You are on page 1of 16

Kijk op Bodegraven

OPTREDEN POPKOOR &
BOREFTSE ZANGERS
pagina 3
BOEKENMARKT EEN
SUCCES
pagina 4
GEMEENTELIJKE
WOONLASTEN 2012
pagina 5
STREEKFESTIVAL
KOMT ERAAN
pagina 7
KIJK OP REEUWIJK
pagina 12 en 13
FLORIADE STIMULANS
VOOR REGIO
pagina 14
1E JAARGANG
NUMMER 28 - 2011
WOENSDAG 12 OKTOBER
De beste kwaliteit en
de snelste service
van Nederland!
BEL
VOOR
EEN
GRATIS
OFFERTE
BIJ
ˆiÕÜiÀLÀÕ}ÊUÊTel. 0348 - 688 613
www.deflorijn.com
BIJ INLEVERING VAN DEZE BON EN GELDIG
T/M 31 OKTOBER 2011.
KOM OOK NAAR DE FLORIJN EN KRIJG HET
CULINAIR MAGAZINE
‘SAISSONIER’
t.w.v. 9.95 KADO
> 27 OKTOBER: WILD KOOKWORKSHOP <
De publicatie van de
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
vindt u op pagina
8, 9 en 10
Hugo Kotestein oorkonde
voor molen De Arkduif
Als blijk van waardering voor de manier waarop molen De Arkduif is gerestaureerd, werd afgelopen
zaterdag de Hugo Kotestein oorkonde uitgereikt aan Stichting De Arkduif. Zo’n groot project tot een goed
einde brengen is volgens de Stichting Hugo Kotestein een prestatie die veel lof verdient.
De Stichting Hugo Kotestein
is werkzaam in Woerden
en omliggende plaatsen.
Zij stelt zich ten doel om
elementen van monumen-
tale waarde in stad dorp
of landschap te bewaren.
Eénmaal per jaar wordt
een goed voorbeeld van
het behoud van cultureel
erfgoed onder de aandacht
gebracht door de Hugo
Kotestein oorkonde uit te
reiken.
HUGO JASPERSZOON
KOTESTEIN
Net als veel anderen vroeg
burgemeester Christiaan
van der Kamp zich af.
Wie was Hugo Kotestein?
Even zoeken op inter-
net brengt het volgende
naar voren. Hugo Jaspers-
zoon Kotestein leefde in
de zeventiende eeuw, was
stadstimmerman en lid
van de vroedschap (stads-
regering) van Woerden.
Hij zou er zelfs enige tijd
schepen (wethouder) en
burgemeester zijn geweest.
Burgemeester Christiaan
van der Kamp geef aan dat
de gemeente Bodegraven-
Reeuwijk trots is op molen
De Arkduif en blij is met de
restauratie waardoor deze
molen in oude glorie is
hersteld. “We willen graag
zuinig zijn op ons cultuur-
historisch erfgoed.”
TEGELTABLEAU
Een rondleiding door de
molen laat de restauratie
zien welke tot in detail is
uitgevoerd. Als eerste valt
het tegeltableau op wat
in magentakleur op een
gebroken witte tinglazuren
onderlaag is geschilderd.
Met daaromheen een
donkerbruine randtegel.
Oorspronkelijk waren er
twee van deze tableaus.
Helaas waren de tableaus
uit de muur gehakt en
daarna zwaar beschadigd
in een paar plastic zak-
ken in een hoek gegooid.
Afgelopen drie jaar hebben
studenten van de Universi-
teit van Amsterdam in het
kader van hun studie ‘con-
servering en restauratie
van cultureel erfgoed’ aan
de restauratie gewerkt. Een
meevaller voor de stich-
ting.
VAN HOUTEN VLOER TOT
KRUIWERK
Vanaf oktober 2008 is
gestart met de restauratie
van de molen. Alle balken,
houten vloeren en smalle
houten trappen zijn ver-
vangen. Ramen, hekwer-
ken en deuren stelling
zijn grondig onder handen
genomen.
Burgemeester Christiaan van der Kamp en Johan Hakkenberg, voorzitter van Stichting De Arkduif met de Hugo Kotestein oorkonde
Lees verder op pagina 2
ProRail vernieuwt
spoor in Bodegraven
ProRail gaat van zaterdag 15 tot maandag 24 oktober
aan de slag met een grootschalige spoorvernieuwing
in Bodegraven. De spoorlijn zal tijdens de werk-
zaamheden buiten dienst zijn. Ook de spooroverweg
aan de Oud Bodegraafseweg is afgesloten voor
verkeer. Treinreizigers tussen Alphen aan den Rijn
en Woerden kunnen in deze periode gebruik maken
van busvervoer.
Omwonenden wilden weten waar en wanneer de werkzaamheden
plaatsvinden en wat ProRail doet om geluidsoverlast te voorkomen
Tijdens de informatieavond
op maandag 3 oktober
gaf ProRail in Fort Wie-
rickerschans uitleg over
deze grootschalige spoor-
vernieuwing. Zeker vijf-
tig bewoners en andere
belangstellenden kwamen
op deze avond af om zich
een beeld te vormen van
de werkzaamheden. Veel
vragen gingen om de pre-
cieze werkzaamheden en
de Oostenrijkse spoorma-
chine die voor het eerst in
Nederland wordt gebruikt.
Ook wilden omwonenden
weten waar en wanneer de
werkzaamheden plaats-
vinden en wat er wordt
gedaan om geluidsoverlast
te voorkomen.
KLOTSENDE KOFFIE
Huub Veeneman, project-
leider van ProRail legt uit
waarom de werkzaamhe-
den nodig zijn: “Het spoor
in Bodegraven ligt op een
zachte veengrond.
Lees verder op pagina 3
Kijk op Bodegraven 12 oktober 2011 - pagina 2
J. de Kat Begrafenisverzorging
Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar
www.jdekatbegrafenisverzorging.nl
Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp
ALARMNUMMERS
Politie Brandweer Ambulance:
Tel. 112 (Als elke seconde telt!)
Politie 0900-8844 (Als het zonder
zwaailicht kan!)
GEZONDHEIDSZORG
HUISARTSEN
Dhr. Borreman, Gr. Margarethastraat
1A, Nieuwerbrug, 0348-388379.
Mw. Bouma, Boesemsingel 81,
Bodegraven,0172-530055.
Dhr. Van den Brule, Beemdgras 1,
Bodegraven, 0172-615868.
Dhr. Coes en mw. Van Gils,
Bodelolaan 7, Bodegraven,
0172-612113.
Dhr. Daniels en mw. Spaargaren,
Bodelolaan 7, Bodegraven,
0172-612268.
Dhr. Van Dobben, Vrij Nesse 44,
Bodegraven, 0172-611522.
Mw. Van den Nieuwendijk,
Noordstraat 48, Bodegraven,
0172-612030.
Mw. Wiesenhaan-Stellingwerff,
Boesemsingel 81, Bodegraven, 0172-
613388.
Dhr. G. Heijden, Plein 1,
Zwammerdam, 0172-619229
HUISARTSENPOST
HuisArtsenPost Midden-Holland
(HAP), Bleulandweg 10, Gouda,
0182-322488.
Maandag t/m vrijdag van 17.00 tot
08.00 uur. Zaterdag, zondag en
feestdagen hele dag. Uitsluitend na
telefonische afspraak.
ZIEKENHUIZEN
Groene Hart ziekenhuis, Bleuland-
weg 10, Gouda, 0182-505050.
Zuwe Hofpoort Ziekenhuis, Po la ner-
baan 2, Woerden, 0348-427911.
APOTHEKEN
LLOYDS Apotheek, Vromade 2,
Bodegraven, 0172-617126.
LLOYDS Apotheek, Brugstraat 1,
Bodegraven, 0172-612031.
Dienst Apotheek Midden-Holland
(DAM), Bleulandweg 10, Gouda,
0182-698820. Maandag t/m vrijdag
van 17.00 tot 08.00 uur. Zaterdag,
zondag en feestdagen hele dag.
Uitsluitend na telefonische afspraak.
GEESTELIJKE
GEZONDHEIDSZORG
GGZ MIDDEN-HOLLAND,
0182-563600.
VERLOSKUNDIGE
Verloskundigenpraktijk Bodegraven,
Vrije Nesse 34, Bodegraven,
0172-614469.
TANDARTSEN
Dhr. Baas, Kerkstraat 66, Bode gra-
ven, 0172-615247.
Dhr. Oei, Kievitsheuvel 46, Bodegra-
ven, 0172-611968.
Praktijk voor tandheelkunde Oranje-
laan, Oranjelaan 1a, 0172-611995.
Tandartspraktijk van der Heide, Prins
Hendrikstraat 12, 0172-611055.
Tandartsenpraktijk Goudplevier,
Goudplevier 36, Bodegraven,
0172-618097.
THUISZORG
Vierstroom, Spoorlaan 2/A,
Bodegraven, 0900-9300.
Buurtzorg Bodegraven team 1,
Noordstraat 8, Bodegraven,
06-83214200.
Buurtzorg Bodegraven team 2,
Pr. Hendrikstraat 16a, Bodegraven,
06-51921997
PrivaZorg Groene Hart, Meester van
Loostraat 2, Waarder, 030-6365302
Zorgpartners Midden-Holland,
Ronsseweg 242, Gouda, 0182-
712800.
Medicorner, Boelekade 1, Gouda,
0182-594545.
MAATSCHAPPELIJKE
ONDERSTEUNING
WMO
Wmo-loket Bodegraven-Reeuwijk,
0172–522522.
Informatieloket Bodegraven,
Rijngaarden 1, Bodegraven, 0172-
618709.
Maatschappelijke ondersteuning
Kwadraad, Spoorlaan 2/A,
Bodegraven, 0900-1202150.
MEE MIDDEN-HOLLAND, Tielweg 3,
2803 PK, Gouda, 0182-520333.
OPVOEDHULP
Opvoedbureau Midden-Holland,
Spoorlaan 2/A, Bodegraven, 0182-
547888.
DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk Bodegraven,
Zuidzijde 63, Bodegraven, 0172-
613798.
Dierenhulp Bodegraven, 0172-611377
KERKEN
VRIJDAG 14 OKTOBER
Geloofsgemeenschap St. Wil-
librordus, St. Willibrorduskerk,
Bodegraven
09.00 uur http://www.
parochiebodegraven.nl/
ZATERDAG 15 OKTOBER
Geloofsgemeenschap St. Wil-
librordus, St. Willibrorduskerk,
Bodegraven
19.00 uur http://www.
parochiebodegraven.nl/
RK Parochie Onze Lieve Vrouwe
Geboorte, Meije
19.00 uur http://meijezegveld.
rkonline.nl
ZONDAG 16 OKTOBER
Gereformeerde gemeente, Bethel-
kerk, Bodegraven
10.00 en 16.30 uur http://www.
bethelkerkbodegraven.nl/
Gereformeerde kerk vrijgemaakt,
Ichthuskerk, Bodegraven
09.30 en 16.30 uur http://bodegraven.
gkv.nl/
Hervormde gemeente, Dorpskerk,
Bodegraven
09.30 en 18.30 uur http://www.
hervormdbodegraven.nl/
Hervormde gemeente, Bethlehem-
kerk, Nieuwerbrug
09.30 en 18.30 uur http://www.
hervormdbodegraven.nl/
Protestantse gemeente Emmaüs,
Ontmoetingskerk, Bodegraven
09.30 uur, http://pge.nu/
Protestantse gemeente Emmaüs,
Salvatorkerk, Bodegraven
09.30 uur http://pge.nu/
Protestantse gemeente Emmaüs,
Lutherkerk, Bodegraven
18.30 uur http://pge.nu/
Protestantse gemeente Nieuwer-
brug, Brugkerk, Nieuwerbrug
09.30 uur http://www.brugkerk.nl/
Pinkstergemeente Morgenstond,
Evertshuis, Bodegraven
10.00 uur http://www.morgenstond.
org/bodegraven/
Vergadering van gelovigen ‘Irene’,
Oranjelaan 2/a, Bodegraven
09.45 en 18.30 uur http://www.
vergadering.nu/bodegraven-irene/
Geloofsgemeenschap St. Wil-
librordus, St. Willibrorduskerk,
Bodegraven
09.00 uur http://www.
parochiebodegraven.nl/
Agenda
Een overzicht van activiteiten en evenementen in (B) Bode-
graven, (M) Meije en (N) Nieuwerbrug. Activiteit of evene-
ment aanmelden? redactie@kijkopbodegraven.nl
DONDERDAG 13 OKTOBER
• Rijngaarde (B), Zangkoor,
09.45-11.30 uur
• Wierickehuis (N), Gym-
nastiek, 09.30-10.15 uur
• Rijngaarde (B), Biljarten,
13.00-17.00 uur
• Rijngaarde (B), ABVB
middag, 14.00-17.00 uur
• Gemeentehuis (Reeu-
wijk), Vergadering Com-
missie Ruimte, 20.00-23.00
uur
• De Zon (B), Thirsty Thurs-
day, 21.00 uur
VRIJDAG 14 OKTOBER
• Rijngaarde (B), Gymnas-
tiek, 09.30-10.15 uur
• Rijngaarde (B), Gymnas-
tiek, 10.30-11.15 uur
• Rijngaarde (B), Biljarten,
13.00-17.00 uur
• Rijngaarde (B), Koersbal,
14.00-16.00 uur
• Rijngaarde (B), Bridge,
14.00-17.00 uur
• Rijngaarde (B), Rummi-
kub, Triominos, 14.30-16.30
uur
• De Meent (B), Bruin café,
16.00-18.00 uur
• Dorpskerk (B), Histo-
rische avondwandeling,
20.00 uur
• Evertshuis (B), Jazzcafé,
21.00 uur
ZATERDAG 15 OKTOBER
• Parkeergarage Oranje-
laan, Wandelen met
Willem Bakker, 07.30 uur
• Evertshuis (B), Kaas-
museum geopend, 10.00-
16.00 uur, € 3,00
• Streekmuseum Oudheid-
kamer (Reeuwijk-Brug),
geopend, 10.00-17.00 uur
• Infocentrum Hartlo-
per (Reeuwijkse Hout),
geopend, 11.00-17.00 uur
• De Zon (B), The Illusion of
Horror, kinderen 12 t/m
15 jaar, 21.00-01.00 uur,
€ 5,00
• De Sporthoeve (B), Live
on Stage ‘Have A Cigar’,
21.00 uur
• Café de Lowlander (B),
Optreden John F. Klaver
Blues Band, vanaf 21.30
uur
ZONDAG 16 OKTOBER
• Streekmuseum Oudheid-
kamer (Reeuwijk-Brug),
geopend, 10.00-17.00 uur
• Infocentrum Hartloper
(Reeuwijkse Hout),
geopend, 11.00-17.00 uur
• Lutherse Kerk (B), Con-
cert Dick van Vliet en Dirk
Jan Warnaar, 15.00 uur,
€ 10,00
MAANDAG 17 OKTOBER
• Rijngaarde (B), Schilde-
ren olv Harmen Kooistra,
09.30-11.30 uur
• Rijngaarde (B), Biljarten,
13.00-17.00 uur
• Rijngaarde (B), Handwer-
ken voor het Rode Kruis,
14.00-16.00 uur
• Hofuis (B), Klaverjassen,
14.00-17.00 uur
• Rijngaarde (B), Country
dansen, 15.00-16.15 uur
• Rijngaarde (B), Schaken,
20.00-23.00 uur
• Witte Roos (B), Film
‘Meesters van de Ziel’,
20.00 uur
DINSDAG 18 OKTOBER
• Rijngaarde (B), Biblio-
theek, 9.00-10.30 uur
• Rijngaarde (B), Volks-
dansen, 10.30-12.00 uur
• Rijngaarde (B), Biljarten,
13.00-17.00 uur
• Wierickehuis (N), Kinder-
bingo, 14.00 uur, € 3,00
• Rijngaarde (B), PCOB
contactbijeenkomst ‘Op de
bok van de Gouden Koets’,
14.30-16.30 uur
WOENSDAG 19 OKTOBER
• Rijngaarde (B), Gymnas-
tiek, 10.00-11.00 uur
• Rijngaarde (B), Biljarten,
13.00-17.00 uur
• Rijngaarde (B), KBO Kerk-
dienst en aansluitend kla-
verjassen en sjoelen, 14.00-
16.30 uur
• Rode Kruisgebouw (B)
Presentatie met oude foto’s
en historische verhalen
over het Bodegraafse Rode
Kruis, 20.00 uur.
Vanaf 2009 is het herstel
van de kap, de wieken, het
stucwerk en het kruiwerk
(mechanisme dat de kop
van de molen in de juiste
windrichting zet) uitge-
voerd. In de winter van
2009 en 2010 zijn de maal-
stenen weer teruggeplaatst
en is het draai en maal-
werk binnen in de molen
hersteld. In het voorjaar
van 2010 is de nieuwbouw
van de entree gestart.
Tijdens de open monu-
mentendag van 2010 is de
molen of cieel heropend.
WINDGELD
Van De Arkduif wordt
gezegd dat het één van
de oudste stelling koren-
molens is. Stellingmolens
zijn hoog gebouwd om
boven de overige bebou-
wing van de omgeving uit
te komen, zodat er zoveel
mogelijk wind gevangen
kon worden. Daar moest
echter wel belasting voor
worden betaald. Vroeger
beschouwde de overheid
zich als eigenaar van de
wind. De molenaar mocht
de wind wel gebruiken
maar moest daarvoor
betalen aan de Hoge heer-
lijkheid Voshol (Zwammer-
dam, Reeuwijk en Ter Aar).
Het recht van de windvang
bracht naast rechten een
aantal wetten. Een van de
rechten bepaalde dat de
molen werd beschermd
tegen hoogbouw in de
naaste omgeving. Het
windgeld werd betaald
voor drie rechten; het recht
van de wind, de windvang
en het recht van dwang-
molen. Dit laatste betrof de
concurrentiepositie van de
molenaar; boeren waren
verplicht hun koren bij de
door de overheid aangewe-
zen molen te laten malen.
En dat allemaal voor drie
gulden! We tellen dan het
jaar 1776 en dat doet dan
weer vermoeden dat het
toch om een heel bedrag
ging. Tot in de 19e eeuw is
er nog windgeld betaald
door de molenaar aan
het gemeentebestuur van
Zwammerdam. Want De
Arkduif stond tot 1964 nog
op Zwammerdams grond-
gebied.
KENNIS EN KUNDE
De markante plaats die
de molen innam heef het
gemeentebestuur destijds
doen besluiten de molen
aan te kopen. Maar het
ontbrak de gemeente aan
kennis, kunde en vooral
geld om de molen te her-
stellen. Stichting De Ark-
duif heef de restauratie
vervolgens op zich geno-
men en is tevens eigenaar
van de molen geworden.
Dankzij de inzet van de
stichting kan de molen
weer een fink aantal jaren
vooruit. Alhoewel onder-
houd van het maal en
draaiwerk altijd zal blijven.
De smalle trappen opklim-
mend komen we boven in
de kap waar het houtwerk
van kammen en staven
aangedreven door de wind
elkaar in een razend tempo
aansturen. De kracht van
de elementen is voelbaar.
We laten ons vertellen dat
er voor kammen en staven
verschillende houtsoorten
gebruikt moeten worden.
Want bij gebruik van
dezelfde houtsoort zouden
deze veel te snel slijten.
Indrukwekkend; die dikke
balken aangestuurd door
de wind alsof het om een
rietje gaat wat je vertikaal
in je handpalmen rond
draait.
Tekst en beeld: Marlien van Leeuwen
Vervolg van pagina 1
Kinderbingo tijdens herfstvakantie
De evenementencommissie Wierickehuis organiseert op dinsdag
18 oktober een kinderbingo. Deze bingo is voor kinderen vanaf
4 jaar, ouders zijn van harte welkom om mee te helpen met het
aanstrepen van de nummers. Er zijn natuurlijk leuke prijzen te
winnen. De bingo begint om 14.00 uur in het Wierickehuis. Er
zullen zes rondes worden gespeeld en een boekje kost € 3,00.
Gevonden en vermiste huisdieren
Op de Zuidzijde is een wildkleurig konijn met opstaande oren gevonden. Ook zwerven er ook
nog twee andere konijnen rond. Deze zijn wit met bruine en zwarte vlekjes en opstaande oren.
Wie deze konijnen mist of weet waar ze vandaan komen, wordt verzocht het meldnummer van
de Dierenbescherming afdeling Bodegraven te bellen 0172-611377.
www.dierenbescherming-bodegraven.nl
N.W. Hoogendoorn
Hovenier
Loonbedrijf
Groencentrum
Fl8ll0N0¶ Zë8 ª 8000Nl(k
openingstijden: zie website
Wij zijn geopend op
vrijdag en zaterdag

NNN.ßN000¶0ß000fß.ßl ª Telefoon: (0182) 58 22 41
¥fl(08¶. 09.J0 00f · 1ë.00 00f ª l8l0f08¶. 08.00 00f · 1ë.00 00f
Kijk op Bodegraven 12 oktober 2011 - pagina 3
Doordat onderdoorgangen
onderheid zijn, zakken die
niet evenredig mee met de
grond waarop het spoor
ligt. Dit zorgt voor een
onstabiele golvende ligging
van het spoor. De spoorlijn
wordt dan ook wel gek-
scherend het lijntje van de
klotsende kof e genoemd.
Als de werkzaamheden
zijn afgerond zal het spoor
op dit deel van het traject
veel stabieler liggen en zal
het vervoer weer comfor-
tabeler zijn. Ook is het dan
niet langer nodig om trei-
nen met beperkte snelheid
te laten rijden.”
GROND VERBETEREN EN
NIEUWE OVERWEG
ProRail gaat over een leng-
te van een kilometer (van
gemaal tot de Brasem) de
grond verbeteren. Huub
Veeneman: “De spoorma-
chine uit Oosterrijk tilt het
spoor op, graaf de grond
af en stort een speciale
laag grond terug, die ver-
zakking tegen moet gaan.
Daarnaast worden onder-
doorgangen en overpa-
den verwijderd. Op enkele
punten bouwt ProRail een
duiker terug voor een goe-
de waterhuishouding. Met
agrariërs die geen gebruik
meer kunnen maken
van de overpaden zijn
in overleg met gemeente
afspraken gemaakt over
alternatieve toegangsmo-
gelijkheden. Naast deze
werkzaamheden zal Pro-
Rail rond het station in
Bodegraven het spoor en
de wissels vervangen. Ook
wordt de overweg Oud
Bodegraafseweg compleet
vernieuwd.”
GEEN TREINEN EN OMLEI-
DINGEN VOOR VERKEER
Tijdens de negen dagen
die de werkzaamheden in
beslag nemen, is er geen
treinverkeer mogelijk. De
NS zet busvervoer in. Ook
Vervolg van pagina 1
ProRail vernieuwt spoor in Bodegraven
zullen het station en de
overweg Oud Bodegraafse-
weg zijn afgesloten. ProRail
werkt deze negen dagen
dag en nacht. Voor omwo-
nenden kan er dus sprake
zijn van geluidsoverlast.
Om dit zoveel mogelijk te
beperken, worden de werk-
zaamheden die het meeste
overlast geven alleen over-
dag uitgevoerd. Ook zal het
personeel via portofoons
communiceren.
TRIBUNE
Voor belangstellenden die
de werkzaamheden van
dichtbij willen bekijken
bouwt ProRail een tribune.
Ook zullen er excursies
worden georganiseerd.
Waar en wanneer maakt
ProRail nog bekend. Wie
meer informatie wil over
de werkzaamheden kijkt
op www.prorail.nl/bode-
graven.
Tekst: Lianne van der Made
Optreden Het Popkoor & De Borefse zangers in Evertshuis
Ingetogen ballads en
onvervalste tranentrekkers
De grote zaal van het Evertshuis was niet helemaal uitverkocht, maar als zo vaak hadden de thuisblijvers
ongelijk. Het optreden van Het Popkoor & shantykoor De Borefse Zangers was zeker voor herhaling vatbaar.
Na afoop was Sjaak Warnaar, dirigent van Het Popkoor, dan ook een tevreden man. “Het gaat ieder optreden
beter. Vanavond was daar een goed voorbeeld van, perfect! Ook het optreden met De Borefse Zangers beviel
hem goed. “Op deze manier kunnen we het publiek veel verschillende muziek laten horen.”
E
e
n
f
o
t
o
a
lb
u
m
v
o
o
r
m
a
a
r


4
,
9
5
De mooiste fotoalbums maak je met de albumsoftware van Foto de Klijne
Ga voor de GRATIS software en de
kortingscodes naar www.fotodeklijne.nl
FOTOALBUMS I
Met de speciale kortingscode ontvangt u
€ 10,- korting op Trendline albums of
€ 25,- korting op Proline albums.
Raadhuisplein 7, Bodegraven
Herenstraat 9a, Berkel en Rodenrijs
Poolsterstraat 165, Rotterdam Alexandrium
Het in 2007 door Semper
Avanti en het Evertshuis
opgerichte popkoor, kreeg
al snel de handen op elkaar
met swingende nummers
als ‘I’m every woman’ en
‘Sister act’. Met het gevoelig
gezongen ‘Leun op mij’ van
Ruth Jacott liet Het Pop-
koor horen de emotionele
ballads goed te beheersen.
Van een heel andere orde
waren de ballades die het
in 2010 opgerichte shanty-
koor De Borefse Zangers
onder leiding van Greet
Bakker lieten horen. Mee-
deinend op ‘Kleine Greetje’
en ‘Aan het strand stil en
verlaten’ kregen ze al snel
de zaal mee. De onver-
valste tranentrekker was
hier ‘De woonboot’ van Stef
Ekkel. Dit lied leverde heel
wat hilariteit en gesnif op
in de zaal.
Dat de stemming er goed
in zat, bleek wel toen tij-
dens de pauze Het Pop-
koor vanaf de trappen in de
foyer spontaan ‘Het kleine
café’ liet horen voor de
leden van De Borefse zan-
gers. Na de pauze bracht
het kleurrijk aangeklede
popkoor nogmaals enkele
swingende nummers en
ballads ten gehore, waarbij
het aanwezige publiek fink
onder de indruk raakte van
het ingetogen gezongen
‘The Rose’ van Bette Mid-
ler. Tijdens de afer party
in de foyer van het Everts-
huis bleef het dankzij de
jazzy klanken van ‘Keep
on Going!’ nog heel lang
gezellig.
Tekst en beeld: Ruud Kooistra
Nieuwe school voor Willibrord
ZWO-dienst in Ontmoetingskerk
In de Ontmoetingskerk wordt
op zondag 16 oktober vanaf
09.30 uur een ZWO-dienst
(Zending Werelddiakonaat en
Ontwikkelingssamenwerking)
gehouden. Ds. Elizabeth Post
zal in deze dienst voorgaan
en het koor Passie zal liederen
ten gehore brengen. Het thema
van deze dienst is hoop.
Marijke Halman, psychologe
en aangesloten bij de VSO
(Voluntary Services Over-
seas), zal komen vertellen
over het psychiatrisch vrou-
wenziekenhuis in Mulleriyawa
in Sri Lanka. De collecte die
tijdens de dienst wordt gehou-
den is bestemd voor dit vrou-
wenziekenhuis.
Grootste spoormachine van Europa
Bij de grondverbetering zet ProRail voor het eerst in Nederland de grootste spoormachine van
Europa in. Deze Oostenrijkse spoormachine met een lengte van ruim een kilometer tilt het spoor
op, graaft de grond af en stort een speciale laag grond terug die verzakking tegengaat. Na de
werkzaamheden in Bodegraven gaat de machine direct weer op transport naar het buitenland.
Belangstellenden kunnen de machine op vrijdag 21 oktober aan het werk zien. Houd hiervoor de
website www.prorail.nl/bodegraven in de gaten.
Op donderdag 29 september
is de overeenkomst voor de
nieuwbouw van de Willibrord-
school getekend. Daarmee is
door het schoolbestuur van
de Groeiling opdracht gege-
ven aan Bolton uit Woerden
voor de bouw van een nieuwe
school aan het Dronenplein in
Bodegraven.
Het ontwerp voor de school
is afkomstig van Venster Archi-
tecten uit Moordrecht. Naar
verwachting zal de eerste paal
voor de nieuwe school worden
geslagen in november van dit
jaar. De leerlingen van de Wil-
librord kunnen dan in de kerst-
vakantie van 2012 verhuizen.
De bouw van de nieuwe Willi-
brord markeert de start van de
renovatie van het Dronenplein
in Bodegraven. Inmiddels zijn
de voorbereidingen voor de
tweede fase gestart. Het gaat
daarbij om de nieuwe Beatrix-
school. De bouw van deze
school is naar verwachting in
2013 aan de orde.

Kijk op Bodegraven 12 oktober 2011 - pagina 4
Van Tolstraat 1, 2411 BP Bodegraven, tel. 0172-611777
www.toerkoop.nl/bodegraven
Zeker van een fijne vakantie
Kom naar onze
50+ REIS INSPIRATIE AVOND
WOENSDAG 26 OKTOBER
Locatie: Parochiehuis Bodegraven Aanvang: 19.00 uur
· Select Voyages: Luxe riviercruises
· Inspiration-Travel: unieke verre rondreizen en
camperreizen met Nederlandstalige begeleiding
· Holland America Line: Cruises vanuit Nederland
naar Scandinavië en Rusland
· We sIuiten de avond af met een wijnproeverij
i.s.m. BodeCave.
Kom inspiratie opdoen en meldt u snel aan!
Kijk voor meer informatie op
www.toerkoop.nI/bodegraven of beI 0172-611777
Verzamelaars en boekenwurmen treffen
elkaar op boekenmarkt van Nieuwerbrug
Haar verzamelwoede
bracht één van de bezoek-
sters naar de boekenmarkt
in Nieuwerbrug. Ze begon
met verzamelen toen ze
een finke, maar incom-
plete reeks boekenweek-
geschenken aantrof tussen
de boeken die ze erfde.
Haar oudste exemplaar
stamt uit 1939 en nu is ze
er op gebrand om ook de
acht die eraan voorafgin-
gen op de kop te tikken.
Ze ziet het als een sport er
geen grote bedragen voor
neer te leggen en daarom
beproefde ze haar geluk
op de boekenmarkt van
Nieuwerbrug. Helaas zon-
der antiquarisch boeken-
weekgeschenk, maar mét
een stapel boeken staat ze
samen met andere verza-
melaars en boekenliefeb-
bers in de rij voor de kassa.
RESTAURATIE BRUGKERK
Samen met vijf ande-
ren maakt Gerard de Wit
deel uit van de commis-
sie Kerk en Dorp. Van-
daag worden ze geholpen
door vrijwilligers die zich
onder meer inzetten als
kof eschenkers, pannen-
koekenbakkers en tosti-
makers. De opbrengst van
de boekenmarkt, dit jaar
opnieuw een bedrag rond
de achttienhonderd euro,
is bestemd voor de res-
tauratie van de Brugkerk,
waar sinds de afrap in
2009 al opmerkelijk veel
van is gerealiseerd. Jan van
Rooyen, voormalig voor-
zitter van de restauratie-
commissie: “De aanleiding
van de restauratie was de
voorgevel, die van de kerk
losscheurde. Om er stabi-
liteit aan te geven, werden
trekstangen aangebracht.
We hebben de fundering
en het voegwerk aangepakt
alsook de glas-in-loodra-
men, die nieuwe kozijnen
kregen en voorzetramen
ter bescherming. En vorig
jaar hebben we een kopie
van de originele toren
geplaatst, die vanwege
z’n vorm in de volksmond
‘peperbus’ wordt genoemd.’’
Met dit verschil dat in de
‘peperbus’ voor het eerst
een luidklokje hangt, dat
sindsdien door de organist
wordt bediend als tijdens
de dienst het Onze Vader
wordt gebeden. Het beieren
tegen half tien ’s ochtends
om de Nieuwerbrugse
kerkgangers te attende-
ren op de zondagdienst
klinkt als vanouds vanuit
de Onafankelijkheidsto-
ren, schuin tegenover de
Brugkerk.
Voor de restauratie van
de Brugkerk, die in 2017
honderd jaar bestaat,
wisten kerk- en gemeente-
leden in twee jaar tijd ruim
200.000 euro op te halen.
In het kerkgebouw visueel
Verzamelaars kwamen van heinde en verre naar
de boekenmarkt in Nieuwerbrug die op zaterdag
8 oktober werd gehouden om geld in te zamelen voor
de restauratie van de Brugkerk. Maar toch is het
merendeel van de bezoekers Nieuwerbrugger. Tegen
sluitingstijd constateerde Gerard de Wit, één van de
organisatoren, dat ondanks de regen die bij tijd en
wijle met bakken uit de hemel viel, de opkomst
vergelijkbaar is met voorgaande jaren.
gemaakt middels een toren
van 41 schijven die elk
vijfduizend euro vertegen-
woordigen. Jan van Rooyen:
“Over zes jaar vieren we
het eeuwfeest van onze
Brugkerk. Op allerlei
manieren, de boekenmarkt
is er één van, zetten we er
met elkaar de schouders
onder om geld bijeen te
sprokkelen om het tegen
die tijd voor elkaar te heb-
ben dat de Brugkerk com-
pleet is gerestaureerd. Of
dat lukt? Kom op, da’s voor
ons Nieuwerbruggers geen
vraag maar een zekerheid.’’
Tekst en beeld: Margon van den Berg
Kunstbus naar Arnhem en Zutphen
De Kunstbus Evertshuis reist op donderdag 20 oktober af naar Arnhem en
Zutphen. In de ochtend wordt het Museum voor Moderne Kunst in Arnhem
bezocht. De middag rijdt de kunstbus door naar het Henriëtte Polak Museum
in Zutphen.
In het Museum voor Moderne
Kunst zijn vormen van realisme
de kern van de verzameling
die bestaat uit verschillende
deelcollecties. Onder ande-
re: Voorlopers uit de periode
1890-1925; Realistische stro-
mingen uit de periode 1925-
1960; en Verbeeldende kunst
uit 1985 tot heden. Tevens
worden er 120 schilderijen
getoond van Roger Raveel, de
grootste nog in leven zijnde
Belgische kunstenaar. Ter
gelegenheid van zijn 90ste ver-
jaardag wordt een overzichts-
tentoonstelling gehouden. In
Zutphen toont het Henriëtte
Polak Museum in de expositie
‘Het liefdevolle oog’ schilde-
rijen van Hans Bayens en 45
andere kunstenaars uit de
ING Collectie. Bayens (1924
-2003), was beeldhouwer en
een geliefd portretschilder. Van
zijn hand komen onder andere
de portretten van Willem Drees
en Wim Kan en beelden van
Multatuli en Theo Thijssen.
De bindende factor tussen alle
kunstenaars en hun toeschou-
wers is het liefdevolle oog voor
hun aandachtige, gevoelige
wijze van werken.
Geïnteresseerden kunnen
beide musea bezoeken door
mee te gaan met de Kunstbus.
Kaarten voor deze reis bedra-
gen € 27,50 per persoon en
€ 20,50 voor iedereen die in
het bezit is van een Museum-
kaart. Kaarten zijn te koop
bij de theaterkassa van het
Evertshuis. De bus vertrekt
om 9.00 uur van het station
in Bodegraven en wordt rond
18.00 uur weer terug verwacht.
Op 17 november vertrekt de
Kunstbus naar Amsterdam,
kaarten voor deze reis zijn
vanaf 21 oktober verkrijgbaar.
Op de bok van de Gouden Koets
De PCOB afdeling Bodegraven-Reeuwijk nodigt belangstellenden uit voor de contactbijeenkomst
die deze maand als thema heeft ‘Op de bok van de Gouden Koets’. Dinsdag 18 oktober zal de heer
C. Hofman uit Naaldwijk de aanwezigen mee laten rijden op de bok van de Gouden Koets. Hoe hij
dat gaat doen, is nog niet bekend. Iedereen is vanaf 14.30 uur welkom in de grote zaal van diensten-
centrum Rijngaarde.
Tussen de buien door waren er veel bezoekers en kopers, waardoor ook dit jaar de Nieuwerbrugse Boekenmarkt een succes was
Kijk op Bodegraven 12 oktober 2011 - pagina 5
Restaurant ’de Florijn’
Weijland 82
2415 BD Nieuwerbrug
Tel. 0348 68 86 13
info@deflorijn.com www.deflorijn.com
KOOKSTUDIO DE FLORIJN
Met een snufje
plezier en onze
kookstudio maken
jullie iets heerlijks
klaar
WINNAAR
GOUDEN
POLLEPEL
2011
* Voor particulieren en
bedrijven.
* Windows 7, Vista, en XP.
* Oude pc weer snel maken,
schoonmaken en updaten.
* Installatie van: adsl,
internet en e-mail.
* Beveiligen: tegen virus,
spam, spy- en malware en
trojans.
* Uitleg op uw eigen pc.
Computerhulp
Service aan huis tot 21:00
Op werkdagen en zaterdag.

Mark Smael 06-10245763
Koop uw computer bij de man,

die hem repareren kan!
Bodegraven
7ZakddgZZcV[hegVV`
%&-'"(.)'(,
d[%+"*)++'%*.
D
E

W
I
N
T
E
R
SCHIL
D
E
R6
%
BT W

b
ij h
u
iz
e
n

o
u
d
e
r

d
a
n

2

j
a
a
r
¥eer
binnen én
buiten
9:L>CI:GH8=>A9:G
hiVgi&)cdkZbWZgV#h#
bZiZZcegZb^Z
kVc`(%!"
eZgbVc
eZgYV\

lll#hX]^aYZghWZYg^_[YZg^Zi\dgh#ca
Thema avonden Essence College
Eens per maand geven de docenten van Essence College een thema
avond. Deze worden gehouden in het Evertshuis te Bodegraven. De onder-
werpen worden tijdens deze avonden op een ervaringsgerichte manier
aan de orde gesteld. Op maandag 31 oktober staat ‘Spiritualiteit centraal’;
hoe hou je contact met de spirituele kant van het leven? Op maandag
21 november gaat het over ‘2012-Hoop en Vrees’; staat ons in 2012 een
grote bewustzijnsverandering te wachten? En op maandag 12 december is
het thema ‘Puberteit’; verstand en intuïtie lopen in deze periode gemakkelijk
door elkaar. De thema avonden vinden plaats op maandagavond van 19.30
tot 21.30 uur in het Evertshuis. Aanmelden kan via info@essencecollege.nl
onder vermelding van de thema avond waarvoor de aanmelding is.
Deelname kost € 20,00 per avond.
Bedrijfs berichten
De rubriek bedrijfsberichten staat open voor al het nieuws
van bedrijven en ondernemers in Bodegraven, Meije en
Nieuwerbrug. Nieuws melden? redactie@kijkopbodegraven.nl
Online boodschappen doen bij
Bakkerij ’t Stoepje
Bakkerij ’t Stoepje opent op 17 oktober een webshop. Via deze webwinkel
kunnen klanten een bestelling klaar zetten om op te halen op de markt of
thuis te laten bezorgen. Bakkerij ’t Stoepje wil met de webshop ook de men-
sen bereiken die geen gelegenheid hebben om naar de markt te gaan. Want
bestellingen die in deze webwinkel zijn gedaan kunnen in de kraam op de
markt worden opgehaald, maar ook worden thuisbezorgd. Wie beschikt over
een auto en tijd beschikbaar heeft rond de openingstijden van de markt kan
zich bij Bakkerij ’t Stoepje aanmelden als bezorger. www.stoepje.nl
Gemeentelijke woonlasten in 2012
WOZ-waarde zorgt voor
grote verschillen
Eigenaren van duurdere woningen in Bodegraven-Reeuwijk zullen in 2012 worden geconfronteerd met
behoorlijk stijgende gemeentelijke lasten. Voor woningbezitters met een woning van 250.000 euro is er beter
nieuws: in Reeuwijk gaan de woonlasten in vergelijking met 2011 met zo’n 16% omlaag (164 euro minder) en
in Bodegraven blijf de lastendruk voor deze categorie woningbezitters vrijwel gelijk: een daling van 3 euro in
2012. Voor huurders gaan de gemeentelijke lasten in beide dorpen omlaag. In Reeuwijk zelfs spectaculair
omlaag, omdat de rioolrechten verschuiven naar de eigenaar. Daar staat in Reeuwijk dan (waarschijnlijk)
een huurverhoging tegenover.
Twee weken geleden pre-
senteerde het college van
Burgemeester en Wethou-
ders de begroting voor
2012. Op verzoek heef de
gemeente de voorlopige
gemeentelijke woonlasten
berekend. Daar moeten wel
een aantal kanttekeningen
bij worden geplaatst. De
tarieven zijn namelijk nog
niet door de gemeenteraad
vastgesteld. Ook moet de
gemeenteraad nog instem-
men met het voorstel om
de rioolhef ng in 2012 aan
de eigenaar op te leggen
en te berekenen op basis
van de WOZ-waarde; dit
maakt onderdeel uit van
het Verbreed Gemeente-
lijk Rioleringplan dat in
de gemeenteraadsver-
gadering van 16 novem-
ber wordt behandeld. Het
laatste voorbehoud dat de
gemeente maakt is dat de
tarieven zijn berekend aan
de hand van een voorlopige
inschatting van de WOZ-
waardes van 2012, die kun-
nen dus nog veranderen.
Het is opvallend dat de
inkomsten van de Onroe-
rendzaakbelasting (OZB)
van de gemeente Bodegra-
ven-Reeuwijk in 2012 met
maar liefst 25,3% stijgen;
1,2 miljoen euro. Daar staat
tegenover dat de afvalstof-
fenhef ng en het rioolrecht
worden verminderd met
1,8 miljoen euro. Concreet
betekent dit dat eigenaren
met duurdere woningen
weliswaar minder gaan
betalen voor afval en riool,
maar door de forse stijging
van de OZB per saldo duur-
der uit zijn. Eigenaren van
goedkopere woningen zijn
juist voordeliger uit. Wel-
iswaar stijgt ook hun OZB,
maar het voordeel van
lagere hef ngen afvalstof-
fen en rioolrecht zorgt voor
een lager totaalsaldo. Zeker
voor de woningeigenaren
in Reeuwijk, omdat door
het gelijk trekken van de
afvalstofenhef ng tussen
Bodegraven en Reeuwijk
er een behoorlijk voordeel
optreedt voor Reeuwijkers.
Zij betaalden echter dit
jaar nog 161 euro meer
dan in Bodegraven (verge-
lijk woning 250.000 euro).
Huurders in Reeuwijk gaan
volgens plan in 2012 als
huurder geen rioolrecht
betalen, dat moet de eige-
naar gaan doen. Dit zal
ongetwijfeld worden ver-
rekend met de huur.
Tekst: Paul Engels
Expositie Silakius en
Langbroek geopend
Burgemeester Christiaan
van der Kamp opende zon-
dag 9 oktober de bijzon-
dere expositie met werk
van Ingrid Silakius (papier-
architectuur) en Adri Lang-
broek (schilderijen) in het
Evertshuis. Tijdens zijn eer-
ste of ciële openingswoord
in het Evertshuis benadruk-
te de burgemeester nog
maar eens dat het Everts-
huis het culturele hart is
van Bodegraven en dat hij
er alles aan zou doen dat
zo te houden. Hij toonde
vervolgens zijn bewonde-
ring voor deze twee unieke
kunstenaars en was diep
onder de indruk van het
bijzondere knipwerk van
Ingrid Sila kius, maar zeker
ook van de schilderijen van
Adri Langbroek. “Ik kan het
zweet langs de kunstwer-
ken zien druipen.”
Silakius heef een van
oorsprong Japanse kunst-
vorm tot in de perfectie
uitgewerkt. Om dit archi-
tectonische knipwerk goed
te kunnen bekijken kan
iedereen die daar belang-
stelling voor heef het beste
eens binnenlopen in het
Evertshuis. Tegelijkertijd
zijn dan ook de werken van
Adri Langbroek te bewon-
deren; fguratieve beelden
met subtiele lijnen en kleu-
ren. De expositie is tot en
met 16 november tijdens
de openingstijden van het
Evertshuis te bekijken.
Tekst en beeld: Ruud Kooistra
Nederland leest ‘Het leven is vurrukkulluk’
Het is bijna weer zover: vrijdag
21 oktober gaat de zesde editie
van de landelijke actie Neder-
land Leest van start. Van 21
oktober tot en met 18 november
2011 kunnen volwassen leden
van de Bibliotheek De Groene
Venen een gratis exemplaar
van het boek ‘Het leven is
vurrukkulluk’ van Remco Cam-
pert ophalen. Remco Campert
beschrijft in dit boek een dag
uit het leven van twee vrienden,
Mees en Boelie, die beiden
verliefd zijn op het zestienjarige
meisje Panda. Ronald Giphart
schrijft de lofrede op ‘Het leven
is vurrukkulluk’, die in de
Nederland Leest-editie van dit
50 jaar oude literaire mees-
terwerk wordt afgedrukt. Het
idee van de actie is dat zoveel
mogelijk Nederlanders het
boek tegelijkertijd lezen in
deze actieperiode. Nederland
Leest start in de bibliotheek in
Bodegraven op vrijdag
21 oktober om 14.00 uur. Vanaf
de opening is het voor leden
mogelijk om het gratis boek af
te halen. Ook kunnen leden
ervoor kiezen een e-voucher af
halen. Met deze voucher is het
mogelijk om de e-book versie
van ‘het leven is vurrukkulluk’ te
downloaden.
De gemeentelijke woonlasten in 2010, 2011 en 2012
in Reeuwijk
Woning 2010 2011 2012
Koop 250.000 euro € 990 € 1020 € 856
Koop 400.000 euro € 1142 € 1173 € 1220
Koop 600.000 euro € 1346 € 1376 € 1640
Huur € 736 € 766 € 250
Gemeentelijke woonlasten in 2010, 2011 en 2012
in Bodegraven
Woning 2010 2011 2012
Koop 250.000 euro € 836 € 859 € 856
Koop 400.000 euro € 1142 € 1173 € 1220
Koop 600.000 euro € 1144 € 1215 € 1640
Huur € 311 € 297 € 250
Betref voor 2012 de voorlopige tarieven. Alle bedragen
zijn afgerond in hele euro’s.
Bron: CBS en gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Kijk op Bodegraven 12 oktober 2011 - pagina 6
WWW.AVRWATERSPORT.NL
DOE UW BOOT NIETS TEKORT, STAL HEM BIJ AVR WATERSPORT
WINTERSTALLING
&
ONDERHOUD
Vaar zonder zorgen in 2012!
Geef het vertrouwen aan AVR Watersport en ervaar het zelf!
De winter komt er weer aan en de afgelopen winters zijn streng geweest. Wij raden u dus aan
in de winter het juiste met uw boot/motor te doen. Laat hem overwinteren bij AVR Watersport.
AVR watersport heeft haar mogelijkheden vergroot en hebben nu dus echt een breed en
compleet totaalpakket. U kunt nu naast de stalling en het onderhoud ook voor alle polyester
en gelcoatreparaties en het volledig restaureren of opnieuw lakken van boten bij ons terecht.
Daarnaast is het leggen en vernieuwen van teakdekken geen probleem.
Het onderhoud van uw motor wordt vaak vergeten met alle gevolgen van dien. Zorg er dus voor
dat deze voor het aanbreken van het winterseizoen de juiste onderhoudswerkzaamheden en
conservering hebben gehad. Let op! De garantie op uw motor geldt alleen wanneer u deze een
onderhoudsbeurt geeft.
Wanneer u gebruik wilt maken van onze diensten kunt u een e-mail met uw adresgegevens
versturen naar info@avrwatersport.nl en wij zenden u de overeenkomst toe. Daarnaast kunt u
natuurlijk altijd even bellen.
Hierop kunt u u tevens aanmelden voor onze haal- / brengservice.
Met vriendelijke groeten,
Het AVR Watersport team
Coenecoop 139
2741 PJ Waddinxveen
Telefoon: 0182 - 392403
info@avrwatersport.nl
Kijk op Bodegraven 12 oktober 2011 - pagina 7
uienkruier meergranenbro
mais bloem
tijgerbro
RONRUHQSRPSR
Fit energy meel
mbrood maisano
polde
li bote
tosc
zem
c
m

volko
oodje spelt
odje meel
tijgerb
kr
knip
sjes r
ebol
adenmix ap
Prins Hendrikstraat 4
Bodegraven
Winkelcentrum
Broekvelden
Bodegraven
Miereakker 12
Reeuwijk
Winkelcentrum
Molenvliet
Woerden
Kalverstraat 12 b
Harmelen
Ko van Daalen
de Echte Bakker

1,7
5
6
,5
0
Grof volkoren
Appel-kruimel vlaai
2,26
2,45
v
a
n
ko va
n
d
a
a
l
e
n
smaak
steenoven
voor extra
2,55
Veluws wit
Uit onze steenoven collectie! ’n Speciaal meel mengsel,
maar vooral de in zuurdesem geweekte roggekorrels, geven het
Veluws wit z’n karakteristieke desem smaak.
Heerlijk bij een kaas assortiment maar ook prima om sandwiches
te maken met bijvoorbeeld wat roomkaas en zalm.
heel
gebakken in de
Geen camerabewaking
bij fietsenstalling station
Bodegraven
Het college van Burgemeester en Wethouders heef onlangs besloten geen budget beschikbaar te stellen voor
camarabewaking bij de fetsenstalling op het station. Het wijkteam Broekvelden had hier samen met de
wijkteams Centrum en Noord een verzoek voor ingediend.
Tegelijkertijd heef het col-
lege besloten geen fnanci-
ele bijdrage te doen aan de
uitbreiding van de fetsen-
stalling. Wethouder Jan
Christiaan Goudbeek licht
het besluit toe: “De aanleg
van camerabewaking en de
uitbreiding van de fetsen-
stalling zijn niet opgeno-
men in de gemeentelijke
begroting. Daarbij komt dat
de gemeente aanzienlijke
bezuinigingen moet door-
voeren. Om de realisatie
toch mogelijk te maken is
bij NS en provincie gezocht
naar mogelijkheden om
een bijdrage te krijgen voor
camerabewaking. Omdat
Bodegraven niet wordt
gezien als probleemlocatie
kan het niet op een bijdra-
ge van deze partijen reke-
nen.” Daarnaast meldt de
wethouder dat er in de fet-
senstalling nog verschillen-
de fetskluizen leeg staan
en ook in de open stalling
zijn na de opschoonactie
van vorige maand weer
voldoende plaatsen om
fetsen te stallen.
De wijkteams benadrukken
in hun reactie op het
college besluit dat hun ver-
zoek om camerabewaking
wordt ondersteund door de
politie teamchef de heer
Zielstra, die in overleg met
leden van wijkteam Broek-
velden aangaf een warm
voorstander te zijn van
camerabewaking. Het wijk-
team is teleurgesteld over
het besluit van het college
dat geen rekening houdt
met de honderden reizi-
gers die dagelijks hun fets
stallen bij het station van
Bodegraven.
Aandacht voor
jongerenhuisvesting
De Wmo-raad heeft het college van Burgemeester en Wet-
houders geconfronteerd met de noodsituatie op het gebied van
jongerenhuisvesting. De VVD-fractie heeft tijdens de verkiezings-
campagne een plan gepresenteerd met huurwoningen voor
jongeren. Het ontbreken van een geschikte locatie bleek echter
tot nu toe de reden van de vertraging. Op 16 november tijdens
de begrotingsbehandeling zal de VVD-fractie een motie indienen
om binnen afzienbare tijd tot concrete stappen over te gaan om
betaalbare huurwoningen voor jongeren te realiseren.
Opbrengst collecte Nierstichting
2011
Bijna honderd enthousiaste vrijwilligers in Bodegraven hebben
zich in de collecteweek ingezet voor de Nierstichting. Dankzij
de geweldige bijdrage van veel inwoners, heeft de Nierstichting
in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een totaalbedrag van
€ 13.336,93 opgebracht. Per kern gaat het om de volgende
bedragen: Bodegraven € 7.007,66; Driebruggen € 834,13;
Reeuwijk € 4.580,70; en Waarder € 914,44. De Nierstichting
bedankt alle collectanten en alle gulle gevers voor hun bijdrage.
Wie de collectant heeft gemist, kan alsnog een gift overmaken
op giro 88.000 ten name van Nierstichting Nederland.
Evert’s jazzcafé in Evertshuis
Altijd al gedroomd van een eigen muziekoptreden? Of gewoon
zin om onder het genot van een drankje te luisteren naar
swingende muziek? Iedereen is vrijdag 14 oktober om 21.00 uur
welkom in de foyer van het Evertshuis, om gratis mee te spelen
met of te luisteren naar een professionele ritmesectie. Het vaste
combo van het jazzcafé neemt het publiek mee op muzikaal
avontuur. Deze avond nog éénmaal met frontman Eef van Breen.
Wie zelf muziek wil maken, neemt een instrument en de partijen
van een favoriet muziekstuk mee. Het spontane karakter van
deze avonden leidt vaak tot bijzondere muzikale ervaringen. De
toegang en deelname zijn gratis. www.evertshuis.nl
Meesters van de Ziel
Stichting De Witte Roos vertoont op maandag 17 oktober om
20.00 uur de spirituele film ‘Meesters van de Ziel’. Een film over
het leven en het werk van Master Zhi Gang Sha en zijn geliefde
spirituele vader, Master Zhi Chen Guo. Beiden zijn echte ziele-
meesters. Tussen hen bestaat een diepe verbondenheid. Ze
hebben allebei een levensbedreigend gezondheidsprobleem
gehad toen ze nog erg jong waren. Beiden herstelden door de
traditio nele Chinese geneeskunde. Deze vroege ervaringen
hebben jarenlang de richting van hun studie bepaald. Door deze
twee ziele-meesters kunnen mensen over de hele wereld nu de
diepste wijsheid van de ziel en de diepste wijsheid van de kruiden
leren kennen. Kijk voor meer informatie en aanmelding op
www.dewitteroos.info.
Lewisham Concert Band
treedt op tijdens Streekfestival
Elk jaar op de tweede zaterdag van november ontmoeten orkesten uit de regio elkaar tijdens het Streekfestival.
De orkesten spelen twee werken die door een professionele jury worden beoordeeld. Omdat er tijdens dit
festival geen prijzen worden uitgereikt en de orkesten dus ook niet kunnen promoveren of degraderen naar
een andere divisie, zijn de optredens meer ontspannen dan tijdens een concours. Op zaterdag 12 november
wordt het Streekfestival van het Groene Hart voor de zestiende keer georganiseerd in het Evertshuis.
Deze zestiende editie heef
een uniek optreden voor
de regio in petto. Tijdens
een uitwisselingstour-
nee van de projectfanfare
van de Stichting Nationale
Muziekprojecten in okto-
ber 2010 in Londen, is er
een dubbelconcert gegeven
met de Lewisham Concert
Band uit London. Fanfare
is een unieke orkest vorm
die alleen in Nederland en
België voorkomt. In Groot
Brittannië kennen ze de
brassband en concert band.
Brassbands kent Nederland
ook, een concertband lijkt
op een harmonieorkest.
De Lewisham Concertband
was zeer enthousiast over
de klank van het Neder-
landse fanfare orkest, daar-
om zijn er contacten gelegd
voor een optreden tijdens
het Streekfestival.
Gedurende de hele dag zijn
er optredens van vijfien
orkesten uit de regio te
beluisteren, het program-
ma start om 9.30 uur met
het leerlingenorkest van
Fanfare Wilhelmina uit
Zwammerdam. Het dag-
programma loopt door tot
17.45 uur. De Lewisham
Concertband zal op
12 november om 19.30 uur
het avondprogramma van
het festival openen. Daarna
kunnen zij, met de rest
van het publiek, genieten
van de optredens van drie
orkesten uit de regio; waar-
onder de fanfares Viribus
Unitis uit Wilnis en Cres-
cendo uit Nieuwveen, die
beide uitkomen in de
1e divisie. Kijk voor het
volledige programma op
www.streekfestival.nl.
De toegangsprijs voor het
ochtend- en middagpro-
gramma is € 2,50, voor het
avondprogramma moet
een apart kaartje worden
gekocht dat ook € 2,50 kost.
Kaarten voor het avondpro-
gramma zijn te bestellen
via info@streekfestival.nl.
Openbare
vergaderingen

Hoorzittingen
Commissie bezwaarschriften, dinsdagavond
25 oktober 2011.
Locatie: gemeentehuis van Bodegraven, Raad-
huisplein 1. Agenda:
Ď ĮĶ.ĭĭ uur. voorbespreking
Ď ĮĶ.İĭ uur. bouwvergunning įe fase aan v.o.f.
de vierĊKom voor het bouwen van ĮĶ apparteĊ
menten en een kantoor aan de Oud Bode-
graafseweg
Ď įĭ.ĭĭ uur. omgevingsvergunning voor het
aanbrengen van reclame-uitingen aan Vro-
made 27 te Bodegraven
Ď įĭ.İĭ uur. weigeren van een omgevingsverĊ
gunning voor de legalisering van een bestaan-
de steiger aan de Zoetendijk 12 in Reeuwijk
Ď įĮ.ĭĭ uur. omgevingsvergunning voor plaatĊ
sing van een uitbouw en het aanleggen van
een inrit aan 0roene Loom įİ te Peeuwijk.
De stukken van deze hoorzitting liggen tijdens
openingstijden ter inzage bij de afdeling Con-
cernondersteuning en -ontwikkeling. Belangstel-
lenden kunnen deze hoorzitting bijwonen. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met
mw. mr. S. van Toorn, via tel. 0172 - 522 522.
Bekendmakingen
Bestemmingsplannen
Ontwerp-wijzigingsplan Zuidzijde 58 en 58a,
Bodegraven
Burgemeester en wethouders van Bodegraven-
Peeuwijk maken ingevolge artikel İ.Ķa van de
Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang
van donderdag Įİ oktober įĭĮĮ gedurende ij
weken Đdus tot en met woensdag įİ november
2011), het ontwerp-wijzigingsplan ‘Zuidzijde 58
en 58a, Bodegraven’ ter inzage ligt.

Het wijzigingsplan heeft betrekking op het per-
ceel Zuidzijde 58 en impliceert het omzetten van
de bestaande woonboerderij met opstallen naar
twee woningen.
Inzage
Het ontwerp-wijzigingsplan ligt met bijbehorende
stukken voor een ieder op de volgende wijzen
ter inzage:
Ď digitaal via de landelijke website.
www.ruimtelijkeplannen.nl
Ď digitaal als pdfĊbestand op de gemeentelijke
website: www.bodegraven-reeuwijk.nl > Plan-
nen en Projecten > Wonen, leven en werken >
Bodegraven - woonwijken
Ď op papier en digitaal tijdens de openingsuren
in het gemeentehuis in Bodegraven.
Na telefonische afspraak via 0172 - 522 522
kan het wijzigingsplan worden ingezien in het
voormalige gemeentehuis van Reeuwijk.
De bronbestanden van het bestemmingsplan
kunt u inzien via de knop index op www.ruimtelij-
keplannen.nl. In de lijst met organisaties gaat u
naar de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en klikt
op STRI2008.
Zienswijzen
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder
zienswijzen ten aanzien van het ontwerp-wijzi-
gingsplan, naar keuze schriftelijk of mondeling,
indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen gericht
te worden aan het College van Burgemeester en
Wethouders van Bodegraven-Reeuwijk, Postbus
401, 2410 AK Bodegraven. Mondelinge zienswij-
zen kunnen naar voren worden gebracht tijdens
openingstijden. Hiervoor dient een afspraak te
worden gemaakt met de afdeling Planontwikke-
ling en -regie via tel. 0172 - 522 522.
Het College neemt een besluit over de vaststel-
ling van het wijzigingsplan waarbij de eventueel
ingediende zienswijzen zullen worden betrokken.
Grondexploitatiewet
Burgemeester en wethouders van Bodegraven-
Peeuwijk geven tevens ingevolge artikel ij.įı,
lid İ van de Wet ruimtelijke ordening kennis van
het sluiten van een anterieure overeenkomst in
verband met het wettelijk verplichte kostenver-
haal. Een zakelijke beschrijving van de inhoud
van deze overeenkomst zal per Įİ oktober įĭĮĮ
ter inzage worden gelegd in het gemeentehuis
in Bodegraven. Na telefonische afspraak
(0172 - 522 522) kan de zakelijke beschrijving
tevens worden ingezien in het voormalige ge-
meentehuis van Reeuwijk. Tegen het ter inzage
leggen van de anterieure overeenkomst kunnen
geen zienswijzen worden ingediend.
Verkeer en vervoer
Asfalteringswerkzaamheden in Reeuwijk-Brug
Op maandag 17 en dinsdag 18 oktober wor-
den in Reeuwijk Brug op diverse plaatsen
asfalterings werkzaamheden uitgevoerd door de
firma Bunnik.
Ď ĮĴ oktober. Portemansdijk tussen Loetendijk
en Lecksdijk, Bosmankade over de gehele
lengte
Ď Įĵ oktober. Loutmanweg t.h.v. Ldisonstraat,
‘s-Gravenbroekseweg tussen Treebord en
Zoetendijk
Tijdens deze werkzaamheden kan het verkeer
met enige vertraging, doorgang vinden. Voor
hulpdiensten wordt de afzetting verwijderd. De
werkzaamheden worden met borden aangekon-
digd.
Het aanbrengen van een asfaltlaag is weers-
gevoelig en kan bij regenachtig weer uitgesteld
worden. Het asfalt wordt in maximaal een dag
per locatie aangebracht.
Contactpersoon van de afdeling Realisatie en
beheer is de heer P. Salters tel. 0172 - 522 522.
Gedeeltelijke afsluiting Oud Bodegraafseweg
t.h.v. Willemstraat t/m Doortocht
0p maandag İ oktober įĭĮĮ start aannemingsĊ
bedrijf Van Wijk Wegenbouw B.V. uit Bodegraven
met de werkzaamheden. Het gaat om de
uitvoering van het project herinrichting ‘Willems-
plein’, Willemstraat en Oud Bodegraafseweg,
in opdracht van de gemeente Bodegraven. Het
werk wordt in 2 fasen opgedeeld:
Ď Įe fase. start t.h.v. 1aarsveld en loopt tot en
met de Doortocht
Ď įe fase. start vanaf 1aarsveld en loopt tot en
met de kruising Overtocht/ Van Tolstraat.
In deze periode voert ook CityTec voorberei-
dende werkzaamheden uit aan de openbare
verlichting. De werkzaamheden met betrekking
tot fase 1 duren naar verwachting 5 weken.
Uiteraard proberen wij de overlast voor u zo veel
mogelijk te beperken.
Contactpersoon voor de uitvoering is de uitvoer-
der de heer K. Kalai van aannemingsbedrijf Van
Wijk, tel. ĭij Ċ įıĵĮ ijĵĶIJ. Contactpersoon bij de
gemeente is de heer 1. vork, projectleider
bij de afdeling Realisatie en beheer, tel.
0172 - 522 522.
Contact
Onze medewerkers zijn bereikbaar via tele-
foonnummer 0172 - 522 522 van maandag
tot en met vrijdag van Ķ.ĭĭ tot ĮĴ.ĭĭ uur
Afdeling Burgerzaken en Belastingen
Raadhuisplein 1, Bodegraven
- Burgerzaken:
Vaandag tĆm vrijdag Ķ.ĭĭ tot ĮĴ.ĭĭ uur
Woensdagavond Įĵ.İĭ tot įĭ.İĭ uur
- Belastingen:
Vaandag tĆm vrijdag Ķ.ĭĭ tot Įį.İĭ uur
Afdeling Vergunningsverlening,
handhaving en toezicht (Omgevingsloket)
Paadhuisweg İ, Peeuwijk
Vaandag tĆm vrijdag Ķ.ĭĭ tot Įį.İĭ uur
Wmo-loket (Afdeling Welzijn, zorg en
onderwijs)
Inloopspreekuur
Raadhuisplein 1, Bodegraven
Vaandag tĆm donderdag van Ķ.ĭĭĊĮĮ.ĭĭ
uur
Paadhuisweg İ, Peeuwijk
Vaandag en dinsdag van Įİ.ĭĭĊĮIJ.ĭĭ uur
Huisbezoek nodig? Bel dan 0172 - 522 522
Afdeling Werk en inkomen
Raadhuisplein 1, Bodegraven
Vaandag tĆm vrijdag. Ķ.ĭĭ tot Įį.İĭ uur
Afvalbrengstation
Portugalweg ij, 8odegraven
Vaandag tĆm vrijdag. Įİ.ĭĭ tot Įij.ĭĭ uur
Laterdag. Ķ.ĭĭ tot Įį.ĭĭ uur
Spreekuur burgemeester en wethouders
0p donderdagen van Ķ.ĭĭ tot Ķ.İĭ uur
De beschikbare collegeleden en tijden
kunnen verschillen per week. U kunt
een afspraak maken via het bestuurs-
secretariaat, 0172 - 522 204
Postadres
Postbus 401
2410 AK Bodegraven
24 uur per dag bereikbaar
Kijk op www.bodegraven-reeuwijk.nl
voor informatie en het digitale loket.
Of mail naar info@bodegraven-reeuwijk.nl
0172 - 522 522
Daar bel je de
gemeente mee!
Bruggenpad tussen Reeuwijk en Gouda
afgesloten
Nabij de grens van Reeuwijk met Gouda ligt het
bouwterrein voor İIJ woningen aan de "8underĊ
hof”. Om het bouwterrein bereikbaar te maken,
is het nodig een toegangsweg aan te leggen. De
toegangsweg kruist het Bruggenpad en sluit aan
ter hoogte van Edisonstraat 45a.
Wij hebben aannemer R&B infra opdracht
gegeven voor het aanleggen van deze tijdelijke
weg. In de week van 10 oktober is gestart met
de uitvoering. Wij verwachten dat de werkzaam-
heden dinsdag 25 oktober zijn afgerond. Tijdens
het werk is het fietspad tussen Reeuwijk en
Gouda (Bruggenpad) tijdelijk afgesloten. Wij pro-
beren dit tot een minimum te beperken. Fietsers
worden omgeleid.
Oudkoopsedijk tussen de Nieuwkoopsedijk en
Twaalfmorgen t.h.v. brug nabij huisnummer 12
volledig afgesloten
De aansluiting van de brug in de doorgaande
rijweg zal van 24 t/m 28 oktober opnieuw
worden opgebouwd en voorzien van een nieuw
asfaltdek. De werkzaamheden worden met
borden aangekondigd. De afsluiting geldt voor
alle verkeer.
Het aanbrengen van een asfaltlaag is weers-
gevoelig en zal bij regenachtig weer uitgesteld
worden. Het asfalt wordt in maximaal een dag
aangebracht.
Voor vragen over de uitvoering u terecht bij de
uitvoerder de heer Schouten, bereikbaar via
ĭij Ċ IJıĴĵ ijĭIJĴ.
Voor algemene informatie kunt u contact
opnemen met de afdeling Realisatie en beheer
van de gemeente, de heer P. Salters, e-mail
psalters@bodegraven-reeuwijk.nl.
Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning
Inzage en bezwaar nog niet mogelijk. Tussen
haakjes de datum van ontvangst.
Bodegraven
Ď 0udĊ8odegraafseweg ĮĭĮ. slopen drie schuren
(4-10-2011)
Ď vromade, naast sporthal. inrichten openbare
ruimte (4-10-2011)
Nieuwerbrug
Ď Volendijk įA. bouw opslagloods Đtweede
faseđ ĐįĶĊĶĊįĭĮĮđ
Reeuwijk
Ď Poelruit. bouw ĮĶ appartementen met parĊ
keergarage ĐįĮĊĶĊįĭĮĮđ
Ď Poelruit į. tijdelijk gebruik schoolgebouw ĐįĶĊ
ĶĊįĭĮĮđ
Ď Paadhuisweg ijİ. verwijderen asbest uit
woning (4-10-2011)
Ď 5chinkeldijk ıįA. verwijderen asbestdaken
(5-10-2011)
Waarder
Ď Westeinde. plaatsen loopbrug ĐįĶĊĶĊįĭĮĮđ
Verleende bouw- en sloopvergunningen /
omgevingsvergunningen
Tussen haakjes de datum van verzending.
Bodegraven
Ď 1.C. Poogendoornlaan ĵ. uitbreiden ligboxenĊ
stal ĐİĊĮĭĊįĭĮĮđ
Ď Pastorieplein Į. demonteren asbesthoudende
beplating ĐįĵĊĶĊįĭĮĮđ
Ď 8urg. Kremerweg Įĭ. gedeeltelijk veranderen
melkrundveestal Đtweede faseđ ĐİĊĮĭĊįĭĮĮđ
Reeuwijk-Brug
Ď 'sĊ0ravenbroekseweg ĮIJb. vervangen brug
ĐįĵĊĶĊįĭĮĮđ
Reeuwijk-Dorp
Ď Viddelburgseweg ĮĮa. vervangen zomerĊ
woning ĐįĵĊĶĊįĭĮĮđ
Meer bekendmakingen

week 41 - 2011 | www.bodegraven-reeuwijk.nl | communicatie@bodegraven-reeuwijk.nl | T 0172 - 522 522
Actueel
Meer informatie vindt u op onze website www.bodegraven-reeuwijk.nl
Vijf partijen maken voorstel voor
realisatie De Wijde Wiericke
Wijde Wiericke heeft vastgesteld. Naast wo-
ningbouw in de vrije sector komt er in dit deel
van De Wijde Wiericke veel sociale woning-
bouw en een nieuwe huisartsenpraktijk.
Begin oktober heeft de gemeente overeen-
komsten gesloten met woningbouwcorporatie
Mozaïek Wonen en de huisarts uit Nieuwerbrug
voor de afname van de sociale woningbouw
en de huisartsenpraktijk. Zodra de aanbeste-
dingsprocedure is afgerond, informeren wij u
uitgebreid over de verdere realisatie van de
Wijde Wiericke.
Palverwege įĭĮİ wil de gemeente starten met
de eerste fase van nieuwbouwproject De Wijde
Wiericke in Nieuwerbrug. Om een marktpartij
te selecteren die de ontwikkeling en realisatie
van dit gebied op zich neemt, volgt de gemeen-
te een aanbestedingsprocedure. De gemeente
streeft ernaar deze procedure begin 2012 af te
ronden. Inmiddels is het eerste deel afgerond.
Van de 25 partijen die zich hebben aangemeld
zijn er 5 uitgenodigd. De gemeente vraagt deze
partijen om een plan in te dienen. Vervolgens
kiest de gemeente voor het plan dat het beste
aansluit bij de eisen en wensen die zij voor De
Kort nieuws...
Digitale afvalkalender 2012
Vanaf 1 januari 2012 vervangt de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk de gedrukte afvalkalen-
der door een digitale afvalkalender op internet.
De digitale afvalkalender is gebruiksvriendelijk,
heeft een printmogelijkheid én is beter voor
het milieu. Elk jaar werden duizenden afval-
kalenders gedrukt en bezorgd. Nu besparen
we dit papier en verminderen we transportbe-
wegingen en dus de CO2 uitstoot. Binnenkort
informeren we u uitgebreid over de gebruiks-
mogelijkheden van de kalender.
Monumentencommissie-
vergadering op 25 oktober
De monumentencommissie vergadert maan-
delijks en bestaat uit de volgende leden:
mevrouw H. van Londen, archeoloog, voorzitter,
mevrouw R. van Hilten, architectuurhistorie,
plaatsvervangend voorzitter, de heer R. Verweij,
restauratiearchitect, bouwhistorie, lid, de heer
1. van Lsschoten, locale en regionale historie
en bouwkunde, lid, de heer 1. vriend, leraar
bouwkunde (geweest), gemotiveerd burgerlid.
Adviseur: de heer R. Alkemade, locale en regio-
nale historie, de heer W. Versteeg. Secretaris:
mevrouw I. I. Froger. De volgende vergadering
staat gepland voor įIJ oktober om ĮIJ.İĭ uur in
het oude gemeentehuis in Reeuwijk.
Onze mobiele website: handig
voor onderweg!
Sinds dit voorjaar heeft onze gemeentelijke
website er een broertje/zusje bij: de mobiele
website. Het adres is http://m.bodegraven-
reeuwijk.nl. De mobiele site is een eenvoudige,
korte versie van onze reguliere website. Door
grote buttons is deze gemakkelijk te gebruiken
op een mobiele telefoon. De inhoud is beperkt
tot de belangrijkste onderdelen.
U vindt op onze mobiele website naast de
contactgegevens en openingstijden ook
het nieuws (selectie van het nieuws op de
reguliere website), de mededelingen, de
(gemeentelijke) agenda, de evenementen, de
veelgestelde vragen (Vraag en Antwoord), en
de Producten en Diensten. Maar bijvoorbeeld
geen e-formulieren omdat wij de kans klein
achten dat u daar op een mobiele telefoon ge-
bruik van gaat maken. In de toekomst kunnen
we deze inhoud overigens aanpassen als daar
behoefte aan is.
Probeert u het eens uit. Heeft u over de mo-
biele site nog tips of opmerkingen voor ons?
Mail deze dan naar
communicatie@bodegraven-reeuwijk.nl.
Meld u aan voor de e-mailser-
vice bekendmakingen
Meld u aan voor de e-mail service bekend-
makingen! U ontvangt dan wekelijks alle berich-
ten uit uw buurt automatisch in uw mailbox. Zo
mist u nooit iets. De overheid stelt de ‘papie-
ren’ publicatie sinds 1 januari 2011 niet meer
verplicht.
Op de website www.overheid.nl kunt u zich
aanmelden voor de e-mailservice bekendmakin-
gen om de voor u relevante bekendmakingen
te bepalen en te ontvangen. U kunt op deze
website ook zoeken in de bekendmakingen.
ProRail werkt aan duurzaam
spoor Bodegraven
Van zaterdag 15 tot maandag 24 oktober voert
ProRail een spoorvernieuwing uit in Bodegraven.
Deze vernieuwing zorgt voor een stabieler spoor
en comfortabeler vervoer. In verband met de
werkzaamheden is de spoorlijn Ķ dagen buiten
dienst waardoor er geen treinen rijden tussen
Alphen aan den Rijn en Woerden. NS zet busver-
voer in. Kijk voor alle informatie op de website
van Prorail: www.prorail.nl/bodegraven. Op deze
website staat ook een plattegrond met de werk-
zaamheden. Voor alle vragen kunt u gratis bellen
met de afdeling Publiekscontacten van ProRail:
ĭĵĭĭ Ċ ĴĴijĴ įıIJ.
Kalender
Oktober
Vergaderingen (planning)
Ď Įį oktober om įĭ.ĭĭ uur
Raadsvergadering
Ď Įİ oktober om įĭ.ĭĭ uur
Commissie Ruimte
Ď įIJ oktober om įĭ.ĭĭ uur
Commissie Samenleving
Ď įIJ oktober om ĮĶ.İĭ uur
Bezwaarschriftencommissie
Ď įIJ oktober om ĮIJ.İĭ uur
Monumentencommissie (in
Reeuwijk)
Ď įij oktober om įĭ.ĭĭ uur
Commissie Bestuur en
Financiën
Ď įĴ oktober om įĭ.ĭĭ uur
Commissie Ruimte
Inzage (ontwerp)bestemmings-
plannen en informatieavonden
Ď 0ntwerpprojectbesluit
Kerkweg 44-50, Driebruggen.
Ter inzage van 8 september
tĆm ĮĶ oktober įĭĮĮ
Ď 0ntwerpbestemmingsplan
Weiweg 1, Nieuwerbrug. Ter
inzage van Ķ september tĆm
20 oktober 2011
Ď 0ntwerpbestemmingsplan
Viddelweg İa, Peeuwijk. 1er
inzage van 15 september t/m
2 november 2011
Ď 0ntwerpbestemmingsplan
De Bunderhof, Reeuwijk. Ter
inzage van 22 september t/m
2 november 2011
Huisvuil
Ď Įĭ tĆm Įij oktober. grijs
Ď ĮĴ tĆm įİ oktober. groen
Ď įı tĆm İĭ oktober. grijs
Ď İĮ okt. tĆm ij november.
groen
Kijk voor uitgebreide informatie
op de afvalkalender.
Plastic afval
Ď Peeuwijk ĮĴ oktober
Ď 8odegraven įĮ oktober
Oud papier
Ď 8odegraven įĶ oktober Đ80Cđ
Ď Nieuwerbrug įĶ oktober
(OPA)
Textiel
Ď 8odegraven. Įį oktober
Klein Chemisch Afval
Ď 8odegraven. Įį oktober
Ď Peeuwijk. įIJ oktober
Kijk voor uitgebreide informatie
op de afvalkalender.
Verkeer en vervoer
Ď vanaf İ oktober įĭĮĮ voor
ongeveer 5 weken:
gedeelte lijke afsluiting
Oud Bodegraafseweg t.h.v.
Willemstraat t/m Doortocht
Ď ĮĴ en Įĵ oktober.
asfalteringswerkzaamheden
op verschillende plaatsen in
Reeuwijk-Brug. Tijdens deze
werkzaamheden kan het ver-
keer - met enige vertraging -
gewoon doorgang vinden
Ď įı tĆm įĵ oktober.
aanleg nieuwe asfaltlaag
Oudkoopsedijk tussen
de Nieuwkoopsedijk en
Twaalfmorgen t.h.v. brug nabij
huisnummer 12. Afsluiting
voor alle verkeer
Collectes
Ď Ķ tĆm ĮIJ oktober.
Brandwondenstichting
Ď Įij tĆm įĶ oktober. Đvrije
periode)
Ď İĭ okt. tĆm IJ november.
Stichting Diabetes Fonds
KNIP UIT, HANG OP
De kalender wordt voortaan nog maar eens per maand gepubliceerd. Alle informatie over aan-
passingen in openingstijden, inzage voor plannen, vergaderingen, afvalinzameldata, afsluitingen
en collectes op een rij.
De gemeente feliciteert…
60-jarig huwelijk echtpaar Kselik-Schouten
Op vrijdag 7 oktober bezocht burgemeester Van der Kamp het echtpaar Kselik-Schouten om ze te
feliciteren met hun ijĭĊjarige huwelijk.
Leraren gefeliciteerd!
Op woensdag 5 oktober was het de landelijke
dag van de Leraar. De Dag van de Leraar valt
altijd in de Nationale Onderwijs Week en die
liep dit jaar van 1 tot en met 7 oktober. De
gemeente Bodegraven-Reeuwijk ondersteunt
de Nationale Onderwijs Week van harte. Wet-
houder verkleij. "Leraren en docenten zijn erg
belangrijk voor onze jeugd, zij dragen bij aan
hun ontwikkeling en scheppen de voorwaarden
voor het leren. Dat verdient onze aandacht.”
Bezwaar of beroep
8elanghebbenden kunnen binnen ij weken na
verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van burgemeester en
wethouders. Zie het kader ‘Bezwaar maken’ voor
de voorwaarden.
Als er eerder een ontwerpbesluit van de vergun-
ning ter inzage heeft gelegen, dan kunt u geen
bezwaarschrift indienen. U moet dan binnen
de termijn van zes weken rechtsreeks beroep
instellen bij de Rechtbank ’s-Gravenhage, Sector
8estuursrecht, Postbus įĭİĭį, įIJĭĭ LP 0en
Haag.
U kunt geen beroep instellen als u gedurende de
termijn van terinzageligging van het ontwerpbe-
sluit geen zienswijze naar voren heeft gebracht,
tenzij u dat redelijkerwijs niet kan worden
verweten. Bij de gemeente kunt u informeren of
u tegen een verleende vergunning bezwaar kunt
maken of beroep moet instellen.
Een bezwaar- of beroepschrift moet uw naam en
adres bevatten, de datum en uw handtekening,
een omschrijving van de betreffende vergunning
en de motivering van uw bezwaar of beroep. Bij
een beroepschrift moet zo mogelijk een kopie
van de vergunning worden meegestuurd. Het in-
dienen van een bezwaar- of beroepschrift schort
in de regel de werking van de vergunning niet op.
Met andere woorden: de vergunning waartegen
u bezwaar hebt, mag dus gebruikt worden. Als u
dat niet wilt dan kunt u, nadat u bezwaar heeft
gemaakt of beroep heeft ingesteld, om een
voorlopige voorziening vragen bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank ’s-Gravenhage. U
kunt een beroepschrift en een verzoek om een
voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij
de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD).
Kijk op de genoemde website voor de precieze
voorwaarden.
Omgevingsvergunning bouw 41 eengezins-
woningen en 23 appartementen voormalig
scholenlocatie Reeuwijk-Brug West
Burgemeester en wethouders van Bodegraven-
Reeuwijk maken bekend dat zij een omgevings-
vergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1,
sub a, onder İ van de Wet algemene bepalingen
omgevingsvergunning (Wabo) hebben verleend
voor:
Ď het bouwen van ıĮ eengezinswoningen en
įİ appartementen aan de van 5taverenstraat
en Mesdagstraat in Reeuwijk (voormalige
scholenlocatie Reeuwijk-Brug West).
De omgevingsvergunning en de daarop betrek-
king hebbende stukken liggen met ingang van
vrijdag 14 oktober 2011 tot en met donderdag
24 november 2011 voor een ieder op de vol-
gende wijzen ter inzage:
Ď digitaal als pdfĊbestand op de gemeentelijke
website: www.bodegraven-reeuwijk.nl > Plan-
nen en Projecten > Wonen, leven en werken
> Reeuwijk-Brug > omgevingsvergunning
voormalige scholenlocatie Reeuwijk-Brug West
Ď op papier Đinclusief de onderliggende stukkenđ
en digitaal tijdens de openingsuren in het
gemeentehuis in Bodegraven
Deze kennisgeving is ook te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Na telefonische afspraak (0172 - 522 522) kan
de omgevingsvergunning worden ingezien in het
voormalige gemeentehuis van Reeuwijk.
Rechtsmiddelen en inwerkingtreding
1egen het besluit kan binnen ij weken na de dag
waarop het besluit ter inzage is gelegd, beroep
worden ingesteld door degenen die zienswijzen
hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschik-
king, alsmede belanghebbenden aan wie rede-
lijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen
zienswijzen hebben ingediend, bij de Rechtbank
‘s-Gravenhage, (sector bestuursrecht, Postbus
įĭİĭį, įIJĭĭ LN 'sĊ0ravenhageđ.
Het indienen van een beroepschrift schorst
de werking van het besluit niet. Wel kan een
voorlopige voorziening worden aangevraagd
bij de voorzieningenrechter van de rechtbank
’s-Gravenhage.
Het besluit tot vaststelling treedt in werking met
ingang van de dag na die waarop de beroeps-
termijn afloopt tenzij toepassing wordt gegeven
aan het zesde lid van artikel İ.ĵ Wro of om een
voorlopige voorziening wordt gevraagd.
Omgevingsvergunning kappen houtopstand
Burgemeester en wethouders van Bodegraven-
Peeuwijk hebben op ij oktober įĭĮĮ de volgen-
de omgevingsvergunningen verleend op grond
van artikel 4.12, van de Algemene Plaatselijke
Verordening. Tussen haakjes de verzenddatum.
Ď Į berk op het achtererf van Pendrik 0oebel-
straat Įı, įıĮĮ Av te 8odegraven Đij oktober
2011). De boom wordt te groot en veroorzaakt
hierdoor schade aan de tuinmuur.
Ď Į perenboom in de achtertuin van Lmmakade
ıİ, įıĮĮ 1C te 8odegraven Đij oktober įĭĮĮđ.
De boom wordt te groot en is te ziek om te
behouden. Het plaatsen van een nieuwe
boom zit in de planning.
8elanghebbenden kunnen binnen ij weken na
verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van burgemeester en
wethouders. Zie het kader ‘Bezwaar maken’ voor
de voorwaarden.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de
heer C. v.d. Maat, afdeling Realisatie & Beheer,
tel. 0172 - 522 522.
Verplanten bomen Graafse Waard
In week van 17 oktober worden binnen het pro-
ject Graafse Waard een twee bomen verplant.
De bomen staan op het veld ter hoogte van
Koninginneweg ĮĶı te 8odegraven en worden
verplant binnen dit terrein. Één boom (plataan)
wordt gekapt omdat deze de voorbereidende
werkzaamheden niet heeft overleeft. Ter
compensatie wordt tijdens de realisatie van het
openbaar gebied, een boom in de maat įIJĊİĭ
(omtrek in cm op 1 m hoogte) teruggeplant.
Welstandscommissie
De gedelegeerde van de welstandscommissie
heeft in principe zitting op woensdagochtend
van Ķ.İĭ tot Įį.İĭ uur iedere even week op
de locatie aan de Paadhuisweg İ te Peeuwijk.
De welstandsvergaderingen zijn openbaar. De
agenda van de te behandelen plannen wordt
opgemaakt tot en met de dinsdag voorafgaande
aan de vergadering op woensdag. De agenda is
op te vragen bij de afdeling Vergunningen, Hand-
having en Toezicht, tel. 0172 - 522 522.

Wet milieubeheer
Inventarisatie ondergrondse tanks Bodegraven
In opdracht van de gemeente Bodegraven-
Reeuwijk heeft de Milieudienst Midden-Holland
een inventarisatie uitgevoerd naar de aanwezig-
heid van ondergrondse olietanks binnen de voor-
malige gemeente Bodegraven. Alle mogelijke
ondergrondse tanks zijn in kaart gebracht. In de
inventarisatie is gekeken naar de status van de
ondergrondse tank (of deze al is verwijderd of
nog in gebruik is). Een gelijkwaardige inventari-
satie heeft in de voormalige gemeente Reeuwijk
plaatsgevonden in 2007/2008.
Uit de inventarisatie zijn adressen naar voren ge-
komen waarbij nog onduidelijkheid bestaat over
de status van een eventuele aanwezige tank.
Het is van belang om te weten of er een tank
aanwezig is (geweest) en/of op welke manier en
wanneer deze buiten gebruik is gesteld. Op dit
moment worden de adressen aangeschreven.
De bewoners ontvangen een vragenlijst. Heeft
u een tank of twijfelt u of u een tank heeft en u
bent niet benaderd, dan kunt u contact met ons
opnemen. Zie onder contact verderop in deze
publicatie.
Milieurisico
Een tank die niet meer in gebruik is, maar die
nog wel olie bevat kan op den duur gaan lekken
waardoor er bodemverontreiniging ontstaat.
Daarnaast is het bij koop of verkoop van een
huis van belang om te weten of er ondergrondse
tanks aanwezig zijn. Dit kan van invloed zijn op
de waarde van de woning.
Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met mevrouw 1. Vellema van de Vilieudienst
ViddenĊPolland, tel. ĭĮĵį Ċ IJıIJ ĴĮİ, email
jmellema@ismh.nl of mevrouw S. Middendorp,
tel. ĭĮĵį Ċ IJıIJ Ĵijİ, eĊmail
smiddendorp@ismh.nl.
Collegebesluit(en)
Extra formulier bij vergunningen ter
voorkoming criminaliteit (Wet Bibob)
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk neemt
zich voor om op grond van de Wet Bevordering
integriteitsbeoordelingen door het openbaar
bestuur (Wet Bibob) aanvullend beleid vast te
stellen.
De Wet Bibob geeft gemeentebesturen instru-
menten waarmee kan worden voorkomen dat
criminele activiteiten ongewild en onbewust
door gemeenten worden gefaciliteerd.
Vooruitlopend op dit vast te stellen beleid is
de gemeente vanaf 1 augustus 2011 gestart
met het toepassen van dit systeem op alle
vergunningaanvragen binnen de horecasector.
Dit betekent dat u naast de reguliere aanvraag-
formulieren tevens het bibob-aanvraagformulier
moet invullen. Indien een formulier niet (volledig)
is ingevuld of wanneer benodigde bijlagen ont-
breken, wordt de aanvraag niet in behandeling
genomen. Als er op basis van de ingediende
gegevens twijfels bestaan over de integriteit
van een ondernemer kan worden besloten om
een advies aan te vragen bij het landelijk bureau
Bibob.
Huisnummerbesluit
Burgemeester en wethouders van Bodegraven-
Reeuwijk hebben de volgende nummeraandui-
dingen vastgesteld. Tussen haakjes de verzend-
datum.
Ď 0p İ oktober. Viddelburgseweg ĮĮa Peeuwijk
(4 oktober 2011)
Ď 0p IJ oktober. 0orpsweg İĵb Peeuwijk
(5 oktober 2011)
8elanghebbenden kunnen binnen ij weken na
verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van burgemeester en
wethouders. Zie het kader ‘Bezwaar maken’ voor
de voorwaarden.
Mededelingen
Wijziging register kinderopvang
Op grond van artikel 10 Besluit registratie kin-
deropvang maken wij bekend dat per 1 oktober
įĭĮĮ de gastouderopvang mevrouw A.V.1.A.
Weijden-van der Burg wonende aan de Wilhel-
minastraat ijı te 8odegraven met uniek LPK
nummer. ĮĶĭĭIJįİįij is uitgeschreven uit het
Landelijk Register Kinderopvang.
Vervolg bekendmakingen
week 41 - 2011 | www.bodegraven-reeuwijk.nl
communicatie@bodegraven-reeuwijk.nl | T 0172 - 522 522
Bezwaar maken
Een bezwaarschrift moet worden onderte-
kend en in ieder geval vermelden:
Ď de naam en het adres van de indiener
Ď een datum Đdagtekeningđ
Ď een omschrijving van het besluit waarĊ
tegen bezwaar wordt gemaakt
Ď waarom u het niet eens bent met het
besluit.
U stuurt uw bezwaar aan:
College van burgemeester en wethouders
gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Postbus 401
2410 AK Bodegraven
BRAVO! gaat door
In 2009, 2010 en de eerste helf van 2011 hebben veel kinderen uit Bodegraven enthousiast meegedaan aan alle culturele en sportieve activiteiten van het Bravo!-
project. Het college van Burgemeester en Wethouders stelt nu voor om geld beschikbaar te stellen, zodat Bravo! in 2012 weer door kan gaan en er zo een breed aanbod
van buitenschoolse activiteiten is voor alle kinderen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk per 1 januari 2012.
Bravo! staat voor Brede
Activiteiten Voor Ontwik-
keling. Het project heef als
doel dat kinderen op een
laagdrempelige manier
kennis maken met ver-
schillende activiteiten.
Wethouder Wendy Verkleij:
“Het gemeentebestuur is
een groot voorstander van
deze vormen van samen-
werking en heef daarom
de uitbreiding van het pro-
ject Bravo! naar de gehele
gemeente Bodegraven-
Reeuwijk in het voorstel
voor de begroting 2012
opgenomen. Hiermee wil
het college bereiken dat
de jeugd in Bodegraven-
Reeuwijk blijvend in aan-
raking komen met allerlei
activiteiten op het gebied
van muziek, kunst, cultuur,
sport, theater en educa-
tie.” De raad bespreekt op
16 november de begroting
voor 2012.
kinderopvang, biblio-
theek, peuterspeelzaal, het
Evertshuis, verschillende
verenigingen, Stichting
Welzijn Ouderen en Stich-
ting Sociaal Cultureel Werk
is er veel mogelijk.
Hierdoor kunnen kinderen
betere keuzes maken en
zullen zij op latere leef-
tijd ook langer aan sport
of cultuur doen. Door een
goede samenwerking tus-
sen scholen, instellingen,
Kijk op Bodegraven 12 oktober 2011 - pagina 11
Erkend installatie bedrijf
Van den Heuvel Elektro
ontwerpt, levert,
keurt en installeert
elektrotech nische
installaties.
Wij werken voor particulieren en bedrijven.
xxx/wboefoifvwfmfmflusp/om
35.vvst!tupsjohtejfotu;
17!62!213!652
PlaIIeweg 40A º 2811 NA Reeuwi|k
1el. (0182) 52 26 77 º Mobiel (0651) 10 25 41
Thrill The World
Op een leuke manier Halloween vieren? Tegelijkertijd Michael Jackson’s Thriller dans leren en meewerken
aan het wereldrecord simultaan Thriller dansen? Dat kan tijdens het jaarlijks terugkerend Thrill The World
evenement dat dit jaar op 29 oktober in De Zon in Bodegraven wordt gehouden.
Mensen over de hele
wereld dansen in de nacht
van 29 op 30 oktober om
03.00 uur ’s nachts de cho-
reografe van Michael Jack-
son’s Thriller. Het record uit
2009 staat op 22.571 dan-
sers over de hele wereld.
Om de dans te leren orga-
niseert Thrill The World
Zuid-Holland twee work-
shops, de eerste is op
16 oktober om 13.00 uur.
Tijdens het evenement op
29 oktober zullen cursisten
van Beautyschool Rotter-
dam aanwezig zijn om de
grime te verzorgen voor de
deelnemers, zodat ze een
echt zombie uiterlijk krij-
gen. De deelnemers dienen
zelf voor een passende out-
ft te zorgen. De Zon is op
29 oktober vanaf 22.00 uur
geopend. Om in de stem-
ming te komen, zal er de
hele avond al muziek van
Michael Jackson worden
gedraaid, afgewisseld met
muziek uit de jaren 80 en
90. Verder worden er
optredens verzorgd door
Milly Magic (Nederlands
bekendste tribute artist) en
Ersin Kilic. Even voor 03.00
uur zal er een generale
repetitie worden gehouden,
waarna het afellen begint.
Precies om 03.00 uur zal
de Thriller recordpoging
starten. Aanmelden voor
deze recordpoging kan via
ttw11zuidholland@gmail.
com. De entree is € 3,00 en
de opbrengst gaat naar het
WNF.
Optreden
Zanglust tijdens
Korendag een
succes
Het Bodegraafse koor Zanglust
heeft op zondag 9 oktober een
optreden verzorgd tijdens de
Korendag in het Archeon in
Alphen aan den Rijn. Vanwege
het slechte weer waren er niet
veel bezoekers naar de Koren-
dag gekomen, maar tijdens de
optredens van Zanglust was er
volop publiek. De laatste maan-
den heeft Zanglust een aantal
nieuwe, middeleeuwse liederen
ingestudeerd en die hebben ze
afgelopen zondag met succes
uit kunnen voeren.
Cursus ‘Psychische problemen
in de familie? En hoe gaat het
met u?
Psychische problemen komen
veel voor. Jaarlijks krijgt een
op de vier mensen hiermee
te maken, en dus evenzoveel
mensen in de directe omge-
ving. Leven met een naaste
met psychiatrische problema-
tiek is zwaar. Iedereen die dit
meemaakt kan meepraten
over conflicten, overbelasting,
machteloosheid en eenzaam-
heid die het leven met een
naaste met psychiatrische
problemen met zich mee kan
brengen. Voor diegene zelf én
voor naastbetrokkenen levert
dat veel spanning op. Veel
naastbetrokkenen weten niet
meer hoe ze moeten reage-
ren en soms kunnen ze de
zorg voor hun familielid met
problemen nauwelijks meer
opbrengen. In de cursus krij-
gen deelnemers informatie
over wat er met de ander aan
de hand is, leren ze om te
gaan met moeilijke situaties en
leren ze hoe ze goed kunnen
blijven zorgen voor zichzelf. In
de cursus komen thema’s aan
de orde als: informatie over de
diverse ziektebeelden, zicht
op gedrag dat voortkomt uit
het ziektebeeld van de ander
en inzicht in het eigen gedrag
in reactie daarop, communi-
catie, grenzen stellen, zorgen
voor jezelf en ‘hoe nu verder‘.
In een groep met andere men-
sen in dezelfde situatie gaat u
met bovengenoemde thema’s
aan de slag. Mensen die de
cursus gevolgd hebben, geven
aan dat ze hun eigen gren-
zen beter kunnen aangeven
en meer ruimte ervaren voor
zichzelf én in het contact met
degene met de problemen. De
cursus telt tien bijeenkomsten
en start op maandagavond 31
oktober (18.45-21.00). Twee
maanden na de laatste bijeen-
komst vindt een terugkombij-
eenkomst plaats. Voorafgaand
aan de cursus heeft u een
kennismakingsgesprek. Voor
de materiaalkosten (cursus-
boek) vragen wij een bijdrage
van € 45,00 per persoon.
Skate event en zaalvoetbal-
toernooi in herfstvakantie
Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland organiseert in
de herfstvakantie een skate event en een zaalvoetbaltoernooi in
Bodegraven. Het skate event voor alle leeftijden vindt plaats op
woensdag 19 oktober van 13.00 tot 17.00 uur in het skate park in
de Dronenwijk. Het zaalvoetbaltoernooi voor kinderen van 10 tot
en met 16 jaar is in De Sporthoeve, op donderdag 20 oktober van
13.00 tot 15.00 uur. www.jongerenwerkmh.hyves.nl
Illusion presents: Horror
Omdat het oktober is organiseert de Zon deze maand een
superspannende horror-editie van alweer het tweede tiener-
feest. Iedereen van 12 tot en met 15 jaar is op zaterdag 15
oktober uitgenodigd om met zijn engste vrienden binnen te
stappen in ‘the Illusion of Horror’. Deze keer zullen de verschil-
lende dj’s van 21.00 tot 01.00 uur weer helemaal uit hun dak
gaan. De entree is € 5,00, inclusief twee drankjes.
www.dezonbodegraven.nl
Kijk op Bodegraven 12 oktober 2011 - pagina 12
Kijk op Reeuwijk
Een selectie van het nieuws uit de andere kernen van de gemeente Bodegraven-Reeu wijk; Driebruggen, Hogebrug, Reeu-
wijk-Brug, Reeuwijk-Dorp, Sluipwijk, Tempel en Waarder. Zie www.kijkopreeuwijk.nl voor de volledige berichten en nog
meer nieuws uit deze kernen.
Verrassend slot
afscheidsconcert Aidomen
De kerkzaal van De Ark was zaterdagavond compleet vol voor
het ‘Final Concert’ van het jeugdkoor Aidomen. Uit de grote
belangstelling bleek wel dat het koor een bijzondere plaats is
gaan innemen in de Reeuwijkse gemeenschap. Heel veel oud-
koorleden, ook uit Bodegraven, waren naar De Ark gekomen
om het laatste concert mee te maken. Sinds de oprichting in
1992 heeft het koor zo’n 200 leden geteld. Het koor werd in
1992 door Jeannette van Galen opgericht, onder impulsen van
haar man Ab, en ook bij het laatste concert stond de als altijd
enthousiaste dirigente voor ‘haar koor’ om het slotoptreden
te verzorgen. Een laatste optreden, omdat Jeannette er mee
gaat stoppen en zich geen waardig opvolger aandiende.
Aidomen was zoals vanouds geweldig op dreef en stelde er
kennelijk een eer in om ook het laatste concert af te sluiten als
betrof het een korenwedstrijd. Na afloop van alle loftuitingen
kreeg burgemeester Christiaan van der Kamp het woord. Hij
roemde de prestaties van het koor, maar richtte zich vervol-
gens al snel tot Jeannette van Galen en memoreerde aan
haar vele maatschappelijke verdiensten. Aan het slot van zijn
toespraak maakte hij bekend dat de Koningin de scheidende
dirigente heeft benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nas-
sau. Een zichtbaar ontroerde Jeannette kreeg vervolgens de
versierselen opgespeld en een staande ovatie ontstreepte dit
prachtige gebaar.
Stuw zorgt voor schoon water
Hans Schouffoer, bestuurder Hoogheemraadschap Rijnland,
opende op 4 oktober samen met wethouder Hans Vroomen
bij de Oud Reeuwijkseweg een automatisch bediende stuw
die de aan- en afvoer van schoon water regelt. De stuw maakt
deel uit van de afkoppeling van de plassen Reeuwijk-West en
Abessinië. Zij verrichtten de openingshandeling door, met hulp
van een takel, een boot over de rolbanden van de bijbeho-
rende bootpassage te trekken, het ‘over de overtoom trekken’.
De stuw zorgt voor een verbetering van de waterkwaliteit in
de Reeuwijkse Plassen. “In onze bijzonder groene gemeente
Bodegraven-Reeuwijk is het van groot belang dat we onder-
houd plegen. Het Hoogheemraadschap investeert in de kwali-
teit van het water in de Reeuwijkse Plassen. Door het plaatsen
van deze overtoom wordt het ook voor recreanten mogelijk
van de prachtige groene omgeving te genieten,” aldus wethou-
der Hans Vroomen.
Gerard van Gemert opent
kinderboekenweek
De bekende kinderboekenschrijver Gerard van Gemert heeft
vorige week woensdag op de MFA in Reeuwijk-Brug het
start sein gegeven voor de kinderboekenweek. Gerard van
Gemert is een geliefd schrijver, die zijn inspiratie haalt uit de
sport en veel van zijn boeken uit de series Voetbalgoden en
Hockey tweeling zullen in menig boekenkast te vinden zijn. De
opening was een coproductie van de drie in de MFA geves-
tigde basisscholen en vond plaats op het schoolplein, waar
alle kinderen zich in een grote kring hadden verzameld. Met
een speciaal kinderboekenweeklied leverden alle kinderen
een bijdrage. Gerard van Gemert was daarna op alle scho-
len gastspreker in de groepen 8. Om het kinderboek op deze
dag nog meer onder de aandacht te brengen, organiseerden
de scholen in samenwerking met boekhandel Karssen een
kinderboekenmarkt in de grote hal van de MFA. Er was veel
belangstelling voor dit initiatief en tientallen boeken wisselden
van eigenaar. Ook hierbij was een rol weggelegd voor Gerard
van Gemert, die een groot aantal boeken van zijn hand moest
signeren.
Kennis maken met
streekproducten
De ondernemers van het winkelcentrum Miereakker hiel-
den afgelopen zaterdag een markt waarbij het accent lag op
streekproducten. Het zat de organisatoren niet mee: het buiige
weer hield veel mensen thuis en de opzet van de markt, die
vooral bezet werd met kraampjes van de winkeliers ter plaat-
se, was te bescheiden om extra publiek te trekken. Toch bleek
dat er duidelijk wordt nagedacht om het streekproduct beter in
de markt te zetten. Molenbrood, Reeuwijkse gehaktbroodjes,
Sluipwijkse kaasjes en prachtige rode stoofpeertjes waren van
die producten en het winkelende publiek kon vaak de verlei-
ding niet weerstaan om toch wat lekkers mee te nemen.
Opgeven voor Reeuwijkse
bijbelquiz
Deelnemers aan de traditionele Bijbelquiz op maandag 31
oktober worden van harte uitgenodigd om zich op te geven.
Behalve individuele deelnemers en groepen van 4 à 5 deelne-
mers rekent de organisatie ook op sportclubs en andere niet-
kerkelijke verenigingen om de competitie aan te gaan. Deel-
name kost € 1,00 per persoon, koffie of thee is gratis. Men kan
zich aanmelden via jaap@dejongweb.nl o.v.v. minimaal één
naam en adres. Ook de naam van de groep dient vermeld te
worden, bijvoorbeeld vereniging, straat of bedrijf.
Echtpaar Vergeer gehuldigd
Tijdens een gezellige receptie ter gelegenheid van het 40-jarig
bestaan van het horecabedrijf in Reeuwijk-Dorp en de over-
dracht van het bedrijf aan hun kinderen, werden Hans en Riet
Vergeer in het zonnetje gezet door het bestuurlid Marco Kas-
telein van de Kamer van Koophandel. In zijn toespraak, waarin
hij ook een beetje zijn functie als voorzitter van de onderne-
mersvereniging liet meeklinken, keek Marco even terug naar
de historie van het bedrijf. Hij sprak zijn waardering uit voor
het vakmanschap van het echtpaar, waarbij hij memoreerde
dat zij op middelbare leeftijd nog de moed konden opbren-
gen om een andere bedrijfsstructuur op te zetten. Namens de
Kamer overhandigde hij een keramische schaal waarvan de
vele kleuren de veelzijdigheid van het ondernemerschap
symboliseren.
Kinderbingo in Custwijc
Speeltuinvereniging Wildebras organiseert op woensdagmid-
dag 19 oktober van 15.00 tot 17.00 uur een bingo voor kinde-
ren. Na de superleuke huttenbouw afgelopen zomer wil de
vereniging er weer een leuk evenement van maken.
De kinderen kunnen leuke prijsjes winnen en de toegang is
gratis! Kleine kinderen (groep 1 t/m 3) graag met begeleiding.
Kom allemaal en neem je vriendjes mee naar Custwijc.
Vivace jubileumconcert
uitverkocht
Als gevolg van een enorme run op toegangskaarten moet
het bestuur van Vivace helaas besluiten tot stopzetting van
de kaartverkoop voor het komende Jubileumconcert ‘Sin-
ging around the World’. Voor het koor natuurlijk een fantasti-
sche opsteker, maar voor belangstellenden die hoopten nog
een toegangskaart te kunnen bemachtigen een teleurstel-
ling. Maar…. men kan Vivace tijdens haar jaarlijkse Kerstsa-
menzang ‘Op weg naar Kerst’ ook zien op 11 december om
16.00 uur in de Petrus en Pauluskerk in Reeuwijk-Dorp, waar
de Reeuwijkse panfluitspeler Pirvu zal meespelen. Toegang
aldaar is vrij.
Live bandavond in Loose End
Zaterdag 15 oktober treden de bands Slang Dang en De Joe-
kels op in Loose End Reeuwijk. Slang Dang is een Reeuwijk/
Goudse rockformatie en de eveneens lokale/regionale band
De Joekels sluit op deze avond zijn ‘RuigeMestRockersTour
2011’ af in Reeuwijk. De deuren van Loose End gaan deze
avond om 21.00 uur open. Entree is € 5,00. Ook worden er
deze avond weer bittergarnituurtjes geserveerd.
www.loose-end.eu.
Themadag oude handwerken in
Oudheidkamer
Elly van Helden, Femke van Veen en Els Oosterwijk laten
zaterdag 15 oktober van 13.30 tot 16.30 oude tijden in het
museum herleven. En de bezoekers kunnen diverse werkstuk-
ken zien.
Elly van Helden laat zien hoe men plezier en nut beleeft aan
quilten, denk maar aan de doorgestikte dekens op de bedden.
Voor bezoekers van het museum is er een gratis quiltpatroon-
tje. Femke van Veen gaat met kinderen een armbandje vilten
en laat daarbij zien wat voor leuke workshops ze op school
en kinderpartijtjes geeft. Natuurlijk mogen de kinderen hun
werkstukje mee naar huis nemen. Els Oosterwijk laat zien hoe
men vroeger bij de kachel sokken zat te breien. In deze tijd
is het bij de CV ook heel leuk om te doen. De mooie werk-
stukken blijven tot en met 27 november tentoongesteld in het
Museum. Het Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk geeft
een uitgebreid beeld van het dagelijks leven op het platteland
in ‘Grootmoeders tijd’. De tentoonstelling ‘Oude handwerken’
sluit hier prima bij aan. De tentoonstelling ‘Kom je bij mij spe-
len!’ (oud speelgoed 1900 tot 1960) is ook nog te zien tot eind
november, evenals de privéverzamelingen Wereldschaakstuk-
ken, Piepbeestjes en Spaarpotten. Openingstijden: zaterdag
10.00-17.00 uur, zondag 13.00-17.00 uur.
www.streekmuseumreeuwijk.nl.
n
n
u-
e
n
n
Wethouder Hans Vroomen trekt een boot over de overtoom
Kijk op Bodegraven 12 oktober 2011 - pagina 13
J]dYla]_]k[`]fc7
Kelijl '| meer!
:ab&&&
'lewreem Z1 ttr jer iej
jeejeri, meer |el erer reer
eer el:jreel. Jâ SJJ&IIJ&.
Diamanten bruidspaar
Vrijdag 7 oktober bracht burgemeester Christiaan van der
Kamp een bloemetje bij het bruidspaar Kselik-Schouten aan
‘t Kerkestuk in Reeuwijk. Erik Kselik (wiens voorouders uit
Oostenrijk komen) heeft in zijn arbeidzame leven voor Shell
gewerkt. Bij nieuwe projecten, wereldwijd, werden onder zijn
leiding de spoorwegen naar de oliebronnen aangelegd. Waar
hij ging, nam hij zijn vrouw Netty (aan wie hij nog altijd erg
verknocht is) mee. Op een foto van minstens 60 jaar terug is
een sportieve Netty te zien die als eerste het lint aanraakt van
de finish van een wedstrijd hardlopen. Op die Netty is Erik ooit
verliefd geworden. Samen hebben ze drie kinderen gekre-
gen, van wie de oudste dochter in Engeland woont. Hun zoon
woont in Wageningen en de jongste dochter in Groningen. Ze
mogen zich grootouders noemen van maar liefst zes klein-
kinderen. Naast het bloemetje van de burgemeester heeft het
echtpaar een schrijven van koningin Beatrix gekregen en een
brief van de Commissaris van de Koningin van Zuid-Holland.
Helden in de bibliotheek
Het thema van de kinderboekenweek is dit jaar ‘Superhelden, over dapper durven zijn’. De bibliotheek in
Bodegraven organiseerde afgelopen woensdag een feestmiddag rond dit thema speciaal voor de kinderen.
De bibliotheek was deze
middag niet alleen gevuld
met boeken, maar ook met
een heleboel enge bees-
ten. Voor kinderen van
alle leefijden was er iets te
doen; hele kleine kinde-
ren mochten, als zij durf-
den, een griezelige puzzel
maken. De oudere kinde-
ren kregen een stempel-
kaart bij de balie waarmee
ze zeven spelletjes konden
doen. De rij bij het schmin-
ken was lang en ook alle
stoelen rond de knutselta-
fel waren bezet.
KROKODILLEN
Inge van tien jaar was net
klaar, ‘Ik ben nr. 1 in een
held zijn’, staat op haar
zelfgemaakte medaille.
“Een held is iemand die
dingen doet die mensen
niet durven”, legt ze uit. Of
ze zelf ook echt een held is,
weet ze niet zo goed. “De
medaille laat ik wel mor-
gen in de klas zien!”
Twee kleuters durven tus-
sen de krokodillen door
te lopen naar de drank-
jes waarin enge (snoep-)
beestjes drijven. Mark is
vijfien jaar en helpt van-
daag vrijwillig mee. “Eigen-
lijk heb ik gewoon les op
het Antoniuscollege, maar
vandaag help ik de kinde-
ren bij de speurtocht naar
de kikker van Max Velt-
huijs, dat is veel leuker.”
Mark geef toe dat hij zelf
niet zo vaak in de biblio-
theek komt. “Of dit helpt?
Ik denk het niet, ik houd
niet zo van lezen”, lacht hij.
SUPERHELDEN
Voor alle kinderen die wel
van lezen houden, heef de
bibliotheek een leuke actie
bedacht. Zij kunnen vanaf
deze week een album bij
de bibliotheekbalie opha-
len en elke keer als zij een
boek lenen, krijgen zij een
zakje met zeven plaatjes
van superhelden, waarmee
ze het album kunnen vul-
len. In de vitrinekast staan
nu nog alle boeken die een
grifel hebben gewonnen
of zijn uitverkoren door de
kinderjury. Nog even en
ook deze boeken kunnen
worden uitgeleend.
Tekst en beeld: Karin Wagter
Bedankje aan vrijwillige
brandweer Driebruggen
Het plan om het vrijwillige brandweerkorps van Driebruggen
eens te bedanken voor de geweldige inzet bestond eigenlijk al
langere tijd, alleen het regelen van een goed moment, waarbij
het ook nog eens als een complete verrassing kon worden
opgezet, liet op zich wachten. Maar dinsdagavond 4 oktober
was het dan toch zover. Met een verrassende avond werd het
brandweerkorps in het zonnetje gezet.
Strenge regels voor CityLife
blijven gelden
In een rechtszaak tussen CityLife en de gemeente Bode-
graven-Reeuwijk over de strenge handhavingregels die de
gemeente aan de exploitant heeft opgelegd, heeft de rechter
onlangs uitspraak gedaan. De burgemeester is bevoegd om
CityLife met handhavend optreden te sluiten. Gelet op de vele
incidenten is er voldoende aanleiding en verplichting om deze
stap eventueel te zetten. Ook moet CityLife tot 1 januari 2013
blijven voldoen aan de voorwaarden die door de burgemees-
ter zijn gesteld. Daarbij gaat het onder andere om openings-
tijden en het schenken van alcohol. Echter, de rechter heeft
geoordeeld dat het uit oogpunt van rechtszekerheid niet kan
dat de gemeente CityLife binnen 6 weken kan sluiten als niet
aan één of meer voorwaarden wordt voldaan. Dan moet er
volgens de rechter eerst een nieuw handhavingbesluit volgen.
De gemeente is blij dat de grondslag waarop het besluit van
extra handhavingregels is genomen, wordt bevestigd. Het
belang van handhaving van de openbare orde en veiligheid
rondom de discotheek blijft dan ook het ingezette beleid van
de gemeente. De uitspraak van de rechter wordt nog bekeken
in samenhang met het advies van de bezwaarschriftencom-
missie die zich ook over een bezwaar met betrekking tot de
regels buigt.
Halloweenfeest voor kinderen
Op woensdag 26 oktober organiseren de vrijwilligers van
Loose End een Halloweenfeest voor de kinderen van Reeu-
wijk. Om 16.00 uur gaat het feest van start. Dan beginnen we
met pompoen snijden. Kinderen kunnen gewapend met mes
en lepel gezichtjes uit een pompoen snijden. Na het snijden
van de pompoen is het tijd voor een Halloweenmaaltijd met
lekkere soep en een zelfgebakken broodje. Als het donker is
krijgen alle kinderen een lampion en gaan we op pad. Rond
19.00 uur is het einde feest. Het Halloweenfeest is bedoeld
voor kinderen van 4 t/m 10 jaar. Deelname aan het feest kost
€ 1,50, dit is inclusief pompoen, Halloweenmaaltijd en lam-
pion. Opgeven kan tot dinsdag 25 oktober. Wees er wel snel
bij, want: vol = vol. Aanmelden en meer informatie:
06-12839280 of via www.jongerenwerkMH.hyves.nl.
Vergeer bouwt muziektent
in Bodegraven
Binnen een aantal weken zal de bouw van de muziektent in Bodegraven beginnen. Aannemingsbedrijf
Vergeer Bouw uit Reeuwijk zal de precisie constructie van het stalen frame en het zeefdruk glas op zich
nemen. Een gesprek met een bevlogen aannemer Erwin Vergeer en werkvoorbereider Adriaan Schouls.
Staal en glas geven beide
geen millimeter mee, het gaat
hier dus om een staaltje Zwit-
serse precisie.
De vloer en opstaande randen
zullen met Belgisch hardsteen
worden bekleed. Led-ver-
lichting dat meegaat met de
straatverlichting zal het geheel
beschijnen. Niet ver van de
bouwplaats woont onze beste
opzichter ooit, lacht Erwin
Vergeer. Doelend op Jaap van
Leeuwen die zijn veertig jarig
dienstverband bij het aanne-
mingsbedrijf vierde en nu met
pensioen is.” Een prachtig pro-
ject waarvan oud-burgemees-
ter Jan Pieter Lokker nog altijd
de coördinator is.“
Tekst en beeld: Marlien van Leeuwen
Erwin Vergeer: “Als een van
de vier aannemers die zich
hebben inschreven, wilde we
na een gesprek met voorma-
lig burgemeester Lokker voor
dit project gaan. Het is een
prestigeproject waar we graag
scherp voor wilden offreren.
En we zijn er trots op het nu
te mogen bouwen. We vinden
het een kunstwerk van staal
en glas.
PRECISIE WERK
De heipalen, zes buispalen
zullen we om de bestrating
zo min mogelijk te beschadi-
gen met een kleinere heistel-
ling in de grond slaan. De
staalconstructie, voorzien van
een zinklaag, wordt gemaakt
door Goudriaan Staal. Voor
zover mogelijk zal deze in
zijn geheel op de fundering
geplaatst worden. We ontko-
men er niet aan om sommige
stukken aan elkaar te moeten
verbinden. Van Veen glas spe-
cials zal het glas waarin een
bepaald reliëf gegraveerd is
leveren. De levertijd van zo’n
speciaal stuk glas zal zo’n
acht weken in beslag nemen.
Kijk op Bodegraven 12 oktober 2011 - pagina 14
Oplage: 8.500 exemplaren
Uitgever: Elly de Knikker
Kijk op Bodegraven is een han-
delsnaam van Graficelly B.V.
Hoofdredacteur:
Lianne van der Made
Tel. 06–20919266
redactie@kijkopbodegraven.nl
Redactiemedewerkers:
Wim de Boevère, Jeroen Kok,
Ruud Kooistra, Pancras Kuipers,
Marlien van Leeuwen, Narda
Rebel, Bert Verver, Karin Wagter

Inleveren kopij:
Uiterlijk maandag 09.00 uur
Overname artikelen toegestaan
met bronvermelding: Kijk op
Bodegraven
Advertenties:
Letty Blanken, Tel. 0182–399266,
advertentie@kijkop
bodegraven.nl
Reservering vóór vrijdag 17.00
uur. Daarna kan plaatsing niet
gegarandeerd worden.
Informatie over tarieven en
aanleveren via advertentie@
kijkopbodegraven.nl of op
www.kijkopbodegraven.nl
Druk:
Rodi Rotatiedruk
Broek op Langedijk
Bezorging:
Reclameverspreiding
Bodegraven 0172–615588
Bereikbaar tijdens kantooruren.
bezorging@kijkopbodegraven.nl
Colofon
Kijk op Bodegraven • Leeghwaterstraat 15-07
2811 DT Reeuwijk • T 0182–399266 • F 0182–399265
www.kijkopbodegraven.nl
Kijkertjesbon
Reserveer uw gratis Kijkertje met deze bon
Via deze bon kunt u eenvoudig een kleine advertentie opgeven.
Gebruik voor elke letter, elk leesteken en elke tussenruimte een
vakje.
Naam: .............................................................................................................................
Adres: .............................................................................................................................
Telefoon: .............................................................................................................................
Wenst onderstaande tekst als gratis Kijkertje te plaatsen
Uitsluitend gevr./te koop/gratis af te halen gebruikte goederen,
vermiste/gevonden huisdieren of voorwerpen van en voor diege-
nen die in het verspreidingsgebied van Kijk op Reeuwijk en Kijk
op Bodgraven wonen. Maximale waarde van het te koop gevraagde
of aangebodene € 110,-. De prijs moet vermeld worden. Maximaal
één Kijkertje met per adres per week. Kijkertjes die niet aan boven-
staande regels voldoen, worden niet in behandeling genomen. Let
op: in een Kijkertje kunnen geen diensten worden gevraagd of aan-
geboden.
Deze bon opsturen naar:
- Kijk op Bodegraven, Leeghwaterstraat 15-07, 2811 DT Reeuwijk.
Of per e-mail (max 80 letters, inclusief spaties en overige leestekens):
- kijkertjes@kijkopbodegraven.nl (verplicht naam en adres vermel-
den)
U kunt de bon ook afgeven bij:
- ‘t Ouwe Pakhuis, Bouwsteeg 2, Bodegraven
Kijkertjes kunnen zonder opgave van redenen worden geweigerd.
De Kijkertjes die op vrijdag in ons bezit zijn, worden de week erna
geplaatst. De uitgever behoudt zich het recht voor om van het slui-
tingsuur af te wijken.
Uw verfspecialist voor de regio
Van Tolstraat 39
www.verfhuisbodegraven.nl • T- 06-46 32 68 75
ma. t/m vr. 15 - 19 uur en za. 9 - 13 uur
w|j mengen CRAT|8 e|ke gewenste k|eur op onze automat|sche mengmach|nes
Pr|js per ||ter Adv|espr|js 0nze pr|js
Excess 3loc|s grordverl C 15,00
Excess 3loc|s ala| (Z0 ol l0) C 17,50
0e vos 0rord|a| C 25,00
0e vos 3ysleer|a| C 30,00
0e vos XT0 loogg|ars|a| r|r|raa| Z jaar duurzaar C 37,50
3|||ers Ruooo| Pr|rer P|us 0rordverl C 31,05 C 27,50
3|||ers EP3 P|us 3cra|e|verl C 10,55 C 33,50
3|||ers 3alura P|us 3lool er |rasvasle Z|jdeg|ars|a| C 18,15 C 33,50
3|||ers AZ P|us loogg|ars 1 lol ê jaar duurzaarre|d C 1Z,00 C 33,50
3|||ers X0 loogg|ars|a| r|r|raa| 8 jaar duurzaar C 5ê,80 C 45,00
3|||ers 8L walergedrager ala| (Val, l0 ol Z0) C 58,90 C 35,00
0eskund|g adv|es en messcherpe pr|jzen!!
v
e
r
f
hui s bodegraven
Mannetjes van de Rijnkade
Een paar maanden geleden stond er in Kijk op Bodegraven een artikel met de titel ‘Mannetjes van de Rijnkade’. Een van de bewoners van de Rijnkade wees ons erop
dat deze serie nog niet compleet is. Zeker één man moet nog aan het woord komen; de brugwachter. En dan bedoelen we de grote kale brugwachter, Ron de Kleijn.
Altijd goedgemutst, met een gezonde kijk op dit leven en een blijmoedige visie op de dagelijks gebeurtenissen. Althans dat zijn niet onze woorden, maar die van Frans
Schiereck de bewoner die ons op deze omissie wees. Omdat de brugwachter niet zo’n prater blijkt te zijn volgt hieronder het verhaal van Frans Schiereck dat mooi
illustreert waarom deze mannetjes zo belangrijk zijn voor Bodegraven.
“Ik heb een soort band
met hem vice versa. Ik
ben die oude grijze duif
die elke morgen en rondje
héééééééél zachtjes hard-
loopt van brug tot brug. Ik
zeg goedemorgen tegen de
brugwachter hij roept wat
terug. Kan ik nooit ver-
staan wat ik ga zo hard dat
ik al bij de hoek ben.
Enige jaren geleden ben
ik in Bodegraven komen
wonen. Ik woon ergens
twee–hoog aan de Rijn.
Op zekere dag zegt mijn
vrouw: “efe uitkloppen” en
stopt een stapels lakens in
mijn handen. Op het bal-
kon boven de Rijn doe ik
mijn huishoudelijke dienst,
ik klop de lakens uit, bij het
tweede of derde laken zie
ik iets naar beneden fad-
deren, ik stop mijn werk-
zaamheden en ik zie dat er
een kussensloop langzaam
op de thermiek boven het
Rijnwater slalomt en zig-
zagt. Hij blijf drijven, maar
niet voor eeuwig. Na enige
minuten verdwijnt hij in
het zwarte water.
Het rescueplan is snel
geschreven, ik moet een
dreg hebben en de sleutel
van het onderste appar-
tement. De brugwach-
ter heef een dreg en de
makelaar de sleutel. Bij
beide instanties speel ik de
loser, die straks geslagen
wordt door zijn vrouw als
de sloop niet meer boven
water komt. Gewapende
met die dreg loop ik door
het dorp. Ik moet constant
denken aan die zwart-wit
flms waarin Buster Keaton
of Stan Laurel ook met iets
van een meter of vijf lopen
en dan bij een onverwach-
te draai iemand tegen de
grond maaien. Ik denk er
wel aan maar weet me te
beheersen.
Ik schuifel wat op de duk-
dalf in de Rijn, met die
gigadreg. “Je moet wat
meer naar rechts” zeggen
twee medewerkers van het
belendende kaaspakhuis,
die het drama hebben zien
gebeuren. Ok, iets naar
rechts, ik zit ongemakke-
lijk schrijlings op dat ding,
ik schuifel wat en na 10
minuten dreggen komt ie
omhoog die sloop; ik heb
hem! De vreugde is groot,
meer nog dan van die
mevrouw die haar pen-
ningske terugvond, dat zij
verloren was. Ik krijg om
17.00 uur gewoon mijn
biertje en er zijn verder
geen sancties. Inmiddels
ligt de bodem van die zelf-
de Rijn bezaaid met ander
klein grut als, brillen, rui-
tenwissers, zemen en spon-
sen, divers schrijfgerei,
kopjes. Laat maar liggen
zeggen we nu. Trouwens
ik moet de eerste de beste
circusartiest nog zien die
met ’s rijks dreg een wisser
op vist.
Sindsdien is de band met
de bruggenmeester nog
iets hechter. Ik werd bij de
visboer een keer op mijn
schouder getikt met de
vraag: ‘Wil jij even twee
ons kabbeling voor me
kopen, dan ga ik weer terug
naar mijn brug. Van de
week meende mijn hard-
looprondje te moeten ver-
leggen van de Croles brug
naar de Broekvelden brug,
Dus nu kwam ik langs de
Rijn richting huis aan,
maar ook richting brug,
waar genoemde brugwach-
ter mij op vijfig meter zag
aan komen. Hij pakte de
microfoon en schreeuwde
over het water, zodat het
winkelend publiek bleef
stilstaan. “Ja daarrrrrr
komt ie dames en heren
geef hem een applaus nog
dertig meterrrrrrrrrrrrrr.
Dit zijn waardevolle fgu-
ren in ons dorp aan de
Rijn.
Kandidatuur voor Floriade
2022 stimulans voor regio
Boskoop
Ongeveer eens in de tien jaar wordt in Nederland een Floriade gehouden. Het evenement laat zich het
beste omschrijven als een wereldexpositie waar het beste te zien is op het gebied van land- en tuinbouw,
(tuin)architectuur, vormgeving, natuur en recreatie. De komende Floriade wordt volgend jaar gehouden
in de omgeving van Venlo. In onze regio wordt op dit moment gewerkt aan de kandidatuur voor de zevende
Floriade die in 2022 wordt gehouden. Raadslid Laura Leijendekkers ontpopt zich als een warm pleitbezorger
binnen de gemeente om de Floriade in dat jaar naar deze regio te halen.
Laura Leijendekkers,
raadslid voor de fractie
Beter Bodegraven/Reeu-
wijks Belang vertelt over
haar drijfveren: “Ik heb
de Floriade destijds in
Zoeter meer bezocht en
was zeer onder de indruk
van hetgeen daar werd
gepresenteerd. Toen we
als gemeenteraad in maart
een uitnodiging kregen om
in Bleiswijk een bijeen-
komst bij te wonen over
een mogelijke kandidatuur
was mijn interesse gewekt.
Ook de PvdA-fractie was
enthousiast en samen heb-
ben we een motie inge-
diend om een bedrag van
17.000 tot 19.000 euro
beschikbaar te stellen als
bijdrage van de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk in
het opstellen van een bid-
book. Het bidbook is het
best te vergelijken met een
uitgebreid projectplan. De
raad nam de motie una-
niem aan en het is aan het
college het geld binnen
de begroting te vinden.
Het is overigens maar een
bescheiden deel van de
totale kosten, want een
volledig bidbook kost zo’n
600 duizend euro, een
bedrag dat verder wordt
bijeengebracht door de
provincie, de lagere over-
heden en het bedrijfsleven”,
vertelt Laura Leijendekkers
met een haast niet te stui-
ten enthousiasme.
PARELTJES ETALEREN
Overigens zal de opzet van
de Floriade in 2022 heel
anders moeten worden dan
tot dusver. Laura Leijen-
dekkers: “Dit soort groot-
schalige evenementen op
één plaats zijn bijna niet
meer te betalen. Ik vind
ook dat je het daarin niet
moet zoeken. De gemeente
Boskoop heef het voor-
touw bij de voorbereidin-
gen en het is de bedoeling
er een streekevenement
van te maken, met gebruik-
making van reeds bestaan-
de (culturele) attracties.
Het hele Groene Hart
kan daarvan profteren.
Deelname van bestaande
bedrijven kan een geweldi-
ge impuls betekenen voor
het toerisme maar ook het
etaleren van de pareltjes in
het Groene Hart, zoals de
Reeuwijkse Plassen en Fort
Wierickerschans, kunnen
een aanzienlijke bijdrage
leveren in het welslagen en
ook voor een economische
impuls zorgen.”
REGIONALE
SAMENWERKING
In dat licht ziet de ini-
tiatiefneemster er ook
geen bezwaar in om geld
beschikbaar te stellen voor
een bidbook, ook al zit de
gemeente op dit moment
krap bij kas. “Ik zie het
als een investering in de
toekomst. Het maken van
een gezamenlijk bidbook
heef als bijkomend gunstig
efect dat regionale samen-
werking verder wordt
geïntensiveerd. Zelfs als
Kijk op Bodegraven 12 oktober 2011 - pagina 15
Kijkertjes
• t.k. Kettler roeiapparaat incl.
beschijving € 25,- tel. 0172-612440
• verloren sleutelbosje aan hanger
Asa fietssleutel tel. 0640-977330
• gevraagd 2e handsspullen voor
rommelmarkt tel. 0651-001601
• t.k. driepootstatief voor schotelan-
tenne nieuw € 30,- tel. 0636-572464
• t.k. Spinder fietsendrager z.g.a.n.
i.v.m. aank. chec. fietsendr. € 100,-
tel. 0182-392951
• t.k. Batavus d.fiets 3 versn. handr.
i.g.st. € 75,- tel. 0182-394381
• t.k. heren mountainbike Batavus in
red. st. € 25,- tel. 0182-394062
• t.k. konijnenhok 6-delig met voer-
bakken € 50,- tel. 0650-938537
• t.k. kastanjes € 1,- p/zak a 1 kg; bij
aankoop 3 zakken of meer 1 gratis
tel. 0182-396638
• t.k. massief grenen eetkamerset
ovale tafel 135x76, 4 stoelen € 40,-
tel. 0182-395626
• t.k. Gazelle damesfiets met 3 ver-
snellingen € 30,- tel. 0182-394682
• wie heeft er voor mij 1 of meer
plastic vingerhoeden tel. 0182-
392206
• gevonden sleutelhangers met
2 sleutels af te halen bij politie Bode-
graven
• t.k. 2-delig konijnenhok € 45,-
tel. 0172-612357
• t.k. autostoeltje Maxi-cosi voor kind
vanaf 3 jaar z.g.a.n. € 50,- tel. 0624-
235453
• t.k. een z.g.a.n. vouwbed € 25,-
tel. 0348-501433
• t.k. 1 Mac Laren buggy met stevig
ijzerwerk € 20,- tel. 0182-300731
• t.k. lieve jonge hangoor konijntjes
€ 7,50 p.st. 0615-663280
• t.k. Gazelle damesfiets terugtrap
rem 24 inch nieuwe banden € 50,-
tel. 0182-399026
• t.k. salontafel donkereiken 8-hoekig
ingelegde leistenen € 50,- tel. 0651-
580933
• t.k. HP Scanner HP Scanjet 2200C
in prima staat € 25,- tel. 0613-064795
• t.k. mooie oude eiken tafel l.1.97
x br.93 x h80cm € 95,- tel. 0630-
965043
• t.k. veel Petshop art. voor € 60,00
excl.diertjes € 60,- tel. 0614-623598
(na 15.30 uur)
• t.k. thermostatische douche
mengkraan, weinig gebruikt € 20,-
tel. 0182-396079
• t.k. open haard met asla en von-
kenscherm € 35,- tel. 0650-297603
• t.k. dikke matrasbeschermer à 80
bij 2 meter € 15,- tel. 0172-613327
• t.k. opvouwbaar logeerbed z.g.a.n.
€ 20,- tel. 0172-612773
• t.k. Belgische hardsteen donker-
grijs breed 1,02 diep 22,5 nog nieuw
€ 75,- tel. 0172-611023
• t.k. 4 delen Natuurboeken van Jac.
P. Thijsse (Verkade) met ingeplakte
plaatjes € 24,- tel. 0623-156501
• t.k. nostalgische reiskoffer l.112
br.55 h.32 zonder binnenbak € 25,-
tel. 0172-613857
• gevr. boek Houten kappen in
Nederland 1000-1940 van Herman
Janse. tel. 0172-611957
Oudeweg 1a · Reeuwijk · Tel. (0182) 39 11 55
10% korting op alle bloeiende vaste planten
20% korting op alle olijven
30% korting op alle niet-bloeiende vaste
planten
40% korting op alle kuip-oranjerieplanten
50% korting op alle eenjarige planten
Geldt niet voor bestaande aanbiedingen.
WEKU KUNSTSTOF KOZIJNEN
BOTTER 9 (RIJNHOEK), BODEGRAVEN
TEL.0172 617094, WWW.WEKU.NL
Gekruide
Olijven
100 gram
1.85
+ 100 gram GRATIS
Herfstmix
stormachtig
notenmengsel
250 gram
2.98
+ 100 gram GRATIS
Langere avonden zijn ook wel weer fijn,
voor de lekkere invulling moet je bij ‘t Kaashuys zijn!
Weydeland Kaas, buitenlandse kazen, verse noten,
olijven en tapenades, diverse specialiteiten.
Miereakker 20
Reeuwijk
0182-300797
Dorpsstraat 103
Zoetermeer
079-3167616
Acties geldig tot 23 oktober 2011
v
e
rs, v
rie
n
d
e
lijk
, v
a
k
k
u
n
d
ig
Weydeland
Jong Belegen
per kilo € 11.50
7.95
Weydeland kaas is heel bijzon-
der. De verse melk van Holland-
se koeien is het ingrediënt voor
de zachte en romige smaak van
Weydeland.
In de Midden-Beemster (Noord-
Holland), waar de kaasmakerij
van CONO is gevestigd, wordt
de verse melk verwerkt tot kaas.
Dit gebeurt op ambachtelijke
wijze en volgens traditioneel
recept. Na 2 weken verlaat de
kaas de makerij en wordt zij in
het pakhuis van Weydeland
gerijpt. Elke kaas heeft hier zijn
eigen plek en krijgt de liefde die
het nodig heeft om in alle rust
de smaak te ontwikkelen die
Weydeland zo bijzonder maakt.
Dit gebeurt onder optimale
omstandigheden waarbij voort-
durend controle plaatsvindt op
smaak en kwaliteit.
Niet voor niets mag Weydeland
zich scharen onder de premium
kwaliteitskazen.
Met liefde voor het land,
de koeien en de mens
bereid en gerijpt!
Nu
Stilton
Engelse
Blauwaderkaas
100 gram
1.98
naturel of in de Port
MANna-dag
Een groep interkerkelijke christenmannen uit Bodegraven organi-
seert op zaterdag 29 oktober voor de derde keer de MANna-dag;
een verdiepingsconferentie voor mannen. De mannen organise-
ren een aantal keer per jaar een mannenontbijt en vanuit dit
ontbijt is het initiatief ontstaan om een mannenconferentie te
organiseren. Dit doen ze vanuit het geloof in onze Here Jezus
Christus, de Zoon van God. Vanuit de roeping als christen gelo-
ven ze dat mannen, als een specifieke doelgroep, kunnen worden
aangesproken zoals de apostel Paulus dat leert in de Bijbel. De
werkgroep MANna-dag wil Bodegraafse mannen door conferen-
ties toerusten op het gebied van geloofs- en levensvragen, in het
bijzonder gericht op en vanuit de mannelijke context.
Zaterdag 29 oktober komt Aad van de Sande spreken over het
thema ‘compro-missen doel’. De conferentie begint om 9.30 uur
en zal rond 15.00 uur weer zijn afgelopen. De kosten voor deel-
name zijn € 15,50 inclusief koffie, thee en een lunch. Tijdens de
dag zullen de deelnemers met elkaar luisteren naar Aad van de
Sande, maar ook met elkaar zingen. Daarnaast zullen in groepen
een aantal vragen worden besproken. Uiteraard is er voldoende
tijd voor onderlinge ontmoeting en wellicht het leggen van nieuwe
contacten. Tijdens de dag is er een collecte, die bestemd is voor
het huis van gebed in Bodegraven. Dit is een interkerkelijk initi-
atief in Bodegraven om mensen een plek te bieden waar ze een
luisterend oor vinden, laagdrempelig kunnen spreken over geloof
of gewoon voor een kop koffie. De MANna-dag wordt gehouden
in ‘t Anker in Bodegraven. Meer informatie en opgeven via
www.manna-dag.nl of info@manna-dag.nl.
Wandelen met Willem Bakker
De wandelgroep van Willem Bakker gaat op zaterdag 15 oktober
weer lopen. Dit keer in de omgeving van Nieuwveen. Wie mee
wil doen moet om 08.00 uur bij Jos en Elise van Vliet zijn,
Schoterweg 1a in Nieuwveen. Of om 07.30 uur bij de parkeer-
garage in de Oranjelaan te Bodegraven. De eerste wandeling van
10 kilometer gaat door het tuindersgebied, langs de Ringsloot en
de Sfeerstal. De tweede ronde van 10 kilometer gaat door Zeven-
hoven, Noordeinde en langs landgoed Ursula. Wie alleen de
tweede ronde wil meelopen, komt om 10.00 uur naar Jos en Elise
van Vliet in Nieuwveen. Meer informatie bij Willem Bakker
0172-617888 of 06-34668220.
Bodegravers bouwen huizen in
Lesotho
Non-profitorganisatie Habitat for Humanity zet zich samen met
lokale bewoners in voor betere huisvesting voor gezinnen in
ontwikkelingsgebieden. Van 15 tot 23 oktober gaat het team
‘Back tot Basics’ via deze organisatie naar Lesotho om daar mee
te bouwen aan huizen voor arme gezinnen. Het team dat uit
21 personen bestaat, kent ook twee deelnemers uit Bodegraven;
Mieke Vergeer en Leo Onderwater. In Lesotho bouwt de groep
voor vrouwen en kinderen waarvan de man door aids is
omgekomen. Vrouw en kinderen worden na het overlijden van de
man vaak het huis uit gezet, omdat ze geen eigendomsrechten
hebben. Kijk voor meer informatie en de mogelijkheden om een
bijdrage te doen op www.backtobasics2011.nl.
de keuze niet op deze regio
zou vallen hebben we met
het bidbook een waarde-
vol regionaal plan waar we
ons voordeel mee kunnen
doen.”
FINANCIËLE RISICO’S
Voor grote fnanciële risi-
co’s is Laura Leijendekkers
niet zo bang. “Als je iets
met elkaar gaat organise-
ren dan neem je risico’s. Ik
denk echter dat die goed
kunnen worden afge-
dekt. Juist door de regio-
nale opzet kun je risico’s
spreiden. Je moet er wel
voor zorgen dat de risico’s
vooraf goed inzichtelijk
worden gemaakt en wor-
den afgedekt. Voorop staat
dat de Floriade een private
onderneming moet worden
waarbij het bedrijfsleven
investeert en inkomsten
verkrijgt uit sponsorgelden,
deelnemersbijdragen en
entreegelden. Het belang
dat je als gemeente erbij
hebt, kun je vooraf inschat-
ten en de publiekrechtelij-
ke risico’s kunnen én moe-
ten goed beheerst worden.”
STIMULANS VOOR LOKALE
ECONOMIE
Naast het feit dat Laura
Leijendekkers veel impul-
sen ziet voor de ontwik-
keling van recreatie en
toerisme in het Groene
Hart ziet zij ook andere
mogelijkheden. “De Flori-
ade in Zoetermeer trok in 6
maanden tijd zo’n 3,5 mil-
joen bezoekers. Dat bete-
kent de infrastructuur hier-
op moet worden aangepast.
Wellicht opent dat moge-
lijkheden voor (versnelde)
aanleg van bijvoorbeeld de
Bodegravenboog, de ver-
beterde aansluiting van de
N11 op de A12. Ook zie ik
kansen om de lightrailver-
binding door te trekken en
waterwegen met elkaar te
verbinden. De Floriade in
de nieuwe opzet zal een
stimulans betekenen voor
het ondernemerschap in de
regio. Heel veel bedrijven
kunnen daarop inspelen en
er hun voordeel mee doen
en dat voordeel kan langja-
rig doorwerken.”
HOE VERDER?
Voor 1 december moet een
verkorte versie van het
bidbook worden aangebo-
den aan de Nederlandse
Tuinbouwraad. Op basis
van die aanbieding zal de
Nederlandse Tuinbouw-
raad (NTR) vijf kandidaten
uitnodigen om voor
1 juli 2012 een uitgebreid
bidbook aan te bieden. In
oktober 2012, voordat de
Floriade in Venlo sluit, zal
de Tuinbouwraad de uit-
eindelijke keuze bekend
maken. Regio’s die ook in
de race zijn voor de Flo-
riade 2022, voor zover
bekend, zijn: Almere,
Wieringermeer, Bergen
op Zoom en wellicht ook
Amsterdam.
www.foriademoethier.nl
Tekst: Bert Verver
C]jklhYcc]l7
Kelijl '| meer!
'lewreem Z1 ttr jer iej
jeejeri, meer |el erer reer
eer el:jreel. Jâ SJJ&IIJ&.
Kij ...
Concert in Lutherse Kerk
Stichting Vrienden van de Lutherse Kerk organiseert op zon-
dag 16 oktober een concert in de Lutherse Kerk in Bodegra-
ven. Vanaf 15.00 uur kunnen belangstellenden genieten van
prachtige muziek uitgevoerd door Dick van Vliet op de dwars-
fluit en Dirk Jan Warnaar op het orgel, spinet en de piano. De
toegangsprijs is € 10,00 voor volwassenen en € 5,00 voor kin-
deren tot 16 jaar. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de kerk.
Kijk op Bodegraven 12 oktober 2011 - pagina 16
DESKUNDIG OP HET GEBIED VAN
· VERKOOP · AANKOOP · VERHUUR · TAXATIES
Thorbeckelaan 24 te Reeuwijk
Vraagprijs: € 549.000,-- k.k.
REEUWIJK 0182 - 39 42 00
Zoutmansweg 12,
reeuwijk@dupreemakelaars.nl
www.dupreemakelaars.nl
Riant geschakeld herenhuis met ruime
voor,- en achtertuin gelegen in een
rustige laan. Deze ruime, speels in-
gedeelde woning is o.a. voorzien van
een ruime living, eetkamer, woonkeu-
ken, kantoor, garage en 4 slaapkamers
op de eerste verdieping. Laat u ver-
rassen door deze leuke woning met
vele mogelijkheden! Bouwjaar 1960,
woonopp.: 159m`, inhoud: 598m`,
perceelopp.: 576m`.
Promotie naar eerste klasse
doel van waterpoloërs BZ&PC
Ruim tien jaar geleden speelde BZ&PC in de hoogste klasse van Nederland. Als gevolg van competitie
wijzigingen en het ontbreken van een sterke technische organisatie, verlieten talenten de club en is het
huidige HoogenboomTours/BZ&PC afgezakt naar de landelijke tweede klasse. Achter de schermen is de
afgelopen maanden echter hard gewerkt, met een promotie naar de eerste klasse dit jaar als doel.
Uit evaluatiegesprekken in
april dit jaar werd duide-
lijk dat er direct iets moest
gebeuren om het verder
afglijden van de club te
voorkomen. De technische
commissie bestaande uit
Ton van Jaarsveld, Peter
Sterk en Andreas de Heij
heef direct de schouders
eronder gezet. Doelstel-
lingen voor het komend
seizoen zijn helder: pro-
motie naar de eerste klasse
en intensieve ontwikke-
ling van jeugdige talen-
ten, zodat ze dit seizoen de
aansluiting met heren 1 of
heren 2 gaan maken.
BELANGRIJKE
WIJZIGINGEN
Om de doelstellingen te
verwezenlijken zijn een
aantal belangrijke wijzigin-
gen doorgevoerd.
Er is een sterkere en bre-
dere waterpolo-organisa-
tie opgezet. Naast nieuwe
leden in de waterpolo-
commissie zijn ook een
waterpolo jeugdcommis-
sie en technische com-
missie voor de heren en
de dames opgericht. Ook
is met de ervaren spelers
een tactisch beleid ontwik-
keld dat als basis speel-
stijl dient. De trainersstaf
is verbreed. Hoofdtrainer
Maarten Schouten wordt
dit jaar ondersteund door
Peter Sterk, Arwin Both,
Andreas de Heij en Gerrit
Schep. Elke training staan
er minimaal twee trainers
aan de badrand van zwem-
bad De Kuil. De krachttrai-
ner voor de waterpoloërs is
Frank Rijkaart en de facili-
teiten voor krachttraining
bij Green Health Center
zijn uitgebreid.
TWEE STERKE
HERENTEAMS
Tot slot is een goede com-
binatie gemaakt tussen
ervaren en jongere spelers
in de teams. Routiniers
Ton van Jaarsveld en Andy
Miranda vormen samen
met Remco Kamer, Pas-
cal Lina, Rob Peek, Tri-
stan van Dam, Niels van
Leeuwen en keeper Michel
Verkade het hart van het
eerste heren team. Talen-
ten als Rene Peek en Rick
Sandifort staan op het punt
om defnitief de aanslui-
ting te maken. Daarnaast
zitten in het sterke twee-
de team diverse ervaren
en ook jonge spelers die
graag het eerste team ver-
sterken wanneer nodig.
Met de wetenschap dat de
KNZB de competitie weer
terug gaat brengen naar de
oude opzet, de jeugd eraan
komt en bovendien diverse
Bodegravers nog elders op
hoog niveau spelen, ziet de
toekomst voor de BZ&PC
heren er weer rooskleu-
rig uit.
GOEDE RESULTATEN
De eerste wedstrijden
van HoogenboomTours/
BZ&PC 1 hebben uitgewe-
zen dat de doelstelling om
te promoveren zeer reëel
is. Het team heef plezier,
is gedreven, fysiek sterk
en bovendien in balans. In
de eerste bekerronde werd
eerste klasser De Rob-
ben kansloos uitgescha-
keld door BZ&PC. Na een
10-3 tussenstand mocht
de subtopploeg blij zijn
met een 15-10 nederlaag.
Een week later werd in de
eerste competitie ronde De
Mors 1 op een nederlaag
getrakteerd. Speaker John
Zonderop had genoeg te
doen in deze vermakelijke
wedstrijd die eindigde in
20-9. Aanstaande zaterdag
speelt HoogenboomTours/
BZ&PC om 20.00uur tegen
Haerlem. Maak kennis met
het team, ervaar de sfeer in
het bad en bezoek het nieu-
we clubhuis De Zwamkuil.
Beeld: Niels Rijsdam
Vriendenschaar en VIKO aan
elkaar gewaagd
Goud voor synchroonzwemster
Anna Verdouw
Anna met trotse trainster Kim Zonderop
Synchroonzwemster Anna
Verdouw is op de limietenwed-
strijd van zaterdag 8 oktober
eerste geworden. In haar cate-
gorie Age I (onder de 12 jaar)
bleek zij de beste te zijn van
iedereen en dit resulteerde in
een mooie gouden medaille.
De uitslag van de wedstrijd is
als volgt. Age I (onder de 12
jaar): Anna Verdouw 50.533
punten; Anouk Baars 43.849
punten; Romy Oskam 43.456
punten; Jolijn Verrips 43.032
punten. Age II (onder de 15
jaar): Michelle van der Neut
49.566 punten; Nikki Doorn-
heim 48.864 punten; Janine
Rentzenbrink 46.003 punten;
Tjarda van Westing 44.922
punten; Esmee Verheul
44.469 punten.
Junioren (onder de 18 jaar):
Sabine van Oossanen 56.043
punten; Vera van der Laan
54.933 punten; Anna van
Keeken 54.140 punten; Lotte
Bot 52.893 punten; Petra
van der Neut 48.710 punten;
Yasmine van der Weide 48.159
punten. Anna Verdouw en
Michelle van der Neut behaal-
den genoeg punten voor een
NK Synchro Beat limiet en
Sabine van Oossanen voor
een NJK limiet.
Dit weekend is Vrienden-
schaar afgereisd naar Vianen,
waar zij medekoploper VIKO
troffen. Voor beide teams
dus een belangrijke ontmoe-
ting. Vriendenschaar begon
goed aan de wedstrijd. VIKO
had een lange aanval, met
veel kansen, maar wist niet te
scoren. Daarentegen kwam
Vriendenschaar vrij snel op
een 0-2 voorsprong. VIKO wist
zich echter te herpakken en
maakte het de Bodegravers
erg moeilijk. Zo volgde een
wedstrijd waarin beide teams
aan elkaar gewaagd waren,
wat resulteerde in een gelijk
opgaande stand.
Na rust wist Vriendenschaar
tot twee keer toe uit te lopen
tot een voorsprong van twee
doelpunten. Deze voorsprong
kon helaas niet worden uitge-
bouwd, waardoor VIKO zelfs
op een voorsprong kwam.
René van Leeuwen wist deze
achterstand weer snel gelijk te
trekken. Vriendenschaar had
echter moeite met het opzet-
ten van een goede aanval,
waardoor ze toch weer achter
kwamen met 15-14. Jack Bun-
nik, die voor Ron Koster in de
ploeg was gekomen, scoorde
met een mooi afstandsschot
de gelijkmaker. Het bleef bij
deze 15-15 waardoor Vrien-
denschaar de koppositie nog
steeds deelt met VIKO en
RDZ, die ook gelijkspeelde.
Kater voor VSTS
De dames van VSTS begon-
nen donderdag 5 oktober
driekwartier later dan gepland
aan het competitieduel tegen
Visade Voorburg. Het werd
een lange avond met een
teleurstellend resultaat, want
pas tegen middernacht staat
er een 3-1 verlies voor VSTS
op het scorebord. VSTS moest
het deze wedstrijd doen zon-
der Karin Vink, maar de selec-
tie werd gelukkig aangevuld
met Michelle Bos en Karin
Klein uit dames 2. In de eerste
punten van de wedstrijd was te
zien dat de dames even moes-
ten wennen aan dit late tijdstip,
maar halverwege de set ging
het draaien bij VSTS. Helaas
net te laat, de set ging met
25-20 naar Visade. De tweede
set leken de rollen omge-
draaid, halverwege kwam
VSTS op voorsprong en de
setwinst lag voor het grijpen.
Visade wist in de slotfase van
de tweede set toch de achter-
stand om te buigen en pakte
de set met 26-24. In de derde
set maakte de jonge Michelle
Bos haar debuut in dames 1.
Dit deed zij zeer verdienstelijk.
Ook Karin Klein werd halver-
wege ingebracht. VSTS kwam
deze set wel in de welbeken-
de flow die de dames in de
eerste sets zo misten en won
met duidelijke cijfers 25-13.
Vol goede moed stapten de
dames de vierde set weer het
veld in. Vastbesloten om deze
avond toch nog tot een goed
einde te brengen. Helaas wist
Visade het ritme weer op te
pakken en stond er na dik
1,5 uur spelen 25-15 en een
3-1 winst voor Visade op de
borden. Volgende week zater-
dag speelt VSTS om 16.00 uur
thuis tegen Inter Rijswijk en
hoopt dan weer hun beste spel
te kunnen laten zien.
Sportberichten
De rubriek sportberichten staat open voor al het nieuws van
sportverenigingen in Bodegraven, Meije en Nieuwerbrug. Nieuws
melden? Mail naar: redactie@kijkopbodegraven.nl.
TeenEvent in herfstvakantie
In de herfstvakantie van dinsdag 18 t/m vrijdag 21 oktober
wordt in Bodegraven het TeenEvent georganiseerd. Het Teen-
Event is voor alle tieners (11 tot en met 14 jaar) in Bodegra-
ven die een plekje zoeken waar ze lekker zichzelf kunnen zijn
en meer te weten kunnen komen over God en het christelijk
geloof. Elke middag van 15.00 tot 17.00 uur zijn er special
events en is de girlzone en boyzone geopend’s. Zo kun je
lasergamen, voetballen in de pannakooi, sumoworstelen
en levend tafelvoetballen. De meiden kunnen in de girlzone
make-uppen en taart bakken. Voor de jongens staat er in
de boyzone een race-simulator klaar. Het avondprogramma
begint om 19.00 uur en dan staan games, theater en muziek
op het programma. De toegang tot het TeenEvent-terrein aan
de Indoorweg in Bodegraven is gratis. Kijk voor meer informa-
tie op www.teenevent.nl en teenevent.hyves.nl.