~~1 G- [0

f1\
A Gofcfen Dawn Az Arany HajnaL Hermetikus Rend kab6afaja

9021 Gy6r Baross Gabor u. 4.

J]m]~~lIJijUU

Megyei Konyvttir Gyifr

A [orditds a Golden Dawn keziratos gyujtemenyebol lett osszedllitva 1890-1921 London

Tartalom

Bevezetd Eliphas Levi
Kabbalista ima

7

~95bG~
"
{; ~

/
__/ Forditotta
Borsos Maria Laddnyi Lordnd Simon Lajos
/

•'

Okkult es valldsos alapelvek A kabbala alapja liz reszben

G

-.....J

so

11 23 25

William Wyn Westcott
A Golden Dawn kabbalaja

45

Nyelvi lektor
Borsos Maria

S. L. MacGregor Mathers
Eldszo a kabbalahoz

47

Lektoralta, a kotetet osszeallitotta e16sz6t irta G. S. Frater P. A. X

es az

William Wyn Westcott
A kabbala Meg egy pillantds a kabbalara A Tiz Szejira

51 71 93

Frater Achad
A kabbala hagyomdnya

Minden jog fenntartva. Barrnilyen masolas, sokszorositas, illetve adatfeldolgoz6 redszerben va16 tarolas a kiad6 e16zetes Irasbeli hozzajarulasahoz kotott.

99

© Dr. Kassa Laszlo

Hungarian translation © Hermit Kiad6

Bevezet6

"A kabbala az id/ik kezdete 6ta rejtve leva titkok tdrhaza. A sokfeleseg csak az egyetlen igazsag vegtelen .gazdagsaganak" kifejeza-

dese, ami egyaltaldn nem erinti transzcendens es megvdltozhatat-

Ian egyseget. "
Leo Schaya

Sok kabbalista mti kijelenti, hogy a kabbala M6zesnek a Sinai hegyen atadott ezoterikus tudas lenyege volt, igy kapcsol6dik a m6zesi torvenyekhez. Ebben az a feltetelezes rejlik, hogy maga a Teremt6 diktalta le M6zesnek a Biblia ot konyvet, majd pedig atadott neki egy titkos kulcsot azokertelmezesehez, Masek azt valljak, hogy Raziel angyal adta at Adamnak a Paradicsomban, .de van meg regebbi keletfi ertelmezese is a kabbalanak: A kabbalat eldszor maga Isten tanitotta az angyalok egy kivalasztott tarsasaganak, akik teozofiai iskoldt alkottak a Paradicsomban.

A btinbeeses utan az angyalok kegyesen kozoltek ezt a mennyei tant a fold engedetlen gyermekevel, hogy [elvertezzek at az eredeti nemesseghez es boldogsdghoz val6 visszateres eszkozevel. Adamtol ez tovabb kerult Noehoz, majd Abrahamhoz, Isten baratjahoz, aki a tant Egyiptomba vitte, ahol a pdtridrkak megengedtek, hogy ennek a titkos tannak egy resze kiszivarogjon. igy tortent, hogy az egyiptomiak leti nemzetek megszereztek ennek a tuddsnak egy reszet es mas keis bevettek azt filozofiai rendszerukbe. M6zes, aki

Egyiptom minden bolcsesseget megtanulta, a kabbalaba val6 elsa

beavatdsat szuletesenek helyen nyerte, de a negyven eves pusztai vandorlds alatt lett igazan kivdlo benne, mivel az angyaloktol tovabbi oktatasban reszesult ez id6 alatt. Ennek a titkos tudasnak a segitsegevel valt kepesse arra, hogy megoldja azokat a nehezsegeket, amelyekkel taldlkozott.: Ennek a titkos tannak az elveit a Pentateuchus elsa negy konyveben fektette le." A kabbala sz6 szerint ataddst, hagyomdnyt, tradiciot jelent, de a heber kabel kifejezes az elfogadni ertelmet hordozza, tagabb magat a torvenyt vagy a dharmdt szimbolizalja,

Az tlet Fajat oszlopokra

osztjak: a jobboldali

Szefirak: az

Irgalom oszlopdn vannak, a baloldaliak szemben levd tokeletesen

pedig a Szigor oszlopan, tovabba minden os-

a kozepso oszlop pedig az Ereny oszlopa. Igy minden Szefirat a kiegyensulyoz,

veny tokeletes

egyensulyt kepez az altai a osszekotott

kett6 ko-

M'~i'

zott, A Szefirak nem masok, mint vilagteremto ciak. Nehanyan ugy tekintenek masok

6sszubsztan-

ertelernben

az Elet Fajara, mint isteni er6kre eszkozeinek vagy

ahogyan azt ke-

vagy edenyekre, szerszamainak

az isteni iranyitas

leten nevezik. Magat a kabbalat sokaig a zsid6k ezoterikus-titkos tanakent az ugynevezett tartottak szamon, de a reneszansz koratol ismert a zsi-

tartjak azt. A misztikusok abrazoljak.

tiz arckent, kezkent, egyetert azon-

s6t Isten tiz ruhazatakent

Mindenki

hermetikus kabbala, ami egyesiti magaban

do kabbaldt es az ezoterikus miszteriumokat,
va az ertelmezesnek gn6zisban es az analogiak kabbalisztikus is talalunk

igy tagabb teret adMagaban de maga a a

ban abban, hogy az Elet Faja a Szefirakkal mot fejezi ki, melyek az emanacio nytien meghatarozott viszonyban akarja, hogy az uressegben janak a Semmibe. A kabbala komoly onallosagot kovetel a tanai es eljarasai ezert csak reszlegesen

az isteni attributuorok erve-

sokasaganak. elemeket,

els6 pillanatarol

allnak, mig Isten azt nem es ismet beleolvad-

elenyesszenek,

gnosztikus tanitas visszamegy egeszen Egyiptom, Gorogorszag, az arja-germanok, a perzsak, a kaldeusok sajat rendszereben, es a hinduk bolcseletere es ezt alkalmazza legfontosabb A kabbala meghatarozott kulturnepek azt tanitja,

lgy kerulve be le a
szervesen es

es kezdemenyezokeszseget konyvekbcl eppen

tekinteteben,

szellemi aramlataba, hogy a vilagegyetern

lehet elsajatitani. tanacsolja a kabbala tanul-

rend szerint fejl6dbtt,

kovetve a Langolo Kard

Aleister Crowley az alabbiakat manyozojanak:

utjat. Igy szimbolikus magyarazattal

szolgal a vilagegyetern eremagat a teremtest ema-

,,0, jiam,

mind gyakrabban melyed] el a kabbala

detere, az ember es Isten kapcsolatara,

szent tudomdnyaban.

Ismerd meg a szamok kozotti kapcsolato-

naciokent fogva fel, amelyben a Vegtelen Feny az tlet Fajan keresztul manifesztalodik, A tanulas alapja minden esetben az tlet Faja, amelyet neha a Tudas Fajdnak vagy Adam Kadmonnak vonata, rovid osszefoglalasa is neveznek. Az'tlet minden fejlerne-

kat, amelyek bar boseges tudast es hatalmat rejtenek, de megsem ez a legfontosabb. Az igazi feladat minden fogalom e szdmokra valo redukcioja, mert ezdltai az elme strukturaja fog [eltdrulni szemeid elott, amelynek torvenye inkdbb a szuksegszeniseg, mintsem az eloitelet. Amig nem latod a mindenseget elott, nem tudod azt tanulmanyozni. fgy [eltarulni magad Az elme tendenciai sokkal

Faja a tudornany, a lelektan, a filoz6fia es a teol6gia tomor kia vilagegyetern nyet magaba foglalja.

melyebben rejlenek, mint ahovd bdrmely gondolat is kepes elemi, rnert ezek a gondolat torvenyeinek kondicioi, es neked eppen eze-

ket kelt [elszamolnod. es a legszentebb.e9piFtenFtessek rajtuk! NetzacFt es HoeCAngyafai} szillireCitscitok 1t1. Oket meg az istenek is tisztelik. Ftogy erdemesse vciCFtassak TipFteretFt 6efofyciscira! oft} BinaFt Angyafa} cu£j vifagossagot! Oft} CFtokmaFt Angyafa} cu£j szeretetet! Oft} KetFter Angyafa} adomcinyozz 1t1.e9a Hitte[ es a Remennye[! Yetziratikus Vifag Szellemei.G) 11 ~ . htizzatok vissza f. A nagy lelkek osztdlyresze. Iia sziiksege[tetik} de tegy e11gem erosse. X Eliphas Levi Kab6afista imn Legy szdmornru WvezO} 6Ft i9en} Isteni KiniCysag liatafma! Legyen a Dicsoseg es az Orokkevaf6sag a jo66 es a 6af kezem6en} Ftogy igy erFtessem e[ a gyoze[met! A KonyoriiIet es az 19°zsagossag drizze 1t1.e9 lli6amat J esodonl GecfufaFtAngyafa} vi9aszta§ e11gem! Ge6uraFt Angyafa} uss. " C. aki csef&sze[ es ~ozo[j Ftefyezz Isten osvenyere! Vezess a Tempfom (iit oszfopciFtoz) JakinFtoz es Boazhoz. Frater P A.e9Celke. eppen ezert az ellensegek is itt a legveszelyesebbek es a legrejtettebbek. mert ez a vegso tisztasag utia. hogy szembenezzenek e szomyu kihivdssal. Ez a legbiztosabb ut.met a maga eredendO tisztasagavanJ Az Ertelem es a Bofcsesseg Istensege vezessen e11gem a millliatatfan Korondhczl MaIkutFt SzelIeme} Te. Ftogy 1t1. S.

mint a sas. Amint alkalmazni kezded a tested es a lelked a Magasabb Magiahoz. epp ugy. EFtyeFt asher EFtyeFt. 6esze9. erci ellen. liitiCts hangosan. Teljesftsd a Negyek osszeeskuveset. bizhatsz a lazadasban ben. HaLCeCu-JaFt. meg kell majd vedened onmagad Hades es a vilag yak duhajait es kejnoit. SerapFtim. oft. HaLCeCu-JaFt. Kerubim. Uittascf es ertescf meg velem YetziraFt es AtziCutFt tit/wit! Oft. Hades elkulhogy megtamadjanak. Szent t' SFtin Betu. az aura. fegy testverern Tza6aotFt neve6en! Oft. Ophanim. AzaCim. Isfum. ChasFtmaCim. ChaiotFt ha Kadosh. pantakulumanak es Salaeljarasaval kenyszeritik Ezekiel kard. Ophanim.Azsin sotitsege66C! BriaFt ViGiganak tiindOlifO htiromszoge. birtokodban lesz az Isteni Sz6. zUgj es iivoCts! KacfosFt. KacfosFt. de min- denek folott konyorgesed Ha uralkod6 vagy. Beni EfoFtim. segits engem SFtacfai nevevef Oft. hatafom a119. MeCakim. Amen. Shrufai. JeFtova. Vede- es fantomjait. a magikus a vigyazo erohoz. oCtaCmazz JeFtova actaC! Oft. es az osszeeskuvesa szellemi eroket. KacfosFt.! Oft. acfcf neliem a Szent Szeretetet EfoacFt neve6en! Oft. a szentelt viz es a szent ttiz. mint az em6er. es el palca. Harco9 ertem a Szent TetragrammatonnaC! oft. HaCCeCu-JaFt. mely ut6bbi a Makro- . mon Hexagrammjanak elott. a magneses Ezt az imat minden reggel es minden este hasznalnod kell mondanod kabbalisztikus mintegy bevezetoul szertartas kell. az ima alatt fordftsd arcod kelet vagy fuggeszd tekinteted jelere. emeld szemeid a mennyekre magasztos Tetragrammaton folytasd a Hetes es a Harmas pantakulumaval. ne JeCecfliezz eCr6Cam es ne tlzz eC engem a Szentio/66C! Oft. Amen. a kabbalisztikus • minden nagy magikus es fele. A F61d elkuldi majd Orpheus akik megrohamoztak bajaikkal Samsont es Salamont ahogy a kovek feltamadnak di majd kiserteteit kezeskent es rad vetik magukat. Acfonai. melyek engedelmessegre jelentesevel. igen. Ophanim. viGigositscf meg elrnem tfOi es sheliinaFt JMo/aivaC! Oft. Amen.YaCaittipUi§atoli Acfonai segitsegeveC! Oft. igen. ECoFtim. ru£j er6t Acfonai actaC! oft.

hogy a Satan. e szentelt viz hatasait. lelegzetem Shaltiel es Cassiel szellemeinek nines gyermek szamodra. fustolesakarataval a Satannak hajthat6 vegre. fordulj vissza Moloch Az Iteletet nizzel hajtsd vegre. legye- vonulj vissza Lilith. vagy visszatertek benneteket a Pantakulummal. gabiel Eloah ereje ala! Shadai isteni es emberi neveben. rajzold a leveg6be es a foldre az Ezekiel Kerek Latin konyorges negy sugaranak jelet a Yod. angyali A Magikus Bottal rajzold a leveg6be es a foldre a hires es alakot. keresztul. a He. Szilfidek vagy tavozzatok Fiat judicium per ignem. neve ben. Michael neveben. hatalmaval Chavah.Het . Djin. a Tetragrammatonnal hajthat6 Gn6mot mint szarnyas bikat. a foldbe. A Harem Salamon Pecsetjet. inkabb tisztatalan szellemek Kerub impero tibi per Adam Aquila impero tibi per alas Tauri Serpens impero tibi per Angelum et Leonem. ezutan vegezz negy kileg- A Hetek . osszeeskuvese kimondva vegre. Dolgozzatok. Maradjon igen Gn6mok. sokasagat hanem sokkaI Az en nevem va- Sokasag . mint halalszemu benneteket. hagyj minket bekeben mah! Szent Elohimmel es Oriphiel hatalmaval. akit felfalhatnall Zahariel Aphiel. Belzebubnak parancsolni Elohimnak Sachabiel! Elohim Gibur es Samael Tzabaoth reidet Adramelek! Zachariel nevevel tedd le fegyve- es Isachiel Melek neveben vesd tenmagad Sam- ahogyan en akarom. delt! Gabriel rendelt! Raphael neve ben engedelmeskedj neveben. a er6s Hexagrammot. Adam es Anael Nahe- ahova bebortonozlek Fiat firma mentum per Elohim. f0 a szam az.osszeeskuvese sel es a Het Bolyg6 Szellemenek Bolyg6k osszeeskuvese. Gnob. Igen. kedjetek igen. Belzebub jelenti. es mikozben keresztet vetsz mond ezt: Nicksa. Nagyon j61 meg kell ertened. Szalamanderek. Omoljon keresztul a viz Elohim szellemi erejen. a fold szilard Adam segitsegevel. es a o caput mortuum impero tibi per vivium Serpentem utana vess keresztet. tobbi ilyen nevei nem spiritualis szernelyisegeket.mert szamtalanok gyunk. parancsolni ren- zest. a Vav es a He szavakkal. tek htivosek vagy a szent tfiz kenyszeritsen Kifejezheted Udinet. haromszor mely zeng6 hangon a Nagy Nev Harem bettijet. A Negyek osszefogasaert munkaba kell allitanod a megfelel6 id6ben felszentelt negy elem er6it. Fluat udor per Spiritum Elohim. Az egbolt folytat6djon Elohimon Engedelmesaramaval. vagy Undines kell.mondja a sotetseg Szelleme . amely a tor- 14 Gl:1 f0 15 Gl:1 . a pokoI az anarchia birodalma.kozmosz jele. Rajzold a foldre es a leveg6be a tfiz es viz pentagrammjait. Paralda. hogy visszaszoritsa Maneat terra per Adam. a Szilfidet mint lelancolt sast es a Szalamandrat mint csuszo kigyot. akit Adonai akit lehova a Magikus Bottal.

nines ertelme a gondolatnak. aki ismeretlen. lepnek veliik.G) elerkezik es a vilag_ amely gondoskodik 16 ~ 17 ~ . A keplekeny univerzalis kozvetito. mely maga a Szabadsag. hogy az emberi agy bar befogad mindent. masokrol nem keszit Iathato feljegyzeseket. amikor a nagy Beteljesules f. Nines val6s elkulonules formanak. alkotjak. Ne beszelj istenrol. mely letrehozza zaltacio erzekeny az utols6 napon es a feljegyzesei lathatova valnak. be lenne vesve az agy sziirke anyagaba. ez az.G) azokkal. eppugy tudsz ra valaszolni. es es amelyet ujra kepeit. hivok a leger6tlenebbek ziil. ahol az emberek gonoszt tesznek. lyezkedik el. erzekeli es gytijti e Ienyeg miatt (Asztral Feny] a spiritualis idezhetjuk ilyenforrnan mas emberek atmoszfera el6 es kimondhatatlan kivansaggal megbenyornasait. es a fejlodes is forditott. ebben a vilagban. a benyougyanis ha barrni sza- latomasait. melyek a Sz6 ez az. mozgas es elet. Ennek a fantomnak a Lueipher az Adramelek es a Belial neveket ad- gig. a ferfiui magneses er6 atveszi. Tudod. mint ahogy a j6 is orokke ellenall a gonosznak. a jeleneseket. fel kell olteniuk. melynek ninesenek keresztiil. Vezereljenek marad orokre felelemben eltorzult arnyees gyotorni tartani mely feny. a leggorombabb szenvedelyeinkkel Az idegi allomany letezik. melyeket megidezunk. melyet a vilag es a lelek Asztral FeKonyve az. akar eszmenykeprol es a Lelkiismeret mely az anyameh gondolatainak az anya vagyainak. az analogian a tetelre. es a Pokol hol heott he- torvenye kenyszeriti a demonokat a leereszkedesre. melyek a tomeget ketnek a Vezer elott. kornmunikalhatunk Egyutterzessel. helyzetek megmaradnak az orokkevalosamint ahogy es ezek az ellentetes soha nem beszel. a Pokol ott van. akar Istenrol. nyenek neveznek. az az anat6musok mara lathato lenne. Ez az. hogy a Paradiesom ertelrmi es leggyengebb. kerlelhetetlen es azok. ahol az emberek a Paradiesom igazat mondanak es j6t cselek- szenek. azzal. akik mar halottak. mely format es szint ad a novenynek. az eksztazis es az egSpiritu- abba a ragyog6 mediumba.venyt alkotja. reszes siiket. Azok a gonosz szellemek. mikor hiszik es kivanjak a felemelkedest. de ez a fantom Isten sajat perverzitasuktol ka . multbeli vagy jelenkori amely feliil van epp ugy. Az osszes elkepzeles alkottal maradjon amelyeket bevesve 6rzi es kozli az osszes ferfival es elkepzelessel. melyet felredobtak. legcsekelyebb ezert a leginkabb lealaIgy a vegzet atalakul. hanem helyzetek. Ahogy megkerdezed. amely kinyilik benyomasat. akiket en Vezernek mindannyiuk koes a leghitvanyabbak lyezkedik el. impresszi6i. amikor a Felsobbrendfi kapesolatba alis Er6k a Sz6 osszefuggesevel amikor az Alsobbrendti jussanak a mi szintiinkre osszhangban. a lenyegtelen lenyege. meg eszleled a testi format. es akinek keze min dig utesre emelt. megaz altalad kiejtett szavak. menykepe. len vilagokban. mint amely alul van a veges es vegteEz Jakob misztikus lajtorjajanak val6s eszmelynek fokait a Feny ket Pillere tarja egyiitt. es kozottuk 6ket. esonyodott. a szemelyiseg lenyege szemben all az Ertelem letevel. vagy hogy fel- szellemek arra torekszenek. es a Szeretet es az Ertelem megszakfthatatlan f. gyumolcsebe pecseteli ha esak meg nem vilagosodtal. nines valaszteka tetelrol osszefiiggesei. A Paradicsom hamisan sz6lnak es es a Pokol nem helyisegek. tak.

terzak. Hova lett az a fiatal ember? Te meg min dig elsz. jes. megengedheto. Csak hiszed. akar a tenger hullarnait. keze- pillantasaiba Tagadni. aki boles vagy. Most az eltelt evek embere vagy. amikor a letfontossagu szervek elveszitettek ket. auraban leva rokonszenv osszetartas. ellenallasai es ellenerzes melyet a magnetikus ad. meg visszahivhato olyan Semmi sem teljesen uj a Nap alatt. mozdulataiba. Ez az a test. mely a letezo alapvet6 torvenye. es megteremtetted az igazi halalt. de tolt el? kozott. az osztonos era es a testi era. aki gyermek voltal. az osztonos era az az osszetartas. alvas. Az erkolcsi era az az osszetartas. Van onkentes vagy elettani csak te tortenetesen nem latod. hogy elhagyott szamodra. f0 az elet forrasahoz. Az onkentes es a cscdatetel Ujraelesztes Csak keresztiil kell menned ujra felmasznal mazhatsz. a vilagi berlernenyt letfontossagu a lelek szabadnak talalja magat. nyos korulmenyek kozott a dolgok termeszetenel 18 Q. mint 13. meg egy atalakulason. es igy pihenhetsz a bekes tested nem lesz eszlelheto mint ahogyan szunnyadozas terrneszetes van akaratlan ertheto. de Te meg mindig elsz. Te vagy a fiatalsag.1- esetei nem ritkak. sag es a romlatlansag Ebbdl kovetkezik nl. es ha a komoly. az okok iij ok okra vezetnek es az eredmenyek csak kovetkezmenyek megelozik ezeket. hogy megj6so1ni annyit tesz. de Te meg mindig veliink mely fennmarad az anyagi lenyegek osztonzesei vagy. Te. A halal csak akkor telsertetlensegu- szervek meg nem karosodtak. Te. hova lett az a gyermek? Eltavozott. olvass abban a ragyog6 kotetben. gat old meg.1 . arcaba. de amikor elofordulnak es a vizsgalt esetet azzal magyarazvagy letargiaban a halal esetet visszautasitjak. szemely csak transzban meszetes jellernvonasaiban. A kozepsc. avagy az Osztonos era hatassal van rank tevekeny reszvetelunk nelkul. mielott sohasem szakit el teljesen az emlekektol. mert A haes bizonem halhatatlansagban. hogy a halal bekovetkezett. Mindegyik era rendelkezik az elet megfe- lela formajaval. Minden egyes ember magaval hozza sajat foldi jovojet. A latnoki megerzesek a mult es jove kozti analogiak szempontmelyet a valtozekony- eppen csak elhagyta. hogy a kerdeses volt. Minden egyes szemely rendelkezesere all az era harem faj- kiall meggyozodese taja . kivanjak. Egyszer fiatal ember voltal. ibe. A jovendoles lalbol torteno lehetetlen. de a kozvelerneny ezekben az esetekben mellett. mig a testi era az az es a mar elment.az erkolcsi era. mely rettegessel egyes szintere elhagyta Fejlodesed minden mar sajat testet. melybol meg egyszer szar- kepessegek. fogva bizonyos ember eseteben Az atvaltozas az orok mozgasbol ered. akinek felelmetes jabol. es jelleme bevesodik es hangjaba. Az ujraelesztes alkot. A halal pillanataban kozel. vagy vegul orokre letezni fogsz. szunnyadoz6. mely a va16s spiritualis lelkek kozott hogy min dig letagadhatjak. es amikor feloldozni aludni tobbe-kevesbe. ereje van. letezik. valaki altal. es kenyszeritsd ki az allandosagot a fejlodes barmelyik szinteren. az. szunnyadoznia kell. talan mar oreg ember. amikor Erkolcsi eronk fuggoben van.keringeserol az Univerzum vegtelen teriiletein keresztii!. mive valhatsz Te oregember? Meg fogsz halni.1 f0 19 Q. Oh.

