SULIT KT/THN5/PKSR2/2010

SEKOLAH KEBANGSAAN TASEK 33100 PENGKALAN HULU, PERAK. PKSR 2 / 2010

KAJIAN TEMPATAN TAHUN 5 MASA : 1 JAM
ARAHAN KEPADA CALON : JANGAN BUKA BUKU SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU. 1. Kertas ini mengandungi DUA bahagian iaitu bahagian A dan bahagian B. 2. Bahagian A ialah soalan objektif. Bulatkan satu sahaja jawapan yang betul. 3. Bahagian B ialah soalan subjektif. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Tulis jawapan kamu di ruang yang disediakan.

Nama :

__________________________

KT/THN5/PKSR2/2010 SULIT

Bahagian A. 1. Antara berikut, yang manakah arah mata angin yang utama ? I. Utara A. I dan II C. II dan IV II. Barat III. Tenggara B. I dan III D. I dan IV IV. Timur laut

2. Apakah nama benua yang terkecil di dunia? A. Benua Asia C. Benua Oceania B. Benua Afrika D. Benua Amerika Selatan

3. Apakah jenis iklim yang dialami di negara kita? A. Iklim Tundra C. Iklim Khatulistiwa B. Iklim Savana D. Iklim Monsun Tropika

4. Terdapat pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia termasuklah I. glasier III. tanah tinggi A. C. I, II, dan III I, III dan IV II. kepulauan IV. tanah pamah B. D. I, II dan IV II, III dan IV

5. Apakah yang akan berlaku jika cuaca panas dan kering? A. Banjir B. Tsunami C. Kemarau D. Tanah runtuh

6. Siapakah Parameswara yang membuka negeri Melaka? A. C. Pedagang dari India Putera Raja dari Temasek B. D. Pedagang dari negeri China Putera Raja dari Palembang.

7. Istana memainkan peranan penting sebagai A. pusat kegiatan ilmu B. pusat kegiatan perang C. pusat pengumpulan cukai D. pusat pengumpulan rempah ratus

8. Antara buah-buahan berikut yang manakah berkaitan dengan nama Sabah? A. Pisang B. Kelapa C. Pinang D. Durian

9. Siapakah yang menjadi ketua rumah panjang? A. Datu Patinggi B. Datu Bandar C. Tuai Rumah D. Ketua Kampung

10. Gambar di atas menunjukkan sejenis buah. Buah tersebut mempunyai kaitan dengan asal usul nama A. Sabah B. Sarawak C. Perak D. Pahang

11. Apakah yang dibina oleh Portugis di Melaka? A. Kapal B. Masjid C. A Famosa 12. Pembesar Sulu yang memerintah jajahan Sabah digelar A. Datu B. Pangeran C. Tuai Rumah

D. Tembok besar

D. Panglima Raja

13. Kuasa yang pernah menjajah Tanah Melayu ialah I. Jepun II. Perancis III. Inggeris A. C. I, II dan III II, III dan IV B. D.

IV.

Portugis

I, III dan IV I, II, III dan IV

14. Siapakah Residen British yang dibunuh di negeri Perak? A. J.W.W Birch C. Lopez de Sequiera B. James Brooke D. Alfonso de Albuquergue

15. Antara tokoh-tokoh berikut, yang manakah menentang British? I. Rentap II. Mat Salleh III. Datuk Maharaja Lela IV. Sultan Mahmud A. C. I, II dan III I, III dan IV B. D. I, II dan IV II, III dan IV

BAHAGIAN B I) Isi tempat kosong dengan jawapan yang tepat Nanas pantai barat Pangeran petani James Brooke hasil bumi Parameswara Kesultanan Sulu Pisang saba nelayan

1 .Melaka mula dibuka pada sekitar tahun 1400 oleh seorang putera raja yang bernama ________. 2. Asal-usul nama negeri Sabah dikatakan diambil sempena nama sejenis buah, iaitu _________. 3. _____________ telah dilantik menjadi Raja Sarawak yang pertama setelah berjaya menamatkan penentangan orang Melayu dan Bidayuh terhadap wakil pemerintahan Kesultanan Brunei. 4. Kerajaan Brunei melantik __________ sebagai wakil untuk mentadbir kawasan –kawasan jajahannya di Sarawak. 5. Negeri Sarawak juga mendapat namanya bersempena dengan nama _______ Sarawak. 6. Pemerintahan negeri sabah terbahagi kepada bahagian-bahagian pedalaman, _________ dan pantai timur Sabah. 7. Orang melanau di kawasan pesisiran pantau Sarawak pada masa dahulu kebanyakkannya bekerja sebagai _________ dan __________. 8. Kawasan pantai timur Sabah berada di bawah pemerintahan __________ manakala bahagian pantai barat Sabah ditadbir oleh kesultanan Brunei. 9. Kedatangan kuasa barat ke Sabah adalah disebabkan negeri ini dengan_________. kaya

II) Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul dakwa h Singapura Laksamana

berlumpu r

Joho r

11. Hutan paya air masin terdapat di pinggir laut yang rendah, __________ dan terlindung. 12. ____________ merupakan ketua angkatan laut, ketua pengawal keselamatan Sultan dan ketua utusan diraja ke negara di seberang laut. 13. Istana Melaka dijadikan tempat kegiatan ________ yang terhad kepada golongan istana dan bangsawan sahaja. 14. Belanda datang ke Melaka melalui jalan laut dan telah bergabung tenaga dengan kerajaan _________ untuk menyerang Melaka. 15. Jepun menjajah Tanah Melayu mulai tahun 1942 hingga 1945 dan turut berjaya menawan __________, Sabah dan juga Sarawak.

Namakan 3 kaum etnik yang terdapat di Sarawak. 16) _________ 17) __________ 18) ___________

Namakan 3 kaum etnik yang terdapat di Sabah. 19) _________ 20) __________ 21) ___________

Nyata empat kuasa luar yang pernah menjajah negara kita. 22) __________ 24) __________ 23) ___________ 25) ___________

Tandakan (/) pada pernyataan yang betul dan (X) pada pernyataan yang salah. 26. Benua Oceania merupakan benua yang terkecil di dunia. ( )

27. Bunga Akasia merupakan spesies tumbuhan yang terbesar di dunia. 28. Lembah Kelang merupakan contoh kawasan tanah tinggi yang yang penting di Malaysia.

(

)

(

)

29. Parameswara menamakan negeri Melaka bersempena dengan nama ( gula melaka , iaitu makanan yang popular dikalangan penduduk di situ. 30. Mengikut pantun Jawa, negeri Sabah dikenali sebagai Seludang. 31. Pentadbiran awal di Sarawak terbahagi kepada dua, iaitu kawasan pesisiran pantai dan kawasan pedalaman. ( (

)

) )

32. Selain bertujuan mahu memonopoli perdagangan rempah di Melaka ( Portugis juga berhasrat mahu menyebarkan agama Kristian.

)

Padankan maklumat-maklumat dibawah dengan gelaran yang betul. 33. Gelaran bagi ketua rumah panjang yang tinggal di kawasan pedalaman.

Pangeran.

34. Gelaran bagi pembesar Sulu yang memerintah jajahan dalam Kesultanan Sulu. Datu

35. Gelaran bagi seseorang yang menjadi wakil Sultan Brunei yang memerintah pantai barat Sabah. Tuai Rumah