PERBEZAAN ANTARA KBSR DAN KSSR

Aspek KBSR • Komunikasi • Manusia Dengan Alam Sekelilingnya • Perkembangan Diri Individu • • • • • • • KSSR Komunikasi Kerohanian, Sikap dan Nilai Kemanusiaan Keterampilan Diri Perkembangan Fizikal dan Estetika Sains dan Teknologi Tahap I  Modul Teras Asas  Modul Teras Tema  Modul Elektif • Tahap II  Modul Komunikasi  Modul Komunikasi Elektif  Modul Kerohanian, Sikap dan Nilai  Modul Fizikal dan Estetika  Modul Sains dan Teknologi  Modul Kemanusiaan

Bentuk

Organisasi

Berasaskan mata pelajaran

Kandungan

• Berlaku perubahan kandungan kepada semua mata pelajaran • Penegasan dan penekanan kepada pendekatan  Kemahiran Berfikir dalam P&P berikut:  Aplikasi Kecerdasan Pelbagai Dalam  Kemahiran Berfikir dalam P&P P&P  Aplikasi Kecerdasan Pelbagai Dalam P&P  Penggunaan TMK  Penggunaan TMK  Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan  Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan  Pembelajaran Secara Konstruktivisme  Pembelajaran Secara Konstruktivisme  Pembelajaran Secara Kontekstual  Pembelajaran Secara Kontekstual  Pembelajaran Akses Kendiri  Pembelajaran Akses Kendiri  Pembelajaran Masteri  Pembelajaran Masteri  Belajar Cara Belajar  Belajar Cara Belajar Berlaku perubahan pada peruntukan masa kepada beberapa mata pelajaran khususnya Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris • Dijalankan secar a berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian Penekanan yang ketara kepada murid dalam pembelajaran pentaksiran sumatif • Menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai • Bersifat autentik dan holistik Sukatan Pelajaran Huraian Sukatan Pelajaran • Dokumen Kurikulum  Kandungan  Standard Kandungan  Hasil Pembelajaran  Standard Pembelajaran  Cadangan Aktiviti P&P • Buku Teks Buku Teks Semua perubahan dalam aspek-aspek di atas menyebabkan berlaku perubahan kepada pengurusan kurikulum di pelbagai peringkat.

Pedagogi

Peruntukan Masa

Kaedah Pentaksiran

• • Bahan • • Pengurusan Kurikulum

2 dan 3) Modul Teras Asas. sikap dan nilai Kemanusiaan. keusahawanan Kreatif serta teknologi Maklumat dan komunikasi (ICT) secara explicit. 5 dan 6) Mata pelajaran Teras. menulis dan menaa . Wajib dan Tambahan Tahap II (tahun 4. Modul Teras tema dan modul Elektif.Perbezaan KBSR dengan KSSR Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Reka bentuk kurikulum berasaskan tiga bidang: Komunikasi Manusia dan alam sekeliling Perkembang diri Individu Bahan kurikulum: Sukataan pelajaran Reka bentuk kurikulum: Linear Organisasi kurikulum: Tahap I (Tahun 1.2 dan 3) Mata pelajaran Teras. 5 dan 6) Mata pelajaraan Teras dan Elektif Elemen Memahiran berfikir Secara Kritis dan Elemen Kreativiti dan inovasi. Wajib dan Tambahan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Reka bentuk kurikulum berasaskan enam tunjang: Komunikasi Kerohanian. Tahap II (tahun 4. Perkembangan fizikal dan estetika Sains dan teknologi Ketrampilan diri Bahan Kurikulum: Dokumen Standard Kurikulum Reka bentuk kurikulum: Modular Organisasi kurikulum: Tahap I (Tahun 1. Fokus: Fokus: 3M (Membaca. menulis dan mengira) 4M (Membaca.