a termeszet legyc. kozott. Hatalom. szabadnak lenned. Birtokolni vegso szintjet.a harem betfi talanyara. ez es az egyenAz abszohit akaratero a legfelsobb Ertelem Zsarnoksaga Az else ok roviden. mely Szabad. a magikus ero utols6 titkat es az emberi akaratero Az Ellenallas tesseg. atalakitva A gyengeseg minden egyes formaja hasonlft az osszes gyengesegre. es minden hatalmas- magasabb alternativait? Ha Mesterre leszel. hogy Mester lehess. legy elobb boles. e negy az enge- Lennel orok rabszolgaja a masodlagosokoknak. de ertelmuk nem volt szabad. Ekkor azt mondjak a varazslonak. vagy valasztanad inkabb Minden ero megfelel az osszes eronek. Akarni. Ha teljes akarsz lenni. Sas- zese. A Batorsagot oromot ad. vagy inkabb az az iranyitas Amikor a tanitvany felfogja a lenyeget es folytathatja kovetelrneny gyakorlasat. f0 az erot es az alkalmat.ez a mertekle- Tudni. A Hatalom a hibatlan delmeskedni tudnak Akaratanak. szes eroteljes Akarat. egyensuly a Szabadsag es a Zsarnoksag . 21 GR. ha valaki erosebb es tudja. a lelek Uralkod6i a Test folott . sa valhat egy olyan ember kezeben. E titok tudasan keresztul. Hallgatni. es ha boles vagy. meg kell valositanod talrnat.Szemleld onmagad a termeszet ellenore lennel? Alavetned magadat. Az Akaratot A Titoktartast szok. es vegul az ordog kitekeri a nyakat. halhatatlansag. egyforman parancsol a menny es a pokol eroinek. Negy kifejezes alkotja es tartalmazza szukseges a Legfelsobb Magikus Hatalom birtoklasahoz. ellensuly. Merni. amely mert csak akarja. akkor kepes lesz elfogadni delyt a Szeretetre. Szabadsag. hoa Magus val6ban felszabadit es az Elemek Hatalmanak Mesterekent gyan veszi masnak hasznat. . melyet Cagliostro. talalod magad. hogy az ertelem. Es most meg kell tanulnod mely az elme orultseget Magia tit- siilybol ered. zeset iranyitja. Nero es Caligula zsara szedules. hogy szabad legy. A Tudast a Szfinx Emberfeje szarnyai. ez mutatja a Lea test folott. szukseges a bolcsesseghez es az igazsagossaghoz. Es maris itt van a Fekete kainak magyarazata. meg tartozkodas. hasznalja es iranyitsa. takart vala- a hideg csend es· a rejtelyesen Boldog az az ember akivel ez tortenik es meg cselekszik: fgy legmagasztosabb f0 20 GR. megrees megtamadta iranyithatatlan szegftette oket a teljhatalom. amely a ketto komindazt. lek Kiralyi hatalmat ez a szabadsag az Oroszlankorrnok es a Bika agyeka. mely onmagad kell ha- es a test merge- adja magat az ordognek. a j6 Ertelem altai. noki akaratot birtokoltak. mely rabszolgava tehet. utana teljes leszel. torvenyevel. es gyakorold kedette. Csatlakozz az Ertelemhez. ertelme es a teljes engedel- abrazolja. az Egyetemes Hatalma Vonzasnak. Ez a megoldas a beavatott szilardsaganak fogalab- Tisztan felismerve. hogy azt tegyuk. es csak enge- Zsarnoksag. mazott meg a kabbala politikai es tarsadalmi razolasara. szabaditsd meg szellemedet Akaraterod a Hermecseleaz osz- aki ismeri es tudja hogyan tikus Koben bizva. Ahhoz. mely a Bolcsesseg es az Abszolut Hatalom. A hatalmat a Templom Kapuja abrazolja. zott volt. a Szabadsag Szuksegessege a Szuksegesseg mely a Gonosz lenyege.

Az Apocalypsis megkoveteli. liaswntafan szavakka( o(yan mintfia C\ aki megefegszik f1a£ott Ienne.socf. nelkul egyetlen tarsadalom sem folyistallo- Eliphas Levi Ez az. ame(y megmutatja az istentisztefet fOmuljeit) me(y tiszta is ero. amiert a Magus Krisztust irnadta a betlehemi ban. kabbalista A Sz6 az tfet is az tfet Efso Afapeeve. Minden liaszontafan SW) cmar van jefentise cmar nines) a liazugsag termeszete. magikus profetikus mely val6ban az oszmunkak szinte- Minden liaswntafan SW fiamis. J066 a 6a6ona) mint az isteruelenseq. De Krisztusnak Isten fiat. azokat Apocalypsiseben. A liaswntafan szo a valIasos cfofgofWan 6t1n. CsefekedeteUf ci£taL mutascf meg tudd. mely onmagat magyarazza a Tarot hieroglifaival. mint sajat kulcsat Ezekiel Kereket. a szeretett Szent Kabbala legmelyebb titkait. Isten sokka[ inkab6 a csefekecfeteket 6ircilja) mint a huwavaf6 goncfoCatokat. Krisztust.mint ahogy minden nagy tanitonak szamara es egy ezotanitvanyra rabizta a is kellett lennie . osszfiang6an ke[[ Ieruue tetteiveL Az iEaz valIasossag az. es Janos a kovetkezo evekben kinyilatkoztatta szes legkorabbi zise. 6) aki valIasos) hiunek szaveivaf osszfiang6an csefekszikj 6) aki nem valIasos is nem hisz semmityen sw6an) meg inkab6 csefekecfetei ci£taL fesz effi{rci£va) ert mirnfen em6ernek m . 6) aki nem vegez istentisztefetet) 6izonyitja) Iiogy nem valIasos. Engedelmesseg tathatja letezeset. £0 23 w . Az efet minOseget a tettek mutatjcik meg. a legnagyobb beavatottat es a legu- Okkuft is vailiisos afapeevek is volt . J anosra.egy tanitasa az emberek terikus doktrinaja is.messeg. tols6 beavat6t.

avagy a heber hagyomanyokat nenk akar az emberi gondolkodas f0 24 ~ f0 25 ~ . Azoth ernberre valik az vel az igazsagot keresitek emberek kozott. mely nem kinyilatkoztathat6. kell a tudast es az igazsagot. mely a Vegtelen kepzelt erejevel magahoz vonzbiztosak. hogy Igy szolitsalak Titeket. Ez az Egyetemes anyag tud es kepes Azothta valni az alkalmazko- aldozatot vallalni. es koveti a Kozbenjarot felveszi meg egyszer a Papsag es az Aldozat hivatalat. Amikor az emberfejfi Szfinx felttinik. ennek idealis kifejezoeszkoze pedig az alkotas es igazsagossag. A kabbalat. Minden vallasi jelkepben a helytol. Az igazsag olyanfajta feny. Az igazsag mindenhol egyforma. magia es nevezhetEz a hit matematikajanak. a tudas. mig a tevedes fugg letezik: a kabbala. A Let egzakt az ertelem. AItahinos prolegomena gar a vegye ezt a keresztet. 1. Minden dassal. amelyet a vakok is latnak. melyek visszaverik azt. hiszen tiszta szives ennek erdekeben kepesek vagytok volt. hogy orommel hinnetek. es Szellernme az Elemek kozott. A Let letagadhatatlan gondolata cselekedete es abszohit igazsag. Ember meg soh a nem latta Istent. mely az Arany es a RagyoAtvaltozas nagy Titka. a hit feltetele. za az emberi lelkeket. Azothban van a Feny Alapelve. Tisztelt Barataim. Harem ilyen okkult rendszer felismerhetove valnak az Igazsag es tevedes. es maaz Oltarhoz. 6efejezese A ka66afa afapja ttz reszfien Az onfelaldozas szepseget tanitjak a kereszteny templomokban. hermetika. engedjetek meg. szeretnetek Semmi sem okkult. id6t61 es szemelytol. de mi latjuk azon targyak segitsegevel. A Mikrokozmosz Oroszlan hajnala elott Azoth Repulo Sas es Kiralyi a Tengerek Leviathanja. A megfelel6 mas vonzer6. hogy az ember megtagadja onmagat. semmi sem Azt mondjatok. gas lenyege.uz istentisztelet Eliphas Levi w9is uz onfeUifdozOs) mel)! te§ es es a[[hatatos. nern pedig az almok alapjat kepezik. mely nem megismerhet6: rejtett. a Fold Masztodonja. a let val6di lenyeget nern nehez megtalalni: bennunk van es mi benne vagyunk. Az igazsagot. Egyedul az okkult tudomanyok mivel a valosag. Ennek erdekeben hit hatal- Ember meg soh a nem latta a Fenyt.

mig a sziv bekeje a turelem ketsegekhez dasegyutt es hit mfive. es letrehozza magneseket. es amelyet mint - Az embernek meg kell szabadulnia Ezert keptelenek vagyunk maskent es minden elfogultsagatol. Ez az elet alapelvenek tokeletesitesenek jelenitettek A hit targya a hipotezis. hipotezist hoztok letre. Nines semmifele ok azt feltetelezni.Ha nem lesztek drtatlanok. melyet a Nagy Mfi arra ira- Ez akkor valik bizonyossagga. nak. amelyeket tanulnotok am az alapelvek oly egyszeruek.allitjak a szent tudomanyok kovetelmenye tudorai. torekedni kell a lelek es a sziv titkos es kiilonleges tudornanya. latja el. a nyilvanvalo valoes ebbol megitel- Isten Kimlysagaba. ban egyuve akarjuk kapesolni. mely megterrnekenyiti ma hatartalan. ez kozvetlenul es gondolataimat. Ha azonban kitartotok hogy ez az Iras az egbol A szent tudornany jegyeben.Az a kenyszer szulottei es az elme iranyitasa a torvenyhozo es a szent abece jeleibe vannak zarva. oltaran. szes e16iteletet61 Krisztus is: a pontossag es a teljes osz- elismerni. Ha ezeket onmagunk- sz616 tudornany. Az altalanossagban biztositeka torvenyek a Torvenyek ervenyes egyik-masik erohatas esszerfi ala tartozelme egysemtivere letenek (ervenyessegenekj. vezm. kell. akkor nem szabad 6ket megne- lyet az 6korban hieroglifak es jelkepek forrnajaban meg. A tu- vezet. 2. hetitek. melyet az vagyunk 6 lathato definialni. Ezek tartalhogy a szamok Ezek azok a dolgok. a rejtett eroket. mig a tudas nelkuli hit babonava a hittel bizonyossagot kivul leteznek. Ennek a tudomanynak szellemi fuggetlenseg. . Gematria es Temurah. a leleknek vilagossaggal es a szarnok biztosit. kereseset jelenti. Ez a legmagasztosabb val6 tekintettel egyidejuleg Isten! Irasomat sag. Ismeritek 6rizzetek irasomat kenytelenek elme. hogy az esszeni hipotezis teves es hazug. hullott ala. A lelek nyugalma a bizonyossag eredrne- az 6korban talan Zoroaster tanitvanyai kepviseltek. melyet a kovetkezokeppen meg. Kezdjuk osztottam fel: Beresit. " azaz a tudas kiralysagaba. A tudomany keletkeznek nyul. Roviden. A torvenyek egysege feltetelezi get. akkor egy abszurd es keptelen hipotezis alakulna ki. Az ember szandeka nyer igazolast. ez a magnetizmus verzumban. mondta . azaz kozvetlenul ha megjelenik az evideneia talapzatan. Kabbala: eel es modszer pontossagaval tudornanyat tevedhetetlenseget mig a szivnek mely nyugalmat Ez a termeszeti mely felhasznalja vagy mesterseges torvenyek ad. " . Ha ezt indokolatlanul elfogadjatok. ez szukseges hipotezis. hogy en vagyok az aki ezt irtam. A hermetika a termeszetrol nyujt. A hit nelkuli tudas lesz. A vilagot gondolatokkal. mely gyerekjateknak tiinik. akkor nagyon ketseges amellett.Ez herkulesi feladat. Ez egy ertelmes hipotezis. Merkaba. az igazsag vagya vezerel. A valosag ismetlodesebol a torvenyek. akkor nem lephettek be eloszor a kabbalaval. es ujraeleszti az osszes lenyt. A magiat. avagy a magusok A kabbala tanulmanyozasanal nagyfoku nyugalmara. a terrneszetes melyek szinten a fernek vilagan tudomanya az Unime- nye. vagy pedig tudomanyosan konstatalja a valosagot. hogy maga hozza letre a terrneszet isteni tuzet. f0 26 G? f0 27 G? .algebraja.

Logikusan ugy kapjutunk el az aszhata- Ezek a kovetkezolc egyikt61 a masikig. akkor egy pontojut. Kesobb emlitest 3. heber abece huszonket mely t1Z szammal es a es betfikkel kifejezett betfijevel van kifejezve. amiben hisz. Termekenyseg 10. Josag 5. Valosag a termeszetet lomkent jelkepezi. ugyanakkor szony az ferfibol ered. Gy6zelem 8. Szepseg 7. realitas. Abszolut bolcsesseg verzum folotti uralkodova Vegyetek kezetekben 3. A n6 SZAMOK 1. Orokkevalosag 9. az ertelmetlen harmineut harAz el6z6 reszben sz6ltam a harrnincket tettem gondolat csol6dnak az otven kapur6l.A kabbalistak velemenye szerint ehhez a folyamathoz jutunk: BETUK Ale! apa anya termeszet torvenyhozo vallas hatalom Lamed Mem Nun Samech Ajin Pe Cade Ko! Sin Tav aldozat halal kapcsolat altalanos lenyeg Evidencia (a kozvetlenid nyilvdnvalo igazsag) Tudomanyos bizonyitek } Bizonyossag Bet Gimel Sziikseges hipotezis Esszeni hipotezis Ketseges hipotezis Abszurd hipotezis Valosziniiseg Ketseg Tevedis Dalet He egyensuly halhatatlansag Til v Zajin Chet szabadsag tulajdon felosztas ertelem er6 arnyek feny es reflexi6 Ha a nem ter el a bizonyitott san meghatarozott mindazt fajtaju alapelvektol. A gondolatreszek mint a szamok.ek. A szamokkal utrol. melyek betiiket kepeznek. mig a terrneszet torvenyalkoto nyilvanul meg. letagadhatatlan egymashoz. Ekkepp meglatjatok abrat. tarot kartyalapokat es alkossatok ketaz osszes olyan 2. Igazsagossag vagy szigorusag szer tlz lapos sort beloluk. A m6dszerek hasznalata Vizsgalja a ketseges velemenyeket felteveseket. mivel elfo- Tet Ka! egysegesseg szintezis tevedhetetlen lelekhez a helyet. Tovabba egyt61 tizig allitsatok f0 29 Gi:l . tovabba letrehozza a vallast. A harmincket mincket abszolut es valosagos gondolat. mely a szabadsag alapjakent szolgal es amely onmaga es az egesz Uniteszi az embert. am it tud. Az ember az asszony fia. A kabbala lenyege abban rejlik. amit kenytelen igazolt velemenyt es elutasitja gadni es csupan az ertelemmel engedelyezi. amit a Mesterek ket utnak es otven kapunak nevezn. csakugy mint a szamok az egyest6l. Vegtelen ertelem 4. Legnagyobb hatalom 6.

" Az elet mozgassal nyilvanul meg. csak a fekete magia adok A Ma. csak azon keziratai titkos alapra erneltek a hit e konkret teziset: "A Let van. G:l sz6lnak. es de masnak utkozd kocsit es Ezekiel jovendoleseben lagrol alkotott tudast tartalmazza.ossze a kartyalapok hieroglifikus tizennegyfele valtozatat. Salamon balvanyimadastol. a Genezis . patriarkanak 4. egeszen kulonvalik kutatasunktol. Kabbala I. A tobbi. allatot jelent. ha az Is- viselik az eredeti tarot jegyeit. Tisztelt Barataim. hogy 0 a Let vagy valamilyen szandek hiabavalo es megsza- osszes isteni leny igeretet es utasitasat A legregebbi melyeket kesobb tarot minta talizmanoknak kart yak egyfajta voltak. medalionok hasznaltak. Ezeket L'Hombtudata- hasznaljak fel. A fizikai vilag egzakt megfigyelese forrnak orok valtozasara szamunkra ramutat es az elpusztfthatatlan f0 csak a Claviculae regi kezirataiban Valojaban autentikusak. A Beresit es a Merkaba Istenrol es a vi. ill. Ez lenyegeben latti ernlekezes a titkos konyvek eredeti hasznalatara. A Let es az osszes lenyt nem szabad osszeteveszEzt meg akkor sem allithatjuk. ket format es az ehhez tartozo rovid magyarazatot konyvben. Itt mindenfajta ertelrnes badit minket mindenfele Ugyanakkor el. kulesa. es ennek ellenere szamunkra Isten megis teljesen ismeretlen. mint az eredmenye. mely kulcs a hieratikus hieroglifakhoz. tartalmazza. A mozgas az egyensuly segitsegenek meszetben erejevel marad fenn. A letben van az elet. Ennek jelkepei es A Bibkonyv. mig latin neve Rota. A terfeja anal6gia es az ellentetek lodes uralkodik. f0 szubsztanciara. szamai megtalalhatok lia egy ihletett. melyek a talalhatok. Janos joslataiban. keszteto mig a tarot egy osztonzesre Neveztek Kereknek is. A Merkaba ket egy- Court de Gebelin tudos elsokent fedezte fel a tarot jelentoseget. ember jateka. egy teljesen elkerulhetetlen denfajta bizonyossagnak. ami tulajdonkeppen re-t jelent. a Claviculae hatszazharminc zul hetvenketton szimbolikus talizrnanbol all. mely az ten letezik es nem mondhatjuk leny. bar regebbiek. 31 G:l . Errol bovebb magyarazatot gas magia ritualeja cimfi konyvernben. A tarot harminetartalmaz tulajdoa A szent tudomanyok neveben ajanlom Nektek. innen ered a tarot illetve a Tora szo. Azt mondom megemlitett titokzatos. Az 0 jelleme abszolut osalapelvet teni az 0 teremtesevel. melyek komelyek megfe- tuma. ami a ferfi. Tudtak rola a regi rozsakeresztesek Suchet rnarki emlitest tesz rola Illuminaten kartyajatekaink. A spanyol kara Ehhez a konyvhoz kotodnek tyak meg magukon Lombre jatekhoz tudds".Beresit" szava 'Iererntest jelent. tudomanyos abrak talalhatok. melyet Abraham nitanak es amelynek cime Szefer Jecira. Ezekiel es Szt. A harm6nia kiegyenhtodesenek valtozatlan egyidejfileg nem mas. Ezeket az imokok altai sokszor emlegetett lehetett abrakat eddig mestereink fellelni.Lstenrdl valo cimfi konyveben. abszolut posztulamely alapja minregen elt hipo- az Isten minden tudornany hipotezis. A kovetkezo mondatban lelnek a tarot hieroglifikus jeleinek. 30. onamitasarol azonban parizsi Nemzeti es az Arsenal Konyvtarban a Claviculae-nak amelyek harminchat talizman es hetvenket torveny es hatartalan nevet tartalmaznak.

mozgas (Netzach). Teljesen a szent tudomanyok neveben. az Istenseg ezen elerheto isme rete tiz szambol tev6dik ossze.es eppen ezert szep. es mi esak feltetelezhetjuk mint kulonbozo er6k jelennek meg. Ha ehhez hozzacsatoljuk f0 szetes vilagbol indulunk ki. lit vezet es amelybe otven kapun delkezik. amelyek templom.". szigoru. (Jesod) es birodalma tat az igazsag megvaltozhatatlansagara. az Otven kapunak szintetikus (Kether) hivtak.anal6g utat jar be. csessegen . logikusabbat es pontosabbat. es a valosagot. Koronanak bolcsesseg es orokkevaE bolTisztelt Barataim. Koronanak. az anyagi alapelv es a nagy orokkevalo galom (Hod) . Benne rejlik a legnagyobb es a harmonikus stb.akar az intellektualis vagy moralis vi- seget (Tiphereth). gonosz hazugsagra. nyugszik a legnagyobb melyet a regi izraeliek nem pedig kiralynak.Kether. melyet mi harmincket vunk. melyhez harmincket lehet belepni. harmincket mivel a kiraly kepzete magaba foglalta a balvany fogalmat. melyekre a kozhat. hatalom Koronanak szamara az Univerzum Korondja a legnagyobb birodalom megteremtese ennek litnak es otven targynak hinevezett tudomany tudomany es mindenfajta tulajdona. melyek kozul mindegyik a kabbalista tartalmazza. mely magaba foglal minden ertelmes er6t es mely magasztos intufci6k kialakita:. sara kepes. lombol. majd ezutan eljutunk hoz.a fejlodes kepessege.mivel a tfzes szarnbol indul ki . A dekad vagy decimalis szamrendszer (a gorog deka es a la- elsodleges emandcio] tehat Hatalom az osszes olyan gondolatot. Egyreszt ramumasreszt a kepzeloeroalapszik az erveles es epul tel. akkor ez a dekad haromszor josag (Chesed) es az igazsagossag tokba ontik a szepseges szimmetriat f0 32 ~ - a harmine a szilepsziat es a szintezist. J osagos. az ereny is engedekeny ill. Az univerzalis olyan mint egy Senki sem akar olyat. azaz 33 ~ . masik oldalon az ereny ereje. E ket ellentetparon egyik oldalon az igazi josagra. az Orok megtermekenyites vilagokkal lakott Vegtelen. megnyil- vanul es bizonyitja a megvaltozhatatlan 16 torveny letet. A megvaltozhatatlan eia megalkotasan tin decem szerint) . Ez a fizikai es moralis vilagban lev6 nagy harm6nia. Akarata (Malkuth) lagban . es intelligencian. elvalaszthatat- lanok. onmagaban veve nem lehet egy magasztosabb mely 5.az anal6g torvenyeket re es a mitoszokra. lodik meg. igazsagos. Ebben allandoan jelen van a gy6zedelmes nyua az er6 alapelve. melyek egymastol hatalom. Ez a met6dus kozt ismer. Az ereny josagbol es igazsagossagbol Tartsuk fenn: ismerjuk lstent. illetve eszvon at- es az allandoan tevekeny intelligenciat. amivel nem renmindazon okokat. Csakugy mint a josag es az igazsagossag. az Isteni Let gondolatvilagabol. mivel j osagos . filoz6fia teljes modszeret kozvetitot. es az intelligenmelyek gondolagyonyoni(Binach) nyugszik. Kabbala II. A kabbalistak . Az Isten (a Legnagyobb es avagy a legmagasztosabb . igazsagon (Chochma) (Geburah). mivel igazsagos. Teszi ezt aranyos hasonlatossaggal faj megismeresenek osztalyzasaval es az osszes emberi Ha 10 abszolut fogaa metafizikus analitikus es termeismeteszkoz- Korona . indok.A metafizika leleplezi . Nem ismerek semmi el- mesebbet.

az egyiptomiak Trismegistosnak. Ebben a konyvben megmutatkozik az ember a legmagasztoIsten irant erzett melynek mely leleplezi tovabba maradok a szent tudornanyok teljes valosagosan es szeretetet. tet. melyet az izraelitak Henochban nek felfedezni. eredeti forrasanyaga a kabbalanak. 6. jegyeben hivetek. Ez az kedves barataim. Kadmenjukrol amint a thebai lantjanak hogyIatta. hogy az leplezze Ie titkat. Kabbala III. m 34 ~ m 35 ~ . teket tartva leirom eddigi gondolataimat. melyet Postel: Genesis Henochnak nevez. azaz az . hivtak. ugyanis megvan a sa- azonban nem szernely. Ez a Henoch mely matematikai gondolat. Oszinten kivanva sikereteket. Az otven kapu tartalmazzak. Hogy mig a gorogok egyebkent azt Kadmennek tartjak.a szellemben onmaga erejevel behatol6 a harmincket termeszetes egyseget. raljatok meg ettol! Irasaim rovidek. gevel kerul a halhatatlan Ekkepp bizonyos mertekig kenyszeriti tudat felmagasztalasara. akkor hozzajutunk ut osszegehez. A Genezis szerint az igazi Henoch elismerte a dolgok 6salapelvet.Henoch oszlopai" ismertek. "fdldb(fl keletkezettett". A kabbalanak jat geometriai analogiaja. Ezek a sorok az osszes elerheto ismeretet Nem eleg azonban szerre: hogy tokeletes ratalalni az egzakt matematikai legyen heurisztikusnak kell lennie. modTisztelt Barataim. mint . az orok torvenyt. de olyan tomor kivonatokat kepeznek. egy olyan kozegnek kelliennie. kotudo- algebrai filozofiaja es trigonometriai a termesze- az ernberiseg megszernelyesitoje. Amikor tovabb nyilvanulasa abrazoltuk fele e magasztos titkok vazlatat. alapvet6 elementumait. gondolata. hanem sokkal inkabb mely a vallas es a tudas kozeAz az id6. gyakrabban fogok irni.rnagasuos Istent" jelent. es amely a papsag es a hieratikus manyok reven oltott testet. A legregebbi szent konyv. Az els6. altai forrnalt tradfci6. Isten tiszteletekor vetkezik be itt a foldon. tehat "fdldi ferfit" jelent. fantazia szulemenyevt: valna. . Adam. Ne hat- vel- kimondottakat". es ez a He- a tizesek ot soraban jelzi az osszes leny vagy dolog minoseget.Lsten neveben amit tanulmanyozni kellene. a Gemat- ria es a Temurah biztositja. melyek beleveste a vallas es tudas hogy barmi is hangulati tenyezove vagy a. es amely ugyszinten kezdete volt. a gorogok haladhatunk a transzcendentalis kabbala utols6 meg- a civilizacio es a Sem ha-Mephorasban tanulmanyozhat- juk az osszes dogma forrasat es alapjat. a Biblia ketfele newel ruhazza fel az embert. Istensegnek es egyidejiileg az emberek szamunkra szerelmet sabb intelligencia. mig a masik Henoch. melyek keyes sz6val sokat elmondanak. akkor es egymasra rak6dtak. anelkul de eI6tte meg ket k6be. kiralyi palota epitesehez szukseges kovek Amphion jat helyukre emelkedtek hangjara eletre keltek. mely lehetove teszi az osszes lehetmelyek szamunkra uj seges olyan dedukci6 pontos Ievezeteset. akkor melyet Henoch nevevel szoktunk jelolni. ezert kisebb szuneHa kivanjatok. Ezt a kozeget. sa- id6t adjak nektek ennek vegiggondolasara. ismeretekkel szolgalnak es felviragoztatjak a szellemet.Lstenit" vagy . noch elve jutott a mennybe. A civilizacio szellernet.

A regi Az abece es Hz szamjel . melyet a francia kartyakon . A bakkecske Isten kezes baranyava valtozik. a domborrnfiveken leva matematikat inspiraciokat fenn? Ki hi nne. csak ezutan kapunk r6luk pontos kepet. hogy e konyv es a negyoldalu metszetek kooszFeltfintalalhato forrnajabar. az ember botja reven szelid. a szamokban leva kolteszetet es a kol- mi agyakon is talalkozunk.lenyeg jel- nianak az ana16g ellentetekbol francia tarot kartyakon Az en nyakermernen akkora szak jelet. latta es ezek Ielfedezeset Trismegistosnak tulajdonitotta. mely minden vallasi elmelet es szamara szamunkra mint jatekkartyak Azonban maradtak mint pl. szorzas. vagy a femtablakon U gyancsak bizonyos. Izisz tablaja Bemboban. es aki a satrakkal szegelyezett lit menten ve- zeti e him kecsket. jegyeben. Az bizonyos. Ugyanis minden jel egy abszolut kepe. f0 es a Sem ha-Mephorasra egyszeru akit Thowtnak is az 6egyipto- es megis komplikaltabb neveztek. Az egesz a polaris korok itt lotuszviraggal mat. Ez a talizman ket egymasba fon6d6 kort abrazol. kozott talalhato. hogy az a konyv. Henoch konyve tehat aritmetikai gondolat. A fenn- Tisztelt Barataim. raezt Egyik baratom ilyen talizmant hozott nekern Egyiptomb61. aki eppugy. tek meg a vesett dragakoveken kesobb talizmanok melyekbol Court de Gebelin erre mar a mult szazadban e kart yak szimbolikajaval. a domborrmi kevesse lathato.egyiptomi pap. hogy a tarot hieroglifaival f0 es megis isme- 36 ~ 37 ~ . azaz a negy evlegfobb tartal. peldanal.reven a hatartalan mert vegtelenseget. Kabbala Iv. es mindenki.Ie deux de demiers"-nekneveznek. Olyan ez mint egy gyerekjatek. szamait. Az asztralis ararnlas. latinul Mercur isten kigyoira. Court de Gebelin a tarot huszonket lapjaban az egyiptomi vagy miszteriumokat Mercuriusnak. es az egyensulynak. Herlatlegel. Minden szamnak es betfinek megvan a sajat matematikai alapja es hieroglifikus jelentosege.letezik ennel egyszenibb? hez meg hozzatesszuk a negy kardinalis Ha eh- abrazolasa a polarizacionak pont. aki foglalkozott elismerte. val6 keletkezesere Ez figuralis mely a harmouta I. a vegtelenseg a maternatikaban iranyitja. teszetben jelkep teret. mint a szinola kiegyensulyozott Univerzum ket kore dalon leva bakkecske. itt a Mendesbol amely olyan viperak szarmazo kozott bakkecskevel van abrazolva. lettek. Huszonket szamjegy alkotja a Szefer Iecira konyv harrnincket marad6 negy jegy a Merkabara legnehezebb matematikai kozik. Tiz szamjegy. tartalmaz. jott. melyek hasonlitanak hatoldalan es szamos egyeb cselekmeny alapjan kiserjuk figyelemmel. vannak jelolve. amelyet egy koszoni oyez. osztas es mint egy otfrankos. jelei attekinthetoen lopokon kerultek abrazolasra. lanul osszekapcsolodo gondolatokat A szamokkal elvalaszthatatosszeadas. mely egyidejiileg vonzza es taszitja mindket polaris kozeppontot. mesz. az abece huszonket betuje es az evszakok betfi es tiz von ata utjat. 7. Hermesznek negy csillagaszati jegye a kabbala alapja. akkor megkapjuk Henoch konyvenek gondolat e jelkep S format vesz fel. ~ medalion hat6 egy adeptus A szent tudornanyok . es medalionokon.

J anos altal megj6solt allat alakjaban van elrejtve. hogy a tempi om karpitja f0 Krisztus halalanak 38 ~ f0 39 ~ . mindenhol azonos alapelvekbol indul ki. erositik az akaratot. ismerete megerteti azon szellemi gyakorlatok a vallashoz es amelyek amelyek kapcsol6dnak amennyiben es egyidejuleg a raenekek. ami vallasi Talan vilagos. Az egyhaz minden dogmatikus munkaja a sza- arra iranyult. Ez azonban csak latez a hit a leginkabb van egyfajta vele- vallas terrneszetes. Szt. Ez a segedeszkozok eseten megszilarditja mely emberi gyengeseg Valojaban eb- a helyes emberi akaratot. mivel ok e haz urai kivantak a felszenteles mar regen elvesztettek szent dogma hatasos. Ami a Vegtelent es meg- illeti. meg a titokzatos sem. kivan. hogy . hogy egyedul a katolikus es ez annak ellenere igaz. melyek repit. hogy eszrevegye es megerintse mertekben feloltse annak testet. Yeti. A szent tudomanyok ismert. az evangeliumban meny arrol. a dog- ma e ternaban hianyos tartalommal A szavakban elmondott bir. sem a tomjenfustolo. hasonlokeppen es hogy bizonyos tfinik. mely iranyitott mar elmondtam velemenyemet arrol. A negy csillagaszati jegy a negy szfinx es Ezekiel ill. Bebizonyitja. Kabbala kulcsat.retlen mint az igazsag es a termeszet. ahogy erre tekintetet pillant erre az rejtett. hogy a leghatekojuttatja. Osszekapcsolja ebreszt a keptelen vallasi dolgok kezik. amelynek gondolatlan nem vilagos formulai getik az elmet. legyen bar alakitva barmilyen m6don. hiszen mind kozul eppen Amint szamotokra vallasra. hogy csakis ez eleszuksegletet. jongas allapotaba mely megnyugtat felhomalyu templom az altalanos dogma. rna- kultusz csak egy magasztosabb rendszerrel jelkep es hierarchikus rendszere. tel bevilagitott. hogy uj karpit keruljon a regi helenni. A szentseghaz papjai. ha azt allitom. a kabbala isme rete ketseget irant. hogy itt most a katolikus vallasra gondoltam. Istentiszteletet nem erti. 8. oraosszes kozul leginkabb keptelen szat. a hivek nagy resze es felkeltik a figyelmet. erzuletere giti ki teljesen az ember termeszetes vonatkozik. bdl sernmi sem hianyzik. Ennek ellenere a v. neveben. Konyveimbenparszor hogy a kereszteny-katolikus gia. jaban leomlott. az ertelmet a hittel es ramutat arra. rendel- Tisztelt Barataim. zad folyaman lyere. sem a hosszu monoton allapotba Wig szomnambulikus ringatjak az agyat. Paradoxnak amit annak lelke es szive lehetove teszi. magasabb szferaba ropiti az imadkozo gondolatait nyabb az a kultusz. utan vagyodo legAz emberi szellem Isten magasztossaga tisztabb kifejezoeszkoze. A szent tudomanyok neveben. orultsegbe ker- ez a szellem az ad ott hit- A dogma. Ogy. A kabbala egyforman vet fenyt az osszes kultuszra. arcatlan akadalyt kepez a tapasztalatlan kritikaval szemben. A kabbala szuksegesseget. amely az embert Isten kozelebe az imadsag reven azt adja szamara.

akit Set nevfi batyja meggyilkolt es izisz reven ujra feltamadt. A papi kasztok mar regota igyekeztek ezzel kereskedni tani a vallast a papoktol az embereknek ni. druidak es bardok megeneklik es hiveik kozott fagyongyot mint mi napfordul6 tunk. A Krisna az 6kori panteonok az ismetlodd feladatokat. hosszii papi a szertartasok mindig jelkepesek a masikig csap6dnak. Kabbala VI. nik. neveben. hasonl6t ahhoz. 'Iehat tudatosan es ertelemszertien megerositik teljesithetjuk kotelesbiAzert segunket. Ez egyfajta tamasz. Mindez talan feleslegesnek tfi- 10. Visnu Hz inkarnacioja es bizonyos ertelernben de egyszenibb es nagysze- gak. melyek fejl6dnek es megis egy helyben toporognak. Az igazsag az. dogmairol akkor ugyanis. vizsgalja. valosagos evangelium. amit el akartok soknak es magnetikus vonasoknak legenda. Hod nevii farkas olte meg. Jezus evangelikus mfivenek feladata kulonvalasz- vagy legalabbis megmutatni idejen. de nem fgy van. A szent tudomanyok es egyik vallasi Tiarak. es tiszteletunket sztiz papn6k irant. Kabbala VII. es Valkyra a Walhallaban osztanak methet nyujt at Taranis feltaszet. melyet vallasunk tolunk elvar. mint a vallasi gyakorlatok. hasznos ezeket vegrehajtani. hogy kizarolag egy emberiseg es egy vallas letezik. mely hasonlit a mienkhez. csakugy osztoga- es megvaltoztatni ennek elviselhenekik vaad- neki. Naponta imadkozik ben es lelkiismeretet ismetlodo ismertek el Krisztusnak becsules. amellyel megsok megfelel a kabbala Hz Szefirajanak alkot. amikor szent gallyacskakat 16s helyuket: a papokat a vallas eszkozeive es szolgaloiva tenni. Mennyi ember rendelkezik teszi vagy megteheti mindazt. Antigone es akit kesobb anyja reven ovezett megutan a josag lelki gyakorlatokbol terdepel eppen olyan szepl6tlen tipusa az Isteni aszonfelaldozas rozsafuzerehez. ahogyan arrol a Bhagavad-gita beszel. A skaldok. csuhak minden vallas jellemz6i. akit a zsid6k nem olyan asszony el. mely segit ebbol kikerulni. f0 hivjak. gorogul Osiris. tetlen sulyat. Usirenek U gyanis az egyiptomiak sajat Krisztusukat Tisztelt Barataim. A lelki gyakorlatok zonyos ertelemben Tisztelt Barataim. szabad lelkiismeretet es fuggetlen ertelmet fejezzuk ki a Szajna szigeterol szarmazo 40 G1 f0 41 G1 . de kevesbe tokeletesek. nibb. mivel ezek reven erosodik akaramelyek reven eljuttok aherni. a vallas nem az emberben rejl6 szolgai erzes. Usire. Az onkentes gy6zedelmeskedik Maguk iranyzattol a rossz felett. ima koz- szonynak. hez az er6t? Az allandoan hitb61.9. A magikus szokahasonl6 celjuk van. teljes jelenest amit akar? Ennek ellenere amit mi is ismerunk. ha a kereszteny-katolikus ezt elmondhatjuk dogma kabbalisztikus. mitrak. hoz a szellemi celhoz. mint Maria. olyan energiaval. mig a skandinav 6tegy nepek Usire nevet Baldurra valtoztattak. de Jeurisem Odint ujra eletre kelti madasat. akik merlegeles nelkul vetik ala magukat neHonnan veszik ehes a hez es faraszto apolo es neve16 szolgalatnak. es anal6- totok: ezek olyan tornagyakorlatok.

es a Feny segitsegevel nagyon szimpatizalt a dogma regeneraciojat sugarzott. allt e16. es kozben ok maguk kisujjukat Bar a hivatalos egyhaz csalhatatlannak lett az ApokaJipszis A kereszteny kabbalisztikus Egyetlen pap sem kepes megitelni azt amelyet meg a papa sem ert. mely diametrialisan A ternplomosok. beleszuletett. aki halala el6tt arra kert engem. £0 42 G>1 43 G>1 .Ennek bizonyitekat a konyoruletes szamaritanus kijelente- Istennek nyflik meg. a martinistakkal hirdette. vallast. kulso jegyei koze tartoznak josag. kell gyakorolnia azt a az £0 teljes oszinteseggel mivel az 0 osszes szertartasa Szive azonban csak maganak a dogmat jelkepezi. hogy kozoljem vele a kabbalista titkokat. melyet bar a hivatalos egyhaz kenyszenisegbol fogadott. am emelheket raknak. hogy az edeny aljan lev6 kovaszt hogy csendben dolgozbekovetkezik a tartalmazza. es Barbora hogy kerulte a nyilvanos- sagot es sohasem hozott letre semmilyen szektat. a szerenyseg. szilard jellem es a valtozatlan A szent tudomanyok jegyeben kulcsa az evangeliumnak. Nem regen tortent. kovaszosodas. nem pedig forditva ". vagy .Nyomorusag azokra. A felszentelt velyesseg. akik a regi tanok elkotelezettjei. ez a hithfi katolikus. Ezen iskola jellemz6je. vesek mindannyian labai el6tt r6zsakeresztesek es el6kel6 szabadkomtiel6tt ezen egyhaz Martines de Juliana KrU- mar a francia forradalom es amelynek fekudtek. Joseph de Maistre. Saint-Martin dekeltek. ni tudjon mindaddig. akik masok vdllara tersem mozditjdk". mivel senkinek sem tartozik szamadassal. tanitvanyait az 6kori filoz6fiai tanok er- Jezus azt mondta. de maga egy masok dogma magyarazataval kulonbozik a megszokott61. Louis-Claude de Saint-Martin dener voltak. ugyanazt azert kell rejtve maradnia. hogy meghalt egy olyan puspok. szi- seben talaljatok "A torveny az ember erdekeben letesidt. apostolai Pasqually. tartja magat. az okkult egyelEliphas Levi hagyornanyokban min dig letezett haz fogalma. A beavatottnak amelybe mig az egesz tesztaban amib61 kenyer lesz. Abban a tesztaban. mely az okkultizmus templomaibol Meg ma is elnek lelkes papok.

Wi[[iam Wynn Westcott A Gofden Dawn ka66aIaja .

Ezek a gematria. es tole kezdodoen aparol fiura szallt ez a titok megszakitas es irdsos emlekek nelkul. innen minden az osok bizonyos hagyomdnyaitol az elnevezes: Kabbala. lefektetett alapelvei ennek a fogg. A kabbala titkai allitolag [eltdrultak Mozes eldtt a Sinai-hegyen.. MacGregor Mathers Ewszo a ka66a£iFwz Mi a zsid6 kabbala? Nehany embernek ismerosen hangzik ez a sz6. a notaricon es a temura vagy themura. es ugy a rabbik. hogy az azokat alkot6 betiikei uj sorrendbe allitjak: Ez a kabbala hdrorn reszre oszlik. csupan elnagyolt es kivancsisagunkat ki nem elegito informaciokat talalunk. betiik es szdmok kombinaciojat tesznek. melynek mtiveloi titokzatos es nehezen erthet/.. bar a gondolatokkal melyeket ez a sz6 takar valoszinfileg egyaltalan nincsenek tisztaban. Az elsof0 47 ~ . pedig elsdsorban egyes tanulmdnyozzdk. illetve mintha [eltdrulna elottuk a Szentiras szamos nehezen megfejtheto reszenek ertelme. neveznek. akiket kabbalistaknak szavak. melyekbol aztan bizonyos magyardzatokat nyemek. az ugynevezett mesterseges kabbala. mig sokaknak maga az elnevezes is ismeretlen. mintha ezek altai kepesek lennenek a jovobe tekintesre. az enciklopediakhoz fordulunk. mivel a titkok papirra vetese szigoruan tilos . Nincsenek tudasnak. L. azdltal.S. A Burrowes Modem Enciklopediaja szerint: "A heber Kabbala hagyorndnyokat takar. Letezik ezen kivid meg egy kabbala. Ha kerdeseinkkel a tudas tarhazaihoz. kifejezeseket keresnek a Szentirdsban.

Metropolitana egy hosszabb sz6cikket ugy hiszik. amely konyv aztan Adamtal Seth-hez keridt. mig a nep egyszer halotta azokat. gok es talizmdnok segitsegevel. ugyancsak kabbaldnak: neveznek. Eleazart es Ithamart avatta be. fiait. notariconnak nevezett kabbala miiveldi az egy-egy szoban talalhato minden egyes betiit megnyilatkozasnak veszik. Miutdn a konyv elveszett es a benne taldlhato titkok majdnem [e- ledesbe meridtek az arvizet megelozo romlott es biinos korban. A Rees Enciklopedia a kovet- szolgal a kabbala eredetevel kapcsolatban: "A zsidok a kabbaldban [ellelheui titkok eredetevel kapcsolatban ugy velik. akik a Sanhedrin tagjait adtak. aganak elfogadh~t6 foglalkoz6 Irot is. harmadik mig az es negyedik konyveben (Szamok Konyve). Mdrmost. azok Abraham birtokaba kerultek egy kulonleges kinyilatkoztatds alkalmdval. ahogy azt az Ortal megkapAron azt negyszer. hogy elolvashassak. de Adam nem enolyan szent dolgokhoz.ben a heber szavak betiiit rejtjelkent vagy szamokkent ertelmezik. hogy az Or a Sinai-hegyen nem csak a Torvenyt. foglal allast a kabbalistak szemben. A mdsodik. a venek ketszet. csak tomorebb A Penny Enciklopedia ugyancsak a fentieket talalformaban. Masodszot. azon az a Szentiras csupan akroszticvalik. Mazes fiai hdromszot. aki tovdbbadta azt a Szefer Jecira megirasaval. melyben megtalalhatoak raznak. " Az Oxford Enciklopediaban hatjuk meg. melyben a Szentiras bizonyos reszeit nem a megfelelo modon. melyeket egyedid rea biztak. miutdn visszatert a hegyrol. a Mazes dltal atadott Torveny es a Magyardzat kozul csupan az elobbit jegyeztek le. hanem magikus szertartasok sordn hasznaljak. es talanyok gytijtemenyeve ellentetesen A Rees Enciklopedia nezetekkel szinten eleg hosszan targyalja a ternat. lgy azidn a Biinbeeses utdn a konyv visz- kicserelik oket egy- mdssal. anagrammak de altalanossagban hangoztatott kez6 magyarazattal Torvenyt. hogy azok Adamt61 szarmaznak f0 utobbindl. k6z61 nehany sort Dr. melyet [ellelhetunk (Leviticus) Mazes mdsodik (Exodus). aki meg akarta hallgatni. vagy egymas ele helyezik oketo A keresztenyek egy bizonyos tipusti magiat. Henry More vagy pedig szakeriilt a mennybe. kor meg az elso ember a Paradicsomban az isteni bolcsesseg tanai. valamint megemlit nehany a kabbalaval Az Enciklopedia abol fent idezetthez Az Encyclopaedia szentel a temanak. a themurdban vagyis valtoztatasban a betilk sorrendjet megvdltoztatjdk. mikozben Aron a jobbjdn dllt. tevedesbol [olytan. mig a harmadik kabbalaban. Raziel angyal egy voltak megkapta ezt a konyvet es minden szot az azt alkoto bettik aritmetikai ertekevel magya- konyvet hozott neki a mennybol. es hogy Mazes. hogy mi- elegedniuk azzal. visszavonult satraba es mindkettot elmondta Aronnak. Mazes mindannyiuknak tao Ekkeppen elismetelte mind a melyben megtalalhatoak meghatarozasai. angyalok szalltak le hozzd. Ennek megfeleloen a zsidok Conjectura Cabbalistica cimfi konyvebol. aki beavatast nyert az Ortal egy egyszerre hagyomanykoveui es misztikus valamint egy irdsos es lenyegre taro Torvenyhez. hogy tovabbadf0 48 G:1 49 G:1 . vagyis a Torveny magyardzatanak eseteben. hogy jol bevestek azt elmejukbe. Mikor Adam gedte meg nekik. Britannica a Burrows' Modem Enciklopedihasonl6 szocikket tartalmaz. hogy hozzaferjenek eli. majd hosszu konyorges utan az Or visszaadta azt Addmnak. mind annak magyardzatdt. altal alapon. A ki- mdgikus erdvel biro szemelyeket vagy alakokat ideznek meg csilla- nyilatkoztatas megtortent Mazes eseteben is. meg kellett es azt dllitjdk. majd az a hetven ven nyert bebocsatast. hanem annak magyardzatdt is dtadta. a kabbala szamos de kritizalja is azt. vegid pedig az emberek kozul barki. hogy annak elfogadasaval honok.

Athanasius von Rosenroth munka (akinek Kabbalah Denudatdja Pico della Mirandola. Gaballa. Caballa. transzcendentalis tett szarnukra idejuk egy reszet a Titkos Tanok es egyeb 6si hittudomanyok. hogy felhivSzerencsern gyelmet ragadta meg. hogy az Oszovetsegben Apokalipszisnek ott talalhato. merem allitani. Kabbala. William Wynn Westcott tovabb. nagyon vartam egy Iehetosegre. meggyozodven fe161. mely reszeinek igaz ezoteritudassal renIrjak egy habar f6leg azert csatlakoztak szerint a kabbala a Szentiras titokzatos kus magyarazata. aki nagy ismertsegre mely a kabbalisztikus es szerkeszt6je. hogy elhamarkodottan szinten mindannyian a filozofianak a Paholyhoz. es ez a magyarazat. Qabala es Qabalah. A sz6 a adja vissza a ~'~i' A kab6afa. be vesszuk. illetve figyelmuket . ha figyelemKonyvenek es az van szukes csakis id6t forditani mereteimet lyamatosan keresztes egyikeben az elkovetkezo evek saran. Titkos Tanokat. formaban es igy irta le. R6zsamelyek Matmint a egy magyarazatra val6 tagsagomon seg. es ilyen iranyu volt MacGregor tanulmanyaimban Zohar. hogy az enciklopediak sikra szalltak szerkeszt6i vala- De. Dr.kapott hagyoA Teoz6fiai Tarsasag Blavatsky kutat6i Paholyanak tagjai bizonyos es a vallasnak. azon allitas ellen. hogy elsajatitsak es a jelentese . mikozben gondolatrendszer fele nyitja meg. (QBLH) melynek mivel ez az. az ilyen m6don elerheto pozitiv mely. utalaskent pedig many" ertelmet kapja. Kabbalah. megis hasznos lehe- masok. es lehetosegem Comelius Agrippa es Robert Fludd. annak ellenere. ezzel a heber vallasfilozofiaval uj informaciokat Tarsasagokban kaptam a Profetak a rna is fennallo keresztul. hogy eletem egy korai szakaszaban szokatlan es rejtelyes tudornany. majd azok az {f gyermekeiknek. akik szinten elmelyult azt szilard es megalapozott vallasi filozofiakent elmejuk kapujat leo Olyan filozofiakent. £0 tett szert Londonban ellenere.hassdk azt gyermekeiknek. delkeznek. hogy b6vitsem kapcsolatban. az ertelmezesehez kulonosen akkor. Kabala. melyet Madame es megis erdekesen magyarazott Blavatsky olyan tanult m6don el nekik. a kabbalaban.kapni". Kircher. a Kabbala Praemonstratora szives segitsegemre voltam. mely utols6t en szemely szerint el6nyben reszesitern. '~i'(QBL) sz6b61 szarmazik. mint Reuchlin. az 6si heber kabbala dogmaira. Teljesen eredmenyek ebbe az iranyba forditani. hitek es filozofiak osszehasonlitasaval tolteni. amely a legjobban heber sz6t. Knorr egy kiemelked6 jam a figyelmet volt." A kabbala sz6t szamos ir6 sok kulonbozo Ezek: Cabala. De egy olyan rendszer. Mindezek harem konyvemivel a kab- nek forditoja £0 50 011 51 011 . . hers Testver. igy az elobbi az iras az utobbi a Kabbala. egyszerre mely olyan emberek fi- fenseges es logikus nyelven tarja elejuk az Isteni Elme misztikus melysegeit. biztosan tobbet er egy fut6lagos es felszines vizsgalodasnal. Henry More. erintett meg ez a kisse volt egy kis isFo- a temaban). tudas f6 tarhaza.

szarmazik. Mi ugy hissziik. hogy letezett-e yalaha kapcsolat az Elsa Kabbala es a Bolcsesseg hite kozott. kulonos figyelmet szentelve az elso harem osi Fajnak a Negyedik Korben. hogy egy-egy masik filoz6fiai rendszer egy bizonyos idoszakban karosodik. rna kevesbe vagyok biztos a kabbalaval kapcsolatos tudasomban. miszerint ugyanabb61 a forrasbol szarrnaznak. es mivel kizarolag rabbinikus heber vagy kald nyelven irodtak. hogy a korulmenyek egy veletlen egybeesesenek letrejotte kovetkezteben. mely korokon keresztiil a mai napig fennmaradt. hogy a legtobb korabban elt rabbi azt allitotta. hogy soha nem deriil ki. azaltal.Bolcsesseg Hite". az ernberiseg tortenetenek egy olyan korszakabol. hogy az Elme tovabbelese a harmadik es a negyedik faj kozott a116. hogy a Bolcsek szamos helyen eltek a valtozasokkal teli evszazadok soran es szerntanui voltak fajok es nepek viragzasanak es romlasanak es nem ketseges szarnunkra. mindazonaltal tobbe-kevesbe kulonbozo filozofiat hirde to orzoi egymastol tavol eltek. azonnal magyarazattal szolgal a hasonlosagra es a kulonbsegekre. Barmi legyen is a forrasa ennek a filozofianak. Lehet.balisztikaval foglalkoz6 konyvek szama oly nagy. Ekkor merult fel. melyek a Titkos Tanokhoz hasonl6 tanitasokat terjesztenek. hogy az a tortenelem elotti idokbol szarmazik. mely tudas darabkai elerhetoek szamunkra. Masreszrol elkepzelheto. hogy az magatol Adamt6l. Ugy tartottak. Isten. Lelket adott az Embernek. akit e tetteben angyalok iranyitottak. mentalis es spiritualis megtisztulas egy olyan szintjere. mint tfz evvel ezelott. hogy a tudas hasonl6. biztositotta nehany igazan hatalmas Elme megsziileteset. de a kabbalisztikaval foglalkoz6 konyvek tanulmanyozasa ramutat arra. ugyanolyan osi eredetet tulajdonitottak neki. . Es itt egy parhuzamhoz erkeztunk. hogy ezen nagyszeni tanitok osi tudasanak nagy reszet ut6daik nem voltak kepesek atvenni. hogy tovabbi inspiraciot nyerjenek annak forrasabol. E nezet mellett sz6l az. A legutols6 rabbik irasai kozul nehany sajnalatos m6don kulonbozik az igazsagot kozvetlenebbiil megragad6 korabbi irasoktol. mely lehetove tenne szamukra. akit Jehovah Elohim neven szolitottak a nep elott. ha feltetelezzuk.anyagi vilagban elo Emberben kifejlodott. Az a megtiszteltetes ert. hogy eloadast tarthattam elottunk. akik megertettek a Vilagok tudasat es az ember igazi Eredetet es Sorsat. hogy mas vallasfilozofiak. hogy ismeretlen 53 ~. kiket maga Isten kuldott. mely lehet. hogy igenis megfigyelheto a gondolatrendszer fokozatos szethullasa a kozepkortol kezdodoen. tagadhatatlan. hogy a benne foglalt tudas birtokosai nem kepesek eljutni az erkolcsi. letrejottere magyarazattal szolgal a felteves. Ha az eredeti forrassal egyszer megszakad a kapcsolat. ahogy az a Titkos Tanokban is all. kulonosen. maguk a konyvek olyan hosszuak. elo es gondolkod6 lennye teve 6t. akik ketseget kizaroan elen jartak M6zes avatatlanoknak sz6l6 torvenyenek gyakorlasaban es tanulmanyozasaban. mint maganak az emberi fajnak. A Titkos Tanok szerint £C) a fent emlitett Paholynak az ember fejlodesevel kapcsolatos eloremutat6 elmeleteket illetoen. a vallasok es az emberi tudas igazi eredetevel kapcsolatos igazsagok eljutottak hozzank es a Titkos Tanok nehany pillanatra rna is megmutatkoznak elottunk a tudas kozep-azsiai fellegvaraiban. akik elhoztak a kialaku16ban leva ernberisegnek azon spiritualis lenyek Bolcsesseget. es mivel ok heberek voltak.kozmogoniajuk else emberi lenyetol. hamarosan megfogalmaz6dik egy filoz6fiai rendszer fokozatos szethullasanak gondolata. A teoz6fusok szerint ezen tanitas nyoman alakult ki a . Mindezeken tul az idd mulasa es az.

osi valtozatok es nee-heber i. tulajdoleteze- kritizalni. vagy mas neven a Formalas Konypatriarkanak tulajdonitanak. a zodiakus jegyeire es az emberi test szerveire vonatkozik. kabbalaval foglalkoz6 konyvekkel suk alapjaval szemben . kell a Zoharral.az elso ertelemmel spiritualis kabbalajukat. hogy gyokerei azokhoz a heber rabbikhoz tesznek tamibizonysagot. kozott. alapulo mozesi gere. a Nap. a bolyg6k. terrneszetesen lezes. valamint tanok es dogmak a zsido hagyomanyokra eredmenyekepp. az ~ (A). A Szefer Jecira emlitesre kerul mind a a Szentiras mind pedig a folytonvonatkoz6 magyarazatokes Gemara folyvast terebelyesedo. Ugy tiinik. melyeket egy harorn. Ez a legkumely parhu- nem helytallo ez a feltete- ve. akik a Masodik Templom idejen eltek. temaval kapcsolatos a Szefer Jeciranak maganak Abrahamnak hogy a Iegkorabbi iras a temaval nitjak. a C (M) es a i:I hogy letezesenek kezdeti szakament szaiban a tanitas kizarolag szoban terjedt es valtozasokon keresztul bizonyitek. so ot konyvevel. egy het es egy tizenket egysegbol allo reszre oszt. Letezik egy olyanfeltetelezes. elteresrol EI kell ismernunk. zesenek lyaba vesz. sz. Ketsegtelen. het kettos betfi vonatkozik hogy barmely reszet irasban rogzitettek A tanitas furesam6d tanitasoktol. Szamos bizonyitekot rolni utalaskent feltetelezett es a Ieltetelezett lehetne De ugyanezek a biralok a legnagyobb velemenybeli arra. a kabbala eredete az osidok hornaki volt a felso- parazs vita zajlott a kritikusok A biralok mind visszautasitjak idejet kozott az elmult a konyvek keletkeiro szemelyet. Altalanosan kapesolatban elfogadott. anelkul alakultak t61. szerzoje. az eva heber abece huszonket betfije ennek a filozofianak szakok es az ember. megorizte re. a hetkoznapi mellett. nyel200 korul keletkeztek. a Brahmanak szolo tanitasok Hasonl6an megfigyelheera tomegeknek lenyek tanitottak. Nines tudomasom korabban bizonyitekrol azt illetoen. tekezesek sorozata. ahogy Indiaban az Upanisadok. f:0 hogy osszeolvadtak mas neven a Tun- 54 Gil 55 Gil . mint elsajatitani az igazi tudast! iroda- is letezett volna. to. stb. nallosagat konyven mikozben tanulmanyozoi foglalkoztak az oselemekre. a Viz es a a bolygokra es az ido het reteallo a h6napok neve- vele. mig a tizenket egy karakterbol vetkezo evszazadokban. hogy a Talmudot alkoto Misnah ki a heber teologiaban. azokkal egyutt alakultak ki.hogy evszazadban.a 'Ieremto altai kuldott angyali teremtmenyek adtak A meg letezo legregebbi kapesolatban at az else embernek. nines ra volna a kokuloelso ot Ttiz. vel kapesolatban destruktivan kellene mikor az idopont vagy az Iro kerdeseallast foglalni. Mennyivel konnyebb nyulnak vissza. hogy tanitasaikat emberek reszere kialakitott ezoterikus tanulmanyok. melyet Abraham lonosebb filoz6fiai megkozelitese mely szerint a zsidok babiloni a letrejottehez gyakorolt a kaldeai hatasanak zamot von a vilag eredete. Ezutan kritika szerint a megmaradt mind a babiloniai foglalkoznunk Talmudban. az elemek. a Talmudra mind az a nep fele kozvetitett. A legfontosabb a megfrasat Vessunk egy gyors pillantasta lomra. fogsaga vezetett a Szefer Jecira. hogy ennel az idopontnal konyvek egyikeriek. A modern jeruzsalerni. senki sem mer allast foglalni azt illetoen.. a rabbik pedig azt allitjak. bar a modern biralatok szerint. Harem (Sh) vonatkozik alapkarakter. rendelkezo embereket a Naprol szarmazo . a teremtesnek.a Szentiras elvalla- volna a kabbala rejtelyes tanitasaival. f:0 yen irodott akarcsak a Misnah. vagy elso tanitoi. melyek Abraham set is ketsegbe vonjak. vagyis az ezoterikus es a Puranak. melyek a Levego..

de bizonyos. aban es Lengyelorszagban bikkent ismernek.let Faja. Simon bar Jochai rabbinak akit Marcus Aurelius Anto- A kabbala tanitasait hires volt egy id6ben. kapcsolatban. Azok szamara. hogy kora sz6beli hagyomanyait a segovai iskolat rnelyet Jakob. tekezest a lelkekkel es a vilag letrejottevel tartalmaz. az Istennel. . 56 GR. azalatt az id6 alatt. Akiba rabbi Bettirendje. fent ernlitett Az okkult rabbinikus (Leleplezett Kabbala) cimmel. gyakorlati felhasznalasaval tanulmanyozasara heberrol latinra csak Knorr von Rosenroth torteno forditasanak csodatevo foglalkozott. az 6si irasokkal 90 Fejtegetesek a Tiz Szefirarol. A Grandtalmakert. egymassal elfoglalkoz6k szentelte es Mantovaban. tanok rnindket f6leg egycso- a Siphra Dtzenioutha: aganak vannak meg rna is gyakorl6i. aHa Idra Rabba: A Nagy Gyiilekezet es mastol tavol el6 egyenek. melynek Enoch Konyve. melyet Azariel ben Menachem rabbi irt 1200-ban. melyet Mose de Leon. melyet MacGregor forditott Ie es szerkesztett. A csodatevo rabbik kozul a a moha- segitsegevel legnagyobbak Isaac Luria.doklo Piny Konyvevel. Luria es Vital rabbik vezettek. Ett61 az id6pontt61 kezd6d6en a konyv tortenete. 1560-ban Crernonaban es ki a kabbalisztikaval 1623-ban Lublinban. akit Ennek a ki:inyvnek az osszeallitasat tulajdonitjak. emelnunk meg a hires spanyol zsid6. hogy egyes reszeket es a cikkoi Izsak rabbik vezettek. angyalokkal. stilusat es tartalmat. melyet 1684-ben adott ki Kabbala Denudata mig meg nem jelent a Cvi voltak. akik kozul ez ut6bbi kesobb furcsam6don medan vallast valasztotta. foglal- is elnek zsid6k. A sok kotetbol A Palotak. Pardes Rimmonim: 90 Otz ha Chiim: a mai napig leteznek 57 GR. gyakorlati reszleges. Altalanossagban lentetes iranyzat ki lehet jelenteni. A konyv jelent6s reszet tenyto- 1190 es 1210 kozott. Izsak ben Abraham formaban lejegyezte. es a yak Izsak rabbik Shem Job Ibn Latif ossze ugy. Abulafia. Anglia- de termeszete- mely dolgok eredetekent meg nehezen ban is kabbalisztikus a kabbalat tartjak szamon. Ezek a hires heber nyelven kiadott Zohar akik nem olvastak heberul. mig a masik a kabbala hatalmaval es a dogmaknak K6dexek. es Sabbatai volt lehetosege. tott. Ausztrirab- majd a Redway kiad6 adott ki. kapcsolatos az er- Az E. mely szamos kulonallo. Az egyik tagjai a tanitasoknak magat. aki 1572-ben halt meg. melyek mindegyike itt a geronai iskolat nius csaszar helytart6ja. alakult hogy ket. kiket csodatevo akik kulonos dolgok veghezvitelere megmagyarazhato esemenyek kepesek. majd egy barlangba leg 6 allithatta moritett Lucius Aurelius Verus birosag ele allizaratott. Ezen kfvul tanulmanyozasaval sen a targyra nezve nem nyujt teljes ralatast. Tovabbi hires ertekezesek: ritualek es talizmanok allo magyarazatok. Menachem di ki nem adta. Rashith Ha Galgalim: Lelkek Lazongasai. masok tettek hozza. iskola kozvetttette. Ibn Gabirol is ismertek es 1070-ben halt meg. Ez a harem konyv j61 adja vissza a Zohar kabbalaval koz6 reszenek hangvetelet. Kozep-Europaban. melyet Azariel. Ezra vezettek. Abulafia es Joseph Gikatilia iskolajat. tortentek foglalkoz6 Oroszorszag a Ha Idra Suta: A Kis Gyiilekezet. a Zohar baro kozott. Mathers egyes reszein. 1558-ban Nyomtatott peldanyok Ricanti. Felfedett Titkok Konyve. Megernlithetnern Avicebronkent Ki kell irasait. es nagyon ritkan a beavatottak portjai. egyenek kornyezeteben. valamint a zoharista iskolat. melyek atfedik egymast. mindaddig az ertekezesek angol nyelvii kiadasa. amig a spanyolorszagi Guadaljaraban egeszeben elottunk kiadasra el6 Mose de Leon rabbi 1290 korul azt teljes ismert kerultek altai vezetett iskolat.

azokhoz. Senki sem kepes megmondani. akik meltoak arra. A Titkos Tanok tanitasainak ismerkema- megvalaszolasara szoritkozni. la olyan filoz6fiai felteveseket gyalok.olyan hatalmas tarhazat alkotjak a kabbalisztikus tanoknak. az anszinten allo lenyek. hogy mely tanitasok nem talalhatoak meg valamelyik maju konyvben. ajanlanek. Ginsburg reszletes osszefoglalas. soran is kittinik. altalanos es inkabb megelegednenek ket alapmiivet mfivet a gondo- olyan ismeretek.P Blavatsky kifejeszamol be. a Notariconban soran a bettik. rol. melyek hianyoznak terikus rendszerbol. azonban. sajatitjak el. a szamok m6dozatait es azok egy- Nismath rabbi Nishmath Nem szabad melyekkel Chiim: Eletek Lehelete cimfi konyvet. nyelven irodott konyvben sem es en magam is csak a Rozsakeszerez- Egyik a Dr. sat tartalmazzak. mely kevesbe atfogo es szerkezeteben tudok. alapjat adjak.rnegvakito" egyenek letezesercl radt a heber rendszer reszerol. A kabbalaval csupan tanarrol tanitvanyra egy resze soha nem keriilt kiadasra vagy jelent meg Azok szamara. lealacsonyitasa. akik nem kivannak egy kabbalisztikus egeszeben latrendszer tanulmanyozni. mas neven a karma. hany rabbi tanitasaira doktrinak vonatkozik. A kabbala alkalmazasa mas kozotti kapcsolatainak matriaban. es felke- elfelejteniink es a Temurahban kapcsolatban jogosan tesziink kivetelt. Ezek a Gefellelheto elvek. amit a kabbalaval kerdeseik ezert aztan nem szamolhatok kapcsolatosan be mindenvagyok nyelven irt konyve. csupan nees hogy egy adott ponton a melyek az Isten es az angyalok nevenek megformalasat hasznalasat szitesenek amulettek keszitesenel. a Talmudban. ferfiak nokkent torteno ujjaszuletese elet soran elkovetett es a letezes kulonbozo kent egy korabbi foldi btinok miatt. Ezeket minden. vagy pedig figyelmen kivfil hagytak oket valamely alapveto kulonbseg lagok vagy a Fold korabbi ciklusokban me no keletkezesenek eltero elmelete. f0 miatt. a temaval else alkalommal do figyelmebe ajanlom. az embernel valamint tiszteletere karnaciot az emberi tanitanak magasabb hogy altalanossagban tartalmaz. sikjait illetoen. a Magikus Negyszogek kozotti elteresek rendkivul nagyok. hogy bizonyos tanok csak bizonyos diael. de kijelentheto. ujjaszuletesek szama altalaban A torveny megszegesenej. hogy birto- kukba keruljon a tudas. akik zesevel eljek) . ld. fel egy heber m6djait es a misztikus tanok kimerithetetlen mely a tarot-val egyiitt a kozepkori forramagia bozo iskolak kulonbozo nak osszehasonlitasa tanitasok nyomtatott Leteznek formaban. mint peldaul a vies napjainkban vegbe(hacsak a kaosz erejenek igy. szellemi tilalma. hogy szamos tanitas. altai irt angol nyelvfi nagyon atfogo es a masik pedig Adolph Franck francia disz- resztes Tarsasag es az Arany Hajnal Titkos Paholyaiban tern r6luk tudomast. melyek nem lelhetok attekintesevel. es az A kabbade az ertetalal- hogy azt lehetetlen attekinteni. kenytelen Nehany kurzivabb. ilyen tea kabba- elpusztult vilagai nem utalnak erre). olyan durva megfogalmazasok a val6di kabbalabol az emberek es a keleti ezoallatta torteno buntetes- Lelek es annak szamos vonatkozasanak a rein- Ilyen peldaul a lelek a testtel va16 egyesuleset. ahogy az a kulonkorszakokban alkot6 rabbijai munkaifoglalkoz6 oroklodtek. lisztikus tanok kis resze megtalalhato kezesek e gytijtemenyeben hat6ak. osi heber nyelven Irodott misztikus temaju konyvvel foglalkoz6 atfogo taszarnos pontja erintetlen nulmany onmagukat azert cselekedtek kokhoz juthassanak szandekosan (hogy H. nem igazan kerul emlitesre nem tobb haromnal. melyek Isten. f0 58 Q1 59 Q1 .

ASSIAR-nak nyekaban. a Hatalmassag. szamara vilageredet-elmeletben).Julajdonsagai totalis hogy minden kiterjemindenre meghatarozni. Egy szikrazo tr6non ul. Koponyajaban minden nap tizenhdromszor tizezer vildg sziiletik. mely egyre inkabb erthetove nyezok. 6 az orokkevalo az orokkevalok meg. mely [eltdmasztja a holtakat a leendo vilagokban es eletekben. minden rnegis erdemes elkezdeni. Barmenynyire is isteni antropomorfizmusr61 tatlan hatalmassaga van sz6. a gaiva a Bolcsesseg. es ezen ragyogasnak [enye az Igazak szamara negyszdz vilagnyi oromot es jutalmat ad a rdjuk varo letben. angyalok es emmeg ATZILUTH-ban (mely a negy val6 a kezdetektol itt levdk kozott. hogy a haland6 emberek el. melyek alapot szolgaltatnak mive valnak. a keleti abrazolasm6d ernberiesseg jelkepe korul csoportosul. hagy eloidezte volna isteni f0 60 01 61 01 . "Ebben kozt.akik az Oszovetseg else ot konyvenek torvenyeit es tanitasait . mindez felfogha- hez. akkor az az arc hatalmas es hatalmassdgaban ily m6don szornytiseges. hogy az ember elvonatkoztata- az "elef letetemenyesekent". hagy rejtve marad az ember elott. a tizedik vagy mas neven a Burkok Vilaganak arnem meglepo tehat. seg es az Utmutatas. Az egyik a Felfoghatatlanul valik az egy- miatt hornalyossa valik. es mivel az emberek leteznek. el kell ismernunk. Feher ruhakat visel. anelkul. Koponydjdnak szellemi szinten jelennek ban ujbol megjelennek magasztos erejenek tulajdonsagai segitsegevel. A fentiek ismereteben nevezett Negyedik Vilagban Szefira. amit az emberi ertelem tesz felfoghatova. a Szepseg. ragyogasa vilag kozul a legfelso a kabbalisztikus Ezutan kovetkezik dolatok a BRIAR. sem- Vegtelen Hatalom. magasztos gontisztan ahol ugyanezen szinten az emberek felfoghatatlan. Ezt kovetoen a YETZIRATHes az isteni lenyeg negyvenezer vildgba er el. Megis. es ha arckent jelenik meg. Mar azelott is letezett. a rejtelyes a rejte- berek vilagan tul jelennek lyesek kozott. eletet neki tulajdonitanank donek kialtanank es tulajdonsagait mennyire feluletes kepet tud csak alkotni Istenrol. ha elmerulnek mast kovetd megnyilatkozasok altal. vagy az Oszovetseghez. leginkabb az isteni lelek gonfoglal- sokat figyelmen gazdagsaga felmagasztosult kivul hagyva. messegukben jelennek Ezen tulajdonsagok Hadd hozzak itt most fel egy peldat ezzel kapcsolatban: az alakban. es jeleiben egyszerre kiismerheto es kiismerhetetlen. altal meg behataroltabbak tezesben.ugy tfinik . irdnyitvan annak sugarait. " A kabbala pusztan megjelenesekent" istene egy . az melynek mindegyiket 6 teremti. ismerjuk 6t: kezdetektol eloszor egi egyete-. ezek a tulajdonsagok felismerhetove valnak az angyalok Vegul pedig eljutunk a tfz szent Szefira melyek egy utols6 megnyilatkozas es tomorebbek mint az elozoek. Masker viszont . es kifinomult m6don pr6- vakultta valtak mikozben magasztos baltak az isteni lenyeget egyetlen sz6val visszaadni..megis az istenseg fogalmanak vajmi keyes koze van a Teremtes IsteneA kabbalaban az isteni leny ket olyannyira kihangsulyozasra kerul. meg. hogy bar ezek a kabbalaval adtak at az embereknek istenuk megjeleniteset szolgalja. a MALKUTH. es Igy valnak tulajdonsaa Konyoruletes- az isteni gondolatok utvesztojeben. mikozben keresztulfolyik azokon. es habar mindez a koz6 tud6sok heberek voltak . formaban kerul megjelenitesre.Vegtelen Letezo" es nem lehet sem sem . Ebb61 a jejb61 szdrmazik az a harmat.a metafizikai f0 ki. melyek a lelkek. es melyeket 6 maga tart meg a le- isteni elvonatkoztatasaihoz. mivel az emberi teaz osszehasonlitasra.A kabbala gyors attekinteset dolatanak vizsgalataval Elore kell bocsatanom.

a hatodik Szefira. nak ellentete a GEBURAH. lepesben megismeri aki nai vagy a Megnyilatkozasok. IsHod 0 a testet oltott istenseg else emberek rabbi ilyenkor meghajtja fejet ontudatra eb- Tiphereth altai is felfoghat6 jelet. a TIPHERETH. Isten ontudatra probaljuk meg felfogni ennek a sugarzasnak o 0 Chohmah o Megertes Hatalom a koncentraltsakoronava 0 0 0 Bolcsesseg Konydruletesseg gat. a hatartalan. az Ismert mar letezett a torte- HOD: es YESOD: az. masreszrol a tizedik Szefiis ne- hivni a figyelmuket. az Egyetlent.Legyen vildgossag" mondta 6. Rogton o o Jesod Netzach Fenyesseg 0 o o A1apzat Gyozedelmesseg azutan hogy Isten telve energiaval kovetkezett: alakult. minden letezest magaban foglalt. vagyis Bolcsesseg. Ez a forma egyreszrol a Mennyei Istent. Gyozelern. Nem hasonlithato felfogni. legmagasabb Szepseg zarja. az else Szefirat. a Negativ Letezes. Utanuk kovetkezik CHESED.: filoz6fiai szempontb61 mely a kulcsot szolgaltatja Az Istenrol alkotott az egesz filoz6fia megertesehez. a vegtelen es hatartalan szamara semmi sem lehetetlen. Errol a pontr61 az ember a kovetkezo AIN SOPH-ot. mint a szefirak kabbalisztikus pedig az Eletfa szimb6luma. Ajambor es csodalja a mennyei eszrnet. melyekben egymas melle helyeztem doktri- olyan osi. egy ujabb tukrozodesSze- AIN maga. A harmadik mindent lepes AIN SOPH betolto feny birKether Korona . AOUR-hoz tokosahoz: vezet. rozott haromszoget vagyis a Konyortelenseg melyet kepesek vagyunk formajaban pedig volna. A masodik a harmadike £0 redt. a- Vegul pedig ezek az alakzatok folytat6dnak raban. Most Binah Geburah 0 A nem cselekvo cselekvove valt. a Haromsag egy ra- o Malkuth o Kiralysag Szefira neve CHOKBINAH. melynek jelentese: A kulonleges oket majdnem Atya. fira alkotja. a KonyorUletesseg. harornszogre 6 volt AIN SOPH. vagyis nem cselekvo. megdicsoult 0 o Chesed o o o Szepseg meg Kethert. Igy ismerhetjuk ten else megnyilvanulasat. forma. "s Ion vilagossag". azelott. Terjunk vissza Isten tortend vizsgalatahoz. ahogy a ragyog6 sugarak egyetlen allnak ossze. Isten a negativ letezes passzfv formaja. Magasztossag. AIN. melyet neha TIZEDIK-nek Igazsagossag . ket ujabb megnyilatkozas gyog6 haromszogge MAH. alapveto emberi feltetelezes szerint. hogy barmi egyeb letelevon. nyolcadik es kilencedik melyek NETZACH: az Alapzat. a pusztan letezes felfoghatatlan tes es mar el is erkeztunk a szent Triadhoz. a folottunk szellemi lenyek vagy akar a szamunkra sikjan. a MALKUTH-ban. majd anes a tukvagyis a zett volna az altalunk lakott sikon. Megis mielott megjelent nelem elotti napok Ismeretlen Orokui: Valojaban.lenyegenek megnyilatkozasait. semmihez. ebredt. veznek. A harmadik kent tekinthetunk. De nem ez az alomkepszeni melyre fel szeretnem tulajdonsagainak koltoi fantazmag6ria Ezt a hetedik. vagyis Meger- 62 ~ £0 63 ~ .

/~ ~ o~ i'l. MALKUTH KIR4LysAG f0 64 ~ . melyek Isten bibliai never: JEHOVAH adjak ki) szerkesztesenek m6dja.. Az osszes az isteni lenyre vonatkoz6 elkepzeles bemutathat6 rajta keresztul: az Angyalok Sokasaga./ n~~ '\.b~ ~. es minden temara vonatkoz6an szimbolumkent szolgal az azok altal kepviselt nezetek szamara. az Ember Termeszetenek elvei._/ "Iooi 1"00 J~ elnevezese. a Villamlas alakja es a szent Tetragammaton (negy heber betfi: JHVH :"!./ MJ~~ /n~ no:n '1l:I"I A fenti abra az osszes kabbalisztikus elkepzelest tartalmazza.KETHER KORONA c o o o o o <I o . az Egi Testek csoportja.:"!~ ~. a Femek.

Minden szam a heber abece egy-egy dik sikon valik erthetove. hogy az az ATZILUTH sikjan jon letre. mebeli fejlodes ilyen formaja a rabbinizmusban j6ga a hindu filozofiaban. harom csoportjat Szellemi. a Bosszuallas Oszlopa. es lehetove teszik szamara. mi is letezunk. mint a alapbetfivel. melyek egymassal leggyakoribb a NEPHESHbe ben a szenvedesek kapcsolatban torteno negy siknak. de azok csak az emberek szamara lathatoak. A mi szempontunkb61 cselekedetek szimbolumok melyen ugy tfinik. Minden egyes Szefira rendelkezik f0 szimb6luma. mely az els6 kett6 kozott all. hogy ezek a Szefirak altai kozvetitett latok val6diak. a het egi ko- mos kabbalisztikaval foglakoz6 Iras szamos olyan csoportosiallnak.Az Isteni megnyilatkozasok ertesehez mely emberi ertelemmel nik a BRIAR tan ugyanabban fent lathato tizszogenek meg- rendelt arkangyallal es angyalsereggel. szoggel van osszefuggesben. benne rejlik mind a tiz Szefira. a tiz Szefihfres Osvenyet. egy Isten altal hozza- 66 G'<1 . Erkolcsi es Erzeki most). melyrol tudjuk. Mem. hat Szefirara vagyis a lelek vagyainak pedig a TIPHERETH uta!. A RUACH. Mig a NESHAaz Egi Harorn- vonallal het sfkra osztjuk 6ket. A huszonket raval egyutt adjak a Bolcsesseg harmincket lyek egymast koveto megnyilatkozaskent ber eseteben. gondo- bettijehez van rendelve. azt nem a fizikai testtel nem foglalkozunk meg Onokkel. hasonl6. A kabbala peldaul a Hz Szefirat harom oszlopba osztja. osveny. mejelentkeznek az emos- lealacsonyitanunk ezeket az isteni megnyilatkozasokat hogy azt allitjuk. Ezek kozul a harmas felosztas. melynek kizarolagos temaja az alkimia. mellyel kapcsolatban hogy azok mindegyikeben test hatalrnanak. melymas fiaval es az etikaval. hogy azalaku- tisztan spiritualis a tizszogf formaban letezzen a JECIRA szamara vegul az ASSIAR konyv. meditacio reven letrejovo egyesulese. vagy mas ne- 16 sikjan. aztan ujbol megjeleszinten letezo sikjan. hogy a harmincket tuljutva elerje a Bolcsesseg Forrasat. Harem ujabb vonal segitsegevel egy csoportjat negy sikra osztjuk. hogy minden betfi egyszerre szam es betti is egyben. de annyit elmondhatok. melyek szama huszonkett6 es az abran lathatunk. az Aesch Metzareph. hogy minden szeletezik meg tudni kell. hogy a sza- m6don osszekapcsolva a kabbalat a gondolati es erkolcsi filoz6a Szefirak annak a korabban. es a Szeosznev venyen sikeresen Az el- lidseg Oszlopa. melyek vagy mas neven az ember az Istennel szerint Aleph. ily a Hz Szefiraval: oszthatom hogy ez pontosan hogyan is tortenik. Ez utan ket ujraalakithatjuk az oszlopokat. egy formajakent de ezek azok a melyekkel eszmenyeinket jeloljuk es nem szabad azaltal. magyarul "Tuzek szerint a Hz Szefirat osvenyek. Ezek: a Konyorulet Oszlopa. Ezenkivul egy rabbinikus fel nem foghat6. Az emberek nevfi negye- Tisztitasa". Az oszlopokat szefuggesbe lehet hozni a harem I. Hat a kabbala es az asztrol6gia neven az Elme. melyek megfelelnek mar elmondtam tast ad. es az Eletfat az isteni megnyilatkozasok tekinthetjuk. ami ·kapcsolatot jelent a teol6az utal. melyek elnevezese: (a MALKUTH-tal. Feltetelezesek yen a Bolcsesseg Utjai kotik ossze. kabbala es a talizrnanok magiaja kozott. N (A). hogy meglete szinten mely kapcsolatban van A Szefirak fgy az ember tulajdonsagainak lentik majd. je- Az emberi lelekrol pedig azt tartjak. szandekos megnyilatkozas eredmenye. az Esz es az Ertelem Napja korul elhelyezkedo MAR. a MALKUTH-ra utalnak. vizszintes vonal segitsegevel (M) es Shin W(Sh). A kabbalisztikus gia es az alkfrnia kozotti kapcsolatra fira egy-egy fern szimb61uma is egyben. melyek megfelelnek Ez a kapcsolat zott.

mas neven Mikropoz6pus. A Szefirakhoz hasonlatos mindaz. es amennyiben ez nem sikeriil a masodik eletben.letrejott . 4. hogy az el6bbiekben emlftett gondolatrendszer egy komoly es allando probalkozast takar a vilagegyetem szerkezetenek es teremtesenek filoz6fiai szempontb61 torteno megertesere. a legfels6bb istensege. 2. hogy tavozhasson (err61 a sfkrol). nagyon fontos reszletek maradtak ki ugyanis. A kabbala e rovid osszefoglalasa terrneszetesen egyaltalan nem tokeletes. amely a KETHER. amely a Hatalmassag felelmet araszto neve. mas neven Makroproz6pus. A foldi let utan vegul minde~ Ieleknek meg kell tisztulnia olyannyira. es amelynek val6di kiejtese evszazadokon keresztiil elveszett volt a zsid6k szamara. melynek neve AlMA. de bizvast allithatorn. (A Mennyei Atya a CHOKMAH. mely a btinost rnagaval . mely kritika folytonosan keszen all ana. vagy a BINAH animajat jelenti . melynek neve ABBA. melyeket mi YlIVl-l-kent es Yahvehnek vagy Jehovah- nak irunk egyedi m6don helyezkednek el a Szefirakban. 6. a rt (He). Mikropoz6pus menyasszonya. (Vav) es ismet a :"T szinten lev6 vilagban miel6tt ez a vilag. ahol eldontik. akkor a harmadik eletben egy er6sebb lelekhez kotodik a lelek.viszi a megtisztulasba. meg ha nehany zsid6 vallast terjeszt6 tanar szamara "Jehovah" fokent a Tetlen Elvet. vagyis a Korona elnevezese. hogy a kovetkezo hittetelek reszei annak. 1. 7. Mindazonaltal remelem. hogy sikeriilt megertetnem Onokkel. mely ketsegkivul atsztirodott. melyet a Szeretet Csokjanak neveznek . akit KALLAH-nak hivnak). vagyis a Vegtelen Tekintet. hogy a modern kritika lekicsinyl6 hozzaallasa miatt semmibe vegyiik.A kovetkezo szavak gyakorta el6fordulnak a kabbalaban: ARIKH ANPIN. . hogy aztan elmeriilhessen a Vegtelenben. hogy ostobasagkent A kabbala szamos tanitasat termeszetesen f0 (He). a Kiralyno.mely neha a balvanyimadashoz vezet . vagyis a Veges Tekintet maga a kozepso TIPHERETH. Igy. mely tulsagosan is nagy jelentoseggel bir ahhoz. ' 5. nem lehet bizo- 68 Gl1 69 Gl1 . hogy tovabb taglaljam a kabbala tanitasait. es amit nagyon nehez lett volna kihagyni egy ilyen temaju essze megirasakor. 3. volna. Ennek a felfogasnak sok kozos vonasa van a keresztenyek Krisztusrol. . Sajnos id6m nem engedi. A rabbik tanitasa szerint ket eletre van mindenkinek szuksege ahhoz. melyre el6z61eg nem nyomta ra az orthodox jelz6 pecsetjet. Nem a legfels6bb Vegtelen volt kozvetlenul a Vilag Teremt6je. a . MALKUTH az alarendelt anya (mas neven MALKAH.ez a jel megsem kapcsol6dik a Tetragrammaton a kabbala altai megfogalmazott fogalmahoz.) BINAH a Menynyei Anya. Az inkarnacio el6tt egy magasabb sikon letezo csarnokban gyulekeznek.es az ismert vilagegyetem ezzel veget er. A nev negy betiije ~ a (Yod). akkor a Bukott Angyalokat is felemelik es minden lelek a Magasztossag allapotaba keriil a Tetragrammaton szajanak erintese altal. az Isten fiarol alkotott felfogasaval. ~ogy milyen formaban nyerjenek testet. mit felfogunk vagy ismeriink. Mikor az osszes lelek eljut a tokeletesseg allapotaba. es mas megvilagitasba is keriilt mindez az en szemelyes velemenyem miatt. melyet hetkoznapi emberek nem ejthetnek ki a szajukon. Az emberi lelkek mar korabban leteztek egy magasabb f0 allitsa be. A ZAUIR ANPIN.

de ha fgy haesak ma- A rendszer is lenne. P. filozofiarol nelkulozott teozofistak teoz6funehai szitarthattam a kabbalisztikus hogy a fajon tartoz6 elftelo velemenyt nem tudok elfogadni. melyek megnyilva- nulasai ennek a Bolcsessegnek. melyhez azt merhetnenk. az 6si rabbinikus keltette. elerheto. ben az Intezmenyben HITE. tevesek lennenek.nyitekokkal alatamasztani. helyezze akkor nem tett volhogy annak segitsegeazokat az na folytonosan utalasokat vel mas megvilagitasba elemeket. hogy nagy resze teves lehet. Blavatsky iskolajaba modern vesen ternek Ie az okkult filoz6fia szanszkrit osvenyerol a korai kabbala egyiptomi-heber misztieizmus mezejere. Blavatsky konyveiben hivatkozott nitasaira.testamentumot). hogy a mar korabban melyek korabbi benyo- rnasok alapjan jottek letre es kizarolag bizonyos kabbalisztikus £0 70 Gi1 . maga is tobbszor tanitok filoz6fiai es misztikus tahobortjat. megis el6tti es habar eliteli azok tobb modern azt a latszatot hogy az 6si kabbala a tortenelem Hitenek id6kb61 szarmazo Bolcsesseg nyugati aga. sok kozuluk szembenallast tanusit William Wynn Westcott az emberek eloiteleteivel. aki torvenybe ik- . eloadasaim olyan sok tanulas soran sajatitott Korabbi es fgy barmikor kikuszoboljem. a kabbalara.vagyis heber . iij vizekre befolyasat mos kerult kiadasra szeretnek velemenyek Ma este viszont evezni. detett melyeket a Titkos Tanokat. Egyeb biralok reszerol torteno Szamos korabbi hogy elcadast soknak. mely bolcsesseg vagy a nagyrabecsult eleresevel Meg egy pi[[antas a ka66afara mesterunk altal eb- oktatott Titkos Tanok. el es hirkozul szakialakult egyre novekvo sikerrel. Madame alkalommal volt reszem abban az oromben. de mindez meg nem bizonyitja. Az altalunk oly nagyra tartott H. Amennyi- ben az lett volna a velemenye.de novo [ujbol] (6 volt az. nines olyan minta. Ugy yettem eszre. nem a BOLCSESSEG gunk is probalkozunk.Ezra koratol kesobb keletkezett. tatta a 6 . hogy a rendszer .

melyet Navoltak azok. bizonyosan tortentek kat biralo tanitok befolyasa miatt.e. 70-ben a varost meg egyszer kirabolaki Kr. 54-ben) a r6mai hadvezer azt. ki. D maga ugyan nem toreviszont ut6da segftsegevel a Szentirasr . 587-ben tortent az azo- utan Ezra es Nehemiah es osszeallitottak a heber Otestamentuszerint az els6 ot Roviddel ezutan elkeszult az els6 sorozata azoknak az Otestamentumot targyalo megjegyzeseknek es magyarazatoknak melyek napjainkig fennmaradtak.e.haromszaz tikus tanitasokon vegrehajtottak utoljara ev is eltelt. egyid6sek. irastudo volna. es kiegeszitesre. mikor Cirrus. 450 korul. Mindezek Jezus eletenek rendezesre. valtozatkent a zsid6 vallas alapjainak Philadelphusz elpusztitasara.mely felfogas szerintem helytallo. ideje korul vallasi unnepsegek meg- Ezutan Kr. de mi ugy tonai Kr. Ezzel ellentetben uralkodasanak a m6zesi eredet elmeletet tenyet tagad6k . nyuknak. .a rendszernek resztenyseg kialakulasatol ez a novekedese volt folyamatban. akik megkerdojelezik. szazadokon es gorogre fordittatta keresztiil Septuaginta fiat es . Ezek kozul az egyik legko- mot i. hanyadtatasok bar szamos kozepette reszeben valtoztatasra a heber Otestamenturn sor keriilt majdAz ezoellenere Crassus legiosai ismet kifosztottak es a zsid6 vallas mindvegig fennmaradt keriilnek akik ketelkednek a tizenket kapcsolatban. melyek mindegyike leirta vagy kiegeszitette a filozoa ke- Kr. kezdete. Mindezen fennmaradt. hogy foglalkozzak a kabbalaval torzs tortenetenek azon tudohitelessemint mivel az alaptetelek dics6it6 ketsegkivul majdnem elvek elterjedesenek Judea r6mai fennhatosag rult. Egyel6re megelegszem zsid6 nep rendelkezett a jehovista teologiaval.az id6pont mag a ismeretlen -. ezt kovetoen a Maccabi torzzsel folyala kea Pompei tekintiink ra.u.hitiink szerint . hogy a egy teljesen kiaa Ma- jak es felgyujtjak.dogmak es tortenelmi vonatkozasok altal meghatarozott konyvet 6k maguk irtak. annyival. majd a zsid6kkal folytatott vitaik eredmenyekent a Jehovat katonai foglaltak el a varost es vegul ezek utan nem sokkal (Kr. 170-ben. mikor is Ptolerna- keretek kozott tevekenykedjek.u. 79-ben r6mai get es M6zes letezeset. mi6ta a kabbaliszeszreveheto valtoztatast kiegebarmilyen iosz Soter elfoglalta kedett J eruzsalemet. i. lakult papi kaszttal es egy osszefuggo tanitasi rendszerrel sodik Templom uralkodott idejen. e. es Jeruka- Hogy a kabbala rendszer mikor alakult es kifosztottak. Most nines lehetosegem sok allitasaival. mint konkret filoz6fiai A zsid6 nep megprobaltatasai zsalemet ujra elfoglaltak tovabb folytat6dtak. de ezt megel6z6en folyamatosan Ptolemaiosz hetvenket szitettek azt.e. csaszar lesz. ana. . Mostanra mar ket. 320-ig maradt fenn. hogy visszaterjenek cellal.e. A visszateres akik megszerkesztettek es Salamon azzal a kifejezett fellepese szunte- melyek 'a papi osztaly reven keriiltek tovabba Biblia segitsegevel valtoztatasok a azt a heber kultuszt.e. hogy ujbol letrehozzak bukodonozor tett meg. engedelyezte Jeruzsalembe. .mint a heberek vallasi ezoteriaja. Majd kovetkeztek tatott habonik. aki egesz Azsia felett neha- biztosan es fogsagban tartotta a zsid6kat. 277 korul modositatta mely valtozatot ismertek. ezuttal Titus katonai. Ez az uj rend Kr. ezuttal Antiochus nem tudni . er6szakos hogynem elkeriilhetetlen terikus tanokban. es szamos egymast koveto magyarazo szoveg is keletkezett. adasra es mely tanokat nem bocsatottak nep rendelkezesere.

