Godina VIII, broj 175

- 15.10.2011. - www.kakanjske.com - cijena 1 KM

(bez PDV-a)

U neposrednoj blizini postojeće zgrade koju koriste PS Kakanj i Osnovni sud u Kaknju

Počela sezona daljinskog grijanja u Kaknju

POČELA IZGRADNJA NOVE ADMINISTRATIVNOUPRAVNE ZGRADE POLICIJSKE STANICE KAKANJ
Kakanjci kategorični na javnoj raspravi o projektima na autoputu

“Grijanje” u velikim problemima
Obilježavanje «Dječije nedjelje» u Kaknju

SAMO JAVNA PETLJA DOLAZI U OBZIR!

PREDSTAVLJAMO KAKANJSKE PRVAČIĆE

MALIŠANI UŽIVALI U RAZNOVRSNIM SADRŽAJIMA

UVODNIK

KAKANJSKE NOVINE
Informativni list općine Kakanj www.kakanjske.com
„Kakanjske novine“ su za veliki doprinos u njegovanju slobode govora i razvoju štampanih medija na području općine Kakanj, kao i široj promociji općine Kakanj, 15. aprila 2011. godine, na Dan općine Kakanj, dobile općinsko priznanje “Plaketa sa diplomom” Izdavač: Kakanjske novine doo Kakanj Direktor: Fikret Kadrić Glavni i odgovorni urednik: Faris Sikirić Redakcija: Eldin Omeragić Azerin Salihbegović Emerin Ahmetašević Amina Kulović Alma Kahvedžić Saradnici: Ivica Pekić Adib Zekić Maid Goralija Almir Imamović Sanela Smajić Abdurahman Zukan Emina Dedić Nađa Kovačević Ahmed Kovač Darko Jurić Nedžma Bjelopoljak Mirsad Mujagić List izlazi svakih 15 dana. Adresa redakcije: Šehida br. 5 Kakanj Telefon/fax: 032 554-878 E-mail: kakanjske@gmail.com Fotografije: Redakcija Grafička obrada i DTP: “Labirint” d.o.o. Zenica Štampa: “Labirint” d.o.o. Zenica (labirintzenica@gmail.com) Rukopisi, fotografije i diskete se ne vraćaju. List je 08.07.2004. godine, u skladu sa Zakonom o informisanju, a na osnovu rješenja broj 10-40-14367/04 upisan u evidenciju javnih glasila Bosne i Hercegovine pod rednim brojem 41. Na osnovu mišljenja Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke broj 05-15-2859/04 od 02.07.2004. godine “Kakanjske novine” su proizvod na koji se ne plaća porez na promet proizvoda. Žiro račun: 134-020-00000083244 kod IK banke Zenica

Ekonomska situacija u nja svih institucija vlasti BiH je loša, posebno žiramoraju odražavati napore nata, izbjegličke populacije koji se čine na održanju i i radnih ljudi koji su izgustabilizaciji sigurnosnog sibili posao tako da su rodistema. Sigurnosno područje telji zauzeti obezbjeđenjem djelovanja bi trebalo biti gole egzistencije i izdržavadefinirano i ustrojeno od nju svojih članova porodice, strane svih onih struktura zanemaruju osnovnu dužkoje se bave pitanjem sigurnost roditelja za vaspitanje Piše Azerin Salihbegović nosti unutar infrastrukture svoje djece jer “nemaju za njih vreme- jedne države. na”. Za maloljetnike u sukobu sa za- Kakanj i statue od gipsa konom najodgovorniji su roditelji, U našem gradu statue, željezne konzatim vršnjaci, zatim komšije, nastavstrukcije i limovi (zašto ne spomenuti i nici, pa tek onda Centar za socijalni ćumur), često se nađu na meti onih rad, policija, tužilaštvo, sud, zatvor. koji nastoje obezbijediti sebi obrok na Zadnjih godina se spušta granica nezakonit način. Ko je kriv za željezo? maloljetnika u sukobu sa zakonom, tako Ko je kriv za statuu? Pitanja su na koje da ima djece koja čine krivična djela sa je veoma lako dati odgovor. Krivi su, 8, 9 i 11 godina. Ima nekoliko maloljetnih dobrim dijelom, oni koji sjede (još jedizvršilaca krivičnih djela koji su izuzetno nom: koji sjede) u foteljama i šiltetima inteligentni i koji su već vođe u izvršenju i ništa ne poduzimaju kako bi napravikrivičnih djela i koji se osposobljavaju li bolji poslovni ambijent. Njima su za vođe, te organizovano vrše krivična važni namješteni tenderi od deset oddjela. Vrlo često maloljetnici u sukobu sto, natječaji i konkursi da udovolje sa zakonom imaju svog vođu, svoju teonima koji su im dali stolice. U ovom ritoriju, svoj prepoznatljiv način vršenja kontekstu ide rečenica koja glasi: “Mekrivičnih djela, koji je nažalost, često ne mama nije rodila da radim na selu“. brutalan. Policija, tužilaštvo i sud prakO njoj ćemo nekom drugom prilikom tično “ne mogu ništa maloljetnicima u kad bude novi natječaj. sukobu sa zakonom”, tek ako izvrši i 200 Svidjela mi se javna rasprava u krivičnih djela krađe i sl. može im se Kaknju. Jedinstvo koje su pokazali izreći kao “najjača sankcija” pojačan Kakanjci zaslužuje da se nađu u ovom nadzor nadležnog organa socijalne zadijelu. To jedinstvo sada i tokom rata štite. Kako zaustaviti sve ove asocijalne bilo je na zavidnom nivou. Nije se pojave i maloljetničku delikvenciju? kralo željezo. Jelo se šta se imalo, ako Nova sigurnosna područja djelovase imalo... A danas, mnogi su gladni i željnih očiju. Čekaju nešto. Šta... oni ga znali kad dođu kući i kada im dijete kaže: „Babo, šta si mi kupio?“. A babo nije kupio ništa. Grlo mu se steglo... Nema. Nije kriminalac, hoće samo pošteno da radi, a posla nema. Konta o azilu, a kud, kako, za koje pare? Suznih očiju pogleda svoje dijete i onda razmišlja o suicidu, pa se vrati u stvarnost i kaže: „Biće bolje, akobogda“. Ne treba gubiti nadu. I za kraj, koji nije definitivan, da kažemo da je statua Kemala Atarurka koja je ukradena u Roščevini bila izljevena od gipsa. Lopovi koji su je odnijeli bili su „prijatno“ izenađeni kada su shvatili da nije od željeza. Kradljivci biste slabo hajrovali
broj 175, 15.10.2011.

LICA BEZ PLATNE LISTE POČELA DA KRADU I BISTE?!

Malo šire statistike i naše stvarnosti

KAKANJSKE NOVINE

2

POLICIJSKA STANICA KAKANJ KONAČNO ĆE DOBITI NOVU ZGRADU
Posljednjih nekoliko godina mnogo se govorilo o izgradnji „nove“ zgrade Policijske stanice u Kaknju koja je već godinama, kao jedna od rijetkih, podstanar u postojećoj zgradi, koja je dosta dotrajala, a, također i jako neuslovna za obavljanje svakodnevnih administrativno – tehničkih poslova u svom domenu rada. Mnogo se i špekulisalo o mogućoj lokaciji za izgradnju nove administativno – upravne zgrade, a početkom izvođenja radova na izgradnji i te dileme su otklonjene. Zgrada Policijske stanice Kakanj bit će smještena na lokalitetu ispred zgrade koju trenutno koriste. Nakon uspješno provedenog postupka javne nabavke, na koji se prijavilo više od 10 ponuđača, Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničkodobojskog kantona je početkom ovog mjeseca, zaključilo ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem, preduzećem „Džena“ d.o.o. Gradačac, o realizaciji prve faze izgradnje zgrade Policijske stanice u Kaknju. Vrijednost

AKTUELNOSTI

Radovi počeli ugovora, tačnije prve faze izgradnje objekta, je 190.000,00 KM, a sredstva je obezbijedila Vlada Zeničko-doboj-

skog kantona iz sredstava predviđenih za kapitalna ulaganja. Kako saznajemo u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, u prvoj fazi izgradnje planirano je izvođenje zemljanih radova, te betonaža temelja i zidarski radovi od prizemlja do drugog sprata zgrade. Prema projektu, zgrada Policijske stanice u Kaknju će se sastojati od suterena, prizemlja, 3 sprata i potkrovlja, što ukupno čini 1.200 kvadratnih metara korisnog prostora. Rok za izvođenje prve faze radova je 60 dana od potpisivanja ugovora, a radovi su počeli 10.10.2011. godine, te bi trebali trajati, naravno, ukoliko vremenski uslovi budu naklonjeni izvođaču, do 10.12.2011. godine. Iz MUP-a nam nisu mogli precizirati kada bi zgrada Policijske stanice mogla biti predata na korištenje. To će, kao i sve u ovoj nam našoj lijepoj BiH, zavisiti od dostupnosti novca potrebnog za kompletnu izgradnju zgrade Policijske stanice. M.G.

Kakanjci kategorični i dobro informisani
Održana je javna rasprava o nekoliko projekata koji se odnose na izgradnju autoceste na području općine Kakanj. U uvodnom dijelu javne rasprave predstavnici JP “Autoceste F BiH” prezentirali su projekte o kojima se kasnije raspravljalo. Predstavljeni su idejni projekat industrijske polupetlje “Čatići” i polupetlje “Papratnica”, projekat izgradnje bočnog naplatnog mjesta na poddionici autoceste Kakanj-Dobrinje, te tehničko rješenje u pogledu visine i odvodnje voda - potputnjak Papratnica. Informacija da će polupetlje “Čatići” i “Papratnica” moći koristiti samo teretna vozila koja dovoze ugalj za Termoelek-

Na javnoj raspravi o projektima na autoputu

Ništa od polupetlje koju će koristiti isključivo industrija, samo javna petlja koju će koristiti svi dolazi u obzir!

Prezentovani projekti
broj 175, 15.10.2011.

tranu “Kakanj” izazvala je veliko negodovanje građana i predstavnika kakanjskih privrednih subjekata. Postavljeno je pitanje kojim će se putem kretati teretna motorna vozila koja dolaze iz pravca Kaknja (kroz Doboj postoji ograničenje za teretna vozila), a žele doći do privrednih subjekata u dolini Trstionice ili do građana ovog kraja kako bi im isporučili određenu robu. Učesnici u raspravi iz Kaknja iznijeli su jedinstven stav da dolina Trstionice ne smije biti saobraćajno izolirana od autoceste i podsjetili da teretna motorna vozila ne mogu saobraćati kroz naselje Doboj i da je jedino rješenje izgradnja javne petlje u Čatićima i Papratnici koju će moći koristiti sva motorna vozila. Na ranijim sastancima dogovorena izgradnja petlje Predstavnici Općine Kakanj su podsjetili da je na nekoliko ranijih sastanaka zaključeno da se gradi javna petlja za sva vozila, a predstavnici JP “Autoceste” su odgovorili da su se konsultirali sa stručnjacima iz oblasti saobraćaja koji su, kako je rečeno, izrazili stručno mišljenje da se

Učesnici javne rasprave javna petlja ne može graditi iz sigurnosnih razloga. Nakon toga, jedan od učesnika u raspravi je iznio svoje saznanje da stručnjaci koje je konsultiralo JP “Autoceste F BiH “ nemaju baš iskustva kada je u pitanju kompleksna saobraćajna situacija u Čatićima. Od JP “Autoceste F BiH” je zatraženo da se pronađe novo rješenje koje će u konačnici rezultirati izgradnjom javne petlje koju će moći koristiti sva motorna vozila. Iznesen je i stav da planirana izgradnja bočnih naplatnih kućica ne smije ugroziti prilaz Motelu “Premium”, te prilaz naseljenim mjestima sa lijeve strane autoceste promatrano u pravcu Zenice. Predstavnicima JP “Autoceste F BiH “ izneseni su i drugi brojni problemi koje je prouzrokovala izgradnja autoceste na području općine Kakanj. Az.S.
3

KAKANJSKE NOVINE

AKTUELNOSTI

U nedjelju 9. oktobra 2011. godine, sa početkom u 11 sati, u džematu Tršće uz prigodnu svečanost i program otvorena je šehidska spomen česma i šadrvan. Sve je počelo u mjesecu ramazanu prije nepuna dva mjeseca kada je ideja rođena, do današnjeg dana kada je presječena svečana vrpca. Inače, u samom šadrvanu priključena je voda (višak od vode Devetaci koja je nedavno dovedena) a na ploči su ispisana imena 14 šehida ovog džemata i to: Fahrudin (Šabana) Čeliković, Ekrem (Hakije) Čeliković, Salko (Himze) Bliznović, Mufid (Himze) Mrkonjić, Abdulah (Ramiza) Salkić, Husein (Ramiza) Salkić, Zijad (Ćamila) Banjić, Sizahija (Šefika) Banjić, Nedžad (Muje) Husanović, Sehvedin (Ismeta) Selimović, Mensur (Mehmeda) Bliznović, Alija (Selima) Hadrović, Šemsudin (Muharema) Bliznović i Ramiz (Salema) Čeliković. Na prigodnoj svečanosti prisutnim su se obratili predsjednik Organizacije šehida i poginulih boraca općine Kakanj Tahir Mandžuka, načelnik općine Kakanj Mensur Jašarspahić, ministar za boračka pitanja u Vladi Ze-do kantona Suad Omerašević te

TRAJNO ZAPISANA PRIČA O ŠEHIDIMA TRŠĆA

Prijem u uredu načelnika povodom 15. oktobra “Međunarodnog dana slijepih – dana bijelog štapa”

U toku programa

Svečano presijecanje vrpce glavni imam Medžlisa islamske zajednice Kakanj mr. Sulejman ef. Čeliković. Svi govornici su nastupili sa sličnom porukom a ona bi se mogla sažeti u to da nikada ne zaboravimo žrtvu šehidske krvi, da su ovakva mjesta trajna uspomena na šehide te da šehidska djeca i porodice ne smiju biti zaboravljeni. Puno toga je do sada urađeno što će i u budućnosti svakako biti prioritet kod svih. Nakon prigodnog programa uslijedilo je i svečano otvaranje a vrpcu je presjekao otac dva šehida hadžija Ramiz Salkić, nakon čega su svim porodicama šehida ovog džemata podijeljeni prigodni paketi od strane Organizacije porodice šehida. Ova prilika je iskorištena da se javno zahvali i uruče zahvalnice svim kolektivima i pojedincima koji su pomogli ovaj ali i druge projekte ovog džemata. Inače, pored same česme u džematu Tršće u ovom periodu urađeno je još nekoliko infrastrukturnih projekata a sve sa ciljem pravljenja ljepšeg ambijenta za život u ovome džematu. Poslije svečanog otvorenja proučen je i mevlud. Abdurahman Zukan

Sejmenović, Kapo i Ćurt kod načelnika Jašarspahića
Povodom 15. oktobra - “Međunarodnog dana slijepih – dana bijelog štapa”, načelnik Jašarspahić je, u petak 14. oktobra 2011. godine, u svom uredu primio Senada Sejmenovića, Kasima Kapu i Admira Ćurta, članove Udruženja slijepih i slabovidnih lica općine Kakanj. Na prijemu se razgovaralo o socioekonomskom statusu slijepih i slabovidnih osoba. “Povodom 15. oktobra koji se u svijetu obilježava kao Međunarodni dan slijepih – dan bijelog štapa izražavam svoju opredijeljenost, volju i htijenje da u svakoj prilici pomažem slijepim licima i njihovim udruženjima kako bi im se osigurao život dostojan čovjeka i kako bi se postigla njihova puna integracija u društvenu zajednicu. Pozivam sve ljude dobre volje da svi zajedno damo svoj doprinos izjednačavanju mogućnosti za građane koji imaju posebne potrebe. Izražavam nadu da će i svi drugi društveni faktori dati svoj doprinos kako bi se u potpunosti regulisala socijalna i druga zaštita slijepih osoba u skladu sa načelima koja su utvrđena Standardnim pravilima za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom koje je usvojila Generalna skuština UN-a”, rekao je načelnik Jašarspahić. (www.kakanj.com.ba)

U uredu načelnika općine Mensura Jašarspahića upriličen je prijem za Svetozara Pudarića, potpredsjednika F BiH, koji je boravio u zvaničnoj posjeti našem gradu. Razgovaralo se o aktuelnim temama i problemima sa kojima se susreće ova općina. Sat vremena poslije, potpredsjednik Pudarić u Omladinskom centru Kakanj razgovarao je sa predstavnicima kakanjskih nevladinih organizacija “Alternative”, “UŽOK” i “Majke Kaknja”. - Upoznali smo potpredsjednika F BiH o trenutnim projektima na kojima radimo u našoj nevladinoj organizaciji, te o saradnji sa predstavnicma lokalane samouprave i budućim zadacima koji predstoje, kaže izvršna direktorica NVO “Alternati4

Svetozar Pudarić posjetio općinu Kakanj

27.09. – 12.10.2011. godine

Matični ured Kakanj
Suljić Armin i Šabić Emina, Kukić Vernes i Mašić Dženita, Vehab Faruk i Kulović Maja, Bliznović Birnas i Husanović Armina, Zahirović Jasmin i Medić Elvisa, Delibašić Elmir i Jašarspahić Amila.
broj 175, 15.10.2011.

KAKANJSKE NOVINE

Vjenčani

ve” Maksuma Topalović. Tokom boravka u Kaknju upriličena je posjeta Franjevačkom samostanu i džamiji sultana Mehmeda El-Fatiha u Kraljevoj Sutjesci. Az.S.

Razgovor sa NVO Alternative

AKTUELNOSTI

Sajmu prisustvovalo 75 Kakanjaca l Ukupno pedeset poslodavaca sa područja Kantona
Sajam zapošljavanja, kojeg organizuju Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, ove godine se dogodio 6. i 7. oktobra na spratu Shoping centra Džananović u Zenici. Iz Kaknja se za ovaj sajam prijavilo sedam poslodavaca, međutim, kvota koju je Kakanj mogao imati je bila samo četiri poslodavca. Na sajmu se ukupno predstavilo oko pedeset poslodavaca s područja Kantona. Na ovaj način, svim posjetiocima sajma je ukazana prilika za direktan kontakt sa poslodavcima. Direktor Službe za zapošljavanje općine Kakanj, gospodin Husein Kadrić je rekao kako je na Sajam zapošljavanja iz Kaknja krenulo 75 nezaposlenih osoba, od ukpuno stotinu i pet koliko se ukupno prijavilo. „Mi iz Službe za zapošljavanje općine Kakanj smo nekoliko dana pravili spisak kandidata za polazak na Sajam zapošljavanja u Zenici. Od ukupnog broja prijavljenih, njih trideset se nije pojavilo i protiv njih ćemo poduzeti kaznene mjere kako propisi nalažu, a to je brisanje s evidencije. Izostala je njihova aktivnost u vezi traženja posla. Samo dvoje ili troje njih su imali validan argument te će biti pošteđeni sankcija. Svi polaznici su imali obezbijeđen sendvič i sok te kartu za privredni sajam ZEPS“ističe gospodin Kadrić. Naš sagovornik se nada da će se uspostaviti neki kontakti koji će

Ostvarili kontakte u cilju zapošljavanja

Kakanjci na Sajmu zapošljavanja u Zenici

Počela 26. po redu sezona daljinskog grijanja u Kaknju
Toplotna proba od 11. do 15.10.2011. godine se korisnicima neće fakturisati

Nakon velikih tehničkih problema

Kakanjci na Sajmu zapošljavanja

dovesti do bar simboličnog zapošljavanja. „Naš cilj je bio da se ostvare poslovni kontakti. Uvijek sam sebe pitam koliko će ti kontakti zapravo donijeti rezultata jer nam je cilj da se naši ljudi zaposle. Većina poslodavaca je imala kontakte sa nezaposlenim i određene aplikacije su popunjavane. Ja se nadam da će makar simboličan broj biti onih koji će se na ovaj način zaposliti u budućnosti.“

Bačena mrlja na kompletan sajam

broj 175, 15.10.2011.

Na Sajmu se predstavilo pedeset poslodavaca iz Kantona

Prvog dana sajma, tačnije 6. oktobra, održan je okrugli stol u vezi zapošljavanja. Odziv poslodavaca je bio katastrofan, što u jednu ruku i potvrđuje njihovo stvarno (ne)htjenje po pitanju djelimičnog rješavanja problema nezaposlenosti. „Pozvao sam ukupno deset relevantnih poslodavaca te sam očekivao da će oni doći i iznositi svoje poteškoće. Nažalost, iz Kaknja je bio samo jedan poslodavac. Obrazovanje je jako bitan kriterij pri zapošljavanju pa sam pozvao u pismenom formatu osam direktora osnovnih i srednjih škola. Nažalost, nijedan direktor se nije pojavio. Moje lično mišljenje je da je to veoma neozbiljno od strane direktora škola, poslodavaca kao i cjelokupne vlasti koja se bavi ovom problematikom“ – ističe direktor Službe za zapošljavanje općine Kakanj, Husein Kadrić. Emerin Ahmetašević

JP „Grijanje“: Veliki problemi na početku sezone JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj je 11.10.2011. godine krenulo sa toplom probom sistema daljinskog grijanja čime je zvanično počela 26. po redu sezona daljinskog grijanja u Kaknju. U periodu od 11.10. do 15.10.2011. godine vršit će se topla proba sistema i podizanje pogonske spreme te se taj period potrošačima toplotne energije neće fakturisati. JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj je kao nikada do sada imalo problema prilikom pokretanja ove sezone daljinskog grijanja. Naime, u periodu između ove dvije sezone grijanja, etažni vlasnici su angažovali razne servisere bez znanja upravitelja zgrada i distributera (JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj), usljed čega je došlo do oštećenja određenih ventila u šahtovima zgrada što je za posljedicu imalo to da pojedine zgrade nisu dobile toplotnu energiju. JP „Grijanje“ d.o.o. Kakanj poziva potrošače toplotne energije sa sistema daljinskog grijanja u Kaknju da u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima ZDK (Službene novine ZDK broj 17/08 od 31.12.2008. godine) i u skladu sa Zakonom o upravljanju i održavanju stambenih i stambeno – poslovnih zgrada ZDK (Službene novine ZDK broj 2/08 od 15.02.2008. godine) sve kvarove na instalacijama grijanja unutar objekata prijave upravitelju zgrade kako bi isti angažovao potrebne servisere. E.A.
5

KAKANJSKE NOVINE

AKTUELNOSTI

SAVJESNE KAKANJKE U BORBI PROTIV OPAKE BOLESTI
Mnogi građani se odazvali i podržali akciju
Kakanjke okupljene oko novoformiranog udruženja ugrađana “Ona je svjetlost” u povodu obilježavanja mjeseca oktobra, koji je u svijetu poznat kao mjesec borbe protiv karcinoma dojke, u subotu 8. oktobra tekuće godine, organizovale su akciju podrške ženama oboljelim od ove opake bolesti. Akcija je počela simboličnom šetnjom aktivistica od sjedišta udruženja poliklinike Intermed Kakanj do gradske fontane gdje je bio postavljen info-pult na kojem su dijeljeni leci i promotivni materijal, kao i roze vrpce – simbol borbe protiv raka dojke. Akciju su podržali brojni građani, nevladine organizacije i udruženja, kao i ličnosti iz javnog i političkog života našeg grada. Aktivistice je posjetila kantonalna ministrica zdravstva dr. Senka Imamović-Balorda, zastupnica u Domu naroda FBiH Janja Ivić, općinski načelnik Mensur Jašarspahić-Suri i mnogi drugi građani, koji su simboličnim novčanim prilogom pružili podršku ovom projektu. Jačanje svijesti o potrebi samopregleda, pregleda, prevencije i redovite kontrole jedna od poruka akcije današnje akcije.

Akcijom “Šetajmo zajedno u borbi protiv karcionoma dojke” udruženje “Ona je svjetlost” započelo obilježavanje mjeseca oktobra, koji je u svijetu priznat kao mjesec obilježavanja borbe protiv karcinoma dojke

PODIJELJENO 110 PAKETA ŠKOLSKOG PRIBORA

Podrška osnovcima i srednjoškolcima romske populacije

Druženje sa učenicima romske populacije u Omladinskom centru Simboličnim novčanim prilogom data podrška akciji Udruženje “Ona je svjetlost” osnovano je 21.09.2011. godine, kada je održana osnivačka skupština udruženja u sali Općinskog vijeća. Na skupštini su bile prisutne 54 članice i gost općinski načelnik koji je podržao osnivanje udruženja. Skupštinu je vodilo radno tijelo: Maksuma Topalović, Muvedeta-Veda Lemeš i Elma Husika Imamović. Na Skupštini je usvojen Statut i drugi dokumenti neophodni za registraciju. Izabrani su stalni članovi Skupštine: Sadeta Mimić, predsjednica Skupštine te članice: Muvedeta Veda Lemeš, Ana Smaka, Medina Alić, Džemila Šahinbegović, Seida Šahinbegović i Paula Čikić. Izabran je i Upravni odbor: Muvedeta Veda Lemeš, predsjednica UO i ujedno po Statutu i predsjednica udruženja, te članice UO Ankica Franjić i Janja Ivić. U Nadzorni odbor su izabrane: Maksuma Topalović, Elma Husika Imamović i Gordana Jašarspahić. Koordinatorica udruženje je Ana Smaka. Udruženje planira veći broj edukacija i seminara u osnovnim školama u ruralnim sredinama i u samom gradu. Bit će najavljene i druge aktivnosti, a sve informacije se mogu dobiti u sjedištu: Intermed poliklinika, kod Medine Alić, tel.: 061 791 608 ili kod koordinatorice Ane Smaka: tel: 061 595 194. Pripremila Amina Kulović

6

Ministrica zdravstva podržala akciju

Iako je nova školska godina počela prije više od mjesec dana, nikad nije kasno sjetiti se učenika pripadnika različitih socijalnih kategorija i pružiti im pomoć u vidu školskog pribora i opreme potrebne za nastavu. Tako je u ponedjeljak 10. oktobra, u Omladinskom centru Kakanj, upriličen prijem za osnovce i srednjoškolce pripadnike romske populacije, gdje su im uručeni simbolični paketi školskog pribora koji će im biti potreban za praćenje nastavnih sadržaja. Ukupno 110 učenika Roma pohađa osnovne i srednje škole, tačnije 92 učenika su u osnovnim, a 18 učenika u srednjim školama. Za sve njih obezbijeđeni su paketi koje je uručio načelnih općine Kakanj. Finansijska sredstva za ovu pomoć obezbijedilo je Ministarstvo za rad i socijalnu politiku u sklopu obilježavanja Dječije nedjelje. Izdvojeno je oko 1.200,00 KM. Ovo je samo jedna vrsta pomoći i podrške djeci romske populacije i dokaz da nisu zaboravljeni od strane vlasti. Nakon podjele paketića učenici su nastavili druženje sa članovima Omladinskog centra. Amina Kulović
broj 175, 15.10.2011.

KAKANJSKE NOVINE

AKTUELNOSTI

Volonteri iz Holandije angažovani na uređenju škole
Desetak volontera iz Kraljevine Holandije ovih dana uređuju vanjski izgled i unutrašnjost područne škole u selu Desetnik. Riječ je o studentima volonterima koji već drugu godinu borave u ovom gradu. Prema riječima lidera organizacije „Area“ iz Holandije Anite Cose, volonteri su protekle godine uređivali unutrašnjost mjesne škole u Čelikovini u mjesnoj zajednici Ričica. - Protekle godine bilo nam je prekrasno, pa smo i ove godine došli u Kakanj. Nadamo se da ćemo našim volonterskim radom stvoriti bolje uslove za mališane koji pohađaju ovu školu, kaže Cose.

Područna škola Desetnik

ODRŽANA 2. DRŽAVNA IZLOŽBA PASA SVIH PASMINA

U organizaciji Kinološkog kluba „Canis“ Kakanj

Volonteri iz Holandije ispred PŠ Desetnik

Pripreme za krečenje

Inače, Holanđani su u Kaknju smješteni u hotelu Premium. Koordinator ovog projekta za Bosnu i Hrecegovinu Nermina Orman kaže da će u Područnoj školi Desetnik volonteri raditi na zamjeni poda za laminat, krečenju škole, a kupili su i dvije peći za učionice. - Cijelu godinu prikupljaju novac kako bi pomogli našoj djeci. Svake godine 45 projekata iz ove organizacije implementiraju u našoj zemlji. Nakon završetka poslova gosti iz Holandije pripremili su i poklon iznenađenja za djecu, istakla je Orman. Az.S.

Šest volontera sticalo praktična iskustva u Općini Kakanj
Općina Kakanj, i ove godine, uključila se u realizaciju projekta „Volontiraj-kreditiraj“ kojeg realizira Udruženje „Infohouse“ iz Sarajeva. Cilj projekta je pružiti priliku mladim ljudima – srednjoškolcima da kroz jednodnevni rad steknu nova iskustva koja će im biti od praktičnog značaja u budućnosti. Doprinos realizaciji ove, hvale vrijedne, akcije Općina Kakanj dala je angažirajući 6 volontera koji su u Općini radili jedan radni dan. Radni dan volontera započeo je prijemom u uredu načelnika Jašarspahića nakon čega su volonteri upućeni u Omladinski centar gdje su pripomogli realizaciji brojnih sadržaja. Načelnik Jašarspahić odlučio je volonterima omogućiti još jedan radni dan u organima Općine Kakanj, tako da su oni u radili i u općinskim službama čija je djelatnost vezana za zanimanje volontera. Saobraćajni tehničari radili su u

Projekat „Volontiraj-kreditiraj“

Službi za poduzetništvo kako bi se upoznali sa metodama izrade projekata, a učenici koji planiraju upisati Pravni fakultet su radili sa pravnicima. U svrhu pomoći pri realizaciji projekta Općina Kakanj će uplatiti novac za dnevnice srednjoškolcima. Az.S.

broj 175, 15.10.2011.

7

KAKANJSKE NOVINE

Volonteri u Uredu općinskog načelnika

Izložba privukla brojne ljubitelje pasa U organizaciji Kinološkog kluba „Canis“, u Kaknju je održana 2. Državna izložba pasa svih pasmina, a svoje kućne ljubimce predstavilo je skoro 100 izlagača. Cilj ovog projekta je prvenstveno popularizacije kinologije u općini Kakanj, a i šire. Namjera organizatora bila je okupiti na jednom mjestu sve ljubitelje i uzgajivače pasa. U Kinološkom klubu „Canis“ smatraju da je ovo promotivni događaj za grad Kakanj, s obzirom da su na prethodnoj izložbi učešće uzeli izlagači sa područja cijele BiH. Učesnici su se takmičili u deset grupa, a učestvovalo je više od 50 pasmina tornjaka, belgijskih ovčara, rotvajlera, haskija, dobermana. Održana je i specijalizirana izložba pasa polarnih pasmina, mješanaca, šarplaninaca, pasa bez rodovnika. - Prvenstveno se ocjenjivao vanjski izgled psa, od kvaliteta dlake do kompletne anatomije psa. Osim toga, bilo je i pasmina kod kojih su se ocjenjivale radne osobine, poput poslušnosti, odbrane, napada, kaže nam vođa izložbe Semir Mušija. Za najbolje uzgajivače organizator je pripremio bogate nagrade, pehare i zahvalnice. Ovogodišnja izložba bila je tehnički kvalitetno organizovana i jedna od najposjećenijih izložba pasa u našoj zemlji. Az.S.

AKTUELNOSTI

MALIŠANI UŽIVALI U RAZNOVRSNIM SADRŽAJIMA
Radost za djecu svih uzrasta
I ove godine u našem gradu organiziran je pravi dječiji praznik. Općina Kakanj u saradnji sa Javnom ustanovom za predškolski odgoj i obrazovanje “Mladost” Kakanj, uz finansijsku podršku Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK, organizirala je u Kaknju manifestaciju pod nazivom “Dječija nedjelja”. Program obilježavanja «Dječije nedjelje» započeo je u ponedjeljak 3.10.2011. godinena na platou ispred Pošte, gdje su mališani vrtića «Mladost» Kakanj crtali crteže na temu dječijih prava. Drugog dana, u utorak 4. oktobra, u foajeu Doma kulture održana je art radionica – izrada antistres lutkica. Radionicu su vodili Miroljub Mijatović, rukovodilac dječije scene i Zijada Vučak, logoped iz Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Radionica je realizirana uz pomoć učenika mlađeg i starijeg uzrasta, a koji su učestvovali u aktivnostima Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. “Danas u sklopu aktivnosti obilježavanja Dječije nedjelje” pravili smo antistres lutkice, lutke kao dramsko sredstvo izražavanja i lutke koje će omogućiti ovoj dječici da se na jedan način riješe stresa koji je svakodnevnica, kako u školskim obavezama, tako i kod kuće sa roditeljima u nekakvim nesuglasicama. Ovo je lijepo druženje na kraju kojeg će nam ostati radovi koje ćemo sačuvati za neke smjernice za naredne aktivnosti, da vidimo šta ta

Obilježavanje «Dječije nedjelje» u Kaknju

Crtanje na temu dječijih prava

8

Druženje sa omiljenim likovima iz crtića

djeca ustvari osjećaju, kad su ljuta, kad su sretna, kad su tužna, kad razočarana, da im se na neki način približimo, a ujedno da se kroz igru družimo i obilježimo ovaj datum”, riječi su gospođe Vručak. U četvrtak 6. oktobra upriličen je defile mališana vrtića “Mladost” do gradske fontane u posebno izrađenim kostimima. “Djeca predškolskog uzrasta znaju šta žele, šta im treba, šta im prija. Ona ne koriste pojmove „imati pravo, dužnosti, obaveze“ i zato im mi približavamo te pojmove kroz adekvatne sadržaje. „Dječja nedjelja“ je obilježena u našoj ustanovi kao i prethodnih godina uz pjesmu, igru i poučne razgovore na ovu temu. Sve naše aktivnosti su vodile ka ideji da djeca treba da budu voljena, pažena i čuvana, prije svega u porodici. Mi učimo djecu da se bore za svoja prava i upućujemo ih na komunikaciju sa društvenom sredinom. Društvena zajednica je dužna da obezbijedi,

Mališani vrtića Mladost u Omladinskom centru

prije svega, zdravu i sigurnu sredinu za odrastanje (čistu i zdravu okolinu, adekvatne prostore, ustanove i stručne osobe za rad sa djecom),” za naše novine je izjavila Sabina Trako, prof. predškolskog odgoja i obrazovanja, uposlenica JU “Mladost”. U petak 7. oktobra u Omladinskom centru upriličeno je druženje i zabava za djecu sa posebnim potrebama “I mi smo dio vas”. Učesnici ovog projekta su bili: djeca JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost“, Savjetodavni odbor mladih (SOM), prijatelji Centra, članovi škole manekenstva koja djeluje u okviru OC-a. Nakon toga je ispred Pošte upriličena lutkarska zabava, na kojoj su mališani uživali družeći se sa omiljenim likovima iz crtanih filmova: Fifi, Ben Ten i Nodi. Najhrabriji i najsimpatičniji mališani za svoj ples i pjesmu dobili su i nagrade. Kao poruka za kraj bi bila pjesma koja najbolje govori o dječijim pravima: “Ja u ime djece evo dižem glas da za neke stvari pitate i nas. Vi stariji hajde imajte sad volje, jer ponešto djeca od nas znaju bolje. Nije važno koja boja, koja nacija mi želimo isto jer smo generacija. A te želje vi to dobro znate, igru, pjesmu, ljubav samo to nam dajte.!” Pripremila: Amina Kulović
broj 175, 15.10.2011.

KAKANJSKE NOVINE

Studenti sa prvačićima izrađivali maske životinja
U ponedjeljak 10. oktobra 2011. godine, u okviru obilježavanja programa „Dječije sedmice“, članovi Udruženja studenata Indeks Kakanj su organizovali program za prvačiće iz OŠ “Hamidja Kreševljaković“. Zabavnoj radionici je prisustvovao i općinski načelnik Mensur Jašarspahić, koji je ovom prilikom dao i podršku u radu studentskog udruženja. „Danas je USIK dao svoj doprinos obilježavanju „Dječije sedmice“ kroz radionicu u kojoj su učestvovali prvačići OŠ „Hamdija Kreševljaković“ na čelu sa njihovim učiteljem Dževadom Gačićem. Cilj radionice je da jačamo dječiju svijest. Radili smo maske životinja i naučili ih nešto novo o njima, družili se i zabavili. Mi iz udruženja smo presretni što smo ove godine bili dio projekta „Dječije sedmice“, ističu iz ovog udruženja. Takođe, ističu i veliki entuzijazam za dalji rad na različitim projektima, a trenutno čekaju odgovore za ostale aplicirane projekte na koje su aplicirali. Ovom prilikom, pozivaju i ostale studente iz Kaknja da se aktivno uključe u rad udruženja na različitim poljima i radu na različitim

AKTUELNOSTI

Prvačići su uz pomoć studenata izrađivali i bojili maske životinja
projektima, u cilju unaprijeđenja studentskog života u Kaknju. Za sve informacije, posjetite oficijalnu Facebook stranicu i grupu „Udruženje studenata Indeks Kakanj“, te oficijalnu web stranicu www.usik. info. Emerin Ahmetašević

U programu je učestvovalo oko trideset prvačića

Preko 100 zemalja obilježava Svjetski dan nastavnika i profesora 5. oktobra svake godine. On je izvrsna prilika da se naglase izazovi s kojima se nastavnici i susreću kao i važnost obrazovanja samih nastavnika. Na Svjetski dan prosvjetnih radnika podsjećamo se na njihovu plemenitu i tešku misiju – obrazovanje i odgajanje djece. Učiteljski poziv nije samo proces davanja informacija. To je umjetnost razvijanja dječijeg karaktera koji će ga naučiti da živi iskreno, slobodno i okruženo ljubavlju. Svjetski dan prosvjetnih radnika posvećen je esencijalnoj ulozi učitelja, nastavnika, profesora u pružanju relevantnog i odgovarajućeg znanja djeci, omladini i odraslima. Prosvjetni radnici u našem gradu na različite su načine obilježili ovaj značajan praznik. Održane su svečane sjednice, izleti ili druženja u prirodi uposlenika u prosvjeti. I sami učenici u čast svojih nastavnika i učitelja doprinijeli su obilježavanju ovog praznika. Kolektiv Gimnazije “Muhsin Rizvić” Dan prosvjetnih radnika obilježio je jednodnevnim izletom u Sarajevo, gdje su obišli kulturne znamenitosti (Svrzinu kuću, Art-kuću sevdaha i Muzej grada Sarajeva), dok je kolektiv STŠ “Kemal Kapetanović” uživao u prirodnim ljepotama Fojnice. Uposlenici Srednje stručne škole praznik su obilježili svečanom sjednicom Nastavničkog vijeća, dok su kolektivi osnovnih škola upriličili svečane ručkove ili večere u kakanjskim restoranima. Amina Kulović broj 175, 15.10.2011.

OBILJEŽEN DAN PROSVJETNIH RADNIKA

Dio kolektiva kakanjske gimnazije ispred Svrzine kuće

Kolektiv STŠ Kemal Kapetanović u Fojnici

Pano učenika Srednje stručne skole posvećen profesorima

Srednja stručna škola Kakanj ima dugogodišnju tradiciju obrazovanja redovnih, ali i vanrednih učenika. Svake godine ova škola organizuje instruktivnu nastavu za vanredne učenike trećeg (KV) i petog (VKV) stepena, kao i polaganje razlike predmeta za prekvalifikaciju zanimanja. Ove školske 2011/12. godine upisano je 40 vanrednih učenika (30 za treći stepen i 10 za peti stepen). Najviše zanimanja vladalo je za struku vozača motornih vozila i zavarivače, gdje se upisao najveći broj kandidata. Instruktivna nastava je počela 3.10., a trajat će do 31.12.2011. godine. Razredni i dopunski ispiti planirani su za januar naredne godine. Ove školske goodine upisano ja manje vanrednih kandidata u odnosu na prethodne godine. Razlog tome je vjerovatno negativan trend rasta nezaposlenosti u našoj zemlji, ali posebno izražen i u našem gradu. Prema statistikama Biroa za zapošljavanje, najveći broj nezaposlenih su upravo oni sa trećim i četvrtim stepenom obrazovanja. Amina Kulović

POČELA INSTRUKTIVNA NASTAVA ZA VANREDNE UČENIKE

U Srednjoj stručnoj školi Kakanj

9

KAKANJSKE NOVINE

AKTUELNOSTI

ODRŽAN PRVI EKO KVIZ U KAKNJU
U prostorijama Osnovne škole “Mula Mustafa Bašeskija” Kakanj, dana 08.10.2011. godine, održan je prvi eko kviz u Kaknju. Projekat je implementirao REC Kakanj, pod pokroviteljstvom Općine Kakanj. Projekat su još podržali i pomogli realizaciju sljedeći privredni subjekti: Regionalna deponija “Mošćanica” Zenica, JP “Grijanje” Kakanj i Tvornica cementa Kakanj. U projektu učešće su uzele sve matične škole sa područja općine Kakanj, odnosno po pet učenika i nastavnik-vođa eko sekcije. Komisija je bila u sljedećem sastavu: Saida Berbić (Općina Kakanj-šef Odsjeka za zaštitu, praćenje i unapređenje okoliša), Elmedin Kukić (Općinsko vijeće Kakanj-vijećnik Općinskog vijeća i član Komisije za ekologiju), Muhamed Skopljak (REC ZDK-koordinator), Sanel Ibrić (REC Kakanj-koordinator) i Fazila Ahmetović (REC Kakanj-administrator i voditeljica kviza).

Utješne nagrade, po dvije mobilne kante za smeće

Učenici su pokazali zavidno znanje iz oblasti okoliša, ali najbolji su bili: 1. Osnovna škola “Hamdija Kreševljaković” 2. Osnovna škola “Mula Mustafa Bašeskija” 3. Osnovna škola ,,15. April” Prvoplasiranoj ekipi je pripala novčana nagrada u iznosu od 500,00 KM, drugoplasiranoj 300,00 KM a trećeplasiranoj 200,00 KM. Za ostale tri škole (od 4. do 6. mjesta) učesnice eko kviza, REC Kakanj obezbijedio je utješne robne nagrade, po dvije mobilne kante za smeće. Pored toga svim učesnicima dodijeljeni su promotivni materijali. Projekat je jako uspješno realizovan prema ocjeni komisije, te naredne godine očekuje se ponovna realizacija projekta koji će, nadamo se, postati tradicija, te u vrlo brzo vrijeme preći i na više nivoe takmičenja (kantonalno, državni i dr.), jer cilj ovog i sličnih projekata REC-a Kakanj je podizanje ekološkog nivoa znanja

Učesnici kviza

1. mjesto: OŠ“Hamdija Kreševljaković”

2. mjesto: OŠ“Mula Mustafa Bašeskija”

i svijesti kod građana, počev od onih najmlađih do onih najstarijih, a sve u cilju da imamo ljepšu, čišću našu općinu u kojoj možemo zdravije i ugodnije živjeti. Alma Kahvedžić

3. mjesto: OŠ „15. April”

NAGRADNI IZLET ZA NAJBOLJE UČENIKE U PRETHODNOJ ŠKOLSKOJ GODINI
Nastavničko vijeće Srednje stručne škole Kakanj na jednoj od svojih sjednica odlučilo je da nagradi izletom učenike, koji su postigli odličan uspjeh i primjerno vladanje i učenike koji nisu izostali nijedan čas sa nastave u toku prošle 2010/2011. školske godine. Imajući u vidu aktuelnu situaciju sa kojom se susreću učenici romske populacije, u toku svog školovanja, pedagogica je u grupu učenika uključila i učenike Rome, kojih ove školske godine u SSŠ ima 15.
KAKANJSKE NOVINE

Aktuelnosti iz Srednje stručne škole Kakanj

10

Izlet je realiziran 23. septembra uz pomoć Općine Kakanj koja je omogućila besplatan prijevoz i sendviče i sokove za učenike. Učenici su se u okviru ovog nagradnog izleta upoznali sa kulturno-historijskim naslijeđem našeg grada. Izlet su započeli posjetom Omladinskom centru i Muzeju stećaka, nakon čega su posjetili Gradinu. Na Gradini je za njih upriličen historijski čas na temu stećaka i njihovog kulturnog značaja za grad Kakanj. Historijski čas je održao profesor hi-

Srednjoškolci na Gradini storije Elvis Delibašić. Nagradni izlet je bio motivacija učenicima da nastave postizati dobre rezultate u odgojno-obrazovnom procesu i da daju pozitivan primjer i drugim učenicima. Amina Kulović
broj 175, 15.10.2011.

KULTURA

Izljev osjećanja u „Cabare-u„
I ovoga puta, Dom kulture bio ispunjen do posljednjeg mjesta
„Nisam se nadao od ovako mladih glumaca da su ovako slobodni na sceni“, kazao je poznati poznati bosanskohercegovački glumac Adnan Hasković koji je u Kakanj stigao na premijerno izvođenje predstavu „Cabare“ zajedno sa prijateljima, glumcima iz Sarajeva, Nelom Đenisijević i Darkom Ostojićem Ogijem. Četvrta premijera ove godine Premijera dvadeset i treće predstave kakanjskog „Dramskog studija“ u dvanaest godina postojanja te četvrte pozorišne p r e d s t a ve o ve g o d i n e , imala je svoj epilog hladnog večernjeg četvrtka, 13.oktobra tekuće godine, u prepunom Domu kulture. Prekretnica u radu glumačkog studija je što se prvi put igra jedan ovakav komad, satkan od nekoliko muzičko-scenskih tačaka koje krasi kabaretska igra, monologa, igrokaza, imitacije... Prvobitan komad je zamišljen u formi „na srcu mi leži“ te su glumci sukladno s tim u pozorišnu predstavu iznijeli emocije onoga što se trenutno dešava oko nas, prvenstveno politike, nemorala, novca , korupcije... Predstava je rađena oko dva mjeseca, a režiser predstave Mirza Mušija nije krio radost postignutim projektom. U jednoj

23. premijera „Dramskog studija“ Kakanj

Profesionalno urađen plakat na Ljubović, Amila Sarač, Sanela Hasagić, Dino Mahmutović, Ines Selimović i Azra Mušija Pokazali da su zrela glumačka trupa Premijeri je prisustvovalo oko pet stotina posjetilaca, a među njima, posebno interesantni su bili gosti iz Sarajeva, glumci: Adnan Hasković, Nela Đenisijević i Darko Ostojić-Ogi, koji ističu kako su veoma zadovoljni onim što su vidjeli. Nisu se nadali da jedno amatersko pozorište ima tako veliki glumački kriterij. Adnan Hasković je u jednom trenutku rekao kako je iznenađen glumcima, jer smatra kako je tekst provokativan i kako obrađuje trenutne situacije koje se dešavaju oko nas. Također, ovaj mladi glumac je obećao pomoć „Dramskom studiju“ u vidu organizacije gostovanja, prvenstveno u Sarajevu. Pored premijernog izvođenja, predstava će se odigrati za Srednju tehničku školu i Gimnaziju, te najvjerovatnije još jednom za građanstvo. Emerin Ahmetašević
KAKANJSKE NOVINE 11

Scene iz predstave „Cabare“ pozorišnoj predstavi, prvi nazivom „Crni mačak“, put se pojavljuje i profesor kod Mensure. U predstavi muzike Armen Škobalj u igraju: Mirnes Kubat, Muulozi muzičkog saradnika nira Beba Karahodžić, Daprojekta, te igra ulogu pija- jana Mahmutović, Irnis Biniste u lokalnom kafiću pod šćo, Medina Obralija, Ami-

Udruženje građana invalida rada općine Kakanj
Pozivamo sve svoje članove kao i penzionisane invalide rada sa područja općine Kakanj da se jave u prostorije udruženja u zgradi penzionera, svakim radnim danom od 10:00 do 12:00 sati. Ujedno vas obavještavamo da je došlo do promjene u rukovodstvu udruženja. Molimo vas da se odazovete na poziv kako bismo sačinili stvarni spisak članova ovog udruženja i nastavili sa zajedničkim radom u pokretanju raznih aktivnosti.
broj 175, 15.10.2011.

POZIV

PREDSTAVLJAMO

Poštovani čitaoci, u prilici smo na stranicama naših novina predstaviti naše najbezbrižnije osnovce, prvačiće kakanjskih osnovnih škola, kojima su protekli dani bili prepuni novih saznanja, poznanstava i različitih iskustava, od upoznavanja sa svojim vršnjacima do navikavanja na školske obaveze. Mnogi roditelji su ih u stopu pratili u prvim školskim danima, upućujući im raznolike savjete, kako bi, kada sami budu išli, bezbjedno stigli u školu i vratili se kući, učtivo i kulturno se ponašali u školi, i sl. Sada se oni već bolje snalaze, sami dolaze u školu, znaju
Učiteljica Ia razreda OŠ “Hamdija Kreševljaković” Kakanj je Melisa Mioč, a učenici su: Zejneb Ademi, Amina Alić, Abdulah Barakat, Tarik Čajo, Soraja Čaluk, Amira Čelebić, Sumeja Đilitović, Duneja Goralija, Amar Grahić, Naida Habibović, Almir Hadžić, Alden Hekić, Ilmihana i Ismira Husagić, Ajdin i Emrah Husić, Džejlan Husika, Eman Jašarević, Samir Jašarspahić, Almedina Merdić, Larisa Pajić, Džejla Lojo, Adnan Silajđić, Elvedin Smolo, Džejna Šišić, Matea Tuka i Nudžejma Tursum.

PREDSTAVLJAMO KAKANJSKE PRVAČIĆE

pravila lijepog ponašanja, naučili su neke pjesmice, nacrtali razne crteže... Našim prvačićima želimo sretne školske dane i nadamo se da ćemo mnoge od njih na stranicama naših novina viđati i tokom daljeg školovanja kada budu postizali uspješne rezultate u raznim oblastima. Žao nam je što ovom prilikom, zbog prevelikog broja područnih škola, ne možemo predstaviti i prvačiće iz tih škola, ali vjerujemo da ćemo to biti u mogućnosti u nekim narednim predstavljanjima.

Ia razred OŠ “Hamdija Kreševljaković” Kakanj

Ic razred OŠ “Hamdija Kreševljaković”Kakanj

Učenici Ia razreda sa učiteljicom Melisom Mioč

Učiteljica Ic razreda OŠ “Hamdija Kreševljaković” Kakanj je Fenaheta Duraković, a učenici su: Alisa i Enes Beganović, Ajdin i Mirnes Begić, Adnan Berbić, Ajša Brka, Majla Čizmić, Kristijan Čorić, Enes Čosić, Hamza Delibašić, Nejra Delić, Hana Drijenčić, Emma Đider, Amina i Mejrem Hrustić, Muamera Husika, Ana Jozić, Sani Jusić, Amna Kokić, Anes Kovač, Nejla Kumbara, Nedreta Merdić, Džejna Patković, Eldin Silajđić, Rijad Smolo, Amina Šahinbegović, Muhamed Šljivo i Fadil Trako.

Učenici Ic razreda sa učiteljicom Fenahetom Duraković

Ib razred OŠ “Hamdija Kreševljaković” Kakanj

Id razred OŠ “Hamdija Kreševljaković” Kakanj

Učiteljica Id razreda OŠ “Hamdija Kreševljaković” Kakanj je Anela Merdić i učiteljica volonter Emina Omerović, a učenici su: Hana Bečirhodžić, Ilhana Čehajić, Antonija i Gabrijela Čokara, Adis Delić, Bilal Gluhić, Šejla Habibović, Ajla Hadrović, Ajša Hadžić, Amina Hrustić, Samra i Semir Husić, Amina i Muhamed Kadrić, Mugdin Krnjić, Ines Maroš, Nedžla Mehić, Elvedin Omerović, Mejrem Sačić, Amar i Amina Šišić, Amila i Amina Škulj, te Amila Trako.

KAKANJSKE NOVINE

Učitelj Ib razreda OŠ “Hamdija Kreševljaković” Kakanj je Dževad Gačić, a učenici su: Amina Agičić, Albin Ajdinović, Lajla Bajrić, Lana Beganović, Enis Begić, Sajra Begovac, Rijalda Buza, Eldar Čehajić, Naida Čeliković, Ajna i Amar Delibašić, Muatez Delić, Lamija Đuđo, Hamza i Sumeja Haračić, Mirza Hodžić, Derviš Husika, Džan Imamović, Sanin Kambur, Mak Karavelić, Lejla Karzić, Laura Lukić, Mirza Mejrić, Ahmed-Behaudin Mušanović, Muhamed Sarač, Ishak Sikira, Haris i Harun Šabić, te Aida Terzić. 12

Učenici Ib razreda sa učiteljem Dževadom Gačićem

Učenici Id razreda sa učiteljicom Anelom Merdić i učiteljicom volonterom Eminom Omerović
broj 175, 15.10.2011.

PREDSTAVLJAMO

I1 razred OŠ “Mula Mustafa Bašeskija”Kakanj

Učiteljica I3 razreda OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” Kakanj je Behija Omerović, a učenici su: Ajdin Brkić, Bakir i Eldina Čajo, Amer Čehajić, Elma Čeliković, Belmin i Minela Čizmić, Nejra Čobo, Enis Fejzić, Minela Gadžun, Almina i Đejlana Helja, Lejla Husagić, Ajla Jusufović, Elmin i Muhamed Kahvedžić, Luka Kalfić, Hana Karzić, Ilhana Kovačević, Lejla Kubat, Damir Mađarević, Faris Mušija, Enhar Omičević, Erna i Sabahudin Sejdić, Ahmed i Šefika Škulj, te Denis Vučić.

I3 razred OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” Kakanj

Učenici I1 razreda sa učiteljicom Nedžminom Jašarspahić

Učiteljica I 1 razreda OŠ”Mula Mustafa Bašeskija” Kakanj je Nedžmina Jašarspahić, a učenici su: Berina i Mubina Alagić, Lejla Aliefendić, Fadil i Faris Brkić, Selma Čizmić, Vildana Delibašić, Abdulah i Hamza Demir, Adi i Hadžera Hadžić, Lejla Hodžić, Imran Karamuja, Emin Kubat, Niko Lozančić, Besim Mandžuka, Hamza Musić, Mirza Mušija, Lamija Paučinac, Larisa Pipo, Aldin Plasto, Nezir i Vesna Ramić, Anes Smaka, Sara Smolo, Hana Talić, Anamari Vazgeč, Eldin Veispahić i Loren Zaimović.

Učenici I3 razreda sa učiteljicom Behijom Omerović

I2 razred OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” Kakanj

I1 razred OŠ “15. april” Doboj-Kakanj

Učiteljica I1 razreda OŠ “15. april“ Doboj-Kakanj je Nizama Marušić, a učenici su: Samir, Mejrem i Amina Junuzović, Ahmed Gluhić, Nedim Jašarspahić, Ismet Šehagić, Vedad Karahodžić, Amar Belešić, Vedad Trako, Majra Bjelopoljak, Mustafa Selimović, Mubina Šljivo, Nejra Osmanbašić, Aida Buza, Ina Imamović, Hana Kulović, Nudžejma Lopo, Ismail Hasagić, Hana Fejzović i Ensar Odobašić.

Učiteljica I2 razreda OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” Kakanj je Fadila Ćosić, a učenici su: Nedim i Mirza Bečirhodžić, Uma Bilalović, Amina Čolak, Ensar Delić, Leonardo Drenić, Ajna Đokić, Sanja Jurkić, Faris Husagić, Mahir i Muhamed Kokošija, Melisa Kovačević, Ajdin, Ajla, Ajša, Amina, Eldar i Emina Kubura, Alen Muminović, Đejna Muratović, Nermana i Šerif Musić, Sanin Mušija, Ines Plavšić, Almedina Ramić, Halid Skeledžija, Faris Šolbić i Iman Trako.
broj 175, 15.10.2011.

Učenici I2 razreda sa učiteljicom Fadilom Čosić

Učenici I1 razreda sa učiteljicom Nizamom Marušić
13

KAKANJSKE NOVINE

PREDSTAVLJAMO
Učiteljica I2 razreda OŠ „15. april“ Doboj-Kakanj je Amra Goga, a učenici su: Nijaz Junuzović, Nedžma Penjić, Ajdin Musić, Kenan i Emin Duraković, Admir Hadrović, Harun i Salih Hadžić, Kenan Balešić, Ilhan i Sumeja Karahodžić, Midhat Haračić, Benjamin Merdanović, Munira Jašarspahić, Ajla Smaka, Amina Čosić, Sumeja Karić, Amila Kovač, Hanna Bečirhodžić i Sumeja Ibrahimspahić.

I2 razred OŠ “15. april” Doboj-Kakanj

I1 razred OŠ “Ahmed Muradbegović” Donji Kakanj

Učenici I2 razreda sa učiteljicom Amrom Goga

I1 razred OŠ “Rešad Kadić” Brnjic

Učenici I1 razreda sa učiteljem Asimom Haračićem

Učitelj I1 razreda OŠ “Ahmed Muradbegović” Donji Kakanj je Asim Haračić, a učenici su: Arnel Begović, Melika Husika, Nejra Šišić, Harun Vardo, Sumeja Pipo, Minela Delibašić, Ema Pipo, Ejub Alajbegović, Vildana, Emil i Melisa Pipo, Eldar Čizmić, Jusuf Omanović i Lamija Pipo.

I1 razred OŠ “Omer Mušić” Brežani
Učenici I1 razreda sa učiteljem Ševalom Rahmanom
Učitelj I1 razreda OŠ “Rešad Kadić” Brnjic je Ševal Šahman, a učenici su: Džana Čolak, Faris, Amer, Almin i Selma Škulj, Emin i Nedžmin Selimović, Meris i Kemal Delić, Emin Bašić, Hanan, Emir i Amina Husetović, Amina Ramić, Senida Kovač i Anes Merdić.

Učitelj I2 razreda OŠ “Rešad Kadić” Brnjic-PŠ Krševac je Sinan Piljug, a učenici su: Albina, Tarik i Dženana Piljug, Saida i Aldina Grahić, Zulfo Čehajić, Dženan i Elmin Hukić, Ilma Krnjić, Ajna i Numedin Odobašić, Amel i Aida Mandžuka, Emelin Šahman, Irnes i Enis Čivić, Emel Hasić, Almira Gačić i Muhamed Zahirović.

I2 razred OŠ “Rešad Kadić” Brnjic-PŠ Krševac

Učiteljica I1 razreda OŠ “Omer Mušić” Brežani je Elma Hadži-Kusić, a učenici su: Mubina Spahić, Safija Mlivić, Tarik Hadžić, Mara Šljivić, Amra i Semra Čosić, Hana Plasto, Ajla Kurtović, Alina Berbić, Faris Kamenčić, Abdulrahman Šemić, Nikolina Kovač, Nedim Neimarlija, Hamza i Kanita Alić, Arnel Agičić, Gabrijel Vazgeč, Amina Krivokapa, Martina Benić, Luka Čorić, Abdulrahman Apahić, Emina Mušija, Dženana Rojo i Talha Mehmedović.

KAKANJSKE NOVINE

Učenici I2 razreda sa učiteljem Sinanom Piljugom
14

Učenici I1 razreda sa učiteljicom Elmom Hadži-Kusić
broj 175, 15.10.2011.

POLICIJSKI BILTEN

U Područnoj školi u Roščevini Stijena ubila Emina Sejdića

U Područnoj školi u Roščevini

Na širem lokalitetu PK Vrlište

Bista postavljena u znak zahvalnosti Vojnoj misiji Republike Turske koja je pomogla u rekonstrukciji škole i izgradnji poligona za učenike Nepoznate osobe, tokom noći 10/11.10.2011. godine, ušle su u krug Područne škole „Kemal Ataturk“, koja se nalazi u sastavu Osnovne škole “Ahmed Muradbegović“ iz Donjeg Kaknja, i tom prilikom otuđile bistu koja se nalazila na samom ulazu u školu. Krađu su prijavile uposlenice škole Policijskoj stanici u Kaknju i tokom dana izvršen je uviđaj na licu mjesta. Bista Kemala Ataturka postavljena je 2008. godine kada je Vojna misija Republike Turske pomogla u rekonstrukciji škole i izgradnji poligona za učenike. Ovaj vandalski čin osudili su brojni građani Kaknja, a policija intenzivno traga za kradljivcima. Az.S.

Policijska stanica u Kaknju je dana 04.10.2011. godine, oko 11 sati, obavještena je da je u Službu hitne medicinske pomoći Doma zdravlja sa poliklinikom Kakanj dovezena osoba sa teškim vidljivim tjelesnim povredama i da je preminula do bolnice. Odmah po dojavi službenici Policijske stanice Kakanj upućeni su na lokalitet Površinskog kopa Vrtlište na mjesto nesreće. Vrlo brzo je utvrđen i identitet preminulog lica a radilo se o Eminu Sejdiću (32) iz Kaknja, nastanjenom u naselju Varda, koji je smrtno stradao na širem lokalitetu Površinskog kopa Vrtlište. Prema dostupnim infomacijama, Sejdić se pješice kretao na dijelu kopa kada se u jednom trenutku ogromna stijena obrušila niz padinu i pala mu na leđa. Unesrećenom su odmah pritekli prijatelji koji su bili u neporednoj blizini. Zbog teških povreda hitno je prevezen u Dom zdravlja u Kakanj, ali je na putu do bolnice preminuo. Dežurni ljekar mogao je konstatovati samo smrt. Okolnosti do kojih je došlo do nesreće još se utvrđuju. Az.S.

Dovezen u Dom zdravlja

Pedesetak nelagalnih kopača uglja iz Kaknja, dan nakon pogibije Emina Sejdića, okupili su se ispred Općine Kakanj, a nakon toga i ispred direkcije Rudnika Kakanj tražeći od nadležnih da im se omogući legalano kopanje uglja zbog teškog ekonomskog stanja. Zajedno sa kopačima u direkciju je došao i načelnik Kaknja Mensur Jašarspahić kako bi na ovu temu razgovarao sa direktorom Mirsadom Jašarspahićem. Protest je završen nakon razgovora „ćumurdžija“ sa komandirom Policijske stanice Kakanj Esnafom Buzom. - U Rudniku mrkog uglja Kakanj tokom cijele ove godine pojačano se
broj 175, 15.10.2011.

Nelegalni kopači uglja tražili svoja prava
radilo na mjerama obezbjeđenja i zaštite imovine, posebno nelegalnog ulaska trećih-neovlaštenih lica u industrijski krug Površinskog kopa Vrtlište. Uvedene mjere, između ostalog, su se odnosile na lica koja nelegalno kopaju ugalj. Njihov broj se postupno smanjivao, a protiv određenog broja lica podnesene su prekršajne prijave i tužbe nadležnom sudu. Uz potpuno razumijevanje egzistencijalnog statusa kopača koji otuđuju ugalj, Uprava Rudnika je u interesu zaštite državne imovine podizimala pojačane mjere bezbjednosti, posebno što je Rudnik državno preduzeće, usmjeravajući problem institucijama ko-

Protest „ćumurdžija“ u Kaknju

je su zadužene za pomoć građanima u stanju socijalne potrebe, kazao je direktor Jašarspahić. U Rudniku mrkog uglja Kakanj i dalje će istrajavati na pojačanim mjerama obezbjeđenja kako bi u potpunosti zaustavili nelegalne ulaske u krug Površinskog kopa Vrtlište i na taj način u potpunosti zaštitili držav-

Ćumurdžije u razgovoru sa komandirom Buzom

nu imovinu, ali i kopače u stanju socijalne potrebe koji se izlažu nepredvidivim opasnostima na aktivnim i napuštenim rudarskim radilištima. Povod sa protesno okupljanje bila je pogibija 32-godišnjeg Roma Emina Sejdića koji je život izgubio na napuštenom radilištu iza koga je ostala supruga i troje djece. Az.S.
15

KAKANJSKE NOVINE

PZU “MGM APOTEKE“
Ulica A.Izetbegovića 63 Tel: 032 557-360; 557-361 Ulica 311. Lahke brigade bb Tel: 032 558-970

KAKANJSKE NOVINE 16

broj 175, 15.10.2011.

OGLASI
• Prodajem Golf 2 dizel, model 1988., registrovan do aprila mjeseca 2012. Može zamjena za skuplje auto do 2.000 KM. Tel: 062-187-692; • Pravim sve vrste namještaja tapaciranog, popravljam sve vrste starog namještaja i montiram sve vrste pločastog namještaja. Tel: 062944-747; • Vršim prodaju računara uz garanciju: HP Desktop 7600 3.0 GHZ, 80 HD, 512 DDR, tastatura, miš. Cijena 190 KM. Tel: 061-253-801; • Vršim otkup/punim tonere i ketridže uz garanciju. Tel: 061-253-801; • Prodajem kaveze za koke nosilice. Tel: 063-449-042; • Vršimo usluge ručnog malterisanja kvalitetno i povoljno. Tel: 061-362-609; • Prodajem 3 duluma zemlje na Željezničkoj stanici Kakanj. Tel: 056373-012; • Prodajem dvosoban stan u Kaknju 56,5 kvadrata. Cijena 1.100 KM po kvadratu. Mušteriji za zamjenu u Bijeljini ili Banja Luci dajem 3.000 KM. Tel: 065-611-573; • Prodajem drvene postaklene prozore 120x140, 180x140, 120x80, balkonska vrata 80x200, unutrašnja vrata 70x200, 90x200. Nalazimo se kod Crkvenjaka/Haljinići. Tel: 063412-873; • Vršim usluge zidanja, malterisanja, fasade, stiropor, moleraj. Tel: 062486-733; • Prodajem Golfa 1.6 benzin, model 1986. Cijena 1.800 KM. Tel: 061-472-132; • Prodajem Fiat Punto benzin 1.2 model 2002., full oprema. Cijena 6.200 KM. Tel: 061-462-055; • Prodajem Nokiu 6300. Tel: 062-880100; • Izdajem namješten stan u soliteru S1. Tel: 061-417-685; • Tražim poslovni prostor pod zakup do 30 kvadrata uz mogućnost postavljanja bašte. Prostor potreban za otvoranje ugostiteljskog objekta. Tel: 062-121-386; • Prodajem bakreni džugum, star preko 100 godina. Tel: 062-794-737; • Prodajem 200 kvadrata zemlje na Vrhevlju, ulaz sa glavnog puta. Prodajem motorku EHO. Tel: 061692-943; • Prodajem poluopremljenu vikendicu na Jejicama. Tel: 061-615-265; • Prodajem četiri parcele za vikendice na Jejicama po 200 kvadrata. Cijena 25 KM po kvadratu. Tel: 061-615265; • Postavljanje i bušenje svih vrsta parketa i podova. Tel: 061-756-861; • Prodajem stan u Kr. Sutjesci 38 kvadrata, vlasništvi 1/1, može zamjena za isti ili manji stan u Kaknju ili kuću u dolini rijeke Trstionice. Tel: 062-512-592; • Prodajem kuću sa okućnicom i baštom u naselju Doboj/Kakanj. Tel: 061-390-094; • Prodajem pulceve dužine 2,40 m i 2,80 m, 200 komada. Cijena po komadu 2 KM. Tel: 062-262-391; • Cijepam drva i vučem smeće vrlo jeftino. Tel: 062-684-574; • Mijenjam stan u centru grada (zgrada Gradske apoteke) 30 m2 za kuću, PVC stolarija, zidovi na novo presvučeni. Tel: 061-362-609; • Prodajem zemljište na Vrhevlju.
Direktor - tel 032-557-180 Centrala/fax - 032-555-808 www.trgosped.com.ba e-mail: trgosped@bih.net.ba

PIJAČNI BAROMETAR

Cijene na pijaci u subotu 08.10.2011. godine
POVRĆE: Luk 1,50 KM Bijeli luk 4,50KM Kupus 0,70 KM Mrkva 1,50 KM Krompir 0,80 KM Paradajz 1,00 KM Krastavice 0,50KM Paprike 1,00KM Grah 3,50 – 5,00 KM VOĆE: Jabuke 1,00 – 2,00 KM Banane 2,00 KM Kruške 1,50 KM Limun 2,70 KM Grožđe 2,50 KM Breskve 2,50 KM MLIJEČNI PROIZVODI: Mlijeko 1,50 KM Pavlaka 4,00 KM Sir 3,00 - 4,00 KM Suhi sir 4,00 – 6,00 KM
Parcela ima pristup sa glavnog puta. Površina oko 3 duluma. Tel: 061063-267; Povoljno prodajem vikendicu na 280 m2 zemlje sa svim priključcima, lokacija Vrhevlje uz glavnu cestu. Tel: 062-942-082; Prodajem parcelu u naselju Zgošća 2.000 m2 sa prilaznim asfaltnim putem. Tel: 032-553-526; Pokretna islamska knjižara nudi vam: serdžade, hamajlije, tespihe svih vrsta, ilmihale, audio i video kasete, suru „Bekaru“ na kasetama i CD-u, surme, mevlude, „Veliki tumač snova“, mirise, razne zbirke dova, privjeske, Kur’an na transkripciji – kućna dostava na području Kaknja. Tel: 061-750-142; Dajem instrukcije iz matematike za učenike i studente. Tel: 061-985-719; Prodajem zemljište 335 kvadrata u naselju Doboj/Studenac. Tel: 061390-094; Prodajem kuću sa okućnicom u naselju Doboj. Tel: 061-390-094; Prodajem bukova i jelova drva u paletama, sa papirima. Vrlo povoljno. Tel: 061-499-120; Prodajem bukov parket 120 kvadrata, prva klasa. Tel: 061-290-329; Mladom bračnom paru potreban stan ili kuća sa centralnim grijanjem pod kiriju na duži vremenski period. Tel: 061-875-157; Tražim kuću pod kiriju. HITNO. Tel: 062-671-498.
17

• •

• • • • • •

Ako želite uspješno poslovanje na polju transporta, trgovine, izgradnje, proizvodnje betona i asfalta, nazovite prihvatljivog i povjerljivog poslovnog partnera
broj 175, 15.10.2011.

KAKANJSKE NOVINE

ZABAVA

KAKANJSKE NOVINE 18

broj 175, 15.10.2011.

broj 175, 15.10.2011.

19

KAKANJSKE NOVINE

SPORT

Od blještavih svjetala Pariza, do bljuvotine od našeg sporta
Znate, prvo drago nam je da je ovaj tekst uspio da prođe kroz recenziju glavnog urednika, jer je prije svega orijentirano malo izvan Kaknja, a mi smo deklarativno zaduženi za Kakanj. Druga stvar, izvinuli bismo se javno cijelom kolektivu ŽOK Kakanj jer ovo što pišemo je trebalo da budu njihove stranice u ovom broju. Naime, kako ste mogli primijetiti u proteklim brojevima, sportsko uredništvo sada ima stalnu rubriku pod nazivom tema broja. U njoj ćemo se potruditi da vam donosimo ono najinteresantnije kroz vremenski period od 15 dana. Tako smo imali jasnu odluku da predstavimo početke sezona svih sportskih kolektiva, a na redu su bili ŽOK Kakanj, RK Kakanj, OA Kakanj, KK Kakanj, ali u ovom broju moralo je biti ovako, stoga smo se morali izvinuti pomenutom kolektivu. Radi se, naime, o sljedećem. Svi smo upoznati sa dešavanjima oko Reprezentacije BIH i borbe za odlazak na Euro 2012. u Ukrajinu i Poljsku. Trinaest minuta mnoge je dijelilo od sna. Neki su već planirali posjete Ukrajinkama i Poljakinjama, neki fudbalsku groznicu, neki kako Džeko postiže pogodak Švabama u polufinalu Eura, ali svi smo imali nekoliko zajedničkih stvari. Naime, svi smo prije svega živjeli kao jedna cjelina. Bilo da smo se zvali Huso, Mirko ili Jovan, iako je Kakanj poznat po multietničnosti, utakmica između Hrvatske i Turske 2008. godine pokazala nam je da nismo baš multietnični koliko se hvalimo. Druga stvar bila je da je ono malo ljubitelja bh. fudbala izgubilo dodir sa realnoštću. Tako smo zaboravili na klubove poput Branitelja, Famos-Saška (ili već kako se zove F-Saška, ili S-Famosa, ili...), zaboravili smo na kaljave terene, hladne tribine bez stolica, na to da igrači nemaju za kifle a kamoli platu od ugovora, i zaboravili smo sve uostalom. Rudar nije postojao proteklih 10 dana. Zašto je to značajno pokazalo nam je posljednje gostovanje istih u Goraždu. To jako Goražde, ponovo je uništilo ekipu Rudara i pokazalo gdje nam je mjesto. Od prošlog broja, kada smo ekipu Rudara predstavili kao najozbiljnijeg kandidata za plasman u Premier ligu, naš san se raspao k’o balon. Kako? To je teško objasniti, ali svakom onom ko pročita ovaj članak, isti će samo da ukaže na ono što već vi koji čitate, znate. Pričamo o huliganstvu na terenima, a svojim opravdanjem poraza u Goraždu, svi koji poznaju ekipu Rudara napravili su medvjeđu uslugu onima koji imaju i „zehru“ huliganskog i nasilničkog u sebi. Stvoren je dojam da je ekipa Rudara nepoželjna u Goraždu te da su već dvije godine dobili strašne batine dole. Uzme li se u obzir da se isto dogodilo sa juniorima ovog kluba prije dvije godine, onda to dovede do toga da jedan prosječan Kakanjac, navijač Rudara, sa krampom krene na stadion kada ekipa Rudara bude igrala protiv ekipe iz Goražda. Drugi bitan faktor je i činjenica da je ekipa Rudara ponovo pokazala ono činjenično stanje, a to je da nema kapacitet za Premier ligu. Radi se o sljedećem. Izvjesni gospodin Drljević, Drljača (ili nešto slično pomenutoj mašini za obradu zemlje) stavio se u poziciju vlasnika utakmice GoraždeRudar, i pokazao koliko je zapravo ekipa Rudara nemoćna u Fudbalskom savezu FBIH, a za NS/FS BIH da i ne govorimo, jer jednoj ekipi sa premierligaškim ambicijama to se ne bi moglo dogoditi. Druga stvar je ta da nas je ovaj poraz skinuo sa prvog mjesta, pa onda kada idemo na stadion ne idemo gledati novu pobjedu, a onda ponovo primjetimo da nemamo stolice na tribinama. Nedavno je na Gradskom stadionu u Cazinu postavljeno 2.000 stolica, a prema regulacijama Nogometnog saveza Federacije BiH, svaki klub koji je član Prve lige FBiH DUŽAN je na svom stadionu imati najmanje 2.000 stolica, i onda se zapitamo otkud ekipi Rudara pravo da kažu da imaju premierligaške ambicije, a ne ispunjavamo niti standard za igranje Prve lige FBIH. Od utakmice u Orašju sve je krenulo naopako po ekipu Rudara. U Orašju smo izgubili još nakon što je sudija svirao kraj, kada je ekipa Rudara pobijedila sa 3:2. I to ne čudi, uzmemo li u obzir, da je UEFA ove godine napravi-

Tema broja

20

la lakrdiju od kvalifikacija, da su Ircima pomogli protiv Armenije (nepostojeći crveni karton), da su Turke preveslali jer su isti trebali biti nosioci (Irska dobila 900 bodova za pobjedu nad Armenijom, dok je recimo Bosna za remi protiv Francuske dobila 100 bodova), ili pak da je najpoznatiji troler posljednjih 7 dana, troler pod nadimkom IVAN, imao „dojavu“ o parovima baraža te da je iste postavio na portal 24sata.hr 10 minuta prije početka izvlačenja. Ako se to dešava u UEFI, jasno je da niti bh. fudbal nije van toga, pa tako niti ekipa Rudara koliko god se iz uprave ovog kluba kunu u poštenje. I upravo stoga nikog nije začudio poraz u Orašju. Sve nakon toga je legenda, poraz u Kupu BIH od Branitelja, neriješeno protiv Krajine, batine protiv Goražda. Ali, sve to nije opravdanje da bi neko navlačio bijes na Drljevića, Drljaču, ili kako se već pomenuti zove. Pogledamo li realno, ekipa Rudara je jedna iznadprosječna prvoligaška momčad, sa tribinama bez stolica, bez uslova za takmičenje u Prvoj ligi FBIH, bez jakog lobija u nekom od nogometnih saveza u državi, bez sponzora (da RMU Kakanj prestane izdvajati pare za FK Rudar, Rudar bi se borio za opstanak), mlade nade nam odlaze (Tomić, Čehajić, Dželo itd.), a najskuplji prodati igrač (ikada) koštao je 25.000 KM. Kada sve to uzmete u obzir, onda ne treba biti previše uvjeren, niti raspirivatI lažne nade. Ekipa Rudara ući će u Premier ligu kad se za to steknu uvjeti, a trenutno smo kilometrima daleko od njih. Stoga ekipu Goražda ne treba dočekati sjekirama, to trebaju uraditi u upravi kluba, oni su ti koji trebaju (ne)adekvatno ugostiti ekipu Goražda, a ne navijači, jer ako se ovako nastavi, moglo bi se uskoro desiti i to da u Kaknju izbije neki slučaj koji će uzburkati bh. nogometnu javnost. Jedina želja za kraj jeste da nam što više bude dobrih rezultata bilo kojih sportova, što više blještavih svjetala evropskih gradova, da bi što manje mislili na situaciju u kojoj se nalazi ekipa Rudara koja je, htjeli to ili ne priznati ostali klubovi, uvijek bila i ostala simbol ovog grada.
broj 175, 15.10.2011.

KAKANJSKE NOVINE

SPORTSKI PREGLED IZMEĐU DVA BROJA
Uređuje: Eldin Omeragić Foto: Mirsad Mujagić Krizi u rezultatima ekipe Rudara ne nadzire se kraj. Nakon poraza od Orašja, te Branitelja na svom terenu u 1/8 finala Kupa BIH, ekipa Rudara niti u naredne dvije utakmice nije uspjela da zabilježi pobjedu pa su tim rezultatima izgubili prvo mjesto na ljestvici Prve lige FBIH. Prvu od dvije pomenute utakmice, ekipa Rudara igrala je na svom terenu, i to protiv svog rivala za prvo mjesto, ekipe Krajine. Završilo je 0:0. Ekipa Rudara razočarala je dobrano svojih oko 300-tinjak gledalaca. Igra bez igre, spora, troma, loša, sve su to epiteti koji bi mogli da se daju utakmici koju su igrači na stadionu pod Vardom gledali. I pored nešto slabijeg suđenja, i pored jakog bunkera gostujućih

Ekipa Rudara u velikoj rezultatskoj krizi
igrača, domaću publiku nervirala je loša igra domaćih igrača. Iz prvog poluvremena vrijedi izdvojiti samo jednu sjajnu priliku gostujuće ekipe i 4 žuta kartona domaćih igrača, od kojih su 2 bila zbog prigovora, a dva zbog startova. U drugom poluvremenu u igru ulazi Zlatan Gafurović, jedina svijetla tačka ovog susreta. Pokušava da razigra ekipu, ali mu to ne polazi za rukom, jer ostatak momčadi izgleda inferiorno i nezainteresirano. I onda u 60. minuti još jedna nepromišljenost, Topalović dobija crveni karton. Igrala je ekipa Rudara kako tako zadnjih pola sata, ali do 4. minute sudijske nadoknade nisu uspjeli stvoriti stopostotnu šansu, a onda Duvnjak promašuje zicer, i

SPORT

tako rezultat na semaforu ostaje 0:0. Nakon toga ekipa Rudara ide u goste u Goražde gdje doživljavaju još jedan težak poraz, i to rezultatom 3:0. Ekipa Rudara niti na ovoj utakmici nije bila na svom nivou od prije 3 kola, pa su domaćini, rovovskom borbom na terenu ali i izvan njega, uspjeli da savladaju i grongiraju protivnika te tako u posljednje dvije utakmice u ovom gradu ekipu Rudara zadrže na gol razlici impozantnih 10:0, što niti jednoj momčadi nije uspjelo za vrijeme 12 sezona koliko se ekipa Rudara takmiči u Prvoj ligi FBIH. U vrijeme pisanja ovog broja ekipa Rudara na svom terenu domaćin je ekipi Viteza.

Ekipa Mladosti konačno proigrala

Ekipa FK Mladost je u periodu između dva broja odigrala dvije utakmice, te konačno možemo da kažemo proigrala, jer su u pomenute dvije utakmice bili blizu osvajanja 6 bodova, ali su se na kraju ipak zadovoljili samo sa 4 boda. Prvo je na stadion u Doboju došla ekipa Tabela Druge fudbalske lige FBiH Azota iz Vitkovića kod Goražda, da bi u narednoj utakmici ekipa Mladosti bila gost u Usori. Pred oko 150 gledalaca ekipa Mladosti je na svom terenu ugostila ekipu Azota. Već na samom otvaranju susreta povratnik u redove Mladosti Asmir Terzić pogodio je za 1:0. Ekipa Mladosti imala je još nekoliko prilika, da bi u 25. minuti Burdalić pogodio za rezultat 2:0 sa kojim se otišlo na odmor. Do kraja utakmice ekipa Mladosti uspjela je postići još dva pogotka, tako da je sa ovom pobjedom posebno mogao biti zadovoljan trener Kapo, ali i simpatizeri ovog kluba koji su konačno imali priliku gledati jednu sjajnu predstavu svojih pulena. Nakon ove pobjede ekipa Mladosti gostovala je u Usori, te odigrala utakmicu protiv istoimenog protivnika, a na kraju rezultat je bio 1:1, premda je ekipa Mladosti imala vodstvo od 1:0 golom Terzića, da bi nakon dosuđenog kaznenog udarca domaća ekipa poravnala rezultat koji se na kraju pokazao i konačnim a glasio je 1:1. Ekipa Mladosti skočila je na 8. poziciju, ali imaju samo 3 boda više od posljednjeplasirane Usore, te im se u narednom susretu (igra se za vrijeme pripreme ovog broja novina) protiv drugoplasiranog Tošk-a nameće imperativ pobjede.

Rukometaši RK Kakanj već jednom nogom u Premier ligi
Ekipa RK Kakanj zvanično je počela sezonu Prve lige BIH grupa Centar. Između dva broja uspjeli su da odigraju dvije utakmice. Nakon svega što smo mogli vidjeti u prva dva kola, ekipa RK Kakanj već se jednom nogom nalazi u Premier ligi BIH za rukometaše od naredne sezone. Sve to ponovo je skrenulo pažnju na kvalitetan rad čelnika ovog kluba, koji su na ionako kvalitetnu okosnicu ekipe iz prošle sezone dodali još nekoliko pojačanja, te se potrudili da odigraju dovoljan broj pripremnih susreta kako bi što bolje ušli u novu sezonu, a sve se to već počelo isplaćivati na samom startu prvenstva. U prve dvije utakmice rukometaši ovog kluba ubilježili su dvije pobjede. Prvo su igrali utakmicu u gostima i to u Cazinu protiv ekipe Krajine. U jednom dobrom i izuzetno efikasnom susretu, ekipa RK Kakanj pokazala je da je kvalitetnija te da imaju mnogo više adekvatnih riješenja za sve pozicije, pa su tako ratobornim domaćinima nanijeli poraz, pri tome postignuvši čak 43 pogotka. Sam početak susreta nije dao naslutiti da će biti tako.

Domaći su krenuli agresivno i igralo se u rezultatskom egalu cijelo prvo poluvrijeme, koje je završeno rezultatom 16:16. Ipak, u drugom poluvremenu ekipa RK Kakanj se razigrala te pokazala da je kvalitet na njenoj strani te nošena Kenanom Durakovićem, Uzeirom Maslom i Nedžadom Zaimovićem došla do pobjede rezultatom 43:36. Nakon toga ekipa RK Kakanj na svome terenu dočekala je ekipu RK Jajce. Pred oko 100 gledalaca u premiejrnoj utakmici na domaćem parketu ekipa RK Kakanj nije imala većih problema protiv ekipe RK Jajce. Konačan rezultat utakmice glasio je 33:14 (15:5). Ekipa RK Kakanj sav posao odradila je u prvom poluvremenu te su na odmor otišli sa 10 golova prednosti. Trener Amitović iskoristio je priliku pa je u nastavku utakmice dao priliku i mlađim igračima koji ne dobivaju mnogo prilika za igru. Ipak, ekipa RK Kakanj nije dozvolila nikakve turbulencije te je utakmica završena sa 19 golova razlike. U ovoj utakmici posebno se istakao Haris Limo sa 9 pogodaka, a sjajno su ga pratili Zaimović te Sabljaković sa po 5 postignutih golova.

Tabela Prve lige BIH grupe Centar za rukometaše
21

broj 175, 15.10.2011.

