MOJA OKOLINA 3 ŠKOLA: UČITELJ/ICA: TEMA: PRIRODNE POJAVE I PROCESI PODTEMA: Životinje – Domaće i divlje NASTAVNA Šumske

životinje; JEDINICA: Ishrana šumskih životinja KOGNITIVNI (znati): KONATIVNI (moći) :
-identificirati i opisati razliku između domaćih i šumskih životinja -opisati motivacionu sliku -prepoznati i imenovati šumske životinje -opisati način ishrane šumskih životinja -samostalno izvesti zaključke

RAZRED I ODJELJENJE: DATUM:

III

BROJ SATA:

20

AFEKTIVNI (razumjeti): -diskutovati u velikoj grupi i paru -izdvojiti biljojede, svejede i mesojede -napraviti pregled životinja prema načinu ishrane

ZADACI:CILJEVI I

-povezati ranije stečena znanja -koristiti udžbenik i radnu svesku -čitati i zapisivati o šumskim životinjama -zapisivati i klasificirati šumske životinje

AKTIVNOSTI : EVOKACIJA Pred učenike stavimo sliku dvije životinje- jedne domaće i jedne divlje. Pitam ih po čemu su slične te dvije životinje. Zaključimo da su to životinje i bića. Pitam ih po čemu se još razlikuju osim po izgledu. Zaključimo da čovek jedne gaji, a druge ne gaji. Zaključimo da su životinje koje čovjek gaji domaće, a one koje ne gaji divlje. Najavljujem cilj sata. . RAZUMIJEVANJE Razgovaramo o načinu života domaćih i divljih životinja. Slike i tekst u udžbeniku nna 22. strani učenici koriste da prepoznaju i imenuju životinje. Uočavaju kako način života životinja utiče na njihov izgled i ponašanje i određuju da li je ona divlja ili domaća. Analizu sadržaja na 23. strani učenici vrše u parovima pomoću pitanja. Prelaze na rješavanje zadatka u radnoj svesci na 19. strani. REFLEKSIJA Usmenim putem vršimo upoređivanje i tačnost odgovora.

PRIPREMA UZ UDŽBENIK- MOJA OKOLINA 3 ; AUTORICA: VILDANA MUJAKIĆDIJANA KOVAČEVIĆ- ŽARMEN HAMIDOVIĆ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful