You are on page 1of 166

LI M U

----- ----Ngy nay, nn kinh t nc ta ang pht trin mnh m, i sng nhn dn
cng nng cao nhanh chng. Nhu cu in nng trong cc lnh vc cng nghip,
nng nghip, dch v v sinh hot tng trng khng ngng.
c im chnh ca h thng li in truyn ti v phn phi l cung cp in
trc tip cho ngi tiu dng . v th mng in c thit k phi m bo cht
lng in nng ,p ng nhu cu s dng in nng ca nhn dn v cc cng ty
x nghip .
Mng in 110kV v trm bin p 110/22kV l b phn quan trng ca h thng
in truyn ti v phn phi . nu b s c s nh hng ti tin cy cung cp in
ca ton h thng.
Thit k mng in m bo cc yu cu k thut v ph hp v vn kinh
t, ta cn tnh ton la chn phng n ti u nht .
Mc d ,ti c gng nhng do thi gian v kin thc c hn nn lun vn tt
nghip kh trnh khi nhng sai st .Rt mong n nhn c nhng ng gp qu
bu t thy c v cc bn . Ti xin chn thnh cm n!

Tp.H Ch Minh ,thng 01 nm 2010


Sinh Vin :Nguyn Thanh Tuyn

LI CM N
** **
Lun vn tt nghip ny l kt qu ca qu trnh hc tp v cng l s kt tinh
ca nhng kin thc qu bu m ti tch lu c trong sut thi gian hc tp
ti i Hc Tn c Thng.
hon thnh c lun vn tt nghip ny ,ti nhn c rt nhiu s
gip ca nhiu ngi.Ti xin chn thnh bit n v gi li cm n n:
Ton th qu thy c Khoa in in T -Trng i Hc Tn c Thng.
tn tnh dy d, truyn t kin thc v gip ti trong sut thi gian hc
tp ti trng cng nh thi gian thc hin lun vn .
Ti xin chn thnh cm n Thy : Tin S H Vn Hin Ging vin i Hc
Bch Khoa Tp.H Ch Minh ngi trc tip hng dn v lun tn tnh gip
ti trong sut qu trnh thc hin lun vn.
Cm n gia nh bn b lun lun bn cnh v ng vin ti .
Mc d ,ti c gng nhng do thi gian v kin thc c hn nn lun vn tt
nghip kh trnh khi nhng sai st .Rt mong n nhn c nhng ng gp
qu bu t thy c v cc bn . Ti xin chn thnh cm n!

Tp.H Ch Minh ,thng 01 nm 2010


Sinh Vin :Nguyn Thanh Tuyn

NHN XT CA GING VIN HNG DN


.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

NHN XT CA GING VIN PHN BIN


.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

BI THIT KT MNG IN 110 kV


I.V tr ngun v ph ti
4

1
N
2

6
5
10 km/khong chia
II. S liu ph ti
Ph ti

Pmax (MW)

14

16

18

15

17

14

Pmin (%Pmax)

40% 40% 40% 40% 40% 40%

Tmax

5000 5000 5000 5000 5000 5000

cos

0.8

0.75

0.8

0.75

Udm(kV)

22

22

22

22

0.8

0.75

lch in +5% +5% +5% +5% +5% +5%


p cho php
Yu

cu LT

cung

cp

LT

LT

in
III. S liu ngun :
cung cp cho ph ti

LT

LT

LT

IV.Cc yu cu :
1- Phn tch ngun v ph ti
2- D kin cc phng n v mt k thut
3- So snh phng n v kinh t
4- S ni dy mng in v my bin p
5- B kinh t trong mng in
6- Tnh ton chnh xc cn bng cng sut khng
7- Tnh ton in p lc ph ti cc i, cc tiu, s c
8- iu chnh in p
9- Cc ch tiu kinh t k thut .
V. Bn v
1. Cc phng n khu vc, bng s liu so snh phng n
2. Cc ch tiu kinh t k thut
3- S nguyn l

BI THIT K TRM BIN P


1- ng dy ni t h thng n trm bin p
2- S ng dy cao p t thanh ci cao p ca trm i n cc trm khc:
1 ng .
3. Ph ti ca trm :
Pha h p :
- Cng sut : 14 MW, cos = 0.8
- S ng dy : 6
- th ph ti :
Gi

10

11

12

%Pmax 30

30

30

30

40

50

60

60

60

60

70

70

Gi

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

%Pmax 60

60

60

70

80

80

100

100

60

40

40

30

4. Nhim v :
- Gii thiu trm thit k
- Xy dng th ph ti cc cp in p .
- Chn cp in p ti in t h thng v trm .
- Cc phng n s trm Chn s lng v cng sut my bin p .
- Chn phng n trm .
- S nguyn l .
- Tnh ton ngn mch chn thit b v kh c .
- Chn thit b o lng .
- Chn dy cho cc ng dy cao p , trung p , l ra h p, cc dy dn trong
trm .
- S mt bng, mt ct .
- Ni t trm Chng st nh trc tip vo trm .
- ......................................................................................................................
- ......................................................................................................................

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p110/22kV

CHNG 1

CN BNG CNG SUT TRONG H THNG IN


1.1 NI DUNG
Cn bng cng sut trong h thng in nhm xt kh nng cung cp ca cc
ngun ph ti thng qua mng in
Ti mi thi im lun phi m bo cn bng gia lng in nng sn xut
v tiu th. Mi mc cn bng cng sut tc dng P v cng sut phn khng Q xc
nh mt gi tr tn s v in p
Qu trnh bin i cng sut v cc ch tiu cht lng in nng khi cn bng
cng sut b ph hoi , xy ra rt phc tp , v gia chng c quan h tng h
n gin bi ton, ta coi s thay i cng sut tc dng P nh hng ch
yu n tn s , cn s cn bng cng sut phn khng Q nh hng ch yu n
in p.C th l khi ngun pht khng cng sut P cho ph ti th tn s b gim
i ,v ngc li .khi thiu cng sut Q in p b gim thp v ngc li
Trong mng in ,tn tht cng sut phn khng ln hn cng sut tc dng,
nn khi cc my pht in c la chn theo s cn bng cng sut tc dng,
trong mng thiu ht cng sut khng. iu ny dn n xu cc tnh trng lm
vic ca cc h dng in, thm ch lm ngng s truyn ng ca cc my cng
c trong x nghip gy thit hi rt ln. ng thi lm h in p ca mng v lm
xu tnh trng lm vic ca mng. Cho nn vic b cng sut khng l v cng cn
thit [ mc ch ca b s b trong phn ny l cn bng cng sut khng v s
liu chn dy dn v cng sut my bin p cho chng sau ]
S d b cng sut khng m khng b cng sut tc dng P l v khi b Q, gi
thnh kinh t r hn, ch cn dng b t in pht ra cng sut phn khng.
Trong khi thay i cng sut tc dng P th phi thay i my pht, ngun pht dn
n chi ph tng ln nn khng c hiu qu v kinh t.

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

10

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p110/22kV

1.2 Cn bng cng sut tc dng :


Cn bng cng sut tc dng l cn bng cng sut cn thit gi tn s
trong h thng v c biu din bng biu thc sau:

PF

= m p pt +

p md + p td + p dt

vi:

p f : tng cng sut tc dng pht ra do cc my pht in .


p pt : tng ph ti tc dng cc i .
p td : tng cng sut t dng ca cc nh my in .
p dt : tng cng sut d tr
p md : tng tn tht cng sut tc dng trn ng dy v trm bin p.
m

: h s ng thi ( gi thit chn 0.8 )

Tng ph ti

p pt : ppt1 + ppt2 +ppt3 +ppt4 + ppt5 + ppt6


p pt =14+16+18+15+17+14=94

(MW)

Tn tht cng sut tc dng trn ng dy v my bin p :

p md : 10%*m* p pt
p md : 0.1*0.8*94 = 7.52 (MW )
Trong thit k mn hc gi thit ngun in cung cp hon ton cho nhu cu
cng sut tc dng v ch cn bng t thanh ci cao p ca trm bin p ca nh
my in .Nn tnh cn bng cng sut tc dng theo biu thc sau :

PF

= m p pt +

p md

PF

= 0.8*94+7.52 = 82.72 (MW )

1.3 Cn bng cng sut phn khng

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

11

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p110/22kV

Cn bng cng sut phn khng nhm gi in p bnh thng trong h thng
in v c biu din bng biu thc :

Q F =

m Q pt +

Q B + Q L - Q c + Q td + Q dt

vi :

Q F : tng cng sut pht ra ca my pht in


m Q pt : tng ph ti phn khng ca mng in c xt n h s ng thi
m Q pt = m [(ppt1* tg pt1 )+........+( ppt6* tg pt6 )]
m Q pt
=0.8*[(14*0.75)+(16*0.8819)+(18*0.75)+(15*0.8819)+(17*0.75)+(14*0.8819)]
= 76.437*0.8 =61.149 (Mvar)

Q B : tng tn tht cng sut phn khng trong my bin p c th c lng


Q B

= 12%

S pt

= 12%

pt

+ Q 2 pt = 0.12 94 2 + 76.437 2 =14.538

(MVAr)

Q L: tng tn tht cng sut khng trn cc on ng dy ca mng in. Vi


mng in 110KV trong tnh ton s b c th coi tn tht cng sut phn khng
trn cm khng ng dy bng cng sut phn khng do in dung ng dy cao
p sinh ra .

Q td : tng cng sut t dng ca cc nh my in trong h thng


Q td = p td* tg td
Qdt : cng sut phn khng d tr ca h thng
Qdt = (5- 10%) Q pt
Do trong thit k, ch cn bng t thanh ci cao p ca nh my in nn c th b
qua Qtd v Qdt
Tng cng sut khng pht ln thanh ci cao p ca my bin p tng :

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

12

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p110/22kV

Q F = m Q pt + Q B =61.149 +14.538=75.687 (MVAr)


Trong phn tnh ton ny khng b s b cng sut phn khng
H s cng sut ngun :
tg F=

QF 75.687
=
=0.915
PF
82.72

cos F =0.738.

Da vo s liu ban u ta lp c s liu ph ti sau:


Bng 1.1
Ph ti

P (MW)

Q (MVar)

cos

S (MVA)

14

10.5

0.8

17.5

16

14.111

0.75

21.33

18

13.5

0.8

22.5

15

13.229

0.75

20

17

12.75

0.8

21

14

12.347

0.75

18.667

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

13

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p110/22kV

CHNG 2

D KIN CC PHNG N V MT K THUT


a ra cc phng n v mt ni dy ca mng in mt cch c th v ng
k thut . so snh v la chn phng n ti u nht
2.1 LACHN IN P TI IN
4
Khu vc 2
3

1
N

Khu vc 1

Khu vc 3

6
5
10 km/khong chia

Cp in p ti in ph thuc vo cng sut v khong cch truyn ti .


Ngoi ra cn ph thuc rt nhiu yu t khc ngoi P v L , do cng thc di
y ch l s b gn ng .
Da vo cng thc STILL tm in p ti in U(kV)
U = 4.34 l + 0.016 * P
Trong :
P : cng sut truyn ti (kW)
l : khong cch truyn ti (km)
Tnh cho cc ph ti ta c :

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

14

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p110/22kV

Bng in p:
Bng 2.1
Ph ti

l (km)

Upt (kV)

N-1

31.113

69.3196

N-2

39.661

74.6254

N-3

49.193

79.6947

N-4

56.089

74.6794

N-5

49.1936

77.7809

N-6

93.98

77.3908

T s liu trn ta chn cp in p : 110(kV) ; Um = 110(kV)


2.2 CHN S NI DY CA MNG IN
S ni dy ca mng in ph thuc vo nhiu yu t : sn lng ph ti , v
tr ph ti, mc lin tc cung cp in, cng tc vch tin, s pht trin ca mng
in
Da vo s v tr ngun v ph ti gm ngun (N) v 6 ph ti. Ta chia s
theo 3 khu vc sau:
Khu vc 1gm ph ti 1&2 yu cu cung cp in lin tc
Khu vc 2 gm ph ti 3&4 yu cu cung cp in lin tc
Khu vc 3 gm ph ti 5&6 yu cu cung cp in lin tc
1. Khu vc 2: cho trc 2 ng dy kp hnh tia
2. Khu vc 3:cho trc ng dy kp lien thong
3. Khu vc 1:phi chn phng n
Phng n 1:ng dy kp hnh tia
1
N
2

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

15

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p110/22kV

Phng n 2:ung dy kp lin thng


1
N
2

Phng n 3: mch vng kn


1
N
2

in p 110 kV, Tmax = 5000 gi. Tra bng ta c dng kinh t Jkt =
1.1A/ mm2
i vi mng truyn ti cao p, chn dy theo mt dng kinh t. C rt
nhiu phng php chn dy dn chng hn nh :
Chn theo iu kin tn tht in p cho php, ng thi tha mn iu kin
tn tht cng sut thp nht
Chn theo iu kin pht nng cho php
Chn theo iu kin kinh t
Mt kinh t s ampe ln ht chy trong 1 n v tit din kinh t ca
dy dn. Dy dn c chn theo Jkt th mng in vn hnh kinh t nht, tc
tha mn kinh t nht, tha mn chi ph tnh ton hng nm thp nht.
Jkt =

b(avh + atc ) Im ax
=
3
Fkt

Mt dng kinh t khng ph thuc vo in p mng in


Jkt t l nghch vi in tr sut nu dy dn c b th Jkt ln

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

16

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p110/22kV

Jkt t l nghch vi in tr sut nu cng ln th Jkt c gi tr cng nh

Quy tc Kelvin: khi dy dn c tit din ti u, phn gi c ph

thuc tit din dy dn bng chi ph hin thi ha do tn tht cng sut v tn
tht in nng trong thi gian sng ca ng dy

iu kin tha hip ti u


v cp
=
f
f

Tc l
Ly o hm

vt
=
f

v cp
=
=0
f
f

vt
theo Vt=V+Cp=A+BU+CLf+3 I2maxLR / f , ta c iu
f

kin ti u quy tc Kelvin


K. Fcp = 3 I2maxLR / fcp
Lc ny chn dy dn th s tha mn chi ph tnh ton hng nm thp nht
2.2.1 Phng n 1 khu vc 1
2.2.1.1 chn dy phng n 1 khu vc 1:
I1

1
N

N
2

I2

S1=14+j10.5

S2=16+j14.111

a) Dng in cc i trn mi l ca tng on dy


I1 max=
I2 max=

14 2 + 10.5 2
3 110 2
16 2 + 14.1112
3 110 2

10 =45.9256 (A)
3

10 =55.984 (A)

Vi Tmax = 5000 (gi \ nm)v mt dng kinh t Jkt = 1.1 (A/mm2)


b) Tit din kinh t tnh ton :

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

17

Lun vn tt nghip

F1kt =
F2kt =

Thit k mng in110kV v trm bin p110/22kV

45.9256
= 41.75 (mm2) chn dy dn AC 95
1 .1
55.984
= 50.89 (mm2) chn dy dn AC 95
1 .1

Chn tit din tiu chun vi nhit mi trng xung quyanh thc t l 400c v h
s hiu chnh K=0.81
c) Kim tra iu kin pht nng lc s c
Khi t 1 dy trn ng dy l kp, dy cn li phi ti ton b dng in ph ti
cn gi l dng in cng bc (Icb).Khi :
Bng dng cho php : tra ph lc 2.6& 2.7
on

Loi dy

Dng cho php (Icp)

N- 1

AC - 95

0.81 335=271.35

N- 2

AC - 95

0.81 335=271.35

Dng cng bc khi t mt l


I1cb=2 45.9256= 91.912 (A) < k Icp1 = 271.35 (A)
I2cb=2 55.984= 111.968 (A) <k Icp2 = 271.35 (A)
d) Chn ct
chn tr kim loi 2 mch m hiu B110-4
cc kch thc :a1=2 m, a2= 3m ,a3= 2m, b1=2m,b2=3.5m,b3=2m,h1=3m,h2=3m
ng dyAC 95
e) in tr dy dn r0= 0.33 , d=13.5mm, r=6.75 mm
f) cm khng :
cc khong cch :

Da'b' = Db 'c ' = Da"b" = Db"c" = 1.52 + 32 = 3.3541 (m)


Da 'c ' = Dc"a" =6 (m)

Da 'a" = Dc 'c" = 42 + 62 = 7.211 (m)


Db 'b" = 7 (m)

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

18

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p110/22kV

Da 'b" = Db'c" = Db'a" = Dc 'b" = 32 + 5.52 = 6.265 (m)

h3
h2

a a3

b3

a2

b2

c a1

b1

h1

c
b
a

DAB = 4 Da 'b' Da 'b" Da"b' Da"b"


= 4 3.354 6.265 6.265 3.354
=4.584 (m)

DBC = DAB = 4.584 (m)

DCA = 4 Dc 'a ' Dc 'a" Dc"a ' Dc"a" = 4 6 4 4 6 = 4.899 (m)


Dm = 3 DAB DBC DCA = 3 4.584 4.584 4.899 = 4.687 (m)
Bn knh t Thn:
ds=6.75 0.726=4.9005 (m)
cc khong cch trung bnh hnh hc:

Dsa = d s Da 'a" 103 = 4.9005 7.211103 = 0.1879 (m)

Dsb = d s Db 'b" 103 = 4.9005 7 103 = 0.1852 (m)

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

19

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p110/22kV

Dsc = d s Dc 'c" 103 = 4.9005 7.211103 = 0.1879 (m)

Ds = 3 Dsa Dsb Dsc = 0.187m


cm khng ca ng dy:

x0 = 2 104 2 f ln

Dm
= 0.2024 ( )
km
Ds

dung dn:
cc khong cch trung bnh hnh hc:

Dsa ' = r Da 'a" 103 = 6.75 7.211103 = 0.2206 (m)


Dsb' = r Db 'b" 103 = 6.75 7 103 = 0.2174 (m)
Dsc' = r Dc 'c" 103 = 6.75 7.211103 = 0.2206 (m)

Ds ' = 3 Dsa' Dsb' Dsc' = 0.2195 (m)

b0 =

2 f
= 5.7 106 (1
)
Dm

.
km
6
1810 ln
Ds '

g) khi s c mt l

Dmsuco = 3 Da 'b' Db'c ' Dc 'a ' = 3 3.354 3.354 6 = 4.071 (m)
cm khng: x0 sc = 2 10 2 f ln
4

dung dn : b0 sc =

Dmsuco
= 0.4224 ( )
km
ds

2 f
)
= 2.725106 ( 1
.km
Dmsuco
6
1810 ln
r

Bng tng kt phng n 1:


ng

Chiu

r0

x0

b0 *10-6

R= r0. l

X= x0.

Y= b0.l

dy

dy

Di (km)

(/km)

(/km)

(l/km)

()

l()

(l/)10-6

N-1

kp

AC- 95

31.113

0.165

0.2024

5.7

5.1336

6.297

117.34

N-2

kp

AC- 95

39.661

0.165

0.2024

5.7

6.544

8.027

226.07

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

20

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p110/22kV

Khi s c mt l
ng

dy

N-1

N-2

Chiu

r0

x0

b0 *10-6

R= r0. l

X= x0.

Y= b0.l

Di (km)

(/km)

(/km)

(l/km)

()

l()

(l/)10-6

AC- 95

31.113

0.33

0.4224

2.725

10.267

13.14

84.78

AC- 95

39.661

0.33

0.4224

2.725

13.088

16.75

108.07

M dy

2.2.1.2 Tnh ton tn tht s b phng n 1 khu vc 1:


1. Ph ti 1
Tn tht in p
RN-1+ jXN-1

N
j

Y N 1
2

YN 1
2

S1

Cng sut khng do in dung cui ng dy pht ln:


Qc1 =

177.34 * 10 6
* 110 2 = 1.073 ( MVAr)
2

Cng sut cui tng tng tr Z:

S N 1 = 14 + j (10 . 4 1 . 073 ) = 14 + j 9 . 427 ( MVA )


Cc thnh phn ca vc t st p:
Tn tht in p trn on N-1:
U N 1 =

PN 1 R N 1 + QN 1 X N 1 14 5.1336 + 9.427 6.297


=
= 1.193 (kV )
U m
110

U N 1 =

PN 1 X N 1 QN 1 R N 1 14 6.2967 + 9.427 5.1336


=
= 0.361 (kV )
U m
110

Phn trm st p :
U N 1 % =

U N 1
1.193
100 % =
100 % = 1.084 % < 20 %
U m
110

Tn tht cng sut tc dng trn on N-1

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

21

Lun vn tt nghip

PN 1 =

Thit k mng in110kV v trm bin p110/22kV

P 2 N 1 + Q 2 N 1
14 2 + 9.427 2

R
=
5.1336 = 0.1209 ( MW )
N 1
U 2 m
1102

Tn tht cng sut phn khng trn on N-1:


QN 1

P 2 N 1 + Q 2 N 1
14 2 + 9.427 2
=
X N 1 =
6.297 = 0.1482 ( MVAr)
U 2 m
110 2

2 Ph ti 2
Tn tht in p
RN-2+ jXN-2

N
j

YN 2
2

YN 2
2

S2

Cng sut khng do in dung cui ng dy pht ln:


Q c2 =

266 . 07 10 6
110
2

= 1 . 368 ( MVAr )

Cng sut cui tng tng tr Z:

S N 2 = 16 + j (14 . 111 1 . 368 ) = 16 + j12 . 743 ( MVA )


Cc thnh phn ca vc t st p:
Tn tht in p trn on N-2:
U N 2 =

PN 2 R N 2 + QN 2 X N 2 16 6.544 + 12.743 8.027


=
= 1.882 (kV )
U m
110

U N 2 =

PN 2 X N 2 QN 2 R N 2 16 8.027 12.743 6.544


=
= 0.409 (kV )
U m
110

Phn trm st p :
U N 2 % =

U N 2
1.882
100 % =
100 % = 1.711 % < 20 %
U m
110

Tn tht cng sut tc dng trn on N-2


PN 2

P 2 N 2 + Q 2 N 2
16 2 + 12.7432
=
RN 2 =
6.544 = 0.2263 ( MW )
U 2 m
110 2

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

22

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p110/22kV

Tn tht cng sut phn khng trn on N-2:


QN 2

P 2 N 2 + Q 2 N 2
16 2 + 12.7432
=
X N 2 =
8.027 = 0.2775 ( MVAr)
U 2 m
110 2

9 Khi s c mt l
ph ti 1:
cng sut khng do in dung cui ng dy pht ln:
Qc1 =

84.78 10 6
110 2 = 0.593 (MVAr)
2

phn trm st p :
PN1 R N 1 + Q N 1 X N 1
U 2 m
14 10 . 267 + (10 . 5 0 . 593 ) 13 . 14
=
100 % = 2 . 323 % < 20 %
110 2

U N 1 % =

ph ti 2:
Qc2 =

108.07 10 6
110 2 = 0.65 (MVAr)
2

phn trm st p :
PN 2 R N 2 + Q N 2 X N 2
U 2 m
16 13 . 088 + (14 . 111 0 . 65 ) 16 . 75
=
100 % = 3 . 6806 % < 20 %
110 2

U N 2 % =

vy phng n 1 tho mn v mt k thut


Ta c bng tng kt phng n 1
STT

Tn ng dy Tn tht cng sut P

Phn trm st p U %

N-1

0.1209 MW

1.085%

N-2

0.2263 MW

1.771%

Tng

0.3472 MW

Phn trm st p ln nht : U % =1.771%

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

23

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p110/22kV

2.2.2 Phng n 2 khu vc 1 :ti 1&2 ng dy kp lin thng


2.2.2.1 Chn dy phng n 2 khu vc 1 :
1
N
2

S1= 14+j10.5 S2= 16+j14.111


a) Dng in cc i trn on 1-2:
16 2 + 14.1112

I1-2 max=

3 110 2

10 =55.986 (A)

Vi Tmax = 5000 (gi \ nm)v mt dng kinh t Jkt = 1.1 (A/mm2)


b) Tit din kinh t on 1-2 v chn dy:
F(1-2)kt =

55.984
= 50.89 (mm2) chn dy dn AC 95
1 .1

Chn tit din tiu chun vi nhit mi trng xung quyanh thc t l 400c
v h s hiu chnh K=0.81
c) Kim tra iu kin pht nng lc s c
Khi t 1 dy trn ng dy l kp, dy cn li phi ti ton b dng in ph
ti cn gi l dng in cng bc (Icb).
Bng dng cho php: tra ph lc 2.6& 2.7
on

Loi dy

Dng cho php (Icp)

1-2

AC-95

0.81 335=271.35 (A)

I1-2(cb)=2 55.986=111.972 (A) < k Icp = 271.356(A)


d) Chn ct
chn tr kim loi 2 mch m hiu B110-4

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

24

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p110/22kV

e) ng dyAC 95 ,
f) in tr dy dn r0= 0.33 , d=13.5mm, r=6.75 mm
g) Cm khng ca ng dy:

x0 = 2 104 2 f ln

Dm
= 0.2024 ( )
km
Ds

h) dung dn:

b0 =

2 f
)
= 5.7 106 ( 1
.km
Dm
6
18 10 ln
Ds '

khi s c mt l:
cm khng: x0 sc = 2 10 2 f ln
4

dung dn : b0 sc =

Dmsuco
= 0.4224 ( )
km
ds

2 f
)
= 2.725*106 ( 1
.km
Dmsuco
6
1810 ln
r

Thng s ng dy:
ng
dy

1-2

S l

M dy

kp

AC-95

Chiu Di
(km)

45.354

r0 (/km)

X0 (/km)

0.165

0.2024

b0 10-6

Y= b0.l

R= r0. l ()

X= x0. l()

5.7

7.483

9.179

258.52

2.725

14.967

19.157

123.59

(l/km)

(l/)10-6

Khi s c mt l
1-2

AC-95

45.354

0.33

0.4224

2.2.2.2 tnh ton tn tht s b phng n 2 khu vc 1:

S N 1

RN-1 +jXN-1

YN 1
2

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

YN 1
2

R +jX1-2
S N1 1 S1 2 1-2
2

S1

Y1 2
2

S 1 2
j

Y1 2 S2
2

25

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p110/22kV

1. Ph ti 2
Tn tht in p
cng sut khng do in dung cui ng dy pht ln:
Qc 2 =

258.52 10 6
110 2 = 1.564(MVAr)
2

Cng sut cui tng tng tr Z1-2:

S 1 2 = 16 + j (14 . 111 1 . 564 ) = 16 + j12 . 547 ( MVA )


Cc thnh phn ca vc t st p:
Tn tht in p trn on 1-2:
U 1 2 =

P12 R12 + Q12 X 12 16 7.483 + 12.547 9.179


=
= 2.135 (kV )
U m
110

U 12 =

P12 X 12 Q1 2 R12 16 9.179 12.547 7.483


=
= 0.482 (kV )
U m
110

Phn trm st p :
U 1 2 % =

U 1 2
2 . 135
100 % =
100 % = 1 . 94 % < 20 %
U m
110

Tn tht cng sut tc dng trn on 1-2


P12

P 212 + Q 212
16 2 + 12.547 2
=
R12 =
7.483 = 0.2556 ( MW )
U 2 m
110 2

Tn tht cng sut phn khng trn on 1-2:


Q12 =

P 212 + Q 212
16 2 + 12.547 2

X
=
9.179 = 0.314 ( MVAr)
1 2
U 2 m
110 2

9 Khi s c mt l:
Qc2 =

123.59 10 6
110 2 = 0.748 (MVAr)
2

phn trm st p :
P12 R1 2 + Q1 2 X 1 2
U 2 m
16 14 .967 + (14 .111 0 .748 ) 19 .157
=
100 % = 4 .095 % < 20 %
110 2

U 1 2 % =

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

26

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p110/22kV

Cng sut u tng tr Z1-2 :

S 1 2 = S 1 2 + ( P1 2 + j Q 1 2 )
= (16 + j12 . 547 ) + ( 0 . 2556 + j 0 . 314 ) = 16 . 2556 + j12 . 861 ( MVA )
Cng sut khng do in dung u on 1-2 pht ln:
Qc1 2 =

258.6 10 6
110 2 = 1.5645(MVAr)
2

Cng sut u on 1-2:

S 1 2 = 16 . 2556 + j (12 . 861 1 . 5645 ) = 16 . 2556 + j11 . 2956 ( MVA )


2. Ph ti 1:

S 1 = 14 + j10 . 5 ( MVA )
Ph ti cui ng dy N-1:

PN 1 + jQ N 1 = S 1 2 + ( P1 + jQ1 )
= (16.2556 + j11.2956) + (14 + j10.5) = 30.2556 + j 21.7956

( MVAr )

Dng in cc i trn mt l on N-1:


IN-1 max=

30.2556 2 + 21.7956 2
3 110 2

10 =97.857 (A)

Vi Tmax = 5000 (gi \ nm)v mt dng kinh t Jkt = 1.1(A/mm2)


Tit din kinh t on N-1 v chn dy:
F(N-1)kt =

97.857
= 88.96 (mm2) chn dy dn AC 120
1 .1

Chn tit din tiu chun vi nhit mi trng xung quyanh thc t l 400c v
h s hiu chnh K=0.81
3. Kim tra iu kin pht nng lc s c
Khi t 1 dy trn ng dy l kp, dy cn li phi ti ton b dng in ph
ti cn gi l dng in cng bc (Icb).

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

27

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p110/22kV

Bng dng cho php: tra ph lc 2.6& 2.7


on

Loi dy

Dng cho php k (Icp)

N-1

AC-120

0.81 360=291.6 (A)

I1-2(cb)=2 97.857=195.7 (A) < k Icp = 291.6(A)


4. Chn ct
chn tr kim loi 2 mch m hiu B110-4
Dy dn AC-120 c d=15.2, 35 (si) k=0.768:
Bn knh t than ds=

15.2
0.768 = 5.8368( mm)
2

cc khong cch trung bnh hnh hc:

Dsa = d s Da 'a" 103 = 5.8368 7.211103 = 0.20516(m)


Dsb = d s Db 'b" 103 = 5.8368 7 103 = 0.20213 (m)
Dsc = d s Dc 'c" 103 = 5.8368 7.211103 = 0.20516(m)

Ds = 3 Dsa Dsb Dsc = 0.20414(m)


cm khng ca ng dy:

x0 = 2 104 2 f ln

Dm
= 0.1969 ( )
km
Ds

dung dn:
cc khong cch trung bnh hnh hc:

Dsa' = r Da 'a" 103 = 7.6 7.211103 = 0.2341(m)


Dsb' = r Db 'b" 103 = 7.6 7 103 = 0.2307(m)
Dsc' = r Dc 'c" 103 = 7.6 7.211103 = 0.2341(m)

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

28

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p110/22kV

Ds ' = 3 Dsa' Dsb' Dsc' = 0.2329(m)

b0 =

2 f
= 5.8145106 ( 1
)
.km
Dm
6
1810 ln
Ds '

khi s c mt l: Dmsuco = 4.071(m)


cm khng: x0 sc = 2 10 2 f ln
4

dung dn : b0 sc =

ng
dy

N-1

Dmsuco
= 0.4114 ( )
km
ds

2 f
= 2.7776*106 ( 1
)
.km
Dmsuco
6
1810 ln
r

S l

M dy

kp

AC-120

Chiu Di
(km)

31.113

r0 (/km)

x0 (/km)

0.135

0.1969

b0 10-6

R= r0. L

X= x0.

Y= b0.l

(l/km)

()

L()

(l/)10-6

5.8145

4.2002

6.126

181

2.7776

8.4005

12.799

86.419

Khi s c mt l
N-1

AC-120

31.113

0.27

0.4114

Cng sut khng do in dung cui ng dy pht ln:


Qc ( N 1) =

181 10 6
110 2 = 1.095(MVAr)
2

Cng sut cui tng tng tr ZN-1:

S N 1 = 30 . 256 + j ( 21 . 795 1 . 094 ) = 30 . 256 + j 20 . 701 ( MVA )


Cc thnh phn ca vc t st p:
Tn tht in p trn on N-1:
U N 1 =

PN1 R N 1 + QN1 X N 1 30.256 4.2002 + 20.701 6.1259


=
= 2.308 (kV )
U m
110

U N 1 =

PN1 X N 1 QN1 RN 1 30.256 6.1259 20.701 4.2002


=
= 0.895 (kV )
U m
110

Phn trm st p :
U N 1 % =

U N 1
2 . 308
100 % =
100 % = 2 . 098 % < 20 %
U m
110

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

29

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p110/22kV

Tn tht cng sut tc dng trn on N-1


PN 1

P 2 N 1 + Q 2 N 1
30.256 2 + 20.7012
=
RN 1 =
4.2002 = 0.4665 ( MW )
U 2 m
110 2

Tn tht cng sut phn khng trn on N-1:


QN 1 =

P 2 N 1 + Q 2 N 1
30.256 2 + 20.7012

X
=
6.1259 = 0.6804 ( MVAr)
1 2
U 2 m
110 2

Khi s c mt l:
Qc( N 1) =

86.419 10 6
110 2 = 0.523 (MVAr)
2

phn trm st p :
PN1 R N 1 + Q N1 X N 1
U 2 m
30 .256 8 .4005 + ( 21 .795 0 .523 ) 12 .799
=
100 % = 4 .35 % < 20 %
110 2
U N 1 % =

Cng sut u tng tr ZN-1:

S N 1 = S N 1 + ( PN 1 + j Q N 1 )
= ( 30 . 256 + j 20 . 701 ) + ( 0 . 467 + j 0 . 68 ) = 30 . 722 + j 21 . 381 ( MVA )
Cng sut u on N-1:

S N 1 = 30 . 722 + j ( 21 . 381 1 . 094 ) = 30 . 722 + j 20 . 287 ( MVA )


Tng st p t N-1-2:

U % = 1 . 941 % + 2 . 098 % = 4 . 04 % < 20 %


STT

Tn ng dy

Tn tht P (MW)

N-1

0.4665

1-2

0.2556

Tng

0.7221

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

30

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p110/22kV

2.2.3 Phng n 3 khu vc 1


2.2.3.1chn dy phng n 3 khu vc 1:
1
N
2
SN-1

S1-2

S1=14+j10.5

SN-2

S2=16+j14.111

Phn b cng sut s b theo chiu di


Cng sut trn on N-1

S N 1

S 1 ( l1 2 + l N 2 ) + S 2 l N 1
=
l N 1 + l1 2 + l N 2

(14 + j10 . 5 ) 85 . 015 + (16 + j14 . 111 ) 39 . 66


116 . 128
= 15 . 714 + j12 . 606 ( MVA )

Cng sut trn on N-2

S N 2

S 2 ( l1 2 + l N 1 ) + S 1 l N 2
=
l N 1 + l1 2 + l N 2

(16 + j14 . 111 ) 76 . 467 + (14 + j10 . 5 ) 31 . 113


116 . 128
= 14 . 286 + j12 . 105 ( MVA )

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

31

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p110/22kV

Kim tra:

S 1 + S 2 = S N 1 + S N 2
(14 + j10 . 5 ) + (16 + j14 . 111 )
= (15 . 714 + j12 . 506 ) + (14 . 286 + j12 . 105 )
= 30 + j 24 . 611 (MVAr

Dng cng sut trn on 1-2

S 1 2 = S N 1 + S 1
= (15 . 714 + j12 . 506 ) (14 + j10 . 5 ) = 1 . 714 + j 2 . 006

(MVAr )

im 2 l im phn cng sut


Vi Tmax = 5000 (gi \ nm) v mt dng kinh t Jkt = 1.1(A/mm2)
Dng in cc i trn tng on dy:
IN-1 max=

15.714 2 + 12.506 2
3 110

10 =105.407 (A)

IN-2 max=

14.286 2 + 12.105 2
3 110

10 =98.28 (A)

I1-2 max=

1.714 2 + 2.006 2
3 110

10 =13.848 (A)

a) Tit din kinh t tnh ton :


FN-1kt =

105.407
= 95.825 (mm2) chn dy dn AC - 185
1 .1

FN-2kt =

98.2803
= 89.3457 (mm2) chn dy dn AC 185
1 .1

F1-2kt =

13.8477
= 12.5888 (mm2) chn dy dn AC 150
1 .1

b) Cc dng in cho php sau khi hiu chnh nhit , gi thit nhit mi
trng l 400c. Tra ph lc 2.6&2.7
Bng dng cho php
on
N-1
N-2
1-2

Loi dy
AC - 185
AC - 185
AC- 150

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

Dng cho php (k*Icp)


0.81 515=417.15
0.81 515=417.15
0.81 445=360.45

32

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p110/22kV

c) Kim tra pht nng lc s c t dy:


mng tr thnh lin thng N-1-2
I N 1 sc =

( P1 + P2 ) 2 + (Q1 + Q2 ) 2
3 110
2

I 1 2 sc =

P2 + Q2

3 110

1000 = 203.664 ( A) < kI cp = 417.15 ( A)

1000 = 111.97 ( A) < kI cp = 360.45 ( A)

Mng tr thnh lin thng N-2-1:


( P1 + P2 ) 2 + (Q1 + Q2 ) 2

I N 2 sc =

3 110
2

I 1 2 sc =

P1 + Q1

3 110

1000 = 203.664 ( A) < kI cp = 417.15 ( A)

1000 = 91.851 ( A) < kI cp = 360.45 ( A)

Vy khi s c t dy, dy dn tho iu kin pht nng :kIcp >Is c


d) Chn ct:
Chn tr mt mch m hiu -110-3 (trang 149 sch hng dn thit k mng
H Vn Hin )
cc kch thc :h3=4m ,a1=2.1 m ,b1=4.2 m, b2=2.1 m
Dab = 4.5117 (m )
Dbc = 6.3
Dca = 5.8

(m )
(m )

Dm = 3 Dab Dbc Dca = 5.48567 (m )

Dy dn AC-185:
ng knh :d=19 (mm)
S si

:35 si

Tra bng 2.5 sch thit k mng in (H Vn Hin)


Ta c : k=0.768
Bn knh t thn : ds=r k=7.296 (mm)
in tr :r0=0.17 (/km)
Cm khng:

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

33

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p110/22kV

x0 = 2 104 2 f ln

Dm
= 0.4161 ( )
km
ds

Dung dn:

b0 =

2 f
= 2.7434106 ( 1
)
.km
Dm
6
1810 ln
r
a
h3

a1

c
b

b
b1

Dy dn AC-150
ng knh :d=17 (mm)
S si

:35 si

Tra bng 2.5 sch thit k mng in (H Vn Hin)


Ta c : k=0.768
Bn knh t thn : ds=r k=6.528 (mm)
in tr :r0=0.21 (/km)
Cm khng:

x0 = 2 104 2 f ln

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

Dm
= 0.4231 ( )
km
ds

34

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p110/22kV

Dung dn:

b0 =

2 f
= 2.696106 ( 1
)
.km
Dm
6
1810 ln
r

Bng tng kt phng n 3 khu vc 1:


ng

S l

M dy

Chiu Di (km)

r0 (/km)

x0 (/km)

N-1

AC-185

31.113

0.17

0.4161

N-2

AC-185

39.661

0.17

1-2

AC-150

45.354

0.21

dy

b0 10-6

Y= b0.l

R= r0. l ()

X= x0. l()

2.7434

5.289

12.946

85.355

0.4161

2.7434

6.742

16.503

108.806

0.4231

2.696

9.524

19.189

122.274

(l/km)

(l/)10-6

2.2.3.2Tnh ton tn tht s b phng n 3 khu c 1:


S1

-jQC 1

-jQC1-2
Z1-2

Z1
N
Z2

-jQC1-2

-jQC 2

S2

Trong tnh ton ny , ta b qua in dung ca ng dy, ta c s vi ph ti


nh sau:
S1
S1-2
SN-1

ZN-1

Z1-2
ZN-2
S2

SN-2

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

35

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p110/22kV

Tng tr tng :

Z = Z N 1 + Z12 + Z N 2

= (5.289 + j12.946) + (9.5244 + j19.189) + (6.742 + j16.5033)


= 21.5559 + j 48.6387 ()
Tng tr Z N-1-2

Z N 12 = Z N 1 + Z12

= (5.289 + j12.946) + (9.5244 + j19.189) = 14.8135 + j32.1355 ()


Tng tr ZN-2-1:

Z N 21 = Z N 2 + Z12

= (6.7424 + j16.5033) + (9.5244 + j19.189) = 16.267 + j35.6925 ()


Cng sut trn on N-1:

N 1

= 15 . 7383

1 Z N 2 1 + S
Z

j12 . 4181

Z N 2

(MVA )

S N 1 = 15 . 7383 + j12 .4181 (MVA )


Cng sut trn on N-2:

N 2

= 14 . 2617

1 Z

N 1

+ S
Z

j 12 . 1925

= 14 . 2617 + j 12 . 1925

N 2

N 1 2

(MVA )
(MVA )

Kim tra kt qu ta c :

S 1 + S 2 = S N 1 + S N 2 = 30 + j 24 . 6107 (MVA )
Cng sut trn on 1-2 :

S 1 2 = S N 1 S 1 = (15.7383 + j12.4181) (14 + j10.5)


= 1.7383 + j1.9181 (MVA)

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

36

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p110/22kV

Nt 2 l im phn cng sut :


ZN-1

Z1-2

N
S1

Y
j N 1
2

Y
j N 1
2

ZN-2

S1-2

Y
j N 2
2

N
SN-2

YN 2
2

Tn tht cng sut on N-2 :


Cng sut cui tng tr on N-2:

S N 2 = S N 2 j

YN 2
= 14 . 262 + j11 . 532
2

(MVA )

Tn tht in p trn on N-2:


U N 2 =

PN 2 RN 2 + QN 2 X N 2
= 2.604 (kV )
U m

U N 2 =

PN 2 X N 2 QN 2 RN 2
= 1.433 (kV )
U m

Phn trm st p :
U N 2 % =

U N 2
100 % = 2.368 % < 20 %
U m

Tn tht cng sut tc dng trn on N-2


PN 2 =

P 2 N 2 + Q 2 N 2
RN 2 = 0.1874 ( MW )
U 2 m

Tn tht cng sut phn khng trn on N-2:


QN 2

P 2 N 2 + Q 2 N 2
=
X N 2 = 0.4588 ( MVAr)
U 2 m

Cng sut u ngun pht on N-2

S N 2 = S N 2 + (PN 2 + jQN 2 ) j

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

YN 2
= 14.449 + j11.331 (MVA)
2

37

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p110/22kV

Tn tht cng sut on 1-2 :


Cng sut cui tng tr on 1-2:

S 1 2 = S 1 2 j

Y1 2
= 1 . 738 + j1 . 176
2

(MVA )

Tn tht in p trn on 1-2:


U12 =

P12 R12 + Q12 X 12


= 0.356 (kV )
U m

U12 =

P12 X 12 Q12 R12


= 0.201 (kV )
U m

Phn trm st p :
U12 % =

U12
100 % = 0.323% < 20 %
U m

Tn tht cng sut tc dng trn on 1-2


P12 =

P 212 + Q 212
R12 = 0.0035 ( MW )
U 2 m

Tn tht cng sut phn khng trn on 1-2:


Q12

P 212 + Q 212
=
X 12 = 0.0035 ( MVAr)
U 2 m

Cng sut u ngun pht on 1-2

S 12 = S 1 2 + (P12 + jQ12 ) j

Y12
= 1.742 + j 0.441
2

(MVA)

Tn tht cng sut on N-1 :


Cng sut cui tng tr on N-1:

S N 1 = S N 1 j

Y N 1
= 15 . 742 + j10 . 423
2

(MVA )

Tn tht in p trn on N-1:


U N 1 =

PN 1 RN 1 + QN 1 X N 1
= 1.984 (kV )
U m

U N 1 =

PN 1 X N 1 QN 1 RN 1
= 1.352 (kV )
U m

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

38

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p110/22kV

Phn trm st p :
U N 1 % =

U N 1
100 % = 1.803 % < 20 %
U m

Tn tht cng sut tc dng trn on N-1:


PN 1 =

P 2 N 1 + Q 2 N 1
RN 1 = 0.1558 ( MW )
U 2 m

Tn tht cng sut phn khng trn on N-1:


P 2 N 1 + Q 2 N 1
QN 1 =
X N 1 = 0.3814 ( MVAr)
U 2 m

Cng sut u ngun pht on N-1:

S N 1 = S N 1 + (PN 1 + jQN 1 ) j

YN 1
= 15.898 + j10.286 (MVA)
2

STT

Tn ng dy

Tn tht P (MW)

N-1

0.1558

N-2

0.1874

1-2

0.0035

Tng tn tht

0.3467

Tng st p trn mch N-1-2:


U

= 0 . 323 % + 1 . 803 % = 2 . 127 %

2.2.4 Tnh ton khu vc 2:


2.2.4.5 Chn dy khu vc 2:
ng dy kp hnh tia N-3 v N-4:

4
I3
N

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

I4

S3=18+j13.5

S4=15+j13.229

39

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p110/22kV

Dng in cc i trn mi l ca tng on dy


I3 max=

18 2 + 13.5 2
3 110 2

I4 max=

15 2 + 13.229 2
3 110 2

F3kt =
F4kt =

10 =59.6793 (A)
3

10 =52.486 (A)

59.047
= 53.6793 (mm2) chn dy dn AC - 95
1 .1

52.486
= 47.715 (mm2) chn dy dn AC 95
1 .1

Kim tra iu kin pht nng lc s c


on

Loi dy

Dng cho php (Icp)

N- 3

AC - 95

0.81 335=271.35

N- 4

AC - 95

0.81 335=271.35

Dng cng bc khi t mt l


I3cb=2 59.68=119.36 (A) < k Icp1 = 271.35 (A)
I4cb=2 52.47=104.94 (A) <k Icp2 = 271.35 (A)
Chn ct
chn tr kim loi 2 mch m hiu B110-4
cc kch thc :a1=2 m, a2= 3m ,a3= 2m, b1=2m,b2=3.5m,b3=2m,h1=3m,h2=3m
in tr dy dn r0= 0.33 , d=13.5mm, r=6.75 mm
cm khng :

x0 = 2 104 2 f ln

Dm
= 0.2024 ( )
km
Ds

dung dn:

b0 =

2 f
= 5.7 106 (1
)
Dm

.
km
6
18 10 ln
Ds '

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

40

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p110/22kV

khi s c mt l

Dmsuco = 3 Da 'b ' Db 'c ' Dc 'a ' = 3 3.354 3.354 6 = 4.071 (m)
cm khng: x0 sc = 2 10 2 f ln
4

dung dn : b0 sc =

Dmsuco
= 0.4224 ( )
km
ds

2 f
= 2.725106 ( 1
)
.km
Dmsuco
6
18 10 ln
r

Bng tng kt phng n 2:


ng

Chiu

r0

x0

b0 *10-6

R= r0. l

X= x0.

Y= b0.l

dy

dy

Di (km)

(/km)

(/km)

(l/km)

()

l()

(l/)10-6

N-3

kp

AC- 95

49.193

0.165

0.2024

5.7

8.117

9.957

280.4

N-4

kp

AC- 95

56.089

0.165

0.2024

5.7

9.255

11.352

319.7

Chiu

r0

x0

b0 *10-6

R= r0. l

X= x0.

Y= b0.l

Di (km)

(/km)

(/km)

(l/km)

()

l()

(l/)10-6

Khi s c mt l
ng

dy

N-3

AC- 95

49.193

0.33

0.4224

2.725

16.234

20.78

134.05

N-4

AC- 95

56.089

0.33

0.4224

2.725

18.51

23.69

152.84

M dy

2.2.4.2 Tnh ton tn tht s b phng n khu vc 1:


Ph ti 3
Tn tht in p

RN-3+ jXN-3

N
j

Y N 3
2

Y N 3
2

S3

Cng sut cui tng tng tr Z:

S N 1 = 18 + j (13 . 5 1 . 697 ) = 18 + j11 . 803 ( MVA )


Tn tht in p trn on N-3:
U N 3 =

PN 3 RN 3 + QN 3 X N 3
= 2.397 (kV )
U m

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

41

Lun vn tt nghip

U N 3 =

Thit k mng in110kV v trm bin p110/22kV

PN 3 X N 3 QN 3 RN 3
= 0.758 (kV )
U m

Phn trm st p :
U N 3 % =

U N 3
100 % = 2.179 % < 20 %
U m

Tn tht cng sut tc dng trn on N-3


PN 3

P 2 N 3 + Q 2 N 3
=
RN 3 = 0.3108 ( MW )
U 2 m

Tn tht cng sut phn khng trn on N-3:


QN 3

P 2 N 3 + Q 2 N 3
=
X N 3 = 0.3812 ( MVAr)
U 2 m

Ph ti 4
Tn tht in p

RN-4+ jXN-4

N
j

YN 4
2

YN 4
2

S4

Cng sut cui tng tng tr Z:

S N 4 = 15 + j (13 . 229 1 . 935 ) = 15 + j11 . 294 ( MVA )


Tn tht in p trn on N-4:
U N 4 =

PN 4 R N 4 + Q N 4 X N 4
= 2.428 (kV )
U m

U N 4 =

PN 4 X N 4 QN 4 RN 4
= 0.598 (kV )
U m

Phn trm st p :
U N 4 % =

U N 4
100 % = 2.207 % < 20 %
U m

Tn tht cng sut tc dng trn on N-4

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

42

Lun vn tt nghip

PN 4 =

Thit k mng in110kV v trm bin p110/22kV

P 2 N 4 + Q 2 N 4
RN 4 = 0.2697 ( MW )
U 2 m

Tn tht cng sut phn khng trn on N-4:


QN 4

P 2 N 4 + Q 2 N 4
=
X N 4 = 0.3307 ( MVAr)
U 2 m

9 Khi s c mt l
ph ti 3:cng sut khng do in dung cui ng dy pht
6

ln: Qc3 = 134.05 10 110 2 = 0.81 (MVAr)


2

phn trm st p :
PN 3 R N 3 + Q N 3 X N 3
U 2 m
18 16 . 234 + (13 . 5 0 . 81 ) 20 . 78
=
100 % = 4 . 59 % < 20 %
110 2

U N 3 % =

ph ti 4:
Qc4 =

152 10 6
110 2 = 0.92 (MVAr)
2

phn trm st p :
PN 4 R N 4 + Q N 4 X N 4
U 2 m
15 18 . 51 + (13 . 229 0 . 92 ) 23 . 69
=
100 % = 4 . 705 % < 20 %
110 2
U N 4 % =

Ta c bng tng kt phng n


STT

Tn ng dy

Tn tht cng sut

Phn trm st p U %

P (MW)

N-3

0.3108

2.179

N-4

0.2697

2.207

Tng

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

0.5805

43

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p110/22kV

2.2.5 Tnh ton khu vc 3 :ti 5&6 ng dy kp lin thng


2.2.5.1 chn dy phng n khu vc 3:
N

6
5

S5=17+j12.75
Dng in cc i trn on 5-6:
14 2 + 12.347 2

I5-6 max=
F(5-6)kt =

S6= 14+j12.347

10 =48.973 (A)

3 110 2

48.973
= 44.539 (mm2) chn dy dn AC 95
1 .1

Kim tra iu kin pht nng lc s c


on

Loi dy

Dng cho php k (Icp)

5-6

AC-95

0.81 335=271.35 (A)

I5-6(cb)=2 48.973=97.975 (A) < k Icp = 271.356(A)


ng
dy

5-6

S l

M dy

kp

AC-95

Chiu Di
(km)

66.91

r0 (/km)

X0 (/km)

0.165

0.2024

b0 10-6

Y= b0.l

R= r0. l ()

X= x0. l()

5.7

11.04

13.5417

381.51

2.725

22.08

28.26

182.33

(l/km)

(l/)10-6

Khi s c mt l
5-6

AC-95

66.91

0.33

0.4224

2.2.5.2 Tnh ton tn tht s b phng n khu vc 3:


RN-5 +jXN-5

YN 5
2

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

YN 5
2

5
S5

R5-6 +jX5-6

Y56
2

Y56 S6
2

44

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p110/22kV

Ph ti 6
Cng sut cui tng tng tr Z5-6 :

S 5 6 = 14 + j (12 . 347 2 . 308 ) = 14 + j10 . 039

( MVA )

Cc thnh phn ca vc t st p:
Tn tht in p trn on 5-6:
U 56 =

P56 R56 + Q56 X 56 14 11.04 + 10.039 13.5417


=
= 2.641 (kV )
U m
110

U 56 =

P56 X 56 Q56 R56 14 13.54 10.039 11.04


=
= 0.716 (kV )
U m
110

Phn trm st p :
U 56 % =

U 56
2 . 641
100 % =
100 % = 2 . 4 % < 20 %
U m
110

Tn tht cng sut tc dng trn on 5-6:


P56 =

P 2 56 + Q 2 56
14 2 + 10.0382

R
=
11.04 = 0.2708 ( MW )
5 6
U 2 m
110 2

Tn tht cng sut phn khng trn on 5-6:


Q56

P 2 56 + Q 2 56
14 2 + 10.0382
=
X 5 6 =
13.5417 = 0.3321 ( MVAr)
U 2 m
110 2

Cng sut u tng tr Z5-6 :

S 5 6 = S 5 6 + ( P5 6 + j Q 5 6 ) = 14 . 271 + j10 . 371 ( MVA )


Cng sut u on 5-6:

S 5 6 = 14 . 271 + j (10 . 371 2 . 308 ) = 14 . 271 + j 8 . 063 ( MVA )


Ph ti 5:

S 5 = 17 + j12 . 7 ( MVA )
Ph ti cui ng dy N-5:

PN 5 + jQ N 5 = S 56 + ( P5 + jQ5 ) = 31.271 + j 20.813

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

( MVAr )

45

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p110/22kV

Dng in cc i trn mt l on N-5:


31.2712 + 20.813 2

IN-5 max=
F(N-5)kt =

3 110 2

10 =98.579 (A)

98.579
= 89.617 (mm2) chn dy dn AC 120
1 .1

on

Loi dy

Dng cho php k (Icp)

N-5

AC-120

0.81 360=291.6 (A)

IN-5(cb)=2 98.579=197.158 (A) < k Icp = 291.6(A)


ng
dy

N-5

S l

M dy

kp

AC-120

Chiu Di
(km)

r0 (/km)

x0 (/km)

0.135

0.1969

49.193

b0 10-6

R= r0. L

(l/km)

()

5.8145

6.64

9.686

286.04

2.7776

13.28

20.24

136.64

X= x0. l()

Y= b0.l
(l/)10-6

Khi s c mt l
N-5

AC-120

49.193

0.27

0.4114

Cng sut cui tng tng tr ZN-5:

S N 5 = 31 . 271 + j (20 . 813 1 . 731 ) = 31 . 271 + j19 . 082 ( MVA )


Tn tht in p trn on N-1:
U N 5 =

PN5 RN 5 + QN5 X N 5
= 3.568 (kV )
U m

U N 5 =

PN5 X N 5 QN5 R N 5
= 1.601 (kV )
U m

Phn trm st p :
U N 5 % =

U N 5
100 % = 3 . 244 % < 20 %
U m

Tn tht cng sut tc dng trn on N-5:


PN 5 =

P 2 N 5 + Q 2 N 5
R N 5 = 0.7366 ( MW )
U 2 m

Tn tht cng sut phn khng trn on N-5:


QN 5

P 2 N 5 + Q 2 N 5
=
X N 5 = 1.0742 ( MVAr)
U 2 m

Cng sut u tng tr ZN-5:

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

46

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p110/22kV

S N 5 = S N 5 + ( PN 5 + j Q N 5 ) = 32 . 007 + j 20 . 156 ( MVA )


Cng sut u on N-5:

S N 5 = 32 . 007 + j (20 . 156 1 . 731 ) = 32 . 007 + j18 . 426 ( MVA )


Tng st p t N-5-6:

U % = 2 . 401 % + 3 . 244 % = 5 . 645 % < 20 %


STT

Tn ng dy

Tn tht P (MW)

N-5

0.7366

5-6

0.2708

Tng

1.0074

Bng 2.2 :s liu ng dy ca phng n


ng
dy

S
l

M
dy

Chiu
Di
(km)

R= r0.
l ()

X= x0. Y= b0.l
l() (l/)10-6

Phng n 1
khu vc 1

N-1

kp

AC- 95

31.113

5.1336

6.297

117.34

N-2

kp

AC- 95

39.661

6.544

8.027

226.07

Phng n 2
khu vc 1

N-1

kp

AC-120 31.113

4.2002

6.126

181

1-2

kp

AC-95

45.354

7.483

9.179

258.52

N-1

n AC-185 31.113

5.289

12.94
6

85.355

N-2

n AC-185 39.661

6.742

16.50
3

108.806

1-2

AC-150 45.354

9.524

19.18
9

122.274

N-3

kp

AC- 95

49.193

8.117

9.957

280.4

N-4

kp

AC- 95

56.089

9.255

11.35
2

319.7

5-6

kp

AC-95

66.91

11.04

13.54
2

381.51

N-5

kp

AC-120 49.193

6.64

9.686

286.04

Phng n 3
khu vc 1

Phng n
khu vc 2
Phng n
khu vc 3

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

47

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p110/22kV

Bng 2.3 : Tn tht cng sut tc dng ca phng n :


Phng n

Tn ng dy

Tn tht P (MW)

Phng n 1 khu vc 1

N-1

0.1209

N-2

0.2263

N-1

0.4665

1-2

0.2556

N-1

0.1558

N-2

0.1874

1-2

0.0035

N-3

0.3108

N-4

0.2697

N-5

0.7366

5-6

0.2708

Phng n 2 khu vc 1
Phng n 3 khu vc 1

Phng n khu vc 2
Phng n khu vc 3

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

48

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p110/22kV

CHNG 3

SO SNH PHNG N V KINH T


3.1 NI DUNG :
Chn phng n ti u trn c s so snh v kinh t k thut.
Khi so snh cc phng n s ni dy cha cn cp n cc trm bin p
cc phng n l ging nhau,
gim bt khi lng tnh ton khng cn so snh nhng phn ging nhau cc
phng n , c th tnh ton 1 ln 1 phng n dng tnh cho cc phng n
tng th.
Tiu chun so snh cc phng n v mt kinh t l ph tn tnh ton hng nm
l t nht .
3.2 PH TN TNH TON HNG NM CHO MI PHNG N
Ph tn tnh ton hng nm cho mi phng n c tnh theo biu thc sau:
Z = ( avh + atc ) . K + C. A
Trong :
K : Vn u t ca mng in
avh : H s vn hnh , khu hao , sa cha , phc v mng in ; avh = 4%
atc : H s thu hi vn u t ph ; atc = 0.125
C : Tin 1KW in nng ; C = 0.05$ /Kwh = 50$/ Mwh
A : tn tht in nng ; A = P .
= ( 0.124+Tmax/104)2 * 8760 gi / nm vi Tmax = 5000 gi / nm
= 3410.93 gi / nm
3.2.1 Khu vc 1
Chi ph u t ca phng n 1ng dy kp hnh tia :
STT

ng dy

M hiu dy

Chiu di

Tin u t 1km

Tin u t ton ng

(Km)

ng dy ($ / km)

dy ($)

N-1

AC-95

31.113

33200

1032941.59

N-2

AC-95

39.661

33200

1316747.33

Tng u t ng dy ca phng n K

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

2349688.91

49

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p110/22kV

Khi lng kim loi mu ca phng n1 (tra ph lc 2.1)


STT

ng dy

Dy dn

Chiu di

Khi lng

Khi lng 3 pha

(Km)

(kg / km /pha)

(tn)

N-1

AC-95

31.113

386

72.057

N-2

AC-95

39.661

386

91.855

Tng khi lng kim loi mu

Tn tht in nng trong phng n 1

(MWh )

A = P = 0 . 347 3410 . 93 = 1184 . 02


H s vn hnh: avh = 0.04
H s thu hi vn u t tiu chun: atc = 0.125
Ph tn tnh ton hng nm:

Z = (a vh + a tc ) K + c A

= (0 . 04 + 0 . 125 ) 2349688 . 91 + 50 1184 . 02 = 446899 . 91 ($ / nam

Chi ph u t ca phng n 2 khu vc 1 ng dy lin thng :


STT

ng dy

M hiu dy

Chiu di

Tin u t 1km

Tin u t ton ng

(Km)

ng dy ($ / km)

dy ($)

N-1

AC-120

31.113

34300

1067165.55

1-2

AC-95

45.354

33200

1505758.17

Tng u t ng dy ca phng n K

2572923.73

Khi lng kim loi mu ca phng n2 (tra ph lc 2.1)


STT

ng dy

Dy dn

Chiu di

Khi lng

Khi lng 3 pha

(Km)

(kg / km /pha)

(tn)

N-1

AC-120

31.113

492

91.845

1-2

AC-95

45.354

386

105.04

Tng khi lng kim loi mu

196.885

Tn tht in nng trong phng n 2:

A = P = 0 . 722 3410 . 93 = 2463 . 33

(MWh )

H s vn hnh: avh = 0.04


H s thu hi vn u t tiu chun: atc = 0.125
Ph tn tnh ton hng nm:

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

50

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p110/22kV

Z = (a vh + a tc ) K + c A

= (0 . 04 + 0 . 125 ) 2572923 . 73 + 50 2463 . 33 = 547699 . 04 ($ / nam


Chi ph u t ca phng n 3 khu vc 1 mng kn:
STT

ng dy

Dy dn

Chiu di

Tin u t 1km ng dy

Tin u t ton ng

(Km)

($ / km)

dy ($)

N-1

AC-185

31.113

18000

560028.57

N-2

AC-185

39.661

18000

713899.15

1-2

AC-150

45.354

17300

784627

Tng u t ng dy phng n 3:

2058554.72

Khi lng kim loi mu ca phng n3 (tra ph lc 2.1)


STT

ng dy

Dy dn

Chiu di

Khi lng

Khi lng 3 pha

(Km)

(kg / km /pha)

(tn)

N-1

AC-185

31.113

771

71.964

N-2

AC-185

39.661

771

91.736

1-2

AC-150

45.354

617

83.951

Tng khi lng kim loi mu:

247.65

Tn tht in nng trong phng n 3:

A = P = 0 . 347 3410 . 93 = 1182 . 62

(MWh )

H s vn hnh: avh = 0.04


H s thu hi vn u t tiu chun: atc = 0.125
Ph tn tnh ton hng nm:

Z = (a vh + a tc ) K + c A

= (0 . 04 + 0 . 125 ) 2058554 . 72 + 50 1182 . 62 = 398792 . 58 ($ / nam

Ta c bng tng hp ch tiu kinh t v k thut:


Ch tiu
Vn u t K
Tn tht in nng

n v

Phng n 1

Phng n 2

Phng n 3

Triu ng

2349688.91

2572923.73

2058554.72

MWh

1184.02

2463.33

1182.62

1.771

4.04

2.127

Tn

163.912

196.885

247.56

A
U% ln nht
kim loi mu s dng

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

51

Lun vn tt nghip

Ph tn tnh ton Z

Thit k mng in110kV v trm bin p110/22kV

Triu ng

446899.91

547699.04

398792.58

Chn phng n 3 cho khu vc 1, v c ph tn tnh ton nh nht .v tho iu kin


k thut!
3.2.2 Khu vc 2 ng dy kp hnh tia:
Chi ph u t
STT

ng dy

M hiu dy

Chiu di

Tin u t 1km

Tin u t ton ng

(Km)

ng dy ($ / km)

dy ($)

N-3

AC-95

49.193

33200

1633224.05

N-4

AC-95

56.089

33200

1862161.93

Tng u t ng dy ca phng n K

3495385.98

Khi lng kim loi mu ca phng n khu vc 2 (tra ph lc 2.1)


STT

ng dy

Dy dn

Chiu di

Khi lng

Khi lng 3 pha

(Km)

(kg / km /pha)

(tn)

N-3

AC-95

49.193

386

113.932

N-4

AC-95

56.089

386

129.903

Tng khi lng kim loi mu

243.835

Tn tht in nng trong phng n khu vc 2:

A = P = 0 . 58 3410 .93 = 10979 . 87

(MWh )

H s vn hnh: avh = 0.04


H s thu hi vn u t tiu chun: atc = 0.125
Ph tn tnh ton hng nm:

Z = (a vh + a tc ) K + c A

= (0 . 04 + 0 . 125 ) 3495385 . 98 + 50 1979 . 87 = 675732 . 29 ($ / nam

3.2.3 Khu vc 3 ng dy lin thng


STT

ng dy

M hiu dy

Chiu di

Tin u t 1km

Tin u t ton ng

(Km)

ng dy ($ / km)

dy ($)

N-5

AC-120

49.193

34300

1687336.9

5-6

AC-95

66.91

33200

2221424.88

Tng u t ng dy ca phng n K

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

3908761.77

52

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p110/22kV

Khi lng kim loi mu ca phng n khu vc 3 (tra ph lc 2.1)


STT

ng dy

Dy dn

Chiu di

Khi lng

Khi lng 3 pha

(Km)

(kg / km /pha)

(tn)

N-5

AC-120

49.193

492

145.219

5-6

AC-95

66.91

386

154.964

Tng khi lng kim loi mu

300.184

Tn tht in nng trong phng n khu vc 3:

A = P = 1 . 007 3410 . 93 = 3435 . 96

(MWh )

H s vn hnh: avh = 0.04


H s thu hi vn u t tiu chun: atc = 0.125
Ph tn tnh ton hng nm:

Z = (a vh + a tc ) K + c A

= (0 . 04 + 0 . 125 ) 3908761 . 77 + 50 3435 . 96 = 816743 . 65 ($ / nam

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

53

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p110/22kV

CHNG 4

S NI DY CHI TIT CHO MNG IN


V TRM BIN P
4.1 NI DUNG
S ni in phi m bo lm vic tin cy, n gin, vn hnh linh hot, kinh t
v an ton cho ngi v thit b.
Chn s ni dy ca mng in. Pha nh my ch bt u t thanh gp cao p
ca nh my.
Chn s lng v cng sut MBA ca trm gim p.
4.2 CHN S LNG V CNG SUT MBA TRONG TRM GIM P
4.2.1 Chn my bin p in lc ca SIEMENS cung cp cho ph ti 1:
P1
= 17.0 (MVA)
cos 1

Cng sut S ca ph ti 1: S1 =

Trm gm 2 my bin p gp song song .


Cng sut nh mc tnh ton ca my bin p :
S mtnh ton =

S1
= 12.5 (MVA)
1.4

Chn my bin p c : S m = 12.5 (MVA)


in p nh mc:110/22 (kV)
(sch thit k mng in ca :H Vn Hin)c thng s k thut nh sau:
M hiu

S m (MVA)

P0 (kW)

PN (kW)

U N (% )

I 0 (% )

ONAN

12.5

15

45

9.4

= 3 . 485

( )

in tr 1 my bin p:
RB =

P U
S

2
m
2
m

10

45 110

10

(12 . 5 100 )2

Tng tr 1 my bin p :
ZB =

2
% U m
10
9 . 4 110 2 10
=
= 90 . 992
(12 . 5 100 )
S m

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

( )

54

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p110/22kV

in khng 1 my bin p:
X

Z B2 R B2 =

90 . 992

3 . 485

= 90 . 93

( )

Tn hao cng sut tc dng trong st : PFe = P0 = 0 . 015

(MW )

Tn hao cng sut phn khng trong st:


Q Fe =

i 0 % S m
= 0 . 25
100

(MVAr )

in tr tng ng 2 my song song :


Rt =

RB
= 1 . 7424
2

( )

in khng tng ng 2 my song song :


X

XB
= 45 . 465
2

( )

Tn hao cng sut tc dng v cng sut khng trong st ca ton trm:
PFe

tram

(MVA )
0 . 5 (MVAr )

= 2 P0 = 0 . 03

Q Fe tram = 2 Q Fe =

4.2.2 Chn my bin p in lc SIEMENS cung cp cho ph ti 2:


Cng sut S ca ph ti 2: S 2 =

P2
= 21.33 (MVA)
cos 2

Trm gm 2 my bin p gp song song .


Cng sut nh mc tnh ton ca my bin p :
S mtnh ton =

S2
= 15.236 (MVA)
1.4

Chn my bin p c : S m = 16 (MVA)


in p nh mc:110/22 (kV)
4.2.3 Chn my bin p in lc ca SIEMENS cung cp cho ph ti3:
Cng sut S ca ph ti 3: S 3 =

P3
= 22.5 (MVA)
cos 3

Trm gm 2 my bin p gp song song .

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

55

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p110/22kV

Cng sut nh mc tnh ton ca my bin p :


S mtnh ton =

S3
= 16.071 (MVA)
1.4

Chn my bin p c : S m = 20 (MVA)


in p nh mc:110/22 (kV)
4.2.4 Chn my bin p in lc ca SIEMENS cung cp cho ph ti 4:
Cng sut S ca ph ti 4: S 4 =

P4
= 20 (MVA)
cos 4

Trm gm 2 my bin p gp song song .


Cng sut nh mc tnh ton ca my bin p :
S mtnh ton =

S4
= 14.286 (MVA)
1.4

Chn my bin p c : S m = 16 (MVA)


in p nh mc:110/22 (kV)
4.2.5 Chn my bin p in lc ca SIEMENS cung cp cho ph ti 5:
Cng sut S ca ph ti 5: S 5 =

P5
= 21.25 (MVA)
cos 5

Trm gm 2 my bin p gp song song .


Cng sut nh mc tnh ton ca my bin p :
S mtnh ton =

S5
= 15.179 (MVA)
1.4

Chn my bin p c : S m = 16 (MVA)


in p nh mc:110/22 (kV)
4.2.6 Chn my bin p in lc ca SIEMENS cung cp cho ph ti 6:
Cng sut S ca ph ti 6: S 6 =

P6
= 18.67 (MVA)
cos 6

Trm gm 2 my bin p gp song song .

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

56

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p110/22kV

Cng sut nh mc tnh ton ca my bin p :


S mtnh ton =

S6
= 13.333 (MVA)
1.4

Chn my bin p c : S m = 16 (MVA)


in p nh mc:110/22 (kV)
Bng tng tr v tn tht st ca 1 MBA trong trm :
Bng 4.1
RB

ZB

XB

QFe

()

()

()

(MVAr)

3.485

90.99

90.92

0.25

17

2.411

72.6

72.56

0.32

9.6

20

1.694

58.08

58.05

0.4

51

9.6

17

2.411

72.6

72.56

0.32

110

51

9.6

17

2.411

72.6

72.56

0.32

110

51

9.6

17

2.411

72.6

72.56

0.32

SmB

Um

PN

UN

PFe

lng

(MVA)

(kV)

(kW)

(kW)

12.5

110

45

9.4

15

16

110

51

9.6

20

110

56

16

110

16

16

TBA

i%

Bng tng tr tng ng v tn tht st ca trm bin p:


Bng 4.2
QFe

S lng

Rtrm

Xtrm

PFe

my BA

()

()

(kW)

(MVAr)

1.743

45.46

30

0.5

1.206

36.3

34

0.64

0.847

29.04

40

0.8

1.206

36.3

34

0.64

1.206

36.3

34

0.64

1.206

36.3

34

0.64

T BA

S NI DY CHO THANH CI NG DY V TRM BIN P


S c trnh by trn bn v kh A1

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

57

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p 110/22kV

CHNG 5

XC NH DUNG LNG B KINH T


V GIM THT IN NNG
5.1 NI DUNG
B kinh t l phng php gim tn tht cng sut v gim tn tht in nng,
nng cao cos ng dy.
T in hay my b dng trong vic gim tn tht in nng ch c li khi no
khong tin tit kim c do hiu qu gim tn tht in nng, c b vo vn
u t thit b b sau 1 khong thi gian tiu chun nht nh, v sau c li
tip tc trong sut thi gian tui th thit b b. vn t t u (nht l trong
mng in phc tp). Cng sut bao nhiu. l li gii ca bi ton kinh t da
trn tiu chun chi ph tnh ton hng nm l nh nht
t t b ngang ph ti c tc dng nng cao cos v gim tn tht in
nng, trong mng in t b c dng ph bin hn my ng b, ch yu l t b
tiu th rt t cng sut tc dng, khong 0,3 0,5% cng sut nh mc v vn
hnh sa cha n gin, linh hot, gi li r, d bo tr, tn tht thp tn chi ph
vn hnh so vi my b ng b.
5.2

YU CU TNH TON B KINH T

Dng cng sut khng ca ph ti trc khi b s b lc cn bng s b cng sut


khng.
Khng xt n tn tht st trong MBA v cng sut khng do in dung ng dy
sinh ra.
Khng xt n thnh phn tn tht cng sut tc dng do p gy ra.
Ch xt s in tr ng dy v MBA.
t cng sut Q b ti ph ti lm n s v vit biu thc ca ph tn tnh ton Z
ca mng in do t thit b b kinh t.
Ly o hm ring

v cho bng 0
Qbui

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

58

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p 110/22kV

Gii h phng trnh bc nht tuyn tnh n n s Q b


Nu gii ra c cng sut Qbui < 0 th ph ti th i khng cn b, b bt 1 phng
trnh o hm ring th i, cho Q b = 0 trong cc phng trnh cn li v gii h
phng trnh n-1 n s Q b.
Ch nn b n cos = 0.95 v cao hn vic b s khng hiu qu kinh t.
5.3 TNH TON B KINH T
Chi ph tnh ton cho bi
Z = Z1 + Z2 + Z3
Ph tn hng nm do u t thit b b Qb
Z1 = ( avh + atc) K0 . Qb
Ko : gi tin 1 n v cng sut thit b b Qb
avh : h s vn hnh ca thit b b = 0.1
atc : h s thu hi vn u t ph = 0.125
Ph tn do tn tht in nng
Z2 = C.t.P*.Qb
c : tin 1 MWh tn tht in nng = 50 (USD)
P* : tn tht cng sut tng i ca thit b b, vi t in nh ly bng 0.005
T : thi gian vn hnh t in, nu vn hnh sut 1 nm; t= 8760 gi
Chi ph do tn tht in nng, do thnh phn cng sut khng ti trn ng dy v
MBA sau khi t thit b b.
Z3 = C.P.
P : tn tht trn ng dy v MBA
: thi gian tn tht cng sut cc i
= 3411 gi ( tnh phn chng 3)
5.3.1 Tnh tan b kinh t khu vc 1
in tr tng mch N-1-2-N:
Rtng = 21.556()
RN-2-1 = 16.2668 ()

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

59

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p 110/22kV

RN-2 = 6.7424 ()
R N 21
= 0.7546 ( )
Rtong

RT1

1
RN1

RN 2
= 0.3128 ( )
Rtong
N

R1-2

RN-1 = 5.2892 ()
RN-1-2 = 14.8135 ()

RN2

R N 1
= 0.2454 ( )
Rtong

RT2

R N 1 2
= 0.6872 ( )
Rtong

Dng cng sut khng trn ng dy N-1:


QN 1 =

(Q1 Qb1 ) RN 21 + (Q2 Qb 2 ) RN 2


Rtong

= (10.5 Qb1 ) 0.7546 + (14.111 Qb 2 ) 0.3128

Dng cng sut khng trn ng dy N-2:


QN 2 =

(Q1 Qb1 ) RN 1 + (Q2 Qb 2 ) RN 12


Rtong

= (10.5 Qb1 ) 0.2454 + (14.111 Qb 2 ) 0.6872

Dng cng sut khng trn ng dy 1-2:


Q12 = QN 2 (Q2 Qb 2 )

= 0.2454 (10.5 Qb1 ) 0.3128 (14.111 Qb 2 )

Cc thnh phn ca hm chi ph tnh ton:


Z1 = (avh + atc) K0 (Qb1 + Qb2)
= (0.1 + 0.125) 5000 (Qb1+ Qb2) = 1125 (Qb1 + Qb2)
Z2 = C T P* (Qb1 + Qb2) = 2190 (Qb1 + Qb2)
Z3 = C P

vi

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

60

Lun vn tt nghip

P =

Thit k mng in110kV v trm bin p 110/22kV

1
[(Q1 Qb1)2 RT1 + (Q2 Qb2)2 RT2
2
U

+ QN-12RN-1 + Q1-22R1-2 + QN-22RN-2]


Ta c hm chi ph tnh ton:
Z = Z1 + Z2 +Z3
Z
= 161.632 Qb1 + 46.636 Qb 2 = 959.798 (1)
Qb1
Z
= 46.636 Qb1 + 164.591 Qb 2 = 502.829 (2)
Qb 2

Gii h phng trnh (1) & (2)ta c :


Qb1 = -5.507 (Mvar)
Qb2 = -1.495 (Mvar)
V: Qb1 <0& Qb2 <0 nn cho : Qb1= Qb2=0 (MVAr)
5.3.2 Tnh ton b kinh t khu vc 2
B kinh t cho ng dy kp N-3 v tram bin p
cc thnh phn ca hm chi ph tnh ton:
Z = Z1 + Z2 +Z3

RN3

Z1 = ( avh + atc) K0 Qb3


= (0.1 + 0.125 ) 5000 Qb3

RT3
RN4

RT4

= 1125. Qb3
Z2 = C T P* Qb3 = 2190 Qb3
Z3 = C P vi
P =

1
[(Q3 Qb3)2 .( RN3 + RT3 )
2
U

Z3 = 126.344 (13.5- Qb3) 2

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

61

Lun vn tt nghip

Ta c:

Thit k mng in110kV v trm bin p 110/22kV

Z
= 0 => Qb3=0.381 (MVAr)
Qb 3

B kinh t cho ng dy kp N-4, v trm bin p :


Thnh lp hm ph tn tnh ton
Z = Z1 + Z2 +Z3
Z
= 0 => Qb4=1.986 (MVAr)
Qb 4
Ta c bng kt qu b kinh t :
Ph ti

(MW)

(MVAr)

18

13.5

15

13.229

Qb

Q- Qb

(MVAr)

(MVAr)

0.8

0.381

13.119

0.808

0.75

1.986

11.243

0.8

cos trc
khi b

cos sau
khi b

5.3.3 Tnh ton b kinh t khu vc 3


N

RN-5

R5-6

RT5

6
RT6

Thnh lp hm chi ph tnh ton:


Z = Z1 + Z2 +Z3
Z1 = ( avh + atc) K0 ( Qb5 + Qb6)
= (0.1 + 0.125 ) 5000 (Qb5 + Qb6 ) = 1125 ( Qb5 +Qb6 )
Z2 = C T.P* (Qb5 + Qb6)

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

62

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p 110/22kV

= 50 8760 0.005 (Qb5 +Qb6 ) = 2190.( Qb5 +Qb6)


Z3 = C P
P =

vi

1
[(Q5 Qb5)2 . RT5 + (Q6 Qb6)2 (R5-6 +RT6)
2
U

+ (Q5+ Q6 Qb5- Qb6)2 RN-5]


Tnh o hm ring
Z
= 0 221.186 Qb 5 + 187.21 Qb 6 = 1816.578 (1)
Qb 5
Z
= 0 187.21 Qb 5 + 532.405 Qb 6 = 6254.311 (2)
Qb 6

Gii h phng trnh (1) & (2)


Qb5 = -2.463 (MVAr) <0 Qb5= 0
Qb6 = 12.613 (MVAr)
Vi Qb5= 0 gii li h phng trnh (1)&(2)ta c :
Qb5 = 0 (MVAr)
Qb6 = 11.747 (MVAr)
m bo h s cos < =0.95 ,th Qb6=7.745 (MVAr)

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

63

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p 110/22kV

Bng kt qu b kinh t
Ph ti

Bng 5.1
cossau

cos

Q b

Q Qb

(MW)

(MVAr)

trc khi b

(MVAr)

(MVAr)

14

10.5

0.8

10.5

0.8

16

14.111

0.75

14.111

0.75

18

13.5

0.8

0.381

13.119

0.808

15

13.229

0.75

1.986

11.243

0.8

17

12.75

0.8

12.75

0.8

14

12.347

0.75

7.745

4.602

0.95

khi b

Tng cng sut b kinh t: 10.112 (Mvar)

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

64

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p 110/22kV

CHNG 6

TNH TON CN BNG CHNH XC CNG


SUTKHNG
V TNH TON THIT B B CNG BC
6.1 NI DUNG
Tnh ton cn bng cng sut phn khng trong mng in. Nu ngun khng
pht cng sut phn khng cn thit th phi b thm s thiu ht cng sut
khng cc ph ti.
6.2 TNH CN BNG CNG SUT KHNG
LC PH TI CC I
6.2.1 Cn bng cng sut khng cho khu vc 1:
1

- j QCN-1
ZN-1
N

- j QC1-2
Z1-2

ZN-2

- j QC N-2

6.2.1.1 Cng sut tnh ton nt 1:


Cng sut ph ti sau khi b:
P1 + jQ1 = 14+j10.5 (MVA)
Tn tht cng sut tc dng trong in tr dy qun my bin p 1:

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

65

Lun vn tt nghip

PT 1 =

Thit k mng in110kV v trm bin p 110/22kV

14 2 + 10.5 2
1.7424 = 0.0441 ( MW )
110 2

Tn tht cng sut khng trong in khng dy qun my bin p 1:

QT 1 =

14 2 + 10.5 2
45.496 = 1.1515 ( MVAr )
110 2

Cng sut tc dng u tng tr ca trm bin p T1:


PT1 = 14 + 0.0441= 14.0441 ( MW )

Cng sut khng u tng tr ca trm bin p T1:


QT 1 = 10.5 + 1.1515 = 11.6515

(MVAr)

Tn hao cng sut tc dng trong st ca ton trm 1:


PFe-T1 =2 P0 =0.03 (MW)
Tn hao cng sut phn khng trong st ca ton trm 1:
QFe-T1 =2 QFe-T1 =0.5 (MVAr)
Cng sut khng do in dung ca ng dy N-1 pht ra:
Qc N 1
2

= 0.51804 ( MVAr )

Cng sut khng do in dung ca ng dy 1-2 pht ra:


Qc 1 2
2

= 0.7422 ( MVAr )

Cng sut tnh ton ti nt I:


PI = P1 +PT1 +PFe-T1 =14+0.044+0.03=14.074 (MW)
QI = Q1 +QT1 +QFe-T1-

Qc N 1
2

Qc 1 2
2

=10.5+1.151+0.5-0.518-0.742=10.891 (MVAr)

6.2.1.2Cng sut tnh ton ti nt 2:


Cng sut ph ti sau khi b kinh t :
P2 + jQ2 = 16+j14.111 (MVA)
Tn tht cng sut tc dng trong in tr dy qun my bin p 2:

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

66

Lun vn tt nghip

PT 2 =

Thit k mng in110kV v trm bin p 110/22kV

16 2 + 14.1112
1.2053 = 0.0453 ( MW )
110 2

Tn tht cng sut khng trong in khng dy qun my bin p 2:


QT 2 =

16 2 + 14.1112
36.3 = 1.3653 ( MVAr)
110 2

Cng sut tc dng u tng tr ca trm bin p T2:


PT2 = 16 + 0.0453 = 16.0453 ( MW )

Cng sut khng u tng tr ca trm bin p T2:


QT 2 = 14.111 + 1.3653 = 15.476

(MVAr)

Tn hao cng sut tc dng trong st ca ton trm 2:


PFe-T2 =2 P0 =0.034 (MW)
Tn hao cng sut phn khng trong st ca ton trm 2:
QFe-T2 =2 QFe-T2 =0.64 (MVAr)
Cng sut khng do in dung ca ng dy N-2 pht ra:
Qc N 2
2

= 0.6604 ( MVAr)

Cng sut khng do in dung ca ng dy 1-2 pht ra:


Qc 1 2
2

= 0.7422 ( MVAr )

Cng sut tnh ton ti nt 2:


PII = P2 +PT2 +PFe-T2 =16+0.045+0.034=16.079 (MW)
QII = Q2 +QT2 +QFe-T2-

Qc N 2
2

Qc 1 2
2

=14.111+1.365+0.64-0.6604-0.7422=14.7134 (MVAr)
Tng cc tng tr:

Z tong = Z N 1 + Z 1 2 + Z N 2

= (5 .2892 + j12 .9463 ) + (9 .5244 + j19 .1892 ) + (6 .7424 + j16 .5033 )


= 21 .5559 + j 48 .6387

( )

Z N 12 = Z N 1 + Z12 = 14.8135+ j32.1355 ()

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

67

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p 110/22kV

Z N 21 = Z N 2 + Z12 = 16.2668+ j35.6925 ()


6.2.1.3 Phn b cng sut theo tng tr:
Cng sut trn on N-1:

N 1

S I Z N 21 + S II Z N 2
= 15.8224 j12.9083
Z tong

(MVA)

S N 1 = 15.8224 + j12.9083 (MVA)


Cng sut trn on N-2:

