You are on page 1of 194

ERGENEKON BELGELERNDE FETHULLAH GLEN VE CEMAAT / Nedim ENER DESTEK YAYINEV: 104 ARATIRMA-NCELEME: 45 Yayn Ynetmeni: Ertrk AKUN

Editr: Senem YILMAZYERLI Teknik Hazrlk: Esma ERIL Kapak: Fikirhane 1. Bask: Ekim 2010 (Destek Yaynlar) 2. Bask: Mart 2011 (Destek Yaynlar) Yaync Sertifika No: 13226 ISBN 978-9944-298-95-7 Destek Yaynevi nn Cad, 33/4 Gmsuyu Beyolu / Istanbul Tel : (0212) 252 22 42 Fax : (0212) 252 22 43 www.destekyayinlari.com info@destekyayinlari.com nkilap Yayn Sanayi ve Tic. A. obaneme Mah. Altay Sk. No:8 Yenibosna-Bahelievler STANBUL Tel: (0212) 496 11 11 3 Nedim ener Yaklak 20 yldr gazetecilik yapan Nedim ener'in yaynlnm dokuz kitab bulunmaktadr. Mesleki alanda birok dl kazanan Nedim ener, "Dink Cinayeti ve stihbarat Yalanlar" kitabyla Uluslararas Basn Enstits (PI) tarafndan belirlenen 60 Dnya Basn zgrl Kahraman arasnda yer ald. IP1'n 60 kurulu yldnmnde belirlenen 60 Dnya Basn zgrl Kahraman arasnda 1979 ylnda ldrlen Milliyet gazetesi Genel Yayn Ynetmeni Abdi peki ve 2007 ylnda ldrlen Agos gazetesi sahibi Hrant Dink' ile birlikte yer alan Nedim ener bu kitabyla Trkiye Gazeteciler Cemiyeti 2009 yl Basn zgrl dl, 2010 Yl 'Trkiye Yazarlar Birliinin Dnc ve fade zgrl dl ile Abdi peki Gazetecilik dl kazanmtr. KTAPLARI Tepeden Trnaa Yolsuzluk (Metis Yaynlar 2001) Naylon Holding (OM Yaynlar 2002) Uzanlar-Bir Korku mparatorluunu'nun k(GnceI Yaynclk) (2004) Kod Ad Atilla (Gncel Yaynclk) (2004) Frsatlar lkesinde Bir Kemal Abi (Gncel Yaynclk) (2006) Hayrsever TERRORlST(Gncel Yaynclk)(2006) Dink Cinayeti ve stihbarat Yalanlar (Gncel Yaynclk)(2009) Ergenekon Belgelerinde Fethullah Glen ve Cenaat(Gncel Yaynclk)(2009) Uur Dndar ste Hayatm(Doan Yaynclk)(2010) GAZETECLK DLLER:

Uluslararas Basn Enstts(IPl) Dnya Basn zgrl Kahraman dl 2010 Trkiye Yaynclar Birlii Dnce ve fade zgrl dl verilildi 2010 Abdi peki Gazetecilik dl ald. 2009 ylnda da Trkiye Gazeteciler Cemiyeti "Basn zgrl" dlne layk grld. 2007 ylnda ada Gazeteciler Cemiyeti Uur Mumcu Aratrmac Gazetecilik dl kazand. 2003 ylmda Transparency Intemational (TI)'nn Trkiye ofisi Toplumsal Saydamlk Hareketi Demei (TSHD) tarafndan "Uluslararas Drstlk dl" Trkiye aday seildi. 2002 Sedat Simavi Gazetecilik dl. 1998 Metin Gktepe Gazetecilik dl, 1998, 1999, 2000 Trkiye Gazeteciler Cemiyeti Yln Ekonomi Muhabiri dlleri. 4 NDEKLER YEN BASKIYA NSZ ........ 7 1. BLM: FETHULLAH GLEN VE ERGENEKON ......... 17 2. BLM: MT BELGELERYLE FETHULLAH GLEN... 39 3. BLM: FETHULLAH GLEN VE POLS ...................... 61 4. BLM: ASKER VE FETHULLAH GLEN. .....................149 5. BLM: DARBE BELGES M, KOMPLO BELGES M? ...221 SONU: FETHULLAH GLEN HAREKET SYASETN NDE ........................... 243 EK-1: .................................... 251 SONU ......... 277 EK-2: ....... 279 5 YEN BASKIYA NSZ CEMAATTEN, HARAKETE, HARAKETTEN RGTE MI? Bu kitab 2009 yl Temmuz aynda Ergenekon belgelerinde Fethullah Glen Ve Cemaat adyla yaynlamtk. Kitabnhibir yerinde Fethullah Glen ve onu destekleyenler iin tarikat yada rgt nitelemesi yapmamtm. nk insanlarn bir gre veya tutuma kendilerini yakn hissetmesi ve iinde olmas doaldr. Kurumsal bir at altnda toplanmasnda da ne yasal ne de sosyal bir engel yoktur. Trkiye'de devletin her kurumunda etkili olan ve birbirle-

rini tanmasalar da aralarnda balantlar salayan kiilerin olduu bir yaplanma elbette merak konusudur. nk bu yapnn, hareketin yesi olmayan dier yurttalarn yaamlar zerinde de etkisi vardr. Bu nedenle akl banda birok insan Fethullah Glen hareketinin effaf olmas arsnda bulundu. Ancak bu ar hibir zaman karlk grmedi. Fethullah Glen ve cemaatin sylemleri ile cemaatin tutumunda, "grnen" ile "yaanan" arasnda var olduu dnlen ve hissedilen fark elbette zgr bireylerin ilgisini ve tepkisini de ekecektir. Cemaat kendisi hakkndaki effaflk taleplerine cevap vermeyince nmzdeki en nemli kayna deerlendirmek istedim. O kaynak Ergenekon davas iddianamesinin ekleri arasnda bulunan Milli stihbarat Tekilat (MT), Emniyet Genel Mdrl (EGM), Mlkiye Tefti Kurulu raporlar ve Genelkurmay Bakanl ile Jandarma Genel Komutanl'nn resmi raporlar bir btnlk iinde yaynladm. 7 Cemaatin insanlar korkutan gcnn ilk hukuki testi Erzincan Cumhuriyet Basavcs Ilhan Cihaner'in tutuklanmas ile sonulanan soruturmayd. Cihaner, smailaa Cemaati diye balad soruturmada Fethullah Glen Cemaati'ne ulat. Trkiye genelinde bir soruturma yrtrken bir anda kedisini Ergenekon Davas san olarak buluverdi. Basnda Cihaner'in bana gelenlerin cemaat operasyonu olduu ska yazld. Basavcnn yorumu da byleydi. Ben kitabmda cemaatin faaliyetlerini "rgt" diye nitelemezken 2010 yl Austos aynda Emniyet Mdr Hanefi Avc'nn kaleme ald HaIi'te Yaayan Simorlar Dn L)cz lct Bugn Cemaat kitab ortal sarst. Hanefi Avc, kitabnda varl hissedilen cemaatin polis, adliye ve ordu iine uzanan balantlarn deifre etti. Kendisi de bir zamanlar cemaate yakn duran ve ocuklarm cemaatin okullarndan Samanyolu Koleji'nde okutan Avc, cemaate bal polislerin devletin hukukuna deil ccmaatin isteklerine gre davrandn iddia etti. Adeta Fethullah Glen Cemaati'ne sava at. Yllarca sol rgtlere kar operasyonlar yapan, solculara yapt ikencelerle anlan Hanefi Avc bir anda yasad sol bir rgte "yardm ve yataklktan" tutukland. Avc Silivri cezaevine konuldu. Yaadklarn cemaatin operasyonu olarak adlandrd. Hanefi Avc kitabnda cenaatten harekete, hareketten rgte dnen bir yaplanmadan sz ediyor ve insanlarn zgrlklerini tehdit ettiini anlatyor.

Hanefi Avc'nn bu kitabn sonuna da konulan iddialarnn doru olup olmad zamanla ortaya kacak ancak, kitabn iindeki resmi raporlarla benzeen yn olduu da gzden kamyor. te bu kitab okurken bunu gz nnde bulundurmak gerekiyor. Ekim 2010, stanbul 8 ERGENEKON SANDIGINDAN IKAN GLEN KLLYATI "Yabanclar doru anlarken, bizde bazlarnn anlay szl devam ediyor..."(*) Evinin "mtevaz" salonunda arlad ziyaretiler arasnda bulunan Zaman gazetesi yazar Hseyin Glerce'ye bu ifadelerle yaknyordu Fet hullah Glen, Samanyolu televizyonunda ana haberleri izlerken... Almanya'daki uluslararas Glen konferansn da Prof. Thomas Michel'in konumasnn aktarld ha ber zerine bu deerlendirmeyi yapyordu... "Anlayszlar"n anlayamad, (Glen'in kendi ifade siyle) "Gnlller Hareketi"nin amac ve faaliyetleriydi Yandalarnn "Fethullah Glen Hareketi , uzanda bu lunanlarn "Fethullah Glen Cemaati , kar olanlarn ise "Fethullah Glen Tarikat" ya da ksaca "Fethullahlar diye tanmlad oluumu kastediyordu "Hocaefendi ... Tedavi grecei gerekesiyle 1998 ylnda Trkiyeden ayrld ve ABD'ye gitti. 10 yldan bu yana bu lkede yal yor. Pensilvanya'da ikamet ettii iftlik evi sk gvenlil nlemleriyle korunuyor... Hakknda alan davalar beraatle sonuland. Bizza' Adalet Bakan'nn ifadesiyle, lkeye dnmesinde hukuk adan da hibir engel bulunmuyor. Ama belli ki, sreg len bir " anlay" sorunu var orta yerde... -----------------------(*) Hseyin Glerce. 29.06.2009. Zaman gazetesi 9 Peki, neydi bu anlay sorununun temelinde yatan dahili" nedenler? Bu soruya yant olarak pek ok gereke sralamak mmkn... Ancak, zellikle iki temel noktaya iaret etmekte yarar var: Birincisi, bizzat Fethullah Glen ad ve bu ad etrafnda dmlenen olgular. Bu erevede, eitli vesilelerle ve eitli yollarla basna ve televizyonlara yansyan vaaz kasetlerinde dile getirdii grler, yorumlar.. lkincisi ise, cemaat iinde yer alm kiilerin; cemaatin amalar, alma yntemleri ve sosyo-politik yaam bimlendirme iddialarna dair toplumda endie yaratan

aklamalar... Kukusuz, toplumun deiik kesimlerinde bu iki olgu zerine farkl grler sz konusu. Dahas, bu olgularn sre iinde nem srasn deitirmesi ve alg deiikliine yol amas da pekl mmkn. Ancak bir nc olgu var ki, kafalardaki soru iaretlerini ve endieleri srekli klmaya yetiyor. O da pek ok kiinin zerinde uzlat effa?k" sorunu... Bu erevede, tartma gndeminde yer alan bir dier nemli soru ise, saylar giderek artan ve kamuoyu oluturmada nemli bir g haline gelen "cemaate yakn medya kurulularnn; kamu hizmeti nitelii tayan yaynclk m yaptklar yoksa asl olarak belirli bir grubun propaganda arac olarak m ilev grdkleri" sorusudur. effafln gerei olarak okullarn, niversitelerin, dershanelerin, yurtlarn, Ik Evleri'nin, kurslarn, kamplarn yerleri, sahipleri, yneticileri, ?nansrleri; rencilerin rehberlerin, belletmenlerin, hatta imam"larn, abilerin" kimlikleri, nitelikleri; verilen eitimin ierii ve niteliinin bilinmesi ve kamu denetimine ak olmas keyfiyet deil bir zorunluluktur. Anlalamama sorunu asndan ise, Fethullah Glen'in byk nem atfettii "istiare" kurullar yelerinin, mahalle, ile, il ve Trkiye genelindeki yelerinin isimlerinin 10 bilinmesi yararl olmaz m? Eer sivil nitelikli bir toplumsal hareket kimlii tayorsa organizasyon emas, ynetim kadrosu ve tznn bulunmas gerekmez mi? rencilere yardm amacyla kurulmu dernekler ve vakflarn, onlara ba yapanlarn isimlerinin ak olarak bilinmesi yannda, cemaate "himmette" bulunan iadamlarnn kimliklerinin de ak olmas, bilinmesi gerekmez mi? te bu erevede, kendisini bir bakma batnn "sivil toplum hareketi" niteliinde konumlandran Fethullah Glen Cemaati'nin, sz konusu yaplarn sosyal karakte rinden farkl olarak effaf"lk ve "hesap verebilirlik" konularnda ciddi aklar bulunduu tartma gtrmez bir gerektir. Tm bu sorularn aklkla yant bulmas, elbetteki toplumun rahatlamas ve hareket zerinden sren tartma larn saduyu temelinde uzla ans yakalamas bakmn dan byk nem tayor. effaflk, Fethullah Glen'in bizzat kendi ifadesiyle. 'birilerinin onu yanl deerlendirip hakknda su-i zanna kaplarak gnaha girmesine sebep olmama" adna da bi

zorunluluktur. Dahas effaflk, bu kavram "bir slup gzellii" diye niteleyen cemaatin "kendisini daha doru ve daha iyi an latabilmesi" iin de bir gerekliliktir. Bylece Pensilvanya'da yaayan Fethullah Glen, Il Evleri'ne himmette bulunan iadamnn parasnn ihale lerdeki yolsuzluklardan gelip gelmediini de aka gre cek, bu konuda yalnzca kendisine verilen bilgilerle yeti mek zorunda da kalmayacaktr. Nasl m? Eer Ik Evleri'ne ya da cemaate yardmda buluna kiilerin isimleri ve yaptklar iler toplumun, devletin ve 11 basnn denetimine alrsa, bu kiiler hakkndaki bilgiler de ortaya kacaktr. Bylelikle, ibadeti yaam biimi haline getiren Risaeli Nur rencilerinin kursandan da haram" para gememi olacaktr. Bilindii gibi yolsuzluk yalnzca ondan beslenenleri deil, toplumu rten bir hastalktr ve herkes tarihin bu ahlak d ezeli virsyle mcadele etmek zorundadr. Eer effaflk olmazsa, Fethullah Glen'in mrn verdii hareketi de bu ldrc virsn etki alanndan uzak kalamaz. Dolaysyla, "cemaate himmette bulunan iadamlar acaba hangi ihale karl bata bulunuyor" sorusu da hep gndemde kalr. te bu yzden cemaat "anlalmak" istiyorsa, bu ve benzeri durumlara effaflkla yant verebilmelidir. Herkes ve her kurum gibi... "Anlalamama" olgusunun "harici" nedenlerine gelince... Artk ou insan, Fethullah Glen ve cenaatini "ayn duygu heyecan ve hedefi paylaanlarn bir araya geldii bir hareket" eklindeki tarifle yetinmiyor. Hedefi iinse, "Hakk'n rzasn kazanmak eklindeki aklama yeterince tatmin edici bulunmuyor. Harekete phe ile bakanlar asndan ise, Fethullah Glen hakkndaki resmi raporlar farkl bir anlam tayor. Cemaate yakn medya kurulular, yalnzca 115 lkede sahip olunan okullardan bahsederken, ekonomi, siyaset ve sosyal alanlardaki balantlarn ak olarak konumuyor. O yzden bilim adamlar, aydnlar, gazeteciler, devletin resmi kurumlar farkl boyutlarda sorgulama refleksi gsteriyorlar. "Cemaat ne amalar, ka yesi vardr, nasl rgtlenmitir, kim destekler, yabanc lke balants var m" gibi sorulara (doru, eksik ya da yanl) yant veren ve her zaman ulalmas mmkn olmayan bu belgelere

yneliyorlar. 12 Bu kitapta yer alan belgelerin bylei bir ihtiyac ne lde karlad tartlabilir. Ama Fethullah Glen'in ifade ettii ekilde, "cemaatin anlalarramsn temel nedenlerinden birini oluturduu da gerek. Dolaysyla bu adan bakldnda d, cemaat tam anlamyla effaflaana kadar Ergenekon davas ekleri arasnda bulunan Trkiye Cumhuriyeti grenik kurumlarnn hazrlad resmi istihbarat raporlar anlam tamaya devam edecektir. Nitekim, "gizli bir rgtlenme" dcesi yaratan kendi propaganda faaliyetleri dnda, harelet hakkndaki en byk bilgi yn da bu raporlarda yer alyor. Devlet ve Fethullah Glen anlalmazlnn" arkasndaki bu raporlar, adeta bir "klliyat" gbi Ergenekon davasnn ekleri arasnda karmza kveriyor... *** uras ak ki, ilerleyen sayfalarda d grlecei gibi, devletin Fethulah Glen grubuna bak kinin iktidarda bulunduuna bal olarak deiiyor. Kitapta yer verilen raporlarda, bazen vlen Fethullah Glen'in faaliyetleri ou zaman da teliike olarak grlm. Hazrlanan raporlara gre, Fethull Glen ve grubu hakknda grn hi deitirmeyen ve onun "lml bir slam devleti"ni amalad ynndeki dnceye sahip olan tek kurum ise Trk Silahl Kuvvetleri olmu... Bu kitab okurken akldan karlnanas gereken; Fethullah Glen'in, "terr rgt kurnak ve ynetmek iddiasyla alm davalardan beraat ettii ve yaad Amerika Birleik Devletleri'nden Trkye'ye dnmesinde hukuki hibir engelin bulunmadcr. Zaten Ergenekon dosyas eklerindeki belgelerde de Fethullah Glen 13 Cemaati hakknda terr rgt olduuna dair bir iddia yer almyor. Deiik tarihlerde hazrlanan raporlarda asl olarak, cemaatin brokrasi ve zellikle Emniyet tekilatndaki rgtlenmesine dikkat ekiliyor ve bu erevede oluan sorulara hayli arpc, bir o kadar da iddial yantlar veriliyor. Fethullah Glen ve cemaati hakknda, en eskisi l990'l yllarn bana, sonuncusu Genelkurmay'n 2004, Emniyet Mdrl'nn 2006 tarihli raporlarna dayanan belgeler, tm tartmalara ramen, en azndan "resmi gzle Fethullah Glen ve cemaatinin ne olduunu, cemaatin polis iindeki elemanlarn, destekilerini, amalarn ve b-

ykln okuma frsat veriyor. Bilindii gibi dava dosyalarnn ekleri, genellikle iddia olunan sularla ilgili kant, ifade ve belgeleri barndrr. te Ergenekon dosyasnn artc ynlerinden biri de, devletin nemli kurumunun; Milli stihbarat Tekilat (MT), Emniyet Genel Mdrl ve Genelkurmay Bakanl'nn Fethullah Glen Cemaati hakknda dzenledii raporlara, ekler arasnda yer verilmesi... Bylece savclar, kast olmasa da "Ergenekon belgeleriyle Fethullah Glen" okumas yaplmasna da olanak yaratyorlar. Savclar, "bu belgelerin dava konusuyla ilikisi yoktur" deyip bunlar bir kenara atm olabilirlerdi. Ama dosyada brakmay tercih ettiler. Ergenekon davas sanklarnn iyeri ile evlerinde yaplan aramalarda birok belge bulundu. Bu belgeler saysz gazete, televizyon ve internet sitelerinin haberlerine ve kitaplara kaynaklk etti. Dolaysyla, kocaman bir ormanda tek tek aalara bakmak gibi, ayrntlara inildiinde Fethullah Glen'in adnn getii resmi raporlarn, geneli itibaryla paralellik gsterdii gzleniyor. Davann sanklarndan Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay'a ait olduu iddia edilen gnlklerde yer alan MIT eski Mstear 14 enkal Atasagun'a ait grler ise, o butun ndek boluklarn dolmasnda etkili oluyor. Dolaysyla, Balbay'a ait olduu ifade edilen gnlklerin byk blm basn tarafndan ciddiye alnrken, Glen ve cemaati hakknda dile getirilen iddia, gr ve deerlendirmelere srt evirmek olamazd. Ve son bir not daha: Kitapta, toplumun her kesiminde yogun olarak tartlan Fethullah Glen ve cemaati ile ilgili baz bilgileri vermeyi amalarken, konuyla ilgili belgelerde -ki, tamam aleniyet kazanm olmakla birlikte- eitli ekillerde ad geen ve bir ksm hl grevde bulunan kiilerin adlar, deifre etmeme kaygsyla ksaltlarak verilmitir. Dolaysyla da okuyucunun, bunu bir otosansr olarak grmeyecegi inancndaym. * * * Her ilde onlarca "Ik Evi", grenci yurtlar, dershaneler, niversiteye hazrlk kurslar ve niversiteleriyle egitim alanlar... 100'e yakn lkede saylar 500'e yaklaan, okul, niversite, dil kursu, kltr merkezi vb egitim kurumu... Ulusal, uluslararas ve yerel yayn yapan onlarca dergi, gazete, radyo ve televizyondan oluan devasa bir medya gcn.

Onlarca dernek, derneklerin bagl bulundugu yedi federasyon ve at rgt konfederasyonla i dnyasnda byk bir rgtl g... Cemaat mensuplarnn kendi ifadelerine gre, says be milyona ulaan bir aidiyet merkezi... Bu tablo sosyal bir olgu mu, yoksa MT eski Mstear enkal Atasagun'un deyimiyle ABD'nin Yeil Kuak pro15 jesiyle balayan dnm projesinin paras m? te bu temel soruya verilecek yant ekillendirebilmek iin, Ergenekon dosyasna da gz atmak gerekiyor diye dnyorum. ster Fethullah Glen Cemaati, ister Fethullah Glen Hareketi, isterseniz de "Gnller Hareketi" deyin, eer yazdklarnz bu rgtlenmeyle ilgili vc szler iermiyorsa, evrenizden uyar" almanz kanlmaz... Baka bir ifadeyle, ya hibir ey yokmu gibi davranacaksnz ya da veceksiniz. Bu kitapta yazlanlar, yalnzca Ergenekon ad ile bilinen soruturma ve arkasndan alan davann eklerinde bulunan belgeleri aktarmaktan ibaret olsa da "bama geleceklere hazr olmam" konusunda ok sayda uyar aldm sylemeliyim. Bu sre bana gsterdi ki; Fethullah Glen grubu ya da Fethullah Glen Hareketi'nin gc ile ilgili sylentiler, insanlarn zihinlerinde hayli arpc dnceler, hatta endieler yaratm durumda... Sorular endieyi, endieler ise beyinlere yerleen korkular bytyor... Eer gazeteci kimlii tayorsanz ve mesleinizi drstlk, tarafszlk, objektif bakabilme temelinde srdrmeye alyorsanz; aratrdnz olgu ve olaylar szi 'otosansr"e deil ama "otokontrol"a gtrr. Ben de meslegimin bana ykledii sorumluluun gereini yerine getirmek istiyorum.. "Susmama hakkm" kullanarak tartmak istiyorum. Nedim ener Haziran 2009 16 BRNC BLM FETHULLAH GLEN VE ERGENEKON Fethullah Glen Ergenekon'daki iddialara neden taraf grnyor?

Tuncay Gney, polisteki ifadesinde Fethullah Glen ile ilikisine dair neler syledi? Veli Kk ile Fethullah Glen arasnda gemie dayanan bir iliki var myd? Ergenekon yaplanmasyla Fethullah Glen atyor mu? -------(*) Tm dkman ve tutanaklardan aktarlan metinler, belge niteliini korumalar iin, (zorunluluklar dnda) yaz ve anlatm yanllaryla b rakld. 17 FETHULLAH GLEN: ERGENEKON'DA BR GATAkulli VAR Bir zamanlar siyasete hi yakn durmad sylenen gerilimli zamanlarda bile siyaset st tutumuyla dikkat ektii ifade edilen Fethullah Glen ve ona bal gonuldalarnn" son dnemdeki tutumu, her kesmden nsann ilgisini/ tepkisini ekmeye balad. Buna Fethullah Glen'e saygsn" aklayan ve Glen'in samimiyetine inandn yazan ke yazar Avni zgrel dahil. Fethullah Glen Cemaati'nin "harakete" evrildiini savunan Radikal gazetesi yazar zgrel, Trkiye'nin siyaset tablosunda meydana gelen deiiklikle birlikte, eemaate 'Bi-taraf olan bertaraf olur' dncesi(nin) hakim olmaya balad'na dikkat ekiyor ve bu anlayn cemaate yakn yayn organlarnda giderek gemite rnei grlmeyen ekilde koyulaan bir slup kaymasna yol atn savunuyor. Bu deiimin Ergenekon davasyla ilgili yaynlarda kendini gsterdiine vurgu yapan zgrel, soruturmann, bu yaplanmann madur ett evreler sevindirmesini doal bulduunu ifade etmekle birlikte u arda bulunuyor: "Lakin bu sevincin yansmas herhalde kendince hedefler seip onlara lklar atarak saldrmaya deil, toplumda demokrasi, insan haklar ve adalete gven duygusunu glendiryek soukkanl bir slubu telkin etmeye dayal olmal...(*)" ---------------------(*) Avni zgreli Radikal gazetesi. 18 Benzer tepkilerde, Fethullah Glen'in gazeteci Mahmut vr'e syledii "Ergenekon'da bir GATAkulli var' eklindeki veciz ifadenin de etkisi olsa gerek. Bu slup, Fethullah Glen' in binlerce kilometre uzaktaki bir davaya

bakn, atfettii nemi ve durduu yeri gstermesi bakmndan ilginti. Ama daha da nemlisi, bu ifadenin tarz olarak adeta bir ok etkisi yaratm olmasyd... Amerika Birleik Devletleri'nde Pensilvanya'da yaad iftlikte bir grup gazeteciyi kabul eden Glen, "Ergenekon Terr rgt" iddiasyla alan dava ve sren operasyonlar yle yorumluyordu: "Bu ilerin sulandrld gibi bir kayg var. Bana da yle geliyor. Baksanza srekli Silivri Cezaevi'yle GATA arasnda, bir ara Cengiz andar syledi, yatay gei, yan yat geii var. Bizim Erzurumlular bunu yle yorumluyor; 'Bu iin iinde bir 'GATA'kulli var.' Hkmete kar da baz hesaplar seziliyor. Bunlar iyi eyler deil." Ergenekon'a kar mcadelede henz istenen noktaya gelinmediini syleyen Glen, "Bunlarn zerinden zrhlar yrtlamad. Fakat baz gelimeler de var. Taraf; Bugun ve Vakit gibi baz gazetelerde yklenmeler oluyor. Bundan 10 sene nce bunlar yaplamazd. Baz sylenmezler sylenir oldu" szleriyle tavrn da iyice belirginletirdi(**). "Glen'e gre sylenmezleri sylenir yapan" yayn kurulular arasnda, cemaatin yayn organlar olarak bilinen Zaman, Aksiyon dergisi ve Samanyolu TV gibi yayn kurulularndan hi bahsetmeyen Glen'in asl artc tavr, Ergenekon soruturmasn yakndan takip ettiini ve henz mahkeme karar olmamasna ramen iddialar da sahipleniyor grntsyd. Yaam boyunca, lideri olduu hareket ve sahip olduu uluslararas balantlar Fethullah Glen'i hep tartmalarn odanda tuttu. ------------------------------------(**) Mahmut vr. Sabah gazetesi 6 Mart 2009. 19 Kesin olan bir ey var ki, bundan sonraki yllarda da oka tartlacak. Ergenekon soruturmasnn arkasnda Fethullah Glen ve cemaatine bal kiilerin bulunduu iddialarnn tartld bir dnemde Glen'in bu szleri ok artc bulundu. nk davayla ad gndeme gelen baz savclarn ve soruturmay yrten Emniyet stihbarat Dairesi Bakanl personelinin ok nemli bir blmnn "Fethullah" olduklar iddialar, Ergenekon operasyonunun da etkinlik salamak iin "Fethullahlarn" yrtt bir operasyon olduu dncesi geni toplum kesimlerinde ciddi rahatszlk yaratyordu. Grnd kadaryla bu rahatszlk sokakla snrl deildi. Farkl kesimlerde hatta Hkmet iinde bile gidiattan honut olmayanlar vard. Hrriyet gazetesi yazar Ahmet Hakan grt bir bakann azndan, "Bu cemaat ok olmaya balad... El att btn ilerden biz zararl ktk" szlerini duyunca aknln gizleyememi ve u

satrlar yazmt kesinde: "Hoppala! Hemen 'Durun bakalm Sayn Bakan... Ne cemaati? Ne ok olmas?' diye araya girdim. Bakan Bey, 'Cemaati polisler' ile 'Cemaati savclar' meselesini balad anlatmaya... Meer... Emniyette gruplayorlarm, adliyede dayanma iinde oluyorlarm. Bir adm attklarnda 'Hkmetin iine yarar m yaramaz m' diye bakmayp, 'Cemaatin iine yarar m yaramaz m' diye bakyorlarm. Btn sorunlu ilerin ardndan bir cemaat balants kyormu. Hkmet onlar yznden hep zor durumda kalyormu. 20 Bakan Bey, fkeliydi... 'Cemaatsen cemaatligini bil kardeim' diyerek laik bir k bile yapt. Bir de unu syledi: 'Fethullah Hoca istihbarat ilerine merakldr. Ama onun merak yznden olan bize oluyor.' kna olmutum. nk bunlar syleyen 'flah olmaz bir Fethullah Glen kart' deildi, dost kuvvetlerdendi. Tek sorunu konuyu kamu nnde aka ortaya koyacak denli 'cesur' olmamasyd. Eh, her eyin olaan sey rettii bir lkede yaamadgmza gre, bu cesaretsizlik baglanabilirdi." GLEN NASIL HAKLI IKIYOR, KEHANET M STIHBARAT MI? Yaanan aknlk bir yana 2009 ylnn ilk eyreinde ba dndrc hzla gelien olaylar, "Ergenekon davasn da Gatakulli var" diyen Fethullah Glen'i servis edilen bilgiler gnda hakl karmt. Zira asker kkenli baz Ergenekon davas sanklar tutuklu bulunduklar cezaevinden GATA'ya sevk edilmilerdi. Ve yasad dinleme ye taklan elerin ses kaytlarna baklrsa, kimi sevklerde tartmal kararlar sz konusuydu.

Yine ayn erevede G1en'i hakl karan bir baka konu ise 2004 ylnda yaptg bir aklamada yer alyor yle diyordu Glen, "Bundan 8-9 ay evvel bir dostum vastasyla, bana, bu trl eyleri bilen, ok st seviyelerde vazife grm bir insan, 'Onmzdeki aylarda Trkiyede yeniden kan gvdeyi gtrecek, seri cinayetler ilenecek. 21 Gerekten de o aklamadan bir sre sonra Trkiye'yi sarsan u saldrlar yaand: RAHP ANDREA sANToRo CNAYET; 5 Subat 2006 CUMHURYET GAZETESNN BOMBALANMASI; 5, 12, 13 Mays 2006 DANITAY SALDIRISI; 17 Mays 2006 HRANT DNK CNAYET; 17 Ocak 2007 MALATYA'DA ZRVE YAYINEV CNAYET; 18 Nisan 2007 YK BAKANI PROF. DR. ERDOAN TEZ'E Y NELK SKAST GRM; 25 Nisan 2007 Bu cinayet ve saldrlarn tm Ergenekon iddianamesinde yer ald. Glen, BBP Genel Bakan Muhsin Yazcolu'nun Mart 2009 yerel seimlerinin drt gn ncesinde Yozgat Yerky'e giderken bindii helikopterin dmesi sonucu hayatn kaybettii kazay kurcalamak gerektiini sylediginde de phelerinde hakl kacan biliyor gibiydi. Fethullah Glen Ergenekon operasyonunun son srat yol ald bir dnemde 8 Nisan 2009 gn YIG bif ak' lama yapmt: "Yarn tahiye diye bir ey icat edebilirler, Allah korusun. Kitap okuyan Mslmanlarla, okuduklar kitaplarla ayakta durmaya alanlarn iine adam sokmaya ?llf' bilirler. Kitaplarn sahibi zatn posterlerini evlerne asa lirler. Ellerine de Kalaniko?ar verirler. ki yerde @Ylem yaptrp, demek ki frsat bulunca bunlar da silaha ?fllabi' lir derler. uvaldz bile olmayan insanlara terorist damgas vurmak isteyebilirler." 22 Fethullah Glen, samimi mminleri terrist gibi gstermeye alan odaklarn yeni bir irtica yaygaras koparabileceini syledi. 28 ubat ncesinde "bir ksm aknlarn zuhur ettii"ni syleyen Glen, giyim-kuamdan ibadet tavrlarna kadar pek ok hareketleriyle aykrlk sergile-

yen bu insanlarn topluma figran olarak sunulduunu hatrlatyordu: "Onlara bir ksm roller verildi; kimisi tarikat eyhi kisvesine brnp medyada boy gsterdi, kimisi teokratik dzeni hkim klma sevdals bir gerici numaras yapt, kimisi mrtecilerin ana drlp kandrlm bir kurban rol oynad ve kimisi de karanlk gler tarafndan kiralanan bir tetiki, kanl katil olmasna ramen, irtic piyesinde 'Allah'n ordusu'nun sadk bir eriymi gibi sahne ald. Figranlar, rollerini yle gereki ortaya koydular ki, herkes oynanann bir oyun olduunu unutu.p lkenin elden gittii zehabna kapld." Glen'in bu aklamas, Nisan 2009 tarihli ve 12 Haziran 2009 gn Taraf gazetesinin, Kdemli Albay Dursun iek imzasn tayan "AKP ve Glen'i bitirme plan' manetiyle ilgin benzerlik tayordu. Habere gre "rticayla Mcadele Plan" baln tayan drt sayfalk belge Ergenekon sanklarndan Levent Gkta'1n avukat Serdar ztrk'n ofisinde ele geirilmiti. ztrk'n avukatna gre bu belge mvekkiline ait deildi. Kimilerine gre ise bu Fethullah Glen Cemaati'nin 'komplosuyduf' ztrk'n avukat belgenin dardan birileri tarafnda ofise konduunu iddia ediyordu. Bu gelime adeta bir frtna yaratt. Ortaya kan toz dumanda belgenin ierii, doruluuna ilikin tartmalar geride brakmann tesinde bir anda unutturdu. Derhal soruturma balatan Genelkurmay Bakanl, 15 Haziran 2009 gn yapt aklamada da, belgenin TSK bnyesinde hazrlanmad kanaatinin olutuunu bildirdi. 23 Ele geirildii aklanan belgedeki u ifadeler Fethullah Glen'in bu gelimeden iki ay ncesinde bulunduu ngrlerle paralellik gsteriyordu: ... Askeri su kapsamnda yaplacak k evleri basknlarnda silah, mhimmat ve plan bulunmas salanacak, Fethullah Glen grubu 'Fethullah Silahl Terr rgt' kapsamna aldrlacak ve soruturmalar askeri nah kemeler kapsamnda yrtlecek. . ." Bir kehanet mi, istihbarat m yoksa senaryolatrlm bir komplonun sahneye konulmas m?.. Yant ne olursa olsun, yaanan tm bu gelimelerin nda ekillenen sorular, Fethullah Glen erevesinde Ergenekon operasyonunu okumay gerekli klyor. TUNCAY GNEY FETHULLAH GLEN'E

NE KADAR YAKIN OLDU? Bir ihbar sonucu 3 ubat 2001 tarihinde "Dolandrclk ve Sahtecilik" iddiasyla stanbul Emniyet Asayi u bg Mdrl tarafndan gzaltna alnan ve organize Su rgtleri hakknda beyanlarda bulunmas zerine Orgunize Sularla Mcadele ube Mdrl'ne teslim edilen Tuncay Gney, "ikence altnda" imdi Ergenekon davasnda sank olarak yarglanan polis mdr Adil Serdar Saan ve adamlarna uzun bir ifade verdi. te bu ifade, Ergenekon ile ilgili her eyin balangcydr Daha sonra kendisi de Ergenekon davas san olarak tutuklanan Adil Serdar Saan, bugn Ergenekon ad verilen operasyon iin adli soruturmay balatan ilk kiiy~ di. 2001 ylnda stanbul Devlet Gvenlik Mahkemesi'ne bavurarak, Tuncay Gney'in ifadeleri dorultusunda 24 soruturma izni talep etti. stanbul DGM Basavcl'na bavurdu ve soruturma iznini ald. Bugn Ergenekon Terr rgt iddiasyla balatlan soruturma ve alan davann 2001 ylndaki soruturma ad, "Emekli General Veli Kk'n Illegal Yaplanmas" idi. Ancak ileride de anlatacamz zere, 2001 ylnda bu soruturma baz nedenlerle yarda kesildi. Tarihler 12 Haziran 2007'yi gsterdiinde polise gelen bir ihbarla mraniye'de bir gecekonduya baskn yapld. Evde, aralarnda el bombalarnn da bulunduu baz silah ve mhimmat ele geirildi. mraniye soruturmas olarak balayan sre, 2008 yl Ocak aynda birinci dalga gzalt ve tutuklamalarla Ergenekon operasyonu adn ald. Yrtlen bir dizi operasyonla birlikte alan davada temel sulama, "Trkiye Cumhuriyeti'nde kaos ve askeri darbe ortam yaratmak amac ile suikastlar dzenlemek iin silahl rgt oluturma" iddiasyd. 2007 yl Ocak ayndan bu yana (Mays 2009) deiik tarihlerde 12 ayr operasyon (12 dalga) gerekletirildi. Bu operasyonlarda aralarnda emekli orgeneraller, daha alt rtbeli emekli ve muvazzaf subaylar, retim yeleri, niversite rektrleri, avukatlar ve gazetecilerin de bulunduu 100' akn kii gzaltna alnd ve tutukland. Dava ile ilgili olarak u ana kadar ekleriyle birlikte 5 bin sayfay bulan iki iddianame hazrland. Birincisi 25 Temmuz 2008 tarihini tayan iddianamenin ilk durumas 28 Ekim 2008 tarihinde yapld. Dava kapsamnda halen nc iddianame hazrlanyor. te tm bu srecin balangc, Tuncay Gney'in ev ve iyerinde yaplan aramalarda ele geirilen ok saydaki bilgi, belge, dokman ve bilgisayar kaytlaryd. Ama asl nemlisi Gney'in verdigi ifadeydi. El konulan malzemelerle ilgili Tuncay Gney'le yaplan mlakat kamerayla kaydedilmiti. Organize Sularla

Mcadele ube Mdrl ariv kaytlarnn tetkikinde Tuncay Gney'e ait mlakat kaseti bulunamad. Konu25 nun bu ynyle tartma gndemine gelmesinin ardndan sz konusu kasetlerin Fatih Cumhuriyet Basavcl adli emanet memurluunda olduu ortaya kt. Tuncay Gney'in polislerle yapt ve videoya ekilen mlakat ncesi ikence grd iddias da ortaya atld. "Grd ikence sonras" polislere geni bir ifade veren Gney, hukuken bu sylediklerini "kabul etmediini' de aklad. Buna karn, ifadeleri Ergenekon davasnn ekleri arasnda yer ald. Dolaysyla Fethullah Glen ve Ergenekon konusunun balangcnn da Tuncay Gney'in dava dosyasnda yer alan ifadesindeki Glen Cemaati ile ilikilerini anlatt blmlere ayrmak doru olacakt. te Gney'in kendisinin, Fethullah Glen ve Veli Kk'le ilikileri konusunda anlattklar: TUNCAY GNEY: Ben orumluyum aslen, orum Karglym. Ben o zaman, zaten babamn lmnden etkilenerek namaz falan klyordum. Zaten yatl okuldayken de ben ortaokuldayken de Kuran Kursuydu ayrca okulum hem de darya da okula gidiyorduk, ey olarak gndzleri de belli saatlerde de din dersleri falan alyorduk. Arapa Kuran okumay orda rendim AYAZAA KY Talebe Pansiyonu'ndan; hl o pansiyon durur. Ordayken ite, ofis boyluk yapyordum zaten Sabah gazetesinde. Sabah gazetesinde iki yl, iki buuk yl yl olnad ama altm. Bir fiil son dnemlerde btn masalara bilgisayarlar koymulard. Bilgisayar falan da reniyordum. O zaman bilgisayarlar Trkiye'ye daktilo gibi geldi. yi bir eydi, btn yazlar muhabirler bize getiriyordu. Ben yazyordum falan. Onlar srada beklememeleri iin bu polis muhabirleri falan bana getirirlerdi falan. nk tak tak yazmaya alan bendim. Yani btn servisin be adam vard. 26 Daha sonra TEYFK YENER Amerika'ya gitti karsna kaset karmak iin, ondan iki ay sonra bizi karttlar. Sabah gazetesinden. Gazetecilikte ekip vardr. Biliyorsunuz ef knca herkesi kartrlar. Baka bir ekip getirirler. Giina/dn'dan ERGN SEVIGEN diye bir adam geldi. Ben iki ay kadar oradan knca bo kaldm. Ondan sonra TEYFIK YENER'in Milliyet'e geldigini rendim. KEMAL KINACI ile ey yaptm ben; gazetedeki arkadalarla telefonlayoruz; tabii ki ben bir gn TEYFIK YENER'e git tim Milliyet'e Cagaloglu'ndaki brosuna; o dedi ki, gel dedi. Biz dedi buraya baladk burada alacagz dedi

Milli/et'te ilk ek veriyor, magazin eki veriyor. Birde dergi karyor. TV Ekran yani televizyon haberi. Orda da benim knyede adm grafiker diye yazar ben de onun btn yazlarn geiyorum ama TEYFIK bey ey yapar insanlarn byle nn amak iin onlara etket verr. Her zaman iin gen insanlar orada ey yapmak iin. Orda br buuk yl kadar altm. En son ktmda alt milyon iki yz elli bin lira maa alyordum. SORGUCU: Yl ka yani Doksan, Doksan bir, Doksan iki? T.G.: Seksen dokuz, doksan olabilir evet drt milyon iki yz elli bin liraya girdim. Alt milyon ikiyz elli bin lira oldu maam ktmda. TEYFIK YENER yeni binaya tandk. Cagaloglu'ndan efendim. iki ayda o yeni binada altm. TEYFIK YENER yine karsyla beraber Amerika'ya gitti, o zaman yine bizi kardlar. O sefer de ocugun adn halen hatrlyorum bir ORHAN ZEK Al( birisi imdi genel yayn ynetmeni zaten ERDAL soyadn hatrlamyorum. Baa getirdiler bizi karttlar ben oradan tazminatm aldm ktm. Oradan ktktan sonra ay kadar bocaladm yani arada kaldm o esnada benim blgemde de Gltepe'nin giriinde de FETULLAH HOCA'nn yurdu vardr. Solda hatrlyorum; Krklar Boazii Erkek Ogrenci Yurdu S: Neydi? 27 T.G. : imdiki ad Boazii Erkek renci Yurdu o dnemde levha yoktu Krklar renci yurdu neden krklar yediler ler krklar eyde ey var ya evliyalar ondan dolay krklard. O yurda gelip gidiyordum zaten o yurda gelip giderken orda birok arkadalarm vard o zaman da bir FETULLAH HOCA rzgr esiyordu lkede. O yurda gelip giderken video kasetleri izlerdik biz ayrca zaman gazetesinin Caalolu brosundan Milliyet kitap veriyordu. Byle ansiklopediler evimde de vardr, onlar Caalolu Zaman gazetesinin ilan brosundaki orum'lu bir ocukla tanmtm orann ilan mdryd kendisi bu Krklar Yurdu'ndaki arkadaa da syledim yani gitsem ayp olur mu falan. Dedi ki istersen beraber gidelim syle Krklar Yurdu'ndan olduunu gelip gittiini yani sana scak baksnlar diye. Gittim dedim beni hatrladn m hatrladm ya dedim ben almyorum sizde Samanyolu televizyonunu kuruyorsunuz. Bunlarn Samanyolu Televizyonu Moskova'dayd. Kanal 6 da o yllar yeni yayna balamt ilk televizyon yapan yani Kanal 6 ye paraleldir. Bunlar Moskova dan yapyorlard yayn. Tima, FKM Cemberlita'ta oraya beni ald ayn gn saat ikindi namaz vakitleriydi ok iyi hatrlyorum. S: Neydi Zaman Gazetesi Reklam Mdr'nn ismi? T.G.: Sleyman. ok iyi hatrlamyorum. ok iyi hatrlamyorum gen bir ocuktu benden ya kk imdi 33 yandadr. Byle bir arkada MEHMET DEMIR-

CAN beyle beni tantrd. MEHMET DEMIRCAN bey o FETULLAH HOCA'nn benim tantmda Samanyolu Televizyonu'nun Genel Mdr'yd. Ondan nce FEM Dershaneleri Genel Mdryd. Ondan nce Zaman Gazetesi Genel Mdr Yardmcs. S: MEHMET DEMRCAN? T.G.: MEHMET DEMRCAN. 'bu rgt iinde de MRANYE'de oto sanayi diye bir site var o sanayi sitesinin kaynpederi bunun AL KIRKINCI' m, Ali KIRKINCI olacak soyadn tam hatrlamyorum, Ali KATIRCI hah iyi hatrladm Ali KATIRCI'nn damad. 28 S.: Bu MEHMET DEMRCAN. T.G.: Evet AL KATIRCI cemaat iinde zenginlerdendir yani. S.: Hangi cemaat? T.G.: FETULLAH HOCA'nn S.: AL KATIRCI deil mi? T.G.: KATIRCI onun damad MEHMET DEMRCAN diye damad byle ok ey bir insand dzgn bir insand cemaatteki insanlara gre global dnyordu. Benim hayran kaldm eylerden birisi MEHMET DEMRCAN. Beni oraya ald fakat dedim ki Milliyeften falan geliyorum. Sabalfta altm aslnda benim slam kkenim var yani ben size yaknm. Tabi ilk tanyorum adamla o dedi ki aslnda ben de dedi ey yapyorum dedi. Alm yapyoruz biz dedi byle insanlar varsa dardan senden de yle programlar isteyeceim ki dedi hep dedi bu dardaki insanlar bize ekmeliyiz dedi, HOCA Efendi bana bunlar rica etti dedi. S.: Hoca Efendi T.G.: FETULLAH HOCA'ya Hoca Efendi diyorlar bunlar. O FEM Dersanesini oray televizyon kullanyoruz ite. S: Bakrkyde ki yeri mi? T.G.: Yok yok Bakrky'de yerleri yok bunlarn. FEM Dersanesi F KM emberlita sinemann o st Frat Kltr Merkezi. imdi oray FKM'yi kullanyoruz. HALUK RGN imdi Ankara Mdr o da haber mdryd o zaman, o da o eyde KEMAL GLEN vard yine Fethullah Hoca'nn yeeni o da. Samanyolu Televizyonu'nun sunucusu MEHMET DEMIRCAN beyle byle grrken bir kere FETULLAH Hoca bize ey verdi, btn alanlara kahvalt verdi. Altunizade FEM Dershanesi'nin en st katnda ok gzel bir yer, botanik baheli byle bir yeri var

29 orda tantk, vaaz etti. Biz burdan sabah namazn klp yle gitmitik, ok erken vaktitte gitmitik. S: Burda duralm imdi, sen bu ekilde FETULLAH GLEN cemaaatine mi katldn? T.G. : Samanyolu Televizyonu'na ben eleman olarak ie girdim. S.: e girdin FETULLAH GLEN'in cemaatine katldn o zaman? T.G.: Benim asl niyetim rgte ya da cemaatine katlmak deil, i iin. Benim annem var, bekarm 0 zaman, tabiiki i bulmam gerekiyordu asl eyim buydu yani. Bu FETULLAH Hoca deil de atyorum zgr lke'de MED TV de burada yaynlanabilirdi yani alabilirdim yani ey olarak bakyorum. Ben bunlar da bana ey olarak yaknlar yani ben de din kltrnden geldiim iin kendimi yakn gryorum ey olarak MEHMET DEMIRCAN bey bunun zerine btn alanlara FETULLAH Hoca'y tantacaklar ya benden baka da dardan toplama insanlar vard ama FETULLAH Hoca'y tabi sempatiyle kimse grmemi. FETULLAH Hoca'yla bizi bir ay kadar sonra grtrdler. Herkese vaaz verdi adam orda etkilendik tabi otomatikman eyde Altunizade de daha samimiyet oldu onlara kar. Bunun zerine MEHMET DEMIRCAN bey LHAN BLEN, ABDULLAH AYMAZ o zaman Amerika sorumlusuydu. ABDULLAH, AYMAZ ISMAIL YEDLER kod adyla kitap ve ke yazlar yazar. S.: Ne Aymaz'd? T.G.: ABDULLAH AYMAZ ben trnak iinde bir ey syleyebilir miyim? Sizin iin nemli olacana inandmdan bu bilgileri ben o dnem orda alrken peryodik olarak MEHMET EYMR'n adamlar gelir alrd benden. Haberiniz olsun, onu kapataym yani byle bilgileri cemaat iinden baka sorularda sca scana o dnem scak olan baz eyleri sorarlard zaten S.: Anlyorum. 30 T.G. : Bunun zerine Gazeteciler ve Yazarlar Vakf'n kuracaklarn SMAL YEDLER - ABDULLAH AYMAZ ben tekrar sayaym NAC TOSUN bu devlet planlama tekilatndan gelmi KATIRCI bey zaten finansman, ey olarak kyl bir adam, bir kii daha vard FETULLAH Hocann kitabn yazd. Gazeteciler ve Yazarlar'n ilk vakf bakanlarndand VAKT ERDOAN cemaat iinde de FETULLAH Hoca lecek. O yerine geecek, byle polemikler de kmt. S.: VAKT bey iin?

T.G.: H VAKT ERDOAN bu da NURETTN ENSATIR kod adyla yazyor birok eyleri zaten kod ad NURETTN ENSATIR S.: Kod adna bir ey deniyordu? T.G.: Mstehar isim? S.: Mstehar isim? T.G.: HEKMOGLU SMAL mesela o da mstear isim. Tima'ta bunlarn biliyorsun ey olarak bunlar Gazeteciler ve Yazarlar Val<f'n kuracagn MEHMET DEMRCAN bey ilk bana kendisi syledi. Odasnda FEM Dershanesi'nde bunun iin almalar falan yapalm mspet gazeteci ve yazarlar kendimize ekelim hoca efendi dedi. FETULLAH Hoca iin dedi artk bymek, kimse globallemeyi kullanmazken bunlar telaffuz ederlerdi. Globalleecegi ni sylerlerdi yani byyeceklerini. Ben de dedim ki ya hocam FETULLAH Hoca'nn bu kadar FETULLAH Hoca Trkiye'yi degil, Dnya'y istiyor dedi. Trkiye'ye oynamadgn syledi o zaman btn dnya Mslman alemine falan. Gazeteciler ve Yazarlar Vakf'n kurmadan nce biz haber merkezini oturtmaya alyordu. Merkezinde beni ayrdlar, dedi ki bu bizim cemaatten ocuklar onlar oturttururlar ben bir program yaptk buna gre o zaman da talk showlar yeni kyordu, ben FETULLAH Hoca'ya gre bir Talk Show olmaz diye teklif formu verdim efendim ite gazeteci de byledir u u haberi yaynlayacagm 31 u konuda aratrma yapmak istiyorum hani dersiniz de~ dim ki ben de buraya Samanyolu Televizyonu'na ite uy gun bir program Doruktakiler'de karar kldk. Doruktaki ler nerden geldi Nokta dergisi her yl Doruktakiler adyla dl dagtrlar insanlara biliyorsunuz. Doruktakiler adm oradan aklma geldi. Zirvedekileri dnmtm zirve ey oldu Doruktakiler'de karar kldk. O kasetlerinde bir ksm yaynlananlarn VHS kasetleriyle yaynlandktan sonra VHS'ye ekip arivime aldm... benim iinde iyi atafatl bir cemaat, bir de yani teknolojik olarak da giyim olarak da benim bakn eski ceketlerim falan vardr dolabmda, hl giyerim Aydnl Giyim'den yani Trkiyg de Pier Cardin'den giyiniyorum. O zaman yam da gen ok nemli bir ey benim iin yani ve bunlarn hepsi de bedavadan byle olunca Veli Paa'yla biz haftada bir drt kere albayla gittim sk sk grmeye baladm fakat bu grmelerim ey deil ben Mehmet DEMRC/\[\J'1a birbirimizi kuruyoruz. Veli Paa'y kuracaz, biz ey ya_ pacaz cemaati kazanacaz. S.: Sonradan aracaksnz? T.G.: Onun adamlarn o gelmiyor o grevli ya o adam lar syleyecek onu da kafa kola alacaz, cemaat genii.. yor byyor artk.

S.: Ama kendi tarafnza ekmek? T.G.: Kendi tarafmza Fethullah Hoca cemaatine Fer hullah Hocann yannda da biz ne yapacaz? Gl ola: cagz. S.: Veli Paa Fethullah Hoca'nn yannda m? met DEMIRCAN da bilmiyormu, adam onun yannday: T.G.: imdi o dneme kadar bilmiyordum aslnda Meh m, bizm haberimiz yokmu. S. : Hi Fethullah Hoca'yla birlikte ama sizin haberiniz yok T.G. : Biz bilmiyoruz iin asln sonra Mehmet DEMR 32 CAN bey bana dedi ki Fethullah Hocaya periyodik olarak sylyor ya Hoca Efendi buna demi ki yav, dedi ki Hoca Efendi bana bu adam ]ITEM'in kurucusuymu falan filan o dnemlerde biz adam kuralm derken bir furya kt Behet CANTRK'ler ld, Cem ERSEVER'ler, byle kart bir ortalk, bu adamn ismi kmad ama IITEM vuruyor mesela ok iyi hatrlyorum, Nokta Dergisfnin kapanda JTEM uyuturucu yapyor diye haberler kyor o zaman. Dedim ki yani sen imdi benim gidip geldiini askerliimi hallettigi adamn sen bunlar m anlatyorsun. Valla dedi Hoca Efendi byle syledi. Nereden tanrlar, bu birlik komitesi dediimiz Milli Mcadeleciler var gemite, Milli Mcadelecilerden tanrlarm zaten Fethullah Hoca'nn btn bu elemanlarna bakn Milli Mcadeleci elemanlardr. S. : Milli Mcadeleci Elemanlar ne demek? T.G. : Bu yllar nce, ben ocuktum herhalde o zaman Ankara Belediye bakan Ali Mfit GRTUNA, Aykut EDIBALI etkisi imdi o hareketin ama Aykut EDIBALl'yi dnerek bakarsanz ok kmsenmi olur bu i. C) zamanlar bir rzgr esiyor, milli mcadeleciler diye. O hareketi kuran da Trkiye'de albaylar. Dogu PERNEK'e gre de CIA. Aslna bakarsanz NATO kurmutur yani Nato'nun bu GLADIO rgtlenmesi dedikleridir. Trkiye'de de bu Milli Mcadeleciler var o zaman ve onlar ok gllermi. Solun okumu insanlar gibi bunlar da san krd kurdusu filan deil okumu fikirli ideoloji Trk Talebe Birlikleri var ya, bunlar Ali evki MAVIRAT, Korkut ZAL... mesela ERBAKAN da ayrlmas falan, OZAL ailesi falan bu mu milli mcadelecidir bunlar. Amerika'ya yakn eitilmi dzgn, Amerika'da kurs grm gelmi insanlardr Milli Mcadeleciler. Fethullah Hoca pardon Veli KK aslnda Milli Mcadelecilerle hareket etmi zamannda da beraber ama bizim haberimiz yok tabi ki. Bunu ben daha sonra da Veli KK beni, trnak iinde anlatyorum bunu, Veli KK beni Susurluk'tan alt 33

ay sonra Fikri SALAR aklamalar yapyordu. Hseyin GLERCE Zaman Gazetesfnin genel mdryd Samanyolu TV'nin yorumcusuydu, ben Samanyolu'ndan da onu tanrm. Yorumcu deil kendi televizyonun yaplanmas iin urayorlard, ona gnderdi Zaman gazetesine. Yeni Bosna'ya gittim, dedim ki Veli Paam der ki Zaman Gazetesi'nde hakkmda byle eyler kyor bugne kadar Hseyin GLERCE'ye selam syle o da yukarlara iletsin, ey yapalm ittifak mttefik hareketlerimiz olsun. Aslnda cemaatteki insanlar beni tanrlar ayrca Hseyin GLERCE'nin de din... Birlik Komitesi'nde Karamrsel'de hareket ederken Karamrsel'de bir albay adnda bahsetti ama ben ok eski hatrlamyorum. Yani albaydan bahsetti bu albayn da kendisini tandm, ortak dostu onu kendisini yani o albaya da sorabilir dedi. Hseyin GULERCE albay hatrladn, ok grtn falan syledi Birlik Komitesi'nden ok iyi dedik, benim yanmdayken toplantya gireceklermi zaten. Gazetenin birinci sayfalarn yapan adamlar artp geldiler dedi ki toplantya imdi gireceiz imdi size sylyorum; Susurluk yaygaralar varsa Aksiyon dergisine, Zaman'da da bundan sonra yaymlarmzda Veli KUUK'e kar bir ey istemiyoruz, yukardan byle emir geldi dedi. Bunun zerine hay hay dediler onun yan sra Fethullah Hoca'nn Zaman gazetesinde .Hseyin GLERCE'nin tam odasnn karsnda bir emekli tmgeneral var. Zaman gazetesi danman ok iyi hatrlyorum sakalsz, byksz, ok ey falan uzun boylu, minyon tipini dnelim bir adamd ok iyi hatrlyorum ismini hatrlamyorum. Zaman gazetesinin danmanyd bana dedi ki emekli Tmgeneral dedi tm'd hatrlyorum Tu deildi, danmanmz bu da bizim dedi, biliyor musun dedi bizim cemaat felan Veli Paa da bunu tanr dedi. Adamlar sadece ho geldiniz, dedi ho bulduk, dedik o kadar. Toplantda syleyeceim Tuncay dedi bundan sonra kmayacaktr dedi bunu trnak iinde syleyeyim o gnden bu gne kadar Zaman'da ve Aksiyonfda Veli KK aleyhine Susurluk yazld ama Veli KK isni es geildi. 34 S. : Yani bu Veli KK'n Fetullah Hoca cemaatinde olduunu gsteriyor zaten. TG. : Veli KK'ten Fetullah Hoca Cemaati her zaman temkinlidir. S. : Peki Fetullah Hoca da m eskiden eymi Fetullah GLEN de mi Milli Mcadele Birlik Komitesinde? T.G. : Fetullah Hoca bunlarla Komnizmle mcadele derneinde Fetullah Hoca gnll Erzurum'da kuranlardan S. : Milli Mcadele? T.G. : Milli Mcadele kuruyor Fetullah Hoca da onun

iinde hareket edenlerden. S. : Komnizmle Mcadele? T.G. : Komnizmle Mcadele dernegiydi o zaman. S: Evet o kaldgn yere dnelim o eyden sonra... T.G. : Veli KK'le tanma dnemim, askerligimi tecil ettirdi, uzunca anlattm. orum Alay Komutan ile konutu askerliimi ikinci bir emre kadar hibir sknt yaamadan bana tecil ettirdi bundan sonra adamn da mhim bir adan olduunu rendigimden dolay daha da ok ey yapmaya baladm, gelip gitneye baladm. Telefon aardm, konuurdum ondan sonra paam bizim gazetede u kyor siz buna ne diyorsunuz, u haber yle, ne diyorsunuz televizyonda u yle var byle konuurduk kendisiyle. O da bana askeri dergiler falan verirdi. Iyice ey oldu samimi olmaya baladk ben kendisine Samanyolu Televizyonu'nda problemler yaamaya baladm ama benim fevri kmdan dolay deliydi evet cemaate gre ben sivriydim fakat Mehmet DEMRCAN bir gece televizyonun en st katnda toplant yapyorlard kendi ii, Ilhan lBILEN'de toplanty bast. Mehmet DEMIRCAN darbeyi yapamamt tasfiye olmutu. Onu genel mdrlkten aldlar, Naci TOSUN'u getirdiler bu arada ben de onun ok en iyi adamlarndanm ya sabah 35 akam odasndayz. Fikirle teori ile ynetiyoruz, o da gen fevri klar olan bir insand ve sonuta biz ey yaptk ben susmak zorunda kaldm nk adm ajan oldu MIT'ci oldu IITEM'ci dediler, askerlerin adam dediler filan. Ben Mehmet DEMRCAN beye dedim ki ben kacam, biraz da birikmi param vard zaten ondan sonra ben dedim kacam ayrlacam, benim iin ite dedi k baka bir eyler yapalm dedi yaparz dedim burada Olml, dedim_bak yoksa bizi kendileri atacaklard zaten. Mehmet DEMIRCAN'nn darda ya da cemaat iinde getirdii btn insanlar Fethullah Hoca tasfiye etti zaten, televizyonda o dnem alm olduum herkesi tasfiye etti. Kimse yok, Kemal GLEN ve Haluk GRGU N hari onlar da bacanaklar zaten, Fethullah Hoca ile tabi ki byle olunca ben ayrldm. Ayrlnca iki veya ay ksa dnemde ay srmedi ey yapmyorum isiz kaldm. Ha pardon isiz kalmadan nce biz Gazeteciler Yazarlar Vakf'n kurduk, unutuyordum Gazeteciler Yazarlar Vakfnn ilk programn Dedeman'da yaptk. Ben Cem KARACA ile ok har neir olmutum. Burhan CAAN'la ok har neir olmutum bunlar da zaten fotoraflarm da vard. Arkadalar arivde bakmlarsa bulmulardr. Bunlarla har neir oldum daha farkl. Mslm GRSES falan vard byle elit sanatlar oraya ardm hepsini. Ondan sonra ey yaptk, ayrldm Samanyolu Televizyonu'ndan. Samanyolu Televizyonu'ndan ayrlnca iki ay ay uzun srmedi belki iki aydan uzun bir mddet isizlik dnemim. Veli Paa'y bu ara hafta sonu

olmasa bile on gnde bir on gn geirmemek kayd ile sk gidiyordum. Dedim ki paam ben dedim o zaman bu arada da Ali hsan USKOL'la tantrd orada. Ali lhsan USKOL orada fakat Veli Paa'nn da o dnem kendi kararghnn bir st katnda mescit vard. Bu ok nemli bir ey siz albaysnz alay komutansnz jandarma alay komutansnz st katnda da mescit vard. Trk slam sentezini oturtmak ok eydi, yani savunuyordu byle Fethullah Hoca'nn eyiydi ama Fethullah Hoca belirgin etmiyordu." 36 Yukardaki ifadeyi alan polisler arasnda bulunan Ahmet htiyarolu, 31 Ekim 2O08 tarihinde Ergenekon soruturmasn yrten savclara verdii ve Ergenekon davasnn ikinci iddianamesinin ekleri arasnda bulunan dilekesinde ise, Tuncay Gney'in verdii bilgileri yle aktard: "Tuncay Gney, Fethullah Glen yaplanmasnn 1970'li yllarda Ergenekon oluumunun bir alt yaplanmas olduunu, Ergenekon'a bal hareket ettiini, 1980'den sonra Turgut zal'l yllarda Fethullah Glen, Turgut zal'n da yardmlaryla glendiini, yle ki boynuz kula geer misali Fethullah Glen oluumunun Ergenekon oluumunu getiini, zellikle Emniyet ierisinde hiyerarik yaplanma dahilinde ok glendiini, bu durumun Ergenekon yaplanmas ierisinde tedirginlik yarattn, dolaysyla 28 ubat sonras (aslnda 28 ubat'n Fethullah Glen ile alakas yok ancak 28 ubat sonras ortam msait olduu iin) Ergenekon, Fethullah Glen oluumunu tasfiye karar alp datmaya altn aslnda her iki oluumun da Amerika tarafndan kurulduunu, imdi ise Ergenekon'un miadn doldurduunu, Fethullah Glen oluumunu ise halen desteklediklerini, kendisinin Fethullah Glen oluumu ierisinde yer aldn ve bu oluum tarafndan Ergenekon yaplanmas ierisine yerletirildiini, Ergenekon yaplanmasnn basn ilerinden sorumlu olduunu bu belgelerin de Ergenekon'da grev ald sre ierisinde elde ettiini, imdi ise Ergenekon yaplanmasyla Fethullah Glen arasnda atma olduunu beyan etmiti." 37 KNC BLM MT BELGELERYLE FETHULLAH GLEN Fethullah Glen Cemaati, CIA'nn sivil toplum rgt" m? MT raporundaki iller'in kara para aklama iindeki gizli orta iddias" ... Fethullah Glen Trke'e telkinde ve MP'ye para yardmnda bulundu mu? Glen ile Milli Grler arasndaki yntem fark ne? Fethullah Glen Yeil Kuak projesinin bir aya myd? Fethullah Glen iin hangi CIA mensubu referans verdi? Fethullah Glen'in ABD'de oturma izni almasnda Rand Corporation raporunun etkisi ol

du mu? 39 CIA ile LK DDASI Ergenekon soruturmas srasnda Fethullah Glen ile ilgili olarak ortaya kan en ilgin tespitlerden birinin Milli lstihbarat Tekilat (MIT) eski Mstear enkal f\tasagun'a ait olduu ortaya kt. Atasagun'un bu ok nemli tespitleri, Ergenekon davas sanklarndan Cmluriyct gazetesi Ankara temsilcisi Mustafa Balbay'a ait olduu iddia edilen gnlklerde yer alyor. Atasagun'un Glen Cenaati'ne ilikin deerlendirmelerinin yer ald I999 ve 2003 yllarna ait gnlklere deinmeden, Mi''n l997 tarihli Susurluk raporundaki Fethullah Glen ile ilgili bilgilere gz atalm. Susurluk kazasndan sonra Milli stihbarat Tekilat MIT) tarafndan hazrlanan ve Mstear Sonmez Kksal tarafndan Babakanla (Mesut Ylmaz Hkmeti) sunulan 17 Aralk 1997 tarihli raporda, eski lmlmkmlrrlgm Tansu iller'in oluturduu bir zel rgt"ten soz edilyor. Fethullah Glen'n adnn getii blm, MT mporunda "aratrlmasnda fayda grlen konular" blmnde yer alyor. Raporda, Glen ve iller ilikisine dair u bilgiler veriliyor. "Fethullah Hoca'nn iller'in kara para aklama iinde gizli orta olduu, Fethullah Hocaclarn CIA (Amerikan Merkezi Haberalma Tekilat)'nn blgemizdeki en nemli sivil toplun kuruluu olduu iddialar, Maliye Bakanl Mfettileri'nin Fethullah Glen'in mali kaytlarn incelemesi ile ileri ve Dileri Bakanlklar'nn ilgili kurulularla yapacaklar koordine sonucunda zlebilecei deerlendirilmektedir." Bu incelemeler yapld m yaplmad m belli deil. G40 len o tarihlerde yapt bir aklamada, ClA'dan kimseyle grmedigini syledi. Ancak Glen'in avukatlar, zellikle kara para aklama konusunu gndeme getiren gazetecilere kar tazminat davas atlar ve tekzip yaynlatma karar aldlar. CIA ile ilikiler ve kara para aklama faaliyetleri kantlanmam iddialara dayansa da Ergenekon dosyasnda yer alan MT'in Susurluk raporu eklerindeki raporda Fethullah Glen ile ilgili u bilgiler aktarlyor: "Ramis olu, 1942, Erzurum doumlu. 1968 yl itibariyle zmir Merkez Vaizi, lzmir mam Hatip ve llahiyat'ta Ogrenci Yetitirme Dernegi Kestanepazar Kuran Kursu reticisi grevlerinde bulunmutur. 1969 Agustos ay iinde zmir Buca'da kendi ynetimin

de olan dernek ve Kestanepazar Kuran Kursu'nda okuyan 100 rencinin katlmyla alan bir kampta, Kuran okumann yan sra Risale-i Nur eitimi yapmtr. Ayn yl iinde Said-i Nursi iin lsparta'da okutulan mevlde katlmtr. 1970'de lzmir'de Nurculuk zerine programlar yapm, ayrca toplantlarda eitici grevini stlenmitir. 1971 Ocak ay iinde, zmir mam Hatip ve lahiyat renci Yetitirme Dernegi iinde Nurculuk faaliyetleri yrtt gerekesiyle dernek idare heyetinden karlmtr. Ayn yl itibariyle Nurculuk faaliyetlerinden dolay zmir Skynetim Komutanl tarafndan ifadesi alnaral hakknda dava almtr. Anlan komutanlka alan davas sonucunda vaaz etme yetkisi alnmtr. 1972 Eyll ay iinde Erzurum'a gitmi, anlan ilde Nurcu liderle grm ve eitli Nur toplantlarna katlmtr. 41 1973 yl itibariyle Edremit'e tayin edilmesine karm lzmir'de ikamet ederek her hafta cuma gnleri Edremit, Alemzade Camii'nde vaaz vermi ve her geliinde ayri ayr Nur medreselerinde Nur toplantlar dzenlemitir. Ayn yl itibariyle Edremit Merkez Vaizi grevi sragin da yaz aylarnda Edremit civarnda alm olan ve Nurcu rencilerin itirak ettii kamplarda Nurculuk faaliyetlern organize etmtr. 1974 Eyll ay iinde Merkez Vaizlii'ne tayin edilmitir. 1974-1976 yllar arasnda yurt apnda eitli konular da konferanslar vermitir. 1976 Temmuz ay iinde Aydn evresinde almas planlanan Nur kamplarnda F. Glen'in fkh dersi veirkecei renilmitir. 1976 Austos ay banda zmir Bornova ilesi vaizlii ne atanmtr. Mnfesih MSP yanls olan Nurculardan Fethullah Glen, Iran'da gerekletirilen devrimin Trkiye'de de ger.. ekletirilmesini arzulamakta olup, 'I`rkiye'de slami bir devrm iin yurt sathnda tekilatlanmaya nem vermekledir. zmir Bornova Merkez Vaizi olduu dnemde vaaz bantlarnn yurt sathnda datlmasn salayarak Nurculuk propagandas yapmtr.

19.04.1980'de zmir'de gerekletirilen bir Nur toplantsnda yapt konumada; birka gn ierisinde "Huru harekat (Atlm harekat) balatlacan, bu harekat iin hemen hemen her ilde liderlerin tespit edildiini, ran'da yaplan slam harekatnn Trkiye'de de bylece balam olacan" belirtmitir. 1980 ylnda zmir'de bir Nur toplantsnda yaptii konumada; "Huru harekatnn baarya ulamas iin 42 btn yurtta kendi binalarnda ve kiralayacaklar msa it yerlerde orta ve yksekrenim gren renciler iin yurt binalarnn almas, yurtlarda egitilen rencilerin meyvelerini vermesi, kendi fikirleri dorultusunda eitli kitap ve dergilerin basmnn gerekletirilmesi ile zellikle Trkiye'deki retmenlerin byk bir blmnn kendi ynlerinde faaliyet gstermeleri gerektiini" ifade etmitir. 24.06.1980 tarihinde, "Denizli Merkez Akyazl Ky Orta ve Yksek Eitim Vakf Denizli ubesi'nin alnda yapt konumada; "Milletimiz iinde bulunduu zelil duruma, eytann uaklar muallimler ve onlarn ye titirdii inansz talebeler nedeniyle dmtr. Rusya, Mslmanlgn giderek azalmas ve komnizmin yaylmas amacyla, T rkiye'ye her yl yardm gndermektedir Ahlakszlk, zina ve anari alm yrmtr" tarznda ifadeler kullanmtr. Yazc Nurcularn lideri olan Fethullah Glen, Bornova Merkez Camii'nde verdii vaazlarnda, hkmetin icraat larn eletirmitir. 1980 ylnda lzmir'de Nurcularn yayn organ Sznt adl dergide zaman zaman MFD rumuzu ile yazlar yazmtr. 12.09.1980 tarihinde Ege Ordu ve Skynetim Komutanlgfnca kendisini yakalanaya ynelik operasyo nu haber alnas sonucu, lzmir'den Erzurum'a kamtr. 16.10.1980 tarihinde mstafi addedilmek iin Erzurum'dan 20 gnlk, daha sonra Kayseri Tp Fakltesi'nden 45 gnlkrapor alp Bornova Mftlg'ne gndermitir. 1980 Aralk aynda zmir Bornova Merkez Vaizlii'nde anakkale'ye tayinini yaptrmtr. 1981 Ocak ay itibaryla Isparta ili Uluborlu ilesinde bulunan Islah Sitesi'ndeki "Imam Hatip Lisesi renci43 lerini Koruma ve Yetitirme Dernei merkezinde gizlen-

mitir. 27.02.1981 tarihinde Eyp stanbul Hkmet Tabipligi, Cerrahpaa Tp Fakltesi Psikiyatri I(linii'nce 20 gnlk rapor almtr. 22.03.1981 tarihinde anakkale Mftl Merkez Vaizlii'nden istifa etmitir. 1981 ylnda Ankara'da Nurcu liderlerden "Toprak Di Klinii sahibi Hayrettin Toprak'n evinde saklanmtr. 1982 Mays aynda Konya'daki Nurcu liderlerle bir toplant dzenlemitir. 7.8.1982 tarihinde Kean'n bir kynde gizlenerck "Molla" ve Dahhak" takma isimlerini kullanmtr. Ayn yl itibariyle Sznt grubuna mensup ahslarca, Mekke'de kiralanan bir dkknda ad gecenin bantlar hac sresince Trk haclarna satlmtr. 10.06.1983 tarihinde Menemen Helvacky'de Y..l . grencisi Yaar Erdogdu'nun yannda saklanmtr. Ege Ordu ve znir Antalya illeri Synt. Komutanlfnn 7 ubat 1985 tarihli yazs ile arananlar listesinde yer almtr. 18 Mays 1985 tarihi itibariyle, kendisini maddi ynden destekleyen zenginlere hitaben stanbul/Altunizadekle bir konuma yapm ve zel okullara maddi yardmda bulunmalar iin etkileyici tlerde bulunmutur. 23 Eyll 1985 tarihi itibariyle anakkale ili Biga ilesinde mukim Fethullah Glen grubuna mensup Nurculardan Sabri Kadolu, Abdlkadim Zellm adl yazarn Hilafet Nasl Ykld isimli eserini, Nurcular ile Milli Gr mensuplarna cretsiz olarak datmtr. 1 Ekim 1985 tarihi itibariyle; Hizb t Tahrir mensubu Muhammed Krdi, parti merkezinden ald emir ze44 rine, lzmir'de tahsilini yaparken, Fethullah Glen ile bir grme yapm, ancak bu grmede mspet bir netice alnamamtr. Genelkurmay Bakanl tarafndan karlan 15 Nisan 1985 gn ve 7130 97/ 85 / Synt. Istihbarat Hrk. . Ks. sayl aranan ahslar kitabnn 2. kategori, 15. sayfa ve 588 srasnda arananlar arasnda yer almtr. 1987 ylnda, stanbul'daki evinde, imamlarna eitim vermeye balamtr. Austos 1987 aynda ders verdii rencilerine yapt konumada; "Alparslan Trke ile grtn, Trke'ten cemaatini eriat dorultusunda yetitirmesini

istediini, onun da kabul ettiini" ifade etmitir. 6 Eyll 1987 gn yaplan seim yasaklaryla ilgili referandumda, Turgut Ozal' desteklemek maksad ile Nurcularn hayr oyu kullanmalarn salamtr. ubat 1990 tarihinde Korkut zal'n dnrnn stanbul'daki evinde, ANAP'n gelecei ile ilgili" toplantya katlmtr. Mart 1990 ay ierisinde Trkiye'deki slami faaliyetleri tek bir merkezden koordine etmek amacyla oluturulan slam uras ierisinde yer almtr. 1990 yl ierisinde rahatszl sebebiyle birka kez yurtdna kmtr. 20 Ekin 1991 tarihinde yaplan genel seimler arifesinde mnfesih MP'ye 3.5 milyar yardmda bulunmu ve seimlerde MP ile ittifak yapan RP'yi desteklemitir. Nisan 1992 ay ierisinde, Azerbaycan'a giderek anlan lkede TV kurma almalarn balatmtr. Ayn tarihte ABD'deki Risale-i Nur Enstits'nn almalarn ynlendirmek maksadyla gizli olarak anlan lkeye gitmi, ardndan Avustralya'ya geerek Trk rencilerin akademik eitim grd okul ve kaldklar 45 yurtlar ziyaret etmitir. Ayrca kuraca niversitelerde ders verdirmek amacyla sz konusu lkelerdeki eitli profesrlerle de g' rmtr. 1992 yl ierisinde MP'den ayrlarak yeni bir parti kurma almalarna giren Muhsin Yazcolu'na maddi ve manevi destek vermitir. 19 Ocak 1994'te Ankara'da kurulan "Gazeteciler ve Yzarlar Vakf nn kurucular arasnda yer almtr. 1995 yl ierisinde ABD, Almanya, ngiltere ve Rusya'nn Trkiye'deki bykelileri tarafndan ayr ayr ziyaret edilmitir. Austos 1995 tarihi itibaryla basnda kan devlet yan' ls beyanlar sebebiyle BDA-C rgtnn lideri Salih Mirzabeyolu tarafndan lmle tehdit edilmitir." MT MSTEARI ATASAGUN: FETHULLAH GLEN ABD'NN YEL KUAK PROJESNN BIR AYAIYDI 1997 tarihli rapordan sonra gelelim, 1999 ylna... Felhullah Glen hakkndaki bilgiler bu kez dnemin MIT

Mstear olan kii enkal Atasagun'dan. Bilgi, ikinci Ergenekon iddianamesinde yer alan Cu'Iuri_/vt gazetesi Ankara temsilcisi Mustafa Balbay'n gnlklerinde yer alyor. Balbay grmeyi bilgisayarna "1 Ekim 1999 cuma akam MIT Mstear enkal Atasagun ile akam yemegi" olarak kayt etmi. Saat 19.20'de MT Mstear'nn konutuna giden Balbay, saat 21.00'e kadar Atasagun'la ei ris Hanm'n da bulundugu ortamda sohbet etmi. Ardndan MIT Mstear Yardmcs Miktad Alpay ve Toplum ve Halkla lliki46 ler Mdr ile yemek yemi. Balbay, Atasagun ve dier MIT yneticileri ile grmeyi konulara gre kayt etmi. Balklardan biri de "Fethullah Glen-Irtica". MT Mstear Atasagun'un Fethullah Glen ile ilgili olarak verdigi bilgi 1997 tarihli rapordan daha ileride, daha ayrntl... Bakn Atasagun 1 Ekim 1999 tarihinde Glen Cemaati hakknda neler anlatyor: "Bizim tespitimiz u, Glen grubu brokrasiyi kullanarak iktidara gelmek istiyor, milli grler sandktan gelmek istiyor. Byle bir yntem farkllklar var. Glenciler bata 2000 yln, 2005 yln hedef semilerdi. imdi 2025 diyorlar. Milli Grler biraz sabrsz. Bir an nce iktidara ulamak istiyorlar. Bu nedenle de hata yapyorlar. Ama en rgtl grup bunlar. Fethullahlar ise daha uzun vadeye yaym durumdalar ve bu yzden de daha tehlikeliler. Maddi gleri fazla. Ylda 60 trilyonluk bir paray ynetiyorlar. Yurtdndaki okul ama faaliyetleri ok iyi organize ediliyor. Bizim gzlemlerimize gre bu Glen grubunun baarabilecei bir ey deil. Mutlaka baka bir destek sz konusu... Baz yerlerde bizim de yardmc olduumuzu sylyorlar... rnein Kuzey Irak'ta, Erbil'de ama asl yok. rticac yayn organlarnn ogu abone usul dagtlyor, bayi satlar ok az. BDA-C gibi silahl mcadeleyi hedef seen gruplar da var. Ama bunlar o kadar tehlikeli degil. Biz Glen olayn aynen size aktardgmz gibi Babakana da sylyoruz. Bizi dikkatle dinliyor. tesi bizim iimiz deil. Btn mesele bu mtedeyyin insanlarla bunlar ayr-

47 mak. Eer mtedeyyin insanlar rktlrse bu ok tehlikeli olur. Bunu bildikleri iin onlar da buna oynuyorlar. 28 ubat'tan sonra belli bir mcadele balatld. Devletin iinde olduka rgtller. 28 ubat'tan sonra sanrm devlet iindeki yzde 20-30'luk blm temizlenebilmitir. nk ok zor. Taa MSP'den beri bunlar hkmet orta olduklarnda bakanlk zerinde ok srarl oluyorlar. Milli Eitim, ileri, Adalet... Bir de frsat bulabilirlerse Samyi Bakanl... Milli Eitimle genlii, ileri'yle devlet iinde kadrolamay, Adalet'le kendilerine ynelik bir durum olursa bunu nlemeyi, sanayide de paray kontrol etmeyi hedefliyorlar. Btn bunlarn sonunda devletin pek ok kademesinde yer etmiler. Bu kiiler diyelim ki grevden alnd, yargya gidiyorlar, kazanyorlar... byle olmuyor. imdi belki size ters gelecek bu sylediim ama yle yumruu vurmadan bu temizlenmez. Biz iimizde kesinlikle irticac barndrmayz. rnein ordu her yl 50-100 kiiyi atyor. Biz ordudan da sk kontrolle eleman aldmz iin bizde olmuyor. Bir kii kt geen yl, attk. u kadarn syleyeyim bizde u an imam hatipten mezun olmu kii yok." ATASAGUN: BN LADN' DE ABD YARATTI Hatrlanaca gibi MT Mstear enkal Atasagun Balbay ile 1999 ylnda yapt grmede, Fethullah (llen Cemaati'nin yurtd faaliyetleri konusunda ok nemli bir ayrnty vermemiti. Ya da verdi ama Balbay gnlne almad. Atasagun, o gn ak ak sylemedii o "baka bir destein" kim olduunu, 30 Mays 2003 Cuma gn yine Balbay'n da aralarnda bulunduu Cumhuriyet gazetesi 48 yneticileriyle yedii yemek srasnda aklayverdi. Atasagun o gn MT Mstearlfnda Cumhuriyet gazetesinden Ilhan Seluk, brahim Yldz ve Mustafa Balbay' arlad. Sohbet srasnda sz Glen konusundan aldnda "Glen ABD'de... Emekli maayla iflikte yayor. ABD tm slam kkenlilere kk sktrrken Ona neden bir ey olmuyor" eklindeki soruya karlk yle diyordu Atasagun: "Onu (Fethullah Glen) biliyorsunuz, ABD'nin yeil kuak projesinin bir ayayd. Olay hl odur. Bin Ladin'i de ABD yaratt, Afganistan'da Ruslara kar besledi, sonucu grdnz. Bu, terr rgtn beslerseniz, sonunda ne olacann gstergesi."

Atasagun 9 Nisan 2003 tarihinde Balbay ile yaptrg rmede de, cemaatin yurtd varlklarnn byuklugu hakknda u deerlendirmeyi yapyordu: Glen'le ilgili bir sr iddia var. Bir ara durumu ktyd. Ama 3 aydr haber yok. Bunlarn yatrm Trkiye'ninkine yakn desem abartma olmaz... YIL 2008... CIA ile GLEN ADI YNE GNDEMDE Fethullah Glen Hareketi'nin ne kadar arkasnda bilinnez ama CIA ile Glen ad son olarak 2008 ylnda yan yana geldi. Hem de Amerika Birleik Devletleri topraklarnda. ABD'deki adresi, Saylorsburg - Pensilvanya Olarak bili nen Glen bu lkede oturma izni almak iin 2001 ylndan balayarak yapt bavurulara olumlu yant almas nedense kolay olmad. Pensilvanya Dou Blgesi Mahkemesi'ne 25 Mays 49 2007 tarihinde bavurarak, Gvenlik Bakan Michael Chertoff ve FBI Bakan Robert Mueller'in de aralarnda bulunduu baz yneticileri, "yasal sreci iletmedikleri' iddiasyla ikyet eden ve yeil kart almak iin kararl olan Glen'in avukatlar ilk bavuruyu 30 Nisan 2001'de yaptlar. Bu bavuru, Altn Nesil Ibadet Merkezi (eski adyla Altn Nesil Orenci Dernei), Glen'in "zel gmen ve dini grevli" vizesi almas iin yaplmt. 18 Ekim 2002'de Glen bu kez, Vermont eyaletinde daimi oturma vizesi" almak iin I-485 adyla bilien bir bavuru daha yapt. 17 Ekim 2004'de Glen'in avukatlar, "daimi oturma vizesi" sreci devam eden mvekkilleri iin I-131 ad verilen "seyahat belgesi" dzenlenmesini istedi. Ama, bu "seyahat belgesi" bir trl verilmedi. 14 Austos 2006'da bu kez Vermont eyaletinde alma izni" iin, l-765 ad verilen bir baka vize tipine bavuru yapld. Bu dilekeye de yant verilmedi. 13 Eyll 2006'da Vermont Gmen Hizmetleri Direktr Paul Novak, Glen'in "dini grevli vizesini iptal edebileceine" dair bir ihtarname gnderdi. Altn Nesil Merkezi buna karlk olarak baz belgeler sundu; ama, vizenin iptaline engel olamad. 14 Kasm 2006'da Glen'in "zel gmen dini grevli" vize bavurusu reddedildi. Altn Nesil Merkezi bu srece hemen itiraz etti ve 20 Kasm 2006'da da bu kez Teksas eyaletinde Glen iin l-140 adyla bilinen dilekeyle, "olaanst yetenekli kii" iin oturma ve alma izni veren yeil kart bavurusu yapt.

25 Nisan 2007'de Glen'in I-360 vizesinin iptali, temyiz ofisinden gelen bir yazyla bozuldu ve "din adam" vizesi sreci yeniden balad. 25 Mays 2007'de davac Glen'in "geri dndrlenez ekilde madur olduunu, seyahat edemediini ve alamadn" belirten avukatlar, aralarnda Gvenlik 50 Bakan Michael Chertoff, FBI Bakan Robert Mueller ve Vatandalk ve Gmen Servisi'nden drt yneticiyi yasal sreci iletmedikleri iddiasyla dava etti. 19 Kasm 2007'de ABD Vatandalk ve Gmen leri Dairesi, Glen'in l-140 yeil kart bavurusunu reddettii ni aklad. Bu red kararnda Glen'in CIA ile ilikisinin etkili olduu iddia edildi. ABD ileri Bakanl adna savunma yaparak Fethullah Glen'in oturma izni bavurusunun reddedilmesini salayan savclarn gerekeleri arasnda, "Glen Hareketi'nin finansmanna ClA'nn katld kukusu" da aka yer ald. ileri Bakanl adna savunma yapan Savc Patrick l\/Ieehan ve Mary Catherine Frye imzasyla sunulan 4 Haziran 2008 tarihli belgelerde "Daval, kendisinin din adam olduunu ve eitim alannda almalar yaptn belirtiyor. Oysa, eitimci olduunu gsteren hibir belge sunmad gibi kendisini akademisyenlerle evreleyip para karl kendi grlerinin tartld konferanslarda konuturuyor ya da grlerini yazdryor" saptamas yapld. "Davac'nn (Glen) sunduu deliller gstermektedir ki, kendisi siyaset ve din konularnda ok etkili bir hareketi ynetmektedir. Ama bu ok zel yetenekte insanlara verilen vizeyi almasna hak veren bir alan deildir" diyen savclk makamnn karar kabul grd. Glen'in avukatlar bu karar da bozmak iin, "ara karar kartma" isteminde bulundu. Buna yant olarak 18 Haziran'da Savclk makamnca Pensilvanya Dou Blgesi Mahkemesi'ne sunulan belgelerde u deerlendirmelere yer verildi: "Davac eitim konusunda uluslararas alanda takdir kazandn iddia etmektedir. Oysa kendisi, 'olaanst 51 yetenekli' eitimciler arasnda olmad gibi eitimci bile deildir. Kendisi delillerde de sunulduu gibi byk tia_ ri kaynaklar bulunan etkili dini ve politik bir hareketin lideridir. Dinleraras diyalog ve tolerans da bu statde vize

verilen alanlar deildir." Glen'in "dini hogry eitim kurumlarnn iine sokan metotlar gelitirdii iddiasna" da yer veren Savclk makam; "Ancak davac, bu metotlarn ne olduunu gsteren bir delil sunmamtr. Yazlar bir mfredat modeli ya da metodoloji iermemektedir. Kendisinin eitmenlik yaptn belgeleyen bir delil dahi bulunmamaktadr dedi. Savclk makam ayrca Londra'da Lordlar Kamaras'nda Glen iin dzenlenen toplantnn da sadece o meknda yapldn, Glen'in Konferans "Ingiliz hkmetinin destekledii" iddialarnn "yanltc" olduunu belirtti. Londra'daki Glen Konferans'nda yaplan sunnlardan faydalanan savclk makam, "deliller de gstermektedir ki, davac kendi hareketinin organize ettii ve masraflarn karlad toplantlarda bulduu a@Sg kendisini 'lim' olarak gstermekte kullanmaktadr" dedi. "Glen H?f@<?'i'niI1, yrtt projelerin finansmannda kullanlan paralarn bykl nedeniyle, Suudi Arabistan, ran ve Trk hkmetleriyle gizli anlama iinde olduu iddialar dile getirilmektedir. ClA'nn da bu projelere finansal ortaklk ettii pheleri bulunmaktadr' diyen savclk, "Clen'in sunduu onlarca destek mektubundan hibirinin bir eitimciden gelmediini" grn savundu. ddianamede Glen'in ald dllerin gerek dl bile saylmasnn pheli olduu grne yer veren Savclk makam, "Davac'nn UNESCO dln ald trende Papa 2. Iean Paul'le bir kez daha grt iddias do52 ru deildir. Papa, dl tarihinden alt ay nce lmt" dedi. Glen'in btn kitaplarn Ik Matbaas'na bastrdn belirten savclk makam, bunlarn bilimsel alma olduunun sylenemeyeceini, eitimle ilgisi olmadn, hepsinin dini yaynlar olduunu belirtirken, Glen'in eitim ve sanatsal deer tad iddia edilen ve Trkiye'de ok tartma yaratan konumalarnn video kaytlarnn mahkemeye sunulmadnn altn izdi. Savclk, iddianamesinin son blmnde Glen'in "gelecek planlarn" aklamadn, eitim alannda almaya devam edeceine dair hibir iaret vermediini yazd. Iddianamede, "Kendisi hakknda konferanslar dzenleyip yazlar yazdrmas eitim alannda olaanst bir faaliyet saylmaz" denildi. 25 MLYAR DOLARLIK G

Savcln teslim ettii yeni belgeler arasnda da Glen Cemaati'nin mali yapsna dair iddialar yer ald ve cemaatin kontrol ettii parasal gcn 25 milyar dolarlk bir bykle ulatna vurgu yapld. "Okullar, gazete, niversite, sendikalar, televizyonlar. Bunlarn birbiriyle ne kadar balantl olduu tartlyor. I yapma eklinde hibir effaflk yok" iddiasn dile getiren Savclk, 'Glen'in kendi aklamalar da gsteriyor ki, kendisi felsefesini eitim yoluyla yayan bir din adamdr, ama eitimci deildir" dedi. Savclk, Glen'in ABD'de kurdurduu Virginia International University'ye de deindi. Belgede, "Okulun hareketle ilikisinin hibir yerde yer almad" vurgulanarak, "Bu okulun ne kadar prestijli bir kurum olduu tartmaldr" ifadesi yer ald. 53 CIA'DAN REFERANSLAR Fethullah Glen'in, bavurduu I-140 vizesine hak kazandn mahkemeye ispat etmek iin ok sayda siyaseti ve akademisyenden ald referans mektubu dosyann iinde bulunuyor. Bunlarn arasnda Amerikan Merkezi Haberalma Tekilat (CIA) grevlilerinin yazdklar en dikkat ekici olanlaryd. Eski Ulusal stihbarat Konseyi Bakan Yardmcs ve eski CIA Trkiye Masas eflerinden, ayn zamanda RAND Corporation'n danman olan Graham Fuller, referans mektubunda, "lkedeki tartmasz en byk lider. Trkiye'de ve Mslman dnyasnda pek ok okul at diyordu. Fuller'in bu ak referansna karlk Glen, 1995 ylnda CIA eski Ortadou Masas efi Graham Fuller'la grt iddialarn redderken, "Brakn yzn bir defa olsun grmediim Graham Fuller'la grmeyi, hibir yabanc devlet yetkilisi, temsilcisi veya ajan ile karlkl veya dolayl bir saniyelik, bir satrlk grmem olna mtr" demiti.(*) Referans mektuplarndan birinin sahibi de George Fidas't. Fidas, Cl_A'nn "Analiz Blm Direktrl" grevini yrtt. Halen ABD Genelkurmay istihbarat Konseyi'nde de kadrosu olan Fidas, mektubunda, Glen iin "Ahlaki deerleri Allah'a iman ve iddetli laik eitimle birletiriyor" yorumunu yapt. George Fidas, Washington Universitesi Uluslararas Ilikiler Blm'nde de retim grevlisi. Morton Abramowitz, ABD'nin eski Ankara Bykelisi, halen Carnegie Endowment ve The Century Foundation yesi. Glen iin yazd mektupta, "Glen Hareketi'nin kurucusu olarak Trkiye'de ve Asya'da eitime byk katklar var" dedi,

-------------(*) HITYGI gazetesi, 26 Ocak 1995. 54 Glen iin referans verenler arasnda ounluu din blmlerinde grevli eitimcilerin bulunduu u isimler vard: Aleksander Karlutsos: ABD Rum Ortodoks Kilisesi Bapiskoposu'nun yardmcs. Bernadette Andrea: Teksas niversitesi ngilizce ve Felsefe Blm retim yesi. David Capes: Profesr. Houston Baptist niversitesi, Hristiyanlk almalar ve Felsefe Bln Bakan. Emin Baer: 8. Cumhurbakan Turgut zal'n danman, Kayseri Erciyes Universitesi'nde retim grevlisi. Mektupta Clen'in almalar iin "slamn iddetten uzaklamas gerektiini savundu" diye yazd. H. Ali Yrtsever: Washington Rumi Forum Bakan. lanes E. Bowley: Millsaps College Dini almalar Blm Bakan. Ianes Kennetl Eclols: Chicago Lutheran Teoloji Okulu Bakan. ]ill Carrvll: Profesr. Rice niversitesi, Boniuk Dini Hogr Merkezi Bakan. Ioln Olverf Voll: Georgetown niversitesi slamHristiyan Anlay Blm Bakan ve slam Tarihi Profesr. Iohn Esposito: Profesr. Georgetown niversitesi Prens Al Walid bin Tallal Mslman-Hristiyan Anlay Blm Direktr. Kemal ksz: Niagara Foundation (Niagara Vakf) Bakan. Lawrence T. Geraty: La Sierra niversitesi Onursal Bakan. Lynn Mitchell: Houston niversitesi Dini almalar Blm Direktr. 55 Mehmet Salam: Eski YK Bakan ve eski Milli Eitim Bakanr Murat Sarayl: Eski Trkiye Gen adamlar Dgrngi (TGIAD) Bakan.

Paul Barker: Profesr. Elmhurts College, Teoloji VQ Din Blm retim yesi. Ralph ve Richard Lazarus, Dale Eickelma: Darthmoutl Universitesi Antropoloji Blm retim yeleri. Rahip Floyd Schoehals: Evanjelist Kilisesi ArkansasOklahoma sinodu. Ralip Donald Senior: Katolik Teoloji Birlii Bakan. Rahip Loye Ashton: Tougaloo College Dini almalar Blm Bakan. Rahip Terry Mathis: California niversitesi Riverside Kampusu rahibi. Rahip Thomas Michael: Katolik Kilisesi Cizvit 'Tarikat mensubu. (Glen'in Papa'yla grmesine de katlmt.) Sheryl E. Santos: Teksas Teknik niversitesi Eitim Fakltesi Bakan. Yldrm Akbulut: Eski Babakan ve eski Meclis Bakan. YEL KUAK'TAN YEL KART'A 29 Nisan 2008'de Glen'in avukatlar davadaki ikayetlerini deitirerek yetkilileri, "grevlerini yapmamak, keyfi hareket etmek ve yasay iletmemekle" sulad. Davann bundan sonraki srecinde, Yarg Stewart Dalzell, taraflar haziran ay banda hukuki afgmanlgrn belgeler halinde sunmaya ard. Avukatlar, ilk dilgkelerinde Glen'i Trkiye'de ve dnyada pek ok okulun kurulmasn salayan Glen Hareketi'nin kurucusu' 56 olarak tanmlad. ABD makamlar da Glen'in "eitimci" kategorisinde vize deerlendirmesine konulmasn istedi. Ama, Glen'in Trkiye'de devam eden Yargtay sreci nedeniyle okullarla direkt ilgisini uzun sre aka belirtmemesi "ilham vermek, desteklemek" eklinde ifadeler kullanmas, ABD makamlarnca yetersiz bulundu. 4 Haziran'da yeniden sunulan referans listesindeki eski CIA yneticileri ve din adamlar eitimci tezini destekleneye yetmedi. lk kez 18 Haziran 2008 tarihli yazmada Glen'in avukatlar, "Dini yaz kamplarndan, yurtlara, dershanelere, zel niversitelere" uzanan sreci anlatarak Glen'in "eitimci" kimliini "din adam" kimliiyle birlikte ne srd ve okullarla organik ban kabul etti. Oysa Glen hakknda Trkiye'de alm olan davalarda, okullarla, kurs ve dershanelerle ilikisinin bulunmad iddia edilmiti.

25 Haziran 2008'de mahkemeye sunulan belgelerde Glen'in avukatlar, artk "siyasi kimlii" reddetmedi. Avukatlar, mvekkillerinin "siyaset ve dini almalar alannda olaanst yetenek" vizesine hak kazandn almalarnn ABD'nin terrle ncadelesine faydal olduunu savundu. Savclk buna, "Glen'in Trkiye'deki laiklik tartmalarnn iinde bulunduu, 25 milyar dolar lk bir ekonomik gc ynettii ve amacnn belirsiz oldu u" iddiasyla yant verdi. CIA DESTEKL RAND RAPORUNDA GLEN Tam Fethullah Glen'in yeil kart bavurusu olumsuz so nulanacak diye dnlrken, ad CIA ile birlikte anlan ve ABD Savunma Bakanl Pentagon'a bal olarak faaliyet gs teren dnce kuruluu Rand Corporation'un, "Trkiye'de Siyasal lslann Ykselii" balkl raporu ortaya kt. 57 Rand Corporation'un hazrlad Haziran 2008 tarihli 135 sayfalk raporda, Glen Hareketi hakknda olduka olumlu grler dile getiriliyordu. Rapor, Fethul~ lah Glen'in onursal bakan olduu ABD'deki Rumi Forum'da tantld. Tantm toplants srasnda daha ilgin bir ayrnt ortaya kt. Raporu yazan Angel Rabasa, "Raporu yazma fikrinin Rumi Forum'un davetiyle gittii l`rkiye'de olutuunu" aklayarak, Glen-Rand Corpe_ ration arasndaki ilikinin dzeyi hakknda da bilgi verdi Bu tartma bir yana, CIA ile de yakn olduu sylenen Rand Corparation'un "Trkiye'de siyasal slamn Ykselii baln tayan raporda Said-i Nursi, Fetlullah Glen ve Nur hareketi konusunda u vc cmleler yer alyordu: "zal dnemindeki liberalleme Trkiye'de 'dini bir pazarn' olumasna yol at._Nakibendi tarikatlar, len hareketi ve Milli Gr slam'n toplumdaki doru rol konusunda yara girdi. Glen hareketinin kkleri, 'klcn cihad' dneminin bitip 'szn cihad'nn baladn savunan ve bilim ve aklclkla slam' uzlatrmzya alan Said-i Nursi'ye dayanyor. Nursi 'l`rkiye'deki Ermenilerin ve Rumlarn haklarn savundu ve Hristiyan liderlerle temasa geti. Glen, Nur hareketini 'Trk slam' olarak yeniden kefetti. Bireysel dnm vurgusundan uzaklap kamusal alana ve lslam' toplumsal sermayeye dntrmeye odakland. Glen hareketi dinler aras diyalou tevik etmek konusunda faal. Bir rgt a, Glen'in slam vizyonunun propagandasn yapyep Bunlar arasnda geni bir okul, hastane, yardm ve medya kurulular a var. Asya, Avrupa ve ABD'de de eitli kurulular araclyla youn faaliyetler yrtyor. Laiklik yanllar bu harekete kukuyla bakyor ve AKP gibi onun da slami gndemi olduuna inanyor. Bazlarna gre AKP tabannn nemli ksmn Glen destekileri _oluturuyor. Baz akademisyenlere greyse, hareketin lslamc

58 gndemi yok; yandalar Osmanl oulculuk ve hogr modelini savunuyor. Bu adan AKP'yle rten karlar var: Tavizsiz Kemalist laiklik modelinin yerine dine alan aan ama slam devleti kurmaya almayan yeni bir sentez koymak." Bu raporun da etkisi var mdr bilinmez ama Hkim Stewart Dalzell, 16 Temmuz 2008'de aklad kararnda, "ABD makamlar, Glen'in dini ve eitim konularndaki almalarn geni anlamda yorumlamal" dedi. Ve sonuta yarg, Glen'in, Dinler aras gerilim yaand u dnemde, kendisinin diyalog almalar ABD'ye faydaldr" kansna vard. Fethullah G1en'in ABD I Gvenlik Bakanlfna at temyiz davasnda Pensilvanya Dou Blgesi Mahkemesi, Glen'in avukatlarnn son iddiasn hakl buldu ve "din ve siyaset bilimi" alanlarnda "olaanst yetenek" tayanlara verilen oturma ve alma iznini almaya hakk olduuna karar verdi. Bylece MT Mstear Atasagun'un, Amerika'nn yeil kuak projesinin aya olarak niteledii haraketin lideri, ABD'de yaamasna olanak salayacak yeil karta kavutu. 59 NC BLM FETHULLAH GLEN VE POLS

Ik Evleri'nde "altn nesil" mi yetitiriliyor? nal Erkan, polis atamalarnn yapld akademiye neden baskn yapt? Emniyetteki "F tipi rgtlenme nasl deifre edildi? Cemaatten olmayanlar polis okullarndan atld m? 28 ubat ncesinde yaynlanan kasette Fethullah Glen, cemaate hangi mesajlar iletiyordu Polis raporlarnda tehdit algs nasl deiti? Fethullah Glen Cemaati nasl rgtlendi? Dershaneler neden nemli? Hangi komnist fikirlerden yararlanld? Operasyonu polisler mi engelledi? Adil Serdar Saan, operasyonu hangi polislerden gizli yapmaya alt? Emniyet Genel Mdr Yardmcs Necati Altnta savcdan hangi ricada bulundu? Emniyetteki "F Tipi rgtlenme" listesinde hangi isimler yer alyordu?

61 "FETHULLAHI POLSLER ZAL'IN PROJESIYDI" Bedrettin Dalan: Harp Akademileri'nin daha eletirel, daha ulusal, daha milli karlarn ne alan tavr ile yava yava Trk Silahl Kuvvetleri son 20-25 yl ierisinde 01-

duka gzel bir yere geldi. Bir Trk ordusu haline dnt. Eskiden yoktu. Silahl Kuvvetler, dardan gelen isteklere Trkln penceresinden de bakmaya balad. Tabii bu uluslararas dengeler asndan fevkalade kt oldu. zellikle Turgut zal'n kkrtmasyla, yava yva Amerikax Silahl Kuvvetler'den rkmeye balad. Bir alternatif yapmaya kalktlar. Silahl Kuvvetler'in karsna polisi dikmeye kalktlar. Bu rahmetli zal'n projesiydi. Amerika ile beraber yaptklar projeydi. Ben o zaman uyardm. Bakn sarman karsna soan dikiyorlar. Fethullah Hoca'y da onun iine yerletirdiler adamlarn da. 20-30 tane de Fethullah renciyi Amerika'ya gnderip eitim yaptrp Polis Akadem.isi'nin ierisine hoca olarak srdler. Levent Ersz: Sayn bakanm hangi... devam ediyor? Bedrettin Dalan: Bana tartma eden tek ey, sonunda kapacaksnz, oraya gelmeden nce... Levent Ersz: Siz ne yapacaksnz, biz ne yapacaz? Polis ne yapacak? Bedrettin Dalan: Bunlar bilmeden nce tabloyu gremezsiniz." (*) Bu grme tutana, Ergenekon davas ekleri arasnda yer alyor. Grme, bir zamanlar Turgut zal'a ok --------------------------(*) Milliyet gazetesi. 5 Mays 2009. 62 yakn isimlerden ve Anavatan Partisi'nin stanbul Byk ehir Belediye Bakan olan Bedrettin Dalan ile Jandarma Istihbarat Daire Bakan Levent Ersz arasnda geiyor. Dalan, iinde bulunduu Anavatan Partisi'nin Genel Bakan Turgut zal'n, askerin arl karsna polisi dikme almasnn ayrntlarn ite byle anlatyor. Dalan, projenin zal ve Amerika tarafndan hazrlandn polisin iine Fethullah Glen'e yakn isimlerden oluan bir grubun yerletirilmesi ve ABD'de eitime gnderilme sinin de bizzat zal'n karar olduunu belirtiyor. Fethullah Glen ile ad, en fazla yan yana geldiinde tartma yaratan kurum Trk polis tekilatdr. Polis a sndan Fethullah Glen olaynn iki yn bulunuyor. Birincisi, Emniyet Mdrl antetli belgelere yans yan, Fethullah Glen ve lk Evleri konulu, istihbarat ve aratrma belgeleri. Dieri ise, Emniyet iindeki Fethullah Glen Cemaati'ne yakn polisler konusu. Emniyet'in Fethullah Glen'le ilgili hazrlad gizli belgelere gemeden nce, Emniyet iinde, adna kimi ya

yn organlarnda "Fethullah polisler" ya da "Emniyet't F tipi yaplanma" olarak nitelenen rgtlenmeyle ilgil birka notu aktaralm. "Fethullah polisler" ya da Emniyet'te F tipi yaplarma" tanmlar kimi basn organlar ve siyasetilern azrdan dmyor. Bu konuda birok kitap ve binlerce gazete haberi yaynland. Ergenekon dosyas eklerinde, Fethullah Glen'in veya ona bal olanlarn isimlerinin getii belgeler arasnda Emniyet Mdrl antetli olanlar olduka fazla yer tur tuyor. lki 1992 tarihini tayan raporlar 2006 ylna kadar uzanyor. Bu belgelerin ieriini tek tek aklamadan nce 63 Emniyet iinde Fethullah Glen Cemaati'ne yakn olanlar, belli kesimlerin deyimiyle Emniyet'teki Fethullahlar ya da Emniyet'te F Tipi yaplanlanma" ile ilgili deerlendirmeleri anmsatalm. Bu deerlendirmelere gre, Fethullah Glen Cemaati'ne bal polislerin ilk eitim yerleri daha orta renimde balar. "Ik Evleri" ad verilen renci evlerinde lise ya da yksek renim srasnda nerelere girmeleri gerektii telkin edilir. 1980'li yllarn ortalarndan itibaren eitim yoluyla brokrasi iine girmeye balayan Ik Evleri" mdavimlerinden polislik mesleine girecekler, 1987-1991 yllarnda polis akademisi, polis koleji, polis okullar ve baz daire bakanlklarnda etkili olmaya balad. 1987 ylnda balayan bu rgtlenme, 1991 ylnda bakanlk ve Emniyet Genel Mdrlfndeki deiiklikler sonras, ksmen aa karld ve baz isimler aktif grevlerden uzaklatrld. Bu konuda en nenli alma nal Erkan'n l nniye Genel Mdrl zamannda yapld. nal Erkan'n Emniyet Genel Mdr olduu 1991 yllnda Personel Daire Bakanlrndaki kura yolszluu sonras, grevlendirdii mfettilerin yapt ineleme sonucu ortaya kan ve Fethullal yaplanma diye adlandrlan oluumla ilgili almalar, bu konuda gerekletirilen en tutarl aratrmalardan biri olarak deerlendirildi. Ancak almay yapan Polis mfettileri zzet Sezgin ener ve Ahmet .... .'in bu grevden sonra meslek hayatlarnda karlamadklar sorun kalmad dilden dile dolayor. O dnemde Emniyet'te st dzey makamda bulunan bir grevli olay yle anlatyor:

"Bu mfettilerin biri soruturmay brakmak mecburiyetinde kalrken, lzzet Sezgin deyim yerindeyse 'yaarken ld'. 64 Her devirde iktidara yakn olmay baarm, iktidarlar ypranmaya baladnda muhtemel iktidara oynamay ilke edinmi Fethullah yaplanma, yllarn istihbarat uzman zzet Sezgin'in bir greve atanmasn engelledi. O kadar ki, ocuklarnn dahi bir ie yerletirilmesine sanki bilinmeyen gler mani oldu. Bu duruma kahrolan Sezgin fel geirdi ve hayatn yar sakat olarak srdrmee alyor." O zamanlar tespit edilen listenin gerei yanstt konusunda yetkililer hemfikirdi. Ancak tespit edilen isimler o yllarda akademi son snfa alnp 8 aylk bir eitimle mezun edilen ve "zel snf" denilen emniyetiler ile lisan kursu ad altnda yurtdna gnderilen kaymakamlar ve dier brokratlarn bir ksm zaman iinde izlerini kaybettirmeyi baard. Zaman zaman baz polisler hakknda Fethullahlk' iddiasyla davalar ald, ancak bunlar brokratik rekabet eklinde kamuoyuna yansyan kavgalar arasnda sonusuz kald. Bu konuda haklarnda dava alanlarn byk blm ise beraat ettiler. Bu arada, Fethullah Glen de bu davalar rnek gstererek, yurt ii ve yurt dnda, kendisine srekli iftira atldn ve hepsinde de mahkemelerce aklandn bu rnekleri zerinden savunmaya alt. Emniyet iindeki yaygn yntemlerden biri de "mesleki rekabet" nedeniyle polislerin birbiri hakknda "Fethullah" sulamas yaparak listeler hazrlanmasdr. Durum, gerekten de suyun bulanmasna ve kimi evrelerin yorumuyla, cemaatin adamlarnn faaliyetlerini gizlemelerine yarad. Bylece dzmece ve iirilmi listelerin arasnda yer alarak kamufle" olan cemaate yakn kiiler, bir yandan da bu listelerin kamuoyuna szmalarnda etkili oldular. Gerekte herhangi bir yaplanmayla ilgisi bulunmayan 65 hatta Emniyet tekilatnda sevilen ve saylan grevlilerin adnn da listelerde yer almasnn, Fethullah Glen yanllarna malzeme salad eklinde yorumlar yaplmaya devam ediyor. Hatta Fethullah olarak tanmlanan kiilerin bundan da azami olarak yararland iddia ediliyor. Kendileriyle ilgisi olmayan fakat toplumun sayg duyduu isimlerin

Fethullah diye tannmasna kendileri de byk destek verdii konuuluyor. nk bu ekilde cemaate yakn olanlar gzden uzak kalabileceklerdi. Dahas bylesi bir durum, gzden uzak olaca gibi, "Emniyetin tannm, sevilen ve byk yolsuzluk, mafya ve mali operasyonlarnda grev yapm saygn isimleri Fethullah oldu una gre, demek Fethullahlar zararl deil, ahlakl kiilermi" imajnn olumasnda katk salayacakt. 1990'larda bu listeleri hazrlayan st dzey bir Emniyet yetkilisi, ad listeye giren ama Fethullah olmayan meslektandan yllar sonra sk bir azar iittikten sonra u itirafta bulunuyordu: "Mdrm ne deseniz haklsnz. Emniyet iindeki Fethullahlara ynelik operasyon iin alt kiilik bir ekip grevlendirdik. Bu kiiler aratrmalar yapp, listeleri de oluturdular. Sonradan ikisinin cemaatin adam olduunu anladk ama i iten oktan gemiti." Fethullah rgtlenme, kaytlara gre, her meslek grubunda, sorumlu kiiler tarafndan koordine ediliyordu. Yapnn, stanbul'da ve belki de lke genelindeki etkili kiisi bir iadamyd. Yardmc durumundaki kiisi ise, ad AKP iktidar ile duyulmaya balanan bir baka iadamyd. Bu iadamlar stanbul'daki st dzey brokratlar ziyaret ettiklerinde de byk bir saygyla karlanyorlar. Emniyetle ilgili ileri yrtme grevi ise Ankara'da bir baka iadam -gerek ad O. . olan ama .... . diye bili66 nen kii- tarafndan yrtlmektedir. st dzey bir kamu yneticisinin kaynpederi olan ve Maltepe civarnda iyeri bulunan bu kii Emniyet iinde Fethullah" olarak bilinenler tarafndan byk sayg gryor. Emniyet'teki baz st dzey atamalar herkesten nce bilen .... 'nn brosunun yaknndaki bir lokantada yemek yiyenler, buraya baz Emniyet yetkililerinin sklkla gelip gittiine tanklk ediyorlar. Uzun yllardr "Altn Nesil" yetitiriyoruz felsefesiyle etki alann genileten grubun, zellikle Emniyet iindeki mensuplar arasnda ksmen de olsa blnmeler yaand. Bu paralanmann bir ksm, AKP zamannda greve gelmeleri ve ayn makamlara talip olmalar nedeniyle makam hrsndan kaynakland. Bu "madur" gruptaki polislerin digerleri hakkndaki yorumu yleydi: "Bu hrsl kiiler, pek ok kamu kurumunda etkin greve gelmelerinden sonra demokratik bir alma grnts altnda yaplan ve kendilerinden olmayan kilit mevkilerdeki kiileri bertaraf etmeye ynelik sulamalar ve iftira atlmas srecine girdiler. Organizasyonun hukuksuz ve

vicdann kabul etmeyecei, ihbar mektubu atma, iftira, smarlama operasyon ve benzeri talimatlaryla hareket etmek istemeyen, kanunlara ve vicdani kanaatlerine uygun hareket etmek isteyen Fethullahlar", eitli gerekelerle dlanarak grevlerinden uzaklatrld. Mnferiden yapld intiba verilen uygulamalarla kendilerinden olmayan ve bu birimlerde yaplacak kanunsuzluklar aa karabilecek kiiler, yllara yaylan bir programla yava yava uzaklatrlmaktalar." Bugn Polis Akademisi ve Polis Koleji de dahil eitim ve personel birimlerinin tamamna yaknnn Fethullahlar'n denetiminde olduu yazlp iziliyor. Degerlendirmelere gre, zal zamannda zellikle 67 Eitim Daire Bakanlgfn, Ankara, zmir ve stanbul Polis kolejlerinin ynetim kadrolarn ncelikle ele geren organizasyon, bu kilit yapyla srekli Emniyet iinde kadrolarn geniletme olanan buldu. Iddialara gre, Emniyet'in ilgili birimlerine alnacak yeni personel ile Emniyet iindeki terfi, yurtd grevlendirme ve benzeri snavlarda da i ansa braklmyordu. Baarl olmas istenen belirli yerlerden referansl isimler dershane ve benzeri yerlerde kursa alnyor, kmas muhtemel (!) sorular zerinden egitim programna tabi tutuluyorlard. Bu arada, darya bilgi szma olasl da gz nne alnyor ve yedek sorular da hesaba katlarak tamamlanan eitim programlaryla seilmi kiilerin snav kazanmalar salanyordu. Polis ralar da cemaat iin her zaman byk nem tad... 2003 ylnda yaplan rann nemine ise ayrca vurgu yaplyor. Zira, Emniyetteki Fethullah rgtlenme ile ilgili ikyetler dorultusunda alma yapan mlkiye mfettilerince baz nemli bilgilere ulalm ve belirlenen grevlilerle ilgili bir liste hazrlanmt. Ve listede ad bulunan grevliler bu rada terfi alamamlard. Ilgili mevzuat geregi mays aynn ilk haftasnda toplanan ra, terfileri onaylayp ilan ettikten bir hafta sonra ra yeleri tekrar toplantya arlmlar ve "Fethullah" listedeki isimlerin tamamna yakn ikinci bir kararla terfi ettirilmilerdi. rann, mevzuat gerei ylda bir defa toplanabileceini ve o toplantnn da sonulandgn syleyen 11 kiilik yeden ikisi bu gerekeyle ikinci ura kararlarna muhalefet erhi koymulard. Biri eski, dieri ise o dnemde grevde bulunan Emniyet Genel Mdr Yardmcs iki yenin de 1991 soruturmasn yrten mfettilerin yaadklarna benzer talihsiz olaylarla kar karya kaldklar syleniyor. Bu konuda aktarlan bilgilere gre, kararlara erh koyan ve istihbaratn baarl bir personeli olarak bilinen eski Emniyet Genel Mdr Yardmcs emekliye ayrlm, olu ise bir sre sonra kadrosuzluk gerekesiyle istihbarat hizmetlerinden karlmt. Grevdeki ye ise, 68

ard arkas kesilmeyen aslsz ihbar mektuplaryla yldrlmaya allm, 2005 ylnda grevinden alnm ancak, yarg kararyla tekrar greve iade edilmiti. Polis iinde Fethullah Glen'e yakn grevlilerin durumuyla ilgili en ilgin yazy 25 Nisan 2008 tarihinde Hrriyet yazar Yaln Bayer kaleme ald. "Polis rasna Dikkat" baln tayan yazda Bayer unlar yazyordu: "Polisin iindeki Fethullah yaplanma artk herkesin bildii bir olgu... Herkes onlardan korkuyor! zellikle, Istihbarat, Organize ube ve Terrle Mcadele ubesi'nde F. Glencilerin ne kadar etkili olduunu anlatmak iin Hrant Dink cinayeti ile mfettiler ve dolaysyla stanbul Emniyet Mdrl'ne ynelik soruturmalara baklrsa, balant kendiliinden ortaya kyor. Neyse konu bu deil. Polis ras'nn gelecek toplantsna bakalm. Anmsayanlar bilir... 1986 ylnda F. Glencilerin basksyla Turgut zal lise ve niversite mezunlarna dorudan Polis Koleji'ne girme imkn tand. Bunlara Emniyet iinde 'zel snf' deniliyor. Hepsinin Fethullah olduu herkes tarafndan biliniyor. O yl koleje giren cemaatin ocuklar, dokuz aylk eitimden sonra greve baladlar. Hem de st rtbeden... Bu kiiler Anayasa Mahl emesi'nin Dileri mensuplar iin verdii bir karardan yararlanarak askerlik srelerini rtbelerine de saydrmay baardlar. Ve bugn o genler, polis tekilatnn en nemli ubelerinde Daire Bakan Yardmcl rtbesine kadar ktlar. imdi sra Daire Bakan olmalarna geldi. Ama bunun iin kk bir prz var. Polis ras karar ile II. snf emniyet amirinin I. snfa kmas iin drt yl beklemesi gerekiyor. Gelenekler byle... 69 Fakat 'zel snf' polislerin bekleme sresi yln doldurdu. Yani geleneklere gre bir yl daha beklemeleri gerekiyor. Ancak Polis ras, drt yllk bekleme sresini dikkate alarak atamalar onaylyor. Ama 'zel snfn' acelesi var. 'zel snf' rencileri, siyasiler nezdinde giriimlerde bulunuyor ve gelenekleri bir kenara brakp yl bekleme sresinin yeterli olduuna ikna etmeye alyorlar. Babakan'a kadar rahatlkla ulaan 'zel snf' reneileri ileri Bakan'na, oradan da ra yelerine etki ede-

biliyorlar. Sonuta istediklerini elde ederlerse, saylar 100' geen 'zel snf' polisler, birinci snf emniyet amiri olacaklar. Bylece hepsine Daire Bakanl yolu da alml olacak. Bylece zaten kilit noktalardaki bakan yardmclklar yerine etkili konuma gelecekler." Yazda sz edilen polisler 2008 ylndaki radan istedii sonucu alamad. Ancak "zel snf" denilen bu polieler, bu yl kanundan gelen haklarn alarak 1. Snf Emniyet Mdr olarak, tekilatn ynetiminde grev aldlar. 2009 ylnda yaplan Polis Yksek ras sonras bu zel snflarn ok byk bir ksm 4 yldzl 1. snf emniyet mdr olarak imdi nemli grevlere atanabilecek l<0numa geldiler. Bylece, onlar da daha nce terfi etmi ve u anda grev bekleyen 1065 1. snf emniyet mdr ile birlikte, il emniyet mdrl, daire bakanlklar ve polis okullar mdrlkleri olmak zere aktif grev yerlerinden birine talip olacaklar... Ayrca emekli kimi polislerin ifadelerine gre, yakn dnemde Emniyet iindeki nemli birimlerde, zellikle istihbarat ve kaaklk dairelerinde grev yapan cemaat dndan grevliler, olaan grntl nedenlerle buralar70 daki grevlerinden birer ikier uzaklatrldlar. Ne var ki, rahata glendikleri ve etkili grevlere geldikleri AKP iktidarnda Fethullah olarak nitelenen Emniyet grevlileri arasnda da blnme ba gsterdi. Emniyetteki saylarnn artmas ve kilit noktalar olarak deerlendirilen dairelerin nemli bir ksmnn cemaatin kontrolne girmesi baz sorunlar da beraberinde getirdi. Saylarnn az olduu dnemde gl ekilde birbirlerine sahip kan cemaat mensuplar, saynn artmasyla birlikte atmaya, rekabete ve hatta birbirlerini karalamaya giritiler. Anlatlanlara gre, byk abilerin" arln koymas sonucu adaylardan biri greve atannca, bu grev iin kendini daha uygun gren dier adaylar rahatszlklarn dile getirmeye baladlar. Bu kayrma"dan rahatszlk duyan kimi grevliler, maalarndan her ay dzenli olarak yaptklar himmet" demelerinden "souyor" ve cemaat toplantlarna katlm konusunda artk eskisi kadar hassas davranmyorlard. Ayrca yine anlatlanlara gre, samimi inan sahibi grevliler eitli operasyonlarda izlenen yntemlerden dolay da vicdani adan rahatszlk duyuyorlard. Bu noktada zellikle, belli yerlere gnclerilen isimsiz ihbar mektuplar veya elektronik posta mesajlar ile hazrl balayan operasyonlar, "altn nesil" yaratlacana inananlarda da byk hayal krkl yaratmaya balyordu. Nitekim, gelinen noktay sorgulayanlarn altklar birimlerden

uzaklatrlmaya baladklar, bunlardan bazlarnn yarg kararyla grevlerine olmasa da memuriyete iade edildikleri eitli yollarla kamuoyuna yansyordu. YIL 1991... POLSTE FETHULLAH GULEN OPERASYONU Fethullah Glen'in sekizinci Cumhurbakan Turgut zal ile ilikisi 12 Eyll 1980 askeri darbesi ncesi71 ne, zal'n Devlet Planlama Tekilat Mstearl dnemine kadar gidiyordu. Darbe sonras askerlerin ynetimde olduu dnemde yaplan Milli Gvenlik Kurulu toplantlarnda Glen'i aka destekleyen zal'n Ekim 1989'da Cumhurbakanl kkne kmas ve Sleyman Demirel-Erdal nn'nn kurduu DYP-SHP hkmeti dnemi Fethullah Glen iin de birok deiikliin ba' langc oldu. te, zellikle Emniyet iindeki Fethullahlk iddialar o dnemde Trkiye gndemine girmeye balad. Emniyet iindeki Fethullah Glen grubuna yakn kiilerin ilk ortaya karlmas ise, 1991 ylnn Haziran aynda dnemin ileri Bakan Mustafa Kalemli'nin, nal Erkan' Emniyet Genel Mdrl'ne atamasyla balad. Erkan greve gelir gelmez en fazla Polis Akademisi'yle ilgili ikyetlerle karlamt. Daha nce, Polis Koleji'nden mezun olanlarn devam edebildii Polis Akademisi'nin ilk ve son snflarna, yaplan bir dzenleme ile dardan da renci alnmasndan yaknlyordu. Mezun olacak "Fethullah polislerinf' Emniyet'in istihbarat, personel, muhabere birimleri ile polis okullarna atanacaklar ihbar edildi. Erkan kendine iletilen bir ihbar zerine, Polis Akademisi'nde saat 24.00'te yaplan mezuniyet kura ekimine katlma karar ald. Kura ekimi yaptran grevlileri masadan kaldran Erkan mezunlarn listesine gz att ve listedeki baz isimlerin karsna iaret konulduunu gl"d. Bir eyi daha fark etti nal Erkan: masann altnda iki ayr kura torbas bulunuyordu. Torbalardan birinin iinde Emniyet'in istihbarat, personel, polis koleji gibi nemli grev noktalar bulunuyordu... Dier torbada ise karakollar ve dier sradan grev yerleri vard. Listede adnn karsnda iaret bulunan72 lar tek tek ncelendiinde hepsnn daha once ayarlan-

m torbadan kuralarn ektii ortaya kt. rencilerin Akademi'ye girilerini aratrdnda ise, yzde 9O'nn kolej kkenli olmadn, son anda yaplan dzenlemeye gre Akademi'ye birinci snftan veya son snftan katlanlar olduu ortaya kt. Ifadeleri alnan bu renciler "Biz Karyaka Semti'nde Fethullah Glen Hocaefendimizin at Ik Evi'nde toplanrz. Orada eitim alrz..." cevabn verdiler. nal Erkan, Karyaka'daki adrese baskn yaptrd. Verilen bilgilerin doruluu ortaya kt. Evde Fethullah Glen'e ait kitaplar, video kasetler ve baka baz yaynlar bulundu. Geni apl bir operasyon balatld.(*) Erkan o gnleri an Polisi isimli dergiye yle anlatyorduz "Polis mesleinde hakszlk yaparsanz, polisi resmen oke edersiniz. Hibir alanda hakszlk yaplmamal ama, polis mesleinde hi hakszlk yaplmamaldr. Gerek terfilerde, gerek okullara renci alnrken asla senden benden ayrmna gidilmemelidir. Polis akademisi gibi lkeye idareci yetitiren eitim ve retim yuvasnda asla kayrma olmamaldr. Kura ekimi srasnda kayrmaclk yaplaca ynnde duyum almtm. Ilgili genel mdr yardmcs arkadam uyardm. Konuyu takip ettim. Bir arkadama, renci velisi gibi, akademiye telefon ettiriyordum. Gn boyunca ekilmesi gereken Akademi mezuniyet kuralar gecenin 24'ne kadar hl ekilmemiti. Nihayet kuralar ekilmeye balad diye haber aldmda, yanma emniyet genel mdr yardmcs Umit Erdal' alarak sivil bir taksiyle Akademi'ye gittim. Bizim kolejde okuduumuz Anttepe'deki binann ktphane olarak kullanlan salonunda bir heyet tarafndan kura ekimi ileminin srd----------------------(*) Mularren Sarkaya, Hrriyet gazetesi 24 Haziran l999. 73 gn grdm. Yeni mezunlar ieri tek tek alnyordu. BAkann nndeki masann altndaki sehpalarda birka tane torba bulunuyordu. Her bir torbada istihbarat, kaaklk trafik gibi birimler iin lazm gelen sayda kura katlar vard. Geri kalanlar da ayr bir torbadayd. leri giren yeni mezun, eger kayrlacak eleman ise zel olarak hazrlan m torbadan kura ekiyordu. Gariban ise yani herhangi bir kayran yoksa masa stndeki torbadan kura pkiyolk du. Kadrolama ve gruplama anlay irkindi. stelik nceden ilgili grevlileri ikaz da etmitim. Orada grdk lerimizi bir tutanakla tespit ettirdim ve soruturma ald elbette. Polis tekilatnda hakszlk olursa, polis bakasna hakszlk yapmay hak sayar diye endieleniyorum. imdi bunlar anlatalm ki, bir daha olmasn." nal Erkan'n szn ettigi gelimelerle ilgili olarak Ergenekon belgeleri arasnda yer alan belgelerden ilki 1992 ylna ait.

Polis Tefti Kurulu Bakanl'na sunulan bu fQ2lek de ad geenlerle ilgili olarak alan ilk soruturma iin takipsizlik karar verildi. Iileri Bakanl Emniygt C nel Mdrlne "Fethullah Hoca'nn talebeleri" adl 28.09.1992 tarihli bir yaz ile ayr bir soruturma aldn Bu yazyla ilgili karar da 6 yl sonra, 20 Mart 1998 tarihinde takipsizlik kararyla sonuland. Ergenekon dosyasnda bulunan ve Ankara Polis Akademisi'nde 1988-1991 yllar arasndaki gelimeleri deerlendiren yaz ve fezlekelerin Cemaatten ayrlan R.Y. isimli rencinin ihbaryla bala_ cl anlalyor. Ite o yaz. OK GZL 10.03.1992 TEFT KURULU BAKANLIINA Em.Gn1.Md.Polis Bamfettiliinin 24.10.1991 gn ve 91/ 316-12 sayl yazs. Em.Gnl.Md.Polis Bamfettiliinin 04.03.1992 gn ve 439/ 92 sayl yazs. 74 Emniyet Genel Mdrl Tefti Kurulunun 91/31212 sayl yazlarnda belirtilen konular zerinde srdrlen almalarda; Trkiye Cumhuriyeti Anayasasrnn demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerini deitirerek yerine eriat dzenini getirmeyi amalayan illegal "Fettulah Hoca'n'n talebeleri" adl rgtn, tm Trkiye genelinde olduu gibi, Tekilatmz iinde de rgtlendii, zellikle hareket noktas olarak setii Polis Kolejleri, Polis Akademisi ve Polis Okullar iindeki faaliyetlerinin, Tefti Kurulu'ndan gelen yazya bal olarak askya aldklar, buna ramen sempatizan kadrolar ile balarn zayflatmamak iin toplant ve almalarn youn olarak srdrdkleri ve illegaliteye son derece bal kaldklar gzlenmitir. Elde edilen bilgiler dorultusunda yaplan takiptarassut ve tahkikatlarda, Ankara Polis Koleji rencilerinin %50'sine yakn bir kesimi ile eitli ekillerde temas kuran rgt elemanlar, kendilerine yakn olarak zerindeki ajtasyon almalarn sistemli olarak yrtmektedirler. rgtn yaplanmadaki, temel stratejisine bal olarak devlet dairelerinin nemli yerlerine yerleme plann, en tabandan uygulamaya koymalar tekilatmzda da gzlenmektedir. Gelecekte Emniyet Tekilat'nn brokratla rn oluturacak Polis Koleji (rencileri iin, koleje seimden itibaren her aamada sistematik bir almann yrtld grlmektedir. rgtn tm yurt sathnda eitli grnmler altnda kurulu bulunan vakf ve evlerde ailelerinin izni ile

yetitirilen zeki, alkan rencilerin meslek okullarna yerletirilme planndan Polis Kolejleri de payn almtr Bu renciler Polis Kolejleri'ne geldiklerinde hiyerarik sra iinde snf, donem ve okul imamlar ve kadrolarnn denetiminde grleri dorultusunda eitilmektedirler 75 Snflarn ve okulun kendi bnyesinde sorumlu imamlarnn olmasna ramen, rgte kar asl sorumlu olan dardan bir niversite rencisidir. rnein: Ankara Polis Koleji 3. snflar sorunlusu SBF Kamu Ynetimi 3. snf rencisi A.A., buna bal olarak yine soyad tespit edilemeyen Hukuk Fakltesi 4. snf rencisi Tark .... .? Gazi niversitesi Arap Dili rencisi S. . Polis Koleji'nin ve Akademisi'nin sorumlulardr. Cumartesi ve pazar gnleri renciler, snf imamlar nn belirledii adreslerde 5-6 saatlik bir eitim almasna katlmaktadrlar. Genelde Polis Koleji ve Polis Akademisi rencilerini birbirleri ile karlatrmamaya zen gsteren darec kesim rencilerin Abidinpaa Tp Fakltesi Caddesi adrvan sokak adresinde bulunan Terzi S.B.'nn dkknnda sivil elbise giymelerini ve daha sonra toplant evlerine gitmelerini salamlardr. Yaplan bu toplantlarda masumane sohbet ve ay partilerinden sora Nur Klliyat ile ilgili kitaplarn okunmas ve aklamalar yaplarak Fetullah GLEN'in kaset ve videolar seyredildii, rencilerin konulara olan yatknlna gre deiik gurup toplantlarna katldklar gzlenmitir. Ankara'da: - Dikmen Sokullu, - Abidinpaa, - Cebeci, - Keiren, - Yenimahalle, - Demetevler'de, tekilata mensup kiilere ait evler ile bu iler iin kamufle edilmi eitim evleri mevcut. Salk Koleji rencilerinin ise, Demeteveler 12. cadde .. sokaktan kede bulunan ev ve rnek Mahallesi Faik Suat caddesi 7. sokaktaki yerleri kullandklar tespit edilrnitr. Polis Akademisi ve Polis Koleji rencileri ile balantl 76 olduklar sanlan ahslarn adresleri aaya karlmtr. Hukuki konularda kendilerine yardmc olan Avukat A. B. isimli ahsn yazhanesine sk sk gidip geldii gzlenmitir.

Fethullah GLEN grubunun Ankara liderlerinin, Atatrk Anadolu Lisesi Din dersi retmeni K.O. isimli ahsn olduu, Fethullah GLEN ile direk irtibat olduu, emir ve direktifleri kendisinden ald, Ankara ili ve ilelerinde, rgtlenme almalarn ynettii, haftann deiik gnlerinde il dnda dzenlenen toplantlara katld, zellikle esnaf kesiminin toplantlarna katlarak esnaf zerinde senpati uyandrd bylece maddi kar teminini kolaylatrd kendisinden habersiz hibir iin yaplmad, kendi grleri dorultusunda faaliyet gsteren evler, okul ve pansiyonlarn btn iae giderleri, harcamalarnn kendisi tarafndan yapld, zengin esnaflar ile para toplamak amacyla yaplan toplantlara Himmet toplants adnn verildii, bu tip toplantlara bizzat kendisinin itirak ettii, taraftarlarnca kendisine Ankara'nn Valisi dendii, amalarn hizmet iin nlerine kabilecek engelleri amak amacyla deiik kamu kurum ve kurulularnda kadrolatklar, ilerini yaptrabilmek iin rvet ve hediyelere bavurduklar sylenmektedir. Kamu kurum ve kurulularna kendi fikirleri dorultusunda bulunan ahslar yerletirmede tavassutta bulunduklar, baar elde ettikleri, telefon irtibatlarn asgaride tuttuklar, nemli haberlemelerde kurye kullandklar Azarbaycan'a gruplar halinde kendi fikir ve dncelerini empoze edebilecek nitelikli elemanlar gnderildii, kendi rgt mensuplar arasnda sylenmektedir. Yaplan aratrmalar srasnda Geit Sokak Cebeci Ankara adresinde arkadalar ile beraber kalan Komiser Yardmcs .K.'nn muhtelil zamanlarda dier illerden yanna gelen ayn fikir ve dnceleri paylat arkada lar ile sohbetler yapt duyumlanmtr. Konularn m77 fettilerce aratrldnn duyulmas, zellikle konuyu gndeme getiren mstafi Polis Akademisi rencisinin kendisini koruyabilmek iin mfettilikte vermi olduu ifadeleri, rgt taraflarna aktarm olmas almalarmll srasnda sk sk karmza km ve hareket imkanmll kstlamtr. Her ne kadar ifadelerde belirtilen konularn doruluu tartlmaz bir gerek ise de bunlarn delillendirilmesi Zaman ierisinde mmkn olaca kans ile her trl takip ve tarassuta devam edilmektedir. Gereini bilgilerinize arz ederim. DAITIM : Gerei: Ank. Em. Mdrl'ne Bilgi Tefti Kurulu Bakanl'na

TEFT KURULU FETHULLAHI POLSLER TESPT EDYOR Polis Tefti Kurulu, hazrlad raporla Emniyet iinde Fethullah Glen grubuna yakn polisleri isin isimbelirerken, onlara dardan yardmc olanlar da u fezlekey.e belirledi: B.05,EGM,0,06,01/ 15-92 Em. Gn. Md. Polis Tefti Kurulu Ankara POLS TEFT KURULU BAKANLIINA FEZLEKE Su: a) Trerle Mcadele Kanununun 1. Maddesinde be78 lirtilen cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuku, sosyal, laik ekonomik dzenini deitirmek, Trk Devletinin ve Cumhuriyeti'nin varln tehlikeye drmek. b) Grevin yerine getirilmesinde Siyasi Dnce, felsefi inan, din ve mezhep ayrm yapmak, Emniyet mensuplar arasnda bu yolda ayrm yapc, tutum ve davranlarda bulunmak Su Yeri ve Tarihi: Ankara Polis Akademisi 1987-1991 Tarihleri arasnda. Davac (Mteki): R.Y. .... Mamak/ ANKARA adresinde oturur. Sanklar 1- Prof. Dr. A. Polis Akademisi gretim yesi. 2- Prof..Dr. R.K Polis Akademisi retim yesi. TAHLL: Yaplan inceleme ve soruturma sonucu elde edilen bilgi ve delillere gre; Mteki, tank R.Y. 1987 ylnda Polis Akademisine girmitir. Okula girdikten sonra gemite olduu gibi dini vecibelerini yerine getirmeye devam etmi, bilahere okulda bulunan rgt organizasyonuna mensup dini inan ve esaslar temel kabul edip faaliyet gsteren kiiler tarafndan kendisine yaklalarak, kiinin baz zaaflarndan da yararlanlarak sz konusu grubun iersine dahil edilmi-

tr. Bu grubun iersine girdikten sonra, egitim almalarna katlm ve okulun son snfna kadar ayn grubun iersinde faaliyetine devam etmitir. Zaman iersinde malum grubun sorumlularyla ters dmesi zerine bu tekilat tarafndan dlanm ve okul idaresinin de sz konusu grubun grlerine yakn hareket etmesi sonucu, okulu 79 bitirme snavlarna bir gn kala disiplin puanlarn drmek suretiyle okuldan atlmtr. Bunun zerine dare Mahkemesi'ne bavurmu, ayn zamanda da Emniyet Tekilat'nda 1991 Temmuz'unda geni apl bir ynetim deiikliinin olmas zerine, okuldaki faaliyetler hakknda bir ihbar mektubu yazarak eitli makamlara bavurmutur. Mteki R.Y. gerek tarafmza verdii ifadede gerekse kendi el yazsyla yazd mektuplarda, Polis Akademisi bata olmak zere, Emniyet tekilatnn birok kademesinde bulunan ahslarn R.Y. grubunun grleri dorultusunda faaliyet gsterdiini aklamtr. Bu rgtlenmenin yaplanmas eitim faaliyetleri ve illegalitesi hakkndaki hususlarda itiraflarda bulunnu. R.Y.'n verdii bilgiler nda itiraf ve mektuplardaki konular zerinde tarafmzdan geni bir aratrma almas yaplm ve ifadelerinin doruluu elde edilen belge ve tank ifadelerinden anlalmtr. Elde edilen bilgi ve verilere gre operasyona ynelik daha geni bir inceleme ve tespitin yaplmas amacyla, makamn emirleri zerine konu Istihbarat Daire Bakanlna aktarlm, bu birimin yapt aratrmalarda da R.Y. tarafndan verilen bilgilerin doru olduu saptanmtr. R.Y.'n ifadesinde belirttii ve devre imam .K. ile birlikte gittii Demetevler ve dier semtlerdeki deiik amalarla kullanlan konutlarn, Istihbarat Daire Bakanlfnn tespitlerinde de yer ald anlalmaktadr. Devletin temel nizamn dini inan ve esaslar zerine oturtmak amacyla faaliyet gsteren ve stratejik amacna ulamak iin bir rgt yaplanmas iersine giren, siyasi iktidar bir ihtilal hareketiyle ele geirmek iin teorik ve pratik eitim aamasna giren bu rgtn, temel hareket noktas Said-i Nursi tarafndan kurulan ve onun eitli onksiyonlarndan biri olan Fetullah GLEN tarafndan organize edilmektedir. 80 Teori bir siyasi hareket iin gereklidir. Amaca ulamak iin pratiin esas hareket noktas olarak kabul edilir. Bu grubun nihai hedefi olan siyasi iktidar ele geirmek amacyla eitli rgtlenme birimlerine girdii gzlen-

mektedir. rgt iersinde alm R.Y.'n da ifade ettii gibi mevcut durumdaki amacn hedefe ulaacak ve Devlet kademesindeki belli kadrolara yeterli eleman yetitirmek olduu ifade edilmektedir. Bu amala, Devlet'in varlnn temel koruyucusu ve kollaycs olan Emniyet Tekilatn'da da amaca uygun bir rgtlenmeye gidildii mahade edilmektedir. Bata Emniyet Tekilat'nn gelecekte lokomotifi olacak olan ve tekilata yn verecek, amir kadrosunu yetitiren polis Al ademisi'nde illegal bir yaplanmaya gidildii, kademe kademe mezun olan rgt grne gre militan veya sempatizan durumuna getirilen kiilerin, tekilattaki dier eitim kurumlarna atanarak, uzun vadeli bir program uygulanmaya koyduu gzlenmektedir. Yine akademi son snfta branlar uygulanmaya koyduu gzlenmektedir. Yine akademi son snfta branlar ayrmnda, bu gruba mensup rencilerin daha ok siyasi ksma ayrld belirtilmektedir. Polis Akademisi'nde genellikle yesi olan A.., l.T., R.F., C.Y., A_.T., A.l(., I.B., M.K., R.K., B.C., H.I.O., Emniyet Mdr A.. ve A.E.'den oluan bir teorisyen kadronun bulunduunu, bu kiilerin eriat dzeninin daha iyi olduunu empoze ettiklerini btn tanklarca ifade edilmitir. Bu teorisyen kadrosuna okul idarecisi durumunda olan H.B.E. ve I.T.'n yardmc olduu belirtilmektedir. retim yelerinden sank durumunda olan, .Y.T., A.., R.F., B.C., A.K., lI..O., R.K. ve C.Y.'nun ders konularnn iledikleri srada mevcut rejimi yererek eriat dzenini vmek suretiyle ho gstermeye altklarn ifadesine bavurulan, H.B., E.G., .C.K., I.., S.Y., E.B., K.O. L.S., F.R.A., A.T., S.Y., A.T., M.I.Y., C.A., E.M., A.T., A.U. 81 L.C.Y., adl tanklar tarafndan aka ifade edilmektedir. Yine tank ifadelerinde bu retim yelerinin renciler arasnda ayrm yapt, derslerle ilgisi olmasa bile srekli eriat dzenini vmeye gayret sarf ettiklerini belirtmitir. Her ne kadar sank sfat ile ifadesine bavurulan sz konusu retim yeleri iddia ve isnatlar reddetseler bile, tank ifadelerine gre, verdikleri srada eriat dzenini savunduklarn retim yelerinin din ve felsefi inan ayrm yaptklar hususu, aka grlmektedir. R. Y.'n ifadesinde, eriat dzenin kurallarnn daha iyi, T.C. kanunlarnn ve nizamlarnn derme atma olduunu belirten retim yesi kiiler haklarnda tanklk yapabilecek ayn dnemlerde akademide okumu, ahslarn tank olarak bilgilerine bavurulmu, sz konusu tanklarn tamamna yakn R. Y.'n ifadelerini dorulamtr. Mteki Tank_ R.Y. ifadesinde bu rgt tarafndan tehdit edildiini, Istihbarat Daire Bakanlfnda grevli A.T.'le karlatn, A.T.'in kendisine cemaati karsna

almamas gerektiini sylediini, bu rgt hakknda yazm olduu mektuptan haberleri bulunduunu belirttiini, kendisinin de bu tekilatn gcnden korktuunu, nk bu rgtn kendisini okuldan attrdn, ifade etmitir. A.T.'in uyars zerine endieye kapldn, ne yapmam gerekiyor diye sorduunda da, A.T.'in notere giderek, nceki yazd ihbar mektubunun yalandan ibaret olduu konusunda tutanak tanzin ettirmesi gerektiini belirttiini, bunun zerine A. T.'in Altnda Emniyet Amirlii'ndeki Lojmanlar'da bulunan evine giderek, A. T.'le birlikte ihbar mektubunu inkar eden bir rapor yazdklarn, bilahere Maltepe semtinde bulunan 18. Noter'e birlikte giderek bu raporu "ifade beyannamesi" bal altnda noter katibine yazdrdklarn ifade etmitir. Daha sonra alnan bilgiler zerine Ankara 18. Noter'e tarafmzdan mracaat edilerek, bu belge elde edilmitir. Noterde A.T.'le birlikte yaptklar belge, mteki tank 82 R.Y. tarafndan A.T.'in evinde el yazsyla yazlarak, mfettiliimize sunulan belgedir. (EK: 8) Bu durum R.Y.'n ifadesinin doruluunu belgeleyen bir husustur. A. T.'in, R.Y.'1n nianlsnn evine gitmesi mtekiyi "Cemaati karna alma" diyerek dolayl olarak tehdit etmesi, kendi evinde ihbar mektubuna neler yazmtn diyerek defalarca sorduktan sonra, tutanak dzenletmesi bilahare resmiyet kazandrmak iin birlikte notere gidilmesi ve nceden belirlenip, ayarland anlalan noter katibine belge tanzim ettirilmesi A.T.'in anlan grupla balantsn aka ortaya koymaktadr. Bahse konu tekilatla balants olnayan birinin ken disini ilgilendirmemesi gereken bir konuda, bu kadar aktif davranmas dndrcdr. A.'I`.'in gizli kalmas gereken hususlarn akla kavumamas iin byle bir faaliyet gstermesi dikkate ayandr. Kald ki talimatl olarak alnan ifadesinde, sorulan soruyu senaryo olarak nitelendirnekte ve R.Y.'la birlikte noterde dzenlettii belgeyi ifadesine eklemektedir. Bu da gstermektedir ki A.T., bahse konu grubun btn faaliyetleri konusunda bilgi sahibidir ve ilgilidir. Bu sebeple Sank A.T. de dier sanklar gibi belirtilen suu ilemi bulunduu mevcut bilgi ve delillere gre su buta ermektedir. Mfettiliimizce soruturmann derinletirilmesi ze rine sz konusu grup iersinden rahatsz olanlar olmu R.Y.'n ifadesinde belirttii rgtn yayn organ olan Zu man gazetesinde soruturmay yrten mfettiler aley hine "Komplocular ne yapmak istiyor" bal ad altnd iftira ve isnatlarda bulunulmutur.

Genel Mdrlmzce Genel Mdr adna yaplar aklama ile mfettilerin soruturmay usulne uygu' ve hukuk kurallar iersinde yrttne dair haber il 83 iddialar tekzip edilmitir. R.Y.'n ifadesine gre, bahse konu rgtn Fetullah GLEN'in grleri dorultusunda hareket ettii, mevcut T.C. Anayasa ve dzenini deitirmek isteyen yerine eriat dzenini hakim klmak arzusunda olan ve bunu bir ihtilalle gerekletirmek isteyen, bu amala eitim yapan, yurtlar aan, dershane ad verilen evlerde eitim yaptran, bu yurtlarn altnda karate kursu ad altnda yakn d reten eyleme dnk pratik eitim yaptran bir rgt 01duu ifade edilmektedir. Sz konusu rgtn amacna ulamak iin ve bir rgt nitelii kazanmak iin hiyerarik ller iersinde gerek sivil gerekse Emniyet Tel ilat'nda rgtlendii elde edilen bilgilerden anlalmaktadr. Bu amala, Fettullah GLEN'in genel sorumlu, buna bal blge sorumlular, bunlarn altnda da il sorumlular Olduu anlalmaktadr. Vali diye adlandrlan il sorumlularnn altnda birok kurum ve alanda rgtlenmeye gittikleri mahade edilmektedir. Genel bir tekilatlanma, illegalite, sorumlu tayini, C rev blm, aidat toplanmas akirde dedikleri mensuplarna kod isim verilmesi yayn faaliyeti, yelere para CGza uygulanmas mensuplarnn kiisel haklarn mdahale, teorik ve pratik eitim yaptrlmas gibi hususlarn uygulanmas tam anlamyla ideolojik literatrde illegal bir rgtlenmenin varln ortaya koymaktadr. rgtn koyduu kurallar erevesinde de Emniyet tekilatnda illegal bir rgtlenmeye gidildii, elde edilen bilgilerden anlalmaktadr. Fettullah GLEN 'e bal olarak I Anadolu blge sorumlusu Hoca'nn, bu ahsa bal olarak da Polis Akademisi'nde I.T. ve H.B.E.' n ad gemektedir. Yine retim yeleri olarak A..,_'.T, R.F., c.v_, Air., A.<., i., M.1<., .1<., .C.,1~1..o., A.o.' in yer ald, Emniyet Genel Mdrl'nde de M.'I`. ve S.T.'nun 84 bulunduu yine Polis Akademisi renci kesiminde 3. ve 4. snflar sorumlusu olarak Kom. Yrd. C.M., 1. ve 2. snflar sorumlusu olarak da Kom. M._ E.'n bunlarn altnda da 4. snflar sorusu Devre imam I. K., buna bal olarak olarak para sorumlusunun M. K., yardmc imamn I.O., kitap sorumlusunun Z. A., yine bunlarn altnda yardmc imama bal olarak siyasi snf imamnn M. S., Adli Snf imamnn A.K. D., Trafik Snf imamnn Z. K., Idari Snf

imamnn M.K.'n sorumlu olarak grev ald alnan ifade ve belgelerden anlalmaktadr. ... T. C. Anayasas'nn demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti niteliklerini deitirerek yerine eriat dzenn getirmeyi amalayan illegal "Fettullah Hoca'nn Talebeleri" adl rgtn, lke genelinde olduu gibi, ekilaflmlz iersinde rgtlendii bu sebeple devlet gvenliini ilgilendiren bir faaliyetin akamete uratlmas ve sulularn fiillerinin subuta erdirilmesi amacyla yaplacak operasyondan sonra, yukarda bahsedilen meslek mensuplarnn sular kantlanm olacaktr. bu (38) sahifeden oluan (4) nsha olarak tanzim edilen bu fezleke (133) para ekleriyle birlikte dizi pusulasna balanarak sunulmutur. Arzederim. 28.08.1992 sIiHBARA''TAN FETHULLAH GLEN'iN DIYALQG ABALARINA VURGU Mahkemeye gnderilen bu fezleke nedeniyle davalar ald. Unal Erkan, dokuz ay sonra Olaanst Hal Blge Valilii'ne atand. 1992 ylnda cemaatle ilgili Emniyet Genel Mdrl Tefti Kurulu Daire Bakanl'nca balatlan soruturma sonucunda konu Devlet Gvenlik Mahkemesi'ne intikal 85 ettirildi. Ancak raporda geen kiilerle ilgili teknik, belgesel ve ideolojik deerlendirmeye havi ilave argmanlar salanamadndan DGM takipsizlik karar verdi. Aradan geen zaman iinde o dnemde grevden el ektirilenler davalar aarak hemen tamam Emniyet'e, kritik noktalardaki grevlerine geri dndler. Fethullah Glen'in onursal bakan olduu Gazeteciler ve Yazarlar Vakf'nn toplumda kanaat nderi olarak grlen kiilerle, aydnlarla yaknlamas olumlu sonularn gsterecekti. Turgut zal'n 1993 ylnda lmnn ardndan Sleyman Demirel'in cumhurbakan seilmesi, Fethullah Glen iin yeni bir dnemin balangc olacakt. En nemlisi Demirel'in babakanl dneminde brokrasi iinde mcadele edilen Fethullah Glen'in destekileri rahat bir nefes alabilecekti. Fethullah Glen-Tansu iller grmesi 30 Kasm 1994 tarihinde gerekleti. Bylece Fethullah Glen, Adnan Menderes'in 35 yl nce Nur Cemaati'nin lideri Said-i Nursi ile grmesinden sonra bir babakan ile yz yze gren ilk cemaat lideri unvanna sahip oldu. Cemaatin desteinin peinde olduu iddia edilen iller'in, Glen ile anlat iddialar

ortaya atld. Glen bu konudaki rahatszln dile getirdi. Ardndan Glen, 1995 yl ortalarna kadar "herkese eit mesafedeyim mesaj vermek iin tm siyasi liderlerle grt. ANAP Genel Bakan Mesut Ylmaz, Hikmet etin, Necmettin Erbakan, Blent Ecevit, Alpaslan Trke ve Aydn Menderes ile bir araya gelen Fethullah Glen, 1995 yl Austos aynda da Meclis Bakan Hsamettin Cindoruk ile grt. Glen, bu turlarla da tm parti liderleri ile yz yze gren ilk cemaat lideri oldu. Fethullah Glen grubunun artk bir tehlike olarak grlmemesinden vazeilmi olmasndan m, tehlike arz etmemesinden mi, devletin baknn deimesinden midir, yoksa cemaate bal kiilerin Emniyet tekilatnda et86 kili grevlere dnnn etkisinden midir bilinmez, stihbarat Dairesi Bakanl, bu kez de 1996 ve 1998 yllar arasnda Glen Hareketi hakknda olumlu grler ieren kitapk ve bltenler yaynlad. stihbarat Dairesi Bakanl'nn 1999 tarihli slam'da Mezheplar, Tarikat ve Dini Akmlar-IDB yaynlar No.53' sayl kitapkta, Nur grubu iinde en geni blm, liderliini Fethullah Glen'in yapt gruba ayrld. lkenin youn terr eylemleri iinde olmas nedeniyle Istihbarat'n aktif terr gruplaryla uramas ve o dnemde iddet d kald iin Fethullah Glen rgtlenmesinin boyutunu grenemesi ya da kk rtbelerde de olsa stihbarat ve benzeri birimlerde yer almaya balayan cemaat mensuplarnn etkisiyle raporda, Fethullah Glen ile ilgili u deerlendirmelere yer verildi: "Mahkeme tarafndan hakknda takipsizlik karar verildikten sonra 1989 ylndan itibaren Izmir, Ankara, stanbul illerinde tekrar vaazlar vermeye balayan Glen'in gnmzde yazm olduu eitli kitaplarla da faaliyetlerini devam ettirdii gzlenmektedir. Akyazllar Vakf ve Trkiye retmenler Vakf gibi kurulularla balayan faaliyetler, gnmzde hayata geirilen ok sayda dernek ve irket araclyla ok daha geni bir yelpazede srdrlmektedir. lk nceleri rencileri barndrmak amacyla alan evler, zamanla yerini yurtlara daha sonra zel okullar ve niversite hazrlk dershanelerine brakmtr. Eitim konusundaki almalar kapsamnda zel kolejler amaya balayan sz konusu grup bu sahadaki baarlaryla faaliyetlerini yurtdna da tama imkan bulmu ve bylece de byk ounluu Orta Asya Cumhuriyetleri'nde olmak zere 200'e akn zel okulu faaliyete geirmitir. lkemiz ierisinde am olduu zel kolejlerin yan sra hemen hemen her ilde alan niversite hazrlk dershaneleri de youn bir eitim faaliyetleri ierisinde olduu gzlenen grubun eitim alannda yurtii ve yurtdnda 87

byk baarlar elde etmesi halkn byk lde bu eitim kurumlarna rabet etmesine de neden olmutur." Raporda, Sznt dergisinin bu grubun en eski yayn organ olduu, buna ilave olarak gnmzde iki gazete, bir dergi, bir televizyon ve eitli radyo istasyonlarnn yine bu grubun grleri dorultusunda faaliyetlerini srdrd kaydedildi. Glen'in son dnemlerde toplumun btn kesimleriyle diyalog kurmakta saknca grmeyen yaklamlar ve genlik iinde gzlenen radikal kaymalara kar alm olduu tavrlaryla da dikkatleri zerine toplad ifade edilen raporda, deiik grlere sahip kesimleri aralarndaki dmanlklar bir tarafa brakarak diyalog ortam oluturma gayretlerinin de kamu oyunda yank bulduu ifade ediliyordu. Raporda, Fethullah Glen iin vg dolu u Szler de yer alyordu: "Toplumun her kesimini kucaklayc tavr, davranlar yaklam nedeniyle dini motifli terr rgtleri ve radikal dini kesimler tarafndan ok byk eletiri ve hakaretlere maruz kalan Fethullah Glen, bu kesimler tarafndan demokratik ve laik Trkiye Cumhuriyeti devletinin savunuculuunu yapmakla da sulanmaktadr. lkemizde en geni tabana hitap ettii bilinen grup genelde, eitim dzeyi yksek ahslardan olumaktadr. Kendi amalarn, devlet kademeleri iin imanl bir genliin yetitirilmesi olarak aklayan grubun, siyasi yelpazede arln demokratik parti izgisini takip eden sa partilerden yana koyduu da bilinen hususlar arasnda yer almaktadr/'(*) Istihbarat Dairesi Bakanl'nn Temmuz 1998'de yaynlad 70 numaral aylk bltende de Fethullah Glen grubunun toplumun tm kesimleriyle diyalog kurma abasnda olduuna dikkat ekiliyordu. Bltende u grler dile getiriliyordu: -------------------------------(*) Sayg ztrk, 2 Mays 1997 Sabah gazetesi. 88 ... 1970'li yllarda balam olduu almalarn, izgisini hi deitirmeden gnmze kadar getiren Fethullah GLEN'in, bilhassa son dnemler itibariyle, geni almlar sergiledii ve toplumumuzdaki btn kesimlerle diyalog kurma ynnde aba sarfettii gzlenmektedir. Son olarak; TRKYE GAZETECLER VE YAZARLAR VAKFI bnyesinde yrtlen ve deiik grlere sahip olan kesimleri birbirine yaknlatrma ynndeki gayretleri de bu dorultudaki yaklamlarnn bir sonucudur. F. GLEN, lml slami yorumlar, dini deerlerin siyasal hede?ere alet edilmemesi yolundaki telkinleri ve farkl kesimlerle diyalog araylarnn yan sra bilhassa Papa bata olmak zere Yahudi ve Hristiyan din adam-

lar ile kurduu irtibatlar nedeniyle de, dini motifli terr rgtleri ve radikal dini gruplarca youn biimde eletirilmitir. u anki durum itibariyle lkemizde en geni tabana hitap ettii bilinen grup, genelde eitim dzeyi yksek ahslardan olumaktadr. Kendi amalarn, Trkiye Cumhuriyeti'nin dnya apnda nemli bir devlet olma potansiyeline sahip olduu gereinden hareketle, eitim faaliyetleri ile bu srece katk salama ve bunun gerek lemes iin de lkede toplumsal bara hizmet etme olarak aklayan grubun siyasi yelpazede arln Demokrat Parti izgisini takip eden sa partilerden yana koydu u da bilinen hususlar arasnda yer almaktadr. Yurtdnda ve yurtiinde alan eitim kurumlar erevesinde yrtlen faaliyetlerin mali giderlerinin kurulan irketler vastasyla karland bilinmektedir. Her il ve ilenin durumuna gre yurtdndaki bir lkenin veya lkelerdeki birka okulun tm masraflarn karlayacak ekilde planlamalar yapld ve masra?arn bu ekilde taksim edilmek suretiyle yurtiinden karland bilinmektedr. Son dnemde kamuoyunda nemli tartmalara yol 89 aan 8 yllk egitim ve trban konusundaki uygulamalarla ilgili olarak da, bu tarz meselelerin dinin aslndan olmayp teferruat oldugu, dolaysyla da bu konularn toplumsal huzur ve bar zedeleyecek lde trmandrlmasnn zararl olaca grn savunan F. GLEN Grubu'nun, geleneksel lml tavrlarna uygun olarak tutumunu devam ettirdii gzlemlenmitir. Gruba ait lkemizde faaliyet gsteren egitim gretim kurumlarndan bazlar aada belirtilmitir: zmir Yamanlar Fen Lisesi, stanbul Fatih Koleji, stanbul Safiye Sultan Kz Lisesi, Mersin Yldrmhan Lisesi, Ankara Samanyolu Lisesi, Van Serhat Lisesi, Denizli Server Lisesi, Erzurum Aziziye Lisesi, Erzincan Otlukbeli Lisesi, Eskiehir Ertugrul Gazi Lisesi, Sakarya lk Lisesi, Manisa ehzade Mehmet Trk Lisesi, Aydn Nizami Erkek Lisesi, Fatih niversitesi. Ayrca yurtdnda; zbekistan'da (17) eitim kurumu ve (1) dil merkezinin bulundugu, Trkmenistafda (1) niversite, (13) ortaretim kurumu ve (1) dil merkezinin oldugu, Kazakistan'da ise (30) lise ve (1) niversite, ABD, Kamboya, Malezya, Banglade, Grcistan, Krgzistan, Irak, Romanya, Moldova, Ukrayna, Azerbaycan, Tacikistan, Arnavutluk, Fas ve Pakistan gibi lkelerde okullarnn bulundugu bilinmektedir." 28 UBAT SRE VE SONRASI FETHULLAH GULEN

1997 yl 28 ubat'nda yaanan ve "postmodern darbe' olarak nitelenen srete, "irticai akmlar"la ilikili birok grup hakknda davalar ald. Bunlardan biri de Fethullah Glen ve grubuyla ilgili alan davayd. Fethullah Glen ve cemaati 28 ubat 1997 tarihine kadar byk bir sorunla karlamamt. 90 Babakan olduu dnemde sorunlar yaanmasna ramen, Sleyman Demirel'in 1993 ylnda balayan cumhurbakanl dnemi, cemaat asndan rahat faaliyet gsterilen bir dnemdi. Ancak askerlerin rahatszl vard. Fethullah Glen o gnleri ve zntsn yle anlatyordu: "O dnemde birok kii gemiiyle tenakuza den bir tavr sergiledi. Demirel, bizim okullar iin zamannda 30 tane imzasz ak nektup verdi. Ozal'n balatt devlet geleneini srdrd. Ama sonra bizi zen bir beyanat oldu, Kurtul Al,tu'la konumasnda 'devlet iin tehlikeli' dedi. Insan zlyor tabii. Daha sonra telefonla konutuk, sesi sopsouktu. Belki bilemedi gerekleri. Bu i bitti diye inandrdlar onu. Ayn eyi Cindoruk da yapt. Gemite, 2000'lerin banda bizim avukatlmz istedi. Herhalde vermeyince byle oldu. Ama ben yine de kimseye krgn deilim." Fethullah Glen hakknda alan davalarn tamamndan, 2008 ylna kadar verdii hukuki mcadele sonucunda beraat etti. Ancak o dnemde ortaya kan bir kaset kafalar ve ortal ok kartrd. Diyalog ve hogr temal Fethullah Glen Harel<eti'nin bandaki isim devleti ele geirmekten sz ediyordu. Akllarda yer eden ve daha sonra hakknda alan davann iddianamesinde de kendisine isnat edilen sulara dayanak oluturan ve ATV kanalnda yaynlanan o konumasnda u grleri dile getiriyordu Glen: "Arkadalarmzn mevcudiyeti slami geleceimiz adna bu iin garantisidir. Bu adan adliye, mlkiye veya baka hayati bir messesede bizim arkadalarmzn mevcudiyeti yle ferdi mevcudiyetler eklinde ele alnp yle deerlendirilmemelidir. Yani bunlar gelecek adna bizim 91 o lkelerde garantimizdir. Bizim varlmzn bunlar nabzdr. Zayiata meydan vermeyin.

Daha bunun neye ihtiyac var, nasl takviye edilmeli, bu denmeli, srekli o aratrlmal, daha bir takviye edilmeli, fakat mevcuttan da bir lde taviz verilmemeli derken yani fevkalade korumaya alnmal, katiyyen zayiata e dan verilmemelidir. Bu a dan bizim ister bu dairede, ister dier dairede arkadalarmzn korunmas ok nemlidir. Bu koruma mevzuunda ite arz ettiim gibi belki iin esnekliinden istifade edilebilir. Esnek olun, sivrilmeden can damarlar iinde dolann. Bu adan, bir taraftan bu kanun ve kurallar kullanma, biraz nce anlattm esneklik iinde, dier taraftan bir kanun ve kural adam olma imajn uyarmak, yani harfiyen riayet ediyor bunlar denmeli, denmeli ki muntazam terfilerin arkasnda bir lde bu vardr. Ve sizin ileriki dnemde daha hayati, daha nemli yerlere gelmenizin arkasnda da bu vardr. Yani sivrilmeden, mevcudiyetinizi hissettirmeden ok ilerilere gitmek, i de bu iki messeede olduu gibi hayati dinamik bir ksm messeselerde sz konusudur. Ta ilerilere gitme, byle can damarlar iinde dolama ve eer dnlp gelinecekse yara alnmadan, hissettirmeden dnp geriye gelme meselesi geleceimizin adna ok esasl hususlardr. stikbale yrmek iin sistemin pf noktalarn kefedin. Hl bu sistem devam ediyor. Bu sistem iinde arkadalarnz istikbale yryeceklerdir. yleyse bu sistemin pf noktalarn kefetmeleri lazm. Hava boluu gibi, bu meselenin bir yandr. Bir dier yan da ister adliyede, ister mlkiyede, arkadalarmzn gittikleri yerlerde daha rahat i yapmalar, tutulmalar, kaymakam iseler vali olmalar, sradan bir hakim iseler takdir olunan bir hakim olmalar..., siyasi glerle ve bize yzde yz ters olan 92 insanlarla ak bir diyaloumuz olmasa bile byle atmamal. Fakat az buuk ayn cephe saylabilecekler, yani duygu ve dncelerimize, siyasi mlahaza ile bile scak bakan ve bizi terk etmeyen bir evre iinde mlahaza edebileceimiz siyasiler vardr. Refah'tan bu gnk manas ile DYP'sine kadar uzanan bir siyasi yelpazedir. Bu insanlarla atmadan, onlarla aramzdaki farkl mterekleri ortaya koyarak, o izgide mnasebet tesisinde yarar vardr. Mslman durmaz, koamyorsan yerinde zpla. Trkiye'de nmz kestiler. Yryemiyoruz, orada durgun sular gibi bir de glleme imaj uyandracaksnz. Zorlayacaksmz, yerinde yryor gibi yapacaksn. nk durmak, hem de durgunluk paslanma meydana getirir. bu mlkiyede de, adliyede de her zaman sz konusu olur. Yfmeli, eer biz tm nabz tuttuk, kalp dinledik, baktk ki geriye adm attracaklar, ben de adm atmam beklerim, frsat kollarm. Yani her ey bir oyundur. Kung Fu gibi

bir oyundur. Tekwando gibi bir oyundur. Yani her zaman insann hasmn bir yumruk vurup yere ykmas eklinde deildir. Bazen hasmmdan kamak bile ok nemli bir manevradr. Kuvvet dengesi yoksa kuvvete bavurmayn. ok iyi planlayacak, ona gre yryeceksiniz. Dardan bizi korkaklkla itham edeceklerdir. Allah bizim aremize bakacak. Var olduumuz, bu cepheye girdiimiz, bu yola girdiimiz gnden itibaren hi dneklik yapm msnz? slam'a vefaszlk yapm msnz? Allah ve Resul'nn karsna km msnz? Ona bakacaksnz, yani bu mevzuda frsat bulup yola devam edeceksiniz. Yine orada o esneklii gsterecek, geriye ekiliyor gibi yapacak, fakat admlarnz daha ileriye atp gideceksiniz, ite bu herkes iin, yani ister deiik ekilde resmi olsun, ister mlkiyede alan arkadalarmz olsun, ister adliyede alan arkadalarmz olsun herkes iin sz konusudur bu. Fuzuli kahramanlk yerine ele geirmeyi tercih ederim 93 Baz arkadalar bir takm cesaretli ruhlar cesaretlendirmek, secaatlendirmek, br takm ruhlar heyecanlandrmak iin belki kahramanca tavrlara ihtiya vardr diye dnlebilir. Fakat ben kuvvet dengesi olmad iin ahsen o yol kendi dncemi yayma, kendi dnce sistemim adna her taraf fethetme, ele geirme yolunu ahsen tercih ederim... bu mesele mlkiye ve adliyede alan arkadalarmz iin ok nemlidir. Bence hususi ile yle devlet memuru olan arkadalarmz kahramanlk yapamazlar. Fuzuli kahramanlk olur. Allah Allah diyecekler. Birisi kt risaleleri yazd, bir sistem gelitirdi. Bu sistem iinde milletin dinine, imanna hizmet ediyor, Ne zaman bu bana koyduu bir takkeden dolay Trkiye'de bir insann karakolda can verdii dnem, siz bunu blmezsiniz. Camiden km unutmu, banda takke var diye karakola gtrlyor ve orada lyor. Bir daha dnmyor... bana araf geirdiinden dolay Erzurum'da Cumhuriyet Caddesinde kadinin asld dnemde, niye araf giyiyorsunuz diye, demo rasnn rafta olduu, istibdadn milleti krp geirdii dnemde... aktan aa mcadele yaadk yani ben ondan daha sonra ki biraz demokrasiye aldmz dnemde, evimden kardm camnn kapsna kadar, Victor Hugo'nun sefillerinde grmsnzdr. Birini takip ediyor hafiye, aynen o hafiye gibi arkamdan polis geldi, cami kapsna kadar. mana ve Kuran'a hizmet duuncesn evlermzde gerekletirmeye alyoruz. Sizin de aina olduunuz Ik Evlerynde, Ik komplekslerinde gerekletirmeye alyoruz. Burada da gerekletifmeye allallm. Bu hizmetin kendne gore br sistemi var. Cezayir'i, Msr', Suriye'yi yaamayalm. Ve Muslumanlara Cezayir'deki hadiseler gibi ygni bir

hadse yaatrlar, Suriye'deki 1982 vakas gibi bir vaka yaatrlar... Dnya slami gelimeden ok korkuyor. Bu dnyann dek rktan, deiik dnceden meydana gelen 94 insanlarnn dirilmesine, 0 kafir, o zalim dnyann tahamml yok. ok tedbirli, ok temkinli ve tedbirli hareket etme mecburiyeti var. Bu hizmetin iinde bulunanlar, bu hizmete gre hizmet vermek isteyenler, her birisi dnyayi idare edebilecek bir diplomat gibi hareket etmeli, kendi planndaki meseleleri zdkten sonra lkesinde de Z' meye almal bu ekilde. man ve Kuran'a hizmet dncesini evlerimizde gerekletirmeye alyoruz. Sizin de aina olduunuz Ik Evler'inde, Ik komplekslerinde gerekletirmeye alyoruz. Burada gerekletirmeye alrken bu hizmetin kendine gre bir sistemi var. Dnya firavunlar an yayor. Toprak firavun bitirmek iin pek mnbit. Byle bir dnemde tam zmz bulacamz, kvama geleceimiz ana kadar, dnyayl srtmza alp tayabilecek gce ulaacamz ana kadar, o kuvveti temsil edeceimiz eyler elimizde olaca ana kadar, Trkiye'deki devlet yaps lsne gre, btn anayasal messeselerdeki g ve kuvveti cephemize e' keceimiz ana kadar her adm erken saylr. sterseniz Frenke tabiri ile bu evlere Sarf Evleri denebilir. Bu evlerde metafizik gerilime geilir, bu evlerde planlar projeler retilir. Bu evlerde yetien yrei pek, iman pek veya onun szleri ile diyelim, hakiki imam elde etmi adam, kainata meydan okuyan bu adamlar bu evlerde yetiirler. Bu evler doldurma boaltma yerleridir. nsanlar burada dolar, sonra gider boluklara boalrlaf-~ Hususi ile her eyin kapatld, btn kaplara kilit vurulduu bir dnemde bu evler gemite olan misyonlarndan daha byk misyon yklenirler. nk gemite bu evlerin yapt vazifelerden bazlarn medrese yaparBazlarn mektep yapar. Bazlarn tekke yapar. Bazlarnl zaviye yapar. Gel gr ki bu evlerin temeline har atld zaman, dnyann o dnem itibariyle en ereflilerinden birisinin kutlu eliyle har atld zaman artk medrese yoktur, mektep misyonlarndan uzaklatrlmtr. Tekkenin kapsna kilit vurulmutur, zaviyenin kapsn arkasna 95 srg srlmtr. O kaplar amak, o kaplardan ieri girmek mmkn deildir. Btn bu byk misyonu, bu ok ar vazife ve mkelle?yetleri bu evler grecekti... Allah bu evlere izin verdi. zni Allah verdi, cami kapatan zihniyete ramen, mescitte namaz klnmasna msaade etmeyen zihniyete ramen, Allah imdilik benim adm bu evlerden ykselsin ve benim adm bu evlerde anlsn, kitaplar okunsun, benden bahisler alsn, gemite camilerde yaplan mzakereler yaplsn, kollektif uurun II1Zal<@1'@1@f, bundan sonra bu evlerde bir araya gelerek mzakere edilir."

Bu kasetin ieriini Fethullah Glen'in yargland ve beraat ettii davann iddianamesinden aldm hatrl?lfkel, kitapta yer verme nedeni ise, halen grlmekte olan ve bu kitab oluturnakta yararlandnz Ergenekon davas sanklar ile ilgisidir. Bu kasetin yaynland aril le1'de__ATV Haber I\/191-kezi'nde grev yapan gazeteci Mahmut V13 bu kasetin daha sonra Ergenekon davas _ kl ' ' ' ' san ar arasnda yer alan Ergun Poyraz a bir sm tarafndan getirildiini ve ardndan yaynlandn syledi. Yaynlanan bu kaset, Fethullah Glen'i zor durumda brakt. Konuyla ilgili olarak yapt aklamada Glen, yaynlanan kasetlerin ahsna ynelik komplodan ibaret olduunu, ATV'de yaynlanan kasetin, birka banttan montaj suretiyle oluturulduunu, kasetin aralarna yaz le yaplan montajlarla gerek gayesinin devleti ele geirmek Olduu imaj verilmek istendiini savundu. Konuyla ilgili yazl aklama yapan Fethullah Glen, unlar sylyordu: "ncelikle unu belirtmek isterim, bu kaset, gizli bir ekim olmayp ziyaretime gelen vatandalara hitaben yaplm ve tarafmzdan kayda alnmtr. Gizli ve illegal bir gaye ile yaplm olsa idi, byle bir konuma banda alnmazd. Bu sohbet kasetlerinin tamam gsterilmemi, belli 96 blmleri bir araya getirilmitir. Kasetlerin tamam ince lendiinde de grlecei gibi, benim devletin karsnda deil yannda olduum aka ortaya kacaktr. Bundan ok seneler nce yaplan sohbetlerin, bu lkeyi seven insanlarn devlete ve millete sahip kmas gerektiini, aksi halde devletin ete ve mafyalarn eline geeceini belirten konumalar olduu anlalacaktr. Devletimizi ve toplumumuzu derinden sarsan hukuk d fiillerin ortaya karn nlemek iin, benim ismimi ortaya atarak insanlarrlmas ve faillerinin hak ettikleri biimde yarglanmala mzn kafalarn kartrmak isteyenlere kar herkesin ve zellikle sorumlu mevkide olanlarn dikkatli olmalarn hatrlatmak istiyorum." Glen bu aklamasnda, yaynlarn komplo olduunu ve devleti ele geirmek gibi bir dncesinin olmadn ifade ediyordu. 28 ubat sreci, kasetler, derken, Trkiye'de zor gn ler geiren Fethullah Glen 1998 ylnda eker hastal tedavisi gerekesiyle Amerika Birleik Devletleri'ne gitti. Ancak polisin Fethullah Glen ve grubuna ynelik aratrma ve iddialarnn ard arkas kesilmiyordu. 1999 yl geldiinde polis, Fethullah Glen ve hareketini yeniden takp altna ald. Bu gelimeleri yine Ergenekon belgeleri arasnda grmek mmkn. Ankara Emniyet Mdr Cevdet Saral inzasn tayan

ve rgenekon belgeleri arasnda yer alan ubat 1999 tarihli bir belgede, Fethullah Glen Hareketi hakkndaki 1999 tarihli lstihbarat Dairesi Bakanl'nn kitap ile 1998 'lfemmuz ayna ait bltene atfta bulunuldu. Bu belgelerde, "IDB yaynlar muhtevasndan da anlalaca zere Fethullah Glen grubunun irticai faaliyetlerde bulunduuna ve mevcut anayasal dzeni ykarak yerine dini esaslara dayal bir rejim kuracana ve Atatrk ilke ve inklaplarna kar ktna dair herhangi bir tespit ve gzleme yer verilmemektedir" denildikten sonra u deerlendirmele re yer veriliyordu: 97 "Hal byleyken ilgi (a.b.c.) ve Tefti Kurulu Daire Bakanlfnn Ilimize intikal eden yazlarnda henz yeni fark edilmi bir rgtlenmeden sz edilmekte buna karn mdrlmzden lokal anlamda ok ynl aratrma istenmektedir. Son yaynlarla inceleme ve soruturmaya neden olduu anlalan bu rgtlenmenin veya tarikatn oluumunun nasl olduu, kimler tarafndan yrtld, tekilatmza szmalarn nasl gerekletirildii hususlar hakknda geni apl aratrma iin ek bilgilere ihtiya duyulmaktadr. Yaynlanan raporlardan ve F. GLEN'le ilgili yazlan kitaplardan ilk anda elde edilen deerlendirmeler ve teyide muhta dier kaynaklardan derlenen bilgiler nda ilk elde edilen kanaat bu grubun rgtlenme tarznn, yatay ve dikey ekilde olduu ve yaplanmann genelde ak ancak hedefin" gizlilik tad anlalmaktadr. Buna gre, sz konusu rgtlenmenin: - deolojik ve felsefi yaps - rgtlenme modeli - Taktik ve stratejisi - Finans kaynaklar - Hedefin netletirilmesi Hususlarndaki bilgilerin derlenmesi almalar ile ie balamann lzumlu olduu kymetlendirilmektedir. Ayrca; 1- Fettullah GLEN'in secereye bal gemii, hangi medrese ve hangi tannm din alimlerinden ders ald, bu kiilerin bilgi derinliinin ne olduu, ne kadar srelerle eitim grd, alm olduu dini eitimin irat edici zellik tayp tamadz 2- Fettullah GLEN'in gdmndeki okullardan me-

98 zun olan kiilerin cumhuriyet ve rejim ile Atatrk ilke ve inklaplar hakkndaki dncelerinin samimi boyutlarnn ne olduu, 3- Fettullah GLEN'in yurtdnda am olduu okullar zerinden Milli Eitim Bakanl'nn hangi lde etkinlii olduu ve bu okullarda nasl bir eitim verildii yurtdnda bu okullarn almasndaki gayenin ne olduu, 4- 1986 ylnda yakalanan F. GLEN'in yakalanncaya kadar (6) yl kimler tarafndan korunduu, tekilat mensuplarmzn bu olayla balantsnn olup olmad, 5- Akyazllar Vakf ile balayan F. GLEN faaliyetleri gnmzde hangi irket, vakf ya da baka hangi yelpazede srdrld, 6- lkemizde at birok kolej, dernek ve niversitelerin yurt apndaki faaliyetlerinin ne olduu, hangi kaynaklardan finanse edildii, tekilatmzn temel eitim kurumu olan polis koleji ve polis okullar ile ilgili irtibatlar konusunda ne tr bilgilerin mevcut olduu, 7- Basm yayn ve iletiim faaliyetinin mahiyetinin ne olduu, zikredilenlerin haricinde toplumun deiik kaynaklarna hitap eden legal, illegal yayn organnn olup olmad, 8- Fettullah GLEN'in ak izgisinin arkasnda nasl bir ama tad, radikal kesimlerin ierisinde ne tr misyon stlendii, toplumun deiik kesimleri ile diyalog kurmak suretiyle neyi gizlemeye alt, tekilatmz bnyesinde yaygn faaliyetine varsa oluacak gc ileride nasl deerlendirmeyi dnd, 9- lkemizde en geni tabana hitap ettii iddia edilen bu grubun siyasal yelpazede bu gcn nasl kulland ve ne tr ynlendirmeler yapt, Hususlarnda yeterli bilgilerin toplanmasnn gerekli olduu deerlendirilmektedir. 99 Btn bu bilgilerin derlenmesinde ncelikle ak kay naklar ciddi ekilde irdelenmeli, sz konusu kii ve hareket hakknda bilgiler analiz edilmeli; kendi sylemlerinden yola klarak nce kiinin tanmlanmas daha sonra 'hareketi veya tarikat netletirilerek gerek hedefinin ne olduu aydnla kavuturulmaldr noktasndan hareketle ilimizce gerekli alma ve incelemeler balatlm olup konu hakknda mezkur rgtlenmenin lke genelinde yapsn deifre edecek almalarn Istihbarat Daire Bakanl meyannda tm iller kapsamnda oluturulacak "Planl stihbarat Opesayonu" kapsamnda ele alnmasnn yerinde olaca hususunda,

Bilgi ve gereini arz ederim." Ankara Emniyet Mdr Cevdet Saral, bu arada Fethullah Glen grubuna ynelik olarak yrtlecek aratrmalar ilgili dairelere bildirdi. Bu yazlarn nemli bir ksm, Ergenekon iddianamesinin ilikili belgeleri arasnda yer alyor. te Mart 1999 tarihli Ankara Emniyet Mdr Cevdet Saral'n imzasn tayan ve Ergenekon davas eklerinde bulunan Fethullah Glen ve Ik Evleri yazs: T.C. ANKARA VALL Emniyet Mdrl Say: B.05.1.EGM. 4.06.00.06 ANKARA Konu: Fethullah Glen ve Ik Tarikat MART 1999 Fettullah GLEN ya da "IIK TARKATI" ile ilgili hazrlanan "deolojik Deerlendirme Raporu" yazmz ekinde gnderilmitir. Deerlendirme raporunun incelenmesinden de anlalaca zere ncelikle; Fettullah GULEN hareketinin ve 100 tarikatnn rgtsel yap tayp tamadn, devletin mevcut anayasal nizamn ykarak yerine er-i esaslara dayal bir sistem kurmay amalayp amalamadn anlamak iin taraftarlarn etkilemede kulland yntemin ideolojik tahlilinin yaplmasna gerek duyulmutur. Fettullah GLEN, allm "Din Adam" profilinder uzak, din adna farkl sylemleri bulunan kimi zaman 'Sfenks kadar sessiz, kimi zaman Atatrk' vmeye gerek duyan, kimi zaman 8 yllk eitime destek verecek kadar reformcu, rejim yanda ve aydn bir dnr, kimi zaman da farkl dinlerin temsilcilerine dnya bar adna arlar yapacak, hatta Papa ile fikir teatisinde bulunabilecek kadar da enternasyonel yan gl biri Olarak grntler vermektedir. Tarikat mensuplar da ba imam Fettullah GULEN'den aldklar fetvalar dorultusundaki davranlar ile kendi dncelerinin ztt olanlara kar 'hile mubahtr" yntemi ile tedbirler gelitirmektedir. Fettullah GLEN'nin yeterli bir din eitimine ve bilgisine sahip olduu kukuludur. Ama, dini btnyle bilmeyen fakat itikatl olduklarna inanan insanlar etkileyebilecek noktay iyi kefetmi, stn bir zaka Sahibi olduu sylemleri de gndemdedir. Alim olmay gerektirmeyen dini hikyeleri zdrap ykl ses tonu eliinde, sohbetlerinde gzya suyu ile kiilerin manevi alanlarna nfuz edecek ekilde anlatan ve kiileri istedii yne sevk

etmeyi baarmas birok entelektel kesimin kendisinden etkilenmesini salamtr. zellikle birlik ve beraberlie her zamankinden daha ok ihtiya duyduumuz ve 2000'li yllara girmek zere olduumuz u gnlerde Trkiye sathn mcadele alan olarak deerlendiren ve Trkiye Cumhuriyeti Devletini ykma, paralama, en hafifinden cumhuriyetin temel niteliklerini deitirme veya kendine gre yn verme ya da devlet iinde hkim g olma savandaki bu gibi organize su yaplanmalarn dnlerde olduu gibi bugnlerde de etkileyip kullanmada n planda tuttuu hedef kitleleri 101 banda, aktiviteleri, heyecanlar ve cokular ile genlerimizin gelmesi son derece dndrcdr. Genlerimizin lke menfaatleri ve deerleri asndan hangi noktalarda bulunduklar, nihai hedeflerinin ne olduu tam olarak belirlenmi olanlarla kamufle yeteneine sahip bulunan eitli maskeler ve kamuoyu desteiyle ......devam etmekte olan ve zerindeki Giz" perdesi tam olarak kaldrlmam masumane grnml kimi organizasyonlarn ekim alanna girmelerine mni olabilecek llerde uyarmadmz ve yeterli bilgilere tehiz edemediimiz de bir baka gerektir. Byle olduu iindir ki genlerimiz halen bir takm kii ya da legal ve masumane grnml gruplamalarn etkinliini arttrma bu kii veya rgtlerin hedeflerindeki noktalara ulama ve bu yndeki planlarn hayata geirmeleri konusunda cazibe merkezi olmaya devam etmektedir. Genlerimiz zerinde oynanan bu oyunlardan da anlalaca gibi tekilatmz bnyesinde bulunan bata Polis Koleji ve Akademisi olmak zere, birok eitim kurumumuz ad geen tarikatn ilgi alanna girmi tekilatlanmalar adeta bir sistematie balanm gibi devam etmektedir. Tekilat baznda stratejik neme haiz Personel, Bilgi llem, Eitim, Kaaklk ve Organize Sularla, Terr ve Istihbarat birimleri ile tara ..... .. da yaplanmalarn olduu ynnde emareler mevcuttur. Fettullah GLEN cemaatinin devlet ierisindeki yaplanmas allm rgtlenme modelinin dndadr. Tarikata gre, makamlar ncelikli, kiiler ikinci plandadr. Bu nedenle kiiler makamlara tercih edilmekte ve gerekirse ya da herhangi bir nedenle g durumda, kalndnda kiiler feda edilerek yerlerine hazr tutulan kendilerinden olan kiilerin getirilmesi iin youn aba sarf edilmektedir. Mmkn olmas halinde mevcut brokrat ya da siyasetilere ho grnmek suretiyle "Kullanabildiin srece ya da sana zarar vermeyecekse istifa et" taktii ile ynetim kademelerini kontrol altnda tutmaya almaktadr. 102 "Ik Tarikat"nn tekilatmz bnyesindeki faaliyetle-

rini sadece ilgi (d) sayl yaz hakknda tahkikat istenen 62 kiinin yrtmedii listenin ierisinde tarikatla ilgisi bulunmayan ahslarn da olduu, bu nedenle yaplacak olan tahkikatn salkl yaplmas iin mmkn olduu kadar gvenilir ve kstl personelin grevlendirilmesi ile zaman tahditli olmamas gerektii . ......... mektedir. Nitekim; mezkur tarikatta ilgili yaplan yazmalar ve tahkikat istemi mensuplar arasnda youn panik yaanmasna neden olmu hcre evlerinin bir ounu gvenlikleri iin kapatm, sosyal yaant tarzlarnda takkiyeye veya tedbire bal olarak deikenlikler gzlenmeye balanmtr. Ik Tarikat'nn yaplanmas ve ideolojik boyutu ile tekilatmz bnyesindeki faaliyetleri hususundaki almalarmz titizlikle srdrlmektedir. Ayrca konunun DGM kapsamna girip girmedii hususu da aratrlmaktadr. Bilgi ve gereini arzederim. EK Cevdet SARAL Snf Emniyet Mdr l Emniyet Mdr Datm: Tefti Kurulu Bakanlfna stihbarat Daire Bakanl'na b. Md. Yrd. z. AKTA 18/03 b. Ma. E. DALMAN 18/03 Em. Ma. Yrd. o. AK 18/03 103 AY BSKV VE IIK EVLER Ankara Emniyet Mdr Cevdet Saral'n imzasn taiyan 1999 tarihli belgelerden biri de, pnlis Okullar, -en_ cilerinin Fethullah Glen Cemaati ile ilikilerini konu ediY013 GHCGU ay, bskvi ve sohbet ortam yaratlan evlerde cemaate katlmalar yle anlatlyor: T.C. ANKARA VALL Emniyet Mdrl Say: B.05.1EGM.4.06.00.06 Konu: Fethullah GLEN IIK TARKATI ad altnda rgtlenen Fgthullglh Glen ve tekilatmz ierisindeki uzantlarnn Polis Koleji Polis Akademisi ve Emniyet Tekilat ierisindeki rgt lenmesi ile ilgili yaplan almalarda; Polis Koleji, Polis Akademisi'ne daha nceden zel olaYak eitilmi rgt @fiSinde yer alan ahslarn rahatlkla

girebildikleri, bu ahslarn okul ierisindeki renciler tarafndan Imam." olarak adlandrldklar ve nezkr Y?P1lanma GFSHG yer alan snf komiserleri aracl ile ayr ayr snflara datldklar, bu siniflarda Sinif imam veya devre inam olarak faaliyet yrttkleri, iyi bir aile terbiyesi ve din eitimi alm reneileri Samimi yal<la_ lml?fla ekmeye allflklafl, imam olarak adlandrlan ahslar tespit etmi olduklar rencileri balangta, diarda sivil vatandalarn evlerine gtrerek sradan bir aile ya da muhabbet ortam salamak suretiyle video filmleri izlettikleri, sonraki aamalarda zenle hazrlanm ev yemekleri ikram edildii, ay sohbetleri yapld, birlikte namaz klnd bylelikle samimi bir ortam yaratlarak rencilerin gemii ve aile yapilan hakknda bilgi edin dikleri, renci imam olarak faaliyet gsteren rencilerin ayn yaplanma ierisinde bulunan sivil vatandalar ile 104 srekli irtibat halinde bulunduklar, bu ahslarn genel de niversite rencisi olduklar ve kendilerine abi diye hitap ettikleri, ayrca bu ahslarn kod isim kullandklar, Zaman ierisinde faaliyetlerin daha rahat yrtlebilmesi iin, rgt ierisinde yer alan snf komiserlerinin aracl ile bo ya da kol faaliyetlerinin yrtld odalarda ay ve biskuvi ikram edilmek suretiyle uygun bir S0hbet ortam vastasyla gven salanarak yakn arka dalk ilikilerinin gelitirilmesi ve kendilerine yakn hissettikleri rencileri de bu ortamlara arp, cazip teklif ve telkinlerle ikna etmeye altklar, Ikna edilen (rencilerin hafta sonu ar izinlerine ktklar zamanlarda, rgt iersinde yer alan esnaflarn dkkanlarndan faydalanmak suretiyle resmi elbiselerini deitirerek sivil elbise giydikleri, birer ikierli gruplar halinde rgt iersinde yer alan sivil vatandalarn evlerine gittikleri, gidilen yerlerde Fettullah GLEN'in Video kasetlerinin seyredildii, namaz vakitlerinde birlikte namaz kldktan sonra Said-i Nursi'nin Risalelerini okuyup birlikte ders altklar ve Fettullah GLEN'nin kitaplar hususunda derinlemesine eitime tabi tutulduklar, ge nelde bu evleri 7-8 kiilik gruplar halinde kullandklar bu (rencilerin kullandklar evin, ev sahibini grmedik leri ve kastl olarak tantrlmadklar, bu evlerde sadece dardan abi diye hitap ettikleri niversite rencilerinden 1 ya da 2 kiinin bulunduu, planl bir ekilde hareket ettikleri, gizlilie nem verdikleri, hafta sonu programlar devre imamlarnn talimat dorultusunda snf imamlar vastas ile rencilere iletildii, okula dn saati yaklatlnda tekrar birer ikierli gruplar halinde evden ayrldklar ve tekrar zerlerini deitirdikleri esnaflara giderek resmi niformalarn giydikleri, bu evlerin Ik Evleri Veya Ik Klalar olarak adlandrld ve tamamen bu yaplanma ierisinde bulunan rencilerin ihtiyalarnn karlanmas iin sivil vatandalarca tahsis edildii, bi evde bulunmas gereken her eyin bu Ik Evleri'nde mev105

cut olduu, Polis Akademisi'nde sahte belgeler ile evci kan rencilerin bu evlerde ikmet ettii, Ancak, Fettullah GLEN ve rgtnn deifresine y elik balatlan almalardan sonra tedbir gerei bu ev erin bir ounun boaltld, bazlarnn aile evlerine d trld ya da aile evleri ile okul ierisinde rgtlen ne faaliyetlerine hz verildii, buna paralel olarak hagm ephe ya da muhalif cephe diye adlandrdklar kesimlere ,ar hile, iftira, ypratma ve saldr kampanyalarn hz andrdklar, hatta daha da ileri giderek abi ve lnam ad erdikleri ahslar gerek tekilatmz ierisinde, gerekse Lier baz kamu ve kurulularn st dzey yneticileri ile az siyasi parti yetkilileri ve temsilcilerine gndermek uretiyle yanl ifade ve telkinlerle konular arpbleuak .asm cephe diye adlandrdklar kiiler aleyhinde ygun ir kampanya balattklar, Okul ierisinde imamlar haricinde rencilerin birbir ari ile irtibat kurmadklar, ast st ilikilerine ok dikkat ttikleri, rencilerin sorunlarnn imamlar vastasyla yn yaplanma ierisinde bulunan snf komiserlerme ettikleri, kendilerine yakn olan kimselerin disiplin cezarn iptal ettikleri, snf ve devre imamlarna okul ie1~i_ nde br sorumluluk verilmedii, (Snf Mmessillii, Ba lmessillik, Yemekhane, Yatakhane Sorumluluu gibi) ncak bu mamlarn uygun grd rencilere okuli ideesi tarafndan bu tip sorumluluklarn verildii, hatta bu orumlu rencilere birer oda tahsis edip rgtlenme faa_ yetlerine kolaylk saland, Polis Koleji'nde kendi yanlarna ekemedikleri ren ilere genelde komnist dedikleri, dier rencilerin de nlara kar cephe almalarn saladklar ve o a}uS1a1~_ arkadalk yaplmamas iin ellerinden gelen her trl ayreti gsterdikleri, ayrca bu rencilere retmenler e snf komiserleri aracl ile bask uygulattklar, sfta braktrma, disiplin cezas verdirme hatta Okuldan ttrma cihetine kadar gittikleri, bylelikle psikolojik bir 106 stnlk salayarak okul ierisindeki faaliyetlerini daha rahat yrttkleri, Yaz tatillerinde rgt mensuplar aralarndaki ban soumamas ve rencilerin sosyal yaant ierisine girmelerini engellemek iin ailelerinden izin alabilen rencilerin, Ege ve Akdeniz Blgesi'nde bulunan, rgt tarafndan lk K1lalar'nda youn bir eitime tabi tutulduklar, haftada bir veya iki kere deniz sahilinin tenha blgelerinde denize girmelerine msaade edildii, yine haftada bir veya iki kere piknie gittikleri, yaz programlarnda sivil vatandalardan abi diye hitap ettikleri ve kod isim kullanan ahslarn bu evlere gelerek eitim faaliyetlerini kontrol ettikleri,

Okul ierisindeki yaplanmann grup, snf ve devre imam olmak zere hiyerarik bir ekilde oluturulduu, Polis Akademisi'ni bitiren rencilerin balam olduu grev, yeni gruplar oluturularak imam kadrolarn belirledikleri, inanlarn genelde st rtbeli ahslardan seildii, mezun olan rencilerden maaa getikten sonra, bekar olanlardan maann 1/5'i, evli olanlardan ise 1/10'u nispetinde himmet ad altnda para topladklar, Son gnlerde takiyye kural gereince tedbirler gelitirerek komnist diye adlandrdklar kendilerinden olmayan rencilere yaknlk gstermeye baladklar ve onlarla dost olmann yollarn aradklar, Yaplan sohbetlerde Kuran' Kerim'den ayetler ve hadislerden rnekler verilerek Fettullah GLEN'i, ahir zamanda gelecek MEHD olarak grdkleri, zaman zaman Atatrk ve devrimleri aleyhinde konuma, aklama ve eletiri yaplnakla birlikte 28 ubat kararlarndan sonra takiyye ve tedbir gereince Atatrk sevgisi verir gibi davrandklar, okuldaki namazlarn afi mezhebindeki gibi cem eklinde yani le ile ikindiyi, akam ile yats namazn birletirmek suretiyle kldklar, deiik ortamlarda birbirleri ile ifreli konutuklar, 107 Bu faaliyetlerde bulunan rencilerin Ankara'da Demetevler, Keiren, Yenimahalle, Cebeci, Etlik, Iski?er Ve Dikmen blgelerindeki evlerden faydalandklan yolunda bilgiler elde edilmi olup konunun daha da netletirilmesi ve belirlenen Ik Evleri ile ilgili almalarmz Srdflmekte olup, gelimeler peyder pey bildirilecektig Bilgilerinize arzederim." Ankara Emniyet Mdr Cevdet Saral, bu yezmm ardndan yaplan aratrmalarn sonucunu, 21 Nisan 1999 terihinde Ankara Devlet Gvenlik Mahkemesi Savcl'na gndermiti. Yaz olduka ar iddialar ieriyordu: T.C. ANKARA VALL Emniyet Mdrl DEVLET GVENLK MAHKEMES CUMHURYET BA SAVCILIINA ANKARA 10.01.1999 tarihinde yaymlanan haftalk Al,,1m1,k Dergisi'nin 599. saysnn 1. 4. ve 5. sahifelerinde ';Hefta_ nn Konusu" bal altnda Devlete Sunulan Rapor Fetullah Emniyeti Ele Geirdi" bal ile verilen ve Emniyet l"ekilat'nn bata Personel Daire Bakanl olmak zere eitim ve retim birimlerindeki rgtlenmeleri l<apg,a_ yan haber ve deerlendirmeler paralelinde Emniyet Genel Mdrl Tefti Kurulu Daire Bakanlfnca sorutup ma ald mezkr kurum tarafndan konuyla ilgili bilgi,

belge ve dokman istenmesi zerine mdrlmzee balatlan almalarda; Fettullah GLEN hareketinin veya tarikatnn rgtsel 108 yap tayp tamadn, .... tin mevcut anayasal nizamn ykarak yerine er-i esaslara dayal bir sistem. ........ may amaladn anlamak iin taraftarlarn etkilemede kulland yntemin ideolojik tahlilinin yaplmasna gerek duyulmutur. Fettullah GLEN, allm "Din Adam" profilinden Ulak, din adna farkl sylemleri bulunan kimi zaman Sfenks" kadar sessiz. Kimi zaman Atatrk' vmeye gerek duyan, kimi zaman 8 ylk eitime destek verecek kadar reformcu, rejim yanda ve aydn bir dnr, kimi zaman da farkl dinlerin temsilcilerine dnya bar adna arlar yapacak, hatta Papa ile fikir teatisinde bulunabilecek kadar da enternasyonal yan gl biri olarak grntler vermektedir. Tarikat mensuplar da ba imam Fettullah CLEN'den aldklar fetvalar dorultusundaki davranlar ile kendi dncelerinin ztt olanlara kar "hile mubahtr" yntemi ile tedbirler gelitirmektedirler. Fettullah GLEN'in yeterli bir din eitimine ve bilgisine sahip olduu kukuludur. Ama, dini btnyle bilmeyen fakat itikatl olduklarna inanan insanlar etkileyebilecek noktay iyi kefetmi, stn bir zek sahibi olduu sylemleri de gndemdedir. Alim olmay gerektirmeyen dini hikayeleri, zdrap ykl ses tonu eliinde, sohbetlerinde gzya suyu ile kiilerin manevi alanlarna nfuz edecek ekilde anlatan ve kiileri istedii yne sevk etmeyi baarmas birok entelektel kesimin kendisinden etkilenmesini salamtr. zellikle birlik ve beraberlie her zamankinden daha ok ihtiya duyduumuz ve 2000' li yllara girmek zere olduumuz u gnlerde Trkiye sathn mcadele alan olarak deerlendiren ve Trkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ykmak, paralamak en hafifinden Cumhuriyet'inin temel niteliklerini deitirme veya kendine gre yn verme ya da devlet iinde hkim g olma sevdasndaki bu gibi organize su yaplanmalarn o gnlerde olduu gibi bu gnlerde de etkileyip kullanmada n planda tuttuu he109 def kitlenin banda, aktiviteleri heyecanlar ve cokular ile genlerimizin gelmesi son derece dndrcdr. Genlerimizin lke menfaatleri ve deerleri acsndan hangi noktalarda bulunduklar, nihayi hedeflerinin ne olduu tam olarak belirlenmi olanlarla kamufle yeteneine sahip bulunan eitli maskeler ve kamuoyu destei ile yollarna devam etmekte olan ve zerindeki iz perdesi tam olarak kaldrlmam masumane grntl km or-

ganizasyonlarn ekim alanlarna girmelerine nan olablecek llerde uyarmadmz ve yeterli bilgilerle tehiz edemediimiz de bir baka gerektir. Byle olduu N' dir ki genlerimizin halen bir takm kii ya da legal masumane grnml gruplamann etkinliini arttrmada bu kii veya rgtlerin hedefledikleri noktalara ulama ve_bu yndeki planlarn hayata geirmeleri konusunda cazibe merkezi olmaya devam etmektedirler. Genlerimiz zerinde oynanan bu oyunlardan da anlalaca gibi devletin baz nemli mevkileri ile birlikte tekilatmz bnyesinde bulunan bata Polis Kole ve Akademisi olmak zere birok eitim kurumumuz ad geen tarikatn ilgi alanna girmi tekilatlanmalar adeta bir sistematie balanm gibi devam etmektedir. Fetullah GLEN cemaatinin devlet ierisindeki yaplanmas allm rgtlenme modelinin dndadr. Tarkata gre makamlar ncelikli, kiiler ikinci plandadr. Bu nedenle kiiler makamlara tercih edilmekte ve gerekirse ya da herhangi bir nedenle g durumda kalndnda kiiler feda edilerek yerlerine hazr tutulan kendilerinden olan kiilerin getirilmesi iin youn aba sarf edilmektedir. Mmkn olmamas halinde mevcut brokrat ya da siyasetilere ho grnmek suretiyle kendi tabirleri le 'Kullanabildii srece ya da sana zarar vermeyecekse istifade et" taktii ile ynetim kademelerini kontrol altnda tutmaya almaktadrlar. "IIK TARKATI" olarak adlandrdmz Fettulah Glen rgtlenmesinin yol gstericilik ve irad edicilik ek110 linde tanmlanan yapsnn dnda; Fettullah Glen'in kendi deyimi ile "Dava adam ne muzafferiyetinde ne de malubiyetinde tavrn deitirmez... Her yce davada yerinde sebat edip cepheye koruma bir yiitlik nianesidir" tarzndaki karakter telkini ile "Ibni Erkan (IIK) evlerinde yetitirilmeden sabrla piirip olgunlatrmadan yaplacak her ey ham hayaldir" eklinde mensuplarna ihtiat telkin eden, sylemleri gibi birok beyan nda IIK TARIKATI'na" geirilmi rgtsel yap ortaya kacaktr. Marksist literatrde, genelde Militan" olarak adlandrlan tiplerin yetitirilmesindeki telkin ve inandrma yntemleri ile Fettullah GLEN'in "IIK EVLER" ya da "IIK KILALARI" diye tanmlad ve "Bayrak yere dmtr oradan kaldrlmaldr" eklinde rtl olarak Trkiye Cumhuriyeti'nin kuruluundan nceki dneme gnderme yapt ve byk bir titizlikle gizlemeye alt hedefi iin "Hizmet insan gnl verdii dava urunda kandan, irinden dar yollar geip gitmeye azimli ve kararl; varm hedefine ulatnda da sahibine verecek kadar olgun ve yce yaratcya edepli ve saygl... muvaffakiyetinden tr alklayaca kimseleri de putlatrmayacak..." eklindeki izah hem mcadelenin tarzn anlatmaya, hem de lidere tabi olmak suretiyle ondan irad ve emir

beklemeyi telkin ettii aka ortadadr. Esasnda yaznn ekindeki rapordan da anlalaca gibi Fettullah GULEI\l'in kitaplarnda gerek niyetini gizlemek iin kulland baz kelimelerin yerine, gerekte onun niyetini ihtiva eden szckleri koyduumuzda ok kulland, ancak ne olduunu bir trl izah etmedii 'hedef"inin gelecekte zmre hkimiyetini hedefleyen teokratik bir rejim olduu hemen anlalmamaktadr. eriat yerine slam, Cumhuriyet dnemi yerine talihsiz dnem veya karanlk ya da upuzun hicranl dnem, militan yerine hizmet erleri ya da Ik Erleri veya Ik Svarileri, laik kesimler yerine kar cephe veya hasm cephe 111 Cumhuriyet dnemi yneticileri yerine o kafalar, Atatrk dnemi ya da Ismet INN Dnemi yerine mabede giden def, Atatrk yerine deccal eklinde deyimler hedefinin' ne olduunu aklamaya yeterlidir. Militanlarna nasihatlerde bulunurken ya da eletirel boyutlara girdii konularda adeta ly kardgn fark etmiesine slami srecin arkasna saklanarak Cahiliye Dnemi veya Mslmanln ilk dnenleri ile tannm slam Alimleri ve onlarn ictihatlarndan veyahut Hal zihniyetinden rnekler vermesi, gerek niyeti saklama bakmndan gemi dnemlere indirgedigi dncelerini takiyye kural ile gnmze aktarmaktadr. Fethullah GLEN, henz evrim aamasnda olduklarn, daha devrim aamasna geemediklerini, eserlerinin satr aralarna sktrldg dncelerinde ima etmektedir. u anda yeteri kadar gl olmadklarn ifade ettii rgtsel seviyelerine Marksist anlatmlarla tannlarsak stratejik savunma aamasndan stratejik denge aamasna hzla yol aldklarn, bunun iinde zaten "mevsimin ve ortamn msait oldugunu eger bir muhalif rzgr esmeze, arzulanan hedefe ulamakta glk ekilmeyeceini" belirtirken endiesini de aklamaktan ekinmedigi, ekli raporun muhtelif blmlerinde grlecektir. Zira, Fetullah GLEN iin kuvvet dengesi ok nemlidir. Ona gre "aksiyoner olmayan" Mslman grevini yapmamaktadr. Yani, atadan dededen renilen Mslmanlk, sadece teoride kalmakta ve "kar cephe"niI1 "karanlk emellerine" hizmet etmektedir. Bunun iin de Mutlaka Mslmanlarn kuvvetle dengesini kurmalar ve harekete gemeleri gerekmektedir" derken oluturduu cepheye uyarmakta ve bir anlamda dinsel blclg netletirmektedir. Fettullah GLEN'in genel olarak askerin terminoloji112

sinde kullanlan kla, svari, er, cephe, ordu, mevzi, kuvvet, nefes, asker gibi kelimeleri kitaplarnda zenle seerek ska kullanmas dikkat ekicidir. Tarikat liderinin 1950'li yllara atfta bulunarak Said-i Nursi'yi "kar cepheye aksiyoner tavr almamak" gerekesiyle st kapal eletirerek "...50'li yllardan bu yana tam 40-45 yl gemitir. O dnemde, 10 yanda olanlar ayet mevsimi geldiinde niversite okusalard imdi zirvelerde ya da zirveleri zorlayan konumlarda olacaklard. 20 yanda olanlar 60-65 yanda olacaklard ki bu da onlarn babakanlar, reis-i cumhurlar seviyesinde en olgun dnemlerini yayor olmalar demektir..." ifadesi ile devleti dier nemde mevkileri ile en st dzeyde ele geirmeyi amalad anlalmaktadr. "...Bir yandan hasm cepheyi mkemmel ileyen haber alma tekilatyla iinden tanrken, te yandan da hasm cephenin faaliyetleri kendi iimizde srdrmesine msaade edilmemeli..." tarzndaki mantalitesi ile de emniyet ve istihbarat birimlerini ele geirme teebbsndeki niyeti aka ortaya kmaktadr. Yaznn ekinde pasajlar eklinde alnan ve konunun btnnden kopmayan dncesi ile anlatlar okundugunda Fetullah GULEl\I'in nelere zlem duyduu net olarak anlalacaktr. Fettulah GLEN deiik kitaplarnda geen IIK EVLERI ya da IIK KILALARI veya IIK SVARILER, IIK ERLERI gibi tabirleri sk sk kullanarak "bir rgtsel yaplanma" ierisinde olduu tehisine kuvvet kazandrmaktadr. rgtsel yapnn ekli raporda da grlecei gibi genel hatlar bizzat Fettulah GLEN tarafndan izilmitir. IIK TARIKATYNDAN koparak bir televizyonun "Ceviz Kabugu" adl programnda kamuoyuna ynelik itiraflarda bulunan ancak, hakknda u ana kadar herhangi bir ilem yaplmayan Eyp KAYAR isimli ahsn FETTU113 LAHILIK (IIK TARKATI) rgtlenmesi ile ilgili yapt aklamalar genel hatlar u ana kadar inceleme ve aratrmalar teyit eder beyanlar olmas bakmndan byk nem tamaktadr. Eyp KAYAR'n beyanlar zetlendiinde "Ik Evleri cemaat mensuplarnn yaad evler, hcre evleri mahivetinde, Fetullah GLEN'e gre kaplar kilit vurulmu aviyelerin, klalarn, tekkelerin .grevini yapan evlerdir. Bu evlere giri ve klar mmkn olduunca gizlilik iinde yaplr. Ik Evleri'nden sorumlu bir ev imam vard. Bu imam-

laf 6 ayda veya ylda bir deiir. Evin maddi girdisi ve ktsyla ilgilenir yukardaki imamlara rapor verir, bu evlerde genelde 4-5 kii yaar umumiyetle kiralanr. Evlerde insanlara yaklam tarzlar zellikle retilir, Fettulah GLEN' in sesli ve grntl kasetleri izlenir; lise ve niversite rencileri kalr. Cemaat sa aya zerine kurulmutur Ik Evleri aabeyler ve talebeler. Bu evlerde belirli bir. sure kalan rgencilerin beklenen dzeye geldii anlalnca cemaate adam kazandrmas istenir. Yeni iliki kurulan rgenciler ders alma bahanesi ile evlere davet edilir, rencilere dersleri konusunda yardmc olunur. Zamanla bu renciler sesli ve grntl kasetler izletilir ve Fettullah GULEN'in kitaplar okunur. Cemaat mensuplarna kendilerinin beklenen nesil, beklenen cemaat Trkiye'yi kurtaracak cemaat, Peygamberin hadisi ile vlm cemaat olduu vurgulanmaktadr. Bu cemaat ikinci ilklerdir. Birinci ilkler Peygamberimiz ve arkadalar, ikinci ilkler de bu cemaat mensuplardr. Cemaat 1992 ylndan sonra ok hzl gelimeye balad. Cemaat "Syleyemiyorsan sylet" taktii erevesinde Cemaat liderine herkes hsn kabul gstermeye, hogr ile bakmaya balad. 114 Bayrak yere dmtr, ayaklar altna alnmtr. Tekrar bu bayran yerden kaldrlmas, ellere alnmas omuzlarda tanmas, uzaya gtrlmesi meselesi bu ce maat yapacaktr. Fettullah GLEN ve cemaati hibir lakab kabul etmez ler. Her zaman radikal slam'dan farkl olduklarn vurgu larlar. "Biz farklyz, radikal slamclardan farklyz, bize hogr ile davranmazsanz radikal slam glenir." Cemaatin en gl olduu eitim retim kurumlar Ik Evleri, yurtlar, kolejler, finans kurumlar... holding ler, talebeler, mesleki rgtlenme eklinde de doktorlar retmenler, polisler gibi. Siyaset alannda da rgtlenme vardr fakat bu sempa tizan bazndadr. Basn yayn alannda cemaat ok gl dr. Zaman, Sznt, Yeni Umit, Ekoloj, Aksiyon, STV, Bur FM gibi rgtlenmeler vardr. Ayrca prodksiyon irket leri vardr. Kadn kollar rgtlenmesi vardr. Kadn cemaat men suplarna akirde", erkek cemaat mensuplarn "akird denir. Alnan kararlara mutlak uyulma zorunluluu vardr Uymayanlara fra atlr, efkat tokat ile tehdit edilir, ce maatten uzaklatrlr.

Cemaatin Finans Kaynaklar Cemaat mensuplarndan alnan aidatlar, i adamlarn dan, esnaftan, cemaate yakn kiilerden toplanan paralar ve dier ticari kurululardan elde edilen gelirler olutu rulduu. Cemaatin Hiyerarik Yaps 1- stiare grubu: (7) kiiden oluur bakanln Fettullah GLEN yapar 2- Dnya mam: stiare grubundan biridir. Grevi 115 dnyadaki blge ve lke imamlarn atamak, istiare sonucu alnan kararlar uygulamaktadr. 3- Corafi Blge mam: Bir dnya corafi blgesinden sorumlu olan kiidir (Orta Asya Imam, Dou Pasifik mam gibi.) 4- lke mam: Bir lkenin tamamndan sorumlu olan kiidir. (ngiltere, Fransa, Trkiye gibi.) 5- Blge mam: Bir corafi blgeden sorumlu kiidir (Marmara blgesi, Ege blgesi, Karadeniz blgesi gibi) 6- l mam: Bir ilin tamamndan sorumlu kiidir. 7- le mam: lenin tamamndan sorumlu olan kiidir. 8- Semt mam: Semtten sorumlu kiidir. 9- Mahalle mam: Mahalleden sorumlu olan kiidir. 10- Ev mam: Evden veya yurttan sorumlu olan kiidir. 11- Serrehberler. 12- Belletmenler. 13- renciler ve cemaat mensuplar. Eitim ve retimde ba eken lk Evlcri'dir_ Ik Evleri kkn Hz. Muhammed devrinden alr. Fettullah GLEN bu evleri Ik Evleri olarak niteler, vaazlarnda ve kitaplarnda bu evlere "ibn-i erkam evleri" der. bn-i erkam sahabedir. Hz. M_uhammed'i herkesin dlad bir vakitte evine almtr. Ibn-i irkam evlerinde yetimede, sabrla piip olgunlamadan yaplan her ey ham hayaldir. Bu evler cemaatin hcreleri durumdadr. Hiyerarik sistemin yaratla uygun prensiplerinin devlet baznda temsil edilmesinin ilk adm ilk art olan evlerdir. Mjde

ve mlunur, en karanlk ve karamsar gnlerinde billur bir avize gibi asl durduu evlerdir. Ahir zamanda gelerek tahrip eden Deccal'in bir daha hortlamak zere ldrld evdir. 116 Her evin bir program vardr. Her i bu program dahilinde yaplr. Atatrk'e ait hibir kitap okunmaz ve okutulmaz. Fettullah GLEN'e mehdi nazari ile baklr. Mehdi ahir zamanda bayra yere dt vakitte zuhur edecek ve beklenen cemaatin bana geerek bayra kaldracaktr. Cemaat iinde Atatrk iin, Beton Kemal, Kefere Deccal, kz Aleyhisselam gibi ar lakaplar kullanlr. Fettullah GLEN yurtdna giden talebeler iin hicret eden kiiler kelimesini kullanyor. Ikinci ilklerin beklenen cemaatin vazifesi de Hz. Muhammed'in yaptklarnn aynsn yapmaktr. Fettullah GLEN'in l (1) adl kitapnn 60. sayfasnda "Yerinde durup mevziini koruma, dman at etme, hedefe varmann en birinci vazifesidir, cepheyi terk edip ayrlanlar ise yerlerinden ayrldklar andan itibaren kaybetme yoluna girmi saylrlar" tarzndaki telkin ile ciddi bir (cephe) faaliyetinin varlna iaret edilmekte ve bu stratejinin mevcut alma sresinin ierisinde uyguland mahede edilmektedir. Tarikatn lideri konumundaki Fettullah GLEl\l'in imzasna havi kitaplarn tetkikinden de anlalaca gibi kendisini dinsel bir dava adam olarak anlatmasna ramen daha ziyade tarikatn propagandisti konumunda gzkmektedir. Kitaplarnn tetkikinden de anlalaca gibi propaganda arlkl kitaplarnn slubu ve adal deyimleri ile dinsel telkin ieren kitaplarn slup ve deyimleril farkll da eserlerin tek kaynaa ait deil mal edilmi ekilde yazlm olduu grlmektedir. Devletin Anayasal nizamn deitirip yerine er-i esaslara dayal bir slam devleti kurmay hedefledii deerlendirilen Fettullah GLEN ve yandalar, 28 ubat Kararlar'nn alnmasndan sonra ve zellikle soruturma ile ilgili yazmalarnn balamas ile birok rgt GVHI boaltm, rgtsel yaplanmaya zarar vermemek iin faaliyetlerini mevzii koruma kuralna uyarlamlardlr. 117 u anda birok rgt mensubu ve talebeleri aile evlerinde rgtsel faaliyetlerini srdrmektedirler. GLEN rgtlenmesinin ekonomik boyutu da gz nne alndnda, gelecekte lkemizi bekleyen tehlikenin bykl endie verici boyuttadr.

1992 ylnda alnan cemaatle ilgili Emniyet Genel Mdrl Tefti Kurulu Daire Bakanl'nca balatlan soruturma neticesinde konu mdrlmzn 8.05.1 egm. 4.06.00.14 III. ve Sor.(F).92/8303 sayl yazs ile DGM'ne intikal ettirilmi ancak, intikal ettirilen mezkur raporda ad geen ahslar ile ilgili teknik belgesel ve ideolojik deerlendirmeye havi ilave argmanlar salanamadndan DGM Cumhuriyet Basavcl'nn 1998/ 24 sayl yazlaryla takipsizlik karar verildii anlalmtr. Genel Mdrlmz Tefti Kurulu Bakanlfnn konu ile ilgili balatt soruturmaya cemaat mensuplar arasnda tedirginliin artt, buna paralel olarak GLEN rgtlenmesinin temel taktiklerinden olan takiyye yntemleri uygulanmak suretiyle tabirlerin giderek arttrld ve hatta savunma boyutundan saldr boyutuna geildii. "Ik Tarikati illegal rgtlenmesi" ile ilgili Emniyet Mdrlmzce hazrlanan rapor tetkik ve gerei yaplmak zere ekte gnderilmitir Gereini arz ederim." Burada una tekrar dikkat ekmek gerek: "Ankara Emniyet Mdrl'nn yapt alma, Fethullah Glen Hareketi'nin taktiini ve stratejisini ortaya koyma adna ok nemli bir alma" olarak deerlendirildi. Ancak daha nce de dikkat ekildii gibi Emniyet'in iinde aa km Fethullah polislerle, tekilatn iinde sevilip saylan Emniyetiler'in adeta bir torbaya doldururcasna hazrlanan listeye konulmalar kafalar kartrd" yorumu ilgili evrelerde dile getirildi. 118 Konuyu bilen Emniyetiler tarafndan ifade edildiine gre, bu safhada byle nemli bir almann ekine aceleye getirilen bir liste eklenmemesi gerektii, listenin Emniyet, MIT ve benzeri dier kurumlarn almas sonucu oluturulmasnn uygun olaca ifade edildi. Fakat bu almayla ilgili yarglanan Emniyetiler'in mfettilere ve mahkemeye verdikleri ifadelere baklrsa, liste almas iin oluturulan 6 kiilik grevli grubu, oldu bittiye getirerek listeyi hazrlamlar ve almann ekine koymulard. Ankara Emniyeti'nin yetkilileri dahi bu alma grubunun ikisinin Fethullah gruba mensup olduunu sonradan rendiklerini ve aceleyle liste hazrlanmasnn bunlarn ynlendirmesiyle yapldn dost evrelerindeki syleilerde dile getirdiler. O dnem Emniyet'teki yaygn kanaate gre, bu ekilde bir liste iki amaca hizmet etmiti; birincisi byk yolsuzluk operasyonlarnda grev alm kiilerin listeye konulmasyla Fethullahlarn, drst, namuslu insanlar

olduu, ekinilecek kimseler olmad imaj yaratlmaya alld. kincisi ise, Emniyet tekilat iinde Fethullah rgtlenmeye kar olan, fakat yapya nasl engel olunacan bilemeyen Emniyetiler'in bir ksmnn listeye eklenmesiyle, bu kiiler arasnda blnme yaratld. Oluuma kar olanlarn bir ksm listede yer aldklarndan, bunlar Fethullah rgtlenmeye "kar durma' yerine kendilerinin Fethullah olmadn ispat etmeye altlar. "Bylece kamuoyunda alg karmaas yaratlarak Emniyet'teki rgtlenmeyle yeterince mcadele edilemedi"i iddias gl biimde ortaya kt. O yzden bugn dahi "Fethullah yap var m yok mu", "F Tipi yaplanma var m yok mu" tartmalar srp gidiyor. 119 EMNYET'N EKM 2000 TARHL FETHULLAH GLEN VE NUR CEMAATI RAPORU Ergenekon davas ekleri arasnda yer alan 13 Ekim 2000 tarihli rapor, Ankara Devlet Gvenlik Mahkemesi Basavclfna sunulmak zere hazrlanm. Savcln talebi zerine hazrlanan rapor, dnemin Emniyet Genel Mdr Yardmclarndan Ramazan Er'in imzasn tayor. Savcln "Fethullah Glen grubu ve Nur Cemaati'nin ama ve stratejisinin nelerden ibaret olduu ve nitelii' konusundaki bilgi talebi zerine hazrlanan 13 Ekim 2000 tarihli "ok gizli" raporda, cemaatin silahl eylemi bulunmadna zel vurgu yaplyor. imdi, cemaatin amac, stratejisi, eitim alanndaki faaliyetleri, i dnyas balantlar, dershaneleri ve rgtlenme yaps hakknda bilgiler ieren rapora gz atalm. T.C. LER BAKANLII Emniyet Genel Mdrl Say: B.05.1.EGM.0.14.05.03 1 7000-8250-8110-6893 13 Ekim 2000 Konu: Bilgi Talebi DEVLET GVENLK MAHKEMES CUMHURYET BASAVCILIYNA-ANKARA Ramazan ER 1. Snf Emniyet Mdr Emniyet Genel Mdr a. Emniyet Genel Mdr Yardmcs 120 Fethullah Glen Grubu: Kuruluu: Erzurum ili Pasinler ilesi Korucuk ky nfusuna

kaytl Ramiz-Rabia olu, 27.04.1941 (tashihli, asl 1942) Erzurum Hasankale doumlu, Fethullah Glen'in 1968 ylnda Izmir ilinde Kestane Pazar Kur'an Kursu'nda hoca olarak greve balad, younlukla Bornova ilesi olmak zere zmir, Edirne, Krklareli, Balkesir, Manisa ve anakkale gibi illerimizde bulunan eitli camilerde imam ve vaiz olarak grev yapt, verdii vaaz ve etkili konumas ile ksa sre ierisinde eitli kesimlerden etrafnda bir kitlenin olutuu, Balangta Nur Cemaati ierisindeki en byk yelpazede yer alan Yeni Asya Grubu ierisinde faaliyet gsteren Fethullah Glen'in zellikle verdii Vaazlar ile tannd, gndelik politikalarla uralmasnn her eyin nne koyulmasnn yanl olduu, bunun kendilerini asl amalarndan gittike uzaklatrd, amalarnn topluma imann hakikatlerini anlatmak fikrini savunduu, bu yaklamn evresindeki i adamlarndan destek bulmas zerine 1970 ylnda Yeni Asya Grubu'ndan ayrlarak kendi adyla anlan grubu oluturduu, Grubu'nu maddi olarak glendirmek ve gelitirmek iin yakn evresindeki i adamlarna vakf kurma ve sermayelerini birletirerek gen kuaa yatrm yapmalar eklinde telkinlerde bulunduu, 1978 ylnda Trkiye gretmenler Vakf (TV-zmir) tarafndan Sznt Dergisi'ni kararak dergide madde ile mana, ruh ile beden, iman ile hakikat konularn iledii, 1980'li yllarn gelmesiyle HURU" harekat ad altnda byk bir atlm yapt, yaynlanan kasetleri ve eitli illerimizdeki konumalar ile Said-i Nursi talebelerinin gnll reklamlar sayesinde tannmaya balad, Fethullah Glen'in, Nurculuk kavramnn oluturmu olduu olumsuz imajdan dolay Nurcu olduunu hibir 121 zaman sylemedii, Said-i Nursi'den ald alntlarnda da onun isminden hi bahsetmedii, renim apndaki genlere nem vermesi sebebiyle evresindeki i adamlarna kurduu ok saydaki irketler ve vakflar vastasyla yurt anda okullar, yurtlar ve dershaneler atrd, grubun i adamlarna ynelik bu rgtlenmesinin ardnda, youn bir ticari faaliyetin bulunduu gzlemlenmektedir. Stratejisi: F. Glen grubunun, genlik kesimini hedef alan arlkl kurulular, geni kitlelere ulama hedefi dorultusunda oluturduu medya yaplanmas ve kamuoyunun dikkatini eken propaganda amal etkinliklerinin temelinde, grubun doal lideri olan Said-i Nursi tarafndan belirlenip formle edilen "man, Hayat ve ktidar" gr bulunmaktadr. Grubun grlerine gre; Said-i Nursi, fikirleri ve eser-

leri ile imani manada dirilmeyi salamtr. Hali hazrdaki safha, iman hayata geirme ve yaama safhasdr. Bu aamada F. Glen'in "slam dini, hayata hayat olnaldr" sz esas alnarak "Altn Nesil" yetitirilecektir. Altn nesil ise iktidar salayacaktr. Bu stratejinin uygulanmasnda, lider F. Glen'e rabta (ballk) esastr. Cemaat ierisinde ana liderin Hz. Muhammed, fikir liderinin Said-i Nursi, grnrdeki liderin ise F. Glen olduu empoze edilmektedir. Cemaat bireylerinin byk blmnn gznde F. Glen, Mehdi" (son kurtarc) konumundadr. F. Glen, cemaatin birlii ve devam iin ok nemli bir unsur olarak ortaya kmaktadr. Bu balamda, anlan ahs cemaatin birliini salamada, cemaat d hayatn cehennem olduu, cemaatten kann bir daha i?ah olmayarak cehenneme srklenecei temasn sk sk iledii, lke ierisinde ve dnda cemaat mensuplarnn kamuoyunun dikkatini ekmemek ve kamuoyunda "Nurcu" 122 kelimesinin brakt olumsuz izlenimden dolay aralarnda Nurcu" kelimesinin yerine "lk" (Nur) kullandklar, cemaate itaatin ok nemli olduu, kurallara uynayanlarn cemaatin idari kadrosuna rapor edildii anlalmtr. Grubun eitimden medyaya, vakf ve derneklerden ticari iletmelere kadar birok alana yaylan kurulularnn ve tm insanlar kucaklayan, diyalog ve uzlama aray olarak kamuoyuna lanse edilmeye allan etkinliklerinin, gerekte Said-i Nursi'nin belirledii stratejinin peyderpey uygulamaya geirilmesine ynelik alt yap ve propaganda almalar olduu deerlendirilmektedir. Amac: F. Glen grubunun amac, Trkiye'deki siyasal ve ekonomik g dengesinde sz sahibi olmaktr. Ancak yeteringe gl olunmadna inand sre zarfnda, lkedeki g dengesine direkt temas etmekten veya aka siyasi tavr almaktan kanan bir hareket tarz izlenmektedir. Bunda, Said-i Nursi'nin, Trkiye'de slamn hkim olmas iin lke nfusunun %50-60'nn dindar olmas gerektii" ynndeki tespiti esas alnmaktadr. Cemaat tarafndan ama, bymek olarak belirlenmitir. Bu ama dorultusunda insan kayna olarak "gen1er", para ve lojistik olarak esnaflarp hedef alnmtr Cemaatin hedef ald genlik kitlesi, idealizmin en gl olduu 13-18 ya arasndaki kesimdir. Bu amacn gerekletirilmesi iin askeriye, mlkiyehukuk ve eitim branlar, cemaatin ncelikle kadrolamak istedii messeseler olarak ortaya kmaktadr. F. Glen grubu, belli bir sre sonra Trk toplumunun

tamamn ifade eden cemiyete dnmeyi gaye edinmektedir. Bunda, Said-i Nursi'nin "ekirdekten bir aacn ortaya kabilecei" benzetmesiyle cemiyet szne atfettii nem etken olmaktadr. 123 Yaplanmas: Burada, Said-i Nursi'nin Nur talebeleri iin yapt 'lalebe-Arkada-Sempatizan" eklindeki sralama nemli husus olarak ortaya kmaktadr. Talebe: Bizzat cemaatin ierisinde olan kii, Arkada: Cemaat karlar dorultusunda irtibat kurulan kiiler, Sempatizan: Cemaate mspet bakan kiileri tanmlamaktadr. Sempatizan kitle, stratejinin iktidar aamasnda ortaya kabilecek muhtemel halk reaksiyonuna salayaca katk itibariyle cemaat almalarnda nemli konuma haizdir. rencilerin halledemedii sorunlar "semt imamlar' olarak tabir edilen kiilere ilettii, "semt imamlar"nn halledemedii sorunlar "il imam" olarak bilinen kiilefe ilettii, onlarn da halledemedii sorunlar "blge imamlar"na ileterek, belli bir hiyerari ierisinde sorunlar ozmeye altklar, cemaat ierisinde alttan yukarYa d01'u yetki bakmndan ykselen hiyerarik bir yap olduu, Trkiye ve dier lkelerde; eitim kurumlar bata olmak zere alan kurum ve kurulularn koordinesini Sallmak ve tm faaliyetlerini srdrmek amacyla hiye1'a1 11< olarak lke, blge, il, semt, ev sorumlularnn bulunduu, baz byk irket ve vakflara bal Blge ve Il ube Bakanlarnn da yaplanmada etkili olduklar anlalmaktadr. Faaliyetleri: - Faaliyetlerin arlkl olarak legal kurulu ve kurumlar vastasyla yrtld, - Dersaneler, zel kolejler, yurt ve renci evleri ile 124 genlie ynelik eitim faaliyetleri ierisinde bulunduklar, - Hem yurtii hem de yurtdnda eitim kurumlar vastasyla eitli dallarda

(ulusal-uluslararas) baarlar salamak suretiyle eitim alanlarnda kendi propagandalarn yaptklar ........ eitim .................................................. .. . - lke genelinde eitli vakflar-dernekler kurmak suretiyle faaliyetlerini yasal zeminlerde ve kurulularda toplamaya gayret ettikleri grlmektedir (Trkiye Oretmenler Vakf, Akyazl Orta ve Yksek retim Vakf, Byk Koyuncu Hizmet Vakf gibi). - TV, radyo, dergi, gazete gibi letiim alanndaki faaliyetlere arlk verildii, uluslararas ve ulusal bazda bu alanda birok yaynn bulunduu, (Samanyolu TV, Zaman, Aksiyon, The Fomtui, Bur-Dnya Radyo gibi) - Finansal kaynaklarn ise gruba mensup irketler ile basn yayn alannda elde edilen gelirler, okul, yurt ve pansiyonlardan istifade eden rencilerden alnan paralar, toplanan kurban derileri ve gruba ilgi duyan zengin i adamlarnn desteklerinden saland, - Anlan gruba mensup rencilerin, ounlukla yurtlarda, yurt bulunmayan veya yurt kapasitesi yeterli olmayan illerde ise renci evi, dershane, Ik Evi gibi isimlerle anlan evlerde kaldklar, bu yerlerde Kur'an ve ilmihal kitaplarnn yannda Said-i Nursi'nin ve Fethullah Glen'in kitaplarn okuduklar ve kasetlerini izleyerek grubun grleri dorultusunda eitim aldklar, - Son yllarda ise Gazeteciler ve Yazarlar Vakf tarafndan organize edilen eitli platformlarda; Din-Devlet likileri, Demokratik Hukuk Devleti, Birlikte Yaama Sanat Kltrleraras Diyalog, slam ve Laiklik gibi konularn ilendii ve platform sonras hazrlanan sonu bildirgele rinin kamuoyuna sunulduu anlalmaktadr. 125 Cemaatin, renci faaliyetleri ve ticari faaliyetler olmak zere iki tr faaliyeti bulunmaktadr. renci faaliyetleri; rencilerin yiyecek, giyecek ve barnma ihtiyacn karlama eklinde zetlenebilecek bu faa11Ye@, cemaate mensup maddi durumu zayf ve uzak illerden gelen rencilerin, kamuoyunda "Ik Evleri" dye nitelendirilen renci evlerinde barndklar, bu rencilerin ihtiyalarnn, maddi durumu iyi olan cemaat mensuplar veya cemaate scak bakan kiilerce karland, FICQI faaliyetler; esnaf kesimi diye adlandrabileCemz ticari alandaki faaliyetlerinin, vakflar, irketler, basn-yayn ve finans alannda arlk kazand, bu amala eitli meslek gruplarna hitap eden Hr, Aktif, Mteebbis gibi isimlerle eitli illerimizde dernekler kurulduu, iadamlarna ynelik diger yaplanmann da merkezi Istanbul'da bulunan Hayat Dayanma Dernei (IIAD) olduu, bu vakf ve irketlerin ounun orta

Orenm okullar, niversite ve dershane amak amacyla kurulduklar tespit edilmitir. Ik Evleri: Cemaate mensup ve maddi durumu zayf, uzak illerden gelen rencilerin, yiyecek, giyecek ve barnma ihtiYalarnn karland evlerdir. Kamuoyunda "Ik Evleri" diye nitelendirilen grenci evlerinde barnan rencilerin ihtiyalar, maddi durumu *Y 01811 cemaat mensuplar veya cemaate scak bakan kiilerce karlanmakta, bu evlerdeki almalar bir disiplin 1ersnde srdrlmekte ve barnanlara, gizlilie azami derecede riayet etmeleri ve evrelerini rahatsz edecek hareketlerden kanmalar tlenmektedir. ?kifd; Ik Evleri'nde kalan ve talebe-renci manasna gelen erkek renci, 126 akrde; Ik Evler nde kalan ve talebe-orenc manaSn gelen bayan renci, Abi; Cemaate daha nce katlan ve Ik Evlerinde daha eski olan renci, renci Evi Sorumlusu (mam); renci evinde abi" diye bilinen en eski, yaa en byk olan ve bu evlerde kalan rencilerin tm maddi ve manevi sorunlar ile ilgilenen ve "abi" diye adlandrlan kiilerdir. renci evlerinde, Kur'an-1 Kerim, Fethullah Glen'e ait kitaplar ile Said-i Nursi'nin "Nur Klliyat" olarak bilinen kitaplarnn okunduu, yine Fethullah Glen'e ait SeS1i ve grntl vaaz kasetlerinin dinlendii, Bu evlerde barnan rencilerin ihtiyalarnn, zellikle 0 blgede bulunan cemaat mensubu esnaf tarafndan (himmetli, balayan, hayrsever kii anlamna gelen) Himmet" ad altnda ayni ve nakdi yardmlarla karlandl anlalmaktadr. Dershaneler: Her kesimden renciye hizmet veren hazrlk dershanelerinde; her snfn rehber retmeninin bulunduu, rehber retmenin "Ser Rehber" (Rehberlerin ba, Ba Rehber) kiilere bal olarak faaliyet gsterdii, rehber ve ser rehber retmenlerin dier devlet okullarnda olduu gibi rencilerin, dersleri ve niversitede bran seimi gb sorunlaryla ilgilendii, ayrca cemaatin grlerini benimseyen kiilerin kurduu vak?ar ve irketler vastaslyla dnyann deiik lkelerinde alan okullarda "Imam" olarak adlandrlan kiilerin bulunduu, bu kiilerin rencilerin barnmadan beslenmeye, slam dininin

Trk rf, adet, gelenek ve greneklerinin retilmesine kadar tm sorunlaryla ilgilendikleri, bu kiilerin Trkiye finde olduu gibi hiyerarik bir sistem ierisinde lke imamna bal olduklar anlalmaktadr. 127 Grubun, tm miz dnda olmak zere temelindeki lke apnda faaliyet gsterdii gibi 1ke_ da Orta Asya'daki Trk Cumhuriyetleri ba ta Kore'den ABD'ye kadar birok lke e eitm faaliyetlerini tad tespit edilmitir.

Dier yandan anlan grubun, 1990'l yllarda kendileri tarafndan effa?ama olarak nitelenen kafnugyuna ap ma abalar dorultusunda, ayn dneme rastlayan Si asi radikal lslamc unsurlarn sylemlerinin, laikdemorat kitlede yaratt olumsuz slami imaj deitirmeye nelik olarak, L1Z18ma ve diyalog motiflerini ska kullanarak, bu kesimlerde farkl, "lml bir lslami gr" tgmjl ettii izlenimini vermeye alt gzlemlenmekte olup sz konusu grubun, gnmze kadar silahl h?rhqn i biifaaliyetine rastlanlmamtr. l3.10.2000." FTHQLLAH GLEN: Biz LUKS QLUN FANTEZ OLSUN Divz MILLETE UNIVERSTEYE HAZIRLIK KURSU AMADIK Burada Ergenekon davas eklerindeki belgabib ara V rip, Fethullah Glen'in, eitim, dershaneler vi; Fiiiiii ege2000 ylndaki raporunda yer verilen "rehberlik" klnugna verdii nemi, "Rehberlik orannz belli bir sevi emin stne kmyor. Bu skntnn almas iin bizlereyneler tavsiye edersiniz?" eklindeki soruya verdii iiliiiii k d szleriyle okuyalm: l y en 1 ?imdi rehberlik ruh ve manas ayr bir eydir bu S0_ rulmuyor bana. Rehberlik ruh ve manas ile alakal bu sylediim szleri bir kere size hatrlatp gei mum Ar zettiim eyler rehberlik, ruh, mana ve muhtevasdrfrehq berliin varlndan gaye budur. ' _ Rehberlikle alakal bu ruh, bu ma b . rehber olsa ne olur olmasa ne olur. na u muhteva yoksa 128 Her gn raklarn statla ulatrma mevzuunda bazen problemleri zemediinden dolay, sancya oturup kalkmyorsa rehber, yle rehber olsa ne olur olmasa ne olur. IRAKLARI YZDE 100 HALLETMEL Yzde yz eline geen talebeleri, halletmenin strabn ruhunda zehir yutmu gibi hissetmeyen bir rehber yle

rehber olsa ne olur olmasa ne olur? Evvela ruh, muhteva ve manay yakalam rehber, haftada birka defa deli gibi yatandan frlayp deli gibi evinin salonunda yapaca ileri yapamam olmann ezikliinden dolay deli gibi dolamyorsa, rehber, rehberlik ruhunu yakalayamamtr demektir. Evvela rehberliin mana muhteva ve kendi enginliini sizin insafl ruhlarnza havale ediyorum. TEKNEDEK HAMURU YOURAMIYORUZ Dieri suri, sathi, ekli lafzi rehberlikle alakal bir ey. Kof bir rehberlikle alakal bir ey. Ben muhtevasndan bahsettim. Bu da cemiyet plannda bu ileri halletme adna gerektii lde rehbere sahip olmuyoruz. Tabii gerektii lde rehbere sahip olmaynca da bu kocaman teknenin iindeki hamuru gerektii gibi halledemiyor, youramyoruz. Oysa ki bunun yorulmas lazm. Kof da desek, lafzi de desek, ekli de desek, bu rehberlikle alakal mlahazalar mz acizane kt miriniz defaatle arz etmitir. 129 KOMNSTLERLERDEN EMANET SZLER: HAK VERLMEZ ALINIR Bir dnemde komnistlerin bizlere emanet ettii gzel slam'dan alnan gzel eyler de var. slamdan alnan, mesela onlardan bir tanesi her batln her yan batl deildir. Bazen batllar iinde ok haklar vardr. Mesela "hak verilmez alnr", diyorlar myd demiygr lar myd? imdi bu laf aln evvela Mehmet Akif'e u: rayn. Der ki, dnyada tek hak sahibi hakkm vermem diyendir. Kaptrdktan sonra istirdat eden demektir yani, Yeryz miraslar istirdat arz ediyorum, yeryz miraslar yeryzndeki zimamdarl bakalarna kaptr.. mlarsa haklarn kaptrmlar, dnya getirip bu alim anahtar onlara teslim edecek deildir. Haklarn istirdat edecekler, etmezlerse elalem onlarn haklarn yerken, enlar da daha ac bir tabir ile ifade edeyim aval aval, saf Saf onlarn yzlerine bakacaklardr. Dnyada tek hak sahibi hakkm vermem diyendir. Hak verilmez alnr. Alacaksnz orda da alacaksnz imam da oturacak, kavga edip yaka paa olmayaaksmlz fakat gereini lzumunu anlatmak manasnda gereginde yaka paa da olacaksnz. Ikna edeceksiniz, zaten bizim yolumuz temelde ikna yoludur. nk medeni olduumuza inanyor, muhataplarmzn da medeni olduuna inanyor, medenilere galebenin ancak ikna ile olduuna nanyoruz.

Rehberlik ok nemlidir, nk neden yani, biz lks olsun fantezi olsun diye millete niversite hazrlk kurgu amadk. DEVLETE ZARAR VERMEMEK LAZIM Benim devletten gizli bir iim, devlete ters bir yanm yoktur. Bunu, devleti idare eden adamlarla karlatrma130 mak lazm. Onlar beenmeyebilirsiniz, sorgulayabilirsiniz. Ama devlet meselesine gelince o farkl bir meseledir. Onun i ve d tehlikelere kar korunmas ve gelecekte onu sizin kucaklamanz asndan devlet ok nemlidir. Devlete, katiyen zarar vermemek lazm. En kt devlet devletsizlikten bin kat iyidir. BZ LKS OLSUN FANTEZ OLSUN DYE MLLETE UNVERSTEYE HAZIRLIK KURSU AMA)< Ve ben bunu tekrar ediyorum burada; fantezi olsun diye niversite hazrlk kursu amadk. Bakalar idlal ediyordu tadlil ediyordu, kfr yollarn gsteriyordu, millet dmanln gsteriyordu, gemiten habersiz, gelecei hazrlksz yayordu, btn bu olumsuz eylere kar gemii de deerlendiren, gelecei de deerlendiren ciddi bir metafizik gerilim iinde gelecee alan nesilleri yetitirme mevzuunda bir yol olarak, bir kpr olarak niversite hazrlk kurslar ald, okullar ald. Ve burada elimize geen insanlar, raklar yzde yz hepsi halledilmeli mutlaka. Bunun fert olarak rehberliine ihtiyac varsa mutlaka ne yapp edip onu elde etmek mecburiyetindeyiz. Rehberin ruha, manaya, muhtevaya ihtiyac varsa ne yapp yapp onu kazandrmak mecburiyetindeyiz. Ve bu i iin kamplar yaplacaksa onu yapmak mecburiyetindeyiz. Geceleri deerlendirmek icap ediyorsa onu yapmak mecburiyetindeyiz. Yurtlara ihtiya varsa mutlaka onlar yapmak mecburiyetindeyiz, yapma mecburiyetindeyiz. yleyse sadece arkadalarmz rehberlii soruyorlar, ben rehber ile birlikte rehberlik dedim, rehberlik meknlar dedim, rehberlikte muhteva dedim, derinlik dedim, enginlik dedim, ruh ve mana dedim. 131 Btn bunlarla bir rehberlik bir ynyle bizim. niver siteye hazrlk kurslar ve okullarmzdak gayey hayali mizi gerekletirme mevzuunda, yani 3511 P1`0b1@m ZE' bilecek en nemli en hayati eleman rehberlik meVZ Udur-

Tabii rehberler de rehberlik mevlllunu? birer fkn birer uzvudur. Allah inayetini zerinizden eksk etmesin. Evet aln mutlaka ihtiyacnz olan SGY Okullar ster niversiteye hazrlk kurslar isterse baka sekildeki hizmetler evlerin iinde, ihtiyacnz olan her ff)/1 Allahn hlk' meti kerimiyle isteyin, aln. Bizim bu sistemden gayemll odur." FETHULLAHI POLSLER y FETHULLAH GLEN OPERASYONUN U ENGELLED M? imdi gelelim 2000-2002 dnemine. 1998'dan itibaren Fethullah Glen ve cemaat faaliyetleri hakknda birok dava ald. Daha nce belirttiimiz gibi bu davalarn tamamndan ya takipsizlk ya da beraat kararlar kt. Ancak bu kararlar tartmalar sona erdremedi. Ankara Devlet Gvenlik Mahkemesi tarafndan Fethullah Glen hakknda alm olan dava srerken, Ergenekon soruturmasnn dokuzuncu dalgasnda gzaltna alnarak tutuklanan stanbul Organize Su?afla Mcadele ubesi Mdr Adil Serdar Saan 16 Temmuz 2001 tarihinde stanbul DGM'ye bavurarak, byk blf pefas' yon planlamt. Bugn stanbul Cumhuriyet B21SaVF1' s olan zamann stanbul DGM 5&V51 AYI U E?s?y Cengiz, 23 Temmuz 2001 tarihinde operasyona _ll? VGFCI dnyasnda, emniyette, asker ve brokrasi nde Fethullah Glen'in olusturdugu iddia edilen slahsz_ter0r rgt n ortaya karmaya allan OPQVSYW lddlalara 132 gre yne Fethullah Gulen Cemaat nn etkl olduu Emniyet iindeki istihbaratlar tarafndan engellenmiti. Adil Serdar Saan bu durumu, stanbul DGM Basavclfna yazd yaz ile resmiyete de dkmt. Saan'n iddiasna gre, byk bir Fethullah Glen operasyonu yine "Fethullah polisler" tarafndan engellenmiti. Belgelere yansyan o dnemdeki gelimeler stanbul Organize Sularla Mcadele ube Mdr Adil Serdar Saan'n 16.07.2001 tarihinde DGM Basavcl'na gnderdii yazyla balad: "DGM Cumhuriyet Basavcl'na Say: B05.1 _EGM.4.30.00.16.0pr.Br2001 / 585 Konu: Fethullah Glen ve Grubu ubemiz grevlilerince yaplan almalar neticesinde lkemizde Fethullah Glen grubu olarak bilinen silahsz terr rgtnn zellikle stanbul ilinde youn faaliyetlerde bulunduu, lke genelinde maiyet ad altnda 350 kiiden oluan bir gruplarnn olduu bunun altnda ana mtevelli heyet, bunun altnda da mtevelli heyet oldu-

u tm oluumlarn banda ba imam olarak Fethullah Glen'in bulunduu, lerinde, Blge mam (Serrehber Talebe sorumlusu) Esnaf mam Mntka mam Kk Esnaf mam, olarak yapland Ayrca Yksek stiare Konseyi (ayda bir toplanr), Bl ge Istiare (ayda bir toplanr) konseylerinin oluturulduu 133 Blge stiare konseyinin altnda blge sorumlular Semt sorumlular (15 gnde toplanr), ev sorumlular (ayzla bir toplanr) oluturulduu, Istanbul ili imam A. K .... 011u_ u, 4 blgeye ayrlan Istanbul'da, 1- Surii Blge imam C. K..., 2- irinevler Blge mam A., S., O. T..., 3- Gaziosmanpaa, Esenler, Bayrampaa blge imamn S. .... 4- Anadolu yakas blge imam H. B...(ayn zamand il imam yardmcs) olduklar H. B...'nun ya;-dmch a F. O .... 'nn yapt, ahsn Kartal, Maltepe, Altunizadevm dershanesinde derslere girdii, bu hiyerar'l 1 da finansal sorumlunun I. olduu bu gribz? esseselerin olduu... Anlan grubun, stanbul merkezli olmak zere esnaf mntka, kk esnaf, askerler, polisler, dier kamu grev lileri imamlaryla yelerinden her ay belirl' 'Iq d topladklar, bu paralarn blge imam vaisiiaislg sorumlularna iletildii, paralarn zellikle istihbarat GSIWCG g1'GV1 menuplarnca resmi arabalarla nakleil: (lii para vermeyen ya da gruptan ayrlmak isteyenlerin mensuplarnn gerek zel yaamlar ile ilgili oluturulan a1'V Sayesinde antaj yapmak suretiyle korkutularak rekse tehdit yoluyla sindirilerek grupta kalmalarmn v,ege_ para vermelerin saland, zellikle stihbarat Dai,-y Bakanl ve nemli illerin stihbarat ube Md rlklesi ile Narkotik, Mali ve Organize ular'la Mcadele un mdrlkleri teknik takip birimlerini ellerine geirdil leri, bu yolla dman addettikleri kiiler hakknda ar ivalmas yaparak bunu muhtemelen gazetesi fivini sakladklar, grubun asl amacnn balangta Silah e mensuplar vastasyla T.C. devletinin temel gc ol yasama, yarg ve yrtme erklerine gizlice szmak ve deV_ let re]mn deitirerek dini esaslara dayal Said-i Nu dnceleri temelinde bir Krt-slam devleti kurmak fi 134

duu ynnde ciddi istihbari bilgiler alnmtr." Saan, baz teknik detaylar ve isimler dnda Fethullah Glen Cemaati hakknda olduka genel deerlendirmeler yaparak savclktan soruturma izni istedi. stanbul DGM Basavcs Aykut Engin Cengiz 23.07.2001 tarihinde soruturma izni vererek, Bekir Raif A1demir'i Savc olarak grevlendirdi. Ancak Glen Cemaati hakkndaki operasyonda aama kaydetmek mmkn deildi. Saan'a gre bunun sebebi de Emniyet iindeki "Fethullah polisler"di. 10 Temmuz 2002 tarihinde stanbul DGM Basavcs Cengiz'e bir yaz gnderen Saan, Fethullah Glen ve grubuna ynelik operasyonda ilerleme salanmadn bildiriyordu. Saan, soruturmann baka bir birime veril mesini talep ettii yazsnda unlar sylyordu: " alma izni alnd 23.07.2001 tarihinden itibaren birka defa ilgili grubun izlenmesi iin takip ve tarassut faaliyeti icra edilmeye allm ve inanlmaz bask ve en gellemelerle karlalmtr. rnein A. K...'nin ikameti tespit edilmeye allm, ancak bunun duyulmas ze rine bizzat tarafma konunun ne olduunun renilmesi iin ilin en st dzey yneticilerinden bask uygulanmtr (O tarihte Istanbul Valisi Erol akr'd). Fethullah Glen grubunun Emniyet iindeki etkinlii, zellikle stihbarat ube Mdrl ve Daire Bakanlnn teknik takip birimlerinde odaklanmaktadr. Bu nedenle ilgili birimlerden habersiz dinleme ve izleme faaliyetlerinde bulunulmu, ancak 30.10.2001 tarihli talimatnamenin bentlerine gre bu birimlerden habersiz, yarg karar da olsa teknik takip ya da izleme faaliyetlerinin yaplmas imkansz hale getirilmitir. Bu talimatnamenin de esasen bu grubun giriimleriyle kartld kanaati tarafmzda mevcuttur. Yine yaplan idari dzenlemelerle stanbul ilinde alnan 135 dinleme kararlarnn stihbarat ve Kaaklk ve Organize Sularla Mcadele Dairesi Bakanlnca dinlenmesi Olana salanmtr. Yukarda aklanan sebeplerden dolay ube Mdrlmzce verilen grevin bugne kadar yerine getirilmesinin olanaksz Qlduu kanaati hasl olmutur. Bu nedenle ilgili almann yerine getirilmesi iin teknik takip ve tarassut faaliyetlerinde bulunmak zere uygun greceiniz Emniyet d birimlere talimat verilmesi ve operayeniin bu birimlerin desteinde ube Mdrlmzce yaplmas iin gerekli gr ve talimatlarnz arz ederim.

Adil Serdar Saan, "Fethullah Polisler"in Emniyet iindeki yaplanmasnn Fethullah Glen ve grubuna y.. nelik operasyonu engellediklerini 2002 yl Temmuz aynda bu ifadelerle ak ekilde dile getirmiti. Dnemin Babakan Mesut Ylmaz bir televizyen kanalndaki aklamasnda Emniyet iindeki rgtlenmeye iaret ediyor ve yle diyordu: "Emniyet iindeki gruplarn iinde farkl hiziplemelerin olduunu gryorum. Bizzat Emniyet kaynakl bilgiler geliyor ki, Emniyet iinde filan tipi yaplanmalar oluyor. Istihbarat diyorlar, tamamen F-tipi." Culuriyet gazetesine yapt aklamada ise Mesut Ylmaz, "O dnem MIT ierisindeki yasad yaplanma bugn Emniyet'te bulunmaktadr. Emniyet'te yalnizca Hkmet'e deil, Fethullah'a da alan bir yapilanina var" diyecekti. EMll)1ET'TE =E'r~U-An Por-is"TaN "F TIPI YAPILANMA DDAsNA Emniyet'teki Fethullah" olumu, 2006 ylna gelindiinde, "Emniyet'te F Tipi yaplanma" eklini alaeakt, 136 Bu yeni tanm, Fethullah Glen Cemaati ile polis ilikisi konusunda son zamanlarn en tartmal belgelerinden birinin aklamasyla ekillendi... ddiaya gre Emniyet Genel Mdr Yardmcs Necati Altnta ile Personel Dairesi Bakan brahim Selvi, ube Mdrleri Mevlt Demir ve Mehmet Akdeniz bir liste hazrlamlard. Altunta'n arkadalaryla EGM'deki F Tipi rgtlenmenin Etkin Elemanlar" baln tayan listeden 10 suret fotokopi ektirildii, savclk dahil baz makamlara bunlarn st yazyla gnderildiini ne srld. Bu listeyle ilgili hukuki sre olduka kark. Hatta bu listeyle ilgili ilk haberi yazan gazeteci Sayg ztrk ile listeyi hazrlayan Emniyet mdrleri hakknda soruturmalar ald. in ilginci dava aanlar arasnda, listeyi hazrlad iddia edilen kiiler de vard. Listede adlar bulunanlar da bakalar hakknda ikyeti oldu. Tm bunlara ramen, Ergenekon davasnn savclar hazrladklar iddianamede, bu listeye yer verdi. Liste hakknda Ankara Cumhuriyet Savcl'na ikyette bulunan i Partisi avukat ve Ergenekon davas san Nusret Sanem'e gzaltndayken konuyla ilgili sorular soruldu.

Sanem'in verdii yantlar da iddianamede yle yer ald: 29 Ocak 2008 tarihinde Ankara C. Basavcl'na Emniyetteki F Tipi rgtlenmeyi anlatan 4 sayfalk 57 kiilik bir listeyle ikyeti oldum. Bu belge gazeteci bir arkadam tarafndan verildi. Ben de savcla verdim ve 2008 / 16541 sayl soruturma numarasna kaydedildi. Ancak husumet olmasn diye dilekeme isimleri yazmadm ama, ekli belgeyi sundum. Bu belge, Emniyet Genel Mdr Yardmcs Necati ALTINTA tarafndan hazrland. Sayg Oztrk de bunu bizzat Tempo dergisinde yazd." 137 Emniyet'teki F Tipi yaplanma listesiyle ilgili en kuvvetli itiraz, listedeki bir polis tarafndan yapld. Onun dnda ad geen 57 Emniyet grevlisinden basna yansyan herhangi bir tepki olmad. Listede ad geen .Z.'nin avukatnn su duyurusu zerine, Ankara Cumhuriyet Savcl listeyi hazrlad iddia edilenler hakknda n inceleme yaplnasn istedi Dilekede listede yer alan el yazlarna ilikin bilirkii raporuna da yer verildi. Rapora gre, listede yer alan el yazlar Mevlt Demir tarafndan kaleme alnmt. Bilirkii listeye el yazs ile eklenen "Bozkurt ve Karagz" yazlarnn ise Personel Daire Bakan Ibrahin Selvi tarafndan kaleme alndn rapor etti. Savc kanalyla Emniyet Genel Mdrlne gnderilen yazda, Emniyet'te 57 personel hakknda liste hazrlad ne srlen polis mdrleri hakknda ciddi ithamlarda bulunuldu. Yazda, polis mdrlerinin sahte belge dzenleyip iftira attklar, hakarette bulunduklar iddialar sraland. Bu bavuru zerine Savc Mehmet Cihan Ksa, ad geen drt polis mdrn yarglamak iin ileri Bakanlfndan izin istedi. Bakanlk da, eski Emniyet Genel Mdr Yardmcs Necati Altnta, Personel Daire Bakan Ibrahim Selvi, Emniyet Mdrleri Mevlt Demir ile Mehmet Akdeniz hakkndaki iddialarn soruturulmas iin mfetti grevlendirdi. Listede paraf olduu iddia edilen Mehmet Akdeniz, konunun basna yansmas zerine avukat aracyla yaptg yazl aklamada, i Partisi'nin yapt bavuru zerine Ankara Cumhuriyet Savclg'nn 31.01.2008 tarih ve 2008/ 10913 sayl karar ile iddialarn aslsz oldugu gerekesiyle LEME KONULMAMASINA karar verildiine dikkat ekti. Akdeniz, 'Olmayan bir ilemin bir belgesi de olmaz" diyerek listenin yok saylmas gerektigini belirtmesine ragmen, Ergenekon savclar listeyi Ergenekon davasnn ekleri arasna koymay tercih etti. 138 Evrensel hukuk ve Anayasa'nn teminat altna ald

basn zgrlnn gerekleri dorultusunda, bu tartmal listeyi kitaba almaktaki temel amacmz, bu belgenin Ergenekon davas dosyasnn ekleri arasna konulmu olmasna dayanyor. Sz konusu belgenin altnda, listeyi bir "Bilgi Notu"yla Ankara Cumhuriyet Savcl'na gnderen Emniyet Genel Mdr Yardmcs Dr. Necati Altnta'n imzas vard. Dier bir ifadeyle "Emniyette F Tipi Yaplanma" tanmlamasn ilk kez kullanan kii yine Emniyet iindeki nemli bir isim olan Necati Altnta't. Ergenekon davasnda yarglanan sanklarn arivlerin de ele geirilen ve davann ekleri arasnda yer bulan belge u ifadelerle balyordu: "Sayn Savcm, Geen hafta yetkili arkadalarla bir araya gelerek de gerlendirdiimiz Emniyet'teki F Tipi yaplanmann etkir isimlerini gnderiyorum. Malumunuz stihbarat tamamen Fethullahlarn kon' rolnde olduundan sizden ricam listeyi ilgili kurumlz ra gizli olarak iletmeniz. Bu bilgi notunu ise okundukta sonra imha etmenizi istirham ediyorum. Sayglarmla Necati Altnta Emniyet Genel Mdr Yardmcs 1. Snf Emniyet Mdr" Ek olarak gnderilen liste EGM'deki F Tipi rgtle menin ETKIN elemanlar" baln tayordu. Listenin ilk ksm stihbarat Dairesi _Bakanlfna af rlm, 16 nemli isim iinde ilk srada Istihbarat Daire: Bakan R. A.'in ad yer almt. Bilgi notunda Istihbarz 139 Dairesi'nin yzde 90 orannda F Tipi yaplanmann kont rol altnda bulunduu iddia ediliyordu. Bu blmdeki isimler arasnda, halen stanbul stihbarat ubesi Mdr olan isim de vard. Her iki ismin de ne lde F Tipi yaplanma iinde yer aldklar bilinmez. Iddia iftira da olabilir. Ancak, bu arada R. A. ve Y.'in Dink cinayetiyle ilgili aratrmalarda yer aldn bu vesileyle vurgulamakta yarar var. Babakanlk Tefti Kurulu'nun hazrlad Dink cinayetiyle ilgili aratrma raporunda, A. ve Y. hakknda "grev hmalden" nceleme yaplmas talep edilmiti. Hakkndaki grevi ihmalden inceleme yaplmas istemi, A.'in Trabzon Emniyet Mdr olduu dnemde ve halen bulunduu stihbarat Dairesi Bakanl grevi s-

rasnda, Hrant Dink'in ldrlmesiyle ilgili tm sreleri bilmesine ramen grevini yerine getirmedii iddialarna dayanyor. Alnt ile Cevapla #2 (permalink) Alt 04-06-2011, 17:53 Sosyalist - ait Kullanc Resmi (Avatar) Sosyalist Sosyalist isimli ye imdilik offline konumundadr Administrator Standart Dink ldrldnde stihbarat Dairesi Bakanl C ube Mdr olan Istanbul Istihbarat ube Mdr A. F. Y. hakkndaki sulama ise, Hrant Dink'in ldrleceinin bildirilmesine ramen, C ube Mdr olarak, Koruma Dairesi Bakanl ile stanbul Emniyet Mdrl'ne uyar yazs gndermemi olmasna dayandrlyor. Babakan Recep Tayyip Erdoan, Babakanlk Tefti Kurulu bamfettilerinin tespitlerini yerinde grm, ksa sre nce A. ve Y. hakknda mlkiye mfettilerinin inceleme yapmasnn yolunu amt. Bu ksa bilgiyi verdikten sonra imdi gelelim listenin ieriine: .....7....7......2006 (MUTLAKA MHA EDNZ) BLG NOTU 140 Sayn Savcm, Geen hafta yetkili arkadalarla bir araya gelerek degerlendirdigimiz Emniyetteki F tipi yaplanmann etkin isimlerini gnderiyorum. Malumunuz stihbarat tamamen Fettullahlarn kontrolnde olduundan sizden ricam listeyi ilgili kurumlara gizli olarak iletmeniz. Bu bilgi notunu ise okuduktan sonra imha etmenizi istirham ediyorum. Sayglarmla. Dr. Necati Altnta Emniyet Genel Mdr Yardmcs 1. Snf Emniyet Mdr EK: Daktilo le Yazl 4 Sayfa Liste M. A. . S. ......................................Tipi........ ............................. ..: stihbarat Dairesi: 1- R. A. Daire Eski Bakan

2- A. F. Dai.Bk.Yrd. 3- R. G. Deerlendirme b.Md. 4- S. A. Eitim b.Md. 5- S. D. Organize b.Md. 6 -. D. Teknik b.Md. 7- C. . Personel b.Md. 8- F. S. A b.Md. 9- N. Y. B b.Md. 10- A. F. Y. C b.Md. 11- Y. Y. Tekop b.Md. 12- B. A. d.Mali .b.Md. 141 131415161-1. . Bilgi 1.b.Md. M. D. Ankara Ist.b.Md. A. . G. stanbul b.Md. H. A. C). zmir st b.Md.

Tekilatn ve ulusal istihbaratn en etkin elemanlar ve cemaatin gzbebei konumundadrlar. Not: stihbarat Dairesi'nin yaklak %90' bu grubun kontrolndedir. Kaaklk ve Organize Sular Dairesi: 1- A. P. Daire Bakan 2- . A. Bak.Yrd (zmir Buca Mdr idi, buradan geldi.) 3- C. B. Tadoc Md. 4- O. B. Mali b.Md. 5- . T. Yk.Tek.b.Md. 6- H. B. Aratrma b.Md. 7- M. A. K. Organize Md. 8- M. . Narkotik b.Md.Yrd. (Babakanlk Gvenlik leri Bk.V.) (M. .'n kardeidir.) 9-N. U. ns.Kay.Md. 10-M. Bey Tadoc b.Md.Yrd. Terr Dairesi: 1- C. K. Bak.Yrd. (En etkinlerindendir.) 2- Z. B. Arge Md. 3- S. A. E. b. Md. Genel Kurmay Bkl,Ter.Mc.Mk.Merkezinde 142 Gvenlik Dairesi: 1. A. Z. G.-Bk.Yrd. 2. M. .-Bakomiser: Cemaatin tm ileri ile aktif sorumlusu ba koordinatr durumundadr. Atama ileri, komplo faaliyetleri, Mstear . H. ile cemaatin koordinesi, gerektii zaman genel mdr yardmclar da dahil olmak zere talimatlandrmalar. Her kademedeki atama,

karalama faaliyetleri, emniyet temsilcisi olarak Genel Kurmay .......... de grevli ve cemaatin has eleman olan ube Mdr S. A. E. ile gerekli koordinasyon (Gen.Kur. nndeki zarf verme konusu ile ilgili iki kurum arasndaki bilgi szdrma ve koordinasyon faaliyetleri). Vali, kaymakam, emniyet mdr temaslar ile ilgili gerekli istihdam aratrmalar. (nk istihbarat dairesi tamamen bu kii emrinde grevli.) nemli not: stihbarat Daire Bakanl'na R.A. getirildi. Bu kii uluorta, "Emniyet tamamen ele geirildi, dier taraflar da kolay" lklar atmtr. Emniyet Genel Mdrlnn son mlkiye teftiin~ de Mlkiye Tefti Kurulu Bakan'na Mstear Bey'in (Sn.H .... ) talimatyla gitmi ve .... _ daha teftiten nce daire bakanlar hakknda art, eksi ntr ekilde yapt not dalmn K.A. Bey'e elden vermi ve ona gre daire bakanlar notunu almtr. H. Bey'in zel mdr, danman .... Mstear Bey ve danman A. Bey, bakanlktaki bu kiinin ncelikle temas ettii cemaat elemanlardr. Kendisi Diyarbakrl .... ailenin henz evlenmemi bir ferdidir ve bu yn ile Fethullah Glen hocann "snnetini ileyen bir hizmetkar grnmndedir. Ayn kii .... Amerika ve dier lkelere gnderilecek mastr ve doktora rencisi ... Cemaat mensuplarn bu konulara bakan d ilikiler ba kan R.T. ile koordineli olarak yrtmektedir. Cemaatin iinde n hazr .... . ve zel snavlar bu kiice yaplmakta sonra da emir R. G. tarafndan hayata geirilmektedir. Bu kii dil bilmedii halde birok kez yurtdna gitmitir. En son yaklak bir ay kadar nce cemaatin Amerika'da orga143 nize ettii ve Emniyet Gelen Mdr'nn saf d edilerek heyet bakan olarak R.G.'in 'l`.C. Polisi'nin ba temsilcisi ve de 2007 Maysnda Trk Polisinin Genel Mdr olarak lanse edilerek konferansa katlm ve orada bu konferans organize eden mastr ve doktora rencilerini talimatlandrmtr. Ayrca bu konferansa katlanlar nceleri 60 kii iken birtakm atraksiyonlarla sadece ekirdek .... Gidebilmesi iin 30 civarnda bir sayya ekilmitir. Bu kii Dantay saldrs sonras dezenformasyon faaliyetlerinde .... Atabeylerde, zarf verme ilerinde, aradaki gizli yazmalarn tek ..... aktif olarak organizatrlk grevini cemaat adna yrtmtr. 3. Z. -Bakomiser, M. .'in yardmcs konumundadr. 4. M. B.-Emniyet Amiri (2 yldan fazla Babakan Erdoan'n koruma amirliini yapmtr). D likiler Dairesi: 1. R. C.-Daire Bakan: Cemaatin en etkin yelerinden-

dir. 1 .... Ylndan bugne biri ksa sreli olmak zere drt kez bu dairenin .... Bakanl'nda bulunmu ve halen ayn grevi yrtmektedir. zellikle son drt be dnemdir Amerika'ya gnderilen mastr ve doktora rencilerini bizzat cemaat yelerinden seerek byk bir katlm yaptn ve ileride Trkiye'yi ynetecek ve Amerika ile direkt iliki iinde olabilecek .... _ elit bir "hizmet ekibi" oluturduunu, bunlar kanalyla Trkiye'nin kurtulu reetesinin hayata geirileceini ifade etmektedir. Bu mastr ve doktora grubu iinde kendi kz ve damad da bulun .... . Mstear H.'un en nemli bilgi paylat kiilerden biridir ve .... . mstear bey asaleten atanmadan nce, mstear ve eini alarak Amerika'daki ilgili mihrak ve odaklarla temasn salam ve en nemlisi de .... . mstear beyin Fethullah Hoca'nn elini ptrerek yerini salama almasn salamtr ve u sralar samimi ortamlarda 144 bu durumu anlatp mste .... Ayn ekilde karlk vermediinden yani vekaleten de olsa emniyet genel mdrl yardmclna getirilmesinde risk almadn vurgulamaktadr. Zira .... Daha nce atama ilemi kkten onay alamamtr. Dier yandan u an hukuk maviri O. K. (ayrca genel mdr yardmcs ............ ), polis koleji mdr A. K., kom ..... daire bakan A. P., eitim daire bakan M. ., ve polis akademisi bakan V. ., bizzat R. G.'in mstear beyle organize ederek getirttikleri cemaat yeleridir. Dier yandan, yine cemaatin Amerika'daki renci yelerince Amerika yetkililerle ibirlii ve koordinasyonla gerekletirdikleri sradan ....... Bir toplantya kat lm hazrlklar 13 Ekim tarihlerinde Boston yaplarak bir nceki konferansa genel mdre attklar kaz telafi etme gayretleri iindedir. Bir baka husus da bu yl dou grevinden mdr rt besinde hi kimse genel mdrlk kadrosuna atanma s yaptrlmam ve bu konuda hedef .... sn genel mdr gsterilmitir. Asl hedef aralk aynda genel mdr g revi biteceinden gelecek yeni genel mdre geen yl en eski genel .... . hibir mdr genel mdrlk kadrosuna almad. Hizmetlerin yrtlmesinde skntlar var deyip cemaat yesi olmayan mdrler taraya srlp .... Ken di yandalarn tamamen merkez kadrosuna atayarak ge nel mdrlkte "tulum karmak". Bu dncenin ba mimar R. C., nk kendisini bir nceki Amerika ziya retinde Amerikallara 2007 Mays aynda .... Sonra Trk polisinin yeni genel mdr olarak lanse etmilerdir. Dier yandan R. G. Amerika ile olan ilikileri yeterli grmem .... Amerika'da doktora rencisi drdnc snl ube mdr M. . bakanlndaki cemaat mensubu_ele manlarla, ocak ylnn 11-13 2007 tarihinde Harvard Uni versitesi ile ..., adalet bakanlndan yetkililerin de katl myla "yeni ceza kanununun etkileri" konulu bir faaliyeti devletin kasasndan yerine getirip Amerikallara, "bakn

145 biz Trkiye'de kadar gl ve etkiliyiz, g bizde" mesajn cemaat olarak vermek .... Istemektedirler. Yine R. G. ve meskur yelerce, geen yl stanbul'da yaplan ve cemaatin "askerler terrle mcadelenin uluslararas boyutlarn da bizden, yani cemaatten renecek' tarzndaki evreye kar caka satmalarnn bir ikinci faaliveti olarak, 9-11 Haziran 2007'de yine yaklak 2000 kiinin katlmyla (uluslararas dzeyde) yeni bir toplantnn hazrln yapmaktadrlar. Bu faaliyette de yine R. (B.'in sa kolu olan ayn dairede alan Bk. Yrd. M. A., b. Md. Hat .... . K., b. Md. B. U. (bu iki ube mdr, G.'in kz ... Makedonya'da Agit'te grevli iken yabanc dili yetersiz olduu iin R. B.'in kznn yerine tm orada grev yapt dnem iinde derslere girmi ve bu hizmetlerinin karl olarak da d ilikiler dairesinde grev aldrttrmlardr. Tabi ki bunlar da cemaatin has evlatlardr. Tabi ki bu kzmz imdi Amerika'da nianlsyla birlikte Amerika'da rnastr ve doktora yapmak zere baba kontenjanndan hak etmedii halde gnderilmitir). Yine ayn ekibin vazgeilmez yesi bilgi ilem dairesinde yllarca hi dou grevi yapmadan cemaatin himayesi .... R. G.'in kanatlar altnda blan ube mdr rtbesini hak etmi, fakat dou grevine gitmedii iin halen emniyet amiri olan A. D., kadrosu d ilikiler dairesinde olan, fakat cemaatin Avrupa Birlii genel sekreterliindeki gz kula olan emniyet amiri R. K., u an belli bir dnem Azerbaycan Agit'te grevli olan ube mdr M. E., Haziran 2007'de yaplacak "demokrasi ve kresel gvenlik" konulu cemaatin uluslararas faaliyetlerini gerekletirmek hazrlndadr. 2. M. A., Bakan Yardmcs 3. ..... 4. B. U., ube Mdr ( ............... ) 146 Polis Akademisi: 1. V. ., akademi bakan, (cemaate sonradan dahil olanlardan, R. G.'le mstear beyin cemaatin ynlendirmesi ile yaptrdklar atamayla bu greve geldi). 2. O. Z., Bakan Yardmcs 3. A. . E., ube Mdr 4. Dr. S. ., Bakomiser, (cemaatin akademideki en etkin elemanlarndandr. Ozellikle tm yurtd faaliyetlerinde vardr). 5. Do. Dr. . A., Cemaatin zellikle medyatik konlarnda uzman olarak lanse ettii biridir ve ok faaldll?

Babas Fethullah Clen'in en has adamlarndan olup eski Milli Eitim Mdr'dr. Kk kardei... Bakan'nn danmanln yapmaktadr. Bakanlk zerinden gelen cemaat mensuplarnn ii danman . A. tarafndan takip edilmektedir. 6. Do. Dr. . C. 7. Do. Dr. E. 8. Ksaca bu doentin tm dnem arkadalar. (Akademide grevli). Personel Dairesi: 1. M. B., Bakan Yardmcs. Tm atamalar fiili olarak emniyetin .... . konumundaki bakomiser .... ile koordine olarak yaplr. 2. O. ., ube Mdr. 3. Bakomiser E. Bey. M. .'in bu dairedeki zel sr da ve cemaatin etkin gc konumundadr. Atamalarcla M. B.'tan nce cemaatin ilerini hazrlayan bir knm? sahiptir. Kriminal Dairesi: 1. M. A., Bakan Yardmcs. Etkin bir konuma sahipti 147 ve istiare heyetindedir. 2. O. K., ube Mdr. Bir dnem ba imamlk yap mtr. Asayi Dairesi: 1. Bakan Yardmcs, M. Bey 2. zel Gvenlik ube Mdr, H. Bey 3. Toplum destekli polis faaliyetleri yrten ube Mdr .Z. 4. N.., ube Mdr, parmak izi biriminden sorumlu. Eitim Dairesi: 1. M. ., Daire Bakan 2. ube Mdr M. Bey 3. Bakan Yardmcs A. Bey ....... 148 DRDNC BLM ASKER VE FETHULLAH GLEN

Askerlerin bilgisayarlarna szld m? Kayseri'de tutuklanan astsubay, ifadesinde hangi ili kileri aklad? Subayn ei GATA'daki rgtlenme konusunda neler anlatm? Askere zel "Glen dersi" nde hangi tespitlere yer ve rildi? Cemaat hangi lkelerde nasl faaliyet gsteriyor? Genelkurmay Glen Cemaati'ne kar hangi tedbirle rin alnmasn istedi? 149 GLEN'N ADAMLARINA PARA VERMEYEN HALE ALAMIYOR Gazeteci Mustafa Balbay'a ait olduu iddia edilen gnlklerdeki ilgin notlar arasnda da yine askerlerin Glen Cemaati'ne ilikin arpc tesbitlerinden birine yer veriliyor. Bu notlara gre, MT Mstear Atasagun gibi, Fethullah Glen rgtlenmesini yakndan izleyen Trk Silahl Kuvvetleri st ynetiminde de, cemaatin zellikle ekonomik adan ulat gcn boyutuna ve bunun olas tehlikelerine dikkat ekiliyor. Ergenekon idclanamesinin ekleri arasnda yer alan 15 Ocak 2000 tarihli belgeye gre, Balbay bu konunun da konuulduu ve Kara Kuvvetleri Komutanlfnda yaplan grmeyi gnlne yle not etmi: Tarih, 15 Ocak 2000. "KKK Orgeneral A. A., Kurmay Bakan Orgeneral N. T., Emekli Orgeneral D. A. ile le yemei Saat 12.00'de N.T.'nin makamnda buluma da orada... Dokuzuncu kata k. Ankara ayaklar altnda. at kat... st dzey komutanlara hizmet veren yiyecek-iecek blmleri... En uta zel oda var... Oraya getik. 12.15'te A.A. geldi. Koltuklardan masalara getik. A.A.- Bu Glen'i iyi tahlil etmek gerekiyor. Adam aylardr Amerika'da... Bunlar siyaseti ele geirerek, hede?erine ulamak istiyor. D.A.- En tehlikelisi... A.A.- Bakyorsunuz ABD'nin kar neredeyse bunlar orada okul am. 150 D.A.- Komutanm stelik bu okullar kendisi de amyor. Bizim dangalaklara atryor. Yani paray da biz veriyoruz.

A.A.- imdi bunlar (eriatlar) ekonomik bir g de elde ettiler. Artk iadamlar, tccarlar var... Kimi i alanlar yle ki, Glen'in adamlarna para vermeyen ihale alamyor... Bu byle gitmez..." KOMUTANIN SZLER VE IIK EVLER OPERASYUNU Fethullah Glen Cemaati'nin artan etkinliine TSK'nn tepkisinin su yzne kt dnemin balangcn, 2008 ylnn 28 Austos'u, yani Orgeneral lker Babu'un Genelkurmay Bakan olduu tarih olarak kaydetmek yanl olmasa gerek. Nitekim Babu, Genelkurmay Bakan olduktan sonra yapt konumada cemaatin etkinlii hakknda unlar sylemiti: "Herkesin insan onuruna yakr asgari bir hayat seviyesini salamak, sosyal devletin bir grevidir. Sosyal devlet niteliinin zayflamasnn toplumlar cemaatlemeye ittii de bir gerektir. Bu kapsamda giderek glenen baz cemaatler, ekonomiyi ynlendirmeye, sosyo politik yaam biimlendirmeye, dine bal bir yaam tarz olarak sosyal kimliklerini ortaya koymaya almaktadrlar. Ancak bu sosyal gerek doru analiz edildii takdirde, bu oluu ma kar alnacak tedbirlerin baar ans olabilir. Hukuk devleti ise, genel anlamda hukuk kurallarna bal olan ve btn vatandalarna hukuki gvenceler salayan devlet tir. Hukuk devletinin herkes iin ne kadar nemli olduu ise aikrdr. Genelkurmay Bakan lker Babu, bundan sekiz ay 151 sonra yapt bir baka konumasnda, "Cemaat" diyerek tarif ettii Fethullah Glen grubuna ynelik daha sert ifadeler kullanacakt. 14 Nisan 2009 tarihinde stanbul'da Harp Akademileri Komutanlfnda yapt konumada, grlerini u ekilde dile getiriyordu Babu: "Bugn baz Cemaatler ncelikle bir ekonomik g olmaya ve daha sonrada sosyo-politik yaam biimlendirmeye, dine bal bir tek tip yaam tarz olarak sosyal kimliklerini ortaya koymaya almaktadrlar. Dinsel Cemaatler kapal ve ie dnktr. Cemaate giri ve k ok farkl dinamiklere baldr. Bu koullar altnda, dinsel Cemaatlerin, hele kar evresinde rgtlenmise, sivil toplum hareketi olduunu ne srmek ok gtr. Bugn de baz din eksenli Cemaatler, kendilerini demokratik alann bir oyuncusu olarak takdim etmekte ve eitli nedenlerle de grnrde kendilerinin gl bir konuma geldiine inanmaktadrlar. Ancak bu g imaj ve

algs yanltcdr. Ite bu tip baz Cemaatler hedeflerine ulamada kendileri iin en byk engel olarak Trk Silahl Kuvvetleri'ni grmektedir. Bunun iin de, her frsattan istifade ederek, destekleyicilerinin de yardmyla Trk Silahl Kuvvetleri aleyhine faaliyetlerde bulunmaktadrlar. Bu yaplanlara kar, hukuk devleti kapsamnda Trk Silahl Kuvvetleri'nin tepkisiz ve etkisiz kalacan dnmek ise byk yanlgdr." Babu'un bu konumasnda zellikle iki nemli vurgu dikkati ekiyordu: "Cemaatin TSK aleyhinde faaliyetlerde bulunduu" ve "TSK'nn bu yaplanlara tepkisiz kalmayaca" ... lker Babu'dan nceki Genelkurmay Bakan Orgeneral Yaar Bykant emekli olmann da verdii rahat152 lkla, daha ak bir ifade kullanmay tercih etti: "Devlette kurumlar arasnda gvensizlik varsa, pheler varsa o devlet sorunludur. Ben asker olarak Emniyet'in istihbaratna gvenmiyorsam... nk bana istihbarat getirecek kurum benim hakkmda istihbarat topluyor... Bunlar gerek vakalar... Adalet Bakanl ileri Bakanl'na, MT Emniyet'e, Emniyet MIT'e gvenmiyor... O zaman bu devlette hastalk var. Bu kurumlarn uyumlu almasndan Anayasa gerei Babakan deil Cumhurbakan sorumlu..."(*) Genelkurmay Bakan Orgeneral lker Babu'un szlerini dinleyenlerin ilk anda akllarna gelen gelime ise "Ik Evleri Operasyonu"ydu. Fethullah Glen Cemaati'ne mensup baz askerlerin, komutanlarna ynelik bir komplonun iinde olduu iddialarn ieren "Ik Evleri Operasyonu"nun, TSK iinde byk rahatszlk yaratt ok akt. te yandan Ergenekon soruturmasnn balamasyla birlikte, emekli ya da muvazzaf st rtbeli subaylarn sohbet ortamlarndaki konumalarnn kaydedilerek, belli internet sitelerine dmesi", Genelkurmay'n bilgisayar kaytlarna girilerek gizlilii bulunan bilgilerin alnmas gibi faaliyetlerin arkasnda, hep ayn cemaatin parmak izi arand. pheler hep ayn yn gsterdi. te tam bu srada ok edici bir gelime yaand. Fethullah Glen grubuna bal olduu iddia edilen bir astsubay, dardaki" aabeylerinin" isteiyle, komutanlar hakknda sahte bir emri bilgisayara yerletirmekle suland. ----------------------

(*) Hrriyet gazetesi 4 Mays 2009. Bykant?n Beykent niversitesi Stratejik Aratrmalar Merkezi (BUSAM) tarafndan dzenlenen Siyaset ve Devlet Ynetimi Sertifika Programfnda Politikac ve Ordu konulu ders srasnda yapt konuma. 153 Kayseri 2. Hava kmal Bakm Merkezi ve Garnizon Komutan Tmgeneral Rdvan Ulugler'in fileme" yapmakla sulanmasna neden olan emirle ilgili soruturma balatld. Soruturma srasnda Hava Kuvvetleri Komutanl Askeri Savcl, sahte olduu anlalan emirlerle ilgili arpc bulgulara ulat. Soruturma kapsamnda tutuklanan astsubay Ali Balta, komutanlk bilgisayar sistemine girerek sahte enirler retmesine gereke olarak, rencilik yllarnda Denizli'de Ik Evleri'nde birlikte kald bir kiinin yapt basky gsterdi. Balta ifadesinde u bilgileri verdi: "Astsubay okulundayken Denizli'de kaldm Ik Evi'nden aabeyim beni arayp Kayseri'de beni bulacaklarn syledi. Gelen Tark isimli kii aabeyliimizi yapacan aklad. Kayseri'de astsubaylar l. D. ve O. G.'le birlikte bizi E. . ve Y. isimli kii ile tantrd. Y., Ik Evi yaplanmas iinde E. ve T.'tan daha st dzeyde grev yapyordu. Bize 'Bundan sonra ev aabeyiniz E. .'tr. Onun sylediklerini dinleyeceksiniz' dedi. O gnden sonra Ersin afak bizim ev aabeyimiz oldu. Yusuf, bana, AKP'nin Kayseri'de iyi hizmetlerde bulunduunu, bu nedenle seimlerde AKP'ye oy vereceini belirttikten sonra Ergenekon gibi bir rgt ortaya kardklarn, yksek dzeyde birok insan ieri aldklarn syledi. Daha sonra bana iinde Word belgesi olan bir flash bellek getireceini belirterek, bu belgeleri komutanln Dokman Yayn Sistemi'ne aktarmam istedi. Bunu yapmazsam Denizli'de Ik Evleri'nde kaldm komutanlarma sylemekle tehdit etti. Bu durumun ortaya kmamas iin teklifi kabul ettim ve Y. ile buluarak flash bellei aldm. Bu buluma srasnda Y.'tan, yzba M. O.'n bilgisayarnn ifresinin yazl olduu kad da aldm. Yzb.'nn bilgisayar ifrelerini nasl elde ettiklerini 154 bilmiyorum. Y., kad verdikten sonra, 'Dediklerimi yaparsan birok kt insan temizlenecek' dedi. Icra Koordinasyon Ksm Amirlii'ne giderek, bo bilgisayarn bana oturdum. Bilgisayar, O.'n ifresini girerek atm ve ?ash bellek iindeki word dosyasn sisteme kopyaladm. Bir dosyay da hale Komisyonu Bakanl'na gnderdim Daha sonra bilgisayar kapatarak, odadan ktm. Akam mesai bitimi sonrasnda Y.'1a buluarak, ?ash bellei teslim ettim.

Tutuklanan Astsubay Ali Balta, ifadesinde ayrca, TSK iindeki subay ve astsubaylarn filendiine ilikin arpc bilgiler de verdi. fadesinde, Kayseri'de astsubaylar . D. ve O. G.'le birlikte oturduklarn anlatan Balta, Ik Evleri aabeyi E. .'n Krk Testi, Prizma ve Asrn Getirdii Tereddtler gibi Fethullah Clen'in eserlerini getirerek, yorumlarda bulunduunu anlatt. Balta, .'n bazen de elinde flash bellekle gelerek, Excel dosyalar iindeki subay ve astsubaylarla ilgili sorular sorduunu kaydetti. Balta, ftaki bu dosyalar iinde, grev yapt komutanlk ile 12. Hava Ulatrma Ana s Komutanl'nda grevli, Alevi subay ve astsubaylarn ayrntl listesi ile ecinsel eilimleri olan, dul kadnlarla ilgilenen, erotik shoplar'dan alveri yapan subay ve astsubaylarn isimlerinin yazl olduunu syledi. ddialarda yer ald gibi, Ik Evleri'nde yetimi olan Ali Balta'nn anlattklar eer doruysa, Fethullah Glen Cemaati'nin askeri ypratmak iin aba sarf ettii yolundaki grlerin doruluu da ortaya km olacakt. O yzden hukuki srecin tamamlanmasn beklemek en dorusu diyerek, Ergenekon dosyasnda yer alan Trk Silahl Kuvvetleri tarafndan hazrlanm Fethullah Glen grubuna ilikin belgelere gz atmaya devam edelim. Bir dier belge 1995 ylna ait... F.T.E. adl bir kadn, ei Tabip Yzba .E. ile yaad evi terk ederek, einden 155 boanmak iin mahkemeye bavurur. Einin ok deitiini ve Fethullah Glen Cemaati'ne katldn Genelkurmay Bakanl'na da bildirir. Hava Istihbarat Kdemli Albay R.. tarafndan hazrlanan gizli" damgal raporda, Glhane Askeri Tp Akademisi'nde (GATA) grev yapan bir grup Fethullah Glen Cemaati mensubu ortaya karlr. te Ergenekon dosyas eklerinde bulunan o rapor ve tespitler. Bayan F.T.E. ile Yaplan Grme Sonucu Elde Edilen Bilgiler: 1. BN. F.T.E.'nin, ei Tbp.Yzb..E.'in gayri ahlaki davranlar nedeniyle Kasm 1995 tarihinde evini terk ederek babasnn evine yerletii ve Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde boanma davas at, 2. Ei .E. ile grc usul evlendiklerini, evlenmeden nce .I.'n kendisini grevli olduu Krkkale niversitesinde bulunan Nurcu olarak tannan kiilere tahkik ettirdiini, ilk karlamalarnda 'n kendisine dini eilimlerini sorduu, bunun zerine kendisinin ayn soruyu O.'a ynelttiini, O.'n da cevaben "namazn klp oru tuttuunu, ancak dini cemaatlerle ilikisi olmadn" ifa-

de ettii, 3. Evliliklerinin ilk dnemlerinde .'n sk sk "Ye anKl beini" gibi bir tekerleme sylediini, bundan be vakit namaz kastettiini, yapt baz konumalarda F. E.'in retim grevlisi olduunu kastederek "Dier insanlara da Mslmanl tebli etmek gerektiini ve bu ynde neden aba gstermediini" eletirdiini, Atatrk'n dini baltaladn, anakkale savalarnda baka komutanlarn da olmasna karn, zaferin Atatrk'e mal edildiini belirttii, 4. Daha sonra .'n Zaman" gazetesi okuduunu ve bu gazeteyi kendisine bayiden aldrdn ve bu gazetenin dier gazetelerden daha stn ve gerekleri yanstan bir 156 gazete olduunu syledii, baz akamlar kitap okuyalm diyerek Said-i Nursi'ye ait olduunu grd kaln ciltli Lema'lar, ualar, Szler isimli kitaplar okuduunu, hatta bir keresinde misafir gelecei nedeniyle kendisinin hazrlk yaptn .'n ise bover imdi ders daha nemli diyerek Mektubat" isimli kitaptan aklama yaptn, anlan bu kitaplarn lisan olarak ar ve anlalmaz olduunu, bazen cemaate ait Sznt dergisinden de ders yapldn, 5. .'n, Fethullah Glen hoca ile tankl olduunu bildiini, .'n sylediine gre M.S. (E.Tbp.Bnb. - F. Glen ile ilikisi nedeniyle 1994'te Re'sen emekli) in .' hoca efendi ile tantrdn, .' bu cemaate sokan kiinin, Yavuz kod adl M. S. olduunu, 6. M.S.'n GATA'dan (Anatomi ABD) Re'sen__emekli edildikten sonra 15 gnde bir Ankara'ya gelerek O. ve arkadalaryla bulutuunu, hatta kendi evlerinde de (Yeni Ziraat Mah.16.Sok. Altnda/ Ankara) toplandklarn, genelde ise bu adrese yakn bir hcre evinde toplant yaptklarn, 6. Oturduklar Dkap'daki evlerine zaman zaman B.B.(Tbp.Kd.Yzb.), . Y. (Tbp.l(d.Yzb.) gibi .'n arkada olan kiilerin geldiini ve yukarda belirtilen kitaplardan birinden Nur dersi yapldn, bir keresinde kendisinin bunlar srekli okumaktan ne anlyorsunuz diye sorduunda .'n cevaben "her okuyuta nur akirdleri (talebeleri) olarak ayr bir mana karyoruz dedii, bu derslerin beli gruplar eklinde yapldn, kendilerinden ayr beli gruplarn da olduunu kendi beli gruplarna bazen B..'nin (tbp.I(d.Yzb.600 Yt.Gmsuyu As.Hst.Btbp. lii) de katldn, 7. Bazen iiltepe lojmanlarnda i...z isimli bir apartmanda M. .'in evinde Nur dersi yapldn, bu derslere ., A.T.'un (Tbp.Yzb. - Fizyoloji ABD) katld, ders yaplan Risale-i nur kitabnn M. .'in evindeki ktphanede kitaplarn arkasnda bulunan bir blmden karldn

157 sz edilen derslerde F. Glen hocann vaaz kasetlerinin de seyredildiini, kendi evlerinde de .'n babasnn (Em stsb) Kbr1s'tan alp kendilerine verdii videoda vaaz kaseti seyredildiini; M. .'in baka bir beli gruptan olzluunu, M. .'in kod isminin K. ve Z. olduunu, izlenirse :emaatten daha ok kiiye ulalacan, 8. Belirtilen toplantlar dnda "byk toplant" olarak isimlendirilen toplantlar yapldn, bunlardan birinin H. U. (Tbp.Yzb)'n evinde olduunu, bu toplantya .I Y., M.., B. B. ve S. Aabey dedii bir kii ve sivil Erturul'un katldn Erturul isimli kiinin 0DT'den atlan bir renci olduunu, bu sivilin gruplarn birbirleriyle iletiimini saladn, ders yaplacak video kaseti, kitap ve dergilerin sivil Erturul tarafndan getirildiini, 9. Byk toplantlara R. T.N. (Yrd Do Tbp Kd Yzb), Y. G., R. A.(Tbp.Kd.Utm.), R.A., M. , V. K., . H. U., A. T. ve Sinan aabey denilen kiilerin itirak ettiini, hatta kendisinin hamilelii dneminde .'n evden ayrlrken, herhangi bir sorun karsa aramas iin R. T.'n ar cihazn kendisine verdiini, 10. Kendi evlerinde de byk toplant yapldn, bu toplantya M. ., R. A. (].'l`bp.Yzb. - ].Dispanseri Dah. Uzm.stanbul), V. K.l, . H. U. ve l. Y.'n katldn hatrladn, bu toplantya mavi bir dosya ile geldiini, dosyada; bart ve rtnme ile ilgili komutanlk emirleri olduunu, Y. G'n (Tbp.Kd.Yzb.) da baz toplantlara katldn, . Y.'n einin A. Hastanesfnde doum yaptn, tesettrl olduunu, I. Y.'n ei tesettrl olduu iin eiyle bir yere giderken gvenlik nedeniyle otobse ayr ayr gelip bindiklerini, 11. T. T.'n .I. tarafndan yetitirilerek cemaate sokulduunu, 12. .'n F. Glen hocayla grmek iin stanbul'a gittiini, esasnda hoca efendinin askerlerin deifre olmasn diye gelmelerini arzu etmed, F. Glen hocann 158 stanbul'da cemaate ait liselerden birinin st katnda kaldn ve burada gelenleri kabul ettiini, .'n hoca efendinin verdii birka derse katldn, burada kapal devre tv.sinden hanmlara da ders verildiini, 13. Doumunu dincilere ait A. . hastanesinde yaptn, ocuunun isminin F. olduunu ve F. Glen tarafndan ismin konulduunu, T. T., M. ve .H.U.'n ocuklarnn isimlerinin de F. Glen hoca tarafndan konulduunu, hoca efendinin askerler deifre olmasn diye asker ocuklarna slami isim dnda normal isimler koyduunu ve .'n bu doumun A. . hastanesinde yapldn blm arkadalarndan sakladn, GATA'da doum yapt de-

diini, 14. Gruplardaki personelin her ay 2 milyon TL. aidat dediini, hatta bir keresinde aidatlarn demeyen Erzurum'da grevli M. D. ve Erzincan'da grevli (resimdeki kii) iin bu illere . ile birlikte gittiklerini ve aidatlar tahsil ettiklerini, .'n sylediine gre bu paralarn Azerbaycan'daki okullara gittiini, 15. .I'n kardei . E.'in (Tbp.Kd.Utm. GATA Haydarpaa Hst.'de radyoloji asistan) de cemaatin iinde yer aldn ve 1995 ylnda Manavgat'ta cemaate ait bir yaz kampna doktor olarak katlarak grev yaptn, 16. .I.'n Kuleli Askeri Lisesi'nde renci iken B. B.'la birlikte lkc gr benimsediklerini ve sloganlarnn "Kitap Kur'an - Hedef Turan" olduunu, hafta sonlarnda lkc grle ilgili konferansa gittiklerini, 17. R.A.'n (Tbp.I(d.Utm.) Dkap'da kendi evlerine yakn bir hcre evinde kaldn, einin doktgr ve fesat. trl olup Eryaman veya Etimesgut'ta salk ocanda grevli olduunu ve slamclarn hastanesi olan A. Hastanesi'nde yattn, 18. . E.'in grev yapt fizyoloji ABD bakanl blmnde laborant olarak grev yapan Svl. Me. C. G. ile Svl Me. S. A.'u ve sekreter M. G.A.' alevi/ solcu ve ispiyoncu 159 olduklar nedeniyle tayin ettirme planlar iinde olduunu (Lab. Svl. Me. S.A.'un 1996 yl iinde disiplinsizlik nedeniyle fizyoloji blmnden biokimya blmne tayini kt), 19. Ayrca S. (Dz.Tbp.Sb.), C. (stanbul'da) ve E. (GATA'da . ile Elaz'dan tanyor ve .'n babasnn ayyolu'nda oturduu evde oturuyor, Elazl) isimli kiilerin de cemaate mensup olduklarn, 20. Ei bayan polis memuru olup, babakann korumasn yapan askeri bir doktor olduunu, bu doktorun da rgt iinde yer aldn (yaplan aratrmada anlan doktorun histoloji ABD bakanlnda grevli Tbp.Yzb. E. K.'nn olabilecei tespit edilmitir), 21. .'n kzkardei . .'n Mardin'de Sur Dershanesi'nin (Nurculara ait) kzlar ksm mdr yardmcln yaptn, ei F. .'n da Mardin'de endstri meslek lisesi mdr olduunu ve ayn faaliyetler iinde olduunu, 22. C. (Tbp.Kd.Yzb.) isimli arkadalarnn zerinde altklarn, mteakiben gruba kazandracaklarn (bu personel GATA adli tp blmnde olup, halen yurtdnda grevde bulunmakta ve GATA iindeki idari ileri ile ailesiyle ilgili sorunlarn Y. G. ve . E. tarafndan takip edildii tespit edilmitir),

23. .'n ayn paralel de faaliyet gsteren dier gruplardaki kiilerin isimlerini mmkn olduu kadar renmemeye zen gsterdiini, cemaatle ilikili olan askeri tp fakltesi rencilerinin de isimlerini ve faaliyet programlarn renmeyerek, ilerde olabilecek bir sorgulama esnasnda mevcut bilgilerin az olmas nedeniyle rgtne zarar vermemeyi amaladn, 24. .I.'n sylediine gre F. Glen hoca efendinin kendilerine "Bir lkede iki nemli birim vardr, biri ordu dieri dileridir bu iki yer ele geirildi mi lke ele geirildi demektir" dediini, 160 25. .'n evlenmeden nce Kean'da grev yaptn, Kean'da kaldklar evin de hcre evi olduunu, bu evdeki toplantlara R. A., E. (Dr.Muh. alaynda grevli) ve M. .'nn (ei doktor) katldn, Kean'da bulunduklar dnemde F. Glen hocann stanbul'daki vaazlarna katldklarn ve deifre olmamak iin vaaz eken kamerann arkasna saklandklarn, 26. .l. ve arkadalarnn hangi alanda ihtisas yapacaklarnn aabey dedikleri kiiler tarafndan belirlendiini, 27. .'n doent olarak fizyoloji ABD Bakan M. hocann yerine gemeyi planladn "Daha sonra da ver elini GATA komutanl" dediini, F. Glen hocann cumhurbakan olacan, kilit noktalar birer birer ele geirdiklerini, ancak uyanp tayinini karrlarsa Nataa evlilii yaparak ordudan ayrlacan yerini de A. T.'un dolduracan, 28. Son seimlerde hoca efendiden gelen talimat gereince gruplarn yarsnn Tansu iller ve dier yarsnn da Mesut Ylmaz'a oy verdiklerini, 29. .I.'n nbet tuttuu (nbeti amirlii) zaman nbet sonrasnda GATA'ya gelip giden ahsiyetleri telefonla birisine rapor ettiini, 30. Kendi evlerinde yaplan toplantlarda nce gndem maddelerini konutuklarn, kimlerin tasfiye edileceini, kimlerin gelecei hususunun tartld, bu arada . (o tarihte Genelkurmay 2nci Bk.'n) T. K., A.'ya lanet okuduklarn (muhtemelen irticaya kar verdikleri mcadele nedeniyle), 31. Annesinin .' bir gn siteler mevkiinde arabasyla grdn ancak arabann plakasn deiik bir plaka olarak grnce ardn (fizyoloji blmnden baka bir kaynak .'n arabasnn bagajndaikinci deiik bir plaka tespit etmitir), 32. Bir gn Said-i Nursi'nin bir kitab okunurken, ki161

tapta "Cahit" ismi getiini, .'n kendisine "bu isim benim ismim" dediini ve bu ismin F. Glen hoca tarafndan konulduunu, 33. .I.'n stanbul'daki kardei . E.'in oturduu evde A. U. diye bir kiinin oturduu, bu ahsn da rgtten olduunu, (Mimindere Cad. Erenky/ stanbul, 0216 350 03 ..) 34. .'n faiz haram diye nemadan (tasarruf tevik fonu) ktn, 35. Evlerinde srekli Samanyolu TV'nin izlendiini zellikle F. Glen hocann vaaz programlarnn takip edildigin, 36. Bir gn .'n evde dua ederek, tesbih ektiini "Ne oluyor" diye sorduunu, 'n cevaben "Hoca efendi bugn anjiyo olacak", onun iin kendilerine kelime-i tevhid grevi verildiini, 37. .'n isteiyle Ulus'ta Nurculara ait olan "G ..... maazasndan alveri yaptklarn, Dier Kaynaklardan Elde Edilen Bilgiler: 1. Tbp.Yzb . Etlik, Glhane Askeri Tp Akademisi Komutanl Fizyoloji Blm'ne tayin olup katlmadan nce eitli blmlerden personelin bir arada bulunduu bir ortamda Dz.Tbp.Yzb.A. A.'un . E.'in kim olduunu sorduunda, tanyan baka bir personelin "Dini btn Mslman bir kardeimiz geliyor" dedii, 2. renciliinde Cuma namazlarna devam ettii, 3. Dini btn bir kii olarak tannd, 4. Bir ara gm yzk takt, daha sonra kard, 5. Milletvekillerinin Meclis'teki yemin treninde Kuran zerine yemin edilmesini savunduu, 162 6. Ei doumunu Beevler'deki slamclara ait A.. Hastanesinde yapt halde, grevli olduu blmdeki arkadalarna doumun GATA'da yapldn syledii, 7. Askeri Tp Fakltesi'nde irticai faaliyet iinde olduu bilinen beinci snf rencisi . . (okuldan karld) ile sk sk grt, 8. rtica ile ilgili gazete haberlerini dosyalad, 9. Arabasnn bagajnda kendi plakas dnda baka bir plaka bulundurduu ve bunu zaman zaman kulland,

10. Kendisinin istikbale ynelik karlarn messesenin gelimesinden nde tuttuu, 11. Nema'dan kt (GATA maliye ube mdrnden tasarruf tevik fonundan kt renildi), 12. F izyoloii ana bilim dal bakanlnda daha nce grev yapp rtca faaliyetlerinden dolay blmden ilikileri kesilen retim grevlilerinin snavlarda rencilere 33 soru sorulduu, buradaki 33 rakamnn dini bir anlam olduu, .'n bu sorular blmde bir aratrma yapldnda gemiten iz kalmamas iin imha ettii, 13. Ek-A ifadede ad geen kiilerle srekli grt, 14. Aralk 1996'da ngiltere'ye gitmek iin yurtd izni ald (10 gn), Pasaport kartt ancak gitmedii, R. . Hv.sth.Kd.Alb. GATA sth..Md. Deerlendirme: Yrd.Do.Tbp.Kd.Yzb. . E.'in ei F. T.E. ile dier kaynaklardan eldeedilen bilgiler ile (E.) Tbp.Kd.Bnb. M. S.'n Ingiltere'den O. E.'e gnderilen mektup incelediinde; Nurcularn Fethullah Glen grubunun GATA komutan163 lnda zellikle rencilerle temasn olduu temel tp bilimleri blmnde rgtlenme abalar iinde olduklar ana bilim dal bakanlklarnda retim yeliklerini ele geirerek askeri tp fakltesinde sempatizan rencileri cemaatlerine kazandrma yolunda gayret gsterdikleri, Fethullah Glen ile bizatihi grerek talimat aldklar, cemaatin sivil kesimi ile askeri kesim arasnda irtibat olduu ve ynlendirildikleri, YA kararyla emekliye sevk edilen Tbp. Subaylarn GATA'daki yandalaryla srekli temas muhafaza ettikleri, faaliyetlerinde hcre / kompartman usuln uyguladklar ancak son zamanlarda faaliyetlerini kamufle ederek, bir suskunluk iine girdikleri, hatta imaj deitirmek iin dzenlenen toplant ve kla gazinosunda iki imeye baladklar, fevkalade dikkatli olduklar ve uygun ortam bulduklarnda; srarla faaliyetlerini srdrerek TSK iinde byk bir tehdit oluturduklar / oluturacaklar deerlendirilmektedir. neriler: rticai gruplarn 1980'li yllardan itibaren TSK iinde rgtlenmelerine hz vermeleri eri Devlet zlenlerinin gereklemesi asndan silahl kuvvetleri tek engel olarak grmelerinden kaynaklanmaktadr. Her ne kadar 12 Eyll 1980 sonrasnda icra edilen genelkurmay soruturmalar ve hava kuvvetleri komutanlnn 1987-1992 yllar arasnda yrtt soruturmalarda tarikatlarla iliii tespit edilen subay/ astsubaylarn YA kararyla re'sen emekli edilmelerine ramen srarla faaliyetlerine devam ettikleri

grlmektedir. Dolaysyla TSK'nin de ayn srarla btn faaliyetleri yakndan izleyerek takip - ortaya karma etkisizletirme almalarna devam etmesi. ..." ASKERDEN EMlR: GLEN'N YZN PERSONELE RETN Ergenekon davasnn ekleri kronolojik olarak tasnif 164 edildiinde, 28 ubat postmodern" darbesinin sahibi Trk Silahl Kuvvetleri'nin, 1990'larn sonuna gelindiinde, Fethullah Glen ve cemaati hakknda daha detayl raporlar hazrladklar ortaya kyordu. 1999 yl Eyll ayna gelindiinde ise, Fethullah G1en'e bal gruplarn ya da cemaatin alma yntemlerini iyice zd anlalyor. Ergenekon davasnn ekleri arasnda yer alan bir kitapk bunu aka ortaya koyuyor. Iandarma Genel Komutanl tarafndan Eyl1_1999'da hazrlanan ve "Hizbullah Terr rgt ve Dier Irticac Faaliyetler" isimli kitapkta birok rgt gibi_Fethullah Glen grubuna da ayrntl olarak yer verildi. Iin ilginci, kitapn stnde "gizli" deil, "Hizmete zel" damgas bulunmasyd. Kitapn iri ksmnda Genelkurmay Istihbarat Bakan Tmgeneral H. G.'nun bir emri yer alyor. Kitapn, dzenlenecek konferanslarda mracaat dkman olarak kullanlmas, blk seviyesine kadar datmnn yaplmas ve personele retilmesi talimat veriliyor. Hizbullah, BDA-C, Vasat gibi terr rgtlerinin ayrntl eklde anlatld ktapkta Glen ile ilgili u deerlendirmeler yaplyor. c. Nurculuk: Trkiye genelinde dokuz ayr grup halinde faaliyet yrttkleri bilinen Nurcu unsurlardan en nemlisi, Fethullah Glen grubu Nurculardr. eriat esaslarna dayal br devlet kurma ynndeki amalarn gerekletirmek iin izledikleri yntem itibariyle, dier Nurcu kesimlerle ve dier taraftarlarla mukayese edildiinde, - slamiyeti Trklk uuru ile yorumlamas, - Demokrasi kurallarna uygun yasal ve ada yaplanmalarla faaliyet gstermesi, - Medya imkanlarn en iyi ekilde kullanarak halka almas, 165 - Her frsatta bizzat liderleri vastasyla devlet yanls olduklarn ifade etmeleri, - Devlet yneticileri ve halkn nemli bir ksmndan ka.

bul grmelerini salamtr. Grubun yurtii ve yurtd rgtlenmesinin, mali kaynaklarnn, masum ve devlet yanls gibi gzken faaliyetlerinin, gerekte eriat devletini oluturmak iin gerekli olan kadroyu oluturmaya ynelik bir strateji olduu artk ortaya kmtr. Yurtii Faaliyetler: 1969 ylndan itibaren faaliyet gsteren F. Glen grubu, yurt iinde etkin bir rgtlenmeye ve geni bir taraftar kitlesine sahiptir. Nitekim, halihazrda yurt sathnda anlan gruba ait 200 vakf, 200 zel Okul, 56'S1 byk 500 irket, 460 dershane ve yaklak 500 renci yurdu mevcuttur. Ayrca biri ngilizce yaynlanan 14 adet dergi, 300 bin tirajl Zaman gazetesi, ulusal dzeyde yayn yapan 2 yadyo ve uluslararas yayn yapan Samanyolu TV, grubun en nemli ve etkili organlardr. Grubun faaliyetleri, tm yurt sathnda yaygn bir grnm arz etmekle birlikte, Samsun-Adana ekseninin batsnda kalan illerde ve niversite evrelm-i ila Erzururrfda younlamaktadr. Uluslararas boyut kazanan faaliyetlerinin finansmann dzenli hale getirmek maksadyla byk lekli sigorta ve ?nans kurumu olan Ik Sigorta ve Asya Finans kurumunu faaliyete geirmilerdir. Hede?edikleri noktaya byk oranda ulatklarn iddia eden grup, son zamanlarda organize bir ekilde yurtd faaliyetlere ynelmitir. 166 Yurtd Faaliyetleri: 1992 ylnda eitim bata olmak zere ticari iletmelerde balatt yurtd almnda K. Afrika'dan Rusya Federasyonu'na Uzakdou'dan ABD'ye yaylan bir genileme sz konusudur. u kapsamda, halihazrda 54 lke (Fas, Senegal, Sudan, Nijerya, Yemen, Kenya, .... ., Pakistan, Hindistan, Banglade, Kazakistan, Trkmenistan, zbekistan, Krgzistan, Azerbaycan, Nahcivan, Tataristan, Tacikistan, Grcistan, eenistan, Dastan, Afganistan, Bat Rusya, Moolistan( Sibirya, Bakurtistan, Abhazya, erkezli, AlmanYa, Ingiltere, Danimarka, Belika, Hollanda, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Makedonya, Romanya, Moldova, Iaponya, Gney Kore, Kamboya, Tayland, Tayvan, Filipinler, Singapur, Endonezya, Papua Yeni Gine, ABD, Avusturya'da 6 niversite-yksekokul, 250 lise, 2 ilkokul ve 8 dil ve bilgisayar merkezi, 6 niversiteye hazrlk kursu ile 21 -

renc yurdu olmak zere toplam 293 eitim kuruluunu faaliyete geirmitir. Alm olan bu tesislerde Trke ve ngilizce dersler arlkl olmak zere 40 bin renci, 3 bini yabanc olmak uzere toplam 7 bin idareci ve retmen nezaretinde eilm grmektedir. Modern ders ara gere imknlarna sahip bu okullara yurtdnda byk rabet olup, renciler snavla seilmektedir. retmenlerin maalar 600-1500 dolar arasnda deimektedir. Trk retmenlerin maalar Trk iadamlar, Yabanc retmenlerin maalar mensup olduu lke tarafndan denrnektedir. F. Glen Grubunun Faaliyetlerinin Analizi: Gnmzde yasal zemin ve devlet politikalar ile Uyum iinde gerekleen faaliyetleri, yatrmlar, rgt167 lenme biimi, finans imknlar ve yurtd almlar irde lendiinde, devlet benzeri bir yaplanma iinde olduklar grlmektedir. Devletin kontrolnn yetersiz kald, laik ve sivil top lum kurulularnn da yeterince ilgilenmedii bata eitim olmak zere birok alanda n plana kmakta, kontrol altndaki kurulularn forksiyonlarn, siyasi nfuz ve kamu kurum kurulularndaki sempatizanlar ile Trkiye'nin siyasi konjonktrne gre dzenleyebilmektedir. Nitekim F. Glen grubunun Refah ve sonrasnda Fazilet partilerine imdiye kadar destek vermemesinin esas nedeni de bu stratejiden kaynaklanmaktadr. nk grup bu partiler yerine daha fazla imkana sahip olan iktidar partilerini desteklemek suretiyle cemaatin gelimesine imkn tanma ynnde rasyonel bir tercih kullanmaktadr. Grubun kontrolnde bulunan zel egitim kurulular da 8 yllk kesintisiz zorunlu eitim yasasndan nemli lde kazanl kmlardr. Cemaatin sahip oldugu orta grenim veren zel okullarna, ilkokul blm eklemek suretiyle sisteme entegre olmalar salanmtr. Ayrca lHL'nin kontrol altna alnmasndan sonra grubun kontrolndeki bu okullar, irticai kesimler tarafndan rabet edilen eitim kurumlar haline dnmtr. Zaman ierisinde sz konusu okullarn birer illegal HL'lerine dnebilecekleri kuvvetle muhtemeldir. Cemaatin kamuoyunda adnn duyulmasnda nemli bir faktr olan yurtdndaki okullarnn, Trk Cumhuriyetleri, Balkan ve Ortadogu lkeleri dnda ABD ve Ingiliz vatandalarnn nemli bir kesiminin yaad Uzakdou ve Afrika lkelerinde de almalar, Trkiye'deki

slami evreler ierisinde kendilerine muhatap arayan bu iki lkenin Glen grubu ile iliki ierisinde oldugu kanaati uyandrmaktadr. Bu nedenle, Fethullah Glen'in Ortodoks Fener Rum 168 Patrii Bartholemeos ve Katolik Dini Lideri Papa ll. Paul'le grerek, batl glerin kendisine verdii destee karlk verdii deerlendirilmektedir. Kendilerinin bir tarikat olmadn iddia eden cemaat lideri, resmi dini sfat bulunan Papa ve Patrik ile grerek kendisine diyanet ileri bakanna alternatif bir konum yaratmak istemesi asndan dikkat ekicidir. Grubu genel olarak tandktan sonra imdi de 1988 1993 yllar arasnda grup ierisinde faaliyet gsteren bir akird'in, yani Nur rencisinin azndan Fethullah ce maatini tanyalm: (AA) F. Glen'in Cemaate Tantm: Kiisel hayat, kendi anlatt ekliyle cemaat, ev ve yurtlarda, teyp ve video kasetlerinden retilir ve okutulur, nsan tesi bir yaratk olarak tantlr, nsan tesi bir yaratn her dediine siz de inanrsnz nk siz kirlisiniz, gnaha batmsnz, ama o, yani lider sizin ok stnzde, sizin ulaamadnz bir noktadadr. Size telerden haber getiren bir insandr. Cemaatin ana liderinin Peygamber, fikri liderinin SaidNursi ve grnrdeki liderinin F. Glen olduu empoze edilir. (BB) Cemaat yelerini birbirine balayan temel eler: Tekilat ayakta tutan ste itaat, stn dediklerini so gulamadan yapmaktr. Ayrca cemaat yelerini bir arada tutan dier unsur da histir. Duygusal birliktelik cemaati birletiren bir yap; kan gibidir. Lidere rabta, yani tam ballk nemlidir ve ana ur surlardan birini tekil eder. Lider kavram cemaatin bi: liktelii ve devam iin nemlidir. 169 (CC) Cemaatin grevleri, nihai hedefi: Unutulmamal ki F. Glen'in nihai hedefi, ryas, Trkiye liderliindeki slam birlii ve Tanr sznn topluma egemen olmasn salamaktr.

ifre, kendisinin ifadesi ile kademelidir: man, hayat, iktidar. Said-i Nursi Onlara gre imanda dirilmeyi salamtr. Iinde bulunulan safha ise iman hayata geirme ve yaama safhasdr. "Altn Nesil" iktidar salayacaktr. Cemaatin tm abas Trkiye'de "siyasal ve ekonomik g dengesinde" sz sahibi olmak ve "ranta" ortaklktr. nsanlara yaklarken "liberal slam" anlay ile hareket edilmekte ve lslamn siyasal yzn gstermekten ok tm insanlar kucaklayan bir hogr felsefesi olduu lanse edilmektedir. niversiteleri hedef alan almalarnda cemaatin herhangi bir eklde Trkiye'de laik demokratik dzeni bozmaya ynelik br maksadnn olmad, bilakis Trk insann eitme hamlesi olduu tezi ilenir. - Bu maksatla Trk Cumhuriyetleri'nde atklar okullarn ve Orada yetien ocuklarn Trk kltrn nasl rendikleri konusunda hazrladklar video kasetler kullanlr. Bu okullardaki genlere rehberlik faaliyetleri ad altnda cemaat retisinin verildiinden hi bahsedilmez. (DD) rgtlenme ve cemaate adam kazandrma esaslar: Cemaat tek tip insan yetitirme gayreti iindedir. Geri 1990'larda tahminlerin tesinde byd iin bu ama biraz sekteye uramtr. Hedef kitle, ortaokulun son snfndaki ve liselerdeki rencilerdir. nk bir gencin en cahil olmakla beraber en idealist olduu devir bu adp 170 ocuun aile durumu ve kiisel durumuna gre dinle ilgili hibir ey sylenmeyebilir. Yaplan ey bu genlere bir abi gibi davranarak, ona derslerinde yardmc olmak ve gelecee ait planlarnda yol gstermektir. Uygun ortam olutugunda cemaatin gretisi verilmeye balanr. Gen, evinde ne kadar sorunluysa, baar oran o kadar yksektir. lk hedef bymedir. Bunun da yolu okullarn etrafnda rgtlenmeden geer. Bymenin iki yolu vardr: Okuyan genler ve Esnaflar Genler cemaatin insan kaynan, esna?ar ise lojistik ve para kaynan oluturur. F. Glen'e gre cemaatn lokgmgtifi Anadolu insan ve himmetidir. Hibir d katk yoktur.

Belli bir zamana kadar cemaatin ana hedefi egitim' oldugu iin hep gretmen yetitirmeye almlardr. Cemaat bydke bu ihtiya yerini digerlerine brakm, bugn sanatsndan mhendisine kadar toplumun her kesimini yetitirme gayreti iindedirler, ama agrlk, halen egitim ve gretmenler zerindedir, nk genlerle buluan tek meslek grubu gretmenliktir. Harp okullarna ve askeri liselere sokulacak ocuklar gizlilik ierisinde egitilir. Bu ocuklar zel evlere giderler cemaat iindeki sorumlular dnda insanlar bu evlerin ne yaptn bilmezler, nk cemaatin rgtlenemedii tek kurum askeriyedir. Son olarak Izmir Maltepe Askeri Lisesi'nden 3, Balkesir Astsubay Okulu'ndan 2 grenci nin Ik Evleri'nde Nur eitimi aldklar, okulda dikkat ekmemek iin abdest yerine teyemmm etmeleri, namaz gzle klmalar, oru tutmamalar konusunda talima aldklar okul bitene kadar kendilerinden bir ey bekler medigi tespit edilmitir. 171 Eitim, hukuk ve siyasal bilgiler fakltelerindeki tekilatlanmalar ok st dzeydedir. niversiteye hazrlanan genlerin kendi dershanele rine gitmelerini salamaya alrlar. niversiteye ha zrlk dershaneleri en verimli alan organlardr. Bura lara byk insan kayna ve parasal destek yaplmtr stanbul'da Fem dershaneleri, Izmir'deki Akyazl bunlara birer rnektir. Dershane binalar ok fonksiyonludur. Buralarda rgt toplantlar da yaplr, ayrca F. Glen'in ikamet ettii yerlerden biri de Altunizade Fem dershanesidir. Burada kendisine tahsisli bir oda vardr. Ev ile hazrlk dershanesi ilikisi ok nemlidir. Cemaatin 90'l yllarda ok g kazanm dier nemli bir organ da retim kurumlardr. Okullar yatl olduklarndan rencilere ok daha etkili olunmaktadr. Bu okul ve dershanelerdeki eitim seviyesi, dier okul ve dershanelerden daha yksektir, nk kadrolarnda ii para iin deil inandklar iin yapan birok gnll vardr. zellikle fen liselerindeki rgtlenme ok nemlidir. En zeki ocuklar yetitiren bu okullar, cenaat iin gk uygun bir genileme sahas oluturur. ocuklarn lise anda hafta sonlar grdkleri ilgi ve scak ev yemekleri bu ocuklar cemaat eleman yapmak iin yeterlidir, Bahsedilen evlerin dnda niversite rencilerine hitap eden evler de vardr. Bunlar niversitelere yeni balayan insanlara hizmet verir. Bu evlerin ilk amac, cemaatin

aktif elemanlar yerine "sempatizanlarn" yaratmaktr, nk Fethullahlar bu cemaatin belli bir zaman sonra 'cemiyet-toplum" olacan hesaplarlar. Ik Evleri'ne arada bir daha st seviyeden abi"1e1~ gelir ve cemaatin son durumu hakknda olsun, F. Glen 172 hakknda olsun, tevik edici, yreklendirici konumalarda bulunurlar. Monotonlugu yok etmek ve her cemaat elemannn yukaryla olan temasn kuvvetlendirmek iin bu nemlidir. (EE) Empoze edilen fikir ve dnceler: Fethullah Glen ve cemaatini tantan kasetlerde ve verilen vaazlarda sk sk yinelenen temalar ksaca unlardr. Trk insan son yzylda slam'n znden uzaklaarak materyal ve ruhsal balamda geride kalmtr. Tanr inancdan uzaklamak bu dnyada mutsuzluk ve tatminsizligi, teki dnyada ise cehennem hayatn getirir. Trk insann bu hatadan kurtarmak grevi ise yeryznde bu cemaatin omuzlarna Tanr tarafndan verilmitir. Harcadnz her nefeste slam dinine uygun yaamalsnz. Fen ilimlerini ve teknolojiyi renmek gerekir, ama bunun da amac gelime degil, Tanr'ya daha ok yaklamaktr. Yaamn amac dolayl veya dolaysz Tanr'ya hizmettir. Cemaatin dnda bir hayat cehennemdir ve cemaatten kan da bir daha i?ah olmaz ve cehennemliktir. (FF) Cemaatte hiyerarik yap: Cemaatin muazzam bir hiyerarik yaps vardr ve Trkiye'de askerden sonra en iyi tekilatlanm rgttr. 1990'lara kadar ana cemaat birimi onlarn "dershane" veya "Ik Evleri" dedigi, rencilerin ve onlarn 'abi"lerinin kald evlerdir. Cemaatin iyi" elemanlar hep buralarda yetimektedir. Her dershane ve ev bir blgeye baldr. 173 Her ev hacmine gre 5-6 kiiden oluur ve evlere kimlerin dalaca "blge imamlar" tarafndan belirlenir. Ayrca her evin blge imam tarafndan tayin edilmi bir imam vardr. Ev imamlar yaa daha kdemli insan-

lardr. Evdeki hayat zetle yledir: Evin birincil amac "adam kazanmak" yeni kazanlan insanlara cemaat retisini empoze etmektir. Bu fonksiyonu yitiren evlerin kadrosu datlr. kincil ama, evde kalanlarn kendilerini cemaat retisi paralelinde devaml yetitirmeleridir. ncl ama da barnacak bir yer tedarik etmektir Evin her trl ihtiyac cemaat tarafndan karlanr. Her evin sorumlu olduu zel bir misyonu vardr. Ev sahiplerinin hizmet d sokakta dolamas tasvip edilmez, nk sokak gnahlarla doludur. (GG) Hedef kurum ve kurulular F. Clen'e gre askeriye, mlkiye-hukuk ve eitim, tekilatlanlmas gereken ilk kurumdur. st dzey brokratlarla sk ilikiler kurmak, ileri ve Polis tekilatna szmak cemaatin vizyonu iindedir. Spor dnyasn bile ihmal etmeyen cemaat zellikle Galatasaray Futbol Kulb'ndeki aktiviteleri ile biliniyor. Bu kk rnek, cemaatin politika belirleyicilerinin vizyonlarnn genilii ve hedeflerinin derinliini gstermektedir. Boazii, ODT ve Bilkent gibi niversitelerde rgtn faklte dzeyinde yaplanmas kuvvetli deildir, fakat bu niversitelerde asistan veya doktora almas yapan cemaat mensuplar mevcuttur. YK ve MEB'in 5-6 sene nce balatt proje ile yeni 174 niversitelerin kadro ihtiyacn karlamak iin yurtdna binlerce renci gnderilmitir. Bir rencinin devlete maliyeti senede 40.000 Amerikan dolardr. Her frsat deerlendirmekte usta olan cemaat bu frsat da ok iyi kullanmtr. Yurtdna gnderilen bu rencilerin ounluu bu cemaate mensuptur. zel niversiteler baznda Fatih niversitesi onlarndr. (HH) Gelir kaynaklar ve sermaye geliimi: Esnaflar zerindeki rgtlenme zellikle 90'larda artHUIY- u anda muazzam bir finansal gleri vardr. 50 milyar dolara ulaan slami sermayenin %50'sinin F. Glen cemaatinin destekleyicilerine ait olduu deerlendirilmektedir.

lk zamanlarda esnaf tekilatlandrlmamt. Bunlarn fonksiyonu cemaate parasal ve lojistik destek vermekti. Para toplana olayna "himmet" denir ve en byk yardm da ramazan aynda toplanr. Cemaatin st dzey bir eleman gelir, duygusal bir konuma yapar ve insanlar bir sonraki ramazan ayna kadar verilmek zere para veya mal taahht ederler. Yeni bir strateji ile esnaf bir araya getirilmi ve 1996 ylnda lstanbul'da HAD ( Hayat Dayanma Dernei) oluturulmutur. Bu dernek ile esnafn eitimi ve bir araya gelmesi salanmtr. Trk Cumhuriyetlerfnin i potansiyelinde en byk pay onlarndr. Anadolu Kaplanlar denilen yerli giriimcilerin nemli br ksm Fethullahlar destekler. Aralarnda gl bir i ortakl ve bilgi transferi vardr. Bu dayanma d ia_ rete de yansmtz (II) badet: Evlerde namazlardan sonra srekli ya Nur risaleleri ile 175 Fethullah Glen'in kaleme ald kitaplar okunur ya da kasetler dinlenir veya izlenir. Sabah, akam ve yats namazlar bunun iin en uygun vakitlerdir. (II) Basn ve yayn faaliyetleri: Medyann neminin farknda olan cemaat bu konuda hem basn yayn eleman yetimesini tevik etmekte hem de finansman salamaktadr. Zaman gazetesi, Samanyolu Tv, Sznt, yeni mit Dergileri, 14 dergi, 25 radyo bu konudaki teebbsleridir. (KK) Cemaatin gelecei: Fethullah Glen ve st dzey elemanlarnn cemaatin gelecei konusundaki niyetleri veya beyanatlarn hibir yerde bulamazsnz. Baz messeselerde rant paylaamana yznden kavgalar balamtr. Cemaatin iinde st dzeyde bile birbirinden nefret eden, birbirinin kuyusunu kazmaya alan insanlar mevcuttur. Siviller, Fethullahlar sahip olduklar gerek siyasi gerekse finansal potansiyelinden dolay radikal slamn alternatifi ve lml slamn temsilcisi olarak hinaye etmektedirler.

Trkiye'de silahl kuvvetler olmasayd bugn hayalini kurduklar slam devletini tesis etmi olacaklard. u anda Trkiye'de Fethullahlarla askerler arasnda gizli bir satran oynanmaktadr. Cemaatin askere bak bellidir, askerlii her frsatta vdkleri halde bymeleri iin nnde tek engelin de askerlik kurumu olduunun farkndadrlar. Yakn gemite Refah Partisi ve yandalarnn urad akibetten ders alarak radikal davranmann ne zararlar getirdiini grm ve hogr felsefe ve politikasn ce176 maatin amblemi olarak lanse etmilerdir. Analiz ve aratrmadan uzak Trk halk ve kk burjuvazisi bu maskeye hemen inanm ve abuk verilmi kararlarla "lml slam" olarak grdkleri rgt desteklemilerdir. Ama rgtn dier btn dinci rgtlerden daha akll olduunun ve kritik gce ulaana kadar bu hogr maskesini taktnn farknda deiller. GENELKURMAY: GLEN CEMAAT ASKER ve POLiSTE RGTLENYOR Genelkurmay Bakanl grevini devraldktan sonra yapt aklama, Harp Akademileri Komutanl konumas ve 14 Nisan 2009 tarihinde dzenlenen yllk deerlendirne toplantsnda dile getirdii grler dikkatle gzden geirildiinde, Orgeneral Ilker Babu'un, dolaysyla askeri kanadn, Fethullah Glen Cemaati'ne ilikin "uyar" niteliindeki deerlendirmeleri hassas bir noktada tutmaya alt grlyor. Glen Cemaati, her frsatta "siyasi amalar olmad"n ifade etmesine ramen, Babu'un bu noktaya, cemaatin rejimi dntrme abasna zellikle ve srarla vurgu yapmas dikkati ekiyor. Ancak, gelinen srete Genelkurmay'n aklamalar, artk nceki yllardakine benzer ekilde ve geni erevede yank bulmuyordu ve bu kez de yle oldu. Oysa Babu'un, "... Giderek glenen baz cemaatler, ekonomiyi ynlendirmeye, sosyo politik yaam biimlendirmeye, dine bal bir yaam tarz olarak sosyal kimliklerini ortaya koymaya almaktadrlaru. eklindeki ifadeleri, gerekte siyasi rejimin geleceinden endie adna bir uyar nitelii tayordu. Ergenekon iddianamesi eklerinde Genelkumay stihbarat Dairesi kaynakl raporlar, bu yargnn kklerinin eskiye dayandna tanklk ediyor. Bu tartma ortamnda 177 nelerin olup bittiinin daha iyi anlalmasna katk salamas bakmndan, bu raporlarn da okunmasnda byk yarar bulunduuna inanyorum.

te Ergenekon davas ekleri arasnda yer alan bir nemli rapor daha: 24 Mays 2002 tarihli Genelkurmay Bakanl Istihbarat Bakan ljlseyin Gksu imzasyla datm yaplan rapor, "Irticai Orgtlerin Tehdit Deerlendirmesi" baln tayor. Nurculuk, Sleymanclk, Nakibendilik ve Kadiri Tarikat hakknda kapsaml bilgiler ieren raporda en geni blm Fethullah Glen Cemaati ve faaliyetlerine ayrlm... Raporda Fethullah Glen ve cemaatinin amalarna ilikin u ifadelere yer veriliyor: "Fethullah Glen'in amac: Devletin tm sistemlerine slam hkmlerini egemen klarak, teokratik bir slam diktatrln kurmaktr. Bu amacna ulaabilmek iin de toplumda "Hogr ve Bar" mesajlar vermeye ynelik lml bir cemaat lideri portresi izmeye zen gstermektedir. Fethullah Glen, hibir kuvvet tarafndan geri adm atmaya zorlanamayaca bir duruma ulatnda, Atatrk ilke ve inklaplarn ortadan kaldrmay, laik, demokratik, sosyal hukuk devletini ykarak, eriat esaslarna dayal bir rejim kurma amacn, bu lml grnm altnda gizlemektedir. nk Fethullah Glen, ilk etapta devlete kar Sava vererek hedeflerine ulamann ypratc olduunu tespit ederek, kurulu sisteme ters dmek yerine, onunla bark, ama onu iten ie ele geirici bir politikay yelemektedir. Bu sebeple birinci hedef olarak; asker, sivil ve emniyet tekilatnda rgtlenmek esas alnmtr." Rapordaki bu ak ifadelerin, hem bir nceki Genelkurmay Bakan Yaar Bykant'n hem de grevdeki lker Babu'un szlerinin altn doldurur bir nitelik tad gzleniyor. Btnl bozmamak iin, raporu sayfa srasna gre vermeyi tercih ettik. Ayrca ilgin bilgiler ierdii, askerin 178 tarikatlara bak asn kapsad iin, Nurculuk yannda Sleymanclk, Nakibendilik ve Kadiri tarikat ile ilgili blmleri de aynen aktaryoruz: T.C. GENELKURMAY BAKANLII ANKARA STH : 3390-97-02/KK ve Gv.D. 1 T. (144) KONU : BAEMR LG: Gn.Kur.Bk.lgnn 28 Mays 2001 gn ve sT1z3590-319-01_/11<< ve Gv.D..Cari sth..(319) sayl MYY 11.4-4 (A) I Tehdit Dokman 1. MMY 114-4 (A) Tehdit Dokman, ilgi yaz ile yaynlanmtr. 2. Szkonusu dokmanda yer alan irticai unsurlarn

Mays 2001 tarihinden Mays 2002 tarihine kadar olan nemdeki faaliyetlerini de kapsayacak ekilde "Irticai Orgtlerin Tehdit Deerlendirmesi" adyla daha kapsaml bir dokman hazrlanmtr. 3. Sz konusu dokmanda irticai oluumlarn; a. Yapsal deiiklikleri, b. Son dnemde dikkat eken faaliyetleri, c. Finans kaynaklar, d. Destek aldklar sivil toplum rgtleri, e. Yabanc lkelerin sz konusu unsurlara yaklamlar ortaya konulmutur. 4. Dokmandan yaplacak istihbarat almalarnda is tifade edilmesini ve MYY 114-4 (A) Tehdit Dokman le birlikte kullanlmasn arz/ rica ederim. GENELKURMAY BAKANI NAMINA/ EMRYLE .Ma.v. Alb. =.ENGiN 179 Hseyin GKSU Korgeneral stihbarat Bakan NURCULUK 1. Genel: a. Tarihi Geliimi: Nurculuk; balangta bir tarikat olarak domam Said-i Nurs tarafndan yazlan "Nur Risaliyesi"nin okunup yaynlanmasna dayanan ve bunlar okuyanlarn meydana getirdii dini bir cemaat olarak olumutur. Nurculuk tarikatn kuran Said-i Nursi, 1873 ylnda Bitlis ilinin Hizan kazasna bal Nurs kynde domutur. Doduu kyn isnine izafeten Nursi soyadn almtr. Taraftarlar ve talebeleri tarafndan "zamann alimi, zamann harikas" anlamna gelen Bediuzzeman' ismi verilmitir. Said-i Nursi, 1925 ylnda Tunceli blgesindeki eyh Said-i isyan esnasnda, genel asayiin temini amacyla nce Burdur'a daha sonra da lsparta'nn Barla nahiyesinde mecburi ikamete tabi tutulmutur. Nurculuk faaliyetlerinin etrafnda odakland "Risale-i Nur Klliyat"n ilk olarak Barla nahiyesinde yazmtr. "Risale-i Nur Klliyat" ad verilen ve "szler, mektubat lem'alar ve ualar" gibi ana balklar altnda toplanan 130 paradan ibaret eserlerinden dolay zaman zaman hakknda davalar almtr. Bu davalar sresince uzunca bir zaman cezaevinde kalm ve hayatn mecburi ikamete

tabi tutulduu eitli illerde geirmitir. 23 Mart 1960 tarihinde anlurfa'da len Said-i N ursi'nin cenazesi Halil-r Rahman Camifne defnedilmi, ancak cenazesinin anlurfa'dan alndktan sonra gmld yer bilinmemektedir veya Nurcu kesim dahil kamuoyu byle bilmektedir. 180 Said-i Nursi'nin lmnden sonra yine byk lde ayn izgide srdrlen faaliyetler, dnemin artlar ierisinde hayata geirilmi baz dernek ve yayn organlaryla da desteklenmi ve mevcut imknlar dahilinde daha geni kitleye ulamann yollar aranmtr. Kendilerince, Nurculuk hareketinin en nemli ve bariz vasfnn, kiilerin imann kurtarma ve bu amala propagandif faaliyetlere nem verme olduu ifade edilmektedir. lk defa 1955-1957 tarihinde Kur'an- Kerim ile Risale-i Nurlar'n yazl nedeniyle iki gruba ayrlan Nurcular arasndaki bu gruplama, Said-i Nursi'nin lmnden sonra daha bariz bir ekilde ortaya kmtr. Bu gruplardan; (1) Birinci grup; Kur'ana kfr yazs ile hizmet olmaz' parolas ile faaliyetlerini yrtmekte, Risale-i Nurlar'n mutlaka el yazs ve Arap harfleriyle yazlmas tezini savunmakta ve bunun salanmas iin de Nurcularn Arapa grenmesini ngrmektedir ki bunlara "yazc nurcular" denilmektedir. (2) "Okuyucu Nurcular" diye adlandrlan ikinci grup ise; Latin har?eri ile yaplacak almalarnn hedeflerine varmada daha yardmc olacagi kansnda olup, bu fikri empoze etmeye almaktadrlar. Okuyucu ve yazc grup arasndaki bu farkllama, daha sonra 1969 tarihinden itibaren okuyucu grup iinde faaliyet gsteren Fethullah Glen gruplar olarak faaliyet gsteren Nurcu kesimde, Anayasa oylamas nedeniyle yeni bir blnme daha olumu, okuyucu grup; gazeteci ve urac olarak iki ayr gruba blnmtr. b. Amac: Nurcu gruplar genel anlatmda; Said-i Nursi'nin retilerinin propagandasn yaparak ncelikle teokratik bir devlet kurulmasn isteyen taban yaratmay, bilahare devlet ynetimini ele geirmeyi amalamaktadr. 181 c. Stratejisi: Nurculugun genel olarak stratejisi devletin sosyal, si yasi, iktisadi ve hukuki temel nizamlarn dini esas ve inanlara gre dzenlemektir.

2. Tekilat: a. Gnmzde Faaliyet Gsteren nemli Nurcu Gruplar: (1) Yeni Asya Grubu (2) Meveret Grubu (a) Mustafa Sungur grubu, (b) Mehmet Krknc grubu, (c) Mehmet Kurdoglu grubu, (3) Med-Zehra grubu (4) Acz-i Mendi grubu, (5) Fethullah Glen grubudur. b. Gnmzde Faaliyet Gsteren nemli Nurcu Gruplarn Oluumu, Tekilat ve Faaliyetleri: (1) Yeni Asya Grubu: (a) 1970 ylnda yayn hayatna balayan "Yeni Asya' gazetesi evresindeki faaliyetleriyle bilinen bu grubun en nemli zelligi siyasetle yakndan ilgileniyor olmalardr. 12 Eyll Askeri Harektfndan sonra Yeni Asya gazetesinin kapatlmas zerine "Yeni Nesil" gazetesini kartmaya balamlardr. (b) Ayn ekilde kendi misyonlar dogrultusu nda 1990 ylna gelindiinde, gazete bnyesinde yaanan siyasi tartmalar sonrasnda bu galeteden ayrlan Mehmet Kutlular'n liderliindeki bir grup "Yeni Asya" adyla yeni bir gazete daha karmaya balamtr. (c) Ad geen grup, gazete almalarnn haricinde "Kpr, Bizim aile, Cankarde" dergileri de karmak, kendisine ait renci evleri, zel okul ve irketleri vasta182 syla faaliyetlerini srdrmektedir. (d) Anlan grup son dnemde, stanbul'da faaliyet gsteren "Yeni Asya lim Kltr ve Aratrma Vakf" bnyesinde 2001 yl ierisinde, "Risale-i Nur Enstits" ad altnda bir enstit kurma giriiminde bulunmutur. Ancak enstitnn herhangi bir niversiteye bal olmamal ve enstity bitirenlere belge verilmemesi gibi sebeplerden dolay mracaatta bulunanlarn kayt yaptrmad belirlennitir. Bunun zerine ynetim, enstity faaliyete geirme fikrinden vazgemitir. Ancak aratrmalarda bulunacak kiilere yardmc olmak amacyla nmzdeki gnlerde ilgili kurumlardan izin alarak "aratrma merkezi" kurma almasna gidecekleri renilmitir.

(e) Mehmet Kutlular, "halk kin ve dmanla tahrik etmek" suundan dolay Ankara 1 nolu DGM tarafndan alan dava sonucunda 2 yl 1 ay hapis cezasna arptrlarak 22 Mays 2001 tarihinde Krklareli/ Vize cezaevine nakledilmitir. Ad geen ahs artl tahliye yasasndan faydalanarak tutuklu bulunduu Krklareli/ Vize ilesi kapal cezaevinden 21 ubat 2002 tarihinde tahliye edilmitir. (2) Meveret Grubu: (a) Mustafa Sungur Grubu, (I) Anlan grubun son dnemde yurtd eitim faaliyetleri, Risale-i Nur basm ve datm almalar ve Fethullah Glen benzeri bir yaplanma ierisine girme aba' lar dikkat ekmektedir. Bu meyanda; (Il) Ad geen grup tarafndan Grcistan/ Ti?is ve Acara Ozerk Cumhuriyeti/ Batum'da dershane ald, (III) Grubun Rusya ve Azerbaycan'da dershanelerinin bulunduu, (IV) Grcistan'daki cami imamlarnn yeterli bilgiye sahip olmad ve kyllerin slamiyet'le ilgili konularda 183 kendilerine dantklar, (V) Azerbaycan'daki dershaneye 2001 yl ierisinde polis tarafndan baskn yapld, kitaplara el konulduu Nurcularn tepkileri zerine polisin kitaplar iade ettii, bu olaydan sonra cemaate katlmn artt, (VI) Anlan grubun Tacikistan ve eenistan'da bulunan mensuplarnn, blgede etkin olan radikal slamc unsurlar tarafndan "Kitap okumakla Mslmanlarn sorunlarnn zlmeyecei" gerekesiyle taciz edildikleri belirtilmitir. (b) Anlan grup tarafndan Isparta/ Barla'da gerekletirilen yurtd temsilcileri toplantsnda; (I) F. Glen grubu benzeri bir yurtd yaplanma modeli uygulanmas, bu erevede ncelikle yabanc lkelerde vakf-dernek gibi sivil toplum rgtleri kurulmas akabinde lkelerin yasalar erevesinde retim kurumlar almasna ynelinmesi, (II) Kltr Eitim Vakf'nda bulunan Said-i Nursi'ye ait kitaplarn yurtdnda baslp datlnasndan elde edilecek gelirin tekrar yurtd faaliyetlerde harcanmas ve kitaplarn yabanc dillere evrilmesi, (III) Malezya, Fas, Msr, Balkan lkeleri, Rusya Federasyonu ve Trk Cumhuriyetleri gibi lkelere yaygnlaan

faaliyetleri paralelinde, internette bir mail grubu oluturduklar ve cemaat haberlerini tek at altnda toplayarak bir anda her tarafa ulatrdklar, sz konusu almann Almanya'da da yaygnlatrlmasnn kararlatrld tespit edilmitir. (IV) Ayrca anlan kesimce, Rusya Federasyonu'nda srdrlen faaliyetler erevesinde, ylda 6-7 kitabn Rus diline tercmesinin yaplabilecek konuma gelindii, halihazrda on kitabn tercmesinin yapld, bunlarn altsnn basld, drdnn ise baslma aamasnda olduu, basm gerekletirilen kitaplarn RF'nin en cra yerlerine 184 kadar ulatrld renilmitir. (V) Bunun yan sra Mustafa Sungur ynetimindeki Nurcu kesim tarafndan, Rusya Federasyonu Kostroma ehrinde "Bedi-z Zaman Camii" ad altnda yaptrlmakta olan klliye inaatnn, 11 Eyll eylemleri sonrasnda Rus yetkililer tarafndan durdurulmasna ramen; Rusya Hkmeti tarafndan sz konusu grubu lml izgide faaliyet gstermesi ve eenlerle ilikilerinin snrl olmas nedeniyle cemaatin lkedeki dershanelerinin faaliyetine izin verdikleri belirlenmitir. (VI) (Rusya/Kosturma, Said-i Nursi'nin 1. Dnya Sava esnasnda Ruslara esir dtnde kald yer olmas nedeniyle Nurcu cemaatler iin nem tamaktadr). (VII) Ayrca Mustafa Sungur ynetimindeki Meveret grubu Nurcu kesim tarafndan, llollanda'da Flemenke, Almanca ve ngilizce Risaleler basld ve halkn slama olan ilgisinin artmasndan da istifadeyle ktphanelere de datm yapld belirlenmitir. Bunun yan sra Mustafa Sungur ynetimindeki Meveret Grubu Nurcu kesimin, Tataristan'da bugne kadar yaklak 60 bin adet Risale-i Nur bastrp datt, bu lkedeki din grevlilerinin sz konusu yaynlara scak baktklar, camilerde imamlarn Risale-i Nur okuduklar ve vaaz konularn anlan kitaplardan setikleri istihbar olunmutur. (b) Mehmet Krknc (ura) Grubu: Bu grup, 1980 ylna kadar Yeni Asya Grubu ile birlikte hareket etmekte iken, bu tarihten itibaren siyasi tercihlerde ihtilafa dmeleri sonucu bu gruptan ayrlan Mehmet Krknc tarafndan kurulmutur. Sz konusu grup, kontrolndeki vakflar ve renci evleri vastasyla Erzurum, Ankara ve Adana arlkl olmak zere eitli illerde faaliyet gstermektedir. Grubun bnyesinde daha ziyade eski Nurcular bulunmaktadr. Anlan grubun son dnemde yurtii yan sra yurtd eitim faaliyetlerine de arlk 185

verdii gzlenmektedir. Bu meyanda anlan grup, halen Rusya Federasyonu'nun 125 noktasnda Risale-i Nin- ej timi vermektedir. (2) Sz konusu Nurcu grup lideri Mehmet Krknc; Mslmanlarn kutsal bayramlarndan devletin haksz kazan elde ettii ve bu kazancn devlet yneticilerinin elence masraf olarak kullanld gerekesi ile ku-ban derilerinin Trk Hava Kurumu'na (THK) balanmasna kesinlikle kar olduunu belirtmektedir. Bu erevgdel cemaat mensubu rencilerin uyarlarak, aileleri tarafn. dan kesilen kurbanlarn derilerinin THK'na verilmesine engel olmalarn istedii renilmitir. (c) Mehmet Kurdolu Grubu: (1) Okuyucular arasnda yer alan bu grubun liderliini Mehmet Kurdolu yapmaktadr. Sz konusu grup bata Ankara olmak zere halen Adana ve Kahraman1nara'ta bulunan ok saydaki renci evlerinde faaliyetlerini srdrmektedir. (2) Bunun yan sra anlan grubun 1980'li yllarn bandan itibaren TSK'ya szma giriimlerinde bulunduu, halihazrda bu giriimlerini eitli illerde srdrd tespit edilmitir. Sz konusu grupla ilikisi tespit edilen biek TSK personelinin 2000-2001 yllarnda alnan YA kararlar dorultusunda TSK ile ilikileri kesilmitir. (3) Grup elemanlarnn en belirgin zellii, renci evlerinde Said-i Nursi'nin eserlerini okumann dnda tm method ve faaliyetleri reddediyor olmalardr. Yurt, niversiteye hazrlk dershanesi gibi messeselerin almas ya da gazete ve dergi gibi yayn organlarnn kartlmas bu grup tarafndan benimsenmemekte ve slama asl hizmetin dershane" tabir edilen evlerde Risale-i Nurlarn okunmas ve anlatlmas ile yaplabilecei gr savunulmaktadr. (4) Anlan grubun son dnemde de eskiden olduu gibi ev toplantlarna arlk vererek taban gelitirme faaliyet186 lerinde bulunduu gzlenmektedir. Bu meyanda dini ierikli kitaplar okunmakta ve dini kasetler dinlenmektedir. (5) Ayrca sz konusu grup lideri Mehmet Kurdolu'nun, kendi ismini hatrlamama, zaman zaman gnleri arma gibi durumlar gsteren bir rahatszl bulunduu renilmitir. Anlar ahsn, sz konusu durumla ilgili olarak psikolojik tedavi grd belirtilmektedir. (3) Med-Zehra Grubu: (a) Nurcu kesim ierisinde ok kk bir kesimi oluturmakla birlikte zellikle Said-i Nursi'nin krt ynn n plana kartmalar ile dikkatleri eken bir gruptur. Mu-

hammed Sddk Dursun'un liderliinde faaliyet gsteren bu gruba bal olanlarn tamam Krt vatandalarmzdan olumaktadr. (b) 1989 ylnda yayn hayatna balayan Dava" isimli dergi ve MED (marifet, eitim, dayanma) Vakf erevesinde bu grubun faaliyetlerini takip etmek mmkndr. Ayrca yine ayr grlere sahip olan Zehra eitim ve kltr vakf da bu kesimin grleri dorultusundaki faaliyetleri ile dikkatleri ekmektedir. (c) Krt milliyetiliini esas almalarndan dolay dier tm Nurcu gruplar Said-i Nursi'nin, slam dinine aykr olan rka dayal bir milliyetilik anlayn ne eserlerinde ne de hayatnda kesinlikle savunmadn ileri srerek, bu kesimin fikirleri ve yaklamlarn kabul etmemektedirler. (d) Bunun yan sra Said-i Nursi'nin, hep birletirici olduunu, hatta eyh Said-i'nin isyan giriimleri srasnda kendisinden yardm istemesine ramen "Asrlarca slama hizmet etmi Trk milletinin torunlarna kl ekilmez' diyerek bu isyan benimsemediini ve katlmadn eserlerinde belirtmesi, dier Nurcu kesimlerin bu gruba scak bakmasn nlemektedir. (e) Zehra Eitim ve Kltr Vakf, zzettin Yldrm'n (l) kurduu grubun legal organizasyonudur. (f) Nurculuu Krtlk ideolojisi dorultusunda kul 187 lanma noktasnda S. Dursun ile birleen anlan grup, politik tercihini PKK'dan yana yapmas ve bu ynyle de kabul grmesi balamnda S. Dursun grubundan ayrlmakta, hatta daha da ne kmaktadr. (g) ileri Bakanl'nca 13 Ocak 2000 tarihinde anlan vakfn merkez, yurtii ube ve temsilcilikleri ile bunlara ait iktisadi iletme ve irketlerin teviki ile vergi ynnden incelenmesi sonucunda; sz konusu vakfn birimlerinin temelli kapatlmas sonucuna varlmtr. Bunun akabinde anlan grup; Said-i Nursi'nin vasiyeti olduu iddiasyla srdrd Van'daki Medrese-l Zehra lisesi inaatna devlet tarafndan el konulmasnn nne geme araylarna yneldii belirlenmitir. (h) Son dnemde zzettin Yldrm grubu Nur cemaati tarafndan, Krt kimliinin ve Said-i Nursi'nin Krt halkna ynelik mesajlarnn yaygnlamas amacyla, Nurcu gruplar arasnda ayrmn tam olarak yaanmad Dou ve Gneydou Anadolu blgelerine ynelik olarak, Said-i Nursi'nin eserleri arasnda yer alan ancak Krt Nurcu gruplar dnda okunmayan "ltimai Reeteler" isimli kitabn, tantm ile okunmasna dayal bir alma balatld tespit edilmitir. (4) Acz-i Mendi Grubu:

(a) Kadiri tarikat eyhlerinden Tayyar amaz ile Nurculuk akm liderlerinden Hulusi Yahyagilfden etkilenen Mslm Gndz isimli ahs tarafndan 1985 ylnda Elaz ilinde faaliyete geirilen bir gruptur. Anlan ahsn biyografisi EK-I'dedir. Byk lde Said-i N ursi'den etkilenmi olmasna ramen, halihazrdaki durumu itibariyle dier Nurcu gruplardan byk farkllklar gstermektedr. (b) Kendilerini bir tarikat olarak kabul etmelerine ve tavrlar itibariyle de bu grnm ierisinde bulunmalarna ramen, Said-i Nursi'yi de kendilerine rehber edindikleri iddialarndan dolay burada incelenmitir. 188 (c) Nurculuun bir tarikat olduu fikrinden hareketle kendilerini "Acz-i Mendi Tarikat (aciz kullar tarikat)" olarak ifade eden bu hareketin en nemli ve dikkat ekici zellii, mensuplarnn ellerinden brakmadklar asalar (sopalar) ile sark, alvar ve cbbeden oluan giyim tarz~ lardr. (d) Elaz ili bata olmak zere eitli illerimizde am olduklar dergahlarndan, Said-i Nursi'nin eserlerinin arlkta olduu kitaplar okumalarnn yan sra Kadiri tarikatna ait sesli zikir merasimlerini de grmek mmkndr (e) Zaman zaman kendilerine has kyafetlerle deiik illere toplu geziler dzenleyen grup mensuplar, bu ekilde hem kamuoyu gndemine girerek tannmay, hem de faaliyetlerini dier illere yaymay ama edinmektedirler. Bu hedeflerinde kk bir grup olmalarna ramen belli oranda kanuoyunda kendilerinden sz ettirerek baarl olduklar da sylenebilir. (f) Bugne kadar grup elemanlar hakknda ok sayda dava almtr. Bu davalar sonucu son olarak Elaz, Gaziantep ve Izmir illerindeki dergahlar kapatlmtr. Ancak deiik illerimizde dergah evleri ama teebbsleri halen devam etmektedir. (g) Giyim tarzlar ve kat tutumlar nedeniyle halkmz tarafndan kabul grmedii gibi ciddi bir tepkiyle de karlanan grubun, bu sebeple geni bir tabana yaylma imkan bulamad gzlenmektedir. (h) Dier Nurcu gruplar tarafndan kabul grmeyen bu grup, ayn zamanda ciddi bir rahatszlk kayna olarak deerlendirilmektedir. Mslm Gndz'n benimsemi olduu tarz ve metodun Said-i Nursi ile badatrlma~ snn mmkn olmadn iddia eden Nurcu kesimler, bu grubun faaliyetlerini, lke insannn huzurunu bozucu ve provakatif nitelikte bulduklarn ifade etmektedirler. () Bundan baka, Trkiye'nin slami esaslara gre y189

netilmediinden hareketle, er'i esaslara dayal bir anaya sal yaplanma oluturmak amacna ynelik faaliyet yrt :klerini ifade eden sz konusu grubun, bu yaklamlar tibariyle radikal ve kktenci zmlere rabet ettii gzenmektedir. (j) Grubun lideri M. Gndz'n sergiledii gayri ahlaki davranlar nedeniyle grubun dalma aamasna geldii, Vlalatya, Gaziantep, Kahramanmara gibi illerde mnferit etkinliklerin dnda grubun faaliyetinin bulunmad tespit edilmitir. Tahliye oluundan bu yana sessiz kalmay tercih eden cz-i Mendi grubu lideri Mslm Gndz'n kamuoyunun gndemine kmay gnmz itibariyle uygun bulmad, kendisine ynelik halkta oluan tepkileri lmeye alt, bununla birlikte evresindeki baz ahslarn ise faaliyetleri tekrar organize etme gayreti ierisinde olduklar gzlenmektedir. (5) Fethullah Glen Cemaati: (a) Genel: (I) Erzurum ili, Pasinler ilesi, Korucuk Ky nfusu na kaytl, 1941 doumlu Fethullah Glen, eitli medrese ve yrenin tannm din adamlarndan alm olduu derslerle ilk eitimini tanamlamtr. Anlan ahsn biyografisi EK-]'dedir. Sz konusu ahs 1958 ylnda kazand Diyanet leri Bakanl'nn vaizlik imtihan sonrasnda ise Edirne, Krklareli, Balkesir, Manisa, anakkale, Izmir gibi illerde eitli camilerde vaiz ve imam olarak grevler almtr. (II) Gndelik politikalarla uralmasn doru bulmayan Fethullah Glen, 1970 ylnda Nurcu kesimden ayrlarak mustakl hareket etmeye balamtr. Asl gayenin iman hakikatlerinin anlatlmas olduu ve politika ile ili dl olmann bu gayeye glge drd iddiasyla faaliyetlerini daha ziyade renci ve gen kesim zerinde younlatrmtr. Bunun yan sra bilhassa kasetlere ekilen 190 vaazlaryla muhafazakar kesim arasnda da tannmaya balamtr. (III) 1971 ylnda Nurculuk faaliyetlerinden dolay kovuturma balatlmsa da af kanunundan istifade ederek davas dmtr. 12 Eyll 1980 sonrasnda hakknda verilen tutuklama karar nedeniyle aranmaya balanlan Glen'in, 1986 ylnda Burdur'da yakaland ve Devlet Gvenlik Mahkemesi'nce verilen takipsizlik karar sonucu serbest brakld bilinmektedir. (IV) 1989 ylndan itibaren zmir, Ankara, stanbul illerinde tekrar vaazlar vermeye balayan Glen'in gn-

mlde yazm olduu eitli kitaplarla da faaliyetlerini devam ettirdii gzlenmektedir. Akyazllar Vakf ve Trkiye retmenler Vakf gibi kurulularla balayan faaliyet, gnmzde hayata geirilen ok sayda dernek ve irket araclyla ok daha geni bir yelpazede srdrlmektedir. nceleri rencileri barndrmak amacyla alan evler, zamanla yerini yurtlara, daha sonra zel okullar ve universite hazrlk dershanelerine brakmtr. (V) Eitim konusundaki almalar kapsamnda zel kolejler amaya balayan sz konusu cemaat, bu sahadaki baarlaryla faaliyetlerini yurtdna da tama imkn bulmu ve bylece byk ounluu Orta Asya Cumhuriyetlerinde olmak zere 68 lke ve zerk blgede deiik isimler altnda niversite, lise, ilkokul, anaokulu ile eitim ve dil merkezi bulunmaktadr. (VI) lkemiz ierisinde am olduu zel kolejlerin yan sra hemen hemen her ilde alan niversite hazrlk dershaneleriyle de youn bir eitim faaliyeti ierisinde olduu gzlenen grubun yurtiinde (Mart 2002 itibariyle); 1 niversite, 112 Lise, 122 lkretim Okulu, 12 Anaokulu,

191 - 263 Dershane - 639 Yurt at tespit edilmitir. Keza cemaatin denetimindeki vakf says 100, dernek says 73, irket says 473 olarak belirlenmitir. (VII) 1978 ylnda yayn hayatna balayan ve gnmze kadar yayn politikasn deitirmeyen "Sznt" dergisi, bu grubun en eski yayn organdr. Buna ilave olarak gnmzde kartmakta olduklar Zaman gazetesi, Yeni mit ve Aksiyon dergileri ile ulusal dzeyde yayn yapan Samanyolu Televizyonu (STV) ve eitli radyo istasyonlar da yine bu cemaatin grleri dorultusunda faaliyetlerini srdrmektedir. Grld zere, sz konusu cemaat eitim hizmetlerine vermi olduu nem kapsamnda faaliyetlerini iletiim alannda da younlatrm ve bu alanda da nemli atlmlar yapmtr. (VIII) zellikle toplumun her kesimini kucaklayc tarzdaki yaklamlar nedeniyle dini moti?i terr rgtleri ve radikal dini kesimler tarafndan demokratik ve laik Trkiye Cumhuriyeti Devleti'nin savunuculuunu yapmakla da sulanmaktadr. (IX) Halihazrdaki durumu itibariyle lkemizde en geni tabana hitap ettii bilinen cemaat, genelde eitim dzeyi yksek ahslardan olumaktadr. Kendi amalarn, devlet kademeleri iin imanl bir genliin yetitirilmesi

olarak aklamaktadr. (b) Amac: (I) Fethullah Glen'in amac; devletin tm sistemlerine slam hkmlerini egemen klarak, teokratik bir slam diktatrln kurmaktr. Bu amacna ulaabilmek iin de topluma, "hogr ve bar" mesajlar vermeye ynelik lml bir cemaat lideri portresi izmeye zen gstermektedir. (II) Fethullah Glen, hibir kuvvet tarafndan geri adm atmaya zorlanamayaca bir duruma ulatnda, Atatrk 192 ilke ve inkilaplarn ortadan kaldrmay, laik demokratik, sosyal hukuk devletini ykarak, eriat esaslarna dayal bir rejim kurma amacn bu lml grnm altnda gizlemektedir. nk Fethullah Glen, ilk etapta devlete kar sava vererek hede?erine ulamann ypratc olduunu tespit ederek, kurulu sisteme ters dme yerine, onunla bark ama onu iten ie ele geirici bir politikay yelemektir. Bu sebeple, birinci hedef olarak; asker, sivil ve emniyet tekilatlarnda rgtlenmek esas alnmtr. (c) Stratejisi: Fethullah Glen, eriat devletine ulamay hedefleyen amacn gerekletirmek iin aada belirtilen stratejiyi uygulamaktadr. (l) Stratejinin birinci admnda, devletin btn kadrolarnda ve brokraside, Milli Eitim Bakanl ve Emniyet tekilatnda kadrolamay, (II) Stratejinin ikinci admnda ise kendisine maddi destek salayacak sermayeyi oluturmay hede?emektedir. Yurtdnda 'l`rkiye'de kurulacak slami devlete, uluslararas alanda sempatiyle bakacak bir genlik oluturmay ilke olarak benimsemitir. (IV) Bu dorultuda, Fethullah Glen, oluturduu renci seme ekipleriyle semt ve kyleri dolaarak, zeki ve becerikli rencilerle irtibat kurmakta, bilahare evlerde, dershanelerde ve kamplarda, beyin ykama metoduyla, bu kiileri amalar dorultusunda yetitirmektedir. (V) Fethullahlar, grsel-szel yayn organlarnn propaganda gcn kabul ederek; televizyon, radyo, gazete ve dergi gibi kitle haberleme aralarn etkin olarak kullanmaktadrlar. (VI) Ayrca Fethullah Glen, sahip olduu imknlarla, semavi dinlerin temsilcileriyle balatt diyalog vastasyla "Dnya Dinler Birlii" ad altnda bir oluuma zemin hazrlamtr. Bu oluumla, slam dininin temsilcisi 193

olma yolunda, uluslararas alanda karlkl karlara da yanan bir stratejiyi uygulamaktadr. (d) Tekilat: (I) Kuruluu: Fethullah Glen Nurcu grubunun tekilat yaps EKK'dadr. (II) Yurtii Yaplanmas: Fethullah Glen cemaatinin rgtlenme yaps, devlete alternatif yaplanmann gereini tm plakl ile ortaya koymaktadr. Bu rgtlenme, zirvede Fethullah Glen olmak zere silsile yolu ile bireye kadar inen bir tekilatlanmay kapsamaktadr. Bu yap; - Cemaatin ba Fethullah Glen, - "stiare Kurulu" ya da ura" denilen ve 12 kiiden oluan beyin takm, - lke imamlar - Blge imamlar - ehir imamlar - Esna?ar organize eden imamlar, - Semtlerden sorumlu imamlar, - Ev dzeyinde grevli imamlar, - Bireyleri kontrol eden imamlar, - lkgretim ve lise dzeyinde rencilerle ilgilenen sorumlular, - Dershanelerden sorumlu rehberlerden olumaktadr. (III) Yurtd Yaplanmas: F. Glen taraftarlarnn yurtd tekilat yapsna bakldgnda drt ana yaplanmann mevcut oldugu grlmektedir. Bunlar; 194 - Uzakdou (daha ok Gney Kore, Japonya, EHCOUGZ' ya, Tayland ve in'in hedef alnd grlmektedir.) - Avrupa (Hollanda, Belika, talya, ngiltere ve Almanya'da etkin olduklar gzlenmektedir.) - Amerika

- Kafkaslar ve Orta Asya'da (arlkl olarak Trk Cumhuriyetlerinde) tekilatland grlmektedir. F. Glen'in bu lkelerdeki faaliyetlerinin daha ok okul ve kltr dernekleri alanlarnda gerekletirildii bilinmektedir. (e) Yurtii Faaliyetleri: (I) F. Glen'in faaliyetleri tm yurt sathnda yaygn bil' grnm arz etmekle birlikte, zellikle Samsun - Adana ekseninin batsnda kalan illerde ve niversite evrelerinde, douda ise Erzurum'da younlamaktadr. (II) F. Glen cemaatinin yurtiinde faaliyet gsteren eitim kurumlar, mam Hati Liseleri'nin orta ksmlarnn kapatlmasndan sonra irticai kesim tarafndan rabet edilen eitim kurumlar haline dnm, 200 C1V31`1nCla vakf ve irket tarafndan desteklenir hale getirilmtr. (III) Fethullahlar, rgtlenme ve faaliyetleri ile "devlet iinde devlet" zellii gstermekte ve zellikle grubun okullar, nilli eitime alternatif bir anlayla ynetilmektedir. Sz konusu okullarda grev yapacak retmen ve dareciler grubun nde gelenleri tarafndan tayin edilmektedir. (IV) Fethullah Glen cemaatine ait baz okul ve dershanelerde, kz-erkek rencilere gndz ve yatl olarak ayr binalarda eitim verilmekte, bylece yarnn kuaklar olan renciler, okul anda siyasal slamn zihniyeti ile ynlendirilmektedir. (V) te yandan gnmzde, F. Glen grubu tarafndan dershane kavramnn deiik bir boyutta ele alnd g195 rlmektedir. Nurcu gruplar, ok nem verdikleri genlik kesiminin kazanlmas iin renci evlerini ayn zamanda dershane olarak da kullanmaktadrlar. Yetimi rencilerin sorumlu olduu evlerde, N urculuk ve dier dini konularda bilgiler verilmektedir. (VI) F. Glen cemaati tarafndan meslek sahibi yetikinlere ve rencilere ynelik olarak alan ve cemaat hakknda tartmalara neden olan kamplarn m dnemde olas tepkiler nedeniyle dzenlenmedii grlmektedir. (VII) F. Glen grubu Nurcu kesim ile ilgili olarak dnem ierisinde intikal eden haberlerden anlan kesimin, nemli yatrmlar yapt bat toplumlarnda 11 Eyll saldrlar sonrasnda, slamiyet aleyhine oluan ortam nedeniyle yeniden yurtii almalar n plana karan bu hareket tarz izleme temayl ierisinde olduu izlenimi edinilmitir. (VIII) Bu kapsamda, F. Glen'in 11 Eyll tarihinde ABD'de meydana gelen eylemlerin cemaatin faaliyetlerini

olumsuz ynde etkileyerek kmaza soktuu deerlendirmesinde bulunarak, Trkiye'deki imajn tekrar glendirilmesi iin yeni stratejilerin oluturulmas, bundan byle hizmet konusunda cemaat aleyhine geliecek durumlarda hogrl davranlmamas, cemaatin gizli bir faaliyet yrtmedii, bu nedenle bugne kadar faaliyetlerde alnan tedbirler nedeniyle hizmetin aksad, gazete ve tv_lere taviz verilmemesi ve propaganda faaliyetlerine arlkl olarak ynelinmesi ynnde talimat verdii renilmitir. (IX) Bu balamda cemaat tarafndan; (aa) Ekonomik ve siyasi olaylara halkn bak asnn tespit edilmesi ve deerlendirilmesi amacyla ksa ad SANAR olan "Samanyolu Aratrma grubu" adl bir oluumun faaliyete geirildii, (ab) Trkiye'deki faaliyetlerin yrtlmesi Srasnda fazlas ile n plana kan ve deifre olan cemaat mensuplarnn, nmzdeki dnemde zellikle uzak dou lkele196 rinde faaliyet gsteren birimlerde grevlendirilmelerinin kararlatrld, (ac) renci kesiminde taban bulunmasnda byk lde istifade edilen renci yurtlarnn peyderpey kapatlmas karar alnd, kararn alnmasnda yurtlarn ok abuk deifre olmas, devletin ve halkn dikkatini ekmesi ile velilerin ocuklarn yurtlara gndermekten imtina etmesnn etkl olduu, bundan sonra renci evlerine nem verilecei, (ad) Cemaatin gemi yllarda yaz tatilinde gerekletirilen okuma kamplaryla ilgili olarak 28 ubat srecinden sonra kamplar zerindeki denetimlerin artmas ve bu tr kamplarn farkl mtalaalara yol amas nedeniyle bundan byle uygulanacak tasarruf tedbirleri kapsamnda hareket edilerek yurtlarda kalan rencilerin yaz tatili iin memleketlerine gnderilmesi ynnde talimat verdii, (ae) Milli Eitim Bakanl tarafndan alnacak 5000 retmen iin cemaatin denetimindeki dershanelerde alan retmenlerin mracaatta bulunmalarnn kararlatrld, (af) Askeri okullara giren renciler hakknda yaplan gvenlik soruturmalarnda cemaatin kontrolndeki dershanelerin saknca tekil etmesi zerine, isimleri cemaatle zdelemi olan dershane isimlerinin deitirilmesine karar verildii, (ag) lzmir'deki cemaate ait evlerde kalan rencilerin 2-3 gnlk veya yar yl tatilinde memleketlerine giderken beraberinde cemaat mensubu yabanc uyruklu bir renciyi de gtrmeye almas ve ailesiyle tantrmas ynnde bir almann balatlmasnn planland,

(ah) Anlan kesim tarafndan, ilkretim ve lise genliine ynelik yrtlen almalar kapsamnda, cemaatin mahalle temsilcileri vastasyla illerde pilot okullar belirlenecei, anlan okullarda sempatizan retmen ve velilerin tespit edilmesi, okul aile birliklerinde grev almak 197 suretiyle renci ve velilere ulalmas, cemaate ait yurt ve dershanelerde renim gren rencilerin pilot okul lara kaytlarnn yaptrlmasnn kararlatrld renil mitir. (x) Bunun yan sra sz konusu cemaatin; (aa) Cemaat irketlerinin ekonomik anlamda mutlaka da almalarn ve bunun ihmale gelmemesi gerektii, Kombassan'a bu ynde tavsiyelerinin olduu, bir emsiye gibi Trkiye'nin dardan kuatlacan, glenmek iin yabanc ortaklara yer verilmesi, (ab) niversitelerde szlemeleri yenilenmeyen cemaat mensubu ahslarn ivedilikle yurtdna kartlmalar ve anlanlarn eitimlerinin sz konusu yerlerde devam ettirilmesinin salanmas, bu ahslarn zellikle ABD ve Kanada vatandalna geirilmesi ynnde almalara hz kazandrlmas ynnde almalar yapt belirlenmitir. (ac) Dier yandan, F. Glen grubunun 2002 yln yurtiinde de hamle yl olarak hedefledii, bu kapsamda akademisyen ve niversite genliini cemaatin denetimindeki dergilere abone yapma kampanyas balatlmas, ayrca niversitelerde "evre kulpleri" ad altnda yaplanmaya gidilmesi ve ek maddi kaynak araylarna ynelinmesi dorultusunda almalar yaplmasnn planland tespit edilmitir. (ad) Halen ABD'de bulunan F. Glen'in Ankara 2 nolu Devlet Gvenlik nahkemesinde 26 Aralk 2001 tarihinde devam eden durumasna 56 sayfalk bir savunma gnderdii, (ae) Ad geen ahsn savunmasnda, hakkndaki savclk iddianamesindeki sulamalar ve zellikle 18 Haziran 1999 tarihinde ATV kanalnda yaynlanan, ad geenin faaliyet yntemi hakknda cemaatine verdii bilgileri ve yapt siyasi yorumlar havi video grntlerindeki hususlar, muhtelif kitaplarnda yer alan yazlara ve video grntlerinin tamamn ieren ifadelere yer vermek su198 retiyle sulamalara ilikin verilerde arptma ve montaj yapldn ispat etmeye alt grlmektedir. (f) Yan Kurulular ve Destekleyen Sivil toplum rgtleri:

(1) Yayn Organlar: - Ar Ekspres (Mahalli) (Ar) - Bizim klim Dergisi (Mahalli) (Amasya) - Samanyolu Dergisi (Ankara) - Ufuk Blteni (Ankara) - rfan ocuk Dergisi (Batman) - Radyo imek (Bursa) - Semaver (Mahalli) (Edirne) - Medya Gazetesi (Erzincan) - Zaman Gazetesi (stanbul) - Bisiklet ocuk Dergisi (stanbul) - Zirve (Gven-Der Yayn) (stanbul) - Aksiyon (Haftalk) (stanbul) Akademik Aratrmalar Dergisi (stanbul) Avrasya Dergisi (stanbul) Sznt Dergisi (zmir) Yeni mit (zmir) Ekoloji evre Dergisi (3 Ayda) (zmir) Fountain (3 Aylk-ngilizce) (zmir) Kayseri Zambak Gazetesi (Haftalk-Mahalli) (Kayseri) Hr-Ik (Mahalli) (Manisa) Aktif Manisa (Mahalli-15 gnde bir) (Manisa) 199 KASAD Blteni (Samsun) Vuslat (Samsun) Gkkua Gazetesi (Mahalli-Haftalk) (Siirt) zel ftade lkretin Okul u Dergisi (Uak) zel ftade Erkek Lisesi Dergisi (Uak) Uak Sanayici ve adamlar Dernei (USTAD) Dergisi (Uak) Van Gncel Gazetesi (Haftalk-Mahalli) (Van) (2) Propagada Vastalar: (a) Televizyonlar: Samanyolu TV (Ulusal) Kanal F TV (Mula/Fethiye) Selam TV (Siirt) Merkr TV (Van) (b) Radyolar: Dnya Radyo (Ankara) Nur FM (Diyarbakr) Bur FM (stanbul) Samanyolu FM (zmir) Tempo FM (Manisa) Radyo Likya (Mula/ Fethiye) Dou FM (Mula) Filiz FM (Mu) Esra FM (Van)

- Radyo kanallar bu cemaatin basn-yayn faaliyetlerine verdii nemi gsterdii kadar, bu alanda ne denli etkin 200

bir gce sahip olduklarn da gstermektedir. Ayrca, - Toplantlar (dershaneler, yurtlar, zel okullar, vakflar evler, zel hastaneler, zel irketler), - Video kasetler, - Muhtelif dnemlerde yaplan kamp almalar pr0pa_ ganda maksatl olarak kullanlmaktadr. (g) Yabanc lkelerdeki Faaliyetleri ve Bu lkglgrin Orgte Verdii Destek: - F. Glen grubunun son dnemde zellikle Kafkaslar ve Orta Asya'daki Trk Cumhuriyetleri ve zerk blgeler ile ABD'de faaliyetlerinin ygunlall gzlenmektedir. Bu meyanda cemaat tarafndan; - Trkiye'de yksek renim grecek bir renglnin masraf ile Trk Cumhuriyetlerinde 7-8 rencinin renim grmesinin mmkn olduu ynndeki tespitten hareketle, yurtdnda zellikle Trk Cumhuriyetlerinde bulunan okullarndan mezun olan rencilerin, yksek eitimleri iin bulunduklar lkeleri tercih etmeleri ama cyla bir ynlendirne uygulamas balatma, - Trkiye'de renim grmekte srarc olan rencilerin ise, anlan cemaatin yurtdndaki okullarnn retmen ihtiyalarn karlamak maksadyla, niversitelerin Trl. Dili ve Edebiyat blmlerini semeleri dorultusunda ynlendirilmesi karar alnd renilmitir. - Bunun yan sra F. Glen cemaatinin, Rusya Federas yonu ve Orta Asya'daki faaliyetleri nceden destek gi rrken, eenistan olaylar nedeniyle slami hareketler, kar artan duyarllk balamnda, son dnemde kQntr0 ve engellemelerde art olduu gzlenmektedin - Ayrca cemaat tarafndan Orta Asya lkelerine yneli. ekonomik yatrmlara nem verildii, bu erevede mar di sknt eken cemaat dndaki tekstil iletmelerinin s 201 tn alnarak iletmelerde bulunan makinelerin cemaate ait irketler kanalyla Orta Asya lkelerine gnderilmesinin planland renilmitir. - Bu balamda sz konusu cemaatin yurtd faaliyetleri lke baznda incelendiinde; (1) Romanya: - Fethullah Glen cemaatinin Romanya'daki eitim faaliyetleri: "Ik Eitim Kurumlar" vastasyla yrtlmek-

tedir. lkede cemaate ait 2 lise, 1 ilkokul, 1 anaokulu ve 1 dil okulu bulunmaktadr. Ayrca lkede cemaat tarafndan 15 gnde bir "Zaman-Romania" ad altnda bir gazete karlmaktadr. (2) Bosna Hersek: - Fethullah Glen cemaatinin lkedeki eitim faaliyetleri "Sema Eitim Vakf" tarafndan yrtlmektedir. (3) Rusya: - F. Glen taraftarlarnn, Rusya Federrasyonufndaki niversitelerde 6 Trke blm, 3 lise, fl eitim ve dil merkezi bulunmaktadr. (4) Grcistan: - Fethullah Glen cemaatinin Grcistan'daki eitim faaliyetleri, "alar A.. ve Mars A.. tarafndan yrtlmektedir. Cemaatin lkede, 1 niversite, 3 kolej ve 1 dil merkezi bulunmaktadr. (5) Azerbaycan ve Nahcivan: - F. Glen cemaatinin lkedeki faaliyetleri daha ok okul ve kltr dernekleri eklinde grlmektedir. Cemaatin lkede 1 niversite ve 12 lisesi ( Nahcivan'da) 1 ilkokulu bulunmaktadr. lkedeki eitim faaliyetleri, a retim A.. tarafndan yrtlmektedir. Cemaatin Azerbaycan'da birbiriyle balantl faaliyet gsteren bir TV (Samanyolu TV), bir radyo istasyonu (Bur FM) ve bir gnlk gazetesi (Zaman Gazetesi) mevcuttur. 202 - Anlan grubun son dnemde ilk ve orta retim rencilerinin yaz tatili dnemlerinde faydalanmalar amacyla ilk kez Latin har?eriyle Azeri dilinde baslm iki kitabnn yaynland tespit edilmitir. - Ayrca Azerbaycan'da faaliyet gsteren Kafkas niversitesi ynetiminin, yeni bir niversite kamps iin alma balatt, sz konusu almann yaklak iki yl ersinde tamamlanmasnn planland istihbar olunmutur. (6) Kazakistan: - Fethullah Glen cemaatinin Kazakistan'daki eitim faaliyetleri hali hazrda 1 niversite, 27 lise, 1 ilkokul ve 1 dil okulunda srdrlmektedir. (7) Krgzistan: - Fethullah Glen cemaatinin Krgzistan'daki eitim faaliyetleri "Sebat A.." tarafndan yrtlmektedir. lkede cemaate ait: 1 niversite, 11 lise, 1 dil okulu bulunmaktadr. Ayrca cemaat tarafndan Krgzca/ Trke dil-

lerinde haftalk olarak Zaman gazetesi kartlmaktadr. - Ayrca Krgzistan'da Sebat Eitim Hizmetleri A.. ta rafndan anlan firmaya ait okullardaki eitim durumu hakknda yaymlanan bir raporda: - Krgzistan'da 13 eitim kurumu ile hizmet verildii, - Okullarda toplam 329 retmen, 3025 renci ve 310 yardmc personelin bulunduu, - Okullara 2001-2002 retim yl iin 52863 rencinin mracaat ettii, bu rencilerden 800'nn nmzdeki yl okula kabul edilecei, - Okullarda uygulanan tm programlarn Krgz Cum huriyeti Milli Eitim Bakanl tarafndan onayland, - Okullardan imdiye kadar 1228 rencinin mezun ol duu, bunlardan 550'sinin TCS ve YOS snavn kazana 203 rak eitim grmek zere Trkiye'ye gittikleri hususlarna yer verildii tespit edilmitir. (8) zbekistan: - Fethullah Glen cemaatinin zbekistan'daki eitim faaliyetleri "Silm A.." tarafndan yrtlmektedir. lkede cemaate ait 10 lise bulunmaktadr. (9) Trkmenistan: - Fethullah Glen cemaatinin Trkmenistan'da ki eitim faaliyetleri "Bakent Eitim A.." tarafndan yrtlmekfedir. lkede cemaate ait 1 niversite, 13 lise, 1 ilkretim okulu ve 1 eitim ve dil merkezi bulunmaktadr. Ayrca lkede Bakent Eitim A..'ye ait "Uluslararas TrkTrkmen niversitesi"nde "Blten Press isimli bir dergi karlmaktadr. Fethullah Glen cemaati tarafndan kartlan "Fountain" isimli dergi cretsiz olarak datlmaktadr. (10) Afganistan: - Fethullah Glen cemaatinin Afganistan'daki eitim faaliyetleri "Pak-Trk Uluslararas a Eitim Vakf" tarafndan yrtlmektedir. Ulkede cemaate ait 7 lise bulunmaktadr. Ancak 2002 ubat ay ierisinde cemaate ait okullarn Pan-Trkizme hizmet ettii gerekesiyle Taliban ynetimiyle ters dt, bu erevede renihnitir. Afgan Eitim Bakanl'nn anlan okul yneticilerinden lkeyi terk etmelerini istedii renilmitir. Bunun zerine cemaat ynetimi Afganistan'daki eitim faaliyetlerini durdurarak lkeyi terk etmitir. - Bilindii zere 11 Eyll 2001 tarihinde ABD'ye yaplan terr saldrs sonrasnda ABD tarafndan Afganistan'a

ynelik harekat balatlmtr. Hareketin faaliyetlerinin tekrar balatlmas ve yeniden yaplandrlmasyla ilgili itiarelerde bulunmak amacyla Aralk 2001 ikinci haftas ierisinde ABD'ye gittikleri belirlenmitir. Bilahare sz konusu cemaatin, Afganistan'daki okullarnn Mart 204 2002 aynda yeniden almalarn salayacak bir protokol imzalad, protokoln lkenin deiik blgelerinde yeni okullarn almasn da ierdii renilmitir. - Ayrca Afganistan'n eitim ihtiyacnn karlanmasnda nemli rol stlenmek emelinde olan F. Glen'in Trkiye'deki her il cemaatinin bir Afgan ehrindeki eitim faaliyetini finanse edecek ekilde organize olmasn istedii ve bu lkenin yeniden yaplanmas iin verilmesi beklenen ABD yardmlarndan faydalanmay umduu da istihbar olunmutur. (11) Kamboya: - lkede sz konusu cemaate ait halen 1 lise bulunmaktadr. Ayrca lkede halen inas devam eden cemaate ait dier okulun inaat giderlerinin karlanmas iin kaynak temini almalarnn srdrld renilmitir. (12) Arnavutluk: - Fethullah Glen cemaatinin Arnavutluk'taki eitim faaliyetleri Glistan irketi tarafndan yrtlmektedir. lkede anlan cemaate ait 5 lise bulunmaktadr. Ayrca Kosova'da da cemaate ait 1 lise bulunmaktadr. - Bunun yan sra Fethullah Glen cemaatinin Arnavutluk'taki uzants olan Glistan irketi'nin "Kosova Ufuk Vakf" ad altnda bir yadm rgt kurduu ve Mart 2001 ay ierisinde Birlemi Milletler Kosova Geici Ynetimi makamlarna bavurarak bahse konu kuruluu NGO" statsnde tescil ettirdii belirlenmitir. (13) ABD - F. Glen grubu Nurcularca, ABD ile i yapmak ve yerlemek isteyen Trkiye'deki mensuplarna ekonomik, sosyal ve hukuki adan danmanlk yapmak zere Washington'da "Truestar Consulting Co." isimli bir danmanlk irketi kurulduu, ABD'nin 7 ayr eyaletinde faaliyet gsteren irketin cemaat mensuplarnn ABD'ye g etmelerini tevik etmek amacyla zaman zaman 205 Trkiye'de seminerler dzenledii tespit edilmitir. - F. G1en'in cemaatin ABD'deki faaliyetlerine ilikin yapt aklamada, ABD'deki yurt ve okullardaki renci saysnn hzla arttn, renci velileri ve ABD'li i adam-

larnn cemaat almalarna ilgi ve maddi katklarnn oaldn ifade ettii renilmitir. Buna paralel olarak F Glen'in talimat erevesinde, 2001 yl sonunda ABD'de bir kolej inaatnn balatlaca renil.mitir. 2002-2003 eitim ylnda almas planlanan kolejin tm giderlerinin bu lkede yaayan cemaat mensuplarnca karlanaca ifade edilmektedir. Halen lkede cemaate ait 1 niversite ve 3 lise bulunmaktadr. - Bunun yan sra halen ABD'de ikamet eden F. Glen'in Ocak 2002 ay itibariyle irtibat kanal olarak yeni oluturulan www.herku1.org adl web sayfasn kulland ve zellikle dini konularda yapt sohbetlerin gnlk ve periyodik olarak anlan siteye aktarld tespit edilmitir. - Dier taraftan F. Glen'in cemaatinin /\BD'deki yaplanmasnda kullanmak iin Trkiye'den 1,5 milyon dolar talep ettii, bu meblan il cemaatleri tarafndan toplanmakta olduuna dair bilgiler de alnmtr. (14) Kanada: - Cemaat st ynetimince niversite mezunu cemaat mensuplarnn Kanada'ya yerlemeleri hususunda 2001 ylndan itibaren yaplan telkinler sonucu Ottowa'da yeterli sayya ulald, bundan sonra Kanada'ya gidecek olan cemaat mensuplarndan Montreal ve Toronto'ya yerlemelerinin istendii renilmitir. (15) Hong Kong: - Cemaatin 1999 yl ierisinde ticari faaliyet yrtlmesi amacyla almalara balad Hong Kong'ta gnmz itibariyle irketin faaliyet gsterdii belirlenmitir. (16) Tanzanya: - lkede Ik Eitim ve Salk Vakf bnyesinde bir lise 206 faaliyet gstermektedir. Sz konusu okulun bu yl ilk mezunlarn verecei renilmitir. Ayrca cemaat tarafndan yaplacak yeni okul iin Tanzanya Hkmeti'nin arsa tahsisinde bulunduu, lkede salk konusunda da yatrm yapmak iin grmelere devam edildii, yaplacak yatrmla zmir'de cemaate ait ifa Hastanesi ile ibirliine gidilecei, Tanzanya'nn kltr, corafyas ve yatrm yaplacak i kollar konusunda vakf olarak iki kitapk hazrland, bu kitapklarn Tanzanya'da yatrm yapmak isteyen cemaat mensuplarna datld renilmitir. (17) Suriye: - lkede yasal dzenlemelerin yaplmas sonrasnda am, Lazkiye ve Halep ehirlerinde zel okul ama almalarnn balatld belirlenmitir. (18) Macaristan:

- lkede cemaate ait bir anaokulu, bir eitim ve dil merkezi bulunmaktadr. Ayrca lkede yaayan ve aralarnda Fethullah Glen cemaati mensuplarnn yer ald ahslarca slam dininin Macaristan'da geni kitlelere tantlmas ve Trk vatandalarnn sorunlarnn zlmesine yardmc olunmas amacyla "Tolerans Vakf" adl bir vakfn kurulaca renilmitir. (19) K. Irak: - Fethullah Glen cemaatinin lrak'n kuzeyinde halen 3 lisesi ve 1 dil ve eitim merkezi bulunmaktadr. - Ayrca elde edilen bilgilerden, cemaat tarafndan Irak kuzeyi/ Erbil ve Sleymaniye'de balatlan yurt ve okul inaatlarnn tamamland, ilkretim ve lise dzeyinde eitim verilecek olan okullara renci araylarnn balatld renilmitir. (20) Makedonya: - lkede cemaate ait bir lise ve bir ilkokul bulunmak tadr. Bunun yan sra Makedonya'daki cemaat mensubu 207 ahslarn, ortama gre dini konulardan ve F. Glen'in grlerinden bahsedildii ev toplantlar tertiplemeye baladklar, toplantlara katlan ahslara, maddi ve siyas kapasiteleri erevesinde F. Glen grubuna ait Trkiye'deki kurululara i balantlar kurma imkan saland renilmitir. (21) Polonya: - F. Glen Nurcu grubu tarafndan Polonya'da Mays 2002 ay itibariyle bir okulun faaliyete geirilmesinin planland tespit edilmitir. Sz konusu okul, anlan kesimin, Avrupa'da Danimarka'dan sonra at ikinci okul olmasna karlk tamamen yabanc topluma hitap edecek ilkokul olmas nedeniyle nem kazanmaktadr. Ayrca cemaatin; Almanya'da 1 anaokulu, Avustralya'da 4 lise, Avusturya'da 2 eitim ve dil merkezi, Banglade'te 1 lise, Bakurdistan'da 3 lise, Belika'da 1 eitim ve dil merkezi Bulgaristafda 1 lise, eenistan'da 1 lise, in'de 17 lise, uvaistan'da 1 lise, D.Sibirya'da 1 faklte, 4 lise, 1 eitim ve dil merkezi, Dastan'da 1 niversite, 2 lise, Danimarka'da 1 lise, Endonezya'da 2 lise,

- Fas'ta 1 lise, 208 - Filipinler'de 3 lise, - Fransa'da 2 eitim ve dil merkezi, - C.Afrika'da 1 lise, 1 eitim ve dil merkezi, - C. Kore'de eitim ve dil merkezi, - Hindistan'da 1 eitim ve dil merkezi, - lsve'te 1 eitim ve dil merkezi, - svire'de eitim ve dil merkezi, - Karaay/ erkez'de 1 lise, - KKTC'de 2 eitim ve dil merkezi, - Krm'da 2 lise, - Msr'da eitim ve dil merkezi, Moolistan'da 5 lise, - Moldova'da 2 lise, 1 ilkokul, - Nijerya'da 1 lise, - Pakistan'da 1 lise, - Sudan'da 1 lise, 1 eitim ve dil merkezi. - Tacikistan'da 6 lise, 1 eitim ve dil merkezi, - Tataristan'da 6 lise, - Tayland'da 1 lise, - Tayvan'da 1 eitim ve dil merkezi, - Ukrayna'da 1 lise, - Vietnam'da 1 lise, - Yemen'de 1 lise at tespit edilmitir. - Bu arada, Burma, ad, Cana, Hollanda, ngiltere, talya, Msr, Senegal, Cezayir ve Yunanistan'da da eitim tesisi almas ynnde giriimleri olduu, ayrca Alman hkmetinin 2002 ylndan itibaren her yl 500.000 yabancy Alman vatandalna kabul etmek ynndeki 209 almalarn, cemaatin Almanya'daki zayf yaplanmasn glendirmek iin frsat grd ve konunun detaylar zerine aratrma yaptrd renilmitir. h. Deerlendirme: (1) Gnmzde alt grup halinde faaliyetlerini yrten Nurcu gruplardan Yeni Asya Grubu, ura Grubu ve Mehmet Kurdolu grubunun dier gruplara gre daha az aktif bir alma srdrdkleri gzlenmektedir. Nurcu kesim iinde kk bir grubu oluturan Med-Zehra grubu, elemanlarnn Krt kkenli oluu ve Krt milliyetiliini savunmas sebebiyle nem arz etmektedir. (2) Nurculuun dier blm olan Acz-i Mendi grubu ise radikal kat tutumlaryla son dnemde dikkat ekmesine ramen hibir nemi ve etkinlii olmayan bir gruptur. (3) Nurculuk faaliyetlerinin asl nemli olan grubu, Fethllal Glen grubudur. Uzun sredir sistemli bir alma ile grubunu glendiren ve genileten Fethullah Glen, faaliyetlerine ok geni bir yelpazede devam etmektedir, (4) Sonu olarak nmzdeki dnemde;

- (I) Nurcu cemaatler iinde bulunan gruplarn tamamnn F. Glen grubu iinde eriyecei ve bu grubun da sz konusu kii hakknda alan davaya ramen yakn gelecekte Trk siyasal hayatnda en nemli irticai grup olma zelliini artan oranda srdrecei, - (II) Trkiye'nin sosyal, siyasal ve ekonomik koullarnn bozulmasna paralel olarak sz konusu cemaatin etkinliini arttraca deerlendirilmektedir. - Genelkurmay Bakanl stihbarat Bakanl tarafndan 2002 ylnda hazrlanan raporun, Fethullah Glen ve Glen Cemaati ile ilgili blmndeki u tespit ne kyor: - Nurcu cemaatler iinde bulunan gruplarn tamam, F Glen grubu iinde eriyecek. 210 - Glen cemaati, yakn gelecekte Trk siyasal hayatnda en nemli irticai grup olma zelliini artan oranda srdrecek. - Trkiye'nin sosyal, siyasal ve ekonomik koullarnn bozulmasna paralel olarak, sz konusu cemaatin etkinlii daha da artacak. Mays 2002'de yaplan tahminlerin dogru kp kmadn grmek iin ayn yln Kasm aynda 3 Kasm 2002'de yaplan genel seimi beklemek gerekecekti. - 2002 SEMLER VE FETHULLAH GLEN CEMAAT - Devletin Fethullah Glen Hareketi'ne veya grubuna kar tutumu, iktidarda kimin olduuyla dogrudan ilikili... - 12 Eyll 1980 darbesinden alacak olursak, Glen'in en zor dnemlerini, Anavatan Partisi'nin iktidar olduu 1983 ylndaki ilk genel seime kadar geen gnlerde yaad n sylemek mmkn. Turgut Ozal'n babakan olmasyla Glen zerinde askerin basks ksmen azald. - O kadar ki, zal, darbenin komutan Kenan Evren bakanlndaki Milli Gvenlik Kurulu toplantlarnda Fethulah Glen'e kefil olmutu. -1980'lerin ortalarnda iyice rahatlayan Glen ve grubu ilk kez o dnemlerde brokrasi iinde etkili olmaya bala d. zellikle polis, valiler ve kaymakamlar arasnda. - Bu rahatlk Sleyman Demirel'in babakan oldugu 20 Ekim 1991 seimlerine kadar srd. - Bu tarihe kadar Fethullah Glen ad tek bana soruturma ve davalara konu olurken, izleyen dnemde oluturduu gruba ya da cemaatine bagl kiilere de "Fethul-

lahlk" soruturmalar ya da davalar almaya balad. - Sekizinci Cumhurbakan Turgut zal' n 1993 ylnda ani lm Fethullah Glen iin ilgin bir dnemin kap sn aralyordu. Sleyman Demirel cumhurbakan oldu 211 Tansu iller babakan. te bu tarihten sonra Fethullah Glen ve grubu iin birinci "devr-i saadet" balad. Yeraltnda faaliyet gsteriyor dncesini krmak, kendisini daha iyi anlatabilmek iin artk toplumdaki kanaat nderleriyle, siyasetilerle ve entelektellerle ilikiler gelitirdi. 1993 ylndan balayarak 28 ubat 1997 "post modern" darbesine kadar geen sre, Fethullah Glen grubunun ekonomik olarak da g kazand dnem oldu. Basn ve televizyon alannda atlmlarda bulundu. Cemaat ilk defa banka sahibi oldu. Sylentilere gre, ABD'nin ve Trk siyasetilerinin desteini olan Glen grubu, souk sava dneminin bitmesiyle Trk Cumhuriyetlerde de etkinlik alanlar oluturmaya ve geniletmeye balad. - Ancak 28 ubat 1997 postmodern darbesi, bu aleni gi_ dii ksmen de olsa frenledi ve cemaatin faaliyetleri, tehdit boyutuyla yeniden tartma gndemine geldi. Fethullah Glen, 1998 ylnda eker hastal tedavisi grecei gerekesiyle halen yaad ABD'ye gitti. - Ne ki, kendisi ABD'de bulunmasna ramen, cemaat yurt iindeki etkinliini kaybetmedi. Kasm 2002 genel seimlerinden sonra Adalet ve Kalknma Partisi'nin iktidara gelmesiyle, herkes gibi Fethullah Glen grubu iin de yeni bir dnem balad. Artk "AKP iktidar, zellikle Enniyet iinde Fethullah Glen grubunun gcyle anlr hale geldi"i iddialar yaygnlat. Tm bu srelerde Fethullah Glen grubuna kar tavrn deitirmeyen en etkili kurum ise Trk Silahl Kuvvetleri oldu. Ergenekon belgelerini incelerken bu daha net bir biimde gzlenebiliyor. Fethullah Glen Cemaati'nin ekonomi, siyaset ve brokrasideki artan etkinliinden rahatszlk duyan Trk Silahl Kuvvetleri'nin, AKP iktidarnn ikinci ylnda, Mays 2004'de "Fethullah Glen Grubunun Faaliyetlerine Kar Alnmas Gereken Tedbirler" konusunda hazrlk yapt grlyor. 212 Ergenekon davasnn ikinci iddianamesinin ekleri arasnda bulunan bu gizli" ibareli belgede, zellikle AKP Hkmeti ve kimi parti yetkililerinin Fethullah Glen grubuna yaknlna aktan eletiri yneltilmesi dikkati ekiyor.

2004 ylnda ABD'de yaplan Abant toplantlarna Devlet Bakan Mehmet Aydn'n katlmas, Dileri Bakan Abdullah Gl'n 16 Nisan 2004 gn Trk bykeliliklerine gnderdii 3846 sayl yazyla Glen Cemaati'ne bal okullarla devlet okulu niteliinde iliki kurulmas istemi de tepki eken gelimeler arasndayd. Bu belgede, devlet kurumlarnn Glen grubunun faaliyetleri hakknda ortak tutum taknmas ile ilgili nerilere yer verilirken, zel vurgu yaplan "irticai" faaliyetlerin kamuoyu ile paylalmas da isteniyor. te bu belgede dile getirilen "yaplmas gerekenler"... "Gizli Genelkurmay Harekat Bakanl1'nn Haziran 2004 gn ve HRK:3590-04/GHD sayl yaznn ekidir: F. GLEN GRUBUNUN FAALIYETLERNE KARI ALINMASI GEREKEN TASLAK TEDBRLER: - F. Glen grubunun dini esaslara dayal bir devlet kurma hedefi ve lml grmnn yanltc olduuna ynelik gerekler, psikolojik harekat boyutu da dikkate alnarak kamuoyuna zamannda iletilmelidir. - F. Glen grubunun yurtii ve yurtd faaliyetleri, Babakanlk Uygulamay Takip ve Koordinasyon Kurulu (BUTKK) koordinesinde ileri Bakanl, Dileri Bakanl, MIT Mstear ile ilgili devlet kurumlar araclyla yakndan takip edilmelidir. Devletin yurtdnda grevli memurlar araclyla F. Glen grubu yakndan takip edilmeli, gerekiyorsa Dileri Bakanl tarafndan 213 ilave tedbirler gelitirilmelidir. - F. Glen Grubuna ait zel okullarn faaliyetleri, ileri Bakanl ve Milli Eitim Bakanl tarafndan incelenmeli ve takibe alnmaldr. Bu gruba ait okullardaki pheli ve yasad faaliyetler periyodik olarak BUTKK'na rapor edilmelidir. - F. Glen grubunun "renci evlerif' kapsamndaki sempatizan ve yanda edinme gayretleri ileri Bakanl nezdinde dikkatle takip edilmelidir. Yasal olmayan ygllar kullanlarak dini eitim veren ve bir nevi dini alet ederek yanda toplama sistemi olan renci evleri" uygulamalarna engel olunmaldr. Din duygular stsmar edilerek yaplan toplantlar, yasad faaliyetlere kar caydrc bir etkisi bulunmayan yasalarn yenden etkin hale getirilmesi salanmaldr. - F. Glen grubunun, askeri okullara renci sokma gayretleri hakkndaki askeri okullarn kayt kabul komisyonlar ve mlakat komisyonlar uyarlmaldr. Bu komisyonlarda grev yapacak personel, konu ile ilgili bilgilen-

dirilmelidir. Askeri okullara alnan/alnacak Orenilenn soruturmalarnn Merkez Komutanlklar aracl ile daha etkin yaplmas salanmaldr. - F. Glen grubunun yurtdndan lkeye transfer edilen maddi unsurlarnn denetiminin daha etkin yaplmas salanmal, rgtlere yaplan balar ile usulsz para hareketleri ve kara para uygulamalarnn Maliye BakanlMASAK araclyla takip edilmesi salanmaldr. - F. Glen grubunun gizli emellerinin deifre edilmesine ynelik pilot uygulamalar gerekletirilmeli ve basn yolu ile kamuoyu aydnlatlmaldr. Grubun kendilerine yanda kuaklar yetitirme amac kapsamnda genlii etki altna alan uygulamalar tespit edilmeli, pheli ve yasad uygulamalarn adalete intikal edilmesi salanmaldr. - F. Glen grubunun, yurt iindeki faaliyetleri genellikle kendisine bal kiilerin ynetimindeki dernek ve vakflar 214 araclyla yrtlmektedir. F. Glen grubuna yaknl ile bilinen vakf ve derneklerin faaliyetleri yakndan takip edilmeli, denetim altnda tutulmaldr. - F. Glen grubunun, Abant toplantlar kapsamnda ABD'de gerekletirilen toplantsna hkmet ve devlet temsilcilerinin katlmas rahatszlk vericidir. rticai bir unsur olarak faaliyetleri izlenmekte olan bir rgte devlet destei verilmesi ile devlet ve onu koruyan gvenlik gleri arasnda byk bir eliki ortam oluturulmutur. F. Glen grubunun gelecekteki benzer toplantlarna Hkmet ve Devlet temsilcilerinin yeniden katlmas ve dorudan/dolayl destek verilmesi halinde konu ile ilgili rahatszlk kamuoyuna iletilmeli ve tepki gsterilmelidir. Devlet ve onun temsilcileri, siyasi fikir ve dnce zgrlklerini bahane ederek devletin laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti zelliklerini deitirmeyi hedefleyen giriimlerden uzak durmaldr. F. Glen grubunun devlet bnyesinde kadrolama faaliyetleri tespit edilerek BUTKK'nda izlenmesi salanmal ve elde edilen bilgiler kamuoyuna aktarlmaldr. F.Glen grubunun faaliyetleri aleyhindeki sivil toplum faaliyetleri desteklenmelidir. - F. Glen grubunun "Byk Ortadou Projesi", "Dinler aras diyalog" gibi oluumlar iinde Trkiye ve devlet adna inisiyatif almas, faaliyet gstermesi engellenmelidir. - Dileri Bakanl tarafndan yurtd temsilciliklere gnderilen 3846 ve 3847 sayl genelgeler geri alnmaldr. Sz konusu genelgeler kapsamndaki yurtdndaki uygulamalar yakndan takip edilmeli, irticai unsurlara devlet tarafndan verilen destek kaldrlmal yurtd dier unsurlar ile balants kesilmelidir.

- Fethullah Glen grubuna kar devlet tarafndan ortak tavr alnmas salanmal, F. Glen grubunun irticai unsurlar arasnda yer ald ve dini esaslara dayal bir devlet 215 kurma amacnda olduu gerei srekli olarak gndemde tutularak bu gruba kar kararl ve etkin tutum sergilenmelidir. - F. Glen grubu ve dier irticai unsurlar ile etkili ve kkl bir mcadele yaplmas iin "Dini, din duygularn ve dinen mukaddes bilinenleri alet ederek devletin emniyetini ihmal edebilecek ve bu amala dernek, vakf ve benzeri topluluklar oluturanlara" kar ar yaptrmlar getiren yasal dzenlemeler yaplmaldr. Dini inan, kanaat, vicdan ve dnce hrriyetinin ktye kullanlmas nlenmelidir: ... Ergenekon davasnn ikinci iddianamesinin ekleri arasndaki belgelerden dikkati eken bir dieri de Genelkurmay Bakanl'nn hazrlad, 31 Ekim 2005 tarihli "Irticai rgt-gruplarnn son dnem faaliyetleri ile ilgili istihbarat raporu... Raporda, Hizbullah'n yeni yaplanmas ile Fethullah Glen grubu hakkndaki istihbarat bilgilerine yer yerildi. KK Gvenlik Dairesi Bakan Tugeneral K. Ile I Istihbarat ube Mdr Kur. Albay S.B. imzasn tayan ve ekler arasnda yer alan raporda, Fethullah Glen'e yakn kii ve kurumlar iin rgt kelimesi kullanlmadna zel olarak dikkat ekmek gerekiyor. "Hizbullah terr rgt lin grubu tarafndan, Said-i Nursi'nin Risalei Nur Klliyat'nn basm ve rgt evrelerinde datlmas ynnde bir alma balatld bu kapsamda: rgt gdmnde Diyarbakr merkezli olarak faaliyet gsteren Mustazaflar (ezilen / zayflar) ile Dayanma Dernei (MUSTAZAF-DER) nclnde gerekletirilmesi planlanan almann, "kolay tanabilen Risale" adn tayaca, Ayrca konularna gre 100-360 paraya blnerek k216 k ebatlarda bastrlacak Risalei Nur Klliyat1'nn satlarak dernee gelir salanmasnn amaland, Fethullah Glen Nurcu grubunun son dnem faaliyetleri ile ilgili olarak; Anlan grup gdmnde faaliyet gsteren "Gazeteciler

ve Yazarlar Vakf" tarafndan onursal bakanlar Fethullah Glen'in uluslararas alanda daha fazla tannmas ve 2007 ylnda Nobel Bar dl'ne aday gsterilmesini salamaya ynelik baz planlamalar yapld bu kapsamda: ABD'deki Washington Post gazetesinin 4 Ekim 2005 tarihli saysnda Glen hakknda yaynlanan makalenin dier yabanc basn kurulularnda da yaynlanmas iin giriimde bulunulaca, Grup mensuplarnn organizesiyle 10 Kasm 2005'te Chicago'da ve 12 Kasm 2005'te Teksas Rice niversitesfnde F. Glen" konulu konferanslar dzenlenecei, Anlan gruba ilikin yaz dizisi hazrlamak amacyla eitli televizyon, gazete ve dergilerden gelen rportaj tekliflerinin deerlendirilecei, Grubun yurtdndaki okullar ve faaliyetleri hakknda, baz siyasi ve akademisyenlerin izlenimleri ile sosyolojik deerlendirmelerin yer ald, "Bar kprleri-Dnyaya alan Trk okullar" adl kitaptan 500 bin adet baslarak cretsiz datlmasnn planland (6 Mart 2005 tarihli I Istihbarat Raporu'ndaki haberleri teyit etmektedir), Yurtdnda okul ama faaliyetleri ile balayan uluslararas alm, Danimarka'da faaliyete geirecei okul ile pekitirmeyi amalad deerlendirilmektedir." 217 EYH UMAZ MRT UURUR Bu rapordaki en nemli ayrntlardan biri, kukusuz Fethullah Glen'in "Nobel Bar dl"ne aday gsteril mesi meselesi... Askerlerin 2005 ylnda hazrlad bir raporda, G1en'in 2007 ylnda Nobel Bar dl'ne aday gsterilmesi iin cemaate bal vak?arn almalar yapaca belirtiliyor. Nobel dl konusu, 2008 Eyll aynda gazeteci Faruk Mercan'n kaleme ald Fethullah Glen isimli kitap ta da anlatlyor. ABD eski bakanlarndan Bill Clinton'a danmanlk yapan iki akademisyen, Fethullah Glen'e Clnton'un kendisini Nobel Bar dl'ne aday gster mek istediini" aktardlar. Glen, kendisinden beklenen mtevazlk lsnde aday olmak istemediini syledi. Red gerekesini de bir arkadana yle anlatt: "Nobel aldm farz edin. O gn bana nefsim, o ka1a_ balk insanlarn arasnda ne artistlikler yapar. Oysa ben mezara yalnz gireceim, o zaman melekler bana 'syle sen onlarn dedii gibi miydin?' diye sorarlarsa ben ne

cevap veririm..." Nobel Bar dl'ne aday gsterilmek iin, Fethullah Glen'in ne yaptna ilikin birok kiinin kafasnda eitli sorular bulunsa da, adaylk teklifine kendi yorumuyla hayr dyen Glen'e ramen, grubu onu uurmaya kararlyd. Hani u, "eyh umaz, mritleri uurur" zde yiini hatrlatr biimde... Gelelim 2008 yl Mays ayna... Uluslararas ilikilere ynelik yayn yapan Amerikan Foreign Policy ve Prospect dergler nternet zerinden "Yaayan En Byk 100 En telektel" anketi dzenledi. Ortak anketten kan sonu dnya iin gerek anlamda tam bir srprizdi: Zira ankette en ok oyu alan, Fethullah Glen ad olmutu. 218 Szkonusu ankette Amerikal nl dnr Noam Chomsky 11'nci srada, kresel snmaya kar almalaryla ad ne kan ABD eski Bakan Yardmcs-aktivist Al Gore 12'nci, dnr ve aratrmac Bernard Lewis 13'nc, yazar-dnr ve bilim adam Umberto Eco ise ancak '15'inci sray alabilmiti. Dnr, sosyolog ve siyaset bilimci Jrgen Habermas'n 22'nci srada yer ald anket sonularnda, Papa XVI. Benedict 32'ncilikle yetinmek zorunda kalmt. Peki Glen nasl m birinci seildi? Buna kader mi demeli yoksa dijital (internet) oylamann nimeti mi? Gerek, anket sonucuyla ilgili olarak 2008 yl Temmuz aynda yaplan aklamada ortaya kt. Frigr PoIic_,, Fethullah Glen'e ok yakn bir gazete olan Zmm'n birinci sayfasnda Fethullah Glen'in dnyann yaayan en byk entelekteli yarmasnda aday olduunu birinci sayfasndan duyurmasyla birka saat iinde anket oy bombardmanna tutuldu. Glen'e oy veren ve "snf atlamaya istekli ve eitimli Mslmanlar" olarak tarif edilen bu kiiler oylamada, yalnzca Fethullah Glen'e deil Mslman lkelerden katlan adaylara da oy verdiler. Bu nedenle dnyann en byk entelekteli listesinin ilk 10 srasn hep Mslman lkelerden ankete katlan adaylar ald. Iin ilginci Fethullah Glen bile birinci seildiine armt. Anketin ardndan Foreign Policy ile bir rportaj yapan Glen 'Dnyada nemli biri olmay ya da nemli olarak biri seilmeyi d nnedim. Allah'a ve insanla hizmet etmeye altm" cevabn verdi. Hayat felsefesi gerei "nvan ve rtbelerden" uzak durduunu vurgulayan Glen, "Ancak nazik insanlarn bu takdirine kaytsz kalamam. Kendime yaktrnasam da Yaayan En Byk Entelektel olarak beni semeleri ok nazike" diyerek mutluunu da gizlemiyordu.

219 ngiliz Guardian gazetesine konuan Prospect editr David Goohart ise, "Fethullah Glen'in adn ilk defa duyuyorum" diyordu. Glen'in destekilerinin anketle "alay ettiklerini ifade eden Goohart, sonucun muhtemelen bu kiilerin abalaryla ortaya km olabileceine iaret ediyordu. 220 BENC BLM DARBE BELGES M, KOMPLO BELGES M? Glen hangi kehanette bulundu? Gereklii tartmal "rapor" nasl ortada kald? Pein yarglar ve tela la iler nasl kart? 221 DARBE BELGES M, KOMPLO BELGES M? Kitabn yazm tamamlandnda, sonucu Fethullah Glen ve hareketi hakknda bir-iki cmle ile bitirme niyetindeydim. Hatta 13 Haziran 2009 tarihli Zmm gazetesinin yorum kesinde bir yazarn aktard Fethullah Glen'in u grleri zerine duracaktm. Glen yle diyordu: "Herkesin bize gre, bizim hissiyatnuza gre sz sylemesi art deil. Akademisyenlik, objektif olmay gerektiren bir meslektir. Zaten bu trl toplantlarda esas olan da mdavele-i efkrdr. Ac-tatl, iyi-kt, cirkin-gzel btn yanlar ile ortaya konmaldr. Tenkitler olabilir ve olmaldr. Ama bunlar yapc olmal. Bizdeki eksiklii, yanl, kusuru gidermeye matuf olmal. Bunun yaninda eksik olarak grdkleri hususlar gidermemiz iin bizi tevik edici bir slupla dile getirilmeli. Hatta bizde heyecan oluturmal. Mkemmeli elde etmek bizin elimizde deil; onu sadece Allah yapar. Fakat gayret gsterir, alr ve abalarz." Bunu, effa?k konusundaki eletirileri karlamaya, hatta kendi adyla anlan hareketin yapsnn deiebileceine ilikin bir gr olabilecei zerinde duracaktm ki, 12 Haziran gn Taraf gazetesinde bir skandal haber yaynland. Haber "artk hibir ey eskisi gibi olmayacak" dedir222

tecek cinstendi. Gazetenin manetinde "AKP ve Glen'i bitirme Plan" bal yer alyordu. Gazeteye gre, Trk Silahl Kuvvetleri, AKP Hkmeti ve Fethullah Glen grubuna ynelik ypratma kampanyas plan hazrl yapmakla sulanyordu. Eski ad Genelkurmay Bakanl Psikolojik Harp Dairesi olan Genelkurmay Harekt Bakanl 3'nc Destek ube Mdrl'nde Nisan 2009'da hazrland iddia edilen ve Deniz Piyade Kurmay Kdemli Albay Dursun iek'in imzasn tad iddia edilen belge Ergenekon operasyonu kapsamnda tutuklanan eski bir asker olan avukat Serdar ztrk'n ofisinde ele gemiti. ztrk'n avukat ise bu belgenin dardan birileri tarafndan ofise konduunu iddia ediyordu. Dolaysyla lke gndemi bir anda Genelkurmay'da 'AKP VE GULEl\l'l BITIRME PLANI hazrland m? yoksa byk "bir KOMPLO ile mi kar karyayz tartmalarna kilitlendi. Bu nedenle kitabn sonu blmnde de bu tartmaya deinmek zorunluydu. O yzden nce Ergenekon soruturma ve davas sreinde oka tartlacak olan ve gerek mi sahte mi olduu tartmal olan belgeye gazetede yer ald kadaryla gz atalm. Plann "lcra" blmnde yle deniyor: Laik dzeni ykp slam devleti kurma hayalindeki AKP hkmeti ve Glen grubu bata, din oluumlarn faaliyetlerine son vermek iin allacaktr. Drt sayfalk plann "Durum' blmnde, "Ergenekon ad altnda, TSK'ya byk emei gemi emekli ve muvazzaf asker personel yersiz ithamlarla lekelenmektedir" saptamas yer alyor. "Ergenekon davasnn gndemi deitiriliyor havas olumadan" eylemler yaplmas isteniyor, Ergenekon kapsamnda tutuklanan muvazzaf ve emekli askerlerin irtica ile mcadele ettikleri iin cezaevine konduklar ynnde haberlerin n plana karlmas hedefleniyor. 223 Drt sayfadan oluan "rticayla Mcadele Eylem Plan" nn "Durum" balkl blmnde Ergenekon soruturmas eletiriliyorz rticai gruplar tarafndan TSK bata olmak zere devletin resm kurumlarn ypratmak zere youn faaliyetler yrtlmekte, Ergenekm ad altmda 'l`SK'ya byk emekleri gemi, emekli ve muvazzaf asker personele yersiz ithamlarda bulunularak lekelemeye allmaktadr. Btn bunlardan "vazife" karlmas gerektii belirti_ len planda bu grev "Irticai oluumlarn i yzn gstererek bu konudaki tereddtlere son vermek ve sz konusu rgtlere olan kamuoyu desteini ortadan kaldrmak Ergenekon kapsamnda yaplan ypratc kampanyalann etkisini azaltmak, TSK'ya ynelik olarak yaplan Olum-

suz propagandalara son vernektir" olarak tannlanyor. Ardndan ise plann Icra" blm geliyor ve u ifadeler kullanlyor: Laik ve demokratik dzeni ykarak, eriata dayal bir slam devleti kurma hayalinde bulunan AKP Hkmeti ve ona destek veren eitli gruplar ile Fethullah Glen grubu bata olmak zere radikal din oluumlar hakkndaki gerekleri gn yzne karmak, kamuoyunun desteini krmak ve faaliyetlerine son vermek zere bilgi destek faaliyetleri icra edilecektir. FETHULLAHILAR'DA SLAH YAKALANMASI SAGI-ANACAI( PLANIN "FAALYET" BLM: Ik Evleri'nde silah ve mhimmat bulunmas salanarak Glen Cemaati 'silahl terr rgt' iln Qdilgcek Ordu, "Glen Cemaati'nin, Ik Evleri basknlarnda bulunmas salanacak silah ve mhimmat sayesinde, Fethullah Silahl Terr Orgt olarak yarglanmaslnl" hedefliyor. Planda, Glen cemaatinin PKK ile ibirlii yapt; CIA, MOSSAD gibi kurulularla ilikide olduu ve Ergenekon Davas'n ynettii izlenimini yaratma amal eylemler var. 224 Plana gre, faaliyetlerin birbiriyle senkronize ekilde blm halinde hayata geirilmesi isteniyor. "Planlama ve Genel Faaliyetler blmnde yaplmas istenenler yle sralanyor: cra edilen propagandalarda dine kar olunmad temas ilenecektir. Eylemler Ergenekon davasnn gndemi deitiriliyor havas olumadan planlanacak, dinci medyann bu konuyu ilemesine imkn tannmayacaktr. "Fethullah Glen (FC)'ciler gemiyi azya aldlar, dorudan TSK'ya saldryorlar" temas ilenecek, bu kapsamda muhafazakar vatandalarn bile "Pes dorusu biz de Elhamdulillah Mslman'1z, ama FG'ciler resmen TSK'ya saldrmak iin provokasyon yapyorlar" dedirtecek almalar yaplacaktr. Sakncal/pheli kategorisindeki irticac subay ve astsubaylarn irticai propaganda yaptklarna dair ihbar almalar yaplacak, mteakiben bu kiilerin ahlaki ynden olumsuzluklar ile ilgili haberler yaptrlacaktr. rticac TSK personeline yaplan operasyon kapsamnda tespit edilememi dier irticai TSK personeline ynelik korkutucu propaganda gelitirilerek, bu kiilerin hata yaparak tespit edilmeleri veya kendiliinden zlmeleri salanacaktr. Asker su kapsamnda yaplacak Ik Evleri basknlarnda, silahl terr rgt oluturmak dorultusunda; si-

lah, mhimmat, plan vb. materyal bulunmas salanarak, FG grubu "Silahl Terr rgt" "Fethullah Silahl Terr rgt", (FST) kapsamna aldrlacak ve soruturmalar asker yarg kapsamnda yrtlecektir. Ilml slam konusu zellikle vurgulanacak, FG'cilerin ABD gdmnde hareket ettikleri ve lslam'n orjinalini bozmak istedikleri hususu youn olarak dile getirilecektr. 225 Plann son blmnde ise "Kara Propaganda Faaliyetleri"ne yer veriliyor. Ite o blm: eitli bilgi ve belgelerle ilgili ortaya yem atlarak yakalanan personel hangi gruba ait olursa olsun FG'ci olduklar eklinde ifade vermeleri salanacak ve bahse konu personelin ad basnda duyulduktan sonra ahlaki adan olumsuzluklar ile ilgili haberler yaptrlacaktr. Yukarda aklanan ekildeki personelin, sradan dahi olsa arkada evresindeki en olumsuz kii onlarn en yakn arkada gibi gsterilerek, FG'cilerin i y zym gibi dnlmesi salanacaktr. hbara dayal ev basknlar yaptrlarak, buralarda silah ve mhimmatn yan sra, FG'ciler ile irtibat kurulmas istenen oluumlara (Yahudilik, CIA, MOSSAD, Moon Tarikat, Humeyni vb.) ait objelerin ayn ortamda bulunmas salanacaktr. Ev basknlar kapsamnda Alevi dmanln krkleyici bilgi ve belgelerin bu evlerde bulunmas salanacaktr. CANLI YAYINLARA BALANALIM zleyici veya dinleyici kitlesi fazla olan radyo, televizyon programlarna farkl bir kimlikle, canl yayn esnasnda, telefonla balanlarak; FG'ci maskesi altnda konumalar yaplarak tahrik olmu bir FG'ci gibi, "Evet kardeim, bizimle uraan herkes Ergenekoncudur. Onlarla uramak bizim boynumuzun borcudur. Bizimle uramaya kimsenin gc yetmez" eklinde aklamalar yapmas salanacaktr. Plann son blm AKP'nin paralanmasna dnk u cmle ile bitiyor: AKP mensubu kilit haberlemecilere kamuoyuna elikili aklamalar yaptrlarak, parti-hkmet ierisinde ciddi anlamazlk ve blnmeler yaanyormu 226 eklinde alglanmas salanacaktr AKP mensuplarnn, lkemizde ekonomik krizin etkisi-

nin ciddi olarak hissedildii bir dnemde, lks yaamlarndan taviz vermedikleri ynnde haberler yaptrlarak, bu durumun hem "slam anlayyla elitii" hem de uygulamaya altklar "Halk Adam" yaklamlarnn gerei yanstmad konusunda kamuoyu bilgilendirilecektir. Ergenekon Davas'nda sank konumundaki emekli ya da muvazzaf askerlere sahip klacag belirtilen planda "Szkonusu TSK personelinin masum olduu, irticayla etkin ekilde mcadele ettikleri iin zerlerine iftira atld eklinde haberler yaptrlacak, gerekli hassasiyet salanacak." "Medya Faaliyetleri blmnde ise Ergenekon operasyonuna atf yaplarak, TSK mensuplarnn "masum" oldugu ynnde haberler yaptrlmas isteniyor: Ergenekon kapsamnda tutuklanan TSK personelinin masum olduu, irticayla etkin ekilde mcadele ettikleri iin zerlerine iftira atld eklinde haberler yaptrlacaktr. Yakalanan veya zlen TSK personelinin bizim belirlediimiz temalar dogrultusunda beyanda bulunmalar ve bu aklamalarn basnda geni yer bulmas salanacaktr. Ermenistan ve Yunanistan ile ilikilere de deinen planda, iki lke ile ilgili kamuoyunda tepki uyandracak haberlere yazl ve grsel medyada srekli yer verilmesi hedefleniyor. Ama yle anlatlyor: Milliyeti partilerin bu ekilde taban geniletilmeli. AKP, kamuoyunda zora dmeli... Ermenistan ve Yunanistan ile ilgili kamuoyunda tepki uyandracak haberler srekli gndemde tutularak milliyeti partilerin tabannn geniletilmesi saglanacaktr. Plann "Dman Unsurlar" blmnde ise TSK'nn 227 ypratlmak istendii ileri srlyor. Bunun gerekleri ise yle sralanyor: Atatrk lke ve nklaplar'n ortadan kaldrarak, laik demokratik, sosyal hukuk devletini ykmak ve yerine din esaslara dayal bir rejim kurma hedeflerini engelleyecek tek kurum olarak TSK'y grmekte. Elde ettikleri 'l`SK'y ypratc bilgi ve belgeleri kendilerine mzahir medya organlar kanalyla yaynlamakta. Halkn youn ilgi gsterdii birlik ve beraberlik mitinglerini Ergenekon tarafndan maksatl olarak planlanm gibi gstermekte. TSK'nn Ergenekon ats altnda, bata PKK terr rgt olmak zere eitli terr rgtleriyle ibirlii yaptn iddia etmekte.

st dzey komutanlar hakknda Yahudi, Ermeni, Sabetayc vb. olduklar eklinde aslsz haberler yaplmakta. Kamuoyunu megul etmek ve bilgi kirlilii yaratmak zere TSK personeline ait olduklarn iddia ettikleri ses ve grnt kaytlarn yaynlamaktadrlar. Planda, irticaya kar kullanlanacak "Dost Unsurlar"a da yer veriliyor. te o 'dostlar': Basn ve yayn organlar kanalyla irticai gruplarn i yzn gsteren propaganda almalar planl bir ekilde yrtlmekte. TSK personeli ve ailelerine ynelik bilgilendirme faaliyetleri icra edilmekte. TSK ierisine szdrld deerlendirilen personel ve aileleri ile bunlarn irtibatta olabilecekleri kiiler takip ve kontrol altna alnmakta. Bilgisayar ve dokman gvenlii konusunda tedbirler arttrlmaktadr. 228 Vatandalar tarafndan youn olarak izlenen ve gndemdeki olaylar hakknda kamuoyunu yanl ynlendiren, Kurtlar Vadisi, Kollama ve Tek Trkiye benzeri diziler hakknda olumsuz haberler yaptrlarak sz konusu dizilerin gvenilirliinin yitirilmesi salanacaktr. Plann "Kara Propaganda Faaliyeti" blmnde u cmleler yer alyor: "nternetteki ses kaytlar irticaclar tarafndan yaynlanm gibi gsterilecek. Ama dinleyenlerin bizi hakl bulaca tarzda ses kaytlar dzenlenecek." Planda ayrca skender Evrenesolu gibi isimlerin kullanlmas, Milli Eitim Bakan'nn ypratlmas da var. Son dnemde geni yank bulan ses kaytlar bilgi kirlilii yaratmak zere irticaclar tarafndan yaynlanm gibi gsterilecek, ama dinleyenlerin bizi hakl bulaca tarzda ses kaytlar dzenlenecektir. skender Evrenesolu, mer ngt gibi hazrda beklettiimiz elemanlara medyatik eylemler ve sylemler yaptrlacak ve bu kiiler FG'ciler bata olmak zere dier irticai gruplarla zdeletirilerek, kamuoyunun tm bu gruplar arasnda benzerlik kurmas salanacaktr. Nurettin Veren gibi isimlerin TV programlarnda FG grubu hakknda bizim istediimiz temalar dorultusunda

aklamalar yapmalar salanacaktr. Kurdolu Cemaati vb. dier cemaatlere mensup TSK personelinin TSK ile ilikileri kesilirken FG grubuna mensup olduklar iin atldklar eklinde haberler yaptrlarak, kamuoyunda FG grubunun byk yara aldnn dnlmesi salanacaktr. PKK terr rgtnn Dou ve Gneydou Anadolu blgeleri ile lrak'n kuzeyinde bulunan FG'cilere ait okul, dershane ve yurtlara eylem yapmyor olmasnn iki rgt arasnda ba olduu ve anlatklarnn ak bir gstergesi olduu ynnde haberler yaptrlacaktr. 229 Milli Eitim Bakanl1'na bal okul rencilerine ait ibadet, grnt ve haberlerinin medyada youn olarak yer almas salanarak, Milli Eitim Bakan kamuoyu nez.. dinde ypratlacaktr. Bu plann gerek olup olmad zerinde ok duruldu. Olaslklar sraland. nk belgenin altnda imzas olan Kurmay Albay DUTSUU iek, belgeyi kendisinin hazrlamadn iddia ederken, Genelkurmay Bakanl, ilk inceleme sonularna gre belgenin TSK bnyesinde hazrlanmadn aklad. Belgenin fotokopi olmas bilimsel bir sonu elde etmeyi zorlatryordu. Belge zerindeki imzann Albay Dursun iek'in imzasyla "benzgq-lik" tad Iandarma, Polis, Adli Tp Kurumu gibi kurumlar tarafndan savunulmakla birlikte bu durum, belgenin gerek olduu ya da olmadn ispatlamaya yetmiyordu. Belge gerek miydi, sahte miydi? Fethullah Glen Cemaati'ne yaknl ile bilinen gazete ve televizyonlar belgenin sahte olabilecei ihtimaline hi deinmeden, doruluu ispatlanmasna yaynlar yapmay tercih etti. Zaman Gazetesi Genel Yayn Ynetmeni Ekrem Dumanl'nn 15 Haziran 2009 gnk yazsnn bal "Sust" idi. yle diyordu Dumanl: "Laf hi eveleyip gevelemeye gerek yok, Bu bir sust yakalanma halidir. Eskiler buna hukukta crm- mehut derlerdi. Yani sua teebbs eden birinin tam i bandayken yakay ele vermesi. Aynen byle oldu; asrn komplosunu hazrlayanlar tam i bandayken elektrikler yand ve karanlk planlar gn yzne kt. Taraf gazetesi tarih bir habere imza att..." Dumanl belgenin darda hazrland ve Serdar 230

ztrk'n brosuna konduu ihtimalini dnmedii gibi byle dnenlere de yle sesleniyordu: Neymi? 'Acaba eylem plann polis mi koymu?' Akla Ziyan bir teori .... Bu saatten sonra yakalanan plann sahte olduunu iddia edecekleri somut bilimsel delillerin beklediini sylemgye gerek yok. Dumanl'nn 18 Haziran 2009 tarihli yaznn bal ise 'Bu ne tela? idi. Taraf gazetesi "AKP ve Glen'i bitirme plan" baln am ve tyler rpertici bir belgeyi yaynlad. Bu bir dnm noktasdr. Belge doru da olsa, sahte de olsa artk hibir ey eskisi gibi olamaz. HSEYN GLERCE ISLAK MZA TEZNE SARILDI Zamm gazetesinin nemli yazarlarndan ve Fethullah Glefin dostu Hseyin Glerce, belgeyi yaynlayan Taraf gazetesinin bile "double check" etmedii yani dorulatmad belgenin gerek olduunu kabulleniyordu. Hatta ileri Bakan Beir Atalay tarafndan da yalanlanan, "belgenin slak imzal olan rnei polisin elinde" iddiasna da sarlmay tercih etmiti. Glerce "Doru belge darda ne geziyor?" baln tayan 19 Haziran ZOO9 tarihli yazsnda yle diyordu: ...Babakan Erdoan'dan CHP lideri Bayka1'a, medyada hi tahnin edemediimiz isimlere kadar, verilen tep231 kilere bakyorum, bu belgenin dogru olduuna dair kanaatim giderek gleniyor. Hele Sayn Babakan ile Sayn Genelkurmay Bakan arasndaki grmeden sonra da, AK Parti'nin, sivil yargya bavurma kararll kanaatimi teyit ediyor; bu belge sahih ve Babakan Erdogan'n bu konuda bir tereddd yok gibi. Hatta Sayn Babakan, Tarafn konuyu gndeme getiren manetinden sonra, baka bilgi ve belgelerden de haberdar olmu olabilir. Ayrca, belgedeki imzann "slak imza" olmas, yani belgenin fotokopi ya da bilgisayar kts olmamas da baka bir kuvvetlendirici unsurdur. Tutanak tespitindeki kamera kaytlar, sank avukatlarnn imzalar, bunlarn hepsi belgenin doruluu ynndeki saglam delillerdir.

TA RA F'TAN OLASILIKLAR Belgeyi gerek olup olmadna bakmadan muhabirin kaynaklarna gvenerek yaynlayan Tnrfgazetesi ise tm olaslklar zerinde duruyordu. Bu olaslklar Taraf gazetesinden Yasemin ongar 17 Haziran 2009 gnk yazsnda yle sralad: Birincisi, sz konusu plann Trk Silahl Kuvvetleri iinde emir-komuta zincirine uygun olarak, Genelkurmay Bakan'nn bilgisi dahilinde hazrlanm olas senaryosudur Orgeneral Babug'un bu olaslgn gndeme getirilmesini bile hakaret" saymas dorusu iimi biraz rahatlatyor ve Babu'un samimiyetine inanmak istiyorum. Zira aksi bir durum, Babu'un grevden alnmas arlarn hakl klmakla kalmaz, Trk Silahl Kuvvetleri'nin 'emir komuta zinciri" altnda bir btn olarak hastaland232 n, kirlendiini, rmeye yz tuttuunu dnmemizi gerektirir. Ve bu, Trkiye'nin istisnasz her vatanda iin korkutucu bir senaryodur. Ikinci senaryo, sz konusu belgenin Trk Silahl Kuvvetleri iinde, emir-komuta zinciri haricinde ve Genelkurmay Bakan'nn bilgisi dnda hazrlanm olmasdr. Bu da ok vahim ve Taraf a ulaan bilgiler erevesinde maalesef, u an iin en kuvvetli olaslktr. Vahim, nk bu olasln doru olmas, ordunun iinde kendi toplumuna kar su ilemeyi planlayan bir cuntann var olduu ve Ergenekon'la birlikte ya da Ergenekon adna hareket ettii anlamna geliyor. Dahas, bylesi bir cuntann varlndan Genelkurmay Bakan'nn ya bihaber olduunu ya da haberdar olmasna ranen bugne dek gerekeni yapmadn, yapamadn gsteriyor. Her iki olaslk da, orduyu gvenilmez klar ve bu, asker-sivil herkes, hepimiz iin rktc bir durumdur. nc senaryo, polisin Ergenekon tutuklusu Serdar ztrk'n ofisinde ele geirdii belgenin sahte" olmas ve belgenin altnda imzas bulunan subay tarafndan deil, Ergenekon'la balantl asker ya da sivil baka bir ekipe hazrlanm olmasdr. Bu da, Ergenekon zanllarnn Trk Silahl Kuvvetleri'ndeki baz subaylar adna sahte belge dzen-

lediklerini, bu yolla, o belgelerin altna imzasn attklar subayn yaptrm gcnden yararlanarak, asker-sivil baz ahslar su ilemeye sevk ettikleri ihtimalini gndeme getirir. Bu ihtimalin vahameti, sadece Ergenekon'un ne kadar tehlikeli bir rgtlenme olduunu deil, ayn zamanda Trk Silahl Kuvvetleri dahil birok devlet kurumunun 233 Ergenekon tarafndan istismar edilmeye ne kadar ak ol dugunu gstermesindedir. Drdnc senaryo, sz konusu belgenin sahte, plann da tamamen dzmece bir plan olmas ve altndaki im zann dndrdg gibi Trk Silahl Kuvvetleri ya da bulundugu yerin dndrdg gibi Ergenekon etesi tarafndan degil, bir baka evre ya da kurum tarafndan hazrlanm olmasdr. Yaznn sonunu beklemeden syleyeyim; bu senar yonun doru olmas Ergenekon Davas'n kertir ve Trkiye'de devletin iine szdgn, baka birok olaydan ve belgeden bildigimiz o kirli, karanlk yapnn deifre ve tasfiye edilmesini zorlatrr. nk bu senaryonun dogru olmas, o sahte belgenin polis tekilat iinde Ergenekon soruturmasnda sorumluluk stlenmi birileri tarafndan hazrlandn ve ayn kiiler tarafndan Ergenekon zanls ztrk'n eyalar arasna konduunu dnmemizi gerektirir. Bu da, Emniyet tekilatnn hastaland, kirlendigi; polisin iinde bir su oda olduu ve bu odan Trk Silahl Kuvvetleri'ne kar komplo dzenledii anlamna gelir. Ve bu. durum, Glen cemaati bata olmak zere, toplumun dindar kesimlerini de bir btn olarak ok ar ve haksz bir thmet altnda brakr." lerleyen gnlerde Taraf gazetesi belgeyi sahiplenmekteki tereddn ak ediyor, hatta deyim yerindeyse "bebei cami avlusuna terk ediyordu." Taraf'n 12 Haziran tarihli "AKP ve Glen'i bitirme plan" baln tayan manet haberinin drt gn sonrasnda (16 Haziran 2009) "Savclarn ilk darbe zirvesi" balyla verdigi haberde "Ergenekon soruturmasn yrten savclarn Istanbul Cumhuriyet Basavc Vekili Turan olakkad ile iki saat sren bir grme yaptklar belirtiliyor ve devamla u ifadelere yer veriliyordu: 234 "te yandan gerek olup olmad tartlan belge dn Istanbul Cumhuriyet Basavcl tarafndan gerekli incelemenin yaplmas iin kurye ile Genelkurmay

Bakanlfna gnderildi. Fotokopi olduu belirlenen belgenin iek'e ait olup olmad kriminal incelemeden sonra ortaya kacak. Ergenekon soruturmas kapsamnda tutuklanan Avukat Serdar ztrk'n ofisinde yaplan aramada ele geirilen "AKP ve Fethullah Glen'i Bitirme Plan nn zerinde ise slak imza olduu iddia edildi. Tarafa konuan yetkililer arama annda ele geirilen belgelerin kameraya alndn hatrlatrken, plann harddiskten veya bir CD'den kmadn, ztrk'n ofisinde metin halinde bulunduunu ve belgenin zerindeki imzann slak olduunu sy1edi." Tarnfn bu dorultudaki haberine ramen daha sonra 'belge" olduu iddia edilen metinlerin zerindeki imzann da slak inza olmad ortaya kt. Genelkurmay Bakanl Askeri Savcl 24 Haziran 2009 gn yapt aklama ile Taraf gazetesinde ki habere konu olan belgenin, Genelkurmay Bakanl Kararghfnda dzenlenmediinin tespit edildiini, byle bir belgeyle ilgili olarak gerek elektronik ortamda, gerek se yazl kaytlarda herhangi bilgi, belge, emir veya ema reye rastlanlmadn aklad. Aklamada, fotokopi belgede imzas grlen Dursun iek hakknda takipsizlik karar verildii u cmlelerle anlatld: "Anlan belgenin Genelkurmay Bakanl'nda hazrlan Inad, byle bir belgenin mevcut olmad anlaldn dan ve asl bulunmayan fotokopi belgenin 4. sayfasndaki imza blounda Albay Dursun iek'in isminin zerinde yer alan imzann, pheli Deniz Piyade Kurmay Alba) 235 Dursun iek'e ait olduuna, bu belgenin hazrlanmas ve herhangi bir kiiye verildiine ilikin pheli hakknda delil bulunmadndan, soruturma konusu olay ve pheli Dursun iek ile ilgili olarak itiraz yolu ak olmak zere kovuturmaya yer olmadna karar verilmitir." Askeri Savcln aklamasndaki teknik ayrntlar bir kenara braktmzda en nemli cmlelerden birisi de uydu: "Taraf gazetesinde yaymlanan belgenin aslnn mevcut olmamas nedeniyle, bu belgenin hangi amala kim veya kimler tarafndan retildii, retenlerin amalar, zellikle Trk Silahl Kuvvetleri'nin bir ekilde hedef alnp alnmad ve belgenin Taraf gazetesi muhabirine ulatrlmasyla ayn gazetede yaymlanmas olaylar hakknda adliye mahkemelerinin grevli ve yetkili olduklar anla-

ldndan, itiraz yolu ak olmak zere Genelkurmay Bakanl Askeri Savclfnn grevsizliine, soruturma dosyasnn gereinin takdir ve ifas iin grevli ve yetkili Istanbul Cumhuriyet Basavcl?na gnderilmesine karar verdi." Bylece belgenin gerek olmayabileceine ilikin nemli bir hukuki gelime ortaya kt. Ite o zaman "belge sahte mi?" sorusu daha kuvvetli sorulmaya baland. Belge sahteyse kim hazrlamt? Bunun iin de iki olaslk vard. Buna gre belge ya Ergenekon'la balantl birileri tarafndan TSK ile Hkmet'in arasn amak iin hazrland, ya da Emniyet ve Adliye'de belli bir kadrolamaya sahip olduu bilinen Fethullah Glen Cemaati tarafndan. Her iki iddiada ortadayd. 236 Bu konuyu dosyann gnderildii stanbul Cumhuriyet Basavcl'nn incelemesi sonulandracak. Tm bu tartmalardan geriye Genelkurmay Bakan Orgeneral Ilker Babu'un "Ya belge gerek karsa? sorusuna verdii "Silahl Kuvvetler bu konuda ok ciddi ve effaftr. Gereken neyse onu yapacaz." "Ya belge sahte karsa? sorusuna da "Ne yapacamz hep birlikte g receiz. Btn Trkiye grecek" eklinde verdii cevap kalacakt. Dosyann stanbul Cumhuriyet Savc1l'na gnderilmesinden de sonuca hukuk yoluyla varlaca kesin grnyon GLEN'DEN AVCI'YA CEHENNEM GNDERMES Kitap ktktan ve sat 500 bini bulduktan sonra yaanan tartma ortamnda cemaatin gazete ve televizyonlar Hanefi Avc'ya ok sert tepki gsterdi. Avc'y eini aldatan adam olarak itibarszlatrmak iin epey emek verdiler. Cemaat gazeteleri ve gazetecileri ok iyi tandklar ve onlarn akllarna bile yatmayacak ekilde Devrimci Karargah rgt yelerine yardm etme iddialarn srekli gndemde tutular. Bunun yannda ei enay Avc adna ruhsatlandrlm bir kalenikof silahn ruhsatsz oldugunu, sahte kimlik rettiini ne kardlar. Oysa silahn namlusunda enay Avc'nn ad yazyor ve ruhsat da buluruyordu. Kimlikler ise baka lkelerde katld operasyonlarda kulland kimlik ve pasaportlard. Bu konularda tartma srerken Avc'nn 28 gn nce boaltt Eskiehir Emniyet Mdrl odasnda 24 adet yasad dinleme kasetleri bulunuverdi.

Avc tm bunlarn komplo olduunu ve cemaat operasyonu olduunu vurguluyordu. Olaylar dardan izleyen birisi, cemaatin gerek d dedii iddialarn zerinde fazla du rnamas gerektiini bilir. Ancak soukkanl durmak 237 bir yana Avc hakkndaki iddialarn cemaatin gazete ve televizyonlarnda ve imha amalarcasna gndeme getirilmesi kafalar kartryor. Nitekim bu konudaki son sz Fethullah Glen syledi. Glen Avc'nn iddialar konusunda soukkanl bir aklama yapt: "Vurana elsiz, svene dilsiz olsak" dedi. Ancak bir gn sonra(11 Ekim 2010) yapt bir aklamada hem kendisini konumlandrd nokta hem de cemaat hakknda iddialarda bulunacaklara nemli mesajlar veriyordu. Glen unlar sylyordu: Fethullah" yaktrmalarndan ok rahatsz oluyorum. ayet milletimizin bu harekete sahip kmas illa bir ekilde tarif edilecekse, "Muhammedi ruhun toplumun sinesinde yeniden canlanmas" denilebilir. Ya da yaplan hizmetler, sonraki dnemler itibariyle, Ahmed Yesevi, Hazreti Mevlana, Yunus Emre veya Hasan azil, Abdulkadir Geyln, ah- Nakibend ve Ahmed Rif hazerat gibi byklerle temsil edilen sevgi ve efkat ruhunun bu asra uygun bir makamla yeniden seslendirilmesi ve evrensel insan ruhun aa gre tercmanl olarak grlebilir. -teden beri herkes bilir ki, heyecanlarmn dorukta olduu dnemde bile ben "-c"ya, -cu"ya kar sava ilan ettim. Elimden gelse o c", "cu"yu alfabeden kararak gmer, zerine kayalar yerletirir ve bir daha dirilmemeleri iin elimden gelen her eyi yaparm. Hatta biraz byk de sylemi olabilirim; fakat, bu c" ve cu" benim bamn tac, bam kaldrm ta misill ayann altna koymaya mde bulunduum Abdlkadir Geylani ya da Muhammed Bahauddin Nakibend hazretleri gibi byklerin icad bile olsa ben yine onu gmerim. Belli bir dnemde konjonktrel olarak bazlar o ifadeleri kullanm olabilir; fakat, bunu onlarn kendi zamanlarnn gerei olarak grdklerine inanyorum. Dolaysyla, Fethullah" gibi yaktrmalar yaplmasn ve o trl mlahazalara sapl238 masn lanetliyorum. Eer yle bir meseleye sahip kyorsak, Allah bizi yerin dibine batrsn; yoksa, -benim efkat, mlayemet ve merhametim, bizi yle bir isnad altnda brakanlar hakknda "Allah onlar yerin dibine batrsn' dememe cevaz vermiyor- onlar Allah'a havale ediyorum. Bu harekete gnl veren insanlar, ucu bucu olduklar iin deil, grdkleri Kurani manta ve yaplan ilerin makuliyetine inandklarndan dolay her trl fedakar la katlanarak vatana, millete ve insanla hiznet edi

yorlar. Bu hareketin srr, -cami cemaatinin namaz iin biraraya gelmesindeki tabiilik gibi- iin mantkliinde ve makuliyetinde aranmaldr. Kalbi ayn his ve heyecanlar la arpan ve insanln imdadna komaya amade bulu nan insanlarn, cehalet, fakirlik ve ihtilaf gibi hastalklarla mcadele konusunda yaplan arlara topyekn icabe etmesinde aranmaldr. -Bugn 120 ksur lkeden Trke Olimpiyatlarfna itirak ediliyor; fakat, en azndan bir ya da birka kltr lokali ve lisan kursuyla hizmet edilen yerler de saylacak olursa, belki 180 lkede adanm ruhlar lkemizi temsil ediyorlar. Merhum Blent Ecevit, "Devlet-i Aliyye ok gl olduu dnemde bile bu lde almaya muVaf_ fak olamad" demiti. Dalas dnyann drt bir yannda alan o messeseler ve yaplan onca hizmetler, Anadolu insannn ok snrl imkanlaryla gerekletirildi. ayet bu insanlar, iin makuliyetine inanmasalar ve bu makuliyet etrafnda toplanmasalard, byk devletlerin bile stesinden gelemeyecekleri bu ilerin altna girerler miydi? Bu adan, nakuliyette benimsenmi bir i, falana filana nisbet edilemez. -Son gnlerde emniyet tekilatndan birisinin "falan yerde kadrolama" gibi ok yakksz iddialar oldu. Allah taksirtn affetsin, Allah insanlar cehenneme gitme yoluna drmesin, sukut ettirmesin. Hi kimse iin yle bir akbeti dlemem. Ell senedir aleyhimde yaz yazan 239 birisi iin bile Cehhennemle cezalandrlmas aklmdan geince odama girip alam ve "Hayr ya Rabbi, yle yapma; hidayet et, Cennefe gitsin" demiimdir. Kimse hakknda olumsuz konumam. Nalna mhna gitmi insan, aslnda kendi deerine mh akyor, kendi kymetine bir nal vuruyor demektir. O mum uzun srmez; yalanc demiyorum, terbiyem msaade etmez; fakat, o mum uzun srmez, srse bile yatsya kadar srer ve sner. -Hrriyet Gazetesini okuyan insanlar oradaki ke yazarlarna sayg duyabilirler; Milliyet'i okuyanlar da oradaki ke yazarlarna sayg duyabilirler. lin arkasndaki patrona sayg duyabilirler. Onlarn "evet deyin" ya da "hayr deyin" eklindeki ynlendirmelerine gelebilirler. imdi o gazete patronlarnn ya da yazarlarnn duygu ve dncelerini paylaan, onlarn ortaya attklar nazariyeleri, felsefi ve dnyevi grleri benimseyen insanlara a'c, b'ci, c'ci m diyeceiz. Ben sadece belli insanlara ve gizli kapakl deil, herkese ve herkesin duyaca ekilde, "Elinizdeki imkanlar sonuna kadar kullann ve dnyann drt bir yanna aln, okullar an; drt okulun olduu yerde drt tane daha an, hendes gcnileyin. Ruhunuzun ilhamlarn muhta gnllere boaltn." diyorum. Bu ary makul bulan kimseler, ellerindeki imkanlarla insanla faydal olmaya alyorlar. Szlerime deer verenler, emniyet tekilat iinde de, mlkiyede de olabilir. Ben bilemem ki onlar. Ben burada (Pensilvanya'da) ya-

yorum ve sylediim eyleri de herkesin duyup bilecei ekilde sylyorum. Gazeteye ilan m vermeliyim; "Bana sempati duyanlar, zinhar sempati duymasnlar; yoksa iki elim Allah'n huzurunda onlarn yakasnda olsun" mu demeliyim?!. Bu adan, meselenin -c, -cu ile hi alkas yok. Baz kimseler size sempati duyabilirler; bu emniyette de olabilir, mlkiyede de olabilir, adliyede de olabilir, dnyann baka yerlerinde de olabilir. nsanlar iin makuliyetine gnl veriyorlarsa, meseleyi baka yerde aramamak, c'ya cu'ya balamamak lazm. 240 -Ben z be z Anadolu ocuuyum. Bir insann, kendi millet fertlerini yine kendi memleketindek baz muesseselere girmeleri iin tevik etmesine szma denmez. Tevik edilen insanlar da o messeseler de bu lkeye ait. Kastedilen manadaki szmay belli bir dnemde bu milletten olmayanlar yaptlar. Evet, bir milletin ferdi, kend mllet iin var olan messeselere szmaz; hakkdr, grer oraya; mlkyeye de girer adliyeye de, istihbarata da girer harciyeye de. Unutulmamaldr ki, kadrolama, szma, oalma trnden iddialar ortaya atanlar ve bunlarla vazfeperver insanlar sindirmeye alanlar, hemen her devr~ dc bu iftiralarnn arkasna saklanarak ve hedef artarak kendi felsefeleri adna belli yerlere szm, kadrolam ve oalm kimselerdir." 241 SONU FETHULLAH GLEN HAREKET SYASETN NDE Fethullah Glen, adyla anlan hareketini diyalog ile gelitirdi. "Dinler aras diyalogdan" sz etmiyorum. Siyaset ve medya ile diyalog bymede etkili oldu. Son dnemdeki tm siyaseti, yazar ve gazeteci ile kurduu diyaloga ok nem verildi. Cemaatin bymesi devlet kadrolarnda yer bularak oldu. Cemaat siyasi aklamalardan uzun yllar uzak durdu. AKP hkmetiyle en byk ittifak Ergenekon operasyonlar srasnda yapt. .Ayrca AKP hakknda alan kapatma davas ve 2007 seimleri yaknln zirveziydi. Ama 'Trkiye Fethullah Glen'in siyaset zerine en nemli szn 2010 yl Haziran ay banda duydu. Hkmetin desteini de arkasna alan nsani Yardm Vakf'nn Mavi Marmara gemisi srail'in ambargo altnda tuttuu Gazze'ye yardm iin yola km, ancak uluslararas sularda urad basknda dokuz Trk vatanda hayatn kaybetmiti. Herkesin srail'i sulad ve burnundan soluduu bir ortamda Fethullah Glen ABD'nin byk gazetelerinden Wall Street Iournal gazetesine bir aklama yapt. "Grdm eyler hi de ho deildi. ok irkin ey-

lerdi" dedi ve ekledi: "Organizatrlerin Gazze'ye yardm gtrmeden nce srail'le uzlama yolunu sememeleri faydal sonular dourmayacak ekilde otoriteye ba kaldrmaktr. Cazze'ye yardm gtren gemilerin nder organizatrlerinden biri olan ve _100'den fazla lkede yardm faaliyetleri gerekletiren Insani Yardm Vakf'ndan (IHH) 243 ksa bir sre nce haberdar olduunu syleyen Glen, lHH'nin politik bir ama gdp gtmediini sylemek olay deil" dedi. Her aklamasnda srail hkmetini erden yere vuran diplomatik ilikileri askya alan hket, Glen'in bu eletirisine yant vermedi. Yalnzca Klr Bakan Erturul Gnay'n azndan "Uzaktan bakna demek ki baz eyler yle grnyor" sz kt. Oysa kmet yetkilileri Mavi Marmara gemisinin anbargoyu lme giriimi ile ilgili eletirilere verdii en hafif tepki; srail basnnn azyla konuuyorlar" eklindeydi. Glen'e kar yumuak tavrlardan birisini de o gemide lan HH Bakan Blent Yldrm gsterdi: Yldrm yle onutu: "Fethullah Glen byk iyilikleri dokunmu, deerli bir Hoca Efendi. Erzurumlu olduum iin kendisini radan da tanrm. Keke bu aklamay yapmadan nce izimle grseydi. Bu konuyu kendisi ile greceim. lemen deil belki ileride. Belki de yz yze grrm. ima zldm. Keke aklama yapmadan nce bizimle le konusayd. Bu aklama Trk d politikasna verdii ok nemli bir ayard. ABD nezdinde eksen kaymas tartmalar yaand bir srete Glen adeta bir koalisyon orta gibi nisiyatifi ele alm, hkmet de buna sessiz kalmt. Glen siyasette en nemli mdahalesini 12 Eyll 2010 gn yaplan referandumda yapt. AKP hkmetinin ;etirdii anayasa deiiklii nerilerini ieren paketine Evet" denilmesini isteyen Glen, "Elimde olsa mezardaki lleri bile kaldrp evet oyu verdirirdim dedi. Ve Glen yzde 58 oranndaki evet oyunun kmasnlan duyduu memnuniyeti aka da dile getirdi. Artk Glen siyasetin iinde deil tam gbeindeydi. Aslnda bunun iareti AKP ve Glen'i Bitirme Plan" liye bilinen lrticayla Mcadele Eylem Plan'nn alglan iiminde gizliydi. Bu belge 4 Haziran'da avukat Serdar ztrk'n bro244 sunda ele geirildi. 6 Haziran'da savclk dosyasna girdi, 12 Haziran'da ise Taraf ta yaynland.

Haberin Taraf gazetesinde yaynlanmasndan bir gn sonra Fethullah Glen'in Amerika'da yaad iftlikten yapt video aklamasyla birlikte cemaate yakn gazete ve televizyonlar, belgenin gerek olup olmadna bakmadan bir kampanya balatt. Belki kendilerinin de dnda meydana gelen gelimeler hakknda bu kadar ani ve olaanst byk tepkinin herkesin kafasnda phe yaratmas doald. Gelimelerin iine TBMM'nin, siyasetilerin, devletin birok kurumunun girmesinin yannda, tartmann iddetlenmesi asl olarak belge olduu iddia edilen drt sayfalk metinde iktidar partisi AKP'nin de hedef olarak gsterilnesiydi. AKP ile Glen Cemaati'ni hedef ald belirtilen ve gereklii konusunda ciddi pheler bulunan belgede her naslsa, AKP ile Glen Hareketi arasnda bir zdelik yaratlmst. Bu zdeletirme abas belge Taraf gazetesinde yaymlanr yaynlanmaz cemaate yakn olduu iddia edilen kiilerin ke yazlarnda da kendini gsterdi. rnein Taraf gazetesi yazar Polis Akademisi retim yesi Do. Dr. nder Ayta, AKP'nin son genel seimlerde ald oyun nemlice bir blmnn Fethullah Glen Cemaati'nden geldiini yle anlatyordu: "AKP, son milletvekili seimlerinde, en az yzde 11'lik bir oyu Glen Hareketi'nden ald. Glen Hareketi, daha nceden merkez sadaki hibir partiyi desteklemedikleri kadar youn bir biimde AKP'yi desteklediler. Yani AKP'nin yzde 47'lik oy oran iinde yzde 11 FGH'ye aitti. Eer bu iddia gerekse, Fethullah Glen grubunun yzde ll oranndaki oy desteinin ekilmesi halinde AKP'nin 245 iktidar tehlikeye decei gibi bu oy orannn destekledii baka herhangi bir parti iktidar olabilir yorumlarna yol at. Yani herhangi bir siyasi partix art Fethullah Glen Grubux eittir iktidar sonucu kyordu. Bu yorumlara gre AKP+FGH=ktidar gibi bir denkleme ulamak da mmknd? Verdii rakama baklrsa, siyasi parti kurmas halinde yzde 10 barajn aacak gce ulaan Fethullah Glen Hareketi ile AKP'yi ayn karede gstermeyi amalad belli olan "Irticayla Mcadele Eylem Plan" baln tayan dokman, "artk hibir ey eskisi gibi olmayacak" yargsn da pekitirdi. Emekli Genelkurmay Bakan Orgenaral Babu'a gre de ortaya kan belge, son dnemde Trk Silahl Kuvvetleri'ni ypratmak zere "medya zerinden yrt-

len rgtl asimetrik psikolojik harekt"n parasyd. Esasen basna yansd andan itibaren, belge yalnzca TSK'nn deil, Hkmet ve Fethullah Glen Cemaati gibi dnmeyen herkesin zerinde bir psikolojik harekt arac haline dnt. nceden, olaylar kendileri gibi deerlendirmeyen herkesi Ergenekon ile ilikilendirmeye alan evrelerin, bu belgeyle psikolojik harektn arln artrd gzlendi. yle ki, Fethullah Glen Grubu'na yakn Zaman gazetesinde 17 Haziran gn "Haberler tuzak kokuyor; yoksa eylem plan devrede miydi?" balyla verilen haberde u ifadeler yer alyordu: "...Planda, 'Dost Unsurlar' olarak tanmlanan medyann belirlenen hede?er dorultusunda kullanlmas ngrlyordu. Medya araclyla 10 madde halinde verilen ana balklarn kara propaganda amal olarak haberletirilmesi isteniyordu. Sz konusu madde, gzlerin medyaya evrilmesine sebep oldu. Nisan ve Mays aylarnda baz gazetelerin haberlerinin, eylem plannda belirtilen 246 niteliklere uygun olmalar dikkat ekti..." Yine Hkmet"e yaknl ile bilinen Star Gazetesi Genel Yayn Ynetmeni Mustafa Karaaliolu da ierii merak uyandrmayacak biimde kaleme ald 22 Haziran 2009 tarihli yazsna "Plan Zaten Uygulamada" baln atmt. Zaman gazetesinin ne yapmak istedii ve psikolojik savata hangi gazeteleri hedef ald ise, Milliyet gazetesinde l7 Haziran 2009 gn yle analiz edilecekti: "Trk basnnda son zamanlarn en nemli komplo klasiklerinden birine dn Fethullah Glen cemaatine yaknlyla bilinen Zaman gazetesi imza att. Bu gazete, Genelkurmay Bakanl kararghnda bir kurmay albay tarafndan hazrland ileri srlen, ancak gerek mi yoksa sahte mi olduu hl kesinlememi olan belgenin doru olduu varsaymndan hareket ederek, pek ok gazeteyi thmet altnda brakan bir komployu sayfalarna tad. Zaman gazetesi, bu komploya dn 'Haberler Tuzak Kokuyor: Yoksa Eylem Plan Devrede Miydi?' balyla tam bir sayfasn ayrd. Bu haberde, baz gazetelerin nisan ve mays aylarnda yaymladklar haberlerin, sz konusu and dorultusunda 'kirli bir tezghn devreye sokulduu izlenimini verdii' yaz1d." MEER HABERLERN HEPS KRL TEZGHMI Habere gre, bu planda sz edilen konularla rten

pek ok nokta sonradan gazetelerde haber olarak yer almt. Zaman, "bu rtmenin ortaya baz sorularn kmasna yol atn" savunarak, "birok haber sanki tek bir kaynaktan ynlendirilme yaplm izlenimini veriyor" dedi. Zaman, iddiasn desteklemek zere bir dizi kupr ve tam 50 haberin baln yaymlad. Bunlarn hepsi Milliyet, H irri/et, Vatan, Szc ve Cumhuriyet gazetelerinden seilmiti. Zaman gazetesinin imasna gre bu gazetelerin 247 mutfaklar, yaz ileri kadrolar Genelkurmay Harekat Bakanl'nda hazrlanm olan bu and dorultusunda faaliyet gstermekteydiler. rnein, Milli;/et'in "kirli tezgha uygun", yani and dorultusunda hazrland ima edilen manetlerinden biri Zaman yazar Ali Bula'n ecinsellerle ilgili Szlerini konu alan "Ortaa kafas" balyd. l\/Iilliyet'ten gsterilen bir baka kupr, "Snrda keskin viraj" manetiydi ve Ermenistan snr kapsnn alacak olmasnn Trk d politikasnda yol at kritik durumu konu alyordu. YOKSA BABAKAN DA MI TEZGHA GELD? Gazetenin yaymlad "kirli tezgah" haberleri dikkatli bir ekilde incelendiinde ortaya olduka garip durumlar kyor. Zaman, bu erevede "14 Mays igali kalkmadan o snr almaz" baln, andcn hedefiyle rten bir haber olarak okurlarna sunuyor. Yaplan bir ariv taramas, bu baln ayn gn pek ok gazetede yaymlandn gsteriyor. Bu, Babakan Recep Tayyip Erdoan'n Bak ziyaretinde yapt Ermenistan'n Karaba' igali kalkmadan Ermenistan snrnn almayaca yolundaki aklamas. Yani, rutin bir haber. Babakan'n Bak'de yapt bu aklama nasl olup da "kirli tezgah haberi olarak sunuluyordu, anlamas gerekten g. in bir de komik taraf var. Erdoan'n bu aklamasn manetinden veren gazeteler arasnda bizzat Zaman gazetesi de var. Demek, Zaman da Genelkurmay Psikolojik Harekt blmnn kirli tezghna gelmi. 248 BABU'UN BTN AIKLAMALARI KRL TEZGAH lgin olan bir nokta, Genelkurmay Bakan Orgeneral abu'un son iki ay iinde yapt aklamalarn nem1i bir blmnn, rnein "niter devletin ivisi oynamaz" yolundaki szlerinin haberletirilmesinin bile "kirli tezgah" faslnda gsterilmesi. Zaman, and dorultusunda, "Glen hareketi ile irtica arasnda iliki kurup bu hareketi ktlemeyi amalayan haberlerden de bir derleme

yapm. Bunlar arasnda sralanan "Karaylanz Glen ileriSi iin bir risk" bal, PKK yneticilerinden Karaylan'n Ml_l/(? yazar Hasan Cemal'e verdii mlakatn maneti. Bu balamda, Karaylan'n mlakat da and dorultusunda bir haber olarak takdim edilmi oluyor. Bu faslda Prof. Ylmaz Esmer'in hogr aratrmasnn Milliyet tarafndan "Hogr uzakta" balyla verilmesi de yine "kirli tezgah" olarak takdim edilmiti. Yani, Prof. Esmer de gitti... HAN BR NE BLE TAIMIYORLARDI? Zmm'n Genel Yayn Ynetmeni Ekrem Dumanl, her pazartesi gn kesinde basna yksek gazetecilik ahlak zerine tler verirken, kendi sorumluluundaki yayn Qrgannda, bu kadar gazetenin kirli" olmakla sulanmaSl ve byle bir iftirayla andlanmalar ciddi bir tenakuz 01uiu 'Uy01 aslnda. Fethullah Glen'in ABD'de yapt, "Gnlller hareketinin temsilcilerinin silah edinmek yle dursun, yanlarnda ine bile tamadklar" yolundaki szlerini yaymlayan da Zanar gazetesi deil mi? Glen, "Sevgiye 1<ilitlenmi bu insanlar karncaya bile basmazlar" diyor. Karncaya basmayanlar nasl oluyor da bu kadar insana inelerini batrarak thmet altnda brakmakta hibir beis grmyorlar? 249 Ve, son sz Fethullah Glen'e brakalm: "28 ubat, lkenin daha iyi bir noktaya gelmesi adna Trkiye'de baz sreleri geciktirdi mi? Geciiktirmedi; aksine hzlandrd. Hatta 28 ubat, Trkiye'de demokrasinin yerlemesini de hzlandrd. Ben, Trkiye'nin de dnyann da gelecei hakknda ok mitliyim. Ancak, hepimize biraz daha fedakrlk dmektedir."(*) (*) (Amerikfda Bir Ay kitabndan, 28 ubat ve Trkiyenin Gelecei, 25.lO.2001) 250

EK-1 Ergenekon iddianamesi eklerinde bulunan, Genelkurmay Bakanlfnn Mays 2002 tarihli "rticai rgtlerin Tehdit Deerlendirmesi" balkl raporunun, Sleymanclk, Nakibend Tarikat ve Kadiri Tarikat ile ilgili blmleri: SLEYMANCILIK l. Genel

a. 'Tarihi Geliimi: (1) Sleyman Hilmi Tunahan tarafndan esaslar ortaya konulan bir radikal grup olan Sleymanclar, er'i esaslar benimsemi olmasna ramen milli grlerin fikirlerini kabul etmemektedirler. (2) Sleyman Hilmi Tunahan, 1930-1936 yllar arasnda lstanbul'da eitli camilerde resmi vaiz olarak grev yapmtr. Daha sonra Sleymanclarn bana geecek olan Kemal Kaar ile de bu dnemde tanmtr. Bilahare Kemal Kaar, S. Hilmi Tunahan'n kz ile evlenmitir. (3) Bugnk Sleymancln temelini, 1930'lu yllarda "Ehl-i Maneviyat Meclisi ad altnda dzenlenen toplantlar oluturmutur. Sleyman Hilmi Tunahan, 1943 ylnda vaizlik belgesinin iptal edilmesi zerine Kur'an Kurslarn faaliyete geirmitir. 1949 ylnda ilk kez Kur'an kurslarnn kanunla almasna msaade edilmesi zerine de tarikat ksa srede Kur'an kurslar vastasyla yurdun her tarafna yaylmtr. (4) Bilahare Sleyman Hilmi Tunahan, kendisinin ay gibi ksa bir zamanda din grevlisi yetitirebilecei iddiasyla faaliyete geirdii Kur'an kurslarn, gnderdii 251 talebeleri ile yurtdnda da yayma imkn bulmutur. (5) 1965 ylnda yrrle giren 633 sayl "Diyanet leri Bakanl Kurulu ve Ynetmelii Hakkndaki Kanun" ile getirilen hkm gerei, Kur'an kursundan mezun olanlarn Diyanet Ileri tekilatnda grev almalarnn nlenmesiyle, 1966 yl Ocak aynda, Istanbul'da kurucu dernein bir araya gelmesiyle "Kurs ve Okul Talebelerine Yardm Dernekleri Federasyonu" hayata geirilmitir. Kur'an kursu ama yetkisinin Diyanet'te olduundan bahisle devaml takibata urayan tekilat mensuplar, 1971 ylna kadar tartmal bir ekilde faaliyetlerine devam etmilerse de bu tarihten itibaren faaliyetlerini "Kurs ve Okul Talebelerine Yardm Dernei" ad altndaki dernekler vastasyla srdrmlerdir. b. Amac: Cumhuriyet'in ilanndan sonra ortaya kan ve tarikat tanmlamas ierisinde mtalaa edilen lslamc cemaatlerden olan Sleymanclarn da nihai hedefi kendi grleri ile ekillenmi slam devletidir. c. Stratejisi: (1) Sleymanc kesim, dernekler yasasndan istifadeyle yurt apnda geni bir organizasyon kurmak suretiyle halkla btnleerek gerek manada Diyanet hizmetinin ancak kendi mensuplar vastasyla verilebilecei telkinine dayal bir hareket tarz benimsemitir.

(2) Anlan kesimin Diyanet leri Bakanl kadrolarn ele geirmeyi hedef alan bir almas, 1965 ylnda yrrle konan 633 sayl Diyanet Ileri Bakanl (DB) kanunu ile engellenmitir. (3) Sleymanc kesim bu tarihten itibaren nihai hedef dorultusunda; (a) Yurt apnda kurulmu cami ve Kuran kursu derneklerini ele geirme, (b) Uygun ortam bulduklar her beldede statleri ayn 252 olan, yurt ve okul talebelerine yardm dernei (KOTYD) ve tahsil andaki talebelere yardm dernekleri (TTYD) ad altnda dernekler ama, (c) Kurulan bu dernekleri bir at altnda toplama, (d) Her frsatta DB'in almalarn ktleme ve bu ku ruluu halkn gznde kk drme, (e) mam Hatip Liseleri lahiyat Faklteleri ve Yksek slam Enstitleri almas ynndeki almalar sabote etme ve engelleme, (f) DB'deki grevlerinden uzaklatrlan cemaat men suplarn yurt dna gndermek suretiyle buralarda organize olma baznda bir hareket tarzn gelitirmi ve uygulamtr. 2. Tekilat: a. Kuruluu: Sleymanclarn tekilat yaps EK-L'dedir. b. Lider Kadrosu: Cemaat, kurucusu S. Hilmi Tunahan'n 1959 ylnda vefat etmesi zerine, Kemal Kaar'n nderliinde faaliyetlerine devam etmitir. Kemal Kaar'n 17 Haziran 2000 tarihinde vefat etmesi zerine ise yerine Arif Ahmet DeniZ0lgun adl ahs cemaatin bana getirilmitir. Tarikatn tm faaliyetleri Arif Ahmet Denizolgun'un talimatlar dorultusunda tek merkezden yrtlmektedr. C. Yurtii - Yurtd Yaplanmas: Halen Arif Ahmet Denizolgun'un mutlak ynetimi al tnda bulunan Sleymanclar, Trkiye genelinde yaklak. 800 dernek, bu derneklerce faaliyete geirilen 1200 yurt ve pansiyon ile 16 vakf ve 28 irketle yurt iinde ve yurt dnda organize olmulardr.

Sleymanc kesimin yurtii organizasyonu, lider Arif 253 Ahmet Denizolgun'a bal blge ve bunlara bal il sorumlular eklindedir. Tekilat ierisinde en yetkili kurul stanbul mraniye'de kurulu bulunan "Kurs ve Okul Talebelerine Yardm Dernekleri Federasyonu"dur. Tekilatn, kurs ve okul talebelerine yardm dernekleri bnyesinde 100.000 civarnda rencisi olduu deerlendirilmektedir. Yurtdnda ise ilk defa 1974 ylnda Almanya'nn eitli ehirlerinde kurduu camiler ile yurt d faaliyetlerine balayan Sleymanclar, 1975 ylnda Almanya Kln ehrinde slam Kltr Merkezleri Birlii (IKMB)'ni kurarak, btn dernekleri tek at altnda toplamlardr. Halihazrda Sleymanclara ait Avrupa apnda 400 civarnda dernein bulunduu tahmin edilmektedir. Bunun dnda Sleymanclarn son dnemde, Avrupa alan dnda ABD ve Asya lkelerindeki faaliyetlerine arlk verdikleri gzlenmektedir. 3. Yan Kurulular ve Destekleyen Sivil Toplum rgtleri: llegal rgtlenmesine rastlanlmayan Sleymanclarn legal dzeyde; a. Kurs ve Okul Talebelerine Yardm Dernei (yurtii), b. slam Kltr Merkezleri Birlii (yurtd) adnda rgtlenmeleri mevcuttur. Bunun yan sra anlan cemaate ait; - Kur'an Kurslar ve Milli Kltre Hizmet Vakf (Aydn) - KAV/ Kltr Aratrmalar Vakf (Bolu) - Kur'an limlerine ve Milli Kltre Hizmet Vakf (zmir) - Ali Hancolu Vakf (Manisa) - Fatih Vakf (Trabzon) 254 Aziz Mahmut Hdai Vakf Eitim ve Milli Kltre Hizmet Vakf (stanbul) Fatih Eitim ve Kltr Vakf Halil Dal Vakf (Edirne) lim Yayma Vakf stanbul Kltr Aratrmalar Vakf (KAV) Mimar Sinan Vakf Pir Seyyid Hasan Hsameddin Uak-i Vakf Tokat li ve evresi Eitim ve Kltr Vakf (Tokat)

4. Destekleyen Basn Yayn Organlar: a. Anlan cemaate ait: - Gen Akademi Dergisi -Tepe Edebiyat Dergisi - Gen Atlm Dergisi - Gkkua Dergisi - Milli Kltr Dergisi - Ufuk Dergisi bulunmaktadr. b. Ayrca Sleyman Hilmi Tunahan tarafndan yazlan Kk lmihal" isimli kitab da mevcuttur. 5. Mali Kaynaklar: Sleymanclarn finans kaynan byk lde; - Cemaat ii ve dndan yaplan ve toplanan yardm lar, - Ticari iletmelerden elde edilen gelirler, - Kurban derilerinden elde edilen gelirler oluturmaktadr. 6. Ele geirilen mhimmat, silah, ara gere: Bu konuda herhangi bir bilgiye ulalamamtr. 255 7. Yabanc lkelerdeki Faaliyetleri ve lkelerin rgte Verdii Destek: a. Sleymanclar 1975 ylndan itibaren Amerika'ya ynelik faaliyetlere girierek, 1979 ylndan itibaren bu lkede kurumlamaya balamlardr. b. Halen New York'ta bulunan Fatih Cami ve Klliyesi ana karargh olarak kullanlmakta, btn kararlar burada alnarak titizlikle izlenmekte ve alt hizmet birimleri oluturma abalar srdrlmektedir. c. Genel bakanln Burhan Satar'n yapt Fatih Camii ve Klliyesi, Amerika Mslmanlar Birlii'nin merkezi konumundadr. Bu merkeze bal olarak 5 cami, 1.1 adet vakf ve irket, 6 adet ube, 2 adet temsilcilik faaliyetlerini srdrmektedir. d. Sleymanclar, Almanya'da "Kamusal kurum olarak tannmalar dolaysyla resmi makamlara. bavuruda bulunmular ve bu hususta baz Hristiyan demokrat politikaclarla Almanya Byk Mason Locas'ndan da destek grmlerdir. 8. Son Dnem Faaliyetleri: Ahmet Arif Denizolgun'un greve gelmesiyle birlikte, Sleymanc cemaat ynetiminde yaanan deiikliklerin uygulamalara da yansd, nitekim anlan ahs dneminde yurtii yan sra yurtd faaliyetlere de arlk verildii gzlenmektedir. Cemaatin yurtii faaliyetleri kapsamnda Ahmet Arif Denizolgun tarafndan, Daha nce rencilere ncelikle dini nosyon kazand-

rlmas uygulamasnn ikinci plana alnarak, 2001-2002 eitim ylndan balamak zere din ve okul eitiminin birlikte verilmek suretiyle gelecekte cemaat ynetimini stlenecek rencilerin pozitif ilimlere hkim olarak yetitirilmeleri talimat verildii ve halen cemaat yurtlarn256 da kalan rencilerin okul baar orannn %80'in zerin de olmas ynnde bir hedefin belirlendii ifade edilmek tedir. Bunun yan sra Sleymanclarn; - niversite giri snavnda baarl olan rencilerin halkla temasnn daha ok olmas nedeniyle tp alannda eitim grmeye tevik ettikleri, - Mevcut renci yurtlarnn ilgili kamu kurulularnca 1<0ntroln engellemek amacyla cemaat mensubu ahslara satlmasnn gndeme getirildii, - lstanbul'da cemaate ait bir vakf arsas zerine hastane yapma aray ierisinde olduklar ve Erzurum'da granit iine girmek zere hazrlk yaptklar belirlennitir. Ayrca her yl kurban bayramnda byk oranda deri ve ct toplayan Sleymanclarn bu yl gerek yurtii gerek59 yurtdnda vekalet yoluyla kurban kesme eklinde bir hareket tarz belirlemi olmalarna ramen bu yl birok Avrupa lkesinin kurban kesimine msaade etmemesi Sanucunda, 2002 kurban gelirinin 2001 ylnn gerisinde kald renilmitir. Bu arada Ahmet Arif Denizolgun tarafndan Avrupa'da faaliyet gsteren Sleymanc unsurlara gnderilen bir talimatla, Trkiyedeki niversitelerde eitim gren reneilerin yatay gei yaparak Avrupa lkelerinde eitimlerine devam etmeleri imknlarnn aratrlmasnn, rencilerin barnma, yemek gibi temel ihtiyalarnn o lkedeki eemaatin katklaryla karlanmas iin gerekli hazrlklarn yaplmasnn istendii belirlenmitir. Cemaatin yurtd faaliyetleri kapsamnda ise, Son dnemde Sleymanclarn Avrupa'ya gre yeni saylabilecek dier yurtd almlarda nemli mesafeler aldklar gzlenmektedir. Bu balamda cemaatin; - Finlandiya ve Brunei Sultanl'nda faaliyet yrtmeye balad, 257 - Fas'ta at kuran kursu kanalyla Afrika'ya, ilk almn gerekletirdii, - Ukrayna'da faaliyetlerinin gelitirilebilmesi iin Kiev'de bulunan Mslman toplumun temsilcileriyle ili-

kilerin gelitirilmesine alld, - Ganal Devlet yneticileri tarafndan cemaate lkede dini eitim vermeleri ynnde teklif sunulduu, - Bulgaristan Krcali mftsnn cemaatten blgede yurt amalarn talep ettii, cemaatin Balkanlardaki faaliyetlerinin "Balkanlar Eitim ve Kltr Dernei" tarafndan yrtld, bylece bu lkedeki Bektaileri kendi lehinde etkilemeye alt, - Cemaatin Ramazan ay boyunca Almanya ve cemaatin faaliyetlerini yrtt dier lkelere 20.000 din grevlisi gnderildii, - Cemaatin Almanya'da kesilen kurban etleri zerine 'slami usullere gre kesilmitir" mhrnn patentini alarak, Almanya'da kurban kesme konusunda tekellemeye alt, - Bosna-Hersek ve Arnavutluk'ta datlmak zere iinde dini ibarelere yer verilen 10.000 takvim hazrland, - Crcistan'daki faaliyetlerinin karlanmas iin Grc asll cemaat mensuplarndan ba toplad tespit edilmitir. 9. Deerlendirme: Sleymanclarn yurtiinde; - rtica ile mcadele uygulamalar erevesinde hkmetin, ilkretim rencilerinin zel yurtlarda barnmayaca ve kuran kurslarnn denetim altna alnmas kararlar nedeniyle, yasal boluklar deerlendirerek taban geniletme faaliyetlerini srdrecei, - Cemaat potansiyelini ticari alanda deerlendirme amal bir uygulamay hayata geirmeye alaca, 258 Yurtdnda ise; - Almanya'da IGMG bata olmak zere mevcut pek ok kuruluun yasaklanmas ihtimaline karn slam dinini temsil eden kurulu stats almak zere almalarda bulu naca, - Sleymanc anlayn, balkanlarda zellikle Bektailer ierisinde taban bulmas iin aba sarf edecei, - Fethullah Glen Nurcu grubu rneinde olduu gibi yurtdnda eitim ve sermaye alanlarndaki faaliyetlerini arttrarak srdrecei deerlendirilmektedir. Ayrca cemaatin yabanc lkelerle artan ilikilerinde cemaate ait kuran kurslarnda eitilen yabanc rencilerin oluturduu kadrolarn etkin olduu kymetlendiril-

mektcdir.

TARKATLAR NAKBEND TARKATI 1. Genel: a. Tarihi Geliimi: Esaslar, Hicri 718 (1218) ylnda Buhara'da doan ve Trk soyundan olan Muhammed Bahaddin Nakibend tarafndan konulmu, slam lkelerinde ve zellikle yurdumuzda yaygn olan bir tarikattr. Nakibend tarikatn kuran Muhammed Bahaddin Nakibend, Haigegan Tarikat eyhlerinden Muhammed Baba Semmasi tarafndan yetitirilmitir. Sz konusu tarikat, Osmanl mparatorluufnun da resmi tarikat olmutur. Nakibend tarikat, Bahaeddin Nakibend'in halifelefinden Alaattin Atar, Zahid Bedahi ve Muhammed Pa-sa 259 tarafndan ok geni bir blgeye yaylm ve bilhassa Yesevi tarikatnn bulunduu blgelerde geni taraftar Iman Rabbani'nin oullar vastasyla hen nakli hem tasavvufi ve hem de pozitif ilimlerin retildii bir medrese (okul) ve halka ak bir messese haline gelmitir. Tarikatn lstanbul'a ilk gelii, Fatih Sultan Mehmet zamannda Molla lahi vastasyla olmutur. Ancak bununla birlikte tarikatn Osmanllarda genilemesi 18. asrda gereklemitir. Bu dnemde Mevlana Ziyaeddin Badadi ile genileyen tarikatn ayn zamanda Osmanl padiahlarndan da byk himaye ve itibar grd blnmektedr. Snniliin n planda tutulduu, zikir ve adabnda skunetin hkim olduu bu tarikat, Trk kltrne, halk eitimine ve Anadolu birliine byk katklar salam bir tarikat olarak kabul edilmektedir. Nakibend Tarikat tarihi, geliimi ierisinde eitli kollara ayrlntr. Deiik dnemlerde tarikat silsilesi ierisindeki baz zatlarn isimlerine izafeten farkl ekillerde isimlendirilni, ancak Bahaeddin I\lakibend'den sonra genel olarak l\lakibendilik" adyla anlmtr. Tarikatn Geliimi: (1) Hz. Ebu Bekir'den Ebu Yezit Bistami'ye kadar Sddkiye", (2) Bistami'den Abdlhalik Gcdvani'ye kadar Tayfuriye , (3) A. Ccdvani'den Muhammed Bahaeddin Nakibend'e kadar "I-laceganiyye",

(4) Bahaeddin Nakibend'den Ubeydullah Ahrar'a kadar Nal<ibendiyye", (5) Ubeydullah Ahrar'dan mam Rabbani'ye kadar Nakibendiyye-i Ahrariye , (6) mam Rabbani'den emseddin Mazhar'a kadar "Nakibendiyye-i Mceddidiyye (Rabbaniye)" 260 (7) emseddin Mazhar'dan Mevlana Halid'e kadar 'Nakibendiyye-i Mazhariyye", Mevlana Halid'den sonra "Nakibendiyye-i Halidiyye Qlarak anlmtr. b. Amac: Devletin sosyal, siyasi, ekonomik ve hukuki temel niZamlarn dini esas ve inanlara gre dzenlemektir. c. Stratejisi: slami esaslara dayal devlet dzeninin ihyas ynnde doal taban olarak nitelenen Snni toplumun desteini almak suretiyle parlamenter sistem ierisinde nihai amaca ulama ynnde bir strateji benimsemilerdir. 2. Tekilat: a. Gnmzde Faaliyet Gsteren nemli Nakibendi Gruplar taraftar kitleleri dikkate alnarak: (1) skender Paa (Esad Coan) Cemaati, (2) Erenky Cemaati (Musa Topba, Sami Ramazanolu, grubu), (3) smail Aa Cemaati, (4) Adyaman (Reit Erol) Menzil Grubu eklinde tasnif edilmektedir. b. Yurtii ve Yurtd Faaliyetleri: (1) skender Paa Cemaati: nl Nakibend eyhi Ahmed Ziyaddin (mhanevfnin 1850'li yllarda kurmu olduu Gmhanevi Dergah ierisinde yetien ve Nakibend Tarikatfnn nde gelen isimlerinden biri olarak bilinen Mehmet Zahit Kotku'nun kurucu _ve ilk eyhliini yapt gruptur. 1958 ylndan itibaren Istanbul Iskender Paa Camide imamlk yapan Kotku'nun 1980 ylnda lmeSi zerine, tarikat liderliini damad Prof. Esad Coan 261 stlenmitir. (Prof. Esad Coan, 3 ubat 2001 tarihinde Avustralya'da bir trafik kazasnda lm ve yerine olu Nurettin Coan cemaat lideri olmutur). Mehmet Zahit Kotku, faaliyetlerin kanunlar erevesinde srdrlmesine azami hassasiyet gstermi ve bunun neticesi olarak da herhangi bir adli soruturmaya maruz kalmamtr.

Kotku dneminde basn yayn alannda herhangi bir faaliyeti grlmeyen grubun, Prof. Esat Coan'n baa gemesiyle birlikte bu alanda nemli atlmlar yapt grlmstr. Bu meyanda kartm olduu mecmua ve dergilerin,"am olduu radyo istasyonlarnn yan sra TV kanal kurma almalarn da hzlandrd gzlenmektedir. Prof. Dr. M. Esad Coan'n vefatndan sonra cemaatin yneticiliine getirilen olu Nureddin Coan'n ise dini konulardaki yetersizlii, uzun yllar yurtdnda yaamas, giyim ve yaam tarz gibi hususlar nedeniyle cemaat ierisinde eletirilere maruz kald ve ad geenin yneticiliinin, bir ksm cemaat mensubunca uygun grlmedii renilmitir. Bu balamda Nureddin Coan' tasvip etmeyen cemaat mensuplarnn bir ksmnn, Adyaman Menzil grubuna balanmaya baladklar ynnde bilgiler mevcuttur. Son dnemde cenaat tarafndan mam Hatip Lisesi mezunlarnn polis olmalarna inkan tannayan yasa hakknda cumlurbakanna sz konusu kanunu imzalamamas hususlarn ieren mektup, faks ve e-nail gnderme eklinde bir kampanya balatlmas karar alnd istihbar olunmutur. Anlan grubun faaliyetlerini zellikle Hak Yol Eitim ve Kltr Vakf ve llim, Kltr, Sanat Vakflar (LK-SAV) evresinde takip etmek mmkndr. Nakibend tarikatnn gnmzdeki yayn organlar arasnda slam, Kadn. ve Aile, Ilim Sanat, Panzclir gibi der262 giler yer almaktadr. (2) Erenky Cemaati: Nakiler ierisinde bir dier kol ise Mahmut Sami Ramazanolu'nun liderliinde faaliyete balam ve gnmze kadar gelmi olan Erenky cemaatidir. M. Sami Ramazanolu, bir ara Czmhanevi Dergah ierisinde yer almsa da daha sonra Kalemi Dergah'nn eyhi Erbilli l\/lelmed Esad Efendi'ye balanmtr. mrnn kalan ksmn lslam'n kutsal topraklarnda geirmek amacyla 1979 ylnda Suudi Arabistan'a giden Ramazanolu, 1984 ylnda orada vefat etmitir. Onun yerine grubun yayn organ Altnoluk dergisinde Sadk Dana adyla yazlar kan Musa Topba gemi, Ahmet Tagetiren, smail Ltfi akan ve Tahir Bykkrk gibi ahslar da cemaatin nde gelen isimleri arasnda yer almtr. Grubun lideri Musa Topba'n maddi ynden durumunun iyi olduu ve zellikle zamannn byk bir ksmn ticari ilikileri dorultusunda yurtdnda geirdii gzlenmektedir. 1986 ylnda ilk olarak yayn hayatna balayan Altnoluk Dergisi evresinde halen faaliyetlerini srdrd bilinen grubun, Muradiye Kltr ve Eitim Vakf ile irtibat-

11 olarak eitli illerimizde zel okul ve niversite hazrlk dershaneleri amak suretiyle eitim faaliyetleri ierisinde bulunduu da bilinmektedir. 16'l`emnuz 1999 tarihinde len Musa Topba'n yerine Olu Osman Nuri Topba gemitir. (3) smail Aa Cemaati: Mehmet Zahit Kotku'nun lmne kadar skender Paa Cemaati iinde yer alan Mahmut Ustaosmanolu, Kotku'nun lmyle birlikte ayr hareket etmeye balamve kanuoyunda smail Aa Cemaati olarak bilinen yeni bir grubu oluturmutur. smini, Mahmud Ustaosmanolu'nun imamln yap263 t smail Aa Camii'nden alan grup, daha ziyade caminin hemen yannda ina edilmi olan kuran kurslar ve bilhassa bu kurslara itirak eden talebelerin kyafetleriyle dikkatleri ekmektedir. Istanbul Fatih semtinde youn olarak yaayan grubun elemanlar, sark, alvar ve cbbeden oluan giyim tarzlaryla dier Naki gruplardan farkllk gstermektedirler. Radikal tavrlaryla da dier gruplardan farkllk gsteren bu grubun kat bir imaj vermi olmas, tabana yaylmasnda engel tekil etmi ve zannedildiinin aksine geni bir yaplanmaya gidememitir. Sz konusu cemaatin son dnemde de eskiden olduu gibi eitim faaliyetlerine arlk verdii ve Cbbeli Ahmet Hoca lakab ile tannan Ahmet nl'nn eitli illerimizde verdii Vaazlar, yine eitim seviyesi belli bir dzeyinde altndaki halk kitlesi arasnda dikkat ekmeye ve taraftar bulmaya devam ettii gzlenmektedir. Bu meyanda sz konusu cemaatin eitim faaliyetleri kapsamnda; 18 Ekim 2001 tarihinde stanbul Silivri - Akren ky civarnda medrese olarak adlandrlan bir iftlik evinde 18 yabanc uyruklu ahs (Grc ve een) ile yalar 8-21 arasnda deien 41 T.C. uyruklu ahsn irticai faaliyet ierisinde irticai yaynlarla birlikte yakalandklar, iftlik evinde smailaa Cemaati arasnda Mahmut Efendi olarak tannan Mahmut Ustaosmanolu ile Cbbeli Ahmet Hoca olarak tannan Ahmet Mahmut nl'nn szde felsefi grlerinin retildii, Ayrca anlan merkezde; rticai eitim ve retime ilave olarak, Trkiye Cumhuriyeti devletinin mevcut anayasal dzeninin yklarak yerine anayasasnn Kuran olduu eriat esaslarna dayal bir devletin kurulmasnn gerektii, eriat ynetim eklinin ncelikle Trkiye'de kurularak bunun dier devletlere de rnek tekil etmesi gibi konu-

larn ilendii tespit edilmitir. Bunun yan sra cemaat 264 hakknda elde edilen dier bilgilerden; - Cemaate bal olarak; stanbul Fatih ilesinde kz ve erkek rencilerin ayr ayr olmak zere baz evlerde 1520 kiilik renci gruplarna paral ve illegal olarak yatl medrese eitimi verildii, - Anlan cemaat mensuplarnn yasal olarak alan kuran kurslarn da kendi aralarnda medrese olarak adlandrdklar ve burada eitim gren rencilere medrese sm le hazrlanm belgeler ve karne tanzim ettikleri, - Cemaat mensuplarnn, stanbul'da; Eyp, Kkekmece, Sultanbeyli ve mraniye ilelerinde de faaliyette bulunduklar belirlenmitir. - Son zamanlara kadar herhangi bir yayn organ bulunmayan bu grubun, 1995 yl ierisinde Bu rkan isimli bir dergi kartmaya balad bilinmektedir. Ismail Aa Dergah, 1999 yl ierisinde irticai terr rgt IBDA/C'nin hkiniyetine girmitir. BDA/C'nin lideri dahil ok sayda mensubunun tutuklanmas ve rgtn irticai evrelerde destek bulamamas, smail Aa Dergah'n marjinal hale getirnitir. Sz konusu dergahn ksa srede kendisini toparlamas beklenmemektedir. Nakibend tarikat-slam Aa grubu ierisinde Cbbeli Ahmet Hoca lakab ile tannan ve Mahmut Ilstaosmanoldnun talebelerinden olan Ahmet Mahmut Unl 17.01.2002 gn Istanbul ilinde yakalanarak gzaltna alnm 18.01.2002 gn stanbul DGM'ce grevsizlik karar verilerek sevk edildii Istanbul ili Fatih Cumhuriyet Savclnca tutuklanarak Istanbul Bayrampaa Ozel Tip Cezaevine gnderilmitir. (4) Adyaman-Menzil Dergah: lkemizdeki Nakibendiler ierisinde yer alan bir baka kol ise Adyaman'n Menzil Ky'nde, kendine has faaliyetleriyle dikkat eken Siirtli eyh Muhammed Reit Erol'un dergahdr. M. Reit Erol dier kollardan ayr ola265 rak Naki eyhliini babasndan almtr. Vatandalarmzn "Menzil Dergah" olarak adlandrd Menzil Ky, halk arasnda adeta kt alkanlklardan kurtulma iin ziyaret edilmesi gereken bir yer olarak grlmekte ve bu maksatla da byk ziyareti aknna uramaktadr. Menzil'e giden ziyaretilerin, eyhin dergahnda yemek yedikleri, arkasnda namaz kldklar, sohbetlerine

katldklar ve yaplan telkinler neticesinde de baz kt alkanlklarn terk ettikleri bizzat gidenlerin yaadklar hususlar olarak anlatlmaktadr. 1903 ylnda Ankara'da geirdii bir kalp krizi sonucu len Muhammet Reit Erol'un yerine kardei Abdlbaki Erol gemitir. Adyaman Menzil Grubu Nakibendilerin son dnemde legal organizasyonlar bnyesinde bir taraftan bol ve dzenli gelir getirici almlarna devam ederken dier taraftan taban geniletme amal faaliyetlerde bulunduklar gzlenmektedir. Bu meyanda, sz konusu grup tara?ndan; - 2002 yl ierisinde, FM bandnda yayn yapacak bir radyo istasyonunun faaliyete geirilnesinin planland, "Semerkand FM" adyla kurulacak olan radyo istasyonunun, ncelikli olarak Ankara ve stanbul'a mteakiben de Trkiye genelinde yayn yapaca, - Bahse konu grubun ?kirleri dorultusunda yayn yapan Semerkant Dergisi'nin merkezi tarafndan, illerde bulunan grup mensuplarna ziyaretler yaplarak, grubun sz konusu illerdeki faaliyetleri hakknda bilgi alveriinde bulunduklar, - stanbul'da "Biltek" isimli bir ilkretim okulunun yaptrlmas karar alnd, yaptrlacak okula cemaat mensuplarnn 1000 dolarlk hisselerle ortak olabilecekler, 266 - 2001 yl ierisinde "Eitim, dergi ve ticaret alannda Trkiye'de balatlan almalardan olumlu sonular almas zerine, ayn almann Avrupa'da da uygulamaya geirilmesi karar ald nitekim Rusya/ Moskova'da bulunan cemaat mensubu rencilere ynelik Ekim 2001 ay ierisinde bir dergah ald renilmitir. - Bunun yan sra Adyaman Menzil grubu ynetim kademesi dzeyinde Adyaman/ Kahta-Menzil kynde 2122 Temmuz 2001 gn yaplan toplantda gndeme gelen hususlar, blgede oluan toplumsal hassasiyet asndan dikkat ekmitir. Sz konusu toplantda; Mays-Temmuz 2001 aylar arasnda Menzil kyne ziyarete gelen taraftar kafilelerine, blgede kontrol yapan gvenlik glerince fileme yapld eklindeki ayialar ve kaba davranldnn belirlennesi balamnda, tepki gsterilmesinden korkulduu, bu nedenle cemaat mensuplarnn, itidalli davranmalar iin uyarlmas gerektii" ifade edildii, Bu meyanda, Adyaman Menzil'e alternatif oluturmak maksadyla cemaat yneticisi Abdlbaki Erol'un babasnn doduu Siirt'te de Menzil Ky benzeri bir yaplanma gerekletirilmesinin planland renilmitir.

Gnmzde grubun, Afyon termal kaplcalarnda bulunan tesisleri, zellikle yaz aylarnda Abdlbaki Erol'un da buraya gelmesi ile birlikte ikinci bir ziyaret merkezi olna zelliini kazanmtr. Ayrca Ankara Esenboa yolundaki Pursaklar mevkiinde bulunan klliye, salnda M. Reit Erol'un gnmzde de Abdlbaki Erol'un ziyaret edip kaldklar meknlar arasnda bulunmaktadr. Ayrca, ABD'nin Afganistan'a yapt harekatla ilgili olarak; Radikal slami yorum ve uygulamalar ile belirginleen Mahmut Ustaosmanolu grubu Nakibend kesimin, 267 Mslman-Hristiyan mukayesesi noktasndan hareketle Mslman kaytsz artsz destekleme gr dorultusunda tavr aldklar, smail Aa Cemaati mensuplarnn da cep telefonlar ile "u anda Mslman kardelerimize kafirler hain saldrya baladlar. Allah iin duaya Reslllah iin salavata, Mslman kardelerimiz iin bu gece gzya dkelim, en az 10 kardeini uyar. Allah yardmcmz olsun. Amin" yazl mesajlar gnderdikleri belirlenmitir. 3. Yan Kurulular ve Destekleyen Sivil toplum rgtleri: a. llegal kurulularla belirlenmi bir faaliyetine rastlanmamtr. Legal alanda kurmu olduklar; (1) Muradiye Kltr ve Eitim Vakf (Erenky Cemaati), (2) Hakyol Eitim ve Kltr Vakf (skender Paa Cemaati) kanalyla faaliyetlerini srdrmektedirler. b. Kurmu olduklar irketler, okullar, dershareler ile yayn organlarndan elde ettikleri paralar ile faaliyetlerini idame ettirmektedirler. Yaygn bir halk kitlesine de sahip olduundan, bu kitlenin de nemli saylabilecek derecede yardmlar olduu bilinmektedir. 4. a. b. c. d. e. f. g. h. 268 Destekleyen Basn Yayn Organlar: Altnoluk Dergisi (Erenky Cemaati Yayn), slam Dergisi (skenderpaa Cemaati Yayn), Kadn ve Aile Dergisi (skenderpaa Cemaati Yayn), lim Sanat Dergisi (skenderpaa Cemaati Yayn), Panzelir Dergisi (skenderpaa Cemaati Yayn), Furkan (smail Aga Cemaati Yayn, halen kapaldr), Yavuz TV ve Yldz TV (Kocaeli), Akra FM (skenderpaa Cemaati),

. Beyan Dergisi (smail Aa Cemaati), j. Yavuz TV ve Yldz TV (skenderpaa Cemaati). 5. Mali Kaynaklar: Kurmu olduklar irketler, okullar, dershaneler ile yayn organlarndan elde ettikleri paralar ile faaliyetlerini idame ettirmektedirler. Yaygn bir halk kitlesine de sahip olduundan, bu kitlenin de nemli saylabilecek derecede yardmlar olduu bilinmektedir. 5. Deerlendirme: (l) skender Paa (Esad Coan) cemaati, Tarikatn Esad Coan'n lmnden sonra kamuoyuna eski younlukta gelmedii, bunun da tarikatn liderliine getirilen Nureddin Coan' onaylamad anlamna gelebileeei, bu nedenlerle sz konusu tarikatn faaliyetlerinde bir durgunluk yaand kymetlendirilmektedir. Yine de ticari, siyasi ve taban alarndan oturmu bir yaps olan tarikatn ksa sre ierisinde eski etkinliini yeniden gsterebilecei, tarikat lideri konusundaki skntlar Nu.reddin Coan' deitirerek amaya alaca deerlendirilnektedir. (2) Erenky Cemaati (Musa Topba, Sami Ramazanolu gru bu) Sz konusu grubun nmzdeki dnemde yurtii ve yurtdndaki eitim ve ticari faaliyetlerine devam edecei deerlendirilmektedir. (3) smail Aa Cemaati, Sz konusu cemaatin BDA/ C terr rgt ile ilikigi olmas ve bu rgte kar gvenlik glerinin baarl operasyonlarda bulunmas, anlan cemaati de olumsuz olarak etkilemitir. Ayrca cemaatin nemli isimlerinden Cbbeli Ahmet Hoca'nn hapis cezas almas, cemaat asndan byk bir olumsuzluk oluturmutur. 269 Bu nedenle sz konusu cemaatin nmzdeki dnem de gemie oranla ok daha etkili olarak eitim ve propaganda faaliyetlerini srdrecei deerlendirilmektedir. (4) Adyaman (Reit Erol) Menzil Grubu, eklinde tasnif edilmektedir. Son dnemde sz konusu grubun her alandaki faaliyetlerini arttrd, irticai faaliyetlere kar alnan tedbirlerden, eitim ve finans alanlarnda ciddi bir etkinlikte bulunmad iin yasal snrlandrmalardan etkilenmedii, bu nedenle iindeki faaliyetlerini arttrarak devam ettirdii, zellikle de son bir yl ierisinde yurtdna alm yapt gzlenmektedir.

Anlan grubun nmzdeki dnemde yasal bir engelle karlamadan taban geniletme ve yurtdndaki eitim ve ticari faaliyetlerinde ciddi bir atlm gsterecei deerlendirilmektedir. lkemizde mevcut tarikatlar iinde en yaygn ve etkili olanlardan biridir. Btn tarikatlarn ana kayna ve Osmanl padiahlarnn da Nakibendi olmas halk arasnda ayr bir nem tamaktadr. Tarikat iindeki lsmail Aa Cemaati dndaki dier gruplar kanunlara saygldr. Ismail Aa Cemaati taraftarlar, dier gruplara gre daha cahil, daha fakir ve daha katdr. stanbul'da Fatih semtinde daha youn olan bu grup nem arz etmektedir. Potansiyel c itibariyle tehdit olma zelliini koruyan bir tarikat olduu kymetlendirilmektedir. Nakibendilerin, zellikle dou ve gneydou Anadolu blgelerimizde etkili olduu bu balamda tarikatn Trk siyasal ve dini hayatndaki etkinliinin bundan sonra da devam ettirecei, baz siyasal partilerin ise oy kaygsyla bu tarikat ile temaslarn srdrecei deerlendirilmektedir. 270 KADR TARKATI 1. Genel: a. Tarihi Geliimi: Kadiri tarikatnn kurucusu, 1078 ylnda ran'n Glan ehrinde dnyaya gelen ve Gavs's-Sakaleyn" lakabyla da anlan Abdlkadir Geylani (Abdlkadir Glani)'dir. Hz. Ali'nin soyundan geldii rivayet edilen Abdlkadir Geylani, gen yanda Badat'a giderek burada tahsil grntr. Kanbeli mezhebine mensup olup, elli yalarna kadar sren tahsilinden sonra ir'ada balamtr. Ebu'sSaid Medresesfnde ders verdii sralarda Usul~i fkh ve tasavvufa dair kitaplar yazmtr. Fthu'l-Gayb, ElGunye Talibi Tarik'l-Hakk, El Fyzat'r-Rabbaniyye Fi-Efradi'l-Kadiriyye" isimli kitaplar onun eserlerinden bazlardr. eitli vaaz ve sohbetlerinden derlenen bu eserler gnmze kadar canlln koruyabilmitir. Abdlkadir Geylani kendi zamannda birok halife yetitirmi ve bunlar sayesinde tarikatn geni bir corafyaya yayma imkn bulmutur. Onun halka yaknl, stn hitabeti ve tasavvufa derin hakimiyeti daha salnday ken bile binlerce insann kendine balanmasna sebep ol mutur. Dier tarikatlarda da olduu gibi, mridin tarikata ka tlm, eyhin huzuruna gelerek telkinlerine riayet etmek le balar. Tarikatlarda ok yaygn bir adet olarak mridin sandan bir tel kesilir, bu ekilde mridin Allah'tan ba ka her eyle kalbi alakasnn kesildii sembolize edilmi olur.

Kadiri tarikatnn usulnde nce lisan ve sesli olarak balayan zikir, daha sonralar nefis, kalp, ruh, sr, hafi ve hafiyy'l -hafi eklinde geliir. Lisan zikir, kulun Allah' anmas ve hatrlamasdr, nefsi zikir ise bu hatrlamann sessiz olmas yani sra kalp ve ruhun da duyarl hale ge tirilmesidir. Bu usul zere dier makamlarda da benzeri ekildeki mlahazalarla sluka devam edilir. 271 b. Amac: Devletin; sosyal, iktisadi ve hukuki temel nizamlarn dini esas ve inanlara gre dzenlemektir. c. Stratejisi: Anlan grup, devlet ile kavgal olmamaya zen gstermekte, bu amala Atatrk'e ve TSK'ya sahip kmakta, siyasi faaliyet gstererek etkinliini arttrmakta, eitim ve basn-yayn faaliyetlerine zel nem vererek taban geniletmeye almaktadr. 2. Tekilat: a. Kuruluu: Gnmzde faaliyet gsteren nemli Kadiri gruplar; (1) Prof. Haydar Ba Grubu, (2) Galip Hasan Kuuolu Grubu olarak saymak mmkndn b. Lider Kadrosu: Kadiri Tarikat'nn lkemizdeki en belirgin ismi Hac Muharrem 1-mrai-. "Kadiri Yolu saikmnin zikir Makamlar" isimli bir kitab da bulunan bu ahsn, 1964 ylnda lmesi zerine tarikat mensuplar dalmlardr. Eskisine nazaran etkinliini byk lde kaybetmi olan sz konusu tarikatn, halihazrdaki durumlar itibariyle bir btnlk arz etmedii grlmektedir. Gnmzde Kadiri Tarikat eyhlerinden, faaliyetleri itibariyle dikkat ekenler unlardr. (1) Prof. Haydar Ba Grubu, (2) Galip Hasan Kuuolu Grubu, c. Yurtii ve Yurtd Faaliyetleri: (1) Prof. Haydar Ba Grubu: Kadiri eyhlerinin nde gelen isimlerindendir. Trabzonlu olmas nedeniyle grubun bu ilimiz ve evresinde 272 byk etkinlie sahip olduunu soylemek mumkundur

Dier Kadr kollarna nazaran daha geni yelpazede faa lyetlern surdurmekte olup bilhassa basn yayn alann d etkn olduklar ve tcar baz faaliyetlerde bulunduklar blnmektedr Son dnemde Prof.Haydar Ba Grubu'nun Kadiri Tarikat mensuplarnn siyasi alandaki faaliyetleri dikkat cekmektedir. Bu meyanda sz konusu grup mensuplar tarafndan 25 Eyll 2001 tarihinde lileri Bakanlfna 'Bamsz Trkiye Partisi" isimli yeni bir siyasi partinin kurulu dilekesi verilmitir. Yeni kurulan partinin genel bakanln Ali Gedik yapmaktadr. Bunun yan sra anlan parti, genlik kollarn da oluturmutur. Genlik rgtlenmesi "Kuvayi Milliye' adyla faaliyet gstermekte olup ubat 2002 ay ierisinde faaliyete balamtr. Gnmzde Haydar Ba Grubu Kadiri Tarikat mensuplar tarafndan "Kuvay Milliye Ruhunun Yeniden ahlan" ad altnda organize edilen propaganda faaliyeti ile taraftar kazanma amal youn bir alma srdrlmektedir. Ayrca Haydar Ba grubunun denetimindeki Meltem TV'nin Trkiye genelindeki izleyici kitlesinin arttrlma s amacyla ubat 2008 ay itibariyle daha gl vericileri faaliyete geirme ynnde bir alma balatlmas karar alnd renilmitir. Bu grup tarafndan 1983 ylnda yayn hayatna sokulan 'cmal" dergisinde daha ziyade dini ve tasavvufi konulara arlk verilmesine mukabil, 1986 ylnda yaynlanmaya balayan aylk "Fikir ve Aktalite Dergisi" ile biraz daha gncel ve politik konular n plana kartlmtr. Yine a yn ekilde haftalk haber dergisi olarak yaynlanmakta olan "Mesaj" dergisinde de lke ve dnya gndemini ilgilendiren siyasi, ekonomik ve kltrel konularn ilendii grlmektedir. 273 (2) Hasan Kuuolu Grubu: Ankara ilindeki faaliyetleriyle tannan Galip Hasan Kuuolu, ayn zamanda Rufai tarikatnn da eyhliini yrtmektedir. Bu sebeple herkese ak olarak dzenlenen sesli zikir trenleri sonrasnda Burhan" ad verilen gsteriler tertiplenmektedir. eitli vesilelerle kamuoyunun gndemine gelen ve eyh tarafndan zikir esnasnda mritlere i sokulmak suretiyle tertiplenen bu adetin Rufai Tarikat'ndan kaynakland bilinmektedir. Bu i sokma adeti zellikle yurtdnda baz yerlerde, kl hatta ateli silahlarla dahi yaplabilmektedir. Aslnda Kadiri Tarikat'nda Burhan ayini gibi benzeri usul ve tarzlar bulunmaz, ancak Kadiri eyhlerinden bir ksmnn ayn zamanda Rufai tarikatnn da eyhliini yapyor olmas Rufailer arasnda yaygn olan Burhan"

ayinlerinin bu tarikata da nispet edilmesine sebep olmutur. Ancak Burhan ayinlerini dzenleyen bir eyh, bunu Kadiri tarikatnn bir gerei olarak deil, ayn zamanda icazeti olduu Rufai tarikatnn bir usul olarak yapmaktadr. (3) Bunlarn dnda Elaz yresinde Tahir amaz, Kastamonu ve evresinde Kenal Akdeniz, Kadiri Tarikat'n1n nde gelen isimleri arasnda saylabilir. Kadir Tarikat'nn illegal oluumlar ile belirlenmi bir faaliyetine rastlanlmamtr. Ad geen tarikat faaliyetlerini, yaklak 30 ilde bulunan llmi Aratrmalar Vakf araclyla srdrmektedir. 3. Yan Kurulular ve Destekleyen Sivil Toplum rgtleri: a. Mesaj TV b. lmi Aratrma Vakf c. Milli Basn Kurulu d. Serbest Sanayici ve adamlar Dernei (SESAD) 274 4. a. b. c. d. e. f. g. h. Destekleyen Basn Yayn Organlar: Meltem TV Mesaj TV Meltem Radyo cmal Dergisi t Dergisi Yeni Mesaj Dergisi Fikir ve Aktalite Dergisi Mesaj Dergisi

5. Mali Kaynaklar: Grubun gelir kaynaklarn; a. Kurmu olduklar irketler b. Yayn organlar C. TV'den elde edilen gelirler d. Taraftarlarnn yapm olduu yardmlar olu turmaktadr. 6. Deerlendirme: a. 1964 ylnda tarikatn nemli isimlerinden Hac Mu~ harrem Hilmi'nin lmnden sonra para para ve birbirinden bamsz faaliyetlerini srdren ve bir cemaat olmay aamayan Kadiri Tarikat Mensuplar, tek bana nemli bir tehdit _unsuru degildir. Trabzon, Elaz, Ana kara, Kastamonu, Istanbul gibi illerde faaliyetleri grlen tarikat, ekonomik ynden glenme ve yayn alannda et kinlik kazanmaya alarak cemaatlerini geniletmek Sur reti ile glenmeyi hedeflemektedir. b. Tarikat, lideri Haydar Ba'n kiisel yaantsna ve MIT ile varl iddia edilen ilikisine duyulan tepki nede

niyle dier tarikat ve Cemaatler tarafndan desteklenme mektedir. 275 c. nmzdeki dnemde; genel bakanln Ali Gedik'in yapt Bamsz Trkiye Partisi'nde yaplacak olaanst kongre ile parti genel bakanlna Kadiri Tarikat liderlerinden Haydar Ba'n getirilecei, d. Haydar Ba'1n da katlm ile siyasal platformdaki fikirlerini mensuplarna duyurmak ve taban kazanmak amacyla nmzdeki dnemde eitli illerimizde mitingler dzenleyecei, e. Meltem TV'nin Trkiye genelinde izleyici kitlesini arttrmak iin almalarda bulunacaklar deerlendirilmektedir. 276 SONU VE GENEL DEERLENDRME: Kkeni yzlerce yl ncesine dayanan tarikatlar, alnan tm tedbirlere ranen cumhuriyet dneminde de bata sosyal hayat olmak zere hayatn her alannda etkinliklerini srdrmektedirler. Sz konusu etkinliin Osmanl mparatorluu dnemindeki gibi olmasa da laik bir devlet iin kmsenmeyecek oranda olduu gzlenmektedir. Tarikatlarn etkinliklerini srdrmesinde Atatrk dne minde alnan tedbirlerin daha sonraki yllarda tam olarak uyulanmay ve hatta bu etkinliinin artmas iin 1950 snrasnda yaplan yasal dzenlemelerin nemli rol oynad grlmektedir. Tarikatlar 1925 ylnda kapatlmalarna ramen 2002 Tr kiyesinde varlklarn inkar etmemekte, tarikat liderleri ise yasal engellere ramen varlklarn aka srdrmektedir. Kamuoyunda len bir tarikat liderinin yerine kimin geecei dahi tartlabilmektedir. Bunun yan sra tarikatlarn varlna kar yasal engellerin devreye sokulmamas, onlarn ok sayda kurulu sahibi olmalar ve bylece toplum hayatnda kalc olmalarn da salamtr. Bu meyanda, gnmzde tarikatlar serbest diyebileceimiz bir ortamda ticari ve eitim kurulularna sahip olulardr. Bunun sonucunda, tarikatlarn varlna son verilmesi deil de faaliyetleri tartlr olmutur. Nitekim gnmzde zellikle Nakibend tarikat eitli kollaryla varln srdrmektedir. Sz konusu tarikat; eitim, sermaye, finans, sigorta konularnda faaliyette bulunmakta, eitli renci yurtlarnda kendisine mzahir kiiler yetitirmektedir. Nakibend tarikat, lkemizdeki en etkili irticai grup olup siyaset zerinde de nemli saylabilecek derecede et-

kilidir. Bu nedenle de faaliyetlerinin ksa srede sonlandrl mas mmkn grnmemektedir. Nitekim, anlan tarikatn 277 faaliyetlerine bakldnda alnan tm tedbirlere ramen, faaliyetlerinin younlaarak devam ettii grlmektedir. Nakibend tarikat, halk taban yan sra, gretim yeleri, milletvekilleri de aralarnda olmak zere her meslek ve renim seviyesine ulatrmtr. Bu nedenle de ad geen tarikatn gl bir tabana sahip olduunu sylemek mmkndr. lkemizde, tarikatlarn kapatlmasna neden olan yasa tam olarak uygulanmad srece de bu gerek devam edecektir. Bu nedenle de tekke ve zaviyelerin kapatlmasna ilikin kanunun gerekirse yeniden gzden geirilmesi tarikat faaliyetlerinin nlenmesi asndan zorunlu grnmektedir. 278 EK - 2