TUNJANG PEMBELAJARAN TAJUK PEMBELAJARAN FOKUS PEMBELAJARAN STRATEGI P & P

: : : :

KEMAHIRAN PENDIDIKAN PERGERAKAN PERGERAKAN KREATIF ( TEMA 16 ) KONSEP STAIL PENINGKATAN Pelajar telah mempelajari pelbagai aktiviti yang melibatkan pelbagai pergerakan tubuh badan.

PENGETAHUAN AWAL MURID :

OBJEKTIF PSIKOMOTOR

: : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : Melakukan aktiviti pergerakan kreatif dengan menggunakan keseluruhan anggota badan pada tahap kemampuan diri pelajar tersebut.

KOGNITIF

:

Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran, murid dapat : Menjawab dengan betul tiga dari empat soalan-soalan yang berkaitan dengan gubahan pergerakan untuk koreografi.

AFEKTIF

:

Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :

Mendisiplinkan diri ketika melakukan aktiviti penilaian kendiri dan mempunyai komitmen yang tinggi terhadap kumpulan ketika melakukan aktiviti berkumpulan. PERSEDIAAN PELAJAR PERSEDIAAN GURU : : Alat tulis 1. 2. 3. 4. 5. Carta Radio kaset kad tugasan Sajak Borang penilaian eksplisit : i. Borang semakan ii. Borang penilaian iii. Borang kriteria semakan

FASA / MASA PERMULAAN Pengenalan ( ± 5 minit )

AKTIVITI

MAKLUMAT P & P

ORGANISASI

CATATAN

Penerangan

Guru meminta murid menunjukkan ekspresif muka seperti : - sedih, marah, gembira, terkejut - Guru menunjukkan contoh-contoh beberapa ekspresif muka. ( gambar )

Pergerakan guru bebas.

Guru menerangkan maksud ekspresif : Satu perasaan atau gerak laku yang lahir daripada dalam diri seseorang individu. Pelajar berada dalam bulatan kumpulan masing-masing. Lakuan dalam kiraan lapan.

Memanaskan badan ( ± 5 minit )

Meningkatkan suhu badan

• •

Guru melantik seorang ketua Ketua akan membimbing kumpulan melakukan aktiviti tersebut.

Permainan Kecil : • Menarik ekor : aktiviti berdasarkan kepada kad arahan yang diberi kepada ketua kumpulan. ( Lampiran A )

FASA/ MASA PERKEMBANGAN ( ± 15 minit )

AKTIVITI Tugasan kumpulan •

MAKLUMAT P& P Murid dibahagikan empat ( 4 ) kumpulan kecil ( Ros, Dahlia, Kembang Pagi dan Teratai ).Guru melantik seorang ketua kumpulan. • Kumpulan akan di beri tugasan ikut aras kemampuan masing-masing. Tugasan Terdapat 4 tahap pergerakan disediakan untuk kumpulan . Sekiranya berjaya menguasai tahap yang dipilih, maka teruskan ke tahap yang berikutnya. • Setiap kumpulan diminta untuk berbincang sebelum melakukan aktiviti berdasarkan mood, idea dan perasaan yang dibayangkan. ( Lampiran C )

ORGANISASI

CATATAN Koperatif ( Reka bentuk kumpulan kecil )

Formasi : Murid bebas mengikut kreativiti kumpulan masing-masing.

Contoh Pergerakkan : “ Monyet bergayut di dahan “

FASA/ MASA

AKTIVITI •

MAKLUMAT P& P Formasi lakuan bebas berdasarkan kreativiti kumpulan masing-masing

ORGANISASI Formasi lurus :

CATATAN

Pergerakan pelajar bebas ikut kreativiti kumpulan.

Jangkaan Perlakuan • • • • • KEMUNCAK ( ± 10 minit ) Permainan kecil • Kumpulan Rose Kumpulan Dahlia Kumpulan Kembang Pagi Kumpulan Teratai Guru memberikan sajak untuk setiap kumpulan ( Lampiran E ) Seorang murid wakil dari setiap kumpulan akan mendeklimasikan sajak tersebut dan ahli dalam kumpulan akan melakukan pergerakan kreatif berdasarkan sajak ter sebut. (Lampiran D) Murid berada dalam formasi lurus dan pergerakkan bebas tanpa keluar dari garisan lurus

Borang semakan

Sajak dan borang penilaian diserahkan kepada murid

FASA/ MASA

AKTIVITI •

MAKLUMAT P& P Apabila kumpulan pertama membuat persembahan , kumpulan yang lain akan menilai, begitulah seterusnya. • Undian akan dilakukan sebelum persembahan dan borang penilaian diserahkan kepada setiap kumpulan ( Lampran F ) • Kumpulan yang mendapat markah paling tinggi dikira pemenang. ( Objektif psikomotor, kognitif dan afektif tercapai pada fasa kemuncak ) • Ketua kumpulan membimbing melakukan aktiviti menyejukkan badan. • Aktiviti melibatkan seluruh anggota badan.

ORGANISASI

CATATAN Kumpulan yang buat persembahan akan dinilai oleh kumpulan lain.

Kump. 1 1

K. 2

K3

Pelajar berada dalam bulatan kumpulan masingmasing.

PENUTUP ( ± 5 minit )

Menurunkan kadar nadi ke paras normal

FASA/MASA PENGGULUNGAN

AKTIVITI Soal jawab

MAKLUMAT P&P 1. Apakah Ekspresif ? 2. Berikan contoh aktiviti- aktiviti yang dilakukan mengkut ekspresif : • • • Sedih Gembira Terkejut

ORGANISASI

CATATAN Murid duduk dalam keadaan berselerak dan pergerakan guru bebas.

( Objektif kognitif tercapai pada fasa penggulungan ) G – Guru X – Murid

Rasionalnya aktiviti ini dilakukan ( seperti dalam lampiran D dan F ) : • • • • Supaya murid-murid dapat mempelbagaikan pergerakan anggota badan. Murid dapat mengemukakan idea – idea mereka dalam mereka cipta pergerakan. Meningkatkan kesedaran terhadap alam sekitar. Murid tidak merasa bosan apabila melakukan aktiviti ini yang mana biasanya mereka hanya membuat aktiviti yang melibatkan permainan seperti permainan bola jaring, bola tampar dan sebagainya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful