Ng nobelang

:

Ipinasa ni:

Ipinasa kay:

V. Konklusyon

Reyes ang katotohanan sa mga iresponsableng ama noon at maging sa ngayon. Naipakita ni Roman G. Samantalang nagsikap mag-aral ng mabuti si Nene dahil sa pagiging masunurin sa ina. Hindinakakatamad suriin ang nobela dahil sa magandang kuwentong taglay. . Kailangang magsikap na isang magulang lalo na ng isang padre de pamilya angmaitaguyod sa magandang kondisyon ang kanyang pamilya sa halip na magbisyo dahil masamaang magiging epekto nito. Sinikap ni Loleng na mapag-aral si Nene at masasabi ko na tama ang kanyangdesisyon. Ang kasal ay isang banal na pakikipagtipan na maybasbas ng Diyos. ang Pusong Walang Pag-Ibig ay isa sa mga maganda at kapakipakinabang na basahin dahil sa pagiging dramatiko nito at sa mga mapupulot na aral.Ayon sa pagsusuri. A. Dapat pahalagahan ang edukasyon dahil ito’y magbibigay sa tao ng magandangkinabukasan.Manalig lamang sa Kaniya at kumilos ng tama at Kanyang ibubuhos ang biyaya. Matatag siLoleng dahil sa kalagitnaan ng alitan giyera ng mga Amerikano sa Pilipino ay kanyang buonggiting na hinanap sa mapanganib na lansangan ng Maynila ang kanyang anak na si Nene. AralIsang kahalagahan ang pagiging responsable. May mga taong nakakatanda at maraming karanasan. Maraming beses napumalpak si Enrique dahil napasubo lamang siya at hindi inisip kung ano ba ang tamanggagawin. Ang pagpapakasal ay hindikaning isusubo at kapag napaso ay iluluwa. Isipin muna ng maraming beses ang isang bagay bago ito gawin.Mali ang pagiging pabigla-bigla sa pagdedesisyon dahil baka hindi magustuhan angmagiging dulot nito. Hindi dapat mawalan ng pag-asa ang isang tao dahil may maawaing Diyos sa Langit.

Hindi sila kailanman humingi ng kapalit bagkus lalo pa nilang sinuportahan angmag-ina para umasenso. Sa kabila ng hindi na nahanap muli ni Loleng si Ikengay sinikap niyang muling bumangon sa tulong ni G. Sumunod si Nene sa mga tagublin ng kanyangina at kahit kailan ay hindi siya naligaw ng landas. Reyes tulad ng salitang “napapanagimpan” at “humahaginggeng” sa mga pagsasalaysay at pag-uusap ng kwento attauhan. Naging mahirap para sa manunuri ang pagkuha sa kahulugan ng ibang mga hindipamilyar na salita ngunit sulit naman dahil maganda ang kuwento. Sa simplengpagbebenta ng bibingka ay unti-unting nakaipon kaya silang mag-ina ni Nene ay namuhay rin ngmasagana.pamamaraan ng panliligaw at mga salitang panuyo. Kapag may hirap. mga taong walang ibang libangan kundimakipagkuwentuhan sa kapananghalian at ang mga bagay na dapat inihahanda kapagmanganganak ang isang babae. Maging matulungin sa kapwa katulad ng pagtulong ni G. pagiging abala ng mga kalalakihan .Inilahad rin ni Roman G. B. Ricardo at Aling Nitang. may ginhawa. Lahat ng mga makalumang ugali ay nagbigay diwa sa nobela. Naipakita ng may-akda kulayng mga makalumang kaugalian noong ika-19 na siglo tulad ng labis na kahigpitan atpagdedesisyon ng magulang kung kanino ikakasal ang anak. Ricardo at Aling Nitang kay naLoleng at Nene.Maging masunurin sa magulang dahil ito ay isa sa mga utos ng Diyos na may pangakongpagbibigay ng magandang kapalaran balang araw. ang mga makalumang uri ng sugal. Reyes ang kanyang historikal at awtobiograpikal na karanasan saRebolusyon tulad ng mga pagkabalisa ng mga tao. PunaMakalumang Tagalog ang kadalasang ginamit ni Romang G.

Ngunit sa kabila nito. Isiningit rin ng may-akda ang kalagayan ng Maynila noong nagkakagulo dahil sa biglaang dominasyon ngAmerikano sa Pilipinas na ang kinakatwiran ay tutulong daw para makapagsarili ngunitsinalakay nila ang mga sundalong Pilipino. Reyes upang maramdaman ng mambabasa ang mensahe ngkwento at damdamin dahil ito ay puno ng mga aral na tiyak na tatatak sa isip ng sinumang babasa. nagingulirang ina si Loleng kay Nene dahil tiniis niya ang mga paghihirap at nagsikap paramakabangon at mapag-aral ang anak. Ngunit maaaring naging silbingparusa iyon kay Ikeng dahil sa kanyang mga pagkukulang. Naging mga sakim angtao sa Maynila at ang iba ay nagnakaw sa bahay ng may bahay samantalang itinaas ang renta ngmga pinauupahang tulugan ng mga ganid na maybahay.dahilmamumundukan at ang hindi pagiging kalmado ng mga dalaga dahil sa takot. . Naging ganap ang pagiging iresponsable at bisyoso niEnrique na siyang nagdulot ng paghihirap ng kanilang pamilya. Hindi nagustuhan ng mambabasa ang pagkamatay ni Ikengdahil hindi man lang ito nabigyan ng pagkakataon na makabawi sa kanyang asawa’t anak namatagal niyang hindi nakita sa loob ng mahabang panahon. Maganda ang pagbibigay papel ni Reyessa mga tauhan ng kanyang nobela. Maraming naganap na sunog. Epektibo ang dramatiko atmakalumang estilo ni Roman G.