Republika ng Pilipinas Kagawaran ng Edukasyon Rehiyon IV-A CALABARZON Sangay ng Batangas Silangang Purok ng Nasugbu MATAAS NA PAARALANG PAMBANSA NG MALAPAD

NA BATO Nasugbu Unang Markahang Pagsusulit FILIPINO III I.A Piliin sa Hanay B ang kasingkahulugan ng mga salita mula sa Hanay A.Titik lamang ang isulat sa patlang. Hanay A ___1. Pabatares ___2. Nagmimiron ___3. Enkargado ___4. Kahatulan ___5. Nakailak ___6. Inamuki ___7. Kinamkam ___8. Hugos ___9. Sigwa ___10. Batingaw Hanay B a. pang-akit b. unos c. sugod d. tagapangasiwa e. kinuha f. pasya g. kampana h. nakaipon i. nanonood j. pabayanihan k. magparinig

c.

B. Ibigay ang kahulugan ng mga kaisipan na nakapaloob sa akda. Isulat ang letra ng wastong sagot. 11.Ang katapat ng kaharian ay pusalian a. magkatapat ang langit at lupa b. ang mayaman at mahirap ay pantay lamang ang karapatan c. hindi dapat magsama ang masama at mabuti 12.Ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit pa ang amoy sa mabahong isda. a. ang pagtalikda sa wika ay parang isdang malansa b. ang di magpahalaga sa sariling wika ay maituturing na masahol pa sa hayop at malansang isda. maituturing na masahol pa sa hayop ang pag-uugali ng mga taong di tumatangkilik sa sariling wika. 13.Iyon lamang taong malakas, mayayaman at makapangyarihan ang nagkakaroon ng hustisya. a. makatarungan ang hustisya sa mga naaapi b. makakamit ang hustisya kung wala kang kasalanan c. nababayaran ang hustisya 14. Mapalad na hayop na walang panginoon a. Walang diyos na kinikilala b. Walang among itinuturing c. Mapalad dahil hayop sila 15. Mata sa mata, ngipin sa ngipin, apoy sa apoy, sugat sa sugat, latay sa latay!Ito ang aking gagawin (mula sa Moses, moses) a. kung masama ang ginawa sa kanya,kasamaan din ang kanyang igaganti b. paglaban ng harapan c. pakikipaglaban sa karapatan 16. Sa paningin ng ating batas, hindi magkakapantay ang lahat a. ang hustisya ay para sa mahirap b. di makatarungan ang batas sa mahirap c. ang hustisya ay para lamang sa mayayaman 17. May nakita na ba kayong anak ng Kongresista na kanilang nagalaw? Anak ng senador? Anak ng Gobernador? a. kapag anak ng mga pulitikong tao ang nagkasala di sila napaparusahan b. pinapangalagaan ang anak ng mga pulitiko c. lahat ng ito 18. “May dugo kayo may sa inyong kanang palad” ang sabi ni Aida. “Wala Naman ah” ang sagot ng ina “Akala ko’y meron” ang sagot ni Aida a. makagawa ng masama si Regina b. makakapatay si Regina c. masusugatan si Regina 19. Hubad sa katotohanan ang sinabi ng alkalde a. Walang sinabi b. Kasinungalingan c. Mapaggawa ng masama 20. Ito pa naman ang pangarap ng aking anak a. maganda ang napanaginipan b. magandang ambisyon c. mataas ang ambisyon

_______37. misis. pagkauyam _______30. Sino si Pari Damaso?(Kabanata 1) 60. Sagutin ang sumusunod na tanong 58. _________44. _______38. Basahin ang bawat pangyayari na mula sa isang akda. Ituloy mo Regina. Hanay A Hanay B _______26. Bakit ipinagbabawal ng pamahalaan ang pangingibang bansa ng Kabataang Pilipino? (Kabanata 3) . pagliligtas sa mga pasahero ng dahil sa pag-ibig sa kapwa lumubog na barko ______35. Nakalikom sila ng pondo sa mga kanayon kaya nagpatayo sila ng kooperatiba. Ginoo.____ 23. Aside. Pilin sa hanay B ang inyong interpretasyon sa mga kaisipan o pangyayari o ideya o Opinyong nasa hanay A. Ano sa akin kung mayor ang kalaban! Mayor (pabulong sa mga manonood ang mayor) ngayon ba’t mayor siya’y libre na ang kanyang anak. Nagdaos ng pulong ang mga magsasaka. inalagaan. pagmamahal sa buhay nang d.II. Ang mga magsasaka ay lalong naghirap. _________43. paghihimagsik _______28. A. Bitay ang talagang kailangan diyan. Noli Me Tangere Isulat kung sino ang tauhang nagsabi ng sumusunod na pahayag. Ipinaghanda ni Donya Leona ang dalawa niyang anak. at nang madala! Sobra nang talaga iyan.para huwag na ngang umabot dyan.____ B. Lumaban ang mga iskwater kay Donya Leona sa pamumuno ni Andres e. pagmamalaki _______29. Ibigay ang hinihingi ng bawat bilang. Paggawa ng kasakiman at katampalasanan na nag-aanyong pag-ibi c. _______40. Isang kwento o kathang tuluyan na mas mahaba sa maikling kuwento. Isulat sa patlang ang tinutukoy ng sumusunod na pahayag. Bakit biglang nabugnot at nagbago ang pakiramdam ni Pari Damaso nang makitang magkasama sina Kapitan Tiyago at Crisostomo Ibarra?(Kabanata 2) 59.akdang may sukat at tugma. Lawakan mo ang iyong pagtingin Tony b. f. ______________57. _______39. Bumuo ng isang samahan ang mga magsasaka at si Badong ang tagapayo nito. III. pagdadamayan at pagkakaisa e. Soliloquy) _______36. Itinatanghal sa tanghalan. (sasang-ayon)kawawa rin ang inyong anak. pakikipaglaban ng mga military sa mga rebelde ______34. Para. _________42. Matalinong kuro at makatwirang paghahanay ng kaisipan.____24. _________45. Magandang apartment ito! c. paghanga mga walang prinsipiyong tao? _______27. g. Sa “Luha ng Buwaya” ay nagtulong-tulong ang mga iskwater kasama sina Andres at Badong. 46-50 Elemento ng Tula 51-52 Kayarian ng Tula 53-55 Uri ng Maikling Kuwento IV.A. c. Pwede bang di nila ako bigyan ng bakasyon? d. Alkalde. Hanay A Hanay B ______31. Piliin sa loob ng panaklong ang wastong sagot. _________41. pagtatapon ng basura ng mga nang dahil sa pag-ibig mamamayan sa estero III. pagkatapos nag-aabang lamang ng bus ay bigla na lamang inagaw ang aking anak. Isulat ang letra ng wastong sagot. Isulat sa bawat patlang ang Letra ng pangyayari na nagpapahayag ng pagkakaisa. Alkalde. 21. a. Di mo batid anak ko. pagbibigay ng tulong ng mga pulitikong tao na may sariling interes ______33. ang papering inukol ninyo sa aking ama ay pumaparam sa aking mga alinlangan. Ito ay pagpapahayag ng damdamin ng isang tao. kung maaari ay ipakatago-tago mo. Lumaban ang mga iskwater sa pamumuno ni Andres C.____25.____ 22. Isang salaysay na may iisang kakaintalan o single expression. Regina. ______________56. paggawa ng mabuti sa ina dahil sa kanyang anak bayan sukdalang ikawala ng buhay b. Regina. Isulat ang letra ng wastong sagot. Ana. d. B. b.. Ano ba maasahan mo sa a. kagustuhang mabuhay ng ______32. (Nagpupuyos) halos labing walong taon mong pinalaki.(Monologo. Iugnay ang mga karanasang nasa Hanay A (mula sa sanaysay “Ang Pag-ibig”) sa Mga pansarili/ sa ibang karanasang nasa Hanay B. ang buhay ang hiwagang nangyayari sa likod ng kumbento. dinala sa motel. Suriin kung anong kombensyon ng dula ang sumusunod na bahagi ng dula. walang pag-ibig sa bayan a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful