You are on page 1of 6

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ “Toamna în culori ”

NIVEL II TEMA ANUALĂ DE STUDIU: “Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim?” INVENTAR AL ACTIVITĂŢILOR/ ACŢIUNI DE ÎNVĂŢARE/ MIJLOACE DE REALIZARE: ADP- Întâlnirea de dimineaţă “ Toamna și culorile ei” ALA I: pe centre de interes :Bbiblioteca: ,,Frunza’’ – combinații de linii; Ştiintă : ,,Zâna Toamnă’’ – ordonare după criteriul mărimii; Construcții: ,,Parcul, toamna’’ - asamblare ADE - DLC: ,,Povestea nucii lăudăroase “ de Vladimir Colin, lectura educatoarei DOS: ,,Broscuţa’’- activitate practică ALA II: Jocuri de mişcare ,,Scaunele muzicale“ şi ,,Cu nuca în coş!’’ TIPUL: Activitate integrată SCOP/ ALA I: - dezvoltarea unor deprinderi de conduită civilizată care să permită desfăşurarea simultană a unor activităţi preferate de copii, individuale sau colective fără a se stingheri unii pe alţii; - recunoașterea fenomenelor de toamnă specifice; perfecţionarea unor priceperi și deprinderi de manipulare a materialelor puse la dispoziţie în vederea realizării unor lucrări; - dezvoltarea competenţelor de a număra în concentrul 1-6, de a forma mulţimi, exersarea deprinderilor de muncă independentă. ADE/ DLC: Dezvoltarea creativității și expresivitășii limbajului oral ; formarea deprinderii de a asculta cu interes o poveste; exprimarea corectă prin înlănțuirea logică a ideilor în propoziții și fraze, punând în evidență unitatea de sens și motivația acestora. DOS: Consolidarea abilităţilor şi deprinderilor practice de a lipi cu ambele mâini, de a folosi corect instrumentele de lucru. ALA II: Dezvoltarea emoţiilor şi comportamentelor sociale pozitive prin respectarea regulilor. COMPORTAMENTE ( dobândite de către copii la finele activităţii): Domeniul Limbă şi Comunicare: a)cognitive : - urmăreşte linia unei povești spuse de educatoare ; face predicţii asupra desfăşurării firului epic al poveştii; utilizează cuvinte noi în noi contexte; mânuieşte materialele didactice puse la dispozitie ; c)afective : - empatizează cu personajele poveştii ; - participă emoţional la toate activităţile - îşi exprimă aprobarea sau dezaprobarea faţă de anumite comportamente sociale. Domeniul Om şi Societate: - întinde corect lipiciul pe o suprafaţă dată; - recunoaşte materialele necesare activităţilor practice; - organizează în mod original spaţiul plastic. Biblioteca : scrie semne grafice după modelul dat; respectă spaţiul dat ; combină liniile învăţate; creeză diferite elemente grafice: păstrează acurateţea lucrării şi la masa de lucru.

b)psihomotorii: - îşi dirijează efortul oculo-motor către centrul de interes vizat de educatoare şi

ALA I
-

Turul Galeriei.În sprijinul proiectelor didactice’’ Editura . cooperează cu colegii în vederea realizării temei. ‚. Se vor preciza. fluturași!” Fiecare copil salută și se prezintă „Bună dimineaţa.Emia’’. combină materialele puse la dispoziţie pentru relizarea unei structuri complexe.Povestea nucii lăudăroase’’. explicaţia. iar educatoarea anunţă: . GLC.- - ALA II - Construcţii: selectează materialele necesare realizării temei. * tabelul predicțiilor. denumeşte acţiunile executate. descrie obiectele create. Știință : sortează frunze după criteriul mărimii.. Elevul zilei ne va povesti o întâmplare petrecută în parc în acest anotimp. Astfel se va trece la a patra etapă a întâlnirii de dimineaţă: împărtăşirea cu ceilalţi.structuri plane din poliester. Mijloace de învăţământ: fişe de lucru. mănuieşte piesele de construit în vederea obţinerii unui obiect. motivând alegerea.silueta Zanei Toamna. * 5 imagini ale poveștii. răspunde motric la semnalul auditiv convenit prin joc. își recunoaște simbolul propriului fluturaș având poza sa pe el și il așează pe panou deasupra copacului anotimpurilor.Deva 2006). apoi. frontal. cartoane colorate. .. decorează rochița Zânei Toamna după un criteriu (crescător. coji de nuci . autocolante Temporale: o zi. observaţia. pe centre de interes. lipici. îmbrăcămintea adecvată pentru acea zi şi se va completa calendarul naturii. Copiii denumesc fructul surpriză. le motivează. interacţionează cu partenerii de grup . Fiecare va aduce de acasă frunze de diferite culori și mărimi. stabileşte un algoritm . carton.. exerciţiul. fişe de lucru. creioane colorate. RESURSE : Materiale: * planşe care reprezintă câteva imagini cheie .. Jocuri de mişcare: participă efectiv şi afectiv la joc. pe grupuri mici. alte evenimente importante din această zi (ex: ziua de naştere a unui coleg). Se stabileşte salutul zilei: „Bună dimineaţa.Această nucă nu este obişnuită. la activitatea de grup copiii vor recita poezia „Coşul Toamnei’’de Marcela Meraru (vol. * stimulente. respectând regula STRATEGII DIDACTICE: Metode şi procedee: conversaţia. Întâlnirea de dimineaţă se va desfăşura cu toată grupa de preşcolari aşezaţi în semicerc în jurul frunzelor. ea are o poveste a ei. Acestea vor fi aşezate în fața clasei pe un covoraș. problematizarea. calculator. Se va stabili împreună cu copiii ziua săptămânii.. dacă există.ALA II) ** SCENARIUL ZILEI** În acestă dimineaţă centrul tematic va fi amenajat împreună cu copiii. Forma de realizare: individual. care va așeza copiii absenți pe panou..elev al zilei’’. dă dovadă de spirit de competiţie şi fair-play. * coji de nuci. copii?’’ Copiii sunt anunţaţi că pe parcursul zilei vor asculta .Poezii’’. Noutatea zilei aduce în atenţia copiilor o nucă aflată sub una din frunzele de pe covor. brainstorming. exprimă diferite situaţii posibile pentru care nuca a ajuns în mijlocul lor.. Sunteţi curioşi să o aflaţi.. După ce aceasta a fost aşezată într-un loc vizibil şi s-a repetat că este un fruct. eu sunt fluturasul . LOCUL DESFĂŞURĂRII: sala de grupă şi în aer liber (ADP. cd cu muzică pentru copii . Se va alege un ‚. munca independentă. recompense. jocul.descrescător) . demonstraţia. După întâlnirea de dimineaţă se vor prezenta materialele şi centrele de interes către care se vor îndrepta copiii care îşi vor alege liber activitatea preferată. sub copac. predicția. aspecte ale vremii din acea dimineaţă.

Rochița Toamnei. Recită versurile poeziei . vor desena frunze și copaci . cooperează în activităţi. prezintă modul de lucru. Se îndreaptă spre centrul preferat.Din motive de economie a spaţiului de redactare vom comprima proiectarea didactică şi vom pune accent pe Activitatea pe Domenii Experienţiale ( DLC+DOS) Evenimentul Didactic I EVOCAREA Conţinutul Ştiintific/Strategie Didactică Activitatea educatoarei Activitatea copiilor . crescător şi descrescător) . Capacitatea de a asculta recomandările. artă si biblioteca (cercetarea centrelor de interes). desfăşoară activităţi specifice BIBLIOTECĂ: vor scrie semne grafice invățate – combinații de linii . • intrarea ordonată a copiilor în sala de grupă şi aşezarea acestora în cerc pentru întâlnirea de dimineaţă. indicaţiile. Formularea de propoziţii.” CONSTRUCTII: vor construi măsuțe. sprijină la sectoare copiii.Coşul Toamnei’’şi păşesc pe fiecare silabă în ritmul impus prin bătăi ale palmelor. II REALIZAREA SENSULUI Tranziţia pentru activitatea experienţială se realizează împărţind copiii în trei echipe (procedeul cocardelor colorate. Gradul de interes manifestat pentru materialul pus la dispozitie cât şi relaţiile dintre copii. ritmizând o poezie) . Anunţarea temei şi Anunţă tema şi obiectivele a obiectivelor pentru fiecare centru. de a coopera cu colegii Identificarea preferinţelor copiilor.. ȘTIINȚĂ: vor realiza obiecte de décor din frunze împodobind . aranjarea lor în șiruri alternative de la cele mai mici la cele mai mari. ascultă îndrumările.frontal Evaluare ( Modalităţi și instrumente) Oral -comportamentul copiilor • aerisirea sălii de grupă. Moment • pregătirea materialelor organizatoric didactice necesare temelor propuse pentru cele trei sectoare. Modul de interacţiune în cadrul grupului..vor împrejmui parcul etc. Desfăşurarea jocurilor pe arii de stimulare: explică sarcinile de lucru (sortarea frunzelor. băncuțe. alei . echipele cu ecusoane în 3 culori găsesc pe cele 3 măsuţe de aceeaşi culoare câte o planşă cu imagini /personaje din poveste. Ascultă şi aleg centrul. • aranjarea mobilierului. Aleg un reprezentant Brainstorming . îndrumă. încurajează copiii spre a se afirma acolo unde preferă. recunoaşte fenomene specifice anotimpului Deprinderea de a modela folosind tehnicile învăţate. Răspunsurile și exprimarea corectă a copiilor. Se realizează intuirea Captarea materialelor existente la cele atenţiei trei sectoare: joc de masă. manipulează materialele.

. ce credeți că așa se va Fac predicții . dar astăzi vă conceput-o voi spune o poveste la fel de frumoasă ca şi a voastră: .Predicțiile copiilor se trec în coloana 1 și 2.. după ce Anunţarea temei: împreună au ... Conversaţia..-Ce credeți că se va întâmpla?”. ne ajută chiar Nuca din poveste (o broscuță )!’’ Se împarte textul în fragmente . fața clasei. se scot câteva idei despre ce s-a Privesc ilustrațiile . Se citește primul fragment. Motivează cele Predicţia Se pune întrebarea:.. Expunerea. apoi se merge mai departe cu întrebarea : ..Povestea nucii laudaroase’’ de Vladimir Colin.…. Problematizarea în coloana 3. credeți că se va întâmpla în continuare? De ce..?.-De Privesc ilustrațiile . la care mă veţi ajuta şi voi. spuse . permiţându-le copiilor să-şi modifice predicţiile pe măsură ce se povestește. întâmpla?.-Foarte frumos.-Ce spuse .. ... Se citește fragmentul următor. Activitatea predictivă poate fi făcută o singură dată în decursul povestirii (o variantă). Toate predicțiile sunt corecte nelăsând loc negațiilor din partea colegiilor. Conversaţia întâmplat și se trece planșa 1 Fac predicții .al echipei care va GLC Apreciază scurtele poveşti prezenta povestea în Expunerea orală creeate de liderii de grup. apoi se afișează planșa 2 în coloana 3 (ce s-a intamplat de fapt).până se termină Motivează cele Povestirea povestea. Fixarea conţinutului : În scopul fixării momentelor principale ale povestirii voi . iar în partea a doua a activității vom Ascultă cu atenție confecționa o jucărie la care conținutul poveștii. se notează predicțiile și motivația: . Cuvintele necunoscute sunt explicate în timpul derulării povestirii.

Obținerea performanței : . spirit de -individual Tranziție: Dă tonul cântecului .-Ce alt titlu ar putea avea povestea ? . fiind mai multi copii cu unul decât scaune ..Asigurarea back-ului face o revizuire a coloanei 3 din tabloul predicțiilor feed. și solicită Deplasarea cu cânt spre zona de mișcare. motivează.-Acum fiecare dintre voi va primi o jumătate dintr-o nucă Cu ajutorul ei veți confecționa o jucărie( broscuța ).-Cum este Nuca din poves -te ? Dacă v-ați fi întâlnit cu Nuca ce i-ați fi spus ?...Care este mesajul textului? “Lauda de sine nu miroase a bine” Tranziție: . Se explică modul de lucru (pașii/fazele de lucru se pot vizualiza pe un panou din fața grupei) Se dau indicații individuale. Copiii vor fi impărțiți în două echipe.-Așezați broscuțele voastre în locul cel mai potrivit din sala de grupă!. Răspund întrebărilor Conversația educatoarei. Exercițiul Manifestă bună -frontal dispoziție. Exercițiul Propun variante de Individual titlu posibile Repetă proverbul Frontal Intuiesc materialele. Anunțarea și explicarea jocului distractiv “Scaunele muzicale”. Exercițiu cu material ascultă indicațiile și individual observă demonstrarea modului de lucru..... dacă este cazul. . Încep realizarea lucrării utilizând ambele mâini în timpul lucrului și urmând pașii Copiii vor așeza broscuțele lor pe macheta construită de dimineață.Broscuțele.. .Regula jocului: Educatoarea selectează grupul de copii care se deplasează în .... Ascultă cu atenție explicațiile.. respectă regulile și semnalele auditive.-Spuneţi părerea voastră despre comportamentul personajelor din această poveste. Aranjează planșele în oral ordinea momentelor frontal apoi povestesc pe individual scurt. ajutându-i pe copiii care au oarecari probleme în realizarea temei.-Ce personaj v-a placut cel mai mult? . Se țin în lanț de brațe și pornesc în pas ritmat și bătut.

copiii întind mâinile lateral.Metode interactive de grup.. Dima. Didactica Nova. Metodica activităţilor instructiv-educative din învăţământul preşcolar”. 2004 . Modul de implicare în activităţi. zboară”: . ființe fenomene ale naturii.. 4. „Jocuri şi exerciţii pentru dezvoltarea fizică a preşcolarilor”.“Limba şi literatura română. În a doua parte a activității copiii aleg un joc nou cu titlul “Zboară.jurul scaunelelor aliniate în competiție pozitiv mijlocul sălii de grupă. . III REFLECŢIA Evaluarea performantei Încheierea activităţii Bibliografie: 1. educatoarea enumeră obiecte. Craiova.fețe zâmbitoare. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. Copiii ramân cu mâinile pe genunchi. 5. . Olimpia Turcu „Trăistuţa cu poveşti’’ 3. Printre alte lucruri enumerate educatoarea introduce și obiecte care nu pot zbura..individual Autoevaluarea -frontal Conversația Analiza produselor activității Receptivitatea copiilor. imitând zborul. iar acele lucruri care într-adevăr zboară. iar la oprirea muzicii se așează repede pe câte un scăunel. Exercițiul .“Curriculum pentru învățământul preșcolar nivel 3-6/7ani”-Prezentare și explicitări-Editura DPH București 2009 2. Se trece în grup pe la Vor face aprecieri fiecare centru de interes asupra produselor pentru evaluarea activității și activității practice aprecierea lucrărilor. I. Sima. Aprecieri globale şi individuale privind implicarea copiilor în activităţi pe parcursul zilei Se oferă recompense simboluri autocolante .copiii stau în semicerc cu mâinile pe genunchi. Bucureşti 2005 6.. Copilul care nu a fost atent si a fost păcălit (nu a executat corect mișcarea) primește o pedeapsă hazlie. S. 2004. Ed. La auzirea unei melodii copiii se deplasează în jurul scaunelelor.Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii”.