You are on page 1of 5

ISPRAVNO OBLIKOVANJE KONSTRUKCIJA S OBZIROM NA ZAMJENJIVOST I TOLERANCIJE

Relativni troak izrade

honano/lepano

bueno, polirano / tokareno, polirano bueno, brueno / tokareno bueno / hladno izvlaeno Tolerancija (m)

Slika T.1 Zavisnost relativnih trokova izrade provrta u glavini / vratila od veliine zahtijevane tolerancije

Gda Gga Ggc Gda Gdc

Ta

Gdb Ggb

Tb

Gdb Tc

Slika T.2 Tolerancija zbroja toleriranih izmjera

Gda Gdc Tc Ggc Gga Gdb Ggb

Slika T.3 Tolerancija razlike toleriranih izmjera

40+0,1 10+0,01 100,05

_ + +

0 50 -0,1

Poetna toka

Slika T.4 Lanac izmjera: a) prikaz konstrukcijskog elementa, b) odreivanje smjera kota

Pogreno

Ispravno

150,1

25+0,2
0 50 -0,2

100,1

150,1

25+0,2
0 50 -0,2

Slika T.5 Zatvoreni lanac izmjera

15 +0,02
0 45 -0,04

20 +0,02

15 45

0 10 -0,02

Slika T.6 Funkcionalno uvjetovana uska tolerancija: a) prikaz, b) pogreno, c) ispravno - samo jedna izmjera je tolerirana

Mjesto za prilagodni komad

Slika T.7 Montaa s prilagodnim komadom

Tablica T.1 Koeficijenti toplinskog rastezanja za temperaturno podruje 0...100 C, a to je najei sluaj u praksi Materijal
Aluminij i aluminijske slitine Bakar Bronca Cinkove slitine Crveni lijev elik nelegirani 0,1%C elik nelegirani 0,6%C elik legirani CrNi

(K-1)
2310-6 16,510-6 1810-6 2810-6 1910-6 1210-6 11,710-6 11,510-6

Materijal
elik nehrajui 18Cr8Ni elik legirani 13%Cr elik invar 36%Ni Magnezijeve slitine Mjed Sinterirano eljezo Sivi lijev Tvrdi metali

(K-1)
1610-6 10,510-6 1,510-6 24,510-6 18,410-6 1310-6 10,410-6 5,510-6

Tablica T.2 esti dosjedi u strojogradnji


vrsti dosjedi
H8/u8 H7/s6 H7/r6 Vrlo velik prijeklop: spojevi glavine kotaa, zamanjaka, zupanika, remenica itd. s osovinom/vratilom. Velik prijeklop: spojevi glavine s osovinom/vratilom, ahure u glavinama, bronani vijenci na tijelu od sivog lijeva. Malen prijeklop: ahure u kuitu, vijenci zupanika s dodatnim osiguranjem, bandae vagonskih kotaa.

Prijelazni dosjedi
H7/n6 H7/k6 H7/j6 Mogui prijeklop vei od mogue zranosti: glavine zupanika, remenica, spojki i sl. koje se rijetko demontiraju. Mogui prijeklop i mogua zranost priblino jednaki: glavine zupanika, remenica, spojki i sl.; unutarnji prsteni valjnih leaja na osovinama/vratilima. Mogui prijeklop manji od mogue zranosti: glavine zupanika, remenica, spojki i sl. koji se mijenjaju.

Labavi dosjedi
H7/h6 H8/h9 H11/h11 H8/f7 G7/h6 F8/h9 H8/e8 E9/h9 H8/d9 H11/d9 D10/h9 D10/h11 H11/c11 C11/h9 C11/H11 H11/a11 A11/h11 Vrlo malena zranost, mogue pomicanje rukom pri podmazanim povrinama: povrine koje slue za centriranje, spojevi izmjenjivih zupanika obradnih strojeva s vratilom. Malena zranost: klizni leaji openito, glavine/ahure koje klize po vratilu, klizai u mehanizmima, klipovi u cilindru. Srednja zranost: klizni leaji s dugakim osovinama/vratilima ili vie uleitenja, leaji koljenastih vratila i punih vijaka, uleitenja poluga. Obilna zranost: leajevi pogona dizalica i gospodarskih strojeva, leajevi koji se jako zagrijavaju. Velika zranost: za leajeve graevinskih i poljoprivrednih strojeva. Vrlo velika zranost: leajevi koji se prljaju ili nedovoljno podmazuju, leajevi bagera, okretljivi dijelovi konica.

Slika T.8 ahura u provrtu: a) Prekomjerno toleriranje i nalijeganje; b) Ispravna konstrukcija sa zranostima

Slika T.9 Leajna ahura: a) Izvedba koja zatijeva tolerancije i dvodjelno kuite; b) Jednostavnija izvedba s pozicionim vijkom

Slika T.10 Centriranje ploe: a) Dvije rupe za zatike na ploi, b) Zamjena jedne rupe prorezom

Slika T.11 Meusobno centriranje dijelova: a) Neispravan poloaj zatika; b) Ispravan poloaj zatika

Slika T.12 Koritenje elastinih dijelova: a) Cilindrini zatik; b) Stoasti zatik, c) Prorezani zatik, d) Zasjeeni zatik