. . d o g . . g l e . . f u n . . ! z o . . o m . . o g g . . l e . . u n . . z o o . . m d . . g g l . . e f u . . n ! z . . o o m . .m d o . . g l e . . f u n . . ! z o . . o m . .d o g . . l e . . u n . . z o o . . m d . .o g g . . e f . . n ! . . o o . .m d o . .g g . g . f . ! . o . d . l . fu . ! z . m . o . e . n . o . . g . . . o . d . gl . fu . ! . m . . og . . le . . un . . zo . . md . . gg . . o . . l . . u . . z . . m . . og . . e . . n . . o . . d . . gg . . f . . ! . . o . . do . . gl . . fu . . ! z . . m . . o . e . n . zo . o l g . .g g l e . . e. f u n. . .n ! z o. . .o o m . . .d o g g. . .g l e . . .f u n . . .! z o o. . .o m d . . .o g g l . . .l e f u. . .u n ! z. . .z o o m. . .m d o . . .g g l e . . .e f u n. . .n ! z o. . .o o m . . .d o g . .g.g l e . . . .f u n. . . .! z o.o. . .o m d. . .d.o g g. . . .l e f. . .f.u n ! . . .! .z o o. . . .m d o. . .o.g g l.e . . .e f . . fu . . ! z . . om . . do . . le . . fun . . ! zo . . m . . ogg . . e . . n . . oo . . d . . ggl . . fu . . ! . . om . . do . . gle . . fun . . ! zo . . m . . og . . le . . un . . zo . . md . . gg . . f . . l o . . . . g . . . . d . . f . ! . . o . . . z . . . u l g . e. f u n. . .n ! z o. . .o o m . . .d o g g. . .g l e . . .f u n . . .! z o o. . .o m d . . .o g g l . . .l e f u. . .u n ! z. . .z o o m. . .m d o . . .g g l e . . .e f u n. . .n ! z o. . .o o m . . .d o g . .g.g l e . . .f u n. . . .! z o.o. . .o m d. . .d.o g g. . . .l e f. . .f.u n ! . . .! .z o o. . . .m d o. . .o.g g l.e . . .e f u. . . .n ! . . ! z . . om . . do . . le . . fun . . ! zo . . m . . ogg . . e . . n . . oo . . d . . ggl . . fu . . ! . . om . . do . . gle . . fun . . ! zo . . m . . og . . le . . un . . zo . . md . . gg . . f . . n ! . . u o . . . g . . . . d . . f . ! . . o . . . z . . . . u l g . .n ! z o. . .o o m . . .d o g g. . .g l e . . .f u n . . .! z o o. . .o m d . . .o g g l . . .l e f u. . .u n ! z. . .z o o m. . .m d o . . .g g l e . . .e f u n. . .n ! z o. . .o o m . . .d o g . .g.g l e . . .f u n . . .! z o.o. . .o m d. . .d.o g g. . . .l e f. . .f.u n ! . . .! .z o o. . . .m d o. . .o.g g l.e . . .e f u. . . .n ! z. . .z.o o . . om . . dog . . le . . fun . . ! zo . . m . . ogg . . e . . n . . oo . . d . . ggl . . fu . . ! . . om . . do . . gle . . fun . . ! zo . . m . . og . . le . . un . . zo . . md . . gg . . f . . n ! . . oo . . z o m u . . . . . . d . . f . ! . . o . . . z . . . . . l g . .o o m . . .d o g g. . .g l e . . .f u n . . .! z o o. . .o m d . . .o g g l . . .l e f u. . .u n ! z. . .z o o m. . .m d o . . .g g l e . . .e f u n. . .n ! z o. . .o o m . . .d o g . .g.g l e . . .f u n . . .! z o o. . .o m d. . .d.o g g. . . .l e f. . .f.u n ! . . .! .z o o. . . .m d o. . .o.g g l.e . . .e f u. . . .n ! z. . .z.o o m. . . .d o . . dog . . le . . fun . . ! zo . . m . . ogg . . e . . n . . oo . . d . . ggl . . fu . . ! . . om . . do . . gle . . fun . . ! zo . . m . . og . . le . . un . . zo . . md . . gg . . f . . n ! . . oo . . do . . m . o m u l . . . . d . . f . ! . . o . . . z . . . . . . g . .d o g g. . .g l e f. . .f u n . . .! z o o. . .o m d . . .o g g l . . .l e f u. . .u n ! z. . .z o o m. . .m d o . . .g g l e . . .e f u n. . .n ! z o. . .o o m . . .d o g . .g.g l e . . .f u n . . .! z o o. . .o m d . .d.o g g. . . .l e f. . .f.u n ! . . .! .z o o. . . .m d o. . .o.g g l.e . . .e f u. . . .n ! z. . .z.o o m. . . .d o g. . .g.g l . . le . . un . . ! zo . . m . . ogg . . e . . n . . oo . . d . . ggl . . fu . . ! . . om . . do . . gle . . fun . . ! zo . . m . . og . . le . . un . . zo . . md . . gg . . f . . n ! . . oo . . do . . gle . . g o m u l . . . . d . . f . ! . . o . . . z . . . . . . . g . .g l e f. . .f u n . . .! z o o. . .o m d . . .o g g l . . .l e f u. . .u n ! z. . .z o o m. . .m d o . . .g g l e . . .e f u n. . .n ! z o. . .o o m . . .d o g . .g.g l e . . .f u n . . .! z o o. . .o m d . .d.o g g . . .l e f. . .f.u n ! . . .! .z o o. . . .m d o. . .o.g g l.e . . .e f u. . . .n ! z. . .z.o o m. . . .d o g. . .g.g l e . . . .f u . . un . . ! zo . . m . . ogg . . e . . n . . oo . . d . . ggl . . fu . . ! . . om . . do . . gle . . fun . . ! zo . . m . . og . . le . . un . . zo . . md . . gg . . f . . n ! . . oo . . do . . gle . . fu . . e o m u l . . . d . . f . ! . . o . . . z . . g . . . . . g . n . .f u n . . .! z o o. . .o m d . . .o g g l . . .l e f u. . .u n ! z. . .z o o m. . .m d o . . .g g l e . . .e f u n. . .n ! z o. . .o o m . . .d o g . . .g l e . . .f u n . . .! z o o. . .o m d . .d.o g g . . .l e f . .f.u n ! . . .! .z o o. . . .m d o. . .o.g g l.e . . .e f u. . . .n ! z. . .z.o o m. . . .d o g. . .g.g l e . . . .f u n. . . .! z . . ! zo . . m . . ogg . . e . . n . . oo . . d . . ggl . . fu . . ! . . om . . do . . gle . . fun . . ! zo . . m . . og . . le . . un . . zo . . md . . gg . . f . . n ! . . oo . . do . . gle . . fu . . ! z . . n o m u l . . d . . f . ! . . o . . . z . . g . . . . . g . . n o . .! z o o. . .o m d . . .o g g l . . .l e f u. . .u n ! z. . .z o o m. . .m d o . . .g g l e . . .e f u n. . .n ! z o. . .o o m . . .d o g . . .g l e . . .f u n . . .! z o o. . .o m d . .d.o g g . . .l e f . .f.u n ! . .! .z o o.m. . .m d o. . .o.g g l.e . . .e f u. . . .n ! z. . .z.o o m. . . .d o g. . .g.g l e . . . .f u n. . . .! z o. . . .o m . . m . . ogg . . e . . n . . oo . . d . . ggl . . fu . . ! . . om . . do . . gle . . fun . . ! zo . . m . . og . . le . . un . . zo . . d . . gg . . f . . n ! . . oo . . do . . gle . . fu . . ! z . . om . . o m u l . d . . f . ! . . o . . . z . . g . . . . . g . . .o n o . .o m d . . .o g g l . . .l e f u. . .u n ! z. . .z o o m. . .m d o . . .g g l e . . .e f u n. . .n ! z o. . .o o m . . .d o g . . .g l e . . .f u n . . .! z o o. . .o m d . .d.o g g . . .l e f u. .f.u n ! . .! .z o o m. . .m d o. . .o.g g l.e . . .e f u. . . .n ! z. . .z.o o m. . . .d o g. . .g.g l e . . . .f u n. . . .! z o. . . .o m d. . .d.o g . . ogg . . e . . n . . oo . . d . . ggl . . fu . . ! . . om . . do . . gle . . fun . . ! zo . . m . . og . . le . . n . . zo . . d . . gg . . f . . n ! . . oo . . do . . gle . . fu . . ! z . . om . . og . . m u l . f . ! . . o . . . z . . g . . . . . g . . .o . d . n o . .o g g l . . .l e f u. . .u n ! z. . .z o o m. . .m d o . . .g g l e . . .e f u n. . .n ! z o. . .o o m . . .d o g . . .g l e . . .f u n . . .! z o o. . .o m d . .d.o g g . . .l e f u. .f.u n ! . .! .z o o m. . .m d o . .o.g g l.e . . .e f u. . . .n ! z. . .z.o o m. . . .d o g. . .g.g l e . . . .f u n. . . .! z o. . . .o m d. . .d.o g g. . .g.l e . . e . . n . . oo . . d . . ggl . . fu . . ! . . om . . do . . gle . . fun . . ! zo . . m . . og . . le . . n . . zoo . . d . . gg . . f . . n ! . . oo . . do . . gle . . fu . . ! z . . om . . og . . le . . g m . f . ! . . o . . . z . . g . . . . . g . . . . . l u n o . .l e f u. . .u n ! z. . .z o o m. . .m d o . . .g g l e . . .e f u n. . .n ! z o. . .o o m . . .d o g . . .g l e . . .f u n . . .! z o o. . .o m d . .d.o g g . . .l e f u. .f.u n ! . .! .z o o m. . .m d o . .o.g g l e . . .e f u. . . .n ! z. . .z.o o m. . . .d o g. . .g.g l e . . . .f u n. . . .! z o. . . .o m d. . .d.o g g. . .g.l e f. . .f.u n . . n . . oo . . d . . ggl . . fu . . ! . . om . . do . . gle . . fun . . ! zo . . m . . og . . le . . n . . zoo . . d . . gg . . f . . n ! . . oo . . do . . gle . . fu . . ! z . . om . . og . . le . . un . . f m . ! . . o . . . z . . g . . . . . g . . . . . l . u n o . .u n ! z. . .z o o m. . .m d o . . .g g l e . . .e f u n. . .n ! z o. . .o o m . . .d o g . . .g l e . . .f u n . . .! z o o. . .o m d . .d.o g g l. . .l e f u. .f.u n ! . .! .z o o m. . .m d o . .o.g g l e . . .e f u . . .n ! z. . .z.o o m. . . .d o g. . .g.g l e . . . .f u n. . . .! z o. . . .o m d. . .d.o g g. . .g.l e f. . .f.u n ! . . .! .z o . . oo . . d . . ggl . . fu . . ! z . . om . . do . . gle . . fun . . ! zo . . m . . og . . e . . n . . zoo . . d . . gg . . f . . n ! . . oo . . do . . gle . . fu . . ! z . . om . . og . . le . . un . . zo . . ! m . . o . . . . . g . . . . . g . . . . . l . u . n o . .z o o m. . .m d o . . .g g l e . . .e f u n. . .n ! z o. . .o o m . . .d o g . . .g l e . . .f u n . . .! z o o. . .o m d . .d.o g g l. . .l e f u. .f.u n ! . .! .z o o m. . .m d o . .o.g g l e . . .e f u . . .n ! z . .z.o o m. . . .d o g. . .g.g l e . . . .f u n. . . .! z o. . . .o m d. . .d.o g g. . .g.l e f. . .f.u n ! . . .! .z o o. . .o.m d . . d . . ggl . . fu . . ! z . . om . . do . . gle . . fun . . ! zo . . m . . og . . e . . n . . zoo . . d . . gg . . f . . n ! . . oo . . do . . gle . . fu . . ! z . . om . . og . . le . . un . . zo . . md . . o . o . . . . . g . . . . . g . . . . . l . u . . m n o o . .m d o . . .g g l e . . .e f u n. . .n ! z o. . .o o m . . .d o g . . .g l e . . .f u n . . .! z o o. . .o m d . .d.o g g l. . .l e f u. .f.u n ! . .! .z o o m. . .m d o . .o.g g l e . . .e f u . . .n ! z . .z.o o m . . .d o g. . .g.g l e . . . .f u n. . . .! z o. . . .o m d. . .d.o g g. . .g.l e f. . .f.u n ! . . .! .z o o. . . .m d o. . .o.g g . . ggl . . fu . . ! z . . om . . do . . gle . . fun . . ! zo . . m . . og . . e . . n . . zoo . . d . . gg . . f . . n ! . . oo . . do . . gle . . fu . . ! z . . om . . og . . le . . un . . zo . . md . . gg . . o . . . . . g . . . . . g . . . . . l . u . . m . n o o . .g g l e . . .e f u n. . .n ! z o. . .o o m . . .d o g . . .g l e . . .f u n . . .! z o o. . .o m d . .d.o g g l. . .l e f u. .f.u n ! . .! .z o o m. . .m d o . .o.g g l e . . .e f u . . .n ! z . .z.o o m . . .d o g . .g.g l e . . . .f u n. . . .! z o. . . .o m d. . .d.o g g. . .g.l e f. . .f.u n ! . . .! .z o o. . . .m d o. . .o.g g l.e. .l.e f . . fu . . ! z . . om . . do . . gle . . fun . . ! zo . . m . . og . . e . . n . . zoo . . d . . gg . . f . . n ! . . oo . . do . . gle . . fu . . ! z . . om . . og . . le . . un . . zo . . md . . gg . . f . . l . . . . g . . . . . g . . . . . l . u . z . m . . n o o . .e f u n. . .n ! z o. . .o o m . . .d o g . . .g l e . . .f u n . . .! z o o. . .o m d . .d.o g g l. . .l e f u. .f.u n ! . .! .z o o m. . .m d o . .o.g g l e . . .e f u . . .n ! z . . .o o m . . .d o g . .g.g l e . . .f u n. . . .! z o. . . .o m d. . .d.o g g. . .g.l e f. . .f.u n ! . . .! .z o o. . . .m d o. . .o.g g l.e. .l.e f u. . .u.n ! . . ! z . . om . . do . . gle . . fun . . ! zo . . m . . og . . e . . n . . zoo . . d . . gg . . f . . n ! . . oo . . do . . gle . . fu . . ! z . . om . . og . . le . . un . . zo . . md . . gg . . f . . n ! . . u . . . g . . . . . g . . . . . l . u . z . m . . . n o o . .n ! z o. . .o o m . . .d o g . . .g l e . . .f u n . . .! z o o. . .o m d . .d.o g g l. . .l e f u. .f.u n ! . .! .z o o m. . .m d o . .o.g g l e . . .e f u . . .n ! z . . .o o m . . .d o g . .g.g l e . . .f u n . . .! z o. . . .o m d. . .d.o g g. . .g.l e f. . .f.u n ! . . .! .z o o. . . .m d o. . .o.g g l.e. .l.e f u. . .u.n ! z. . .z.o o . . om . . do . . gle . . fun . . ! zo . . m . . og . . e . . n . . zoo . . d . . gg . . f . . n ! . . oo . . do . . gle . . fu . . ! z . . om . . og . . le . . un . . zo . . md . . gg . . f . . n ! . . oo . . z . . g . . . . . g . . . . . l . u . z . m . . . n . o o . .o o m . . .d o g . . .g l e . . .f u n . . .! z o o. . .o m d . .d.o g g l. . .l e f u. .f.u n ! . .! .z o o m. . .m d o . .o.g g l e . . .e f u . . .n ! z . . .o o m . . .d o g . .g.g l e . . .f u n . . .! z o . . .o m d. . .d.o g g. . .g.l e f. . .f.u n ! . . .! .z o o. . . .m d o. . .o.g g l.e. .l.e f u. . .u.n ! z. . .z.o o m. . .m.d o . . do . . gle . . fun . . ! zo . . m . . og . . e . . n . . zoo . . d . . gg . . f . . n ! . . oo . . do . . gle . . fu . . ! z . . om . . og . . le . . un . . zo . . md . . gg . . f . . n ! . . oo . . do . . m . g . . . . . g . . . . . l . u . z . m . . . n . o . o . .d o g . . .g l e . . .f u n . . .! z o o. . .o m d . .d.o g g l. . .l e f u. .f.u n ! . .! .z o o m. . .m d o . .o.g g l e . . .e f u . . .n ! z . . .o o m . . .d o g . .g.g l e . . .f u n . . .! z o . . .o m d . .d.o g g. . .g.l e f. . .f.u n ! . . .! .z o o. . . .m d o. . .o.g g l.e. .l.e f u. . .u.n ! z. . .z.o o m. . .m.d o g. . .g.g l . . gle . . fun . . ! zo . . m . . og . . e . . n . . zoo . . d . . gg . . f . . n ! . . oo . . do . . gle . . fu . . ! z . . om . . og . . le . . un . . zo . . md . . gg . . f . . n ! . . oo . . do . . gle . . . . . . g . . . . . l . u . z . m . . . n . o . . g . o . .g l e . . .f u n . . .! z o o. . .o m d . .d.o g g l. . .l e f u. .f.u n ! . .! .z o o m. . .m d o . .o.g g l e . . .e f u . . .n ! z . . .o o m . . .d o g . .g.g l e . . .f u n . . .! z o . . .o m d . .d.o g g . .g.l e f. . .f.u n ! . . .! .z o o. . . .m d o. . .o.g g l.e. .l.e f u. . .u.n ! z. . .z.o o m. . .m.d o g. . .g.g l e. . . .f u . . fun . . ! zo . . m . . og . . e . . n . . zoo . . d . . gg . . f . . n ! . . oo . . do . . gle . . fu . . ! z . . om . . og . . le . . un . . zo . . md . . gg . . f . . n ! . . oo . . do . . gle . . fu . . e . . . . g . f . . . . l . u . z . m . . . n . o . . . o . .f u n . . .! z o o. . .o m d . .d.o g g l. . .l e f u. . .u n ! . .! .z o o m. . .m d o . .o.g g l e . . .e f u . . .n ! z . . .o o m . . .d o g . .g.g l e . . .f u n . . .! z o . . .o m d . .d.o g g . .g.l e f . .f.u n ! . . .! .z o o. . . .m d o. . .o.g g l.e. .l.e f u. . .u.n ! z. . .z.o o m. . .m.d o g. . .g.g l e. . . .f u n. . .n.! z . . ! zo . . m . . og . . e . . n . . zoo . . d . . gg . . f . . n ! . . oom . . do . . gle . . fu . . ! z . . om . . og . . le . . un . . zo . . md . . gg . . f . . n ! . . oo . . do . . gle . . fu . . ! z . . n . . . g . f . . . . l . u . z . . . . n . o . . . . o . .! z o o. . .o m d . .d.o g g l. . .l e f u. . .u n ! . .! .z o o m. . .m d o . .o.g g l e . . .e f u . . .n ! z . . .o o m . . .d o g . .g.g l e . . .f u n . . .! z o . . .o m d . .d.o g g . .g.l e f . .f.u n ! . .! .z o o. . . .m d o. . .o.g g l.e. .l.e f u. . .u.n ! z. . .z.o o m. . .m.d o g. . .g.g l e. . . .f u n. . .n.! z o. . .o.o m . . m . . og . . e . . n . . zoo . . d . . gg . . fu . . n ! . . oom . . do . . gle . . fu . . ! z . . om . . og . . le . . un . . zo . . md . . gg . . f . . n ! . . oo . . do . . gle . . fu . . ! z . . om . . o . . g . f . . . . l . . z . . . . n . o . . . . . o . .o m d . .d.o g g l. . .l e f u. . .u n ! . .! .z o o m. . .m d o . .o.g g l e . . .e f u . . .n ! z . . .o o m . . .d o g . .g.g l e . . .f u n . . .! z o . . .o m d . .d.o g g . .g.l e f . .f.u n ! . .! .z o o . . .m d o. . .o.g g l.e. .l.e f u. . .u.n ! z. . .z.o o m. . .m.d o g. . .g.g l e. . . .f u n. . .n.! z o. . .o.o m d. . .d.o g . . og . . e . . n . . zoo . . d . . gg . . fu . . n ! . . oom . . do . . gle . . fu . . ! z . . om . . og . . le . . un . . zo . . md . . gg . . f . . n ! . . oo . . do . . gle . . fu . . ! z . . om . . og . . . g . f . ! . . . l . . z . . . . n . o . . . . . o . .d.o g g l. . .l e f u. . .u n ! . . .z o o m. . .m d o . .o.g g l e . . .e f u . . .n ! z . . .o o m . . .d o g . .g.g l e . . .f u n . . .! z o . . .o m d . .d.o g g . .g.l e f . .f.u n ! . .! .z o o . . .m d o . .o.g g l.e. .l.e f u. . .u.n ! z. . .z.o o m. . .m.d o g. . .g.g l e. . . .f u n. . .n.! z o. . .o.o m d. . .d.o g g. . .g.l e . . e . . n . . zoo . . d . . gg . . fu . . n ! . . oom . . do . . gle . . fu . . ! z . . om . . og . . le . . un . . zo . . md . . gg . . f . . n ! . . oo . . do . . gle . . fu . . ! z . . om . . og . . le . . g . f . ! . . . l . . z . . . . n . o . . . . . o . . m . .l e f u. . .u n ! . . .z o o m. . .m d o . .o.g g l e . . .e f u n. . .n ! z . . .o o m . . .d o g . .g.g l e . . .f u n . . .! z o . . .o m d . .d.o g g . .g.l e f . .f.u n ! . .! .z o o . . .m d o . .o.g g l e. .l.e f u. . .u.n ! z. . .z.o o m. . . .d o g. . .g.g l e. . . .f u n. . .n.! z o. . .o.o m d. . .d.o g g. . .g.l e f. . .f.u n . . n . . zoo . . d . . ggl . . fu . . ! . . oom . . do . . gle . . fu . . ! z . . om . . og . . le . . un . . zo . . md . . gg . . f . . n ! . . oo . . do . . gle . . fu . . ! z . . om . . og . . le . . un . . . . . . . z . . . . n . o . . . . . o . . f . ! m u . .u n ! . . .z o o m. . .m d o . .o.g g l e . . .e f u n. . .n ! z . . .o o m . . .d o g . .g.g l e . . .f u n . . .! z o . . .o m d . .d.o g g . .g.l e f . .f.u n ! . .! .z o o . . .m d o . .o.g g l e. .l.e f u. . . .n ! z. . .z.o o m. . . .d o g. . .g.g l e. . . .f u n. . .n.! z o. . .o.o m d. . .d.o g g. . .g.l e f. . .f.u n !. . .!.z o . . zoo . . d . . ggl . . fu . . ! . . oom . . do . . gle . . fu . . ! z . . om . . og . . le . . un . . zo . . md . . gg . . f . . n ! . . oo . . do . . gle . . fu . . ! z . . om . . og . . le . . un . . zo . . . . . . . z . . . . n . o . . . . . o . . . u ! m . .z o o m. . .m d o . .o.g g l e . . .e f u n. . .n ! z o. . .o o m . . .d o g . .g.g l e . . .f u n . . .! z o . . .o m d . .d.o g g . .g.l e f . .f.u n ! . .! .z o o . . .m d o . .o.g g l e. .l.e f u . . .n ! z. . .z.o o m. . . .d o g. . .g.g l e. . . .f u n. . .n.! z o. . .o.o m d. . .d.o g g. . .g.l e f. . .f.u n !. . .!.z o o. . .o.m d . . d . . ggl . . fu . . ! . . om . . do . . gle . . fu . . ! z . . om . . og . . le . . un . . zo . . md . . gg . . f . . n ! . . oo . . do . . gle . . fu . . ! z . . om . . og . . le . . un . . zo . . md . . o . . . . z . . . . n . o . . . . . o . . l . u . m . .m d o . .o.g g l e . . .e f u n. . .n ! z o. . .o o m . . .d o g . .g.g l e . . .f u n . . .! z o . . .o m d . .d.o g g . .g.l e f . .f.u n ! . .! .z o o . . .m d o . .o.g g l e. . .e f u . . .n ! z . .z.o o m. . . .d o g. . .g.g l e. . . .f u n. . .n.! z o. . .o.o m d. . .d.o g g. . .g.l e f. . .f.u n !. . .!.z o o. . .o.m d o. . .o.g g . . ggl . . fu . . ! . . om . . do . . gle . . fu . . ! z . . om . . og . . le . . un . . zo . . md . . gg . . f . . n ! . . oo . . do . . gle . . fu . . ! z . . om . . og . . le . . un . . zo . . md . . gg . . . . . z . . . . n . o . . . . . o . . l . u . . m .o.g g l e . . .e f u n. . .n ! z o. . .o o m . . .d o g . .g.g l e . . .f u n . . .! z o . . .o m d . .d.o g g . .g.l e f . .f.u n ! . .! .z o o . . .m d o . .o.g g l e. . .e f u . . .n ! z . .z.o o m . . .d o g. . .g.g l e. . . .f u n. . .n.! z o. . .o.o m d. . .d.o g g. . .g.l e f. . .f.u n !. . .!.z o o. . .o.m d o. . .o.g g l. . .l.e f . . fu . . ! . . om . . do . . gle . . fu . . ! z . . om . . og . . le . . un . . zo . . md . . gg . . f . . n ! . . oo . . do . . gle . . fu . . ! z . . om . . og . . le . . un . . zo . . md . . gg . . e f . . l . . z . . . . n . o . . . . . o . . l . u . . m . . .e f u n. . .n ! z o. . .o o m . . .d o g . .g.g l e . . .f u n . . .! z o . . .o m d . .d.o g g . .g.l e f . .f.u n ! . .! .z o o . . .m d o . .o.g g l e. . .e f u . . .n ! z . .z.o o m . . .d o g . .g.g l e. . . .f u n. . .n.! z o. . .o.o m d. . .d.o g g. . .g.l e f. . .f.u n !. . .!.z o o. . .o.m d o. . .o.g g l. . .l.e f u. . .u.n ! . . ! . . om . . do . . gle . . fu . . ! z . . om . . og . . le . . un . . zo . . md . . gg . . f . . n ! . . oo . . do . . gle . . fu . . ! z . . om . . og . . le . . un . . zo . . md . . gg . . e f . . n ! . . u . z . . . . n . o . . . . . o . . l . u . . m . . . .n ! z o. . .o o m . . .d o g . .g.g l e . . .f u n . . .! z o . . .o m d . .d.o g g . .g.l e f . .f.u n ! . .! .z o o . . .m d o . .o.g g l e. . .e f u . . .n ! z . .z.o o m . . .d o g . .g.g l e . . .f u n. . .n.! z o. . .o.o m d. . .d.o g g. . .g.l e f. . .f.u n !. . .!.z o o. . .o.m d o. . .o.g g l. . .l.e f u. . .u.n ! z. . .z.o o . . om . . do . . gle . . fu . . ! z . . om . . og . . le . . un . . zo . . md . . gg . . f . . n ! . . oo . . do . . gle . . fu . . ! z . . om . . og . . le . . un . . zo . . md . . gg . . e f . . n ! . . oo . . . . . n . o . . . . . o . . l . u . . m . . . z . . .o o m . . .d o g . .g.g l e . . .f u n . . .! z o . . .o m d . .d.o g g . .g.l e f . .f.u n ! . .! .z o o . . .m d o . .o.g g l e. . .e f u . . .n ! z . .z.o o m . . .d o g . .g.g l e . . .f u n . .n.! z o. . .o.o m d. . .d.o g g. . .g.l e f. . .f.u n !. . .!.z o o. . .o.m d o. . .o.g g l. . .l.e f u. . .u.n ! z. . .z.o o m. . .m.d o . . do . . gle . . fu . . ! z . . om . . og . . le . . un . . zo . . md . . gg . . f . . n ! . . oo . . do . . gle . . fu . . ! z . . om . . og . . le . . un . . zo . . md . . gg . . e f . . n ! . . oo . . do . . m . . . n . o . . . . . o . . l . u . . m . . . . . .d o g . .g.g l e . . .f u n . . .! z o . . .o m d . .d.o g g . .g.l e f . .f.u n ! . .! .z o o . . .m d o . .o.g g l e. . .e f u . . .n ! z . .z.o o m . . .d o g . .g.g l e . . .f u n . .n.! z o . .o.o m d. . .d.o g g. . .g.l e f. . .f.u n !. . .!.z o o. . .o.m d o. . .o.g g l. . .l.e f u. . .u.n ! z. . .z.o o m. . .m.d o g. . .g.g l . . gle . . fu . . ! z . . om . . og . . le . . un . . zo . . md . . gg . . f . . n ! . . oo . . do . . gle . . fu . . ! z . . om . . og . . le . . un . . zo . . md . . gg . . e f . . n ! . . oo . . do . . gl . . . . n . o . . . . . o . . l . u . . m . . . . . . e .g.g l e . . .f u n . . .! z o . . .o m d . .d.o g g . .g.l e f . .f.u n ! . .! .z o o . . .m d o . .o.g g l e. . .e f u . . .n ! z . .z.o o m . . .d o g . .g.g l e . . .f u n . .n.! z o . .o.o m d . .d.o g g . .g.l e f. . .f.u n !. . .!.z o o. . .o.m d o. . .o.g g l. . .l.e f u. . .u.n ! z. . .z.o o m. . .m.d o g. . .g.g l e. . . .f u . . fu . . ! z . . om . . og . . le . . un . . zo . . md . . gg . . f . . n ! . . oo . . do . . gle . . fu . . ! z . . om . . og . . le . . un . . zo . . md . . gg . . e f . . n ! . . oo . . do . . gl . . fu . e . n . o . . . . . o . . l . u . . m . . . . . . . e . .f u n . . .! z o . . .o m d . .d.o g g . .g.l e f . .f.u n ! . .! .z o o . . .m d o . .o.g g l e. . .e f u . . .n ! z . .z.o o m . . .d o g . .g.g l e . . .f u n . .n.! z o . .o.o m d . .d.o g g . .g.l e f . .f.u n !. . .!.z o o. . .o.m d o. . .o.g g l. . .l.e f u. . .u.n ! z. . .z.o o m. . .m.d o g. . .g.g l e. . . .f u n. . .n.! z . . ! z . . om . . og . . le . . un . . zo . . md . . gg . . f . . n ! . . oo . . do . . gle . . fu . . ! z . . om . . og . . le . . un . . zo . . md . . gg . . e f . . n ! . . oo . . do . . gl . . fu . . ! z . n . o . . . . . o . . l . u . . m . . . . . . . . e . .! z o . . .o m d . .d.o g g . .g.l e f . .f.u n ! . .! .z o o . . .m d o . .o.g g l e. . .e f u . . .n ! z . .z.o o m . . .d o g . .g.g l e . . .f u n . .n.! z o . .o.o m d . .d.o g g . .g.l e f . .f.u n ! . .!.z o o. . .o.m d o. . .o.g g l. . .l.e f u. . .u.n ! z. . .z.o o m. . .m.d o g. . .g.g l e. . . .f u n. . .n.! z o. . .o.o m . . om . . og . . le . . un . . zo . . md . . gg . . f . . n ! . . oo . . do . . gle . . fu . . ! z . . om . . og . . le . . un . . zo . . md . . gg . . e f . . n ! . . oo . . do . . gl . . fu . . ! z . . om . o . . g . . . o . . l . u . . m . . . . . . . . . e . .o m d . .d.o g g . . .l e f . .f.u n ! . .! .z o o . . .m d o . .o.g g l e. . .e f u . . .n ! z . .z.o o m . . .d o g . .g.g l e . . .f u n . .n.! z o . .o.o m d . .d.o g g . .g.l e f . .f.u n ! . .!.z o o . .o.m d o. . .o.g g l. . .l.e f u. . .u.n ! z. . .z.o o m. . .m.d o g. . .g.g l e. . . .f u n. . .n.! z o. . .o.o m d. . .d.o g . . og . . le . . un . . zo . . md . . gg . . f . . n ! . . oo . . do . . gle . . fu . . ! z . . om . . og . . le . . un . . zo . . md . . gg . . e f . . n ! . . oo . . do . . gl . . fu . . ! z . . om . . og . . g . . . o . . l . u . . m . . . . . . . . . . e .d.o g g . . .l e f . .f.u n ! . .! .z o o . . .m d o . .o.g g l e. . .e f u . . .n ! z . .z.o o m . . .d o g . .g.g l e . . .f u n . .n.! z o . .o.o m d . .d.o g g . .g.l e f . .f.u n ! . .!.z o o . .o.m d o . .o.g g l. . .l.e f u. . .u.n ! z. . .z.o o m. . .m.d o g. . .g.g l e. . . .f u n. . .n.! z o. . .o.o m d. . .d.o g g. . .g.l e . . le . . un . . zo . . md . . gg . . f . . n ! . . oo . . do . . gle . . fu . . ! z . . om . . og . . le . . un . . zo . . md . . gg . . e f . . n ! . . oo . . do . . gl . . fu . . ! z . . om . . og . . le . . . o . . l . u . . m . . . . . . . . . . . e g . . .l e f . .f.u n ! . .! .z o o . . .m d o . .o.g g l e. . .e f u . . .n ! z . .z.o o m . . .d o g . .g.g l e . . .f u n . .n.! z o . .o.o m d . .d.o g g . .g.l e f . .f.u n ! . .!.z o o . .o.m d o . .o.g g l . .l.e f u. . .u.n ! z. . .z.o o m. . .m.d o g. . .g.g l e. . . .f u n. . .n.! z o. . .o.o m d. . .d.o g g. . .g.l e f. . .f.u n . . un . . zo . . md . . gg . . f . . n ! . . oo . . do . . gle . . fu . . ! z . . om . . og . . le . . un . . zo . . md . . gg . . e f . . n ! . . oo . . do . . gl . . fu . . ! z . . om . . og . . le . . un . . . o . . l . u . . m . . . . . . . . . . . . e .f.u n ! . .! .z o o . . .m d o . .o.g g l e. . .e f u . . .n ! z . .z.o o m . . .d o g . .g.g l e . . .f u n . .n.! z o . .o.o m d . .d.o g g . .g.l e f . .f.u n ! . .!.z o o . .o.m d o . .o.g g l . .l.e f u . .u.n ! z. . .z.o o m. . .m.d o g. . .g.g l e. . . .f u n. . .n.! z o. . .o.o m d. . .d.o g g. . .g.l e f. . .f.u n !. . .!.z o . . zo . . md . . gg . . f . . n ! . . oo . . do . . gle . . fu . . ! z . . om . . og . . le . . un . . zo . . md . . gg . . e f . . n ! . . oo . . do . . gl . . fu . . ! z . . om . . og . . le . . un . . zo . e . o . . l . u . . m . . . n . . . . . . . . . . .! .z o o . . .m d o . .o.g g l e. . .e f u . . .n ! z . .z.o o m . . .d o g . .g.g l e . . .f u n . . .! z o . .o.o m d . .d.o g g . .g.l e f . .f.u n ! . .!.z o o . .o.m d o . .o.g g l . .l.e f u . .u.n ! z . .z.o o m. . .m.d o g. . .g.g l e. . . .f u n. . .n.! z o. . .o.o m d. . .d.o g g. . .g.l e f. . .f.u n !. . .!.z o o. . .o.m d . . md . . gg . . f . . n ! . . oo . . do . . gle . . fu . . ! z . . om . . og . . le . . un . . zo . . md . . gg . . e f . . n ! . . oo . . do . . gl . . fu . . ! z . . om . . og . . le . . un . . zo . . md . o . e . l . u . . m . . . n . . . . . . . . . . . . .m d o . .o.g g l e. . .e f u . . .n ! z . .z.o o m . . .d o g . .g.g l e . . .f u n . . .! z o . .o.o m d . .d.o g g . .g.l e f . .f.u n ! . .!.z o o . .o.m d o . .o.g g l . .l.e f u . .u.n ! z . .z.o o m . .m.d o g. . .g.g l e. . . .f u n. . .n.! z o. . .o.o m d. . .d.o g g. . .g.l e f. . .f.u n !. . .!.z o o. . .o.m d o. . .o.g g . g . . n . o . d . g . f . ! . o . o . l . u . z . m . g . e . n . o . . g . f . ! . o . . l . u . z . m . .

fun list nyc
© 2010 Zoomdoggle, LLC All rights reserved Concept/Publisher: Jake Bronstein Writing/Co-Conspiritor: Adam Winer Design/Illustration/And Then Some: Erika Nishizato Proofreader/Gramatician/Words of Support: Marisa Bregman

Zoo mdo g g le

Vol. 01

Activity Key
food / drinK
EvEnt sport musEum storE outdoors chEAp/ frEE gAmEs
mo.

letter from the Editor
Ever notice how tourists look up when wandering the streets of our fine city? After years of annoyance with their slow shuffle and skyward gaze, something funny happened: I decided to join them. Well ... I looked up with them and I'll save you the suspense ... it was fun! No really, checking out the skyline from street level might be the single funnest, cheapest, most accessible thing you can do in all of New York. But when was the last time you stepped outside of whatever hustle and bustle had you hustling and bustling, and took in what was going on above? If you're anything like me, it's probably been a while. That thought was the catalyst for this list. Consider it a reminder, a call to action, and a little bit of inspiration all rolled up into one. Please also consider it a gift. It was paid for out-of-pocket using the profit made from Zoomdoggle's first tangible product: Buckyballs (getbuckyballs.com) . If you bought Buckyballs in the past year, or plan on buying a set in the near future, you made this possible. Thanks a billion : ) Hopefully the zoomdoggle fun list nyc will become an annual thing, with tens of thousands of free copies given away on the streets of New York City over the course of a single day, just like we did with this first issue. Or, maybe it'll be a one time thing (read: collectors edition. Hang onto it). Either way, don't forget to look up like a tourist from time to time. If nothing else, you'll probably wind up with rosier cheeks, even in the off-season. How fun is that? —jakehimself

month oth E r

ps:

zoomdoggle.com

Got a friend who you think would like a copy? Point 'em toward for a downloadable version, free of charge of course.

6

01

AmAtEur night At thE Apollo
i did it !

03 Superhero Supply Co.
i did it !

Brooklyn purveyor of capes, secret identities, and gallon jugs of antigravity. Super bonus: All proceeds go to tutoring kids. secret fact: It’s owned by Dave Eggers.
superherosupplies.com; 372 5th ave, brooklyn

The stars of tomorrow take the stage here today. Cheer or boo at will. Both are encouraged.
apollotheater.org; 253 w 125th st

04

02
i did it !
zo o md o g g l e

The Astor Place Cube
That giant cube spins. Easily. Give it a push.
corner of lafayette st & astor pl

nightcourt
i did it !

It’s free. It’s like that sitcom. And it’s more real than anything you’re likely to see on The Real Housewives. The show begins at 5:30 pm and ends at 1 am.
nycourts.gov; 100 centre st
fun !

7

That means all you’ve got to is yell and swing. 1011 3rd ave 14 zo o md o g g l e lulu and mooky’s Make your own ice cream flavor instantly with liquid nitrogen.nyu. Pretend you're rich and wave it at expensive stuff.com 07 i did it ! nude Beaches It's just like it sounds. newyorkjedi. robert moses state park. lighthouse beach on fire island. 1334 york ave 13 i did it ! dylan’s Candy Bar The closest thing to Willy Wonka’s Chocolate Factory the world has ever known.com. corndogday. christies. itp. 9 . but freeing nonetheless.com. 129 allen st fun ! i did it ! *The ball comes out of the ground.com.com. and beer. 236 richmond valley rd. east of parking lot 5. 20 rockefeller plaza / sothebys. dylanscandybar.com. 721 broadway may nov 06 i did it ! Chelsea Piers driving Range Fore! * chelseapiers. pier 59.edu. it's not like they check your credit at the door. 520 8th ave 08 – 09 i did it ! Christies & Sotheby’s Don't be scared. Smart has never been so fun. NYU’s Interactive Telecommunications Program —the birthplace of Dodgeball among others—opens its doors to the public and shows off the latest bunch of student-built wonders.8 05 i did it ! Roller Jam uSA The city’s last roller rink rolls on! How fun is that? rollerjamusa.com. nothing like you thought. 23rd st & the hudson river 11 i did it ! national Corn dog day Parties sanctioned by the day’s governing body always include meat-on-a-stick. in front of the fire island lighthouse mar 12 i did it ! new York Jedi Battle classes teach you how to swing a light saber like Luke Skywalker (or Yoda if you’re short). tater tots. staten island 10 i did it ! NYU’s ITP SHOW Twice a year. Beware of shrinkage.

moonbeam.10 15 i did it ! Watson Adventures They’ve got scavenger hunts for every nook and cranny of this town. 22 i did it ! Surprise industries Sign up for an unknown adventure with a company that won’t tell you what you’re doing until you’re doing it. amnh.org.net/inwoodastronomy zo o md o g g l e 19 i did it ! fun fact The world headquarters of Jehovah’s Witnesses are in Brooklyn Heights at columbia heights and vine st .org/races. they’re the point. coney island beach. follow along. 5 w 81st st 17 i did it ! Coney island Polar Bear Club Hard nips and shrinkage aren’t side effects. Sign-up.org/rose/dome.com. 825 7th ave / yogalaff.com/new_york. 1430 broadway 21 i did it ! SonicVision at the Hayden Planetarium Get your Laser Floyd on with an amazing light show featuring music picked by Moby. (nov–apr) mo. Start the new one with a four-mile run through Central Park as fireworks explode overhead.us.html 20 i did it ! new Year's eve midnight Run End the old year with a dance party and costume parade.com 18 i did it ! ninth Avenue international food festival Sample all the delights Hell’s Kitchen has cooking. polarbearclub. betterlaugh. nyrr. Surprise! surpriseindustries. Gotcha! fun ! 11 . 9th ave between 42nd & 57th st may 23 i did it ! the inwood Astronomy Project Tour the night’s sky with NASA’s New York City Ambassador. Turn the tables by knocking on their door. ninthavenuefoodfestival.com. central park dec 16 i did it ! laughter Yoga Achieve inner peace through giggling. or have them organize a private poke around. watsonadventures.

brooklyn naS & mobb deep QueenSBRidge HouSeS 1006 41st road.com/#/tours/bronxhiphop fun ! zo o md o g g l e 1010 trinity ave. Welcome to jay-z mARCY HouSeS 648 park ave. staten island SoundVieW HouSeS 1720 seward ave. staten island Houses wonderful community new york city housing authority method man. raekwon & inspectah deck PARk Hill APARtmentS 240 park hill ave. bronx Fat Joe foReSt HouSeS 13 . bronx Big Pun 25 i did it ! Bronx Soundwalk tours Audio tour the birthplace of hip hop guided by Jazzy Jay aka the man who introduced Rick Rubin to Russell Simmons and created the first single for Def Jam. behold. the names and addresses of the projects from which your favorite rappers originate. soundwalk. queens RZA & Ghostface Killah StAPleton HouSeS 210 broad st. Graffiti and Yankees tours also available.12 24 i did it ! fun fact You’ve heard about them in your favorite songs.

It’s priced like a regular movie. 1310 surf ave. 11 fulton st jul 33 i did it ! Staten island ferry It’s a free boat ride and they sell beer on board. whitehall terminal. then run to your doctor solo just to play it safe. green-wood. 4 south st 29 i did it ! Steinway & Sons factory tour Edutainment at it’s best. The factory tour is ranked as one of the highest in the entire country. like. nine hours! us. steinway. 500 25th st. and thousands cheer. and help show the Brits their way out of America as part of this annual reenactment. brooklyn 32 i did it ! Bodies: the exhibition Behold. stomachs stretched.com. Kick-Ass style. queens 34 i did it ! manhattan island marathon Swim Swim all the way around Manhattan with your fellow fanatics.org fun ! zo o md o g g l e jun 15 . nycswim. 239 e 59th st 28 i did it ! nathan’s famous Hot dog eating Contest Watch history in the making as mouths get stuffed.com aug 27 i did it ! Superheroes Anonymous A support group for those who dress up as superheroes. What more do you need to know? siferry.com.com.14 26 i did it ! the Battle of Brooklyn Break out your musket and blousy shirt. brighter. Watch Steinway artisans as they craft grand pianos.com 31 i did it ! the imaginAsian theater Watch Bollywood Baby.com. Monthly meetings.com. Makes a great gift! celeb4aday. superheroesanonymous. 1 steinway pl. and the dancing sometimes lasts for. Costumes suggested. the amazement that is your insides exploded. but it’s bigger. bodiesny. brooklyn 30 i did it ! Celeb4aday Wanna feel famous? This band of Paparazzi is available to stalk you for a fee.bigcinemas. nathansfamous.com.

pier 96 at 56th st and pier 40 at houston st Watergun Assassin Join a citywide game of tag. boarderssurfshop. Your instructors will be the dudes of the surf shop.org. 575 degraw st. brooklynboulders. streetwars. 192 beach 92nd st. brooklyn fun ! zo o md o g g l e 17 .16 35 downtown boathouse i did it ! 37 i did it ! What’s more amazing: The views from the water or the fact that they’ll lend you a Kayak to paddle the Hudson for free? downtownboathouse. It starts when you get your target and ends when all but one have been hosed. Head to Beach 90 in the Rockaways.com. Boarders.net 36 i did it ! surfing Only in New York can you ride a subway to a surfing lesson year-round. Try to stay dry (read: alive) for as many days as possible.com. queens 38 i did it ! brooklyn boulders A whole gym featuring NYC’s biggest collection of rock climbing walls.

nj 45 i did it ! gleason’s gym Learn how to punch at the gym that once trained LaMotta.com.com. those guys are sword fighting while you’re eating! In reality.net.org. and some guy named Clay.com. more fun than gross. brooklyn 41 i did it ! Amsterdam Billiard Club We’re just saying the country’s top-ranked nine-ball player.trapezeschool. Mika “The Ice Man” Immonen. 133 essex st 44 i did it ! Bryant Park Summer film festival The movies are great (and free). amsterdambilliardclub. 518 w 30th st & pier 40 42 i did it ! Westside Pistol & Rifle Range Rent some heat and get your Yosemite Sam on.com. watch women ride the bull.com. but the people watching is greater (also free). medievaltimes.18 39 i did it ! mason dixon Ride the bull. Tyson. 20 w 20th st 47 i did it ! Harrison St Regatta Join the floatilla as 50 boats race up the Hudson— the Downtown Boathouse will lend you the boat! downtownboathouse. westsidepistolrange. However much money you want to lose with that knowledge is up to you. bryantpark. Even better. without creeping out friends and coworkers.org/calendar/film-festival. hangs out at the Amsterdam Billiard Club.com mar fun ! 19 . lyndhurst.php jun jul aug 40 i did it ! medieval times Holy crap. newyork. They’ve got both. 56th st & the hudson river jul 43 i did it ! zo o md o g g l e new York golden gloves Fight! Fight! Fight! goldengloves. 77 front st. masondixonnyc. 110 e 11th st 46 i did it ! trapeze School It’s all the fun of swinging. gleasonsgym. pier 96.

elephants enter through the midtown tunnel and trundle to madison square garden 51 i did it ! jun jul aug sep nov All the parade’s amazing balloons. was inspired by a tattoo that the original Mr. loop around to 13th st and look at what is now the New School’s Arnhold Hall. ringling. Fun! 52 i did it ! New York Circus Arts Classes in all the skills you need to run off and join the show. See those old stone friezes decorated with faded red stars? That’s the Macy’s logo. which.com. and Barnum & Bailey Circus: Illuscination The circus parks their version of Cirque Du Soleil at the beach all summer long. the circus has to march them in from Queens. surf ave at w 21st st. nycircusarts.20 48 mAcy’s thAnKsgiving dAy pArAdE BAlloon inflAtion i did it ! 50 Ringling Bros. 77th & 81st st between columbus ave & central park west Ringling Bros. queens zo o md o g g l e fun ! 21 .com. 5321 vernon blvd. All inflating in one place. but its original location was on 14th st between 5th & 6th aves. incidentally. brooklyn 49 i did it ! fun fact Macy’s moved to its Herald Square location in 1902. Elephant Walk i did it ! mar To get their elephants into Manhattan. To find remnants. Macy got while he was a sailor. How often do you see elephants walking down 34th St at midnight? ringling.com.

brooklyn sEx cluBs 53 i did it ! Behind Closed doors bcd-nyc.22 XXX ADULT A great place to meet other perverts. (Yes.org 55 i did it ! CluB amanTe clubamantes.) tantrapm. 56 i did it ! Cinema kings Highway Visit New York’s last operating porn theater! Bring a tarp or something to cover your seat. museumofsex.com 60 i did it ! fun fact fun ! Want to cram all the fun of a one-night stand into a lunch break? The Liberty Inn at 51 tenth ave rents rooms by the hour. 233 5th ave 54 i did it ! zo o md o g g l e le Trapeze letrapeze. 108 roebling st.com. 23 .com 58 i did it ! Shag Brooklyn This sex shop will clone your bone for that personalized dildo experience. weloveshag. it’s art. her last name is Johnson.com 59 i did it ! museum of Sex When you look at kink in a museum it’s not porn. brooklyn 57 i did it ! tantric Sex Get private lessons from nationally-recognized extenda-bone experts Mark Michaels and Patricia Johnson.com. 711 kings hwy.

prospectparkzoo. penguins and fishes. otters. 602 surf ave. 2300 southern blvd.com. 5th ave at e 64th st 63 i did it ! prospect park Zoo Smaller animals perfect for children and short friends.com. brooklyn 62 zo o md o g g l e bronx zoo i did it ! 64 i did it ! i did it ! new york aquarium Walruses. located centrally.24 61 i did it ! central Park zoo Not too big. bronx 25 .com. centralparkzoo. bronxzoo. brooklyn fun ! The biggest urban zoo in the country. not too small. 450 flatbush ave. nyaquarium.com.

brooklyn 68 i did it ! Papercutting by ming You know that guy who’s always on the l platform in union square and will cut your portrait from a piece black paper for $8? That guy is amazing. and sand. scratch. 69 i did it ! zo o md o g g l e international Pillow fight day Thousands of pillows meet thousands of strangers. play with fire. booze.org/races. urbanglass. 350 5th ave 70 i did it ! Water taxi Beach Concerts. volleyball.com/index_aqueduct.com. What will they think of next? grandopening. Lots and lots of sand. 647 fulton st.com/index_belmont. urdb. pillowfightday. nyrr. Founded by Jam Master Jay. nyra.26 65 i did it ! empire State Building Run-up That’s 86 flights. bring home a vase.com 73 – 74 i did it ! Race tracks: Aqueduct & Belmont Park Enjoy the sun as you bet on how fast an animal will run. watertaxibeach.html / nyra. 434 6th ave 72 i did it ! urban glass Take a class in glass blowing. queens feb 66 i did it ! World Record Appreciation Society Set a world record in whatever you want at a monthly show.html apr fun ! 27 .org. Then a dining room throwing fake dinner parties. 1. Scratch records.org 71 i did it ! grand opening First this rotating LES storefront housed a one-car drive-in theater.576 steps. governors island. bragging rights for a lifetime. Every year you don’t go is another year the terrorists win. 139 norfolk st 67 i did it ! Scratch dJ Academy Take courses. south street seaport and 2 borden ave.org. Then a quickie wedding chapel.com.

100 flushing meadows park. slam it yourself at the open mic battle. Relive the childhood you never had. Custom design your own Muppet. indoor ferris wheel wasn’t fun enough. the one which spawned all the NYC clones.org.net/bhra_events. nuyorican. but the secret sauce was sold from the basement where the mob ran a multi-million dollar heroin operation. brooklyn 82 i did it ! Blkmarket membership Roving dance parties that go past sunrise. for $30 they’ll take your picture and post it with a message on their giant Times Square screen.com/timessquare. They’ll rent you the clubs and even bring beer to you on the course.toysrus. The pizza has always been delicious. blkmarketmembership. Even better. less the drive (pun intended). a member of the Luchese mob family.com. zo o md o g g l e fun ! 29 . city island 80 i did it ! fAo Schwarz Jump on the piano.com. fao. www5.html. brooklynrail.com 78 i did it ! nuyorican Poets Café You haven’t heard poetry until you’ve heard it slammed. atlantic ave & court st. 23rd st & the hudson river / startsailing. and tours enters through a manhole in the middle of Atlantic Ave. The restaurant was first opened in 1959 by Ralph “Ray” Cuomo. golfnyc. queens 77 i did it ! Atlantic Avenue tunnel tour This hidden tunnel is 150-years old. 236 e 3rd st 79 i did it ! toys “R” us As if the giant.com. 767 5th ave 81 i did it ! flushing meadows golf Center Pitch & Putt is all the joy of a full 18-hole golf course. 1514 broadway 83 i did it ! fun fact The actual original Ray’s Pizza.28 75 – 76 i did it ! offshore Sailing School at Chelsea Piers & new York Sailing Center and Yacht Club Learn to sail with the city as your backdrop. can be found at 27 prince st .com. pier 62. offshoresailing. 140 city island ave. abandoned.

pointing the camera up with the flash on. 85 i did it ! Cut out this gorilla. and boom. It takes some doing to line it up right.” Do it in front of a landmark like the Wall St bull and you’ve got a remarkable photo. the answer is “very.fun with cameras! 84 i did it ! Ever wanted to look like the Donald? Onion Loaf yourself and others by cutting out this paper hairpiece and holding in between the camera and your intended target. the final product will look like a million—nay. billion—bucks. Now that's classy! 86 i did it ! how high Can you jump ? If you have a friend take the picture from down low. line it up right. but once you get it. a hum-drum shot of the Empire State Building just became a classic! .

Chelsea piers chelseapiers..com..com. 3438 38th st. pier 59.32 hit the Batting cages at. and the next time you’re bored. 23rd st & the hudson river 88 i did it ! randall’s island golf CenTer randallsislandgolfcenter. Write 10 of your favorite things from the FUN LIST in the boxes below..org. 23 w 10th st i did it ! i did it ! 33 .com.. pick one at random. Cut ‘em out. 1 randall’s island i did it ! 89 i did it ! asToria sporTs Complex ascsports1. 855 arthur kill rd.com. 91 i did it ! i did it ! i did it ! Against hustlers. 230 thompson st i did it ! 93 i did it ! Against masters.. 87 i did it ! 94 do Something Random Unsure of what to do? Leave it up to chance. staten island i did it ! i did it ! play chess nyc style .... fold ‘em up.com.. in washington square park i did it ! 92 i did it ! zo o md o g g l e Against nerds. Village Chess shop chess-shop.. queens i did it ! 90 i did it ! safari amusemenT park safariamusement. marshall Chess CluB marshallchessclub.

. n . . . . n ! . . . . . ! . .! f u n. !. n ! . u . . . . . !. . fu . ! f . . . . . .! f u . . . n ! . . un . . n ! . . . . .u. . . ! . ! . . . . f . . ! . fu .n ! f u.u n ! . . fu . .n.n. . . . un . . . . . . . . n . . ! f u. . . un . . .f u n . . . . . . . .! f u . . .! . n . ! f . un . ! f . . ! . ! f ..n ! f u . fu . un .f u n. un . . . f . fu . . .u n . .n ! f .!.n ! f u.n ! f . . u .n ! f.n ! f . . fu . .u. . . . . . . n ! . . . . . u .f u n ! . . u n . f . .u n ! .! f u n .! . ! f . n ! . . . . fu .n ! f .u . un . n . . fu . n ! f . fu . . ! fu . . n . n ! . . . . . . un . .! f u n. . . . .!. . . ! fu . . fu . . . . ! . un . fu . n . . ! n f . .u. . .u. .u n ! . .n ! f u. . f u n. . .! f u n. ! fu . .f u n. i did it ! i did it ! i did it ! i did it ! i did it ! jan Yeah. f . . . . . . . . u n . .u n ! . . . . ! f .. . . fu . . ! f u . . ! . .f. .n ! f u. u n ! . fu . n ! . un .u n ! . n ! .f u n ! . .! f u . ! . . fu . .! . . . . .n ! f. .n ! f. . .f . . . un . . .u n ! .n ! f. ! .n ! f .u n ! f. n ! . . . un . . n ! . . . . . u . n ! . n ! .f u n . u n f ! u n f ! u n f ! u .u n !.n. . . . ! f . .! f u. .u n !. . . . f. .f u n. . . un . .f .! f u n. . . . . . . un . . n ! . .n.n. n ! . . . .! f u n .u. ! f u .n. f . . n ! . . . un . . . . . . . un . ! f . fu . fu . ! f . u n . . .u. n ! .f u n. . . . . n ! . ! fu . . n . n . . . u .u n ! . fu . . . ! f . . n f ! ! f . . . . . . .u n ! . fu . . . f u n . un . ! f . fu . . n . . u . . fu . ! f . .n ! f u . .f.f u n . n ! . . un . .f. ! f . . . . ! f u. ! f . n . un . .!. . . . ! f . f u . . !. . . n ! . .. ! f . ! . .! f u n. . . f u . n. . . ! f . . . . . . .n ! f . . un . ! f . . . un . ! f .u. . un .! . ! f . . fun . . . .n. ! f . ! . fu . n ! . .f. . . . . .f u n ! . . un . fu . un . . . ! f .n ! f u . . .f. un . . . fun . . . . fu . fu . .f u n . . . n ! .n. fu . ! f u .u n ! . . . . .! f u. f u . .f u n ! . . . . ! f . .f. n . . ! . . ! . .u n ! . fu .f . n ! . . .u. . . ! . n .! f u n. n ! .f.f u n ! . n . . . f u . . . fu . . . .u. fu . . . . ! f u. .n. f. n ! f u. un . fu u . ! f . . un . . . . . ! .n ! f. . . ! f . . n. u n . . n ! f u . f u n. un . . . . .n ! f.n. fu . ! f . . n ! . ! . . n ! . none of the fear of losing it to lock snippers. n . un . .! f u n. .u. ! . ! f . n ! . . . ! f . u . u n f ! .f. ! f u .!. . fu . . . . n ! .u. . . . . fu . fu . !. . . f. fun . ! . un . . . .f u n .u n ! f.u n ! . . fu . un . . un . . . .n. . .u. ! . .f u n ! . .n ! f u.! f u n . . . . n . . fu . . n ! . . .. .f. . .n ! f u. n.!. . . . . n. .u n !. . . . . fu . . n ! . . . . . n ! . ! f . . ! f .f. f u . . ! . f u . fu .fu . ! f . ! f . . . . ! f . fu . . .f u n. un . n ! . un .f u n ! .!. . . .!. . . . fu . fu . !.u n !.f . f u . . fun . ! . . . . u n ! . . fu . .n ! f .u n ! . .! f u n . .! f u . un . . n . . f.n ! f . . ! f . fu . fun . . . . . n ! .f u n ! .n. .n. ! f .u.n . f. . n ! .n. ! .n ! f. . n .u n ! f. u . fu . n ! f . . . .u n !. . . . . . n ! . un . fun . ! fu . . u . ! f . .u n ! .u . un . . . . fu . ! f .n ! f. . f . . un .n ! f. ! . . n ! f. . un .! f u n. . .n ! . .n ! f u. un . . ! .f u n . .n ! f. . . . . .! f u .n. . . . n ! . u . . n ! . fu . .f. . .u n ! .! !f u . . n ! .n. ! f u . . . . ! f . fu . . ! f u . . un . . . n ! . . . n ! .u. fun .u.f. . . .n.f u n . . . n . n ! . f. .. . f u n .f u n . f. ! f . . . . fu .f u n . . . . . ! . n . . . . . u . . . n ! . Ride a gondola high above the avenues. . ! f . . .! f u n . . . n ! . . . . . .u n ! f . . . .n ! f u . . .u. fu . n .n ! f. . . . ! f u .u n ! f. . . . . u .n. ! fu . ! . f.f u n . n ! . .!. . . . fu . . ! f . . f u . ! f .! f u n.u. u .u n ! . ! f u . . . ! f . f . . . . . f u n . .u n ! . . . fu .n ! f . fun . ! f . ! f . .f u n .! f u .!. . un .f u n . !. . . .n. .u n ! . . un . . . . . . n ! . . . . n ! . . . . un . .u n ! . . ! f . . ! . fu .n ! f . n . . n ! . n ! f u. . . . . ! fu . n ! .u n !. . n . un .n ! .n ! f. n ! .n ! f . u n . . .u n ! . n ! . .n ! f . ! fu . . fun .n ! f. .n ! f. . . . . . . . un .! f u n. . .n ! f. . . . un . . n ! .! f u n . . fu . ! f .u n !. n ! . . . . . ! . . .! . . n ! . ! f u.f u n . un . fu .f.! . .f. ! f .u n ! . n ! . . n ! . .f. .! f u n . . . n f ! ! f .! f u n. . f. ! f . .!. ! f . . . n f ! u n ! f . . . .u. f . . .u n ! . ! u . . .u. . un . .! f u n.! f u.!f 95 97 96 98 99 .!. .! f u .u n ! . un . . . . . ! . f . fu . . ! fu . fu . .! f u. .! f u n . . u . . fu . .f u n . . ! .u. n .f u n.! f u n . un . . .f u n . . . .u n ! . . ! f u. ! f u . ! f . fu . . . . . ! . n ! . . ! f u . . . u . n . . . .n ! f. . ! f . . . fun . . ! f . . . . . . .n ! f u . f. un . un . .f.n ! f .u. Local collectors will bring their caged birds to the park so they can all warble together. . . n ! . . . .u n !. .u. n . n . . fu . ! . . . fu .f u n ! . n ! .n ! f u . f . . . . . n ! . n . . . . . . . n ! f .u n ! . un .f . . ! f . . n .f. . fu .u. .n. . . un . . . . n. f. . ! . . .n.!. . . n f ! u n f ! ! f . . .!. . n u .. . un . ! f . . n . . ! .u. .! !f u . u n f ! u n . f u n.f u n ! .! f u . . . . . . . ! . . fu . un . . .n ! f u. . fu . n .! f u n . . . fu .n ! f . . . . fu .u. ! f . .n ! f u. .n. . . n ! . . . fu . n . . . un . un . fu . . . .f u n. . . un . . n ! . . .u. . ! n . . f ! ! f . !. . . . . . . . . n ! . . . .f u n ! . .! f u . . . . . . !. . .u. f . . . .f u n ! .n. . . f . fu . .u. . . ! f . . . .n ! . . . . .! f u. .! . .f u n . . un . . . . fu .n. ! f . un . n . ! f u . . . n . ! f u.u. .f u n . n . un . . . u. ! f . . . . .u n !. n . . . un . u n ! f . . . un . ! f . . . . . . . . ! f . .f u n . !. . n. n ! . . ! . .u n ! f. n ! . ! f . . . . ! ! f . n . f . n ! . !. . fu . fu . .f u n . . ! f . . fu . . fu . fu . . . n .u n ! . n .u. ! f u . . . ! fu . . . fu . ! f . . ! f . n ! . un . . . .!. . . un . .!.! . . . ! f . . n ! . . . n ! . . ! fu . fu . . . . . . . . . .u. ! . ! f . . . f u . .n ! f . . n ! . n . . . . . . . . u n ! . .f . . . n ..n. . .! f u n. ! .f. n ! . ! f u . ! f . . . . un .! f u n. f u n . . . . . . . !. . . . 59th st & 2nd ave the no Pants Subway Ride cousinspaintball. . . fu . . . ! .n. .! . n . . .! .u. .f u . . ! fu . . !. . . ! f . .n.n ! f . ! f u . n . ! f . fu . . . .!.! n f ! n ! f .f u n . . . . un . ! f . . n .n ! f. un . . . . . fu . . . . .! . . . n. ! . . un . ! fu . . . ! f .un . . ! f . ! . . un . !. . . . . . . ! ! f . .!. n .u.f.u. . ! f u . .n. .n ! f . . n .f. . n . . un . . . . . ! fu . !f . .f. un .! f u . . . ! f . n ! . ! f u. . . u . . . . . . fu . . . f .u. . ! f . fu . ! f . . f . . . fu . .! f u . .u. . . . u n ! f .. n ! . . . . . n ! . . un . improveverywhere. . fu . . .! f u . ! f . fu .n. ! f . . un . . f . ! f . . . ! f . . n . fu . . . . . u n .u n ! f. . un . .u. . f .! f u. . un . . .! f u n . . un .!. . . .! f u n. . u n . . . . fun ! 35 . . .n ! f u.u n ! f. . fu . . n . .n ! . . n ! . . . !.f. ! . n ! f . . . ! . n.n ! f . . . . . . fu . fu . n . .n ! f .fun . . ! n f .u n ! . . . . . ! f . . ! f u. f . . . . ! .u. . . . ! . . . . ! fu . fu . f u .!. . fu .u n ! . un . . ! f u. ! . . n . n . u u .f u n. n .! f u n .n ! f. .! f u n. . ! f .f u n ! . . . .! f u . n ! f u. n . . . u . . n ! . .u n ! f. f . . . . . n ! . n ! .u n ! . . . u n ! f . .. ! f . u . f . . . ! f .f. ! fu . . fu . . u n . . . . ! . . . . . ! . .htm.f. . . . .f u n ! .u n !. . . ! .u n ! f. ! . . u .n ! f . . .! .f. . .f u n . . . ! f . . . n ! . . fu . . .f u n ! . .f. . .u . . . ! f u .! f u . f . n ! . . . . . . . ! f . . un .n ! f . . .f. . .n ! f .u. . .n ! f u . . .!. . n ! . . . . . u n ! f . . .n ! f. fu .! . fu . . . . . ! fu . f u n. . . . . . n ! f .u. .u n ! f. n . ! . . ! . fu . . . .f u n. .u n ! . ! . . ! . fu . . . fu . . . ! f . . . ! . f. . . . ! f . . . . n. . . . . . . n ! . . . . .n. . . . . . f . . .n ! f. u n . un . . . n ! . f . .u n .f u n ! . .! f u. ! f . u n ! f . fu . . fu . . . . .u n ! .n.f. . n . fu . .u. . . . ! . . . . . .f. !. . fun . .u n !.f. . . . . .n ! f . . n ! . . ! f . . . fu . ! f . fu .n. . ! . .! f u . . u n .! f u. . . u n ! f .! f u n. u . n ! .! f u. u . u n . . un . . . ! f . . . .! f u n. . . . ! f .! f u . ! f . ! f . ! f . . . . n . n ! . . .. . fu .! f u n. u . . un .! f u n. . un . n ! . . fu . . ! . .! . un . fu . ! f u. . .n ! f . .!. . . ! f . . u . ! f . ! f . . . ! f . . . f u n. . . fu . n ! .u.! f u n. . . ! f . un . . n ! . un . ! f . n ! . . fu .f u n. f . fu . . . u n ! f . .n.f u n. n . . ! f . fu .f u n . ! fu .u.u n !.f. . n ! . n ! . . . . ! . .n. . .n ! f . . un .f u n. . . . . . .u n ! . . . . u .n. f u n .n. ! f u .f. . n ! f. . . n . .f. n ! . u . n ! . . un . un .f u n ! . fu . . . .f u n . . n . ! . fu . . . u n . . . n ! . . n . . . ! ! f . . . fu .f u n . n . n ! . fu . . . . u .n ! f. . . . . fu . fu . . . . . ! .n. . . . ! f u . . n . . . .f u n . n ! .f . .! f u . ! f . ! f . un .! f u . . un . . n.! . .f. . . un .u n !. . . . .n.! f u n. .n ! f .n.u. n .! f u. f u n .u . . u . . . . fu . . n . fu . . u n ! . .! f u n. u .n ! f . n ! . . un . . . . . ! f . . . . u .f u n . . un .u.f. f . ! u . . n ! . . .u n ! . . n. fu . . n ! . ! f . . . ! f . fu . .u. ! fu . u n . . . ! f . ! fu . . fu . . . . . . .f u n . .n ! f u . . fu . . . fu .u.u n ! . . . un . . . . . . .n. .n ! f . . ! f u . . ! f u . . un . ! . un . f u . n ! . . . . . . ! f . . .! f u n. ! . n ! . . .u n ! f. .n ! f. fun . . . .! f u n. u . ! . u . . .n ! f u. .f u n ! . f ! n u n f ! . . . . . . .f u n. un . fu . . .u n ! f. . . ! f . .! f u. n . u n ! f . . .u n !. f u n . . fu . .u n . . . fu .n. . . n ! . n . . . . fu . . . . . ! . .! f u n. n ! .f .n ! f. . . n ! .! f u n. . n . . n . . . n ! . n ! . . .f. .f u .n. . n ! . un . un . . . ! .n. un .n ! f u . . . ! . ! f . . . . . . . n . .f u n .f u n ! .f u n . . . . . ! .f u n.. f u n .f u n. u .n ! f . n ! . . . . fu . . ! f . . . . . .! . . ! f .f u n . . . .! f u n .n ! f . ! f . . . . u . . . .n ! f u.n ! f . ! f .f u n. .n ! f . un . . . ! fu . n . . . n ! . . . . . fun . . . . . . . . ! . . . . n ! .fun .n ! f . . fu . . . un . . . fu . .! . fu . f . . . ! f . f u . . . .u n ! . .n ! f .f u n . . . . . . . . .f u n . .! f u n. . n ! . un . .f u n. . . n . . .u n !. . . ! f .u. f. .. ! f u . . . un . un . un . ! f . n . ! n . . . ! f . . un . u n ! f . n . ! . . .n ! f . n ! . . . ! fu . . . . ! . . u n ! f . . . n ! . n . . . . . . . .!.f u n . .f u n ! . n ! f . ! . .! f u. . . . fun . . .n ! f. . n . .n. fu . ! f . ! f . ! f . n . . . n ! . . f u . . . .!. . paintball.n ! f. un . n .! . un . . un . n . fu . n ! f .f u n . . . . . u. . . ! f . . !f . .n ! f .f u n. . . . . .n ! f u. .u.! f u n . un . . f . un . . . n ! . . f. . . un . n ! . ! f . un . . ! f u. .u n ! . n ! . un .u.f u n . fu .f.n ! f . . . . . ! u . . ! f . un . .u n !. . . u . n ! . . fu . . . . ! . n . .u. . . un . . f. . un . . . .u. fu . . .n ! f. . fu . . un . n ! . . f. ! .n ! f . n ! . . ! fu . . f . . . n . u n . f.f u n. . . .n ! f . . . f u . n . . . . .f. . .! f u n . . . .u n ! . . n ! . fu . . . . f . . un . . u n ! f . . u . . . un . n ! . ! f u. ! f . n ! . ! . f .u n ! . n . . . . ! f .f u n ! . ! u . . . . . n ! .. . . .u n ! . . . . . n ! . ! f u . n. un . . .! f u n. n ! . fu . . . ! . . .u. . fu .f u n ! . . . fu . fu .! f u . . .u n ! . n ! .! f u . . un . . . .f.! f u . . . . !. . n . . . .f. un . ! . . . ! f . f . ! .n.u.n. n .f u n ! . n ! . .n ! f. fu . . . . .f. f u . ! . . ! f . . n .n.u. n ! . . u .!. . . . fu . . n ! .u n ! . . . . n ! f u . .f u n. . . . n ! . f . . . n . un . un . fu . . . un . ! u n . ! f . .n. . fu .u n ! . . . . . n ! . un . f u n. fu . . .n ! f . . . . . . .f u n ! .n ! f u . n ! . f u n . . f.!.n ! f . . f. fu .f u n. ! f . ! f . ! f . . . u n .u n !. .u n ! f.! . .! .f. . fu . .! f u. n . .u n !. un . .n ! f . . un . .n ! f. . . n .f u n . . n . . . . . . . . . . .u. . . n . . . f u . . . . . un . . fu .n ! f u. . ! . ! n f . . . fu . . . ! . . n ! . . f . ! f . . f u n . . u n . . un . n . fu . . n . u .f u n ! . fu . .n ! f . fu . n ! . . . . . n ! . . fu . .u n . n ! . . .n ! f u . . . . . fu . . f u . . . . . .n ! f. . . un . . . .n ! f u. . un . . n ! . fu . . u . .f. . n . fu . f. . . . n . . . . ! fu . . . n ! . . . f. . un . . . n ! . ! f . . . .f u n . ! f .! . . un . . n ! . u n ! f .u n ! .u n !. fu . ! . !. fu . ! . .n. .u. . ! f u .u n ! .u. .! f u. n ! . .u. . ! f .! f u n. ! f . n .u. ! f .u.n ! f. n . fu . ! .n ! f. .u n ! . n ! . n ! . . u n ! f . . n ! . . f u n. . n . . un . ! f . . fu . . . . .n ! . . un .! f u. . . .n. un . un . n . .n ! f u . . ! f u .n. fu . f. ! f u. Rent a bike nyccentury. .u n ! . n ! . n ! . n ! . . . . . . . n ! .f u n . . . f u n. . . n ! . . . . .! f u n. un . ! f . . . ! . fu . ! . ! . . .u. . . . f u . f . ! . . ! f . . . . . fu . u . un . . un . . . n ! .f. . !.f u n ! .! . . .!. ! .u n ! . n .u n ! . n . .n ! f. . . n ! . . ! f . fun . . . . .! f . . n . . . . . . . f . . ! . . . . . f u n. . . n ! . .n ! f u. . fu . . . . . .u. . un . fu . .f. . . . ! f . ! f u . . n . n . ! fu .u n !.u. . . f . fu .n ! f u . . . n ! . ! . ! . n ! .f u n . !. ! . fu . . .f u n . . . . . n . . . . . n ! . . ! .! f u n. .n ! f . ! f u. . . ! f .!. . .. . un . f u . . fu . ! f . .! f u n. . .f u n ! . . . . . . . . .u. u . . . . ! fu . . ! f . . f u n . . . fu . u . . un . . n ! .f u n .! f u n .! f u n. you’ll find the Hua Mei Bird Garden. u . . . .n. . .!. un . . . ! f . ! f . . . . . . . .f u n . . . un . . .u n ! .com. . u n ! . . . . . . . . . fu . n . . . fu .! f u. f u . . n . . . .u. . . . .!. ! f .f u n . . .f. . . . . . n .n ! f. . fu . . . .u n ! f.u n ! . .u. ! . n . fu . ! f . . fu . ! f . ! f . . . . . ! f . fu . . . . .n. . ! f . . . n . . . n ! . . n. . fu . un . n ! . . f .n ! f u . . ! f u. un . un . un . .u n ! . . . . . . . ! f . u n . f .n ! f u . . . . . . . . . !f .n . . . .n ! f u. .u n ! . . . . . ! f . u n ! . un .f. . . . un . . . . . . fu .! f u . .n. u n ! f . . un . . ..u. . . .! f u n . . ! f . n .f u n .n ! f . n ! . ! . . n . . . . u .! f u n. . n .n ! f u . . n ! . fu .u n ! f.f u n. ! fu .u n . un . fu . ! f .u n . u n ! f . f . f u . u n . f. f u n . . . ! f . . . . . .n ! .u n ! . . u n . u n ! . . .n ! f . . n. . . ! ! f . . . . .f. . . .f.n ! f . . n.n ! f . . un . . .f u n ! . n . . . . . ! .! f u . ! . .u n ! .u n ! . . fu .! f u. . . !. . n. .n. . n ! . . n ! . .! f u . . .! f u n. f u n. un .! . f . ! f . . ! f . n ! . . ! f . . . n ! .f u n . f . fu . . ! f . . . n ! . n . .n. fu . un .u n !. n ! . .u n ! . ! f . . . n ! . . n ! . . ! . ! f . 2727 arthur kill rd. . . ! f . . u . . fu . . . . ! fu . ! f . !.u. ! . Hua Mei is actually the name of the most popular songbird in China. . . f. . . u . . . un . . .f u n . n ! . . . . un . . .f u n .f u n . ! f . f . . . . . . . . . . . n . . . . u . un . . .n ! f u. . . . . . n ! . fu . n .n ! f. . . . fu .! . fun . ! f .! . n ! . .! f u. u . !.u n ! . fu . . n! . . ! f . . . .n. fu . u. ! .! f u. . . u . . . u . . . . n ! . u n . . . .u. .u n ! f. un ! . . n .!. fu .n ! f . n ! . . . . ! f . fu .. .n. . . ! . n . . u . . . f. . u .u.!. . n . . u . n. . . . un . .n ! f .u n !. .n ! f.u. n. . .n ! f . . .n.f u n . . . .. . . . . . .n. n ! . .n. . . . . . n ! . .f u n.f u n. fu . . . . fu . . f u . un . n ! . n . f . un . n ! . . . staten island All the joy of riding around town. . . . . un .f.n ! f. .! . un .! f u n . . un ..f u n . ! . .u n ! . .n ! f u. fu . u . . n ! . . . . .n ! f . n ! . fu . . . . un . . . u . un . fu . . . . . .u. . ! . .n ! f u . . n ! . . f u .u. ! f . ! fu .n ! f . .u n ! . . . n . .f u n ! .u n ! . ! f . ! f u . ! f u . . . . . . . fu . . .! f u n . .! f u n .f u n .n. ! f . . Turn around and repeat. n f ! ! f . .u n !.! f u n.! .!. . . . . ! f . ! . .! f u n. n . un . . . ! f . n ! .! f u . . un . . . fu . n ! .! f u. ! f . .n ! f . .f u n . . . ! f . . . ! f u .f u n .n ! f u . fu . ! . n.u n ! . n ! .u. . n. . . . . . u. . f . . ! . . . . . .f. . . .! f u . ! f . n ! . . fun . ! . . un . un . .u n !. n . .f u n ! . . .f u n . ! . .! . un . . . ! f .u n ! f. .n ! f u . . . . ! fu . n . . . . . . ! n . fu . . . .u.u. .u n ! . . . n. . .f u n. . u .u n ! . . . . . n ! . ! f . fu . . . u . n . u . .f u n ! . n ! . n ! . n . ! . . . .f. .n ! f . . . u n ! f . . ! . . un . . . . . n . . . ! . fu . fu . . . .n ! f. . . fu . . . . f . ! f . u n . n ! . ! f . .!.com/missions/the-no-pants-subway-ride fun fact At the sara delano roosevelt park in chinatown . un . . .u n !. .com/transportation. . . n ! . un .u. .f u n . fu .u n . ! f . . ! f .u. ! f .f u n . ! f u . . .! f u.! f u n . . un . u . f . . !. . . .. u n . . f u . . . . . n . fu . fu . . ! . . . f u n . . fu . . .f u n.!. ! f . .u n ! . .! f u . ! f . . fu . . n . . . ! . ! f u . un . fu . u n ! f . .f. . .!. .! f u.f . . . . . . u . .n ! f . n .u n ! . f u n . . ! f .n ! f. . u . . .! . .u n ! f.f. .u. . ! f u .!. . fu . . f u . ! f . . . n . . . . n ! . u . . . ! fu .u n ! .u n ! . f. . . . n ! . . ! fu . f . . . . .u n ! . u n .! f u n. . . .org/bike_rental Cousins Paintball Roosevelt island tram Thousands of riders. f u . . . ! f . .n. . . . u . . ! f . n ! . . ! f . fu . . fu .u. . . . . .! f u. . ! f . . . . . . un . n ! .! f u . . .. ! f . . . ! f . fu .n.f.! . ! f .!.f u . .! f u. . . u . ! f .! f u . fu . f .u n ! .u n ! . ! . ! f u . n ! . fu . fu . . . . ! f . . . Zero pairs of pants. .! f u. un . . . f .f. . ! f . .! f u. n ! f . . . . . . . . ! f . ! f .n ! f. . . un . . . n . n ! . ! . . n ! . n ! . . n . . ! . . . . .n. n ! . . . .u. . n ! . un . . un . . . . . . . . u . . . f . ! f . . n ! . un . u n ! f .f u n ! . .! f u .u n ! . . n ! . . n .u n . u . . n ! . .u n ! .n ! f u. ! f . . . .u n ! . . . . ! f . . u . . ! f .!. un . . . n . . fu . u. fu .u n !. ! f . . n . . u . un . . n . . f u n. . .! f u n. . . . ! .f. .! f . u n . . .f u n ! . ! fu . f . n ! . fu . ! . u n . n ! . fu . . !. . . . n f ! ! f .n ! f u. . f u . ! f . ! f . . fu . . . . .f u n . . .! . fu . . .! f u .u. . . .! f u n. fu . . .u. .f . ! . . . fu . . ! f . !. .n ! f. n ! . . . un . . . ! . . un . f . . . . ! .! f u n. un . .! f u. fun . n ! . . . . ! f . . . . f .u n ! . . un . . n . . . ! fu . . .n ! f. . ! f . . . n ! . . . ! f . . un . n . n f ! u n f ! ! f . . . n ! . . f u . . n ! . . . . . un . . . . . . ! f . n . .f u n ! . n ! . . fu . . n ! ..u. fu . .f. ! f u. .u n ! f. .n ! f u . . . . . . un . fun .! f . . . .! f u n . . ! . !f u . n ! . un . .n. ! f . fu . f. . . n f ! u n f ! ! f . n ! . . . n ! . . . n .n ! f . . . . . n .! . .n ! f . f.n. u . .! .f .n. . . . . . . . .f u n. . ! . .n. fun . . n ! . un .! f u n . . n ! .f . ! .u n ! .f u . n ! . fu ! f . ! . . f u . . . . . .f u n. . . . u . . ! fu . .n ! f u . . . . . ! f . . .u n .n ! f . fu .u n !. fu . . .f u n . . rioc. . un . . fu . . n ! . un . . f u . . . fu . . un . . u n ! . .u n ! . n ! . . ! f . n . u . .u n !. . . ! f . . fun . f . . . f . !.n. . u n . . . . u .. . fu . . ! f . fu . ! f . . . . un . . . . . ! fu . . un .f u n. . . . . fu . . . n . . f u n .! . . . un . .u.n ! f .n ! . . f . ! . . . fu . . fu . . .!. .f u n ! . . ! . n ! . . f. ! . . u . n . .f. . . .n. n . . fu . ! f . . . .! f u .!. n ! . fu . ! . . un . .u n !.u n ! . . . un . fu . . n .f u n ! . ! f . .f. .n ! f. un . . . . . . .. un . . . f u n . n ! .n. . . .u n ! . . .u n ! .n ! . ! f . ! f . n ! . !. .f u n . . n .u n !. f . . . . . . . un . ! . fun . ! f . u.! f u . . n . ! f . ! . . . . . . . !. . fu . . u ..f. .f.! f u. ! f .! . f. u . . . . . .n ! f . f u n . fu . un . n . .

edu/calendar The Daily Show thedailyshow.. brooklyn 102 i did it ! Late Night w/ David Letterman lateshowaudience. mta.com/show-info/audience-tickets Houdini is buried in the run-down Machpelah Cemetery at 8230 cypress hills st in ridgewood. You even enter by walking down a subway entrance. oz Show doctoroz. queens .com/tickets 111 i did it ! new York City transit museum Old cars parked in what used to be a subway station..info/mta/museum.com in august to enter a lottery for the entire season 112 i did it ! new York Comic Con Get your geek on. fun ! 37 .com/tickets 101 i did it ! the colbert report colbertnation.com/get-show-tickets oct 106 i did it ! The martha Stewart Show marthastewart.com 105 i did it ! the dr.36 Join the tV audience of . 100 i did it ! 110 i did it ! Juilliard Free concerts (hundreds annually) from the world’s most talented juniors. At least we think he is.com i did it ! 113 fun fact i did it ! 109 i did it ! The Rachel Ray Show rachaelrayshow.com 103 i did it ! late night with jimmy fallon call: 212-664-3056 104 i did it ! saturday night live email: snltickets@nbcuni.com/tickets 108 zo o md o g g l e the people’s court email: tickets@peoplescourt. newyorkcomiccon. juilliard. corner of boerum pl & schermerhorn st.com/get-tickets 107 i did it ! The Wendy Williams Show wendyshow.

1535 broadway mar 117 fun fact zo o md o g g l e i did it ! NYC cabbie Ahmed Ibrahim runs a matchmaking service out of his taxi.38 Anyplace. marriott marquis hotel. icny. 478 bergen st. Bizarre? Yup. Fun? Yupper. you’re bound to watch a stranger pass out every now and then. makes a great tip! 120 i did it ! Socrates Sculpture Park Who turned a former landfill into a sculpture park packed with giant cupcakes and other wonders? Awesome people. 79 n 11th st. Drink it. the fun is in the turns. First one to wake ‘em loses..org. If it feels like it. setting up people who have ridden in his cab. that’s who. Anytime. 114 i did it ! 118 i did it ! Pintchik oracle Pick up the antique phone outside Pintchik’s hardware store in Brooklyn. brooklyn Play Jello Get in the back of a cab. When it happens in the establishment. Love it.com. Ask a question. Jenga! 121 i did it ! night of a thousand gowns A giant drag ball in Times Square. Taxi! fun ! 39 . only less gay and more judgemental. The billboard above the store door will answer. brooklyn 115 i did it ! Boner Bill Write the letters “B” and “R” on opposite ends of the back-side of a one-dollar bill. socratessculpturepark. 119 i did it ! the Brooklyn Brewery Tour it. queens 116 i did it ! drunk guy Jenga With so many bars in this town. broadway & vernon blvd. take turns with a friend gently piling coasters on their face.org. Let your body go completely limp (it helps to imagine you’ve got no bones) and play Jello. Only one way to get in on the action though.. Expect to bang around some. It’s like the Met’s annual costume ball. Shove your boner anywhere you like. brooklynbrewery.

fun ! i did it ! .122 40 look up When was the last time you did it? Don’t be scared. it’s not just for tourists.

The rest is history. How fun is that? snug-harbor. 8th ave & 59th st. 1047 amsterdam ave 126 i did it ! Stickball Competitive stickball! Appropriately the best games in NYC go down on Stickball Blvd. cartsofbrooklyn. broad channel.com. 476 5th ave fun ! 43 . 100 frost st. cathedral of st john the divine.org. bronx / nychinatown.org.000 acres of marshes. not.com 130 i did it ! Jamaica Bay Wildlife Refuge 9. stjohndivine. Good times.com. stickball blvd. bronx oct 127 – 128 i did it ! zo o md o g g l e little italy in the Bronx/ Chinatown in Brooklyn What will the outer boroughs think of next? arthuravenuebronx. nps. arthur ave & e 187th st.42 123 i did it ! Queens Archery Range Bow rental plus a private lesson.org. Bring ‘em in. archery-nyc. and woods to remind you what nature actually looks like. brooklyn 131 i did it ! St francis day at St John divine It’s the one day of the year the priests will bless your house pets.A. The one-night pig chopping lesson comes with free pork! thebrooklynkitchen. queens jan 125 i did it ! Brooklyn kitchen Butcher Classes Butchering as a hobby? Why. fields. staten island 124 i did it ! the idiotarod A mad dash through the city on home-decorated shopping carts. 1000 richmond terr.com. only $18.gov/gate.com. 170-20 39th ave 129 i did it ! the Secret garden Over a drawbridge and through a maze at the Staten Island Botanical Garden lies a walled plot modeled after the one in the children’s book The Secret Garden. brooklyn 132 fun fact i did it ! Author A. Milne began writing stories based on his son's stuffed animals in 1921. The original toys are now on display at the Children's Center of the main branch of the public library. stickball. let ‘em see the light. His son's name was Christopher Robin and the kid's favorite animal? A plushy Pooh he called Winnie.

1260 avenue of the americas dec nov dec 135 i did it ! major league dreidel Only one city hosts the majors.com. matzoball.org dec 136 i did it ! dec dyker Heights Tour Brooklyn’s craziest Christmas lights. stjohndivine.com 138 i did it ! the World’s largest menorah Guinness certified at 32-feet tall. the area bordered by 83rd to 86th st and 11th to 13th ave in brooklyn 14 1 i did it ! Holiday Windows No other city on earth goes to town on window decorations the way this one does. Laheim! majorleaguedreidel. Enjoy some of the more well-known spectaculars.44 133 i did it ! SantaCon Celebrate Christmas by drinking with thousands of Santas. this twinkle is off the grid.htm 139 i did it ! Radio City Christmas Spectacular Rockettes? Sure. 1047 amsterdam ave dec zo o md o g g l e fun ! 45 . John the divine Big voices.com 140 i did it ! matzo Ball On Christmas Eve the chosen people party hard. Bring them to an apartment.org. Bigger space. Now that’s what I call a Christmas concert.com/carolgroups. Join the fun. But did you know they also bring live camels onto stage? Now that’s what I call Christmas camels! radiocitychristmas. It’s just like Jesus intended. ismileinnewyorkproductions. bar. nycsantacon. Now that’s what I call Chanukah. maCy’s 151 w 34th st lord & Taylor 424 5th ave saks fifTh aVenue 611 fifth ave Bergdorf goodman 754 5th ave Barneys 660 madison ave Bloomingdale’s 1000 third ave dec dec 137 i did it ! the Cathedral Church of St. 59th st & park ave dec dec 134 i did it ! i Smile in new York Productions Christmas carolers for hire. or office and feel the yuletide pour in.

and more kitschy Russian entertainment than you even knew existed. brooklyn / rasputinny.com 148 i did it ! Cook meals for the hungry foodbanknyc. NYPD motorcycles. and skyscrapers. tatianarestaurant. nycpolicemuseum. ohny. moaf.org parks deparTmenT 144 i did it ! nYC Police museum Not every city builds a museum like this: Confiscated weapons. 100 old slip 147 i did it ! house a serViCe-dog in training for the weekend puppiesbehindbars. some fun ones to get you started: 146 i did it ! Dig in the dirt for the nycgovparks.org.org. 48 wall st 149 i did it ! Deliver food to those who can’t get out for take out at CiTymeals on wheels citymeals. more Russian vodka than you can drink.org oct 143 i did it ! Russian Supper Club More Russian food than you can eat. 2670 coney island ave. brooklyn Volunteer It’s fun for the goose and the gander.org fun ! 47 . factories. crypts.org 145 i did it ! museum of American finance Ogle a real $10. and a wall for you to take your very own mugshot. Behold.000 bill along with newspapers saved from various stockmarket crashes. mansions.46 142 i did it ! open House new York A weekend of open houses let you peek inside usually off-limit boardrooms.com.com.org zo o md o g g l e 150 i did it ! Find other programs that need you the most newyorkcares. 3152 brighton 6th st.

org feb 152 i did it ! feb Hotel Pennsylvania Why bother with the actual show when you can stake out the hotel where the pooches stay instead? Watch them parade through the lobby. westminsterkennelclub.com. visit the dog spa downstairs. and giggle as they pee in a woodchip pit equipped with toy fire hydrants! hotelpenn.48 151 The westminster dog Show i did it ! It’s the Super Bowl of dogs. 401 7th ave zo o md o g g l e b es t i n sh ow fun ! 49 . Fun.

4601 21st st.50 153 i did it ! Ride the Beast Speed around Manhattan on a mega boat with teeth! circleline42. On a farm. St Marks Place didn’t always have a Chipotle. rockjunket. Hit up the city’s Meccas of aerosol art before someone whitewashes history.com / brooklynvifishing. it's yoga. In Queens. nyc-bees. it's nude. Become one of them. ps1. or a very bad.com.com 158 i did it ! nYC Bees There are people in this town keeping bee hives on fire escapes. but the building shown as their exterior actually sits in the West Village at 10 leroy st . queens jun jul aug 162 i did it ! zo o md o g g l e urasenke Chanoyu Center Try a Japanese Tea Ceremony—it’s fun—and helpful guides explain what the hell’s going on. nakedyoganyc. fun ! 51 . seaqueenvii.org 154 i did it ! graffiti walls NYC practically invented graf. it's hot. visitgreenmeadowsfarm. Depending on your point of view.com 155 i did it ! Hot nude Yoga Be advised. queens 159 i did it ! Rock n’ Roll Walking tours East Village? Punk Rock? Dylan or the Beatles? There’s a tour for each. queens 161 i did it ! green meadows farm Pet farm animals. urasenkeny.com 160 i did it ! Sheepshead Bay fishing Boats Bay fishing boats The bay has a whole fleet solely dedicated to taking out urban anglers. this is either very good. 7350 little neck pkwy. 153 e 69th st 157 fun fact i did it ! On The Cosby Show.1’s Warm up parties Live music and hundreds of hipsters drinking under outdoor art installations.S.org/warmup.org.com / captdaveonline.com 156 i did it ! P. the Huxtables lived in Brooklyn Heights. graffiti wall of fame: 106th st & park ave / 5 pointz: 23rd st & jackson ave.

and even the cars of the Cyclone to their original hand-painted glory. fun ! 53 .com/sideshow_school. 1208 surf ave. It wouldn't hurt though. brooklyn 167 i did it ! zo o md o g g l e Wonder Wheel Wheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! wonderwheel.com. brooklyn 169 i did it ! Coney island Sideshow School Watching people breathe fire.com. facades. coneyisland.shtml. coneyisland. Keep an eye out on your wanders. 1904 surf ave.52 conEy 163 i did it ! islAnd! 168 i did it ! the mermaid Parade You don't need fishtails or coconuts over your boobs. stand on glass. 1208 surf ave. To make your own mom proud you’re going to have to learn to do it yourself though. brooklyn jun 164 i did it ! Brooklyn Cyclones Minor league baseball right off the boardwalk. 3059 w 12th st. stand on glass.com. anyone can march. brooklyn 165 i did it ! Shoot the freak Fire paintballs at a living human freak. coney island boardwalk 170 i did it ! luna Park A whole new park with 19 new rides! lunaparknyc. and generally make their moms proud is fun. and generally make their moms proud.com.shtml Coney island Sideshow Watch people breathe fire. 834 surf ave. brooklyn 171 fun fact i did it ! In 2005 Steve Powers (aka world famous artist ESPO) invited dozens of his famous arty friends to join him in updating many of Coney Island’s signs. brooklyncyclones.com/mermaid. 1000 surf ave 166 i did it ! the Cyclone Wooooooooooooooooooooooooo! coneyislandcyclone.

com fun ! 55 . water4dogs. Only one city gets the championships. 141 worth st 175 173 i did it ! water for dogs Wanna go swimming with your dog in December? Water 4 Dogs has an indoor pool specially designed for owners and their pooches. pier 86. cityclerk. Parked next door is a tourable nuclear sub. On its deck sit 30 fighter planes.nyc. plus a Concorde. 77 worth st uS air guitar championships i did it ! zo o md o g g l e apr Regionals take place regionally.gov.com. That’s fun. intrepidmuseum.org. usairguitar. Vie to be one of the country’s greatest imaginary rock stars.54 174 172 i did it ! i did it ! uss intrEpid musEum It’s a decommissioned aircraft carrier. 46th st & the hudson river Manhattan Marriage Bureau Get married in two minutes at Manhattan’s fancy new hitching post.

. 182 i did it ! 188 i did it ! leisure Time Bowl at the Port Authority Bus Terminal leisuretimebowl.com 178 i did it ! The pond at Bryant Park thepondatbryantpark.org/museum/polarrink 180 i did it ! seaporT iCe at the South Street Seaport seaportice.com roCkefeller CenTer patinagroup..com 181 i did it ! sky rink at Chelsea Piers chelseapiers.com the Statue of liberty Check out Lady Liberty by.com 187 i did it ! luCky sTrike bowlluckystrike.com fun ! 57 .com 179 i did it ! The polar rink at the Natural History Museum amnh.com 186 i did it ! 300 new york at Chelsea Piers 3hundred.com 177 i did it ! wolman rink and lasker rink in Central Park wollmanskatingrink..com/east/icerink 185 i did it ! Bowlmore lanes bowlmor.com 183 zo o md o g g l e Brooklyn Bowl in Williamsburg brooklynbowl.com Or bowling at.. Sea: CirCle line Cruise circlelinedowntown..56 Go ice skating at.com i did it ! 190 i did it ! land: sTaTue Cruises statuecruises..com 189 i did it ! aiR: liBerTy heliCopTer Tours libertyhelicopters. 176 i did it ! 184 i did it ! The guTTer in Williamsburg thegutterbrooklyn.

359 van brunt street. 126 rivington 195 i did it ! CrumBs Bake shop crumbs.com. zo o md o g g l e i did it ! 193 i did it ! BuTTerCup Bake shop buttercupbakeshop.com.com. but we did make them famous.com. 401 bleeker st 192 Billy's Bakery billysbakerynyc. 973 2nd ave 194 i did it ! sugar sweeT sunshine sugarsweetsunshine.com. 75 franklin st cupcakes The only pastry worth standing in line for. 545 9th ave fun ! 59 .com.com.58 191 i did it ! magnolia Bakery magnoliabakery. 110 w 40th 196 i did it ! Baked bakednyc. We didn't invent 'em. brookyn 197 i did it ! CupCake Cafe cupcakecafe-nyc.

mid-park at 97th st 205 i did it ! enjoy sheeps meadow The lawn with 30. mid-park at 70th st 200 i did it ! eaT CenTral park Take a tour of the park's plants that are safe to stick in your mouth. east side around 72nd st 201 i did it ! ClimB umpire roCk You’ll find other rock shimmiers congregating at the city’s most climbable boulder. east side of park near 72nd st ride a horse in CenTral park riverdaleriding. for rentals call 917-796-1382. Frisbees and hula hoops. just west of heckscher playground 208 i did it ! Behold BelVedere CasTle Named for the famed butler. publictheater. delacorte theater.com 199 i did it ! Borrow a Bag of fun A photo ID will get you a wealth of bats.com 207 i did it ! sled aT pilgrim hill A steep slope with a gentle ending makes for the best sledding in Manhattan. mid-park around 63rd st.com 210 i did it ! fishing At the main lake and Harlem Meer inside Central Park you can catch bass in the middle of Manhattan. The Charles A Dana Discovery Center by the Meer will even spot you poles and bait! centralparknyc.000 of your closest friends. mid-park at 80th st 209 i did it ! The CenTral park BoaThouse Rent a Row Boat in Central Park. Just ask for it! north meadow recreation center. Great view of Turtle Pond and beyond. conservatory water.60 central 198 i did it ! park! 204 i did it ! renT a model sailBoaT It’s a moister version of racing RC cars.org. west side at 66th st 206 i did it ! danCe The roller skaTe Disco Dancers on wheels! cpdsa. Tickets are free if you wait in line.html fun ! 61 .com jun jul aug zo o md o g g l e 203 i did it ! relax in sTrawBerry fields Forever. 212-348-4867. Does it get any more romantic? thecentralparkboathouse. wildmanstevebrill. mid-park at 79th st 202 i did it ! waTCh shakespeare in The park Celebrities get Shakespearean.org/visit/things-to-do/sports/fishing. west side at 72nd st centralpark. It is not unlikely that you'll encounter someone playing a Beatles song.org. balls.

chelseapiers.com The Hall of Fame of Great Americans at the Bronx Community College at university ave & w 181st st in the bronx was built in 1890 and became the world’s very first Hall of Fame. queens 221 i did it ! Hoboken Travel to the next state for the price of a subway ride. parkermeridien.org. cpmanhattantimessquare. brooklyn 215 i did it ! asToria pool 21st st & hoyt ave. Then come back. Depending on when you go. you’ve pretty much seen the best they have to offer. anchored near tiffany st & viele ave. How very New York. some casinos will even pay you—in cash—for coming. sundecks. sundeck and fitness center.com 222 fun fact i did it ! 218 i did it ! Chelsea piers $50 for pool.com 214 i did it ! red hook pool 155 bay st.62 public pools 211 i did it ! 219 i did it ! the floating Pool A barge that’s been transformed into a floating pool. floatingpool.com 217 i did it ! zo o md o g g l e Crowne plaza Times square $75 for pool. bronx asser leVy reCreaTion CenTer 23rd st & fdr dr 212 i did it ! Tony dapoliTo reCreaTion CenTer 3 clarkson st 213 i did it ! john jay pool 77 cherokee pl 220 i did it ! Atlantic City Leave the city around dusk and get back around dawn. academybus. private pools 216 i did it ! (All are indoor) le parker meridien $75 for pool. Once you’ve checked out the view of Manhattan from across the river. sand volleyball court and fitness center. sauna and New York Sports Club fitness center. It’s the Hall of Fame that created the whole idea of Halls of Fame! fun ! 63 . You’re swimming in water on top of other water.

64 223 i did it ! play NYC Bingo Sometimes the city feels like a game. 2028 white plains rd. It will even more if you walk around with these cards. 416 5th ave. brooklyn ny Hipsters whiteboy fro 5 o’clock shadow photo blogger kickball zo o md o g g l e 227 photobooths i did it ! aCe hoTel 20 w 29th st 1471 1st ave 120 hudson st 1311 broadway ameriCan Trash chucks computer at coffee shop mac anything vintage anything t-shirt/ blazer combo arms length photo hoodie anything american apparel star tattoo david cross BuBBy's pie Company lakeside lounge manhaTTan mall opaline 85 ave a daffy's herald square 162 ave b lemon resTauranT 230 park ave south pbr anything with sculls messenger bag tank top while at work sixth ave & 33rd st FREE SPACE bel biv divoe on ipod stache oTTo's shrunken head 538 e 14th st bedhead unregistered voter eager to talk politics The door lounge The liVing room The smiTh Trailer park 508 9th ave 130 w 3rd st The faT BlaCk pussyCaT 55 3rd ave 271 w 23rd st 154 ludlow st fun ! silly necklace fixed-gear bike 65 .. 309 w 125th st Bronxdale Bingo 718-792-6665.. wesT side hall 212-662-4646. bronx fifTh hall 718-788-1691. 224 – 226 i did it ! Play bingo in an actual bingo hall .

it’s at 122nd st & riverside dr . Van Cortland Park is the hotbed. Good luck! crazyblinddate. queens 233 i did it ! etsy labs Craft night Make something crafty among other Etsy-ites. esquiresofwallst. but gives you nothing more than a meeting time and a blurry photo of your match. 55 washington st. brooklyn 229 i did it ! Heavy metal karaoke Bang your head with a live band backing you up. or truck-load.com 237 i did it ! zo o md o g g l e esquires of Wall Street Get a straight-razor shave at knife-point. pile.66 228 i did it ! kew motor inn Fantasy-themed motel rooms for fantasy-fueled motel stays.com. nycgovparks. etsy. 13901 grand central pkwy. brooklyn 231 i did it ! Cricket A lot of city parks have cricket fields. 14 wall st 232 fun fact i did it ! Who’s buried in Grant’s Tomb? Find out for yourself.com 230 i did it ! economy Candy All the candy you in the world and then some … sold by the pound.org/facilities/cricket 236 i did it ! dr Sketchy’s Anti-Art School How could you not have a good time drinking and sketching nearly-nude models? drsketchy. 108 rivington st 235 i did it ! Brooklyn Botanical garden Make sure to hit the Fragrance Garden—the first US garden designed for the blind! bbg. fun ! 67 .com.com 234 i did it ! Crazy Blind date This site picks who you’ll date. Nothing is manlier than a giant blade scraping across your throat.com/storque/search/title/etsy-labs-craft-night. 1000 washington ave.com.org. Lots of people wear white and like playing. How fun is that? kewmotorinn. punkmetalkaraoke. It’s a New York thing. economycandy.

Take a stroll and find some of your own ..68 gigglE At chinAtown ’s funny signs 238 i did it ! Big Wong ? ? Can you find . . 241 i did it ! fun ! 69 . .. zo o md o g g l e 239 i did it ! new big wang restaurant 240 i did it ! mei dick barber Shop ? We spotted these from our office window.

really. fun ! 71 . 245 i did it ! Corduroy Appreciation Club The social club dedicated to the appreciation of corduroy fabric. Apply paint to other people’s bodies. And marvel at how fast NY strangers become NY friends when arty and sexy collide. They meet on 11-11 (the date looks like corduroy). and snack spots. saunas. queens 249 i did it ! the george Washington Bridge Also beautiful.com. even though you end up in Jersey. It’s a good time any way you do it. and enjoy feeling like a foreigner amongst the five floors of Korean spas. but it’s impossible to miss the mayhem. Bike it. but a more or less open door policy.php?eid=495433290505 248 i did it ! the Brooklyn Bridge Walk it. It’s a much more energizing stroll (no.com / el dia del mustache: eldiadelmustache. myspace. nyspacastle.70 242 i did it ! grow a mustache Then join hundreds of other hairy dudes at one of the city’s best mustache parties. 131-10 11th ave.com/allnightmilonga 247 i did it ! gotham girls Roller derby You might not understand the rules. (Embarrassingly bare-lipped females also welcome. Shoot it.com/new_york. gothamgirlsrollerderby.movember. Find out what one actually tastes like at the restaurant that first invented it: Delmonico’s at 56 beaver st . url.com nov zo o md o g g l e 250 fun fact i did it ! You’ve heard of a Baked Alaska.com 243 i did it ! naked Painting Parties Strip down at the door.html 244 i did it ! Spa Castle (inspa World) Put on the uniform provided.com 246 i did it ! All night milonga Join the city’s top tango dancers and sashay till dawn. facebook. They have a secret handshake and celebrity guests. scrub in like a doctor.) movember: us.com/event. corduroyclub. you can walk it).

lychee. um. The least you can do is promenade. Fat Jo fields a team annually.com 253 chinatown ice cream factory i did it ! 252 rucKErs pArK i did it ! The holy temple of street basketball. See the world from a new angle. thehighline. 155th st & frederick douglass blvd Flavors include avocado.org. You can always watch it if you can’t bring it. chinatownicecreamfactory. red bean and. gransavort to 34th st between 10th & 11th ave fun ! zo o md o g g l e 73 . green tea. Being on top is like riding in a bus that’s a convertible! newyorksightseeing. 65 bayard st 254 i did it ! The High Line How did they fit so much awesome into something so narrow and high off the ground? Donations and foresight probably.72 251 i did it ! double decker tour bus Do it like the tourists do. ginger. chocolate.com.

com. secret menu items Taste the exhilaration of ordering something that isn’t even on the menu. aldearestaurant.74 Eat at a one-dish Manhattan only masterpieces that have mastered a single dish. 113 saint marks pl 268 i did it ! puBliC Lunchtime bánh mì made with pig ears.com.com. a doorman and a tuxedoed pianist playing a grand piano.com.com. potatoes and olives. a rare chicken which has its cooked bones juiced at your table. cabritonyc. 123 2nd ave 266 i did it ! Telepan Spaghetti Carbonara made from housecured pork cheeks. 255 i did it ! riCe To riChes Rice pudding ricetoriches. The McDonalds at 160 broadway features a chandelier. 240 sullivan st 265 i did it ! Bar BlanC BisTro Lambchetta.com. barblanc. Pre-order two weeks in advance.com. danielnyc. 210 elizabeth st 261 i did it ! The meaTBall shop Meaty balls themeatballshop. 155 w 51st st 256 i did it ! s’maC Mac ‘n cheese smacnyc. Pre-order three days ahead. 100 saint marks pl 267 i did it ! aldea Scrambled eggs with salt cod. 381 park ave s brguestrestaurants. 31 w 17th st 260 i did it ! Crif dogs Hot dogs crifdogs. zo o md o g g l e 262 fun fact i did it ! 270 i did it ! daniel Canard a La Presse. 50 carmine st 257 i did it ! peanuT BuTTer and Co PB and sometimes J ilovepeanutbutter. 60 e 65th st fun ! Even fast food is fancier in the financial district. then poured over the bird.com. head and belly public-nyc. aka cured lamb belly served with linguine. 345 e 12th st 264 i did it ! CaBriTo Whole roasted goat head and neck.com.com. 72 w 69th st 259 i did it ! dumpling man Dumplings dumplingman.com.com. le-bernardin. 75 . 142 w 10th st 258 i did it ! pommes friTes French fries pommesfrites. 84 stanton st 269 i did it ! primehouse Slab of bacon served as an appetizer with South American slaw.com.ws.com. telepan-ny. 37 spring st 263 i did it ! le Bernardin Hot chocolate crème in an eggshell.

bigterrific. the pit 154 w 29th st 279 i did it ! Creative Signs and Awnings Don’t just admire the neon of Times Square. Saying anything else runs $100. Max Silvestri and SNL’s Jenny Slate (when she’s free).com/nyy/ballpark/stadium_messages. 93 wythe ave.com/shows/1858.com.ucbtheatre. nationaldoubledutchleague. teams have amazing. brooklyn 274 i did it ! Big BlaCk Car More improv featuring The Office’s Ellie Kemper and Flight of the Conchord’s Kristen Schaal (when they don’t have better things to do). memories. newyork.com. brooklyn i did it ! *Not sure how true this is. newyork. This entry came from a bar-stool buddy and went completely completely un-fact checked. ucb 307 e 26th st dec 278 i did it ! CB i Hate Perfume This world-famous scentorium can have you smelling like everything from musty books to red velvet cake. whatever) and they’ll mix you up a one-off fragrance. 702 union st.ucbtheatre.yankees. ucb 307 e 26th st 277 i did it ! double dutch Holiday Classic The U. The Japanese teams have even better ones. have a custom piece created by the same company that made most of it.S. union hall: 718-638-4400. thepit-nyc.htm 272 i did it ! whiplash The UCB’s late-night standup showcase hosted by Leo Allen.76 Comedy 271 i did it ! 276 i did it ! Put a message on the scoreboard at Yankee Stadium Wishing someone happy birthday only costs $10. 55 delancey st 275 zo o md o g g l e Tearing The Veil of maya Eugene Mirman hosts alt-comedy and frequent big names. Tell them what you like (movies.jsp assssCaT 3000 The city’s top improv troupe featuring SNL folks when they’re around.com. newyork.com/shows/12. brooklyn 273 i did it ! Big TerrifiC The up-and-coming standup scene hosted by Gabe Liedman.com/holidayclassic.* creative signs and awnings 212-625-1726. fun ! 77 . choreographed routines.mlb. cbihateperfume. cameo 93 n 6th st.

org 284 i did it ! new york CiTy opera nycopera.com 290 i did it ! Brooklyn BoTanTiCal gardens Free every Tuesday. perfectly manicured sloping lawn overlooking the plaza.com 289 i did it ! whiTney museum of ameriCan arT Pay what you want Fridays from 6 pm to 9 pm. bbg.org 286 i did it ! zo o md o g g l e Bonus: illuminaTion lawn On the rooftop of the new Elinor Bunin-Munroe Film Center is a recently opened.org 291 i did it ! linColn CenTer Target Free Thursdays at the new David Rubenstein Atrium. guggenheim.lincolncenter.org 283 i did it ! jazz aT linColn CenTer jalc.org 288 i did it ! guggenheim museum Pay what you want Saturdays from 5:45 pm to 7:45 pm. 79 .com i did it ! drawingcenter. Can you say “perfect picnic place”? 292 i did it ! Bronx zoo Pay what you want on Wednesdays.org 282 i did it ! new york CiTy BalleT nycballet.org 285 i did it ! The film soCieTy of linColn CenTer filmlinc.org fun ! 293 The drawing CenTer Always a $3 suggested donation. whitney. new.org/metopera moma Free every Friday from 4 pm to 8 pm. Free performances all year long. moma.org 281 i did it ! The new york philharmoniC nyphil. bronxzoo.78 Lincoln Center 280 i did it ! Admission Deals 287 i did it ! The meTropoliTan opera metoperafamily.

html. 294 i did it ! hoTel on riVingTon hotelonrivington. 118 tenth ave 296 i did it ! The meT’s roofTop garden metmuseum.com.com. 45 w 35th st 300 i did it ! 230 fifTh 230-fifth.com. drink on it. Drink to it. 17 w 32nd st 299 i did it ! hoTel meTro hotelmetronyc. 653 11th ave 298 i did it ! la quinTa applecorehotels. 1000 5th ave 297 i did it ! ink48 hoTel ink48.com. 107 rivington st 295 i did it ! The park theparknyc.com/thor.80 rooftop bars NYC has an amazing skyline.com. 230 fifth ave fun ! 81 .org/visit/dining/roof_menu. Even better.

gravity shouldn’t apply to you. It's a New York tradition! halloween-nyc. 1 beard st 310 i did it ! Shopsins Go for the phonebook-sized menu. fantasyfliers. 75 christopher st 308 i did it ! empire flight Academy Take flying lessons. fifth ave from 49th to 57th st apr 303 i did it ! fat Cat Pool.com. but it’s a fun way to check out the Hudson Valley. farmingdale. theputtinglot.com. 120 essex st.com oct 302 i did it ! the Putting lot It’s not just nine holes of mini-golf. 318 grand st. ping-pong. shuffleboard. fatcatmusic. stall no. ikea. and checkers all under one roof! Bored in the village? This is the place to go.com. fullcirclebar. 16 fun ! 83 .82 301 i did it ! Spin A ping-pong club unlike any the world has known (read: trendy and cool). 12 wyckoff ave.com.com/us/en/store/brooklyn. 48 e 23rd st 306 i did it ! Halloween Parade Put on a costume and march in the streets. You’re a New Yorker. spinyc.org. brooklyn 305 i did it ! zo o md o g g l e Redhook ikea It’s got a free ferry from lower Manhattan. foosball. brooklyn 307 i did it ! easter Parade Ogle the Easter bonnets or pimp your own. It’s nine holes of mini-golf that teach you about urban sustainability built in a Brooklyn parking lot. ny full Circle Bar Home of the Brewskee-Ball skee-ball league. ny 304 i did it ! 309 i did it ! fantasy Balloon flights Airspace restrictions keep you from floating down Park Ave. empireflightacademy.org. middletown. and Swedish meatballs.com. the closet-sized seating area or just to get yelled at by the legendarily grumpy owner. shopsins.

and steam (ask for a Platza and they’ll beat you with oak leaves). east moriches. chinatown 312 grEAt fivE Boro BiKE tour i did it ! Race your bike down empty city streets as part of the biggest bike race in the country. it's manly and coed. russianturkishbaths. Fear not. bikenewyork.com. 268 e 10th st Bask in the inarguable amazingness of the Dragon Dancers. longislandskydiving.84 Chinese new year parade i did it ! 311 313 i did it ! Russian & Turkish Bath House The man-spa.org zo o md o g g l e 314 long island sky diving i did it ! Just do it. ny fun ! 85 . This is the best place to schvitz.com. stew.com. betterchinatown.

org Study stinky cheese at murray’s Cheese u. gothamdreamcars. ChuCk e Cheese.com i did it ! i did it ! Tour New York’s masoniC lodge. The Big apple CirCus. chuckecheese.html i did it ! i did it ! i did it ! i did it ! i did it ! i did it ! Cuddle with strangers.com fleeT week Let dan smiTh TeaCh you guiTar. Get soup from the seinfeld-inspiring soup nazi.com i did it ! Visit the now unmarked room where sid killed nanCy aT The Chelsea hoTel.org/discover/cherries lamBorghinis. Brooklyn’s got one. a magic shop staffed by magicians. tdf. Brooklyn Botanical Gardens’ Cherry Blossom fesTiVal. nyparkour. hotelchelsea. newyorkanimefestival.com Get lost in the jungle of The flower disTriCT..com i did it ! i did it ! i did it ! i did it ! zo o md o g g l e i did it ! i did it ! fun ! 87 . raos.com and filmlinc. bigapplecircus.com Score an impossible-to-score table at rao’s iTalian resTauranT. schoolofburlesque. nypl. now billing himself as “The Original Soup Man.com i did it ! Get your teeth kicked in by the hell’s angels hanging out in their NYC headquarters at 77 e 3rdst.org Picket with the giant inflatable union raT. It all began in England in the 70s.com i did it ! Buy disCounTed Broadway TiCkeTs from the TKTS booth. tannens.com Let the new york sChool of Burlesque teach you how to strip off your clothes. and porsChes. nyc.com Throw a dinner parTy at the tables set up on Broadway in Times square.org Attend nerd nighT’s alcohol-fueled science lectures.asp i did it ! i did it ! i did it ! i did it ! Be illusionated at Tannens. i did it ! i did it ! Fondle rare. and ancient maps at the new york puBliC liBrary’s map room. Rent your dream car at Gotham Dream Cars. ornate.com/nyff/nyff. dansmithguitar..org/tkts Dress up like an anime character for the new york anime fesTiVal.86 pluuuus.nerdnite. bbg.com/edu_cheeseu.” originalsoupman. cuddleparty. ferraris.com i did it ! Learn how to run up walls parkour-style. Now it lives here. oh my.com TriBeCa and new york film fesT it! tribecafilm. murrayscheese. Their meeting room is modeled after the Titanic’s grand ballroom! nymasons.

kpizzacone.com pro-sporTs.org i did it ! i did it ! Gape at the 3D scale-model of Manhattan at the queens museum of arT.org. villagevanguard.com i did it ! i did it ! i did it ! Play bocce at union hall.88 i did it ! Sit in the country’s most expensive soccer stadium. figmentproject. theamazingnewyorkrace. Reba the Mail lady. cpusa.net ride The yankee Clipper to a Yankee game. Jamba.org amBush The naked CowBoy figmenT. stjohndivine. Live! peewee. an old ship that used to be sunk in the Chesapeake Bay.us Take afternoon Tea aT The plaza hoTel. barcadebrooklyn. nywaterway. we've got more teams than anywhere. a restaurant where all the cooks are Italian grandmas. Cowboy Curtis.org Get fed by Italian grandmas at enoTeCa maria.com i did it ! i did it ! i did it ! Jam quarters into Barcade’s old sChool Videogames. nycgovparks.com Catch a glimpse of bald eagles at inwood hill park.com Stroll amongst the peaCoCks that strut the grounds of St John the Divine. newyorkfed. grand prospeCT hall . completelybare. unionhallny. redbullarena. and invite you to join. all New York.com/theplaza i did it ! Become a commie at the CommunisT parTy’s us headquarTers. Pee-wee. swedish midsummer.com Eat a cone-shaped pizza at k! pizzaCone. dance around the a May Pole at battery park .com i did it ! zo o md o g g l e i did it ! fun ! 89 . 235 w 23rd st Throw a party at NY1’s best advertiser.com i did it ! i did it ! i did it ! Drink on The frying pan. and more.org Get your vagina bedazzled at CompleTely Bare. fairmont. fryingpan. the new red Bull arena. limelighT markeTplaCe.com i did it ! i did it ! Tour the federal reserVe.com i did it ! i did it ! i did it ! Soak in some jazz at the Village Vanguard jazz CluB. part obstacle course. enotecamaria. grandprospecthall. an annual summer-time celebration of creative genius on Governors Island. limelightmarketplace. queensmuseum. Miss Yvonne. All of New York's Swedes put flowers in their hair.org/parks/inwoodhillpark i did it ! Visit the mall that was a club. The amazing raCe new york is part scavenger hunt.com/wp i did it ! i did it ! The pee-wee herman show on Broadway.

77 Celeb4aDay. 45 batting cages. indEx # 230 Fifth. 79 Brooklyn Boulders. 59 Baked Alaska. 8 Chuck E Cheese. 8 Chelsea Piers. holiday windows. 87 Big Black Car. 27 Belvedere Castle. 79 Aldea. 42 chinatown signs. 29 Bloomingdales. of course. 47 climb Umpire Rock.com Did we miss something? Get something wrong? Or is there something you'd like included in the next one. rootop bars. Central Park. 89 American Trash. 42 Bryant Park Summer Film Festival. comedy. 68-69 Chinese New Year Parade. 65 Buttercup Bake Shop. 57 Battle of Brooklyn. door sticker for your door. 71 Bar Blanc Bistro. Free of charge. cupcakes. 13 Bronx Zoo. space. if there is one? Did we mention your event. 27 Asser Levy Recreation Center. 38 Cabrito. photobooths. 88 Barney's. 62 Asssscat 3000. 76 Big Wong. photobooths. 44 CB I Hate Perfume. 52 Brooklyn Kitchen Butcher Classes. comedy. 61 Central Park Zoo. volunteer. 28 Atlantic City. 14 Behind Closed Doors. 15 central Park. Central Park. Coney Island. 32 Chinatown Ice Cream Factory. 65 Amsterdam Billiard Club. public pools. 19 Bubby's Pie Company. 24 Chelsea Hotel. 23 f u n ! in d e x B Bag of Fun. 61 Bergdorf Goodman. holiday windows. 76 Big Terrific. 87 Cinema Kings Highway. photobooths. 60-61 Central Park Boathouse. 60 91 . 62 Cherry Blossom Festival. 59 Blkmarket Membership. 87 Chelsea Piers. 60 Baked. 71 Amateur Night at the Apollo. 59 A Ace Hotel. 75 All Night Milonga. 24 / admission deals. 6 Amazing Race New York. 57 Bronx Soundwalk Tours. 75 Cathedral Church of St. private pools. cupcakes. 86 chess. 65 admission deals. 76 Astor Place Cube. 79 Bronxdale Bingo. 38 bowling. 32 Atlantic Avenue Tunnel Tour. 56 Brooklyn Brewery. batting cages. secret menus. 18 Aqueduct Race Track. 65 Brooklyn Botanical Garden. 71 Brooklyn Cyclones. 45 Bodies: The Exhibition. Central Park. 72 Chinatown in Brooklyn. 32 zo o md o g g l e Citymeals on Wheels. John the Divine (Christmas concert). 75 Barcade. 69 Billy's Bakery. sex clubs. place. 45 Big Apple Circus. 39 Brooklyn Bridge. public pools. holiday windows. 63 c cabbie matchmaking. batting cages. secret menus. or thing? Proud enough to show it off? Let us know and we just might send you a plaque for your wall. 15 Boner Bill. 32 Chelsea Piers Driving Range. comedy. Chinatown signs.90 And so much morE ! Drop us a line! funlist@zoomdoggle. 84 Christies. 62 Astoria Sports Complex. 67/ admission deals. or badge for your website. cupcakes. 6 Astoria Pool. 17 Brooklyn Bowl. secret menus. bowling. 81 300 New York. 56-57 Bowlmore Lanes. 22 Belmont Park Race Track.

89 lincoln center. one-dish. 30-31 Hotel Pennsylvania. photobooths. 70 Cosby Show. 44 Manhattan Island Marathon Swim. 87 Cupcake Cafe. 81 Lakeside Lounge.92 Club Amante. 45 Lucky Strike. Houdini. 11 Inwood Hill Park. rootop bars. private pools. 56 Late Night w/ David Letterman. 79 Murray's Cheese U. 83 eat at a one-dish. 81 Hotel on Rivington. 87 High Line. 82 Federal Reserve. Lincoln Center. 12-13 Hua Mei Bird Garden. 19 Heavy Metal Karaoke. 85 look up. Regatta. 86 Museum of American Finance. 86 New York Aquarium. 61 Fleet Week. 71 Gleason's Gym. TV audience. 53 Matzo Ball. public pools. 20 Macy's Thanksgiving Day Parade Balloon Inflation. 66 Great Five Boro Bike Tour. 57 Lulu and Mooky's. 10 Coney Island Sideshow. 23 Limelight Marketplace. 71 graffiti walls. 84 Green Meadows Farm. 63 holiday windows. ice skating. sex clubs. 78 / admission deals. 51 grow a mustache. 75 dinner party in Times Square. 74 Dyker Heights. 83 Harrison St. one-dish. 66 Crif Dogs. photobooths. 37 m Machpelah Cemetary. 78 New York City Transit Museum. 78 ImaginAsian Theater. TV audience. photobooths. house. 78 fishing. 77 cricket. 19 Gotham Dream Cars. 69 Mermaid Parade. 66 Empire Flight Academy. 88 Esquires of Wall Street. 59 Major League Dreidel. 29 Fantasy Balloon Flights. 79 Drunk Guy Jenga. private pools. TV audience. 29 Food Bank NYC. 48 housing projects. 58-59 Cyclone. 66 Hell's Angels. admission deals. 86 Gotham Girls Roller Derby. 70 Guggenheim Museum. 44 Dylan's Candy Bar. 11 New York Anime Festival. 43 Jehovah's Witness headquarters. 65 Liberty Inn. Coney Island. fancy. 60 Economy Candy. 42 Illumination Lawn. 10 John Jay Pool. 22 Leisure Time Bowl. 59 cupcakes. 74 Meatball Shop. 62 Le Trapeze. 83 Empire State Building Run-Up. 62 Crumbs Bake Shop. 40-41 Lord & Taylor. 88 Film Society of Lincoln Center. original location. holiday windows. 9 Flushing Meadows Golf Center. Coney Island. 14 National Corn Dog Day. 10 Le Bernardin. 72 Double Dutch Holiday Classic. Central Park. 20 Magnolia Bakery. 67 Etsy Labs Craft Night. secret menus. 77 Downtown Boathouse. 86 Door Lounge. 25 New York Circus Arts. 32 Martha Stewart Show. 18 Mei Dick Barber Shop. 67 Creative Signs and Awnings. 77 MoMA. 36 Dr. 54 Corduroy Appreciation Club. 36 Dan Smith. 26 Inwood Astronomy Project. 37 93 . rootop bars. Lincoln Center. 69 New Year's Eve Midnight Run. TV audience. 88 g George Washington Bridge. 62 Juilliard. 81 International Pillow Fight Day. 45 McDonalds. 87 New Big Wang Restaurant. holiday windows. rootop bars. 9 Nerd Night. 38 Dumpling Man. photobooths. Sketchy's Anti-Art School. one-dish. 63 Flower District. 65 Figment. 22 Colbert Report. 64 Hoboken. 21 New York City Ballet. Lincoln Center. bingo. 82 fun with cameras. guitar. 70 Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest. 89 Kew Motor Inn. 23 i I Smile in New York Productions. 52 Double decker tour bus. 36 comedy. 35 Laughter Yoga. 50 Grand Opening. secret menus. 74 Medieval Times. 65 Manhattan Marriage Bureau. 18 n Naked Painting Parties. TV audience. 18 New York Film Festival. rootop bars. 53 Coney Island Sideshow School.. 45 Hot Nude Yoga. 63 Halloween Parade. 61 Daniel. NYC headquarters. 65 Daily Show. 79 E Easter Parade. 27 Grand Prospect Hall. 74 Eat Cenral Park. 86 Dance Skaters. TV audience. 66 d Daffy's Herald Square. 88 Full Circle Bar. 50 Cousins Paintball. 52 Metropolitan Museum rooftop garden. 65 Lasker Rink. 76 Communist Party US Headquarters. 73 Hipster Bingo. 44 ice skating. photobooths. rootop bars. Lincoln Center. 86 Floating Pool. 37 Macy's. 88 Fifth Hall. 65 l La Quinta. 26 Enoteca Maria. 83 Fat Black Pussycat. admission deals. 36 Mason Dixon. Oz Show. 79 Little Italy in the Bronx. volunteer. 9 Luna Park. 46 Museum of Sex. 15 Ink48 Hotel. 52-53 Coney Island Polar Bear Club. 15 Manhattan Mall. 78 New York City Opera. 50 Hotel Metro. 67 j Jamaica Bay Wildlife Refuge. 74 Crowne Plaza Times Square. 78 message on Yankee Stadium scoreboard. 42 Long Island Sky Diving. 67 Drawing Center. cupcakes. photobooths. 89 Grant's Tomb. 56 Lemon Restaurant. 16 Dr. Chinatown signs. 55 Marshal Chess Club. 35 Crazy Blind Date. 36 zo o md o g g l e New York Comic Con. 65 Fat Cat. Coney Island. 59 cuddle with strangers. 87 K K! Pizzacone. Central Park. 89 Completely Bare. 45 Macy's. bowling. 87 f u n ! in d e x h Hall of Fame of Great Americans. 81 f FAO Schwarz. 75 Le Parker Meridien. 47 Frying Pan. 81 Metropolitan Opera. cupcakes. Chinatown signs. 37 New York Golden Gloves. 88 coney island. sex clubs. 56 Idiotarod. 36 Late Night with Jimmy Fallon.

74 t Tannens. 42 Strawberry Fields. 54 Water Taxi Beach. ice skating. secret menus. 29 Red Bull Arena. Coney Island. 32 Rao's Italian Restaurant. 14 stickball. one-dish. 88 Urasenke Chanoyu Center. 50 ride the Yankee Clipper. 54 v Village Chess Shop. 86 New York Philharmonic. 87 Otto's Shrunken Head. 26 World's Largest Menhorah. 89 Ringling Bros. 65 Trapeze School. 61 ride The Beast. 46 Shoot the Freak. orig. 60 Sugar Sweet Sunshine. 56 Roller Jam USA. Central Park. 8 rooftop bars. 26 Seaport Ice. 47 q Queens Archery Range. 35 Ruckers Park. 57 Steinway & Sons Factory Tour. 73 run up walls. 56 sled at Pilgrim Hill. 86 p Papercutting by Ming. 42 Queens Museum of Art. 89 volunteer. 21 Ringling Bros. 82 ride a horse. 86 Tantric Sex. Central Park. 56 r Rachel Ray Show. 28 Trailer Park. 36 Radio City Christmas Spectacular. 16 Surprise Industries. Central Park. Francis Day at St. 76 Telepan. 75 public pools. ice skating. Elephant Walk. 65 Westminster Dog Show. cupcakes. 60 Rice to Riches. 89 People's Court. public pools. TV audience. public pools.. 43 New York Public Library. admission deals. 39 Nightcourt. 10 No Pants Subway Ride. 45 SantaCon. 18 Whiplash. 14 surfing. 74 Smith. 26 Parks Department. 38 Plaza Hotel. volunteer. 70 Spin. 19 Tribeca Film Festival. 81-81 Roosevelt Island Tram. 36 Wonder Wheel. location. 36 Scratch DJ Academy. 23 Tearing the Veil of Maya. 85 Russian Supper Club. 46 NYU's ITP Show.94 New York Jedi. 28 New York School of Burlesque.S. 9 New York Masonic Lodge. Central Park. 62 Toys R Us. 51 Rockefeller Center. 83 Sky Rink. 8 Spa Castle (Inspa World). secret menus. 39 play jello. 87 TV audience. 7 Superheroes Anonymous. 56 Pomme Frites. 55 USS Intrepid Museum. ice skating. 45 x xxx adult. TV Audience. 22-23 u Union Hall. photobooths. 65 Socrates Sculpture Park. 39 SonicVision at the Hayden Planetarium. 51 o Offshore Sailing School at Chelsea Piers. 88 Polar Rink. rootop bars.1's Warm Up parties. 7 Ninth Avenue International Food Festival. John the Divine. tea. batting cages. 21 Rock N' Roll Walking Tours. 35 rent a model sailboat Central Park. 32 Saks Fifth Avenue. 27 US Air Guitar Championships. 88 s Safari Amusement Park. one-dish. Lincoln Center. one-dish. TV audience. 47 zo o md o g g l e f u n ! in d e x peacocks at St. 32 Water for Dogs. 79 Wolman Rink. 36 West Side Hall. 62 rent a bike.. 87 Ray's Pizza. 52 Shopsins. secret menus. 74 Primehouse. 88 95 . 82 St. 52 World Record Appreciation Society. 87 New York Sailing Center and Yacht Club. TV audience. 62 Puppies Behind Bars. ice skating. 60 Sheeps Meadow. 28 Opaline. 75 The Gutter. 50 Public. Children's Center. 8 Nuyorican Poets Cafe. chess. 22 Shag Brooklyn. John the Divine. 65 Open House New York. and Barnum & Bailey Circus Illuscination. 47 Putting Lot. photobooths. 59 Superhero Supply Co. ice skating. ice skating. 86 Russian & Turkish Bath House. 76 Whitney Museum of American Art. Map Room. 28 NYC Bees. 56 Secret Garden. 51 Urban Glass. comedy. 43 Staten Island Ferry. 75 private pools. 65 Pintchik Oracle. 89 Tony Dapolito Recreation Center. 82 Red Hook Pool. 25 P. volunteer. Central Park. 36 photobooths. 43 secret menu items. 27 Watergun Assassin. 65 w Washington Square Park. 78 New York Public Library. 87 Night of a Thousand Gowns. 48 Westside Pistol & Rifle Range. one-dish. 23 Shakespear in the Park. comedy. 46 Original Soup Man. 11 Sotheby's. holiday windows. 9 Peanut Butter and Co. 56 TKTS booth. 61 S'Mac. 17 Watson Adventures. 61 Sheepshead Bay Fishing Boats. 75 sex clubs. 45 Randall's Island Golf Center batting cages. 51 NYC Police Museum. 44 Saturday Night Live. Coney Island. 10 Wendy Williams Show. bingo. 57 The Park. 81 The Pond. photobooths. 74 Pee-Wee Herman Show. 62 Prospect Park Zoo. photobooths. 88 Red Hook Ikea. 32 Village Vanguard. 11 Swedish Midsummer. 15 Statue of Liberty. 35 Nude Beaches.

. .! . le .g l e .z o o. . .z o o .d. . fu . . fu . .u n !. . . om . . f .d.l e f u.o m d . . . .d. . . m . e .d. fu . . . . . ! zo .f. .d o g . . . .o o m . .l. . events. . .n.g.g g l. . . . l . . fu . . .u n ! . .o g g l . n .o o m . . zo . . . . . .! z o. f . . . do .! z o . . do .d. . . ggl .f. og . gg .f. l .g. n ! .n ! .g.o g g. . . . .l e f u.m d o . . .o. . l . . .n. . . . . . .o. . . . . . z .o.e f . .g g l e . l . . .d o g .g. . zo . .d. n . . .u n ! z. .o. . . . . . . . ! . . .g. . . .g g l. do . o . . . .u.f u n. . n . .e f u n. un . . o . . . . . oo . . . . n . . .g g l e .g l e .o. md . . . gg . gg .l e f u. md . m .z.o. . .g g l. . . . .o.! . m . . .o o m . . . gg .g. . .g l e .f u n .o o m. .u. .o o m .u n ! z. . . . . . . . . . . . . .n ! z. . . ! zo . . gg . ! zo .o g g . . .l.! . .m d o. .d o g . zo . un . . . le . . . ! z . ! z . . d . og . oo . oo .e f . .m d o . .! z o .g. .e f u n. . . .e. og . .! z o. . oo . . . . . . .! z o.g l e .e f u. om . gle . . fun . .u n !. . . .f u n . .o . . zo . . . . . .e f u . .f. ! z . gle . . zoo . n ! . . . . . . . .z o o.e f u . .u n !. g l e . .n ! z .d o g . . . . . . . . . . fu . oo . og .n ! z. . . .z o o . . le .d o g . . . . .! z o o. .d. .z o o m.n ! z .o m d . .o g g .l e .m d o. . .d o g . .o g . . . .e f u n. . do . e g . . . . . n .d. md . . . g . l . og .m d o. .e . . . ! .e f u . . . .o o m . zoo . fu . . . n . . ! z .g. le . . .f. . .z o o m. le . . .d. . fun . .g l e . .d o g . . om . .! z .e f . n . oo . .l. o .d o g .o o m. .o o m.g g l .m d o . . . .! z o. . .f u n.g.f u n. . . . ! . oo .z o o. . ! z .o m d .f. . .o g g . . .u n ! . om . md . le .o o m .z o o m.o m d.o g g l. . . . . . . gl .g l e. .f u n.o m d .o m d . l . . .o m d. . . . fu . ! z . . . . . n .o m d. .o o m . . . . . do . . . . .u. .g. . . d .o g g l. d . . . . md . . ! zo .n. .o o m. . . . . . .e f u .o m d. . zo . g . ! z . . ogg . . . . . gg .n ! z. gle . .o.o g g .g. . g . . . . . n . accuracy.o o m. . fu . . .u n ! z. . . . do .o o m . officers.o m d. . . . . . n . og . . . l .e f u. . le . do . . .o o m . . ! zo . .f u n. . . .g l e. om . . un .g. . . . om . . e .z o o. . . . . zoo . . . . . . . oo . m . .m d o . zo . . .! . . . .l. . ! z . . . . . . gle . . .u n ! . . .g.z o o m. . . d . . . . . . . . gg . . .n ! z.n ! z . . . . e . . . . . e .g g l e. .g.o. . . .g l e .! . ! zo . .g.z. . m . gg . . . . . . . .o. .d. og . .d.f u n. z . . d . le . ! z .g. gl . . do . . . .o. ! . .l. . . gg . fun . u . om .z. . . . . . . . .g. .f u n .o m d. .u.z.n ! z. . . . . og . . recommendation or affiliation by or with Zoomdoggle or the Company Affiliates. .o. .! z o. . . . . .o m d . e. .! . . . . og . . ! z . . . .d. . . . . un . gle . opinions.o. . om . fu . . . .d. . . .g g l e . . . . .d. . . .o. . e f .u n ! . . do . .g. . om . o . md . . . . o . . . . n . . . .e f u. e f .g.d.u. . . . zoo . . . . zo . md . . m .u n ! z.f u n . .o m d. . .n ! z. . . . . .f. e . . .d o g g. do . . . . e . . .g l e . . g . . . fu . d .z.z o o. . . g .o. . n ! . . . process.o m d .f u n.! z o . zo .n ! z .o.d.f u n . le . do . . .o. . .! z o .l e f .m d o . . . . . . . o . . . md . o .u n ! .l e f u.g l e . un . . . gle . . oo . gle . .z. . .z o o. . .f.f. . .l e f. .u n . zo .g. . ! z . . . . o . . .f u n.m d o .g l e . . . . . . . . om . . .o. . . .m d o . . m . . . .e f u. gg . . . . .e f u. . . om . ! z .o. .e f u.l. .z.l.l e f u.o g g. . . . . . .o o m .e.n.!. .o. .o g g . . . .! z o o. n . fu .o g g. . . . . .g. . . . . . le . . n ! . gle . oo . . . .u n ! . . md . n .e f u. . . . . f . fu .o g g . . . ggl . .! z o . . . n .z o o.d o g . oom . ! .z. . o . . .o m d.d o g g. . .z. e f . . . . ogg . gle . . . ! .l e f.g. .u n ! . .n ! z .! . og .g. . . .z o o m. . un . .o.e f u.l. z . . o . . .o.o o m . .! z o . . . . . . f .o m d. . .g l e . . .e f u. . . .n ! z. . gle . gg .z o o . .n. . . do . .f u n . . .z. . . . . . fu . le . . . . . .o o m . .o m d . . . e .n ! z o. . . o . .g. . . . oo . l . . . e f . . . . ! zo . ! z o . . . fu . e . .n ! z. ! z . .o.g l e . . . . .f.l e f. . om . og . . . .o m d . gg . .l. . . . . .g. . . . . . le . og .f. g . . . md . . fu . . . .d. . .u n ! .! z o. . . . .g. . ggl . .m d o. m . og .o o m. .l. .g g l. . .! z o o. . f . . .g. . . zo . . .g g l. . . do .d. gle . . .o.n. do . . . . . f . . .z o o .m d o .u n ! z. . . n ! . le . . fu . oo . . . og .n ! z.!. . . . . . .d. le . u . un . . . . .o m d .o m d. . zo . . . . . . . .o.o m d.n ! z. gle . . . o . og . . .d o g. fun . oo . . gg . . le . . . . .u n ! . .f u n . . . . . un . n ! . og . .! z o.g g l. gl . . .n ! z. . o .d o g. . . . . . f . le . d .l e f u. m d . n ! . subsidiaries. .o.n ! z o. n . ! zo . oo .e f u n. . . . .o g g l.o. o . ! z . . . u n . .d o g g. md .g. . . . . . . . og . ! z .! . og .d.f u n . fu . og . . . .g g l.m. . oo .f. m .z o o. l e . oo . . n ! . ! . un .o o m.l e f . . .f u n . un . . . md . m . . oo . . . . .z o o m. . .o o m . . . e f .g g l e . . . l . .g. . md . . o . om . . u .g. . . . . . . . .o m d . . l . . . . .m d o . . .l. . . . . . .m d o . . . . . . e . . .g. . .e f u . . . .d o g .o g g l.g. . facts.f u n . . .g. . d . . un . . . . . . . . . . . .d o g .z o o . . md .d o g . gg . . . . . . . . . . . n .! .n ! z . gg .g. f . . un . zoo . n ! . u . f .! . . u . . . f . . . . ! zo . z .g. . . .! z o . . . oo . . . . g . . . fun . . . .d.l e f . . . o .o. . .g l e .e f u. e . . .m d o. . gg . . gg . .d o g . . un .e f u . .m d o . .g l .o g g . . . gle . .d. do . do .l e f .n ! z. . . gg . . . . logo. . . . e . .n ! z.n ! z. . .o g g. .n. f .d. . . . .z o o m. .f u . . . .f. gg .g l e .g.z o o m. m . n ! .o m d . om .l e f . . . . . . ! z . .g. . . . f .l.l e f. fu . . l . ! zo . . om . . e . .d o g. .g g l . g . .d o g . om .o.l e f u. . gle . om . . . .n. fun . n ! .!.m d o .l e f . . . fu . .o.! z o . . . .e f u .o m d.m d o . . . . . .o. .o.m d o. . .d o g . le .d o g .! . . .m. .o g g.e f u. n ! . do . .l e f . . . og .l e f. .o.o m d . . . . zo .o g g. . . . . gg . . . . gl . . . . m .m d o . . . . . .u n ! .g g l. .! .o m d .! . ggl . . f .g. . . trademark. og . n ! . . le . . . . un . . . . . o . . .o. gle . e o m u l . .m d o . . d . zo . . . .d o g.o o m. md .g g l. om . . do .l e f u. g . l . .f u n . un . . . un .g. .d o g. . . . d . .u n ! . n ! . . g .l. . . .o g g . .g. . . .d o g . .u n ! . .d o .! . . . z . l . .! z o o. . .n ! z o. . m . z o m u . . z .g. . . . .l. . . .e . . . . md . . .o o m . . ! z .e f u .d o g. .o. . . . . . .g. .g. . . .g. . o m u l . gle . . le . n . o . . . . . . . . . .m d o . . . g .f u n . le . . . . . . g .f.! z o . .m d o . . . le . . . zo . . . .o o m .! . . . . . . .o.o o m . . .o g g . .g. . . . f . . .g l e. f . . . . . . u . . om . e . l . . . .o.z o o. o . . . . gg . .d o g. service mark. .u n ! . . . gg . . .o. m u l . .! . .z o o m. .o o m .o m d . . . . . fu . . .! z o o. . . . .e f u . gle . n ! . .n. . . . . . . . .o. . . .g. . oo . .z. f . gle .d. .n ! z o.o. . . gg . . . . . . gg .d.f u n . . .n ! z. do . og .l e f . . .e f u . . . fu . . .f u n. .m d o.m. g . . . . l u n o . . . . . le . . og .f. . zo . do . d . le . . .u n ! z. .! .! z o. .!.o o . .o g g . .f u n . . . . .g. .!. . .f u n . f . . . f . . . .d o g. ! .o. un . . . .n ! z o. le . . gle . . oo . . oo .! z o.f u n .d. . .e f u . gg .z.m d o .d. .d o g. m .u n ! . n . n ! . .o g g . .e f u n.o. . .m d o . o . . . . . . . .m d o . . .e . . . zoo . . . .g. n . gg . ! .o. g . .! . . . .e .o m d. . . .g g l e .n ! z o. . . .! . .n.d o g . . o . gg . . . . . gg . n ! .l e f . g . og . . n . .o g g l . .u n ! .m d o . . . . . . .d o g g. .u. ! zo . . . . fu . . d .! z o o. . z .o m d.z. . . . .! z o . m . md . . .f u n . do . .z o o. . gle . .! z o o. gle . le . m . .z o o . fu .g g l. o . . . . .d.g l e. . . . gg . . . .z o o m.m d o.o g g. .z o . gle .n ! z. . . . .o. . . . .d. .e f u. . .g g l. d .o g g. . . ggl . .z o o m.z. .m d o .z o o. zo . f . Zoomdoggle assumes no responsibility for any consequences.g g l e . . . ! z . . z .u n ! . fu . . .g l e .g g l.! z o . m . .o o m . oo . .g l e .u.f u n. .d. . un . fu .e f u . . . md . . . fun . n ! .g g l. .f. om . . om . .g l e.f u n . . om . . .g l e . . . .o m d . om . ! m u . o . .n. . . . do . .m d o . . un . . . . .f.o o m . . . og . . . .! .u. . . d . . . . . . fu . .m d o. .m d o. ! z .! z o . gg .g l e. .g. .g. . . n ! . g . . . og .g. . . . . . . . . . gl .o o m. .m d o.u n !.d. .z o o . md . . l . .o o m . . . . . . . .d o g . . .g. om . . .o g g l .n ! z o. . u . . . .n ! z o. .m d o . . . .m.o.o g g l . un . do .f u n .u n ! .o. . . md . . .o g g .d. z .l e f u.n ! z o. le . m .f u n .o o m .f. . . g .u n ! . . . . . . do . fu . . . g . . om . . .g g l e . fu . . u n o .z o o. . .l e f. om .n ! z . .! z . . . . . .o m d .o. . . . ! z .m d o . .o m d. gle . n ! . . md . . . . . ! zo . . . l .d. n ! .l e f . . m . om . .l. .f u n .g l e. . . .g g l. .! . zo .z. og .l e f . . . . . o . . f . . fu . . gle . . m . . .o. . .o g g . . o . zo . .o. .o g g . . .o g g . . .! .f. . og .o. . . . . . . . . . . og . . .l e f u. . . ! .z o o .o m d . ! .o o m . z .o. . .n ! z . . . .m d o . .d o g .f. .z o o . . . . f .! . gg .g. f . f . . . . md . zo .f u n. zo . . . .m d o . .g l e . . . . . ! z o . oo . . . . . . . . . u n . .u. . . . .! . f . .g l e . . . . z . l . ! z . le . .g g l e.g g l e .u n ! z. . .o. .g g l e . d . gl . md . . . . ggl . do . .u n ! z. . . . . . . fu . . . .e f u .d o g. . .g l e . . n .o o m. . f . g g l . . . . l . .m. . . . . . oo .d. . . d . om . . . .z o o.o. .o g g. ! zo . . . .o. f . un . . le .o g g .n ! z o. f . . . . . . . ! .e f u n.e f u . . . . n ! . . om . le . . oom . . . . . n ! . .l e f . . . . u .g l e .f u . . .m. . . fun .e f u . g . . gle .u n !. . . . . . . gl . .n ! z o. gle . .n ! z .u n ! . do .f u n .! z o o. . . .! .o. .! z o . om .m d o . z .z o o m. fu . ! zo .z. . m . . gle . . . . fu . . .f u n. . . . . fu . gg . . og . manufacturer or otherwise does not constitute or imply its endorsement. .o. g . . . .n ! z o. .d. . . . . m . g l e . . . z . z .f u n . . z . z . . o . om . . .f u n. . f u n . . . . .u n ! z. . . . . . .n ! z . . .f u n . . o . ! zo . zo .n. . . . . .! z o. . .g. o .! z o . o . . d . .g l e . . o m u l . . . . f . l . . . . .g l e . f . . . . . n . .z o o m. .g g l. .u. . . .o o m. o .u n ! . do . . . . . md . . gle . og . .z o o .e f u n.z. . ggl . . . d .z o .o g g . gle . u .o g g .f u n . .m d o.z. . . . ! . . . . om . . . .f. .g l e . om .f u n .o o m . . . . . f . . .o o . .m d o . fu .e f u . . ! . og .z o o. og . . .!. ! z . . . e . . .o o m . .o m d . oo . om .o g g. . . .f. . g . ! .z o o.o g g l. . e . un .g g l. .d.o o m . . .g l e . gg . . . . .n. . . .z o o.o o m . . . f . zo .!.e. .o. u .! . . n .f. . . . . zo . . . agents and assigns (the "Company Affiliates") make no representation or warranty whatsoever regarding the completeness.z o o . m . f .! z o .d o g . gg .m.z o o m.f u n . n o . . og . g . . . .n ! z o. .e f u n. n ! . . o . . do . .z o o. oo . .! z o o. o . . ! z . . . g .l e f u. f .f. . d . . . .l e f . le . . do .f. oom . . . zoo . . gg . m . . .u n ! . .g.g g l e . . .!.! z o .l e f. . . . . .o m . . .d o g g. . f .l. . ! z .m d o . .o o m. . . .z. . . . do . . .g. .g. .n. .n ! z o.g. . . .u n ! . .u n ! . .! z o.o. . . n ! . o . . . md . .n ! z . . f .l e f u.o. n ! . .n ! z o.g. . .z. . . . . . dog .o g g l. . . . .u n ! . . d . .m d o. .z o o m. .o m d. om .m d o. . .f u n . .d o g. . l . .f. un . . .f u n . . . .o.g. . . gg . . .m d o. . le . zo . . . . . . .! z o .g.d. . fu . . . .g l e . . . . un . e f . . . . n ! . . . n . . . ! z . n ! .n ! z. . .f. fu . views. .f u n . . . gle .o m d . . . . md .m d o.d o g. .g l e . om . do .u n ! . . md . .g. .m d o . . . . oo . . . . . .! z o o.g g l e .! z o .m d o .g g l e . .g l e . d o g . . . .z. . . .f.m d o .f. .f u n . . o . . ! zo .d o g.n ! z . . . o .o o m. . om . .o. . f m . g . ! z . .e f u n. .l e f . .l e f. .z o o . . . . . . . . . . . .g l e .o. . .o o m. . . . .g l e .! z o. .z o o m. .f. fu . . fu .d. . m .l e . . fu . . . do .z. gg .z o o . . . g . . .d o g . . . . . or service of any third party by trade name. . . f .o g g. o .z. . . og . . n ! .f. . .g g l e . . . .g g l e. n ! .o.m d o .e f u n. d . .o m d. . . . .m d o .o m d .o o m. .e f u.! z o . ! z . oo . .o. . . .n ! z . . og . . z . . .g g l e. ! . . . fu .o g g. .d. g . . . . .z.o.f. gg .u.f u n. . .e f u n. . . .g l e . . . . . . g o m u l .z. .g. . . . o . . . . .o o . le . . . .e f u . un . . .m d o . . .o o m . . . .f. . . . . un . . fu . og . .f u n .d. . . .o m d .g. .o g g l.f u n. . . .o o m. le . . n . ! zo . .o g g l.f. do . fu . . . . . . . . . e . . fu . fun . .! .g. . .o g g. e f .o o m. .g l e .g. . .f. . .o g g .l e f . . . n ! . d . u . .g. .o g g. . . . .g g l e . f .d. .z o o. . . . un .n ! z. gle . . . o . oo . . . do . .l e f .e .g l e . .g g l. . oo .g g . . n ! . .u n ! .o o m . .g g l e . . . o . .u. . . fun . . .e f u. fun . .e f u. . .o. e .o o m .m. . . . . . . m . .!.n ! z.! . .o g g . oo . m . . . .g l e .f. e f .g.o.g. . . do .l e f. . . . . . . fun . do .g g l e . . un .g. . . . . ! zo . ! z . gg .u n ! . . .f u n . . .f. . .o g g l . . . .o. .g l e .f u n.u. . . . .o m d .o m d . . .u n ! . . u . .l e f u. . .z o o . . . . .o m d .l. . Zoomdoggle makes no warranties or representations as to the accuracy of the Content provided herein and assumes no liability or responsibility for any error or omission in any Content. . . z . . do . . . n ! z . g .d o g. .o g g . . . . le . . o . fun . . .g g l. . . . . gg . zo .! . . . . f . . . .g l e. . . . .m d o . . n . l . m . . .z o o. . . o o . n ! . l . . g .z. . u .l e f u. om . . .o o m.o o m. om .f. .m d o. fun . . . .z o o . . . . . m . o .n ! z.o. . . . om .! z o o. u . . .m d o . .d. m . do . . . og . .n ! z o. . f u n. . . l . . . .f u n . . . .u. . . . . . . . . l g . . . . . . .l e f u. . d . . . . gg . ! z . . . .m d . .g g l e . . . . .o. og . un . .n ! z . ! . un . d .g g l. og . . . m . le . og . e . . .g. . . .m. . .o m d . m .! z o . . og . . og . om . og . . .u n !. . .n ! z .f u n.z. . .! z o .f u n . .l.g l e.o g g . . .u n ! . . . . .z o o . . ! z . . .d o g . . .o. . g . .e f u. . . . m . . . . . m . . . og . . . le .o o m.z o o. . o . . .f u n . l . zo . .o m d . . ! z . . do . . . . .!. . . un . .e f u. u l g . . . . md . . om . . . do . . .o. . . . .o m d . . . . . . .u n ! z. n ! . .f. . . o . . . . n . f . . . . .g l e. .d o g . . . . .n ! z. . o o m . .f u n.u. o . do . gle . l . e . . . . . . . ! z .! z o o. . fu .f. .f.e f u.o. gle . . . .f u n .g. .z o o.u n ! . .o m d .z o o .n ! z .g g l e . fun . . . . . . .g. .e f u . . .m. . zo . l . . . do . . zo . e . . n . .m d o . . .g. . gle . . zo . . om . zo .f. . . . gg . .n ! z .g. . o m . m .f u n. .u. . . ! .o o m .g g l e. . oo . .m d o. f . . .o o m .l e f . o .z o o . un . e . . . . . . .e f u. . . .d.n. . ggl . .d. . . . .g l e . do . f .!.e f u n.g g l. og . . . . .g. .f u n. . .g. n o . . . . . . . md . n ! . un . .! z o. . fu . f . . . .g.! z o . . . o . f .d.l e f.o. . oo .d. . .! z o o. ! z . zo . .o g g. .o m d. m . .g l e . . . . . . .z o o. . . ! z . d . do .d o g . . . .l e f.n. do . .m d o .e f u .f. . . . oo . md . un . . . . .n ! z.o. .m d o . .d o g . . un . . zo . .f u n . . . . .o g g. . z . . . ogg . . . . . . . . l e . og . .u n ! . z . . . . md . ! z . .g. .g. . gle . . un .f. . .o. d . o . ! z . ! . fu . md . . . fu .g g l e.o. . . . .z. . gg . . gle . . .z. m . f . .!. . . . ggl . do . gg . le . . . m .g g l e . . . .g g l e. om . . . m . . .z. . . . . do . . fu .z. . .! z o . . gle . un .o m . . . . . f .n. fu . . .e.! . . le . . . . . .u n !.o g g . . .z o o m. . . un .! . oo .f u n . . . oo . . . . e .o m d. gg . .e f u.o o m. ! z . d . . .g. .g g . . . le . o o . . . n .d.e f u .l e f.o m d .u n !.o m d . do . .u n ! .o g g. m . n ! . e .o g g . ! zo . . .g.n ! z o.f.f.f. un .g. do . . . . . fu .m. . om .o o m . . . ! z . om . d .l e f u. .o.g. . . . ! z .g g l e. . . .z o o m. . ! z .u n ! . . .o g g . . .e. . . . .z. og . . . . . . z o o .g g l. .! z o.o o m.u n !.l e f . . n . oo . .d.o g g l .d o g. . g . un . . o .! z o. . . . . .o o m .g g l e. do .e f u n.m. .z o o. . z . While Zoomdoggle uses reasonable efforts to include accurate and up-to-date information.! .g l . . .d o g . . . d .m d o. . . .n ! z. . . gg .g l e . om .g l e . .g g l e . . f . .e f u . . . . .o g g. .o. . . . . ! z .o o m. . . . oo .o o m . gle .o o m . o . .g. . . og . gle . .e f u.o g g . . ! z . . . . . . . . . . . .u.e f u.z o o . . .o m d . . o .o.! . . . . . . . .l e f. . .!.f u n. om .z o o m.z o o .e f u . .f u n. . . . . do . oo . .f u n . . .g l e . .f u n . og . gle . . .d. . o . . .g. u . . . un . . zoo . .d. . . zoo .n ! z. . . .z.o. . oo . g .g g l e . ggl .o o m . . .o g g . . . d .u n ! .z. . .! z o .l. fu .l e f u.o g g. . le . . . . md . .g. le . md . fu .e f u. fu . ! z . . . .z. e . . le . . . . .f. om . le . . .d o g . . .f. n o o . . .g. .f u n . .d o g. un . . . . . .! z o. . .g. zo . . le .d o g . .d o g . . n . . om . .d o g .e f u . . . .f u n .o o m. .n ! z . . . . .u n . . n ! . . .g.u n ! z. ogg . .g g l e . .g l e.!.o o m . .l e f u. . om . . n . . gg . . .! .n ! z . . . . . . . . . .d o g . . . . .u n ! . . .o g g .l e f. ! z . md . . . . .m d o .z.g. .o o m. ! . .e f u.g. fun . d .d o g .! . le . . z .d.d o g .f u n . .d. zo . fu . m . e . . . n ! .u n ! . . . . . . . . . . . n . . . fu . md . . . . . . .d o g. . om . n .n ! z. . . . . og . . .e f u . . . zo . . . . u .! . . .g l e . .l e f . Reference to any product. . .g.!. . o .m d o. . . fu . .n ! . . do . gg . . d .g g l e . f . . . . . md . . m .f u n .e .d. . .! .d. . . . . . . . . oo . gle . . . .m d o.l e f .g. . ! zo . . . . . . zo . n ! . . . . . oo . . .d o g . . l . . . . u o . u . . o . . . . om .z o o. . . .l e f . gg . .u n ! . . zo . m . . . . m n o o . . e f . . . . md . .g.e f u . . . . . .d.! .o.g. n ! .d o g . un . .l. . fu . . n ! . . m . . . .e f u n.g l e .m d o . . . le . g . .f u n. .o o m .d o g.!.! z o . . .f. . gle .e f u. .d o g. . . ggl . . . .! z o . . . . . un .n. . n ! .n ! z. .z o .d. . . . . . . . . le . .f u n .f u n .l e f. .d o g. .u n ! . . gle . m d . oo .g g l e . . gle .l e f. . . . .o o m .d.f. gle . .u n ! . . . . . . . . . o .m. ! z . Zoomdoggle and its parents. . . . . . . . l . .f. . .z. . . . . . . .l e f. .f u n. un . .g l e . . . n . . . .e f u n. . zo . zoo . . . . . . .o.u n !. . fun . n ! . n .m. . gle . m .z o o m. . . . . . .n ! z . n . ! zo . gle .o o m . n ! .d o g. . . . .e . . . . og .g g l. le . . . . fun .o o m. .m d o. . .u n ! . n ! . . .f.o. . .o n o . .o m d . e .u n ! .o g g l. z . . . . . le . . . . . .m d o . . .l e f. . . . gle .u n ! . . . do . oo .o m d . .g. d . . . gg . n ! . . . . . . f . . . . un . . .o m d . . .d.o g g. . . . om . ! . . le .g g l e. . md . zo . . ! z . zo .o. . . . . . m . .o. . . . gl . . o . . .! z o o. . . . d . . ! z . do .g l e .n ! z . . .m d o.d o g .n ! z . .e f u .o m d .o m d.g l . oom . . . md .! z o . . un .z.e f u. zo . .o o m .u. . .! . . .! z o o. g . . . . .l e f . og . . . . .n.o g g. g . .d. . f . . .l e f. .o m d. oo . .o. . .z. og . . zoo . .n.g l e. ggl . . . . ! z . . . including but not limited to any losses. . . . . . .u n ! . gg . . . . . . .! z o. . fu . .n ! z o. . . z . . n . . . . .m d o .l e f u. n .m d o. .! .g l e. le . . . .n ! z o. . . o g g . . om .d.o m d. .g g l e .o o m . .z. . .o.m d o . . n . . o . . o .z o o m.g l e . . . zo . gle . . . . . .l e f u. . . oo .l e f .m d o. gg .d o g . fu . . om .o o m. . e. d . . . do . . . . . . .z o o. .o. . e . . fun . . . .d o g .e.o o m . ! . . .g l e .n ! z. le . f . gle .d. .l e f u. gle .! z o. .d o g .g. f .u n !. . . ! zo . . e f . . . fu . ! . . . .e f u. oo . . . . o . . og . . .d. . .f. . .g l e.o. oo . . . .g g l. . ! z . o l g . le .! z o. . .o. . . . . .n ! z o.u n ! . . do . oo . oo . .l e f u.o. .! z o o. . e .! . . zo . . .m d o .o m d .d. . o . .! . . . oo . . . o . .g. directors. . . . . . . . . .z o o. m .e f u n.m d o . gg . ogg .g l e f. .m d o. . .d o g . fu . . . . . . . .! z o o. .d o g.u n ! . . . . oo .d. . . gle .o g g .n. . . . .! . ! z .g g l e. . . . . . .o. . .g g l. .u n ! .z. . . . . . fu . . . . oo . . m . n o m u l . . . . . . . oo . md .f u . z . le . . . n ! . . n ! . . .l e f u.! z o o. . . . . . . . . . n . . timeliness. . .d. . .g g l . md . . . .g g l. n ! .n ! z . .f.e. un . . .o g g. . . og . .d. . gle . m . zoo . . . .f. o . md .n.e f u n. ogg . fun . g . md . . fu .g g l e . . . ! . . .l e f. .o g g. og . . .n. . . . .o o m . . . .o g g.d o g. . .o g g l. . md . . . . . . . gg .z o o .l e f. . .g l e .n ! z . o m . . . un . .o o m . . e f u .f. . .n ! z .e f u n. gle . . . un . . . om .o.f. .d.o. . .o m d . .o m d.g. .! . og .d. . u . om . . . . . . .o o m . u .l. . . . . ggl .o. . g . om . . f . . . . .u. . un . og . . zo . zoo . . . . n ! . .f u n . fu .!. . . . .d.o g . . .e f u . . zo . . . . .m d o . .! z o. .d. . og .o g g . . .l.l.g l e . . . .g. . .m. . . . . . . . .g l e. .l. . g m . .o. fun . do . l . fu . og . n .f. z o o . ! . .l e f . . .z o o . . . . om .d. n ! .o. le . . gl . .l e f. . u . e . .m d o .o. e .! z o o. .o g g . o .f u n .z o o m. .g g l e. .n ! z . . . g . .g g l e . og .f.l e f . .o g g. . .g l e .e f u. . . . z .d. f u n. . partners. g . . . ! zo . fu . ! . . dog . fu . . . . . . .g g l. zo .o m d . . . .n ! z o. .d o g. . . . . .l e f.m d o .o. n . . . . fun .n.g g l e . . . . . . . . ggl . om . le . ! z . . . oo . . .d o g . . u . . . ! z . u . o . . . oo . ! . . . . .o. .u n ! . . o . le . . e . . . . . . . .z o o . . . . . . zoo . . .o g g. om . . zo . . .m d o. . ! . le .o o m . . .o. og . . .! z o. . gg . . . . .o g g l . md .f. . .d. .g l e . . .o m d .f. .o. .o o m . . . gle . .g. fu .o o m.o. e f . fu . .l e f . z . . .n ! z o.g. . . . . . om .l e f .! z o o. . md . oo . om . . n .g. .d o g. . . oo . . . . .l e f. . om . . . .f u n . . z . .m. . . . .e f u. . . . . oom . . .o g g l . ogg . . m . . .g l e . n ! . . .g. ! . . . . f . .d. . . .g l e .l e f. ggl . do . . . . zo .z o o m.g. .g g l e . .e f u n. . . . . . .o g g. . . f .d o g . gg . . . . . .z o o m.e .f.o m d . og . . un . fu .f. . . . gle . . . . . .z. . .m.o m d. . . . . . d . og . . . . u .o g g l. . . . o . . . .g. .m d o.g. . . . . ! m .e f u n.! z o. . .o m d . . . . .o.g g l. . . do .m d . . . e .n ! z . ! z .d o g . . . . n o o . . . . . om . . do . zo . . . .d o g . gl . .o m d. do . m . gle . . . . .m d o .d.o. . . om . . z .f u n . . og .l e f. . . . . . .g. .o. . .! z o o.u n ! z. om .o. . .f. do . . . . . . l .o m d . .z. . . do .g l e.z o o m. . . .o o m . . .z o o. . . . f .o m d . d . gg . do . . . .o g g. .g g l e. .u n . . .u n ! . . . . d . le . . . .d o g. . un . n ! . . . . . .m d o . ! . .n ! z. g . . d . .u n ! . . . . .m. .f. . . . oo . . .m d o .l e f u. . d . . . . . . o . .g. . o . . .z. . do .z o o m. . . . .u n ! .! z o. . . . .o o m . do .m d o .g l e. fu . . . .n ! z o.l e f u. .f u n.u n !. un .m d o . . f . .f u n. fu .o m d. .u n ! .d o . n . . . . . divisions.l e f. . . . . . . md . . .o m d . safety or adequacy of any information. . . do .e f u . . . zo . . . gl . .g g l. . . m .z o o m. le .l e f. f . .l. . . . n o .o m d . . . .o o m .e. o .d o g.u n ! . . ogg .! z o.m d o. zo . . . om . . .! z o. ! z . e . og . . . .g l e . . . fun . n ! . fun . .o. . . . . .z o o . . . .d o g . . . . . . . . .f u n. un . .f. . e f . ggl .f u n . .o o m . zo . f .z. .o o m . . . . . . .g.n ! . . . .! z o o.! . n . . publication. . ! z . . . . le . . .e. do . . . le .f.u n ! .d. u .g l e . . . . . . .o. . . . o . . . .g l e . . .g. .!. .g. n o o . oo . . d .!. .u n ! . . e . f .l. om .z o o m. . d . fu . do . . . .l e f. . . fu . . . oo .z.n ! z . . . . gg . . . m . . . l . . om . . .z o o. . . .z o o m. ! . d . .g g l e . . . gg . . fu . . zo . . d . . . u .f u n. . . om . ! z . ogg . . . . . . .u.e f u n. om . . .g. . g . . og .o m d . .d.n ! z. . . .o o m .! . ! z . gg .f u n .e .g l e .o g g. f . e . . . .o m d . . md .o o m. . . . . . . .z. oom .g l e .n ! z.f. . . . . do . zo . . . . oo . . .u n ! . . .n ! z o. . . . . . . . . . g . . le . . . . . . . ! zo . o . . . .f u n . .o m d .l e f u. . . l . . u ! m . le . n ! . zo . n . . . . .g g l e. . .g g l e.o g g l . . . . fu . do . .! .o g g . n .! z o.g. n ! .u n ! . gg . ! z . . gle . . . .o m d .! z o o. . . l o . . . . do . . om . . .! z o o. do . .o o m.o. gle . ! . oo . ! zo . . ! .f u n . . . f . gle . . . . . n ! . . . .e f u. . .g g l. . .e. zoo . ! zo . gg . og .g l e.o o m. . u .z. . g .o m d . . . ! zo . . .o g g. . . fu . . n . . . zoo . le . .n ! z . . .! z o o. . . un .d o g. ! z . . do . .f u n.d o . do . .! .o.e f u n. . d . . .z o o. n ! . . . .! z o. do . .o m . .o g . . fu . . . . .! . . . . ! z .u n ! . . gg . .g. z . l . . . . .g l e . . .l e f . md .g g l e . .z o o m. . . .! z o. . . . gle . . n ! .g. . do . ! z .n ! z . n ! . . og . . md . .g l e . .n. og . zoo . . le . . . . . .o m d . . . . .o g g .! z o . . . . .u n !. . . ! z .u. .m d o.o. . . . . . . . .m d o . . . . . zo .u n ! . .e f u .o.! z o o. om . . ! . . .e f u .! . . oo .e .g. .g. g .n. .m d o . om . md . . . . u l g .d. . . .n ! z o. . . u . . . g . e . m . .u n ! . injuries or damages resulting from the use of the Content. . . . .! z o. .f u n . . om .g g l e. fu . . . . . o .g l e .! z o. fu . . . . ! z . . om . . . . . . . . . . l . .g g l e.! z o . . . . og . . o . . . gle .g l e .d o g. .o g g . .u. . . . ! zo . . .o m d.z. . .! . . . . m . . .g g l . . . . .l e f.d o g. . . . . gg .g l e . fu .o g g l . om .u n ! . . f . . gle .z o o . . do . . un . . . . . . . . z . . . . . . . . . gg . m . . .g l e . . . . .d o g . l . . . fu . . m .d o g . . u . .o g g l.u n ! . n . f u n . . ggl .g l e .d. . . . . . un . . . og . . . z . . . .o.l e f u. statements or recommendations contained herein. n . ! z . . m .f u n.d o g . . oo . . . og . gle . . n . gg . .d o g . . . un . .l e f u. . . .g l e f. . . . .m. . . . . f .o. . e f . . . . g .g g l e.!.g g l. . . . . . .z.o m d. .z o o m. . . . . n . do .u. . .d o g .o g g . . gle . . . . .g l e .o m d. . . . . .z. . e f . . fu .l e f .e f u . . fu . . e . m .! . . . . . . ! z . . . .l. gle . n . . . . . . . . . . do . og . . .z o o m. . . og . . do . . ! z . . . . . .d o g .z o o. . . . og . do . . . . . . . . . f . . o .o m d . zo . .o. m .o m d . .g g . fu . .g g l e . . .o. . og .u n ! . f . . .o. . .o. ! . n ! . . . .g l e. f . .n.o.! z .d. .n ! z . n . le . . . .f. f . .g. . . .o. . . . .o o m . gle . . oo . . .The information and other content included in Zoomdoggle’s Fun List NYC Volume 01 are for informational and entertainment purposes only and are subject to change at any time without notice. . . m . . do .g l e. zo . . . . . . . .g g l e . .g g l e .e f u. . . gle . gg .n. . . le .d o g. u .f u n. . . .g.o.f.g g . . gle . .o m d . . . . . .m d . md . .! . . affiliates. . f .! z o o.l e . .o m d . . . n .! z o. un . domain name. . m . . gle . . . .m d o .g l e . do .n ! z. fu .o m d. ggl . . gg . . gle . . . . .o o m . om . u .o g g l.f. . . d . . n ! .e f u .g g l e . .o. . .o m d.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful