Rancangan Pengajaran Harian Mata Pelajaran Tunjang Tajuk Subtajuk Tarikh Masa Tahun Bilangan murid : : : : : : : : Pendidikan Kesihatan

Tunjang Pembelajaran 3 – Kebersihan dan Keselamatan Persekitaran Keselamatan di jalan raya Tanda Keselamatan di jalan raya 8 September 2011 30 minit 4 Mawar 30 orang

Objektif: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: Kognitif : 1) Menjawab lembaran kerja tentang keselamatan di jalan raya secara bertulis dengan merujuk buku teks sekurang-kurangnya 4 daripada 6 soalan. 2) Menyatakan sekurang-kurangnya 3 kepentingan mematuhi peraturan keselamatan jalan raya dalam 5 cubaan dengan jayanya. Afektif : 1) Menghargai diri sendiri supaya mengikut peraturan di jalan raya. 2) Berhati-hati semasa berada di jalan raya Pengalaman Sedia Ada: 1. Kebanyakan pelajar mempunyai pengetahuan asas mengenai tanda keselamatan di jalan raya. 2. Mereka dapat mengecam tanda-tanda tersebut tetapi kurang jelas tentang maksudnya. Penerapan Nilai : - Kerjasama, kepatuhan, berhati-hati, keyakinan KBKK : KKE : Keyakinan diri, Penghormatan kendiri, Kebolehsuaian

Mencirikan, Menganalisis, Membanding beza

BBM: Kad Imbasan KBKK: Menganalisis (gambar yang tertera di kad imbasan).Kad Imbasan(tanda-tanda isyarat). Guru membahagikan murid kepada kumpulan seramai 5 orang murid mengikut kepelbagaian bakat. Catatkan dan melukiskan papan-papan tanda tersebut di kertas yang disediakan.Bahan Bantu Mengajar (BBM) : . 2. Langkah/ Masa Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Guru menunjukkan: Isi Pelajaran Organisasi Catatan Pengenalan tentang tanda-tanda isyarat Set Induksi (4 minit) 1. lembaran kerja. Apakah papan-papan tanda yang dijumpai sepanjang perjalanan ke sekolah? 2. Teknik: Imbas kembali Nilai Murni: Bekerjasama Kemahiran Belajar Cara Belajar: (mencatat nota) Cara Bersuarakan pendapat BBM: -tiada- . 1. 1. Langkah 1 Perkemban gan (8 minit) Perbincangan tentang papan tanda sepanjang jalan ke sekolah. Murid dibenarkan berbincang dan berkongsi pendapat. Murid masih berada di tempat duduk yang asal.

Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran Berfikir. Kemahiran Berfikir. . berbasikal Langkah 2 Sesi pengenalan kepada tanda-tanda isyarat Berhenti Kemuncak (8 minit) 1. Pelajar dibenarkan mencatat di buku nota. Jawapan lembaran kerja (aktiviti 17) akan dibincangkan dalam kelas. 2. Pelajar diberi lembaran kerja (aktiviti 14) secara berpasangan. Teknik: Pengajaran dari guru Nilai: Kepatuhan. 3. Kecerdasan Pelbagai(verbal – linguistik) Perhentian Bas Lampu Isyarat Lintasan zebra Dilarang berhenti Langkah 3 Penutup (8 minit) Menjawab Lembaran kerja Rujuk Lampiran : 1. kepekaan.Kaw. Nilai Murni : Berdikari Keyakinan Bahan Bantu Mengajar: Lembaran Kerja Kemahiran Bernilai Tambah: Kemahiran Intrapersonal. Kemahiran Interpersonal. Kemahiran Belajar Cara Belajar. . Pelajar kemudian diberi lembaran kerja (aktiviti 17) secara berpasangan. Guru memulakan sesi pengajaran dengan membuat perbincangan mengenai nama dan maksud tanda-tanda isyarat dengan menggunakan kad imbasan. 2.

Penutup (2 minit) Rumusan: Kognitif Refleksi: ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful