You are on page 1of 2

I N T E R V I E W

‘Het was allemaal


P H I L A N D E R S O N
Namens Panasonic
in Parijs-Roubaix

een sprookje’
Van profwielrenner naar hobbyboer
aan de zuidkust van Australië.
Het verhaal van Phil Anderson, de
eerste niet-Europeaan die een rit in
de Tour de France won en nummer
1 van de wereld werd in 1985. Het
verhaal van ‘Skippy’ die als jonge
knul van 21 met zijn koffertje
arriveerde in Parijs en geen benul
had dat je met wielrennen een
boterham kon verdienen.

WABE ROSKAM Hij werd nieuwsgierig en vroeg hoe hij in Parijs, eigen potje koken, taal niet of
Beeld: Fotoburo Cor Vos, Wabe Roskam mee kon doen. ‘Ga maar naar de fietsen- nauwelijks begrijpen.......”
winkel’ werd hem verteld. ‘Daar kunnen Hij lacht om de vraag of het anders ge-
,,How you’re going mate”, zegt Anderson, ze je vertellen hoe je lid wordt van een weest zou zijn als hij meteen een miljoe-
wanneer hij de voordeur opent van zijn club’. Drie jaar later reed Anderson bij nencontract aangeboden had gekregen.
fraaie landhuis, verscholen in de heuvels de nationale amateurselectie en in 1978 ,,Dan was ik misschien gaan rentenieren.
nabij het dorpje Apollo Bay aan de Great won hij de wegwedstrijd van de Gemene- Om eerlijk te zijn, ik dacht niet eens aan
Ocean Road, 250 kilometer ten westen best Spelen in Canada. “In Australië had een carrière. Ik wilde een jaar in Parijs
van de metropool Melbourne. je twee mogelijkheden. Of je nam een blijven om te kijken hoe het zou gaan
Uitkijkend over de oceaan heeft de, on- proflicentie, kon je wat geld verdienen, of en dan terug naar Australië om met de
dermeer, oud-Panasonic- en TVM-cou- je nam een amateurlicentie en dan kon je Olympische ploeg naar Moskou te gaan.
reur zijn stek gevonden op dit 60 hectare in ieder geval deelnemen aan de Geme- Ik wist ook niet hoe het wielerwereldje
landgoed. Anderson verhuurt een paar nebest- en Olympische Spelen. Begon je in elkaar stak. Je las hier wel over wed-
zomerhuisjes op het immense terrein en als amateur bleef je amateur. Begon je strijden, maar niets over de levensstijl of
enkele koeien en schapen geven hem de als prof bleef je prof.” werkwijze.” In een jaar tijd won Anderson
titel van hobbyboer. Alleen de fietsen van 16 wedstrijden. ,,Ik was fanatiek, had
weleer en enkele posters in de garage, Naïef geen geld, geen familie daar en wilde
maken duidelijk dat hier een oud-kam- Een uitnodiging van een amateurclub in alles winnen.” Dan komt de tijd om een
pioen woont. Uiterlijk is Phil Anderson Parijs bracht Anderson van het onbe- besluit te nemen. Terug naar Down Un-
weinig veranderd. Nog steeds dezelfde kende wielerland Australië naar het hart der, Olympische ploeg, amateur blijven,
markante kop en gespierde benen als van de wielersport in Frankrijk. Hij geeft medailles winnen. Of... een profcontract
in de dagen dat hij samen met Bernard toe: “Ik was verschrikkelijk naïef toen tekenen bij Mercier of Peugeot.
,Van een Hinault de Alpe D’Huez beklom. ,,Ik fiets ik in Parijs begon. Wist eigenlijk niets ,,Uiteindelijk besloot ik naar Peugeot
niet echt veel meer”, bekent hij. ,,Weinig van de sport. Van een grote vis in eigen te gaan en prof te worden. De gedachte
grote vis tijd. Maar ik doe wel veel mountainbiken land werd ik een sardientje in Europa. Ik om prof te worden en een boterham te
werd ik een als ik even tijd heb. Ik kan me hier op mijn had geen benul dat je met wielrennen je verdienen met de sport die ik leuk vond
landgoed helemaal uitleven.” brood kon verdienen. Maar ik was erop was toch sterker dan een Olympische
sardientje’ Als 16-jarige knul hield Anderson zich gebrand om te slagen. Ik moest ook wel. medaille.”
vooral bezig met duursporten. Tot hij in Vanmiddag een criterium winnen, bete- In 1982 wint Anderson zijn eerste Tour-
Melbourne een criterium zag in de stad. kende vanavond eten. Daar zat ik midden etappe, wanneer hij tien meter voor

1 2
Henk Lubberding over de meet komt. De mee te maken. Van nationaal naar in- ook wat meer aandacht. Jongens als << Winst in de Amstel
,Vanmiddag eerste Aussie die een belangrijke etappe ternationaal maakte mij trots.” Geen McEwen zijn nu veel bekender hier. In
Gold Race 1983
wint. Voorpaginanieuws Down Under. resultaten behalen was voor Anderson mijn tijd was dat niet. Ik denk dat ik eer-
een criterium ,,Welnee. Dat gebeurde toen niet. een grotere angst dan de concurrentie. der in een restaurant in België of Neder-
winnen, Mijn landgenoten nemen wielrennen ,,Ik zette mezelf altijd onder druk. Con- land wordt herkend, dan in Melbourne of
best wel serieus, maar hebben geen idee centreren. Ik vond dat ik een erg goed Sydney.” Wel is de eerste niet-Europeaan
betekende dat je er je brood mee kunt verdienen. inkomen had en dan wordt er ook iets die ooit een Touretappe won van mening
Nu we de afgelopen jaren meer succes van je verwacht. Een groot aantal men- dat het wielrennen in Australië verder
vanavond hebben met O’Grady, Cooke en McEwen, sen was afhankelijk van mijn resultaten. kan groeien. ,,In de laatste Tour deden
eten’ wordt het een beetje bekender. In mijn Toch... als ik het over zou moeten doen we goed mee en het Australian Institute
tijd stopte het met vijf regels.” zou ik het niet anders doen. Het was een of Sports doet veel goed werk. We zou-
sprookje voor me. Iedere dag was beter den hier ook meer wedstrijden moeten
Siddering dan de vorige. Het was prachtig. Ik had hebben die beter op elkaar inspelen.
Na vier jaar autofabrikant verhuist An- het gratis gedaan!” De kalender is te vol. In oktober, einde
derson naar Raleigh wat een jaar later Hij geeft toe dat het waarschijnlijk an- seizoen, hebben we de Sun Tour en in
Panasonic wordt. Anders? ,,Duidelijk, de ders was gegaan wanneer hij in Europa januari, begin nieuwe seizoen de Tour
Fransen rijden het liefst in eigen land, was opgegroeid. ,,Als je daar woont Down Under. Iedereen denkt aan zijn
terwijl we met Panasonic overal reden. voelt het toch meer comfortabel. Je eigen evenement. Je moet dat bij elkaar
Bij Panasonic nam ik de plaats in van familie om je heen, ‘s avonds thuis eten, brengen wil je het peloton hier krijgen.
Jan Raas, zowel voor de klassiekers als meer begeleiding. Ik had dat niet. We hebben het hier wekenlang over
voor de Ronden. Daarnaast hadden we in Ik moest winnen, dat maakte me harder. de Formule 1 en Australian Open in
Anderson bewaart een
Peter Post een professionele leider. Als Als kind ging ik de bossen in, kamperen, Melbourne. Waarom kan dat niet met aantal van zijn oude
hij met zijn vuist op tafel sloeg ging er daar leerde je te overleven en verant- wielrennen?” fietsen in de garage >>
een siddering door ons heen.” woordelijk te zijn voor jezelf.”
Vier jaar later tekent Phil Anderson Vandaag de dag heeft Anderson niet veel Doping
een contract bij TVM, de ploeg van Cees meer te maken met de wielerwereld. Volgens Anderson is er veel veranderd
Priem. ,,Het was geen topploeg, maar ,,Ik ben druk met andere zaken. Ik ga sinds hij zijn professionele carrière be-
wel een nieuwe ploeg met ambities. nog wel ieder jaar naar de Tour en Italië. eindigde in 1994. Meer stakingen, meer
Ik ging van een wereldteam naar een Ik neem dan een groep van ongeveer verkeer, gevaar en natuurlijk het verhaal
jonge onervaren club. Ik heb er goede vijftig mensen mee. We fietsen dan wat rond alle dopingaffaires. Meer geld en
herinneringen aan. Er kleefden voor en volgen de Tour. En ik doe hier zo nu daarom ook meer druk op de renners.
mij natuurlijk wel risico’s aan, maar het en dan wat trainingskampen. ,,Ik heb het gevoel dat ik destijds mijn
was goed om de opbouw van een ploeg Gelukkig krijgt het wielrennen hier nu sponsors waarde voor hun geld gaf.
Wat doping betreft heb je natuurlijk
altijd renners die de boel belazeren. Ik
herinner me in 1980 in de Pyreneeën
met Hennie Kuiper. Ik had enorme rug-
,Ik zette pijn en dwarrelde een beetje voor de
mezelf altijd bezemwagen uit. Iedereen riep om aan
te klampen aan de bezemwagen. Het
onder druk’ was mijn eerste Tour en ik dacht, als je
nu de boel belazert dan maak je nooit
een goede carrière van wielrennen. Het
was gemakkelijk geweest, maar het is
hetzelfde als met doping gebruiken. Als
je een keer begint, dan is het moeilijk
om het te laten. Het idee leeft nu zelfs al
bij de jeugd dat je alleen beroepsrenner In het tenue van TVM >>
kunt worden als je doping gebruikt. En
inderdaad als je zegt dat je nooit hebt
gebruikt, kijkt men naar je van ‘ja dat
zal wel’. Je kunt je niet verdedigen. Mis-
schien had ik een goede opvoeding. Mij
werd geleerd dat het fout is.”
Enkele jaren geleden heeft Anderson een
trainingscursus gedaan. Een nieuwe car-
rière? ,,Nee, ik had dan met de nieuwe-
lingen naar Italië moeten verhuizen.
Natuurlijk hoop ik ooit dat er een Austra-
lische ploeg mee gaat doen aan de Tour.
Onze renners presteren nu goed, maar
een aantal goede renners maakt natuur-
lijk nog geen goed team. Ik zou dan best
een managementrol willen vervullen.
Maar dan moet je wel een programma
opstellen voor de komende vijf jaar en
niet alleen op de Tour gefocust zijn. Mis-
schien in 2010?”
Anderson heeft geen tijd meer. De koeien
Fietsen doet Anderson moet gevoerd worden. Van renstal naar
nog wel eens op de MTB koeienstal? 

3 4