Projek KIK SKPP9(2

)
lsi Kandungan Bil lola Tajuk Abstrak Kajian Pengenalan Sekolah Pengenalan Pendidikan Agama Islam Lib Lie Peneapaian murid dalam Pendidikan Agama Islam Falsafah Pendidikan Islam Pelajaran AI Quran Dalam Pendidikan Islam Pengenalan Kumpulan Carta Organisasi Pengenalan Ahli Kumpulan Objektif Kumpulan Moto Kumpulan Bila Ditubuhkan Logo Kumpulan Watikah Perlantikan Ahli L2a Pengendalian dan Kehadiran Mesyuarat Minit Mesyuarat Surat Kehadiran Tugasan Ahli Kumpulan L2b L2e 2.1a 2.1b 2.1e Penglibatan Ahli Kumpulan Konsep Penghasilan Projek - PDCA Jadual Peraneangan Projek - Carta Perbatuan Bagaimana Mengenalpasti Masalah Kertas Semak Penilaian Masalah Pemilihan Masalah - Analisa 5W1H Masalah Utama 4 Masalah Perlu Dikenalpasti Guna 5W1H Pemilihan Masalah Utama Kertas Semak 4 Masalah Utama Jadual Pareto Pemilihan Masalah Utama Masalah Utama Dikenalpasti 2.1d 2.1e 2.2a 2.2b 2.3a 2.3b 3.1a 3.1b 3.2 Tajuk dan Tema Projek Mengapa Projek Ini Dipilih- 5 Sebab Kesan Jika Diatasi Huraian Istilah Huraian Masalah - Guna 5W1H Data Awal Masalah (Analisa Tahap Keraguan) Objektif Projek Matlamat Projek Proses Analisa Peluang Penambahbaikan Rumusan Peluang Tindakan Penambahbaikan Mengenalpasti Punea-Punea Mungkin (Fishbone) Rajah Ishikawa 1 Rajah Hubungkait Analisa Rajah Hubungkait Muka Surat

Mudarris

Projek KIK SKPP9(2)
Rajah Ishikawa 2 Analisa Pemilihan Punca Paling Mungkin Analisa Faedah Mencari Punca Paling Mungkin Jadual Pareto Mencari Punca Paling Mungkin 3.3b 4.1 4.2 4.3 4.4 Rajah Pareto Mencarai Punca Paling Mungkin Pengesahan dan Bukti Terpilih Pemilihan Cadangan Kreatif dan Inovatif Kebaikan dan Keburukan Cadangan (SWOT) Penilaian dan Pengesahan Cadangan Terpilih Penilaian Cadangan Terpilih Perla ksanaan Cadangan Apa itu Roda Tajwid Surat Kebenaran Pentadbir Halangan Yang Dihadapi Hasil Mengatasi Halangan 5.1 Roda Tajwid Pencapaian Projek Ujian Pra dan Post

Mudarris

3.3a

2

Projek KIK SKPP9(2)
1.1 a Abastrak Kajian

Mudarris

ABSTRAK KAJIAN
Pelajaran Tajwid merupakan satu daripada cabang ilmu yang terdapat dalam pelajaran Pendidikan Islam KBSR dan KSSR. Seperti maklum, ilmu tajwid merupakan ilmu yang sangat penting kepada semua individu Islam kerana ia melibatkan solat dan bacaan ayat-ayat al Quran. Pembacaan al Quran tanpa tajwid merupakan satu dosa seperti yang terdapat dalam ayat Masukkan ayat quran Walaupun ilmu tajwid ini sang at penting, namun disebabkan kurikulum Pendidikan Islam dalam KBSR dan KSSR ini mempunyai cabang ilmu yang banyak, pemberatan terhadap ilmu tajwid ini agak kurang disentuh. Kesannya murid-murid kurang memberi perhatian terhadap sub topic yang penting ini. Beberapa kajian telah dibuat tentang penguasaan tajwid murid-murid yang boleh membaca al quran (MBMQ). Dapatan kajian menunjukkan mutu bacaan al quran dari sudut tajwid MBMQ berada pada tahap yang kurang memuaskan. MBMQ juga gagal menamakan dan membunyikan hukum tajwid tersebut seperti yang sepatutnya. Kelemahan ini dapat dikesan melalui 3 cara pemantauan yang berlaku dalam pembelajaran Pendidikan Islam, iaitu dalam pelajaran bacaan al quran, tasmik dan bacaan-bacaan solat dalam Kem Bestari Solat. Kerugian yang berlaku adalah kegagalan membaca al quran dengan baik dan murid semakin tidak berminat untuk mempelajari ilmu ini. Selari dengan Falsafah Pendidikan Islam yang ingin melahirkan generasi bijak al Quran, kumpulan kami melakukan perbincangan untuk mengatasi masalah ini. Hasil daripada perbincangan dan kajian daripada kumpulan kami, suatu alat bantu mengajar (ABM) telah dicipta untuk memudahkan pembelajaran tajwid dan menarik minat murid-murid mempelajarinya. Inovasi yang diber nama RODA TAJWID ini merangkumi kesemua hukum tajwid yang terkandung di dalam sukatan KBSR dan KSSR sekolah rendah. Melalui penginovasian ini juga, kos pembelajaran dapat dikurangkan apabila murid-murid tidak perlu lagi menggunakan banyak buku untuk membuat rujukan hukum tajwid yang ingin dikenalpasti. Keberkesanan alat ini dibuktikan dengan data ujian pra dan ujian pasca terhadap MBMQ yang dilibatkan. Inovasi ini juga mempunyai ciri-ciri holistic kerana boleh digunapakai bukan sahaja dalam kalangan murid sekolah rendah dan menengah, malah mencakupi keperluan orang awam yang ingin mengetahui hukum tajwid asas dalam pembacaan al Quran.

3

Projek KIK SKPP9(2)
Pengenalan Sekolah

Mudarris

Guru Besar Pn. Hjh Khamisah Noor Bt Md Zin

Pen. Hal Ehwal Murid Pen. Kanan Akademik

Pen. Kanan Kokurikulum

Pn. Hjh Sopiah Bt Omar

Tn. Hj Ismail Bin Men

Pn Ruslina Abd Rahman

SU Akademik

SU Hal Ehwal Murid

SU Kokurikulum

I
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Panitia Mata Pelajaran Peperiksaan Dalaman/Luaran Pusat Sumber Elektronik Sekolah ICT(Bestari) Penilaian P & P Jadual Waktu Kelas Tuisyen Sejarah & Muzium Kelas KAFA Pembangunan Sumber Manusia Perhubungan Awam Penyelaras Kelas KewanganlYuran Data Sekolah Program Membaca Program UPSR Lawatan Masuk Program Jaringan Pembangunan Fizikal Pemulihan Keselamatan Swasta KIA2M 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Kebajikan Murid Keselamatan Sekolah Bimbingan & Kaunseling Panduan dan Kerjaya Pendaftaran & Kedatangan Murid Stok & Inventori SPBT Kesihatan Disiplin Kantin Kedai Buku Perhimpunan Lawatan M urid Fail Peribadi Murid Program Merit Demerit Sijil, Surat Akuan Pengesahan Murid Penempatan Murid Rimup 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Sukan Sekolah Unit Beruniform Persatuan & Kelab Permainan Pembersihan Kawasan Keceriaan Bilik Guru Lawatan Sekolah Pembersihan Swasta Rimup Perhubungan Luarlswasta Perayaan & Upacara Program Kitar Semula Lokar Badan Kebajikan Staf Program Pertandingan Kebersihan & Disiplin

Projek KIK SKPP9(2)

Mudarris

PIAGAM PELANGGAN
SK Putrajaya Presint 9(2) dengan ini berjanji akan memberikan perkhidmatan yang baik kepada: Murid • • • • • Mempastikan semua murid menerima pengajaran dan pembelajaran mengikut masa yang diperuntukkan. Semua murid akan dilayan dengan adil tanpa mengira kedudukan keluarga, kaum dan agama. Semua murid akan dilayan dengan mesra apabila berurusan dengan kaunter pejabat. Bantuan yang disalurkan oleh kerajaan akan diberikan kepada semua murid yang layak. Berpeluang menyertai semua program sekolah di peringkat zon, negeri dan kebangsaan bagi calon yang layak.

Staf Staff dapat bekerja dalam suasana kondusif. Staff baru mendapat gaji dalam tempoh 3 bulan pertama. Menerima latihan dalaman bagi peningkatan kendiri sekurang-kurangnya 3 kali setahun. Guru dapat mengajar mengikut opsyen yang diperolehi. Rekod perkhidmatan dikemaskini dalam tempoh 3 hari selepas menerima maklumat perubahan. Mendapat semua maklumat dan pekeliling perkhidmatan yang dikeluarkan oleh 'stake

noider;

Waris

o Akan dilayan sama adil tanpa mengira status.

a

o
a

Setiap aduan akan disiasat dan maklum balas akan diberi tidak lebih dari 5 hari bekerja. Setiap cadanqan/usul yang baik dan munasabah akan dipertimbangkan oleh pihak sekolah. Permohonan untuk anak bertukar sekolah akan diselesaikan dalam masa 3 hari.

5

Projek KIK SKPP9(2) Stakeholder • •

Mudarris

Memastikan semua arahan JPNjKPM melalui surat makluman dan pekeliling diambil tindakan segera. Semua surat JPNjKPM akan dijawab dalam masa 3 hari jika diperlukan segera.

Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberi, sila berjumpa atau hubungi Guru Besar di talian: No. Tel: 03-88889830 No. Faxs: 03-88889857

atau
E-Mail: khamisahnoor@gmail.com

1.1.1

Visi I Misi I Objektif I Matlamat Organisasi.

VISI
Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presint 9(2) menjadi sekolah cemerlang.

MISI
Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presint 9(2) berusaha mengembangkan potensi pelajar untuk menjadi insan kamil melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti.

MATLAMAT
Melahirkan murid-murid yang mempunyai: • • • Kemahiran asas yang kukuh. Kemahiran belajar menerusi aktiviti pembacaan, perbincangan dan penulisan. Perkembangan bakat, sikap, kepimpinan dan keyakinan diri serta nilai-nilai murni menerusi kegiatan agama dan kurikulum.

Projek KIK SKPP9(2)

Mudarris

LENCANA

KETERANGAN WARNA: MERAH DAN PUTIH (JALUR GEMILANG) • • Wama pada jalur gemilang yang melambangkan semangat patriotisme dikalangan warga sekolah Wama putih juga melambangkan keutamaan nilai-nilai murni yang dipupuk dikalangan warga sekolah

JINGGA • Wama rasmi sekolah yang melambangkan satu keadaan yang penuh keceriaan

BIRU • • Wama pendidikan yang melambangkan hasrat sekolah untuk melahirkan insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang Memupuk semangat sentiasa bersatu padu dan bekerjasama dikalangan warga pendidik

KETERANGAN BENTUK:

Intelektual dan inovatif bagi menjana kecemerlangan dan kebestarian dikalangan warga sekolah

BUKU • Melambangkan usaha gigih warga sekolah dalam mendidik dan memimpin anak-anak bangsa yang intelektual dan berkepimpinan

MSC

7

Projek KIK SKPP9(2) • Melambangkan kebestarian sekolah dalam merentas sains dan teknologi

Mudarris

GLOB • Globalisasi dalam menjana minda intelek dikalangan warga sekolah

2005/1425H

Tahun sekolah dibuka

MOTa:

"USAHA CEMERLANG

TERBILANG"
USAHA

o

Oaya usaha atau ikhtiar untuk mencapai sesuatu hasil usaha warga sekolah dalam mencapai matlamat dan hasil kerja yang cemerlang bagi setiap warga didiknya bagi meningkatkan dan memartabatkan prestasi sekolah baik dari segi kurikulum mahupun kokurikulum.

CEMERLANG
• Sangat baik o usaha yang berterusan dan semangat berpasukan yang tinggi di antara warga sekolah meningkatkan lagi kecemerlangan prestasi sekolah menjadi asas utama dalam membentuk sekolah cemerlang.

TERBILANG

o

Mashur I terkenal dikenali walau dimana jua berada melalui pencapaian dan kecemerlangan sekolah yang ditonjolkan oleh warga sekolah melalui penglibatan aktif warga didik di sekolah.

8

Projek KIK SKPP9(2)

Mudarris

BENDERA

Keterangan

bendera:

MERAH DAN PUTIH (JALUR GEMILANG) • • Wama pada jalur gemilang yang melambangkan semangat patriotisme dikalangan warga sekolah Wama putih juga melambangkan keutamaan nilai-nilai murni yang dipupuk dikalangan warga sekolah

JINGGA • Wama rasmi sekolah yang melambangkan satu keadaan yang penuh keceriaan

BIRU • • Wama pendidikan yang melambangkan hasrat sekolah untuk melahirkan cemerlang, gemilang dan terbilang Memupuk semangat sentiasa bersatu padu dan bekerjasama dikalangan insan yang

9

Proj k KIK SKPP9(2)

Mud rris

LAGU SEKOLAH SKPP9(2l Kami berjanji pada mu Tuntut ilmu membangun nusa Berusaha berbudaya Warga cemerlang, gemilang, terbilang

Marila h kita bersama Jayakan apa yang dirancang Pemimpin berganding bahu Mencapai visi Impian jadi reliti

SKPP9 Fasa Oua Pusat ilmu canggih Berteknologi terkini Terus bermaruah Junjungan kedaulatan negara

Bangunlah anak bangsa Teruskanlah kemajuanmu Buktikan pada dunia Oi Putrajaya Kita Berjaya Terus Berjaya ........

10

Projek KIK SKPP9(2)
1.1e Pengenalan Kumpulan

Mudarris

Pengenalan Kumpulan Mudarris

Panitia Pendidikan Agama Islam telah menunjukkan tauladan yang baik kepada unitunit organisasi lain yang terdapat di SK Putrajaya Presint 9(2) kerana telah sedia menyahut cabaran buat kali pertama dalam sejarah menyertai pertandingan Kumpulan Inovatif dan Krearif (KIK) peringkat Wilayah Persekutuan Putrajaya Tahun 2011. Semangat yang baik di kalangan guru-guru yang secara sukarela melibatkan diri dalam projek KIK sangat membanggakan pihak pentadbir sekolah yang sentiasa memberikan galakan dan dorongan kepada semua guru-gurunya bagi melibatkan diri dalam kerjakerja projek inovatif dan kreativiti yang mampu menaikkan nama sekolah diperingkat yang lebih tinggi. Kumpulan telah memilih nama MUDARRIS sebagai nama rasmi bagi kumpulan kerja yang telah dibentuk secara sukarela.

PROFAIL KUMPULAN 1. Nama dan Alamat Sekolah : 2. Nombor Telefon Sekolah 3.Nombor Fax Sekolah 3. Nama Kumpulan 4. Nama Fasilitator No HFon e-Mail 5. Nama Ketua Kumpulan No HFon e-Mail

SEK. KEB PUTRAJAYAPRESINT 9 (2) 03-88889830 03-8889857 MUDARRIS EN MOHD SHAMSUL B. MOHD SAYUTI 0125634690 sham110377@yahoo.com.my PN HASHIMAH BT MD YUSOFF 0169128611 shima6685@yahoo.com

6. Senarai nama ahli kump. Bil. Nama 1 PN HASHIMAH BT MD YUSOFF 2 EN MOHD NORHAN B. MOHD HANIF 3 PNRAHIFAHBT SULONG 4 PN RAFIDAH BT MUHD NOOR 5 eIK NUROOL AINANI BT KASBANGI 6 PN BALKIS BT ABD JALIL 7 EN MOHD ASROLIZANI B. ABDULLAH 8 PN MASTURAINI BT MOHD SIS 9 PN SARIP AH BT KAY AN

Gred / Jawatan DG41 DG41 DG41 DG41 DG41 GDL GDL GDL DG41

11

Projek KIK SKPP9(2)

Mudarris

KETERANGAN PROJEK
KETERANGAN PROJEK 1. Tajuk Projek 2. 3. 4. 5. Menangani Masalah Penguasaan Tajwid Dalam Kalangan Murid Pengurusan dan Teknikal 1 Mac 2011 31 Oktober 2011

Kategori Projek Tarikh Projek Dimulakan Tarikh Projek Dipersembahkan Huraian Ringkas Masalah Projek Masalah dikesan apabila didapati tahap penguasaan tajwid yang lemah dalam kalangan murid terutama murid tahun 5 hingga tahun 6. Kelemahan ini lebih ketara apabila murid gagal mengaplikasi hukum tajwid yang dipelajari dalam pembacaan al-Quran. Sebagai penyelesaian, kumpulan Kaizen telah mengambil isisiatif untuk menghasilkan satu projek BBM yang diberi nama RODA TAJWID bagi membantu memudahkan muridmurid mengesan hukum tajwid dalam pembelajaran mereka. BBM ini mengandungi 20 hukum tajwid yang dipelajari di sekolah rendah selari dengan sukatan pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah (KBSR).

6. Punca-Punca Utama Masalah Tahap penguasaan tajwid yang lemah dalam kalangan murid dapat dibuktikan daripada data Ujian Bulanan yang melibatkan soalan bahagian hukum tajwid dari tahun 2009 hingga 2010. 7. Cadangan Penyelesaian Menggunakan produk inovasi Roda Tajwid sebagai alat bantu mengajar yang dapat mempertingkatkan keberkesanan pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran hukum tajweed kepada murid tahun 3 hingga tahun 6. Murid akan lebih berminat mempelajari ilmu tajwid. 8. Faedah Projek i) ii) iii) Pengurangan Kos Operasi Va, dapat hapuskan kos pembelian ABM mempelajari tajwid yang lebih mahal. Penjimatan Masa Va, beban tugas guru PAl dapat dikurangkan dan masa kerja lebih mudah dan menarik. Peningkatan Hasil Kerja Va, guru dapat meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran tajwid dalam kelas, dan tugas penggredan band pencapaian murid dalam tajwid dapat dilakukan secara lebih menarik dan berkesan kepada meningkatkan penguasaan tajwid dalam kalangan murid. Peningkatan Tahap Kepuasan Hati Pelanggan Va, penguasaan murid dalam bacaan al Quran dapat dipertingkatkan apabila murid menguasai hokum tajwid semasa membaca al Quran. Murid dapat kebebasan merancang masa yang paling sesuai

iv)

12

Projek KIK SKPP9(2)
dan lebih bersedia ujian penggredan Faedah-faedah guru PAl, dapat Lain memanfaatkan dan pembelajaran dari aspek mental pencapaian dan fizikal sebelum mereka

Mudarris
menduduki beban tugas

murid dalam tajwid. Memudahcara, kelebihan tajwid mengurangkan RODA TAJWID kepada murid. bagi memudahkan

proses pengajaran

9.

Sumbangan Mewujudkan penggunaan

Projek Kepada Kerajaan generasi

: Cabaran Kerajaan membudayakan

celik al Quran dan Menyahut

RODA TAJWID dalam Kalangan Guru dan Murid. Projek 8 bulan

10. Tempoh

Pelaksanaan

KUMPUlAN MUDARRIS Perkataan Mudarris bermaksud pengajar yang berasal daripada bahasa arab darrasa atau tadris yang bermaksud mengajar. Perkataan darrasa atau tadris bermaksud belajar atau pelajaran. Menurut lane (1984) darrasa ghairuhu diterjemahkan sebagai he made another to read or to read repeatedly or to study in order to remember or to read and learn, he taught him to read, he lectured him. (lane, EW.1984. English - Arabic lexicon, Cambridge: Cambridge University Press) MOTa KUMPUlAN = MEMBANGUN GENERASIAl QURAN ETIKA MUDARRIS KREATIFDAN INOVATIF MEMUDAHKAN KEHIDUPAN lOGO MUDARRIS SINARAN CAHAYA -IDEA (asli,rea listik,mena rik,menyelesa ikan ma salah,lesta ri) GABUNGAN AHlI- PRINSIPAHLI KUMPULAN (kesepakatan ahli,keserasian,kerjasama) Al QURAN - PANDUAN KEHIDUPAN

13

Projek KIK SKPP9(2)

Mudarris

14

Projek KIK SKPP9(2)

Mudarris

MINIT MESVUARAT!(ALI KE·2: PERBINCANGAN KIK PADA 2 MAC 2011 JAM 14.30 PETAN.G DI BILIK MESYUARAT SKPP 9(21 Kehadiran: Seperti lampiran

Pengerusi memulakan perbincangan dengan ucapan salam dan alu-aluan.
Perkara Tindakan

Perbincangan KIK pada kali ini memfokuSKan pada pemilihan masalah yang akan diJadiKan sebagal pOJeKinovatif dan Kreatif. Pengerusi meminta semua ahli melakukan brainstorming dan mencadangkan ma'>Jlah yang boleh dilaKukan penyelesaian bagi projek KIK"

Makluman Makluman Setlap ahli kumpulan Makluman

Masalah yang dikenal pasti adalah seperti berikut
1

ProJek4P (Perislan, Pengesanan, PenguasaanPAI). Pencadang En. Mohd Norhan b. Mohd Hanif Roda TaJweeddengan PPTO. Pencadangf: Pn. Hashimah bt. Md Yusoff E·Latihanatau EHomework Pencadang Pn. Rahlfah bt. Sulong

1

1

Mencari masalahutama

Pengerusi meminta ahli untuk membuat penilaian dan memberikan skor bagi ma'>Jlah tersebut. Masalah utama akan dibincangkan pada pe~umpaan akan datang

Disediakan olen:

Disankan olen:

CIK NUROOLAINANI BT. KASBANGI

PN. HASHIMAH BT. MD YUSOFF

15

Projek KIK SKPP9(2)
Tugasan Ahli Kumpulan No lola Tajuk Tugasan Abstrak Kajian Pengenalan Sekolah Pengenalan Pendidikan Agama Islam L1b L1e Peneapaian murid dalam Pendidikan Agama Islam Falsafah Pendidikan Islam Pelajaran AI Quran Dalam Pendidikan Islam Pengenalan Kumpulan Carta Organisasi Pengenalan Ahli Kumpulan Objektif Kumpulan Moto Kumpulan Bila Ditubuhkan Logo Kumpulan Watikah Perlantikan Ahli L2a Pengendalian dan Kehadiran Mesyuarat Minit Mesyuarat Surat Kehadiran Tugasan Ahli Kumpulan L2b L2e 2.1a 2.1b 2.1e Penglibatan Ahli Kumpulan Konsep Penghasilan Projek - PDCA Jadual Peraneangan Projek - Carta Perbatuan Bagaimana Mengenalpasti Masalah Kertas Semak Penilaian Masalah Pemilihan Masalah - Analisa 5W1H Masalah Utama 4 Masalah Perlu Dikenalpasti Guna 5W1H Pemilihan Masalah Utama Kertas Semak 4 Masalah Utama Jadual Pareto Pemilihan Masalah Utama Masalah Utama Dikenalpasti 2.1d 2.1e 2.2a 2.2b 2.3a 2.3b 3.1a 3.1b 3.2 Tajuk dan Tema Projek Mengapa Projek Ini Dipilih- 5 Sebab Kesan Jika Diatasi Huraian Istilah Huraian Masalah - Guna 5W1H Data Awal Masalah (Analisa Tahap Keraguan) Objektif Projek Matlamat Projek Proses Analisa Peluang Penambahbaikan Rumusan Peluang Tindakan Penambahbaikan Mengenalpasti Punea-Punea Mungkin (Fishbone) Rajah Ishikawa 1 Rajah Hubungkait Analisa Rajah Hubungkait Nama Ahli Kumpulan HASHIMAH SHAMSUL NORHAN NORHAN NORHAN NORHAN SHAMSUL SHAMSUL SHAMSUL SHAMSUL SHAMSUL SHAMSUL SHAMSUL NUROOL NUROOL NUROOL NUROOL NUROOL NUROOL SHAMSUL SHAMSUL SHAMSUL SHAMSUL RAHIFAH RAHIRAH RAHIFAH RAHIFAH RAHIFAH RAHIFAH HASHIMAH HASHIMAH HASHIMAH BALKIS BALKIS BALKIS BALKIS BALKIS MASTURAINI MASTURAINI MASTURAINI MASTURAINI MASTURAINI MASTURAINI

Mudarris

Projek KIK SKPP9(2)

Mudarris

SKALA PENGLIBATAN AHLI SEBELUM PROJEK

17

Projek KIK SKPP9(2)

Mudarris

SKALA PEMILIHAN
AMAT BAlK BAlK MEMUASKAN

KURANG MEMUASKAN

TIDAK MEMUASKAN

18

Projek KIK SKPP9(2)

Mudarris

1.2b Konsep Penghasilan Projek- PDCA

9

2 8

3

4

7

5

6

Projek KIK SKPP9(2)

Mudarris

1.2b Konsep Penghasilan Pmjek-PDCA

• :!. ~ .:. II:

! .... :,

II.

CARTA PERBATUAN PROJIEK

APR

MAY

JUN

JUL

OGS

ser-r

ID

c

Projek KIK SKPP9(2)
(A) BAGAIMANAMENGENAL
PASTI MASALAH

Mudarris

2.1

IPERCAMBAH'AN FIKIRANI
I

21

Projek KIK SKPP9(2)

Mudarris

Berdasarkan graf di atas jelas bahawa terdapat 4 masalah telah berjaya dikenalpasti oleh kumpulan Mudarris. Berikut adalah 4 masalah yang telah dikenalpasti:1. KESUKARAN PELAJAR MENGENAL PASTI HUKUM TAJWID 2. IBU BAPA KURANG BERMINAT MENDIDIK ANAK DALAM MATAPELAJAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 3. GURU TIADA ABM YANG BAlK UNTUK MENGAJAR TAJWID 4. TIADA BAHAN APLIKASI ONLINE BAGI BANTU PEMBELAJARAN TAJWID MURID Kumpulan Mudarris telah sepakat bagi meneruskan analisis masalah di atas berdasarkan analisa 5W1 H supaya gambaran masalah dapat diperincikan secara lebih jelas dan nyata. Seterusnya penggunakan teknik anal isis pareto akan digunakan bagi mengesan punca-punca masalah bagi membolehkan pasukan mencadangkan idea inovasi bagi menyelesaikan masalah utama di akhir proses PDCA itu nanti.

Projek KIK SKPP9(2)
2.1 (B) PEMILIHAN MASALAH

Mudarris

Ibu bapa kurang berminat mendidik anak dalam matapelajaran Pendidikan Agama Islam

Guru tiada AB:Myang baik untuk mengajar tajwid Kesukaran pelajar mengenal pasti hukum tajwid Tiada bahan aplikasi online tajwid bagi bantu pembelajaran murid
2.1

(B) PEMILIHAN MASALAH

MASALAH

IBU BAPA KUiRANG BERMINAT MENDIDIK ANAIK DALAM MATAPELAJARAN PENDID:IKAN AGAMA ISLAM

Pendidikan Agama Islam agak diabaikan oleh ibu bapa

Pendidikan informal di rumah Selepas waktu persekolahan & hujung min u Ibu bapa atau penjaga murid Keutamaan diberi kepada matapelajaran an terlibat dalam UPSR

HOW

Berapa kes

= Sepanjang

tahun

23

Projek KIK SKPP9(2)
2.1 (B) PEMILIHAN MASALAH

Mudarris

ULANGKAJI

Dl RUMAH

KERJA RUMAH TIDAK SlAP

JUMLAH KES

51

.f-KAJ I SE LID IK. MA SALAH 1

2.1 (6) PEMILIHAN MASALAH

GURU TIADA ABM YANG BAlK UNTUK MEN:GAJAR TAJWID

P&P AII-Quran menjadi Ikurang berkesan kerana ketiadaan ABM yang efektif.

Di sekolah Semasa sesi pengajaran & pembelajaran Guru & murid Tiada dalam pasaran

HOW

Berapa kes

= sepanjang tahun

24

Projek KIK SKPP9(2)
2.1 (8) PEMILIHAN

Mudarris
MASALAH

Sesi P&P di sekolah

ABM tidak

rn,.marik

JUMLAH KES

51
KAJIS ELID IKMA SALAH 2

2.1 (6) PEMILIHAN MASALAH

KESUKAIRAN PELAJAR MENGENAL PASTI HUKUM TAJWID Murid sukar mengenal pasti hukum tajwid

Oi sekolah & di rumah Semasa sesi P&P dan bacaan sendiri di rumah Muriid ABM sedia ada tidak berkesan

HOW

Berapa kes
25

= sepanjang

tahun

Projek KIK SKPP9(2)
2.1 (B) PEMILIHAN

Mudarris
MASALAH

Mudd sukar kenal pasti tajwid dalam bacaan

.~
..
,

.,

...

,.~"",-,

Bacaan sendn-i mudd di rumah

JUMLAH
KES

51

&
KAJI S E LID IK MASALAH 3

2.1 (6) PEMILIHAN MASALAH

TIADA BAHAN APUKASI ONLINE BAG:I BANTU PEMBELAJARAN MURID E-Iearning tidak dapat digunakan untuk mengajar tajwid

Oi sekolah & di rumah Semasa sesi P&P dan di rumah Murid & guru Belum wujud kerana melibatkan kos tin

HOW

Berapa kes = sepanjang tahun
26

Projek KIK SKPP9(2)
2.1 (8) PEMILIHAN MASALAH

Mudarris

Tiada bahan online

Kekurangan

ABM yang berkesan

JUM:LAH
KES

51

.f-_
KAJISE LID IKMASALAH 4

2.1(C) PEMILIHAN MASALAH PALING UTAMA

JADUAL DAN CARTA PAl 4 MASALAH UTA.MA DARI BULAN MAC - APRIL 2011

1

Ibu bapa kurang berminat mendidik anak dalam matapelajaran Pendidikan Agama Islam Guru tiada ABM yang baik untuk mengajar tajwid Kesukaran pelajar men genal pasti hukum tajwid

25

35

60

2

191

191

3

18

18

36 265 743

4

Tiada bahan aplikasi online tajwid bagi bantu pembelajaran murid JUMLAH KESELURUHAN

120 354

145 389

4 Masalah Utama

16.20%

• Masalah 2 • Masalah 4 • Masalah 1 • Masalah 3

Projek KIK SKPP9(2)
2.1 (B) PEMILIHAN

Mudarris
MASALAH

JADUAL !PARETO PEMILIHAN MASALAH UTAIMA

2

Guru tiada ABM yang baik untuk mengajar tajwid tlodc bahan aplikasi online tajwid bagi bantu pembelajaran murid Ibu bapa kurang berminat mendidik anak dalam matapelajaran Pendidikan Agama Islam Kesukaran pelajar mengenal pasti hukum tajwid

382

382

51.41

51.41

4

120

502

16.2

67.6

1

25

527

3.36

70.92

3

18

545

2.42

73.4

JUMLAH

743

.

.

-

100

-

RAJAH PARETO PEM IUHAN MASALAH 450 400 350 300

UTAMA

PRINSIP PARETO

Kebanyakan masalah

(80%)
Disebabkan oleh beberapa faktor penyebab

S

250 200
150 100

o
R

K

(20'7'0)

50

a
2

4 MASALAH

3

o

Masalah Tidak Terpilih

28

Projek KIK SKPP9(2) 2.1 d
Tajuk dan Tema Projek

Mudarris

Tajuk Projek: MENANGANI MASALAH PENGUASAAN TAJWID DALAM KALANGAN MURID Tema Projek: INOVASI DAN REKACIPTA DALAM PEMBELAJARAN TAJWID

2.1 e

Mengapa Projek Ini Dipilih

Mengapa Tajuk ini dipilih? Tajuk ini dipilih kerana FAKTOR 3 K: KEKOSONGAN, KESEDARAN. KEKURANGAN DAN

Tiada pengujian khusus KEKOSONGAN Belum ada penekanan khusus dalam sukatan KBSR Tiada agihan waktu yang khusus

Kurang Minat Pelajaran Kurang Menarik Kurang Faham KEKURANGAN Kurang Rujukan/akses Kurang Dipelajari

29

Projek KIK SKPP9(2)

Mudarris

KESEDARAN

Rasa tidak Penting

Rasa tidak Berdosa baca al quran tanpa tajwid

1. Belum ada penekanan khusus terhadap kelancaran bacaan al quran

tajwid-pendedahan

lebih banyak kepada

2. Kurangnya pemberatan terhadap ilmu tajwid menimbulkan kesukaran dan kekurangan berikut:
1. 11. 111. IV.

v.

Pemahaman Rujukan Kaedah Mengingat Kurang Menarik Fikir Tidak Penting

3. Pembacaan al quran murid yang lemah dan tiada peningkatan walaupun berada di tahun 5 4. Pengesanan terhadap lemahnya penguasaan tajwid melalui Tasmik (apa itu tasmik?) pelajaran tilawah al quran (terangkan pembahagian waktu pembelajaran dalam j QAF) dan melalui ujian Kem Literasi al Quran (KLAQ)- apa itu KLAQ

5. Tajuk ini adalah refleks daripada kesedaran kumpulan ini betapa perlunya generasi murid hari ini mendampingi al quran, membaca dengan baik, dan memahaminya sebagai sumbangan dan usaha mengurangkan gejala kekontangan akhlak yang semakin mendarah daging dalam kalangan murid hari ini. 6. Dalam pelajaran PAl sukatan jQAF, pembelajaran enam bulan pertama adalah tilawah al quran sahaja. Samada telah membaca al Quran atau masih membaca Iqra, murid disuruh membaca untuk diambil rekod peralihan bacaan masing-masing. Kumpulan kami memikirkan bahawa sangat perlu diwujudkan satu kaedah pembelajaran tajwid yang menarik bagi memenuhi keperluan bacaan al quran secara tartil (betul).

Projek KIK SKPP9(2)

Mudarris

KESAN JIKA TIDAK DIATASI

KE AN JIKA TIDAK DIATASI

MURID

GURU pengaplikasian hukum dalam pengajaran tilawah hukum tajwid yang sepatutnya telah Melibatkan masa pengajaran sub topik PAl yang lain

Lemah aplikasi hukum tajwid dalam pembacaan al quran Boleh membawa kepada perubahan makna al quran Tidak minat/menjauhi al quran

Memperoleh markah yang rendah dalam ujian Memberi kesan langsung dalam kehidupan seharian

Kumpulan kami berpendapat, kerugian yang akan timbul.

jika masalah ini tidak di atasi, banyak kesan jika tidak diatasi kepada

Kami membahagikan

dua perkara iaitu kesan kepada murid dan kesan kepada guru.

Projek KIK SKPP9(2)

Mudarris

KESAN KEPADA MURID 1. Jika perkara kelemahan tajwid ini tidak diatasi, maka murid akan terus hukum

berada pada tahap pembacaan al quran yang tidak mengaplikasikan 2. Membaca waqaf. 3. Apabila mendapati diingat, murid ilmu hukum tajwid kurang ini tidak menarik minat. Perkara al quran tanpa ilmu juga boleh membawa yang melibatkan tempat

tajwid dengan betul. Keadaan ini akan membawa kepada perbuatan dosa. kepada perubahan bacaan/ tanda dan sukar untuk makna bacaan terutama berhenti

akan berasa

ini akan membawa hukum al

kepada pengabaian dan sikap menjauhi al quran. 4. Memperoleh tajwid. 5. Memberi kesan langsung dalam kehidupan mengucap harian yang menggunakan lazim, azan, iqomah, quran seperti dua kalimah syahadah, bacaan al Quran, bacaan bacaan markah yang rendah dalam ujian PAl yang melibatkan

dalam solat, bacaan doa, bacaan surah-surah niat dalam bahasa arab dan sebagainya.

KESAN KEPADA GURU 1. Masalah pembacan al quran murid dalam pelajaran Tilawah al Quran. 2. Memperuntukkan hukum-hukum 3. Melibatkan masa yang lebih banyak untuk mengulang semula asas tajwid yang sepatutnya telah dikuasai.

masa pengajaran sub topic PAl yang lain.

32

Projek KIK SKPP9(2)

Mudarris

Kegogolan

Memboca

01 quron secoro bertajwid

Kegogolon mengoplikosi tojwid dolom solot Lemoh dolom pencopoion morkoh peperiksoon minot

Murid rasa susah=persepsi negotif=tidak

33

Projek KIK SKPP9(2)

Mudarris

I

Masalah yang berlaku jika tidak di atasi

34

Projek KIK SKPP9(2)
2.2a Huraian Istilah

Mudarris

Penguasaan : untuk menguasai bacaan AI-Quran secara bertajwid Tajwid : Ilmu-ilmu yang membahaskan disiplin -displin dalam tatacara bacaan AI-Quran Murid : Semua murid islam yang terlibat dalam pembacaan AI-Quran j-QAF : Program memperkasakan

1/

jawi, AI-Quran, Bahasa Arab dan fardhu ain"

KLAQ: Satu program yang dilaksanakan di sekolah secara mentor-mantee Tajuk Projek: Menangani Murid: masalah penguasaan tajwid dalam kalangan murid

1. Kegagalan murid dalam membaca AI-Quran secara bertajwid 2. Kecacatan bacaan dalam rukun-rukun solat yang menyebabkan tidak sah solat 3. Menjejaskan peratusan markah dalam peperiksaan sekolah 4. Permasalah dalam p&p tasmik yang merangkumi 5. Pembahagian sukatan j-QAF yang menitikberatkan khatamAI-Quran 60 minit seminggu program 6 bulan pertama

Masyarakat:

1. Permasalahan dalam profesion perguruan yang bertanggungjawab dalam melahirkan generasi celik AI-Quran pada masa akan datang 2. Generasi mendatang akan lebih pincang AI-Quran 3. Tidak berminat untuk mendalami AI-Quran 4. Akan timbul persepsi buruk terhadap AI-Quran kerana tidak menguasainya.

35

Projek KIK SKPP9(2) 2.2b
Huraian Masalah - Guna SW1H

Mudarris

HURAIAN MASALAH SW lH WHAT
1. Kegagalan murid dalam membaca AI-Quran secara bertajwid. 2. Kecacatan bacaan dalam rukun-rukun solat yang menyebabkan tidak sah solat 3. Menjejaskan peratusan markah dalam peperiksaan sekolah 4. Permasalah dalam p&p tasmik yang merangkumi 60 minit seminggu 5. Pembahagian sukatan j-QAF yang menitik beratkan program 6 bulan pertama Khatam AI-Quran akan terjejas.

Where
Oi dalam kelas Ketika solat Oalam Kem Bestari Solat Oi mana-mana sahaja sewaktu mengaplikasikan bacaan AI-Quran

When
Ketika Tasmik bacaan dengan guru Semasa sesi Kem Bestai Solat Ketika sesi pengajaran dan pembelajaran AI-Quran berlangsung Sewaktu solat

36

Projek KIK SKPP9(2)

Mudarris

Who
Guru Tasmik, Guru PAl, Murid

Why
Guru Tasmik: Guru PAl: Murid: tiada masa yang mencukupi Sesi p&p untuk menekankan dengan lancar tajwid ketika sesi bacaan

tidak dapat berjalan

Kurang minat mempelajari Tidak memahami

tajwid

ilmu tajwid ilmu tajwid dalam bacaan

Tidak dapat mengaplikasikan Masyarakat: Menganggap pembacaan

AI-Quran

hanya budaya

How
Kebanyakan murid tahu membaca AL-Quran tetapi secara tidak bertajwid ilmu tajwid

Kurang minat untuk mendalami

DATA AWAL MASALAH
Murid Tahun 5 Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presint 9(2) KELAS 5 ARIF 5 BESTARI 5 CENDEKIAWAN 5 DEDIKASI 5 ELiT 5 FOKUS JUMLAH 18 ORANG 29 ORANG 39 ORANG 36 ORANG 37 ORANG 36 ORANG JUMLAH MENGUASAI 12 23 39 35 37 36 JUMLAH TIDAK MENGUASAI 6 6

0
1

0 0

Projek KIK SKPP9(2) 2.3a Objektif Projek

Mudarris

OBJEKTIF PROJEK
1. Membantu murid menguasai Tajwid 2. Menarik minat murid mempelajari 2.3b Matlamat Projek Ilmu tajwid

MATLAMAT

PROJEK

1. Mengurangkan peratusan murid yang tidak menguasai tajwid 2. Meningkatkan bacaan AL-Quran secara bertajwid 3. Melahirkan murid yang tahu membaca AI-Quran dengan bertajwid 3.1a Proses Analisa Peluang Penambahbaikan
LOKASI: Bilik Gerakan KIK

MASA: 3.00 Petang TUJUAN MESYUARAT: SESI BRAINSTORMING PENAMBAHBAIKAN MENGANALISA PELUANG

MENGGUNAKAN

RODA TAJWID

BAGI MENDAPATKAN

OUTPUTTERBAIK

38

Projek KIK SKPP9(2)
3.1b
Rumusan Peluang Tindakan Penambahbaikan

Mudarris

39

Projek KIK SKPP9(2)
3.2 Mengenalpasti Punca-Punca Mungkin (Fishbone)

Mudarris

Rajah Ishikawa 1

RAJAH ISHIKAWA 1

rakod

pemantaun
tuiwid

-KuraM penekenan
i nstrumcndul~ Kurang pengalarnan mengajar

pen ilaicntaiIMd

Kurang bahan

pengajaran onli ne

40

Projek KIK SKPP9(2)
Rajah lshikawa 2

Mudarris

RAJAH ISHIKAWA 2

pemantaun tajwid

-Kurang keperluan di luar -Tidak ada sekolah

-Kurang penekanan instrumen dalam penilaian tajwid

pemantauan guru yang spesifik kepada

-Penyampaian guru -Tidak ada ABM untuk tajwid -Lembaran kerja kurang Kurang bahan pengajaran online - Kurang penekanan daripada ibubapa Murid kurang minat kurang menarik

41

Projek KIK SKPP9(2)

Mudarris

3.3 3.3a

Analisa Punca Paling Mungkin (i) Analisa Pemilihan Punca Paling Mungkin Berdasarkan Rajah Ishikawa 2 yang 1 Jt di drtlrtrn muric
~ ') l

beberapa

punca yang telah dikenalpasti penyebab

untuk

menguasai ilmu tajwid di sekolah. Antara penyebab yang paling mungkin ialah seperti berikut:

Bil
1

Punca Masalah Tajwid Tiada pemantauan khusustentang tajwid. Kurang keperluan di luar sekolah. Kurang alat bantu mengajar berkaitan tajwid. Kurang penekanan daripada ibubapa kepentingan belajar tajwid. Kurang motivasi kendiri murid untuk belajar tajwid.

2 3 4 5

1. Tiada pemantauan

khusus tentang tajwid. beberapa sudut iaitu pemantauan tajwid

Pemantauan tajwid boleh dilihat daripada daripada

guru-guru pakar tajwid, instrument yang berkaitan dengan

serta rekod pencapaian tajwid murid. Faktor kekangan masa serta kekurangan guru-guru pakar tajwid sedikit

sebanyak mempengaruhi kalangan murid.

masalah untuk memantau

penguasaan

tajwid di

42

Projek KIK SKPP9(2)

Mudarris

2. Kurang keperluan di luar sekolah. Kemahiran penguasaan ilmu tajwid kurang diperlukan dan digunakan untuk aktiviti-aktiviti di luar sekolah. Contohnya ialah tiada kategori khas untuk menilai penguasaan pertandingan sebagainya. Selain daripada penguasaan itu kekurangan murid oleh program pihak yang yang berunsurkan pengujian ilmu tajwid di dalam pertandingan Tilawah AIQuran. Kategori

lebih menjurus kepada

kelancaran, hafazan, tulisan khat dan

tajwid

berkaitan.

Perkara ini sedikit

sebanyak mempengaruhi factor keperluan di luar sekolah.

3. Kurang alat bantu mengajar berkaitan tajwid. Ilmu tajwid mempunyai pelbagai kategori hukum bacaan yang perlu diikuti, diingati serta difahami. Murid-murid perlu faham, ingot dan praktikkan bacaan yang betul. Masalah yang akan timbul di sini ialah murid tidak boleh mengikuti, mengingat serta faham tentang hukum-hukum yang dimaksudkan. Masalah yang paling ketara untuk mengajar ilmu tajwid ialah kekurangan alat bantu mengajar yang sesuai dan mudah difahami oleh murid. Tidak seperti subjek-subjek yang lain yang mempunyai banyak alat bantu mengajar yang boleh membantu murid belajar. Pembelajaran secara online juga semakin

berkembang dan banyak serta mudah diperolehi. Contohnya ialah program Score A. Tetapi amat sukar sekali untuk mendapatkan untuk ilmu-ilmu tajwid serta kemahiran membaca AIQuran. pembelajaran online

Projek KIK SKPP9(2)

Mudarris

Selain daripada yang berkaitan

itu, amat sukar untuk mendapatkan dengan kemahiran penguasaan

set-set lembaran kerja ilmu tajwid berbanding

dengan matapelajaran yang lain. Disebabkan kekurangan alat bantu mengajar, murid-murid menghadapi

banyak masalah untuk mengusai ilmu tajwid ini. Kesan daripada masalah ini,

murid menjadi kurang berminat untuk belajar ilmu tajwid di samping proses pengajaran dan pembelajaran akan menjadi kurang menarik.

4. Kurang penekanan Faktor keprihatinan mendidik anak-anak ibubapa adalah

daripada ibubapa kepentingan belajar tajwid. daripada ibubapa juga tidak kurang penting untuk

menguasai ilmu tajwid. Pada masa kini, kebanyakan

berkerjaya. Mereka tidak mempunyai banyak masa untuk dan mempraktikkan tajwid bacaan AIQuran ada juga segelintir ibubapa didikan yang kurang

mengajar anak-anak membaca yang betul di rumah. Malah

menitikberatkan mementingkan

ilmu-ilmu agama pencapaian yang

di dalam cemerlang

harian. Mereka lebih bidang akademik

di dalam

sahaja. Mereka akan menghantar anak-anak mereka ke pusat tuisyen untuk belajar subjek-subjek penting peperiksaan. Hanya segelintir sahaja ibubapa yang mempunyai kesedaran kepentingan ilmu-ilmu agama yang menghantar anak-anak mereka ke kelas Fardu Ain dan kelas bacaan Alquran. 5. Kurang motivasi kendiri murid untuk belajar tajwid. Faktor motivasi kendiri murid itu sendiri juga amat penting bagi membolehkan mereka menguasai ilmu tajwid dengan betul. kesedaran dan mengetahui kepentingan teknologi Murid seharusnya mempunyai menguasai terkini ilmu tajwid. sata

Walaubagaimanapun,

perkembangan

merupakan

cabaran yang paling hebat untuk membolehkan murid-murid menguasai ilmu

Projek KIK SKPP9(2)

Mudarris

tajwid ini. Perkembangan teknologi ini juga sekaligus banyak mempengaruhi cora hidup murid. Murid lebih gemar menghabiskan masa bermain permainan komputer (game), melayari internet malah lebih gemar berfacebook. Hanya

murid-murid yang benar-benar bijak menguruskan cabaran ini yang tidak akan hanyut di arus perkembangan teknologi semasa. Jika perlakuan murid-murid

tidak dibendung dan dikawal, tidak mustahil murid-murid semakin tidak gemar malah tidak tahu untuk membaca serta buku-buku ilmiah yang lain. 3.3a(ii) Analisa Faedah Mencari Punca Paling Mungkin Alquran beserta dengan tajwid yang betul

Jadual 1: Analisa Faedah Mencari Punca Paling Mungkin

KRITERIA

PEMBERAT

HURAIAN Berdasarkan aduan diterima secara tulisan atau verbal. Punca masalah boleh memberi nilai kua ntitatif.

Kekerapan aduan Punca masalah dalam bentuk boleh dinilai Penyelesaian punca masalah boleh menjadi suatu yang kreatif/inovatif Dalam keupayaan kumpulan

4

3

Hasil/produk dijangka daripada

2

penyelesaian masalah merupakan suatu yang kreatif dan inovatif. Dalam keupayaan kumpulan untuk

1

selesaikan masalah tanpa banyak melibatkan pihak luar.

45

Projek KIK SKPP9(2)

Mudarris

Jadual 2: Analisa Faedah Mencari Punca Paling Mungkin

Bil

Punca Masalah Tajwid Tiada pemantauan khusustentang tajwid

Kriteria Yang Terpilih

(x4) (x3) (x2) (xl)

JUMLAH

1 2 3 4 5

2x4 2x4 5x4 4x4 3x4

Ox3 Ox3 3x3 2x3 2x3

4x2 2x2 4x2 3x2 4x2

2x1 1xl 1xl 1xl 1xl

18 13 38 29 27

Kurang keperluan di luar sekolah Kurang alat bantu mengajar berkaitan tajwid Kurang penekanan daripada ibubapa untuk belajar tajwid Kurang motivasi kendiri

Skala Pemilihan

[EJ
Tidak sesuai

[!]
Kurang sesuai

[3J
Agak sesuai

[i]
Sesuai

~
I

W
Teramat sesuai

Sangat sesuai

Projek KIK SKPP9(2)

Mudarris

Jadual 3 : Jadual Pareto Mencari Punca Paling Mungkin

Bil

Punca Masalah Tajwid

SKOR

SKOR TERKUMPUl
%SKOR

%SKOR

TERKUMPUl

3 4 5
1

Kurang alat bantu mengajar berkaita n tajwid Kurang penekanan daripada ibubapa untuk belajar tajwid Kurang motivasi kendiri Tiada pemantauan tajwid Kurang keperluan di luar sekolah khusustentang

38

38

30

30

29 27 18
13

67 94 112 125

23 22 14 10

54 75 90 100

2

Berdasarkan jadual

yang

ditunjukkan

di atas, faktor

kurang

alat

bantu

mengajar tajwid telah mendahului masalah penguasaan kalangan

tajwid (skor : 38) di daripada

murid. Seterusnya diikuti oleh faktor kurang penekanan

ibubapa untuk belajar tajwid (skor: 29), kurang motivasi kendiri (skor : 27), tiada pemantauan khusus tentang tajwid (skor : 18) dan kurang keperluan di luar

sekolah (skor: 13). Data dapat digambarkan sepertimana graf berikut:

47

Projek KIK SKPP9(2)

Mudarris

RAJAH PARETO PEMILIHAN PUNCA MASALAH TAJWID PALING MUNGKIN

120

100 90 80 75
IiiiiiiiiiiiiISKOR

60

%SKOR TERKUMPUL

40

20

0
3

4

5

1

2

Punca Masalah Paling Mungkin

Grof 1 : Rajah Pareto Pemilihan Punca Masalah Tajwid Paling Mungkin

3.3b

Pengesahan dan Bukti Terpilih

Kebolehan membaca AI-Quron merupakan satu tuntutan Fardhu Ain ke atas setiap muslim. Kajian perlu dilaksanakan untuk mencapai tujuan : • Menyemai dan menanam rosa cinta dan minot yang mendalam terhadap bacaan AI-Quran. • Meningkatkan kebolehan dan kemahiran pelajar dalam penguasaan Tajwid.

Projek KIK SKPP9(2)

Mudarris

Merancang tindakan untuk meningkatkan dalam Tajwid.

kebolehan dan kemahiran

• •

Menilai keberkesanan dengan mengadakan

latihan tasmik AI-Quran.

Kajian ini bertujuan meninjau penguasaan bacaan 2 surah iaitu Surah AIAlaq danSurah AI-Adiyat di kalangan murid Tahun 5 dan 6, bagi sekolah ini. Sebagaimana termaklum, pembelajaran dan penguasaan bacaan al-Quran adalah merupakan kewajipan setiap muslim. Allah telah memerintahkannya melalui firmanNya dalam Surah al-Muzammil:

Maksudnya :" Hendaklan kamu mentartilkan bacaan al-Quran seberapa tartil yang boleh. " 4.1 Pemilihan Cadangan Kreatif dan Inovatif Penyelesaian

Brainstorming Cadangan

Menangani masalah pengusaan tajwid dalam kalangan murid adalah: 1. Membangunkan loman blog mari belajar Tajwid.

2. Latihan Teknik Mengajar Tajwid oleh guru Pendidikan Agama Islam 3. Mencipta buku panduan mudah belajar tajwid 4. Merumuskan segala isipelajaran tajwid dalam bentuk roda tajwid. 5. Membuat rakaman video mari belajar tajwid 6. Mengadakan kelas tambahan tajwid kepada murid lemah.

Projek KIK SKPP9(2)

Mudarris

Ahli kumpulan Mudarris membuat undian bagi memilih cadangan penyelesaian yang akan digunakan dalam projek KIK.Keputusan undian adalah seperti berikut: No 1 Cadangan Penyelesaian loman blog mari belajar Jumlah Undi

Membangunkan Tajwid.

5

2

Latihan Teknik Kreatif & Inovatif Kepada Guru Mengajar Tajwid di sekolah.

5

3 4

Mencipta buku panduan mudah belajar tajwid

4

Merumuskan segala isi pelajaran tajwid dalam bentuk inovasi alat bantu mengajar dalam bentuk roda tajwid.

8

5

Membuat rakaman video mari belajar tajwid

2

6

Mengadakan murid lemah.

kelas tambahan tajwid kepada

3

Kesimpulan: Kumpulan Mudarris telah sepakat bersetuju memilih no.4 sebagai cadangan mengadakan bagi menyelesaikan masalah. Pasukan Mudarris telah lakaran idea bentuk roda

sesi bengkel bagi mendapatkan

tajwid yang sesuai dijadikan alat bantu mengajar tajwid. Hasildari kerja lakaran idea asal dan proses mengumpul mengumpul maklumat tentang hokum-hukum tajwid maka terhasillah produk inovatif dan kreatif yang menggunakan konsep lestari terhasil yang dinamakan sebagai Roda

Tajwid (Wheel Of Tajweed).

Projek KIK SKPP9(2)

Mudarris

==========-~ 4.1 PEMlliIHAN

CADANGAN

KREATIF DAN INOVATIF

KAEDAH P&P
1.

Berpusatkan Murid Murid akan berbincang sesama mereka dalam kumpulan kecil. Kemudian memberi jawapan dan cara penyelesaian secara pembentangan di hadapan. ABM dan Murid Guru memberi penerangan kepada murid bagaimana untuk menggunakan Roda Tajwid dan murid mengaplikasikannya melalui lembaran kerja yang diberikan.
51

2.

Projek KIK SKPP9(2)

Mudarris

Perlaksanaan Tindakan 1. Tindakan yang dirancang telah dilaksanakan semasa P&P dijalankan. Dalam sesi pengajaran dan pembelajaran, pelajar akan diperdengarkan bacaan contoh daripada guru, rakan pelajar, kaset atau sebagainya. 2. Ketika ini juga, pelajar akan menyemak dan merujuk bacaan contoh kepada AI-Quran. Kemudian pelajar akan memperdengarkan surah soma ada secara individu atau kumpulan. 3. Manakala guru dan pelajar yang lain akan menyemak bacaan tersebut. Seterusnya, guru akan memberi teguran, nasihat, peneguhan dan sebagainya kepada pelajar berkaitan bacaan tersebut. 4. Dalam P&P ini guru telah membimbing dan memberi tunjuk ajar cora bacaan

mudah untuk menguasai tajwid dengan memperkenalkan RODA TAJWID.

Pengumpulan Data • Setiap pelajar dikehendaki membaca surah AI-Alaq dan AI-Adiyat yang telah ditentukan. Bacaan pelajar dinilai dan diberi markah mengikut kebolehan dan kecekapan masing-masing menggunakan RODA TAJWID

Projek KIK SKPP9(2)

Mudarris

4.1

Kebaikan dan Keburukan Cadangan

(SWOT)

4.2 KEBAIKAN DAN KEBURUKAN CADANGAN

ANALIISA SWOT
II
1

CADANIlAN
Pn. (ABM) Hashimah

KEKUAIAN
Mampu mj,'lik, Tiada peruntukan, Mudah Rosak Mudah dibawa dan cepat memahami hukum tajwid

f1ElUAtlll
Mampu dlselesaikan dengan mudah dan cepat Tiada

Mewujudkan Alat Bantu Mengajar untuk Tajwid (RODA TAJWID)

2

Memperbanyak bahan pengajaran secara aniline En.Za~

Mudah diakses dlrnana mana,

Sukar dimiliki oleh setlap mund dan kos yang tinggi.

Dapat meningkatkan penguasaan IT

Masalah networking di kawasan pend ala man dan tidak semua murid mampu rnlllk,

KU:U.l'lll~H
~erb01ll1y;lklk~1'1

u..elflilharan l(e;r~a

na:pat rnemlJui3lt IMihan slEMia Fa

:Suka r Imenrl!a:pat

Terticir,

Ib!i!:mkir,

4.2

Penilaian dan Pengesahan Cadangan Terpilih Melalui penilaian SWOTjelas disini menunjukkan bahawa perkara nombor 1 merujuk kepada cadangan MengajarTajwid diterima. bagi mewujudkan Alat Bantu

yang dinamakan sebagai "Podo Tajwid" adalah

Projek KIK SKPP9(2)

Mudarris

Penilaian Cadangan
__

Terpilih.
PEN!ILAIANANPENGESAHAN D CADANGAN TE,RPILIH

_.--------:4.3

~

Daripada Ka,jian Yang'Telah Dijalankan

..,

• Setelah beberapa pendekatan yang digunapakai dalam P&P mendapati semua pelajar dengan mudah dan cepat rnerijawab dan rrrerryele-saik.an rrrasafah clalarn rn erigu.asar Tajwid dengan menggunakan RODA T D.
__ --~ __'~-_._~4.3 PENlllAIAN DAN PENGESAHANI CADANGAN TERPILIH

----~=========---------------

CADANIG,AN PENIYELESAIANI
KUMPULAN KAMI BERSETUJU MENAMAKAN ABM TAJWlD SEBAGAI

RODATAJWlD

54

Projek KIK SKPP9(2)

Mudarris

___

----------:.4.3

PENlllAIAN DAN PENGESAHANI CADANGAN
TERPILIH

Refleksi
Pada peringkat awal pelaksanaan tindakan ini, terdapat segelintir pelajar yang kurang minat dan selesa dalam sesi pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Keadaan berubah apabila mereka mengetahui tentang tujuan tindakan iru dan apabila mereka mula merasakan keberkesanan tindakan ini ke atas diri mereka. Pada peringkat uu, pelajar begitu seronok untuk belajar kemahiran membaca Al-Quran malah ada yang meminta untuk lebih mendalaminya. Keputusan kajian tindakan yang dijalankan menampakkan hasil yang memberangsang dan boleh dibanggakan. Penguasaan membaca Al-Quran dalam kalangan pelajar dapat ditingkatkan dengan jaya dan baik.
4.4
Perlaksanaan Cadangan

55

Projek KIK SKPP9(2)

Mudarris

56

Projek KIK SKPP9(2)

Mudarris

57

Projek KIK SKPP9(2)

Mudarris

58

Projek KIK SKPP9(2)

Mudarris

59

Projek KIK SKPP9(2)

Mudarris

60

Projek KIK SKPP9(2)

Mudarris

5.1

Pencapaian Projek

Pencapaian projek KIK daripada hasil kerjasama kumpulan yang baik sepanjang tempoh perlaksanaan projek bermula pada Mac hingga Oktober 2011. Setiap ahli kumpulan telah memberikan sumbangan dan memainkan peranan utama sehingga projek ini dapat disiapkan mengikut tarikh yang telah dirancangkan. Pihak pengurusan sekolah juga banyak membantu dari segi input serta data-data yang diperlukan bagi menjalankan projek ini.

61

Projek KIK SKPP9(2)
Pencapaian projek dapat dinilai dari beberapa sudut seperti berikut: 1.

Mudarris

Penjimatan kos pembelian ABM Tajwid sebanyak RM 1250 bagi peruntukan kewangan peG tahun 2011 bagi Panitia Pendidikan Islam.

2.

Kerjasa sama serta komitmen setiap ahli kumpulan Mudarris meningkat 100% pada selepas 6 bulan projek dilaksanakan.

3.

Projek KIK ini merupakan projek pertama dijalankan di SK Putrajaya Presint 9(2) telah memberikan pengalaman yang sangat banyak kepada ahli kumpulan Mudarris dalam melaksanakan projek KIK. Penglibatan guru dalam projek KIKtelah meningkatkan penilaian prestasi akhir tahun guru sebayak 10% oleh pihak pentadbir sekolah.

4.

Prestasi dan penguasaan murid dalam ujian tajwid telah meningkat sebanyak 40%.

Sila rujuk lampiran Data Ujian Pra dan Post.

62

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful