Betoane uşoare Prezentul normativ stabileşte domeniile de utilizare, caracteristicile, modul de preparare şi punere în operă, pentru următoarele categorii

de betoane uşoare: a) Betoane uşoare de rezistenţă cu structură compactă, folosind agregate poroase naturale sau artificiale (categoria de densitate 1,7-2,0); b) Betoane uşoare de izolaţie şi rezistenţă cu structură compactă sau cu micropori înglobaţi, cu agregate poroase şi diferite adaosuri (categoria de densitate 1,1-1,6); c) Betoane de izolaţie foarte uşoare realizate prin spumare (categoria de densitate 0,5-1,0). Prevederile prezentului normativ nu se referă la: a)Betoane cu structură macroporoasă sau semicompactă; b)Betoane uşoare de izolaţie, realizate prin autoclavizare. Betoanele ce fac obiectul prezentului normativ se pot realiza cu următoarele tipuri de agregate uşoare: - granulit Clasa A3a şi A3b (IPC - Mureşeni; IMC - Buzău; IPC - Lugoj; CILA - Câmpulung); - zgură expandată (CS Galaţi şi CS Hunedoara); - zgură granulată (CS Galaţi); - steril de mină ars de Schitu Golesti - Argeş şi Coroeşti, jud. Hunedoara; - cinerite andezitice de Vârfuri jud Arad; - scorie bazaltică de Racoş - IEIAMC - Braşov; - tufuri vulcanice de Pâglisa jud. Cluj, IGCL - Gherla; Mârsid jud. Sălaj, MILMC Cimentul Turda; Cepari jud. Bistriţa Năsăud; - piatra ponce de Tuşnad - Lacul Sf. Ana; - diatomit ars de Filia jud. Covasna; - perlit expandat, staţia pilot Buftea a MILMC-CMC. Alegerea tipului de ciment se va face funcţie de tipul de beton, condiţiile de exploatare, condiţiile de execuţie, adoptând tipul de ciment recomandat în tabelul 1. Clasa betonului Regim de întărire normal Bc 3,5...Bc 7,5 tratament termic normal Bc 10...Bc 15 tratament termic normal Bc 20...Bc 22,5 tratament termic normal Bc 30...Bc 35 tratament termic Tipul de ciment P45 U R P 40 U U R U P 35 R R R R R R M 30 U U -

1

100 Betoane de rezistenţă DOMENIILE DE UTILIZARE ŞI PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE BETOANELOR CU GRANULIT CLASA A-3B Elemente de construcţii executate monolit sau prefabricat pentru clădiri civile.. şi de izolaţie şi rezistenţă.30 1 35. estacade. panouri de pereţi interiori şi exteriori..75 3 90. la betoanele uşoare de izolaţie şi rezistenţă se recomandă utilizarea spumanţilor DOMENIILE DE UTILIZARE ŞI PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE BETOANELOR CU GRANULIT CLASA A-3A Elementele de construcţii executate monolit sau prefabricat pentru clădiri civile. plansee. 0. buiandrugi. centuri... care trebuie să corespundă prevederilor STAS 1667-76 "Agregate naturale grele pentru betoane şi mortare cu lianţi minerali" şi să se încadreze în domeniul de granulozitate din tabelul 2.. industriale. elemente de acoperiş etc . industriale.NOTĂ: R-ciment recomandat a se utiliza. agrozootehnice. Ochiurilor cu de mm Trecere % Cenuşa În compoziţia unor tipuri de betoane uşoare se utilizează ca adaos direct în masa betonului cenuşi de centrale termoelectrice. planşee.. se recomandă utilizarea plastifianţilor În scopul reducerii densităţii. buiandrugi. panouri de pereţi interiore şi 2 Betoane de rezistenţă . a reducerii cantităţii de apă. pasarele. trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de STAS 790-84 "Apa ADAOSURI În scopul îmbunătăţirii lucrabilitatii. precum şi antrenării unei cantităţi dirijate de aer şi crearea unor pori închişi în masa betonului. Cenuşa poate constitui un adaos activ atunci când aceasta are indicele de activitate puzzolanică Praful de silice Praful rezidual de silice rezultă ca produs secundar la linia de elaborare a fero-siliciului de la Combinatul Metalurgic Tulcea ce se captează uscat la electrofiltre. U . centuri.2 5. agrozootehnice. pasarele.. precum şi apa utilizată pentru preumezirea agregatelor şi stropirea betoanelor în perioada de întărire. estacade pentru conducte.ciment utilizabil în locul celui recomandat În compoziţia betoanelor uşoare (în general la cele de clasa >Bc 10) se utilizează ca parte fină şi nisipul de balastieră sort 0.3 mm. la betoanele uşoare de rezistenţă. Apa Apa pentru prepararea betoanelor uşoare..

industriale şi agrozootehnice DOMENIILE DE UTILIZARE ŞI PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE BETOANELOR REALIZATE CU ZGURĂ EXPANDATĂ. Panouri mari de pereţi DOMENIILE DE UTILIZARE ŞI PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE BETOANELOR REALIZATE CU GRANULIT SORT 16-31 MM CENUŞĂ DE CENTRALE TERMOELECTRICE ŞI ADAOS DE NISIPURI PERLITICE Beton de izolaţie Beton de izolaţie şi rezistenţă Blocuri de izolaţie Blocuri mari pt. înlocuitori de cărămidă Fâşii pentru pereţi despărţitori Panouri de închidere la const. şi agrozootehnice 3 . Elemente de parapet DOMENIILE DE UTILIZARE ŞI PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE BETOANELOR CU AGREGATE DE ZGURĂ EXPANDATĂ Blocuri mari. industriale şi agrozootehnice Betoane armate pentru pereţi exteriori Betoane de izolaţie şi rezistenţă DOMENIILE DE UTILIZARE ŞI PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE BETOANELOR CU AGREGATE DIN TUF VULCANIC Betoane de izolaţie Betoane de izolaţie şi rezistenţă Blocuri mari de zidărie Elemente de pereţi exteriori şi interiori realizaţi sub formă de fâşii sau blocuri mari. clădiri de locuit. industriale şi agrozootehnice. industriale şi agrozootehnice Betoane de izolaţie şi rezistenţă DOMENIILE DE UTILIZARE ŞI PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE BETOANELOR CU AGREGATE DE SCORIE BAZALTICĂ Betoane de izolaţie şi rezistenţă Blocuri mari şi panouri de pereţi pt. Panouri pentru pereţi la construcţii civile. clădiri de locuit şi agrozootehnic Elementele de închidere din beton armat pentru construcţii de locuinte. plăci. elemente de suprafaţă şi elemente din beton precomprimat DOMENIILE DE UTILIZARE ŞI PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE BETOANELOR CU GRANULOZITATE DISCONTINUĂ UTILIZÂND GRANULIT SORT 16-31 mm ŞI CENUŞĂ DE TERMOCENTRALE Elementele de închidere din beton simplu sub forma de blocuri mari pt. CENUŞĂ DE CENTRALE TERMOELECTRICE ŞI SPUMANT Beton de izolaţie Beton de izolaţie şi rezistenţă Blocuri mari de zidărie. Grinzi.exterioare. construcţii civile. ind. civile. elemente de acoperiţş etc.

înlocuitori de cărămidă Fâşii pentru pereţi despărţitori Panouri de închidere la construcţii civile. şi agrozootehnice DOMENII DE UTILIZARE ŞI PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE BETOANELOR REALIZATE CU STERIL DE PIATRĂ PONCE-TUŞNAD (LACUL SF. civile. pereţi despărţitori Panouri de închidere la cons. ind. CENUŞI TERMOELECTRICE ŞI SPUMANŢI Beton de izolaţie Beton de izolaţie şi rezistenţă Blocuri mari de zidărie. civile. CENUŞĂ DE CENTRALE TERMOELECTRICE. CENUŞĂ DE CENTRALE TERMOELECTRICE ŞI SPUMANŢI Beton de izolaţie Beton de izolaţie şi rezistenţă Blocuri mari de zidărie. pereţi despărţitori DOMENII DE UTILIZARE ŞI PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE BETOANELOR REALIZATE DIN STERIL DIN MINA SHITU-GOLEŞTI. pereţi despărţitori Panouri de închidere la construcţii civile. SPUMANŢI ŞI ADAOS DE NISIPURI PERLITICE Beton de izolaţie Beton de izolaţie şi rezistenţă Betoane de izolaţie Blocuri mari pentru pereţi exteriori DOMENIILE DE UTILIZARE ŞI PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE BETOANELOR REALIZATE CU GRANULIT CLASA A-3B CENUŞĂ DE CENTRALE TERMOELECTRICE ŞI SPUMANŢI Beton de izolaţie Beton de izolaţie şi rezistenţă Beton de izolaţie şi rezistenţă Fâşii pentru pereţi despărţitori Panouri de închidere la constr. şi agrozootehnice DOMENII DE UTILIZARE ŞI PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE BETOANELOR CU ZGURĂ GRANULATĂ DE GALAŢI. ind. ind. CENUŞĂ DE CENTRALE TEMOELECTRICE ŞI SPUMANŢI Beton de izolaţie şi rezistenţă Blocuri mari de zidărie înlocuitori de cărămidă Fâşii pt. CENUŞĂ DE ELECTROFILTRE DE LA CENTRALE TERMOELECTRICE ŞI SPUMANT Blocuri mari de zidărie înlocuitori de cărămidă Fâşii pt.ANA) CENUŞĂ DE CENTRALE TERMOELECTRICE ŞI SPUMANŢI Blocuri mari de zidărie înlocuitori de cărămidă Fâşii pt. ind. înlocuitori de cărămidă Fâşii pentru pereţi despărţitori Panouri de închidere la cons. ind şi agrozootehnice 4 Beton de rezistenţă şi izolaţie . şi agrozootehnice DOMENIILE DE UTILIZARE ŞI PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE BETOANELOR REALIZATE CU SCORIE BAZALTICĂ DE RACOŞ.DOMENIUL DE UTILIZARE ŞI PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE BETOANELOR REALIZATE CU AGREGATE DIN TUF VULCANIC. şi agrozootehnice Beton de izolaţie şi rezistenţă DOMENII DE UTILIZARE ŞI PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE BETOANELOR REALIZATE CU CINERITE ANDEZITICE DE VÂRFURI. civile.

5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful