KESAN RUMAH HIJAU

SOALAN 3 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan ‘kesan rumah hijau’ (5m) Kesan rumah hijau ialah keadaan udara bagi sesuatu kawasan yang terperangkap dan bertindak memanaskan kawasan tersebut dengan satu lapisan bahan-bahan terampai seperti debu-debu, habuk, karbon dioksida dan lain-lain di atmosfera.

Hal ini disebabkan kesan kejadian iklim ekstrim seperti kemarau dan banjir berlaku dengan tidak diduga seperti di Amerika Syarikat pada bulan September 2011.(b) Huraikan kesan kejadian ‘kesan rumah hijau’ terhadap alam sekitar fizikal (8m) Antara kesan ‘kesan rumah hijau’ dari segi atmosfera ialah berlakunya pemanasan global. terutamanya jika pukulan ombak adalah kuat di kawasan pinggir laut yang curam dan dalam. Selain itu. Gas rumah hijau di udara akan menutupi ruang atmosfera bumi dan menyebabkan bahang bumi tidak dapat dibebaskan ke ruang angkasa. Proses hakisan pinggir pantai akan meningkat. Pencairan salji juga akan menyebabkan bencana alam seperti banjir besar. permukaan bumi akan mengalami suhu yang tinggi pada waktu siang dan keadaan panas ini berkekalan sehingga waktu malam. berlakunya perubahan iklim. Seterusnya. Hal ini disebabkan pengumpulan gas rumah hijau di udara akan meningkatkan kepanasan bumi. Hal ini disebabkan peningkatan suhu bumi menyebabkan kawasan tanah rendah di pesisiran pantai ditanggelami air. Akibatnya. peningkatan suhu secara global akibat kesan rumah hijau dari segi hidrologi turut menyebabkan pencairan salji di kawasan kutub. Fenomena kesan rumah hijau dari segi geomorfologi menyebabkan kenaikan aras laut. Hal ini disebabkan pencairan salji menyebabkan kawasan Kutub Utara dan Kutub Selatan yang diliputi salji semakin mengecil. “Barrack Obama” . Perubahan arah angin dan arus menyebabkan bencana alam seperti ribut dan taufan. bumi akan kehilangan kawasan yang beriklim tundra dan mempunyai ekosistem yang unik. Lambat laun. Penenggelam kawasan pinggir pantai ekoran daripada kenaikan aras laut akan membentuk pinggir pantai yang baru. manakala kawasan darat semakin luas.

(c) Jelaskan langkah mengurangkan kejadian ‘kesan rumah hijau’. (12m) Antara langkah mengurangkan kesan rumah hijau ialah menggunakan bahan alternatif sebagai ganti CFC. Pihak berkuasa seperti Jabatan Alam Sekitar perlu meningkatkan aktiviti pemantauan dari semasa ke semasa. Pindaan Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 (Pindaan 1996) telah menetapkan hukuman ditingkatkan seperti denda RM100 ribu atau penjara 2 tahun kepada RM500 ribu atau penjara 5 tahun atau kedua-dua sekali. Sebarang perbuatan yang melanggar undang-undang alam sekitar perlu dikenakan tindakan yang tegas. . Hal ini disebabkan pendidikan boleh diterapkan dalam kalangan masyarakat sejak prasekolah hingga ke pusat pengajian tinggi dalam mata pelajaran Geografi. pendidikan perlu diterapkan dalam kalangan masyarakat. Bandar-bandar utama perlu memperbanyakkan lagi kawasan hijau bagi meningkatkan kadar sejat perpeluhan dan juga proses fotosintesis. Pihak-pihak seperti kerajaan. Langkah lain yang boleh diambil ialah dengan penanaman semula tumbuhan hijau. Penggunaan bahan seperti alternatif yang berasaskan air dalam industri membuat komputer. Masyarakat perlu diberikan kesedaran tentang pentingnya penjagaan alam sekitar. ubat nyamuk. Penghijauan semula kawasan bandar penting dalammenyederhanakan suhu kawasan bandar. Bandar diindahkan dengan tanaman hijau yang sesuai. Langkah-langkah lain yang boleh diambil melalui kuatkuasa undangundang. Seterusnya. Kempen “Cintai Bumi” dan pengishtiharan Hari Bumi pada 22 April setiap tahun dengan harapan seorang akan menanam sebatang pokok perlu disokong semua pihak. dan lain-lain bagi menggantikan penggunaan bahan CFC serta menggunakan helium bagi menggantikan gas CFC dalam industri penyaman udara. Ini dapat dilaksanakan melalui pendekatan Bandar Dalam Taman dan Bandar Lestari. Selain itu juga. Kajian Tempatan dan Sains. langkah yang boleh diambil adalah melalui kempen kesedaran. Melalui pendekatan ini.NGO dan swasta perlu bekerjasama dalam memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan memelihara alam sekitar.

.

9 °––°ff° ff°¾ ½ f °f€f°– f¾f¾f°f ff¯° ¾¯ ¯ f¯½  f°f¯ f°f° f° f–¯ °––f°f°½ °––°ff° ff°.

.

¾ f¯ °––°ff° ¯ f– ¯ °––f°f°–f¾.

.

 ff¯° ¾½ °f¯f° ff  f°–f f°–ff°f°–  f¯ ¯ fff¾f° f°– ° f°– ff°–½ ff°f°–¯ f°––f° f°– ° f°–ff¯¾ f ½  °ff°° ff°f°– –f¾ 9° ff°fff¯ f %9° ff°% f¯ ° f½f°¯f° °–ff°¾ ½ ° f . ff½ °©fff° ½f f. ff½ °©fff° ff f f¾ f 9f f¾f¾ ½ f ff°f¯ f½ ¯ °°–ff°f½ ¯f°ff° f¾ ¯f¾f ¾ ¯f¾f   ¾°f f°–ff°–  f¯ f ff¯ f ¯½ ° ¾ ff° 9f ½f¾ ½ f©ff° - f°¾f¾f½  ©f¾f¯f ff¯¯ ¯ ¾ ff° ½f f¯f¾fff °f°– ½ °°–f° ¯ ¯ ffff¯¾ f ¯½ °#.

°f ¯# f°½ °–¾ff°f ¯ ½f f½¾ f½f° °–f°ff½f°¾ f°–ff°¯ °f°f¯¾ ff°– ½½ ¾°–¾ ¯f½f  f°©–f ½ ° f°½  f½f° ff¯ff°–f°¯f¾fff . f½ ° ff°° f° f ° ff° °–f°f°f¯f°©ff°–¾ ¾f .f¾fff½  f° ¾ ff° °f°–½ °°–°f½ °©f–ff°ff¯ ¾ f f° ¾ f f°½ ° f°  f½f° ff¯ff°–f° ¯f¾fff¾ ©f½f¾ f°––f ½¾f½ °–f©f°°–– ff¯¯ff ½ f©ff° –f€ f©f°@ ¯½ff° f°f°¾  f°–ff°f°–  f¯ ff °–f°½ °f°f¯f°¾ ¯f ¯ f°©f 9 °–©ff°¾ ¯fff¾f° f° f½ °°– ff¯¯ ° f°ff°¾ff¾f° f° f f° f f° ff¯f½ ¯ ¯½ f°ff°f–ff¾f°©f f–¯ °°–ff°f f¾ ©f ½ ½ f° f°©–f½¾ ¾€¾° ¾¾ ° f½f f¾f°ff°¯ f ½ ° ff° f° fff¯@f¯f° f° f° f ¾f .

 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful