You are on page 1of 10

Managementul organizatiei sportive- Sportul profesionist sau de inalta performanta

Din punct de vedere etimologic actualul concept de management provine din cuvantul latinesc “manus” (mană), adică ”manevrare”. In limba engleza a aparut verbul”to manage” cu substantivul “management”cu sensul initial de a “manui” si apoi cu sunsul de a “chibzui corect relatiile cu diverse lucruri sau finite in vederea obtinerii unui rezultat corespunzator” (A. Voicu, 1995). In “Dictionarul de Management” (coordinator D. Fundatura, editura Diacon-Coresi, Bucuresti 1992), managementul desemneaza:  Comandamentul sau arta de a conduce o intreprindere. Managementul pune accent pe organizare sip e gestiune intreprinderii regrupand in realitate idea de conducere, idea de organizare si idea de gestiune intr o formatie specific ace trebuie sa domine conceptele si activitatile economice sis a asigure functionarea si dezvoltarea intreprinderii in conditiile obiectivelor stabilite.  Mod de a conduce si a gestiona rational o organizatie( intreprindere, organe publice, asociatii etc.) de a organiza activitati , de a stabili scopuri si obiective , de a construe strategii, utilizand mai bine oamenii, tehnologia si resursele materiale asigurand cresterea rentabilitatii si eficacitatii intreprinderilor. Managementul este procesul de atingere a obictivelor organizationale, prin angajarea si implicarea celor patru functii principale : planificarea , organizarea , leading-ul – antrenarea si motivarea , controlul (Gh.Gh. Ionescu, 1997). In cadrul managementului activitatilor sportive se reliefează anumite trasaturi specifice ale acestor functii:  Activitatile desfasurate ce alcatuiesc continutul lor sunt specifice, in ansamblul lor, numai managerilor, ele fiind elemental esential ce le diferenteaza de cadrele de executie.  Functiile managementului se exercita in toate organizatiile sportive, indifferent de dimensiunea lor si la toate nivelurile sportive din cadrul acestora, deci au character general.  Functiile managementului activitatilor sportive au o pondere diferita pe scarile ierarhice ale organizatiei, in sensul ca la nivelul superior se realizează cu precadere prevederea si organizarea, iar la nivelele inferioare, comanda si coordonarea. Functia de prevedere (planificare): Cuprinde măsurile si activitatile ce se intreprind in prezent pentru a avea rezultate in viitor. Se stabilesc conditiile care vor forma cadrul obiectiv al desfasurarii activitatilor sportive viitoare, fixand sau cel putin estimand mijloacele materiale si financiare necesare.In raport cu

fiind baza de asigurare a continuitatii proceselor pe traiectoriile stabilite pentru realizarea obiectivelor propuse. jalonata pe obiective si cerinte standardizate ar putea duce la sablonizarea. legi. precum si a resurselor allocate pe o perioada determinate. performantă. reprezinta stabilirea si fundamentarea pe baza de studii analitice cu inalt grad de certitudine a obiectivelor si sarcinilor. forme de evaluare. a evolutiei viitoare din punct de vedere cantitativ si calitativ a organizatiei sportive in ansamblu sau a unui domeniu de activitate (pregatire . materiale didactice. A planifica inseamna a decide strategia si tactica dezvoltarii pe o anumita perioada. modelarea. cantonamente etc. prin imbunatatirea tehnologiei didactice. in general . Creativitatea s ar putea crede ca inlocuirea improvizatiei cu gandirea rationala. de operatiuni fundamentale ale proiectării didactice: obiective => resurse => continutul programei scolare => metode + materiale didactice + mijloace => programe(planificare) => aplicare in practica (prin lectie) => evaluare => corectarea proiectarii prin compararea rezultatelor obtinute cu obiectivele prevazute.Realizarea prevederii se face in mod concret prin activitatea de planificare. mijloace. Tehnologia didactica face inventarul tuturor mijloacelor de interventie cu care s ar putea rezolva toate obiectivele instructive-educative din lectie sau antrenament si constau in metode. relatia professor-elev etc. modelele si cerintele formulate de programa la nivelul fiecarei clase. schematism si dogmatism didacticist. Strategia didactică reprezintă sistemul metodologic. Planificarea curenta.Planurile curente trebuie sa fie obligatorii. Rationalizarea instruirii se realizeaza practice. perfectionarea strategiilor de intruire.realizarea obiectivelor propuse . logistic. anchete. in urma rezultatelor obtinute si analizate. denumită si prognoză . nu depaseste un an si poate ajunge pana la un nivel de planificare lunară. competitii. se vor manifesta si celelalte functii ale managementului.Prognoza se bazează pe studii de ansamblu a domeniului utilizand metode si tehnici specifici ( analiza si sinteza. . economici si sociali. studii matematico-statistice) 2. analiza si compararea rezultatelor instructive-educative obtinute in anul scolar anterior cu obiectivele.). 1. Deosebim. Etapele proiectarii didactice-design-ul instructional: Etapa prealabila elaborarii proiectului de planificare cuprinde: cunoasterea obiectivelor. care . forme organizatorice de pregatire. a stabili componentele de pregatire intr-o anumita directie (campionat mondial. economisirea resurselor si simplificarea procesului de instruire in scopul realizarii calitatii eficentei procesului instructive-educativ.) a preciza in timp si spatiu sarcinile ce revin in mod concret diferitilor factori tehnici. principii. norme. Planificarea de perspectivă. European etc. a continutului si cerintelor programei scolare. care reprezintă evaluarea probabilă efectuată pe o bază de cercetări si informatii .

Exercitarea functiei de comanda in managementul sportive presupune urmatoarele elemente: .alcatuirea proiectelor didactice. planul competitional etc.Existenta unui system informational si de comunicatii corespunzator .Aplicarea propriu-zisa a noului system organizatoric . de a armoniza toate activitatile propuse prin functia de prevedere. o detaliere a acesteia.In managementul sportive trebuie parcurse urmatoarele etape logice si successive: .de recreere.de propaganda . antrenamente cursuri practice. proiectele de lectie. Strategia unei organizatii sportive este determinate de adoptarea planificarilor de perspective.Etapa elaborarii planificarii calendaristice contine: gandirea prin obiective (acestea fiind finale. curente si operative. urmarirea rezultatelor immediate si in functie de acestea se determina actualizarea sau reactualizarea lor.Proiectarea generala a sistemului imbunatatit pe baza situatiei existentei si prin utilizarea metodelor moderne adecvate . documente care se vor intocmi si cuantifica in formele specifice ale acestei activitati. organizarea si desfasurarea lectiilor. calitate si eficenta a insusirii de catre elevi. corelat cu controlul realizarii sarcinilor trasate. in urma aplicarii in practica a proiectarii didactice.Feed-backul noului system prin urmarirea eficentei organizatorice si operarea modificarilor ce apar ca necesare din functionarea sa Functia de comanda: Realizarea acestei functii necesita precizarea de catre conducere si conducator spre compartimentele si persoanele subordinate a tot ce trebuie facut. In activitatea sportive se folosesc planurile de antrenament. a schitelor de lectie. Functia de organizare: Orice activitate desfasurata cu activitatea omului este organizata prin faptul ca elementele sale materiale sunt constituite si dispuse in asa fel incat sa se realizeze un anumit scop. economice.Proiectarea detaliata a sistemului mbunatatit . studenti. formularea obiectivelor operationale urmarite in fiecare lectie. operationale) Etapa procesului de instruire cuprinde aplicarea practica a planificarii prin lectii. organizatorice si de personal necesare noului system . Organizarea are un character general si este o functie obligatory a managementului. conducerea .Culegerea datelor privind sistemului de organizare existent . instructive – educative. Planificarea operativa este o continuare a planificarii curente.Analiza obiectivelor actiunii: de performanta. 3. intermediare. curinzand elaborarea programelor zilnice. Etapa evaluarii – masurarea/aprecierea indicatorilor de cantitate.Pregatirea conditiilor materiale.Are sarcina de a pune ordine.Analiza critica a sistemului existent .

se intrepatrund si in final determina decizia formand un sistem integrator al functiilor care genereaza conducerea de ansamblu a activitatilor sportive dintr un club..Unilaterala.Multilaterala ce implica un process de comunicare concomitenta intre un conducator si mai multi subordonati dintr un domeniu omogen sau complementar de activitate Functia de control: Conducerea organizatiei sportive si conducatorul de pe diferite nivele ierarhice trebuie sa verifice permanent si complet modul de realizare si desfasurare a actiunilor cuprinse in planuri si programe. Coordonarea are pronuntat character socio-uman si depinde de abilitatea conducatorului. asociatie sau organizatie sportiva. ca si a celei de comanda.mijloc eficent de ridicare a calitatii muncii subordonatiilor .Stabilirea unor standarde – obiective cuantificate pentru activitatea controlata . sa sesizeze si masoare abaterile sis a indice masuri operative de corectare.Apelarea de catre conducatori la actul delegarii de autoritate.Stabilirea diferentelor si analiza cauzelor abaterii . de autoritatea acestuia. intre un conducator si un subordonat luat ca persoana fizica individuala . In managementul activitatilor sportive coordonarea se manifesta sub doua forme: .Controlul in managementul activitatilor sportive trebuie sa parcurga urmatoarea succesiune: . Functia de coordonare: Prin coordonare conducerea organizatiei sportive si conducatorul armonizeaza eforturile individuale si de grup orientandu le spre implinirea scopurilor programate. Strategiile deliberate sunt actiuni intentionate care sunt realizate . de sistemul informational si de comunicatie.Esalonarea rationala a deciziilor . Toate organizatiile sportive isi formuleaza strategii: ele pot fi deliberate sau emergente.Judicioasa selectie si pregatire atat a conducatorilor cat si a personalului de executie Succesul conducerii si a conducatorilor in exercitarea functiei de comanda este determinate in mod hotarator de motivatia pentru munca subordonatilor.Masurarea si inregistrarea rezultatelor prin metode si tehnici adecvate .Compararea rezultatelor reale cu cele planificate .Eficenta acestei functii depinde.Controlul trebuie sa evidentieze greselile ce se produc sis a precizeze cauzele acestora. scoala. comportamentul si personalitatea sa. conferita de pregatirea profesionala. Coordonarea este o activitate continua si depinde in mare masura de stilul si metodele utilizate de catre conducator.Masuri corrective si elaborarea de normative pentru viitor in vederea atingerii parametrilor si obiectivelor de performanta planificati Functiile managementului se interconditioneaza.

Porter (1980) a indentificat trei strategii de bază a managementului la nivel de afacere: Strategia bazată pe cost: O organizatie sportivă care adoptă acestă strategie aplicată la produsul său sau la serviciul prestat un pret mai scazut decat cel al competitiei prin: utilizarea unei maini de lucru ieftine.O strategie de crestere poate fi dezvoltata in două moduri majore. la nivelul corporatiei: prin diversificare si prin integrare. Strategia diferentiată: Acestă strategie se poate aplica atunci cand o organizatie sportivă incearcă să obtină avantaje in competitie prin prezentarea unei imagini a produsului sau serviciului lor ca fiind unic. 1978). economii de scară. procese d prelucrare eficente.Strategie neutră cu care se continuă activitatea din trecut. strategii combinate. Strategii de stabilitate: Hodge si Anderson (1991) sugereaza că o organizatie sportivă se poate angaja in două tipuri de strategii de stabilitate: . Strategiile manageriale la nivel de afaceri sunt cele mai utilizate de o organizatie sportivă pentru a atige o performantă pentru un anumit produs sau serviciu.Pentru că produsul sau serviciul sunt prezentate ca unice. această strategie este cea mai utilizată„ (Hodge&Anthony.„incoropreaza rezultatele analizei nivelului de afaceri printr o tehnică numită analiză portofoliu„ (Bates&Eldrege.intocmai. . Strategii de crestere: Aproape toate organizatiile sportive urmăresc dezvoltarea si cresterea performantelor ca una dintre obiectivele lor. strategii de stabilitate. 2. fară nici o intentie de crestere. strategii defensive. mentinandu-se stabilitatea in cifrele de afaceri. iar cele emergente sunt realizate darn u sunt neaparat intentionată (Mitzenberg. Strategii defensive: Sunt uneori denumite ca strategii de decline si sunt folosite atunci cand cererea pentru produsul sau serviciul oranizatiei sportive scade.Strategiile defensive sunt aplicate pentru ca organizatia sportivă să poată trece peste această situatie.O strategie de recoltare care se utilizează atunci cand un produs devine invechit/demodat sau dacă o unitate nu are potential de afacere si sunt putine sanse de a schimba aceasta situatie. La nivelul afacerilor – sunt elaborate pentru a stabili modul in care se concurează in cadrul unei anume industrii sau la nivelul oranizatiei sportive. 1984). Foarte rar va aplica o organizatie sportivă doar un tip de strategie. organizatia sportivă poate cere un pret deosebit. 1991). . Strategii combinate: „După strategia de crestere. La nivelul corporatiei . Organizatiile sportive pot adopta următoarele nivele de strategie: 1. nivele scazute de diferentiere a produsului. Exista patru tipuri de strategie ale corporatie in care o organizatie sportive se poate angaja: strategii de crestere.

avantaje-dezavantaje. 1979). povestite intre angajati si spuse noilor angajati. ritual si mit„ (Pettigre.Atragerea voluntarilor se referă la abilitatea organizatiei sportive de a atrage in activitate resurse umane . 1983) Componente ale culturii organizatiilor sportive:  Povesti si mituri: transmit anumite mesaje despre organizatie. Teoreticienii au formulat următoarele definitii. Pentru formularea si implementarea unui plan strategic organizatia sportivă va lua in considerare următoarele criterii: .  Ceremonii sau ritualuri: toate organizatiile sportive dezvolta anumite tipuri de comportament. ideologie. sau segmentul de bază al unui produs sau serviciu. Apoi se face analiza mediului extern si a operatorilor interni. care devin ceremonii sau ritualuri. cine sunt principalii clienti si cine sunt beneficiarii.Etapa finală este alegerea strategiei sau strategiilor optime pentru organizatia sportivă.Taxa de afiliere reprezintă cheltuielile organizatiei sportive asociate pentru participarea intr o ramură de sport la competitii de diferite nivele. mai semnificative: Cultura organizatiei sportive este „ un amalgam de credinte.Posibilitatea asigurării resurselor. . Această misiune sau obiectiv official defineste scopul organizatiei. natura afacerii.Strategia de concentrare: Această strategie este directionată inspre necesitatile unei anumite piete definite de criterii ca: zona geografică. sex. „un set de intelegeri importante pe care membri comunitatii le au in comun„ (Sathe. Primul pas al unui manager in formularea unui plan strategic implică definirea misiunii pentru organizatia sportivă.Marimea bazei de clienti este format din numarul persoanelor pe carel deserveste organizatia sportivă . Alegerea depinde de misiunea organizatiei sportive si de potrivirea dintre punctele forte.Atragerea grupului de sustinători se referă la imaginea organizatiei sportive si a abilitatii sale de a prezenta programe sportive atragatoare pentru grupurile capabile sa ofere un support financiar in present si viitor . festivitati.Costurile de dotare se referă la sumele initiate pentru dotarea bazelor materialelor si a echipamentelor necesare desfăsurarii activitatilor organizatiei sportive . despre obiectivele organizatiei.slabe.  Limbajul : diferite organizatii isi dezvolta un limbaj specializat sau un jargon pentru a comunica intre ei. limbaj. varstă. Cultura organizatiei sportive este cea mai recentă notiune introdusă in domeniul teoriei organizatiei. adică abilitatea organizatiei sportive de a-si asigura resurse financiare din sursele externe . povestile sunt narări din viata sportivă a organizatiei.  Simboluri: sunt utilizate pentru a explica membrilor organizatiei si publicului care este semnificatia organizatiei.

au reusit să obtină un statute gal cu cel al Ligii Nationale.SPORTUL PROFESIONIST Sporturile profesioniste au fost infiintate pentru a adduce profit. in primul rand. un fond de pensii mai mare si procedura de a folosi un arbitru din exterior. După formarea Cluburilor Ligii Nationale Profesionale de Baseball . Liga Majoră de Jucători. Liga Federală. nu a schimbat nimic pana in 1966. in mod semnificativ. cand Marvin Miller a fost angajat ca director executive. Keenesaw Mountain Landis. originile si răspandirea jocului sunt legate de Gentlemenii amatory. fondată in 1953. care a fost insărcinat să controleze sau să elimine orice ar fi in detrimentul intereselor acestui joc. Liga Jucătorilor . beneficii mai mari si pentru libertatea de a juca la echipele la care doresc sa joace. in 1876 . Caracteristica in acest sens a fost greva din Liga majoră de Baseball (MLB) din 1994 in care mana de lucru ( jucătorii) si managementul ( propietarii) au fost interesati. la inceput. Abia in 1975 s a reusit să se schimbe clauza de rezervă ceea ce a dus la cresteri spectaculoase ale salariilor. in primul rand. sporturi ca tenisul si golful au fost considerate ca sporturi ale elitei. Din punct de vedere istoric. acest cartel al propietarilor a respins cu success cererile repetate ale jucătorilor pentru salarii mai mari. dezvoltarea sportului din Statele Unite. Confruntările recente din baseball dintre propietari si jucători servesc drept exemplu pentru nenumăratele lupte pentru control si bani. Practicate. aproape exclusive in cluburi private. În 1919 cei care pariau au reusit sa convingă sportivii de la Chicago White Sox să piardă . considerat primul sport national al americanilor. a apelat la imigranti care au practicat acest sport ca o moalitate de castigare a acceptării in socetate. din cauza asocierii lor cu pariurile.de fiecare dată cand aceste sporturi recastigau drepturile de competitii. El a negociat o mărire a salariului. Si Frătia Jucătorilor Profesionisti de Baseball nu au reusit să smulgă controlul de la propietarii Ligii Americane. pariurile contribuiau la un număr crescand de spectatori. sa castige financiar sin u sa ofere un spectacol sportive. Desi a fost considerat un joc pastoral si s-a răspandit in intreaga Americă in primii ani după războiul civil. in mod intentionat. Pariurile si politica au avut un impact si asupra baseball-ului. Factorii sociali . Seriile Mondiale. aceste sporturi au atras personae care-si puteau permite sa fie member ale acestor cluburi. aceste persoane au fost excluse din baseball de către Comisarul de Baseball. ceea ce a dus la intărirea clauzei de rezervă si la prima Serie Mondială in 1903. condusi de Alexander Carwinght si de .Desi legal achitati. Factorii politici . in 1845.popularitatea curselor de cai si a boxului au fost reduse de interdictiile guvernamentale aplicate.statutul social-economic si etnicitatea au influentat. Baseball-ul. echipament scump si lectii particulare. Asociatia Americana.

Super Cupa si Fotbalul American de Luni Noaptea reprezintă statutul fotbalului American profesionist. pe cel mai proeminent star din ligă. in ani 1930. in 35 de zile. care a activate 10 meciuri. Super Cupa este prilej de organizarea unei petreceri pentru a urmări meciul.Excluderea si includerea afro-americanilor in baseball oferă o privire de ansamblu asupra rolului etnicitătii in sport. In baschet . Factorii economici – concursurile automobilistice de toate tipurile au inceput in noroi. Existenta corporatiilor de sponsori sunt vitale in existenta acestor sporturi tehnice. in anii 1920. antrenată de Arnold „Red” Auerbach din . Arămas sportul claselor de jos. in 14 meciuri jucate. Sunele pariate. iar Christy Walsh poate fi numit primul agent pentru că el a administrat excellent incercările comerciale ale lui Babe Ruth.utilizand.Integrarea profesionalismului in fotbalul American a avut loc in 1946. legal sau illegal. echipele s au dezvoltat in vestul mijlociu. in zonele rurale ale tării.Clubul de Baseball New York. jucători proveniti din clasa muncitoare. mai nou si la Formula I pentru sustinerea echipei BAR. decat după mult timp de la infiintarea Asociatiei Profesionale de Fotbal American (NFL) care a fost infiintata in 1920. Babe Ruth a devenit erou popular in baseball-ul American. care s a fondat in 1959. sute de mii de psectatori participă la NASCAR si INDY CAR. Chicago Bears a atras.toti negri.Succesul său a atras in ligă si alti sportive universitari. Charles Cooper. catolici si grupuri entice. de abia din 1950. Duelurile sub cos ale lui Wilt Chamberlain si Bill Russell in anii 1960 si cele 9 titluri NBA cucerite de Boston Celtics. au fost cele mai bune echipe profesioniste. care a avut rolul de a prezenta maselor caracterul de divertisment al acestui sport. In fotbalul American . care au ajutat la formalizarea regulilor si la organizarea primei ligi. mai bine de 75% dintre jucătorii profesionisti din Asociatia Natională de Baschet(NBA) sunt afro-americani. continuand apoi cu un turneu demonstrative cu un profit de 60% din vanzarea biletelor. ajutandu-l să castige la fel de mult in afara terenului cat si ca stea proeminentă a baseball-ului. Celtics Original New York.Boston Celtics a acceptat primul jucător afro-american. implinirea acestei preziceri ducand la legitimizarea Ligii de Fotbal American. Competitiile se desfăsoară la viteze mari cu risc ridicat. Succesul lui Namath a deschis calea pentru salariile mai mari pentru jucători. Corporatiile de sponsori plătesc milioane de dolari pentru a face reclamă acestor meciuri pentru că milioane de suporteri le urmăresc. Fotbalul American profesionist s-a dezvoltat o dată cu televiziunea. Azi. si New York Reneissance. toti albi.Astăzi . NBA s-a născut din fuziunea Ligii Nationale de Baschet(echipe din orase mici) si Asociatia de Baschet a Americii( echipe din orase mari).mai ales. sunt uluitoare. „Broadway„ Joe Namath a prezis că echipa sa va castiga Super Cupa III in 1969. in anii 1920. Sperand să castige popularitate in fotbalul American uniersitar. In 1949. . initial. la inceput. fără să aibă un statut social si fără să reusescă să atragă ziarele. Fotbalul American de Luni Noaptea este principala atractie a barurilor unde se pot urmări emisiuni sportive. Harold „Red„ Grange.

Dezvoltarea unei ligi rivale. Competitia dintre ABA si NBA a determinat ridicarea salariilor jucătorilor ceea ce.1957 pana in 1966 . in cele din urmă. a determinat NBA-ul să achizitioneze cei mai buni jucători din universităti apeland si la ajutorul suporterilor. a ajutat la consolidarea stabilitătii NBa-ului. . Asociatia Americana de Baschet (ABA) in 1967. a dus la fuzionarea celor două in 1967.

.Gh. Gh. Arad Sorinel Florian Voicu.Editura Universitătii de Vest. Adrian Nagel Ionescu. 2003 Managementul sportului. Timisoara. Adrian Nagel Introducere in managementul si legislatia sportului. Editura Mirador.Bibliografie Sorinel Florian Voicu. 2002 Functiile managementului. Editura Mirton.