Az eredeti Mishnat az id6 elteltevel tovabbi magyarazatokkal egeszitettek ki. Korulbelul lyet Mishnanak menyenek. legkorabbiak tok kulonos Ezen kesobb keletkezett konyvet a Birak konyvehez csatoltak. mely Kr. meis szimbolizal. tartalmaz6 f0 konyvben foglaltak ossze. mely osvenye- hoz kapcsol6dik.am ely inkabb figyelemremelto .u. u. Kr. neveztek. a Nagy Kristaly Tengere szimb6lumai is. nem elegedtek rnikozben bolyg6nk a Nap koruli eves utjat jarja. akik vallasi te- es az Univerzum huszonket okkult eroie. a Kiralyok es a Kronikak ket reszbol allo konyveit egy konyvkent kezeltek. de azok. mely az Otestamentumhoz maz kiegeszitve eletre val6 felkeszules soran kell elolvasni. u. Ezraet Nehemiasehoz. akik elmelyultek csupan az Otestamentum kiegeszitettek tanulmanyozasaval. melyet Zoharnak. a kesobbiekben melyet Abraharnnas valamint azon magyarazavagyis a Tundoklo Doktri- is nehez biztos valaszt kapni azoknak eredetere. Ok kepezik a kozpontjat tanitasnak.. melyeket gyiijtemenye. ugy hogy a dolgoztak fel. es egymast kovettek maju ertekezeseket dot kulon-kulon irodalma rohamos fejlodesnek Szent Hangok a Mennyei a hires heber rabbik. lSOO-ig. ban levo rabbik. melyeket Gernaranak neveznek. mig a masik Jeruzsalem varosa- A kabbala egyik alapvet6 feltevese az. titkos tanait es ezoterimunkak kozul a Konyve. BINAHe. egyetlen maig Samuel. melyek befolyasoljak Az Otestamentumot a zsid6 nep vezerlo csillabenne. melyek egyuttal az Isteni felett Megnyilatkozasok. pok felhasznalhassak. melyet a tomegeknek a Talmudnak az Irott torvennyel letezc forrnaja van. kapgyfijte- a Szefer Jecira mas neven az Forrnalas tulajdonftanak. valamint Ett61 kezdve a judaizmus dult. hallhat6 Anyae. Feny Konyvenek fennmaradt Irasbeli megnyilvanulasai f0 hogy az 6si Szefer Jecira es a Zohar egy letisztult. az egyiket . mely benyoaz eredetelmelettel gondolatok csolatos felteveseket spiritualis Ez a ket konyv a legregebbi a Titkos Heber Gl1 74 75 Gl1 . megkulonboztetesul szant. mindenkor egyfel61 a Talmud megismeresevel. a benik) a kabbala ganak. 141 korul kerult eloszor emlitesre a mara mar hiresse valt ertekezes. melyet a judeai rabbik irtak es me- naknak. annak a sz6beli uton terjed6 hogy az a tithogy azt a pa- melyre min dig is buszkek voltak az annak birtoka- es melyr6l mindig azt allitottak. a rabbiknak hirdessek Izrael tanitoinak kus meggyozodeset. bemutat6 konyvekhez visszaterve.Babilonban allitottak ossze. in- ket szamok es huszonket betii jelol. melynek ket maig is kos tudas tana.rabbi Ankelos Targuma. melyet Isten adott at M6zesnek. hogy a rabbik reszre osztottak. A ket TalmuIS20-ban lyeket a harom alapelem adtak ki Velenceben tekinthetjuk es lS23-ban. szemben. tovabba az egitesteke az emberek sorsat. a Szefirak. hogy a: papsagnak. A Kanan harminckilenc konyvet Ezra idejeben allitottak A kabbalat ossze.lOO korul keletkezett. irtak egeszen Kr. azt. masfelol Irasok tanulmanyovagyis a Kanan harminckilenc kisebb profetat konyvebol vettek. barmennyire nem vitathat6. Es most. tudnunk kell. Ruth es pedig a nehezebben ertheto magyarazatok. masokon alapul6 es tavolra mutat6. neveznek. egy konyvben zasaval. melyeket abbol a celbol irtak. es a tomegek tanitasat szolgalja. meg es az allatovi jegyeke. hogy ravilagitsunk es az orthodox judeanizmus az Otestamentumot melyet a spiritualis melyeket tizenket huszonket a kozeli kapcsolatra (ld. kapcsol6d6 magyarazatokat tartal. hogy a spiritualis bolcsesseg harmincket osveny bejarasaval erheto el. es tudasukat kozott. mely vegul a heber hittetelek gytijteszolgalt alapjaul.

celtudatosan keresve az Igazsagot. mely ezzel az ot konyvvel kezd6dik a tovabbiakban torteneti temaju. M6zes torvenyei. akik a sokak altal valasztott. melyek aligha felelhetnek meg a Vilagmindenseg Kiotloje- 76 coa . melyeket mas vallasok tanitasait tartalmaz6 konyveiben fellelhetunk. igy en tisztelem es a szfvembe zartam a kabbalat. hogy rettent6en kegyetlen bunteteseket Ugy hiszem. es tartsanak ki amellett.menye.mem varhato el senkitol. es bar nem ertek a politikahoz. hogy turelmes tanulas es fejlodes utan Tibet Titkos Tanitasainak kedveert elfordulok a kabbalatol. de ezek csoportjat vilagi tulajdonsagok jellemzik eshijan vannak a magasabbrendti spiritualis jelenteseknek. Az Otestamentum. melyek Kozep-Azsiabol szarmaznak es nemregiben jutottak el ebbe az orszagba. vagy kereszteny vallase. ha fel is kell vallalnom. legyen bar az ok bigottsag. ha valaki tudatosan visszautasitja a spiritualis igazsagot. mint a figyelemre melto kulonbsegek erdeklodesre tartanak szamot mostanaban a Teoz6fiai Tarsasag tagjai kozott. hallgat6imat. hogy azt masok kinszenvedesei teszik lehetove szamukra. ha a jovoben a keleti bolcsesseg fenye el is homalyositja szememben a kabbalisztika ragyogasat. melyek sok szempontbol rendkivul fontosak voltak egy kis nep szamara 3000 evvel ezel6tt. konnyii. ha mereven ragaszkodunk gyermekkorunk eszmeihez. hogy a modern teoz6fia alapjakent szolgaljanak. Sokan onok kozul a kereszteny ortodox Ielfogastol az indiai tanok fele fordulnak. es nem tantoritja el 6ket azok helytelenfto hozzaallasa. Persze erre a kerdesre majd a jove adja meg a valaszt. mindez nem szamit: a visszautasitas tenye a fontos. hogy barki is vakokkent vezesse onoket. akik nyugodt szivvel ternek meg boldogsaggal teli otthonaikba tudvan tudva azt. Nem erhetunk el val6di fejlodest. es hagyjak. Nem szegyenkezek amiatt. A kabbala. mely mas nezopontbol vilagitja meg a Titkos Tanokat. hogy elete vegeig ragaszkodjon velemenyehez". meg akkor is. es azokei sem. erkolcsi tanitasokat es profetai jovendoleseket tartalmaz6 konyvekkel folytat6dik. hogy alakitsak ki sajat allaspontjukat a vallas kerdeseit illet6en. A parhuzamok a kabbala es a Titkos Tanok kozott eppugy. mert elhagytak a nem gondolkoz6 lenyek taborat. melynek megfrasat M6zesnek tulajdonitjak. melyet igaznak talalnak. Megbocsathatatlan bun. es arra szeretnern buzditani onoket. mellyel val6 foglalkozas az els6 volt miszticista kutatasaim soraban. es nem fogok szegyenkezni. megis teljes szivembol igaznak vallom az el6bb idezett megallapftasat. ne hagyjak. akik rna itt vannak. miel6tt a teoz6fia fele fordultam volna. vagy melyet Madame Blavatsky ismertetett meg velunk. hogy masok gondolkodjanak helyettuk. es amelyekben nagy figyelmet forditanak egeszsegugyi kerdesekre is. vagy a laisser aller (hadd muljon) felfogas. enos erdek. mikent egy diak tiszteli es szereti azt a gondolatrendszert. megalaztatasokkal teli utat valasztjak. hogy megvaltoztattam a fiatal feln6ttkoromban kialakitott nezeteimet. de en tizenot evig foglalkoztam a kabbalisztikaval es a hermetikaval. sokat veszitenek ertekukbol azaltal. A heber vallas alapja s 6rtornya mindig is az Oszovetseg els6 ot konyve volt. hogy hirnevet kapjanak es teol6giai tanok rendszere epuljon rajuk. hogy a legnagyobb el6 angol mondta a ko- vetkez6ket: . mely a sotetsegbol a fenyre vezeti. es amely tartalmazza azokat a torvenyeket. Gratulalok azoknak. melyek ketseget kizaroan megerdernlik. legyen az a zsid6 f0 es kemeny banasmodot Iger a vetkezo ernberek- nek. melyeket lehova adott at az 6 kivalasztott nepenek. tanulmanyozzak a szent konyveket.

hogy tapasztalatot es bunteisteni egyik nagy iroja azt mondta: "A j6let az Otestamentum a szorgos munkdert cserebe. szigoni torvenyeket nem varnak rank tovabbi eletek. hogy mutassak meg az 6testamentum azon szakaszait melyek a nem fgy van. illetve egy Jezus . onmaga? Felmerulhet a ketely miszerint ezt a konyvet egy jelentektevagy babil6niai illet6 len zsid6 vagy egy felig pogany kaldeanus irta. mely darab egy allnak a fent hogy napjaink jutalma "? . polgarai Ezzel szemben Ang- felfogasu olyan csekely va16di figyelmet az el6bbi kijelentest. bar ezek a hittetelek sz6 visszamegyunk. azt 01- szerint nem is talalhatok. szulettek.. Az illet6 tisztelendo sza pedig altalaban kovetkezo: atyanak a vala- "Nos.gonclolataival. zsid6 kritikusok legfenyesebb szerint Sala- halal utani elet. meghal a masik is. egyforma a sorsuk: ahogyan meghal az egyik. hogy az 6testamentum Ha ez Igy van.nek . a lelkerol. mely hianyzik az £0 78 ~ 79 ~ . aki a zsid6 tortenelem idejen volt a zsi- d6 nep kiralya. ha nines a halal utan elet.aki milli6nyi vilagot teremtett rek halal utani eletere vonatkoz6 nya olyan elfogadhatatlan . Velemenyern annak vallasi filozofiajat kidolgoz6 memialatt a kihagytak belole olyan reszeket. ideig az ember elmejeben test nyerjen. felfogasrol Az ernbearulkodik. CHIAH mindegyik. marad. az Ujtestamentume majd egy ujabb szakasz utan visszaterjen a nyomor. es voltak azok. es nyugodt a tisztelen- sanak a lenyege biztos.altal megnyilvanulo OJ iranti igeny felmeruleset. mi tortenik vele ha elte veget er?" Ki mas mint felmagasztosult materialista mely eloidezi a Titkos Tanok. Ha egeszen a teremtes vashatjuk. 19.. melyek kozvetlen hittetelekkel? ellentmondasban Arra nezve viszont nines utalas. tartalmaz6 elerhetove a nep szamara allatoke. ha a lelek halhatatlansaga lett volna a nep vallavolna azt ily vehe- nenek megtenni. nem rendelkeztek szerint az 6testamentumot egyenek megroviditettek.. repet jatszoktol figyelemre meltoan egyertelmu hatunk emlitett fel. mert ez jutott neki: ugyan ki mutathatnd meg neki. hogy Elme sugaraibol. a tobb egyrnast koveto elet. mint az ber egy magasabb szinten a116reszerol. altal hirdetett tanokban. de utalasokat talalunk rajuk: " De valoban leteznek ezek az utalasok? hetseges. Adam kapott-e a Mennyei Es az hogy lehetseges.akit eletutja miatt joggal neveznek Megnyilatkozas lia ortodox forditanak ketkedessel Krisztusnak . De ez a megkonyvejegyzes igaz. de ha megkernenk azt 6ket. ugyanugy £0 tettek. torteneteig d6 atyara. hogy nem tagadta mensen. A spiritualis filoz6fia magja. nem ku- utalasoknak szinte teljes hi a- lonb az ember az dllatndl. '.) is olvashatjuk: szerint az ember semmivel sem "Az emberek sorsa olyan. mint ha orul az ember a munkdjanak. mindegyikben. . aki viszont igen. mindegyik porbol lesz es ujb61 porta lesz min. mind pedig az emberek porb61 Eva Adam egy darabjabol formalodott. barkik is semmilyen elkepzelessel az em- Mindez esak akkor lehetseges. hogy hallvan es elutasitassal fogadnak. eredetehez. Bizony minden hiabavalosag! Mindegyik egy helyre kerid. kulso burkot mint az allat. Belattam tehdt. Ez egyaltalan vallas ukra. hogy nines jobb. akkor ezt keptelenek szivvel hivatkoznanak len- mon irta. Megis valoszimi. sem pedig jutalom vagy buntetes az Otestamentum kevesbe haland6. vagy a lelek halhatatlansaga me11ett foglalnak allast.az Elet ben egyfajta lelek van melyet a NEPHESH Leheletenek nevezunk. az 6testamentum ben (III. ahogy azt a Predikator lyeket esak egy kivaltsagos osztaly tanulmanyozhatott. es egyfajta lelek van. akkor hogyan lektiehozasaban fontos idezeteket szehoz- hogy mind az allatok.degyik . hogy ezen konyvek iroi.

hogy a magyarazatok nem talalhatok. hanem egyuttal szent kotelessegge mara. mintha a Biblia tevedhetetlen hianya szenve- volta nem valna semmisse az egyeni velemenynyilvanitas mise soran. igyekezett elvenni a kedvet a Biblia tanagy hibat kovetett es romlott papi rendszer reformalasaval hogy a laikusoknak f0 szektak szazainak minden egyes hfv6je nemcsak azt a jogot koveteli maganak. es a protestantizmus mikor a papsael. ja es Buddha vagy a hinduizmus teriaja. M6zes konyveinek sz6 szerinti ertelmezeset igazolasara hasznaltak. akkor nyilvanvalo. hogy az osszes maig letezo. SZQ letbeli es gyakran kimunkalatlan leti szimb6lumrendszer spiritualis szeszelyei is. melyek egeszukben ban. annak. hogyazt a kabbala ezoterikus lodi magyarazata. hogy eliteljenek egy templomi is teszik maguk szavagy masokat. hogyan lehet papkent ertelmezni. hogy a Katolikus Egyhaz korokon at nagyon bolcsen cselekedett. sokszor sikerrel az 6testamentum allitasainak es az abban fellelhet6 tortenetek mezese ellen. mely szerint mindenkinek joga van ahhoz. alapjan ahogy Jehovah torvenyeit ertelmeztek. Ezeknel a gondolatoknal megtalalhatok a kabbala- ezreit kotheti ossze. majdnem papsaga es az 6testaujbol es ujegyhanguan annak J6 pelda erre. mely az els6 allegorikus ertelmezesenek.6testamentumb61 szerint a kabbala mint vallasi ternaju konyvbol. b61 btinos cselekedetek mikor a protestans tamogatta gukb61. A vallasi tolerancia f0 is elcnyere valhat. a temaval kapcsolatos mfiben tuntettek ezeket az alapvet6 igazsagokat jelentektelennek a rabszolgakereskedelem tovabbi folytatasat. Most a kabbala lenyegere gondolok. mivel Krisztus tanitasait helyezte. az emberi lelkek meghosszabbf- tott letenek es a testi let ideiglenes voltanak eszmei mind olyan alapvet6 tetelek. gon kivul mindenkinek nulmanyozasatol. vagy legalabbis hogy alapvet6 soran. melybol kesobb kivalt a Protestans tektol a birtokaban volt a Biblia szandekolt Egyhaz. hibakat ne ejtsen valaki a Szentiras ertelmezese A kulonbozo bibliaertelmezesek ostobasagok. alapjat kepezi. tanitasainak Van alapja annak az allitasnak. spiritualisak meglatasom ma- ha tanulmanyozzak mentum a Bibliat. szerinti ertel- isteni hatalomnak. valamint a ke- keresztul ezek a boles emberek es nagyszeru tud6sok csatak sorat vivtak. Az abban az id6ben el6 szabadgondolkod6k nyomott es szenved6 nepek tamogatoi tobbsege az el- voltak es szazadokon fel a szerkesztok. igazsagnak hatalmas a fenyeben. mely fenyben olvasva az 6testamentumot nemzetek sa valik ra. Sietve hozza kell tennem. mikor az erkolcstelen egyid6ben kijelentettek. mivel ezek a kabbalisztikus es fenyt arasztanak az alkalmas- mas konyveinek dogmak heber eredetfiek. tarhaza. De a hatalmas es rejtelyes e hatalom megnyilvanulasainak. mely szerintem a kabbala 6si alapja. mely szerint a Katolikus ni azt allitva. Egyhaz. a kezdekozerthetosege he- es azok nelkul elkerulhetetlen. Az 6testamentum keresztenyek d6 alapokra ettol fuggetlenul bizonyos ertelemben zsiutmutatasainak. Ha ez fgy van. mely konyvek ot konyv va- nek azok barmekkora nak annak a jarulekos megis jelentektelenne tortenetekbol mely szerint a epulnek fel. hogy egy nep elfogadja azt. 80 G1 81 G1 . es ugyanilyen hatassal voltak kepzehozzatoldasok. az ember eletrehozatalanak. hogy a Bibliat sajat amit meg kellett volna akadalyozelvesztek. de a ma letezo kereszteny szektak soka- kapcsol6dik a zsid6 nep kabbalaugynevezett ezo- saganak majd mindegyike· azon allitasra hivatkozva jott letre. hogy sajat felfogasuk szerint ertelmezzek a Bibliat. ber titkanak. legyevalfelfogasa szerint ertelmezze.

emberi tulajdonsagokkal egy valasztott nepnek tarja fel. amely csak arra forrnalt volna jogot. kuldottjeit hetjuk.dest hozott minden egyes falura az orszagban es szinte egy Ez az Isten maga. neveznek. a Vegaz alakoltes meg nem fejeaz isteni alak Ko- tenyleg sokszor kertil ernlitesre Jehovah negy bespiritualis forrasbol torteno tubOl allo neve.melyb61 az a Vegtelen Fenybol szarmazo jelenik A misztikusok.kuldetest hajtanak vegpontjait es oldal megvilagoscdast rernelde Mennyei Ragyogas szimb61uma .vagy azt is mondhatnank re. szavaival: . mely a legtavolabb helyezkedik el az emberi felfogas hataraitol.Elohim . A mozdulat- hogy annak szolgaljanak. torteno harca ugy. AIN-b61 a Mozdulatlanb61 a mindenutt a kiaradas folyamataban arra. de ez egy olyan nev. valasztja kulonleges tartanank delkezzenek A kabbalaban kepesnek akiket rna nem rentanok. melyet mely elfogadja filozofiajukat. melyben nem oltott alakot uralkodott. hogy ne iteltess!" Isten letet es az ember eredetenek kabbala ertelmezese tum Jehovahjarol. A tfz- telje masok erofesziteseit.Ne iteli.a szent birtokosa. Mikozben zodott be. hogy egymast kovetik a tukrozodesek. melyben a Pralaya Ietezett. kritikusok szerint). a viszallyal es onteltseggel. a nyugalom koraban. hogy rnindket het. vagyis azon a sikon. KETHER-kent. mely olyan tavolsagok felett rendelkezik. az okkultistak es a teoz6fusok mindannyian Mennyei Hangoknak Ez a Tfz Szefira .isteni szivarvanykent a vallas ok alapjait es kiindulasi meg az els6 vilagban. soran gas kissebbe valik. Jehovah egy a deifikus forrasa Tlz Szefiranak. szekta sem akad. szog maga a 'Ietragrarnmaton. aki ki- erejet es hatalmat arra kenyszerit. mely olyan isteni elgondolasokat takar. mas nepeket es sorsanak alakulasat Az Otestarnena szerint megvizsgalhatjuk. (Vav ) es rt (He) betuk jelolik. melynek vegen ott van Jehovah . mely onmagaban £C) AIN SOPH AOUR. hogy spiritualis ernlitest kepessegekkel heber a szetaramlas. mely egy pontba sunisodve £C) 82 Q1 83 Q1 . a Vegtelen Leny. mikozben a ragyo- arra. mikor az isteni mozdulatlansag lansagbol kesobb elkezd6d6tt telen es Hatartalan. ennek a fenynek a posztulatuma. rendelkezik. A tiz isteni tulajbeoszvagy minden hit veszit erejebol es a vallas sz6 ertelmeben valik a tolerancia hianyaval. megjelenik Isten. jelenlevo majd alakot oltott Megismerhetetlen. Mas szempontb61 b61 fakado vizsgalva. mikor feltarjak ramutatnak . Isten. . mint egy kozponti kisugarzas. hogy uldozze es halalra Itelje azokat. bele a tarsadalornnak abba a keskeny megnyilvanulasokka). hogy mindig keszen all arra. melyet kizar61ag az ernberi lelekbeli tulajdonsagok elme kepes megerteni.ezen igeszajabol is elhangozhattak volna -. mely mar az emberi szem szamara is lathato a legmagasztosabb spiritualis Iatomaskent. els6 az AIN SOPH AOUR-b61 j6 . Yahveh (a beavatatlan isteni tizszogbe torteno a kabbalisztikus Jehovah g6 szektatag jellemz6je. A teoz6fiai doktrlnaval formailag parhuzamosan megfigyel- aki egy torzs istene. hogy a kabbala olyan korr61 szarnol be. :"1 (He). azonossa A buz- donsag az ezen a sikon torteno tasat a ~ (Yod). annak az Istennek az jelenik meg az Otes- ered6je. az ATZILUTH-on. a Hatartalan Feny. es kepviseloit. aki egy nemzet vedelmezojekent tamentumban. akik nem illeszkednek szegmensebe. mivel egymas kolcsonos tiszteletebol a vallasok kepviseloinek eletre-halalra sokj6 szarrnazhat. hanem arra is.nem tesznek a titkos kialakult AIN SOPH. hogy elfamely teljes ellentetben all Jezus . hogy kulonbozzon masoktol es kritikat gyakoroljon nyek egyebkent akar egy teoz6fus felettuk .isteni" .

az anyag a lelektol fuggetlen el kell felejteni . A vilag szamara az ilyen elkepzelesek esak almok. akkor az valami es valamibol kezzen. Mert a Spiritualis szakaszaival egyutt. Azt az elkepzelest entitas. melyeket arkangyaloknak. a fogalom folyamodvanya. egyszer alakot olt. masker pedig nyugalomban sza kell utasitani. Innen inmegszokott a~. melyek minde- tualis sfkokhoz kozelebb gyike egyre tavolabb van a kiindulasi pontt61.maskor a belegzes megfele16en van. A fejlodes folyamatos nek. mikent Isten is egymast koveto szakaszokban szakaszaban. vagy pedig maradvanyai egy regen feledesbe merult vilag hitenek es bolcsessege- melyet az emberek korlatozni megprobalnak es leimi. Minden a lelek. a szent letezokhoz es a magasabb spirie16 nepek eletet. Ha lekellett. a letezes minden sikjan. de a leleknek nines anyaga es az alkot6 lelek a spiritualis fogalmak legmagasabb kezeskepp szintjen allva nem hozhatta letre a kovet- vanulasaitcsak a nagyfoku spiritualis emberek kepesek felismerni. tezes nem johet letre a nemletbol. akik nem tisztitjak kedhessenek meg magukat annyira. Mennyei Hangok az egymast koveto vilagokon keresztul hal adva. es annak meghatarozasaval hozvan egy Istent. az egi Istent61 Bolcsesseget csak olyan ember vagy foldi leny nyerheti el. es vedoangyaloknak angyaloknak. Gil soknak pedig egy masik teruletrol 6sid6k spiritualis hagyornanyaival £0 szarmazo peldat takarnak tezik kizarolag a lelektol. hogy. A semmib61 esak a semmit lehet teremteni. es a manifesztacio magasztos es fenseges kepessegekre megnyilszert tett tezik anyag. es teljesen kulonbozik a lelektol. osszpontositva eljutunk a mely szerint a spiritualis eszmek vagy nagyszeni elmek segitsegevel kerulnek id6r61 id6re vilagunkba. a fejlodes es viszzafejlodes • rtrely szerint. hogy elerje a felettunk Ietezo szferakat. Ennek Az allitast. vagy az ezoterikus . ami le- megis nagyon erdekesek. az Atyahoz. mely a legals6 szinten talalhato: az nem is lett letrehozva. energiak es er6k szabadulnak testek fel. Ezutan kovetkezik a Tiz Szefira. nevezunk. Egy olyan vilagenak. mepattantak Ie. hogy felemel- szellemeinek meg tavolabb talaljuk az emberi lelkeket.teremtette visz- letezik.a legnagyobb nehezseg a kabbafilozofiaval els6 alkalornmal foglal- lyek azert kaptak ontudatot. lyek a felfoghatatlan Isteni Fenysugarrol a feny szikrait. a menyekepp elfogadhatova valik az az indiai ezoterikus felteves. akit imadhatnak.a lelek Istene . es meg a gondola tot is szamuznie kell a kutat6nak. mely szerint az anyag letezik. k'oz6ktlak "tmisokates szerezven a Vilagegyetemben formalo utjuk so ran. hogy megi~mert6k 'a valosag altal keltettbenro~z anyag anyagiassagat. mely latta a mienknel magasabb spiritualis szinten letezo. £0 vagyis az anyag nem leteEx nihilo nihil fit Mindaz. zik. mert a spiritual is szinten letezo lenyek nem kepesek segiteni azoknak. Gil melynek ered- mely szerint 84 85 .ronajakent jelenik meg. menven. mig vegul a negy isteni fogalomra spiritualis letezes szintjere. egyszer a ki. kapesolatban. letre- elerni. utan. miel6tt az tovabbi fejtegetesek alapjaul szolgalna. hogy kelet- A nyugalom idoszakat mas neven a Pralayat ember fel nem foghatja. semmib61 az anyagot. aki kepesse valik arra. tapasztalatokat hogy szamos valtozason Ugy tfinik szamomra. es amekeresztultett kort a magasabb szintekre. az isteni kezdett61 tavol vegul visszaterjenek dultak zarandoklatra korforgasa Istenhez. s ha valaki megprobalja kat rogton megkerdojelezik szamara ezek a gondolatok szavakba onteni azoA metafizikusok a teoz6fuaz epelmejtiseget. laval. az Isteni Lenyegbol szarmazik. es hogy azt a lelek . A leA feltetelezes.

melynek neve Guph. amely majdnem teljesen megegyezik tikus tanokkal. A Vilagegyetern A Vilagegyetem az Isteni Lelek immanens szetaradasa. most az ember- egyel6re hagyjuk figyelmen kivul a kabbala tanitasait r61 tevedese. az csupan erzekszerveink foglalkoz6k Istenr61 szerint az anyag csupan a lelek kiaradasanak es a minket korulvevo vilagrol csa- padeka. miszerint a kabbalisz- oszlanak a harem spiritualis sikon. Az elmeletet. mert benne rejlik magaban az okban. mindenfele ~ennek tapasztalatot mindaddig. mutatkozik az Ember el6tt. ismer. Ebb6l az kovetkezik. mind a filoz6fusok. Mar volt sz6 arr61. es az egymast koveto aktiv es passziv ujbol egyesiil az isteni lelek- all. vagyis az anyag sikjan.az anyag onrnagat hozna letre abszurd. amit rna mindenki Fogalom-elmeletkent A tiz Szefira energiai negy reszre 140 evvel ezelott adta kozre Berkeley. Ez a tiz Szefira es a sfkok mind egy-egy fontos e1emet szolgaltatnak. tehat az anyag nem letezik. szintti megnyilvanulasa az anyag. es akit a kabbalisztikaval zok Adam Kadmonnak. " Egy masik szimbolikus nyelven adott magyarazat f0 lonbozik az okt61. A Genezis osszeallitasanak olvashatjuk a Genezishez magyarazataban a kovetkezoket forrnaban: hasonl6 allegorikus megis kulonbozik Istentol. emberi tokeletesseg lek zarandoklatanak ke!. hogy a lelek szertana feltetelezi az Isteni Lelek megnyilvanulasasikokon val6 tearadasanak nak egymast koveto szintjeit. nek. A kabbalisztikaval f0 arrol sza- 86 Q1 87 Q1 . mely eppen hogy csak letezik a nemlet felett. A Lelek az egyetlen letezo "anyag". A lelek az igaz istenseg. minden ok es eserneny okoz6ja. ahogy az okozat ku"A mennyben letezik egy kincstdt. Az fgy megtisztult letezo. A teozofiatol keztetesre es a kabbalatol fuggetlenul ugyanerre a kovetjutottak mind a keresztenyek. nem csak egy rmiland6 okozat. mely halhatatlan teremtetlen megnyilvanulaskent jelentkezik intellektualis zekeny sikunkon. melyeket kulonallo letezeskent is felfoghatunk. A lelek onmagatol hullarnokbol es ehhez hozzatartozik es es er- keresztul az elet es a mozgas. vagyis a vegtelen leny: Ain Soph. melyeket a kezdetek 6ta teremtett es melyek bebocsdttatasra kerulnek ebbe a vilagba: Isten ebbol a kincstarbol bocsatja a mehekbe a gyermekeket es lelkuket. sz61va. Minden be16le szarmazik. es a targyak. az anyag nem johet letre a Ielekbol. legmagasabb befejeztevel szintjet. A Lelek legalacsonyabb galmazva a Lelek az anyag legmagasabb maja. es orokke valtozo aranyaa tud6sok az minden csupan az isteni forras kiaMas filozo- ramlasa es az anyag csupan annak egy vonatkozasa. ikban alkotjak melyek teljessegukben az embert. Ennek a tipusnak az egyedei tobb egymast koveto eletben jelennek fejlodesen meg. es az emberi lelekrol. de nem valik kulon t6le. fusok ezt a kerdest a nominalizmus Az else embernek es a realizmus kozotti vita- "ember as" elnevezest adtak. Isten ide helyezte el mindazokat a lelkeket. majd egy mig el nem erik az le- A kabbala szerint minden csupan a lelek. az irorszagi Cloyne megye puspoke. a ket sz6 jelentese szerint a ket fogalom teljesen kulonbozik egymastol. hogy am it anyagnak hivunk. az egb61 szarrnazo embernek foglalkonevez- ban vizsgaltak: Letezik-e bdrmi a neven kivid? Letezik-e valamilyen alap a nevek mogott? Szuksegunk van egydltalan ilyalapra? . osszegyujtve. maskepp szinni megjelenesi foforIsten meg- Az anyag csak az emberek fogalmai kozott letezik.

a kozepen levok elerhetik elemb6l epul tel. hogy az Er6 mikepp jelzi egy megfelel6 iranti igenyet. majd ujbol es mig tapasztalatra rint az egok a Lelkek Szokdkutjabol ujbol meg kell szuletniuk. keletessegre Teremt6jiikkel. Tul sokaig tartana. onoket. ki a test nelkiili lelkek felett orkodik. kihez Jehovah ekkepp szol: " Vedd fel ezt az alakot!" A Lelek: azonban azonnal megprobal kibujni a [eladatalol: ugyanaz marad. Igaz. a szellemiben es az erzelmiben az letezik: es ezen eszszinten allo a magavagy er- lakozik? Ez az Isteni Szikra. A' (Vav). Az emberi let elveit negybol haromkent is Ie lehet Irni. Ez az emberi test. . a negyedik az anyagb6l felepulo Vilagegyetemet valamint Jehovah negy szimbolikus magaban foglal6 vilagbol. az Isteni Lelek az Atmahoz szintu jelentese. majd vegul ujbol egyesulnek Ezek mindegyike beri test ontoforrnajaul a "borruhaban" letrejott Konyve nevezi az anyagb6l teste erkolcsiben. ban az esszenciakat alapvet6 gondolat jelolo szarnok es nevek kulonboznek. es ez igy tortenik miota vilag a vildg: a lelek megjelenik Jehovah elott. majd igy szol hozza: "Hozz elem egy ilyen lelket!". mely a Jehovah sz6 v betfijenek felel meg a RUACH. mas neven Manas. = to- mely a vagy es a szenvedely az asztralis burokban szolgal. pont ugy. elgondolasok kulonboznek de az ha erzekeli. amely az em- nem tesznek szert. A legmagasabb szoritja a tobbit. ne kenyszerits ebbe a hitvdny testbe. amely a Je-nek felel meg. kerlek Teged. hogy egy gyermek teste van alakul6ban. gyik mogott ugyanaz marad. " Erre Jehovah igy valaszol: "Szukseges. Az otos az asztralis format es testet is magaban foglalja. szernek elegnek kelllennie azt.mol be. A kabbala szelepnek e16. hogy megszulessen a vildgba. mely a harem vilagbol. es csak nehezen egyfajta ha " Vilag Ural En elegedett vagyok azzal a vildggal. ertheto szaknyelvnek tfinik ez azok szarnara. ahogy az ember a kulonmindede az alapgondolat tererntesevel kapcsolatos bbz6 teoz6fiai ternaju konyvekben. hogy bemutathassam A ~ (Yod) betfibol. melybe most kuldelek. " Ez a tetel parhuzamos fista felfogasaval. melyben oly regen elek.Lsten int egy angyalnak. talalhato. az isteniben. a teo- vagyis a karmaval . de ha valaki nem el lehetosegeivel F0 88 Gi? 89 Gi? . " Ezutan pedig Isten kenyszeriti a lelket. Vegul pedig a tfzes szarn az. hogy ezt megtedd. hiszen en lelek vagyok. mindaddig. szimb6luma. Tehat mi is az. mas neven a Buddhi. reszebol szarmazo szamos kabbalisztikus iskolak- szenciak barrnelyike iranyitasa ala vonhatja az embert es befolyasuk aranya allandoan hatterbe valtozik. a NEPHESH-t szarrnaztatjuk. akik nem szoktak hozza. az ertelem es az elme. A sz6t lezaro i1 (He) betfibol pedig. a Spiritualis Lelek. hasonlfthat6legmagasabb A i1 (He) betubol szarrnazik a NESHAMAH. azert teremtettelek magambol. hogy megjdrd ezt a vilagot.Isten konyortelenul eletre kenyszeriti uj foldon eltoltendo az Egot. mely a Szefiraknak mindezeket szavak tomkelegevel terhelne felel meg. amely az ah-: jeloli a Jehovahban z6fusok Kamajat. a Jehovah szob6l ered. ahol az anyagot ism erik. amit szeretnek. hogy a kulonbozo F0 sabb szinten allot. amely egy ideig ebben ahogy a Teremtes Ez a negy fogalom fokepp a negy vilagban. A hetes az isteni ely felosztasa. viszonyban van a reinkarnacio teozoegy teljesen elmagyaraznam. Egy modmind- ahhoz.

az ostobasag lenne. aki iranyitja a munkat. kulonbozik eredeterol fellelheto allitasok inkabb az eloadas modjaban. hogy a hermetikusok vagy feltekenyek segnek vagy mere babonanak bi szakaszaban makat. Nines eles kulonbseg kabbala tanitasai tanokat nem lehet esak ugy. a masik a bal old alan. melyeket a szabadkomfivesek szerint serthetetlenek: mivel kizarolag szemelyes fejlodes litjan 90 ~ . . tartalTermeszetiik vesseg. aki mar megtette utat es aki a tanitvanyaval lelki kozossegbe fele iranyit. adjanak at a visszamaes a te- visszautasitott. hogy spiritualis gondolatokat radt ernberisegnek. egyik pillanatrol a masikra elsajatiallo szintre lep- es az indiai vagy tibeti U gyanugy alapveto igazszakkifejezesekben melyeket felhasznal- tani. nyugati misztikus tanok es a kozepkori zott. Az okkultizmus komuvesseghez: tartotta. a YETZER gonosz csabitasait kinalja fel. HA TOB-nak narra. A ket rendszert is lehet tanulmanyozni. lepesrol lepesre olyannyira. A folyamatot nem lehet eroltetni. az egyik a jobbjan. sagok prezentacioi. es ha nem. Az ember teremteserol. Csupan egy homalyos sokat kell meg fejlodnunk. es szimb6lumrendszerben olyan tanokkal mert es allitasokkeptelen- nak arra. akkor egyre lejjebb es lejjebb a spiritualis tokeletesseg a NEPHESH talalhato fele ira- A teoz6fusoknak tikusok mindig egyes allomason is ugy kell haladniuk. es maga az a teny. segitsegevel a misztieista massal parhuzamosan es mindketto gitsegul szolgal a masik megertesehez. feltarulnak nek a nyelvezetben es szimb6lumrendszerben. ahogy azt a herrnefejlodve. hogy val6ban Ietezik. valakire. hogy bekessegben hetoek az emberek megferjenek egymas mellett. szites es az erkolcsos eletvitel majdhogynem alapveto fontos- a teoz6fiai felfogastol. Aztan eletern egy kesobsajatitottam el ezeket a doghason16 a szabad- oz6fusok gyanakodjanak legyenek egymasra. hogy a fejlodes mely szakaszanal es sorsarol a kabbalaban mint elviekben eloszor egysea koeizmus elsajatitasa nem konnyii feladat. lepve kepes megaltart eppen. nagy lelkesedessel vagy eliteljek egymast. zete fele csabit. melyek az egyiptomi hermetikahoz ezoterikus teozofiahoz kapesol6dnak. es szamara esak csalodast es a sotetben csupan a nyelvezetben. aki a temaval foglalatoskodik. neveznek es a j6 eselekedetek HA RA. kulonboznek. amit es amennyit az elme kepessegeinek eszlelni kepes. mely a dolgozni az. teljesen tiszta es kozvetlen igazsagouvegen keresztul ha szemtol szembe akarunk talal- Az okkultizmus titkai olyanok. Az eur6pai nniveltseg vilaga eleg szeles ahhoz. vagy eppenseggel iijbol elrejtozmelyet fel kepes Szukseg van egy taezt az keznek. mint a szabadkomubizonyos mertekig azokat a titkokat elvesztettek. vagy nem. azokat Nines ok arra. is tettek.kolcstelen zuhanhat tetteket visz veghez. vizsgalodunk. melyeket elmern ne. Ha egy tanul6. sagu. A kabbalaban mely szerint egy embernek melyet YETZER az alapveto igazsagok ujabb forrnaban jelentelottunk. valojaban mazza. A misztiA szakadatlan erofe- lapitani. f0 ebben az ertelernben vagy hozzaferunk a titkos tudashoz. hogy akar meg is kozelitse a test latszolamikozben a testi oromok elveegy masik szimb6lum. minden gos anyagat. kozni Istennel. hogy ezek a filoz6fiai rendszerek szamara bizonyitekul hogy egyik sem tartalmaz kat. akkor meg akkor sem hisszuk el szertartasainak egyetlen titkarol sem. az 0 szintjenel magasabban val6 bolyongast eredmenyezne. Magam is gyakran talalkoztam kal. es mar egyaltalan ertszolgal arra nezve. ha azt felkinaljak szamunkra. Az emberi ertelem esak azt es annyit kepes felfogni es feldolgozni. A NESHAMAH nyitja azembert. ket tars a van.

mely elemeire oszlik. megis ezek hordozzak azokat a magas spiritualis tartalommal rendelmelyeket rna este roviden felvazoltam. az egyensulyban lev6 merleg egyik aga feltetelezi a masikat.Isten teremti az embert.9L 'Iiz Szejira rendelkeznek a szabadkomfivesseggel. . ahhoz. A Kiralysag feltetelezi a Korona letet. akkor meg legkozelebbi barataival sem osztana meg azt. kitart6 erofeszitesek es onfelaldozas aran birtokunkba kerulhetnek a Ielek es Jelszavak. melyek megnyitjak elottunk a Kiraly Palotajanak kapuit. a korona! De nines Korona. a Fiu lete feltetelezi az Atya letet. es lsten szamok altal torteno leirasat kepezik. ami lent letezik. A Szefirak lsten fogalrnanak szarnok altai. tiinnek. Kevesre jut az. melyek ertelmetlennek kez6 tanitasokat. KETHER.lgy aztan mindaz.sajatithatoak el. Isten megteremti az emberi lelket es a lelek letebol kovetkeztethetunk Isten letezesere. mint H. A KETHER a MALKUTH resze es a KETHER fogalma az emberi ertelem MALKUTH-ja. a vegtelen josagot pedig az igaz- £0 92 ~ £0 93 ~ . az alacsonyrendfi tekintetet megmagyarazza a magasabbrendti. hogy tisztatalanok tegyek be labukat az ezoterikus bolcsessegek templomaba. Faradozzunk tehat mindannyian azon. igy hiaba magyarazna el azt valaki egy kivulall6nak. A Vegtelen Igazsagossagot a vegtelen josag tartja egyensulyban. ha nem letezik a Kiralysag. akit meg lehet ismerni szarnok es betfik altal. es egyszer talan a tavoli jovoben minden csabitast legy6zve. vagyis MALKUTH: Istent megkoronazzak tettei. hogy az igazi okkultizmus keretein belul egy magasabb szintre jussunk el. A SHEMOTH az lsteni Nev. P. Ez a Shema. Az els6 a Korona. A Szefirak egy tfzszoget alkotnak. az lehet hogy nem ertene meg. aki csupan elolvassa ezeket a rmiveket. es ez megmutatkozik az emberek gondolataiban. A tiz Szefira mindegyikenek van neve. hasonlatos ahhoz. a SHEMOTH pedig a betfik altai torteno megjelenitesei. hogy lassuk a spiritualis dolgokat. akkor a puszta szavak keptelenek lennenek azt kozvetiteni szamukra. a KETHER. el6bb ki kell rajuk nyitnunk a szemunket es az 6si kabbala nagytudasu ismer6je. Az 6si kabbalaval foglalkoz6 munkak sok kozos vonassal William Wynn Westcott . hogy ha baratai keptelenek azt magukt6l befogadni. Parturit homo Deum . mikepp a vilagegyetern lete feltetelezi lsten letezeset. szamos olyan tanitasa letezik. az utols6 a Kiralysag. a SHEMA magyarazatait tartalmazza. melyeket soha nem vetettek papirra vagy nyomtattak ki: ezek a munkak gyakran b6velkednek olyan szimb6lumokban es tanitasokban. az ernberiseg lete pedig Teremtojere utal. Blavatsky tanitasainak rna eI6 hirdet6i nem osztjak meg bolcsesseguket a tudatlanokkal es a gonoszakkal es nem engedik meg. vagyis a MALKUTH. ami fent van. azon egyszerti oknal fogva. Ha barki is kepes lenne megsejteni vagy birtokaba jutni egy ilyen titoknak. a SHEMHAMPHORASH.

M (He). a let bettizni: ~ (Yod). amely minvan. HERETH-nek a He a BINAHnak. a kor es a tengely. es a Torveny valtozatlan. a Yod. letere. ha azt az els6 raillesztheto A ket er6. a kort kapjuk. esszenciaja es a letezese a ket hierografikus szoghoz tartoz6 szimb6lumnak: 16d6 es a mozdulatlan. Ez az a folyamat. melyb61 a Jehovah sz6t ugy kepez- min dig hasonl6. A kiralysag lete feltetelezi mas neven a Korona Szivarvanyat. hogy a Teremtes Alakjaban . es a lekepvise- a lO-nek es a cI>-nek. Ezek alkotjak a Szepseget. vagy ha ugy jobban tetszik. es a pusztulas utan elet- YHVH. A letezes maga az oka annak. harem kilenc es a HOD es a YESOD harornszogben es BINAH-nak. melyben lathatjuk a KETHER-t. vegtelen bolcsesseg bizonyiteka.. de lenyeget tekintve halhatatlan. vagyis a Kiralysagnak. lathato forditott allo egyenesen haromszog sarkai. kozott taaz melyek melyek egy haromszog kepei. hogy csak egyetlen gunk at a hit erejere bfzva. semmi sem elpusztithatatlan. napig el. de lenyeget tekintve A keresz lehet. Isten fogalma a harem vilaghaaz pan tetteit foghatjuk fel es allithatjuk A NETZACH. az orok torveny a .azt je- segevel irjuk Ie. melyet elforgatva £0 CHOKMAH-nak E ket harornszog 94 ~ 95 ~ .es a harm6nia ezen torvenye felszinre kerul minden tulajdonsagban lenti. egyben az utols6 is. am it mi a Tundoklo kovetkezok: RETH. a Vav a TIP- MAH bizonyiteka. a YES On'. Vizsgaljuk meg ezt a sokretti jelenseget. a Tetragrammaton. (Yod): a Bolcsesseg teremto ereje. melyet Gy6zelemnek A sorrend vagy NETZACH-nak nevezunk. ket ellentet harmoniaja. melynek elnevezesei Zohar. nyegeben valtozatlan lik. a kovetkezokeppen vagyis Jahouvahou/ melyet nem lehet kimondani. csak Fenynek nevezunk. rom az egyben es harem egy kiraly letezeset. (Vav): a kettd kiegyensulyozott egyesulese. . M (He). A Teremtes torvenye igazolja a torvenyeket letet. ahogy a MALKUTH a BINAH megnyilvanulasa. u a.sagossag hozza letre es tartja fent. a a tererntes torvenye. az emberi tulajdonsagok isteni neve. £0 es teljes megfogalmazasa az Egy Isten alakjanak. Az emberi elmeben jott letre a kimondhatatlan nev. zuk. bizton azoknak letet. HOD a CHOK- es min dig miikodesben a NETZACH A Yod a CHOKMAHnak. amely hatasaiban nyilvanul meg. elrugaszkodva a tudomany ormarol ma- a stabilitas es a valtozas kombinacioja. er6vel meg inkabb telve kel ujbol eletre.' ie 0 (Vav). a Dicsoseg Fenye es TIPHEa SHEKINAH. mig a masodik He a MALKUTHa Tukrozodest a feltetlen bizonyitek a KETHER letrehozo nak. a Triadok mindegyikeben. gondolat segit- min dig megsernmisithetetlen. mely a mi emberi ertelszarmazik. a Salamon pecsetjen megfelelnek KETHER-nek. sernmi sem valtoztathato. Kovetkezokepp tokeletes abrazolhato ban: harem haromszog. Amit kapunk az Isten emberek altai adott. M (He): az emberi esszel fel nem foghato megertes. talalhato egy. Teremt6 kinek csu- felel meg. maga az orokkevalosag. melyek Isten kiralysagat alkotjak . Igy ez a szent munkbol nev. Az atalakulas dig termekeny folyamata az ertelme letere utal. Az alak fejlodesen szamokhoz es a tizalak. hogy a negy misztikus heber bettit a sajat modern nyelveinkb61 vett maganhangzokkal helyettesitjuk. A forma- a vegtelen altai valtoztatott Letezo az elet orok egyensulyat megy keresztul.

mas neven Eheie asherara- Eheie. halhatatlansag. zott fennallo kulonbseggel? anyagtalan Amit mi Leleknek akkor nem is hivunk. lenne es a csend bolcsebb cselekedei bizonyossag es azaltal lenne a beszednel. A letezes egy hogy ezt a kijelentest megerosftem. letezik fizikai ertelemben. Ez a totalis megerosites a hit elsa megnyilvanulasa: a tudornany jelenlegi allaspontja a tudomany es targya a letezes tenye. es a a hit alapja pedig a szuksegszeniseg. valt. egyuttal megerosttem Isten letezeset. et. mindent ketsegbe vonnank es minden hal a szakadek az elet egy alom f0 96 ~ 97 ~ . a GEBURAH-t csesseg Koronaja. ha a Korona nines tobbe. aki a letezes legfobb oka. lehetoseg szintezis letrehozasara. A CHOKMAH es Igy tovabb . a Korona Bolcsessege es a Kegyelem Ertelme. a Letezes a Letezes maga es a Letezes a Letezessel nyos.fgy lesz teljes a tizszog. vagy esak az anyag egy megnyilvanulasa? szelen egyensulyoznank: f0 Csak ziirzavar allna be. Az e- es TIPHERETH-et. vagy tukrozodeskent es Kegyelem a CHESEDa Bolszimb6luma. lgy mar nem lenne mert az analizis lehetetlenne Az anyag vajon kepes a vegtelen szamu osztodasra? kelheto-eaz onmagaban vagy csupan a korulmenyek Erzeveletlen egybeesese saran? Ha az anyag nem erzekelheto.laljuk kozvetito latomaskent. Hit nelkul a tudomany megvaltozhatatlansag elmeriilne a szkeptieizmus tenge- reben es a tud6sok meg azt sem mernek bizton allitani. Mast nem is tehetnenek. az egy Mi lesz akkor az anyag es a lelek ko- valami. Jehovah lete bizonyitja Eheie letezeset. hogy egyaltalan minthogy maga a Letezes ketes letezik. melyben minden A nev melyre utalunk a KETHER. tortenesek megfigyelesevel az erzeke- valosagtartalmu toltenek idejiiket es tobbe nem tamaszkodhatnanak les altai nyujtott bizonyitekokra: azok tobbe mar nem lennenek kepesek felfogni a letezest. . az egysegre uta!. az Ertelem A KETHER gesz kiralysag eltfinik. esak a Ietezoket.

a Korona . melyek altalaban felelemmel toltenek el minket. hogy a legfontosabb tanok rovid vazlatat adja.Ain Soph"-ot vagy a Vegtelen Urt a Vegtelen Feny rejtett lete altal kovetve. Ez alig hihet6.vagy az Emanacio fejez ki. ha fontol6ra vesszuk a . Isten nines. Csak amikor megertjuk. amikor a feny feltorheto a spektrum szineire.Frater Achad Jt 1(a66afa fzagyomanya Nem az a szandekunk. Igy megsemmisitve az ellenteteket. Ez azonos f0 99 ~ .az els6 Szefira. hogy a Vegtelen Feny egy kozeppontban osszpontosul. mely iranyithatja a tanul6t a kabbalista m6dszerek ertekeinek erthet6bb elgondolasai fele. Ez a folyamat roviden a kovetkezokeppen is Ieirhato: Mege16zvebarmilyen kinyilatkoztatast. A kovetkezo magasabb Idea a Bolcsessege. akkor keletkezik az els6 pozitiv Idea. A sok kozul nehany eljaras nagyon hasonlit ahhoz. melyet a Chokmah . megtanulhatjuk visszaallitani elveszett egyensulyunkat.a masodik Szefira . felallitva alapjait. de nemileg erezheto. mint el6re megfogalmazott met6dus a Vegtelenen belul. Templomunk tartopillereit. Ez az Osszpontosulo Feny a Kether . hogy ez a essze reprezentalja a Szent Kabbala miszteriumainak teljes magyarazatat. hanem sokkal inkabb az. A tiz Szefira rajza vagy a numerikus emanacio formain alapszik a mti.

es a harmadik Feny maga. seink megertesen seg elfogadasanak es vegeredmenyeben megtalaljuk keresztul.a Logos ideajaval. a magasabb Vilag. melynek az isteni akarat es elet ad er6t. Befejezodhet-e a kabbalista elgondolas Malkuth. tart6oszlopot. a ter es a kornyezet teszi szamunkra allapotat. melyet a Ragyogas ellensulyoz. Ez a harom . de e16vagy Kiralysag. mely egyenlove teszi azokat .a legfels6bb harmas. Elet es az Anyag . a bolcsesseget vagy a Fels6bb Akaratot Atya- nak nevezik. az a harmassag Kiegyelitik a harmadikban Ideakat. Yesod. a Gy6zelem harmasat. Ez a szfera Eddig meg rendben A kabbalistak sabb. akik kepesek akaratat vegrehajtani mintha a Mennyben Alapzat egyenliti ki. Atya igaz tarsava valhasson. egy es oszthatatlan.Hatalmas sag vagy az anyagi univerzum kellet-e bennunket. a Megertes fejezi ki a Nagy Anyat. es az ember felvilagosultsagaert. amig elsajatitjuk a Megval- nezopontunkbol Szefira csak az E16 Anyag aspektusa. mig Malkuth . a kilencedik Szefira. . Hodot. megalkotva melyet kiegyenlit a Geburah boltivet alatamaszto osszehangolt Allati Lelek. az emberenel magaEzek a Mennyei intelvissza es allitjak Igy onmakozvetitik is a TerrneIsten valougy. igy alkotva szamunkra tortenne. tas elgondolasat A Chokmaht es hasznot hiizunk bel6le? . Mas sz6val. a Binah. ve onmagunkat a kettosseg es a megvalositas a Binah. mie16tt mindent elnyel a Feny Koronaja.a Lany. A kovetkezokben Netzachot. a vilag megalkotasaval.a allati termeszetunket. A fentiek Szefiraban. es all6 vilaghoz: vagy ket vetkez6 hat Szefira osszpontosul reprezentalja az Ertelmet. Ez a kabbala teremto vilaga. a Kiraly- az. mely felfog es erez .Feny. helyesebben melyet a Nagy Miinek neveznek. Szepseg vagy a Harm6nia. az anyagi vilagban foglalhat6k Ennek neve Malkuth ossze. szet iranyitasaert Ok sugarozzak es cselekv6en az egyseg termeszetet. A harmadik egyenrangu a Bolcsesseggel Az id6 korlatai. hogy megtanulhatjuk megerteni f0 ligenciak a Szefirak uralkod6i. ily m6don vezetilluziojahoz. de valojaban egy a Ketherrel. ez kepviseli az archetipikus intelligenciajat. e16 ujra az Isteni Ideakat. Most eljutottunk a hat emanaciobol Mert az Elet a Feny anyaga. vilag magasabb szor meg kell szemlelnunk se a fejlodes jelenlegi a sokfele es nyilvanvalo egeszet is. Egyb6l ered es az Egyben talalhato. a hetedik Szefirat. folyamatot kenyszeriteni egyesek elkor- Anyai Anyag". Szigorusag.a Megertes vagy osztonos megerzes. f0 100 ~ 101 ~ . szuksegesDe az elottunk levd idealnak Istennel volt es maga volt Isten. mely a kezdetekkor Teremt6 Vilag. vissza kell ternie az Egyseg tiszta eszmejehez.a koa Tipherethben. az ertelern segitsegevel ellenorizhetjuk megtalaljuk erze- a hatodik Szefira a Tiphereth. es a masodik mely a hogy a teremt6 ismerjuk el? Es ilyennek kell tfinnie szamunkra ad dig. amely kozvetitheto az als6bb szferakba. Ez a hatalmas az Isteni Parancs. a tizedik mert minden az van. hogy Anyava. a harmadik melya magyarazhato Szefira. az a nyo1cadik Szefirat di kepviseloit a foldon. fejlettebb tovabba Intelligenciak fugg a tobbitol. A Lanynak frigyre kell lepnie a Fiuval. csosulasakent behatarolt megalkotasaval. a Fiuban. mely sorjaban az Atya es a Bolcseskepessege. megkovetelik sorozatat.a Kiralysag vagy az Chesed vagy Konyorulet. a .

tfinhetnek szamunkra. torzu(a megkulonboztetes tudomdnya] eszhaazt. Tokeletesnek a Hatalmas erne harmas elkepzeleset. megadja a valasztas hatalmat. es milyen anyagok alkotjak. termeszetesen az id6 es a ter felett . Minden genciak ertelmeben. Nagyon fontos. taI. lyet vilagnezetnek lasmentesen.C) Valamennyi Nagy Tanitas celja. a Mennyei Szefirak kabbalista fele lepkedunk elkepzeleseinek Minden anyagi dolog mondhatni kezik. hogy minden foldi intelligencia kepes arra. Egy kis "en" nem En vagy a Szent Orangyalok fejez ki. gyensiilyozni. az Igazfly m6don a Dhyana kozeivel megval6sul. a tudatos Minden egyuttrmikodest Mennyei az isteni szandek megvaazokat Az emberi ertelem is passziv es aktiv is egyben. hogy termeszetenel Igy a dolgok tokeletlennek tokeletesek. szintezis megalkotasara.k tokeletesnek kell lennie.kepes magaba foglalni az A Nagy Mfi abb6l all. amely az id6ben es a terben van. melyeket egyes lepesnek is eggye valnunk minden dologgal az kell lennie a fokozatos lepesek alfokai abrazolnak. hogy megertsuk szamunkra. mig valojaba behatarolt lesz. azt sem tudjuk felfogni bizonyossaggal.C) 102 G<1 103 G<1 . sok. Intelligenciarol azt momdjak. ha megszerezzuk szabadon. nelkulunk A Lanynak . Amint felkell felsziv- a Logos ertelmeben. Itt van a kulcs az Eletfa. hogy a misztika tullepi erne korlatok a Magasabb vagy vizi6nak nevezhetunk tarait es magaba olvasztva egye valik velunk. pedig erne Fa "osvenyein" fokozatosan onmagukban. miel6tt tovabbhaladtanulnunk merlegelni es kieharem- kell. idot es a teret.a termeszet az individum akarata . hogy az igazsagot abrazoltak erzes segitsegevel. szogunkben Meg kell ciakrendszereben vagyunk.gaban mindegyik passziv es aktiv. Ez a megerzes a fels6 es als6 elnyelesenek Iositasaban. Az ertelern sajatossaga az aktivitas. es mindazt. eggye valik Intelligenciak es a tosegben es az osszes mas termeszetes lel6en.egyesulnie kell a Fiuval. Ilyen forman kell a mikrokozmoszt Mondjak a makrokozmosszal. igy kepesse tesznek minket minden dolgot megerteni sag Feher Fenyeben. fog- vagy hianyzo kullok a Nagy Kerekben. figyelembe veve azt. va egy Idea a Logos ertelmeben. a Nagy Mtinek egyesitenie Az aktiv ertelem kepes a tezis. hogy megmutassa nekunk az egesz Alkotas egyfajta nezetet. munkra id6szakos megkepessege. mely tokeletesfti azokat. hogy megertse termeszetet. A termeszeti ertelem megtalalhato azt a megaz erthe- meg azt is. me- ellenere is. hogy milyen formajuak dologban. emlekeznunk mivel sok olyan dolgotvilagossa Rendszer mely ~nelkul homalyos maradna Ha peldaul i~tuiJ. egy asztalt. szfiklatokoni korlataink Ez csak azzal valhat tokeletesse. hogy bels6leg egyesult minden dologgal es tartalmazza spiritualis m6don is.. hogy kijavitja eltorzult latomasainkat. Leteznek leteznek ideakkent hasznalatahoz. hogy mi6ta az Alkoto Intelligenaz asital spiritualisan is letezik nank a kovetkezore. hogy spiritualis es a kiterjedes m6don minden dolgot magaba fogadjon. melyet az ego megsernmisulese f. a passzivitas altalaban erzes. az Ertelem vagy a Fiu _ megis csak termeszetuk ideai. azt nemtudjuk. Ez az. haromszoros lettel rendelmaterialisan Intellia letezes tesz. veluk. mely az embert kiemeli az allatok kozul es Mi tobb. spiritualisan az Alkot6 nunk es igy spiritualisan univerzumban. Bogy milyen is az asztal onmagaban. annak megfe- aranyaban. Igy lehetove teve szaf. mert lehetnek hamis csucsok misztikus bennunk. antitezis.

de vegyuk meg egyszer fontol6ra nyeget. es kepesek Szellem altai megkoronazott A naprendszer osszefoglalhato az Egysegbe. Anya Tronusahoz.szamat. es fel kell ismernie. amig az Alkot6 resre varo dologgal. csak az "en" termeszete- es alkotni is az Isteni Elgondolds fenyetol majd felvilagosul. az Ideakeljussunk Igy lehet a Mfi e resze tokeletes. ott van a A Negy Vildg Elkepzelese megadja nekunk. Ezek a Szellem altai megkomely maga az ember. Az ember hoz. hogy noveljuk a megismert dolgok . Ez A Bolcsesseg 32 Osvenye lehetove teszi szamukra a besorolasat a vilagegyetem 32 szakaszaba. egyiktol a masikig. rammal.az archetipikus.nem az "en" elkepzeles nek megismerese termeszetet. munkra fo Ideaink tizes skalajanak Wen kell csoportositanunk. mint az ideak alap- det addig. Az embernek magaba kell lelegeznie a makrokozmoszt. Mindezen nil. alapjait. A Tiz Szefira megadja a Hexagrammal. hogy kapcsol6djunk azokhoz ritualisan felold6dni abrazolt Ideakban. Az Embert. Es ahogy haladunk leszunk kepesek tovabb. akit NENO-nak gos. tove teve szamunkra. hogy csoportositsuk osszes elkepzelest alaptermeszetuknek es hasonlosaguknak e szavakra: "A dolgok leteznek. ahol minden ferfi es minden no egy-egy csillag. ronazva alakitjak ki a Mikrokozmoszt. Isten aldszall megfeleloen. Az embernek ugyanakkor maga letezeseben. Emlekezz egeszen szerint. A fejen levo korona hatol a meg elgondolasa egy masik aspektusb61. a kabbalista eljarasok le- lenyeget. a szolaris es planetaris Intelligenciak spialtai A 22 osszekapcsolt ber abece betuin alapszik. az Atya bolcsessegeben. melyek maguk is numerikusak. Majd az ember. figyelembe veve a Szefirat es az "Osvenyeket" mint minden ben Ietezo egyidejusegeket." a dolgokt61 az Idedkig. hogy a feladat vegtelennek nek ninik. ugyanakkor negy osztalyba sorolva az alapveto ideakat. csokkentve alapveto elkepzeleseinket. f0 104 ~ 105 ~ . melyeket megfele"Osveny" a helehe- kozmoszt is kifejezi. az gyobb szamban alapveto elkepzelesek egyre csokkeno szamanak fenyeben. dolgokban nem val6sul. a pentegrammal es a hexaa Ha sikerul lecsokkenteni sokkal konnyebben azokat visszahozni banunk ideainkat a numerikus alapokig. a szamok rniszteriumanak jait. mely a Makro- majd veluk. innen haladunk. az alkot6. f0 magaba kell szivnia erne szfera Ideait. olyan sok megismees lehetetlenaz Ez a feny egyre melyebbre mint egy rendkivuli addig. egyre nagyobb es naa dolgokat megismerni. es novelve az azokat takar6 fol- igy he- lyes. a formativ es az anyagi . a Hatalmas elmerul a Lo- es nem csak erteni fog. hogy minden atom egy csillag onVegul fgy jut el a Megerteshez. A kis "en" ugy latja a egeszet. mert leteznek: " Es meg egyszer: "Az ember felemelkedik az Ideaktol a dolgokig. de akarni mint ahogy azt mar emlitettern. Az 5° = 6):{ forma abrazolhato grammal is. Legfobb Egyetemes Ideaink kifejezhetoek hatalmas vilagtir. neveznek. csokkenese. A kabbala ana tanit minket. a a Hexaga PentagEgyesitsd Pentagram. Most a kezeidben tartod a Nagy Atjar6 kulcsat. leszunk sza- a Mikrokozmoszt Negy Elembol szimbolizalhatja allo Pentagram. mert Isten ismeri oketo Az ember ismeri a dolgokat. hogy jatszi konnyedseggel es bizonyossaggal megszerzi a tudast es a "Magasabb En "-nel vagy a Szent Orangyallal torteno erintkezes lehetoseget. amig az Egyseget el nem erjuk.

mely minden dologra vonatkozik. De a Legmagasabb Ertelem. mely megalkotta azokat.Szammisztika * Eliphas Levi A Magas magia dogmaja es ritualeja f0 * 106 Gi. * Papus Kabbala * Dr. es a Tizenegy pontu Csillag megadja az AEON kulcsat az ABRACADABRA sz6val mint magikus kifejezessel egyiitt. hogy altalanosan az ertelmek es az ideak. kozos iranyitas alatt levd csillagok galaxisait. amig el nem erunk egy sik pontot. helyes palyajukon surlodasok nelkul mozg6. mely Mindenek Elteto]«. Igy egyesiiliink a szo-». Ebb61 felismerhetjiik sajat letunk szavat es szamat. fly m6don jutunk el a Csillagos A Hermit Kiad6 kabbala temaval .? . Erich Bischoff Kabbala Dr. Csak egy ilyen Gondolat van. egyvegso Gondolat. teljesen Egy. melyek ferfiak es n6k. Erich Bischoff Szdmmdgia . Mivel testiink minden egyes atomja onmagaban is egy kis naprendszer. kapcsolatos megjelent konyvei Sefer Raziel ha-Malach Raziel angyal konyve Lemegeton Salamon kis kulcsai * Eg miszteriumanak megerte- sehez. mely Istenben talalhato. A hasonl6 szamertekekkel rendelkez6 szavak kozotti osszefugges segit megalkotni a sajat. mely maga az Univerzum.a gondolat nem valhat igazza addig. akit egy Lathatatlan pont energetizal. a kabbalista eszkozok Ie tudjak csokkenteni a szavakat numerikus alapjaikra: hiszen a heber abeceben minden sz6 egyben szam is. melyekhez eljutunk hasonlatosabbak az Isteni Gondolat elgondolasahoz. igy a Mennyei Anya testiinkben lakozik. Emlekezz. mely minden dolog. Gondoljuk el. felfedezhetjiik helyiinket a Teremt6 rendszereben. Rendes korulmenyek kozott .ramot a Hexagrammal.ahogyan azt egy hindu mondta . a Logos-szal es vegul az Isteni Lelegzettel. es ez az igazsag.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful