You are on page 1of 17

MAXICOOL ENGINEERING (001703742-P) No. 1 Jalan Semenyih Jaya 1, Taman Semenyih Jaya 43500 Semenyih, Selangor.

Tel/F ax: 03-8724 8875 ____________________________________________________ Profil Syarikat ____________________________________________________

ISI KANDUNGAN TABLE OF CONTENTS 1. Pengalaman kerja 6. Pendaftaran Perniagaan 9. Profil Syarikat 2. Wawasan. Stor/Pejabat operasi . Perniagaan syarikat 8. Misi dan Objektif Syarikat 3. Carta Organisasi 5. Latar belakang Pengurus/Pengurus Pro jek 7. Kakitangan syarikat 4.

Pendaftaran Kem. Nomb or Telefon / Faks Telephone / Fax Number Nombor Pendaftaran Perniagaan Business Registration Number Tarikh Pendaftaran Registration Date : : 9HB Ogos 2007 Augus t 9 2007 th : MAXICOOL ENGINEERING : 03 – 8724 8875 : 001703742-P Taraf Syarikat Company’s Status No.000. Bandar Sunway Semenyi h. Alamat Perniagaan Correspondence / Business Address : No. 1 Jalan Semenyih Jaya 1.000.PROFIL SYARIKAT COMPANY PROFILE Nama Syarikat Yang Didaftarkan Company’s Registered Name Alamat Yang Didaftarkan C ompany’s Registered Address : B41 Jalan Sunway Semenyih 2/6. Semenyih Selangor : 512521141559 : RM50. Kewangan Ministry Of Finance Registration Number Bank Bank Nombor Akuan Bank Bank Account Number Modal Berbay ar Authorised Capital Overdraft Paid-up Capital : Perkongsian Enterprise : 357-02115063 : Maybank.00 : RM10. Taman Semenyih Jaya 43500 Semenyih Selangor. 43500 Semenyih Selangor.00 .

Objektif Syarikat Company’s Objectives :1. 4. Menjadi pembekal alatan pendingin hawa b agi tujuan pengajaran dan pembelajaran di institut pengajian tinggi tempatan. 3. Misi Syarikat Company Mission : Untuk mencapai wawasan kami. Mencapai sasaran keuntungan bersih RM150. Membesar menjadi sebuah syarikat sendirian berhad. Memberikan perkhidmatan terbaik pada ha rga berpatutan 2. 5. Mandapatkan pelanggan baru dari masa ke masa disamping mengeka lkan pelanggan sedia ada.WAWASAN. MISSION DAN OBJECTIVE Wawasan Syarikat Company’s Vision : Menyediakan perkhidmatan yang berkaitan pengha wa dingin dan kerja-kerja penyejukan dalam usaha untuk menyumbang ke arah kehidu pan lebih sempurna. . 5. MISI DAN OBJEKTIF SYARIKAT COMPANY VISION.000 setahun. Menjadi sebuah syarikat bumiputera yang berdaya saing dan kompetitif dalam du nia perniagaan yang sangat mencabar. kami percaya kualiti kerja dan keselamatan semua pihak perlu diutamakan. kerja-kerja perlu dijalankan oleh pekerja yang berpengetahuan tinggi dan lua s pengalaman. Oleh i tu.

KAKITANGAN SYARIKAT COMPANY EMPLOYEE SENIOR MANAGER : ROHAIMI BIN ABDULLAH PROJECT MANAGER : AMIR IQBAL BIN KAMARUDIN ASSISTANT MANAGER : NORIZAM BT AKAIB CLERK / ADMIN : ROSNIZAH BT ABDULLAH SUPERVISOR : MOHD ZAINOL ABIDIN BIN WAHID TECHNICIAN : MOHD DZUL’EMIE BIN WAHID TECHNICIAN : MIZAL ZAMRIN BIN MD HASHIM JUNIOR TECHNICIAN : MOHD HAIKAL BIN ABDULLAH .

CARTA ORGGANISASI SYARIKAT COMPANY ORGANISATION CHART ROHAIMI BIN ABDULLAH Manager AMIR IQBAL BIN KAMARUDIN Project Manager (Technical) NORIZAM BT AKAIB Assistant Manager(Account) Supervisor Supervisor ROSNIZAH BT ABDULLAH Clerk / Admin Technician Technician Technician Technician .

Beliau menjawat jawatan ‘Pr oduction Officer’ selama dua tahun. Beliau menjalankan latihan industri di Dunham-Bush Malaysia Berhad selama emam b ulan di bahagian ‘Chiller Testing’ dan meneruskan kerjayanya di tempat yang sama di bahagian pengeluaran (Heat exchanger Production line). Terengganu Darul Iman. Cheras Kuala Lumpur sebagai ‘Projec t Supervisor’ selama dua tahun. Pernah bekerja sela ma empat bulan di Dunham-Bush Malaysia Berhad. Kuala Lumpur dan Berjaya Times Square (Mixed Development Shopping Complex) di Kuala Lumpur.LATAR BELAKANG PENGURUS MANAGER’S BACKGROUND PENDIDIKAN: Beliau mendapat Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) di dalam bidang Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara daripada Institut Kemahiran MA RA. . Se langor. Beseri Perlis. Bandar Baru Bangi. Selepas itu. beliau berkerja di United Air Technology (UAT) Air conditioning Sdn Bhd. Selepas itu. Beliau telah menyelia kerja-kerja pemasangan dan menjalanuji sistem penya manan udara dan pengalirudaraan di Hospital Daerah Setiu. Selepas itu beliau telah melanjutkan pelajaran ke tahap diplo ma di dalam bidang yang sama di Malaysia France Institute. Beliau menjawat jawatan ‘Project Engineer’ selama dua tahun. Beliau telah menyelia kerja-kerja pemasangan siste m penyamanan udara dan pengalirudaraan di dua tapak projek iaitu Prince Hotel di Jalan Conlay. PENGALAMAN KERJA: Beliau telah mendapat latihan industri selama emam bulan di SO H & LEE Refrigeration And Air Conditioning di negeri Perlis. beliau berkerja di Suria Sunline. Petaling Jaya Selangor. Bandar Baru Bangi Selangor sebelu m menyambung pelajaran ke tahap diploma.

Dalam tahun 2007. beliau berjaya melanjutkan pelajaran di peringkat International Baccalaureatte dalam bidang kejuruteraan di Kolej MARA Banting dar i tahun 2004 hingga 2006. beliau telah melanjutk an pelajaran di University of Nottingham dalam bidang Kejuruteraan Mekanikal dan menerima ijazah Bachelor of Engineering pada tahun 2009 PENGALAMAN KERJA: Beliau telah menimba pengalaman sebagai pelatih jurutera di sy arikat X Trade Metal Resources Sdn Bhd pada tahun 2008. Selepas itu.LATAR BELAKANG PENGURUS PROJEK PROJECT MANAGER’S BACKGROUND PENDIDIKAN: Beliau merupakan bekas pelajar Maktab ren dah Sains MARA Kuala Terengganu dari tahun 2002 hingga 2003 dalam pengkhususan b idang Rekacipta. . beliau bekerja secara sambilan di Maxicool Engineering dan diterima sebagai Pengurus P rojek di syarikat sama pada tahun 2009 setelah menamatkan pengajian dalam pering kat ijazah pertama. Untuk peringkat ijazah pertama.

kerj a-kerja akan dijalankan di stor kami. Bagi penyelenggaraan major.PERNIAGAAN SYARIKAT COMPANY BUSINESS 1) Memberi khidmat nasihat dan runding cara Syarikat kami memberikan khidmat nas ihat tentang pemasangan pendingin hawa dalam pelbagai aspek seperti kos dan kebe rkesanan system agar pelanggan mendapat yang khidmat terbaik. saiz dan jenama pada harga yang sa ngat berpatutan 3) Manjual unit dan alat ganti pendingin hawa Kami merupakan pem bekal pendingin hawa dan alat ganti bagi pelbagai jenama. 6) Membuat kerja-kerja elektrik(pendawaian dsbg) Kami juga bersedia memberikan perkhidmatan pendawaian untuk pemasangan al at pendingin hawa dan lain-lain alat elektrik pada harga yang berpatutan. kami juga bersedia membekalka n pelbagai alatan dan bahan untuk tujuan pembelajaran dan sebagainya kepada mana -mana syarikat. Kami menjamin bahawa a lat ganti dari kami adalah yang tulin dan terbaik. 2) Memasang sistem penghawa dingin Kami menyediakan perkhidmatan pemasangan system pendingin hawa di rumah dan pejabat dalam pelbagai kapasiti. . 5) Membuat ke rja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan(maintainance service) Kerja-kerja pembai kan dan penyelenggaraan akan dijalankan di tempat pelanggan bagi penyelenggaraan “general” dan minor bagi menjimatkan masa dan kos. 4) Memasang sistem bilik seju k beku di kilang atau gudang Kami juga berkemampuan untuk memasang sisten bilik sejuk beku di kilang atau gudang dalam pelbagai saiz dan kuantiti. 7) Mem bekalkan perkakas dan alatan penghawa dingin untuk pelbagai tujuan Sebagai penga ndali perkhidmatan yang berkaitan penghawa dingin. kolej atau institusi pengajian yang lain pada harga yang kompeti tif.

Bdr Salak Selatan.00 Membekal dan memasang penyaman udara (split air conditioner) dan membua t pemasangan lampu dan kipas berserta wiring di pejabat.00 3.00 .00 8 5. Cheras. Air conditioner berkapa siti 1Hp hingga 2 Hp.PENGALAMAN KERJA WORK EXPERIENCE NO 1 PELANGAN Balai Polis Seapark. Servis berkala 43 unit penyaman udara.5 Hp Air conditioner berkapasiti 1 Hp hingga 2.00 Air conditioner berkapasiti 1. Petaling Jaya Koperasi UPM KE TERANGAN Membekal dan memasang 19 unit penyaman udara (split air conditioner) be rkapasiti 1. Membekal dan wiring lampu di pejabat. Membekal dan memasang penyaman uda ra di pejabat.5 Hp 1.5 HP di seluruh balai polis. 1 Hp – 2.00 11 12 3.500. BJZ Food & Supply. Sepang Hotel Grand Session. Air conditioner berkapasiti 1. Memasang 12 unit penyaman Udara split unit 7. KL Koperasi UPM Rumah En Anua r.000.000.750.00 Air conditioner berkapasiti 1Hp hingga 2 Hp.000. servis dan memasan g penyaman udara (split air conditioner) di pejabat. Air conditioner berkapasiti 1Hp hingga 2 Hp.800.00 4.5 Hp – 2 Hp 2 3 Performance Weaver Training 7. Kerja – kerja elektrik.00 6. HARGA (RM) PROJEK 28. Air conditioner berkapasiti 1Hp hing ga 2 Hp.00 7 5. Penjara Wanita Kajang Kem Wardieburn 6 5.000.000.5 Hp.00 9 10 4.5Hp 7. mem asang penyaman udara dan alatan elektrik.000.500. Golden Complete S/B.5Hp h ingga 2 Hp. Membekal.000.000. Memasang 10 unit penyaman udara dan alatan elektrik untuk pejabat UPM di Hotel Grand Session. 1 Hp – 2.00 4 5 Penjara Wanita Kajang Golden Complete S/B.5Hp hingga 2 Hp. Membekal dan memasang penyaman udara (s plit air conditioner) di pejabat. Servis berkala 60 unit penyaman udara berserta membaikpulih unit yang rosak Membuka. Semenyih. Air conditioner berkapasiti 1. Membekal dan memasang penya man udara (split air conditioner) di pejabat. Semeny ih.

5 Hp – 2 Hp Ai r conditioner berkapasiti 1. Pahang Koperasi UPM Membekal. Se pang Servis penyaman udara ( split air 2. Kajang.5 Hp – 2 Hp Air conditioner berkapasiti 1.00 conditioner) di Pusat Sumber.00 17 18 2. memasang penyaman udara.500.5 Hp – 2 Hp Cold room 15 2.00 20 1. Air conditioner berkapasiti 1 Hp hingga 6 Hp. Bilik G uru dan Bilik Muzik Memasang 4 unit penyaman udara di rumah bungalow pegawai tin ggi TUDM Memasang 6 unit penyaman udara di rumah berserta servis dan piping sert a wiring di tingkat bawah.00 *Kerja-kerja yang disenaraikan hanya yang melibatkan skala besar dan kerja-kerja utama sahaja .000.000.00 16 Sekolah Men Keb Saujana Impian. Air conditioner berkapasiti 1 Hp Air conditione r berkapasiti 1 Hp hingga 3 Hp.00 Air conditioner 1Hp hingga 2 Hp. Kem Pangkalan Udara TUDM Sungai Besi Rum ah Bungalow di Bangi golf Club House Cyber Café di TTDI Jaya BJZ Food & Supply. Bdr Baru Bangi KWSP Raub.00 19 1.000.00 2.000. Ai r conditioner berkapasiti 1.000.500.000. tingkat 1 dan tingkat 2 Memasang 3 unit penyaman udar a di Cyber Café berserta servis dan piping serta wiring Servis cold room dan penya man udara di gudang simpanan 2. Servis penyaman udara ( split air conditioner ) di pejabat dan kerja-kerja membaik pulih piping dan masalah lain Membaiki dan servis penyaman udara di pejabat 2.13 14 Rumah En Zahari.