You are on page 1of 7

BAB 1 Latar Belakang Ringkas Tarian Zapin 1.

Salahsatu bentuk tarian pergaulan yang masih utuh dan popular dewasa ini ialah tari zapin. masyarakat Melayu

Dari perspektif sejarah perkembangannya tarian zapin telah menular luas di kalangan penggemar senitari di Malaysia ini telah mengalami pengubahsuaian dari segi bentuk dan ragamnya yang ternyata lebih tradisional sifatnya.Namundemikian banyak antara genre zapin tradisional ini tersebarhanya ke daerah-daerah tertentu sahaja dan salah satu daripada genre zapin tradisional yang dinamik dan anggun dikatakan masih terdapat di negeri Johor.

2.Di Johor zapin yang dikenali Melayu dan Zapin Arab segi unsur peradaptasiannya. genre zapin itu berasal dari yang di bawa Hadramaut.

dalam dua bentuk iaitu Zapin memperlihatkan perbezaaan dari Pada realiti kedua-duanya satu keseniaan masyarakat Arab

3.Keunikan tradisi Zapin Melayu terletak bukan sahaja pada kesatuan muzik dan peralatannya yang dipengaruhi oleh keseniaan Arab bahkan juga pada sifat segretasi penari dan penonton. Dalam konteks inilah keunikan tarian zapin begitu terserlah terutamanya pada ciri penghubungannya dengan keseniaan Islam yang dibawa oleh orang-orang Arab. Di Johor Tarian Zapin yang sudah diterima sebagai seni yang berunsur Islam yang berfungsi sebagai hiburan sama ada pada acara-acara sekular mahupun acara sambutan harihari kebesaran. Namun dari segi kelembutan dan kehalusan tradisi tarian itu sendiri, Zapin Melayu Johor walaupun ianya

Secara simbolik gerak tari zapin ini menampakkan kepentingan usaha bersama dan bukannya usaha individu disamping meminggirkan persaingan antara pemain-pemain dalam kumpulan mahupun antara kumpulan. Ditinjau dari perspektif inilah. digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu zapin yang didendangkan. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur. keunikan dan keistimewaan tarian Zapin Johor terserlah Zapin merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh dari Arab. Sebelum tahun 1960. Rumusan Masalah Permasalahan yang timbul yaitu bagaimanakah sosialdalam kehidupan zaman sekarang ini dan pengaruh islam terhadap .Tari Zapin pada mulanya merupakan tarian hiburan dikalangan raja-raja di istana setelah dibawa oleh para pedagang-pedagang di awal abad ke-16.Musik pengiringnya terdiri dari dua alat yang utama yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas.lahir dari adaptasi yang dilakukan ke selektif namun tidak dapat disangkal memperlihatkan lebih kehalusan dan Tarian Zapin Arab.Satu hal yang menarik mengenai tarian Zapin Johor ialah keupayaan mewujudkan rasa persaudaraan penari dan pemuzik serta sifat esprik decorps yang dapat dimunculkan di kalangan mereka sekali gus mematahkan rasa malu penari-penari apabila menari di khalayak ramai. atas Zapin Arab secara lagi tarian zapin ini keayuan geraknya dari 4. zapin hanya ditarikan oleh penari laki-laki namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan.

Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur. .yang pembahasan berikut. Zapin berasal dari bahasa arab yaitu “Zafn” yang mempunyai arti pergerakan kaki cepat mengikut rentak pukulan. akan dibahas lebih dalam di bab Tujuan Penulisan Tujuan makalah yang disusun penulis ini adalah sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh islam terhadap sosial dan budaya. Zapin merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh dari Arab.Dan juga untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Metode Studi Islam BAB 2 Pengertian tari zapin . Zapin merupakan hasanah tarianMelayu yang mendapat pengaruh dari Arab. Asal Usul Tari Zapin Zapin Zapin berasal dari bahasa arab yaitu "Zafn" yang mempunyai arti pergerakan kaki cepat mengikut rentak pukulan. digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu zapin yang didendangkan. digunakan sebagai media dakwah rumpun .apa juga pengaruh islam itu terhadapsejarah. Pengertian dari gerakan tari Zapin.Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur.

Instrumen yang terlibat pula ialah Biola. Kebanyakan mubaligh-mubaligh dan pedagang-pedagang ini datang dari Tanah Arab dan Parsi.Pada kiraan ke-4 kaki dilunjurkan ke belah kiraan terakhir dibuat. kondisi tubuh penari biasanya dalam keadaan tegak dan agak mendada.Sebelum tahun 1960. Namun. oleh kerana penari perlu berinteraksi antara satu sama lain tarian Zapin digalakkan untuk dilakukan secara berpasangan dalam gandaan 2. Pada permulaan hanya golongan lelaki yang menyertai tarian ini.Musik pengiringnya terdiri dari dua alat yang utama yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas.Ia boleh dilakukan setempat atau gerakan ke depan atau ke belakang. Zapin biasanya diiringi oleh beberapa instrumen muzik tradisional dan genre lagunya biasanya genre Samrah. Tari Zapin sangat banyak ragam gerak tarinya. Kepulauan Riau. mencabar atau menikmati alunan muzik dan lenggok tarian pasangan masing-masing. Semenanjung Malaysia. Versi paling asas ialah gerakan mengikut alunan muzik dan kiraan 1 2 3 dan 4. Penari-penari kemudian boleh berinteraksi dengan pasangan masing-masing dengan bergurau. Marwas dan Gambus. ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera. Sarawak. zapin hanya ditarikan oleh penari laki-laki namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. . Sejarah Tarian Zapin Zapin dipercayai dibawa oleh mubaligh-mubaligh dari Timur Tengah kira-kira pada abad ke-15. Tapi kini ia telah dimodifikasi dengan penyertaan golongan wanita. Dalam Zapin tiada peraturan yang tetap dalam menentukan berapa orang penari yang diperlukan untuk membuat persembahan. Di dalam dialek Yamen ia dikenali sebagai Zaffana. pesisir Kalimantan dan Brunei Darussalam. walaupun pada dasarnya gerak dasar zapin-nya sama. Semasa melakukan gerakan.

pesisir Kalimantan dan Brunei DarussalamAsal usul zapin ni dari tanah arab. Semenanjung Malaysia.ragam ayam patah.ragam titi batang.Antara variasi tarian yang popular ialah Zapin Tengliu yang berasal dari Mersing.terdapat beberapa ragam di dalam tarian zapin diantaranya ragam pusau belanak besar .Pada zaman dahulu kesenian zapin melayu bukan hanya di persembahkan halaman atau di anjung rumah ianya juga di persekitaran masjid juga surau untuk menyambut perayaan mauliurassul s. walaupun pada dasarnya gerak dasar zapin-nya sama. kepulauan Riau. zapin tengelu. terdapat beberapa jenis zapin johor diantaranya zapin pekajang. zapin hanya ditarikan oleh penari laki-laki namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. zapin lenga dll.Sebelum tahun 1960.a.Terdapat banyak bentuk tarian Zapin dan semuanya telah berevoulusi daripada ragam yang asal. ragam kopak.Musik pengiringnya terdiri dari dua alat yang utama yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. hadralmut. senimuzik dan gurindam arab telah menyibar ke johor melalui kawasan pesisir pantai barat johor dan ke pendalaman melalui sungai sungai bersama sama penempatan arab di kampung kampung melayu. Pengaruh seni muzik seni tari. ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera. tangan dan bahu. Namun begitu zapin melayu johor unik kerana telah menyaring kesenian arab sambil mencipa kesenian melayu dan falasafah kesenian islam.w dan lain lain.Zapin melayu johor pada kebiasaannya dimulakan dengan pemainan gambus permulaaan di namakan Taksim. Tari Zapin sangat banyak ragam gerak tarinya. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur. digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu zapin yang didendangkan.Variasi Tengliu telah diilhamkan dari para nelayan yang sering turun ke laut dan mereka manari diatas kapal dengan mengikut arus ombak laut. ragam .Gerakan variasi Tengliu banyak melakukan gerakan yang tidak disangka-sangka seperti pusingan badan dan pinggang diikuti dengan hentian mengejut dengan kaki. khazanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh dari Arab. Kalau kita melihat variasi ini penari seolah-olah sedang menari sambil badannya terhuyunghayang ke kiri dan kanan sambil tangannya memegang tali kapal. ragam lompat injut.

Ada masyarakat yang nuansa Islamnya kental.Saling mengenal satu sama lainSemakin kita mengenal secara luas baik identitas.antara lain1. kekentalan pengaruh budaya dan ajaran Islam di tiap-tiap tempat di Indonesia tentunya berbedabeda. adapulamasyarakat yang nilai “kefanatikan” Saran Semoga kita dapat memahami isi dari makalah kami ini dan jg dapat kita ambil pelajaran dari padanya.Saling membantu.dan suasana yang perlu kita ciptakan.SilaturahimYaitu menyambung tali persaudaraan dengan penuh kasih saying. seperti Aceh atau Banten.Dengan sikap saling memahami ini akan muncul sikap simpati antar sesameteman.3.4.pusau belanak kecil dan akhir sekali ragam wainap.pemikirannya.com/doc/56515025/Ziqro-My-Brother PUSTAKA .bahkan di utamakan berku njung kepadasaudara atau rekan yang terputus hubungannya dengan kita.Saling memahami(tafahum)Yaitu upaya saling memahami orang lain. Oleh karena itu.melainkan b erproses melalui aktifitas dagangdan sosial.Yaitu saling menolong antar sesame teman dalam keadaan lapang maupun dalamkeadaan sempit.Apabila ada saran dan kritik yang bersifat membangun kami terima dengan senang hati dmi untuk perbaikan di waktuyang akan datang.2.baik kecendrungan ataupunsikap nya.maupun sikapmentalnya akan semakin mudah bagi kita untuk saling melengkapi dan mengisi.scribd.Dan kami sangat berharap makalah kami ini mendapat nilai yang baik dari dosen pembimbing mata kuliah yang bersangkutan. DAFTAR http://www.Persebaran Islam di Indonesia tak serempak terjadi dalam waktu yang sama.Dalam hal ini kitaharus melakukan kunjungan dengan sengaja kepada sahabat kita.Dalam hal ini paling tidak ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar terwujud rasa solidaritas. BAB 3 Kesimpulan Bagi kita tentu saja solidaritas tersebut tidak serta merta datang dengan sendirinyatetapi melalui suatu proses.

http://rikyslowbox.com/ .blogspot.