dosare anexe. 396. Sami (uneori ortografiat şi în forma românizată “Flacs”. anexa la dosarul nr. nr. 1947. nr.R. 386.C. a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 1947 (M. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.C.D.Of.Of. în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. Heinrich .IX. M. Industriei Alimentare.E..G. 2066 din 20 oct. respectiv “Flax”) – din 1948 controlor în cadrul D. p.D. director în Ministerul Agriculturii.S. anexa la dosarul nr. 3293. 423 din 15 iul. transcrierea la http://www.C. 136/1956.B.osaarchivum.R.I. p.M. al P.E.R. în 1948 subinspector general la Direcţia Generală a Controlului Economic (M. inv.

după război pe diverse funcţii de stat în domeniul agriculturii şi industriei alimentare. 157 din 4 mai 1971).E.P. FLORESCU. apoi secretar general (1948-1949). partea I-a.M. 63). BC) . a M. 2. 61 . partea I-a. al P.D. membru al Biroului Organizatoric al C.din 1947 controlor în cadrul D.A. Andreescu. partea I-a. a M.R. secţia Cancelarie – dosare anexe. 225.G. inv. M.1913 Galaţi) ..P.” clasa a II-a în 1948. membru al Comisiei Centrale de Revizie a P.T. 1952-1953). 10092). 1947 (M. cu dosar de cadre la secţiile Economică (12/1952) şi Gospodărie de Partid (8/1954) ale C. 1947. la Bucureşti.VII. 111. încă în viaţă la începutul anilor 2000. prin Decretul regal nr. (din 1958). 90).D. nr. 2066 din 20 oct.C. 399. p. 2006: 65. Marcel (n.R.T. 3905). 2371). Marcel FEIGELES) (n.Of.I. nr.III.E. 148 din 25 iunie 1941. (M. 70 din 25 martie 1947. nr. decizia M.C. după război în presă. preşedinte al F. partea I-a. M.Of. ulterior menţionat în mai multe documente din anii ’60 ca funcţionar superior în cadrul Comitetului de Stat al Planificării. (1950-1954). p.1911 Nana.R. Erwin .D.G.U.C.C.. ulterior promovat şef adjunct de birou administrativ în centrala Ministerul Propagandei.R. nr. p. p.VI. după război membru în conducerea C. 6781). Jean BLUMENFELD) (n. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a. 23. fond 495 (“România”). M. Călăraşi – 1973 Bucureşti) – de profesie tipograf. p. p. (1949-1955). al U. nr. nr. nr. 1947. partea I-a.C. 107 din 15 mai 1945. Năstasă şi Varga 2003a: 24). decorat cu ordinele “Steaua R.D. (în 1948). voluntar în Spania şi în Rezistenţa Franceză. iulie 1947. inv. Zilli .X.1912. deputat M. 1934). încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 1945. 266 din 20 nov. 143.. membru al Comitetului Premiului de Stat al R. FLAVIAN.R. 97.R.M. partea I-a. (mandate succesive între 1946 şi 1961).C.încadrat ca secretar cultural principal în centrala Ministerului Informaţiilor în august 1946 (M.243 din 30 sept.Of.Of. 1946 în M. 3. 1947. anexele la dosarele nr. FLOREA. al P.M. 2266). ministru adjunct al Agriculturii (iul.C. 264 din 14 nov. Emanoil (n. 404. nr.Of. partea I-a. nr. 2004: 265-6. nr.A. C.L. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. (“dosare anexe” u.P. 3293.Of. 1033).din februarie 1948 controlor în cadrul D.397.N. p.E. nr. Mihail (n. probabilă identitate cu omonimul cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. FLORIAN. (1955-1960). partea I-a.D. 10731. Iancu Frenkel96 IACOBI) (28.C.C.R. inv. membru în Consiliul General de conducere al A. 403. (M.C. 22/1956 şi 42/1979. 8856.C. al P. 1948. al P. Dobre et al.C. FLORESCU. 188 din 15 august 1946. 253 din 1 nov.a. iar din decembrie 1947 promovat şef de secţie în cadrul Ministerului Informaţiilor (M.Of. membru membru în C.C.I.Of. 225. (C. al P. Roman – 25. cu referat de cercetare la Fd.R. 3660). nr. FINKELSTEIN95) (n. partea I-a.S. FLOREANU. “Muncii” clasa a II-a în 1949 şi “Apărarea Patriei” clasa a III-a în 1949 (C. şef de sector în cadrul secţiei Gospodărie a C.108/1955). 11029. nr. al F.d.1916 Brăila) – în timpul războiului internat la muncă obligatorie la Vapniarka. Gheorghe [alias] (16. BRAUNSTEIN) – ilegalist (unul din organizatorii frontului Studenţesc Democrat în anii ’30).R. dosar nr. al P.angajat în 1945 ca fotograf principal în centrala Ministerului Propagandei. 31 din 7 febr.C. Jacques (n. (numit în 1950). (dosare anexe.A. în Forţele Armate. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. cum susţin Tismăneanu & co. vechi ilegalist. Jean (n.II.C.J. partea I-a. 2006: 108). 401.Of. 229 din 3 oct.R.N.1916 Tg. 9763).ilegalist (membru P.M.R. p. 288 din 12 dec.Of. redactor la Lupta de clasă în anii ’60. p.P.2000) .C. fond 495 (“România”).C. decorat în 1971 cu ordinul “23 August” clasa a II-a (Decretul nr.I. nr. (1946-1948). 10158. Ocna. FLORESCU.P. cu fişă de cadre la secţia Economică a C.C. p. deputat permanent în 95 96 V. apoi şef de secţie la Secretariatul general al Consiliului de Miniştri.R. FLEISCHER. inv. 25/1953.C. respectiv prim-secretar al C. p. cu grad de colonel. (1950-1952).R. 400. 1945. Şi nu „Mihail Iacobi”. dosar nr. 398. 402.R.

nr. 408. cadru didactic la Universitatea “Ion Mincu” din Bucureşti.) (probabil acelaşi Focşeneanu cu cel menţionat în Solomovici 2001II: 39). 7715). decizia ministrului Justiţiei nr. p. 1947. 26 din 1 febr.G. sub numele “Laura Cernea”. Preşedinţia Consiliului de Miniştri. Bărbulescu 2009: 66. timp de două decenii. șef al secţiei de industrie al C. dosar nr. partea I-a. în 1979. partea I-a. al P. al U. Max (n. apoi membru al C. fratele avocatului Emil Focşăneanu. cu ordinul “23 August” clasa a II-a (Decretul nr. 1947 în M. 9805). apoi a avocatului Iosif Schraer. p. nr.M. 1160). nr.în “activul central al partidului” în 1946 (Andreescu. fosta soţie a liderului ilegalist Ştefan Foriş. II-a. în 1964 cu ordinul “23 August” cls.M.I. Lazăr . p. fond 495 (“România”). 9341. 123 ş.C.C. partea I-a. 406. 4251.Of. 27. p. Dorohoi . 219 din 21 sept. FOCŞENEANU. ministrul Industriei Chimice (1970-1980). 407. secretar general al Uniunii Evreilor din România în 1945-1946?.X. în domeniul organizării sanitare la Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” din Bucureşti. 1979).C. Ionel (n. incinerată la crematoriul “Cenuşa”. p. nr. Eleodor – din febr. decorată ca pensionară. FORIŞ. Maria – din 1946 şefa direcţiei generale Igienă (şi Medicină Preventică) din cadrul Ministerului Sănătăţii şi adjuncta ministrului.1913 Bucureşti) . 751).din 1947 inspector în cadrul D. FOCŞENEANU. 1948. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. dosar nr. 225. aidoma tuturor rezerviştilor evrei (v. 190) (pentru evreitate vezi şi Arhiva U. 62 . FRANCHE. 255 din 7 nov. partea I-a. Lotty (îşi schimbă numele în Cernea după 1946. 411. nr. 1945. 229 din 4 oct. 1945. 3660).F. FONEA. p. 94. 148 din 25 iunie 1941. (1945-1948). colecţia RG25.D. Mihăilescu 2006: 429-30). ministru al Industriei Chimice (1952-1957). în 1945 fondatoare. ulterior cercetător. ulterior deputat de Prahova.012M. Şt. fiul său.Of. p. partea I -a.III.H. FOCŞENEANU. (M. FOCŞENEANU. în noiembrie 1945 încadrat ca inspector general şcolar în Ministerul Educaţiei Naţionale (în noiembrie 1945 încadrat ca detectiv clasa I-a în D. ministru al Industriei Petrolului și a Chimiei (1957-1965). a M. 1627).R.Of.Of. în ianuarie 1945 reîncadrat ca sublocotenent de infanterie (r) în Forţele Armate după ce în 1940 fusese radiat din registre pe motive rasiale.R. membru al C.C.I. I. O.A. arestată în 1932 şi condamnată la 2 ani închisoare. I-a.R.S. Petre – în 1948 era avocat în Contenciosul Ministerului Finanţelor (M. şi cenzor supleant al U.S.1999) – angajat în mandatul Anei Pauker la M. 240 din 17 oct. decorată în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M.M.405. 119 din 28 mai 1947. 1947.P. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.A.C.S.” clasa a II-a. Nastasă. (M. este căsătorit cu arhitecta Tomniţa Florescu. (1965-1968). FRÂNCU. (din febr.Of.C. FRÄNCHEL97) (n. 409. M.T.u. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M.Of. ministru secretar de stat la C.I. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.1924. 1948 controlor în cadrul D.P. şeful Direcţiei Superioare Politice a Armatei cu grad de general-maior (1948-1951). (M.). secretar general al Ministerului Informaţiilor (19471948). (Consiliul Naţional pentru Ştiinţă şi Tehnologie) (1980-1989). 93582 din 11 oct. şi alte organizaţii internaţionale. ministru adjunct la Ministerul Industriei Metalurgice și Industriei Chimice (1951-1952). Alică Florescu.E. inclusiv reprezentant al României la Comisia Dunării. p. 38 din 27 ian.a. Dumitru – ilegalist. nr.Of.N. 22..Of. inv. p. iar în 1981 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 410. parte a I-a.Of.C. 1948. 8970).G. preşedinta comisiei ministeriale pentru întocmirea tabloului bolilor profesionale (1948-?). a M. 45 din 24 febr.E. partea I-a.R. partea I-a. 10 din 13 ian.E. nr.C. nr. 30.1898) – ilegalistă cu stagiu recunoscut din 1923. 412. partea I-a. unde ocupă diverse funcţii. nr. Marea Adunare Naţională (1946-1951). 1948) (v. uneori cu prenumele ortografiat “Loti”) (n.F.G. decorat în 1948 co ordinul “Steaua R. 1940-1944. 97 V. Varga 2003: 369ş. 139/1943-1944). 1947.. vicepreședinte al Consiliului Economic (1968-1970).

803 din 21 dec. 1954 şi 1955 menţionat în arhivele diplomatice britanice ca ataşat militar la ambasada României din Londra (cu grad de colonel). Bernard .Of.Of. FRANK. nr.R.F. începând cu 15 august 1945).C. Herman . a M. 425. A.C.C. C.R.G. în oct. nr. 424. Adalbert . partea I -a. 8460). pp.413. p. (M. 5806 din 19 ian.. partea I-a. p. Vasile (n. fond 495 (“România”). 1949.Of. Alfred – în decembrie 1945 numit membru al Consiliului de Administraţie al Băncii Sovieto-Române (M. nr.C.R. partea I-a. nr. (M. 1946.G. 1257. 1654-5).1912 Iaşi) – crescut în Basarabia. 4611). 34 din 10 febr.R. 1949. p. a M. fd. 32 din 7 febr. ff.E.Of. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M.G. 1947 reîncadrat (retroactiv. stabilit în august 1945 în România.Of. partea I-a. 1947. 1947. nr. A. Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M. Hellin Constantin (fiul lui Adolf) (d. C. p. Herman . partea a 2-a. pp. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1654-5) FRIEDLÄNDER. dosar nr. 120 din 26 mai 1948.E. în 1949.E.Of. 281 din 7 dec. Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . FRIEDMAN. partea I-a.Of.R.G. 10533). 15 din 19 ian. FRIEDMAN. III-a. 222 din 29 sept. 225. incinerat. FREIER. 416. Isak Aronovici FRUCHTMAN98) (n. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . 948. probabil rudă cu Mihai Frunză (v.Of. 1946. 7817). 52 din 4 martie 1945. nr. al P. FRIED. nr. FREUD. Paula – după război funcţionar administrativ în centrala M. partea I-a. infra) (A.C.Of. pp. 1946 în M. ulterior consilier în cadrul Ministerului Comerţului Exterior. nr. în 1953. C. 5464. cu grad de maior. M. partea I-a.din 1947 inspector în cadrul D. 10679). Corneliu – din 1945 şef adjunct de secţie la D. p. 1189. 63 . FRIEDMAN. 1964 cu Medalia Muncii. p. Petre – în 1948 era controlor în cadrul D. 52 din 4 martie 1945.R. FRODA. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. FREU(N)D.F. p. Avram – din martie 1945 şef de birou tehnic în D. 229 din 4 oct.I.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.N. Maria – şefă de birou (magazie) în cadrul Direcţiei Administrative a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (iunie 1948 – febr. 1947.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.C. 1949) (M. (M. nr.I. 422. 415.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M.A. 98 V. din februarie 1949 referent de specialitate la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului.din 1947 controlor economic în cadrul D.Of. partea I-a. I. 420.P.XII. FRENKEL. C. nr.Of. partea I-a.I. decizia ministrului Justiţiei nr. – secţia AdministrativPolitică.E. 1996 Bucureşti) – în martie 1945 reîncadrat ca şef de secţie la D. nr. partea I-a. partea I-a. 1654-5). 1-2).Of. 426. Bruno – după război funcţionar la Direcţia Import-Export a Oficiului Industrial al Bumbacului. 52 din 4 martie 1945. FRIEDMAN. 52 din 4 martie 1945.F. partea I-a. apoi la Corpul 4 Armată. partea I-a. 276 din 28 nov. FULGA. 148 din 30 iunie 1948. pp. când este decorat cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. ofiţer al Armatei Roşii şi membru al Partidului Comunist Bolşevic. nr.Of.G. doc. partea I-a.F. 419. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.Of. 8970). inv. ca farmacist maior activ în Forţele Armate Române. 1949. 282 din 5 dec. p. 2667).C.G. p. p. Edmund – din 1945 inginer consilier la D. 13. nr. FRUNZĂ.G. C. 1). 418. 421. 32 din 8 febr. M. nr.Of. Solomon Mihail .I. p. p. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. FRÖLICH. 423. 1945. încadrat mai întâi la Direcţia Superioară Politică a Armatei. partea I-a. 414. 641). a Ministerului 417. nr. 70 din 23 martie 1946. 427. 1123). nr. nr.C (M.Of.C. 1654-5). dosar nr. 66/1950.

37 din 14 febr. partea I-a. p. GALL. Gusti – din aprilie 1948 secretar de presă (cenzor) în centrala Ministerului Informaţiilor.2000) . 1963. Gaişinskaia. Iulius (în alte documente ortografiat “Gantz”) – în a doua jumătate a anilor ’40 şef de serviciu tehnic în centrala Ministerului Informaţiilor. 5784). . nr. 1946. şefa grupului de anchetă a foştilor luptători din Spania în anii ’50. 1949) (M.1984) – basarabeancă.E. p. 5784). deţinută în anii ’30 pentru activitate comunistă la închisoarea centrală Chişinău.Of. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. partea I-a. partea I-a.d. 81 din 6 apr. p. 435. 4255). 432. p. după alte surse GROSSMAN99. p. 1948. nr.Of. nr. nr. nr. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.C.la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. Heinrich .R. fiul lui Alexandru şi Terezia) (14. 1946 a ministrului Justiţiei în M. partea I-a.C. 335 din 20 iun. nr. iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls I. Ministerului Industriei şi Comerţului. 438. 9857. GASTON MARIN. director tehnic la UnderConstruct SRL). GAISINSCHI. partea I-a.după război inspector în cadrul D. 437.I. GALLIN HERESCU. p. inv.R. (responsabilă cu arhiva). 439. partea Ia. p. partea I-a. partea I-a. 1267). GANZ. partea I-a.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. ulterior directoare adjunctă a Institutului de Istorie al C. partea I-a.fost membru al Partidului Comunist Francez în timpul războiului. III-a. ilegalistă (membru de partid din 1923).C. p.I. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1949. 430. Pentru românizarea numelui vezi decizia nr. 1948.după război inspector general adjunct în cadrul D.Of. inv. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Gheorghe.Of. partea I-a. nr.C. p.C.Of.Of. 440. 7077). ? . FUNDOIANU. 3372. GALENSOVSCHI. (Decret nr. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 196 din 26 aug. GARTNER.VIII. M. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. la Direcţia I. 256 din 5 nov. GALL. GÄRTLER. Arad .C.C. 64 . fond 495 (“România”). 225. Gheorghe GROSMAN. 87 din 13 apr. 4038). 1948. nr.G. 157 din 4 mai 1971). p. unde la 28 martie 1935 dă naştere fiului său Felix Scvorţov (încă în viaţă în Bucureşti în 2012. fond 495 (“România”). 9282. 158 din 12 iulie 1948. 110 din 18 mai 1945. 441. (M. 429. 1947. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.Of. partea I-a. 1949. p. 433.Of. 179 din 5 aug. dosar nr. 229 din 4 oct.R.IV. partea I-a. a M.Of.1918 Pădureni.din februarie 1949 şef serviciu în cadrul D. al P.C. 6474). 3). 1949.Of. al P.Of.I.Of.XII.Of. membru P. nr. p.M. 32 din 8 febr. 1948.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 119 din 28 mai 1947. 8970). 4255.E. căs. fiica lui Gaisiner Abram Lazarevici. în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr.C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Boris . 99 Fişa sa de cadre de la secţia Economică a C. M. p. nr. p. ulterior prim-consilier de presă în centrala Ministerului Informaţiilor. 7 din 23. 1947. Gheorghe (n. nr. partea I-a. F. p. 1134.secretar presă în cadrul Direcţiei Muzică a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (aug.Of. 658). nr. ulterior la Ministerul Industriilor (M. “dosare adiţionale. 15 din 19 ian. nr. I. FULGA.în august 1948 numit de ministrul Industriei director al Centralei Industriale a Zahărului şi Produselor Zaharoase (M. partea I-a.până la 1 august 1947 inspector al Direcţiei Generale a Controlului Economic a 431. M.1978) (dosar G/10 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). Dondi – în mai 1945 încadrat ca inspector general în centrala Ministerului Propagandei. 1949. din 1942.Of. nr. Carol . 79470 din 12 aug. FUNKEL. 16 din 20 ian. cu Mihail Iacovlevici SCVORŢOV) (25. 158 din 12 iulie 1948. Elvira (n. a M. nr. Ludovic . secretar particular al lui Dej. partea I-a.I. (1956) indică numele de naştere Grosman. după război instructoare în cadrul Comisiei (viitorul Colegiu) Controlului de Partid.Of. M. 196 din 25 aug. 225. p.428.D. 436. 119 din 28 mai 1947. GALL. nr. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 3047).G.1907 – 9.C. Teodor . Samoil . Roza . p. 434. 643) GALIN. 1948 – febr.

unde a decedat. partea I-a.pdf.R. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). 2321). a fost soţul Irinei Cajal (fiica academicianului Nicolae Cajal). al P. nr. inv. 288 din 12 dec. membru al C. 157 din 4 mai 1971 (după reabilitare). sora lui GheorghiuDej). 4384). după război director al şcolii de partid din oraşul Stalin (Braşov). nr. 1947 (M.Of. partea I-a. partea I-a. al P. decorat cu ordinul “23 August” clasa a IV-a prin Decretul nr. N. anexa la dosarul nr.R. 444. al P.org/db/pdf/nr225/pagina13. Adolf (n. p. 447. GENAD. în Forţele Armate. N. ulterior profesoară de franceză la Universitatea Bucureşti (Gheorghe Florescu apud Mihăilescu 2008:10. C. deputat în Marea Adunare Naţională (1952-1985).C. ulterior revenit în România. fizicianul Alexandru Adalbert Marin (emigrat în SUA în 1983). ulterior reabilitat.C. cu referat de cercetare la fd. 445. KESSLER) (31. nr. numit preşedinte al Comitetului de Stat pentru Planificare în 1962.I. 2066 din 20 oct. Stefan .C. 443. p. ministrul Industriei şi Energiei Electrice şi Electrotehnice (1952-1958). (1960-1984).R. WEISS) – din decembrie 1946 arhitectă a Direcţiei Arhitectură şi Urbanistică din centrala Ministerului Artelor (M. prin Decretul regal nr. p. 1964. GELLER. 9763). Heinrich (prenume uneori transcris Henric) (fratele lui Eugen) – ilegalist (membru de partid din 1927).Of. epurat în 1958 în lotul “fracţioniştilor”. 275 din 27 nov. în 1986).Of. Jacqueline. ambii trăind în prezent în Israel sub numele “Ossman”. nr. (1950-1953). în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.C. președinte al Comitetului de Stat pentru Energie Nucleară (1955-1966). partea I-a.I. decorat de către fostul suveran Mihai în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Ofiţer (M. ilegalist (membru de partid din 1931).până în iulie 1948 controlor în cadrul D.romanianjewish. pentru câteva luni în 1947 a fost şi secretar general al Ministerului Industriei şi Comerţului ). nr. ulterior consilier juridic la Procuratura Generală a R. cu ordinul “Steaua R. (M. decorat cu ordinul “23 August” clasa a 100 Vezi şi necrologul din Realitatea Evreiască la http://www. apoi lector la Institutul Politehnic Bucureşti (1954-1955). 112 din 17 mai 1948. 65 .R. 162/1968. Roberta (1917-2005. p.XI. ascuns în Arad pentru a evita deportarea. GÂTLAN (căs). 194 din 25 aug. nr.C. inspector al Direcţiei Generale Control Economic din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului (1947-1948) (M. secţia Cancelarie – dosare anexe. 2565). participantă în Rezistenţa Franceză. partea I-a. p. 3293. 1947. 1946. cu grad de maior. după război activist de partid la nivel regional. iar fiica. nr. demis în 1954.Of. în timpul războiului. 448. 12838).Of. a M.” clasa I-a prin Decretul nr.1896 – 29. nr.G. 1947. secretar general și ministru adjunct la Ministerul Economiei Naţionale (1948-1949)..I. p. C. 446. soţia lui Gheorghe Gaston Marin. după război şi consilier la Președinţia Consiliului de Miniștri (1945-1948. 7666). menţionată nenominal şi în Solomovici 2001 I: 202)100. 10496). emigrat în Israel în 1989 (după alte surse. vicepreședintele Consiliului de Miniștri (19621969). în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. GĂLĂŢEANU. partea I-a. secţia Cancelarie – dosare anexe. cu referat de cercetare la fd. Sapşe – inspector economic în centrala M. inv. fiul. Dorina (n.442. cf.C. propriilor declaraţii.E. p. apoi Constanţa (1947-1950). 152 din 5 iulie 1948. 18 aug.Of.R. 253 din 1 nov. anexa la dosarul nr.C. 5626). partea I-a.S.1977) – membru de partid din 1947 (dosar K/53 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).C. 3293.. GENAD. funcţionară în cadrul MAE (1946-1948-?). 109 din 10 mai 1941. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. 1947.Of. GĂLĂŢEANU..P. 3/1967. nr. s-a căsătorit cu Radu Osman (fiul ilegalistului Hristache Osman şi al Victoriei Gheorghiu. Eugen – fost blănar. GASTON MARIN. din cei doi copii. zisă “Bobi”) – evreică sefardă.

2005: 334. Mihăieş. sora ilegalistei Elena Filipovici (1903-1937). vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1950-1952). iar Manu (2011: 161) şi Datcu (2008) indicădrept nume complet (tot fără menţiunea vreunei surse) varianta „Samuel Burah Tescovici”. cu referat de cercetare la fd.. 20 din 26 ian. lipsa de combativitate împotriva duşmanului de clasă şi pierderea vigilenţei revoluţionare” ( Scânteia. Pinay (1962) şi C.I. 3293. Burăh102 (după alte surse Samuel Burah) TESCOVICI. arhiva Foreign Office în Deletant 1999: 23 şi 2001: 34-5. zisă “Lenuţa”) – fostă croitoreasă. comunicatului Plenarei C. Fără a menţiona vreo sursă.Of. Ana (căs. Iaşi: Polirom. 449. M. fondatoare şi membru al Comitetului de Conducere al U. deţinut ca ilegalist. Mihăilescu 2006: 378. simpatizantă comunistă.R. (Alexandru?) (n. n.n.de formaţie tipograf-zeţar (a lucrat inclusiv la ziarul Adevărul (!) între 1937 şi 1938). în timp ce în în 1953.P. Oprea)) (31.C. 97. anchetat timp de 2 ani. 557). al P. fond 495 (“România”). http://roncea. incinerat la crematoriul “Cenuşa” (v. 2360 din 29 mai 1952.C. p. fiica lui T. şi supra. nr.T. din 26-27 mai 1952. a III-a.1908 Bucureşti (după alte surse Bacău)103 . doc. printre puţinii comunişti impuşi de sovietici încă din sept. 98. Wirtschaft und Kultur (pp. XXXII al revistei elveţiene Schweizer Monatshefte: Zeitschrift für Politik. partea I-a.R. şi a Elenei Georgescu. destituit în 1952 şi arestat pentru “deviere de dreapta” în 1953104. secţia Cancelarie – dosare anexe. respectiv prin Decretul nr. secţia Cancelarie – dosare anexe. funcţionar la Subsecretariatul de Stat al Aprovizionării de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (1945-1946)..C. al P. Elena (n.A.A.u.R. Filipovici). iar în paralel cadru didactic la catedra unui institut din subordinea Ministerului Agriculturii (1947-1952). 81/1970 (M. 3293. singular şi fabulant. partea I-a. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 2. ASHKENAZY)101 – avocat.. ulterior lector la D. 116.ro/2010/07/28/istorie-romania-vazuta-prin-ochii-unui-general-desecuritate-fostul-comandant-al-directiei-de-contraspionaj-interviu-cu-neagu-cosma-securitatea-si-partidul-au-fost-condusede-alogeni-in-proportie/). „[t]ov Teohari Georgescu a manifestat o atitudine împăciuitoristă faţă de devierea de dreapta a lui Vasile Luca. apoi recăsătorit cu evreica fostă croitoreasă Eugenia Samoilă [v. Tismăneanu 2010a. de care va divorţa.. C. p. ministru al Afacerilor Interne (1945-1952).) Stamate. aolo unde trăieşte şi fiica sa. În sfârşit. Comitetului Central şi Biroului Politic al P. Constantiniu 2003: 5 n. pensionat). 103 Tismăneanu pretinde.31. 2). căsătorită în 1944 cu Teohari Georgescu. nr. anexa la dosarul nr.G. 225. “În loc de introducere”. dosar nr. III-a.Of. (1945-1948). 1948. inv.C. eliberat la 23 august 1944 de la Caransebeş. nr. GEORGESCU. 97 din 26 apr. 104 Cf. 2002. 157 din 4 mai 1971 (după reabilitare). (1945-1952). 1944 în guvernul de la Bucureşti. al P.]. respectiv Preston et al. Constantiniu 2003: 44. nr. mărturie a importanţei sale în ochii Moscovei. 24). M. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Tismăneanu şi M. decorată prin decretul din 20 mai 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 451. SAMOILĂ. nr. inv. cu referat de cercetare la fd.F. fostul general de securitate Neagu Cosma indică varianta Nuhăm Tescovici (v.C. V. 380-381) se avansează varianta rarisimă “Nuchem Solomon Paschievici”.XII. 380. ca subsecretar de stat (pentru administraţie) în Ministerul-cheie al Afacerilor Interne (1944-1945). identitatea reală a lui “Georgescu” fiindu-i necunoscută ministrului la acel moment.Of. 4946. inv. 1946.M. nr. Lupu (2007: 39) indică prenumele Baruh [ de rezonanţă ebraică. 1857. 1 (apud Fl./P. 199 din 23 august 1941. Şt.R. apoi membru al organizaţiei de bază a partidului şi şefa Direcţiei Consulare a MAE (cu rang de prim consilier de legaţie).IV-a prin Decretul nr. Ioana Stamate Dayagi. C. director general în cadrul Ministerului Învăţământului (1948-1952). anexa la dosarul nr. 450. partea I-a. ilegalist. apoi demisă împreună cu soţul său. după război membru titular al Secretariatului. M. că Georgescu ar fi fost din Călăraşi (v.M. fiica lui Leon. membru de partid din 1929. 162/1968. absolvit şi numit director al Combinatului Poligrafic “13 Decembrie” (1955-1963. într-un interviu acordat în 1999 lui Călin Mihăescu. în vol. n. căsătorit cu Ana (n. fiul lui Constantin şi Aneta (cf.R. de profesie medic. GEORGESCU.C. Teohari (n. căutând să ascundă propriile sale greşeli de dreapta.1976 Bucureşti) . (?!) GEORGESCU. supra]. arhiva Public Record 101 102 Menţionat în Rosen (1990:165-6). în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu. I. 100 ş. 66 . Ghilotina de scrum. a emigrat în Israel în anii ’80. p. 12). p.R..

nr.C. partea I-a. Iosif . 175 din 31 iulie 1948. Rectoratul Universităţii Iaşi. GEWOLD. p. GHIDEL. 192.Of. Jela. (dosar de cadre nr. 31). nr. Hansen 2011: 34.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. stenograma reprodusă în Fl. cu referat de cercetare la fd. 117 din 22 mai 1948.1911.. nr. Opriş 2005. 458. soţia demnitarului comunist de origine bulgară Petre Gheorghe. iar apoi promovat inspector în cadrul D.). Manu 2011: 161. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. cu rol major în anchetele şi “epurările” din 1952-1953. 225. 225. Marcel . nr. Leon (n. partea I-a. Rotman 2004: 43).în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. a M.J. Preston. p. nr. Iaşi a Arhivelor Naţionale. fd. partea I-a. 455.).Of.Of. 643). p. Andreescu. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. 1/1946. 1947 în M. partea I-a.F. Chişinău) – fostă croitoreasă. DIAMAND) (n. GILLIMAN. Cheptea şi Cîrstea 2011: 399. 1830. 1947. decizia ministrului Justiţiei nr. zisă “Florica”) (n. nr. partea I-a. după 1944 activistă de partid. 642) GLATZER. 6292).C. Lipcsey. Friedrich – în 1947 controlor tehnic în cadrul Direcţiei Silozuri a Ministerului Lucrărilor Publice (M. partea I-a.Of. dosar nr. acuzat într-o şedinţă disciplinară din centrala M. 459.Of. nr. Deletant 2001: 34-5. 2.A. GHELES. nr. Emil – din 1948 şef de secţie în cadrul D.Of. 1949. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.E. 7). dosar nr. 3706). Pinay 1962 şi 1967. GHEORGHIU.Of.Of. 15 din 19 ian. 67 . p. 453. 229 din 4 oct. Lupu 2007: 39. 5573).G. Buzatu. nr. a Energiei Electrice a Ministerului Industriei (M. 462.VII. 15. 240 din 17 oct. Constantiniu 2003: 108-9. partea I-a. Office.C.Of. 9341. 84.din 1948 impiegată în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 3293. în 1949 transferat ca tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M.Of. funcţionar diplomatic. p. n. Câmpeanu 2003: 135. M. 1949. 13. GINSBERG. Partridge şi Smyth 1999: 130. 95 din 22 aprilie 1948. nr. 2983. al P.Of. M.C. 3909). 127 din 1 iunie 1941.I. C. partea I-a. Buzatu 2003: 493-462 şi 2008: 407. partea I-a. nr. mai întâi la Ambasada de la Belgrad.controlor (până în febr. Preston. 20. 16 din 20 ian.1916 Bucureşti) – după război membru de partid. partea I-a. Tismăneanu 1991: 171. 2 (!). 8971. I. Talaban 1990: 18. nr. inv. Ronea (n. apoi la Legaţia de la Paris. f. p. p. inv.R. partea I-a.R. 461. Boia 2001: 173.I. 93583 din 11 oct. 111 din 17 mai 1947. 2001: 124. 1948).. al P. nr. 2003a: 186. 1948. apoi. (P. nr. fond 495 (“România”).E. Ronea PEISACHOVICI. partea I -a. Iuliu . 457. 662). 157 din 4 mai 1971). 149 din 1 iulie 1948. M.1925 Ploieşti) . 642. n. nr.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 1626). Nastasă şi Varga.Of. p. 45 din 24 febr. p. C. 460. 15 din 19 ian. Dardan 2009: 197. partea I-a.Of. 105 V. p. nr.C.452. G. 1949. p.Of. anexa la dosarul nr. Kunze 2009: 72.R. Foreign Office 371/59190/R7847/6181/37. 1654-5) GHEORGHIU. Justina . 15 din 19 ian. ÖFIWP 1952: 34. III-a. 1949. M. INCOMKA.R. p. 2 din 2 ian. 1948. Leon (n. ca “trădător” şi cu “nevastă mahalgioaică” (v. ilegalistă (membru de partid in 1932). Arie-Leon WECHSLER105) (n.. poziţia 4. 52 din 4 martie 1945.IV. n. etc. 1947. doc. Sarina . Partridge şi Ludlow 2006: 260. GLAZBERG.Of. n.C. 2/1951). Gherman şi Severin 2006: 314. apoi la Comisia Controlului de Partid (fişă în dosarul 162/1952 la secţia Organizatorică a C. 24/1961. iniţial la secţia Gospodărie de Partid a C. GHELER.în 1948 numită membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Mătăsii (M. din 1958. GHICA. 4541. 1. fond 495 (“România”). p. M. pp. dosar nr. 456. secţiunea “D”. vol. C.I. p. 237. partea I-a.G. 22 şi 1999: 23.C. şefa direcţiei cadre la Comitetul Geologic. secţia Cancelarie – dosare anexe. partea I-a. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M.C. D. 454. Haim .din 1945 ca şef adjunct de secţie la D. inv. M.

al P.D. partea I-a. 466. al U. Gluvacov. 467.N.1986 Bucureşti) . 199 din 23 august 1941. 1945.R. (în dosarul 112/1955). Sălaj – 19. 107 în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.F.M. Fani MATES. al P.V. 68 .C.R. GLÜCKMAN. şefa cancelariei C. al P. al P.P. 468. fiul lui Wolf. după război acuzator al administraţiei româneşti reinstaurate în Ardealul de Nord şi adept al unui stat transilvănean independent. p.C. GODEANU.C. nr. Răutu) şi responsabil al Comisiei Propagandă din secţia/Direcţia Propagandă şi Agitaţie a C. GOLD. al P. pentru socialism” din actualul Parc Carol din Bucureşti. cf. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.D. îşi românizează numele în perioada interbelică. în prima jumătate a anilor ’50.A. 7231). deputat M. partea I-a. 65 din 19 martie 1947. 160). sursă care prezintă şi o fotografie a legitimaţiei sale de participant la Congresul al VII -lea al Internaţionalei Comuniste de la Moscova.C.Of.IV. GOLDSTEIN) – din 1948 consilier la cabinetul secretarului general al Ministerului Comerţului. partea I-a.ilegalistăcun stagiul recunoscut din 1936.şef-adjunct de secţie (adjunctul lui L. Miklos GOLDBERGER106.soţia lui Nicolae Goldberger.R. 465. 1900) – avocat. GOLDBERGER. apoi la Comisariatul General al Preţurilor. 271 din 26 nov. 3945). 469. căs cu Maria (n. fiica lui Noie) – soţia colonelului de securitate Andrei 464.C. nr. (1952-1957). şeful Direcţiei Politice a Armatei (1948-1950). p.C.C. ilegalist cu stagiul recunoscut din 1923107..în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.Of. Netzer) şi Agi (căs. (dosar 103/1953).R. succesiv la Contenciosul Ministerului Cooperaţiei. apoi în C. cu fişă de cadre la secţia PropagandăAgitaţie a C. 534).R. cu care a avut două fiice: Lucy (căs. ulterior emigrat în Israel împreună cu soţia sa Yolan.E. I. M. p. Ioan – după război inspector general în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M.R.) (1958-1970). al P. înmormântat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei. p. Andrei (n. iulie-august 1935. fiica lui Solomon şi Ernestina) (26.1913 – 8. partea I-a.A. adjunct al Ghizelei Vass la secţia Relaţii Externe a C.R. GLUVACOV. (din 1956). Kleinmann). 470. p. 92 din 17 aprilie 1946. Solomovici 2001.C. Fani (n. Heinrich . Ana (n. de profesie rihtuitoare.C. ulterior director adjunct al Şcolii de Partid (1957 – anii ‘60).F. Metulescu). nr. propusă pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P. instructor C.IX. în linia de ultimă concesie adoptată de leadership-ul de la Budapesta (Watts 2011: 150. al P. Nicolae (n.Of. 15 din 19 ian. Adalbert GANZ) – activist de partid.463. nr.R.M. de profesie cizmar. GOANŢĂ. Emanoil Vinea (M. 19 din 23 ian. şi Reghina) (1. ulterior revenit la Contenciosul Ministerului Cooperaţiei (M. 644). ulterior şefa de cabinet a lui Petru 106 Şi-a românizat numele în perioada interbelică şi a revenit la cel de rezonanţă iudaică după 23 august 1944.C. 199 din 28 august 1948.Of.M. rector al Institutului de Ştiinţe Sociale de pe lângă C. multiplu decorat de autorităţile comuniste. 2041.Of.din 1948 membru în Consiliul de Administraţie şi şeful Direcţiei Contabilitate a Institutului General de Asigurare. al P. 10313).M. membru în conducerea C. pentru Ardealul de Nord în timpul războiului. p.R” în 1949. revenind la originalul evreiesc după război. I. GOLDBERGER. haham local.Of.C. profesor de economie politică la Institutul Politehnic Bucureşti. nr. Iosif (n. (1948-1952). după război avocat consilier. partea I-a. II: 13.. 4946). 22. nr.XII. după război membru al Comitetului de Conducere al U.Of.C. Iacob . decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R.1904 Someş-Odorhei. 1949.R.. Credit şi Asistenţă a funcţionarilor şi pensionarilor publici (M.1925.C. membru de partid din 1941. Alexandru (n. nr.1970 Viena) – dintr-o “familie evreiască tradiţională [sic]” (Kuller 2008a: 171). partea I-a. 1948.M.R. 471. (1948-1952).VII. GOLD HARET. în Contenciosul Ministerului Economiei Naţionale (1945-1947). director adjunct al Institului de Studii Istorice şi Social-Politice (pe lângă C. GOLD HARET. p.R. partea I-a.d.

GOLDSTEIN.G. p. nr. 1949.Of. 485.Of.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. la Direcţia Culturală. sancţionat în lotul “fracţioniştilor” din 1958. M.C. GOLDENBERG. p. 15 din 19 ian. p. nr. până în iunie 1947. căs. Bărbulescu et al. în viaţă. GOLDSTEIN. nr. şi George Goldberger.C. 157 din 4 mai 1971). când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M. 641). 1035). 482. (M.U. Mari – inspector general sanitar în cadrul Ministerului Sănătăţii în 1949 (M. 2009: 204). 487. 1949. GOLIGER. 641). decorat în 1952 cu Medalia Muncii. 159 din 13 iulie 1948. GOLDENBERG.XI. 1949. cu Carmen (n. 159 din 13 iulie 1948. p. redactor (secţia arabă) la departamentul internaţional al Radiodifuziunii (viitorul Radio România Internaţional) (1956-1963) şi lector de limbă arabă la Universitatea Bucureşti (1957-1977). 33 din 9 febr. 479. Buchsenspaner).Of. 28 din 3 febr. stabilit în Egipt în 1904) – funcţionar al Legaţiei României la Cairo (1951-1956). 15 din 19 ian.Of. nr. 5 din 9 ian. Filip Egon – după război desenator şef în centrala Ministerului propagandei / Informaţiilor. 484. – din 1948 şef de birou la D. 1134).C. GOLDENDACH. p. 489. care locuieşte în New Jersey. 476. nr. 1949. nr. 2632). Dionisie . . partea I-a. nr.R. p.Of.1983) – ilegalist (membru de partid din 1922). partea I-a.III-a. GOLDMAN. nr. 5830. GOLDENSTEIN. S.Of. p. cuplul Goldberger a avut doi fii: Ioan Nicolae. 644). Yves Nathaniel (1929 Cairo – 1977 Bucureşti) (fiul avocatului Marcu Goldenberg.Of. cu dosar la secţia Economică a C. Ernest – în conducerea Uniunii Sindicatelor Sanitare în 1948 (Bărbulescu et al. partea I-a. partea I-a. 1964. 130 din 11 iunie 1947.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. Lupu – după război funcţionar în centrala Ministerului Industriei. p. ulterior redactor Agerpres (1956-1972).C. 1949. a M. 488. de unde. 474.E. Nati – în 1948 era gestionar la Serviciul Radioamplificare al Ministerului Informaţiilor (M. nr. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 804 din 21 dec. 32 din 8 febr. 477. Pia – şefă de secţie în Direcţia Literară a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (iulie 1948 – februarie 1949) (M. 483. p.R. nr. p. partea I-a. Enache-Rotaru). Paul .în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Industriei Siderurgice (M.C.din 1947 inspector în cadrul D. 481. 173 din 31 iulie 1947. nr. partea I-a. nr. M. 478. GOLDŞTEIN. nr. 1147). partea I-a. partea I-a. GOLDNER. p. Samoil (uneori transcris şi GAMBO) (13. în 1949 transferat de la Direcţia Contabilitate şi Control Financiar la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M.Of. 15 din 19 ian.Of. în Bucureşti. 5966).Of. 164 din 19 iulie 1948. 6781). 1214).A. 1949. GOLDNER. partea I-a.I. partea I-a. GOLDSCHLÄGER. partea I-a. p. Borilă. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. (28/1956). iar la începutul anilor ’70 şefă de birou la Secretariatul General al Consiliului de Miniştri . 486.Of. 480. GOMBO. în 1964 cu Ordinul Muncii cls.din 1949 şef de birou în centrala Ministerului Comerţului Exterior (M. 72 din 26 martie 1948. 5830). T. al P. după 1944 activist de partid. GOLDENSTEIN. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. 314.I. nr. partea I-a. GOLDENBERG. căs. 35 din 11 febr.Of. Rica – în 1949 era şefă de serviciu la Peşedinţia Consiliului de Miniştri (M.XII.P. GOLDENBERG. . 69 .1888 – 4.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 1949. partea I-a. 473. GOLDNER. GOLDSTEIN. S.Of.Of. 2009: 77).). Eugen – director adjunct în cadrul Ministerului Energiei Electrice şi Industriei Electrotehnice în anii ’50. partea I-a. M. p. Textilă a Ministerului Industriei (M. 4707). într-un incident încă incomplet elucidat.. va fi expulzat de autorităţile egiptene. 475. cu Rozalia (n. Marcu .472. p. III-a.1949. nr. Albert . Simion .

în februarie 1948 avansată şefă de secţie în cadrul Direcţiei presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. partea I-a. Kuller 2008a: 441).Of.P. Alexandru (n. Cluj.R.R. partea I-a.IV. Nicolae (n.17. C. 110 din 16 mai 1947. iar în 1979 cu ordinul “23 August” cls. p. (M. GRIGORIU. 1949. GORUN [căs.. Iosif – din martie 1945 la D.E. Sigismund SZILLE) (n. 658).Of. partea I-a. în mandatul Anei Pauker (M. Iosef . nr. 1948. 491. exclusă din partid şi arestată) funcţionară a Ministerului Comerţului Exterior în cadrul firmei “Româno Export”.C. GOLDENBERG) .I.. fostulsău coleg de birou. GOTTLIEB. p. capturat şi condamnat de autorităţile române pentru spionaj în favoarea Ungariei în 1942. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Ofiţer (M.C.Of. 501 n. Sidonia (n. nr. 7492).Of. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 1948.Of. 498. 2 şi 512). apud Nastasă 2011: 500.1916 Bucureşti) (fiica lui Arthur şi Iulia) – până în 1958 (când este demisă. Fredi .1979) (dosar G/26 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). nr. aflat în atenţia Siguranţei şi arestat chiar în 1933 (v. 209 din 9 sept.R.Of.%20Griavu%20-%20Gyurki/Grigoriu%20Sidonia/index. 492. nr.G. în 1953. I-a (Decret nr. GREGOR.din 1947 controlor economic în cadrul D. 27. 240 din 15 oct.125. GOTTLIEB.C. A. 1948. decorat în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 70 . 3706). GRIGORIU. 493. afirmă că Gonda. 1088). p. dosar 750/1932-1933. Ţuliu – după război consilier juridic la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. nr. 157 din 4 mai 1971). (1956) şi Arbitrajul de Stat . 516). 1.php.].funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.Of.C. instructor în cadrul secţiei Literatură şi Artă (iniţial sector în cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie) timp de două decenii.A. inculpată şi condamnată pentru subminarea economiei naţionale alături de alţi funcţionari ai ministerului108. S. p. 494. după război încadrat în ianuarie 1948 ca secretar II de legaţie în centrala M.E. 1964. p.1906 Budapesta) – evreu maghiarofon. 108 V. 95 din 22 aprilie 1948. Rectorat.490. nr. Gheorghe (n. 497. nr. partea I-a. în prima jumătate a anilor ’30 student medicinist şi unul din liderii studenţilor evrei comunişti ai Universităţii “Regele Ferdinand” din Cluj-Napoca. partea I-a. al P. 7438). (1958) (Cajal & Kuller 2004. partea I-a. pp. 1948 funcţionar în centrala Ministerului de Finanţe (M. 500. Beatrice . 663). ar fi lucrat un timp în subordinea lui Moses Rosen la F. GORDON. unde cei doi ar fi devenit “religioşi fanatici” (în Solomovici 2004: 401).M. 3861).. partea I-a. St. 1949 era referent în centrala Ministerului Învăţământului Public. M.Of. nr. 501. GONDA. nr. Eva – în anii ’50 funcţionară în cadrul Direcţiei Studii a Ministerului Justiţiei.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/G/G%2006. SZILLE) – fratele lui Gheorghe Gonda. 499. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. 33 din 10 febr. 16 din 20 ian. coautoare a lucrărilor Contractele economice. 18 din 22 ianuarie 1948. 502.Of. GRAUBART. p. partea I-a.din 1948 şef de serviciu în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. partea I-a.E. 1654-5).R. la Direcţia Educaţie Tineret (M. 52 din 4 martie 1945.IX.G. Simion – din sept.F. p.I. “evreu maghiar”. reabilitat în 1964. p. prezent şi ca lector nesalarizat al C.. după război membru al Comisiei mixte de Cenzură din cadrul Ministerului Propagandei (numit în mai 1945). Bernard .. p. 1949. şi respectiv că ar fi emigrat împreună cu soţia sa Ani în Israel. nr. Arh. 496.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 804 din 21 dec. 38 din 27. fişa matricolă penală la http://86. 8214. GORUNEANU. a M. 495. GONDA. III-a (Decret nr. Andrei Strihan (el însuşi evreu). 190 din 19 august 1947. GRILL. nr. GRIMBERG.în ian. partea I-a. Universitatea “Regele Ferdinand I”. 16 din 20 ian. Madeleine – după război stenodactilografă în Ministerul propagandei / Informaţiilor.Of.

Of. GROSSU.503. 511. p. p. 66 din 20 martie 1947.P. Iosif . Abraham . partea I-a. 748). 15 din 19 ian. nr. GRUIA.din februarie 1949 şefă de birou în cadrul D. GRINDEA. partea I-a.R. 515. 517.Of. partea I-a.a.în 1949 era referent de specialitate în cadrul D. prin Decretul regal nr. 5180). 26 din 1 febr. nr. a M.” cls. nr. subinspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M.Of. partea I-a. 8970. anii ’50). fostă ilegalistă şi luptătoare în Spania (Solomovici 2004: 27) şi în Rezistenţa Franceză (Levy 2002: 131). nr. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. 95 din 22 aprilie 1948. p. GRUIA. 2066 din 20 oct. p. 157 din 4 mai 1971).din 1947 inspector în cadrul D. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. partea I-a. Corin – până în ianuarie 1949 şef de serviciu la Direcţia Literară a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 4817. în 1947 transferat pe 505. M. p. David .Of. 384). 37 din 14 febr.C. partea I-a. din partea Uniunii Populare Maghiare (1946-1948) (M. partea I-a. GRÜMBERG.I. nr. Insa Eschebach.C. 1947. partea I-a). 5784). GROM. 514. nr. a M. 9763). GROSMUK. 138 din 17 iunie 1948. GRONICH. partea I-a. 165. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. 184 din 11 august 1948. GROSS. partea I-a. (M. 1947.C. partea I-a.). 229 din 4 oct. 6292). p. (M. GRUSS. partea I-a. 504. nr. 5386.Of.din febr. 109 V. 253 din 1 nov. nr.I. 60 ş. p. 8599).Of. p. GROSMAN.din 1948 şefă de secţie în cadrul D.Of. M. 175 din 31 iulie 1948. aceeaşi funcţie în judeţul Iaşi. 507. nr. (n. 7 din 10 ian. 512. nr. 1947. cu grad de căpitan. 145 din 26 iunie 1948. partea I-a. 2103. 1947. partea I-a.C. nr.Of. Ravensbrück: der Zellenbau : Geschichte und Gedenken : Begleitband zur Ausstellung (Berlin: Metropol. 1948 inspector în cadrul D.I.Of.Of. p. zisă “Şari”) – soţia lui Ştefan Gruia (căs. Matilda (GRÜNBERG) . 53. Simion . a Pielăriei a Mini sterului Industriei (M. Leon – după război. internată în lagărul de muncă de la Ravensbrück109. 219 din 23 sept.E. Leonida – iniţial numit medic-şef al judeţului Olt în iunie 1945.deputat de Arad.C.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 508.C. Şarlota (n.C.E.I. nr. partea I-a. GRÜMBAUM. 3706). p. p. 1949.Of. M. p. partea I-a.Of.Of. partea I-a).G. când se pensionează). Zoltan . 518. 516. nr. 1267). în Forţele Armate. 45 din 24 febr. GRIMBERG) . GROSSMAN.din 1947 controlor în cadrul D. GRUSMANN.).C. ulterior adjunct al Ministerului Sănătăţii începând cu 1948 (M. iar din 1967 instructor în cadrul CEPECA (Centrul pentru perfecţionarea cadrelor de conducere din întreprinderi) din Bucureşti.I. 1949. şefa grupului de anchetă a foştilor luptători din Spania şi a foştilor participanţi la Rezistenţa Franceză în anii ‘50. nr. în 1947 încadrată pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.G. GROSU. Gherşin – în august 1948 numit de ministrul Industriilor director adjunct al Centralei Industriale a Inului şi Cânepei (M. (M.I. nr. după război membru în conducerea Comisiei de Control a Partidului (viitorul Colegiu) (1949-1966.Of. 509. 506.Of. 2008. revenit în Bucueşti şi numit Inspector general sanitar al Regiunii II Bucureşti. Charlotte CSORDAS. 184 din 11 august 1948. p. până în iunie 1948. a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. 513. 510.din 1948 şefă de serviciu în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.C. partea I-a. 1949. 1948. p. GROSMAN. 71 . nr. M. p.G.Of. Izu – din anii ’50 funcţionar la Comitetul de Stat al Planificării. 15 din 19 ian.Of. nr. 645). nr. Frima . a M. partea I-a. p. 1949. 129 din 9 iunie 1945.E. Coca . Leon . IV-a (sub numele Charlotte Ciordaş). Bărbulescu 2009: 23. 219 din 21 sept. p.în august 1948 numit de ministrul Industriilor director adjunct al Centralei Industriale a Mătăsii (M. 1626).Of. 642). 7723.Of. 1948. 51. M. 1947 (M. p. 158 din 12 iulie 1948. nr.

Of. 522. partea I-a. 131 din 8 iunie 1948. Dobrincu şi Goşu 2009: 210.Of. (M. a M.C. 5784).C. partea I-a. Sidy . GRÜMBERG. p. Henri .R. Eliza (n. p. p. 10092. partea I-a.F.R.Of. Berindei. C. 8598).F.în 1949 era referentă administrativă în cadrul Direcţiei Centrale 521. partea I-a. 535.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. GUROWITZ. nr.I. 15 din 19 ian. în anii ’50. p.Of. pp. p.din 1947 controlor în cadrul D.Of. S.C. 525.R. 533.Of.Of. p. ulterior membru al Comitetul de Stat al Apelor (1952-1967) (M. partea I-a. 524. Hună . Oscar .C. membru C. GYALI.I. iar apoi promovat inspector în cadrul D.C. 532. GRÜNBERG. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. 9857). p. înainte de război. 52 din 4 martie 1945. p. 1654-5. Inului şi Cânepei. p. 1123). Sara – activistă a partidului. M. Samoil – după război funcţionar la Oficiul Industrial al Bumbacului. 159 din 13 iulie 1948.F. M. Hârtie şi Arte Grafice a Ministerului Industriei (M. 1947. Bercu . Ludovic – din 1945 şef de secţie la D. 219 din 23 sept. nr. 538.Of. Zoltan (n. partea I-a.G. partea I-a. GRÜNBAUM) – funcţionar al D. 8460). GUERON. p.Of. partea I-a. nr. GRÜNBAUM. a M. 52 din 4 martie 1945. nr. 645). decorat în 1961 cu Medalia Muncii. 530. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M.Of. în 1949 transferat de la Direcţia Contabilitate şi Control Financiar la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M. Simion . GUTMAN.C.G.G.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Sinteză şi Pelucrare (M. 1654-5). 1948). partea I-a.E.C. 52 din 4 martie 1945. nr. apoi promovat director în aceeaşi 72 . Ioniţoiu 2006: 38). 4972). 520. 1214). Moise – din 1945 şef de secţie în centrala Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. GUNEA. 1947. partea I-a.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 256 din 5 nov. Mendel – funcţionar în cadrul Ministerul Comerţului Exterior la începutul anilor ’60. Isak . pp.R. partea I-a. partea I-a.Of. (M. GUTMAN. Rozalia . nr. nr. GRÜNBERG. al P. 1947. 204 din 5 sept. a M. 10. 1949. 536. nr. Ernest – în iunie 1948 era funcţionar în centrala Ministerului Comerţului (M.I.Of. Otilia .G. p. GRÜMBERG. partea I-a. nr. partea I-a.C. partea I-a.Of. 45 din 24 febr.din 1948 şefă adjunctă de birou la D.E. 5830). nr. nr. Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 276 din 28 nov. 4534). partea I-a. GRÜNSTEIN) . 1946. 35 din 11 febr. al P. nr. 529. p.C. 1654-5). 1654-5) GUTTMAN.I. nr. (M.din 1947 controlor economic în cadrul D.E. nr. 527. 5966). nr. pp. C. 52 din 4 martie 1945.C. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. GRÜNBERG. 10533). partea I-a. 528. 158 din 12 iulie 1948. nr. nr. GUINĂ.Of. 1947. (M.R. apoi ambasador la Moscova şi Ulan Bataar. Cioroianu 2005: 302.Of. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. 537. disponibilizat în perioada antonesciană.G. 531.I.C. Mayer – prim director general adjunct şi inginer şef (1949-1951) şi apoi director general (al Direcţiei Generale de pe lângă Consiliul de Miniştri) (1951 -1952) la Canalul Dunăre – Marea Neagră. reintegrat iniţial ca şef de secţie. 1949. p. 1947. Salvine . nr. pp. 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. Isac .G. C.Of. 534. 1949.M.până în febr. GRÜNSTEIN. GRÜNFELD.după război funcţionar în centrala Ministerului Industriei. soţia lui Nicolae Guină. 526. 32 din 8 febr. GRÜNSTEIN. 523. fost ilegalist. 1626. a M.din 1947 controlor în cadrul D. partea I-a. 264 din 14 nov. p. 126 din 6 iunie 1947.controlor (până în febr. partea I-a. (1955). GUTMAN. GRÜMBERG. 222 din 29 sept. 1948. nr. 164 din 19 iulie 1948.Of.519. n.din 1945 la D. 8072). de Celuloză.Of.C.E. GRÜNBERG. p.G.Of.

până în iunie 1948. subdirecţia administrativă în Ministerul Artelor şi Informaţiilor ((M. II-a.Of. (dosare anexe. Harry Simon – controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (până în nov. 5142). George – din februarie 1945 verificator la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. partea I-a.M. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. 190 din 19 august 1947. 641). nr.în 1949 era dispecer tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. pp. Iţic . (M. 544.XI. nr.Of. fost ilegalist. 542. partea I-a. HAIMAN. Roger . după război membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Lemnului (din 1948). partea I-a. 76 din 30 martie 1946. 661). 1948. nr. apoi la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M. ulterior membru al Comitetului de Stat al Apelor (eliberat din funcţie în 1967) fişă de cadre la Secţia Agrară a C. 551. HABER. 546. partea I-a. p. 1947. (1956). 232 din 6 oct.Of. iar în anii ’60-’70 director general la Ministerul Industriei Lemnului. 549. 119 din 25 mai 1948. 1941. 12/1951).Of. M. partea I-a. 7491). al P. 16 din 20 ian. nr. Leon (n. 1949. nr.în a doua jumătate a anilor ’40 director administrativ adjunct al Direcţiei Radio în centrala Ministerului Informaţiilor. HAIMER.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.I. partea I-a. HAFNER. Ernest . HAIM. nr. 1898. GYEMAND. R.R. fiul lui Leon) – absolvent al Liceului “Laurian” din Botoşani.Of.Of. 1949. p. p. 136 din 15 iunie 1948. M. nr. p. trecut prin mai multe penitenciare. partea I-a. p. 15 din 19 ian. 33 din 10 febr. p. 206 din 1 sept.Of. 52 din 4 martie 1945.Of. B. 541.Of. contabilul-şef al Ministerului Artelor (M. partea I-a. Alexandru .până în febr. partea I-a. p. 545. decorat în 1964 cu ordinul Muncii cls. Iţic . partea I-a. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. VIŞAN. 1133). nr. partea I-a. 1945. 645).Of. 73 .1901 Bucureşti) . HALPERT. M. M. partea I-a. 8032). 1949. Alperin) . 4255). p. nr. 641). partea I-a. 1941. 5123.R. Ivanier Ştrul (d. HAIMOVICI) (n. nr. 1949. p. 32 din 8 febr. 547. p. secretar al Confederaţiei Generale a Muncii (până la sfârşitul anilor ’50). partea I-a. HALPERN.Of.C. nr. HABER. 3002. partea I-a.Of. HALFON. p.Of. partea I-a. nr.Of. 175 din 31 iulie 1948. 543. Roza (probabil Haimsohn. Suzana (probabil soţia/fiica lui S. 15 din 19 ian.din 1947 controlor economic în cadrul D. nr.Of. 269 din 20 nov. 15 din 19 ian. 1654-5). ulterior al Silviculturii în anii ’50. 4588). a M.n) . p.G. p. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr.C. 119 din 28 mai 1947. ulterior promovat şef de serviciu (M. p. al P. 945). 540. p. p. Samoil (Saul) (n.E. partea I-a. Leon – în 1948 arhitect-şef la Serviciul tehnic. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. 550. după război înalt funcţionar la ministerul Gospodăriei Silvice. 1947). nr. nr. 1947. 552.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. condamnat la 10 ani şi 6 luni închisoare.Of. 219 din 23 sept.Of. 1949. p.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. direcţie generală în 1945. 145 din 26 iunie 1948. Iacob – după război.Of. HAINISON.C. 157 din 4 mai 1971).539. 1949 şefă de secţie la Direcţia Teatre a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 2002) – originar din Cernăuţi. 6293). HAIM. p. 8599). 21.din 1948 şef de birou în centrala Ministerului Industriei (M.Of. 5386). nr. nr.C. 5123. 206 din 1 sept. nr. n. HAIMOVICI. 10290. 548. apoi transferat la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M. partea I-a. partea I-a. nr.C.

Paul – inginer. 1912.I. nr.Of. nr.E. 315. 5 din 9 ian. 559. 2971). secretar general al Ministerului Industriilor (1948-1949) (B. partea I-a. p. 275 din 27 nov. HART.C. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. 566.G. nr. M. 557. HEHTER. 30/1956 şi 24/1954). 256 din 5 nov. partea I-a. 24 din 30 ian. Berthold – controlor (1946-1948). M. Adalbert (n. 253 din 1 nov.survivors-romania. partea I-a.C. Alfred (27. obligatorie de autorităţile ungare110. http://www.Of. iar din 1949 director al Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobilei din cadrul Ministerului Industriei (M. 1947. Adalbert CHARAP.Of. 219 din 23 sept.Of. 555. 15 din 19 ian. 1948. (dosare anexe. M. 1947. Irmfried . Hârtiei şi Celulozei în guvernele Dej. 23/1954. 661). p. W.E. partea I-a.survivors-romania.VII. p. a M. Mureş) – în 1944 deportat la muncă 556. 264 din 14 nov. nr. 6292). 263). după război martor al acuzării în procesul unor criminali de război la Tribunalul Poporului Cluj în 1946. 74 . nr.Of. nr. M. 561. 558. p.1928 Fălticeni – 2001 Bucureşti) – lingvist. HART. partea I-a. Ana . 642): 110 111 http://www. profesor la A. V. nr.G. nr.S. Emil (eronat ortografiat de unii autori “Harstein”) – inginer şi fost antreprenor. p.htm. Samuel – judecător la Judecătoria Urbană I Bucureşti (1944-1947).în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M.Of.C. p.Of. 16 din 20 ian. nr.htm. (M. nr. M. 1948. până în 1962 secretar general al Ministerului Economiei Forestiere. nr. partea I-a. 554.R.. HEILPERN. p. în 1948 numit membru în conducerea S. HAUSIRER. partea I-a. HARAP. 8599). 562. 16 (25 mai 1948: 6). Louis – după război controlor-revizor principal în centrala Ministerului de Finanţe.Of. la Direcţia Presă (M. apoi chiar preşedinte al tribunalului111. p. u.Of.1949.Of.553. nr. partea I-a.org/text_doc/actul_de_acuzare.E.R. 1949. 7438). HAUSVATER. 1947. 661).C. p. (1953-1989). 1949.S. HÂRLĂOANU. publicist al unor lucrări de specialitate la Ed. partea I-a.Of. M. (?) HASS. 1949. 16 din 20 ian. în 1949 revenit în centrală (M. partea I-a. ulterior secretar general al Ministerului Industriei Lemnului.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 737. 5463-4). p. 10092). nr.Of.C. martor al acuzării în procesul lui Belu Zilber din 1954. Lazăr . nr.Of. 79 din 3 apr. partea I-a. membru al Comisiei Centrale Financiare a partidului în timpul războiului.Of.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.R. 1948. p. p. director în cadrul direcţiei Personal şi Învăţământ a Ministerului Comerţului Exterior în anii ’60-’70. 2954. 1949. 9856. HEGER. partea I-a. 662.C. partea I-a.din 1948 consilier administrativ la Direcţia Studii. 1946. în aprilie 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Casei de Economie.org/text_doc/tirgu_mures.din 1947 controlor în cadrul D. 12 din 14 ian. Leon . 7026). Credit şi Ajutor a magistraţilor (M. respectiv inspector (din 1948) în cadrul D. partea I-a.E. p. Alexandru – în 1946 era avocat în contenciosul Ministerului Finanţelor (M. după 1944 înalt funcţionar al C. 560. Documentare şi Coordonare a Ministerului Industriei (M. 1213. 10496.Of. din 1948 membru al Consiliului de Administraţie.Of. ilegalist. 79 din 3 aprilie 1948. 1949. al P. (M. p. jud. 16 din 20 ian. preşedintele Secţiei a IV-a Penale a Curţii Bucureşti (1947-1948). 564.Of. 35 din 11 febr. HAMEL. nr.F. HEITNER. nr.I. Sanda – din iunie 1948 secretar presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor. p. 209 din 9 sept. p. Tehnică în anii ’50. 565. HAMBURGER. partea I-a. nr.Of. HARTSTEIN. p.C. partea I-a. în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. după pensionare autor al unor studii pe teme iudaice. partea I-a. pp.a. partea I-a. Mihai . 175 din 31 iulie 1948.I. 148 din 30 iunie 1948. 1944. nr. 1947. a M. “Petrolexport” ca reprezentant al ministerului. 563.

F. p. partea I-a. partea a 2-a.Of. 11362). partea I-a. nr. 126 din 6 iunie 1947. Leonida . de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. HERŞCOVICI.Of.vol. 1949. partea I-a. 52 din 4 martie 1945. 1947.E. 5785. partea I-a.R. Solomon – controlor (1946-1947).Of. partea I-a. 204 din 5 sept. HERER. 572.D. 1948. partea I-a. 116 din 21 mai 1948. Israel .C. nr. HERŞCOVICI. p.C. inv. 25/1954). 9856. (M.Of.Of. 1949. M. 1947.G.E.N. ulterior inspector în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. p. M.Of. pp. p. nr. 16 din 20 ian.Of. comuniste (penitenciarul Caransebeş) (A. partea I-a.în 1948 era controlor în cadrul D. HERESCU.R. nr. 59.S. M. dosar H/61 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). Ghizela . 316). nr. M. fond 495 (“România”). (dosare anexe.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public.din 1947 inspector în cadrul D.” cls. p. partea I-a. partea I-a. HEROVICI.R.C. pentru câteva luni în 1948 detaşat în teritoriu. 10092). 579. nr. (M.Of. p.Of. nr. p.Of. 1947.C (M. 5 din 9 ian.G. 256 din 5 nov. 646). Frucht .I. Wolf Gherşin (n. 8072). 658). p. M.Of. 15 din 19 ian. 578.. HERŞCOVICI. 573. 75 . Rahmil – după război controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (până în iulie 1947 şi din sept. nr. 663). HERŞCOVICI. IV-a (M. 570.G. 256 din 5 nov. nr. C. HERŞCOVICI.S. nr.1949. nr. 1947) (M.C. 209 din 9 sept.C. p. apoi inspector la D. 264 din 14 nov. III-a.C.M.A. 1948. M. 282 din 5 dec. p. Şerban . 574. partea I-a. 1947. 299 din 29 dec.C. HERŞCOVICI. 9857. al P.Of.R. partea I-a. a M.Of.A. HER. 5687).I. a M. HERMAN.E. p. 1949.C. p.E. A. nr. partea I-a. 1947. 15 febr. nr. partea I-a.Of.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. p. 575.S. 1906) – originar din Galaţi.după război membru în conducerea Oficiului Industrial al Bumbacului. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. nr. nr. 6683). 158 din 12 iulie 1948.. Iancu – avocat. 581. cu dosar la secţia Economică a C. 15 din 19 ian. David .R.în 1949 era controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M. HERŞCOVICI. 580.C. HERŞCOVICI. Morel .P. decorat în 1964 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. după război activist la secţia Gospodărie de Partid a C. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. posibilă identitate cu onomimul prezent cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of. nr. la Direcţia I. 330). nr. 186 din 13 aug. 582. Leon Silviu .Of. al P. în acelaşi an numit membru al comisiei interimare a Uniunii Colegiilor de Avocaţi din R. Inului şi Cânepei. D. G. 297-8). p. 154 din 7 iulie 1948. partea I-a. 219 din 23 sept.Of.din 1948 şef de birou în centrala Ministerului Silviculturii (M.Of. nr. Iosif – din 1945 şef adjunct de secţie D. din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M. 10496.G. 7817). nr. HERMELIN.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 8599. 1948 tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. (M. p. (M. 219 din 23 sept. 16 din 20 ian. partea I-a.a. 568. 576.C. 571. p. 642. u. 1654-5). dosar nr. Wolf – fost ilegalist şi deţinut corecţional în timpul războiului pentru activităţi 569. partea I-a. 1949. partea I-a. 8599). HERŞCOVICI. nr. ff.567. HERŞCOVICI.Of.I. p. p. 7438). membru de partid din martie 1945. partea I-a. 1947. nr. în judeţul Covurlui. cu fişă de cadre la arhiva aceleiaşi secţii (1958).Of. 225. p. partea I-a. p. decorat în 1971 cu ordinul “Steaua R. p. 120 din 26 mai 1948. 1947. 275 din 27 nov. nr. controlor (1945-1948). 1947. 577. Bercu – din sept.Of.Of. Liuba – din ianuarie 1948 referentă în centrala M. 1947. 4497). partea I-a. partea I-a. 4611). 4534.

partea I-a. M. pp.M. 642) HIRSCH. M. 598.I. 587. Justiţia Nouă şi Revista română de drept şi coautor al lucrărilor Procesul civil în R. nr. p. decorat prin Decretul nr. Ferenc (Francisc) (4.E. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 7 de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri. 173 din 31 iulie 1947. partea I-a. partea I-a. HERTSTEIN.Of.după război inspector general adjunct în cadrul D.B.Of. 5784. 596. Alexandru . 6781). în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. partea I-a. poet şi scriitor. p. nr. 222 din 29 sept. M. Arthur (n.P. după război activist de partid. Notariatul de Stat (1964) şi Tratat teoretic şi practic de procedură a executării silite (1966) (inclus în Kuller 2008a: 443 şi Benjamin & Stanciu 1997: 428).Of.I.G. 592.R. 173 din 31 iulie 1947. 1948. în anii ’50 procuror militar la Tribunalul Regiunii a II-a Militară (în 1959 preşedintele completului de judecată a pastorului Richard Wurmbrand) (Berindei. partea I-a. p. 586.P. 738. nr. 793 din 31 dec.din 1947 controlor economic în cadrul D. pp.R. 6781).” cls. partea I-a. 1946.Of. controlor în cadrul D. 158 din 12 iulie 1948. Emil – locotenent-colonel. HERVIAN. HILSENRAD. ulterior expert în cadrul Consiliului Legislativ. a M. nr. p. 158 din 12 iulie 1948. 1947. Moritz – din februarie 1949 contabil la Direcţia Centrală Industrială a Ceramicei şi Materialelor de Construcţie din Ministerul Industriei (M. p. în anii ’60-’70.S.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. M. 76 . nr. autor al unor articole în revis tele Legalitatea populară.Of. HERŢOVICI. p. 190 din 19 august 1947. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. 7491.Of. 662). 1947.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. partea I-a. 298.1903 Sighetu Marmatiei – 26.în anii ’50-‘60 funcţionar al Comisiei.R. partea I-a.C. HIRSCH. 1948.F.J.Of.R.583.R.S. 1949. deportat de autorităţile maghiare la Kistárcsa (1944-1945). 588. (M. 594.C.P.C. lector la Universitatea Babeş Bolyai (1947-1950).Of. 589. p. 158 din 12 iulie 1948. Hîncu 2009). nr.u.. HERTZOG.C. Dobrincu şi Goşu 2009: 632 ş. HEVES. Mendel . partea I-a. Paul – în ian.P.VIII. 590.C. Dan .R.G..în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M.după război controlor în cadrul D.E.Of. partea I-a.1973 Constanţa) – evreu maghiarofon. HILF. consilier juridic şef în cadrul Ministerului Justiţiei în anii ’50-’60.G. Moriţ – activist la Comitetul Central al U. p. 1909) – jurist. 1947 angajat contabil îm centrala Ministerului Artelor. 1947./R. I. a M. C.Of.E. partea I-a. până în ianuarie 1948. ilegalist (membru de partid in 1933). Popescu 2009). 597. nr. p. 276 din 28 nov.I.G. (inclus în Kuller 2008a: 443) (v. nr. decorat cu ordinul “Muncii” clasa a III-a prin Decretul nr. şi Andreescu. 1189). 10533).). în acelaşi an promovat inspector (M. 1949. 1654-5) HIRSCH. HIRSCH.E. 593. 737. Nastasă şi Varga 2003b: 665. nr. nr. a M. M. ulterior funcţionar al Băncii de Stat a R. secretar adjunct al Comitetului Judeţean Cluj al P. 24 din 30 ian. până la moarte. M.Of. partea I-a. HINTZ.G. Gustav – din 1945 inginer consilier la D. S. 595. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. HIRSCH. nr. 24 din 30 ian.R. nr. nr.G. 251. Raul – după august 1944 şeful Direcţiei Presei şi Informaţiilor din cadrul Ministerului Afacerilor Străine (Onişor 2009: 241. (M. 52 din 4 martie 1945. p.C. nr. partea I-a. nr.R.Of. p. p. HILLARD. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. 9855). 5784).Of. partea I-a. 5784.Of. Leonard (fiul lui Moritz). Marcel . a M. 591. 8460). ulterior Comitetului de Stat al 584.VIII./P. Arno . p. HINŢESCU. 15 din 19 ian. partea I-a. respectiv cadru didactic (din 1956 lector cumul) la catedra de organizare şi planificare din cadrul I. nr.Of.I. 10 din 13 ian.C. 34 din 10 febr. partea I-a. Lazăr . Stefan .după război. V-a. Planificării. 1963. (1957).C. 1949. 16 din 20 ian.Of. p. HIRSCH.C. 256 din 5 nov. 585.

p. 604. 131 din 8 iunie 1948. partea I-a. 1949. la Direcţia Studii (M. 87).S. p. nr.Of. 58 din 9 martie 1942.). M. HOFER. respectiv la Serviciul Control al Ministerului Industriilor. respectiv 1964).Of. 364 din 2 mai 1945). Ladislau . 535. 289 din 13 dec.. 1946. din 1945 funcţionar în centrala Ministerului Informaţiilor. 1948 (M. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. partea I-a. p. p. 644). B. 1719). HOLCZER. – mai 1964) (A. nr. M. 1947. nr.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. p. Ludovic – ilegalist.numit membru al Consiliului (naţional) Superior al Tuberculozei de ministrul Sănătăţii în mai 1948 (v.599. 1947. 1949.u. Aurel . 1946 însărcinat cu conducerea Direcţiei Radio.Of. 603. 1949 secretar general al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri (în guvernele Petru Groza.Of. 12912. p. nr.N. în iulie 1947 numit director la Economatul ministerului. HIRSCH. 611. M.în ian.C. M. in dec. HORAŢIU. 1949.Of. Grigore . 610.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Industriei Siderurgice (M. 164 din 19 iulie 1948. HOLINGER. partea I-a. 9856. partea I-a. dosare anexe. 1947. HOLDICH. nr.. nr. în subordinea Comisiei Aliate de Control (Decretul Lege nr. Nicolae (n. Buzatu şi Cîrstea 2010:335 ş. la Beiuş. 5646.Of. p. comunistă şi tentativă de trecere în UR. 607. Bihor)112 – din mai 1945 membru al comisiei mixte de cenzură a presei sub coordonarea ministrului Propagandei Naţionale. p. 608. 612. partea I-a.Of.R. şi Solomovici 2003: 191-2). responsabil şi pentru Afghanistan şi Ceylon (19611963. din febr. p.A. nr. 16 din 20 ian. partea I-a. 290 din 14 dec. Eduard . 77 . partea I-a. p. HOCHMAN. 658). (partea I B) nr. HODOŞ. 9/1948: 6). nr.R. p. 4698). M.Of. ca translator la Direcţia radio (M.C.S. Aron – din 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului. 19 din 23 ian. 112 Schimbare a numelui în baza deciziei nr. nr.Of.. Iosif . partea I-a.Of.. ambasador în India. HORNSTEIN. 602. p.Of. nr. căruia în 1941 i se fixa domiciliu obligatoriu pentru propagandă 600. p. 662). partea I-a. inv.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. nr. ulterior în cadrul Ministerului Informaţiilor (1944-1946-1947-?)). 122 din 28 mai 1948. nr. p.din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor din cadrul Ministerului Industriei (M. Debora . 151 din 5 iulie 1947. HIŢIG. M. al P.Of. HOLBAN. respectiv în Birmania (ian. 748). nr. secţia economică. fd. 605. partea I-a.deputat supleant de Arad. 1947 a ministrului Justiţiei (v. 5966). Ervin . 35 din 11 febr.Of. 8660). nr. 15 din 19 ian. ulterior promovat inspector (M. 62/1955 (nr. apoi secretar general şi ministru adjunct al Ministerului Industriei Petrolului şi Industriei Cărbunelui (ulterior al Industriei Petrolului şi Industriei Chimice) (1951-1961). 1947. 256 din 5 nov.până la 1 octombrie 1947 inspector general adjunct în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. Iancu (1905 Piatra Neamţ – 1979) – în 1948 numit administrator al societăţii de petrol naţionalizate “Steaua Română”. 16 din 20 ian. demis la 1 ian. 26 din 1 febr. 1948. 10092). partea I-a.după război referentă în administraţia centrală a C. 1213). 609.I.Of. p.Of. 601.Of. partea I-a. nr.în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. din partea Uniunii Populare Maghiare (19461948) (M.C. C. care îl şi menţionează ca evreu într-un dialog cu Emil Bodnăraş. HOMOLKA. p. HIRSCH. 4968).Of. HOLZER.S. 220 din 24 sept. 1949 era referent în centrala Ministerului Învăţământului Public. Simion . 264 din 14 nov.R.I. Marcel . 9856). v. 606. 1947.I. HONIGSBERG. 12877). 1946. în 19 iunie 1920. 89244 din 20 sept.B.E. partea I-a. Leon . nr. partea I-a. p. partea I-a. Cajal & Kuller 2004. partea I-a. 1949. 256 din 5 nov. nr. Kuller 2008a: 443.

Zor . Alice . 5663). partea I-a. din 1949. HÖNIG. 52 din 4 martie 1945.C.I. 623. 111 din 17 mai 1947. 1123). 1949. partea I-a. 152 din 7 iulie 1947.E. 1945.P. Cancelaria. Alfred – din iulie 1947 secretar de cancelarie la M.R. partea I-a.N.Of.Of.a. 622.Of.C..A. partea I-a.Of. şi Levy 2002: 206.F.F.S. 16 din 20 ian. Solomovici 2004: 582). 3374). 1946. partea I-a. partea I-a.E.Of. a M. din Ministerul Comunicaţiilor (M. Ministerul Propagandei Naţionale. partea I-a. fond C. Corobca 2008: 15. I.C. 1947. 8614). pp. p.R. 663).R. HORODNICEANU.I. Alfred – după război consilier în cadrul D. 32 din 8 febr.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. nr. şi membru al organizaţiei de partid din cadrul ministerului. D. Iosif . nr.R. 1027.R. 20 din 23 ian. HOROVITZ.E.E. p. 4369. nr. 619. p. 2300) HUCK.C. nr. H. 1123). p. Florin – până în februarie 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. Erica . în 1947 director adjunct al Direcţiei Întreţinere din cadrul D. 1948. 1949 şefă de secţie la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.F. Adam (n.B.I. HOROVITZ) – în 1945 numit de C. p. condamnat la 3 ani închisoare în 1940. Teodor (ortografiat ocazional şi Theodor. din Ministerul Comunicaţiilor (M.A. 2723.Of. HOROVITZ.A. 1949. nr. partea I-a. p..6). respectiv Huc) – funcţionar la Direcţia Cabinet ministru în centrala M. fond C. şi membru al organizaţiei de partid din cadrul ministerului (1947-1950). 1654-5). eliberat în 1943. 264 din 14 nov. M. v.. al P. Marcu (n. pp.. nr. detaşat practic imediat ca şef de birou la Legaţia României de la Bruxelles. 477). a III-a. 299 din 29 dec. Dina . partea I-a.P.E. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. Cancelaria. HORNSTEIN.N. 803 din 21 dec.Of. 617.B. Pangrate . p. . HORODNICEANU. 627. HORODNICEANU. Clara – din ianuarie 1948 referentă în centrala M. partea I-a. HUBERT.P. nr. dosar 51/1952. Marcu . (M. Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.C.G. p. nr. partea I-a.G. n. p. 1964 cu Medalia Muncii.C.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D.G.G. apoi transferat şi încadrat cu grad de asistent la catedra de marxism -leninism a I. C. 1947. p. 616.Of. M. iar apoi detaşată ca dactilografă şefă în cadrul Ambasadei R.R. decorat prin decretul nr. 52 din 4 martie 1945. fd.B. la Moscova (M. HUDESCU. 122 din 31 mai 1947. p. f. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. din 1947 funcţionar în M. p. nr.membru al Comisiei mixte de Cenzură din cadrul Ministerului Propagandei Naţionale instituite prin Decretul-Lege nr. 78 . HORVATH.C. Mihail – în martie 1945 delegat director la Arhivele Generale ale Ministerului Afacerilor Strîine (M.Of. (A.G.F..Of. iar în paralel.Of.Of. – în 1948 era şeful adjunct al Direcţiei Instalaţii din centrala Ministerului Lucrărilor Publice (M. 614. dosar 51/1952. 44).Of. 87 din 13 apr. nr.A. nr.Of. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. C. partea I-a. p. 624. 1654-5)..R. nr. HORODNICEANU. partea I-a.C. 626.P. 71 din 27 martie 1945.din 1947 controlor în cadrul D. dos. FEUERŞTEIN) –ilegalist din “vechea gardă”. nr. 620. al P.I.A.I.613.-C. p.Of.C. partea I-a. (M.N. administrator de supraveghere la “Fier şi Tub” din Bucureşti (M. a C. HOROVITZ. 32 din 8 febr. HUBERT.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. nr. 11362).R. 3913).până în febr. 621. HORODNICEANU. nr.în 1949 era şefă de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale 615. 10092). 225 din 3 oct. nr. 1949. IACOB. partea I-a. 76 din 31 martie 1948. 618. 364 din 2 mai 1945 (A. 628. 625. Tismăneanu 2005: 97. instructor la şcoala de partid (A.

P.Of. Andrei (26.C. 32 din 8 febr. 634.A. 636. a fost socrul scriitorului româno-francez Alain (n. jud.Of.C. IACOBOVICI.XII. M. zis “Sanyi”. apoi directorul general al Comitetului de Stat pentru Construcţii.III-a. p.d. Leopold – la sfârşitul anilor ’40 inspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. 3909). (A.R. nr. Arhitectură şi Sistematizare (C. 34 din 10 febr. 3707. IAMPOLSCHI. 1947. IAGER.M. 637. ilegalist.. din 1948 inspector în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.1902 – 8. Ruxandra . p. prin Decretul nr. secţia Propagandă şi Agitaţie.” clasa a III-a. Sandu .IX. partea I-a. 6292). între 1934 şi 1936). 2107).C. IACOB. Farkas). 51/1949.I. IACOBEANU. nr.%20Ia(e)nici%20-%20Ikrich/Iacob%20Alexandru%20F/index. III-a în 1971 (Decret nr. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Ştefan – în 1949 instructor în cadrul sectorului Propagandă din cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. 644). Orhei – 17. ministru adjunct de Finanţe şi director general adjunct al Administraţiei Livrărilor din minister între 1948 şi 1952 (secundul lui Vasile Luca). 225. 15 din 19 ian.17. 1949. IACOB.R. 113 V. partea I-a. eliberat (din penitenciarul Aiud) şi reabilitat în 1964. Odorhei.S. nr. după război secretar al Consiliului de experţi ai Sindicatului din oraşul Cluj. p.VI. p. 635. 15 din 19 ian. fond 495 (“România”).C. 1190). Herman .36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/I/I%2001. Asuajul de Sus. partea I-a.Of. după război director general în Ministerul Construcţiilor (până în 1952). decorat în 1964 cu ordinul “Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orînduirii sociale şi de stat” clasa a II-a. fost ilegalist (chiar prim-secretar al P.Of. dosar nr. IACOB. Cluj (1944-1947). 266 din 17 nov.F.. cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. nr.C. 631. partea I-a.1978). B.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 3908). care a încercat să se sinucidă în timpul detenţiei).R. 95 din 22 aprilie 1948.C..R. 638. F.I.I.1913. IACOBOVICI.1979 România) – de meserie zugrav. nr. Magdalena . al P. 157 din 4 mai 1971) şi în 1978 cu ordinul “23 August” cls I. nr. fiul medicului de Securitate Herşcovici. p. Rabinsohn).Of. secretarul organizaţiei comuniste din Ardealul de Nord (1941-1944). 111 din 17 mai 1947. al P. 7 din 23.). (Decret nr. 18.S. p.Of. 1134). partea I-a. partea I-a. Alexandru (n. 115-6 şi 118-21). emigrat în Suedia în 1980.1906.A.C. nr. 111 din 17 mai 1947. IACOBOVICI. graţiat. după alte surse Jenö.originar din Ciudaciu Mare. 10173). decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. IACOB. inv. iar apoi. 645).R. Mihail – în 1947 şef de secţie la Direcţia Silozuri a Ministerului Lucrărilor Publice (M. apoi prim-secretar al Comitetului Regonal P. p.S.N.Of.” Bucureşti. 633. arestat în 1952 (aidoma soţiei Magdalena (n. 632. Eugen (n. reangajat consilier la Camera de Comerţ a R.C. dosar nr. nr.I.din 1948 inspector în centrala Ministerului Industriei (M. nr. Gaston – în 1947 numit de ministrul Industriei şi Comerţului administrator de supraveghere la “S. membru de partid din 1930 (în atenţia Siguranţei în 1941). partea I-a.Of. Adrian .629. 175 din 31 iulie 1948. căsătorit cu Bella (n. sora Anei Pauker.C.1979) . fond C.R. 630. 639. Şandor JAKAB. partea I-a. pentru un timp membru al C.R. IANCEVICI. 157 din 4 mai 1971.I. Ernö. 1949.Of. al P. 1949.până în februarie 1949 inspector în cadrul Direcţiei Arte Plastice a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. condamnat la 20 ani închisoare. p. 1949. 640.M..125. Herşcovici) Paruit. IACOB. p. fişa matricolă penală la m http://86. Maramureş)113 – evreu maghiarofon. JAKOBOVICS) (10. partea I-a. fiul lui Francisc şi Rozalia) (n. ff. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.php.din februarie 1949 şef de birou tehnic la Direcţia Centrală de Aprovizionare şi Repartiţie din Ministerul Industriei (M. 79 . B.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.

Berindei. 648. Al. 654. IJACU. Ioanid [v. p. IOANID. p. Adalbert . pp.Of..G. 253 din 1 nov. nr. 1940). IANKOLOVITS. dosar 5/1952). 1948.R (v. 651. f. apoi în Myanmar/Birmania (19451948). 255 din 7 nov. 1949. Paul (n.G.C.1990 Bucureşti) – ilegalist. A.. fiul lui David şi Paulina)) (24. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. p. A. secţia Organizatorică. la 28 iulie 1959. IEREMIA. apoi încadrat cu grad de asistent la catedra de marxism-leninism a Institutului Politehnic Bucureşti (1950-1952) (Andreescu. 653. 52 din 4 martie 1945. 123/1948.până în febr. executat la 18 februarie 1960 (Solomovici 2005 şi 2001II: 111.R. 650. membru al grupului de evrei care a jefuit maşina Băncii de Stat a R.I. de la Ankara (M. 1947. repatriat. M. inv. alături de Bucur Clejan-Kranzdorf). 9828. pentru merite antifasciste. 5/1.125.C.Of. 32.R.Of. Moscu – în 1948 instructor al C.E.E. 1964.C. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. Zoltan IOSEPOVICI) (19.. vezi dosarul nr.Of.funcţionar în cadrul Ministerul Comerţului Exterior la începutul anilor ’60. partea I-a. a M. IMBERG.I.în martie 1945 reîncadrat în D. (1947-1950). IEŞANU. partea I-a. nr. IANCU. 37 din 14 febr. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Gheorghe . Mendel . I.N. în anii ’50 (nr. p. 586. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. partea I-a. profesor universitar cu doctorat la Moscova. O. colonel dr.C. 8598. fd. Silviu . 2008.18. 1947. partea I-a. 11). C. 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.R. (Friedberg-Vălureanu 2004.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici%20executati/I/Ioanid%20Alexandru/index. nr. 5784). 225. 587. ulterior activist al partidului. dosar nr. p.Of.N.P.a. cu fişă personală în Arhivele Comintern 644.P. IOANIŢIU.641. decorat în 1961 cu Medalia Muncii. S. al P.C. funcţionar superior la Oficiul Industrial al / Centrala Industrială a Bumbacului. Nastasă şi Varga 2003b: 580. p. IANOVICI. p. David (1910 . fost medic voluntar în China împotriva forţelor japoneze (1939-1945. ulterior angajat la Editura Enciclopedică. al P.1971) – membru de partid din 1945. IOANID. dosar nr. partea I-a.Of. 649.R. 1947. 1123). C. fratele lt.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.A. IANCOVICI.S. al U.E. 41). Kuller 2008a: 443. pp. 275 din 27 nov. p.din 1947 inspector în cadrul D.R.R.R. p.III-a.782/945 de la Direcţia Judiciară a Ministerului Justiţiei.Ap.F. Herman . 652.-col medic. ca lt. 645.17. 219 din 23 sept. 1654-5). Paul LEIBOVICI. 4611). Vezi şi fişa matricolă penală la http://86. Dobrincu şi Goşu 2009: 2001)114.IV. partea I-a. 647.P. respectiv publicarea solicitării în M.din februarie 1949 şef secţie în cadrul D. nr. Anitta – din ianuarie 1948 şefă de serviciu în centrala M. partea I-a.-col. 10496. Septimiu (n. partea I-a. nr. ulterior ofiţer activ cu diverse funcţii în cadrul M.15. 19 din 23 ian. nr. dosar de cadre la Secţia Relaţii Externe a C. 158 din 12 iulie 1948.E. 643.F. aflat în Palestina în 1943-1944 cu legături cu spionajul britanic.Of. IANCU. 804 din 21 dec.din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. Saul . inv.III.C. fond 495 (“România”). la momentul arestării şef de catedră la Academia Tehnică Militară din Bucureşti.1905 – 9.A. nr. 52 din 4 martie 1945. IANCU. 536). infra]. în Forţele Armate (M.R. f.1960 Jilava) – inginer energetician. 9763). nr.G. 1945.php.C. 642. (în 1949). IANCOVICI. nr. 1949.P. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.V.C. ulterior detaşată la ambasada R.I. Iancu .Of.Of. 80 .I.B. (INCOMKA. M.C. 32 din 8 febr. Goma 2005: 4. IZSAK) – consilier superior în M. Heinrich . 646. 120 din 26 mai 1948. nr. 1267). nr. Inului şi 114 Pentru schimbarea numelui.III. p.Of. partea I -a. în 1947 încadrat prin decret regal. 1654-5).II.Of. C.. (M.în martie 1945 reîncadrat la D. Zaharia (n.M. partea I-a.1923 Brăila . 2010). C. partea I-a. nr.N.N.

