1.

2b Konsep Penghasilan Projek- PDCA

ACTION BERTINDAK

PLAN RANCANG

MEMERIKSA CHECK
I

LAKSANA DO

CURl

MODEL PROSES MENYELESAIKAN

MASALAH

1.2b Konsep Penghasilan Projek- PDCA

1

~.
r,)

KENALPASTI MASALAH

I

PENYERAGAMAN

9

I
I

2

PEMILIHAN

lr
MEMANTAU KEPUTUSAN
..g;

8

~

I......-

PERBANDINGAN KEPUTUSAN

5

KEMUKA CADANGAN PENYELESAIAN

LAKSANA CADANGAN PENYELESAIAN

6

1.2b Konsep Penghasilan Projek-PDCA

MINGGU 1, 5 SEHING

:U 1, MAC 2011 HINGGA

,
HINGGA U 4, JUN 2011

1.2(C) JAD

M~C

~P!R
II

I

M~Y
II
II

JIUL

SEPT
II
II II

p
Clildo.ngonl pe:nytl~rW'l
t .

II

II

kan

!,

II

II II II

'pttll1JOfIg' -

II

II

II

D
II

II

II

'I

II

II
II II II

A

II

2.1

(A)

BAGAIMANA MENGENAL PASTI MASALAH

2.1 (A) BAGAIMANA

MENGENAL PASTI MASALAH

:K:E:RTAS S,EM:AK PE:Nl:LAIAN MAS,A:LA:H

2.1

(8) PEMILIHAN MASALAH

KEUPAYAAN llNGGI

KEUPAYAAN RENDAH