TIRISTOR Tiristor je elektronski elemenat izgraden od vise slojeva P i N poluprovodnika naizmjenicno poredane.Izradje se sa 2,3 i 4 izvoda.

Tiristor s 2 izvoda se naziva Diodni a sa 3 izvoda triodni.Tiristo sa 4 izvoda naziva se Tetroda.Izraduje se od slicija zbog rada na visim temp. VRSTE TIRISOTRA Diodni tiristor se sastoji od 4 sloja poluprovodnika i 3 PN spoja i 2 elektorode(anoda i katoda). Triodni tiristor(ili silicijski usmijerivac za reulaciju) se sastoji od 4 poluprodvidicka sloja i 3 PN spoja i 3 elektorode(anoda ,katoda i GEJT).Glavne elektorde tiristora su anoda i katoda,a preko gejta pobuduje se tiristor pa se naziva upravljacka elektroda. JEDNOSMJERNI TIRISTOR Tiristori koji provode samo u jednom smijeru od anode prema katodi i ako je anoda u odnosu na katodu na dovoljnom visokom pozitivinom potencijalu nazivaju se jednosmereni tirisotri. DVOSMJERNI TIRSTORI (DIAK) Dvosmjerni tiristori ili diaci mogu da provode struju u oba smijera u zavisnosti od polariteta napona na svojim elektorodama, i njegova izlazna karakteristika ima 2 simetricna dijela zbog cega se icesto nazivaju i Simistori. DVOSMJERNI TIRSTORI (TRIACI) Dvosmjerni triodni tiristor il trijak(triodni prekidac naizmjenicne struje) sastoji se od 6 razlicistih poluprovodnickih oblasti sa 5 P spojeva i 3 elektrode.Osim anode i katode postoji i gejt preko kojeg se moze upravljati izlaznom strujom.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful