DEPARTMENT OF SURVEYING SCIENCE AND GEOMATICS FACULTY OF ARCHITECTURE, PLANNING AND SURVEYING MARA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BACHELOR OF SURVEYING

SCIENCE AND GEOMATICS (AP 220) SUG 514 REPORT 2 : IMO & IHO

10 OCTOBER 2011

Prepared by: NAME : CHE HAMIZAH BT CHE HUSIN FATIN AMIRAH BT HANIF SUHAINI BT ISMAIL ZATIL HANAN BT ADZMI MATRIX NO. 2010265404 2010665964 2010830116 2010441142

Prepared for: EN. JOHAR BI AHMAD 1.0. ABSTRAK

Laporan ini disediakan bagi menerangkan fungsi dan tugas Pertubuhan Hidrografi Antarabangsa (IHO) dan Pertubuhan Maritim Antarabngsa (IMO) serta perkara yang terdapat S44,S -52 (spesifikasi untuk kandungan carta dan aspek paparan), S57piawaian pemindahan IHO untuk data hidrografi digital. 2.0. • PENGENALAN Pertubuhan Hidrografi Antarabangsa (IHO) merupakan Organisasi Antarabangsa yang mewakili komuniti hidrografi dalam menyediakan carta nautika dan kerja ukur hidrografi. • Pertubuhan Maritim Antarabanga (IMO) merupakan salah sebuah agensi United Nation (UN) yang bertanggungjawab ke atas keselamatan dan keamanan pelayaran dan mencegah pencemaran laut yang dilakukan oleh kapal. • IHO menerbitkan piawaian antarabangsa berkaitan dengan teknik pencartaan dan kerja hidrografi juga untuk meningkatkan keselamatan dalam navigasi.

IMO bertujuan bagi membangun dan mendukung rangka kerja kawal selia yang komprehensif untuk perkapalan dan antara bidang kuasanya hari ini termasuk isu keselamatan, kesedaran alam sekitar, hal ehwal undang-undang, kerjasama teknikal, keselamatan maritim dan kecekapan perkapalan

Ini termasuklah S-44, S-52 dan S-57 yang rata-ratanya menggariskan teknik kerja yang terlibat dari mula hinggalah ke penghasilan carta dalam usaha menigkatkan keselamatan dalam navigasi.

3.0 3.1

PERTUBUHAN MARITIM ANTARABANGSA (IMO) Sejarah IMO

Pertubuhan Maritim Antarabangsa sebelumnya dikenali sebagai Pertubuhan Penasihat Maritim Antara Kerajaan (Inter-Governmental Maritime Consultive Organization) yang telah ditubuhkan di Geneva pada tahun 1948, dan mesyuarat pertamanya diadakan pada tahun 1959. Nama IMCO diubah kepada IMO pada tahun 1982. Beribu pejabat di London, United Kingdom. IMO merupakan sebuah agensi khusus PBB dengan 168 negara ahli dan 3 ahli bersekutu. 3.2 Objektif IMO

2

IMO juga menggubal satu peraturan pihak berkuasa Kawalan Negara Pelabuhan (Port State Control) (PSC). yang kemudiannya dikuatkuasakan dengan meluas oleh pihak berkuasa kebangsaan dan tempatan negara ahli. Antara yang paling terkenal ialah Konvensyen Antarabangsa Untuk Keselamatan di Laut (SOLAS).3 Instrumen Perundangan IMO adalah sumber kepada lebih kurang 60 instrumen perundangan yang memberi panduan kepada pembangunan peraturan bagi negara ahlinya untuk menambahbaik keselamatan di laut. 3. 3.1 Keselamatan Antarabangsa Untuk Keselamatan di Laut (SOLAS) Konvensyen berkuatkuasa pada tahun 1965 meliputi pelbagai langkah-langkah yang direka untuk meningkatkan keselamatan perkapalan mereka termasuk: a) pecah bahagian dan kestabilan b) jentera dan elektrik 3 . IMO kerap menggubal peraturan-peraturan baru.4. seperti Peraturan Antarabangsa Untuk Pencegahan Perlanggaran di Laut (International Regulations for Preventing Collisions at Sea) (COLREG). pencegahan pencemaran dan yang berkaitan dengan beberapa perkara seperti : 3. dan melindungi persekitaran maritim. Memorandum Persefahaman (protokol) telah ditandatangani oleh beberapa negara untuk penguatkuasaan PSC di dalam negaranegara tersebut.4 Fungsi IMO IMO telah menggalakkan penggunaan kira-kira 50 konvensyen dan protocol serta telah diterima pakai lebih daripada 1000 kod dan cadangan mengenai keselamatan maritim dan keselamatan.Merupakan salah sebuah agensi United Nation (UN) yang bertanggungjawab ke atas keselamatan dan keamanan pelayaran dan mencegah pencemaran laut yang dilakukan oleh kapal. memudahkan perdagangan antara pelaut negara ahli. yang membolehkan pihak berkuasa maritim domestik seperti pengawal pantai memeriksa kapal dengan bendera asing di pelabuhan.

Contoh cadangan ibu. IMO telah menerima pakai beberapa ratus cadangan yang berurusan dengan pelbagai perkara.c) pemasangan perlindungan kebakaran pengesanan dan kepupusan d) menyelamatkan nyawa perkakas e) radiotelegraphy f) radiotelephony g) keselamatan pelayaran h) pengangkutan gandum i) pengangkutan barang-barang berbahaya dan kapal nuclear 3. Sesetengah daripadanya ialah membentuk kod. garis panduan atau amalan yang disyorkan mengenai perkara-perkara yang penting tidakbdianggap sesuai untuk peraturan melalui perjanjian formal instrumen. yang diguna pakai selama bertahun-tahun adalah: • • • • Maritim Antarabangsa Kod Barangan Berbahaya Kod Amalan yang selamat untuk kargo Pukal Pepejal Kod Antarabangsa Isyarat Kod untuk Pembinaan dan Peralatan Kapal Membawa Kimia Berbahaya dalam Pukal • • • • Kod-Selamat Amalan Kapal Membawa kargo Deck Kayu Kod Keselamatan bagi Nelayan dan Kapal Memancing Kod untuk Pembinaan dan Peralatan Kapal Membawa Gas Gas Pukal 4 . kod.dan lain-lain.5 Kod Dan Cadangan IMO Di samping itu konvensyen dan perjanjian rasmi yang lain instrumen.

Kod ISPS mewajibkan setiap kapal dan kemudahan pelabuhan yang terlibat dalam perdagangan antarabangsa untuk membentuk dan mengekalkan prosedur keselamatan yang ketat seperti yang digariskan dalam Pelan Keselamatan Kapal (Ship Security Plans) dan Pelan Keselamatan Kemudahan Pelabuhan (Port Facility Security Plans). 2000 Kod Antarabangsa untuk Permohonan Ujian Bomba Prosedur Kod Teknikal Kawalan Pancaran Oksida Nitrogen dari Enjin Diesel Marin 3. dan Konvensyen Pencegahan Pencemaran Maritim (MARPOL 73/78).• • • • • Kod Keselamatan bagi Kraf dinamik Disokong Kod bagi Pembinaan dan Kelengkapan Bergerak Unit penggerudian luar pesisir Kod Tahap hingar pada Lembaga Kapal Kod Keselamatan bagi Saudagar Nuklear Kapal Kod Antarabangsa Pengangkutan Selamat Grain dalam Pengurusan Keselamatan Antarabangsa Pukal • • • • Kod Antarabangsa Keselamatan High SpeedCraft. 5 . pelanunan dan sebagainya. Kod ini bertujuan untuk mencegah penyeludupan. yang menetapkan keperluan asas untuk latihan. dengan menambah baik piawaian perlindungan api untuk kapal penumpang. Konvensyen Antarabangsa Piawaian Latihan. pensijilan dan pengawasan untuk pelaut. Pemindaan ini telah menghasilkan Kod Keselamatan Kapal dan Kemudahan Pelabuhan (ISPS) yang dikuatkuasakan sepenuhnya pada 1 Julai 2004. 1994 Kod Antarabangsa Keselamatan untuk HighSpeed Craft. yang menetapkan badan kapal berkembar untuk semua kapal tangki. Pensijilan dan Pengawasan Untuk Pelaut. Pada bulan Disembar 2002. pemindaan terbaru dibuat ke atas Konvensyen SOLAS 1974.IMO juga bertanggungjawab untuk menerbitkan Kod Isyarat Antarabangsa yang digunakan oleh kapal dagang dan kapal tentera laut.6 Isu Semasa Inisiatif terbaru oleh IMO adalah meminda SOLAS. keganasan.

data yang ENC. boleh digunakan di atas kapal automatic sistem navigasi dan menawarkan peningkatan keselamatan dan kecekapan dalam pelayaran. termasuk S-57 (Pemindahan Standard IHO Data Digital Hidrografi. 3. keperluan akan bagi Sistem untuk Maklumat pertukaran (Chris). ENC. Satu lagi usaha yang selari telah dijalankan oleh Jawatankuasa Hidrografi IHO. Norway (23-27 June.IMO juga bertindak sebagai rakan penting dalam usaha antarabangsa dan antara agensi kerajaan Amerika Syarikat untuk membentuk Kesedaran Domain Maritim (Maritime Domain Awareness). S-57 merupakan piawaian pengekodan yang digunakan terutamanya untuk Electronic Navigational Chart (ENC). "S-57” menggambarkan standard yang digunakan Transfer Standard Permohonan Penyelenggaraan dan Pembangunan Kumpulan Kerja(TSMAD) pada masa ini mengekalkan S-57. piawaian pengekodan yang digunakan terutamanya untuk carta pelayaran elektronik. Data hidrografi yang dikeluarkan mengikut piawai penting untuk tujuan navigasi dan keselamatan. dibangunkan IHO S-57. Piawaian S-57 digunakan untuk pemindahan dan menghubungkan data secara digital di antara pejabat hidrografi dengan pengeluaran data hidrografi dan untuk pengagihan kepada pengguna. 2008).7 S-57 (Pemindahan Standard IHO Data Digital Hidrografi) IHO menerbitkan piawaian antarabangsa yang berkaitan dengan carta dan hidrografi. "IHO Standard Pemindahan Data Digital Hidrografi. S-57 adalah format computer dan sistem operasi bebas permit yang sangat tepat dan kaedah terperinci untuk pemetaan data navigation.Mesyuarat antara sesi pertama bagi kumpulan kerja IMO untuk pembebasan gas rumah hijau dari kapal telah diadakan di Oslo. S-57 produk. yang diberi tugas untuk membentuk asas teknikal bagi mekanisme pengurangan yang bakal membentuk sebahagian dari aturan masa depan IMO untuk mengawal pembebasan gas rumah hijau dari perkapalan antarabangsa.Carta elektronik perlu mematuhi piawaian 6 . Piawaian ini bertujuan untuk memastikan semua bentuk data hidrografi adalah konsisten dan seragam. dan satu draf mekanisme pengurangan yang sebenar untuk pertimbangan Jawatankuasa Perlindungan Alam Sekitar (Marine Environment Protection Committee) (MEPC) IMO.

Terdapat empat tahap topologi boleh diperolehi dalam S-57 I. II.7. Bagi S-57 EDISI 3.3 S-57 juga menerangkan hubungan data vektor. 3. oleh Konvensyen Antarabangsa Hidrografike-14.7. Monaco.7. • GEO sebenar - yang mengandungi ciri-ciri deskriptif entiti dunia • • • Kartografi Meta Koleksi .mengandungi maklumat mengenai objek lain . termasuk topologi. GEO.mengandungi maklumat mengenai perwakilan kartografi entitientiti . Spaghetti kartografi Rangkaian-Nod Graf satah TopologiPenuh 7 . Meta. IV.yang nyata di dunia 3. 4-15 Mei 1992.1.IHO Object Catalogue .2 KandunganPiawai S-57 : PART 1 PART 2 PART 3 Appendix A Appendix B .1 • • • • • 3.Product Specifications S-57 model data yang mentakrifkan empat jenis cirri object. Koleksi dan kartografi.menerangkan hubungan antara objek-objek lain .General Introduction .Data Structure .S-57 yang dinyatakan dalam Pertubuhan Hidrografi Antarabangsa (IHO) sebelum ia boleh diperakui sebagai ENC. ianya disediakan oleh Organisasi Hidrografi Antarabangsa (IHO) dan diterima pakai sebagai standard IHO rasmi.Theoretical Data Mode . III.

8 S -52 (SPESIFIKASI UNTUK KANDUNGAN CARTA DAN ASPEK PAPARAN) Spesifikasi untuk Kandungan Carta dan Aspek Paparan ECDIS termasuk lampiran yang menerangkan cara-cara / proses untuk mengemaskinikan. warna dan spesifikasi simbol. mengikut keperluan membangunkan IMO. pada tahun 1991 dan edisi pertama operasi.8. "Warna & Spesifikasi Muzikal" ke dalam model untuk membentangkan semua carta dan objek pelayaran pada paparan ECDIS. yang dikeluarkan pada tahun 1994.1 • • Fungsi Piawaian S-52 Memastikan asas dan tahap tambahan paparan yang baik untuk data Carta Navigasi Elektronik (ENC) Persembahan data dan keserasian yang sesuai dengan simbol-simbol carta kertas dipiawaikan di dalam Spesifikasi Carta daripada IHO. "Presentation Library". Sementara banyak unsur-unsur am S-52 telah dimasukkan ke dalam IMO Standard Prestasi. 8 . Pengguna Spesifikasi ini juga perlu merujuk kepada penerbitan International Electrotechnical Commission (IEC) apabila berurusan dengan rekabentuk peralatan dan ujian. S52 hendaklah dibaca dengan Piawaian Prestasi IMO. Objektif tersebut yang dinyatakan juga dipenuhi melalui penerbitan "IHO Transfer Standard for Data Hidrografi Digital" (S-57) yang termasuk "Spesifikasi Produk ENC". IHO menerbitkan edisi sementara S-52. untuk memastikan bahawa data hidrografi yang dibekalkan oleh IHO Negara Anggotanya digunakan dengan cara yang akan meningkatkan keselamatan dan kecekapan pelayaran dengan memenuhi syaratsyarat yang dinyatakan dalam Piawaian Prestasi IMO untuk ECDIS. Carta elektronik mengautomasikan proses menyepadukan kedudukan masa sebenar dengan paparan carta dan membenarkan navigasi untuk terus menilai kedudukan dan keselamatan kapal. lengkap dengan Lampiran A. Ia juga hendaklah dibaca bersama-sama dengan Spesifikasi Produk ENC dalam S-57. khususnya sedang berkembang di S-52.3. IHO telah menghasilkan Spesifikasi Kandungan Carta dan Aspek Paparan ECDIS yang muncul dalam penerbitan ini (S-52). 3.

yang menetapkan prosedur untuk penentukuran warna permulaan paparan dan pengesahan penentukuran.  Lampiran B. Mewujudkan corak yang diterima untuk pembentangan ECDIS dan boleh diiktiraf tanpa kekeliruan. yang menjelaskan keperluan dan kaedah dari segi relatif am. Panduan mengenai Mengemas kini Carta Navigasi Elektronik. Versi digital juga boleh didapati dengan Edisi 3. seperti simbol kapal sendiri.8. yang memberikan butir-butir warna. yang menentukan prosedur untuk mengekalkan penentukuran paparan.  Carta ECDIS 1 dikeluarkan bersama-sama dengan ‘Presentation Library’ sebagai grafik fail dan juga tersedia sebagai koleksi objek yang berbeza-beza yang terkandung dalam sel khas dalam format S-57 yang mengandungi objek ciri generik. dan lain-lain bersama-sama dengan panduan tentang bagaimana ENC harus dipaparkan.Bahagian I : mengandungi objek carta . Lampiran A sendiri terdiri daripada tiga komponen: .4. warna yang seragam. simbol.2 Memastikan penggunaan ciri-ciri (ENC) mengikut piawai simbol-simbol.Bahagian II : mengandungi Objek Navigasi Mariner. “Presentation Library” sebagai dokumen berasingan.  Lampiran 1. Memastikan paparan yang jelas dan tidak sama Komponen S-52  Spesifikasi untuk Kandungan Carta dan Aspek Paparan ECDIS. arahan penyimbolan.Komponen ketiga yang adendum Bahagian I di mana kertas berasaskan simbol sebagai grafik.  Lampiran A. trek .• • • 3. 9 .  Lampiran C.

9. 10 . Antara konvensyen yang paling berjaya melaksanakan perjanjian antarabangsa adalah a) Konvensyen isu kepentingan keselamatan di laut.Figure show S-52 Document Structure 3.9 3.1 SAFETY OF LIFE AT SEA (SOLAS) Pengenalan Keselamatan nyawa di laut adalah satu perjanjian keselamatan maritim antarabangsa. Ia adalah perkara penting yang berkaitan dengan keselamatan kapal-kapal saudagar yang menggunakan lalauan laut. i.

SEKSYEN PERSETUJUAN I II-1 II-2 III IV Umum Pembinaan (kestabilan. Tahun 1970 prosedur tersirat yang mensyaratkan pindaan hendaklah mula berkuatkuasa pada tarikh yang ditetapkan melainkan jika. yang bersesuaian dengan 1) Objektif SOLAS yang utama adalah untuk mengkhaskan piawaian minimum 2) Semua Negara bertanggungjawab memastikan kapal-kapal yang berada dibawah negaranya mematuhi semua syarat dan persijilan yang telah ditetapkan.b) Konvensyen isu tenggelamnya Titanic Yang berlaku pada tahun 1914 iaitu perjanjian pertama. mereka memerlukan masa yang lama menyebabkan peraturan lama dimana SOLAS perlu sentiasa dikemaskini. i. Begitu juga dengan perjanjian yang berkuatkuasa kini. peralatan dan operasi kapal keselamatannya. ia dikenali denagan nama SOLAS 1974 seperti yang dipinda. ii. (Kawalan Pelabuhan Negeri).2 Objektif untuk pembinaan. sebelum tarikh itu. Oleh kerana Negara yang terlibat perlu menghantar notis memberi maklumat yang dikehendaki IMO. kali ketiga pada tahun 1948 dan kali keempat pada tahun 1960. 3) Kerajaan yang berkait juga dibenarkan memeriksa kapal negara lain sama ada mereka mematuhi semua spesifikasi yang ditetapkan. kejenteraan. Hasilnya. bantahan terhadap pindaan yang diterima daripada nombor yang dipersetujui pihak yang terlibat. pendawaian elektrik) Perlindungan Kebakaran Peralatan menyelamatkan nyawa Komunikasi melalui Radio 11 . diikuti kali kedua pada tahun 1929. Konvensyen 1974 telah dikemaskini dan dipinda beberapa kali.9. 3.

Bab II-1-Pembinaan-Pecahbahagi dan kestabilan. 12 . Tahap tertinggi pecahbahagi adalah pada kapal penumpang.  Pembahagian dilaksanakan mengikut jarak maksimum antara dua dinding bersebelahan yang dibenarkan . kapal baru perlu direka mengikut spesifikasi mesra alam dan selamat Bab II-2 – Perlindungan Kebakaran.  Goal-Based Standards: 2010. penumpang dan anak kapal diselia dibawah pelbagai kecemasan. Pengesanan Kebakaran dan Pemadaman Kebakaran.  Syarat tentang kejenteraan dan pendawaian elektrik dibuat untuk memastikan perkhidmatan yang diperlukan dalam kapal. Ia berbeza-beza mengikut panjang kapal dan perkhidmatan yang terlibat.  Bab ini turut memuatkan peruntukan untuk kawalan kapal di pelabuhan kerajaan lain. kejenteraan. pendawaian elektrik.V VI VII VIII IX X XI XII Navigasi Pengangkut Kargo Pengangkut barangan berbahaya Kapal Nuklear Pengurusan operasi keselamatan diatas kapal Ciri Keselamatan untuk kapal berkelajuan tinggi Ciri Keselamatan Maritim Ciri Keselamatan Tambahan untuk Pengangkut Pukal Bab I – Peruntukan Umum  Tinjauan pelbagai jenis kapal dan dokumen yang menyatakan kapal terbabit berada dalam keadaan baik seperti yang ditetapkan Konvensyen.

bot penyelamat. kapal kargo dan kapal tangki. kemungkinan nyalaan dari wap kapal mudah terbakar.  Semua penumpang kapal dan kapal kargo 300 gross tonnage dan keatas dalam pelayaran antarabangsa. dimestikan membawa peralatan yang direka untuk 13 . Bab III – Peralatan Menyelamatkan diri dan Aturan  Syarat untuk bot tang digunakan untuk menyelamatkan diri. yang menyatakan semua peralatan keselamatan dan aturannya mesti mengikut syarat yang dinyatakan dalam LSA Code.  PRINSIP:  Pembahagian kapal kepada zon utama dan pugak menggunakan sempadan terma dan struktur  Pemisahan ruang akomodasi dari baki kapal hasil dari sempadan terma dan struktur  Larangan penggunaan bahan mudah terbakar  Pengesanan kebakaran di zon asal  Cara mengelakkan dan memadamkan kebakaran di ruang asal  Perlindungan bererti cara menyelamatkan diri atau melawan kebakaran  Pemadam kebakaran yang sentiasa berfungsi. Bab IV– Komunikasi Radio  Ia adalah Kerjasama Maritime Distress and Safety System (GMDSS). jaket keselamatan adalah mengikut jenis kapal  International Life-Saving Appliace (LSA) Code menyatakan teknik spesifik untuk LSAs dan mandotori dibawah Peraturan 34. keselamatan kebakaran untuk semua kapal dan panduan khusus untuk penumpang kapal.

arah perjalanan kapal dan penyeliaan untuk carian dan menyelamat. satellite emergency position indicating radio beacons (EPIRBs) dan pencarian dan menyelamat transponders (search and rescue transponders. Bab V – Keselamatan navigasi  Perkhidmatan keselamatan navigasi yang diperlukan kerajaan terbabit dan peruntukan untuk operasi bagi semua kapal di perairan. Bahagian A: dalam bungkusan 14 . Bab VII – Pengangkut barangan berbahaya • Terdapat 3 bahagian dalam pengankutan barangan berbahaya: 1.  Merangkumi aspek penyeliaan perkhidmatan meteorologi kapal.  Peraturan dalam Bab IV mewajibkan kerajaan terlibat untuk meyediakan perkhidmatan telekomunikasi radio dan juga pensyaratan membawa alat telekomunikasi radio. SARTs) untuk lokasi kapal yang terselamat. Bab ini dihubungkan dengan Radio Regulations of the International Telecommunication Union. Bab VI – Pengangkut Kargo  Ia Menyatakan semua jenis kargo (kecuali cecair dan gas dalam pukal dimana jika kargo dimuatkan dengan bahan tersebut. pengesanan ais. semua yang berada dalam kapal perlu mengambil langkah yang lebih berhati-hati).  Bab ini mewajibkan kapal kargo membawa bijiran untuk mematuhi syarat International Grain Code.  Peraturan ini mensyaratkan adanya ruangan untuk menyimpan muatan ini.meningkatkan peluang untuk menyelamat apabila terjadinya kemalangan.  Ia turut memuatkan peraturan umum untuk Negara berkaitan memastikan semua kapal berada dalam keadaan yang selamat.  Ia menyatakan mandatory buat pengangkut Voyage Data Recorders (VDRs) dan Automatic Ship Identification System (AIS).

Bahagian B  Kapal tangki kimia perlu mematuhi syarat dalam International Bulk Chemical Code (IBC Code). Bahagian C  Kapal pengangkut gas perlu mematuhi syarat dalam International Gas Carrier Code (IBC Code).  Arahan dari kerajaan berkait dan mandatory oleh IMO dalam International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code. keutuhan dan pengasingan untuk barangan ini dan juga laporan insiden yang melibatkan barangan ini. Bahagian A-1: pepejal secara pukal 2. dokumentasi dan keutuhan barangan berbahaya itu. Bahagian A-1  Merangkumi syarat dokumentasi. pembungkusan. Plutonium and High-Level Radioactive Wastes on Board Ships (INF Code). Bahagian D  Kapal perlu mematuhi syarat pembawakan membawa produk seperti yang dinyatakan dalam International Code for the Safe Carriage of Packaged Irradiated Nuclear Fuel. Bahagian D: bahan nuklear tanpa radiasi& sisa radio-aktif yang tinggi dalam kapal Bahagian A  Memerlukan peruntukan untuk pengklasifikasian. 15 . penandaan dan pelekat. Bahagian C: gas cairan pukal 4. Bahagian B: cecair kimia secara pukal 3.  Data Sentiasa dikemaskini untuk disesuaikan dengan barangan berbahaya yang baru dan sebagai rujukan peruntukan sedia ada.

Peraturan XI-2/5 – Pensyaratan kapal dibekalkan sistem keselamatan 16 . Beliau tidak boleh disekat oleh Company. dan operasi kawalan pelabuhan. Bab XI-2 – Panduan Khusus Keselamatan Maritim  Ship and Port Facilities Security Code (ISPS Code).  Peraturan XI-2/9 pula mengesahkan peranan kapten dalam melaksanakan kepakarannya dalam membuat keputusan untuk menjaga keselamatan kapal.Panduan Keselamatan untuk Kapal Berkelajuan Tinggi  Mandatori menurut International Code of Safety for High-Speed Craft (HSC Code).  Bahagian A adalah mandatory manakala Bahagian B mengandungi garis panduan bagaimana untuk mematuhi mandatory bahagian A. Pengangkut yang membawa bahan berbahaya mematuhi peruntukan International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code). Bab VIII – Kapal Nuklear  Syarat asas untuk kapal bertenaga nulear terutamanya bahan radiasi. Bab IX – Pengurusan Operasi Keselamatan Kapal  Mandatori dalam International Safety Management (ISM) Code  Sistem pengurusan keselamatan ditubuhkan oleh pemilik kapal atau mana-mana pihak yang bertanggungjawab (the Company) Bab X. Bab XI-1 – Panduan Khusus untuk Keselamatan Maritim  Syarat berkaitan penubuhan organisasi (bertanggungjawab untuk melaksanakan pemeriksaan kapal bagi pihak pentadbiran).  Ia perlu dirujuk dengan lebih terperinci dalam of Safety for Nuclear Merchant Ships yang dibuat pada Perhimpunan IMO pada 1981. mengenalpasti kapal dan nombor skimnya. atau mana-mana pihak lain.

 Syarat untuk kemudahan pelabuhan. dilaksanakan dan ditinjau mengikut 4. 4. bab ini memuatkan peruntukan maklumat kepada IMO. kawalan kapal di pelabuhan.1 VISI DAN MISI Visi Menjadi penguatkuasa antarabangsa dalam urusan perairan dan negara yang berkaitan ke arah untuk menjaga keselamatan maritim dan pemeliharaan lautan.Tanggungjawab untuk melaksanakan aktivit-aktivit pengukuran hidrografi telah diberikan kepada Cawangan TLDM (CHTLDM).2 4. dan lain-lain bagi Kerajaan berkaitan untuk memastikan ISPS Code.  Selain itu.1 PERTUBUHAN HIDROGRAFI ANTARABANGSA (IHO) Sejarah IHO Pengumpulan data-data batimetri atau pengukuran moden di Malaysia bermula pada tahun 1868 oleh Perkhidmatan Hidrografi Tentera Laut British (PHTLCB) untuk menerbitkan carta-carta nautika British Admiralty.2. Bab XII – Tambahan Panduan Keselamatan Pengangkutan Pukal  Syarat binaan untuk pengangkut pukal yang panjangnya melebihi 150 meter.3 • • • • • • Fungsi IHO Merapatkan dan mengekalkan hubungan antara pejabat hidrografi nasional Mengkaji perkara berkaitan hidrografi dan sains serta teknik berkaitan Penukaran dokumen hidrografi Membantu mana-mana pihak tentang hidrografi Menggalakan aplikasi hidrografi dalam aktiviti oceanografi Memberi bantuan navigasi 17 . 4. penilaian kemudahan keselamatan pelabuhan dibuat dan kemudahan keselamatan pelabuhan dibina.0 4. dan lain-lain yang difikirkan perlu oleh Company.

4 Peranan dan Tanggungjawab Untuk mengumpul secara pengukuran sistematik di laut dan pesrsisir pantai. data rujukan geografi berkaitan: • • • • • Konfigurasi perairan termasuklah infrastruktur untuk navigasi maritim Kedalam lautan di kawasan berkepentigan Kompisisi dasar lautan Pasang surut dan arus Ciri fizikal lapisan air Untuk menganalisa serta memproses data yang dicerap untuk menerbitkan pangkalan data yang komperhensif yang berkeupayaan untuk menghasilkan peta.5 • Navigasi maritim Operasi tentera laut Pengurusan pertahanan perairan Pemeliharaan persekitaran maritim Menentukan kedudukan dasar laut serta saluran paip Menakrifkan sempadan maritim Kajian saintifik mengenai zon di lautan dan kawasan berhampiran pantai Piawaian IHO untuk kerja ukur hidrografi IHO menerbitkan piawain antarabangsa berkaitan dengan teknik pencartaan dan kerja hidrografi juga untuk meningkatkan keselamatan dalam navigasi 18 .• Bekerjasama dengan organisasi antarabangsa dan institusi sains yang berkaitan 4. carta nautika serta dokumen yang berkaitan untuk di publikasi • • • • • • • 4.

4.6 • Prosedur yang terlibatkan dalam proses kerja ukur Kelas kerja ukur dibahagikan kepada empat jenis atas faktor perrbezaan kedalaman dan jenis kapal yang digunakan mengikut spesifikasi yang dikehendaki  Special order  Order 1a  Order 1b  Order 2 • Kelas pertama tidak semestinya sesuai digunakan untuk keseluruhan kerja ukur. • Kawasan tersebut telah ditetapkan oleh agensi yang bertanggungjawab bagi tujuan kualiti kaji selidik.1 Special Order • Ia bertujuan kepada bidang-bidang tertentu yang kritikal dengan pelepasan underkeel minimun yang mungkin berbahaya kepada kapal-kapal.6. Sebagai contoh :  Pelabuhan  Kawasan berlabuh  Saluran bersekutu yang kritikal • Merupakan pengklasifikasi yang paling tepat dan hanya digunakan untuk kawasan yang halangan di dasar lautnya sukar untuk dibuang 19 . S-52 dan S-57 yang ratanya menggariskan teknik kerja yang terlibat dari mula sehingga ke penghasilan carta dalam usaha meningkatkan keselamatan dalam navigasi 4. Organisasi perlu menyatakan kelas ukur yang lain untuk digunakan.• Ini termasuk S-44. Selain itu. keadaan kerja sebenar mungkin berbeza dengan perancangan yang telah dibuat.

transducer atau echosounder multibeam.6. sebagai contoh :  Kelodak lembut  Pasir bawah • Dilaksanakan untuk mengekalkan binaan semulajadi ataupun buatan manusia di dasar laut • Halangan di dasar laut juga sedikit kurang berbanding dengan keadaan yang memerlukan Special Order • • Saiz features yang dicari adalah lebih besar sedikit daripada Special Order Semakin meningkat kedalaman air.• Proses full sea floor diperlukan untuk saiz feature yang dicari dan dikekal kan saiznya • • Mustahil untuk dilaksanakan pada kedalaman melebihi 40meter Kawasan yang diperlukan kerja ukur Special Order ialah pelabuhan kawasan beting pasir dan juga kawasan yang sukar untuk dilalui kapal • Ia memerlukan diperlukan dengan menggunakan imbasan sampingan sonar.2 Order 1a • Order 1a bertujuan untuk pelabuhan. saluran pendekatan pelabuhan yang disyorkan trek. Ia bertujuan untuk mendapatkan 100% carian 4. semakin besar saiz features yang dicari dalam kawasan Full Sea Floor Search yang juga meningkat dimana kedalaman air merupakan lebih dari 40meter • Order 1a kurang relevan bagi kedalaman kurang dari 100meter 20 . saluran pedalaman navigation dan kawasan-kawasan kepadatan trafik yang tinggi komersial • Ia juga untuk sifat-sifat geofizik dasar laut yang kurang berbahaya kepada kapalkapal.

6.Cetek dari 100Lebih dalam dari didasarmeter. ia memastikan bahawa lebih besdar daripada 2m hingga 40m air dalam atau lebih besar daripada 10%. 4.3 Order 1b • Ia bertujuan untuk kawasan-kawasan yang mempunyai kedalaman kurang daripada 200m yang tidak dilindungi oleh Khas Perintah 1 dan perihalan am mengenai pengukuran • Untuk memastikan tiada halangan pada dasar laut yang akan membahayakan kapal yang dijangka transit • Ia diperlukan di kawasan-kawasan terpilih di mana bahagian bawah ciri-ciri dan halangan yang mungkin berbahaya kepada kapal. ORDER Kawasan Special Order Halangan di Cetek dasar yang kritikal 1a dari 1b 2 100m. tetapididasar tidak kesan tetapi100 meter.4 • Order 2 Ia bertujuan untuk semua kawasan yang tidak dilindungi oleh Special Order dan Order 1a dan Order 1b dalam kedalaman air yang melebihi 200m • Badan selidik Khas Perintah dan Perintah agensi yang bertanggungjawab untuk kualiti kaji selidik untuk menuntukan hak kedalaman luat yang terperinci bagi tujuan kesemalatan semasa pelayaran. 4. dasar laut lautbermasalah member pada tidak laut Halangan kritikal laut yang kuranghalangan kehadirannya menyusahkan proses kerja proses kerja 21 .• Terhad kepada kawasan-kawasan yang mempunyai kurang daripada 100m kedalaman air • Kawasan-kawasan yang dicari.6.

013 a= 1.5 meter b= 0.THU maksimum yang dibenarkan (95%) TVU maksimum yang dibenarkan 2 meter 5 meter + 5%5 meter + 5%20 meter + 10% kedalaman kedalaman kedalaman a= meter 0.023 b= 0.25a= 0.013 a= 0.0 meter b= 0.Tidak dalam Perlu Tidak dilaksanakan kedalaman 40 meter:dilaksanakan Maksimum penjarakan larian yang dicadang Kedudukan tanda bantuan navigasi Kedudukan persisiran pantai topografi Purata kedudukan tanda apungan navigasi dan Tidak dinyatakan Tidak dinyatakan 3x purata4x purata kedalaman atau 25 meter kedalaman 2 meter 2 meter 2 meter 5 meter 10 meter 20 meter 20 meter 20 meter 10 meter 10 meter 10 meter 20 meter 22 .0075 (95%) Full Sea Floor Perlu Search Feature Detection >1 meter Perlu >2 10% lingkungan kedalaman 40 meter Tidak perlu meter.5 meter b= 0.

1 Pemprosesan data kerja ukur           Posisi Pembetulakan kedalaman Attitude data Pembetulan kelajuan Sistem time latencies Pengabungan kedalaman posisi Analisi returning signal Automatic data cleaning Kegunaan permukaan yang mempunyai ketidakpastian Prosedur validasi data 4.7  S-44 Panduan minimum bagi proses kerja ukur terutatamanya pemprosesan data di mana keselamtan sentiasa menjadi keutamaan 4.8   Error Propagation Kesalahan terjadi kerana jarak antara dasar laut dengan antenna yang besar Posisi sounding akan mengandungi ketikpastian dan kesalahan dalam arah tuju kapal.7. sudut alur dan kedalaman air KESIMPULAN Berdasarkan kandungan tugas-tugas dan fungsi yang terdapat di dalam Pertubuhan Hidrografi Antarabangsa (IHO) dan Pertubuhan Maritim Antarabngsa (IMO) jelas 23 .4.

ternyata pertubuhan ini berfungsi bagi melindungi dan menjaga perkara berkaitan keselamatan laut dan ukur hidrografi. S52. warna yang seragam. 24 . S52 berfungsibagi memastikan asas dan tahap tambahan paparan yang baik untuk data Carta Navigasi Elektronik (ENC) .S57 membolehkan kesemua data hidrografi yang dikeluarkan mengikut piawai penting untuk tujuan navigasi dan keselamatan. katiga-tiganya terdapat fungsi berbeza dimana S44 adalah bertujuan menyediakan panduan minimum bagi proses kerja ukur terutamanya kaedah pemprosesan data dimana keselamatan sentiasa menjadi keutamaan. dan S57.Persembahan data dan keserasian yang sesuai dengan simbol-simbol carta kerta dipiawaikan di dalam Spesifikasi Carta daripada IHO. Bagi S44. Ia juga merupakan piawaian pengekodan yang digunakan terutamanya untuk Electronic Navigational Chart (ENC). Dimana is memastikan penggunaan ciri-ciri (ENC) mengikut piawai simbol-simbol.