Topik1: Konsep Pendidikan Seni Visual

1.1 PENGERTIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

PSV sekolah rendah, menegaskan kegiatan dlm proses penghasilan karya seni dengan melibatkan aspek pemahaman, penghayatan dan kritikan yg menyentuh mengenai perasaan estetik dan daya kreativiti individu melalui penajaman daya intuisi, persepsi, imaginasi dan konsepsi murid. Kurikulum PSV sekolah rendah merangkumi empat bidang iaitu: (a) menggambar; (b) membuat rekaan dan corak; (c) membentuk dan membuat binaan; dan (d) kraf tradisional. 1.2 MATLAMAT PSV SEK REN untuk membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya, mempunyai nilai-nilai estetik yg tinggi, imaginatif, kritis, kreatif, inovatif dan inventif. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid anda meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan negara, selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaaan. 1.3 OBJEKTIF PENDIDIKAN SENI VISUAL (a) Menunjukkan penghargaan terhadap keindahan alam ciptaan Tuhan; (b) Memupuk budaya penyelidikan dalam proses penghasilan karya seni visual; (c) Meningkatkan pengetahuan, daya kreativiti, inovasi, disiplin serta kemahiran dalam bidang seni visual yg dpt diamalkan dlm kehidupan dan kerjaya; (d) Menggunakan pelbagai kemahiran, media, teknik dan teknologi untuk mereka cipta barangan kraf dan produk seni visual yang berkualiti; (e) Membuat diskripsi, analisis, interpretasi dan penilaian terhadap karya seni visual;

(f) Menunjukkan nilai tambah dalam disiplin sains, teknologi dan mata pelajaran lain; (g) Menunjukkan penghargaan thdp sumbangan dan pengaruh tokoh2 seni visual dlm konteks perkembangan sejarah seni visual di Msia dan a/bangsa; (h) Menjadikan bidang seni visual sebagai prospek kerjaya; (i) Menunjukkan kesedaran dan penghargaan terhadap suasana seni dalam persekitaran dan kaitan dengan keselesaan hidup; dan (j) Menunjukkan semangat bina jati diri ke arah pembentukan negara bangsa. 1.4 PANDANGAN TOKOH-TOKOH BARAT (a) Plato (427/428 Sm–347 Sm) 1) lukisan adalah 3 kali terpisah dari kebenaran 2)pembaca puisi memainkan perasaan dgn ilham yg diterimanya. 3) bahasa persuasif merupakan persuasif logic, perwatakan dan nilai moral. 4)seni dan pendidikan perlu dipandu kepada kebenaran, kebaikan kesempurnaan, kesejahteraan dan keindahan; 5) seni dibincangkan dgn kaitannya dgn perlakuan akhlak nilai dan moral utk membawa kesejahteraan; 6) seni dpt mencipta sesuatu persekitaran berbudaya dan meningkatkan perpaduan. Pada zaman itu, konsep seni telah dikaitkan dgn ilmu pengetahuan,kebaikan atau nilai moral,kesejahteraan dan keindahan. Pd zaman Plato, estatik adalah satu ilmu yg tsendiri Dalam bidang seni hari ini, terdapat seni visual, seni muzik, seni tari, seni puisi, seni silat, seni teater dan lain-lain lagi. Seni visual adalah bidang yang beri tumpuan kepada tampakan atau penglihatan. Plato telah membincangkan lukisan dengan konsep imitasinya dan puisi dengan konsep ilhamnya. Plato membandingkan lukisan dengan kebenaran. Pada beliau, pelukis yang melukis gambar objek meniru objek yang dibuat oleh tukang pembuat. Tukang pembuat objek itu pula meniru ideanya atau

konsepnya mengenai objek itu. Idea atau konsep objek tukang pembuat itu pula meniru konsep sebenar objek itu yang diberi oleh tuhan. Maka lukisan adalah tiga kali terpisah dari kebenaran. (b) Aristontle (384 sm–322 sm), Pada pendapat Aristotle: 1)pelukis sebenarnya tidak meniru benda alam tetapi memberi struktur bentuk yg universal kpd benda alam; 2) pembaca puisi sebenarnya tidak mendpt ilham dari dewa ttpi mencapai kartasis dgn struktur bentuk dlm cerita puisi Pelukis pokok tidak meniru pokok tetapi menberi stuktur bentuk yang universal kepada pokok. Dengan stuktur bentuk universal itu kita dapat mengenali pokok. Maka seni itu adalah baik. Dengan stuktur bentuk dalam puisi itu, kita dapat melahirkan perasaan mengenai cerita dalam puisi itu. Maka seni boleh digunakan untuk membina budaya yang baik. Aristotle memberi penekanan kepada bentuk dan stuktur sesuatu hasil atau karya. Pestalozzi(1746–1827), Pada pendapat Pestalozzi, 1)semua kanak-kanak sepatutnya diberi peluang belajar seni sama ada berbakat seni atau tidak. 2)belajar tulisan dan geometri dan tidak beza dari mata pelajaran lain. 3)memberi penekanan kepada kepentingan aktiviti mata dan tangan ttp tidak pada keistimewaan seni yg membezakannya sebagai satu disiplin tersendiri. Pestalozzi juga percaya bahawa kerja tangan atau kraftangan mestilah juga diajar dengan menekankan konsep pendidikan sepanjang hayat (“life-long”) terhadap aktiviti-aktiviti bercorak praktikal.

1

Herbert Read 1)Herbert Read banyak menulis mengenai Pendidikan Seni. Buku telah menyentuh tentang keindahan dan kemanusiaan. 2)Menurut beliau, seni adalah penghasilan rupa dan bentuk yang menimbulkan keceriaan, keseronokan dan kedamaian estetik. Seni sebagai alat untuk mendidik seseorang. 3 perkara penting dalam seni a)ekspresi diri dan komunikasi b)pemerhatian dan pengetahuan konsep melalui akt tampak c)apresiasi dan t/bls individu thdp hasil kerja org lain 4)Beliau mendapati terdapat persamaan seni lukis kanak2 yg datang dari bahagian dunia yg berlainan. 5)Seperti pendapat Yunani awal, Read berpendapat bahawa seni boleh digunakan utk menyatupadukan semua negara. 6)Seni boleh menjadi alat bantu dalam perpaduan manusia. Konsep ini member penekanan kepada pendidikan dan pembentukan diri. Frank Cizek 1)Konsep pendidikan seni Frank Cizek pula berkaitan dengan peranan ekspresi bebas dalam pendidikan. 2)berpendapat bahawa kanak-kanak memiliki daya kreativiti yang tinggi dan memerlukan suatu kaedah untuk meluahkan ekspresi diri. 3)kanak-kanak perlu diberi ruang untuk melukis bagi menyatakan apa yang mereka lihat dari pandangan mereka sendiri dibebaskan dari kongkongan peraturan lukisan orang dewasa supaya tidak hilang kreativiti dan sifat keperibadian diri. 4)kreativiti kanak-kanak seharusnya dibiarkan mengembang mengikut kemahuan mereka sendiri. 5)Apabila mencapai tahap tertentu, kanak-kanak boleh didedahkan dengan tatabahasa visual seperti unsur-unsur dan prinsip- prinsip seni sebagai suatu pengukuhan. 6)Apa bila kanak2 imaginasi dan ekspresi diri, wujudlah suasana gembira dan suka riang.

John Dewey 1)Dewey membawa konsep bahawa aktiviti seni merupakan satu pengalaman kepada kanak-kanak. 2) Fungsi Pendidikan Seni adalah untuk memimpin kanak- kanak ke arah suatu fahaman tentang seni sebagai cara penyusunan pengalaman. 3)Pendidikan adalah satu proses untuk mengembangkan kecerdasan manusia. 3)Sekolah seharusnya memberi kanak-kanak kebebasan untuk perkembangan fizikal, emosi dan intelektual (kecerdasan fikiran) melalui seni.

Lansing seni dpt mengembangkan potensi pemikiran,sikap dan psikomotor. Maka seni akan membantu ssorg membesar dgn kekuatan otak kiri (hoki) dan otak kanan (hoka). June McFee kesenian dan individu serta seni dalam masyarakat warisan budaya sesuatu kaum. Bertitik tolak drp aspek budaya inilah seni akan diterus dan dikembangkan. Feldman hampir sama dengan McFee yang menekankan bahawa seni dan kebudayaan itu menjadi tunjang pembangunan seni kepada manusia. 1.4.1 Membina Konsep Kendiri Berdasarkan Konsep Seni Visual Barat Konsep kendiri mengenai seni visual yang berikut boleh dibina berdasarkan konsepseni visul barat: (a) PSV seharusnya membantu dan membentuk daya kreativiti pelajar. (b) Ia suatu proses untuk mengekspresikan imaginasi dan luahan perasaan dalam Seni Visual. Melalui pelbagai teknik yang mereka pelajari, pelajar mula mengukuhkan sikap kendiri mereka. (c) Seni seharusnya membantu dan menyedarkan pelajar terhadap warisan budaya mereka. (d) Menghargai dan memulihara seni merupakan pertimbangan yang paling ideal utk memartabatkan seni visual secara global. (e) Menghargai dan menyedari semata-mata juga tidak mencukupi kerana melalui kesedaran ini murid-murid seharusnya semakin kreatif dan produktif. (f), ia membentuk sikap JERI (jasmani,emosi, rohani dan intelek) seperti yang dinyatakan dalam FPN dan menjadi tunjang utama dalam pemupukan dan pembinaan insan yang literal mengenai PSV.

Walter Gropius 1) berpendapat bahawa Seni Visual seharusnya berfungsi dalam memberi faedah kepada kehidupan seharian, bukan untuk menyatakan hasrat diri sahaja. 2) memberi kepentingan prinsip asas reka ke barangan seharian keluaran industri dengan menyatukan seni, pertukangan, sains dan teknologi. 3)Prinsip rekaan dan nilai estetik telah dibawa ke barangan seharian seperti kerusi, meja, lampu, alat perkakas elektrik, kenderaan, bangunan dan Lain2 lagi dengan memberi pertimbangan khas terhadap bentuk dan bahan. 4)Konsep seni ini memperkembangkan senireka, seni komersial dan seni dalam kehidupan seharian Efland dan Chapman Berpendapat: a)Seni adaslah utk masy krn seni berasakan kpd kehendak dan perubahan dlm keperluan ahli masy b)seni sgt bermakna jika kreativiti mjadi unsure yg diutamakan dan masy menitikberatkn imaginasi yg direalitikan. c)bahawa teori seni seharusnya dipadankan dengan teori pendidikan yang melibatkan “nature of art” di gabungkan dengan “the nature of knowledge” disamping “the value and process of teaching”.

2

sifat tawaduk akan lebih tambil dan lebih beriman kpd Allah. -Pertembungan stail Timur dan Barat lebih berkembang dan berdaya saing lagi. kegiatan manusia dan konsep karyaan secara tidak diduga melalui eksperimen. 3)Al-Ghazali menulis mengenai keindahan cinta pada tuhan dan keindahan berada di sisi tuhan. . Hal benda yang ditampilkan berkaitan dengan alam benda. Seni Pop. Perkembangan Seni Visual Malaysia 1930 -1940an -Perkembangan seni visual bermula. maha esa dan maha indah. unsur-unsur budaya. cat minyak dan air. potret dan peperangan. . Akhlak dalam ajaran agama adalah penting. Tokoh terkenal . cat temopera. galakan yang diberi kpd kanak2 menggunakan deria dan respon emosinya dlm memperolehi pengalaman yg disediakan menerusi kegiatan seni akan meningkatkan keupayaan kanak-kanak dalam membuat pengamatan dan penaksiran. pemandangan. Feldman (1976) melalui PSV. Gaya catan ketika itu dipengaruhi olehmaliran ‘isme’ seperti Impresionisme. Berkisar mengenai kitab suci. 1. Seni Minimal dan Seni Konseptual. -Tema keindahan alam tempatan dan aktiviti masyarakat. Jika kanak-kanak diberi pendedahan kaedah dan teknik yang sempurna. -Hal benda seni potret yang realistik. Kiubisme. -Berlaku pertembungan stail Timur dan Barat. cat enamel. Brown (1980) pengalaman kanak-kanak dlm memerhati ketika melukis atau membuat lakaran dapat meningkatkan kebolehan merekadalam pengamatan dan memperkayakan pengetahuannya ttg perbezaan2 setiap objek atau imej tampak di sekeliling mereka.Leonardo Da Vinci dan Albrecht Durer. Seni Op. -Menampilkan banyak lagi sumbangan kerana munculnya pelukis-pelukis berpendidikan Barat yang mendokong isme. Ekspresionisme. Melaui karya seni. c)Pada abad ke-19 hingga abad ke-20 pula. b)Zaman Renaissance (kemuncak) menggunakan fresco.2 Membandingkan Pandangan Al-Ghazali dengan Sidi Ghazalba dari Perspektif Islam Al-Ghazali a)seni berdasarkan drp Allah kpd Allah b)Seni menuju kpd ‘Al-Falah’ –utk keredhaan Allah dan menghindarkan perkara2 yg dilarang Allah c) seni sbgai pemangkin ketaqwaan. mereka akan berkeupayaan mengembangkan pemikiran yang kritis. Fuller dan Pribble (1982) dan Ross (1983). -Perkembangan seni memuncak dan lebih meluas. 3 PERANAN PENDIDIKAN SENI VISUAL DALAM PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Menurut Bersoon (1982). Ini adalah keupayaan yang amat diperlukan dalam proses kehidupan mereka. mendapati kanak-kanak boleh belajar dengan baik dalam melahirkan lukisan-lukisan kartun yang berunsur politik. Eisner (1980) kanak-kanak sering berhadapan dengan masalah menggunakan kemampuannya dalam membuat huraian dan seterusnya cuba membina suatu konsep yang sempurna. Menggunakan cat minyak.Pendekatan kaedah seni catan easel. Sidi Ghazaba a)seni tidak ekses(melampaui batas2 kesusilaan) b)seni utk Islam bertunjangkan dari Allah utk Allah c)keindahan yg dihasilkan dari ilham seni seniman bertunjangkan kpd ‘mardatillah’ d)seni membentuk peribadi muslim kearah yg lebih mantap dan beriman 1. akan dapat mencipta suatu karya atau sekurang-kurangnya dapat menghargai objek tersebut.6 SEJARAH PENDIDIKAN SENI VISUAL Perkembangan seni visual barat Rujuk jadual ms 14 a)Zaman Yunani menggunakan media fresco / mozek yang memaparkan peristiwa berkaitan adat istiadat dan keagamaan. lanskap. agama kristian. seni abstrak dan semi abstrak. 2)Mengikut pandangan Islam.5. Fenomena ini terjadi ketika kanak-kanak membuat pengamatan. muncul catan gaya baru iaitu semi abstrak dan abstrak.PANDANGAN TOKOH TIMUR DAN ISLAM TENTANG SENI VISUAL 1.isme barat.1 Muslim 1)Muslim dalam Kitab Al-Iman menyatakan bahawa apabila orang yang mempunyai ilmu seni bertemu dengan objek alam semulajadi. Ekpresionisme Abstrak.5. membuat tafsiran dan tanggapan seterusnya melahirkan konsep. kanak-kanak mampudi dalam membuat keputusan sesuatu karikatur yang sesuai untuk sesuatu idea secara tampak dan menentukan 1950-an 1960-an 1970-an 1980-an– 1990-an . kanak2dapat meningkatkan kesedaran tentang berlakunya perubahan-perubahan nilai manusia dari masa ke semasa. Allah adalah yang maha berkuasa. Segala seni perlu dikaitkan dengan kebaikan. kesenian tradisi. cat aluminium dan cat campuran.Kebangkitan seni Islam mempengaruhi peluasan seni visual.

penghargaan dan refleksi diri 2. kritis.1. 2. Merasa dan mengenalpasti pelbagai kesan benda. keluarga.2 Hasil PembelajaranPSV Pada akhir sub topik ini anda dapat: (i) Menjelaskan matlamat dan objektif Pendidikan Seni Visual KBSR. pergerakan dan aksi v)mencetus idea dan imaginasi (b) Interaksi yg Kritis dan Kreatif dgn Bahan melibatkan penerokaan dan penghasilan atau pembuatan. kekemasan. menyusun dan memanipulasi bahan secara kreatif.aktif melibatkan kecerdasan pelbagai . halbenda dgn bentuk hasil (c) Apresiasi melibatkan penyataan dan unsur afektif. murid senang dan ingin mencuba . dan (d) menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan. 7. daya kreativiti. dan imaginasi dalam kegiatan Seni Visul 2. dan (v) Menyenaraikan perkara yang perlu diberi perhatian untuk menyediakan hasil pembelajaran yang khusus. Menggunakan bahan asas dan bahan gantian dalam kegiatan menggambar.4 Matlamat 1)untuk melahirkan insan yang harmonis. ton rupa bentuk bentuk. uji menguji -mencari alternative. memadan. alat.6 Organisasi Kurikulum Organisasi kurikulum merangkumi 4 aspek utama seperti berikut: (a) pemerhatian secara aktif. Menghayati benda yang dilihat. Semasa menyediakan aktiviti mudah. suaikenal dgn bahan -penemuan oleh murid sendiri. 2)Kandungan kurikulum berupaya membantu pelajar meningkatkan rasa kesyukuran terhdp Tuhan. 2. langkah dan proses membuat Amalan terrtib kerja Keselamatan semasa berkerja Penyampaian kandungfan subjek idea.1. 2. membuat binaan. jalinan. (b) interaksi yang kritis dan kreatif dgn alat dan bahan. 5. berkeyakinan diri. Mengamalkan nilai-nilai murni seperti beker jasama. kebersihan serta mengutamakan keselamatan. cenderung dan l/belakang murid iv)bahan bunyi . kreatif dan proaktif menerusi pemupukan Asas Seni Visual. (iv) Mengagihkan bidang dan jenis kegiatan mengikut semester. Perkara yg perlu diberi perhatian semasa menyediakan akt (i) penerokaan . warna. 8. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke . jenis teknik dan kandungan penghasilan. 2.3 Kandungan Berpandu kepada Falsafah Pendidikan Negara. 4.Memahami konsep dan fungsi tiap aktiviti yg dipelajari.1 SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL 2. (iii) Membanding beza hasil pembelajaran untuk aktiviti pembelajaran yang berlainan yang disediakan dlm HSP KBSR.bagaimana melakar sifat-sifat fizikal imej karikatur dalam usaha melahirkan pendapatnya. perhatian perlu diberi kepada perkara berikut: i) pengetahuan sedaika ada murid ii)benda ayg konkrit iii)minat. Memilih. Topik 2:Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual arah pembangunan diri. -bebas drp jwpn tetap. 6. masyarakat dan negara selaras dengan hasrat FPK.cuba mencuba. variasi dan kemungkinan lain.1. perhatian perlu diberi kepada perkara berikut: i)Bahasa dan istilah seni spt garisan. b) organisasi kurikulum. dan c) kandungan. Meningkatkan minat. Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah disediakan mengikut: a)matlamat.akt kecil mudah ringkas . ii)bahasa berkaitan kandungan dan halbenda iii)bahasa berkaitan dgn manipulasi alat bahan dan teknik iv)penghargaan hasil kerja dan menghormati pembuat karya v)perasaan.1.menggunakan kemahiran berfikir dan pengurusan grafik (ii) penghasilan/membuat Penggunaan alat bahan dan teknik Tatacara. dan didengar serta menyatakan aspek yang disukai dan yang tidak disukai. 3. menghargai keindahan alam prsekitarn. i)Aktiviti yang dirancang khas untuk projek apresiasi ii) akt mudah yg dirancang di akhir setiap pelajaran. b) objektif. dan kraf. mencorak.1. (ii) Menerangkan bidang-bidang kegiatan yg terkandung dlm sukatan pelajaran PSV KBSR dan mencerakinkan aktiviti untuk setiap bidang mengikut bidang kegiatan. disentuh. a)Pemerhatian yang Aktif melibatkan sensitiviti deria. (c) apresiasi Seni Visual secara mudah. dua jenis utama aktiviti Apresiasi. Semasa menyediakan aktiviti. dan bahan dengan meneroka dan mencuba secara spontan. Menggunakan beberapa teknik dan proses menghasilkan kerja Seni Visual melalui penerokaan terhadap bahan alam dan bahan kutipan. dijalankan sebelum aktiviti penghasilan.5 Objektif 1.

2. bermutu dalam komunikasi visual dan bukan dilihat sebagai alat untuk menggantikan penggunaan media. 3. iii)Menginterpretasik apa yg mereka lihat spy secocok dgn apa yang mereka telah bentuk supaya dapat menerangkan maklumat baru.huraian. Oleh sebab itu.1.3 Teori Kecerdasan Pelbagai (a) Pengertian berperanan sebagai penjana kecerdasan serta mendefinisikan konsep kecerdasan yg releven dlm pendidikan hari ini.2.Logic matematik.7 Bidang Kegiatan. 3)Kebolehan membuat sesuatu/menawarkan perkhidmatanbernilai dalam lingkungan sesuatu budaya. Sebagai satu tarikan serta salah satu cara penyelesaian masalah seni reka dalam pendekatan P&P PSV yang lebih mudah. (b) Rumusan Dalam PSV. 2. 2. Pemikiran Bertumpu dan Penilaian. pandangan Hilda Taba bahawa kerja yang dilakukan sendiri akan menguatkan Struktur Minda manusia.vi)penyerapan pengetahuan dan nilai berkaitan dgn kandungan 4 (d) Menghargai nilai baik dlm semua aspek kehidupan i)nilai. utk menyediakan warga pendidik seni visual menghadapi perkembangan ICT masa kini dan akan datang. #menggalakkan pelajar mencipta penyelesaian mereka sendiri bertolak daripada teori pembelajaran behaviorisme kepada kognitivisme # menggalakkan pelajar mencari idea. dapat berinteraksi dan proses inkuiri akan terhasil. ICT merujuk kepada kemampuan teknologi itu sendiri. 2.Visual ruang Kinestatik. Untuk menyediakan murid dengan pengetahuan seni digital yang telah menjadi salah satu jurusan yang diminati serta kompetitif di IPT. iii)tindakan susulan iv)mencintai alam kehidupan v)nilai patriotisme dan nilai murni vi)kemahiran perlakuan. 2)perlu cekap memilih strategi yang bersesuaian dengan suasana pembelajaran bagi merancang strategi pengajaran dan pembelajaran yang menarik lagi kondusif bagi mencapai objektif yang hendak dicapai. Interpersonal. Jenis kecerdasan pelbagai: Verbal-linguastik. ii)Menyesuaikan dan menguji pengetahuan sedia ada interaksi yang aktif dengan bahan dan objek yang ada dalampengetahuan sedia ada. Intrapersonal dan naturalis (b) Rumusan Kesemua lapan kecerdasan dimiliki oleh semua individu tetapi tahapnya adalah berbeza. RASIONAL PENGGUNAAN ICT 1. analisa. idea dan kandungan dikaitkan dgn perkara lain dlm kegiatan.2 Konstruktivisme (a) Pengertian Konstruktivisme adalah satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. beyakin diri. Pemikiran Bercapah. iv)Membentuk peraturan melalui refleksi thdp interaksi dan ujikaji yg dialami.Muzik. #Murid membentuk peraturan melalui refleksi ttg interaksi mereka dgn objek dan idea. interpretasi dan penilaian. satu alat kemahiran yg .2. pantas dan berkesan. sebagai guru. idea dan kandungan dikaitkan dgn perkara lain luar kegiata dan kehidupan seharian. dirumuskan sebagai: 1)kebolehan menyelesaikan masalah yg dihdpi dlm kehidupan sebenar 2)kebolehan menjana masalah baru utk diselesaikan. 2. #murid akan menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru. Ingatan dan Luahan Semula ‘Memory and Retention’. Pengertian Teknologi Komunikasi dan Maklumat / ICT sebagai satu alat tambahan kepada P&P atau Teknologi Pengajaran yg berkesan berbantukan penggunaan ICT. buat kajian. pengetahuan budaya dan perkembangan persepsi vii)kritikan seni. Struktur berkait dengan Kognitif. anda boleh memupuk kecerdasan tersebut dalam diri anda dan juga dalam pelajarpelajar anda. Jenis Kegiatan dan Isi Kandungan Bidang a) Menggambar b) Membuat corak dan rekaan c) membentuk dan membuat binaan d) mengenal Kraf tradisional STRATEGI P&P PSV KBSR 1)Perancangan pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan bersistematik dapat menentukan keberkesanan pembelajaran ke tahap yang optima. Murid akan menunjukkan i)Tidak menerima pengetahuan secara pasif dr guru ttpi membina pengetahuan baru dari pengetahuan sedia ada.4 Teknologi Komunikasi dan Maklumat (ICT) Penggunaan ICT dlm seni mampu menghasilkan kerja seni yang diberi nilai tambah. (b) Rumusan pendekatan konstruktivisme mengajar kita untuk menyusun satu tanggapan dan konsep serta pengetahuan baru jika dirancang dan disusun dengan teliti. 2. ii) nilai.

2)guru menyediakan aktiviti pembelajaran yang sesuai mengikut minat dan keperluan pelajar. makmal. 1)Pelajar belajar sendiri dengan menggunakan akses di bawah pengawasan dan bimbingan guru.5 Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) (a) Pengertian Pembelajari Akses Kendiri (PAK) adalah satu pendekatan dalam P&P yg memusatkan kpd pelajar. Ia menyediakan pembelajaran secara konkrik yang melibatkan aktiviti ‘hands on’ dan ‘mind on’. Seterusnya membuat pertimbangan tentang apa yg akan berlaku.1 Konsep Pengujian dan Penilaian Pengujian bermaksud memproleh maklumat dgn cara yg objektif dan bersistem.2. tempat kerja atau kehidupan. membuat pertimbangan dan keputusan atau menyelesaikan masalah. 2)Minda seseorang akan cuba mencari makna dalam konteks dengan membuat hubungkait yangbermakna dan relevan dengan persekitarannya. 1) 2 jenis kemahiran berfikir i)kemahiran berfikir secara kritis adalah kebolehan untuk menilai kemunasabahan sesuatu idea dan bersifat evaluatif ii) kemahiran berfikir secara kreatif mencerna dan menghasilkan idea asli yang bersifat generatif. tanpa tekanan belajar sendiri/ kjumpulan mengikut kemampuan murid (b) Rumusan Untuk mempastikan keberkesanan program PAK.2. 4)Teori ini menggalakkan pendidikan memilik atau mewujudkan persekitaran pembelajaran yang merangkumi pelbagai pengalaman social. 2. pengukuran biasanya melibatkan pemberian markah kepada maklumat yang diperoleh. diteruskan aktiviti pengayaan. 3)Lebih fleksible. budaya. iaitu memastikan pelajar faham apa yg diajar dahulu sebelum berpindah ke unit yang baru. \ 5)Pentingnya dalam pengujian dan pengukuran bahawa maklumat yang diperoleh itu benar atau sah.memberi sokongan kpd pelajar. 2)Pelajar yang sudah memahaminya. 1) pelajar belum faham. 2. 3) Ia menumpukan kepada kepelbagaian aspek persekitaran pembelajaran sama ada di bilik darjah. .7 Kajian Masa Depan (a) Pengertian Kajian Masa dpt menyedarkan dan merangsang minda berfikir apa yg akan berlaku berdasarkan ramalan. panitia serta organisasi sekolah bagi menyempurnakan berkaitan P &P serta salah satu kaedah melaksanakan kegiatan Seni Visual yg terancang 5 2. Persekolahan – pengalaman harian individu+ kehidupan masyarakat+ alam pekerjaan fizikal atau psikologi utk mendpt hasil pembelajaran yg dihasratkan 6 2. guru. 4)pengukuran ialah pemberian angka kepada objek atau peristiwa mengikut kriteria tertentu dengan menggunakan satu skala yang ditetapkan. guru perlu sentiasa mempertingkatkan kualiti dan mempelbagaikan bahan untuk menarik 2. (b) Rumusan Sebagai satu proses menggunakan minda sama ada untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu. (b) Rumusan Pengajaran berasaskan Kajian Masa Depan merupakan satu cara untuk memperolehi gambaran tentang masa depan dengan mengkaji sejarah atau apa yg telah berlaku dan sedang berlaku.2.8 Pembelajaran Secara Kontekstual (a) Pengertian Pembelajaran secara Kontekstual adalah kaedah pembelajaran yang mengabungkan isi kandungan dengan pengalaman individu dan masyarakat dalam kehidupan harian. 2. (b) Rumusan 1). Pendekatan ini memerlukan peruntukan masa yang mencukupi dan proses P&P yang berkualiti.3. 3)dalam bilik darjah.2. aktiviti pemulihan diperlukan. 3)Hasil pembelajaran perlu ditentukan. pembelajaran hanya akan berlaku apabila pelajar dapat memproses maklumat atau pengetahuan baru dengan cara yang bermakna kepada mereka. imaginasi dan kreativiti yg didasarkan kpd sejarah Pelajar diajar berfikir utk meramal yg didasarkan kpd nilai positif 1) membuat ramalan 2)mengawal dan mengendalikan perubahan 3)menjangka akibat. aktiviti pengajaran perlu menarik.6 Pembelajaran Masteri (a) Pengertian Pembelajaran Masteri adalah pendekatan dan pembelajaran yang berfokus kepada penguasaan pelajar. 1)Pengujian biasanya melibatkan pengukuran. 2)Pengukuran tidak semestinya melibatkan maklumat dalam bentuk nombor. (b) Rumusan -boleh dirumuskan sebagai suatu pendekatan P&P bagi memastikan semua pelajar menguasai hasil pembelajaran yang dihasratkan dalam suatu unit pembelajaran sebelum berpindah ke unit pembelajaran seterusnya. keupayaan pelajar dinilai semasa aktiviti pembelajaran.9 Kemahiran Berfikir (a) Pengertian Kemahiran berfikir merupakan proses menggunakan minda untuk mencari makna dan pemahaman terhadap sesuatu serta dapat menyelesaikan masalah.3 PENGUJIAN DAN PENILAIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR 2.2.

2)Cara: sesi soal jawab. Penekanan terhadap perkembangan domain kognitif. Koleksi perkembanganpembelajaran pelajar dirancang secara bersistem dengan menunjukkan adanya rujukan buku dan tokoh seni. semester dan memenuhi keperluan rekod profil dan rekod prestasi (f) melakukan penilaian secara formal dan tidak formal (g) menggunakan penilaian formatif yg dikumpulkan utk menghasilkan penilaian sumatif pada jangka panjang. 2. 4). PKBS dikendali melalui tiga cara iaitu: i) pemerhatian. (d) mengkategorikan murid-murid. 6)Akhir penilaian PKBS ini akan dapat merumus kekuatan dan kelemahan murid dari segi kognitif. pemeraman idea secara lakaran atau illustrasi. (b) memasukkan murid dalam kumpulan tertentu mengikut kriteria yang sesuai bagi sesuatu tujuan termasuk mewakili sekolah utk pertandingan PSV. dan iii) bertulis dan amali. kemajuan dan pencapaian seseorang pelajar dalam satu atau lebih bidang pelajaran. Dan untuk mendapat suatu ujian yang dapat memenuhi kriteria pelajar dari kemahirannya. 3)Penilaian portfolio merupakan satu cara atau kaedah menilai pelajar secara bersistem.3. UPSR. 4)Portfolio merupakan satu bekas atau fail yang diisi dengan berbagai-bagai jenis dokumen. SPM dan STPM.3. rohani dan intelek (JERI).5 Penilaian Portfolio 1)Portfolio merupakan himpunan atau koleksi hasil kerja pelajar.6)Tugas penggubal ujian ialah untuk membekalkan ujian yang dapat memberikan maklumat yang diperlukan itu. iaitu ujian yg dijalankan dlm b/darjah dari masa ke semasa utk mengenalpasti kejayaan dan kegagalan pelajar.3. penjanaan idea. afektif dan psikomotor dapat diimplementasi dengan terancang. 7). 2)Alat-alat dan bahan-bahan ujian dibina oleh sekumpulan guru di sesuatu daerah dengan bimbingan pegawai JPN dan PPD 3)penilaian berasaskan sekolah (PKBS) ini diselaras secara berpusat. 2. 2.3. 7)Kajian tindakan untuk meminimakan kelemahan pelajar dilakukan dan di atasi untuk proses peningkatan dari masa ke semasa. 3) membantu guru menentukan strategi pengajaran dan pembelajaran terutama sekali aktiviti pemulihan pelajar lemah. kuiz. nota-nota dan refleksi pembelajaran 5)Portfolio-satu koleksi bahan terpilih yang dapat menunjukkan daya usaha. . 5) dikendalikan secara formatif dan sumatif.2 Penilaian Formatif dan Sumatif 1)Penilaian formatif adalah penggunaan ujian yang mengukur kemajuan murid. 5)peperiksaansemester-semester di universitiuniversiti atau institusi pengajian. Ia merupakan satu fail kerja yang dibina secara berterusan dan beransur2 mengikut keperluan semasa dalam proses pembelajaran. 8)Pengujian bermaksud “memperoleh maklumat dengan cara yang objektif dan bersistem dlm usaha mbuat kputusn ttg tindakan susulan yg wajar”. lembaran kerja seni. 2. (d) memastikan alat dan bahan untuk penilaian PKBS diperolehi daripada PPD dan JPN. proses pembelajarannya serta sikap dan nilai terhadap kerja. (e) menggerakkan/ memotivasikan pembelajaran. maklumat pelajar. 4)Penilaian sumatif merupakan penilaian yang dijalankan pada akhir tahun sesuatu kursus bagi tujuan menggred. seorang guru Pendidikan Seni haruslah jelas akan tujuan ujian dalam bilik darjah. Tujuan pengujian dlm PSV (a) memperoleh maklum balas tentang proses P&P. pengetahuan pelajar.4 Peranan Guru Pendidikan Seni dalam PKBS (a) mengemaskini maklumat pelajar dalam pencapaian psv sepanjang persekolahan sehingga tahun enam. (e) meneruskan penilaian bulanan. emosi.3 Penilaian Berasaskan Sekolah 1) berkait rapat dengan strategi pengajaran dan pembelajaran. ii) lisan. (f) menyelidik / menyiasat p&p di kalangan murid. sketsa. afektif dan psikomotor. PMR. (b) membuat laporan pencapaian untuk tindakan susulan dalam mata pelajaran psv (c) memperinci maklumat pencapaian aspek kognitif.(Paulson & meyer) 6)Portfolio dalam PSV menampilkan beberapa ciri yang tertentu. menggambarkan penguasaan kemahiran dalam konteks jasmani. intelek dan kebolehan mnyelesaikn masalah pelajar. 2)Bahan portfolio menggambarkan amalan pelajar. 8) Penilaian PKBS Pendidikan Seni Visual menekankan kaedah pemerhatian bagi tujuan penilaian afektif dan pentaksiran hasil kerja bagi menilaian kognitif dan psikomotor. (c) memilih murid untuk tugas tertentu. afektif dan psikomotor.

Garis luar pada lubang itu memberi kesan kepadasifat garis luar rupa bentuk yang dihasilkan. cat poster.Gambar boleh diukir di permukaan lino. kreativiti dan ekspresi diri. cat air. 3.hasil gosokan. imej pada blok cetakan disediakan dan warna atau dakwat cetakan dicetak ke atas permukaan kertas cetakan lino. boleh menghasilkan berbagai rupa bentuk dengan menggunakan berbagai jenis bahan (k) Teknik Mozek 7 TOPIK 3 : BIDANG MENGGAMBAR Untuk membina pengetahuan dan kemahiran menggambar melalui penggunaan pelbagai alat. pen. Sesuatu objek atau kertas yang berubah bentuk boleh digunakan untuk menghalang percikanitu ke permukaan kertas. Jalinan di atas objek akan memberi kesan kepada (g) Teknik Stensilan rupa bentuk gambar dikeluarkan dari alat stensil denga sesuatu cara supaya meninggalkan ruang kosong di atas alat stensil tersebut. bekas berus. Objek /kertas berubah bentuk itu boleh diubah kedudukannya supaya kesan tindihan berlaku apabila warna kedua dipercikan. ‘easel’ atau kekuda dan alat ‘masking’. pensel warna. jenis cetakan blok. arang lilin dan ‘comte’. misalnya atas objek dengan jalinan yang berlainan. (c) Teknik Kolaj cara menghasilkan karya dengan menggunakan tampalan dari gubahan bahan-bahan kertas. . gunting. (d) Teknik Cetakan cara menghasilkan karya dengan mencetak cetakan menggunakan sifat timbul dan tenggelam pada sesuatu blok atau skrin. olahan bahan dan jenis aktiviti menggambar. bahan warna akan melalui ruang yang kosong atau lubang di atas stensil dan diserap oleh kertas. . gam. tikar. mengembangkan imaginasi. 2)berkembang dari aspek psikomotor dan emosi dan keperluan fisiologi dak psikologi 3). krayon. kad.kertas. Apabila bahan warna disapu atas stensil yang diletakan atas kertas. cat gloss. Alat yang keras atau tajam seperti kayu. papan. kanvas 6) Alat-alatan dan perkakas lain adalah seperti palet. papan ‘strawboard’ / ‘polyfoam’. pensel warna. berus atau alat improvisasi lain boleh digunakan untuk menyapukan bahan cat di atas sesuatu permukaan. cat poster. bahan-bahan kutipan dan berus. 4) membina idea baru dari benda konkrit. bahan warna disapukan di atas permukaan dandicetak atas kertas (e) Teknik Resis menggunakan bahan yg tidak bercampur antara satu sama lain.2 ALAT DAN BAHAN 1)ialah seperti pensel. 3.1 ASAS-ASAS MENGGAMBAR Kanak2 dpt 1) menggunakan berbagai alat dan bahan untuk menghasilkan gambar mengikut cara ekspresinya yang tersendiri. cat poster. bahan buatan manusia dan bahan alam semulajadi ke atas sesuatu permukaan seperti kertas atau plastik atau papan secara bebas dan boleh bertindih. kertas warna. ii)Media basah terdiri daripada cat air. fantasi.caramenghasilkan karya dengan menggunakan bahan mengecat seperti cat air. bahan yang berlainan sifat atau jalinan dapat memberi berbagai kesan kepada kandungan dan penyampaian gambar. cat minyakdan cat akrilik. anda boleh menggunakansesuatu alat yang tajam untuk mengguris keluar sesuatu bahan yang lembut dari sesuatu permukaan. pen. Warna air tidak akan bercampur dengan warna lilin ataupun ‘cow gum’ Kesan yang lembut atau kasar akan terhasil di sempadan penemuan lilin atau krayon dan warna air terpulang kepada jenis lilin/ krayon yg digunakan (f) Teknik Gosokan menggunakan krayon dan gosokkannya di atas kertas yang diletak di atas sesuatu permukaan yang kasar. Hasilnya ialah jalinan bertitik-titik. cat emulsi. 5) membuka peluang untuk kanak-kanak membuat hubungkaitan yang bermakna. (j) Teknik Capan cara untuk menghasilkan karya dengan menggunakan bahan yang disapukan warna (cat air atau cat poster) dan dicat ke atas sesuatu permukaan. (h) Teknik Percikan Bahan warna dipercik dari sesuatu alat. Permukaan kertas boleh disapu dengan warna krayon secara berlapis-lapis supaya bahan krayon yang tebal berlekat di atas kertas. Kemudian. krayon. pastel. mengalami pengalaman langsung dengan derianya mengenai subjek atau hal benda utk memahami sesuatu idea dan menghubungkaitkan antara satu idea dengan idea yang lain atau dengan pengetahuan dalam berbagai mata pelajaran. lilin. kain pengelap. TEKNIK-TEKNIK MENGGAMBAR (a) Teknik Lukisan (b) Teknik Catan . 2)Media untuk menggambar terdiri i)media kering adalah seperti pensel. paku atau plastic boleh digunakan untuk menguris pada krayon tebal itu supaya menghasilkan gambar. 5)Permukaan utk catan . (i) Teknik Gurisan teknik gurisan.

menguasai dan mengaplikasikan kemahiran ilusi menggambar utk mempraktikkan penguasaan dengan lebih mudah dan berkesan. bersebelahan dan tidak bertindih. Lakarkan garisan datar titik lenyap. beri ulasan.4. Sejauh manakah unsur2 seni reka tadi dpt diselaraskan dengan prinsip. komposisi. perlu memilih sudut pandangan serta aspek-aspek pecahan ruang yang sesuai dalam kerja menggambar.prinsip rekaan dalam konteks menggambar? 3. Gunakan teknik yang sesuai untuk menunjukkan kesan cahaya.4. 3. Perincikan bahagian2 objek yg dijadikan fokus supaya membentuk jalinan dan ton yang berkesan. plastik dan papan secara tersusun. ton. Pilih media yang sesuai dengan pilihan kertas. Bagaimanakah penggunaan alat dan media dapat mewujudkan suasana gambar yang menepati nilai estetika dan etika? 4. adakah alat dan bahan yang digunakan itu menggambarkan suatu penemuan baru dari segi teknik dan konsep? Adakah pelukis ini masih terikut2 gayaan/ stail pelukis-pelukis yg sedia ada? . 2. Berdasarkan tajuk karya.. 3. 3.3 Apresiasi dalam Bidang Menggambar Bertanyakan soalan-soalan berikut untuk lebih menghargai sesuatu karya. 7. kepingan jubin ke atas sesuatu permukaan seperti kertas. bagaimanakah ianya memenuhi hasilan karya yang berjaya? Kalau tidak berjaya. 6. Apakah hasilan karya yang anda buat yang menepati unsur-unsur seni reka? 2. Pilih objek atau susunan objek yang sesuai dan menarik.4. 7. bahan dan teknik . Adakah pelukis berjaya membawa mesejnya?.2 Kemahiran Mengaplikasikan Alat. 7.4 PERSEMBAHAN HASIL KARYA 3. Rumus dari dapatan secara keseluruhan. sejauh manakah mesej ini berjaya ditampilkan? 8. menguasai kefahaman dalam beberapa kriteria di bawah untukmendapatkan sentuhan gambar yang amat menarik dan bermakna: i) asas senireka ii)perspektif iii) teknik memilih sudut pandangan iv)teknik menngukur objek mengikut kadar 5. Lukis lakaran kasar objek-objek. Jika tidak. 5. 6. telah mengeksplorasikan alat dan bahan mengikut teknik yang berkaitan dengan jenis gambar yang bakal dibuat sebelum menggambar. perlu memahami dan mengetahui alat. perlu mendapatkan ukuran yang tepat kerana ia menjadi kriteria penting dan menarik 9 8 3.asas yang paling penting menggambar memudahkan proses mengekspresi diri.1 Ekspresi Diri 1. bentuk dan ruang serta bayang (chiarascuro). Bahagikan ruang tertentu bagi objek2 dlm lukisan. perlu membuat tinjauan. beri maklumat sokongan utk mempertingkatkan lagi kualiti karya. perspektif. pemerhatian atau melihat kerja melukis oleh tokoh-.cara menghasilkan karya dengan menyusun dan menambah bahan-bahan seperti kertas warna. bentuk dan pencahayaan yang terlibat. apakah saranan anda utk mempertingkatkan kualitinya? 6. plastik. Bahan dan Teknik panduan 1. 3. 8. Adakah teknik yang digunakan tepat dan betul berasaskan alat dan bahan yang diaplikasikan? 5. 4. 1. Berjayakah pelukis itu menampilkan hal benda (subject matter) seperti yang ingin diutarakan berdasarkan tema dan konsepnya? Jika ya. 4. 2. Akhirnya. Tentukan sudut pandangan..

Tiupan warna Sedut warna ‘Straw’. berombak. air dan air dan . turun separa. tumbuhan 2)bahan buatan manusia kerusi meja rumah 3)geometri – bulat segitiga segiempat 4)abjad – rumi. Mengikut kreativiti Kolaj Kaligrafi (b) Corak Terancang Lukisan Warna air dan kertas. cerminan. warna kertas lukisan Kertas warna/ bahan terbuang Kertas warna/w arna air/poster Renjisan dan percikan Warna air dan kertas warna. sendeng. Warna permukaan objek dan cetakkan di Mengikut kreativiti Mengikut kreativiti 4. jidar. Cat kilat ke dalam kilat. Titiskan cairan lilin ke atas kertas untuk meninggalkan kesan.gasing.berpusat. PROSES DAN HASIL (PRODUK) (a) Corak Tidak Terancang teknik bahan Proses Pualaman Kertas. Batubata.1 APA ITU CORAK? Corak ialah struktur susunan ulangan berdasarkan motif yang dibuat secara tertentu atau bebas. kertas tiupkan pada . Lukis dengan teknik cat minyak. katrid permukaan kertas.keris 4. Lakar dan ukir papan lino. Hasil Mengikut Kreativiti Ikatan dan celupan Kain tisu. Gelek dgn warna.2 SUSUNAN CORAK Penuh. air. lalu pindahkan imej pada permukaan kertas. Kertas lukisan atas kertas Lipat dan guntingkan mengikut corak yang dikehendaki. jawi 5)rupa barangan kraf tradisional wau. ALAT DAN BAHAN. Mengikut Kreativiti Lipatan dan guntinga n Mengikut Kreativiti Resis (bawang. berulang. Lukis dgn teknik warna air atau poster. kentang.1 Contoh-contoh Proses Rekaan Corak (a) Teknik Tiupan i)bancuh warna dgn sedikit air ii)titiskan warna di atas keretas lukisan iii)gunakan penyedut minuman utk meniup titisan warna itu (b) Lipatan dan Guntingan i) lukis motif di atas kertas yg sudah dilipat ii)gunting motif dan buka lipatan iii)sapukan gam dibhgn beklakang motif iv)tampal motif diatas kertas v) buat lebih dari satu utk mdptkan ulangan Cetakan Mengikut kreativiti Mengikut Kreativiti Capan bender dll. Media alam semulaja di Mengikut kreativiti . Catan Cat minyak dan kanvas atau kertas. 4.3. warna batik Lilin. siput . Biasanya corak terdiri daripada motif tertentu yang disusun berulangan. Lakar imej pd kertas lukisan dgn lilin dan warnakan Tampal bahan diatas kertas jadikan gubahan imej Lukis corak motif huruf dan warnakan Mengikut Kreativiti Topik 4 : Bidang Rekaan dan Corak 4. air air takungan dan dan tekapkan besen kertas. berjalur. Ikatkan tisu atau kain dan celup dalam warna. Orgee. bertindih. Renjiskan campuran warna ke atas kertas. warna dan kertas. Papan lino dan lino ‘ink’.). bertimbul. Motif-motif pelbagai bentuk dan rupa ini boleh diperhatikan di alam sekeliling 1) alam semulajadi – bunga.Titisan Lilin.3 TEKNIK. Isikan cat .

loyang.gam. Teknik yang digunakan: Jahitan. berputar atau berombak. patung. pengikis.kepingan logam dan kadbod. skru. zink.gunting. kertas lumat. struktur. talitemali. 9 aktiviti membentuk dan membuat binaan (a) Arca timbul (f) Diorama(b) Arca asemblaj (g) Boneka (c) Arca mobail (h) Topeng (d) Arca stabail (i) Origami (e) Model 5) memberi peluang kepada pelajar membuat rujukan kepada objek sebenar. gam dan tali. dan sebagainya. Karangan laut. ‘papier-mache’ dan tanah liat. gangsa. skru. Teknik yang digunakan: Kimpalan. kikir pari. binaan Kertas tebal. ruang. gam. kertas surat khabar. zink. alat dan teknik penghasilan. 6) memberi kesedaran bahawa idea dan kreativiti mempunyai fungsi dan makna. (d) Stabail Simen.binaan cantuman skru/paku gam Teknik Penghasilan dan Peralatan yg Berkaitan Bahagian2 dicantum utk membentuk satukesatuan. Teknik yang digunakan: (c) Mobail Alatan/bahan Besi. plastik. cat spray dan warna.binatang. Gubahan himpunan objek konkrit yang bertemakan sesuatu cerita. Ia boleh di buat secara: Acuan. Contohnya model buah-buahan. kepingan logam.gam. kertas. BAHAN DAN TEKNIK PENGHASILAN (a) Arca timbul Alatan/bahan Kepingan kayu. Digantung utk menjadikan objek bergerak. besi. maklumat. kimpalan skru Mewatakkan semula imej manusia. Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran. ‘plywood’. tali. batu. Teknik hasilan: Kimpalan. dawai. buah-buahan.tekstil. papan. menonjolkan objek ke permukaan. ikatan Bahan kutipan dicantumkan untuk membentuk satu kesatuan objek dan dipasang tapak yang stabil. (g) Boneka Tekstil.lutsinar.2 ALAT. plastik. Teknik yang digunakan: Kimpalan. kayu. pisau NT. akar kayu. logam. piring plastik dan sebagainya. 4)memberi peluang kepada murid berinteraksi secara kreatif dengan alat dan bahan. skru. acuan binaan (f) Diorama ‘Plywood’. 5. penukul. bahan kutipan. ‘spare-parts’ kenderaan. kimpalan. h) Topeng ‘Papier mache’. papan dan sebagainya. 2)pelajar dapat memahami dengan lebih jelas bila mereka membentuk dan membina sesuatu model.Pahat. Teknik yang digunakan: Gam. fenomena atau peristiwa.plastik. alat pengukir.1 PENGERTIAN AKTIVITI 1)menegaskan perkembangan persepsi pelajar terhadap aspek seni dari segi bentuk. plastik. . 11 Teknik Penghasilan dan Peralatan yg Berkaitan Bahagian/ komponen yg berlainan yg dicantum dan menjadi satu kesatuan objek dan menjadi satu konsep bermakna.span. (e) Model Kertas. ikatan. serangga dan lain-lain. habuk papan. imbangan dan kestabilan. acuan 10 Topik5: Bidang Kegiatan Membentuk dan Membuat Binaan 5. papan dan sebagainya. tampalan Asemblaj. batu. kimpalan Model yg mewatakkan figura manusia. Bentuk yang digubah untuk tujuan membuat sesuatu objek konkrit.besi dsbinya. kertas pasir . bongkah2 ‘spare-part’ kenderaan. ‘plaster of Paris’. simen. gam. Cermin. Teknik yang digunakan: Gam. 3)mendedahkan pelajar dengan penggunaan pelbagai bahan. binatang atau unggas dalam konteks menampilkan semula kerangka yang boleh dipakai atau diserkup. cantuman kimpalan Objek konkrit yang dibentuk melalui lipatan atau konsep topologi. Teknik yang digunakan: Cantuman. Teknik Penghasilan dan Peralatan yg Berkaitan Bentuk tiga dimensi tersembul keluar dari permukaan dua dimensi yang rata atau dipahat keluar yg akhirnya (b) Asemblaj Alatan/bahan Kayu. logam.

5. Dari idea yang berbagai. memerhati. piring. kelebaran. bahan-bahan terbuang drp buatan manusia spt kaki kerusi yg patah. perasaan dalaman inilah yang menjadi motivasi atau penggerak minda dalam berkarya. P. permainan dan peragaan. artis dapat menyesuaikan diri dan menggunakan media biasa. kpd kaedah bercapah utk mendapatkan kelainan cara. mentafsir dan mengurus maklumat visual berbanding bukan artis. Bahan dan Teknik 1)proses menjadikan objek itubersifat tiga dimensi. ‘Minimal Art’ adalah suatu aspek pengkaryaan yang berani. (b) Perasaan Dalaman. 2)Kaedah percubaan yang tidak putus-putus akan mencernakan lebih banyak idea dan menjana dapatan yg lebih unik dan berketerampilan. memerhati. 4)( Frued). dan objek-objek gunaan lain yang mewatakkan keperluan asas sebuah masyarakat dan negara.Lipatan. Menjelmakan objek konkrit tiga dimensi ini adalah 2)bagaimana untuk menstrukturkan reka bentuk disamping memerhati dan meneliti sfera-sfera objek yang akan dibuat. memerhati dan menyatakan perbezaan dan persamaan sifat bahan melalui deria pendengaran. 3)menentukan rangka dan rupa bentuk melalui pertimbangan permukaan2 yg terlibat. benda2 buatan manusia seperti manik. kotak-kotak. berat dan garis luar objek. gam dan sebagainya. kulit siput dan sebagainya. mencabar dan sanggup menerima rintangan. memerhati dan memahami bahawa sesuatu objek itu memenuhi ruang sebenar. .3 MENENTUKAN TEMA ATAU HAL BENDA tema atau hal benda yang penting: a) Alam Semulajadi dan Objek Persekitaran menjadikan objek2 alam semulajadi ciptaan Tuhan sebagai sumber utama menghasil karya. Penerokaan yang tidak henti-henti akan menemukan dapatan yang lebih kreatif dan bermakna. 3. objek persekitaran pula. pinggan senduk.2. 2)Frank Barron dan Irvin Child . manusia mencipta dan membuat kipas. (c) Penerokaan Simbol dan Makna 1) pelukis tidak seharusnya duduk diam. . membuat wau lazimnya dikaitkan dengan unsur kosmos seperti bulan.bahawa artis boleh menyelesaikan pelbagai kemahiran kemahiran seni 4) J. Lalu diciptanya bentukbentuk konkrit yang dapat memanfaatkan manusia dan pencipta itu sendiri. idea datang dari soal desakan untuk mengguna disamping mengatasi sebarang kesulitan mengharungi kehidupan. 3)Norman Meier (1930) . 5. Jelmaan perasaan dalam berkarya mengguna alam sekitar menjadi suatu keunikan ciptaan Wujudnya ‘Non-objective Art’.objek buatan manusia(objek domestic) seperti meja.teori imaginasi berupaya mencipta sesuatu objek atau karya melangkaui batas fizikal dan cabaran status-quo pelukis. penemuan dapatan baru akan lebih hasil/karya yg lebih bermakna. 2. periuk dan alat-alat domestik adalah asas ciptaan dalam bidang membentuk dan membuat binaan. matahari bintang . Contohnya.golongan 5. papan ygg telah terendam Bagaimanakah cara member kesedaran bahawa idea dan kreativiti ada fungsi dan makna ini dapat dilakukan? Dgn 1.1 Aplikasi Alat. tanah liat. sudu. dan 4. 5. 2. (d) Keperluan dan Pengalaman Hidup Harian Ciptaan cawan. memerhati pelbagai jenis bentuk barangan buatan manusia untuk kegunaan harian. 4)bentuk konkrit akan di asaskan berdasarkan bentuk-bentuk ilusi dan seterusnya dipindahkan imej ini kepada objek realiti. keunikan ciptaan berlaku dan akhirnya mewujudkan kepelbagaian rupa bentuk dan jenis produk. benda2 drp alam sekitar spt buluh.4 PERKEMBANGAN DAN PENGHALUSAN IDEA (a) Pemerhatian dan Kajian Visual 1)boleh berlaku dari kesedaran kualiti tampak yang tinggi melalui kajian yang terperinci mengenai alam dan fenomenanya. pisau. bahan terbuang yang diguna pakai semula. Khayalan dan Imaginasi Si Pelukis 1) melalui Pengalaman hidup 2) teori. tisu. Dia harus cuba dan terus mencuba. senduk. memerhati dan menyentuh bentuk benda alam dan benda buatan manusia. dan 5.cawan.5 PENENTUAN ALAT DAN BAHAN Selain daripada alatan dan bahan yang telah dinyatakan bahan2 lain ialah. 4. (c) Aliran dan Tema Sejagat Tema menjelaskan konsep dalam agenda kehidupan manusia. Guilford. 3)Imaginasi memandu pelajar atau si pelukis ke arah yang lebih kreatif dan melampaui batas2 kebiasaan dalam berkarya. mengenali dan memahami bentuk dan ruang objek. (b) Perubahan Cara Bekerja 1) seseorang artis perlu mengubah dari kaedah bertumpu. 1. Amalan penyelesaian masalah.seseorang artis mempunyai keupayaan tinggi untuk melihat. Semakin aktif dan proaktif seseorang manusia itu mencipta objek semakin tinggi kualiti ciptaan dan lebih tinggi nilai estetikanya. ketinggian. buah kelapa.. 3. pinang. kayu larik. Pada bidang yang lebih besar.

Kesesuaian tajuk. 4. memahami dan menghargai proses menghasil bentuk rekaan dan binaan. Konsep kepelbagaian bahan dapat diadun atau dipasang dengan baik. 7. labuci.keserasian bahan penyudah atau bahan kemasan untuk penampilan yang anggun. Syelek. pastikan ia kuat. 6. menceritakan pengalaman baru yang diperoleh daripada proses menghasil bentuk rekaan. . 4. mempamer dan mempersembahkan bentuk rekaan dan bahan mengikut fungsi. emulsi. Bahan dan Teknik asasnya ia berkaitan dengan: 1. selamat dan kukuh. tentukan tapak yang kukuh dan selamat. cat alas. 3. kontra. 5. cat kilat. 4. kukuh dan selamat. 2. 11. pergerakan. tema dan teknik yang dikaitkan dengan pemilihan alat dan bahan. 7. Segala lakaran ini mengambil kira dr segi kesesuaian objek. fungsi dan kemasan. 4. Mempunyai imbangan yang menarik sama ada simetri tulen atau tidak tulen. pilihan saiz pahat. Untuk tujuan peragaan yang mantap. unsur-unsur seni. Bagi kerja-kerja menghalus ke atas objek arca. Membuat ‘thumbnail print’ sebagai tindakan mengawal dan mengawas urusan membuat. 8. minyak kayu. Untuk arca yang menggunakan tapak. Bahan binaan sesuai dan relevan dengan tujuan hasilan. menambahbaikan dan adaptasi. 5. 8. 7. 3. Kesesuaian secara keseluruhan. imbangan dan kesatuan yang menarik. menentukan cara dan memperagakan bentuk rekaan yang paling sesuai dan menyatakan kesannya. 10. 5. perada. membandingkan hasil bentuk rekaan dengan objek sebenar. varnis. (c) Apresiasi Secara Mudah 1. olahan bahan. membentuk suatu komposisi gubahan yang artistik dan strategik. Jika arca. Alat dan bahan yang sesuai dalam proses membentuk. lakukan pemeringkatan penghasilan topeng ini dengan teliti dan teratur. Pilih teknik membuat. warna. dan 12. Proses stailisasi. . mendapatkan imbangan kedudukan dan kestabilan dalam sesuatu ciptaan.12 5. Kaedah mengguna alat perlu betul dan tertib.7 PERSEMBAHAN HASIL KERJA (a) Ekspresi Diri Karya yg cemerlang dari segi kualitatif dan kuantitatif mempunyai ciri-ciri yang berikut: 1. mengetahui bagaimana bentuk ttentu dicantumkan bagi menghasilkan objek. 2. 6. 3.6 CARA MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 1. 9.topeng misalnya. 2. kertas pasir sering kali diaplikasikan untuk mendapatkan tekstur yang licin dan menarik. mengenalpasti bahagian2 yg terdpt dlm sesuatu binaan. Menguasai prinsip-prinsip rekaan seperti rentak. menggunakan alat dan bahan pengolahan reka bentuk. kaedah tampalan paling dominan dan sesuai. (b) Kemahiran Mengaplikasikan Alat. 5. Asli. manik-manik seringkali menjadi pilihan untuk dijadikan kemasan akhir produk. pahat utk menghasil arca luakan berasaskan kayu perlu diawasi dari cara memegang. menghasilkan jenis2 bentuk bergerak dan bentuk yang mempunyai ilusi pergerakan. Tajuk dan tema yang sesuai. Bentuk binaan menepati tema dan tajuk. menghasilkan dan melengkapkan bentuk rekaan mengikut perancangan. 6. 8. Sesuatu perkembangan (‘progress’) kerja dikawal selia mengikut keperluan bahan dan alat yg menjadikan urutan kerja berjalan lancar dan terancang. 2.. 3. berbincang dan menilai hasil bentuk rekaan dan binaan dari segi proses membuat. unik dan berketerampilan dari segi dapatan. 5. arah pergerakan mata pahat disamping kekuatan dan kadaran pukulan berbantukan tukul kayu. Pilihan reka bentuk warna dan padanan imej. pastikan ia kuat.

pengarit. -buluh perlu ditimbang utk imbangan yg betul.1 Alat dan Bahan (a) Alat : senduk Bahan : tempurung (b) Alat : kukur kelapa Bahan : besi. Kertas ditampal pada rangka Proses wau mengikut saiz. benang. labu dan patak gasing. -memerlukan kemahiran. -bilah-bilah buluh di layur pada api sebelum dilentur. kakak tua. tolok luar. Leher. menyamakan dan melicinkan gasing. Benang yang baik digunakan utk mengikat agar ianya tahan. Wau Payang (a) Alat dan Bahan Alat: Pisau raut. tukul. (b) Proses Membuat Wau Proses Penerangan 1. Kayu dikerat dan dipotong mirip Proses bentuk kun agar senang Membakal apabila proses melarik.2 ALAT PERMAINAN 1)Alat permainan bermaksud alat permainan tradisi yang kebiasaannya dimainkan untuk mengisi masa lapang biasanya selepas kerja-kerja menuai padi. Wau Sewah. iaitu: (a) Alat Domestik (b) Alat Permainan (c) Alat Pertahanan Diri (d) Batik (e) Seni Tekat (f) Tembikar (g) Seni Anyaman (h) Seni Ukiran Kayu 6. untuk menjaga ketahanan. 3. menampal Kertas drp jenis yg ringan. Wau Kucing. teknik asemble dan teknik ukir 6. gunakan buluh yg mudahdilentur. kertas kaca. buluh jenis yang kuat.13 Topik 6: Bidang Kegiatan Mengenal Kraf Tradisional Kraf Tradisional boleh didefinisikan sebagai perusahaan atau kerja-kerja mberunsurkan seni yang melibatkan kemahiran kerja-kerja tangan serta memerlukan daya cipta dan kreatif masyarakat yang diwarisi turun temurun mengikut kaum masing2 Kraf tradisional terdiri daripada 8 jenis. Membentuk buluh betung di jadikan tulang rangka kerana ianya kuat. pemutar skru.1. kapak. -Utk membuat sayap dan ekor. kayu (c) Alat : tenggala Bahan : kayu 6. Wau Bayan. (c) Proses Membuat Gasing Proses Penerangan 1. berus kikir.Gasing Lang Laut. kekuatan. Bahan: Buluh.pada bahagian bahu. apit. Temin. Wau Katak. Kerja-kerja melarik dilakukan menggunakan alat pelarik. Kedah. Gasing Uri dan Gasing Piring Bahagian gasing .Paksi. gerudi. kekerasan dan keliatan. 3) pelbagai nama wau di negara kita termasuklah Wau Barat. rangka Corak untuk motif adalah berdasarkan "ora dan fauna. dimainkan oleh masyarakat melayu sejak zaman dahulu lagi utk mengisi masa lapang dimainkan selepas selesai menuai padi dan berkebun. Wau Bulan. . sesiku. permainan ini diperkenalkan sejak zamanpemerintahan Empayar Melaka.2 Teknik Penghasilan teknik luakan. Wau Helang. 3. 6. Pahang. jangka lukis. dipilih daripada jenis yang Memilih kayu bermutu untuk menjaga kualiti gasing agar tidak pecah. -Bahagian kulit buluh tidak dibuang. Wau Merak.2 Gasing Gasing merupakan jenis permainan tradisi yang popular di negara ini. Turap Labu. jenis gasing . Gasing Pemusing dan Gasing Hiasan. Wau Puyuh. andas. kikir. 4. plumbum dan loyang. Trg. Simpai ialah lingkaran logam Proses simpai yang dipasang pada badan Gasing . gergaji Bahan . Selangor dan Johor Di Malaysia. pelayar. Wau Ikan. kertas. Perlis. timah. parang dan gunting. Bahu.Kayu. -dilakukan untuk membulatkan. pelarik. Wau Jala Budi. (a) Jenis-jenis Gasing Nama dan bentuk . Permainan gasing boleh merapatkan persahabatan di antara masyarakat kampong. gam dan kertas warna untuk corak.Pembaris.permainan gasing sebagai permainan masyarakat. gunting. liut dan Proses memilih ringan.Gasing Pangkah. gandin.1. 4. 2. Gasing Leper. Wau Burung. kertas dan Kertas warna digunakan untuk corak padan membuat warna sebagai hiasan. ragum. besi.1 ALAT DOMESTIK Alat domestik merupakan peralatan yang dicipta dan digunakan untuk memberi kemudahan dan digunakan sebagai peralatan harian kepada masyarakat tradisional pada ketika itu.2. Kepala dan Patak . Proses melarik meratakan. buluh 2. (b) Alat dan Bahan Alat . 2) wau masih di mainkan di negeri Kelantan. 6. pahat. -proses yg memerlukan Meraut buluh ketelitian.

Lawi Ayam.Pemidang kayu berkaki dan cuban. Petani/ Pekaka. pemidang kayu. Jenis-jenis . kertas tebal. Pahang dan Negeri Sembilan merupakan negeri yang banyak mengusahakan kraf seni tekat timbul benang emas. campuran lilin. 6. 15 6. pewarna. Fabrik dicuci dan dibilas dengan menggunakan air biasa sebelum dijemur sehingga kering. Fabrik yang telah dimatikan warna dibasuh dengan air ‘lalu’ atau air mengalir.Keris (Jawa. 3)Potongan2 mempulur ini dilekatkan di atas kain dasar tekat sebelum proses menyulambenang .1 Alat dan Bahan Alat -Canting. Batik terkenal dianggap bidang kraf tangan tradisional yang unggul. 1)Mempulur atau tempulur ialah isi Membentuk tekat untuk motif dan ragam hias. batik lukis dan batik canting Pada tahun 1970-an teknik ini telah diterapkan dalam kaedah membuat skaf. 6. 8.senjata penting dalam masyarakat dan budaya melayu. Proses 1)Dimulakan dengan menyiapkan penciptaan pemidang dengan meregang kain putih. Selangor. gam dan rotan saga. Bali. Bahan warna disapu pada motif. Sundang. Tombak. Cara ini dilakukan untuk membuat telinga kain.5. 1)meregangkan kain putih di atas Persiapan pemidang. Utk menegangkan kain. Motif dan corak dilakar dgn menggunakan pensil. 6. disulam atau disuji. Batik tradisi dan moden mempunyai corak yang sesuai dengan cita rasa dan perkembangan kesenian Malaysia kaedah membuiat batik .5. benang putih. 5. Kain yang telah dibasuh (untuk membuang kanji) dikeringkan dan diregangkan pada pemidang kayu.6.5 SENI TEKAT Seni tekat termasuk dalam jenis tekstil yang dihasilkan dengan cara menyulam benang ke atas kain dasar jenis baldu. Kegunaan pakaian dan kelengkapan keluarga rajaraja atau istana. Senjata digunakan utk memburu dan mempertahankan diri. Lembing dan Sumpit. 2) menyediakan mempulur atau isi tekatdari kertas atau rotan sega. Kinipenggunaannya telah diperluaskan dalam bentuk dimensi baru semakin digemari oleh peminat fesyen kerana corak batik dapat dipadankan mengikutperedaran zaman. Bugis Picit. 3) proses menyulam/penciptaan tekat dimulakan. debu soda dan pelembut kain/fabrik. Canting yang berisi lilin panas (cair) digunakan untuk melakar di atas permukaan fabrik. 4) Di atas kain putih ini kain baldu sebagai dasar dilekatkan dengan menyambat kasar. pemidang 2) Bahagian pinggir/ tepi kain putih yg berukuran panjang persegi dimasukkan batang pinang yang telah dihaluskan. Bahan campuran lilin dipanaskan dengan suhu yang sederhana (lilin paraffin 60% + damar 40%).4. 14 Masyarakat melayu tradisional -zaman kerajaan Melayu Melaka menggunakan senjata seperti Keris. 2. berus. 6. kain selendang dan baju kurung. ragam hiasnya semua dibentuk dalam keadaan timbul dari permukaan dasar kain kerana bahagian dalamnya diisi dengan mempulur. kemudian disapu dengan pemati warna (sodium silikat) dan dibiarkan selama 8–12 jam atau direndam dalam cecair yg sama dgn tempoh yg sama ditempat yg terlindung. Semenanjung.2 Proses Menyulam Proses Penerangan 1. 7.2 Proses Membuat 1.4.) Keris pada masa kini digunakan untuk upacara2 tertentu . mempulur 2)Bentuk motif dilukis di atas beberapa helai kertas yang telah dilekat tindih (enam hingga lapan helai bentuk motif dipotong dan diasingkan dari kepingan kertas.4 BATIK Batik merupakan sejenis kraf yang dihasilkan melalui proses menerap lilin dan mewarnakan kain. Beladau. 4. Majapahit. Bahan -Benang emas. Johor. Rencong Aceh. Keris merupakan simbol kelakian Melayu. Bahan -Kain putih. 3) dr bhgn ini kain putih diikatkan ke bingkai pemidang. periuk dan bekas besar. 3. dapur atau plat pemanas. kain dasar baldu.Batik tulis. Sewar. 6. Negeri seperti Perak. Sumatra. 3. Fabrik dibiarkan sehingga kering. 10. pemati warna. 6. Pedang. dikenali dengan nama suji timbul iaitu sulaman timbul atau tekat bersuji. Badik. Tumbuk Lada. 9. Fabrik seterusnya direbus di dlm air panas yg telah dicampur dgn sedikit debu soda (soda ash) sehingga lilin tanggal. Jembiah Lading. perubatan dan keris menjadi lambang kebesaran institusi diraja.1 Alat dan Bahan Alat . tetapi suji sering dikaitkan dengan sulaman benang sutera Sama ada ditekat.3 ALAT PERTAHANAN DIRI Alat untuk mempertahankan diri dipanggil senjata merupakan alat keperluan manusia di zaman purba. Keris .majlis persandingan.

Tekan dan gerakkan bahagian mata pisau dari bawah ke atas. 16 7. 3)Tukang Melayu dapat melahirkan ciptaan yang unik terutama dari segi rupa bentuk labu dan ragam hias yang mempunyai nilai dan ciri-ciri tersendiri. 5)Walaupun rupa bentuk tembikar yang dicipta itu sederhana tetapia penuh dengan nilai-nilai estetik 6. 10. Campur debu tanah dengan air dan kacau. dengan permukaan berwarna coklat. Bentuk tembikar dari bawah ke atas.dilakukan secara salai 12. Tembikar boleh dibentuk mengikut kehendak sendiri.6. Di titik A benang emas akan di tindih dan diikat jahit oleh benang putih melalui jarum yg sedang matanya.3 Proses 1. 9. periuk. rotan.6 Reka Bentuk Tembikar Tradisional 1)Reka bentuk tembikar dari luar tidak mempengaruhi teknik pembentukan dan penciptaan tembikar orang Melayu. angkup luar. mengkuang. penggelek. buluh. Jarum yg sederhana matanya disesuaikan dgn lebar batang mempulur. 2. 1)tembikar yang dihasilkan mempunyai ciri-ciri kegunaan harian. Pisau buluh pula digunakan untuk melicinkan permukaan tembikar.7. pelurut. 2)Barangan tembikar yang dihasilkan adalah berbeza dr segi bentuk. penyisip dan pisau kecil Bahan: Pandan.5 Jenis Tembikar Tradisional (a) Labu Gondol atau Labu Air (b) Labu Kepayang atau Labu Pucung (c) Labu Gelugur (d) Labu Tanah (e) Labu Panai (f) Labu Kepap (g) Labu Tela (h) Labu Leper / Labu Bocong 6.4. bertam. 6. Damar disapu di bahagian bawah tembikar bagi mengelakkan tiris. Daun diikat menjadi tongkol- . batu sungai. tembikar dibakar dalam suhu biasa tanpa ukuran tertentu. Tapak atau kaki tembikar dibuat secara berasingan. Ragam hias dibuat dengan menggunakan penepek berukir. Tembikar yang telah siap disalai dimasukkan ke dalam timbunan sekam. 4)Tembikar tradisi Melayu menjadi lambang kesenian negara dan menjadi koleksi yg membanggakan. 6. Ini bertujuan untuk menguatkan tembikar. 11. daun Jangka digunakan utk membelah daun menjadi bilah-bilah mengikut lebar yg dikehendaki. Ayak debu tanah liat utk mengasingkan batu-batu kecil dan sampah sarap yang terdapat di dalam tanah. ketebalan dan teknik pembakaran bersuhu rendah. mengkuang. Pinggan digunakan untuk proses penyambungan tanah liat yang digelungkan. 3)Bentuk tembikar mempunyai persamaan dari segi susunan motif. telah dapat dikesan tentang kepandaian orang Melayu membentuk dan mencipta.4 Teknik Pembuatan: (a) Teknik picitan (b) Teknik lengkaran (c) Teknik kepingan (d) Teknik Lempar Alin 6. pinggan. rumput. 3. 6.7. rotan. 5.6.rampai dan lidi. Simpan di dalam pasu selama tiga hari. 4. Dengan teknik yang serba sederhana. Tanah liat akan mendap. Semasa membentuk permukaan. Alat jangka ialah sisir kayu atau Menjangka buluh yg bermata tajam. Daun dilurut dgn menggunakan pelurut. iaitu perkembangan daya fikiran serta tingkat kebudayaan.6. alat jangka. Tembikar yg siap dibuat akan dijemur sebelum dibakar. bilah buluh. Tembikar dikeras secara tanur dedah .1 Alat dan Bahan Alat :Parang. dibentuk dan dibakar. 6. kayu pembentuk. pengayak. tempayan. kayu pengukur. 6. 2. 1)Benang emas dari lubang merentasi bhgn batang mempulur dari titik A ke titik B.6. papan golek. dawai pemotong. hitam dan kelabu gelap. daun serdang. Daun dianginkan selama lebih Melurut kurang satu jam. besen. 13. dan teknik pembuatan kerana dipengaruhi oleh budaya dan l/ belakang si pembuat. gergaji kecil. 2) tetap pada tahap teknologi primitif. Menyulam emas dimulakan. 8.2 Alat dan Bahan Alat : Pisau. paku-pakis. 4)Dari segi bentuk. lidi.2 Cara Memproses Daun Proses Penerangan 1. 6. tahap demi tahap.6 TEMBIKAR Tembikar adalah hasil barangan kraf yang diperbuat daripada tanah liat. tanah liat ditekan dengan kayu di sebelah dalamnya ditahan dengan tangan.6. corak. daun nipah.7 SENI ANYAMAN Anyaman merupakan satu proses menjalin helaian daun pandan. Tanah liat dijemur dan dikeringkan ditumbuk menjadi debu. Daun dilurut bagi tujuan melembutkan bilah2 daun utk mengelakkanya drp bergulung 4. span. 3. paku-pakis ribu-ribu atau bahan-bahan lain dengan menggunakan cara dan peraturan tertentu melalui teknik selang-seli helaian antara satu sama lain. pengguris dan berus Bahan: Tanah liat 6. Cantuman bahagian badan dan kepala tembikar siap dibuat semasa tanah liat masih dalam keadaan separuh siap (‘leather hard’). Uli menjadi liut dan lembut. Daun dilayur di atas api Melayur daun sehingga kekuning-kuningan pandan atau supaya daun menjadi lembut dan mengkuang tahan lebih lama.

Pepeh atau lepih 17 Ukiran kayu tradisional dianggap sebagai hasil kreativiti orang Melayu dalam bentuk tampak dan mendpt tempat yg istimewa di kalangan masyarakat Seni ukiran Melayu diperlihatkan pada istana.daun mempelas.4 Kelarai Kelarai ialah corak atau motif berbentuk dan pada anyaman yang melalui proses tranformasi idea daripada alam semulajadi. Tongkol-tongkol direndam selama dua hari dua malam utk melunturkan warna asal daun yang hijau itu. (b) Masukkan bahan pewarna. perabot.1 Fungsi Ukiran Seni ukiran kayu berfungsi sebagai hiasan di bahagian-bahagian bangunan. Anyaman yang tidak berkelarai disebut anyaman biasa atau ghadas.Merendam . Alat penyisip digunakan. berus syelek. kikir. Dibuat tidak menembusi bahagian Bunga timbul belakang dan boleh menggunakan silat atau tidak. Tidak dapat berfungsi sebagai alat 6.8. ketam. Ukuran pjg tikar bergantung kepada ukuran lagangnya. tongkol sebelum direndam. (d) Daun dikeluarkan dan cuci dengan air bersih. Hujung lebihan daun direncongkan untuk memudahkan kerja sisipan Pisau kecil yang tajam digunakan untuk memotong lebihan bilah anyaman bagi tujuan kemasan. Sisip . Anyaman 6.8.7. berus.8 SENI UKIRAN KAYU Seni ukiran kayu merupakan sejenis kraf tangan Melayu tradisional yg digunakan utk menghiasi rumah kediaman yg menjadi kebanggaan masyarakat pada zaman dahulu. senjata dan peralatan untuk kegunaan harian.8. 6.3 Teknik dan Proses Anyaman Proses Penerangan 1. Dua jenis warna yang kontra digunakan bagi menunjukkan kesan.2 Jenis Kayu untuk Ukiran (a) Cengal (b) Merbau (c) Nyatoh (d) Jelutung (e) Berlian (f) Jati (g) Sena 6. Nama kelerai: (a) Kelarai berakar (b) Kelarai beras patah . 5. Daun akan bertukar warna menjadi warna putih pasir (a) Kuning – kunyit (b) Jingga dan merah – buah kesumber India (c) Biru tua dan biru – daun mengkudu (d) Hitam – buah pokok arang (e) Hijau – daun bemban (a) Panaskan air bersih sehingga mendidih. masjid.4 Teknik Mengukir Teknik Penerangan 1. makam. 5. (c) Kelarai bunga cengkeh(d) Kelarai tampu manggis (e) Kelarai bunga mempelas (f) Kelarai anak ikan (g) Kelarai kepala lalat (h) Kelarai mata punai (i) Kelarai sisik kelah (j) Kelarai tapak harimau AK KENDIRI 6. pisau. Bahan : Kayu 6. pengikis. iaitu tempat anyaman dimulakan. Lagang merupakan tulang sesuatu ciptaan anyaman.4 6.7. Anyaman lengkap dihiasi dengan kelarai. Tongkol daun kemudiannya dibuka utk dicuci dan dijemur sehingga kering. alat kelengkapan dapur. Air rendaman ditukar dua kali sehari. Kerat 6. -melibatkan tiga langkah.8. Setiap bilah daun dibentuk seperti huruf V di tengahnya. Mengayam tengah dilakukan di tengah / badan sesuatu anyaman di mana daun diselang–selikan secara menegak dan melintang dengan sehelai di atas dan sehelai lagi di bawah. -dilakukan bagi mengelakkan anyaman daripada terburai. Kelarai ini dilakukan serentak dengan proses anyaman. Contoh (a) Pintu (b) Siling (c) Dinding (d) Tebar layar (e) Cucuran atap (f) Ambang tingkap (g) Dinding separuh tingkap (h) Katil (i) Kerusi (j) Almari 6.3 Alat dan Bahan Alat : Gergaji tangan. -Mengepai merupakan proses mematikan tepi anyaman tikar supaya tidak terburai. Boleh juga dianyam secara berasingan dan kemudian dijahit pada barangan yang dikehendaki. rumah. Lagang dikenali sebagai proses menaja. Alat ini diperbuat daripada buluh. pahat. Proses mencelup warna 4. cetar. (c) Masukkan daun yang telah diikat dan biarkan selama lebih kurang setengah jam. (e) Buka ikatan daun dan jemur di tempat yang teduh sehingga kering (f) Dilurut daun sekali lagi sehingga lembut. perabot serta peralatan rumah. 2. kepala sampan. Dirancang dgn menggunakan mata atau langkah yang betul dan tepat. Pewarnaan daun secara tradisional 3. Anyaman sudut disebut juga sebagai anyaman bucu Turut dikenali sebagai anyaman mati pada tepi tikar untuk mengakhiri kerja anyaman.

Ukiran tebuk – bahagian yg hendak dibuang. 2. Istana Jahar – Kelantan. 5. Istana Balai Besar Kedah. Silat Dada Tuma SEMAK KENDIRI 6. Ratakan bahagian dasar. Geomerti 8. 8.6 Aplikasi Ukiran Kayu boleh dilihat pada binaan berikut: 1. 10. Kuala Kangsar. Belah kayu dan biarkan kering. bahagian atas pintu dan dinding. 3.8. Silat Minangkabau 4.5 2.8. Corak bunga ditekap pada permukaan kayu. Badak Mudik 4. 2. Flora 2. Silat Belah Rotan 3. Kaligrafi 6. 11. berfungsi sebagai alat pengaliran udara secara t radisional. 9. Istana Kenangan di Bukit Candan. varnis atau syelek bagi tujuan kemasan.Muzium Induk Negeri Trg 4. Kosmos 7.8 Jenis-jenis Silat 1.7 Motif Ukiran 1. silang. Itik Pulang Petang 3. 1. 6. dibuat pada papan yg ditebuk.5 Proses Mengukir . Membuat ukiran silat. 6. Silat Leper 18 . Kayu yang sudah cukup kering dibelah dan diketam. Pilih kayu ikut kematangan dan urat yg cukup pejal. 8. Papan tebuk Bentuk ukiran digunakan adalah awan larat.8. Rumah-rumah kayu di Perlis – Melaka dan Johor. 6. guna gerudi 6. dua jenis papan tebuk papan tebuk silat dan papan tebuk tidak silat. Istana Sri Menanti Negeri Sembilan. Istana Tengku Nik . selasar. Ukiran timbul – bahagian yang hendak dibuang. 3. Proses melicinkan ukiran diulang guna daun mempelas dikuti dgn daun lalang kering. 4. Rumah Pak Ali Gombak Selangor.mengaliran udara tradisional. 7. huruf dan reka corak pada bahagian lambar. 6. Licinkan ukiran guna kikir pari. Unduk-unduk 6. 2.8. ditebuk guna pahat. Gunakan kiwi kayu. 5. Kepala Cicak 5. Melaka. Silat Serong 5. Perak. Corak diukir guna pisau wali. 7. Mempunyai reka bentuk yg indah dan halus seni kraf tangannya. Masjid Kampung Keling.

m/p tahun kemahiran isi akt alatan . (d) pengelolaan pelajaran.2 PERSEDIAAN MENGAJAR (a) Menulis Hasil Pembelajaran . 3)Utamakan Perkembangan diri individu secara menyeluruh dan bersepadu termasuk penyerapan nilai-nilai murni 4)aspek-aspek yang perlu diberi perhatian (a) rancangan pengajaran. rupa. (e) teknik penyoalan. dan Mata pelajaran. dapat membuat persediaan yang rapi agar dapat meningkatkan keberkesanan p&p dengan memberi tumpuan kepada: (a) perkembangan pelajaran yang berperingkat (b) kesinambungan rancangan pengajaran. (c) kesinambungan jenis aktiviti. (ii) Perkara-perkara berikut perlu dicatatkan dalam rancangan mingguan: (c) Rancangan Harian i) disediakan jelas dan tepat.2 Tujuan Rancangan Pengajaran 7.1 PERSEDIAAN RANCANGAN TAHUNAN DAN SEMESTER 7.1. . aktiviti dan alatan Minggu ke……. 7. nilai yg hendak diserapkan dinyatakan dgn jelas mempunyai kaitan dengan tajuk. (g) pemupukan nilai estetik dan etika. membuat rekaan dan corak. Tiga faktor hasil pembelajaran yang harus anda gabungkan selari ialah: (i) unsur-unsur seni (garisan. (c) kaedah pengajaran. keperluan dan kebolehan pelajar. dan (i) penilaian kemajuan pelajar.tahun.3 Format Rancangan Tahunan dan Semester Huraian Sukatan Pelajaran perlu dirujuk semasa menyediakan rancangan pelajaran.1 Kepentingan Rancangan Tahunan dan Semester 1)berpusatkan pelajar -adakan aktiviti interaksi lisan yg merangsangkan pemikiran dan imaginasi pelajar serta meyakinkannya untuk berkomunikasi secara rasional dan logik.1. menyatakan obj. muridmuriddiharapkan dapat mengenal. (h) penyerapan nilai-nilai murni masyarakat. akt dan strategi (ii) Objektif pelajaran bersesuaian dgn kebolehan pelajar. (b) Rancangan Mingguan (i) adalah perincian daripada rancangan penggal menunjukkan kesinambungan dan perkembangan pelajaran dari seminggu ke seminggu. Kesinambungan tajuk iv) mengambil kira perbezaaan kebolehan pelajar. mengembangkan daya kreatif serta menajamkan daya pengamatan dan diskriminasinya. Memperlihatkan urutan. jalinan dan ruang). dan (iii) kemahiran-kemahiran yang dicadangkan adalah kemahiran perlakuan. (iii) Rancangan harian menggambarkan perkembangan pelajaran sebelumnya. (f) penyesuaian alat/bahan. membentuk dan membuat binaan dan memperkenalkan kraf tradisional). (d) perkembangan daya kreatif pelajar. Topik 7 Perancangan Dan Persediaan Mengajar 7. membuat dan menilai aspek yg berkaitan dengan bidang seni di peringkat asas. (a) Rancangan Tahunan dan Semester (i) Berdasarkan Sukatan pelajaran dan huraian yang dibahagikan mengikut penggal. warna. 19 (v) Perkara-perkara berikut perlu dicatatkan dalam (rancangan harian): Bidang Tajuk Objektif Kemahiran Aktiviti Alatan / bahan Nilai murni 7. (ii) kegiatan yang dicadangkan (melukis dan membuat gambar. (b) persediaan guru dan pelajar. (f) penyertaan pelajar. Perkara-perkara yang perlu dinyatakan ialah: a)kegiatan/bidang b)jenis aktiviti c) isi kandungan d) kemahiran e) bahan/alat f)catatan (ii) merangkumi aspekaspek: a) Melukis dan menggambar b) mereka dan mencorak c)membentuk dan membina d)mengenali kraf tradisional (iii) Rancangan penggal mestilah mengikut peringkat perkembangan dan mempunyai kaitan di antara tajuk yang dirancang. pengetahuan budaya dan persepsi. isi kandungan.1. membeza. bentuk.guru. (b) Kemahiran-kemahiran (i) kemahiran perlakuan.kemahiran. (e) kepelbagaian bahan-bahan seni. (g) kesinambungan gerak kerja individu/kumpulan. d (h) aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. 2)sesuai dengan minat. (ii) pengetahuan budaya.

1 Memilih Strategi dan Merancang Aktiviti Biasanya. (d) Jenis Terdapat 18 jenis aktiviti yang disarankan untuk membantu menyalurkankemahiran-kemahiran dalam Pendidikan Seni (e) Kandungan Isi motif yg dpt dikaitkan kedlm p&P Aspek inilah yang menentukan penyerapan dan hubungan nilai-nilai kepekaan murid terhadap alam sekeliling mereka. tetapi teknik p&p boleh menghapuskan sebahagian besar masalah tersebut. (MS124-126) 7. atau (iv) mempelbagaikan tajuk untuk satu aktiviti. idea-idea yang sesuai. (b) Beberapa faktor penting yang anda perlu sedari di dalam merancang program pendekatan secara kumpulan adalah seperti berikut: (i) Objektif pelajaran dan pembelajaran tepat. (ii) membuat rekaan dan mencorak. catatan. (ii) sentiasa bersedia dengan alat bahan pelajaran yang hendak digunakan. 7. (iii) memperolehi berbagai jenis alat bantu mengajar yang sesuai. Teknik pula seperti nyanyian. Cara mempelbagaikan aktiviti dlm pengajaran Contoh A – Mempelbagaikan aktiviti dan bahan untuk satu tajuk. (i) Persediaan Pelajar pelajar bersedia dengan: (i) alat-alat dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Contoh B – Mempelbagaikan kegunaan bahan dalam satu jenis aktiviti. dan (iv) memperkenalkan kraf tradisional. pada jangkaan umum tentu membangkitkan beberapa masalah. projek individu/kumpulan. (iii) mempelbagaikan jenis aktiviti untuk satu jenis bahan dan tajuk. (c) Kegiatan/Aktiviti (i) melukis dan membuat gambar. 20 Contoh C – Mempelbagaikan jenis aktiviti untuk satu jenis bahan dan tajuk. (ii) membuat kajian dan rujukan yang diarahkan sebelum pelajaran yang diarahkan serta menyediakan soalan-soalan. (iii) membentuk dan membuat binaan. jelas dan dapat diukur prestasinya sebagai hasil satu unit keseluruhannya (ii) Tidak terlalu banyak kemahiran yang hendak disalurkan . 2)Pelbagai kaedah yang boleh digunakan . (i) mempelbagaikan aktiviti dan bahan untuk satu satu tajuk. (iv) sentiasa peka dan memahami tentang keperluan dan masalah pelajar.2. sampul lukisan dan buku lakaran. anda sebagai guruhendaklah: (i) mempunyai pengetahuan serta kemahiran terhadap topik atau tajuk dan kaedah pengajaran yang sesuai. (ii) mempelbagaikan kegunaan bahan dalam satu jenis aktiviti.(iii) perkembangan persepsi atau pengamatan. Sesuaikan kemahiran-kemahiran perlakuan yang sama untuk beberapa aktiviti yang ditetapkan. simulasi UTK memberi peluang kepada . puisi. pengetahuan dan pengalaman serta minat pelajar dan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang tersedia. (v) Rancangkan aktiviti yang mudah atau senang tetapi menarik dan berkesan. lakonan.2 Memilih Kaedah dan Teknik Pengajaran 1) hendaklah sesuai dengan Objektif dan isi kandungan pelajaran. (iv) Adakan kemudahan dan kelengkapan yang cukup untuk kanak-kanak. kuiz. Alat tidak cukup . bahan-bahan kutipan dan gentian lebih menghidupkan lagi suasana pembelajaran.2. penerangan dan demonstrasi. Dalam lingkungan masa yang terhad. satu aktiviti. (f) Teknik Pengajaran dan Pembelajaran Masa untuk Pendidikan Seni ialah 60 minit seminggu.kaedah inkuiri penemuan. bercerita. satu tajuk dan satu jenis bahan Salah satu cara pendekatan yang lebih mencabar kreativiti kanak-kanak ialah dengan berinteraksi dalam kumpulan. contohTeknik gabungjalin Pendidikan seni dan bahasa (g) Isu dan Kesan dari Pengajaran dan Pembelajaran (h) Persediaan Guru Di samping perancangan penggal. mingguan dan harian. Contoh D – Mempelbagaikan tajuk untuk satu aktiviti.dibeli. (iii) Tentukan cukup masa untuk mengendalikan program pendekatan cara kumpulan. tayangan bahan-bahan visual. lawatan/kegiatan di luar bilik darjah. (iii) buku-buku skrap. (v) menentukan tempat yang sesuai untuk pengajaran.

menyoal. b)hasil kajian dan penerokaan melalui usha pelajar sendiri. menjalankan eksplorasi. semua benda alam semula jadi dan alam benda. mengkaji. (iii) Antara faedah-faedah kaedah inkuiri penemuan a) pelajar mempelajari sesuatu dgn bimbingan guru yang minimum. Pelajar dikehendaki mengumpul bahan2 yg perlu. gambar.menyiasat serta mengumpul dan mengelaskan maklumat.2. (b) Bahan Yg Boleh Menjelaskan Konsep Berdasarkan Pengalaman Sedia Ada Murid . Guru perlu member bimbingan yg lebih dan murid perlu mahir dlm Sesutu kemahiran sebelum beralih ke pada kemahiran yg lain. gambar foto.3 Diskripsi Beberapa Kaedah Pengajaran (a) Kaedah Inkuiri-penemuan Melibatkan pelajar secara aktif dalam proses mengingat kembali.murid mengasahkan kemahiran-kemahiran berikut seperti memerhati.4 Aktiviti Pengayaan dan Pemulihan Aktiviti pengayaan diberi kepada murid kumpulan cerdas sebagai akt tambahan utk meluaskan pengetahuan dan pengalaman serta mengukuhkan kemahiranyg telah dikuasai. (c) Kaedah Projek Individu/Kumpulan Samada individu/kumpulan sesuai bagi semua jenis akt yg dirancang dan mengambil masa yg lebih panjang. membina keyakinan utk belajar dgn kadarnya sendiri. menganalisis. 7. (b) Kaedah Penerangan dan Demonstrasi Sering kali digunakan. (d) Lawatan/Kegiatan di Luar Bilik Darjah P&P dalam aspek asas senireka. membanding serta menaakul. mengumpul maklumat. memberitahu pelajar tentang sumber-sumber yang diperlu dirujuk. menyoal. d)pendedahan pelajar kepada pelbagai jenis bahan sumber e)pelajar berlatih dpt proses mengesan dan menyelesaikan masalh (iv) Persediaan dan perancangan mesti teliti sebelum pelajar diberi sesuatu aktiviti yang dijalankan. 3)Penerangan konsep-konsep lebih berkesan 4) adakan koleksi bahan tersebut untuk memudahkan penyampaian pelajaran mereka serta mewujudkan motivasi di kalangan pelajar. merumus. Spy dapat meningkatkan daya pemikiran daya kreativiti dan pemahaman pelajar. (e) Tayangan Bahan-bahan Visual 1)adalah satu kaedah yang dapat memberi motivasi serta menimbulkan perasaan ingin tahu dikalangan pelajar dgn menggunakan lutsinar OHP dan gambar-gambar slaid 2) dapat menghidupkan pelajaran di dalam bilik darjah sambil menajamkan focus pemerhatian pelajar. menghasilkan dan menggunkan sumber bahan p&p – jika berkesan guru dpt menentukan tahap pencapaian secara kolaboratif dan koperatif 2)Guru perlu menentukan dan mengenalpasti sumber p&p mengikut pertimbangan peringkat pengutaraan tampak kanak2. Melibatkan Kajian2 penerokaan dgn menggunakan bahan2 dari alam sekitar Kaedah ini boleh digabungkan dgn kaedah inkuiri penemuan pada masa-masa tertentu. Berpusatkan guru dan penyampaian isi kandungan pelajaran adalah melalui penerangan alat/bahan tunjuk ajar penyertaan pelajar adalah digalakkan di dalam interaksi lisan dan demonstrasi. memerhati dan mendengar. Aktiviti pemulihan adalah perlu bagi murid yg menghadapi masalah/kesukaran belajar dlm menguasai kemahiran psv. Sesuai utk akt 2D dan 3D Aktiviti yg diberi adalah utk mengelakan kebosanan lebih mencabar spy murid lebih berdikari Cth strategi yg boleh digunakan ialah belajar cara belajar.3 MENYEDIAKAN SUMBER PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG SESUAI DGN ISI PELAJARAN 1) guru harus bijak memilih sumber/ alat bantu mengajar. (ii) boleh dirancang dan dilaksanakan bagi individu atau kumpulan bersesuaian dengan objektif dan aktivitipelajaran . akses kendiri atau kajian masa depan. 3)berpusatkan pelajar dan dipelbagaikan supaya pelajar dapat menyertai proses pengajaran dan pembelajaran dengan aktif dan merangsangkan pelajar 7. Guru menentukan jenis aktiviti dan langkah-langkah untuk menjalankannya. Cth strategi – masteri Pemulihan penting utk mengembangkan potensi murid. 7. lawatan dan kegiatan di luar bilik darjah adalah kaedah yang sesuai digunakan. carta langkah ii) bahan maujud cth bahan sebenar buah-buahan. calendar. Majalah. c)pelajar mempelajari cara mendptkan sesuatu yg diperlukan c)menajamkan deria pelajar – deria penglihatan dan perasaan. menyelidik.1 Sumber P&P (a) Bahan Dua Dimensi Dan Tiga Dimensi i) bahan bergambar cth lukisan .3. membuat analisa. s/khabar. menilai dan membuat rujukan.dijalankan di dalam atau di luar bilik darjah. 21 7. melukis.2. melakar.

radio.televisyen.Cth kreativit murid. slaid. komputer . (c) Penggunaan Teknologi Cth OHP. pengalaman masa lalu. pemikiran kritis dan kreatif dan peristiwa yg pernah di lalui. imaginasi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful