First, it is not Linggo ng Wika 2011 but Buwan ng Wika 2011. (Proklamasyon Blg.

1041 na nilagdaan ni Pangulong Fidel V. Ramos noong ika-15 ng Enero, 1997) Ang theme ngayong 2011 ay "Ang Wikang Filipino ay Panlahat, Ilaw at Lakas sa Tuwid na Landas"

Wikang Filipino
Ang Papel ng Wikang Pambansang Filipino sa gitna ng iba’t-ibang dyalekto sa bansang Pilipinas Sa Asya o maging sa ibang kontinente tulad ng Amerika, Australia, Aprika, Europa, bawat bansa ay may isang natatanging wikang ginagamit lamang. Kung may pagkakaiba man sa kanilang pagsasalita, yun ay ang aksento o paraan lamang ng pagsabi ng mga salita. Samantala sa bansang Pilipinas, hindi lang iisa ang ginagamit na wika ng mga tao. Hindi lamang ang pambansang wika na Tagalog o Filipino ang ginagamit nila. Maraming magkakaibang dayalekto sa iba’t-ibang bahagi ng Pilipinas, isa o dalawang dyalekto para sa bawat pangkat ng Pilipino sa iba’t-ibang sulok ng bansa. Ang dayalekto ng mga tao sa Pilipinas ay batay sa lugar, panahon at katayuan sa buhay. Kahit na may isang pambansang wika ang Pilipinas, iba-iba parin ang ginagamit ng mga mamamayan dito. Ilan sa mga dayalekto ay ang Ilokano, Kapampangan, Bisaya at marami pang iba. Ang ibang dayalekto din naman ay may iba’tibang klaseng dayalekto(subdialect) pa tulad ng . Halos lahat naman ay marunong magsalita ng wikang Filipino pero may mga Pilipino paring hindi gaanong marunong magsalita ng Filipino, ang iba nga’y ni hindi man lang marunong magsalita ng pambansang wika. Ang alam lang ng iba ay ang kanilang dayalektong kinalakihan. At dahil dito, maraming Pilipino mula sa iba’t-ibang lahi ang hindi nagkakaintindihan kapag sila na ay naguusapusap. Halos lahat din ng Pilipino ngayon ay hindi alam ang mga ibig sabihin ng mga tagalong na salitang medyo malalim na ang ibig sabihin, mga salitang ginagamit pa ng mga naunang Pilipino. Ang pagkakaroon ng iba’tibang dayalekto ang dahilan kung bakit nahihirapan umunlad ang bansa. Hindi magkaisa ang mga Pilipino sa pagalam ng kanilang wikang Filipino. Kailangang matutunan ng lahat, maging ng mga nasa kasuluksulukan ng Pilipinas o sa mga pinakaprobinsya ang wikang pambansa upang hindi maliitin ng mga nakakaunlad na bansa ang mga Pilipino. Kailangan malaman ng bawat Pilipino ang kanilang...

ANG WIKANG FILIPINO AY

PANLAHAT, ILAW AT LAKAS SA TUWID NALANDASni Jennifor L. Aguilar

inihihiyaw.Kalayaan! Kalayaan! Kalayaan!Isinis igaw. ipin aglalabanBuha y man ang maging .

maangkin yaring katubusan. ibibigay. Tay o’y mga Ilayano.kabayaranIbub uwis. na bininyagan ng .

Pilipinong ngalan!Nagmul a sa matatapang na liping SilanganMga Dayak Ibaloy. . Kayan.

. Andamanes. Negrito. at SemangSinaun ang lahing likas ang katapangan!Lu maban.Itneg.

Agustin Lumandag.Naghimagsik. Dagohoy. dugo’t buhay ay inalay!Sina Tanday Lupa Lupa. .

Ta mblot. Diego at Gabriela . Mamangkal. Raha Kandole.Andres Malong. Datu Puti. Datu Sumakwel.

Mga dugo nila’y humihiyaw. at mgaparing Gomburza.Silang. sumisigaw ng KALAYAAN! Tatl ongdaang .

taong mahigit na nakikipaglaban Sa paghahangad makamit ganap na kasarinlanSa .

iba’t ibang panig ng bansa’y nakikipagpatay anNgunit pawang kay ilap makamit ang .

ganid.inaasamIisang pangarap tanging hinahangad Tul uyang makalaya sa mga Mestizong Tamad. .

mapagsamanta la’t diyos ang inilalantadNgun it tila hadlang. kawalan ng wikang panlahat!Sinika p buuin wikang .

Magigi ting na katipunero’y Tagalog isinulong at idiniinMaging .maaaring lahat ay magaangkin.

pangulong Quezon. paniniwala’y ganoon dinWikang ito’y magbibigkis sa puso ng Pilipinong .

pwersa ng KatipunanPi nalakas ang damdamin.naninimdimPin atatag ng pambansang wika. pinag-alab .

buho.ang kamalayan Gulok. pistola. puso at wika ang kasangkapanLa ban sa malalakas na sandata ng .

dipinagamit. ibinabaon sa limotng lahing .mga dayuhanNgunit Pambansang wika’y pilit pinabansot.

Amerikanong sumunod na sa ati’y sumakopwika nila’y pumainbulog. wika nati’y bumulus .

okPalibhasa’y wika’y makapangyarih an na tunaySa dugo ng bawat Pilipino’y nananalaytayN ang kasarinlan .

Pangulong Magsaysay .sa ati’y naibigayN aging matuwid ang bayan patunay diyan.

Ngunit nang muling dumilim pahina ng kasaysayanLu mitaw pagkaganid ng pinuno sa kapangyarih .

anPambansang Wika’y naging ilaw ng mamamayanM uling pinalaya’t. binigyang ilaw nang matahak .

ang tuwid na daanNgayo’y dumako na sa panahong Malaya at sumubra na sa talinoAt kung sinu-sino .

ang naghahang ad na makapamunoHi ndi nagkakaisa’t kani-kaniyang puna at kurukuroLahat .

nauubusan . ku mukulimlim.gagawin. para sa kapangyarih a’t pagluklok sa pwestoBaya n ngayo’y nalulumbay.

kanya-kanya na naman nang nais ipamalasDalan gin namin sa .ng lakasMuling naghihiwahiwalay.

iyo Bathala na siyang tunay na magpapama lasGamitin yaring wikang Panlahat na maging ilaw at .

lakas sa tuwid na Landas .