1949. 77/1952. etc. Steinhardt 2005: 411115. nr. al P.C. 7353). a decedat în iulie 2006 (92 ani). David . prozator. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. şi autor al unor articole la Unirea (’40-’50). iar în 1978 (consecutiv pensionării) cu ordinul “Steaua R. (dosar 46/1955. al P. 24 din 30 ian. ISAK. partea I-a.C.G.Of. IOSIF. iar în paralel profesor de ştiinţe sociale în Bucureşti. partea I-a. în anii (dosare anexe. 5786). 1948.Of. 1948. 158 din 12 iulie 1948. 225. publicat în 1964. pentru merite antifasciste. 211 din 11 sept.” clasa a II-a. 253 din 1 nov. M.E. fond 495 (“România”). decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (1945-1948). Carol – la sfârşitul anilor ‘40 director adjunct al Direcţiei Timbru şi Cifră de Afaceri a Ministerului Finanţelor (M. IRESCU. partea I-a. 15 din 19 ian.R. (dosare anexe. nr. 640) ISCOVICI. cadru didactic şi director al Şcolii de Literatură “Mihai Eminescu” din Bucureşti (1952-1956). nr.. p.S. al P.S. Frieda .R. după război director al Operei Naţionale din Bucureşti (cf. nr.M. 517.). IRIMESCU. 7517.XII.Of. autor al lucrărilor procomuniste Filimon Sârbu: am murit pentru ca ţara mea să trăiască (1946). 527)..I. 803 din 21 dec.S. inv.1982) – ilegalist (membru departid din 1938) şi kominternist (INCOMKA. 658.R. 249/1952 şi nr. dosar J/45 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). cu dosar de cadre la secţia Economică a C.C. apoi însărcinat cu afaceri la Roma. Cifrul (1948). director de departament în centrala M. secretar general al Biroului C.C.1907 – 26.în 1949 era referentă în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M.” clasa a V-a. nr. p.E. Carola. Paula . 664.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 660. co-autor al studiului D. 662. al P. 1949.a. nr.C. respectiv ambasador (promovat ministru plenipotenţiar) la alte reprezentanţe diplomatice ale României.Of. ca maior medic (r. IOSEF.D. Într-o noapte la Madrid (1955). director general adjunct la Societatea Română de Radiodifuziune (1945-1946). 77/1952. 205 din 4 sept. p. inv. 25/1954).a.P. Cânepei. nr. membru în Consiliul de îndrumare a Teatrului Poporului (1946-1948). fost voluntar în războiul civil din Spania. Dezvoltarea industrială a Republicii Populare Române. Alice . al C. partea I-a. 663.E. p.E.membru al Forumului Democrat Patriotic după război. 1948.A. p. (dosare anexe u. 1964 cu Medalia Muncii ISAC. 656. IOSUV.din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Comerţului (M.după război controlor în cadrul D.C.Of.R. de profesie medic. 9763).M. în ianuarie 1948 avansat inspector economic şi detaşat în teritoriu în judeţul Putna (M. 657. inv 69). 16 din 20 ian. nr.Of. 15 din 19 ian.R. nr.Of. fişă de cadre la secţia Economică a C. nr. 1947. IOSEPOVICI. nr.R. Leon BRAUCHFELD) (25.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. Marcus – în anii ’50-’60 funcţionar la Direcţia Centrală de Statistică de pe lângă Consiliul de Miniştri (Trebici 2011). partea I-a.P. apoi director în centrala Ministerului Industriei şi Comeţului.A. partea I-a. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. p.Of. nr.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. Petre (n. în 1947 încadrat prin decret regal. 1715).R. ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat. partea Ia. (1948-1952).C. de pe lângă Consiliul de Miniştri până în anii ’70 şi autor ocazional la revista Probleme economice. Susana . nr. 738. Paul (originar din Drăgăşani (!)) .C.) în Forţele Armat e (M. 1949. nr. u. 643) IROSCH.C. 115 Steinhardt îşi aminteşte eronat prenumele nativ ca fiind Leopold (2005: 377). n. dosar nr. cu fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C. Irina .M. Kuller 2010: 190 şi Solomovici 2003: 88). inv.655. 663). p. 189/1952. funcţionar la D.n. 661. soţia sa. 81 . pe postul de director adjunct al Direcţiei de Informaţii (de presă. în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a. la începutul anilor ’70 întors în centrala M. director al Direcţiei Literare în cadrul Ministerului Artelor (1946-1948).C. a M. apoi pensionat. p. L.VII. partea I-a. 659.

după război controlor în cadrul D. p. 667. 16 din 20 ian. Felix . partea I-a.C. 76 din 30 martie 1946. partea I-a.C. 645). 24 din 30 ian.Of. nr. membru al Sectorului Medical al C. 1966). 1654-5) 666. 677..E. KAFFE.G. nr.I. (M. de formaţie farmacistă. în ianuarie 1948 avansat inspector economic şi transferat în centrala Ministerului Industriilor (M. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 678.Of. 668. Elena .după război în cadrul Direcţiei Generale Ape din Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice. p. partea I-a. 8971).G. 3002). funcţionar timp de decenii în cadrul Ministerului Energiei Electrice. 200 din 1 sept. partea I-a. Leon – ilegalist. Dasia . partea I-a. Hârtie şi Arte Grafice a Ministerului Industriei (M. nr. Raul .din 1947 inspector general adjunct în cadrul D.R. IŢICOVICI. 154 din 7 iulie 1948. p. 5830).R. 680. partea I-a. p.în martie 1945 reîncadrat ca şef adjunct de secţie în D. 1949. nr. A. 681. partea I-a.665. nr.în 1947 era controlor în cadrul D. 7537).I. partea I-a. 8598). nr. nr.C. din anii ’50 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. JUSTER. al P. A.Of. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 16 din 20 ian. 1949. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M.membru de partid din 1930 (dosar J/98 Colecţia 669. 1947.G.F. nr. 159 din 13 iulie 1948. p. Jean . partea I-a.R.I. 4384. M.Of.M. de Celuloză.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. nr.Of. Emeric . p. p.din 1948 şefă adjunctă de birou la D.E.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 679. KAHANE. Sandu . 24 din 30 ian.C. KAHANE.Of. M. infra]. Gustav – în 1948 era şef de serviciu administrativ în centrala Ministerului Comerţului (M.din 1947 controlor în cadrul D.. ISZAK. 1947. 1654-5) KAMENITZER. 682. 675. a M. 52 din 4 martie 1945. 7950).P. IZSAK. p.din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M. 1948. 662). 670. Miron Cnstantinescu. 674.Of.I. p. a M. Dorina . 662). partea I-a. 972 din 8 dec. nr.Of. p. nr. Iancu . (M. într-o perioadă şeful serviciului producţie la Trustul de Construcţii Hidroenergetice. KAHAN. 190 din 18 aug.C.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. Soly (1931-1999) – inginer. a M.Of. “ilegalişti decedaţi”).C. 16 din 20 ian. Emil – după război funcţionar la Direcţia Taxe de Consumaţii a Ministerului Finanţelor (M.Of. nr. 5687). partea I-a.I. nr.E. Mendel . JACOBSOHN. 673. JEZOVITZ. 671. nr.Of. nr. pp. KAISERMAN.E. p. pp. ISRAILITEANU. partea I-a. 521 din 24 dec. 738).originară din Bârlad. Pintilie Bodnarenco şi Gheorghe Apostol. (M. 219 din 23 sept. 15 din 19 ian. Laszlo) (n. responsabil medical de nomenclaturiştii Ana Pauker. 1948. C.Of. Oscar .G. p.C. nr. nr.E.U. decorat în 1952 cu ordinul Muncii clasa a III-a (Decret nr. partea I-a.Of. Vasile (n.C. decorat cu Ordinul Muncii clasa a III-a (Decretul Consiliului de Stat al R. partea I-a.R. 737. 1949. KAMIL. a M. 672.G. partea I-a. soţia lui Ion Ianoşi [v. 1949.C.C. 112 din 17 mai 1948.Of. 6753). nr. a M.Of. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. 1948. 229 din 4 oct. tatăl Janinei. KAHANE. 1947. JAK. JUSTER. p. 803 din 21 dec. 191 din 20 august 1947.C. partea I-a. 1952).S. Ernest . p.Of. 52 din 4 martie 1945.C. Sigfried .după război controlor în cadrul D. Teohari Georgescu. partea I-a. KALLAI.I. p. medic. 676. nr.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 661) 82 .G. 25 mai 1911) . 1964 cu Medalia Muncii..Of.

nr.Of. 697.P. a M. Bella (7.Of. M.I. 59. partea I-a. 1964 cu Medalia Muncii. p.G. nr. (M. nr.Of. (M. a M.Of. 169 din 28 iulie 1945.. 1949. 685.Of.E. partea I-a. partea I-a. KATZ. 804 din 21 dec. 24 din 30 ian.P. KAPPEL. 737. 297-8). membru de partid după război. 1947. 7537). apoi al Ministerului Sănătăţii (M. nr. Matilda . KAUFMAN. 28 din 3 febr.după război funcţionar înalt la Oficiul Industrial al Bumbacului. numit şi reconfirmat succesiv ca membru al Consiliului General al Asigurărilor Sociale de Stat (dec.Of. în sept.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. (M. 775. KAPPEL.G. 173 din 31 iulie 1947. 225. 1949. nr. 282 din 5 dec.Of. 256 din 5 nov. p. 1949. p.R.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D. 1948. KAUFMAN. 126 din 6 iunie 1947. 1439). Marcel .E. partea I-a. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 14 din 18 ian. 4534.P. partea I-a. partea I-a. Ern(e)st-Samuel . al P. KELL. 1944.?). KATZ. nr. partea I-a. 1948 controloare în cadrul D. p. KATZ.P. nr.1904 – 31.I. nr. nr. (M. 1626).I. M. 1949. 689. 45 din 24 febr.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. p. în iulie 1945 numită membru al Consiliului de Avocaţi al Ministerului Justiţiei (M. B. 1964.R. Paul .C.C.I.683. partea I-a.S. compus din medici curanţi ai membrilor înalţi ai partidului (dosar K/24 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). partea I-a. Mella .E.C. nr. 655). p. partea I-a. 1942 înregistrat de Direcţia Generală a Penitenciarelor între deţinuţii evrei din penitenciarul Caransebeş. Silvia Ecaterina – din febr.E. M. p.Of. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.Of.în 1947 era inspector general adjunct în cadrul D. 692. 127 din 3 iunie 1948.Of. 83 .Of. partea a 2-a.Of. 7491). partea I-a. 4847). 10558). partea I-a. KANNER. partea I-a. în anii ’50 şeful sectorului special al C. 191 din 20 august 1947. KAUFMAN. pp. 6781). Mihai .din 1947 controlor în cadrul D. a M.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.C. 1947. 1947.vol. p.G. iar din iunie 1948 membru al Contenciosului Ministerului Comunicaţiilor (M. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. inv.Of. nr. 693.E. p. nr.S. 1949.din 1947 controlor în cadrul D. a M. Cornel (n. KATZ. KATZ. nr. a M. Leib . nr. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.C. 641).R. (M. 695.C.Of. 804 din 21 dec.G. Mauriciu .C.G. nr. p. p. dosar nr.E.Of. 1947. p. fond 684. A. ulterior funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. partea I-a.N.C.C. nr. 7817).Of.II. nr. 687. 276 din 28 nov. nr. nr.C. 289 din 13 dec.C. 619). M. 696. Victor . ulterior transferat la Serviciul Control al Ministerului Industriei (M. partea I-a.R. 688. KAPLAN.din 1949 şefă de birou în centrala Ministerului Comerţului Exterior (M. membru de partid din 1944.G. 686.Of. apoi în Centrala Industrială omoloagă a Ministerului Industriei (M. M. 30 din 5 febr. p. condamnat la 10 ani şi 6 luni închisoare corecţională pentru activitate comunistă. p. 698. 1948. controlor în cadrul D. KEISS. a M. 8073). KELLER.Of. 1035). S. p. pedeapsa expirând la 22 decembrie 1943 (A.C. până în ianuarie 1948. 6473). 495 (“România”). KELLNER. 15 din 19 ian.I. Ilie (n.I. nr.C. 1964. 1. (M. 1065. partea I-a.C. nr. 9857. nr. 1944 – 1949 . p. etc. 690. ff. Iţic) – ilegalist. 10533). partea I-a. nr.XI. p.1917) – medic. 204 din 5 sept.A. Inului şi Cânepei.1981) . după război membru de partid. partea I-a.R. Jean – după război. 16 din 20 ian.. p. 277 din 29 nov.C.I.Of.procuroare.C. 1947. 190 din 19 august 1947. 691. 803 din 21 dec. 804 din 21 dec. 1964. Max – din ianuarie 1949 şeful Serviciului Bunuri la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. Marcel . în 1947 în contenciosul M. M. 694.I.

M. C. 1945. 65 din 19 martie 1947.699. partea I-a.VI.G. Tauba – după august 1944 angajată ca translatoare interpretă-şefă în centrala Ministerului Finanţelor. Sergiu . (M.S. C.R. 127 din 3 iunie 1948. 1946. 3908).Of. p. apud Ţârău 2002: 180). Aladar . Focşani) – avocat. nr. 84 . p. partea I-a. nr.Of. KENDI.. 3/1960 de pildă. dosar nr. M. 8460). secţia Cancelarie.I. ulterior consilier la Secretariatul General al Consiliului de Miniştri. KIRSCHEN. 2103). f./Kuller 2008a: 445. KIRMAIER. partea I-a.Of. KESLER. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 708.în martie 1945 reîncadrat ca inginer consilier la D. KERY. de Bihor din partea P.Of.E. nr. 26 din 1 febr.A.C. 1948. în 1945 numit de către ministrul Muncii membru al Consiliului Superior al Corpului de Contabili Autorizaţi şi Experţi Contabili (M. Iulius .1980) – ilegalist. 5849. nr. nr. 956.E. partea I-a. [ea fiind] condiţia dezvoltării democraţiei socialiste şi a naşterii noilor relaţii sociale” şi că “întărirea şi dezvoltarea proprietăţii socialiste înseamnă întărirea puterii oamenilor muncii şi grăbirea lichidării oricărei exploatări”. Galaţi) – de formaţie zugrav.C.P. p. în care. 242/1948.E.Of.Of. după război avocat public în judeţul Braşov. partea I-a. 2038).-D. Ileana – deputată supleantă de Cluj. 706. M.N. C. ) (n. p. partea I-a.R. 52 din 4 martie 1945. Ionel (n. 52 din 4 martie 1945..1903 – 25. KESSLER. Ianoş Mozes KESSLER) (25. 256 din 4 nov. 1904.C.F. emigrat în Israel (?) (inclus în C.R. 1946. inv. o lună mai târziu transferat ca inspector general administrativ în centrala M. nr. fond Comitetul judeţean Bihor al P. în 1941 pe lista comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă.F. nr. KIRMAYER. partea I-a.I. 110 din 16 mai 1947.A. enunţa că “proprietatea socialistă stă la temelia regimului nostru democrat popular. 107 din 15 mai 1945. în mai 1945 transferată în aceeaşi funcţie la Ministerul Propagandei (M.. 4848).R. 222 din 29 sept. KERNER.Of.” din nr. 109.C. INCOMKA. Marcel – ilegalist.43..C.A.D. în octombrie 1945 însărcinat inspector general administrativ al judeţului Suceava. 737).J. nr. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. al P. în articolul “Răspunderea materială a gestionarilor. Bihor) – deputat M. dosar nr. 33 din 10 febr. 225. fd. decorat în 1964. ? – participant la şedinţa din 13 iunie 1952 a plenarei organizaţiei de partid din M. p. Ionaş (n. p. decizia nr. partea I-a. ilegalist.Of.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D.C. pp. 704. 1654-5). în cadrul căreia cerceta posibilele “devieri” “de dreapta” (A. după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. 705. KOHN 700.Of. p.Of. 127 din 3 iunie 1948. incinerat. pe lista U. 749). Ştefan (n. p. 3870). partea I-a. partea I-a. 701. a M.după război controlor în cadrul D. KIVOVICI. partea I-a. 157 din 4 mai 1971). membru de partid din 1923 (dosar K/52 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). nr. Iulius (n. p.N. 160 din 14 iulie 1948. p. în iunie 1948 numit membru al Contenciosului Ministerului Justiţiei (M.I. nr.. din 1948 membru al Contenciosului Ministerului Finanţelor (M.G.I. partea I-a.Of. KIMELL. 11646. dosar nr 51/1952). fond 495 (“România”).E. 24 din 30 ian. 4848). 1946 în M. partea I-a. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.VI. / Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (A. în anii ’50-’70 consilier juridic în centrala aceluiaşi minister şi autor la revista Justiţia nouă (ulterior Revista română de drept).. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . pp. 29. apoi încadrat în contenciosul Ministerului Afacerilor Interne (1947-1948). 1947.Of. (1946-1948) (M.G. 1654-5) KESLER.Of. 703. 702.IV.254 din 30 oct. KENDLER. nr.1909 Diosig. 709. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Ofiţer (M.BH. nr. 707. Cajal & Kuller 2004). p.S..N. nr. 116 116 V. fiul lui Herman şi Sofia) (n.

perioadă în care a fost şeful catedrei de economie plitică). partea I-a. p. p. nr. 724.Of. nr.E. Iosef – în 1947 funcţionar în centrala Ministerului Muncii. partea I-a. avocat la Baroul Cluj. 200 din 1 sept. (v.).G. Odon – activist la Comitetul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor. KLAR. Mese . 7951). Beno – din 1945 şef de birou tehnic la D. KLEIN. 1949. a M. p. M.G.T. 1947. 723. Asistenţei şi Asigurărilor Sociale (M.Of. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. între 1941 şi 1945 deportat în mai multe lagăre de muncă forţată pentru activităţi comuniste.R. a M.I. KLEIN. 205 din 4 sept. M. Haşi .710. (M. posibilă identitate cu omonimul care în 1948.C. KLEINER. Cluj) – ilegalist (iniţial în reţeaua “Ajutorul Roşu”. 190 din 17 august 1946. Herman . până în febr. funcţionar în cadrul Oficiului Industrial al Lemnului. 8007). Eugen – după război iniţial funcţionar în cntrala Confederaţiei Generale a Muncii.C.C. 31 din 7 febr. nr. 5966) 713. nr. 662). C.G. profesor universitar de economie politică la Universitatea “Bolyai” (din 1946 până la unificarea din 1959)..în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Bază (M. 213 din 14 sept.Of. partea I-a. p. 717. 720. 8072). 726. 1263. Nastasă şi Varga 2003a: 113-120). a III-a. p.1891 . partea I-a. la Direcţia Bunuri (M. 1948. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 1654-5).R. I.C.C. . partea I-a.Of. autor de articole propagandistice în publicaţiile Lupta de clasă şi Osztályharc. 718. p.C. 16 din 20 ian. Ladislau . 202 din 3 sept. Alexandru .în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.Of.C. după naţionalizare. 16 din 20 ian. nr. pp. 164 din 19 iulie 1948.din februarie 1948 controlor în cadrul D. (1959 -1962. 661).I. Symondi – evreu maghiarofon.d. nr. p. partea I-a.Of. şi Kuller 2008a: 226). este numit de ministrul Industriei contabil-şef al fabricii de in şi cânepă “Trainica” din Brăneşti. Moru – în 1948 angajat în centrala Ministerului de Finanţe. a IIIa (v. KLEIN. (M. KOFFLER. nr. din 1945 şeful comitetului judeţean Cluj al P. când demisionează (M. partea I-a. KLAIN.B. 4534. Hillel (26. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M.E. 725. 722. 716. p. KLAIRMAN. 1945. socrul lui Gheorghe Adorian. nr. între 1940 şi 1941 conducătorul secretariatului regional al Partidului Comunist Maghiar din Ardealul de Nord. Riza – după război consilier de presă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor.C. KLEIN.Of. nr. 643). vezi Andreescu. 711.Of. nr. nr. nr. nr. KOHN.1972. partea I-a. partea I-a. partea I-a. p. p. 1948.C. al.Of. 8937). 719. 1947. KLEIN. din 1936 membru al secretariatului teritorial Ardeal al P. nr. KLEPER. 183 din 14 aug. U. 1033).Of. KLANG. Dâmboviţa Bucureşti (M.C.G.Of. apoi 714. 1948. partea I-a. p. 715.Of. (M. partea I-a. 721. partea I-a. 7151) KLEIN. nr. M. 52 din 4 martie 1945. 1947.din 1947 inspector în cadrul D. şi Berindei. 7347).din 1947 controlor în cadrul D.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. a M. Harry (1926 – 2007 Bucureşti) (uneori transcris şi în forma românizată “Colişer”) – procuror comunist timp de decenii. 126 din 6 iunie 1947. 37 din 14 febr. 1949. 712. 1949. KOLISCHER. Oscar .F. KOHN. p. LEOPOLD . 662).în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.Of. apoi la U. partea I-a.Of. 7589). în ultimii ani ai carierei procuror la Parchetul de 85 . 16 din 20 ian. 204 din 5 sept. nr.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.I. 15 din 19 ian. 1948. în 1948 membru în activul central şi în Biroul Secţiei Administrative Centrale a C. KLEIN. 1948. partea I-a. p. Dobrincu şi Goşu 2009: 110).Of. decorat prin Decretul nr. partea I-a. 1949.Of.R.E. p.B. decorat în 1971 cu ordinul “23 August” cls. autor al unor multiple studii elogioase la adresa marxismului (pentru autobiografia sa înaintată partidului. pp.VI.

cenzor) în centrala Ministerului Informaţiilor.R – secţia Propagandă şi Agitaţie. decorată cu Medalia Muncii prin Decretul nr.727. Ghedeon – evreu maghiarofon. Iosub – din 1948 referent tehnic în centrala Ministerului Lucrărilor Publice (M. 117 Vezi şi o scurtă biografie la adresa http://www.C. 1942 înregistrat de Direcţia Generală a Penitenciarelor între deţinuţii evrei din penitenciarul Caransebeş.P. Bucureşti (M.Of.activist al secţiei Relaţii Externe a C. deputat de Satu Mare în Marea Adunare Naţională. 1947.Of. Geza (n. 1947.din 1948 şef de secţie în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. în timpul războiului deportat în lagărul de muncă pentru evrei comunişti de la Vapniarka (înregistrat ca vopsitor sub numele Gheza Corniş”). pedeapsa expirând la 2 dec. nr.I.R. 1946. Carol . condamnat la 4 ani închisoare pentru activitate comunistă. M. al P. (1946-1948) (M.P. 20. KRAID. 738. partea I-a. ff. KRASNER.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare.Of. 256 din 5 nov. 297-8). apoi funcţionar în centrala Ministerul Comerţului Exterior (1948-1973). KRAID. emigrat în Israel în 1973 şi stabilit definitiv în Germania în 1974.S. partea I-a. Clej 2010)117. nr.).Of.S. 23. inv. Max .M.. p. p. 662). A. KOVACS. partea I-a. nr.C. 1944 (A. în 1949 instructoare în cadrul sectorului Edituri al secţiei Propagandă şi Agitaţie al C. probabilă identitate cu “”Iszak Eugen”. 737. KORNER. Eugen (n. Charlota – profesoară de limba franceză. al P. 16 din 18 ian. 1949. 115-21).Of. partea I-a. 733. 3705). KORN. conducător tehnic al Tabăcăriei Naţionale. Emil – în 1946 acuzator public pe lângă Tribunalul Poporului (M. iniţial numit de către ministrul Industriei şi Comerţului administrator unic la întreprinderile “Carpatia”. C. p. 152 din 5 iulie 1948. apoi a Artelor şi Informaţiilor (M.org/GK00. P. 740. 739. nr. partea I-a. 222 din 29 sept. 1946 secretară de presă (i. 8461). partea I-a. KORNIS. Paula . membru de partid cu stagiul acordat din 1939. IZSAK.Of. 205 din 4 sept. nr.C.C. 31 din 7 febr.R. KOPPEL. 731. 1949.Of. 1964. 270 din 21 nov. originar din Timişoara) – ilegalist.J. p. 728. p. nr. 95 din 22 aprilie 1948. 3231.M. 753). p.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. din 1948. Evy – din nov. Nahman . p. “Solin” şi “Runa” (M. 5663.M. 9855).1911) . ales pe lista U.I. 804 din 21 dec. nr. 1948. 26 din 1 febr. 15 din 19 ian. ff. în sept. (A.I.S. 729. după naţionalizare. etc.S.R.Of. nr. Carol (uneori ortografiat românizat “Conert”) – după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. partea I-a. nr.A. KONDOR. I. fraţii Cămătaru.Of. 7340).vol. 1033).C. 423 din 15 iul. KORN. partea I-a. partea I-a.Of. dosar secţia Relaţii Externe nr.menţionată la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării.Of. 734. Waldemar . KRAKAUER. 11-1954).html. 59. în prima jumătate a anilor ’50 (fd. 356).C. M. nr. inv.VII. 4735).Of. 730. 1889-1956. Omar Hayssam. 736. 16 din 20 ian. Heinrich – în a doua jumătate a anilor ‘40 inspector administrativ în cadrul Direcţiei Cinematografie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.N. KORN. dosar 51/1949. pe lângă C. 119 din 28 mai 1947. p. 735. partea I-a. 1963. p.. tatăl avocatei Alice Drăghici (avocatul apărării în dosarele Brădişteanu. KÖRNER. 12086). fd. unde a ocupat funcţia de şef adjunct de serviciu.bjt2006. 1948. I. nr. 86 . p. partea I-a. 645). partea I-a.1917.Of. 124 din 31 mai 1948. p.S. nr. p.N. partea I-a. nr. 4255. 1946. când acorda un interviu unui website evreiesc (Kornis 2009: 213-38. al P.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. după război stabilit la Bucureşti. 732. p. nr. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. nr. 1946. KONERTH.P.e.

C. nr. a IV-a.E. LAKSER. Friederich . nr. 87 . M. 748. 159.după război referent în administraţia centrală a C.1904.E. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. p.Of. Poligrafiei şi Difuzării Cărţii de pe lângă Consiliul de Miniştri. 4968). 4696).funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.secretar general al Ministerului Lucrărilor Publice din 1947 (M. 256 din 5 nov. (M. 754. 25. nr.1988. 35 din 11 febr. 752.din 1947 controlor în cadrul D. 7950). 742.Of.. partea I-a. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls.. 755. la Direcţia I. al P.D. nr.A. Moise – în august 1948 era inspector contabil în centrala Ministerului Comerţului (M. LANDMAN. în anii ’50-’60 redactor principal la Editura Politică. nr. 176 din 2 august 1948. LACHNER. ulterior publicist şi mai ales traducător (menţionat şi în Pienescu 2008: 154). al A. 184 din 11 august 1948. 1947.V. partea I-a.C. ulterior director al Centralei Industriale a Bumbacului (1948-1949).în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public.C. 743.C. nr. p. 1947. 226 din 29 sept. patea I-a. D. 1949. 753.C. Isidor . KREINDLER. nr. 2009: 162).F.Of. nr. nr. (M. nr. KRAUSZ.R. p. Bucureşti) – medic neurolog. KREINDLER. partea I-a.. Ionel .Of. cu atribuţii de control.Of..S. M. (?) KUBITZ. decorat prin Decretul nr.I. p. 746. 16 din 20 ian. partea a 2-a. 1948. partea I-a.Of. nr. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. KUHNER. 42. KUHN. 16 din 20 ian. 749. Emanoil .Of. 10245). 646. 1949.Of. ulterior profesor de neurologie la I. M.. partea I-a. supra). după 1945 în conducerea C.R. partea I-a. 1945.N. partea I-a. M.I. din 1949 consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. în 1948 înalt funcţionar în cadrul Ministerului Sănătăţii şi preşedinte al comisiei de editură din cadrul Direcţiei Studii a Ministerului Sănătăţii (Bărbulescu et al.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D.I. nr. nr. nr.Of. 744. 100. 7817).G.E. 190 din 19 august 1947.Of. 1213). 15 din 19 ian. 1048. 1947. 1947.B. Artur (15. Bucureşti (1948-1970) şi medic curant la spitalul Colentina. 750. inv. p.Of. partea I-a. I. KREMER. nr. partea I-a. inv. 200 din 1 sept. Heinrich . Iaşi) – fost poet suprarealist în perioada interbelică. confundat în mod posibil cu: KREINDLER. 126 din 6 iunie 1947. p. LANDAUER. 1948.C.I. p. Relaţii Externe (nr. Raul (pseudonim publicistic ocazional: “Raul Iulian”) (n. dosar 68/1955). p. 131 din 8 iunie 1948. 4533. 1949. a M. 662). 747. cu fişa sa de cadre prezentă în fondul C. M. nr.P.C. I.741. 658).S.M. M. Andrei – în 1945 numit de Preşedinţia Consiliului de Miniştri administrator delegat.Of. 751. 19 din 23 ian. la secţiile Propagandă şi Agitaţie (nr. ulterior la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M.P. 1964 cu Medalia Muncii. partea I-a.Of. p. din 1948 membru titular al Academiei R.1900 – 28. M.din 1949 director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Bumbacului.R. nr. Fany – soţia lui Raul Joil (v. Arthur – activist de partid cu fişă de cadre la secţiile C. partea I-a. dosar 68/1955). partea I-a.Of. Carol . 6313. a M. Inului şi Cânepei din cadrul Ministerului Industriei (M.G. 189 din 17 aug. 100. partea I-a. p. 9857. KRON.C..Of.A. partea I-a.C. 534. la sfârşitul anilor ’40 şef de seviciu la Direcţia Generală a Editurilor.Of. nr. Emeric . partea I-a.V. p. M. inv.L. 7895. în anii ’50 în conducerea E. p. 803 din 21 dec. p. 287 din 14 dec. Maier – inspector la Comitetul de Stat pentru Preţuri. p. p. 745. Carol . dosar 139/1955) şi Administrativ-Politică (nr.D. 729 din 24 octombrie 1969. 1949.IV. p. JOIL. 10909. al Oficiului industrial de Bumbac (apoi de Bumbac. JOIL. In şi Cânepă).P. după război activist de partid. dosar 10/1954) şi Administrativ-Politică (nr.Of. 268 din 19 nov. inv. E. 7491). 282 din 5 dec. decorată cu Ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul nr.

LĂZĂRESCU. nr.Of. pensionar M. partea I-a. Judith – din ianuarie 1948 şefă de secţie în centrala M. 1948. 1949) (M. revenit în ţară ca director în centrala M. anexa la dosarul nr.unul din avocaţii care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi în 1950 pentru “titoism”. M. Secţia Relaţii Externe. 7492). LAX. (M.) şi “acoperit” consilier cultural principal la Ministerul Informaţiilor (M. 760.R.Of. nr. nr. partea I-a. după război inspector şef în centrala Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice. p.E. apoi redactor şef la ziarul organizaţiei Tineretului Progresist. 76 din 30 martie 1946. Cristiana Marin în Curierul Armatei. LAUFER. 3293. Dosar 10/1947. C. nr.Of.. Pentru un serial de articole dedicate Legaţiei României la Washington în acea perioadă.M. 87 din 13 apr. 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. 7 -11 (218-222) din 2007 (arhivă disponibilă în format electronic la http://www.1985 România) – ilegalist. nr.C.S. 759. 762. 10/1954) şi referat de cercetare la Fd.E. 190 din 17 august 1946. 8937 şi 8971).756.E. decorat în 758. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a P.C.ro).. p.C. nr. nr. M.Of. căs. p. p.I.Of. Kuller 2008a: 446). cu stagiu recunoscut de partid din 1936. 8009). ulterior director general adjunct al Direcţiei Editurilor şi Tipografiilor din cadrul Ministerului Culturii. 190 din 19 august 1947. Aşer LAZAROVICI) (18. filele 27 -33. Andrei (n. partea I-a.Of. 3372. Arhivele Naţionale (ANIC). 76 din 30 martie 1946.forter. 764. inv. Fred . Tinereţea (1944-1946).1913 . (M. în 1948 numit de ministrul Lucrărilor Publice în conducerea C.Of. 88 . Iuliu – inginer. 11362).A. pp. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. 95 din 22 aprilie 1948.C. ulterior ofiţer al Serviciului de Informaţii (precursorul D. 3000). 1949.R.X. v.C. declarat persona non grata de Departamentul de Stat (în replică la o măsură echivalentă a autorităţilor de la Bucureşti). 55 din 6 martie 1948. nr.din 1948 inginer în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.L. 761. LĂZĂREANU. 230 din 4 oct. partea I-a. pledoaria lor fiind mai degrabă un rechizitoriu (Rusnac 1997. p. 3002). 1123. infra]) – jurnalist (1933-1944).curierul. 32 din 8 febr.II. LAZARIDE. nr. Isac – consilier cultural în centrala Ministerului Informaţiilor.C. 763.R. Kuller 2008a: 446). Arhiva C. nr. a M. 2041). cu Ana. LAUFER.. membru de partid.G. prim consilier şi însărcinat cu afaceri la Paris (1951-1953). ministru adjunct al Afacerilor Externe (1953-1961). 204.VIII.Of. LAZAROVICI. LAZAROVICI.A. p.1991) (fiul lui Barbu Lăzăreanu [v. tatăl lui Dan Mircea Lăzăreanu. Ludovic – din 1947 controlor economic în cadrul D. partea I-a. Ernest – după război referent-şef la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. Alexandru (n.C.I. LANDES. LAZAROVICI) (18.II.1914 – 27.E.E. partea I-a. p. din august 1946 consilier cultural şi de presă la Legaţia României de la Washington118 (1946-1948). ambasador în Regatul Unit (1964-1968). partea I-a.9.R.R./P. Belgia şi Luxemburg (1968-1970 şi respectiv 1976-1978) şi Volta Superioară (în prezent Burkina Faso) (1970-1976). (M. (dosare anexe nr. 3705). 765. 1948. după război director în cadrul Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1947-1950).Of. v. 2009: 71. Victor . al P. 299 din 29 dec. cu fişă de cadre la secţia Propagandă şi 118 Pentru rapoarte despre colegii de legaţie pe care Lăzărescu le înainta partidului. în paralel membru al Comitetului Director al Editurii de Stat” (numit în 1948 în locul lui Petre Năvodaru (Fischer))..Of. 1948 – febr. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (apr. 1947. iar de la sfârşitul anlor ’60 director la Editura de Stat pentru imprimate şi publicaţii. 757. LAZAROVICI. nr. partea I-a. p. secţia Cancelarie – dosare anexe. partea Ia. nr. 38/1956. pentru un scurt timp şeful serviciului de presă la întreprinderea “Filmul Popular”.A. partea I-a. al P. p. Ilie – în 1948 inpector general sanitar în cadrul Ministerului Sănătăţii şi membru în conducerea Uniunii Sindicatelor Sanitare (Bărbulescu et al.

G. p. Liza LAZAROVICI) (n. p. p. LĂZĂRESCU. Bacău) – după război şefă de serviciu la Direcţia Presă în Ministerul Propagandei / Informaţiilor până în ian. nr.Of. Felicia – în 1949 era referentă în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. fiul lui Abram şi Blima) (18. 13/26. LEIBOVICI.VIII.I. 1948. (M. a M.din februarie 1948 controlor în cadrul D. a III-a (dosar L/29 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). partea I-a. 1948.E.1986 Israel) – jurist. partea I-a.C. p.I.XII. Clara LAUFER119) (n. Rosine . 771. p. cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. partea I-a. apoi simplă activistă a partidului. H. 894). iar în 1971 cu ordinul “23 August” cls. Leopold (n. 17 din 21 ian. 89 .N. A. 775. 1947. 1948.Of.Of. 708). Solomon . A. 803 din 21 dec. 158 din 12 iulie 1948. 76 din 1 aprilie 1947. 319. 776. 1948. LEIBOVICI. nr. LEIBOVICI.din februarie 1948 controlor în cadrul D. Herşcu LEIBOVICI120.Of.Of. Ionaş . în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. membru P. a M. 37 din 14 febr. 11 din 14 ian. partea I-a.G. 31 din 7 febr. Şulim . nr. 1947 în M. partea I-a.C. nr. partea I-a.Of. p.R.X. 5784). p.d. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul Consiliului de Stat nr. 1267). 642). M.900 din 3 martie 1948 a ministrului Justiţiei (publ. p. 779. I-a în 1949. 4255). Luş – inspector sanitar general în cadrul Ministerului Sănătăţii în 1949 (M. LEIBOVICI. LEB. până la mijlocul anilor ’60. 1949. 120 Românizare a numelui în baza deciziei nr.Of. 772. partea I-a. a M. nr. pentru schimbarea numelui vezi decizia ministrului Justiţiei nr. 777.C.în 1948 era controlor în cadrul D.d.R.I. alături de Ghizela Vass. 4611). partea I-a. 1330.E. nr.D. p. nr.în 1949 era dispecer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. 38 din 16 febr. nr.C.P. 1948. 1949. LĂZĂRESCU. 737. Lidia (n.1949. 157 din 4 mai) cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (dosar L/30 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).C. 778. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M.R. (n. 774.Of. nr.” clasa a IV-a. p.M.C. nr. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. partea I-a. nr. partea I-a. 314. 1949.G. partea I-a. M. menţionat şi în M. LEIBOVICI. M. 768. partea I-a. din 1940. (M. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. p. 24 din 30 ian. nr 56 din 8 martie 1948.E. 15 din 19 ian. în M. 15 din 19 ian. p. nr. 804 din 21 dec. Vili (Willy) (1917-1986) . partea I-a. când demisionează (M. p. 120 din 26 mai 1948.Of.I. LĂZĂRESCU. iar în 1971 cu (Decretul nr./P. 2076). 11. nr.după război controlor în cadrul D.C.din februarie 1949 şef serviciu în cadrul D.E. 770.Of. 1949.1915 Lucăîceşti. 5 din 9 ian.1909 Bucureşti) – în 1948 era inspector general în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 1964. p. LEIBOVICI.R.Of. 1033). p. Nicolae . 29 din 5 febr. LEIBOVICI-ŞERBAN. LEIBOVICI.C.C. a condus în cadrul secţiei un grup neoficial de sprijin și coordonare a luptei antititoiste. partea I-a. HIRSCH) (n. membru în conducerea C.P. 773.C (M.P. 1947.R. (1953).Of.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 767. 119 din 28 mai 1947. LEHRER.X.S. decorată cu ordinul “Steaua R.Of. instructoare C.G. partea I-a. LĂZĂRESCU. şi redactor la 119 Pentru schimbarea numelui vezi dosarul nr.C. redactor la postul de radio “Spania Independentă” în anii ’60. 17.C. 2009: 204).R.Of.Of.Of.I. (M.1909 Piatra Neamţ – 10. 229 din 4 oct. Alexandru . 31 din 7 febr. Clara (n.R. nr.E. 6. partea I-a. p. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. ulterior pe diverse funcţii în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. din 1935. al P. calitate în care a participat la epurarea juriştilor consideraţi “fascişti”. nr. 5/431/1947 de la Ministerul Justiţiei.R. 769.766.. 1948.R.” clasa a III-a în 1948. membru P. al P. şi şefă adjunctă a secţiei relaţii Externe a C.M. p.C.Of. 2630. 1033).II. 6658 din 28 ian. Bărbulescu et al.C. 1964 cu Medalia Muncii. Agitaţie a C. nr. membru în primul consiliu al Baroului Ilfov. nr. partea I-a. acuzator public în Tribunalul Poporului (1945-1946).1915). 8971. Willi – în 1949 era membru în conducerea U. după război.C. 640).

nr. 786.Of. partea I-a. partea I-a.G. 71).C. 1945. nr. 19.G. LEIST.I. (M. partea I-a. 1949. LEREANU. p. 6292).E. 209 din 9 sept. 1947. nr. nr.din 1947 controlor în cadrul D.1949. nr. 185 din 12 august 1948. cu Silvia (n. ziarul Unirea121 al comitetului. CATZ) (n. 4231. LEIBOVICI) (n. 1945. partea I-a.C. (M. când este încadrat iniţial ca şef de serviciu în centrala Ministerului Propagandei. Enric Sergiu . 788.C. 12.1912 Bucureşti) . 1911). nr. LEIZEROVICI. LEINWAND. nr.Of. M. nr. 250 din 1 nov.Of. 70. p. nr. I. Iosef . 52 din 4 martie 1945. LERNER.C. a Industriei Alimentare din cadrul Ministerului Industriei (M. decorat de fostul suveran Mihai cu Ordinul „Steaua României” în grad de Ofiţer (M. 795. nr.Of.C. din 1948. funcţionar la Preşedinţia Consiliului de Miniştri până în 1953. pp. emigrat în Israel. n. 790. 784. 6662). p. partea I-a. (M. partea I-a. partea I-a.1914 Iaşi) – în 1946 era consilier de presă în centrala Ministerului Industriei şi Comeţului. 15 din 19 ian. nr. M. Solomovici 2004: 135 şi 2003: 178.Of.din 1948 referent stagiar în centrala Ministerului Comerţului (M. p. 5 din 9 ian. p.Of.IX. director în cadrul C. 10092).C. 793. 1949. 787. partea I-a. pentru nume.G. Otto (n.Of. p.X. C.I.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.Of. secretar general al Federaţiei Uniunilor de Comunităţi Evreieşti (F. C. a M. 98 din 29 aprilie 1946.Of.R. partea I-a. ulterior consacrat ca publicist (M. LENTEA. LEISTER. Mauriciu – din 1945 şef de birou tehnic în D. 1947.) până în 1951. partea I-a.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. 9665 şi decizia nr.G.C. 107 din 15 mai 1945.I.).U. 1945 în M. p. 1948. (1947-1948) (M.G.Of. partea I-a.P. nr. 2. Leon HERŞCOVICI) – membru de partid din 1945. 7438).Of. 792. 264 din 14 nov. Şulim .II. partea I-a. 789. LEIZER.E. căs. 250 din 1 nov.E. 641). p. 6804). 791. partea I-a. controlor-revizor în centrala Ministerului de Finanţe (M. Rafael .E.C.din 1947 inspector în cadrul D. Rebeca . 1948.I. 741. p. 7951). M. p. 174 din 1 august 1947.045 din 17 oct.Of.780. LEOPOLD. revenit în ţară în 1944. Marcu – din august 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.Of. p. 90 . 785. nr.C. Rosen 1990: 66.Of. Ştefan . 219 din 23 sept. partea I-a. unde este promovat progresiv în cadrul Ministerului Artelor şi Informaţiilor. 158 din 12 iulie 1948.R. nr. nr. LEON. deputat în Marea Adunare Naţională (1948-1952). LEISS. Bernard –inspector în cadrul D.S. p. M. a M. 15 din 19 ian.Of.Of. 10092). 200 din 1 sept. Alexandru (n. nr. Maier Zadok .E. v. până la desfiinţarea sa în 1957. fiul lui Bernard şi Maria) – locotenent-major în Armata Roşie. Cernăuţi.Of. ulterior.Of. LERNER. a M. nr. 1134).din 1947 controlor în cadrul D. 1949. când 121 Periodicul a fiinţat sub numele Unirea între 1945 şi 1951. 9665. Varga 2003a: 396. 782. partea I-a.F.1920. 7352). 803 din 21 dec. nr.I. 205 din 4 sept. ulterior funcţionar în Ministerul Chimiei. Leon (n. p. 1947. nr. partea I-a. Alexandru – în august 1947 viceconsul al Ministerului Afacerilor Străine (M. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. 32 din 8 febr. LEONEANU. 1947. Leon (n. 25 din 31 ian.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. tatăl Marianei Segal şi Simonei Katz (Andreescu. 1947. Nastasă. partea I-a.din 1948 şef de birou tehnic la D.Of. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. partea I-a. 645). 783. p. 1654-5). 106. 1964 cu Medalia Muncii. nr.P. sub denumirea Viaţa noastră. nr. 794. 264 din 14 nov.Of. LEITMAN. p.C. p. p.. 5785. 175 din 31 iulie 1948. partea I-a. 3903). LEONTE. 781. 316. a M. p. LEMPEL. 6. p. 8598. partea I-a. apoi.până în februarie 1949 şefă adjunctă de birou în cadrul Direcţiei Arte Plastice a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. Moise .

X.M. Robert – consilier tehnic la Institutul Naţional al Cooperării (I.1915. (M. 91 . 6781). 1996: 22). nr. 806.R. 802. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. aflat în 1941 pe lista comuniştilor “categoria A” întocmită de Siguranţă (intrarea “Levi Moise”) şi cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a.G. 800. nr. apoi al C. apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1948-1949) (M. în iunie 1948 numit director tehnic al nou- 122 V. partea I-a. (aripa procomunistă Rădăceanu-Voitec). director al ziarului Poporul (1946-1948).E. iar în 1948 cu ordinul “Steaua R. partea I-a. M.E. partea I-a.P.C. 805.E.Of.C. partea I-a. autodeclarat evreu în înregistrările de la Casa de Pensii a Ziariştilor (v.R. (1947-1948). 225.G. Wolff – în 1947 funcţionar în centrala Ministerului Comunicaţiilor (M. este arestat şi condamnat pentru spionaj122. 10174). p.) şi instructor al organizaţiei de bază a partidului (1945-1948-?) (secţia economică a C. Paul . director în Ministerul Muncii (1946-1947).Of.C.D. p. 1869. LICHTMAN. aşteptând cursa transatlantică.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 797. şi Benjamin & Stanciu.I. 2790 din 16 sept.D.I. LESNER.G. (stagiu recunoscut din 1933) şi ziarist la Şantierul (condus de Ion Pas). p. ales în 1946 deputat de Bucureşti pe lista Blocului Partidelor Democrate. din aprilie 1948 prim consilier şi ministru plenipotenţiar al Legaţiei Române la Roma123 până în 1950. nr. Wilhelm – din 1945 şef de birou tehnic la D. 662). LEV(O)COVICI. 798. nr.I.E. a M. membru al Comitetului Executiv al P.A. 105). ilegalist.G. fişa matricolă penală la http://86.php.Of.Of. unde va activa ca redactor-şef al cotidianului de limbă română Viaţa noastră.P. 533). partea I-a. nr. M.Of. 92 din 17 aprilie 1946.S. atunci când. LIBROS. Mircea (n. în aprilie 1948.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/L/L%2002. partea I-a. partea I-a. a fost notificat asupra schimbării ( B.din 1947 controlor în cadrul D. nr.%20Leabu%20-%20Lubotici/Lerner%20Otto/index. partea I-a.17. 17 şi 47-1947). 1949. 804. Sergiu .. p. Israel) – fost membru P.796. 266 din 17 nov. 6. 1902) – controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (1945-1948). după august 1944 membru al Comitetului Executiv al Confederaţiei Generale a Muncii. 803. dosar nr. 19 din 23 ian.O.S. “Mişa” Moise (27. 1948. graţiat în 1957 (Andreescu. p. director în centrala M. partea I-a.după război inspector în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M.C. nr. 16 din 20 ian. C.M. respectiv inspector (1948-1949) în cadrul D. LEVY.10 din 12 aprilie 1948.Of. 10257).C.C. LIEBLICH.125. p.Of.R. 1948. 12. pp. LEVAS.C. LESPEZEANU. Aurel (n. partea I-a.Of. fond 495 (“România”). după război consilier de presă în centrala Ministerului Informaţiilor. 1947. p. Eugen – controlor (1947-1948). al P. pentru probleme internaţionale. 3945).C. mai întâi la Direcţia Presă. 1948. 3372. 1946). LICHTIG.F. apoi la Direcţia Culturală 8M. 1654-5). 799. 1946. 50 din 1 martie 1948.” clasa a III-a. dosare anexe. 662). respectiv în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. p. 32 din 8 febr.1888) – ziarist în periada interbelică. 1949. în febr. în special la Argus.XII. Bucureşti. 16 din 20 ian.N.R. 218 din 20 sept. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler II (Decretul nr.Of. nr. nr. iar dn 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 737). nr. 87 din 13 apr.Of. pentru scurt timp secretar al C.?. iniţial fusese numit ministru plenipotenţiar la Buenos Aires şi se afla la Paris. Iosif . 1133). p. când “defectează” şi emigrează finalmente în Israel.R. (1948-1950). L. 24 din 30 ian. 52 din 4 martie 1945. (M.1). 1949. partea I-a. nr. LEVIN. 173 din 31 iulie 1947. al P. p. p. Bălţi . Henrieta – secretară de presă în centrala Ministerului Informaţiilor.. crt 9. LEVIŢCHI. nr.III-a. Năstase şi Varga 2003a: 592-3). nr. p. a M. inv. 123 În fapt.Of. 1948 nominalizat ca prim consilier de legaţie pentru Legaţia României de la Buenos Aires (M. nr. 801.Of.

de profesie medic.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. Nicolae (n.Of. în 1948 revenit în centrala Ministerului de Finanţe. 10919).1923 Piatra Neamţ) – şef de secţie tehnică (1949-1954). LIMAN. redactor la Veac Nou (organul de presă al A. cu Dita Gelehrter Lieblich. 53. partea I-a. nr.B. ulterior medic endocrinolog la Spitalul “G. în 1947 transferat ca director adjunct de contabilitate la Institutul General de Asigurare. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. LIFŞIŢ. Nathan LEIBOVICI) – activist de rang înalt în partid timp de patru decenii.pdf. când va fi arestat şi judecat ca spion sionist. 662). eliberat în 1955 şi reabilitat.C. nr. 1947. 107 din 15 mai 1945. decorată prin Decretul nr. medicul personal al lui V.Of. 275 din 30 124 125 V. căs.R. nr. fiul lui Bercu şi Fani) (n. p. al P. decorat în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa III-a. ca director adjunct de contabilitate la Administraşia Livrărilor. inv. rubrica Decese din Realitatea Evreiască la http://www. parteaI -a. partea I-a.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. 1949. ulterior directorul Rafinăriei 6 Ploieşti (1959-?).C. 642). p.C. 4258. Marinescu”.I..Of. 808.R. LINDER. Credit şi Asistenţă a funcţionarilor şi pensionarilor publici. 28. fişa de cadre în u. decorat prin Decretul nr. LÖBELSOHN) (soţia lui Horia Liman) – după război angajată iniţial ca şefă de birou în Ministerul Propagandei în mai 1945. Eugen .Of. preşedinte al F. 189/1952 şi 249/1952.R. Jean Monnet nr. constituitei societăţi de stat “Petrolexport” (din sept. 92 .I. Villi (Willy LÖBELSOHN125. 15 din 19 ian. LIVEZEANU. 810. nr.).L. cimitirul sefard124) – soţia lui Nicolae Liteanu. iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls. inv 517. încă în viaţă se pare. (inclus şi în C. funcţionară la Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă timp de peste trei decenii.a. p. (dosare anexe. p. 6293). pe str. 809. p. partea I-a. 529) (M. 175 din 31 iulie 1948.D. 812. iar apoi (din 1954) director tehnic la Direcţia Centrală Industrială a Tricotajelor şi Confecţiilor din Ministerul Industriei (M. 39904 din 28 apr. p. membru P. 106 din 12 mai 1947. nr.S.Of.Of.R. 813. pentru scurt timp după emigrarea lui W.din 1948 şefă adjunctă de birou în centrala Ministerului Industriei (M. 15 din 19 ian./Kuller 2008a: 447). LITEANU.. 811. LITEANU. V. 815. membru în conducerea C. nr. propus pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P. p.C.R.C. 1948 director comercial). nr. decorat în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. cea mai mare perioada ca instructor la Secţia cadre a C. Moscu – în 1945 încadrat ca şef de secţie la Direcţia Buget şi Contabilitate Generală a Statului din cadrul Ministerului de Finanţe.C.E.P. Sandu (1901 – 1971 Bucureşti) – ilegalist (internat în lagărul de muncă obligatorie de la Miercurea Ciuc). partea I-a. 814. LIVIANU.org/db/pdf/nr292_293/pagina30.R. nr. 3904 şi nr. 16 din 20 ian.R din 1941. al P. fost preşedinte al Uniunii Comunităţilor Evreieşti. LIEBLICH.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. 107 din 11 mai 1948. 644). al P.U. I.2008.romanianjewish.Of. partea I-a. p. Economie. ulterior promovată succesiv până la funcţia de director administrativ adjunct în centrala Ministerului Informaţiilor (M. partea I-a. 1949. Bucureşti. Carol . Luca şi al altor lideri de partid până în 1953. partea I-a. 119 din 28 mai 1947. 110/1955). Sima (1915 – II. 77/1952. 34 din 10 febr. cu dosar la secţia Organizatorică a C. nr. p. partea I-a.807. 286 din 10 dec.. nr. după război consilier administrativ în cadrul Comisiei Române de Legătură cu Comisia Aliată de Control (M. nr. nr. 816. 3713).C. nr. LINDER. Filderman (succedat de Israel Bacal). Clara (Lifschitz) .II-a. 1949.Of.E.S.Of. în paralel cadru didactic la Facultatea de Textile a I. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a. Ana . LINKER.M.R. decizia ministrului Justiţiei nr.C. 1949. nr. (1955. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. 4255. partea I-a.E. p. 1948 în M. Clara (n. 1189).

nr.C. M. 662). (1952-1961). M. a M. nr. deţinută (1952-1954).R. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.D. p. Heinrich . 1947. (1948-1952).P. ulterior dispecer. partea I-a. p. nr.XI. 546). deputat M. inv. 1948. soţia lui Vasile Luca127) – originară din Basarabia. 826. din 1947 controlor în cadrul D.I. şi al Comitetului Executiv al U. partea I-a. partea I-a. 16 din 20 ian. 36/1952. partea I-a. 1949. (1944-1948). ilegalist din Cernăuţi. fond 495 (“România”). p.C. 127 Anterior căsătorită cu Avram Weissman.C. 15 din 19 ian. nr. nr.din 1948 şef de secţie la D. partea I-a. p.Of. partea I-a. LÖBEL.P. nov. 515). iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. p. Va. p.C. partea I-a. nr. Aneta (LÖBEL) (n. când va fi eliberată din funcţie în cadrul epurării “deviaţioniştilor”.N. 5784). u.I.C. 1948 în M.C. p. nr. p. C. 17 apr. al Partidului Comunist Spaniol). 646).Of. după război membru în Comisia Centrală a U. 822. partea I-a. M. p. Carol126 (1917-1991) – ilegalist. 175 din 31 iulie 1948.I. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. (123/1951). LUCA. 9 martie 1905) – membru de partid din 1945 (dosar L/90 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 819. 207 din 7 sept.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. p. 4 din 4 ian. 7262. 821.Of. 93 . cu fişă la secţia Economică a C. al P. 15 din 19 ian. nr. dosar nr. nr. “dosare adiţionale”. ulterior lucrătoare într-o fabrică (după alte surse laborantă) până la reabilitarea post mortem a lui Vasile Luca în 1968.Of. şi decizia nr. 662. 1947.C. 7401). nr.C. 83134 din 2 sept. Elisabeta (născută Betty BIRMAN (după alte surse. nr. 61. Gheza (n. inv. apoi membru al C. partea I-a. 256 din 5 nov. 824. 1949.Of.E. 225. 158 din 12 iulie 1948.Of. 825. 10417. 644).C. 7491). al P. cu referat de cercetare la fd. al 126 Singura menţiune a identităţii sale evreieşti descoperită în elaborarea lexiconului de faţă îi aparţine autorului evreu Solomovici (2001 II: 42).Of. preluat după reorganizarea ministerială în Ministerul Industriei (M. 1947.C. nr. R.C.R. ulterior ministru adjunct (1949-1952) şi ministru al Metalurgiei şi Industriei Chimice (1952). (dosare anexe.E. (M. rămas în Ucraina după 1945. 1948. p. p. p. 2 din 2 ian. LOGHIN.Of. după război director SovromMetal Reşiţa (1949). LÖBEL. nr. Birnbaum). partea I-a. 1948. ministrul industriei metalurgice şi construcţiei de maşini (1952-1953).R. M. contestabile. p. 1949.A. Dudu (n. 200 din 1 sept.” clasa a III-a. nr. inv. Eugen (n. 7951. 820.1925) – directorul Oficiului Comerţului Local începând cu 1959. Adolf .R. 6292).R. LOBENSOHN.R. 106). LOVEANU.” cls. v. 5 din 7 ian. 201 din 31 aug. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.817. ministrul industriilor şi materialelor de constructii (1955-1957). fiul lui Herman) (n. 225. (dosare anexe. fond 495 (“România”). partea I-a.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. membru în conducerea Comitetului de Stat pentru Cinematografie din România între 1950 şi 1952.Of. 190 din 19 august 1947.Of. partea I-a.Of. 818. PH) – din august 1948 referentă în centrala Ministerului Afacerilor Externe (M. LOVINGHER. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. fostă ilegalistă. p. partea I-a. partea I-a. 823. 1898 Câmpina. ulterior cu diverse funcţii de răspundere în sectorul industrial. 4. a Industriei Alimentare din cadrul Ministerului Industriei (M. voluntară în războiul civil din Spania (inclusiv membru al C. membru al delegaţiei României la Federaţia Internaţională a Femeilor Democrate. Geza LÖWINGER. 25/1954 şi 62/1955). p. partea I-a. LÖWY.F. cu fişă la secţia Economică a C. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.Of. Jean .până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul D. 9857.Of.F. iar în august acelaşi an avansat director adjunct al centralei. M. 1949.C. Eugeniu . 1945.G.A. LEIBOVICI) – în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Lânii (M.G. 16 din 20 ian. nr.C. a M.R. (?) LONCEAR. nr. 1948. 32). LÖBL.a.C. David H. al P. 2..Of. din 1949 consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M.

Iancu . 829. 832. cu numele “Eugenia R. inv. participantă la Rezistenţa Franceză în timpul războiului.R. 2002: 171.C. 127/1968 şi 136/1972. 1949. nr. LUNGU.eu/istorie/politehnica/1948-1992/1953/. autoare a unor articole în Scânteia. partea I-a. Solomon .125.e. iar în 1971. fiul lui Anton şi Amalia)128 .VII. după război activistă de partid. 2003:152).17. fond 495 (“România”).din 1948 inspector în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.B. Grosz)) – secretar al organizaţiei de bază U. LUCHIAN.B. Iacob . redactor pe probleme de politică externă la Agerpres.C. Ana (n. nr. 3293. A se vedea şi interesanta mărturie în faţa organelor de anchetă din 1949 a lui Avram Weissman (primul soţ al Elisabetei Luca) în Levy 2002:171. în 1950 şi respectiv şef al catedrei în 1953131 (i.” clasa a IV-a. Eugenia (n. P. LUNCAŞ. membru al Secretariatului. apoi funcţionar la “România Film”. funcţionar în comerţul exterior (1958-1964). 3707). precum şi misterioasa vizită a soţilor Luca în Israel.Of.F.1989) – ilegalistă cu stagiul recunoscut din 1927. 1949. 1213). dosar nr. apoi exhumat şi incinerat. 2323. III-a şi în 1978 cu ordinul “23 August” cls. (1945-1952). p. László LUKA) (8.III.europartes. 1180).a. S.). anexele la dosarele nr. 2001: 167 şi 1997: 119). (?) LUCA.C. 834. 828. decedat în detenţie în 1963.1963.Of. actualmente Covasna).R.Of.C. 21243 din 12 martie 1948 a ministrului Justiţiei în M. partea I-a. Răutu de la Universitatea Bucureşti).eu/istorie/politehnica/1948-1992/1950/. menţionat şi ca director al editurii în limbi străine (în Kuller 2010: 189 şi Solomovici 2003: 88).827.T.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. III-a şi încadrat cu grad de conferenţiar la catedra de bazele marxism-leninismului (în cadrul Facultăţii de Electrotehnică) a I.1912 Iaşi .36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/L/L%2003. p.1898 – 27. 95 din 22 aprilie 1948. promovat prof. p. la sfârşitul liceului (1952-1953). al P. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri şi ministru de Finanţe (1947-1952). decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. în 1949 decorat cu ordinul “Apărarea Patriei cls. 645).R. unde semnează sub pseudonimul “Petru Călin” (1964-1968). arestat în 1952 împreună cu cei trei miniştri adjuncţi. 129 Vezi fişa sa matricolă penală la http://86. LUCA.VI. nr. omologul lui L. nr. 833.din 1949 director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Chimiei din cadrul Ministerului Industriei (M. 131 V. nr. http://universulenergiei. Betea.M. Comitetului Central şi Biroului Politic al P. înmormântat. anuarele I.1902 Basarabia – 8. LUCIAN. şi al Federaţiei Internaţionale a Femeilor Democrate la începutul anilor ’50. Nastasă. partea I-a.1956) – ilegalist (în 1943 membru supleant al C. în 1947. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. LUCA. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. emigrat în Israel în 1973.php 130 Vezi decizia nr. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. Mendel LEIBOVICI130) (22.1935 Caransebeş. din 1919 (Levy. ş. fiul lui Ştefan şi Emma (n.P. 157 din 4 mai 1971).R.VI. 14.P. la http://universulenergiei./P.P.Of.R. a luptat împotriva Armatei Române ca voluntar în “Divizia Secuiască” a trupelor lui Bela Kun (Cohen) în Revoluţia bolşevică din Ungaria.IV. cu responsabilităţi economic-comerciale. incinerată la crematoriul “Cenuşa” (dosar L/102 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). fondatorul de facto al Comitetului Democratic Evreiesc (CDE) după război (Andreescu. Paul (n. univ. 35 din 11 febr.europartes.” clasa a III-a (Decretul nr.de profesie lăcătuş. secţia Cancelarie – dosare anexe. Rosea GUREVICI) (28. LANG) (n. cu ordinul “Steaua R. (136/1955). Lucas”. reabilitat post mortem în 1968. 831.M. cu sentinţa comutată ulterior în închisoare pe viaţă129. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. LUNGU.C. II-a.D. 15 din 19 ian.I. 94 . Ivan (n..S.R. Vasile (n. Anna WEXLER) – după război membru în Comitetul Executiv al U. unde lucrează 14 ani ca asistent al directorului comercial al unei uzine în domeniul import-export şi colaborează cu unele publicaţii locale de 128 Evreu vorbitor de limbă maghiară originar din satul Cătălina (fostul judeţ Trei Scaune. 225..%20Luca%20-%20Luzi/Luca%20Vasile/index. condamnat iniţial la moarte în 1954. 830.R. 63 din 16 martie 1948. Varga. inv. p.

Constantiniu 2003. 662). 3707).C. respectiv stenogramele reproduse în Fl. nr. 841. nr. Iancu . Ştefan (n. LUPAN. ambasador succesiv al R. nr. 843. Cezar . ulterior cu responsabilităţi la secţia economică a C. ff.din 1947 inspector în cadrul D. meditatoare de limbă rusă a lui Gheorghe Gheorghiu-Dej (1945-1947). care trebuie să rămână în România” [poziţia 21]. 168 din 18 iulie 1941. LUPAN. partea I-a.C. Lungu 2009: 242 -3. 4200).F. 840.Of.373 din 12 dec. p. 52 din 4 martie 1945. limbă română. Turcia şi Vietnam.S. la Bucureşti.. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 836. înceracă fără succes să treacă în U. în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Lemnului. pp.R.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. partea I-a. a M.C. 6781). (M. Jiu. LUPU.I.R. dosar 9. director şi apoi director general al primei întreprinderi de stat de comerţ exterior până în 1953.C.A. ulterior la Ambasadele R. partea I-a.din 1947 inspector în cadrul D. 333 (“cabinet Emil Bodnăraş). la sfârşitul anilor ’30 angajat al Ambasadei U. 173 din 31 iulie 1947. p.S. în Iugoslavia. LUPU. când este exclus din partid şi transferat în poziţia de consilier la o întreprindere (I. Marcel WOLFOWITZ) – activist de partid după 1944. a M. nr. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C. 1947. al P. supra) – angajat de Gheorghiu-Dej la partid în 1947 (la recomandarea căruia îşi românizează numele în acelaşi an132).Of. 141-2. p.M.Of.S. 839.G. fiica profesorului local de ebraică) – soţia lui Avram Lupan. LUPAN. (M. decizia ministrului Justiţiei nr. de formaţie avocat. Hadaşa VYRTIKOVSKY.R.VIII. 837.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 95 din 22 aprilie 1948.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D.din 1948 impiegat în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. LUPU.C. p. în cadrul Ambasadei U. fiica adoptiovă a ilegalistului David Avramescu (I.E. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 264 din 14 nov.C. 16 din 20 ian. 845. 1947. al P. nr.G. partea I-a. fd. din 1947 secretară de presă în centrala Ministerului de Externe. Basarabia. “Banca Economică”. ilegalistă încă din timpul studenţiei la Bucureşti (Drept). Tănase 2010: 90-4). 10092).C.C.1902 Zsvadani. din Turcia şi Vietnam. Gheorghe . 1949. Avram / Miron (n. 844. C. p. LUNGU.Of. 645).Of. Solomon .G.835.. 168 din 18 iulie 1941. partea I-a. 1949. 24.R. Bihor) (tatăl lui Ivan Lungu.I. Avram LUSTMAN) – ilegalist.Of. la Ungheni.S. la pp. după iunie 1941. LUPESCU. (45/1955).P. ? – soţia lui Radu Lupan (Leibovici) (v. 158)). 838.S. infra) – din 1947 funcţionară în centrala Ministerului Afacerilor Externe. 842. 291 din 16 dec. Of. 4200). menţionat şi în arhiva reprodusă în S. LANG) (n.R. nr. la sfârşitul anilor ’30 funcţionară. Lucia . în 1951 era şefa Serviciului Paşapoarte.S. din 1948 încadrat în Ministerul Afacerilor Externe. LUPAN. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. 1654-5). nr. LUPESCU. apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286. în 1945 numit de către ministrul Muncii membru al Consiliului Superior al Corpului de Contabili Autorizaţi şi 132 V. în timpul războiului internat în lagărul de la Tg. 1947 în M. p. nr. p. 15 din 19 ian. nr.R. (n. Lungu 2009: 239-52). partea I-a. listă transmisă de sovietici lui Emil Bodnăraş (A.Of.Of. Alexandru . în august 1948 detaşată la Amabasada de la Belgrad. partea I-a. 95 .E. Marin A.R.R. partea I-a. alături de soţul ei. partea I-a. 11129. demisă în 1952 în cadrul unui val de “epurări” (v. căsătorit cu Stela Constantinescu. n. 133 şi 135). Levy 2002: 182.P. după război iniţial membru în Consiliul de Administraţie al S. alături de soţul său. 110. LUPOVICI. p. după război figurând lista din 1945-1946 a celor 79 de “cetăţeni sovietici reţinuţi pentru muncă în diferite organizaţii.R. la Bucureşti. încă în viaţă în 2005 la Haifa. Ada (n. v.

C.P. anii ‘80) . mutat la Iaşi în 1950). Producţiei şi ale Salarizării (1966-1969). al P. pensionat în anii ‘80. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a CC al PCR (1952).Of. secţia Economică. ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (1949). fond 495 (“România”). 847. Peszel)) (1910-1962) – evreică maghiarofonă.R. supra). fosta Academie Comercială din Braşov./U. secretar al C. 1256). Mihail (n. deţinută în lagărul de muncă obligatorie de la Vapniarka..I. 189/1952 (527). Nesia (n. profesor la catedra Economie Cooperativă şi Istoria Cooperaţiei a Facultăţii de Ştiinţe Comerciale Bucureşti şi în paralel director general al INCOOP (1947-1948).M. Tereza (n. fiul lui Avram şi Cerna) (25. Pressman) (v. 225.X.P. 74).P. din 1936. ulterior rector (până în 1973) şi şeful catedrei de Istoria Economiei Naţionale la A. Bucureşti. soţul Evei. LUPU. ulterior traducătoare la diverse edituri.A.R. ordinul Muncii clasa a II-a (1957). a emigrat în Israel în 1990.R. ordinul “Steaua R. anchetată alături de Ana Pauker în procesul de la Craiova. în lagărul de la Târgu Jiu. LUPU. 2060). 588. după război deputat M. şi implicit ministru adjunct de Finanţe (febr. Teri UNGAR. apoi ambasador în Venezuela (1984-1988) şi respectiv ambasador responsabil pentru mai multe state din Caraibe (1988-1989). “dosare anexe” 30/1950 (nr. alături de Ilie Verdeţ adjunctul lui Ceauşescu la Direcţia Organizatorică a C.S.S.agentă sovietică (pe lista agenţilor de influenţă transmisă de sovietici lui Emil Bodnăraş în 1945-1946). ilegalist cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. (1950-1952). vicepreşedinte al Consiliului Organizării Economico-Sociale (1973-1977). Petre (n. cu rang de prim consul general (M. şef al Direcţiei Treburilor a C. Tighina – d. MACOVESCU. promovează până la funcţia de preşedinte al Băncii de Stat al R. preşedinte al Colegiului Central de Partid (1979-1984). după 1944 activistă a partidului. fost deportat în Transnistria. medalia de aur “Secera şi Ciocanul” (1971). 1956 – mart. Lupu PRESSMAN.846. emigrat în Israel la începutul anilor ’60.C.C. Carol Emil – originar din Satu Mare.” clasa a II-a (1964). dosar nr. autor al unor multiple lucrări şi articole publicate la Ed. probabilă identitate cu “Wolfson Mihai Emanuilovici”. inv. inv. 1959).E. 1915. 157 din 4 mai 1971) LUSTIG. din 1948 director în cadrul Băncii de Stat a R. 850. şef adjunct al Secţiei Organizatorice a C. fiica lui Iosif şi Sara) (n. (19451948-1950). Didactică şi Pedagogică şi revistele Probleme economice şi Studii şi cercetări economice (v. partea I-a. după 1958. fiul său.N. până în august 1944..R. fond 495 (“România”).R.R. al U. 225. 194 din 23 aug.C.C.C. membru supleant (1965-1974) şi apoi cu drepturi depline (1974-1984) al Comitetului Executiv al partidului şi. şi în acelaşi mandat şeful secţiei Organizaţii de Masă (1960-1965). Lenin” (I. ordinul Muncii clasa I-a (1962). nr. în 96 .VII. 7032). A.C.C.T..E. inv.R.E.P. şeful Direcţiei Administrative în M. ordinul “Tudor Vladimirescu” (clasa I-a (1966). 848. ilegalistă (membru P. între 1948 şi 1949 alături de soţul ei (însărcinat cu afaceri) la Londra.d.” clasa a III-a (1948). fiica lui Adolf şi Pepi (n. p. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). apoi.S. 19 din 23 ian. partea I-a. Solomovici 2004: 24. Constantiniu 2003 passim).T. (mandate succesive 1948-1980). ulterior ocupă diverse funcţii în eşalonul doi al aparatului comunist de stat. 1948. WOLFSOHN) – în august 1948 angajat secretar de presă / cenzor în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.1920 Iaşi – 30.E.Of. Experţi Contabili. 249/1952 (529) şi 29/1956 (50)). preşedinte al Comitetului de Stat pentru Problemele Organizării Muncii.A.N. fond C. LUPU. (1952-1955). Bucureşti. soţia lui Petre Lupu (n. fostă ilegalistă (cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. dosar nr.1989) – ilegalist (membru de partid din 1939). Andrei.VI. 1957 – ian. nr. exclusă în 1952 din partid “pentru atitudine uşuratică şi neprincipialitate în ceea ce priveşte raporturile cu unii mici burghezi”./1. decorată în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. 849. 207. la începutul anilor ’60 rector al I. soţia diplomatului George Macovescu (1913-2002). din 1936). şi vicepreşedinte al Institutului de Ştiinţe Economice şi Planificare “V. 1948. ministru al Muncii (1969-1977). 1957 şi nov.decorat cu ordinul “Steaua R. prietenă apropiată a Anei Pauker (Levy 2002: 157. 533) între 1948 şi 1952 (demis).P. p. Nesia RABINOVICI..P.

852. deputat de Turda în Marea Adunare Naţională. (nr. 803 din 21 dec.Of.. şi Balas 2008: 188-9. Osias . ulterior primvicepreşedinte al Consiliului de Conducere al băncii. partea I-a. p.D. a faptului că nici măcar arhitectura nu era scutită de ideologizare. 14. (1948-?) (Şt. MAIMON.E.(Kuller 2008a: 447).R. MAICU. p. 20 din 23 ian.N. şi cenzor al Uniunii (1945-1948). 859. Vladimir – după război directorul Economatului P. nr.P. nr. decizia ministrului Justiţiei nr.S. muzicii şi artei” “au constituit şi pentru noi forme călăuzitoare pe drumul realismului socialist în arhitectură” (apud Trişcu 2002).R. 856. arhitect-şef al capitalei în anii ’50.R.I. Târgovişte .menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. nr. (M.din 1947 controlor în cadrul D. deputat în Camera Deputaţilor (1946-1948) din partea P. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. Mihăilescu 2006: 380.C. Solomon MENDELSOHN) (n.C. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. partea I -a. 156/1950-1952) (v. 1947. din 1937 chiar secretar general al organizaţiei de tineret şi membru al C. 195. GOLDSTEIN133) (30. 423 din 15 iul.X. alături de alte nume sonore precum Nicolae Bădescu. cu Şulamita. 477). construind după propunerile tov.VI. H. 21/1957.C. cu dosar anexă la secţia Organizatorică a C.I.F.851.C. (M. Stalin blocurile înalte. căs.R. Iosif . 857. p. .D. 1963. partea I-a. 11214. A. Constantiniu 2003: 148-150).. 1947. MANASSE. MAHLER. al P. Maicu postula în nr.Secţia Organizatorică. a M. C.E.I. cu dosar de cadre la secţia Economică a C.D. în anii ’50 şi referat de cercetare la fd.E. S.C. 109.S. al P. 10092). din anii ’60.C. nr. 187. 427. 3293. 858. nr.R. 26 din 1 febr. co-autor al Sălii Palatului (1957-1960). din 1945 membru în conducerea U.R. 854. al P. 97 . decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R.C.G.. al P. anexa la dosarul nr. (facţiunea pro-comunistă). Simuţ 2007.C. III-a. profesor de arhitectură. 860. nr. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.A. Horia (n.D. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.P.R. Buzatu 2008: 421). al Comitetului Executiv şi secretar al U. 1964 cu Medalia Muncii. Arhitectură şi Sistematizare şef de proiect la Casa Scânteii în stil realism socialist..P. 1946. membru în conducerea Comitetului de Stat pentru Construcţii. nr. f.Of. 209. fd. 429-30). (1959-1963).I.” cls.R. Coloman – preşedinte al Băncii de Stat a R. 753). 15 din 19 ian. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946 1948) (M. N.1905 Constanţa – 1975 Bucureşti) – membru de partid. 1 al revistei Arhitectura din 1950 că “statul sovietic.P. Burcă 2007: 7)).1927. 1949. Mihail . p. membru A.C. (136/1955) (v. după fuziunea din 1948 membru 133 V.R. stenogramele reproduse în Fl. autoare a unor articole în revista Justiţia nouă în anii ’50’60 (inclusă şi în C. el însuşi o dovadă vie. 1947.C.C.Of. MAIOREANU. 293 din 18 dec. MAER. special Editura pentru Literatură Universală.e. Anton (n. 426. al P.A. MANDEL.C. MANDEL. partea I-a. Isac – arhitect.A.755 din 11 dec.R.S.R. ca deputat de Buzău (Ţugui 1979: 189) (A. ? (Florian?) – în 1952 membru al organizaţiei de partid şi angajat al Direcţiei Cabinet din centrala M. 1947 în M. MANDL. în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. şeful Comisiei de Planificare Urbană din Bucureşti în anii ’50 (i. inv.” clasa a V-a. inv.. Micaela (uneori în forma românizată Mihaela Mănase) – avocată. (după ce fusese la Direcţia a II-a) (v. 853. MANEA.C. 264 din 14 nov. 645). 153). dosar 3/1947.R.1992) – fost membru P. al Mausoleului militanţilor comunişti din Parcul Carol şi al actualei clădiri a Teatrului Naţional Bucureşti în stil brutalist (1967-1970).F.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. va da posibilitatea de a ridica şi mai sus nivelul de trai al oamenilor muncii” şi respectiv că “dezbaterile din URSS în jurul problemelor idelogice ale literaturii. nr. secţia Cancelarie – dosare anexe.Of. apoi membru al C.C.Of.C.R. C.M.I. partea I-a. p. arhitect-şef al capitalei). şi Cajal şi Kuller 2004: 498. 855.

al P.N.M. MANTU. soţia sa . membru şi apoi şefă a secţiei Cultură a C. MANOLESCU.IV. nr. reabilitată în 1964.1918 – 9. f. MANOLIU.Of. nr. 27 nov. membru în conducerea U. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. de la Londra. p. 521 din 24 dec. decorat în 1952 cu ordinul Muncii clasa a II-a (Decretul nr.R. Andrei Manoliu (coleg de clasă cu V. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R.861. (4/1951). MANTZ.M. 229 din 2 oct. este jurist în S. zisă şi “Irina” şi “Jeni”. Nicolae (ian. fiul lui Alexandru) – jurist.R.1908 Reni.C. al P. în iulie 1948 promovată translatoare interpretă-şefă şi repartizată la cabinetului secretarului general E. C.R.D.1983 Bucureşti.M. Dobre et al. 867.C. Etti (n. 98 . 868.A.C.R.ilegalistă (membru de partid din 1926).C.R. 1948. fiul lui Bernat şi Irene (n.F.. I-a.E.F. cu referat de cercetare la Fd. în 1951 şeful secţiei Muncitoreşti a C.D. decizia MJ nr. Eduard (1896 Burdujeni – 1949 Bucureşti. 1946 în M. al P. Richard MARCUZON134) (n. 568 din 14 aug.D.Of. nr. partea I-a. (1948-1958). 46 din 25 febr. C. 225.I. după război membră în conducerea Apărării Patriotice. căs. 863. 2006: 143. partea I-a. membru supleant al C. fiica lui Isidor şi Ernestina)) (15.. (1948-1952).T.1-2. 86). încadrată împreună cu soţul ei în centrala M. al P. fiul său.Of. M. 862. ZEITMAN. 2004: 372).U. 866. colaboratoare a revistei Femeia a F. partea I-a. nr.R.C. 2009). al U. clasa a III-a. 223 din 26 sept.P. 1639).C. M.R.P. ABRAMOVICI) (n. Mezincescu (M. MANOLESCU.M. 10522. David – din ianuarie 1948 consilier de presă în cadrul Ministerului Informaţiilor. iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls.C. anexa la dosarul nr. 4 iulie 1903 Bucureşti) – după război stenodactilografă-şefă în centrala M..XII. al P. 534). ucisă de iubitul fiicei ei) .R (19561958). membru în conducerea C. MANDEL. 1948. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. delegat al României la Târgul International de la Budapesta din 1960. 164 din 19 iulie 1948.C.Of.. al Comitetului Executiv şi al Secretariatului U. MANTU.R. în care promovează până la funcţia de 134 V. nr. partea I-a. 864. ulterior menţionat ca director adjunct al Întreprinderii de aparate de măsură şi control din Otopeni. 1952).R. 178 din 4 august 1948. al U. inv. Nicolae (n. p. 92321 din 30 sept. şi deputat de Bucureşti al Marii Adunări Naţionale (1946-1948-1949) (Rosen 1990.C. MANOLE. 3293. între amici “Edy”.II. inv. pentru schimbarea numelui v. 5127). 91936 din 16 sept.M. 7997). Kuller 2008a: 447. partea I-a. 2009. p. dosare nr. 1948 în M. nr. după război cu fişă de cadre la secţia Gopodărie de Partid a C. 123/1948. M.J. membru al C.A. în anii ’50 directorul spitalului “Elias” din Bucureşti.C.C.E.R.C.R. deputat M.A. n. detaşat la Legaţia R. Goldschläger (24. 34/1956..T. nr. 1948.. după alte surse Zeidman.C. şi membru al Secretariatului C.R. p. fost internat în lagărul de muncă obligatorie de la Vapniarka. p. 24. 1927 Galaţi – dec. 6401. 2007) . 206 din 1 sept. supleant al C. apare şi în C. al P. ff.M.A. dosar nr.Of. p.A.I. secretar general la Ministerul Sănătăţii (1948-1950). partea I-a.Of.F. Eugenia (n. 19 din 23 ian. secţia Organizatorică. Ofelia (n.C.III. p. 1941. fd. nr. apoi al Artelor şi Informaţiilor (M. în anii ’50.inginer agronom. şi a solicitat şi reobţinut cetăţenia română în 2009 (ordinul M.C. Tismăneanu). în februarie 1948 ca dactilografă-şefă şi detaşată la Legaţia României de la Londra (M. din 1952 în Ministerul Agriculturii (şi Silviculturii). (A. secretar al Comitetului Regional Bucureşti al partidului (1954-1958) şi prim-adjunct al şefului Secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. Schwimmer)) – de formaţie medic. marginalizată în 1958 în lotul “fracţioniştilor”. 2195 din 6 aug. (1945-1948).N.P. 1911 Bucureşti) – membru de partid.A.R.1993). (1946-1948). Eugen (n. al P. MANOLE. a decedat la Frankfurt am Main. nr.E.O. din 1948 secretar de legaţie. de asemenea medic. fond 495 (“România”). emigrat în anii ’70. secţia Cancelarie – dosare anexe. (1948-1952). 12 şi 105/1951. 865. partea I-a. decizia ministruluii Justiţiei nr. nr.D. (1948-1952). Lucia – soţia lui Eugen. cu Emanoil Vinea.Of. Ucraina – 30. 5970. membru de partid după război. 1946.

15 din 19 ian.Of.C.C. nr.G.I.D. 164 din 19 iulie 1948. 423 din 15 iul. după război membru al Contenciosului Administraţiei Liverărilor din Ministerul de Finanţe. 870. Lupu . M.Of.M. p.în 1949 referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.P.G. 643) MARCOVICI. p. M. p. 5830). Textilă a Ministerului Industriei (M.G. 5784). p.C. cu dosar la Secţia Agrară a C. MARCOVICI.Of.în anii ’50 lector la catedra de organizare şi planificare a Facultăţii de ingineri economişti din cadrul I. în iunie 1948 transferat la contenciosul Ministerului Afacerilor Interne (M. a M. 873. MARCOVICI. cu referat de cercetare la Fd. partea I-a. Lionel . S.C. Lazăr – din 1947 inspector general la D. încă în viaţă în 2005. partea I-a. partea I-a.R.controlor (până în febr. nr. 107 din 13 mai 1947. MARCOVICI.E. partea I-a.E. 1947. 93/1955 şi 67/1961.C.R. 879.G. 875. secţia Cancelarie – dosare anexe. 881. ulterior responsabil în cadrul CEPECA.C.. 1949. în 1970. nr. nr. M. 1963. secretar general – ministru adjunct al ministerului.G. Leon . 872. 219 din 23 sept. p. 885.I. 9857.Of. MARCOVICI. 158 din 12 iulie 1948. 8460).C.I. 37 din 14 febr.Of.Of. p.E.869.I. 10092). 4847. controlor economic în cadrul D. 264 din 14 nov. p. instructor al Secţiei Agrare a C.E. (M. (1/1955). partea I-a. MARCU.din 1948 inspector general adjunct în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. nr. nr.E. MARCOVICI. 876.Of. nr.Of. (M. nr.Of. partea I-a. Iuliu . p. p.E. a M.după război inspector general adjunct în cadrul D. 264 din 14 nov. p. 15 din 19 ian. 874. 3293. iar apoi promovat inspector în cadrul D.C. 222 din 29 sept.C.C. 1949. nr. nr. p. anexele la dosarele nr.C. 158 din 12 iulie 1948. partea I-a. partea I-a. 5966) MARCOVICI. nr. 190 din 19 august 1947. MATTES. a M. nr. 1949.C.Of. 3747). (M. 1947. Jean . al P. nr. 159 din 13 iulie 1948.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor (M. în Bucureşti. Leizer . partea I-a. 884. p. Efraim . 99 .până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului. p. MARCUS.Of. partea I-a. MARCOVICI. Albert . / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. din 1948 impiegat la D. 126 din 6 iunie 1947. 16 din 20 ian.C. 264 din 14 nov. MARCOVICI. p.din februarie 1949 şef birou în cadrul D.I. 10092). 1948. p. nr. Sergiu .C. Gheorghe . nr.R. partea I-a. partea I-a. a M. MARCU. 1947.C. al Frontului Democraţiei Populare în a doua jumătate a anilor ’50 (în calitate de reprezentant al comunităţii evreieşti). partea I-a. apoi transferat la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M.C.I. MARCOVICI. partea I-a.I. MARCUS.C. nr.avocat. MARCOVICI. în anii ’50-’60. nr. Iacob . partea I-a.Of. p. 645). 882.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Bază (M.C. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.C. partea I-a.Of. 10092). partea I-a.Of. 877. 1267). p. a M. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. Asher . şi funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. inv. 45 din 24 febr.Of. M. nr. 1949. Marcel . 871. C. nr. p.Of.din 1947 inspector în cadrul D. p. nr.B.E. 878. – după război încadrat la Oficiul Industrial al Klânii (M. 5784). 8598. a M. 127 din 3 iunie 1948. 4534). (M. 7492). MARCOVICI.Of. al P. 663).din 1947 inspector în cadrul D. Alfred . al P. 1947. Iaşi începând cu 1952 şi membru al C. 880. (M. partea I-a.C.Of.secretar general al C. 1947. 1626. 95 din 22 aprilie 1948.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. 1946. 256 din 5 nov. partea I-a.Of. nr. p.Of. partea I-a. Elias .I. 1948). 883. 3706).G.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.

M.Of. 1964. 3293. 100 din 2 mai 1945. 18 din 22 ianuarie 1948. partea I-a. partea I-a.R.VI. 110 din 14 mai 1948. L. M. Paula .Of.C. MAYER. MATEI (căs. p. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. partea I-a.S. p. partea I-a. partea I-a. 293 din 18 dec. 7683). ulterior director al întreprinderii “Victoria” din Iaşi (M. C.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. p. MAYER. Melita . decorat în 1964 cu titlul “Medic emerit al R.Of. MARK.Of. nr.Of. p. 1949. nr. 658). subinspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. 1948. nr. 516.886. 1946. 16 din 20 ian. partea I-a. 893.după război. apoi referent în administraţia centrală a C. Mihail Emil (1904-1964) – medic.Of. apoi la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M. acuzator public în cadrul Tribunalului Poporului (1945-1946. nr.R. p. MARU. al P. p.Of. ulterior secretar al organizaţiei de bază a P. 804 din 21 dec.Of. p. 894. 1944. 663). nr. nr.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. p.G.A. p. 6313.1909 Bucureşti) – obţine cetăţenia română după 887.Of. partea I-a.C. nr.Of. nr. nr. 158 din 12 iulie 1948. 189 din 17 aug. nr. partea I-a. nr.Of. 16 din 20 ian. cu referat personal la Fd. p. 1963. p.I. nr.C. Marcel . nr. 4696). MATHIAS. 3568). 1948. nr. partea I-a. 889. 65/1955. Poligrafiei şi Difuzării cărţii de pe lângă Consiliul de Miniştri la începutul anilor ’50 (Pienescu 2008: 158-9). Carol – membru al Curţii Supreme de Justiţie.). 7342).. 899. nr. de la Direcţia Generală a Editurilor. la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate (M. partea I-a. partea I-a. nr. 5784.Of. 131 din 8 100 . 1948. Carmen .P.Of. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (1946-1948).Of. 898. Jose – controlor în cadrul D. anexa la dosarul nr. până în iunie 1948. MAYO. membru de partid. a M. 1964 cu Medalia Muncii. Ella (n. la Secţia Penală (1945-1948) (M. partea I-a.Of. 217 din 18 sept. 888. 1949. 891. S. partea I-a. 423 din 15 iul. 1949. 5386). 890.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. B. p.R. MAYER. la Direcţia Studii (M. ulterior director al Institutului de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă (1955-1964). Alfred . v. MAURER.Of. până în iunie 1948 referent titular în cadrul Direcţiei Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor.P.în august 1948 era inspector contabil în centrala Ministerului Comerţului (M. partea I-a. partea I-a. secţia Cancelarie – dosare anexe. 895. acuzator în procesul mareşalului Antonescu (1946). 16 din 20 ian. în ianuarie 1948 angajată şefă de serviciu în centrala Ministerului Afacerilor Străine / Externe (M. 5142).Of. decorată cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R.B. Ella (fiica lui Maximilian) (n. 803 din 21 dec. MARCUS. 145 din 26 iunie 1948. p. nr. 145 din 26 iunie 1948. M. MATEESCU. p. 896. MAYER.R. nr. 65 din 18 martie 1948. 289 din 13 dec. nr. 2382). MARCUS. partea I-a. nr. 5386. 662). partea I-a.I. Mihail de – evreu sefard originar din Craiova (coleg de clasă în liceu şi prieten apropiat cu Radu Demetrescu Gyr). p.Of. MAYER. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. p. p. 12877). 205 din 4 sept. 5386). nr.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.în 1946 angajată în centrala Ministerului Informaţiilor. partea I-a. inv. război.în 1949 era şefă de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. SCHMIDT-GRINBERG) – fiica lui Ury Benador. partea I-a. 8220).C.în ian.R. p. 136 din 15 iunie 1948. 897.C. în 1948 numit membru al Consiliului Director al Oficiului Industrial al Produselor Farmaceutice şi Chimice de Specialitate de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. 1949 era referentă în centrala Ministerului Învăţământului Public. M. nr. 4311 şi nr.Of. E. M. M. Adolf . 5142.”.P. Clara . 4. 892. Victoria . Horaţiu . p. 900. ca translator la Direcţia radio (M.E. avocat. 80 din 5 aprilie 1948. MARCUS. 136 din 15 iunie 1948.. E. 176 din 2 august 1948.

907. Glanzstein)) (5. M.1912 Focşani – 1993 Natanya. şi Kuller 2008a: 448). În M. 662). ministru adjunct al Finanţelor (1952-1970). Solomovici (2004: 236) (v. MĂNESCU. emigrat în Israel în 1985136 împreună cu soţia Ella [v. 252 din 3 nov.Of. 315. nr.Of. 16 din 20 ian. vicepreşedinte al Uniunii Sindicatelor Ziariştilor Profesionişti (1948). III-a. 253 din 1 nov. nr. p. 6396). 1916 la Focşani). Iacob (în unele acte oficiale “Meher”) .în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. p. Bruno – în 1946 era inspector-şef clasa I-a în Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice. 662).. Radu Henry (n. 908. nr. membru al Comisiei Centrale de Revizie a partidului (1960-1965). 5 din 9 ian. partea I-a. Weiler) în decembrie 1970. zis „Gică”.Of. Henry MINTZER135. vicepreşedinte al Băncii de Investiţii (1970-1973).R. 314). Moise – din septembrie 1948 controlor-revizor principal în centrala Ministerului de Finanţe (M.Of. ar fi fost la un moment dat exclus din partid cf. p. 4968). partea I-a. 9763). 1948. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. partea I-a. partea I-a. partea I-a.Of. 4384). T. 167 din 26 iulie 1946.I. 1947. 16 din 20 ian. 905. MEHR. nr. MEISNER. 1946. 148 din 30 iunie 1948. ulterior comunist ilegalist şi condamnat. 903. 131 din 8 iunie 1948. cu grad de sublocotenent. nr. Vlad Mănescu (alias Zeev Manor) şi Sanda Grossman. p. 1949. Industriei Poligrafice şi Difuzării Cărţii de pe lângă Consiliul de Miniştri (1950-1952). partea I-a. director general al Direcţiei Generale a Editurilor. MĂNESCU. 9713. 112 din 17 mai 1948. 106645 din 18 oct. MEIROVICI. fiul lui Willy (secretar general al comunităţii evreieşti din Focşani) şi Raşela (n.C. nr. nr. Teodor . delegat cu conducerea Direcţiei Regionale Craiova (M. apoi a Artelor şi Informaţiilor. p. 5463-4. 7666). Eva . partea I-a. iar până în anii ’60 autor în revista Justiţia Nouă.vezi decizia nr. Anca Finta.1949. pentru merite antifasciste.Of. profesor la Catedra de Finanţe a Academiei de Ştiinţe Economice în nii ’60-‘70. partea I-a. la Direcţia Presă (M.XII. p. p. în Forţele Armate (v. încă în viaţă în 2010 în Israel) emigrase cu soţia sa Beatrice (n. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). supra] şi cei trei copii. 1945. infra] (cercetătorul Robert Levy îi intervieva împreună la 28 august 1989 (Levy 2002: 205. partea I-a. p. M. 136 Fratele său.C.din noiembrie 1946 cenzor / secretar de presă în centrala Ministerului Propagandei. emigrată în Israel în 1985.. 909. decorat în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor de către fostul suveran Mihai (M. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.A. după război consilier în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (1946-1948). . posibilă identitate cu omonimul încadrat în 1947 prin decret regal. nr. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. Ella (n. Ella DIAMANTSTEIN. 904. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. fiica lui Zigmund şi Hana (n. Georges Mintzer (la 17 sept. nr. 12086).Of. pp. împreună cu soţul ei.după război referentă în administraţia centrală a C. 1945 a ministrului Justiţiei (publ. 7438).S. partea I-a. 209 din 9 sept. MEDREA.inspector economic în centrala M. A. Biermann)) (1919 Ardeal – 2003 Israel) . M. 101 .în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. 135 Pentru românizarea numelui.Of. 194 din 25 aug. ulterior cu funcţii mai reduse ca importanţă în partid.B. 906. (?) MĂNESCU. p. 1949. Paula . nr. activist al direcţiei Propagandă şi Agitaţie a C. Israel) – în adolescenţă sionist.901.secretara Anei Pauker la biroul de la sediul P. MAX.C. Radu Mănescu [v. iunie 1948. p.Of. nr. p. (1944-1947).Of. partea I-a. 4968).I. 902. MAYOR. nr.Of. Simonette . 270 din 21 nov. 1947. partea I-a. George Mănescu (n. partea I-a. p. (1949).Of.

partea I-a. Iosef . 916. 102 din 4 mai 1945. iar apoi redactor şef la Editura Univers (de unde se pensionează în (?)1981). 1948. 1964. a M.Of. 7492). după război secretara biroului Anei Pauker (şi după unii conducătoarea de facto a Ministerului Afacerilor Externe. 15 din 19 ian. p. 9604). Constatin – după război membru de partid. în 1947 transferată la Bucureşti şi încadrată controlor economic în cadrul D.). nr. WASSERMAN.X. nr. partea I-a. arestat şi condamnat în lotul “Vasile Luca”. M. Jela 2001: 203. nr. F.) şi directoarea editurii de limba rusă “Cartea Rusă” (1953).T. (dosare anexe. p. 912. 14 din 18 ian. Mihai.Of. 1945.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 529. 288 din 12 dec. 119 din 28 mai 1947. MERLAUB.Of. nr. partea I-a. 7083). nr. Buzatu & Chiriţoiu 1998: 61). nr. Valentina – după război şefă de birou la Oficiul Economic judeţean Tecuci 911. p. nr.A. respectiv şef de secţie la întreprinderea “Varga Katalin” dlin Cluj (1956-1959).Of. nr. şi decan al facultăţii de Filozofie din Bucureşti) şi mama lui Nicolae Melinescu Jr. MESSINGER. nr. 1948. Willy . 24 din 30 ian. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. p. martoră a acuzării în procesul lui Pătrăşcanu. 1948. inv.Of. nepotul Ilcăi). Cluj) – fost ilegalist. M. nr. M. Alexandru (n.N. partea I-a..R..după război controlor în cadrul D.P.C.E. fiica lui Moritz şi Hilda) (1915 Bucureşti . p. nr. 3709 şi nr. al P. 917. Solo – din ianuarie 1945 contabil în centrala Ministerului Afacerilor Străine.C. nr. MENDEL. Cecilia . 643). căs.Of.C. MENDELSOHN. partea I-a. 1947. 168 din 23 iulie 1948. 1947. nr. partea I-a.Of. 190 din 19 august 1947. în luna iulie a aceluiaşi an repartizată la Direcţia Comerţ Privat (M. 6697). şeful secţiei Sport-Turism a Confederaţiei Generale a Muncii. 1949. partea I-a. fiind actualul corespondent al TVR la Washington. 4257. Chinţeni.Of. nr.E. (M. 3905).I. crainic al defunctului “Telejurnal” din perioada ceauşistă. 918. ulterior directoare la Editura pentru Literatură Universală.Of. Elias-Froim . nr. fiul său (i. 107 din 15 mai 1945.Of. Ilca (n. MEROVICI. Ioniţoiu 2000: 217.G. . partea I-a. ulterior reîncadrată ca ataşat de presă în centrala Ministerul Propagandei.Of. partea I-a. a M. 921.după război angajată iniţial ca desenatoare principală. p. MELINESCU. trece în URSS în mai 1941. N. secretar general al Ministerului Sănătăţii în anii ‘50.1906. Estera – din 1947 şefă de serviciu în centrala Ministerului (Industriei şi) Comerţului (M.C. 915.Of.e. MENDELSOHN. p. Nastasă. 913. pe care l-a acuzat de antisemitism.Of.Of. Varga 2003a:656-7) (dosar M/119 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). a fost soţia lui Nicolae Melinescu (funcţionar M. p. partea I-a.910. partea I-a. 353). Egon Mendel) – director în Ministerul de Finanţe. 8478). în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. partea I-a. M. decorată în 1949 şi respectiv în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. MENICOVICI. partea I-a. 920. p. partea I-a. nr. p. 914.C. p. MENINGHER.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. Eugen (n. 171 din 29 iulie 1947. MENDEL. 804 din 21 dec. pensionat (Andreescu.din 1947 membru al Comisiei Centrale a Ministerului Industriei pentru reglementarea Muncii în acord (M. p. MELAMEDMAN. 5. 7492).A. repatriat în 1947. p. iniţial şef de producţie la cooperativa “Victoria” (1949-1951). (M. 11029.2002) – de profesie farmacistă. 737.R. în anii ’50 şeful Direcţiei Turism şi Excursii a Consiliului 102 . 190 din 19 august 1947. din 1948 membru al comitetului filialei Bucureşti a Asociaţiei “Turismul Popular” (fostul O. 249/1952. fişă de cadre la secţia Economică a C. în 1949 era consilier tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. apoi referent în Ministerul Industriei Uşoare (1951-1956). responsabil în cadrul Economatului ministerului (M. 246 din 22 oct.E.G. fostă ilegalistă deţinută la Mislea şi Dumbrăveni. M. p. 646). 248 din 27 oct.C. partea I-a. 6094. iar din decembrie 1947 promovată referent tehnic în cadrul Ministerului Informaţiilor (M. 15 din 19 ian. 1949. nr. în prezent încă angajat al TVR.I. MENDEL. Ilka SPITZER. 196 din 25 aug.E. 919. p.

şefa Departamentului Învăţământ Superior). – numit în decembrie 1948 membru al comisiei Ministerului Sănătăţii pentru lichidarea restanţelor şi repartizarea dentiştilor (Bărbulescu et al.R.B. amândoi fizicieni şi emigraţi în S. mărturisirea făcută de Petru Groza lui Emil Bodnăraş la 23 iunie 1949. (1945-1948).D.. MEZINCESCU. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.U. (1946-1948) şi apoi cu drepturi depline (1948-19521957. al P. ministru adjunct al Afacerilor Externe (1956-1966).C. cu rang de secretar de stat (19451946). apoi recreat în 1962 în forma Comitetului de Stat pentru Cultură şi Arta. apoi la catedra de igienă a Facultăţii de Medicină din Bucureşti (din 1921). procuror în anii ’50-’60. În mai 1949. METCH. rămânând sub conducerea lui Eduard Mezincescu (12 iulie 1950 – 2 iunie 1952). şi finalmente reorganizat în 1971 în forma Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste.d.A. decedat) şi Alexandru Luca (n. (1946-1948). Eduard MESINGER) (n. 658). nr. 2333). (137/1955) (pentru evreitate v. originar din Bacău. Erna (n. Dimitrie). condus de Octav Livezeanu (15 aprilie 1948 – 23 mai 1949).D. 1947 numit membru al Consiliului Director al A. 1946).A. adesea – eronat .P. iar apoi ambasador succesiv în Suedia. Danemarca şi Norvegia (pânã în 1976).R. 300). şef al Departamentului Artelor (1948-1949) şi apoi ministru al Artelor şi Informaţiilor (mai 1949 – iulie 1950). membru P. respectiv Timişoara). membru al C. paragraful referitor la evreitatea lui Mezincescu fiind reprodus integral în Buzatu şi Cîrstea (2010: 332) şi respectiv Solomovici (2003: 188). apoi a lui Matei Socor) (d. 923. Maria (n. cum susţinea Groza). incertitudinea privind evreitatea lui Eduard Mezincescu rezidă în identitatea etnică încă necunoscută nouă a mamei sale. 24. după război membru în conducerea U.A. respectiv secretar general al Ministerului Sănătăţii pentru câteva luni după 1944.1912. secretar general la Ministerul Afacerilor Străine în 1948. cu studii în S.R.. de Mehedinţi. dosar nr. şi al Comitetului Executiv şi secretar U. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.R. Central al Sindicatelor.Of.U. Tatăl lui Eduard M.R. originar din Dorohoi (şi nu Bacău. împreună cu Florica a avut doi fii. Florica (soţia lui Eduard Mezincescu. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 924.C. 112). 1999) – de profesie chimist. Gheorghe Andrei (n. deputat supleant de Bucureşti al M. evreu botezat. 22 din 28 ian. după august 1944 comisar al guvernului pe lângă Liga Operelor Sociale. în 1964 cu ordinul “23 August” cls.G.ortografiat şi Dumitru). iar în iulie 1950 reorganizat în forma Comitetului pentru Artă din subordinea Consiliului de Miniştri.R. 926.” clasa a III-a. Solomovici 2004: 108. Eduard137 (n. Ulterior va fi reabsorbit în cadrul Ministerului Culturii (respectiv Învăţământului şi Culturii) (1953 -1962). în timpul războiului cadru didactic la Facultatea de Medicină din Bucureşti (în 1944 cu grad de asist. 1909-?) – ilegalist din timpul studenţiei la Cluj. (Administraţia Generală a Unităţilor Economice ale Asistenţei) (M. ar fi fost medicul curant al mareşalului Averescu. 925.R. (1948-?). din 1935 (după alte surse 1933). secretar general al C. fiica lui Eduard) . directorul Institutului de Igienă din Bucureşti în perioadele 1927-1940 şi 1945-1947). 1886).C.U. 138 În aprilie 1948. ministru adjunct al Învăţământului Public (1949-1951. 103 . şefa Frontului Democrat Universitar. de ajutor al regiunilor lovite de secetă (1947).C. 225. dosar nr.juristă.XI. Ministerul Artelor (condus la acel moment de Ion Pas) şi Ministerul Informaţiilor (fostul Minister al Propagandei (până în 1946). cf. preşedinte al Comitetului pentru Artă138 cu rang de ministru secretar de stat (iulie 1950 – iunie 1952).F.F. ilegalistă. (?) MEZINCESCU. condus la acel moment de Octav Livezeanu) au fost comasate în forma Ministerului Artelor şi Informaţilor. În aplicarea Halaha. colaboratoare a revistei Femeia a F. fond 495 (“România”). D.C.N. Z. inv.M.S. a fost Dimitrie Mezincescu (1880-1961. III-a iar în 1971 cu ordinul “23 August” clasa a II-a. după 1989 membru al Partidului Socialist al Muncii şi redactor la revista Magazin Istoric. vicepreşedinte al Comitetului pentru Învăţământ Superior 137 V. 1947. Andrei – în ian. p. (Opriş 2005) (dosar M/131 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).F. 225. propusă pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P. N. ministerul a fost redenumit Ministerul Artelor şi plasat sub conducerea lui Eduard Mezincescu (23 mai 1949 – 12 iulie 1950). MEŢIU. medic şi profesor universitar. inv. 1943. profesor de igienă la Facultatea de Medicină din Iaşi (1910 1921).922. cu rang de ministru – secretar de stat. 2009: 184-5). univ. partea I-a. fond 495 (“România”). la facultate alături de tatăl său. căruia tatăl lui Mezincescu.A. MEŢIANU.

cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 158 din 12 iulie 1948. 101.B. 1947. nr. MICU. 929. 928. http://freelex. p. 931.1978).012M. Petre (n.V. MICHELSOHN. P.VI.C. 11.A. Preston et al. partea I-a. dosar nr. 516).aspx?DocumentId=26302. 932.Of. profesor la Institutul Politehnic Bucureşti până în 1955. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. partea I-a. din ian. KLEIN) .Of. 11362). nr. 173 din 31 iulie 1947.1977) – membru de partid din 21 martie 1945 (dosar M/169 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).Of.VI. KLEIN. 131 din 8 iunie 1948. ulterior activist. 4 din 4 ian. în anii ’80 traducătore la diverse edituri. încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.I. partea I-a. nr. fond 495 (“România”).Of. la începutul anilor ’50 trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar în cadrul diplomaţiei române141.Of. directoare adjunctă la Editura Politică (1957-1963).după război şefă de birou în administraţia centrală a C. 1947. MIHAIL. colecţia RG-25. dosar nr. partea I-a. în Forţele Armate. zisă “Tina”) .M.Of. inv.S. 1945 în M.. deţinută în perioada interbelică. Sugarman f. Leon HERŞCOVICI139) (n.E. 1947.C.A. fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C.ro/DocumentView.C.C. 2005: 334 n. M. 3877. 241. inv. Bella – soţia lui Ionel Mihnea-Cohn.916 din 4 oct. reîncadrat în Forţele Armate în 1945. (123/1951) (dosar M/168 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). din 1953 director al Institutului Româno-Sovietic.Of.1920 – 22.S.E. 1955). 139 140 V.H.R. 5784). 6781).M.E. partea I-a. partea I -a. p. nr. al Crucii Roşii (1955-1960). III-a şi în 1978 cu ordinul “23 August” cls I. apoi coautor al unor articole sub egida I. 18 din 22 ian.E. 933.C.pentru un timp soţia (a doua a) lui Stoica Chivu. 1947 (M. prin Decretul regal nr.G.G. al P. în 1948 cu rang de ataşat de legaţie (M. nr. COHN142) (25. 1941. p.Of. 9260.wolterskluwer. nr. după război arhivar principal în centrala Ministerului de Finanţe..R.I.C. 299 din 29 dec. Leon – în 1941 radiat pe motive rasiale din registrele de rezervişti. p.R. 253 din 1 nov.A. partea I -a. 930. după preluarea ministerului de către Ana Pauker încadrat în centrala M. nr.Of. 918.1912) – după război membru de partid. MIHNEA.. MICU-CHIVU. 241 din 22 oct. nr. decizia nr. 1445). cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 3. 12.927.P. 2066 din 20 oct. Ionel (n. a M. 1948. dosar nr. p. 1947. Ecaterina (n.2). MIHĂILEANU. 1945. ministru adjunct al Învăţământului (din 1955-1957). nr. 7 din 23. şi Arhiva U. după război şefa Direcţiei Personal din M. p. nr.M. n. a M.S. Beniamin . partea I-a. 9099 din 3 febr. p. 9763). 934. Preşedinţia Consiliului de Miniştri.din 1947 controlor în cadrul D. decizia ministrului Justiţiei nr. apoi traducător la diverse edituri (dosar M/158 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). partea I-a. al P. p. 1940-1944. p.1909 Vaslui) – membru de partid cu stagiul recunoscut din 1938. 1755)..I. 30 din 6 febr.” clasa a IVa.I. în anii ’60 redactor-şef al Editurii Politice. iniţial controlor în cadrul D. 1948 arhivar principal în centrala M. ulterior românizat MICU. (M. 104 . MICHELLER. apoi în C.Of. (1951-1953). M.E. p.a. (Decret nr. partea I-a. vicepreşedinte al Comitetului Permanent pentru Apărarea Păcii (1952).I. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a.S. p. (1951. 141 Menţionat în anuarul The Diplomatic Year Book (New York 1951).P. (M. fostă ilegalistă. cu grad de colonel. p.II.A. p. 225. 110 din 16 mai 1947. 9 din 12 ian. 206 din 1 sept.C. Dobrincu şi Goşu 2009: 199. 4968). 61). în 1949 cu odinul “Apărarea Patriei” cls. 1947 a ministrului Justiţiei în M.C.Of. Rozina (n. nr. 225. voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania (Diamant 1979: 371. 5122. fond 495 (“România”). (M. Carol (n. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. 1948. 997/1943). V. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. pentru evreitate v. MIHNEA. III-a140.Of. (1947-1950) (Berindei. 155 142 V. după august 1944 inspector general în cadrul Direcţiei Politice Administrative a Poliţiei Prefecturii Capitalei (M. partea I-a. nr. în 1948 delegat şef al Direcţiei Materiale a aceluiaşi minister (M.: 110).

Of. decorat prin Decretul nr. Jean – avocat. 225. 105 . ulterior. nr. cu grad de căpitan.S.avocată. iar apoi director în cadrul Direcţiei de Standardizare. până în 1969 director general adjunct al Direcţiei Generale Metrologie. 1971).A. 229 din 4 oct.C. inv. încadrat la M. 5638). p. Berindei. 1947. Institutul de Istorie şi Filozofie al Academiei. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.C. 938. 1051). 937. C.I. M.P.N. 3862) MILETINEANU. partea I-a. nr. 139 din 22 iunie 1945. p. (M. Ionel (uneori ortografiat şi “Militineanu”) (1902-1979 Bucureşti) – văr primar al amantei regale Elena Wolf-Lupescu. 127 din 3 iunie 1948. autor al unor articole şi studii de istorie contemporană (la I. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de ofiţer. 939. apărută la Tel Aviv (Solomovici 2003: 377-9 ş.Of. p. 1948. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler (M. nr.Of. partea I-a. Lupu – de formaţie tâmplar. în 1999. Bruno (uneori ortografiat “Milchert”) . nr.. p. 253 din 1 nov.a.E. 941. 4844). în 1946. Standarde şi Invenţii de pe lângă Consiliul de Miniştri.G. nr. după război instructor teritorial şi “lector” al ziarului Scânteia. 127 din 3 iunie 1948. avea să publice cartea de memorii Un anonim în citadela presei româneşti.E.) (Adorian et al. etc. nr. MIRONESCU. 943. Ioana . partea I-a. Ţurlea 2010: 111. în circumstanţe încă neelucidate. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1951-ian. la începutul anilor ’30 expulzat din Germania în timpul studenţiei ca agitator comunist. 1947. 2066 din 20 oct. promovat şeful Direcţiei Informaţii (i. 1954).R. în mai 1948 numit unul din cei şase secretari generali ai Ministerului Industriei (M. p. unde. apoi înrolat voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania. 110 din 16 mai 1947. 4847) MIŞOSNIKY. 152 din 5 iulie 1948. contrainformaţii militare) a Marelui Stat Major (febr. în iunie 1948 repartizat de ministrul Justiţiei la contenciosul 936. 1971: 210. ocazional publicist la Presa Noastră143 (editată de Consiliul Ziariştilor din R. p. Deletant 1999: 20). după august 1944 redactor la Viaţa sindicală. în anii ’60. partea I-a.Of. 1947 (M.Of. după 143 Un articol al său din 1967 fiind citat în Joachim Lengert.S.R.A. după război membu în conducerea Comitetului Electrotehnic Român. 2006: 662. a M. Stan (fiul lui Constantin) – ilegalist. apoi. 5784).2007 Bucureşti) – pictor. 149). avansat colonel (1949). 5263).P. fond 495 (“România”). (?) MINEA.Of. Otu şi Râjnoveanu 2007: 56). MILETICI. în anii ’50 student la Facultatea de grafică şi poligrafie de la Moscova. decorat în acelaşi an cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. p. Solange – la începutul anilor ’50 angajată la Direcţia Cabinet în M.I.u. voluntar republican în războiul civil din Spania. revista Magazin istoric. nr. în Forţele Armate. 17. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a.D.e. cenzor de presă în cadrul Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (19521977).A. Otopeni.I. Sergiu – în 1945 era funcţionar la Subsecretariatul Aprovizionării de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. Preşedinţiei Consiliului de Miniştri (M.din 1947 controlor în cadrul D. partea I-a.S. 158 din 12 iulie 1948.E.). Sugarman f. partea I-a. 8971.. apoi redactor la România Liberă până la emigrarea în Israel în 1980. n.Of. Romanische Phraseologie und Parömiologie (Göttingen: Hubert & Co. 942. (Constantiniu 2003: 83. internat în timpul războiului într-un lagăr de muncă obligatorie la Titu-Găieşti. p.Of.C. în 1948 numit preşedinte al Consiliului de Administzraţie la “Imprimeriile Independenţa” (M. MINDIRIGIU. ilegalist. Dobrincu şi Goşu 2009: 506.: 110. partea I-a. Solomovici 2003: 249 şi 470. în iunie 1948 repartizată de ministrul Justiţiei la contenciosul Ministerului Afacerilor Interne (M. p. B. prin Decretul regal nr.I.R. Leon (1921 Bucureşti – III. 1482.Ap.Of. MILKERT. p. 9763) (Diamant 1979: 371. internat într-o secţie psihiatrică a spitalului M. partea I-a. 1999).. 32 din 9 febr.935. nr. 15 (18 mai 1948): 6). Ioniţoiu 2008: 291. dosar nr. MISSIR. partea I-a. nr. III-a. MILLO. Troncotă 2003: 35. 940.

Ester RADOŞOVEŢKAIA. 3660).A. 2137.P. MOISESCU. membru al C. nr.S. apoi membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Mătăsii (1948-1949) (M. preşedinte al Societăţii de Cruce Roşie (1961-1971).d. MOGHIOROŞ. ministru al Nationalităţilor în guvernul Groza (1948-1952). fost mecanic.X. în alte documente oficiale MAGYAROSI) (23. BALOGH Joszef.U. 1948. nr.X. 1856). după război membru în prima echipă redacţională la Scânteia. primvicepreşedinte şi apoi vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1954-1965). Moghioroş) – membru P. 1916) .D. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. la adresa http://freelex. vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificării (1953-1954).Of. în redacţia Kominform. 949.R.G. membru al Biroului Politic (din 1948). ulterior avansat gen. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 804 din 21 dec. 120 din 26 mai 1948. 2 din 2 ian. 1). inv.” clasa I-a. dosar nr. Ilie (d.C. în 1948 era controlor în cadrul D.1909. preşedinte al Băncii de Stat a R. vicepreşedinte al Marii Adunări Naţionale (19571961). MOISE. fond 495 (“România”). 1213). 1964. din 1929 (nume conspirativ “Liza Lechmanova”).C. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. partea I-a. al P.C. Leon (n.II. 14 iulie 1911 Bucureşti) – administrator-lichidator la Casa de Administrare şi Supraveghere a Bunurilor Inamice (1945-1947)144. membru P.1969 Bucureşti) – evreu maghiarofon. p.A.C.IX. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 951.1913 Umbrăreşti.P. doc. Bihor – 1.R. p. MOISESCU.. 946. soţia lui Al. (1954-1956) şi Argentina (1956-1957).E.D. reprezentanta P. decizia nr. agitator comunist şi membru de partid din 1929. Emil .R.R. MOGHIOROŞ. secretar CC al PMR (1948-1954).ro/DocumentView.M. după 1944 membru în conducerea C.B. 18707 din 4 septembrie 1945 a directorului general C. director adjunct CENTROCOOP până în anii ’60. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R.C. Stela (n. 225. nr.R.C.E.C. voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania.C.R. la pensionare. Alexandru (n.-mr.F.Of. al P. până la postul de director în instituţii poligrafice” (Ţ. (?) MOISESCU. Viorica (n. Pentru pace trainică. MOISESCU.R. fiica lui Iakov Abramovici Radoşoveţki). 947. fiul lui Aharon şi Reiza “Risi”) (n.C.” clasa a III-a. şef al secţiei de relaţii internaţionale a partidului în timpul guvernării Dej. nr. decorat în 1961 şi 1971. preşedintele completului de judecată în dosarul Pătrăşcanu. dosar nr.Of. Anton (12.I. nr. din 1936. (1948-1954). 948.Of. al U. membru C.. preşedinte al Comitetului de Stat pentru Colectarea Produselor Agricole (1950-1951). 144 V. secretar al Consiliului Central al Sindicatelor (1957-1962).R.I.R. membru al Comitetului Executiv şi al C.d. (1951). 106 .P. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.R.M. S. pentru democraţie populară. Avram – ilegalist. 225.soţia lui Anton Moisescu. fond 495 (“România”). Goldstein 2010: 18). 1949.aspx?DocumentId=34332. al P.R. 32). 3. 950. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. şi ministru adjunct al Finanţelor (1952-1953). p. p.C (M. 945. 148 din 25 iunie 1941.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. 35 din 11 febr. Galaţi – 2002 Bucureşti) – membru P.1911 Salonta Mare.R. întoarcerea în ţară “ocupând diferite funcţii tehnice şi administrative. ministru plenipotenţiar în S. I-a şi în 1979 cu ordinul “23 August” clasa I. 1987) – colonel magistrat în anii ‘50. din 1932. MOLDVAI.. 4611). Iţic MAISEZON. partea I-a. partea I-a. ulterior încadrat în Ministerul Industriei. apoi pensionată). Tighina) (n. (19551969).944. unde în 1949 este numit director adjunct al Direcţiei Centrale Industriale a Lânei ţi Mătasei (M. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. inv.wolterskluwer. partea I-a. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M.P.C. director general adjunct la Agerpres (1954-1979. membru al Biroului Organizatoric (1950-1953).

C. deţinut în multiple penitenciare (1933 – august 1944). fond 495 (“România”).” (Buzatu & Cîrstea 2010: 331 ş. nr. director general al postului de radio “România liberă” (1946-1948).G. Urian 2004). fiul lui Zeilig şi Ghizela.Of.1912 Tighina. Mesinger).952. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul Consiliului de Stat al R. 644).Of. 381-2: 2004: 400). Henriette (n.I. Constantin Bugeanu (probabil român) şi Radu Negreanu ( la origine Schwartz) (v. al P. redactor şef al ziarului Veac nou (organul de presă al A.C.E.. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1964. 954.u.R. secretar al Comitetului Artelor din Secţia centrală de educaţie politică a C. LEIBOVICI) (n.I.C. redactor-şef la Viaţa Românească (1950-1953). 253 din 1 nov. şeful de facto al Societăţii Române de Radiodifuziune (1945-1946).1998 Bucureşti) – unul din principalii ideologi ai sistemului comunist în sectorul cultural. în Bucureşti (Vorobca 2008c. în pofida faptului că nu avea studii în domeniu. zis “Iuli”.C.L. MOLHO. profesor universitar şi. dosar nr. 19 45. 956. Davidsohn). p.inspector în cadrul D. 102238 din 6 oct. unde numele este transcris „Şofran” din fonetica rusă. Neuman). partea I-a. MORARU. 1947. fiul lui Simion şi Clara (n. [I-ai] de la un cap la altul şi vezi ce oameni sunt aceştia.P. Mihail Davidoglu (n. partea I-a. 804 din 21 dec. 2010: 331).funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. autor al unor volume de critică şi ideologie literară. pentru merite antifasciste. 146 În cuvintele premierului de la acel moment. partea Ia. MOSCOVICI. „şi-a adus o serie întreagă de oameni la Ministerul Propagandei [redenumit ministerul Informaţiilor în 1946 şi comasat cu Ministerul Artelor în 1948.S. 18. cf. “evreu care nu a uitat învăţămintele sionismului” (apud Buzatu şi Cîrstea. apoi redactor-şef. Radu Bogdan (nume real necunoscut). responsabil şi cu 953. demis şi transferat la tipografia publicaţiei Viaţa Cooperaţiei. Iulea ŞAFRAN145. nr. Nicolae (n. aparent încă în viaţă în 2005. W.n. partea I-a.]. iar din 1950 coordonator al publicaţiei lunare pentru străinătate. Mihail Novicov (n.G.IV. 1947. Josefsohn). până la pensionarea sa. p. Mocanu 2003.R. 955. 1945 în M. 225. a M. Florentina – directoarea (lector-şef) direcţiei Literatură şi Artă din cadrul Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor de pe lângă Consiliul de Miniştri în anii ’50-’70.VIII. între care cele mai sonore nume ar fi Henri Blazian şi Lucia Demetrius. (?) MOLHO MORARU. MORARU. medic. preşedinte al Uniunii Ziariştilor (câteva luni în 1947 până la comasarea sindicatelor artiştilor. (fişă personală în dosarul 30/1947). Salvador (d. N. Marcel Breslaşu (n. secretar general al Ministerului Artelor şi Informaţiilor (1948-1950)146. cu grad de sublocotenent.B. Basarabia – 18. în 1947 încadrat prin decret regal. p. p. 8960. Morico. inv. ilegalist. în anii ’50. 1977?) – jurnalist. Emil (n.Of. unde a practicat medicina (în anii ’70 era şeful Institutului de Fiziologie Pulmonară din Haşomer) (Carol Neumann apud Solomovici 2003: 379. Eugen (alias) .1913 Galaţi) . MORA.R.C. şeful catedrei de Estetică la Institutul de Arte din Bucureşti (1948-1968). P.P. instructajul “lectorilor”. 107 . (1947). 957. 204 din 5 sept. responsabilă cu cenzura. al P. 1452 şi 2607). la nivelul directorilor şi inspectorilor şefi: Eduard Mezincescu (n. a emigrat în Israel.Of. după eliberarea sa în august 1944 redactor la România Liberă şi Contemporanul. în Forţele Armate (M. Vasile 2010:42-43).T.) (1945-1946). locuind în Piaţa Amzei. 8072). fratele său. Falie)) (1. din 1949 impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. Petre Iosif (n. Cei la care făcea referire Groza erau. Alfred Mendelsohn. între care “Pentru fericirea 145 Pentru schimbarea numelui vezi decizia ministrului Justiţiei nr. MONDA. ziariştilor şi scriitorilor). cenzor al D. (1947-1949) (M. nr.C. fratele publicistului Virgiliu Monda şi nepot de unchi al lui Alexandru Toma) – în primii ani după război activist al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. Niculae 2004: 50-51). „evreul care n -a uitat învăţăturile sionismului”. 234 din 13 oct. 1949. 9763). nr. lui Petre Groza. Petru Groza: Moraru.U. Breslau/Bresliska). Aproape toţi evrei. în 1979. al nou-transformatei Redacţii de Publicaţii pentru Străinătate (fosta Narodnaia Rumînia). uneori eronat menţionat ca voluntar în Spania (Andrei Micu în Zbăganu 2001).R. n. 15 din 19 ian. nr. Acestora li se adăugau la nivelurile inferioare ierarhic alte câteva duzini de funcţionari evrei.

p.D. MUNTE. secţia Propagandă şi Agitaţie.N. partea I-a. 1947. nr. MOSCINSKY. MOSESOHN. poporului” (co-autor Aurel Baranga). (M. partea I-a. 190 din 19 august 1947.C.E.C. 1946 în M. 1945 partea I-a.Of. 6293). nr. fd.G. p. 5966).P.III. 1949.Of.Of. nr.E. 7492). redactor la Luptătorul şi Aurora. 962.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 965. deputat de Bucureşti. A. 175 din 31 iulie 1948.după război controlor în cadrul D. în august 1945 numit de Preşedinţia Consiliului de Miniştri în conducerea Oficiului nou-înfiinţat al Lemnului de Lucru (M. în 1949 (A. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 1949. nr. şef de birou la Oficiul de Studii al Ministerului Muncii (1945 1946). 15 din 19 ian. Marcu . 123 din 3 iunie 1947. a M. 115-21). a M. p. Gerard (n.din 1948 impiegat în centrala Ministerului Industriei (M..Of. partea I-a. MOROIANU. in. 139/1955.G. 1945. 5624). 392.Of. nr. Arthur (n.C. cu fişă de cadre la secţia Propagandă şi Agitaţie a C. p. 737.. nr. p.I. posibilă identitate cu omonimul prezent în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.G. a M.după război membru P. 272 din 27 nov. MOSCOVICI) (n.C. 4391.R. 31 din 7 febr. 159. BERGMANN147) (n. 183 din 14 aug.D. partea I-a.R. nr. MOSCOVICI. Iosif – medic. 964. MOSES. 51/1949. al P. nr. p. 108 . partea I-a. 645). 147 V. deputat de Olt (1946-1948. p. nr. partea I-a.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. M.R. Bernhardt .C. 190 din 19 august 1947. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. Sorin .C.Of.Of. 968. Adalbert (n. 199 din 23 august 1941. 26 din 1 febr. MOSCU. M. dosar nr. M. partea I-a. ff. nr. partea I-a. partea I-a. partea I-a. p. p. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. Vili .958. partea I-a. nr. 5544).serviciu în cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. dosar nr. nr. 5831) până în iulie 1947 (M.din februarie 1948 controlor în cadrul D. MOSCOVICI. p. 961. 1375). partea I-a. 1033). după război redactor la Jurnalul de Dimineaţă. 738). 164 din 19 iulie 1948. Oscar . 963. partea I-a. 737.). p. 7491).M. 24 din 30 ian.J.Of. 972.I. p.Of.. 10332). MOSCOVICI.Of. MOSCOVICI. după război şef de birou administrativ la Direcţia Personal a Subsecretariatului de Stat al Naţionalităţilor de pe lângă preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. nr.S. 971. nr.C. Nicolae . 13 din 16 ian.C. C.C.în 1949 era translatoare în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.Of. Leon .C.E.I. 24 din 30 ian. 147 din 1 iulie 1947. p.E. p. 15 din 19 ian. nr. partea I-a. partea I-a. 966.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale Electrotehnice (M.Of. nr. MOSCU.Of. al P. 641).I.I. 970. Vera .I.1912 Găeşti. nr. partea I-a. p. 28.Of.Of.după război controlor în cadrul D. 112 din 17 mai 1948.Of. Iancu . MOZES.E. p. p. decizia ministrului Justiţiei nr. p. 641).după război controlor în cadrul D. 969. nr. 117508 din 25 nov. p.. 24 din 30 ian. nr. premiată cu Premiul de Stat în 1951. p.C. 10102 din 31 ian. după reorganizarea ministerială transferat în centrala Ministerului Industriilor (M.G.Of.Of. decizia M. Iancu .Of. 7151). secretar general al Ministerului Lucrărilor Publice (din 1948) (indicat ca evreu în Solomovici 2001I: 195). MOSCOVICI) – director adjunct al Bibliotecii şi Arhivei Presei . 7 sept. 959. 1948. 1948. partea I-a. 1946. nr. M. 967.Of. partea I-a. 960. 1948.C. MOSCU. MUNTEANU. al P.Of. 4384. 1949. nr. partea I-a.C. 153 din 10 iulie 1945. nr.G. 41 din 18 febr. în facţiunea pro-comunistă la Congresul de unificare din octombrie 1947. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. 152 din 5 iulie 1948. 1946 în M. nr.C. 1894 Bucureşti) – în perioada interbelică ziarist în Bucureşti. 4946). 749. partea I-a. p. ales pe lista B. I. (M. 15 din 19 ian. a M. p. DB)– în 1948 inspector general adjunct în cadrul D.. MOZES. partea I-a. 1947. a M.C. nr. Harry – membru al Consiliului Superior al Economiei Naţionale (1945-1946). 1948..Of.

1949. iar în 1981 cu ordinul “23 August” cls.E. ? – şeful contenciosului Băncii SovRom – menţionat în declaraţia din 24 ian.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale 974.C. partea I-a. anexa la dosarul nr. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.Of. p.1977) (nume de cod în perioada ilegalismului: Nuţu Fuxman.Of. secţia Cancelarie – dosare anexe. 15 din 19 ian. 1214.C. 35 din 11 febr. C. a M. 982. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M .Of. 15 din 19 ian.T.R.în martie 1945 reîncadrat ca inginer consilier la D. 978. Simion (fiul lui Adolf) – membru de partid. 1949. NACHMIAS. preşedinte adjunct al al Blocului Democratic al Evreilor din România.G. nr. din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobilei din cadrul Ministerului Industriei (M. nr. 0*////////////8520iar ulterior prim-adjunct şi şef de facto al secţiei Gospodăria de Partid a C. urmărit de Siguranţă în perioada interbelică.Of. II-a. 645).P. 1427). 24 din 30 ian. nr.1919 Moineşti – 2007 Bucureşti) – fost ilegalist (membru U.Of.I. Poligrafiei şi Difuzării Cărţii (transformată apoi în D. partea I-a. la cerere. decorată prin Decretul nr. din 1936). 983.973. p. C. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. 15 din 19 ian. NADAS. NAUM. Paul Naftali. Leon (n. 199 din 23 august 1941. Emanuel . NAŞ. 976. decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. căs. nr. 645).1914 – 24.VI. p. M. ulterior pe diverse funcţii de conducere în sectorul industrial. 1949. ulterior redactor la Editura de Stat pentru Imprimate şi Publicaţii.în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. pp. Solomovici 2001II: 104). Adrian Naş şi Valentin Naş. Virgil .R. 4946). 1948. 155). p. fiul lui Moise şi Lora) (23.P. p. nr.) de pe lângă Consiliul de Miniştri până în anii ’50 (v. 120 din 26 mai 1948. 738). Alfons (fiul lui Jacques şi Helene) (1895-1961) – fost ilegalist. ZOLLER?) – în 1948 era inspector general adjunct în cadrul Direcţiei Control Economic a D. 1948. 977. cetăţenia română în 2007 (H.. (1946-1989). p.L.C. după război redactor la Editura P. MÜHLSTEIN.. nr. 1213). partea I-a. unde a controlat fondurile valutare. al P. a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M.G. 979. Isidor . partea I-a.F. soţia lui Belu Zilber) – în reţeaua “Ajutorul Roşu” în timpul războiului.E. NASTA.R (1944-1946). nr. MÜNTZER.” cls. a reobţinut. deţinut în 1940 în lagărul de muncă de la Miercurea Ciuc. V-a.T. nr. 35 din 11 febr. inv.C. fiul său. partea I-a. Ana (17.R. a III-a. 3293. a II-a. 1952 a lui A. cu care a avut 3 copii: Tania Măgureanu. ulterior directoarea adjunctă a Direcţiei Generale a Editurilor. Zissu în faţa organelor de anchetă (v. întreprinderile şi fermele Gospodăriei de Partid până la sfârşitul regimului comunist. Mircu 2007:4).I. nr. Isac . avocat al inculpaţilor comunişti (M. 975. 1949. 85/1955. cu stagiu de ilegalistărecunoscut din 1932. III-a. NAFTALI. partea I-a.G. NATHANSOHN. 980. Pienescu 2008: 154. nr.C. deţinut la închisoarea din Caranseberş. 23 sept. f.Of. Mauriciu (n.C. partea I-a.R. partea I-a. cu Stefania (1923-2010). nr. Emeric .G. 1654-5). p. nr. 1949. 211 din 11 sept.Of.G. Leon LITMAN. cu referat de cercetare la Fd. 7554). al P. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. şi preşedinte al Comisiei de recepţie a bunurilor şi materialelor (M. ulterior deţinut în închisorile comuniste.după război controlor în cadrul D. 52 din 4 martie 1945.C. 981. 1944 (Solomovici 2001II: 10).C. MÜHLSTEIN.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei.Of.C.Of. partea I-a. 641). p. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. în 1981 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 4623). NACHTIGAL. transferat la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M.XII. consilier tehnic în centrala Ministerului Industriei (1948-1949) (M. p.Of. partea I-a. 109 .

nr. Sergiu (n. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. fond 495 (“România”). 993. în timpul perioadei ilegaliste149. 10290. 1947. p.1911 Bucureşti XII.B. NEULICHT) (n. 1947. Erwin Costin (31. după război director al Casei de Pensii a 148 V.36/fisapenala. a M. p. nr. 131 din 8 iunie 1948. apoi ministru adjunct al Învăţământului.. nr.G. partea I-a. 989. (M.C. 111 din 17 mai 1947. Arnold SCHWARTZ) (n.M. p. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 990. până în febr. 1947. 8598 – când încă nu îşi românizase numele.I. NĂDEJDE.+Nac+-+Neatu\Nadejde+Arnold/P1990862. 987. 8598).X. 645). partea I-a. 107. apoi şeful secţiei Învăţământ în Ministerul Culturii în anii ’50.C. p. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.C.E. Mariana . 16). 12. p. pp. al P. partea I-a.Of.” cls. NĂVODARU.A. (până în nov.J.R. Bucureşti) – după război funcţional în administraţia guvernamentală centrală. (M.în martie 1945 reîncadrat ca şef de secţie în în D. a M.din 1947 controlor în cadrul D. partea I-a. FISCHER) . 1949.984. 995. Jean . dosar nr.2005.R. infra) – activistă de partid. Arnold (n.Of. Roza (soţia generalului Grigore Naum.C. p. 1239.I. 991.R (dosare anexe. inv. nr.S. nr.C. 32 din 8 febr. 16. Arnold (n. 111 din 17 mai 1 947. decizia M. al P. C.P. 52 din 4 martie 1945. partea I-a. arestat şi condamnat în 1951 ca fost informator al S.R. decedată în anii ’70 în Bucureşti (Solomovici 2003: 120-1). cu fişă de cadre la 985. respectiv publicarea solicitării de schimbare a numelui în M. la sfârşitul anilor ‘40 şeful Serviciului Spectacole din Ministerul Finanţelor. după războui şeful Direcţiei Domenii şi Infrastructură în Ministerul Comunicaţiilor. NEUMANN. 12/1952).R.Of.. Arnold M. 1947.C. partea I-a.Of. p. nr. 264 din 14 nov.F. nr. III-a. fond 495 (“România”). nr. 4968). 10696).E. 15 din 19 ian. 107 din 15 mai 1945.I. decizia ministrului Justiţiei nr. nr. 986.Of. 1947. p. 225. p.Of. 149 Vezi fişa matrioclă penală la http://86. nr. 2612). partea I-a.Of. NĂDEJDE.E. Elza – în mai 1945 încadrată ca şefă de birou în centrala Ministerului Propagandei (M.I.B.125. inv. partea I-a. partea I-a. 1132). 1947. p. 10092). 219 din 23 sept. a M.I.Of.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. 1949. cu fişă de cadre la secţia Economică a C.Of. M. B. nr. pentru schimbarea numelui. 3943.C. 992.php?file=f:\web\Fise+matricole+penale++detinuti+politici\N\N+01. 39 din 17 febr.G. ulterior membru al Comitetului de Stat pentru Cultură şi Arte (1961-1965) şi membru supleant al C.V. p. 3908. şeful secţiei Învăţământ a C. luptător în Spania (unde îşi pierde parţial auzul) şi apoi în reţeaua FTP-MOI în Franţa ocupată. v. 3904). NEGREA.IX. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.C. dosar nr. (12/1954). ulterior publicist) – ilegalist.R. NEMŢEANU.130 din 1 dec. 1654-5) (?) NEGREANU.Of.1909 – 1999 Bucureşti) (fiul fostului demnitar social-democrat Iosif Nădejde-Armaşu. p. 988. (?) NEGREANU.C. 1947 în M. doc. (1955-1965).controlor în cadrul D. nr.după război inspector general în administraţia centrală a C.V. al P. v. 269 din 20 nov. al P.C. secţia Propagandă-Agitaţie a C.JPG.1910 Bucureşti) . reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 225. fiul lui Marcu şi Frida) (17.G. Iancu . Cornelia (n.1909 Roman) – membră de partid din 24 aprilie 1945 (dosar N/77 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). partea I-a.C. şi cadru didactic la I.C. NEGRIN. din 1947 inspector în cadrul D. 110 . când urmare a reorganizării ministerelor este transferat la Ministerul Industriilor) (M. nr. NEIGER.Of. 41993 din 30 apr. 994. Carol – ilegalist.Of. NEGOIANU. 1049 inspector general în cadrul Direcţiei Contabilitate a ministerului (M. 2305.G. până în anii ’60. 1947. partea I -a.17. 281 din 4 dec. 219 din 23 sept. partea I-a. NAUM.P. NADLER148.S. nr. partea I-a. M. Dan – în perioada 1947-1948 şef de cabinet al ministrului Artelor (şi Informaţiilor). nr.M. 1947 în M.Of.

1947 (M. continuă să profeseze ca inginer. p. 1000. 1). 77/1952. prin Decretul regal nr. ulterior preşedinte al Consiliului Regional Iaşi al A. infra]. NOVAC. p. 4 dec. cu ordinul “Steaua R.P. 996. eliberat în 1953. Ion (5.Of. al P. a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M.C. şeful economatului Institutului Central de Statistică. al P. 1946. 10955. nr. Faur – în 1948 era director administrativ al Institutului General de Asigurare. al P. respectiv ministru adjunct al Comerţului Interior (1969-1973). după război în aparatul politic central. 1003.R. decorat prin Decretul nr. Alexander Oskar NEUMANN) (n. membru al CC al PCR în perioada ilegalistă (din 1924). 11 din 14 ian. Credit.C. decorat în 1977 cu prilejul împlinirii a 90 de ani.B. (dosare anexe 14/1951. (un mandat) şi vicepreşedinte al C.. incinerată la crematoriul “Cenuşa”. 662). când va fi arestat în “dosarul Vasile Luca” (eliberat doi ani mai târziu). 999. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.P. a Energiei Electrice din cadrul Ministerului Industriei (M.II.C. 71/1956. Mauriciu – ministru adjunct al Comerţului Exterior (1950-1956). după război membru al Prezidiului R. 9763). apoi vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificării (1959-1969). al Crucii Roşii (din 1961). (întocmit 1956) şi referat de cercetare la fd.U. NOVAC.R. 1977) (singura sursă care îl menţionează ca evreu este un alt evreu. NEUMAN. Alexandru (n. 3293. anexa la dosarul nr.A. “dosare adiţionale”. NICOLSCHI. în Forţele Armate.R.Of.R. Şeila AVERBUCH) (27.II. consilier superior la Regia Autonomă a Transporturilor cu Autovehicule (1947-1948) apoi directorul Editurii Tehnice până în 1952.Of. partea I-a. soţia lui Alexandru Nicolschi [v.VII. partea I-a. al P.Colegiului Inginerilor din România (1945-1947). 997. C. (1954).S. II-a. secţia Cancelarie – dosare anexe. 1947. 225. 1959. 3293. 7 din 22 ian. decizia ministrului Justiţiei nr. inv. Ernest NEUMAN) (n.membru în Comisia de Lichidare C.C.C.1887 Iaşi – 31. îm 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 38/1956. 8 (august).S. 1213). secţia Cancelarie – dosare anexe. (?) NICULI. v. referat de cercetare la Fd.. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 1946 în M.Of. NISTOR.C. inv. 2066 din 20 oct.1986) de profesie ţesătoare. (1945-1948). 35 din 11 febr. C.R. 1002.S. al P. Economie şi Asistenţă al funcţionarilor şi pensionarilor publici (M.M. la începutul anilor ’70 inginer principal la Institutul de Studii şi Proiectări Hidroenergetice. partea I-a. când este epurat şi arestat. 238). nr.R.1979 Iaşi) – ilegalist (membru de partid din 1921).” clasa a III-a. nr.C. secţia Cancelarie – 111 . jud. p. nr. al P. 148 din 25 iunie 1941. cu referat de cercetare la Fd. fond 495 (“România”).I.R. Vanda. Bălţi – X.. pentru schimbarea numelui.I. director adjunct al Administraţiei Livrărilor din Ministerul de Finanţe între 1948 şi 1952. I.I.. 317).C. Charlotte – din 1949 şefa adjunctă a D. 299/1952). al P.C. NOVAC.C.C. cu dosar de cadre la secţia Economică a C. Valea lui Vlad. (n. 2. C. nr. p. iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls. 1948. cu grad de căpitan.Of. (1947-1948) membru al C. Teşu Solomovici (2001II: 17)).C.L.C. 186.R.I. 1949.R.1916 Reghin. al P. Dezideriu .R. Niculae (n. nr. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. al P. nr. Mureş) . 99797 din 5 oct. p. p. anexa la dosarul nr. autor ocazional la periodicul lunar Probleme economice. 1915 Bistriţa) – membru de partid. 16 din 20 ian.P. nr.C.R. nr. 235 din 10 oct.” clasa I-a (Decretul nr. 131. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.Of. partea I-a.C. (1948-1955). şi Levy 2002: 128-9. 998.C. precum “Ajutorul fărţesc al Uniunii Sovietice – factor important în dezvoltarea economiei noastre naţionale” (co-autor Manea Mănescu. dosar la secţia Economică a C.. inv. 1949. 3660)..C. C. 253 din 1 nov.R. p. 2777 n. preşedinte al Comitetului Executiv al Sfatului Popular al oraşului Iaşi (1953-1956). 249/1952. a III-a (v.1902. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. după război membru C. NEUMAN.în 1949 era referent tehnic în cadrul D. partea I-a. al B. 1001.C.R. partea I-a.C. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls.

II. revenit în august 1944 în România ca ifiţer N. OBEDEANU. ziarist la Scânteia (1945-1956.membru al grupului de evrei care au jefuit maşina Băncii de Stat a R. Mihail Nikolaievici OIGENSTEIN. Veac Nou (1944-1946. 225. OERIU.S. în 1944 membru fondator şi apoi în conducerea A. 1010.Of. 1009. 8009). p. Vezi fişa matricolă penală la http://86. la 28 iulie 1959. partea I-a. anexa la dosarul nr.U. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1947. în 1948 transferat din nou în U. singura menţiune a evreităţii sale în nota informativă confidenţială din nov. fond 495 (“România”). 2291. Solomovici 2005 şi 2001II: 111. 2066 din 20 oct. 230 din 4 oct. 1007. partea I-a. Simion (n. 90/1956. p. prin Decretul regal nr. 751).. ilegalist (membru de partid din 1931) şi kominternist (INCOMKA. 131 din 8 iunie 1948. Kaufman).V. în 1941. partea I-a. inv.din 1947 controlor în cadrul D.G. 1008.R. condamnat şi executat la 18.P.dosare anexe. 1006. p. perioadă în care scrie şi volumul Omul sovietic). ofiţer politic într-un lagăr de prizonieri de război români şi italieni în Karaganda (în Kazhstan.D. Haralambie (n.R. OIŞTEANU. Nathan .VII. comisar general al guvernului pentru legătura cu Comisia Aliată de Control (1946-1947). reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. Harry LAZAROVICI150.. arestat şi condamnat în 1932 şi 1937. după unele surse ar fi emigrat în anii ‘70 în Israel.R.1959. 20622 din 28 febr. fiul lui Izac şi Ana) (19. Sanda (căs. pensionat cu grad de conferenţiar). Goma 2005: 4)151.decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls.Of. Paula . 253 din 1 nov. în Forţele Armate. 1947 a reprezentanţiei diplomatice britanice la Bucureşti.II. cf. nr. Ohio.R. 9763): căs. decizia ministrului Justiţiei nr. fiul lui Ştrul) (19. fugit în U. comisar general al executării armistiţiului cu URSS (din august 1945).S.1960 Jilava) . pensionat în anii ’70. inv.L. tatăl fraţilor Andrei şi Oişteanu.. secretar general al Asociaţiei Române pentru Strângerea Legăturilor cu Uniunea Sovietică (A. decorat prin 150 151 V.) şi redactor la revista asociaţiei. nr. şef al catedrei de biochimie din cadrul Intitutului de Medicină şi Farmacie Bucureşti (1947 – anii ’60. (M.. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. p. III-a.Of. 219 din 23 sept. Mihail (n. având rang de subsecretar de stat (1945-1946).I.U. deputat de Dorohoi. NUSSENZWEIG.php. (M. instalat de comunişti în locul reputatului Vintilă Ciocâlteu). OERIU. zis “Mişa”) (1916-2003) – fratele mai mic al lui Leonte Răutu. 1947. n. remisă centralei Foreign Office (v. nr.1960 (v.R.C.K. nr.L. a M.L. după război ofiţer de Interne.S. Buzatu 2008: 434).E. 4968). Uşer – inginer.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici%20executati/O/Obedeanu%20Haralambie/index. 1946 în M. partea I-a. fost ilegalist.I. apoi comisar al guvernului pentru aplicarea Tratatului de Pace de la Paris. apoi decan al Facultăţii de Ziaristică la “Academia Ştefan Gheorghiu” (1956 – 1 ian. cu care a avut o fiică. de profesie farmacist.Of. S. Elena – soţia lui Simion Oeriu (v. p. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M.1982) – fiul unui cârciumar din Dorohoi.1921 Bacău-18. din 1955 doctorand. NOVAC. apoi întors în România împreună cu familia în octombrie 1954. acolo unde i se naşte şi fiul. 62 din 14 martie 1946. stabilită în Cleveland.S. Buzatu 2008: 434).XII. 1455). infra). Einhorn). 1004.C. 1947.S. III-a.după război şefă de secţie în administraţia centrală a C. Iosovici).S. nr. 8599).S. partea I-a.R. dosar nr. 1005. 26 din 1 febr. cu grad de căpitan. 1947.. 112 . nr.125. publicişti. Simon SCHÄFER.Of.A. Valery Oişteanu).A.B. 3293. Oeriu s-ar fi convertit la creştinism în 1944 (v. 1948. cu Nora (1927-1994.1902 Iaşi . partea I-a. p.17.S.Of.U. ulterior Academia “Ştefan Gheorghiu”. căsătorit cu Bella (n. 1947 (M. unei note informative confidenţiale a misiunii diplomatice britanice din nov. în 1948 numit de ministrul Lucrărilor Publice în conducerea C. nr. NUSSENBLATT. iar apoi profesor de istoria mişcării muncitoreşti la Şcoala Superioară de partid.

R. BERCOVICI. aflata în atenţia Siguranţei în 1941 pe lista “comuniştilor categoria A”. 5). 1011.G. 204 din 5 sept. Mircea (n.C. Dobrincu şi Goşu.R. a locuit până la sfârşitul vieţii în Bucureşti.. http://www. 1947. Varga 2003: 369 ş. Trebici 2011. fond 495 (“România”). ORNSTEIN.I. Nastasă.pdf.Decretul nr. decorat prin Decretul nr.romanianjewish. ORENSTEIN. 315. decorată prin Decretul nr.2005 Bucureşti. “dosare adiţionale”.R. 1654-5). după 1944 activistă la diverse secţii ale C. 2009: 504. 1999 S. C.ro/index. nr. Ernestina (fiica lui Aron. apoi maior procuror militar la Tribunalul Militar M. 6). vicepreşedinte al Comitetului de Stat al Planificării (1952-1954). OSTFELD.). 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (v. Tamara Mira153 (1918 Basarabia .R. membru U. p. ORBAN. a III-a (v.org/db/pdf/nr224/pagina14. n. accesibil şi la http://www. nr. pe str. sancţionată cu vot de blam şi avertisment. inv.) – ilegalist. 224 (1024).E. în 1946 în “activul central al partidului” (Andreescu. 4972). anchetată în lotul fracţioniştilor din 1958. se afla sub supravegherea Securităţii ca agent al serviciilor de informaţii israeliene. 458).S.C./Kuller 2008a: 450. fostului general de Securitate Neagu Cosma. 8072). partea I-a. nr. ulterior activistă la C. 131 din 8 iunie 1948. n.Of. necrologul din Realitatea Evreiască nr. Berindei. Vezi şi anunţul decesului ei la http://www. Mihai(l) (Michel ŞORAR) (1911-1991) – în timpul războiului cadru didactic la colegiul “Marcu Onescu” pentru evrei. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M.Of.org/db/pdf/nr224/pagina14. a M. din 1945 în conducerea U. Tismăneanu 2005: 325.T.. n.C.u. în anii ’80 a acordat câteva interviuri postului de radio Europa Liberă. 1017. mai ales Berindei. 154 V.pdf. unde.C. p. partea I-a. ministrul Comerţului Interior (febr. 1902 Pufeşti. C. 15 din 19 ian. directoarea şcolii de partid (de un an) de pe lângă Comitetul Orăşenesc Bucureşti al P. p.E. Cosma 1994: 299-300. Dobrincu şi Goşu 2009: 505. 4 şi 505 Dobre et al. 225. Alexandru . OSTRADEL. Jureck)) (d. zisă “Tina”) (n. fiul lui Moritz şi Betty (n.romanianjewish. 1955). (M. 1954 . din 1970 consilierul ministrului Janos Fazekas la Consiliul de Miniştri. Mâţă 2007: 251). 1016. 14. în anii ’50 instructor al Secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. 2008: 285. 646). Marva . cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. al Uniunii Generale a Sindicatelor din România. 20. Levy 2002: 208. pp.G. fiul lui Nicolae Popescu-Doreanu).F. respectiv Balaş (2008: 218). ORNSTEIN.C. al P.C. Numele este cel de căsătorie (în perioada războiului fusese căsătorită cu ilegalistul basarabean Mihail Popescu. partea I-a.I.Of. 152 153 V. p.I. 1014. p.în 1949 era translatoare în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. (1945-1975) (implicat şi în procesul monseniorului Vladimir Ghika152) şi în paralel cadru didactic la Facultatea de Drept din Bucureşti.a.F. 1949. an în care i se stabileşte de altfel şi domiciliu obligatoriu.vladimirghika. 1012.php?s=Din_Arhive.. 52 din 4 martie 1945. 1013.R.A. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. Primăverii nr. 113 . 2004:39. OPRIŞAN.în iunie 1948 era funcţionar în centrala Ministerului Comerţului (M. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. cf.A.din 1947 inspector în cadrul D. emigrat în 1974 în circumstanţe neclare în Israel. care îl caracterizează ca pe “a Jewish journalist” şi “an astute political manipulator”).. Mihăilescu 2006: 380).M. a III-a. 1015.oct.U.I. Gottfried . nr.M. ulterior cercetător al istoriei evreilor din România (Kuller 2010: 190. după război specialist în centrala Ministerului Comerţului şi în paralel redactor-şef al revistei lunare Probleme Economice (1948-1852). 24154 (menţionată în Berindei.Of. OPRESCU. din anii ’30. Solomovici 2001II: 42 ş. Iuliu – din 1945 şef de birou tehnic în D. Dobrincu şi Goşu 2009: 424. cimitirul evreiesc “Filantropia”) – ilegalistă. (Şt. deţinut la penitenciarul Caransebeş. 1018. partea I-a. jud. Putna) (uneori ortografiat şi “Ornştein”) – ilegalistă. iar apoi stabilit în Statele Unite (unde în septembrie 1985 îi acorda un interviu lui Robert Levy (2002: 315)).A.

1024. al P. fiica lui Herş şi Sara) (13. p. membră fondatoare şi preşedintă de onoare a Uniunii Femeilor Antifasciste din România (U.C. Tina .C.R.S. după război vicepreşedintele secţiei Presă a A.S. 645). în M. membră a C. dosarului pe care l-a depus la casa de pensii a ziariştilor în 1943. PAUKER. 1020. 157 din 10 iulie 1948.R.după război. nr. fiind identică cu cea a viitorului demnitar comunist Ion Pas.Vezi şi menţiunea sa în rubrica „Aniversări” a revistei Realitatea Evreiască. nr. p. 214 din 15 sept.Of. (partea I B) nr. şi redactor la Gazeta în anii ‘20-’30.. 1023. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler I (Decretul nr.34. între 1944 şi 1948. partea I-a.Of. PAS. p. p.R.Of. ulterior traducătoare a operelor lui Marx la Editura Politică.1895 Bucureşti – 20. 114 . alături de V. 1948-1952). activistă de partid. preşedintele Comitetului de Stat pentru Radiodifuziune şi Televiziune (1958-1965.S. incinerată la crematoriul “Cenuşa”.. apoi pensionat). 1025. 1134). Berindei. 1026. Dobrincu şi Goşu 2009: 236 şi 424.Of. decedată de cancer în 1960.” clasa I-a.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. partea I-a.III.1960 Bucureşti) – ilegalistă notorie. p. arestată şi condamnată de două ori în perioada interbelică. 7620. partea IB. decizia ministrului Justiţiei nr.P. cu convingeri nedisimulat marxiste. PANŢER. 87 din 13 apr. “epurată” în iunie 1952. şi preşedintă de onoare a Uniunii Femeilor Democrate Române (U. PASCAL. 1021. 69498 din 13 iulie 1946. nr. n.P. între 1948 şi 1965.V.R. Harry Elias WITZLING) (18. nr.R. în 1949 instructor în cadrul sectorului Învăţământ Public al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. M. (din 1948 redenumit Partidul Muncitoresc Român.1019..D.R. nr. inv.Of.M.R. al P.P.R.. 1949. ministrul Artelor (1946-1948).R. 165 din 19 iulie 1946. dosar 12/1954. M. 1103 .C. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1949-1952). 7633.3. decorat cu ordinele “Steaua R. PASCARIU.. Luca şi T. activist P. 1949. Ana (n. al P.21. 71. şi membru al Secretariatului General al P. din noiembrie 1947 până la excluderea ei din viaţa politică în 1952 ministru de Externe al R . Georgescu. 32 din 8 febr.F. 1022.R. 1945-1948). BURAH) – soţia lui Gheorghe Pană (vicepreşedinte al Consiliului de Stat în 1985). p. 1948.C. p. în afara activităţii guvernamentale publicist realist-socialist. din 1956 şi până la pensionarea din ani ’70 director general adjunct (şi după 1973 membru al Colegiului) Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor de pe lângă Consiliul de Miniştri .21. în anii ’50 inclusiv şefă de cabinet a lui Leonte Răutu (dosar la secţia Propagandă şi Agitaţie a C. membru neîntrerupt al C.D.C. 155 155 Pentru schimbarea numelui.M.M. nr.R.C. vicepreşedinte al Societăţii Scriitorilor Români.R. PANAITESCU. decorată în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. Horia (n. Iuliu . 31 din 7 februarie 1949. partea I-a. partea I-a. Calman SCHRITTER156) (6. 156 Cf. 2790 din 16 sept.VI. partea I-a.V. Antoaneta (f. 5767). apoi a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. nr. absolvent al Facultăţii de Chimie din cadrul Institutului Politehnic Bucureşti. Vaslui .X. PAPP. n. după război secretar general al C.L. (întocmită 1954). 1946). LUPU.C. Leon – din 1948 director adjunct al Direcţiei Medicină Curativă din cadrul Ministerului Sănătăţii (M.C. PANĂ.F. după care în 1968 a revenit la titulatura PCR).1974 Bucureşti) – fost membru P. Hanna KAUFMAN RABINSOHN. Ion (n. Mihai 2009).1986 ) – membru de partid din 1940. Ernestine – în 1948 şefă de secţie la Direcţia Cinematografie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.U. v.Of.C. 1948.R.din aprilie 1948 secretar cultural în centrala Ministerului Informaţiilor (Direcţia Presă). nr. 3372). Of. membru al Comisiei pentru epurarea presei de pe lângă Ministerul Propagandei Naţionale (1945-1946). p.1893 Codăeşti. născut Calman Schritter. 336 -337 (1-31 mrtie 2010). locul şi data de naştere a ziaristului Ion Pas.II. cu dosar de cadre la secţia Propagandă şi Agitaţie C.1921 Bucureşti . 15 din 19 ian.” clasa I-a (1964).” clasa a II-a (1948) şi “Steaua R.A. al P.formal al doilea om în sistemul cenzurii din timpul comunismului. PMR.

cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1947 (M.1911 / 22. 31.125.C. 147 din 3 iulie 1945. M.R. iar ulterior numit acuzator public la Tribunalul Poporului Cluj (M. secţia Cancelarie – dosare anexe.C.%20Pat%20%20Pavel/Patrascu%20Andrei/index. 43. deţinut la Tg. trimis într-o colonie de muncă (1952-1955). ulterior epurat sub acuzaţia împuşcării (involuntare) a lui Gheorghe Apostol în violenţele de la uzinele Malaxa din Bucureşti din 1945. 1389 şi nr. 1029. 1946. 5538. M.I. 153 din 10 iulie 1945. în 1945 promovat ca prim-procuror. [aşa] cum era permis pe acea vreme să fie ‘apăraţi’ duşmanii clasei muncitoare” (Solomovici 2003: 305). căs. epurată în 1952. 260 din 8 nov. cu referat de cercetare la fd. nr. (folosite de Dobre et al. dosar nr. nr. ca şi în lista întocmită de Siguranţă în 1941. Andrei LÖB158. Ocna) – jurist.. Tescovici [? v.A.C.Of. coautor al comentariilor la Codul Penal al R. partea I-a. al P. 1 ian. şi Rusnac 1997). ulterior recăsătorită Veakis) (n. 3/1958. 253 din 1 nov.C. membru al organizaţiei de bază a partidului. deputat M. p.php). 2066 din 20 oct.R. ulterior cu evoluţie incertă (dosar P/43 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). în Forţele Armate. Avramescu). POLLAK) – după război încadrat ca judecător de şedinţă la Tribunalul Bihor- Oradea. fond 495 (“România”)..A. v. apoi normator până la pensionare la Fabrica de Confecţii Bucureşti (1956-1961).R. secretar general al Ministerului Agriculturii pentru câteva luni în 1947. 533. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. Andrei (n.R. cum. PĂTRĂŞCANU.A. şi M. 225.IV. 1941).1945. cu grad de maior.C. 2983în 1941. Cancelarie. dosar nr. 19 din 23 ian. p.C. în ministeriatul Anei Pauker (1949-1952) (M. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 1908 Tg.wordpress. 28.com/2010/08/24/condamnati-la-fericire-dupaaproape-douazeci-de-ani/).. http://tismaneanu. de Bihor (1946-1948).C. nr. în care se anunţă stabilirea domiciliului obligatoriu. (1975). tatăl scriitorului şi istoricului literar Thomas (Toma) Pavel (n. partea I-a. A. responsabilă cu propaganda şi agitaţia. Andrei (n. a comuniştilor categoria A (vezi poziţia 228).R. 74-6.Of. 1838). inv. C.N.Of. p. cf. prin Decretul regal nr. data naşterii ar fi de fapt 22. passim) (v. Cernăuţi.S. 3293. 178 din 4 august 1948. partea I-a.” clasa a IV-a. partea I-a. Elena (n. stabilit în S. 159 Contradictoriu faţă de documentele C. nr.u.F. fondatoare. ulterior reabilitat. (?) PĂSCULESCU. 51/1952. 1031.Of. anexa la dosarul nr.1027. îşi românizează numele în 1946) (n. Doru (n. 9763). nr. cu Amalia Pavel (n. fişei din penitenciar (v. inv.III.E. aflat în 1941 pe lista “comuniştilor categoria A” în 1941. Mihăilescu 2006: 380).Of. supra]) (n. apoi Bihor (1946-1949).1914. p. Hertha SCHWAMMEN. director adjunct al Centralei Industriale a Lemnului (1949-1952). p. 1911. pentru comitetul regional de partid Hunedoara (19451946).Of. Dorin GHERŞON157) (n. (inclus în Kuller 2008a: 440). al P. 11. al P. apărător al lui Nicolae Steinhardt. partea I-a. p. înainte de căsătorie (mariajele mixte fiind interzise legal în acea perioadă). fd. Tismăneanu (v. partea I-a.II. 1948. 1986 Bucureşti) (fiul lui Ludovic şi Ana) – de profesie croitor. nr. încă o dată eronat. când încă nu îşi românizase numele160.17. Elena (n. pe care “îl apără cu un elan anemic. nr. Jiu (1941-1942). nr.I. Bihor / Cluj159 – d. http://86. p. (1945-1948). Constantiniu 2003: 13 ş. 160 Idem M.C. 2004: 456). Şi nu Loew.A. opinează V. PĂTRAŞCU.1911.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/P/P%2004. 1028. 1947. 115 . 6401. iar locul naşterii ar fi Cluj.III. PAUL. partea I-a. în anii ’60-’70 secretar general de redacţie la Revista română de drept.. 127 din 1 iunie 1941. unul din avocaţii numiţi din oficiu care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi pentru “titoism” în 1950 (când încă nu-şi românizase numele..1903) – sora lui Teohari Georgescu. iar apoi şefă a Direcţiei Cabinet în M. PAVEL. instructor C.U. 1948.P. Tismăneanu 2010a). din ianuarie 1948 angajată la cabinetul ministrului (cu grad de prim consul general). (1945-1948) (Şt. membră în conducere şi cenzor al U.N. 11765. C. fiica lui Max şi Sofia) – soţia lui Lucreţiu Pătrăşcanu – convertită la creştinism în 1939.C.R. după război membru al primului C. membră a Partidului Comunist Austriac în timpul studenţiei la Viena în 157 158 V.Of. 1030. 40 din 18 febr. Tinăud. Fl. p. cu nume conspirativ “Saşa”. partea I-a. ilegalist (membru de partid din 1934). membru de partid din ian. 5829).

din 1947 inspector în cadrul D.VI. nr. nr. p.C. partea I-a. 1949. condamnată în 1954 la 14 ani închisoare. Facla. al P.I.” cls. între iunie 1948 şi febr.Of. 1948. Iosif POCLER) (n. V-a. 3293. cunoscut mai degrabă ca prozator (debut cu nuvele în 1964). p. apoi în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (1947-1948). PELTZ. dar graţiată la 29 mai 1956.E.php?file=f:\web\Fise+matricole+penale+-+detinuti+politici\P\P+04.P.. la Direcţia Presă (M.Of. membru al Asociaţiei Scriitorilor Israelieni de Limbă Română. 1039. Israel) – absolvent al Liceului Evreiesc din Bucureşti. sub numele “Elena Veachis” (urmare a căsătoriei cu regizorul grec Yannis Veakis). PETRAN.în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. 1949) (M. 5463-4. 1033. consilieră în centrala Ministerului Propagandei (1945-1946).Of. 1036. 335 din 20 iun. emigrează în 1972 în Israel. Adela (n.A. 148 din 30 iunie 1948.36/fisapenala. M. director al Teatrului de Păpuşi “Ţăndărică”.Of. angajat în centrala M. după altele decedată în Bucureşti. anexa la dosarul nr.17. (1945-1948). nr. PERL. unde colaborează la diverse publicaţii de limbă română (Viaţa noastră. 6094). partea I-a. Iosif (n.R. 1947. David – şef serviciu–secretar în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (până în febr.I. nr. PELTZ. p.I. Sandu – după război angajat ca arhitect conductor în centrala M. secţia Cancelarie – dosare anexe. fratele Elenei Ceauşescu. 289 din 13 dec. 7491). după unele surse. 1963. 116 .C. 1947. 1040. nr.I. nr.din 1947 controlor economic în cadrul D. 168 din 23 iulie 1948. PERLMUTTER. 1946). p. iar în 1971. Ludovic .anii ’30. membru al Consiliului consultativ de pe lângă Ministerul Propagandei (1944-1946).Of. 1037.Of.R. Marton . nr.) şi îndeplineşte funcţia de secretar de redacţie. 157 din 4 mai 1971). partea I-a. colaboratoare disciplinată a Securităţii.E.C. 96/1968. 1123). arestată în procesul intentat soţului ei. Stefania .P. 1946. Raşela.Of. decorată în 1964 cu ordinul “Steaua R. PELŢAN. PERŞINARU. 2790 din 16 sept. inv. 1032.G. a M. PETRESCU.+Pat++Pavel\Patrascanu+Elena/P2070574.Of.” clasa a V -a prin Decretul nr. iar apo redactor-şef la Orient Expres. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Meritul Cultural” în grad de Cavaler (Decretul nr. a M. 8032.G.C.C. 1042. partea I-a.C.în 1948 numită director al Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Bază (M. partea I-a. 190 din 19 august 1947.125. Revista mea. partea I-a. 32 din 8 febr. 232 din 6 oct.G. p. Samoil . 200 din 1 sept. decorat cu ordinul “Steaua R.. nr. 1035. p. 1034. nr. 95 din 22 aprilie 1948. p. M.E. 12877). a M. a M. PELTZ.1932 Bucureşti – 2005 Tel Aviv. etc.Of. H. 1038. partea I-a.din 1947 controlor în cadrul D. 1123). cu referat de cercetare la fd.G. partea I-a. nr.C. ca translator la Direcţia radio (M. partea I-a. 10092). Zissu .E. (M. cu ordinul “23 August” clasa a III-a (Decretul nr. (M. partea I-a. 264 din 14 nov. 1041. 7950).JPG. după unele surse emigrată în Israel. (M.din 1947 controlor în cadrul D.C. (M. lideră a grupării artistice din Uniunea Patrioţilor. p.Of.C. 1949.E. C. în paralel urmează Şcoala Sanitară. 161 Vezi fişa ei matricolă penală de la penitenciarul Dumbrăveni la http://86. nr.C.C. 1947. ulterior scenografă la Teatrul de Păpuşi Sibiu161 şi. după august 1944: membru fondator şi membru al Comitetului de Conducere al U. încă în viaţă în 1990. David . Herzelina . PERLEA. nr. pp. p. 264 din 14 nov. fiica lui Leon) – soţia lui Gheorghe (alias Gogu) Petrescu. în mandatul Anei Pauker. partea I-a.R. în 1948 reîncadrat ca referent stagiar în centrala Ministerului Industriiilor (M.F. 32 din 8 febr.A.la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei. p. 1949 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor. 3707). PECHER. 10092).R.I. 14.Of.

1949. – numit în decembrie 1948 membru al comisiei Ministerului Sănătăţii pentru lichidarea restanţelor şi repartizarea dentiştilor (Bărbulescu et al. nr. nr. 8552). 1946. nr. Samuilă . 1964 cu Medalia Muncii.E. a M. PETRICU. 97. condamnată la moarte în ianuarie 1944 (sentinţa comutându-i-se ulterior în închisoare pe viaţă. “Banca Economică” din Bucureşti). 117 .S.E. a III-a. Felix . PETRUC. arestată în 1943 într-o casă conspirativă a ilegaliştilor.832). incinerată la crematoriul “Cenuşa”. secţia Cancelarie – dosare anexe.C. 1055. GOLDŞTEIN162) (n. 1945. decorat ca pensionar prin Decretul nr. partea I-a. prenume ortografiat ocazional şi “Jaques”) (11. nr.1043. partea I-a. 1963.. 264 din 14 nov. POPP. directorul Editurii P. jud.Of. 104 (solicitarea). 1947.ilegalist (membru de partid din 1921. ulterior secretar de stat responsabil cu industria alimentară în guvernul Dej. 2009: 184-5). după 1944 procuror la Parchetul Tribunalului Ilfov. după război colonel M.R. Iţic MENDELOVICI .Of. 16 din 20 ian. Direcţia Aviaţiei Civile. partea I-a. POENARU. 1946 în M. 3660). 1051. 541 163 V. iar apoi în 5 ani închisoare).în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. p. p. partea I-a. 1906 Bârlad) .Of. 1056.I.A. Hary – menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. A. Valeria .I. apoi director general al Direcţiei Generale a Editurilor. 5728 din 19 ian.din 1947 controlor în cadrul D. fiul lui Litman şi Tauba. 803 din 21 dec.I. 21 din 25 ian.C. p. p. 1947. Idem v. PINCAS. 52 din 4 martie 1945. a M. 36 din 14 febr. 15 din 19 ian.A. partea I -a.D.sora lui Ladislau Vass).R.Of. 1053.N. 1946.C. (M.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. soţia lui Mihai Petruc. decizia nr. 646).Of. cumnatul Ghizelei Vass (i.e. 264 din 14 nov. 31/1957. partea I-a.C. p. însărcinat aducerea la îndeplinire a sentinţelor în simulacrul “Marele proces al trădării naţionale”. (M. Jiu. 1048. Alfred V. PETROVAN.C.. nr. 658). Paul (n. Mayer . al S..Of. 3293. 334 din 19 septembrie 1952). partea I-a. internat în perioada 1941-1944 în lagărele de muncă disciplinară de la Tg. Albertina . 162 V. 1949.R. 163 1054.A. după război funcţionară în centrala M.Of.Of. ministru adjunct al Gospodăriei Comunale şi Industriei Locale (1952-1953) (numit prin Decretul Prezidiului M.Of. PODOLEANU. nr. partea I-a. – evreu originar din Basarabia.alias “Elena Cristescu”.G. 30 sept. 1052. 1045.1900 Podu Iloiaei. partea I-a. anexa la dosarul nr.E. Sabina (n. nr.C.C. din Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. p. Prezenţa sa în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 15 din 19 ian.C. 1948. p.Of. nr. (M. 1044. 219 din 23 sept. 1050. Jack (n. 10092).din 1947 controlor în cadrul D.II. 642). PETRESCU. 1049.I. M. al P.P.A.R. partea I-a.C. 423 din 15 iul. 1946 a ministrului Justiţiei (M. inv. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls.. partea I-a. Betty .în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. partea I-a. Iaşi – 1972 Bucureşti) . PICALSCHI. condamnat în perioada interbelică pentru spionaj în favoarea U. a M.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. p. PETROIANU. soţul Olgăi .A.în martie 1945 reîncadrat la Subsecretariatul de Stat al Aerului. PLATZ.Of. nr.G. I. 20 (5 iulie 1948): 7). p. respectiv decizia ministrului Justiţiei nr. p. şeful Direcţiei Administrative a Ministerului Silviculturii (1948-1952) (M. Alfons (uneori ortografiat şi Pikalsky) – după război iniţial membru al C. 1947. Vapniarka şi Grosubova). (M.R. 250 din 27 oct. PINSLER.E. nr. Solman . idem referatul de cercetare la fd. 10.G. când âncă nu îşi românizase numele . nr. 1949. 1046. 8598). nr. p. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R.E.251 din 30 ian. C. la Direcţia I.M. 232 din 7 oct. (viitoarea Ed. în 1948 numit de către Ministerul Comerţului director al societăţii naţionalizate “Bod” (B.Of.din 1947 inspector în cadrul D.I. ilegalistă. Politică). 1654-5). nr. Difuzării Căreţii şi Presei. PITARU. PINCAS. 148 din 25 iunie 1941. nr. nr. M. pp. WEISSMAN) (1923-1967) . 1047.S. 10092).

C. p.S. p. după război activistă de partid. 1947.R. iar din martie 1948 şefă de secţie în centrala Ministerului Artelor (ulterior şi Informaţiilor) (M. PRISICEANU. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 26 din 2 febr. Honora . 115196 din 14 nov. 10092). 1064. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. nr. nr. în M. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa a III-a (M. partea I-a. 4200). 9712. membru de partid din 1945. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M.R. Ecaterina (zisă Kati) (n. 1949.R. nr.R. al P.Of. fond 495 (“România”).R. inspector general sanitar în Ministerul Sănătăţii (1944-1945).II. 1945 în M. partea I-a.C. partea I-a. 1945. Josefina – după război şefă de birou. nr. în 1940. 16 din 20 ian. p. 28 sept. partea Ia. dosar de cadre din 1954). 2729. 4384. membru în conducerea C.C.C.E.I. după alte surse Janoş Rab) (1904-1973) – general.R. p. nr. 1059. p.după război funcţionar în centrala Ministerului Industriei. nr.1966 Iaşi) – după august 1944 membru al comitetului sanitar al Apărării Patriotice. RAB. p.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. (iniţial la sectorul Evidenţa Cadrelor şi Documentare). 184 din 13 august 1947. a fost sora lui Răutu).Of. Eti (n. 168 din 18 iulie 1941. partea I-a.XII.S.prima soţie. p. p.1908 Fălciu.S. 95 din 22 aprilie 1948. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. PRESSER. 10200. 183 din 14 aug. nr. nr. 1214). 1058.C. nr. p. 1068.C. nr.Of. (1948-1951). Iacob . Eva. 76 din 30 martie 1946. Burcă 2007: 13) (dosar P/167 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). PROPPER. director medical în centrala ministerului (1945-1948). 252 din 3 nov. apoi al F. 1949.Of. “refugiat” în U. 1945. 164 Vezi dosarul nr. nr. cumnatul lui Leonte Răutu (soţia sa.M.Of. 76 din 31 martie 1948.M. nr. pozişie din care a participat la coordonarea reformei sectorului sanitar din ţară. PREOTEASA. partea I-a.Of. în prezent Bartolomeu) . M. tatăl filologului George Pruteanu (1947-2008) (Brătescu 2007: 251-3. a politicianului P. PRUTEANU. POPPER. partea I-a.G.E. Pinchas Solomonovici. Adalbert .Of.Of. Oigenstein. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Huşi/Vaslui – 16. în 1949 transferat de la Direcţia Contabilitate şi Control Financiar la Corpul de Control Financiar Intern al ministerului (M. deputat în Marea Adunare Naţională (1948-1952).C. p. partea I-a. 264 din 14 nov. conferenţiar la catedra de organizare sanitară a I.. în anii ’70.1984) – membră de partid din 1938. al P. din 1952 transferat la catedra omoloagă din Iaşi. Paul (n.controlor la D.S. nr. membru P. partea I-a.S. partea I-a. p.I. a M. nume schimbat în 1945164) (15. Ioan (n. 1061. apoi. 7151). al P. 662.. p. până în anii ’70.R. a fost soţia fostului ministru de externe Grigore Preoteasa (decedat în accidentul aviatic din U. I. partea I -a. 7234. SINGER) (2. 662). Artur (fratele compozitorului Laurenţiu Profeta?) – din 1947 inginer specialist în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. M. 1065. (110/1955).D.S. 1060.D.F. 1066. partea I-a. FEHER) (n. PRATSCHER.Of. Bucureşti. 16 din 20 ian. p. n. p. Rudolf – după război referent la Subsecretariatul de Stat al Naţionalităţilor de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. respectiv aprobarea schimbării numelui prin decizia ministrului Justiţiei nr. 1067. Ivan Stepanovici RAB. din 1957) şi mama Ilincăi (căs. 1063. 112 din 17 mai 1948. Marcel Maximilian (1895 – 1960 Bucureşti) – medic şi profesor. 267 din 21 nov. 3001).Of. partea I-a. 1948.Of.R. Alexandru . 3705). PROFETA. Adrian Năstase (recăsătorit în 1985 cu Dana. nr. partea I-a. fiica fostului ministru al Agriculturii şi ambasador în China Angelo Miculescu). M.1912 – 14. 845).C. 1919) – activistă a secţiei Propagandă-Agitaţie a C.C. clasa a II-a. PROTOPOPESCU. instructor al C.Of.E.XII.1057.. 1945. 1949. 118 .Of. 1062. POPPEL. 35 din 11 febr.Of. PRAGER.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M.. şeful Direcţei Policlinici şi Spitale (1948-1952). 5/1944/945 de la Direcţia Judiciară a Ministerului Justiţiei. decorată în 1971 cu ordinul “Steaua R.

2137. ambii stabilindu-se câţiva ani mai târziu în Olanda. doc. p. nr. 119 . Nastasă. 1 din 1 ian.. inv.125. nr. Gita Iakovlevna (11. (1950-1953). 10860. în care şi menţiunea Mariei Rab. 1964 cu Medalia Muncii. 2595). nr.C.Of. 32 din 8 febr. 24 febr.R. 1074. pentru scurt timp ministru adjunct al Construcţiilor. 1912 Griviţa. 1069. sublt. 1078. Alexandru (fiul lui Martin şi Paula) (n. p. Ioniţoiu 2000:IX)168. membru de partid din 1944. 17.C. partea a 2-a. partea I-a. nr. Solomovici 2004: 283. Tutova) – în 1948 era referent-şef la Oficiul de Studii al Ministerului Minelor şi Petrolului (M.1944. nr. 1946. 119 din 28 mai 1947. RADO. 3905. 167 V. articolul său consacrat Ghizelei Vass.VIII. 168 V. din 1949 referent de specialitate la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului. RADO.XII. inv. dosar nr.. şeful serviciului de cadre din M. 803 din 21 dec. partea I-a.contributors. Pinhas .C. membră de partid din oct. nr. RISDORFER) (n. secţia Cancelarie – dosare anexe. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. p. ulterior directorul Institutului de Istorie Militară din Bucureşti. p. M. 1351). (r. M. 1947. M. Tismăneanu166). Alexandru . nr. p.Of. 1076. p. V. reîncadrat în 1945. 4255.C.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 1123). 1480. incinerată la Bucureşti. revenit în ţară în 1944. 2). 3293. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 5123. M. 61 din 21 martie 1946.R. în anii ’50.Of. p.1910 – 17. a emigrat la începutul anilor ‘70 în Israel. după război numit preşedinte al Oficiului Industrial al Bumbacului. III-a165.R. anexa la dosarul nr.Of.php. 1075. nr. fiica sa şi a Evei. 1077. partea I-a.inv.P. Liana – ambasadoare în Senegal în anii ’60. decorată prin Decretul nr. în anii ’50 director adjunct al întreprinderii “Româno-Export” a Ministerului Comerţului Exterior. 1072. RADIAN. partea I-a. C. partea I-a.Of. B.decorat prin Decretul nr. 282 din 5 dec. 8). Ivan . 206 din 1 sept. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. 11/1954). p. Varga 2003a: 664-5. unde s-a căsătorit cu David Wizman. 1189.) de artilerie. cu referat de cercetare la fd. Maria (1915-1976) – sora lui Ioan Rab şi cumnata lui Leonte Răutu.N. 1941. 225. Şomuz – din 1945 şef de birou la Oficiul de Studii al Ministerului Muncii (M. Răutu). V. Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M. nr. p. în acelaşi an este delegat şef al Direcţiei Generale a Redevenţelor şi Impozitelor Miniere în acelaşi minister (M. ulterior activistă a secţiei Propagandă şi Agitaţiei 165 166 cu dosar de cadre la secţia Economică a C. sub numele Barbu pentru scurt timp şefa Secţiei Internaţionale a C. 1948.Of. partea I-a. 1949.R. 1947.17. RADIAN. radiat din registre laolaltă cu ceilalţi rezervişti evrei în 1940167. RADOŞOVEŢKAIA. nr.Of. eliberat în 1968 (Andreescu.Of.R.Of. Felicia (verişoară cu fiicele lui L. 1949 secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 256 din 5 nov. iar apoi general adjunct în centrala Ministerului Informaţiilor. 121 din 31 mai 1945. 42 din 20 febr.Of. partea I-a. partea I-a. 1964 cu Medalia Muncii. 803 din 21 dec. fişa matricolă penală la http://86.Of.1980) – sora Stelei Moghioroş.VI. RACHMAN. p. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. 107 din 15 mai 1945. nr.C. la http://www. nr. nr.%20Rab%20-%20Razus/Rado%20Alexandru/index. inculpat şi condamnat alături de alţi evrei funcţionari în comerţul exterior în 1961 pentru subminarea economiei naţionale. 4540).ro/politicadoctrine/cine-a-fost-ghizela-vass-despre-dosare-intrigi-si-anchete/. partea I-a.M. RABINOVICI. I. al P. 7817). apoi ambasador la Moscova. M. RACHMISTRIUC. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a. M. apoi înalt funcţionar în Ministerul Comerţului Exterior şi autoare a diverse articole în revista Probleme Economice (dosar la secţia Relaţii Externe a C. 1949. 34 din 10 febr. nr. Emeric – în mai 1945 angajat ca translator-şef în centrala Ministerului Propagandei. 284 din 8 dec. 33/1958. (cf. nr.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/R/R%2001. partea I-a. partea I-a. p.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. 1071. 9855). RADO.până în febr.1905 Reşiţa) – fost patron de fabrică. 1947. ulterior promovat inspector.Ap. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of. 1073. nr. 225. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Eugen-Constantin (n. RAB. M.C. al P. dosar nr. S.P. fond 495 (“România”). al P. p. 1070.

R. al P.scribd.R.funcţionar în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor (1945-1947) (M.I. director al serviciului de cadre al PCR (1945-1948). preşedinte al Comisiei Naţionale pentru UNESCO (1961-1964). 52 din 4 martie 1945. V.E. 995. (1945-1952) şi supleant al Biroului Politic (1948-1952). 6292).M. RAICU. în 1948 transferat ca secretar de presă la Direcţia Legislaţie şi Presă a Ministerului Industriei (M.1896 Bucureşti (după alte surse la Huşi) – 17. REITMAN170) (n. în 1949 referentă în cadrul secţiei la serviciul Biblioteca şi Arhiva Presei (A. fd. nr.P. instrument al agresiunii imperialiste (1954)). p. 1945. 1654-5) 1081.G. preşedinte al Comitetului pentru Normarea şi Repartizarea Combustibililor (1949-1950). 21). 81 din 7 apr.în martie 1945 reîncadrat la D. 120 .Of.VI. 26 din 1 febr.P. p.C.C. în 1947 numit de conducerea C. al P. om politic. partea I -a. membru al Consiliului de Administraţie al Fabricii de Hârtie Buşteni (M.I. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a CC al PCR (12/1954). nr. 1082. fiul Elisabetei) (7. 7234). al P. partea I-a. al P. I-a. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. H. 1947.. nr.P.VIII. 25 din 1 febr. p. sau “Războiul psihologic”. 1079. nr. fond 495 (“România”). diplomat. 4058 din 21 ian. 1085.” clasa II-a. dosar nr. partea I-a. fond 495 (“România”). decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. director al Institutului de Psihologie al Academiei R. p.Of. 704. decizia nr. 51/1949.Of.X. inv. vicepreşedinte al Prezidiului M. Iosif (n. dosar nr. internat la Târgu Jiu în timpul războiului. REICHENBERG) . 148 din 30 iunie 1948.B. ff. partea I-a. p. fost ilegalist.S.N. cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA.F. înmormântat în fostul complex “Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei.P. după august 1944 ministru al Artelor (martie 1945 – august 1946).P. C.R. Desideriu (n. Herşcovici) (n. 1084. 30 din 6 febr. C. 184 din 13 august 1947.. RALLIŢEANU. 4696). 175 din 31 iulie 1948. nr. 5.a C. iar inventarul de fişe bibliografice al C. (1948-1952).Of. 169 din 24 ian. Pamfil Şeicaru susţinea că mama lui Ralea s-ar fi numit de fapt „Angelica Kaufmann” (informaţie îndoielnică în opinia lui Petre Pandrea (în Călugărul alb. contributor marcant la propaganda regimului stalinist (a se vedea lucrările Caracterul antiuman şi antiştiinţific al psihologiei burgheze americane (1954). 1083.R.R.1964 Berlin) – filosof.Of.R.V. inv. RALIAN. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. 1080. dosar nr.com/doc/35654729/Petre-Pandrea-Calugarul-Alb).1921 Galaţi) – la sfârşitul anilor ’40 inspector general în Ministerul Artelor şi Informaţiilor (M. 169 170 V.Of. pp. ministru plenipotenţiar la Legaţia României de la Washington (1946-1948).” clasa I-a. p. membru supleant al B.. include intrarea „Ralea.C.C. 5465).M. membru al Comisiei Controlului de Partid (1945-1952). Mişu – în 1948 era inspector contabil în centrala Ministerului Comerţului (M. 1948. membru titular al noii Academii a R. partea I-a. (?!) RALEA.Of. 171 George Manu (alias „Testis Dacicus”) îl identifică „de origine bulgară şi evreiască” (2011: 162).I. Mihai171 (fiul lui Dumitru Ralea şi al Ecaterinei Botezatu [sic].Of. Jozsef RANGECZ. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of.IX. 10 iunie 1908 Buzău) . Marcus Ralian A. sociolog. zis “Mişu”) (1. 6.R. nr.1917 Galaţi) – după război specialist în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. p. 753). 1945.C. (1958-1961). p.1904 Olari. 58 din 11 martie 1947. Melania (n. apoi prim adjunct al şefului Serviciului Special de Informaţii (1947-1948). RAICU. secţia Propagandă şi Agitaţie.C.A. 1948 a ministrului Justiţiei în M.N.IX.A. 189 din 17 aug. RABINOVICI169) (n. partea I-a). Mişu” (în Kuller 2008a: 452). 36 în versiunea online de la adre sa http://www. pentru socialism” din actualul Parc Carol din Bucureşti. şeful catedrei de psihologie la Universitatea Bucureşti. 225. 1948. 225.R. p. partea I-a. RANGHEŢ. Micu (n. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. după război membru al C.R. partea I-a. psiholog. partea I-a.1952) – evreu maghiarofon. 115 -21). deputat de Timiş în Marea Adunare Naţională. 1945 în M. 63). nr.S. (din 1948). nr. nr. Arad – 1. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. RADOVICI. nr. 1841). Decretul Regal nr. partea I-a. co-director la Viaţa românească (19441946).R. Marius (n.Of.

decizia nr.R. partea I-a. de la care a preluat numele. p. dosar nr. III-a şi în 1964 cu “Steaua R. ajunsă în Bucureşti în timpul adolescenţei.I.IX1909 com. Leon (n. membru supleant al C. nr. Neamţ – 21. Sanda (n. 1947. în paralel publicistă şi scriitoare mediocră. 1938). reabilitată în 1964. colaboratoare la Cuvântul liber (1935-1936). Ilon(k)a PAPP) (n. în Transnistria. iniţial ca director în cadrul Ministerului Comerţului Exterior.Of. cu ordinul “23 August” cls. p. 1094. 662). RAUSCHER. Aurel – în 1947 contabil în centrala Ministerului Comunicaţiilor (M. M. redactor la Graiul Nou (cotidianul de limbă română al Armatei Roşii) (1944-1947). 1948. în cercul unor poeţi evrei avangardişti. numit de ministrul Industriei conducător tehnic al fabricii de postav din Buhuşi (M.R. Bucureşti) – fostă muncitoare şi ziaristă mediocră la un ziar în limba maghiară din Arad. partea I-a. membru al C.. 16 din 20 ian. B. dosar nr. 1092. (1955-1958). RĂDULESCU. fond 495 (“România”). la Direcţia Presă (M. dactilografă la Comisia Monumentelor Istorice din cadrul Ministerului Artelor (din martie 1945). partea I-a.C.E. p. a M. (M. BT) – din 1947 inspector general adjunct în cadrul D. (103/1953).F.E.K.C. 121 .S.Of. RĂCEANU.V.D.C. RASNOVIESCHI. 173 din 31 iulie 1947.K. dactilografă în capitală în perioada interbelică. Grigore Răceanu. partea I-a. Macău. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 144 din 25 iunie 1948.Of. apoi activă în domeniul comerţului exterior în mandatul ministerial al lui Gogu Rădulescu.d.R.în 1948. al U. în Biroul Consiliului Mondial al Păcii. prietenă şi protectoare a Anei Blandiana. iar tatăl adoptiv. 10174). 240 din 17 oct. Ileana (n. RĂDULESCU. vicepreşedinte al C. decorată de autorităţile comuniste în 1949 cu ordinul Apărarea Patriei cls. 6781. partea I-a.M.C.1981. 21. între 1952 şi 1958.” cls.R. partea I-a.Of.C. Roland . 1914 Dangeni. Semerland . decorată în 1981. 1947. 9340). 1093.R. 759).1982 Bucureşti) (fiica lui Isac şi Maria Rudich) – soţia demnitarului comunist Gheorghe (zis Gogu) Rădulescu (căs. membru P.Of. RAUŞER.C.1909 Roznov. revenită în ţară în 1944. partea I-a. 1090. 1089. iar apoi promovat inspector în cadrul D.D. nr. 1095. 266 din 17 nov. RANGHEŢ. 225. incinerată la crematoriul Cenuşa.G. p. Ştefan – la sfârşitul anilor ’40 director adjunct în cadrul Direcţiei Generale C. 27 nov. p. 114). Dorina (n. ulterior ca membru în conducerea ILEXIM. nr. unul din semnatarii “Scrisorii celor 6” din 1989). 1947. Sandala VEINBERG) . 1949.C. în lotul “fracţioniştilor”. nr.Of. al U. mama diplomatului Mircea Răceanu. (M. Cenad (atunci) Ungaria – d. 644). 45 din 24 febr. cu fişă de cadre la secţia Propagandă-Agitaţie a C. partea I-a. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. RUDICH) (25. condamnat la moarte ca “trădător” în primăvara lui 1989 (tatăl natural al acestuia a fost Andrei Bernath.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 205 din 4 sept. 1949.D. p. p.VIII.C.din iunie 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor. RAPAPORT. 1626. nr. ilegalistă. când a fost exclusă din P.C.V. după 1944 secretar regional de partid în Ardeal. inv. recrutată de N. nr. partea I-a. 7344). din 1949 referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. nr. 264 din 14 nov. p. a Ministerului Comunicaţiilor (M.. ca pensionară. a M. nr.I.G. Leon BARAT) (n.soţia lui Iosif Rangheţ. 1948. 225.V.P. refugiată împreună cu soţul ei în URSS în 1941-1944 (perioadă în care este avansată până la gradul de colonel N.I. 1947 în M.Of. 10092).Of. timp de aproape două decenii (’60-’80) secretar general al Comitetului Naţional pentru Apărarea Păcii şi reprezentant al R.F. 1091. 93579 din 11 oct. fond 495 (“România”). p.R. jud.controlor (1947-1948). 5360). nr.R. 5463-4). 148 din 30 iunie 1948. al P. inv. Solo . mort în lagărul de la Râbniţa. III-a. (din 1948). 3. Max. 1088. după naţionalizare.C.F.1086. RAPAPORT.VI. nr. partea I-a.Of. 1087.R.M. al P. 15 din 19 ian. RĂDULESCU. fiind demobilizată abia în 1947). din 1927. apoi la Viaţa capitalei (1947-1948).D.R. pp.Of.

1097. apoi cu diverse alte funcţii.T.C. membru în comitetul de redacţie la Scânteia (1945-1948).  prima fiică a lui Leonte Răutu.R./P. Facultatea Istoria şi Teoria Artei. în 1950. fugit în U.. 1946 în M.com/2009/06/13/un-portret-necrutator-sorin-lavric-despre-dictatorul-ideologic-leonte-rautu/ 122 .173. incinerat la crematoriul “Cenuşa”.A. al Comitetului Executiv (1965-1974) şi al C. p. “principalul ideolog al P.) Oroveanu.C.R.P.C.R.II. Iacob (n.Of.D.a. 7.C.R. ordinul “Apărarea Patriei” clasa I-a (1974). Parhon”) (din 1949). căsătorită cu inginerul de sunet 172 172 Şi-a românizat numele în baza deciziei nr. nr.S.M. Bucureşti) (a locuit în Bucureşti. Leonte (n. supleant al Biroului Politic (1955-1965). Mihai Oroveanu. zis “Mişa”). titlul “Erou al Muncii Socialiste” şi medalia de aur “Secera şi ciocanul” (1964).” clasa I-a (1980) ş. v.P. 174 http://tismaneanu. ale C.R. p. s-a căsătorit cu Ivan (alias Ioan) Rab. 226 (1026). Mihail Oişteanu (n.. general de Armată. în Forţele Armate.M.669 din 12 mai 1947 a ministrului Justiţiei.1096. inv. este profesoară la Universitatea Naţională de Artă Bucureşti.I. dobândeşte cetăţenia sovietică şi serveşte chiar ca deputat în Sovietul Suprem Ucrainean până la 22 iunie 1941. Anca (căs.N.d.C. 3 septembrie 1943 la Karaganda (în prezent în Kazahstan) şi al publicistului Andrei Oişteanu (n. 1947. RĂUTU. pe str.C. Bădeni nr.C.Ex. secretar general (1960-1964) şi apoi ministru adjunct la Ministerul Comerţului Exterior (1964-1969). 225.C.Of.d. dosar nr. şef adjunct (19451948) şi apoi şef (1948-1956) al secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. cu grad de locotenent-colonel.R.C.” clasa I-a (1960). deputat M.S. cu Nicu Ceauşescu şi V. Silviculturii şi Apelor) până la pensionare. 18 septembrie 1948. ordinul “Steaua R. prin Decretul regal nr. 9763). infra). soţul acesteia. 2066 din 20 oct. ordinul “Steaua R. încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 45. al P. Industriei Alimentare. din 1929). în 1978.R. p. Intr.S. Tismăneanu). 173 Vezi şi un material care îii este dedicat cu prilej aniversar în Realitatea Evreiască.R.R. preşedinte al Consiliului de Conducere şi rector al Academiei de Ştiinţe Social-Politice “Ştefan Gheorghiu” (1972-1981. ordinul “Victoria socialismului” (1971). (1974-1981). Bucureşti).1910 Fălticeni – 1993 Bucureşti) – cf. Comerţului Interior şi respectiv Industriei Alimentare (reorganizat în 1973 al Agriculturii. 2006. al P. decorat. vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (19691972). ambasador la Moscova şi respectiv director al Institutului de Istorie Militară din Bucureşti în perioada comunistă.”.S. al P. 253 din 1 nov. 1-21 martie 2005. partea I-a.nov. în timpul ceremoniei cântându-se Internaţionala (în 1993!)174.R. nr. şeful catedrei de marxism-leninism la Universitatea Bucureşti (devenită “C. membru al Biroului Organizatoric (1950-1954). 36 din 12 febr. şeful Secţiei de Verificări a C. nr.  Fratele lui Leonte. 1946. ilegalist.1) – înalt funcţionar timp de decenii la ministerele Industriei şi Comerţului. în 1980 cu “Steaua R. şef al Direcţiei Propagandă şi Cultură a C. Lev Nikolaievici OIGENSTEIN) (28.M. din 1931 (în U.. când este marginalizat urmare a scandalului pe marginea emigrării fiicei sale Elena. (1956-1965). este tatăl lui Valery Oişteanu (n.P.R. RĂUTU. căsătorit cu Bella Iosovici (originară din Cernăuţi).M. al P. iar succesiv reorganizării.R. 85). fond 495 (“România”).S. ŞMILOVICI ) (3. Mikhail Nikolaievici Oigenstein. ca supleant între 1958 şi 1960). ulterior angajat şi chiar şef al Serviciului Tehnic al F. inter alia. membru al Secretariatului (1965-1969). (mandate succesive 1948-1985).wordpress.A. 6590 din 22 ian. Elena (zisă “Lena”. colegă de clasă la fostul Liceu Nr. membru P. raportului C. în 1940. este director al Muzeului Naţional de Artă Contemporană şi director al Fundaţiei ARTEXPO.E. partea I-a.C. actual “Jean Monnet”. 1117.III. născuta Eva Isaakovna Oigenstein. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1947 (M.1915 Galaţi . 24.R. (1948-1984.  sora lui Leonte Răutu. decorat cu ordinul Muncii clasa I-a (1948).” (2006: 46).C.  cealaltă fiică a lui Răutu. A se vedea însă şi decizia nr. după august 1944: membru C.

REICHER. 1629).I. fond 495 (“România”). nr. I.din 1948 şefă adjunctă de birou în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. 221-223. 1951). Zalman . cuplul Andrei şi Elena Coler (fapt realizat la sfârşitul anului 1982176). 1106. urmare a unui veritabil scandal diplomatic.A. 6292). 1102.Andrei Coler175 (fiul lui J(e)an Coler).S.din 1945 şef de birou tehnic la D. decorat cu Ordinul Muncii clasa a III-a (Decretul Consiliului de Stat al R.B. 1104.din 1948 şef de serviciu în cadrul D. p. REICHMAN. nr. Moritz .Of. 1982 (Washington. 1103. Inului şi Cânepei. Trudi Gertrude. după război deputat M. Hearings before the Subcommittee on Trade. traducere parţială disponibilă şi la http://arhivaromaneasca.com/arhive/arhive-ignorate/pagini-de-istorie-recenta/serban-andronescu-romaniadiscutata-in-congresul-american/. REICHER. ulterior membru al Comisiei Centrale de Revizie a P. kominternistă INCOMKA. Mathilda .R. V-a (dosar R/40 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).C. nr. emigrase în Israel încă din 1977 (după o relaţie cu Al. Natalia (n. pp. p. membru al Consiliului de Administraţie al Fabricii de Hârtie Buşteni. 1099. 18 iulie 1912 Bălţi) – de formaţie farmacistă (cu studii în Belgia). 287 din 11 dec. 28. Chimico-Alimentare a Ministerului Industriei (M.N. partea I-a. House of Representatives. 123 .A..A. REGMAN. ilegalistă cu stagiul recunoscut din 1935. RĂUTU. p. căs. cf.Of.F. fapt care ar fi contribuit la marginalizarea lui Leonte Răutu în 1981.I. 3909). 1105.Of.wordpress. REICHER.Of. nr. C. pp. Ştefan I. cel din urmă a intervenit inclusiv în faţa Subcomisiei pentru Comerţ a Camerei Reprezentanţilor SUA pentru a forţa pe cale diplomatică emigrarea părinţilor nurorii sale.1894) – fost ilegalist din Timişoara. partea I-a.I.C. partea I-a. b). (1955-1960) şi al Comisiei de Control a Partidului (1960-1965). Andrei Coler este confundat frecvent cu lt-col. 225. nr.C.1924 Cernăuţi) .Of. în 1982. 3706). 662). pentru care a cărui coloană sonoră i s-a decernat premiul A. 4534). p. cu Paula. inv. REGENSTREICH. Boris – după august 1944 încadrat ca şef de birou în centrala Ministerului Propagandei Naţionale.după război funcţionar la Oficiul Industrial al Bumbacului. partea I-a. Lazăr . Trude (n. lector la Şcoala Superioară de Partid “Ştefan Gheorghiu” în prima jumătatate a anilor ’50. 175 din 31 iulie 1948. dosar nr. (1950. nr. 107 din 15 mai 1945. Mirodan).P. al Oficiului Industrial al Zahărului (M. p. al P.R” cls. (1948-1952-?).Of. din 1975. 126 din 6 i unie 1947.a. REDLINGHER. Magdei Ursache. s-a căsătorit cu Simion Babenco. 972 din 8 dec. partea I-a. soţia lui Răutu “n-a vorbit niciodata româneşte” (Ursache f. 1982).N. între care şi „Mara”. în 1947 numit de conducerea C. partea I-a. fiica sa.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 7.R.Oszkar Redlinger) (n. partea I-a. RÂPEANU. fiica lui Andrei şi Elena Coler. 1098. 1654-5) 175 Autor al mai multor coloane sonore ale unor filme româneşti din anii ‚70. REINHORN. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.C. D. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R. Oscar (n. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. 1966). July 1 and 13.R. soţia lui Leonte Răutu) (n.C. 1101. în mai 1945 promovat şef de secţie (M. Milton Schapp. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (M. activist de partid. Ero(f)tei – funcţionar în cadrul Ministerului Energiei Electrice în anii ’50-’60. apoi se stabilise în SUA şi se căsătorise cu Richard Schapp. nr. 52 din 4 martie 1945. decorat prin Decretul nr.G. 1988). Leon – în 1947 numit de ministrul Industriei membru în C. 1947. a depus împreună cu soţul ei o cerere de emigrare din România. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. 1100. 1107. p. Koller.S.: Government Printing Office. 176 V. Luminiţa. 16 din 20 ian. fiul fostului guvernator de Pennsylvania şi ambasador american în Israel.Of. comandant al penitenciarului Aiud între 1953 şi 1958. 95 din 22 aprilie 1948. Niunea Iakovlevna REDEL. nr.C.X.R. 1949.IV.

3904).1987 Montevideo. achiziţii şi premiere (M.. 1112. anexa la dosarul nr. inv.după război referent în administraţia centrală a C. 25 din 31 ian.Of.1897 Piatra Neamţ) – din mai 1945 secretar de presă grad I în centrala Ministerului Propagandei (v. 45 din 24 febr.Of.R. 1116. p. RENNERT. şi a Comitetului Femeilor P. partea I-a. M. RÂPEANU. 225. p. partea I-a. Paula .G. nr. Uruguay) – poet şi prozator încă din perioada interbelică. nr. între 1946 şi 1947 funcţionar în centrala Ministerului Artelor. nr. 292 din 20 dec. ulterior deputată M. nr. Beniamin (n. 2932) 1109. I. REITMAN.C.L.S.în martie 1945 reîncadrat ca şef adjunct de secţie la D.Of. nr. 26 din 1 febr. în ianuarie 1949 numit director adjunct al Institutului de Documentare. 52 din 4 martie 1945. nr.Of. (1961-1965) şi vicepreşedintă a Consiliului Naţional al Femeilor şi membru C.1912 Corabia.Of. ROSENBERG177) (n. REISCHER. 130 din 11 iunie 1947.E. p. partea I-a. Emil – din octombrie 1945 secretar cultural I în centrala Ministerului Afacerilor Străine / Externe (M. 9 di n 12 ian. nr. editură.C. 1945. 1111. 419).. doc. p. 1121. Eugen (n.R. 4968). 15 din 19 ian.Of. partea I-a. 3293. (1960-1965). Olt – 1980 Bucureşti) – preşedintă a Consiliului Regional A. 643). 4707).F. p.M. RIEDER. 734). 4). partea I-a. p. partea I-a. când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M.. RELGIS. Zoe (Adamescu) (1.Of. Avram Boer . deputat de Prahova. 1122. la Direcţia Relaţii Culturale cu Străinătatea. REISS. RIGANI. M.I. secţia Cancelarie – dosare anexe. p. inclusiv pentru nume. 1947. 1626).1895 Piatra Neamţ – 22. C.C. p. până în iunie 1947. 264 din 14 nov. 15 din 19 ian. p. partea I-a.E. Dinu Emanoil . Rîpeanu (v. 177 V. Bibliogarie şi Ed. partea I-a. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of.Of.Of.A. 1113. Zoltan – din febr.Of. RIVEN.G. decorată în 1963 cu Medalia Muncii.U.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. membru al secţiei Literare a Comisiei ministeriale de lectură. C. p.R. a M. RIEGLER. Tehnică a Ministerului Industriei (M.D. 125/1960. 1945. ăartea I -a. membru de partid. 107 din 15 mai 1945.III.. partea I-a.Of. pp. Gheza .VI. 645). RIEGLER. 1949. partea I-a.C. decizia ministrului Justiţiei nr. 1110. 124 .I. (M.487 din 8 dec.B. p. RENYI. 11098.I. al P. 124. 1947. nr. nr. partea I-a. p. 1948. 753).III.după război consilier de presă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. 1949.C. RIEGLER. 9219). Leibu .S. partea I-a.C. 1949.A. din Ploieşti în anii ’50.C. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. în facţiunea pro-comunistă la Congresul de unificare din octombrie 1947 (Solomovici 2001I: 195). 1117. nr.din 1947 inspector în cadrul D. 170 din 26 iulie 1948. fond 495 (“România”). nr. RIESEL. (M. 6167. 1947. 1949. p.Of. cu referat de cercetare la fd.S. inv. nr. 1118. 1120. 1948 controlor în cadrul D.N. nr. nr. Bartolomei .C. 16 din 20 ian. a M.IX. p.1108. 4.în 1948 director adjunct al Centralei Industriale a Zahărului şi Produselor Zaharoase (M. RIEGLER. 1115. Eisig SIEGLER) (2. Bella – directoare în Ministerul Comerţului Exterior la începutul anilor ’60.R.G. nr. partea I-a. 10092). posibilă relaţie de rudenie cu criticul cinematografic Bujor T.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 1945 în M. Solomon . 241 din 22 oct. Mauriciu . 1119. dosar nr. nr. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.Of. partea I-a. nr. 1654-5) 1114.R. 662). Leon . ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. 78 din 2 aprilie 1948.după război membru P. infra). partea I-a. 2341. al P.Of. 131 din 8 iunie 1948.Of. p.

S. 2066 din 20 oct. ca pensionară.C.C. ROSENBERG178) (n. p. fond 495 (“România”). 1947. (30/1956).Of. decizia ministrului Justiţiei nr. zis şi “Dezideriu”. nr.I.C. 94 din 19 apr. p. 1949. p.X. ROMAN. nr. p. dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. (fişă de cadre întocmită în 1955). Maier LEIBOVICI) – în anii ’50 consilier superior în cadrul Direcţiei Asigurărilor Sociale de Stat. decorat cu ordinul “Steaua R. a M. 1127. 1907. partea I-a.Of. (M. unde era student la Brno. Cloşca şi Crişan” (în cadrul Armatei Roşii). şeful secţiei educaţie şi cultură în Divizia a 2-a de voluntari români “Horia. -col. 1129. 23/1954).evreu maghiarofon.V.Of. 2002). 1948.XI. Samuel)) (16. partea I-a. (dosar e anexe u. prin Decretul regal nr. cu dosar la secţia Economică a C. în 1933 este expulzat pentru activitate ilegală comunistă din Cehoslovacia.E. al P. fond 495 (“România”). 1130. infra].C. partea I-a.C. ROLLER. 225. Sara (n.C. 10496). decizia nr. 275 din 27 nov. în ian. p.” prin Decretul Consiliului de Stat al R. RODAN. 2086). nr. partea I-a. p. Gustav (n. inv. Lionel (n. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. 1946.C. M. membru de partid din 1931. ROMAN.R. 1131.S. 37 din 14 febr. nr. decorată. al P. Valter (n. fiind însă trecut în rezervă în 1950.d. 3374. 125 . în cadrul Armatei Române după 23 august 1944. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. RUBINSTEIN) (n. cu grad de maior. apoi controlor la Comitetul Controlului de Stat (1954 – anii ’60).XI. 21. al P. Iţcu . inv. 96 din 29 aprilie 1947. 1128.1983 Bucureşti) .Of. A avut gradul de maior în războiul civil din Spania.S. 4 din 5 ian. în unele documente interbelice ortografiat şi Zighlbaim) (16.616 din 11 martie 1947 în M. Jenia “Erna” Abramovna ROSMAN) (n. partea I-a. (1950. prin Decretul nr.346 din 16 aprilie 1946 în M. Eugenia (n. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. a M. Simion – din 1949 funcţionar la Direcţia Control Financiar a Ministerului Finanţelor (M. Soroca) – ilegalistă.M. 253 din 1 nov.R. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.1912 – 28.a. 1947. Isac . 1126. în anii ’50 activistă a secţiei Relaţii Externe a C. nr.R. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.I. ROMAN. Ernest (în unele documente maghiarizat Ernö) NEULÄNDER)179 (7.Of.din februarie 1949 referent administrativ în cadrul D. 7491). 9763).XII. / de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. în 1945 cu grad de maior. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. 1133. 7 iunie 1920 Bucureşti) – după război inspector general adjunct în cadrul D. 190 din 19 august 1947.1986) – soţia lui Mihail Roller [v. 157 din 4 mai 1971. partea I-a.1904-1982) (“Bondi”) – evreu maghiarofon. al P. în perioada ilegalistă ţesătoare la fabrica Minerva din Bucureşti şi conducătoarea Frontului Feminin (v.C. p.din 1947 controlor economic în cadrul D. nr.Of. partea I-a. 737). al P. apoi Comitetului de Stat al Planificării. Andrei (n. Paula . 1947 (M. voluntar în Spania.1914 Petroşani.R.C. p. nr. ROITBERG. ROBAN. ROBINSON.C. inv. 13..C. cu fişă de cadre la secţia Economică a C.din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M.I. dosar nr. (11/1954). A.C. partea I-a. 158 din 12 iulie 1948. partea I-a. după 1944 activistă a partidului.C. nr. Sara Markovna ZIGELBAUM. ROMAN. 178 179 V. ROLLER. din 1924. 24 din 30 ian. 1132. 40. 1267).G. 225. fiul lui Şulem şi Hani (n. nr.B. devenind lt. Marin (n. 1948 promovat inspector (M. dosar nr. 1125. de profesie zugrav. p. nr.P. fond 495 (“România”). respectiv cadru didactic (din 1956 lector cumul) la catedra de organizare şi planificare din cadrul I.1123. 1949.R.Of. HD) – în anii ’50-‘60 funcţionar al Comisiei.1913 Oradea – 11.R. Dezsö GRÜN. 1951). Şinca 2006: 392).C. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. în Forţele Armate.E. 4085). dosar nr. 1124.V. 5784. membru P. 225. 322). A fost avansat la gradul de general în 1948.Of.R.Of. după august 1944 general-maior (în 1949). I. 302).R. ROITMAN.M. după război colonel de Securitate.G.

D.E. ROSENFELD. primul premier al României după decembrie 1989.G.E.Of. Sandu Tiller menţionează într-o evocare un avocat “D.şeful Direcţiei Propagandă din Inspectoratul General al Armatei pentru Educaţie.I. 1949. 136 din 15 iunie 1948.Of. ROSENBAUM. nr. ROSENBERG. nr. ROSEN. (1945-1949).B.C.din 1947 inspector economic în cadrul D.Of. p. partea I-a.R. în anii ’70 preşedintele secţiei de Ştiinţe Politice a Academiei de Ştiinţe Sociale şi Politice “Ştefan Gheorghiu”. când este destituit. 4534). 15 din 19 ian. 126 . Samuel . transformată ulterior în Direcţia Superioară Politică a Armatei (1948-1950. (M. membru al C.Of. 1947.Of. Silistra – după război şefă de birou în cadrul Direcţiei Speciale O. 1949.S. coordonatorul reorganizării Siguranţei ca D. 171. nr. I-a. Gheorghe . directorul Editurii Politice (1964-1967. 7491). p. (1965-1983). ROSENBERG.Of. p.C. 1144.G. în cadrul Ministerului de Interne în 1948. ROSENBERG. 11282). fostul activist al secţiei Cadre a C. nr. 1947.G. în anii ’50 funcţionar la Consiliul Central al Sindicatelor. RORLICH. 1947.D.) (1945-1948). cu ordinul Muncii clasa I la împlinirea a 50 de ani în 1963 (Decretul nr. 614 din 9 oct. Bela – fost sionist. Rosen 1990: passim).Of. 1138.P. la sfârşitul anilor ’40. tatăl lui Petre Roman. nr. a M. a Ministerului Propagandei/Informaţiilor.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. p. 1141. Martin . partea I-a. membru al Prezidiului U. 115). facilitând formarea C. al P. emigrat în Israel în 1961 (Solomovici 2001I: 385. 1145. 2001II: 104 şi 2003: 138-9. 1134. Cultură şi Propagandă (E. după război membru în facţiunea separatistă din U. p.P. 126 din 6 iunie 1947.C.din februarie 1949 tehnician la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului.R.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor (M. a M. 190 din 19 august 1947.E. al C. în timpul războiului activ în Centrala Evreilor.C. Iuliu . 295 din 20 dec. David (zis “Dadu”. implicat în alegerea lui Moses Rosen ca rabin-şef după refugierea lui Alexandru Şafran. perioadă în care a îndeplinit funcţia de locţiitor politic al Marelui Stat Major). 1947 (M..Of. chiar şef de catedră între 1953 şi 1955.P. 1136. fiind reabilitat în 1964). Henry . 645). până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M. din partea Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. demisionează în dec.E. partea I-a. nr.E.C. 1189). nr. 1946. 1968-1983). decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1140.C.Of. membru în colegiul de redacţie de la Scânteia (1946).C. p. partea Ia.D. p.R. cadru didactic la Universitatea P. ministrul Poştelor şi Telecomunicaţiilor (1951-1953. Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M. II-a. 145 din 26 iunie 1948. fiul lui Leopold Armin şi Reghina (Riva)) (1907-1966) – avocat. Samoil . 1143. 16 din 20 ian. partea I-a.E. (1953-1955. iar în 1981 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. până în iunie 1948. nr. apoi cu aceeaşi funcţie la Regia Monopolului Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M. verificat în 1958 (Solomovici 2004: 108. 10534).T. (1945-1948. 1963).N. p. 145. ROSENBLAU. 8461). 1139. ROSENFELD. partea I-a. partea I-a. p.R. 1137. partea I-a. respectiv în 1967-1968 cu grad de conferenţiar la catedra de socialism ştiinţific). nr.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. p. 34 din 10 febr.deputat supleant de Botoşani. 1142. partea I-a. apoi membru al C.după război. Rozentzweig” în calitate de “responsabil al secţiei culturale a PCR”. ROSENBERG. 1949. nr. p. 748).C. ROSENKRANTZ. Moise . subinspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M. 662). (M. 276 din 28 nov. 5142). Bernard .I. Lupu .după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lemnului. nr..S. profesor de economie politică la I. ROSENBERG.Of. partea I-a. 26 din 1 febr. 5386).din 1947 controlor economic în cadrul D. 1135.Of.E. partea I-a. 111. Kuller 2008a: 322-3. 222 din 29 sept.

în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. ROSENZWEIG. partea I-a. ROSENZWEIG.din 1947 controlor economic în cadrul D. 264 din 14 nov. din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M.B. 107 din 15 mai 1945. 423 din 15 iul. al P. Moise (n. partea I-a. la Direcţia Presă.Of. (M. condamnat în 1961. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. a M. a M. 1964 cu Medalia Muncii. 1947. nr. nr. 10290. 131 din 8 iunie 1948. nr.C.). cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1947. ROZENBERG.I. A. 1947. nr..R. 7950). M.1146. Z.Of.Of. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. 1147. Flondoreni) – director şi membru al Colegiului Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (de pe lângă Consiliul de Miniştri) începând cu 1956 . 1154. consilier la Curtea de Apel Bucureşti (1947-1948).C. 1947. procuror militar (unul din acuzatorii “lotului Pătrăşcanu”) (19481954. 10092). Debora . 645).A.după război secretară de presă grad I. 1157. Nastasă. 256 din 5 nov. 7491). Iacob . decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. inculpat pentru sabotaj în dosarul Prodexport-Italia. ROSNER. timp de peste două decenii (cu un intermezzo ca ministru adjunct al Justiţiei în anii ’60). p. decorată cu Medalia Muncii prin Decretul nr. 1949. când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M. p. nr. ROSENTHAL. 1158. ROSINGER. p. ulterior în centrala aceluiaşi minister. Solomovici 2004: 217. partea I-a. 190 din 19 august 1947. ROSENTZVEIG.până la 15 iulie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului.P. Kuller 2008a: 453. din 1948 promovat inspector şi detaşat în teritoriu în judeţul Tulcea (M. partea I-a. 738. partea I-a. Sofia . 5687).R.Of.Of.G. nr. p. (15/1962) (v. 199 din 23 august 1941.C. până în iunie 1947. partea I-a. Andreescu. nr. 1153. ROSENTHAL. 269 din 20 nov.Of.I. 1152. în mandatul lui Mihail Ralea. 1150.din 1947 controlor în cadrul D. nr. p. 200 din 1 sept. Lupu Mindirigiu 1999 apud Solomovici 2003: 379). M. după război director al firmei de stat “Româno-Export” din subordinea Ministerului Comerţului Exterior în anii ‘50.P. Amalia . 15 din 19 ian. 1155. 1963. şi Deletant 1999: 248. partea I-a. Iacob . ROSMAN. 803 din 21 dec.E.I. 15 din 19 ian. ROSENTHAL. nr. în 1942 internat în lagărul de muncă obligatorie de la Vapniarka. 4707. nr. ROŞCA. Ignatz .E. nr.menţionată la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării.Of. Adalbert (Alfred) – ilegalist. partea I-a.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. Aurel .G. p.C. p.C. 130 din 11 iunie 1947. nr. 4968). 1149. Iulius . nr. partea I-a. Rudolf (uneori ortografiat eronat Rossman) – colonel jurist.Of. 4946). 127 . ROSMAN. ROSENTHAL. Varga 2003a: 664-5. p. 1151.Of. în 1948 îndeplinind şi funcţia de preşdinte al comisiei de examinare a asesorilor populari).Of. (M. Nona .Of. partea I-a. 1949. 24 din 30 ian. 644). 1907. nr. M. responsabil cu cenzura publicaţiilor centrale (Corobca 2008c. Ioniţoiu 2000:IX). 1156. p. eliberat în 1968 din penitenciarul de la Aiud (Solomovici 2004: 281-2.Of. etc. p. respectiv translatoare interpretă- şefă în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. Jacob – consilier financiar la Legaţia României de la Washington după război.Of.S. apoi judecător la Tribunalul Suprem.R. p. 154 din 7 iulie 1948.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. 1948.după război referent în administraţia centrală a C. partea I-a. 3904). partea I-a. 9858. p.C. M. partea I-a. p. ulterior la Curtea Supremă de Justiţie a R. 1148.

36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/R/R%2003.E. partea I -a. ROZMAN. În M. emigrată în Israel în anii ’50. partea I-a. 6292. 182 Vezi fişa sa matricolă penală la http://86.. apoi director în cadrul Ministerului Construcţiilor. 15 din 19 ian. 1167. partea I-a. a M. 188 din 15 august 1946. 1948. nr. Matilda . Lulu . mai întâi al direcţiei Materiale de Construcţii (19551960). 1165. ROTTMAN. nr. 7339). p.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. ROZENSCI. 79 din 3 apr. 8816. Marcel – în 1945 inspector general în centrala Ministerului Muncii (M. botezat “Aureliu”181) (26. 1161. în 1948 reîncadrată ca dactilografă-şefă (M. 751). Putna) (fiul lui Lazăr) – fost ilegalist (aflat în 1941 pe lista Siguranţei a “comuniştilor de categoria A”). 111 din 15 mai 1948. Löwinger. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. partea I-a.C. Românizarea numelui în baza deciziei nr.deputat de Neamţ. . 1163. Beatris – din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Comerţului (M. partea I-a.Of. 1949.XI. partea I-a. 234 din 8 oct. 158 din 12 iulie 1948. .125.E. 205 din 4 sept. ROTH.076 din 10 august 1946 în M. 229 din 4 oct.Of. Aurel (n. nr.Of.Of. p. partea I-a. după război şef de sector în Comisia Controlului de Stat între 1945 şi 1953. v. p.Of.1159.A. ROZEI. 180 180 181 V. decorat în 1964 cu Medalia Muncii. 644). 11362). p. ROZENTHAL. ROZEN ) (n. 1948. partea I-a. Rita – din ianuarie 1948 şefă de secţie în centrala M. ROTH. p. ROTMAN. 8971.1952 Jilava) – ing. ROTMAN. 33 din 10 febr. Lucia – până în septembrie 1948 şefă de birou la D. partea I-a.G. 1945. p. 1945. ROŞCA.Of.OF. apoi al Direcţiei Planificare (din 1960). 5785). 2. inginer geolog. nr. tatăl istoricului Liviu Rotman (Kuller 2008a: 325). nr.numit în mai 1948 de către Ministerul Sănătăţii membru al comisiei centrale interimare a Colegiului Medicilor (prin ordin al ministrului Sănătăţii. 1164.Of. p. pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. 1963.Of.Of. şi Levy 2002: 181-2. 128 . partea I-a.C. ROTTER. 1947. p. David (n. 175 din 31 iulie 1948. 9040. membră a delegaţiei României la Conferinţa internaţionala privind problemele navigaţiei pe Dunăre de la Belgrad. condamnat la moarte şi executat în 1952 pentru sabotaj şi diversionism182. 209.725 din 6 oct.X.Of. 1166. 1171. 79. p.Of.I. p. M. 1014). 8069). 1168. S. nr.X. 1170. (partea I B) nr. p. p. a Industriei Alimentare din cadrul Ministerului Industriei (M.. 956). ROTTMAN. 8856). 423 din 15 iul. 1947. ROTMAN. 187 din 14 august 1946. 1160. 1910. căs. 2971).în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. 1172.%20Rosa%20-%20Rytir/Rozei%20Aurel/index. nr.Of. Aurel ROSENBERG. partea I-a. 4365). p. partea I-a. 1169. consacrându-se ulterior profesiei sale (v. partea I-a.C. ulterior şeful sectorului Planificare şi respectiv director general adjunct la Canalul Dunăre – Marea Neagră. nr. în acelaşi an numit de către ministrul Muncii membru al Consiliului Superior al Corpului de Contabili Autorizaţi şi Experţi Contabili (M. Solomovici 2004: 594). Marcu (1905-1984) – după război inginer-şef la construirea Casei Scânteii. 26 din 1 febr. nr. decizia ministrului Justiţiei nr. Pantilimon .php. când va fi demis şi exclus din partid. 236 din 16 oct. Marcel (n. M. după război şef de direcţie în cadrul Administraţiei Livrărilor din Ministerul Finanţelor (M.din 1947 controlor în cadrul D.1910 Iaşi) – încadrat ca secretar cultural principal în centrala Ministerului Informaţiilor în august 1946 (M. 102. nr. nr.Of. 299 din 29 dec. partea I-a. p. 35 din 13 febr. 1162. fiul lui Isidor şi Henrieta. 1948.Of.I. 1945 a ministrului Justiţiei (p ubl. 1947. M.1907 Galaţi – 14.17. (M. M. ROTHENBERG. Viorica – din 1947 funcţionar în Ministerul Afacerilor Străine (apoi Externe). nr. V. 1945. iunie-august 1948. nr. p. nr.

(M. decorată prin Decretul nr. 1947. 1189).C. 107 din 15 mai 1945. 1408/12.05. nr. 3293. Idel . p. 14 din 18 ian. M. 7817).Of. responsabil în cadrul Economatului ministerului (M. p. nr. 1949.funcţionară în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. p. 803 din 21 dec. 102 din 4 mai 1945. SADOVEANU. şi soţia.2009. RUDICH.G.. Gheorghe (n.Of. Cecilia Elsa (probabil sora ministrului. SAFER. 1941. partea Ia. RUFFEL. pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M.în perioada interbelică şofer. 1178. nr.din 1947 inspector în cadrul D.C. 129 . 1175. SABANOF. 1182. Acaţiu (n.R. timp de două decenii.Of. 1947. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M.Of. 1955-1957). “Julieta” Runcan) (1915-2005. 1183. 1945. C. nr. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R.. Reimond . p. anexa la dosarul nr.Of. 3709 şi nr.05. apoi a lui Panait Istrati (1916-1921).Of. RUNCAN. inv. director adjunct în cadrul Ministerului Turismului. RUKENSTEIN. 26 din 1 febr.din ianuarie 1945 funcţionar comercial în centrala Ministerului Afacerilor Străine.după război referentă în administraţia centrală a C. cu referat de cercetare la Fd. nr. p. D.Of.. p. 2666). p. ministru al Transporturilor [Rutiere. emigrat în Israel. 289 din 13 dec. partea I-a. Janeta Enta (15.Of. 336 din 20.I. http://curentul. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.S. 282 din 5 dec. RUSSU. p. 1946.1884 . 751). PŞAIT) – în mai 1945 încadrată ca şefă de secţie în centrala Ministerului Propagandei.Of. v.P. nr. partea I-a. Margit . inv. din februarie 1949 referent de specialitate la Direcţia Centrală Industrială a Bumbacului. p. 1174. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. nr.B. 264 din 14 nov. partea I-a. 1587. “Romeo” Eugen (v. 1177.E. partea I-a. 1914 Bihor) – ilegalist. Cimitirul evreiesc Giurgiului ) .I. ca translator la Direcţia radio (M. partea a 2-a. după august 1944 activist al secţiei Economice a C. p. 3903.Of. 4968). supra) . doc. 353). 70 din 23 martie 1946. nr.R. 4198.Of. fiul său şi al Agnetei/Julietei. în 1948 numită secretar al Legaţiei R. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.R. după război în conducerea Oficiului Industrial al Bumbacului (M. dosar nr.R. 1947. a M.net/2010/01/18/prizonier-in-propria-tara-54/. RUBINSTEIN. aflat în 1941 pe lista de comunişti categoria A a Siguranţei.P. Victor (n. partea I-a.C. 225. 1181.Of. Amalia . nr.R. Bucureşti. nr. M. partea I-a. în 1946 numită translator-şef şi transferată la Legaţia României din Londra (M. al P. 199 din 23 august 1941. D. ilegalistă din Brăila. A. 1964 cu Medalia Muncii. 1184. fond 495 (“România”). secretar şi gardă de corp a lui Ştefan Foriş. a III-a. 4946).Of.C. 19). SAIAH. 22/1956. 24 august 1945. 1180. 1964 cu Medalia Muncii.Of. a reobţinut cetăţenia română în 2009 (ordinul MJ nr. S. Lucia (n.P. 1176. 803 din 21 dec. partea I-a.R.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.C.Of. p. SCHÄFER) – originar din Moldova. p. 71 din 183 Menţionat şi în memoriile lui Aurel Sergiu Marinescu. partea I-a.A. SAFER. la Washington (M. nr. nr. Elisabeta – ilegalistă. partea I-a. nr. 34 din 10 febr.S. nr. Steluţa . 12913). 1179.] Navale şi Aeriene (1953-1955. 83 din 7 apr.în 1946 angajată în centrala Ministerului Informaţiilor. partea I-a. partea Ia. SAFIR-MALTUS. Inului şi Cânepei din Ministerul Industriei (M. p. Bucureşti). nr. considerat “necorespunzător postului” şi demis la 25 martie 1959183.2009). decorat prin Decretul nr. 290 din 14 dec.1173. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. în dec. nr. M. 1946 detaşată intern ca şefă de cabinet ministerial (M.1973) – soţia lui Ştefan Gheorghiu. 12877). la Direcţia Culturală. secţia Cancelarie – dosare anexe.” cls. p. cu domiciliu obligatoriu în 1941 (v. apoi ministrul adjunct al noului Minister al Transporturilor şi Telecomunicaţiilor (1957-1959).C. 1946. partea I-a. 131 din 8 iunie 1948. nr.V. al P. M. 1862). apoi. 112 din 21 mai 1945. 10092). v. după război deputată de Ialomiţa. nr.

decizia nr. SALAMON. nr. p. partea I-a. nr. partea I-a. 1948): 2). în M. 536). 15 din 19 ian. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. nr. 15 din 19 ian. 10092).R.. 275 din 27 nov. 185 1198.E.R.C. 2606.Of.E. Ignat .I. din 1947 controlor în cadrul D. partea I-a. decorată prin Decretul nr. 16 din 20 ian. 264 din 14 nov. Constantiniu 2003: 108. partea I-a. în iunie 1952 prezentă în centrala M. 662). 1186. Alexandru . membru al organizaţiei de partid din minister (Fl. Max .E. Solomovici 2003: 55). SCHAPIRA ) (n. Alexandrina – din octombrie 1948 şefă de serviciu în centrala Ministerului Învăţământului Public (. p. (dosar 3/1958. în Kuller 2008a: 454).A. SALAMON. 1626. p./U. 17. Sali . 179 din 5 aug. 10 (12 apr. a M.I. partea I-a.Of. transferată ca activist al secţiei Gospodărie de Partid a C. nr. a M. nr.Of. partea I-a. 1948 a ministrului Justiţiei. 264 din 14 nov. decizia nr.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. SALPETER.P. Ştefan (n. 5 -6). ff. p. iar apoi promovat inspector în cadrul D. 130 . în 1948 numit de ministrul Industriei director al Întreprinderii locale Comăneşti de exploatare şi industrializare a lemnului.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. SANIELEVICI.G. 5. (1945-1948-?) (Şt. p. membru de partid.din noiembrie 1947 inspector în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. nr.R. 10092). 62/1955). 216 din 17 sept. SAUVARD. Sanda – fostă infirmieră în războiul civil din Spania.Of. partea I-a. 8551). 1185.Of. pentru Literatură Universală (M. (M.F.C. SAPŞE.G. revenită în ţară în 1950. (M.C. 1188.C.R..P. V. D. 37. 803 din 21 dec. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 1949. Osias HERŞCOVICI184) (n. p. 1964 cu ordinul Muncii clasa a III-a (inventariat şi de C.Of. 803 din 21 dec. partea I-a.C. M. 45 din 24 febr. 662). SANIELEVICI.108 din 26 febr. 6474. în anii ’60 traducătoare la Ed. funcţionară într-un laborator de cercetare. al P.G.C. 184 185 V. Nicu – în august 1948 numit de ministrul Industriei director adjunct al Centralei Industriale a Conservelor Alimentare (M. 1196. deportată la Auschwitz şi Ravensbrück. a M.R. ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat. partea I-a. 1195.E.E.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. p. căs.C. cu Maurice. partea I-a. 1947 a ministrului Justiţiei.D.I.Of.C. nr. 640).1923 Bucureşti) – din anii ’50 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.C. 1948.IX. război membru de partid.Of.362 din 17 apr. Rit(t)a – membru fondator şi apoi membru al Comitetului de Conducere al U. 1187. 1949.din 1947 controlor în cadrul D. Andrei . p. 22 sept. a M. 1191.F. Tudor .C. 1947. p. partea I-a. 2 din 2 ian. SANDU.R.Of. 10496). apoi cercetător la Institutul de Cercetări Chimico-Farmaceutice din Bucureşti. 1964 cu ordinul”Steaua R.C. 19 din 23 ian.I.I. partea I-a. (dosare anexe 63/1955).G. cu dosar de cadre la secţia Economică a CC al PCR (nr. 1948. SASSU.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. SAND. 1947. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. absolvită.M.Of. p. Mihăilescu 2006: 380. Berthold . 1948). 146). 1949. nr. partea I -a.Of. partea I-a. nr. 250 din 27 oct.I. 1924 Gloduri. SATINOVER. B. p. Alfred (n. nr. al P. nr. p. 1192. 16 din 20 ian. 1194.E. 1189. 7661).A. SAIOVICI.P.S. 1949.Of. 1197.E.controlor (până în febr. nr. 1948. 1190. F. SAVU. SAPHIER. 1948. p. 1948. cu fişă la secţia Economică a C.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. co-autoare a mai multor publicaţii în domeniul cercetării farmacologice. (M.R.R. Bacău) – după război controlor în cadrul D.” clasa a V-a. anchetată în 1952 alături de alţi “spanioli” şi “francezi”. nr.25 martie 1948. 1193.Of. 429-30. 642). p. nr.R. Sami . 36. 1948. nr. 1947.

Stefan . 280 din 3 dec. 139. Bucureşti) (n. M.1918 Bucureşti) . 1201. partide care „au pornit recent campania electorală în alegerile din 19 noiembrie 1946 tot sub semnul antisemitismului” (A. respectiv “Şehter”) (14. Dobrincu şi Goşu 2009: 372.R..blogspot.după război membru al Contenciosului Ministerului Industriei şi Comerţului.C. ulterior emigrat în Israel (Trebici 2011). în 1952 procuror-şef al Parchetului Tribunalului Galaţi (Berindei. partea I-a.H. după unele surse Ignác (Andreescu. iar iunie 1948 al celui al Ministerului Industriilor (M.Of. nr.E.M.Of.E.din 1948 şef de serviciu în cadrul D.R.S. apud Solomovici 2003: 42-5).S. (pseudonimul publicistic al celui născut Moise ZELŢER) (1885-1970) – publicist.R. al P. dosar 997. a M. Otto – după război secretar de presă II în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. la http://varstapatru. B. Paul Iscovici. ministru adjunct al Sănătăţii şi Prevederilor Sociale (1948). p.G. dosar nr. 1947. Chimico-Alimentare a Ministerului Industriei (M. în tentativa de comunizare a comunităţii evreieşti. p. SCHÄCHTER. 44.P. şef al Marelui Stat Major al Armatei (1950-1954) şi apoi ministrul Forţelor Armate (1955-1966).din 1947 controlor în cadrul D.H de către U. SĂVEANU. 204 din 5 sept. Nastasă şi Varga 2003a: 20. SCHNURER) – director general în cadrul Consiliului de Stat al Planificării în anii ’50 (cu dosar de cadre la secţia Economică a C.Of. fond 495 (“România”). 4848). Felix (ortografiat şi “Schehter”.VIII.C. 26 din 1 febr. jud. uneori chiar român (Gh. Raul Rosel (n. 6292) 1205. nr. SCHÄCHTER. 186 Alături de M. al P. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. unul din semnatarii186 în 1946 al unei sesizări de “antisemitism” generalizat în România. p. 8072. Gaston Marin într-un interviu acordat Laviniei Betea). Maxy. partea I-a.R. partea I-a. nr. Solomovici 2003: 28. 126 din 6 iunie 1947.” clasa II-a.1983) – membru de partid din 1944. Marcel .VI. fondator şi membru al C. (??) SĂLĂJAN.C. Mozesh . sau respectiv solicitarea fiicei lui Săveanu. SCHAPIRA. 1-3.html.III. 127 din 3 iunie 1948.D. preşedinte al Comitetului pentru Verificarea Armatei. instrument major al P. SĂRĂŢEANU. sesizare adresată preşedintelui american Harry S. M. 9340).. Dubovits.C. SCHAIMAN.C. 3). 1177). “Sehter”. 1947.IV. identificată fără excepţie ca evreică în literatura de specialitate. fond 103. 1947. Ellenbogen. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 28/1956187). 1208.. Em. F. Satu Mare – 28.. Leontin (19. ministru al Construcţiilor (1949-1950). după altele Leon (C. ff.I. Oswald – rămas în 1940 în Cernăuţi după anexarea B. 3).1966. inclus într-o listă de agenţi sovietici de istoricul Larry Watts (2011: 177 n. 1947. C. 1202. similar în Watts 2011: 177 n. 10664).I. partea I-a. inv. înrolat în Armata Roşie în timpul războiului. Levant 2007) SZILÁGYI) – membru de partid din 1939.Of. al C. 1207. Schnapp şi S. partea I-a. Norbert Goldhammer. revenit în România în 1946. Sărăţeanu acuză refugierea „elementelor fasciste şi antisemite” după război în PNŢ şi PNL. deputat de Sălaj. (M. imediat după război preşedinte al U. 131 .Of. 1203. 4534).C.1913 Santău. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (19461948) (M. 1200. Simion (n.1199. SCHÄCHTER.VIII. SĂVULESCU. Lascăr Şaraga. 187 Vezi şi Horasangian 2001. nr. p. Simon SABETAY) (n.Of. 240 din 17 oct. considerat de regulă maghiar.I. 375).după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lemnului.C. p.1908 – 12. nr. Aldea.com/2010/10/flexible-ii. nr.Of. – organizaţia democrată. SCHÄCHTER. după război g-ral de armată (în 1959). 1206. căsătorit cu Ani. partea I-a.B.R. p. I. nr. în 1948 numit profesor de Organizarea Statului şi Organizare Judecătoreasca la Şcoala Juridică Populară de pe lângă Tribunalul Covurlui.C.N. până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M.R.C. Kuller 2008a: 425). ulterior la Parchetul General de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie (Cajal şi Kuller 2004: 333) (dosar S/54 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 225.N. partea I-a. p.E.C. 175 din 31 iulie 1948. 1204. 26.Z. 1947 transferat în cadrul serviciului ministerial de la Iaşi (M. Lax. din dec. 753). Truman şi catalogată de Solomovici ca un “oribil denunţ” (Rosen 1990: 87. deşi ambele prenume indicate sunt de rezonanţă mai degrabă iudaică decât maghiară. nr. apoi şef de cadre la Institutul Central de Statistică.

F.G.C. A. (52/1954).Of. p.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Ceramicei şi Materialelor de Construcţie a Ministerului Industriei (M. urma să se (re)căsătorească peste 2 săptămâni). nr.Of. partea I-a.1209. 1223. 1215.C. partea I-a. partea I-a.u. nr. nr. 1949.. nr. SCHLESINGHER. p. 1945. nr.Of. 8598).. 1217. Ernest Carol – din 1947 inspector în cadrul D. infra) – în menţionat ca director general al Direcţiei Poştelor. 641). SCHILLER.C. al P. partea I-a.din 1948 impiegată în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. a M.Of. partea I-a. SCHÄFER.Of. partea I-a.E.C. 1216. SCHEIMAN. Betti . SCHÄRF HITZIG. 1947.C.1908 Buhuşi) (fiica lui Moise şi Charlota) – şefă de serviciu în M. 1949. p. cu dosar la secţia Gopodărie de Partid a C. nr. 643). Nastasă şi Varga 2003b: 213-5).Of. al cuplului Ceauşescu. SCHEWACH. 26. 4384.XI. 1213. 33 din 10 febr. 95 din 22 aprilie 1948. M.după război funcţionar la Oficiul Industrial al Lânii. partea I-a. SCHLESINGER.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 1220. decorat prin decretul nr. a M. de pe lângă Consiliul de Miniştri (M.C. 1219.I.Of. 658). nr. 1226. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a III-a. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M.Of. Iosif . 126 din 6 iunie 1947.C. SCHECHTER. 4848. SCHECHTER. partea I-a.Of. 645). p. p. 116 din 21 mai 1948. nr. M. partea I-a. 1949. Stefan . a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.Of. p.din februarie 1945 translator-interpret la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.Of. partea I-a. 5785).I. 158 din 12 iulie 1948. partea I-a. (8/1954) (v. 15 din 19 ian. 1214.G. p. Clara . Ion (probabil fratele lui Eugen Schileru. nr. 15 din 19 ian.Of. al P. apoi secretara directorului Samy H. 112 din 17 mai 1948. 1210.E. SCHÄRF AUSLÄNDER. 219 din 23 sept. M. p. Telegrafelor şi Telefoanelor din cadrul Ministerului Comunicaţiilor (Andreescu. 1218. Suzana (n. 1212. 125 din 1 iunie 1948.1973 Bucureşti) – medicul personal al familiei Drăghici (anii ’50) şi apoi.G. SCHILERU. începând cu 1956. Isac . p.după război controlor în cadrul D. 16 din 20 ian. Edmond – din 1947 inspector în cadrul D.E.în 1949 era revizor-contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. Edelstein la întreprinderea “Agroexport” 132 . v. nr.C. 1225. p. a M. 24 din 30 ian.în 1949 era referentă în Ministerul Învăţământului Public. iar din iunie 1948 al celui al Ministerului Industriilor (M. 3708). nr. 1222. 143 din 24 iunie 1948.C. 219 din 23 sept. partea I-a. SCHLESINGER. 127 din 3 iunie 1948. nr.C. Amalia . Heinrich . Abraham (în alte surse SCHÄCHTER) (1923 .R. Otto – din iunie 1948 secretar de presă în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.I.Of. decedat în 1973 în condiţii neelucidate (oficial sinucis. p. 1211. 52 din 4 martie 1945. conform altor surse. partea I-a. nr.C. 1948. 5332). şi opinia lui Pacepa în Solomovici 2003: 278 ş. 1654-5).E. Eduard – activist al partidului. SCHÄFER.R. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C.D. nr.Of. p.C. partea I-a. (M. pp. SCHECHTER. SCHÄFFER. SCHLESINGER. p.Of. Iosif . p. Baruch – în iunie 1948 era controlor în cadrul D. p. 738.Of.Of. 1949. nr. 15 din 19 ian. în ianuarie 1948 avansat inspector economic şi detaşat în teritoriu în judeţul Vaslui (M. partea I-a.R. SCHILD. partea I-a. nr. 4497). 8598). 1224. p.G. partea I-a. 1221. 945). 4798). nr. (M. . până în iunie 1947 cu atribuţii de control (M.. la Direcţia I.G.). C. deşi.în martie 1945 reîncadrat ca şef de secţie în D. 4534). 1947. M.E.C. SCHLEIEN. Iutta – după război membru al Contenciosului Preşedinţiei Consiliului de Miniştri.

dosar nr.E. 1228. a M. iar din septembrie 1948 adjunct cu drept de semnătură al ministrului Sănătăţii (Bărbulescu 2009: 37-42. 1948. Malca – după război dactilografă-şefă. nr. 5785). fond 495 (“România”).C.C. decorat în 1946 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Ofiţer (M.membru de partid. Conrad .Of.Of. (M. 200 din 1 sept. 5955). decorat prin Decretul nr.A.din cadrul ministerului.php. 133 . partea I-a. nr. M. 6781). eliberată în 1963188.G. 154 din 7 iulie 1948. p. partea I-a.Of. 6658). al P.E.. 1235. p. 1232.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/S/S%2004. 1947. p. 127 din 3 iunie 1948.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. SCHOR. 131 din 8 iunie 1948. partea I-a. nr. partea I-a. 9868. SCHNABEL. p. Iosif – după război iniţial angajat la I.Of. Studii şi Documente a Ministerului Finanţelor. 66 din 21 martie 1945. partea I-a. reprimit în 1965 şi angajat ca redactor la Viaţa Economică şi publicând şi la Ed. respectiv controlor în cadrul D. cu referat de cercetare la fd. partea I-a. nr.Of. din 1947 controlor în cadrul D. partea I-a. inv. ulterior consilier juridic la Preşedinţia Consiliului de Miniştri. fond 495 (“România”).G. nr. inv. Mendel . nr. SCHÖNBERGER. 1231. partea I-a. Dobrincu şi Goşu 2009: 425.Of. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. partea I-a. 1233. până în iunie 1947. (M. Paul . 1227. nr. p. 1451). inv. 1617). nr.. 1914. dosar nr. p. partea I-a. 3000 şi nr.A. 7950). p. 1949. 188 V. 2111). p. Adolf . nr. în 1953 cadru didactic la Şcoala de partid “Ştefan Gheorghiu”. SCHNIERER. partea I-a.B. 641).din 1949 funcţionar la Direcţia Control Financiar a Ministerului Finanţelor (M.după război secretar de presă II în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. SCHÖNFELD.Of. p. p. nr. 225. nr. SCHMITZER. M. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1237.C. 257 din 9 nov. 163 din 17 iulie 1948. 600).C (M.Of. din 1948 membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (M. anexa la dosarul nr.G. a M.C. SCHOR.S. sub acuzaţia de subminare a economeii naţionale.I. p. SCHNAPP. 1229. SCHÖNFELD. secţia Cancelarie – dosare anexe.după război inspector în administraţia centrală a C. p. p. 53-55. 1949. M. fratele lui Nicolae Bellu – ilegalist. partea I-a.Of.Of. exclus din partid în 1958. nr. a III-a. Adolf – în martie 1945 numit avocat în Conteciosul Ministerului Asigurărilor Sociale (M.%20Scadera%20-%20Schypala/Schlesinger%20Suzana/index. 4968. partea I-a. 1230. Jdanov”. 1236. 2944. 1238. 302). la Direcţia Regionalelor.Of.Of.I. iar din 1948 membru al contenciosului Casei Centrale a Asigurărilor Sociale (M.Of.Of. Brăila).E.C. p. 130 din 11 iunie 1947. 77.125. M. 73. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M.C. Anghel (n.. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. (Berindei.Of. Herman . 120 din 26 mai 1948. nr. când este disponibilizat “pentru economie bugetară” (M. nr. 54/1979. p. nr. 3293. 1947. p. 1945. partea I-a. 38). nr. inculpată alături de director şi alţi evrei din comerţul exterior. 185 din 12 august 1948.C. după război activist de partid. partea I-a. 4849). SCHMUTZER. 4707). Gheorghe – din 1946 inspector tehnic. 264 din 14 nov. p. “Buşteni” (în locul lui Sandu Lieblich) (M. n. 84 din 11 apr. SCHÖNBERGER. p.S. 1234. 173 din 31 iulie 1947. 225.I. partea I-a. Ignaţie (n. apoi prim consilier juridic la Direcţia de Coordonare Legislativă. 5687). 76 din 30 martie 1946. Politică până la pensionare. partea I-a. 1945. Adolf – în 1948 numit consilier de presă în administraţia centrală a Ministerului Minelor şi petrolului (M.I. partea I-a. 45 din 24 febr.Of. din 1947 inspector în cadrul D. 4611. la începutul anilor ’50 profesor de economie politică la academia “A. nr. nr. 15 din 19 ian. etc. în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al S.17.Of.C.). reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului . C. 12 martie 1891) – membru de partid din 1940 (dosar S/67 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).A. M. 10092. 158 din 12 iulie 1948. fişa matricolă penală la http://86. SCHLOMIUK.R. 4 din 5 ian. în 1961.

SCHWAGER. 1948. p.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M.VII. SCHULTZ. 264 din 14 nov. (M.. 264 din 14 nov.1239. nr. fiica lui Herman şi Rebeca “Riva” (n. 10092). Alice – după război dactilografă principală la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. SCHULMAN. SCHÖTTEK. p.Of. SCHREIBER. “Dezvoltarea fundaţiei socialculturale şi educaţionale a statului nostru în etapa actuală” (nr. soţia procurorului Martin Schöttek şi sora scriitoarei Taniei Lovinescu.Of. p. partea I-a.Of. partea I-a. 190 din 19 august 1947. Sergiu – inginer.G.G. 2317 şi nr. nr. nr. partea I-a.I. Arcadie . art. 1945. 4257). Kurt – după război contabil-şef al Subsecretariatului de Stat al Naţionalităţilor de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 230 din 4 oct. p. 1242. pensionată din postura de judecătoare la Tribunalul Bucureşti în 1998. SCHVARTZ. 1251. nr. nr. Beniamin (n.I. după război angajat în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. Bucureşti) (fiul lui Isidor şi Biţa) – după război membru de partid. Anuţa – din 1947 controlor la D. 640). I. 63 din 16 martie 1948. patea I-a.C. 186 din 13 aug. Francisc – din mai 1945 directorul direcţiei speciale a Oficiului Naţional de Turism (de pe lângă Ministerul Informaţiilor) (M. 1249.V. 6751). nr.Of.Of. 1947. SCHUSTER. SCHREIBMAN. partea I-a. 1949. 4461. 1949. 6683).G.din 1947 controlor în cadrul D.Of. 10757). 1945. Ida (n. nr. 190 din 18 aug. p. partea I-a. 1945. (M. autoare ocazională în Revista română de drept (v. H.C. – şeful Economatului Ministerului Propagandei (1945) (M. 29.C. 112 din 17 mai 1948. 7709). etc. şef de serviciu la întreprinderea “Româno 134 . 4384. partea I-a. iar din 1948 al Artelor şi Informaţiilor (M. Ella . partea I-a. nr. de-a lungul timpului ocupantă a multiple funcţii la Arbitrajul Central de pe lângă Consiliul de Miniştri. 644). nr.Of. partea I-a. p. 287 din 14 dec. 1252. p. nr. în anii ’50 funcţionar al M. 7491). nr. 6503).of. 9479). SCHWARTZ. FELDMAN)) (n.E. 1948. 1945. 1250. 120 din 30 mai 1945. 198 din 1 sept.C. partea I-a.C. 107 din 15 mai 1945.Of. M. 1243. partea I-a. 9/1967.C.din 1947 controlor economic în cadrul D. a M.Of.din 1948 şefă de birou în centrala Ministerului Silviculturii (M. p. Aristide . p. 1254. partea I-a. 10092). 1248. SCHWARTZ. SCHWARTZ. SCHUSTER. 183 din 14 aug. nr. 24. SCHULDER. 15 din 19 ian. Itta GOLDENBERG. 1240. p. 15 din 19 ian.. 100 din 3 mai 1947. p. G.în 1949 era medic în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M.1909. Zozo . 1946. 180 din 6 august 1948. 245 din 26 oct. partea I-a. SCHREIBER. nr. M.1929. 1246. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. 3907). In şi Cânepă (M. după război subinspector general în Direcţia Arte Plastice a Ministerului Artelor.Of. a M.Of. – în 1945 numit de Preşedinţia Consiliului de Miniştri membru al noului Consiliu de Administraţie al Oficiului de Bumbac. partea I-a. nr. SCHULMAN.Of. M. p.Of.C. nr. Corpul Experţilor în Evaluarea Obiectelor de Preţ.Of. partea I-a. nr.I. Rone . care în mai 1945 era încdrată ca dactilografă principală în Direcţia Cinematografie a Ministerului Propagandei (v. 1245.E. partea I-a. p. a M. Ploieşti) – la sfârşitul anilor ’50 încadrată la Direcţia Studii a Ministerului Justiţiei. 10909).Of. p. 1241. Maximilian – de formaţie sculptor. 1253. partea I-a.E. SCHULLER. 1247. pp. nr. p. 1244. 7151. Arbitrajul Primăriei Bucureşti. partea I-a.. cadru didactic (catedra de Drept Privat) la Universitatea Bucureşti. partea I-a. 3504). probabilă identitate cu “Suter Alice”. 1947. Daniel .Of. p.E. nr. membră marcantă a comunităţii evreilor din Bucureşti. p. 119 din 28 mai 1947.în 1947 era şef de birou în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. p. 78 -80)). p.

803 din 21 dec. 225. până în 1963 (când se pensionează) vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Probleme de Muncă şi Salarii. 8599). Z.php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CS%5CS+04.125. 2283). Natalia Isaakovna KOROŢKOVA) (18. iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 66/1954 de la secţia Propagandă şi Agitaţie a C. p.Of.S.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. Isidor – în 1948 secretar de presă în cadrul Ministerului Informaţiilor (M. 645).S.Of.Of. 3945).R. apoi secretara Anei Pauker la Moscova/Taşkent în timpul războiului. 1947. A.Of. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. SCHWARTZ. Probleme Economice şi alte publicaţii.Of. 1266. nr.I. inv. 1966). nr.Of.C. Bruno Vlad . cu referat de cercetare la fd. partea I-a.C.R. refugiat în U. Iosif . decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. p. al P. Deziderius – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.din 1947 inspector în cadrul D. C. nr. 972 din 8 dec. 1232).din noiembrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale Control Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. fond 495 (“România”).S.JPG. Moise . partea I-a. Iacob – funcţionar în Ministerul Energiei Electrice în anii ’50-’60. (M. 1949.Of. 1263. de formaţie medic. a M. Artur – în ianuarie 1948 era membru în conducerea Confederaţiei Generale a Muncii (M.E. 1261.C.X. 92 din 17 aprilie 1946.) (dosar S/93 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 1947. 1948. 9-10 în dosarul nr. III-a (ff.1906 – 22. 1964 cu ordinul Muncii clasa a III-a.Of.R. semnatar al mai multor articole în România liberă. în timpul războiului. 1267. 62 din 15 martie 1948.VII. nr. 9058).E.din 1947 controlor în cadrul D. 1258. IV-a.P. SCHWARTZ. decorat cu Ordinul Muncii clasa a III-a (Decretul Consiliului de Stat al R. 1947. nr. 1264. ilegalistă (membră P.R. SEGAL. inculpat şi condamnat în 1961 alături de alţi funcţionari ai ministerului pentru subminarea economiei naţionale (Solomovici 2004: 283)189.în 1949 era doctor în cadrul Direcţiei Centrale Personal şi Administraţie a Ministerului Industriei (M. SCURTU.G. ajunsă în 1940-1941 în Basarabia. p. fişa matricolă penală la http://86. nr.C.C. SEGAL. 14 din 17 ian. 15 din 19 ian. SEFLER. nr. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. 1256. 219 din 23 sept. partea I-a. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.C. 219 din 23 sept. după 1944 directoare – membru în Colegiul Ministerului Sănătăţii la începutul anilor ’50. secţia Cancelarie – dosare anexe.R. Lupu – în 1947 numit de ministrul Industriei membru al Consiliului de Administraţie al Oficiului Industrial al Geamului (viitoarea Cebntrală Industrială a Sticlei) (M. 1259. inv. 10496). p. III-a. p. Nicolae (fiul lui Vilmos) – ilegalist. SEDEI.P. 417). partea I-a. 15 din 19 ian. partea I-a. p.Export” din subordinea ministerului. p. în a doua jumătate a anilor ’50 ministru adjunct al Industriei Cărbunelui. SCHWARTZ. 6241957.+Scadera+-+Schypala%5CSchwartz+Beniamin%2FP1200570. . Natalia (n. (M.36/fisapenala. partea I-a. 1260. partea I-a. Ivel . 135 .B. nr. iar profesional medic la maternitatea “Polizu” din Bucureşti.” cls.C. 189 V.Of. 640). al P. Leon .d. 1257. 3293.I. 1255. 275 din 27 nov. 1947. p. deţinută între 1934 şi 1939).C. p.R. nr. anexa la dosarul nr. partea I-a. SCHWARTZ. 1265..17. SCHWARTZKOPF. dosar nr. partea I-a. SCHWARTZ. nr.1981) – originară din Bulgaria. apoi. originar din Ardeal. SCHWARTZ.G. din 1928.C.după război inspector clasa I-a în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M. SCHWARTZ.R. 8598). nr. C. 232 din 8 oct. nr. în aparatul de partid şi de stat din 1946. 1949. ulterior şefa Direcţiei de ocrotire a mamei şi copilului din cadrul Ministerului Sănătăţii. a M. 1262.

p. 38 din 16 febr.. 1830.D. 164-5). 26 din 1 febr.R.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. ministru al Industriei Bunurilor de Consum (1959-1961). SEMO. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. partea I-a. SERPER. (1939-1944). după război acuzator public la “Tribunalul poporului” (19451946). – director general la CENTROMETAL Bucureşti la sfârşitul anilor ’40. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. (1948-1952-?).D. după război membru în secretariatul general al Confederaţiei Generale a Muncii (din 1945).eu/istorie/politehnica/1948-1992/1950/ 136 . 225. Alexandru (n. numită în funcţie prin decizia Direcţiei Cadre a Ministerului Industriei (1949-56)191. al P. I. doc. Studii şi Documentare a Ministerului Industriei şi Comerţului (M.Of. p.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. fiul său.D. nr.C. după război activistă de partid. a III-a. secretar al Comitetului Teritorial Ardeal al P. (19601979).E. 1189). (1946-1948) (M. 423 din 15 iul. 1947. 15 din 19 ian. căs. 1948. al U. III-a.I. ales pe lista U. decorată în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. deputată de Bucureşti în Adunarea Deputaţilor / Marea Adunare Naţională (1946-1948-1952). şi http://www.R.R. 1275.Of.consumatoronline. 1949. fond 495 (“România”). p. N. secretar general al Ministerului Minelor şi Petrolului (1948-1958).” clasa II-a. Elisabeta (soţia lui Alexandru Sencovici) (zisă “Bozsi”) – ilegalistă. p. şi http://universulenergiei.C.G. a M. în anii ’50-’60 funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. partea I-a. SENCOVICI.F.C. partea I-a. 1274. SENCOVICI.G.Of. ministru al Industriei Uşoare (1949-1957 şi 1961-1969). procuror general al regiunii Oltenia (1949-1953).R. nr. din 1948 membru în C. 1947. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.după război controlor în cadrul D.A. M. Cerbu .Of. membru al C. Debora . nr. SIDOROVICI BRUCAN. Pincu – şeful secţiei cultului mozaic în cadrul Ministerului Cultelor la începutul anilor ’50 (Rosen 1990: 87. (1951).Of. 1271. partea I-a. SZENKOVITS Sándor) (31.M. 1963. p.M. R.C. zisă “Saşa”) (1906 Constanţa – 2000 Bucureşti).d. 15 din 19 ian. doc. 1948. 264 din 14 nov. 1269. al Comitetului Executiv şi secretar general al U. 24 din 30 ian.R. p. dosar nr. ministru adjunct al Muncii şi Prevederilor Sociale (1948-1949). 1273. membru al Comisiei Centrale de Revizie.. iar în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.R. 1587. împreună cu soţul ei. inv..C.C. partea I-a. ulterior Brucan.php?name=News&file=article&sid=6280&theme=Printer V.R. ambasador.F. SIEGLER. partea I-a. 34 din 10 febr. 1270. III-a şi în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a. fondatoare şi membră în comitetul de conducere al U. SEGAL.P.europartes. 1949. ulterior funcţionar în cadrul ambasadei României la Washington.VII.R./P. MARCOVICI. 190 191 V.P. a fost soţul solistei Margareta Pâslaru190. 10092). deputat de Satu-Mare în Marea Adunare Naţională. Alexandra (n.1995 Bucureşti) .C. membru al secţiei române a Komintern (1935). nr. (1955-1960) şi al Comitetului Central al P.ro/index. 737. 754). 6). 643).1268.R. din 1925.C. p. secretar general al Uniunii Femeilor Democrate Române din 1948. 1276. (1945-1948).F. iar în mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. Tony . membru în comitetul exeutiv al Federaţiei Internaţionale a Femeilor Democrate (1946-1948-?). SELŢMAN. Gyuri. în anii ’60-’70 conferenţiar la Academia “Ştefan Gheorghiu”. S.Of. nr. 1949. SEGALL. din februarie 1949 şefă de serviciu tehnic la Direcţia Centrală Industrială a Tricotajelor şi Confecţiilor din Ministerul Industriei (M. partea I-a.” clasa II-a. iniţial Sidorovici.Of.R. 28 şi nr.P. 1331).1902 Dej – 10. nr. deţinută în perioada războiului.membru P.XI. 1272. Arnold – până în februarie 1948 şef de birou la Direcţia Presă a D. nr. soţia lui Silviu Brucan – ilegalistă.C. 645). decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. conferenţiar şi şef-adjunct al catedrei de marxism-leninism de la Institutul Politehnic din București.

u. Laura . apoi menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. 289 din 13 dec. post din care demisionează în ianuarie 1947 (M. 1292. partea I-a. nr. partea I-a. p. SNORPEL.1277.Of.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.G.Of. „Golingher” (în Pinay 1962).ro/George_Silviu. 1949. partea I-a. 5123. 12877). 646). 1947. 1190).C. nr.Of. Marec . nr. M.din 1948 şef de birou în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.de formaţie jurist.în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. Focşani 2007. 206 din 1 sept. SIMPSON WEITLENER. partea I-a.V. nr. partea I-a. unde a continuat activitatea jurnalistică. 10092). SIMOVICI. 110 din 16 mai 1947. activ ca ziarist în perioada interbelică. p. emigrat în 1960 în Israel. V. din februarie 1949 contabil la Direcţia Centrală Contabilitate şi Control Financiar a aceluiaşi minister (M.Of. Stefi . Ella . 137 . reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. 175 din 31 iulie 1948. partea I-a. p.I. 6292).C. 289 din 13 dec. 1947. şefă adjunctă de birou în centrala Ministerului Artelor / Artelor şi Informaţaiilor (M. Kuller 2008a: 359). şeful serviciului administrativ al primăriei Bârlad după august 1944 (Zahariuc 2009: 231). SILVIU. 192 Transliterat în mod eronat ca „Golighar” în nota informatică a ambasadei UK la Bucureşti din 1947 (v. 3706). a M.Of.G.. după război secretar general al Ministerului de Interne între 1946 (după “defectarea” predecesorului său. 642). p. Iulius (n.Of. 6292). SIMION. Mauriciu – din 1947 controlor economic în cadrul D. p.Of. Andrei Lăzăreanu)..crispedia.A.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Plan şi Evidenţă a Ministerului Industriei (M. 1282.Of.C. 1949. 1286.Of. nr. George (n. nr. 1123). 1946. Iosif Şraer) şi 1952. 1279. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul nr. 4968).I. SILVAN. 131 din 8 iunie 1948. partea I-a. a M. 1949.P.E. Claude . nr. SINGER. SIMON. Edith . ulterior stabilit în Franţa.I. p. 29 iulie 1920) – membru de partid din 1945. partea I-a. 15 din 19 ian. M. supra. Vasile . 1941. p. 1963 (dosar S/127 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 1949. p. p. p. 95 din 22 aprilie 1948. şi http://www.din 1947 controlor în cadrul D. partea I-a. partea I-a. SIMON. nr.Of.Of.Of. 7543). 276 din 28 nov.I. p.Of. Suzana – după război. SIMIONOVICI. 17 din 21 ian. SIMIONESCU. 1283. 3870) şi cu Ordinul “Meritul “Cultural” în grad de Cavaler (M. partea I-a. 1952 de A. partea I-a. 1290. 15 din 19 ian. declaraţia dată Securităţii la 24 ian. p.1971 Paris) . SIMŞA. nr. Vera – angajată în 1948 în centrala M. 1281.în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale Chimice a Ministerului Industriei (M. 32 din 8 febr. Silvius GOLLIGER192. 50 din 1 martie 1948.B.Of.E. 501). 1289.după război şefă de secţie în administraţia centrală a C. ca translator la Direcţia Radio (M. a Pielăriei a Ministerului Industriei (1948-1949) (M. 34 din 10 febr. nr.Of. C. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Comandor (M. Solomovici 2003: 399 ş. p. 12877).din 1948 şef de serviciu în cadrul D. SIEGLER. Hary . 1946. până în febr. (M. Zissu în Solomovici 2001II: 103-5.R. 1947. 1278. 1287. (v. nr.contabil în cadrul D. p. Silviu .E. partea I-a. 1949. p. SINGER. (M.Of. partea I-a. Chimico-Alimentare a Ministerului Industriei (M.I. partea I-a. Teohari Georgescu). nr. ca translator la Direcţi a radio (M. 1280. partea I-a. 192 din 21 aug. S. 1964 cu Medalia Muncii. 1869). 175 din 31 iulie 1948. 1947.C.E. fiul lui Iancu şi Hermina) (2. p..în 1946 angajată în centrala Ministerului Informaţiilor. SION. partea I-a. nr. nr. 10533). numită şefă de adjunctă de birou şi transferată la Legaţia României de la Londra (M. nr. 1291. 1285. SINGHER.A. respectiv „Gersch Gollinger” (Niculae 2004). 1288.S. p. nr.I. nr. 423 din 15 iul. 803 din 21 dec. 1284. Radu .C. 264 din 14 nov.C. Marcela – ataşatul cultural (iniţial referent) al Legaţiei României la Washington (începând cu 1946) şi totodată amanta ambasadorului Mihail Ralea (v.1899 Focşani – 16. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. L.Of. nr.

p.1965 Bucureşti.VIII. 1947 în M. p.M.Of. 1305. 539).. SOLOMON. partea I-a.Of.R.Of. 6947.R.I.P. iar în 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. SOLOMON. p. Suceava – 22. p.P. 1949. 1949.1293. dosar nr. ales pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M.Of. ulterior promovat inspector general adjunct şi transferat la Ministerul Industriilor (M. partea I-a. 229 din 193 V. B. partea I-a.C. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. 5464).din 1947 controlor în cadrul D. nr.Of.Of.A. Osias (n. partea I-a. 1117). înmormântat în complexul “Monumentului eroilor luptei pentru libertatea poporului şi a patriei.G.R. a II-a. Simon – din febr. 1304. 3678). 1947. membru de partid din 1939. nr. nr. SOLOMON. a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 1297. 1947.I. 1303. 138 . 179 din 9 august 1945.Of.Of.Of. SOLOMON.R. al P. M. al partidului. 229 din 4 oct. 15 din 19 ian. 1949. nr. partea I-a. 16 din 20 ian. nr. Bernard Iţic SOLOMON) (11. partea I-a. 1947. 148 din 30 iunie 1948. a M. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1299. partea I-a. SIEGELBAUM ) (n.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. judecător la Tribunalul Suprem al R.R. fond 495 (“România”). în anii ’60 şeful sectorului tehnic al secţiei Gospodărie a C.C.C. p. 8970. partea I-a. 157 din 10 iulie 1948. inv. 225.deputat de Covurlui în Marea Adunare Naţională. 26 din 1 febr. 1295. 737. 1294.1904 Burdujeni.E. nr. p.C. pentru socialism” din Parcul Carol) – ilegalist. după război controlor în cadrul D.Of. cu referat personal la Fd. 658).C. odată cu preluarea conducerii ministerului de către Ana Pauker. 8971). (19561962). nr. membru al C. SOARE. 1964. Natalia . (1948-1965). nr. la Direcţia I. Leon – din 1948 director adjunct al Direcţiei Igienă a Ministerului Sănătăţii (M.C. Mircea (fiul lui Avram) (n. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 93585 din 11 oct. a M. în perioada interbelică condamnat la 15 ani muncă silnică pentru spionaj în Favoarea U. SOLOMON. 1945. Aurel . al P. 1948. 149 din 26 iunie 1941.Of. p.” clasa III-a. (M. 22. p. 81 din 7 apr. partea I-a.Of.C.. decizia ministrului Justiţiei nr. nr. 229 din 4 oct. partea IB.D. SOLOMON. a M. 158 din 12 iulie 1948. 1719).C. unul din avocaţii care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi în 1950 pentru “titoism”.1949). 45 din 24 febr. Andrei . anexele la dosarele nr. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin Decretul Consiliului de Stat al R. (M. SOLOMON. 1948 controlor în cadrul D.P. SOREANU. 27 dec. Paul – ilegalist.E. 225. partea I-a. 5784).IV. 749).Of.1921 Bucureşti) . nr. p. 1123) 193 1307.S. iar după 1962 vicepreşedinte al instituţiei.în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le fixau domiciliu obligatoriu (M. IV-a. 804 din 21 dec. respectiv M. 24 din 30 ian. nr. 90/1956. p. nr. 5767). 1949. 37 din 14 febr.. Paul . nr. B. nr. a M.E. inv. p.Of. iar în paralel ziarist la Scânteia (M. din 1945 funcţionar în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor (M.” cls.Of. 1949 prim-secretar de presă la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.E. Barbu (n.G. partea I-a).. fond 495 (“România”).C. p.R. SON.din februarie 1949 referent principal în cadrul D. SOLOMON.C. nr.Of. Francisc . SOLOMON. p. Bernard .din 1947 inspector în cadrul D. partea I-a. partea I-a.S. 1627). în ianuarie 1948 promovat ca ministru plenipotenţiar II şi detaşat ca reprezentat diplomatic la Oslo (5 febr.în 1949 era referent conducător de serviciu în Ministerul Învăţământului Public. angajat în M. Max .Of. 1947. 136/1954.R. 1948 . SOLOMON. partea I-a. nr.P. p. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. 1302.C.G. dosar nr. 641). 1919) – ilegalist. 1267). partea I-a.C. nr.I. 32 din 8 febr. 1301. 1948. 24 0 din 17 oct. secţia Cancelarie – dosare anexe.S.până în febr. inv. C. M. 1300. SOMMBRIN. nr. nr.I.G. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p.Of. Zina – din iunie 1948 translator interpret-şef în cadrul Direcţiei Culturale a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. p.C. 1306. până la deces. nr.II. 3293. 58 din 9 martie 1942. 1296. Isac – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. partea I-a. 9340.I.C. (M. 1298. SOLOMON.

partea I-a. partea I-a. nr. pentru merite antifasciste. dos. din noiembrie 1947 controlor economic la D.C.S. p. fd.I. Eugen (n.Of.P.Of. 644).I.I. 423 din 15 iul. SPRENG. Joseta (Josette) .6).. 1949. partea I-a. nr. ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. 84 din 9 apr. a M. nr.Of. partea I-a. Martin – în anii ’50 inspector economic.C. în 1947 încadrat prin decret regal. M.Of. 15 din 19 ian. partea I-a.Of. ulterior cu diverse funcţii în aparatul economic de stat. STEIN PETREANU. STEIMBERG.Of. şeful serviciului de control al preţurilor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic de pe lângă Consiliul de Miniştri (M. n. 364 din 2 mai 1945 (A. 1948. 1963.I. membru de partid din 1927. 87 din 13 apr. 1320. 1027. 1971: 210.G. STĂNESCU (căs.C.G. 1948.III. Iacob . Ministerul Propagandei Naţionale. p. după alte surse Arthur FISCHER) . 8971. 4255). p.Of. 9763). partea I-a. 1311. 15 din 19 ian.N.C. partea I-a.4 oct. 1319. p. 1947. Solomon 2004: 75-77). Sorin .E.Of. p. Sugarman f. 2121. partea I-a. nr. iar din 1946 translator interpret-şef în centrala Ministerului Informaţiilor. partea I-a. partea I-a. Mor(itz) SPITZ) (28. 1949. 152 din 5 iulie 1948. 210 din 10 sept. 58 din 10 martie 1948. 641).Of. 119 din 28 mai 1947. Beatrice – din mai 1945 dactilografă-şefă la Secretariatul General al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri (M. 139 . 121 din 31 mai 1945. Adorian et al. Carol . nr.în 1949 era tehnician în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. SPITZ. 225. p. partea I-a.1908 – 11. nr.C. 3372). partea I-a. 1321. p.C. ulterior director adjunct al Editurii Academiei R. decorat în 1979 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. dosar nr. în Forţele Armate (M. 253 din 1 nov. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. Alexandru – în 1948 şeful Serviciului Automobile în centrala Ministerului Finanţelor (M. p. SOREANU. nr.C. voluntar în Spania. când încă nu îşi românizase numele). a M. “Exportlemn” din Bucureşti (M.: 110). 15 din 19 ian. 1317.Of. nr. 6781). 1949. SPIEGLER. partea I-a. STEIN.Of. 5626).E. 148 din 30 iunie 1948. după război şef de tură în echipa de cenzori ai presei scrise (Carol Neumann apud Solomovici 2003: 379) ca secretar de presă la Direcţia Presă din centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M.E. nr. p. II-a (dosar S/166 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).R. SOROKER. 1318. Ladislau . p. în anii ’50-’60 funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. 644). nr. p. Lucian . a M. (M.1979) – originar din Timişoara. 1947.G.până în iulie 1948 controlor în cadrul D. Corobca 2008: 15. nr.Of. partea I-a.a. Samoil . STARK.).în 1949 era dispecer de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. Aron FISCHEL. 1949. apoi în Rezistenţa Franceză (Zbăganu 2001. 2019). 1948. 7461). decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr. p. p. p. (?) SOSTARICH.din 1947 inspector general adjunct în cadrul D.în 1948 era director comercial al S. nr.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.. 1308. 4512). şi şef al secţiei de istorie şi arheologie a Institutului de Studii Sud-Est Europene în anii ’50-’70.istoric marxist. 1316.Of. 173 din 31 iulie 1947. Antoaneta – din iunie 1948 şefă de secţie la Direcţia Culturală a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. Mauriciu (n. p. Solomon . 5464). 645). SPIEGLER. 1314.membru al Comisiei mixte de Cenzură din cadrul Ministerului Propagandei Naţionale instituite prin Decretul-Lege nr. (M. 15 din 19 ian.V. STĂNESCU. nr. cu grad de sublocotenent. SPINNER. nr.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. 1312. 3188). fond 495 (“România”). 1315. 1310. inv.Of. 1309. partea I-a. 1313.

Arthur .1322. 173 din 31 iulie 1947.C.G. (1955). 1331.membru de partid din 1945 (dosar S/220 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). partea I-a.IV. p. 1335. 9444). 95 din 22 aprilie 1948. Leon Iosif (zis şi “Juju”) (6. în 1945 numit de către ministrul Afacerilor Interne membru al organului cetăţenesc de control în oraşul Bacău (M.M. nr.C. I.din 1947 controlor în cadrul D.1997 S. 6020.VI. David STEL) (n.Of. 10 din 13 ian. 1947. probabilă identitate cu “Leon Steinbach” cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.în 1949 era şef de secţie în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice a Ministerului Industriilor (M. STEINER) (n. STOFER.III.C.Of.Of.Of.până în februarie 1949 şef de secţie în cadrul Direcţiei Literare a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 1945. (M. Haim (n.Of.S.C. 1909) .1918 Bucureşti – 1999 Israel) – după război membru al comitetului regional P.R. 22 febr. respectiv ministru adjunct al Industriei Uşoare (1981-1983).G. nr.în 1948 membru în conducerea Centralei Industriale a Întreprinderilor Chimice de Sinteză şi Pelucrare (M. partea I-a. 1949. nr. nr. partea I-a. Dinu (n. nr. 1332. Olga . 1948. 4611.E. după război controlor în cadrul D. Nicolae (12. Neamţ – 9. 1947. Ignaţiu (n. p. partea I-a. 1.C. Carol – în 1947 era impiegat la cabinetul ministrului Justiţiei (M. 1945. partea I-a. p. STELIAN.G.Of. inv.Of.Of.E. (M. 131 din 8 iunie 1948. nr. 120 din 26 mai 1948. partea I-a.R. ulterior director al Fabricii “Partizanul” Bacău (numit în 1948 de către Ministerul Comerţului în funcţia de administrator al fostelor întreprinderi “Filderman”. STERNBERG.I. p. (M.A. nr. M. STELIAN. nr. 230 din 6 oct. partea I-a.A. 1326. a M. al P.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. p. 642). 120 din 30 mai 1945.după război şefă de secţie în administraţia centrală a C. 1947. 1327. în anii ’50 director general al Fabricii de Confecţii şi Tricotaje Bucureşti.G.Of. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 8072).C. p.) – după război inspector general adjunct în cadrul D. nr.C. 3707. director general la Centrala Industriei de Confecţii Bucureşti (anii ’70 – 1981). a M.R. 245 din 26 oct. 164 din 19 iulie 1948.X. 200 din 1 sept. STERNBERG. 8989. Tudor . 7. 5784.Of.III. 1949.Of. partea I-a. Zoltan . decorată în 1963 cu Medalia Muncii. 8072). 5966). 8989). 194 V. p. STOIAN..Of.U. STERN. 204 din 5 sept. reconfirmată în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. STEINBACH. p. 32 din 8 febr. STERNSCHUSS. naţionalizate). 1947. 262). 9167).G. nr. p. 1328. 1947. nr.C. decizia ministrului Justiţiei nr. nr.E. Adalbert . 24 din 30 ian. dosar nr. (1969-1984). 4461.I. p. 225. 641). al P. a M. partea I-a. 2476).Of. 738).Of. fond 495 (“România”). Alexandru (n. partea I-a. p.I. p. 7950). STERN. p. STERIAN. M. 1334.1916 Bucureşti) – din mai 1945 şef de birou în cadrul Direcţiei Propagandă a Ministerului Propagandei (M.I. STEINBERG.C.I. cu dosar la secţiile Gopodărie de Partid. M.C. p. p.C. 158 din 12 iulie 1948. ŞMILOVICI ) (15.Of. 239 din 19 oct. partea I-a. nr. p. 154 din 11 iulie 1945.Of. M. partea I-a. Bacău.B. nr. nr. STERN.Of. 1329.1916 – 5.C. 1134). 1949.din 1947 controlor în cadrul D. Baruch .Of. 1333.E. p. nr. p. 204 din 5 sept. nr. M.1916 Bucureşti) – din 1948 şef de serviciu în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. partea I-a. partea I-a. STERN.Of. partea I-a. partea I-a. 70759 din 10 iulie 1947 în M.1908 Borbeşti. Ecaterina – directoare în cadrul Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50-’60. 15 din 19 ian. nr.Of. 4968). din 1947 controlor în cadrul D. nr. membru al C. partea I-a. a M. de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri / din cadrul Ministerului Industriei şi Comerţului (M.E. p. respectiv Organizatorică ale C. 140 . 194 1336.. 1323. partea I-a.II.1986) – membru de partid din 1945 (dosar S/224 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 1324. nr. 15 din 19 ian. 1330. partea I-a. STERN.C. 1325. 158 din 14 iulie 1947. Samson .VIII.

Cloşca şi Crişan”. 41 din 18 febr.D. partea I-a. al P. 131 din 8 iunie 1948. decizia ministrului Justiţiei nr. 1375.I. de religie mozaică197).S. Univers) (d.P. 4255. Ancel. 285 din 12 dec. Alfred Liquornik. preşedinte al Consiliului Sindicatelor din regiunea Bucureşti (1950).1908 Paşcani) – la începutul anilor ’50 consul al României la Rusciuk (Bulgaria) (Constantiniu 2003: 38).G. 6781). 31. Alfred Gon (n.R. 62 din 16 martie 1945. 1946. partea I-a. Ed. partea I-a.C.A. respectiv respectiv publicarea solicitării în M. director general al Direcţiei Generale pentru Consiliile Populare şi ministru adjunct al Muncii (1969-1976). 1946 în M. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.. Emeric (Emmerich) (27.a. 197 Aidoma mai multor poeţi şi scriitori evrei de limbă germană.” clasa a V-a.Of. ambasador în R.R..R.N. începând cu 15 august 1945). 225. precum Dieter Paul Fuhrmann (Neuer Weg. nr. 1946.Of. infra).R.Of. Moses Rosenkrantz (1904-2003).1976 Bucureşti) – ilegalist (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 1337. dosar nr. 1946 în M. 3903).1900 Dorohoi – 10. fiica lui Moritz) (n.1913 Ciacova. şeful secţiilor Cadre (1956-1957). 2067 din 20 oct. nr. Alfred Kittner (1906-1991). (1957-1961).136 din 31 ian. 195 V.după război şefă de serviciu în administraţia centrală a C.C. STOIAN. 225. în oct. director al Direcţiei Organele Locale ale Administraţiei de Stat în cadrul C. în timpul războiului. în anii ’50 şeful serviciului aprovizonării în cadrul Centralei Staţiei de Maşini şi Tractoare în Bucureşti (M. arestat de mai multe ori în perioada interbelică.C. (mandate neîntrerupte 1946-1976). COHN198) (26. 233 din 8 oct. partea I-a. 25. (1948-1952-1974). fost voluntar în Spania. (1965-1974) şi al Comisiei Centrale de Revizie (1974-1979). fond 495 (“România”).. soţia lui Rudolf (v. nr.VII. fugit în U. membru supleant (1967-1968). Max Emanuel Gruder (1928-2010). Solomon 2004: 77). respectiv publicarea solicitării în M. 285 din 12 dec.B.partea I-a.Of. 108. după război ambasador (şef al Legaţiei) al României în Elveţia (1944-1945). apoi consilier superior administrativ la Preşedinţia Consiliului de Miniştri (1946-1949). Bunuri de Consum (1957) şi Administrativă (1957-1965) ale C. reconfirmatî în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. Ion Iordan (n. al P. membru al Consiliului de Stat (1965-1976). 1945.Of. nr.R. ulterior redactor al revistei Neue Literatur. nr. p. director al Comitetului de Stat pentru Problemele Muncii şi Salarizării (1966-1969). Paul Celan (n. p.M. p. membru supleant şi apoi plin al C. Alfred Margul-Sperber (1898-1967). 1920-1970). STÖFFEL. prim-secretar al comitetului orăşenesc Bucureşti al P. p.Of. De remarcat că în unele acte oficiale din arhiva P. 19201970) – a nu se confunda cu omonimul profesor universitar. STEIN195. (M. fond 495 (“România”).A. 4968). 1339. 10136 din 31 ian. p. partea I-a.S. 1341. 1946 în M. partea I-a. STÖRFER.C.C. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. Joseph Norbert Rudel (alias Radu Nor) (19212006). p. Ghizela Cornelia (f. decorată în 1964 cu Medalia Muncii. p.A. 1338. 99241 din 4 oct. STOIAN. al P. n. 2009).R.1911 Paşcani) . nr.VIII. 2373).R. nr. 2002). partea I -a.VI.M. STREITMAN.2008) (vorbitor nativ de limbă germană. inv. TM . ilegalist. revenit ulterior în ţară cu Divizia “Horia. Rudolf (n. a folosit şi pseudonimul “Gheorghe Grădinaru”). p.S.M. inv.R. (1953-1956).n. STOICA.Of. 141 .C. membru şi secretar al Prezidiului M. (1950-1953).N. p.VIII. 107 din 15 mai 1945. al P. 10875. majoritatea din Bucovina.R.I. 10. 1340.R. David Goldfeld ş. multiplu decorat de statul comunist. Lucia – din martie 1945 şefă de secţie în centrala Ministerului Muncii (M. 10872. STEIN196) (n.C. 10872. deputat M. nr.. 1375. 196 V. al P. apoi titular (1968-1974) al Comitetului Executiv al C.Of.M. decizia ministrului Justiţiei nr. 41 din 18 febr. 1947).Of. 1946. 1920-1981). p.C. James Immanuel Weissglas. Moscu I. 1947 reîncadrat (retroactiv. Luiza – din mai 1945 şefă de birou în centrala Ministerului Propagandei / Informaţiilor. secretar al Confederaţiei Generale a Muncii (1949). naţionalitatea declarată a lui Stöffel este maghiară. nr./P. dosar nr. Gheorghe (n. nr.C. 1342. 198 V. partea I -a. membru C. partea I-a. (1960-1966). ulterior Artelor şi Informaţiilor (M. 119 din 28 mai 1947. 1945. general maior (în 1948). cu grad de colonel de infanterie activ în Forţele Armate (D. decizia ministrului Justiţiei nr.R.

M. STREJA. la adresa http://www.Of. 8. al P.activistă de partid. 58 din 9 martie 1942. la începutul anilor ’70 ajunsese activistă la U. 199 Românizarea numelui în baza deciziei nr. nr. 1345. Wechsler). (dosar 8/1954).. George (n.G. Petre (n. 2310. M. fiul lui Aaron şi Regina. p. partea I-a. Ghedais M.Of. 1947 (M.C.” clasa a IV-a. 1945. mărturisirea nepotului său. fond 495 (“România”). 6).acum. 8531). partea I-a. 248 din 30 oct. în alte acte oficiale ortografiat SZUDER ) (16. căs. 1944. p. Chely (n. 200 V. 249 din 26 oct. iniţial încadrat ca membru al Comisiei de îndrumare şi supraveghere de pe lângă Casa de Asisgurări Sociale Petroşani.C.Of.1916.tv/articol/16933. 127 din 1 iunie 1941.: 110). apoi adjunct al Ministrului Apărării (şef al Spatelui Armatei) (1950-1952). SUCIU.C.V. WEISBUCH) (n. partea I-a. SÜDER. 253 din 1 nov.R. 9763). fond 495 (“România”). din 1948 funcţionar contabil la direcţia administrativă a Comisiei de Stat a Planificării. 201 1347. SUDER. 1348. p. (1948-1955). inv.Of. Nussem SCHÄRF199. nr. 1719. 104 din 8 mai 1947.R. Fani (n. luptător în Brigăzile Internaţionale în Spania. 287 din 11 dec. Mihai (n.R. p. III-a în 1949 (Decretul 873 din 20 august 1949). ulterior la Centrala Industriei Textile. al P. respectiv funcţionar contabil la o fabrică de pe Calea Dudesti. 9592.Of. cu Sorin Strujan (n. respectiv în 1967 (Decretul 380) cu Medalia Muncii. M. 1927 Brăila) – soţia arhitectului Aristide Streja (n. 201 În unele documente ale partidului.V.Of. Fani DAVID. în comentariile la un articol al lui V. ministrul al Industriei Cărbunelui (1952-1953). partea I-a. decorat în 1961 cu medalia “A 40-a aniversare de la înfiinţarea Partidului Comunist din România” şi în 1964 cu Ordinul Muncii cls. publicistul Boris Marian Mehr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. ulterior emigrat în Israel200 (Sugarman f. p. 1947. Ministrul Economiei Forestiere / al Industriei Lemnului (1969. decorat alături de alţi foşi combatanţi cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. SUDER. 8042. unde este avansat progresiv până la gtradul de general-maior. partea I-a. dosar nr.Of. 1346. prin Decr etul regal nr. în Forţele Armate.1343. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. naţionalitatea fraţilor Suder este menţionată ca fiind polonă. nr. 1948. STRAHL-ŞTRULOVICI) (n. cu grad de maior. Bucureşti) . 2066 din 20 oct. 2983.S. în 1941 i se fixa domiciliu obligatoriu “pentru legături cu servicii informative străine”. din decembrie 1944 secretar general al Subsecretariatului de Stat al Aprovizionării de pe lângă preşedinţia Consiliului de Miniştri (M. 1344. din martie 1945. la 21 mai 1910 în com. Benjamin & Stanciu 1996: 22-3). ilegalist. nr. partea I-a. funcţionar în Ministerul Artelor şi membru al Consiliului de îndrumare a Teatrului Poporului (1946-1948) (M. partea I-a. 1969-1972). inv.R. mama lui Vladimir Strujan şi a traducătoarei şi jurnalistei Sanda Lepoev. 225. fratele generalului maior de Armată Viliam Suder. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. p. 20. Lupeni) – fost ofiţer al Armatei Roşii. Vainştain.II. nr. 142 . Bucureşti) – în perioada interbelică ziarist la Argus.1903. M. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.R. revenit în România în 1944. fiica lui Lupu şi Seindla (alias Janeta)) (1925 – 2006. STROE. nr. I. nr. din 1948 director în cadrul Ministerului Comerţului Exterior.a. Tismăneanu despre Gheorghe Apostol. 3665). Lupeni – 1984) – membru P. STRUJAN. ulterior încadrat în Foreţel Armate. şef al Departamentului Contraspionaj al Armatei (1945-1949). 106).1912. 225. Şipotele Sucevei) – ilegalist. Wilman SÜDER) (n. decorată prin Decretul nr. 1923-2011). p. când ministerul este desfiinţat). Wiliam (n. după 23 august 1944 iniţial consilier tehnic la Camaera de Comerţ şi Industrie Bucureşti. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. dosar nr. doc. ministru secretar de stat la Ministerul Economiei Forestiere şi Materialelor de Construcţie (1972-1974). membru al C. 43872 din 6 mai 1947 a ministrului Justiţiei (publicată în M.C.M.S. ministrul Construcţiilor şi Materialelor de Construcţii (1958-1959.

1360. Mina ORNSTEIN. p.C. partea I-a. fiul lui Samuel) (n.C. SUFRIN.R. Mirţa (n.deputat de Iaşi. inculpat în dosarul Prodexport – Italia din 1961 (Andreescu. 1949. Nastasă.după război membru al Contenciosului Camerei de Muncă Bucureşti.din decembrie 1944 membru.Of. alături de Mişa Levin şi Al. p.Of. 195 din 24 august 1948. ŞAIM. (I B) nr.R. 18.D. 753). Andrei . 1363.Of. p.A.P. partea I-a.A. 1948. nr. ŞERBAN. 26 din 1 febr. 1350.Of. p.%20Sut%20-%20Szucs/Suzin%20Mordehai/index. partea I-a. 15 din 19 ian. conducătoarea de facto a Ambasadei din Londra la sfârşitul anilor ‘40. 225. din 1933. M. 7038. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.Of.d. Sencovici. partea I-a. 127 din 3 iunie 1948.R. 22 (20 aug. 19 din 23 ian.A.E. nr. în secretariatul general al Confederaţiei Generale a Muncii. SUMARIT. Ida.F. 6169).C. 1362. B. SUZIN A.. fiica lui Iţic. inculpat în procesul funcţionarilor M. Nastasă. cu rang de consul general (M. Felicia – în ianuarie 1948 încadrată în centrala M. p. SÜSMAN.E.P. 4848). partea I-a. Varga 2003a: 664-5. 1359. pe lista Blocului Partidelor Democrate (1946-1948) (M. 1358.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Metalurgiei Prelucrătoare a Ministerului Industriei (M. Solomovici 2004: 281-3 – ambele surse menţionând eronat numele său202. 1. acuzaţi de subminarea economiei naţionale în 1959-1961 (M. partea I-a.Of.în 1949 era şefă de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M.X. Avram Miron (n.II.până în februarie 1949 inspector în cadrul Direcţiei Cinematografie a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. cu fişă de cadre la secţia Organizatorică a C. p. 533). nr. I. (156/1950). din cadrul Ministerului Sănătăţii (v.E. 170 din 26 iulie 1948.Of. ŞAPIRA. 143 . 1948. Dumitru .C. 738). nr. membru al Consiliului de Adminisraţie al Casei Centrale de Asigurări Sociale (din dec.C.Of.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/S/S%2016.C. al P. A. a M. membru P. SUFRIM. 12. nr. partea I-a. 645). p. Mahlea .R. p. p. Renee . funcţionar în cadrul firmei Prodexport a Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50..1349. 1351. Micu-Mordechai (n.M. fişa matricolă penală la http://86.. ? – direcor adjunct al firmei Prodexport a Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50. 1134). 751). 1353. 1352. nr. membru în conducerea Asociaţiei Foştilor Deţinuţi şi Deportaţi Anti-Fascişti (A. după război activist de partid. 1947.17. 1947. şeful Direcţiei T. iar iunie 1948 al celui al Ministerului Muncii şi Prevederilor Sociale (M. 803 din 21 dec. deputat de Alba. Varga 2003a: 664-5. Anton . ales pe lista U. 15 din 19 ian. 1354. partea I-a. (?) SZIKACSY. 1357. din partea Blocului Partidelor Democrate (1946-1948). (1946-1948) (M. p. KOLMAN – deputat supleant de Sălaj în Marea Adunare Naţională.).Of. nr. 2000).B. 32 din 8 febr. Adolf ASRIEL. din 1948 director general al Casei Centrale a Asigurărilor Sociale (iniţial secretar al Consiliului General Provizoriu al Asigurărilor Sociale de Stat) (1949202 V. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 1355. Max .I. SZILLAGY. 24 din 30 ian. nr. nr.R.după război controlor în cadrul D. ilegalistă. fond 495 (“România”). propusă pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P. SÜSS. prietenă a Anei Pauker. Andreescu. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. 645).1910 Turnu Severin) (fiul lui Avram şi Rebeca) – iniţial numit în 1948 director administrativ al “Alimentexport”. (după alte surse 3) X.G. ŞARAGA. A. dosar nr. SZABO. Solomovici 2004: 281-2).1912) – de profesie ţesătoare. Isidor . Szabo) (n.1902 Roşiori de Vede) . 1356.C. căs. ŞAPIRA. 1949. 1948): 3). 1361. – unul din adjuncţii ministrului Sănătăţii în 1948. nr.Of. la data arestării economist la I. SZENDES. inv. 26 din 1 febr.M. partea I-a.C. 1964 cu Medalia Muncii.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare.E. 1947). 1949.R.I.125.php.

Basil (pseudonim de inspiraţie literară) (n. 1368. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 35 din 13 febr. 1369. M. unde a fost implicat în scandalul “Viţianu”. p. 1960: 25. 194 din 22 aug.C. după război director în Ministerul Agriculturii. (dosare anexe.. nr. v. 285 din 9 dec.Of. ŞERBAN. 118. 188 din 15 august 1946. al P. 56. 1973).funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. (întocmit 1968). incinerat la crematoriul “Cenuşa”. al P. 67).R. 1947 (M./P. ŞERBAN. 1364. inclus şi în C. Miriam . I-a (Decret nr.Of.1914 Soroca) – evreu basarabean. membru C. 12692. Nadia (n.A. iar în 1971 cu ordinul “23 August” cls. 3903 ţi M. ulterior cu diverse funcţii în cadrul diplomaţiei statului comunist (e.1971 Bucureşti) – arhitect şi profesor asociat la Institutul de Construcţii Bucureşti în anii ’50-’60. 144 . u.Of. I. (M. 203 204 V. 253 din 1 nov. deputat de Alba în Marea Adunare Naţională (1946-1948-1952) şi apoi de Buzău (1969-1975).Of. 9763).S. nr. nr. partea I-a. M. Ignace (n. fond 495 (“România”).E. 1949. v.Of.C. nr. I. 1964 cu Medalia Muncii. infra). nr.C.a. apoi ilegalist. din 1947 (cu grad de prim consilier de legaţie) însărcinat cu afaceri la reprezentanţa diplomatică a României la Roma. n. decizia nr.519 din 27 nov. 1946. (dosar în arhiva Secţiei Externe a C. p. 74.R.A. 21611 din 11 martie 1947 în M. 225.încadrată în mai 1945 ca şefă de secţie la Oficiul de Studii şi Documente al Ministerului Propagandei. p.R. p. 29. ROSENBERG204) (16. ŞERBAN. inv. partea I-a. partea I-a. decorat prin Decretul nr. p.Of. nr.C. cu grad de locotenent-colonel. Levy 2002: 127. respectiv pe diverse alte posturi în cadrul diplomaţiei comuniste. 14 din 18 ian. partea I-a. decorată prin Decretul Consiliului de Stat al R. 8856). 5790. 1365. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.C. Tismăneanu 2003: 285. Avram (n. dosar nr. N. M.C. 68 din 22 martie 1947. 1366.). când încă nu îşi românizase numele. 1367. 107 din 15 mai 1945. nr. dosar la secţia Economică a C. 161 din 19 iulie 1945. n. nr. 775. p. nr. 7840. 619 şi nr.1978). nr.I. decorat prin Decretul nr. 1946. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C. partea I-a.III. şi Balaş 2008: 235-6. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul Muncii clasa a III-a./Kuller 2008a: 443). decizia ministrului Justiţiei nr.E. revenit în 1951 ca director adjunct al Direcţiei Economice. în Forţele Armate. Nastasă. 1946 a ministrului Justiţiei în M. 26. partea I-a.M. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. Aba Isaakovici SCHERBAK203) (n.R. 7 din 23. fond 495 (“România”).1922 Bucureşti . ŞERBAN. ŞERBAN. 225. apoi cu acelaşi grad la Legaţia României de la Berna (1949-1950.a. p. 1948-1955-1965) şi al Comisiei Centrale de Revizie (1965-1969).Of. ŞERFF. 24. 803 din 21 dec. 1014.R.IV. prin Decretul regal nr. 1944. 6170. Constantiniu 2003: 15 n. V. 1808). decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R. inv. partea I-a. nr. al P. Georges-Picot 2000: 36. partea I -a. 63/1955). Industriei Alimentare. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.?). respectiv cu ordinul “23 August” cls. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. 82 şi 1991: 169. dosar 29/1957. membru al Rezistenţei Franceze în perioada războiului (nume conspirativ “Jeannot”). Leonie ZOLLER) . Silviculturii şi Apelor. apoi al Agriculturii. partea I-a. 2066 din 20 oct.g. în 1971 menţionat drept consilier.R. Ignace I. student la farmacie în Bucureştiul interbelic.R. în 1967 menţionat în documente diplomatice ca şef al Direcţiei Protocol. Andreescu. p.L. a III-a.R. Solomovici 2004: 66. p. p.” clasa II-a 1978. al P.Of.E.: 110).O. apoi detaşat la Londra.Of.. etc. 157 ş. 289 din 13 dec. din 1946 secretar cultural principal în centrala aceluiaşi minister 1946 (M. p. Avramian HERŞCOVICI) . Varga 2003a: 381-2. decorat în 1952 cu Ordinul Muncii clasa a III-a. partea I-a. partea I-a. 158 din 12 iulie 1948. 1947. co-autor al Sălii Palatului (1957-1960) şi al altor clădiri din Bucureşti de aceeaşi inspiraţie.P. Sugarman f. v. voluntar în Spania (1937-1939). (1948-1952). ulterior directorul Direcţiei Organizare Internă în M. III-a. a III-a.director în cadrul M.M.C.I. Avram Markovici SCHÄRF) – ilegalist. Nicu (n.P. 2168. (1945-1948. dosar nr. 1945. pensionat în anii ’70 ca director tehnic la Ministerul Minelor şi Petrolului.a.

1372. ŞOIMU (căs.X.C.C. 1947. ŞMIGHELSCHI. Dumitru .I. partea I-a. alături de Jack Podoleanu. 202 din 3 sept. în 1945. (mart. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. p. ŞRAER. decorată în 1946 de către fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa I-a (M. 145 .A. p. decorată în 1971 cu ordinul “23 August” cls. TANENZAN.. dosar Ş/30 Colecţia “ilegalişti decedaţi”. la un moment la care descoperirea fostei sale colaborări cu Siguranţa devenise iminentă) (A. 92 din 17 aprilie 1946. 1902.R.Of. TARCSI.I. 76 din 30 martie 1946. nr. ca secretar al omului de afaceri Moni Goldstein.M. Ana – din 1948 şefa sectorului Evidenţa Carnetelor şi Documentare din cadrul secţiei Propagandă şi Agitaţie a C. 1947 a ministrului Justiţiei în M. Solomovici 2001II: 39. 25. partea I-a. 1381.I.R.Of. nr. ulterior emigrată în Israel.R. ff. partea I-a. Peştelui şi Laptelui (1952-1953) şi coordonator D. 1949 translator-interpret şef la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 707).S.C. care pare să fi preluat informaţia din Rosen). membru P. 8598). ŞTEFĂNESCU. 1964.până în febr. partea I-a. 1379. 1383. partea I-a.Of.XII. şi în memoriile lui Moses Rosen (1990: 170) (v.R.E. Albert (n.din 1947 controlor în cadrul D. din 1945 (după alte surse 1946) (şi responsabil administrativ al sectorului II). 1375.Of.?) – în perioada interbelică secretar al avocatului Eduard Manolescu. după război secretar general al Apărării Patriotice (1944-1945). 1378. v. 641). partea I -a. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. Kalman . Cf.. în perioada interbelică proprietar al unui laborator de analize medicale. nr. în oct. nr. 264 din 14 nov. 1946. nr.preşedintele Centrului de Cercetări pentru Sport (1952-1957). membru al Biroului C. 15 din 19 ian. 219 din 23 sept. din 1949 transferată intern la Serviciul Contabilitate (M. 1949. Paula (soţia lui Iosif Bercu. ulterior funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. XXI. 142-5). Jdanov”. SCHREIER206) (n. 1949. 3001). 1333.din 1947 inspector în cadrul D. 1945 – dec. Olga – după război şefă de secţie la Preşedinţia Consiliului de Miniştri.P. 1382. ŞMILOVICI. nr. ŞOIMU.P. Ana – din 1947 arhivar-şef la Prezidiul M.după război inspector general în Ministerul Agriculturii şi Domeniilor (M. ŞTIRBU. Asistenţei şi Asigurărilor Sociale (M.1921 – 13. S.d. 11936 din 10 febr. decizia nr. 17 din 21 ian. p. 1947. a III-a. şi Rotman 2004: 76.G.A. când.). secretar general al M. 1949.C.C.în 1949 era stenodactilografă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.C. în 1951 şeful Gospodăriei U. Alfred Bernard (1900-1980) – farmacolog. ŞULER.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M.C. vol. 1947.. ŞMELŢ. 32 din 8 febr. 1371.N. ŞAPIRA) (5. p.L. (M.E. fondator şi membru în conducerea C. 3945). Vaslui . Paula (Tannenzaun / Tannezapf?) . Berindei. fond “P”. nr.R. p.1370.Of. apoi ministrul Industriei Cărnii.Of. în anii ’50 cadru didactic la Academia “A.R. infra) . ulterior ministru adjunct în cadrul Ministerului Industriei Alimentare în (1955-1969) (v. s-a refugiat în Palestina (ajuns în 1947). încă în funcţie. 1949.A.Of. a M. p. partea I-a. TEITEL. partea I-a.” clasa a V-a. TAUBER.1925 Cernăuţi) . menţionat ca evreu.Of. 1380.G.I. şi avocat al lui Gheorghiu-Dej. 804 din 21 dec. 10092). 641). 1373. (M.I.I.M. 43 din 21 febr. 1374. al U. al P. p. Iosif (fratele lui Solomon Ştirbu) . 1123). Dobrincu şi Goşu 2009: 311. Iosif (n.M.Of. partea I-a.T. stabilit în Italia. Albert FALKENFLICK205) (n. Pascu (n. ŞTEFĂNESCU. a M. apoi jurist al P. (1949-1956).Of. Maria .D. nr. 15 din 19 ian.în 1947 funcţionar în centrala Ministerului Muncii. nr.C. 1944 reîncadrat asistent definitiv la Clinica Medicală II a Facultăţii de Medicină Bucureşti. partea I-a. p. 1947.1988) – deportat într-un lagăr de muncă în timpul războiului.. dosar 40009. 1376. nr.T. 8007). p.G.E. p. nr. 1377. Tobias . în 1948 funcţionar înalt al Ministerului Sănătăţii (membru în 205 206 V.

803 din 21 dec.C. imediat după război 207 V. 256 din 5 nov. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” clasa a IV-a. 1393. nr. 10092). 1972). unde şi-a pierdut un braţ. p. prin Decretul regal nr.S. (M. 1947. 9732). decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.C. infra].C. ulterior căsătorită cu Pantelei “Pantiuşa” Bodnarenko. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. p. Parhon).I.. sora lui Gavriel şi Uşer) (9. “o versată agentă a direcţiei de informaţii externe a N.Of. nr. cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.soţia lui Sorin Toma [v.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul DG. 159 din 13 iulie 1948. fond 495 (“România”). cu dosar în Arhivele Comintern (INCOMKA.V. inv. TENENHAUS. 1389. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a.K.R.II. 253 din 1 nov. 1964 cu ordinul Muncii clasa a IIIa. decorat prin Decretul Consiliului de Stat al R. partea I-a. 225. 9763). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.A. secretara particulară a Anei Pauker. şi şeful catedrei de Marxism-Leninism din Universitatea Bucureşti (fostul C. în timpul războiului.Of. 1976).1912 Botoşani – 1991 Bucureşti) .I. Rodica Tismăneanu (stabilită la Haifa. TEODORESCU. Jdanov”. voluntar în Brigăzile Internaţionale în războiul civil din Spania. TOBIAS.R. de Celuloză.” (Troncotă 2006: 47). dosar nr. redactor şef şi director adjunct al Editurii de Stat pentru Litertură Politică (fosta Editură P. Hârtie şi Arte Grafice a Ministerului Industriei (M. fiica lui Isidor şi Luiza) (1915 Basarabia – 2000) – ilegalistă (membru de partid din 1933). p. după reabilitarea soţului medic la Sanepid Bucureşti.R. a M. (dosar 68/1955). 1947 (M.C. 225.R.C. nr. 1384. şi de la editură ca “fracţionist” în 1959.d. 1387. nr.1981 Bucureşti) – ilegalist (membru de partid din 1933).R.C. în Forţele Armate. 1947. exclus din P. p.) (1952-1958). nr. redactor şi crainic la emisiunea în limba română a postului de radio “Moscova” (1941-1948). 3790. revenit în ţară în 1948.Of. ulterior redactor la Editura “Meridiane” până la pensionare. a M. menţionat şi de către Robert Levy (2002: 191) ca unul dintre puţinii care au continuat să o frecventeze pe Ana Pauker şi după marginalizarea acesteia). mama lui Vladimir Tismăneanu. M. partea I-a. 252 din 31 oct.. TISMĂNEANU. Ermina Isidorovna MARCUSOHN. Leonte (n. al P. 1949. TELEKI.1913 Soroca – 13.I. decorată în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. decorată prin Decretul nr.C. dosar nr.în 1949 era referent tehnic în cadrul D. (19481952). Eliza .I. 1385. III-a. 1390. Leonid Moiseevici TISMENEŢKI.din 1947 controlor în cadrul D. când devine şeful secţiei Propagandă-Agitaţie a C. 662). Tobias . Dora – şefa Serviciului de Studii (Direcţia Evidenţă) al Direcţiei Generale a Controlului Economic în 1947 (Trebici 2011).D.I.M. 1388.E. cu grad de căpitan. (1951-1952).Of.E. iar apoi cu Constantin Pârvulescu. a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriilor (M. TELLER. nr. 9858). III-a.C.M. membru post mortem al Academei Române (2006) (Mandachi 2010: 9.comisia de tipizare207).Of.Of. fiica lui Iancu şi Jeni.R. 1386. TIRON. Beniamin – funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Alimentare. TOMA. Ermina (n. membru P. partea I-a.G. 2066 din 20 oct. p. alături de zeci de alţi “spanioli”.C.X.P.I. partea I-a. partea I-a. 5830). 146 . Of. (M. tatăl lui Vladimir Tismăneanu) (26. funcţionară în biroul lui Alexandru Moghioroş de la Biroul Politic al P. 1391. inv. 264 din 14 nov. 1947. Nathan . 1392. reprimit în partid în 1964.din 1948 şefă adjunctă de birou la D.R. TITTINGER. Ana (n. alias Gheorghe Pintilie. nr. Ana GROSMAN.M. al P. 1947. nr. (partea I B).R. 16 din 20 ian. p.C. Iacob .II. TISMĂNEANU. partea I-a.C. 97/26 aprilie 1948. Israel) şi Victoria Leorda. şeful secţiei culturale la Sfatul Popular al raionului “Tudor Vladimirescu” (1959-1964. S. p. decorat prin decretul nr. ulterior şef de catedră la Şcoala de Ştiinţe Sociale “A. Marcel – în 1947 era şef de serviciu administrativ în centrala Ministerului Lucrărilor Publice (M.A. fond 495 (“România”).S. în U. din 1932. ulterior încadrat ca medic în M.

157 din 4 mai cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a (A. secretar general cu rang de secretar de legaţie (mai 1948 . TOMA. ulterior vicepreşedintă a UCECOM. Cultură şi Propagandă (viitoarea Direcţie Superioară Politică) (1944-1945). în 1971 pensionară. ulterior redactor principal la Ed. revenit după război în ţară. membru al C.D.AR. cu grad de locotenent. foarte probabil recrutată de sovietici (Buzatu & Cîrstea 2010: 286 n. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. devenit notoriu prin seria de articole “Poezia putrefaţiei sau putrefacţia poeziei.C.I. p. organul de presă al Inspectoratului General al Armatei pentru Educaţie.S. fiica lui Anton) (căs. 158. Cetatea Albă).C. Cloşca şi Crişan”. nr. TRICHTER. 253 din 1 nov. pensionat).S. Dobre 2004: 586).IV. Sorin MOSCOVICI. al U.C./10. 7537). Moldova.P. cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA.F. (v. Bucureşti – Netanya. al P. cu grad de căpitan. epurată. dosar nr. prin Decretul regal nr. membru al Biroului Organizatoric al partidului (1950-1953). secretara C. al P. fond C.. 10. a D.P. plasat de sovietici în ierarhia comunistă din România în 1945 ca şef de direcţie în Ministerul Apărării. SĂCEANU. Eduard .” cls. 1396. partea I-a. documentelor oficiale ale P. TUDORACHE. apoi ministru adjunct al Comerţului Interior (1960-1965). ulterior într-un anonimat total pentru sfera publică. (1945-1947). inv.C. emigrat în Israel în 1987 (după alte surse 1980). membru al Cancelariei Secretariatului C. a fost soţia colonelului Serghei Şevcenko.P. 1654-5).C. 1397. alias Sergiu Săceanu208 (n. iar apoi chestor în D. ulterior refugiată în URSS.C.F. după alte surse 1929). de formaţie brodeuză.G. a M. apoi a secţiei Industrie Uşoară a C.M. Israel) . decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. 2066 din 20 oct. iniţial educatoare în Chişinău până în 1931. apoi activă în organizaţia Bucureşti a partidului între 1932 şi 1940.1914. al 208 În 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist.C. după demobilizarea sa (din Armata Roşie) în 1946. membru fondator al C.R. 264 din 14 nov.Of. 9763. 1947. 1912 Tudora. M. (1955-1960). când acorda un interviu Laviniei Betea pentru Jurnalul Naţional. şi Tismăneanu (2011a) şi apoi infiltrată în activul central de partid în 1946.. 1947 (M. 1625). Constantiniu 2003: 12).R.R. membru supleant (1955-1960) şi titular (1960-1965) al C.S.N. membru al C. şefa Direcţiei Organizatorice a C. refugiat în timpul războiului în U. odată cu divizia infamă “Horia. Fl.II. decorată prin Decretul nr..R. redactor la Glasul Armatei.R.” clasa a IV-a. (1948-1952). membru al CC al P. reprimit în 1973 (după alte surse în 1970). a emigrat în Israel. ministru adjunct (1952-1955) şi locţiitor (1955-1960) al ministrului Comerţului Exterior. alias Sergiu Sevcenco. p. (1945-1948). Elena (Lena.C.V.I.Of.E. fond 495 (“România”). 225.D. apoi promovat inspector general adjunct (M. TOPERTZER. încă în viaţă în 2009. în Forţele Armate. Răsfoind volumele lui Tudor Arghezi” apărută în perioada 5-10 ianuarie 1948 în Scânteia şi consacrată ca “broşura canonică a jdanovismului cultural” (Tismăneanu şi Vasile 2008: 42). nr.P.G. consilier (1947-1948). Sorin (n. II-a. Fl.fondatoare şi membru în conducerea U.C. Ştiinţifică (1960-1975.1912 Hârtop. în 1945. 7 oct. nr. C. nume păstrat din mariajul cu ilegalistul Manole Tudorache) (n. fiica lui Aron) (apelată în interiorul partidului cu “Lenuţa”) – evreică cf.M. azi R. redactor şef adjunct (1946-1947) şi redactor şef (1947-1960) al ziarului Scânteia. p.F. 1947.E. A.C.R.C.P. iar în 1964 cu ordinul “Steaua R. cf. fost voluntar în Spania.G. 1394. al “Apărării Patriotice” (1944-1946). Arnold .R. (1945-1948).din 1947 controlor în cadrul D. ilegalistă (membru de partid din 1927. pp..R. Ioana. Orhei. 191 din 20 august 1947.C. exclus din partid în 1963.” clasa a III-a. (1950-1952). 10092. partea I-a. fiica ei şi a lui Gheorghe Pintilie.membru de partid din 1932. fiul lui Alexandru şi Sidy (Sara)) (23. nr. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. 147 .în martie 1945 reîncadrat la D.1950) şi ministru adjunct (1950-1952) al Afacerilor Externe (“conducătoarea de facto a ministerului” în absenţa Anei Pauker. partea I-a. 1395. luptă inclusiv la cucerirea de către sovietici a oraşului Königsberg (azi Kaliningrad). 52 din 4 martie 1945.R. înrolat în Armata Roşie..C. partea I-a. (1948-1952). v.R.Of.Of.

. Watts 2011: 174. 506. p. (M. 264 din 14 nov. cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. n. 3904). 107 din 15 mai 1945. nr. 1949. 1964 (inventariat şi în Kuller 2008a: 458). partea I-a. 209 V. 534). 1). 34 din 10 febr.Of.Of.C.R. 15 din 19 ian.M. în 1948 promovat consilier în Ministerul reorganizat al Informaţiilor. 1404. Bernhard . 19 din 23 ian. 1947. 95 din 22 aprilie 1948.din 1948 impiegată în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. nr. Iulia (n. 1399. şefa secţiei munca de partid în rândul femeilor a C. în SUA. partea I-a. 5980.C. 1406. membru de partid din 1933. Tismăneanu 2011a). 1405. ilegalistă. 643. 148 . p.R. Bogdan (n. p. 225.Of. 1189). L. cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. a emigrat alături de soţul ei. Dobrincu şi Goşu 2006: 506 n. între 1951 şi 1985 şef de secţie în Institutul de Cercetări Textile din Bucureşti. 1400. apoi şefă adjunctă a aceleiaşi secţii până la pensionare în 1982. VASS. al U. p. partea I-a. sora lui Moisei şi Senia) (22. internată şi în lagărul de muncă pentru evrei comunişti de la Vapniarka.1912 Iaşi – 2005 Bucureşti) – de formaţie croitoreasă. 210 V. fapt cu atât mai bizar cu cât suspiciunea aservirii ei prosovietice avea suficientă consistenţă (v. 1947. a unificării celor două curente geografice din perioada ilegalistă – cea ardeleană majoritar maghiară şi cea răsăriteană majoritar evreiască. membru supleant (1945-1952). 95 din 22 aprilie 1948. 9604). ULMANN. (19551956). p. când va fi destituită (adjuncta lui Al. care trebuie să rămână în România”210.R.. Tismăneanu209). după război încadrat iniţial ca secretar de presă în centrala Ministerului Propagandei (M. 164 din 19 iulie 1948. 3706).C. 1948.ro/politica-doctrine/cine-a-fost-liuba-chisinevschi-ascensiunea-si-caderea-unei-amazoanecomuniste/. p. 10092). căsătorită cu ilegalistul Ladislau Vass. 1949. 11/1951. p. 158). nr. 1. şef-adjunct al Secţiei Externe a C.Of. (1952-1984).M. 1948). şi coordonatoare a secţiilor Cadre din Exterior şi Relaţii Externe ale C.IV. nr. (1956-1957). 1912 Bucovina) – doctoriţă. ff. pe lista celor 79 de “cetăţeni sovietici reţinuţi pentru muncă în diferite organizaţii. 804 din 21 dec. după război membră de partid. VASILIU. Mauriciu – membru P. partea I-a.din 1947 controlor în cadrul D. nr. al P. şi două fiice: prima. I-a. ŢUPERMAN. şefa secţiei Relaţii Externe (devenită Internaţională în 1965) a C. M. 189 din 17 aug.C. sub numele eronat dactilografiat “Ghisela Faersein”. în 1945-1946 prezentă. Mayer – în 1948 era şeful Serviciului Control Financiar la Direcţia Comerţ de Stat a Ministerului Comerţului (M. 169).M. partea I-a. nr. ulterior (din 1949) şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M.E.C. – secţia Organizatorică./P.C. dosar nr. Paul (viitor ULMEANU) . apoi al Artelor şi Informaţiilor (M. Iosif ROSEN) – în a doua jumătate a anilor ’30 ziarist la Apărarea.C. apud Buzatu & Cîrstea (2010: 286. Berindei.Of. (din febr.C. Levy 2002: 209. apoi cu drepturi depline al C. ultima oară în 1981.D. al P. a avut un fiu. (1957-1975). 1398.la începutul anilor ’60 funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Petrolului şi Chimiei. nr. A. Moghioroş)). p. dosar nr.P. nr. 335 din 20 iun.R. decorat cu ordinul Muncii clasa a III-a prin decretul Consiliului de Stat nr. Gisella FAERŞTEIN. V. 1948. 333 (“cabinet Emil Bodnăraş). p.Of.contributors. 1402.M.C.I.R.Of. în 1980.C. f. 248 din 27 oct.C. M. fd. după război membru al C. UNGER. inv. Rodica . Ghizela (n. 198. remarcabilă prin longevitatea ei în partid. p. medicul Eugen Zeiligsohn. în anii ’50 vicepreşedintă a Societăţii Ştiinţelor Medicale din România (cf. Max – după război referent de specialitate. fond 495 (“România”).Of. 712 n. M. secretar al organizaţiei de partid Bucureşti (1953-1955). VALTER.R. prin căsătoria cu Ladislau Vass.R. nr. http://www. personificare. Gheorghe. 4696. partea I-a. din 1947 membru al Comisiei Centrale a Ministerului Industriei pentru reglementarea Muncii în acord (M.C. 1401. VARVARA. (1950-1953. de ex. partea I-a./P. ocolită de toate epurările.G. multiplu decorată de autorităţile comuniste. a M. nr. 141-2.R. fiica lui Grigorii şi Sonia.C. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.R. 1963.F. inspector al C. I. VAISBUCH. dosar 9. partea I-a. al P.Of.Of. 3706). partea I-a. 1403. UNGAR. partea I-a. Leah Zoia.

A.1915 Bucureşti – 5.C.M.în 1949 era inginer în cadrul Direcţiei Centrale Industriale Chimice a Ministerului Industriei (M. 1949.D. Ides GRÜNBERG) – în mai 1945 încadrată ca secretar de presă grad I în centrala Ministerului Propagandei (v. soţia lui Jack Podoleanu [v. inspector general şi apoi director în cadrul Direcţiei Generale a Rezervelor de Muncă din cadrul Ministerului Învăţământului (1950-1953). nr. partea I-a. ca supravieţuitor al Holocaustului în Benjamin and Vladka Meed Registry of Jewish Holocaust Survivors (United States Holocaust Memorial Museum (2000 IV: 261).R. p. alături de Sara Văleanu.N. 1410. când îi corecta lui V. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.Of. Zambaccian nr. alături de Victor Weiss.P.R. 643) 1415. 642). Ioniţă Podoleanu şi respectiv Tania Damache-Podoleanu. 1411. inclusiv pentru nume. apoi.Of. sora lui Ladislau şi cumnata Ghizelei Vass. 1414. Tismăneanu câteva erori într-un articol despre mătuşa ei. condamnat la 25 ani muncă silnică. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu ). p. apoi stabilit în S.III.1977 Bucureşti) – evreu maghiarofon. M.Of.2007 New York) – menţionat. Bulgaru). 1 din Bucureşti. p. (45/1955) (inventariat şi de C.C. până la pensionare. din 1950 şeful secţiei Plan-Finanţe a C. Deleanu 2011: 11).A.şi trăieşte în prezent la New York (cu numele Faerstein).C. ilegalistă (cu dosar personal în Arhivele Comintern (INCOMKA. cu stagiu recunoscut din 1934. VĂLEANU.contributors. ilegalist. vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Muncă şi Salarii (1957-1966). VASS-PODOLEANU. partea I-a. ministru adjunct de Finanţe (1955-1957).” clasa a III-a. după război organizator al filialei P. 225. p. translator de limbă rusă în deplasările lui Gheorghiu-Dej. Doftana (coleg cu Gheorghiu-Dej şi Ceauşescu). Jean (n. p. 658). partea I-a. (din 1966). 642). iar în 1964 cu ordinul Muncii clasa I-a. 16 din 20 ian.R. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a.VII. Ecaterina. nr. cu dosar de cadre la secţia Relaţii Externe a C.. fond 495 (“România”). împreună cu Jack Podoleanu a avut 3 copii: Dorina (căs. VEISSBOD. VERMONT. care a reapărut în spaţiul public în toamna lui 2011.R.IV. 15 din 19 ian. nr. 107 din 15 mai 1945. inspector şef de serviciu în cadrul Direcţiei Metale Preţioase a Băncii de Stat (I. 1949. Ladislau (fiul lui Eugen şi Rozalia) (16. 1949 era referentă în centrala Ministerului Învăţământului Public.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. VEIGL EŞEANU. VASS. 1409.S. ANDREI (n.E. 16. VERMAN. al P. http://www.C. soţul Ghizelei Vass şi fratele Olgăi Vass-Podoleanu. Aida (n. emigrat în Israel la o dată necunoscută.III.1920 Alba) – ilegalist. 1408. 2296). vicepreşedinte C.R.E. acesta locuind până la vârsta de 30 ani împreună cu bunica sa maternă pe str.1912 Ardeal – 17. 1949. este mama lui Bogdan Olteanu (după 1989 preşedinte al Camerei Deputaţilor şi apoi viceguvernator B.R. în Kuller 2008a: 459) (dosar V/49 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). din Alba Iulia. ilegalist (cu stagiu recunoscut din 1932. decorată în 1949 cu ordinul “Steaua R.ro/politica-doctrine/ghizela-de-fier-un-schimb-de-mesaje-cu-nepoata-ghizelei-vass/. inv. Ilie .. 1949. timp de câţiva ani director al centrului Metodologic de Instruire a Profesorilor din Şcolile Profesionale (din Iaşi).E. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. IV -a. deţinut la Văcăreşti. căsătorită cu Dănuţ Florin Olteanu (fost secretar de partid la întreprinderea Tehnofina). VĂLEANU. Iacob WEINREB) (24.Of.” cls. cealaltă.M. al U. la Direcţia Educaţie Tineret (M.. VEINTRAUB.C. 1412. al P. Victor .F. membru al Comisiei Centrale de Revizie a partidului (1955-1974).R. Irina – în ian. artist plastic. supra] – membră a C.Of. 1413. 15 din 19 ian.nr. după război în aparatul diplomatic al M.IV.I. Marcel . partea I-a.. 15 din 19 ian. dosar nr. 211 V. partea I-a. controlor de fabrică (1946-1953).R. Ghizela Vass211.. 1407.în 1949 era desenator în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Tricotajelor şi Confecţiilor (M. Caransebeş. director în cadrul Ministerului Muncii şi Prevederilor Sociale (după 1948).). nr.U.P. emigrată în Israel. 149 . Olga (fiica lui Eugen şi Rozalia Vass) (1914-2001) – evreică maghiarofonă. 3904).

g. David .A. nr. (1950-1953). refugiată în U. 1948.G. partea I-a. 1639).A.S.I. 150 . LÖB.S.” cls II.R.1916 Bistriţa) – din 1948 şef de secţie în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M. revenită la Chişinău în 1945. 1421. Irina. iar în 1978 cu ordinul “Steaua R. a M. VERONA. Raymond (n. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R. Desideriu FRIEDMAN) (n.-a. C. apoi şefa Direcţiei Treburilor Cancelariei P. ulterior revenit în ţară. Victor (n. iar în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1947 a ministrului Justiţiei (M.C..A. 89. 737. 1423.S. partea I-a.I. Moscovici).Of. Eugen . p. via Israel (Cozonac 2010).A. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a II-a. după război şefă de serviciu la D. aşa cum remarca şi Levy (2002).2003 Los Angeles. apoi viceprimar al Bucureştiului (alt evreu aidoma Ghizelei Vass.C. VECSLER / VEXLER.R. Paul – până în septembrie 1947 inspector la Direcţia Teatre a Ministerului Artelor (M. Rubin-Raymond SCHLÄFFER212) (25. VEZENDEAN.Of. cu Dora) (n. Janette – din febr.R.G. 1422. p.R. Rosenzweig).Of.M. 52 din 4 martie 1945. partea I-a. 1947. 4635). VERONA. al P. 1418. din 1960 la misiunea permanentă a României la O. VEXMAN. Carol Neumann. infra].Of. redactor la Viaţa economică. nr. 1426. 3707). VICTOROVICI. VIANU.1914 – XII.. S. emigrat în Israel la sfârşitul anilor ’60 împreună cu soţia sa. VIDA. dosar 64/1955). Victor (n. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 175 din 31 iulie 1948.R. ulterior emigrată în S. 24 din 30 ian.1925 Bucureşti – 30. partea I-a.Of. M.1984) – membru de partid din 1 ian.N. 95 din 22 aprilie 1948. 1654-5). Mihail Florescu sau lui Nicolae Goldberger.E.Of.U. nu au căzut victime ale epurării pretins “antisemite” din 1952-1953). 1419. 46 din 25 febr. Israel . partea I-a. 1947. a avut o fiică. 224 din 29 sept. ulterior membru şi apoi director adjunct al Colegiului Direcţiei Generale a Presei şi Tipăriturilor (organul propriu-zis al cenzurii în presă) (1953 – anii ’60). apoi stabilit în S. nr. căs. II-a. p. alias Ion Vidraşcu) – evreică originară din Basarabia (cf. (M. Donca (stabilită în Olanda).C. Milu VEINBERG) – ministru adjunct (al lui Valter Roman) la Ministerul Poştelor şi Telecomunicaţiilor (1952-1953) (secţia Economică a C. partea I-a. p.1416.630 din 23 sept.F.” clasa a V-a. 1424. decorată în 1948 cu ordinul “Steaua R. 1420. Chimico-Alimentară a Ministerului Industriei (M.C.M. III-a. Satu-Mare) (în alte documente oficiale ortografiat “Vezendeanu”) – şef-adjunct al Secţiei Relaţii Externe a C.C. nr. cu Coca (n. al P.R. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M . p. Raia (soţia lui Vania Didenko. împreună cu mama sa după 8 iunie 1940.Of. sora publicistului Andrei Tudor. nr. pp. în 1971 (ca pensionară) cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. 1945 (dosar V/74 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). 1948 şefă adjunctă de birou în centrala M. alături de soţ în misiunile diplomatice ale acestuia. 8. în 1950 numită (provizoriu) şefa Cancelariei Consiliului de Miniştri. căs. Fairy Tales and Legends from Romania).U.U.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. partea I-a. 95 din 22 aprilie 1948. lui Radu Mănescu. 8072). 6292). cu Sandu (n. apoi în România.V. p. VIDRAŞCU. partea I-a. nr. 200 din 1 sept. I. M.IX. Vezendiu. 212 Şi-a românizat numele în baza deciziei nr. (Los Angeles).) – în anii ’50 secretar 2 la Legaţia României (responsabil presă) de la Londra. 1947. nr. 1417. fiul lui Desideriu Bella şi Roza. 8810). 6.Of. VIERU. căs. partea I-a.R.XII. 3708.” clasa a V-a.1916. Ernestina (11. 128 din 9 iunie 1947. fratele Sandei şi cumnatul lui Iosif Rangheţ. 204 din 5 sept. nr.din 1948 director adjunct în centrala Ministerului Industriei şi Comerţului (M.U. (1953).P. p.după război controlor în cadrul D. 7946). unde în anii ’70 a tradus câteva lucrări literare din limba română (e. în anii ’60 întoarsă în România.C. VIANU.P. nr.E. p.Of. 1948. 1425. p. apud Solomovici 2003: 383). care.V. partea I-a.Of. 1427. VIANU.. nr.R. Irina – soţia diplomatului Raymond Vianu [v. Mihai (n.

I.Of. Alfred – la sfârşitul anilor ’40 şeful Direcţiei Licitaţii a Ministerului Finanţelor (M.I.. co-autor (alături de Ed.Of. a M. Giurgiu 2002). partea I-a. partea I-a. de unde avea să chiar arestat la 13 iulie 1948 şi apoi expulzat într-un scandal de spionaj216.IV.com/doi/abs/10. (dosare anexe nr.a.E. şi http://www. Mezincescu. în anii ’50 în acelaşi minister ca inspector general (Rosen 1990: 74. 18. secretar general al Ministerului Comerţului (1948).Of. 158 din 12 iulie 1948. 1945 a ministrului Justiţiei în M.G.Of.E. 43). nr. după război membru în conducerea C. VILNER. de la 1 aprilie 1945 încadrat în Ministerul Cultelor (M. detaşat în mandatul Anei Pauker la cu acoperirea de ataşat comercial la Legaţia României din Berna.org/hweb/people/c/carmelly-felicia/benditer-ihiel. 1429. nr.P.1515/zstw.B.E. WEINSTEIN.html. partea I -a.1969 Bucureşti) – soţul (al doilea al) Ofeliei Manole. 4460). Sorin (n.C.” clasa a III-a. al P.R. 287 din 14 dec.1953. ilegalist (din 1935) internat în lagărele de muncă de la Miercurea Ciuc. responsabil cu direcţiile Teatru. T. 87). decizia nr. uneori ortografiat şi în forma românizată VAINSTEIN213) (16. 24/1954. Muzică.C.65.Of. p. în 1948 cu ordinul “Steaua R.dodis.VII. apoi însărcinat cu afaceri la Ambasada României de la Moscova (indicat ca evreu în Kuller 2010: 190. director adjunct în Ministerul Artelor şi Informaţiilor (din mai 1948).A. Beniamin (n. inv.A. ulterior revenit în centrala M. 2038). nr. VINEA.291 şi http://www. 58 din 11 martie 1947.1906 Galaţi) – după război numit iniţial de conducerea C. 215 V.. p. Teodor (Vlad Tivadar MAGYAR) – evreu maghiarofon originar din Timişoara ilegalist. membru al Consiliului de Administraţie al Fabricii de Hârtie Buşteni (M. 1431. p. şi A. respective http://db. partea I-a. 1947 în M. după august 1944 consilier (1946) şi secretar general la Subsecretariatul de Stat al Aprovizionării Armatei şi Populaţiei Civile (1946). apoi încadrat conspirat în Siguranţă (avea să ajungă colonel de Securitate). nr.com/istorie/GENOCIDUL-DIN-ROMANIA-REPERE-I73218. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Ofiţer. 10927. inv. Călugăru şi Gh. 5785. 1433. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. de formaţie tâmplar. Solomovici 2003: 89 şi E. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. dosar 104/1940. secretar general şi ministru adjunct al Comerţului şi Alimentaţiei (1948-1949).scritube.E. 1841). Arte Plastice şi Cinematografie).1921 Bucureşti) – după război inspector în cadrul D. 167 din 22 iulie 1946. 214 Vezi şi http://www.C. al P. partea I-a. fişă de cadre la secţia Relaţii Externe a C.A. fond 495 (“România”)..C. 213 Cf. p. 125093 din 11 decf. Emanoil (n.VII. în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. şi ministru adjunct de Finanţe (din 1952). p. VIŞOIANU. 1435). nr. 11/1954. fond D. VIŞAN. VIŢIANU. 70). dosar nr. nr. partea I-a. şi F. nr. ulterior reorganizării ministru adjunct al Industriei Alimentare (1949-1951). 1430. p.. Felicia (Steigman) Carmelly 1997: 192. Solvan (n. ff. ) V.2. decedat în 1969.N. respectiv Vapniarka214.C. (u.Of.R. 1432.fost rabin.D. 1899.I. III-a. 200. 216 V. 120 din 30 mai 1945.nizkor. iar apoi pe diverse funcţii în aparatul economic de stat. 23. decizia nr.C. 55 din 6 martie 1948. Polonia) . fişă de cadre în dosarul de la secţia Economică a C. care reproduce pasaje din Felicia (Steigman) Carmelly 1997 (Emanoil Vinea-Vainstein menţionat în subcapitolul “Camp Grosulovo”§4. VIGLER) (n.C. WILNER. p.1428. 41. 7732. 1945.G.P.P. partea I-a.R.1905 Piatra Neamţ – 8. vicepreşedinte al Băncii de Stat a R.E.ch/dodis/dodis?XE7lhitk5EfsCJlwETjaee4lmywQ1CxSC20rcSGCwCt2qotRiyi6nfS6O3NPu7TU3DMevl0K NJEQOhR5jNXgtKp 151 . 7 de pe lângă Preşedinţia Consiliului de Miniştri (M.. 102 din 6 mai 1947. 225. 3577). Şaru) al volumului Grafica sovietică (Bucureşti: Cartea Rusă. director general adjunct al Direcţiei Generale a Treburilor Consiliului de Miniştri (1951-1952). după război activist de partid. iar oficial funcţionar diplomatic în M.Of. VLAD.php.R.reference-global.I. aflat în atenţia Siguranţei în 1941 ca activist comunist categoria A. 1950).S. nr. ulterior vicepreşedinte al Comitetului de Stat pentru Artă (1950-1953.C. inv. M. Solomon VIŢEL215) (n.998 din 20 apr.R. nr. 10-11. Vezi dosarul său de schimbare a numelui de la Ministerul Justiţiei în M.

nr. nr. redactor-şef adjunct la Scânteia (1948).M. infra].T. după 1944 instructor al C. I-a.S. p.M.C. 62 din 16 martie 1945. preşedinte al Tribunalului Suprem al Republicii (1954-1967).” cls. partea I-a. membru al Comisiei Superioare de Coordonare Legislativă (1948). al P. la întrunirile internaţionale ale partidelor comuniste. 1944 – 1946). (44/1954). 152 . colecţia RG-25. după război director al agenţiei Rador (1944-1946). Niculescu 2002./P. partea I-a. membru al Comisiei de Pensii a Casei de Pensii a Ziariştilor. (1960-1984). pensionat).R. decorat cu ordinul “Steaua R. din august 1946 consilier de presă al Legaţiei României la Washington (în mandatul lui Mihail Ralea) (M. îşi românizează numele în 1919.R.C. Dobrincu şi Goşu 2009: 666 n.Of.Of.. orig. membru al Comisiei pentru epurarea presei de pe lângă Ministerul Propagandei Naţionale / Informaţiilor. decorat în 1964 cu ordinul “Steaua R. M. ambele publicate la Paris (Berindei. ALEXANDRU (6.A.R/P.M. 1940-1944.III. 1436. 2)).1915 Paşcani – 5. 1946. secretar general al Ministerului Justiţiei (1946-1948).C. “Adam Apostol”.A. procuror general al R.R. al P. 190 din 17 august 1946. Bucureşti) . cu grad de consilier cultural principal (1945-1946) (M. p.R. 2336. activistă de partid cu dosar de cadre la secţia Organizatorică a C. Preşedinţia Consiliului de Miniştri. VOINEA. 178/1943).C. “defectează” la sfârşitul anului 1947 şi se stabileşte la Paris. van der Linden 1992: 146-7.. în 1950 depunea mărturie în faţa subcomisiei de Imigrări şi Naturalizare din cadrul comisiei Juridice a Senatului S. dosar nr.R. ulterior delegat al P. 2. 1948 1952). şef al Colegiului de Jurisdicţie la Curtea Superioară de Control Financiar (1973-1979. Kuller 2008a: 409-10. Hermina?) – soţia lui Ştefan Voicu [v. scriitor şi publicist subnmediocru sub pseudonimele “Al. Şerban (n. (v. şi Arhiva U.C. deputat M.R. profesor şi şeful catedrei de economie politică la Institutul Politehnic Bucureşti (1950-1953).M. 225. până în iulie 1948. după război ziarist la Libertatea (sept. 1435.Of. A. membru al C. din Galiţia. 1438.M. nr.012M. ulterior însărcinat cu afaceri la Legaţia României de la Berna.Of.T. partea I-a. A. 4198). stabilit cu familia în România în 1911. doc. Voitin” (cel mai frecvent). I-a. 8937 şi 8971). Adamescu”. VOGEL. Alfons – fost ziarist la Adevărul şi Dimineaţa în perioda interbelică. 6222). VOICU.P. (mandate succesive 1961-1985). p. între alte sute de condamnări ale unor opozanţi ai sistemului comunist. discipol al lui C-tin Dobrogeanu-Gherea./U. fost internat în lagărul de muncă de la Vapniarka în calitate de militant comunist. fond 495 (“România”).M. Solomovici 2003: 248. inv.R.IX. 173 din 29 iulie 1948. redactor şef la Lupta de clasă (redenumită ulterior Era socialistă) (1960-1981). a prezidat. după război preşedintele Sindicatului/Uniunii Ziariştilor Profesionişti (’40-’50). Zierhoffer. intrat în mişcarea socialistă în 1916. fiul lui Iosif.R. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a. 112 din 21 mai 1945. Aurel ROTENBERG) (9/21. VOICU.de profesie contabil.C. membru supleant al C.1969 Paris) – cu tată etnic francez şi mamă evreică. când demisionează (v.1906 – 1992. procesele lui Ion Antonescu (1946) şi Iuliu Maniu (1947). în 1945 membru al Comisiei de control şi cenzură a filmelor cinematografice înfiinţate sub umbrela Direcţiei Cinematografie a Ministerului Propagandei (M.S. partea I-a.C. M. 1992). (sept.H. nr. iar în 1981 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. autor al lucrărilor La morale et le socialisme (1953) şi La socialisation (1959).VIII. fostă ilegalistă şi redactor al Scânteia în anii ’30.III. 9556).” clasa a III-a în 1948 şi cu ordinul “23 August” clasa a III-a în 1964. în 1970 cu ordinul “Erou al muncii socialiste”.1434. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). al U. Ştefan (n. nr.N.U. al P. învăţătoare)) – ilegalist cu stagiul recunoscut din 1935 (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. pp. 1437.I. Mina (n.1986 Bucureşti) (fiul lui Adam (cofetar.C. Gaston Joseph BOEUVE) (14. p.Of. stabilit la Podul Iloaiei) şi Iulia (n. VOITINOVICI. partea I-a. (1955-1960). 200 din 30 aug.1894 Paris – 6. preşedintele Tribunalului Poporului (mai 1945-1946).P. detaşat ca membru al Curţii Permamente de Arbitraj de la Haga (1967-1973). “Al. decorată prin Decretul nr. dosar nr.

C. epurat în 1958 (Solomovici 2004: 107).Of. 641).C. Adolf .în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. 1949 secretară de presă II la Direcţia Presă a Ministerului Artelor şi Informaţiilor (M. 478). Eugen – între cei peste 100 de evrei aduşi de Ana Pauker în prima ei lună de mandat din 1947 în centrala M. 15 din 19 ian. WEISMAN. 1912 Bucureşti) – ilegalist. 1448. 1449. WOLFF. Nastasă. 1123). în 1941 aflat pe Lista Siguranţei de comunişti categoria A. 127 din 3 iunie 1948. partea I-a. ff. III-a. 738.Of. ţinând de Ministerul Comerţului Exterior. 173 din 29 iulie 1948.A.G. p. 1442. partea a 2-a. Gustav – ilegalist. 10092). M. partea I-a.R. ilegalist.G.după război controlor în cadrul D. WEIBER. partea I-a. C. şi o companie din Italia) (Andreescu. în sept.I. partea I-a. nr. (M. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul Consiliului de Stat al R. 1947.E..C. p./M. p. a M. 1452. nr. 804 din 21 dec.în 1949 era şef de birou în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. nr. WALTER. 1946.A.N. partea I-a. ca translator la Direcţia radio (M.vol.R. 1949. partea I-a.”. 1453. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a. 289 din 13 dec. Gustav . 4848). nr. partea I-a. 153 . apoi al Contenciosului Ministerului Justiţiei (M. 1949. nr. 641). 1440. în timpul războiului condamnat la 5 ani închisoare corecţională şi 2.000 lei amendă pentru activitate comunistă.Of. a M. 32 din 8 febr. nr. 15 din 19 ian. Berthold Marius – după război şef de secţie la Direcţia Construcţii din D. în iulie 1948 delegat şef al Serviciului Judeţean de Control Economic Baia (M. WEISS. fond 495 (“România”). eliberat după august 1944. 1947. 1443. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M.C. Adalbert . iar apoi promovat inspector în cadrul D. inv. partea I-a. Varga 2003a: 664-5.Of.S. după august 1944 membru şi pensionar A. Leon .1948): 2).E. Henrietta – avocat. p. p. 1946.în 1946 angajat în centrala Ministerului Informaţiilor. WEINSTEIN.Of. 1949.S. 297-8). 20 din 23 ian.E.Of. WEINBERG. 1948. inculpată în dosarul Prodexport – Italia din 1961 (sub acuzaţia de subminare a economiei naţionale într-o tranzacţie din 1956 încheiată între compania Prodexport. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. a Ministerului Comunicaţiilor (M. 264 din 14 nov. p.G.D. WEINBERG. 282 din 5 dec. 1447. nr. WEINTRAUB. 1949.E. p. 59. 1949.funcţionar în cadrul Ministerului Industriei Uşoare. Siegfried .. WALD. 1948. WEINSTOC(K).A. 1948). Solomovici 2004: 281-2). deportat într-un lagăr de muncă obligatorie în timpul războiului. nr. 10 (12 apr. P. 662).. WECHSLER.în 1949 era contabil în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 16 din 20 ian.G.I. decorat prin Decretul nr. instalat şef al Direcţiei Cadre. nr.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. p. 45 din 24 febr. WEINER. Moritz . 1441. 24 din 30 ian. 12877). partea I-a. partea I-a. 2128).F.Of. decorat în 1964 cu Ordinul Muncii cls. Carol . p.C. p. partea I-a.F.Of.Of.C. WEINBERG. 1450. nr.Of. p. 225. în aprilie 1948 detaşat pe postul de secretar al Legaţiei României la Belgrad (B. membru de partid din 1933. VRÂNCEANU.Of. 1445. dosar nr. 1446.P.A. Noel (fiul lui Ştrul) – controlor (până în febr. 6220). 7817). nr. WASSERMAN. nr. p. Isac (n. Marcela – până în febr. 1964. 1451.I. 1942 înregistrat de Direcţia Generală a Penitenciarelor între deţinuţii evrei din penitenciarul Văcăreşti.R. nr. 16 din 20 ian. ? – funcţionară în cadrul Ministerului Comerţului Exterior în anii ‘50. partea I-a. p. probabilă identitate cu “Weiner F.Of. 662).1439. nr. 1626). 1454. 1444. pedeapsa expirând la 14 februarie 1946 (A. Chiva – după război funcţionar la Direcţia Tehnică şi Cota Sovietică în cadrul Oficiului Industrial al Bumbacului (M.Of.S. membru al contenciosului Ministerului Afacerilor Interne (1945-1948). în 1971 planificator la Comitetul de Stat al Planificării.

WEISZ. 173 din 31 iulie 1947. nr. 120 din 26 mai 1948. 7715).C. 738. partea I-a.C.I. 1947. Ioan – director adjunct al Direcţiei Contribuţii Directe a Ministerului Finanţelor (19471948-?) (M. M. (M. Dobrincu şi Goşu 2009: 110). partea I-a.C. nr.E.G. p.din 1947 controlor economic în cadrul D. p. în perioada interbelică între avocaţii inculpaţilor ilegalişti. de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. (v. partea I-a.C. 7 dec. apoi subinspector genral la Regia Monopoluluiu Cărţilor Ilustrate de pe lângă Direcţia Culturală a ministerului (M. nr.E. 1462. 10533). (M. 5386). 7492). 24 din 30 ian.din 1947 controlor economic în cadrul D. 5961). 219 din 21 sept. WEISSMAN. Ana Renée . Eugenia .T.Of.G. 1459. p. partea I-a. 156 din 13 iulie 1945. Herman . când s-a pensionat. 5142).în 1949 era impiegată în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. Elias .Of. partea I-a.Of. p. p. partea I-a. 1938). 256 din 5 nov. 1948.G.Of. p. 1456. partea I-a. partea I-a. a M. 15 din 19 ian. partea I-a.Of. 4611. 264 din 14 nov.M.Of. (128/1952).E. 15 din 19 ian. p. partea I-a.I. WENDER.G.menţionat la începutul anilor ’60 ca funcţionar în Comitetul de Stat al Planificării. nr.până la 1 octombrie 1947 controlor în cadrul Direcţiei Generale a Controlului Economic a Ministerului Industriei şi Comerţului (M. WINTERFELD. WEISS. în iulie 1945 detaşat ca ajutor al şefului Secretariatului de Legătură cu Armatele Aliate (M./U. subinspector general în centrala Ministerului Artelor (şi Informaţiilor) (M.C. 1469. partea I-a. Solomovici 2003: 88). 10533). nr. 1947. 1464. al P. “Ghiţă” – din 1948 membru al Biroului secţiei Culturale a C. 423 din 15 iul. p. (M.C. până în iunie 1948.R.I. WEISS. 1947. partea I-a. 11186.în 1949 era şef de birou tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Siderurgiei a Ministerului Industriei (M. partea I-a. p. 1948. partea I-a.Of.Of. nr.Of.” clasa a II-a în 1971. decorat cu “Ordinul Muncii” cls. Edeliza . 1470. Ludovic . 7492). 1460. a M. nr. în august 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu. nr.din 1947 controlor economic în cadrul D. nr.Of. 145 din 26 iunie 1948. 276 din 28 nov. 1466. a decedat în Israel în 1988. a M. p. WEISSER. redactor la revista Justiţia Nouă în anii ’50. WOLF(F). 6781). II-a în 1964 şi cu ordinul “Steaua R.S. 1468. nr.C (M. 15 din 19 ian. WEISZ.C. 1949. nr. M. 1947. 1904) – avocat. 644). partea I-a.C.Of. p. Aron . WELTNER.I. 1465. co-autor al primului Cod al Muncii (1950).C. Carol . 1467. Maria .Of. WITZMAN. incinerat la crematoriul “Cenuşa”. 190 din 19 august 1947.G. 1461. 1949. p. a M. WILDERMAN. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. 1949. a M. Frideric . Marcu (n. 1457. 642). fiul său.C. 1947. (M. Marian (n. nr.Of. decorat cu Medalia Muncii prin Decretul nr.I. WIRTENBERG. 15 din 19 ian. după război înalt funcţionar la Ministerul Muncii. al U.C. 154 . 10092). partea I-a.E. 644). apoi el însuşi ilegalist (membru din 1932. nr. Berindei. nr. WEISSBLUTH. Debora . 1458.T.E. partea I-a.Of. WEISS. apoi director adjunct al Editurii în limbi străine (Kuller 2010: 189. cu dosar la secţia Economică a C. nr. p. Solomon – după august 1944 şeful Direcţiei Coordonare a Ministerului Lucrărilor Publice. 136 din 15 iunie 1948.G. 1949. prim-arbitru de stat până în 1975.1455. 1471.C.E. p. nr.C. p.după război. 293 din 18 dec.Of. 641). profesor de drept muncitoresc în anii ’50-’70.după război controlor în cadrul D.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M. p. Adalbert – din 1947 controlor în cadrul D. 1963. nr. 190 din 19 august 1947..în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Contabilitate şi Control Financiar a Ministerului Industriei (M. 9857).R. Ioan . nr. partea I-a.C.Of. WEISS.I.din 1947 controlor în cadrul D. p.Of.C. p.Of. 276 din 28 nov. secretar al biroului juridic al partidului). 1463. membru al Comisiei Legislative de pe lângă cabinetul ministrului. WEISS. N. M.

aflat pe lista de comunişti periculoşi întocmită de Siguranţă în 1941. încă în viaţă. Andreescu. 119 din 25 mai 1948. până în anii ’50 şef de departament în cadrul D. citând o notă informativă maghiară remisă Budapestei. 2. după război în conducerea U.+Wacaluc+-+Wutschi%5CWulin+Milea+P%2FP1040599.R. partea I-a.17. a locuit până la sfârşitul vieţii pe Şos. 1945. 1474. WOLF. B. nr. decorată prin decretul nr. ulterior directoare generală a exportului în cadrul Ministerului Comerţului Exterior în anii ’50. eliberată în 1968.G. partea I-a.C. ZAHARESCU. WOLF. p.1913 Chişinău – 15.R. 4584. fond 495 (“România”). p.Of. ZAIDMAN. Birmania şi RPD Vietnam (1959-1961). nr.125. (?) fiul lui Mayer Wolf Leib şi Reiza Leib.în 1949 era impiegat în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Pielăriei a Ministerului Industriei (M. 2083)). deţinut în lagărul de muncă din Miercurea Ciuc şi în penitenciarele din Chişinău. Turcia (1956-1959).. 1478. la redacţia revistei Problemele Păcii şi Socialismului (1980-1989).Of.C.E.1906 Bârlad – 14. nr. p. Simon Marcus. 22 (20 aug. Varga 2003a: 664-5. 124485 din 8 dec. membru al Comisiei Centrale de Revizie (1974-1984).R./P. supra].Of.T.F. Nastasă. Betty (zisă “Bibi”) (n. decorat cu diverse ordine şi distincţii de stat în 1948.Of. apoi însoţindu-şi soţul în misiunile diplomatice. p. era funcţionar la Institutul Chimico-Farmaceutic (M. când demisionează (M. 291 din 19 dec.M. Kiseleff din Bucureşti. 1475. p. membru supleant (1955-1965) şi titular (1965-1974) al C. WOLF. 241 din 22 oct. partea I-a. în 1949. 1949. partea I-a. inv. arestată. Solomovici 2004: 281-2 – ambele surse menţionează eronat numele.. şi profesor de economie politică pentru cenzori.F.III. până la 31 mai 1948. ZAHARESCU.C. al P. 1964 şi 1981. căsătorită Marcus.Of. 155 . dosar nr. 15 din 19 ian. 7158). apoi funcţionară la magazinul “Victoria” din Bucureşti. Milia VULIH.1472.JPG. şi şeful catedrei de economie politică la Universitatea Bucureşti (1948-1955). 1476. 646). director al Editurii P. nr. 1961. 195 din 24 august 1948. 7038. 643) 1477.R.ilegalist (membru de partid din 1923. 381-2). 156 din 9 iulie 1946. 1945. ulterior într-o “funcţie administrativă măruntă” (apud Solomovici 2003: 379. China. pentru românizarea numelui decizia nr. nr.I.Of.IV. cu dosar personal la Comintern). 1948): 3). supra).36/fisapenala./U.C. Elena (uneori ortografiat şi “Wolff”) – din octombrie 1945 şefă de serviciu în centrala M. dar după război fără calitatea de membru de partid în România. Matei – conform memoriilor unui alt cenzor. WULIH MARCUS. 1949. fiica lui Pinhas şi Basea. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a III-a. după război numit la conducerea Direcţiei de Agitaţie şi Propagandă a C. nr.1909 Bălţi) – ilegalistă (cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a.M. asasinată) – soţia ilegalistului Baruch Lerner. p. Betty PLICH) (11. 15 din 19 ian.2000 Bucureşti) . redenumită Problemele Păcii şi Socialismului (până în 1962). bunica prezentatorului TV Andrei Zaharescu (fiul lui Mircea). mama lui 217 V. reprezentant P. la Ramat Gan.XI.php?file=f%3A%5Cweb%5CFise+matricole+penale++detinuti+politici%5CW%5CW+01.C. director adjunct al Institutului de Studii Istorice şi Social-Politice al C.Of. după unele surse. M.I. al P. ulterior ambasador în Argentina (1955-1956).. 225. redactor şef la Lupta de clasă. partea Ia. (1954-1955). nr.D.X. inculpată şi condamnată în dosarul “Prodexport – Italia” din 1961217 (v. 9219. Osias – în 1949 era delegat responsabil financiar al Direcţiei Centrale Electrotehnice a Ministerului Industriei (M. Milea (n. M. 1945 a ministrului Justiţiei în M. 218 V.A. fişa matricolă penală la http://86. Mişu .P. rectorul Institutului Maxim Gorki (1952-1954). Aiud şi Braşov. apoi a academicianului Barbu Zaharescu [v.M.R.E.1999 Bucureşti. Carol Neumann. după 1945 funcţionară în Ministerul Comerţului şi Industriilor. partea I-a. zisă “Emilia”) (n. 1473. soţul ei.R. p. Bercu ŢUCHERMAN218) (11. 11956. în 1948 numită director comercial al nou-înfiinţatei întreprinderi de stat “Alimentexport”.R.A.R. Barbu (n.

I.E. partea I-a. 219 Un referat din decembrie 1940 al Corpului Detectivilor îl menţionează pe Juju Steinberg. partea I-a. ZALMANOVICI. 1945.C. 1948. Tismăneanu 2005: 197.A.Of. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. secţia Cancelarie – dosare anexe.ro/sfera/136/art11-arhiva.1901 – I. 662). Leon . 3293. 217 din 24 sept. 119 din 28 mai 1947.C.R. după război. ZEIDMAN. partea I-a. 103 din 9 mai 1945. 1487.Of. 1481.S.Of.. Cutişteanu şi Ioniţă 1981: 104.III-a. 4251). Leibu . p. 16 din 20 ian. p. Alter David (frecvent ortografiat şi “Zaidman”) . anexele la dosarele nr. după război numit avocat în Contenciosul Ministerului Muncii. ZECK. M. decorat în 1947 cu Ordinul “Steaua României” în grad de Cavaler de către fostul suveran Mihai (M. 144 din 25 iunie 1948. p.în 1949 era şef de birou administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite Ministerului Industriei (M. ZAHARIA. 1479. ilegalist.C.Of. al P. 1488.sferapoliticii.în 1949 era referent tehnic în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite a Ministerului Industriei (M. M. Mircea Zaharescu (Bucureşti).Of. 131 din 8 iunie 1948. C. după război autor al unor articole în Scânteia (august 1944 . 1945. III-a. p.I. membru de partid din 1930 (dosar Z/13 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).după război inspector general în administraţia centrală a C. 6781). nr.1946). C.I. 1485. p. 1489. apoi funcţionar superior la Comisia de Stat pentru Planificare (1948-1953). Herman – director la Ministerul Industriei Petrolului şi Chimiei la începutul anilor ’60. ulterior profesor la A. Paul . 1014. 1948 revenit ca funcţionar înalt în centrala Ministerului Finanţelor. partea I-a. iar după reorganizarea ministerială la Serviciul Control al Ministerului Industriilor (M.Of.Of.E. nr.A. ZAUER. Ilie (n.html). nr. 1480. partea I-a. emigrat în Israel.I. http://www. ZALMAN. 119 din 28 mai 1947. 112 din 17 mai 1948. partea I-a. (M. 1482. p. nr.Of. I. p. cu referat de cercetare la fd. nr. inv.Of. 7461.S. p. partea I-a. nr. Moise . ZAHARIA. “epurat”.Laurent Sorell (stabilit în Texas. 1486. ZARAFU. 4968). Anna Fielder (Londra) şi Vladimir Zaharescu (Ierusalim). secretar general /cu grad de consilier superior) al Ministerului Industriei şi Comerţului (1945-1948).E.G.C. M. Cajal şi Kuller 2004: 362. comunist.Of.Of. 662). nr. 35 din 13 febr. 4254). ? . ZANDBANC. partea I-a.A.Of.R.U.Of.C.I. a M.după război şef de serviciu în centrala Ministerului Sănătăţii. la începutul anilor ’70 vicepeşedinte al Comitetului de Stat pentru Preţuri. apoi stabilit în SUA. iar în 1971 (Decretul nr. 1949. 7666). partea I-a. alias Ilie Zaharia. nr. 16 din 20 ian. în redacţia săptămânalului Reporter (v.1973) – avocat. partea I-a. 328. şef al presei de partid în 1943... p. partea I-a. 210 din 10 sept. 4384). nr.B. nr. ZANDBANC. p. 136/1956 şi 108/1956 (Levy 2002: 210. Isac (20. membru al Comisiei de epurare la Teatrul Muncitoresc Bucureşti (M. partea I-a. a M.E. 8279). 1949./Kuller 2008a: 460). Charlotte – inspector general adjunct la D. înscris în partid în timpul studenţiei. S.G.E. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. juristconsult (echivalentul consilierilor juridici din prezent) al M. nr.). 1912) –ilegalist. 194 din 25 aug. Iţic (n.S. 1483. membru al Comisiei Centrale a Timbrului (M. 157 din 4 mai 1971) cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a.C. p. 156 . în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. nr. 1914?) – după război refent şef în centrala Ministerului Muncii. Iuju GRUMBERG)219 (după alte surse “Ştrait”) (n. combatant în Spania şi în Rezistenţa Franceză. nr. ZEIDER. Bucureşti şi redactor la revista Probleme Economice. 3758. Solomovici 2003: 248. 173 din 31 iulie 1947. decorat în 1963 cu Ordinul Muncii cls. nr. p. în sept.din 1947 inspector în cadrul D.dr. 1947. 1484. pentru câteva luni în 1948 secretar general al Ministerului Industriei.

225. 13 din 17 ian. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. după război iniţial consilier economic în centrala Ministerului Afacerilor Străine (din mai 1945). partea I-a. Israel) – ilegalist (şi. decorat în 1947 de către fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Comandor.ilegalist. dosar nr. 590).C. ZIBALIS.G. în 1949 în centrala Ministerului.R. Simon ZEIGER.%20Zara%20%20Zwolfer/Zilbert%20Herbert/index.Of. 220 V.17. ZELL. consilier al ministrului la Ministerul Energiei Electrice (1950-1954). p. condamnat ca atare la 5 ani închisoare (Solomovici 2004: 184). Frumos – 1978 Bucureşti) .Of. inv.” clasa a III-a. 4384. vicepreşedinte şi preşedinte al Comisiei de Stat pentru Planificare şi simultan ministru adjunct la Ministerul Industriei şi Comerţului (19471948). în 1948 cu ordinul “Steaua R. p. p. student la Praga şi apoi la Şcoala Superioară Tehnică Cehă din Brno (unde în 1936 se afla în atenţia organelor locale de informaţii pentru activităţi comuniste.. ministru adjunct al Economiei în cadrul Consiliului de Miniştri. respectiv “Zeiger”) (26.. p.1901 Tg.C. inv. membru al Consiliului Ministeriale pentru Redresare Economică şi Stabilizare Monetară (din 1947). partea I-a. în 1948 numit membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii Naţionale de Gaz Metan (M. pe post de controlor-revizor principal (M. v. profesor de economie politică la Universitatea Bucureşti şi director al Casei de Economii şi Consemnaţiuni (C. 11 din 14 ian. C. (1954-1957). II-a. nr. a M. partea I-a. graţiat în 1964. vicepreşedinte al C. încadrat în 1972 cu grad de profesor la I.P. 4611. nr. 1484.1980 Tel Aviv. apoi director al Institutului Român pentru Studiul Conjuncturii. 6781).E. M.R. 1494. Avram . Herbert (zis “Belu”. 1490. 173 din 31 iulie 1947.Of. apoi expert în delegaţia României la Conferinţa de Pace de la Paris (1947). 112 din 17 mai 1948. 3678.Of. 3293. partea I-a. lucrând cercetător în domeniul dreptului internaţional al muncii.S. 1491. 149 din 26 iunie 1941. ZEIGHER. (1948-1949). rolul lor fiind “cu adevărat jalnic” (Rusnac 1997). M. p. p.S. 1949.în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le fixau domiciliu obligatoriu. 314).I.Of.X. 1900. cu referat de cercetare la fd. 158 din 12 iulie 1948. 1945.E. “la 27 de ani era spion sovietic”. pensionat în 1973. partea I-a.Of. Rosi . 1493. secretar general al ministerului Economiei Naţionale (1946)./9. iar în 1964 cu ordinul “Steaua R. nr. 1492. 158 din 12 iulie 1948. ZILBER. uneori ortografiat şi “Ţaigher”. unul din avocaţii care au mimat apărarea sârbilor bănăţeni condamnaţi în 1950 pentru “titoism”. anexa la dosarul nr. Bernard (în alte documente cu varianta de prenume “Bernat”) – după război încadrat ca inspector vamal la Direcţia Vămilor din Ministerul Finanţelor.125. nr. partea I-a. Troncotă 2006: 50.E. 315.R. / Preşedinţiei Consiliului de Miniştri. 2).C (M. cu liceul absolvit în Chişinău. emigrat în Israel în 1973 împreună cu soţia sa Stela. spion sovietic).G. nr. 46 din 26 febr. p.36/Fise%20matricole%20penale%20-%20detinuti%20politici/Z/Z%2002.C. președinte al Comitetului de Stat pentru Problemele de Muncă și Salarii (cu rang de ministru) (1957-19651966). p. partea I-a. p. Simion (n. p.X. Nastasă 2011: 582). nr. 5785).P. nr.Of. secţia Cancelarie – dosare anexe. în fişele din penitenciare ZILBERT220) (14. nr. ministru adjunct al Muncii (1968-1969). 5357).1949. după război şef de cabinet al lui Gheorghiu-Dej la Ministerul Comunicaţiilor (1945-1946). 5 din 9 ian. 120 din 26 mai 1948.C. arestat şi condamnat în “procesul Pătrăşcanu”.C. cf. partea I-a.P. M.C.) între 1944 şi 1947. nr. 5784.I.Of.php.în 1948 era controloare în cadrul D. responsabil cu Consiliul Superior Economic (1948) şi vicepreşedinte C. ulterior publicist sub pseudonimul “Andrei Şerbulescu”. după război controlor. M.1914 Chişinău – 29.P. ZICKEL.partea I-a. C. autor ocazional la revista Probleme Economice. M.” cls. nr. partea I-a. partea I-a. şi menşiunea solicitării sale de schimbare a numelui în “Şerbulescu” în M.Of. a colaborat cu Universitatea Ebraică din Tel Aviv. 1948. V. p.B.Of.IX. 157 . doc.X. apoi inspector la D.P. nr. http://86. fiul lui Volf Volco şi Bella. al P. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. fond 495 (“România”). de pe lângă Consiliul de Miniştri / din cadrul M. 96/1968.

nr. 1949. partea I-a..Of. nr.Of. Heinrich Abramovici. p. Renee . 662).Of. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. asemenea percepţii depăşesc spaţiul subiectivismului perceptual pentru a-şi identifica solide confirmări empirice în mai toate segmentele administraţiei şi sistemului politic centrale din primii ani de comunism în România.I.M. confirmă percepţiile prima facie subiective ale unor înalţi demnitari comunişti din perioada imediat succesivă celui de-al doilea război mondial.Of. Ludovic . 4384.C. Gheorghiu-Dej rememorează că la sfârşitul anilor ’40 (identificarea perioadei decurge contextual în stenograma discuţiilor) “. Mircea Oprişan (1952-1954). Gh. Mauriciu C. Novac (1959-1969).Of. nr. ZISSU. partea I-a. apoi funcţionar cu atribuţii de control în centrala Ministerului Asistenţei Sociale (M. 16 din 20 ian. din 10 februarie 1960. partea I-a. 642). 4968). I.E. 1949. a M. Anton Moisescu (1953-1954). ZUCKER. p. spre exemplu. partea I-a. M. Areşteanu. 158 .C. partea I-a.în 1949 era referent de specialitate în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lemnului şi Mobile Finite (M. ZU(C)KMAN. partea I-a. menţionat în memoriile lui Vladimit Trebici (2011).Of. 1949. p.C. ZISSU. 1501. Marcu . 1948. Horaţiu Atanasiu/Atlasman (anii ’60). 15 din 19 ian.A. p. subl. 8072). nr.E. p. Vladimir Kraft. p. nr. partea I-a. Arsene (1952-?). într-o şedinţă a Biroului Politic al P.I. p.R.Of. Bercu Feldman. 204 din 5 sept. Gheorghe . 131 din 8 iunie 1948..E. ZISSU. Şt. 1954-1957). Leib – după război controlor în cadrul D.în 1949 era contabilă în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Lânei şi Mătăsii a Ministerului Industriei (M. a M. nr. 1503. Flachs. Avandici. şefii de direcţie şi varii alţi funcţionari: Ernest Austerman. care ar putea fi extinse în mod dezirabil până la un grad satisfăcător de cuprindere pe măsura creşterii accesibilităţii surselor prim are de informare.  vicepreşedinţii Simion Ţaigăr/Ţaigher (1948-1949. Leon .G.. ZINGHER.). Edy I. p.după război funcţionar la Comisariatul General al Preţurilor de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului. Rudolf Efraim (1948-1952). 15 din 19 ian. 173 din 31 iulie 1947.I.B. 644). 2382). 1499. p.C. Gheorghe Gaston-Marin (1956-1965). nr.. în ianuarie 1948 avansat inspector economic (M. partea I-a. reconfirmat în funcţie în iunie 1948 de Comisia Ministerială pentru Aplicarea Armistiţiului (M. nr.controlor la D. 112 din 17 mai 1948. 1498. Nastasă şi Varga 2003a: 641. partea I-a.S.inspector la D.A.Of.1495.. Sami A. Astfel.după război inspector în administraţia centrală a C.I. la CSP [Consiliul de Stat al Planificării] peste 80% [erau] elemente de origine evreiască […] Am întrebat de ce la Consiliul de Miniştri sunt peste 60% elemente evreieşti. partea I-a.Of. nr. au venit singuri?” (apud Andreescu. 1497.G. Islea S. 65 din 18 martie 1948. Matiaş .C. 1947. Bârlădeanu (1955-1956). Leon . Paul Alexiu. 126 din 6 iunie 1947. documentele de arhivă din perioada 1948 – 1963 identifică între funcţionarii Comisiei [din ian.în 1949 era referent administrativ în cadrul Direcţiei Centrale Industriale a Energiei Electrice (M.C. Izu Grosu. 222 din 29 sept. ZUCKER.Of. Al.  între directorii generali. M. Simon Katz. partea I-a. 1496. p.Of. Contextualizate şi supuse verificărilor obiective. 737. p. 4533). în cazul invocat de Gheorghiu Dej. nr. 644. 8460. Vladimir Boico. 1502. partea I-a. participă la inventarierea bunurilor Domeniilor Coroanei imediat după abdicarea regelui Mihai. 24 din 30 ian.. M. n. Emanoil .. a M. ZISSU. nr.Of. cine i-a adus acolo. nr. Enumerări selective precum cea de mai sus. ZISU. 4384).în 1948 numit membru al Consiliului Director al Oficiului Industrial al Produselor Farmaceutice şi Chimice de Specialitate de pe lângă Ministerul Industriei şi Comerţului (M. p. 1953 Comitetului] de Stat al Planificării:  preşedinţii succesivi (?) Miron Constantinescu (1948-1955). Ernest Schlesinger. 6781). 112 din 17 mai 1948.G. iar după reorganizarea ministerială în centrala Ministerului Industriilor (M. 1500. 1946.

5% în totalul populaţiei României în anul 1948) confirmă existenţa remarcabilă a ceea ce S. consulul în Bulgaria (la Rusciuk – Rudolf Stoian). Alfred Hubert (Bruxelles). Matei Gall. E. Reiner Biemel (?). Ardeleanu (Turcu). în 1949. M. eticheta ca “o adevărată filieră evreiască” (alături de. M. Luca-Boico. cărora li se adăugau nenumăraţi alţi funcţionari diplomatici precum J. Pincas. Tel Aviv (P. S. Balaş (Blatt). Bogdan (Grünberg)). şefa direcţiei cadre (I. Ionel Crişan (Kirschen). Sigler. proximul (din 1950) prim-adjunct al Anei Pauker. Belgrad (A. tov. 10 din cei 12 (adică 83%) şefi de direcţii şi departamente (E. Gustav Roman. Lăzăreanu (expulzat cu câteva luni înainte) şi A. Minder Bellanger. J. Alice Fetcu. Aurelian Bela (Auerhahn). Rosenzweig.C. secretara ministrului (Ilca Melinescu (Wasserman). Emil Riegler. Roma (M. unde. din 1950). Benţin Abramovici. fd. Bughici (David). tov. Zeider. Nichita Rabu. C. Marcovici. Tenţ. Şt. Boris Holban (câteva luni în 1948). E.I. Cerbu S. Ardeleanu (Adler). C. la nivelul reprezentanţelor diplomatice – şefii misiunilor. Marcela Simionescu. Levin). inter alia. Iosif (Brauchfeld). Rita Rotter. Tereza Macovescu (Ungar). Pauker). Felicia Sumarit. Păsculescu (Tescovici (?)). Max Fonea.R. Elena Wolf(f). Bella Mihnea. dosar nr. E. etc. A. Nicolae Gonda (Szille). Paula A. stenodactilografele simple sau şefe Leontina Haberman. Maimon. Micu-Chivu (Klein). Janette Verona. I. Edwin Glaser. Mundi Brenner. – secţia Organizatorică.Dan Herstein. Sanda Clejan. I. Ella Marcus. Fischer. Bălănescu (E. Bendel). Lupan ?. Chely WeisbuchStreja. tov. Lupan (Lustman)). Janina Câmpeanu. Sofia A. C. Lustig. 159 . Caseru Rene Odette. Simovici. Weinstoc(k).C. Văleanu (Weinreb).C. Budapesta (I. Felix.. Emilia Milco/Bogdan. Caseru Rene Odette (Vatican). Iosif A. Huck. Maer. Petran (Pocler). Liuba Herşcovici. George (Ştrul) Beraru. Davidovici). Iulius M. şeful direcţiei Cabinet al ministrului (C. tov. secundar şi incomparabil mai redusă numeric. Rozi Fonstein. Lionel S. una maghiară) “în diferite aparate ale nomenclaturii” (Bottoni 2010:59):  în Ministerul Afacerilor Externe. acestora li se adăugau la nivelurile ierarhice subsidiare o multitudine de funcţionari de diverse ranguri şi grade diplomatice: S. plus prim secretarul legaţiei de la Stockholm (E. erau evrei [cel puţin următorii]: în centrală . Roberta Gaston-Marin. Rosenthal. Constantinescu (Bloch). care i-a succedat lui E. Alexandru Leist.G. Bottoni. C. Groner. Vogel (până în 1948) (toţi la Washington. din totalul celor 746 salariaţi ai Ministerului. funcţionara administrativă Paula Froda. Vera Simon. A. T. E. Sofia Mironescu. Altăraş. Marcel L. şoferul Şmil Rauchwerger. Korn. Iancu Berciu (Varşovia). Lulu S. Soreanu. 47/1949. Raul Rosel Săveanu. Iacubovici de Barlo. Avram Bunaciu. A. funcţionarul comercial Idel Rubinstein. unde din 1950 avea să fie ministru H. Aneta Loghin (Löbel). tov. Baciu şi S. Kimell. Făinaru). Mezincescu (Mesinger)). JacobFeuerştein. Clara Hönig. M. al P. Sabina Petruc (Weissman). Rudolf Modgesch (?). Retti Abramovici (Moscova). Oscar Conobel. Alice Brădescu (Paris). Hary A.ministrul (A. contabilul Solo Merovici. Aderca (Adelstein). Eugenia Manole (Abramovici). Dan/Davidovici). etc. Georgescu (Samoilă). dactilografele Aurica Brucker şi Aurelia Profeta. Nicu Şerban (Herşcovici)). Farladanschi). mai rămăseseră doar 32 proveniţi din vechiul aparat diplomatic221. P. Isias B. Eugen Charap. Judith Lazaride. 221 V. Viorica Roth. Ijacu (Izsak). 1 -19. Marcus. Rozenthal. Eliza Andronache (Zilberstein). chiar fără a recurge la contabilizări detaliate. dactilografa Sarah Goldenberg. secretarul general (şi simultan ministrul-adjunct) al Ministerului (Ana Toma (Grossman). E.N. Alegerea aleatoare a trei ministere ca exemplificări ale ponderii evreilor la vârful aparatului administrativ-guvernamental în primii ani succesivi celui de-al doilea război mondial (cu o pondere a evreilor de 2. Viţianu (Witzman) (la Berna). la Moscova (S. ff.

dir. Iulius Ganz. gen Simion Alterescu (Ierusalim). Adolf Renate. etc. Flavian (Finkelstein) Jacques. Bogdan Varvara (Rosen). Deceanu Barbu. Mihail Ludmila. Şmilovici Max. plus unul din cei 3 secretari generali ai ministerului în 1948: dir. Moglescu. secretarii culturali Tina Pascariu. Bercu Iosif (alias Şerbănescu). Cohn Mozes. insp. Mendelsohn. Maximilian Krauss. Soare Zina. Gheorghe Rosen. Lucia Demetrius. Leon (Herşcovici) Alexandru. dir. şef R. şefii adjuncţi de birou Suzana Simion. Fisch Sanda (Surica). gen M. Rita Pistiner Vaisberg (Sofia).. Horodniceanu Zoe. translatorii interpreţi.  În Ministerul Artelor şi Informaţiilor. insp.A. Lupu Mihail. Lucia Şerban (Buenos Aires). Adolf Wald. Maxy Liana. Stefania Perlmutter. consilierii Laurian Băluş. Stănescu Josette. Szillagy (Londra). Gärtler Roza.E. Rado Ivan. Râpeanu (Rosenberg) B. A. Goliger Pia. M. Dondi Galin. Lăzărescu Clara. gen. Ada Lupan şi Leon Ghica (Diamand) (Belgrad). Herţovici Paul. Ecaterina Raicu (Praga). Neiger Elza. Heinrich Kraid.H. Mehr Iacob. Emilian MarieLiese. respectiv Dumitru Mihalache). şefii de serviciu Natalia Davidescu. Radu Lupan (Leibovici). Ştefănescu Paula. directorii adjuncţi Liman (Löbelsohn) Clara. Ştefănescu Al. Raicu (Reitman). Ernest Halpert.. insp. Davidoglu (Davidsohn). insp. insp. Schechter Otto. 160 . Teodor Vlad (Magyar). Gartner Gusti. etc. M. inspectorii generali adjuncţi Aron Winterfeld. Rosenthal Amalia. respectiv redactorul Bernard Bereanu. Perlmutter Stefania. secretarul organizaţiei de bază a partidului din minister – Harry Brauner (v. Kirschen Tauba. Leon Gruss (până în iunie 1948).. Iosif (premergător stagiului la M. Horodniceanu Florin. şefii de secţie Alămaru Lipa.E. Bercovici Mircea. Sadoveanu (Pşait) Lucia. Lustgarten Mili. insp. Rapaport Roland. adj. Y. consilierul cultural Isac Lazarovici.). Aida Vermont (Grünberg). Gueron Isac. directorul C-tin Bugeanu. Stănescu (Fischel) Eugen. inspectorii Cerbu (Hirsch) Emanuel. Margit Rudich. Reicher Boris. Spina (Schreiber) Natalia. Miriam Tausinger. Fermo Alexandru. Hehter Sanda. gen. gen R. aproape toţi şefii de direcţie şi inspectorii generali/şefi (mai puţin. A. Pascal Ernestine. Davidescu Lucia. în administraţia centrală a ministerului erau evrei223: ministrul Artelor şi Informaţiilor . Diamant Basile. Melita Mayer. infra). Alperin. Albert Clain şi Igor Block. Vitner Carol. M. Alfred Mayer. dir. la sfârşitul anilor ’40. Şafran). insp. contabilul-şef al ministerului Artelor / şi Informaţiilor până în iunie 1948 – Iacob Haimovici. Leon Haber. Goldenberg (Cairo). Maxy. Sternberg Samson. Novicov (Neuman). translatorii Direcţiei Radio Simpson Weitlener. dir. Schäffer Flaviu(s). Anitta Ioanid (Ankara). David Perlea. regizorul S. Friedman Maria. Halpern Suzana. Mauriciu Edel. Schwartz Ida. Câmpina (Friedman) Barbu. Schileru Eugen. secretarii de presă (cenzori / lectori) Adam Simon. Sofia Beraru (până în iunie 1948). din 147 de angajaţi în centrala Ministerului Artelor şi Informaţiilor. Baranga şi insp. Moraru (I. etc. secretarul general N. Emil Fulda (Weissberg). Liviu Floda (Leibovici). şefa de atelier Clara Spitzer. prim consilierii de presă George Spina (prim consilier). Eli Haim Ber. Fidler Sofia. Maximilian Schulman. P. Emanoil Donea (Pşait) şi Ana 222 223 Ibid. Popper Jean. Vera Simon şi I. Dorio Lazăr. Iancovici Herman. Henrich Carasso. prim secretarii de presă Ausch Ernest. Bogdan. Wolff Marcela. Neuman Carol. Jurist Eduard. Jar Alexandru. gen Dan Negreanu (?). Blazian (până în mai 1948). Streitman Luiza. Deutsch Costel.I. H. Emeric Rado. Lespezeanu Henrietta. Rebeca Leizerovici. Magdalena Iacob. şefii de birou Beram Sofia. Carol Wilner. Mezincescu (Mesinger). Negreanu (Schwartz).. Pascariu Tina. Stein Antoaneta. dir. “100 aveau nume de împrumut” ( apud Solomovici 2003: 380). Priseceanu Josefine. Ana Stern. Gottlieb Madeleine. probabil. Benedek Tiberiu. P. Marcel Holban. Sterian Adela. Barbu Morel.Lucia şi Eugen Mantu (Marcuzon). Conform Jurnalului (1948-1954) scriitorului Pericle Martinescu. Willy M. Călin Barbu. Breslaşu (Breslau/Bresliska). M. Aurel Son. David Manolescu. Kraid Evy. gen A. Willy Savin. Lăzărescu (Lazarovici). în perioada 1948-1949 (cu 637 din totalul de 809 angajaţi ai Centralei din 1949 nou-angajaţi după 23 august 1944222). şefi sau simpli Cohn Moses.

Diamant Bazil. Gronich Leon. Finkelstein Faibiş. Ilie Zaharia (Ştrait) şi Rudolf Efraim. respectiv Holdich Grigore. Crişan Adalbert. Cheis Max. Abramovici Leon. Rosman Iacob. statele de plată din anul 1948 cuprindeau estimativ 85-90% evrei: inspectorii generali sau generali adjuncţi: Barat Leon. telefonista Janette Stănescu. gestionarul Natti Goldner. etc. Boer Riven Avram. (?) Bekavetz Carol. Beck Fritz. 1948-). Marcovici Lazăr. Kaufman Jean. Klein Leopold. Bandner Solomon. Alter Haim. Stoian Haim. Kaiserman Sandu. Butnaru Arthur. Roşcu Edgar. Fundoianu Samoil. Drimmer Menyhest. Schlesinger Ernest Carol (ultimii preluaţi după reorganizarea ministerială din aprilie 1948 în Ministerul Industriilor). Spiegler Samoil. dactilografele simple sau principale/şefe Silvia Feyns (până în 1948). Al. Sami. Berkovits Vasile. Friedman Herman. Oprişan Moise. Lola Jung. Frank Solomon Mihail. Corina Ciolan (Richter). Vişoianu (Vigler) Sorin. la Direcţia Generală a Controlului Economic din cadrul ministerului. Soreanu (Siegelbaum) Osias. Marcovici Iuliu. Avandic Cela Heda. Leibovici Sulim. Câmpeanu Aurel. Grünstein Henri. Russu Reimond. şoferul Hugo Mihail. Geller Stefan. Croitoru David. Pincas Mayer. arhitecta Dorina Gâtlan (Weiss). arhivara-registrator Emilia Solomon. medicul Rozalia Roitman. Aşkenazi Max Beno. Graubart Iosef. Ciuberea Adolf. Moscu Gerard şi Zarafu Charlotte (ultimii preluaţi în mai 1948 în Ministerul Industriilor). Ebner Leopold. Deutsch Ignat. contabilul-ajutor Iacob Cornea. stenodactilografele Clarisa Cramer. Hertzog Leonard. Iliescu Ghizela. Flachs A. Cernovitz Moise. Florian (Feibisch) Moise (1946-1947. Neulicht Cornelia. Brumfeld David. Debu Ilarie. Brucăr Calman. Alice Suter. Bercovici Bănică. Georghiu Leon. Edelman Marcel. fotograful Avram Rudolf. Cosmescu Moise. Izsak Vasile. Zukman Leib (ultimii din mai 1948 în Ministerul Industriilor). Irescu David. Eibl Augustin. Fildgut Eugen. Beck Theo. Cohn Samoil(ă). Medrea Simonette. Herescu A. Zalman Leibu. Frölich Petre. Arnăutu (Aronovici) Martha. laboranta Liza Alămaru. Birthelmer Mihai.. Lupu Iancu. Hintz Ştefan. Friedländer Eugen. Druchmann David. Schwartz Ivel. Alpern Haim. Benkö Emeric (1946-1947. Mora (Leibovici) Henriette. Sapşe Sami. Iţicovici Iancu. Askenazi Maria. Zissu Matiaş. Vesler David. Rosenberg Samoil. Alpern Miklos.Bergman. Boiangiu Octavian. mecanicul Samuel Moses. Ferenbac Iosif. Fleischer Erwin. Rodan (Rubinstein) Lionel. Marcovici Iacob. Stela Stănescu. Kesler Iulius. 161 . Gertrude Goldstein. Solo. Faber Waldemar. Maria Schweffelberg. în august 1947 (guvernul Goza I). Gălăţeanu Sapse. Bălan (Katz) Marcel. Fabian Andrei. Fulga Heinrich. Franchel Ionel. Silvia Kutny. Mendelsohn Iosif. Ionel Miletineanu. Abra(ha)m Zalman. Sofia Madrer. Areşteanu Edy. Emanoil Vinea.  În Ministerul Industriei şi Comerţului. Şoimu Albert. Bogdan Hună. Weiss Adalbert. Weintraub Noel. Focşeneanu Eleodor. Hirsch. Ornstein Alexandru Peltz Zissu. Imberg Silviu. Grümberg Abraham. Siegler Cerbu. Moses Iancu. Cohn Ioan. Fischer Leon. Lichtman Eugen. Bujum Otto. respectiv Funkel I. Broder Emil. Bârlădeanu. Topertzer Eduard. Abramovici Lazăr. Codrin Jacques. Nasta Mauriciu.I. toţi cei 6 secretari generali ai Ministerului Industriei şi Comerţului erau evrei: Simion Zeigher. Gălăţeanu (Kessler) Adolf. Keller Mihai. Carmen Herescu. în Ministerul Comerţului şi Ministerul Industriilor. Lupu Alexandru. Frucht. Schäfer Iosif. arhivarele şefe / principale Victoria Akerfeld. Florica L. Nachmias Virgil. Bălteanu Rudy. Schmutzer Adolf. Schlesinger Edmond. Cecilia Merlaub. Solomon Max. Florea Zilli. electricianul David Goldştein. referenţii Ella Matei (până în iunie 1948). Leister Bernhard. Stern Ignaţiu. Marcu Asher. Marcus Alfred. Hausirer Berthold. desenatorii grafici Isidor Mittelman. Hilf Arno. Wexler David. Cornea Alexandru. Stefania Moritz. arhivara ajutor Elena Solomon. Câmpeanu Liviu. Leibovici Leonte Leon. Mosesohn Leon. Finkel Heinrich. respectiv Şapira Isidor. Weisz Ludovic. inspectorii Abramovici Şmil. Goldenberg Albert. Saphir Ignat.C. inginerul Sergiu Schuller. Rauşer B. Munteanu Vili. ulterior scindării M. controlorii Abraham Iosif. 1948-).

dispecerii Adolf Lobel. Gabriel Brotman. Micheller Carol. Gheza Riegler. Teodor Max. Adalbert. Haim Hary Simon. Löwy Eugen. Perl Samoil. Schleien Baruch. Roth Matilda. Weltner Frideric. Schwartz Anuţa. a Bumbacului. Herşcovici Solomon. Segal Moise. Moscovici Iancu. Jean Jacobsohn. Salamon Alexandru. respectiv Barhad Aurel (inspector). Adalbert Feder. Tobias Tobias. Carmen Mathias. Solomon Lupovici. dactilografa Ana Bercu. respectiv Abramovici Osias. Rosman Iacob. Katz Victor. Max Rabinovici. Dina Horodniceanu. Spreng Ladislau. Stern Nicolae. Kell Silvia Ecaterina. Marcu Zissu. inginerul-şef al Direcţiei. Hudescu Pangrate. în Ministerul Comerţului şi Ministerul Industriilor şi structurării celui din urmă în Direcţii Centrale Industriale. Herman Klairman. Stern Zoltan. Schwart Arcadie. şefii de birou administrativ Carol Korner. Solomon Simon. Grümbaum Simion. Levcovici Sergiu. Hermelin Wolf. Löbl Adolf. Lax Ludovic. Melamedman Valentina. şefii de birou tehnic Ernest Kamil. Petroianu (Goldstein) Paul. 162 . Lieblich Aurel. Berthold Sand. Rosenberg Samuel.Grümbaum Simion. Oscar Kohn. etc. Iosif Levas. Singher Silviu. etnicii evrei ocupau următoarele poziţii de conducere: şefii D. Leitman Stefan. Leb Nicolae. Friederich Landman. Gita Aronescu. stenodactilografele Clara Alexiu. Marcel Hervian. Ladilau Klain. Fany Schwartz. Alice Vianu. Stela Celan. Grindea-Grinberg). Herman Alpern.D. Max Salpeţer. ba chiar şi dactilografele Klinger Estera Coca. Weiss Ana Renée. Lachner Emanoil. Platz Valeria. Leon Zaharia. Schreiber Zozo. Leizer Moise. a Întreprinderilor Prelucrătoare de Materiale Plastice (Rafael Faru). Propper B. Moise Zalmanovici. Tarcsi Kalman. Lovian). Nemţeanu Iancu. Holinger Aron. Negrin (Schwartz) Arnold. Marcu Cohn. Schönberger Ignatiu. Ilie Clementin. Dezideriu Neuman. Roitman Iţcu. Ghizela Herşcovici. Siegler Mauriciu.I. Milkert Bruno. Roger Haim. Moise Avram. Marcovici Gheorghe. Paula Marcus. Leibovici Ionaş. Juster Oscar. a Chimiei (Solomon Luca). Weisser Adalbert. Guttman Isak. Wilderman Carol. Hafner Iţic.C. Rieder Zoltan. respectiv şefii adjuncţi ai DCI a Energiei Electrice (Charlotte Novac). Alegând aleator una din aceste Direcţiile Centrale Industriale. Wirtenberg Maria.. Solomon Andrei. Săvulescu (Sabetay) Simion. Dasia Kahane. Mandel Mihail. Nussenblatt Nathan. Carol Linder. Leon Calmanovici. Beatrice Gregor. Peltz Ludovic. Succesiv scindării din 1948 a M. Martin Ehrenweld. Robinson Paula. Rosenberg Iulius. Simion Naftali. a Lânei şi Mătăsii (M. Gustav Weinberg. Nathan Teller. Spitz Mauriciu. (?) Kubitz Carol. Schnierer Malca (ulterior promovate controloare). Honora Poppel. Zickel Rosi. a Cadrelor (Flavin Blassian). a Bumbacului (Andrei Kun). Leon Bora. Ronai Adalbert. a Lânei şi Mătasei (Leon Moisescu şi H. Martin Rosenfeld. Rosenthal Ignatz. Weiss Herman. Gunea (Grünbaum) Eliza. Maierovici Lazăr. Arie Fisch. Frieda Iosuv. Mathilda Râpeanu. Adalbert Harap (Charap). etc.I. Zonner C. Klein Meşe. Hirsch Mendel. Teleki Iacob (ultimii transferaţi în toamna lui 1947 la Ministerul Industriilor). Herşcovici Morel. etc. Israeil Binder. şefii de secţie Mihai Heger. Lazăr Hart. tabelul angajaţilor din în ianuarie 1949 îi cuprindea – ca şi cum ingineria ar fi fost o realitate străină etnicilor români . dispecerii de specialitate Eugen Lichtman. cea a Lemnului şi Mobilei Finite. Leibovici Alexandru. Efraim Marcovici. impiegaţii Ecaterina Albici. Iuliu Gewold.C. oamenii de serviciu Salamon Zoltan şi Wolf Iosif. referenţii tehnici Heinrich Lobensohn. Jezovitz Felix. Katz Leib. Schwartz Bruno Vlad. şoferii Kaufman Ioan. Abramovici David. Zibalis Avram şi Zucker Leon (din mai 1948 în Ministerul Industriilor). Perşinaru David. Alexandru Pratscher. Inului şi Cânepei (Adolf Bergher şi Emerich Krausz). Katz Marcel. a Lemnului şi Mobilei (Adalbert Harap). Ulmeanu (Ulmann) Paul. referenţii administrativi Eva Mayor. referenţii de specialitate Siegfried Weiber. contabilul Iosif Alter. Herşcovici Rahmil.pe: şeful Direcţiei. Iankolovits Heinrich. Stern Adalbert. Leon Honigsberg. Burahovici Wilhelm. Klein Alexandru. a Siderurgiei (David Katz-Căţoiu). Sassu (Herşcovici) Stefan. Michelsohn Beniamin. Lupu Solomon.

ro/DocumentView. Adalbert Rosinger. Lelia Manciu. Clara Aderca (Schmidt). Vrânceanu (alias). 1962-) sau Direcţie Generală în Ministerul Comerţului (1948-1953. 803 din 21 dec. Ludovic Ehrenfeld.B. Eugen E.47% ? 224 Într-o perioadă în care. indiferent de cadrul instituţional (M. numele: M. Rachmistriuc. Bonciu (B. Nicolae Trestianu. Dorina Rădulescu (Rudich). ministrul adjunct Ana Toma (Grossman.30% 4. Costin. S. Chinzbruner. Pavel Donath. Schwartz. nu din Bucureşti. Suzana M. Bârlădeanu (1948-1955). Osias Mandel. ponderea lor nu a depăşit niciodată. Carol Abramovici. Ladislau Adler. Decretul Consiliului de Stat al R.) 1958 (31 dec. C. Bella I. Micu-Mordechai A. Liana Radian.45% ? 0. Vasile Snorpel. Edelstein. Grigoiu. Avram David. ministrul adjunct Mihail Alexandru (1948-1952). ministrul Al. Mendel S. Suzin. Ivan S. Fişler. Ieşanu. Sidonia A. iar evreii masiv suprareprezentaţi la vârf. lista cuprinzând. Saul A. Rosine Leibovici.171 14. Ludovic A. etc225.) 1959 (31 dec. Atanasie Bercu. Miriam Şerban. 10%: an evrei număr % din total membri de partid % în populaţia României 1945 (21 dec. Baltazar. Samy H. în zona guvernamentală a comerţului exterior. Geza Kornis. Schlesinger. Avram Şerff.juridic. Schwartz. Lazăr Derera. Mauriciu C. Maier Leinwand.700 (e) 31. Schlesinger.83% 13. Babenco. Max Şapira. etc.990 1. Bernard Freier. Pinhas Rabinovici. Mella Kappel. Novac (ministru adjunct. în 1964224 de pildă – aşadar după cele două valuri de “epurare” din sistemul comunist. Beniamin Tenenhaus. Ionel Landauer.55% 2. Stoffer. Sterescu.aspx?DocumentId=20165. Susana Irosch. Weiss. (1953-1957.E. după cum vom detalia mai jos. raportat la o populaţie totală a statului de peste 20 milioane. nr. Riesel. oficial.) 21.200 (e) ≈7% 5. În fapt. Alexandru L. Erica Horovitz. în posturile de conducere. Pascu Ştefănescu. Alfons Picalschi. mărimea comunităţii evreieşti din România se redusese oficial la 43.87% ? 11. Szendes. Ecaterina I.P. pripit şi comod pretinse a fi “antisemite” de numeroşi autori evrei . cu românii constituind majoritatea incontestabilă la baza piramidei. Marcu Goldstein. Lungu (Lang).818 1. Haimovici). Elinescu (Ebervain). D. Andrei Salamon. Iacob Răutu. Alexandru Albescu (E. 1950-1956).) 1947 (iul) 1951 (5 ian. după august 1944. chiar dacă în ansamblul efectivelor de partid. 163 . Radu Oroveanu. Alfred Hârlăoanu. Milea Wulih Marcus. Cecilia Elsa Şafer.687 3. inter alia. În continuarea exemplelor aleatoare. Ghizela Finchelstein. Beniamin I. aşa cum expuneam anterior.700 (e) 22. 1964. Weiss). Deziderius C. Horia H. funcţionarii evrei din centrală şi entităţile economice de stat subordonate Ministerului alcătuiau un grup masiv şi totodată compact (pilduitoare în această privinţă fiind şi identitatea inculpaţilor din procesele de sabotaj şi spionaj ale anilor ’50-’60): Angelo D. Horaţiu Mark.16% ? ? 2. Paul Kellner.7% 25. Rado. Steluta Sabanof. Albertina Poenaru. 1955-1960). la fel ca în cazul Securităţii.tabelul angajaţilor salariaţi ai Ministerului Industriei Alimentare pare a fi cea a unei instituţii din Tel Aviv.) 1956 (1 ian. Liviu Colin (Cohn). Sofia Terzian. Alexandru M. Al. disponibil online la adresa http://freelex.C. 1957-1962)) şi de titularul fotoliului ministerial.Ulterior altor reorganiuzări ministeriale ale Consiliului de Miniştri. Alfred Savu. Leon Iosif Steinbach.000 în 1966. Horia Bârlădeanu. Dorina Kahan. Iacob Roşca. Serufina Bălan. Gutman. aparatul politico administrativ era unul profund stratificat etnic.R. Suzana M.) 1946 (febr. 225 V.

16. 123/1948. dosar nr.55%-4. Ghe.. Radio Europa Liberă (emisiu nea din 10 august 1965. într-un realitate disonantă faţă de “stasticile” oficiale ale P.N.C. Moghioroş. întocmită la secţia Propagandă şi Agitaţie a C. A.16% (mai exact 4. Wiliam Suder. fd. Al. al P. Al. 3.osaarchivum. (1955 -1960).R. cel puţin 6 erau evrei: S.M. Leonte Răutu (Oigenstein). Manole (Zeit man). Chişinevschi. – secţia Propagandă şi Agitaţie. O. 10.C. Constanţa (Helena) Crăciun..8% din totalul populaţiei ţării. colecţia Gheorghe Gheorghiu-Dej. sub semnătura lui Leone Răutu. obiective. şi respectiv la un moment la care minoritatea evreiască din România compunea sub 0. în activul central al U. de unde se recrutau viitoarele cadre ale partidului. secţia Organizatorică. în primul mandat al C. componenţa etnică a efectivului de activişti. 51/1949. numărul evreilor din comitet.5%. aproape jumătate din membri (6 din 13) erau evrei – I.R. Ana Pauker (Rabinsohn). 8. Luka). Mihai Roller şi Nicolae Goldberger). pe care unii autori evrei se încăpăţânează să-l eticheteze ca antisemit. v. 115-6. 5 erau cu siguranţă evrei: Corneliu Bogdan. 20% din instructorii de sectoare.. lista lectorilor nepermanenţi (nesalarizaţi) ai C.. 7.C. iar al 15-lea probabil unul dintre Avram Bunaciu. f. Manea (Mendelsohn). al P. 4. cuprindea 72 nume. în 1952 de pildă.N. I. Al.C. 227 În următorul mandat al C. C. 13. 11). 26/1959. 267). Constantinescu (cu controversa de rigoare. Miron Şerban. Probabil că aceştia erau.shtml).N. al P. 30. V.M.R. Teohari Georgescu (B. 11. al P. iar între cei 5 adjuncţi Ofelia Manole. Petre Lupu. 20% din şefii adjuncţi de secţie. adică 37. la secţia infamă Propagandă şi Agitaţie a Comitetului Central. Petre Borilă şi Radu Dulgheru. Cancelarie.org/files/holdings/300/8/3/text/50-4-80. f. Gheorghe Florescu 5. Chişinevschi. Mişa Levin. M. în 1948. chiar şi conform – se cuvine încă o dată accentuat – statisticilor oficiale de partid. caiet nr. 1-16. din cei 16 membri supleanţi ai C. 12. plus probabil şi al 6-lea. Răutu. 752. Mihai Florescu. 2. Similar. Similar. În continuarea multiplelor exemplificări posibile. Alexandru Moghioroş (Balogh). În acelaşi sens. în palierul politic. Ioanid 2005: 76. A.C. 6. aşadar la un an după valul de epurări din 1952. 14. 2: Numărul şi ponderea membrilor de partid evrei cf.. Cât priveşte Secretariatul P. (?) Petre Borilă (Rusev). 11.S. Schritter). Bârlădeanu. Moghioroş şi A. 118-21). Virgil Ioanid. fond C. Ion Pas. 12. secondat însă de Teohari Georgescu (Tescovici). Bernard Barath şi Tiberiu Benedek. Ghizela Vass. dosar nr. din 8 membri. Răutu.R. Ana Pauker (Rabinsohn) şi Vasile Luca (Luka). în aprilie 1953. Pauker. 164 . 1922/1945. 6. ff. v. 263. dosar nr. erau ale unor evrei : 1.C.. Ion Pas (C. 1-3 şi nr. Gh. Constanţa Crăciun. evreii reprezentau. Simion Bughici. Solomovici 2001II: 17). Luca. Avram Şerban (Asriel). cf. ff. Barbu Solomon. respectiv 3.M. ff.R.I. s-ar fi redus la 15.. L. Vasile Luca (L.N.Tabel. Valeriu Mironescu (A.5-40% (faţă de o pondere în totalul populaţiei României de circa 2. dosar nr. 13. 14. evreii ar fi reprezentat doar 3. numărul şi ponderea lor reale (i. Sorin Toma. aceasta era condus de un român – Gheorghiu-Dej. 1-12. al P. 2. al P. 5. 3. Iancu Moscu. (1948-1955).C.R.8% din populaţia României. Braeşter.M. 15-16 erau evrei.C.C.C. secţia Organizatorică. Iosif Chişnevschi (Roitman).5%): 1. Solomon.I. bazate de exemplu pe criteriul ascendenţei materne) fiind probabil chiar mai mare.76% din conducătorii şcolilor centrale de partid şi 50% din şefii de sectoare (apud Ionel 2001: 226. B.R. 3. în viziunea postului de radio. 3/1951. iar neoficial probabil 1. din care cel puţin 36 (adică exact 50%). fond C.C. când comunitatea evreiască mai cifra oficial în jur de 0.227 În acelaşi pattern. iar în ansamblul secţiei 22 evrei din 61 activişti în total (adică 36%) (A. bazată pe criteriul minimalist al naţionalităţii autodeclarate.C. ff. chiar statului de funcţii întocmit în cadrul secţiei în decembrie 1949.I. dosare nr.. 10. Iosif Rangheţ (Rangecz). Stoica. 9. 15. Stenograma la http://www.R. Ion Niculi (cel din urmă cf.R. Miron Constantinescu. 261. datelor oficiale226 Spre exemplu. supra). 8.55% în ianuarie 1951). la fel cum în Biroul Politic. 4. 226 Sinteză operată pe baza următoarelor surse: A. indica la vârf 4 din 6 şefi evrei (şeful secţiei L. cf. 9.C. Stoica (Cohn) şi Ghizela Vass. 11.e. din totalul de 40 membri cu drepturi depline ai Comitetului. conform cărora în totalul membrilor de partid. Bughici (David).M. Tescovici).C. 7. 258. 1.16% în iulie 1947.

Medilanski. 19. 24. Iosif Ardeleanu (Adler). Timiş-Torontal. 25. 21.) preşedinta activă (executivă) Constanţa-Crăciun. 11. 22. Nicolae Belu (Schor). Loncear. 5.) “Emilia” [Raia?] Vidraşcu (persoana Emilia Vidraşcu fiind inexistentă în toate documentele de arhivă consultate în eleborarea prezentului studiu) (lista completă în Scânteia. (părţile I B) numerele 141 din 22 iunie 1948 (pp. Mihai Roller. 28.) preşedinta de onoare Ana Pauker. 29. din totalul de 155 membri ai acestor comisii. 18. Colegiul Farmaciştilor de pildă oferă la momentul 1948 un tablou asemănător: toţi cei 3 membri ai comisiei centrale coordonatoare erau evrei (A. 6. 28. I. din al cărei sediu. Silviu Brucan. B. Şt.C.) Ecaterina Sencovici. Bihor.) Micaela Manasse. Mihail Novicov (Neuman). 32. – secţia Propagandă şi Agitaţie.) Ana Guvacov. fd. organizaţie de masă complet aservită puterii comuniste. erau evreice cel puţin 33. 16. 20. 27. Râmnicu Sărat. 18.).C.) Liuba Chişinevschi. N. Radu Mănescu (Mintzer). numiţi prin ordin al Ministrului Sănătăţii. 34. Mihai Frunză (Fruchtman). 17. Tatiana Bulan (Leapis). plus Tiberiu Ricci şi Romeo Belea.) Ileana (Papp) Răceanu. 6. 9. Roman. Zaharescu (Zukerman). Maramureş. Bacău. 14. Rachmuth. 12. 4. 15. 15.) secretara generală Alexandra Sidorovici-Brucan.R.. 165 . 2. 8. 5713-4)).D. Bernstein – secretar general. Baia.) Rita Sanuielevici. 1048.) Stella Moghioroş. 15. 21. Stela Moghioroş (Radoşoveţkaia). nr. dosar nr. Hunedoara. 18. M. 3. D.8%) erau conduse de evrei228. Juster. Mureş. Fălciu. 6. 16. 13. 9.) Elena Tudorache. 26.) Ecaterina (Abraham) Borilă. Solomon Ştirbu. adică 40. 7. C. 12. Iosif Bogdan (Solomon). Voicu (Rotenberg).) Pia Cialner. 4. Mihăilescu 2006: 429-30).) Lotty Foriş. 3.) Elisabeta Strauschi. 13. 103/1953. Ladislau Vass (v. 25. Ana Şoimu. 22. Bădescu şi Marcel Locar. 7. 10.N. 20. Emanoil Vinea (Vainstein). 10.) Marcela David. Rothenberg – membri).) Beata (Solomon) Fredanov. 3. Gh. Grümberg). fabrica APACA – N. Suceava (cărora li se adaugă în mod posibil judeţul Dâmboviţa). 21.7%: 1. Braşov.) Suzi Kun. 13. etc. Petre Lupu (Pressman). Maicu (Goldstein). 10. lista completă în A. 4. Dorohoi. 82 (adică 52. era dominată autoritar de reprezentante ale comunităţii evreieşti. alături de (probabil) neevreul Mircea Alifanti. 19. 26.) Marieta Negreanu. în 1948. Zina Brâncu (Grinberg).) Gabriela Berna(c)ki.U. 5283-4) şi 155 din 8 iulie 1948 (pp. extrem de probabil.) Elisabeta Comnacu (Betty Schuster) şi. Această veritabilă acaparare de către evrei a poziţiilor-cheie în ierarhia comunistă de stat a fost confirmată în timp inclusiv de surse externe. În alte sectoare decât cel pur politic-administrativ. 11. 22 (adică 46. Securitatea română a reuşit în 1964 să sustragă prin fotocopiere raportul de uz intern numit “Evreii din România: o minoritate care dispare”.Of. 17. 31. C-tin Borgeanu (Löwensohn). 16. 20. Prahova. 7.C. Neamţ.R. Sala Palatului – H. 2. Harry Stern. Oprişan. 9. Tulcea. din totalul de 47 filiale judeţene (oficial “secţiuni judeţene”) supuse reglementării. Cotovschi. Ilca Melinescu (Wasserman). Paul Cornea. 35. 33. complexul sportiv “23 August” – V.A.) Eva Jak. 33. 38-42). Leonte Tismăneanu. Florica Mezincescu. 14. 19. Botoşani. 5.F. la Bucureşti. Krohmalnik. 8. 30. Maicu şi Ignace Şerban. recte ambasada S. Ecaterina Chivu (Klein). 27. 8. din 81 de membre ale nou constituitului Comitet Central al Uniunii.) Ileana Micu (Klein). Romanaţi. complexul sportiv “Dinamo” – N. 22. Anghel Schor. Radu Cernea (Zwieback). 11. evreii au reprezentat şi în acest caz majoritatea covârşitoare: Casa Scânteii a fost proiectată de H. Antoaneta Pană (Burah). Covurlui. Bădescu.) Marta Solomon. V. 23.) Sidy Toma. Traian Şelmaru (Terner).I. Petre Grosu (S. 36. 23. a se citi filosemite. document în care se afirmă (în traducerea angajaţilor Securităţii): 228 1. ff.) Rozalia Benco şi 31. Între arhitecţii responsabili de sluţirea brutalistă în stil realism socialist a capitalei. plus inginerii Emil Prager şi Emil Calmanovici. 30. Tutova. Vaslui. Braeşter Marcu şi V.9%) erau evrei (v. într-o celebră acţiune de spionaj.) Elisabeta Luca. Nicolae Goldberger.) Alice Benari. C. Câmpulung.) Olga Vass-Podoleanu. 29. M. 5. 2. 32. 24. Gaston Marin. Chiar şi Uniunea Femeilor Democrate din România (U.Melita Apostol (Scharf). 17. 12. al P.) Ofelia Manole (Zeidner).) Ghizela Vass. care avea să ajungă chiar la 2 milioane de membre. 14.) Florica Mezincescu. Gr. apud Şt.

Hertha Schwammen).). M. Aroneanu). […]” (apud Solomovici 2003: 33. spectaculos de frecvent chiar. S. Hirsch. G. inspectorii generali sanitari Mari Goldenstein. de la cele oficiale româneşti la cele diplomatice americane sau de la surse evreieşti la autori comod etichetaţi şi implicit repudiaţi sub eticheta-anatemă “antisemiţi”. În această perioadă se povestea că singura deosebire între Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul Economiei din Israel consta în faptul că în ministerul israelian se puteau găsi şi cîţiva arabi.). Brill. Zeitman). Solomon. H. soţia lui Leontin Sălăjan (el însuşi posibil evreu). Iordana. prilej pentru organizaţiile evreieşti şi presa aservită partidului comunist de a denunţa diversionist caracterul „antisemit” al manifestării. ministru al Agriculturii (1946-1948) şi prim. Ani. aşa încît. Sara. M. Barhad (direcţia Farmacii şi Medicamente). confirmate din multiple surse. I.” (din raportul înaintat Consiliului Securităţii Statului..e. în care poate 2% din populaţia ţării deţinea peste 25% din posturile cheie ale regimului. miniştrii adjuncţi L. soţia lui Gogu Petrescu (fratele Elenei Ceauşescu). Carli.g. chiar şi în cazurile în care ocupanţii poziţiilor politico-administrative la vârf erau români. etc. O. “radiografii etnice” precum cele sus-prezentate. consiliile şi comisiile de stat din România anilor (în special 229) 1948-1952. În mod frecvent. Şaim (direcţia T. Kreindler. n. subl. Pinsler. Klein). în jurul său evreii ocupau într-un cvasi-monopol funcţiile de conducere imediat inferioare (i. M. Melita (n. la rândul său. doar câteva persoane de origine evreiască. etc. Luş Leibovici. D. Vaisenberg. Dorina (n. în primele luni ale anului 1948. o mare parte a aparatului de stat şi de partid era în mîinile evreilor. Ele confirmă diversele estimări ale ponderii evreilor la vârful piramidei administrativ-politice de tipul celor avansate de Dej şi Răutu [v. Kuller. Mauriciu Blechman şi Ilie Lazarovici. P. Grosz. 229 Prezenţa masivă a evreilor în aparatul de stat imediat după 23 august 1944 având potenţialul de a explica de ce în cadrul manifestaţiei promonarhiste din 8 noiembrie 1945 s-au strecurat şi pancarte cu sloganuri precum „Jos guvernul jidovit!”. în 1950. A. e.).A. Ecaterina (n. Gabriel Barbu (Feldman). C.) În esenţă. soţia lui Gheorghe Apostol. se ajunsese la o situaţie penibilă.“În 1945. soţia ambasadorului Nicolae Guină. P. însă.A. Grom şi Gh. Bogdan (Solomon). M. Natalia Scurtu (Koroţkova) – membru în Colegiul Ministerului. 166 . proximitatea nepolitică a acestora era ocupată masiv de etnici evrei. Spre exemplu. Pruteanu (Solomonovici) (direcţia Policlinici şi Spitale). Leon Solomon (adjunct al Direcţiei Igienă). în vârful ierarhiei de partid şi în Consiliul de Miniştri se aflau. Leon Panţer (şeful adjunct al Direcţiei Medicină Curativă). şefi de direcţii şi/sau departamente. soţia lui Traian Săvulescu. Schmitzer. Alice (n. evreu. Adela. chiar şi în ministerele / agenţiile / diversele alte instituţii centrale în care şeful nominal era român(că). poziţiile de ministru adjunct. 230 Într-o enumerare selectivă care nu include zecile de cupluri în care soţul deminat era. Salzberg. Maller. apud Solomovici 2004: 509-13 şi Oprea 2002b. în eşalonul doi câteva zeci. soţia lui Valentin Ceauşescu. şefii de direcţii (cu o singură excepţie.). Metch. S.230: Elena (n. Custon. A. Z. soţia lui Lucreţiu Pătrăşcanu. „Jos jidanii”. Gärtner). plus numeroşi alţi diverşi funcţionari evrei la nivelurile ierarhice imediat inferioare ale centralei ministerului (A. supra şi infra] şi respectiv chestionează sever competenţa şi/sau natura intenţiei unor autori precum H. mizându-se astfel pe aparenţa “românităţii” puterii administrativ-politice. Zeck. cărora li se adăuga majoritatea evreiască a cadrelor didactice de la şcoala de admnistratori de spitale şi instituţii de ocrotire de pe lângă minister (M. I.şi respectiv al doilea vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1948. soţia lui Gogu Rădulescu.. Ipolit Derevici.C. pot fi operate pentru toate ministerele. secretar general.. toate conduse de evrei) A. soţia lui Ion Vidraşcu (Vania Didenko). agenţiile. A. I. ministrul aromân Florica Bagdasar era înconjurat la Ministerul Sănătăţii de: secretarul general Ofelia Manole-Vinea (n. Scharf). În sfârşit. Raia. de soţii. soţia lui Stoica Chivu. Brill. consilieri superiori. subl. etc. în a cărui opinie. de la şofer la frizer sau de la medicul personal la garda de corp şi. Rudich). Franche (direcţia Igienă şi Medicină Preventivă). “în anii 1944-1950.B. Dunăreanu (Mendelsohn). 1948-1949). n.

Wolfsohn). Antoaneta (n. dar şi cu tineri care prezentau perspective de promovare” (Cosma 1994: 273).S. Weissman). Ecaterina (n. Stere. Selina (n. secretarul Uniunii Ziariştilor între 1959 şi 1967). Solomon). Elza. Cecilia (n. Sarina (n. Lupu). soţia lui Ion Vinţe. Florica (n. Strihan în Solomovici 2004: 401). Securitate. Ana Toma (n. soţia ambasadorului Mihail Roşianu. Cziko). puterea administrativ-politică instaurată parţial după 23 august 1944 şi complet din 1948 a fost reprezentativă mai degrabă pentru minoritatea evreiască din România. Constanţa (Helene). Medi (n. Teşu Solomovici.Ileana (Ilonka Papp). Martha (n.R. Witner). Felicia (n. culturii şi ale administraţiei de stat […] Este adevărat.G. a rămas suprareprezentată în rândurile deţinuţilor politici şi ale rezistenţei anticomuniste din munţi. Tereza (Ungar). admite că: “în primii ani de domnie ai tovarăşului Gheorghiu-Dej. suprareprezentată în proporţii chiar de ordinul miilor la sută la vârful ierarhiei de stat. […] în Armată. decât pentru majoritatea română. soţia lui Gheorghe C. evreii comunişti ocupaseră fotolii în toate etajele superioare ale politicii. Gall). Gheorghe Pintilie şi respectiv Constantin Pârvulescu. soţia lui Vasile Vaida. Bucicov. Samoilă). religios şi al opţiunilor politice. soţia ambasadorului Nicolae Cioroiu.C. între care şi “[r]ealizarea de căsătorii mixte cu activişti de partid consacraţi. până şi un autor evreu. în a cărui opinie. în anii ’70). Sabina (n. soţia ministrului Apărării Ion Ioniţă. soţia succesivă a lui Sorin Toma. aidoma unei “caste etnice” la vârful organizaţiei. Feher). prima soţie a lui Emil Bodnăraş. unde românii reprezentau o minoritate statistică adesea insignifiantă. cu evreii suprareprezentaţi de zeci de ori faţă de ponderea minorităţii lor la nivel naţional şi chiar majoritari absolut. Elocvent în acest sens şi totodată lăudabil ca sinceritate. Burăh). soţia lui Grigore Răceanu. soţia colonelului V. Procuratură şi în Miliţie. soţia ilegalistului şi ulterior activistului Mihai-Bujor Sion (şeful sectorului Presă la secţia Propagandă şi Agitaţie în anii ‘50) (A. al U. prim secretar al Legaţiei României la Washington la începutul anilor ’50. Wechsler).A. care. soţia lui Alexandru Drăghici. Sulamita. Betka (n. În multe sectoare de activitate ale aparatului politic şi de stat comunist se remarcă o veritabilă stratificare etnică a personalului. Bulcan şi Jean Moldoveanu. Maria (Mira). cumnata lui Teohari Georgescu). o asemenea realitate cuantificabilă statistic generează următoarea pre-concluzie de natură sociologică: din punct de vedere etnic. soţia lui Grigore Preoteasa. soţia lui Gheorghe Dinu (alias “Ştefan Roll”. Glanzstein). […] în organismele de stat. soţia colonelului de Securitate Pavel Aranici. prima soţie a lui George Macovescu (Solomovici 204: 506). soţia generalului-maior Nicolae Cambrea (subşef al Statului Major în 1947). soţia lui Paul Mitrache. soţiile generalilor Marin Florea Ionescu. Subsecvent. Brikner). Mihail Petruc. 167 . soţia lui Gheorghe Pană (preşedinte al C. economice şi culturale […] ” (Solomovici 2001 II: 42). soţia lui Gheorghe Vasilichi. Duţa (n. comuniştii evrei erau peste tot. Grossman). prin contrast. soţia generalului C-tin Antip. etc. în Biroul Politic şi înaltul aparat de partid. în deceniile postbelice ar fi existat chiar un plan bine articulat al elitei politico-militare israeliene privind maximizarea influenţei asupra României pe mai multe căi. O asemenea serie halucinantă (având în vedere mărimea absolută a comunităţii evreieşti din Româniaşi deci limitele obiective ale “plajei de selecţie” a unor soţii evreice) pare să confere substanţă tezei fostului general de Securitate Neagu Cosma.I. soţia colonelului M. Elisabeta (n. soţia lui Miron Constantinescu (el însuşi probabil evreu).

) Într-o perspectivă de ansamblu asupra publicisticii în materie.e. etc. şi în consecinţă cu o propensiune spre radicalizări şi generalizări lipsite de fundamentare.) pregătirea academică superioară a exponenţilor săi. preluată în multiple lucrări – o comunicare făcută de către directorul general al Direcţiei Generale a Securităţii poporului. Practic. se disting două tendinţe şi “tabere” asociate acestora: “minimalistă” . Se cuvine precizat că acestei “tabere” îi este inclusă în bloc. de către majoritatea “minimaliştilor”. 2. spre exemplu. tendinţă tributară probabil unui subiectivism defensiv inerent în faţa acuzaţiilor generalizante ale“taberei adverse”. publicistul Harry Kuller. în sprijinul acestei teze se furnizează o singură informaţie de natură statistică (şi aceasta de fapt eronată. c. Prima facie. precaritate şi obscuritate a surselor primare de cercetare accesibile public (i. fundamentată de principiul sine ira et studio. v.grupând în majoritatea ei covârşitoare evrei (exemple marcante politologul Vladimir Tismăneanu. şi d. ca “extremişti”. dar nu numai (ex.5% la recensământul naţional operat pentru momentul ianuarie 1948). în majoritatea lor insuficient instruiţi în tehnici şi metode de cercetare. şi respectiv “maximalistă” – grupând autori ne-evrei (goim). fie aceasta academică sau jurnalistică.APARATUL REPRESIV (Securitate. analiza poziţiei şi rolului evreilor în Securitatea din România primilor ani de după război pare chiar mai distorsiontă şi polarizată decât cercetările consacrate evreilor din aparatul politicadministrativ al aceleiaşi perioade. fie acestea de tip academic sau informativ.) relativismul uneori dificil surmontabil în literatura de specialitate al definirii operaţionale a “evreităţii”.) reţeaua informaţională internă comunităţilor evreieşti din ţară232. tabăra “minimalistă” pare să se fi impus. 168 . pe atât de expeditiv. caracterizată de o tendinţă regretabilă de a minimaliza. dincolo de rarisime exemple de cercetare ştiinţifică obiectivă şi neutră231. evreii din România ar fi fost suprareprezentaţi doar într-o măsură nesemnificativă în raport cu ponderea lor în totalul populaţiei statului din acea perioadă (adică aprox.) remanenta penurie.pdf) – aşadar proba. Gheorghe Pintilie (el însuşi minoritar) 231 232 Grup minuscul căruia i s-ar putea subsuma spre exemplu Florin Constantiniu. În esenţă. etc. a identităţii sale etnoreligioase. Miliţie. Marius Oprea). “ultranaţionalişti”.org/db/pdf/nr237/pagina14. însă un necrolog al acestuia din revista Realitatea Evreiască este suficient. Grosso modo.romanianjewish. în spaţiul publicistic nu există o „probă” solidă a identităţii evreieşti fostului ofiţer de securitate (iar în viaţa publică profesor de economie) Dorel Oprescu.. dar poate fi fundamentat exemplificator în multiple instanţe. Argumentul riscă să pară frivol. şi memorialistica unor multipli foşti ofiţeri de Securitate precum generalii Neagu Cosma şi Nicolae Pleşiţă. infra).a. b. etichetaţi pe cât de frecvent. fostul procuror Şlomo Leibovici-Laiş sau jurnalistul Teşu Solomovici). a documentelor oficiale interne ale Securităţii). prin coroborare cu alte elemente de identificare. “antisemiţi”. http://www. colonelul Gheorghe Raţiu ş. bagateliza sau relativiza contribuţia evreilor la instaurarea şi consolidarea aparatului represiv în România. cvadruplu avantajată de a. teza acesteia afirmă că în Securitatea anilor imediat postbelici. sau Cristian Troncotă. cel puţin în mediul academic şi al cercetării universitare. Jandarmerie. el menţionând inclusiv numele său de naştere (Edelstein) şi înmormântarea sa în cimitirul evreiesc „Filantropia” din Bucureşti (v.

în cadrul unei “şedinţe de analiză a muncii” din 11 februarie 1949, statistică indicând defalcat în funcţie de organizarea Securităţii următoarea “componenţă naţională” a personalului de ofiţeri: - D.G.S.P. - aparatul central233: 890 români (adică 85,3%), 127 evrei (12,2%), 7 maghiari (0,7%), 5 ruşi, 6 greci, 2 armeni şi 6 de alte naţionalităţi; - D.R.S.P.-uri (cumulat): 1781 români (80,1%), 192 evrei (8,6%), 205 maghiari (9,2%), restul 15 ruşi, 12 iugoslavi, 5 cehi, 4 germani (la aproximativ aceeaşi pondere în populaţie cu cea a minorităţii evreieşti), 3 bulgari, 3 greci şi 3 armeni; - D.R.S.P. Bucureşti: 260 români (90,6%), 22 evrei (7,6%), restul 2 maghiari, 1 rus, 1 armean şi 1 polonez; - Total D.G.S.P.: 3334 români (83,9%), 338 evrei (8,5%), 247 maghiari (6,2%), 24 ruşi (0,6%), 13 iugoslavi (0,3%) şi 17 alţii (0,4%) (v. Deletant 1995:63, Troncotă 1999:337, Solomovici 2001II: 44, etc., etc., etc.) Invocând exclusiv această informaţie de natură statistică, “minimaliştii” formulează corespunzător şi concluzii de tipul: “Aşadar, a pune în sarcina diverşilor minoritari întreg cortegiul de orori săvârşite de această instituţie este un fapt nu doar simplificator, ci chiar eronat, menit în fapt sã protejeze imaginea securistului de etnie românã, care n-ar fi avut nimic de a face cu teroarea dezlănţuită în acei ani.” (Nastasă şi Salat 2003: 21) O atare construcţie argumentativă aminteşte involuntar de aforismul atribuit (mai ales) lui Mark Twain - “Există trei tipuri de minciuni: minciuni, minciuni sfruntate, respectiv statistici” – întrucât raţionamentul rămâne sever viciat de cel puţin trei probleme majore interrelaţionate: a.) fiabilitate (i.e. reliability) redusă - dincolo chiar de identitatea minoritară a însuşi comunicatorului cifrelor, Gheorghe Pintilie, născut Timofei “Pantiuşa” Bodnarenko234 (idee, e adevărat, susceptibilă la eroarea de logică argumentum ad hominem circumstantiae), multe voci ale unor foşti angajaţi din sistem afirmă în mod răspicat existenţa unor recomandări oficiale adresate în anii de după război evreilor din partid, presă sau aparatul represiv de a-şi româniza numele, în scopul menţinerii măcar a aparenţei de românitate a instituţiilor statului, aceasta dincolo de cazurile numeroase în care “românizarea” numelor era făcută voluntar235. În plus, comunicarea internă în discuţie a avut loc cu
233

Fosta Siguranţa Statului (1944-1948) a fost transformată în Direcţia Generală a Securităţii Poporului (D.G.S.P.) prin decretul-lege nr. 221 din 28/30 august 1948, absorbind şi fostul Serviciu Special de Informaţii (S.S.I.), cu atribuţii în spionajul extern. Noua instituţie, subordonată Ministerului Afacerilor Interne, era organizată după un model matricial în 10 Direcţii Naţionale (centrale) după criteriul funcţional (specificul activităţilor) şi în 13 Direcţii Regionale ale Securităţi i Poporului (D.R.S.P.) după criteriul geografic-administrativ: Bucureşti, Braşov (cu servicii judeţene Făgăraş, Odorhei, Trei Scaune, Ciuc), Cluj (Mureş, Turda, Năsăud şi Someş), Constanţa (cu servicii judeţene Ialomiţa şi Tulcea), Craiova (Vâlcea, Gorj, Mehedinţi şi Romanaţi), Galaţi (Putna, Brăila, Râmnicu Sărat, Tecuci şi Tutova), Iaşi (Neamţ, Bacău, Fălciu şi Vaslui), Oradea (Sălaj, Satu Mare şi Maramureş), Piteşti (Muscel, Olt, Dâmboviţa şi Teleorman), Ploieşti (Buzău şi Vlaşca), Sibiu (Alba, Hunedoara, Târnava Mică şi Târnava Mare), Suceava (Baia, Botoşani, Câmpulung, Dorohoi şi Rădăuţi) şi Timişoara (Arad, Severin şi Caraş). Prin decretul 50/30 martie 1951, D.G.S.P. s -a transformat în D.G.S.S. (Direcţia Generală a Securităţii Statului). La 20 septembrie 1952 a luat fiinţă Ministerul Securităţii Statului (M.S.S.), care la 7 septembrie 1953 a fuzionat prin absorbţie în Ministerul de Interne. Cel din urmă a fost restructurat la 11 iulie 1956 şi divi zat în Departamentul Securităţii Statului , D.S.S. şi Departamentul Internelor (al Miliţiei). Preluând fidel structura fostei D.G.S.S., D.S.S. era compusă la sfârşitul anilor ’50 din următoarele Direcţii Naţionale: I Informaţii Externe (celebra D.I.E. ); II Contraspionaj; III Informaţii Interne; IV Contrasabotaj; V Contraspionaj în Forţele Armate; VI Transport; VII Filaj; VIII Cercetări Penale; IX Protecţia conducerii partidului. Acestora li se adăugau: Direcţia Cadre şi Învăţământ, Direcţia Administraţie, Direcţia Secretariat, plus multiple departamente după specificul activităţilor informative (contrainformaţii radio, arhive, interceptarea corespondenţei, cifru, etc.). 234 El însuşi evreu originar din Transnistria, potrivit fostului general de Securitate Neagu Cosma (1994: 32). 235 Vezi, inter alia, Pavel Câmpeanu (n. Benjamin Kaz), care statuează explicit în memoriile sale că nu a existat o obligativitate a românizării numelor (Câmpeanu 2002: 182) şi insistă cu alt prilej că „schimbările de nume nu au fost 169

4-5 luni înainte de decizia suplimentării personalului D.G.S.P. de la 4641 la 7252 persoane 236. Ba mai mult, şi incomparabil mai grav, “statistica” în discuţie este frecvent citată eronat şi omisiv; cercetări mai recente (şi totodată mai temeinice) indică drept corecte cifrele de 10% evrei în totalul personalului D.G.S.P. în febr. 1949, după criteriul originii etnice declarate; 15 evrei, adică 25% din totalul celor 60 ofiţeri superiori ai D.G.S.P. – i.e. o suprareprezentare la vârful Securităţii de 900% (!) faţă de ponderea în totalul populaţiei României (vezi, pentru detalii, Oprea 2002: 65-7, Troncotă 2006: 59-60, respectiv Catalan şi Stănescu 2004: 42 şi n. 23, deşi – vezi infra – chiar şi aceste cifre sunt probabil subestimări). În acest context, perpetuarea cu obstinaţie de către “minimalişti” a cifrelor indicate în premieră în urmă cu 15 ani de către Denis Deletant este pe cât de regretabilă, pe atât de suprinzătoare în cazul în care se asumă, totuşi, buna-credinţă a cercetărilor lor; b.) inadecvare metodologică - cifrele avansate sunt, oricum, parte a unei comunicări interne instituţiei, bazate în totalitate pe naţionalitatea declarată (mai exact “originea etnică”) a respondenţilor, în contextul în care, aşa cum prefaţam introductiv, de-a lungul timpului s-au consemnat multiple exemple, atât în PC(d)R, cât şi în securitate, ale unor evrei care se declarau din punct de vedere etnic ruşi, maghiari, români, etc. în ciuda tuturor evidenţelor237 (vezi bunăoară aceeaşi problemă în cazul statisticilor referitoare la membrii P.C.d.R. în perioada ilegalităţii, cu mulţi evrei declarându-se maghiari, de la Alexandru Moghioroş la Ghizela Vass sau de la Nicolae (Miklos) Goldberger la Alexandru Sencovici – o problemă de altfel caracteristică nu doar comuniştilor, ci în genere evreilor maghiarofoni din Ardeal. Or, cu multipli ofiţeri de Securitate evrei, dar autodeclaraţi ca de alte naţionalităţi, pentru atingerea unui grad minimal de rigurozitate metodologică şi acurateţe a concluziilor, o cercetare a relaţiei evrei-Securitate în perioada postrăzboi ar reclama completarea informaţiilor obţinute pe baza autoidentificării etnice a subiecţilor analizei, una prin definiţie relativ-subiectivă, cu alte date şi informaţii, dezirabil obiective (ex. “religia părinţilor”, “religia mamei”, “religia respondentului”, “limba maternă”, “V-aţi convertit?”, “familie mixtă?”, etc.), care să aproximeze concluziile cercetării cât mai aproape de realitatea obiectivă supusă cercetării238; c.) relevanţa redusă pentru înţelegere şi cunoaştere – cifrele în discuţie, chiar şi considerându-le, arguendo, corecte, sunt menite a oferi doar o imagine holistă a structurii etnice declarate a personalului militar superior al D.R.S.P. Aceste cifre: - nu supun analizei cei 4 ani şi jumătate de după 23 august 1944 şi până la 11 februarie 1949 239, nu mai puţin marcată de represiuni decât cea de după înfiinţarea formală a D.G.S.P.; nu se
obligatorii” (apud Badrus 2008: 258), în timp ce fostul demnitar Simion Ţaigăr nuanţează: „după 23 august 1944, un număr de activişti comunişti evrei şi-au schimbat – din proprie iniţiativă – numele evreieşti în nume româneşti. Iniţiativa a fost apreciată de către forurile de partid. În 1946 -1947 au început să se facă recomandări în acest sens, recomandări ce aveau în anumite cazuri caracter de presiune” (apud Fl. Banu 2008: 329). 236 V. Arhiva C.N.S.A.S, fond Documentar, dosar nr. 2559, f. 11. 237 A se vedea de pildă, ca exemplu nesingular, declaraţia hilară prin ingenuitatea ei aparentă a lt. -mj Arnold Platman (fiul lui Marcu) din autobiografia sa depusă la dosarul de la Securitate în 6 martie 1952: „În trecut am fost de naţionalitate evreu, azi sînt de naţionalitate română. Nu posed nici un fel de avere de nici o natură. Nici părinţii (tatăl) nu are nici un fel de avere. Nu am călătorit prin ţări străine. În trecut am fost de religie mozaică, fără a face parte dintr -o sectă religioasă. În prezent sînt ateu. Nu m-am căsătorit în 1949 la biserică”. (A.S.R.I. d.p. nr. 4149/1952). Similar, în autobiografia de la Securitate, Al. Nicolschi (Boris Grünberg) precizează: „naţionalitatea: ateu; religia: ateu” ( apud Solomovici 2001II: 47). 238 Ilustrativ, până şi Teşu Solomovici (în Securitatea şi Evreii) admite că în multe cazuri, ofiţerii evrei din Securitate nu-şi declarau corect naţionalitatea, întrebându-se subsecvent „Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi trebuit totuşi să -şi definească naţionalitatea?” – întrebare la care însă autorul, citându-l pe Andrei Oişteanu într-o teoretizare a identităţii evreieşti, alunecă într-un relativism teoretizant regretabil pentru demersul în sine al cercetării. 239 Spre exemplu, tabelul nominal al personalului Biroului Siguranţei din Iaşi începând cu 1 aprilie 1945 era următorul: 1.) Felix Harman – comisar ; 2.) Iosif Hahanu – comisar; 3.) Ilie Polingher – comisar-ajutor; 4.) Marcel Segal - comisar-ajutor; 5.) Vladimir Ursu (în mod posibil român) - comisar-ajutor; 6.) Aron Ahailovici - comisar-ajutor; 7.) Marcu Leibovici comisar-ajutor; 8.) Iţic Marcus – agent; 9.) Max Marcu – agent; 10.) David Iosub – agent; 11.) Ştrul Sumer – agent; 12.) 170

includ astfel în analiză sutele de inspectori generali, inspectori, inspectori adjuncţi, chestori-şef, chestori, comisari-şefi, comisari, comisari-ajutor, agenţi de poliţie, gardieni publici şi numeroşi alţi funcţionari civili şi angajaţi militari din variile componente instituţionale ale M.A.I. de dinaintea înfiinţării prin reorganizare a Securităţii; - nu includ în analiză funcţionarii civili ai Securităţii, între care zeci de evrei (de la cadre didactice la profesori ai şcolii de ofiţeri de Securitate de la Băneasa, etc.); - nu iau în calcul celelalte componente ale aparatului represiv funcţionale la acea dată (Apărarea Patriei, miliţie, gardieni publici, procuratura militară, jandarmerie, forţele armate, etc.); - nu discută numărul şi identitatea tuturor informatorilor, respectiv ofiţerilor acoperiţi/conspiraţi (incl. “rezidenţii”); - nu diferenţiază după nivel şi natura de conducere a posturilor sau funcţiilor deţinute de evrei în cadrul Securităţii. Bunăoară, o coroborare a etnicităţii cu nivelul ierarhic al funcţiei oferă o imagine de ansamblu radical diferită de cea propusă de “minimalişti”, ilustrând o suprareprezentare descriptibilă eufemistic ca “majoră” la nivelurile ierarhice superioare ale Securităţii în etapa ei incipientă. Concret, în M.A.I.-D.G.S.P., la momentul de referinţă ianuarie 1949, evreii ocupau următoarele posturi, respectiv conduceau:  ministrul Afacerilor Interne - Teohari Georgescu – cu probabilitate confortabilă, evreu (n. Burăh Tescovici, v. supra);  secretarul general al ministerului – George Silviu (n. Silviu Iancu Goliger);  unul din cei doi directori generali adjuncţi ai D.G.S.P. (celălalt fiind rus) – Alexandru Nicolschi (n. Boris Grünberg, v. infra);  6 din cele 10 Direcţii Naţionale ale Securităţii (altfel spus, 60%!): I Informaţii Interne (condusă de col. Gavrilă Birtaş, cu adjuncţii săi lt.-col. Andrei Gluvacov şi col. Gheorghe Adorian), V Cercetări Penale (col. Mişu Dulgheru (Dulberger)), VII Tehnică (col. Szacsko Şandor), VIII Cadre (col. Alexandru Demeter), X Administraţie (col. Ervin Holţier (Holzer)), IV Contraspionaj în Forţele Armate (col Mihai Eugen Breban)240;  cel puţin 9 din cele 13 Direcţii Regionale ale D.G.S.P. (adică 69,2%!): Bucureşti – lt.-col. T. Sepeanu (avându-l ca adjunct pe maiorul Moise Senater); Braşov – col. Kalausek Iosif (Koloman) (avându-l ca adjunct pe col. Adalbert Izsak); Cluj – col. Mihai Patriciu (Grünsperger); Craiova – lt.-col. Eugen Vistig (Wisting); Galaţi – col. Mauriciu Ştrul (cu
Sender Holtzman – agent; 13.) Ilie Sapsa – agent; 14.) Constantin Armanu – agent; 15.) Rebeca Braverman – şefă de birou şi 16.) Elvira Kohn – impiegată (aşadar, cu certitudine cel puţin 13 evrei, adică 81,25% evrei) (v. Arhiva C.N.S.A.S., fond Documentar, dosar nr. 4048 [cota S.R.I.], ff. 63-65). Similar, peste 90% din angajaţii gradaţi ai Poliţiei oraşului Dorohoi nou-numiţi în mai 1945 erau evrei: şeful Poliţiei Samuel Rohrlich, comisarii Elias Zeltler, Uşer Nadler, Avram Moscovici şi Carol Segal, agenţii de poliţie clasa a III-a Elias Leibovici, Şloim Avram, Favid Schahter, şeful de secţie de gardieni publici Moritz Cojocaru, şeful de birou Iancu Rozenblat, respectiv gardienii publici cla sa a III-a Herşcu Naftule, Moise Bacalu, Rubin Derji, Iţic Stern, Aron M. Haim, Ştrul Cojocaru, Gutman Meirovici şi Herşcu Formagiu (v. decizia nr. 3694 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne (în M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049. În aceleaşi proporţii etnice, fără a epuiza, fireşte, lista exemplelor, la Poliţia oraşului Botoşani erau numiţi începând cu 1 aprilie 1945: comisarii Mauriciu Friedman, Sender Segal, Froim sin Iancu şi Mendel Schip, agenţii de poliţie clasa a III -a Marcel Hoffman, Zelig Schahter, Iţic Haffner, Adolf Herşcovici şi Daniel Kleindberg, şeful de secţie de gardieni publici Iancu Nuţă, impiegaţii Moritz Feller şi Bloida Blumenfeld, respectiv gardienii publici clasa a III -a Nuta Anbrecht, Zalman Bodroagă, Şloim Cornester, Nathan Fischer, David Fucs, Gherşin Tenker, Samuel Wexler şi Carol Singer (v. decizia nr. 3697 din 30 aprilie 1945 a ministrului Afacerilor Interne (în M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049). 240 Pilduitor, chiar şi în 1956, aşadar la 4 ani după epurările pretins antisemite din 1952, în Direcţia a II -a a Securităţii, erau în continuare evrei: şeful direcţiei (lt.-col. Szabo Eugen); unul din locţiitorii şefului de direcţie (lt. -col. Holingher Isidor) şi cel puţin 4 din cei 12 şefi de servicii – lt. Col. Adam Mauriciu (şeful Serviciului III), mr. Zalman Marcu (Serviciul VII); cpt. Cojocaru Iulian (Serviciul V) şi cpt. Hida Tiberiu (Serviciul XII), cărora li se adaugă probabil şi cpt. Sauciuc Bruno, şeful Serviciului IX. 171

adjunctul lt. C. Grimberg); Ploieşti – lt. col. Cîmpeanu Constantin; Oradea – col. Ludovic Czeller (Zeller); Suceava – lt.-col. Ioan Popicu (Adalbert Poppig, secondat de adjunctul Dumitru Bacal); Timişoara – Koloman Ambruş;  cel puţin 12 din cele 44 Servicii Judeţene ale Securităţii Poporului (adică 27,2%!): Turda, Ialomiţa, Râmnicu Sărat, Bacău, Satu Mare, Alba, Baia, Botoşani, Rădăuţi, Severin, Caraş, Mureş;  directorul Secretariatului D.G.S.P. – mr. Wilhelm Einhorn (avându-l ca adjunct pe Sharit I. Bogdan);  unul din cele două birouri din cadrul Secretariatului D.G.S.P., era condus de cpt. Emanoil Schmerler (biroul Cifru);  comandantul Şcolii de ofiţeri de Securitate de la Băneasa – col. Ervin Voiculescu (n. Weinberg), plus 5 din cei 7 şefi de catedră ai Instituţiei (Zissu S. Cohn, Raoul David Demetrescu, List, Rigman, Leon Tokatlian, cel din urmă declarat armean, însă de origine evreiască, venit în România via Bulgaria); În cadrul întregului minister de Interne, ofiţerilor D.G.S.P. amintiţi li se adăgau, pe poziţii omoloage:.  şeful Direcţiei Generale a Miliţiei – Pavel Cristescu (Klei(n)man);  locţiitorul politic al ministrului – Mihai (Michal) Boico;  şeful Direcţiei Generale Politice a M.A.I. – Mihai Burcă (Michal Bursch);  locţiitorul politic al Comandamentului Trupelor de Securitate – Iacob Bulan;  şeful spitatului militar M.A.I. – Ernö Kahána (1945-1954, succedat de col. dr. Iancu Herşcovici);  directorul Casei de Cultură a M.A.I. – col. Beria Fuchs, etc. Subsecvent unei asemenea stratificări etnice a personalului în particular al Securităţii şi în ansamblu al M.A.I., cu evreii spectaculos suprareprezentaţi la nivelurile de conducere241, opozant poziţiei minimaliştilor, par a descrie mult mai fidel realitatea urmărită aprecierile unor foşti ofiţeri (români) de Securitate. Între aceştia se numără între cele mai sonor figuri fostul general Mihai Caraman, a cărui percepţie este reprodusă textual de jurnalistul (evreu) Teşu Solomovici:
„[…] Mihai Caraman, unul din şefii serviciilor secrete în anii lui Ceausescu şi, apoi, în anii post-revoluţionari... m-a întrebat daca voi scrie adevărul, adică despre năvala comuniştilor evrei, imediat dupa 23 August 1944, în structurile Partidului şi în organigramele serviciilor represive” (Solomovici 2005b, subl. n, nota I.A.).

Din aceeaşi direcţie, fostul şef al Direcţiei I, colonelul Gheorghe Raţiu, evoca modul în care după război “Securitatea a fost dată pe mâna evreilor, ungurilor şi ruşilor, care, în aparatul central şi la principalele unităţi teritoriale, ocupau funcţii de comandă” (Gh. Raţiu 1996: 280), în timp ce fostul general Nicolae Pleşiţă exemplifică pentru Cluj: “Eu, când am fost numit comandant al Regionalei Cluj [anii ’60, n.n.], am putut vedea că în Securitate nu erau decât unguri şi evrei. Ici-colo mai apărea şi câte un român chior. Foarte greu mi-a fost să românizez aparatul din Cluj […]” (apud Troncotă 2003b: 52). Iar din direcţia unui istoric al serviciilor secrete, concluzia reiterează tabloul unei structuri transparent stratificate etnic: “[Î]n funcţiile ierarhiilor de vârf la nivel central şi teritorial au fost preferate de la început persoane alogene, de origine evreiască, maghiară sau de alte naţionalităţi” (Troncotă 1999: 337).
241

Aceasta într-o „radiografie” la vârf a Securităţii care chestionează până şi statisticile mai recente, amendate; chiar omiţând toate cazurile supuse mai mult sau mai puţin justificat controverselor, bilanţul de mai sus include prima facie, între cazurile incontestabile: un director general adjunct al D.G.S.P. (Al. Nicolschi), cel puţin 6 şefi de direcţii naţionale şi 9 şefi de direcţii regionale (toţi cu grad cel puţin de lt.-col.), plus colonelul Leibovici, şeful Serviciului Filaj şi Investigaţii, plus colonelul Gheorghe Adorian, adjunctul de la Direcţia I Informaţii Externe, adică – 18 – deja cu trei mai mulţi decât numărul de 15 ofiţeri superiori avansat de Oprea (2002) şi Catalan şi Stănescu (2004). 172

În fundamentarea empirică a unei asemenea retrospective aparent pur perceptuale se poate elabora o enumerare fără pretenţii de exhaustivitate a unor evrei activi în mod relevant în aparatul represiv (în mod primar Securitate şi Poliţie/Miliţie, secundar Jandarmerie, Gardieni Publici şi Forţele Armate, imediat după 23 august 1944) (cu numerotare curentă în continuarea celei precedente):
1504. ABRAHAM, Samoilă – din mai 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Bistriţa

(M.Of. nr. 119 din 29 mai 1945, partea I-a, p. 4425);
1505. ABRAM, Herşcu – fost tinichigiu, locotenent de Securitate, emigrat în Israel în 1959 (Caţavencu

2007: 2; Solomovici 2004: 566); 1506. ABRAMESCU, Mircea – în 1946 şef de birou în centrala M.A.I., propus spre avansare la funcţia de şef de secţie (v. M.Of. nr. 65 din 18 mart. 1946, partea I-a, p. 2429); 1507. ABRAMOVICI, Avram – numit în aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Fălticeni, din luna noiembrie a aceluiaşi an reîncadrat ca agent de poliţie; în sept. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M.Of. nr. 265 din 19 nov. 1945, partea I-a, p. 10093 şi M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8320; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 983; M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1508. ABRAMOVICI, Avram - între 1944 şi 1945 şimpiegat la Poliţia oraşului Rădăuţi (M.Of. nr. 261 din 14 nov. 1945, partea I-a, p. 9959); 1509. ABRAMOVICI, Emilia – funcţionar civil în cadrul M.A.I., cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (nr. inv. 62, vol. I, u.a. 3/1952, vol. I); 1510. ABRAMOVICI, Moise – după război şef de serviciu în administraţia centrală M.A.I., în ianuarie 1949 reîncadrat ca referent (M.Of. nr. 16 din 20 ian. 1949, partea I-a, p. 655); 1511. ABRAMOVICI, H. Moritz, zis “Mişa” (fiul lui Herşcu) – căpitan, iniţial inspector responsabil cu propaganda în cadrul M.A.I., ulterior şef la Şcoala de Miliţie din Şoseaua Olteniţei până în anii ’60; 1512. ABRAMOVICI, Marcu – la sfârşitul anului 1947 încă agent, la începutul anului 1948 comisar la Serviciul Judeţean de Siguranţă Roman, apoi încadrat cu grad de sublocotenent la Biroul de Securitate din Bacău (A.N.I.C., fond Neoperativ, dosar nr. 2417, ff. 220-319; A.C.N.S.A.S, fond Documentar, dosar nr. 4080 (cota S.R.I.), f. 258; M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8321; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 983); 1513. ABRAMOVICI, Marcu - locotenent de Securitate, anchetator al lotului Vasile Luca în 19521954, apoi anchetator la penitenciarul Uranus din Bucureşti (Caţavencu 2007: 2; Solomovici 2004: 566; Jela 2001242); 1514. ABRAMOVICI, Mauriciu – în mai 1945 încadrat în funcţia de şef adjunct de birou în centrala D.G.P.; în oct. 1945 promovat şef de birou (M.Of. nr. 253 din 5 nov. 1945, partea I-a, p. 9718 şi nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3894); 1515. ABRAMOVICI, I. Niculae – în septembrie 1945 numit comisar-ajutor la Poliţia Turnu Severin (M.Of. nr. 215 din 21 sept. 1945, partea I-a, p. 8199); 1516. ABRAMOVICI, Paul – în 1947 inspector general de poliţie în cadrul D.G.P. (M.Of. nr. 251 din 30 oct. 1947, partea I-a, p. 9696); 1517. ABRAMOVICI, Renée – din mai 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei, la Controlul Populaţiei (M.Of. nr. 121 din 31 mai 1945, partea I-a, p. 4518); 243 1518. ADAM, Mauriciu (n. Mauriţiu WEISZ ) (n. 21.VI.1909 Ludoşul de Mureş, MS) - membru de partid şi căpitan de Securitate, încadrat în 1946 ca şef de birou în cadrul D.G.P., în 1947 promovat comisar şef, şeful Serviciului de Poştă Specială din M.A.I. (1947-1952), apoi, cu grad
242 243

Menţionat şi de Toma Roman Jr. în articolul „’Bancherii roşii’, victime colaterale” din Bucureştiul Cultural VI (100). V. decizia ministrului Justiţiei nr. 41731 din 29 apr. 1947 în M.Of. nr. 107 din 13 mai 1947, partea I-a, p. 3770. 173

de lt.-col., şeful Serviciului III din Direţia a II-a a Securităţii; ulterior cercetat disciplinar pentru că în timpul ilegalităţii, la arestare, a avut o purtare laşă, recunoscând legăturile sale în mişcarea muncitorească şi divulgând pe un tovarăş (dosar disciplinar sub numele parţial eronat “Adrian Mauriciu” la C.C.P. (nr. 51/111 din 27.I.1953), vezi pentru coroborare şi nume corect şi A.N.I.C., fd. C.C. al P.C.R., secţia Administrativ-Politică, dosar nr. 3/1951, f.10; Caţavencu 2007:3; M.Of. nr. 245 din 23 oct. 1947, partea I-a, p. 9500; Dobre et al. 2006: 78; Solomovici 2001II: 43; Banu 2005; Deletant 1995b: 57; Cosma 1994: 68). 1519. ADAM, Iosif – (n. Iosif ADLER) (n. 1926) – membru U.T.C. din 1945, redactor la ziarul Ifjumunkas, în 1951 locotenent de Securitate şi membru supleant al C.C. al U.T.M., în anii ’50 cu grad de maior la Securitatea Bucureşti, în 1960 prezent ca şef al cabinetului de marxism -leninism din M.A.I. (A.N.I.C., fond C.C. al P.C.R. – secţia Organizatorică, dosar nr. 105/1951, f.f. 7-8; Caţavencu 2007: 3; Dobre et al. 2006: 216); 1520. ADAM, Zoltan - în iunie 1945 numit comisar la Poliţia oraşului Odorhei (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246); 1521. ADOCHIŢEI, Fany – angajată în 1945 telefonistă în centrala D.G.P., apoi dactilografă principală, în 1948 şefă adjunctă de birou (M.Of. nr. 116 din 21 mai 1948, partea I-a, p. 4493); 1522. ADORIAN, Gheorghe (Konrad) – în mod eronat considerat român în multiple studii şi cercetări despre Securitate; în fapt evreu maghiarofon originar din Arad, recunoscut ca evreu fost voluntar în Spania244 (şi apoi chiar internat în lagărul de muncă de la Buchenwald în perioada 20 nov. 1943 - 11 apr. 1945) inclusiv de autorii evrei David Diamant (1979: 370) şi Martin Sugarman (f.a. p. 108); ilegalist în Cluj la începutul anilor ’30, cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA, fond 495 (“România”), inv. 225, dosar nr. 53); după război revenit în România, iniţial în S.S.I., apoi colonel (în 1949) D.G.S.P. şi şef al Direcţiei I Informaţii Externe, uneori menţionat şi ca şef al Direcţiei Politice a M.A.I. (v. Solomovici 2003: 88), probabil începând cu 1950; ulterior cadru didactic şi autor la Institutul de Studii Istorice şi Social-Politice de pe lângă C.C. al P.C.R.; în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist, cu grad de maior, în Forţele Armate, prin Decretul regal nr. 2066 din 20 oct. 1947 (M.Of. nr. 253 din 1 nov. 1947, partea I-a, p. 9763); decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. III-a, iar în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. III-a; căsătorit cu Judith, fiica liderului comunist din Ardealul de Nord Hillel Kohn, profesoară cu grad de conferenţiar la I.P.B. în anii ‘70; stabilit în anii ’80 în Elveţia (via Israel), acolo unde locuia fiica sa, Ana [Cathy? n.n., I.A.] (v. şi I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Solomovici 2003: 88 şi Berindei, Dobrincu şi Goşu 2009: 506 n. 15, lucrări care îl menţionează în mod corect ca evreu); 1523. AGHERŞTEIN, Isac (în unele documente “Argeştein”) – în 1946 era şef adjunct de birou în cadrul Comisariatului de Poliţie al oraşului Bacău, în 1948 cu acelaşi grad la Chestura de Poliţie Bacău (M.Of. nr. 163 din 17 iulie 1946, partea I-a, p. 7489; M.Of. nr. 24 din 30 ianuarie 1948, partea I-a, p. 706); 1524. AHAILOVICI, Aron - din aprilie 1945 comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C.N.S.A.S., fond Documentar, dosar nr. 4048 [cota S.R.I.], ff. 63-65); 1525. ALBERTI, D. Iosif – ofiţer M.A.I., ulterior profesor la Şcoala de Miliţie până în 1962, când va fi trecut în rezervă; 1526. ALBINI, Iancu (n. 1898 Bucureşti) – funcţionar civil în cadrul M.A.I., cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (62 vol. I, u.a. 3/1952, vol. I); 1527. ALBU, ? (n. Gyuszi WEISS) - şeful biroului Siguranţei Arad după 1944 (menţionat în Solomovici 2001II: 56);

244

Coautor, alături de Mihai Burcă, Constantin Câmpeanu, Mihail Florescu, Stan Minea, Iosif Nedelcu şi Valter Roman, al cărţii Voluntari români în Spania 1936 – 1939. Amintiri şi documente (Bucureşti: Ed. Politică, 1971). 174

1528. ALMALECH, Moise – în 1948 era lucrător calificat în centrala D.P.S. (M.Of. nr. 164 din 19

iulie 1948, partea I-a, p. 5969);
1529. ALMALEK, Issim – după august 1944 detectiv în cadrul D.G.P., transferat la 1 iulie 1945 la

Prefectura Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 157 din 14 iulie 1945, partea I-a, p. 5982);
1530. ALTKOPF, Mendel – locotenent-major M.A.I., cu referat de cadre la secţia Administrativ-

Politică a C.C. al P.M.R. (nr. inv. 62 vol III, v. şi u.a. nr. 3/1952, vol. II)245; 1531. AMBRECHT, Huta - din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 3697 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1532. AMBRUŞ, B. Coloman (Francisc) (24.II.1907 Livada de Câmpie, Hunedoara – 8.IV.1987, Braşov) (fiul lui Balint şi Ludovica) – colonel de Securitate, membru de partid din 1936; în septembrie 1945 încadrat ca subinspector la Inspectoratul Regional de Poliţie Timişoara, din oct. 1947 însărcinat cu atribuţii în domeniul Siguranţei; ulterior şeful D.R.S.P/D.R.S.S. BanatTimişoara (1948-1951, cu grad de lt.-col.-), şeful D.R.S.S. Sibiu (1951-1952, cu grad de colonel), respectiv şeful D.R.S.S. Braşov (1952-1954-?); decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. III-a, în 1971 cu ordinul “23 August” cls. a III-a, iar în 1978 cu ordinul “23 August” cls. II-a (M.Of. nr. 213 din 19 sept. 1945, partea I-a, p. 8115 şi nr. 228 din 3 oct. 1947, partea I-a, p. 8918; I.R.I.R. & Caţavencu 2004, Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 27, 34, 43; Deletant 1995b: 62; Cosma 1994: 76; vezi şi dosarul de la C.C.P. nr. 412/1059 din 20.II.1952, respectiv dosar A/50 Colecţia “ilegalişti decedaţi”))246; 1533. AMBRUSTER, Emilia – din dec. 1944 impiegată la Poliţia Fălticeni, detaşată la Poliţia Deva, iar ulterior transferată la Poliţia Târgovişte (M.Of. nr. 5 din 8 ian. 1945, partea I-a, p. 90); 1534. AMBRUŞ, Ecaterina – contabil-ajutor la Poliţia Focşani, în mai 1948 transferată la Poliţia Miercurea Ciuc (M.Of. nr. 104 din 7 mai 1948, partea I-a, p. 4143); 1535. ANCEL, Coca – în iunie 1945 numit impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 144 din 29 iunie 1945, partea I-a, p. 5467); 1536. ANCEL, Ioil – în aprilie 1945 numit agent de poliţie la Poliţia oraşului Fălticeni, ulterior şeful serviciului economic de la Miliţia Rădăuţi, ulterior de la Miliţia Suceava; din 1 dec. 1947 agent la Poliţia Fălticeni; destituit în 1954 sub acuzaţia de sionism (dosar la C.C.P. nr. 475/745, întocmit la data de 16.XI.1954; M.Of. nr. 24 din 30 ianuarie 1948, partea I-a, p. 707; M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049; M.Of. nr. 82 din 7 apr. 1948, partea I-a, p. 3077); 1537. ANDREESCU, Matusei (n. Matusei ARONOVICI, fiul lui Nathan şi Clara) (2.IX.1910 Panciu, Vrancea – 5.VIII.1986 Bucureşti) – membru de partid din 1944, comisar-şef la Brigada Mobilă a Siguranţei (1947-1948), în 1947 cu grad de comisar-şef în Direcţia Poliţiei de Siguranţă, apoi căpitan la Direcţia V Cercetări Penale a D.G.S.P. (1949-1951), apoi maior şi respectiv locotenentcolonel, cu funcţia de şef de serviciu (II), şef de birou la Direcţia VIII Cercetări Penale a D.G.S.S/D.S.S. (1951-1960-1962)247; unul din cei de care lt.-col. Tudor Dincă se plângea că “nu cunosc ortografia şi scriu groaznic” (Banu 2001: 86.7); în 1971 funcţionar la ICECHIM Bucureşti, decorat ca pensionar în 1971 cu ordinul “23 August” cls. a IV-a (Decretul nr. 157 din 4 mai 1971); căs. cu Maria (n. Polak) (1910-2000), stabilită ulterior în Israel, împreună cu care a avut doi copii: Nanu Andreescu şi Riri (căs. Covu); (decizia ministrului Justiţiei nr. 85952 din 4 sept. 1947 în M.Of. nr. 237 din 14 oct. 1947, partea I-a, p. 9243; M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10920; M.Of. nr. 72 din 26 martie 1948, partea I-a, p. 2632; Watts 2011: 196 n. 2;
245 246

V şi http://www.adevarul.ro/societate/sanatate/Arhiva-Adevarul-Biserica-Serviciul-Scanteii_0_48596174.html. V. fişa sa sumară la http://www.cnsas.ro/documente/cadrele_securitatii/AMBRUS_COLOMAN_FRANCISC.pdf. Vezi şi Caţavencu 2007: 8. 247 V. fişa sa incompletă la http://www.cnsas.ro/documente/cadrele_securitatii/ANDREESCU_MATUSEI.pdf. Vezi şi Caţavencu 2007:9 şi Solomovici 2001II: 43. 175

Dobre et al. 2006: 80; C. Lupu 2011; Troncotă 2006: 63; I.R.I.R. & Caţavencu 2004; Ioniţoiu 2006: 34; Goma 2007: 118; Solomovici 2004: 566; Niculae 2004: 32; Cosma 1994: 48, dosar A/62 Colecţia “ilegalişti decedaţi”, A.NI.C.); 1538. ANTONIU, Samuel (n. Samuel AIZICOVICI) (n. 12.IV.1910 Piatra Neamţ, fiul lui Mateiaş şi Betty; căs. cu Ella) – în februarie 1948 numit comisar-şef în cadrul centralei Siguranţei; după reorganizarea Siguranţei în Securitate maior, şef de serviciu şi locţiitor al lui Dulgheru la cabinetul ministrului de Interne (1948-1952), ulterior director adjunct la Direcţia VIII Cercetări Penale a D.G.S.S. până în 1957, când a fost destituit şi exclus din partid, urmare a descoperirii fostei sale apartenenţe la Partidului Radical Ţărănist în perioada interbelică; deţinut 3 ani248 pentru neglijenţă faţă de securitatea statului (M.Of. nr. 43 din 21 febr. 1948, partea I-a, p. 1519; M.Of. nr. 72 din 26 martie 1948, partea I-a, p. 2632; C. Lupu 2011; Neştian 2010: 88; Kuller 2008c: 191; Caţavencu 2007: 12; Dobre et al. 2006: 185; Niculae 2004: 32; Deletant 1995b: 58; Goma 2007: 118; Cosma 1994: 48; v. şi dosarul său de la C.C.P. nr. 925/467 din 27.IV.1957); 1539. APOSTOLESCU, Otto (n. Issersohn?) – directorul casei de Cultură a M.A.I. (în cadrul Direcţiei Generale Politice) timp de câteva luni în 1951249; 1540. APTER, P. Silvia - din 1947 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 122 din 31 mai 1947, partea I-a, p. 4357); 1541. (?) ARANICI, Pavel (n. ARANYCS) – colonel la D.R.S.S. Braşov la jumătatea anilor ‘50, apoi şeful Direcţiei a III-a a Securităţii; ajuns chiar secretar de stat în M.A.I. (1961-1963); cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (2/1956) (I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Cosma 1994: 46, 75; Dobre et al. 2006: 78; C.P.A.D.C.R. 2006: 182); 1542. ARITONOVICI, Milu (Millo) – încadrat iniţial ca şef adjunct de birou în centrala D.G.P. în septembrie 1945 (M.Of. nr. 200 din 4 sept. 1945, partea I-a, p. 7774); în 1947-1948 comisar în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10920; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 980); 1543. ARON, Mauriciu - după război agent de poliţie la Chestura de Poliţie Iaşi; în 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă şi transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi (M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8318); 1544. ARON, Zanben – din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Fălticeni (M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1545. (?) ARONESCU, ? – anchetator şi locţiiitor al comandantului Securităţii din Oradea în 1948 (Solomovici 2004: 566); posibilă identitate cu colonelul Constantin Aronescu, menţionat de multiple surse ca prezent încă la serviciul judeţean Bihor în 1981; 1546. AUBERT, Henry - medic M.A.I. Timişoara, ulterior şeful catedrei de cardiologie UMF Timişoara, cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (68/1955); 1547. AUER, I. E. Geza – colonel, profesor la Şcoala de miliţie din Bucureşti până în 1965, ulterior şef de serviciu în Inspectoratul General al Miliţiei (Cosma 1994: 44-83); 1548. AVERBUCH, Iţic (după unele surse fratele Vandei Nicolschi) – colonel, comandantul Securităţii municipale Ploieşti în anii ‘50, avându-i ca adjuncţi pe Mauriciu Ştrul şi pe Şmilovici (Jela 2001; Solomovici 2004: 567); 1549. AVERBUCH, Izu A. - ajutor de comandant la Raionul M.A.I. Codlea, apoi la raionul Făgăraş, participant la reprimarea partizanilor din Făgăraş (cu dosar la C.C.P., nr. 1298/715 din 17.III.1960); 1550. AVRAM, Nusem - între 1944 şi 1945 şef adjunct de birou la Inspectoratul Regional de Poliţie al Moldovei de Nord (M.Of. nr. 261 din 14 nov. 1945, partea I-a, p. 9959);
248

V. fişa sa matricolă penală la http://86.125.17.36/fisapenala.php?file=f:\web\Fise+matricole+penale++detinuti+politici\A\A+03.+Anghel+-+Ardeiu\Antoniu+Samuel+M/P1060208.JPG. 249 Vezi descrierea actualului centru cultural al Ministerului la http://www.cultura.mai.gov.ro/viewpage.php?page_id=88. 176

1551. AVRAM, Şloim – din aprilie 1945 agent la Poliţia Dorohoi; din sept. 1947 însărcinat cu atribuţii

de Siguranţă; în 1949 sublocotenent la biroul V Anchete la Securitatea Dorohoi în cadrul D.R.S.P. Suceava, implicat în lichidarea grupării anticomuniste Macoveiciuc, ulterior locotenent major la Securitatea din Piatra Neamţ, emigrat în Israel în anii ‘80 (M.Of. nr. 208 din 10 sept. 1947, partea I-a, p. 8320; M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049; M.Of. nr. 30 din 6 febr. 1948, partea I-a, p. 983; v. şi Caţavencu 2007: 15; Solomovici 2003: 207-8 şi 2004: 567, 600 – în fapt este vorba de aceeaşi persoană, n.n); 1552. AXELRAT, Sabina – din 1 aprilie 1948 agentă de poliţie la Direcţia Poliţiei de Siguranţă a D.G.P. (M.Of. nr. 82 din 7 apr. 1948, partea I-a, p. 3080); 1553. BACALU, Dumitru (n. David) – din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Suceava (decizia nr. 3699 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); din luna noiembrie a aceluiaşi an comisar-ajutor (M.Of. nr. 265 din 19 nov. 1945, partea I-a, p. 10093); ulterior locotenent-major (în 1950), locţiitor director adjunct la D.R.S.P. Suceava în 1949-1950-?; cu referat de cercetare la fd. C.C. al P.C.R., secţia Cancelarie – dosare anexe, nr. inv. 3293, anexa la dosarul nr. 76/1982; (I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Solomovici 2004: 567; Berindei, Dobrincu şi Goşu 2009: 277); 1554. BACALU, Marcu – în iunie 1948 numit comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă; ulterior locotenent M.A.I., cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.M.R. (62 vol. I, u.a. 3/1952, vol. I) (M.Of. nr. 144 din 25 iunie 1948, partea I-a, p. 5360); 1555. BACALU, Moise - din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. 3694 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1556. BAKOS, Vencel - în iunie 1945 numit gardian public la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246) 1557. BANDER, Paul – în mai 1948 promovat comisar de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D.G.P. (M.Of. nr. 104 din 7 mai 1948, partea I-a, p. 4144); 1558. BANK, Iosif – în 1953 locotenent la Securitatea din Târgu Lăpuş, iar în anii ’60-’70 era menţionat ca maior la Securitatea din Sighet (v. Vischi şi Ivanciuc 2003); 250 1559. BANTEA, Eugen (n. Eugéne BEER, botezat “Mihail” ) (30.I.1921 Bârlad – 24.XI.1987 Bucureşti) – membru de partid din 1944 în anii ’60 şeful Editurii Militare, colonel, detaşat de la M.A.I. la M.Ap.N. în anii ‘70 (cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.C.R. (9/1969), promovează treptat până la gradul de general-maior; director al Institutului de Studii de Istorie Militară, în anii ’60-’70 autor al unor lucrări de istoria mişcării muncitoreşti şi istorie militară română (v. şi Kuller 2008a: 51); fratele medicului Corneliu Bantea (Beer); căs. cu Marcela, profesoară de limba engleză; 1560. BARATZ, Israel - după război şef de serviciu în administraţia centrală M.A.I., în ianuarie 1949 reîncadrat ca referent (M.Of. nr. 16 din 20 ian. 1949, partea I-a, p. 655); 1561. BARBU, Daniel (n. Barbu LENOBEL) – anchetator (1945-1950) în Brigada Mobilă a Direcţiei Cercetări Penale, în 1953 locotenent la Direcţia VIII (fostă V) de Cercetări Penale a D.G.S.S., emigrat ulterior în Israel; cu referat de cercetare la fd. C.C. al P.C.R., secţia Cancelarie – dosare anexe, nr. inv. 3293, anexele la dosarele nr. 38/1980 şi 9/1983; (C. Lupu 2011; I.R.I.R. & Caţavencu 2004, Solomovici 2004: 586; Niculae 2004: 32; Jela 2001); 1562. BARTFELD, Leon - în octombrie 1945 numit gardian public pe lângă Poliţia oraşului PiatraNeamţ (M.Of. nr. 231 din 10 oct. 1945, partea I-a, p. 8800); 1563. BĂDESCU, Marcel (n. Marcel BLECHER, fiul lui Lazăr, fratele scriitorului Max Blecher) – originar din Botoşani, intrat în mişcarea comunistă în 1943, după 23 august 1944 iniţial activist de
250

Vezi pentru schimbarea numelui decizia nr. 114.242 din 13 nov. 1946, în M.Of. nr. 267 din 16 nov. 1946, partea I-a, p. 12.022. 177

partid, apoi elev la Şcoala pentru ofiţeri M.A.I. (coleg cu Victor Ranga, Iulian Sorin, Pavel Sterescu ş.a.), după absolvire ofiţer la Direcţia Contrainformaţii a Armatei, trecut în rezervă în 1960, ulterior student la Facultatea de Istorie, apoi funcţionar la O.N.T., apoi angajat al comunităţii evreieşti, emigrat în Israel, întors în România după 1989 (M. Blecher-Bădescu în Solomovici 2003: 119-122); 1564. BĂDĂU (? BĂDAN), Alexandru (n. Alexander BRAUNSTEIN) – după august 1944 şeful Comisiei de Control al Străinilor din cadrul M.A.I., originar din Târgovişte; 1565. BĂLAN, Ştrul – după război agent de poliţie la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Dărăbani, în martie 1948 transferat la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Săveni (M.Of. nr. 116 din 21 mai 1948, partea I-a, p. 4493; M.Of. nr. 72 din 26martie 1948, partea I-a, p. 2629); 1566. BĂLTEANU, M. Mihail (n. COLCHER) (n. la Lublin, U.R.S.S.) – locotenent-colonel, profesor de ştiinţe sociale la Şcoala de Miliţie, cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.C.R. (nr. 32/1955), trecut în rezervă în 1962; ulterior autor al unor lucrări social-politice; decorat prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. a III-a; soţia Ritta decedată în sept. 2005 (91 ani) (Cosma 1994, I.R.I.R. & Caţavencu 2004, la intrarea “Boico Mihail”); 1567. BĂRĂNESCU, E. (n. BARANY, Elemer) – evreu maghiarofon, sublocotenent (în 1949), ulterior locotenent, şef de birou în cadrul D.R.S.P. / Raionala de Securitate Cluj (1948-1960) (C. Lupu 2011; I.R.I.R. şi Caţavencu 2004; Jela 2001; Vischi et al. 2005; Gavrilă-Ogoranu şi Baki Nicoară 1999: 180); 1568. BECHER, Mielu – maior de Securitate, cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. al P.C.R. (2/1979) – incertă activitatea sa în perioada urmărită (1945-1965); 1569. BEINER, Sigy (a nu se confunda cu omonimul) – în iulie 1948 angajat ca informator diurnist în cadrul D.G.P. (M.Of. nr. 172 din 28 iulie 1948, partea I-a, p. 6201); 1570. BENEDEK, Ernest – în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D.G. C.F.R. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.Of. nr. 52 din 4 martie 1945, partea I-a, pp. 1654-5); 1571. BENEDEK, Ştefan (n. 13.VIII.1910) – de profesie lăcătuş, membru P.C.d.R. din 1935; din 1 aprilie 1947 încadrat comisar-ajutor la Biroul de Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Baraolt (M.Of. nr. 72 din 26martie 1948, partea I-a, p. 2629); căpitan M.A.I. (1952); propus pentru decorare în 1961 într-un raport al Cancelariei P.M.R.; 1572. BENIAMIN, Leon - în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 144 din 29 iunie 1945, partea I-a, p. 5467); 1573. BERCOVITZ, I. - din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M.Of. nr. 136 din 19 iunie 1945, partea I-a, p. 5127); 1574. BERCOVITZ, Zolman - în sept. 1946 încadrat agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia Sighet (M.Of. nr. 222 din 25 sept. 1946, partea I-a, p. 10432); 1575. BERCU, Bruno - în octombrie 1945 numit impiegat în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M.Of. nr. 231 din 10 oct. 1945, partea I-a, p. 8800); 1576. BERKOVICS, Ludovic - în noiembrie 1945 încadrat în M.A.I. la Serviciul Lagăre al D.G.P., pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M.Of. nr. 275 din 30 nov. 1945, partea Ia, p. 10416); 1577. BERARIU, Silviu (n. BERCOVICI) – din 1 aprilie 1945 secretar al Poliţiei oraşului Suceava (decizia nr. 3699 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); în 1947 numit comisar-şef al Inspectoratului Regional de Poliţie Suceava (M.Of. nr. 182 din 11 august 1947, partea I-a, p. 7083; M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10923);

178

1578. BERCIU, Ştefan (13.VII.1928 Bucureşti - 13.I.2000 Bucureşti) – ofiţer la Miliţia Judiciară

Bucureşti, secţia Moravuri, între 1947 şi 1967, iar “în civil” autor de piese şi romane poliţiste (Kuller 2008a: 63)251; incinerat la crematoriul “Cenuşa” din Bucureşti; 1579. BERCOVICI, Burăh - angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.Of. nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3895); 1580. BERCOVICI, Ionaş - angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.Of. nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3895); 1581. BERCOVICI, Samuil – comisar la Chestura Poliţiei municipiului Iaşi (august 1944 – aprilie 1945, ulterior disponibilizat urmare a restructurării) (Andreescu, Nastasă, Varga 2003a: 99); 1582. BERCU, Iacob – în mai 1948 definitivat în funcţie ca agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 110 din 14 mai 1948, partea I-a, p. 4315); 1583. BERCU, M. Leon (1907-1977) – membru de partid, medic la Prefectura Poliţiei Capitalei (19461948), membru supleant al Comisiei medico-militare mixte a Regiunii a II-a Militare Bucureşti (1948-1952); membru al Sectorului Medical al C.C. al P.M.R., responsabil de nomenclaturiştii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Iosif Chişinevschi, Al. Moghioroş, Leonte Răutu, Dumitru Petrescu şi Ion Vinţe; conferenţiar la I.M.F. Bucureşti; decorat în 1952 cu Ordinul Muncii cls. III-a şi în 1972 cu ordinul “Medicul Sanitar” cls. II-a (cf. Cioroianu 2005: 165 n. 209, ar fi fost de asemenea medicul lui Petru Groza) (M.Of. nr. 175 din 31 iulie 1946, partea I-a, p. 8187; M.Of. nr. 165 din 20 iulie 1948, partea I-a, p. 6002; M.Of. nr. 168 din 23 iulie 1948, partea I-a, p. 6097; Scurtu 1998: 41); 1584. BERDICEVSCHI, Sara (n. ROZENBLATT) – angajată în martie 1948 informator diurnist în cadrul Direcţiei Generale a Poliţiei din M.A.I., apoi tansferată la Spitalul M.A.I. (v. M.Of. nr. 62 din 15 martie 1948, partea I-a, p. 2279; M.Of. nr. 108 din 12 mai 1948, partea I-a, p. 4264); 1585. BEREŞ, Irma – în noiembrie 1945 încadrată în M.A.I. la Serviciul Lagăre al D.G.P., pe postul de contabilă la Centrul de internare Oradea (M.Of. nr. 275 din 30 nov. 1945, partea I-a, p. 10416); 1586. BERGHER, David – în nov. 1947 numit agent de poliţiei în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D.G.P. (M.Of. nr. 271 din 22 nov. 1947, partea I-a, p. 10350); 1587. BERGHER, Haim – angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei Câmpulung, Bucovina (M.Of. nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3895); 1588. BERGHER, Moritz – angajat în aprilie 1948 ca informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. nr. 85 din 10 aprilie 1948, partea I-a, p. 3232); 1589. BERLINER, Adalbert – în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246); 1590. BERMAN, Samuel – de formaţie farmacist, în iulie 1948 încadrat şef adjunct de birou în centrala M.A.I. (M.Of. nr. 151 din 3 iulie 1948, partea I-a, p. 5603); 1591. BICHEL, Ion (n. Ivan) (uneori ortografiat Bikel) (n. 1927 Arad) – din grupul lui Serghei Niconov, încadrat ofiţer în S.S.I. după 1945 (după alte surse încadrat în M.A.I. abia în 1951), cu misiuni sub acoperire în R.F. Germană, Austria, Olanda, Suedia, Polonia ş.a., în anii ’60 cu grad de colonel, suspectat de spionaj în favoarea unor state occidentale (I.R.I.R. & Caţavencu 2004; Solomovici 2003: 449-53; Ozon 2001; Cosma 1994: 44); 1592. BIRALY, Vencel - în iunie 1945 numit gardian public la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M.Of. nr. 139 din 22 iunie 1945, partea I-a, p. 5246); 1593. BIRTAŞ, Gavrilă (n. Janoş BIRTAS) (n. 12.X.1905 Baia Mare) – evreu maghiarofon; după propriile declaraţii, membru de partid din 1922 (ar fi fost introdus în P.C.d.R. de către Berger Aladar (v. Dobre et al. 2006: 75)); cu stagiul recunoscut oficial din 1948; fost luptător în Spania, probabil agent N.K.V.D. în M.A.I. (Watts 2011: 196 n. 2; Cosma 1994: 34; Troncotă 2006: 63); din 1946, ca şef al Siguranţei Oradea, în 1947 inspector general în cadrul Direcţiei Poliţiei de
251

V. şi http://www.crispedia.ro/Stefan_Berciu. 179

Siguranţă (M.Of. nr. 286 din 10 dec. 1947, partea I-a, p. 10919), după înfiinţarea Securităţii colonel, şeful Direcţiei I Informaţii Interne a D.G.S.P. din 1948, destituit în 1952 în cadrul valului de “epurări” şi încadrat ca director în Ministerul Gospodăriei Locale; decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M.Of. nr. 110 din 16 mai 1947, partea I-a, p. 3871); 1594. BIRTAŞ, M. Eva (n. Eva ROTSCHILD252) (n. 4.IV.1916, Şimleul Silvaniei) – 24.III.1987 România) – soţia lui Gavrilă Birtaş; membru P.C.d.R. din 1933, referent şef la Serviciul Operativ Securitatea Închisorilor (adjuncta lui Iosif Nemeş) (1949), referentă şi apoi şefă a Serviciului de Cadre din Direcţia Generală a Penitenciarelor (1949-1950, 1950-1952) cu grad de lt.-maj., inspector-prim în Grupa Inspecţii a Direcţiei Lagăre şi Colonii de Muncă din Direcţia Generală a Penitenciarelor şi Coloniilor de Muncă, cu gradul de căpitan (1954-1955), pensionată pe caz de invaliditate în 1955; decorată prin Decretul nr. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R.S.R.” cls. a III-a; 1595. BLANDER, Iosif (Herciu?) – în 1948 plutonier-major la D.R.S.P. Bucureşti, fost lăcătuş (Solomovici 2004: 567); 1596. BLANK, Martin - în 1 aprilie 1947 încadrat comisar de poliţie în D.P.S. a D.G.P. (M.Of. nr. 72 din 26martie 1948, partea I-a, p. 2629); 1597. BLAUMAN, Ladislau – medic, din iunie 1948 angajat la Spitalul M.A.I. Bucureşti (M.Of. nr. 151 din 3 iulie 1948, partea I-a, p. 5603); 1598. BLAUSTEIN, Laurenţiu – în anii ’50 locotenent de Securitate participant la reprimarea rezistenţei anticomuniste din munţi; menţionat în memoriile lui Ioan Gavrilă Ogoranu, care reproduce o dare de seamă a Miliţiei Raionale Făgăraş din 14 august 1952, respectiv, sub numele neplauzibil “Blaunstein”, de Solomovici, 2004: 567; 1599. BLĂNARU, Sofia – din 1 aprilie 1948 dactilografă stagiară la Inspectoratul Regional de Poliţie Galaţi, Serviciul Siguranţă (M.Of. nr. 72 din 26 martie 1948, partea I-a, p. 2631); 1600. (?) BLEHAN, Octavian (după unele surse n. Osias BLECHER) – angajat comisar la Inspectoratul Regional de Siguranţă Iaşi după război (Arhiva C.N.S.A.S., fond Neoperativ, dosar nr. 2417, f. 219, v şi M.Of. nr. 55 din 6 martie 1948, partea I-a, p. 2037), ulterior cu grad de locotent, iar în 1953-1954 maior, anchetator la Suceava, menţionat ca torţionar în multiple mărturii ale unor foşti deţinuţi politici şi în Raportul C.P.A.D.C.R. 82006: 182); în jurul anului 2004 identificat încă în viaţă la Craiova, pensionar; 1601. BLUM, Beatrice – în mai 1948 angajată agent principal de poliţie în cadrul D.P.S. (M.Of. nr. 115 din 20 mai 1948, partea I-a, p. 4437); 1602. BLUM, Vasile – de formaţie şofer, în 1948 informator diurnist în cadrul D.P.S. (M.Of. nr. 116 din 21 mai 1948, partea I-a, p. 4495); 1603. BLUMENFELD, Bloida - din 1 aprilie 1945 impiegat în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 3697 din 30 apr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne, v. M.Of. nr. 110 din 18 mai 1945, partea I-a, p. 4049); 1604. BLUMENFELD, Leon - angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.Of. nr. 107 din 15 mai 1945, partea I-a, p. 3895); 1605. BLUMENFELD, Samuel – în 1948 lucrător calificat în centrala Siguranţei (M.Of. nr. 190 din 18 august 1948, partea I-a, p. 6748); 1606. BLUMER, Sergiu – în august 1948 încadrat comisar de poliţie în D.P.S. (M.Of. nr. 190 din 18 august 1948, partea I-a, p. 6747; menţionat şi în Solomovici (2004II: 567), potrivit căruia ar fi fost inginer chimist, fiul fostului proprietar al magazinului “Luvru” din Bucureşti); 1607. (?) BOCSE, Iosif – funcţionar civil în cadrul M.A.I., cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.C. al P.C.R. (23/1953);
252

V. şi biografia ei pe saitul I.I.C.C.M.E.R., la http://crimelecomunismului.ro/ro/biografiile_nomenklaturii/#Eva Bir taş. 180

BOGDAN. nr. a fost “utilizat în exercitarea de presiuni asupra liderului sionist A. 233 din 8 oct. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. zis “Bibi”) (26. decorat în 1947 cu ordinul „Coroana României în grad de Cavaler (decizia nr..III.1917 Bucureşti) (uneori menţionat cu prenumele românizat Horia) – în 1957 colonel de Interne. Cosma 1994: 50. III-a. avansat la gradul de general-maior în 1949. Nicolae (n. fiul lui Carol) (n.I. cu Simona. nr. Goma 2007: 118.Of.R. p. cu grad de căpitan. nr.I. 253 din 1 nov. 157 din 4 mai 1957. Ervin (n. voluntar în Spania (1936-1939). 266 din 20 nov. (?) decorat în 1971 sub numele dactilografiat eronat “Corneliu Hari [B]ogdan”. 125.R. 19. BODOAGĂ. v. BODNAR.R. 1611. & Caţavencu 2004. după război încadrat iniţial în Securitate. menţionat şi în A. partea I-a. fond 495 (“România”). dosar nr.I. 1949. 3871). ca locotenent-colonel de infanterie activ în Forţele Armate.Of. Oprea 2002: 157). 3617.1900 Bucureşti) – după război inspector în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. nr. p. Arachelian 2010. Horia (Sharit) – în 1950 maior. 10158.-col. alături de alţi “spanioli” (inclus şi în lista lui Solomovici 2004: 136. unde. partea I-a. f. 6. direcţia Spate din M. v. BOICO. BOGDAN.Of. partea I -a. ulterior (din 1958?) director general al IPROCHIM în anii ’50-’60. I. nr.Of. 1945. ambii imigraţi din Rusia.1912 Frasin.S. 4049). disculpat. p. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.Of. p.G. 99243 din 4 oct. comandant al Comandamentului Trupelor de Grăniceri (1950-1952). I.Of. începând cu 15 august 1945). nr. 25..1919 Braşov) (uneori cu nume de serviciu BONDA)– fost voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania.R. Otto – după război iniţial funcţionar la Primăria Timişoara. Harry BERMAN254. decizia ministrului Justiţiei nr.A. Mihail (n. în M.R.1972 Bucureşti) – ilegalist (membru de partid din 1931). ulterior şeful direcţiei tehnicadministrative. (1946-1947). unchiul prin 253 254 V. 10875. 1946 în M. 1947 . M. p. M.P. şi Caţavencu (2004). 1947. 1954).Of. Solomon-Erwin BLUM253) (n. CNAPPE. 19854 din 25 febr. p. nr. p.. 10926. Zissu pentru deschiderea de negocieri economice pentru liberalizarea emigrărilor în Palestina”. din 1949 inginer-şef al Direcţiei Centrale Industriale a Chimiei din cadrul Ministerului Industriei (M..S. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. Doina. anchetat. fiul lui Philip şi Rosa (n.I. nr. cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a IV-a (Dobre et al.Of. şeful Direcţiei Aprovizionare şi Gospodărie a M.A. V. partea I-a. 110 din 18 mai 1945. 2006: 215. cu care a avut o fiică.VIII. Solomovici 2003: 198. Ordine şi Instrucţiuni 1959. supra). prin Decretul regal nr.R. Meier ROSNER. 2786. apoi în maquis. 35 din 11 febr. 3697 din 30 apr. Stark)) (n. 2066 din 20 oct. şi 2003: 264). nr.S.L. 110 din 16 mai 1947. în martie 1945 reîncadrat în Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul război ului pe motive rasiale (fost arhitect-şef al Timişoarei)) (M.XI. pp. M.Of.I. partea I-a. Pelin 2005. partea I-a. I. decizia ministrului Justiţiei nr. M. în calitate de şef de serviciu la M. 1213). cf. apoi înrolat ca ofiţer al Armatei Roşii (1941-1944). la înfiinţare (1948) (I. Suceava – 10.R.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr.1950).1608. partea I -a. director adjunct al Secretariatului D. 1614. 1947 reîncadrat (retroactiv. Decretul Consiliului de Stat al R. (1955-1960). partea I-a. ulterior pentru scurt timp director adjunct al Uzinelor “23 August din Bucureşti. fratele lui Jean Bogdan (v. Hary (n.A. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. apoi în Brigada Mobilă a Siguranţei Statului cu grad de lt. 1946. nr. în oct. 18. 1613. 52 din 4 martie 1945. destituit şi trecut în rezervă în 1952. căs. p. 1612. 1945. în Forţele Armate. partea Ia.I. după august 1944 maior. 1654-5) 1609. Arhiva Operativă M. fiul lui Meyer (alias “Roman”) şi Fulie (alias “Elena”).. fond documentar.R.093 din 11 dec. 9763). transferat ca locţiitor politic la Minister (dec.XI.IV. DJ nr. 1610. 225. 2). vol I. 1946 în M. f.A. Zalman .090. BOGDAN. inv. apoi transferat secretar al “Agenţiei Economie Române” de la Moscova. dosar 10. 1947 (M.I. 181 . & Caţavencu 2004. 72 din 26 martie 1946. BODASCHER.

director al Direcţiei Judeţene Agricole Oradea (sept.. ilegalist (membru U:T. C. BRAND.-nov.R. Lupu 2011.M. p. şi http://www. ulterior exclus din cauza rudelor sale emigrate în Israel (Neagoe 2001: 70). fiul lui Alexandru şi Berta) – evreu maghiarofon. 3617.A. partea I-a.pdf 257 Arhiva C.P. apoi zeţar la Tipografia Oradea (1933-1937). dosar nr.I. 255 din 7 nov. al P. nr. M. dosar nr. nr.M.C.. de unde demisionează în sept. 1621. 1946.A. 215 din 21 sept. Pleşa 2010: 124-5. Samuel – ilegalist.C. Marghita (1944-1946). trecut în rezervă la 31. şef al Sectorului Sfaturi Populare al C. 2037).) Wasserman (1909 – d?). 1945.-col. partea I-a. secretar al Comitetului P. 1945 încadrat ca detectiv clasa II-a în D. partea I-a. 148 din 25 iunie 1941. decorat în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr. instructor al Comitetului judeţean P.].Of. al P. Sălard (1946). BREBAN. 1946 (M. p. cu grad de colonel (iul. membru al comisiei electorale interimare Bihor (1948). BRAVERMAN. 222 din 25 sept.C. Rebeca . ff. 219. 1949).S.. 55 din 6 martie 1948. p.Pepi (căs. f. şi deputat ăn Sfatul Popular Regional Oradea (mai 1950 – mai 1952). apoi diverse alte munci până în 1941). locţiitor al şefului Direcţiei a IV-a Contrasabotaj a Securităţii (1952-1953) unde este avansat la gradul de lt. 52 din 4 martie 1945. studii de scurtă durată la Şcoala centrală de lectori de partid “A.. partea I-a.alianţă al lui Vladimir Tismăneanu (I.a. precum şi menţiunea lui între voluntarii evrei din războiul civil spaniol în Diamant 1979: 371 şi Sugarman f. trecut în rezervă la 17 martie 1961 cu grad de colonel (Arhiva Operativă M. muncitor necalificat. 1945. 157 din 4 mai 1971). f. Iosif (n. Ludovic (30. 182 . a avut 3 fraţi . fond Documentar.S.VII.S.: 108). părinţii săi. 63-65 şi fond Neoperativ. 1948). 2417. 93. p.).G. f.1930 Braşov – 2000 Cluj.R. adjunct al şefului Secţiei Agrare a C.N. DJ nr.1920 Balc.. Sali (Salomon) (1903-1945) şi o soră .I. partea I-a. M. 1617. nr. 1623. fond Documentar. 1615. (Arhiva C.12.A. p. Israel). 4048 [cota S.Of. 8318).Of.A. în luan noiembrie avansat la clasa I-a (M. BRATU.Of. BOICULESI. Nastasă şi Varga 2003b: 175).şefă de birou (1945-1947). apoi comisar în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (1945-1948).ro/documente/cadrele_securitatii/BOKOR_LUDOVIC. şeful Direcţiei a IV-a a Securităţii (1956-1957). Alexandru (Leizer) (1906 – 1984 Ierusalim.1969 cu grad de maior256. 256 V. nr. BOTOŞENEANU.R. pp. din 1935). Dobre et al. Bihor – 2003 Bucureşti) – evreu maghiarofon. nr. Jozsef) (6.R. partea I-a. deportat în batalioanele de muncă obligatorie maghiare (1943-1944). 1957 – mart. 1654-5) 1619.Of. şef al Direcţiei Regionale a Securităţii Cluj. 1620.I.1949). partea I-a.A.Of. 10433).. 1948-apr. BONY. 1622. Bernard – în august 1945 sergent major la Legiunea de Jandarmi din Trei Scaune (Andreescu. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. vol I. 10.N. cf.. 1616. Bernard – după război funcţionar la Subsecretariatul de Stat al Aerului de pe lângă Ministerul Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M.IV. 3659). Ferentz – în sept. (dec.R.I. 1947 – sept. 1618. De altfel. 8199).M. BRAUNSTEIN. două surori şi un unchi au decedat în timpul războiului în lagărele naziste de muncă obligatorie. maior (la trecerea în rezervă) la Direcţia Regională / Inspectoratul Judeţean C luj al Securităţii între 1951 şi 1969.C.S.R.Of. BOKOR. nr. 9800. fişei de la Securitate257. 208 din 10 sept. & Caţavencu 2004255 ş.R. 1961). H. 2. Jdanov” (apr. 1947. Ordine şi Instrucţiuni 1959. nr. Samoilă – după august 1944 agent de poliţie la Iaşi. doi fraţi. 1949 – mai 1959). p. după război şeful Biroului Cenzură din M. 28 iunie 2007. 2006: 255 Vezi şi „Marioneta sovietică de la Frasin” în Monitorul de Suceava. S.Avrum (1905-1934).a. Isidor (cunoscut mai degrabă cu prenumele prescurtat “Isou” din perioada ulterioară de artist) (1925-2007) – în 1948 comisar de poliţie în cadrul Biroului Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Gura Humorului (M. după război activist la Sindicatele Unite şi la Comitetul P. apoi încadrat cu grad de maior în Securitate. Oradea (ian.C. dosar nr.cnsas.R.

.R. claitate în care în martie 1946 este decorat de autorităţile sovietice cu ordinul “Steaua Roşie”. Raul Volcinschi şi Ovidiu Vasilescu. 1625.S. partea I-a. (M.C. nr. încadrat după război comisar-ajutor de poliţie în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea. partea I-a.. exclus din M. partea I-a. p. Nastasă şi Varga 2003b: 363-71. Jacques – după august 1944 şi până în august 1945. încadrat în D. Goma 2007: 178-9.G. implicat în atacurile asupra Armatei Române la retragerea din 28-29 iunie 1940. III-a.S. 54. 6309). ulterior reabilitat (1954?) a locuit împreună cu soţia Janeta şi copii Rodica şi Vlad în Bucureşti. 136 din 19 iunie 1945. p. 51 din 2 martie 1948.I.Of. ca agent de poliţie clasa a III-a în iunie 1945. Cosma 1994: 83. responsabil medical de nomenclaturiştii Gheorghe Vasilichi . p. 180 din 6 august 1948. trecut în rezervă în 1961 (Pleşa 2010: 124-5. Duţu et al.R.R.G. când demisionează. nr.N. 135 din 18 iunie 1945..G. Levy 2002: 84.R.A.ro/documente/cadrele_securitatii/BREBAN_IOSIF. anexa la dosarul nr. 258 Vezi şi fişa sa parţială de la C. Gheorghe Florescu şi Constantin Pârvulescu. Alexandru Drăghici. Ioniţoiu 2006: 43). 1947.C. nr. 286 din 10 dec. 1945.M. p. C. comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct. 10924. 243 n. fost voluntar în Brigăzile Internaţionale din Spania. p. 116 din 21 mai 1948. p.P. p. 1628. Petre şi Carmela Roman. a III-a. 4494).I. iniţial şeful direcţiei a IV-a Contraspionaj în Forţele Armate a D. Isidor (în alte documente “Brunner”) – după război agent principal de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. la adresa http://www. emigrat în 1970 în Israel (M. Andrei . BROITMAN. inv. I. M. Mihai Eugen – fratele lui Iosif Breban. Chivu Stoica. BREINER.din iunie 1945 agent de poliţie la Chestura de Poliţie Oradea (M. BRUDER.P. 1630.pdf.XII.Of. Hortensia. p.I. BUCHLER. şef de birou în centrala D. Iosef Şulam (zis “Şuli”.P. al P.P.în martie 1948 numită agent de poliţie în cadrul centrala Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D.Of.G. Gh. n. ulterior colonel dr. nr. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. reactivat în august 1948 (M. membru al Sectorului Medical al C. Andreescu. 1626. BREBAN. cu referat de cercetare la fd. Cosma 1994: 83)258. nr.1910 – 27.. 182 din 11 august 1947. membru al diviziei “Tudor Vladimirescu”. ulterior colonel. 9. Cosma 1994: 46).Of. transferat în cadrul Serviciului de Siguranţă. partea I-a. 4313. decorat prin Decretul nr.Of.G. partea I-a. partea I-a. 2002: 12. iar apoi locţiitor al comandantului Şcolii de ofiţeri de Securitate din Băneasa.Of. & Caţavencu 2004. ulterior şeful secţiei I de securitate regiunea Hunedoara-Deva. nr. & Caţavencu 2004. BRUTARU. nr. 1. nr. M. 1629. în 1947 cu grad de comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj.78.R. 204. după transformarea Siguranţei în Securitate.Of.Of. 7259). 183 . BRILL. 1627. pe Aleea Alexandru nr.S.Of. I.cnsas.R. Sigismund. 1631. 1624. Leontin Sălăjan. Ecaterina .Of. după iulie 1941 evacuat de sovietici în Asia Centrală. partea I-a. locotenent-major. al P. 5099.1978 România) – ilegalist cunoscut. p.S. trecut în rezervă la 15 august 1945. fiul lui Moise) (5. 110 din 14 mai 1948. menţionat pentru brutalitatea sa şi în memoriile lui Raoul Şorban. 3293. la etajul clădirii ale cărei nivele inferioare erau ocupate de Walter. nr. nr. ? – locotenent major la Securitatea din Oradea în anii ’50 (Kovacs 2006. secţia Cancelarie – dosare anexe. la Serviciul Siguranţă (M. partea I-a.” cls.C. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Steaua R. 1944 – iulie 1945) (M. partea I-a. în mai 1948 avansat comisar-ajutor (M. 165 din 24 iulie 1945. Gheorghe (n. 1913). locţiitor al şefului serviciului Cercetări Penale la serviciul judeţean Cluj al D. nr. şi din partid în cadrul epurărilor din 1952.R. 126/1970.S. BRUNER. 1921). 7085.A.R.P. fost deţinut la Gherla). M. 5127). revenit în ţară în 1944. 6491). zis “Szighi”) (mai rar menţionat şi ca “Beiner”) – originar din Cernăuţi (n. & Caţavencu 2004. p.VIII.R. (M. I. 187 din 18 aug.I. partea I-a. (1948-1959).

(M. 1638. Ioniţiu 2008:88.C. fond 495 (“România”). nr.A.R. 1654-5) 1641. CALER. inv. 2/1957. 225. S. avansat gen. 681).S.P. comandant al trupelor M. 1636. şef al Direcţiei Superioare Politice a Armatei (1956-1964). Cosma 1994: 45. 1637. nr.R. 1635. 1971: 210.P. 240). 70. Dobre et al. trecut în rezervă în 1977.A.I. locţiitor politic al comandantului Regimentului I Infanterie şi ulterior al Diviziei I Infanterie “Tudor Vladimirescu” (1943-1944). partea I-a. 1633.. p. fost ofiţer sovietic. BUTYKA.C. p. (M.G. 1640. inv. Maria (n.P. preşedinte al Consiliului Central al Crucii Roşii (1972-1975).C.1920. 9 din 12 ianuarie 1948. Buium – din 1 aprilie 1948 numit agent de poliţie în centrala D. . BURCĂ. după război ocupând diverse funcţii. Cluj-Napoca (fiul lui Andrei şi Sara) – d. 165. BUTNARU. a Ministerului Comunicaţiilor şi Lucrărilor Publice (fusese exclus în timpul războiului pe motive rasiale) (M. locţiitor politic al Comandamentului trupelor de Securitate (1945-1952). trecut în rezervă în 1963 cu grad de colonel. inclusiv membră a organizaţiei de bază a partidului din M.07. 876 / 2407). Solomovici 2003: 195. Diamant 1979: 371. numit în sept 1952 ministru adjunct al Afacerilor Interne (Decret nr.Of. 1639. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. Troncotă 2006: 123.1914 Paşcani – 1994 Bucureşti) . Corina – în ianuarie 1948 numită comisar adjunct în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D.R.. Watts 2011: 197 n. 2006: 183. fost activist C. 5969). şi ulterior membru al Comitetului de Partid din centrala Ministerului Securităţii Statului.R. BULAN. Cosma 1994: 49. Teea (ortografiat şi Thea Kaplan) – ilegalistă.IV. Wexler & Popov 2002 II: 825. al P. 52 din 4 martie 1945. Catalan 2001/4. 157 din 4 mai 1971).A. avansat căpitan al Armatei Roşii în 1936. Nastasă şi Varga 2003b: 24. decorată cu ordinul 184 .G. apoi comandant al Comandamentului Forţelor Aeriene Militare (1953-1956). decorat în 1971 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” clasa a II-a (Decretul nr.gen.în martie 1945 reîncadrat ca şef de birou tehnic în D. CAPLAN. Andreescu. “Cadrele Securităţii”). 1947. al P.R. plutonier major şef (în 1949). partea I-a. p.M.d. 1634.1632.C. Emanoil – în 1947 era agent sanitar la Penitenciarul Sighet (M. avansat la 23 august 1949 general. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (14/1955. Francisc (n. şeful sectorului de anchete şi cercetări de la Comisia Controlului de Partid (până în 1952). 75. (1955) (menţionat şi în C. dosar nr. Michal Iurevici BURSCH) (25. 4/1956) şi referat de cercetare la fd. 1997. renumerotată Direcţia a VIII-a în 1953 (1952 – locţiitor. 164 din 19 iulie 1948. 5627). Iacob (n. C. apoi comandant al aviaţiei militare şi rector al Academiei Militare din Bucureşti. anexa la dosarul nr.Of. partea I-a.P. nr.I. Mihai (n. v.N. membru P.A.Of. L. Solomovici 2001II: 44. Iakov). din 1932. Berindei. 2006: 79. 1952). comandant al Comandamentului Serviciilor Armatei (1972-1973).C. Ferenc Butyka la 13.de formaţie tâmplar. ilegalist. în 1965.I. partea I-a. mr. colonel de Securitate. CAFFE. (1947-1950).D.C. nr. din M. 1953-1963 – şeful Direcţiei). cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. (1950-1952). secţia Cancelarie – dosare anexe.S.A. C. nr. Şt. pp.R. şef al Direcţiei Generale Politice a M. Henri . Goma 2007: 118.R.I. al P. soţia colonelului de securitate Valeriu/Valerian Bucicov (Bucikov) (Jela 2001. 327 din 19 sept.I. ulterior i-a succedat lui Dulgheru la şefia Direcţiei Cercetări Penale a Securităţii.S. decorat în mai 1948 cu ordinul “Steaua R.-col... p. Mira) – ofiţer la Direcţia B Contraspionaj a Securităţii în 1951. BUCICOV. Ferdinand – în 1948 definitivat în funcţia de agent de poliţie la Iaşi (M. CANTEA.Of.A. voluntar în războiul civil din Spania. A. BUIUM. 23 din 29 ian.A. M. avansat succesiv până la gradul de colonel (1947). anchetat alături de alţi “spanioli” şi “francezi” în 1953. 152 din 5 iulie 1948.F.Of. şi fişa de la C. ministru adjunct al forţelor armate (1956-1972). Bucureşti) – evreu maghiarofon. 1). 3293. nr. ulterior şef de serviciu la Ministerul Turismului (la începutul anilor ’70). partea I-a. Dobrincu şi Goşu 2009: 317)).” clasa III-a (Adorian et al.

1651. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.G.wolterskluwer.S. Galaţi în 1948)261. p. 201/1975. trăia încă în Iaşi în anii ’90 (referat de cercetare la fd. 1655.P. CHELER. nr. p. (M. 30 din 6 febr. partea I-a. (M. Solomon – din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. p. Petre .Of. Mayer . 159 din 13 iulie 1948. apoi încadrat ofiţer la D. 1645. 4049). fost frizer al Anei Pauker (C. 1644. 10923.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Comisariatului de Poliţie Ştefăneşti.S. al P. CERLINCĂ. p.C. 873 din 20 august 1949259) şi respectiv cu ordinul “23 August” cls.I. 11059). fond Neoperativ. 1947 însărcinată cu atribuţii de Siguranţă (M. CHIVU. M. partea I-a.C.Of. CATZ. http://freelex.S. partea I-a. 1945. C. 88 din 18 apr. pensionat.Of. 1652. 261 Vezi şi http://www. (M. 3895).“Apărarea Patriei” cls. KELLER) – funcţionar civil în cadrul M. partea I-a. Lary LEFERMAN.Of. nr.I.S. 5982 şi nr.html. Ioniţoiu 2000: 204. p.Of. nepoata lui Iosif Chişinevschi şi soţia lui Cornel Kaplan. dosar nr. 8321). 1648. iar în nov. CAS. nr. M. CHITNER. v./D.1897 Corabia) – după război inspector la Inspectoratul General de Jandarmi. 265 din 19 nov. partea I-a.Of. 1643.Of.Of. (?) CHIMION.cnsas. secţia Cancelarie – dosare anexe.1933 – 1985.. a III-a (Decretul nr. M. în 1948 plutonier major la D. Michail M. M.P. 1654. nr. partea I-a.după august 1944 detectiv în cadrul D. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. nr.Of. Botoşani (M. Ion (n. Jela 2001.N.P. (1947-1953).P.P.Of. Arhiva C. 3293. f. p.G.S.şef de serviciu D. 1642. nr.I. CHELMAN. partea I-a. 110 din 16 mai 1947.S. M. Iaşi (la un moment dat cu gradul de locotenent-major).R. partea I-a. Bucureşti (Solomovici 2004: 567). partea I-a. fişa parţială la http://www.pdf. Mihail (n. 3038. 286 din 10 dec.aspx?DocumentId=26302. 1650.P. 1646.C. ulterior Inspectoratul Judeţean Suceava al Securităţii între 1956 şi 1983.R. 107 din 15 mai 1945. partea I-a. din sept. 199 din 3 sept. 9718). p.P. nr. M. a D. 1947. B. când este trecut în rezervă cu gradul de locotenent-colonel260. nr. partea I-a.S. nr.S. anexa la dosarul nr.R.. 122 din 31 mai 1947. 1649. p. 1945. http://www.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Comisariatului de Poliţie Hârlău (decizia nr.G. Lupu 2011. p. partea I-a. partea I-a. a folosit frecvent ca nume de serviciu şi varianta “Sava Leferman”) – după război comisar-ajutor al Inspectoratului Regional de Siguranţă Iaşi. p. Cosma 1994: 48). Mihail .G.C. CĂLIN. p.. I. Neştian 2010: 88. Ioniţiu 2008:88. p. nr. 3871. nr. 219. p. 1947. p. (M. 5817). CEASLAVSKI (cu varianta Ciaslavski) .comunism. 7. GRIMBERG) (n.ro/documente/cadrele_securitatii/CERLINCA_EUGEN. III-a în 1949 (Decretul prezidiului M. 1647. nr. partea I-a. 1945. 2629). inv. 8318.din 1 aprilie 1947 încadrat comisar de poliţie în D. Iancu . nr. Paul (n. 1653. (4/1968). 4355. 1947. 918. Clareta – în nov. 253 din 5 nov.R.I. 1947 numită agent de poliţiei în cadrul D. 259 260 V. 1945 încadrată ca şefă adjunctă de birou la Inspectoratul regional de Poliţie al Moldovei de Nord (M. 1656. Goma 2007: 118. 1947.S.P. Milly – în 1948 încadrată ca dactilografă în D. 1947.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/dictionar_no/no/dictionarno_2.S. fiul lui Maxim şi Michalina) (1.P.P. 289 din 13 dec. 1947.R. V. CHIPER. 157 din 14 iulie 1945.N. 157 din 4 mai 1971).Of.A.A.Of. & Caţavencu (2004) îl menţionează ca sublocotenent la D. partea I-a. CHELM. 5360 şi nr. al P. Surica – în dec. 1945 numit comisar-ajutor în centrala D. 2417. nr.procesulcomunismului. p. 3697 din 30 apr. 208 din 10 sept. Mircea (n. nr.Of. 10094). nr. Cerlinca.ro/fisiere/tortionari/cautt. 72 din 26martie 1948. p. 208 din 10 sept.Of.G. CASAPU. M.S.R.Of. Eugen (n.ro/DocumentView. partea I-a. p.php 185 . 144 din 25 iunie 1948. CÂMPEANU. CHIPER.R.P. 110 din 18 mai 1945. nr. 7743). a D.A.. transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei. Tarna – după război impiegată la Poliţia oraşului Roman. FELDMAN) – fost lăcătuş. partea I-a.G. Suceava) – ofiţer la Direcţia Regională.

nr. partea I-a.Of. BN (fiul lui Ioan şi Ghizela Vilhelmina) – d. Lazăr – din iunie 1948 angajat în centrala D. partea I-a. partea I-a. (dosar 12/1954). 1661. nr. unde până în 1989 avansează până la gradul de lt. 5228). COHEN. în cadrul Inspectoratului judeţean Suceava al Securităţii (funcţie de şef de colectiv). Zissu (fiul lui Şmil) – şef de catedră la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa. partea I-a. COHN. 1662. COJOCARU. nr.Of.G. COJOCARU. nr. partea I-a. p. 15. 121 din 31 mai 1945.Of. M. 1664. p. disponibilizat în 3 ianuarie 1948 pentru luare de mită (M. a avut doi fii: Dan şi Sorin. 1671. M. COHN. 110 din 18 mai 1945.1915 Bucureşti) – din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.1937 la Josenii Bârgăului. CIOBOTARU. N.Of. partea I-a. p. M.Of. p. (M. în 1948 plutonier-major în D. cu Petria. Harry – fost tinichigiu. 1663.G. 266 din 20 nov. 140 din 19 iunie 1948. M.din aprilie 1945 şef de secţie de gardieni publici la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. 1997. 3895). Sever – în 1948 era comisar de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. COJOCARU.Of. Iancu . Tobias . CIMPOIEŞU. 8888). trecut în rezervă în 1958 (Cosma 1994). Ştrul) – căpitan M. 473). 7086). 3694 din 30 apr. 1670. 8. Moritz . 1948. p.Of.A. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 1673. COJOCARU. partea I-a. p.1990262).V.P. 140 din 19 iunie 1948..R. nr. 1674. 1946. M. partea I-a. nr.Of.A. p. căs. 110 din 18 mai 1945. când este trecută în rezervă (Cosma 1994).Of. nr. 5227. partea I-a. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. Botoşani) – angajat în 1957 la Direcţia Regională Suceava. p. trecut în rezervă la 17. partea I-a. 1945 din funcţia de impiegat la Serviciul Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei pentru neprezentare la post (M. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M. Bernard – în 1947 comisar-ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei. 4049).C. partea I-a. 232 din 11 oct.în august 1948 şef de secţie în cadrul M. nr. al P. 1946 “pentru greşeli grave în serviciu” (M. 3949). nr. nr. Ancel – demis în nov. 262 V.S. 1665. FELDMANN) (n. v.R. p. 16 din 20 ianuarie 1948. 176 din 2 august 1948. F. p. demis în apr. 71 din 25 martie 1948. nr. 10126).I.C. Ştrul – din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr.1657. 4355.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. 186 . 122 din 31 mai 1947. COHN. CITY. nr. p. 2604). 1948. Iosif – în ianuarie 1948 numit agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea (M. 1669. la Circa 14 Poliţie (M. 1666. 1668. 4049). jud. 107 din 15 mai 1945. 239). nr. Gabriel (n. Burah – în 1948 era comisar la Serviciul de Siguranţă Bacău (M. partea I-a.ro/documente/cadrele_securitatii/CIMPOIESU_GEORGE. Mayer – după război şef adjunct de birou în cadrul prefecturii Poliţiei Capitalei.Of.I. Moses . Dora (fiica lui Aizic) – cadru didactic civil la Şcoala de ofiţeri de securitate din Băneasa până în 1959. 1658. -col.P.Of. 78). 9 din 12 ianuarie 1948. CONICI RAITER.V. COHN. (M. 92 din 17 apr. 1660. partea Ia.Of.Of. 1659. nr.of. partea I-a. 4517).Of. 1945. partea I-a. nr. p. 1945.I. 980. COJOCARU. transferat temporar ca translatorşef (v.cnsas. nr. 4 din 4 ian.P. COCA. p. M.. p. partea I-a.pdf. 182 din 11 august 1947. 3694 din 30 apr. p. George (cu variantele Ciompoieşu George şi Cimpoişu George) (n.din mai 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. COHN. v. 1672. Bucureşti (Solomovici 2004: 569).Of. 30 din 6 febr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 1667.Of. 6310). CHUSID. nr. p. Sandu (n. p. fişa parţială la http://www. partea I-a. M. CIORTAN.

sinucis în 1953.A. 1945.1951. inv. anexa la dosarul nr. p. M. p. p. 10170). 1946 din M. 4706 şi nr. 41 din 18 febr.G.Of. Oradea (1948-1950). respectiv şeful Direcţiei Generale a Miliţiei din M. COHN) – membru de partid. nr. partea I-a.I. 9763). 10923). 264 V. după război general. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. nr. în iunie 1945 la Comisariatul de Poliţie Bacău.V.S.Of. (M. p.C. 120/132 din 25.R. p.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 9071. (farmacist). Gheorghe – din 1 aprilie 1947 încadrat în D.A. Pavel (n. ulterior comisar de miliţie până în 1950 (cu dosar disciplinar la C. 6867).P. nr. partea I-a.P. nr. iniţial ofiţer la D. 4049). 1681. 176 din 4 aug. COPELOVICI264) (n. 2066 din 20 oct. 237 din 17 oct. Jenö KRONSTEIN263) (2.A. 1348 din 7 ian. 1682.” clasa a V-a. (1949-1952).C. 110 din 18 mai 1945. Suceava) – angajat în 1949 la D. 23. nr. 1687. CONSTANTINESCU.I. dosar nr. p. 1679. KRAKAUER) – după război comisar la Chestura de Poliţia Iaşi. Ana – în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul Spitalului M. avansează în cadrul direcţiei regionale. partea I-a.1986) – ilegalist.A. al P. Fifca KLEINMAN) (18. CORNESTER. care indică numele “Faivel Kleiman”). 1686. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (61/1955). nr. nr. 1896). încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. Valeriu (n. partea I-a. apoi vreme de două decenii director general la Ministerul Industriei Chimice. 253 din 1 nov. partea I-a.IX.Of. 1946 în M. ulterior colonel M.S.Of. Max H. 126 din 6 iunie 1945.Of. 108 din 12 mai 1948.VI. CONSTANTIN. Ionel (alias) (n. 267 din 21 nov. prin Decretul regal nr.Of. M. p. 1947. 1946.).C. cu care este trecut în rezervă la 21. CORNĂŢEANU.S. p. cererea de schimbare a numelui în M. (?) CORNEANU. 9964 din 31 ian. nr.?)1953) . 1375 (pentru aprobare). partea I-a. 1677.P. COSSLER. nr. 1945. COSTEA.R. CRISTEA. partea I-a. 3293. M.VI. a D. în 1963 (printr-un 263 V. Simion (n.I.P. Ghedeion – în 1947 comisar la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Suceava (M. nr.Of. partea I-a. 4264). 20.III. 1516). 72 din 26martie 1948. nr. CRACAOANU. 67 din 20 martie 1946. p. 187 .A. în Forţele Armate. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. 1993. Suceava. respectiv decizia ministrului Justiţiei nr. p. până la gradul de colonel. 2629).R.G.colonel de Securitate (în 1953). p.Of. 1947. partea I-a.Of.C.. trecut în rezervă în 1982 (în dosarul 3/1982 ibid. Şloim .XII. şeful Direcţiei Personal (1946-1948). al P.P. 1947 (M.C.1907 Brezoiu. v. 1676. 1680. iar apoi comandant al lagărului de muncă Galeş. fond 495 (“România”). cu stagiu recunoscut din 1931. Vâlcea – (22. p. 9940).P. 1678. în martie 1947 transferat la Poliţia Călăraşi (M. 60 din 13 martei1 1947. COPER. p. cu referat de cercetare la fd. Haim Max (n.Of. 1684. nr. 1688. partea I-a. Eugen (n. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.I. ulterior inspectoratului judeţean Suceava. CRISTESCU. Brăila (fiul lui Samoil şi Tita) – d. cu grad de locotenent-colonel. partea I-a. secţia Cancelarie – dosare anexe. 81/1970. implicat în reprimarea rezistenţei anti-comuniste din Maramureş. 225.. inv. partea I-a. nr.P. cu grad de comisar. Adrian – din noiembrie 1945 comisar la Poliţia oraşului Râmnicu-Vâlcea (M. 260 din 13 noiembrie 1945..XII. Stefan – în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne comisar-ajutor în cadrul Chesturii de Poliţie Oradea (M. 273 din 28 nov. nr.Of. 3697 din 30 apr.I. în 1948 la Chestura de Poliţie Iaşi. 2547. 1945. Nuţă AIZICOVICI) – încadrat în M. nr. inv.R. COSMOVICI. 1685.Of.1675. 10381 (pentru cerere) şi respectiv decizia ministrului Justiţiei nr. partea I-a.1913 – 26. Leon (n. 1947. 286 din 10 dec. partea I -a. iniţial la penitenciarul Aiud. p. partea I-a. (M.1918 Bucureşti) – încadrat după război în D.V. C. 1948. 2017. 43 din 21 febr. Frederich – în 1947 era comisar-ajutor la Poliţia oraşului Satu Mare (M. p. nr. apoi prezent în Direcţia Penitenciare. (1955). 1683. COSMA. COSTIN.R.Of. funcţionar civil în cadrul M.1928.Of.1981. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.

1949. p. p. nr. CSIKI. Pătrăşcanu) – în iunie 1945 numit comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 136 din 19 iunie 1945. nr.R. 144 din 29 iunie 1945. 2002: 52-3. nr.1910. 5127 şi M. M. SM – 1997 Bucureşti) (fiul lui Petru şi Estera) – ofiţer de Securitate la Direcţia a 4-a (1952-1954). Andreescu. partea I-a. 21 ian. al P. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 34. p. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. partea I-a. Lajos. partea I-a. 1690. (Jela 2001.R.din mai 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 11177.. nr. partea I-a.Of. 7084. M. Oradea din 1948. 1946 transferat la Siguranţa Oradea cu acelaşi grad (iunie 1946-1948). 803. HAIDEN) (n. partea I-a.Of. CZELLER. Eugen (n. 259 din 12 nov.P. 1693. respectiv Cseller) (n.C.C. 5128). 5466. 1694. Rozalia . îbn acelaşi bloc cu L. 43. partea I-a. p. partea I-a. nr.Of. 1697. DASCĂLU. 1695. Duţu et al.ro/documente/cadrele_securitatii/CRISAN%20ALEXANDRU. 126.08. 1698. 76.Of.decret individualizat) cu Ordinul Muncii cls.P. 99 din 2 mai 1947. a II. fiul lui Ignaţ şi Pepi) şeful Siguranţei Satu Mare (1944-1948). Mureş (M. la Circa 12 Poliţie (M. 24. nr. M. DANER. 21 din 26 ian. după august 1944 comisar şef la Poliţia Sighet.în iunie 1945 încadrat ca gradian public clasa a III-a pe lângă Poliţia oraşului Tg. apoi şeful Serviciului Judeţean Mureş al D. 121 din 31 mai 1945.în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul Spitalului M.I. Dobrincu şi Goşu 2009: 299.1896 Ciocaia. în sept. M. Berindei. 1945 numit comisar în cadrul Poliţiei oraşului Dorohoi (M.A.Of. Emil – după război agent de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi. Jela 2001.J. 1945.S. 1945. 182 din 11 august 1947.Of. nr. Levy 2002: 104. Simion . partea I-a. 1947 transferat intern la Serviciul Siguranţă (M. Sugarman f. 3871. Aurel . Alexandru (25.933 din 15 dec. al P. 1689. director al D. 1945 în M. 4517) 1692. p.P.D. p. DAN.în nov. 110 din 16 mai 1947. nr. DAVIDOVICI la 01. 833).Of.G. Neamţ) – după război şeful Direcţiei Personal în centrala D. apoi locotenent-colonel.I.pdf. I iar în 1971 cu ordinul “23 August” cls. M. DANIELEVICI. 253 din 5 nov.. 12). p. Elizare M. decorat în 1947 cu ordinul „Coroana României” în grad de ofiţer (M.P. DASCĂLU / DASZKEL. 1696. 3.C. 61). 9926).G. 1700. 4264). (31/1953). partea I-a. ulterior încadrat inspector general la Direcţia Penitenciare a D. p.S. (M. partea Ia.Of.Of.Of. 3486. Cosma 1994: 52. participant la reprimarea rezistenţei din Maramureş. Turda.Of. Cluj. Kovacs 2006. p.Of. Goma 2007: 118. CRIŞAN. decizia M. FRIEDMAN) (n. partea I-a. 295 din 28 dec. 222 din 25 sept. Pavel (n. 1945. p.cnsas. Pavel JÖSZEF) – medic la Securitatea din Cluj între 1948 şi 1958. nr. 1947. 1947.-a. p. nr.R. partea I-a. DASCĂLU. CROITORU.. p. cu nume de familie ortografiat ocazional Zeller. 4 din 4 ian. M. nr. (2/1979). M. 1953 Oradea) (fiul lui Alexandru şi Iuliana) – evreu maghiarofon. sinucis după epurarea Anei Pauker (M.A. 2 din 2 ianuarie 1948. Cosma 1994: 76). nr. din 1 dec. di9 1963 la Direcţia T. (Jela 2001. 1699.Of.VII. p. p. trecut în rezervă în 1967 cu grad de căpitan265. nr. 188 . Vilhelm .S. Solomovici 2004: 569. 1945.VI. 286 din 10 dec. p.S. posibil agent sovietic. nr.Of. 10433.C.C. partea I-a.R.a.S. p. 8050). 1691. 9748. 83). nr. partea I-a. 2006: 662/637. Bihor – d.: 108. apoi a 7-a (din 1955 cu grad de locotenent). Ludovic (n. Zoltan – medic M. Nastasă şi Varga 2003b: 25. partea I-a. 136 din 19 iunie 1945. Budea 2005. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. ulterior şef de serviciu la Regionala Cluj a D. 22. CRISTESCU. Elizar (n. Mîntuleasa nr. nr. 265 V. 1922 Tg. nr.A. nr. CSEN. 1946. Diamant 1979: 371. trecut în rezervă în 1950.I. Rudolf Iosif – locotenent-colonel de Miliţie (în 1979).Of.1933 Cucliu Mic. (?) CSIZER.G.Of. Virgil (n.Of. menţionat şi în C. partea I-a. p. 108 din 12 mai 1948.1912 Sinaia. şi fişa sa de cadre la http://www.R.P. locuia pe str. partea I-a. 1701. 209 din 14 sept. 10925.

255 din 7 nov. p.Of. secţia Cancelarie – dosare anexe.S. Sandor Demeter) (n. DAVIDENKO.C. 255 din 2 nov.G.P. 1515). 1716.Of. 258. – v. DEBELKA. Leon – din 1947 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.D. fond Neoperativ. 208 din 10 sept. 277 din 29 nov. O.I.. 1. Liuba . 10557).R. 144 din 25 iunie 1948. 4354). decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul credincios” clasa a III-a (M..R.C. DELEANU.I.N. (32/1955). şeful trupelor de securitate din Maramureş (Vischi şi Ivanciuc 2003). partea I-a. preşedintele A. post din care demisionează în iunie 1948 (M.R. DAVID. nr.N.R. Leibu . cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Isidor – în anii ’50 locotenent de Securitate la Iaşi (unul din anchetatorii lui Octav Bjoza. DAVIDOVICI. Pavel (fiul lui Avram) – locotenent-colonel MAI. I. Iosif . 1713. dosar nr.Of.K..VIII. 30 din 6 febr.la sfârşitul anului 1947 comisar la Serviciul Judeţean de Siguranţă Roman (A. Angela – după război impiegată stagiară de arhivă în D. 1705.N.Of. DAVIDOVICI. Martin – începând cu 1 februarie 1948 agent de poliţie la Arad (M. 1947. nr. 1708. 22. 8321. 1946.IV.R. p. 110 din 16 mai 1947. DAVIDOVICI. partea I-a.Of. Iaşi (A. Adalbert – maior M. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 286 din 10 dec. şeful biroului 1 Informaţii la Securitatea din Roman. Sache – după război chestor la Prefectura Poliţiei Capitalei. 1948. inv.A. al P. DĂIANU. emigrat în Israel (Solomovici 2004: 570).R.Of.1702.V. p.I. nr.P. DAVIDSOHN. 548 din 16 octombrie 2003.VI. partea I-a. 1717. 43 din 21 febr. 220-319). 30. DAVID. de profesie lăcătuş.I. 1715. 3871). partea I-a. 983). 4080 (cota S. 2417. 9/1957. 1707. dosar nr. 5360). nr.Of.D. al P. DEMETER. deţinut în penitenciarele Jilava. 1703.S.I.A.R. ? – în 1949 maior N. M. partea I-a.C. p. Emeric (fiul lui Carol) – colonel M. FICHLER) (n.). partea I-a. partea I-a. nr.N..evreu maghiarofon. “defectează în 1975. nr.pdf. 11625). & Caţavencu 2004. după înfiinţarea D. DAVIDESCU. 2417. nr. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M. apoi locotenent. cu referat de cercetare la fd.G.A. nr. 1706. partea I-a. DEMETER.S.R. al P.C. 10921).Of. Carol (n. p.) (fiul lui Eugen Iakov şi Ella) – a avansat treptat de la gradul de căpitan la cel de locotenent-colonel (în 1958).C.P. ff.Of.Of. partea III. nr.I. 1714.A. p. 122 din 31 mai 1947.U. Ernest (n. şi Banu 2005). 220-319). A.1920 Budapesta) .C. Ioniţoiu 2006: 44. partea I-a. v. 1948. (14/1955). DELEANU. p. 3293. dosar nr. p..S. Lugoj şi Caransebeş). (8/1961 şi 12/1965). C. sublocotenent (în 1949). Monitorul Oficial nr. DEITEL. şeful serviciului 2 la Direcţia Regională Braşov a Securităţii în anii ’50. activist de partid (1945-1947). partea I-a.cnsas. 1711. respectiv la Biroul municipal de Securitate Iaşi (A. partea I-a. trecut în rezervă în 1960.C. se stabileşte în S. C. nr. 3872. Avram (fiul lui Şaim) – şeful biroului Planificare Învăţământ la Şcoala de ofiţeri de Miliţie. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.C. Jela 2001. Alexandru (n.C. ilegalist (membru de partid din 1938. 1947. p. 1704. 1710. Gheorghe – din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 1718. ff.).. p. 1709.1927 Usgorod.1919 Bucureşti) – după război comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei..R. f. 189 . DAVIDESCU. anexa la dosarul nr.. 110 din 16 mai 1947. şi fişa sa de cadre la http://www. DAVIDOVICI. responsabil de partid cu munca de cadre la Odorhei 266 V. în cadrul D.Of.S. nr. p.R. 1712. 9800).266 (deconspirat de către C.A. M. fond Neoperativ.F. U.P.C. nr.în 1947 comisar în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.în noiembrie 1945 încadrat ca şefă de birou la Inspectoratul regional de Poliţie Sibiu (M.S. implicat în reprimarea partizanilor anticomunişti din Munţii Făgăraş.C. fond Documentar. al P. 1945. 1947.S.ro/documente/cadrele_securitatii/DEITEL%20ERNEST. M.S.

684/1946 de la Direcţia Judiciară a Ministrului Justiţiţiei şi publicarea cererii în M. 62 vol. în anii ’50. 3/1952 vol. partea I-a. p.I. inv.Of.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/rrevolte/docs/revoltetaranesti5. partea I-a. curs de perfecţionare în U. DOBROTĂ. DEUTSCH. 2004: 570. DEMETRESCU. p. cu grad de colonel în 1952. 66. pentru câteva luni. (19581968). 1729. 162 din 16 iulie 1946. ilegalist.Of. când va fi destituit împreună 267 V. preluat. Mişu DULBERGER ) (16. 1724. Marghebus)) – colonel de Securitate.R. nr. DULGHERU.S. M.C. nr. în 1947 detaşat ca membru al Misiunii de repatriere de la Berlin. ocupând funcţia de şef probleme (Jela 2001. 2414). p. Ioniţă 2010: 29 n. 136 din 19 iunie 1945. 1723. fost funcţionar bancar şi contabil în perioada interbelică la Bacău. DINU. în 1941 pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M. Solomovici 2003: 195.16. 126 din 6 iunie 1945. u. 168 din 18 iulie 1941. 5/1. şef de catedră la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa până în 1961 (Cosma 1994: 65. 1719.C. la un moment dat concediat pentru escrocherie. 269 V.P. deţinut la Târgu Jiu (1941-1944).Of. Samoilă – după război agent de poliţie în cadrul Biroului de Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Reşiţa. inter alios. I.C. Frenchel – locotenent de Securitate la Rădăuţi în 1949-1950-?267. p. Zoltan . 190 . partea I-a. 7472.P.ro/documente/cadrele_securitatii/DRUCKER%20SAMUIL%C4%82. după august 1944 inspectpr adjunct (1945) şi apoi inspector (1946) în cadrul Siguranţei. nr. 70). nr. partea I-a. nr.a. 5127). 267 din 21 nov.I. Wexler & Popov 2002 II: 825). DEUTSCH.C.G.Of. v. Emeric .din iunie 1945 comisar la Chestura de Poliţie Oradea (M. partea I-a.R. coroborat cu intrarea “Frenchel” din Jela 2001 şi.pdf.R. 1727. dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. partea I-a.A. DRUCKER. 268 V.S. p.. Rubin . I). (M. al P. p. Solomovici 570).Of. şi http://www.R. Raoul (fiul lui David) – maior.R. inspector în Corpul de Consilieri şi inspectori ai preşedintelui Consiliului Securităţii Statului. 4049). 1945.S. 10170).C. 66 din 19 martie 1948.S. ulterior şeful serviciul 2 Contrainformaţii la Direcţia Regională Banat a Securităţii la sfârşitul anilor ’50268 (M. anchetator brutal. 5833). decorat în 1964 cu ordinul “Pentru servicii deosebite în apărarea orânduirii sociale şi de stat” cls. iar în paralel şeful Direcţiei V (Cercetări Penale) a D. la Bucureşti (1940-1941). al lui Emil Calmanovici (Solomovici 2003: 228. (1950-1952). v.P. căs cu Liza Marcusohn (1938). trecut în rezervă la 6. 153 din 10 iulie 1945.Of.pdf. angajat al reprezentanţei comerciale a U. partea I-a. 1726. -a (v.V. nr.M. al P. şef adjunct al secţiei Administrativ-Politice a C. numit şef al Direcţiei cadre a D. dosarul cererii de schimbare a numelui nr. 4708). Alexandru – în 1952 funcţionar civil în cadrul M.1909 Tecuci – 2002 Canada) (fiul lui Sache şi Olga (n. p. p. DINHOFER. emigrat ulterior în Israel (Jela 2001. Friedrich – fost funcţionar. împreună cu soţia sa. al P. nr.P. DERFLER. 1722. (nr. “Mihail” (n. DRIMER. 1725. funcţie din care va fi demis în 1957. cu dosar la secţia Administrativ-Politică a C. nr. DEUTSCHI. Ladislau – în iunie 1945 încadrat comisar-şef în centrala D. 3694 din 30 apr. Solomovici 2004: 579.cnsas.1968 cu grad de general-maior.C.G. Troncotă 2006: 64. la doar o lună distanţă demis şi deferit Justiţiei pentru fapte penale (M.în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne comisar-ajutor în cadrul Chesturii de Poliţie Oradea (M.I. şi şeful cabinetului ministrului de Interne Teohari Georgescu între 1948 şi octombrie 1952 (avansat la gradul de general în 1951). 1728.R. Jela 2001. (1949-1952). membru al Direcţiei Organizatorice a C. 269 1730.I. 1721.Of.G. ? – locotenent de Securitate la Iaşi.Of. partea I-a.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. Cosma 1994: 49). şi N. (1957-1958). Lomy – şeful arestului M. 4200). Solomovici 2004: 570). 1945 a ministrului Afacerilor Interne. DERJI.A. (1954).procesulcomunismului.S. 110 din 18 mai 1945.S.şi Ciuc (1947-1950).A. încadrat în D. Bucureşti cu grad de locotenent.S. apoi. şef al Serviciului Inspecţii al M. 1720. http://www. II.

. 1948. p. 45. Samuel (6. p. A.Of.Of. nr. 136 din 19 iunie 1945. 2006: 122. nr. Cosma 1994: 48). Medalia 10 ani de la înfiinţarea primelor 270 271 V.I.Of. fond “D”. Troncotă 2006: 63. III-a. ilegalist (membru de partid din 1933) cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA.O.R.A.Of. ocupând funcţia de şef de birou/serviciu la Direcţia a II-a Contrasabotaj în D. partea I-a.C. 603. 2006: 12. Citându-l pe Mihai Pacepa. Dobre et al. Wilhelm (după unele surse cu prenumele maghiarizat Vilmos) (n.G. 9800. nr.Of.din iunie 1945 agent de poliţie la Chestura de Poliţie Oradea (M. 1947. cl.D. 45). 44. la jumătatea anilor ’90. (1952).A. membru al Partidului Comunist Francez (1939-1941). (?) DURAND.X. 38 din 16 febr. iar ulterior. când se pensionează definitiv. 426. 2001II: 43 şi 2003: 211-224.S. 1974 în Israel271. C. 1947. Silvia (după alte surse Elemer) – emigrată în perioada interbelică în Palestina.I. unde locuia una din fiice. III-a. dosar nr. 5127) 1736. în 1947 încadrat prin decret regal. prezent în Franţa.?. trecut în rezervă la 1 martie 1960 cu grad de căpitan270. (1953-1956) (participant la anchetarea membrilor guvernului maghiar în dosarul “revoluţiei” de la Budapesta din 1956).-colonel. a emigrat la începutul anilor ’80 mai întâi în Israel. 253 din 1 nov. ales membru al comitetului de partid al M. doc. p. decorat de-a lungul timpului cu Ordinul Apărarea Patriei. Deletant 1995b: 57. M. C.I. unde lucrează în domeniul tâmplăriei până în 1976.1911 Cojocna. EINHORN. Israel) (fiul lui Victor şi Rozalia) – evreu maghiarofon.D. 1733. cu grad de sublocotenent.A. unde obţine şi calitatea de membru al Partidului Comunist Spaniol. Goma 2007: 118. DUŞESCU. (1948-1950).I. în februarie 1948 promovat şef de serviciu (M. 1734.cu şeful său. Solomovici 2004: 574 ş. pentru merite antifasciste.P. avansat la gradul de lt. la cealaltă fiică (cu referat de cercetare la fd. f. 9763). şeful Serviciului Dislocări şi Domicilii Obligatorii (S. 1735. şeful Serviciului Inspecţii al Direcţiei Generale a Miliţiei (1959-1960). ulterior reabilitat şi angajat la Sfatul Popular Bucureşti. nr. 225. partea I-a. controlor de calitate la Oficiul de Control al Mărfurilor din Cluj (1960-1967). 127. apoi şeful serviciului cadre la Inspectoratul Regional Cluj al Siguranţei ( oct. 10985. în timpul războiului înrolată într-un detaşament local al armatei britanice. de formaţie tâmplar (meserie pe care a practicat-o între 1929 şi 1933 la Budapesta şi Paris). 1732.P. Ordinul Meritul Militar cl.A. revenită în România în 1949. în Canada. nr. 69. 2.pdf.I. partea I-a. partea I-a.Of.) al M. 268. 3293. instalat comisar şef la Chestura Poliţiei Cluj în iunie 1945.1948). locţiitor al şefului Direcţiei a IV-a a Securităţii (1950-1953). Cluj . 191 ..C. inv. cu grad de maior. anexele la dosarele nr. 1945. 165 din 24 iulie 1945.D.R. dosar nr. fişa sa de cadre la http://www. (1956-1957). Jela 2001: 106-8. 14/1959 şi 30/1980. 181. 1945 . 1731. Goma 2007: 118).1920 Bucureşti – 1987 Bucureşti) (fiul lui Bercu şi Fanny) – locotenent-major la Direcţia Regională de Securitate Bucureşti (unde este inclusiv şef de grupă). EBNER. 1337). Eugen . Ordinul Steaua RSR cl. Kuller 2008a: 127. Deletant 1999:190.S. Teşu Solomovici susţine că Einhorn ar fi fost de fapt reactivat după pensionare ca agentul “X-34” şi trimis în Israel în misiune. 123. emigrat la 21 oct. 15 din 18 ian. M. V-a. al P.C. 6306). şeful Serviciului “c” al M. Louis – comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (oct. B. 271. p.ro/documente/cadrele_securitatii/EDELSTEIN%20SAMUIL. arestat şi deţinut timp de peste 2 ani. 1944 – iulie 1945) (M. 1781). Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 34. internat într-un detaşament de muncă obligatorie în Baia-Mare (19411944).cnsas. 256. secţia Cancelarie – dosare anexe. (?) EGRI. transferat ca director adjunct la Direcţia I Informaţii Externe a Securităţii şi detaşat secretar I la Ambasada României la Budapesta (1957-1959). combatant în Spania (1936-1938).S. 1677.. nr.u. sub acoperirea de emigrant ( ole hadaş) în Israel (2003: 209-10 şi 2001 II: 43.P. Paul – după război şef de secţie în administraţia centrală a M.G. EDELSTEIN. ulterior membru Irgun luptând împotriva britanicilor în Palestina preisraeliană.R. locţiitor al şefului Direcţiei Secretariat a D.A. p. 99. p. partea I-a. apoi pensionat. (1948-?) (Cosma 1994: 25. 255 din 7 nov. partea I-a. în Forţele Armate (M. Banu 2008: 325.III. fond 495 (“România”). inv. nr. trecut în rezervă cu grad de colonel la 31 mai 1960.

Adorian et al.. 1947. partea I-a.1931 Mediaş – 2001 Braşov) (fiul lui Carol şi Ecaterina) – locotenent. ulterior lt.în octombrie 1945 numit comisar în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M. Iosif .C.cnsas.R. secţia Cancelarie – dosare anexe. ENGLERT. şi http://www.I. 275 V.R. trecut în rezervă în 1981 cu gradul de general-maior274.I.E. CV (fiul lui Ladislau şi Ida) – d. Norbert . 10925. 9218. EPEL. 3293.R. Rudolf (12.cnsas. p. maior şi apoi lt. p. 1745.Of. 1945. 256. şef de serviciu în cadrul Direcţiilor II şi III (1964-1967). şi Watts 2011: 196. 90/1956.1928. Catalan 2001/4. partea I-a. ERDELYI. 192 .M. ELIAS.P. Solomon – în iulie 1948 numit comisar de poliţie (M. Ioniţoiu 2006: 27). 1749. EPSTEIN. 1738. partea I-a. 7579). partea I-a. 1739. Budea 2005). Solomovici 2004: 27 şi 2003: 20810.: 108.P. (3/1952 vol. Elena – funcţionar civil în cadrul M.a. 1948. C. Ghelniţa.C. Medalia Pentru servicii deosebite aduse în apărarea orânduirii sociale şi de stat (v. 1971: 210. p. (1/1954) şi cu referat de cercetare la fd.A.M. Eliodor (13. 1744. 1949.cnsas.S. M. 139 din 22 iunie 1945.C.. 290. p. 1945. p. 5247.-col la Securitatea din Braşov în anii ’50-‘80272 (Bjoza 2006).pdf. 286 din 10 dec. Ladislau (fiul lui Adalbert) – căpitan M. al P. V. cl. 194 din 28 august 1945. implicat în reprimarea rezistenţei anticomuniste în zona Caraş (Solomovici 2001II: 43.R. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. p. 274 V.A. locotenent(-major) la Regionala Braşov a Securităţii (1952-1956). 632. 5098 şi nr. anexa la dosarul nr.ro/documente/cadrele_securitatii/ERDOS%20RUDOLF. inv. n.. numărul 6 din iunie 2010 al revistei Menora ed. Kovacs 2006. după reorganizarea în forma Securităţii căpitan. 286 din 10 dec. 1947.1929 Petroşani – 2006 Deva) (fiul lui Ioan şi Irma) – locotenent major (1955-1966) şi locotenent-colonel la Direcţia Regională / Inspectoratul Judeţean de Securitate Hunedoara275.C. nr.C.VII. Dobre et al.R. în 1974 urmare a cererii sale de a emigra în Israel în Ionescu-Gură 2010: 97-98 şi 100-102. Miriam – în naugust 1945 angajată impiegată la Serviciul Poliţiei Administrative din cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Oradea în 1948 (M. 982. p. EÖTVÖS. 1. Troncotă 2006: 53. ELGES. nr. 257 din 9 nov. & Caţavencu 2004. 18. 647. Oradea) – evreu maghiar. v. cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. Medalia Meritul Militar.I. 1945. partea I-a.A.C. fişa întocmită de U719/004 din M. 241 din 22 oct. ? – şeful securităţii Caransebeş după război. Elemer (n. 159 din 13 iulie 1948.A. 1750.pdf. Focşani. partea I-a. nr. 8800).V. respectiv şeful Inspectoratului Judeţean Harghita al Securităţii (1970-1981). jud. nr. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.ro/documente/cadrele_securitatii/ERDELYI_ELEMER. 165.. nr. şi http://www. p.Of.R. al P. partea I-a. M. 1748. 2006: 81. Gheorghe – funcţionar civil în cadrul M. C. ELEKEŞ. Adalbert (fiul lui Martin) – locotenent-major.II.Of. Toma – după război comisar la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea.unităţi române. 2007. Deletant 1995b: 57. I. şef de sector la D. Sugarman f. p. (?) ELIAN. 9870). şi fişa parţială la http://www. al P. 5817). Berindei.. când întocmeşte rapoarte despre organizaţia sionistă locală273).Of. nr. ENESCU. C. 1740. 1737. 10925). ELBIM. nr. 231 din 10 oct.Of. I) 1747. M.A. Dobrincu şi Goşu 2009: 486. nr. apoi maior. M.Of. 23. 1743. nr. Iţic – locotenent (în 1948) la Securitatea din Focşani (1948. ELEPHANT. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (1/1953).în iunie 1945 numit comisar la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M. II-a.I. 1741. nr. partea I-a. (60/1955).M. 272 273 V. p.D.Of. ERSEC. 297. al P.pdf. partea I-a.Of.ro/documente/cadrele_securitatii/ELGES%20ELIODOR. ERDÖS.Of. 30 din 6 febr. 1742.-col. 1746.R. 2006: 280.I. partea I-a.R. 135 din 18 iunie 1945. p.

din 1 dec. ulterior emigrat în Israel (Cosma 1994: 45. iar între 1968 şi 1970 la Direcţia IV. respectiv locotenent (1950-1952) la Direcţia Regională Prahova/Ploieşti. nr. p. cu atribuţii în contraspionaj. Marcu – după război agent de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Iaşi. biroul de contrainformaţii. Ploieşti (fiul lui Calman şi Marta) – d. partea I-a. din 1 aprilie 1948 agent de poliţie la Biroul de Siguranţă al Poliţiei Dărăbani (M.Of.S.R. nr. trecut în rezervă în 1970 cu gradul de locotenent-colonel276. EŞANU.1922. 208 din 10 sept. M. partea I-a. 1947. FEIGEL. 276 V. căpitan (din 1963 maior) şi în diverse perioade şef de birou la Direcţia Regională Prahova (1953-1968). anchetator. p. din sept. FARCAŞ. partea I-a. nr.Of. 193 . partea I-a. p. 1762. 1948. M. FANDEL.Of. nr. 1755. 70. torţionar la penitenciarele Bacău şi Stoeneşti (“Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” în Ioniţiu 1982. Stefan (uneori ortografiat “Feigl”) – după război agent de poliţia.G.în 1948 era contabil la Serviciul Judeţean de Siguranţă Maramureş (M. Iacob (în alte documente ortografiat “Feier”) .Of.Of. nr. Andrei – în febr. 1945 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M. 6937.şef de serviciu în cadrul D. 1947. 2888 din 12 dec. p. 3504). partea I-a. 41 din 18 febr. FAIBIŞ. Beniamin – fost funcţionar. partea I-a.Of. partea I-a. partea I-a. 5227). ulterior ocupând funcţia de şef al Biroului pentru controlul paşapoartelor şi strănilor din cadrul Serviciului de Siguranţă Vaslui (M.II. Rozina – după război gardiană la penitenciarul Câmpulung-Muscel.Of.S. p. p. în 1945 la Inspectoratul Regional de Poliţie Mureş (M. şi fişa parţială la http://www. 1763. 1946. M. pp. 140 din 19 iunie 1948. 1764. 131 din 12 iunie 1945. FEIER. 1757. nr. M.ro/documente/cadrele_securitatii/FARAGO_ANTON. din sept. FEIGEL. 100 din 3 mai 1947. ? – colonel. 2000.în august 1948 era agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei Siguranţei (M.of. FARAGO. nr. 133 din 11 iunie 1948. 12. 1947 la Serviciul de Siguranţă din acelaşi oraş. FAIBIŞ. 55 din 6 martie 1948.Of. v. 1752. 26. EŞANU.G. 1947. 3697 din 30 apr. Petru . 10205). partea I-a. FARKAŞ. nr. partea I-a.1751. p. ulterior vânzător de stofe într-un magazin din Bucureşti (Jela 2001.P. Liviu – după război comisar la Chestura de Poliţie Iaşi. partea I-a.Of. p. FARK. Anton (n.I. demisă în august 1948 pentru “grave abateri în serviciu” (M. 68. nr. 2037. 5032). p. nr. p.Of. apoi la Poliţia Sfântu Gheorghe. sublocotenent (1948-1950). 268 din 22 nov. 164 din 19 iulie 1948. Solomovici 2004: 576). 110 din 18 mai 1945. 11026). 1753. 1518). Eugen – în iunie 1945 numit comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 1760. 1758. nr. 4049). locotenent la Direcţia Regonală Dobrogea (1952-1953). p. Constantin – după război comisar în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi. 142-4).cnsas. 7074). 162. Bucureşti (din 1948).P. nr. 43 din 21 febr. 5969). 208 din 10 sept. p. Şinca 2006. 1756. (M.P. 1766. 1945. 1759.Of. în iunie 1948 transferat la Chestura de Poliţie Constanţa (M. Vlad – căpitan de Securitate la Cluj în anii ’50 (Jela 2001: 114. partea I-a. 1765. 1754. cap. 196 din 25 aug. FEIERSTEIN. n. partea I-a. nr. 4922). 1349). Ploieşti) – evreu maghiarofon. FAIER. apoi plutonier major la D.Of. Solomovici 2004: 577). avansat sublocotenent în 1950. p. p. partea a XVIII-a). partea I-a. 1761. FEIER. 1948. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M. p.Of. Sami / Saie – din 1 aprilie 1945 comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Hârlău (decizia nr. nr. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M. partea I-a. Nandor (alte surse Şandor) . nr. 2 din 2 ianuarie 1948.Of.pdf. 193 din 21 august 1948. 8319).Of. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 259. p. nr. partea I-a. FAYER. 8319). Iancu – în 1948 menţionat ca lucrător calificat în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din cadrul D. detaşat pentru câteva luni în 1947 la Poliţia Sighişoara.

2009. (M. în cadrul Direcţiei Secretariat (Dobre et al. inv. p. în 1950. iar din sept.S. 4380).R. al P. 1008).R. partea I-a. 165 din 20 iulie 1948. şi fişa parţială la http://www.Of. 104 din 7 mai 1948.C.a.R. nr.ro/documente/cadrele_securitatii/FELLER_AIZIC-MORITZ. 5180). omonomie cu cel care în 1956. 3/1952. nr. p. Jela 2001.I. inv. 1770. FEINSTEIN. cu referat de cercetare la Fd. FELDBLUM. C. un fanatic al sistemului (Solomovici 2004: 578. 1773. I.Of.n. partea I-a. FEIGHENBAUM.din mai 1945 comisar-şef în cadrul Serviciului Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.P.C. p. 31 din 7 febr.I. nr. partea I-a. 7304). Galaţi) – angajat în M.C. până în 1960. 1777. Şerper)) – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. p. partea I-a. I şi respectiv II). 1948 angajat agent de poliţie la Chestura de Poliţie Cluj (M. I). FEYER. p. nr. partea I-a.Of.C. nr.în mai 1945 încadrat detectiv clasa a II-a în centrala D. 10483). cu grad de căpitan. Carol . 5998. 4/1957 şi 4/1959. (M. partea I-a. 255 din 7 nov. 1948. nr.C. GLANZSTEIN) – general M. Botoşani) – încadrat la 1 aprilie 1945 ca impiegat la Poliţia oraşului Botoşani (decizia nr. 85/1955. şi u.R. al P. Aizic-Moriţ (n.Of. M. 6412). v. când este trecut în rezervă cu gradul de maior277 (menţionat şi în C.A. 4049).pdf. 208 din 10 sept. p.Of. partea I-a. partea I-a. 4049). 2005a). Manase (fiul lui Filip şi Ety (n. anexele la dosarele nr. 62 vol.C. p. partea I-a.G. 4517). ca detectiv clasa a II-a. p. (nr. în 1948 preluat în D. vol.A. 3293. Gabriel . I şi III. partea I-a.1767.A. 3697 din 30 apr.R. Suceava (în 1958 ajunsese căpitan).A. Solomovici 2004: 577). 203 din 2 sept.G. promovat şef al serviciului de control economic la Miliţia raională Galaţi. 2147). (M.P. p. 1768. membru de partid.1925. în noiembrie 1945 avansat la clasa I-a (în noiembrie 1945 încadrat ca detectiv clasa I-a în D.Of. 110 din 18 mai 1945. Alois – în 1945. 277 V. Lipa . Andrei – în 1952 funcţionar civil în cadrul M. partea I-a.Of. ocupa funcţia de şef al cabinetului ministrului M. p. Ionel (n. (nr.P. nr. cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.Of.A. în anii ’50 comandantul Miliţiei Capitalei (Solomovici 2001II: 17. 138 din 17 iunie 1948. cu fişă de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. FIDLER. cumnatul lui Emil Bodnăraş. partea I-a.G.Of. 1772. 1776. Aurel (n.P. prezent ulterior în cadrul Securităţii locale cu grad de plutonier (M. 42 şi 112. 1779. Herman – în sept. v. 118 din 28 mai 1945.. de unde în mai 1948 este transferat la Comisariatul Focşani..Of. Martha – în iunie 1948 numită agent de poliţie la Chestura de Poliţie Iaşi (M. nr.C. FILIP. FELLER. nr. nr.I.P. 8320). 168 din 27 iulie 1945. din 1958 locţiitor de şef de secţie în cadrul secţiei VIII Cercetări Penale a Regionalei de Securitate Suceava.Of.I. nr. 1947 cu atribuţii de Siguranţă. FICHLER. originar din Iaşi.A. la Brigada a III-a a D.. în nov. v.P. 1945. 4143. FERARU. FEINGHERS. era transferat de la D. FELDMAN. 2006: 184.S. 110 din 18 mai 1945. partea I-a. 1947 transferat pe aceeaşi funcţie în centrala D.I..I. Andreescu. secţia Cancelarie – dosare anexe. p.a. 194 . nr. 59 din 11 martie 1948. 62. 275 din 27 nov. v şi M. n. Stefan – în febr.Of. (M.D. 1948. M. F. p. 1775. FENY [Remy?.P.P. 3/1952 vol. 1947. Botoşani (fiul lui Aron şi Haia) – d. FEYER. ulterior promovat agent de poliţie.Of. 1947.. Solo (uneori ortografiat şi “Feichenbaum”) – după război agent de poliţie la Comisariatul de Poliţie Adjud.]. al P. (M. Alexandru – după război angajat impiegat în cadrul Primăriei Bucureşti. 1778. nr. 1948 era comisar de poliţie în D. 1769. p. u. 121 din 31 mai 1945.Of. nr. FICHMAN. Emilian – în martie 1948 angajat ca informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 30. 2006: 80). 1774. Nastasă şi Varga 2003a: 497-8). partea I-a. 1771. Izi FINKELSTEIN) (n.G. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.G. 9800).din aprilie 1945 comisar la Poliţia oraşului Fălticeni (M. vol. 1780. FELDSTEIN.cnsas. 1781. nr. V. p.

p. 225. Din mai 1947 transferat la Poliţia Tecuci (M. 100 din 3 mai 1947. FOCŞENEANU. partea I-a. p. demis “pentru grave greşeli în serviciu” (M. 198 din 1 sept. nr. FLORIAN. partea I-a.Of. Kuller 2008c: 189). dosar nr. FINKELSTEIN. nr. 131 din 12 iunie 1945. FLORIAN. 289 din 13 dec. III-a (intervievat şi de Levy 2002: 314).G. p. M. în mai 1948 definitivat în funcţia de comisar de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 1945. 4049).Of. împreună cu fratele său Albert. partea I-a.Of. 1911). partea I-a.Of. p. 11059. Ioniţoiu 2006: 34. 1945 încadrat comisar-şef la Brigada Specială Economică din cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. FISCHMAN. 2631.Of. Goma 2007: 118. Sandu – în sept. FOCŞENEANU.Of.în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne şofer în cadrul Chesturii de Poliţie Galaţi (M. şi M. 9764).Of.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr.fost frizer şi ilegalist. în Forţele Armate (M.1903. 1945. Ion . 247 din 29 oct. p. fond 495 (“România”). nr. FONEA. partea I-a. partea I-a. 253 din 1 nov. p. 5122. nr. nr. FILLER. 1783. apoi subaltern al lui Dulgheru la Direcţia V Cercetări Penale a D. M. care a murit în luptă (Sugarman f.Of. 1790. nr.Of. 72 din 26 martie 1948. 1794. pentru merite antifasciste. p.romanianjewish. M. 1786. 1945 suspendat şi deferit Justiţiei (M. nr. căpitan (în 1949). 1944. Vrancea (M. 1947. p. p.html 195 . 199 din 3 sept. 1945. FOLDENBERG. FISCHEL. p. 1787. p. alături de alţi evrei. M. 3697 din 30 apr.: 109). nr. 1784.org/ro/carte2/mosteniri_ale_culturii_iudaice_02_05_31. Uşer Rubinovici – evreu basarabean. 10170). 7742). nr 201 din 31 august 1948. partea I-a.P. p. 51 din 2 martie 1948. p. partea I-a.IV. cu grad de sublocotenent. fost voluntar în Spania. 278 Un Simion Fischel din Botoşani este menţionat şi la http://www. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a. implicat în supravegherea mişcărilor sioniste (v. profesor de Filaj şi Investigaţii la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa până în 1958. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. Nathan . FILKER. 4315). din registrele de rezervişti ai Forţelor Armate. nr.Of. inv. 3505). după august 1944 comisar-ajutor la Poliţia Focşani. FISCHER. Herman – după august 1944 gardian public la Comisariatul de Poliţie Vatra Dornei. Simion (frecvent cu varianta eronată FISCHER) (n. nr. Ştefan – în 1941 radiat.a. 1947. membru de partid din nov. 2099). nr. ulterior transferată la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Oradea (M. FINKELSTEIN. p. 4743). Elisabeta – din aprilie 1948 impiegată de arhivă în cadrul Biroului Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Baia Mare. Ioan (fiul lui Iancu) – locotenent-major. reîncadrat în 1945.Of. Mureş. partea I-a.Of. Botoşani) . p.Of. 1789. nr. Iosef – în 1945 comisar-şef la Poliţia Câmpulung-Muscel (M. unul din cei de care lt. ? – în iulie 1949 locotenent major de Securitate. partea I-a. 7261. 4922). 17. Tudor Dincă se plângea că “nu cunosc ortografia şi scriu groaznic” (Banu 2001: 86-7) (Jela 2001. 110 din 18 mai 1945. Alexandru – dupăp război agent de poliţie la Poliţia Tg. 1945. din 1947 transferat intern la Serviciul de Siguranţă. partea I-a. Cosma 1994: 48)278 (v. 110 din 14 mai 1948. 1793.Of. Alexandru – în 1945 era comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Şimleul Silvaniei. v. Solomovici 2004: 578 şi 2001II: 43. 7711). după război numit comisar şef de poliţie şi şef de birou în cadrul Siguranţei. 1788. 1785. 267 din 21 nov.-col. partea I-a. partea I-a. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cl. (1948-1952). 9546). 206 din 1 sept. nr. 1791. iar în martie 1948 transferat la Biroul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Odobeşti. în sept.1782. dosar F/55 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). nr.Of. 1792. în 1947 încadrat prin decret regal.S. 1941. partea I-a. 124 din 31 mai 1948.

registrului Benjamin and Vladka Meed Registry of Jewish Holocaust Survivors (United States Holocaust Memorial Museum (2000 III: 57). Vladimir – funcţionar civil în cadrul M. 1804. 3694 din 30 apr. p.I. 1801. p.. 136 din 19 iunie 1945. Raluca – în febr./D. p. 1807. nr. 286 din 10 dec. 55 din 6 martie 1948. 7085. 30 din 6 febr. 9562). nr. infra) – funcţionar civil în cadrul M. 208 din 10 sept. p.G. 1798. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. partea I-a. Ladislau .S. 2037. partea I-a. partea I-a. Iosif David – în 1948 comisar ajutor la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Rădăuţi (M. Isac – în februarie 1948 numit agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă. 1806.din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. 5127).Of.. 1809. “s-a numărat printre personajele pline de cruzime ale acestei organizaţii” şi “i-a bătut şi torturat cu mult mai rău decât ‘securiştii’ români [pe doi evrei implicaţi în procesul de spionaj din Comerţul Exterior. partea I-a.Of. Raşela – din octombrie 1947 informatoare diurnistă la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. Alexandru – în iunie 1945 încadrat comisar în cadrul Comisariatului de Poliţie Reghin. 1961. p. 1805. 182 din 11 august 1947. v. (1947-1956).S. 1947.. FRIDMAN.C.P. Nică (n. 1799. M.S. după război încadrat inspector în cadrul D. 8318.C. 247 din 25 oct. FRIEDMAN. nr. FRIEDLANDER. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 136 din 19 iunie 1945.C. îndepărtată din serviciu în iunie acelaşi an pentru “grave abateri” (M. nr. 110 din 18 mai 1945. p.din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr.Of. p. FREIBERG. FRÂNCU. 1947. Klara (uneori ortografiat “Clara”) – în aprilie 1945 numită impiegată în cadrul Poliţiei oraşului Rădăuţi. 10926). nr.Of. Sandu (n. al P. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.R.Of. unde avansează succesiv până la gradul de maior. după război anchetator în Direcţia V/VIII Cercetări Penale a D. FRENKEL. partea I-a. Dănilă . 131 din 12 iunie 1945. p. FRIEDLÄNDER.Of. Naty – secretarul Poliţiei Huşi (1945-1946) (Andreescu.E. nr.Of. FRIEDMAN.G. M. Nastasă.P. 980). nr. Mureş (M. M. 110 din 18 mai 1945. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă şi transferat la Inspectoratul regional de Poliţie Tg. (4/1976) (inclus şi în Kuller 208: 439). 1948. 5128 şi M. v. suspendat din funcşie în februarie 1948 (M. Varga 2003a: 130). M. p.Of.Of. care îl citează pe 196 .R. 1796. FRANCO. nr. partea I-a.G. 1802. p. 4049). p.I. 1800.G. 2038). partea I-a. p. FRIEDMAN. FRIDMAN. Iosif – din mai 1947 agent la Chestura de Poliţie Oradea (M. (1/1975). Samuel) – supravieţuitor al Holocaustului cf. partea I-a. FREIBERGER. partea I-a.I. 1810. 1917). din 1948 în Securitate.din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M.A.Of. 1797. M. Herşcu . 1945 a ministrului Afacerilor Interne. a M.Of. Erwin-Max (fiul lui Eugen. 1812.Of. 55 din 6 martie 1948. Harry (fiul lui Marcu) – profesor civil de limba ebraică la Şcoala de ofiţeri de securitate din Băneasa până în 1959. nr. pentru neprezentare la serviciu (M. v.Of. nr. 4049). şi Solomovici 2003: 198. nr. conform unei surse evreieşti. 1948 era agent principal de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă. M. partea I-a. p. 1811. ulterior emigrat în Israel (Niculae 2004: 32. partea I-a. 4048). Cosma 1994: 48). 1808.Of. p.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. partea I-a.. 1803. nr. p. partea I-a. 5127).C. partea I-a. al P. FRIDMAN. FORMAGIU. în luna martie 1948 considerat demisionat. Eugen (între amici “Fritzi”) – fost deportat în lagărul de muncă pentru evreii comunişti de la Vapniarka. Mişu FROIM) – după război angajat la Direcţia Poliţiei Judiciare a D. FRENKLER. Mauriciu .]” (Kornis 2009: 237-8. 1948. 61 din 14 martie 1947. nr.Of. 110 din 18 mai 1945.A. FRÂNCU. 13529. n. în sept. nr. FRIDMAN. 39 din 17 febr. nr. 3697 din 30 apr.C.n. nr. 4922. partea I-a. FRIED.Of.C. p. 136 din 19 iunie 1945. partea I-a. v. 1947.1795.

p. FUNARIU. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă. 7537).cnsas. Benjamin .S.Of. M. nr. FUCHS. şi cu variantele de prenume “Behr”. (M. comandantul biroului Fălticeni la Serviciul Judeţean Baia al D..I. & Caţavencu 004. (70/1955). 279 V. 1827. FUCS. Rebeca – numită în iunie 1948 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. 5360). 1820.G.R.. FUX.I. 1815. 2006: 216.R. 1946 era încadrat ca şef de secţie în Corpul gardienilor publici Satu-Mare (M. 286 din 10 dec. partea I-a. 1825. 4743). p. p. p. FUCHS. nr.I. v. Troncotă 2006: 70. menţionat şi în C. şi fişa sa la http://www. partea I-a.Of. Iancsi – anchetator brutal al Securităţii Satu Mare. ulterior maior la colonia de muncă de la Cernavodă în perioada Canalului (1950-1953) (Solomovici 2004: 579. 162.I. 1817.. nr. ulterior şef de catedră la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de la Băneasa.Of. Sdolomovici 2004: 578-9).R. Iacob (uneori menţionat cu prenumele “Iani”. nr. Suceava în 1948.R. emigrează în Israel după 1989. 4049). 142-4.P. Iuliu (uneori ortografiat Frind) (n. partea I-a. 144 din 25 iunie 1948. 1816.S.în iunie 1945 încadrat comisar la Chestura de Poliţie Timişoara (M. David .A. 1813. Paul . ? . directorul Casei de Cultură a Ministerului de Interne (1949 – anii ‘60) (Solomovici 2004: 579 şi 2003: 207. partea I-a. 1918. 10432).R. Solomovici 2004: 579. 1822.Of. cap. din sept. nr. p. nr. 1821. 1946. Edgar – funcţionar civil în cadrul M. Şinca 2006. FUCS. & Caţavencu 2004.generalul Neagu Cosma.A. I.din iunie 1945 gardian public pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M.C. Jela 2001). 12. FRUNZĂ.responsabil în cadrul Direcţiei Personal a D. p. germanofon. I. conform unor surse ar fi fost transferat la Bucureşti la sfârşitul anului 1948 (M. 1947. Goma 2007: 118. FRINDT. & Caţavencu 2004)279 – încă în viaţă în 2009 în Baia Mare.C.din 1 aprilie 1945 gardian public clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. 1823. 191 din 20 august 1947.I.fost cârciumar în Gherla.I. nr. ? – căpitan la Securitatea Iaşi. care în sept. 1824.S.P. FROST.A. partea I-a. 1947. 1826. 197 .Of. 2006: 184). 110 din 18 mai 1945.Of. nr. partea I-a. Solomovici 2004: 579).R. FRISCHER.Of. Sigismund . 1818. p. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 44. partea I-a. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.D.P.C. unde avansează până la gradul de maior (Vischi şi Ivanciuc 2003.R. emigrat în Israel în anii ’60 (Ioniţiu 2008:88. 5127). partea I-a. partea I-a. 2003: 207 şi 2001II: 43. Beria (în unele documente ale Securităţii ortografiat şi “Fucks”. FUCHS.ro/documente/cadrele_securitatii/FRIND%20IULIU. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a CC al PCR (1955). 8320. FROST. “Fuchs”. Botoşani). ulterior demis şi angajat la Combinatul de Utilaj Greu Iaşi. Ella – din 1948 dactilografă în centrala D. respectiv cu numele “Fux” sau “Fucs”) – din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia Fălticeni. 1819. 222 din 25 sept.S. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.Of. ? – căpitan în 1945.P. cu grad de maior (după alte surse ar fi fost chiar şeful Serviciului Judeţean). respectiv. pp. (1948-1951). 208 din 10 sept.R. al P. 1814.S. 10923. 136 din 19 iunie 1945. FRONESCU. p.pdf. fiul lui Iosif şi Maria) – între 1955 şi 1980 (trecut în rezervă) ofiţer în cadrul Direcţiei Regionale Maramureş. 4707). posibilă identitate cu “Fuchs Bereş” (n. M. nr. Cosma 1994: 50). FRISCH.1935 în U. Sali – funcţionar civil în cadrul M. 126 din 6 iunie 1945. FRUCHTMAN. M. p.R. aflat în 1941 pe lista comuniştilor categoria A” întocmită de Siguranţă.V.Of. 124 din 31 mai 1948. Dobre et al.R. posibilă identitate cu Teodor Friş. respectiv “Beriş”) – colonel. 3697 din 30 apr. de unde s-a şi pensionat (I. M. n.

-mj.C. 1838. Wilhelm . când demisionează. pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M. 1911) – ilegalist cu stagiu recunoscut din 1935.A. 3/1952.C. 31. şi http://www. 1829. 198 . 72 din 28 martie 1945. nr.Of.S. FÜLLOP. 1839. GALLOVITZ. Clara . 187 din 18 aug.Of. Andrei – în febr. nr. responsabil cu evidenţa în cadrul comitetului regional de partid (Andreescu. n.I.a. (nr. n. 1833.280. 3699 din 30 apr.R. nr.Of.G.M. n. GERSHON. partea I-a. 1945.C. p. I). cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. ? – fratele lui Teohari Georgescu.n] – după război dactilografă la Comisariatul de Poliţie Cisnădie. GHINTER. 4049) şi activist P. 1841.I.Of. 237 şi Ion N. Niculae 2004: 32. 216. Bucureşti) – lt. şi apoi căpitan la Direcţia Regională Banat/Timişoara (1950-1954-?). în mai 1948 transferată la Comisariatul de Poliţie Călimăneşti (M. Buzatu 2008: 407). 1946. 2334).. p.. 233. 1845. ulterior funcţionar în M. în 1960 trecut în rezervă cu gradul de maior de la Direcţia Cadre a D. GHERTNER. partea I-a. 27. GHERŞIN. Elemer (fiul lui Dionisie) – locotenent-major M. Martin – gardian la penitenciarul Gherla în perioada reeducării. Francisc .III. 1945. partea I-a.R. Conrad GABOR) – din 1 aprilie 1945 şeful poliţiei oraşului Suceava (decizia nr. respectiv Zahariuc 2009: 210. M. p. Berindei.R. Gherşin (n.2. 1830. nr. al P. Marcu . Samuilă – în august 1945 comisar ajutor la Chestura Poliţiei din Dej (Andreescu. 280 V. 139 din 22 iunie 1945. 10416). Oprea 2007: 96) (dosar G/80 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).C. 1843. al P. Ungaria (fiul lui Viliam Marcu şi Şarlota) – d. ajutor de primar în oraşul Bârlad din 26 august 1944 până în iunie 1948. H. gardian public la Poliţia Botoşani (M. şeful secţiei 31 Poliţie Bucureşti în 1947 (Deletant 2001: 34-5.Of. 1521).în martie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. (la trecerea în rezervă în 1982). 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 1844. p. 7086. nr. partea I-a. II). GEDO. partea I-a.Of. inv. nr. 1834. partea I-a.anchetator la Direcţia V/VIII Cercetări Penale a Securităţii (C.R. Andrei (n. fiica lui David şi Bella. nr.Of. Nuremburg. 9. 62 vol. Alexandru .C. p. GENSER. 62 vol III. nr. GABAY.I. GAL. inv.a.Of. apoi transferat arhivarajutor la Inspectoratul Regtional de Poliţie Craiova (M. 257 din 6 nov. 108 din 12 mai 1948. 48 din 28 febr. 4266).1828. 1837. p. Paul Sterescu-Sternshein ş. 182 din 11 august 1947.I. 1836. M. I.1913. 22 şi 1999: 23.pdf. p. dosar 3/1952 vol. 5246).ro/documente/cadrele_securitatii/GEDO_ANDREI. “Orest” (n.cnsas.I. (nr.în iunie 1945 numit gardian public la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M.în noiembrie 1945 încadrat în M. 1945. Mina – angajat în febr. vol. cu Marcel BlecherBădescu.A. nr. p.S. cu fişă la secţia AdministrativPolitică a C. 1946 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M. M. Lupu 2011. FÜLLOP. p. partea I-a. 7259). 1947 numit agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Rădăuţi (M. (?) n. nr. 275 din 30 nov.C. 16 aug. arhiva secţiei Administrativ-Politică a C. v. 1945 arhivar ajutor la Poliţia Deja. Nastasă şi Varga 2003b: 156-7). 1846. nr. partea I-a. (6/1982). 1832. FÜRSZT. GHIPS. M.A. GABOR. 139 din 22 iunie 1945. p. şi u. Smaranda [probabil Gärtner. Dobrincu şi Goşu 2009: 269). GALL. Cosma 1994). Reghina – în 1952 sergent-major în cadrul M. FUX. (Solomovici 2003: 121). 1947. GHERŞIN.P. partea I-a. p.la sfârşitul anilor ’40 coleg la Şcoala de Ofiţeri M. 1349. 41 din 18 febr. al P.Of. nr. 9880). 1831. la Serviciul Lagăre al D. Iacob – între august 1944 şi august 1945. v. 1997.Of. 110 din 18 mai 1945. v. 1946 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M. GALL. nr.A. Marcel . 1349). Gerschon – în nov. Nastasă şi Varga 2003a: 229. partea I-a. 1946. (v. 41 din 18 febr.Of. p. partea I-a. 1840. 5246) 1835. (?) GEORGESCU. partea I-a. 1842. Iulian Sorin.Of.în febr.A.

. şi Jela 2001: 125). (?) GLUVACOV. după război comisar la Siguranţa Braşov (unde e avansat chestor în 1947). p. 1947.. GLAS.Of. p. p. 3081).după august 1944 comisar şef în cadrul D. 1947 angajat ca informator diurnist la prefectura Poliţiei Capitalei (M. M.A. 1947. nr. nr. (Dobre et al. apoi şef adjunct al Direcţiei IV a D. 10924). nr. GOLDENBERG. p. Harry . p. nr. transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. f. 1863. Ilie – din dec. 107 din 15 mai 1945. partea I-a. în 1947 cu grad de comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj. 1852. nr. partea I-a. 10919. 1853. 1850. partea I-a. 1855. 10924). 1862.S.Of.Of. 1857. partea I-a. partea I-a. p.P. 277 din 29 nov. Bihor (v. nr. fond Neoperativ. nr. GLUCKMANN.Of. 222 din 25 sept.P.A. M. 1856. 4146). Michel – în mai 1948 promovat comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. 1947.S. 134 din 12 iunie 1948. 1947.Of. 1947 şofer în centrala Siguranţei (M. 2006: 79. p. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M. 7085.S. 104 din 7 mai 1948. p. 1859. 1947.G. 157 din 14 iulie 1945. nr. 5982). 96 din 25 aprilie 1946. 82 din 7 apr. nr. apoi Târgu Mureş (M. 219. p. 135 din 18 iunie 1945.S. 2006: 79).1914. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “Apărarea Patriei” clasa a III-a (dosar G/103 Colecţia “ilegalişti decedaţi”).Of.din 1 aprilie 1945 comisar în cadrul Comisariatului de Poliţie al oraşului Suceava (decizia nr. 286 din 10 dec. partea I-a. 2417. partea I-a. 1851. ? – ofiţer de securitate la Baia Mare în anii ’50. 286 din 10 dec. 182 din 11 august 1947. p. ilegalist (din 1932). p.S. p.Of.Of. 162 din 16 iulie 1948.G. Iosef – în oct. 9596). GOLD.I. partea a XVIII-a). partea I-a. 3699 din 30 apr.Of. partea I-a.Of. M. probabil Mihail Gluk. T. partea I-a.Of. 1854.. Andrei (26. 1860. (M. nr. GIMPEL.N.Of.F. Iosif . comisar-ajutor transferat în sept.C.G. 5933).P. 10557).Of. Cosma 1994: 47). 110 din 18 mai 1945. partea I-a. nr. p. nr. Pincu . v. nr. Maximilian – încadrat în iunie 1945 în D.. partea I-a.G. 1948. partea I-a. locotenent-colonel la înfiinţarea D. M.V. Simion Eugen – căpitan medic M. nr. 5075). 267 din 18 nov. 248 din 27 oct.1847.G.Of. partea I-a. partea I-a.R. 1946. Francisc . 10558). nr. 182 din 11 august 1947. partea I-a. partea I-a. 1858. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. memorialisticii unor foşti deţinuţi politici (v. cu grad de maior. nr. GLASSER. 5099. 10197). 4142). nr. GOLDBERGER. p. M. Petru . M. partea I-a. al P.C. dosar nr. 286 din 10 dec. M.R. nr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. 1848. GOLDSTEIN. decorat prin Decretul nr. 277 din 29 nov. adjunct al directorului Direcţiei I Informaţii Interne a D. ca agent de poliţie clasa a III-a. 1849. p. Filip (uneori ortografiat eronat şi “Gluxman”) .Of.S.G.din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. partea I-a. p. în anii ’50 (Dobre et al. cf. transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie din acelaşi oraş (M. M. ulterior menţionat în memorialistica unor foşti deţinuţi politici ca ofiţer la biroul din Aleşd (Bihor) al Securităţii la începutul anilor ’50.P. 1911.V. 51 din 2 martie 1948. 163 din 17 iulie 1946. nr.G.S. 3895). Arad – 3. 1946 de la Poliţia Satu-Mare la Comisariatul de Poliţie Salonta.angajat în martie 1948 ca agent de poliţie în cadrul Biroului Siguranţă al Poliţiei Zalău (M. arestat şi eliberat în august 1944. M. GOLDENBERG. GLIECK (GLÜCK).P. partea I-a. 1947. GOLDENTHAL.G. GOLDENBERG.Of.Of. 4049. 199 . 7086. 10433). nr. Isac – din 1946 comisar-şef la Prefectura Poliţiei Capitalei. 7489.Of.P. ulterior avansată la funcţia de impiegată (Arhiva C. GOLDENBERG. GOLDSTEIN.. nr. Bernath – în 1956. GOLDHAAR. p.Of. p.din 1947 informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 1861.Of.S.1986) – fost funcţionar C./D. p. GOLDEMBERG. M. Ana – la sfârşitul anului 1947 dactilografă principală la Inspectoratul Regional de Siguranţă Iaşi. p. (30/1954). partea I-a. ocupa funcţia de şef al Serviciului V din cadrul Direcţiei a IV-a a D.Of. 1947.. p.S. ? – meţionat între torţionarii penitenciarului din Constanţa în “Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” (Ioniţiu 1982.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.

Ladislau (n. iniţial translator pentru personalul militar sovietic prezent în România după război. Turnu Măgurele (fiul lui Carol şi Anica) – d. 982). 1870. GOLDŞTEIN. partea I-a. ca şef de birou în iunie 1945. 1866. p. şef de sector la D. v.). 3/1952 vol.A.I. fond Documentar Timişoara. Mauriciu Ştrul la conducerea D. 9838). 283 V. partea I-a. nr. şi M.IV.R.1973282.Of. C. nr. M. Căpâlna. GRAD. I.N. 350). (nr.pdf.Of. Şmil – încadrat în D. 134 din 12 iunie 1948. Reiza – locotenent major. GROSMAN. v.Of. Bernard – între toamna lui 1944 şi noiembrie 1945. partea I-a. 12 din 15 ian. partea I-a. p. Galaţi (Arhiva C. 9851). 256 din 5 nov. partea I-a. 281 282 V şi http://www. GROSSMAN. I. în februarie 1948 ajunsese comisar. Ioniţoiu 1982. nr. 104 din 7 mai 1948. p. nr. Bucureşti) – între 1954 şi 1961 (trecut în rezervă) lt. numit la 1 febr. ulterior transferat la Poliţia oraşului Bistriţa. 1945. demisă însă după o lună pentru neprezentare la post (M.Of. GROPPER. 62 vol. 7957.cnsas. partea I-a. 1874. Madeleine – în dec.cnsas. 1946.1864.R. 1869.R.1921 Salonta. în noiembrie 1947 suspendat din funcţie şi deferit Justiţiei (M. f.1924.Of.Of. 5075). u. supra] (Solomovici 2005.C.R. partea I-a. 1947. – locotenent de Securitate. GRIMBERG. nr.pdf. iar între 1956 şi 1958 ofiţer la secretariatul Şcolii de Ofiţeri de Miliţie (Cosma 1994).S. Iosub – din toamna lui 1944 şi până în octombrie 1945 comisar la Poliţia oraşului Vaslui.Of.S. Moshe – fost şef la miliţia judiciară regională. partea I-a. I. (13/1953).Of. p. Samuel – funcţionar civil în cadrul MAI.ro/documente/cadrele_securitatii/GOLDSTEIN_LADISLAU. din noiembrie 1948 adjunctul lt. şi respectiv căpitan în cadrul Direcţiei a II-a. I). 1875. p.Of. 1873. partea I-a. 136 din 19 iunie 1945.Of. Piteşti) – între 1949 şi 1968 locotenent-major la Direcţia Regională Argeş/Piteşti. 206 din 11 sept. 11964.ro/documente/cadrele_securitatii/GOTVALD_NICOLAE.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M.P.I. 5127. 2009.G. 1878. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. 1867.Of.S. 4142). 4.Of.R. partea I-a. 1947.. serviciile 3 şi 2281. 5360). 1948. respectiv II) (v. 1877.A. partea I-a. GROSSMAN. Tibor GUTTMAN283) (n.P. 265 din 14 nov. 6.. originar din Rusia. S. 1987. V şi http://www. 1868. GOLSTEIN. nr. Selma .G. 200 . (M. 289 din 13 dec.Of. nr. partea I-a. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 1865. nr. 1947 numită comisar-ajutor în Direcţia Poliţiei de Siguranţă (M. 3/1952 vol. 1948. (?) GRAMA. 4. inv. 256 din 8 nov.M. GROS. Goma 2005: 6).II. al P.I. citarea dosarulului de solicitare a schimbării numelui în M. 11059). GOTTLIEB. 25 (cota S. 1945. GRANK.M. u. p. 1948 comisar la Poliţia Sighet (v. în 1952 cu grad de căpitan M.XI. I. dosar nr.R. Ioan (fiul lui Moise) – căpitan M. 30 din 6 febr. 62 vol. nr. 1515. şef de birou în cadrul Inspectoratului regional de Poliţie al Moldovei de Nord (M. al P.C. 43 din 21 febr. Tiberiu (n.în mai 1948 promovată comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. Bihor (fiul lui Carol şi Malvina) – d. 144 din 25 iunie 1948. nr. vol.a. respectiv III. XVIII). p. Marcu . 35). apoi căpitan la Inspecotratul Judeţean Olt al Securităţii (1968-1972). probabilă identitate cu Moise Grossfeld.numit în iunie 1948 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M.. GOLDSTEIN.a.M. 107 din 15 mai 1945. M. nr.1928. p.A. p. 1872.P.I. 1876. Oradea (Kovacs 2006. respectiv maior la Inspectoratul Judeţean Argeş până la trecerea în rezervă la 31. 21. partea I-a. 3895).-maj. când demisionează. (nr. M. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.C. GOTVALD.-col. Nicolae (n. nr. al P. p.S. 1871. p. p. 1948. Bihor) – căpitan. Samuel . GROSSFELD. M. inv.P. adjunctul colonelului Alexandru Ioanid [v. nr. p.

N. Margareta – în iulie 1948 era dactilografă stagiară la Biroul de Siguranţă al Comisriatului de Poliţie Reşiţa (M. p. Lazăr – din toamna lui 1944 şi până în noiembrie 1945.Of. M. 1887. 6201.din iunie 1945 impiegată în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. în 1950 284 V. partea I-a.din 1947 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. nr. transferată la Penitenciarul de femei Ilfov (M. şi http://www. 1947. 10557.cnsas. GRUIA. 1897. GRÜMBERG. partea I-a. 4425). 3895). Solomovici 2004: 581. 5467). 164 din 19 iulie 1948. 2009. fond Neoperativ. 4706). GRÜMBERG. 1886. 1892. 121 din 31 mai 1945. M. partea I-a. 1945.A. 1883.Of. 7084. Bela . partea I-a. Manea (n. 10170). nr. 1945. p. 4706 şi nr.Of. ff. p.Of. 126 din 6 iunie 1945. 126 din 6 iun.S. 10172. Elisabeta – în 1948 şefă de birou la Pentineciarul Cluj Minore. comisar-ajutor în cadrul Serviciului Rechiziţii al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. ulterior căpitan şi şef al biroului Cercetări Penale la Regionala Cluj a Securităţii (1951-1961.1912 Bucureşti) . partea I-a. exclus din Securitate (trecut în rezervă la 30 iunie 1962) şi anchetat pentru deturnare de fonduri (A.Of. 318). 126 din 6 iunie 1945. 201 . nr. 5967).şef al Serviciului Secret Civil al R. 1885. p. 1881. nr.R. 709). 220-231.C.I. 268 din 19 nov. partea I-a. 267 din 21 nov. Leonard (n. p. 11 din 14 ian. rudă cu Vasile Grunea?. Solomovici 2004: 581). nr. p. 119 din 29 mai 1945.N. Titu – anchetator la Baia Mare în anii ’50 (Jela 2001. 4517) 1896. GUTMAN.Of. Frieder . 1945. nr.Of. 10273). nr. 1895.S. nr. 1893. Adolf – din 1947 agent principal de poliţie în centrala Siguranţei (M. partea I-a. GUSMAN. 24 din 30 ianuarie 1948. nr.Of.Of. 5558).1924. p. GRÜN. 267 din 21 nov.I. 149 din 1 iulie 1948. pentru nume vezi M. nr. nr.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. nr. 1948. GUTMAN. 1889. nr. 270 din 24 nov.G. 1880. GRÖM.S. nr. partea I-a. partea I-a. Dorohoi) – din 1947 comisar-ajutor la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Bacău. 107 din 15 mai 1945. M. Iosif – încadrat în noiembrie 1945 ca agent de poliţie la Poliţia oraşului Blaj (M. Matilda .. & Caţavencu 2004.din mai 1945 comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M.Of. GRÜNBERG. partea Ia. GRÜNBERG. 1947. Heinz/Haim . 3080). Cosma 1994: 82)284.R. partea I-a.XI. nr. p.Of.S. 139 din 22 iunie 1945.X. p. după alte surse 1952-1962). apoi ofiţer de Securitate (iniţial sublocotenent) la Serviciul Judeţean Bacău (1. p. (puţin plauzibil. Maximilian – în 1956 cu grad de căpitan. Leonard . GRÖNBAUM. p. I. p. partea I-a. p.R. partea I-a. nr. p. 26. GRUBER. Goma 2007: 118. singura menţiune în sursele antisemite Pinay 1962 şi Niculae 2004: 33).Of. dosar nr. p.Of. p.Of. GUTMAN. Şaicu – în iunie 1945 încadrat ca agent de poliţie clasa a III-a la Comisariatul de Poliţie al oraşului Bacău (M.din mai 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dej (M. GRÜMBERGER. 1891. p. 286 din 10 dec. 82 din 7 apr. 144 din 29 iunie 1945. partea I-a. partea I-a.P. 277 din 29 nov. 6201).1879.Of. p. (Dobre et al. nr. 172 din 28 iulie 1948. (?) GUTMAN. Mendel . nr. 18. n. 1884. 1882. nr. 10925). p. 1947.Of. partea I-a.1947-1951). 1947. 1898. 2006: 80). M. Alexandru – în iulie 1948 definitivat în funcţia de impiegat în cadrul Chesturii de Poliţie Cluj (M. 1888. şeful Serviciului V din cadrul Direcţiei a IX-a Cercetări penale a D.Of. Jela 2001.IX. Marcel GRÜNBERG) (fiul lui Ilie şi Luiza. 172 din 28 iulie 1948. GUTMAN. partea I-a. GRUIA. C. Tiberiu – în 1947 comisar la Chestura de Poliţie Oradea (M. Matias – din iulie 1948 comisar-ajutor de poliţie (M.pdf. partea I-a. nr. 4706). p. 182 din 11 august 1947.Of. Leo GUTTMAN) (n.Of. Mendel – începând cu 1 aprilie 1945 comisar-şef la Chestura Poliţiei Brăila (M. 10239 – când încă nu îşi românizase numele. partea I-a. Lupu 2011. GRUMBERG. C. 1894. 5247). partea I-a.Of. GUTMAN. partea I-a.Of. 1945.ro/documente/cadrele_securitatii/GRUIA%20MANEA. partea I-a.în noiembrie 1945 numit de ministrul de Interne comisar-ajutor în cadrul Poliţiei oraşului Satu Mare (M. 2417. p. 1890. GRÜNŞTEIN. p. nr.

Ladislau – între nov. Şinca 2006.Of. 4048 [cota S. partea I-a. 1946.P. graţiată în 1955. nr.-col.R. 110 din 18 mai 1945. M. Ioniţoiu 1982: XVIII).I.R. M. apoi transferat la Poliţia Oraviţa (martie 1947). alteori. maior. HAFFNER.C. 142-4.Of. Marin (fiul lui Mendel) (n. nr. fond Documentar Timişoara.S. HAIDUCU.Of.R.G. 3697 din 30 apr. şeful Serviciului tehnic “E” al DGSP288 (A.Of. 1902. cap. (Arhiva C. Iosif (uneori ortografiat “Hahanu”. Jela 2001: 134). “Hahone”) – fost student la Drept la Universitatea din Iaşi287. 22. 1904. 10926. 1901. vol. fişa matricolă penală la http://86. nr. GUROVICI. Cosma 1994: 50. partea I-a. p. ulterior şefă de birou la Direcţia V Cercetări Penale a D. 1905. 695-9. eronat. 1948. p. p. nr.U. 63-65.ro/documente/cadrele_securitatii/GYORGY_LUDOVIC. p. 1945.R. M.I. din sept. partea I-a. p. Estera286 (n. p. angajat la Securitatea din Oradea. apoi căpitan).].. 1945. nr.. partea I-a. Lupu 2011.M.-maj. Deletant 1995b: 62). Solomovici 2004: 581. Solomovici 2004: 581. apoi arestată şi condamnată pentru trădare. idem. 287 http://www.R. 285 286 V. HAHAMU. inv.locotenent. citat şi de Solomovici 2004: 582). ff. 238 din 14 oct. M. 288 alias Matei Pavel (Moţu) Haiduc.S. Solomovici 2001II: 43. 268. serviciul raional Dej (cu grad de lt. HABOT. 1900. M. cu referat de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.A. nr. HABER. D. cota S. 5467)). M. iar din 1968 până la trecerea în rezervă în 1988 maior şi respectiv lt.S. 1944 şi oct. fd. şeful Biroului de Securitate Oraviţa din cadrul Serviciului Judeţean Caraş al D. la Inspectoratul Judeţean al securităţii Bistriţa-Năsăud285. 1948. 1907. Cosma 1994: 48.P.. 162.romanianjewish. 8658. ulterior defector în Franţa.Of. Catalan 2001/4. cu atribuţii de Siguranţă.M.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/H/H%2001. nr. 1908. trecut în rezervă în 1966.P.1923) – maior de Interne în 1966. 1903. Sofia – funcţionar civil în cadrul M. dosar nr. când este disponibilizat. 2. HABER.G. încadrat în M. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. doas nr.S. p. dosar nr. din 1945 comisar la Biroul de Siguranţă Iaşi.N. Cluj-Napoca) – între 1956 şi 1968 la Direcţia Regională Cluj..I. I).II.125. om de afaceri. fond Documentar.Of. 1947. emigrată în Israel (M.1897 jud.R.C. Ervin – comandant de penitenciar la Cluj la începutul anilor ‘50. 1896.I. ulterior locţiitor de comandant şi chiar comandant deplin al Penitenciarului Constanţa (19611963). Cluj (fiul lui Ludovic şi Vilhelmina) – d. 11053. (1948-1952). HIRSCH) – fiul colonelului Hirsch de la Direcţia VII Tehnică D. 7364.I. în 1950. nr. partea I-a. cu grad de locotenent.A. V. funcţionar la serviciul cadre din “Sovromnavigaţie” Constanţa a M. p. partea I-a. partea I-a. I. 1899. Ludovic (n. 4049). 1. 228 din 3 oct. 144 din 29 iunie 1945. unde ocupă funcţia de şef al Biroului Circulaţie. GURCSANYI.php.S. 1947. ff..I..Of.1937.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. după 1990 cu identitatea Mathieu Forestierre.I (1950).II. 4493. f. HABER. 8917. 30 din 6 febr. 202 .org/ro/carte2/mosteniri_ale_culturii_iudaice_02_05_27. Năvodari şi Peninsula (1952-1955). 116 din 21 mai 1948. 227 din 5 oct. (3/1952 vol. 980).cnsas.%20Haag%20-%20Hexan/Haber%20Estera%20F/index. David – în 1948 era agent de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Galaţi (. v. C. 1906. pp. Botoşani) – după 1945 angajată dactilografă în centrala D.A. pentru scurt timp în toamna lui 1947 prezent la Comisariatul de Poliţie Anina. 60 din 13 martei1 1947. menţionat pentru scurt timp şi ca adjunct al comandantului închisorii Jilava (Kovacs 2006. n. F.A. & Caţavencu 2004.I. 286 din 10 dec.pdf. Ludovic (n.html. partea I-a. Iţic .. 12. şi http://www. informator şi apoi agent de poliţie la Circa 25 Bucureşti (M. GYORGY. şeful secţiei de cadre la întreprindereas ministerului “Munca exterioară” (1950-1951).Of. nr. 6. p. 1996.P. al P. apoi diverse funcţii de conducere la coloniile de muncă Poarta Albă. 2.Of.I. partea I-a. nr. Culmea.R.G. Timişoara (cu grad de căpitan în martie 1950).17.

R.R. 4493.P.pdf. 4049).I. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. nr. după război comandant militar al capitalei şi subinspector general al Armatei pentru Educaţie Cultural-Politică (1947-1948). HÂNCU. în prima jumătate a anilor ’50. angajat în iulie 1948 în D. M. 220-231). în iunie 1948 cu grad de comisar-ajutor (M. 239 289 Vezi anunţul decesului în nr. p.Of. Estera . I-a în 1949.A.1909. fond Documentar. partea I-a.S.S. M. ulterior colonel. partea I-a. Iosif – numit la începutul anului 1948 comisar ajutor de poliţie în cadrul Serviciului de Siguranţă al Inspectoratului de Poliţie Cluj (v. Ioan – comandantul Legiunii de Jandarmi Râmnicu Sărat în 1947 (Andreescu. Cluj) cu ordinul “Apărarea Patriei” cls.P.1981) . în acelaşi pe listele de comunişti cărora autorităţile le stabilesc domiciliu obligatoriu (M.I. Bucureşti în 1948 (Jela 2001). p. Haim – (d. 4048 [cota S.G. 200 din 4 sept. 110 din 18 mai 1945. este decorat de autorităţile sovietice cu ordinul “Aleksandr Neski” şi cu ordinul “Steagul Roşu”. 148 din 25 iunie 1941. nr. HAIMOVICI.org/db/pdf/nr229_230/pagina14. al P. HAMEL. încadrat în D. T. iar în 1979 (la pensionare. nr. M. P. dosar nr. p. decorat cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. 1920. apoi secretar al Direcţiei Administrative şi Gospodărie a M.P.G. având grad de colonel. HARTZ.IV.I. HAIM. partea I-a. Felix – comisar la Birul de Siguranţă Iaşi din 1945 (Arhiva C. fiul lui Frideric) (7. 9 din 12 ianuarie 1948.S..-mr. HANFRECHT. cu grad de maior (M. (TC). 63-65).R.romanianjewish. calitate în care în martie 1946. deputat M.gen. p. nr.anchetator la Direcţia VIII Cercetări Penale a Securităţii la începutul anilor ‘50. locţiitor al comandantului infamei divizii “Tudor Vladimirescu” după capturarea sa în URSS. M. 110 din 16 mai 1947.A. p. Moises HAUPT.P.în septembrie 1945 numit şofer în centrala D. 1912.Of.N.N. 7774) 1915.2005. partea I-a. 3694 din 30 apr.N. fond Neoperativ. ordonator primar în administrarea Inspectoratului General al Armatei. comandant al Corpului 38 Armată (1953-1955) şi al Regiunii II Militare (19551959).R. 1914.A.XI..Of. 1945. Surica – în 1947-1948 dactilografă în cadrul Serviciului Judeţean de Siguranţă Roman (A. ca informator diurnist (M.C. 1926?) – ilegalist. transferat şef al inspectoratului judeţean de pompieri Maramureş (1954-1955).C. 3660). 3863). ? (alias) – din 1948 în conducerea D. partea I-a. 1913. p.Of. I-a (Decretul prezidenţial nr.S.C. nr.. 1916.S. trecut în rezervă 1959 cu gradul general-colonel. 29-230 din Realitatea Evreiască la adresa http://www. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Steaua României” în grad de Comandor (M.S. p. apoi în D. 6201). IV.din aprilie 1945 gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Dorohoi (decizia nr. 2417. decorat în 1964 cu “Ordinul Pentru servicii deosebite aduse in apararea orinduirii sociale si de stat” clasa a III-a. ff. 203 . (1957-1961) (fişă de cadre în dosarul 13/1953 la secţia Administrativ-Politică a C. 4743). partea I-a. 1917. nr. 262 din 21 august 1979). HEIM. HEBERT.S.Of.Of.]. 124 din 31 mai 1948. HARMAN.S. p. nr. Otto Mircea (n. 1910. nr. ulterior transformării Siguranţei în Securitate prezent cu gradul de căpitan la şcoala de ofiţeri de securitate de la Băneasa. Bucureşti289) – după 1945 angajat comisar-ajutor de poliţie în D.7.Of. 1918. apoi şef al Spatelui Armatei (1949).1899 .Of. partea I-a. dosar nr. 5133). ff. p. în atenţia Siguranţei în 1941 (cu prenumele “Lazăr”). HALTENWAGNER. nr.). ulterior căpitan la Serviciul Judeţean Maramureş al D. HAUPT.Of. Petre – fost strungar./M. 1911. în anii ‘2000 încă în viaţă în Bucureşti. HAIMOVICI. v. Iancu .S. partea I-a. Bucureşti (Cosma 1994: 51). 1919. Aron . Nastasă şi Varga 2003a: 355). 136 din 15 iunie 1948.P. 116 din 21 mai 1948.P.S. 172 din 28 iulie 1948. (1948-1952). “Lenin” Lazăr (a folosit ocazional numele de serviciu “Militaru”) (n. partea I-a.P. (M.

p. (M.după august 1944 detectiv în cadrul D.P. 1947. HERŞCOVICI.Of. nr. 10925). 1935.Of. nr. 1948. 5790). Iancu (n. 142-4. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. p. 162 din 16 iulie 1948. 131 din 12 iunie 1945. 1926. HELLER) . torţionar la penitenciarul din Bacău (“Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” în Ioniţiu 1982. nr. nr. 110 din 18 mai 1945. 1947.Of. HERESCU. 1948. p. HERŞCOVICI) – în 1945 comisar în cadrul Poliţiei Câmpulung Modlovenesc (M. p. p. 5467)). 3947 şi nr. partea I-a. transferat la 1 iulie 1945 la Prefectura Poliţiei Capitalei (M. 272 din 24 nov.P.I.Of. partea a XVIII-a). HERŞCOVICI. nr. 4706). 30 din 6 febr.Of. M. 5982). 1925. Blum (“Puiu”) – în martie 1948 era comisar la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Vaslui (M. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 164 din 19 iulie 1948. 1921.Of. 5967) 1924.din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar la Comisariatul de Poliţie Bacău (M. Andrei . HERESCU. p. (M. 983). 4049). M. 1946.Of. Avram (n. partea I-a. HERESCU.Of. 1930. HERESCU. 3697 din 30 apr. p. p.din 1 aprilie 1948 telefonistă în centrala Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. 1933. 1927. la Braşov) – colonel doctor. HERŞCU) – fost frizer. partea I-a. repartizată pentru misiuni de Siguranţă (M. p. partea I-a. HERŞCOVICI.G. Nicolae (n. 1947. nr.C. (dosare anexe.G.. nr.Of.în iulie 1948 definitivat ca agent de poliţie în cadrul Chesturii de Poliţie Cluj (M. partea I-a. HELMAN..G. p. 265 din 15 nov. Mihai (n.Of.Of. Alfred – angajat în 1948 în D.P. partea I-a. 286 din 10 dec. p. 1636). partea I-a. partea I-a.Of. HERŞCOVICI. 83 din 7 aprilie 1941. p. Endre Herskovits. şi repartizat ca medic la Spitalul M. 1932. Janette . al P. 1936.colonel. Mircea – din 1946 cu grad de inspector general de Jandarmi.A. Solomovici 2004: 582). 1863). nr. 182 din 11 august 1947. 1937. v.Of. 1934. p.R. 3080) 1931. nr. 1928. 10394. nr.Of. Solomon – în 1948 agent de poliţie la Serviciul Siguranţă al poliţiei Focşani (M. nr.P. 110 din 16 mai 1947. Florian – după august 1944 şeful serviciului economic al Miliţiei din Oradea. p. Maier – angajat în 1947 ca şofer la Serviciul Siguranţă al Poliţiei Dorohoi (M. partea I-a. M. 1929. 60/1955).S. HERMAN.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. ? . 126 din 6 iunie 1945. profesor de legislaţie specială la Şcoala de Ofiţeri Jandarmi Bucureşti. al P. HERESCU. HERŞCOVICI. partea I-a. 1922.Of. p. Petruţa – din iunie 1945 informatoare la Prefectura Poliţiei Capitalei. 92 din 17 apr.R. Herşcu – în iulie 1948 angajat agent principal de poliţie la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Fălticeni (M. 3871. partea I-a. tatăl scriitorului Alain Paruit (Şinca 2006. Izu . nr. p. n. nr. 66 din 19 martie 1948.Of. 144 din 29 iunie 1945.Of. HERŞCU) – funcţionar civil al M. nr.C. partea I-a. 2412). ulterior secretar de partid la Inspectoratul de Miliţie Bihor (Kovacs 2006). partea I-a. 162.Of. directorul Spitalului Militar al Ministerului de Interne (din 1954). HERŞCOVICI. p.R. 1948. 82 din 7 apr. cap. (1952). HERŞCOVICI. 1938. HERIŞANU. nr. HERESCU. plutonier la D. 5932). 204 . p. partea I-a.M. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Ordinul “Coroana României” în grad de Cavaler (M.M. p. 46 din 25 febr. p. 10116). partea I-a. Adolf . partea Ia. posibilă identitate cu omonimul aflat în aprilie 1941 pe lista comuniştilor cărora li se fixa domiciliu obligatoriu “pentru reprimarea faptelor ce pun în pericol existenţa şi interesele Statului” (M. HENTZEL. 4922).şi M. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. Leibu (n. partea I-a. 7087. partea I-a. M.A. nr.I. HELERU. D. Cosma 1994: 50). 157 din 14 iulie 1945. partea I-a. 1923. 158 din 12 iulie 1948.I. Bucureşti (1948-1952) (Jela 2001: 134. nr. nr.

p. nr. în Forţele Armate. 110 din 18 mai 1945.3/1952. din 1948. 50. 1943.Of. a folosit ulterior numele de serviciu “Haiducu”) – fost ilegalist. ulterior colonel.Of. HOLBAN. 4638. 28. Marcel . în august 1948 delegat şef al Depozitului Central A.G. 3697 din 30 apr.A. cu rang de prim consilier de legaţie (M.C.Of.1913 Şmig. p. 1942. 68.I.Of. 1947. p. 136 din 19 iunie 1945. stabilit în 1984 în Franţa. prin Decretul regal nr. 110 din 18 mai 1945. HIDA. Mureş.). partea I-a. 6243). calitate în care a organizat peste 100 de atentate împotrica administraţiei germane). p.E. nr. HOFMAN. 110-5). în 1948 maior.R.G. iar în 1979 cu ordinul “Tudor Vladimirescu” cls. R. ff. 1948. Otto Octavian HECHT) (n. în 1947 încadrat pentru merite de voluntar antifascist ca rezervist. HIRSCH. 161 din 19 iulie 1945. 1944. Marcus – după război ajutor contabil la Întreprinderea administrării muncii penale de pe lângă Penitenciarul Văcăreşti. 1948. partea I-a.. p. partea I-a.Of. Zoltan (3.S.Ap. Boris (n.1907 Cernăuţi)) – maior.Of.. continuând să spioneze în Legaţia israeliană sub numărul de cod “LT9” (Solomovici 2003: 256-267. nr. p. Ben .P.P. M. dosar nr.R. p. (M.A. HOLBAN. 1949. nr. 2145). Constatin – după război agent de poliţie la Chestura Poliţiei Iaşi. nr. HERŞCU.S. nr. Goma 2007: 118. nr. pensionat pe limită de vârstă în 1947 (M.1939. partea I-a. 2006: 78.Of. publică Testament (Paris: Calmann-Levy). 1945 a ministrului Afacerilor Interne. jud. fond 495 (“România”). Baruh Abramovici BRUCHMAN) (1908-2004 Paris) – evreu basarabean. decorat în 1949 cu ordinul “Apărarea Patriei” cls. p. 6673). (M. HOFFMAN. recrutat informator şi eliberat în febr. cu grad de locotenent-colonel. 59 din 11 martie 1948.Of. II-a (Rozei 2007. 70. p. partea I-a. Cosma 1994: 45. 11024).din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr. HOFMAN. vol.din aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Fălticeni (M.A.a. 253 din 1 nov. pentru câteva luni în 1948 încadrat în centrala M. decorat prin Decretul nr. în 1989.Ap. a IV-a. Târnava) (fiul lui Samoil şi Reghina) – sionist. (1949-1950). 4049). 308). arestat de Securitate în iunie 1949. apoi şeful serviciului de cadre al M. devenit şef deplin la începutul anilor ’50.P. coleg de rezistenţă cu Egon Balaş-Blatt. 196 din 25 aug. partea I-a. fond documentar.R. v. ofiţer în cadrul Rezistenţei Franceze (şeful reţelei FPT-MOI. partea I-a. HIRSCH. dosar nr. 10.S. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. 9696. A.I. Octav (n. (Balaş 2008: 252-3. 2010).” clasa a IV-a. 1946. 1940. 225. al P. Martin – în iunie 1945 încadrat ca gardian public clasa a III-a pe lângă Poliţia oraşului Tg. 4049). Tibor/Tiberiu (n. 6163). partea I-a. decorat în 1948 cu ordinul “Steaua R.M. 1950. 1949. Ioanid 2005: 82). 1947 (M. Eufrosina – funcţionar civil în cadrul M.E. p. locţiitor al şefului Direcţiei VII Tehnică a D. I). M. 1941. nr. 251 din 30 oct. (u.I. partea I-a. 191 şu. ilegalist cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 171 din 29 iulie 1947. şeful Regionalei Bucureşti a Siguranţei (sept. nr. la jumătatea anilor ’50 şeful Serviciului XII din cadrul Direcţiei a II-a. Stănescu 2008: 189 n. nr. Mureş (M. partea I-a.Of.1944-1948). 2009). 4 din 5 ian. partea I-a. 1947.I. 5128 şi nr. inv. p. Judita – din decembrie 1947 dactilografă stagiară la Poliţia Tg. 2888 din 12 dec. ulterior eliberat din Securitate şi angajat economist la Uzinele “Autobuzul din Bucureşti”.P.Of. HIRSCH. director adjunct la Direcţia de Control al Străinilor şi Paşapoartelor din M. 1947. 1947.III. HOFFENBERG. 174 din 30 iulie 1948. 7074). 2066 din 20 oct. Dobre et al. reactivat în iulie 1948 (M. 1945. M. unde. partea I-a. 2). stabilit în 1944 la Bucureşti. apoi avansat colonel. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.Of. în anii ’50 (Levy 2002: 67.III-a. p.M. M. nr.N.N. Mayer HIRSCH. menţiunea “Hida” şi în A. ar fi fost responsabil cu supravegherea lui Gheorghiu-Dej la ordinele sovieticilor (Watts 2011: 231 n. HOLBAN. demis însă după o lună (M. Marcel – în perioada 1949-1950-? ofiţer în centrala Serviciului Operativ la Direcţia Penitenciare a D. 1950. în 1948 angajat al Legaţiei Israelului la Bucureşti. 205 . 9763).

S. p. HORVATH. Jela 2001). . Sender (n. 72 din 26 martie 1948.în iunie 1945 impiegat la Comisariatul de Poliţie Gheorghieni (M.1921 Hudeşti. HOLICI. 1958. partea I-a. 142-4. ulterior şef de catedră la Şcoala de Ofiţeri de Securitate de la Băneasa până în 1968290 (cu referat de cercetare la fd. inv. u. 206 . 1947. 1954. Goma 2007: 118.(D. HOROVITZ. http://www. în acelaşi an avansat comisar. 7083). şi Solomovici 2001II: 43.R. 292 1960. Bucureşti) şi Rica Meerovici (în viaţă în 2010 la Carmiel. 4048 [cota S. I.Of. cu Margareta. p.G. HUTIRA. v. 293 Amintit de foşti luptători anticomunişti precum Gheorghe Dubiţ (v. 286 din 10 dec.S.P.III. Partenie – după război comisar-ajutor de poliţie în cadrul Siguranţei. din aprilie 1945 agent în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. 1957. de profesie strungar. fond Neoperativ. ulterior artist plastic. cu stagiu de partid recunoscut din 1939.P.S. fond Documentar.R. Jela 2001. 1952. Dobre et al.jurnalulliterar. încă prezentă pe acelaşi post în 1947 (decizia nr. nr. nr. 2630). 3699 din 30 apr. în 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă. M. dosar H/100 Colecţia “ilegalişti decedaţi”. Ellen) – din 1 aprilie 1945 era impiegată la Poliţia oraşului Suceava.. secţia Cancelarie – dosare anexe. anexa la dosarul nr.htm) sau Constantin Teodoriu (http://www.G.. 1961. V. demis în iulie 1948 (M. 1913) – ilegalist (stagiu recunoscut din 1936). 139 din 22 iunie 1945. 74).C. Menţionată şi într-un interviu luat lui Corneliu Leu de către Florian Bichir pentru revista Agero (v. “Iosif” Dezsö (n.agerostuttgart. 1947. Bessler)) (frecvent ortografiat şi românizat “Holingher”) (n. 162. 1011).Of. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.]. fond 495 (“România”). HOLTZMAN. dosarul de schimbare a numelui de la Ministerul Justiţiei nr.A.Of.C.S. Dorohoi) – din aprilie 1945 agent la Poliţia oraşului Dorohoi.Of. al P. p. cap. participant la reprimarea violentă a revoltelor ţărăneşti împotriva colectivizării293 (M. p. M. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. HOROVITZ. 3293. p. HORN) . partea I-a. M.N.XII. Estera . Adelina (n. p. 1985. p. HOLZER) – colonel (la trecerea în rezervă la sfârşitul anilor ’60). Troncotă 2006: 134. ff. 1953.G. Isacu) fiind în prezent conferenţiar dr.C. locotenent la Securitatea din Rădăuţi în anii 1948-‘50. C.1915) – colonel (în 1960).P. partea Ia.htm). I.Of.R. 5817. al P.S. 10928. 63-65.Of.şefă de serviciu la Direcţia II Contrasabotaj în cadrul D.S. f.18 aug. 2006: 78. Carol SEGAL ) (n. (nr. 1948. v.două surori. partea I-a. dosar nr. M. nr. ilegalist (din 1933). Solomovici 2004: 598. 62 vol. la Institutul Oncologic din Bucureşti). 182 din 11 august 1947. 3/1952 vol. M. Ioniţiu 2008: 88 şi 2006: 43.bzi. n. nr. Pintilie Iacob (http://www. 208 din 10 sept.ro/documente/cadrele_securitatii/HOLLINGER_ISIDOR. I).ro/dizidentii-victimele-innascute-ale-societatii-9776). Niculae 2004: 32). 110 din 18 mai 1945. HOLŢIER Ervin (n. Cosma 1994: 45. cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. 5/500/947.Of. Israel). după război maior la Direcţia I a Securităţii (1952-1953). 225. Bucureşti) – fiul unui fost industriaş din domeniul petrolului. nr. nr. nr. partea I-a. HOLLINGER. 5246) 1959. nr. partea I-a. partea I-a. partea I-a. 70. Cosma 1994: 45. 84).de/REVISTA-AGERO/JURNALISTICA/Interviu%20cu%20Corneliu%20Leu%20de%20Florian%20Bichir. 4049. http://www.I.. HUDESCU. nr. 292 V. fiul lui Mendel şi Etka (n. 8. partea I-a. nr.1951.1920 Suceava – d.procesulcomunismului. 219. 1955. (1948-1952).Of. 290 291 V. Irina (căs.Of. 110 din 18 mai 1945. 69. HOLTZER.cnsas. 44. (pe care o şi conduce între 1957 şi 1960).ro/articole/Scrieridocumentare/Gheorghe-Dubit/459/21). Hela Mitoşeru (1923-1992.I. a fost căs. a avut două surori . 49/1978. ulterior emigrată în Israel291 (Şinca 2006.C. 2417. inv. 159 din 13 iulie 1948. Lupu 2011.X. până la trecerea în rezervă din 1960 avansează progresiv în grad de la maior la colonel ocupând funcţia de locţiitor şef de direcţie în cadrul Direcţiei a II-a Contraspionaj a D. pp. M. 29. Isidor (zis “Izu”. 1956. p.G. HOSU. 31 din 7 febr. şeful Direcţiei a X-a Administraţie a D. dosar nr.S.S. (C.pdf. Elena (n. inv. fiica lor.com/marturii/fonduri/mart45_64/piacob/surghiun/docs/cap12. Sacher – funcţionar civil în cadrul MAI. 1. şi http://www.anchetator la Direcţia V Cercetări Penale a D. Carol (n. Edmond .a. p. 4049. 8320.S.

p. Tudor (fiul lui Sava) – în 1954 locotenent major M. Osias . nr. cu referat de cercetare la fd. cu referat de cercetare la Fd. 104 din 7 mai 1948. 3293.U. secţia Cancelarie – dosare anexe. din 1966 funcţionar internaţional la UNESCO (Deletant 1995b: 55. Edmund . cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. detaşat sub acoperire la Ambasada României de la Paris (adjunct al lui M. p. membru de partid. anexa la dosarul nr.Of. în octombrie 1945 numit comisar în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M.-col. inv.I.în mai 1948 promovat comisar de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. IACOVICI. IACOB.C.C. 231 din 10 oct. IACOB. în 1947 comisar şef la serviciul Judeţean Neamţ din cadrul Inspectoratului regional de Poliţie Iaşi (M.P. 1972. 1965. p.C. 120/1956. Ion (n. 104 din 7 mai 1948.G.R. pp.C. u. deportat în Transnistria. anexa la dosarul nr. inv. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 265 din 19 nov. Arpad Andrei – colonel de Securitate. decorat în 1964 cu ordinul “23 August” cls. 4517) 1968.Of. 286 din 10 dec. I.Of. 166 din 25 iulie 1945. la Circa 11 Poliţie (M. V.R. Constanţa. nr. 198).C. (3/1954). 120/1956.. iniţial şeful Serviciului VI al Direcţiei a III-a (Dobre et al. IAKAB. 121 din 31 mai 1945. Nastasă.. (12/1954). IACOBESCU. 135 din 18 iunie 1945. IACOB. IACOB(ESCU).d. partea I-a. 1978.E. 10923). C. 1975. Bihor) – în 1951 sublocotenent M. în 1956 cu grad de maior.R.P.dosar nr. 5099). 1966. condamnat la moarte în contumacie în 1970.A. (M.I. 4142). cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C. cu referat de cercetare la fd. C.Of. 8800). partea I-a. partea I-a. 6710). în anii ’50 director adjunct la Direcţia Economică din cadrul Direcţiei Generale a Miliţiei. partea I-a. IACOB. s-ar fi stabilit în S.C. Varga 2003a: 363. IANCU. p. 662).G.Of. Mişu . IACOB. nr.. Auraş – locotenent-colonel .R. Edmund – între toamna lui 1944 şi iulie 1945 agent de poliţie la Chestura Cluj (M. după unele surse. 3/1952 vol. partea I-a. al P. Watts 2011: 506).a. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.. al P. Ion – căpitan. nr. I. cu stagiu de instrucţie în U.R. Caraman). (1979). şeful Serviciului Judeţean Ialomiţa al D. membru de partid.C. (M. 188 din 16 aug. ulterior şeful Direcţiei Regionale de Miliţie Cluj (până la sfârşitul anilor ’60) (Andreescu.C. al P.Of. 1971. nr. 207 . Malvina . al P. 3293. Silviu – în 1952 sublocotenent M. v.G.din mai 1945 comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei.S. la Timişoara. IANCHELEVICI. 1945 şefă adjunctă de birou în centrala D. Paula . 6352). 1948. inv. partea I-a. p. 1969.A. 1931 Băiţa. 1964. p. IAKAB. nr. (1954-1955). IANCOVICI. inv.C. 1947.în mai 1948 promovată comisar-ajutor de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă din D. 62 vol.C.C.cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. partea I-a. 1976. secţia Cancelarie – dosare anexe. nr. p.I. p.numită în nov. 1967. 1962. nr. (2/1979).C. 10094).A.R.S. 1973. avansat în 1957 la gradul de lt. al P. apoi şeful Serviciului III al Direcţiei Regionale de Securitate Cluj (19561958). nr.C. al P. al P. 1945. 2274). C.P. anexele la dosarele nr.R. secţia Cancelarie – dosare anexe.R.. nr.C. 371. 2006: 78). 4142).R. p. 90/1956.P.P. cu referat de cadre la secţia Administrativ-Politică a CC al PCR (nr.R.C.A..I. 1974. trecut în rezervă în 1982 (5/1982). IANCOVICI..G. V-a.C..S.Of. IANCU. S. nr. în 1960 transferat în cadrul D. 1970. partea I-a. 1963. al P. (M.M. Alexandru (fiul lui Mercurie) – căpitan de Miliţie.Of. 47/1956. numit în 1946 secretar al comitetului local Baia Mare al P. Simion – funcţionar civil în cadrul MAI. Moritz – originar din Tg.Of. I). 1977.R.încadrat în iunie 1945 în D. Martin – angajat în august 1948 comisar-şef de poliţie (M. IACOB. dezertează la 25 iulie 1969. – şeful Biroului pentru Străini în cadrul Siguranţei Huşi după august 1944 (Zahariuc 2009: 193. ca agent de poliţie clasa a III-a (M. 1945. 3293. (60/1955). IACOB. 447-9). Neamţ. (indicat ca evreu de Solomovici. nr. partea I-a.

partea I-a. ofiţer politic al Diviziei “Tudor Vladimirescu”.php.A.N.cnsas. Alexandru (f. fost ilegalist. 256 din 5 nov. 126 din 6 iunie 1945. 4706).-col.XI. 1990. ILIESCU. p. partea I-a.din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar la Comisariatul de Poliţie Bacău (M. Suzana . M. 1983. 1989. 1896. IOSUB. lt. executat la 18 febr.Of. 5075). 297 V. după război membru de partid. în 1948 comisar.htm. p.din aprilie 1945 agent în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. după înfiinţarea Securităţii maior.1960 Jilava) – coordonatorului celebrului jaf armat asupra unei maşini a Băncii de Stat a R.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/morminte3/docs/morminte3p_5. Adalbert Bella (cu variantele “Ijak”. p. IZSAK. fond Documentar.P.]. Pentru schimbarea numelui. “Iszaek”) – încadrat în 1945 la Serviciul de Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Braşov. 60 din 13 martei1 1947. apoi ofiţer superior la Securitatea. Vischi şi Ivanciuc 2003297. Ionescu-Gură 2010: 88). jud. Petru (după unele surse IAŢKO) (n.125. în 28 iulie 1959. Ernestina – din 1948 dactilografă în centrala M. în 1955 menţionat în documentele interne ale M.Of. partea I-a. com. partea I-a. Bucureşti în anii ’50. 1986. sublocotent la D. p.R.P.pdf.. nr. partea I-a. 1988. 8009). IZRAIL. 5679). TM (fiul lui Petru şi Estera) – d. nr. 131 din 12 iunie 1945.1920 Brăila 18. Janetta – ilegalistă originară din Basarabia. 1984.).I. la momentul arestării funcţionar la Ministerul Comerţului. Iancu . 182 din 11 august 1947. ff. în iunie 1945 transferat la Prefectura Poliţiei Capitalei (M.205-945 de la Ministerul Justiţiei. 1981. 1992.I. Solomovici 1982 XVIII). dosar nr. 208 . Adolf – după august 1944 comisar în centrala D. Balint.maior. 9849). 1947. transferat la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Miercurea Ciuc. Max – în 1948 era comisar de poliţie la detaşamentul Dărăbani (M. după război şefă de birou cu o gradaţie la Subsecretariatul de Stat al Aerului din cadrul Ministerului de Război (M.Of. de Interne şi şeful Direcţiei Miliţiei Judiciare la nivel naţional (căsătorit un timp cu sora soţiei lui Alexandru Drăghici). vezi dosarul 5-2.Of. ILIE. IANOVICI. 1993. p. partea I-a. ca şef al comandaturii comunei de deportaţi Olaru din Bărăgan (Jela 2001.în 1947 comisar-ajutor în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. 154 din 7 iulie 1948. 1980. (?) IORDANOV. a fost apoi avansat colonel şi a activat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. şi http://www. 134 din 12 iunie 1948. 10922).Of.II. IOSUB. (M. Zoltan – căpitan.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici%20executati/I/Ioanid%20Alexandru/index.Of. David . Solomovici 2004: 582. IŢICOVICI.R. nr. implicat în lichidarea rezistenţei anticomuniste (Ioniţoiu 2006: 48). 15. respectiv penitenciarul din Sighet în anii ’60-’70 (Solomovici 2004: 609. formată în 1943 prin recrutări din rândurile soldaţilor români prizonieri în URSS. repartizat pentru misiuni de Siguranţă (M. nr. Max – fost vânzător. nr. 296 Vezi fişa sa matricolă penală la http://86. partea I-a. IŢESCU.S. nr. când este trecut în rezervă cu gradul de locotenent-colonel294. Herman LEIBOVICI. 1982.IX. fiul lui Iosif şi Paulina)295 (17.. Natan – poliţist în Cetatea Moldovei. partea I-a.I. 4922).G.Of. 4048 [cota S.17. p.1931. 7086).Of. TM) – angajat al Direcţiei Regonale Banat/Timişoara. ulterior la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Tg. Mureş. nr. partea I-a.A.Of. nr.P.S.procesulcomunismului. 63-65). Maramureş. IOANID. 1991. IOSIPOVICI. 1987. IRIMESCU (căs. p. în a doua jumătate a anilor ’50 colonel. director al 294 295 V.asp. 172 din 27 iulie 1946. Ştefan . 1960296 (v. p. 1947.1979.ro/documente/cadrele_securitatii/IANTO_PETRU. Bercu – după război comisar la Chesturile de Poliţie Iaşi şi Deva (M. nr. IANŢO. ulterior Inpectoratul Judeţean Timiş al Securităţii între 1950 şi 1987. IANCU IFILOVICI. 286 din 10 dec. 1985. p. şi Solomovici 2001II: 111).S.A. 1991 Orţişora. şi fişa sa la http://www. în 1947 comisar-ajutor la Prefectura Poliţiei Capitalei.R.

9003). col.. dosar nr. 10205).Of. p.. nr. H. p.P. ulterior 298 V. M. Bihor (M. Alexandru . (M.A. Deletant 1995b: 58. JUCLEA.E. ilegalist (din perioada 1920-1922 petrecută la Viena).I. 3. ulterior menţionat ca şef al serviciului Filaj şi Investigaţii la Securitatea Oradea (v. 1994. fişa sa matricolă penală la http://86. 268 din 22 nov. judecat şi condamnata pentru crime împotriva umanităţii comise în Transnistria împotriva coreligionarilor săi evrei (Arhiva C. când este descoperit. Troncotă 2006: 54.1917 Dărăbani. Moise – funcţionar civil în cadrul M. Braşov.G.I.Of. A. p. şi M.S.17. nr. p. Cosma 1994: 45). 10351.I.S. dosar nr. 2003. 1947. p. 1. 2004. nr. partea I-a.S. nr. 220-31. 116 din 21 mai 1948. p.Of.Of. Francisc .I. (1945-1954) şi în paralel membru al Sectorului Medical al C. f. partea I-a.P. 1997. partea I-a.. 7259).A.) Tatar Zoltan). M. JUNGER. 2604. partea I-a. partea I-a.. partea I-a. Neamţ – 28. Botoşani) (fiul lui Iţic şi Malca) (în unele documente “IUCLEA”) – din 1 aprilie 1947 comisar-ajutor la Serviciul Judeţean de Siguranţă Neamţ.Of. partea I-a. 3506). ff. I. Leo (n. 1945. respectiv M.G.36/Fise%20matricole%20penale%20%20detinuti%20politici/I/I%2005. 43 din 21 febr. 1945. nr. JURĂU. partea I-a. 1947. 2417. nr.. Goma 2007: 118. 235 din 15 oct.Of. în nov. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a CC al PCR (24/1954. încă în viaţă în 2007 în acelaşi oraş. Vasile Vaida.P. Lothar Rădăceanu. fiul lui Mendel şi Gizella. 137. fond Neoperativ. nr. JEKAB. Nr. JAKAB. pentru nume v. 2630. la înfiinţarea D. Einhorn). din oct. 71 din 25 martie 1948. ROSENBERG) (n. 2000.A. 10351. 100 din 3 mai 1947. p. stabilit în România în 1922. ulterior comisar la Poliţia Târgu Săcuesc în cadrul I. I.R. 16. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M. 209 .D. JUCLEA. după război director al Spitalului Militar M. Ernest.A. M.) a Securităţii (celălalt fiind W. apoi al doilea adjunct al şefului Direcţiei I Informaţii Externe (D.M. fond Neoperativ. ex. p.M. profesând medicina la Braşov (1925-1940). partea I-a.Of.în iunie 1945 numit şef de secţie gardieni publici la Poliţia oraşului Odorhei (M. nr. unde i-a succedat în funcţie lui Wisting (M. 1998. Coloman – în iulie 1945 numit impiegat în cadrul Poliţiei Odorhei (M.Of. 1518.Of. şeful biroului Anchete Penale cu grad de locotenent la Biroul de Securitate din Huşi.V. 6191). 60/1955). 4354. p.U. f. 1947 numit agent de poliţiei în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă a D. JAKAB. 1999. Braşov. 139 din 22 iunie 1945. uneori cu numele ortografiat Kahane) (2. 5246). p. 2002. 2417. partea I-a. partea I-a. partea I-a. partea I-a.P. Iosif – în 1968 ajunsese şef adjunct de serviciu şi şef de birou I la Serviciul I Informaţii Interne al Consiliului Securităţii Statului (v.Of.M. 1995. p.125. nr. JURESCU. 5246). p. partea I-a. 8918. Iancu – la sfârşitul anului 1947 agent în cadrul Inpectoratului Regional de Siguranţă Iaşi (Arhiva C.S.C.XII.R.Of.în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a la Poliţia oraşului Odorhei (M. p.1972 Bucureşti) – medic cardiolog. IZSAK.din 1947 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 272 din 27 nov.Of. fd.S. inv. 122 din 31 mai 1947. 162 din 20 iulie 1945. JAKAB. 4494). p. menţionat şi în Neştian 2010: 87 şi 2008: 7)298. dosar nr. Solomovici 2004: 582 şi 2001II: 43.1890 Cheile Bicazului. 187 din 18 aug. nr. 1945. partea I-a.Of. ulterior şeful Direcţiei Regionale de Securitate Galaţi.%20Isa%20-%20Izvoranu/Iuclea%20Avram/index. nr. 1948. p. membru activ de partid din 1928. Alexandru (uneori scris şi “Ijak”) – în 1948 agent de poliţie la Serviciul Siguranţă al Comisariatului de Poliţie Marghita. 7388.Of. 219). nr. Ernö (n.php.N. 228 din 3 oct. D. 139 din 22 iunie 1945. al P. Avram (n. până în 1950. 1945.N. 72 din 26 martie 1948. nr. responsabil medical de nomenclaturiştii Vasile Luca.R. nr. apoi stabilit în Bucureşti..I. Emil Bodnăraş. 2001. Tiberiu (uneori ortografiat şi “Yungher”) – din 1945 comisar-ajutor la Poliţia oraşului Sfântu Gheorghe (M. nr.IV. 1996. M.Of.S.R. Petre Borilă şi Constantin Pârvulescu (Scurtu 1998: 41). KAHÁNA. (r.1903 Focşani) . 271 din 22 nov. Watts 2011: 196.

apoi D. apoi la regionala de Securitate Craiova. 11080 din 30 iunie 1945. 46 din 25 febr. 251 din 30 oct. partea I-a).A. nr.medic la Spitalul Elias (1954-1972. după alte surse Koloman Kalousek) – în mai 1945 numit subinspector de poliţie la Inspectoratul regional de Poliţie Târgu Mureş. Emerich – din 1 mai 1945 comisar la Poliţia oraşului Sighet (decizia M. 1948 angajat comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Tg. partea I-a. secţia Cancelarie – dosare anexe. maior şi medic legist M. 1932). Dobre et al. nr. 2009. C. p.Of. p. partea I-a.în noiembrie 1945 încadrat în M.N.pdf. Andrei .R. nr.A. 9.Of. apoi detaşat cu grad de locotenent de Securitate la Regionala Baia Mare în anii ’50 (şeful Biroului de Securitate din Sighetu Marmaţiei).S. 31 din 7 febr. partea I-a. a asistat la 17 aprilie 1954 la execuţia lui Pătrăşcanu.Of. 1903) – fost ilegalist. p. 2007. 2012. ? (zis Pubi) – angajat al Direcţiei Regionale Banat a Securităţii la jumătatea anilor ’50.III.R. nr. 241 din 22 oct.S. I. apoi ofiţer la Securitatea din acelaşi oraş între 1948 şi 1959.R. 1945. 1947. nr. fratele doctorului Ernö Kahána (v.S. 2013. Avram – în febr.. 4426. 5467).1924 Cluj (fiul lui Mauriţiu şi Doris) – 2008 Cluj-Napoca) – după război comisar ajutor în cadrul Siguranţei din Cluj. 1948. p.A. nr. al P. inv. partea I-a. 2005. 9218). 2006: 12. incinerat la crematoriul “Cenuşa” ( dosar K/7 Colecţia “ilegalişti decedaţi”). ulterior colonel de Securitate. nr. 30 din 6 febr.R. partea I-a. 10093). Deletant 1995b: 58. 275 din 30 nov. partea I-a. autor al cărţilor de propagandă A szociáldemokrácia és a dialektika (Oradea. Hună – în oct. 2038. M. Stefan – în 1945 numit agent de poliţie la Poliţia oraşului Odorhei (M. Karoly. 150 din 6 iulie 1945. Zotan – în 1948 agent de poliţie în cadrul Serviciului Siguranţă al Poliţiei Tg. KATZ. Arhiva C. cu referat de cercetare la fd. partea I-a. 278 din 1 dec. KAUDERS. p. Serviciul Poliţie Socială (M. KATZ. nr. 9696.Of. decorat în 1952 cu Ordinul Muncii cls.ro/documente/cadrele_securitatii/KAPPEL_ZOLTAN. Nastasă şi Varga 2003b: 24. 10416). din 1948 şeful D. demis în anii ‘60 după descoperirea colaboraţionismului său cu fosta Siguranţă (M. KALOUSEK. partea I-a. Moise (n. constantându-i decesul.Of.S. 210 . 1932) şi Democraţia (Bucureşti. KAUFMAN. nr.Of.P. infra). anexa la dosarul nr.Of. Ioniţiu 2008:88. Adalbert KAUFMAN) – iniţial comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Bivolari (1947-1948). M. pensionat). 2017. pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M. 55 din 6 martie 1948. Cosma 1994: 51.A. KATONA. aparută în română sub titlul Socialdemocraţia în lumina materialismului dialectic (Cluj. a nu se confunda cu publicistul Mózes Kahána (v. p. 983). p. III-a. 11/1976. 2008. 3293.cnsas. Braşov. 1945). 10 sept. ulterior emigrat în Israel (M. partea I-a. 1638). KAUFMAN. 2014. nr.Of. nr. partea I-a. p. 189 din 17 august 1948. KATZ.în febr. partea I-a).P.G. ulterior transferat secretar III la Ambasada României de la Viena. Zoltan (n.I. nr. 1945 demisionează din postul de comisar la Poliţia oraşului Bârlad (M. nr. 2006. partea I-a. 5673)..I.Of. 2015.Of.. Stefan – în 1947 angajat informator diurnist la Prefectura Poliţiei Capitalei.Of.S. fond 299 Vezi fişa sa la http://www. 119 din 29 mai 1945. Lică (n. 1948 angajat informator diurnist în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 265 din 19 nov. cu grad de locotenent la biroul de securitate Caransebeş (în nov. nr. 2010. nr. la Serviciul Lagăre al D.R. KANTOR. 1948.P. 2016.Of. 144 din 29 iunie 1945. & Caţavencu 2004.C. 1945.Of. 2018.C. Mureş (M. p. şi M. respectiv locotenent-major la trecerea în rezervă în 1959299 (v. 76). cu grad de sublocotenent în 1953. Iosif (n.S.I. Mureş (M. KAHAN(E). 1947.I. KAHANE. Andreescu. KAPPEL.în iunie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. Petru . 1945. p. cu stagiu recunoscut din 1944. 1948. Saul . KATZ. 2011. 1009). 1949). după înfiinţarea D. la Penitenciarul Jilava în anii ’50. KATZ. p. supra).G.

KENDLER.încadrat în iunie 1945 în D. partea I-a. KISS. 2038. nr. 4706). partea I-a.P. 2026. Daniel . 11155 şi M. şef de birou Filaj-Investigaţii la Şcoala de ofiţeri de Securitate din Băneasa.R. Helene . inv. ? – locotenent la D. p. 5099). KESERU. KEISCH. Jela 2001. Emil . p. nr.Of. era transferată de la D. 208 din 10 sept. KLEIMAN. Andreescu. 139 din 22 iunie 1945. Vischi şi Ivanciuc 2003). Timişoara. p.Of.A.în febr. la Brigada a IIIa a D. nr. KLEIMANN. 1008). partea I-a. KEMTER.Of. nr. nr. partea I-a. Norbert – după război agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei.Of.Of. (M. KESLER. dosar nr. Neştian 2010: 88. apoi agent de poliţie la Biroul Siguranţă al Comisariatului de poliţie din Sovata.Of. 126 din 6 iunie 1945. KLAIN. partea I-a. 5127). Mureş (M. 2025. KESSLER. Elias . 110 din 14 mai 1948. nr. KLEIN. (30/1954).în 1945. 290 din 15 dec. 2027. dosar nr. 2028. Michel (fiul lui Moise) . 1010). 1947.. KLAMER. partea I-a.Neoperativ. ca agent de poliţie clasa a III-a (M..R. p. 1948. M. nr. nr. 4706). KERTESZ.P. Fl.Of. Vasile – după război agent de poliţie la Chestura de Poliţie Cluj. p. Heinrich . partea I-a. 2030.din iunie 1945 gardian public clasa a III-a pe lângă Chestura de Poliţie Oradea (M. nr. 4049).G.-maj.S. 2024. 31 din 7 febr. ca detectiv clasa a II-a. 1948.Of. Edith . 2021. 110 din 18 mai 1945. 2417. în dec. 1945 a ministrului Afacerilor Interne. Dezideriu – după război iniţial agent de poliţie la Poliţia oraşului Odorhei. p. profesor la Şcoala de ofiţeri de Miliţie. KINTZBRUNER. 4772). p. Paul – din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar la Comisariatul de Poliţie Bacău (M. 110 din 14 mai 1948. nr. p. 1948 transferat la Inspectoratul Regional de Poliţie cu sediul în acelaşi oraş (M. Carol – maior la Securitatea din Braşov (1969-1973) (Bjoza 2006). 7350). nr. M. ff. partea I-a. Ioniţiu 2008:88. 4315). 1948 avansat de la agent de poliţie la comisar-ajutor în cadrul D. 132 din 13 iunie 1947. în ian. comandantul Miliţiei Huşi în 1949 (Neştian 2010: 87). 2029. Nastasă şi Varga 2003a: 578). alias Ionel Feraru) (Solomovici 2004: 578. 2 din 2 ianuarie 1948. partea I-a.Of.Of. 4315). implicat în reprimarea revoltelor ţărăneşti împotriva colectivizării (Jela 2001. 8318.C. fond 495 (“România”). KERESZTESI.Of. S. 2019. Ernest – medic M. p. partea I-a. 126 din 6 iunie 1945. – lt. 3697 din 30 apr. p. KENDLER. 1947 transferat la Siguranţa Poliţiei Tg.din 1 aprilie 1945 agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (decizia nr.Of. 1947. 2035.G. 168 din 27 iulie 1945. 13).Of. partea I-a.I. 2022. trecut în rezervă în 1956 (Cosma 1994: 44-83). partea I-a. partea I-a.Of.P. nr.din toamna lui 1944 şi până în iunie 1945 comisar-ajutor la Comisariatul de Poliţie Bacău (M. 2020. 211 . Banu 2008: 327. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C. 2023. Iosif . KLANGER. 6412). p.în mai 1948 definitivat în funcţie ca agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. posibilă idenitate cu omonimul cu fişă personală în Arhivele Comintern (INCOMKA. partea I-a.în febr. p.P. 2036.în mai 1948 definitivat în funcţie ca agent de poliţie în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 1337). KLEIN. p. p. 5246. disponibilizat în dec. p. ? – agent în cadrul serviciului de Control Economic la Miliţia Raională Galaţi în anii ’50 (coleg cu Izi Finkelstein. partea I-a. 1947. nr. Solomovici 2004: 582. partea I-a.P.S. 2033.Of.locotenent-colonel. al P. 189 din 21 august 1945. 136 din 19 iunie 1945. 2032. nr. (M. 220-31. p. p.M. 11089.G. 1947 (M. Solomovici 2004: 583) – probabil una şi aceeaşi peroană cu colonelul Clain (trupele de grăniceri) menţionată în Ioniţoiu 2006: 43. nr. 31 din 7 febr. Andrei-Francisc – locotenent major. 225. partea I-a. 2031. 135 din 18 iunie 1945. 1948 angajată comisar-ajutor la Chestura de Poliţie Cluj (M. nr.Of. Augustin . Nicolae . 292 din 17 dec. M. trecut în rezervă în 1960.Of. nr. 2034. 2037. KLEIN. KLEINDBERG. v. M.

S. 2048.Of. 2044. 72 din 26 martie 1948.A. partea I-a. cu dosar de cadre la secţia AdministrativPolitică a C.I.după august 1944 impiegată în cadrul Poliţiei Rădăuţi. 1947. 2042.R.Of. şi în Caietele CNSAS nr. Solomovici 2001II: 43. partea I-a. 10924.I. p.. ca agent de poliţie clasa a III-a. p. a IV-a.G. 1947. Lazăr (1911 Iaşi – 1988 Israel) – cu studii la Moscova (1953).G.Of. M. fond Documentar. 286 din 10 dec.I. 256 din 5 nov. pp. David – după război agent de poliţie la Poliţia Botoşani. 162. care îl ortografiază Klink. partea I-a.I. pp. îndepărtată din serviciu în iunie 1945 pentru “grave abateri” (M. 4048 [cota S. 2049. 275 din 30 nov. menţionat pe baza Arhivei C. 110 din 18 mai 1945. Eva . partea I-a. p. ulterior trecut în rezervă.A. M.Of.R. ff.. 12). în octombrie 1947 şeful Serviciului municipal de Siguranţă Lugoj.C.Of. Dezideriu . din 1948 şef de serviciu în cadrul D. p. Arcadie – după război inspector de poliţie la Inspectoratul Regional Craiova. (60/1955). şeful Serviciului Judeţean Severin al D. 63-65). 85 din 10 aprilie 1948. p. 2055. 5360). 2045. emigrat după pensionare în Israel.numită în iunie 1948 agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. KOHN. supra) .A. Ioniţiu 2008:88 şi 2006: 27. p. 2043. din sept. 8320.după război femeie de serviciu în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. Iliescu” din Bucureşti şi predând la I. partea I-a. 2630). nr. partea I-a. p. 208 din 10 sept. cu dosar la secţia Administrativ-Politică a C. partea I-a. v. Arcadie – funcţionar civil în cadrul M. a locuit în cartierul Primăverii.]. M.S. nr. 1945. partea I-a. nr. nr.Of. nr. Bucureşti (Şinca 2006. participant la reprimarea rezistenţei anti-comuniste din Banat (M.R. disponibilizat în aprilie 1948 (M. 2/2008. n.Of. ulterior 212 . KLEIN. KLEINBERG. nr. Zoltan – după război comisar şef şi secretar la Chestura de Poliţie Lugoj. nr.S. dosar nr.M. Andreescu.din aprilie 1945 impiegată în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. KOHN. al P. Nastasă şi Varga 2003b: 25. iniţial repartizat la Chestura de Poliţie Alba-Iulia. univ. 2054.N. KOHNER. p.. 2052. (la sfârşitul anilor ’70 cu grad de conf. (30/1954). M. Bernard – din 1948 ofiţer şi şef de birou la D. 110 din 14 mai 1948. Cosma 1994: 51).P. Adolf – în iunie 1945 angajat în D. apoi al Severin..în noiembrie 1945 încadrat în M. KOHN. în anii ’50-‘70. 2050. KOHN. p. 2006: 214).Of. pe postul de gardian public la Centrul de internare Oradea (M.din aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Rădăuţi (M.S. partea I-a. din 1948 maior. 3232). KLING. 87 şi 146). KLEINBERG. Lucia .P. 1947 în cadrul Serviciului Siguranţă din acelaşi oraş (M. Mihai – în anii ’60 şeful Serviciului VI din Direcţia Cadre a Securităţii (Dobre et al.S.G. 1912. Ecaterina . 2041. partea I-a. KLEIN. Aron – după război agent de poliţie în cadrul Direcţiei Poliţiei de Siguranţă. Deletant 1995b: 62.I. 10416). 4314).Of. din 1 dec.Of. 157 din 4 mai 1971 cu ordinul “23 August” cls. KOFFLER. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă. 2047.A. Iosif (fiul lui Mauriţiu) – profesor la Şcoala de ofiţeri de Miliţie până în 1962. KOHN.C. nr. decorat prin Decretul nr.). p. KLIPA.Of. în noiembrie 1947 transferat la Inspectoratul regional de Poliţie Piteşti (M.A. ortografiat de către Solomovici (2004: 569) “Cohn”. 142-4. 2040. al P. nr. KLEINERMANN. 139 din 22 iunie 1945. 1947. 2 din 2 ianuarie 1948. medic M. 2046.S.S.M. Leiba (probabil soţul Eevei.N. Elvira . nr. KLEISCH. nr. nr. partea I-a. 9850).R.F.. partea I-a. 5247. KOHN. şeful clinicii de cardiologie “C.R.P.Of. 4922). 2053. p.A. Maximilian – în martie 1948 numit comisar-ajutor în cadrul Serviciului Siguranţă al Inspectoratului Regional de Poliţie Cluj (M. în mai 1948 avansată curier (M. Timişoara.C. la Serviciul Lagăre al D. partea I-a. p. 144 din 25 iunie 1948. 2051. ulterior revine în funcţia de comandant al biroului municipal Lugoj. nr.C. 51 din 2 martie 1948.P. apoi şef de cadre la Comandamentul Servicii şi Înzestrări din cadrul M. cap. p.I.2039.P.Of. 4048). 131 din 12 iunie 1945. KOFFLER.

la adresa http://www. Iosif – în 1947 comisar la Chestura de Poliţie Oradea.P. nr. 2064. 2059. Şinca 2006. fond documentar.Of. nr. & Caţavencu 2004. în martie 1948 transferat la Comisariatul de poliţie al oraşului 300 V.ziaruldemures. 1947. p. 1946. KUPFER.N. (la Direcţia Generală a Lagărelor). 182 din 11 august 1947. ff.din aprilie 1945 impiegat la Poliţia oraşului Rădăuţi (M. nr. p. partea I-a. Solomon . p. Alexandru – comandant-adjunct al biroului Securităţii din Carei în perioada 19481949. 3871) 2066. 2070.C. 4638. 10433). preluat şi după reorganizarea Siguranţei în Securitate (M.Of. Andreescu. KOLLAR. al P. LANDESMAN. István Koller. 2002: 12 I. 1947 fusese însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (M.ro/pagini/detaliistire/inapoi/prima-pagina/articol/oamenii-partidului-din-justitia-mureseana-i. 74.1916. partea I-a. zis şi “Fănel” – încadrat după război comisar de poliţie la Inspectoratul Regional de Poliţie Suceava. 8321. M. p. secretar al organizaţiei Frontului Plugarilor din plasa Cehul Silvaniei şi secretar F.Of. cu dosar de cadre la secţia Administrativ-Politică a C.S.din mai 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. partea I-a. 2057.R. 110-5).R. nr. Avram – după război comisar-şef în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 162.Of. 1948. & Caţavencu 2004. angajat din 1952 în M. p. fost luptător în Spania. 5246). Wolf – din 10 martie 1948 agent de poliţie în cadrul Siguranţei (M. 2065.Of. Adolf – ofiţer la Direcţia a II-a Contrasabotaj a D.I. p. 10925. 110 din 16 mai 1947. la Securitatea din Tg. KOVACS. ? – în 1948 lt. 1946. iar în luna decembrie a aceluiaşi an la Chestura de Poliţie Oradea.Of. C. 208 din 10 sept. Din 5 sept. nr.R. partea I-a. 2063. comandantul închisorii Aiud (1953-1958) şi apoi al închisorii Văcăreşti. Ioniţiu 2008:88. p. p. 215 din 18 sept. 1947. menţionat ulterior şi ca ofiţer de securitate la Baia Mare (1948-1950) (Ioniţiu 2008:88). 983. membru P. 2069. p. partea I-a. Cluj din 1948 (Deletant 1995b. şi I. KRAUSZ. 286 din 10 dec. Solomovici 2004: 583). Goma 2007: 118). 222 din 25 sept. 2062. Mihail (Pius. 289 din 13 dec. p. 121 din 31 mai 1945. n. nr.Of. cap.R. 267 din 21 nov.Of. 8446). Cosma 1994: 48. p. ? – inginer.A.I.I. 30 din 6 febr. Lupu 2011. după ce în sept. locotenent-colonel de Securitate (în 1955).Of. 2011 al Ziarului de Mureş. Ştefan. Stefan – angajat în 1947 ca agent de poliţie cu atribuţii în domeniul Siguranţei la Poliţi a Carei (M. partea I-a.D. KUN. Iosef .R. 144 din 25 iunie 1948. şi “Lista neagră – colaboraţionişti şi schingiuitori” în Ioniţiu 1982. 1945. nr.Of. Nastasă şi Varga 2003b: 25.html. Sălaj (1945). fiul lui Iosif) – de formaţie tinichigiu. partea I-a. responsabil de cadre în Biroul Judeţenei PCR Sălaj (1945-1949). după război şeful Circumscripţiei Suburbane “Tudor Vladimirescu” a Apărării Patriotice (1944). M. Huedin. M.R. nr. 4517) 2068. 213 . nr. Carol . M. 72 din 26 martie 1948. 5099. 2067. (1948-?). nr. nr.Of. nr. Cosma 1994: 45. partea I-a. la Circa 15 Poliţie (M. în sept. nr. KOLLER. şeful serviciului tehnic la Direcţia Regională Banat a Securităţii la jumătatea anilor ’50. v. p. 256-7).I. autor Nicolae Balint. LAUFMAN.R. 2630). 110 din 18 mai 1945. 135 din 18 iunie 1945. 2058.C. 10171). partea I-a. KRAL.în iunie 1945 numit gardian public clasa a III-a la Poliţia oraşului Odorhei (M. LAZAROVICI. partea I-a.S. Duţu et al. M. partea I-a. LAITNER.Of. p. 7084. 1947. Andrei – după război agent de poliţie la Poliţia Satu Mare.I.emigrat în Israel (M. 4048). apoi la Serviciul Judeţean de Siguranţă. 5360. 139 din 22 iunie 1945. KWEILER. partea I-a.G. nr. dosar nr.R.Of. 2056. la 2.Of. 12860. ulterior emigrat în Israel (Jela 2001. (32/1955) (v. KOLER.S. partea I-a.P. 2061. nr. Mureş300. p. Ştefan (n.. menţionat şi în A. I. din 1944. partea I-a.VIII. partea a XVIII-a). 1946 transferat la Comisariatul de Poliţie Beiuş (M. partea I-a. p. decorat în 1947 de fostul suveran Mihai cu Crucea “Serviciul Credincios” clasa a III-a (M. KUN. LANDAU. 2060. după alte surse Miklos) – şeful Serviciului Judeţean Turda al D.C. nr.Of.

partea I-a. la 1 decembrie transferat la Biroul de Siguranţă din acelaşi oraş (M. (Troncotă 1999. 162 din 20 iulie 1945. 136 din 19 iunie 1945. părinţii săi fuseseră deportaţi din Ardealul de Nord în timpul ocupaţiei maghiare în lagăre de muncă. 259 din 12 nov.Of. LAZĂR. LAZĂR. partea I-a.Of. p. p. şeful Serviciului Filaj Investigaţii în D. partea I-a. partea I-a. 4708). Frederich (1. Jela 2001. Mimi . 2079. p. angajat cu grad de căpitan ca şef de birou la D.Paşcani.P. Avram . 6163). LEIB. 161 din 19 iulie 1945.G. 2075. p.Of.Of. 2077. partea I-a. LEIBA. 118 din 28 mai 1945.Of. Albert . 2083.S. 6191 şi nr. respectiv Solomovici 2004: 583 şi 2001II: 43). Ilarion – după război şef de secţie la Poliţia Giurgiu (M.din iunie 1945 impiegat în cadrul poliţiei Satu-Mare (M.I.P.în iunie 1945 numit comisar-ajutor în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 1896). 189 din 21 august 1945. pp. 2084. 2087. 5128). 142-4). nr. n. partea I-a. trecut în rezervă în 1960 cu grad de locotenent-colonel301. p. 5467). nr. 1948. din luna iulie a aceluiaşi an impiegat în cadrul Poliţiei Tg. 62 din 15 martie 1948. 2080. p.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Comisariatului de Poliţie Hârlău. LAZAROVICI. nr. în martie 1947 transferat la Poliţia oraşului Turda (M. partea I-a. (M. nr. iar în 1956 locţiitor şef de direcţie la Direcţia a IV-a a Securităţii. Iosif – fost vopsitor. partea I-a.G. 5 din 7 ian. 2073. p. nr. 3895). Iancu – în mai 1945 încadrat detectiv clasa a II-a în centrala D. Avram – în august 1945 încadrat comisar în centrala Direcţiei Poliţiei de Siguranţă (M. 222 din 25 sept. LEIBI. LEIBOVICI. 1946. p. partea I-a. LAZĂR. 1945.ro/documente/cadrele_securitatii/LAZAROVICI_FREDERICH. nr. în 1959 la Direcţia a IV-a. (M. 6554 din 30 august 1945 pentru “grave abateri 301 V.Of. nr. LEIBA.cnsas.pdf.P. 2078. LĂZĂRESCU. partea I-a.Of. “Puiu” – în nov. cap. 108 din 12 mai 1948. Baruch – între sept. 106). 1945 comisar în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. 2074. 2006: 78. p. 5982).IX. 1945 numit comisar în cadrul Chesturii de Poliţie Iaşi (M. fişa sa la http://www. Dobre et al.în iunie 1945 încadrat agent de poliţie în cadrul Comisariatului de Poliţie Reghin (M. p.Of. în mai 1948 ministrul de Interne îi prelungea angajarea temporară în cadrul D.în octombrie 1945 numit agent de poliţie clasa a II-a în cadrul Poliţiei oraşului Piatra-Neamţ (M. 150 din 6 iulie 1945.P. 2086. p. 157 din 14 iulie 1945. nr.Of.Of. Şinca 2006. partea I-a. 1944 şi sept.P.G. p. Albert – în sept. nr. Ion . 4380). p. LEIBOVICI. 12).Of. p. nr. partea I-a.Of. Tiberiu (Tibor) – comandantul penitenciarului Făgăraş la începutul anilor ’50. 2072. LEIBOVICI. 171 din 29 iulie 1947. 60 din 13 martei1 1947.Of. 214 . 2071.Of. nr. 9926). p. p. 2085. nr. partea I-a. p. 2082. destituit din funcţie prin decizia nr.în iunie 1945 încadrată şefă adjunctă de birou în centrala D. partea I-a.G.1925 Botoşani (fiul lui Solomon şi Sabina)) – 1998 Bucureşti) – din 1951 căpitan la Direcţia a II-a a Securităţii.Of. 6672). p. 162. 2 din 2 ianuarie 1948. ulterior avansat colonel (M. în anii ’50 menţionat ca maior de Securitate în Bucureşti.R. (M. nr. 144 din 29 iunie 1945. LEIBOVICI. partea I-a. LAZĂR. 136 din 19 iunie 1945. nr.Of. 5673). 1946 încadrat detectiv clasa a III-a la Poliţia Satu-Mare (M. partea I-a. LAZAROVICI. nr. nr. în iulie 1945 transferat cu acelaşi grad în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. demis din serviciu în ianuarie 1948 pentru luare de mită (M. LAZĂR. 5127).S. Botoşani (M. p. Andrei (n. 2081. partea I-a. LEFCOVICI. partea I-a. Mureş (M. 126 din 6 iunie 1945. 2076. nr. nr. 107 din 15 mai 1945. 4264). partea I-a. p.Of. 2278.Of. 231 din 10 oct. 7350). nr. 1945. partea I-a. ? – colonel. LEFKOVITS) .Of. Bucureşti în 1948 (Solomovici 2004: 583). 10432). Avram . 8800). Iosif – în 1945 era şef de secţie la Poliţia oraşului Satu Mare (M.

ro/documente/cadrele_securitatii/LEIBOVICI%20IANCU%20AVRAM. 3895). p. 2096. 2099. 2100.după război dactilografă stagiară în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei. Serviciul Siguranţă (Arhiva C. partea I-a. p. ulterior plutonier major la D. p. fond Documentar. nr. M. nr.Of. partea I-a.S. p. 2334). Iaşi cu grad de ofiţer. nr. p.Of. nr. nr. 1945 a ministrului Afacerilor Interne.angajat în mai 1945 ca informator diurnist în cadrul Poliţiei oraşului Botoşani (M. Elias – în aprilie 1945 încadrat ca agent de poliţie clasa a II-a la Poliţia oraşului Dorohoi. 1945. 107 din 15 mai 1945.]. p. 1947. Nisim – în 1948 încadrat agent de poliţie la Poliţia oraşului Roman (M. 1947.în iunie 1945 încadrat ca impiegat la Comisariatul de Poliţie al oraşului Bacău (M.Of. 211 din 13 sept. 216 din 22 sept. în nov. 4743). f. 158 din 12 iulie 1948. LEIBOVICI. partea I-a. 1010).pdf. p.Of. 302 V. 146 din 30 iunie 1947. Bucureşti la începutul anilor ’50 (Jela 2001. partea I-a.Of.115 din 20 mai 1948. p. 2102. 5335). 8320). 107 din 15 mai 1945. Oliver – în iulie 1948 definitivat în funcţia de comisar ajutor în cadrul Chesturii Poliţiei Brăila (M.Of. p.R. de unde va fi trecut în rezervă în 1959 cu gradul de căpitan. 2093. Iancu-Avram (20. 31 din 7 febr. 1948. Herman . 2090. fond Neoperativ. Lazăr – după război agent de poliţie în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi. LEIBOVICI.I. 1948. LEITNER.Of. p.A. p. nr. p. nr.Of. partea I-a. din sept.S. fişa sa la http://www. (M. nr. M. LEIBOVICI.S. 1948 (M. în cadrul Inspectoratului Regional de Poliţie Iaşi. Marcu . 8318. p.N. p. LEIBOVICI. după o lună considerat demisionat pentru neprezentare la post (M. Solomovici 2004: 586). lipsă de tact şi incorectitudine” (M.Of. nr. 2101. LEIBOVICI. decorat în 1964 cu Medalia Muncii.din mai 1945 agent în cadrul Serviciului Siguranţă al Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. 707). 1949.Of. M.Of.Of. LEON. LEIBOVICI.P.P. Botoşani (M. M.Of.P. partea I-a.Of. LEIBOVICI. M. 1947. nr.cnsas. dosar nr. 121 din 31 mai 1945.. Melania . nr. David . p. 2089. Marcu . 10094. 4314). 2092. partea I-a. 286 din 10 dec. nr.P. 1947 însărcinat cu atribuţii de Siguranţă (decizia nr. partea I-a. 1011). partea I-a.S. nr. (M. p. 2417.Of. p.din aprilie 1945 comisar-ajutor în cadrul Biroului de Siguranţă Iaşi (Arhiva C. LEIBOVICI. 72 din 28 martie 1945. ff. 1945 numit impiegat. 31 din 7 febr. 219. demis la 1 febr. după ce ocupase funcţia de locţiitor de şef de secţie302. M. 2104. 4048 [cota S. 10239). 2103. 2098. Ghidale (fiul lui Moise) – în 1949 era şeful Serviciului Ordonanţare din centrala M.I. nr. David – fost fotograf. v. partea I-a. LEIBU. 1945. p. 1947. 110 din 14 mai 1948. 63-65). nr. nr. 124 din 31 mai 1948. 5817). partea I-a. 2088. probabil încadrat în D. 265 din 19 nov. nr. dosar nr. iniţial numit informator în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei în iunie 1947 (M.S.N. 215 .Of. 17 din 21 ian. 2094. fiul lui Herşcu şi Roza) – încadrat ca sublocotenent la Direcţia Regională a Securităţii Iaşi în 1953.săvârşite repetat în serviciu. M.Of. nr.angajată în mai 1945 ca informatoare diurnistă în cadrul Comisariatului de Poliţie Hârlău.Of. nr.. Gheorghe – în martie 1945 numit agent de poliţie clasa a III-a în cadrul Prefecturii Poliţiei Capitalei (M. partea I-a. 2091. p. 8233). LEIBU.A. 208 din 10 sept.S. 268 din 19 nov. nr. nr. partea I-a. LEIZER. partea I-a. 4517). LEIBOVICI.1926-2000 Iaşi. Moise – în mai 1948 angajat ca om de serviciu în centrala D. 2095.R. 159 din 13 iulie 1948.A. p.R. p. 10923). partea I-a. partea I-a. 2085 şi nr. partea I-a. 110 din 18 mai 1945. 3895). 5789). 66 din 20 martie 1947. LEIZER. p.8. LEIBOVICI. în mai 1948 avansată dactilografă administrativă (M.S. 3694 din 30 apr. partea I-a.S. partea I-a.. partea I-a. 2097.Of. Alexandru – din 1947 comisar-ajutor la Serviciul de Siguranţă al Poliţiei Sălaj (M.Of. în 1947 transfer