KAKANJSKE NOVINE

SPORT

Odbojkaši OK Kakanj započeli sezonu Premier lige BIH za odbojkaše
Da će ovo biti jedna od interesantnijih sezona Premier lige BIH za odbojkaše moglo se naslutiti i prije samog početka prvenstva. Naime, pored prošlogodišnjeg viceprvaka ekipe Jedinstva, ove godine na velika vrata vratio se i OK Odžak iz Napretka koji je u svoje redove doveo nekoliko kvalitetnih igrača od kojih izdvajamo Amira Čurana reprezentativnog libera koji se u Odžak vratio iz Amštetena iz Austrije, te Fejzovića koji je ekipu Napretka pojačao iz kakanjske ekipe OA Kakanj, a za kvalitet ove godine pobrinula se i ekipa Mladosti iz Ražljeva kod Brčkog koja je na svoju klupu dovela iskusnog trenera Edina Bakovića. Sam početak prvenstva u Kaknju donio je i prvi derbi susret između OK Kakanj i OK Mladost. U ovom susretu koji je odigran pred oko 300 gledalaca, ekipa OK Kakanj pokazala je sve mane, od neuigranosti, pa do loše igre na terenu. Nakon 26 uzastopnih pobjeda (posljednji poraz u okviru polufinala play offa u sezoni 2009/2010.) te nakon što na domaćem parketu nisu poraženi još od početka sezone 2008/2009. kada je bolja od ekipe OK Kakanj bila ekipa Napretka rezultatom 3:2, ekipa OK Kakanj ubilježila je prvi poraz. Ekipa Mladosti lako je došla do prednosti od 1:0 po setovima nakon što su u prvom setu pokazali veću kvalitetu i više zalaganja. Drugi set nam je pak ponudio mnogo atraktivni-

Ekipa OK Kakanj: Najslabiji start u posljednjih 5 sezona
ju i kvalitetniju odbojku, a ekipa OK Kakanj imala je 2 set lopte, ali su na kraju gosti zasluženo odnijeli i ovaj set u svoju korist te slavili rezultatom 29:28. U trećem setu pak ekipa OK Kakanj smanjuje rezultat po setovima na 1:2, i to nakon nešto bolje igre za razliku od prva dva seta. Kada se očekivao povratak ekipe OK Kakanj u susret, gosti u završnici četvrtog seta povlače posljednje atome snage i lavovskom borbenošću dolaze do konačne pobjede od 3:1. Nakon toga ekipa OK Kakanj gostovala je u Brčkom te odigrala susret protiv ekipe Jedinstva. U ovaj susret ekipa OK Kakanj ušla je mnogo bolje nego protiv ekipe Mladosti, u prvom setu slavili su 25:20, a i u drugom setu ostvarili su isti rezultat te tako otišli na prednost od 2:0 po setovima. Ipak, to im nije bilo dovoljno za tri boda, pa su domaći igrači iskoristili pad u igri ekipe OK Kakanj i u naredna dva seta slavili 25:(22;23). Utakmica je na kraju odlučena u taj-brejku a uspješniji su bili članovi OK Kakanj za konačan rezultat Jedinstvo-OK Kakanj 2:3, čime je ekipa OK Kakanj osvojila dva boda. Ovo je, inače, najslabiji start ekipe OK Kakanj u posljednjih 5 sezona.

Tabela Premier lige BiH za odbojkaše

OA Kakanj počela sa drugoligaškim obavezama
Odbojkaši OA Kakanj započeli su svoju drugu prvenstvenu sezonu. Nakon što su u prošloj sezoni umalo izborili plasman u Prvu ligu FBIH, članovi OA Kakanj mogu se nadati da će u ovoj sezoni uspjeti ostvariti takav plasman, te da ćemo ih u narednoj sezoni gledati u većem rangu takmičenja a ova ekipa to doista zaslužuje. Ipak, pri tome vrijedi istaknuti i to da se ove godine prvenstvo Druge lige FBIH igra u dvije skupine, tako imamo skupinu A i skupinu B, a plasman u veći rang tražit će se kroz play off. U prvom susretu na svom terenu domaća ekipa OA Kakanj ugostila je ekipu OK Ilidža, te ih savladala rezultatom 3:0. Ekipa OA Kakanj ove godine je malo izmijenjena, a i pored toga na terenu i dalje izgledaju sasvim dobro. Naime, ova ekipa ostala je bez Pezera, Jašarspahića, Fejzovića i Srebrenice, a u klub je iz OK Kakanj došao Lukić. Ipak, i takva ekipa pokazuje zavidan kvalitet, a to su pokazali i u utakmici sa Ilidžom. Ekipa OA Kakanj lako je u svoju korist riješila prvi set i to rezultatom 25:13.

OA Kakanj: Zavidan kvalitet
Drugi set ekipa OA Kakanj sjajno je otvorila te povela sa 8:2, da bi do kraja seta tu prednost samo povećavala za konačnih 25:11. U trećem setu trener Begić ubacuje uslovno rečeno „drugu“ postavu te gosti imaju nešto više šansi za igru, ali ipak i ovaj set akademci rješavaju u svoju korist rezultatom 25:22, te zasluženo osvajaju prve bodove. Nakon toga odbojkaši OA Kakanj bili su gosti u Bosanskom Petrovcu, te su i tamo upisali pobjedu rezultatom 3:0. U narednom kolu (odigrat će se za vrijeme pripreme ovog broja novina) ekipa OA Kakanj na svom terenu dočekuje ekipu OK Ruki iz Zenice, te će ova utakmica biti duel dvije ekipe koje pretenduju za prvo mjesto na prvenstvenoj ljestvici. broj 175, 15.10.2011.

KAKANJSKE NOVINE

Tabela Druge lige FBiH za odbojkaše, grupa B
22

Poput svojih muških kolega, i članice ŽOK Kakanj startovale su sa prvenstvenim obavezama. U ovom klubu pred početak sezone bilo je mnoštvo problema, pripreme su u cjelini obavile u Kaknju, bilo je tu problema i sa dvije uprave kluba, ali ipak niko ne smije osporiti kvalitet ekipe, te moguću borbu za povratak u Premier ligu. Ekipa koja u svojim redovima posjeduje igračice kalibra Spahić, Srebrenica, Lepić, Zukić, Šehagić, Mioč, te Delibašić, nema pravo nadati se ničemu manje od prvog mjesta. Tako su i započele prvenstvo, naravno ubilježivši pobjedu i to u okviru drugog kola (u prvom kolu su trebale biti domaćin ekipi Gračanice, ali je ta utakmica baš kao i utakmica Mostar – Čapljina prebačena u drugi termin), na gostovanju u Kalesiji protiv ekipe ŽOK Bosna. Susret su bolje otvorile domaće igračice te povele rezultatom 1:0 u setovima nakon osvajanja prvog seta rezultatom 26:24. Ipak, u naredna tri seta igračice ŽOK Kakanj se bude te uspijevaju da savladaju domaće

I ekipa ŽOK Kakanj startala sa prvenstvenim obavezama

SPORT

ŽOK Kakanj: Sve osim plasmana u Premier ligu neuspjeh

Tabela Prve lige FBiH u odbojci za žene

igračice rezultatom 3:1. U posljednja tri seta ekipa ŽOK Kakanj je dopustila domaćim igračicama samo 42 poena od mogućih 75, a po setovima je bilo 25:15, 25:17, te 25:10, sve u korist ekipe ŽOK Kakanj. U okviru trećeg kola ekipa ŽOK Kakanj na svom terenu će odmjeriti snage protiv ekipe ŽOK Željezara Zenica. Već smo u jednom broju najavili da ćemo imati prilike pisati detaljnije o ekipi ŽOK Kakanj, a to je bilo planirano za ovaj broj, ukoliko ste pročitali temu broja, onda vam je jasno da niti ta opcija nije bila izvodljiva, ali ipak nadamo se da ćemo vam u narednom broju uspjeti donijeti sve ono što se dešavalo u ŽOK Kakanj tijekom ljetne pauze, ali i predstaviti ekipu koja bi uz RK Kakanj ove godine mogla da pređe u premierligaški rang, jer igrački kadar kojim raspolaže trener Halid Neimarlija to može podnijeti, a sve osim plasmana u Premier ligu moglo bi se okarakterisat kao neuspjeh.

Dana 8. oktobra tekuće godine, u organizaciji Karate kluba Samobon iz Vogošće, održan je 3. Međunarodni karate turnir WKF „Vogošća Open“. Turnir je održan u Kulturnosportskom centru „Amel Bečeković“ u Vogošći, a na turniru su učestvovala 42 kluba iz BiH, Crne Gore i Makedonije, sa oko 600 takmičara, te uz pratnju velikog broja gledalaca. Na ovom turniru učestvovao je i Karate klub Sakib Bitić, te su na njemu uspjeli da osvoje dvije bronzane i dvije zlatne medalje ekipno. Bronzane medalje osvojili su Bitić Sakib i Mušinović Mirza, dok su ekipno zlatne medalje osvojili: Kumbara Amer, Neimarlija Haris, Mahmutović Dino (klupski tim u kategoriji kadeta), Bitić Sakib, Škulj Elmin, Delibašić Samir (klupski tim u kategoriji juniora).

Karate klub Sakib Bitić ubilježio sjajan nastup na WKF Vogošća open turniru

Prvo mjesto ekipno kadeti: Neimarlija Haris, Mahmutović Dino i Kumbara Amer

Radno vrijeme:
KAKANJSKE NOVINE 23

Ponedjeljak – Subota od 9 do 22 h Nedjelja od 14 do 22 h Ulica Alije Izetbegovića, tel. 062 889 658

Besplatna dostava

U ponudi: Doner kebab, Burger, Sendviči, topli i hladni napitci
broj 175, 15.10.2011.

Kajtezovié
Ljekovito bilje

Vl. KAJTEZOVIĆ SENADA UL. Bihaćkih branilaca br. 22 Bihać 77000 Tel / Fax : +387 37 312-604 Mobitel : +387 61 299 756 +387 66 909 508 +387 61 938 908

Kompanija “Ljekovito Bilje Kajtezović” ima tradiciju preko 50 godina, što je garant kvaliteta. Moto ove kompanije je prirodno, jer priroda daje život čovjeku. U njoj se zacijelo krije tajna čovjekove dugovječnosti. Ljekovito bilje „Kajtezović” na tržište plasira širok asortiman proizvoda od bilja: sve vrste čajnih mješavina, kozmetičke preparate, valerijanu, kapi, losione, ulja, med, biljne masti itd.

MED ŽIVOTA Preporučuje se kod loše krvne slike, jer smjesa sadrži djelotvorne tvari koji se u ljudskom organizmu potpuno iskorištavaju. Bogat je mineralima naročito željezom, bakrom, magnezijom, a ujedno u sebi sadrži vitamine A, B1, B2,B6, koji su neophodni za otpornost organizma. Cijena proizvoda: 20 KM UNIVERZAL MAST Preporučuje se za reumatske bolesti , išijalgiju, reum, glavobolju, povrede zglobova, opušta mišiće, poboljšava cirkulaciju—smanjuje napetost i bolove. Način primjene: 1-2 puta umasirati oboljela mjesta. Sastav: biljno ulje, vosak, lavandino ulje, ljekovito bilje. Cijena proizvoda: 10 KM HEMOR Mast protiv hemoroida-pomaže kod bolnih hemoroida, unutarnjih, vanjiskih i upalnih procesa. Način primjene: Ujutro i naveče mazati oboljela mjesta. Sastav: biljno ulje, vosak, eterična ulja i ljekovito bilje. Cijena proizvoda: 10 KM SVE VRSTE ČAJNIH MJEŠAVINA Bronhitis, grlo, pluća, prostata, mokraćni kanali, živci, šećer, visok tlak, jetra, žuč, čir na stomaku, ženske bolesti, hemoroidi, proljevi, noćno mokrenje, epilepsija, itd. Cijena proizvoda: 5 KM

PSOREX Mast za kožne bolesti sa velikim procentom uspjeha. Preporučuje se kod ovih oboljenja: psorijaza, ekcem, lišajevi. Upotreba: Jedan put na dan mazati tanko. Ne prati 3-4 dana, a nakon toga oprati u blagoj kupki. Cijena proizvoda: 30 KM KAPI ZA KURIJE OČI Jedan put na dan nakapati na kurije oko i zatvoriti flasterom. Cijena proizvoda: 5 KM KREMA ZA NJEGU LICA Može se koristiti i za dan i za noć. Obogaćena je bademovim uljem, maslinovim uljem i vitaminom E. Daje koži vlažnost , elastičnost i mekoću. Preporučuje se za suhu i normalnu kožu. Sastav: propolis, pčelinji vosak, masne faze, emulgator, cholesterolum, glicerol akva destilata, vitamin E, olea europeaea i miris. Cijena proizvoda: 10 KM KREMA ZA AKNE I FLEKE NA LICU Namijenjena problematičnoj koži—sklonoj aknama, eventualnim promjenama na licu (crvenilo, perutanje). Već nakon osam dana osjetiće se vidljive promjene na licu. Sastav: propolis, pčelinji vosak, masne faze, cink oksid, glicerol,akva destilata,vitamin E, emulgator, miris. Cijena proizvoda: 20 KM

Za sve dodatne inofrmacije posjetite našu web stranicu www.kajtezovic.com.ba putem koje možete izvršiti i narudžbu željenog proizvoda

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful