You are on page 1of 13

Succes en geluk

Sleutels tot goede communicatie


Succes en geluk…
…psychologen en wetenschappers zeggen ons
dat dit de hoogste verlangens van de mens zijn.

Maar wat zouden we nemen als we moesten kiezen tussen


beide?

Geluk zou winnen. Zeker weten !

Wat zouden we tenslotte met succes doen, als we niet


gelukkig zouden zijn?
Het is ook een bewezen
feit dat we het meest
die dingen nastreven
die we het meest
belangrijk vinden.

Waarom zeggen dan


zo weinig mensen
vervuld te zijn van
geluk?
Waarom vinden ze
dan niet wat ze
zoeken?
Wat ontbreekt hen?
Waar gaat het mis ?
Het antwoord kan gewoonlijk
gevonden worden in één woord :

MENSEN
Sta er eens bij stil dat mensen gewoonlijk een belangrijke rol spelen in het gevoel
van geluk dat we ervaren..

Denk je daar dan verder op na, dan zal je je realiseren dat de graad van geluk
weerspiegeld wordt in de graad van succes die we hebben in onze relatie met
andere mensen.
Hoe slagen we dan in onze
relaties?

Een wijs iemand zei eens dat geluk in een relatie niet
afhangt van het vinden van de juiste persoon maar wel
van het zelf zijn van de juiste persoon. En dat is een
waarheid die slaat op alle intermenselijke relaties.
Het aanleren van de juiste communicatie en goed met
elkaar overeenkomen is een belangrijke sleutel tot het
gevoel van geluk.
Nu volgen er enkele tips
over communicatie en hoe
je jouw relaties met
anderen kan verbeteren.
Alles begint met een regel
die steeds weerkomt en
gekend staat als
De gouden leefregel :

Behandel anderen steeds zoals je zou


willen dat ze jou behandelen.
Matteus 7,12
Sleutels voor goede
communicatie
Goede communicatie met bijna iedereen, je
man, je vrouw, je baas, je collega, ouders,
vrienden of je kinderen, hangt af van een paar
goede principes van omgang.
Leer ze en je bent zo op weg naar een
gelukkige en productieve relatie.

Eerlijkheid. Goede communicatie is


gebouwd op wederzijds respect en
respect hangt af van eerlijkheid.
Als je op goede voet wil staan met
anderen, wees dan eerlijk en
rechtuit van bij het begin.
Tact. Het is belangrijk eerlijk te
zijn. Maar ook om je liefdevol
en zacht te gedragen, speciaal
bij mensen die gevoelig zijn of
wanneer het onderwerp van Liefde. Als mensen zich
gesprek gevoelig ligt. geliefd of ondersteund weten,
komt alles in een ander
daglicht te staan. Zeg je dan
verkeerde dingen of doe je
iets fout, maar merkt men dat
Wijsheid. wijsheid maakt je tactvol. je gedreven wordt door liefde,
Wijsheid wordt verworven door dan worden die kleine
ervaring. Of krijg je als je God erom misverstanden nooit tot grote.
vraagt. Lees eens in de bijbel wat
Jacobus erover schrijft in Jac. 1.5.
Gods belofte is waar. Vraag het
Hem dus maar.

Vasthoudendheid. Mensen die regelmatig


overleg plegen, begrijpen mekaar beter. Of
kunnen beter met mekaar optrekken als ze
samen de problemen aanpakken.
Samen bidden. Een stil gebed is
goed in elke situatie. Maar soms is
samen luidop bidden een manier
om contact te leggen tussen
mekaar en God, zoals niets anders
dat kan. Samen bidden creëert een
vredevolle atmosfeer en brengt
mensen samen. En wanneer je
toegeeft dat je Gods aanwezigheid
en genade nodig hebt, dan zal Hij
voorzien in je noden.

Initiatief. Angst om fout begrepen


te worden of niet aanvaard te
worden, weerhoudt mensen om te
communiceren met mekaar. De Positief denken. Wie goed
eerste stap ondernemen, getuigt doet, goed onmoet!
van vertrouwen in de andere. Die Aanmoediging en positieve
dan veelal op zijn of haar beurt alle kritiek worden altijd goed
terughoudendheid opgeeft. onthaald.
Timing. Weten wanneer je iets
moet zeggen is soms even
belangrijk als weten wat je
moet zeggen. Prediker zegt in Gevoeligheid. Het is niet goed
8,5 dat een wijs iemand de te gevoelig te zijn voor je
juiste tijd kent om iets te eigen noden en te gemakkelijk
zeggen. Lees het maar eens gekwetst te worden, maar wel
na. om het te zijn voor de
gevoelens van anderen. Je
kan nooit te gevoelig worden
voor de noden, de zorgen en
problemen van de andere.

Moeite. Soms is communicatie


labeur en zwoegen. Maar het loont
altijd de moeite wanneer je er het
resultaat van ziet.
Empathie. Plaats jezelf steeds in de plaats van diegene waarmee je
communiceert en tracht te voelen wat die persoon op dat moment voelt.

Duidelijkheid. Er zouden zich heel wat minder misverstanden voordoen


indien mensen minder zouden voortgaan op vermoedens. Laat anderen
nooit in het onzekere. Zeg wat je wil zeggen. Kies je woorden, zodat je
klaar overkomt. Ben je niet zeker, vraag dan om te bevestigen of je
boodschap volledig en duidelijk begrepen werd.

Openheid van geest. Meningen van


mensen en de manier waarop ze met
problemen omgaan, zijn er even veel
als mensen zelf. Je eigen mening
uitschakelen en lang genoeg luisteren
naar wat de andere je te zeggen heeft,
levert je respect en kansen op. Mensen
zullen zich sneller tot jou wenden als
ze weten dat je luisterbereid bent, zelfs
als je hun mening niet deelt.
Geduld. Het is veelal moeilijk om
anderen te laten uitspreken en veel
makkelijker om hen te onderbreken
of zelf hun zin te beëindigen met
jouw woorden. Maar wachten tot
iemand uitgesproken is, is een
manier om respect en liefde te
tonen.

Toegankelijkheid. Als je
Humor. Een beetje humor is net makkelijk te bereiken en
datgene dat hoogoplopende ontvankelijk bent, tijd maakt,
spanningen kan afbreken en moeilijke dan zal je snel iemand als vriend
zaken kan verlichten. Smile! winnen.
Wil je zelf gelukkig zijn,
Maak anderen dan gelukkig.
Wil je liefde, geef dan liefde.
Wil je vrienden, wees dan een vriend.

Zoek je succes en vervulling in je leven, begin


dan met anderen op te bouwen en hen te
helpen om te slagen. Je beloning zal je
verwachtingen ver overtreffen. Meer dan je ooit
had kunnen dromen …

--en je kan er vandaag al mee beginnen!

From an unknown author - mastered and translated by Booker bookertov@hotmail.com