You are on page 1of 32

Safet Su{i} ipak optimista

Broj 1635 Sarajevo, petak, 14. oktobar/listopad 2011.

Nadam se da mo`emo pro}i

@rijeb bara`a za Evropsko prvenstvo 2012. godine

Reprezentacija BiH: U Parizu pokazali svoju vrijednost

Miralem Pjani},
zvijezda na{eg tima

Asmir Begovi}
upozorava

Da li je na pomolu senzacija

Maluda
ozlijedio na{eg igra~a

Nije me strah protivnika

U prvom me~u ne Galijani ponovo `eli Mujd`a: Za mene je ova D`eku u Milanu smijemo primiti gol polusezona zavr{ena

Aktuelno
Protivnik BiH u doigravanju za Euro 2012. je Portugal

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 14. oktobar/listopad 2011.

2

Bento vjeruje u talenat i kvalitet svojih igra~a
U aktuelnim kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo Portugalci su imali katastrofalan start takmi~enja, u ~emu je velike zasluge imalo lo{e vo|enje tima od strane biv{eg selektora Karlosa Keiro{a

I

ako pora`en u posljednjoj utakmici kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2012. u Danskoj, nema sumnje da je Portugal najte`i protivnik i najkvalitetnija reprezentacija koja se na{la u bubnjevima `rijeba bara`a. To potr|uju i rang-liste, na kojima su Portugalci u samom svjetskom vrhu, pa su tako Ronaldo i saigra~i u septembru zaposjeli visoko 5. mjesto na FIFA-inom renkingu, koji pokazuje da su trenutno od njih bolji samo [panija, Holandija, Njema~ka i Urugvaj. Sa ovom selekcijom BiH ve} ima jedno lo{e iskustvo, po{to su nas 2010. godine dva puta savladali rezultatom 1:0 u bara`u za odlazak na Svjetsko prvenstvo u Ju`noafri~koj Republici. U aktuelnim kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo u Poljskoj i Ukrajini, Portugalci su imali katastrofalan start takmi~enja odigrav{i 4:4 protiv autsajdera sa Kipra u prvom kolu. U tome je velike zasluge imalo lo{e vo|enje tima od strane biv{eg selektora Karlosa Keiro{a. Ipak, upravo zahvaljuju}i tome, slabim rezultatima ali i suspenziji koju je Keiro{ dobio od saveza, do{lo je do promjene na funkciji selektora,

Paulo Bento: Ne odustaje od agresivne igre

Li~na karta
Savez osnovan 1914. Predsjednik Madail @ilberto Selektor Paulo Bento Boja dresa: crvena-crvena Uspjesi: Tre}i na SP 1966, ~etvrti na SP 2006, drugi na EP 2004. Nastupi na SP: 5 fikacija, kada je njegov tim predvo|en Ronaldom imao me~-loptu u posljednjem kvalifikacijskom kolu Danskoj. Za prolaz na Euro bio im je dovoljan i bod, ali su se Danci na svom terenu pokazali kao presna`ni i pobjedom 2:1 su sebi izvadili vizu za Poljsku i Ukrajinu, a Portuglce gurnuli u neizvjesnost bara`a, gdje }e sada razigravati sa izabranicima Safeta Su{i}a. - Nikada nisam igrao na sigurno. Moj plan nije bio da igram na bod u Danskoj. Imali smo mogu}nost da pro|emo direktno na Euro sa dva ishoda, ali smo `eljeli pobjedu - objasnio je Bento, ali se taj plan nije svidio portugalskim navija~ima. Ono {to se ne}e svidjeti na{im navija~ima je na~in igre ove selekcije, kojeg smo Ronaldo: Samo kup u [paniji

pa je nakon toga napokon sve krenulo svojim tokom. Njegov nasljednik Paulo Bento je uspio preokrenuti situaciju i atmosferu u reprezentaciji, za koju je poznata ~injenica kako raspola`e sa vrlo talentovanim igra~ima koji igraju u najboljim evropskim klubovima. - Nisam iznena|en sa protivnikom kojeg smo dobili u bara`u - rekao je Bento nakon `rijebanja u Krakovu.

- Imamo sna`an tim i moramo se skoncentrisati na to da pobijedimo Bosnu i Hercegovinu. Za nas je vrlo va`no da to i u~inimo, a ja sam ubije|en da }emo idu}e godine mi igrati u Poljskoj i Ukrajini - dodao je mladi, 42-godi{nji stru~njak. Bento, koji je prethodno ~etiri godine vodio lisabonski Sporting, suo~io sa najte`im ispitom u ovoj ulozi se suo~io upravo na kraju kvali-

Mutinjo: Pro{li najte`e trenutke mogli upoznati u spomenutom razigravanju za SP. Bento ne}e odustati od agresivne igre, presinga i provokacija, ali }e njegovi igra~i zasigurno ponovo pokazati visok tehni~ki nivo. - Imamo potencijal da se kvalifikujemo na Euro, zbog talenta i kvaliteta na{ih igra~a, organizacije i motivacije - ka`e Bento. Plejmejker @oao Mutinjo je izjavio: - U proteklim kvalifikacijama smo pro{li kroz najte`e i vrlo komplikovane trenutke. Na kraju, imamo jo{ jednu priliku da se plasiramo na EP i dobro je {to je tako. N. C.

Zvijezda

Igra~ki kadar

Da nije Mesija, bio bi najbolji
Postao najskuplje pla}eni igra~ svijeta u fudbalskoj istoriji, kada je 2009. godine iz Man~ester junajteda prelazio u Real
Kristiano Ronaldo je nesumnjiva zvijezda portugalske reprezentacije. Najvrijedniji i najcjenjeniji igra~ „kraljevskog kluba“ iako sa tek 26 godina, ve} je dugo ponajbolji evropski igra~. Ro|en 5. februara 1985. godine na Madeiri, ovaj portugalski velemajstor je postao najskuplje pla}eni igra~ svijeta u fudbalskoj istoriji, kada je 2009. godine iz Man~ester junajteda prelazio u Real Madrid. [panski velikan je tada izdvojio astronomsku sumu od 94 miliona eura za igra~a kojeg je Aleks Ferguson sa 18 godina doveo u Man~ester iz Sportinga, plativ{i ga oko 12 miliona eura. Ronaldova zarada u Realu iznosi vrtoglavih 11 miliona funti godi{nje, {to ga ~ini najpla}enijim igra~em svijeta, a otkupna klauzula u njegovom {estogodi{njem ugovoru iznosi okruglu milijardu eura! Karijeru je po~eo u maloj Andorini, potom pre{ao u Nacional pa u Sporting. Osvojio je Ligu prvaka 2008. sa Man~esterom i te godine progla{en najboljim igra~em tog takmi~enja. Kao najbolji strijelac te sezone, osvojio je i evropsku „Zlatnu kopa~ku“. Osvojio je sve najzna~ajnije nagrade u modernom fudbalu, kao {to su FIFA mladi igra~ godine, FIFA igra~ godine, nagrada Ferenc Pu{ka{ itd. Osvojio je tri titule prvaka Engleske, ali od dolaska u [paniju samo jedan kup. Sve titule prvaka te zemlje oti{le su u Barcelonu, gdje jo{ uvijek igra jedan bolji - Lionel Mesi. Za Portugal je u 85 nastupa postigao 30 golova, a u~estvovao je u najve}em uspjehu ove selekcije, drugom mjestu na EP 2004.

Golmani
Eduardo, Beto, Rui Patricio, Ventura, Kvim

Odbrana
Rikardo Costa, Sereno, Fabio Koentrao, Rolando, Silvio Pereira, Pepe, @oao Pereira, Bruno Alve{, Rikardo Karvaljo, Miguel

Sredina
Manuel Fernandes, Raul Meirele{, Nani, Rikardo Kvaresma, Miguel Veloso, Tiago, @oao Mutinjo, Karlos Martins, An- Nani dre Santo{, Duda, Ruben Mikel, Eliseu, Paulo Makado, Ruben Amorim

Napad
Nunjo Gome{, Silvestre Varela, Helder Postiga, Lidson, Janik \alo, Kristiano Ronaldo, Dani, Hugo Almeida

Lista strijelaca
5 - Ronaldo 4 - Nani 3 - Postiga 2 - Dani, Almeida

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 14. oktobar/listopad 2011.

3

Safet Su{i}, selektor na{eg dr`avnog tima, i pored te{kog `rijeba optimista

Vjerujem da mo`emo eliminisati Portugal
Mo`da je nama ve}i problem neigranje Mujd`e, Papca i Pand`e, ali {ta je-tu je. Ako ne budemo optimisti, onda nemamo nikakvih {ansi, ka`e Su{i}

@

rijeb dodatnih kvalifikacija za Euro 2012, koji je ju~er (~etvrtak) odr`an u krakovskom hotelu „[eraton“, na{u reprezentaciju je odveo na najte`eg mogu}eg protivnika, Portugal, koji nam je bio protivnik u minulom bara`u za Mundijal 2010.

Cijene nas u svijetu fudbala
- I u Krakovu sam vidio koliko nas cijene u svijetu fudbala, konstatuje Su{i}. - Za{to ne bismo napravili iznena|enje u bara`u? Vjerujte, svi su odu{evljeni na{om igrom protiv Francuza, a nekoliko kolega mi je je ve} reklo - nema problema, vi mo`ete eliminisati svakoga. Prema tome, tako se treba i pripremati za predstoje}e utakmice. - Vjerovatno, svi smo malo razo~arani, s obzirom na to da smo svi htjeli da izbjegnemo Portugal. A ako smo ve} „morali“ da igramo sa njima, bilo bi bolje da je revan{ u BiH, ali... - prva je reakcija selektora Su{i}a na `rijeb u Krakovu. - Nismo imali sre}e, ali nema veze. [ta je tu je, {to prije se moramo okrenuti toj utakmici. Meni problem mo`da i nije toliko Portugal, koliko je ~injenica da u bara`u uop}e ne}u mo}i ra~unati na Mensura Mujd`u, a u prvoj utakmici na jo{ dva igra~a (Sa{u Papca i Borisa Pand`u - op. a.), koji imaju parne `ute karone. Selektor konstatuje da du`e vrijeme ne}e mo}i ra~unti na Mujd`u. - To je sigurno veliki hendi-

Imamo adute
Me|utim, selektor na{eg dr`avnog tima Safet Su{i} je, ipak, optimista uo~i dva duela za historijski korak, koji pored presti`a donosi i desetak miliona eura, koliko }e dobiti svaka selekcija koja izbori plasman u Ukrajinu i Poljsku.

Papac i Pand`a van stroja
Zbog dva `uta kartona u prvoj utakmici bara`a pravo nastupa ne}e imati Sa{a Papac i Boris Pand`a, a ~ak 10 na{ih reprezentativaca imaju po jedan karton. To su Emir Spahi}, Adnan Mravac, Semir [tili}, Elvir Rahimi}, Senad Luli}, Senijad Ibri~i}, Mensur Mujd`a, Sejad Salihovi}, Adnan Zahirovi} i Vedad Ibi{evi} kep, jer mi nemamo ba{ puno kvalitetnih rje{enja na svim pozicijama. Ali, {ta je tu je, moramo tra`iti najbolja rje{enja, kako bismo i u prvoj utakmici imali jaku reprezentaciju. Tako|er, treba shvatiti i to da ovo vi{e nije ista reprezentacija od prije dvije ili vi{e godina. Mi sada mo`emo ravnopravno igrati sa svakom selekcijom. U sredini terena imamo igra~e koji svakoj reprezentaciji mogu napraviti probleme, a u napadu, u ovom trenutku, najboljeg svjetskog napada~a Edina D`eku. Prema tome, sigurno nismo bez {ansi, ve} naprotiv. Nakon po~etnog razo~arenja, mo`da i malog straha, selektor Su{i} je u nastavku razgovora podgrijao optimizam.

Parovi bara`a
Turska - Hrvatska Estonija - Irska ^e{ka - Crna Gora BiH - Portugal
Termini odigravanja dodatnih susreta su 11. i 12. novembar, odnosno 15. novembar. Podsjetimo, Portugal, Hrvatska, Irska i ^e{ka su bili nosioci.

Su{i}: Nismo imali sre}e, ali nema veze

Luli} u najboljem timu kvalifikacija

Grupa D
Rumunija - Albanija 1:1, Luksemburg - BiH 0:3, Francuska - Bjelorusija 0:1, Bjelorusija - Rumunija 0:0, Albanija - Luksemburg 1:0, BiH - Francuska 0:2, Luksemburg - Bjelorusija 0:0, Albanija - BiH 1:1, Francuska - Rumunija 2:0, Bjelorusija - Albanija 2:0, Francuska - Liksemburg 2:0, Luksemburg - Francuska 0:2, BiH - Rumunija 2:1, Albanija - Bjelorusija 1:0, Rumunija - Luksemburg 3:1, Rumunija - BiH 3:0, Bjelorusija - Francuska 1:1, Bjelorusija - Luksemburg 2:0, BiH - Albanija 2:0, Bjelorusija - BiH 0:2, Luksemburg - Rumunija 0:2, Albanija - Francuska 1:2, BiH - Bjelorusija 1:0, Luksemburg - Albanija 2:1, Rumunija Francuska 0:0, BiH - Luksemburg 5:0, Rumunija - Bjelorusija 2:2, Francuska - Albanija 3:0, Francuska - BiH 1:1, Albanija - Rumunija 1:1. 1. Francuska 10 2. Bosna i Hercegovina 10 3. Rumunija 10 4. Bjelorusija 10 5. Albanija 10 6. Luksemburg 10 7 6 3 3 2 1 2 2 5 4 3 1 1 2 2 3 5 8 15:4 17:8 13:9 8:7 7:14 3:21 21 20 14 13 9 4

Ve}e iskustvo
- Imamo argumente i adute da se mo`emo nadati. O~ekujem dvije neizvijesne utakmice. Bez obzira na sve, vjerujem da mo`emo eliminisati Portugal. Ipak, u bara`u nema nijedna ekipa koja sa sigurno{}u mo`e kazati da }e se kvalifikovati na Evropsko prvenstvo. Sve su to veoma dobri timovi, mi smo izvukli najte`ek protivnika, ali ko nam garantuje da bi izbacili Hrvatsku, ^e{ku ili Irsku. Ima jo{ vremena da se dobro pripremimo za predstoje}e utakmice. Ponavljam, mo`da je nama ve}i problem neigranje Mujd`e, Papca i Pand`e, ali {ta je tu je. Ako ne budemo optimisti, onda nemamo nikakvih {ansi. Na konstataciju da nekoli-

Francuska - BiH 1:1
Stadion Francuska u Parizu. Gledalaca: 81.338. Sudija: Kreg Tomson ([kotska) 6. Pomo}nici: Frensis Endrjus i Alesder Ros (oba iz [kotske). Strijelci: 0:1 - D`eko (40), 1:1 Nasri (77 iz penala). @uti kartoni: Kabaje, Evra, Dijara (Francuska), Papac, Spahi}, Mujd`a, Pand`a (BiH). Igra~ utakmice: Edin D`eko (BiH) 7,5 FRANCUSKA: Loris 7, Reveje 7, Rami 6,5, Abidal 7, Evra 6,5, Kabaje 7 (60. Gameiro 7), Mvila 7, Nasri 7, Menez 7,5, Remi 6,5 (81. Dijara -), Maluda 6,5 (60. Martin 7). Selektor: Loran Blan. BiH: Hasagi} 7 (46. Begovi} 7), Mujd`a 7,5 (61. Maleti} -), Pand`a 7, Spahi} 6,5, Papac 7, Rahimi} 7, Medunjanin 7 (71. Zahirovi} -), Pjani} 7, Luli} 7, Misimovi} 7,5, D`eko 7,5. Selektor: Safet Su{i}.

Luli} ispred golmana Francuske Lorisa Prema ocjenama novi- Papadopulos (Gr~ka), Sinara internet portala Gol mon Kjer (Danac), Senad (www.goal.com), Senad Luli} (BiH) - Mesut Ezil Luli} je izabran u najbolji (Njema~ka), Markos Piceli tim kvalifikacija za Euro (Armenija), Kim Kalstrom 2012. ([vedska), E{li Jang (EnTim kola: \ianlui|i gleska) - Klas-Jan Huntelar Bufon (Italija) - Aleksander (Holandija) i David Vilja Anjukov (Rusija), Avram ([panija) cina na{ih reprezentativaca ve} igrala bara` sa Portugalom, Su{i} dodaje: - Istina, ali ima i igra~a koji nisu igrali u tim utakmicama i koji su poja~ali na{ dr`avni tim. Prema tome, sigurno imamo bolju reprezentaciju nego prije dvije godine, jer i reprezentativci koji su igrali

- BiH se mora pomiriti sa bara`om, a Luli} je igra~ dosljedan te reprezentacije. Uglavnom igra na poziciji lijevog beka, ali je svestran i ~esto se prebacuje na poziciju desnog beka i po potrebi igra u veznom redu, pi{e Gol. tada nisu vi{e isti, nego bolji igra~i. Oni imaju vi{e iskustva u nogama, ve}ina njih su u me|uvremenu postali veliki igra~i, tako da moramo biti optimisti. Iza}i }emo da igramo, pa {ta bude, za kraj ka`e selektor Su{i}. @rijebom parova bara`a rukovodili su generalni sekretar UEFA-e \ani Infantino (Gianni Infantino) i biv{i napada~ Poljske Zbignjev Bonjek. G. [UMAR

FleS
U delegaciji N/FSBiH, koja je prisustvovala `rijebu parova bara`a za Euro 2012, bili su selektor na{e reprezentacije Safet Su{i}, potpredsjednik Komiteta za normalizaciju Darko Ljubojevi}, generalni sekretar Jasmin Bakovi}, te sekretar stru~nog {taba Elmir Pilav.

#

Aktuelno

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 14. oktobar/listopad 2011.

4

Asmir Begovi}, golman na{e reprezentacije, o protivniku u bara`u

U prvom me~u ne smijemo primiti gol
I Portugalci znaju da smo mi Francuze dr`ali u {aci vi{e od sata - ka`e Begovi}
smir Begovi}, golman na{e reprezentacije u Parizu je branio u drugom dijelu susreta. Ostavio je dobar dojam. Naprotiv svojim intervencijama dovodio je do „ludila“ Nasrija i ostale reprezentativce. - [teta je {to nismo uspjeli sa~uvati gol prednosti. Imali smo lijepu {ansu da se direktno plasiramo na Evropsko prvenstvo.

A

Moramo pobijediti
Sutra (subota) Va{ tim igra protiv Fulhama u okviru {ampionata Engleske. [ta o~ekujete?

- Igramo pred svojim navija~ima i normalno je da se nadamo pobjedi. Kao {to znate mi bolje igramo pred svojim navija~ima, a u to se uvjerili igra~i ^elzija, Liverpula i Man~ester junajteda. Kada smo se mogli nositi sa „velikim“ ekipama, onda smatram da bi Fulham trebali dobiti - ka`e Begovi}. - Nemamo sre}e. To je sada vi{e nego o~igledno. Volio bih da smo njih izbjegli, ali `ivot ide dalje.
Imamo li {ansi da po prvi put igramo na nekom velikom takmi~enju? najve}a prijetnja po na{ gol.

Izjavili ste da je prije penala bio faul nad Emirom Spahi}em.

- Jo{ nisam gledao TV snimak. Me|utim i dalje stojim pri svojim rije~ima. Smatram da je Nasri napravio faul, pa tek onda do{ao do lopte.
Ponovo nismo imali sre}e prilikom `rijeba u bara`u. Dobili smo Portugal protiv kojeg smo igrali u doigravanju za odlazak na Mundijal?

- Ne}e nam samo on prijetiti. Tu su jo{ Nani i Meirele{, koje odli~no poznajem, jer igraju u Engleskoj. Za nas }e va`no biti da u prvom me~u ne primimo gol.
Koji bi nam rezultat u Zenici odgovarao?

- Za{to da ne. Pokazali smo u ovim kvalifikacijama da imamo stra{an tim. Ne treba zaboraviti da smo mi Francuze dr`ali u {aci vi{e od sata. To sigurno znaju i Portugalci.
Kristijano Ronaldo }e biti

- Bilo koja pobjeda bez primljenog gola. Imamio se pravo nadati pozitivnom rezultatu - kazao je Begovi}. Z. ].

Begovi} brani slobodnjak Nasrija

(Foto: AFP)

Mensur Mujd`a, reprezentativac BiH i igra~ Frajburga

Zvjezdan Misimovi}

Za mene je ova
polusezona zavr{ena
Dobra je stvar {to prvi susret bara`a igramo u Zenici - ka`e Mujd`a
Iako se ~inilo da je povreda Mensura Mujd`e u me~u sa Francuskom izgledala bezazleno, ipak, desni bek na{eg tima }e morati odsustvovati sa terena najmanje dva mjeseca {to zna~i da propustiti susrete protiv Portugala u okviru bara`a za odlazak na Evropsko prvenstvo. Mujd`a je protiv Francuske morao iza}i iz igre u drugom poluvremenu, a nakon toga pala je i na{a igra. Nakon detaljnog pregleda ustanovljeno je da mu je napukla kost. - Ne}u mo}i igrati u utakmicama bara`a. Za mene je ova polusezona zavr{ena. Klupski doktor je `elio odmah da uradi operativni zahvat, ali sam to odgodio za ponedjeljak. Ugradit }e mali {araf koji }e povezati kosti na stopalu. Mujd`a se ponovo osvrnuo na utakmicu protiv „trikolora“ u Parizu. - Sudija nije imao isti kriterij. Naime, nama je kao od {ale davao kartone, a recimo Francuzima je dosta stvari progledao kroz prste. Naime, mene je Maluda s namjerom faulirao, a nije dobio javnu opomenu. To je zaista ~udno. Tako|er, dosudio je i sumnjiv jedanaesterac. Na{eg internacionalca ne}e biti u susretima bara`a, a on je optimista kao i ostali na{i reprezentativci. - Za mene je dobra stvar {to prvi susret bara`a igramo u Zenici. Tu moramo ostvariti pozitivan rezultat, a onda u Portugalu primijeniti recept iz Francuske. To je neko moje mi{ljenje. Zanimljivo je da desni bek na{eg tima nije igrao protiv Portugala u odlu~uju}im utakmicama za odlazak na Svjetsko prvenstvo. - Tada nisam bio u timu. Evo, sada sam ponovo van stroja. Te{ko mi je, ali se ipak nadam da }emo mi biti sudionici narednog Evropskog prvenstva. Iako }e biti na oporavku, Mujd`a je najavio dolazak u Zenicu. - @elim dati podr{ku saigra~ima. Valjda }u do tada mo}i hodati bez {taka - istakao je Mujd`a, koji je po svojim rije~ima protiv Francuske odigrao najbolju utakmicu u dresu sa dr`avnim grbom. Z. ]OROVI]

Misimovi}: Nadam se da }emo uspjeti

Odnos snaga se promijenio
Trenutak kada je Maluda povrijedio na{eg reprezentativca

- Nesumnjivo, Portugal je najte`i protivnik kojeg smo mogli izvu}i. Pro{lo je dosta vremena od prvog bara`a i odnos snaga se promijenio, mislim u na{u korist. Mi imamo sve bolje rezultate i nadam se da

}emo ovog puta uspjeti. U fudbalu je sve mogu}e. Protiv Francuske smo pokazali svoje pravo lice Mala prednost na{ih protivnika je {to se prva utakmica igra kod nas, ali bitno je u tom me~u odigrati dobro.

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 14. oktobar/listopad 2011.

5

Miralem Pjani}, zvijezda na{eg dr`avnog tima

Nije me strah Portugala
Mislim da imamo realne {anse da narednog ljeta vidimo Poljsku i Ukrajinu - ka`e Pjani}

M

iralem Pjani}, reprezentativac BiH i ~lan Rome bit }e jedan od uzdanica na{eg stru~nog {taba u susretima protiv Ronalda i dru{tva. S razlogom jer je Pjani} u Parizu demonstrirao sav svoj potencijal. - [ta nam vrijedi {to smo odli~no odigrali, kada smo samo odigrali nerije{eno protiv jake Francuske. Realno, po prikazanoj igri bili smo bli`e pobjedi. To mi je kazao i Loris, golman reprezentacije Fr-

Pjani}: Dobili smo najte`eg protivnika

ga {to Portugal nije bolji od Francuske, a mi smo se sa njima ravnopravno nosili. Naravno, da }e nam biti potrebna i sre}a. Bez tog faktora te{ko je o~ekivati ne{to. Mene nije strah Portugala, a vjerujem da to mi{ljenje dijele i ostali moji saigra~i.
Ipak, Portugal nas je prije dvije godine zaustavio na putu ka plasmanu na Mundijal?

D`eko: Galijani ve} dugo `eli vodjeti na{eg najboljeg fudbalera u Milanu

Ho}e li nazimu do}i do senzacionalnog transfera

Gradski derbi
Pjani}a ~eka prvi veliki gradski derbi u dresu italijanske Rome. - Igramo protiv Lacija. Grad Rim }e „gorjeti“. Ovo je velika utakmica za obje ekipe. Mi }emo biti oslabljeni, jer }emo najvjerovatnije igrati bez Totija. I pored toga `elim da ve} na svom derbiju protiv ljutog gradskog rivala ostvarim pozitivan rezultat, a to je isklju~ivo pobjeda. Nakon me~a nastavit }u dru`enje sa Senadom Luli}em, saigra~em iz reprezentacije i igra~em Lacija - otkrio nam je Pjani}.

- Sada smo puno bolji, da ne ka`em organizovaniji. Zbog toga mislim da imamo realne {anse da narednog ljeta vidimo Poljsku i Ukrajinu.
Zbog Kristijana Ronalda reprezentacija Portugala }e imati pomo} sudija. Vjerujete li u taj scenario?

Galijani `eli dovesti D`eku u Milan
Ako Siti ima interes za zamjenu fudbalera, Galijani }e poku{ati dobiti D`eku
Man~ester siti na{eg Edina D`eke pokazao je interesovanje za napada~a Milana Zlatana Ibrahimovi}a, {to je ponovo izazvalo {pekulacije o povratku u Italiju Marija Balotelija. - Baloteli ne krije svoju `elju da jednog dana obu~e dres „rossonera“, prenosi italijanska „Telelombardija“. Potpredsjednik Faksimil teksta iz „Telelombardie“ Milan Adriano GaBalotelija i veliki nov~ani liani je spreman iza}i u susr- „kola~“, prenosi „Telelomet Bosancu sa {vedskim pa- bardia“. so{em, koji je pro{le sedmice S druge strane, kako smo priznao da se „umorio od fu- saznali u razgovoru sa D`ekidbala“. nim menad`erom Irfanom - Me|utim, ako Siti ima Red`epagi}em, Galijani ve} interes za zamjenu fudbalera, dugo `eli vodjeti na{eg najboGalijani }e poku{ati dobiti ljeg fudbalera u Milanu, ali Edina D`eku, a ako „gra|ani“ nije `elio da ulazi u bilo kakve to odbiju, on }e zahtijevati {pekulacije. G. [.

- Ne. To su pri~e za malu djecu. Ja sam ve} igrao protiv jednog od najboljih igra~a dana{njice. Pobje|ivao sam ga, iako je on protiv mene igrao sa Realom. Vjerujem da }e ponovo biti tu`an nakon dvome~a sa na{om reprezentacijom. ancuske i moj nekada{nji saigra~ iz Liona.
Kakav je Va{ komentar nakon `rijeba u Krakovu?

- Te{ko mi je ne{to vi{e re}i, jer objektivno dobili smo najte`eg protivnika. Za mene su to dvije najbolje re-

prezentacije koje su se na{le u dva bubnja. Sada, kada znamo ime protivnika, moramo se ozbiljno spremati za te susrete.
Imamo li {ansi da idu}e godine igramo na Euru?

Koliko }e nam u prvom me~u nedostajati Sa{a Papac, Boris Pand`a i Mensur Mujd`a?

- Optimista sam, iz razlo-

- Puno. To je veliki hendikep za nas. Ipak, nekako }emo stisnuti redove i sve u~initi da steknemo bilo kakvu prednost pred revan{ susret - istakao je Pjani}. Z. ]OROVI]

Fudbalska berza

Ronaldo vrijedi kao cijeli na{ dr`avni tim!
Portugalci tri puta skuplji

BiH
Kenan Hasagi} 1.800.000 eura Asmir Begovi} 4.000.000 eura Asmir Avduki} 625.000 eura Boris Pand`a 1.500.000 eura Sa{a Papac 4.000.000 eura Emir Spahi} 5.000.000 eura Adnan Mravac 650.000 eura Mensur Mujd`a 2.000.000 eura Elvir Rahimi} 400.000 eura Sejad Salihovi} 7.000.000 eura Semir [tili} 2.700.000 eura Miralem Pjani} 10.000.000 eura Zvjezdan Misimovi} 7.000.000 eura Darko Maleti} 300.000 eura Adnan Zahirovi} 850.000 eura Senad Luli} 3.000.000 eura Senijad Ibri~i} 6.500.000 eura Haris Medunjanin 2.000.000 eura Zlatan Muslimovi} 2.250.000 eura Edin D`eko 28.000.000 eura Vedad Ibi{evi} 6.000.000 eura Ermin Zec 2.400.000 eura UKUPNO 97.975.000 eura

Bor~e Sredojevi}, trener u reprezentaciji

Dobar skup individualaca
- @elje su jedno, a stvarnost drugo - bile su prve rije~i Bor~eta Sredojevi}a, trenera u na{oj reprezentaciji nakon {to je Zbignjev Bonjek izvukao na{eg protivnika u bara`u. - Nesumnjivo da Portugalci imaju kvalitet, ali i na Svjetskom prvenstvu i u ovim kvalifikacijama su pokazali mnogo oscilacija u igri. Oni su dobar skup individualaca koji mogu rije{iti svaku situaciju, ali nisu toliko mo}ni da sa njima ne mo`emo ravnopravno igrati. Sredojevi} isti~e na{u igru u posljednjoj utakmici kvalifikacija u Parizu i na{u igru koja je u stalnom usponu. Pokazali smo prepoznatljivost. Pribojavam se najvi{e nas samih. Jer, Pand`a i Papac ne}e igrati u prvoj utakmici zbog kartona, Mujd`a je povrije|en i trebat }e mu dosta vremena da se oporavi, a Salihovi} je tek odnedavno po~eo trenirati. Moramo se okrenuti da prou~imo njihovu igru. Mi smo ipak stvorili fudbalski

Portugal
Eduardo 5.500.000 eura Rui Patrício 9.700.000 eura Beto 3.600.000 eura Bruno Alves 14.000.000 eura Joao Pereira 9.000.000 eura Sílvio 8.000.000 eura Henrique Sereno 1.250.000 eura Ricardo Costa 6.000.000 eura Rolando 14.000.000 eura Miguel Veloso 9.500.000 eura Joao Moutinho 20.000.000 eura Ricardo Quaresma 15.000.000 eura Paulo Machado 4.250.000 eura Ruben Amorim 5.000.000 eura Rúben Micael 5.000.000 eura Raul Meireles 16.000.000 eura Nani 29.000.000 eura Carlos Martins 5.000.000 eura Cristiano Ronaldo 90.000.000 eura Silvestre Varela 9.500.000 eura Eliseu 4.000.000 eura Nuno Gomes 1.500.000 eura Hélder Postiga 5.000.000 eura UKUPNO 289.800.000 eura

Na{a selekcija koja je igrala revan{ utakmicu (0:1) bara`a za Mundijal 2010. Ako je suditi po trenutnim tr`i{nim vrijednostima na{e i portugalske reprezentacije, izabranici Paula Benta su favorit u bara`u za Euro 2012. Naime, noge Ronalda i dru{tva procijenje su na 289.800.000 eura, {to je skoro tri puta vi{e od cijene na{eg dr`avnog tima (97.975.000 eura). S druge strane, trenutna tr`i{na vrijednost Kristijana Ronalda (90.000.000 eura) na fudbalskoj berzi malo je manja od kompletne cijene na{e reprezentacije. Me|utim, fudbal i jeste najzanimljivija sportska igra na svijetu zbog toga {to uvijek ne pobje|uju favoriti. Nadamo se da }e tako biti i ovaj put. G. [.

Sredojevi}: Bojim se nas samih autoritet u Evropi. Sportski drsko moramo u}i u te dvije utakmice. Prakti~ki u}i }emo sa novom zadnjom linijom, {to mo`e biti problem. Ali, imamo kvalitet i odre|ene {anse. ^ini mi se da nam je su|eno da preko Portugala odemo na Evropsko prvenstvo, kad ve} nismo oti{li na Svjetsko u Ju`noj Africi.

Aktuelno
Francuz protiv BiH postigao najva`niji gol u karijeri

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 14. oktobar/listopad 2011.

6

Iz rumunskih medija

Nasri: Igrali smo svim srcem
- Uprkos ~injenici da smo mlad tim, pokazali smo sposobnost reakcije - ka`e igra~ Man~ester sitija
vnici francuskog lista L’Ekip, a on je sam priznao da je da je napravio napredak u svojoj igri od me~a sa reumunijom (0:0), nakon kojeg mu je Blan uputio javnu kritiku. - Pro{ao sam dug i te`ak put. Ali, vratio sam se promijenjene svijesti. Sada sam na istoj talasnoj du`ini sa trenerom i to se mo`e vidjeti na te-

Penal kao „Anrijeva ruka“

S

amir Nasri je svoj izjedna~uju}i pogodak u fini{u me~a protiv BiH opisao kao „najva`niji u karijeri“, slave}i plasman Francuske na Evropsko prvenstvo 2012 zahvaljuju}i remiju u posljednjem kolu u Parizu. Vezista Man~ester sitija je u 78. minuti izborio penal a potom sa bijele ta~ke {utirao

Sjetio se Vengera
Na Nasriju je bio ogroman pritisak kada je odlu~io izvesti penal kojeg je sam izborio u duelu sa Emirom Spahi}em. Nakon {to mu je uspjelo, rekao je da se prisjetio savjeta kojeg mu je jednom dao Arsen Venger dok je igrao u Arsenalu. - Duboko sam udahnuo i pomislio na ono {to mi je Venger rekao pro{le godine, da trebam uzeti svoj penal i vjerovati da }e pravda pobijediti i kada sam ja igra~ koji je fauliran. Razmi{ljao sam o tome i upalilo je. Do|e vrijeme kada mora{ preuzeti od govornost, zato nisam bio upla{en rekao je Nasri. neodbranjivo i time donio slavlje doma}im navija~ima na Stade Fransu, 12 minuta prije kraja spasiv{i svoj tim rizika bara`a. Fotografija Nasrijevog slavlja osvanula je i na naslorenu - ka`e 24-godi{nji Nasri. Francuzi su se deveti put uzastopno plasirali na veliko takmi~enje, ali su poslije pogotka Nasrijevog kolege iz Sitija Edina D`eke bili opasno blizu dodatnih kvalifikaSlavlje Nasrija i francuskih navija~a cija. Nadigrani u prvom poluvremenu, „galski pijetlovi“ bili vrlo nervozni i bez pribranosti, ali Nasri navodi: - U nastavku smo odigrali svim srcem i napravili preokret u igri. - Uprkos ~injenici da smo mlad tim, pokazali smo sposobnost reakcije. Igrali smo oslabljeni, bez nekih prvotimaca, a to nam u budu}nosti mo`e dobro do}i. Sada imamo {est mjeseci da se pripremimo na utakmicama bez pritiska, u kojima mo`emo igrati slobodno. Nedostaje nam malo zajedni~kog iskustva, ali to nije razlog da spu{tamo o~i pred bilo kojom reprezentacijom - rekao je Nasri. N. C. Najprije je Nasri na~epio Spahi}a

Loren Blan, selektor Francuske

Igra~i su pokazali gdje `ele i}i
Zadovoljan sam reakcijom nakon poluvremena, da nje nije bilo razgovarali bismo o bara`u - ka`e Blan
Loren Blan je izjavio da je u poluvremenu me~a protiv BiH uspio o`ivjeti svoje igra~e koji su u nastavku spa{avali rezultat i ponovo „kupovali“ ve} izva|enu kartu na Euro 2012. - U prvom dijelu nismo ni igrali. Na odmoru smo to priznali i tra`io sam od igra~a da ka`u gdje `elimo i}i. Ako je to bara`, onda neka samo nastave igrati kao u prvom poluvremenu. Na{ zahtjev je bio da krenu i mnogo vi{e paze na loptu - rekao je Blan na pres konferenciji poslije remija vrijednog kao pobjeda. - Na po~etku smo napravili mnogo gre{aka, bili smo providni. U nastavku su isti ti igra~i igrali mnogo bolje. Ne smijemo zaboraviti veliku razliku u na{oj igri u dva poluvremena, ali tako|er smo svjesni da smo se uspjeli vratiti i do{li u situaciju da se kvalifikujemo. Drugo poluvrijeme je ohrabruju}e, a prvo je bilo razo~aravaju}e. Zadovoljan sam reakcijom igra~a, da nje nije bilo razgovarali bismo o bara`u - objasnio je francuski selektor. Francuze o~ekuju dvije prijatelsjke utakmice narednog mjeseca sa jo{ nepoznatim protivnicima, a potom }e igrati sa Njema~kom u februaru idu}e godine. Blan }e iskoristiti te prilike da provjeri i igra~e koji su blizu prvog tima, ali nisu mnogo igrali u kvalifikacijama. - Pred nama su utakmice bez rezultatskog zna~aja, ali protiv najboljih selekcija. Zadr`at }emo fokus na na{oj igri i provjeriti one kojima nismo davali mnogo prilike, ali koji igraju dobro za svoje klubove - dodao je Blan nakon {to je kompletirao niz od 15 utakmica bez poraza. Blan sa Diarom: Remi kao pobjeda

Potom je izbio loptu Nasri kre}e u {esnaesterac

Adil Rami, stoper Francuske

Te{ko je igrati protiv D`eke
Neki igra~i Francuske su svoje prvo poluvrijeme me~a sa BiH nazvali „katastrofalnim“, a njihovi mediji su najve}eg krivca prona{li u Adilu Ramiju, koji je imao previ{e posla u igri protiv D`eke. Stoper Valencije je u skali od 1 do 10 ocijenjen mr{avom „trojkom“, a nakon utakmice je priznao da mu je na{ napada~ pravio ozbiljne probleme. - Te{ko je igrati protiv D`eke - rekao je Rami, biv{i igra~ Lila. - Jako je dobar kada je okrenut le|ima prema golu. U prvoj utakmici protiv BiH koju smo pobijedili 2:0 sam uglavnom bio ispred njega, ali ovaj put je bilo mnogo delikatnije - ka`e Rami. Uprkos svojim problemima, Rami je naglasio uspon koji je ostvarila Francuska pod Lorenom Blanom, otkako je ovaj stru~njak preuzeo selekciju od Rejmona Domeneka. - Gdje smo bili prije 15 mjeseci, poslije katarsofe na SP, skoro svi novi u ekipi? Svi su sumnjali u nas, ali od tada smo napravili veliki naSudija je svirao penal Rumunski mediji su prolaz Francuza na Euro 2012 nazvali skandaloznim. Naime, tamo{nji mediji su istakli da je penal nad Nasrijem i vi{e nego kontroverzan. Rumuni su ovaj slu~aj uporedili sa onim od prije dvije godine kada su Francuzi na skandalozan na~in (Anrijevom rukom) oti{li u Ju`nu Afriku. Tada su `rtve bili Irci. U oba slu~aja ih je sudija odveo na veliko takmi~enje, navode rumunski mediji.

Rami: Imao ozbiljne probleme predak. Ponekad mora{ trpje- opu{eni, ali u predstoje}im ti kako bi rastao. Mo`da u prijateljskim }emo i to vidjekvalifikacijama nismo bili ti - rekao je Rami.

avaz/sport/ Sarajevo, petak,14. oktobar/listopad 2011.

7

Faruk Had`ibegi}, ambasador na{eg fudbala i trener Arla

Ponosan sam iza{ao sa Stadiona Francuska
Sa kvalitetom koji imamo i onakvim pristupom ne trebamo se bojati nikoga na svijetu
ju selekciju, konstatuje Had`ibegi}. - Sa kvalitetom koji imamo i onakvim pristupom ne trebamo se bojati nikoga na svijetu.
Je li sudija Tomson zaslu`eno dosudio penal za doma}ina?

Nismo imali noge za 90 minuta, ka`e Had`ibegi}

N

a{ dr`avni tim u Parizu nije iskoristio prvu me~ loptu za plasman na Euro 2012, ali kako kako ka`e ambasador na{eg fudbala i {ef stru~nog {taba francuskog Arla Faruk Had`ibegi}, svi moramo biti ponosni na izabranike Safeta Su{i}a. - Prezadovoljan sam i time kako su na{i momci

dobru reprezentaciju. Ili dobro smo pro{li, odli~no ste igrali. Uglavnom, svi su iznena|eni na{om dobrom igrom.
Toliko blizu, a toliko daleko.

- Mo`da smo, ipak, kada se sve sabere i oduzme, trebali pobijediti.
Uprkos brojnim pohvalama iz svijeta, ostaje nam da `alimo za propu{tenom {ansom i nadamo se da }emo u bara`u imati vi{e sre}e.

- Jeste, to neme veze.
Kakve su reakcije Francuza?

Instrukcije UEFA-e i FIFA-e
U Parizu je odr`an sastanak Komiteta za normalizaciju stanja u N/FSBiH, na kojem su razmatrane nove instrukcije UEFA-e i FIFA-e - Sve ide dobrim putem, ali ne mo`e br`e od „muzike“. Bit }e jo{ sastanaka, a mi smo u totalnoj „osmozi“ sa FIFA-om i UEFA-om. Sto posto imamo njihovu podr{ku, s tim {to od nas tra`e da budemo puno agresivniji i drasti~niji u izricanju mjera, ka`e Had`ibegi}, koji na pitanje koji su naredni koraci Komiteta, odgovara: - Ne bih jo{ razgovarao o detaljima, jer ~ekemo verifikaciju instrukcija koje smo dobili za naredne korake. Ima tu jo{ „hiljadu“ stvari koje treba uraditi. igrali i kako su hrabro iza{li na megdan velikom protivniku. Nedostajalo nam je samo malo vi{e sre}e, ali mo`emo biti ponosni na sve. Jer, kako smo odigrali na Stadionu Francuska, totalno sam uvjeren da u bara`u mo`emo pro}i bilo ko- Oni slave, prezadovoljni su {to su pro{li dalje. Me|utim, na{oj reprezentaciji daju jako pozitivne kritike. Na tribini, ali i u mome klubu, mnogo Francuza mi je ponovilo skoro istu re~enicu: Nismo znali da imate onako

- [teta je {to nismo oti{li dalje, ali ponavljam, zaista sam ponosan iza{ao sa Stadiona Francuska. Uzdignutog ~ela. Zaslu`ili smo da izborimo direktan plasman na Euro 2012, ali {ta je tu je. @ao mi je {to na{i momci nisu dobili zaslu`enu rezultatsku nagradu za svoj trud, ali i igru.
Da nije bilo malog pada sredinom drugog poluvremena, koji je vjerovatno uzrokovan nedostatkom snage, ko zna kako bi zavr{ila utakmica?

Had`ibegi}, Osim, Lagumd`ija, Nik{i} i Proli}: Toliko blizu, a toliko daleko ako ni{ta drugo onda zbog ~injenice da smo ostali bez jedne izmjene. Ipak, Mujd`a je odigrao odli~nu utakmicu na desnom boku. Sve je zatvorio, ali i probio nekoliko puta
Cijela ekipa je odli~no funkcionisala.

- Mo`da je upravo to bila razlika, mo`da nismo imali noge za 90 minuta igre? Me|utim, veliki hendikep je bila povreda Mensura Mujd`e, ali i Kenana Hasagi}a,

- Sla`em se, sve je bilo za ocjenu 10 - od igra~a, do na-

vija~a. Na tribinama je bilo, kako sam kasnije saznao, tridesetak hiljada na{ih navija~a. To je skoro pola stadiona. G. [UMAR

Mehmed Ba`darevi}, trener So{oa, optimista nakon me~a u Parizu

Ve} nas vidim na Euru 2012
Ne treba sada praviti ni veliku euforiju ni previ{e `aliti za propu{tenom {ansom, nego nastaviti istim putem, ka`e Ba`darevi}
I dok navija~i na{eg najboljeg dr`avnog tima i dalje prepri~avaju majstoriju Edina D`eke, {ansu Senada Luli}a, diskutabilnu odluku sudije Krega Tomsona, odbrane Asmira Begovi}a... minuli me~ u Parizu smo analizirali sa trenerom So{oa Mehmedom Ba`darevi}em. - U prvom poluvremenu smo jako dobro stajali na terenu. Igrali smo organizovano, mirno, pametno, tako da smo mogli napraviti vi{e od 1:0, jer Francuze nikada nisam vidio slabije, bar u posljednjih dvadesetak godine, {to nikako ne umanjuje na{u dobru igru. Jednostavno, „trikolori“ su u prvih 45 minuta bili prepadnuti, neorganizovani, bez te~ne igre, jako slabi u defanzivi - konstatuje Ba`darevi}. - Mislim da smo mi u Parizu odigrali najbolje poluvrijeme u historiji. Na`alost, za potpuni uspjeh nam je trebao taj drugi gol. - Tako|er, izmjene Hasagi}a i Mujd`e su bile prinu-

Spahi}eva gre{ka i D`ekina majstorija
Puno „pra{ine“ se diglo oko penala za Francuze. - [ta da ka`em? Na`alost, Emir Spahi} je napravio gre{ku {to odmah loptu nije poslao u tribine. Poslije toga faul je postojao, a da li je on bilo dovoljan za penal, ne znam - ka`e Ba`darevi}. Mo`da je i Nasri prije drugog kontakta faulirao na{eg kapitena!? - Ne znam. Iskren da budem, nisam vidio taj detalj, ka`e Ba`darevi} i dodaje da nije mogao gledati izvo|enje jedanaesterca i snimku spornog detalja. - @ao mi je {to je jedna tako va`na utakmica „prelomila“ na jednom takvom detalju. Me|utim, treba priznati i to da su Francuzi u drugom poluvremenu imali vi{e {ansi nego mi na cijeloj utakmici. Mi smo imali dvije zrele prilike za postizanje gola, a ona situacija iz koje je D`eko dao gol je njegov majstorluk, nije {ansa. dne, tako da je i to bio problem u kasnijem osvje`avanju ekipe sa klupe. Jednostavno, do{le su previ{e rano. S druge strane, Francuzi su u nastavku utakmice zaigrali agresivnije. Napravili su nam puno problema po bokovima, jer nismo uspjevali da dr`imo ~itavu {irinu terena. Na pitanje da li je „pobjednika“ odlu~ila samo bolja fizi~ka priprema ili ne{to jo{, Ba`darevi} odgovara: - Ili snaga ili svje`ina? Jednostavno, u jednom momentu smo nesvjesno poku{ali da igramo malo povu~enije, zatvorenije, a Francuzi su poja~ali tempo, pogotovo ulaskom Martina i Meneza, koji nam je napravio puno problema sa strane. To je donekle poremetilo na{u dobru, ~vrstu i organizovanu igru. Bilo je i o~ekivati da }e oni u drugom poluvremenu dati sve od sebe. Na`alost, mi nismo imali dovoljno lucidnosti ili mo`da mangupluka da u odre|enim momentima napravimo vi{e prekida. Ipak, to nije bilo lako, jer su „trikolori“ dobra reprezentacija. Nakon ~estitki na{em selektoru Safetu Su{i}u i svim reprezentativcima na predstavi u Parizu, Ba`darevi} je dodao i ovo:

Ba`darevi}: Nismo imali dovoljno lucidnosti ili mangupluka

- Na{a reprezentacija sigurno zaslu`uje plasman na jedno veliko takmi~enje i ja je ve} vidim na Euru 2012. Ne treba sada praviti ni veliku euforiju ni previ{e `aliti za propu{tenom {ansom, nego nastaviti istim putem, za kraj ka`e Ba`darevi}. G. [.

Mlada reprezentacija

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 14. oktobar/listopad 2011.

8

Vlado Jagodi}, selektor reprezentacije BiH U-21 zadovoljan

Zaslu`ili smo ve}u pa`nju i podr{ku sa tribina
Sve {to smo zamislili da odigramo po onom blatu i {to prije rije{imo pitanje pobjednika, uspjeli smo, ka`e Jagodi}
mo u normalu, poslije ne}u kazati te{kog, ve} poraza od 0:3 (Njema~ka - op. a.). Uspjeli smo u na{im najmjerama, jer realno, prvo poluvrijeme je zaista bilo na nivou. Sve {to smo zamislili da odigramo po onom blatu i {to prije rije{imo pitanje pobjednika, uspjeli smo. Moji izabranici su pru`ili i vi{e od na{ih o~ekivanja. ^etiri gola, odnosno 4:0 u prvih 45 minuta je pravi rezultat. Ostaje mi `al {to je na stadionu bilo onako malo publike, jer je u utorak na Bilinom polju bilo predstavljanje na{e reprezentacije pred doma}im navija~ima. Jagodi} se zahvalio malobrojnim navija~ima, koji su u utorak bodrili nade na{eg fudbala. - Molim vas, to apostrofirajte. Hvala mnogo navija~ima koji su nas podr`ali. Mislim da ova na{a selekcija ~etvrtom kvalifikacionom me~u za Evropsko prvenstvo U-21, koje je na programu 2013. godine u Izraelu, na{a mlada reprezentacija je u Zenici rezultatom 5:1 savladala vr{njake sa Kipra i tako ostala u trci za bara`. Sve dileme oko pobjednika izabranici Vlade Jagodi}a rije{ili su u prvom poluvremenu kada je rezultat bio 4:0. - Mo`da smo mogli posti}i jo{ gol ili dva, te da ne primimo onaj jedan, me|utim, ne

U

Tabela
Rezultati - ponedjeljak: San Marino - Njema~ka 0:8, utorak: BiH - Kipar 5:1 Bjelorusija - Gr~ka 1:3,
1. Njema~ka 2. Gr~ka 3. BiH 4. Bjelorusija 5. Kipar 6. San Marino 5 4 4 5 5 5 50 30 21 21 10 00 0 23:1 15 1 9:4 9 1 9:5 7 2 8:8 7 4 9:14 3 5 0:26 0

Parovi sljede}eg kola (11. i 12. novembra): Gr~ka - Njema~ka, San Marino Bjelorusija, Kipar - BiH. zaslu`uje mnogo ve}u pa`nju i podr{ku sa tribina. Ali dobro, mi }emo to u narednom periodu, kroz na{e rezultate, ponovo pokazati i dokazati. Na pitanje ho}ete li izdvojiti, odnosno pohvaliti nekog od na{ih mladih igra~a, prvi strateg reprezentacije BiH U21 odgovara: - Ne, to ne}u raditi iz prBilbija: Bio strijelac, asistent, ali i pogodio tri stative i pre~ku incipa. Za mene su svi odigrali dobro. Naravno, odre|ene gre{ke i sa minule utakmice u Zenice }emo analizirati na sljede}em okupljanju, jer to uvijek radimo tako. A kada analizu utakmice predo~im igra~ima, mo}i }emo razgovarati o individualnom u~inku. Ali ponavljam, mislim da su svi na{i igra~i u datom momentu odgovorili zadatku. Veseli me {to je ponovo bio strijelac Stevanovi}, koji je samokriti~an i misli da ako na pro{le dvije utakmice nije postizao golove da nije obavio dobar posao. Ne, on na svakoj utakmici kvalitetno obavlja svoj posao, a sada mu se posre}ilo da i realizuje prilike. Bilbija je imao maler, ali ne treba zaboraviti da je na njemu bio penal, da je asistirao, ali i zatresao mre`u. - Pored svega toga, nije mala stvar na jednoj utakmici pogoditi pre~ku i tri stative. Treba se na}i u {ansi. Bez obzira na probleme koje imamo na lijevoj strani, svi igra~i su odgovorili zadatku. Izmjene sam morao praviti. ^oli} je dobio `uti karton, a na njemu je bio nezgodan, ali i bezobrazan igra~. Hand`i} je defanzivne zadatke obavio izuzetno dobro, ali htio sam da uvo|enjem Grahovca, a kasnije i Kvesi}a, stanemo na loptu, bez obzira na te`ak teren, konstatuje Jagodi} i dodaje da u revan{u protiv Kipra ne}e igrati ^oli}, koji ima dva `uta kartona. G. [UMAR

BiH - Kipar 5:1
Jagodi} mo`emo biti ni megalomani, konstatuje selektor Jagodi}. Na{ tim je, pored pet golova, pogodio tri stative, pre~ku. - Samo Bilbija je pogodio tri stative i pre~ku. Ono o ~emu smo razmi{ljali pred me~ sa Kiprom je da se vratiStadion Bilino polje u Zenici. Gledalaca: 500. Sudija: Christof Dierick 7 (Belgija). Strijelci: 1:0 - Vi{}a (5.- penal), 2:0 - Bilbija (18), 3:0 - Zakari} (25), 4:0 - Stevanovi} (41), 4:1 - Pittaras (55 - penal), 5:1 Stevanovi} (68). @uti kartoni: ^oli}, Be{i} (BiH), Demetriou, Antoniades (Kipar). Igra~ utakmice: Miroslav Stevanovi} (BiH) 8. BIH: Divkovi} -, ^oli} 7 (od 46. Husi} 7), Zakari} 7,5, Marki} 7,5, Hand`i} 7 (od 46. Grahovac 7), Vi{}a 7,5 (od 76. Kvesi} 7), Stevanovi} 8, Bilbija 7,5, Be{i} 7,5, Brekalo 7, Su{i} 7. Selektor: Vlado Jagodi}. KIPAR: Joanu 5,5, Filaktu 5 (od 46. Panajotu 5,5), Demetriu 5,5, Hristofides 5, Perikleus 5 (od 73. Rusias 5), Pitaras 6, Finiris 5 (od 46. Ekonomides 5,5), Antoniades 5, Vasiliu 5, Sotiriu 5,5, Jakudaki 5. Selektor: Savas Paraskevas.

Kenan Hand`i}, veznjak mlade selekcije, nakon pobjede nad Kiprom

Pokazali smo da vrijedimo
Novembarske utakmice bit }e od presudog zna~aja i tu moramo dokazati da smo sposobni sti}i do bara`a - ka`e Hand`i}
Uvjerljivom pobjedom nad vr{njacima sa Kipra, na{a mlada reprezentacija pokazala je da ima snage i kvaliteta da stigne do druge pozicije i u~e{}a u bara`u za naredno Evropsko prvenstvo. Pobjeda nad Kiprom ima posebnu te`inu jer je pokazala psiholo{ku stabilnost na{eg tima, nakon visokog poraza od Njema~ke. Akter obje utakmice bio je i Kenan Hand`i} koji je pru`io dosta dobra izdanja. - Bili smo svjesni da ovu utkmicu moramo dobiti i tako smo je do~ekali. Znali smo {ta i kako trebamo raditi da pitanje pobjednika rije{imo u ranoj fazi utakmice. U tome smo uspjeli jer smo ispo{tovali sve ono {to je od nas tra`io

Rano za odlazak
Hand`i} je ve} drugu godinu ~lan seniorske ekipe tima sa Ko{eva. - Meni je lijepo u Sarajevu. Dijete sam kluba, ali svjestan sam da }e do}i vrijeme da napustim Ko{evo. Ipak, za sada je rano govoriti o odlasku. @elim sa Sarajevom osvojiti barem jedan trofej. Kao {to znate u mla|im selekcijama sam osvojio sve {to se mo`e osvojiti - ka`e Hand`i}. na{ stru~ni {tab. Uz to poseban motiv bio nam je i televizijski prijenos jer smo `eljeli dokazati da mo`emo odigrati puno bolje nego {to je to bio slu~aj protiv Njema~ke.
Pobjedom smo se vratili u borbu za drugu poziciju koja nam donosi u~e{}e u bara`u.

a donekle i na{ mentalitet. Ipak, najva`nije je da smo se vratili na pobjedni~ki kolosijek i sa puno optimizma ~ekamo nove utakmice sa Kiprom i Gr~kom, koje igramo u novembru.
Mnogi su mi{ljenja da }e te utakmice odrediti na{u sudbinu, {to se bara`a ti~e.

Hand`i}: Iznenadio me je doma}i poraz Bjelorusije lutni favorit grupe, za drugo mjesto borit }emo se Bjelorusi, Grci i mi. Siguran sam da }emo nakon naredne dvije utakmice mi biti u najboljem polo`aju da stignemo do bara`a. Iznenadila me pobjeda Grka u Bjelorusiji i zato mislim da }e novembarske utakmice biti od presudnog zna~aja. U njima moramo dokazati da smo kvalitetom ispred ostalih i da s pravom o~ekujemo plasman u bara`.
Mladi igra~ Sarajeva nada se da }e nakon izdanja u reprezentativnom dresu, ve}ina igra~a dobiti ve}u minuta`u u svojim klubovima.

- Ova pobjeda mogla je biti jo{ uvjerljivija, ali te`ak teren nas je sprije~io u tome,

- Izuzimaju}i Njema~ku koja je se potvrdila kao apso-

- To je hroni~an problem sa kojim se susre}emo u klu-

bovima i nadam se da }emo u nastavku sezone dobiti vi{e prostora za igru. Ove kvalifikacijske utakmice odigrali smo dosta dobro i mislim da bismo trebali dobiti prostora i u svojim klubovima. Na dobitku bi bili svi, klubovi, reprezentacija, ali i mi koji se nadamo punoj igra~koj afirmaciji - rekao je Hand`i}. F. A.

Euro
Napada~ Barcelone sa 50 golova rekorder [panije

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 14. oktobar/listopad 2011.

9

Deseto kolo

Niko se ne mo`e porediti sa Viljom
Jednog dana kada zavr{i reprezentativnu karijeru imat }e najbolji u~inak svih vremena - ka`e Daren Fle~er, kapiten [kotske

Toivonen poga|a za [vedsku

Grupa A
Kazahstan - Austrija 0:0 Njema~ka - Belgija 3:1 (Ezil 30, [urle 33, Gomez 48 - Felaini 86) Turska - Azerbejd`an 1:0
1. Njema~ka 2. Turska 3. Belgija 4. Austrija 5. Azerbejd`an 6. Kazahstan 10 10 10 10 10 10 10 5 4 3 2 1 0 2 3 3 1 1 0 3 3 4 7 8 34:7 13:11 21:15 16:17 10:26 6:24 30 * 17 D 15 12 7 4

D

avid Vilja (30) je bio jedan od klju~nih igra~a u izvanrednom rezultatu [panije u kvalifikacijama, zavr{enim sa svih osam pobjeda. Uz odli~ne igre, Vilja je u posljednjem me~u sa [kotskom bio strijelac tre}eg gola za „furiju“, a ukupno svog 50. u dresu sa dr`avnim grbom. Iako je u tom me~u David Silva sa dva pogotka ponio epitet igra~a utakmice, napada~ Barcelone je ipak do`ivio istorijski trenutak, postaviv{i rekord po broju postignutih pogodaka. [panci su, ina~e, protiv [kotske igrali u gotovo najja~em sastavu, iako su davno osigurali mjesto na Euru, a njihovom pobjedom okoristili su se i ^esi. - Nevjerovatan je rekord kojeg je postavio Vilja sa 50 golova za reprezentaciju i mislim da }e ga biti vrlo te{ko dosti}i. To sve govori o ovom igra~u. David je jedan od najve}ih svih vremena i jasno je da }e i poslije ovog istorijskog rezultata nastaviti igrati i davati golove za [paniju jo{ dugo vremena - rekao je Fernando Ljorente, kolega iz napada. Visente del Boske nije mnogo ekperimetirao iako je mogao, a to je ~ak i najavljeno. Skupo su to platili [koti,

Grupa B
Irska - Armenija 2:1 (Aleksanjan 43-ag, Dan 59 - Mkitarjan 62) Rusija - Andora 6:0 (D`agoev 5, 44, Igna{evi~ 25, Pavlju~enko 29, Glu{akov 59, Biljaletdinov 78) Makedonija - Slova~ka 1:1 (Noveski 79 - Piro{ka 54)
10 10 10 10 10 10 7 6 5 4 2 0 2 3 2 3 2 0 1 1 3 3 6 10 17:4 15:7 22:10 7:10 8:14 1:25 23* 21D 17 15 8 0

1. Rusija 2. Irska 3. Armenija 4. Slova~ka 5. Makedonija 6. Andora

Grupa C
1. Italija 2. Estonija 3. Srbija 4. Slovenija 5. S. Irska 6. F. Otoci

Italija - S. Irska 3:0 (Kasano 21, 53, Mekeli 74ag.) Slovenija - Srbija 1:0 (Vr{i~ 45+1)
10 10 10 10 10 10 8 5 4 4 2 1 2 1 3 2 3 1 0 4 3 4 5 8 20:2 15:14 13:12 11:7 9:13 6:26

26 * 16 D 15 14 9 4

Grupa E
Ma|arska - Finska 0:0 Moldavija - San Marino 4:0 (Zmeu 30, Ba~io}i 61ag, Suvorov 66, Androni~ 87) [vedska - Holandija 3:0 (Kalstrom 14, S. Larson 51pen, Toivonen 53 - Huntelar 22, Kujt 49)
10 10 10 10 10 10 9 8 6 3 3 0 0 0 1 1 0 0 1 2 3 6 7 10 37:8 31:11 22:14 16:16 12:16 0:53 27 * 24 * 19 10 9 0

Vilja u duelu sa Robinsonom: koji ne}e vidjeti jo{ jedno veliko takmi~enje nakon SP 1998. - Viljin golgeterski u~inak svrstava ga me|u najbolje strijelce na svijetu - rekao je {kotski kapiten Daren Fle~er.

U~inak sve govori - Na klupskom nivou mo`da zbog Mesija ne dobiva svu reputaciju, ali to je o~ekivano. Ako pogledate njegov rezultat u klubu a posebno u reprezentaciji, mislim da se niko ne mo`e porediti s Viljom. Jednog dana kada

zavr{i reprezentativnu karijeru imat }e najbolji u~inak svih vremena. Pogledajte samo njegov pogodak protiv nas, svjetska je klasa, sna`no, na prvu, ravno u ugao - rekao je Fle~er. N. C.

1. Holandija 2. [vedska 3. Ma|arska 4. Finska 5. Moldavija 6. San Marino

Grupa F
Hrvatska - Latvija 2:0 (Eduardo 66, Mand`uki} 72) Gruzija - Gr~ka 1:2 (Targamadze 19 - Fotakis 79, Haristeas 85) Malta - Izrael 0:2 (Rafaelov 11, Ger{on 90+3)
1. Gr~ka 2. Hrvatska 3. Izrael 4. Latvija 5. Gruzija 6. Malta 10 10 10 10 10 10 7 7 5 3 2 0 3 1 1 2 4 1 0 2 4 5 4 9 14:5 18:7 13:11 9:12 7:9 4:21 24 * 22 D 16 11 10 1

Portugalac novi junak Gr~ke

Lista strijelaca

Santo{ ostaje do SP 2014.
Portugalski stru~njak na klupi gr~ke reprezentacije Fernando Santo{ novi je nacionalni junak Gr~ke. Santo{ je odveo ovu reprezentaciju na Euro u Ukrajini i Poljskoj i ~ak nadma{io Ota Rehagela. Naime, dan nakon {to je proslavio svoj 57. ro|endan, Santo{ je predvodio Gr~ku do pobjede u Gruziji, kojom je osiguran direktan plasman na Euru. Bila je to ujednoi rekordna 16. uzastopna utakmica Portugalca na klupi Gr~ke u kojima je ostao nepora`en. Time je nadma{io niz od 15 uzastopnih utakmica prija{njeg gr~kog selektora Rehagela ostvarenog u periodu od 2002. do 2004. godine. Tako|er, lokalni mediji navode da je predsjednik Gr~kog nogometnog saveza Sofoklis Pilavios ve} ponudio Santo{u produ`enje ugovora na dodatne dvije godine, {to zna~i da bi Portugalac trebao voditi Grke i na SP 2014. godine, pa tako i u kvalifikacijama u kojima }e igrati protiv BiH. Aktuelni ugovor Santo{a ve`e do 2012. godine, a novi bi trebao biti potpisan u nekoliko narednih dana. ka)

Golovi
12 - Huntelar (Holandija) 9 - Klose (Njema~ka) 7 - Vilja ([panija), Forsel (Fins6 - Gomez (Njema~ka), Van Persi (Holandija), Rudolf (Ma|arska), Kasano (Italija)

Huntelar

Grupa G
1. Engleska 2. Crna Gora 3. [vicarska 4. Vels 5. Bugarska

Bugarska - Vels 0:1 (Bejl 45) [vicarska - Crna Gora 2:0 (Derdijok 51, Liht{tajner 65)
8 8 8 8 8 5 3 3 3 1 3 3 2 0 2 0 2 3 5 5 17:5 7:7 11:9 5:11 3:13 18 * 12 D 11 9 5

Asistencije
7 - Ezil (Njema~ka), Kalstrom ([vedska) 6 - Kujt, Sneijder (Holandija), Larson ([vedska) 5 - Misimovi} (BiH), D`ud`ak (Ma|arska), Romedal (Danska)

Grupa H
1. Danska 2. Portugal 3. Norve{ka 4. Island 5. Kipar

Danska - Portugal 2:1 (Kron-Deli 13, Bendtner 63 - Ronaldo 90+2) Norve{ka - Kipar 3:1 (Pedersen 25, Kerju 34, Hogli 65 - Okas 42)
8 8 8 8 8 6 5 5 1 0 1 1 1 1 2 1 2 2 6 6 15:6 21:12 10:7 6:14 7:20 19 * 16 D 16 4 2

Litvanija

@utautas podnio ostavku
Selektor Litvanije Raimondas @utautas podnio je ostavku, po{to je njegova ekipa kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2012. zavr{ila na pretposljednjem mestu Grupe I sa samo pet bodova. - Po{to nismo ostvarili zacrtane ciljeve, vrijeme je da odem sa ove funkcije. Hvala svim na{im igra~ima i navija~ima koji su nas podr`ali uprkos lo{im rezultatima. Svom nasljedniku, kao i cijeloj ekipi, `elim mnogo sre}e u budu}nosti - rekao je @utautas novinarima u Viljnusu. Litvanci su solidno po~eli kvalifikacije, osvojili bod protiv [kotske i pobijedili u ^e{koj. Nakon toga uslijedio je veliki pad, ~ija kulminacija je bio poraz od Lihten{tajna u junu.

Grupa I
1. [panija 2. ^e{ka 3. [kotska 4. Litvanija 5. Lihten{tajn

[panija - [kotska 3:1 (Silva 6, 44, Vilja 54 - Gudvajli 66pen) Litvanija - ^e{ka 1:4 (Sernas 68pen - Kadlec 2pen, 85pen, Re`ek 16, 45)
8 8 8 8 8 8 4 3 1 1 0 1 2 2 1 0 3 3 5 6 26:6 12:8 9:10 4:12 3:17 24 * 13D 11 5 4

Napomena
D - osigurali doigravanje (11., 12. i 15. novembar) * - nastup na Evropskom prvenstvu

Santo{: Nepora`en 16 utakmica

Euro
Joahim Lev, selektor Njema~ke, o {ansama na EP

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 14. oktobar/listopad 2011.

10

Nije nam samo [panija prepreka
- Holandija, Engleska, Portugal i Francuska se tako|er moraju uzeti u obzir - rekao je Lev
uro 2012 ne}e biti lagana {etnja za nositelje [paniju i njema~ku, jedine reprezentacije koje su kvalifikacije zavr{ile sa stopostotnim u~inkom, smatra Joahim Lev, selektor njema~ke reprezentacije. Lev je dodao da se moraju uzeti u obzir i druge reprezentacije, poput Francuske. - Nisam siguran da }e se me~ Njema~ke i [panije igrati na predstoje}em turniru Evropskog prvenstva, ~ak iako svi pri~aju o tom duelu rekao je Lev novinarima koji su ga pitali da uporedi {anse Njema~ke u odnosu sa [pancima, braniteljima evropske titule. - Holandija, Engleska, Portugal i Francuska su tako|er me|u favoritima - dodao je Lev uprkos ~injenici da se Portugal jo{ nije plasirao te da o~ekuje bara`, a u grupi je bio slabiji od Danske. Iako se davnoplasirao, njema~ki tim je u posljednjem kolu pobijedio i Belgiju i ta-

E

Advokat sa saradnicima: Rezultati najva`niji

Dik Advokat, selektor Rusije

Valjda }e plasman u{utkati kriti~are
Lev sa reprezentativcima: Favoriti u Poljskoj i Ukrajini ko kvalifikacije zavr{io sa 30 osvojenih bodova uz ~ak 34 postignuta pogotka. Zbog forme koju je Elf, trostruki kontinentalni {ampion, tom prilikom pokazao, mnogi ga svrstavaju me|u top-favorite narednog Eura u Poljskoj i Ukrajini. Ako uspije, to bi Njema~koj bio prvi trofej nakon 1996. godine. To bi zna~ilo da [panci, kojima je u finalu Eura 2008. protiv Njema~ke gol Toresa donio trofej, ne}e odbraniti titulu. - Znamo iz pro{losti da postoje mnoge druge prepreke, a ne samo [panija - rekoa je Lev. N. C. Selektor reprezentacije Rusije Dik Advokat rekao je da se nada da }e plasman te ekipe na Evropsko prvenstvo 2012. ubla`iti kritike javnosti i medija u Rusiji. koje su bile ~este posljednjih nekoliko meseci. - Nadam se da od sada na{ tim ne}e trpjeti tolike kritike kao {to je to bio slu~aj u pro{losti - rekao je Advokat ruskim novinarima. Selekcija Rusije je u posljednjem kolu u Moskvi deklasirala Andoru sa 6:0 i izborila direktan plasman na EP kao prvoplasirani tim B grupe kvalifikacija. Otkad je 2010. godine zamijenio Gusa Hidinka na klupi Rusije, Advokat je ~esto bio meta kritika javnosti i nekih biv{ih reprezentativaca zbog izbora igra~a i taktike. - Nikad nisam obra}ao pa`nju na ono {to mediji objavljuju o meni. Dugo sam u ovom poslu i ne brinem se. Nisam ovdje da bih bilo kome udovoljio, jer su mi rezultati ekipe na prvom mjestu - rekao je Advokat. Prije Rusije, Advokat je vodio veliki broj ekipa, me|u kojima su Glazgov Rend`ers, PSV, Zenit, Borusija Menhengladbah i selekcija Holandije.

Vladimir Petrovi} razo~aran neuspjehom Srbije

Sve se okrenulo protiv nas
Da sam znao kakva klima vlada oko reprezentacije, ne znam da li bih prihvatio ponudu da postanem selektor - ka`e Pi`on
Selektor reprezentacije Srbije Vladimir Petrovi} Pi`on, poslije poraza od Slovenije i opro{taja od bara`a za Evropsko prvenstvo, priznao je da ne bi prihvatio ovu funkciju da je znao kakva klima vlada oko nacionalnog tima ove zemlje. - Iskreno, da sam znao kakva klima vlada oko srpske reprezentacije, ne znam da li bih prihvatio ponudu da postanem selektor. Sve vrijeme sam imao podr{ku ljudi iz Saveza, ali sam bio i ostao zaprepa{ten odnosom dijela navija~a prema nacionalnom timu kazao je Petrovi} za sajt FS-a. Petrovi} je istakao da je sve po~elo njegovim debijem protiv Estonije u Beogradu, a da je nastavljeno incidentom u \enovi. - Sve je bilo protiv nas, mnogo negativnog skandiranja, prepirki, nesuglasica. Uslijedio je me~ u \enovi, kojeg smo izgubili 0:3 iako smo odigrali samo {est minuta. Zatim smo do~ekali Sjeverne Irce bez na{ih, a uz par stotina njihovih navija~a. ^ak ni protiv Italijana nije bio pun stadion istakao je Petrovi}. Srbija je porazom od Slovenije kvalifikacije zavr{ila na tre}em mjestu u C grupi, iza Italije i Estonije. - Znam da vrijedimo vi{e, ali je jedina istina ona koju vidimo posmatraju}i tabelu. I u ovom trenutku smatram da nas Slovenija nije nadigrala. Njihova pobjeda je plod velike `elje koju su pokazali i posljedica na{eg nesnala`enja u nekim va`nim trenucima - rekao je Petrovi} i ponovio da, uprkos neuspjehu, nema {ta da zamjeri igra~ima. - Ne mogu da im prigovorim da se nisu zalagali. Pojedinci su mnogo pretr~ali, izgarali. Sa aspekta fizi~ke pripremljenosti osjetio se umor, kao posljedica susreta protiv Italije. Za proma{enim {ansama mogu da `alim, ali ne mogu nikoga da krivim. Koncentracija je nedostajala, ali sada se to ne mo`e promijeniti - kazao je Petrovi}. Pi`on je podsjetio da }e u narednim danima biti poznato da li }e ostati na funkciji. - Imam jo{ dva mjeseca ugovora. I do sada smo o svemu razgovarali, ali u ovom trenutku ne mogu ni{ta vi{e da o tome govorim, naredni dani ponudit }e odgovore - zaklju~io je Petrovi}. Petrovi}: Krenulo od Estonije

Stankovi} i Vidi} najavili odlazak
Dejan Stankovi} (33), vezni igra~ reprezentacije Srbije iz redova italijanskog Intera, objavio je da vi{e ne}e igrati za izabranu vrstu nakon {to se Srbija nije uspjela plasirati na Euro 2012., a povla~enje je navodno najavio i Nemanja Vidi} iz Man~ester junajteda. - Za mene je ovo bila zadnja slu`bena utakmica sa reprezentacijom, ~ekam jo{ samo opro{tajnu utakmicu i onda je gotovo - kazao je Stankovi}, koji je prvu utakmicu za SR Jugoslaviju odigrao 27. aprila protiv Ju`ne Koreje u Beogradu a ukupno je upisao 102 nastupa, izjedna~iv{i rekord napada~a Save Milo{evi}a i postigao je 15 golova. Nemanja Vidi} (30), kapiten Man~ester junajteda (30) tako|er je najavio da }e slijediti Stankovi}ev primjer : - Vrijeme je da se reprezentacija podmladi, neki se igra~i trebaju povu}i - kazao je Vidi}. koji je nacionalni dres obukao 56 puta.

Stankovi} u duelu sa Ili~em

Premijer liga
Zoran Belo{evi} produ`io ugovor sa FK Sarajevo

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 14. oktobar/listopad 2011.

11

Lak{e nam je igrati na strani
Mo`da u timu nemamo puno zvijezda, ali na ~elu sa Jir`ijem Pli{ekom imamo odli~an stru~ni {tab i jaku ekipu, ka`e Belo{evi}
Barbarez i Fazli}: Zavr{ene trenerske turbulencije na

Asim Fazli}, predsjednik NK Travnik

Mo`e li Jaganjac spasiti „vezire“?
Smaji} ostaje generalni menad`er, Ba{i} ide stepenicu ni`e, a D`idi} seli u omladinski pogon, ka`e Fazli}
Belo{evi} (desno): Pobjedom ijevi bo~ni fudbaler bordo tima Zoran Belo{evi}, od kojeg navija~i Sarajeva o~ekuju jo{ bolje igre, konstatuje da je klub sa Ko{eva na najbolji mogu}i na~in apsolvirao minulu prvenstvenu pauzi, te da duel sa Travnikom do~ekuje maksimalno spreman.

L

zadr`ati priklju~ak za liderom bjedi sa kojom }emo zadr`ati priklju~ak za liderom sa Pecare, ka`e Belo{evi}, koji je produ`io ugovor sa FK Sarajevo do 1. januara 2013. godine.
Da li je atmosferu u bordo svla~ionici pokvario verbalni sukob sportskog direktora Edima Had`ialagi}a i Damira Koja{evi}a?

Imamo dobar kolektiv
- Dobro smo se spremili, tako da se nadamo novoj po-

- Nije, sve je brzo izgla|eno.
Mo`e li se u ovoj takmi~arskoj godini bordo tim upustiti u borbu za titulu?

sa Pecare - Imamo dobar kolektiv, {to smo ve} dolazali u nekoliko navrata. Mo`da u timu nemamo puno zvijezda, ali na ~elu sa Jir`ijem Pli{ekom imamo odli~an stru~ni {tab i jaku ekipu. Dobro radimo na treninzima, tako da ponovni plasman u Evropu ne bi trebao do}i u pitanje, a na{ cilj je borba za titulu, kako u prvenstvu, tako i u Kupu BiH
Za{to bordo tim u minulim utakmicama jo{ nije pru`io igru u skladu sa renomeom kluba, odnosno onakvu ka-

nam je lak{e igrati.
Osim povrije|enog Adina D`afi}a i Sedina Torlaka, koji zbog suspenzije iz Trebinja jo{ nije stekao pravo nastupa, svi ostali igra~i bordo tima su spremni za duel sa Travnikom.

O~ekujem podr{ku navija~a
- Svi smo spremni i `eljni dokazivanja. Nakon {to je sanirao povredu koljena, Edin Pehli} se uklju~io

Had`ialagi} kaznio Koja{evi}a
Zbog verbalne prepirke povi{enim tonom sa Had`ialagi}em, koji je u odsutnosti prvog staratega bordo tima Jir`ija Pli{eka „glumio“ ko{evskog {e(ri)fa, Koja{evi} je ka`njen sa 2.000 KM. Naime, Had`ialagi} je zbog ka{njenja rekao Koja{evi}u da napusti trening, a potom mu je napada~ bordo tima „sasuo u lice“ niz nepobitnih ~injenica. - Ne `elim to komentarisati. Ne znam ho}u li igrati u subotu jer iz kluba tra`e da produ`im ugovor, koji mi isti~e na ljeto, u utorak nam je rekao Koja{evi}. Me|utim, dan kasnije od Koja{evi}a smo saznali ovo: - Pristali su na moje uslove za produ`enje ugovora. Dogovorili smo sve detalje, a poslije utakmice sa Travnikom trebli bi potpisati novu ugovornu obaveKoja{evi}: Dogovorio produ`enje ugovora zu - do ljeta 2012. godine, ka`e Koja{evi}.

Uprava Travnika je smjenom trenera Nermina Ba{i}a, koji je kao i njegov prethodnik Mesud Durakovi} samo jedno kolo bio prvi strateg „vezira“, te imenovanjem Harisa Jaganjca na mjesto {efa stru~nog {taba do daljneg zaklju~ila trenerske turbulencije. Prema rije~ima predsjednika Travnika Asima Fazli}a, nakon razlaza sa trenerom Ned`adom Selimovi}em, odnosno dvojicom njegovih nasljednika, ~elnici kluba su odlu~ili struku povjeriti Jaganjcu, od kojeg se o~ekuje da u narednom periodu donese napredak. - Jaganjac bi trebao voditi Travnik do kraja sezone, a nakon toga bi ponovo razgo-

Travnik. Na{a namjera je da s njim i Bazelom uspostavimo dugoro~nu saradnju. U tome }emo sigurno uspjeti. Istovremeno, ta saradnja podrazumijeva dovo|enje, odnosno prodaju igra~a, a sve za dobrobit kluba koji bi na taj na~in mogao lak{e `ivjeti, ka`e Fazli}. Kada je u pitanju nastavak prventva, odnosno konsolidacija ekipe, ~elnik „vezira“ je posebno naglasio. - Probleme, ako ih i ima, sigurno }emo prevazi}i sa novim trenerom. Jaganjac je ozbiljan ~ovjek, stru~an trener i nimalo ne sumnjam u boljitak. [to je najbitnije, ima veliki izbor igra~kog kadra, a to zna~i da ima od ~ega napraviti zami{ljeni tim.

Na Ko{evo bez sedam igra~a
Osim nedovoljno oporavljenih golmana Nevresa Fejzi}a i Vladimira Karali}a, struka „vezira u subotu ne}e mo}i ra~unati ni na jo{ ~etiri startera zbog „`utice“. Simbad Terzi}, Stjepan Badrov, Haris Red`epi i Haris Be{lija zbog tre}eg `utog kartona nemaju pravo nastupa, a na`alost, Haris Be{lija zbog obnovljene povrede aduktora mogao bi du`e ostati izvan terena, {to je dodatna glavobolja za trenera Jaganjca. . Ipak, to je prilika za igra~e sa manjom minuta`om, posebno talentirane omladince, Anesa Deli}a, Jasmina Im{irovi}a i Adnana Kove~avi}a, koji }e sigurno znati na adekvatan na~in iskoristiti ukazanu priliku. varali o nastavku saradnje. S druge strane, Ba{i} }e ubudu}e biti pomo}ni trener, Selver Lihovac ostaje trener golmana, dok Jasmin D`idi} seli u omladinski pogon, ka`e Fazli}, koji je o budu}em statusu generalnog menad`era u nastavku dodao: - Admir Smaji} je i dalje na{ generalni menad`er. On je trenutno u [vicarskoj. Na{a saradnja uop{te nije upitna. On }e po potrebi dolazili u Samo to sve treba poslo`iti i sigurno da ni rezultati ne}e izostati, istakao je Asim Fazli}. Podsjetimo, Jaganjac je instruktor UEFA za licenciranje trenera i klubova, a prije ne{to vi{e od 20 godina nastupao je za Sarajevo i Drinu iz Zvornika, a donedavno je bio anga`ovan i kao predava~ u Centru za edukaciju N/FSBiH. I. ISOVI]

Spec
FK Sarajevo u petak (danas - 11 sati) }e potpisati ugovor sa [kodom. - Dijele}i iste vrijednosti, te razumijevaju}i potrebe FK Sarajevo, [koda }e postati partner na{eg kluba. Udru`enim snagama [koda i FK Sarajevo doprinose unaprije|enju bh. nogometa i sporta op}enito, navodi se u saop{tenju FK Sarajevo. Direktor ASA auta Senad Olov~i}, zajedno sa direktorom FK Sarajevo Dinom Selimovi}em, u petak }e se obratiti novinarima na konferenciji za {tampu.

kvu o~ekuju navija~i Sarajeva?

- Mo`da je jedan od razloga puno novih igra~a. Me|utim, ~injenica je da mi na strani igramo puno bolje. Jednostavno, sve ekipe koje do|u na Ko{evo se zatvore i igraju „bunker“, tako da tu nema toliko igre. A na strani protivnik se otvori, tako da

u puni trena`ni proces, trenira sa drugim timom, a uskoro bi se trebao priklju~iti prvotimcima. I u subotu o~ekujem podr{ku na{ih vjernih navija~a, kao {to je to bio slu~aj uvijek do sada. Nadam se da pobjeda i dobar rezultat ne}e izostati, za kraj ka`e Belo{evi} G. [UMAR

Premijer liga

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 14. oktobar/listopad 2011.

12

Spreman sam ostati na golu
Tim koji pobje|uje se ne mijenja - ka`e Gu{o

Adnan Gu{o, golman @eljezni~ara

A

dnan Gu{o, golman @eljezni~ara nije sa ekipom trenirao sedam dana. Razlog su obaveze koje je imao u mladoj selekciji BiH. - Odigrali smo dvije utakmice u okviru kvalifikacija za odlazak na Evropsko prvenstvo. Nakon poraza od Njema~ke, pobijedili smo Kipar u Zenici. Nije lo{e, jer smo i dalje ostali u igri za drugo mjesto u grupi koje vodi u bara`.

Gu{o: Nadam se novoj pobjedi

Fudbaleri Slavije su od utorka u {trajku

Klub iz Isto~nog Sarajeva pre`ivljava najte`e trenutke

Smatrate li da imamo tim koji mo`e ove kvalifikacije zavr{iti na drugom mjestu?

- Za{to da ne. Realno, Njema~ka je najbolja selekcija u na{oj grupi. Do sada imaju sve pobjede. I to ne{to govori. S druge strane mi bi se trebali sa Bjelorusijom i Gr~kom boriti za to drugo mjesto.
Naredni susret na{e nade igraju na Kipru?

Igra~i Slavije prepu{teni sami sebi
Zaista ne znam kako }emo iz svega ovog iza}i, ka`e Radonja
Slavija u srijedu nije otputovala u Bosanski Novi, gdje je trebao odigra utakmicu osmine finala Kupa RS. I taj nepopularan potez samo potvr|uje da Slavija tone sve dublje, a niko ne zna odgovor na pitanje kako }e se okon~ati utakmica bara`a. Imamo, stra{nu generaciju koja je zaslu`ila da se plasira na jedno veliko takmi~enje.
Nakon dvije sedmice pauze nastavlja se Premijer liga BiH. Plavi u nedjelju igraju protiv GO[K - a?

- Uvjerili smo se u kvalitet Kiprana. Nisu me impresionirali. Mislim da se protiv njih mo`emo nadati bodovima i u narednom susretu. Naravno, ako budemo ponovili igru kao i iz susreta u Zenici.
Kakav je Va{ komentar utakmice iz Pariza?

kiranmog ra~una, rije{imo pitanje odlaska u Novi. Javili smo blagovremeno i u FS RS i klubu doma}inu. Istina, tra`ili smo bili da se utakmica odgodi, ali nam u tome iz Slobode nisu iza{li u susret ka`e @eljko Radonja, dire-

ri} se u potpunosti oporavio, isto kao i Bukvi}.
Nakon utakmice u Gabeli, na Grbavicu sti`e Vele`?

- Nismo bili miljenici sre}e. Dobro smo odigrali. Me|utim, optimista sam uo~i

Junior Kulina mora na gol
Kako }e se rije{iti trenutna situacija u Slaviji niko ne zna, a naredni rival u borbi za bodove je Zrinjski. Prema trenutnoj situaciji u i oko kluba iz Isto~nog Sarajeva, moglo bi do}i u pitanje i odigravanje te utakmice. - Svjesni smo u kakvoj smo situaciji. O ja~ini Zrinjskog ne treba tro{iti rije~i. Oni }e sigurno zapeti kako bi iskoristi te{ko stanje u Slaviji i do{li do bodova. Me|utim, mi znamo da nas sve osim pobjede gura jo{ dublje u ambis ka`e D`emal Sadikovi}, koji je sanirao povredu. Da stvar bude gora, van stroja zbog povreda su Ratko Dujkovi} i Stefan Tomovi}, pa }e me|u stative Milo{ Kubura, standardni golman juniorske selekcije. Nedavno je operisan Nedim Ogle~evac, a zbog `utih kartona izosta}e Milan Nikoli} i \or|e Lackanovi}. kriza. Klub koji je prije samo nekoliko godina uspje{no nastupao na me|unarodnoj sceni i preskako, naprimjer, predstavnika, Danske, nije bio u mogu}nosti da okupiti igra~e, ali i rije{iti transporta do Bosanskog Novog. Fudbaleri su nezadoviljni odnosom prema njima, jer im se danima niko ne obra}a. Jednostavno, prepu{teni su sami sebi i od utorka se prakti~no nalaze u {trajku. - Fudbaleri su u utorak do{li na trening sa zahtjevom da im se isplati dio plate od avgusta, a kako niko nije mogao to da im to garantuje, donijeli su odluku da prekinu sa treningom i tra`e sastanak sa ~lanovima Uprave. Nismo mogli ni da, zbog bloktor Slavije. - Zaista ne znam kako }emo iz svega ovog iza}i. Pored Radonje, na svakodnevnim poslovima i zadacima i klubu prisutan je jo{ samo direktor omladinskog pogona Du{ko Petrovi} i ~lanovi stru~nog {taba. A predsjednika i ~lanova Uprave nema nigdje, izuzev povratnika i ljudi koji su dali ogroman doprinos u usponu Slavije, Bogdana ^eke i Mi{e Glogovca. Njih dvojica su nedavno bili na zakazanom Upravnom odboru, koji nije ni odr`an jer nije bilo kvoruma. Sve te ~injenice potvr|uju da ovaj klub pre`ivljava svoje najte`e dane i da je pitanje da li }e uop{te imati snage da zavr{i zapo~etu sezonu. G. IVANKOVI]

Bez primljenog gola
Zanimljiv je podatak da Adnan Gu{o jo{ nije primio gol otkako je stao na gol tima sa Grbavice. - Ima tu zasluga i mojih saigra~a iz odbrane. Samo da ovako nastavimo. Mogu biti zadovoljan i svojom formom. Ustvari, na{i rezultati sve govore - istakao je Gu{o.

- To }e za nas biti te{ka utakmica. Oni te{ko primaju golove. Me|utim, te{ko i posti`u. Ipak, vjerujem da }emo nastaviti seriju dobrih rezultata. Ustvari, nadamo se novoj pobjedi.
Ho}ete li ponovo stajati na golu?

- Tim koji pobje|uje se ne mijenja. Dakle, spreman sam ostati na golu. Me|utim, Ka-

- O toj utakmici je rano govoriti. Nas prije toga ~eka revan{ susret protiv Olimpica u okviru Kupa BiH. U svakom slu~aju moramo biti maksimalno ozbiljni, pred fini{ prvog dijela sezone. Realno, vratili smo se u igru za osvajanje duple krune - kazao je Gu{o. Z. ].

Milomir Odovi}, trener GO[K-a

Nismo bez {ansi
Dvije sedmice priprema u reprezentativnoj pauzi dobro su do{le igra~ima GO[K-a, koji je u minulim utakmicama iskazivao nedostatke u fizi~koj spremi. Dosada{njim rezultatima u taboru „lavova“ su relativno zadovoljni (ostala `al za propu{tenim protiv Travnika), me|utim, za njih }e trebati potvrda u iznimno te{kom predstoje}em periodu. Ve} u nedjelju ekipa }e na svom terenu do~ekati @eljezni~ar. - Zadovoljan sam onim {to smo napravili u posljednje vrijeme. Vrlo va`no je da protiv @eljezni~ara budemo fizi~ki spremni, dok takti~kotehni~ke komponente postepeno podi`emo- ka`e trener GO[K-a Milomir Odovi}. Prvo poluvrijeme utakmice protiv Zrinjskog u Gabeli pokazatelj je da GO[K mo`e igrati i protiv najboljih. - Ne}e biti lako jer @eljezni~ar je u usponu, kako sam to i sam predvidio prije nekoliko kola. Moramo odigrati najbolje {to mo`emo i siguran sam da }emo imati svoje {anse. U svakom slu~aju, na svom stadionu idemo na pobjedu - poru~io je Odovi}. Za trenera Gabeljana svaki susret sa @eljezni~arom je posebna utakmica. - To je klub u kojem sam proveo petnaestak godina, me|utim, profesionalac sam i sa svim ekipama koje sam vodio protiv @eljezni~ara sam nastojao napraviti {to vi{e. Bilo je uspjeha i poraza, ali to je protiv @elje normalno. Imamo dobre igra~e koji sigurno mogu ugroziti protivnika - zaklju~io je Milomir Odovi}. GO[K-u }e u nedjelju nedostajati samo veznjak Damir Zlomisli}, koji ima tri `uta kartona. Er. B.

Odovi}: @eljezni~ar je u usponu

Stru~ni {tab @eljezni~ara je svjestan da }e najve}a prijetnja po gol Adnana Gu{e biti od Fe|e Dudi}a, nekada{njeg napada~a plavih, ali i zbog ~injenice da na klupi tima iz Gabele sjedi Milomir Odovi}, koji je jedno vrijeme radio u timu sa Grbavice.

FleS

Premijer liga
Velimir Stojni}, novi-stari trener Borca

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 14. oktobar/listopad 2011.

13

Prednost vode}e ekipe nije nedosti`na
Spreman Stupar
Osim Kruni}a, Stojni} mo`e ra~unati na sve ostale igra~e
udbaleri Borca, s novim-starim trenerom Velimirom Stojni}em, u Zenicu putuju s namjerom da prekinu seriju lo{ih rezultata. Banjalu~ani su vezali tri prvenstvene poraza i za vode}im [irokim Brijegom zaostaju {est bodova, ali svi u redovima aktuelnog {ampiona vjeruju da ta razlika nije nedosti`na. - Moram priznati da sam pozitivno iznena|em zalaganjem igra~a na treninzima, a ~ak su i oni s lak{im povredama radili punom parom. O~egledno je da se ekipa oporavila i da je spremna za utakmice koje slijede. Mi u Zenicu putujemo s ciljem da ostvarimo pozitivan rezultat i ostanemo u igri za jedno od mjesta koje vode na me|unardnu scenu. Uostalom, ni prednost vode}e ekipe nije nedosti`na - istakao je Stojni}. Trener Stojni} u ovom susretu ne}e mo}i da ra~una na iskusnog Branislav Kruni}a, dok su svi ostali prvotimci ravnopravno konkuri{u za prvih 11. Kako sada

Crtice iz Zrinjskog

Musa: Slavija je pod imperativom
Za razliku od pro{losezonskog gostovanja kod Slavije (2:3), koje su ~ekali s devet poraza iz isto toliko utakmica, Plemi}i ovog puta gostovanje u Lukavici ~ekaju kao jedan od neugodnijih gostuju}ih timova. Na ~etiri od pet ovosezonskih gostovanja mom~ad Slavena Muse je izbjegla poraz, {to je dovoljan razlog za o~ekivanja kako Zrinjski i u nedjelju mo`e do pozitivnog rezultata. - Biti }e to utakmica u kojoj }e oba tima tra`iti pobjedu, Slavija za bijeg s dna, a mi za ostanak u vrhu. Na{ protivnik je u dosada{njih devet kola skupio najmanje bodova, ali to ne zna~i da se radi o najslabijoj mom~adi u Ligi, jer tabela otkriva da je bodovna razlika izme|u velikog broja klubova minimalna, izjavio je Musa. - Znamo kakav nas protivnik ~eka, jer smo protiv Slavije igrali i u pripremama. Protivnika respektiramo, ali vjerujem da mo`emo ostvariti pozitivan rezultat. Doma}in je pod imperativom, tako da }e morati igrati otvorenije, {to nama ide u prilog, dodao je Musa.

Benovi} se vra}a u tim

F

Desni bek Borca Milan Stupar je minulog vikenda na kontrolnoj utakmici nezgodno pao na rame i ranije je morao napustiti trening. Me|utim, povreda nije ozbiljna i ovaj fudbaler bi}e u kombinaciji za susret sa ^elikom. - Osjetio sam sna`an bol, ali je sve u redu. Sprema sam za duel u Zenici, gdje }emo poku{ati prekinuti lo{u seriju i do}i do povoljnog rezultata - rekao je Stupar.

Kruni} i Iveti}: Iskusni fudbaler Borca je van stroja

stvari stoje nekih drasti~nih promjena ne}e biti, mada ne bi bilo iznena|enja da od prvog minuta zaigra Vuka{in Benovi}, kojeg je biv{i trener Zvezdan Cvetkovi} pred start {ampionata otpisao iz konkurencije za prvi tim. Treba dodati da je Borac posljednji put pora`en od ^elika u sezoni 2006/07, a da je potom vezao sedam pobjeda, od ~ega tri na Bilinom polju. Na jednom od tri uspje{na gostovanja ekipu je predvodio Stojni}, a Banjalu~ani su slavili pogotkom kapitena mlade reprezentacije BiH Nemanje Bilbije. D. CURA]

Povrije|en Melher
Problemi s upaljenom tetivom i dalje mu~e Igora Melhera, tako da }e iskusni golman presko~iti gostovanje u Sarajevu. Sigurno da je to hendikep za mom~ad Slavena Muse, budu}i da je Melher u posljednjih nekoliko utakmica branio u vrlo dobroj formu.

Branko Kara~i}, trener [irokog Brijega

^elik pred susret sa Borcem

Na pobjedu i u Trebinju Damjanovi} stekao
Na nekoliko gostovanja smo pokazali kvalitetu za osvajanje bodova, ka`e Kara~i}
Odli~an je posao napravio [iroki Brijeg u periodu izme|u dvije reprezentativne pauze. U prvenstvu se mom~ad Branka Kara~i}a pobjedama protiv Vele`a (2:0), Slavije (5:0), Sarajeva (1:0) i Kozare (1:0) probila na lidersku poziciju, dok je i u Kupu BiH napravljen veliki korak prema ~etvrtfinalu. [ef stru~nog {taba kluba sa Pecare se nada da pauza nije poremetila formu njegovih igra~a i da }e u istom ritmu nastaviti i protiv Leotara u Trebinju. - Na nekoliko ovosezo-

pravo nastupa

Suspendovan Pehar, Ani~i} i @ur`inov kartonirani
Zanimljivo da je Slaven Musa u jedanaest slu`benih utakmica ove sezone koristio jedanaest razli~itih sastava, {to ne ~udi kada se zna da je priliku od prve minute dobivalo ~ak dvadeset igra~a. Za pretpostaviti je da }e Musa i protiv Slavije izvesti druga~iji sastav, obzirom da je Mile Pehar suspendiran, a Marin Ani~i} i Igor @ur`inov nemaju pravo nastupa zbog `utih kartona.

Ne}emo srljati, ka`e Japaur Neka pobijedi bolji tim, a mislim da }emo to biti mi, ka`e Vr{ajevi}
Nogometa{i ^elika nastojat }e nastaviti vrlo dobar niz u Premijer ligi i u narednom kolu. Ni ovaj put ne}e biti lako, s obzirom da na Bilino polje dolazi za ^elik uvijek neugodni Borac. Stru~ni {tab Zeni~ana mo}i }e ra~unati i na poslijednje poja~anje Daria Damjanovi}a, koji je stekao pravo nastupa. - Sigurno da je ekipa Borca neugodna, ali mi moramo igrati svoju igru protiv svakog protivnika. Na{a forma je u uzlaznoj putanji, iz susreta u susret igramo sve bolje. Vjerujem da }e se taj trend nastaviti i protiv Borca, rekao nam je Amir Japaur, asistent Elvedina Beganovi}a - Uz podr{ku navija~a i zalaganje na terenu, mislim da mo`emo do tri boda koja bi nas u~vrstila u sredini tabele. Ne}emo srljati, nego kao i do sada ~ekati svoju priliku. Svi igra~i imaju pravo nastupa. Dakle, u kombinaciji je i Damjanovi}, dok nemamo nijednog igra~a sa vi{kom kartona. Jedino je Nurkovi} bio lak{e

[unji}: Pauza nam je dobro do{la
Damjanovi}: Posljednje poja~anje Zeni~ana ozlije|en, ali mislim da }e biti spreman za naredni susret. Avdija Vr{ajevi} iz utakmice u utakmicu igra sve bolje. - Sigurno je da Borac ima dobar tim, ali u ovom trenutku smo i mi odli~na ekipa. Ne smijemo dozvoliti luksuz da kiksamo na doma}em terenu. Dat }emo sve od sebe, pa neka pobijedi bolji tim, a mislim da }emo to biti mi. [to se mene ti~e, nije mi bilo te{ko uklopiti se u ekipu, jer se radi o ekstra momcima - kazao je Vr{ajevi}. M. P . Uspio je Zrinjski stabilizirati obranu u posljednjih nekoliko utakmica, za {to sigurno velike zasluge ima Toni [unji}, povratnik u dres mostarskog kluba nakon sezone provedene na posudbi u belgijskom Kortrijku. - Reprezentativna pauza nam je do{la u idealnom trenutku, jer smo se u utakmicama protiv Vele`a svi potro{ili i fizi~ki i psihi~ki. Iza nas je devet kola u kojima smo osvojili zadovoljavaju}i broj bodova, a nadam se da }emo to mo}i re}i i po zavr{etku prvog dijela sezone. Protiv Slavije ne}e biti lako, ali ve} smo dokazali da smo sposobni donositi bodove s gostovanja, izjavio je [unji}. M.P.

Vagner upitan i za Leotar
Ozljeda koja ve} du`e vrijeme mu~i Vagnera Laga Santosa jo{ uvijek nije stvar pro{losti, tako da bi vjerovatno klju~ni igra~ [irokog Brijega vrlo lako mogao presko~iti i gostovanje u Trebinju.

Mo`e li lider nastaviti pobjedonosni niz? nskih gostovanja smo pokazali kvalitetu potrebnu za osvajanje bodova, tako da sigurno do pobjede mo`emo i protiv Leotara. Znam da se radi o gostovanju na kojem je [iroki Brijeg nerijetko gubio bodove, ali jasno da vjerujem da i ovu utakmicu mo`emo apsolvirati na `eljeni na~in. Naravno da respektiramo protivnika, ali idemo se nadigravati i takvom igrom tra`iti bodove za ostanak na vrhu, izjavio je Kara~i}. M. P .

Premijer liga

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 14. oktobar/listopad 2011.

14

Zlatko Kazazi}, stoper Vele`a, sanirao povredu i igra protiv „vukova“

Polako podi`em formu
Dosta muka nam mogu zadati Ra{~i}, Pliska, ali i \uri}, ka`e Kazazi}

M

inuli prvenstveni poraz (0:1) u gradskom derbiju pod Bijelim brijegom nije osjetno poremetio atmosferu u svla~ionici Vele`a, a nakon reprezentativne pauze u Vrap~i}e sti`e Olimpic, ~iji dres nose Vele`ovci Amer Jugo, Asim [kalji}, Admir Vladavi}, ali i trener Nedim Jusufbegovi}. - Svi se nadamo dobroj igri i pobjedi. Mislim da tu nema nikakve filozofije, bodovi su nam prijeko potrebni za nastavak doma}eg niza, te ostanak u vrhu tabele, ka`e stoper „ro|enih“ Zlatko Ka-

zazi}, koji bi se u subotu trebao vratiti u tim nakon 40 dana pauze zbog povrede zgloba. - Na eventualni posrtaj ne `elim ni pomisliti. Mislim da do njega sigurno ne}e do}i, iako nas bez sumnje o~ekuje te{ka utakmica. Povreda je stvar pro{losti. - Osje}am se odli~no, polako podi`em formu, a utakmice su ne{to {to mi je najvi{e nedostajalo u minulim danima. Zbog toga sa nestrpljenjem o~ekujem da ponovo istr~im pred na{e navija~e. Olimpic nema dobru rezultatsku tradiciju u Vrap~i}ima. Od svog ulaska u

Ne igraju Jazvin i Ceri}, upitan Merzi}
Zbog tri `uta kartona predstoje}i me~ presko~it }e Armin Jazvin, a zbog povrede je upitan nastup Samira Merzi}a, koji je tokom sedmice trenirao lak{im intezitetom. Me|utim, mogu}nost njegovog nastupa nije isklju~en. Osim Jazvina, suspendovan je i Tarik Ceri}. On je u posljednjem gradskom derbiju zaradio crveni karton.

Premijer ligu dva puta su gostovali u Vrap~i}ima i oba bili ubjedljivo pora`eni. Tre}i put su bili gosti u prijateljskoj utakmici, ali i tada su pora`eni samo sa jednim golom razlike. Posljednji duel Vele`a i Olimpica u Vrap~i}ima odigran je u aprilu pro{le godine (3:0 - strijelci dva puta Velagi} i Oki}). - Igrao sam tu utakmicu... Pribojavali smo ih se uo~i me~a, a onda ih bez problema porazili. Bilo je sve glat, iako su oni do tada mnogima na gostovanjima zagor~ali `ivot. I ove sezone, koliko vidim, igraju po sistemu toplo-hladno, a po imenima su ba{ tim za respekt. U posljednje vrijeme ne igraju dobro, ustvari tako ka`u njihovi rezultati, ali to ne mora ni{ta da zna~i. Uostalom da bismo ostvarili cilj, a to je trijumf, svakako moramo pru`iti maksimum. Na pitanje od koga bi „ro|enim“ mogla prijetiti najve}a opasnost, Kazazi} je odgovorio: - Imaju dosta odli~nih pojedinaca. Dobro je {to ne}e

Kazazi}: Polako podi`em formu igrati Vladavi}, a dosta muka nam mogu zadati Ra{~i}, Pliska, ali i \uri}. Respekt postoji, ali jasno je da i mi u svojim redovima imamo odli~ne igra~e, koji njima mogu zagor~ati `ivot, za kraj je kazao Kazazi}. A. De.

Faik Kolar, trener Olimpica, optimista

Zvijezda gostuje na Tu{nju

Idemo po nove gostuju}e bodove
[kalji} se vra}a u tim, Durak je i dalje van stroja, a Vladavi} i Jugo vi{e nisu u kadru tima sa Otoke
Prvenstvena pauza prekinula je dobru rezultatsku seriju Olimpica, u kojoj su u tri posljednja kola osvojili sedam bodova. Pred „vukovima“ su pali Borac i Sloboda, a pomalo iznena|uju}e bod sa Otoke odnio je GO[K. S druge strane, pred nastavak prvenstva i gostovanje u Vrap~i}ima „vukovi“ su ostali bez Admira Vladavi}a i Amera Juge, koji su odbili igrati protiv Vele`a. - Njihovu odluku saop{tio nam je predsjednik Nijaz Graci}. Njih dvojica od utorka ne rade sa ekipom, a predsjednik }e dalje rje{avati stvari. Nemam ni potrebu ni `elju da to komenatri{em. Ono {to nam je bitno jeste da zadr`imo dobru atmosferu u timu kako bi nastavili dobru rezultatsku seriju koju smo napravili pred ovu pauzu - rekao je ~lan stu~nog {taba Olimpica Faik Kolar. - Nakon „osvje`avanja“ ekipe ovu sedmicu radili smo po uobi~ajenom programu. Sve smo podredili namjeri da u preostalih {est utakmica poku{amo osvojiti {to vi{e bodova, te se tako pribli`imo vrhu tabele. Prva prepreka je Vele`. - Pred nama je izuzetno te{ko gostovanje, jer Vele` igra jako dobro, a sa gostovanja u Vrap~i}ima, kada su rezultati u pitanju, ne nosimo lijepe uspomene. Tradicija je na njihovoj strani, pa se i sa njom moramo nositi. Mislim da smo spremni prekinuti
Vladavi} i Jugo su odbili igrati protiv Vele`a, ali zato }e Asim [klaji} iza}i na megdan bratu Armelu. - Vele` je neizbrisivi dio mog djetinjstva, mladosti, igra~ke karijere. Dio mog srce je rezervisan za ovaj klub... Kada smo proljetos igrali protiv Vele`a Armel je bio na klupi, pa se nismo sretali na terenu. Sada za to postoji velika mogu}nost, ali od toga ne pravim dramu. Svaki dan se razgovaramo. Svjesni smo ~injenice da `ivimo od ovog posla i da moramo biti profesionalci u punom smislu te rije~i - rekao je Asim [klaji}.

„Zmajevi“ `ele pokvariti Vojvodi}ev debi
Hamzi}, Deli}, Moranjki}, Gavari} i Hasi} protiv „svojih“
Odli~na izvedba Zvijezde protiv Borca daje za pravo izabranicima Dragana Jovi}a da se nadaju dobrom rezultatu u Tuzli. To je svakako i remi, a posebno pobjeda, koja bi dodatno u~vrstila tim iz Grada~ca u „zlatnoj sredini“ premijerliga{ke ljestvice. U ovoj sezoni „zmajevi“ su ku}i do{li pjevaju}i samo sa jednog gostovanja, i to onoga sa otvaranja sezone, kada su u Trebinju. Veznjak Zvijezde i nekada{nji stanovnik Tu{nja Armin Deli} vjeruje da njegov tim mo`e pokvariti Vojvodi}ev debi Deli}: Igra protiv biv{ih saigra~a na klupi Slobode. - Pokazali smo protiv Borca da imamo tim za respekt. U usponu smo forme i smatram da smo kvalitetnija ekipa. Uz korektno su|enje, uvjeren sam da mo`emo do pozitivnog rezultata, ka`e Deli}. Zanimljivo je da se dana{nja polovica Jovi}ev tima dobro sje}a Tu{nja, jer su njegovi stanovnici, izuzev spomenutog Deli}a, bili i kapiten Hamzi}, njegov zamjenik Moranjki}, Gavari}, Hasi}. ^ini se da bi to mogla biti velika prednost za crveno-bijeli tim. - Na Tu{nju se osje}am kao kod ku}e. Tamo sam igrao ~etiri sezone. Sloboda je sada u te{koj situaciji, ali sigurno ne}e ispasti jer je to klub sa rejtingom. Neka im dobro krene, ali nakon na{e utakmice, veli Deli}. Kom{ijski me~evi izme|u Slobode i Zvijezde redovno su proticali u fer i korektnoj atmosferi, pa je za o~ekivati da }e tako biti i ovoga puta, uz dobro popunjene tribine. M. SULJAGI]

Kolar i Bo`ovi}: „Vukovi“ igraju i protiv tradicije
tradiciju i stvari okrenuti u na{u korist. Svoj optimizam potkrepljuje i konkretnim ~injenicama. - U{li smo u seriju dobrih igra i rezultata, forma nam je u usponu, dok je Vele` u posljednjim utakmicama izkazao blagi pad. Me|utim, siguran sam da }e to biti jedna vrlo kvalitetna utakmica i ne krijem ambiciju da idemo po nove gostuju}e bodove. Osvajali smo ih u Prijedoru, Mostaru i Tuzli, pa za{to ne bi i u Vrap~i}ima - ka`e iskusni trener „vukova“. Stru~ni {tab Olimpica raduje oporavak Asima [kalji}a, koji }e biti spreman za utakmicu u Vrap~i}ima ~ime }e i odbrana „vukova“ dobiti na ~vrstini. Durak je i dalje van stroja, a Vladavi} i Jugo vi{e ne}e biti u kadru tima sa Otoke.

FleS

Kartoniran Ma{i}, Matko predvodi napad!
Na Tu{nju Jovi} ne}e mo}i ra~unati na kartoniranog Ma{i}a, ali s obzirom da Zvijezda u vezi ima rje{enja na pretek, njegov izostanak se ne bi trebao previ{e osje}ati. S druge strane, Risti}ev potres mozga ostavio je traga na „jedinom“ Jovi}evom napada~u, s obzirom da je za Nuhanovi}a sezona zavr{ena. Ipak, tu je novajlija Matko, samo je pitanje za koliko je spreman.

F. A.

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 14. oktobar/listopad 2011.

15

Tuzlaci u kantonalnom derbiju `ele prekinuti crnu seriju

Premijer liga BiH

Pobjeda imperativ
Bez prava nastupa Slomi}, vra}a se Alen Me{anovi}

10. kolo
^ELIK - BORAC
Sudija: Darko Obradovi} (Stolac), asistenti: Zoran Taborin (Zvornik) i Haris Bakovi} (Sarajevo), ~etvrti sudija: Vedran Zovko (Mostar), delegat: Mile Mandi} (Bosanska Dubica), kontrolor su|enja: Ilija Gigovi} (Bosanska Gradi{ka);

SLOBODA - ZVIJEZDA
Ognjen Valji} (Banja Luka), Elvis Pro{i} (Cazin) i Damir Kne`evi} (Livno), Danijel Paji} (Bijeljina), Haris Idrizovi} (Konjic), Filip Jelavi} (Gabela).

N

amon ~etiri vezana poraza u Kupu BiH i prvenstvu, na Tu{nju napokon `ele prekinuti neugodnu seriju. Tri boda u kantonalnom derbiju sa Zvijezdom se name}u kao imperativ, jer ve} u naredna dva kola izabranike Darka Vojvodi}a o~ekuju vezana gostovanja.

- Iako smo dobro radili u pauzi, te uspjeli konsolidovati redove, mi jo{ uvijek nismo u situaciju da mo`emo nekome da prijetimo i sa sigurno{}u najavljujemo pobjedu. Posebno, kada se radi o ekipi Zvijezde koja je po organizaciji i fininasijama sigurno me|u ~etiri-pet najboljih ekipa u BiH. Me|utim, bez obzi-

Pod prijetnjom suspenzije
U pripremi utakmice sa Zvijezdom u menad`mentu Slobode su uporedo vodili borbu i da prona|u 10.000 KM, kako bi u N/FSBiH uplatili drugu tran{u za tro{kove slu`benih lica. Dug Slobode prema Savezu je daleko manji, nego {to je N/FSBIH du`an Slobodi na ime obe{te}enja za neopravdano uskra}ivanje igranja kvalifikacije za Ligu Evrope. Na Tu{nju se nadaju da }e uspjeti dogovoriti kompenzaciju, a u protivnom suspenzija FK Sloboda, zbog nepla}enih obaveza, mogla bi do~ekati i subotnju utakmicu sa Zvijezdom.

ra ko bio sa druge strane, u~init }emo sve da do|emo do nova tri boda - istakao je darko Vojvodi}. Pravo nastupa u narednom susretu nema Semir Slomi}, zbog tri `uta kartona. Upitni su papiri za nastup novoprido{lih Kasapovi}a i Ali}a, dok }e Alen Me{anovi} sigurno nastupiti. - Alen Me{anovi} }e sigurno biti od velike pomo}i. Dobro radi, a o njegovim kvalitetima ne treba mnogo govoriti. Vjerujem da }e i njegov povratak biti jedan od razloga da imamo veliku podr{ku sa tribina. Ona nam je potrebna u ovoj i svim narednim doma}im utakmicama koje moramo okon~ati u na{u korist kako bi koliko-toliko mirnije do~ekali jesen rekao nam je Vojvodi}. Sloboda i Zvijezda su od

GO[K - @ELJEZNI^AR
Dragan Skaki} (Bosanska Gradi{ka), Anto Su~i} (Nova Bila) i Zikret Kuljaninovi} (Banovi}i), Radoslav Vukasovi} (Trebinje), delegat: Dubravko Mi{kovi} (Livno), Milorad Sofreni} (Bijeljina);

VELE@ - OLIMPIC
Midhat Arnautovi} (Tuzla), Senad Ibri{imbegovi} (Travnik) i Jasmin Smaji} (Tuzla), Edin Jakupovi} (Biha}), Izet Banda (Br~ko), Edib ^ov~i} (Vitkovi}i); Alen Me{anovi}: Ponovo predvodi napad Tuzlaka ulaska grada~a~kog tima u ga nijednom na Tu{nju. U rePremijer ligu BiH odigrali se- dovima Tuzlaka su uvjereni dam utakmica. Zvijezda je da }e se tradicija nastaviti i u slavila svega dva puta, od to- subotu. N. ].

SLAVIJA - ZRINJSKI
Muamer Burekovi} (Zenica), Nikica Tomas (Drinovci) i Rodoljub Topi} (Banja Luka), Goran Parad`ik (Ljubu{ki), Muharem Kuri} (Donji Vakuf), Gojko Bandi} (Grude).

Bogdan Korak, trener Leotara

Blic iz Rudara

SARAJEVO - TRAVNIK
Eldis Pro{i} (Cazin), Mario Vinceti} (Ora{je) i Sreten Udovi~i} (Prijedor), Vladimir Dominkovi} (Ora{je), @eljko Kraljevi} (Ljubu{ki), @eljko Peri} (Mostar);

Glavobolja zbog povreda

Problemi sa sastavom
[ef stru~nog {taba Rudaea Dragan Radovi} od starta prvenstva nije bio u stanju da sastavi najbolji zbog povre|enih, bolesnih i kartoniranih igra~a. Me|utim, najve}e muke do{le su pred predstoje}e gostovanje u Bosanskoj Gradi{ci. Pod upitnikom je nastup golmana Bojana Tripi}a i njegovog zamjenika Zorana Rodi}a, tako da bi {ansu mogao dobiti mladi Nemanja Petrovi}, koji je debitovao u minulom duelu sa Sarajevom (od 58. - Susret sa Kozarom za nas je od velike va`nosti, kao {to je to i za tim iz Gradi{ke, a ja sam na mukama kako sastaviti tim. Ljekarska ekipa ~ini sve da osposobi Tripi}, a vjerujem da }e {ansu dobiti i roviti Marko Jevti}. Ipak, nadam se pozitivnom rezultatu, jer se vra}a napada~ Slobodan Maksimovi} i stoper Nemanja Veinovi}, dok je Goran Kotaran „odle`ao“ tri `uta kartona, ka`e Radovi} U kombinaciji za me~ u Bosanskoj Gradi{ci su: Tripi} (?),

KOZARA - RUDAR
Semir Kaplan (Stolac), Dalibor Hrsti} (Ljubu{ki) i Asmir Budimli} (Biha}), Elmir Pilav (Sarajevo), Ljubi{a Tripunovi} (Doboj), Salem Proli} (Sarajevo);

LEOTAR - [IROKI BRIJEG
Rusmir Mrkovi} (Sarajevo), Ratko Kuni} (Banja Luka) i Goran Dujak (Od`ak), Robert Zrili} (Banja Luka), Davor Ristovi} (Isto~no Sarajevo), Anto Bilje{ko (Novi Travnik). Utakmice u Zenici (18 sati), Tuzli (15), Sarajevu (15) i Bosanskoj Gradi{ci (15) i Trebinju (15) su na programu su u subotu, a Gabeli (15), Mostaru (15 - BHT-1), Isto~nom Sarajevu (15) u nedjelju.

Ka`njeni Veinovi} i Kotaran
U generalnoj probi za nastavak liga{ke trke Leotar je, bez deset povrije|enih igra~a, savladao (2:1 - strijelci za Trebinjce bili su Ze~evi} i Dre~) Sutjesku u Nik{i}u. - Zadovoljan sam utakmicom i pobjedom protiv Sutjeske. Momci su pokazali karakter, jer su uspjeli da preokrenu rezultat, pokazali su veliku `elju i htjenje, a posebno sam zadovoljan tr~anjem, za „fkleotar.com“ ka`e trener kluba sa Polica Bogdan Korak. - Osim dva gola, mogli smo da postignemo jo{ dvatri, dok doma}in nije imao izglednijih prilika osim dva penala. Imamo mnogo problema sa igra~kim kadrom. Bukvalno, svi zdravi igra~i su igrali u Nik{i}u. Nadam se da }e situacija do utakmice sa [irokim Brijegom biti mnogo bolja. Neke igra~e sam svjesno po{tedio da ne bi pogor{ali povrede. I pored nedostatka nekoliko prvotimaca, njihove alternative su pokazale da na njih mo`e ozbiljno da se ra~una, dodaje Korak. Za Leotar je u ovom susretu debitirao Ganac, koji je nedavno stigao, a na probi je biv{i igra~ ^elika Ante Radi}. On je odigrao posljednjih 20 minuta utakmice u Nik{i}u. Radovi} je zbog naru{avanja klupske discipline kaznio Nemanju Veinovi}a i Gorana Kotarana. - @elim da svi igra~i po{tuju klupsku disciplinu, da su slo`ni, da se uva`avaju, bez obzirana na iskustvo i godine. Ubudu}e }emo uvesti i kazne za nepotrebne `ute i crvene kartone, jer smo ve} rekorderi po broju kartona. Kazne za prigovor sudiji ili nesportsko pona{anje }e se ka`njavati dvostruko. Moramo se pona{ati u skladu sa pravilima, ka`e Radovi}. V. V. minute). Tako|er, u ekipi sigurno ne}e biti kartonirani Dalibor Krezovi}, te povrije|eni Ne|o [uka i Miodrg Bursa}, a upitan je i roviti stoper Marko Jevti}. Petrovi}, [odi}, [adi}, Kotaran, Dragi}, Veinovi}, Jevti}(?), Rami}, Panti}, @eri}, \ori}, Kari}, Maksimovi}, Kantar, Kecman, Jovanovi}, Srndovi} i Rokvi}.

Tabela
1. [iroki Brijeg 2. Sarajevo 3. @eljezni~ar 4. Borac 5. Zrinjski 6. Vele` 7. Olimpic 8. Leotar 9. Travnik 10. ^elik 11. Rudar 12. GO[K 13. Zvijezda 14. Sloboda 15. Kozara 16. Slavija 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 6 5 5 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 1 1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 4 1 0 2 1 1 16:3 2 21:8 2 18:8 3 14:11 2 18:13 3 11:7 4 12:10 4 8:9 4 13:16 4 10:14 4 8:13 3 7:9 5 8:12 6 5:16 5 8:11 6 8:25 22 19 17 16 15 14 11 11 11 11 11 10 10 9 8 7

FleS
Komitet za normalizaciju stanja u N/FSBiH donio je odluku o zabrani organiziranog odlaska gostuju}ih navija~a na utakmice Premijer lige i Kupa BiH do kraja jesenjeg dijela prvenstva. - Ova odluka je done{ene zbog sve u~estalijih navija~kih nereda na na{im fudbalskim terenima, saop{teno je iz N/FSBiH. - Komitet }e u petak (danas) odr`ati sastanak sa ~lanovima Disciplinske komisije N/FSBiH, od koje }e zahtijevati izricanje rigoroznih sankcija za klubove i pojedince odgovorne za nerede na utakmicama.

#

Spec
Trener Slobode Darko Vojvodi} u utorak je u blizini Kladnja imao te{ku saobra}ajnu nesre}u u kojoj, na sre}u, nije te`e povrije|en. - Vra}ao sam se sa trenerskog seminara iz Vogo{}e. Me|utim, zbog mokre i skliske ceste sletio sam u ambis, ka`e Vojvodi}. - Da vidite u kakav sam ambis sletio.... Auto je uni{teno, mene boli samo rame.

Parovi 11. kolo (22. i 23. oktobar - 15 i 18 sati): [iroki Brijeg - ^elik, Rudar - Leotar, Travnik - Kozara, Zrinjski - Sarajevo, Olimpic - Slavija, @eljezni~ar - Vele`, Zvijezda - GO[K, Borac - Sloboda.

Man~ester siti sprovodi istragu o slu~aju iz Minhena

Uskoro i saslu{anje Karlosa Teveza
Zaklju~eno da postoji slu~aj protiv Argentinca koji mora odgovarati zbog kr{enja ugovora
Man~ester siti se oglasio priop}enjem u kojem stoji da }e argentinski napada~ Karlos Tevez biti suo~en sa disciplinskim postupkom zbog odbijanja ulaska u igru na trenerov zahtjev. Podsje}amo, rije~ je o incidentu koji se dogodio u drugom kolu Lige prvaka izme|u Bajerna i Man~ester sitija na Alianc Areni 27. septembra, kada je menad`er „gra|ana“ Roberto Man}ini htio Teveza uvesti u igru u drugom poluvremenu, {to je ovaj odbio. Kasnije je Man}ini izjavio da za Teveza vi{e nema mjesta u ekipi pod njegovim vodstvom, a klub s Istlendsa kaznio je Argentinca suspenzijom od dvije sedmice bez pla}e i u tom periodu je trebao sprovesti istragu o cijelom slu~aju. - Klub je sproveo istragu o doga|ajima koji su se dogodili 27. septembra u Minhenu. Istraga je do{la do faze u kojoj je zaklju~eno da postoji slu~aj protiv Teveza koji mora odgovarati zbog kr{enja ugovora. Skladno tome, klub ga je informirao o disciplinskom postupku kao i da }e saslu{anje biti odr`ano uskoro - stoji u priop}enju Man~ester sitija uz dodatak da se Tevez mora javiti Manciniju na treningu ove sedmice. Tevez je pro{le sezone s Dimitrom Berbatovom ponio naslov najboljeg premierliga{kog strijelca sa 20 golova, a u ljetnom prijelaznom roku bio je na korak od napu{tanja kluba nakon javnog zahtjeva za transferom. Ipak, do transfera niDuel Guardada i Ronaldinja

Odustao Korintijans
Brazilski klub Korintijans nije spreman da uputi novu ponudu Man~ester sitiju za Teveza, objavio je menad`er ovog kluba Edu. - Trenutno nemamo u planu sa poku{amo potpisati s njim ugovor - rekao je Edu za BBC. Ovaj klub je pro{log ljeta uputio ponudu vrijednu 35 miliona funti, ali je ona zakasnila i transfer se nije mogao ostvariti.

Euro
lige
Meirele{: ^elzi doma}in Evertonu

Prijateljske utakmice

Brazil bolji od Meksika
U prijateljskoj utakmici, odigranoj u meksi~kom gradu Toreonu, reprezentacija Brazila savladala je doma}ina sa 2:1 iako su Meksikanci imali prednost do same zavr{nice. Meksiko je prednost stekao ve} u 10. minutu kada je defanzivac londonskog ^elzija David Luiz zatresao sopstvenu mre`u. Pehovi Brazila nisu se zavr{ili autogolom. Na samom isteku prvog poluvremena Danijel Alve{ dobio je drugi `uti karton. Po{to je napravio prekr{aj u svom kaznenom prostoru dosu|en je i jedanaesterac za Meksiko. Andres Guardado, me|utim, nije bio precizan sa penala i rezultat je ostao nepromijenjen. Iako sa desetoricom, Brazilci se nisu predavali. Naprotiv, poja~avali su pritisak pred protivni~kim golom a za takav pristup igri su nagra|eni u samoj zavr{nici. Ronaldinjo je u 79. minutu izjedna~io, a samo ~etiri minuta kasnije Marselo je Brazilcima donio pobjedu. Rezultati prijatelsjkih utakmica: Meksiko - Brazil 1:2, SAD - Ekvador 0:1, Estonija - Ukrajina 0:2, Poljska - Bjelorusija 2:0, Gana - Nigerija 0:0.

Tevez: Dvije sedmice bez pla}e

je do{lo, a u novoj sezoni je Tevez dolaskom Serhija Aguera izgubio mjesto u po~etnom sastavu. Ugovor kontroverznog napada~a za Siti ve`e do ljeta 2014. godine.

Inicijativa za formiranje nove asocijacije klubova

Roma i Lacio oslabljeni

Osniva se Balkanska liga Toti propu{ta gradski sa klubovima iz pet dr`ava?! derbi, Klose upitan
U takmi~enju bi, kako se zami{lja, u~estvovale po tri vode}e ekipe iz Srbije, Bugarske, Rumunije, Gr~ke i Turske
Vizija koncepta fudbalskog takmi~enja u kojem bi u~estvovale ekipe iz Srbije, Bugarske, Rumunije, Gr~ke i Turske prvi put je iznijeta na sastanku u Plovdivu, gdje se predsjednik beogradske Crvene zvezde Vladan Luki} sastao sa prvim ~ovjekom Lokomotive Konstantinom Dinevim i kolegom iz sofijskog CSKA, Dimitrom Borisovim, prenose mediji iz Srbije. U takmi~enju bi, kako se zami{lja, u~estvovale po tri vode}e ekipe pomenutih zemalja, koje ne izbore plasman u Ligu prvaka ili Evropsku ligu. Start bi bio krajem septembra, a ostaje da se utvrdi koji je sistem najprihvatljiviji, da li kup ili liga{ki. Nema sumnje da bi u slu~aju realizacije takve ideje klubovi bili na dobitku, jer bi stadioni bili puniji, a igra~i imali ja~e me~eve. Balkana. Predsjednik CSKA je predlo`io da se prvi sastanak najja~ih klubova odr`i tokom novembra u Sofiji. Veoma rado }u u~estvovati u ime Crvene zvezde na tom sastanku i da}emo doprinos da ova asocijacija klubova za`ivi - kazao je Luki}. Pored Crvene zvezde, koja je jedan od inicijatora, spremnost za osnivanje udru`enja, u nezvani~nim razgovorima izrazili su bugarski CSKA, Lokomotiva iz Plovdiva, Levski, zatim rumunski klubovi Steaua, Ocelul i Temi{var, iz Turske Fenerbah~e, Galatasaraj, Be{ikta{ i Trabzon, dok su iz Gr~ke zainteresovani Olimpijakos, Panatinaikos, PAOK. Prvi sastanak odr`at }e se, najvjerovatnije, 15. novembra u Sofiji, gdje bi i bilo sjedi{te udru`enja, ujedno i takmi~enja.

Engleska
Parovi 8. kola: Liverpul Man~ester junajted, Arsenal - Sanderlend, Man~ester siti - Aston Vila, Njukastl - Totenhem, Norvi~ Svonsi, Kvins Park Rend`ers - Blekburn, Stouk Fulem, Vest Bromvi~ Albion - Volverhempton, Vigan - Bolton, ^elzi Everton.
1. Man. junajted 2. Man. siti 3. ^elzi 4. Njukasl 5. Liverpul 6. Totenhem 7. Aston vila 8. Stouk 9. Norvi~ 10. Svonsi 11. QPR 12. Fulam 13. Everton 14. Volves 15. Arsenal 16. Sanderlend 17. WBA 18. Vigan 19. Blekburn 20. Bolton 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 6 6 5 4 4 4 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 0 5 3 2 2 2 4 1 1 1 3 2 2 1 0 0 0 1 0 2 2 0 2 3 3 3 2 3 4 4 3 4 4 5 6 24:5 23:5 17:8 9:4 10:8 11:10 9:5 4:8 7:10 6:9 5:13 10:7 6:8 6:10 10:16 9:8 5:10 5:11 8:17 9:21 19 19 16 15 13 12 11 9 8 8 8 7 7 7 7 6 5 5 4 3

orentina, Milan - Palermo, Atalanta - Udineze, Kagljari - Siena, Katanija Inter, Kievo - Juventus, \enoa - Le}e, Napoli - Parma, Novara - Bolonja, Lacio - Roma.
1. Juventus 2. Udineze 3. Napoli 4. Palermo 5. Kaljari 6. Roma 7. Lacio 8. Kievo 9. Fiorentina 10. \enoa 11. Katanija 12. Parma 13. Novara 14. Siena 15. Milan 16. Atalanta 17. Inter 18. Le}e 19. ]ezena 20. Bolonja 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 3 1 1 0 0 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 3 0 2 2 2 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 2 2 2 1 3 4 4 4 9:3 7:1 9:3 9:6 8:5 6:4 7:6 6:5 6:4 9:8 5:7 6:10 10:10 4:4 5:8 8:7 7:11 3:9 2:7 2:10 11 11 10 10 10 8 8 8 7 7 6 6 5 5 5 4 4 3 1 1

Majorka - Valencia, Levante - Malaga, Sevilja - Sporting.
1. Barcelona 2. Levante 3. Real 4. Malaga 5. Valensija 6. Sevilja 7. Betis 8. Atletiko 9. Sosiedad 10. Majorka 11. Osasuna 12. Viljareal 13. Rajo 14. Espanjol 15. Saragosa 16. Atletik 17. Hetafe 18. Rasing 19. Granada 20. Sporting 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 3 4 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 0 1 0 2 2 1 1 1 3 0 2 1 1 4 3 3 0 3 2 1 4 1 1 0 0 1 1 1 0 2 2 3 3 1 2 2 4 2 3 4 2 4 5 23:4 8:3 20:5 10:4 9:6 6:3 9:7 8:6 7:8 5:7 5:12 7:11 6:10 5:11 7:13 7:9 6:10 4:9 2:8 2:10 14 14 13 13 13 12 12 8 7 7 7 6 6 6 6 5 4 4 4 1

Njema~ki reprezentativac, koji je igrao protiv Belgije u posljednjem kolu kvalifikacija ua EP 2012, do{ao povrije|en
Kapiten Rome Fran~esko Toti propustit }e zbog povrede butnog mi{i}a gradski derbi protiv Lacija koji se igra predstoje}e nedjelje. Kako je saop{tila Roma, Toti se jo{ nije oporavio od povrede koju je zadobio 1. oktobra na prvenstvenoj utakmici protiv Atalante. Tek naredne nedjelje, nakon dodatnih lekarskih pregleda, znat }e se kada }e kapiten Rome mo}i da se vrati na teren. I Lacio bi u tom susretu mogao nastupiti znatno oslabljen, po{to je povredu koljena zadobio napada~ Miroslav Klose. Lacio je saop{tio da je njema~ki reprezentativac, koji je igrao protiv Belgije u posljednjem kolu kvalifikacija ua EP 2012, do{ao povrije|en i odmah je morao na terapije. Klose ima povrije|ene ligamente lijevog koljena a Lacio je saop{tio da }e odluka o njego-

Prodaja tv prava

Liverpul `eli vi{e novca
Engleski premierliga{ Liverpul `eli da klubovima Premijer lige bude omogu}eno da sami prodaju prava televizijskih prenosa utakmica, po uzoru na {panske velikane Barcelonu i Real Madrid. Pomenuti {panski klubovi sami prodaju prava za tv-prenose izvan svoje zemlje, {to im donosi dodatni profit, a to bi `elio i Liverpul, kojeg ovog vikenda o~ekuje jedan od najgledanijih derbi me~eva, sa Man~ester junajtedom. - Definitivno }e morati do}i do neke vrste rebalansa, jer sada{nji model predstavlja prepreku engleskim klubovima u borbi sa ostalim evropskim rivalima rekao je izvr{ni direktor Liverpula Jan Ejr. Prema posto}em kolektivnom ugovoru, svih 20 engleskih klubova dijeli ukupno 2,2 milijarde dolara, koliko dobijaju

[kotska
Parovi: Kilmarnok - Seltik, Aberdin - Dandi, Danfermlajn - Harts, Hibernian - Madervel, Rend`ers - St Miren, St D`onston Invernes. Poredak: Rend`ers 28, Madervel 19, Seltik 18, Haarts 15, St D`onston 15, St Miren 12...

Njema~ka
Parovi 9. kola: Bajern Herta, Borusia M - Bajer Leverkuzen, Keln - Hanover, Majnc - Augsburg, Frajburg - Hamburg, [tutgart - Hofenhajm, Verder Dortmund, Volfsburg Nirnberg, [alke - Kajzerslautern.
1. Bajern 2. Verder 3. Borusija M 4. [alke 5. Hanover 6. Dortmund 7. [tutgart 8. Hofenhajm 9. Bajer 10. Herta 11. Nirnberg 12. Keln 13. Volfsburg 14. Majnc 15. Frajburg 16. K’lautern 17. Hamburg 18. Augsburg 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 1 1 0 1 1 1 0 3 1 1 1 1 3 2 1 0 2 1 2 1 4 1 2 2 3 1 3 3 3 3 2 3 4 5 4 5 5 6 4 21:1 16:10 9:4 17:13 11:10 13:7 12:6 12:7 10:11 12:9 9:10 13:18 9:15 12:18 13:22 5:12 9:20 6:16 19 16 16 15 15 13 13 13 13 12 11 10 9 8 7 5 4 4

Toti: Povrijedio mi{i}
vom eventualnom nastupu biti donijeta 48 sati prije utakmice. Biv{i napada~ Bajerna je do sada postigao pet golova u osam nastupa za Lacio.

Klose: Ligamenti koljena
Roma i Lacio su u dosada{njih pet kola Serije A osvojili po osam bodova, a rimski derbi igra se u nedjelju (16. oktobra) od 20.45 na stadionu Olimpiko.

Slijedi najgledaniji derbi sa Junajtedom
za prava prenosa utakmica Premijer lige izvan Velike Britanije. Prema rije~ima funkcionera Liverpula, nije fer da najgledaniji i najpopularniji klubovi moraju dijeliti cijeli profit sa ostalim, manje poznatim timovima Premijer lige.

Sa prijateljskog me~a Lokomotiva i Zvezde

Francuska
Parovi 10. kola: Aja~io Paris S@, Okser - Lil, Brest - Kaen, Evian - St Etien, Lion - Nansi, Monpelje Di`on, Ren - Lorien, Tuluz - Marsej, Valensien So{o, Nica - Bordo.
1. PS@ 2. Lion 3. Monpelje 4. Tuluz 5. Lil 6. Lorijen 7. Ren 8. Kaen 9. Okser 10. So{o 11. Di`on 12. St. Etjen 13. Marsej 14. Bordo 15. Evijan 16. Nica 17. Brest 18. Aja~o 19. Valensijen 20. Nansi 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 5 5 5 4 4 4 4 2 3 3 2 1 1 1 1 0 1 1 0 2 2 2 2 4 4 3 2 6 3 2 4 5 5 5 4 7 4 3 5 1 2 2 2 1 1 2 3 1 3 4 3 3 3 3 4 2 4 5 4 16:7 14:9 17:11 12:10 15:10 12:7 18:14 13:11 15:11 16:19 8:15 8:12 10:12 11:14 9:13 8:10 7:9 9:17 9:12 6:10 20 17 17 17 16 16 15 14 12 12 11 10 8 8 8 7 7 7 6 5

- Dogovorili smo se da pokrenemo inicijativu za formiranje balkanske asocijacije klubova koju bi ~inili najja~i klubovi iz Srbije, Bugarske, Rumunije, Gr~ke i Turske. Ova asoci-

jacija bi omogu}ila da balkanski klubovi bolje sara|uju, igraju prijateljske utakmice, poma`u jedni drugima, a jedna od ideja je da bude organizator zajedni~kog takmi~enja klubova

Ju`noameri~ke kvalifikacije za SP 2014

Holandija
Parovi: Breda - Ekscelsior, Ajaks - Alkmar, Herenven - De Graf{ap, Herakles Groningen, Valvijk - Tvente, PSV - Utreht, Nijmegen - Vitese, Fejenord Venlo, Roda - Den Hag, Herenven v De Graf{ap. Poredak: Alkmar 18, Tvente 16, Ajaks 15, Fejenord 14, PSV 14, Vitese 14, Valvijk 13...

Amorebieta iznenadio „gau~ose“
Osim Venecuele u drugom kolu pobjede su zabilje`ili jo{ ^ile i Kolumbija
Golom Fernanda Amorebiete u 61. minutu reprezentacija Venecuele savladala je u Karakasu Argentinu sa 1:0 i priredila najve}e iznena|enje drugog kola kvalifikacija Ju`noameri~ke zone za Svjetsko fudbalsko prvenstvo 2014. godine. Selektor argentinskog nacionalnog tima Alehandro Sabelja istakao je da su njegovi izabranici odigrali dobro samo prvih pola sata a onda priznao da je nastavak me~a pripao Venecueli, koja je zaslu`eno osvojila sva tri boda. Osim Venecuele u drugom kolu pobjede su zabilje`ili jo{ ^ile i Kolumbija, dok je duel Paragvaja i Urugvaja zavr{en bez pobjednika. Uspjeh Kolumbije ima posebnu te`inu jer je ostvaren na gostuju}em terenu. Golovima Dorlana Pabona u 48. i Radamela Falkaa u posljednjim trenucima susreta Kolumbijci su savladali Boliviju sa
1. Urugvaj 2. Argentina 3. Ekvador 4. Kolumbija 5. Peru 6. ^ile 7. Venecuela 8. Paragvaj 9. Bolivija 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 0 2 0 1 0 5:3 0 1 4:2 0 0 2:0 0 0 2:1 0 1 4:4 0 1 5:6 0 1 1:2 1 1 1:3 0 2 3:6 4 3 3 3 3 3 3 1 0

Man~ester junajted produ`io sa Meksikancem

Njema~ki klub na{ao trenera

^i~arito dobio bolji ugovor
Meksi~ki napada~ Havier Hernandez ^i~arito potpisao je sa Man~ester junajtedom novi, petogodi{nji ugovor, po kojem }e se pridru`iti najbolje pla}enim igra~ima u klubu. Hernandez je u Man~ester junajted stigao pro{le godine iz Guadalahare. U svojoj prvoj sezoni na Old Trafordu postigao je 20 golova. Postao je jedan od 13 igra~a kojima je klub u posljednjih 12 mjeseci ponudio produ`enje ugovora. - Ne `elim govoriti o brojkama, ali Havier je dobio novi, financijski pobolj{ani petogodi{nji ugovor. I njegov dosada{nji ugovor je bio dobar, jer je nudio objema stranama priliku da razmi{ljaju o tome da li }e se prona}i u daljnjoj saradnji. Obje strane su ispunile o~ekivanja i Junajted je nagradio Hernandeza za vrlo dobre predstave - objasnio je ^i~aritov agent Eduardo Hernandez. Ni prvi ugovor Hernandezu nije bio lo{e pla}en, ali se ipak nije mogao uporediti s onima kakve naprimjer imaju Vejn Runi ili Nani.

Fink preuzima Hamburg
Biv{i reprezentativac Njema~ke Torsten Fink potvrdio je da }e preuzeti Hamburg, poslednjeplasiranu ekipu na tabeli Bundeslige, za {to je kandidat bio i Sergej Barbarez. Posljednje dvije godine Fink je obavljao funkciju {efa stru~nog {taba {vicarskog Bazela, koji mu je dao dozvolu da ode u Hamburg a zauzvrat }e naplatiti obe{te}enje u iznosu od milion {vicarskih franaka, odnosno 800.000 eura. - Sve se desilo veoma brzo. Ne}u vi{e voditi Bazel, samo }u oti}i da se pozdravim sa igra~ima - rekao je 43-godi{nji Fink njema~kim medijima. Fink }e na klupi posrnulog Hamburga zamijeniti Mihaela Eninga koji je dobio otkaz pro{log mjeseca. Ekipu }e ovog vikenda na prvenstvenom me~u protiv Frajburga voditi sportski direktor Hamburga Frenk Arnesen. Fink je vodio Bazel od 2009. godine i osvojo titule prvaka [vicarske 2010. i
Fink: Bazelu milion franaka

Turska
Parovi: Trabzonspor Ankaragu~u, Orduspor E{ki{ehirspor, Be{ikta{ Kajzerispor, Sivaspor - Gaziantepspor, Gen~lerbirligi - Antalijaspor, Istanbul BB - Samsunspor, Galatasaraj - Bursaspor, Manisaspor - Karabukspor, Mersin - Fenerbah~e. Poredak: Generbah~e 13, Galatasaraj 10, Istanbul BB 10, Be{ikta{ 10, Mersin 10...

2011. a tako|er i kup 2010. U ovom klubu }e ga na-

slijediti Murat Jakin, koji je do sada vodio Lucern.

Demikelis i Rondon: Trijumf doma}ina u Karakasu

2:1. Strijelac jedinog pogotka za doma}ina bio je Valter Flores u 84. minutu. Rezultati i strijelci: Bolivija Kolumbija 1:2 (Flores 84 - Pabon 48, Falkao 90), ^ile - Peru 4:2 (Ponse 1, Vargas 18, Medel 48 Suazo 63 - Pizaro 49, Farfan 60), Paragvaj - Urugvaj 1:1 (Ortiz 90 Forlan 67), Venecuela - Argentina 1:0 (Amorebieta 61)

[panija
Parovi 8. kola: Rajo Valjekano - Espanjol, Saragosa Sosiedad, Atletik Bilbao Osasuna, Barcelona - Santander, Hetafe - Viljareal, Granada - Atletiko Madrid, Real Madrid - Betis,

Italija
Parovi 7. kola: ]ezena - Fi-

Man~ester siti sprovodi istragu o slu~aju iz Minhena

Uskoro i saslu{anje Karlosa Teveza
Zaklju~eno da postoji slu~aj protiv Argentinca koji mora odgovarati zbog kr{enja ugovora
Man~ester siti se oglasio priop}enjem u kojem stoji da }e argentinski napada~ Karlos Tevez biti suo~en sa disciplinskim postupkom zbog odbijanja ulaska u igru na trenerov zahtjev. Podsje}amo, rije~ je o incidentu koji se dogodio u drugom kolu Lige prvaka izme|u Bajerna i Man~ester sitija na Alianc Areni 27. septembra, kada je menad`er „gra|ana“ Roberto Man}ini htio Teveza uvesti u igru u drugom poluvremenu, {to je ovaj odbio. Kasnije je Man}ini izjavio da za Teveza vi{e nema mjesta u ekipi pod njegovim vodstvom, a klub s Istlendsa kaznio je Argentinca suspenzijom od dvije sedmice bez pla}e i u tom periodu je trebao sprovesti istragu o cijelom slu~aju. - Klub je sproveo istragu o doga|ajima koji su se dogodili 27. septembra u Minhenu. Istraga je do{la do faze u kojoj je zaklju~eno da postoji slu~aj protiv Teveza koji mora odgovarati zbog kr{enja ugovora. Skladno tome, klub ga je informirao o disciplinskom postupku kao i da }e saslu{anje biti odr`ano uskoro - stoji u priop}enju Man~ester sitija uz dodatak da se Tevez mora javiti Manciniju na treningu ove sedmice. Tevez je pro{le sezone s Dimitrom Berbatovom ponio naslov najboljeg premierliga{kog strijelca sa 20 golova, a u ljetnom prijelaznom roku bio je na korak od napu{tanja kluba nakon javnog zahtjeva za transferom. Ipak, do transfera niDuel Guardada i Ronaldinja

Odustao Korintijans
Brazilski klub Korintijans nije spreman da uputi novu ponudu Man~ester sitiju za Teveza, objavio je menad`er ovog kluba Edu. - Trenutno nemamo u planu sa poku{amo potpisati s njim ugovor - rekao je Edu za BBC. Ovaj klub je pro{log ljeta uputio ponudu vrijednu 35 miliona funti, ali je ona zakasnila i transfer se nije mogao ostvariti.

Euro
lige
Meirele{: ^elzi doma}in Evertonu

Prijateljske utakmice

Brazil bolji od Meksika
U prijateljskoj utakmici, odigranoj u meksi~kom gradu Toreonu, reprezentacija Brazila savladala je doma}ina sa 2:1 iako su Meksikanci imali prednost do same zavr{nice. Meksiko je prednost stekao ve} u 10. minutu kada je defanzivac londonskog ^elzija David Luiz zatresao sopstvenu mre`u. Pehovi Brazila nisu se zavr{ili autogolom. Na samom isteku prvog poluvremena Danijel Alve{ dobio je drugi `uti karton. Po{to je napravio prekr{aj u svom kaznenom prostoru dosu|en je i jedanaesterac za Meksiko. Andres Guardado, me|utim, nije bio precizan sa penala i rezultat je ostao nepromijenjen. Iako sa desetoricom, Brazilci se nisu predavali. Naprotiv, poja~avali su pritisak pred protivni~kim golom a za takav pristup igri su nagra|eni u samoj zavr{nici. Ronaldinjo je u 79. minutu izjedna~io, a samo ~etiri minuta kasnije Marselo je Brazilcima donio pobjedu. Rezultati prijatelsjkih utakmica: Meksiko - Brazil 1:2, SAD - Ekvador 0:1, Estonija - Ukrajina 0:2, Poljska - Bjelorusija 2:0, Gana - Nigerija 0:0.

Tevez: Dvije sedmice bez pla}e

je do{lo, a u novoj sezoni je Tevez dolaskom Serhija Aguera izgubio mjesto u po~etnom sastavu. Ugovor kontroverznog napada~a za Siti ve`e do ljeta 2014. godine.

Inicijativa za formiranje nove asocijacije klubova

Roma i Lacio oslabljeni

Osniva se Balkanska liga Toti propu{ta gradski sa klubovima iz pet dr`ava?! derbi, Klose upitan
U takmi~enju bi, kako se zami{lja, u~estvovale po tri vode}e ekipe iz Srbije, Bugarske, Rumunije, Gr~ke i Turske
Vizija koncepta fudbalskog takmi~enja u kojem bi u~estvovale ekipe iz Srbije, Bugarske, Rumunije, Gr~ke i Turske prvi put je iznijeta na sastanku u Plovdivu, gdje se predsjednik beogradske Crvene zvezde Vladan Luki} sastao sa prvim ~ovjekom Lokomotive Konstantinom Dinevim i kolegom iz sofijskog CSKA, Dimitrom Borisovim, prenose mediji iz Srbije. U takmi~enju bi, kako se zami{lja, u~estvovale po tri vode}e ekipe pomenutih zemalja, koje ne izbore plasman u Ligu prvaka ili Evropsku ligu. Start bi bio krajem septembra, a ostaje da se utvrdi koji je sistem najprihvatljiviji, da li kup ili liga{ki. Nema sumnje da bi u slu~aju realizacije takve ideje klubovi bili na dobitku, jer bi stadioni bili puniji, a igra~i imali ja~e me~eve. Balkana. Predsjednik CSKA je predlo`io da se prvi sastanak najja~ih klubova odr`i tokom novembra u Sofiji. Veoma rado }u u~estvovati u ime Crvene zvezde na tom sastanku i da}emo doprinos da ova asocijacija klubova za`ivi - kazao je Luki}. Pored Crvene zvezde, koja je jedan od inicijatora, spremnost za osnivanje udru`enja, u nezvani~nim razgovorima izrazili su bugarski CSKA, Lokomotiva iz Plovdiva, Levski, zatim rumunski klubovi Steaua, Ocelul i Temi{var, iz Turske Fenerbah~e, Galatasaraj, Be{ikta{ i Trabzon, dok su iz Gr~ke zainteresovani Olimpijakos, Panatinaikos, PAOK. Prvi sastanak odr`at }e se, najvjerovatnije, 15. novembra u Sofiji, gdje bi i bilo sjedi{te udru`enja, ujedno i takmi~enja.

Engleska
Parovi 8. kola: Liverpul Man~ester junajted, Arsenal - Sanderlend, Man~ester siti - Aston Vila, Njukastl - Totenhem, Norvi~ Svonsi, Kvins Park Rend`ers - Blekburn, Stouk Fulem, Vest Bromvi~ Albion - Volverhempton, Vigan - Bolton, ^elzi Everton.
1. Man. junajted 2. Man. siti 3. ^elzi 4. Njukasl 5. Liverpul 6. Totenhem 7. Aston vila 8. Stouk 9. Norvi~ 10. Svonsi 11. QPR 12. Fulam 13. Everton 14. Volves 15. Arsenal 16. Sanderlend 17. WBA 18. Vigan 19. Blekburn 20. Bolton 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 6 6 5 4 4 4 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 0 5 3 2 2 2 4 1 1 1 3 2 2 1 0 0 0 1 0 2 2 0 2 3 3 3 2 3 4 4 3 4 4 5 6 24:5 23:5 17:8 9:4 10:8 11:10 9:5 4:8 7:10 6:9 5:13 10:7 6:8 6:10 10:16 9:8 5:10 5:11 8:17 9:21 19 19 16 15 13 12 11 9 8 8 8 7 7 7 7 6 5 5 4 3

orentina, Milan - Palermo, Atalanta - Udineze, Kagljari - Siena, Katanija Inter, Kievo - Juventus, \enoa - Le}e, Napoli - Parma, Novara - Bolonja, Lacio - Roma.
1. Juventus 2. Udineze 3. Napoli 4. Palermo 5. Kaljari 6. Roma 7. Lacio 8. Kievo 9. Fiorentina 10. \enoa 11. Katanija 12. Parma 13. Novara 14. Siena 15. Milan 16. Atalanta 17. Inter 18. Le}e 19. ]ezena 20. Bolonja 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 3 1 1 0 0 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 3 0 2 2 2 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 2 2 2 1 3 4 4 4 9:3 7:1 9:3 9:6 8:5 6:4 7:6 6:5 6:4 9:8 5:7 6:10 10:10 4:4 5:8 8:7 7:11 3:9 2:7 2:10 11 11 10 10 10 8 8 8 7 7 6 6 5 5 5 4 4 3 1 1

Majorka - Valencia, Levante - Malaga, Sevilja - Sporting.
1. Barcelona 2. Levante 3. Real 4. Malaga 5. Valensija 6. Sevilja 7. Betis 8. Atletiko 9. Sosiedad 10. Majorka 11. Osasuna 12. Viljareal 13. Rajo 14. Espanjol 15. Saragosa 16. Atletik 17. Hetafe 18. Rasing 19. Granada 20. Sporting 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 3 4 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 0 1 0 2 2 1 1 1 3 0 2 1 1 4 3 3 0 3 2 1 4 1 1 0 0 1 1 1 0 2 2 3 3 1 2 2 4 2 3 4 2 4 5 23:4 8:3 20:5 10:4 9:6 6:3 9:7 8:6 7:8 5:7 5:12 7:11 6:10 5:11 7:13 7:9 6:10 4:9 2:8 2:10 14 14 13 13 13 12 12 8 7 7 7 6 6 6 6 5 4 4 4 1

Njema~ki reprezentativac, koji je igrao protiv Belgije u posljednjem kolu kvalifikacija ua EP 2012, do{ao povrije|en
Kapiten Rome Fran~esko Toti propustit }e zbog povrede butnog mi{i}a gradski derbi protiv Lacija koji se igra predstoje}e nedjelje. Kako je saop{tila Roma, Toti se jo{ nije oporavio od povrede koju je zadobio 1. oktobra na prvenstvenoj utakmici protiv Atalante. Tek naredne nedjelje, nakon dodatnih lekarskih pregleda, znat }e se kada }e kapiten Rome mo}i da se vrati na teren. I Lacio bi u tom susretu mogao nastupiti znatno oslabljen, po{to je povredu koljena zadobio napada~ Miroslav Klose. Lacio je saop{tio da je njema~ki reprezentativac, koji je igrao protiv Belgije u posljednjem kolu kvalifikacija ua EP 2012, do{ao povrije|en i odmah je morao na terapije. Klose ima povrije|ene ligamente lijevog koljena a Lacio je saop{tio da }e odluka o njego-

Prodaja tv prava

Liverpul `eli vi{e novca
Engleski premierliga{ Liverpul `eli da klubovima Premijer lige bude omogu}eno da sami prodaju prava televizijskih prenosa utakmica, po uzoru na {panske velikane Barcelonu i Real Madrid. Pomenuti {panski klubovi sami prodaju prava za tv-prenose izvan svoje zemlje, {to im donosi dodatni profit, a to bi `elio i Liverpul, kojeg ovog vikenda o~ekuje jedan od najgledanijih derbi me~eva, sa Man~ester junajtedom. - Definitivno }e morati do}i do neke vrste rebalansa, jer sada{nji model predstavlja prepreku engleskim klubovima u borbi sa ostalim evropskim rivalima rekao je izvr{ni direktor Liverpula Jan Ejr. Prema posto}em kolektivnom ugovoru, svih 20 engleskih klubova dijeli ukupno 2,2 milijarde dolara, koliko dobijaju

[kotska
Parovi: Kilmarnok - Seltik, Aberdin - Dandi, Danfermlajn - Harts, Hibernian - Madervel, Rend`ers - St Miren, St D`onston Invernes. Poredak: Rend`ers 28, Madervel 19, Seltik 18, Haarts 15, St D`onston 15, St Miren 12...

Njema~ka
Parovi 9. kola: Bajern Herta, Borusia M - Bajer Leverkuzen, Keln - Hanover, Majnc - Augsburg, Frajburg - Hamburg, [tutgart - Hofenhajm, Verder Dortmund, Volfsburg Nirnberg, [alke - Kajzerslautern.
1. Bajern 2. Verder 3. Borusija M 4. [alke 5. Hanover 6. Dortmund 7. [tutgart 8. Hofenhajm 9. Bajer 10. Herta 11. Nirnberg 12. Keln 13. Volfsburg 14. Majnc 15. Frajburg 16. K’lautern 17. Hamburg 18. Augsburg 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 1 1 0 1 1 1 0 3 1 1 1 1 3 2 1 0 2 1 2 1 4 1 2 2 3 1 3 3 3 3 2 3 4 5 4 5 5 6 4 21:1 16:10 9:4 17:13 11:10 13:7 12:6 12:7 10:11 12:9 9:10 13:18 9:15 12:18 13:22 5:12 9:20 6:16 19 16 16 15 15 13 13 13 13 12 11 10 9 8 7 5 4 4

Toti: Povrijedio mi{i}
vom eventualnom nastupu biti donijeta 48 sati prije utakmice. Biv{i napada~ Bajerna je do sada postigao pet golova u osam nastupa za Lacio.

Klose: Ligamenti koljena
Roma i Lacio su u dosada{njih pet kola Serije A osvojili po osam bodova, a rimski derbi igra se u nedjelju (16. oktobra) od 20.45 na stadionu Olimpiko.

Slijedi najgledaniji derbi sa Junajtedom
za prava prenosa utakmica Premijer lige izvan Velike Britanije. Prema rije~ima funkcionera Liverpula, nije fer da najgledaniji i najpopularniji klubovi moraju dijeliti cijeli profit sa ostalim, manje poznatim timovima Premijer lige.

Sa prijateljskog me~a Lokomotiva i Zvezde

Francuska
Parovi 10. kola: Aja~io Paris S@, Okser - Lil, Brest - Kaen, Evian - St Etien, Lion - Nansi, Monpelje Di`on, Ren - Lorien, Tuluz - Marsej, Valensien So{o, Nica - Bordo.
1. PS@ 2. Lion 3. Monpelje 4. Tuluz 5. Lil 6. Lorijen 7. Ren 8. Kaen 9. Okser 10. So{o 11. Di`on 12. St. Etjen 13. Marsej 14. Bordo 15. Evijan 16. Nica 17. Brest 18. Aja~o 19. Valensijen 20. Nansi 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 5 5 5 4 4 4 4 2 3 3 2 1 1 1 1 0 1 1 0 2 2 2 2 4 4 3 2 6 3 2 4 5 5 5 4 7 4 3 5 1 2 2 2 1 1 2 3 1 3 4 3 3 3 3 4 2 4 5 4 16:7 14:9 17:11 12:10 15:10 12:7 18:14 13:11 15:11 16:19 8:15 8:12 10:12 11:14 9:13 8:10 7:9 9:17 9:12 6:10 20 17 17 17 16 16 15 14 12 12 11 10 8 8 8 7 7 7 6 5

- Dogovorili smo se da pokrenemo inicijativu za formiranje balkanske asocijacije klubova koju bi ~inili najja~i klubovi iz Srbije, Bugarske, Rumunije, Gr~ke i Turske. Ova asoci-

jacija bi omogu}ila da balkanski klubovi bolje sara|uju, igraju prijateljske utakmice, poma`u jedni drugima, a jedna od ideja je da bude organizator zajedni~kog takmi~enja klubova

Ju`noameri~ke kvalifikacije za SP 2014

Holandija
Parovi: Breda - Ekscelsior, Ajaks - Alkmar, Herenven - De Graf{ap, Herakles Groningen, Valvijk - Tvente, PSV - Utreht, Nijmegen - Vitese, Fejenord Venlo, Roda - Den Hag, Herenven v De Graf{ap. Poredak: Alkmar 18, Tvente 16, Ajaks 15, Fejenord 14, PSV 14, Vitese 14, Valvijk 13...

Amorebieta iznenadio „gau~ose“
Osim Venecuele u drugom kolu pobjede su zabilje`ili jo{ ^ile i Kolumbija
Golom Fernanda Amorebiete u 61. minutu reprezentacija Venecuele savladala je u Karakasu Argentinu sa 1:0 i priredila najve}e iznena|enje drugog kola kvalifikacija Ju`noameri~ke zone za Svjetsko fudbalsko prvenstvo 2014. godine. Selektor argentinskog nacionalnog tima Alehandro Sabelja istakao je da su njegovi izabranici odigrali dobro samo prvih pola sata a onda priznao da je nastavak me~a pripao Venecueli, koja je zaslu`eno osvojila sva tri boda. Osim Venecuele u drugom kolu pobjede su zabilje`ili jo{ ^ile i Kolumbija, dok je duel Paragvaja i Urugvaja zavr{en bez pobjednika. Uspjeh Kolumbije ima posebnu te`inu jer je ostvaren na gostuju}em terenu. Golovima Dorlana Pabona u 48. i Radamela Falkaa u posljednjim trenucima susreta Kolumbijci su savladali Boliviju sa
1. Urugvaj 2. Argentina 3. Ekvador 4. Kolumbija 5. Peru 6. ^ile 7. Venecuela 8. Paragvaj 9. Bolivija 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 0 2 0 1 0 5:3 0 1 4:2 0 0 2:0 0 0 2:1 0 1 4:4 0 1 5:6 0 1 1:2 1 1 1:3 0 2 3:6 4 3 3 3 3 3 3 1 0

Man~ester junajted produ`io sa Meksikancem

Njema~ki klub na{ao trenera

^i~arito dobio bolji ugovor
Meksi~ki napada~ Havier Hernandez ^i~arito potpisao je sa Man~ester junajtedom novi, petogodi{nji ugovor, po kojem }e se pridru`iti najbolje pla}enim igra~ima u klubu. Hernandez je u Man~ester junajted stigao pro{le godine iz Guadalahare. U svojoj prvoj sezoni na Old Trafordu postigao je 20 golova. Postao je jedan od 13 igra~a kojima je klub u posljednjih 12 mjeseci ponudio produ`enje ugovora. - Ne `elim govoriti o brojkama, ali Havier je dobio novi, financijski pobolj{ani petogodi{nji ugovor. I njegov dosada{nji ugovor je bio dobar, jer je nudio objema stranama priliku da razmi{ljaju o tome da li }e se prona}i u daljnjoj saradnji. Obje strane su ispunile o~ekivanja i Junajted je nagradio Hernandeza za vrlo dobre predstave - objasnio je ^i~aritov agent Eduardo Hernandez. Ni prvi ugovor Hernandezu nije bio lo{e pla}en, ali se ipak nije mogao uporediti s onima kakve naprimjer imaju Vejn Runi ili Nani.

Fink preuzima Hamburg
Biv{i reprezentativac Njema~ke Torsten Fink potvrdio je da }e preuzeti Hamburg, poslednjeplasiranu ekipu na tabeli Bundeslige, za {to je kandidat bio i Sergej Barbarez. Posljednje dvije godine Fink je obavljao funkciju {efa stru~nog {taba {vicarskog Bazela, koji mu je dao dozvolu da ode u Hamburg a zauzvrat }e naplatiti obe{te}enje u iznosu od milion {vicarskih franaka, odnosno 800.000 eura. - Sve se desilo veoma brzo. Ne}u vi{e voditi Bazel, samo }u oti}i da se pozdravim sa igra~ima - rekao je 43-godi{nji Fink njema~kim medijima. Fink }e na klupi posrnulog Hamburga zamijeniti Mihaela Eninga koji je dobio otkaz pro{log mjeseca. Ekipu }e ovog vikenda na prvenstvenom me~u protiv Frajburga voditi sportski direktor Hamburga Frenk Arnesen. Fink je vodio Bazel od 2009. godine i osvojo titule prvaka [vicarske 2010. i
Fink: Bazelu milion franaka

Turska
Parovi: Trabzonspor Ankaragu~u, Orduspor E{ki{ehirspor, Be{ikta{ Kajzerispor, Sivaspor - Gaziantepspor, Gen~lerbirligi - Antalijaspor, Istanbul BB - Samsunspor, Galatasaraj - Bursaspor, Manisaspor - Karabukspor, Mersin - Fenerbah~e. Poredak: Generbah~e 13, Galatasaraj 10, Istanbul BB 10, Be{ikta{ 10, Mersin 10...

2011. a tako|er i kup 2010. U ovom klubu }e ga na-

slijediti Murat Jakin, koji je do sada vodio Lucern.

Demikelis i Rondon: Trijumf doma}ina u Karakasu

2:1. Strijelac jedinog pogotka za doma}ina bio je Valter Flores u 84. minutu. Rezultati i strijelci: Bolivija Kolumbija 1:2 (Flores 84 - Pabon 48, Falkao 90), ^ile - Peru 4:2 (Ponse 1, Vargas 18, Medel 48 Suazo 63 - Pizaro 49, Farfan 60), Paragvaj - Urugvaj 1:1 (Ortiz 90 Forlan 67), Venecuela - Argentina 1:0 (Amorebieta 61)

[panija
Parovi 8. kola: Rajo Valjekano - Espanjol, Saragosa Sosiedad, Atletik Bilbao Osasuna, Barcelona - Santander, Hetafe - Viljareal, Granada - Atletiko Madrid, Real Madrid - Betis,

Italija
Parovi 7. kola: ]ezena - Fi-

Prva liga
U derbiju 10. kola Prve lige FBiH Bratstvo do~ekuje Krajinu

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 14. oktobar/listopad 2011.

18

Prva liga FBiH - 10. kolo

Muslimovi}: Na Lukama za goste nema bodova
O~ekuje se hiljadu gledalaca Poznat sastav Gra~anlija
no je na{a odlu~nost da sa stadiona „Luke“ nema bodova nikome, pa makar se radilo i o trenutnom prvaku. Sve osim pobjede moga kluba je neuspjeh i mi smo toga svjesni. Pozivam na{e navija~e da kao i do sada do|u i sportskim navijanjem pomognu nam da do|emo do tri boda. Na{e je da se borimo - kazao je Muslimovi}. U redovima Bratstva nema povrije|enih, niti im prijete kartoni, pa se zna i sastav. Na teren }e istr~ati: Nikitovi}, Timkov, [u{a, N.Kadi}, E.Muslimovi}, Panti}, Mevki}, Kadri}, Saku{i}, Huseinba{i} i Mujki}. H. ^.

S

utra (subota, 15.oktobra) na gradskom stadionu „Luke“ u Gra~anici dolazi trenutno prvoplasirana ekipa Krajine. Bit }e to uistinu pravi derbi Prve nogometne lige Federacije BiH, pa se u Gra~anici o~ekuje i dobra utakmica i bodovi doma}inu. Kako zaustaviti razigrane Kraji{nike, Nuhanovi}a, Dizdari}a, Reki}a, Mirvi}a i ostale koji su ispra{ili Omladica sa 4:1, pitali smo stratega Bratstva Nusreta Muslimovi}a, koji je zajedno sa svojim momcima zaslu`an dosada{njim dobrim igrama, pa i brojem osvojenih bodova.

JEDINSTVO - ^APLJINA UNIS - BUDU]NOST ISKRA - GRADINA RUDAR - VITEZ OMLADINAC - GORA@DE BRATSTVO - KRAJINA BRANITELJ - ORA[JE FAMOS SA[K N. - KRAJI[NIK
Sve utakmice igraju se u subotu sa po~etkom u 15 sati. 1. Krajina 9 5 3 1 11:5 18 2. ^apljina 9 5 2 2 14:8 17 3. Rudar 9 5 2 2 12:9 17 4. Gradina 9 5 0 4 18:16 15 5. Gora`de 9 5 0 4 15:17 15 6. Famos SN 9 4 2 3 13:11 14 7. Branitelj 9 4 2 3 10:11 14 8. Bratstvo 9 4 1 4 15:10 13 9. Budu}nost 9 4 1 4 9:10 13 10. Omladinac 9 4 1 4 11:17 13 11. Ora{je 9 4 0 5 12:12 12 12. Jedinstvo 9 3 2 4 15:16 11 13. Kraji{nik 9 3 1 5 10:10 10 14. Vitez 9 2 3 4 11:11 9 15. Iskra 9 2 3 4 10:13 9 16. UNIS 9 1 1 7 6:16 4

Ekipa iz Gra~anice kompletna do~ekuje derbi

- Mogu i ja vama postaviti kontra-pitanje, kako }e Krajina zaustvaiti Mu-

jki}a, Muslimovi}a, [aku{i}a, Huseinba{i}a, Kadi}a...Ono {to je sigur-

Drina HE i Sutjeska sastaju se u 10. kolu Prve lige RS

Dvoboj za tron
Visok poraz u pro{lom kolu protiv Mladosti bio je trenutak slabosti, smatra trener Vidakovi}
Najinteresantniji susret 10. kola prvoliga{kog karavana RS a mo`da i jesenje polusezone igra se u Vi{egradu. U susretu starih sportskih rivala koji bi trebao da bude i vi{e od derbija sataju se drugoplasirana Drina HE i trenutni lider Sutjeska. - Malo ko je o~ekivao pred po~etak prvenstva da }e na{ tim biti u poziciji da se bori za najvi{i plasman. Dobrim igrama u dosada{njem dijelu prvenstva smo razuvjerili „nevjerne Tome“ i u prilici smo da preuzmemo lidersku poziciju u me~u protiv Sutjeske. Fo~aci imaju odli~an tim, uostalom to pokazuju i nihovi rezultati i polo`aj na tabeli. Bit }e te{ko, ipak prednost je na na{oj strani, rastere}eni smo, igramo pred doma}om publikom, a u ekipu se vra}aju Pavlovi}, Pljevalj~i} i Soldar. O~ekujemo podr{ku vjernih navija~a, a zauzvrat }emo ih obradovati pobjedom - optimista je trener Vi{egra|ana Marko Vidakovi}. Iz tabora Sutjeske tako|e poru~uju da }e stadi-

Vra}aju se Pavlovi}, Pljevalj~i} i Soldar

Prva liga RS - 10. kolo

DRINA HE - SUTJESKA
Sudije: ^edomir Vi~i} (Ugljevik), Vaso Mi{i} (Mili}i), Goran Raki} (Ugljevik). Delegat: Miroslav Vukovi} (Trebinje).

SLOGA - SLOBODA MG
on pokral Rzava napustiti uzdignuta ~ela. - Visok poraz u proteklom kolu protiv Mladosti u Mrkonji} Gradu je bio trenutak slabosti. Radili smo vrijedno proteklu sedmicu otklonili sve uo~ene nedostatke, respektujemo Drinu, hit su jeseni, imaju mlad i kvalitetan sastav, ali nama je cilj da zadr`imo mjesto na tronu i u Vi{egrad dolazimo po kompletan plijen. Imat }emo podr{ku i na{ih navija~a, o~ekujemo pun stadion u Vi{egradu i obe}avamo publici dobru predstavu rekao je Milenko Radi} kormilar Sutjeske. S. V.
Sudije: Milo{ Gigovi} (Gradi{ka), Du{an Vje{tica (Gradi{ka), Nikola Crnadak (Ugljevik). Delegat: Dragan An~i} (Prnjavor).

PROLETER - CRVENA ZEMLJA
Sudije: Du{ko Jo{ki} (Prijedor), Zorana Radakovi} (Prijedor), Dragan Keranovi} (Prijedor). Delegat: Mile Vuksan (Banja Luka).

MODRI^A MAKSIMA - LAKTA[I
Sudije: Sr|an Lubura (I. Sarajevo), Goran Ivkovi} (Pale), Milomir [iljegovi} (Nevesinje). Delegat: Sa{a Grekulovi} (Br~ko).

Kakanjci tri kola bez gola

Napada~i dr`e klju~ uspjeha
Ne smije nas zavarati plasman Viteza, ka`e trener Rudara Bo`i~i}
Nakon odli~nog starta,“zeleno-crni“ su do{li u krizu. Ova konstatacija se posebno odnosi na napada~e, koji u posljednja tri kola nisu zatresli protivni~ku mre`u. Da peh bude jo{ ve}i, protiv „rudara“ su se okrenuli i suci (Kara~i} i Ti~i}), koji su kumovali neuspjesima protiv Krajine i Gora`da. U me|uvremenu trener Bo`i~i} poku{ava podi}i moral igra~a i psihi~ki pripremiti ekipu za sutra{nji me~ protiv tradicionalno neugodne ekipe Viteza. Pobjede se name}e kao imerativ, a klju~ uspjeha dr`e napada~i. - Na{i po~etni uspjesi mnogima su zasmetali. Do{li mo sticajem okolnosti na{ao u donjem dijelu tabele. Uz objektivno su|enje i maksimalni doprinos svakog pojedinca kojem uka`em priliku, na{a pobjeda ne bi smjela do}i u pitanje, ka`e trener Rudara Slavi{a Bo`i~i}. Ohrabruje povratak kapitena Zlatana Gafurovi}a i Armina Topalovi}a, koji su izdr`ali kaznu. Me|utim, Bo`i~i} ne mo`e ra~unati na ozlije|enog Sa{u Prki}a i ka`njenog Amela Hrustanovi}a i morat }e prona}i novi bekovski par. Bez obzira na sve probleme, simpatizeri „zelenocrnih“ o~ekuju da }e Vitez pasti i Rudar ponovo zasjesti na ~elnu poziciju. M. K.

PODRINJE - RUDAR
Sudije: Joco Radi} ([amac), Zoran Nari} (Doboj), Dragan Ni{i} ([amac). Delegat: Dragan Milo{evi} (Zvornik).

DRINA - RADNIK
sudije: Milan Doci} (Baja Luka), Sini{a Ivan~evi} (Banja Luka), Goran ^eji} (Banja Luka). Delegat: Bo{ko Furtula (Fo~a).

SLOBODA MLADOST
Sudije: Predrag Jefti} (Doboj), Ljubi{a ^eli} (Doboj), Dalibor Bili} 8Doboj). Delegat: Milenko Tambi} (Prijedor). Sve utakmicve 10. kola igraju se u subotu s apo~etkom u 15 sati, izuzev me~a Modri~a maksima - Lakta{i koji po~inje u 18 sati isti dan.

Slavi{a Bo`i~i}: Vitez mora pasti smo u krizu rezultata i sada kmica trebala bi biti prekrenemamo izbora. Moramo mo- tnica. Protivnika izuzetno rebilizirati sve snage i prekinu- spektiram i ne smije nas zavati crnu seriju. Sutra{nja uta- rati plasman Viteza, koji se sa-

1. Sutjeska 9 2. Drina HE 9 3. Radnik 9 4. Mladost 9 5. Sloga 9 6. Crvena zemlja 9 7. Sloboda MG 9 8. Drina Z 9 9. Lakta{i 9 10. Modri~a M. 9 11. Podrinje 9 12. Sloboda BN 9 13. Rudar 9

5 5 4 4 4 4 4 3 4 3 3 1 2

2 1 3 3 2 2 2 3 0 2 2 5 2

2 3 2 2 3 3 3 3 5 4 4 3 5

13:10 6:5 8:5 10:10 12:9 20:12 15:7 9:6 12:20 11:7 6:11 10:15 8:15

17 16 15 15 14 14 14 12 12 11 11 8 8

Nogomet
Labudovi na novoj gostuju}oj ku{nji

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 14. oktobar/listopad 2011.

19
19:3 20:7 15:6 16:13 9:5 14:12 6:13 7:14 11:13 8:18 5:15 4:15 16 14 14 10 9 9 7 5 4 4 4 3

Struka na ispitu
Ovako slab start i rezultati na strani nisu upam}eni u gradu na Savi
Mi{kovi}: Igrat }e napada~ki

Druge lige FBiH

- Maestral 95 0:1, Bratstvo - Jajce nije odigrano.
1. Podgrme~ 2. FK Vitez 3. Sloga 4. Mladost 5. Vitez (B) 6. Vla{i} 7. Maestral 95 8. Una 9. Bratstvo 10. Mladost 11. Klju~ 12. NK Jajce 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 5 5 4 4 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 0 0 1 2 1 1 1 0 0 0 0 2 3 3 3 3 3 4 4 4

Centar
U 10. kolu sastaju se: Rudar - Vratnik, Ozren - Biser, Borac - Radnik, Mladost (@) - Ilija{, Natron - Bosna (S), Mladost (DK) TO[K, Stup~anica - Bosna (V), Azot Usora.
1. Bosna (V) 2. TO[K 3. Rudar 4. Ilija{ 5. Vratnik 6. Biser 7. Borac 8. Mladost (DK) 9. Azot 10. Ozren 11. Stup~anica 12. Radnik 13. Mladost (@) 14. Natro 15. Bosna (S) 16. Usora 9 8 8 9 9 9 8 9 8 9 9 9 9 8 9 8 6 6 5 5 4 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 1 2 0 1 2 5 5 1 1 4 1 0 2 2 2 0 1 1 4 1 4 1 2 4 5 3 5 6 4 5 4 21:5 17:6 10:4 14:16 10:17 18:14 12:8 9:7 11:14 13:16 7:11 13:20 8:12 9:12 11:15 8:14 21 19 17 15 13 11 11 11 10 10 10 10 9 8 8 8

Druge lige RS

Zapad
U 10. kolu sastaju se: Naprijed - Gomionica, Mladost - Sloga S, Borac - @upa, BSK - Ozren, Krajina - Ljubi}, Ravan - Tekstilac, Sloga T - Jedinstvo.
1. Borac 2. Sloga S 3. Ljubi} 4. Naprijed 5. Jedinstvo 6. Gomionica 7. Krajina 8. @upa 9. BSK 10. Ravan 11. Mladost 12. Tekstilac 13. Ozren 14. Sloga T - 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 5 5 5 5 5 3 3 3 3 2 2 2 0 2 3 2 2 1 0 4 2 1 1 3 2 2 3 1 1 2 2 3 4 2 4 5 5 4 5 5 6 30:13 18:8 20:9 26:18 22:9 18:11 13:11 13:14 15:23 15:22 11:17 13:15 6:26 6:22 20 18 17 17 16 15 13 11 10 10 9 8 8 -1

Rezultati 9. kola: TO[K - Stup~anica 2:1, Bosna (V) - Natron 3:3, Bosna (S) - Mladost (@) 2:0, Radnik - Ozren 2:0, Azot - Rudar nije odigrano, Usora - Mladost (DK) 1:1, Ilija{ - Borac 1:0, Biser - Vratnik 4:1.

Jug
U 10. kolu sastaju se: Troglav - Lokomotiva, Vi{i}i - Posu{je, Turbina - Brotnjo, Bigeste Klis, Igman - Sloga (Lj), Sloga (U) - Tomislav, Grude - Kame{nica, Stolac - Kupres.
1. Brotnjo 2. Tomislav 3. Troglav 4. Sloga (U) 5. Turbina 6. Igman 7. Grude 8. Sloga (Lj) 9. Stolac 10. Kame{nica 11. Kupres 12. Bigeste 13. Vi{i}i 14. Posu{je 15. Lokomotiva 16. Klis 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 8 8 7 6 6 5 4 4 4 4 4 3 3 2 2 1 1 0 1 1 1 2 2 1 1 0 0 2 0 1 1 1 0 1 1 2 2 2 3 4 4 5 5 4 6 5 6 7 7 20:4 18:6 18:6 14:5 22:6 14:12 13:9 16:27 12:14 7:16 11:14 9:16 8:13 12:21 2:16 3:23 24 22 19 19 17 14 13 13 12 12 11 9 7 7 4 3

Rezultati 9. kola: Sloga T - Naprijed 2:2, Jedinstvo - Ravan 4:1, Tekstilac - Krajina 1:1, Ljubi} - BSK 3:3, Ozren - Borac 0:1, @upa Mladost 1:1 i Sloga S - Gomjenica 2:1.

Istok
U 10. kolu sastaju se: Jedinstvo Br. - Napredak, Lokomotiva - Mladost R, Famos - Stakorina, @eljeznica - mili}i, Proleter - Jedinstvo B~. Mladost BS - Gorica, Ili}ka 01- Mladost VO.
1. Mladost VO 2. Ili}ka 01 3. Jedinstvo Br. 4. Mladost BS 5. Lokomotiva 6. Gorica 7. Proleter 8. Stakorina 9. Mladost R 10. Napredak 11. Famos 12. @eljeznica 13. Jedinstvo B~. 14. Mili}i 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 6 5 5 3 4 3 3 2 2 2 1 1 1 0 0 2 0 4 1 2 1 2 2 1 3 1 0 1 3 2 4 2 4 4 5 5 5 6 5 7 19:2 21:3 13:9 19:5 9:8 10:9 9:11 14:14 7:17 10:13 7:10 9:20 6:18 6:21 25 24 18 17 15 13 13 11 10 8 8 7 6 4

N

a posljednja ~etiri gostovanje igra~i Ora{ja ostali su bez bodova. Tako slab start i rezultati na strani nisu upam}eni u gradu na Savi. Stoga je uprava kluba na posljednjoj sjednici vr{ila ozbiljniju analizu, a od struke i igra~a se o~ekuju bolje igre i rezultati.

Nova prilika je nastup protiv novajlijeu ligi, ekipe Branitelja iz Mostara. Labudovi }e morati imati mnogo bolji pristup, nego ina~e, ako misle do}i do pozitivnog ishoda. S obzirom na potencijal i igra~ki kadar krajnje je vrijeme da se Ora{jani probude i poka`u na gostovanju svoju

vrijednost. - Igrat }emo napada~ki, na pobjedu. Samo nam takva igra mo`e osigurati dobar rezultat. O~ekujemo bolje su|enje , nego u Mionici, gdje su nas suci te{ko o{tetili, a i sre}u, kako bismo ostali nepora`eni - kazao je Drago Mi{kovi}, iskusni napada~ Ora{ja. A. D.

Mirza Mustedanagi}, kadet biha}kog Jedinstva u top formi

Nermin Kara~ brusi novi biser
Postigao 11 golova u 7 kola Emir Sejdi}, trener Slobode (BN) ugradio odli~ne temelje
Mirza Mustedanagi}, potencijalni U-17 reprezentativac BiH nakon veoma uspje{ne sezone u bosansko-novskoj Slobodi, proteklog ljeta preselio se u omladinski pogon federalnog prvoliga{a iz Biha}a, gdje solidnim nastupima i golovima nastavio niz dobrih partija i u dresu Jedinstva. Naime, u prvih 7. kola Kvalitetne lige kadeta - grupa Zapad postigao je ~ak 11. golova, te potvrdio rasko{an talenat i golgeterske sposobnosti. - Svakom golu se podjednako radujem, i isti dijelim sa saigra~ima bez kojih sam sigurno ne bi mogao ni{ta napraviti. Ipak, pet golova koje sa postigao protiv vr{njaka iz Sanskog Mosta, trajno }e mi ostati u sje~anju. Istovremeno, moram ista~i veoma dobar rad trenera Nermina Kara~a, koji je uz mog trenera Emira Sejdi}a, koji je sa mnom radio i indiMirza Mustedanagi}: Nada bh. fudbala

Rezultati 9. kola: Stolac - Troglav 0:3, Kupres - Grude 1:0, Kame{nica - Sloga (U) 1:0, Tomislav - Igman 2:0, Sloga - Bigeste 2:0, Klis - Turbina 0:3, Brotnjo - Vi{i}i 2:0, Posu{je Lokomotiva 2:0.

Sjever
U 10. kolu sastaju se: Sloga - Prilug, Radni~ki - Tuzla, Hajduk - Mladost (M), Mladost (T) - Bosna (M), Mramor - Ingram, Dinamo - Bosna (K), Dizdaru{a - Mladost (P), Slaven - Radnik.
1. Mramor 2. Radni~ki 3. Bosna (K) 4. Slaven 5. Mladost (P) 6. Sloga 7. Dizdaru{a 8. Priluk 9. Dinamo 10. Ingram 11. Mladost (M) 12. Radnik 13. Mladost (T) 14. Tuzla 15. Bosna (M) 16. Hajduk 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 6 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 2 2 1 1 2 3 3 4 3 4 4 3 4 5 5 6 6 6 26:6 19:7 17:13 11:5 14:12 18:14 10:7 11:12 13:19 14:9 11:15 11:14 11:15 8:15 12:22 6:27 20 20 17 16 16 13 13 13 13 12 11 10 8 7 5 5

Rezultati 9. kola: Gorica - Proleter 2:1, Ili}ka 01 - Jedinstvo Br 6:0, Jedinstvo B~. - @eljeznica 3:3, Mili}i - Famos 0:0, Mladost R - Napredak 1:0, Mladost VO - Mladost BS 2:1, Stakorina - Lokomotiva 2:1.

Kantonalna liga HNK, 4. kolo

Jasenica i Lipanjske zore u vodstvu
Parovi 5. kola, 15/ 16 X, Me|ugorje Rama, Lipanjske zore - Sloga, Cim - Bjelopoljac, Buna - Iskra, Kru{evo - Jasenica, slobodan Blagaj.

Tabela
1. Bjelopoljac 2. Jasenica 3. Rama 4. Lipanjske zore 5. Sloga 6. Kru{evo 7. Blagaj 8. Cim 9. Me|ugorje 10. Buna 11. Iskra 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 2 2 2 0 1 15:5 0 13:3 0 7:0 1 7:9 2 13:9 2 10:16 2 8:13 1 7:8 1 5:6 2 7:14 3 5:16 9 9 8 7 6 6 4 2 2 2 0

vidualno, najzaslu`niji za sve ovo {to sam do sada postigao. Nadam se uspje{nom nastavku prvenstva, odnosno titulu prvaka i ponovo epitetu najboljeg strijelca Lige, kazao je

veoma nadareni Mirza Mustedanagi}, jedan od mladi}a koji na`alost, bez obzira na dobre rezultate nije dobio i povjerenje selektora Sakiba Malko~evi}a. I. I.

Rezultati 9. kola Slaven - Sloga 1:0, Radnik Dizdaru{a 2:1, Mladost (P) - Dinamo 3:1, Bosna (K) - Mramor 1:1, Ingram - Mladost (T) 3:0, Bosna (M) - Hajduk 3:0, Mladost (M) Radni~ki 2:2, Tuzla - Priluk 1:2.

Zapad
Rezultati 6. kola (08/09. 09. 2011): Vitez - Podgrme~ 1:2, Vla{i} - Una 4:0, Mladost - Vitez (V) 0:2, Sloga - Mladost (P) 3:3, Klju~

Rezultati, Kru{evo - Iskra 7:3, Sloga Buna 5:2, Jasenica - Blagaj 6:2, Bjelopoljac - Me|ugorje 1:0, Rama - Lipanjske zore 2:0 , slobodan Cim.

Mladi
Sakib Malko~evi}, selektor kadetske reprezentacije BiH

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 14. oktobar/listopad 2011.

20

Englezima i Holan|anima
Planirano je da se 21. oktobra okupimo u Vogo{}i - ka`e Malko~evi}

@elimo pomrsiti ra~une Teufik Kadiri}
Moramo biti ponosni na to.
Kako ste Vi vidjeli nastup na{eg „A“ tima u Parizu?

[kola fudbala Diamant ponos Sanskog Mosta

D

efinitivno dolaze bolji dani za bh. fudbal. Nakon {to se na{a „A“ selekcija plasirala u bara`, mladi selekcija razbila Kipar, a juniorska suvereno osvojila turnir u Bugarskoj, krajem mjeseca i na{u kadetsku selekciju ~ekaju kvalifikacije za odlazak na Evropsko prvenstvo. - Dolaskom Komiteta za normalizaciju pomaci su vi{e nego o~igledni. I to se vidi na rezultatima. Sve na{e selekcije posti`u zavidne rezultate.

lansira nove bosanske dragulje
[kola je do sada prepoznata u cijeloj BiH, ali i {ire po fudbalerima koji su pro{li kroz nju na razne na~ine

- Bili smo sjajni. Sve ~estitke selektoru Su{i}u i njegovom stru~nom {tabu. Naravno, ne `elim da zaboravim i igra~e. Zaslu`uju sve ~estitke. Tako|er, pohvalio bih i nastup mlade reprezentacije. Dok su posebna pri~a na{i juniori. Oti{li su na turnir kao austajderi, a bez problema su iza{li na kraj sa protivncima. Ostvarili su tri pobjede. To je

Sedam kadeta
Sakib Malko~evi} je trener juniora Slobode, sa kojima je pro{le sezone postao prvak BiH. - Iako vodim juniorski tim, sada u Gradi{ci protiv Kozare u okviru ~etvtfinala Kupa BiH {ansu sam ~ak dao sedmorici kadeta. Pet ih je po~elo utakmicu. Neki }e i biti pozvani za reprezentaciju. Tu utakmicu smo pobijedili sa 2:0. U ovom trenutku zadovoljan sam formom Slobodinih igra~a na koje ra~unam za naredne kvalifikacije - ka`e Malko~evi}.

Ovih dana, kada smo svi kao nikada ranije uz na{e „zmajeve“, tradicionalno je `ivo i u gradu na devet rijeka, Sanskom Mostu, a posebno u [koli fudbala Diamant, koja je za nekoliko godina postojanja ve} odgojila nadaleko poznate fudbalere, od kojih su neki u me|uvremenu pro{li veoma trnovit put i stigli upravo do dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine. Teufik Kadiri}, veliki fudbalski entuzijasta pod ~ijom dirigentskom palicom djeluje FC Diamant od 2007. godine, najve}i je „krivac“ {to je desetine mladih Sanjana ulicu i sve poroke koja ista nosi zamijenilo s najva`nijom Malko~evi}: Sve na{e selekcije posti`u zavidne rezultate veliki rezultat. Selektor Kara~i} je odli~no poslo`io ekipu. Ipak, velike zasluge za ovo pripadaju i ljudima koji rade u U -15 selekciji. Oni su napravili dobru selekciju, a ~ak devet igra~a iz te ekipe danas igraju za juniorsku selekciju.
Kako teku pripreme za turnir u Sarajevu?

Olimpic, te u Dinamo iz Drezdena. U me|uvremenu, stigao je do standardnog U-21 reprezentativca BiH, a upisao je nastup i bio strijelac i za na{u najbolju selekciju. I Smajil [adi} koji ima 19. godina, jedno vrijeme igrao je u Olimpicu, a sada nastupa za Rudar iz susjednog Prijedora. Ina~e, direktor i vlasnik jedine privatne {kole fudbala u Sanskom Mostu, posebno izdvaja jedno veliko fudbalsko bh. ime. - Prvi smo bili u pru`anju podr{ke, odnosno otkrivanju velikog talenta u Senijadu Ibri~i}u, gdje najve}i doprinos u svakom pogledu dao gospodin Emir Tabakovi}, na{

- Danas (petak) ili sutra }u objaviti spisak igra~a. Na njemu }e se na}i 22 igra~a. Me|utim, za turnir }emo imati pravo prijaviti 18. Planirali smo da se okupimo 21. oktobra u Vogo{}i. Moram ista~i da je na{ hendikep {to nismo imali priliku da odigramo {to vi{e prijateljskih utakmica. Imat }u samo dva igra~a koji imaju iskustva u kvalifikacijama. To su golman Vedran Kjosevski iz @eljezni~ara i kapiten Semir Musi} iz Slobode. Oni su igrali i u pro{lim kvalifikacijama. Musi}: Kapiten na{ih nada
BiH se nalazi u te{koj grupi?

- Engleska je aktuelni prvak u ovom uzrastu, dok ne treba tro{iti rije~i o Holan|anima. Vjerujem da je Latvija u na{em rangu. Mi }emo prvi susret odigrati 26. oktobra protiv Engleske na Grbavici. Dva dana kasnije na Ko{evu nas ~eka Engleska, dok }emo posljednji susret imati 31. oktobra protiv Latvije.
Kakve su {anse na{eg tima?

- Realno Englezi i Holan|ani su favoriti za prolazak dalje. Ipak, mi im `elimo pomrsiti ra~une. Me|utim, nama niko ne mo`e zabraniti da se mi nadamo plasmanu u narednu rundu takmi~enja. Vjerujem u igra~e koje budem pozvao. Bit }e te{ko, ali vjerujem da }emo prije svega dobro odigrati, iako su ponavljam iza ove ekipe samo dvije utakmice protiv vr{njaka iz Makedonije - kazao je Malko~evi}. Z. ].

Miralem Pjani} za luksembur{ke novine o svom nasljedniku

Mirza Musafi} }e biti veliki igra~
Obojica su porijeklom iz Kalesije, o~evi su im igrali u Jedinstvu, zvorni~koj Drini, da bi kasnije karijere nastavili u Luksemburgu
U samo ~etiri dana Miralem Pjani} igrat }e utakmice protiv reprezentacija Luksemburga i Francuske, za koje je itekako vezan. U Luksemburg je kao beba do{ao kada je imao samo godinu dana, tu je proveo djetinjstvo, a kao igra~ je stasao u Francuskoj, prvo u Mecu, a kasnije u Lionu. Sasvim je i razumljivo da je ovih dana na meti luksembur{kih i francuskih novinara. Za Tageblat, jedan od najtira`nijih listova u Luksemburgu, Miralem Pjani} je dao intervju u kojem je govorio o utakmici protiv Luksemburga i Francuske, o kontaktu sa svojim doju~era{njim saigra~ima iz mla|ih selekcija Luksemburga za koje je igrao, o prelasku u Romu, ali i o svom budu}em nasljedniku. - Ne znam sve mlade igra~e, ali Mirza Mustafi} (13 godina, Mec) mo`e biti vrlo dobar igra~. On ima ogromne kvalitete. Pred njim je dug put, ali ako ovako nastavi, bit }e veliki igra~, kazao je Miralem Pjani} za mladog Mirzu Mustafi}a, koji najbolji igra~ u mla|im selekcijama Meca. Mirza Mustafi} kre}e isJasmin Kadiri}: Velika nada [F Diamant sporednom stvari na svijetu. - Fudbalska {kola Diamant do sada je prepoznata u cijeloj BiH, ali i {ire po fudbalerima koji su pro{li kroz istu na razne na~ine. Neke od njih smo podu~avali {to i danas radimo, a neke samo tehni~ko-takti~ki, odnosno fizi~kom pripremom dora|ivali i zastupali u nastavku karijere. Isti~emo na{e na{eg Mirzu D`afi}a, koji je igrao za prijedorski Rudar dvije sezone u Premijer ligi, i koji }e sigurno napraviti zavidnu karijeru, mo`da ve} u Njema~koj. Zatim Muhameda Suba{i}a, koji je iz Sane oti{ao u Lakta{e, zatim u sarajevski saradnik i doajen banjalu~kog i bh. novinarstva koji je popularnog Ibru medijski pratio od prvih koraka. Senijad s kojim i danas imamo veoma dobru i korektnu saradnju, to sve redovno isti~e, ka`e Teufik Kadiri}, ~ovjek koji je kao dugogodi{nji sportski radnik bio i delegat na 1. ligi Federacije BiH. I dok su jedni na pravom putu, istovremeno dolaze mla|i, koji upravo na travnjacima gdje su igrali njihovi sada{nji idoli u~e fudbalsku abecedu. Istovremeno, FC Diamant, ima redovnu radno-konsultativnu saradnju s nekoliko istaknutih doma}ih stru~njaka. I. I.

Mustafi}: Ve} ga gledaju veliki evropski timovi tim putevima kao i Miralem nastavili u Luksemburgu. Za Pjani}. Obojica su porije- Mustafi}a ka`u da je u ovim klom iz Kalesije, o~evi oboji- godinama ve}i talenat od Pjace njih su igrali u kalesi- ni}a. Na njega su oko ve} jskom Jedinstvu, zvorni~koj bacili Fiorentina, Ajaks i BaDrini, da bi kasnije karijere rcelona. F S. .

Sa svih strana

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 14. oktobar/listopad 2011.

21

Mehmed Alispahi}, igra~ Dinama, po~eo sa treninzima

Svi `ivimo za me~ sa Ajaksom
Znam da je svima te{ko, ali treba vjerovati da }emo idu}eg ljeta biti sudionici Eura - ka`e Alispahi}

M

ehmed Alispahi} je u ljetnom prijelaznom roku stigao u Dinamo kao veliko poja~anje „modrih“ u pohodu ka Ligi prvaka. Me|utim, sudbina je htjela da se Alispahi} izbori za status prvotimca i da igra u kvalifikacijama za LP, ali ne i u Ligi prvaka. Razlog je te{ka povreda. - Povrijedio sam se protiv Helsinkija. Slomio sam ruku, a doktori su me iste ve~eri operisali. To je zaista bio te`ak udarac za mene. Me|utim, nekako sam sve to izdr`ao. Sretan sam {to je sve to iza mene.
Kako se sada osje}ate?

- Dobro. Po~eo sam trenirati. Pauza je ostavila traga na mojoj fizi~koj spremi. Me|utim, nije to neki veliki problem.
Kada }ete se ponovo na}i u timu Dinama?

- Najbolji smo u Hrvatskoj. To nije nova informacija. Osim osvajanja duple krune imamo velike ambicije i na evropskoj sceni.
U prva dva kola Lige prvaka, tim iz Maksimira na svom kontu nema bodova?

- Te{ko pitanje. Danas (petak) imam jo{ jedan pregled. Ako sve protekne onako kako sam planirao, onda je mogu}e da se u fini{u jesenjeg dijela sezone vratim na teren. Nije logi~no o~ekivati da se prije vratim, jer za sada uop{te ne ulazim u duele. Jo{ postoji taj strah da ne obnovim povredu.
Va{ tim je bez premca u HNL. Smije{i Vam naslov prvaka?

- Izgubili smo od Reala i Liona. To su dvije najbolje ekipe u na{oj grupi. Sada nam u goste sti`e Ajaks. Svi `ivimo za taj me~.
Mo`ete li pomrsiti ra~une ekipi iz Holandije?

O~igledan pomak
Alispahi} sa posebnom pa`njom prati rezultate na{ih mla|ih selekcija. - O~igledan je pomak, jer na{a juniorska selekcija je prvi krug kvalifikacija zavr{ila na prvom mjestu. Ostvarili su tri pobjede. Tu je i na{a mlada reprezentacija koja dobro gura u ovim kvalifikacijama. Sve u svemu dolaze bolji dani za bh. fudbal - ka`e Alispahi}.

- Mislim da se sa njima mo`emo nositi. Nisu oni u rangu Reala. Pobjeda bi nam puno zna~ila, jer na{ cilj je da grupnu fazu zavr{imo na tre}em mjestu i tako na prolje}e nastavimo takmi~enje u okviru Evropske lige.
Ajaks se u pro{losti pokazao kao tim koji odgovara prvaka Hrvatske?

Alispahi}: Pauza je ostavila traga na mojoj fizi~koj spremi go uspje{ni u tome. Me|utim, nas to ne}e zanimati.
S obzirom da ste se u posljednje vrijeme nalazili na spisku selektora Su{i}a, jeste li gledali utakmicu protiv Francuske?

- Neka se nastavi ta tradicija. Znam da oni `ive od prodaje mladih igra~a. To je njihov stil. I stvarno su vi{e ne-

- Momci su odigrali odli~no. Niko im ni{ta ne mo`e zamjeriti. ^itao sam izjavu selektora Su{i}a da je prije penala bio faul nad Emi-

rom Spahi}em. Dakle, primili smo sumnjiv gol. Znam da je svima te{ko, ali treba vjerovati da }emo idu}eg ljeta biti sudionici Eura - kazao je Alispahi}. Z. ]OROVI]

Anel Had`i}, mladi prvotimac Rida

Adis Had`anovi}, ~lan juniorske reprezentacije

@elim igrati za BiH Ovo je samo po~etak pri~e
I dalje ~ekam povratak bh. dr`avljanstva, ka`e Had`i}
Standardni ~lan prve postave Rida Anel Had`i}, koji je u prvih 10 kola austrijske elite odigrao 10 utakmica i postigao jedan gol, ve} du`e od godinu ~eka da mu Vije}e ministara BiH „dozvoli“ nastup za na{u reprezentaciju. Podsjetimo, Had`i} ima austrijski paso{... - I dalje ~ekam povratak bh. dr`avljanstva, kako bih mogao dobiti poziv iz N/FSBiH. Navodno, problem je {to jo{ nije formirano Vije}e ministara, ka`e dvadesetdvogodi{nji Had`i}, koji je do sada u Prvoj ligi Austrije odigrao 110 utakmica (prvotimac od 17 godine). Biv{i mladi reprezentativac Austrije, koji je ro|en u Velikoj Kladu{i, ve} je dobijao pozive i u „A“ selekciju te zemlje, ali jo{ nije debitovao, jer ~eka poziv iz Sarajeva. - Posljednja ~etiri poziva iz Fudbalskog saveza Austrije sam morao odbijati zbog povreda Na pitanje jeste li u utorak gledali duel na{eg dr`avnog tima i Francuske, Had`i} odgovara:

o sjajnoj generaciji igra~a
Ispisali najljep{u stranicu omladinskog fubala Rezultat je produkt kolektivne snage, zajedni{tva i individualnih vrijednosti ove generacije - ka`e Had`anovi}
Had`anovi}: Bili smo vi{e nego dominantni

Had`i}: Ho}e li BiH izgubiti jo{ jednog dragulja? - Naravno. Na{a reprezentacija je fantasti~no odigrala prvo poluvrijeme. Mislim da nikada nijedna reprezentacija nije nadigrala „trikolore“ u Francuskoj. Da smo u prvom poluvremenu dali jo{ koji gol, a imali smo {anse, sve bi bilo zavr{eno. Ne znam {ta bih rekao za onaj penal? I ja igram defanzivno, onakve i sli~ne situacije se dogode, ali bar za mene, ono nije penal, konstatuje Had`i}. Iako igra na poziciji stopera i zadnjeg veznog igra~a, Had`i} je trenutno najcjenjeniji fudbaler Rida na „fudbalskoj pijaci“. Prema njema~kom Transfermarktu, njegove noge su procijenjene na 800.000 eura, tako da je ve} cjenjeniji igra~ od, naprimjer, na{eg reprezentativca Adnana Mravca (Matersburg 650.000 eura). G. S.

Sanirao povredu
- U ovoj reprezentativnoj pauzi imao sam malo problema sa povredom, ali sada je sve OK. I u subotu, kada nam dolazi Austrija iz Be~a, bit }u u timu, ka`e Had`i}. - Trenutno smo petoplasirani na tabeli, a ako pobijedimo u subotu, priklju~it }emo se vode}im ekipama. Uglavnom, mirni smo, u zlatnoj sredini.

Osvajanjem prvog mjesta na turniru u okviru kvalifikacija za odlazak na Evropsko prvenstvo koji je igran u Bugarskoj, juniorska reprezentacija na{e zemlje napravila je najve}i uspjeh u historiji na{eg omladinskog fudbala. Po prvi put jedna na{a selekcija osvojila je prvo mjesto sa tri pobjede, a to su ostvarili u grupi sa Rusijom, Republikom Irskom i doma}inom turnira, ekipom Bugarske. Na taj na~in ispisali su najljep{e stranice na{eg omladinskog fudbala, a svoj doprinos uspjehu Kara~i}evih izabranika dao je i prvotimac Olimpica, Adis Had`anovi}. - Velika mi je ~ast {to sam dio ovog tima i rije~ima te{ko mogu opisati radost koju osje}am nakon uspjeha koji smo napravili u ovim kvalifikacijama. Vjerujem da smo ovim uspjehom doprinijeli afirmaciji na{e dr`ave i podizanju rejtinga na{eg fudbala, onako kao su to svojim posljednjim nastupima, uradili „A“ i mladi tim.
„[etnja“ kroz kvalifikacije bila je impresivna. U ~emu je tajna uspjeha?

da na{e pobjede ni jednog trenutka nisu dolazile u pitanje. Ovakav rezultat, produkt je pokazane kolektivne snage i zajedni{tava koje smo ispoljili ali i individualnih kvaliteta ove generacije igra~a.
Kako ste se Vi sna{li u timu kojem ste se priklju~ili u posljednjem dijelu priprema?

- Ostvarili smo sve tri pobjede, a vjerujte da rezultati i nisu pravi odraz na{ih igara. Toliko smo bili dominantni

- Zahvalan sam selektoru Kara~i}u koji mi je pru`io priliku da nakon operacije zbog

koje sam propustio ranija okupljanja, poka`em da mi je mjesto u ovom timu. Problema sa adaptacijom nisam imao jer sam kroz liga{ko takmi~enje upoznao ve}inu igra~a. Pred nama je Elitna runda kvalifikacija i sigruran sam da je ovo samo po~etak pri~e o jednoj sjajnoj generaciji igra~a rakao je Had`anovi}, koji je na turniru u Bugarskoj odigrao dvije utakmice. F. A.

NBA
Otkazane prve dvije sedmice sezone u najja~oj svjetskoj ligi

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 14. oktobar/listopad 2011.

22

NBA liga ne starta prije 15. novembra
Zbog otkazivanja utakmica tokom prvih 14 dana novembra izgubljeno je stotinu utakmica
Maratonski sastanak u ponedjeljak bio je posljednji poku{aj da se spasi po~etak sezone i da takmi~enje krene prvog novembra. Prvi put od 1998/99 sezona u NBA ligi }e kasniti. Tada su svi klubovi stigli odigrati tek 50 (od 82) utakmice osnovnog dijela sezone. Igra~i i vlasnici ne mogu se slo`iti oko kolektivnog ugovora koji regulira smanjenje igra~kih pla}a u klupskim bud`etima. Dejvid Stern predlo`io da bud`et za pla}e igra~a bude okruglih 50% u masi ukupnog prora~una. Igra~i ne pristaju jer se radi o za njih zna~ajnom smanjenju udjela u bud`etu, koji je do ove sezone iznosio 57%. Vlasnici se ne `ele spustiti ispod polovi~nog praga. Najmanje do 14. novembra ne}e se igrati NBA ko{arka. Nova je sezona u najja~oj ko{arka{koj ligi na svijetu trebala po~eti prvog dana idu}eg mjeseca. Odluku je objavio komesar takmi~enja u NBA ligi Dejvid Stern, i to nakon sedmosatnog sastanka igra~kog i udru`enja vlasnika NBA klubova, kojim {trajk koji traje od prvog jula i dalje nije okon~an. - Unato~ golemim naporima, nismo se uspjeli dogovoriti. Dijeli nas i dalje golemi jaz - rekao je Stern pri obra}anju novinarima. Tokom oktobra otkazano je ve} 114 predsezonskih utakmica. Zbog otkazivanja utakmica tokom prvih 14 dana novembra izgubljeno je okruglih stotinu utakmica. Mahinmi: Odbio ponude Nansija i Strazbura

Centar Dalas Maveriksa odlazi ku}i

Hanter: Bez dogovora o novom kolektivnom ugovoru

Za vrijeme trajanja lokauta
D`ejms: Igrao ameri~ki fudbal u srednjoj {koli

D`ejms `eli u NFL ligu
ameri~kom fudbalu. Nakon {to je pro{le nedjelje trenirao sa jednim srednjo{kolskim timom, zainteresovao se da li postoji mogu}nost da nastavi da se bavi sportom koji je igrao i u srednjoj {koli. Podatak da je D`ejms igrao ameri~ki fudbal u srednjoj {koli, kako tvrde, veoma uspje{no dodatno je privukao pa`nju ameri~ke javnosti. Mark Marfi, biv{i „sejfti“ Grin Bej Pekersa, kazao je da se jedan od najdominantnijih ko{arka{a dana{njice odli~no snalazi na terenu i da bi sigurno bio veoma dobar „risiver“. - Igrao sam sa mnogo sjajnih „risivera“. Svima pri~am da me|u najbolje sa kojima sam igrao ubrajam - D`ejmsa Loftona (osmostruki u~esnik Pro-boula, ~lan najboljeg NFL tima tokom ‘80), D`erija Rajsa (zvani~no najbolji igra~ u historiji ameri~kog fudbala, prema izboru zvani~ne TV mre`e NFL), Stiva Lard`enta (tako|e biv{i u~esnik Pro-boula) i Lebrona D`ejmsa - rekao je Mark Marfi. Tokom kratkotrajne karijere igra~a ameri~kog fudbala, Lebron je postavio nekoliko juniorskih rekorda i postigao 27 ta~dauna.

Jan Mahinmi, centar NBA prvaka Dalas Maveriksa, prihvatio je ponudu svog kluba iz djetinjstva Le Avra, te }e za vrijeme lokauta nastupati za isti. Mahinmi se odlu~io vratiti u Le Avr, klub u kojem je i zapo~eo svoju profesionalnu ko{arka{ku karijeru kao 16godi{njak. Francuz je pritom odbio ponude druga dva francuska kluba - Nansija i Strazbura. Kao i ve}ini NBA igra~a

Mahinmi se vratio u Le Avr

koji su odlu~ili za vrijeme {trajka igrati za neki europski klub, i Mahinmi }e u svom ugovoru imati opciju povratka u NBA ligu ~im se okon~a lokaut koji je na snazi do daljnjeg. Mahinmi je prve dvije sezone u NBA ligi proveo u San Antonio Sparsima nakon ~ega prelazi u Dalas, ali i dalje dobiva minute „na kapaljku“. Prosje~no je pro{le sezone igrao 8 minuta po utakmici te postizao 3 poena i 2 skoka.

Biv{i ~lan Toronta u Kanadi

Jedan od najve}ih superstarova NBA lige, Lebron D`ejms, `elio bi da se oku{a u ameri~kom fudbalu - ta~nije u NFL ligi. Zvijezda Majami Hita Le-

bron D`ejms ne planira, poput nekih kolega, da pauzu zbog lokauta iskorsti igraju}i za neki klub iz ostatka svijeta. Naime, „Kralj“ D`ejms bi `elio da se oku{a u

[vicarski bek napu{ta Oklahoma Siti

Sefolo{a blizu Fenera
[vicarski bek Tabo Sefolo{a spreman je potpisati jednogodi{nji ugovor s turskim klubom Fenerbah~eom s opcijom raskida ~im se u najja~oj ko{arka{koj ligi svijeta (NBA) okon~a {trajk. Sefolo{a je ina~e ~lan Oklahoma Siti Tandera, s kojom je pro{le sezone igrao finale Zapadne konferencije NBA lige u kojem su pora`eni od kasnijih prvaka Dalas Maveriksa sa 4-2. [vicarac je pro{le sezone po~eo 79 susreta regularnog djela sezone kao ~lan startne petorke Tandera, te 17 susreta doigravanja. Ubacivao je u prosjeku 5,1 poen, te hvatao 4,4 lopte po utakmici. Mun: Iza sebe ima 278 NBA utakmica

Mun igra za Kvebek
Sefolo{a: Startao u 79 susreta pro{le sezone Biv{i ~lan Toronto Reptorsa D`amario Mun }e tokom lokauta igrati u Kanadi. On je potpisao ugovor sa Kvebek Kebsima. Mun je u NBA ligi odigrao 278 utakmica nose}i dresove Reptorsa, Kavsa, Hita i Klipersa. Tokom karijere je bilje`io prosje~no 6,4 poena i 4,3 skoka.

Ko{arka
Ivan Veli}, trener [irokog, nakon poraza od Radni~kog

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 14. oktobar/listopad 2011.

23
82 72

Da smo imali Vladovi}a, pobijedili bismo
Klju~ni detalji su se desili kad smo vodili 15 poena razlike. Tada smo napravili dvije gre{ke koje su goste iz Kragujevca vratile u igru i dale im elana da u nastavku utakmice preokrenu rezultat - ka`e Veli}

ABA liga drugo kolo
HEMOFARM ZAGREB 80 77 CIBONA KRKA
Dvorana Milenijum u Vr{cu. Gledalaca: 1.500. Sudije: Zoran [utulovi}, Radomir Vojinovi} i Igor Dragojevi} (svi iz Crne Gora). Rezultat: Hemofarm - Zagreb 80:77 (20:12, 23:19, 18:18, 20:19). HEMOFARM: Dangubi} 7, Lambi} 2, Mara{ 10, Mitrovi}, Ota{evi}, Gagi}, [utalo 18, Savovi} 6, Panti} 17, Jeremi} 11, Petrovi} 2, Ne{ovi} 7. Trener: @eljko Lukaji}. ZAGREB: Mulaomerovi} 15, Ma{i} 8, Simon 2, Babi}, Kasun 16, Dias 4, Mej, Garet 2, Ran~i}, O`bolt 5, [ari}, Hejtvelt 15. Trener: Ivica Buri}. Dvorana „Dra`en Petrovi}“ u Zagrebu. Gledalaca: 1.500. Sudije: Ilija Belo{evi}, Uro{ Obrkne`evi} i Aleksandar Gli{i} (svi iz Srbije). Rezultat: Cibona - Krka 82:72 (22:17, 21:17,20.16,19:22). CIBONA: ^ejs 22, Suton, Zub~i} 14, Barbur 6, Rude`, Mar~inkovi} 5, Blaji}, Lali} 6, Rozi} 12, Harper 4, @i`i} 4, Kova~evi} 4. Trener: Josip Vrankovi}. KRKA: \urkovi}, Rojc, Petrovi}, Muri~ 5, Pavi~, Stinson 8, Dragi~ 10, Krivec 2, Bala`i~ 9, Klobu~ar 5, Bakster 15, D`ordan 18. Trener: Nenad Trajkovi}.

K

o{arka{i [irokog pora`eni su u drugom kolu ABA lige od Radni~kog sa 92:93 i to trojkom Miljana Pavkovi}a u posljednjoj sekundi utakmice. Trener na{eg prvaka Ivan Veli} o ovoj utakmici ka`e: - Momci su odli~no odigrali utakmicu i zaslu`ili su da pobijede, ali su primili nesretno trojku u posljednjoj sekundi utakmice te tako izgubili. @ao mi je mojih ko{arka{a jer se radi o mladim momcima - ka`e Veli}. Potom se trener Veli} osvrnuo na sami tok utakmice rekav{i da je utakmica izgubljena kod 15 razlike za na{u ekipu. - Klju~ni detalji su se desili kad smo vodili 15 poena

Veli}: U idu}em kolu gostovanje u Novom Mestu

razlike. Tada smo napravili dvije gre{ke koje su goste iz Kragujevca vratile u igru i dale im elana da u nastavku utakmice preokrenu rezultat. U zadnjoj ~etvrtini smo lo{e {utirali za tri poena, dok se u ovoj utakmici vidio izostanak Jakova Vladovi}a. Da smo njega imali, utakmicu bismo sigurno dobili ka`e Veli}. U narednom kolu bh. prvak gostuje u Novmo Mestu. - Mi mu toj utakmici moramo popraviti igru u odbrani i iskreno se nadam da }e Vladovi} biti spreman za utakmicu sa Krkom, te tako da nam pomogne da poku{amo pobijediti doma}ina. Sve je mogu}e - zaklju~io je Veli}. E. ^.

OLIMPIJA CEDEVITA

84 81

[panska Endesa liga drugo kolo

Mirza Teletovi} je bio briljantan u svome 200. nastupu u najja~oj evropskoj ko{arka{koj ligi, {panskoj Endesa. U gostuju}oj pobjedi nad Gran Kanarijom (77:68) na{ najbolji igra~ je ubacio 24 poena, ~ime je bio drugi strijelac kola (Karl Ingli{ je zabio poen vi{e). Na{ reprezentativni krilni centar je ostvario i osam skokova, za valorizaciju 25.

Teletovi} briljantan u 200. nastupu

Dvorana Sto`ice u Ljubljani. Gledalaca: 1.500. Sudije: Ilija Belo{evi}, Dragan Ne{kovi} i Sa{a Mari~i} (svi iz Srbije). Rezultat: Olimpija - Cedevita 84:81 (17:20, 19:26, 24:25, 24:10). OLIMPIJA: ]apin 14, Rothbart, Bla`i~ 5, Tomson 6, Vudsajd, Muri~ 7, Jagodnik 11, Salin 2, Grin 15, Varda 15, Jagodnik 4, Bertans 5. Trener: Sa{o Filipovski. CEDEVITA: Drejper 8, Opa~ak, Smodi{ 12, Petrovi} 3, Vuku{i} 7, Kraljevi}, Bilan 5, Princ 7, Ovens 10, Voren 20, Car 2, Ba`dari} 7. Trener: Dra`en Anzulovi}.

PARTIZAN HELIOS

86 59

BUDU]NOST CRVENA ZVEZDA
Teletovi}: Do sada ubacio 2.224 poena

79 64

Dvorana Pionir u Beogradu. Gledalaca: 6.000. Sudije: Sini{a Herceg (Hrvatska), Petar Obradovi} (BiH) i Aleksandar Milojevi} (Makedonija). Rezultat: Partizan - Helios 86:59 (24:17, 22:9, 14:17, 26:16). PARTIZAN: Lou 14, Kecman 8, Raduljica 14, Jaramaz 6, Lu~i} 11, Milosavljevi} 11, Kati} 2, Bo`i} 3, ^akarevi}, \eki} 4, An|u{i}, Pekovi} 13. Trener: Vlada Jovanovi}. HELIOS: Besedi} 4, Person 2, Jefti}1, Koro{ec, Markovi}, Pa{ali} 8, ^ebular 15, Bubni} 2, Petrovi} 2, ^re{nar 4, Gej 8, Prepeli} 13. Trener: Zmagoslav Sagadin.

U 200 nastupa u Endesa ligi Teletovi} je upisao 2.224 poena, odnosno 11,1 po utakmici. Ognjen Kuzmi} i Oliver Stevi} nisu bili u sastavima Unikahe, odnosno Alikantea. Unikaha je slavila u gostima kod Obradoira 78:71, dok je Alikante pora`en u gostima kod Kahasola 86:61. E. B.

ABA liga

drugo kolo

Dvorana Mora~a u Podgorici. Gledalaca: 3.500. Sudije: Sa{o Pukl, Andrej Jer{an i Sa{o Petek (svi iz Slovenije). Rezultat: Budu}nost - Crvena zvezda 79:64 (17:23, 22:23, 28:5, 12:23). BUDU]NOST: Mihailovi} 4, M. Popovi} 8, Milo{evi}, Bo`ovi} 6, Vu~evi} 16, Krstovi} 3, Vitkovac 4, Dubljevi} 14, A. Popovi} 8, Ivanovi} 5, Anderson 11. Trener: Dejan Radonji}. CRVENA ZVEZDA: ^ovi} 7, Cvetkovi} 2, Ili} 4, Lazi} 3, Nedovi}, Le{i}, Suboti} 15, Radeti} 12, Morison 3, Milutinovi} 13, Popovi} 5, Trener: Svetislav Pe{i}.

[IROKI RADNI^KI

92 93

Dvorana Pecara u [irokom Brijegu. Gledalaca: 2.000. Sudije: Sreten Radovi} (Hrvatska), Nikola Lepeti} i Zdravko Rute{i} (oba iz Crne Gore). Rezultat: [iroki - Radni~ki 92:93 (22:22, 23:22,27:20, 20:29). [IROKI: Vladovi}, Planini}11, Ramljak 2, Pilepi} 11, Naletili} 11, Bilinovac 2, Per{i} 8, Butorac 9, [aki} 23, Bara}, Kolins 8. Trener: Ivan Veli}. RADNI^KI: Pavkovi} 25, Sinovac 9, Lu~i}, Milosavljevi}, Simon 33, Markovi} 12, Mur, Gadefor{ 1, Bir~evi}, ^ankaja 2, Mijatovi} 2, Stoja~i}. Trener: Miroslav Nikoli}.

Ne{ovi} bolji od Ma{i}a
U drugom kolu NLB lige Hemofarm Alekseja Ne{ovi}a je pobijedio ekipu Zagreb 80:77 u kojoj igraju Ante Ma{i} i Miralem Halilovi}, kojeg ni u ovoj utakmici nije bilo u sastavu „mrava“. Ne{ovi} je igrao 25 minuta uz u~inak od sedam poena, {est asistencija i dva skoka, dok je Ante Ma{i} za 22 minute dao osam poena uz tri skoka. Budu}nost Milana Milo{evi}a porazila je u svojoj dvorani Mora~a ekipu Crvene zvezde sa 79:64, a na{ reprezentativac protiv svog biv{eg kluba igrao je osam minuta napraviv{i tri skoka. Ne{ovi}: Sedam poena i {est Olimpija Ratka Varde je uspjela preokrenuti utakmi- otiv veoma kvalitetne ekipe cu i u posljednjoj ~etvrtini za- Cedevite u kojoj igraju Vedrslu`eno ostvariti pobjedu pr- an Princ i Ivan Opa~ak. Ratko Varda je igrao 23

Tabela
Rezultati drugog kola ABA lige: Hemofarm - Zagreb CO 80:77, Union Olimpija - Cedevita 84:81, Budu}nost VOLI - Crvena zvezda 79:64, Cibona - Krka 82:72, [iroki WWin - Radni~ki 92:93, Partizan m:ts - Helios 86:59, Zlatorog La{ko - Makabi 72:101. 1. Makabi 2. Cibona 3. Partizan 4. Olimpija 5. Cedevita 6. [iroki 7. C. zvezda 8. Radni~ki 9. Hemofarm 10. Budu}nost 11. Krka 12. Helios 13. Zagreb 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 281:221 261:263 179:124 173:158 173:146 184:183 168:168 187:190 169:181 141:156 140:165 149:178 142:173 6 5 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2

asistencija minute postigav{i 15 poena uz pet skokova, dok je Vedran Princ za pora`enu ekipu dao sedam poena uz dvije asi-

stencije. Ivan Opa~ak je bio u sastavu, ali nije ulazio u igru. E. ^.

14. Zlatorog 2 0 2 149:190 2 Parovi tre}eg kola: Subota: BEOGRAD: Crvena zvezda Union Olimpija (17), ZAGREB: Zagreb - Budu}nost VOLI (17), VR[AC: Hemofarm STADA - Helios (18), NOVO MESTO: Krka - [iroki Wwin (19), Nedjelja: ZAGREB: Cedevita - Zlatorog La{ko (17), BEOGRAD: Partizan m:ts - Radni~ki (17). Ranije odigrano: Makabi - Cibona 97:81.

Ko{arka
Sindis Demi}, bek Bosne, pred start Lige 13

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 14. oktobar/listopad 2011.

24

@rijeb drugog po snazi evropskog takmi~enja

Ne treba obe}avati

ne{to veliko
Bosna u okviru prvog kola Lige 13 putuje na neugodno gostovanje u ^itluku gdje }e tra`iti pobjedu nad doma}om ekipm Brotnja. Jedan od ko{arka{a od kojih se najvi{e o~ekuje je bek „studenata“ Sindis Demi}. - Ne poznajem ovu ekipu Brotnja, ali mislim da se nas treba vi{e ticati na{a igra i da poku{amo da smanjimo na{e gre{ke jer samo tako mo`emo do}i do pobjeda. Smatram da smo ipak kvalitetniji i da bodovi dolaze u Sarajevo - ka`e Demi}. Demi} ka`e da ne treba o~ekivati mnogo od ove mlade ekipe, ali da vjeruje da mo`e izboriti plasman u Ligu 6. - Ne treba se o~ekivati

^etiri bh. igra~a u Eurokupu

Smatram da smo kvalitetniji od Brotnja i da bodovi dolaze u Sarajevo - ka`e Demi}
mnogo od ove mlade ekipe, ali mislim da mo`emo biti me|u najboljih pet ekipa. Ne treba obe}avati ne{ta veliko ka`e Demi}. Demi} je jedini u ovoj ekipi koji je radio sa nedavno postavljenim trenerom Hamdom Frljkom. - To je bilo u sezoni 2002/03, kad smo igrali Jadransku ligu. Frljak je u me|uvremenu radio dosta u inostranstvu i stekao iskustvo i mislim da je trenutno on najbolje rje{enje za na{ klub - smatra Demi}. Po~etkom sedmice u Bosnu je do{ao mladi ko{arka{ Ramo Rizvi}, a o ovom ko{arka{u Demi} ka`e: - Znamo se jo{ dok je igrBajramovi}: Banvit u grupi E Odr`an je `rijeb Eurokupa, drugog po snazi evropskog klupskog takmi~enja. Tako }e Banvit Kenana Bajramovi}a u grupi E igrati zajedno sa Gran Kanarijom, Lokomotiv Kubanom i Skajlajnersima. U grupi G Cedevita u kojoj igraju Ivan Opa~ak i Vedran Princ je u grupi Benetonom, Bajernom i Spartakom. Budu}nost, za koju nastupa Milan Milo{evi} }e igrati u grupi H sa Albom, Deksijom i Turovom. Prvo kolo igra se 15. novembra, a sastaju se: Grupa A: Donjeck - Hapoel, Cibona - Gravelin. Grupa B: Riga - PAOK, [ole - Himki. Grupa C: Groningen - Rudupis, Aris - Nimburk. Grupa D: Ostende - Lukoil, Asvel - Valensija. Grupa E: Gran Kanarija - Lokomotiv, Banvit - Skajlajners. Grupa F: Azovma{ - Le Man, Krka - Lijetuvos Ritas. Grupa G: Spartak - Cedevita, Bajern - Beneton. Grupa H: Deksija - Alba, Budu}nost Turov. E. ^.

[iroki i Igokea za titulu
Demi} ka`e kako nema tajni ko je favorit za titulu prvaka BiH. - Kao i ranijih godina, jedina dva kandidata za prvaka su [iroki i Igokea, koji imaju najbolje ekipe. Borac ima finansijskih problema, dok ostale ekipe nemaju ekipe za visok plaman - ka`e Demi}. Demi}: Radio i ranije sa trenerom Frljkom ao u ^eliku i radi se o kvalitetnom ko{arka{u. To se vidjelo i ovih prvih nekoliko dana na treninzima. Svaki kvalitetan ko{arka{ u ovoj mladoj ekipi Bosne je od velike koristi kako bi klupa bila {to kvalitetnija - ka`e Sindis Demi}, bek Bosne. E. ^.

Po~ela nova sezona u BIBL ligi

Zrinjski pora`en na startu

Leotar ostao bez iskusnog ko{arka{a

\urasovi} u ENAD-u
Nikola \urasovi}, iskusni ko{arka{ Leotara, napustio je ovaj klub i potpisao je ugovor za kiparskog prvoliga{a ENAD iz Nikozije. Ovaj ko{arka{ u svojoj karijeri je igrao pored svog mati~nog kluba Leotara i za Borac i Slaviju. U ENADu od ove sezone igra i biv{i ko{arka{ Bosne Asleksandar Damjanovi}. \urasovi} E. ^.

Vi{egradski ko{arka{i do~ekuju Zrinjski

Od starta pobjedni~ki
Na otvaranju sezone ko{arka{i Varde HE }e ugostiti Zrinjski. - Iza nas je preko dva mjeseca pripremnog procesa, plan je u potpunosti ostvaren,o digrali smo i dovoljan broj kontrolnih utakmica, solidno smo se poja~ali i potpuno spremni ulazimo u novi {ampionat. Cilj nam je da postanemo stabilan ~lan elite, u goste nam sti`e uvijek neugodni Zrinjski i oni su ekipa sli~na na{em sastavu protiv koje bi mogli vidjeti na{e stvarne mogu}nosti. Vjerujemo da }emo pokazati pravo lice protiv Mostaraca i ostvariti prvi ovosezonski trijumf - optimista je Dragoljub Vida~i} trener Vi{egra|ana. S. V.

D`ons: Odli~an sa 17 poena i 20 skokova Zrinjski je pora`en na startu svoje druge sezone u Balkanskoj BIBL ligi. Mostarci su u Sofiji pora`eni od favorizirane ekipe Levskog sa tijesnih 63:57. Ekipa Dejana Pare`anina je bila u rezultatskom egalu do samog kraja, no nije imala snage za trijumf. U redovima na{eg predstavnika Marsel D`ons je ubacio 17 poena i ostvario ~ak 20 skokova. Klarica je dodao 14, a Avdibegovi} 13 poena. E. B.

Liga 13

prvo kolo

Parovi prvog kola Lige 13: ^ITLUK: Brotnjo - Bosna, ^APLJINA: ^apljina - Hercegovac, ALEKSANDROVAC: Igokea - Vogo{}a, ZENICA: ^elik - Leotar, BOSANSKA GRADI[KA: Servitium - Mladost, VI[EGRAD: Varda Zrinjski. Slobodan je Borac.

Rukomet

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 14. oktobar/listopad 2011.

25

Bosna BH Gas u subotu (19 sati) do~ekuje francuski [amberi

Vra`ali}: Nisu zvu~ni ili posebno atraktivni, ali su jako neugodni
Znamo ko je [amberi, ali mi, prije svega, moramo misliti na na{u igru Nadamo se da }emo imati veliku podr{ku publike koja u ovakvim me~evima mo`e donijeti i prevagu na kraju, smatra krilo Bosna BH Gasa

B

osna BH Gas u subotu u tre}em kolu Lige prvaka do~ekuje francuski [amberi. Na{ prvak je u prva dva kola zabilje`io dva poraza, tako da }e „studenti“, `ele li zadr`ati {anse za ostanak u igri za prve ~etiri pozicije, morati juri{ati na iznena|enje protiv favoriziranog protivnika.

Vra}eno samopouzdanje
U pro{lom kolu, pogo|eni povredama, u Zagrebu su pora`eni sa visokih 19:33, no serija od tri uzastopna poraza prekinuta je u srijedu popbjedom nad Nexeom u petom kolu Regionalne lige. - To je bila jako va`na utakmica za nas koja nam je vratila samopouzdanje. Rekli smo da }emo zaboraviti poraze iz prvog dijela,

i to smo u~inili. Odigrali smo dobar me~, napravili preokret kada je bilo najva`nije i sada sa velikim samopouzdanjem do~ekujemo utakmicu sa [amberijem - naglasio je Faruk Vra`ali}, desno krilo bh. prvaka. U prva dva kola francuski viceprvak ima polovi~an uspjeh. Prvo je pora`en na gostovanju kod Barcelone, a potom je pro{log vikenda pred doma}im navija~ima savladao {vedski Savehof. - Nisu zvu~ni ili posebno atraktivni, ali su jako neugodni. [amberi ne spada u sam vrh evropskog rukometa, no u posljednje dvije sezone Lige prvaka su pokazali „zube“ u pravom smislu te rije~i. Ekipa koja je sposobna pobijediti jednu Barcelonu (pro{la sezona) sigurno zaslu`uje svaki respekt - dodaje Vra`ali}. Bosna BH gas je prije dvije godine u grupnoj

Bosna BH Gas - [amberi
Dvorana KSC Skenderija „Mirza Deliba{i}“. Sudije: Denis Engkebole Stenrand i Anders Kerlund Birh. Delegat: Bo`idar \urkovi} (Srbija). Subota, 15. oktobar, 19 sati. BOSNA BH GAS: Martinovi}, Uvodi}, Tatar, Jusufovi}, Terza, Me|i}, Toj~i}, Ba{i}, ^aki}, Halilbegovi}, Rakovi}, Mujanovi}, Pa`in, Gorenac, Vra`ali}, Savi}, Mesari}. Trener: Irfan Smajlagi}. [AMBERI: Ba{i}, Buzelije, Detrez, Roine, @il, MasotPele, Bara{e, Nokar, Bi~ani}, Pati, Kapela, Grahovac, Marouks, Domulin, Paturel. Trener: Filip Garden.
Vra`ali}: Mogu li „studenti“ do iznena|enja? fazi Lige prvaka igrala s istim protivnikom i tada slavila sa 24:23, golom Bani}a u posljednjoj sekundi. Od tada je ekipa pretrpjela znatne promjene. Po~etna sedmorka (Grahovac, Kapisoda, Doborac, Pucelj, Meli}, Arnaudovski, Bani}), oti{la je, svako svojim putem, a od 16 igra~a koji su tada bili prijavljeni za utakmicu, danas su ostala tek trojica - Me|i}, Uvodi}, te na{ sagovornik Vra`ali}. S druge strane, [amberi ve} dugo godina igra u gotovo istom sastavu, pa }emo u Skenderiji gledati ve}inu igra~a kao i prije dvije godine. Imaju tim sa~injen od rukometa{a ujedna~enog kvaliteta. Kostur ~ine golman Domulin, zatim @il, Nokar, Roine, Bara{e, Bruselie. vsku liniju su zaokru`ili anga`iranjem Edina Ba{i}a i Damira Bi~ani}a. - Odbrana im je najja~a karakteristika. Preferiraju igru sli~nu francuskoj reprezentaciji, a posebno u odbrani, gdje su vrlo agresivni. Mislim da }emo tu imati i najve}i problem. Znaju dobro oti}i u tranziciju, na brzi centar, tu }emo imati dosta posla, trebat }emo postaviti igru da ne dolaze do izra`aja u tranziciji. Uostalom, vrlo dobro poznajemo snagu na{eg protivnika, ali mi moramo prije svega misliti na na{u igru. Kroz ~vrstu odbranu im trebamo ote`ati, a sebi olak{ati posao na putu do eventualnog iznena|enja. Va`no je da spremni do~ekujemo utakmicu i nadamo se da }emo imati veliku podr{ku publike koja u ovakvim me~evima mo`e donijeti i prevagu na kraju, ba{ kao {to je to bilo i prije dvije godine - zaklju~io je Vra`ali}. S. [A^I]

Superjaka odbrana
U me|uvremenu su golmansku poziciju poja~ali Neboj{om Grahovcem, a beko-

Ostali susreti tre}eg kola

Nakon razlaza na SP u [vedskoj

[ari} protiv Savehofa, Terzi} u Madridu
Kada su u pitanju ostali susreti grupe A Lige prvaka, rukometa{i Kadeten [afhauzena i Zagreba sino} su odigrali prvu utakmicu tre}eg kola. Barcelona }e u subotu ugostiti Savehof s kojim ne bi trebala imati problema. Najve}u pa`nju }e vjerovatno privu}i duel grupe B izme|u Atletiko Madrida i Vesprema Mirsada Terzi}a, koji je u prva dva kola napravio maksimalan u~inak, za razliku od [panaca koji su u posljednjem kolu prepustili bod ^ehovskim medvedima. Visla Plok, u ~ijim redovima odli~ne partije pru`a Muhamed Toromanovi}, do~ekuje St. Petersburg u okviru grupe C.

Suli} se vi{e ne `eli odazivati Golu`i
Renato Suli} vi{e ne}e igrati za hrvatsku reprezentaciju dok je selektor Slavko Golu`a. Pivot Vesprema, koji na po~etku sezone igra u sjajnoj formi i koji je nedavno potpisao novi ~etverogodi{nji ugovor, izjavio je to hrvatskim medijima. - Dok je Golu`a selektor sigurno ne}u igrati za reprezentaciju. Otjerao me s priprema, a bio sam zdrav i `elio sam igrati u [vedskoj rije~i su Suli}a. Sada je sasvim jasno kako }e Hrvatska u Srbiji biti sa Igorom Vorijem i Marinom Mari}em, Mostarcem koji je od prije dvije godine ~lan hrvatskog prvaka Zagreba. Suli} s biv{im selektorom ^ervarom

Toromanovi}: Polovi~an u~inak Visle

Rukomet
Reprezentacija BiH u i{~ekivanju

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 14. oktobar/listopad 2011.

26

Maglajlija, Stoji} i Suton kandidati za selektora
Reprezentacija BiH je bez selektora od po~etka jula kada je smijenjen Vojislav Ra|a

I

zvr{ni odbor Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine trebao bi se sastati danas kako bi razmotrio pristigle prijave na konkurs za izbor novog selektora mu{ke rukometne reprezentacije BiH. U utrci su, nakon konkursa, ostala tri kandidata - Senjanin Maglajlija, aktuelni sportski direktor reprezentacije i nekada{nji trener Zagreba, zatim Goran Suton, biv{i trener njema~kog Dizeldorfa, te Goran Stoji} rukometni radnik iz Doboja. Mada se kod pojedinih ~lanova Stru~ne komisije, ali i Izvr{nog odbora pojavila ideja o anga`iranju nekog od stranaca, odnosno stru~njaka sa svjetskim renomeom, Mirsad Sir}o, predsjedavaju}i Rukometnog saveza BiH, nedavno je odbacio takvu ideju i potvrdio da }e se opredijeliti za Bosanca i Hercegovca. Reprezentacija BiH je bez selektora od po~etka jula kada je smijenjen Vojislav Ra|a, poslije debakla u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. Sljede}u akciju na{i najbolji rukometa{i imaju po~etkom no-

[ahinovi}: Zeni~ani gostuju u Prijedoru

Premijer lige BiH

Zrinjski i ^elik nastavljaju utrku
U petak i subotu na programu su utakmice {estog kola rukometne Premijer lige BiH. Vode}i Zrinjski ugostit }e Krivaju. Mostarci su u posljednjem kolu slavili u Gra~anici, dok je Krivaja bila bolja od Maglaja. Drugoplasirani ^elik gostovat }e u Prijedoru kod ekipe koja u dosada{nje dijelu sezone zabilje`ila {est poraza i ~vrsto dr`i posljednu poziciju. Djevojke }e igrati peto kolo Premijer lige, a najzanimljivije bi trebalo biti u Banjoj Luci gdje se sastaju Borac i Ilid`a. Vode}a Mira ide u goste Hrasnici, koja je u ~etiri odigrana kola sakupila ~etiri boda. S. [.

Maglajlija: Najozbiljniji kandidat vembra kada ih o~ekuje po~etak kvalifikacija za Svjetsko prfvenstvo koje }e se 2013. godine odr`ati u [paniji. Na{a selekcija je u grupi sa Gr~kom i Kiprom, a najbolja reprezentacija u grupi izborit }e plasman u dodatne kvalifikacije, odnosno bara`. S. [.

Izvi|a~ protiv Vardara „lovi“ minus dva

Mati}: Vjerujem u prolaz
Pred rukometa{ima Izvi|a~a je druga utakmica u svega tri dana dana. Nakon poraza od Borca u petom kolu Regionalne lige, „skauti“ }e u okviru drugog kruga kupa EHF poku{ati nadoknaditi dva gola zaostatka u me~u protiv Vardara. O revan{ utakmici s Vardarom kapiten Izvi|a~a Marko Mati} je rekao: Puno bi lak{e bilo ~ekati Vardar da smo u srijedu zabilje`ili pobjedu, zbog samopouzdanja. Utakmicu s Borcem treba {to prije zaboraviti i okrenuti se slijede}im isku{enjima i uzvratu s Vardarom u subotu. U ova dva-tri dana moramo se dobro pripremiti, a pod tim smatram prije svega se odmoriti, osvje`iti. ^eka nas jedna vrlo te{ka utakmica, ali ja vjerujem u prolaz dalje, te da }emo uzdignutih glava napustiti parket u subotu - rekao je Mati}. M. K. Iskustvo na strani Prijedor~anki

Vode}a Mira gostuje Hrasnici
Mati}: Zaboraviti Borac

Parovi i satnice

Mu{karci
VISOKO: Bosna Prevent - Leotar (sudije: Zdenko Bo`i} i Borislav Slipac. Delegat: Alija Hasi}; subota, 15.10.19:00) VOGO[]A: Vogo{}a - Grada~ac (sudije: Jasenko Omerefendi}, Adnan Muhtarevi}; delegat: Milenko Turudi}; subota, 15.10.19:00) PRIJEDOR: Prijedor - ^elik (sudije: Drako D`eba i Andrej Kolobari}; delegat: Damir Sobo; subota, 15.10.19:00) MAGLAJ: Maglaj - Sloga (sudije: Igor Ranilovi} i Alekandar Vrhovac; delegat: Ned`ad Rastoder; subota, 15.10.19:00) MOSTAR: Zrinjski - Krivaja (sudije: Senad Kamberovi} i Mevludin [abi}; delegat: Milan Tubin; petak, 14.10.18:30) DERVENTA: Derventa - Gra~anica (sudije: Hrsti} - Primorac; delegat: Samir Suljevi}; subota, 15.10.19:00) GORA@DE: Gora`de - Konjuh (igra se u srijedu 19. oktobra)

Djevojke
BANJA LUKA: Borac - Ilid`a (sudije: Dino i Amar Konji~anin; delegat: Milan \ura{inovi}; petak, 14.10.19:00) BR^KO: Jedinstvo - Katarina (sudije: Obrenko Miljkovi} i Du{ko Ristani}; delegat: Sre}ko Delhunija; petak, 14.10.19:00) HRASNICA: Hrasnica - Mira (sudije: Huri} - Smajlovi}; delegat: Mirsada D`altur; petak, 14.10.20:00) MOSTAR: Zrinjski - @ivinice (sudije: Hrsti}-[imi}; delegat: Mileta Keki}; subota, 15.10.17:00) LJUBU[KI: Ljubu{ki Hum - Kne`opoljka (sudije: Herceg-Ra{i}; delegat: Mladen Raji}; 14.10.17:00) GORA@DE: Gora`de - Lokomotiva (sudije: Nedim Arnautovi} i Aleksandar Jovi}; delegat: Dragan Semiz; srijeda, 19.10.)

Go{}e `ele nastaviti niz
Nakon ~etiri odigrana kola i maksimalnog u~inka Mira se nalazi na ~elu tabele, koje `eli zadr`ati novom pobjedom nad debitantom Hrasnicom. Trener Milan Marinovi} priprema ekipu na takti~kom i psiholo{kom segmentu, a fizi~ka nedolazi u pitanje. - Znamo da }e ekipa Hrasnice biti posebno motivirana protiv nas, ali i mi imamo motiv da u petom kolu ostanemo nepora`eni. Naprotiv, idemo na pobjedu, jer za takav u~inak imamo kvalitet i du`u klupu. Neke mlade rukometa{ice su ve} dokazale da su dorasle za najkvalitetnije takmi~enja, posebno Adrijana Damjanovi}, Jelena Bri{evac,Tatjana Duki} i mladi golman Olivera Mandi}. V. V.

Odbojka
Kakanj do~ekuje 7. Lukavac

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 14. oktobar/listopad 2011.

28

Generalka za Budu}nost
Sutra{nja utakmica pravi je test za Budu}nost, ka`e kapiten Aganovi}
Pobjedom u tajbreku protiv Br~ko Jedinstva „gra|evinari“ su najavaili vedrije dane. Sutra{nji protivnik 7. Lukavac je kao naru~en jer }e itekako dobro poslu`iti treneru Begi}u i njegovom asistentu Demiru da uigraju postavu za predstoje}i susret protiv podgori~ke Budu}nosti u okviru prvog kola CEV Kupa koji je na programu u srijedu(19.10.op.a). Ba{ kao i trener Begi}, kapiten i jedan od najboljih pojedinacaa, iskusni Almir Aganovi}, smatra da }e njegova ekipa ve} protiv Lukavca pokazati svoje pravo lice i krenuti uhodanim stazama uspjeha. - Poraz na startu od Mladosti malo nas je {okirao, ali smo ve} na gostovanju u Br~kom pokazali da imamo snage i kvaliteta da mo`emo prebroditi po~etnu krizu. 7. Lukavac nema {ta tra`iti u Kaknju. Na{a pobjeda sigurno ne}e do}i u pitanje. Ovaj me~ }e nam biti pravi test za Budu}nost. Mislim da nismo mogli izabrati boljeg protivnika za generalku uo~i starta u CEV Kupu - mi{ljenje je kapitena Aganovi}a, od kojeg se o~ekuje da zajedno s reprezentativnim prima~em Arminom Mustedanovi}em podigne nivo igre i vrati samopouzdanje koje je u ovim me~evima itekako va`no. Osim ozliije|enog Danila Ru`i}a, trener Begi} nema drugih kadrovskih problema. Protiv Lukavca }e igrati najja~a postava i to je garancija za prvi ovosezonski puni pogodak. M. K. Ekipa se mora psiholo{ki vratiti

Odbojka{ice Gacka pred me~ sa Kulom

Koliko je Jahorina ostavila traga?
Ekipa iz Grda~ca je na ovom me~u favorit, govori trener Maljevi}
Na startu nove sezone u Premijerligi odbojka{ice Gacka imale su dva vezana me~a kod ku}e. Prvo su u prvom kolu porazile HE na Drini, a potom su u jednoj neizvjesnoj utakmici pora`ene od Jahorine sa Pala rezultatom 3:2. - Imali smo finu priliku da na startu prvenstva ostvarimo dvije pobjede i da kasnije potpuno rastere}eno do~ekamo nastavak prvenstva. Me|utim do`ivjeli smo poraz od Jahorine, koji po meni nije trebalo da se desi. Ovaj poraz siguran sam ne}e ostaviti traga i veoma brzo }emo se konsolidovati - isti~e Ivan Maljevi}, trener Gacka. U narednom kolu ga~anke putuju u Grada~ac, a sastaju se protiv doma}ina Kule. - Ekipa iz Grda~ca je na ovom me~u favorit. Imaju dobar sastav, koji nije do`ivio neke ve}e promjene. Doveli su novog trenera Frani}a, i sigurno }e i ove sezone igrati zna~ajniju ulogu u ligi. Poku{at }emo da odigramo kvalitetno, pa }emo vidjeti kako }e to na kraju izgledati - zaklju~io je Maljevi}. D. A.

Premijer liga BiH, 3. kolo

Odbojka{i
KAKANJ: Kakanj - 7. Lukavac BIJELJINA: Radnik Br~ko Jedinstvo MODRI^A: Modri~a Optima - Mladost Br~ko BANJA LUKA: Borac Napredak ^APLJINA: ^apljina Student BO

Odbojka{ice
PALE: Jahorina - HE na Drini GRADA^AC: Kula Grada~ac - Gacko BIHA]: Biha} Preminger - Hercegovac MODRI^A: Modri~a Radnik BR^KO: Jedinstvo Mladost

Almir Aganovi}: Test za Budu}nost

Va`an doga|aj za brezanski sport

Ponovo formiran @enski odbojka{ki klub
Vratiti odbojci mjesto koje je imala u Brezi
Zbog lo{eg stanja u brezanskoj odbojci, gdje je nakon plasmana odbojka{ica Breze u najelitniju ligu 2008. godine, usljed slabe finansijske situacije i nagomilanih problema, do{lo i do ga{enja ovog nekada izuzetno uspje{nog kolektiva osnovanog 1934., grupa sportskih entuzijasta odlu~ila je ponovo formirati `enski klub i vratiti povjerenje sportske javnosti u nekada trofejni brezanski sport. Stru~ni tim na ~elu sa trenerom Mariom Grgi}em, aktivnim igra~em mu{kog Odbojka{kog kluba „Breza“, sa mladim igra~icama vrijedno radi na pripremama za takmi~arske nastupe, koje }e Brezanke nakon dvije godine pauze, zabilje`iti u narednoj sezoni. Grgi} smatra da je ovo vrlo va`an doga|aj za brezanski sport uop}e, i ne krije radost zbog velikog interesovanja i zalaganja djevojaka na treninzima. - Mislim da brzo mo`emo stvari postaviti na zdrave temelje i vratiti `enskoj odbojci mjesto koje je imala u Brezi, jer to je bio brezanski ekipni sport broj jedan. Jedan od ciljeva ponovnog formiranja kluba je @OK Breza: Pripreme za takmi~enje

[est odbojka{ica Breze igralo za reprezentaciju biv{e Jugoslavije
Od sredine pedesetih do sredine osamdesetih `enska odbojka je bila najpopularniji sport u Brezi. [est odbojka{ica je igraju}i za reprezentaciju biv{e Jugoslavije, pronosilo slavu {kole brezanske odbojke, na ~ijem ~elu se nalazio legendarni igra~ i trener Ivica Turbi}, koji je sa `enskom juniorskom ekipom 1962. osvojio titulu prvaka Jugoslavije, dok je predvode}i seniorsku ekipu igrao finale kupa 1964. i afirmacija doma}ih talenata koje neosporno posjeduje Breza - ka`e Grgi}. - Odbojka je svojevrstan novi sportski trend kod ljep{eg spola, sretna sam {to se u na{em gradu kona~no po~ela poklanjati pa`nja `enskoj populaciji, koja je veoma zapostavljena - isti~e Merima Rajki}, mlada odbojka{ica. Ljubav i entuzijazam odbojka{kih stru~njaka koji rade sa novim generacijama naznaka su boljih vremena za ovaj sport u Brezi.

Magazin
1. me|unarodno prvenstvo u bodi bildingu i fitnessu „Br~ko 2011“

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 14. oktobar/listopad 2011.

29

^eki}, Bo{njakovi} i Terzo osvojili zlatne medalje
Na{i predstavnici osvojili ukupno devet medalja - po tri zlatne, srebrene i bronzane
Br~kom je odr`ano 1. me|unarodno prvenstvo u bodi bildingu i fitnessu. Na{i predstavnici postigli su odli~an rezultat jer su osvojili ukupno devet medalja - po tri zlatne, srebrene i bronzane. Najuspje{niji takmi~ari su osvaja~i zlatnih medalja Sanel ^eki}, Dragan Bo{njakovi} i Sanela Terzo. Vi{e zlatnih medalja od BiH osvojila je Srbija (4), a Hrvatska, tako|er, tri. Pobjednica u bodi-fitnesu Sanela Terzo predstavlja~e BiH na Svjetskom prvenstvu koje }e se u subotu odr`ati u

Mladi takmi~ari sa priznanjima

U

Novom Sadu. Spomenimo i to da se za ulaz u dvoranu tra`ila karta vi{e, te je publika u`ivala u odli~noj sportskoj predstavi, iako je kraj takmi~arske sezone. Rezultati - juniori do 75 kg: 1. Sanel ^eki} (BiH), 2 Dean Jovin (Srbija), 3. Kenan Korjeni} (BiH), 4. Haris Star~evi} (BiH), 5. Milan Dakovi} (BiH); Juniori preko 75 kg: 1. Damir Bo{njakovi} (BiH), Risto Vujanovi} (BiH), 3. Ivan Negovanovi} (Srbija). Klasik: 1. Aleksandar Leki} (Srbija), 2. Darko Senci (Hrvatska), 3. Neboj{a Milenkovi} (Sr-

Ahmetspahi}, Panti}, Eminovi}

Na karate turniru „Vogo{}a open 2011“

Negovanovi}, Bo{njakovi} i Vujanovi}

bija), 4. Goran Vukoje (BiH). Bodi fitnes - `ene: 1. Sanela Terzo (BiH), 2. Maja Gogi} (Srbija). Fitnes - `ene: 1. Silva Stojanovi} (Srbija). Bikini model `ene: 1. @eljka Panti} (Srbija), 2. Adela Eminovi} (BiH), 3. D`enana Ahmetspahi} (BiH). Bodi bilding do 80 kg: 1. Sini{a Beki} (Srbija), 2. Darko Miji} (BiH), 3. Dragan Golijan (Srbija). Bodi bilding do 90 kg: 1. Darko Belu{i} (Hrvatska), 2. Mario Od`i} (Hrvatska), 3. Goran [timec (Hrvatska), 4. Mursel Ahmetspahi} (BiH).

Bodi bilding preko 90 kg: 1. Pero Tomas (Hrvatska), 2. Zoran Markovi} (Srbija), 3. Mirza Muratovi} (BiH), 4. Amir I~agi} (BiH). Apsolutna: 1. Pero Tomas (Hrvatska) Takmi~enje je vodila komisija u sastavu: Sakib Kurtovi} (glavni sudija), Mirsad Terzo, Emir Nadarevi}, Fikret Bosni}, E{ef Ahmetkadi} Danijel Maltar i Petar Liska. Tehni~ki organizator ovog uspje{nog me|unarodnog takmi~enja bio je Bodi bilding klub Herkules Br~ko, uz podr{ku Vlade Br~ko Distrikta BiH i „Xersesa“.

Tuzlacima 20 medalja
Na me|unarodnom karate turniru „Vogo{}a open 2011“ nastupilo je 650 mladih takmi~ara u karateu iz Hrvatske, Crne Gore, Srbije i BiH. Najuspje{niji su bili mladi takmi~ari KK Tuzla Sinbra koji su se okitili sa 20 medalja od ~ega je sedam zlatnih. Druga je bila ekipa Champion sa Ilid`e. Zlatne medalje za ekipu iz Tuzle osvojili su Mehmed Abduli} borbe dje~aka 98 godi{te - 55 kg, Bakir Kadri} dje~aci 2.000 godi{te - 45 kg. Azra Ba{i}, borbe djevoj~ice 98 godi{te - 42 kg, Edisa Kova~, kate djevoj~ice 2002 godi{te, Azra Ba{i} kate djevoj~ice 98 godi{te, u borbama ekipno juniorke i ekipno djevoj~ice 98 godi{te u katama. S. K.

Mozaik

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 14. oktobar/listopad 2011.

30

Svjetsko prvenstvo u gimnastici

Zlato Amerikankama i Kinezima

Atraktivna Njemica nekoliko godina ranije u „Playboyu“

Izbor njema~kih sportskih novinara

Katarina Vit me|u legendama
S
lavnoj njema~koj kliza~ici Katarini Vit (Witt) bit }e uru~eno priznanje Sportska legenda, koje njema~ko Udru`enje sportskih novinara odnedavno dodjeljuje zaslu`nim sporta{ima iz njema~ke povijesti. Kako javljaju njema~ki mediji, priznanje }e joj biti uru~eno 5. novembra u Frankfurtu na gala ve~eri njema~kog Udru`enja sportskih novinara. ^etrdesetpetogodi{nja Vit postat }e prva `ena kojoj su njema~ki sportski novinari ukazali tu ~ast. Dosad su tu titulu dobili nogometa{i Franc Bekenbauer (Franz Beckenbauer) i Oliver Kan (Kahn), teniser Boris Beker (Becker), te rukometni trener Hajner (Heiner) Brand, dugogodi{nji selektor njema~ke mu{ke rukometne reprezentacije. Katarina Vit je Isto~noj Njema~koj (DDR) donijela dvije zlatne olimpijske medalje u umjetni~kom klizanju (1984. u Sarajevu i 1988. u Kalgariju). Poznata je i po tome {to se kao rijetko koja sporta{ica do tada potpuno gola slikala za magazin „Playboy“ u decembru 1998. godine.

Vit na proslavi 20. godi{njice ZOI u Sarajevu

Pobjedni~ka ekipa na tronu @enska reprezentacija SAD-a osvojila je naslov svjetskih ekipnih prvakinja u gimnastici na SP u Tokiju. Amerikanke u sastavu Sabrina Vega, D`ordin Viber (Jordyn Wieber), Aleksandra Rajsman (Alexandra Raisman), Gabrijela Daglas (Gabrielle Douglas) i Mekkajla Meroni (McKayla Maroney) osvojile su 179,411 bodova, dok su srebrno odli~je osvojile Ruskinje sa 175,329 bodova. Bronzana medalja pripala je Kineskinjama sa 172,820 bodova. U mu{koj konkurenciji peti put uzastopno trijumfovali su gimnasti~ari Kine sa 275,161 bodom, ispred Japanaca (273,093) i Amerikana-

Nastup Amerikanke Meroni ca (273,083). Kina je tako nastavila sa

(Foto: AFP)

dominacijom u svijetu, osvojiv{i sve ekipne titule od 2003.

Poslovni aran`mani djevojke D`ensona Batona

Biv{a prva teniserka svijeta u „sportskoj komediji“

Priprema se mjuzikl o `ivotu @istin Enan
Enan: Premijera sljede}e godine Biv{a najbolja teniserka svijeta Belgijanka @istin Enan (Justine Henin) priprema mjuzikl o njezinu `ivotu, objavio je list „Le Soir“. Spektakl koji uklju~uje mnogo plesnih ta~ki i pjeva~ke dionice ve} se priprema, a ve}ina glumaca bit }e djeca s obzirom na to da }e se mjuzikl ve}inom baviti po~ecima karijere @istin Enan u teniskom kampu u Limeleteu pokraj Brisela. Koreograf @oel Moran (Joëlle Morane) kazao je da }e to biti „sportska komedija“ u kojoj }e se vrlo kratko pojaviti i sama Enan, a premijera mjuzikla se o~ekuje sljede}e godine.

D`esika reklamira „Formulu 1“
U porodici D`esike Mi~ibate, poznatog japanskoargentinog modela, sve je ~ini se podre|eno modi i biznisu. Osim {to je ekskluzivni model brenda donjeg ve{a Peach John, te, izme|u ostalih, radila velike kampanje za L’Oreal i Evian, odnedavno je po~ela svoj anga`man za proizvo|a~a ekskluzivnih satova TAG Heuer. Njenim stopama krenule su i starija sestra Linda Karen, te mla|a Angelika Patricija, ali sa mnogo manje uspjeha. A da ni{ta nije slu~ajno, govori i ~injenica da je firma za koju trenutno radi izuzetno vezana za Formulu 1, jer je zvani~ni mjerilac vremena u najbr`em cirkusu na svijetu, a D`esika je u dugogodi{njoj vezi sa voza~em Meklaren Mercedesa D`ensonom Batonom. Nedavno je ova ~uvena {vicarska firma u Tokiju, gdje se u nedjelju vozi utrka Formule 1, predstavila novi sat pod imenom „Formula 1 Lady“ koji je D`esika nosila na ruci. Samo da napomenemo da se najprostiji modeli TAG Heuera mogu kupiti za sitnicu od oko 3.000 maraka. Mi~ibata na predstavljanju novog sata

Golfer na meti navija~a

Tajgera Vudsa ga|ao hot dogom
Biv{i najbolji golfer svijeta Amerikanac Tajger Vuds (Tiger Woods) umalo je dobio hot dog u glavu za vrijeme nastupa na Frys.com Openu u San Martinu u Kaliforniji. Vudsa je ga|ao jedan 31godi{nji navija~ koji je odmah priveden i zavr{io je u pritvoru u Santa Klari. Navija~ se pribli`io posrnulom ameri~kom golferu i bacio na njega hot dog, no proma{io je. Potom se mirno spustio na tlo i ~ekao dolazak policije. - Imam osje}aj kako je mladi} jednostavno `elio zavr{iti u medijima. Bolje da je pojeo taj hot dog - kazao je Vuds kojeg cijeli doga|aj ni-

Vuds: Jedni tra`ili autograme, drugi bili agresivni je previ{e uznemirio. Policija nije `eljela otkriti ime napada~a, jedino da je iz Santa Rose. Za sada nije poznat niti motiv napada. [ef osiguranja na turniru Den Digins (Dan Diggins) tako|er nije `elio otkriti detalje o „baca~u hot doga“, tek je sa smije{kom dobacio: Vuds je imao sre}e jer je to bio obi~an hot dog bez ~ilija.

Koktel
Memorijal u dizanju tegova „Vladan Mihajlovi}“

avaz/sport/ Sarajevo, petak, 14. oktobar/listopad 2011.

31

Na me~u u ^ileu

^etiri dr`avna rekorda Ljubice Nevjesti}
Proteklog vikenda u organizaciji Saveza diza~a tegova Srbije u Subotici je odr`an 4. me|unarodni memorijalni turnir u dizanju tegova „Vladan Mihajlovi}“. Ovaj turnir je u kalendaru Svjetske federacije u dizanju tegova i na njemu su ove godine u~estvovale reprezentacije Francuske, Turske, Slova~ke, Ma|arske, Slovenije, BiH i doma}ina Srbije. Pobjednik je selekcija Francuske koja je osvojila 651 bod, drugo mjesto je pripalo Srbiji sa 577 bodova, a tre}e Bosni i Hercegovini sa 461 bodom. Za najbolju selekciju BiH su nastupili ~lanovi Kluba diza~a tegova Konjic Ljubica Nevjesti} i Armin Pirija dok je trener bio Almir Karkelja. Nevjesti} je na ovom ja-

Peruanke pokazale poprsje
Stadioni u Ju`noj Americi bili su proteklog vikenda popri{te utakmica kvalifikacija za Svjetsko p{rvenstvo koje }e se 2014. godine odr`ati u Brazilu. Na tribinama se kao i obi~no na{lo {arenilo dresova, navija~kih rekvizita, ali i ljepotica koje se nisu libile pokazati svoje atribute. U me~u izme|u ^ilea i Perua slavili su doma}ini, ali to nije smetalo dvjema ljepoticama vrele krvi da poka`u bujno poprsje, a za fotoreportera Rojtersa, Peruanke poziraju prije po~etka utakmice otkrile su i ne{to vi{e.

Svjetski prvak u pari{kom muzeju Grevin
Bh. ekspedicija na turniru u Subotici kom takmi~enju oborila ~etiri trzaju i biatlonu, a dva u dr`avna rekorda (po jedan u izba~aju). I. N.

Leb dobija vo{tanu figuru
Svjetski prvak u reliju Sebastien Leb (Loeb) uskoro }e dobiti svoju vo{tanu figuru u pari{kom muzeju vo{tanih lutaka Grevin. Leb je od 2001. godine u ekipi Citroena, s kojom je osvojio sedam naslova prvaka i 66 pojedina~nih pobjeda na utrkama svjetskog reli prvenstva, ~ime je rekorder u tom sportu. Ove godine ima priliku za osvajanje osmog naslova, jer dvije utrke pred kraj prvenstva vodi u ukupnom poretku, prenose mediji. Na Lebovoj vo{tanoj figu-

Hrva~ki turnir u Gracu

U Ora{ju 5. rejting turnir u tavli

Bosni ~etiri medalje
Hrva~i sarajevske Bosne osvojili su ~etiri medalje na me|unarodnom turniru ’’Asko - Grac’’ odr`anom 8. i 9. oktobra u Gracu. Elvir ]osi} osvojio je zlatnu, a Adin ]osi}, Agron Sadikaj i Ermin ]osi} srebrene medalje. U ekipnom plasmanu, hrva~i Bosne osvojili su peto mjesto. Me|unarodni sudija prve kategorije iz BiH Avdulah Kuki} progla{en je sudijom turnira. Na takmi~enju je u~estvovalo 11 ekipa i oko 90 takmi~ara iz ^e{ke, Italije, Ma|arske, Slovenije, Slova~ke, Hrvatske, BiH i Austrije, saop}eno je iz HK Alvir ]osi}: Bosna. Osvojio zlato

O~ekuje se 120 igra~a
U organizaciji Tavla Saveza BiH, u tehni~koj organizaciji tavla kluba Bosna u subotu 15. oktobra u hotelu „Riviera „ odr`at }e se 5. po redu rejtingovani turnir u tavli. O~ekuje se oko 120 igra~a iz svih registrovanih klubova iz na{e zemlje, a igrat }e se po {vicarskom sistemu u sedam kola. Za trojicu najboljih organizator je obezbijedio diplome, pehare i nov~ane nagrade. Nakon odigrana 4. Rejting turnira u vodstvu je Fehim Huseinovi} (TK Policajac - Mostar) sa 48 rejting bodova ispred Eldara Dervi{kadi}a (TK Vratnik - Sarajevo ) i Osmana Tralje ( TK [ajna - Fojnica ) koji su osvojili po 47 rejting bodova. I. N. Bosanskohercegova~ka stonoteniserka Idrija Red`epovi} iz Sarajeva osvojila je prvo mjesto na 12. me|unarodnom turniru vetarana u stonom tenisu, u kategoriji od 40 do 49 godina. Turnir u Istanbulu organizirao je veteranski sportski klub Fenerbah~e, saop}eno je iz Stonoteniskog saveza BiH. Na turniru je nastupilo 200 veterana iz SADa, Njema~ke, Albanije, Rusije, Ma|arske, Rumunije, BiH, Danske, Italije, Irana, Latvije i Turske.

Leb: Najuspje{niji u historiji ri ekipa kipara radila je {est mjeseci. Muzej Grevin je ustanovljen

relija 1882. godine. Vo{tane lutke poznatih osoba svake godine posjeti oko 800.000 ljudi.

FleS

Stonoteniska reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je 26. mjesto na Evropskom prvenstvu u Poljskoj. Stonoteniseri BiH su u me~u za 25. mjesto pora`eni od Norve{ke sa 3:2. Ina~e, stonoteniseri Njema~ke i stolnoteniserke Holandije obranili su naslove ekipnih evropskih prvaka.

FleS

Dijelimo ulaznice
List „Sport“ u saradnji sa „Termalnom rivijerom“ dijeli svaki petak u mjesecu oktobru po jednu ulaznicu „Club 10+“. Sve {to treba da uradite je da odgovorite na pitanje, koje ovaj put glasi: Ko je bio strijelac pogotka za na{u reprezentaciju u utakmici protiv Francuske? Odgovore {aljite SMS-om na broj telefona 091 510 101 tako {to }ete ukucati klju~nu rije~ RT, napraviti razmak, a potom ukucati ta~an odgovor. Cijena SMS-a je 0,80 KM + PDV.

Prvi bh. sportski list. Izdava~ „avaz-roto press“. Glavni i odgovorni urednik: Ergin HAD@IOSMANOVI]. Redakcija: Sead Had`ifejzovi}, Zlatan ]orovi}, Samir [a~i}, Goran [umar, Elvis Buni}, Nermin Kustura, Ned`ad Cviko, Edin ]izmi}.

Fotoreporteri: Jasmin Had`i} i Tomislav Trojak. DTP: studio „avaz-roto press“ Direktor Dru{tva: Hasena HAJRI] [tampa: GIK „OKO“ d. d. Sarajevo, ul. D`emala Bijedi}a br. 185, tel: 033/455-333. Telefoni: Urednik: 281-464, Redakcija 281-429. Fax: 281-425. Marketing: 281-356. Oglasna slu`ba: 281-405. Plasman i prodaja: 281-364.

Adresa redakcije: Te{anjska 24a, Sarajevo. e-mail: sport@avaz.ba. List „SPORT“ je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kluture i sporta i informisanja Republike Bosne i Hercegovine pod brojem 576 od 25. 4. 1996. godine u skladu sa Zakonom o javnom informisanju. Broj PDV registracije: 200934630002

Transakcijski ra~uni: HVB-Central profit banka dd Sarajevo 1291041001611381, SWIFT: BACXBA22. Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar: 3060510000030742. SWIFT: KLHBBA22 Poziv na broj 3751001481. CBS Bank dd Sarajevo (KM) 1731001000313154 (devizni) 5020120-21100031702 SWIFT:CMCBBA22.