You are on page 1of 164

Fantasztikus Programozás I.

Barát Virág naplója

Jávácska - Internet csak gyerekeknek
Írta: Bátfai Mária Erika és Bátfai Norbert

Fantasztikus programozás
Írta: Bátfai Mária Erika és Bátfai Norbert 2004. április 13.

de MINDENFÉLE GARANCIA NÉLKÜL. Ez a dokumentum szabad szoftver. BÁTFAI N ORBERT Lektorálták: Szakmai lektor: M ARADI I STVÁN Westel Mobil Távközlési Rt. Pedagógus lektor: ÁGOSTON TAMÁS Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskola Iskolai könyvtáros lektor: O RVOS E DINA Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskola Tanuló lektor: C SORVÁSI G ÁBOR Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskola Nyelvi lektor: Általános Nyilvános Engedély FANTASZTIKUS PROGRAMOZÁS. 1. .hu>.hu> email címen.0 verzió – „AB” AB AB AK R G LO Szerz˝ i jog c 2001.hu/javacska/seged A könyvvel kapcsolatos észrevételeidet szívesen vesszük és várjuk az <info@javacska.clib. az ELADHATÓSÁG vagy ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG garantálása nélkül. vagy a Licenc 2. o Ezt a dokumentumot azzal a reménnyel terjesztjük. Minden jog fenntartva. április 13. 2003. a mindig magunknál hordott mobiltelefonokat és a mindezeket összeköt˝ o programozást? ♥ ISBN Írta és illusztrálta: BÁTFAI M ÁRIA E RIKA.2 Jávácska – Internet csak gyerekeknek: avagy hogyan láttam tizenegy évesen a már mindenütt burjánzó számítógépeket. 2004. verziója. Ez az els˝ kötet letölthet˝ kézirata. A részletek a General Public Licence-ben találhatók. Debrecen.hu>. A kihagyott részeket o o szakköri segédanyagok formájában láthatod viszont a Jávácska portálon: http://www. Az eredeti közel 300 oldalt nyomdatechnikai okokból 170 oldalra csökkentettük. ahogy a Free Software Foundation közli. Bátfai Norbert <noro bi@javacska. 2002. hogy hasznos lesz.1. 2004 Bátfai Erika <hagymacska@javacska.dote. a mindent behálózó Internetet. tovább adhatja és/vagy módosíthatja a GNU General Public Licence feltételei szerint. vagy pedig (saját belátásunk szerint) bármely kés˝ bbi verzió.

osztály) • Bíró Gergelynek (Debrecen. Köszönjük az Informatikai és Hírközlési Minisztérium és az Oktatási Minisztérium ITEM „K+F” (2002. b. osztály) • Apagyi Cintiának (Debrecen. azonosító szám: 16021019) pályázati támogatását. Köszönjük a Jávácska projekt lelkes tesztel˝ csapatának: o • Apagyi Adriennek (Debrecen. osztály). Árpád Vezér Általános Iskola. 6. osztály) • Keser˝ Fanninak (Debrecen. mert egyrészt ez volt a katalizátora a könyv megírásának. 6. hogy tanácsaikkal. 6. Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskola. Egyesített Általános Iskola. e. . osztály) • Jakab Dávidnak (Debrecen. b. osztály) • Soós Violának (Kisvárda. e. munkájukkal segítették e könyv megszületését is. Köszönjük a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Társadalomtudományi Könyvtárának. b. osztály) • Jakab Gergelynek (Debrecen. osztály) • Simon Fanninak (Debrecen. 8. b. hogy 2003 oszét˝ l helyet adott a Jávácska találkozóknak. b. b. Bocskai István Gimnázium. 5. b. Árpád Vezér Általános Iskola. ˝ o Köszönjük a Debreceni Egyetem Informatikai Intézetének. speciálisan Ágoston Tamás tanár úrnak a Jávácska szakkör vezetését és hasznos visszajelzéseit. 7. c. Virágos Mártának. 7. 4. E lapon szeretnénk nekik köszönetet mondani Jávácska iránti lelkesedésükért és a projektért tett er˝ feszítéseikért. osztály) • Herdon Andreának (Debrecen. 7. Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskola. Szépréti Szabolcsnak.3 Köszönetnyilvánítás A könyv létrejötténél számos támogató bábáskodott. o Köszönjük a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára Jávácska csoportjának: Dr. hogy 2003 nyarán helyet adott a Jávácska találkozóknak. Arany János Gyakorló Általános Iskola. másrészt a könyv anyagának egy része e pályázat teljesítésének keretében készült el. Köszönjük továbbá a MOTOROLA Magyarországnak. Orvos Edinának. osztály) • Szegedi Zoltánnak (Debrecen. Köszönjük a Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolának. Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskola. c. Bocskai István Gimnázium. Arany János Gyakorló Általános Iskola. 8. 8. 4. Árpád Vezér Általános Iskola. osztály) u • Komjáti Szabolcsnak (Debrecen. b. hogy a hétvégi órák (Jávácska talik) keretében figyelmükkel és lelkesedésükkel kitüntették a projektet és hasznos visszajelzéseikkel segítették a munkánkat. a t˝ lük kapott o telefonokat a Jávácska talikon sorsoltuk ki a gyerekek között két hetes periódusokra. hogy eszközökkel támogatta a projektet. Kossuth Lajos Gyakorló Gimnázium. osztály) • Puzsár Viktornak (Debrecen.

4

Kedves Szül˝ ! o
A mai magyar labdarúgás vélt vagy valós problémáit vizsgálva már megszület˝ ben van a megoldás: o az utánpótlásra, a gyerekek magas színvonalú játékképzésére van szükség! Meggy˝ z˝ désünk, hogy más, a társadalom kiemelt figyelmét (önként vagy szükségb˝ l) bíró területeoo o ken ugyancsak ezt a módszert kell használnunk! Ilyen terület a számítástechnika is.

Kedves Tanár- és Diák-bitmanók, Bitmanó-jelöltek!
A regény testének szövetét sok izgalmas programozási példával sz˝ ttük át. E példák legtöbbje valódi komo putereken, mobiltelefonokon vagy akár az egész Interneten futni képes valóságos számítógépprogram. Ezeket a programokat, a róluk szóló elméleti és gyakorlati programozási részeket megtaláljátok a Jávácska portálon, a http://www.clib.dote.hu/javacska/seged címen. Ez a lap a szakköri segédanyagokat tartalmazza. Az említett példaprogramok itt jóval-jóval részletesebben kerülnek tárgyalásra. S˝ t, sok további példát is találtok itt! o Fontos megjegyeznünk, hogy nemcsak azért építgetjük, tartjuk karban ezt a „szakköri” lapot, hogy segítsük a szakkörvezet˝ tanár-bitmanókat, hanem mert így a könyv példáival követni tudjuk a szoftverek folyamatos és o gyors fejl˝ dését.1 Illetve további izgalmas példákat is ki tudunk ide tenni. Így, ha kedves olvasóm, esetleg Neked is o támadna valamilyen érdekes, Internetes példa ötleted, akkor bátran írd meg a info@javacska.hu címre, s ha id˝ nk és energiánk engedi, kidolgozzuk és feltesszük a portálra. o Summa summarum, e regény és a portál szakköri anyagai egymást kiegészítve, együtt alkotnak egy kerek, újszer˝ oktatási egységet. u

csak például a vezeteknélküli szimulátorokra, itt gyorsan követik egymást az újabb (vagy egyben az újabb MIDP szabványokat is implementáló) verziók, az ezekkel kapcsolatos pillanatfelvételek azért kerültek át a kéziratból a portál szakköri lapjára, hogy a könyv felütésekor az ne t˝ njön (rövid id˝ multával máris), a képei u o alapján elavultnak!

1 Gondoljunk

5

Sci-fi tartalom
Földi id˝ szerint 2009. december 4-én nagyon ritka esetet tártak az Univerzum Tanácsának rendkío vüli ülése elé: a Tejútrendszer egyik spirálkarjának bels˝ peremér˝ l, a Nap nevezet˝ törpecsillag harmao o u dik bolygójáról "igen értelmes" jeleket fogtak. – Ez lehetetlen esemény, mert a földi élet matematikailag még olyan nagyon fejletlen, hogy egyszer˝ en nem lehet képes a gondolkodásával "igen értelmes" jeleket kisugározni. . . – vélekedtek így sokan a u Tanácsban. ˝ Ok lehetetlennek tartották, ám mégis bekövetkezett! A vizsgálat kimutatta, hogy a jelek f˝ forrása egy o 9 év körüli ikerpár. Az ikrek hihetetlen kalandokba gabalyodtak, mert sokszor amit elképzeltek, az valóra is vált! Hamarosan már "igen értelmes" ügynökök ezrei vigyázták titokban az ikrek minden lépését, mert a Tanács rájött, hogy ok lesznek az Univerzum nagy reménységei, akik képesek lesznek az "igen értel˝ mes" világ matematikai ellentmondásait feloldani egy ellentmondásmentes elméletben. . . A matematikai képzel˝ er˝ megugrását még három lánynál és kilenc fiúnál észlelték az "igen értelmes" tudósok. . . o o De ez a könyv nem err˝ l szól! Hanem arról, hogy az "igen értelmes" közösség legjobb humanoid o tanárai utaztak a Földre, hogy – egyel˝ re titokban tartva – elkezdjék a gyerekek tanítását, hogy immár o az emberi civilizáció is jobbá válva, elfoglalhassa majd méltó helyét az "igen értelmes" közösség tagjai között. Tehát a könyv a tanulásról szól. Bemutatja, hogyan vált 14 földi gyerek az "igen értelmes" világ polgárává, csillaghajóssá, virtuóz informatikussá. . . soroljam még? Az "igen értelmes" tanárok álcázásul egy egész várost felépítettek. Ez a város Nagyatom, err˝ l a o kisvárosról mindenki azt hiszi azért jött létre, hogy kiszolgálja Magyarország els˝ termonukleáris er˝ o o m˝ vét. A szül˝ k itt, ebben a fúziós er˝ m˝ ben kaptak olyan mesés állásajánlatokat, amit természetesen u o o u nem tudtak visszautasítani. . . A könyv az iskola els˝ kilenc hetét mutatja be. A legizgalmasabb óra talán a Csillaghajózás. Ennek o keretében a gyerekek a Kék Föld nev˝ csillaghordozóval egy idegen világra, az Epkedve.humane.homoe u bolygóra is elutaznak. Bár ellenjavallt, de h˝ seink mégis összebarátkoznak az ottani gyerekekkel és amio kor azok bajba kerülnek, azonnal a segítségükre sietnek. Aztán, jaj annak, aki olyanokkal akasztja össze a bajszát, akiknek csillaghajózó barátai vannak! De többet nem árulok el. Ha többet akarsz tudni, akkor olvass bele ebbe a könyvbe, az egyik f˝ szerepl˝ , Barát Virág naplójába! o o

Szakmai tartalom
Milyen programokkal találkozol majd a történet olvasása közben? A következ˝ kkel: o • Mobiltelefonos programok • Fraktálnagyító program • Vöröshangyák vezérl˝ programja o • MIDI szintetizátor program • Titkosító program • Email küld˝ program o • Web-robot program Milyen informatikai fogalmakat, szakszavakat ismersz majd meg a történet elolvasása alatt? A következ˝ ket mindenképpen: o

6
• email, levelezési lista, nyilvános kulcsú kriptográfia • algoritmus, automata, Turing gép, gráf • OO, UML, osztály, objektum, örökl˝ dés, Java, J2SE, J2ME, o • TCP/IP, Internet, WWW • szerver-kliens, webszerver-webböngész˝ , web-robot o • HTTP-HTML, WAP-WML Mindeme ismereteket egy sci-fi történetbe ágyaztuk be. A könyv kalandjaiban szerepl˝ gyerekek, szeo mélyek, intézmények, városok, idegen civilizációbeli lények mind-mind a képzelet szüleményei. Bármilyen névegyezés valóságos személyekkel, intézményekkel vagy akár földön kívüli személyekkel nem a szerz˝ k szándéka, hanem csakis a puszta véletlen muve lehet. o ˝

amiket ma még ki sem találtak! o Gyorsteszt: az alábbi szavakkal mondj egy igazi.class fájlokat. o • Ez a program a bemenetétr˝ l olvassa a feldolgozandó adatokat. • Á. tanár úr milyen mondatokat tud mondani :) • Ezt a játékszoftvert már én is megvettem. le is töltöm! • A Windows küldetése. De alig telik el majd pár év és mindet ismerni fogod. a crackerek rosszak. • Az én telcsim MIDP 2. s˝ t még sokkal többet is. • Egy változó értéke a változó memóriaterületén lév˝ bitminta értelmezése. • Amin kódolás közben elgondolkozok. nem vagy-e már most is bitmanó!? De van sokkal izgalmasabb felhasználási módja is! Le tudod leplezni a környezetedben a bitmanókat! Felhasználhatod arra. hogy ez az állatka másolja magát és így mozog. o • Ez a program csiga lassú! • Minden olyan dolgot. Még olyanokat is.java forrásokból a javac nev˝ fordítóprogram készíti el a .0 verzió. kedves olvasó. ha számodra sok ismeretlen szót találsz ebben a listában. • Minden objektumot külön forrásba írok. C. G bet˝ kb˝ l három kódolja. • A . hogy megkönnyítse a gépek használatát. • Ez az algoritmus csiga lassú! • Az Interneten az adatok kis csomagokra bontva utaznak. hogy vizsgálódj a barátaid.5. o • A HTTP válasz ugyanolyan szerkezet˝ . A. hogy visszaadja a kiszámolt eredményt.0-s. amit ki tudok számolni egy algoritmussal. u • Ez az objektum úgy viselkedik. u • A földi életet hordozó fehérjéket felépít˝ alkatrészeket a T. vagy kivételt dob. • A sejtautomata szabályai olyanok. Mert sok ismeretlent fogsz találni. mint a kérés. hogy Kelep L.7 Bitmanó gyorsteszt Készítettünk egy gyorstesztet. • A hackerek jó fiúk. ismer˝ seid. azt garantálhatom és még több ismeretlen mondatot! Hiszen még csak a könyv elején vagy. amit arra használhatsz. például a TGT o u o szó a Cys alkatrészt jelöli. .class a Java értelmez˝ bemenete. ahhoz írok megjegyzést is. kijött az 1. informatikai mondatot! szoftver Windows kivétel MIDP böngész˝ o SETI@home bonyolultság forrás hacker értelmez˝ o sejtautomata PATH blog Jávácska algoritmus Linux program fordító elosztott kapu csomag változó kiszámítható TCAG fehérje csatorna megjegyzés bemenet WAP domain Pareto szimulál verzió válasz kizáró vagy qubit kliens „Helló Világ!” Lássuk például. rokonaid körében: vajon ok bitmanók-e!? o ˝ Figyelj: ne csodálkozz. hogy megvizsgáld. azt ki tudom számolni egy számítógépprogrammal is? • Láttad már a Jávácska portál wapos felületét? • A UNIX crypt progija kizáró vagyos titkosítást használ. • A Linux egy nyílt forrású operációs rendszer. • A .

. • Ma még nem blogoltam! • A programom a 12345 TCP kapunál fog várakozni. ott látok is egyet. Jelölt Név:. . tanár úr mondatait is. . én is része vagyok. .. Lehetne a fehérjéket programozni? • Milyen az. . elt˝ nik! u • Az én böngész˝ m kezeli az ékezetes domain neveket. Jávácska! Értékelés: ha az általad megvizsgált bitmanó-jelölt a szóval tudott jó mondatot mondani és értette Kelep L. a B-hez a Kékre kapott számot. • Az Internet egy elosztott rendszer. Nini..clib. • Nyitok a böngész˝ re egy kimeneti I/O csatornát. el van mosódva: 0. .dote.. azaz Kelep L.. . . • Egy fehérje alkatrészeinek sorrendje meghatározza a fehérje térbeli szerkezetét.. . . . o • A PATH-hoz hozzáveszem a /usr/local/j2sdk/bin könyvtárat.. o • Egy C64 szimulátort futtatok. 1? Hmm.. • Ha egy számsorozat tagjait egy algoritmus számolja ki. csak fel kell keresned a böngész˝ programoddal a o http://www. Add össze színenként a jelölt pontjait! Kelep L. a G-hez a Zöldre. akkor ezzel is el tudod érni a portál bitmanó-határozóját a http://www. Az így kapott szín majdnem hófehér. ami Pareto eloszlású? Abból nagyon kevés nagyon nagy van és nagyon sok nagyon kicsi. Szó szoftver forrás algoritmus csomag Pont Kék 15 Zöld 17 Kék 15 Zöld 17 Jelölt Kelep L. . . • Hajrá.. • Sok nyelven meg tudom írni a „Helló Világ!” programot. . a térbeli szerkezet meghatározza a fehérje feladatát. Ha esetleg színes és javas mobilod van. tanár úr esetén például ez az eredmény adódik: • Vörös: 255 • Zöld: 255 • Kék: 240 Kapcsold be a komputered és Windows alatt indítsd el Paint programot. azaz Kelep L.. • A qubit a kvantum-számítógépek bitje.. a kinyíló ablakban az R-hez írd be a o Vörösre kapott számot.hu/javacska/bh. tanár úr egy nagyok okos bitmanó! De a portál bitmanó-határozóját is használhatod.clib... .. • A kliens adatokat kér a szervert˝ l. 15 17 15 17 Jelölt Név:.dote. . . de nem tudom leolvasni. Linux alatt pedig például a GIMP programot. . .8 • Karácsonyra kaptam egy domain nevet. akkor a számsorozat nem lehet nagyon bonyolult.. A Vörös nev˝ mez˝ be u o írd be a Vörösre kapott számot. . o • A SETI@home egy elosztott számítás. akkor megkaphatja a maximális pontszámot. A maximális pontszámokat a következ˝ táblázatban o adtuk meg. . ha futtatom a gépemen a SETI@home kliens programot. . . .. . ..hu/javacska/bitmanohatarozo címet. Jelölt Név:...... A Start/Kellékek/Paint programban kattints a Színek/Egyéni színek definiálása pontokra. ha leolvasom.. tanár úr egy nagyok okos bitmanó! A GIMP programban kattints az el˝ tér és háttérszínek fekete dobozra.wml címen... . hasonlóan járj el a Zöld és a Kék esetében is! Az így kapott szín majdnem hófehér. .

...... . ..... Kelep László azért kapott 0 pontot az utolsó mondatra. . ... akik a legkevesebbet tudnak? 4. . Bevezet˝ feladat: a színek megadásakor mindhárom színb˝ l maximum 255 értéknyit keverhetsz a bitmanó szío o nébe. ...... . hanem csak egyetlen számot adunk o u meg.. .... . ... .. mert az nem volt informatikai jelleg˝ ! Ha helyette azt u mondta volna például.. .. a zöldhöz és a kékhez is ugyanazt a számot írjuk be? Ekkor milyen szín˝ ek lennének a bitmanók? (Ekkor persze kérdésenként kevesebb pontot kell adni.. . ... .. . . .. ......... . . . ........ .... . hogy milyen szín˝ ? o ˝ u 2.. .... . .. . . ... .... akkor megkapta volna a Kék 15 u pontot... . ... Bevezet˝ feladat: készíts Te is saját bitmanó tesztet! (Mint nálam. összesen hány szín˝ ek lehetnek így a bitmanók? (A válaszhoz szükséges szorzásokat a géped számológép u programjával végezd el!) 5. ... .. ...... . Jelölt Név:. .. 1. .. Bevezet˝ feladat: mi van akkor. ... . .. . . hogy „Jávácska egy újszer˝ informatikai oktatási forma”... . .... .. .. .. . ... ... ... . . .. . . .. .) 3.... . ha a nem „háromszín˝ pontozást” készítünk... ... Bevezet˝ feladat: gondolkozz el azon. .. ... .. . . ha minden válasza helyes a jelöltnek. .. .. . .... a kékkel a legkönnyebbek és zölddel a közepesen nehezek........ ...... akkor teszteld le ot. ... . . .... . ... .. ... . ... . . Jelölt Név:...... nálad is a vörössel pontozott szavak legyenek o a legnehezebbek. ... .. .. .... . .. . ..... hogy összesen u maximum 255 jöjjön ki.......... . . .... .... színeket nem? Aztán a rajzoló programban a vöröshöz..... . hogy miért fehér szín˝ ek azok a bitmanók akik a legtöbbet és a feketék o u azok.. .... .. . ... ...... . 17 15 15 15 15 17 17 17 17 17 15 43 15 17 15 42 17 15 15 43 15 17 17 42 42 15 15 15 17 17 17 17 43 0 Jelölt Név:.. . ...... .) .. ... . .. ... .. .. .. .... ...9 Szó megjegyzés verzió Windows hacker Linux változó bemenet válasz kivétel értelmez˝ o program kiszámítható WAP kizáró vagy MIDP sejtautomata fordító TCAG domain qubit böngész˝ o PATH elosztott fehérje Pareto kliens SETI@home blog kapu csatorna szimulál „Helló Világ!” bonyolultság Jávácska Pont Zöld 17 Kék 15 Kék 15 Kék 15 Kék 15 Zöld 17 Zöld 17 Zöld 17 Zöld 17 Zöld 17 Kék 15 Vörös 43 Kék 15 Zöld 17 Kék 15 Vörös 42 Zöld 17 Kék 15 Kék 15 Vörös 43 Kék 15 Zöld 17 Zöld 17 Vörös 42 Vörös 42 Kék 15 Kék 15 Kék 15 Zöld 17 Zöld 17 Kék 15 Zöld 17 Vörös 43 Kék 15 Jelölt Kelep L... . Bevezet˝ feladat: ha van az ismeretségi körödben bitmanó...

vagy a 2000. akkor gondolatban (vagy a papíron) húzd le a nevét a „bitmanó lehet” listáról és olvasd megint a 20. Olvashatod az 1500. . akkor ugorj(atok) az 1500. Ha még több segít˝ t is o o megpróbálnál. akkor olvassátok közösen újra a 10. hogy a u mentor bitmanód lesz. sorra.2 (142. sort. rokona. akkor fordulj azzal bátran a listához! Akár egy bemutatkozó levelet azonnal küldhetsz is. Legyenek a mentor bitmanóid a Jávácska levelezési lista bitmanói (ide tartozok például én is :) Tehát. de fel o o a fejjel. . Fusd most át gondolatban ismer˝ seid. sort! (Hátha Neki van megfelel˝ (bitmanó) o ismer˝ se.) Ha Neki sincs. barátja. akkor az 1000. . Ki o lehet ilyen segít˝ (mentor) bitmanó? A programozó n˝ véred. vagy ha a „vizsgált név” nev˝ bitmanó esetleg nem tudja vállalni. Sajnos egyel˝ re nem találtunk az ismer˝ seid. akkor u megtaláltad a segít˝ det. oldal) részt.10 Egy jó tanács a Bitmanó-jelölteknek Kedves Bitmanó-jelölt olvasóm. vége az algoritmusnak. azoknak a nevéb˝ l gondolatban (vagy akár papíron) o írj egy új listát! Nevezzük ezt a listát mostantól gondolatban „bitmanó lehet” listának! 20. sorra! o 2000. Vége a mentor bitmanó keresésnek. o o o a számtek tanárod. vagy ami még jobb: emailben. aki ugyanúgy bitmanó szeretne lenni. hogy a mentor bitmanód lesz. barátaid. sort olvasd most! 30. Ha esetleg még nem tudsz sokat a levelezési listákról. barátaid. nagyon hasznos lenne. Ugorj a 2000. ha találnál egy olyan bitmanót. o 1500. akihez a bitmanóvá válás során kérdéseiddel tudnál fordulni. Ha a „vizsgált név” nev˝ bitmanó szívesen vállalja. a Jávácska levelezési lista{levelezési lista bitmanói. Ha a „bitmanó lehet” lista nem üres. akkor el˝ bb olvasd még el a 7. 1000. soroljam még? Az alábbi algoritmussal megpróbálunk segíteni a mentor bitmanók keresésében: 10. mint Te. rokonaid listáját! Ki lehet ezek közül bito manó? Akik szerinted azok lehetnek. Vagy él˝ szóban. sort. rokonaid között bitmanót. akkor vedd a „bitmanó lehet” listán szerepl˝ nevek o közül az els˝ nevet! Becézd ezt a nevet mostantól gondolatban „vizsgált név” névnek! Ha o viszont a „bitmanó lehet” lista üres. ha bármi kérdésed van. a barátod n˝ vérének rendszergazda barátja. megoldjuk! Ha esetleg van olyan barátod.

programjai egymást kiegészítve. újszer˝ oktatási egységet. Azóta a projekt mind koncepciójában. amit most éppen a kezedben tartasz! Ahogy már említettük: e regény és a Jávácska portál szakköri anyagai.11 A Jávácska projektr˝ l és a szerz˝ kr˝ l o o o A Jávácska projekt 2000-ben indult egyetlen füzet formájában. Célul azt t˝ ztük ki. 1999-ben megnyerte a Java Szövetség Java Programozási Versenyét. . Bátfai Norbert 1996-ban szerzett programozó matematikusi. amikor is a kezdeményezés hatalmas lendületet kapott a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának támogatásával egy ITEM pályázat alkalmával. u Bátfai Mária Erika 1998-ban szerzett magyar-finn szakos tanári. majd 2000-ben informatikus könyvtárosi oklevelet a Debreceni Egyetemen. Sajnos a kezdeti lendület hamar megtört és a tervezett füzetekb˝ l csak vázlatok készültek o el. hogy informatikai ismereteu ket tanítson gyerekeknek. együtt alkotnak egy kerek. Bátfai Norberttel közös mobil-információtechnológiai cége második helyezést ért el 2004-ben a Motorola JavaJáték Versenyén. majd 1998-ban kitüntetéses programtervez˝ mao tematikusi oklevelet a Debreceni Egyetemen. Így volt ez 2002 végéig. a száraz elmélet/gyakorlat/feladatok tagolású füzetek helyét egy blogba rendezett sci-fi regény vette át. Jelenleg a Debreceni Egyetem Informatikai Intézetének munkatársa. ahol Java technológiával kapcsolatos gyakorlatokat tart. mind kompozíciójában is átalakult: a tanítás helyébe a szórakoztatás és tanítás lépett. Ez a Fantasztikus Programozás.D. Jelenleg a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Társadalomtudományi Könyvtárának munkatársa és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ph. hallgatója.

12 .

I. rész Jávácska naplója 13 .

.

az egyetlen osztályban! Igen. miért lesz ez borzasztóan fontos a jöv˝ ben: o sok olyan gyermeknek segíthet majd.Humane. Emlékszem. kés˝ délután. akkor lapozz is rögtön oda!) Járj szerencsével! Földi id˝ szerint 2020. akik nem közvetlenül t˝ lük. sokat tanulsz majd bel˝ le! Annyit ígérhetek. o Ezt a naplót. közvetlenül a nagy változások el˝ tt. Üzenet neked! Szeptember hatodika volt. Meg is magyarázta.Homoe világ. pontosabban a napló nyomtatott változatát tartod most a kezedben. o Mérhetetlenül fáradt voltam. vagy kérdésed van. oldal) cím˝ pontban ehhez segítséget kaphatsz. 2010. a levele végén azt javasolta és kérte. akkor írj a levelezési listára! (A 7. Meg persze nekünk is rém mókás lesz felütni id˝ vel. meu lyik kontinens lehet a fotó jobb alsó részén. o ahogyan a világot tizenegy évesen láttuk. állandó vezeték nélküli kapcsolat a Világhálóval. o Lassú. Elb˝ völve nyitottam fel. ahogyan a Gamma urállomásról u ˝ látszik. .hu-ra. fejezet Programozás 1. . háttérnek a Föld volt beállítva. Budapest o Barát Virág (Jávácska) 15 .1. hanem a Világhálón kereszo tül tanulnak majd. de mégis valami zabolázhatatlan izgalommal hámoztam ki az iskolában kapott noteszgépemet kedvenc hátizsákomból. ha még nem vagy a lista u tagja. amikor egy szolidan éles pittyentés kíséretében el˝ ugrott egy kis ablak a kijelz˝ közepén. a virag@javacska. o mennyire! :-) Ne feledd: ha valamit nem értesz. semmint valóban a b˝ römön éreztem volna o o a horizonton lassan lemenni készül˝ Nap erejét. Felütni és újra átélni. mi voltunk a legels˝ évfolyam.2 "levelezési lista" (142. miegymás . akik a Könyves Kálmán Általános Iskola és Gimnázium padjait koptatták.1. Remélem. amiben leírjuk. Kelep László. egy meleg. hogy vezessünk naplót. a számtek tanárom írt sok érdekes dologról. egy elektronikus levelet kaptam! Levelet a friss cío o memre. de végre már a hátam mögött tudhattam az els˝ napom az új o iskolámban! Tizennégyen voltunk az osztályban. hogy milyen élményeket szerzünk az iskolában. hogy izgalmas lesz. azon gondolkodtam. Már inkább o csak emlékeztem a hosszú nyár perzsel˝ sugaraira. Milke. fantasztikus volt: 1024 Giga Hertzes qubit processzor. szeptember hatodika. el sem tudod most képzelni. A képet túlnyomórészt az óceánok gyönyör˝ kékje töltötte ki.

Majd elválik. ilyen programozás. o Rendszeret˝ Renáta.2. . de nem a Szentgyörgyiben: a 2010/2011es tanévben velünk. . Beszédes Brúnó. Az osztályf˝ nökünk Harang Renáta. Hogy az a bizonyos „következ˝ nemzedék” már az elején értse. mindenkinek a keresztneve kezd˝ bet˝ jével kellett egy rá o u jellemz˝ szót mondania a neve el˝ tt. . o . Hirtelen nem is tudtam. o Jó Jen˝ . Szóval az els˝ nap. o Ez a reggeli felkelés. Ha már így nekiláttam az írásnak: Renáta szerint a naplóba ne csak az iskoláról írjunk. u Rögtön tanítás után jött az email. Hétf˝ este. o Aranyos Anett. másmilyen programozás és megint programozás. mennyire könnyíti meg a „következ˝ nemzedék” tanulását. amolyan programozás. Merész Márió. . hogy mától kezdve mindannyian írjunk naplót. mennyire hatásos. majd benyújtom a számlám. 20 óra 10 perc. Az Istent is. aki végtelenség. . Érdekes érzés volt az iskolai évnyitón látni az iskola polgárait: mi. . örüljek-e ennek o o ˝ vagy sem: o ugyanis apukám barátn˝ je. PROGRAMOZÁS 1. de így otthon mindenki tud majd o minden iskolai dolgunkról. kedves hangú igazgató n˝ ) a Könyves Kálmán Általános Iskola és Gimo názium. Bár nem tudom. Rájöttetek a játék lényegére? Igen. A SZÁMOKRÓL FEJEZET 1. szeptember 6. Búvár Balázs. Találékony Tamás. Hirtelen nem is tudom. ráadásul o ebb˝ l kilenc fiú. Zenél˝ Zoli. de nem egyértelm˝ en mi. Valahogyan megközelítsétek. s a mellette ül˝ nek meg kellett ismételnie minden el˝ tte elo o o o hangzó ilyen díszes nevet a megfelel˝ sorrendben. J ÓZSEF ATTILA . Nagyon kedves. Hát jó. Nevet˝ Noémi. o o olyan programozás. Remélem. o Atmoszféra Abigél. hatodikosokkal nyitotta meg kapuját (legalább is reggel az évnyitón így mondta az a magas. Hogy roppant módon felnövekedvén. Mi a szöszért? Ráadásul Renáta ’néni’ csak a hálózati programozás és az osztályf˝ nöki órát o tartja majd. brrr. Igazságos Igor. Mindenesetre. Ismét iskolában. ki kicsoda: bemutatom a családom. Varázsos Virág. o Meglehet˝ sen fura az órarendünk: els˝ hat óra: hálózati programozás. Egyrészt kiderült: összesen tizennégyen leszünk az osztályban. Jávácska naplója – az els˝ nap o 2010. egy igazi naplóban minden benne van. vagy legalább a jellemz˝ szó. . Gyengéd Gyuri. Mindenesetre o most még minden arcról eszembe jut a hozzá tartozó név. ha o e-könyvként kiadják. az ismerkedést névtanulással kezdtük. elkerülend˝ a baklövéseket. o Karcsú Kornélia. az egyetlen osztály szemben a tantestülettel. létezik tanári titoktartás is! Bár nem vagyunk sokan.16 Vegyetek er˝ t magatokon o És legel˝ ször is o A legegyszer˝ bb dologhoz lássatok – u Adódjatok össze. kik vannak többen. . o Repül˝ Robi. ami velünk és a családunkkal történik.

Nemrég szükség is lett volna a segítségére.3. . Ehhez reggel egyesével öt-hat percet kellett hangosan beszélni mindenkinek magáról. els˝ óra o * * KÖRMÖL órai jegyzetkészít˝ o * * szoftver. hogy ti is ebbe az utóbbi csoportba tartozzatok. hogy a terem számítógépe megtanulhassa a hangunkat. 18 óra 55 perc. Egy bernáthegyi alakjában. szóval o elég sokat eszik. Az évnyitó örömére végre kaptunk egy hullámos papagájt. Kéto féle videó van: az egyik a tanári asztalról vesz minket. KÖRMÖL 2010. így ma o ˝ is hozzánk tartozik. Nemrég ismertük meg Renátát. tehát gyakorolja is ezt o a tevékenységet. Velünk ˝ ˝ él még Kalmopyrin. De most megyek aludni. Rettenetesen maradi ˝ néha a szokásaival. ha például a tanár felszólít. tehát olyanok legyetek. Miért is különös? Mert aki o kívülr˝l látja ezt: nehéznek ítéli. mert Émivel ikrek vagyunk. meg ilyesmi. Ezzel persze mindenkit szörnyen idegesítünk.mpg * *********************************** Tanár::Bárdos G. ha valami titkos. akik ismerik és szeretik ezt a tevékenységet.txt * * kapcsolódó anyagok: * * OOprog. hogy o miért) rögzíti. a szüleink már rég elváltak. akkor a saját nyelvünkön mondjuk. v1.0. néha megtanulhatatlanul o nehéznek. Van aztán egy szöveges állomány. leend˝ o kolleginák. apa mondta is: ha jól neveltnek akarunk legalább látszani. amiben az elhangzottak találhatók sima szövegként leírva. szerencsére bátrabb volt apánál. Apával és Grétivel (˝ a nagy. o de jó meleg.1_2010_09_06_H. Vissza az iskolai dolgokhoz! Az osztálytermünk felszerelése egy álom: az órán elhangzó szavakat a terem számítógépe (amit mi csak Körömnek neveztünk el. O a véd˝ angyalunk.> Szervusztok kedves gyerekek. .1. . amiket esetleg mi mondunk. Azért írok többes o o számban. annak a világ legtermészetesebb dolga: megtanulni és használni a Napnál is világosabb! A célunk ebben az évben. s hazaindulás el˝ tt a rögzített fájlokat mi is felmásolhatjuk magunknak. Aki viszont belülr˝l ismeri. már amir˝ l akarjuk. o Fülöp. akkor társaságban (és a család is annak számít) ne használjuk. kés˝ bb világos lesz. okos n˝ vérem. . a terem végéb˝ l a o magyarázó tanárt. hogy tudjanak. holnapra is kell hagynom az írnivalóból! 1.1_2010_09_06_E. szeptember 7. Bevágom például az OO programozás cím˝ óra anyagának az elejét: u *********************************** * OO programozás. KÖRMÖL 17 Maradva az iskolai névtanulónál: mi vagyunk a barátságos Barát család.1_2010_09_06. kollégák! Tanuló::mindenki együtt> Jó napot kívánok! Tanár::Bárdos G. Csak az apukánkkal élünk. és jegyzetelni tudja.3. milyen tevékenységr˝l o .> Velem egy különös és izgalmas tevékenységr˝l fogtok beszélgetni. rém öreg o o már. 19 éves) mindenr˝ l lehet beszélni.mpg * * OOprog. Sejti esetleg valaki. Kedd este. a másik mögülünk.0 * * 2010 09 06 14:02:00 * * OOprog.

valóban így van? Tanuló::Sz. o mit szeretne és azt már. az a programozó.> Azt hallottam.> Ismertek esetleg már olyan nyelveket. Jen˝> Nem. miért izgalmas? Azért.> Tehát mondhatjuk. Tanár::Bárdos G.> Igazán? Ez remek és melyik a számodra legkedvesebb? .> Magam is így gondoltam kedves kolléga. Márió> Számítógépekkel kapcsolatos. tehát nem a matematikára gondoltam. amit szeretne. Elkezdi és lassan. amikor elképzeljük. Tanár::Bárdos G. u Tanár::Bárdos G. remek. amit a programozó leír. Márió> Akkor ez a tevékenység a programozás. kedves kolléga! Tanuló::L. ami nehéz.> Nyomon van. szinte látja maga el˝tt.> A programozás az. ezek a programozási nyelvek. Minden.. hogy hogyan kellene ezt elérni. amit az ember elképzel. amit a számítógépek is megértenek. Márió> Igen. mert e tevékenység során. összeáll. azt már ösztönösen tudja. Az ember elképzeli. megtenni. az könny˝. legalábbis szerencsés esetben valóra is tudja. Aki az elképzeléseket leírja.. Különben én már több Java nyelv˝ programot is írtam. kedves gyerekek. Tanár::Bárdos G. o kollégák. nyerni szoktam a versenyeken! o FEJEZET 1. o Tanár::Bárdos G. Tanuló::L.> Segítek még: talán nézzük meg azt is. hogy te nagyon ügyes vagy matematikából. az a program. Jen˝> Igen. ugye? Tanár::Bárdos G. Tanár::Bárdos G. leend˝ kolleginák. Tehát kedves gyerekek a programozással fogunk foglalkozni.> Így van. amit megtanultál. váltani. hogy mit végezzen a számítógép és az elképzeléseinket leírjuk egy olyan nyelven. hogy te jól ismered a matematikát. PROGRAMOZÁS Tanár::Bárdos G. azt valóra is tudja. mint ahogyan a fazekas korongján formálódik az edény. magától értet˝d˝ már számodra? o o Tanuló::Sz. Márió> Például a Java nyelv. u természetes. Tanár::Bárdos G.18 lehet szó? Tanuló::Sz. Jen˝> Ez a matematika! o Tanár::Bárdos G.> Mint például? Tanuló::L. amiket a számítógépek is megértenek? Tanuló::L. van olyan.

bármikor. akkor olvassátok el még egyszer. . Az osztályok és az objektumok kapcsolata Tanár : Bárdos G. Ennek is bevágom az elejét: 1.2.1. kicsit gondolkodtam. leend˝ kolleginák. így hamar elkészültem a házi feladattal. o amivel beszélgetni tudunk a barátaimmal. Azt nem igazán értettem.. Id˝ : 19:27 o Az osztályok és az objektumok kapcsolata. de jól vissza lehet idézni. de a feladat nem volt túl nehéz. KÖRMÖL 19 Tanuló::L. Óra : OO programozás Tanuló : Barát Virág Email : virag@javacska. de szinte folyamatosan billenty˝ ztem be: u 1. . szeptember 7.3.3. mi hangzott el az órán. Kivonat Ebben a kisolvasmányban az OO programozás két alapfogalmáról olvashattok: osztályokról és objektumokról. Ha megvagytok az olvasással.3. akár éjjel is! Kicsit nehéz olvasni. majd egy kis pihen˝ után házi feladatként írjátok le a o saját szavaitokkal: mi az osztály és mi az objektum. hogy mire kellenek majd nekem ezek az osztályok és objektumok. Az OO programozás OO programozás Els˝ kisolvasmány – Az OO programozás o Bárdos G. Ha ezt a két fogalmat értjük. természetesen kiegészítésként rajzolhattok is.1. akkor minden más már apróság.hu Tárgy : Az els˝ házi feladat o Dátum : 2010. a saját szavaimmal bemutatva Barát Virág . Kedves gyerekek. már adott is: ezt el kell olvasnom holnapra. kollégák! Az OO programozás két alapvet˝ fontoso o ságú fogalma az osztály és az objektum. A legtöbb tanár kisolvasmányoknak nevezett fájlokat is ki fog adni Bárdos G. Márió> Az Internetes cseveg˝m a kedvencem.

mondjuk Kalmopyrint.20 Az osztályok FEJEZET 1.1. életkor. fajtája tacskó. kora 1 év. PROGRAMOZÁS Osztály lehet bármi. a : után osztálya szerepel. hogy az oda tartozók tipikusan mit szoktak tenni. Az osztályokat így jelöljük: 1. foltos. szín: szóval olyan tulajdonságok. ábra. egy másik lehet például a Kalmopyrin nev˝ . ha az osztály tulajdonságaira is kíváncsiak vagyunk: 1. hogy mik az osztályba tartozók tipikus viselkedési szokásai. Így rajzoljuk le az osztályokat. mondjuk magamat. Az osztály objektumainak tulajdonságai. mintái: . (Az egyik kutya neve lehet mondjuk Morzsi.2. amik a kutyákat általában jellemzik. az emberek pedig általában szeretnek játszani a kutyákkal. fajta. Mik vannak egy osztályban? Egy osztályban általános dolgok vannak. vagy hogyan szoktak viselkedni. Hasonlóan bárki meg tud ez alapján akárhány osztályt nevezni. de bárki b˝ víteni tudná akárhány emberi tulajdonsággal az o osztályt. ha az osztály tulajdonságai mellett arra is kíváncsiak vagyunk. én csak a nevet írtam be. tehát létezik az Ember osztály is. Tehát például tudok mutatni egy kuo tyát.) o Mik lehetnek még egy osztályban? Az osztályba azt is beírhatjuk. amib˝ l fel tudok mutatni valamit. ábra. Vagy embereket is tudok mutatni. színe világos barna. ezért létezik a Kutya osztály. Az osztályokat így rajzoljuk le. például a Kutya osztályban lehetnek olyan tagok. Az osztályokat így rajzoljuk le. 2 éves bernáthegyi.) Az Ember osztálynál u hasonlóan. mint név. (A dobozokban a : el˝ tt az objektum neve. A jól betanított kutyák például visszaadják az eldobott botot. Ne feledd: az OO világban minden objektum! Még az osztály tulajdonságai is azok.

az alsó pedig a Kutya osztály egy konkrét objektumát. ábra. akár most is. az iskolánk. Reggel hétkor kell leadnom az iskolai irodán. Az Ember osztályból származó objektum pedig egy konkrét ember. Persze ne egy oskori kolóniát képzeljetek el! Inkább egy kertvárost o . o a kalmi referenciájú bernáthegyit. Apa munkát kapott a frissen épült NaFEm-ben (Émivel így hívjuk). tanár úrnak. o u A képzett alkalmazottak természetesen nyugodtan élnek ezek közelében: ezért ma már önálló ’atomvárosok’ n˝ nek ki a földb˝ l. Mit tudnak csinálni az osztály objektumai? Az objektumok Az objektumok maguk az osztályokba tartozó dolgok. Lakott településre a lakossági tiltakozások miatt már lehetetlen er˝ m˝ vet telepíteni. legalábbis remélem.4. ábra.1. mert a tiltakozó lakosság energiát azért elfogad. így fogok tenni: ebben a pillanatban elküldöm mailben Bárdos G. csak az tero o ˝ mel˝ djön valahol máshol. Például a Kutya osztályból származó objektum az egy konkrét kutya. A fels˝ kép a Kutya osztályt mutatja. A legjobb az egészben. egy o u o központ: egy komplexumban vannak a lakóházak. Igen. de emailben is küldhetem. KÖRMÖL 21 1. apa er˝ m˝ ve és a szórakoztató o u egységek. 1. Mára ennyit a tanulásról! A közelmúltban nem csak az iskolánk változott: a lakhelyünk is.3. hogy Nagyatom egy erd˝ közepén épült város. Az osztály és az objektum rajza.3. Rendes neve: Nagyatomi Fúziós Er˝ m˝ . . Ennyi szerintem elég is lesz. .

de már fel sem vesszük. mert enyhe rendetlenségben papírok. Szerintem végül megragad nálunk. a hozzájuk tartozó billenty˝ zetek akkor tolatnak el˝ a helyükr˝ l. A lakóházak alapértelmezett tartozéka az Internet. de én mégis nagyon szeretem. hogy kisebb átcsoportosítással külön szobát kaphatnánk Émivel. Szinte tökéletesen elszeparált a felségterületünk: ezen az erkélyen át lehet bemenni. ha megállunk el˝ ttük: valahogy a fotocellás ajtókhoz u o o o hasonlóan. Kicsit különös. a múltkor is megijedt egy nyuszitól. a nappaliból egy hatalmas télikert nyílik: itt lakik Fülöp o papagáj. Minden szobában van fali terminál. hogy minden szomszéd háza ugyanilyen. A mi szobánkban az a legjobb. ami telis-tele van növényekkel. A vendégszoba egyel˝ re a nagyapáé: mi szeretnénk. inkább ne lenne patakunk. és naná. Ahol szaggatott vonalat láttok. a konyhát o az ebédl˝ vel. de nem is tervrajzot akartam. kifelé rögtön szemben van a fürd˝ szoba és a WC. Szilárd Leó utca 30. de mi nem akartuk.5. hanem egy skiccet. én és persze o Kalmi a kert végében csordogáló patak miatt ujjongtunk. Íme a házunk alaprajza: 1. Ugyan kissé túlzás könyvtárnak nevezni. Nagyatom. hogy igazi vészhelyzetben tényleg megvéd bennünket:) A középületek mindegyikének minden fontosabb helyiségében terminálok villognak a falakon. ábra. o Ruhásszekrény nincs sok: a fehérnem˝ ink kivételével mindenünk a gardróbban van.22 FEJEZET 1. amire a családtagjaim eddig vágyakoztak. Minden. hogy két erkélyünk is van. Kalmi és Fülöp nagy örömére fotocellásak. virágokkal és állatokkal! Kalmit csak nagyon óvatosan lehet sétáltatni. PROGRAMOZÁS sok kerékpárúttal és sétálóval. A földszint. bár az els˝ néhány éjszakán estét˝ l o o reggelig ugatta Kalmi a kis halacskákat: akkor azt kívántuk. ami segít eligazodni nálunk. csak ˝ tudnánk aludni! Még mindig lelkesen üdvözli oket. másokon állatok. de azt mondja: túl sokáig élt egyedül. igaz a hátsó beépített. egyszóval lakást keres. hogy van Internet. Mi a Szilárd Leó utca 30-ban lakunk. cd-k és könyvek egyaránt keverednek. Eleinte szóba került. szóval inkább meghosszabbított dolgozószoba. Még szerencse. vagy tájak. az el˝ szobát a nappalival. Els˝ látásra elég furcsán hatottak o a házunk üres helyiségei beépített szekrényekkel és számítógép-sarokkal! F˝ ként sorházakat o építettek. de a komoly számítógépek csak a gépszobában: szám szerint hat. Gréti szó szerint örömtáncot járt. benne van! Az ebédl˝ ablakából sziklakertet látunk. ha maradna. mikor ezeket feltérképezte:) Émi. ott tolóajtók vannak. parkkal. reggel jó u nagy csúcsforgalom szokott ott lenni! . Az emelet: Apának az emeleti könyvtár és gépszoba együttes lopta be magát a szívébe. Üvegtéglafal köti össze a nappalit a télikerttel. Egyszer˝ en gyönyör˝ ek: a templomi festett üvegtáblákhoz u u hasonlóan mintásak: némelyiken virágok vannak. Kétségtelenül nem vagyok egy mérnök típus. és túl nagy o nyüzsgés is van.

3. Meg tudom érteni. tanár bácsi még este megnézi a házi feladatomat. tanár úr kérem! u Tanár::Bárdos G. osztály. leadtad reggel az iskola irodáján? Tanuló::L. akkor bizonyára örülni fogsz annak a feladatnak. Jelszavak 2010. de bizonyára megnézte. írásban o értékeled. 17 óra 20 perc.> Á. köszönöm. szeptember 8. hogy úgy kedves leend˝ kolléga. ha bevágom az u elhangzottakat: Tanár::Bárdos G. s kevésbé lesz merész. Virág> Ööö. És lehet érdekl˝dni. leend˝ o kolleginák. a megoldásodban a Bot az osztály vagy objektum? Tanuló::B.6. mert nem volt rá id˝m. akkor nekem Virág megközelítése tetszett leginkább. Szilárd Leó utca 30. nem volt o ideje.> Szervusztok kedves gyerekek. Márió> Én nem készültem el vele. hogy tegnap este emailben megkaptam a legtöbb házi feladatot.1. A szünetben Márió már azt mondta nekünk. Nem gondoltam. Virág. házi feladatait. kérem. Legegyszer˝ bb. o Tanár::Bárdos G. kollégák! Nagy örömömre szolgált. a Bot az általában egy osztály.> Márió. Szerda délután.3. Tanár::Bárdos G. hogy felszólított. Márió> Nekem ez túl egyszer˝. egyedül a te feladatod nem jutott el hozzám. Tanár::Bárdos G.> Ja. 1. ábra. KÖRMÖL 23 1. .3.> Ha szabad néhány házi feladatot kiemelnem. ezen túl majd mindig megírja Bárdos G. miért nem volt? o Tanuló::L. mert ma azzal kezdte az órát. Nagyatom. hogy Bárdos G. értem. Az emelet. amit most gondoltam ki neked: a többiek összes beadott feladatát átnézed és a következ˝ órára röviden.

Hasonló dolgokat írt. S akkor már ott is a sárkány a szobában! Ronda nagy fogai voltak. az már egy konkrét objektum. Délután mind Virág. FEJEZET 1. Egyszóval a lábadozásunknak ezen a napján nem tudtunk jobbat kitalálni: kíváncsiak voltunk. ami nemcsak hogy nem különbözik a valóságtól. a másik az enyém. Tavaly december elején influenzásan lézengtünk otthon. A mostani hétpecsétes titok! Tehát kipróo o báltuk. 11 karakter hosszúak. aki szerint az objektumoknak nem is viselkedése. Az objektumok f˝ jellemz˝ je. Abigél megoldását is kiemelem. amikre vágytunk! Egyszer˝ en csak kergették egymást a gondolatok a fejünkben. minimum 8-10. nem mosott még életében fogat). kis kék golyócskák estek ki bel˝ le. teljesen helyesen látja a kérdést. s már minden fellelhet˝ o és nekünk legalább egy kicsit érdekes könyvet elolvastunk. aztán irány a zeneiskola. székesegyház. Mindenkinek ajánlom. hogy Émivel sok közös játékunk is van. amikor a nap a katedrális sárkányán edzette magát. hogy üzeneteket küldözgeto o nek egymásnak. ˝ egy kis OO történelemmel is o kiszínezte a házi feladatát. például: AgUUi25v8qC. Ahogy ígérte: az egyik az Abigélé. ezért el˝ ször egy alma jutott eszembe. . . hogy Kalmopyrin is ott volt. o hogy zongorázzunk. de amit a kutyámnak. . karomban végz˝ d˝ szárnyai. . apa betartja-e a sokat sulykolt szabályát. mind Abigél munkáját is elküldöm majd a csoport levelezési listájára. de azért olyat is. o amikor beleharaptam. az biztos! Valószín˝ leg az Interneten keresett és talált rá u Alan Key bitmanó Smalltalknak nevezett elképzeléseire. hogy tanulmányozza át ezeket! Az órák után tettünk egy jó nagy levezet˝ sétát a Wigner Jen˝ téren. de Bárdos G. hiszen hegedülhetnénk. éhes és o gonosz. Kész szerencse. amit nagyrészt együtt o találtunk ki. s ikerként kézenfekv˝ volt. Abiét gyorsan átfutottam. ami rögtön a kezemben is termett! De. tüskés farka és meglehet˝ sen o o o büdös lehelete (tuti. és keser˝ is volt.> Így van. hanem válaszai vannak. helyesebben csak eszünkbe jutottak olyan dolgok. amir˝ l én még nem is o hallottam. . Az órán sem volt ilyesmi. Gondolom nem meglep˝ . Aztán feltettük a VR-pántot és elkezdtünk kívánni. Szerintem az az igazán élénk fantázia. Az objektumoknak csak olyan üzeneteket lehet küldeni. o o azonnal megnyugtatott: Tanár::Bárdos G. de az a sárkánynak kinéz˝ o valami az els˝ kutyamorgások után kirepült az ablakon. E szerint a jelszavaink legyenek VÉLETLENEK. Ennyit apa szabályairól. Talán Gréti szokott ennyire félni horrorfilmek alatt. u Én éhes voltam. Nincs rá kifejezés.és bet˝ karakterekb˝ l. PROGRAMOZÁS Meggy˝ z˝ en mondtam.24 mindenféle botok lehetnek benne. kollegina. hogy milyen jó volt az egyik katedrális reggelente. legalább is én nem o ismerek: mennyire meg voltunk rémülve. de gerjeszti is azt! Megjöttek Bárdos G. . 1 Katolikus 2 forward püspöki székhely temploma. de vajon jót? – egy pillanatra elbizonytalanodtam. Közben Émi a júlio u 1 melletti szállodában ébredni usi nyaralásunkra gondolt. ki tudja miért. A szomszédok mindenképpen jobban jártak. amire válaszuk is van. apa szerint neki túl élénk a fantáziája. . vagy dobolhatnánk is. o o Ha még nem mondtam volt: apa szerint rém fontos a zenei nevelés. pélu o dául a gépemen az én el˝ z˝ jelszavam: hah12Tal. . továbbított2 levelei. Persze rendszeresen cseréljük is. . szám. Kalmopyrinnek eldobok. A legijeszt˝ bb a szeme volt: sárga. Hamar megtudtuk apa jelszavát a tör˝ programmal a kvantum számítógépére: duro bincs07. .

f˝ leg. Az örökl˝ dés o OO programozás Második kisolvasmány – Az örökl˝ dés o Bárdos G. hogy van egy plusz tulajdonsága és egy plusz vio selkedése. nem alaptalanul: napi 9-10 óra alvás nélkül lassú voltam. Az most b˝ ven van. A kapcsolat neve az. Származtatás – örökl˝ dés o 2010. Tegnap úgy adta ki. akit kisebb korában az egész család egyszer˝ en u csak Mormotának becézett.˝ 1. ráadásul frissnek és teljesen aktívnak érzem minden részem. Nem viselkedése. Ha már felébredten. Csütörtök hajnal. hogy örökl˝ dés.4.7.1. Bár akkor Éminek is ébren kellene már lennie. Virág. o Mit olvasunk le a Rend˝ rkutya ábrájáról? o A Rend˝ rkutya annyival több a Kutyánál. viselkedési mintái. ez jó vagy sem. . . SZÁRMAZTATÁS – ÖRÖKLODÉS 25 Szóval itt a megszólított objektum nem viselkedik. kollégák! Készítsünk két osztályt: a Kutya és a Rendo ˝ orkutya osztályokat! 1. o 1. S˝ t Kalmopirynnek o is. ha lesz id˝ nk: „kukkantsunk” bele. Kivonat Ebben a kisolvasmányban egy osztályok közötti kapcsolatról olvashattok. A rablókSzáma például azt mondja meg: az osztály objektumai mennyi rablót fogtak . o o 1. én egyel˝ re maradok a viselkedés mellett. Mindegy.4. belenézek Bárdos tanár bácsi tegnap kiadott újabb kisolvasmányába. hanem válaszai vannak. Én. o Két osztály kell hozzá: egy szül˝ osztály és egy gyermek osztály. ábra. szeptember 9.4. hanem válaszol. 4 óra 55 perc. mégis fenn vagyok. ha bármi köze van o o a sárkányos élményhez. Nem értem. o Kedves gyerekek. nem értem: hajnalok hajnala. A Kutya és a Rend˝ rkutya osztályok. rajta is volt VR-pánt. Hirtelen nem is tudom. leend˝ kolleginák. mint egy k˝ korszaki Commodore 64-es.

(Most nem lényeges. amikkel a Kutya osztály rendelkezik. hogy a rend˝ ro o kutyák képesek rablókat elfogni. azaz ++rablókSzáma. Ekkor a Kutya osztály minden korábbi tulajdonságával és viselkedésével a Rend˝ rkutya osztály is rendelkezik. A plusz viselkedési mintája a Rend˝ rkutya osztálynak a Kutyához képest.26 FEJEZET 1. hogy nem kell minden új osztály létrehozásakor minden tulajdonságot és minden viselkedést újra leírni.8. o Így rajzoljuk le. objektumot és örökl˝ dést hamarosan a gyakorlatban is lesz lehet˝ ségetek felo o használni! (Például a monitorodon látható ablakok a Frame osztály. 3 Azokat a tulajdonságokat és viselkedési mintákat. hanem lehet örököltetni a már valamelyik korábban megadott osztályban meglév˝ tulajdonságokat és viselkedéseket. Így rajzoljuk le az öröklést UML-ben. hogy a Rend˝ rkutya osztály örököl a Kutyától: azaz a Kutya o osztály a Rend˝ rkutya osztály szül˝ je. Esetünkben o csupán annyit kell mondanunk. a Rend˝ rkutyának is megvan mindene. ami megvan a szül˝ osztálynak. s˝ t a Rend˝ rkutya ezeket még újakkal is ki tudja o o o egészíteni. elég a nyíllal jelölni. hogy a Kutya osztály a Rend˝ rkutya osztály szül˝ je (illetve. azaz a Kutya dolgait. a mobilokban futó programok a MIDlet osztály gyermekosztályaiból származnak. még további tuo o lajdonsága és viselkedési mintája is van. . nem kell külön leírni a Rend˝ rkutya osztályban. hogy a Rendo o ˝ orkutya osztály a Kutya osztály gyermeke): 1. a böngész˝ kben futó proo gramok az Applet osztály. amikor a rend˝ rkutya o elfog egy újabb rablót.) Mi a nagy dolog az OO programozásban? Az OO programozásban az a nagy dolog. vagy ami ugyanazt jelenti: a Rend˝ rkutya osztály a Kuo o o tya osztály gyermeke lesz. ábra. ami volt a Kutyának. o Az osztályt. PROGRAMOZÁS már el. miszerint a Rend˝ rkutya örökli o o a szül˝ . Tehát a gyermek osztálynak minden olyan tulajdonsága és viselkedése meglesz. S˝ t.) Világos. de megemlítem: egy konkrét rend˝ rkutya o esetén a rablókSzáma számot eggyel növelni kell.

A Java nyelv˝ mondatok végére pontosvessz˝ t írunk. csak írásban használjuk. tartja. amin keresztül a tanár simán látja. kétszer is meggondoltuk. Émi viszont a nagypapára gondolt: az ajtón belép˝ Mikulás tökéletesen o formázta a már öt éve elhunyt nagyapát. . szeptember 10. ezt is bevágom az utókornak: 1. . A Java nyelv˝ szövegek – mint ahogyan például a magyar nyelv˝ u u szövegek is – mondatokból épülnek fel. fából is készült egy személyes asztalkák. Péntek este. u o String hellóObj = new String(”Helló”) . A változatosság kedvéért a mai háziban a Java programozásról kialakult képünket kell leírnunk. a végén a korai ébredés ellenére elkések! u 1. H˝ . Kivételesen szó nélkül engedelmeskedtünk. füzetet vagy könyvet nem kell használnunk:) Miel˝ tt bárki o arra gondolna. mire gondolunk! A nagy ijedelemben én azt szerettem volna. A titkos ajtó 2010. .5. Nagyon könny˝ ek. Mivel én a Mikulásra. Kelep L.1. hogy a noteszgépem szinte beleolvad a felszínébe. hogy óra alatt bármit nézegethetünk tanulás címszó alatt a gépen. Óra : Java programozás Tanuló : Barát Virág Email : virag@javacska. kellemest elképzelni. Közben azt is mondta: próbáljunk valami teljesen jót. A Java programozás órát is Bárdos G. ki mit csinál. A TITKOS AJTÓ 27 Még mindig nagyon korán van! Tegnap a sárkánynál hagytam abba. székekkel.-lel kis csoportokban. és lekerül a fejünkr˝ l a VR-pánt. . Gréti épp ekkor lépett be.5. hogy o rögtön ezután mindez meg is történt: nem téved. Elmondtunk neki mindent. A Java nyelv˝ szövegeket Java u programoknak is nevezzük. Ha még nem mondtam volna: december 6. Sejthetitek. . ki kell ábrándítanom: egyrészt a tanárok járkálnak. (Általában körben ülünk. Tollat.5. Id˝ : 19:08 o Mit tanultam meg ma a Java nyelvr˝ l? o Barát Virág Ma a Java nyelvet beszédben nem. 19 óra 5 perc. nagyon kényelmes.) Legjobb az egészben a padok lapja! Úgy vannak kialakítva. volt. akár játszhatunk is. Az osztályteremben KÖRÖM mellett a padok a kedvenceim. ha egy kicsit megszakad a hálózati kapcsolat. u u így órák alatt gyorsan át lehet rendezni a termet. Látványra semmi különös: fa szín˝ .1. Aki most azt feltételezi. Mit tanultam meg ma a Java nyelvr˝ l? o Tanár : Bárdos G. másrészt a tanítás elején be kell jelentkeznünk az iskolai gépre. menjünk a konyhába és igyunk egy pohár tejet.hu Tárgy : Az els˝ házi feladat o Dátum : 2010. Azt tanácsolta. szeptember 10.

A Java fordítók csinálnak a . ábra.) A programozó számára pedig ez a név az. A számítógépes objektumok a számítógép memóriájában élnek.28 FEJEZET 1. Ezek a rekeszek sorszámozva vannak. A számítógépek u u képesek elolvasni a Java nyelv˝ fájlokat. hanem a programot olvasó embereknek szólnak. mint például a javac nevezet˝ . (Soko szor nem is névnek. értelmezik és végrehajtják mindazt. Hexa feladat: Milyen kódot írnak a fordítók a . de u u ezek nem a számítógépnek.9. Számítógépes objektum a memóriában. hanem referenciának nevezik.class fájlok elejére? (Nézz meg4 egy .java kiterjesztés˝ fájlokba mentjük. Ezek a java fordítók. A számítógép memóriája rekeszekre van osztva. Ezeket a kódolt u . // Ez a mondat nem a számítógépnek szól! A Java nyelvben az a szokás. az utcai házszámokhoz hasonlóan. A class fájlt bájtkódnak is nevezik. 1.class fájlokat a Java Képzeletbeli Gépek képesek olvasni és értelmezni.class fájlt a gépeden! Segythetek? Nézd meg hexában!) A Java nyelv˝ szövegekbe magyar nyelv˝ mondatokat is írhatunk //.java kiterjeszu tés˝ Java forrásokból Java . u Kutya A Java nyelvben egy objektum nevét kisbet˝ vel kezdve írjuk. akik ezzel egyben az ˝ oket futtató valóságos számítógépet is vezérlik. Egy számítógépes objektum neve különleges dolog.class fájlokat. PROGRAMOZÁS A java nyelv˝ mondatokat . elolvassák. mert ez mutatja meg a számítógépnek. Aztán vannak olyan programok. Egészen pontosan: a Java mondatokat emberek írják és természetesen olvasni is tudják. u kutya // A következ˝ mondat létrehoz egy új String\index{String} osztálybeli o // objektumot és a hellóObj referenci\index{referencia}át adja neki. amik szintén tudják olvasni. tároljuk. hogy az objektum lakhelye melyik rekeszen kezd˝ dik. String hellóObj = new String(’’Helló’’). hogy egy osztály nevét nagybet˝ vel kezdve írjuk. amit u a mondatokban leírtunk nekik. azaz két perjel után. infó tanárod segítségét vagy keresd fel a Jávácska portál házi feladat menüpont- ját! . 4 Kérd meg a mentor bitmanód.

ha Kalmopyrin is lohol melo o lettem. elveszik számára az objektum is.1. Kíváncsi lennék. Miért fontos? Olvasd el az E. STRING OSZTÁLYBELI BARÁTAINK 29 ˝ ami összeköti ot az objektummal. röviden.1.T. hogy a kalmi referenciájú konkrét számítógépes objektum a Kutya u osztályból való. . Ehhez képest.6. emailben elküldött házi feladatok. mennünk kellett. de rengeteget beszél a horgokról. meg is értettem. úszókról és csalikról. . s ezért vagyunk az egész iskolában összesen tizennégyen. f˝ leg. nemzetnek az évszázadokon át csiszolódott anyanyelve. Napi öt abraka szó. Ez egy mesterséges nyelv. hogy már a múlté a dög nehéz iskolatáska: egy-két kisolvasmány a noteszgépemre. táblázat. mennyit költöttek ennek a helynek a kiépítésére! Én úgy tudtam: minden épület vadiúj. Hétf˝ . oldal) Az abraka nyelvtankönyvet megtalálod a portálon. Legjobban biciklizni szeretek. szeptember 13. Apa szerint a legjobb sport a sporthorgászás. Már minden beépített szekrényünk tele volt. a tesi óra nincs: minden család maga oldja meg a gyerk˝ cök o ’megfelel˝ testi mozgatását’. azért is maradt a végére. o Kezdem megszokni. Amíg leírtam. csak az alagsorban maradt még egy üres. String osztálybeli barátaink 2010. amit persze csak a kerti pataknál uz: soha ˝ nem fog semmit. . Minden feln˝ tt családtag a most létrehozott NaFEm-ben kapott munkát. 12 óra 5 perc. Délután elérkeztünk az utolsó doboz kipakolásához. Émivel lecipeltük hát a dobozt és kinyitottuk a szekrény ajtaját: de polcok helyett egy csapóajtót találtunk a fenekén!!! Míg mindezt felfedeztük Gréti vacsit f˝ zött és már o apa hangját is hallottuk. . A rajz órákat kiváltjuk a házikba beillesztett rajzokkal és a könyvtári órákkal. mert már nem tudja majd megszólítani a kés˝ bbiekben. De vár bennünket az átjáró! Vajon mi lehetett régen a házunk helyén? Ennyit arról. azaz nem egy népnek.6. o Mit jelent a Kutya kalmi. ˝ Még a napi hat abraka5 szavam vár arra. ezért o költöztek ide a családok. a programozó csak ezzel a névvel tud az objektumra hivatkozni. hogy megtanuljam oket: abraka abraka java cine bite gise bitegise magyar varázsolni programozni egér bit manó bitmanó 1. 5 Az . Java nyelv˝ mondat? Azt. Ha a név elveszik. hogy mindent most építettek! 1. A noteszgépemen abraka a bitmanó-közösség lehetséges közös nyelve. hogy a kalmi referenciájú objektum az egy Kutya lesz. Ebben a téli sífelszereléseink vannak. tantárgy nyelvekr˝ l szóló o óráját! (70.

PROGRAMOZÁS igazán jó: a monitor szuper. gyorsan be is üzemeltem. Amikor a számítógép ezt a mondatot olvassa: létrejön a hellóObj referenciájú objektum a memóriában: 1. A referencia az objektum memóriabeli címe. Kivonat ˝ Ebben a kisolvasmányban az els˝ igazi számítógépes objektumaitokról olvashattok.10.30 FEJEZET 1. Az els˝ igazi számítógépes objektumaid o Java programozás Els˝ kisolvasmány – Az els˝ igazi számítógépes objektumaid o o Bárdos G. Elemezzük a következ˝ Java nyelv˝ mondatot! A o u String hellóObj = new String("Helló"). mikor a gépe el˝ tt ül: u o szemben vele a laptop képerny˝ je. u Szerencsére apa kacatjai között találtam egy jó magas hátú rendes egeret. arra majdnem mer˝ legesen a billenty˝ zete. Legfontosabb tulajdonságuk. Mint programozók leggyakrabban velük találkoztok majd. s a gépen kívül o o u az ölében van a kicsi korától szinte hozzán˝ tt pasztellszín˝ gombos másik billenty˝ zet:) o u u Elalvás el˝ tt még el kell olvasnom Bárdos G. azaz meg tudnak jegyezni akármilyen u szöveget! Kedves gyerekek. ezért javaslom. String hellóObj = new String("Helló").6. egész viccesen néz ki.1. a billenty˝ zetet is meg lehet szokni. Émi inkább a billenty˝ zettel nem boldogul. mondat String hellóObj része azt jelenti. újabb kisolvasmányát: o 1. de az optikai egerem. ábra. azaz egy String. Ok a String nev˝ osztály o u példányai. kollégák! A Java programozás alapvet˝ objektumai a o o String osztályból származó objektumok. leend˝ kolleginák. huu. hogy képesek bet˝ ket tárolni. hogy kössetek mély barátságot! A következ˝ Java nyelvi mondat életre o hív egy String osztálybeli objektumot: String hellóObj = new String("Helló"). hogy a hellóObj referenciájú objektum a String osztályba tartozik. .

) Ha o o o ˝ fedezte fel az épül˝ NaFEm informatinem lenne olyan kedves. . o de mikor az orra elé emelkedett a tányérja: ezt az elméletet is elvetette. Gréti próbálta nagyapa felbukkanását felvezetni azzal. Különös álmot láttam az éjjel. Nemsokára o u visszaért apa a vásárlásból. szeptember 14. Lementem az alagsorba a beépített szekrényben a minap felfedezett ajtóhoz. Még o u o épp kijutottunk a gy˝ r˝ b˝ l.7. 1. Különös álom 2010. kecses. u okokból nem írhatom meg.7. Még a Szentgyörgyi el˝ tti iskolánkban7 tanultunk a boo o szorkányüldözésr˝ l: néhány évszázaddal korábban megégettek volna Émivel már az almáért o is. Úton a hegyekbe egy lerobbant kocsi mellett találkoztunk Renátáuu o val. o Grétit felvették a húsz kilométerre lév˝ Információtechnológiai Egyetem kvantum-kriptográfia o szakára. KÜLÖNÖS ÁLOM 31 A new6 utasítás objektum létrehozására utasítja a gépet. Furamód az ajtó fölött egy zöldeskék tábla függött. de nemsokára u vissza kellett fordulnunk egy hóátfúvás miatt. Ekkor ébredtünk rá: kvantum számítógép ide. hogy a kívánt osztály nevét mindig utána kell írni: String hellóObj = new String ("Helló"). rögtön elb˝ völte. hogy kérdezgette apát: hisz-e a csodákban? Nemsokára már hitt! Bár el˝ ször klónozásra gyanakodott. Még adós vagyok az ideköltözésünk történetével: szóval megjelent az ajtóban nagyapaMikulás. Régóta nem emlékeztem már az álmaimra. azaz új jelentés˝ angol szóból. ez volt ráírva: § Epkedve. majd rend˝ rök özönlötték el az egész városrészt.homoe ¥ ¦ 6A 7 Biztonsági ¤ ’new’. Így kerültünk Nagyatomba. de o nyert. hogy fáklyás menetben üdvözlik mindezt. és persze u o u bennünket is. okulva a törtétekb˝ l. VR-pánt oda: amit elképzelünk. Apát. így hazafuvaroztuk. melyik osztályból kell létrehoznia az objektumot? Onnan. A kocsija menthetetlen volt. gyanúsnak is találhatnám. Honnan tudja a gép. Kedd. Szerinte egy ilyen város védelmet nyújt nekünk addig. kedves és valahogy egyértelm˝ en okos. hogy szövegeket mindig idéz˝ jelek közé zárva adunk meg): o String hellóObj = new String( "Helló" ). o o Apa rövid úton úgy döntött: csomagolunk és irány a nyaralónk! A sárkányt a környéken lakók és a rend˝ rök szabályszer˝ en meglincselték. 17 óra 18 perc. cseppet sem csodálkozik a körülünk repked˝ tárgyakon. de a mostani id˝ ben sem valószín˝ . melyikben. Azóta a családhoz tartozik. most a o Helló szöveget (ne feledd.humane. nem próbálkozunk. (Él˝ lénnyel. Rögtön ezután kisebb hangzavart hallottunk az utcáról: el˝ került a sárkányunk és épp egy palotapincsib˝ l lakomázott. Gyönyör˝ sz˝ ke haja volt. Renáta az iskolában kapott tanári állást.1. az a következ˝ pillanatban a valóság maga. Ami után pedig zárójelek közé zárva adatokat adhatunk át a szület˝ objektumnak. pedig kiskoromban sokat álmodtam. Apa mellett 267 jelentkez˝ volt még. ˝ míg megtanuljuk használni a képességünket. O o kai igazgatói posztjának hirdetését is.

Szerda. hogy kíváncsiságból alaposan átvizsgálta a saját lakásuk beépített szekrényét is és náluk is van egy ajtó. Egyre csak közelebbr˝ l és közelebbr˝ l. mint megannyi sz˝ rszállá keso o kenyedett dongó. o A kép sokkal lassabban. Rövid megbeszélés után a többieket is riasztottuk SMS˝ ben. majd pici tétovázás után felveszem a telcsit. amikor izgatottan elmondja. Lehet. Az állat pofázatát és tekintetét leginkább egy nagymacskához. Megérintem. a feln˝ tt példányokat amúgy igavonásra használják. . Miután megcsodálta Fülöpöt és az új feleségét: Filippinát. . a testet és a fejet is s˝ r˝ . a bekapcsolt készüléket pedig az övembe csúsztattam. o Csak egy álom volt. Megvártam. bár mire befejeztem elaludt. Megdöbbent. gondoltam eddig. egy sárgás. amikor a gyerekek észrevesznek. PROGRAMOZÁS Reggel megnéztem. közben jobbal felvettel a telefon headset-jét. . szeptember 15. mert a o o o mozdulatlan feketeségb˝ l mélyzöld és ezüst csipkék válnak ki a közeli horizonton. aki osztálytársam. a mese melyik részén adta fel. ˝ hogy nem várjuk meg oket. szinte karnyújtásnyira egy gömb. hogy o náluk is van-e ajtó és tényleg van. Ildike még nem jár iskolába. egész este az Internetr˝ l kellett neki mesélnem: rémesen izgatja a téma. egy hatalmas állatot dögönyöznek. szinte már én is meg tudnám érinteni a funkcioone fejét. de ahogy megszokja a szemem mégsem: van mozgás. Délutánra megbeszéltünk egy találkozót mindenkivel a nagy fánál. Erre a gyerekek is felengednek és vidáman dögönyözzük tovább a funkcioone-t immár közös er˝ vel. sz˝ rös feje felé. már szinte érzem a hideg fém érintését. hanem kinyitjuk az ajtót és benézünk. Visszarántom a kezem. egy bolygó. de tudom. értékelnünk kell a helyzetet! 1. Elindultam az ajtó felé. Az állat és a gyerekek is feszülten figyelnek. Éjszaka lehet. Bonyolult szó amúgy. de továbbra is közeledik. csak félálomban tudatosított:) . Nekem elindul a kezem a funkcioone nagy. középen. de nem. nyúlok a kilincshez.32 FEJEZET 1. . Megborzolom az álla alatt. Holnap kiderül. hogy jól sikerült-e? Ildikének szerintem tetszett. amikor hirtelen megcsörren a mobilom. hogy az állat egy fiatal funkcioone. hátha vannak még ajtók valahol! Mi pedig elhatároztuk. S˝ t. amit én is láttam. finom sárga csíkívekkel uu tarkított kék sz˝ r borítja. amíg Abigél is így tesz. amikor Abigél hangjára felébredek. Nem tudom honnan. reggel megnézte. 21 óra 45 perc. Bitmanók és betumanók ˝ 2010. sok mozgás. zöldes gömb.dote. a sz˝ rök ett˝ l még hangosabb döngésbe o o o kezdenek. Körül feketeség.clib. hogy miképpen jött le hozzánk ez a mese az Ino terneten keresztül? Megpróbáltam egy mesébe oltani a választ. csak hirtelen nagyon közelr˝ l látom. hogy egy bolygó neve! Hoppá. mondjuk egy hatalmas tigrishez hasonlítanám. ˝ Ma délután átjöttek hozzánk Ildikéék. hát tudtam és kész. Mintha rám nézne. de tisztán emlékszem: álmomban tudtam. Csak a o funkcioone pofájából kiálló sz˝ rök rezegnek továbbra is sebesen. de ha tudtam. Döntsétek el. hogy derítsék fel ok is a lakásukat. ahol nálunk is rábukkantunk. Lassan kinyitottam az ajtót. Szelíd. de már nagyon várja. persze nem volt ott a tábla. . F˝ leg miután a http:// o o www. de az imént hívott fel Abigél.8. Abigél hangját hallom. Mindenki megmerevedik. embereket látok! Gyerekeket. amúgy mást o nem látni. Ballal lenyomtam a kilincset. aztán iszonyatos sebességgel rám zuhanna. ok az egyik szomszédunk. egy ugyanott.hu/javacska/digianyuka/ lapról meghallgattunk a laptopomon a digitális anyukától egy mesét! Elalvás el˝ tt azt kérdezte. hogy különös álma volt az éjjel és szinte szóról szóra ugyanazt mesélte el.

BITMANÓK ÉS BETUMANÓK 33 1. . amikor pl. hol nem volt. Utazás az Interneten Egyszer volt. u Minden földlakó bet˝ manó lett. bájt mez˝ ket o o látsz mindenütt. Jó gondolat. o 8A . Bármerre nézel is. ˝ o Hogyan csinálták ezt a bitmanók? Mi az az OO világ? Nézzük meg közelebbr˝ l! o Szeretem itt ezt a dereng˝ zöld fényt és milyen nagy most is a nyüzsgés. Én a Programka osztályból származom. A mi viu lágunkban a gyerekeket nem az anyukák szülik. Ezért is vagyok nagyon jól értesült sok érdekes dologról. Mi a mi osztályunk „családi mestersége”? Széltében–hosszában átszeljük a Világhálót10 . ez egy virtuális. azaz képzeletbeli puszi volt. az egy folyamatos dolog. Én. Nyolc egymást követ˝ bugyogás alakít ki egy bájtot o 01001010 11010010 10001110 és ezek a folyamok minden irányban elöntik a bájt mez˝ ket. benne a virtuális Földdel. A mi világunkban nem családokban. a csapot megengeded és folyik. Tehát építeni kezdték a virtuális Tejutat. azaz az OO világot: ok lettek az els˝ bitmanók. akár o o hátra. akár oldalra. No látod. Ezután képes volt életre u kelteni a könyvekbe varázsolt bet˝ ket.8. hogy ezt a folyamatot a bitmanók példányosításnak nevezik. Ez a memória. egy Programka9 objektum vagyok. utazásBemutatóProgramka is egy objektum. ha erre parancsot kapnak a bitmanóktól. végestelen végig. Utazgatva hallok néhány dolgot suttogni: például. Ha o viszont csak csöpög. Majd kés˝ bb is elmesélem nektek.8. hogy a bájt mez˝ ket és egyáltalán az egész OO világot valami o csodálatos bitmanók teremtették és irányítják.1. ami a Tejút galaxisban keringett napja körül. amiket még megtudok. hogy a diszkrét dolgokat meg tudod számolni. u o 10 Más néven World Wide Web (röviden: Web): világot lefed˝ hálózat. o 11111111000011111111 11111110000001111111 11111110000001111111 11111110000001111111 11111110000001111111 11111111000011111111 11111111100111111111 11111110000001111111 11110000000000011111 11100001000011000111 11101111000011110111 11111111000011111111 11111111000011111111 11111111000011111111 11111111000011111111 11111110000001111111 11111100011000111111 11111000111100011111 11110001111110001111 11100011111111000111 diszkrét a folytonos ellenkez˝ je. alakulnak át. volt egy Föld bolygó. Úgy tudom.˝ 1. misztikus Java nyelv˝ varázslataikkal. ahogyan a diszkréten8 bugyogó 0 nullák és 1 egyek bájtokká sorakoznak. nagy utazók vagyunk. akkor az már diszkrét. hogy u virtuális? Képzeld magad elé szerelmed arcát és adj neki gondolatban egy puszit. akkorra a memóriában már ott is van a nullák és egyesek összjátéka megformázta újszülött objektum. u ˝ De néhány bet˝ manó még többet akart. o játszanak. ide–oda. amint megtanult írni – olvasni. Ezen a (galaktikus mértékkel mérve) kis bolygón éltek a bitmanók és a bet˝ manók. A mez˝ kön pedig vidám objektumok születnek. . Ok építeni kezdték a virtuális Tejutat. hol 1 egyes bitet bugyognak: 0100101 és sorolhatnám. Ütemesen hol 0 nullás. Akár el˝ re. akár föl vagy le nézek sok–sok kis bitforrás mindenütt. hanem osztályokban élünk. Mire a példányosításnak vége. – Mi az. 9 Az angol nyelv˝ mesékben a magyar Programka megfelel˝ je az ’Applet’ angol szó. hanem a Java Képzeletbeli Gépek hozzák oket ˝ létre a new varázsszó segítségével. vibrálnak.

már nem formáznak meg semmit. . tökéletesedni.34 FEJEZET 1. néhány más objektum még ismer. ha föléje hajolsz. hogy felszabadítsa az olyan memória területeket. A mi világunkban ez a törvény: a GC itt jár köztünk a memóriában és megszüntet minden olyan objektumot. de a törvény az törvény. Mik lehetnek ezek? Számok. senki sem akarhat! Többet most nem mondhatok. akkor mindig valamilyen böngész˝ programot használsz majd. ébredj! Utazol. Szokása u o ˝ o szerint szinte észrevétlenül vonult el.. zöld vilu lanások futnak át a bitjeimen. ˝ Mivel még érzem adattagjaimat. akit a többiek ismernek. Feladata. vagy csak egyszer˝ en GC– u o u u nek hívják) a memória takarítógépe. úti célod Barát Virág laptopjának böngész˝ programja. bet˝ k. amikor letöltöttünk egy mesét – o akkor. Abban az OO világban. az o feladata a memória mez˝ k takarítása. a perzisztencia! – kiáltott most fel utazásBemutatóProgramka. Amikor Internetezel. . Szomorú dolog ez? Csöppet sem az! Persze jó lenne állandóan itt fürd˝ zni a bájt folyamban. ébredj! – hallom szendergés közben a webszerver objektum hangját. nem tudnának egymásról. a o memóriában. ami le is rajzolta. u 11 A . A webszerver objektumok szolgálják ki az Internetes böngész˝ k kéréseit. Itt jön a GC! Még u u észlelem. használnak. úgy t˝ nik. nem tudnának egymásnak üzenetet küldeni. akivel kapcsolatban vannak: aki része az egésznek. menj a 80-as kapuhoz. bájt mez˝ ket. . Így nálunk az OO világban nincsenek magányos objektumok.hu nev˝ gép webszerver programjához. Néhány adattagomban meg-megremegnek a o bitek. O kiszolgálta u a kérésünket és a böngész˝ nkbe küldte a kért mesét. nincs sok id˝ m.hu. adatokból épülnek fel. szövegek meg minden. A pontos cím: virag.suli-nafem-43.tem 0___0 1 _00000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000. Betelne velük a memória. R4 001 IOR:0x00786BB63E m111. – utazásBemutatóProgramka. ugye. s már be is rántott a memóriába. Itt jártát csak egy String objektum hiánya jelzi. o szemétgy˝ jt˝ program (az angol nyelv˝ bitmanók ’Garbage Collector’-nak. de mindhiába: nem ismernék egymást. hogyan utaznak az objektumok az Interneten át. ha nem sz˝ nnének meg a magányos objektumok. Szegény String objektum a String osztályból származott. . az o „családi mesterségük” a szövegek tárolása. a mese elején volt egy o kis programocska. Ezzel o a programmal lehet az Internet virtuális világában utazgatni. – Ó. o amelyeken használaton kívüli objektumok laknak. Ha visszaemlékszel. azaz nem tudnának változni. De sajnos ezt a felkiáltását majd csak sok–sok bájtos bitmanó korodban fogod megérteni. . akit már semelyik más objektum sem ismer. e0g i0a null a_ _000110__s sss_sz. ha esetleg kipróbálod: legyenek Veled a szüleid és fogják a kezed! Erre suhant a Szemétgy˝ jt˝ Program11 . adattagoknak. Csak óvatosan. ahol ez bekövetkezne: megállna az élet. amit. akkor többen és többen u lennének. megsz˝ ntek a rám való hivatkozások más objektumokban. a 4525-ös számú kao punál fog várni egy böngész˝ program. Folytassuk a mesét! Vajon mi módon küldte el nekünk a webszerver ezt a programkát? – utazásBemutatóProgramka. azok megszüntetésével. Hiszen. az O adattagjait12 formázták meg. PROGRAMOZÁS Miként tudnám magam bemutatni neked. amik ezután már teljesen véletlenül lesznek 0 nullák vagy 1 egyek és máá. egy földi bet˝ manónak? Engem hasonlóan formáz u meg a bájt folyam. most már csak kusza o összevissza nullák és egyek vannak. megújulni. . ezeket az objektumokat alkotó adatokat nevezed majd tagoknak.javacska. Ahol az ˝ ˝ el˝ bb a bájt folyamban a bitek még Ot. hogy az engem alkotó bitek megváltoznak: lavinaszer˝ en villámgyors apró. amikor a laptopomon a böngész˝ ben a mesére kattintottunk – ez a kérésünk az Interneo ˝ ten keresztül eljutott a www.ün. 12 Az objektumok információkból. Délután például. mint ahogyan Téged formázhat meg egy nyugodt folyású folyó víztükre. Csak az maradhat.

Ez milyen gyors? Számolsz. hogy emberi szem már nem is látja oket. A mikrohullámok ugyanolyanok. Az ilyen fénycsatornákat a o bitmanók optikai kábelnek hívják. igen.suli-nafem-43. A bitmanók közül sokan a metódusokat módszereknek vagy üzeneteknek is nevezik. mint a Napból is jöv˝ fény. A csatorna medre fölött átdereng az óceán varázslatos világa: épp néhány halacska menekült meg egy félelmetes cápa el˝ l úgy. nem úgy.˝ 1. adhatod: utazásBemutatóProgramka-1. majd onnan vissza. kett˝ és a fénycsatornán utazó csomagok már meg is o érkeztek.hu gépen az ottani TCP F˝ ellen˝ r o o most gyorsan össze tud rakni a megfelel˝ sorrendben. akik a légtérbe belépés után elégnek a súrlódás miatt.suli-nafem-43. utazásBemutatóProgramka-3. nincs is csúcsid˝ : a bitmanóknál éjszaka van. indulok a virag.hu gépen a Fizikai F˝ rétegfelel˝ s az IP F˝ postamesternek – Adom is a részcsomagjait. mint a múltkor. Az IP F˝ postamester az Interneten lév˝ bármely gépnek el tudja ezeket a csomagokat küldeni. amikor az adato tagjaim és a metódusaim13 egymás hegyén–hátán voltak. ahol az el˝ bb a bitek még engem formáztak.hu gépre. hogy: egy. ha majd megérkezem. a virag. utazásBemutatóProgramka-4. o csak olyan gyorsan rezegnek. amiket meg tudok csinálni. A TCP F˝ ellen˝ r nem gy˝ zte újra o o o elkérni a csomagjaimat. viselkedési mintáimat. Nagyon gyorsan történik minden. Részegységeimb˝ l csinos csomagokat készít és már ad is tovább az IP F˝ poso o o o tamesternek. Bár nem mindig értem Tom miért bántja Jerry-t. a bitmanók világa nagyon különbözik a miénkt˝ l! o – Megjött az utazásBemutatóProgramka objektum! – újságolja a virag. hogy meglegyenek a hiányzó részeim. A visszaúton elhaladnunk ˝ egy meteorraj mellett. amiben a programok és adatok a fény segítségével utaznak. Remélem. Ezt az útvonalat u azért szeretem. utazásBemutatóProgramka-5. most csak néhány útvonalamról tudok röviden mesélni. hogy o ez egy biztonságos kijárat. most elég annyi. mint a kábeltévé m˝ sorok szomszédsága. utazásBemutatóProgramka-4.8. Éljen a technika. aki minden részcsomagomra ráírja a virag. A másik útvonal a légkörön keresztül az urbe egy m˝ holdhoz. mert elvesztek valahol útközben. ha kérik t˝ lem. A harmadik útvonal nem más. bár az igazat megvallva jobban szeretek a 443-as kapun kimenni. mert közben átkukkanthatok a mellettem áramló mesefilmekbe. a 80-as kapu felé veszem az irányt. Kicsit még kábán suhanok az adatkábel zölden villódzó erein a kapuk közelében lakó TCP F˝ ellen˝ rhöz. de a szigetelésen az o fogsora sem ˝ hatolhat át. Most kevesebb az utazó objektum. mutatok is neki egy fityiszt. hogy egyáltalán célhoz értem.hu gép címét.suli-nafem-43. Persze akkor akkora volt a forgalom a csatornákon: kész csoda. o most már csak összevissza nullások és egyesek. Kés˝ bb jobban megismered majd a 443-as kaput. néhány egyszer sem. fogod majd nevezni azokat a tevékenységeimet. annak o az árkába. Ebb˝ l az egyik egy óceán alatti fénycsatornán vezet keresztül. utazásBemutatóProgramka-7. Néhány részcsomagom több példányban is megérkezett. utazásBemutatóProgramka-4. hogy a víz által kimosott kábel mögé bújnak. a négy-öt-kett˝ -ötös kapuhoz – válaszoo lom és a kijárat. o o Utoljára még visszapillantok a memóriára. BITMANÓK ÉS BETUMANÓK 35 – Értettem. ráadásul hogyan kellhetnek fel egy-egy nagyobb ütés után. itt mikro˝ u hullámokat meglovagolva utazok. o 13 Metódusoknak . o o o – Igen. o Csomagjaim utaznak az Interneten. igaz. A cápa dühében a csatorna kábelébe harap. utazásBemutatóProgramka-2.suli-nafem-43.

) A www. elszaladt az id˝ és Bárdos G.36 FEJEZET 1. 2. ahogy a virag. Ez így nem jó. mit kell tennem. Utazás az Interneten. mint a virag. ahogy ezeket is bemásoltam.javacska. 4. az utókornak bevágok egy pillanatfelvételt arról a kis rajzról. 4. 3. Végre kell hajtanom a feladatomat. – Üdvözöllek utazásBemutatóProgramka! – szólít meg kisvártatva egy kedvesen érces hang. Hol maradt az utazásBemutatóProgramka-6 részcsomag? És miért van három az utazásBemutatóProgramka-4 részcsomagból? – Bosszankodik a TCP F˝ ellen˝ r és utasítja is rögtön az IP F˝ postamestert: o o o – Kérem az utazásBemutatóProgramka-6 csomagot újra letölteni! Kis id˝ után: o – IP f˝ postamester. 8 és végül 9. amit Ildivel rajzoltunk mese közben a kislámpánál. Szépen leolvasható. o o – Igen. PROGRAMOZÁS utazásBemutatóProgramka-8. ábra.hu gép o memóriájában átjárják testem a dús bájt folyamok. milyen metódusaim vannak: azaz hogyan viselkedjek? A napló kedvéért.hu laptop Java Képzeletbeli Gépe – Kezd el a munkádat! Megérkeztem végre. most már minden rendben? Jávácska összes részegysége megérkezett? o – kérdezi a TCP F˝ ellen˝ r. lássuk csak. Pillanatról pillanatra er˝ södök. 7.suli-nafem-43.-nek még meg kell írnom a u o Java programozás házit!!! . aki bizonyára nem más. 4. (Ildike már o o o o o rég otthon alszik a világító párnáján. o – utazásBemutatóProgramka részcsomagok! Álljatok csak sorba a számotok szerint! 1. és utazásBemutatóProgramka-9 – veszi át a csomagokat az IP F˝ postamester .11. H˝ . IP F˝ postamester és Fizikai F˝ rétegfelel˝ s program.suli-nafem-43. adom a hiányzó utazásBemutatóProgramka-6 csomagot.hu gép Virág noteszgépe 1. 5. hogy az Interneten minden számítógépen van TCP F˝ ellen˝ r. nem jó.

˝ 1. u A megoldásom: . Óra : Java programozás Tanuló : Barát Virág Email : virag@javacska. ábra. szeptember 15. hogy a Kutya osztály a Rend˝ rkutya osztály o szül˝ je (illetve. Id˝ : 22:05 o Hogyan írom le Java nyelven? Barát Virág Az volt a feladat. UML ábrából Java nyelv˝ mondatok. Hogyan írom le Java nyelven? Tanár : Bárdos G.8. hogy írjuk le Java nyelven. hogy a Rend˝ rkutya osztály a Kutya osztály gyermeke): o o 1.12.hu Tárgy : A második házi feladat Dátum : 2010. BITMANÓK ÉS BETUMANÓK 37 1.2.8.

A class14 Java nyelvi szóval jelzem az osztály elejét. szóval figyeljük! Mindenki elrejt egy webkamerát az alagsorban. A String16 a szöveg objektumok osztályneve. a kilincs felett egy sötét nuo merikus konzol. Én abból indultam ki.) Most már tényleg mennem kell aludni. hideg fémajtók. De ehhez az is elég. hogy este mindenki alacsonyabb 1-2 centiméterrel a reggeli magasságától? (Persze a változás állandó. Mindegyik az alagsorban és mindegyik a beépített szekrényekb˝ l nyílik. Csütörtök. ha u csak közelítesz hozzá a kezeddel.) 15 Az 14 A .18 Nem bánnám. hogy ha bemenni nem is tudunk. Mindenféle számokat próbáltunk beütni. majd ezt követi az osztály neve. // viselkedesi mintak Bot elhoz(). 22 óra 11 perc.9. String szin. A többiek csupa drasztikus megoldást javasoltak: bontsuk ki a falat az ajtó mellett. Ha hozzáérsz. u 18 Tudtátok. FEJEZET 1. meg ilyeneket . Mindenkinél megvannak az ajtók. Integer kor. akik megoldják a rejtélyt. szeptember 16. legalább alvás közben nyúlik a gerincem. o 1. ahol lehet úgy. . de akkor már nem mi lennénk azok. String fajta. Pedig már az egész osztályt rémesen furdalja a kíváncsiság. sikertelenül. ezt persze egyikünk sem akarja.38 class Kutya // tulajdonsagok: String nev. A korábbi felfelé nyíl helyett kellett az extends15 szót használom. az Integer17 a szám objektumok osztályneve. vagy egyáltalán használják. u 17 A ’integer’ azaz egész szám jelentés˝ angol szóból. ha még n˝ nék egy kicsit. hová vezethetnek? Persze szólhattunk volna valakinek. // viselkedesi mintak elfogRablo(Rablo rablo). (A String osztály példányaiban pedig majd számokat tárolunk. . . talán valaki kijön rajta. akkor bekapcsol a billenty˝ k világítása. PROGRAMOZÁS class Rendorkutya extends Kutya // tulajdonsagok: Integer rablokSzama. kulcslyuk nincs. ’class’ azaz osztály jelentés˝ angol szóból. u 16 A ’string’ azaz karakterlánc jelentés˝ angol szóból. Különös ajtók 2010. u ’extends’ azaz kiterjeszt jelentés˝ angol szóból. . Kékesszürke.

jöjjön velem vásárolni (és hogy osztozhassunk a kamera tulajdonjogán és árán). o hogy bármennyit kérdezzünk. ahonnan remekül rá lehet látni az ajtóra. Rendben. Végül az is jelent˝ s o o súlyú érv volt.) u o Hazafelé végig arról beszéltünk. mert épp beszélni tanította Fülöpöt. (Szóba került. amiben Kalmi lelkes segít˝ je (bár inkább hátráltatója: folyton figyelni kell rá. (Múlt héten billenty˝ zetet vettünk Éminek. de ezt o o végül. Émivel mi azt élvezzük. ahhoz webkamera mindenképpen kell. visszafelé. Legnehezebb mégis az installálás volt: jó id˝ be telt. mit láthatunk majd rajta. s nekilátott horgászati el˝ készületeio hez. s nem a tipikus szórólap-szöveget! A boltban kellemes zene szólt.. Persze az indulás még ezután sem volt zökken˝ mentes: o amint kihoztuk a bicóinkat. hogy olyan o u helyet találjunk neki az alagsorban. az üvegház legtávolabbi sarkába. Amikor nyár végén ideköltöztünk Gréti egy. elvetettük. Kalmi gyors farkcsóválásokkal és izgatott vakkantásokkal tudtunkra adta. én a gép el˝ tt kuksoltam: eleinte o nagyon sötét volt a kép. míg rájöttünk. Hurrá. és maga a mászkálás is jó: no nem az üzletközpontban. Tizennégyen vagyunk. mert egy eladó rettent˝ szorgalmasan elmondta. Végül felraktuk (hosszasan kacarásztunk a telepít˝ o szöveg e mondatán: „Kövesse az utasításokat!”. hiába u mondtam neki: házas fiú papagáj NEM foglalkozik ilyen badarságokkal. megnézend˝ ki milyen alapossággal mos fogat. Aztán rábeszéltem Émit. Három-négy ilyen kör megtétele után maradt a vásárlás. A kamerát az egyik vele szemben álló állvány középs˝ polcára tettem o egy papírdoboz alá.1.. hogy kis id˝ re o berakhatnánk a fürd˝ be is a mosdóhoz. 25 percig figyel. mert a noteszgép u alapértelmezett billenty˝ i ujjletör˝ sen vannak elhelyezve. melyikben milyennek látszunk:) Valószín˝ leg nagyon komoly vev˝ benyomását u o keltettük. Hamar megtaláltuk a webkamerákat: csak oda kellett mennünk. hanem oda és vissza: odafelé tervezzük miért is megyünk. Apa a nagy u választékért: igaz ugyanazokat lehet kapni. tetszik. fiatal korában pont fordítva volt. tehát naponta négyszer kerül rám a sor. Ez nem volt könny˝ . s rengeteg kütyüvel voltak tele a polcok. Szerencsére apa épp hazaért. melyik mit tud. ahol a második legnagyobb tömeg volt (az els˝ a játékoknál): a kamerák mindegyikéb˝ l be van üzemelve egy. Mindenki veszi a laptopján az összes kamera által adott képet. de néha olyan jó kézbe venni az árukat.9. Végre elindultunk a kedvenc családi m˝ szaki boltunkba. fel kellett raknunk egy mozgásra halvány fényt árasztó csövet. az meglehet˝ sen gúnyos kacajra hasonlító hangok köo zepette elrepült Émivel ellentétes irányba. pontosan megjelölve. nem kapott-e o be valami horgot. honnan van jó vétele a gépünknek. Eddig teljesen egyedül eljutottam a gondolkodásban. így kiválóan el lehet szóo o rakozni azzal. mert amint közelített Fülöphöz. nem felt˝ n˝ és a u o gépünk is érzékeli a jeleit (szerencsére a webkamera vezeték nélküli). de szerencsére pont azt o magasztalta az eladó is az egekig. s már . nélküle aztán sehova. KÜLÖNÖS AJTÓK 39 hogy vegye a numerikus billenty˝ zetet is. csak itt kedvezménnyel (apa azt mesélte. Megszeru veztük a figyelést is. Émi lement. a nyári szünetben itt pénzt keres˝ ’markáns’ (ezt Gréti mondta rá) eladó miatt szeretett idejönni. A doboz oldalát kilyukasztgattam. mindig jó válaszokat kapunk. hogy a megvásárolt cuccal mit teszünk. tizennégy. hogy az egyik lyuk éppen a kamera szemének magasságában legyen. hogy kett˝ nk megtakarított zsebpénze melyikre elég. átmeneti id˝ re.) o Otthon nekifogtunk a telepítésnek: els˝ nekifutásnak az t˝ nt a legnehezebbnek. Inkább csak azért jött velem. Egy valaki kb. hogy minél több vásárlót rászoktassanak az ekereskedelem örömeire). Az E-szerek nev˝ boltot mindannyian másért szeretjük. ha valaki webkamerával akar ajtót megfigyelni. mint a bolt e-áruházában. hátha el tudunk kapni egy belépési kódot. máskor egyszer˝ en belefúrja az orrát az etet˝ anyagba. a keresésnél látszólag dolgozik. mintha egyébként azok szöges ellentétét tettük volna!) és jöhetett a teszt. de nagyon el kell o találni. hogy sikert aratott az ötletem! Olyannyira sikert. hogy rögtön el is rohantunk megvalósítani. mozaikban nyitott kis ablakot kell figyelni. hová vitte a gilisztákat. Igazából leginkább hálózaton renu delünk. u o az ánizsos a kedvence).

1. Ahogy egy emberi nagyvárosban a járókel˝ k hömpölyögnek a széles járdákon. hogy t˝ le kaptam. . Csak azért tudom. Abigélé volt az els˝ .10. Hogyan szólítsak meg egy objektumot? 2010. PROGRAMOZÁS készen is voltunk! Jöhet a megfigyelés! Felkészültünk: vettünk egy rakás rágcsálnivalót.11. . hogy fogja el a rabloRobi referenciájú Rablo objektumot. .40 FEJEZET 1.elfogRablo(rabloRobi). az emberek világához. Futo tattam. o A vev˝ egy referencia. hogy nekik nimfa papagájuk van. o Például a kalmi. lehet. 1. 19 óra 20 perc. Az enyémmel együtt eddig négy kamera képe jött be. én a harmadik. belecsempészte a pulcsim o zsebébe. összeköti a programozót az objektummal. üzenet neve ( üzenet adatai ). szeptember 17. Márió a negyedik. o Találékony Tamástól az órák el˝ tt kaptam ma egy kis fehér csokit. hogy az objektum pontosan hol helyezkedik el a memóriában. mondat azt mondja a kalmi referenciájú Kutya objektumnak. A referencia az. A többiek mondják a cseveg˝ n. Milyen Java nyelv˝ mondatot kell leírniuk. felvittünk egy majd lavórnyi teát és kezdetét vette a megfigyelési munka!! Most itt ülök a monitor el˝ tt és egy o ablakban bámulom az ajtónkat. Ha egy objek˝ ˝ tum referenciája elvész. Emlékezz csak vissza: egy számítógépes objektum neve különleges dolog. elvész számodra maga az objektum is. és egy hullámos papagájt rajzolt a képerny˝ re. hanem referenciának nevezik. ami összeköt majd téged. egy használatban lév˝ objektum testét alkothassák. Péntek. o o hogy az övék is menni fog pár percen belül. Hétf˝ . felszámolja ot a GC. Jogos a kérdés. o Az objektumokat megszólító mondatok így néznek ki: vev˝ . hogy kapcsolatba tudjanak lépni u egy kívánt objektummal. mert ez mutatja meg a számítógépnek. úgy hasonlóan sok számítógépes o objektum nyüzsög a memóriában. Az OO világ nagyon hasonló a mi világunkhoz. hogyan tudják a programozók megszólítani az objektumokat. hogy ezt a nevet a programozók nem is névnek. szeptember 20. Ez a fiú sokat tud rólam. hogy titkos o ügynök? Mindenesetre valóban találékony:) Vajon csak osztálytársához akar kedves lenni? Azt tudom. már kapcsolják össze a lokális hálónkkal a kamerák képét. Ezért is van az. hogy az ot alkotó bitek egy másik. csak ezzel a speciális névvel tudsz majd az objektumra hivatkozni. Tamás a második. Az osztályf˝ nököm o 2010. szombaton összefutottunk a hobbi-állat kereskedésben. mert küldött egy levelet csatolt programmal. 19 óra 53 perc.

. Virág. hogy ne reagáljak Márió már szokásos tudálékos megjegyzésére. nálam is fut most is. ábra. mennyi csomagom van. Ott vannak például az Alfa ˝rállomás asztronautái! U Tanár::Harang R.11.> Én például keresem is ˝ket a SETI@HOME o programmal! Nem bírtam megállni. Tanár::Harang R.> Persze. tanár néni kérem. ezzel lehengereltem a többieket: 1. figyelnek> Tanár::Harang R.> És ki nem keresi.> Tehát mindenki el tudja képzelni. Félred˝ ltem a padban és megmutattam a noteszgépem képerny˝ jét: o o Tanuló::B. Márió.> Köszönöm.> Ett˝l a triviális megközelítést˝l most o o tekintsünk el. Akkor kezdjük el az órát! Mit gondoltok. hogy léteznek. AZ OSZTÁLYFONÖKÖM Tanár::Harang R. SETI@HOME igazolás.> Kezdhetjük az órát. remek. Márió. léteznek él˝lények a Földön kívül is. hogy léteznek él˝lények a o Földön kívül is? Tanuló::L. az o emelje fel a kezét! 41 Ekkor én is kíváncsian körbenéztem az osztályteremben: mindenki feltette a kezét.13. vajon van-e élet a Földön kívül? Gyakori vagy ritka jelenség az élet az Univerzumban? Gyakori vagy ritka jelenség az értelmes élet az Univerzumban? Játsszunk egyet! Ki gondolja.˝ 1. gyerekek? Tanuló::egy hang sem hallatszik. nézz csak ide! Behoztam az igazolást is arról. Tanuló::L. Úgy értem: létezik-e szerintetek nem Földi eredet˝ élet? u Aki azt gondolja. Márió.

Csillagközi viselkedéstan’’ órát tartó tanár bácsit: ne ijedjetek meg. nincs.Igen o értelmes civilizációk’’ órát tartó tanár nénit és a . hogy megértsük mi az üzenet. Virág. elmondanád a többieknek is. Az o o o eredeti kérdésre én tudom a választ és most benneteket is beavatlak. hogy ez minél inkább a felszínre kerülhessen. Tanár::Harang R. . Tanár::Harang R. hogy észrevegyük az üzenetet a Földet ér˝ jelekben. Tanuló::L. Konkrétan az a feladat. azért költöztetek ebbe a fiatal atomvárosba. hogy vannak földön o kívüli civilizációk.> Mennyi csomagod van? Tanuló::B.. Tanár::Harang R. Ha ez o meglenne. még ti is úgy tudjátok. Virág. az a o közösségépít˝ ereje: több millió érdekl˝d˝t tud összekötni.42 Tanár::Harang R.Igen értelmes civilizációk’’. Virág.> Számomra és hamarosan számotokra sem ez lesz a lényeg a SETI-b˝l! Ami számunkra fontos benne. név o szerint. Tanuló::B. miel˝tt bemutatnám az . mint ezeket a jeleket egy antennával felfogni és feldolgozni. ilyenek nincsenek is az órarendben. Most is néznek minket videón. hogy mir˝l van szó pontosan? o FEJEZET 1.> Így van.> 1478. Nem ezért: a cél a ti tanításotok.> Pár szó. de sajnos ez idáig még semmit sem találtak. o u Bizonyára mindannyian tudnátok különleges dolgokat mondani: mik történtek veletek az utóbbi id˝ben.> Nem csigázom tovább az érdekl˝dést. PROGRAMOZÁS Tanuló::B.> A SETI@HOME projekt arról szól.Csillagközi viselkedéstan’’ órák. ˝k PA_HENE és H_RCL. Nincs más dolgunk. aki ijed˝s? o Tanuló::mindenki együtt > Nincs. ˝ Ekkorra már komolyan felkeltették szavai az érdekl˝ désemet.> Mindenki.> Igen. mikrohullámú rádiójeleket. van o köztetek. ezek a tárgyak valóban nincsenek fent. nemde? Igen. hoppá. a o kiválogatásotok szempontja is ez volt: szunnyad bennetek egy különleges képesség és ezért kell tanulnotok. Tanár::Harang R.> Err˝l szól a SETI@HOME. O tudja. a számítógépek o keresik az üzenetet. Márió.. mert a szüleitek az er˝m˝ben kaptak munkát. hogy feltételezzük: vannak máshol is értelmes lények.. hanem más fajok képvisel˝i! o Tanuló::L. . Vannak és üzenni akarnak nekünk. honnan tudná? Tanár::Harang R. .> . nem is humanoidok. Tanár::Harang R. azaz úgy lefordítani. Márió. ... ezért jeleket sugároznak ki felénk. ˝k már jól ismernek mindannyiótokat..> Szép. akkor jöhetne az üzenet lefordítása. O nem emberek.

12. hogy adjanak egy bip-et.> Az ember neve a csillagközi elnevezéssel: milke humane homoe. Mi nagyon-nagyon hasonlítunk az emberre. de már halálosan unom a képerny˝ n tornyosuló ajtós ablakok bámulását. szeptember 22. sokkal bonyolultabb is. hogy o ember vagyok-e vagy sem! Tanuló::L.> Nos. Tanuló::L..12. magamnak! 1.> És az emberi fajt hogyan nevezik a tanár néniéknél? Tanár::Harang R. tudják. ha látná. felkészültetek a megismerkedésre? Tanuló::mindenki együtt. szeptember 21. hogy rám került o a sor. Annyit tudok most írni egyel˝ re. ha változna a kép. semmi. Napok óta fio gyeljük és semmi. még nincs három perce.> Igen. aztán huss! Máris a célállomáson találják magukat. nem is értettem.> A szüleink tudnak err˝l egyébként? o Tanár::Harang R. olyannyira: orvosi vizsgálatok nélkül el sem dönthet˝. mert úgy döntöttem. Ma Bevigb˝ l (Bevezetés az „igen értelmes” világokba) a közlekedés volt a téma. el fog repülni ez a 25 perc. mint a teleportot. nehogy a tudata összevesszen az ot vetít˝ mesterséges intelligenciák (˝ k o o . Márió. Mind a tizennégy ablakra beállítottam. Így mára zárom is soraimat. • Kvantum teleport: az indulási állomáson az utazók felállnak egy rámpára. . . Tanár::Harang R.> Kezdjük velem! A földi nevem. távolra a mélyalvásos vetítés.˝ 1. Nem is olyan mókás ez az ajtófigyel˝ szolgálat. mit szólna hozzá a ma még erre felkészületlen világ. Semmi. Tömegközlekedés 2010. gen. 20 óra 37 perc. Én a trore humane humane fajhoz tartozom. semmi. hogy ebben az iskolában ilyen tárgyak vannak? Tanár::Harang R. FIGYELOSZOLGÁLATBAN De gondoljatok csak bele. 43 1. elhalkulva > Iiii. Mostanában a hálózati stratégiai mobil játékokat kedvelem.. Jó játékot. semmi. . Márió. Ilyen állomások a Földön is vannak. semmi. játékkal ütöm el a félórámat. Kedd. semmi. ahogyan ti is ismertek: Harang Renáta. Két szoko ványos módszer van: közelre a kvantum-teleportáció. 03 óra 32 perc. Figyel˝ szolgálatban o 2010. • Mélyalvásos vetítés: ezt jóval nagyobb távokra használják. Szeda. Reggel óta tudják. Van is pár futó játszmám. hogy altatásban kell leno ˝ nie az utazónak.13. .

hogy létezik ez az ajtó?) 1. vártam egy kicsit. azaz 1991 VG. ott az ablak üvegén mindenféle írásjelek jelentek meg. A hang gazdája éppen nekem háttal foglalatoskodott valamin és éppen hátra. Annak rendje és módja szerint bemutatkoztunk egymás˝ ˝ nak. mint egy óriási átlátszó monitoron. hogy hol vagyunk most: a Nap körül keringünk és periodikusan nagyon megközelítjük a Földet. Úgy. Szinte az egész padlót kitölti. Persze a földön csak annyit tudnak. Ezért belépni a szobába egyben azt is jelenti. viszont a tanár néni azt mondta. Ma teleportoztam! Bent voltam az ajtó mögött! Egy kvantum teleport rámpa van bent. hogy mi tudtuk. Megmutatta egy kis naprendszer-maketten is. húsz perc múlva legyek ott! ˝ (Vajon ok tudták. A világítás normális. akkor halvány pirossal. ok már több éve dolgoznak itt. rám pillantott. hogy: Ezerkilencszázkilencvenegy vé gé. akkor kvantum teleporttal elmegy mondjuk egy mesterséges holdra. mint a földi vadászrepül˝ gépnél. következtetnek pontosan nem tudnak semmit. 1991VG. – Már vártunk – folytatta a hölgy. Az ajtóu val szemközt lassan. mindössze úgy 2x2 méteres lehet. megtudtam. hogy ma az utazással o kapcsolatban kapunk egy SMS-t. de err˝ l több szó nem ˝ o esett. Szóval én is felléptem: a világítás zöldre váltott egy pillanatra. most – ezt az SMS-t várva – éppen két órája nézek farkasszemet a mobilommal. hogy ne zavarjanak össze bennünket. azzal az utasítással. ha közelre. Ha távolra nézek. akkor még nem tudtam. He. hogy ez mit jelent). a nevet onnan kapta. engem már az eddigiek is összezavartak! Szóval ennyit a dolog tanulási részér˝ l. Ezzel eléggé felizgatta a társaságot.1. de o ˝ nyugodjak meg. teljes biztonságban vagyunk. így ino nen indulhat a távoli célhoz. a világítás zöld maradt.44 FEJEZET 1. . az évnyitón beszélt. Alig mondtam ki. az óra gyakorlati részéhez tartozik. Ha mégis innen akar valaki nagy távba utazni. o Ahol már elhúzódott. mert ennek a tudásnak a megszerzéséhez nincsenek meg a megfelel˝ technikai eszközeik. A rámpa alig 10-15 centiméter magas. akkor az ég méo lyének csillagait látom. o mert így hívják ezt a mesterséges holdat. hogy o Kardos Erzsébet. automatikusan kapcsolódhatott be. . Megjött! Hoppá: „. hogy felléptél a rámpára. . . de azonnal elkezdett elhúzódni az addig az ablakot fed˝ hatalmas fémzsalu. pár lépés után egy parányi szobába jutottunk. PROGRAMOZÁS tudják elhinni. . de csak találgatnak. . Virág! – hallottam. ahova telepítve van mélyalvásos vetít˝ . Ajándékba kaptam egy kis modellt is az 1991VG-r˝ l. . Mindkét készüléket lehet mobil eszközökre: urhajókra is telepíteni. Szorosan állva elférne rajta mondjuk vagy húsz gyerek. aminek olyan a fényessége és a mozgása. . . pontosabban. Aztán alig akartam elhinni az igazgató néni szavait: . van az alagsorban egy elrejtett ajtó. egészen pontosan a földi csillagászok nevezték el így. Bemondtam Ezerkilencszázkilencvenegy vé gé. Elmondta. az adatok az ablakra vannak kivetítve. hogy ilyen messzire utazik az utazó) tudatával . Nagyon pici helység. amikor a számkóddal kinyitottam az ajtót (a kinyitó kódot egy másik SMS-ben kaptam. ”. hogy egy mesterséges hold fedélzetén vagyok. zölddel és sárgával írt mindenféle adatokat magán az ablakon. hogy menjek be és bent mondjam azt. hogy van itt egy objektum. amikor betoppanhattam. Tovább húzódott a zsalu és lassan kibontakozott a Föld pompás kék gömbje! Sokáig csodáltam. de akkor már nem is a mi szobánkban voltam! – Á. amikor beteleportoltam. hogy 1991-ben vették észre. . Közben pedig rájöttem. o A sz˝ k folyosón jobbra indultunk el. . a fény visszaváltott a szokásosra. mintha egy mesterséges hold lenne. .13. Egyébként ilyen úgysincs a Földön. he. honnan ismerem: o az iskola igazgatón˝ je.

Ja. 1. Próba szerencse: éjjel én újra megpróbálkozok feljutni. Folyamatosan próbálkozik. Persze. Ha bármi kérdésed van. amíg akkora nem lesz. hogy történni fog valami és valóban: éppen el˝ ttem egy apró. ebben is szorgalmasan cikázik egy kék fény! Hoppá. Kicsit megtorpan a növésben. de nemcsak széltében és hosszában. már be tud lépni a gömbbe. ami egyre közelebb és közelebb vibrálva jön a gömb széléhez. AZ OO PROGRAM 45 – Ismerd meg a szobát. talán lesz kedve. Betöltöttem a kedvenc számomat (mp3). o majd elér engem. A kiugrott gömbök is meg˝ n˝ nek. de egy másik gömbt˝ l jöv˝ fénynyaláb van o o összekapcsolódva a gömbnek azzal a részével err˝ l az oldalról. Mintha egy nagy fehér téren állnék és az ég is fehér lenne. csak úgy a semmib˝ l. Rájövök. hogy az alsó objektum o o o az eredeti objektum egy olyan tagjához akart hozzáférni. mint egy papírlap. szeptember 23. Az kiugrott legalsó gömbb˝ l kicsap egy kék fénynyaláb. hogy mi. hanem képszer˝ en. hogy volt kedvem! Naná. amihez a tagot véd˝ szemafor nem o engedi. Ahogy ez kilépett. u De nem lerajzolni kell. Az OO program Hogyan gondoljak egy OO programra? 2010. Valami.1.. hogyan képzelem el az OO programokat. Megvolt. Jobban megnézem: cikázik benne egy kék fénynyaláb. . Mi az.” A nagyra puffadt gömbbe jobban belelátok. hanem a képet leírni egy rövid. Meglehet. legszívesebben el sem jöttünk volna. Nem a gép memóriájában pontosan. csak. már csak vissza kell idéznem és pontosan o leírnom: „Minden fehér. elfut az eredeti gömbig. Ha végeztél az ismer˝ kedéssel. négy ugyanolyan apró gömböt. összeszedhetnéd oket és megmutathatnád nekik is ezt a termet. visszafut az alsó gömbbe. nem. elportozhatnál az osztály˝ társaidhoz. . most behunyom a szemem és megpróbálom elképzelni az objektumokat. a várakozó nyalábnak nem kell tovább várakoznia. magasságban is. El˝ re megérzem.14. Egészen addig. tanár úrnak emailben. Ma még be kell adnom egy fogalmazást! Még este nyolcig el kell küldenem Kelep L. megkérdezem Émit is. Maradhatsz egész délután. ahogyan például mondjuk lerajzolnám. 21 óra 43 perc. de ezek a homályosan átlátszó ezüst burkon o .. hogy volt! Maradtunk egész délután. onnan nem látszott.14.1. ha van kedved. de marad a gömb el˝ tt végz˝ d˝ kék izzás törött vonal a fehér térben. szürke. aztán gyorsan o nagyra hízik. nem három. de nem o tud belé hatolni. felnézek rá és igen: ahol eddig álltam. Csütörtök. rövid id˝ alatt hosszú percek teltek el. az egyik szinte szoba nagyságúra n˝ . Látni. csak megfigyelek. Azt kell leírnom a saját szavaimmal. aminek struktúrája van. ha van kedved. most majdnem 9. Éppen végez. itt tartjuk majd a Csillagászati ismeretek órát. Láthatóan át akar lépni a gömb burkán. Átfutok az eredeti gömb alatt. fél oldalas fogalmazásban. Egy nagy kapszulát o o o formál.. de nem látni. Nem csinálok semmit.. hogy tényleg emiatt kell várakoznia. Már ezüst szín˝ és u nagyon-nagyon homályosan bele lehet látni. öko o lömnyi gömb jelenik meg. akkor is neki szólj. miközben er˝ sen megnyúlik. hogy van benne valami. a kék nyaláb o visszahúzódik. most apró gömbök pattannak el˝ itt is. mint amilyen o maga volt kezdetben. akkor fordulj bátran a számítógéphez. 1. mint egy jókora hordó. Kipattint három.14.

nemrégiben meg is néztem az akkori holofelvételeket: Egy kis terem. Nem féltem. Apukámék szoo bájának ajtaja körül fény sz˝ r˝ dött ki. Nem zavart. o – Mib˝ l lesz a cserebogár? – kérdezte. PROGRAMOZÁS belül maradnak és ott n˝ nek meg. hogy az operátorok állandó felügyeletet tartottak. 11 óra. a másikban én. mind-mind végzi magán belül a saját dolgát. A Csillagászati ismeretek termükbe igyekeznének nagy titokban – jelentette az igazgatón˝ nek az ügyeletes tiszt. ezért különösen óvatosan osontam át a folyosón. hogy 11 órakor besurranunk az alagsori teleport helységbe és felmegyünk az 1991VG-re. hogy vannak az objektumok. Péntek. még ment bent a TV. aztán elindultam a kalandra. amiken keresztül vidáman üzengetnek egymásnak. Két csipogás: az órám jelezte az egészet. A Marsra gono doltam. Maga a program ilyen többé-kevésbé önálló objektumok együttm˝ ködése. A szokásos menetrend.46 FEJEZET 1. de furcsa módon most nem volt kivilágítva a helység. most nem o enged hozzáférni a tagjaihoz. viszont Abigélnek annál inkább. Éminek tegnap éjjel már nem volt kedve visszalopózni a csilismeretek terembe. (Azóta persze már tudom. Kalóz teleportolás 2010. Szóval. 22 óra 38 perc. majd lelkes alvás-színlelés. . akkor objektumokat képzelek el.58-kor beütöttem a számkódot. hogy két kislány – azaz u . ha a programra gondolok. Azt mutatja.15. de nem történt semmi. Közben azon meditáltam. Hívtam Abigélt. Már nem emlékeztem. El˝ o kaptam a mobilt. hogy most mit lenne érdemes megfigyelés alá venni a teremb˝ l. nála ugyanez volt a u o helyzet. Vártam. Ezzel az álmodozással gyorsan el is röppent az id˝ háromnegyed tizenegyig. 10. Valami nem stimmelt. annál több ezüstösen csillogó. de olyat akartam elképzelni. Becsuktam az ajtót és visszataro tottam a lélegzetemet a teljes sötétségben. minél nagyobb a program. szinte betöltik a pici szobát. mert kintr˝ l elég sok fény jött o be. A kék fény talán a vezérlés lehet. Az egyikben Abigél lép be az alagsori teleport szobába. mert még nem csuktam be az ajtót. aminek a lépéseit hajtja éppen végre ezt írja el˝ neki. akinek üzenetet küldött. A megfigyel˝ k nem lettek idegesek. – Ezerkilencszázkilencvenegy vé gé – ismételtem meg. természetesen mindezt a legnagyobb titoktartás mellett. hogy a gömbbe o zárt kód melyik része dolgozik éppen? Hát. bekapcsolt a billenty˝ zete és a kijelz˝ . szeptember 24. különböz˝ méret˝ és nagyságú o u gömböt. . Öt perccel 11 el˝ tt már o készenlétben álltam az alagsorban. . hogy Abigélnek is tetszeni fog az ötlet. elkezdtem leveg˝ t is venni és figyeltem o hogyan csinálom. miközben üzengetnek egymásnak. hogy talán azért nem kapcsolt be a lámpa. mert az algoritmus. Egy o másik objektum éppen várakozik. Az egyik objektumban további objeku tumokat hoz létre. mert az a vev˝ objektum. viszont o hamarosan az igazgatón˝ lépett be hozzájuk. Ruha fel. újraolvasva elég zavaros. délel˝ tt hogy volt. 1. egyeztettük az óráinkat és vártuk a 11 órát. . Aztán arra gondoltam. o o – Az 1991VG-re akartak teleportozni. az ajtó simán nyílott. akiket sok sok kapcsolat köt egymáshoz. – Ezerkilencszázkilencvenegy vé gé – mondtam. de most sem történt semmi. Hirtelen zöldre vált a világítás és két holomonitor képe felfúvódik. miközben átvette az irányítást az ügyeletest˝ l. . reméltem. élnek. Mind csinálja együtt. egyszerre a saját dolgát. . benne néhány ember több holomonitorokat figyel. Motivációjuk tudományos érdekl˝ dés keverve pici kío váncsisággal és kalandvággyal. . uo hogy beszélgetnek is. Megbeszéltük. Ahogy közelebb értem hallottam. . o Közben a kinagyítódott kép˝ holomonitorokban csak annyi látszott.

hogy azért hallgat. szeptember 25. Aztán csend. hogy kívánjuk. Nem mindent. amit mondott.1. Mert a csillaghordozók. amikor bekapcsolt a világítás. mert válaszra vár. ha kívánjuk. Mert meglep˝ módon a monstrum forgott is. ezerkilencszázkilencvenegy vé gé. tehát egyfajta katonai er˝ t képviselnek. el˝ rehozzuk a programot. a makett álljon készen. lássuk tovább. . jönnek-mennek. ami nem csupán egy mesterséges intelligencia. hogy ezek hatalmas hadihajók diplomáciai küldetésekkel. Belül olyan ez. De az igazság azért az. o ˝ o Egyel˝ re had higgyék. egy FWB! Hoppá! . – Jó.15. Tehát a talpammal nyomnám a talajt. mire odaérnek! De a poént nem akarom lel˝ ni. Ahogy kimondtam: ezerkilencszázkilencvenegy vé gé. per pillanat nekünk. KALÓZ TELEPORTOLÁS 47 mi – bár egyre csökken˝ lelkesedéssel. Ami annyit tesz magyarul: „Kék Föld csillaghordozó”. a forgás azért fontos. Ne akadályozzuk oket. mehetnek az o ˝ ˝ 1991VG-re. ahogyan nemrég mi hagytuk. Ok alkotják az igen-értelmes közösség flottáját. ha megengedik nekünk. de. amiben a furcsa er˝ folyamatosan próbál oldalra kiszorítani. hanem ugyanúgy állnak. de elég sokat értettem abból. amikor u mi akarjuk. Improvizálunk. elindultunk a délután megismert úton. .1. Egy hatalmas: büszke és karcsú kerek monstrumról a Kék Föld csillaghordozó hajó. Tehát a hajókat inkább diplomáciai hajóknak. a széle viszont forgott. ismételgetik a sötétben: ezero kilencszázkilencvenegy vé gé. A Kék Föld csillaghordozó hajó 2010. mint én itt a Földön. hogy a bent dolgozó o személyzet minél jobban érezze magát az urhajóval történ˝ utazások alatt. hanem állok. már ott is voltam! Abigél már el˝ bb megérkezett. mint mozgó nagykövetségek képviselik szül˝ világaikat szerte o ˝ az Univerzumban. hanem egy mesterséges tudat. mint valami varázsigét. Szombat. csak a nagy kör asztalon forgott valami. Azonnal tudtam. mintha simán állnék a Földön. Legegyszer˝ bben egy gumiabroncshoz hasonlíthatnám leginkább.15. Bár az elmúlt (földi id˝ ben o o számított) 154 ezer évben katonai beavatkozásra nem volt precedens. rájöttem. Egy abroncsot formáló makett volt kivetítve. hogy o a hajó egy valamilyen programja és szívesen bemutatja nekünk a hajót. Telepítve van rájuk egy o igen-értelmes komputerrendszer. amikor a makett hirtelen felfúvódott és el˝ ttünk magasodva betöltötte a szobát! o 1. egy – a semmiben – forgó gumiu abroncshoz. sikerült is észrevétlenül o bejutnunk a csilismeretek terembe. 16 óra 10 perc. hogy ez a kis kaland az o titkuk. Ez világos volt. Amint azt kés˝ bb megtudtuk. Minden úgy volt. Lassan feléje nyúltunk. A hajókerék tetején jól látható az abraka felírat: Lelu Homoe fuzikarve. hanem akkor. akkor ez az er˝ már úgy o o hatna rám. a talpam a körb˝ l kifelé mutat. Bemutat˝ kozott a látogatóknak. Ha elképzelem. hogy menni fog. hogy minden az igen-értelmes közösségbe tartó civilizáció megépíti csillaghordozóját. Ez lehet a hajó neve! Alig fordítottuk le. van azonban ezeknek a hajóknak egy megdöbbent˝ tulajdonsága. se felel˝ sségre vonni nem akarom oket. Nem valami eszeveszett sebességgel. Alig érintettük meg. Szóval a forgó abroncs utasai nem lebegnek a súlytalanság miatt. akkor mit írtam err˝ l a naplómban! ) o o Már kezdtem azt gondolni. Halkan válaszoltam abrakául. mint ˝ o egy körhinta. o de határozottan forgott. Gyakorlatilag már egyetlen ilyen hajó megjelenése is meghozza a vitás kérdésekben a gyors és békés megegyezést a közösséggel. amikor megszólalt egy kedves hang abrakául. sem bátorítani. Erre belekezdett! Elmondta. a közepe mozdulatlan volt. Alapvet˝ feladatuk az igeno értelmes közösség védelme. semmint hadihajóknak tekinthetjük. hiszen megkérdezett minket. Lassan – nehogy zajt csapjunk a félhomályban dereng˝ szobában o – közelebb mentünk az asztalhoz. hogy o nem ülök a hinta székében. hogy megérintsük a közepét. hogy egyszer˝ en a teleportot nem akkor használjuk.

amit hallottunk: – Közületek heten. a Csillaghajózás óra keretében fogtok majd szimulátoros vezetési gyakoro o latokat végezni.48 FEJEZET 1. hogy a hajót a távoli világokba képzelje el. A Lelu Homoe fuzikarve szoftvere. Ezért kell ˝ egy olyan tudatos lény. Ekkor a hajózó legénység – bár kiemelked˝ képesség˝ – o u arra nem képes. de korántsem egyszer˝ . aki úgy érzi majd. velem. semmi sem zavarja ot abban. Tekintsük az épül˝ Lelu Homoe fuzikarve-t u o és tegyük fel. hogy ezt a feladatot reá szabták. hogy a hajót az Univerzum roppant távoli világaiba tudja vetíteni. PROGRAMOZÁS A magyarázat rövid. – Én úgy érzem. amire a hajó hipp-hopp a valóságban is ott lesz. Itt Márió közbeszólt: – Na és kik fogják irányítani a Lelu Homoe-t? Mindenféle választ vártam. Az épül˝ Kék Föld csillaghordozó rajza. földi fejlesztés˝ FWB. hogy az választja majd hivatásként ezt a kihívást. hogy id˝ vel.14. – Én is. azaz a távoli világokba vetítse. egészen pontosan a hajón futó. akit csak tisztán erre a feladatra készítettek fel. csak annyit mondhatok. hogy már kész is van. csak azt nem. a szimuo látoros vezetési gyakorlatok után fog majd bennetek kialakulni: akartok-e Kék Föld fedélzetére lépni? – És mikor lesznek ezek a szimulátoros vezetési gyakorlatok? – A jöv˝ hétt˝ l. – Én is! – Mondták többen is. bitmanók! Úgy gondoltam. – Válaszolt Márió azonnal. mi a neved? – Én a hajó vagyok. – Ki az a hét? – Még nem tudni. – És Te melyik program vagy. o . u Megpróbálom leskiccelni: 1. – Az tök jó! Veled? – Igen. ábra. – Hiszen még nem is ismeritek a feladatot.

ábra.15. E kapcsolat nyelve lehet gépi szint˝ . o u u a programozó annál könnyebben tudja benne megfogalmazni a gondolatait. akkor olyan programokat u is fel kell használnod. o Még át kell futnom egy kisolvasmányt. . hogy nem kéri majd senki számon. megismertet néhány tipikus programnyelv szellemével.2. HÁNYFÉLÉK A PROGRAMOZÓK? A B C a gravitáló abroncs (forgó rész) a f˝ fedélzet (nem forog) o a cserélhet˝ magreaktor kúpja o 49 1. Az épül˝ Kék Föld csillaghordozó f˝ részei. Erre a kérdésre a rövid válasz: ahányfélék a nyelvek! 1.16. amik lefordítják vagy értelmezik a gép számára a mondandódat. 18 óra 51 perc.Harang R. Hányfélék a programozók? 2010. o o 1. 1. mert 3 azaz három tanár adta ki közösen! u Programozás-történet Történeti áttekintés Bárdos G. táblázat.1. Kivonat Ez a kisolvasmány áttekintést ad a programnyelvek kialakulásáról. magasabb szint˝ nyelv. . Hétf˝ . vagy u valamilyen erre a gépi szintre ráépül˝ . de érdekesnek t˝ nik. Igaz. hogy mindannyian valamilyen speciális nyelvet használnak a gépekkel való kapcsolattartásra. Nyelvek A különféle programozókat az kapcsolja össze. szeptember 27.1.Kelep L.16. A Kék Föld legénységi-korongjának tervrajza.16. Minél magasabb szint˝ a nyelv. Már csak azért is. . De ne feledd: a gép csak a saját gépi nyelvet érti! Ha magasabb szint˝ nyelvet használsz.

képek. icipici. hogy nagyobbak-e egy másik számnál vagy kisebbek. Ebben az egyszer˝ észjárásban nincsenek például körök. 00011000 .16. 66. vonalak. csupán számok vannak! Számok a memóriában és a processzorban. ezért hatalmas mennyiség˝ apró dolgot tudnak végrehajtani az ember u számára csak egy szemvillantásnyinak t˝ n˝ id˝ alatt. amiket össze lehet adni. hogy bár meglep˝ en egyszer˝ . 36. Jogos a kérdés. repül˝ gép szimulátort vezetnünk? ˝ u o o Hát apró. o A gépek ereje abban rejlik. de o u ezeket egy pillanat alatt. 153. 24. A legénységi szint f˝ részei. amit megszoktunk. mert a sok kis apró lépés egymásutánja kiad nagyon bonyolult dolgokat! o Assembly A gépi szint˝ nyelvet használva a programozónak a processzor egyszer˝ észjárását kell köu u vetnie. hogy akkor mi módon lehetséges olyan szuper spéci játékokat írni. Olyan hatalmas mennyiséget. ábra. hangok és még u sok minden más sincs. 24. hogy az alábbi alakból hogy jöttek ki a 24. egymásra épül˝ lépésekben. táblázat. ami már u o o átlép min˝ ségbe. ahol gyönyör˝ urhajók siklanak hangtalanul a csillagokkal telet˝ zu˝ u delt sötét urben. szorozni és megvizsgálni. 126. apró dolgokat végeznek el.) 1. meg ilyesmi. 8x8-as pálcikarobot. PROGRAMOZÁS az irányító (gömb)fülke a szerviz liftek a küls˝ gy˝ r˝ folyosó o uu a bels˝ gy˝ r˝ folyosó o uu a reaktor gy˝ r˝ folyosó uu az ökoterem a szupravezet˝ magreaktor o a legénységi pihen˝ k o az étkez˝ o a teleport helység a kondicionáló termek 1. 66 számok? (Segíthetek? Kettes számrendszer.50 A B C D E F G H I J K FEJEZET 1. életh˝ dinoszauruszok el˝ l kell rohanunk.3. o Feladat: Kitalálod.

a megoldást a nyelv értelmez˝ je már automao tikusan elkészíti. mert kicsit már távolabb kerülünk a gépt˝ l. u Az alábbi SQL mondat például lekérdezi a Jávácska portál adatbázisának bitmano nev˝ tábláu zatából. Magas szint˝ nyelvet használva a programozó már bonyolultabb. de nem kell túlságosan megijedni. tetszésed szerinti dolgokat hozhatsz létre. semmint csupán a számokat. u Magasabb szint˝ nyelv például a SQL. Miért? Mert a gépi nyelvek mögötti egyszer˝ észjárás minden hagyományos processzornál ugyanaz! u Egy gépi nyelv például az i8086-os processzorcsalád nyelve. azaz már tudják a gépet vezérelni. utolsobej FROM bitmano WHERE becenev=javacska. ezek a gépi nyelvek sokban hasonlítanak egymásra. problémákra m˝ ködik. mert a magasabb szint˝ nyelveket értelu mez˝ programokba már el˝ re be vannak építve a problémák megoldásának optimális módjai. ezek u a fordítóprogramok. hanem speciális feladatokra. amiben szabadon garázdálkodo hatsz. de nem bármilyen. hogy a nyelvb˝ l hozzáférsz a memóriához. a cim és az utolsobej sorok tartalma: u SELECT nev. utolsó bejelentkezés idejét a bitmanó táblázatból! u . amiket a processzor megért.1.16. hogy algoritmusaidat leírhasd: szépen egymás utáni rendben hajtódnak végre az utasításai. Tehát. A lényeg. A C nyelv megad minden u ahhoz szükséges eszközt. HÁNYFÉLÉK A PROGRAMOZÓK? 00011000 01111110 10011001 00011000 00100100 01000010 01000010 51 Ahány processzorféle van. felemel˝ érzést. cim. A o u magas szint˝ nyelvek és a gépi nyelvek közötti távolságot programok segítenek áthidalni. C nyelv A gépi nyelvhez a legközelebb álló magas szint˝ nyelv a C nyelv. ha gépi nyelven programozol. Ez az. akkor az általad írt gépi kód vezérli a gépet. mit is csinál a programod a gépben! u o A magasabb szint˝ nyelvek még jobban megkönnyítik a programozók munkáját. De ezért a könnyebbségért azzal kell fizetnünk. Szóval a SELECT nev. komplexebb dolgokat is u felhasználhat a gondolkodásában. címet. u akkor (a Te programodból) a fordítóprogram által írt gépi kód vezérli a gépet. amiért a C nyelv még meg tudja adni azt a nagyszer˝ . mondatra19 (lekérdezésre) jön a válasz. hogy a javacska becenev-˝ sorban mi a nev. Az SQL nyelvek adatbázisnyelvek. hogy tudod. Ezzel könnyebb lesz a munkánk. Ezek a magas szint˝ nyelven írt programokat gépi nyelv˝ programokra u u fordítják. hogy ezeket a nyelveket már u nem tudjuk bármilyen feladat megoldására használni. Ez jól hangzik. utolsobej FROM bitmano WHERE becenev=javacska. hogy 19 Válogasd ki a javacska becenev˝ sorokból a nevet. ha magas szint˝ nyelven programozol. mint a mau gas szint˝ nyelvek. annyiféle gépi nyelv is van. amit tudsz bolondítani mindenféle elágazásokat vagy ciklusok szervezésével. vagy a Prolog. A o o programozónak elég magát a problémát leírnia. tehát nem kell a gép egyszer˝ észjárását követni. cim.

o milyen gépünk van. 2010-09-02 22:21:54 A ?szereti(Norbi. van. családokba soroljuk. hogy a 2554 számot töltse be. mint a számokat) úgy írják le. a gépikódban programozók ezt (mivel a programozók köztudottan jobban szeretik a bet˝ ket. ok egy processzor nyelvét u ˝ gépi kódban programoznak: számsorozatokat vezérlik a processzort. . 09FAH . 184.16. akik gépi szint˝ nyelven programoznak. A családok összességét API-nak nevezzük. hogy a 09FA számot hexában adtuk meg. Ilyen nyelv a Java. mert a Java programok minden gépen futnak. Java nyelv A legmagasabb szintre azokat a magas szint˝ objektum orientált nyelveket soroljuk. Wigner Jen˝ tér 17. akik legjobban ismerik a gépeket. . 250. De ez még nem lett volna elég ahhoz. Nagyatom. Például a . Szilárd Leó út 34. táblázat.52 sorszam 1 2 3 4 5 6 nev Kelep László Bárdos G. Wigner Jen˝ tér 11. 250.2. Ok programozók. hogy u MOV AX. FEJEZET 1. . ami a kommunikációt teszi lehet˝ vé az adatbázissal és még sorolhatnánk sok-sok o o oldalon keresztül. Erika) Prolog mondatról egy adatokkal. Nagyatom. számsorozat azt mondja az i8086-os processzornak. Programozók ˝ Vannak programozók. PROGRAMOZÁS utolsobej 2010-09-02 05:14:17 2010-09-02 11:20:57 2010-09-01 12:22:35 2010-09-02 07:42:34 2010-09-02 22:21:54 2010-09-01 12:24:24 csapat API MIDlet GUI Integer MIDlet Applet 1. 9. Szilárd Leó út 22. van. hogy a Java világnyelvvé váljon. . ahol a MOV AX kódja a hexa B8. Ezeket az objeko tumokat. a Java program fut rajta és mindegy. A bitmano SQL táblázat részlete. Kardos Erzsébet Goldenger Abigél Barát Virág Lovas Márió becenev kelepl bardosg pahene abi javacska mario cim Nagyatom. osztályokat. a H a 09FA végén azt jelzi. A Java nyelven írt programok valódi erejét az adja. Van olyan család. van. .4. tényekkel feltöltött Prolog rendszer ki tudja következtetni: igaz-e vagy esetleg hamis. ami a mobiltelefonok programozását teszi lehet˝ vé. hogy el tudjunk közöttük igazodni. . A legkülönböz˝ bb családok vannak. hogy ezek a programok függetlenek a gépekt˝ l! Mert mindegy. Nagyatom. Hogyan mondja? Hexában a „184. Mennyi egyébként ez tízesben? . . 9” sorozat „B8 FA 09”. milyen gépre kell programoznom. . ameu lyek szorosan együtt élnek el˝ re elkészített objektumok hatalmas tömegével. o Nagyatom. Szilárd Leó út 30. Szilárd Leó út 30. . o Nagyatom. a Java API sok osztályával ismerkedünk majd meg ebben a könyvben is. Szilárd Leó út 2. Ok azok a ˝ beszélik. 1. ami segíti magát a programozást. Barát Virág Nagyatom. ami segíti a o kommunikációt az Interneten keresztül.

Bitmanó riport 2010. ami az iskolában felbukkan. mert a Gépekkel eleve nem is úgy beszélt. . . Aztán vannak programozók. Hamarosan meg is kezdték az érdekl˝ d˝ k toborzását. De bizony. hogy ezek az intelligens gépek ugyanolyan segít˝ társául szeo g˝ dnek majd az embernek. .17. Maximum az a néhány gyerek o sejthetett valamit. megérkeztek a gépek is: jó néhány Commodore+4 formájában! Egyetlen tanár volt csak beavatott. de lassú. Nem magyarul. Mert emlékezz vissza: itt a gépi kódot az ember írja.1. ha ezen a nyelven kommunikálunk vele. Kedd. annak úgy kellett lennie. azt hamarosan használni is kell! Így volt ez a medicinlabdával. mint sok más társam önként o o jelentkeztem. hogy olyan dolgokat is meg lehet itt csinálni. hogy nekünk is ezt a nyelvet u kell majd megtanulnunk! Mert ez a gép. hogy készítsünk riportot egy bitmanóval és írjunk err˝ l egy fogalmazást. hanem inkább írásban. akik a szünetekben amúgy is ott kíváncsiskodtak a gép körül szorgoskodó beavatottak között. BITMANÓ RIPORT 53 A processzor nyelvét beszélni nagyon izgalmas és bens˝ séges dolog. akik magasabb szint˝ nyelven programoznak. hatalmas valódi szakállal. szeptember 28. aki már akkor beavatott volt: láthatóan valamilyen szabályok szerint. amit magasabb szinten már nem. akik magas szint˝ nyelven programoznak és vannak programou zók. számunkra egy megjelenésében és tudásában is mágus. Szavainak még a gépek is engedelmeskedtek! A hang persze itt nem számított. tévékészülékhez csatlakoztatott. Bevallom akkoriban magam is jó adag félelemmel vegyül˝ o kíváncsisággal tekintettem az egyébként – az elfogulatlan szemlél˝ által – még veszélytelennek o is ítélhet˝ készülékre: az iskola egyetlen személyi számítógépére. o Akkor még nem sejtette senki. fárasztó és o nehéz munka! Az viszont igaz. Sokakat borzalommal töltött el már magának a beo rendezésnek a puszta látványa is. A legtöbb önkéntes szakkörös és fakultációs azok körül került ki. Hamarosan megtudtuk. és nem történt másként a számítógéppel sem. Amit mondott. A szavakat – valami ördögi és utánozhatatlan sebességgel – a gép gombjainak lenyomásával vitte bet˝ nként be a gépbe.17. illetve vannak programozók. a kémiai kötéseket gyakorló kirakóval. mint például annak idején a lovak. 17 óra 28 perc. doboznak nevezhet˝ valami megjelenése. A riport témája az legyen: „Hogyan lettem bitmanó”? Segítségül o elküldte a saját életrajzi fogalmazását: Most elmesélem nektek. akik a legmau gasabb szint˝ nyelven programoznak. ami a csatlakoztatott tévé képerny˝ u o jén keresztül válaszolt vissza. az 1980-as években nagy riadalmat keltett az iskolások között egy gombokkal teli. tanár úrtól azt a házi feladatot kaptuk. u Programozók feladat: Programozók feladat: az utóbbi háromféle programozókat tudnád jellemezni néhány mondatban? 1. mint velünk. mély hanggal. hanem leginkább az angol nyelvre emlékeztet˝ o BASIC nev˝ nyelven beszéltek egymással. hanem a számítógépes szakma hajnalán. a magasabb szinteken pedig már valamilyen program. Mire a csapatok összeálltak. bátran nyomkodták is a berendezés gombjait. avagy pontosabban a gép hardverét vezérl˝ BASIC o rendszer. Bárdos G. Én is. hogyan lettem bitmanó Valamikor nem is réges-régen. csak akkor ért meg bennünket.

o hanem képesek voltak azt elvégeztetni vele. mint u a karikacsapás. De nem tudtak mindent kihozni ˝ a Gépb˝ l. vagy ahogy akkor neveztük. hogy ha eldobunk egy fát. a gép pedig megcsinálja. gondolatok. amennyivel most már rendelkezünk. Programozási nyelvek kialakulása. hogy ne rendezetlen adattömegekként zuhanjanak ránk és havazzanak el bennünket! Könyvekben. Aztán jött a csoda! A gépnek parancsot adott. Arra persze magunktól is rájöttünk.54 FEJEZET 1. akkor a Gép egy pillanat alatt kiköpi a hibátlanul kiszámolt szorzatot! Voltak. nem még. Tisztelegjünk e h˝ sök neve el˝ tt ha mással nem is. 64 Gépeket pedig az DOS rendszer˝ IBM XT/AT. Ha lefektettük a földre. Legel˝ ször is o meg kellett tanulnunk a BASIC nyelvet és megismerni a Gép gondolkodásmódját: hogy mi egy változó. a o processzorral. adatainkkal vívunk. amelyet a félelmetes tempóban szaporodó tudásunkkal. A nagy mágus – köznapi nevén a számtek tanár bácsi. hogy futtassa le a bevitt számozott sorokat. ha elmondjuk neki (beprogramozzuk). +4. nem voltak szolgái a Gépnek. hogy visszakeresni és felhasználni. papíron olyan sok adatot. Lassan mi is beavatottakká váltunk. amire az képes volt. hanem a gép processzorának saját nyelvén. azokban már beindultak azok a folyamatok. már nem voltak ráutalva a BASIC értelmez˝ program segítségére. Ami tulajdonképpen a világ legmagátólérthet˝ bb dolga: mi megmondjuk a gépnek. hogy mi magunk csak jó sok id˝ alatt o tudnánk kiszámolni a szorzatukat. kés˝ bb tanár o úr – az órák után hosszú listát mutatott nekünk. közben a BASIC nyelvet felváltotta a PASCAL. természetesen. de legalább nevük megemlío o tésével: . idéz˝ jelek. amit aztán f˝ leg bet˝ kb˝ l és számokból álló részek követek. az a nagy varázslók mindenféle mesés varázsigéket tartalmazó pergamenjeit idézte. amik hajtóer˝ ként tudtak m˝ ködni a pályaválasztás során. Ment az átállás. BASIC programokat írtak csak papíron o és elcserélték egymás között. tudást már nem tudnánk tárolni. Minden sor egy számmal kezd˝ dött. a könyvtárrendszerrel. A listát szét lehetett hajtogatni és széthajtva akár több méter hosszú is volt. Nem féltek a Gépt˝ l. akkor a gép nem ugrik és nem hozza vissza :) Viszont. akik ennyivel meg is elégedtek. vagy például általában mit tudunk megkérdezni a Gépt˝ l vagy mit tudunk neki mego parancsolni. Ám nem ez volt a lényeg. amit o mondtunk neki. Nem sok id˝ telt el. hanem a tartalma: rövid számozott sorokból állt. Akik azok akartak lenni. hogy szót értsenek a Gép lelkével. a Commodore 16. mígnem csak megszüleo u tik a döntés: programozó leszek! Az érettségiig persze még eltelt pár év. o azok több id˝ t kezdtek eltölteni a Gép társaságában. A gép pedig elkezdte a sorokat értelmezni és közben mi mit láttunk életre kelni a csatlakoztatott tévé képerny˝ jén? Mindenféle izgalmas játékokat!!! A vég o nélkül kígyózó számozott sorok egy programot alkottak. PROGRAMOZÁS De a számítástechnika órákon a legmisztikusabb. kett˝ spontok. Mint egy modern mágia friss varázsigéi. amikor ez a kis csapat már o a Gép BASIC értelmez˝ rendszerét is meg tudta kerülni: az M + SHIFT O misztikus paranccsal o ˝ beléptek a Gép memóriájába és számokkal már közvetlenül a processzort vezérelték! Ok már nem BASIC nyelven beszélgettek a géppel. de ekkor már javában zajlott a háború. A háború. ebb˝ l az id˝ b˝ l egyetlen fogalomra emlékszem csupán: itt találkoztunk a fájlo o o rendszerrel. virágzása és hanyatlása jellemzi ezt a harcunkat. De ahogyan történt. Akik eddig a varázslatig eljutottak. legizgalmasabb rész nem is a gépekkel való beszélgetés volt. egy játékprogramot. megmondják. mert még nem voltak programozók. hogy mit jelent két szám összeszorzása és adunk neki két olyan nagy számot. hogyan fogja majd az utasítások sorozatát a Gép értelmezni. Érdekel mi volt ennek a módja? A tanulás. amit ok akartak. hogy mit csináljon. hanem a gépek programozása. miegymás. akkor végig sétálhattunk mellette. Bennünket az iskola falai megvédtek. o o o De ez meg mind semmi: igen tisztelt mágusunk bámulatos sebességgel billenty˝ zte be ezeu ket a számozott sorokat a gépbe. meg voltak még egyeno o u o l˝ ségjelek. hogy értelmezzék a számozott sorokat.

PASCAL. Sokkal érdekesebb viszont. úgy éreztem. elágazások. de itt nem csak számítógépek. Talán még a BASIC korszakban. de talán éppen Te fogod kieszelni. legyen saját honlapom! Hoppá. Szerda. aki mondjuk úgy ír programot.1. A gépem hálózati csatolója rádióhullámokkalqindexrádióhullámok kommunikál az access point-tal a 2. írom. o Vajon holnap miben fogtok programozni? Én nem tudom. A mikéntr˝ l annyit.2. írok valami jó kis hálózati programot! Ma Java nyelven programozok. majd kellemetlennek tartja az én Java nyelven írt OO progimat! u 1900-as évek közepét˝ l: FORTRAN. vagy a játszira. De közben a hangsúlyok eltolódtak.18.18. ciklusok s így tovább. tudom. azt komoly büntetésként o élném meg :) Mint ahogyan 2160 egy programozó. WiFi hálózatok Az utcánkban minden családi házban telepítettek egy bázisállomást. róla egy modern programozási o ˝ nyelvet is elneveznek majd vagy 150 év múlva.4 GHz frekvencián. Ma már nem vagyok ilyen optimista. ˝ Riport feladat: Beszélgess el egy bitmanó ismer˝ söddel arról. amiket ezekkel a gépekkel reménytelen lenne megoldani! A jöv˝ programozóira hárul az az izgalmas kihívás. hogy csupán elképzeli annak m˝ ködését. Ha PC gépre írok. míg el nem készül a program. mert kitört a forradalom: találkoztam az Internettel! Elsöpr˝ erej˝ volt. hogy bármilyen programot meg tudnék írni. ALGOL.1. legyenek rajta Java Appletek! Hoppá. hogy ha nekem ma így kéne programoznom. így mindenkinél van egy access point. COBOL. ha például mobilra. 1.18. a földi WiFi hálózatokhoz hasonlítható leginkább. amikor úgy gondoltam. amikor ad hoc hálózatot építünk ki. Csak bekapcsoljuk a gépeinket és összekapcsolódunk egymással.18. 1. "Igen értelmes" hálózatok Mentális abraka: ez egyfajta telepatikus kapcsolat. Mikor lettem közben bitmanó? Jó kérdés. például emberek lehetnek összekapcsolódva. ilyet szoktunk például. amikr˝ l ma még csak álmodozunk. szeptember 29. Mert csak elképzelem. hogy o hogyan lett bitmanó. O Charles Babbage mechanikus gépét programozta. . vannak olyan feladatok. 17 óra 28 perc. engem is mao u gával ragadott: hoppá. A o beszélgetésr˝ l írj egy egy oldalas fogalmazást! o 1. akkor a Java J2SE nyelvjárását használom. írom: értékao dások. SMALLTALK. hanem tudatok. hogy mit kell elvégezni a gépnek és szépen lassan az elejét˝ l a végéig ezt leírom. akkor bekapcsolás után automatikusan ezen keresztül kapcsolódok a Világhálóra. CSILLAGÁSZATI ISMERETEK 55 1800-as évek: Ada Augusta Lovelace az els˝ programozó. C. akkor a J2ME nyelvjárást. de csatlakozhatunk egy nagyobb "igen értelmes" hálózathoz is. amikor lemegyünk a parkba. hogy o olyan számítási modelleket eszeljenek ki. Csillagászati ismeretek 2010. Mentális abraka hálót is felépíthetünk egy csak magunk között (ad hoc) hálózatot. Ada Bár a o felsoroltak többségét magam sem ismerem :) A programozó iskolában mi jobbára UNIX operációs rendszereket használtunk és C nyelvet kommunikáltunk a gépekkel. Amikor otthon bekapcsolom a noteszgépemet.

a webes órarenden nem tudtam eligazodni.> Á. (Otthon hiába kérdeztük Renátát.> Akkor megkérdezhetem: úgy hallottam. Ad hoc WiFi. 1.. Tanuló::A. Tanuló::L.> Igen.. az Élet a Földön kívül és a csillagászati órákat. de mivel ezek az alkalmak kirándulásként is felfoghatók. hogy szombatonként is kötelez˝ az iskola?! o Tanár::Harang R. Brúnó> Ez most melyik. Ma többet is megtudtuk az esetlegesen szombatokon is tartott Csillagászati ismeretek óráról (ismertebb nevén: csilismeretek). Beszédes Brúnó.18. Márió. ábra.17.> Kedves gyerekek! Szeretettel üdvözöllek benneteket! Ahogy azt már az órarendb˝l tudjátok: én tartom o majd a Hálózati programozás.) Tanár::Harang R. WiFi access pointtal.56 FEJEZET 1. egy Szfinx közlékenyebb. ábra. szerintem nagyon élvezitek . Tanár::Harang R. PROGRAMOZÁS 1. most csillagászati ismeretek van.

Viszont nagyon ritkán lehet így látni egy trore glike zeuse-t! Szinte mindig elfedi testüket a ruhagenerátor: ez egy abroncsokból felépül˝ . hosszú nyakon egyenesen ül.5. nekem els˝ re a trorek nagyon misztikusak: o A trore glike zeuse faj egyede els˝ pillantásra fentr˝ l lefelé nézve átmenetnek t˝ nik egy feno o u séges bagolyból robosztus raptorba. A legfontosabb számszer˝ adatuk: 354552 vee s fajra vetített átlagos vetítési mutató.19. hogy egy id˝ ben ne o o mind legyen áttetsz˝ . s apa is megengedi: aprólékosan megnézem a közelebbieket Gréti távcsövével. . uu o a Jupiter szürke. de arra mindannyian ügyelnek. s˝t az egész ország o o szempontjából.1. négyujjú karban folytatódnak a u o o vállak. néztük.19. hogy nem csak utazunk majd.clib. Átlag súlyuk 320 kg. Szoftveresen mindenféle mintákkal lehet feltölteni az abroncsokat. bár most kicsit zúg a fejem a s˝ r˝ ségekt˝ l és kilóktól. Hétvégén.> Nem. ahol megismerkedünk a termonukleáris o u o fúzióval. . Két el˝ renyúló. holografikus o harang. ami . Az átlagos testtömeg/agytömeg arányuk 39. átjárható. s nem festik. mint az üstökösök. mint a raptor szer˝ lábak. Csütörtök. akár mindegyiket mással vagy maradhat egy-egy áttetsz˝ is.dote. aminek köze van a vízhez. A fej a vastag. vezérelhet˝ ütemben. ha végre tiszta lesz az ég. hogy Balázsnak is van akváriuma (˝ három napja ragasztott egyet o nagyapával. er˝ s karmokban végz˝ d˝ ujjak láthatók. csak tanácsot kért t˝ le. Ma igazán izgalmas volt a csilismeretek: kiderült. Eddig néztem. 1. de most még érdekesebb lesz! Émi és Balázs gyanúsan sokat beszélgetnek mostanában. szeptember 30. hegyes o o o cs˝ r. A nyak a kerek hát és a vállak vázaszer˝ szerkezetében végz˝ dik. Tegnap este csak annyit vallott be nagy pirulások közepette. s a Plútó jégtömb. Nagy. új ÉRTELMES fajokat ismerünk majd meg! Ma egyel˝ re csak az adatbázissal ismero kedtünk.a szintén szokásos . IGEN ÉRTELMES CIVILIZÁCIÓK: A TRORE GLIKE ZEUSE-K majd! Legközelebb szombaton reggel kilenckor találkozunk az er˝m˝ el˝csarnokában. A minták dinamikusan futnak át az abroncsokon. általában kerülik az extrémitást: rövidre vágva hordják. A visszafelé néz˝ ujjakon tompák. o o Balázs ugyanis imád mindent. o o o de az egész testhez viszonyítva mégis karcsúnak nevezhet˝ . de mivel a Nagyatomi Fúziós Er˝m˝ o u nagyon nagy jelent˝séggel bír a város. A fej tetejét és a tarkót borító sz˝ rzet követi a szemöldök vonalát.> Ha szabad tudni: egész évben fizikáról lesz szó? Tanár::Harang R. ezért érdemes megismerkedni vele közelebbr˝l. Hiszi a piszi. o o .két és fél méter magas testükön oszlik el. most két guppi és egy gyöngygurámi pár kerget˝ zik benne). A farok legalább olyan jól fejlett. 17 óra 56 perc. er˝ teljes. Az arc sz˝ rzetéb˝ l tisztán emelkedik ki a szemek találkozása alatt ül˝ rövid. Tápo lálkozás közben a meztelen nyakon majd fél méter hosszan látszik a nyelés. Mind a négy végtagon négyu négy visszahúzható. Brúnó. o 57 A holnapi látogatásra még el kell olvasnom Renáta kisolvasmányát: http://www. sarkukban összeér˝ szemeik feletti szemöldökük fent a szem vonalát kísérve megszakítás nélkül kanyarodik o át szakállba. Fejüket s˝ r˝ fekete sz˝ r u uu o borítja. Tanuló::A. o o o o a többin hegyesek a karmok. hanem új fajokat. Tehát a Mars vörös. Igen értelmes civilizációk: a trore glike zeuse-k 2010.hu/javacska/seged/ Micsoda adatok.

A hajó komputere engedélyt kér a hajó küls˝ hálózati csatlakozásainak lebontására. jó sokat kell tanulni! Például be kell vágni kívülr˝ l a o o felszállási. A felszállási protokoll • Kapitány: 1-es ülés • Els˝ tiszt: 6-os ülés o • Taktikai tiszt: 5-ös ülés • Kommunikációs tiszt: 4-es ülés • Navigációs tiszt: 3-as ülés • Elhárító tiszt: 2-es ülés • (Gyakorló repüléseknél: Oktató tiszt: 7-es pótülés. a leszállási. 19 óra 11 perc.19. 1. a menekülési protokollokat.58 Abszolút vetítési mutató Relatív vetítési mutató Magasság Testtömeg Agytömeg Agyhullám frekvencia Nyelv Észlelt hangtartomány FEJEZET 1.2 Hz amore (mentális.20. Amíg ez be nem következik.1. Trore glike zeuse. Az els˝ csillaghajózás óra o 2010. verbális) 12000-19000 Hz 1. október 1. o 4. Ma megvolt az els˝ csillhajózás óra. addig teljes mértékben o is a kapitány parancsnoksága alá tartozik!) 1. Idézek a Csillagközi utazások kézikönyvéb˝ l: o 1. ábra. A legénység tagjai elfoglalják kijelölt helyüket az irányító gömbben. táblázat.27 vee* 354552 vee 250 cm 320 kg 8100 g 19. PROGRAMOZÁS 248409. Péntek. Az els˝ tiszt a kapitány utasítására parancsot ad az irányító gömb lezárására. A trore glike zeuse faj adatai. 2. hogy az oktató tiszt csakis végve˝ szélyben avatkozhat a repülési protokollba. o . Az els˝ tiszt a kapitány utasítására megadja az engedélyt. 1.5. o 3. Kiemeljük.20.

akkor ezt mentális abrakában nyugtázza o az els˝ tiszt. Ha igen. avagy a termonukleáris fúzió 2010. (M˝ ködésüket u könnyebb megérteni. A kapitány kiadja a parancsot. a Nagyatomi Fúziós Er˝ o u o m˝ ben.1. s addig o o is maradandó. amikor betekintést kapunk apa munkahelyére.21. ˝ óráknak hívjuk): Renáta az er˝ m˝ ben tartja oket! Apa munkahelyén. 1. o u o u A fúziós reaktorok egy magáncég csillagászati kísérleteinek eredménye. A NaFEm. földgáz. ha figyelmesen elolvastátok a csillagokat bemutató kisolvasmányt a portálon. (Minden hónap utolsó szombatja nyílt nap. 9. o 10. Ma szombat ellenére iskolai elfoglaltságunk volt! El˝ ször mi is csodálkoztunk. 8. 5000 éves távlatra elegend˝ ek. o amit hét közben nem tudunk elsajátítani. A NAFEM. de kiderült a nem szokványos (mintha ebben az iskolában bármi szokványos lenne) ’Élet a Földön kívül’ óráink lesznek tömbösítve (ezeket E. hogy a gömbön kívüli legénység mélyaltatását kezdje meg. Energiagazdálkodás Csillagászati ismeretek Kisolvasmány – Energiagazdálkodás Harang R. T. hogy az irányító gömb legénysége és a csillaghordozó komputere építsen fel egy bels˝ mentális abraka hálózatot. Abigél óvodásként számolta.1. leggyakrabban iskolák és civil szervezetek u élnek a lehet˝ séggel. Szombat. o 6. akkor o o ezt jelenti a kapitánynak.21. mi lehet az. hogy a gömbön kívüli legénység elérte-e már a mélyalvás állapotát. A hajó komputere engedélyt kér az irányító gömb és a hajó közötti bels˝ hálózati csatlakozások lebontására. Szerencsére még a látogatás el˝ tt kaptunk kisolvasmányt: o 1.21. 7.) Az energiagazdálkodás észszer˝ bb korszaka az er˝ m˝ vekkel kezd˝ dött. október 2.) Szerdán minden szül˝ emailt kapott. AVAGY A TERMONUKLEÁRIS FÚZIÓ 59 5. Kivonat Ebben a kisolvasmányban az energiagazdálkodás két f˝ pillérének m˝ ködését ismerhetitek meg: az o u atomer˝ m˝ vekét és a fúziós er˝ m˝ vekét. szén) azonban már csak max. de mi is nagyon izgatottan vártuk. A fosszilis energiau o u o hordozók (k˝ olaj. mennyit kell még aludni szombatig. Majd az els˝ tiszt a kapitány utasítására megadja az engedélyt az irányító gömb és a hajó bels˝ hálózati o o csatlakozásainak lebontására. ráadásul a földi élet szempontjából veszélyes károkat okoznak az energiatermelés . A gömb hálózata megkezdi a hajó jelenlegi pozíciójából való kiszakítását és egyben az új pozícióba vetítését. hogy a továbbio akban a hajó teljes vezérlését is a gömb veszi át és egyben utasítja a fedélzeti tisztet. Az els˝ tiszt ellen˝ rzi. Az els˝ tiszt a kapitány utasítására tájékoztatja a gömbön kívül tartózkodó fedélzeti tisztet. amiben Renáta osztályf˝ nökként o o o elkéri a gyerekeket a szombat ÉJSZAKAI csillagászati órákra. Ha már mindenki csatlakozott. 16 óra 47 perc.

Az atomer˝ m˝ . növények) felhasználása gazdaságos és kívánatos a földi egyensúly megtartása miatt 20 . Fúzió (könny˝ magok egyesülése nehezebbekké) során: u • spontán nem jön létre.16. m˝ ködésük közben nem termel˝ dik veszélyes o u u o hulladék. utána le kell bontani oket (szerkeo u zetük a folyamatos sugárzás miatt károsodik). A fissziós reakció jellemz˝ i: o • spontán is bekövetkezhet. moderátorként vizet haszo u uo náltak). A fúziós o er˝ m˝ vek esetében nincs ilyen élettartamkorlát. A természeti er˝ ket azonban o nem mindenhol és nem minden id˝ ben tudjuk folyamatosan kiaknázni: vannak szerencsésebb o földrajzi területek. PROGRAMOZÁS végtermékei. A pihentet˝ medencékbe a kiégett üzemanyag kerül. o o 1. Nézzük mi a különbség a két energiatermelés között: 1.60 FEJEZET 1. Az atomer˝ m˝ vekben fissziós reaktor m˝ ködik. • sok er˝ sen radioaktív hulladékkal jár. könny˝ beindítani. • a kiinduló anyagok gyakoriak. nehezen indítható be. s kevésbé szerencsések: az ott lakó embereknek azonban ugyanúgy szükségük van mind a mindennapi élethez. az ott termel˝ d˝ energiát az aktív zónát körülvev˝ h˝ t˝ anyag (Pakson ez szintén o o o uo víz volt) a h˝ cserél˝ knek adja át a szekunder körben lév˝ h˝ t˝ közegnek. napfény. o u o . amikor sem a kiinduló anyagok. o o az pedig áramfejleszt˝ ket. mind a gazdaság m˝ ködéséhez.20. o u 2. A szekunder körben kering˝ g˝ z turbinát hajt meg. urán). víz. A szekunder o o o uo körben már nincs radioaktív anyag. sem a végtermékek között nincs radioaktív anyag. s az így keletkez˝ törmelék is radioaktív. ábra). ahol nehéz magok hasításával nyernek o u u energiát. • létezik olyan verzió. u • a kiinduló anyagok nem gyakoriak (pl. ábra. Hosszútávon a megújuló energiaforrások (szél. Az aktív zónában zajlik a nukleáris láncreakció (az els˝ o o o magyar atomer˝ m˝ ben: Pakson a f˝ t˝ anyag dúsított urán volt. o Az atomer˝ m˝ vek (leegyszer˝ sítve) aktív zónából. 20 A 2004-ben Pécsett indult be a természetes fahulladékot hasznosító bioer˝ m˝ volt az els˝ . primer és szekunder körökb˝ l és pio u u o hentet˝ részekb˝ l áll (1. u ˝ Az atomer˝ m˝ vek 25-30 évig képesek energiát termelni.

másrészt kész kínszenvedés kitalálni. mint amennyit a m˝ ködtetés felemészt) üzemeltetése adta. o Gyakorlatilag még alig játszottam vele. figyelmetlenség miatt váltak kritikussá) ismeretlenek. de ezt a típust különben is tavasszal ajánlják. Akárhányszor olvastam el a kisolvasmány tokamakot bemutató részét. amio ben nincsenek él˝ hangyák. körülötte torodiális tekerccsel. u o Reggel jutott eszembe. ez most a u legmen˝ bb játék.22. el˝ tte és utána egy hétig a nap bármelyik szakában elkaptam egy családtagom. a szobám ablakával szemben. ami a mai napig o m˝ ködik is.. október 3. aki mesélte. (Olyat is lehet kapni. u A fúzió beindulásához igen-igen magas21 h˝ mérséklet szükséges. az atomer˝ m˝ vekben el˝ forduló o u o üzemzavarok és balesetek (amelyek leggyakrabban emberi mulasztásból erednek és szintén emberi mulasztás. Azóta minden év október 16-a a Nap napja. Mostanra viszont az év azon napjának érzem. Egy atomvárosban gondou lom még nagyobb felhajtás lesz. Apának könny˝ : ott van neki Renáta. de ott több nap kell – de volt. Pedig olyan logikusan magyarázták! Nem lehetek ennyire láma. Én nem messze a háztól. Egyáltalán kinek jutott eszébe egy energiatermel˝ berendezést o tokamaknak nevezni?! Reménykedtem. amíg a válaszaikat meg nem o értem. Kisebb koromban (2007-t˝ l ünnep) rettenetesen o élveztem. Csak én vagyok itt egy szál magam. ma délután kaptam meg. mint az ujjam! 1. Hangyársadalom: biológiai stratégiai játékok 2010. Vasárnap hajnal. mert rögtön lebukom. de be kellett látnom. amikor egyrészt rettenetes kinézetem lesz és ebben az állapotomban más embertársaim is látnak. nagyapa valami kertész sorstársat emleget kissé pirulósan mostanában. Grétit és f˝ leg a csillagász barátját majd addig nyaggatom a kérdéseimmel. Renátát nem kérdezhetem. A boltban egy óriási dobozt állítanak össze. kivel akciózom majd. jaj nekem. egy leheletnyi 21 2 x 108 K (20 keV) . mostanáig hangyársaztam! Ki kellett próbálnom. s a nagy gongszó után összeölelkezik egy másik. benne az él˝ hangyaboly vázával. és jól o megszorongattam. illetve gazdaságos (több energia o termel˝ djön. október 16-án sikerült el˝ ször hatékony fúziós reaktort begyújtani. 03 óra 43 perc. divertor. Émi már az atomreaktor m˝ ködését is csak a kép alapján értette meg. irányítani. o u A reakció maga beindulásától kezdve automatikusan stabil. Émi már összemelegedett ’búvár’ Balázzsal. nagyapa szóba sem jöhet. ott vákuumkamra.. HANGYÁRSADALOM: BIOLÓGIAI STRATÉGIAI JÁTÉKOK 61 A fúziós reakció nehézségét els˝ sorban annak elindítása. kivel ölelkezem majd o össze! Ha valaki hirtelen nem tudná mi ez: az év azon napja. Gréti is beújított valami u programozó-csillagászt. H˝ . Apa pedig szokás szerint beleméu lyedne a m˝ szerek rettent˝ en precíz és hosszas leírásába. hogy neki két hét kellett o – mire az arra járó hangyák felfedezik és birtokba veszik. egyszer˝ en nem éru tettem: itt egy kis munkagáz hidrogénnel. plazma. szinte csak az installálással végeztem a kertben. nyakamon a Nap napja és még g˝ zöm sincs. amikor a hideg fúzió feltalálásának örömére mindenki narancssárga gömbben atommagnak öltözik. hogy a látogatáskor megvilágosodok. A fúziós er˝ m˝ vek többo o u sége tokamak reaktort használ. hasonlóan vicces kinézet˝ atommaggal.22.) Szóval a boly vázát valahová a szabadba kell kihelyezni és a doksiban megadott környezetet kialakítani neki. 2005. nekem ez kínai.1. A játék stratégiai: egy (vagy akár több) hangyatársadalmat kell szervezni. mint máshol.

a játékprogiban. ugyanúgy néznek ki. Az él˝ hangyák feladatuk végzése közben állandóan jönnek-mennek. az élelemgy˝ jt˝ és a gondozó hangyáknak. A csápjuk attól függ˝ en más szagú. látom a bolyban lév˝ kameo rák képét és az ugyancsak a PC géppel vezeték nélküli kapcsolatban lév˝ robothangyákat. de nem mozognak. Tehát más-más szaga van a karbantartó. Egy részük fix helyre van letéve. Mintha a harcos o azt mondaná magáról vele: harcos vagyok. PROGRAMOZÁS 1. . közben gyakran mego állnak és megérintik egymás csápját. Ezeket a szagokat egyfajta primitív nyelvnek is felfoghatjuk. hogy a hangya éppen o ˝ milyen feladatot lát el. hogy a csápján milyen anyag legyen. ahova tetszik. A vázba eleve be van építve több vezeték nélküli apró webkamera. Itt. ˝ • orszolgálatos. igazi. Minél több anyag választódik ki. A m˝ hangyák gyakoru o u latilag robothangyák. A szag annyit jelent. ahová akarok. hanem azért. mert én biztos nem véletlenül vagyok az. él˝ hangyám. a takarító. domb tetejére telepítettem. akkor abból csak jó sülhet ki. hogy van 100 m˝ hangyám és (kezdetben) kb. az orszolgálatos. légy te is az! – Te miért lennél az. A telepítés másik részét a PC gépen kell végezni. amiket én tehetek oda. Ha viszont karbantartó kell.62 FEJEZET 1. • takarító. u o • gondozó. milyen anyagot válasszon ki. Ötféle anyag lehet: • karbantartó. Egy o robothangyára kattintva meg tudom adni. • élelemgy˝ jt˝ . ábra. annál o er˝ sebb a szag. 420 rendes. de 30-at én teszek oda. mint egy természetes hangya. meg van jó sok olyan kamera is. A Hangyársadalom PC gépes kliens programja. hogy például egy harcos csápján u o a harcosra jellemz˝ szagot adó anyag választódik ki. beépítve a bolyba. mert éppen ide és éppen most karbantartó kell. A játék lényege.21.

mint tudjuk. kié a virág. mint ahogyan a 1. október 4. ábra. 20 óra 22 perc. 1. • Émi Balázstól.23. hogy milyenek legyenek. aki. bár ez nem vallana rá. Személy szerint én az utóbbit tartottam a legvalószín˝ tlenebbnek. • én Tamástól. Hangyás feladat: Próbáld megtervezni a „Küzd” állapotot. Ha különbözik. akkor nem történik semmi. o mennek tovább és végzik a feladatukat. hogy a robothangyáknak én mondom meg. igen találékony. o Ma egy szál vörös rózsa volt az erkélyünkön! A reggeli alatt végig azt találgattuk: ki a szerencsés nyertes. JAVA BIRODALMAK 63 1. ugyanúgy. Eleinte négyen voltunk versenyben: • kaphatta Renáta apától. • Gréti a titokzatos progcsillagászától.22. ha két hangya találkozik és a csápon lév˝ anyag ugyanaz. Pillanatfelvétel a magam tervezte programról. Apa is el˝ került végre u o (szokás szerint a mellékhelységben olvasta a napi informatikai híreket: oda is berakatott egy . hogy a hangyaboly és az élelem között alakuljon ki és maradjon fenn az út. Szóval. Hétf˝ . ok pedig át tudják állítani a többi. Ez a ˝ játék lényege. hát ezért légy te is karbantartó – gondolom így okoskodhat egy hangya harcos. ha többen is leszünk. akkor mindenféle szabályok alapján változik a hangyák csápján az anyag. azaz változik meg a hangyák által végzett munka is.23. Java birodalmak 2010. a 66 oldalon a „Kajagy˝ jtés” állapot meg van tervezve! u 2. igazi hangyát! 1.1. Hangyás feladat: A portál hangyás szimulációiban próbáld úgy beállítani a paramétereket.22 ábrán.

A parkban pélo dául. Ha nem. ha mondjuk a lábaknak az uszonyok felelnének meg.vettem át a logikáját. láthatólag nagyon pontos rendben. megpróbálhatok elmagyarázni pár dolgot: – A figyelmes bitmanó lépten-nyomon találkozik programokkal. mint a kutyus agyában a futás programját. Végre Gréti is felébredt. aztán id˝ vel a mozgásukat irányító program javul és már biztosan o o rohangásznak a kertben. a hátsókkal elrugaszkodik. . miért is ne. Találkozik és nem csak a számítógépén! Hát. Mert. Ezek alapján gondoljuk. ha át lehetne tenni. hol még? Id˝ vel már bárhová is néz. a kutyus nekiiramodik. – Mi az a programok hordozótáskája? – Hordozhatósága! Hát pont az.nézett rám. ötven százalékra n˝ ttek az esélyeim:) o Iskola után átmentem Abihoz. majd megragadja az apport botot és rohan vele vissza. mert az öccse folyton nyaggatott. s csupa kérés volt az egész gyerek. hogy mikor húzódjanak össze. A lábak o mozgását az teszi lehet˝ vé. hogy o már jöv˝ re bitmanó o lesz. elmondod? . közben egy ˝ csöppet sem tudtam unatkozni. bár ok o csak a csillagászati összegek költésében jeleskedtek) tíz napos tanulmányi kiránduláson épp a Szaturnusz bels˝ holdjait vizsgálja. akkor eleinte mondjuk egy tacskó biztos orra bukna egy bernáthegyi programjával.kérdeztem. a sok jel tehát szépen meghatározott rendben érkezik a kutyus agyából az izmaihoz. hogy uu ˝ ˝ Alfréd (a progcsillagász osei hercegek voltak. o – Hogy például a Te qubit procis laptopodon lev˝ játékok futnának-e az én Linuxomon? o – Igen. . hát o ˝ nem: ot és így Renátát kizártuk. (Szóval ezért olyan szótlan ez a lány o két napja. futó programokat lát. S még el is tévesztette a célt. Hmm. ha ezt a programot ki tudnánk menteni a kutya fejéb˝ l. romantikus hajlamait kiélend˝ éjnek évadján felmászott az erkélyre. Gombóc. Ezen parancsok összességét úgy tekinthetjük. érzed ugye? Az o izmokat pedig egy agyból jöv˝ jel készteti összehúzódásra. Tényleg.) Tehát vagy Émi kapta vagy én. o – No és. . megy ilyesmi. majd megkérdezem holnap az iskolában. ha arra gondolsz. amikor még kölyök volt! Tudod. Megvártam a szobájában.kérdezte tágra nyílt szemekkel. – Jut eszembe. minden els˝ szülött fiú ezt nevet kapja. pont ez a téma. a kutyusom. az elmúlt héten az volt a házi feladatom.64 FEJEZET 1. mert annak egyáltalán nincs is lába! .. fut. vagy mondjuk négylábúba be lehet? . hanem különböz˝ számítógépekkel. hogy írjak egy mesét a programok hordozhatóságáról? Érdekel? . fut. akkor a fiatal kölykök is nagyon esetlenül csetlenek. hogy a kutyus agyában fut egy program. de éppen a boltban volt. A kutyus mozgásában sok izom o összehangoltan vesz részt. Gondoltam. Próbáld csak ki magad: o o vedd jobb tenyeredbe bal bicepszed és ballal pumpálj könyökb˝ l néhányat. ami parancsol az izmoknak. PROGRAMOZÁS ˝ terminált). azt be lehetne elvben ültetni egy másik állatba? o – Kacsába biztos nem. nem igaz? – De igaz. Jót derült a feltételezésünkön: miszerint o. . Amúgy szerintem. és amint a gazdi eldobja. meséljek neki a programokról. a gazdi kezében a fát. mert annak csak két lába van. hogy a kutya programja menne-e az elefántban? Csak persze nem kutyával és elefánttal. A kutyus futás közben el˝ re veti lábait. Hol találkozol itt programmal? Jó kérdés. amikor figyelsz egy apportozó kutya-gazdi párost: a kutyus már figyeli a gazdit. egy pontyba sem. zseni vagy! – Akkor érdekel a mese. de id˝ vel javulhatna és talán már tudna futni a kis kutya is a o nagy kutya programjával. már második napja. mit gondolsz. . – Igazából én sem tudom. csak felvetettem a kérdést. botlanak el˝ ször. s s˝ r˝ ásítások közben közölte. – S˝ t. hogy a megfelel˝ izmok összehúzódnak. így volt Gombóc is. aki a létrán is szédül.

mindenféle programozható ketyere is. akik boldogan kezdték használni és ett˝ l egy csapásra maguk is boldoggá váltak. Persze közben értek el sikereket. Ezzel a felhívással egyetemben bemutatták a Java nyelvet is és segítséget adtak a többi programozónak. minden hardverben élni tudjanak. amiken van Java Képzeletbeli Gép és minden olyan programozó. ha sokféle gyártó van.23.ezek mind-mind nagyon különböz˝ ek voltak. akinek okos mobilja volt és volt még megannyi más. Ne feledd: a Java Birodalom erejét az adja. akkor azt sokféle gyártó adja. Telt. jó esetben is ˝ csak néhányon. amilyet csak szeretnél. amikor elolvassuk az emailjeinket. Majd a g˝ zölg˝ kávéscsésze jelvény alatt gyülekez˝ o o o programozók felhívást intéztek a többi programozóhoz: akik azt szeretnék. mígnem egy g˝ zölg˝ kávéscsésze jelvényt visel˝ programozói csapat be nem muo o o tatta megoldását az Interneten: megírtak egy értelmez˝ programot minden elképzelhet˝ hardo o verre. hogy ez még kevés. Ezzel még nem lett volna baj. hogy az nem képes élni bármely hardveren. ok rögtön tapasztalták. mert a hardver az annál jobb. Nem jó. Volt. vagy betesszük a kedvenc játék CD-nket a gépbe. akkor az én mesém is tovább tartott volna :) . minél többféle. Mert bár már mindenkinek volt valamilyen hardvere . ami lehet˝ vé teszi. o A szomorúság oka a szoftver volt. ha sokféle. akinek hordozható noteszo gépe. hogy kerestetik olyan ötlet.23. mint egy képzeletbeli számítógépet. múlt az id˝ . o de sajnos egymás után buktak el. Miért nem? Mert mi emberek ezzel találkozunk. Tehát a programozók tovább szomorkodtak és fáradhatatlanul keresték. ki is hirdették Internet szerte a kérdést. akinek tenyérnyi kézi gépe. hogy a Javaban írt programok hordozhatók. Ezt a programot úgy kell elképzelni.1.azaz gépe . kutatták a megoldást. hogy az övét vegyék meg. mint a Java Képzeletbeli Géphez készített Java nyelven leírni a programjaikat. az már nem jó. ha minden szoftvert máshogy kell használni. hogy Java Képzeletbeli Gép. Mert amint megírtak egy új programot. Kutatták. aki Java nyelven írja le a programjait er˝ síti a g˝ zölg˝ kávéscséo o o sze jelvény alatt felsorakozó programozók seregeit. de a programozók tudták. akkor mindegyikük igyekszik olcsóbban adni. hogy programjai mindenféle számítógépen fussanak. az 1900-as évek legvégén és a 2000-es évek legelején nagy szomorúság terjedt el a programozók és a felhasználók között. Azok a hardverek tartoznak a Java Birodalomhoz. amik a felhasználók nagy részét kielégítették. azaz élni képesek bármilyen hardveren! Ha a programozók tovább szomorkodtak volna. Volt. Volt. Hamarosan sok felhasználó és o még több programozó törte a fejét a kérdésen. mert kitelik a zsebpénzedb˝ l. JAVA BIRODALMAK 65 1. A Java nyelv gyorsan elterjedt a szomorú programozók között. ˝ u o amit Java Képzeletbeli Gépnek neveztek el. Ha sokféle van. a szoftverrel dolgozunk. közben számtalan programozói csapat próbálta megválaszolni a kérdést. neked is lehet olyan géped. hogy egy program mindenféle gépen fusson. Mert a szoftver. akinek asztali PC gépe volt. tehát mindenkinek. hanem a számítógépes szakma hajnalán. Platformfüggetlen mese Valamikor nem is réges-régen. hogy programjaikat ezen a nyelven le tudják írni. Ezért úgy is nevezték el. akkor játszani akarok vele és nem a kezelését megtanulni! Szóval nagy volt a kihívás. mert programjaik immár minden hardveo ren tudtak m˝ ködni: kezdve az asztali PC gépekt˝ l a kézi számítógépeken át az okos mobilteleu o fonokig. Volt. Mert amikor a karácsonyra bekasszírozott ajándék money-aimból veszek egy spéci hajós programot a boltban. azok kövessék oket! Nem kell ˝ mást tenniük. mert ok már minden hardverre elkészítették a Java nyelv˝ programokat értelmez˝ programot.1.

o . Hangyáink vezérl˝ programjának terve. PROGRAMOZÁS 1. ábra.23.66 FEJEZET 1.

bár része lehet egy protokollnak.> Mit értünk protokoll alatt? Tanuló::L. Ma már szinte csak o u a diplomáciában és a még meglév˝ néhány uralkodó család o életében játszanak jelent˝s szerepet: kit hogyan kell köszönteni. térképet. gondolatokat cserélhetünk. Ma volt az els˝ hálózati programozás óránk. o Tanár::Harang R. Abigél> A n˝knek kinyitják az ajtót. fejezet Internet Az Internet manapság varázsszóvá vált.1. o 2. nevet. feltalálhatunk.> Tudnátok példát mondani? Tanuló::G. Például a buszon id˝seknek. zenét. Mi a protokoll? 2010. o o eredményesen meg is tehetjük mindezt. a protokollokról volt szó. o ki mellé ültetni stb. Márió> Valamilyen szabályok szerinti viselkedést. s még sokkal többet is. levelet. képletet. 20 óra 22 perc. Tanár::Harang R. akár sohasem látott ismeretlen ismer˝ seinkkel nyelvet tanulhao o tunk. videót? Meg akarjuk nézni a banki egyenlegünket. Az udvariassági szabályok betartása. nem kötelez˝ jelleg˝. verset. október 5. o Tanár::Harang R. sajnos. A protokolláris szabályok er˝sebbek: o az emberi kapcsolatokban kötelez˝ jelleg˝ek. És ha még annál is ügyesebbek vagyunk. távmunkában dolgozhatunk otthonról! Határt f˝ leg a hagyományos gondolkodásunk szabhat. telefonszámot. és el˝re o o engedik ˝ket. el˝ ttünk a világ: új. ha ügyesek vagyunk. Az 67 .2. de er˝sen egyént˝l függ ennek a o o szabálynak a betartása. Keresünk egy játékot.> Ez inkább udvariasság. filmet? El akarunk küldeni egy képet. várandós anyukáknak o u o illik átadni a helyet. vásárolni szeretnénk vagy csak kiszámolni mennyi 4 millió forint 15 éves lakáskölcsön havi részlete? A család nyári szünetét akarjuk megszervezni (a gyerekekt˝ l a nagymamáig) a karosszékb˝ l? Nézzük meg az Interneten! S. Protokollok nem csak ember--ember viszonyban léteznek. Kedd. Ezeknek a be nem tartása régebben akár háborúk kirobbanásához is vezethetett.

hogy minden kis csomagocska megérkezett-e. olyan gyorsan el is ment (magával vitte a süti egy részét). ha valamelyik hiányzik. (Nagyapa még maradt.68 egymással hálózati kapcsolatban lév˝ számítógépek között is o protokollok írják el˝ a viselkedést. nagyapa és o ˝ én mentem. engem otthagytak egy tálca sütivel a nappaliban. uu Igazából az IP leginkább a postamesterhez hasonlítható. hogy az egyik dobozban a könyvtár a-c kezd˝ bet˝ j˝ írótól származó könyvek. Azzal a nagy különbséggel. a mamája szerint hamarosan megjön. ami után amilyen gyorsan jött. Igazából csak apa. a következ˝ ben a d-f kezd˝ beo uu o o t˝ j˝ írótól származó könyvek vannak. Tanár::Harang R. ahol egyszerre csak egy valaki közlekedhet. már 5 gesztenyét nyert!) Otthon rájöttem. újra megkéri az IP-vel. Eddigre apáék is végeztek. INTERNET Kíváncsi lennék. s így tovább. ezen a nyelven kell írni az Internetes honlapokat. amit másnap tart. Jami (a rendes keresztneve Jázmina) nem sokat teketóriázott. hogy holnapra még fel kell készülnöm Renáta villámkérdéseib˝ l: o • Böngész˝ : honlapokat megjelenít˝ szoftver. s gyors haditanácsot tartanak. milyen protokollnak a része. S o ahogyan a családi könyvtár költöztetésénél anya vagy apa a dobozokra ráírja. Mire feleszméltem. az adatcsomagokra is rákerül a sorszámuk. például egy honlapot. Az ügyo fél IP-je ellen˝ rzi. . hanem akár minden egyes csomag más-más útvonalon ér célba. Egyszer csak megjelent az ajtóban Igor 7 éves kishuga. ami majd el˝ segíti az összerakást. már bele is kezdett: o Az Internet a csomagkapcsolásnak nevezett adattovábbító technológián alapszik. ok rögtön el is t˝ ntek a kerti paviu lonban. hogy az adatok nem teljes életnagyságukban költöznek számítógépr˝ l száo mítógépre.> Ha szabályszer˝en akarom megfogalmazni. a webes böngészésé a HTTP. o Jól megdicsértem. Az Internet alapprotokollja a TCP/IP. Igor már régen elment a könyvtárba. TCP-je a sorszámok alapján o megpróbálja egységbe rendezni a csomagokat. épp neki kedvezett a kártyaszerencse. o hogy a számítógépes protokollok be nem tartása teljesen meghiúsítja a kapcsolatfelvételt vagy az adatmozgatást. ami kér valamit a hálózaton. de nem egy költöztet˝ teherautón. hirtelen valami fontos tárgyalást el˝ rehoztak holnapra. • Kliens / Ügyfél: az a program. odatelepedett mellém a laptopjával és megkért. amiken a honlapokat írják. Nagyapa Igor nagypapájával szokott kártyázni. hanem többsávos szupersztrádák. 1 HyperText Markup Language: hiperszöveget leíró nyelv. A csomagkapcsolás azt jelenti. Egy család költözéséhez hasonlóan kicsi csomagokra bontva (bedobozolva). mindegyikre gondosan ráírja o o azt a sorszámot. Igor még mindig nem volt sehol. a TCP a postai ellen˝ rhöz: a kio szolgáló TCP-je kis csomagokat készít a küldend˝ adategységb˝ l. o o • HTML1 : az a nyelv. hogy ma reggel ismét egy szál vörös rózsa volt az erkélyajtónk kilincsére akasztva! Este Igorékhoz mentünk látogatóba: Igor mamája apaéknál tolmács. Jami. apa és Igor mamája a dolgozószobába. a mobilos böngészésé a WAP. ahol egy id˝ ben mindkét irányban sok adatcsomag utazik azonos sávban. FEJEZET 2. az IP-je pedig megcímzi ezeket. azt u mondom: a protokoll a hálózati kommunikációt leíró szabályok rendszere. így hazaindultunk. A csomagkapcsolt adatforgalomnak köszönhet˝ en az Internet országútjai nem sz˝ k pallóhio u dak vannak. hogy hallgassam meg a kisel˝ ao dását a TCP/IP-r˝ l.

2. Szerda. WWW: a ’világszéles hálózat’ 2010. viszont vannak olyan sötét részek. Épp a tegnapi órán volt szó a kliensekr˝ l és szerverekr˝ l. sok központú pókhálót készítenek. majd kiválasztom egy linkjét és arra ugrok el. például egy honlapot. mint annak idején a föld feltérképezése: vannak fehér foltok. ami ad valamit a hálózaton. WWW: A ’VILÁGSZÉLES HÁLÓZAT’ • Szerver / Kiszolgáló: az a program. hogy egy webpók program vagyok. Beszövök egy lapot. hogy ilyen jó térképet sz˝ ttem a webr˝ l. A végén még megérem. ahol a pókocskák jelentései alapján egy hatalmas.2. Hiper szövegek. Persze a o o következ˝ pillanatban rájöttem. hogy egyik honlapról a másikra ugorva. • URL2 : a honlapok címe a hálózaton. Ma ismét Renátával volt hálózati programozás óránk: 2 Universal Resource Location – általános er˝ forrás-hely meghatározó o . amikr˝ l nagyon kevés az információ. Kicsit olyan ez a munka. milyen infók vannak rajta. ot is beszövöm: megnézem. o o úgy látszik nagyon megragadtam ennél a résznél! Szóval azt álmodtam. Feladatom. október 6. szépen lassan minél több lapot fonjak be a hálón. aki a többi rendes webpókhoz hasonlóan honlapról honlapra jár. ábra. hogy a kibertérben o álmodok nap mint nap.2. 69 2. de a gondos pókok küldik az újabb és újabb területek adatait. jó sok infót begy˝ jtök és ˝ u visszaküldöm a központba stb. hogy csak álom volt. néhol még csak kevés látszik.1. Aztán valahogy már a pókközpontban voltam. Az újabb oldalcímekb˝ l egyre nagyobb és s˝ r˝ bb pókháló alao uu kult. 2. a látogatott oldalak alkotta központokkal (ezekre sok link mutat más oldalakról). hogy a Jávácska portál milyen jó kis központ és milyen ügyes webpók és robot voltam. o Mikor felébredtem nagyon büszke voltam. Ma éjjel nagyon furát álmodtam. 17 óra 42 perc.

70 Tanár::Harang R. o Tanár::Harang R.> Nagyszer˝! Valamelyk˝tök tudná jellemezni u o egy mondatban? Tanuló::L. s már néhány ottani játékkal egyedül is tud játszani. Nyelvek 2010. Tanár::Harang R. egész találó mondat! Tanár::Harang R. ha más már bezárta a kommunikációt! Ez nem csupán lehet˝vé teszi. INTERNET Hmmm.javacska. Abigél> Els˝sorban a Hubble-távcs˝ felvételeit o o és csillagászati naptárakat nézegetek. Tamás> Én az öcsémmel a www.> Hogy néz ki egy cím? Tanuló::szinte mindenki egyszerre> http://www. kiegészíthetitek a dolgozatot a szeretett o oldalak listájával is! 2. ha valaki még nem hallott volna róla:) Jöv˝ hétre mindenki jellemezze o a kedvenc böngész˝jét.> Aki használta már közületek a webet. órán a nyelvekr˝ l volt szó. Zoli> Rengeteg zenét hallgatok. de udvariassági szabály is. Ma az E. Matyi most 4 éves. és a Callisto fórumot: itt a Jupiteren.2. hogy csak akkor kezd el bárki hangot kiadni. 18 óra 41 perc. o . Tanuló::H. Brúnó> Leginkább beszélgetni szeretek ismeretlen ismer˝sökkel. Márió> Beírom a címét a böngész˝be.hu-n olvasok meséket. Balázs> Én mélytengeri felvételeket keresek leginkább. Csütörtök.> Hogyan juttok el egy oldalhoz? Tanuló::L. Tanuló::S. emlékeztek a protokollokra? Egyezzünk meg abban. Internet-matróz nyelven mondva: chat-elni és még o nagyon sok fórumot látogatok. Márió> Hálózat egyenrangú.javacska. T. a gy˝r˝in és a holdjain észlelt jelenségeket u u vetjük össze.1.> Gyerekek. nyújtsa fel a kezét! Tanuló:: mindenki felemeli a kezét> Tanár::Harang R.hu Tanár::Harang R.> Mire szoktátok használni? Tanuló::G. de nem egyforma hálószemekb˝l. Tanuló::V. október 7. o FEJEZET 2. hogy o értsük egymás mondanivalóját. igazi különlegességekre lehet akadni! Tanuló::A.

Az biztos. Jen˝> Ötszáz. Van olyan elképzelés. Kutatások u o bizonyítják. Valószín˝. s foglalkoztat ma is. Ez a szám persze csak közelítés. amit kés˝bb a többi o o emberi tevékenység közben is használtak. Tanuló::A. hangszálak. Elméletek kergetik egymást. mennyi nyelv van a Földön! Tanuló::V. Abigél! A ma is él˝. Brúnó> És ez jó? Tanár::Harang R. legalább o beszélt nyelvekre gondoljatok! Tanuló::H. Abigél> Csak az írással is rendelkez˝ nyelvek számítanak? o És a ma él˝k? o Tanár::Harang R. ami hangutánzásból. o Tanuló::G.> Közel vagytok az igazsághoz! Körülbelül háromezer nyelvet használnak a Földön napjainkban.. Abigél> Hogyan született a nyelv? Tanár::Harang R.. csak kiváltó ingerre van szükség. o Tanuló::L. Márió> Univerzális mivel? .2. indulatszavakból eredezteti az emberi nyelvet.> Az eredmények tükrében az osztály szerint átlagosan 2897 nyelvet beszélnek a Földön. o univerzális hangkészlettel születnek. ami a közvetlen nyelvi környezetükben el˝fordul.> A noteszgépeteken keresztül becsüljétek meg! Kis id˝ múlva Renáta eredményt hirdetett: o Tanár::Harang R. Brúnó> Akkor legalább kétezer! Tanár::Harang R. Mások szerint a közösségek rituális tevékenysége közben fejl˝dött ki. o Tanuló::B.> Becsüljétek meg.> Virág Abigél után rátalált a másik fogós kérdésre a nyelvvel kapcsolatban. hogy az emberi nyelvhez szükség volt közösségre. kicsit hasonló a nyelvek helyzete az állatokéhoz: akár naponta kihal egy. de ezzel csak a szavak születését lehet megmagyarázni. a beszédképz˝ szervek o (pl. amib˝l egy éves koruk után o már csak azokat használják. fejlett agyi struktúrára (rövid és hosszú távú emlékezet. de másokról még nincs is tudomásunk.> Nagyon jó kérdések. arccsontok) bizonyos fokú fejlettségére. nyelvtani szabályok).> Ez a kérdés sokakat foglalkoztatott. gégefed˝. Virág> Hogyan tanuljuk meg a nyelvet? Tanár::Harang R. hogy a valóság a kett˝ között van. Egyértelm˝ válasz itt sincs: u egyik elképzelés szerint puszta utánzással tanuljuk a nyelvet. s mint a szikrára a t˝z: el˝tör bel˝lünk a u o o tudás. másik szerint már születésünkkor ismerjük. Tanuló::G. hogy a csecsem˝k ún.2. WWW: A ’VILÁGSZÉLES HÁLÓZAT’ 71 Tanár::Harang R.

. toldalékolási módok. mégsem az ˝ nyelvük o az Egy Nyelv. Émi> Diplomáciai szinten kellene megegyezni egy nyelv használatában! Tanár::Harang R. fordítórobotok nélküli érintkezést a világok mindegyike próbálta már megoldani. Tanuló::B. Tanuló::Sz.> Csak a Földön évszázadok alatt hatszáznál több mesterséges nyelvet alkottak! Az ezzel foglalkozó tudósok id˝vel o megalkották a világnyelv elvét: azaz a létrehozandó nyelv mindenki számára második nyelv legyen. hanem a mögötte álló nép gondolkodásmódja. o Tanár::Harang R.> Nos. Ha eltávolodunk az európai kultúrkört˝l. De az unokatestvéreim egészen pici baba korukban gagyogás közben képesek voltak ezeket a hangokat kiejteni. Én pedig itt vagyok kétségek között. világról alkotott képe.. Mára egyre több nemzet használja már.. Hogy végképp a tanulás jegyében teljen a nap hálózati órán kisolvasmányt és házit is kaptunk. mert gyakran voltam mindkét nagyszül˝mnél.. akkor Ázsiában kiemelhetjük o a kínait. amikor az iskolában nyelvet kezdtek tanulni. hogy beismerjék. a francia a diplomáciában.72 FEJEZET 2. gazdaságilag) nagyobb nemzetek sokáig nem érezték annak szükségét. nyelvtani szerkezetek különböztetnek meg. hogy kés˝bb egy másik nyelv o vegye át a helyét. A mi o családunk kissé nemzetközi: anyukám francia. apukám apukája német. az egymással való közvetlen. ki hozza a rózsákat. Virág> Mit jelent az. a d és t vagy a g és k között. Ilyen egykor volt világnyelv volt például a latin a tudományos életben. Az anyai nagymamám képtelen az l hangot megtanulni. apai nagypapám pedig nem érez különbséget a b és p. Minden nyerésre álló nemzet a saját nyelvét tartotta és tartja az Egy Nyelv szerepére a legalkalmasabbnak. ezt Renáta is tudhatná! Csak volt ˝ o is fiatal?! . Jen˝> Akkor csinálni kell egyet! o Tanár::Harang R. anyukám r hangja furcsán hat magyar környezetben.> Nagyon jó példákat hoztál fel! Ezek azonban csak a hangképzés szintjén lév˝ problémákat érintik. senkinek sem anyanyelve (közös hátrány). mir˝l van szó.> Az emberi történelem során mikor melyik nemzeti nyelv emelkedett országhatárok fölé. szavak. s a szüleim o otthon mindketten használják az anyanyelvüket: így az én hangkészletemb˝l nem rostálódtak ki ezek a hangok. INTERNET Tanuló:: B. az én o nagymamám pedig japán. Az egyes o nyelveket nem csupán a hangok. de iskolás korukban. Igor.> Azt hiszem én tudom. hogy a (mennyiségileg. tolmácsok. az ˝ mamája. A probléma csak az. hogy ’csak a Földön’? Tanár::Harang R. vagyis mindenkinek tanulni kell. Nekem nagy szerencsém volt. Szerencsére a ti tananyagotokban már benne van az abraka. már nem mindet. Tanuló::B.

október 8. honlap.2. . 2. táblázatkezel˝ je. Másik nagy el˝ nye a beépített webkeres˝ és katalógus. beéo o o pített fapados és kiadvány-szövegszerkeszt˝ je. Renáta direkt azért ad ennyi házit. Beírtam a keres˝ mez˝ be: o o „html minták”. o o o A keres˝ ráadásul személyre szabódik: megjegyzi a kérdéseim stílusát. WWW: A ’VILÁGSZÉLES HÁLÓZAT’ 73 2.2.2. hang) van: nem kell egy id˝ ben száz ablakot futtatni. o nem veszik el egymás el˝ l a memóriát. . új generációs böngész˝ höz méltóan. HTTP szerver és kliense: a böngész˝ o Böngész˝ k o Tanár : Harang R. hogy ne a titokzatos hódolón járjon az eszünk. Kés˝ bb fedeztem fel a valódi el˝ nyeit: egyrészt. WWW Hálózati programozás Második kisolvasmány – WWW Harang R. Kivonat Ebben a kisolvasmányban a WWW-r˝ l.hu Tárgy : Az els˝ házi feladat o Dátum : 2010. És bingó! Van is három találatom.és képvarázslója valao o mint médialejátszója (3 dimenziós film. pontosabban a WWW-t m˝ ködtet˝ http protokollról olvashatsz. neki is kezdek a házinak: egyrészt le kell írnom a kedvenc böngész˝ m. o Most például minta HTML oldalakat keresek a honlapomhoz. témáját s új keres˝ kéro o dés beírása közben választhatok az általa elkészített konzervkérdésekb˝ l.2. ebb˝ l az els˝ 100%-ban megfelel o o a kérdésemnek. valaki beírta a HTML-t bemutató oldalának fejlécének kulcsszavas meta-jába. o Lassan az az érzésem. .3.2. Ha szerencsém van. o u o Ez elég világos. Beállíthatom azt is. Óra : Hálózati programozás Tanuló : Barát Virág Email : virag@javacska. o hogy mennyi ideig tárolja a korábbi kérdéseimet és az annak leginkább megfelel˝ 10 választ. mert nagyon szép o halványzöld árnyalatai vannak. Id˝ : 19:20 o Kedvenc böngész˝ m o Barát Virág Leggyakrabban a Páfrány böngész˝ t használom: eleinte azért álltam át rá.

hogy e-korszak kezdeti. Hétf˝ t˝ l szombatig minden reggel egy vörös rózsa várt bennünket az erkélyen. Mindent oo megpróbáltunk. Zeng˝ Gyuri. de az árú szállítása már hagyományos .1. ˝ ˝ • nagyapa is vállalt orséget. Szombat. Az egyetlen potenciális veszélyforrásként megjelölhet˝ életforma egy húsev˝ nöo o vényfaj. Nagyapa szerint ennyi vörös rózsa ég˝ o ˝ szerelmet jelent. hogy Interneten keresztül lehetett az árut kiválasztani és megrendelni. amikor is els˝ dolga a táplálékkeresés! o 2.homoe világ a milke humane homoe lények életfeltételeivel összeegyeztethet˝ tulajdonságokkal bír: légköre lélegezhet˝ . átmeneti idején az e-kereskedelem azt jelentette. ki a titokzatos lovag: beosztottuk.. Más fajok primitívek. de ebben a száraz évszakban nem táplálkozik. 1000-1500 lelkes közösségekben él.homoe • Feladat: Az els˝ gyakorlórepülés végrehajtása o • Hadm˝ veleti kód: "Wright fivérek 1903" u • Kapitány: Lovas Márió • Els˝ tiszt: Goldenger Abigél o • Taktikai tiszt: Szép Jen˝ o • Kommunikációs tiszt: Barát Noémi • Navigációs tiszt: Tóth Kornélia • Elhárító tiszt: Németh Tamás • Oktató tiszt: Kelep László • Fedélzeti tiszt: Tátra Robi • Fedélzeti utazók: Barát Virág. hogy kiderítsük.beekape. O. Heged˝ s Balázs. o o • Feladat: Teremjenek az Epkedve. mint a népmesékben: oriznünk kellene az aranyalmát term˝ fát. E-kereskedelem 2010. ezért hamarosan feléled. mikor ki marad ébren: hát. vize iható. Apa azt is mesélte. • Kalmi is aludt. október 9. ˝ Lassan olyan ez az egész. ezt a növény az es˝ s évszak kezdeo tének tekinti.humane. rendelünk egy újabb webkamerát. hanem rendes évszaki álmát alussza. o de mindenki elszunyókál valami varázslat hatására. • Megjegyzés: az Epkedve. Nagy. ártalmatlan. Az uralkodó homoe faj korlátozottan értelmes.74 FEJEZET 2. A legénység minden tagja válasszon ki egy egyedet és írjon a viselkedésér˝ l néhány oldalas jelentést! o • Felhatalmazás: 0-0-0-1 fokozat. az Epkedve. Fazekas Igor.humane. október 26.3. INTERNET 2. Vigadó Zoli. itt csúfos kudarcot szenvedtünk el. a h˝ mérséklet -10 C◦ foktól +35C◦ fokig válo o o tozik.3. Figyelem: a beekape növények töveit ne locsoljuk meg.humane. o • Cél: Epkedve. mint nagy kertész és régi vágású úriember.homoe világon és figyeljék meg az uralkodó homoe faj viselkedését. 17 óra 17 perc. Repülési terv A következ˝ csillhajózáson már repülünk! A mai órán kiadták a repülési tervet! o • Id˝ : 2010. Ambrus Brúnó. persze o is elaludt. csak tudja! Nincs mit tenni.rage.. de most a weben keresztül. mindketten elaludtunk.

2.4. MÁR VAN SAJÁT HONLAPOM!

75

postai úton érkezett és készpénzzel kellett érte a postásnak fizetni. Ráadásul gyakran a postás csak értesítést vitt házhoz, a csomagért az adott postahivatalban lehetett átvenni:) Mikor ezt el˝ adta, d˝ ltünk a nevetést˝ l: mit˝ l volt ez e-kereskedelem? Adott földrajzi helyre futottak be a o o o o rendelések, ott csomagolták, a posta szállította és érte kellett menni, s˝ t még fizetni is a hagyoo mányos módon lehetett?! Ma szerencsére nem ilyen üres az e bet˝ , az e-kereskedelem ma azt u fedi, amit jelent: 1. nem félrevezet˝ en torz képek alapján lehet választani, hanem 3 dimenziós bemutató segít; o 2. az adott bolt hozzánk legközelebbi lerakata kapja meg a rendelésünket; 3. az általunk megadott id˝ pontok egyikén házhoz szállítják (el˝ tte e-mailben rákérdeznek, o o jó-e még az id˝ pont); o 4. a kézhezvétel, csomagkibontás után, még a futár jelenlétében átutaljuk az összeget a bolt számlájára (egyszer˝ en bedugjuk az árcédulát a laptopba, a szokásos arccsont és íriszu vizsgálattal azonosít a bank, jóváhagyjuk az összeget és kész). Visszapostázáskor, azaz, ha valami miatt nem voltunk az áruval megelégedve, a bolt egy százalék bont ad, kompenzálandó a kellemetlenséget. Szóval a hatodik nap, a reggeli után (ami nagyapa szerint a legfontosabb étkezés) megrendeltük a webkamerát, a délel˝ tti matiné alatt o ki is szállították. Délután feler˝ sítettük az erkélyünkön növ˝ hatalmas vízipálma szárai közzé. o o Mehetünk aludni, reggelre meglesz a válasz. Rózsa lovag nélkül
2010. október 10. Vasárnap, 9 óra 24 perc.

Reggel ötkor fent voltunk, s lázas izgalommal néztük vissza a webkamera által rögzített képeket. Hajnal 3 óra 24 perckor egy ninjának öltözött vékony alak lopózott fel az erkélyünkre, kezében a szokásos vörös rózsával és egy hajnalka virággal. Belemosolygott a webkamerába és távozott. Nagyapa azt mondta, a hajnalka azt jelenti: "a szerelemt˝ l elhervadok". Nagyszer˝ , o u ˝ hogy ez a ninja olvadozik, ami fekete ruhában nem is csoda, de ki o és kit szeret?!

2.4.

Már van saját honlapom!

2010. október 11. Hétf˝ , 19 óra 33 perc. o

Ma reggel a rózsa mellett fájvirág is volt. Elég érdekes neve van, mint kiderült ez a nebáncsvirágok családjába tartozik, apa a latin nevét is megmondta: Impatiens balsamina. A házi virágkódfejt˝ nk szerint (nagyapa), ez azt jelenti: „nem merek közelíteni hozzád”. Ennek köo vetkeztében a családban az a nézet vált uralkodóvá, hogy én vagyok az imádott hölgy. Gréti, szerintem csak irigységb˝ l, azt mondta: közeledjek ahhoz a fiúhoz, mert er˝ sen csökkenti a o o biztonságérzetét, hogy egy szerelmes tini kénye-kedve szerint mászkál a házunk körül. Hiába magyaráztam, hogy a TérSzemek úgyis vigyáznak ránk. (A TérSzemek 3 dimenziós térfigyel˝ k. Beléjük van programozva, hogy b˝ ncselekmény-gyanús történés észlelésekor végezzenek o u arccsont és íriszvizsgálatot, s lármázzák fel a rend˝ rséget; egészségügyi-vészhelyzetben a meno t˝ ket, víz- és t˝ zeseménykor a t˝ zoltókat.) Ezt az érvet Gréti azzal próbálta védeni, hogy azok o u u

76

FEJEZET 2. INTERNET

a hét éjszakai látogatás egyikén sem riasztottak. Hát persze, hogy nem: nem történt er˝ szakos o cselekmény, nem vittek, hanem hoztak. . . Apa szerint vagy a hódoló, vagy egy közeli hozzátartozója nagy Jókai3 rajongó lehet, ha ezeket a jelképeket így ismeri. . . Renáta azt javasolta, ha egyszer ilyen romantikus rajongóm van, a válaszom is legyen hasonló: t˝ zzem a hajamba a rózsát. Kissé furcsán éreztem magam, hogy egy fúziós er˝ m˝ töu o u vében ilyen szabályok szerint zajló szerelmi társasjáték szerepl˝ je vagyok, de valahol mélyen o nagyon tetszik. Kevesen mondhatják el, hogy egy megkésett lovag udvarol nekik:) Beöltözik, felmászik, kitalálja melyik nap mit hozzon, ráadásul mindezt egy viszonylag népes, nagy kutyás család házánál. (Mások nem is gondolják, mennyire nem vészes Kalmi. Nekünk elég, hogy ˝ ijeszt˝ : apa így is attól retteg, Kalmi egyszer megharap egy betör˝ t és akkor o, mint a kutya o o gazdája, járhat a bíróságra...) S ha ez a lovag tényleg találékony Tamás, akkor végképp minden nagyszer˝ : szeret olvasni, udvarias, és nagyon szép mélykék szeme van. Szerencsésen magau ˝ sabb is nálam. De mi lesz, ha mégsem o a titokzatos lovag és fejemen a rózsával szembe találom magam egy vállamig ér˝ , üres fej˝ bájgúnárral, akinek ez a virágosdi a n˝ szerz˝ taktikája?! o u o o Nem is tudom, lehet, hogy aludnom kellene erre az egészre egyet... Hogy eltereljem a gondolatom, elolvasom a mai kisolvasmányt:

2.4.1.

Második kisolvasmány – WWW

Hálózati programozás Harmadik kisolvasmány – HTTP-HTML Harang R.
Kivonat
Ebben a kisolvasmányban megismerkedünk a böngész˝ k nyelvével: a HTML nyelvvel. o

A HTML nyelv˝ szövegeket sima szövegfájlba írunk, de nem .txt-be, hanem .html-be mentu jük, tároljuk. A HTML nyelv˝ mondatok a böngész˝ programoknak szólnak, hogy az adott u o oldal szövegeit, képeit, táblázatait hogyan jelenítsék meg, melyik más oldalakkal kapcsolódjon össze, illetve egy rendes HTML oldalban vannak az oldalra vonatkozó általános információk. Nézzük meg közelebbr˝ l: o A HTML mondatokat könny˝ felismerni egy honlap forrásszövegében: MINDIG kacsacs˝ u o ˝ rök zárják oket közre. Túlnyomó részüknek ikertestvére is van, igaz mintha kétpetéj˝ ikrek u ˝ lennének: megkülönbözteti oket egy / jel (ez mindig a bezáró parancs el˝ tt van). o A HTML oldalakat a <html></html> mondatok határolják. A HTML oldalak két f˝ rész o alkotja: a fej és a törzs. 1. A fejet a <head></head> mondatok fogják közre. <head> A fejben az oldalra vonatkozó általános információkat találjuk (érdemes ezeket az infókat megadni, mert ezeket is beszövögetik a pókok): • ilyen a cím, ami a böngész˝ fels˝ szegélyében jelenik meg: o o
3 Jókai

Mór (1825-1904) A legtermékenyebb magyar romantikus regényíró.

2.4. MÁR VAN SAJÁT HONLAPOM! <title>Internet csak gyerekeknek</title>

77

• ide kerülnek az úgy nevezett „metaadatok”: amelyek az oldal jellemz˝ it írják le o (angol szótár segítségével próbáljátok kitalálni, melyik metaadat mit jelöl!): <meta name="author" content="Erika Batfai, info@javacska.hu"> <meta name="keywords" content="Internet, gyerekek, html, java, oktatás, példa"> A fejet a szokásos záró-testvérpár zárja: </head> 2. A törzsben a böngész˝ ben megjelen˝ tartalmat találjuk: ez lehet szöveg, kép, táblázat, o o link; valamint az ezeket megformázó parancsokat. A következ˝ HTML mondattal például o a lap háttérképét állítjuk be: <body background="hatterkep.png"> A HTML testébe rakhatunk szöveget, képet, linket. Képet például ezzel a HTML nyelvi mondattal tehetünk be: <img src="kepes.png"> Valójában nem mi illesztjük be a képet, hanem csak hivatkozunk rá: aztán amikor a böngész˝ meg akarja nyitni a lapot, akkor kéri a képet hozzá. Ha az adott két nem egy könyvo tárban van a honlappal, akkor a rá való hivatkozásnál meg kell adni az elérési útvonalát (ezt megtehetjük akár teljes URL-lel: <img src=’’http://www.clib.dote.hu/javacska/kepes.png’’>; vagy könyvtárak megadásával: <img src=’’/javacska/kepes.png’’>. Szövegnél megadhatjuk a bet˝ k méretét (size), színét (color), típusát (face). A szöveg u formázását a <font></font> parancsok határolják: <font size="+1" color="#000099"> Befolyásolhatjuk a bet˝ k szedését. A bet˝ k vastagon szedését a <b></b> parancspárral u u érhetjük el. <b> <font face="Helvetica, Arial, sans-serif">Jávácska\index{Jávácska}</font> </b>

hu</a> A két testvér közzé kerül˝ szöveg/kép jelenik majd meg a böngész˝ nkbe. A webpókok is ezeken mászkálnak például a lapok között.hu/javacska/">Jávácska\index{Jávácska} honlapja</a> <br> Ha. A szövegformázás ismer˝ s lehet a szövegszero keszt˝ kb˝ l: o o • vastagon szedés: <b></b> • d˝ lt szedés: <i></i> o • aláhúzás: <a></a> Linkek A kapcsolat mondatok (linkek) a HTML leglényegesebb részei. amik összekötik a Háló weblapjait.78 A bet˝ k formázását is be kell zárnunk: u </font> A következ˝ HTML mondattal nyithatunk új sort: o <br> FEJEZET 2. akkor honlapokat kapcsolhatunk össze: <a href="http://www. s erre kattintva o o léphetünk másik honlapra vagy küldhetünk levelet. e-mail címet: akkor a gépünk alapértelmezett levelez˝ rendszerével o levelet küldhetünk a megadott címre: <a href="mailto:info@javacska. A linkeket az <a href:””></a> testvérpár határolja.hu">info@javacska. Tehát a honlapok legfontosabb tulajdonsága a kapcsolat a többi honlappal! Mindig ügyeljünk arra. az alábbi módon. A linkek azok. hogy valamennyi páros parancsnak legyen meg a testvére! A végére ne felejtsük el bezárni a honlap testét: </body> S legvégül magát a honlapot: </html> . INTERNET Új bekezdést <p> paranccsal kezdhetünk. Ha kezd˝ parancsba URL-t o írunk.dote.clib.

2. ábra. o o . „Kézzel” kérjük el az abraka.html fájlba az alábbi HTML nyelv˝ szöveget és nyisd meg a u saját böngész˝ ddel! o <html> <head> <title>Abraka Dabra</title> </head> <body> Ez <i>Barát Virág</i> gépe.2.dabraka</b>. az <b>abraka. hogy mi történik az 79. ábra. oldalon szerepl˝ képeken! o 2.4.dabra gép f˝ lapja egy böngész˝ programban. és a 79. Az abraka. MÁR VAN SAJÁT HONLAPOM! 79 HTML feladat: Írd be valami .dabra gép f˝ lapját a 80-as kapun át! o 2.3. </body> </html> Milyen lett? Hackelés feladat: Járj utána.

október 13. A szomszéd Feri bácsi. amíg ki nem adjuk a záró parancsot. az új ’feleség’ pedig fiú. a mobiltelefon kijelz˝ jén o megjelen˝ adatokat. . majd a nyitva felejtett hátsó ajtón: huss. 2. INTERNET 2. a html body részéhez hasonlóan. esetleg mozgó képek) vagy szélesek. Mivel ez rögtön suli után történt még volt id˝ nk a gyors családi tanácskozás után kiválasztani o az új arát a hobbiállat-kereskedésben. Szerda.4. . A monitoroktól sokkal kisebb kijelz˝ k miatt a wml oldalak nem lehetnek túlságosan bonyoo lúltak (nem használhatók a keretek. Ma KelepL-lel volt mobilprog (rendesen: mobiltelefonok programozása) óra. szövegeket formázó parancsok és a lapok közötti linkek o kapnak helyet. mint a HTTP a számítógépeknek. 19 óra 33 perc.) Kiderítette. akárcsak a html head részében. amin az Internetes szerverek és a mobiltelefonok beszélgetnek egymással. képeket. Már o mindenki megbánta ezt a döntést. át is jött megnézni a madarakat: mit˝ l ilyen hangosak. A kijelz˝ n kívül o korlátot szab a WAP-os adatátvitelnek a http-hez viszonyított kisebb keresztmetszete. meddig marad.3. A WAP-os böngész˝ k WML nyelv˝ o u szövegeket tudnak megjeleníteni. nagyapa új sakk partnere. nagy. ki tudja. (Korábban állatorvos volt. képek) formázását. mint a HTML a gépesben.4. Olyan a telcsiknek. hogy Fülöp tulajdono képpen lány. • a kacsacs˝ rös parancsok többsége páros: a nyitó parancs érvényességi területe addig tero jed. . mert délután 6 óra óta éktelen rikácsolással repkednek a télikertben körbe-körbe.80 FEJEZET 2. o illetve így adhatók meg az oldalak közötti kapcsolatok. WAP 2010. o • aztán megadunk az egész oldalra érvényes információkat. Kivonat Ebben a kisolvasmányban a WAP-ról olvashatsz.2. Szem a hálóban 2010. <card></card> • adott oldalon els˝ ként közöljük. A WAP az a nyelv. Egyel˝ re nem kapott nevet. Ez a nyelv szerkezetében nagyon hasonlít a html-hez: • a kacsacs˝ rök között megadott parancsok adják a tartalom (szöveg. 18 óra 12 perc. hogy wml dokumentum. Kedd. Hazaérve kiderült: Fülöp házassága nem volt hosszú: a tegnapi heves csókolózás után ma Filippina felfedezte a fotocellás ajtókat. amit egy kisolvasmánnyal tett emlékezetessé: Mobiltelefonok programozása Els˝ kisolvasmány – WAP o Kelep L. már el is szállt. A mobilos világban a WML olyan. október 12. • az ez utáni részben pedig. A záró parancsban a jobbra nyíló kacsacs˝ r után o MINDIG van / jel: pl.

<strong>Jávácska . Általában tehát így kezdünk egy mobilos kártyát: <card id=’’kártya_neve’’ title=’’címe’’> A kártyák azért fontosak. hogy a balra néz˝ kacsacs˝ r el˝ tt / jel van! o o o Betettem erre a lapra egy <em>képet</em>: Az <em></em> szintén szövegformázó parancspár: a közéjük írt szöveg vastagon szedve jelenik meg a kijelz˝ n. Adott értéket egyenl˝ ségjel után idéz˝ jelek o o között adunk meg. különbség. van bezáró testvére. a wml esetén a kártyapakli elejét és végét így: <wml></wml> A pakliban több kártya is lehet.wbmp”/> nem iker paranccsal. Nézzük meg mindezt közelebbr˝ l! o <wml> A HTML-hez hasonlóan az alkalmazott leíró nyelvvel jelöljük a dokumentum elejét és végét. o <card id="lapok" title="Elso lapjaink"> Az adott kártyalap általános adatait találjuk itt. Mivel nincs testvére.4. o <p> Akárcsak a HTML-ben új bekezdést jelöl.wbmp’’/> A WML oldalakba . o <br/> <img src=’’kepes. A pakli bezáró testvére. a kacsacs˝ rön belül / jelo lel zárjuk be.Internet csak gyerekeknek</strong> Szövegformázó parancsok: a közéjük került karakterek d˝ lten szedve jelennek meg a kijelo z˝ n. MÁR VAN SAJÁT HONLAPOM! 81 A teljes oldalt legegyszer˝ bb egy pakli kártyaként elképzelni.wbmp kiterjesztés˝ képek illeszthet˝ k be a HTML-b˝ l már ismer˝ s u o o o <img src=”kep. </wml> A wml oldal végét jelöl˝ bezáró testvérparancs. amiben az egyes képerny˝ olu o dalak a kártyalapok. o . Hogy ezeket meg lehessen különböztetni. a kártyalapokon különböz˝ id-ket adunk meg és persze a kártya címét (title) is.2. mert a telefon kijelz˝ je mindig egy ilyen kártyát mutat. o <br/> A HTML-hez kissé hasonlóan az új sort a <br/> testvér nélküli paranccsal tudunk létrehozni.

hogy egész délel˝ tt piros rózsával a fejemen masíroztam. Cseppet sem volt felt˝ n˝ . ma rózsával a hajamban o mentem iskolába. o • gyorsan bels˝ t kellett cserélni Émi bicójában. • meghallgatni apa figyelmeztetéseit a közúti közlekedésr˝ l. hogy felcsillan a kék szeme.82 FEJEZET 2. de én annyira élveztem."/> <br/> <em>Szioka!</em> . o • és persze a hajamba rögzíteni a rózsát. mikor beértünk.wbmp" alt="kepem. benne az o és Balázs monogramjával: általában mindketten csak pirulósan mosolyogtak. INTERNET 2. WAP-os telcsire is! 2010..0"?> <!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1. Reggel már bent volt az osztályteremben. valóban Tamás a titokzatos ismeretlen. mint egy spanyol donna. Csütörtök. ahányszor egymásra néztünk. s elmosolyodik. mert: • reggel még át kellett rágnunk magunkat nagyapa b˝ séges reggelijén. szokás szerint rohanva. hogy próbáltak lelket önteni belém. Jól gondolod. Úgy éreztem magam. hogy a többiek nem értik.1//EN" "http://www.xml"> <wml> <card id="barat1" title="Barat Virag"> <p align="center"> <img src="kepem.4.. Így.4. amit˝ l o o el˝ jönnek azok a karakteres gödröcskék az arcán. u o á dehogy! Eddig nehezen értettem. elkezdtünk mosolyogni. utólag hálás vagyok az egész családnak. kedves olvasóm. hogy ett˝ l Tamás arcán szinte állandósult az a reggeli üdvözült moo soly:) Ezért.wapforum. Nagyapa szerint elég csak megmutatni a róo zsát. Kis ovis.1. hogy még csengetés el˝ tt beértünk..org/DTD/wml_1. o • csellel elszabadulni Kalmitól. Szóval csak egy gyors szemkono taktusra volt id˝ : megnyugodva láttam.. hogy a mai monológot elkerülend˝ . Ezek után kész csoda. mindig együtt jár"-ra. s rábeszéltek. kissé fels˝ bbrend˝ en. 20 óra 02 perc. Émit hogy nem zavarja. október 14. miért ez a mai viseletem. mint akik nagy titkok tudói. De ma engem o u sem zavart. gondoltam:) WAP feladat: A szakköri anyag mintájára készítsd el saját WAP oldalad! Jávácska WAP-lapja <?xml version="1. amikor agyatlan Márió rákezdett a "két szerelmes pár. amikor órák el˝ tt a noteszgépekre o ˝ valaki körlevélben szíveket küld. A o legjobb az volt az egészben. Este Émi addig rágta a fülemet.

középre igazítva (p align="center"). hogy ez minden waplapodba be kell másolnod. Azzal kezdem a lapot. ha pedig a programjaink linket valasztja. hogy (Ez Barat Virag waplapja!) aztán a következ˝ új sorba azt kérdezem. hogy beszelni tudja a WML nyelvet. Óra : Hálózati programozás Tanuló : Barát Virág Email : virag@javacska.1.wml">verseim</a>. majd sort emelek és kiemelve kiírom.2. o A pontos tartalma nem érdekes. Megint új sorba azt írom.hu Tárgy : Az els˝ házi feladat o Dátum : 2010. MÁR VAN SAJÁT HONLAPOM! <br/> Ez Barat Virag waplapja! <br/>Mi erdekel? <br/> A <a href="verseim. WML témájú segédanyagot és tartalmat is találsz! Holnapra ismét van házi. ha a verseim linket választja a felhasználó. Renátának a hálóprogra: Szem a hálóban 2.wbmp). A portálon rengeteg WAP. a telefonnak segít. abban egy bekezdés. mert a http://www. Id˝ : 20:15 o Jávácska a WAP-on Barát Virág . hogy Szioka!.xml címen le van írva a telefon szamara emészthet˝ o nyelven. akkor a verseim.4.wml lapra küldöm.wml lapra küldöm.wapforum. a lényeg. akkor a progik. Tanár : Harang R. A WML nyelvi példa magyar fordítása: Egy kártyánk (barat1) van csupán.org/DTD/wml_1. október 14. hogy kiteszek egy képet (kepem. hogyan kell megtanulnia wml-ül.wml">programjaim</a>? </p> </card> </wml> 83 Az els˝ három sort most hagyjuk. hogy (Mi erdekel?) o Aztán. <br/> vagy a <a href="progik.

4. ábra. Hogy kerül egy mobil pakli a telefonomra? .84 FEJEZET 2. INTERNET 2.

rész Java 85 .II.

.

A végeredmény egyel˝ re nem o o a legjobb: az óriási vörös halom helyett egy kisebb vörös halom virít a homlokomon. szép kis n˝ vér az ilyen): s kezelésbe vett. hogy holnapra minden rendben lesz. Ma reggel fogmosás közben belenéztem a fürd˝ szoba tükrébe. Egész nap olyan érzésem volt. Nézzük a mára feladott kisolvasmányt! (Olvasás közben legalább nem nézegetem a homlokom a tükörben. bár lehet. A J2SE sokkal-sokkal nagyobb nyelvjárás. mintha Abi kissé kárörvend˝ en mosolygott is volna (nagyon tetszik o neki Tamás).. szaporán találjon ki valamit.1. de biztatott.. október 15.. Éjszaka.1. mintha mindenki az én pattanásomat nézni. nem ez a világ vége. hogy higgyem el. Ezt akkor használod majd. A J2ME-t akkor kell majd beszélned. fejezet Az Internet világnyelve 2010. ha a PC gépet. Java Java programozás Második kisolvasmány – Java Bárdos G. Péntek. Kb.1. kulcs vagy kifejezésszavak 3. mert így ki sem merek majd lépni az utcára. egy óriási pattanás n˝ tt épp a homlokom középére!!! Hogy fogok így holnap kinézni?! o Villámgyorsan felráztam Grétit. A Java nyelv szavai azonosító. A J2ME nyelvjárással és a J2SE nyelvjárással. Kivonat Ebben a kisolvasmányban a Java nyelv szavairól olvashatsz.3. Mi a közös a nyelvjárásokban? A nyelvtan! 87 .. fél óra alatt felfogta a helyzet komolyságát (addig csak kacarászott.) 3. ha mobiltelefonokat akarsz megszólítani. Java nyelvjárások Két Java nyelvjárással fogunk megismerkedni. sajnos kár volt. alato tomosan. 18 óra 11 perc. hogy csak üldözési mániám van. az íróasztalodon álló gépet akarod programozni.

int oszlopSzám = 5.9 (a számjegyek). „bernáthegyi”).1. De nem ám akáru o melyik egymásután írt bet˝ alkot igazi Java nyelv˝ szót! Egy Java szó vagy azonosító. String stringRef = ”Helló Világ!”. Az azonosítók Az azonosítókat onnan lehet felismerni. int _almákSzáma = 2. A Java nyelvtan Figyelem. de ennél a témánál az órán sokakat majdnem elnyomott a buzgóság :-) A betuk ˝ A Java nyelv ábécéje jóval b˝ vebb. AZ INTERNET VILÁGNYELVE 3.1. mert Java o nyelv˝ programjainkban ezeket szinte minden sorban használjuk majd. Java-ban is az egymásután írt bet˝ kb˝ l épülnek fel a nyelv szavai. Tehát. Ilyenek például a követu kez˝ k: 0. ezeket majd tudni kell kívülr˝ l. mint a magyar ábécé. _ (az aláhúzás jel). ezen túl még nagyon sok további bet˝ jegyet (karaktert) tartalmaz. Kutya kalmiReferencia = new Kutya(„Kalmi”. Mint a szokásos o nyelvekben.6. Az azonosító szavak azonosítanak valamit. Egyel˝ re most még csak u o ˝ felsoroljuk oket: Melléknevek.2.2.7.5. $ (dollár jel) stb. ha a Java programunkban beszélni akarunk egy referenciáról. akkor egy azonosító szót használunk. esetleg u u kulcsszó.1.4.88 FEJEZET 3. akkor ezt a nyelvtani fejezetet ugord át! Bár nekem ez a kedvencem. ha csak kicsit is álmos vagy.1. 3. A szófajok A Java nyelvben a szavak háromfélék: lehetnek azonosító szavak. 3. Például az objektumok referenciái is azonosító szavak.3. • static • void • final • public • private • protected .4. hogy az azonosító szavak kezd˝ jegye bet˝ vagy o u aláhúzásjel (tehát például nem számjegy). kulcsszavak vagy kifejezésszavak.3. A kulcsszavak A kulcsszavak pedig csak véges sokan vannak. A magyar ábécét magába is fogo lalja. avagy kifejezésszó.8.

3. például: u ”Helló Világ!” .1. Az egyszer˝ kifejezésszavak a követu u kez˝ k: o • A számok egyszer˝ kifejezésszavak. az karakterlánc. -33. o • A logikai igaz és hamis egyszer˝ kifejezésszavak: u true. 0xff stb. case • try. például: u 512. Ezek a szavak lehetnek egyszer˝ ek vagy összetettek.3. else • while • switch.14. • A karakterláncok egyszer˝ kifejezésszavak. o • import • class • extends • this • new • return • for • if. tehát ami idéz˝ jelek között van. catch A kifejezésszavak I. • int • double • byte • char • boolean 89 Vezérl˝ k nevek. false • Az azonosítók egyben egyszer˝ kifejezésszavak is. 7. JAVA Típus nevek. például: u oszlopSzáma .

==. u A 16+16 összetett kifejezésszó.%. táblázat. egy szám. u o A kifejezésszavaknak van egy különlegességük: van értékük! Mennyi az értéke a 1 Érdemes megjegyezni.-. amit az el˝ z˝ kifejezésszóhoz egy újabb szó hozzávételével készítettünk.*..90 A jel () + -++ * % ! && || == != < > <= >= és szerepe. (()(())). ami két egyszer˝ kifejezésszónak a + jellel való összekapcsolásával u jött létre. &&. Nézzünk meg pár példát! A 16 egyszer˝ kifejezésszó. Az összetett kifejezésszavakat egyszer˝ kifejezésszavakból építjük fel. = jelek lennének a malter.+.1 16 + 16 –oszlopokSzáma ++oszlopokSzáma 16 * 2 közepe = oszlopokSzáma / 2 oszlop = (oszlop + 1) % oszlopokSzáma !false oszlop >= 0 && oszlop <= oszlopokSzáma-1 oszlop >= 0 || oszlop <= oszlopokSzáma-1 oszlop == 0 oszlop != 0 oszlop < oszlopokSzáma oszlop >0 oszlop <= oszlopokSzáma oszlop >= 0 3. o o vagy ha így jobban tetszik: ez összetett kifejezésszó három egyszer˝ kifejezésszóból. amik összeilleszthetik ezeket a téglákat. . AZ INTERNET VILÁGNYELVE egy példa (1+2)*3 oszlopokSzáma .++. azonosító szavakból és m˝ veleti jelekb˝ l rakhatjuk u o össze. .–. a tégla-malter-tégla összekapcsolására kivonás összeadás csökkentés növelés szorzás osztás maradékos osztás tagadás és vagy egyenl˝ ? o nem egyenl˝ o kisebb? nagyobb? kisebb egyenl˝ ? o nagyobb egyenl˝ ? o FEJEZET 3. [].1. Az összetett kifejezésszavak építésénél használatos jelek. akkor a (. ||. Ha a számok. . Építkezzünk tovább! A (16+16)*2 összetett kifejezésszó. hogy a mindenféle zárójelek mindig párban járnak: (). egy záróu jelpárból 1 és két további m˝ veleti jelb˝ l épülnek fel.). karakterláncokból. a karakterláncok. avagy a kifejezés u szavakat számokból. az azonosító szavak lennének a kifejezésszavak egy építkezésnél a téglák.

zárja a mondatot) az oszlopSzáma változónak? Persze. ez ismét a szokásos fakutya-vigyorgás. mert egy ideig azt gondoltuk. annak 0-s a kódja. hogy még nem. o o majd jön a jobb oldalon egy összetett kifejezésszó. értékadó Java mondat (a mondat egy azonosító szóval kezd˝ dik. hogy megvettük-e már? Miután mondtuk. amíg hazaér. Mire hazaértünk már jött az email-értesít˝ . .oboa . apa azt gondolta. azt követi egy egyenl˝ ségjel. u E miatt a kifejezésszavakat a Java nyelv˝ szövegekben majd tipikusan egyenl˝ ségjelek jobb u o oldalán találod meg. Helyezzük a fenti példa szavunkat egy igazi (értékadó) Java mondatba: Milyen értéket fog adni a oszlopSzáma = (16+16)*(6-4). összesen 127! Ezek között nem csak hangszerek. A weo ben már utána néztünk egy halom márkának. hogy magának veszi. Meggy˝ ztük o apát. hogy nagy butaságra készülünk: a Javaba be van építve több mint négyszáz (!) hangszer. Kérdezte.hu/javacska/seged a MIDI programozási anyagot. mert mégiscsak izgalmasabb egy majd 50 hangszert rejt˝ gépen játszani. amint az a szakállas maci esténként hárfát penget. egyszer˝ en ki kell számolni: 64.clib. anyao gából megtudtuk: a MIDI üzenetek is események és azt is. a 64-et.3.dote. végül . . hát rögtön elképzeltük. felrakja a segédanyagokhoz a szokott helyre http: //www. De találtunk még egy halom érdekeset: • 13 Xylophone . hanem efektek is vannak. JAVA (16+16)*(6-4) 91 összetett kifejezésszónak? Így van. Aztán kiderült az igazság: Bárdos tanár bácsi nem magának veszi a húrokat.-vel. de mindjárt. Ezen persze jól elkuncogtunk. akkor gyorsan elmondta. inkább írjunk egy saját szintetizátor programot! Ha pedig bírunk várni. épp új o húrt vett a felesége hárfájához.xilofon • 15 Dulcimer .cimbalom • 19 Church Organ . hogy frissült a Jávácska-portál: Bárods G. hogy egyrészt jobban haladnánk a zongorázással. beleolvasgattunk a szakfórumokba is: egyszóval képben voltunk a szintiket illet˝ en.szájharmonika • 47 Timpani . mi pedig szintetizátorért jöttünk testületileg. Iskola után a hangszerboltba mentünk megvenni a rég áhított szintetizátort.üstdob • 57 Trombone . s mivel Émivel mindketten eléggé vizuálisak vagyunk. másrészt beleadjuk egy félévi zsebpénzünket Émivel.orgona • 22 Harmonica . El˝ ször o a versenyzongorát próbáltuk ki.1. amikor a kisujjunkon is nevetünk. Elég vicces találkozás volt.harsona • 68 Oboe . hogy minden hangszernek saját MIDI kódja van. A boltban azonban összefutottunk Bárdos G.

napon gondosan át is számoltuk:) Jól elkanyarodtam a Nap napjától.. s az elszakadt jelmezét neki ˝ is ki kellett fizetni. mintha a világ végére mentek volna. vagyis nincs semmi különös Nagyatomban: o o u nem betonrengeteg. . Kár. hogy minél többen jöjjenek: egyrészt bevételt jelentenek a városi szállodának. ha valami oknál fogva tönkremennek. AZ INTERNET VILÁGNYELVE ˝ Este már a saját szintetizátorunkon játszva kergettük orületbe a családot a különféle üt˝ s. október 16. Persze a ’megvennit’ képletesen kell érteni. Renátának és Nagyapának tegnap megvettük els˝ protonjelmezüket (nagyao pára. Szombat. akkor még kölyök Kalmiban. Szerintem minden látogató sárga lesz az irigységt˝ l: Nagyatom egyszer˝ en gyönyör˝ ! Még hogy betonrengeteg! o u u Szerencsére magunkhoz mérten korán indultunk. így sikerült idejében kiérnünk. hogy bár a rendszámok alapján legtöbben a 100 km-es körzetb˝ l érkeztek. amikor tavaly o hasra esett a lábai között botladozó. úgy viselo kedtek. o fúvós. ahol nem számít. . hogy találja majd meg Alfréd. s elindultunk az er˝ m˝ el˝ tti Napkorona térre. A protonpáo u o rom kilétének keresése közben eszembe sem jutott. Gréti szerint elmúlik majd ez az állapot. aki csak teheti biciklivel jár. a madárcsicsergésnek és a helikopternek! Holnap lesz a Nap napja. hogy a narancssárga protonmezhez nem illik a vörös rózsa:))) De a pattanás sem. A Nap napja 2010. Be o o kellett vallanom magamnak. Mindesetre most néha rút kiskacsának érzem magam. mert elég hangosan beszélt mindenki mindenkivel. amikkel elég érdekesen fest. kis heti részletekben általában egy fél év alatt levont a zsebpénzünkb˝ l). vonós és húros hangszereken végig próbált ugyanazon dallammal. az aggodalma nem volt alaptalan. ha 20 km-t˝ l messzebb megyünk kirándulni. Amíg kicsik voltunk apa szinte minden évben fizetett (amit aztán gondosan és pontosan. Mindent összevetve reggel végre mindenkinek sikerült megtalálnia és felvennie a jelmezt. igazán átváltozhatnék már hattyúvá. Ma volt a Nap napja. Reggel a szokásosnál is nagyobb kavarodás u volt a gardróbban. itt is családok élnek és dolgoznak. a pocakja miatt. Gréti aggódott is. de a legmókásabb az volt.. hogy egy perselybe o is törlesszen. amikor észrevettem a Wiegner téren a kukák környéket elborító szemétkupacokat és a szerteszét parkoló autók tömegét. rövidesen én is szorongani kezd- . és hamarosan gyönyör˝ u nádszálkisasszonyok leszünk. mit tesznek. A tér már messzir˝ l narancssárga volt az emberekt˝ l. akik valószín˝ leg mind nao u gyothallók is voltak. A pattanás tényleg elt˝ nt. A kocsit csak akkor vesszük el˝ . Éminek jó hosszú o keze és lába lett. De apa szerint fontos. Érdekes.92 FEJEZET 3. mi pedig ragaszkodtunk hozzá.2. s mivel egypetéj˝ ikrek vagyunk. . hogy fúziós városba turisták is jöhetnek a Nap napja alkalmából. 3. s a 174. 21 óra 46 perc. gondolom. Már akkor kezdtem gyanakodni. hogy nem ölnek gyerekeket az er˝ m˝ ben. Éminek és nekem o pedig nagyobbra kellett cserélni a régit. . mert tavaly óta elég sokat n˝ ttünk. csak akkor kell fizetni értük. Nagyatomban. a kismama jelmezek között találtunk csak megfelel˝ t). kiszámoltuk: 173 napig a túrórúdijainak az árát kell beletennie. Hát jöttek. ahogy apa fogalmazta: a jelmezek ’állampolgári jogon’ járnak. tele van a város kerékpárutakkal és -tárolókkal. Mivel neki nincs zsebpénze. én u is hasonló langaléta vagyok. Ráadásul néhol o o alig lehetett elférni a járdán a csatasorba fejl˝ dött csoportoktól. MIDI feladat: Keresd meg a hangszerkódját a tapsnak. másrészt közelr˝ l látják.

felcsendült a Nap zenéje.3. de persze örültek neki. zenér˝ l. • délután hatra legyünk otthon. különösen azért is. Bevágok pár idevonatkozó részo letet a hajónaplóból: – Goldenger hölgy. ha baj van. persze. kiabáljunk. Ma volt a nagy nap. zárja le a gömböt! – adta ki Márió az els˝ parancsot. 3. s csak o ˝ 20 nap múlva lehet kiváltani. Ezután a sétálgattunk. cserébe este ˝ családi kalákában hazakísérjük mindkett˝ t. u ˝ mint egy színdarabban. nagyapát egy cuki. háromnegyed órája: megtalált bennünket Alfréd. majd megint balra. ha szüleik elengedik oket. mint dolgozónak o u a Nap napi leszállított árakból is volt kedvezmény. o o o Hatra szépen hazamentünk. a fiús szül˝ k jót o o derültek a hazakísérésen. mosolygós és nagyon kedves szem˝ protongolyó: Manci néni. Az els˝ repülés o 2010. amit nagyon o szeretek. hogy lopva adott egy puszit az arcomra! Nagy imposztor. Szerinte igenis elindult a szülés. mert gyönyör˝ zongoraszólamok hangzanak el benne (ez volt az els˝ zongoradarab. u o amire apa megtanított bennünket. AZ ELSO REPÜLÉS 93 tem. o A nagy gongszókor. a gongszó el˝ tt kb. o s reggel kisebb riadalom volt náluk. palmtop vagy mini laptop: ha észreveszi a TérSzem. Vasárnap. az els˝ repülésünk a csilismereteken. amerre láttunk. hol van / lesz Tamás. Ezután persze apa még ˝ egyszer meghívta a fiúkat is vacsira hozzánk. mert a sötétség leple alatt u Tamás megfogta a kezem. egyel˝ re vako lárma volt. aki elkobozza. addig az orsön van és kész. hogy a kishúga úgy dönthetett. élen nagyapával: megebédeltünk az er˝ m˝ éttermében. Persze a bünti összege sem kicsi. Ebéd után szabadfoglalkozás volt: mehettünk. legyen az mobiltelefon. apának. Otthon vacsi után a kertben közösen megnéztük a t˝ zijátékot. Balázs. de a kórházban kiderült. Bár nem mondhatnám. mégsem szül még. október 17. Egy szó mint száz: hogyan talál majd meg Tamás?! Már kint voltunk kb. persze az összes biztonsági szabály betartásával: • jól nézzünk szét. s milyen izmosan párnás. mert a protonruhában szigorúan tilos bármilyen kommunikációs eszközt hordani. csipogó. de Tamás sehol. hogy ellenemre volt:) A valódi proton–proton reakcióban energia szabadul fel. zárd le a gömböt! – nyugtázta és továbbította Abi Tyndeenek. Mindenki átkarolta a protonpárját. ehelyett mi mindannyian rettent˝ en o megéheztünk. pontosan déli tizenkett˝ kor. . 23 óra 11 perc. o – Tyndee ter. de annyira meglep˝ volt a kórház tele narancssárga o gömb formájú n˝ vérekkel és orvosokkal. milyen jó meleg volt Tamás keze. de inkább csak azért. hamarosan magunk mellett találunk egy rend˝ rt. S a nagy ölelkezést Tamás arra is kihasználta. két perccel o is befutott: a mamája épp babát vár. miel˝ tt átmegyünk az úttesten: balra. elengedik oket. inkább egy normálio sabban kinéz˝ társaságban születik meg. Így a surranó hangok közben kinyíló fényes alakzatok helyett arra emlékszem. o • idegenekkel csak semmi ismerkedés. így nem túl sokból megúszta. jobbra. Émivel kicsit lázadtunk. hogy a fiúk lássák.3. bár u nem nagyon tudtam figyelni az égen robbanó szépséges t˝ zvirágokra. már gyerekként is mindig ezt kértük altatózenének). Ebben a büntiben a 20 nap a legsúlyosabb. Hamar kiderült. beszélgettünk iskoláról.˝ 3. ahogy a szánkon kifér. Végül. könyvekr˝ l: rengeteg mindenr˝ l.

Vajon ilyen érzés lesz megöregedni? Minden tagom nehéz. – Gyerünk. megadom az engedélyt az irányító gömb és a hajó közötti bels˝ hálózati csatlakozások lebontására. gyorsan indulok is a leszálló rámpák felé. hogy a továbbiakban a hajó teljes vezérlését is közvetlenül mi.homoe világon – Mikrofon próba 1. tanár úr. gyerünk.humane.) – jelentette Abi már mentális abrakában. – Mikrofon próba 1. de a fejem nehezebb mindennél. mert o cseppet sem látszik megviseltnek. Ha minden igaz. – Fazekas úr? . gyerekek.2. majd meglátjátok – bíztat bennünket fo˝ lyamatosan. a gömbön kívüli legénység mélyalvásban.3. o – Meg lehet szokni. Goldengere ee. tájékoztassa a fedélzeti tisztet.2. – Ambrus úr? – Kész.humane. jól vesz a gége mikrofonom. hogy kezdje meg a gömbön kívüli legénység mélyaltatását! – Tátra úr. mindenki foglalja el a helyét! – folytatja. – Uraim. – OK. Megérkezünk. . Kelep L. tájékoztatom: a továbbiakban a hajó teljes vezérlését is közvetlenül mi. – próbálom összeszedni magam. megadom az engedélyt.) 3. van és álcázott pályán az Epkedve. Goldenger hölgy. – Igen. A többiek szorosan utánam. – Köszönöm.3. akkor 2010. október 17. Goldenger hölgy. Biztos igaza van. (Köszönöm. megadom az engedélyt.homoe közelében vagyunk. Most tér˝ ˝ tünk magunkhoz az altatásból. hajrá. uni taorta hal mante webe. (Kapitány úr. – Engedélyt kérek a gömb és a hajó közötti bels˝ hálózati csatlakozások lebontására – o mondta Tyndee. o – Goldenger hölgy. a gömb veszi át és utasítsa. o a fedélzeti tiszt. meg lehet szokni. Néhány perc telt el.1. a gömb. megadom az engedélyt az irányító gömb és a hajó közötti bels˝ hálózati csato lakozások lebontására. – Vigadó úr? – Kész. Robi már talpon. AZ INTERNET VILÁGNYELVE – Engedélyt kérek a hajó küls˝ hálózati csatlakozásainak lebontására – mondta Tyndee. ellen˝ rzöm a létszámot: o – Zeng úr? – Kész. – Cookee ue. Az Epkedve.3. – Tyndee ter. ot már korábban ébresztették a gömbb˝ l.94 FEJEZET 3. – Heged˝ s úr? u – Kész. kapcsolódjunk mentális abrakában! – adta ki a parancsot Márió. jöjjön a kaland! – Ugrok fel én is. csöppet sem csökken˝ lelkesedéso sel.Tudom mi a feladatom. mindenki csatlakozott a mentális hálózathoz. – Hale. – Kapitány úr. vesszük át és parancsot adok a gömbön kívüli legénység mélyaltatására. – Goldenger hölgy. o – Tyndee ter.

világosan csillogó. o amikor utasítottam a járgányunk szoftverét. Kellett a szkafander. engedélyt kérek az Epkedve. szinte azonnal megjelenik a bolygó felszínének vöröses. mentünk tovább. Mostanra sikeresen leszállt. a generátort és a teleport rámpa a zászlóval együtt láthatatlanná vált. Eldobom az agyam. a csapat rendben. mintha nekünk kellett volna lemenni közéjük. citromsárga színe gyönyör˝ en vágja ketté u . A o o kép középén ott fekszik a leszálló rámpa alig 20 centi magas. Leléptünk a rámpáról. Vigadó úr. már ránk mutatott. Mögöttük a lassan emelked˝ hegyoldalon sok-sok világoskék kunyhó n˝ ki a vöröses földb˝ l. Megvártuk. Ok még nem érzékelték mások jelenlétét. o o emberek is! Éreztem. AZ ELSO REPÜLÉS 95 – Kész.. kék völgyre. fémteste. mint nálunk a bárányok. ha leértünk és minden OK. nagy kupacba gabalyodva játszottak egy valamilyen legelész˝ .3. megjött a holorobot képe! – hallom közben mentális abrakában Émi hangját az irányító gömbb˝ l. aztán bepattantunk a már várakozó Brúnó mellé a járgányba. vagy talán o ˝ bent a hegyben. OK. kövessenek – adtam ki a parancsokat. – Lovas úr.. nem is kell már több id˝ . A tíz-húsz f˝ s csapatból hárman mégis elindultak felénk. barnás képe a sisakom bels˝ kivetít˝ jén. Csatlakozunk. Hamar felfutott a járgány a hegytet˝ re. egy barlangban? – tettem fel a kérdést mentális abrakában a többieknek. OK.. itt vagyunk egy idegen bolygón! Gyuri éppen kibontotta a Föld lobogóját és ráer˝ sítette a teleport rámpa egyik kommunio kációs antennájára. minden terv szerint megy. addig volt id˝ jobban szemügyre venni a völgyet. Mentális abrakában parancsot adtam a tábor programjának. Amíg a gyerekek lelkesen felénk masíroztak.homoe világra lépni – fordulok a kapitányhoz. amikor tudatok jelenlétét éreztem meg. akik középen. mert az egy dolog. talán a hegy másik oldalán lehetnek. mint a földi gyerekek. – Kapcsolódjunk rá a holorobot csatornájára! . az engedélyt megadom. – Barát hölgy. Már eléggé bent jártunk a kék fákkal borított dombok között. már láttam is. Egy pillanatig nézünk egymásra. Ezzel kiépítettük els˝ leszálló helyünket egy idegen világban! Lassan elindultunk a távoli. de azért – például véletlenül . A gyerekek olyanok. számtalan él˝ lény. hogy töltsön bennünket a bolygóra. hogy melyik gyerek lehet az.˝ 3. felépítettük ad hoc mentális abraka hálózatunkat. szelíd nyáj mellett. o ˝ – Jobb is így – nyugtattam meg a többieket mentális abrakában – könnyebb lesz oket megfigyelni. Egy szempillantás sem volt és már az Epkedve.humane. ez már vitán felül áll. mire a holorobot. hogy nem látnak. kis kört alkotunk és mindenki ellen˝ rzi az el˝ tte álló u o o szkafanderének zárát. hogy aktiválja az álcázást. Kezét felénk emelte. Járjanak szerencsével! – Ambrus úr – intem magam mellé Brúnót a rámpára.utasítom a többieket. de láthatóan sokkal kezdetlegesebb életet élnek. ahogy egy kis idegen gyermek meglepetésében felkiáltani készül. már nem láttak mást. de ezek feketék. a fémes szürkében villózó szkafandereinkre és kocsinkra néztek. Azok közül egy. o o o A kerek völgy jobb oldalán vaskos patak kanyarog. kék növényzettel o borított hegyek felé. – Barát hölgy. Talán én tévedtem. o aztán mentális abrakában parancsot adtam a rámpának. ahonnan széles kilátás nyílott a kerek. o Felkapjuk a könny˝ panoráma sisakot. hogy kapcsolja be az álcázást. installálta a magával vitt teleport rámpát és folyamatos holotv adást küld vissza a hajóra.meg tudnának bennünket érinteni. El˝ ttünk egy hegy magasodott. – Zeng˝ úr. mint egy vörös ülésekkel teli kihalt színház üres színpada. Körülöttük sok gyerek játszik. Mert mihelyt megérkeztünk. a gömbb˝ l elo o indítottak egy robotot a bolygóra. – Sorakoztak fel szemben mind az öten. Középen egy nagy nyáj o legelészik.homoe szelei hordta vörös porszemek verték a sisakom rostélyát. Ott voltak. Mikorra a kisgyerek társai ránk. olyanok.humane. alig pár lépés után megérkezett Gyuri és Balázs is. csupán a kék hegyek tetejét és felette a rozsdavörös eget! A kisgyerek csalódottan engedte le a karját.

Most lendületet vett és felröppent a fiú válláról. o o ˝ Amíg ok hajlongtak. de valószín˝ leg csak jót tehet ennek a fejletlen civiu lizációnak. Aztán rájöttünk. De a gyerekek nem próbálták megkerülni a sziklát. hogy hozzánk feljöjjenek valamelyik oldalon körül kell jönniük. o teljesen függ˝ leges fal. hiszen ok nem is látnak. ugye. Az ismeretlent˝ l való félelem volt az. hogy o mi nem a csodás idegeneket akarjuk eljátszani nekik. hanem általuk száll. közben meg velünk egy id˝ s formák lehetnek. de ahhoz. mint a mi fiainké. ha meger˝ södik az a hite. ez remek alkalom. o A gyerekek közben már teljesen alánk értek. Akkor teljesüljön a próféciájuk! A végével o persze nem tudunk mit kezdeni. hogy bár még nem végezte el ennek az esetleges apró beavatkozás hatásainak a szimulációját. de id˝ vel ezt a hiedelmet majd elfelejtik. hogy a világot örök és hatalmas törvények irányítják. valami próféciaféleség volt: Megül el˝ ször a madár a szent köveken. egy madár. mert szemb˝ l a szikla. Megvitattam a többiekkel is: közös nevez˝ n voltunk abban. Aki észrevett bennünket. de a madár már felettünk körözött. ˝ Ok örök szövetséget kötnek népeink között. megpróbáltam mentális csatornát kialakítani a o . u o Tudtam. Hangjukat nem hallani.96 FEJEZET 3. hogy o nehogy nekünk repüljön. Tyndee is visszajelzett. – Biztos a testünk melegét látja – nyugtáztam a többiek felé mentális abrakában. Miel˝ tt feloldottam volna az álcázásomat. ami kiváltotta bel˝ lük ezt a viselkedést. lekucorodtunk. o Nem a szárnyával száll. annak a u o vállán ült valami. de úgy ítéltem meg. Sebesen közeledett. hogy nem szabadna kapcsolatba lépnünk a "civilizációjukkal". Mert nagy ellenségek közelednek. ha nem vagy igaz. ˝ – Add be a látott képet a hálózatba és küld fel a hajóba is elemzésre – kértem ot. Készüljetek hát a találkozásra. Nagy csapásokkal szelve a leveg˝ t felemelkedett. hogy nem minket akarnak meg˝ tisztelni. szent helyük lehet. de mégiscsak emberforma kultúrának az álmaiból. a k˝ be vésett próféciájuk is teljesült. Meglep˝ . messzir˝ l sokkal fiatao o labbnak t˝ ntek. A gyerekek közben egyre közelebb értek. – Az álcázási programba majd be kell venni a h˝ sugárzást is. addig Zoli jobbra körül lement hozzájuk. És némán megszólítják a madarat. színezett o o ákombákomokkal – jelentette Zoli mentális abrakába. Akkor elt˝ nsz örökre ebb˝ l a világból. a fényl˝ idegenek. aztán felénk lódult. ˝ o Képük. hanem életre kelteni gondolatviláguk ezt a kicsi részletét. És a madár szemébe nézel. Tyndee szinte azonnal küldte az írás abraka fordítását. hanem lerogytak a o földre és buzgón. egyre alacsonyabbra ereszkedve. ahol álltunk az legalább másfél méter magas. o De. mert a k˝ innen szemb˝ l tele van belevésett. Ha az igazak a madár szemébe néznek. most ott állt mögöttük. Mígnem le nem ült Brúnó vállára. o Mert. Amit˝ l csak a szövetség védhet meg titeket. hogy valóra váltsunk valamit ennek a még primitív. némán hajlongtak felénk. – Ez valami vallási. Akkor jelennek meg ok is. hanem a nagy madár semmiben való lebegését˝ l ijedtek meg o most nagyon. AZ INTERNET VILÁGNYELVE a kék füves földet. Mivel Tyndee szerint o a világot nem fenyegeti semmilyen veszély.

Óra : Java programozás Tanuló : Barát Virág Email : virag@javacska. . Nekem sem kellett több. Id˝ : 18:10 o Kifejezésszavak . . de ez legalább a félelmét eloszlatja. Abi pedig behatóan érdekl˝ dött. október 18. Inkább nem is akarok emlékezni a mai délel˝ ttre.hu Tárgy : A harmadik házi feladat Dátum : 2010. . akkor jöhetünk mélyalvásos vetítéssel a m˝ holdra u és innen leugorhatunk a bolygóra. pontosabban mivel én még álcázva volta. – sugároztam korlátozott tudata felé. de tudtam. ez a te madarad – tiltakoztak legalább ugyanolyan hevesen a fiú társai. A nevem Virág. Aaahhge – miközben színpadiasan magára mutogatott.˝ 3. azzal. nem az. A nevem Virág. amikor újraindítottam az álcázást. o Tanár : Bárdos G. Aki erre el˝ re lépett felém. o így rajtam átlátott. Ennyi volt az els˝ felderít˝ utunk egy idegen világban. a következ˝ három-négy foglalkozás alkalmával. Éminek szerencséje van. hogy mindenki hallja: nem ültem-e este túl közel a t˝ zhöz? Mintha nem látott volna u ˝ tegnapel˝ tt bennünket. hogy hall majd valami érthetetlent ugyan. Együtt léptünk fel a teleport rámpára és sitty-sutty már a Kék Föld fedélzetén is voltunk. keo resztül az Univerzumban. hogy rám nézett. Tyndee azonnal sugározta felém az abraka fordítást: – Ez a madár az a madár. ha újra ide akarunk utazni. Nem kell úttör˝ ként a csillaghordozónkkal utat törnünk. amikor kéz a kézben néztük a tüzijátékot. – Nem. Hétf˝ . 18 óra 06 perc. Nemcsak a bolygón hagytuk ott az álcázott robot tábort. majd feltüzelt lármázásba kezdett a társai felé. hanem geostacionárius pályán álcázva egy teleport m˝ holdat is hátrahagytunk. mert. mert ebben a pillanatban parancsot kaptunk a kapitánytól. . hogy érteni nem fogja. hogy haladéktalanul térjünk vissza a táborba. o o nem ilyen pirulós. AZ ELSO REPÜLÉS 97 fiúval. mert ahogy hozzászóltam. ha csak azt gondoltam. Abban reménykedtem csupán. Kész katasztrófa volt! Mindenki észrevette: Bárdos G. feloldottam az álcázást és én is bemutatkoztam felé: – E a Virage – intéztem hozzá immár verbális abrakában. azért olyan piros az arcom. október 18. de akkor is. jó o hangosan. 2010. azt hitte lázas vagyok. megdermedt. Igazam lehetett. Ahogy visszaértünk a Nagyatomba. Az Epkedvére világra a továbbiakban majd o az Élet a földön kívül óra keretében jövünk el. o o máris megkaptuk a következ˝ utazás repülési tervét. az én madaram a kiválasztott madár. u Ez azért jó. o A kifejezésszavak II. Mire visszaértünk a táborba Igor és Balázs éppen befejezte a tábor kiépítését. tehát a madár felé és mondott valamit: – Aaahhge. o Ma állandóan elpirultam: akkor is ha Tamás rám nézett. aki észrevett bennünket és mostanra már abba is hagyta az értelmetlen hajlongását. le is küldött az iskolaorvoshoz. Ez nem a kiválasztott madár. Mentális abrakában próbálkoztam: – Barát vagyok. Még fel sem tudtak ocsúdni ámulatukból.3. Barát vagyok.

végül az eredmény így alakult: • Nagyapa és Manci néni: egy kicsi naphal. hogy amint hazaértünk alapos kullancsvizsgálatot tartunk majd. . persze mire o o u kiértünk nagyapa már majdnem éhenhalt. • Gréti: fél pár gumicsizma. hogy az Émi bicójának o els˝ .98 FEJEZET 3. hogy nem lehet belehalni néhány o kilométeres kerekezésbe. mert Alfréd gyorsan ˝ közölte. hogy mi az alábbi két összetett kifejezésszó értéke! • ”Helló”+” ”+”világ!” • (1+2)*2+(6*2)+4+2*5 A horda 2010. Tamás és Balázs: összesen három keszeg. Még szerencse. Vagyis csak Tamás és Balázs segítsége. Be is futott mindenki hozzánk id˝ ben. Innent˝ l igazán gördülékeny volt a kirándulás: elmentünk az er˝ m˝ tavaihoz. Kedd. Ma délutánra össznépi kerékpártúra volt a családi program. AZ INTERNET VILÁGNYELVE Barát Virág A következ˝ példák alapján számold ki az alább majd megadott kifejezésszavak értékét! o A ”Helló” egyszer˝ kifejezésszó. persze tudunk bels˝ t. s míg Gréti ötödo szörre is ruhát váltott: elkezdtük el˝ szedni a bicókat. Ha nagyon muszáj. nagyapát is sikerült meggy˝ zni. Gréti hosszasan viaskodott egy fél pár gumicsizmával. hogy o csak elektronikus cuccokkal boldogul. de meghagytuk a fiúkat abban a hitükben. • Renáta és apa: két keszeg. az apáénak a hátsó kereke defektes. hogy fiúkkal Dunát lehetett rekeszteni: o pikk-pakk kicseréltek a bels˝ ket. 19 óra 58 perc. Akkor most számold ki. Ekkor derült ki. Végre Gréti is átöltözött. október 19. küls˝ t cserélni. amit vissza is engedtek. Alfréd viszont fogott egy süll˝ t. akár o o o ˝ váltót is szerelünk. A ”Helló”+”világ!” összetett kifejezésszó értéke a ”Hellóvilág!”. és apát is. kiegészülve a járulékos elemekkel: Manci nénivel és a három fiúval. Horgásztunk: Manci néni horgára nagyapa tette fel a csontit. egy karaktersorozat. u A ”világ!” szintén. én. o • Émi. hogy csak az o lovagias segítségük mentette meg a kirándulást.

csak még nagyon az elején vannak a fejl˝ désnek. majd ebb˝ l alakult ki az adott irányba mutató ék és aztán kezdett mozogni. A feladatra egy hetet kaptunk. hogy hogyan jön létre ez a tudat. . de most Máriótól jött egy email. el˝ ször o o o nagy kört formáltak. Kelep L. Embernek nevezhetjük oket. Ránézésre csak apróbb különbségek lehetnek. Noteszu o gép a tatyóba és irány a könyvtár: megtanácskozzuk a helyzetet! 3. 05-kor a szobor mellett! o o Vajon mit akarhat? A gondolataim eltereléséhez ideális a házi: E. egyedül vagy csoportosan játszanak-e. hogy o osztatlan siker koronázta a tervét. s meglehet˝ sen hamis. Nekik. Mentális fejlettségben viszont nagy különbség van köztünk. Ék alakot formálva állandó. Majd leírom. egymáson is lépkedve haladnak. hogy vizsgáljuk meg az Epkedvén a gyerekek játékszokásait. nagyon szép hangja van. Ami érdekes az az. T. az Epkedve. Alfréd. hogy töltsem le az Epkedvér˝ l jöv˝ holotv adást! Letöltöttem. hogy még). hogy öntudatuk már van (speciel én ezt már azóta tudom. A legnagyobb átmér˝ je átlagosan 25 centi. Els˝ re nem mondanám. Legalul mennek a legnagyobbak.4. s hazaindultunk. de egyszer o oda is utazhatunk. Vacsi közben kigyönyörködtük magunkat a tóban tükröz˝ d˝ naplementében. A kerek asztal bitmanói Körbeültük a nagyasztalt az olvasóteremben. Hogy például egyet említsek. Hoppá. mert Tamás a kapujukban a tenyerembe csúsztatott egy levelet! Ez volt benne: Szerda reggel egy epeked˝ lovag vár rád órák el˝ tt: 7. A m˝ holdunk 390-re becsüli az emberi kolóniák számát. o De az ék folyamatosan fenntart egy 30 méter széles állatka folyamot a repedésekhez. tanár urakkal és Kardos E. ilyesmi és ehhez hasonló kérdések sokaságára kell megtalálnunk a válaszokat.*.-b˝ l kívülb˝ l párokban o o kaptuk a feladatokat. Míg sültek a halak. igazgatón˝ vel egyetemben. de u sajnos minden ismert kolónia felé halad egy "ék-horda”! Az ék mozgása felettébb szokatlan. szerencsére alacsony sebességgel haladnak az emberi kolóniák felé. amerre korábban mi is végeztük a felderítést. amióta a felderít˝ o úton voltunk a bolygón). o feltartózhatatlannak t˝ n˝ tempóban arra. nóta után mindenki belemeo o legedett. Három szinten. tárgyában. matematikai civilizációjuk pláne nincs! De azért. mint általában a homoe fajok értelmesek. a o o nap h˝ se leöntötte a t˝ z maradványait. A m˝ holdas felu vételek jól mutatják. nagyon furcsa o o kép: a táborunktól alig pár száz méterre apró részekb˝ l álló hatalmas horda menetel monoton. hogy az éket alkotó állatkák a talaj repedéseib˝ l özönlöttek el˝ . Út közben leraktuk a fiúkat és Manci o u nénit (akinek.humane. Márióval mi azt. rajtuk már ˝ gyorsabban lépkednek és haladnak a közepesek és orajtuk meg a legkisebbek.4. a középs˝ é o o átlagosan 11. hogy fontos. a Milke.3. s olyan szépséges népdalokat tudott. Milyen játékaik vannak. Én már alig vártam. azt írta. apa azt javasolta: énekeljünk. ahonnan . A KEREK ASZTAL BITMANÓI 99 A kijelölt t˝ zgyújtó helyen fóliában megsütöttük a halakat (a fiúk gálánsan átvállalták a u halpucolást). a legkisebbé 5. mint kiderült. A feladatok kiosztása után az Epkedve.homoe emberének gondol˝ kodásáról tanultunk. Tizenheten: Bárdos G.humane embereknek 32 fogunk van. Utóbbi nyitotta meg a tárgyalást: o – Ismertetem a pontos helyzetet. Például az o órán megtudtuk. A horda háromféle egyedb˝ l áll. Mindháromnak az alako ját szabályos ötszögnek tekinthetjük. de az els˝ .. nekünk. . hogy hazaérjünk. Nekik nincs technikai civilizációjuk.humene embereknek 34. ez id˝ o alatt megkapjuk az ott hagyott robot MIND1 mobil felderít˝ egységének irányítását.homoe világon a hozzánk hasonló lények gyakorlatilag emberek. mint ahogyan minden *.

hogy nagy hasznunkra o szteganográfia az adatok elrejtésének tudománya. – Kevés deduktívat. o – Nos? – kérdezte Kardos E. – Igen. – Ki az a ROBIGOR? – kérdezte Kardos E. hogy a o legkisebbek például v1 + v2 + v3 sebességgel mozognak! Tehát az alsó szint olyan. de közösen talán képesek tudatos viselkedésre utaló jellemz˝ ket mutatni. talán élelmet szállítanak az útban mozo ˝ góknak. – Ha tartják a mostani sebességet. egyik katalógusunk. A kisebbek ezeken mennek el˝ re hátra. az egyedi állatkák nem u tudatosak. valószín˝ leg jóval rafináltabbak lehetnek a földi hangyáknál. egy ideig ork˝ dnek. – kételkedett Brúnó. akkor legkés˝ bb 38 órán belül. – Szervezetten viselkednek. ezért még kés˝ bb számolunk a tanár urakkal külön és o veletek is! – kelt ki magából az igazgatón˝ – De most azt kell mondanom. hogy az 1991VG m˝ holdunu kon átjöv˝ szteganográf2 holotv adásból kivegyük a saját képeinket. tanár o úr sokat segített iskola után a szakkörön. . mert lehet. – Hogyan? A robot táborban csak a MIND1 és MIND12 van. o – Akkor kicsit olyanok lehetnek. Aztán még Virággal írtunk hozzá egy olyan kommunikációs interfészt. mint nálunk a hangyák vagy a méhek? – kérdezte Márió. Abban pedig már Bárdos G. Az egész úgy fest. – Mikor érik el az els˝ epkedve o emberi kolóniát? – kérdezte. még nem tudjuk. rajtuk a kisebbek v2 sebességgel. . hogy ROBIGOR képeket tudjon továbbítani az Epkedvén hagyott holokamera felé. o – Csak akkor tudjuk meg. a holokamera installálásakor pedig Balázs engedélyezte. hogy tudatuk sincs! Tudunk err˝ l valamit? – o kérdezte Bárdos G. – Igen. o o – Vagy nem is akarhatnak semmit. o A dologban az a legérthetetlenebb. . mint valami mozgó országút. u hogy ha vannak szándékaik. ha elérik az els˝ kolóniát – adott hangot pesszimizmusának Báro dos G. aztán megint felkerekednek és mennek valamennyit el˝ re. ok talán a sor szélét o ˝ o védik. tanár úr segített. Úgy t˝ nik. mint amit a mi hangyáink produkálnak. honnan kerülhetett el˝ . de puszta véletlenül a tábor installálásakor ott felejtettem ROBIGOR-t. Így az éken kívülr˝ l nézve úgy látjuk. hogy észre se vegyék: egyáltalán léteznek az adatok! A szteganográfiával és egy ilyen adatelrejtési példával ismerkedhetsz meg részletesen Szteganográfia cím˝ szakköri segédanyagban. inkább csak hipotéziseink vannak. tanár úr. Már ez a menetelés is sokkal komplexebb. – Szép kis összeesküvés mondhatom. hogy a holokamera ROBIGORtól is elfogadja a képet. – hozakodott el˝ óvatosan Igor. tesztelhetnénk a viselkedésüket. adatbázisunk sem tesz említést még csak ehhez hasonló o fajról sem! Minden rendelkezésünkre álló adatot mérlegelve szerintem a bolygó komoly bajban van. nem? – válaszolt Abi. ahhoz nem fér kétség. Mi a ti véleményetek? – Talán nem akarnak rosszat – vélekedett Kelep L. AZ INTERNET VILÁGNYELVE folyamatosan további állatkák jönnek el˝ és masíroznak az ék felé.100 FEJEZET 3. hanem az. – vallott oszintén majdnem minden részletr˝ l o Igor. . és fordult egyszerre mindenki Igor felé. de mindkett˝ éppen feltöltés o alatt. tanár úr. csak hét óra múlva lesznek korlátozottan mozgásképesek. A kérdés szerintem az. A középs˝ k az ék szélére mennek és megállnak. hogy nem ismerjük ezt a fajt! Fogalmunk sincs. u 2A . hogy o mennek egy v1 sebességgel a legnagyobb állatkák. Ebben Kelep L. ahonnan már hagyományos o ˝ ˝ IP csomagokként érjük el oket a Világhálón át. – Fürkészhetnénk. akkor azok békések-e? – reagált az igazgatón˝ . – A Hardver szakkör nagyított m˝ hangyájának vezérl˝ programját kiegészítettem a Szimuu o lációs számítások szakkör hangya-vezérl˝ programjának néhány részével. Nem az adatok titkosítása itt a cél. – válaszolt az igazgatón˝ . azokon pedig a legkisebbek mondjuk v3 sebességgel. – Nekem lenne esetleg egy ötletem.

– Igor fiam. – Tudjátok vezérelni is ROBIGOR-t? – Korlátozottan. . . o –Nem hittem volna. . úgy ítéltük meg. o – Rendben. az önellen˝ rz˝ programot is mi telepítettük. –ROBIGOR mozgásvezérl˝ jét úgy programoztam. . Erre válaszolva mi is utasíthatjuk. gyerekek! Tanár urak. . Aztán megvizsgálja. mert nincs messze a cél. hogy ezeket a kalóz jeleket megpróbálja ROBIGOR-hoz továbbítani. – Bárdos tanár úrral úgy gondoltuk. ROBIGOR jelentette.4. hogy készen áll parancsok fogadására. Közben megjött a jelzés. ha információkat tud szolgáltatni az ismeretlen hordáról – folytatta már megenyhülve. – Tehát ezért negatív a robot tábor energia mérlege – vágott közbe az igazgatón˝ – de ezt o hogy-hogy nem tudta felderíteni a tábor önellen˝ rz˝ programja? o o – Hmmm. ezért o visszafordul. s így végtelen ciklusba esik. jó. . hogy a cél felé menet. akkor kivegye ebb˝ l az elemz˝ ciklusból? – Kéro o dezte az igazgatón˝ Igortól. – próbált bennünet menteni Kelep L. o o – Szóval maguk mindent meghackeltek a táborban? – Hát. ha majd érdekeset talál. amíg csak ki nem merülnek a telepei. most a programja kiszámolja a cél távolságát. Majd elindul és visszaküldi. – Már csak várnunk kell. elég energia van-e a telepeiben ennek a távolságnak a megtételéhez. ezt most hagyjuk. feladat módosítások ártalmatlan kis gyakorló feladatok tulajdonképpen. . az indulási parancs elküldve – jelentette Igor. ha mégsem: két lehet˝ ség van: veszélyesnek ítéli a mozgást. o hogy önök mit sejtettek mindebb˝ l. vagy (mivel teljesen érthetetlen mozgással találkozott) belegabalyodik az elemzésébe. Hopp. o . hogy csapolja meg egy kicsit a kamera naptelepeit és a sajátját tartsa maximális töltöttségen. hogy kell. ilyesmi kérdéseket próbál megválaszolni. hogy induljon a horda irányába! – Koncentrált már újra a feladatra az igazgatón˝ . figyel˝ szálat. ezzel jelzi. hogy legyen most. –Kézi-vezérlés – kattintotta be Igor a vezérl˝ kliens ablakában. hogy ha mondjuk 10 perco nél tovább elemezné az ismeretlen mozgást.3. ment˝ beszédét Kardos E. – Jó. A KEREK ASZTAL BITMANÓI 101 lehet e ez a ROBIGOR. –Miért nem tettél a programba párhuzamosan futó. Kidolgoztunk egy saját protokollt. Majd ellátom a kollégákat megfelel˝ tudományos kihívásokkal. Az irány rögzítve. majd magyarázatot várok. . hogy közben a megállásról jelentést is küld haza. De most koncentráljunk a krízisre! – Kardos E. hogy maga el˝ tt 2 méterre ismeretlen mozo gást vett észre. hogy ilyen szükség lehet majd ROBIGORra. amit nem tud abbahagyni. amit úgy gondoltunk. Igor minden gépére kiküldte a ROBIGOR vezérl˝ kliens programjának képét. o adj parancsot ROBIGORnak. azt igen. felnézett. megvizsgálja. . Mindannyian ad hoc WiFibe gy˝ ltünk. Arra gondoltam. miért. a telep pedig maximumon kell. – Ezt elképeszt˝ en ügyesen kieszeltétek. . Ebben a várakozó üzemmódban egyetlen feladata. meg is jött ROBIGOR válasza: úton van és becslése szerint 4 perc múlva eléri a kijelölt célkoordinátákat. Elég lesz. keleti hosszúság 18◦ 51’. Igorhoz o fordult – Van kapcsolat ROBIGORral? Válaszul Igor kipattintotta a noteszgépét. a cél epkedvei fokhálózat koordinátái: északi szélesség 48◦ 7’. amit a holotv kamera vezérlésére tudunk ráépíteni és kicsit meghackeltük az Epkedvén telepített kamerát. A lényeg. szerinte mennyi kell majd a cél eléréséhez. o ha ezen a krízisen túl leszünk végre – intette le Kelep L. ha maga el˝ tt o o mozgást érzékel: megáll és próbálja azonosítani a mozgást: mi mozoghat. hogy ezek az apró feladatok. követtük a példáját. u o – Minden félórában küld egy csippentést.

hogy az oszlopo Szám nev˝ azonosító egy szám típusú változó: u int oszlopSzám. viszont a középs˝ ben lév˝ állatkák a sor o o o o szélén megálltak. amikor a legközelebbi állatkák o észrevették. addig mindenki figyeli a ROBIGOR által küldött képeket és próbálja kitalálni: mi lehet az ék célja? Egyel˝ re err˝ l fogalmunk sincs. hogyan kellett volna reagálnia a porra. az o biztos! Még el kell olvasnom Bárdos G. Igor lassan elindította a robotunkat. o Robotunk kb. ami az 5 értéket adja az oszlopSzám nev˝ változónak: u . azon o a középs˝ és legfelül ROBIGOR is a legkisebb állatkák között. ami azt mondja. Alig tett meg 10 centit. Lássuk például azt a mondatot. Igor ismét indulási parancsot küldött ROBIo GORnak. rá o sem bagóztak többé a robotra. AZ INTERNET VILÁGNYELVE Megjött a kép is. de biztosan felkapaszkodott a horda mozgása építette alkalmi sugárútra. fel tudod vinni ot a hordára. Az alsó és a fels˝ sor nem tör˝ dött vele. Semmi sem változott. mondattanát: 3. hogy ROBIGOR is rajtuk meneteljen? – o Folytatta ezzel a kérdéssel.1. mind a három sor ugyanúgy masírozott. erre megismétl˝ dött a korábbi színjáték: a széls˝ -középs˝ állatok megint leköpték a o o o ˝ robotot. Holnapután 7:30-kor találkozunk ugyanitt. a falka állatkái egymáson 3 emeletbe szervez˝ dve masíroztak ROBIGOR o el˝ tt. mint a köd el˝ tt. Kivonat Ebben a kisolvasmányban a Java nyelvr˝ l mondatairól olvashatsz. mert már csak az út épülésének sebességével tud haladni. két óra múlva éri el az ék csúcsát. Ezért berekesztettük az ülést. amíg eloszlott és végre újra láttunk valamit. hogy lássunk is: a robot körül mindenütt páraszer˝ finom por lebegett. u Kellett egy-két perc. majd halványzöld ködött köptek ROBIGOR felé. Igor harmadszorra is újra indította ot. o o de a halványzöld ködfüggöny köpdösése nem valami bizalomgerjeszt˝ ismerkedési szokás. Vagy azt. Masírozott a legalsó sor. így szerintem az állatkák azt hiszik. o Az egyszeru mondat ˝ Az egyszer˝ mondatokat úgy lehet könnyen megismerni a Java nyelv˝ szövegekben. ROBIGOR lassan. A kolóniákat így várhatóan 37 óra múlva érik el.102 FEJEZET 3. – Igor. Egy pillanatra megtorpantak. Túl méretes állatkaként megindult a középs˝ sor ék csúcsa felé. Igor megmozgatta a kamerát. hogy u u pontosvessz˝ van a végükön. hogy ROBIGOR is közülük való – törte meg a csendet ˝ az igazgatón˝ .4. aztán lelassul. –Megpróbálom – válaszolta Igor. de mivel a robotra nem volt hatással. Java mondattan Java programozás Harmadik kisolvasmány – Java mondattan Bárdos G. ezúttal a középs˝ állatok már nem álltak meg. –Nem tudni.

hos = new Babu("/hos. A deklaráló és az értékadó mondatot kombinálhatod is. int oszlopSzám. oszlopSzám = 5.png". • Megpóbálom mondat. .png". } • Osztály mondat. startSor). annyi). u • Deklaráló mondat (valami legyen ez.kodol(szoveg). try{ eredmeny = r. az.3. ilyen. public void jobbra() { ++oszlop. startOszlop. startOszlop. az. így: int oszlopSzám = 5. 103 Az egyszer˝ mondatból kétfélét fogsz használni. Az összetett mondat • Ha-akkor mondat.4. if(lephetJobbra(babu)) babu. Babu hos = new Babu("/hos. A KEREK ASZTAL BITMANÓI oszlopSzám = 5. olyan). Babu hos.jobbra(). // A h˝s a Babu osztály példánya lesz majd! o • Értékadó mondat (valaminek az értéke legyen ez. startSor). } • Függvény mondat. ennyi. ezek a deklaráló és az értékadó. } catch(RosszBetu rb) { eredmeny = new\index{new} String("Nem megfelelo betu!!!").

Ez sem volt egy rövid nap. Hogy honnan tudtam a mi rámpánk címét? Hmmm.104 public class Babu { // alanyi rész: tulajdonságok // állítmányi rész: viselkedések } FEJEZET 3. Ha minden igaz. akkor most már az u alagsori rámpáról a Kék Földre tudunk majd ugrani közvetlenül. s mennyi mindent történt. milyen kliensek csatlakozhatnak az 1991VG szerver progijához és azoknak a listájából kiokoskodtam. de most már sipircelek aludni!! . Ezért kellett u innen a m˝ holdra mennünk és onnan a csillaghordozóra. melyik a mi házunké. megnéztem. AZ INTERNET VILÁGNYELVE Belebabráltam Tyndee kvantum-teleport szerver progijának konfigjába: bevettem a mi alagsori teleport rámpánk címét is! Eddig csak az 1991VG m˝ hold címe volt beírva.

. Az éktelen hangzavarra megérkeztek a papagájok is. u 1 kommunikációs egységet kaptunk. fejezet J2ME Egy kis történelem: a Java nyelv immár 15 éves. de ahogy egyre hatalmasabb mértékben elterjedtek a különböz˝ programozható mobiltelefonok. A titokzatos udvarló. ˝ • nagyapától mindketten egy rakás édességet. most különös o oka is volt. Renáta. A J2ME kialakulása óta a korábbi. s jó er˝ s rikácsolással vették ki a részüket a családi életünkb˝ l. bár ez egyre gyakrabban el˝ fordul. aminek a m˝ ködését csak este hajlandó megmutatni.4. Hat után öt perccel viszont egyértelm˝ en szinte u dübörgött a lépcs˝ . • Renátától mindketten valami kütyüt. 21 óra 07 perc. 4. nincs semmi normális ruhám. 2010. beépített abraka tolmácsgéppel (nem minden értelmes világ vezette még be diplomáciai nyelvnek az abrakát). Renáta és apa két tortával egyensúlyozott. • Grétit˝ l én egy csillagászati távcsövet (kis célzás: ezentúl használjam a sajátom:)). no meg a Nap napi el˝ készületek közben teljesen o elfelejtkeztem a közelg˝ tizenkettedik szülinapomról. Kelep L. nevezik J2SE-nek. Latolgatás közben o néha mintha padlónyikorgást hallottam volna. Ma már hajnali háromkor fent voltam. egyébként sokkal nagyobb részt. Szerda. Émi o mikroszkópot. október 20. apa és nagyapa és terméo szetesen Kalmi. s mire mindenkit felfogott a szemem már el is kezdték a ’Boldog szülinapot!’. mintha öt elefánt jött volna az emeletre. én egy csillagászatit. Eleinte nem voltak dialektusai.) 1 (Egy-egy 105 .. s kiderült: o az öt elefánt nem más. az iskoo o lai események. kézi száo mítógépek: úgy alakult ki az ezekkel foglalkozó nyelvjárás a J2ME is. s˝ t Éminek sem. hatkor o pedig be kellett vallanom. amit o nagyon–nagyon szeret. Hatig gondolatban legalább húsz különböz˝ öltözéket összeállítottam fejben. a csillaghajózás. mint Gréti (rettent˝ en álmos szemmel).1. egészen véletlenül sok kókuszosat is. azaz szülinapunkról! o • Apától szokás szerint könyvet kaptunk: Émi a Föld halairól. Aztán kinyílt az ajtónk. az epkevék.

a télikertben bonthatom ki! Ez a fiú egyáltalán nem tudja. ami lehet˝vé teszi. Tanuló::L. o Ki tudja. s két pirulós puszi kíséretében (milyen jó illata van ennek a fiúnak!) kaptam egy nagyon szép szivárványszín˝ dobozt. Egy olyan objektumot formáltunk meg. hogy legyen egy olyan saját osztályotok. ma az a szép nap köszöntött ránk. J2ME Nem írhatom le. Tanár::Kelep L. fiam! Ugye Lábrády Máriót tisztelhetem önben? Tanuló::L. Épp kiértem 7. de szerintem a szobrász átvágta a városvezet˝ séget és rájuk sózott egy galambot).> Igen. azzal a használati utasítással. hanem egy osztályt készítettünk. s meg-megsimogattam.> Örököltetni kell a tanár úr osztályából! Tanár::Kelep L. ami rendelkezik minden olyan tulajdonsággal és viselkedéssel. hogy bár a zsebemben tartottam a dobozt. Márió -.megszeppenve> Iii-gen. nagyon jó kis kívánság. de nem kéro dezett semmit. Miként is o mondta ezt Kelep L. mert akkor nem teljesül. Émi kissé furcsánlotta.> Akkor figyeljen halkabban! Tehát én már elkészítettem számotokra egy osztályt. nem volt olyan öt-tíz percem. Tanár::Kelep L. mivel reggel ígéretet tettem a télikerti bontásra. Meglátszik. mit kellene ahhoz tennetek. Tortaevés és csomagbontás után mindenkin kitört a hagyományos reggeli öltözési és fürd˝ szoba-használati láz. ami ugyancsak képes erre? Tanuló::Barát V. hová rohanok. milyen lánynak lenni. amikor megírjuk els˝ programunkat egy mobiltelefonra! Már. Tamás már o ott várt: amint meglátott el kezdte énekelni a ’Boldog szülinapot!’ (úgy látszik.106 FEJEZET 4.> Bárdos kollégám már figyelmeztetett.clib. valahol mélyen nem is akartam igazán megszegni a szavam.. hogy o a bel˝le származó objektumok a mobiltelefonokban élhessenek. o Tanuló::L.> Nagyon tréfásak vagyunk ma reggel.halk közbeszólás> A tanár úrnak is az els˝ o lesz? Tanár::Kelep L. hogy a bel˝ le származó objektumok élhessenek a telefonokban. Márió -.dote. . amelyek kellenek ahhoz.? Tanár::Kelep L.hu/javacska/seged/). de annyit elárulok. aki ma reggel rám nézett: mindenkinek ez jutott eszébe). u hogy csak délután.> Jó. hanem felo tesszük az Internetre és majd valódi telefonnal is! Aztán valahogy úgy alakult a nap. Bár azt hiszem. aminek megvolt azok a tulajdonságai és viselkedési mintái. err˝l van szó! o Remélem. figyeltétek. A következ˝ órán nemcsak a szimulátorral próbálhatjátok ki a programotokat. Márió> Neeem kimondottan. amikor nyugodtan megnéztem volna. hogy még nincs lány testvére:) o Ma volt mobilprog óra. hogy ki adta meg a helyes választ! Az óra anyaga megtalálható a szakköri segédanyagok között a szokott helyen (http:// www.05-re a kövér galambos szoborhoz (nagyapa szerint turulmadár. ami képes volt a mobil-telefonokban élni!!! Pontosabban mi nem is objektumot. hogy ön imádja a plusz házi feladatokat. Érdekes és egyáltalán nem nehéz.. mit kívántam gyertyafújás közben. alapvet˝ tulajdonságunk a kíváncsiság.

Ezért. mert a MIDlet osztálytól örökölte az ehhez szükséges tulajdonságokat és viselkedési formákat. a kövek leírása mellett nagyon szép képek mutatják az adott k˝ általános kinézetét.1. gyorsan neki is ülök: 4. de miel˝ tt tényo legesen nekiláttam volna. mint amit a mobiltelefon kijelz˝ jén láthatunk. A leírásokban azt olvastam. Mit olvasok le az alábbi UML ábráról? Tanár : Kelep L. o Így leírva nem adja vissza azt. amire gyöngyöket f˝ zhetünk fel. is adott fel házi feladatot. ami a szememben tükröz˝ dik. az októberben o születettek köve az opál. Csütörtök. október 21.2. m˝ ködni a mobiltelefou u nokban. u . amire a gyöngyeimet fel tudom f˝ zni. Óra : Mobiltelefonok programozása Tanuló : Barát Virág Email : virag@javacska.2. mint megszilárdult osfeny˝ gyanta. a kíváncsi Fülöp is elcsendesedett a vállamon: kibontottam a dobozkát. A gyöngyök pedig u nem mások. Az opál a h˝ séget és o u ˝ a megbízhatóságot jelképezi. Egy gyönyör˝ ezüst medál volt benne: szitaköt˝ t formázó. Kelep L. A Lánc osztály annyiban több a sima MIDleteknél. s így tudom. mint egy kismókus (Émi elment Balázzsal és Nagyapával a tavakhoz. gyorsan keresnem kell egy hozzá ill˝ láncot. október 21. amit néha ajánlott olívaolajos kend˝ vel áttörölni. tanár úr úgy készítette el: egy láncként gondolhassunk rá. hogy a szitaköt˝ testét borostyánk˝ alo o o kotja. ha ránézek. akkor az is képes lesz élni a mobiltelefonban és egy olyan lánc is lesz egyben. Azóta u o már utána néztem a rajta lév˝ köveknek. a szárnyain opálkövek vannak. És az enyém! Nincs mese. Egy jó portálra akadtam. o mennyire gyönyör˝ . kipróbálni a mikroszkópot). u o 4. A borostyán pedig nem más. Otthon szinte repültem a télikertbe. Eláradt a zene a nappaliban és a virágok között is. betettem Raveltól a Bolerót. amit szintén Tamástól kaptam kölcsön.2. Megvanu nak az ehhez szükséges tulajdonságaik és a megfelel˝ viselkedésük. hogy Kelep L. MOBILKA 107 Délután persze tekertem hazafelé. Nincs rá kifejezés.4.hu Tárgy : A második házi feladat Dátum : 2010. tanár úr ebb˝ l o o az osztályból származtatta a Lánc nev˝ osztályt. Kelep L. m˝ ködni a mobiltelefonokban. Mobilka 2010. ha én a saját mobiltelefonos o osztályomat a Lánc osztályból örököltetem. Id˝ : 17:07 o Mit olvasok le az alábbi UML ábráról? Barát Virág A Lánc osztály A MIDlet osztály beli objektumok képesek élni. ami megint csak élni. 17 óra 5 perc.

ezt még nagymama tanította nekünk: o egyikünk megmondja milyen alakú felh˝ t lát (˝ a ’látó’). pedig nagyon koncentráltam. bár néha nem a megfelel˝ helyen. amíg nincs egy rendes kertünk. Nemrég hal alakú felh˝ t kerestem. s délután felnyalábolta a családot. és persze az er˝ m˝ vet. Kb. én még mindig nem láttam. Persze a gilisztát o tette fel a horogra. amikor Émio nek akkora kapása volt. azt egyet sem fogott. de vadász lehet több is. o s már nagyon telt az id˝ .1. Annyira o akartam egy halat! Egyszer csak egy nagy csobbanásra lettünk figyelmesek. de csak akkor lehetsz a látó. Órákig o o u csak ülünk a parton a kedvenc f˝ zfánk alatt és nézünk ki a fejünkb˝ l. Épp én vadásztam elefánt-felh˝ re. Fontos a gyorsaság. ha megtaláltad a o megfelel˝ alakú felh˝ t. lehet látni a halacskákat.. Gréta visszament az egyetemre. annak ose a MIDlet osztály. Persze. s meg sem álltunk az er˝ m˝ h˝ t˝ taváig! (1 km otthonról. Émivel a fels˝ tónál szeretünk lenni. hogy nekünk is vízbe kellett lógatnunk ˝ egy botot. ilyenkor is érvényes a találat. Nézzük a halacskákat. addigra a felh˝ elveszítheti az alakját. o Apa változatosságra vágyott a horgászhely tekintetében (vagy csak megunta hallgatni. Három egymásba kapcsolódó tavat képzeljetek el. azt mondta: nem igazi otthon a miénk. ha túl sokáig keresed. a fákat. KelepLancának ose a Lánc. mino o o u denfel˝ l hegyek és azokon erd˝ k övezik. miután mi kifárasztottuk! Alaposan sze- .. a tavakat. Nagyon mélyek és nagyon o o tiszták. iskolából o u uo hazafelé szinte rendszeresen arra teszünk levezet˝ kör. hogy az ég teljesen más részén egy másik felh˝ nek o o o o is ugyanolyan alakja van. a hegyeket és a hegyek fölötti felh˝ ket. Mire megírtam a házim. ha elég óvatosan lépsz a szélére. s a másiknak meg kell keresnie (˝ a o o o ’vadász’). Egyszerre csak egy látó van. ábra.108 FEJEZET 4.. A tavakat forrás táplálja.. majdnem beleesett a botja a vízbe! Jó ideig közös er˝ vel fárasztottuk. o másfél óra után felköltözött hozzánk. azt nem tudni: órára vagy randira? Nagyapa a nekilátott a kert betelepítésének. ami azt jelentette. a parton sétáló családokat. Gyakran kitalálósat játszunk. s o amikor apa eléggé kimulatta magát a próbálkozásainkon. Kalmi lelkesen segített neki az ásásban. ebb˝ l a legkisebb egy enyhén emelked˝ hegy oldalán. vagyis inkább a ránk fröccsen˝ vízre: egy ponty dobta fel magát épp a lábunk el˝ tt! o o Szerintem apa egész délután csak felh˝ ket nézett. Néha el˝ fordul. horgászbottal vagy anélkül. J2ME ˝ ˝ 4. mi pedig kell˝ en elfáradtunk: átvette o a botot és pikk-pakk megszákolta a halacskát. mert onnan lebilincsel˝ en gyönyör˝ a kilátás. mármint az iskolát levezet˝ t.) o o Imádok itt lenni. hogy a patak kicsi halaira nem szép dolog cápafogásra is alkalmas felszereléssel támadni). a u o nyugodt vizet és a kevésbé nyugodt horgászokat. mert halat.

de o is iparkodott a TCP f˝ ellen˝ rhöz. ˝ hanem a házikójuk is.3. Míg a nagy vándormanók Java Képzeletbeli Gépekben rendezkednek be. A MIDLET VÁNDORMANÓK 109 mügyre vettük. A mai mesém a vándormau u nókról szól. folyóban. Igaz. Ha be akarom mutatni a MIDleteket. ha látjuk a BájtNapot! . 2 napig lakott a kádban a ponty (senkinek sem volt szíve megölni. már indulunk is! . vagy ajándékozzuk el! o Gyors családi szavazás után megkapta a botanikus kert. Mostanában egyre több olyan mobiltelefon-utca és kéziszámítógép-utca létezik. hol nem volt. aminek a KiloKépzeletbeli Gépeit MIDP2 rendezi be. október 22. tóban. 21 óra 37 perc. és Java nyelv˝ varázslatokkal m˝ ködtetik. Vagy együk meg.szólt inka. u Hol volt. ami történetesen épp a mi házunkban van. elszállt minden gyilkos ösztöne). De ezeket most nem vágom be.dote. ha azt MIDP bels˝ építész reno dezte be. most két osztályról: a Vászon és a Szövegdoboz osz˝ tályokról. 4. o o ˝ DelKeresztje vándormanók. akkor Gréti fellázadt: miszerint a hal vagy lakjon akváriumban. hogy minden egyes vándormanó egy-egy objektum!) A MIDlet vándormanók a J2ME klán tagjai. Ezt a világot a bitmanók varázslatai hozták létre. A MIDlet vándormanók 2010. • Nagyobb retyerutyájuktól eltér˝ en kicsi kijelz˝ kön pillanthatjuk meg oket. hogy nagyon igényesek. Szoftver anyó esti meséi: A MIDlet vándormanók Este ismét én meséltem Ildikének.clib. Ezek tényleg házikók. Szerencsémre nemrég találtam a helyi hálózaton egy mesegy˝ jteményt: Szoftver anyó esti meséi néven. de látva a tekintetünket. Ma kaptunk egy újabb kisolvasmányt. Mi jellemz˝ a MIDlet-ekre? o • A Java nyelv J2ME nyelvjárását beszélik. talpra! Hasatokra süt a BájtNap! Csipkedjétek magatokat! . jóval kisebbek a Java Képzeletbeli Gépekt˝ l. idebent szök˝ évenként. innen választottunk egy manósat. a portálon megtalálod oket.jad -Még hogy a hasunkra süt. volt egyszer egy OO világ a virtuális Tejúton. mert sokkal színesebb lakások és jobb audió-eszközök vannak bennük. DelKeresztje manók. (A nagyobb gyerekek kedvéért elárulom. hogy KiloKépzeletbeli Gép típusú kulipintyókban élnek. -Jól hallunk. csak ne kiabálj tovább. A TCP/IP páros hamarjában továbbította a ˝ o o . • Nagyobb rokonaiktól nemcsak a beszélt nyelvjárásuk és lakhelyük különbözteti meg oket. Péntek.jar.mondta DelKeresztje. kétpetéj˝ ikrek. vagyis nagyapa egyszer nekidurálta magát. mint minden MIDlet. a vándormanók közül is a DelKeresztje MIDlet manókról. de ne fürd˝ kádban. kukkantsunk be hozzájuk! u Mindkét manócska békésen szendereg Jávácska portál inka.morgott az orra alatt DelKeo resztje. de csak akkor költöznek be egybe. s legnagyobb meglepetésemre megszólalásig :) hasonlított a múltkori ugrálós pontyhoz. Ezeket az otthonokat azért szeretik jobban a MIDlet vándormanók. addig a MIDlet vándormanók KiloKépzeletbeli Gépekben.3.hu webszerverén.4. vagy patakban. akkor o nem szabad elfelejteni.

csinosan becsomagolt DelKeresztje. nekünk pedig sikerül. ehelyett apa csak annyit mondott. október 23. Itt a vége. Nálunk?! Hehe. másrészt apa szintén hadi titoknak tartott beszélgetéseit.jad. Már épp felkészültünk egy hosszas fejmosásra. Rögtön a beköltözés után beraktunk a dolgozószobába egy mikrofont. A fiát is megfedte. DelKeresztje. ráadásul a butaságokat beszél róla és a gyerekeir˝ l! Szerencsére a pasi o o ˝ tovább beszélt. amíg apa finoman rákérdezett mir˝ l van szó valójában. a verziószámom: 1. mindketten lehiggadtak: a biológus elnézést kért. hogy már apa is türelme határán van: nem elég.jad-ot. Kiderült. s hegyeztük a fülünket.mutatkozott be a kijelz˝ n keresztül DelKeresztje.. Aztán még hosszasabban beszélt a gyerekek sokféleségér˝ l.110 FEJEZET 4. igazi horgászhoz hasonlóan halat akarunk fogni.0. és igazán nem volt o ˝ szép apától. o arra gondolt. apa pedig megígérte. J2ME 4. hogy o is beszállt ebbe a buta játékba. Géza akarta.jar-t. hát igazán jól szórakoztak. amelyek mindenféle el˝ zmény (valószín˝ leg az evolúcióra o o u ˝ gondolt) nélkül kerülnek szembe egy kialakult él˝ lény-hierarchiával. Gyanús is volt neki. 17 óra 42 perc. ha hozzá.. Egy apa napja 2010. de eszébe sem volt a kollégáit megtréfálni vele. hogy ott nyolc szem között elbeszélgessen velük mint férfi a férfival. ide akarod költöztetni a testvéremet is? . megtette volna egy email is. Rettent˝ titokzatos volt. fuss el véle! 4. Émivel rögtön bekapcsoltuk a laptopot. Hosszas bevezetés után kibökte. ekkor érezni lehetett.4. Szombat. Apát ma felkereste a botikert biológusa. tegyük ˝ tisztességesen. hogy sajnos a halacskánk elhalálozott. ha egy számára szimpatikus fiú hívja). Balázst és Tamást) berendelte magához a dolgozószobájába. kihallgatandó egyrészt Gréti telefonálását (mindig oda megy be. hogy ahol o nem fog semmit. MIDlet vándormanók. hogy majd jobban szemmel tart bennünket.2. Na. . Délután 16. s elmondta. aki máris belekezdett a munkájába. ábra. . hogy kedvenc horgászideje alatt társalognia kell egy rébuszokban beszél˝ biológussal. hogy az o gyereke (Balázs) a szülinapjára egy pók-katicával lepte meg. o direkt adtunk egy vetített halat a botikertnek.jad megérkezett Géza bitmanó mobiljára: -Halihó! Én DelKeresztje vagyok.0. a gyeo reknevelésr˝ l. s máris futatta o DelKeresztje.30-ra apa mindhárom fiút (Alfrédet. mert a hal halálát kár o o volt személyesen közölni. mindenképp négyszemközt o akart apával beszélni. . Ekkor a biológus elmondta: a botikert területén elhullott állatokat kötelez˝ felboncolniuk. mikor a boncolásnál szembe találkoztak egy a földi él˝ lények közzé cseppet sem sorolható valamivel! Végül szeo rencsére nem folyt vér. Így tettek a hallal is. igazán nem illend˝ o olyan él˝ lényeket a világra hívni.

Csatlakozzunk ROBIGOR szerveréhez és nézzük meg magunk. ez valami más állat lesz. mert bár o egy békés ember. mi ezt o valahogy sejtettük. Ha nem lep˝ dünk meg ennyire és nem nézzük ilyen soká. hogy apa ennyire félt bennünket. hogy a fiúk er˝ sen fogadkoztak. s mivel Gréti már tegnap este tövig ˝ lerágta az ujjait izgalmában (mi történik majd Alfréddel): ot is beavattuk a dolgozószobai mikrofon titkába. hogy a o fiúk komolyan vették az egészet értünk. de a lányai az összes kincse. az igazgatón˝ közölte. ok a felel˝ sek értünk és mindig nagyon vigyázzanak ránk. Mondjuk. ugyanaz o történik. nem vált valóra. –Igen. október 24. Igor ráközelített ROBIGOR kamerájával a legközelebbi arcára: az epkedve b˝ o rét finom zöld por borította. az lehet.4. hogy hozza le a kliens progi a kamera képét is: epkedve emberek közelednek nagyon óvatosan a már nagyon közeli kolóniák irányába robogó állatkák ékének bal oldala felé. nagyon-nagyon lelassítja az él˝ szervezetet.4. egészébe véve ne mozogjon és tudja mutatni mi történik az egyre közelebb merészked˝ . hallottuk. Naná. hogy a Kék Föld csillaghordozó pozíciót vegyen fel a kritikussá vált térségben – fokozta fel a lelkesedésünket Kardos E. Nos. hogy segítene – gépeltem be neki a válaszom. o . most éppen pislantott. o –Víz kell nekik. Végül azzal zárta. Mindenki pontos volt. addig vagy 3 perc is eltelt. mert ha velük ˝ vagyunk. reméli o ˝ nem fognak nekünk semmilyen fájdalmat okozni. Terméo szetesen nagyon hízelg˝ volt egyrészt az. hogy érdekelt minket! • Id˝ : 2010. es˝ . A kerek asztal bitmanói II 2010. Szóval ezek helyett u azt hallottuk. de o olyan lassan. hogy elszámoltuk magunkat. legalább is magunkra nézve nem tartottuk valószín˝ nek. EGY APA NAPJA 111 Persze mi Émivel minden egyes hangot hallottunk. Igor parancsot küldött a robotnak. A falka mozgását már megszokta. Ekkor a mobilomon jelzett a riadóprogramom: Igor üzent mindenkinek. és mindenféle feltételeket szab a kezünk elnyeréséért. esti kimaradás). Igazán jót kacarásztunk mindezek alatt. ROBIGOR kliensem feléled azonnal. amit˝ l mozdulatlanná dermedt. kíváncsi epkevékkel. hogy mindhárom fio únak be kell tartania a ránk vonatkozó szabályokat (közlekedés. hogy mire becsukódott és kinyílt a szeme. –Induljunk a könyvtárba! – Zárta be a chat-szobát Igor. hogy csatlakozzunk a hálózatra o és töltsük le a repülési tervet!!! Hoppá!!! – Már persze.1. mert a sorszéli tagok megállnak. hogy lassan induljon meg visszafelé. Mintha megállna számukra o az id˝ folyása. akkor talán észre sem vesszük. Bekattintom. A robot ismét mozgást érzékelt. 18 óra 24 perc. Néztük. október 30. Már csak 1 méterre lehetnek a falkától: a o ˝ magasságban középen menetel˝ k is észreveszik oket. mint korábban a robot esetében: a széls˝ állatkák világoszöld párát lehelnek az embeo rek felé. de pár pillanat múlva már o nem mozdultak. így Gréti is lélegzetvisszafojtva hallgatózott velünk. Ezután az epkedve emberek er˝ tlen hadonászásba kezdtek.4. Vasárnap. 4. most! Laptopom kinyit. Alig ültünk le. Szóval ez a o por hatása: lelassítja. mert a Tanács megadta az engedélyt. Gréti rémálma. miszerint apa majd kikérdezi a fiúkat a szándékaik komolyságát illet˝ en. másrészt. zivatar! Az majd lemossa a port és újra tudnak mozogni az epkevék – o látom Abi ötletét a chat-en. ha érdekli önöket az utazás. hogy apa általános eligazítást tart a lányok jóhírér˝ l és arról.

vegyék figyelembe. csak a tanév végén olvassuk fel. A leosztás nem változott. akir˝l a könyvtárban mindent felkutat. A határid˝ leteltével o találkozunk és elcseréljük a dolgozatokat. de f˝leg a küzdelmeir˝l.112 • Cél: Epkedve. o o • Feladat: Teremjenek az Epkedve. egy halom okos emberr˝ l volt szó. ha igen. akkor hárítsák el a veszélyt! • Felhatalmazás: 0-1-1-1 fokozat. o Tanár::Kovács J. Most ismertetem a választható harcosok neveit: 1. akkor térjenek vissza.> A tanévben egyetlen játékot fogunk játszani: mindenki (magam is) választ egy nagy harcost. október 25. De mivel az önök hajója még nem egy kész hordozó – jelesül például védelmi és támadó fegyverrendszerekkel sem rendelkezik egyel˝ re – ezért o adott esetben a visszavonulást is. J2ME • Fedélzeti utazók: Barát Virág. mint potenciális jó megoldást. Heged˝ s Balázs. majd leosztályozza a másik dolgozatát. ahol elmondhatjátok az elemzéseteket. 2. összegy˝jt és o u ezután a kutatómunka után elkészít egy dolgozatot. o Ma volt észtörténelem óra.humane. 3. Észtörténelem órán 2010. 20 óra 39 perc. mert normál esetben leghamarabb csak egy földi napon belül tudunk a térségbe vezérelni egy másik csillaghordozót.5. Alan Turing Albert Einstein Benoit Mandelbrot Bólyai János Charles Darwin . 5. ugyanaz. Mindenki elemzi. Állapítsák meg.homoe • Feladat: Felderít˝ repülés végrehajtása o • Hadm˝ veleti kód: "Kolombusz 1492" u • Kapitány: Lovas Márió • Els˝ tiszt: Goldenger Abigél o • Taktikai tiszt: Szép Jen˝ o • Kommunikációs tiszt: Barát Noémi • Navigációs tiszt: Tóth Kornélia • Elhárító tiszt: Németh Tamás • Oktató tiszt: Kelep László • Fedélzeti tiszt: Tátra Robi FEJEZET 4. Zeng˝ Gyuri. o o addig nem is tartunk órát. Az egymásnak adott jegyeket viszont titokban tartjuk. Ambrus Brúnó. Nem úgy a feladat! 4. • Megjegyzés: a térségben önök lesznek az egyetlen csillaghordozó.humane. Vigadó Zoli.homoe világon és figyeljék meg az ismeretlen fajt. mint legutóbb. Magáról a harcosról. Erre két hónapot adok. Hetente tarunk órát. o o sikereir˝l vagy tévedéseir˝l. csatáiról. 4. jelent-e bármilyen veszélyt ez az új faj! Ha nem. Fazekas Igor. Hétf˝ . néhányról már hallottam.

nagy nevek. Számotokra ˝k építették meg azt az o utat. ez a Turing gép.> Kitalálom: Lábrády Márió. Kurt Gödel 12. mentor bitmanódtól a Turing gépek megállási problémája kulcsszóra keress. o Csak arra tudok gondolni.> Értem. néhány képpel vázolom is küzdelmeiket. hogy nem tudunk olyan számítógépet készíteni. Attila. Neumann János 13. Innen elindulva jobban el tudsz majd mélyedni a könyvtárban az általad választott személlyel való ismerkedésben.. Akiket az imént soroltál. Tanuló::L. ami mindenre tudja a választ2 . Az általam felolvasott nevek a tudásért harcoltak. Karl Friedrich Gauss 11. pár sorban. kamatoztatni és újakat építeni. Bebizonyította.4. valóban a Föld egyik-másik sarkában. Akinek megtetszik kézfeltartással jelezze. Márió. pontosan mi egy algoritmus és. Euklidész 7. de azt kell mondanom. hogy önt valakik o ebben a témában félrevezették.> De hát ezek nem voltak nagy harcosok. vagy még inkább tanáraidtól. ÉSZTÖRTÉNELEM ÓRÁN 6. Isaac Newton 10. Márió. 113 4. Tanár::Kovács J. ˝k hadvezérek voltak . de ˝k különben tudósok voltak. hogy pontosan mit jelent valamit kiszámítani. nem is hallotta még a nevüket. Georg Cantor 9. A földi történelem nagy harcosai Észtörténelem Els˝ kisolvasmány – A földi történelem nagy harcosai o Kovács Jázmina Kivonat Ebben a kisolvasmányban tizenkét földi gondolkodóra hívom fel a figyelmedet.1. Caesar vagy nagy o Sándor igen. kivéve Einstein és Darwin. illetve kérdezz rá! Röviden arról van szó. nem vezettek félre. Megmagyarázta. Tanár::Kovács J.5. akkor sorsolunk.. ha többen is vagytok egy emberre. Biztosíthatlak. kapcsolatban a könyvtárban. • Alan Turing: Egy számítógéptípus (ma minden földi komputereteknek ez az alapja) viseli a nevét. ki kapja meg végül. amin járva képességeiteket majd kamatoztatni tudjátok. tanárn˝ kérem. hogy a programokról általában el˝ re o nem lehet tudni: nem okoznak-e végtelen ciklust? 2 Ezzel . Noam Chomsky Tanuló::L.> Nézzük hát a harcosokat. Galileo Galilei 8.5. hogy az Univerzum színpada felé futó útra még mint statiszta sem léptek rá.

114 A Turing-féle gép

FEJEZET 4. J2ME

A Turing gépnek (4.3 ábra, 114. oldal) van egy szalagja, egy feje, egy állapota és egy programja. A szalag cellákra van osztva. A fej tud lépkedi a szalag celláin – de egy helyben is tud maradni – közben tudja olvasni/írni a fej alatti cellában lév˝ karaktert. (Ha egy o cellában nincs bet˝ , akkor azt a # jellel szoktuk jelölni.) u

4.3. ábra. A Turing-féle számítógép.

Hogyan muködik a gép?. A gép mindig valamilyen állapotban van, és mindig van egy ˝ cella a fej alatt, aminek a tartalmát beolvassa. Megnézi milyen állapotban van, mi van a fej alatt a szalag cellájában (tehát mit olvas) és ett˝ l a két dologtól függ˝ en átmegy o o egy másik állapotba, beír valamit a cellába, majd a fej lép a szalagon valamerre. (A konkrét másik állapotot, beleír valamit és lép valamerrét a program mondja meg.) Írjunk egy olyan Turing programot (készítsünk egy olyan T. gépet), ami lefagy. Pontosabban egy olyan programot, ami lefagyasztja a gépet! Aminek soha nincs vége, végtelen ideig megy: egy végtelen ciklust! (Az könnyebb érthet˝ ség kedvéért a programot majd o rajzoljuk is: 4.4 pont, 115. oldal) – 1. START – 2. Ha a állapotban van a gép és 1-et olvas a fej, akkor a állapotban marad, 1-et ír a fej alatti cellába és jobbra lép a szalagon. – 3. Ha a állapotban van a gép és 0-et olvas a fej, akkor a állapotban marad, 0-et ír a fej alatti cellába és jobbra lép a szalagon. – 4. Ha # állapotban van a gép és #-et olvas a fej, akkor a állapotban marad, #-et ír a fej alatti cellába és jobbra lép a szalagon. Röviden úgy is leírhatnánk a programot, hogy: – 1. START – 2. (a, 1) → (a, 1, ) – 3. (a, 0) → (a, 0, ) A 4.4 ábrán szerepl˝ jelölést így értelmezd: az (1, 1, ) például azt jelenti, hogy 1-et o olvas, 1-et ír, jobbra lép (hogy közben melyik állapotból melyikbe megy át, azt pedig a nyíl mutatja meg).

4.5. ÉSZTÖRTÉNELEM ÓRÁN

115

4.4. ábra. Olyan Turing gép, ami lefagy. Ezekr˝ l a mókás gépekr˝ l rengeteg anyagom van még, ezekb˝ l jónéhányat a portálon is o o o megtalálsz. • Albert Einstein: Megmagyarázta, mi a tér és mi az id˝ és, hogy ezek milyen kapcsolatban o vannak egymással. Van például a rendkívül rövid élettartamú pion nev˝ részecske, ami u 50 km magasan keletkezik a Föld légkörében. Az az id˝ , amíg szét nem bomlik (fényre) o arra elég, hogy közel fénysebességével kb. 600 méter utat fusson be, de érdekes módon a Föld felszínén is meglehet találni! Einstein elmélete mondja meg, hogy a fénysebes˝ séggel mozgó testekr˝ l nézve az oket körülvev˝ tér összehúzódik mégpedig (a képletek o o szerint) az 50 kilométerb˝ l 600 méter lesz! Vagy azt is mondja, hogy a fénysebességgel o mozgó testeken kívülr˝ l nézve az id˝ lelassul. Mennyire lassul le a képletek szerint a pion o o sebességénél? Pont annyira, hogy ez alatt le tud futni 50 km utat. 3 • Benoit Mandelbrot: a róla elnevezett halmaz (4.5 ábra, 116. oldal) megtalálása tette naggyá a nevét. A kés˝ bbiekben (5.1.4 pont, 124. oldal) több fantasztikusan gyönyör˝ o u nagyítást is találsz! 1. Könyvtári feladat: A következ˝ nagy bitmanókról írj te pár sort! Ehhez vesd be magad o kedvenc könyvtáradba és lapozd fel az ajánlott könyveket! • Bólyai János, • Charles Darwin, • Euklidész, • Galileo Galilei, • Georg Cantor, • Isaac Newton,
3 Ezzel kapcsolatban a könyvtárban, vagy tanáraidtól a Speciális relativitás elmélete, kontrakció, id˝ dilatáció o

kulcsszavakra keress, illetve kérdezz rá!

116 • Karl Friedrich Gauss, • Kurt Gödel, • Neumann János, • Noam Chomsky.

FEJEZET 4. J2ME

4.5. ábra. A Mandelbrot halmaz.

Észharcosok Nincs mese, gyorsan nekilátok a házinak, aztán rohanás. . . 2. Könyvtári feladat: Párosítsátok össze4 a korábban felolvasott észharcosok neveit és a küzdelmüket leginkább jellemz˝ szót! o
• térid˝ o • mozgás • görbület • geometria • igazság • végtelen • szabadesés • élet • nyelv • számítógép • fraktál • számítás
4A

helyes megoldást megtalálhatod a Jávácska portálon, http://www.clib.dote.hu/javacska/hazi.html

4. startLanc(induloGyongy). Mindenféle gyöngyöket készítünk az órán: labirintus gyöngyöt. Ha Te is szeretnél megismerkedni a mobilos láncok f˝zésével. u 4.6. UltetoGyongy ultetoGyongy.kovetkezoGyongy(ontozoGyongy).6. egy láncra gyöngyöket f˝zhetsz fel.png"). hogy lássátok mennyire egyszer˝ . . most nem vágom be ide. aztán még egy spéci mobilt is kaptunk otthonra! Sok anyagot is kaptunk hozzá. A virágos játék.elozoGyongy(ultetoGyongy). Mobil láncok és gyöngyök 2010.kovetkezoGyongy(ultetoGyongy). ontozoGyongy. induloGyongy. ontozoGyongy = new OntozoGyongy(ultetoGyongy). A gyöngyök között o a Tovább és a Vissza parancsokkal lépkedhetsz. induloGyongy = new KepGyongy(induloKepNeve). OntozoGyongy ontozoGyongy. ultetoGyongy = new UltetoGyongy(). akkor u keresd fel a www. virágültet? gyöngyöt stb. } } public static final String info = "Szia Bitmanó! Ez a lánc a Jávácska órák példaprogramja. 17 óra 43 perc. public ViragosLanc() { String induloKepNeve = new String("/amarillisz2. ábra. október 27. stopLanc(ontozoGyongy). egy gyöngyhöz u a mobil telcsi több képerny˝je is tartozhat. public class ViragosLanc extends Lanc { KepGyongy induloGyongy. Végül a progi help szövegét is. A mai láncok nagyon izgalmasak voltak: egy labirintus játék és egy virágos tamagocsi. Szerda.hu lapot!". Bár az egyik progit mégiscsak beteszem és a programját is. Mik is a láncok? A programjaink. de a portálra feltettem.javacska. a lánc utolsó gyöngyén a Vég e parancs kilép a programból.6. MOBIL LÁNCOK ÉS GYÖNGYÖK 117 4. ultetoGyongy.

. Hm. de Gréti és apa is folyton rám szól.. Gyönyör˝ ez a vers!!! És nekem írták! Nekem!!! Vajon apa írt hasonlót anyáu nak? Vagy Renátának? És nagyapa? És Gréti kapott már? És??? Elalvás el˝ tt gyorsan elolvasom o még egyszer.. Szerintem nem is nem rólam szól: a hajam szálai rakoncátlanul hullámosak. hogy szedjem ki.118 FEJEZET 4. a kacagásom még nem figyeltem. . bár lassan már kívülr˝ l is tudom:) o . de nem cicásan. a kezemmel sohasem tudok mit kezdeni. inkább fakó f˝ u színük van. legszívesebben állandón zsebre dugva hordanám. A hangom. Egész nap ezt olvasgattam. hogy a labirintusos mobil játékban csináljunk saját labirintust! Hajad szálai mint virágok selyme Szemed villanása mint cicák pillantása Kezed mozdulata mint a rét hullámai Kacagásod hangja mint forrás gyöngyözése. a szemem igaz zöld.. . pedig igazán nem hosszú. J2ME Házi feladatnak azt kaptuk.

tehát amit láttok a képerny˝ n. aminek jó hasznát veszik a világukban. 18 óra 26 perc.5.1. ráadásul enyhén kénes illatot áraszt. Mindhárom bojt mágneses. ahol magas vastartalmú növények n˝ nek. táblázat. B˝ rük a fels˝ testükön a vörös különböz˝ árnyalatában pompázik. verbális) 9000-70000 Hz 5.19 vee* 177336 vee 210 cm 110 kg 4000 g 15. október 29. derekuktól leo o o felé annyira sötét vörös. de választhattunk: melyik faj egyedével szeretnénk holografikus kapcsolatba kerülni! Émit a trore humane marse-k érdeklik nagyon: Abszolút vetítési mutató Relatív vetítési mutató Magasság Testtömeg Agytömeg Agyhullám frekvencia Nyelv Észlelt hangtartomány 159210. lábuk patában végz˝ dik. amik fogásra is alkalmasak.folytatás 2010.4 Hz amore (mentális. hogy az inkább már fekete. Földi mítoszok miatt kissé ijeszt˝ ek: nagy sötét szemeik fölött a homlokukon apró szarvak o néznek ránk. kitolható nyelvet oltalmaz. amit magukról a monitoron át mutatnak.1. A mai csilismereteken nem csak az adatbázisban keresgettünk. Karjaik szintén ilyen csipeszbe torkollanak. o 5. A farkuk végén lév˝ bojt tulajdonképpen egy háromkarú csio o pesz.1. fejezet J2SE 5. Farkuk bojtban. o Én egy harone glike ime-vel szeretnék megismerkedni: 119 . Igen értelmes világok .1. ami egy tüskés. Péntek. A trore humane marse faj adatai. ami érzékeny receptorok sokasága. GUI: a grafikus felhasználói felület A számítógépes programok GUI-ja az.

Trore humane marse. ábra. Ezekkel szívja ki a növényekb˝ l a tápo lálékot. tapadókorongok borítják. vékony nyak köti a vállszer˝ központi részhez. 11 tonna. az alsó hárman nyugszik a test maga. A meghívókat órán küldtük el. Testük igen nagykiterjedés˝ : átlagosan 51 méter hosszú. táblázat. J2SE 5. A fels˝ tövében hatalmas dudor látható. ezzel bolygójuk részévé válnak. 130 kg. ábra. Haláluk el˝ tt o mindig hazatérnek.2.120 FEJEZET 5. még órán válaszoltak! Nem is tudom hirtelen. szemöldökcsontjuk még hangsúlyosabbá teszi a tekintetüket. Abszolút vetítési mutató Relatív vetítési mutató Magasság Hosszúság Testtömeg Agytömeg Agyhullám frekvencia Nyelv Észlelt hangtartomány 203363. A növényekkel tökéletes táplálkozási és szaporodási szimbiózisban élnek. Fejük mérete vetekszik az indiai elefánt testével. ki kíváncsi jobban a másikra:) .2.1. magát a találkozót mindenki egyénileg egyezteti majd. 5. verbális) 2000-8000 Hz 5. A mi választottjaink nagyon gyorsan. u o Majd méternyi szempárjukban könnyen el lehet veszni. Szemöldökük íve alul szájszer˝ vágásban folytatódik.7 Hz amore (mentális. Harone glike ime. A harone glike ime faj adatai. A o negyedik csáp a leghosszabb. A monumentális arc hordozta szende tekintet er˝ s intellektuális tölu o tést hordoz. Ebb˝ l agyuk kb.81 vee* 247554 vee 270 cm 51 m 11 t 130 kg 5. ahonnan négy o u csáp indul ki. mert elmúlásuk pillanatában villámgyors kristályosodáson esnek át. El˝ reugró fejük rövid.

1. ezért vagy tíz méterr˝ l o o dobtuk az "útra" az öklömnyi. A mérések szerint a forrás rádióhullámokkal kommunikál az utat alkotó legalsó. Ahogy megérkeztünk. A biztonság kedo véért azért most a sisakunkat sem vettük le. Két automata géppuskát. pontosan ott. a freki mértékegysége a Hertz. Ha például másodpercenként egyet tapsolsz. monoton morajlása. a két automata géppuskát kitelepítik a bázis és a horda közé. mint a középs˝ és a o a szakzsargonért.5. Brúnó és én megközelítjük az állatkák folyamát és rájuk dobjuk az elemz˝ gránátokat. GUI: A GRAFIKUS FELHASZNÁLÓI FELÜLET 121 5. De ez utóbbi kett˝ már nem rádióhullámokat. azonnal megütötte a fülünket a távolban nagy porfelh˝ ket kavaró. uu 1 Bocs . babformájú elemz˝ gránátokat: hármat-hármat. akkor a tapsod frekvenciája 1 Hertz. (Ilyeneket használunk pl. legnagyobb ˝ állatkákkal. videók távkapcsolójában. akkor 2 Hz. ment is. –Igen – nyugtázta Igor. ha dupla olyan gyorsan (s˝ r˝ n).000 Hz és 40. Igort Balázs elindítja a gépet és megpróbálnak minél több infót szerezni az ismeretlen hordáról. két frekit billenty˝ znek – fogadott minket Balázs. földi id˝ szerint 09:30-kor léptünk le a teleport rámpáról Epkedve földo jére.2. ROBIGOR megfigyeléseib˝ l tudtuk. hanem infravörös hullámoo kat használ. egy nagy teljesítmény˝ számítógépet és egy tucat elemz˝ gránátot u o hoztunk magunkkal. Szombat. Sima érkezés volt. hogy az álo latkák kb. azok meg az orajtuk haladó legkisebbekkel. –Sikerült meghatároznunk az adót. –Frekvenciamodulált.1. o Beosztottam a csapatot: Gyuri + Zoli biztosítja a robotbázist. 22 óra 05 perc. Ezek az állatkák pedig beszélgetnek a rajtuk haladókkal. mint a karikacsapás. hogy valami hányszor ismétl˝ dik meg egy máo sodperc alatt. fél méterr˝ l ismernek fel és lövellik ránk a lassító-bénító port. o Jó terv volt. ahonnan o el˝ másztak a földb˝ l. t˝ lünk 19 kilométerre éjszaka van. Igorék már elemezték a gránátok által érzékelt jeleket: 5. félútra. Ahogy visszatértünk a táborunkba. ábra. 1 u –A 10. A frekvenciákat még könnyebb egyébként hullámokkal elképzelni. idegen állathorda tompa. Központi vezérlés 2010. a tévék.000 Hz frekvenciákat használják – vette át a szót Igor Balázsból. A frekvencia tulajdonképp azt jelenti. Moduláció. október 30.3. o o –Tehát a horda alkotta folyam forrásánál – reagáltam.

122

FEJEZET 5. J2SE

5.4. ábra. Sinus hullám.

5.5. ábra. Dupla gyors sinus hullám. legkisebb állatkák. Ezek az infrajelek kis távolságba jutnak el és könny˝ oket leárnyékolni: u ˝ hiszen, ha valaki áll a TV távirányító el˝ tt, akkor magad is tapasztalhatod, hogy a TV nem o veszi a csatornaváltás jeleit, hiába is nyomkodod! Nem így a rádióhullámok, azok áthatolnak mindenen.) –Úgy t˝ nik, hogy a horda legalul men˝ állatkái a forrásból kapják a parancsokat. A rajtuk u o haladó kisebbeket pedig a nagyobb állatok irányítják. –Sikerült megfejteni a kódolásukat – szakította félbe Igort Balázs – Manchester-kódolást használnak. Parancsot adtam a tábornak, hogy állítsák fel az antennát és kezdjék meg a forrás adásának zavarását. Azaz mi is jeleket kezdtünk sugározni a horda által használt két frekvencián, csak mi összevissza értelmetlenséget küldtünk. A horda addig mérhetetlenül precíz haladása megtorpant, a kicsi és legkisebb lények még mindig szabályosan meneteltek a legnagyobbakon, de a nagyok megálltak. Léptek volna erre is, arra is, de néhány összehangolatlan mozgás, rezgés után nem mozdultak többé. Szerintem lefagytak, a mi kalóz jeleink totálisan megzavarták a vezérl˝ szoftvereiket, amik egyáltalán nem o voltak ilyen összevissza érkez˝ jelekre felkészítve. o

5.1. GUI: A GRAFIKUS FELHASZNÁLÓI FELÜLET

123

Ekkor parancsot adtam a zavaró adásuk leállítására: alig telt el pár másodperc, a horda legnagyobb állatai ismét összehangolódtak és folytatták eredeti útjukat, mintha mi sem történt volna. A lényeg, hogy most már a kezünkben vannak, tökéletesen értjük a mozgásukat, legalább is a horda legnagyobb állatainak mozgását. De ha a legnagyobbak nem mozognak, akkor az "út" sem mozog, hiszen a kisebbek csak a nagyobbakon lépkednek, azok hátát sosem hagyják el. Már csak azt kellene kitalálni, hogyan használjuk fel ezt a megszerzett tudásunkat az epkevék megmentésére? Mit tudunk? Megy valamerre a horda, arra, amerre a legnagyobb állatokat a forrás irányítja. Hogy merre menjen a horda, azt a forrás úgy dönti el, hogy feldolgozza a legnagyobb állatkák által visszaküldött rádiójeleket. Megvan a megoldás! –Igor, ne összevissza zavaró jeleket küldjünk, hanem irányítsuk úgy a hordát, hogy a forrás körül körbe menjen, amíg csak el nem éri a saját végtét! – utasítottam a tábort. –Értem – válaszolt Igor – és ha már körbe mennek, akkor majd azt a parancsot küldjük: minden állat kövesse az el˝ tte haladót. o –Így van – feleltem. –Tehát, ha a mi adónk pár kör után majd le is merül, akkor is maradnak körpályán, mert semmi új infót nem szereznek, így a forrás nem is fog iránymódosító parancsot kiadni. ˝ –Igen, remélem ezzel végtelen ciklusba küldjük oket. –Szerintem így lesz – kapcsolódott be már Balázs is.

5.1.3.

Programkák: titkosítás

2010. november 1. Hétf˝ , 21 óra 20 perc. o

Ma Kripto szakkör volt, titkosítottunk: kizáró vagyos titkosítást használtunk. Ha ezzel a módszerrel akarok valakinek titkosan üzenni, akkor a címzettnek is ismernie kell a kulcsot, a titkos kulcsot, amit én is használok a titkosításra.

5.6. ábra. Titkos kulcs. Titkos kulcs lehet például az alma szó, bár szerencsésebb valami értelmetlent választani: a GG.Zcc5„V9, csak ezeket nehéz megjegyezni:-( Ennél a módszernél az a fontos, hogy el˝ re meg kell egyezni a kulcsban és persze ajánlott o titokban tartani. Vigyázz: túl titkosat ne írj így, mert már a földi titkosszolgálatok is dekódolják 5 perc alatt. A szakköri progit és segédanyagokat a http://www.clib.dote.hu/javacska/seged/ címr˝ l tudod letölteni. o Kódtörés feladat: Egyszer˝ titkosítás feltörése. Fejtsd meg a következ˝ szöveget. Annyit lehet u o tudni, hogy eredetileg angol nyelv˝ volt, amit kódoltak és az angol nyelvben a leggyakoribb u bet˝ a ?. Most nincs id˝ m bevágni a feladatot, de a portálon megtalálod. u o

124 Nyilvános kulcsú titkosítás

FEJEZET 5. J2SE

Ez már komolyabb módszer, ha jó hosszúak a kulcsok, nagyon komoly. A mögötte lév˝ mao tematika is komoly, egyel˝ re nem is értettem bel˝ le sokat, csak annyit, hogy az ilyen módszer˝ o o u titkosítás azért m˝ ködik, mert például az 527-b˝ l nehéz megmondani mi az a két (prím)szám, u o amit összeszorozva épp 527-et kapok. Itt már két kulcsom van: egy nyilvános és egy titkos. A nyilvánosat közzé kell tennem, a titkosat el kell titkolnom! E módszer kapcsán az alábbi ábra alapján ezeket a

5.7. ábra. Titkos kulcs. kérdéseket kell háziként megválaszolni: Olvasd le az ábráról: milyen kulcsokat kell ahhoz Erikának ismernie, hogy titkos üzenetet tudjon küldeni Norbinak? Milyeneket kell Norbinak ismernie, ahhoz hogy el tudja olvasni az Erika által neki küldött üzenetet? A kapcsolódó PGP szakköri anyagot a http://www.clib.dote.hu/javacska/seged/ lapról tudod letölteni. (Tamással meg is egyeztünk abban, hogy ezentúl így titkosított üzeneteket küldünk egymásnak. Este már kaptam is egyet: *trasqgi)hngsmdvh frscg ?kq . Ma még megfejtem nektek: Alig varom a holnapi randit!). Azt is megbeszéltük, hogy naponta váltjuk a kulcsot.

5.1.4.

Programkák: fraktálnagyító

2010. november 2. Kedd, 17 óra 58 perc.

1. Fraktál feladat: A portál fraktálnagyító programját használva próbálj az én nagyításaimnál szebbeket találni, ha tudsz!

17323842697466746 -1. Az a kép adatai. táblázat. lassulni fog.0-t venném egy centiméternek. hanem csak kétfelé szakítsd minden lépésben! Hány lépést tudtál megtenni? Ezzel a programmal ennél kisebb tartományokba már nem tudsz behatolni.1.05886428285716 5. Az egyik így kapott tized részt oszd fel megint 10 részre és csak így tovább tizenötször! Nem t˝ nik kicsinek. Fraktál feladat: Próbáld ki egy papírlappal.3. u igaz? 2. GUI: A GRAFIKUS FELHASZNÁLÓI FELÜLET 125 5. a b c d 0. akkor ez 0. tudsz javítani. A javításért a program sebességével kell fizetned.00000000000003944 4 ∗ 10−15 centiméter lenne. A vizsgálta tartomány magassága és szélessége csupán: Ha mondjuk az 1. Milyen kicsi ez? Az egy centit oszd fel 10 részre. ahogy növeled a vizsgált ugrások (iterációk) számát.5. A javított képet (utolsó mez˝ : 15000-re állítva és Ezt! gomb) mutatja a e ábra. de ne tíz felé. o Hogyan készíthetsz a gépeddel ilyen halmazt? . hogy felfedezéseket tégy! Az olyan pontatlanságokon viszont – mint amit az e képen láthatsz – amik nem a vizsgált tartomány imént említett parányiságából adódnak.1732384269836418 -1.058864282865508 0.8. ábra. A FraktalProgramka számolta nagyítások a Mandelbrot halmazról.

4004363432518788 -0.14055086716951196 -0. Általában a J2ME vándormanók a legkisebb méret˝ ek. az o feladataik egyszer˝ bbek a u ˝ u méretesebb rokonaikétól. . egy nyelvet beszéltek.4004363402295092 -0. a b c d -0. A b kép adatai. hogy minden egyes vándormanó egy-egy objektum!) Természetesen nehéz lenne csak a Programkákról beszélni. Most is Szoftver anyó esti meséib˝ l o néztünk meg egyet: Szoftver anyó esti meséi: A Programka vándormanók Hol volt. akkor más nyelvjárást kell használniuk. volt egyszer egy OO világ a virtuális Tejúton.1.5. hol nem volt. Ezt a világot a bitmanók varázslatai hozták létre.14055085111650142 FEJEZET 5. De ahogy a bitmanók egyre ügyesebbek lettek. (A nagyobb gyerekek kedvéért elárulom. s általában nagyobbak a J2ME klán tagjaitól.40043635748649553 -0. laptopokban laknak (állandóan vagy csak átmenetileg). táblázat. A c kép adatai. s méretükkel arányosan nagyobb feladatokat látnak el. 5. Szerda. Így aztán napjainkra három nagy vándormanó klán él a ˝ Java birodalmakban: • A J2ME (Java 2 Micro Edition) nyelvjárást beszél˝ vándormanók mobiltelefonokban vagy o kéziszámítógépekben laknak (állandóan vagy csak átmenetileg).126 a b c d -0. számítógépekben éltek. táblázat.40043634325400146 -0. J2SE 5. november 3. A vándormanók az osid˝ kben ˝ o egy klánban éltek. más hardvereken futtatják. 18 óra 58 perc. • A J2EE (Java 2 Enterprise Edition) nyelvjárást beszél˝ vándormanók.4. a vándormanók közül is a HangyakProgramka manóról. ok nagy vállalati o ˝ szervereken laknak (állandóan vagy csak átmenetileg). A J2SE manók kisebbek a hatalmas J2EE manóktól. hogy ha ezeket a manócskákat más-más lakhelyre költöztetik. s szokás szerint mesét kért. Saját programkáim a világhálón 2010.5. Délután Ildike volt nálunk.14055085949904322 -0. hogy megértsék oket. rájöttek. A mai mesém a vándoru u manókról szól. egy helyen laktak: a Java varázsszövegeket értették.1405508594970687 5. • A J2SE (Java 2 Standard Edition) nyelvjárást beszél˝ vándormanók személyi számítógéo pekben. A J2EE klán tagjai csaknem óriások a vándormanók között. és Java nyelv˝ varázslatokkal m˝ ködtetik.

Applet. A Programka vándormanók.1405508403898354 127 5. ez a vándormanó is békésen szendergett a Jávácska portálbeli lakhelyén. ábra. A böngész˝ sorról sorra o követte az index. . o Mai mesém h˝ se.40043632861881795 -0. ˝ Programkáékat két segít˝ vel tudja teljes valójukban láthatóvá tenni egy bitmanó.html varázssorait.1.14055087737833893 -0. Még két fraktálkép. Ezek után beköltözött a helyi Java Képzeletbeli Gépbe. Alighogy mindez lezajlott. már o ot és a belé ágyazott képeket kérte meg a távoli böngész˝ a szervert˝ l. A d kép adatai. amennyiben html oldalba vannak ágyazva. GUI: A GRAFIKUS FELHASZNÁLÓI FELÜLET a b c d -0. Egyszer csak arra lett figyelmes. akiket gyakran Applet programoknak is hívnak. Két munka között o viszont élvezik az átmeneti nyudalmat. aki o o o csomagolás után címzésre továbbította az IP f˝ postamesternek. hogy az egész ház felbolydult: a webszerver egymás után küldte a lakókat az új munkahelyükre.6.40043636838145924 -0. A TCP/IP páros pikk-pakk ˝ o o csomagokra osztotta.9. 5. HangyakProgramka.5. vagy akár o bet˝ manó: u • valamilyen böngész˝ vel. Ahogy azt már megszoktátok. megcímezte és útnak indította. a Programkáknak is van ososztálya: a java. A kér˝ gép TCP/IP párosa kicsomagolta o és összerakta.applet. El˝ ször is elküldte az index. A Programkák házhoz hívhatók. o • vagy a nagy Programkanéz˝ vel (appletviewer). táblázat.html-t a TCP f˝ ellen˝ rnek. a J2SE klán tagjai.

hogy ott megmutassa. egészen addig. azaz ha le akarja állítani a programot.2350032403418186 0. A html jóformán nem állt másból. a b c d iterációk száma 0.8606541465928381 -0. Hogy ezt pontosan milyen HTML varázsszöveggel lehetett megtenni. Így a gépen futó programoknak sem voltak ablakai. hogy nyit egy ablakot és a felhasználója ezen ablakon keresztül kommunikál vele. november 4. ki kell rajzolnia a képerny˝ oszlop. amivel befejez˝ dik a HangyákProo gramka böngész˝ beli léte. események. ha ˝ o a Java Képzeletbeli Gép elindítja a public void init() varázsmondattal. azt megtalálhatod a portálon.7. az ablakban nyomógombok stb. röviden GUI2 -val. fuss el véle! o 5. Más helyzet viszont. hiszen születésünk óta számítógépek vesznek körül bennünket. az ablakának menüje.2.235003240341756 15000 5. magas o pixel magas. Itt a vége. ha én magam akarok olyan programot írni. mint a HangyakProgramka vándormanó láthatóvá varázslásából.8. o o 2 Graphical User Interface . Csütörtök. Ha a felhasználó be akarja fejezni a munkát a programmal. Az ot néz˝ embermanó akkor látja a hangyákat.128 a b c d iterációk száma 0.235003240341756 4096 FEJEZET 5. Mi már csak észtörténelemb˝ l tanultuk. Ma a legtöbb program azzal kezdi.8606541465929055 -0. A f kép adatai.8606541465928381 -0. hogyan követik egymást a hangyák az ételt˝ l az éléskamráig. Ablakok és vásznak. Nem kell olyanokkal tör˝ dnie. hogy le kell állni. hogy az ablak szeles pixel széles. tehát ezért nincs nehéz dolga a programozónak. Az ablakok senkinek sem ismeretlenek. sor pozíciójára. Kezdetben a o számítógépek nem rendelkeztek grafikus felhasználói felülettel. . 17 óra 10 perc. aminek van ablaka.8606541465929055 -0. egyszer˝ en becsukja az ablakot u és az ablak szól a programjának. és események 2010. amíg a varázsszövegben eljut a public void stop() varázsmondatig. . táblázat. A HangyakProgramka manó így vándorol a javacska könyvtárból minden egyes ot meghívó ˝ böngész˝ be. táblázat. OO szemüvegen át nézve persze ezek mind-mind objektumok.2350032403418186 0. események . Az e kép adatai. a hangyás segédanyagokban. hogy nem volt ez mindig így. o o vagy miként hordják a szemetet a kukához. akkor a képerny˝ oszlop. J2SE 5.

ESEMÉNYEK. az objektumokról. Az elvarázsolt királykisasszonyok Emlékeztek még a virtuális Tejút virtuális Földjére.5. Példányosítani kell egy ablak objektumot és megjeleníteni a képerny˝ n! Ami már szokatlanabb. . eseményobjektumok. ESEMÉNYEK .2. próbáld ˝ ki oket! 5. o szerintem nagyon jó lett: 5. Szoftver anyó esti meséi: Az elvarázsolt királykisasszonyok Kezdek belejönni.11.1.10. az OO világra? A bitmanókra? Mostanra már sokat hallottatok err˝ l a csodás OO világról és a lakóiról. ábra. A Java GUI családfa (osztályhierarchia). o . ABLAKOK ÉS VÁSZNAK. holnapra egy mesét kellett írnom a grafikus felhasználói felületekr˝ l. .2. hogy az ablak o életében bekövetkez˝ dolgok is események. sor. sor + magas téglalap3 alakú területeit le kell menteni a memóriába ˝ és ide kell kirajzolni a saját ablak objektumot. Dehogy! Így oskori lenne. ÉS ESEMÉNYEK 129 5. akkor a programban egy ABLAK_BEZÁRÓDIK értéket hordozó eseményobjektum keletkezik. Ha például valaki az ablak o bezárására kattint az egérrel. oszlop + szeles. A portálon megtalálod a számtalan GUI-s Java progimat. Vándormanó klánok. ábra. Mindo 3A téglalap bal fels˝ és jobb alsó sarkainak koordinátái.

programkát. hogy csak akkor ˝ éljenek. Ráadásul ez a velejéig gonosz cracker azt is belesz˝ tte az átkába. o hogy a délceg Esemény lovag és szépséges mátkája csak ezen rövid találkozások alatt láthatják egymást.awt (Abstract Window Toolkit). ˝ Ugyanígy többféle Esemény lovag létezik. rögvest felpattant az egérre.130 FEJEZET 5. de nem találták csemetéjük kedvencét. hangot. az ablakokról és az eseményekr˝ l. videót. . hanem annak a kinézetért felel˝ s Grafikus o Felhasználói Felülettel. hogy az engedélyed nélkül illetem számmal a rózsaszirom ajkaidat! – szólt Kattintás MouseEvent. Egy részük gyalogosan keresi az o hercegkisasszo˝ nyát. ha egy bet˝ manó vagy bitmanó Esemény lovagot küld hozzájuk. . Igen. Lehetnek • ablak objektumok vagy dialógusdobozok.Component osztály-király leszármazottjai. A földi szül˝ k egy ideig keresgettek o a mesék között. • apró termet˝ címkék (a Label család leányai) u • szépséges nyomógombok (a Button család leányai). s megcsókolta az o Kapcsolat Buttonkáját. mir˝ l is álmodozik Kapcsolat Buttonka. s teljes elavult divatú o o lesz a ruhája! Hogy értsétek. J2SE ezt a bitmanók hozták létre és m˝ ködtetik Java nyelv˝ varázsszövegekkel. Ebb˝ l következik. szép ezüstszín˝ . ha az o Esemény lovagja egéren vágtázik ˝ hozzá. volt egyszer egy királylány. ok mindannyian a java. o hogy a honlapok Grafikus Felhasználói Felületét vezérl˝ varázsszövegek az Esemény lovagok o segítségével kiszabadított serény hercegkisasszonyok által szépítik a honlapokat. hogy végre felébressze egy bátor Esemény lovag. A családfa eléggé kacifántos. hogy mindannyijukat felsoroljam. A királylánynak nagyon szép (bár földi mértékkel talán furcsa) neve volt: o volt Kapcsolat Buttonka. egy kis kitér˝ t kell tennem.awt. Az ügyesebb bitmanók nem csupán tartalmat raknak egy-egy honlap varázsdobozába. de el˝ tte a „Jó mesék” oldalt lehívták a javacska. aki egy mesék beküldésére ˝ szolgáló honlapba zárva várta. A GUI-k mind hercegkisasszonyok. – Szépséges tünemény. Kapcsolat Buttonka azt sem bánta volna. listák (a List család leányai) kevés az id˝ m és a szép szavam ahhoz. o Egyszer volt. A u felületén gyönyör˝ 3D-s. A böngész˝ be letölt˝ o o o o dött sok-sok unokatestvérével együtt Kapcsolat Buttonka is. ez a szerteágazó családfájukból következik. s utána a GUI királykisasszonyok ismét az álommanóké lesznek. Egy másik csoport valamelyik billenty˝ zetgombon ˝ u vagy az egéren. aki ˝ rögtön fel is eszmélt. bocsáss meg.hu szerverr˝ l. téglalap alakú nyomógomb volt. A hercegkisasszonyok. Kapcsolat Buttonka. . ma is róluk szól u u majd a mesém. És ekkor valóra vált Kapcsolat Buttonka legszebb álma! Az anyuka egere bal gombjával rákattintott! Kattintás MouseEvent sem volt rest. miel˝ tt új böngész˝ programokat írnak a bitmanók. o A honlapok olyan átlátszó varázsdobozok. és már Kapcsolat Buttonkánál is volt. ahogy a bitmanók világában. A Java programok GUI-jának családneve a jawa. hol nem volt. pontosabban egy királylány nyomógombról. Térjünk vissza Kapcsolat Buttonkához. királylányhoz méltó királykék szín˝ bet˝ kkel szerepelt a keresztneve: u u u Kapcsolat. amibe az ot létrehozó bitmanó belecsomagol˝ hat szöveget. ok a Komponensek Által Kiválasztottak. mint a családjának legtöbb tagja. az OO világban is sokfélék. addig o o o ˝ kitartóan tovább szövi álmát a h˝ s lovagról. képet. Egy irigy cracker megátkozta oket. Ahogy a családfán o látjátok. s az felébreszti oket. s u ˝ elvégezhetik a feladatukat. vagy az egér egy adott gombján lovagolva robognak szerelmükhöz: ok a Beviteli ˝ Események. becenevén GUI-val (Graphical User Interface) rendelkez˝ Applet proo gramokat is. csak jönne már. Egy szép napon egy földi kisgyerek szülei színházba mentek. táblázatot.

1. Szóval írtam u egy olyan programot. hol nem volt. Az ébredés után elvégzik a feladatukat.hu-ról. ha egy Esemény lovag megcsókolja oket. Tehát. . AZ EGÉR NYOMÁBAN: MÓKÁS ABLAKOK 131 – Ó. o Ahogy azt már jól tudjátok. Most már aludjatok ti is. Azt már írtam.hu szervernek. volt egyszer egy OO világ a virtuális Tejúton. meg ilyesmit. Majdnem ugyanebben a pillanatban. Péntek. benne a lovagokkal. de leghosszabban szövött álomterít˝ jét is felülo múlta a valóság. délceg lovagom. Ebben az ablakban lakik Kapcsolat Buttonka húgocskája. egy másik városban egy másik nagymama is megtalálta ezt a mesét az újdonságok között. eseményobjeko tumok. hogy a GUI királykisasszonyok szorgosak. mindjüknek van feladata: amint csókkal életre kelti oket a lovagjuk. Kapcsolat Buttonka sokszor elképzelte ezt a találkozást.5. Fürdés és fogmosás után a kisgyereknek a nagymamája o felolvasta a kedvenc meséjét a javacska. hogy a játékos a program ablakában kirajzolt vadászrepül˝ gép botkormányának t˝ zgombján nyomkodja-e az egeret. máris a tennivalójuk ˝ után néznek. míg u u o ha a m˝ szerfalon. 20 óra 21 perc. az az ablak életében fontos: ezért b˝ ven keletkeznek o egérmozgást jelz˝ eseményobjektumok. a szül˝ k elindultak a színházba. . hanem a SzivFrame osztályt terjeszd ki! Ildikénél nagy sikert aratott a tegnapi mesém. Kapcsolat Buttonka dolga nem más. akkor már tudjátok. A mai mesém egy különleges ˝ o királykisasszonyról szól: a szépséges Rajzol Frame-r˝ l. Ha a t˝ zgombon: akkor a programnak l˝ ni kell. Miután az apuka. írtam a mai anyagból is egyet: 5. s az o unokája ˝ is erre szenderült álomba. gyerekek! 5. hogy értem jöttél! – szólt a hercegkisasszony. mint hogy nyisson egy ablakot. amit o késlekedés nélkül ˝ meg is tett. aki gyorsabban gépelt a feleségénél. az enter billenty˝ n elküldte Enter KeyEvent lovagot Elküld Buttonkához. s azóta még sok-sok kisgyerek. akkor ki kell rajzolni: mennyi üzemanyag van.3. próbáld ki! Egyébként te magad is felhasználhatod: a saját programodban majd ne a Frame osztályt. beírta a gyerk˝ cük kedvenc meséo jét. Ezt a világot a bitmanók varázslatai hozták létre. ami feldolgozza az egérmozgás eseményeket és az egérkurzor nyomában szíveket rajzol ki! (El is küldtem Tamásnak!:)) A portálon megtalálod. miközben a hercegkisasszonyok ismét mély álmukat álmodták. vagy o u éppen 20 pixellel odább a m˝ szerfalon. Elküld Buttonka. Ha az ablakon húzogatom az egeret. hogy az ablakok életében bekövetkez˝ dolgok objektumok. s ismét álomba szenderülnek. Meséltem már nektek a GUI u u királykisasszonyokról és az oket felébreszt˝ Esemény lovagokról. Ezek után.3. Ezek a mozgás hatására keletkezett objektumok tudják. Szoftver anyó esti meséi: Egy különleges GUI királykisasszony Hol volt. a GUI királykisasszonyok egy gonosz cracker varázslata miatt örök álomra vannak kárhoztatva: csak akkor ébrednek fel. Ha eddig figyelmesen hallgattatok. ˝ .3. november 5. és Java nyelv˝ varázslatokkal m˝ ködtetik. ámde annál mesésebb találkozás után továbbította is a begépelt szöveget a javacska. köszönöm. o hogy éppen mi az egérmutató oszlop és sor koordinátája. aki a várva várt u rövid. Az egér nyomában: mókás ablakok 2010.

Ha egy kicsit vártok. halkan csippentet a laptopja. . vagy az egér egy adott gombján lovagolva robognak szerelu mükhöz: ok a Beviteli Események. Emlékeztek: az el˝ z˝ mesémben azt is mondtam a királykisasszonyokról. várja. . s ˝ csak várja. egy másik csoport valamelyik ˝ ˝ billenty˝ zetgombon vagy az egéren. amikor véletlenül ráhúzta az egeret az ablakra! S ebben a pillanatban akaratlanul elindította a tettre kész Áthalad MouseEvent lovagot! Ahogy azt jól gondoljátok: a lovag nem volt rest és egy csókkal felébresztette Rajzol Frame-t. ˝ A múltkori mesém Kapcsolat és Elküld Buttonka királykisasszonyokat és az o h˝ séges lovag˝ u jaikat: Kattintás MouseEvent és Enter KeyEvent lovagot ismerhettétek meg. ami magába zárta ot. ˝ Talán a mai napig szíveket dobogtat a királylány. hogy egy rossz tréfa célpontja. apró termet˝ címkék (a Label család leányai). . Még mindig nem beszéltem el pontosan. hogy érz˝ djön az illata: apa rájött. jelezve: email-t kapott.awt családfán! . mint szívszerelmét! Róla szól minden álma. már reményvesztetten kezdte o azt gondolni. a kinézete alapján alvással biztosan nem töltötte az éjszakát. u listák (a List család leányai). s ez o az ablak teljesen üres volt! (A bet˝ manó-lány nem tudhatta. Szombat. Ebben a minutumban a bet˝ manó-lány felkiáltott meglepetésében: az egér nyomán dobogó u szívek keltek életre! Ha elhúzta az ablakról az egeret. 18 óra 32 perc.4.132 FEJEZET 5. miért is különleges Rajzol Frame. miközben a bet˝ manó-lány és bitmanó-fiú u unokái játszanak az egérrel. épp most mondom majd.) Teljesen zavarba jött az üres ablakot látván. mert ot írták a bitcsillagokba a bitmanók. de ha vissza. szépséges nyomógombok (a Button család leányai). mint hogy. Egy szép bájtnapon egy szerelmes bet˝ manó-lány azon morfondírozott. s addig tovább szövi róla az álmát. akkor a szívek elt˝ ntek. Rajzol ˝ Frame dolga nem más. hiába ettünk egy kicsi fogkrémet. akkor u ismét ott dobogtak! Tehát a szomszéd fiú is viszonozza az érzelmeit! S mivel a lánynak nagyon tetszett a szív dobogása: Rajzol Frame és Áthalad MouseEvent is gyakran láthatták egymást. 5. Apa reggel elég nagyra dagadt fél arccal keveredett ki a szobájából. Hogy miért épp ot? Egyszer˝ en ˝ ˝ u azért. Fogorvosnál 2010. november 6. hogy nem mostuk meg igazán. úgy az Esemény lovagok is: egy részük gyalogosan keresi az o hercegkisasszonyát. hogy mindjüknek van oo feladata: amint csókkal életre kelti oket a lovagjuk. máris a tennivalójuk után néznek. hogy az ablakban észrevétlenül reju t˝ zik Rajzol Frame. Ahogy megnyitotta egy ablak rajzolódott ki a böngész˝ jében. tetszik-e a szomu szédban lakó bitmanó-fiúnak? Miközben ezt a problémát próbálta megfejteni. Ma Rajzol Frame-t mutatom be nektek. Néhány kisel˝ adása o o 4 Nézzétek meg a java. . ok a Komponensek Által Kiválasztottak. Kisebb korunkban a jóéjszakát puszinál lebuktunk néhányszor. s amíg meg nem érkezik. s az ébredés után a királylány sokszor rajzolt szíveket az ablakba. Rajzol Frame Buttonkáék unokatestvére 4 Rajzol Frame nagyon különleges királykisasszony: egy ablakba zárva várja az o Áthalad MouseEvent lovagját. J2SE Ahogyan a királykisasszonyok különfélék: ablak objektumok vagy dialógusdobozok. Gyorsan odapattant a gép elé: a szóban forgó ifjú küldött neki levélben egy csatolt fájt.

hogy Renáta nem egy hagyományos fogorvosi rendel˝ be vitte. a o u hajnali felkelés elviselhet˝ . Persze nem túl gyakran. Nem volt semmi injekció. november 8.5. veszély esetén a o u u rend˝ rséget. egészségügyi vészhelyzetben a ment˝ ket. pedig a dokin˝ csak hosszasan belenézett a szájába. Ekkor. 16 óra 55 perc. hanem az egyetem kísérleti fogklinikájára. felpakolta és elvitte fogorvoshoz. 5. Indulás el˝ tt olyan arcot vágott. nincs szükségünk kapukulcsra • ha gyanús esetet lát. s azt is. s arra figyelt fel: a hölgy bejelenti. hozott magával tero moszban forró mézes-citromos teát is. értesíti a megfelel˝ szervet: t˝ znél a t˝ zoltókat. épp haldoklik. mint akinek o o már minden mindegy. hogyan kell mindenfelé. Boldogan újságolta. Míg apa megmaradt az elméleti oktatás mellett. hacsak az üdvözült vigyorát nem tekintjük annak. Ismerve a fagyos szent n˝ véremet. pillanatok alatt o o o összekapta magát és csak a csíkot láttam utánuk. milyen nagyszer˝ volt. o . (Kés˝ bb mesélte. különböz˝ körkörös dörzsöléssel tisztítani a rágószerveinket. hogy Grétit elviszi az er˝ m˝ mögötti Szép o u Asszony hegyre megnézni a napfelkeltét. hogy elmélyült a fényt színesen megtör˝ o o kristály fülbevalójának a szemlélésében. kész is vannak. november 7. KapuSzem 2010. Hétf˝ . o o • mindezek mellett összeköttetésben van a ház biztonsági rendszerével is. Ott egy dokin˝ vette kezelésbe: apa csak arra emlékszik. Vasárnap.) Szóval Alfréd jött azzal a képtelen ötlettel. Ránéztem a KapuSzem konzoljára : Alfréd volt a reggeli látogatónk. Ezek után igazán meglep˝ dtünk. 18 óra 10 perc. de engedelmes kisfiúként megy.. o 5.5. miért.6. Renáta nem hagyott neki id˝ t. Miután adtam neki és (megel˝ z˝ jelleggel) a papagájoknak is enni. aminek a közepén egy kínzószék o található körülvéve ezerféle kínzószerszámmal. hogy Alfréd áll el˝ tte. amikor negyven perc múlva már itthon is voltak: apa aro cán semmi rendellenes.5. s˝ t az id˝ tartam mérését˝ l o o o o sem riadt vissza! Mondjuk ezeknek köszönhet˝ en nincs is rossz fogunk. (A KapuSzem a TérSzemekhez hasonlóan m˝ ködik: u • 3 dimenziós folyamatos képet ad.. • retina és arccsontvizsgálat alapján azonosít be. élen Kalmival. sem fúrás vagy köszörülés. Csak elmúlt a kínzó fájdalom és a duzzanat. Apa után Gréti vette kezelésbe a fogmosási szokásainkat. Ma hajnali negyed hétkor (szombaton a negyed hét igazán annak számít) megszóllalt a kapunk bim-bamja: én épp a Manci nénit˝ l kölcsönkapott Waltari könyvet olvastam a télikert o banánfája alatt. Pókok: keresés a Weben 2010. Gréti esténként szemléltette. KAPUSZEM 133 után rászoktunk a fogmosásra. Kemény tíz perces keltegetés után Gréti felfogta. mert viszik. t˝ le meglehet˝ sen szokatlan módon. visszavonultam beleméo o lyedni Turms kalandjaiba. így most végigszenvedte az éjszakát. o Apát viszont Gréti nem vette kezelésbe.) o Ezután a reggeli közjáték után lassan a házban mindenki ébredezni kezdett.

A lényeg. hogy mikor. o o ha megvan a kért fájl.0. MSIE 5. annyit tesz: folyao matosan listázd a /var/log/www könyvtár access_log fájlja tartalmának változatát | de csak azokat. milyen böngész˝ vel. hogy o . DigExt)" egy sor azt mondja meg.0 (compatible. Tudod. mikor. vagy azt mondja.sulinet. Tehát a távoli gépek kérnek a szerverünkt˝ l. Válaszul jó gyorsan szaladnak az ablakban az éppen a log fájlba kerül˝ bejegyzések. Szóval nem nagy ördöng˝ sség: a kliens program kér. Rendben fut-e az iskolai webszerver programja? Nem jeleztek-e valami kérést a felhasználók. u Be is jelentkezek az iskola unixos szerverére. hogy ráül a gép 80-as kapujára és figyeli azt. hogy éjjel-nappal. Ez nem egy bonyolult jószág. akkor azt betölti és elküldi a 80-as kapun át a távoli gépen futó. hogy például valamelyik lapon törött (nem m˝ ködik) egy link. hogy a Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskola 7-es PC-jér˝ l o valaki nézte a telcsik. szóval o mindenféle fájlok. o pedig válaszol.1" 200 2107 "-" "Mozilla/4. a szerver pedig válaszol erre a kéro désre. amit kértek. akkor a mi webszerverünk benyúl a megfelel˝ könyvtárba. már csak megszokásból is.. lássuk. hogyan keletkeznek ezek a sorok? Rém egyszer˝ . Néha pedig azzal. hogy nálunk ilyesmi nincs. amikben a javacska szó szerepel. a webszerver programot. milyen o operációsrendszert használva). Vagy o o ˝ elküldi. a mobilos progik. a kérést elküld˝ programnak. a kinyíló ablakban már az iskola szerverének parancsértelmez˝ programjával beszélek: o last|more adom ki a BASH nyelv˝ parancsot: ami kb. J2SE A héten én vagyok az iskolai Jávácska portál webmestere! Az a feladatom. Ha egy másik számítógépen futó program kapcsolódik a mi 80-as kapunkra és kér valamilyen fájlt a webszerverünkt˝ l. ki nézi éppen a Jávácska portált: tail -f /var/log/www/access\_log|grep javacska adom ki a parancsot a parancsértelmez˝ programnak. annyit jelent magyarul: kik voltak bejelentu kezve? | egyszerre egy képerny˝ t listázz! A parancsértelmez˝ progi adja is rögtön a választ: o o [javacska@konyvesk]$ last|more javacska pts/2 javacska pts/1 javacska pts/0 Tue Feb 17 08:54 Tue Feb 17 08:38 Tue Feb 17 08:37 still logged in still logged in still logged in Ezzel a kérdéssel szoktam kezdeni. meg ilyesmi. ilyenek például: o pc7. Az iskolai szerverünk könyvtárau iban ott pihennek a Jávácska portál fájljai: a f˝ lap. Annyit tesz. Windows 98. Amikor a böngész˝ be beírod. hogy épp ki van még bent a gépen? who No.hu . de dolgom van. állandóan futtatunk egy programot. ami magyarul kb.134 FEJEZET 5. mit tölt le éppen a Jávácska portálról. a segédanyagok.kossuth-gyak-debrecen. hogy figyeljem a webes forgalmat: ki.[10/Dec/2009:14:04:57 +0100] "GET /javacska/elougro/telcsik. Ennyi.html HTTP/1.html-t (még azt is megmondja.

Most be kell fejeznem.hu o nev˝ gép 80-as kapujára és elkéri az index.googlebot. .html)" Éppen a Google egy webrobotja szimatol nálunk.7. A csillhajózáson bevetett legénység tagjainak (azaz nekem is:)) gratulált.0 Ebb˝ l áll a WWW.hu gép 80-as kapujára és a következ˝ HTTP nyelv˝ üzenetet küldi: o u GET /index.hu/index.hu:8081/javacska/servlet/b. így a mai nappal lezárom ezt a fájlt! . milyen turpisságot követhettünk el. hogy olyan ügyesen voltunk az iskolakezdés óta. s tolmácsolta az epkevék köszönetét is. hogy a sok-sok-sok milliónyi lap közül hogyan találom meg az engem érdekl˝ lapokat? Hoppá.html akkor tehát nem történik más. de nem jutottam sokra. u u o Vagy egészen pontosan (ezt már csak a hacker bitmanóknak írva) a böngész˝ programod o kapcsolódik a www.[10/Dec/2004:14:07:32 +0100] "GET /javacska/konferencia/ HTTP/1. webrobotokról. a Háló. ISKOLAI SZÜNET 135 http://www. A mai tanítás elmaradt!!! Reggel bementünk. hogy holnaptól kissé átszervezett iskola fogad majd bennünket.googlebot.dote. Már az is gyanús volt.com .clib. a Világszéles Háló: sok milliónyi gépb˝ l.v A WWW-n az a legizgibb kérdés.7. Iskolai szünet 2010.javacska. 10 óra 12 perc. férgekr˝ l. ha az URL így fest például: http://www. ha egy Internetes címben a gép neve után szám van? Tehát.javacska. hogy minden tanár az iskola kapujában álldogált. Gyorsan végig gondoltam. A velük kötött szövetségnek emléket állítandó iskolai szünetet rendelt el! Mindenkivel kezet fogott és már indulhattunk is haza! Azt is mondta. A keres˝ robotokról. . pókokról majd felteszek egy anyagot a poro o tálra! 5. amiken fut a saját o o 80-as kapukat figyel˝ webszerver program és még sokkal több érdekl˝ d˝ felhasználóból. s nagyon titokzatos arccal terelgetett bennünket a nagyterembe. akik o o o a saját gépükön futó böngész˝ kliens programjaikkal látogatják meg a webszerverek lapjait. kíváncsi vagyok.1 (+http://www. de err˝ l nem árult el többet! o Kedves olvasóm. mint hogy a böngész˝ progid csatlakozik a www. hogy milyen állami ünnepet felejtettem el. pont kapóra jön közben a /var/log/www/access_log o logfájl frissülése: crawler10.5.com/bot.html /http/1. Kedd. november 9.javacska..html nev˝ f˝ lapot. o WWW feladat: Mit jelenthet. aztán.0" 200 33883 "-" "Googlebot/2. Kardos Erzsébet lépett a mikrofonhoz. ˝ hogy o mire kíváncsi. várhatóan ez érinti majd a naplómat is.

J2SE .136 FEJEZET 5.

rész Mellékletek 137 .III.

.

oldal. • HTML feladat:79. oldal. akkor bátran fordulj kérdéseddel a Jávácska levelezési listához (142. oldal. Fraktál feladat:124. • 1. fejezet Feladatok Ha egy feladat megtetszik. a „Bájtverseny” menüpont alatt. de esetleg nem boldogulsz vele. Hangyás feladat:63. A bájtverseny beküldhet˝ házi feladatait ki kellett hagynunk ebb˝ l a könyvb˝ l. oldal. ha sikerült megoldanod és szeretnéd valakivel megosztani az a megoldás során szerzett tapasztalataidat. ezért ezeket o o o csak „on-line” töltheted ki a Jávácska portálon. oldal. oldal. • 2.)! Természetesen akkor is írhatsz. • Riport feladat:55. • WAP feladat:82. old. • 2.6. Bevezet˝ feladatok: 9. oldal. oldal. • 1. oldal. o • Kódtörés feladat:123. Hangyás feladat:63. oldal. 139 . • Programozók feladat:53. oldal. • 1-5. • 2. Könyvtári feladat:116. oldal. • WWW feladat:135. oldal. Könyvtári feladat: 115. • Hexa feladat:28. • Hackelés feladat:79. • 1. Fraktál feladat:125. oldal. oldal. • MIDI feladat:92. oldal.

140 FEJEZET 6. FELADATOK .

milyen a jó jelszó. • appletek (fraktálrajzoló. Ízelít˝ a webes Jávácska portálból: o • teljes Abraka blog oktatási anyag. Ízelít˝ a WAP Jávácskából: o • letölthet˝ javas játékok. • Jávácska talikon készült bitmanóképek. • Írd még be az iskolád (ha id˝ sebb bitmanó vagy: a munkahelyed) nevét. o • letölthet˝ háttérképek o • tesztek. o • Add meg az email címed! • Ha van. telcsi kisokos. hogy ha valamelyik hónapban te gy˝ jtöd össze a legtöbb pontot: el u tudjuk neked postázni az ajándékod.1. (Ha nem. o de akár a kedvenc meseh˝ söd. fejezet A Jávácska portál A Jávácska portált a WAP Jávácska és a webes portál együtt alkotja. 1. o o • Szükséged lesz még jelszóra is. Regisztráció • Miel˝ tt belekezdenél a regisztrációba. hírek. levelezési lista. Ha figyelmesen olvastad a Fantasztikus programozás 36. oldalát. o o • A teljes névhez a vezeték és keresztnevedet add meg. amit a portálon titkos névként emlegetünk. regényh˝ söd neve is. ellen˝ rizend˝ nem írtad-e el valahol. gyorsan lapozz oda!) • A portálmotor kéri még egyszer a titkos neved.7. akkor tudod. • szakköri segédanyagok. példaprogramok. add meg a mobilod számát! 141 . 2. 7. találj ki egy becenevet magadnak. Ez lehet a keresztneved becézése. • A postai címedre azért van szükségünk. titkosító). • fórum. hangyaszimulációs.

• tiltott tartalmakat ne szolgáltass (erre általában a tárhelyszolgáltatók kitérnek a velük kötend˝ szero z˝ désben). • mindig írjunk egy rövid (néhány szavas) tartalmi megjelölést a levél fejlécébe. mert észre sem vesszük.clib. s hozzászokunk. mások azonosságának (email cím. – egy általad választott névre (pl. Levelezési lista Kíváncsi vagy mit írnak egymásnak a bitmanók? Eljutottál eddig a Fantasztikus programozás olvasásában és más bitmanóktól akarsz kérdezni. hogy naponta egy csomagban akarod-e letölteni a lista leveleit (digest forma) vagy minden levelet külön. vagy kattintsunk a levélben lév˝ URL-re. • az hálózat anonimitást (névtelenséget) ad: lehetsz h˝ s. – Választhatsz. amire küldj ˝ egy egyszer˝ választ. o Néhány alapszabály: 1. • lehet˝ leg ékezet nélküli karaktereket használjunk. amit a jelszóválasztásról olvastál a 24. • ugyancsak ezért (is) ne készítsünk kilométeres aláírást. mert nem minden levelez˝ rendszer képes az ékeo o zeteket megjeleníteni. u o • Megnézheted a lista jelenlegi taglistáját. amíg másokat nem bántasz meg vele. • sokan a letöltött adatmennyiség után fizetett Internet-eléréssel rendelkeznek. illetve a korábbi hozzászóláo sokat. oldalon!) – Kiválaszthatod. bizonyos esetekben a törvény is bünteti. Elektronikus levelezéskor betartandó szabályok: • az email a gyors kommunikáció eszköze: nem illik napokig válaszolatlanul hagyni levelet. id˝ sebb.dote. érdekükben is a megválaszolt levélnek csak a fontos részeit másoljuk be.142 FEJEZET 7. Bitvadász).clib. o o o 2. • ne fogalmazzunk pongyolán. o személyi adatok) használata. helytelenül. de csak addig terjedjenek o o új személyiséged határai (ami persze lehet a valós is).hu/mailman/listinfo/javacska/ Ezen az oldalon: • megtalálod a lista nyilvános archívumát: elolvashatod. (Ne felejtsd. hogy veled történjen. milyen nyelven szeretnéd használni a listát. • ne küldjünk ömlesztett levelet! 3. • igen er˝ s illetlenség. fórumokon betartandó szabályok: • miel˝ tt bármit írnánk vagy kérdeznénk olvassuk vissza az archívumot. Éva. A JÁVÁCSKA PORTÁL 7. fiatalabb. A lista email címe: javacska@inka. amihez szükséged lesz: u˝ – egy email címre.2. s˝ t lehet˝ leg ne is látogass ilyen oldalakat. Levelezési listákon. amit a lista minden bitmanójának szánsz! A valós élethez hasonlóan a virtuális közösség(ek) zökken˝ mentes életét is illemszabályok segítik.dote. név. – egy jelszóra. • Leiratkozhatsz a listáról. Az urlap kitöltése után a megadott email címre kapsz egy levelet. vagy csak véleményt cserélni velük? Mentor bitmanókat akarsz keresni a listán? Jó helyre lapoztál! Jávácska levelezési listájáról minden fontosat megtudhatsz innen (egy kis angol tudás nem árt): http://www. hogy eddig milyen levelek mentek a listára. mással te sem tedd.hu : ide írd azt az emailt. • Egy egyszer˝ urlap kitöltésével feliratkozhatsz a listára. • a listserver illemtanát (angolul). Herkules. . Általános szabályok: • amit nem szeretnél.

o • ha hosszabb id˝ re nem leszünk Internet-közelben. illetve a regisztrációkor kapott általános tudnivalókat tartalmazó levelet tartsuk meg.7. o Emoticon-okat (szomorúság: :-(. • érdemes mappákba rendezni a meg˝ rzésre szánt leveleinket. o • írásban nehezebben érzékelhet˝ k az árnyalatok: a félreértések elkerülése végett használjunk ún.átmenetileg függesszük fel a tagságunkat. . kacsintás: . mosoly: :-) stb.). LEVELEZÉSI LISTA 143 • a listára való feliratkozáskor.2.-). elleno kez˝ esetben betelt levelesláda várhat ránk.

144 FEJEZET 7. A JÁVÁCSKA PORTÁL .

fejezet Órarend A Könyves Kálmán Általános Iskola és Gimnázium 2010/2011 tanévi tantárgyainak rövid ismertetése. 8.1. Észtörténelem Az Észtörténelem tantárgy keretében áttekintjük az emberiség számottev˝ gondolkodóit és rövid bevezetést o adunk elméleteikbe. 8.1.1.1. Elkészítjük honlapunkat.1.1.3. Java programozás A Java programozás cím˝ tárgy keretében megtanuljuk. Az objektumok (példányok) létrehozását. 8. Az oktatás nyelve: magyar. Az OO programozás cím˝ tantárgy keretében megismerjük az osztály és az u objektum fogalmak jelentését.1.java foro o rásfájlokba írjuk és az Interneten próbáljuk ki. Hálózati programozás A Hálózati programozás cím˝ tantárgy keretében megismerkedünk azzal a képpel.4.2. 145 . hogyan írhatjuk le az elképzelt osztályokat Java nyelu ven. Mobiltelefonok programozása A Mobiltelefonok programozása cím˝ tantárgy keretében olyan saját osztályokat írunk le Java nyelven. Programjainkat .8. Az oktatás nyelve: magyar. ha Java nyelven beszéltek. A webes órarend órái OO programozás Objektum-orientált programozás. Mik az osztályok leírásának és a programozó gondolkodásának szabályai. Programjainkat . 8.5.java forrásfáju lokba írjuk és javas mobiltelefonokon (vagy szimulátoron) próbáljuk ki. amely u osztályból származó objektumok képesek a mobiltelefonokban élni és m˝ ködni. s˝ t els˝ hálózati szolgáltatásunkat is. Programjainkat UML ábrák segítségével rajzoljuk le és beszéljük meg. 8. Az osztályok között létez˝ örökl˝ dést. Az oktatás nyelve: magyar. Programjainkat . Az oktatás nyelve: magyar. amivel egy programozó u rendelkezik a hálózatról. 8. Az oktatás nyelve: magyar. a o o példányosítást.java forrásfájlokba írjuk és PC-ken próbáljuk ki.

Az oktatás nyelve: abraka. azok kultúráu jával ismerkedünk meg. 8. azok u kultúrájával. a u termonukleáris fúzióval és néhány igen értelmes világ fajával. . a fissziós reakcióval.2.3.2. ÓRAREND 8. Titkos órák Csillagászati ismeretek A Csillagászati ismeretek cím˝ tantárgy keretében megismerkedünk a csillagokkal.1.4.2. Bevezetés az „igen értelmes” világokba A Bevezetés az „igen értelmes” világokba cím˝ tantárgy keretében az „igen értelmes” közösségekkel. Az oktatás nyelve: abraka. gazdaságával.146 FEJEZET 8.2. Csillaghajózás A Csillaghajózás cím˝ tantárgy keretében a csillaghordozókkal és a csillaghajózás szabályaival ismerkedünk u meg. civilizációkkal.2. Élet a Földön kívül Az Élet a Földön kívül cím˝ tantárgy keretében a Földön kívüli életformákkal.2. 8. 8. Az oktatás nyelve: abraka. 8. Az oktatás nyelve: abraka.

147 .dote. • Java birodalmak: a 1. • Tárulj.4 (124. oldaltól ) pont. oldaltól ) pont.hu/javacska/telepites/j2me lapon találod. Az itt található képek segítenek a saját gépedre feltenni a szimulátor programot 9. • Az OO világ: 1.1. a programozási feladatok a fejezetben kaptak helyet. élet a telefonban: a 4.2. Hol lelheted fel ebben az új formában: ebben a könyvben ezeket? • Mobilka. A Java Képzeletbeli Gép telepítése a számítógépedre A Java Képzeletbeli Gép éppen aktuális verziójának telepítési leírását a http://www. o 9. oldaltól ) pont. • Programkáim a Világhálón: a 5.dote.hu/javacska/telepites/j2se lapon találod.clib.23 (63. • Egy különleges ablak: a 5. oldaltól ) pont. oldaltól ) pont.7 (135. ablak!: a 5.1 (105.1 (19. Az itt található képek segítenek a saját gépedre feltenni a Java Képzeletbeli Gépet. akkor esetleg hiányolhatod a régi füzeteket. A gyakorlati és elméleti részek tárgyalását összevontuk. A Vezeték Nélküli Fejleszt˝ Csomag telepítése a számío tógépedre A Vezeték Nélküli Fejleszt˝ Csomag éppen aktuális verziójának telepítési leírását a o http://www.1 (87. Régi bitmanóknak Ha már régebben is figyelted a Javacska projektet. • Szerver és kliense:a 5.9. • Varázsszövegek: 3. oldaltól ) pont.3.1 (132. oldaltól ) pont. fejezet Telepítés A következ˝ pontokban segítünk a számítógépedre telepíteni a könyvben használt szoftvereket.1.3. 9.clib.1 (119.3. oldaltól ) pont.

TELEPÍTÉS .148 FEJEZET 9.

Mindenféle nyomdatechnikai okok miatt az eredetileg közel 300 oldalas Fantasztikus Programozás els˝ kötetét 170 oldal terjedelm˝ re kellett fogyasztanunk. fejezet Abraka nyelvtankönyv Szembe kell néznünk azzal. u u 149 . u • A bet˝ készletet az angol billenty˝ zet gombjai alkotják. Miért alkalmas erre a szerepre? • Formális nyelvi alapokra épül. u • A mondatokban a szavak helye egyértelm˝ . Az alapvet˝ emberi nyelvek o különböz˝ formái hagyományszer˝ en jutottak el hozzánk.10. mert le tudod tölteni a portálról: http://www. • A szóvégek egyértelm˝ en megmondják. • Ezért könnyen automatizálható. A SZÁMOLÓGÉP ÉS AZ AGY. De ne keseredj el. hogy a nyelv messzemen˝ en o történelmi esetlegességet alkot. N EUMANN JÁNOS .dote.clib. hogy semmiféle feltétlenség vagy szükségszer˝ ség nem testesül u meg bennük. Sajnos ennek a kúrának esett áldozatául az o u Abraka nyelvtankönyv is. hogy a szavak milyen szófajba tartoznak. de o u már e hagyományos formák sokfélesége is bizonyítja.hu/javacska/abraka Az Abraka nyelv a bitmanóközösség (lehetséges) közös nyelve lehetne.

150 FEJEZET 10. ABRAKA NYELVTANKÖNYV .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16. . . . . . . . . . .2.1. . . . . . . . . . . .15. . . . . . . . . . . . 1. . . .18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . Az els˝ igazi számítógépes objektumaid . . . . . . . . . . . .5. . . . o 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7. . . . . . . . . . . 151 . . . 1. . Utazás az Interneten . . . .16. . . . Kalóz teleportolás . . 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . Hogyan írom le Java nyelven? . . . . . . . . . . . . o Mi a nagy dolog az OO programozásban? . . . . . . 1. . .1. . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . . . . . . .13. . . . . . . . . . . . . . Assembly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . .2. o Mit olvasunk le a Rend˝ rkutya ábrájáról? . . . . . .17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A Kék Föld csillaghordozó hajó . . . . . . . . . . . . . . . . Hogyan szólítsak meg egy objektumot? . . . . . . . . . . . . . Ma teleportoztam! . . . . . . . . . 13 15 15 16 17 19 19 20 20 20 21 23 25 25 25 26 27 27 29 30 31 32 33 37 38 40 40 43 43 44 45 45 46 47 49 49 50 51 52 52 53 55 55 55 1. . . . . . . . . . . Az OO program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Figyel˝ szolgálatban . Különös ajtók . . . . . . . . . . . . . . . . o 1. Programozók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Csillagászati ismeretek . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 1. . . Mik lehetnek még egy osztályban? . . 1. . . . . . . . . . . Az objektumok . . . . . . . . Az örökl˝ dés .16. o 1. . .2. 1. . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . Az osztályok . . . Jávácska naplója – az els˝ nap . . . . . . . . . . . .4. . . . . Üzenet neked! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13. . KÖRMÖL . . . . . . . . . Hányfélék a programozók? . . . . . . . . .10. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . .9. Az osztályf˝ nököm .5. . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . o 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . .1. . . . . . . . 1. . . .1. . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . A titkos ajtó . . . . . . . . . . . . . Jávácska naplója . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mit tanultam meg ma a Java nyelvr˝ l? . .11. . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . . WiFi hálózatok . . . . 1. . . .Tartalomjegyzék I. .1. .15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jelszavak . . . . . . . . . . . . . Bitmanók és bet˝ manók . . . . . . Java nyelv . . . . . . . . . . . . C nyelv . . . . . . . . . . . . . . . . . . Származtatás – örökl˝ dés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8. . . . . . . . . . . . . Mik vannak egy osztályban? . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . .8. . . . . . . . . . . . . . . . . . Hogyan gondoljak egy OO programra? . . . . . . Nyelvek . . . . . . . . . . . . "Igen értelmes" hálózatok . . . . . . Bitmanó riport . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . Az OO programozás . . .14. . . . . . . . . .8. . . . . . . . . . . . . . .6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18. . . . . . . . . . . Tömegközlekedés . . . . . . . . . . . . . . . . . Az osztályok és az objektumok kapcsolata . . . Programozás 1. . . . . o 1. . . . . .18. . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . String osztálybeli barátaink . . . . . . . . . . . . Különös álom . . . . . . . .6. . . . 1. . . . . . . . 1. . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . . . . . . . . . . u 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . A Lánc osztály . . . Mi a protokoll? . . 97 . 88 . . . .20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . A bet˝ k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Energiagazdálkodás . . . . . Szoftver anyó esti meséi: A MIDlet vándormanók . Java . . . . . .1. . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 105 105 107 107 107 109 109 3. . . 4. . . . . Rózsa lovag nélkül . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szem a hálóban 2. . . . . . . . A kifejezésszavak I.1. .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . .19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 . . . . . . . . . . . . Java mondattan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . 4. . . . 88 . . . Az Epkedve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A Java nyelvtan . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Platformfüggetlen mese . .3. . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . .2. . Java birodalmak . . A horda . . 3. .1.2. 94 . .1. . . . . . . . .4.1. . . . . . .3. 87 . . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . . . . . WWW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . 88 . . . . . . . . . . . . II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . 85 87 . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . 93 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21. . . . . . . . . . . . .4. . Mobilka . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . 102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. o 2. . . . . . . . . .2. . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . . Már van saját honlapom! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A felszállási protokoll . . 2. . . 2. . u 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . Az els˝ repülés . .2. . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . Java . 3. . . . .1. . . . . A szófajok . . . . . . . . . . . . . 98 . . . 88 . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . .3. . 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . Szem a hálóban .homoe világon A kifejezésszavak II.152 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . HTTP szerver és kliense: a böngész˝ o Böngész˝ k . . . . . . . . . . . . Az azonosítók . . . .4. . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az els˝ csillaghajózás óra . o 1. . . . . . . TARTALOMJEGYZÉK . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . .21. . avagy a termonukleáris fúzió .1. . A kerek asztal bitmanói . . . . . . . . . . . E-kereskedelem . . . . . . . . . . . . . . . A Nap napja . . . J2ME 4. . .1. . . . . . . 2. . . . . . . . . . . .20. . . .23. A kulcsszavak . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A MIDlet vándormanók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . Nyelvek . . .3. Mit olvasok le az alábbi UML ábráról? . . Kelep L. . . . . . . . . . . . . Linkek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. . . . . . . 87 . . . . . 2. . . . . . . . . u Az összetett mondat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. WWW: a ’világszéles hálózat’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Java nyelvjárások . . . . . . . . . . . Jávácska WAP-lapja . . . . .1. . . . . .22. . . Az Internet világnyelve 3. . . . . . . . . . A NaFEm. . . . Repülési terv . 102 . . . . . . . . . . . .1. . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . Az egyszer˝ mondat . . . . . . . . . 88 . . . . . . . . . . . . . . . 2. . .4. . . . .humane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . Hangyársadalom: biológiai stratégiai játékok . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . Második kisolvasmány – WWW . . . . . Internet 2. . . . . . . . . . . . . . .4. WAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 58 58 59 59 61 63 65 67 67 69 70 73 73 73 74 74 75 75 76 78 80 80 82 82 83 . . . . . . . . .23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . WAP-os telcsire is! . . . . . Igen értelmes civilizációk: a trore glike zeuse-k 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.

. . Központi vezérlés . . . . . . 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hálózati programozás . . . . . . . . . . . . . . . . 141 7. . . . . . Bevezetés az „igen értelmes” világokba . . . .1. . . . . . . . 4. . . . . Órarend 8. . . . . . . . . . . . . . . 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 145 145 145 145 145 145 146 146 146 146 146 147 147 147 147 149 9. . . Regisztráció . . . események . . . . . . Ablakok és vásznak. . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . .2. . . Feladatok 7. . . . . . . . . 9. . . . .1. Telepítés 9. . . . . . . . . . . . . . .6. . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . A kerek asztal bitmanói II . . . Szoftver anyó esti meséi: Egy különleges GUI királykisasszony 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. . . . . . . . . . . . . . A Java Képzeletbeli Gép telepítése a számítógépedre . . . . . 5. . . . . . . . . . . . Programkák: fraktálnagyító . . . . 8. . . . III. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. . . . . . .2. . .4. . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . .3. . . .5. . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . Észharcosok . . . . . . . . . .1. . . . . . . Mobiltelefonok programozása . . . . . 8. . . . . . . . Csillaghajózás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . OO programozás . . . . . . .1. . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. . . . . . események. . . . . . . . . . . . . . . . .7. . . . . . . . . . . . .1. . .2. . . . . . .1. . . . . . KapuSzem . . 4. . . Észtörténelem órán . . . . .5. . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .folytatás . . . Pókok: keresés a Weben . Észtörténelem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . Titkos órák . . . . . . . . . 142 8. . . . . . . Java programozás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J2SE 5. . . . . . .3. . . . .1. . . . . . Mellékletek 137 139 6. .4. . . Régi bitmanóknak . . . . . . . . . . . és események . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Élet a Földön kívül . . . Programkák: titkosítás . . . .4. . . . . . . . 153 110 111 112 113 114 116 117 119 119 119 121 123 124 124 126 126 128 129 131 131 132 133 133 135 5. .1. . . . . . . . . Iskolai szünet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Saját programkáim a világhálón . . . . . . . . . 8. . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szoftver anyó esti meséi: A Programka vándormanók . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Igen értelmes világok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szoftver anyó esti meséi: Az elvarázsolt királykisasszonyok . .3. . . . . . 5. . . . . . . . . . . 8. . .5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A földi történelem nagy harcosai A Turing-féle gép . . . 8. . 8. . . . . .3. . . . . .3. . . . . . . . . . . Abraka nyelvtankönyv . . . . . . . 5. . . . . . . . . .1. . .6.2. 5. . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . Csillagászati ismeretek . . . . . . . . 4.2. . . . . . Egy apa napja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . .1. . . . . . . .1. . . . . . . . . . .4. . . . . GUI: a grafikus felhasználói felület . . . Nyilvános kulcsú titkosítás . . . . . . . . . Levelezési lista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. . . . . . . A webes órarend órái . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . 8. .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mobil láncok és gyöngyök . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az egér nyomában: mókás ablakok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TARTALOMJEGYZÉK 4. . . . . . . . . A Jávácska portál 141 7. . . . . .2. . . . . . . . o 9. . . . . .1. . . . . . Fogorvosnál . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . A Vezeték Nélküli Fejleszt˝ Csomag telepítése a számítógépedre . . . . . .1. . . . . . . 5. . . . . .5. . 5. . . . . . . 5. . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. . . .

154 TARTALOMJEGYZÉK .

. . 1. . . . . . . . . . o Így rajzoljuk le az öröklést UML-ben. . . . . .dabra gép f˝ lapját a 80-as kapun át! o Az abraka. . . . A Kutya és a Rend˝ rkutya osztályok. . . Számítógépes objektum a memóriában. . . . . . . . . . . . A földszint. . . . . .15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . Olyan Turing gép. . . . . 4. . . . . . . . . .5. . . . . . . . . . . . . Ad hoc WiFi. . . . . . . . . . . 1. . . . . . . . . Utazás az Interneten. . Moduláció. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . . . . . . .14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az épül˝ Kék Föld csillaghordozó rajza. . . . . . . . . . .dabra gép f˝ lapja egy böngész˝ programban. . . . . . . . . . 5. Trore humane marse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UML ábrából Java nyelv˝ mondatok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. .23. . . . . . . . . . 155 . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . . . . . .9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o . . . . 5. . . . . . . . . . . . 2. . . . . . .Ábrák jegyzéke 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 1. . . .6. . . . . . . . . .9. 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . . . . . . . A referencia az objektum memóriabeli címe. . . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3. . . . . . . . . Sinus hullám. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22. . . . . . .11. . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . Az osztály objektumainak tulajdonságai. .5. . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . 5. . Titkos kulcs. . Dupla gyors sinus hullám. . . . . . . . . .2. . . . .12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8. . . . . . . . . . . . . . . .7. . . . . . . . . . . . . . . . . .18. . . . . . . . . . . annak ose a MIDlet osztály. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . A Mandelbrot halmaz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . 1. . . . . . . . . . . . . . . . . .4. . . . . . . 1. . . o u A Hangyársadalom PC gépes kliens programja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8. . . . . . 4.21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hangyáink vezérl˝ programjának terve. . . . o o Hogy kerül egy mobil pakli a telefonomra? . . . .3. . . . 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20. . . . . . . . . . . . Nagyatom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az osztály és az objektum rajza. . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . Az emelet. . . . . . .3. 1. . . . . . . .13. . . . . . . . . .4.10. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 20 21 21 22 23 25 26 28 30 36 37 41 48 49 50 56 56 58 60 62 63 66 69 79 79 84 108 110 114 115 116 117 120 120 121 122 122 123 124 125 127 Hiper szövegek. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.4. . . . . . . . . 4. . . . Pillanatfelvétel a magam tervezte programról. . . . . . . . . 8x8-as pálcikarobot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Szilárd Leó utca 30. . . . . . . . . 1. . ami lefagy. . . . Szilárd Leó utca 30. . . . . 1. . . . . . . . . . 1. . . . . . . . . . . . . . . . . Trore glike zeuse. . . 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . o A Kék Föld legénységi-korongjának tervrajza. .19. . . . . . 2. . . . . .5. . „Kézzel” kérjük el az abraka. . . Mit tudnak csinálni az osztály objektumai? . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Titkos kulcs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A virágos játék. . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Harone glike ime. . . . . . . . . 1. . . . . . A FraktalProgramka számolta nagyítások a Mandelbrot halmazról. . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . WiFi access pointtal. . . . Így rajzoljuk le az osztályokat. . . 1. 4. . Még két fraktálkép. . . .16. . . . . . 1.2. . . . . . .6. . . . ˝ ˝ KelepLancának ose a Lánc. . . . . . u SETI@HOME igazolás. . . . . . . . . . . . . MIDlet vándormanók. . Az atomer˝ m˝ . . . . . . . . .17. . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . 4. A Turing-féle számítógép. . . Nagyatom. .

. . . . . . . . . . . 129 . . . . . . . . . . . . . . .10. . .11. . . A Java GUI családfa (osztályhierarchia). . . . . . . . . . .156 ÁBRÁK JEGYZÉKE 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vándormanó klánok. . . . . . . . . . . 129 5. . . . . .

. . . .2. A d kép adatai. . . 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5. . . A harone glike ime faj adatai. . . . . . . .3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 49 50 52 58 90 119 120 125 126 126 127 128 128 3. . . . . . . . . . . . . . 5. Napi öt abraka szó. . . . . . . . 1. . . . . . . 5. . . A trore humane marse faj adatai. . . . . . . . . .1. . . Az összetett kifejezésszavak építésénél használatos jelek. . 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1. . . . . . . . . A f kép adatai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A c kép adatai. . . .1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az a kép adatai. . . 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o o A legénységi szint f˝ részei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. . . . . . . . . .6. . . . . . . . . . . . . . . .Táblázatok jegyzéke 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 . . . . . . . . . . . . . 1. . . . . 5. . . . . . . . . . A trore glike zeuse faj adatai.7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. A b kép adatai. . . . . . . . . . . . . . . . . Az épül˝ Kék Föld csillaghordozó f˝ részei. . . . . . 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4. .3.4. . . . 5. . . . . . . . . .5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Az e kép adatai. .8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o A bitmano SQL táblázat részlete. . . .

88. 109. 13. 16. 115 fordítóprogram. 10. 54 Einstein. 11. 141 C nyelv. 33. 59. 8. 52. 36. 3. 106. 105. 63. 51. 109. 11.hu. 69.Tárgymutató . 6. 31. 134. 15. 116. 55 adatbázis. 126 J2ME. 45 Neumann János. 128. 53 csomag. 21. 6 hangyársadalom. 68. 124 158 . 65. 141. 132 frekvencia. 34. 26. 35. 87. 116 GC. 51 Algol. 147 javac. 36. 52. 4. 127. 76 IBM XT/AT. 5. 45. 113 API. 51. Isaac. 7–11. 55 Commodore 16. 40. 126. 46. 109 mikrohullám. 28 örökl˝ dés. Georg. 26. 109. 33. 85. 30. 55. 91. 73 MIDI. 6. 127. 45. 134. 51. 51 Fortran. 26. 6. 34 Gauss. 6. 51. Albert. 6–9. 15. 36. 55 algoritmus. 33–36. 16. 40. 54 Internet. 55 blog. 24. 52. 116 Cobol. 7. 87. 68. 87. 5. 121 Gödel. 109 MIDP2. 55. Charles. 105. 142 Euklidész. karl Friedrich. 29. 115 email. 142. 101. 55 Cantor. 73. 130. Noam. 129–131. 127 Assembly. 115 Garbage Collector. 55 Ada. 55 Bólyai János. 37. 139. 141. 34. 35. 24. 55 fraktál. 87. 28. 102. 91. Alan. 76. 88. 6. 34. 42 mp3. 6. 4. 4. 76. 119. 99. 135. 91. 73. Kurt. 127 Darwin. 55. 65. 147 levelezési lista. 68. 132. 9. 46. 145 o üzenet. 67. 6–8. 6. 40. 7. 7–9. 61 HTML. 145 Java Képzeletbeli Gép. 78 Linux. 115 DOS. 139 MIDlet. 105. 61. 7. 68. 62. 2. 127. 128 HTTP. 73. 24 kliens. 7. 115 nyilvános kulcs. 22. 2 gráf. 127 játék. 10. 32–36. 52 Applet. 2 Key. 10. 115 Babbage. Charles. 135 o bázisállomás. 27–30. 89 Newton. 9 böngész˝ . 6. 124 Frame. 62 u memória. 161 József Attila. 64 m˝ hangya. 92. 91. 55. 135 A számológép és az agy. 50 automata. 40 GNU. 116 gépi nyelv. 126 J2SE. 65. 6–8. 65. 26. 117 Jávácska. 2. 49 Galilei. 28 javacska. 109. 68.class. 111. 16 Java. 115 Chomsky. 110. 33. 149 access point. 145 J2EE. 28. 142 link. 149 new. 55 frekvenciamodulált. 54 Commodore+4. 91. Galileo. 26. 52. 25. 77. 100. 126. 131. 107–110 MIDP.

65 tamagocsi. 109. 127. 34. 135 159 . 73 quibit. 126. Alan. 55 PGP. 80. 68. 127 TCP/IP. 145 Pascal. 25. 38 szakkör. 127. 124. 145 Unix. 103. 6. 37. 54. 38. 109. 134. 34. 28–31. 17. 35. 30. 45. 5. 127. 9. 6. 21. 80. 8. 55 WML. 6. 51 String. 130. 117 TCP. 127 terv. 128– 132. 113 UML. 68. 141 web-robot. 50 programozó. 104. 28. 34. 100. 6 webpók. 40. 83 WWW. 38. 33. 145 osztály. 6. 55 vezérl˝ program. 40. 111. 37. 30. 55 SQL. 135 WiFi. 88 SETI. 52. 26. 67. 7–9. 64 referencia. 19.TÁRGYMUTATÓ objektum. 7. 109. 30. 128–131. 6. 6. 122 Smalltalk. 6. 73. 19–21. 107. 55. 147 szoftver. 126. 100 o WAP. 44–46. 24. 40. 36. 34. 124 processzor. 106. 134. 123. 65 Prolog. 106. 51 protokoll. 69 webszerver. 145 OO. 29. 68. 40. 88. 53. 113–115 Turing. 123 titkosítás. 109. 24–26. 8. 33–35. 25–31. 107. 53 szerver. 6. 26. 52. 73. 82. 123 Turing gép. 7. 19–21. 20. 69. 141 személyi számítógép. 126. 33. 106–109. 41 sinus. 131. 66 titkos kulcs. 6. 66. 83. 28. 69. 81. 49–55.

160 TÁRGYMUTATÓ .

(2002) [21] George Coulouris. [17] József Attila összes versei. Michael Reilly. Future Generation Computer Systems 16 (2000) 851-871. Atomer˝ m˝ vek. J. ArgoUML. A számológép és az agy. (2004) pp. A programozás magasiskolája. American Sciencist 83 (1995) 50-58. (1987) u [9] B.hu/fizika/atom/tartalom/atomero/ o u atomero. Panem. http://www. Plauger. Ant algorithms and stigmergy. D. M˝ szaki Könyvkiadó. Jean Dollmiore. W. ELTE Eötvös Kiadó. (http://www. (2003) o [3] A Java technológia forrása. M˝ szaki Könyvkiadó. (1996) [13] Andrew S. M.java. Gordon.hu/local/naprendszer/ [27] Simon és Jaquline MITTON. W. Behálózva. Addison-Wesley.htm) 161 . Judit. http://www.Paris : Mouton. (2004) [20] David Reilly. PROGRAMMING LANGUAGES: Paradigm and Practice. A matematikai ismeretszerzési folyamatról.berkeley. Guy Theraulaz. (1991) [28] Porkoláb Tamás.javacska.dote.cab. Eric Bonabeau.hu. http://java. 8-19 [14] Kurt Günther. Magyar Könyvklub. (2003) [25] SETI@Home. Rovarok. (1987) ˝ u [8] B. Bevezetés a csillagászatba. (1964) p. (2003) [2] A Jávácska fejleszt˝ i lap.sun. Syntactic structures. Uránia Állatvilág. Tim Kindberg. Századvég Kiadó.com. (2001) [22] Peller József. ELTE TTK.hu/javacska. McGraw-Hill. The development of organization in ant colony. 113 [12] Marx György. P. Mozaik Oktatási Stúdio. The Hague . Gondolat Kiadó. Magasszintu programnyelvek.u-szeged. (1969) [11] Neumann János. (2003) [4] Nyékyné G. A C programozási nyelv.clib. (2002) [24] Barabási Albert-László.sun. http://wireless.com. Java network programming and distributed computing. http://www. (1994) [18] Ian Stewart. RAM-ba zárt világ. [16] Deborah M. Atommag közelben. Mozaik Kiadó. Java 2 Útikalauz programozóknak. Kernighan. M˝ szaki Könyvkiadó. Számítógép-hálózatok. Hallgatói Alapítvány. A matematika problémái. Tanenbaum. Distributed systems. Addison-Wesley. Ritchie. (1991) [7] E. http://setiathome. (1988) u [10] Noam Chomsky. (és Pappné Czappán Mariann magyar fordítása kéziratban).edu/ [26] A Naprendszer bemutatása. (1991) [19] A vezeték nélküli Java. (?) [6] D. (2000) [5] ?. (2003) [23] Rozgonyi-Borus ferenc. Kernighan. Inc. Appleby. Akadémiai Kiadó. Gondolat. Horowitz.szulocsatorna.Irodalomjegyzék [1] A Jávácska portál. Gondolat Kiadó. (1970) [15] Marco Dorigo.

hu/kurs1.forum. Akadémiai Kiadó. http://www.hu/plasma/fuzbev/fuzlex.kfki. Mining the web. (2002) [33] Vég Csaba. (1998) o [31] WAP June 2000 Overview. (2003) [35] Roger Penrose. A császár új elméje. Alkalmazásfejlesztés az UML szabványos jelöléseivel.htm. Panem Kiadó.html A [30] Wettl Ferenc.162 IRODALOMJEGYZÉK [29] Plazmafizikai kislexikon. (1993) .rmki.com.nokia. Logos 2000.eszperanto. (1999) [34] Soumen Chakrabarti. http://www. Morgan Kaufmann Publishers. LTEX kezd˝ knek és haladóknak. http://www. (2002) [32] Az eszperantó rövid nyelvtana.