Borang TBP/R BORANG TUNTUTAN BANTUAN PERSEKOLAHAN SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN I : MAKLUMAT ASAS SEKOLAH(Sila isikan ruangan

yang berkenaan sahaja) Nama Sekolah Alamat
: :

No. Telefon

:

No. Fax

:

AKAUN SEKOLAH Nama Bank No. Akaun
: :

AKAUN ASRAMA Nama Bank No. Akaun
: : :

Tarikh Asas Tuntutan BAHAGIAN II :

Harga Kontrak Makan BANTUAN GERAN PER

:

/ sehari

TUNTUTAN

KAPITA

(PCG)

SEKOLAH

(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja)

BIL. A. 1. B. 1. PCG PRASEKOLAH

PCG

BIL MURID (orang)

PERUNTUKAN* (RM)

BIL. MURID PRASEKOLAH PCG MATA PELAJARAN (TERAS, WAJIB & TAMBAHAN) SEKOLAH RENDAH MATA PELAJARAN TERAS 1.1 Sivik & Kewarganegaran 1.2 Lain-Lain

2. 3. C. 1. 2. 3. D. 1.

MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN PCG BUKAN MATA PELAJARAN PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH PCG ASRAMA LPBT/LPK ASRAMA

JUMLAH KECIL ( 1 )

i

4 2.4 1.1 MATA PELAJARAN TERAS i.5 1.3 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain SEKOLAH PENDIDIKAN PERUNTUKAN (RM) BIL MURID (orang) MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 1. 1. 2. ii. 1.1 MATA PELAJARAN TERAS i.5 2. ii. MASALAH PENDENGARAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 2.6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH JUMLAH KECIL ( PK1 ) 2.Borang TBP/R BAHAGIAN III : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL.2 1. MATA PELAJARAN MASALAH PENGLIHATAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 1.2 2.6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH JUMLAH KECIL ( PK2 ) ii .3 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 2.

2 3. 3. 3. ii.5 3.Borang TBP/R BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) BIL.3 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 3.1 MATA PELAJARAN TERAS i.4 3.6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH JUMLAH KECIL ( PK3 ) JUMLAH KECIL ( 2 ) = (PK1 + PK2 + PK3) iii . MATA PELAJARAN MASALAH PEMBELAJARAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 3.

BANTUAN SUKAN SEKOLAH (BSS) NORMAL PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI JUMLAH KECIL ( 7 ) 5. BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH (BKK) NORMAL PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI JUMLAH KECIL ( 5 ) 3. JENIS BANTUAN YURAN KHAS SEKOLAH (YKS) SEKOLAH RENDAH BIL MURID (orang) JUMLAH KECIL ( 3 ) 2.Borang TBP/R BAHAGIAN VI : TUNTUTAN LAIN-LAIN BANTUAN PERSEKOLAHAN/ASRAMA PERUNTUKAN (RM) (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL. BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH BILANGAN MURID PRASEKOLAH JUMLAH KECIL ( 8 ) 7. 1. BANTUAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH (BKKP) BILANGAN MURID PRASEKOLAH JUMLAH KECIL ( 4 ) 3. PENGHUNI ASRAMA JUMLAH KECIL ( 6 ) 4. BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA (BKKA) BIL. BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA) BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM3 SEHARI BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM1 SEHARI BIL PENGHUNI DIKECUALIKAN YURAN JUMLAH KECIL ( 9 ) iv .

Borang TBP/R BAHAGIAN X : RUMUSAN TUNTUTAN BANTUAN PERSEKOLAHAN SEKOLAH RENDAH (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BUTIRAN TUNTUTAN PERUNTUKAN (RM) JUMLAH KECIL ( 1 ) : TUNTUTAN PCG (TERAS. PELAJARAN) SEKOLAH/ASRAMA JUMLAH KECIL ( 2 ) : TAMBAHAN & BUKAN MATA TUNTUTAN PCG MATA KHAS/PROGRAM INTEGRASI JUMLAH KECIL ( 3 ) : PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN YURAN KHAS SEKOLAH JUMLAH KECIL ( 4 ) : BANTUAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH JUMLAH KECIL ( 5 ) : BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH JUMLAH KECIL ( 6 ) : BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA JUMLAH KECIL ( 7 ) : BANTUAN SUKAN SEKOLAH JUMLAH KECIL ( 8 ) : BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH JUMLAH KECIL ( 9 ) : BANTUAN MAKANAN ASRAMA JUMLAH KESELURUHAN v . WAJIB.

Borang TBP/R BAHAGIAN IX : PERAKUAN BAGI PENGESAHAN TUNTUTAN Disediakan oleh: Saya dengan ini telah menyemak dan mengesahkan bahawa tuntutan ini adalah seperti kelayakan enrolmen di sekolah ini seperti pada tarikh tuntutan yang dinyatakan. KP: Tarikh: ______________________ (Tandatangan) Nama: No. ________________________________ (Tandatangan & Cop Rasmi Sekolah) Nama Pengurus Sekolah: No. KP: Jawatan : vi .

#   %&%&% ! % !# $.

.3.37:.3.3-0703.!# #%#$ $..8..38.            %!# $!% !%!#$ !$.

7.7.3       $ ! &# 47.30.3 .3 !#&%& # %!# %!#% !&%!#$ !$. 0.!# #%#$ %!#%#$   $.3 .

%#$ !&$%$&#$  &$ !%.

!$  & !             $!# !%!#$ !$.

3 . 0.3       %!# %!#%     !&%!#$ !$.30.3 .7.!# #%#$ %!#%#$   $.7.

%#$ !&$%$&#$  &$ !%.

!$  & !          .

3%!.47.

#            %!# $!# !%!#$ !$.

3 !#&%& # %!# %!#% !&%!#$ !$.3 .7. 0.3      &# 47.!# #%#$ %!#%#$   $.30.7.3 .

%#$ !&$%$&#$  &$ !%.

!$  & ! &  ! ! !              .

47.3%!.

.38.3.3-0703.#  ' $.3. %&%&%  %& !#$ ...37:.8.

$#   $%& &#$$ $ $ # &  &# 47.3 !#&%& #    %& &#&&!#$ ! &#!#$ &  %& &#&&$   # !$.

%#$ &  %& &#&&$#  !&$# &  %&$&$ $$  # !$.

%#$ &                     %&!#$ &#!#$   &  %&$#         !&&##$# !&&##$# !&&&# &  . .

47.3%!.

.3-0703..#   #&&$ %&%&% %& !#$ $ # $. &%#%&%&% &  !#&%& # %&%&% ! %#$  % & % !# $ .3.38.3..8.37:.

$# &  %&%&% ! % !# $.

!# #%#$ &  $ ! &#$$  &  %& &#&&!#$  &  %& &#&&$  &  %& &#&&$# &  %&$&$  &  %&!#$  &  %&$# &$&#&   . .

3%!.47.

7 ********************** %.3 .3 ******************************** %.2.20302./.340 $.2.3/3..3 0374203/804./../.9.3 -..9:39:9.# !#&!$%&%&% 80/.3../03...3/.79:39:9..82$04.320308.9..9.3 45#.9.3 .9. .3390. .33.3.8050790.. 4 ! .. 4 ! %.3 .!03:7:8$04.38050795.3/.