You are on page 1of 8

ALTERNATIVE LEARNING SYSTEM (ALS)

SAN VICENTE PUBLIC SCHOOL EDUC 101 - GROUP 1 (11:30AM-1PM) AUGUST 28, 2011

Piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa sagutang papel. 1. Siya ay nakatira sa Makati. Alin ang pangngalan sa pangungusap? a. Siya b. nakatira c. ay d. Makati

2. Si Nanay ay pupunta sa palengke. Ang nakasalungguhit na pangngalan ay nagsasaad ng ngalan ng ______________. a. bagay b. pangyayari c. tao d. lugar

3. Ang magkakaibigan ay mahilig tumugtog ng gitara . Ang nakasalungguhit na pangngalan ay nagsasaad ng ngalan ng ______________. a. lugar b. hayop c. tao d. bagay

4. Si Marian Rivera ay isang artista. Alin ang pangangalang pantangi sa pangungusap? a. artista b. isang c. Marian Rivera d. si

5. Magaling kumanta ang mang-aawit na si Sarah Geronimo. Alin ang pangngalang pamabalana sa pangungusap? a. Sarah Geronimo b. mang-aawit c. kumanta d. magaling

6. Kami ay magbabakasyon sa Tagaytay. Alin ang panghalip sa pangungusap? a. magbabakasyon b. Kami c. Tagaytay d. ay

7. Lahat ay nagtutulungan sa paglilinis ng lugar. Ang uri ng nakasalungguhit na panghalip ay ________. a. panao b. pamatlig c. panaklaw d. patulad 8. Si Nanay at Tatay ay naghahanapbuhay. __________ ay masisipag. a. Siya b. Sila c. Ito d. Iyon 9. Hawak ni Juan ang kanyang biniling diyaryo. ___________ ay diyaryo ng Manila Bulletin. a. Iyan b. Iyon c. Ito d. Ganoon 10. Nakaturo si Rachel sa hawak na payong ni Emily. ____________ ba ang bago mong payong? tanong ni Rachel. a. Diyan b. Dito c. Iyon d. Iyan 11. Mabagal na tumakbo si Tony. Alin ang pang-abay sa pangungusap? a. tumakbo b. mabilis c. Tony d. si 12. Magaling sumayaw si Vhong Navarro. Alin ang pang-abay sa pangungusap? a. si b. sumayaw c. magaling d. Vhong Navarro

13. Talagang masarap ang luto ni Nanay. Alin ang pang-abay sa pangungusap? a. Talagang b. masarap c. Nanay d. luto 14. Si Anne Curtis ay tunay na maganda. Alin ang pang-abay sa pangungusap? a. maganda b. Anne Curtis c. na d. tunay 15. Lubos na natuwa ang magulang ni Ruben sa kanyang kasipagan sa pag-aaral. Alin ang pangabay sa pangungusap? a. natuwa b. kasipagan c. Ruben d. lubos 16. __________ ako mamayang gabi. a. nag-aral b. nag-aaral c. mag-aaral d. aral 17. Si Amy ay ________ ng bakuran kahapon. a. naglinis b. naglilinis c. maglilinis d. aalis 18. Kaming magkakapatid ay _________ tuwing umaga. a. naglaro b. naglalaro c. maglalaro d. laruin

19. Sa susunod na buwan, si Sarah ay ___________ para sa kaarawan ng kanyang nanay. a. kumanta b. kumakanta c. kakanta d. nagkakanta 20. noong nakaraang buwan, kami ay __________ sa Cebu. a. nagpunta b. pumupunta c. magpupunta d. nagpupunta 21. Ang niluto niyang adobo ay _____________. a. masarap b. mas masarap c. pinakamasarap d. mas pinakamasarap 22. Si Anna ay ____________ kaysa kay Maria. a. pinakamatipid b. matipid c. mas matipid d. tipid 23. Sa tatlong magkakapatid, si Alfred ang ____________. a. maputi b. higit na maputi c. mas maputi d. pinakamaputi 24. Ang bag na binili Kris Aquino ay _________ kaysa sa binili ni Ruffa Guttierez. a. mura b. mahal c. mas mura d. pinakamura

25. Sa lahat ng napanood kong teleserye, ang Mara Clara ang ___________. a. higit na maganda b. mas maganda c. maganda d. pinakamaganda ________________________________________________ Piliin ang pinaka-angkop na salita sa ibaba upang makumpleto ang liham ng paghiling

Agosto 29, 2011 26. __________Bong Suntay Konsehal Distrito 3, Lungsod Quezon Ginoo: Magandang araw po! Ako po ay 27.___________ para 28. __________ na magkaroon ng libreng serbisyo medikal sa aming 29._____________ Ito po ay para 30._____________ ang pangangailangang 31._______________ ng aming barangay. Inaasahan po namin ang inyong 32._____________ sa aming 33.______________. Maraming 34.____________ po! 35._____________, Antonio G. Dela Paz Kagawad Barangay San Vicente Lungsod Quezon a. matugunan b. pagtugon c. kahilingan d. salamat e. pangkalusugan f. barangay g. sumusulat h. gumagalang i. humiling j. Ginoong

36. Alin ang angkop na pambating pangwakas para sa isang liham pangkaibigan? a. Nagmamahal, Lina b. Lubos na gumagalang, Kim Chiu 5 c. Maraming salamat, Den d. Mahal kong Sarah,

I. Kumusta ka na? Matagal nang panahon mula noong huli tayong nagkita. Sana ay sumulat ka rin sa akin para malaman ko ang iyong kalagayan. Hanggang sa muli!

II. 41 Flores Street Novaliches, Quezon City Agosto 28, 2011 III. Nagmamahal, Joe IV. Mahal kong Bea, 37. Ang mga nasa itaas ay mga bahagi ng liham pangkaibigan. Ano ang tamang pagkakasunod-sunod ng mga ito? a. IV, III, II. I b. IV, II, I, III c. II, IV, III, I d. II, IV, I, III

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAG-IBIG ni Teodoro Gener Umiibig ako at ang iniibig Ay hindi ang dilag na kaakit-akit Pagkat kung talagang ganda lang ang nais Hindi bat nariyan ang nunungong langit? Lumiliyag ako at ang nililiyag Ay hindi ang yamang pagkarilag-rilag Pagkat kung talagang perlas lang ang hangad Di bat masisisid ang pusod ng dagat? Lumiliyag ako at ang sinisintag tunay Na hindi sa ganda o ginto ni yaman Akoy umiibg sapagkat may buhay Na hindi naglilihim ng kaligayahan 38. Ano ang paksa ng tula? a. Kaligayahan na dulot ng pag-ibig b. Kahiwagaan ng pag-ibig c. Kapangyarihan ng pag-ibig d. Kagandahan at kayamanan ng mga iniibig 39. Ano ang kaisipang nakapaloob sa tula? a. Ang pag-ibig ay biyaya ng Diyos sa katauhan. b. Ang buhay ay walang ligaya kung walang pag-ibig. c. Hindi sukatan ng tunay na pag-ibig ang kagandahan at kayamanan. d. Ang taong umiibig ay maligaya. 6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------40-42. Basahin ang mga talata at sagutin ang mga tanong. Dumaan na ba kayo sa Epifanio Delos Santos o EDSA? Napansin ba ninyo ang kahabaan nito? Bakit sa kanya pinangalan ang mahabang lansangang ito? Sa talaan ng mga dakilat magigiting na Pilipino, si Don Epifanio Delos Santos ay may tanging luklukan. Ang kanyang buhay ay nagbigay ng karangalan hindi lamang sa kanyang sarili kundi higit sa lahat sa kanyang bayan. Nakilala ang kanyang di pangkaraniwang katalinuhan at kakayahan. Tinagurian siyang pangunahing paham at palaaral na Pilipino noong nabubuhay pa. Naging unang guro niya ang kanyang ina. Nagtapos siya ng Bachelor of Arts nang may pinakamataas na karangalan sa Ateneo de Manila. Nagpatuloy siya ng pagaaral sa Unibersidad ng Sto. Tomas at ditoy nagtapos siya ng pagkamanananggol. Sa loob ng labimpitong taong pag-aaral, lagi niyang nakukuha ang unang gantimpala sa musika, pilosopiya, at sa halos lahat ng asignatura. Si Epifanio Delos Santos ay siyang kauna-unahang Pilipino na naging kagawad ng Real Academia Espaola sa Madrid. Itoy isang karangalang di pangkaraniwang natatamo ng isang Pilipino. Kinilala siyang pinakadakilang manunulat, mananalaysay at pilologong Pilipino hindi lamang sa Pilipinas kundi sa ibang bansa. 40. Ano ang nais ipabatid ng teksto sa mambabasa? a. Parangalan si Epifanio Delos Santos bilang magaling na mag-aaral. b. Ipakilala na si Epifanio Delos Santos ay isang dakila at magiting na Pilipino. c. Igawad kay Epifanio Delos Santos ang pinakadakilang karangalan sa manunulat na Pilipino. d. Ipaalam na ang kanyang unang guro ay ang kanyang ina. 41. Tinaguriang paham at palaaral na tao si Epifanio Delos Santos. Ano ang kahulugan ng pariralang may salungguhit? a. taong di alintana ang hirap sa buhay at pag-aaral b. Pilipinong ipagkakapuri kahit saang panig ng mundo c. manunulat at mananalaysay ng ating bansa d. taong di pangkaraniwan ang talino at sipag sa pag-aaral 42. Ano ang pangkalahatang impresyon sa tono ng seleksiyon? a. pagpaparangal sa isang taong di pangkaraniwan ang katalinuhan b. pagdiriwang sa pagkakaroon ng kalsadang ipinangalan sa isang bayani c. pagmamalaki sa isang Pilipinong may-ari ng isang kalye d. pagkakategorya kay Epifanio Delos Santos bilang bagong pambansang bayani

Ayusin ang pagkakasunud-sunod ng mga sumusunod na pangungusap upang makabuo ng isang maayos at lohikal na talata.

I. II. III. IV. V.

Ayan, diyan ka nabuhay. Ah, problemaproblema marahil para sa iyo ang pagbibigay ng sagot sa tanong ko. Makapagtanong na nga: Bakit ba tayo nabubuhay? Ang taoy nabubuhay sa mundo ayon sa kalooban ng Maykapal. Dahil dito, gagawa at gagawa ka ng paraan upang piliting malutas ang iyong suliranin.

43. Alin ang ikatlong pangungusap? 44. Alin ang huling pangungusap? 45. Alin ang pang-apat na pangungusap? 46. Alin ang unang pangungusap? 47. Alin ang ikalawang pangungusap? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Basahin ang sumusunod na anunsyo at sagutin ang mga tanong. Mag-ingat sa pagkain ng tahong. May babala na naman tungkol sa red tide na ipinapatupad sa mga baybayin ng Manila Bay, Cavite at Laguna. Lahat ng mga mamamayan ay binabawalang bumili at kumain ng tahong, talaba at ibang lamang dagat na hinuhuli sa mga baybaying ito. 48. Ayon sa anunsyo, para saan ang babala na ipinatupad sa Manila Bay, Cavite at Laguna? a. Malakas ang alon sa mga lugar na ito. b. May nakaharang sa daan papunta sa nga lugar na ito. c. May babala ng red tide sa baybayin ng mga lugar na ito. d. Maraming patay na lamang dagat sa mga lugar na ito. 49. Bakit ipinagbawal ang pagbili at pagkain ng tahong, talaba at ibang lamang dagat sa mga lugar na ito? a. Marumi ang dagat sa mga lugar na ito. b. Nauubos na ang mga lamang dagat sa mga lugar na ito. c. Malakas ang alon sa mga lugar na ito. d. Delikado ang red tide kapag nakonsumo ng tao. 50. Sino ang nagbigay ng anunsyo na ito? a. Ang mga nagbebenta ng isda sa palengke b. Ang mga mangingisda sa dagat c. Ang kapitan ng barangay d. Ang bantay dagat 8