Japan en de VS

Begrippen:
Globalisering: Mondialisering: Internationalisering: Internationalisering op wereldschaal. Internationalisering op wereldschaal. Het steeds internationaler opereren van bedrijven en instellingen, waarbij landsgrenzen een afnemende rol spelen. Regionale specialisatie: Zich toeleggen van een land of gebied op bepaalde producten of diensten. Urbanisatiegraad: De mate waarin een land verstedelijkt is. Verhang: Hoogteverschil per kilometer. Verval: Hoogteverschil tussen twee punten van een rivier.

5.1 Groot, machtig en toch anders?
Centrale waarden: algemene waarden die een volk belangrijk vindt. R&D: Research and development (Onderzoek en ontwikkeling). W.A.S.P.S: Whites anglosaxen protestants stock (ofzoiets) Japan heeft 3900 eilanden. Er wonen 130 miljoen mensen. Op het eiland Honshu zijn de meeste steden en industrieën gevestigd, ook ligt daar de hoogste berg van Japan Fuji. En de hoofdstad Tokyo. Japan bestaat voor driekwart uit bergen. Japan is een collectieve maatschappij waarbij de gemeenschap en de cultuur centraal staan. Japan is ook een natiestaat, d.w.z. het volk valt samen in de staat. Er is grote samenwerking tussen de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs. 20% zijn grote bedrijven, 80% kleine bedrijven. De kleine bedrijven leveren weer door aan de grote bedrijven. Japan investeert meer op de lange termijn. (VS op de korte termijn. Japan scoort heel hoog op: wetenschap, Industrie en onderwijs. Japan heeft veel problemen, zoals: De bodemgesteldheid: Japan heeft 75% aan bergen. Die zijn erg stijl. Japan heeft 53 actieve vulkanen. Japan heeft veel last van aardbevingen. Japan heeft gemiddeld 30 tropische wervelstormen per jaar.

-

Japan heeft de geschiedenis tegen. Na de II wereldoorlog lag het land in puin.

Japan heeft ondanks al deze problemen: -

-

Spoorlijnen aangelegd. Een plan. Ze gaan een nieuwe weg bouwen van 400km lang. Brug. Hiervan moet de fundering diep in de zee, omdat er vaak een sterke stroming is. En er kunnen windsnelheden van 130 km/u zijn. Tunnel

Kobe is de tweede grootste havenstad van Japan. In Japan is op dit moment(nou ja in 2000)een kernenergieproject. Er zijn 5 centrales. Ze willen er nog 50. De Verenigde Staten bestaan uit 50 staten. De grootste staat is Texas en de kleinste staat is Rhode Island. In de Verenigde Staten leven 275 miljoen mensen. Je kan het landoppervlak van de Verenigde Staten in vieren delen. De drie woorden die kenmerkend zijn voor de VS zijn: Life, Liberty, Pursuit of happines. De VS is een smeltkroes van culturen. De VS is een Individuele maatschappij. De ‘zwarten’ kwamen in de VS als slaaf. In 1964 kregen ze gelijke rechten met de blanken. De VS investeert meer op de korte termijn.
-

-

De oostelijke kuststreek: Dit is erg vruchtbaar. Het midden: Hier bestaat het land uit grote vlaktes ook stromen er rivieren. Hier is het land ook vruchtbaar, maar tegen de grens van Mexico liggen woestijnsteppen en zelfs woestijnen. Het droge westen: Dit is het hoogste deel van de VS. Het wordt gevormd door de Rocky Mountains, het Grote Bekken en de Sierra Nevada. De westelijke kuststreek: Dit bestaat uit vrij jonge gebergten.

5.2 De natuur: tegenstander of medestander?
Japan heeft in het noorden een gematigd klimaat en een subtropisch klimaat in het zuiden.

In de winter komt er uit Siberië, met de noordwestmoesson, een koude stroom met landlucht naar Japan, daardoor zijn de winters daar erg koud. In de zomer komt er uit Siberië, met de zuidoostmoesson, een warme, natte zeelucht van de Grote Oceaan. Hierdoor is het in de zomer niet zo heet, maar wel erg vochtig. Wervelstormen  Tyfoons Dit zijn orkanen, die vooral in Zuid-Japan grote schade kunnen aanrichten. De VS heeft verschillende klimaten zoals: Landklimaat Zeeklimaat Steppe- of woestijnklimaat Sneeuwklimaat Hooggebergteklimaat Subtropisch klimaat

In de VS zijn er enorm veel edelmetalen, zoals: goud, koper, ijzererts, zilver. Het westen heeft een smalle strook waar regen valt, namelijk aan de loefzijde. Dat komt… als er in het westen wolken komen die richting het oosten gaan knallen die wolken tegen de loefzijde van de bergen op, die aan de kust staan. Dan is het aan de westkant nat en aan het oosten droog. Al kijk je helemaal aan de andere kant van de VS zie je dat het daar ook erg nat is, dat komt, Doordat er uit de golf van Mexico allemaal wolken komen richting het oosten. Het zuiden van de VS is erg moerassig. Er ontstaan daar veel orkanen boven de Oceaan, vooral in de zomer als de zee erg warm is. Van juni tot september waait in Japan de vochtige zuidoostmoesson. Dit zorgt voor veel problemen.

5.3 Platteland: gelijk of toch anders?
In Japan is voor de landbouw weinig plaats. Slechts 14% is geschikt voor landbouw. Het zijn vaak kleine familiebedrijfjes die leveren aan de grotere bedrijven. De boeren wonen vaak dicht bij de stad, want daar hebben ze

(meestal) nog een baan. De Japanse landbouw is kleinschalig, Arbeidsintensief, en ze hebben vaak een gemengd bedrijf. De Amerikaanse boerenbedrijven zijn vaak groot en gespecialiseerd. Men spreekt van landbouwgordels of belts. De Amerikaanse landbouw is grootschalig, arbeidsintensief en er is een monocultuur. Protectionistisch landbouwbeleid is bijv. bij de rijstsector. Deze wordt dan beschermd door invoerbeperkende regelingen en hoge subsidies. Japan doet dit, omdat de prijzen van de eigen producten hoger liggen dan prijzen van buitenlandse producten en om te voorkomen dat de landbouwsector ten onder gaat.

5,4 Industrie, voorsprong of achterstand?
De secundaire sector is erg belangrijk in de VS. Oorspronkelijk was de industrie sterk gerelateerd: - aan de landbouw, die veel grondstoffen leverde en een belangrijke afnemer was van producten; - aan de vindplaatsen van energiebronnen en minerale grondstoffen. In de VS is nog altijd een sterke regionale specialisatie. (Je ziet in je boek waar.) Na de Tweede Wereldoorlog groeide de Japanse industrie sterk. Na sterke loonstijgingen investeerden de Japanse multinationals ook veel in overig ZuidoosAzië, waardoor deze landen aanvankelijk een snelle groei doormaakten. Nu gaat dat allemaal niet meer zo goed met die landen. De industrie in Japan is vooral op hoogwaardige producten zoals: auto’s en elektronica. Dat is zo, omdat Japan over weinig grondstoffen beschikt. Zuid-Korea, Taiwan en Singapore worden NIC’s genoemd (Newly Industrialised Countries). Dat komt, omdat deze landen een indrukwekkende industriële groei doormaken.

5.5 Wat maakt de steden aantrekkelijk?
Ongeveer 80% van de bevolking (van Japan en de VS) woont in de stad. De grootste stad van Japan is Tokyo, van de VS is dat New York. Als de gebieden rond de stad erg verstedelijkt zijn noem je die gebieden noem je Megalopolissen.

De VS hebben 3 van deze gebieden. De Boswash (Boston-Washington), Chipitt (Chigago – Pittsburg) en nog 1. Mensen zijn op zoek naar werk  ze gaan naar de stad (urbanisatie) de stad word enorm uitgebreid er komen allemaal nadelen om in de stad te wonen  mensen gaan weer weg (suburbanisatie). Sterke verstedelijking geeft allemaal problemen zoals: -Hoge grondprijzen. -Vervuiling -Selectieve suburbanisatie (dit komt doordat er minder hoogopgeleiden (Y.U.P. Young Urban Professional) in de stad blijven, de kosten worden hoger in de stad, diensten verdwijnen en de criminaliteit neemt toe) Forensisme: woon-werkverkeer Het urbanisatiegraad geeft het percentage van de bevolking dat in steden woont aan.

5.6 Minderheden: hoe staan ze ervoor?
In Japan wonen voor 99% Japanner. De 1% zijn de Ainu en de Koreanen. De Ainu wonen nu op het eiland Hokkaido. In de VS vormen de indianen een minderheid. Veel wonen in reservaten. De negers die nu in Amerika wonen zijn afstammelingen van de slaven. Deze negers worden de Afro-Americans genoemd. Een bevolkingsgroep die al lang in de VS woont, maar pas vrij recent (schandalig) veel aandacht krijgt zijn de Spaanstalig Amerikanen (hispanics). Ze hebben niet zo’n hoge opleiding, ze hebben slecht betaalde banen en wonen vaak in achterstandswijken. (Dit kan echt niet!!!) .

5.7 Toerisme: hoe ver kun je gaan?
Japan wordt niet zo vaak bezocht. Dat komt, omdat de westerse toeristen de afstand te groot vinden. Toeristische attractiepunten in Japan zijn bijv. tempels en historische plaatsen.

De VS behoren tot de meest bezochte landen ter wereld. Veel Japanners gaan naar de VS op vakantie. Daar gaan ze bijv. naar Las Vegas, San Francisco om hun rijke aan bod van theaters, musea en andere attractiepunten. Er zijn ook mensen die voor de natuur naar de VS gaan. De grootste groep toeristen in de VS blijven toch de Amerikanen.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful