You are on page 1of 7

Az angyal válaszol

• A súly nem a földet nyomja, az az út. A megváltás felemeli a súlyt és az
nem lesz többé.
• Meg kell részegednetek Istenben, ez a bor szimbóluma.
Ima. Ez az Ő vére.
• Minden erő ellenséged, ha nem szereted. Nem szereted, ha
nem ismered. Eggyé válsz vele, nem lesz ellenséged.
• Ha minden kezdéskor fohászkodsz, akkor lassanként eljutsz oda, elfelejted
hogy külön vagy.
• Amit más helyett emelsz, az nem nyomhat le! Az a súly nyom le, amit
elmulasztasz emelni.
• A falat mindenki önmaga emeli - önaga rabja.
• Az erősnek a bűn tanulság, a gyengének áldozat.
• Hinni csak tettel lehet, tenni csak hittel. / A hit és a tett egy. /
• Ha teljes vagy - és teljesíted amire elhivattál, nincs vak
erő, mert az erők benned és általad tevőkké válnak,
különben rombolnak.
• Csend ... egyensúly ... mérték.
• Nem a halál rossz, csak a be nem fejezett feladat.
• Csend burkoljon be, védjen a kísértés ellen! Kössön össze Vele!
• A kísértő a falakon jön be, ha nincs fal, nem tud bejönni.
• Ha figyelsz, a kövek is megszólalnak.
• Mérő, segítő, sugárzó, építő.
• Ha a testtől függsz - csak test vagy,
Ha függsz a lélektől ,csak lelkes test vagy,
Ha a szellemtől függsz - csak ember vagy,
Ha Tőle függsz, minden vagy.
• Ami a növénynek a nedv, az az embernek a kedv. Kedvetlen – száraz. A
nedv alulról jön, a kedv is.
• Mindenkit megismerhetsz arról, hogy mitől függ.
• A rossz feladata megpróbálni.
• Ösztön: Isten szava az állathoz.
• Sírni, jajveszékelni minden állat tud, mosolyogni csak az ember. A mosoly
uralom az anyag felett. A nevetés ellentéte a sírás, a
mosolynak nincs ellentéte. El kell jutni a belső mosolyig,
mindent mosollyal kezdj.
• A feladat felismerése az egyéniség tiszta megjelenése.

1

az a tiéd. A „volt” a mulasztás. ajánltassék fel NEKI. mert az ember vagy a múltban van. Neki segíts. • Az utad szava nem a „volt”. • Minden gondolat. az idő áradata. a másik fél tőle. • Egy lépés – elkapja az ár. Egyik reméli a jövőt. Egyik sajnálja a múltat. legteljesebb. Áradat. méltó az Ő zsámolya elé. 2 . finom anyag mozgása. s minden HOZZÁ visz. • A feladat megtétele önmagunk növelése. de semmiképp a „van”. • A tett az időben megjelenő örökkévalóság. hogy kétezer. A gyújtópont az örökkévalóság. minden tett. annyi a sajátod. • Két emberen is segítettél. nem hiszel. minden feladatod igazi áldozat legyen! Csak a legszebb. vagy a jövőben. Elválaszthatatlanul egy: mozgás. → Az ember a folyónak is ura. Nincs jelen. a „jó lenne” a tehetetlenség. Helytelen. • Minden hiányérzés emeljen. A legkisebb is méltó a felajánlásra. amit úgy hívnak: Örökkévalóság. annál nagyobbra növel. A kapkodás nem tett. Mind a három egy folyó. Más nézni a folyót és más benne lenni. Ha önmagunkat növeljük. • Az időben nincs hely ember számára. gyújtópont. és megváltod a világot. amennyit tovább tudsz adni. Az építő szó a „legyen”. • Amit kiérdemelsz. minden pihenés. A nagy tévesztő az IDŐ. a „van” az önteltség. Mennél nagyobb a feladat. • Múlt – jelen – jövő. s a feladat lehet. a másik fél tőle. mit létrehozni képes vagy. az vízjelű. a biztonság pontja. Lépj ki az időből és ura leszel. az uralom. • TETT HIT ADÁS Az idő: • Van egy pont. nem a „jó lenne”.• Minden tetted. • Ha süllyedsz. kétszázat elmulasztottál. mert a lehetőségeid tágulnak általa. • Az Ő keze te vagy. S így „jelen” nincs. többet tudunk adni.

tartja a két 3-at. • Nehéz a lét. II. IV. • Egyensúly: a szellembe való menekülés és az anyag megvetése ugyanolyan hamis. • Az anyag feladat. Megadatott a lehetőség. mely Felé mutat. VII. V. annak szárny a súly. • Az ember méltósága és hivatása. s a csúcs a helyed. Eszköz az erő. Mindennek van csúcsa. Az ember helye a világban: I. Ásvány Növény Állat Ember Angyal Szeráf Ő igazság áradó szeretet összhang értelem béke üdv szám növekedés ritmusige csend hatalom törvény lehet mozgás kapcsolat áradó erő kell felelet akarat szabad parancsolat tehet ad Teremtett világ Teremtő világ A 7-ben a IV. A teremtés csak az ember tettével teljesedhet ki. hogy összekötő középként éljek testemben és lelkemben. VI. A negyedik a tett. III. Mindenki saját egyénisége csúcsán válhat angyalának sűrűbb másává. De ki nem vét. hogy az anyagot a szellemmel egyesítse. Áthidaló rés az ember feladata. mint az anyaghoz való ragaszkodás és a szellem tagadása. 3 . • Kérdésedre a feleletet kérdésed csúcsán megleled. Tedd meg az utat mindig. S a tevő Ő.

hogy Az igazság van. Nyomán mi élő volt. • A test nélkül nincs egyéniség. gondolatod. tudatosan híd lehessen a teremtő és a Nő a szeretet. hited. s a szenvedés a felelet. • A bűn élő erő. • Három lépés az idő: a múlt tisztulás. árad. hol vagyunk. A halál és születés egy pár.ásvány: az igazság. nő. ha hazug. • Az örök tevő az Ige. De élnie A hét lélek mind tevő. /Ha mérnem vágnom kell tőle kérhetek segítséget. 4 . mi holt. szolgál. a jövő nász. 1. • A kegy. Mert az élet él örökké. mi hívástokra jő. életet lel s meghal. a felismerés. teremtett világ között. akkor ura a halál. → Nem a halál és az élet. Hat burkol a fejetekig.növény: lelke az áradó szeretet. Amit te vágsz az úgy is halott. ha hat. A lélek egyé A békeség pihen. Ha csak van. hideg erőt csak Te adhatod. • Legyen minden tetted. Elmondhatatlan mámor és gyönyör. összhang. Emel. ha jó. a lét. temet. az a feladat. 3 2 Teljesség. a jelen teljes odaadás. Éljetek vele. rabszolga az. kellene már az Igét a NÉGYET. Az elsőn áll a lábatok. válása az Az üdv állhat mindenen. mert az lényetek fele. 3. Megváltás. Az adás az ellenhatás a súlyra. 6 7 Elmondhatatlan legfelsőbb fok. Ember. Titokzatos erő. mit adunk. Itt téved a lélek. 2. ki kényszerből igaz. él. Az Igen a tan: Ő van. Az ember helye a világban: A teremtett világ három létfokát: A hét lélek az otthonotok. • Mit ti életnek neveztek. De ha a helyén megáll. a szám lelke hatja át. az összhang. • A seb a bűn. • Ki kényszerből tesz. • MICHAEL: mérleged mér. ha fél. szereteted egyenletes.állat: lelkét a mozgás. SZENTLÉLEK Alkot az értelem. / Michael adj erőt! Kinek lába a kígyó fején tapod. ritmus adja S fenn van a hetedik. • A lég talaja az egyéniség. • A szó tett. az ember magába foglalja. csak nem gyümölcsöző. kardod szel. Ez a kapcsolat a Mozdul az ütem. 5 1 A Végső Ok a nagy titok.

Ő az Út. szól az üzenet. Égjetek! s a fekete halász mosolyog. Ő az igazság. elveszett. A lélek borong. Ő vezet. magában forog. hasson át titeket. az az Istennél lehet. mindig csak forog. Lehúzó súly. kígyó. Mindig gyújtsatok tüzet! Forog a horog. Csak gyújtsatok! A zsákmány szorong. ház. Bolyong. A gondolat anyag. a az örökkévalót. forog. támolygó. a felajánlás. EMBER IMMÁR Földi füst gomolyog. nem jöhetett az ÉRTELEM. kapta a tudatot. Meghal a hal. Ádám a kitaszított Figyeljetek! Vigyázzatok! az Istengyermekség helyett Halljátok mindig a SZÓT. mi elégtelen. 5 . Abban minden elég. Ha ég az ég. vak És mi a földön elveszett. mely önfarkába kap. ELÉRHETED! A lélek ájultan támolyog. ha rész. Az érzelem felett A kerék akkor szabad. melynek nem ura sem kocsi. A bűntelen tett. A fekete halász melyre emeltetett a kezében horog.• Az erő mi emel: az odaadás. sem gép Ég a láng fenn remeg. az elég. De ne égessetek! Teli a zsák. ártatlanság ha ura az egész. mi oda elvezet. Ne kapd be hal! A negyedik rezdület Mert a torok felszakad. ha szolgál. A paradicsom elvétetett. igazat! A gondtalan öröm KAPCSOLJÁTOK BE A GONDOLATOKAT! eltöröltetett. Csalétek rajta: S Ő az Élet az Örök. az emberi gondolatok. Az Új Lángról Magában forgó kerék. a szív szorong. a valót az gondolatot. Ezért a jele a kerék.

• Kéréstek teremt. ha csend van. De testté lett. A teremtés a vetület. A TEST NEM MÁS. Ne a hely változtasson titeket . A hang a szeretet. mert nincs aki teremtse. MINT ANYAGGÁ LETT Fehér FÉNY lobog SZERETET. melyben minden szín összeér.megváltatlan Ádám Kezdetben volt a csend. Ha nem magában forog. Nincs hiányotok többé.mentesen a régitől . Szabadok vagytok immár és nem Megszületett.ti változtassátok a helyeteket! • A betegség oka: palástolt tisztátalanság. • A tisztaság: minden a helyén. A fehér. A szeretet az első Kezetek tenni fog isteni akaratot. A hang a lendület. Szemetek látni fog. A csendben bent Örvendjetek az Örök Fényesség pihent a hang. Mi veletek vigadunk. Válaszd a jót és a rossz eltűnik. 6 . Az Úr a csend. Örökre összeér. Nyugszik benned és tükrözi Őt. de csak akkor. • Fejjel ne tervezzetek! Fejjel kivitelezzetek! A terv az Atyánál van. s a mi dalunk összeér. • Te hívtad életre a rosszat és a jót. • Ő küldi a bűnt. hogy láthatókká váljatok. magában forgó . de kérnetek kell. vetület. leányában Krisztus fogantatott.az meglesz. ragyog. A csendben benn született a hang. ANYAGA AZ ISTENI SZERETET. A ti tettetek. Minden terv. • A hiányjelzés sokra mutat. Amit tisztán kértek . • Csodálatos tükör van benned. a sok jelzés hiányra mutat. Ő a tevő. A hang az Úr fia. kitaszított. létrehoz! Nem kérhettek önmagatoknak. AZ ÉRTELEM HASSA ÁT A GONDOLATOT! Az elszakított. Mindent megmutat. rabok. Ez a titok.

hanem. akkor megszűnik az átok. • Az „elég” /el-ég/ az egyensúly erő és anyag. ha felemeled. Az anyag csak a bal kézre hallgat. Méregből – gyógyulás .tűzből fény. felhasználatlan erő. 7 . rombol. Nincs pusztítás. mely köztem és az örök igazság között van: „ÉN”. • Utólag nem tehetsz semmit. • Az ember feladata az átalakítás. • Neked nem reménykedned kell – reményt adni kell! Nem csak hinned kell – hanem hitet adni! Ne csak szeress – szeretetre taníts! Nehogy téged szeressenek! Nehogy benned reménykedjenek! Nehogy benned higgyenek! Ez a súly. • Átalakulatlan erő. • Két kéz: súly az egyik /bal/. • Reménytelen csak az Istentelen lehet. de könnyű. • Az ember jogar Isten kezében. amennyit adni bírsz.• A teremtő és teremtett világ között én vagyok a híd. A pusztító erők nincsenek a helyükön. A jogar az összekötő fent és lent között. / rossz → jó / • A függöny neve. Mindent a maga idejében tegyél. a szellem csak a jobbra. a test az anyag. • Végtelen az öröm. a lélek a közvetítő. hogy magunknak tartottuk. • A Szellem a teremtő. pusztít. • A szem nem a látás hanem a sugárzás szerve. véges és végtelen között. • Nem a tudás a hiba. • Adni taníts meg mindenkit. annyit kapsz belőle. A vágy nem Híd csak a HIT a híd. Te könnyen hordod. hit a másik. mérgez. Vigyázz le ne térj! • A mérték a határ a helyes tisztánlátás és a titkos ítélet között.