You are on page 1of 4

Cemaatler Arası Kuran Meali Savaşı Mealini söyle, sana cemaatini söyleyeyim. Durum bu hale geldi.

Cemaatler arasında meal savaşı var. İşte ilginç tablo. Newsweek Türkiye dergisi yine ilginç bir habere imza attı. Cemaatler arası meal savaşı başlıklı haberde hangi cemaatin hangi meali okuduğu ve meal çevrilerinde yapılan hatalar ayrıntılarıyla anlatılıyor. İstanbul Fatih’te bir apartmanın zemin katı. Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün mescidi burası. Cübbeli Ahmet, kürsüde kendine has üslubuyla vaaz ederken cemaatin iyi tanıdığı bir ismi sert sözlerle eleştiriyor. Bu kişinin düşüncelerinin “sapkın ve tehlikeli olduğunu” belirtip insanları uyarıyor. Kavganın nedeni bir meal Her hafta dozajı artan kavganın ardında AKABE Grubu’nun lideri Mustafa İslamoğlu’nun yazdığı bir Kur’an meali var. İsmailağa cemaatinin veliaht lideri Cübbeli, İslamoğlu’nun “Hayat Kitabı Kur’an/Gerekçeli Meal” kitabıyla “İslam ve Müslümanlar’a büyük zarar verdiğini söylerken, tarikat mensupları onun melun (Allah tarafından lanetlenmiş) olduğunu savunuyor. Bu üslupta olmasa da İslamoğlu gibi meal yazarlarına ilahiyatçıların tepkisi de büyük. Mealini söyle, cemaatini söyleyeyim! Aslında meal tartışmaları 1970’lerden beri yapılıyor fakat bugün farklı ve daha sarsıcı bir kavga söz konusu. İlahiyatçılara göre Türkiye’de her cemaat kendine has bir meal oluşturmaya başladı. İslam bilginlerine göre İslam’ın ilk kaynağı tartışmasız Kur’an-ı Kerim. Ardından sünnet, icma ve kıyas geliyor. Meal, Kur’an’ın birebir Türkçe açıklaması anl***** geliyor. Ancak Türkçe meal, Kur’an olarak kabul edilmiyor. Müfessirler, mealin hiçbir zaman Kur’an yerine geçmeyeceğinde hemfikir. Kur’an ilk ve en önemli kaynak olduğu için onunla ilgili her çalışma İslam dünyasında büyük yankı buluyor. 50 yılda 115 meal Kesin olmayan bilgilere göre Türkiye’de son 50 yılda 115 farklı kişi, 115 farklı meal kaleme aldı ve piyasaya sürdü. 65 dilde ise 2 bin 672 adet basılmış Kur’ân-ı Kerim tercümesi var. Sırasıyla Farsça, Türkçe ve Urduca tercümeler, tespiti yapılan tercümelerin yaklaşık yüzde 95’ini oluşturuyor. Bu oran Türkçe meal çalışmalarının ne kadar yaygın olduğunu ortaya koyuyor. Hangi meal ne kadar sattı? Uzun süredir piyasada olan Elmalılı Hamdi Yazır ve Ömer Nasuhi Bilmen’in mealleri, birer milyondan fazla sattı. Yarım milyonu deviren meallerin sayısı da azımsanamaz. İşaret Yayınları’nın bir yetkilisi, Muhammed Esed’in “Kur'an Mesajı” mealinin 500 binden çok

Ancak şimdi kendi tarikatlarında öne çıkan kişilerin oluşturduğu bir komisyonun yazdığı “Ruhu-l Furkan” isimli meali okuyorlar. İhsan Atasoy. Said Nursi’nin Risale-i Nur’u onlar için başucu kitabı ve aynı zamanda Kur’an tefsiri. . Mehmet Paksu ve Cemal Uşsal tarafından kaleme alınan “Kur’an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali”ni dikkate alıyorlar. Suat Yıldırım ve Prof. Erenköy Cemaati ya da Altınolukçular: Prof. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından çıkarılan “Kur’an-ı Kerim Meali” ve yine Diyanet tarafından bastırılan Prof. Meal olaraksa Hasan Basri Çantay ve Elmalılı Hamdi Yazar’ınkiler gibi klasikleri tercih ediyorlar. Bunun yanında. bu meali alıp okumaları gerektiğini tavsiye ediyor. Bu da 500 bin civarında bir satışa tekabül ediyor. Menzil Tarikatı: Adıyaman merkezli grubun müritleri daha çok şeyhlerinin ağzından çıkan sözü dikkate alıyor. Muzaffer Şahin imzalı aynı adlı eser de çok satanların başında.” Süleymancılar: Kur’an-ı Arapçası’ndan okuyorlar. Numan Kurtulmuş’un temsil ettiği bu hareket Kur’an öğrenmeyi. 2008’in ortalarına kadar kendi mealleri yoktu. Cep.700 bin adet meal okuyucuyla buluşuyor. Hem tarikatın lideri Mahmut Ustaosmanoğlu hem de veliahtı Cübbeli Ahmet. “Hayat Kitabı” müritlerin başucu meali oldu. meal ve tefsir takip etmeyi teşvik ediyor. Daha sonra liderleri İslamoğlu’nun yazdığı. Esat Çoşan’ın vefatından sonra zayıflayan ve Hakyol olarak da bilinen grubun okuduğu meal. İskenderpaşa Tarikatı: Prof. orta. büyük boyları bulunan bu meallerin fiyatlarının 25 ila 100 lira arasında değiştiğini söylersek işin ticari boyutu ortaya çıkmış olur. Halil Altuntaş ile Dr. Yaşar Nuri Öztürk’ün “Kur’an-ı Kerim Meali (Türkçe çeviri)” kitabı 150 baskı yaptı. Feyizli’nin “Feyzul Furkan”ı. Onlar da tıpkı Süleymancılar gibi klasikleri tercih ediyor. Yine de mealsiz değiller. Prof. Ali Bulaç ve İhsan Eliaçık’ın meallerini okuyorlar. AKABE Grubu: Hilal TV kurulduktan sonra popülaritesi arttı. Nesil Grubu: Nurcu hareketin önemli kollarından. Hamdi Döndüren’in “Kur’an-ı Kerim’in Türkçe Meali. Mahmut Toptaş.” Milli Görüşçüler: Necmettin Erbakan’la birlikte Saadet Partisi Başkanı Prof.sattığını söylüyor. her cemaat ve dinî hareketin kendine ait bir meale sahip olma isteği de piyasada çok sayıda farklı mealin bulunmasında önemli bir faktör. İsmailağa Tarikatı: Son yıllara kadar Hasan Tahsin Feyizli’nin “Feyzul Furkan”ını okurlardı. Ümit Şimşek. Tahminen Türkiye’de yılda 650 . Hangi grup hangi meali okuyor? Fethullah Gülen Grubu: Prof. Dr. Suat Yıldırım’ın “Kur’an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali” ile Ali Ünal'ın “Allah Kelamı Kur’an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali. Süleyman Ateş’in mealleri de çok satanlardan.

Pek çok meal hatalarla dolu İlahiyatçılara göre. “meallerdeki zorlama çeviriler. Peygamber’in şahsında engelli insanlara yanlış tutum takınacak insanları uyarıyor. çekinmek ve sakınmak” anlamında kullanılmış. Süleyman Ateş ve Elmalılı Hamdi Yazır’ı tercih ediyorlar. “Ayette. kimisi var diyor. Ancak birçok mealde. bunun da bir örtüyle gerdanlarını örtmek şeklinde olduğu düşüncesinde ısrarlı. Ali Bulaç. Oysa Mustafa Öztürk ve Ahmet Tekin’e göre bu yanlış. Örneğin “takva” sözcüğü İslami literatüre göre “korunmak” demek. Mustafa İslamoğlu ile Ali Ünal’ın meallerinde âmâya sırtını dönen kişinin peygamber değil zengin Mekkeli müşrikler olduğu ileri sürülüyor. takva tabiri “korkmak. Ateş’in meallerine atıfta bulunuyor. Mekke’nin ileri gelenleriyle görüşme halindeyken âmâ bir vatandaş gelip bir şey sormak istiyor. Kendisi de bir meal yazarı olan Doç. gereksiz-uygunsuz ifadeler. Diyanet’in mealinde bile 380 grup hata var. Mealdeki hatalara en bariz örnek olarak Abese Suresi’nin 1. Muhammed Esed’in mealinin çok kötü bir kopyası olarak değerlendirilen İslamoğlu’nun meali gibi piyasadaki pek çok meal hatalarla dolu. ayetlerindeki ifadeler gösteriliyor. dini kalitenin yükseltilmesi gerektiği görüşünde. Sayıları çok değil. Konuyla ilgili konuştuğumuz Ateş. Öztürk ile Prof. Kur’an’da kadınlara yabancı erkeklerin bulunduğu ortamda ziynetlerini örtmelerinin emredildiğini. Kimi meal yazarları. Mustafa Öztürk başka bir örnek veriyor. Akademisyenler: Herhangi bir cemaat ve tarikat üyesiyseler önce bunların dikkate aldığı mealleri okuyorlar. “Kendi anladığı şeyi Kur’an’a söyletmek” düşüncesiyle hareket eden bazı kişilerin meşhur olmak ve para kazanmak amacıyla en kolay yol olarak meal yazdıklarını savunan Kırbaşoğlu. “Takva eğer korku manasında ele alınırsa İslam eşittir korku dini olur” diyor. İlahiyatçı yazar Ahmet Tekin. Her meselenin tartışılmasından yanalar. ayetleri Cebrail ile Peygamber arasındaki iletişimi anlatıyor. İslami sonradan öğrenmeye yönelenler. “Kimisi Kur’an’da başörtüsü yok’. ve 9. Bağımsız ve eleştirel gözle bakan entelektüellerin kaleme aldığı eserleri okuyorlar. Prof. Doç. Her iki yazarın meallerinde “Kur’an’da başörtüsü yoktur” manası çıkıyor. ile 6. Ancak birçok meal yazarı Cebrail yerine Allah’ın Muhammed ile görüştüğünü yazıyor. Değillerse genelde Türkiye Diyanet Vakfı meali ile Muhammed Esed’in “Kur’an Mesajı’nı” takip ediyorlar. Burada Peygamber. Ancak Peygamber o âmâ vatandaşı dinlemeyip yüzünü ekşiterek sırtını dönüyor. Türkiye’de mealcilik yapanların vahim hataları nedeniyle İslam’ın en temel esaslarının bile tartışmalı hale geldiğini savunuyor. yanlış hükümler ve yetersizlikler saymakla bitmez” diyor. Kaldı ki sonraki ayetlerde Peygamber. Ona göre Necim süresi 7. bunun aksini savunan çok kişi mevcut” diyen Eren. Allah. Üstelik bu tabir Kur’an-ı Kerim’de 274 yerde geçiyor. Mustafa Öztürk ve Ahmet Tekin’inkiler gibi. Tekin’e göre.Bağımsızlar: Sayıları giderek artıyor. ‘Kur’an’da kurban yoktur’ derken. İlahiyat Profesörü Hayri Kırbaşoğlu. Sosyete: Kastımız. İlahiyatçı yazar Ali Eren. Cübbeli taraftarları ve Furkan dergisince . Sifil ise tartışmanın tekrar başlamasına neden olan İslamoğlu’nun mealinin ilk 60 âyetindeki hataların bile 24 sayfa tuttuğunu söyleyerek Kur’an’a saygı gösterilmesini istiyor. Genelde Yaşar Nuri Öztürk. ‘O en yüksek ufukta idi’ olarak anlatılan kişi Cebrail’dir” diyor Öztürk. Allah tarafından uyarılıyor. Dr. İhsan Eliaçık.

.“melun” ilan edilen İslamoğlu ise susmayı tercih ederken piyasadaki meali onun yerine konuşuyor. Meal son zamanların en çok satanı.