N 2

N 2

S I Z N 1 + S II Z N 12
= 14.331 j12.6964
Z tong

(MVA)

(MVA )

= 14 . 331 + j 12 . 6964

Kim tra kt qu:

S N 1 + S N 2 = S I + S II = 31 . 1534 + j 25 . 6047

(MVA )

Cng sut trn on 1-2:

(MVA )

S 1 2 = S N 1 S I = 1 . 7483 + j 2 . 017
Nt II l im phn cng sut :
ZN-1
N

Y N 1
2

Z1-2

Y N 1
2

T1

II

Y 1 S2 5-3
2

II

ZN-2
N

S3

YN 2
2

S T 1
UT1

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

ZT1

68

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p 110/22kV

Tnh ton ng dy N-2:


Cng sut ph ti cui ng dy:

= 14 . 331 + j 12 . 696

N 2

(MVA )

Cng sut cui tng tr Z:

S N

= 14 . 331 + j 12 . 696

(MVA )

Cc thnh phn ca vc t st p:
PN 2 RN 2 + QN 2 X N 2 14.331 6.7424 + 12.696 16.5033
=
= 2.783 (kV )
U m
110
P X N 2 QN 2 R N 2 14.331 16.5033 + 12.696 6.7424
U N 2 = N 2
=
= 1.372 (kV )
U m
110
Phn trm st p :
U N 2 =

U N 2 % =

U N 2
2.783
100 % =
100 % = 2.53 %
U m
110

Tn tht cng sut tc dng v phn khng trn on N-2


PN 2

P 2 N 2 + Q 2 N 2
14.3312 + 12.696 2
=
RN 2 =
6.7424 = 0.2043 ( MW )
U 2 m
110 2

QN 2 =

P 2 N 2 + Q 2 N 2
14.3312 + 12.696 2

X
=
16.5033 = 0.5
N 2
U 2 m
110 2

( MVAr)

Cng sut u tng tng tr Z:

S P = (14 . 331 + 0 . 204

) + j (12 . 696

+ 0 . 5 ) = 14 . 535 + j 13 . 196

(MVA )

cng sut khng do in dung cui ng dy pht ln:


Qc N 2 =

109.15 10 6
110 2 = 0.66037 (MVAr)
2

Cng sut khng ca ton ng dy:


2 Qc N 2 = 1.32074 (MVAr)

Cng sut u pht ca ng dy N-2:

= 14 . 535 + j (13 . 196 0 . 66 ) = 14 . 535 + j 12 . 536

(MVA )

Tnh ton ng dy 1-2


Cng sut cui tng tr Z:

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

69

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p 110/22kV

S 1 2 = 1 . 748 + j 2 . 017

(MVA )

Cc thnh phn vc t st p:
U 1 2 =

P1 2 R12 + Q1 2 X 12
= 0.503 (kV )
U m

U 12 =

P12 X 1 2 Q12 R1 2
= 0.13 (kV )
U m

Phn trm st p :
U 12 % =

U 12
0.503
100 % =
100 % = 0.457 %
U m
110

Tn tht cng sut tc dng v phn khng trn on 1-2


P12 =
Q12

P 212 + Q 212
R12 = 0.0056 ( MW )
U 2 m

P 212 + Q 212
=
X 12 = 0.0113
U 2 m

( MVAr)

Cng sut khng ca ton ng dy:

2 Qc 12 = 1.48436 (MVAr)
Cng sut u pht ca ng dy 1-2:

= 1 . 754 + j 2 . 028

(MVA )

Tnh ton ng dy N-1:


Ph ti I:

= 14 . 074 + j10 . 891

(MVA )

Ph ti u nhn ca ng dy N-1:
P N 1 + jQ

N 1

= (14 . 074 + j 10 . 891 ) + (1 . 754 + j 2 . 028


= 15 . 828 + j 12 . 92

(MVA )

Cng sut cui tng tr Z:

S N

= 15 . 828 + j 12 . 92

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

(MVA )

70

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p 110/22kV

Cc thnh phn vc t st p:
U N 1 =

PN 1 R N 1 + QN 1 X N 1
= 2.282 (kV )
U m

U N 1 =

PN 1 X N 1 Q N 1 R N 1
= 1.242 (kV )
U m

Phn trm st p :
U N 1 % =

U N 1
2.282
100 % =
100 % = 2.074 %
U m
110

Tn tht cng sut tc dng v phn khng trn on N-1


PN 1 =

P 2 N 1 + Q 2 N 12
RN 1 = 0.1825 ( MW )
U 2 m

QN 1 =

P 2 N 1 + Q 2 N 1
X N 1 = 0.4466
U 2 m

( MVAr)

Cng sut khng ca ton ng dy:

2 Q c N 1 = 1 .0367

( MVAr )

Cng sut u pht ca ng dy N-1:

= 16 . 01 + j12 . 848

(MVA )

Bng kt qu tnh ton ng dy:


ng

Tn tht cng

Tn tht cng sut

Cng sut khng do in

dy

sut tc dng P

phn khng Q

dung ng dy sinh ra QC

N-1

0.1825

0.4466

1.03607

1-2

0.0056

0.0113

1.48436

N-2

0.2043

0.5

1.32074

Tng

0.3923

0.9579

3.8412

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

71

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p 110/22kV

Bng tn tht cng sut Trong trm bin p


PFe (MW)

QFe (MVAr)

PCu = PT (MW)

QFe = QCu (MVAr)

0.03

0.5

0.0441

1.1515

0.034

0.64

0.4053

1.3653

Trm
bin p

6.2.2 Cn bng cng sut khng cho khu vc 2


6.2.2.1 Tnh ton ng dy kp N-3 v trm bin p T3

ZN-3

j Q C

N 3

j Q C

PFe3 + jQFe3

R T 3 + jX

N 3

T3

P3 + jQ3

Cng sut phn khng sau khi b:


Q3 = 13.5-0.381=13.119 (MVAr)
Tn tht cng sut tc dng trong in tr dy qun my bin p3:
PT 3 =

18 2 + 13.119 2
0.847 = 0.0347 ( MW )
110 2

Tn tht cng sut khng trong in khng dy qun my bin p 3:


QT 3 =

18 2 + 13.119 2
29.04 = 1.1907 ( MVAr)
110 2

Tn hao cng sut tc dng trong st ca ton trm 3:


PFe-T3 =2 P0 =0.04 (MW)
Tn hao cng sut phn khng trong st ca ton trm 3:
QFe-T3 =2 QFe-T3 =0.8 (MVAr)

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

72

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p 110/22kV

Cng sut khng do in dung ca ng dy N-3 pht ra:


Qc N 3
2

= 1.697 ( MVAr)

Tnh ton theo phng php tng bc ng dy N-3:


Cng sut u tng tr ca trm bin p T3:

S T 3 = (18 + 0.0347) + j (13.119 + 1.1907) = 18.0347 + j14.095 ( MVA)

Cng sut cui ng dy N-3:

S N 3 = (18.0347 + 0.04) + j (14.3095 + 0.8) = 18.075 + j15.111 ( MVA)

Cng sut cui tng tr Z:

S N 3 = 18.075 + j (15.111 1.697 ) = 18.075 + j13.413 ( MVA)

Tn tht cng sut tc dng:


PN 3

P 2 N 3 + Q 2 N 3
18.0747 2 + 13.4126 2
=
R N 3 =
8.1169 = 0.3398 ( MW )
U 2 m
110 2

QN 3

P 2 N 3 + Q 2 N 3
18.0747 2 + 13.4126 2
=
X N 3 =
9.9561 = 0.4168 ( MVAr)
U 2 m
110 2

Cng sut u tng tng tr Z:

S P = 18.4146 + j13.8294 (MVA )


Cng sut u ng dy N-3:

S P N 3 = 18 . 4146 + j12 . 1324

(MVA )

6.2.2.2Tnh ton ng dy kp N-4:


ZN-4

j Q C N 4

j Q C N 4

PFe 4 + jQFe 4

R T 4 + jX

T 4

P4 + jQ4

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

73

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p 110/22kV

Cng sut phn khng sau khi b:


Q4 = 13.23-1.986=11.243 (MVAr)
Tn tht cng sut tc dng trong in tr dy qun my bin p 4:
PT 4 =

15 2 + 11.2432
1.2053 = 0.035 ( MW )
110 2

Tn tht cng sut khng trong in khng dy qun my bin p 4:


QT 4 =

15 2 + 11.2432
36.3 = 1.0542 ( MVAr)
110 2

Tn hao cng sut tc dng trong st ca ton trm 4:


PFe-T4 =2 P0 =0.034 (MW)
Tn hao cng sut phn khng trong st ca ton trm 3:
QFe-T4 =2 QFe-T4 =0.64 (MVAr)
Cng sut khng do in dung ca ng dy N-4 pht ra:
Qc N 4 = 1.9387 ( MVAr)

Tnh ton theo phng php tng bc ng dy N-4:


Cng sut u tng tr ca trm bin p T4:

S T 4 = (15 + 0.035) + j (11.243 + 1.0542.) = 15.035 + j12.2967 ( MVA)

Cng sut cui ng dy N-4:

S N 4 = (15.035 + 0.034) + j (12.2967 + 0.64) = 15.069 + j12.937 ( MVA)

Cng sut cui tng tr Z:

S N 4 = 15.069 + j (12.937 1.935) = 15.069 + j11.002 ( MVA)

Tn tht cng sut tc dng:


PN 4

P 2 N 4 + Q 2 N 4
=
RN 4 = 0.2663 ( MW )
U 2 m

QN 4

P 2 N 4 + Q 2 N 4
=
X N 4 = 0.3266 ( MVAr)
U 2 m

Cng sut u tng tng tr Z:

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

74

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p 110/22kV

S P = 13.3353 + j11.3284 (MVA )


Cng sut u ng dy N-4:

S P N 4 = 15 . 3353 + j 9 . 3936

(MVA )

Bng kt qu tnh ton ng dy:


ng

Tn tht cng

Tn tht cng sut

Cng sut khng do in dung

dy

sut tc dng P

phn khng Q

ng dy sinh ra QC

N-3

0.3398

0.4168

3.39399

N-4

0.2663

0.3266

3.86974

Tng

0.60609

0.7434

7.26373

Bng tn tht cng sut Trong trm bin p


PFe (MW)

QFe (MVAr)

PCu = PT (MW)

QFe = QCu (MVAr)

0.04

0.8

0.0347

1.1907

0.034

0.64

0.035

1.0542

Trm
bin p

6.2.3 Cn bng cng sut khng khu vc 3:


N

ZN-5

Z5 6

PFe 5 + j Q Fe 5
jQC N 5

ZT6

S& 5

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

PFe 6 + j Q Fe 6

jQC 56

ZT6

S& 6

75

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p 110/22kV

Cng sut phn khng ca ph ti 6 sau khi b:


Q6 = 12.35-7.745=4.602 (MVAr)
Tn tht cng sut tc dng trong in tr dy qun my bin p 6:
PT 6 =

14 2 + 4.602 2
1.2053 = 0.0216 ( MW )
110 2

Tn tht cng sut khng trong in khng dy qun my bin p 6:


QT 6 =

14 2 + 4.602 2
36.3 = 0.6515 ( MVAr)
110 2

Tn hao cng sut tc dng trong st ca ton trm 6:


PFe-T6 =2 P0 =0.034 (MW)
Tn hao cng sut phn khng trong st ca ton trm 6:
QFe-T6 =2 QFe-T6 =0.64 (MVAr)
Cng sut khng do in dung ca ng dy 5-6 pht ra:
Qc 56 = 2.30816 ( MVAr)

Tnh ton theo phng php tng bc ng dy 5-6:


Cng sut u tng tr ca trm bin p T6:

S T 6 = 14.0216 + j 5.2531 ( MVA)

Cng sut cui ng dy 5-6:

S 56 = (14.0216 + 0.034) + j (5.2531 + 0.64) = 14.056 + j 5.893 ( MVA)

Cng sut cui tng tr Z:

S 56 = 14.056 + j (5.893 2.308) = 14.056 + j3.585 ( MVA)

Tn tht cng sut tc dng:


P56

P 2 5 6 + Q 2 5 6
=
R56 = 0.192 ( MW )
U 2 m

Q56

P 2 5 6 + Q 2 5 6
=
X 56 = 0.2355 ( MVAr)
U 2 m

Cng sut u tng tng tr Z:

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

76

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p 110/22kV

S P = S 56 + (P56 + jQ56 ) = 14.2476 + j 3.8204 (MVA )


Cng sut u ng dy 5-6:

S P 5 6 = 14 . 2476 + j1 . 5123

(MVA )

Tnh ton ng dy kp N-5, v trm bin p T5:


Cng sut phn khng ca ph ti 5 sau khi b:
Q6 = 12.75 (MVAr)
Tn tht cng sut tc dng trong in tr dy qun my bin p 5:
PT 5 =

17 2 + 12.75 2
1.2053 = 0.045 ( MW )
110 2

Tn tht cng sut khng trong in khng dy qun my bin p 5:


QT 5 =

17 2 + 12.75 2
36.3 = 1.3547 ( MVAr)
110 2

Tn hao cng sut tc dng trong st ca ton trm 5:


PFe-T5 =2 P0 =0.034 (MW)
Tn hao cng sut phn khng trong st ca ton trm 5:
QFe-T5 =2 QFe-T5 =0.64 (MVAr)
Cng sut khng do in dung ca ng dy N-5 pht ra:
Qc N 5 = 1.73052 ( MVAr)

Tnh ton theo phng php tng bc ng dy N-5:


Cng sut u tng tr ca trm bin p T5:

S T 5 = (17 + 0.045) + j (12.75 + 1.3547) = 17.045 + j14.1047 ( MVA)

Cng sut cui ng dy N-5:

S N 5 = (17.045 + 0.034 + 14.2476) + j (14.1047 + 0.64 + 1.5123)


= 31.327 + j16.257 ( MVA)

Cng sut cui tng tr Z:

S N 5 = 31.327 + j (16.257 1.731) = 31.327 + j14.526 ( MVA)

Tn tht cng sut tc dng:

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

77

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p 110/22kV

PN 5 =

P 2 N 5 + Q 2 N 5
R N 5 = 0.6544 ( MW )
U 2 m

QN 5 =

P 2 N 5 + Q 2 N 5
X N 5 = 0.9545 ( MVAr)
U 2 m

Cng sut u tng tng tr Z:

S P = S N 5 + (PN 5 + jQN 5 ) = 31.981 + j15.4809 (MVA )


Cng sut u ng dy N-5:

S P N 5 = 31 . 981 + j13 . 7504

(MVA )

Bng kt qu tnh ton ng dy khu vc 3:


ng Tn tht cng sut

Tn tht cng sut

Cng sut khng do in

dy

tc dng P

phn khng Q

dung ng dy sinh ra QC

5-6

0.192

0.2355

4.61632

N-5

0.6544

0.9545

3.46104

Tng

0.8464

1.19

8.077

Bng tn tht cng sut Trong trm bin p khu vc 3:


PFe (MW)

QFe (MVAr)

PCu = PT (MW)

QFe = QCu (MVAr)

0.034

0.64

0.0216

0.6515

0.034

0.64

0.045

1.3547

Trm
bin p

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

78

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p 110/22kV

Ta c bng tng kt ng dy ca mng :


ng

Tn tht cng

Tn tht cng sut

Cng sut khng do in

dy

sut tc dng

phn khng

dung ng dy sinh

P(MW)

Q(MVAr)

ra QC (MVAr)

N-1

0.1825

0.4466

1.03607

1-2

0.0056

0.0113

1.48436

N-2

0.2043

0.5

1.32074

N-3

0.3398

0.4168

3.39399

N-4

0.2663

0.3266

3.86974

5-6

0.192

0.2355

4.61632

N-5

0.6544

0.9545

3.46104

Tng

1.8449

2.8913

19.18226

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

79

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p 110/22kV

Bng tn tht cng sut Trong trm bin p


PFe

QFe

PCu = PT

QFe = QCu

(MW)

(MVAr)

(MW)

(MVAr)

0.03

0.5

0.0441

1.1515

0.034

0.64

0.4053

1.3653

0.04

0.8

0.0347

1.1907

0.034

0.64

0.035

1.0542

0.034

0.64

0.045

1.3547

0.034

0.64

0.0216

0.6515

Tng

0.206

3.86

0.7801

6.7679

Trm
bin p

Cng sut u ng dy c ni vi ngun:


Cng sut tc dng u

Cng sut phn khng u

ng dy PS (MW)

ng dy QS (MVAr)

N-1

14.535

12.536

N-2

16.01

12.848

N-3

18.4146

12.1324

N-4

15.3353

9.3936

N-5

31.981

13.7504

96.2759

60.6604

ng dy

Tng cng
sut ngun

Tng cng sut ngun cung cp cho ton mng:

S Nguon

_ max

= 96 . 2759 + j 60 . 6604

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

(MVA )

80

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p 110/22kV

H s cng sut ngun cung cp cho ton mng:

tg F =

60 . 6604
= 0 . 63 cos F = 0 . 846
96 . 2759

V : Q F = 75 . 678 (MVAr ) Q yeucau = 60 . 6604

(MVAr )

Ta khng phi b

cng bc .
6.3 TNH TON CN BNG CNG SUT KHNG CH MIN:
BNG CNG SUT PH TI CH MIN: PM in = 40% PMax
Ph ti

PM in ( MW )

5.6

6.4

7.2

6.8

5.6

QM in ( MVAr )

4.2

5.644

5.4

5.292

5.1

4.939

Ta c bng tng kt ng dy ca mng :


ng

Tn tht cng

Tn tht cng sut

Cng sut khng do in

dy

sut tc dng

phn khng

dung ng dy sinh

P(MW)

Q(MVAr)

ra QC (MVAr)

N-1

0.0259

0.0633

1.03607

1-2

0.0008

0.0016

1.48436

N-2

0.029

0.071

1.32074

N-3

0.5

0.0614

3.39399

N-4

0.0413

0.0507

3.86974

5-6

0.0398

0.0488

4.61632

N-5

0.1021

0.1489

3.46104

Tng

0.7389

0.4457

19.18226

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

81

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p 110/22kV

Cng sut u ng dy c ni vi ngun:


Cng sut tc dng u

Cng sut phn khng u

ng dy PS (MW)

ng dy QS (MVAr)

N-1

6.362

3.907

N-2

5.772

4.435

N-3

7.2957

3.0618

N-4

6.0817

2.3044

N-5

12.6226

3.8231

Tng cng

38.134

16.871

ng dy

sut ngun
Bng tn tht cng sut Trong trm bin p
PFe

QFe

PCu = PT

QFe = QCu

(MW)

(MVAr)

(MW)

(MVAr)

0.03

0.5

0.0071

0.1842

0.034

0.64

0.0073

0.2185

0.04

0.8

0.0057

0.1944

0.034

0.64

0.0064

0.192

0.034

0.64

0.0072

0.2167

0.034

0.64

0.0056

0.1673

Tng

0.206

3.86

0.0393

1.1731

Trm
bin p

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

82

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p 110/22kV

6.4 TNH TON CN BNG CNG SUT KHNG CH S C:


Cn bng cng sut phn khng cho khu vc 1, ch s c :
Khi s c 1 l t l N-2,mng tr thnh :
N

ZN-1

Z1 2

PFe 1 + j Q Fe 1
ZT1

jQC N 1

PFe 2 + j Q Fe 2

jQC12

ZT2

S& 2

S&1
Bng tn tht cng sut Trong trm bin p
PFe (MW)

QFe (MVAr)

PCu = PT (MW)

QFe = QCu (MVAr)

0.03

0.5

0.0441

1.1515

0.034

0.64

0.4053

1.3653

Trm
bin p

Tnh ton theo phng php tng bc ng dy 1-2:


Cng sut u tng tr ca trm bin p T2:

S T 2 = (16 + 0.0453) + j (14.111 + 1.3653.) = 16.0453 + j15.476 ( MVA)

Cng sut cui ng dy 1-2:

S 1 2 = (16.0453 + 0.034) + j (15.476 + 0.64) = 16.079 + j16.116 ( MVA)

Cng sut cui tng tr Z:

S 12 = 16.079 + j (16.116 0.742) = 16.079 + j15.374 ( MVA)

Tn tht cng sut tc dng:


P12

P 212 + Q 212
=
R12 = 0.3896 ( MW )
U 2 m

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

83

Lun vn tt nghip

Q12 =

Thit k mng in110kV v trm bin p 110/22kV

P 212 + Q 212
X 12 = 0.7849 ( MVAr)
U 2 m

Cng sut u tng tng tr Z:

S P = 16 . 4689 + j16 . 1587

(MVA )

Cng sut u ng dy 1-2:

S P 1 2 = 16 . 4689 + j15 . 4165 (MVA )


Tnh ton ng dy N-1, v trm bin p T1:
Cng sut phn khng ca ph ti 1 sau khi b:
Q1 = 10.5 (MVAr)
Cng sut khng do in dung ca ng dy N-1 pht ra:
Qc N 1 = 0.51804 ( MVAr)

Tnh ton theo phng php tng bc ng dy N-1:


Cng sut u tng tr ca trm bin p T1:

S T 1 = (14 + 0.0441) + j (10.5 + 1.1515) = 14.0441 + j11.6515 ( MVA)

Cng sut cui ng dy N-1:

S N 1 = (14.0441 + 0.03 + 16.4689) + j (11.6515 + 0.5 + 15.4165)


= 30.543 + j 27.568 ( MVA)

Cng sut cui tng tr Z:

S N 1 = 30.543 + j (27.568 0.518) = 30.543 + j 27.05 ( MVA)

Tn tht cng sut tc dng:


PN 1 =

P 2 N 1 + Q 2 N 1
R N 1 = 0.7276 ( MW )
U 2 m

QN 1 =

P 2 N 1 + Q 2 N 1
X N 1 = 1.781 ( MVAr)
U 2 m

Cng sut u tng tng tr Z:

S P = S N 1 + ( PN 1 + j Q N 1 ) = 31 . 2706 + j 28 . 831

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

(MVA )

84

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p 110/22kV

Cng sut u ng dy N-1:

S P N 1 = 31 . 2706 + j 28 . 3129

(MVA )

Khi s c l N-1, mng tr thnh lin thng l n N-2-1 ,qu trnh tnh ton
tng t nh trn .
Ta c bng tng kt ng dy ca khu vc 1 :
ng

Tn tht cng

Tn tht cng

Cng sut khng do

dy

sut tc dng

sut phn khng

in dung ng

P(MW)

Q(MVAr)

dy sinh
ra QC (MVAr)

Khi s c

N-1

0.7276

1.781

1.03608

1-2

0.3896

0.7849

1.48436

N-2

0.9109

2.2296

1.32074

2-1

0.2584

0.5206

1.48436

l N-2

Khi s c
l N-1

Cng sut u ng dy c ni vi ngun:


Cng sut tc dng

Cng sut phn

u ng dy

khng u ng

PS (MW)

dy QS (MVAr)

N-1

31.2706

28.3129

N-2

31.3227

28.2126

ng dy

Khi s c l
N-2
Khi s c l
N-1

Khu vc 1 xy ra sc c t N-2, kv2 & kv3 bnh thng :

S nguon = 97.0015 + j 63.5893 (MVA)


cos nguon = 0.836

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

85

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p 110/22kV

Khu vc 1 xy ra sc c t N-1, kv2 & kv3 bnh thng :

S nguon = 97.0536 + j 63.489 (MVA)


cos nguon = 0.837

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

86

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p 110/22kV

CHNG 7

TNH TON PHN B CNG SUT


IN P TI CC NT
7.1 NI DUNG
Tnh chng 7 l nghin cu k hn cc tnh trng lm vic ca mng in lc
lm vic cc i, lc cc tiu v lc ngn mch, t ta c th suy ra c sai lch
p cho php. Mi khu vc c chia lm hai phn tnh ton:
Qu trnh tnh thun.
Qu trnh tnh nghch.
7.2 PHN TNH TON
7.2.1 Tnh ton tnh trng lm vic lc ph ti cc i
7.2.1.1 Qu trnh tnh ngc theo chiu t cui ng dy ngc v ngun,
dngUm tnh ton :
dc tnh ton chi tit chng 6 , v th ta c s liu sau:
BNG 7.1: Bng kt qu tnh ton ng dy ca mng :
ng
dy

Tn tht cng
sut tc dng
P(MW)

Tn tht cng
sut phn khng
Q(MVAr)

Cng sut khng do in dung


ng dy sinh
ra QC (MVAr)

N-1

0.1825

0.4466

1.03607

1-2

0.0056

0.0113

1.48436

N-2

0.2043

0.5

1.32074

N-3

0.3398

0.4168

3.39399

N-4

0.2663

0.3266

3.86974

5-6

0.192

0.2355

4.61632

N-5

0.6544

0.9545

3.46104

Tng

1.8449

2.8913

19.18226

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

87

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p 110/22kV

Bng tn tht cng sut Trong trm bin p

Bng 7.2

PFe

QFe

PCu = PT

QFe = QCu

(MW)

(MVAr)

(MW)

(MVAr)

0.03

0.5

0.0441

1.1515

0.034

0.64

0.4053

1.3653

0.04

0.8

0.0347

1.1907

0.034

0.64

0.035

1.0542

0.034

0.64

0.045

1.3547

0.034

0.64

0.0216

0.6515

Tng

0.206

3.86

0.7801

6.7679

Trm
bin p

Cng sut u ng dy c ni vi ngun:


Bng 7.3:
Cng sut tc dng u

Cng sut phn khng u

ng dy PS (MW)

ng dy QS (MVAr)

N-1

14.535

12.536

N-2

16.01

12.848

N-3

18.4146

12.1324

N-4

15.3353

9.3936

N-5

31.981

13.7504

96.2759

60.6604

ng dy

Tng cng
sut ngun

7.2.1.2 Qu trnh tnh thun t u ngun v cui ng dy tnh tn tht in


p ,t suy ra in p cc nt:

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

88

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p 110/22kV

in p ngun : U nguon = 1.05 110 = 115.5 (kV )


Khu vc 1:

ZN-1

Y N 1
2

Z1-2

Y N 1
2

II

ZN-2
N

S 12 S 2

U II S II

II

T1

YN 2
2

S T 1
UT1

ZT2

ZT1

P1+j Q1

ng dy n N-2:

PFe 2 + j Q Fe 2

P2+j Q2

Cng sut u tng tr ca ng dy N-2:

S N 2 = 14.535 + j13.196

Tng tr ng dy n N-2:
R N 2 + jX N 2 = 6.7424 + j16.5033 ( )
Cc thnh phn vc t st p trn ng dy:

U N 2 =

N 2

PN 2 R N 2 + Q N 2 X N 2
= 2 . 734
U ngun
PN 2 X

N 2

Q N 2 R N 2

U ngun

= 1 . 3065

( kV )
( kV )

in p cui ng dy N-2 hay pha s cp ca trm bin p T2:


U

II

(U

nguon

N 2

+ U

N 2

= 112 . 7735

( kV )

ng dy n N-1-2:
ng dy N-1 v trm T1 :
Cng sut u tng tr ca ng dy N-1:

S N

= 16 . 01 + j 13 . 366

(MVA )

Tng tr ng dy n N-1:

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

89

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p 110/22kV

R N 1 + jX N 1 = 5.289 + j12.946 ( )
Cc thnh phn vc t st p trn ng dy:

U N 1 =

N 1

PN 1 R N 1 + Q N 1 X N 1
= 2 . 2314 ( kV )
U ngun
PN 1 X

N 1

Q N 1 R N 1

U ngun

= 1 . 1825 ( kV )

in p cui ng dy N-1 hay pha s cp ca trm bin p T1:


U

(U

nguon

N 1

+ U

N 1

= 113 . 2748 ( kV )

Cng sut u tng tr ca trm bin p T1:

S T 1 = 14.044 + j11.651 (MVA)


Tng tr ca trm bin p T1:
RT 1 + jX T 1 = 1.7424 + j 45.496 ( )

Cc thnh phn ca vc t st p qua trm bin p :

U T1 =

PT1 R T 1 + Q T 1 X T 1
= 4 . 8958 ( kV )
UI

U T 1 =

PT1 X T 1 Q T 1 R T 1
= 5 . 4615 ( kV )
UI

in p pha h ca ph ti 1 qui v pha cao p ca my bin p :


U 1 =

(U

T s bin p : k =

T1

)2

110
22

+ U

T1

= 108 . 5165 ( kV )

= 5

in p pha h ca ph ti 1: U

ha 1

= 21 . 7033

(kV )

ng dy 1-2 v trm bin p T2:


in p u ng dy 1-2 lc ph ti cc i :U=113.275 (kV)
Cng sut u tng tr ca ng dy 1-2:

S 1 2 = 1 . 754

+ j 2 . 028

(MVA )

Tng tr ng dy n 1-2:
R1 2 + jX 1 2 = 9.5244 + j19.1892 ( )

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

90

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p 110/22kV

Cc thnh phn vc t st p trn ng dy:

U 1 2 =

P1 2 R1 2 + Q 1 2 X 1 2
= 0 . 4911
UI

( kV )

U 1 2 =

P1 2 X 1 2 Q 1 2 R 1 2
= 0 . 1266
UI

( kV )

in p cui ng dy 1-2 hay pha s cp ca trm bin p T2:


U

II

(U

U 1 2 ) + U
2

= 112 . 7838

1 2

( kV )

in p trung bnh cui ng dy 1-2 hay pha s cp ca trm bin p T2:


U II tb = 112 . 7786 ( kV )

Cng sut u tng tr ca trm bin p T2:

S T 2 = 16.045 + j15.476 (MVA)


Tng tr ca trm bin p T2:
RT 2 + jX T 2 = 1.2053 + j 36.3 ( )

Cc thnh phn ca vc t st p qua trm bin p :

U T 2 =

PT1 R T 2 + Q T 2 X T 2
= 5 . 1527 ( kV )
U II

U T 2 =

PT 2 X T 2 Q T 2 R T 2
= 4 . 9991 ( kV )
U II

in p pha h ca ph ti 2 qui v pha cao p ca my bin p :


U 2 =

(U

II

T s bin p : k =

T 2

110
22

)2

+ U

T 2

= 107 . 742 ( kV )

= 5

in p pha h ca ph ti 1: U
Ph ti

ha 2

= 21 . 5484

(kV )

in p pha

in p pha h quy

in p pha h p

% lch in p

cao p (kV)

v cao p (kV)

(kV)

pha th cp

113.2748

108.5165

21.703

1.35

112.7786

107.7419

21.5484

2.053

Khu vc 2:
ng dy kp N-3 v trm bin p T3:

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

91

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p 110/22kV

ZN

j Q C

j Q C

N 3

PFe 3 + jQFe 3

R T 3 + jX

N 3

T3

P3 + jQ3

in p u ng dy N-3 lc ph ti cc i :Unguon=1.05 110=115.5 (kV)


Cng sut u tng tr ca ng dy N-3:

S N 3 = 18 . 415 + j13 . 829

(MVA )

Tng tr ng dy n N-3:
R N 3 + jX N 3 = 8.1169 + j 9.9561 ( )
Cc thnh phn vc t st p trn ng dy:

U N 3 =

N 3

PN 3 R N 3 + Q N 3 X N 3
= 2 . 486 ( kV )
U nguon
PN 3 X

N 3

Q N 3 R N 3

= 0 . 616 ( kV )

U nguon

in p cui ng dy N-3 hay pha s cp ca trm bin p T3:


U

III

(U

nguon

N 3

+ U

= 113 . 016 ( kV )

N 3

Cng sut u tng tr ca trm bin p T3:

S T 3 = 18.035 + j14.31 (MVA)


Tng tr ca trm bin p T3:
RT 3 + jX T 3 = 0.847 + j 29.04 ( )
Cc thnh phn ca vc t st p qua trm bin p :

U T 3 =

PT3 R T 3 + Q T 3 X T 3
= 3 . 8121
U III

U T 3 =

PT 3 X T 3 Q T 3 R T 3
= 4 . 527 ( kV )
U III

( kV )

in p pha h ca ph ti 3 qui v pha cao p ca my bin p :

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

92

Lun vn tt nghip

U 3 =

(U

III

Thit k mng in110kV v trm bin p 110/22kV

T 3

)2

110
22

T s bin p : k =

+ U

T 3

= 109 . 2972 ( kV )

= 5

in p pha h ca ph ti 3: U

ha 3

= 21 . 86

(kV )

ng dy kp N-4 v trm T4:


4

ZN-4

R T 4 + jX

j Q C N 4

j Q C N 4

PFe 4 + jQFe 4
T 4

P4 + jQ4

Cng sut u tng tr ca ng dy N-4:

S N 3 = 18 . 415 + j13 . 829

(MVA )

Tng tr ng dy n N-4:
R N 4 + jX N 4 = 9.2547 + j11.3517 ( )
Cc thnh phn vc t st p trn ng dy:

U N 4 =

N 4

PN 4 R N 4 + Q N 4 X N 4
= 2 . 3422 ( kV )
U nguon
PN 4 X

N 4

Q N 4 R N 4

= 0 . 599 ( kV )

U nguon

in p cui ng dy N-4 hay pha s cp ca trm bin p T4:


U

IV

(U

nguon

N 4

+ U

N 4

= 113 . 159 ( kV )

Cng sut u tng tr ca trm bin p T4:

S T 4 = 15.035 + j12.297 (MVA)


Tng tr ca trm bin p T4:
RT 4 + jX T 4 = 1.2053 + j 36.3 ( )

Cc thnh phn ca vc t st p qua trm bin p :

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

93

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p 110/22kV

U T 4 =

PT 4 R T 4 + Q T 4 X T 4
= 4 . 1048 ( kV )
U IV

U T 4 =

PT 4 X T 4 Q T 4 R T 4
= 4 . 692 ( kV )
U IV

in p pha h ca ph ti 4 qui v pha cao p ca my bin p :


U 4 =

(U

IV

T s bin p : k =

T 4

110
22

)2

+ U

T 4

= 109 . 156 ( kV )

= 5

in p pha h ca ph ti 4: U
Ph ti

ha 4

(kV )

= 21 . 8311

in p pha

in p pha h quy

in p pha h p

% lch in p

cao p (kV)

v cao p (kV)

(kV)

pha th cp

113.0155

109.2972

21.8594

0.639

11.31594

109.156

21.8311

0.7677

Khu vc 3: ng dy kp lin thng N-5-6.


N

ZN-5

Z5 6

PFe 5 + j Q Fe 5
jQC N 5

ZT6

S& 5

PFe 6 + j Q Fe 6

jQC 56

ZT6

S& 6

in p u ng dy N-5 lc ph ti cc i :Unguon=1.05 110=115.05 (kV)


Cng sut u tng tr ca ng dy N-5:

S N 5 = 31 . 981 + j15 . 481

(MVA )

Tng tr ng dy n N-5:
R N 5 + jX N 5 = 6.6411 + j 9.6859 ( )
Cc thnh phn vc t st p trn ng dy:

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

94

Lun vn tt nghip

U N 5 =

N 5

Thit k mng in110kV v trm bin p 110/22kV

PN 5 R N 5 + Q N 5 X N 5
= 3 . 1371 ( kV )
U nguon
PN 5 X

N 5

Q N 5 R N 5

= 1 . 7918 ( kV )

U nguon

in p cui ng dy N-5 hay pha s cp ca trm bin p T5:


U

(U

nguon

N 5

+ U

N 5

= 112 . 377 ( kV )

Cng sut u tng tr ca trm bin p T5:

S T 5 = 17.045 + j14.105 (MVA)


Tng tr ca trm bin p T5:
RT 5 + jX T 5 = 1.2053 + j 36.3 ( )
Cc thnh phn ca vc t st p qua trm bin p :

U T 5 =

PT5 R T 5 + Q T 5 X T 5
= 4 . 7389 ( kV )
UV

U T 5 =

PT 5 X T 5 Q T 5 R T 5
= 5 . 3546 ( kV )
UV

in p pha h ca ph ti 5 qui v pha cao p ca my bin p :


U 5 =

(U V

T s bin p : k =

T 5

)2

110
22

+ U

T 5

= 107 . 77 ( kV )

= 5

in p pha h ca ph ti 3: U

ha 5

= 21 . 5543

(kV )

ng dy 5-6 v trm bin p T6:


in p u ng dy 5-6lc ph ti cc i : U V = 112 . 377 (kV

Cng sut u tng tr ca ng dy 5-6:

S 5 6 = 14 . 248 + j 3 . 82

(MVA )

Tng tr ng dy n 5-6:
R56 + jX 56 = 11.0402 + j13.5417 ( )
Cc thnh phn vc t st p trn ng dy:

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

95

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p 110/22kV

U 5 6 =

P5 6 R 5 6 + Q 5 6 X 5 6
= 1 . 86 ( kV )
UV

U 56 =

P5 6 X 5 6 Q 5 6 R 5 6
= 1 . 342 ( kV )
UV

in p cui ng dy 5-6 hay pha s cp ca trm bin p T6:


U

VI

(U V

56

)2

+ U

= 110 . 5252 ( kV )

56

Cng sut u tng tr ca trm bin p T6:

S T 6 = 14.022 + j 5.253 (MVA)


Tng tr ca trm bin p T6:
RT 6 + jX T 6 = 1.2053 + j 36.3 ( )
Cc thnh phn ca vc t st p qua trm bin p :

U T 6 =

PT 6 R T 6 + Q T 6 X T 6
= 1 . 8782 ( kV )
U VI

U T 6 =

PT 6 X T 6 Q T 6 R T 6
= 4 . 5479 ( kV )
U VI

in p pha h ca ph ti 6 qui v pha cao p ca my bin p :


U 6 =

(U VI

T s bin p : k =

T 6

110
22

)2

+ U

T 6

= 108 . 7422 ( kV )

= 5

in p pha h ca ph ti 6: U ha 6 = 21 . 75 (kV
Ph ti

in p pha

in p pha h quy

in p pha h p

% lch in p

cao p (kV)

v cao p (kV)

(kV)

pha th cp

112.377

107.77

21.55

2.026

116.5252

108.74

21.7484

1.144

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

96

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p 110/22kV

Ta c bng tng kt in p ti cc ph ti ca mng in :


Bng 7.4
Ph ti

in p pha

in p pha h quy

in p pha h

% lch in p

cao p (kV)

v cao p (kV)

p (kV)

pha th cp

113.2748

108.5165

21.703

1.35

112.7786

107.7419

21.5484

2.053

113.0155

109.2972

21.8594

0.639

113.1594

109.156

21.8311

0.7677

112.377

107.77

21.55

2.026

110.5252

108.74

21.7484

1.144

7.2.2 TNH TON CH PH TI MIN :


Bng cng sut u ng dy c ni vi ngun ch ph ti min :
Bng 7.5
Cng sut tc dng u

Cng sut phn khng u

ng dy PS (MW)

ng dy QS (MVAr)

N-1

6.362

3.907

N-2

5.772

4.435

N-3

7.2957

3.0618

N-4

6.0817

2.3044

N-5

12.6226

3.8231

Tng cng

38.134

16.871

ng dy

sut ngun
Qu trnh tnh ton tng t ch cc i vi

U nguon = 1 . 02 110 = 112 . 2 (kV

Khu vc 1:
ng dy n N-2:
Cng sut u tng tr ca ng dy N-2:

S N 2 = 5.772 + j 4.435 (MVA)

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

97

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p 110/22kV

Tng tr ng dy n N-2:
R N 2 + jX N 2 = 6.7424 + j16.5033 ( )
Cc thnh phn vc t st p trn ng dy:

U N 2 =

N 2

PN 2 R N 2 + Q N 2 X N 2
= 0 . 9992
U ngun
PN 2 X

N 2

Q N 2 R N 2

U ngun

( kV )

= 0 . 5825

( kV )

in p cui ng dy N-2 hay pha s cp ca trm bin p T2:


U

II

(U

nguon

ZN-1

Y N 1
2

+ U

Y N 1
2

N 2

= 111 . 2024 ( kV )

Z1-2

N 2

T1

II

II

ZN-2
N

S 12 S 2

U II S II

YN 2
2

S T 1
UT1

ZT2

ZT1

PFe 2 + j Q Fe 2

S 2 min

1 min

ng dy n N-1-2:
ng dy N-1 v trm T1 :
Cng sut u tng tr ca ng dy N-1:

S N 1 = 6 . 362 + j 4 . 425 (MVA

Tng tr ng dy n N-1:
R N 1 + jX N 1 = 5.289 + j12.946 ( )
Cc thnh phn vc t st p trn ng dy:

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

98

Lun vn tt nghip

U N 1 =

N 1

Thit k mng in110kV v trm bin p 110/22kV

PN 1 R N 1 + Q N 1 X N 1
= 0 . 8105 ( kV )
U ngun
PN 1 X

N 1

Q N 1 R N 1

U ngun

= 0 . 5255 ( kV )

in p cui ng dy N-1 hay pha s cp ca trm bin p T1:


U

(U

nguon

N 1

+ U

N 1

= 111 . 3907 ( kV )

Cng sut u tng tr ca trm bin p T1:

S T 1 = 5.607 + j 4.384 (MVA)


Tng tr ca trm bin p T1:
RT 1 + jX T 1 = 1.7424 + j 45.496 ( )

Cc thnh phn ca vc t st p qua trm bin p :

U T1 =

PT1 R T 1 + Q T 1 X T 1
= 1 . 8784 ( kV )
UI

U T 1 =

PT1 X T 1 Q T 1 R T 1
= 2 . 2215 ( kV )
UI

in p pha h ca ph ti 1 qui v pha cao p ca my bin p :


U 1 =

(U

T s bin p : k =

T1

)2

110
22

+ U

T1

= 109 . 5349

( kV )

= 5

in p pha h ca ph ti 1: U

ha 1

= 21 . 097

(kV )

ng dy 1-2 v trm bin p T2:


in p u ng dy 1-2 lc ph ti cc tiu :U=111.391 (kV)
Cng sut u tng tr ca ng dy 1-2:

S 1 2 = 0 . 699

+ j 0 . 738

(MVA )

Tng tr ng dy n 1-2:
R1 2 + jX 1 2 = 9.5244 + j19.1892 ( )

Cc thnh phn vc t st p trn ng dy:

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

99

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p 110/22kV

U 1 2 =

P1 2 R1 2 + Q 1 2 X 1 2
= 0 . 1869 ( kV )
UI

U 1 2 =

P1 2 X 1 2 Q 1 2 R 1 2
= 0 . 0574 ( kV )
UI

in p cui ng dy 1-2 hay pha s cp ca trm bin p T2:


U

II

(U

U 1 2 ) + U
2

= 111 . 2038 ( kV )

1 2

in p trung bnh cui ng dy 1-2 hay pha s cp ca trm bin p T2:


U

II tb

= 111 . 2031 ( kV )

Cng sut u tng tr ca trm bin p T2:

S T 2 = 6.407 + j 5.863 (MVA)


Tng tr ca trm bin p T2:
RT 2 + jX T 2 = 1.2053 + j 36.3 ( )

Cc thnh phn ca vc t st p qua trm bin p :

U T 2 =

PT1 R T 2 + Q T 2 X T 2
= 1 . 9832 ( kV )
U II

U T 2 =

PT 2 X T 2 Q T 2 R T 2
= 2 . 028 ( kV )
U II

in p pha h ca ph ti 2 qui v pha cao p ca my bin p :


U 2 =

(U

II

T s bin p : k =

T 2

110
22

)2

+ U

T 2

= 109 . 2387 ( kV )

= 5

in p pha h ca ph ti 1: U
Ph ti

ha 2

= 21 . 8477

(kV )

in p pha

in p pha h quy

in p pha h p

% lch in p

cao p (kV)

v cao p (kV)

(kV)

pha th cp

111.3907

109.5349

21.907

0.423

111.2031

109.2387

21.848

0.69

Tnh ton khu vc 2,khu vc 3 tng t nh khu vc 1.vi ph ti :

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

100

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p 110/22kV

BNG CNG SUT PH TI CH MIN: PM in = 40% Pmax


Ph ti

PM in ( MW )

5.6

6.4

7.2

6.8

5.6

QM in ( MVAr )

4.2

5.644

5.4

5.292

5.1

4.939

Bng kt qu in p lc ph ti cc tiu:
Bng 7.6
Ph ti

in p pha

in p pha h quy

in p pha h p

% lch in p

cao p (kV)

v cao p (kV)

(kV)

pha th cp

111.3907

109.5349

21.907

0.423

111.2031

109.2387

21.848

0.69

111.2503

109.7506

21.95

0.227

111.2698

109.4323

21.8865

0.516

110.9761

109.1846

21.8369

0.74

109.986

108.2544

21.6509

1.587

7.2.4 TNH TON IN P NT LC S C:


Khu vc 1s c ,khu vc 2&3 vn hnh bnh thng :
Khi s c 1 l t l N-2,mng tr thnh lin thng N-1-2 :
N

ZN-1

Z1 2

PFe 1 + j Q Fe 1
ZT1

jQC N 1

U nguon = 1 . 05 110

jQC12

S&1 sc
= 115 . 5 (kV )

PFe 2 + j Q Fe 2
ZT2

S& 2 sc

ng dy n N-1-2:
ng dy N-1 v trm T1 :
Cng sut u tng tr ca ng dy N-1:

S N

= 31 . 271 + j 28 . 831 (MVA

Tng tr ng dy n N-1:

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

101

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p 110/22kV

R N 1 + jX N 1 = 5.289 + j12.946 ( )

Cc thnh phn vc t st p trn ng dy:

U N 1 =

N 1

PN 1 R N 1 + Q N 1 X N 1
= 4 . 6636 ( kV )
U ngun
PN 1 X

N 1

Q N 1 R N 1

U ngun

= 2 . 1848 ( kV )

in p cui ng dy N-1 hay pha s cp ca trm bin p T1:


U

(U

nguon

N 1

+ U

N 1

= 110 . 8579 ( kV )

Cng sut u tng tr ca trm bin p T1:

S T 1 = 14.044 + j11.651 (MVA)

Tng tr ca trm bin p T1:


RT 1 + jX T 1 = 1.7424 + j 45.496 ( )

Cc thnh phn ca vc t st p qua trm bin p :

U T1 =

PT1 R T 1 + Q T 1 X T 1
= 5 . 0025 ( kV )
UI

U T 1 =

PT1 X T 1 Q T 1 R T 1
= 5 . 806 ( kV )
UI

in p pha h ca ph ti 1 qui v pha cao p ca my bin p :


U 1 =

(U

T s bin p : k =

T1

)2

110
22

+ U

T1

= 106 . 0024 ( kV )

= 5

in p pha h ca ph ti 1: U

ha 1

= 21 . 2005

(kV )

ng dy 1-2 v trm bin p T2:


in p u ng dy 1-2 lc ph ti s c :U= 110.858(kV)
Cng sut u tng tr ca ng dy 1-2:

S 1 2 = 16 . 469

+ j 16 . 159

(MVA )

Tng tr ng dy n 1-2:
R1 2 + jX 1 2 = 9.5244 + j19.1892 ( )

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

102

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p 110/22kV

Cc thnh phn vc t st p trn ng dy:

U 1 2 =

P1 2 R1 2 + Q 1 2 X 1 2
= 4 . 212 ( kV )
UI

U 1 2 =

P1 2 X 1 2 Q 1 2 R 1 2
= 1 . 4624 ( kV )
UI

in p cui ng dy 1-2 hay pha s cp ca trm bin p T2:


U

II

(U

U 1 2 ) + U
2

= 106 . 656 ( kV )

1 2

Cng sut u tng tr ca trm bin p T2:

S T 2 = 16.045 + j15.476 (MVA)

Tng tr ca trm bin p T2:


RT 2 + jX T 2 = 1.2053 + j 36.3 ( )

Cc thnh phn ca vc t st p qua trm bin p :

U T 2 =

PT1 R T 2 + Q T 2 X T 2
= 5 . 4485 ( kV )
U II

U T 2 =

PT 2 X T 2 Q T 2 R T 2
= 5 . 2861 ( kV )
U II

in p pha h ca ph ti 2 qui v pha cao p ca my bin p :


U 2 =

(U

II

T s bin p : k =

T 2

110
22

)2

+ U

T 2

= 101 . 3454 ( kV )

= 5

in p pha h ca ph ti 1: U

ha 2

(kV )

= 20 . 2691

Bng kt qu in p khi khu vc 1 s c on N-2:


Bng 7.7
Ph ti

in p pha

in p pha h quy

in p pha h p

% lch in p

cao p (kV)

v cao p (kV)

(kV)

pha th cp

110.8579

106.0024

21.2005

3.634

106.656

101.3454

20.2691

7.867

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

103

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p 110/22kV

Khu vc1: s c t ng dy N-1 tr thnh lin thng N-2-1:


N

ZN-2

Z2 1

PFe 2 + j Q Fe 2
ZT2

jQC N 2

PFe 1 + j Q Fe 1

jQC 21

ZT1

S&1

S& 2
Bng kt qu in p khi khu vc 1 s c on N-1:

Bng 7.8
Ph ti

in p pha

in p pha h quy

in p pha h p

% lch in p

cao p (kV)

v cao p (kV)

(kV)

pha th cp

115.34

104.4053

20.881

5.086

112.18

101.2054

20.241

7.995

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

104

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p 110/22kV

CHNG 8

IU CHNH IN P TRONG MNG IN


8.1 NI DUNG
Nhiu bin php iu chnh in p ti ph ti c p dng nhm m bo
cht lng in p nh thay i din p vn hnh, t thit b b, phn b cng sut
hp l trong mng in.
iu chnh in p thanh ci cao p ca ngun s tnh ton chn u phn p
ti cc trm gim p nhm m bo m in p ti cc thanh ci h p trong phm
vi lch in p cho php. Vic chn my bin p c u phn p ph thuc vo
vic tnh ton.
8.2 CHN U PHN P
Chng 7 cho kt qu tnh ton in p pha h p v lch in p khi
pha cao p ang dng u nh mc.
Gi thit my bin p c 16 nc tng 16 nc gim, mi nc thay i 5/8 %.
Tng thay i l 10%
Nc

Upa (kV)

16

121

15

120.3125

14

119.625

13

118.9375

12

118.25

11

117.5625

10

116.875

116.1875

115.5

114.8125

114.125

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

105

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p 110/22kV

113.4375

112.75

112.0625

111.375

110.6875

110

-1

109.3125

-2

108.625

-3

107.9375

-4

107.25

-5

106.5625

-6

105.875

-7

105.1875

-8

104.5

-9

103.8125

-10

103.125

-11

102.4375

-12

101.75

-13

101.0625

-14

100.375

-15

99.6875

-16

99

Gi thit chn c u phn p l tng tho mn yu cu l U ha yc lc my mang


ti . T s bin p ca my bin p l tng:
k=

U pa cao
U kt ha

U 1
U U B
= 1
U ha yc
U ha yc

Vi : U 1 - in p pha cao p ca my bin p khi mang ti


U 1 - in p pha h quy v cao p

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

106

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p 110/22kV

U B - St p qua my bin p

u phn p tnh ton:


U pa tt = U 1

U kt ha
U ha yc

Ta chn u phn p tiu chun U pa tc gn vi u phn p tnh ton v tnh ton


kim tra li:
U ha = U 1

U kt ha
U pa tc

Ta c : in p lc khng ti phi h : U kt ha = 1.05 22 = 23.1 (kV )


in p yu cu pha h : U ha yc = 1.05 22 = 23.1 (kV )
8.2.1 Chn u phn p cho my bin p khu vc 1:
Trm bin p T1
in p pha h qui v cao p : U 1 = 108.5165 (kV )
in p u phn p tnh ton : U pa tt = U 1

U kt ha
U ha yc

= 108.5165 (kV )

Chn u phn p tiu chun : U pa tc = 109.3125 (kV ) (nc: -1)


in p pha h sau khi chn u phn p : U ha = U 1

U kt ha
U pa tc

= 22.9122 (kV )

lch in p : U % = 4.2354 %
Trm bin p T2:
in p pha h qui v cao p : U 2 = 107.7419 (kV )
in p u phn p tnh ton : U pa tt = U 2

U kt ha
U ha yc

= 107.7419 (kV )

Chn u phn p tiu chun : U pa tc = 108.625 (kV ) (nc: -2)


in p pha h sau khi chn u phn p : U ha = U 2

U kt ha
U pa tc

= 22.9122 (kV )

lch in p : U % = 4.1464 %

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

107

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p 110/22kV

Bng kt qu chn u phn p khi ph ti cc i ca khu vc 1:


Trm

Uha trc khi

u phn

Uha sau khi

% lch in

bin

chn u phn

p chn

chn u phn

p sau khi iu

p (KV)

p (KV)

chnh

T1

21.7030

-1

22.9318

4.2354

T2

21.5484

-2

22.9122

4.1464

Bng 8.1:Bng kt qu chn u phn p khi ph ti cc i:


Trm

Uha trc khi

u phn

Uha sau khi

% lch in

bin

chn u phn

p chn

chn u phn

p sau khi iu

p (KV)

p (KV)

chnh

T1

21.7030

-1

22.9318

4.2354

T2

21.5484

-2

22.9122

4.1464

T3

21.8594

22.9524

4.3291

T4

21.8311

22.9227

4.1939

T5

21.5543

-2

22.9185

4.1749

T6

21.7484

22.8359

3.7994

8.3 CHN U PHN P KHI PH TI CC TIU


Bng 8.2:Bng kt qu chn u phn p khi ti ph cc tiu :
Trm

Uha trc khi

u phn

Uha sau khi

% lch in

bin

chn u phn

p chn

chn u phn

p sau khi iu

p (KV)

p (KV)

chnh

T1

21.907

+1

22.8594

3.9066

T2

21.848

22.9401

4.2733

T3

21.950

+1

22.9045

4.1112

T4

21.886

+1

22.8380

3.8093

T5

21.837

22.9288

4.2216

T6

21.651

-1

22.8764

3.9836

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

108

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p 110/22kV

8.4 CHN U PHN P KHI S C :


Bng kt qu chn u phn p khi mng in gp s c :
Bng 8.3
Trm Uha

trc u

Uha

bin

khi

chn phn

chn u phn in p sau

u phn p p
(KV

S c
t

T1

21.201

sau

p (KV)

khi %

lch

khi iu chnh

chn
-4

22.8313

3.7786

N-2

T2

20.269

-11

22.8537

3.8806

S c

T1

20.881

-11

22.8222

3.7371

-7

22.9282

4.2192

t
N-1

T2

20.241

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

109

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p 110/22kV

CHNG 9

TNG KT CC CH TIU
KINH T K THUT CA MNG IN
9.1 NI DUNG
Phn cui ca bn thit k l d ton kinh ph cng trnh v tnh ton cc ch
tiu kinh t k thut.
Vic lp d ton cng trnh ch tin hnh sau khi c bn thit k chi tit c
th t lp cc bn d ton v cc chi ph xy dng trm, chi ph xy ng dy.
D ton cng trnh gm cc phn ch yu nh xy dng, lp t my, cc hng mc
v xy dng c bn.
Trong phn tng kt ny ch yu tnh gi thnh ti in thng qua vic tnh
ton tn tht in nng v thng k cc ch tiu kinh t k thut.
9.2 TNH TON TN THT IN NNG
9.2.1

Tn tht cng sut tc dng trong mng in chia lm 2 phn

a. Tn tht cng sut trn ng dy


PL = 1.84486 (MW)
b. Tn tht cng sut trong my bin p
Tn tht trong ng: PCU = 0.2258 (MW)
Tn tht trong st: PFE = 0.206 (MW)
Tng cng sut b: QB=10.113 (MVAr)
Tn tht trong thit b b:
PB = P* G QB = 0.005 G 10.113= 0.0506 (MW)
Tn tht cng sut trong mng in :
P = PFE + PCU + PB + PL = 2.3272 (MW)
Tng cng sut tc dng ca ph ti : P=94 (MW)
Tng tht cng sut tnh theo % ca ton b ph ti trong mng
P% =

P
100% = 2.476 %
P

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

110

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p 110/22kV

9.2.2 Tn tht in nng hng nm trong mng in


a. Tn tht in nng trong thp ca my bin p (lm vic sut nm):
AFe = ( PFe ) T = 0.206 8760 = 1804.56 (MWh)
b. Tn tht in nng trn ng dy v trong cun dy ca my bin p:
AR = (PCU + PL ) =7062.7881 (MWh)
Tn tht in nng trong thit b b (Tnh gn ng):
AB = Tmax. PB = 5000 0.0506=253 (MWh)
Tng tng tht in nng hng nm trong mng in:
A = AFe + AR + AB = 9120.163 ( MWh)
Tng in nng cung cp cho ph ti:
A=470000 (MWh)
Tn tht in nng tng tnh theo % :
A %=

A
100% = 1.94 %
A

9.3 TNH TON GI THNH TI IN


Tnh ph tn vn hnh hng nm ca mng in:
Y = avh (L) KL + avh(T) KT + C A
Trong :
avh(L): h s vn hnh (khu hao, tu sa, phc v) ca ng dy ct b tng ct
thp ly avh(L) = 0.04
avh(T): h s vn hnh ca trm bin p ly avh(T) = 0.14
KL : Tng s vn u t xy dng ng dy KL =9462702.473 (USD)
Tng cng sut cc my bin p :SBA-=193 (MVA)
n gi my bin p : 6000(USD/MVA)
KT: Tng vn u t xy dng trm bin p KT=1158000 (USD)
Y=0.04 KL + 0.14 KT + 50 A=996636.238 (USD/nm)
Gi thnh ti in ca ton mng:
=

Y
= 0.0021 (USD / kWh)
A

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

111

Lun vn tt nghip

Thit k mng in110kV v trm bin p 110/22kV

Bng cc ch tiu kinh t k thut


STT
Cc ch tiu
1 lch /A ln nht

n v
%

Tr s
4.329

lch /A nh nht

3.7994

lch /A ln nht lc s c %

4.2192

3.737

Km
MVA
MVAr

337.515
193
19.1823

8
9

lch /A nh nht lc s
c
Tng di ng dy
Tng c/s cc TBA
Tng c/s khng do in dung
sinh ra
Tng dung lng b
Vn u t ng dy

10.1126
9462.702

10

Vn u t TBA

11
12

Tng ph ti max P
in nng ti hng nm A

13
14

MWh
%

9120.163
1.94

$/MW

112986.2

18
19

Tng tn tht cng sut P


Phn trm tn tht cng sut
P %
Tng tn tht in nng A
Phn trm tn tht in nng
A %
Gi thnh xy dng mng in
cho 1 MW ph ti K
Ph tn kim loi mu
Gi thnh ti in

MVAr
103*US
D
103*US
D
MW
MWh/n
m
MW
%

Tn
$/kWh

791.669
0.00212

20

Ph tn vn hnh hng nm Y

USD

996636.24

5
6
7

15
16
17

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

Ghi ch
Thanh gp h ph
ti 3
Thanh gp h ph
ti 6
Thanh gp h pt 2
s c t N-1
Thanh gp h pt 1
s c t N-1

1158
94
470000
2.327
2.476

112

Lun vn tt nghip

Thit k mng in 110kV v trm bin p 110/22kV

CHNG 10:
KIM TRA BNG PHN MM MATLAB

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

Nt trong
matlab
Nut 1
Nut 2
Nut 3
Nut 4
Nut 5
Nut 6
Nut 7
Nut 8
Nut 9
Nut 10
Nut 11
Nut 12
Nut 13

Nt ngoi thc t
N
Nt 1 pha 110 kV
Nt 1 pha 22kV
Nt 2 pha 110 kV
Nt 2 pha 22 kV
Nt 3 pha 110 kV
Nt 3 pha 22 kV
Nt 4 pha 110 kV
Nt 4 pha 22 kV
Nt 5 pha 110 kV
Nt 5 pha 22 kV
Nt 6 pha 110 kV
Nt 6 pha 22 kV

Ph ti
1
Ph ti
2
Ph ti
3
Ph ti
4
Ph ti
5
Ph ti
6

113

Lun vn tt nghip

10.1

Thit k mng in 110kV v trm bin p 110/22kV

TINH TOAN PHAN BO CONG SUAT BANG PP NEWTON RAPHSON KV1 LUC SU CO

Tinh PBCS phuong an 3 (hay khu vuc mang kin) luc su co dut N-2
-----------------------------------Phu tai luc su co = 1.000 phu tai max
So lan lap = 4

Nut

Dien ap

No.

dvtd.

Goc

------Phu tai------

Degree

MW

---May phat---

Mvar

MW

Mvar

Tu bu

Mvar

kV

1.050

0.000

0.000

0.000

31.270

28.067

0.000 115.50

1.008

-1.134

0.030

0.500

0.000

0.000

0.000 110.88

1.045

-3.718

14.000

10.500

0.000

0.000

0.000

0.970

-1.922

0.034

0.640

0.000

0.000

0.000 106.68

1.051

-4.246

16.000

14.111

0.000

0.000

0.000

Tong

30.064

25.751

31.270

28.067

22.98

23.12

0.000

Dong cong suat nhanh va ton that

----------------------------------------Duong day-- Cong suat nut & Dong nhanh


tu

den

MW

Mvar

MVA

--Ton that--

Mba-deltaQL deltaQC

MW

MVAr

tap

0.713

0.647

1.745 1.097

MVAr

MVAr

31.270

28.067

42.019

31.270

28.067

42.019

-0.030

-0.500

0.501

-30.557

-27.420

41.056

0.713

0.647

1.745 1.097

14.040

11.555

18.184

0.040

1.055

0.9286 1.055 0.000

16.487

15.365

22.536

0.412

-0.622

0.830 1.452

-14.000

-10.500

17.500

-14.000

-10.500

17.500

0.040

1.055

1.055 0.000

-0.034

-0.640

0.641

-16.075

-15.987

22.671

0.412

-0.622

0.830 1.452

16.041

15.347

22.200

0.041

1.236

0.8869 1.236 0.000

-16.000

-14.111

21.333

-16.000

-14.111

21.333

0.041

1.236

1.236 0.000

1.206

2.316

3
2

5
4

Tong ton that

Tong ton that cong suat khang deltaQL - deltaQC :

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

4.866

2.550

2.316

114

Lun vn tt nghip

Thit k mng in 110kV v trm bin p 110/22kV

Tinh PBCS phuong an 3 cua khu vuc 1 (hay khu vuc mang kin) luc su co dut day N-1
-----------------------------------Phu tai luc su co = 1.000 phu tai max
So lan lap = 4

Nut

Dien ap

No.

dvtd.

Goc

------Phu tai------

Degree

MW

---May phat---

Mvar

MW

Mvar

Tu bu

Mvar

kV

1.050

0.000

0.000

0.000

31.334

28.011

0.000 115.50

0.996

-1.464

0.034

0.640

0.000

0.000

0.000 109.60

1.051

-3.785

16.000

14.111

0.000

0.000

0.000

0.966

-2.260

0.030

0.500

0.000

0.000

0.000 106.28

1.049

-4.825

14.000

10.500

0.000

0.000

0.000

Tong

30.064

25.751

31.334

28.011

23.13

23.07

0.000

Dong cong suat nhanh va ton that

----------------------------------------Duong day-- Cong suat nut & Dong nhanh


tu

den

MW

Mvar

MVA

--Ton that--

Mba-deltaQL deltaQC

MW

MVAr

tap

0.914

0.853

2.236 1.384

MVAr

MVAr

31.334

28.011

42.030

31.334

28.011

42.030

-0.034

-0.640

0.641

-30.421

-27.159

40.780

0.914

0.853

2.236 1.384

16.041

15.346

22.199

0.041

1.235

0.9107 1.235 0.000

14.346

11.173

18.183

0.276

-0.874

0.555 1.430

-16.000

-14.111

21.333

-16.000

-14.111

21.333

0.041

1.235

1.235 0.000

-0.030

-0.500

0.501

-14.070

-12.047

18.523

0.276

-0.874

0.555 1.430

14.040

11.547

18.178

0.040

1.047

0.8869 1.047 0.000

-14.000

-10.500

17.500

-14.000

-10.500

17.500

0.040

1.047

1.047 0.000

1.270

2.261

5
4

Tong ton that

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

5.074

2.813

115

Lun vn tt nghip

Thit k mng in 110kV v trm bin p 110/22kV

Tong ton that cong suat khang deltaQL - deltaQC :

2.261

10.2

GOM KHU VUC

TINH TOAN PHAN BO CONG SUAT BANG PP NEWTON RAPHSON

= PA3 +

KV2 + KV3
Tinh PBCS toan mang (luc phu tai cuc dai
-------------------------------------------So lan lap = 4

Nut

Dien ap

No.

dvtd.

Goc

------Phu tai------

Degree

MW

---May phat---

Mvar

MW

Mvar

Tu bu

Mvar

kV

1.050

0.000

0.000

0.000

96.156

58.678

0.000 115.50

1.030

-0.603

0.030

0.500

0.000

0.000

0.000 113.30

1.048

-3.173

14.000

10.500

0.000

0.000

0.000

1.026

-0.668

0.034

0.640

0.000

0.000

0.000 112.81

1.048

-3.006

16.000

14.111

0.000

0.000

0.000

1.028

-0.319

0.040

0.800

0.000

0.000

0.000 113.04

1.047

-2.464

18.000

13.500

0.000

0.000

0.381

1.029

-0.312

0.034

0.640

0.000

0.000

0.000 113.18

23.05

23.05

23.03

1.046

-2.537

15.000

13.229

0.000

0.000

1.986

10

1.022

-0.924

0.034

0.640

0.000

0.000

0.000 112.42

11

1.047

-3.428

17.000

12.750

0.000

0.000

0.000

12

1.005

-1.623

0.034

0.640

0.000

0.000

0.000 110.57

13

1.040

-3.791

14.000

12.347

0.000

0.000

7.745

Tong

94.206

80.296

96.156

58.678

23.01

23.04

22.88

10.113

Dong cong suat nhanh va ton that

----------------------------------------Duong day-- Cong suat nut & Dong nhanh


tu

den

MW

Mvar

MVA

--Ton that--

Mba-deltaQL deltaQC

MW

MVAr

tap

MVAr

MVAr

96.156

58.678

112.646

16.007

12.584

20.361

0.170

-0.704

0.417 1.121

14.506

12.245

18.983

0.191

-0.954

0.469 1.423

18.390

11.733

21.814

0.318

-3.272

0.391 3.663

15.314

8.969

17.747

0.248

-3.877

0.304 4.182

10

31.939

13.148

34.540

0.621

-2.810

0.905 3.715

-0.030

-0.500

0.501

-15.836

-13.288

20.673

0.170

-0.704

0.417 1.121

14.040

11.549

18.180

0.040

1.049

0.9464 1.049 0.000

1.766

1.239

2.157

0.005

-1.557

0.011 1.568

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

116

Lun vn tt nghip

Thit k mng in 110kV v trm bin p 110/22kV

-14.000

-10.500

17.500

-14.000

-10.500

17.500

-0.034

-0.640

0.641

-14.315

-13.199

16.041

0.040

1.049

1.049 0.000

19.471

0.191

-0.954

0.469 1.423

15.355

22.206

0.041

1.244

0.9405 1.244 0.000

-1.761

-2.796

3.304

0.005

-1.557

0.011 1.568

-16.000

-14.111

21.333

-16.000

-14.111

21.333

0.041

1.244

1.244 0.000

-0.040

-0.800

0.801

-18.072

-15.005

23.489

0.318

-3.272

0.391 3.663

18.032

14.205

22.955

0.032

1.086

0.9524 1.086 0.000

-18.000

-13.119

22.273

-18.000

-13.119

22.273

0.032

1.086

1.086 0.000

-0.034

-0.640

0.641

-15.066

-12.846

19.799

0.248

-3.877

0.304 4.182

15.032

12.206

19.364

0.032

0.964

0.9524 0.964 0.000

-15.000

-11.243

18.746

-15.000

-11.243

18.746

0.032

0.964

0.964 0.000

-0.034

-0.640

0.641

-31.318

-15.958

35.150

0.621

-2.810

0.905 3.715

11

17.041

13.985

22.045

0.041

1.235

0.9405 1.235 0.000

12

14.243

1.333

14.306

0.189

-4.511

0.232 4.743

-17.000

-12.750

21.250

-17.000

-12.750

21.250

0.041

1.235

1.235 0.000

-0.034

-0.640

0.641

10

-14.054

-5.844

15.221

0.189

-4.511

0.232 4.743

13

14.020

5.204

14.955

0.020

0.602

0.9524 0.602 0.000

-14.000

-4.602

14.737

-14.000

-4.602

14.737

0.020

0.602

0.602 0.000

1.950

-11.505

8.909 20.414

5
4

7
6

9
8

10

11
10

12

13
12

Tong ton that

Tong ton that cong suat khang deltaQL - deltaQC :

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

-11.505

117

Lun vn tt nghip

Thit k mng in 110kV v trm bin p 110/22kV

KET QUA Zbus

Z( 1 ,

1) =

0.0000 + j

0.1250 dvtd

Cong suat ngan mach tai nut

1 : Snganmach = 100/imag(Zbus( 1, 1)) =

800.0000

MVA
Z( 2 ,

2) =

0.0331 + j

0.2035 dvtd

Cong suat ngan mach tai nut

2 : Snganmach = 100/imag(Zbus( 2, 2)) =

491.2951

MVA
Z( 3 ,

3) =

0.0475 + j

0.5795 dvtd

Cong suat ngan mach tai nut

3 : Snganmach = 100/imag(Zbus( 3, 3)) =

172.5496

MVA
Z( 4 ,

4) =

0.0384 + j

0.2152 dvtd

Cong suat ngan mach tai nut

4 : Snganmach = 100/imag(Zbus( 4, 4)) =

464.7717

MVA
Z( 5 ,

5) =

0.0484 + j

0.5152 dvtd

Cong suat ngan mach tai nut

5 : Snganmach = 100/imag(Zbus( 5, 5)) =

194.1147

MVA
Z( 6 ,

6) =

0.0671 + j

0.2073 dvtd

Cong suat ngan mach tai nut

6 : Snganmach = 100/imag(Zbus( 6, 6)) =

482.4351

MVA
Z( 7 ,

7) =

0.0741 + j

0.4473 dvtd

Cong suat ngan mach tai nut

7 : Snganmach = 100/imag(Zbus( 7, 7)) =

223.5727

MVA
Z( 8 ,

8) =

0.0765 + j

0.2188 dvtd

Cong suat ngan mach tai nut

8 : Snganmach = 100/imag(Zbus( 8, 8)) =

457.0057

MVA
Z( 9 ,

9) =

0.0864 + j

0.5188 dvtd

Cong suat ngan mach tai nut

9 : Snganmach = 100/imag(Zbus( 9, 9)) =

192.7467

MVA
Z(10 , 10) =

0.0549 + j

0.2050 dvtd

Cong suat ngan mach tai nut 10 : Snganmach = 100/imag(Zbus(10,10)) =

487.6894

MVA
Z(11 , 11) =

0.0648 + j

0.5050 dvtd

Cong suat ngan mach tai nut 11 : Snganmach = 100/imag(Zbus(11,11)) =

198.0008

MVA
Z(12 , 12) =

0.1461 + j

0.3170 dvtd

Cong suat ngan mach tai nut 12 : Snganmach = 100/imag(Zbus(12,12)) =

315.4934

MVA
Z(13 , 13) =

0.1561 + j

0.6170 dvtd

Cong suat ngan mach tai nut 13 : Snganmach = 100/imag(Zbus(13,13)) =

162.0841

MVA

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

118

Lun vn tt nghip

10.3

Thit k mng in 110kV v trm bin p 110/22kV

TINH TOAN PHAN BO CONG SUAT BANG PP NEWTON RAPHSON

GOM (KHU VUC 1 = PA3)

+ KV2 + KV3
Tinh PBCS toan mang (luc phu tai cuc tieu)
--------------------------------------------

So lan lap = 4

Nut

Dien ap

No.

dvtd.

Goc

------Phu tai------

Degree

MW

---May phat---

Mvar

MW

Mvar

Tu bu

Mvar

kV

1.020

0.000

0.000

0.000

38.124

16.282

0.000 112.20

1.013

-0.272

0.030

0.500

0.000

0.000

0.000 111.40

1.041

-1.337

5.600

4.200

0.000

0.000

0.000

1.011

-0.301

0.034

0.640

0.000

0.000

0.000 111.21

1.045

-1.264

6.400

5.644

0.000

0.000

0.000

1.011

-0.158

0.040

0.800

0.000

0.000

0.000 111.26

1.042

-1.038

7.200

5.400

0.000

0.000

0.000

1.012

-0.139

0.034

0.640

0.000

0.000

0.000 111.28

22.89

22.98

22.93

1.040

-1.052

6.000

5.292

0.000

0.000

0.000

10

1.009

-0.396

0.034

0.640

0.000

0.000

0.000 110.99

11

1.044

-1.427

6.800

5.100

0.000

0.000

0.000

12

1.000

-0.577

0.034

0.640

0.000

0.000

0.000 110.00

13

1.042

-1.426

5.600

4.939

0.000

0.000

0.000

Tong

37.806

34.435

38.124

16.282

22.87

22.97

22.92

0.000

Dong cong suat nhanh va ton that

----------------------------------------Duong day-- Cong suat nut & Dong nhanh


tu

den

MW

Mvar

MVA

--Ton that--

Mba-deltaQL deltaQC

MW

MVAr

tap

MVAr

MVAr

38.124

16.282

41.455

6.363

3.836

7.430

0.025

-1.009

0.061 1.070

5.768

3.699

6.852

0.028

-1.293

0.069 1.362

7.294

2.937

7.863

0.049

-3.442

0.060 3.502

6.080

2.165

6.454

0.040

-3.944

0.049 3.993

10

12.619

3.646

13.135

0.100

-3.417

0.145 3.562

-0.030

-0.500

0.501

-6.338

-4.845

7.977

0.025

-1.009

0.061 1.070

5.607

4.370

7.109

0.007

0.170

0.9583 0.170 0.000

0.701

-0.025

0.702

0.001

-1.518

0.002 1.520

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

119

Lun vn tt nghip

Thit k mng in 110kV v trm bin p 110/22kV

-5.600

-4.200

7.000

-5.600

-4.200

7.000

-0.034

-0.640

0.641

-5.740

-4.992

6.407

0.007

0.170

0.170 0.000

7.607

0.028

-1.293

0.069 1.362

5.844

8.672

0.007

0.200

0.9524 0.200 0.000

-0.700

-1.493

1.649

0.001

-1.518

0.002 1.520

-6.400

-5.644

8.533

-6.400

-5.644

8.533

0.007

0.200

0.200 0.000

-0.040

-0.800

0.801

-7.245

-6.379

9.653

0.049

-3.442

0.060 3.502

7.205

5.579

9.113

0.005

0.179

0.9583 0.179 0.000

-7.200

-5.400

9.000

-7.200

-5.400

9.000

0.005

0.179

0.179 0.000

-0.034

-0.640

0.641

-6.040

-6.109

8.591

0.040

-3.944

0.049 3.993

6.006

5.469

8.123

0.006

0.178

0.9583 0.178 0.000

-6.000

-5.292

8.000

-6.000

-5.292

8.000

0.006

0.178

0.178 0.000

-0.034

-0.640

0.641

-12.519

-7.063

14.374

0.100

-3.417

0.145 3.562

11

6.807

5.299

8.626

0.007

0.199

0.9524 0.199 0.000

12

5.679

1.124

5.789

0.040

-4.609

0.049 4.658

-6.800

-5.100

8.500

-6.800

-5.100

8.500

0.007

0.199

0.199 0.000

-0.034

-0.640

0.641

10

-5.639

-5.733

8.041

0.040

-4.609

0.049 4.658

13

5.605

5.093

7.573

0.005

0.154

0.9464 0.154 0.000

-5.600

-4.939

7.467

-5.600

-4.939

7.467

0.005

0.154

0.154 0.000

0.318

-18.152

1.514 19.666

5
4

7
6

9
8

10

11
10

12

13
12

Tong ton that

Tong ton that cong suat khang deltaQL - deltaQC :

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

-18.152

120

Lun vn tt nghip

10.4

Thit k mng in 110kV v trm bin p 110/22kV

TINH TOAN PHAN BO CONG SUAT BANG PP NEWTON RAPHSON

GOM KHU VUC 1 = PA3 +

KV2+ KV3
Tinh PBCS toan mang (luc su co cat nhanh N2)
-------------------------------------------So lan lap = 4

Nut

Dien ap

No.

dvtd.

Goc

------Phu tai------

Degree

MW

---May phat---

Mvar

MW

Mvar

Tu bu

Mvar

kV

1.050

0.000

0.000

0.000

96.914

61.917

0.000 115.50

1.008

-1.134

0.030

0.500

0.000

0.000

0.000 110.88

1.045

-3.718

14.000

10.500

0.000

0.000

0.000

0.970

-1.922

0.034

0.640

0.000

0.000

0.000 106.68

1.051

-4.246

16.000

14.111

0.000

0.000

0.000

1.028

-0.319

0.040

0.800

0.000

0.000

0.000 113.04

1.047

-2.464

18.000

13.500

0.000

0.000

0.381

1.029

-0.312

0.034

0.640

0.000

0.000

0.000 113.18

22.98

23.12

23.03

1.046

-2.537

15.000

13.229

0.000

0.000

1.986

10

1.022

-0.924

0.034

0.640

0.000

0.000

0.000 112.42

11

1.047

-3.428

17.000

12.750

0.000

0.000

0.000

12

1.005

-1.623

0.034

0.640

0.000

0.000

0.000 110.57

13

1.040

-3.791

14.000

12.347

0.000

0.000

7.745

Tong

94.206

80.296

96.914

61.917

23.01

23.04

22.88

10.113

Dong cong suat nhanh va ton that

----------------------------------------Duong day-- Cong suat nut & Dong nhanh


tu

den

Mvar

MVA

Mba-deltaQL deltaQC

MW

MVAr

tap

MVAr

MVAr

96.914

61.917

115.004

31.270

28.067

42.019

0.713

0.647

1.745 1.097

18.390

11.733

21.814

0.318

-3.272

0.391 3.663

15.314

8.969

17.747

0.248

-3.877

0.304 4.182

10

31.939

13.148

34.540

0.621

-2.810

0.905 3.715

-0.030

-0.500

0.501

-30.557

-27.420

41.056

0.713

0.647

1.745 1.097

14.040

11.555

18.184

0.040

1.055

0.9286 1.055 0.000

16.487

15.365

22.536

0.412

-0.622

0.830 1.452

-14.000

-10.500

17.500

MW

--Ton that--

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

121

Lun vn tt nghip

Thit k mng in 110kV v trm bin p 110/22kV

-14.000

-10.500

17.500

0.040

1.055

1.055 0.000

-0.034

-0.640

0.641

-16.075

-15.987

22.671

0.412

-0.622

0.830 1.452

16.041

15.347

22.200

0.041

1.236

0.8869 1.236 0.000

-16.000

-14.111

21.333

-16.000

-14.111

21.333

0.041

1.236

1.236 0.000

-0.040

-0.800

0.801

-18.072

-15.005

23.489

0.318

-3.272

0.391 3.663

18.032

14.205

22.955

0.032

1.086

0.9524 1.086 0.000

-18.000

-13.119

22.273

-18.000

-13.119

22.273

0.032

1.086

1.086 0.000

-0.034

-0.640

0.641

-15.066

-12.846

19.799

0.248

-3.877

0.304 4.182

15.032

12.206

19.364

0.032

0.964

0.9524 0.964 0.000

-15.000

-11.243

18.746

-15.000

-11.243

18.746

0.032

0.964

0.964 0.000

-0.034

-0.640

0.641

-31.318

-15.958

35.150

0.621

-2.810

0.905 3.715

11

17.041

13.985

22.045

0.041

1.235

0.9405 1.235 0.000

12

14.243

1.333

14.306

0.189

-4.511

0.232 4.743

-17.000

-12.750

21.250

-17.000

-12.750

21.250

0.041

1.235

1.235 0.000

-0.034

-0.640

0.641

10

-14.054

-5.844

15.221

0.189

-4.511

0.232 4.743

13

14.020

5.204

14.955

0.020

0.602

0.9524 0.602 0.000

-14.000

-4.602

14.737

-14.000

-4.602

14.737

0.020

0.602

0.602 0.000

2.708

-8.267

10.586 18.853

5
4

7
6

10

11
10

12

13
12

Tong ton that

Tong ton that cong suat khang deltaQL - deltaQC :

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

-8.267

122

Lun vn tt nghip

Thit k mng in 110kV v trm bin p 110/22kV

BNG SO SNH IN P CH CC I
BNG 10.1
TNH TON

S DNG PHN MM MATLAB


IN P TNH

NT THC T

IN P

NT TRONG

BNG PP

TNH TON

MATLAB

NEWTON

(kV)
N

RAPHSON (kV)

115.5

NUT 1

115.5

113.2748

NUT 2

113.3

Nt 1 pha 22kV

22.9318

NUT 3

23.05

Nt 2 pha 110

112.7786

NUT 4

112.81

22.9122

NUT 5

23.05

113.0155

NUT 6

113.04

Nt 3 pha 22 kV

22.9524

NUT 7

23.03

Nt 4 pha 110

113.159

NUT 8

113.18

Nt 4 pha 22 kV

22.9227

NUT 9

23.01

Nt 5 pha 110

112.377

NUT 10

112.42

Nt 5 pha 22 kV

22.9185

NUT 11

23.04

Nt 6 pha 110

110.5252

NUT 12

110.57

22.8359

NUT 13

22.88

Nt 1 pha 110
kV

kV
Nt 2 pha 22
kV
Nt 3 pha 110
kV

kV

kV

kV
Nt 6 pha 22 kV

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

123

Lun vn tt nghip

Thit k mng in 110kV v trm bin p 110/22kV

BNG SO SNH IN P CH PH TI CC TIU


BNG 10.2
TNH TON

S DNG PHN MM MATLAB


IN P TNH

NT THC T

IN P

NT TRONG

BNG PP

TNH TON

MATLAB

NEWTON

(kV)

RAPHSON (kV)

112.2

NUT 1

112.2

Nt 1 pha 110

111.3907

NUT 2

111.4

Nt 1 pha 22kV

22.8594

NUT 3

22.89

Nt 2 pha 110

111.203

NUT 4

111.21

22.9401

NUT 5

22.98

111.2503

NUT 6

111.26

Nt 3 pha 22 kV

22.9045

NUT 7

22.93

Nt 4 pha 110

111.2698

NUT 8

111.28

Nt 4 pha 22 kV

22.838

NUT 9

22.87

Nt 5 pha 110

110.9761

NUT 10

110.99

Nt 5 pha 22 kV

22.9288

NUT 11

22.97

Nt 6 pha 110

109.986

NUT 12

110

22.8764

NUT 13

22.92

kV

kV
Nt 2 pha 22
kV
Nt 3 pha 110
kV

kV

kV

kV
Nt 6 pha 22 kV

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

124

Lun vn tt nghip

Thit k mng in 110kV v trm bin p 110/22kV

BNG SO SNH IN P CH S C
BNG 10.3
TNH TON

S DNG PHN MM MATLAB


IN P TNH

NT THC T

IN P

NT TRONG

BNG PP

TNH TON

MATLAB

NEWTON

(kV)

RAPHSON (kV)

KHU VC 1 S C T ON N-2
N

115.5

NUT 1

115.5

Nt 1 pha 110

110.858

NUT 2

110.88

Nt 1 pha 22kV

22.8313

NUT 3

22.98

Nt 2 pha 110

106.656

NUT 4

106.68

22.8537

NUT 5

23.12

kV

kV
Nt 2 pha 22
kV
KHU VC 1 S C T ON N-1
N

115.5

NUT 1

115.5

Nt 1 pha 110

115.34

NUT 2

109.6

Nt 1 pha 22kV

22.8222

NUT 3

23.13

Nt 2 pha 110

112.18

NUT 4

106.28

22.9282

NUT 5

23.07

kV

kV
Nt 2 pha 22
kV
Ta nhn thy kt qu in p cc nt tnh ton gn bng kt qu in p tnh
bng phn mm matlab phng php NEWTON RAPHSON . nguyn nhn c s
sai lch ny l do trong qu trnh tnh ton ta lm trn cc s sau du phy.

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

125

Lun vn tt nghip

Thit k mng in 110kV v trm bin p 110/22kV

CHNG 11
PHN TCH PH TI V CHN PHNG N THIT K

11.1 T VN .
Trm bin pl mt trong nhng phn t quan trng nht ca h thng cung
cp in .Trm bin p dng bin i in nng t cp in p ny qua cp in
p khc .Cc trm bin p, trm php phi ,ng dy ti in cng vi cc nh
my lm thnh mt h thng pht v truyn ti in nng thng nht .
Dung lng ca cc my bin p ,v tr s lng v phng thc vn hnh c
cc trm bin p c nh hng rt ln n ch tiu kinh t k thut ca h thng
cung cp in .v th vic la chn my bin p bao gi cng gn lin vi vic la
chn phng n cung ng cp in.
Dung lng v cc tham s ca my bin p ph thuc vo ph ti ca n
,vo cp in p ca mng ,vo phng thc vn hnh ca my bin p v th
la chn c trm bin p tt nht ,chng ta phi xt ti nhiu mtv phi tin
hnh tnh ton so snh kinh t k thut cc phng p ra.
Cp in p 22kV trung tnh ni t trc tip dng cho mng in a
phng ,cung cp cho cc nh my va v nh ,cung cp cho cc khu dn c .Do
lch s li hin nay nc ta cn s dng cp in p 66,35,15,10 v 6kV. Trong
tng lai cp in p 22kV s thay th cc cp in p nu trn.
V th cc trm bin p phi m bo cung cp in nng yu cu vi cht
lng in tt ,phi m bo mt s yu cu chnh sau;
tin cy cung cp in .
m bo cht lng in.

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

126

Lun vn tt nghip

Thit k mng in 110kV v trm bin p 110/22kV

An ton khi cung cp in .


Kinh t in hp l nht.
11.2 Phn tch th ph ti 22kV:
Gi

10

11

12

P(MW) 4.2

4.2

4.2

4.2

5.6

8.4

8.4

8.4

8.4

9.8

9.8

Gi

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

P(MW) 8.4

8.4

8.4

9.8

11.2 11.2 14

14

8.4

5.6

5.6

4.2

T bng s liu cng sut pha h 22kV, ta c th ph ti cng sut P nh


sau:

Gi

10

11

12

Q(MVA) 3.15 3.15 3.15 3.15 4.2

5.25 6.3

6.3

6.3

6.3

7.35 7.35

Gi

20

13

14

15

16

17

18

19

21

22

23

24

Q(MVA) 6.3

6.3

6.3

7.35 8.4

8.4

10.5 10.5 6.3

4.2

4.2

3.15

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

127

Lun vn tt nghip

Thit k mng in 110kV v trm bin p 110/22kV

Gi

10

11

12

S(MVA)

5.65

5.65

5.65

5.65

7.4

9.15

10.9

10.9

10.9

10.9

12.65 12.65

Gi

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

S(MVA)

10.9

10.9

10.9

12.65 14.4

14.4

17.9

17.9

10.9

7.4

7.4

5.65

11.3 La chn phng n thit k trm:


11.3.1 Phng n 2 my bin p :
11.3.1.1 Chn my bin p in lc ca SIEMENS cung cp cho ph ti 1:
Cng sut S ca ph ti 1: S1 max = 17.9 (MVA)
Trm gm 2 my bin p gp song song .

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

128

Lun vn tt nghip

Thit k mng in 110kV v trm bin p 110/22kV

Cng sut nh mc tnh ton ca my bin p :


S m tt =

S1 max
= 12.78 (MVA)
1.4

Chn my bin p in lc c: Sm,BA = 12.5 (MVA)


in p nh mc :110/22 (kV)
Chn my bin p c thng s nh sau:

S m ( MVA)

12.5

P0 (kW)

15

PN (kW)

45

UN %

9.4

Trm c cng sut : S m tram = 25 ( MVA) > S max phu tai 22 kv = 17.9 ( MVA)
Do ch vn hnh bnh thng my bin p khng b qu ti ,ta khng cn
kim tra ch qu ti bnh thng ca MBA.
11.3.1.2 Kim tra qu s c ca my bin p khi trm 1 s c mt my bin
p :
H s non ti trong khong thi gianT1= 10 gi:

( S

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

2
i

ti )
ti

= 0 . 8892

< 0 . 93

129

Lun vn tt nghip

Thit k mng in 110kV v trm bin p 110/22kV

H s qu ti trong khong thi gian T2=5 gi <6 gi:

( S

ti )

2
i

= 1 . 24737

< 1 ,3

Vy my bin p c th vn hnh vi th ph ti nh trn trong thi gian 5


ngy m.
Thi gian s dng cng sut cc i pha h: Tmax
Tmax =

(S

ha i

ti )

S ha max

= 13.93gio / ngay = 5084gio / nam

Thi gian tn tht cng sut cc i pha h:

(S
=
S

2
ha i

ti )

2
ha max

= 9.03 gio / ngay = 3296.41 gio / nam

Tn tht in nng trong trm:


A = 2 P0 8760 +

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

S ha2 max
1
PN 2 = 414893 (kWh / nam)
2
S m B

130

Lun vn tt nghip

Thit k mng in 110kV v trm bin p 110/22kV

11.3.1.3 Tnh ton ngn mch:


in khng ca cc phn t trong n v tng i:
Chn : S cb = 100 (MVA)
in khng h thng : x ht =

S cb
100
=
= 0.2035
S N 491.3

in khng my bin p : xt = U N %

S cb
100
= 9 .4 %
= 0.752
S m
12.5

in khng tng ng n thanh cc cao p : xtd ,cao = x ht = 0.2035


in khng tng ng n thanh ci h p : xtd ,ha = x ht +

Dng din c bn pha cao: I cb,cao =

S cb
3 U tb,cao

100
3 115

xt
= 0.5795
2

= 0.5802 (kA)

Dng ngn mch 3 pha ti thanh ci cao p ca trm bin p :


I nm,cao(cb) =

E ht
1
=
= 4.913
X td,cao 0.2035

Dng in ngn mch 3 pha trong h n v c tn:


I nm,cao = I nm,cao(cb) I cb,cao = 4.913 0.5802 = 2.4665 (kA)

Dng ngn mch xung kch ti thanh ci cao p :

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

131

Lun vn tt nghip

Thit k mng in 110kV v trm bin p 110/22kV

I xk,cao = 1.8 2 I nm ,cao = 1.8 2 2.4665 = 6.279 (kA)

Dng in c bn pha h: I cb,ha =

S cb
3 U tb,ha

100
3 23

= 2.5102 (kA)

Dng ngn mch 3 pha ti thanh ci h p ca trm bin p :


I nm, ha (cb) =

E ht
1
=
= 1.7255
X td,ha 0.5795

Dng in ngn mch 3 pha trong h n v c tn:


I nm,ha = I nm, ha (cb) I cb,ha = 1.7255 2.5102 = 4.3314 (kA)

Dng ngn mch xung kch ti thanh ci h p :


I xk,ha = 1.8 2 I nm,ha = 1.8 2 4.3314 = 11.0259 (kA)

Dng trn ng dy h p xut pht t trm:


I pt,22 =

S max,ha
3 U m ,ha so phat tuyen 22

17900
3 22 6

= 76.543 (A)

Dng cng bc trn ng dy h p xut pht t trm:


I cb, 22 = 2 I pt,22 = 2 76.543 = 153.085 (A)

Dng bnh thng trn thanh ci h p :


I bt,22 =

S max,ha
2 3 U m,ha

17900
2 3 22

= 234.876 (A)

Dng cng bc trn thanh ci h p:


I cb , 22 = 2 I bt,22 = 2 234.876 = 469.753 (A)

Dng nh mc pha cao ca my bin p :

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

132

Lun vn tt nghip

I mcao ,MBA =

Thit k mng in 110kV v trm bin p 110/22kV

S m , MBA
3 U m , cao

12500
3 110

= 65.608 (A)

Dng in pha cao ca my bin p lc lm vic bnh thmg:


I bt cao, MBA =

S max,ha

3 2 U m ,cao

17900
3 2 110

= 46.9753 (A)

Dng cng bc pha cao ca my bin p:


I cb, cao MBA = 2 I bt cao, MBA = 2 46.9753 = 93.95 (A)

Dng cng bc pha cao ca my bin p theo iu kin2 qu ti 1.4


I cb,1.4 = 1.4 I m cao, MBA = 1.4 65.6 = 91.85 (A)

Dng nh mc pha h my bin p :


I m ha =

S n,BA
3U m,ha

12500
3 22

= 328.039 (A)

Dng pha h my bin p lc bnh thng :


I ha BA =

S maxha
3U mha 2

17900
3 22 2

= 234.876 (A)

Dng cng bc pha h my bin p:


I cb,haBA = 2 I ha BA = 2 234.876 = 469.75 (A)

Dng cng bc pha h ca my bin p theo iu kin qu ti 1.4:


I cb,1.4 = 1.4 I m ha = 1.4 328.039 = 459.256 (A)

11.3.2 Tnh ton phng n 3 MBA:


11.3.2.1 Chn my bin p cung cp cho ph ti 1.

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

133

Lun vn tt nghip

Thit k mng in 110kV v trm bin p 110/22kV

Cng sut S ca ph ti 1: S1 max = 17.9 (MVA)


Trm gm 3 my bin p gp song song ;
Cng sut nh mc tnh ton ca my bin p :
S m BA =

S1 max
17.9
=
= 6.39 (MVA)
2 1.4 2 1.4

Chn my bin p c : Sm, BA = 10 (MVA)


in p nh mc :110/22 ( kV)
Thng s my bin p ;

S m ( MVA)

10

P0 (kW)

13

PN (kW)

42

UN %

9.6

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

134

Lun vn tt nghip

Thit k mng in 110kV v trm bin p 110/22kV

Thi gian s dng cng sut cc i pha h: Tmax


Tmax =

(S

ha i

ti )

S ha max

= 13.939.033 .93gio/nga y = 5084.51gio /nam

Thi gian tn tht cng sut cc i pha h:

(S
=
S

2
ha i

ti )

2
ha max

= 9.03 gio/ngay = 3296.41gio/nam

Tn tht in nng trong trm:


2

S ha max
1
A = 3 P0 8760 + PN 2
= 489508.2 (kWh/nam)
3
S m B

11.3.2.2 Tnh ton ngn mch:


in khng ca cc phn t trong n v tng i:
Chn : S cb = 100 (MVA)
in khng h thng : x ht =

S cb
100
=
= 0.2035
S N 491.3

in khng 1 my bin p : x t = U N %

S cb
100
= 9 .6 %
= 0.96
10
S m

in khng tng ng n thanh cc cao p : xtd ,cao = x ht = 0.2035


in khng tng ng n thanh ci h p : xtd ,ha = x ht +

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

xt
= 0.5235
3

135

Lun vn tt nghip

Thit k mng in 110kV v trm bin p 110/22kV

S cb

Dng in c bn pha cao: I cb,cao =

3 U tb,cao

100

3 115

= 0.5802 (kA)

Dng ngn mch 3 pha ti thanh ci cao p ca trm bin p :


I nm,cao(cb) =

E ht
1
=
= 4.913
X td,cao 0.2035

Dng in ngn mch 3 pha trong h n v c tn:


I nm, cao = I nm, cao(cb) I cb, cao = 4.913 0.5802 = 2.4665 (kA)

Dng ngn mch xung kch ti thanh ci cao p :


I xk,cao = 1.8 2 I nm ,cao = 1.8 2 2.4665 = 6.279 (kA)

Dng in c bn pha h: I cb,ha =

S cb
3 U tb, ha

100

3 23

= 2.5102 (kA)

Dng ngn mch 3 pha ti thanh ci h p ca trm bin p :


I nm, ha (cb) =

E ht
1
=
= 1.91
X td, ha 0.5235

Dng in ngn mch 3 pha trong h n v c tn:


I nm,ha = I nm, ha (cb) I cb,ha = 1.91 2.5102 = 4.794 (kA)

Dng ngn mch xung kch ti thanh ci h p :


I xk,ha = 1.8 2 I nm,ha = 1.8 2 4.794 = 12.205 (kA)

Dng trn ng dy h p xut pht t trm:


I pt,22 =

S max,ha
3 U m ,ha so phat tuyen 22

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

17900
3 22 6

= 76.543 (A)

136

Lun vn tt nghip

Thit k mng in 110kV v trm bin p 110/22kV

Dng cng bc trn ng dy h p xut pht t trm:


I cb, 22 = 2 I pt,22 = 2 76.543 = 153.085 (A)

Dng bnh thng trn thanh ci h p :


I bt,22 =

S max,ha

3 3 U m,ha

17900

= 156.58 (A)

3 3 22

Dng cng bc trn thanh ci h p:


I cb , 22 =

S max,ha
3U m,ha 2

17900
3 22 2

= 234.876 (A)

Dng nh mc pha cao ca my bin p :


I mcao ,MBA =

S m , MBA
3 U m , cao

10000

3 110

= 52.186 (A)

Dng in pha cao ca my bin p lc lm vic bnh thmg:


I bt cao, MBA =

S max,ha
3 3 U m ,cao

17900
3 3 110

= 31.32 (A)

Dng cng bc pha cao ca my bin p:


I cb, cao MBA =

S max ha
3 2 U m cao

17900
3 2 110

= 46.975 (A)

Dng cng bc pha cao ca my bin p theo iu kin qu ti 1.4


I cb,1.4 = 1.4 I m cao, MBA = 1.4 52.186 = 73.481 (A)

Dng nh mc pha h my bin p :


I m ha =

S n,BA
3U m,ha

10000

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

3 22

= 262.43 (A)

137

Lun vn tt nghip

Thit k mng in 110kV v trm bin p 110/22kV

Dng pha h my bin p lc bnh thng :


I ha BA =

S maxha
3U mha 3

17900

3 22 33

= 156.58 (A)

Dng cng bc pha h my bin p:


I cb,haBA =

S max ha
3U m ha 2

10000
3 22 2

= 234.876 (A)

Dng cng bc pha h ca my bin p theo iu kin qu ti 1.4:


I cb,1.4 = 1.4 I m ha = 1.4 262.43 = 367.405 (A)

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

138

Lun vn tt nghip

Thit k mng in 110kV v trm bin p 110/22kV

CHNG 12:

SO SNH PHNG N
12.1

Nhn xt :

Mt phng n gi l kinh t nht nu chi ph tnh ton l thp nht .


Khi chi ph tnh ton ca cc phng n chnh lch nhau khng qu 5% th cc
phng n c coi l tng ng nhau
Cc phn ging nhau nh ng dy khng cn xt ti .Cc phn c chi ph
khng ln nh dao cch ly,thanh gp ,thanh dn ,my bin dng ,my bin in
p .c th b qua.
12.2

Tnh ton kinh t :

Hm chi ph tnh ton c xc nh theo biu thc :

C = PV V + P
Trong :
C: Hm chi ph tnh ton

PV :h s hiu qu vn u t trong phn thit k in ta c

P V = 0 . 12

V = VB K B + VTBPP

VB : Gi tin my bin p
K B :H s tnh n chi ph chuyn ch v xy lp , K B ph thuc vo in p
v cng sut ca my bin p .

VTBPP :Gi tin chi ph xy dng thit b phn phi in


VTBPP = V MC + V DCL
P :Ph tn vn hnh hng nm.

P = PB + a V
PB = AB

:Gi tin 1 kWh in =0.05 $/kWh

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

139

Lun vn tt nghip

Thit k mng in 110kV v trm bin p 110/22kV

AB : Tn hao in nng trong my bin p 1 nm.

a : h s khu hao vn hnh hng nm ta chn a = 9 . 4 %


n gi my bin p ;6000 ($/MVA)
12.2.1 Phng n 1:
My

Cng sut Loi my bin p S

bin p

lng

B1&B2 12.5MVA BA hai cun dy

KB
1.7

VB
2 75000

Tin du t my bin p :

V B K B = 2 75000 1 . 7 = 255000 $
Bng gi tin u t thit b phn phi :
Cp in p

S lng MC

V MC ($)

VTBPP ($)

110kV

30000

90000

22kV

25000

75000

Tng vn u t my ct

165000

Tng vn u t: V = VB K B + VTBPP =255000+165000=420000 $


Tn tht in nng phng n 1:

A B = 414893 (kWh/nam)
Ph tn do tn tht in nng: PB = A B = 20744.7 ($)

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

140

Lun vn tt nghip

Thit k mng in 110kV v trm bin p 110/22kV

Chi ph vn hnh hng nm:

P = PB + a V = 20744 . 7 +

9 . 4 420000
= 60224 . 7 ($)
100

Chi ph tnh ton phng n 1:

C 1 = PV V + P = 0 . 12 420000 + 60224 . 7 = 110624 . 7 ($ )


12.2.2 Phng n 2:
My bin p Cng sut Loi my bin p S

KB

VB

lng
B1&B2&B3 10 MVA

BA hai cun dy

1.7

3 60000

Tin du t my bin p :

V B K B = 3 60000 1 .7 = 306000 ($)


Bng gi tin u t thit b phn phi :
Cp in p

S lng MC

V MC ($)

VTBPP ($)

110kV

30000

150000

22kV

25000

125000

Tng vn u t my ct

275000

vn u t: V = VB K B + VTBPP =306000+275000=581000($)
Tn tht in nng phng n 2:

A B = 489508.2 (kWh/nam)
Ph tn do tn tht in nng: PB = A B = 24475.41 ($)

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

141

Lun vn tt nghip

Thit k mng in 110kV v trm bin p 110/22kV

Chi ph vn hnh hng nm:

P = PB + a V = 24475 . 41 +

9 . 4 581000
= 79089 . 41 ($)
100

Chi ph tnh ton phng n 2:

C 2 = PV V + P = 0.12 581000 + 79089 .41 = 148809 .41($ )


Tng kt:
Phng n 1

Phng n 2

Chi ph vn hnh trm:P

60224.7$

79089.41$

Chi ph xy dng trm:C

110624.7$

148809.41$

T bng so snh trn ta nhn thy phng n Thit k trm gm hai my bin p
(phng n 1) c chi ph xy dng v vn hnh l nh nht , tho mn v k thut
v th ta chn phng n 1 thit k :

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

142

Lun vn tt nghip

Thit k mng in 110kV v trm bin p 110/22kV

CHNG 13

CHN KH C V CC PHN T DN IN PHA 110kV

vn hnh c trong Trm Bin p , ngoi cc thit b chnh nh my BA, cn


phi c cc kh c in v cc phn dn in . nh cc kh c ng m :My ct
,Dao cch ly,cu ch .Cc kh c in phc v o lng nh: my bin dng my
bin in p ,cc kh c hn ch dng ngn mch nh khng in n, khng in
kp .Cc phn dn in nh thanh gp .Khi vn hnh cc kh c in v phn dn
in u phi chu c in p ca mng in,dng in lm vic ln nht chy
qua lu di,dng ngn mch chy qua trong thi gian ngn Cho ln khi tnh ton
phi kim tra cc ch trn.
13.1 Chn Thanh Gp 110kV:
Dng cng bc qua thanh gp 110 kV:
I cb,110 kV = I cb, cao MBA = 93.95 (A)

Dng ngn mch ba pha qua thanh gp 110 kV:


I nm,110 kV = 2.4665 (kA)

Dng xung kch qua thanh gp 110kV:


I xk,110 kV = 6.279 (kA)

Thi gian tn ti ca thnh phn chu k: Tck = 1.5 s


Thi gian thi gian tn ti ca thnh phn khng chu k: Tkck = 0.05 s
Xung nhit ca dng ngn mch:
B N = (I nm 110 kV 1000) (Tck + Tkck )
2

= (2.4665 1000 ) (1.5 + 0.05) = 9429926.14 A 2 .s


2

H s ph thuc vo vt liu thanh dn:C=88


tho iu kin n nh nhit th tit din ti thiu ca thanh gp l:

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

143

Lun vn tt nghip

S tg 110 kV S min =

Thit k mng in 110kV v trm bin p 110/22kV

BN
C

= 34.896 mm 2

Chn thanh gp theo iu kin dng cho php;


I cp

I cb max
K1 K 2 K 3

Vi : K 1 = 0.88 H s hiu chnh theo nhit mi trng xung quanh t=35 o C


K2 = 1

H s iu chnh s dy song song

K3 = 1

H s ph thuc cch dt thanh gp.

Dng cho php sau khi hiu chnh: I cp 106.35 (A)


Chn thanh gp mm : AC-240
Dng cho php: I cp = 610 ( A)
ng knh ngoi: d tg 110 kV = 2.16 (cm)
Dng cho php sau khi hiu chnh :
I cp,hc = 536.8 (A)

Kim tra iu kin vng quang :


khng c tn hao vng quang trn ng dy th: U vq > U ht
Chn h s b mt : m tg = 0.83
Khong cch gia cc pha: a tg = 300 cm
in p vng quang i vi pha ngoi :
U vq ng = 1.06 84 m tg r lg

a tg
r

= 195.01(kV ) > U ht = 110(kV )

in p vng quang i vi pha gi :


U vq ng = 0.96 84 m tg r lg

a tg
r

= 176.61 (kV ) > U ht = 110 (kV )

Vy thanh gp chn tho mn iu kin vng quang .


13.2 Chn my ct 110 kV
Dng cng bc qua my ct 110 kV:
I cb,110 kV = I cb, cao MBA = 93.95 (A)

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

144

Lun vn tt nghip

Thit k mng in 110kV v trm bin p 110/22kV

Dng ngn mch ba pha qua my ct 110 kV:


I nm,110 kV = 2.4665 (kA)

Dng xung kch qua my ct 110kV:


I xk,110 kV = 6.279 (kA)

Chn my ct SF6 110kV c cc thng s sau:


Kiu

U m (kV )

I m (A )

I cat m (kA )

I ldd (kA)

I nh / t nh (kA)

S1-123

110

3100

40

100 / 2

50/3

Kim tra n nh nhit:


I 2nh t nh = 50 2 3 = 7500 (kA 2 .s ) > B N = 9.43(kA 2 .s )

my ct c chn phi tho mn cc iu kin sau:


STT THNG S

IU KIN

in p nh mc

U m = 110kV = U ht = 110kV

Dng in nh mc

I m = 3100(A ) > I cb max = 93.95 (A )

Dng in ct nh mc

I cat m = 40 (kA ) > I N = 2.4665 (kA )

n nh lc in ng

I ldd = 100

n nh nhit

I nh2 t nh = 7500 kA 2 .s > B N = 9.43 kA 2 .s

(kA ) > I xk

= 6.279 (kA )

Vy my ct chn tho mn yu cu.


13.3 Chn dao cch ly 110kV
Dng cng bc chy qua dao cc ly: I cb,110 kV = I cb, cao MBA = 93.95 (A)
Dng xung kch qua dao cch ly : I xk,110 kV = 6.279 (kA)
Chn dao cch ly c thng s nh sau:

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

145

Lun vn tt nghip

Thit k mng in 110kV v trm bin p 110/22kV

Kiu

U m (kV )

I m (A )

I nh
(kA/sec)
t nh

I ldd (kA)

PH

110

630

31.5/4

80

Kim tra n nh nhit:


I 2nh t nh = 31.5 2 4 = 3969 (kA 2 .s ) > B N = 9.43(kA 2 .s )

STT THNG S

IU KIN

in p nh mc

U m = 110kV = U ht = 110kV

Dng in nh mc

I m = 630(A ) > I cb max = 93.95 (A )

n nh lc in ng

I ldd = 80(kA ) > I xk = 6.279 (kA )

n nh nhit

I nh2 t nh = 3969 kA 2 .s > B N = 9.43 kA 2 .s

Vy dao cch ly chn tho mn yu cu.


13.4 Chn BI.
Dng cng bc pha s cp ca BI: I cb,110 kV = I cb, cao MBA = 93.95 (A)
Dng xung kch pha s cp ca BI : I xk,110 kV = 6.279 (kA)
Dng cng bc pha s cp ca BI theo iu kin qu ti 1.4:
I cb,1.4 = 91.85 (A)

Chn BI c cc thng s k thut nh sau:


Chn BI. M hiu:T03M110B-I
U m (kV )

110

I m (A)

S
cp

Th
cp

100

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

Cp chnh xc
ca cc cun
dy

Ph ti
nh mc

0.5

1.2

I ldd (kA ) I nh
(kA / sec )
t nh

()
50

6/3

146

Lun vn tt nghip

Thit k mng in 110kV v trm bin p 110/22kV

Bi s n nh nhit: K nh =

I nh
600
=
=6
I 1m 100

Bi s n nh lc in ng: K ldd =

I ldd 5000
=
= 50
100
I 1 m

I1d m :dng nh mc pha s cp ca BI.

in p nh mc: U m.BI = 110(kV ) = U HT


Dng in nh mc: I m.BI = 100A > I cb.110 = 93.95A
n nh lc in dng:

2 k ldd I1 m = 70.7 (kA ) > I xk = 6.27 (kA )

n nh nhit: (k nh I m )2 t nh = 108 (kA 2 .s )> B N

Chn ph ti dng c o ca BI mc vo pha A:


Tn dng c o

Ph ti (VA)

Ampe k

Walt k

Var k

in nng k tc dng

2.5

in nng k phn khng

2.5

Watt k t ghi

10

Tng

26

Tng tr cc dng c o:
Z dc =

S BI
26
=
= 1.04 ( )
2
I Sc BI 25

Chiu di t t BI n cc dng c o l 40 m
rdd . BI = Z m. BI Z dc = 0.16 ( )

Tit din dy ti thiu: Fdd .BI =

0.0175 40
= 4.38 mm 2
rdd .BI

Chn dy dn c tit din 5 mm2

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

147

Lun vn tt nghip

Thit k mng in 110kV v trm bin p 110/22kV

13.5 CHN MY BIN IN P (BU).


Cp in p 110kV c tt c 4 mch ni dn mt phn on thanh gp.ph
ti ca cc dng c o ng vi mt ng dy:
Tn ng h

Ph ti bin
in p AB

Ph ti bin in
p BC

VA

VA

Vn k

Ot k

VAr k

Cos k

in nng k
tc dng

in nng k
phn khng

12

12

29

31

Ph ti my bin in p AB: S AB = 4 29 = 116 VA


Ph ti my bin in p BC: S BC = 4 31 = 124 VA
Chn my bin in p mt pha KH 110 kV c cc thng s sau:
in p s cp : U m sc =

100

in p th cp: U m thc =

(kV)

100
3

(V)

Cng sut nh mc ng vi cp chnh xc 0.5%: S m.BU = 400 (VA )


S u day :Y0/Y0/tam gic h

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

148

Lun vn tt nghip

Thit k mng in 110kV v trm bin p 110/22kV

CHNG 14

CHN KH C V PHN T DN IN PHA 22 kV

14.1 CHN CP TNG T MBA TI THANH GP 22kV:


Dng ngn mch ba pha qua cp tng 22kV: I nm,ha = 4.3314 (kA)
Dng xung kch qua cp tng 22kV: I xk,ha = 11.0259 (kA)
Thi gian tn ti ca thnh phn chu k: Tck = 1.5 s
Thi gian thi gian tn ti ca thnh phn khng chu k: Tkck = 0.05 s
Xung nhit ca dng ngn mch:
B N = (I nm ha 1000) (Tck + Tkck )
2

= (4.331 1000) (1.5 + 0.05) = 29079404 A 2 .s


2

H s ph thuc vo vt liu thanh dn:C=171 (Thanh dn bng ng )


Tit din ti thiu ca cp tng 22kV: S cap tng 22 S min =

BN
C

= 31.54 mm 2

Dng in bnh thng trn cc tng 22kV: I bt,22 = 234.876 (A)


Dng cng bc trn cp tng 22kV: I cb , 22 = 469.753 (A)
Dng cng bc theo iu kin qu ti 1.4 : I cb,1.4 = 459.256 (A)
Chn dy pha : cp ng M300 . tit din 300mm2 .dng cho php
I cp = 880 (A ) > I cb , 22 = 469.753 (A)

Kim tra dng lm vic lu di:


H s hiu chnh nhit :K1=0.82
H s hiu chmh s cp t song song:K2=1
H s hiu chnh theo qu ti K3=1.3
I cp K 1 K 2 K 3 = 938 (A ) > I cb , 22 = 469.753 (A)

Chn dy trung tnh:cp ng M240 . I cp = 685 (A ) > I cb , 22 = 469.753 (A)


Quy cch cp tng 3M300+M240.

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

149

Lun vn tt nghip

Thit k mng in 110kV v trm bin p 110/22kV

14.2 CHN CP NHNH 22KV XUT PHT T THANH CI 22 TI PH


TI.

Xung nhit ca dng ngn mch:


B N = (I nm ha 1000) (Tck + Tkck )
2

= (4.331 1000) (1.5 + 0.05) = 29079404 A 2 .s


2

H s ph thuc vo vt liu thanh dn:C=171 (Thanh dn bng ng )


Tit din ti thiu ca cp tng 22kV: S cap tng 22 S min =

BN
C

= 31.54 mm 2

Dng in bnh thng trn cp nhnh 22kV: I nh 22 = 76.54 (A)


Dng cng bc trn cp nhnh 22kV: I cb.nh 22 = 153.09 (A)
Chn dy pha : cp ng M50 . tit din 50mm2 .dng cho php
I cp = 215 (A ) > I cb.nh 22 = 153 (A)

Kim tra dng lm vic lu di:


H s hiu chnh nhit :K1=0.82
H s hiu chmh s cp t song song:K2=1
H s hiu chnh theo qu ti K3=1.3
I cp K 1 K 2 K 3 = 229.19 (A ) > I cb nh 22 = 153.09 (A)

Chn dy trung tnh:cp ng M35 . I cp = 170 (A ) > I cb nh 22 = 1530.9 (A)


Qui cch cp nhnh :3M50+M35

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

150

Lun vn tt nghip

14.3

Thit k mng in 110kV v trm bin p 110/22kV

Chn my ct tng 22kV.


Dng cng bc qua my ct tng khi trm s c 1 my bin p.
I cb,mt = 2 234.88 = 469.76 (A)

Dng cng bc qua my ct tng 22kV theo iu kin qu ti 1.4 ca


MBA:
I cb,1.4 = 1.4 I mha = 1.4 328 .04 = 459.256 (A)

Dng ct ngn mch 3 pha qua my ct tng 22kV:


I n m,mc =

I nm,ha
2

4.3314
= 2.165 (kA)
2

Dng xung kch qua my ct tng 22kV:


I xk,ha 11.0259
I xk ,mc t =
=
= 5.513 (kA)
2
2
Chn my ct m hiu 8DA-10 c cc thng s sau:
Kiu

U m (kV )

I m ( A)

I cat m (kA)

I ldd (kA)

8DA-10

24

2500

31.5

80

Kim tra my ct;


STT

THNG S

IU KIN

in p nh mc

U m = 24(kV ) U ht = 23 (kV )

Dng in nh mc

I m = 2500 ( A) I cb max = 469.7 ( A)

Dng in ct nh mc

I cat m = 31.5 (kA) I N = 2.1 (kA)

n nh lc in ng

I ldd = 80 (kA) I xk = 5.513 (kA)

n nh nhit

I nh2 t nh B N

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

151

Lun vn tt nghip

Thit k mng in 110kV v trm bin p 110/22kV

Vy my ct chn tho mn cc iu kin.


14.4 Chn my ct nhnh 22kV.
Dng cng bc qua my ct nhnh 22kV: I cb,nh 22 = 153.09 (A)
Dng ct ngn mch 3 pha qua my ct nhnh 22kV: I c nm = I nm ha = 4.33 (kA)
Dng xung kch qua my ct nhnh 22kV: I xk = I xk ha = 11.03 (kA)
Chn my ct nhnh m hiu 8DA10 c cc thng s nh sau:
Chn my ct m hiu 8DA-10 c cc thng s sau:
Kiu

U m (kV )

I m ( A)

I cat m (kA)

I ldd (kA)

8DA-10

24

2500

31.5

80

Kim tra my ct;


STT

THNG S

IU KIN

in p nh mc

U m = 24(kV ) U ht = 23 (kV )

Dng in nh mc

I m = 2500 ( A) I cb max = 153.08 ( A)

Dng in ct nh mc

I cat m = 31.5 (kA) I N = 4.33 (kA)

n nh lc in ng

I ldd = 80 (kA) I xk = 11.03 (kA)

n nh nhit

I nh2 t nh B N

Vy my ct chn tho mn cc iu kin.


14.5 Chn thanh gp 22kV.
Dng cng bc trn thanh gp 22kV: I cb 22 = 469.75 (A)

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

152

Lun vn tt nghip

Thit k mng in 110kV v trm bin p 110/22kV

Dng cng bc theo iu kin qu ti 1.4: I cb 1.4 = 459.255 (A)


Dng ngn mch ba pha qua cp tng 22kV: I nm,ha = 4.3314 (kA)
Dng xung kch qua cp tng 22kV: I xk,ha = 11.0259 (kA)
Thi gian tn ti ca thnh phn chu k: Tck = 1.5 s
Thi gian thi gian tn ti ca thnh phn khng chu k: Tkck = 0.05 s
Xung nhit ca dng ngn mch:
B N = (I nm ha 1000) (Tck + Tkck )
2

= (4.331 1000) (1.5 + 0.05) = 29079404 A 2 .s


2

H s ph thuc vo vt liu thanh dn:C=171 (Thanh dn bng ng )


Tit din ti thiu ca cp tng 22kV: S cap tng 22 S min =

BN
C

= 31.54 mm 2

Chn thanh dn hnh ch nht c cc thng s k thut nh sau:


Kch thc thanh dn
(mm)

Tit din thanh dn


(mm2)

Dng in cho php (A)

40 4

160

625

H s hiu chnh nhit k1=0.882


Dng cho php sau hiu chnh: I cp,hc = 625 0.882 = 551.25 (A )

Khong cch gia hai s :l=80 cm


Khong cch gia cc pha:a=30 cm

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

153

Lun vn tt nghip

Thit k mng in 110kV v trm bin p 110/22kV

Lc ng in Ftt tc ng ln thanh dn khi ngn mch i vi thanh gia:


a
30
2
Ftt = 1.76 10 8 i 2xk = 1.76 10 8 (11.03 1000) = 5.71(kg )
l
80

Moment un M tc ng ln thanh dn:


M=

Ftt l 5.71 80
=
= 45.65 (kg.cm )
10
10

Moment chng un W:
W = 0.17 h b 2 n = 0.17 4 0.4 2 1 = 0.11 cm 3

ng sut tnh ton: tt =

M 45.65
=
= 427.9 kg 2 > cp = 1400 kg 2
cm
cm
W
0.11

vy thanh dn chn tho mn iu kin n nh ng.


xt dao ng ring.
Modul n hi: E = 1.1 106 kg

Moment qun tnh : J =

cm 2

b 3 h 0.4 3 4
=
= 0.0213 (cm 4 )
12
12

Tit din thanh dn: S = b h = 0.4 4 = 0.16(cm 2 )


Tn s dao ng ring:

r =

3.56
E J 10 6 3.56
1.1 106 0.0213 10 6

= 23.11 rad
s
S
0.16 8.93
l2
80 2

fr =

r 23.1
=
= 3.68(Hz ) 50(Hz )
2
2

Vy khng c dao ng cng hng.


14.6 Chn s 22kV.
Lc ng in Ftt tc ng ln s khi ngn mch i vi thanh gia:
30
a
2
Ftt = 1.76 10 8 i 2xk = 1.76 10 8 (11.03 1000) = 5.71(kg )
80
l

Chn s 24 kV

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

154

Lun vn tt nghip

Thit k mng in 110kV v trm bin p 110/22kV

M hiu

in p (kV)

Fph (kg)

Chiu cao s h(mm)

OFP-24-750KP-Y3

24

750

380

Lc cho php: Fcp 0.6 Fph = 0.6 750 = 450 (kg )


Chiu cao thanh gp :4 cm.
Lc in ng quy i :
h

38 +
40
2
= 5.7057
= 6.00602(kg ) < Fcp = 450 (kg )
Ftt' = Ftt
38
38

Vy s chn l tho mn.


14.7 Chn BI cp 22kV.
Dng cng bc pha s cp ca BI cp tng 22 kV: I cb 22 = 469.75 (A)
Dng xung kch qua s cp BI cp tng 22kV: I xk,ha = 11.0259 (kA)
Thi gian tn ti ca thnh phn chu k: Tck = 1.5 s
Thi gian thi gian tn ti ca thnh phn khng chu k: Tkck = 0.05 s
Xung nhit ca dng ngn mch:
B N = (I nm ha 1000) (Tck + Tkck )
2

= (4.331 1000) (1.5 + 0.05) = 29079404 A 2 .s


2

Chn BI c cc thng s k thut nh sau:


Chn BI. M hiu: T 0 - 24
U m (kV )

24

Dng in nh
mc (A)
S
cp

Th
cp

6000

Bi s n nh nhit: K nh =

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

Cp chnh xc
ca cc cun
dy

Ph ti
nh mc

0.5

1.2

I ldd (kA )

I nh
(kA / sec )
t nh

120

60/3

()

I nh
6000
=
=1
I 1m 6000

155

Lun vn tt nghip

Thit k mng in 110kV v trm bin p 110/22kV

Bi s n nh lc in ng: K ldd =

I ldd 120000
=
= 20
6000
I 1 m

I1d m :dng nh mc pha s cp ca BI.

in p nh mc: U m.BI = 2 4 (kV ) > U HT = 23 (kV )


Dng in nh mc: I m.BI = 6000A > I cb.22 = 469.75A
n nh lc in dng:

2 k ldd I1 m = 169.7 (kA ) > I xk = 11.026(kA )

n nh nhit: (k nh I m )2 t nh = 108 (kA 2 .s )> B N = 29.079(kA 2 .s )


Chn ph ti dng c o ca BI mc vo pha A:
Tn dng c o

Ph ti (VA)

Ampe k

Walt k

Var k

in nng k tc dng

2.5

in nng k phn khng

2.5

Tng

16

Tng tr cc dng c o:
Z dc =

S BI
16
=
= 0.64 ( )
2
I tc BI 25

Chiu di t t BI n cc dng c o l 40 m
rdd . BI = Z m.BI Z dc = 1.2 0.64 = 0.56 ( )

Tit din dy ti thiu: Fdd .BI =

0.0175 40 0.7
=
= 1.25 mm 2
rdd . BI
0.56

Chn dy dn c tit din 5 mm2

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

156

Lun vn tt nghip

Thit k mng in 110kV v trm bin p 110/22kV

14.8 Chn BU 22kV.


Cp in p 22kV c tt c 6 pht tuyn ti ph ti. cc dng c o ng vi mt
ng dy:

Tn ng h

Ph ti bin
in p AB

Ph ti bin
in p BC

VA

VA

Vn k

Ot k

VAr k

Cos k

in nng k tc
dng

in nng k
phn khng

12

12

TNG

29

31

Ph ti my bin in p AB: S AB = 6 29 = 174 VA


Ph ti my bin in p BC: S BC = 6 31 = 186 VA
Chn my bin in p mt pha 4MS34 22kV c cc thng s sau:
in p s cp : U m sc =

22000

in p th cp: U m thc =

3
100
3

(kV)

(V)

Cng sut nh mc ng vi cp chnh xc 0.5%: S m.BU = 400 (VA )


S m.BU = 400 (VA ) > S

PT

= 174 + 186 = 360(VA)

Dng th cp trn dy pha a: I a =

S AB 174
=
= 1.74 ( A)
100 100

Dng th cp trn dy pha c: I c =

S BC 186
=
= 1.86 (A )
100 100

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

157

Lun vn tt nghip

Thit k mng in 110kV v trm bin p 110/22kV

Chn dng Ia=1.86 A


Dng th cp trn dy pha b: I b = 3 I c = 3 1.86 = 3.22 (A )
Chiu di t BU ti t dng c o : 50m
Tit din dy ti thiu ca mch BU: S min =

( I a + I b ) 0.0188 50
= 9 .3
0 .5

Chn dy cung cp t BU n cc dng c o c tit din :10 mm2


14.9

Tnh ton my bin p t dng .

Cng sut t dng : S td = 0.4(MVA )


Chn cp in p t dng 0.4 kV
in khng tng ng n thanh
ci h p : xtd , ha = x ht +

xt

= 0.5795

in khng tng ng nhn t thanh ci 22kV qui v cp 0.4kV


xtd ht =

xtd ,ha 0.4 2


S cb

0.5795 0.4 2
= 0.00093 ( )
100

Chn my bin p t dng c cc thng s k thut nh sau:


Sm(kVA)

Ucao(kV)

Uh(kV)

Un%

Pn(kW)

P0(kW)

400

22

0.4

5.75

0.84

in tr MBA t dng quy v cp 0.4kV:


R BA =

Pn 0.4 2 1000 5.75 0.4 2 1000


=
= 0.00575 ( )
S 2BA
400 2

Tng tr MBA t dng quy v cp 0.4kV:


Z BA =

U n 0.4 2 10 4 0.4 2 10
=
= 0.016 ( )
S BA
400

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

158

Lun vn tt nghip

Thit k mng in 110kV v trm bin p 110/22kV

Tr khng MBA t dng quy v cp 0.4kV:


X BA = Z 2BA R 2BA = 0.016 2 0.00575 2 = 0.0149 ( )

Tng tr tng ng nhn t thanh ci 0.4kV:


Z td0.4 = R 2BA + (X BA + X td ht ) = 0.0057 2 + (0.0149 + 0.000927 ) = 0.01687 ( )
2

Dng nh mc ca MBA pha 0.4kV :


I m 0.4 =

S m BA

3 0 .4

400
3 0 .4

= 577.35 ( A)

Dng ngn mch ti thanh ci 0.4kV:


I nm 0.4 =

0.4
3 Z td 0.4

= 13.69 (kA )

Chn aptomat cung cp cho ph ti t dng cp 0.4 kV: 600A

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

159

Lun vn tt nghip

Thit k mng in 110kV v trm bin p 110/22kV

CHNG 15

TNH TON NI T V CHNG ST TRM


15.1 TNH TON NI T T NHIN.
s mch 110kV: n110 = 2 .in tr t o c do = 120 (.m )
in tr ni t ct in : Rct = 10 ( )

in tr 1km dy chng st : r0110 = 3.7 km


Chiu di khong vt: l kh v 110 = 200 (m )

H s ph thuc dy chng st : k110 = 1

in tr dy chng st: R cs100 = k 110 r0110 l khv110 0.001 = 0.74 ( )

in tr ni t ca h dcs-ct:
R cot 110

R cs c 110 =
0.5 +

R cot 110
R cs 110

=
+ 0.25

10
10
0.5 +
+ 0.25
0.74

= 2.3753 ( )

in tr t nhin ca phn trm pha 110kV :


R tn 110 =

R cs c110 2.3753
=
= 1.18767 ( )
n 110
2

15.2 TNH TON NI T NHN TO.


15.2.1 Ni t mch vng.
Mch vng dng thanh st trn ng knh : d thanh = 0.02 (m ) . Chon su t=0.8
m
B di trm :63m
B rng trm:47m
Chu vi trm: L=220 m
H s hnh dng ca thanh :

l1 63
=
= 1.34 K hd th = 5.72
l 2 47

H s ma ca thanh vo ma kh : k m th = 1.6
in tr tnh ton: tt = k m th do = 1.6 120 = 192 (.m )
in tr mch vng :

Rmv

K L2
tt log hdth
d thanh t
=
2 L

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

5.72 220 2
192 ln

0.02 0.8
=

2 3.14 220

= 2.316 ( )

160

Lun vn tt nghip

Thit k mng in 110kV v trm bin p 110/22kV

15.2.2 Ni t b sung.
Ni t b sung dng tia.
S tia n tia = 2 ,mi tia di l tia = 9 m . mi tia ng s cc : nc = 2
Tia lm bng st trn ng knh : d tia = 0.02 m
cc lm bng st di : l coc = 3 m
ng knh cc: d coc = 0.03 m
H s ma ca cc vo ma kh: k m c = 1.4
in tr sut tnh ton theo cc: tt = k m c do = 1.4 120 = 168 (.m )
in tr tn ca mt cc :

2 l coc
tt log
d
coc

Rc =

4 t + coc

+ 0.5 log

4 t + coc
2

2 l coc

+ l coc

l coc

= 50.2386 ( )

H s ma ca tia vo ma kh: k m tia = 1.6


in tr sut tnh ton theo tia: tt = o k m tia = 120 1.6 = 192 (.m )

in tr tn ca 1 tia: R tia =

l 2tia
t d tia

tt log

2 l tia

= 28.9607 ( )

H s s dng tia : tia = 0.92


H s s dng cc: coc = 0.91
in tr tn ca h thng tia v cc:
R 1tia coc =

R tia R c
28.96 50.238
= 14.707 ( )
=
tia R c + coc n R tia 0.92 50.238 + 0.91 2 28.96

H s s dng ca tt hp cc tia: = 0.83


in tr tn ca t hp tia cc b sung:

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

161

Lun vn tt nghip

R bs =

Thit k mng in 110kV v trm bin p 110/22kV

R 1tia coc
14.707
=
= 8.859 ( )
n tia 2 0.83

S v tr ni t b sung: 7 v tr
in tr tn ca ton b h thng ni t b sung:
R bs tong =

R bs 8.859
=
= 1.266 ( )
7
7

in tr tn ni t nhn to :
Rnt =

R m v R bs tong
R m v + R bs tong

2.316 1.266
= 0.8185 ( ) < 1( )
2.316 + 1.266

in tr tn ca ton h thng ni t nhn to v t nhin:


Rnd =

R nt R tn
0.8185 1.18767
=
= 0.4845 ( ) < 0.5 ( )
R nt + R tn 0.8185 + 1.18767

15.3 TNG TR XUNG CA H THNG NI T C NI T B SUNG


15.3.1 i vi ni t mch vng.
H s ma ca thanh vo ma st : k 'm th = 1.25
H s ma ca thanh vo ma kh: k m th = 1.6
in tr quy i ni t mch vngvo ma ma :
R

'
mv

= R mv

k 'm th
k m th

= 2.316

1.25
= 1.81 ( )
1.6

15.3.2 i vi ni t b sung.
H s ma ca cc vo ma st : k m c = 1.15
H s ma ca cc vo ma st : k m c = 1.4
H s ma ca thanh vo ma st : k m th = 1.25
H s ma ca thanh vo ma kh: k m th = 1.6
in tr quy i ni t thanh vo ma ma :
R th = R th

k m th
k m th

= 28.9607

1.25
= 22.6255 ( )
1.6

in tr quy i ni t cc vo ma ma :

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

162

Lun vn tt nghip

R c = R c

Thit k mng in 110kV v trm bin p 110/22kV

k m c
kmc

= 50.2386

1.15
= 41.267 ( )
1.4

in tr quy i ca t hp tia cc vo ma ma :
R c R th
41.267 22.6255
=
= 11.797 ( )
th R c + n c c R th 0.92 41.267 + 2 0.91 22.6255

R th c =

in tr tn qui i ni t b sung vo ma ma:


R bs =

R th c
n th

11.797
= 7.106 ( )
2 0.83

15.3.3 Tnh tng tr xung ca h thng ni t.


in cm trn 1 met chiu di:
110

L 0 = 0.2 ln 0.31 = 0.2 ln


0.31 = 1.79 (H/m )

0.01
r

in dn trn 1met chiu di:


G0 =

1
1
=
= 0.0025 1
.m
2 R mv l 2 1.81 110

in cm tng ng ca 1mt :
L =

L 0 1.79
=
= 0.895 (H/m )
2
2

in dn tng ng ca 1 mt :

( .m )

G = G 0 2 = 0.0025 2 = 0.005 1

in cm tng: L = L l = 0.895 110 = 98.45 H m

in dn tng: G = G l = 0.005 110 = 0.55 1

( .m )

L G 98.45 0.55
=
= 5.492 ( s )
2
3.14 2
dc u song : s = 5 ( s )

Thi hng : T1 =

T s :

Rmv
1.81
=
= 0.255
Rbs
7.106

Gii phng trnh siu vit bng phn mm Matlab:


tgX + 0.255X = 0

kt qu nghim X l:
X( 1)=
X( 2)=
X( 3)=
X( 4)=

2.51179
5.78949
8.24938
11.29147

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

163

Lun vn tt nghip

Thit k mng in 110kV v trm bin p 110/22kV

X( 5)= 14.37226
X( 6)= 17.47326
X( 7)= 20.58605
X( 8)= 23.70614
X( 9)= 26.83113
X(10)= 29.95953
ch dng nghim X nh hn :
3 T1 2
3 5.492 3.14 2
X max =
=
= 5.6 rad
5
s
Ch c nghim X1<Xmax
2
2
5
X
2.51179
A = 1 s =
= 0.5825

T1 3.14 5.492

B = e A = e 0.5825 = 0.5585
C = cos(X1 ) = cos(2.51179) = 0.80815

1
1
=
= 1.531
2
0.80815 2
C
0.5585
B
=
= 0.313
F=

1.81
Rmv
+ 1.531
+D
7.106
Rbs
D=

Ftng=0.313
Tng tr xung ca h thng ni t :
Z (0, s ) =

R bs R mv
1.81 7.106
+ 2 R mv Ftng =
+ 2 1.81 0.313 = 2.576( )
R bs + R mv
1.81 + 7.106

15.4 KIM TRA H THNG NI T THEO IU KIN CHNG ST


khng xy ra phng in lm h hng cch in ca cc trang thit b trong
trm ,hoc phng in ngc n cc b n cc b phn mang in th in
p ging xung phi nh hn mc cch in xung b nht ca trm.
U x = I s Z (0, s ) < U 0.5

Tra bng U0.5 ca chui s cp in p 110kV l 660kV.


Theo yu cu ta phi kim tra vi dng st :i=at
Cc thng s ca dng st :

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

164

Lun vn tt nghip

Thit k mng in 110kV v trm bin p 110/22kV

dc u sng : a = 30 kA s , s = 5 (s )
Bin dng in st : I s = 150 (kA )
Tra bng U0.5 ca chui s cp in p 110kV l 660kV.
Ta c in p xung kch cc i:
U x = I s Z (0, s ) = 150 2.576 = 386.4kV < U 0.5 = 660kV

Vy h thng ni t tho m yu cu theo qui phm chng st/


15.5 TNH TON PHM VI BO V CA KIM THU ST.
bo v trm bin p ,ta t 7 ct thu st s 1-2-3-4-5-6-7. bo v cao
ca ng dy 11m, cao x thanh gp cao 8 m, v cc phn dn in ly
trung bnh theo chiu cao my ct l 6 m .
15.5.1 Tnh ton phm vi bo v vng 1.
Cc ct 1-2-5-4 bo v cao 11m phi tho mn iu kin : D 8(h h x )p
D = 22 2 + 22.5 2 = 31.46(m)
D 8(h h x )p 31.46 8(h - 11) 1 h 14.93m
D 8(h h x )p 31.46 8(h - 8) 1 h 11.93m

Chn chiu cao ct thu st l h=16m .


Phm vi bo v ca mt ct cao 11m :
r = 1.6hp

h hx
16 11
= 1.6 16 1
= 4.74 (m )
h + hx
16 + 11

Phm vi bo v ca ct cao 8 m.
r = 1.6hp

h hx
16 8
= 1.6 16 1
= 8.533 (m )
h + hx
16 + 8

phm vi bo v ca ct (1-2),(4-5) cho cao 11m.


22.5
a
= 16
= 12.786(m )
7
7
h hx
12.786 11
= 1.6h 0 p 0
= 1.6 12.786 1
= 1.536 (m )
h0 + hx
12.786 + 11

h0 = h
r0 x

Phm vi bo v ca ct (1-2),(4-5) cho cao 8m.

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

165

Lun vn tt nghip

h0 = h

Thit k mng in 110kV v trm bin p 110/22kV

22.5
a
= 16
= 12.786(m )
7
7

r0 x = 1.6h 0 p

h0 hx
12.786 8
= 1.6 12.786 1
= 4.7 (m )
h0 + hx
12.786 + 8

Phm vi bo v ca ct (1-4),(2-5) cho cao 11m .


a
22
= 16
= 12.8(m )
7
7
h hx
12.8 11
= 1.6h 0 p 0
= 1.6 12.8 1
= 1.55 (m )
h0 + hx
12.8 + 11

h0 = h
r0 x

Phm vi bo v ca ct (1-4),(2-5) cho cao 8m .


a
22
= 16
= 12.8(m )
7
7
h hx
12.8 8
= 1.6h 0 p 0
= 1.6 12.8 1
= 4.73 (m )
h0 + hx
12.8 + 8

h0 = h
r0 x

15.5.2 Phm vi bo v ca vng 2.


Cc ct 2-3-6-5 bo v cao 11m ,8m phi tho mn iu kin :
D 8(h h x )p

D = 14 2 + 22 2 = 26.07(m)
D 8(h h x )p 26.7 8(h - 11) 1 h 14.34m
D 8(h h x )p 26.7 8(h - 8) 1 h 11.33m

Chn chiu cao ct thu st l h=16m .


Phm vi bo v ca mt ct cao 11m :
r = 1.6hp

h hx
16 11
= 1.6 16 1
= 4.74 (m )
h + hx
16 + 11

Phm vi bo v ca ct cao 8 m.
r = 1.6hp

h hx
16 8
= 1.6 16 1
= 8.533 (m )
h + hx
16 + 8

phm vi bo v ca ct (2-3),(5-6) cho cao 11m.

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

166

Lun vn tt nghip

Thit k mng in 110kV v trm bin p 110/22kV

a
14
= 16
= 14(m )
7
7
h hx
14 11
= 1.6h 0 p 0
= 1.6 14 1
= 2.688 (m )
h0 + hx
14 + 11

h0 = h
r0 x

Phm vi bo v ca ct (2-3),(5-6) cho cao 8m.


h0 = h

14
a
= 16
= 14 (m )
7
7

r0 x = 1.6h 0 p

h0 hx
14 8
= 1.6 14 1
= 6.109 (m )
h0 + hx
14 + 8

Phm vi bo v ca ct (3-6),(2-5) cho cao 11m .


a
22
= 16
= 12.8(m )
7
7
h hx
12.8 11
= 1.6h 0 p 0
= 1.6 12.8 1
= 1.55 (m )
h0 + hx
12.8 + 11

h0 = h
r0 x

Phm vi bo v ca ct (3-6),(2-5) cho cao 8m .


a
22
= 16
= 12.8(m )
7
7
h hx
12.8 8
= 1.6h 0 p 0
= 1.6 12.8 1
= 4.73 (m )
h0 + hx
12.8 + 8

h0 = h
r0 x

15.5.3 Phm vi bo v ca vng 3.


cao cn bo v ca vng 3 l 6m cao ca my bin p .
Cc ct 4-5-6-7 bo v khu vc 3 to thnh tam gic bo v, phm vi bn
trong ca tam gic cbo v nu tho D 8(h h x )P .
a 6 4 = 36.5 m, a 67 = 18 2 + 32 2 = 36.72 m, a 7 4 = 16 2 + 32 2 = 35.77 m
p=

a 6 4 + a 67 + a 7 4
= 54.495 m
2

Bn knh ng trn ngoi tip tam gic :


D=

a 6 4 a 67 a 7 4

( p a64 )( p a67 )( p a 7 4 )4 p

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

= 41.9 m

167

Lun vn tt nghip

Thit k mng in 110kV v trm bin p 110/22kV

D 8(h h x )P 41.9 8(h - 6) h 11.23 m

Chiu cao kim thu st 4,5,6:h=16m .Chn ct ng ten AT2 t ti v tr 7


chiu cao ca ct ng ten h=30m .vy cc kim thu st (4-5-6-7)bo v c
pha trong tam gic(vng 3) cao 6 m.
Phm vi bo v ca 1kim thu st cao 16m cao 6 m.
r = 1.6hp

h hx
16 6
= 1.6 16 1
= 11.64 (m )
h + hx
16 + 6

Phm vi bo v ca ct ng ten cao 30m cao 6 m.


r = 1.6hp

h hx
30 6
= 1.6 30 1
= 32 (m )
h + hx
30 + 6

Phm vi bo v gia kim thu st 6 v ct ng ten 7 cao 6m.


Kim thu st gi tng cao 16 m t cch ct ng ten7 mt khong r1:
r1 = 1.6h 7 p

h7 h6
30 16
= 1.6 30 1
= 14.6 (m )
30 + 16
h7 + h6

a = a 67 r1 = 36.72 14.6 = 22.12 m


a
22.12
= 16
= 12.84(m )
7
7
h hx
12.84 6
= 1.6h 0 p 0
= 1.6 12.84 1
= 7.458 (m )
12.84 + 6
h0 + hx

h0 = h6
r0 x

Quan st phm vi bo v ca cc kim thu st ta thy cc kim thu st bo


v chng st ,nh trc tip vo trm.

GVHD:TS.H Vn Hin
SVTH: Nguyn Thanh Tuyn

168