Curriculum vitae Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e) Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Naţionalitate(-tăţi) Data naşterii Sex

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Baila Cosmin-Theodor
Calea Aradului Nr.4A Bl.4 Et.4 Ap.39 Oradea, Judetul Bihor, Romania Mobil: Nike_king_2006@yahoo.com Roman 27.05.1992 M 0743943786

Locul de muncă vizat Montator Susbansamble / Domeniul ocupaţional Experienţa profesională
Perioada Funcţia sau postul ocupat Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Educaţie şi formare
Perioada Calificarea / diploma obţinută Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională 2007 - 2011 ATESTAT INFORMATICA MATEMATICA-INFORMATICA INTENSIV-ENGLEZA LICEUL TEORETIC „LUCIAN BLAGA” ORADEA

Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e)
Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

Romana
Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010

Curriculum vitae al Nume Prenume Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.europa.cedefop. 2002-2010 24082010 . seriozitate.Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Autoevaluare Nivel european (*) Înţelegere Ascultare Citire Vorbire Participare la conversaţie Discurs oral Scriere Exprimare scrisă Engleza Germana Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator B B2 experimenta B2 experimenta B2 experimenta B2 experimenta experimenta 2 t t t t t A2 Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator A2 A2 A2 elementar elementar elementar elementar A 2 Utilizator elementar (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine Competenţe şi abilităţi sociale Competenţe şi aptitudini organizatorice Competenţe şi aptitudini tehnice Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului Competenţe şi aptitudini artistice Alte competenţe şi aptitudini Permis(e) de conducere Spirit de echipa. punctualitate Avansat - Informaţii suplimentare Anexe - Pagina / .eu © Uniunea Europeană.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful